ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX PC EC. Operating Instructions D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX 50-21 PC EC. Operating Instructions 107400397 D"

Transkript

1 TTIX 30 / PC / XC TTIX 40 / PC / XC TTIX 50 / PC / XC TTIX PC EC Operating Instructions D

2 TTIX TTIX TTIX 50 TTIX 40

3 TTIX Indhold 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 Beskrivelse 3 Før idriftsættelse 4 Betjening / drift 5 nvendelsesområder og arbejdsmetoder 6 Efter arbejdet 7 Service 8 fhjælpning af fejl 9 ndet Betjeningselementer Betjeningspanel Sammenbygning af sugeren Tag tilbehøret ud af emballagen Sugerrørholderen monteres på sugerrøret Oplad batteriet og sæt det i (TTIX PC BTT) Isætning af filterpose Tilslutninger Tilslut sugeslangen Elektrisk tilslutning Tænde apparatet fbryder 0-I fbryder auto-0-i Sugekraftregulering uto-on/off-drift kontaktstilling auto frensning af filterelementet frensning af filterelementet " Push & Clean " (TTIX 30- / 40- / 50-xx PC) frensning af filterelementet " XtremeClean " (TTIX 30- / 40- / 50-xx XC) rbejdsteknikker Sugning af tørstoffer Opsugning af væske Slukning af sugeren og opbevaring Serviceplan Servicearbejde Tømning af smudsbeholderen Skift af filterpose Skift af affaldspose Skift af filterelement (Push & Clean System) Skift af filterelement (XtremeClean System) Gør maskinen klar til genbrug Garanti Test EU-konformitetserklæring Tekniske data Tilbehør

4 TTIX Vigtige sikkerhedshenvisninger Mærkning af henvisninger Læs venligst dette dokument igennem, inden De tager apparatet i drift og opbevar dokumentet indenfor rækkevidde. FRE Fare, som umiddelbart fører til alvorlige og uafvendelige kvæstelser eller dødsfald. DVRSEL Fare, som kan føre til alvorlige kvæstelser eller til døden. GIV GT Fare, som kan føre til lettere kvæstelser eller materielle skader. pparatet må kun b enyttes af personer, som er blevet instrueret i brugen og som udtrykkeligt har fået til opgave at betjene maskinen kun benyttes under opsyn ikke bruges af børn 1. Enhver sikkerhedsbetænkelig arbejdsmåde skal undlades. 2. Sug aldrig uden filter. 3. I de følgende situationer skal apparatet slukkes og el-stikket trækkes ud af stikkontakten: - før rensning og servicearbejde - før udskiftning af dele - ved skumdannelse eller udslip af væske Brug af apparatet er underlagt de gældende nationale bestemmelser. Udover driftsvejledningen og de regler, som gælder forpligtende i brugerlandet til forebyggelse af uheld, skal man også overholde de anerkendte fagtekniske regler vedrørende sikkerhedskorrekt og faglig korrekt arbeidsmåde. pparatets anvendelsesformål pparatet er egnet til opsugning af tørre, ikke brændbare støvtyper og væsker. pparatet er egnet til kommerciel brug som f. eks. på hoteller, skoler, sygehuse, fabrikker, butikker, kontorer, udlejningsforretninger Enhver anden form for brug regnes for ikke at være i overensstemmelse med formålet. For skader, som resulterer heraf, fralægger producenten sig ethvert ansvar. Til hensigtsmæssig brug hører også overholdelsen af de servicerings- og vedligeholdelsesforskrifter, som fabrikanten foreskriver. 165

5 TTIX Transport 1. Inden transport skal alle lukkemekanismer på smudsbeholderen lukkes. 2. pparatet må ikke vippes, når der er væske i smudsbeholderen. 3. Løft ikke apparatet med krankroge. Opbevaring 1. pparatet skal opbevares tørt og beskyttet imod frost. Elektrisk tilslutningsværdi 1. Det anbefales at sugeren sikres med et HFI-relæ. 2. De strømførende dele (stikdåse og stik) samt forlængerledning skal vælges således at bes kyttelsesklasserne overholdes. 3. Stikforbindelserne på strømledning og forlængerledninger skal være vandtætte. Forlængerledninger kku-oplader 1. Som forlængerledning må kun anvendes den af fabrikanten oplyste type eller en ledning af bedre kvalitet. 2. nvendes en forlængerledning skal ledningernes tværsnit være på mindst: ledningslængde tværsnit < 16 < 25 op til 20 m 1,5 mm 2 2,5 mm 2 20 til 50 m 2,5 mm 2 4,0 mm 2 Læg kun den akku i, som er blevet leveret sammen med akku-opladeren. Ved andre batterier er der fare for eksplosion. lkaline-batterier eller andre primærbatterier må under ingen omstændigheder oplades. kkuer eller batterier må aldrig åbnes med vold eller kastes i ilden. kku-opladeren må kun benyttes i lukkede, tørre lokaler. pparatet skal beskyttes imod fugt og regn for at udelukke brandfare eller fare for elektrisk stød. kku-opladeren må ikke tages i brug, når el-stikket eller kabinettet er beskadiget må ikke åbnes eller bygges om skal holdes uden for børns rækkevidde må ikke være i drift uden opsyn skal slukkes og stikket skal trækkes ud efter brug må kun renses med en tør klud og kun, når strømstikket er trukket ud af stikkontakten må udelukkende repareres af autoriseret personale Garanti Test Med hensyn til garanti gælder vore almindelige forretningsbetingelser. Vi forbeholder os retten til ændringer i henhold til den tekniske videreudvikling. Egenmægtige modifikationer på apparatet, brug af forkerte reservedelen og tilbehør og uhensigtsmæssig brug udelukker alt ansvar fra fabrikantens side for heraf følgende skader. Elektrotekniske test er udført efter forskrifterne i uheldsforbyggelsesforskriftet (BGV 3) og efter DIN VDE 0701 del 1 og del 3. Denne test er i overensstemmelse med DIN VDE 0702 i regelmæssige afstande og er påkrævet efter istandsætning eller ændring. 166

6 TTIX Farekilder El FRE Spændingsførende dele i sugerens overdel. Berøring af spændingsførende dele medfører alvorlige eller dødelige kvæstelser. 1. Sugerens overdel må aldrig sprøjtes af med vand. FRE Elektrisk stød på grund af beskadiget strømledning. Berøring af en beskadiget strømledning kan føre til alvorlige kvæstelser eller medføre døden. 1. Nettilslutningsledningen må ikke beskadiges (f.eks. ved at blive kørt over, trukket i eller klemt inde). 2. Nettilslutningsledningen skal regelmæssigt kontrolleres for beskadigelser hhv. tegn på aldring. 3. En beskadiget strømledning skal udskiftes gennem Nilfisk-lto-Service eller en elektriker, inden apparatet atter tages i brug. GIV GT pparatets stikdåse *). pparatets stikdåse er kun dimensioneret til de formål, som er beskrevet i driftsvejledningen. Tilslutning af andre apparater kan bevirke materielle skader. 1. Sluk for sugeren og det apparat, som skal tilsluttes, inden stikket sættes i stikdåsen. 2. Læs driftsvejledningen for det apparat, som skal tilsluttes, og overhold alle nævnte sikkerhedshenvisninger. GIV GT Beskadigelser på grund af forkert netspænding. pparatet kan beskadiges, når det tilsluttes til en uegnet netspænding. 1. pparatet kan beskadiges, når det tilsluttes til en uegnet netspænding. 167

7 TTIX Opsugning af væske GIV GT Opsugning af væske. Brændbare væsker må ikke suges op. 1. Før opsugning af væske skal filterposen/affaldsposen principielt fjernes og flyderens funktion hhv. vandniveaubegrænsningen kontrolleres. 2. nvendelse af et separat filterelement eller filtersi anbefales. 3. Ved skumudvikling skal arbejdet straks afbrydes og beholderen skal tømmes. Farlige materialer DVRSEL Farlige materialer. Opsugning af farlige materialer kan medføre alvorlige eller dødelige kvæstelser. 1. Følgende materialer må ikke suges op: - al slags sundhedsfarligt støv - varme materialer (glødende cigaretter, varm aske osv.) - brændbare, eksplosive, aggressive væsker ( f. eks. benzin, opløsningsmidler, syrer, lud osv.) - brændbare, eksplosive støvtyper (f. eks. magnesium-, aluminiumstøv osv) Reservedele og tilbehør GIV GT Reserve- og tilbehørdele. Brugen af ikke originale reserve- og tilbehørdele kan få negativ indflydelse på apparatets sikkerhed. 1. nvend kun reserve- og tilbehørdele fra Nilfisk-lto. 2. nvend kun de børster, som er blevet leveret sammen med apparatet eller som er beskrevet i driftsvejledningen Tømning af smudsbeholderen GIV GT Miljøfarlige sugematerialer. Sugematerialer kan være en fare for miljøet. 1. Det opsugede materiale bortskaffes i henhold til lovens bestemmelser. 168

8 TTIX Beskrivelse 2.1 Betjeningselementer 1 Håndtag med føring til oprulning af ledningen 2 Montagepunkt for sugerrørets holder 3 Låseklammer 4 Styrerulle 5 Smudsbeholder 6 Indgangsfitting 7 fbryder 8 Stikdåse 9 Betjeningsknap til filterrensning TTIX TTIX 50 TTIX

9 TTIX Betjeningspanel TTIX 30- / 40- / TTIX 30- / 40- / auto TTIX 30- / 40- / TTIX PC BTT 170

10 TTIX Før idrifttagning 3.1 Sammenbygning af sugeren Tag tilbehøret ud af emballagen 1. Tag apparatet og tilbehøret ud af emballagen. 2. Stikket må endnu ikke sættes i en stikkontakt. 3. bn låseklemmerne () og tag sugerens overdel af. 4. Tag tilbehørdele ud af smudsbeholderen og emballagen Sugerrørholderen monteres på sugerrøret Sugerrørholderen monteres på sugerrøret Oplad batteriet og sæt det i (TTIX PC BTT) 1. Sæt el-stikket af batteri-opladeren i en korrekt installeret stikkontakt. 2. Sæt batteriet ind i opladeren. 171

11 TTIX Tag efter afsluttet opladningsprocedure (indikator 100% lyser) batteriet ud af opladeren. 4. Sæt batteriet ind i sugeren og spænd batteriet fast ved at dreje batteriets bærehåndtag. 3.3 Isætning af filterpose 1. Stikket må endnu ikke sættes i en stikkontakt. 2. bn låseklemmerne () og tag sugerens overdel af. 3. Læg filterposen ind i smudsbeholderen. 172

12 TTIX Tryk filterposemuffen kraftigt på indslipfittingen. 5. Sæt sugerens overdel på. 6. Låseklemmerne () lukkes. Pas på, at låseklemmerne sidder rigtigt. 173

13 TTIX Betjening / drift 4.1 Tilslutninger Tilslut sugeslangen 1. Tilslut sugeslangen Elektrisk tilslutning Den på typeskiltet oplyste driftsspænding skal svare til forsyningsspændingen i det lokale el-net. 4.2 Tænde apparatet fbryder 0-I 1. Vær opmærksom på, at sugeren er slukket. 2. Tilslutningsledningen stik sættes i en sikkerhedsstikkontakt, som er installeret på forskriftsmæssig måde. Kontaktstilling Funktion 0 Sluk Kontaktstilling Funktion 0 Sluk I Tænd fbryder auto-0-i auto auto I uto On/Off Tænd / manuel drift 174

14 TTIX auto Funktion Sugekraftregulering Kontaktstilling Sugekraftreguleringen muliggør en præcis tilpasning af sugekraften til forskellige opgaver uto-on/off-drift kontaktstilling auto 1. Sluk sugeren. 2. Sluk det elektriske udstyr. Sugeren tændes og slukkes med det tilsluttede elektriske udstyr. Snavs optages lige ved støvkilden. I henhold til bestemmelserne må kun støvteknisk afprøvet støvdannende udstyr tilsluttes. Maksimalt effektforbrug for tilsluttet udstyr: se afsnit Tekniske data. Vær opmærksom på, at det tilsluttede udstyr er slukket, inden kontakten drejes til stillingen auto. 3. Forbind det elektriske udstyr og sugeren med sugeslangen. 4. Stik el-udstyrets stik ind i stikkontakten på sugerens betjeningspanel. auto 5. Tænd for sugeren, kontaktstilling "auto". 6. Tænd det elektriske udstyr. Sugerens motor starter op, når det tilsluttede el-udstyr tændes. Slukkes det tilsluttede udstyr, kører sugeren videre i kort tid, således at støvet i slangen suges op i filterposen. 175

15 TTIX frensning af filterelementet frensning af filterelementet " Push & Clean " (TTIX 30- / 40- / 50-xx PC) Filter Cleaning System Kun ved sugning uden filterpose og uden ilagt stoffilter Når sugeeffekten forringes: 1. Sæt kontakten i stilling "I" (maksimal sugekraft). 2. Luk dyse- eller sugeslangeåbningen med håndfladen. 3. Tryk tre gange på knappen til filterafrensning. Filterelementets lameller renses for aflejret støv gennem den herved dannede luftstrøm frensning af filterelementet " XtremeClean " (TTIX 30- / 40- / 50-xx XC) Kun ved sugning uden ilagt stoffilter. 10 sec. Filterelementet renses automatisk i drift for at sikre en vedvarende høj sugeeffekt. Ved særdeles stærk forurening af filterelementet anbefaler vi en fuldstændig afrensning: 1. Sluk sugeren. 2. Dyse- eller sugeslangeåbningen lukkes med håndfladen. 3. pparatets kontakt sættes i position I og sugeren køres så i ca. 10 sekunder ved lukket sugeslangeåbning. 176

16 TTIX nvendelsesområder og arbejdsmetoder 5.1 rbejdsteknikker Supplerende tilbehør, sugedyser og sugeslanger kan, hvis de er korrekt monteret, forbedre rengøringen og dermed nedsætte rengøringshyppigheden. Effektiv rengøring opnås ved at følge nogle få retningslinier, kombineret med Deres egne erfaringer indenfor specielle områder. Her finder De nogle principielle henvisninger Sugning af tørstoffer Før opsugning af tørre stoffer skal der altid lægges en filterpose i beholderen (artikel-nr. se afsnit Tilbehør ). Det opsugede materiale kan derefter fjernes nemt og hygiejnisk. Efter opsugning af væsker er filterelementet fugtigt. Et fugtigt filterelement stopper hurtigt til, hvis der derefter suges tørt materiale op. f den grund skal filterelementet vaskes og tørres eller udskiftes, inden der suges tørt materiale op Opsugning af væske Før opsugning af væske skal filterposen/affaldsposen principielt fjernes. nvendelse af et separat filterelement eller filtersi anbefales. Gælder ikke XC-modeller. Ved skumudvikling skal arbejdet straks afbrydes og beholderen skal tømmes. Til reduktion af skumudvikling kan skumstopperen Nilfisk-lto Foam Stop anvendes (artikelnr. se afsnit Tilbehør ). 177

17 TTIX Efter arbejdet 6.1 Slukning af sugeren og opbevaring C B 1. Sluk apparatet og træk stikket ud af stikkontakten. 2. Rul tilslutningsledningen op ved håndtaget (). Begynd ved kabinettet og ikke ved stikket, så tilslutningsledningen ikke snoer sig. 3. Tøm smudsbeholderen, rens sugeren. 4. Efter opsugning af væsker: stil sugerens overdel for sig selv, så filterelementet kan tørre. 5. Hæng sugerrøret med gulvmundstykke (B) ind i holderne og pak tilbehøret (C) væk. 6. Opbevar sugeren i et tørt rum og sørg for, at ingen uvedkommende bruger apparatet 178

18 TTIX Service 7.1 Serviceplan Efter arbejdet Efter behov Tømning af smudsbeholderen Skift af filterpose Skift af affaldspose Skift af filterelement (Push&Clean) Skift af filterelement (XtremeClean) 7.2 Servicearbejde Tømning af smudsbeholderen 1. Stikket må endnu ikke sættes i en stikkontakt. 2. bn låseklemmerne () og tag sugerens overdel af. Efter tømning: Rens beholderkant og tætninger i mellemringen og sugerens overdel, inden disse igen anbringes på plads. Når tætning eller not er er snavset eller beskadiget, reduceres sugeeffekten. Inden støvsugerens slange atter anbringes på palds: rens indgangsfitting og slangemuffe. 3. Hæld det opsugede materiale ud. 4. Det opsugede materiale skal bortskaffes i henhold til de gældende bestemmelser. 5. Sæt sugerens overdel på. 6. Låseklemmerne () lukkes. Pas på, at låseklemmerne sidder rigtigt. 179

19 TTIX Skift af filterpose 1. Stikket må endnu ikke sættes i en stikkontakt. 2. bn låseklemmerne () og tag sugerens overdel af. B D Fjernelse af filterposen: 3. Træk forsigtigt filterposemuffen (B) af fra indslipfittingen (C). 4. Luk filterposemuffen med skyderen (D). 5. Bortskaf filterposen i henhold til lovens bestemmelser. C Isætning af filterposen: 6. Rens affaldsbeholderen. 7. Filterposen (B) lægges ind i affaldsbeholderen. 8. Tryk filterposemuffen kraftigt på indslipfittingen. 9. Sæt sugerens overdel på. 10. Låseklemmerne () lukkes. Pas på, at låseklemmerne sidder rigtigt. 180

20 TTIX Skift af affaldspose 1. Stikket må endnu ikke sættes i en stikkontakt. 2. bn låseklemmerne () og tag sugerens overdel af. C B D Fjernelse af affaldsposen: 3. Luk affaldsposen med snoren (B). 4. Træk affaldsposemuffen forsigtigt fra indslipfittingen (C). 5. Luk affaldsposemuffen (D) med skyderen. 6. Bortskaf affaldsposen i henhold til lovens bestemmelser. E Isætning af affaldsposen: 7. Rens affaldsbeholderen. 8. Læg en ny affaldspose ind i affaldsbeholderen. 9. Vær opmærksom på, at affaldsposens ventilationsåbninger (E) befinder sig i affaldsbeholderens indre. 10. Tryk filterposemuffen kraftigt på indslipfittingen. 11. ffaldsposens øverste kant krænges over affaldsbeholderens kant. 12. Sæt sugerens overdel på. 13. Låseklemmerne () lukkes. Pas på, at låseklemmerne sidder rigtigt. 181

21 TTIX Skift af filterelement (Push & Clean System) Nie ohne Filter saugen! 1. Stikket må endnu ikke sættes i en stikkontakt. 2. bn låseklemmerne () og tag sugerens overdel af. B Fjernelse af filterelementet: 3. Drej fi lterspændeskiven mod uret og tag den af. 4. Tag fi lterelementet forsigtigt af. 5. Rens fi ltertætningen (B), kontrollér for skader og udskift om nødvendigt. Isætning af filterelementet: 6. Sæt det nye fi lterelement i. 7. Sæt fi lterspændeskiven på og lås den godt fast ved at dreje med uret. 8. Bortskaf det brugte fi l- terelement i henhold til lovens bestemmelser. 9. Sæt sugerens overdel på. 10. Låseklemmerne () lukkes. Pas på, at låseklemmerne sidder rigtigt. 182

22 TTIX Skift af filterelement (XtremeClean System) Nie ohne Filter saugen! 1. Stikket må endnu ikke sættes i en stikkontakt. 2. bn låseklemmerne () og tag sugerens overdel af. B Fjernelse af filterelementer: 3. Åbn filterspænderen (B). 4. Tag forsigtigt begge kassetter med filterelementer af. B C D Isætning af filterelementer: 5. Sæt nye fi lterelementer (C) ind i kassetterne (D). 6. Sæt kassetterne med fi lterelementerne ind i sugerens overdel. 7. Lås fi lterspænderen (B). 8. Bortskaf brugte fi lterelementer i henhold til lovens bestemmelser. B 9. Sæt sugerens overdel på. 10. Låseklemmerne () lukkes. Pas på, at låseklemmerne sidder rigtigt. 183

23 TTIX fhjælpning af fejl Fejl Årsag fhjælpning Motoren kører ikke > Sikringen i tilslutningsdåsen Genindkobling af sikring. er udløst / sprunget. > Overlastbeskyttelsen har aktiveret. Sluk sugeren, laden den køle af i ca. 5 minutter. Kan sugeren ikke startes igen, skal Nilfisk-lto kundeservice tilkaldes. > Motor defekt. Lad motorudskiftning blive gennemført af Nilfisk-lto- Service. > El-udstyr defekt eller ikke Motoren kører ikke i automatikdrift rigtigt tilsluttet. > El-værktøjets effektforbrug er for lav. Reduceret sugeeffekt > Sugekraftreguleringen er indstillet til for lav sugeeffekt. Ingen sugeeffekt ved væskesugning > Sugeslange / dyse er tilstoppet. > Beholder, affaldspose eller filterpose fyldt. Kontrollér funktionen af eludstyret, evt. stikket. Bemærk, at minimumseffektforbruget er på P > 40 W. Indstil sugekraften i henhold til afsnit Indstilling af sugekraftregulering. Rens sugeslange / dyse. se afsnit Tømning af beholder" eller "Udskiftning af affaldspose, filterpose. > Filterelementet er snavset. Se afsnit frensning af filterelement hhv. Skift af filterelement. > Tætning mellem beholder og sugerens overdel er defekt eller mangler. Udskift tætning > frensningsmekanisme defekt. > Beholderen er fyldt (flyderen lukker sugeåbningen). Spændingssvingninger > For høj impedans i spændingsforsyningen. Tilkald Nilfisk-lto-Service. Sluk sugeren, tøm beholderen. Tilslut sugeren til en stikdåse, der er nærmere sikringerne. Der kan ikke forventes spændingsvariationer over 7%, når impedansen på overgangspunktet er 0.15 Ω. 184

24 TTIX Øvrigt 9.1 Gør maskinen klar til genbrug Det udtjente apparat skal gøres ubrugelig med det samme. 1. Tag netstikket ud 2. Klip ledningen over. 3. Elektriske apparater må ikke bort-skaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF vedrørende elektriske og elektroniske apparater skal gamle elektriske apparater indsamles særskilt og tilføres en miljøvenlig form for genbrug. 9.2 Garanti Med hensyn til garanti gælder vore almindelige forretningsbetingelser. Vi forbeholder os retten til ændringer i henhold til den tekniske videreudvikling. Egenmægtige modifikationer på apparatet, brug af forkerte reservedelen og tilbehør og uhensigtsmæssig brug udelukker alt ansvar fra fabrikantens side for heraf følgende skader. 9.3 Test Elektrotekniske test er udført efter forskrifterne i uheldsforbyggelsesforskriftet (BGV 3) og efter DIN VDE 0701 del 1 og del 3. Denne test er i overensstemmelse med DIN VDE 0702 i regelmæssige afstande og er påkrævet efter istandsætning eller ændring. Sugeren er godkendt i henhold til IEC/EN EUkonformitetserklæring EU-konformitetserklæring LTO Deutschland GmbH Guido-Oberdorfer-Straße 2-8 D Bellenberg Produkt: Suger til væsker og tørstoffer Type: TTIX 30 / 40 / 50 Beskrivelse: V~, 50/60 Hz Konstruktionen af apparatet svarer til pågældende bestemmelser: nvendte harmoniserede normer: nvendte nationale normer og tekniske specifikationer: EF - maskindirektiv 98/37/EF EF - lavspændingsdirektiv 73/23/EF EF - direktiv for elektrom. kompatibilitet 89/336/EF EN , EN EN EN EN , EN , EN DIN EN DIN EN nton Sørensen General Manager EPC Technical Operations Brøndby

25 TTIX Tekniske data TTIX 30 / 40 / PC EC EU CH / DK GB 230 GB 110V US FR U/NZ Z EU Voltage V / Mains frequency Hz 50 / /60 Fuse Power consumption IEC W TTIX PC PC PC PC PC XC PC XC PC XC PC EC Connected load for appliance socket W (GB 110) 600 (US) 2400 Total connected load W (GB 110, US) (GB 110) 1440 (US) 3500 ir flow rate (max.) m3/h l/min 222/ /3200 (GB 110, US) Vacuum mbar/ hp kpa 250 / / 23 (GB 110, US) 230 / 23 Sound pressure level at a distance of 1 m, EN db() 62 ± 2 Sound level db() 59 ± 2 Power cord: Length 7,5 1. (EU, U) 3. (EU, GB 2. (GB 110V) 3. (EU, GB 3. (EU, U) 3. (EU, GB 230V, 3. (EU) 2. (GB 110V) 230V) 3. (EU, DK, Z, 230V, DK, 4. (CH) DK, U) Power cord: Type 3. (Z, GB 230V) 4. (CH) GB 230V) 4. (CH) U) 5. (GB 110V) 5. (GB 110V) 6. (US) 4. (CH) 6. (US) 4. (CH) 6. (US) 6. (US) Protection class II I Type of protection (splash water protected) Radio interference level IPX4 EN Tank volume l Width mm Depth mm 450 Height mm Weight kg (PC) 11 (XC) 12 (PC) 14 (XC) 11 (PC) 12 (XC) 11 H05RR-F 2x0.75 2) H05BQ-F 2x1.0 3)H05RR-F 3G1,5 4) H05RR-F 3G1,0 5) H07BQ-F 3G2,5 6) SJTW- WG 16/3 9.6 Tilbehør Betegnelse rtikelnr. Fleece-filterpose ttix 30 (5 stk.) Fleece-filterpose ttix 40, 50 (5 stk.) ffaldspose ttix 30, 40, 50 (5 stk.) Rundfilter PC Fladfilter XC (2 stk.) Ilægningsfilter ttix Ilægningsfilter ttix Nilfisk-lto-Foam-Stop (6x1l)

26 sk-alto.com HED QURTER DENMRK Nilfi sk-dvance Group Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Tel.: (+45) SLES COMPNIES RGENTIN Nilfi sk-dvance srl. Edifi cio Central Park Herrera 1855, Offi ce 604 Ciudad utónoma de Buenos ires Tel.: (+54) USTRLI Nilfi sk-lto 48 Egerton St. PO Box 6046 Silverwater NSW 2128 Tel.: ( skalto.com.au USTRI Nilfi sk-lto Metzgerstr Bergheim/Salzburg Tel.: sk-alto.com Web: sk-alto.at BELGIUM/LUXEMBURG Nilfi sk-lto division of Nilfi sk-dvance n.v-s.a. Riverside Business Park Boulevard Internationalelaan 55 Bâtiment C3/C4 Gebouw Bruxelles 1070 Brussel Tel.: sk-alto.com Web: sk-alto.be/ CND Clarke Canada Part of the Nilfi sk-dvance Group 4080-B Sladeview Crescent, Unit 1 Mississauga, Ontario L5L 5Y5 Tel.: ( Web: CHILE Nilfi sk-dvance S.. San lfonso 1462, Santiago Tel.: (+56) sk.com Web: sk.com/ CHIN Nilfi sk-dvance Cleaning Equipment (Shenzhen) Co., Ltd. Room 2515, Building C Huangdu Square 3008 Yitian Road Futian District, Postcode: Shenzhen Tel.: (+86) CZECH REPUBLIC Nilfi sk-dvance s.r.o. Do Čertous 2658/ Praha 9 Tel.: (+420) Web: sk-alto.cz DENMRK Nilfi sk-lto - en division af Nilfisk-dvance /S Industrivej Hadsund Tel.: Web: sk-alto.dk FINLND Nilfi sk-lto Koskelontie 23 E Espoo Tel.: (+358) sk-advance.com Web: sk-alto.fi FRNCE LTO France SS 26 venue de la Baltique, BP COURTBOEUF CEDEX Tel.: Commercial : SV : Pôle tech : sk-alto.com Web: GERMNY Nilfi sk-lto Division of Nilfisk-dvance G Guido Oberdorfer Str Bellenberg Tel.: sk-alto.com Web: sk-alto.de GREECE Nilfi sk-lto 8 Thoukididou Str rgiroupolis Tel.: nilfi Web: sk.gr/ HOLLND Nilfi sk-lto Division of Nilfisk-dvance BV Camerastraat BB lmere Tel.: ( sk-alto.com Web: sk-alto.nl HONG KONG Nilfi sk-lto 2001 HK Worsted Mills Ind l Bldg Wo Tong Tsui St. Kwai Chung Tel.: (+852) HUNGRY Nilfi sk-lto 2310 Szigetszentmiklos-Lakihegy II. Rákóczi Ferenc út 10. Tel.: INDI Nilfi sk-dvance India Limited 349, Business Point, No 201,2nd fl oor, above Popular Car World, Western Express High way, ndheri ( East), Mumbai Tel.: ( IRELND Nilfi sk-lto Division of Nilfisk-dvance Ltd. Bowerbank Way, Gilwilly Industrial Estate Penrith, Cumbria C11 9BQ Tel.: sk-alto.com Web: sk-alto.ie ITLY Nilfi sk-lto Strada comunale della Braglia, 18 I Guardamiglio (LO) Tel.: Web: sk-alto.com/ JPN Nilfi sk-lto Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku Yokohama, Tel.: ( MLYSI Nillfisk-dvance Sdn Bhd Sd 14, Jalan KIP 11 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara Kuala Lumpur Tel.: (+60) MEXICO Nilfi sk-dvance de Mexico, S. de R.L. de C.V. Prol. Paseo de la Reforma 61, 6-2 Col. Paseo de las Lomas Mexico, D.F. Tel.: (+52) (switchboard) Web: sk-advance.com.mx NORWY Nilfi sk-lto Bjørnerudveien Oslo Tel.: (+47) sk-alto.com Web: sk-alto.no POLND Nilfi sk-lto Pruszkow ul. 3-go MJ 8 Tel.: (+48) Web: sk-alto.pl PORTUGL Nilfi sk-lto Division of Nilfisk-dvance Lda. Sintra Business Park Zona Industrial Da brunheira Edificio 1,1 P Sintra Tel.: (+35) sk-advance.es Web: sk-alto.com RUSSI Нилфиск-Эдванс Москва Вятская ул. 27, стр. 7 Tel.: (+7) Web: sk.ru SINGPORE Nilfi sk-lto 22 Tuas ve 2 Singapore Tel.: (+65) Web: sk-advance.com.sg SPIN Nilfi sk-lto Division of Nilfisk-dvance S.. Torre D ra, Paseo del Rengle, 5 Pl Mataró Barcelona Tel.: (+34) sk-alto.com Web: sk-alto.es SWEDEN Nilfi sk-lto Member of the Nilfisk-dvance Group minogatan 18, Box Mölndal Tel.: (+46) sk-alto.com Web: sk-alto.se TIWN Nilfi sk-lto No.5, Wan Fang Road Taipei Tel.: (+886) THILND Nilfi sk-lto 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Ladyao, Jatuchak, Bangkok Tel.: (+66) TURKEY Nilfi sk-dvance Profesyonel Temizlik Ekipmanları Tic. /S. Necla Cad. No.: 48, Yenisahra / Kadıköy Istanbul Tel.: (+90) Web: sk-alto.com.tr UNITED KINGDOM Nilfi sk-lto Division of Nilfisk-dvance Ltd. Bowerbank Way, Gilwilly Industrial Estate Penrith, Cumbria C11 9BQ Tel.: Web: sk-alto.co.uk US Nilfi sk-dvance Inc st venue North Plymouth, MN Tel.: ( Web: VIETNM Nilfi sk-dvance Representative Offi ce No. 51 Doc Ngu Str. Ba Dinh Dist. Hanoi Tel.: (+84) / (+84) nilfi Web: sk-advance.com/

ATTIX 30 / BATT / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC. Operating Instructions. um_attix30-40-50-std_en_2008-08-01

ATTIX 30 / BATT / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC. Operating Instructions. um_attix30-40-50-std_en_2008-08-01 TTIX 30 / BTT / PC / XC TTIX 40 / PC / XC TTIX 50 / PC / XC Operating Instructions um_attix30-40-50-std_en_2008-08-01 TTIX 30-40-50 TTIX 30 9 8 7 1 2 3 6 5 4 TTIX 50 TTIX 40 TTIX 30-40-50 Indhold 1 Vigtige

Læs mere

ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX PC EC. Quick Start Guide F

ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX PC EC. Quick Start Guide F ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX 50-21 PC EC Quick Start Guide 302003204 F A 2. * 4.* 5.* 6.* 2 A 2. 4. 5. 6. 6. 3 B 2. ATTIX 30- / 40- / 50-01 ATTIX 30- / 40- / 50-11 ATTIX

Læs mere

ATTIX 30 H / M / PC / XC ATTIX 50 H / M / PC / XC

ATTIX 30 H / M / PC / XC ATTIX 50 H / M / PC / XC TTIX 30 H / M / PC / XC TTIX 50 H / M / PC / XC Operating Instructions 107400338-2008-09-17 TTIX 30-50 H/M Indhold 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 Beskrivelse 3 Før idriftsættelse 4 Betjening / drift

Læs mere

ATTIX 30 / BATT / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC

ATTIX 30 / BATT / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX 30 / BATT / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC Quick Start Guide QSG ATTIX 30-40-50 - PN: 302003204-2008-02-11 A 2. * 4.* 5.* 6.* 2 A ATTIX 30-01 PC BATT 2. 4. 3 A 2. 4. 5. 6. 6. 4 B 2.

Læs mere

Din brugermanual NILFISK ATTIX 50 M http://da.yourpdfguides.com/dref/3609113

Din brugermanual NILFISK ATTIX 50 M http://da.yourpdfguides.com/dref/3609113 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ATTIX 30 H / M / PC / XC ATTIX 50 H / M / PC / XC

ATTIX 30 H / M / PC / XC ATTIX 50 H / M / PC / XC TTIX 30 H / M / PC / XC TTIX 50 H / M / PC / XC Driftsvejledning 107401206 TTIX 30/50 H/M Indhold 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 Beskrivelse 3 Fr idriftsættelse 4 Betjening / drift 5 nvendelsesområder

Læs mere

Operating instructions SALTIX 10

Operating instructions SALTIX 10 Operating instructions SALTIX 10 107402849 C 02 English... 6 Deutsch... 8 Français... 10 Nederlands... 12 Italiano... 14 Norsk... 16 Svenska... 18 Dansk... 20 Suomi... 22 Español... 24 Português... 26

Læs mere

GD 1000 Series Operating Instructions

GD 1000 Series Operating Instructions GD 1000 Series Operating Instructions 107402564 A 02 English... 8 Deutsch... 10 Français... 12 Nederlands... 14 Italiano... 16 Norsk... 18 Svenska... 20 Dansk... 22 Suomi... 24 Español... 26 Português...

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

AERO 20 AERO a

AERO 20 AERO a www.nilfisk-advance.com AERO 20 AERO 25 302002328 a DANSK - Driftsvejledning Vigtige sikkerhedshenvisninger Før De tager sugeren i drift, skal De læse driftsvejledningen igennem og opbevare den tilgængeligt.

Læs mere

ATTIX 40-0M PC TYPE 22

ATTIX 40-0M PC TYPE 22 TTIX 40-0M PC TYPE 22 Driftsvejledning 107400339 da TTIX 40-0M PC TYPE 22 Indhold 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 Beskrivelse 3 Fr idriftsættelse 4 Betjening / drift 5 nvendelsesområder og arbejdsmetoder

Læs mere

NEPTUNE 4 FA Quick Start Guide

NEPTUNE 4 FA Quick Start Guide NEPTUNE 4 FA Quick Start Guide 107140470 B 2 A B C Max. 50 C 0 3 4 0 C EN DE FR NL IT NO SV DK SF SL HR SK PL HU RU ET LV LT ES PT EL TR RO JA ZH KO Dette dokument Dette dokument indeholder de for maskinen

Læs mere

IVB 5 WET-15 IVB 7 WET-45

IVB 5 WET-15 IVB 7 WET-45 auto VB 5 WT-15 Operating nstructions 107401547 A rinted in ungary VB 5 WT-15 ndhold 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger...116 arekilder...118 2 Beskrivelse...120 2.1 Betjeningselementer...120 3 ør idrifttagning...121

Læs mere

GD / UZ 930 Operating Instructions

GD / UZ 930 Operating Instructions GD / UZ 930 Operating Instructions 107402584 A 02 English... 8 Deutsch... 10 Français... 12 Nederlands... 14 Italiano... 16 Norsk... 18 Svenska... 20 Dansk... 22 Suomi... 24 Español... 26 Português...

Læs mere

Din brugermanual NILFISK ATTIX 995-0H-M SD XC TYPE 22 http://da.yourpdfguides.com/dref/3603897

Din brugermanual NILFISK ATTIX 995-0H-M SD XC TYPE 22 http://da.yourpdfguides.com/dref/3603897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ATTIX 550-01 ATTIX 550-11 MOBIL ATTIX 550-21 ATTIX 590-21 ATTIX 12 GALLON ATTIX 12 GALLON RDF ATTIX EC 12 GALLON AS/E

ATTIX 550-01 ATTIX 550-11 MOBIL ATTIX 550-21 ATTIX 590-21 ATTIX 12 GALLON ATTIX 12 GALLON RDF ATTIX EC 12 GALLON AS/E ATTIX 550-01 ATTIX 550-11 MOBIL ATTIX 550-21 ATTIX 590-21 ATTIX 12 GALLON ATTIX 12 GALLON RDF Bedienungsanleitung...3 Operating Instructions...14 Notice d'utilisation...25 Gebruiksaanwijzing...36 Istruzioni

Læs mere

Buddy II. User manual 107410902 (03.2014) EN-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL-DA-NO-SV-FI

Buddy II. User manual 107410902 (03.2014) EN-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL-DA-NO-SV-FI User manual 107410902 (03.2014) ----------- Copyright 2014 Nilfisk-Advance A/S Instructions for use... 6-10 Betriebsanleitung... 11-15 Instructions d utilisation... 16-20 Instrucciones de manejo... 21-25

Læs mere

ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX PC EC E

ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX PC EC E Operating instructions TTIX 30 / PC / XC TTIX 40 / PC / XC TTIX 50 / PC / XC TTIX 50-21 PC EC 107400397 E TTIX 30-40-50 TTIX 30 9 8 7 1 2 3 6 5 4 TTIX 50 TTIX 40 TTIX 30-40-50 Indhold 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

GD 911 Battery Operating Instructions

GD 911 Battery Operating Instructions GD 911 Battery Operating Instructions 107402566 A 02 English... 8 Deutsch... 12 Français... 16 Nederlands... 20 Italiano... 24 Norsk... 28 Svenska... 32 Dansk... 36 Suomi... 40 Español... 44 Português...

Læs mere

302002028 C. auto auto INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG IVB 7-M B1 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

302002028 C. auto auto INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG IVB 7-M B1 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO auto auto 8 C INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI IVB 7-M B INSTRUCCIONES DE USO auto auto 4 5 6 7 6 8 7 9 Indhold Vigtige sikkerhedshenvisninger

Læs mere

ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22

ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22 7 0 5 6 ATTIX 995-0H/M SD XC Type Quick Start Guide 00056 B 7 0 5 6 ATTIX 995-0H/M SD XC Type A..* *) Option / Optional accessories ATTIX 995-0H/M SD XC Type A Type P.. 4. 5. 6. 7. 8. *) Option / Optional

Læs mere

NEPTUNE 1 NEPTUNE 2 107145404-2009-05

NEPTUNE 1 NEPTUNE 2 107145404-2009-05 NEPTUNE 1 NEPTUNE 2 Quick Start Guide... 5-7 Kurzanleitung... 8-1 Brève notice...11-13 Korte gebruiksaanwijzing...14-16 Guida rapida...17-19 Kort veiledning...2-22 Kortfattad bruksanvisning...23-25 Kort

Læs mere

Nilfisk-ALTO E 130.1, E 140.1

Nilfisk-ALTO E 130.1, E 140.1 20-03-2006 Nilfisk-ALTO E 130.1, E 140.1 DA NO SV DE FR NL Instruktionsbog... 3-15 Instruksjonsbok... 16-28 Instruktionsbok... 29-41 Betriebsanleitung... 42-56 Manuel d Instructions... 57-72 Gebruikershandleiding...

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

302002027 D. auto. auto INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG IVB 3-H/5-H/7-H MODE D EMPLOI

302002027 D. auto. auto INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG IVB 3-H/5-H/7-H MODE D EMPLOI auto auto auto auto auto 7 D INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI IVB -H/5-H/7-H INSTRUCCIONES DE USO IVB -H 11 14 9 auto IVB -H 1 1 4 5 8 6 1 1 7

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

IVB 995-0H/M SD XC Type 22

IVB 995-0H/M SD XC Type 22 7 0 5 6 IVB 995-0H/M SD XC Type QuickStartGuide 00059 B Printed in Hungary 7 0 5 6 IVB 995-0H/M SD XC Type A..* *) Option / Optional accessories IVB 995-0H/M SD XC Type A Type P.. 4. 5. 6. 7. 8. *) Option

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

107410954 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG UZ 934 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107410954 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG UZ 934 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 10741094 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI UZ 934 INSTRUCCIONES DE USO 02 English... 6 Deutsch... 8 Français... 10 Nederlands... 12 Italiano...

Læs mere

107404503 D INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107404503 D INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107404503 D INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VP300 SERIES USER MANUAL 2 English... 6 Deutsch... 9 Français... 12 Nederlands... 15 Italiano... 18

Læs mere

Nilfisk Elite. Instructions for use. 107403090 b (09.2013) EN-DE-FR-ES-PT-IT-NL-SV-NO-DA-FI-KO-ZH

Nilfisk Elite. Instructions for use. 107403090 b (09.2013) EN-DE-FR-ES-PT-IT-NL-SV-NO-DA-FI-KO-ZH Nilfisk Elite Instructions for use 107403090 b (09.2013) ------------ Elite 7 25 2 4 6 3 11 5 1 8 9 10 14 21 22 23 15 24 19 12 17 18 13 16 20 2 Elite Instructions for use... 4-12 Betriebsanleitung... 13-21

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

Din brugermanual NILFISK POSEIDON 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3471382

Din brugermanual NILFISK POSEIDON 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3471382 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 DA BETJENINGSVEJLEDNING EL-VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

ATTIX ATTIX ED XC ATTIX SD XC. Operating Instructions D. auto

ATTIX ATTIX ED XC ATTIX SD XC. Operating Instructions D. auto auto TTIX 961-01 TTIX 963-21 ED X TTIX 965-21 SD X Operating Instructions 1074001235 D Indhold 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 eskrivelse 3 Før idriftsættelse 4 etjening / drift 5 nvendelsesområder

Læs mere

ATTIX 30, 40 & 50 HELT KOMPROMISLØS. Brugervenlige støv-/vådsugere, der er nemme at vedligeholde

ATTIX 30, 40 & 50 HELT KOMPROMISLØS. Brugervenlige støv-/vådsugere, der er nemme at vedligeholde ATTIX 30, 40 & 50 HELT KOMPROMISLØS Brugervenlige støv-/vådsugere, der er nemme at vedligeholde Den perfekte løsning til håndværkere på farten ATTIX 30 er den nye, kompakte generation af ATTIX-familien

Læs mere

Din brugermanual NILFISK C 125.3 http://da.yourpdfguides.com/dref/3627368

Din brugermanual NILFISK C 125.3 http://da.yourpdfguides.com/dref/3627368 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

AERO 21 AERO 21 INOX 107407182 B

AERO 21 AERO 21 INOX 107407182 B Operating instructions AERO 21 AERO 21 INOX 107407182 B Operating instructions... 1 Bedienungsanweisungen... 8 Instructions de fonctionnement... 15 Gebruiksaanwijzingen... 22 Istruzioni per l uso... 29

Læs mere

ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC. Operating Instructions A. auto. 2 ø. ø 7 2 ø. 2 ø. ø 7 2 ø

ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC. Operating Instructions A. auto. 2 ø. ø 7 2 ø. 2 ø. ø 7 2 ø ø 7 2 ø 3 2 ø 0 5 ø 3 6 auto ø 7 2 ø 3 2 ø 0 5 ø 3 6 auto ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC Operating Instructions 107401242 A Indhold 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 Beskrivelse 3 Før idriftsættelse

Læs mere

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08 Centralstøvsugere Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk 823 0001 010 Edition 1 2003-08 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsregler Tekniske data Brugsanvisning

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

AERO 21 AERO 21 INOX 107407182 A

AERO 21 AERO 21 INOX 107407182 A Operating instructions AERO 21 AERO 21 INOX 107407182 A Operating instructions... 1 Bedienungsanweisungen... 8 Instructions de fonctionnement... 16 Gebruiksaanwijzingen... 24 Istruzioni per l uso... 2

Læs mere

UNO BOOSTER BASIC DUO BOOSTER BASIC

UNO BOOSTER BASIC DUO BOOSTER BASIC UNO BOOSTER BASIC DUO BOOSTER BASIC Instruktionsbog... 3-24 Instruksjonsbok... 25-46 Instruktionsbok... 47-68 Käyttöohje... 69-91 Indholdsfortegnelse 1 Vigtige sikkerhedsanvisniger...4 2 Beskrivelse 2.1

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT

Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-21, 2-21 XT Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-24, 2-24 XT Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT DK NO SE FI DE FR NL IT Instruktionsbog... 3-8 Instruksjonsbok... 9-14 Instruktionsbok... 15-20

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

POSEIDON 2-24 PORTABLE POSEIDON 2-26 PORTABLE

POSEIDON 2-24 PORTABLE POSEIDON 2-26 PORTABLE POSEIDON 2-24 PORTABLE POSEIDON 2-26 PORTABLE Betjeningsvejledning... 3-12 Instruksjonsbok... 13-22 Instruktionsbok... 23-32 Käyttöohje... 33-42 Operating Instructions... 43-52 Betriebsanleitung... 53-62

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Buddy II. Instructions for use. 107410902 c (05.2015) EN-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL-DA-NO-SV-FI

Buddy II. Instructions for use. 107410902 c (05.2015) EN-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL-DA-NO-SV-FI Instructions for use 107410902 c (05.2015) ----------- Copyright 2015 Nilfisk A/S Instructions for use... 6-10 Betriebsanleitung... 11-15 Instructions d utilisation... 16-20 Instrucciones de manejo...

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Multi 20 Multi 30. User manual. 107402134 e (11.2013)

Multi 20 Multi 30. User manual. 107402134 e (11.2013) Multi 20 Multi 30 User manual 107402134 e (11.2013) Copyright 2013 Nilfisk-Advance A/S Multi English...6-9 Deutsch...10-13 Français...14-17 Español...18-21 Português...22-25 Italiano...26-29 Nederlands...30-33

Læs mere

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

Støvsugere Multi 20. Adapter til el-værktøj 302002356 0. Filterelement PET-fleece 107402338 1. Sugeslange komplet 1,9 m Ø32 107405600 0

Støvsugere Multi 20. Adapter til el-værktøj 302002356 0. Filterelement PET-fleece 107402338 1. Sugeslange komplet 1,9 m Ø32 107405600 0 Det er nu slut med at bruge en halv dag på at blæse din gummibåd op - nu tager det kun cirka 20 sekunder - takket være den automatiske blæsefunktion på Multi. Og hvis det skulle ske at du har brug for

Læs mere

POSEIDON 2-31, 3-36, 5-47, 5-53 PE POSEIDON 5-54 DE

POSEIDON 2-31, 3-36, 5-47, 5-53 PE POSEIDON 5-54 DE POSEIDON 2-31, 3-36, 5-47, 5-53 PE POSEIDON 5-54 DE DA EN DE FR IT ES EL PT RU PL CS HU SK Instruktionsbog... 3-14 User manual... 15-26 Betriebsanleitung... 27-38 Manuel d instructions... 39-50 Manuale

Læs mere

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Tillykke med din nye Easy Clean 370/470 støvsuger til oprejst støvsugning. Denne brugsanvisning gælder for både Easy Clean 370 og Easy Clean 470. Maskinbeskrivelse:

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Læs mere

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed...

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling, installation

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere