Efteruddannelse Foreninger 5 Erhvervslejemål 10 Boliglejemål 14 Investering og finansiering Kommunikation og ledelse EA-uddannelsen 33

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efteruddannelse Foreninger 5 Erhvervslejemål 10 Boliglejemål 14 Investering og finansiering Kommunikation og ledelse EA-uddannelsen 33"

Transkript

1 Efteruddannelse ed-logo black ny.pdf :48:24 Forår 15 Foreninger 5 Erhvervslejemål 10 Boliglejemål 14 Investering og finansiering 26 Kommunikation og ledelse 28 EA-uddannelsen 33

2 Velkommen til forårssæsonen 2015 I takt med at vores arbejdsfelter udvikler sig, har branchens medarbejdere løbende brug for mere efteruddannelse. Der kommer nye regler, og retspraksis ændrer sig. Det betyder, kompleksiteten stiger, og det øger behovet for nye kompetencer ude i virksomhederne. Vi arbejder derfor på at sikre en bred vifte af gode og aktuelle efteruddannelseskurser inden for relevante fagområder. Et af de helt store temaer i dette forår bliver uden tvivl den nye lejelov. Derfor har vi udviklet et kursus, der giver dig mulighed for at blive klogere på, hvordan du håndterer ændringerne i loven. Vi udbyder også et nyt kursus om planloven, der sætter fokus på, hvilke muligheder og begrænsninger planloven giver ved udvikling af fast ejendom. Ligesom du har mulighed for at få helt styr på, hvornår lejer har ret til at lade brugsretten overgå til andre i et boliglejemål. Alt i alt har vi udviklet syv nye kurser til dette forår, men samtidig har vi også valgt at gentage nogle af de mest efterspurgte kurser fra sidste forår. Det betyder, at du igen har mulighed for at få en virtuel rundtur i Københavns gader og blive klogere på markedslejeniveauet i byens hovedgader på kurset om værdioptimering i erhvervsejendomme. Derudover har du også mulighed for at få helt styr på pargrafferne 18 og 18 b på kurset om vedligeholdelseskonti og Grundejernes investeringsfond. Ligesom du selvfølgelig fortsat kan finde grundkurserne i lejeret, omkostningsbestemt leje for begyndere og erhvervslejekontrakter. Vi håber, indholdet på kurserne vækker din interesse, og at det afspejler dine behov. Har din virksomhed nogle særlige ønsker, tilbyder vi også skræddersyede kurser til vores medlemsvirksomheder. Du kan kontakte os på hvis du vil høre mere. God fornøjelse! Advokat Sven Westergaard Formand i Ejendomsforeningen Danmarks Administratorsektion 2

3 Introduktion til kurserne...4 Hvorfor tage en EA-uddannelse?...32 Introduktion til EA-uddannelsen...33 Tilmelding og afbestilling...43 Foreninger Generalforsamlinger i andelsbolig- og ejerforeninger...5 Optimering af vedlige holdelsesplaner fra administrators perspektiv... 6 Ejendomsfinansiering og de nye finansielle produkter NYHED...7 Andelskroneberegning...8 Grundlæggende regnskabsforståelse...9 Erhvervslejemål Betalinger ud over lejen i erhvervslejemål...10 Erhvervslejekontrakter...11 Værdioptimering i erhvervsejendomme...12 Boliglejemål Den nye lejelov NYHED...14 Opsigelse og ophævelse af boliglejemål...15 Grundkursus: Lejeret I...16 Grundkursus: Lejeret II...17 Brugsrettens overgang i boliglejemål NYHED...18 Planloven og udvikling af fast ejendom NYHED...19 Tvister i boliglejemål...20 Energisparepakken...21 Vedligeholdelseskonti og Grundejernes Investeringsfond...22 Introduktion til entrepriseret...23 Moms og afgifter ved udlejning af fast ejendom NYHED...24 Omkostningsbestemt leje for nybegyndere...25 Investering og finansiering Introduktion til ejendoms investering...26 Fordeling af pengestrømme ved ejendomsudvikling NYHED...27 Kommunikation og ledelse Hvidvaskloven...28 Forhandlingsteknik...29 Sig det med tekst og billeder NYHED...30 EA-uddannelsen Introduktion til EA-uddannelsen...33 Eksamensplan for EA-uddannelsen...34 Administration af bolig udlejningsejendomme II...35 Ejendoms- og skatte regnskab...36 Erhvervslejeret...37 Introduktion til ejendomsadministration...38 Administration af bolig udlejningsejendomme I...39 Andelsbolig- og ejerforeninger...40 Ejendomsinvesteringer og finansiering...41 Grundlæggende bogføring og regnskab...42 Foto: Vibeke Toft 3

4 Introduktion til kurserne Tal Advokaters efteruddannelse Alle kurser og EA-fag opfylder de kvalitetskrav, der er til advokaters obligatoriske efteruddannelse. Ejendomsforeningen Danmarks kurser Ejendomsforeningen Danmarks kurser spænder vidt fra grundlæggende emner inden for bolig- og erhvervslejeretten til foreningsret, økonomi, investering og finansiering samt kommunikation og ledelse. Vores kurser fokuserer på de aktuelle problemstillinger i branchen, og de er tilrettelagt særligt for branchens medarbejdere. Vi lægger vægt på at udbyde kurser af høj faglig kvalitet og relevans både i København og Aarhus. Vores kurser kombinerer den seneste teoretiske viden med en praktisk vinkel i samspil med både interne og eksterne undervisere. For advokater og advokatfuldmægtige Ifølge bekendtgørelse nr af 12. december 2007 skal alle advokater og advokatfuldmægtige inden for en periode på tre år deltage i mindst 54 s efteruddannelse af generel eller konkret betydning for advokat erhvervet. Alle Ejendomsforeningen Danmarks kurser opfylder på indholds- og undervisningssiden kvalitetskravene for advokaters obligatoriske efteruddannelse. Det fremgår under praktiske oplysninger ved hvert kursus, hvor mange kurset vægter for advokaters efteruddannelse. For ejendomsadministratorer Ifølge Ejendomsforeningen Danmarks etiske normer for ejendomsadministration skal alle medarbejdere have 24 s videreuddannelse inden for tre år. 4

5 Foreninger 4½ Generalforsamlinger i andelsbolig- og ejerforeninger Bliv klædt på til at gennemføre forårets generalforsamlinger og få helt styr på reglerne om fuldmagter, stemmeregler og indkommende forslag. Tirsdag den 27. januar kl hos Antal undervisnings 4½. Formålet med kurset er at give dig et godt kendskab til afholdelse af generalforsamlinger i foreningsejendomme herunder dirigenthvervet samt forberedelse af generalforsamlingen, fremlæggelse af årsrapport og referatteknik. Beskrivelse af de forberedende opgaver inden udarbejdelse af indkaldelse til ordinær generalforsamling Udarbejdelse af indkaldelse Hvem har adgang, fuldmagter, stemmeregler (også de særlige regler i ejerforeninger), behandling af indkomne forslag mv. Gennemgang af de enkelte dagsordenspunkter herunder fremlæggelse af årsrapport og budget Mødeledelse og dirigentens vigtigste kompetenceområder Særlige forhold angående ekstraordinære generalforsamlinger herunder dagsorden, forslag mv. Udarbejdelse af referat Kurset henvender sig til alle, der beskæftiger sig med foreningsejendomme og alle, der deltager i generalforsamlinger. Undervisere Direktør Patrick Kuklinski, Administrationshuset A/S. Juridisk konsulent Jane Qvist Lorenzen, Ejendomsforeningen Danmark. Super godt med eksempler fra det virkelige liv. Deltager på kurset forår Tilmeld dig kurset på 5

6 Foreninger 4 Optimering af vedligeholdelsesplaner fra administrators perspektiv Bliv bedre til rådgive dine kunder, når du sidder med foreningens vedligeholdelsesplan og bliv klogere på, hvordan du kan optimere dit merslag af ekstraydelser. Torsdag den 26. februar kl hos 4. Formålet med kurset er at give dig en øget forståelse for, hvordan vedligeholdelsesplaner og tilstandsrapporter kan bruges i praksis. Ofte ligger foreningernes vedligeholdelsesplaner og tilstandsrapporter og samler støv. Der mangler metoder til at arbejde med dem. Det er spild af foreningens penge og spild af gode muligheder for virksomhedens bundlinje. Kurset giver dig en række konkrete redskaber til, hvordan du får mere ud af vedligeholdelsesplanerne. Når du har gennemført kurset, vil du kunne rådgive foreningen på en ny og effektiv måde. Samtidig giver kurset dig nogle redskaber til at anvende vedligeholdelsesplanen og få denne omsat til nye og flere byggeopgaver til gavn for både foreningen og din bundlinje. Gennemgang af processen. De fem faser fra idé til aftalt byggeopgave er: 1. fase: Budgettet sådan hjælper du bedst foreningen 2. fase: Vedligeholdelsesplanen hvordan du bedst støtter bestyrelsen og tekniker 3. fase: Det første møde med bestyrelsen sådan tilrettelægger du mødet 4. fase: Beboermødet hvorfor det bare er en god idé! 5. fase: Generalforsamlingen sådan kommer du igennem med beslutningen Gennemgang af praktiske eksempler. Her med vægt på den praktiske anvendelse af metoderne Gennemgang af værktøjskassen: Hvad skal der til for at komme i gang? Alt det med småt: Hvad du skal være opmærksom på for at få succes Underviser Direktør Kent Friis Petersen, Vest Administrationen A/S. Kurset henvender sig til alle, der beskæftiger sig med administration af foreninger. 6 Tilmeld dig kurset på

7 Foreninger 4 NYHED Ejendomsfinansiering og de nye finansielle produkter Få styr på de nye finansielle produkter, der har været anvendt de senere år og bliv bedre til at rådgive dine kunder. Formålet med kurset er at give dig en øget indsigt i muligheder og problemstillinger i forbindelse med finansiering af vedligeholdelsesarbejder og optimering af gæld i ejer- og andelsboligforeninger. Der vil være særligt fokus på de problematiske finansielle produkter, som har været anvendt de senere år og de nye produkter og tendenser, vi nu ser (CITA, Flexkort mv). Kurset gennemgår de vigtigste lånetyper og finansielle løsninger og giver dig en række konkrete redskaber til beslutningsstøtte i valget af lån. Kursets mål er at gøre dig i stand til at finde solide langsigtede løsninger, der tager højde for den enkelte forenings og/eller ejendoms situation. Finansieringsbehov og grundløsninger (hhv. AB og EF) Gennemgang af de nyeste finansielle produkter Forstå SWAPs, caps, renteloft og problematisk finansiering Model for risikostyring og valg af det rette lån (kort vs. lang rente) Den nye risikomærknings betydning for valget af lån Administrators ansvar og rolle i rådgivning om finansiering Kurset henvender sig til alle, der beskæftiger sig med finansiering i foreningsejendomme. Tirsdag den 3. marts kl hos 4. Underviser Direktør Rasmus Juul-Nyholm, Administrationshuset A/S. Tilmeld dig kurset på 7

8 Foreninger 4½ Andelskroneberegning Få styr på reglerne, når du skal beregne andelsværdien og bliv opdateret på den seneste retspraksis. Formålet med kurset er at give dig en gennemgang af reglerne om andelsværdier og diverse beregningsmetoder, når andelsværdien (andelskronen) skal beregnes. Ny retspraksis om fastsættelse af andelsværdien herunder overpris-sager bliver gennemgået. Lovgrundlaget for andelsværdier i form af andelsboligforeningslovens 5 De forskellige værdiansættelses principper i 5, stk. 2 Reglerne i 5, stk. 3 om forbedringer på ejendommen og 5, stk. 4 om reglerne angående behandlingen af gælden i foreningens ejendom Opstilling af en andelskroneberegningsmetode, som vil kunne blive anvendt på alle typer af regnskaber i andelsboligforeninger Gennemgang af de faktorer, som kan spille ind i relation til andelsværdien. For eksempel særlige lån som renteswap, salg af lejelejligheder i foreningen, etablering af tagboliger, ændring af andelsindskud, vedligeholdelse og forbedring Retspraksis Kurset henvender sig til alle, som beskæftiger sig med andelsboligforeningsejendomme. Tirsdag den 10. marts kl hos 4½. Undervisere Konsulent Hanne Sandersen, Sandersen- Consult. Juridisk konsulent Jane Qvist Lorenzen, Ejendomsforeningen Danmark. 8 Tilmeld dig kurset på 8

9 Foreninger 4½ Tal Grundlæggende regnskabsforståelse Få styr på kundernes regnskaber og bliv klædt på til forårets generalforsamlinger. Formålet med kurset er at give dig en grundlæggende forståelse af et regnskab og samtidig sætte dig i stand til at forstå og vurdere simple regnskaber. Gennem en simuleringsmodel analyseres konsekvenserne af forskellige problemstillinger. Vi tager udgangspunkt i regnskaber med relevans for ejendomsbranchen. Kurset har en praktisk indgangsvinkel og sigter mod at give dig nogle værktøjer, du kan bruge i dit daglige arbejde. Bogføringsprincipper Begreber og definitioner Årsrapportens opbygning og indhold Simulering af driftsåret i en andelsforening (en praktisk gennemgang) Kurset henvender sig til alle, som har behov for en grundlæggende regnskabs forståelse og de administratorer, som skal fremlægge regnskaber på generalforsamlinger. Tirsdag den 17. marts kl hos 4½. Underviser It- og regnskabschef Jakob Hallas- Møller, SJELDANI Boligadministration. Tilmeld dig kurset på 9

10 Erhvervslejemål 4 Betalinger ud over lejen i erhvervslejemål Få styr på, hvordan du udformer klausuler og aftaler betalinger ud over lejen i erhvervslejemål og undgå unødige tvister. Erhvervslejeloven giver mulighed for, at udlejer og lejer kan aftale, at lejer skal betale for sit forbrug og afholde en del af ejendommens udgifter ud over lejen. Såvel erhvervs lejeloven som praksis stiller imidlertid en række krav til denne aftale. Særligt specifikationskravet i erhvervslejeloven har været genstand for talrige tvister. Formålet med kurset er derfor at give dig indsigt dels i reglerne og praksis om lejers betalinger til forbrugs- og ejendomsregnskaber og dels vejledning i udformningen af klausuler herom ved indgåelse af erhvervslejekontrakter. Reglerne om aflæggelse af forbrugs- og ejendomsregnskaber gennemgås i hovedtræk. Hvilke betalinger ud over lejen kan aftales? Specifikationskravet (teoretisk) Forbrugsregnskabet reglerne, frister mv. Ejendomsregnskabet reglerne, frister mv. Betalinger ud over lejen i praksis (herunder hvordan udformes en klausul om betalinger ud over lejen). Tvister domspraksis i relation til specifikationskravet mv. og praktisk håndtering heraf Kan udlejer drage fordel af ikke at opkræve driftsudgifter? Kurset henvender sig til alle, som beskæftiger sig med erhvervslejemål. Torsdag den 26. marts kl hos Ejendomsforeningen Danmark København K 4. Undervisere Advokat Jeppe Holt, Alpha Advokater. Juridisk konsulent og advokat Niklas Winther Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark. 10 Tilmeld dig kurset på

11 Erhvervslejemål 8 Erhvervslejekontrakter Lær hvordan du udformer en erhvervslejekontrakt i praksis og bliv klogere på de faldgruber, du skal være opmærksom på, når du indgår en erhvervslejekontrakt. Formålet med kurset er at give dig et kendskab til, hvordan man i praksis udformer en erhvervslejekontrakt. Målet er, at du efter kurset er bedre i stand til at forhandle og udarbejde erhvervslejekontrakter. På kurset vil der blive redegjort for håndteringen af særlige problemstillinger i forbindelse med kontraktens indgåelse og de vilkår, en erhvervslejekontrakt bør indeholde. Der vil være fokus på, hvordan forskellige centrale vilkår i kontrakten kan formuleres, og hvilke virkninger forskellige aftalevilkår har for udlejers og lejers rettigheder og forpligtelser. Kurset omfatter både erhvervsbeskyttede lejemål og ikke-erhvervsbeskyttede erhvervslejemål. Kurset er i vid udstrækning baseret på Ejendomsforeningen Danmarks standarderhvervslejekontrakter og de alternative/ supplerende bestemmelser til standarderhvervslejekontrakterne. Det forudsættes, at kursisterne har et generelt kendskab til erhvervslejeloven. Fastsættelse af lejemålets størrelse Lejemålets anvendelse Erhvervsbeskyttelse Sikkerhedsstillelse, garanti og kaution Forbrugsregnskaber og betalinger ud over lejen Lejefastsættelse og lejereguleringsklausuler Afståelse og genindtrædelse Lejers arbejder i lejemålet Vedligeholdelse af lejemålet Opsigelse Fraflytning af lejemålet Kurset henvender sig til alle, som beskæftiger sig med erhvervsejendomme. Medlem: kr. Ikke-medlem: kr. Tirsdag den 14. april kl hos Antal undervisnings 8. Undervisere Advokat og partner Leif Djurhuus, Plesner Advokatfirma. Juridisk direktør og advokat Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark. Kurset vil have et overvejende praktisk sigte, så du skal ikke forvente, der vil blive gennemgået megen retspraksis eller blive lagt vægt på bemærkninger til erhvervslejeloven mv. 11 Tilmeld dig kurset på 11

12 Erhvervslejemål 9 Værdioptimering i erhvervsejendomme Få styr på markedslejeniveauet på hovedgaderne i København og bliv klogere på drift og optimering af erhvervsejendomme. Formålet med kurset er at sætte dig i stand til at vurdere, hvordan ejendommens værdi og drift optimeres bedst muligt, og hvilken betydning det har for værdiansættelse af ejendommen. Vi vil først introducere ejendommens budget og på den baggrund give en forklaring af elementerne i den grundlæggende værdiansættelse af ejendommen. Der vil blive forklaret, hvad forrentningskravet er, og hvorledes det indgår i værdiansættelsen. Herefter vil vi rette fokus på lejen og de grundlæggende regler for regulering af markedslejen samt aftalte lejereguleringsklausuler og den seneste praksis på området, herunder vedrørende kombinationsregulering af lejen. Det vil i den forbindelse blive illustreret, hvordan lejereserven inddrages i ejendommens værdi. Samtidig vil vi fokusere på driftsoptimering af ejendommen og gennemgå de grundlæggende regler for lejers betalinger af forbrugs- og driftsudgifter ud over lejen, samt hvilken betydning dette kan have for ejendommens værdiansættelse. Ejendommens budget Grundlæggende værdiansættelse af ejendommen Gennemgang af regler og praksis vedrørende markedslejeregulering i erhvervslejemål Gennemgang af regler og praksis vedrørende lejers betalinger ud over lejen og specifikationskravet i erhvervslejemål Eksempler på klausuler om aftalte reguleringer af lejen i erhvervslejemål og praksis i relation hertil Konklusioner om markedslejeniveauet i butikslejemål i København Betydning for værdiansættelsen af aktivering af lejereserver og driftsoptimering af ejendommen Kurset henvender sig til alle, som beskæftiger sig med erhvervslejemål. Medlem: kr. Ikke-medlem: kr. Onsdag den 6. maj kl hos 9. Undervisere Advokat, partner, statsautoriseret ejendomsmægler, Diplomvaluar, MRICS, Chartered Surveyor, Dennis Hofmann, Husen Advokater I/S. Juridisk direktør og advokat Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark. Cheføkonom, ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark. I undervisningen inkluderes en virtuel rundtur i Københavns gader, hvor der på basis af afsagte domme, sammenligningslejemål mv. kommer overordnede konklusioner om, hvad markedslejen er i butikslejemål på væsentlige københavnske gader. I undervisningsmaterialet vil der som grundlag for den virtuelle rundtur være en oversigt over markedslejeniveauer for de individuelle gader. Super godt kursus. Fint med tre undervisere med forskellige vinkler. Det giver en god forståelse både juridisk, økonomisk og i praksis. Deltager på kurset forår Kurset indeholder både økonomiske og juridiske dele, og der lægges vægt på den praktiske optimering af ejendommens værdi og drift. 12 Tilmeld dig kurset på

13 Få mere viden Erhvervslejeret 2. udgave er udkommet Erhvervslejeret er 2. udgave af Ejendomsforeningen Danmarks bog om erhvervs lejeret fra Erhvervslejeloven trådte i kraft den 1. januar 2000, og i dag er erhvervslejeret en selvstændig juridisk disciplin med egen praksis. Bogen giver en grundig indføring i alle aspekter af erhvervslejeret fra lejekontraktens indgåelse til lejemålets fraflytning. Den er ledsaget af en række eksempler på lejekontrakter og varslingsbreve mv., der er relevante ved administration af erhvervs lejemål. Bogen henvender sig til alle, der beskæf tiger sig med erhvervslejemål. Køb bogen på

14 Boliglejemål 4 NYHED Den nye lejelov Få styr på, hvordan du håndterer ændringerne i lejeloven og bliv klogere på, hvilken betydning den får i din administration. På kurset vil alle de nye ændringer blive gennemgået med fokus på de elementer, der betyder mest i den praktiske hverdag herunder ind- og fraflytningssyn, istandsættelsesforpligtelse ved fraflytning, udlejers vedligeholdelsespligter og rullende vedligeholdelsesplaner, nettoprisindeksering af lejen, nye varslingsregler, de nye regler om beboerrepræsentationer, nye regler for gebyrer i huslejenævnssager og endelig om de sammenskrivninger, der ligger i ændringerne. Lovforslaget forventes fremsat i Folketinget inden udgangen af Afhængig af lovbehandlingen kan indholdet af kurserne varriere. Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Istandsættelsespligter ved fraflytning Udlejers vedligeholdelsesforpligtelse Rullende vedligeholdelsesplaner Afskaffelse af forbedringshensættelser jf LL 63a Varsling af omkostningsbestemt leje Nettoprisindeksering af lejen Beboerrepræsentationers rettigheder ved gennemførelse af forbedringer Nye gebyrer for huslejenævnssager Forbrugsregnskaber (sammenskrivning) Markedslejeaftaler (sammenskrivning) Forhåndsgodkendelser (sammenskrivning) Undtagelse af udlejning til fritidsformål fra lejelovgivningen (sommerhusudlejning) Torsdag den 15. januar kl hos Onsdag den 29. april kl hos Tid og sted, Aarhus Tirsdag den 12. maj kl hos Nordea, Skt. Clemens Torv 2-6, 8000 Aarhus C. 4. Underviser Juridisk konsulent Pernille Lind Husen, Ejendomsforeningen Danmark. Kurset henvender sig til alle, som beskæftiger sig med boligudlejningsejendomme. 14 Tilmeld dig kurset på

15 Boliglejemål 4 Opsigelse og ophævelse af boliglejemål Få styr på hvordan du kan opsige eller ophæve et boliglejemål og lær, hvordan du gør i praksis. Formålet med kurset er at give dig et kendskab til såvel udlejers som lejers muligheder for at opsige eller ophæve et boliglejemål. Kurset skal sætte dig i stand til at foretage en vurdering af, om et boliglejemål kan opsiges eller ophæves, samt til at gennemføre en opsigelse eller ophævelse under iagttagelse af de formkrav, der følger af lejelovgivningen. Der vil være særligt fokus på betalingsmisligholdelse og god skik og ordenssager samt øvrige af de hyppigste opsigelses- og ophævelsesgrunde. Lejers opsigelse Udlejers opsigelse Lejers ophævelse Udlejers ophævelse Behandling ved huslejenævn, fogedret og boligret Kurset henvender sig til alle, som beskæftiger sig med boligudlejningsejendomme. Torsdag den 12. marts kl hos 4. Undervisere Juridisk konsulent og advokat Henrik da Silva, Ejendomsforeningen Danmark. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen, Ejendomsforeningen Danmark. Tilmeld dig kurset på 15

16 Boliglejemål 4½ Grundkursus: Lejeret I Bliv introduceret til lejerettens regler om beboelseslejemål og bliv klogere på lejelovgivningen og dens faldgruber. Kurset giver dig et grundlæggende kendskab til lejerettens regler om beboelseslejemål. Kurset er baseret på en gennemgang af lovgivningssystemet og tager udgangspunkt i procedurerne og faldgruberne ved indgåelse af lejeaftalen. Der suppleres med relevante eksempler fra hverdagen som administrator eller ejer. Den seneste praksis og lovgivning danner grundlag for gennemgangen. Kurset forudsætter ikke forhåndskendskab til lejelovgivningen. Se en beskrivelse af Grundkursus: Lejeret II på næste side. Lejelovene og deres indbyrdes sammenhæng Lejeaftalen og forholdet mellem lejelovene og parternes aftale samt individuelle vilkår Typeformular A, 8. udgave Ejendomstyper og andre lejeretlige begreber Lejebetaling, depositum og forudbetalt leje Oversigt over lejefastsættelse og lejeregulering Kurset henvender sig til alle, der beskæftiger sig med udlejningsejendomme. Torsdag den 19. marts kl hos 4½. Undervisere Juridisk direktør Morten Østrup Møller, DEAS. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen, Ejendomsforeningen Danmark. 16 Tilmeld dig kurset på

17 Boliglejemål 4½ Grundkursus: Lejeret II Bliv introduceret til lejerettens regler om beboelseslejemål og bliv klogere på lejelovgivningen og dens faldgruber. Kurset bygger videre på den viden, du har fået på Grundkursus: Lejeret I. Formålet er fortsat at give dig et grundlæggende kendskab til lejerettens regler om beboelseslejemål på baggrund af en gennemgang af lovgivningssystemet. Dette kursus fokuserer på håndteringen af allerede udlejede beboelseslejemål, og hvilke udfordringer og problemstillinger du som enten administrator eller ejer kan blive stillet over for, når lejekontrakten er underskrevet. Kurset er baseret på den seneste praksis og lovgivning, og undervisningen vil blive suppleret med relevante eksempler fra din hverdag. Adgang til lejligheden Varme- og vandregnskaber Det mest relevante bestemmelser om opsigelse og ophævelse herunder betalingsmisligholdelse og husorden Lejemålets stand ved ind- og udflytning Kurset henvender sig til alle, der beskæftiger sig med udlejningsejendomme. Tirsdag den 24. marts kl hos 4½. Undervisere Juridisk direktør Morten Østrup Møller, DEAS. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen, Ejendomsforeningen Danmark. Tilmeld dig kurset på 17

18 Boliglejemål 4 NYHED Brugsrettens overgang i boliglejemål Bliv klogere på lejers ret til at lade brugsretten overgå til andre og få styr på, hvilke sanktionsmuligheder der er, hvis brugsrettens overgang er sket uberettiget. Torsdag den 9. april kl hos 4. På kurset får du et indgående kendskab til reglerne vedrørende brugsrettens overgang i boliglejemål. Kurset tager udgangspunkt i de mest sædvanlige spørgsmål og problemstillinger som opstår i forbindelse med lejers fremleje, bytte, samlivsophævelse og dødsfald i boliglejemål. Kurset vil blandt andet beskrive, hvornår en lejer har ret til at fremleje sin lejlighed eller et værelse, og på hvilke vilkår det kan ske. Du vil blive oplyst om, hvilke sanktionsmuligheder en udlejer har, hvis der sker uberettiget fremleje. Det vil blive beskrevet, hvornår henholdsvis en ægtefælle, en samlever eller blot et husstandsmedlem har ret til at fortsætte lejemålet uanset at denne ikke står på lejekontrakten. Kurset vil gennemgå forudsætningerne for lejers krav om bytte, samt i hvilket omfang en udlejer kan udføre gennemgribende forbedringer inden byttet. Formkravene for udførelse af gennemgribende forbedringer i Brl 5, stk. 3 og 4 vil kun blive gennemgået i hovedtræk. Du vil endvidere få kendskab til den nærmere fremgangsmåde, hvis lejer dør, og der skal ske dødsboskifte herunder, hvilke reklamationsfrister man som udlejer skal være opmærksom på. Kurset vil tage udgangspunkt i seneste retspraksis. Hel eller delvis fremleje af lejemålet Hvornår kan udlejer nægte fremleje af hhv. værelser og lejligheden som helhed? Lejers orienteringspligt. Hvornår kan udlejer hæve på grund af lejers ulovlige fremleje? Bytteret Hvornår har udlejer ret til afvise et ønske om bytte? Formkrav ved ønske om gennemgribende istandsættelse Separation/skilsmisse Ophør af samliv Plejehjemsoptagelse Lejers død Procedure ved skifteretten, reklamationsfrist, proklamafrist Kurset henvender sig til alle, der beskæftiger sig med udlejningsejendomme. Underviser Juridisk konsulent og advokat Henrik da Silva, Ejendomsforeningen Danmark. 18 Tilmeld dig kurset på

19 Boliglejemål 4 NYHED Planloven og udvikling af fast ejendom Bliv klogere på planloven og få styr på, hvilke muligheder og begrænsninger den giver ved udviklingen af fast ejendom. Udvikling af fast ejendom skal ske inden for de rammer, som planlovgivningen stiller. I forbindelse med alle større bygge- og anlægsarbejder er et kendskab til planlovgivningen derfor en nødvendig forudsætning for et vellykket projekt. Formålet med kurset er at give dig en introduktion i planlovgivningen og dens praktiske betydning for udvikling af fast ejendom. På kurset vil der blive gennemgået de særlige begrænsninger og muligheder for anvendelse og udvikling af fast ejendom, som planlovgivningen indeholder. Der vil være specielt fokus på lokalplaner, som konkret fastlægger, hvordan udviklingen skal ske i et bestemt område eller en enkelt ejendom. Det vil også blive behandlet, hvordan planlovgivningen spiller sammen med byggelovgivningen og andre love. Planlovgivningens betydning for blandt andet: Ejendommens zonestatus Bebyggelsens placering og omfang Anvendelse af arealer og bygninger Omdannelse af bygninger Friholdelse for bebyggelse Anlæg af parkeringspladser Vejforhold Udarbejdelse af lokalplan herunder lokalplanret og lokalplanpligt Retsvirkning af lokalplan Dispensation fra lokalplan Forbud efter planloven Tvister og klagemuligheder forbundet med lokalplaner Samspillet mellem planlovgivningen og andre love Kurset henvender sig til alle, som beskæftiger sig med fast ejendom. Onsdag den 22. april kl hos 4. Undervisere Advokat Alex Puggaard, Rønne & Lundgren. Juridisk konsulent og advokat Niklas Winther Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark. Tilmeld dig kurset på 19

20 Boliglejemål 4 Tvister i boliglejemål Lær hvordan du håndterer tvister i boliglejemål og få styr på, hvordan sager bliver behandlet ved landets huslejenævn og boligretter. På kurset får du et indblik i, hvordan sager bliver oplyst og behandlet ved huslejenævnene og landets boligretter. Du vil få praktiske råd til håndteringen af tvister i boliglejemål. Hvor og hvordan bør sagen føres? Hvilke sager kan forfølges direkte i fogedretten? Hvilke sager kan kun føres ved huslejenævnene? Kurset har visse overlap med kurset Tvister om lejen i boliglejemål. Indbringelse for huslejenævnet herunder de grundlæggende sagsbehandlingsregler Gennemgang af de enkelte sagstyper Huslejenævnets kompetence i forhold til domstole og gråzonerne Indbringelse for domstole og den grundlæggende sagsproces Hvilken betydning og bevismæssig værdi har huslejenævnets afgørelse, når den indbringes for boligretten? Tirsdag den 5. maj kl hos 4. Undervisere Advokat og partner Anne Louise Husen, Husen Advokater I/S. Juridisk konsulent og advokat Henrik da Silva, Ejendomsforeningen Danmark. Kurset henvender sig til alle, der beskæftiger sig med udlejningsejendomme. 20 Tilmeld dig kurset på

21 Boliglejemål 4 Energisparepakken Bliv klogere på, hvilken betydning det har for dig, at totaløkonomisk rentable energiforbedringer og aftalt grøn byfornyelse er blevet introduceret i boliglejeloven. Formålet med kurset er at give dig et kendskab til muligheden for at gennemføre energiforbedringer efter reglerne om totaløkonomisk rentable energiforbedringer og aftalt grøn byfornyelse, samt hvordan energikravet ved udlejning af gennemgribende forbedrede lejemål kan opfyldes. På kurset vil vi gennemgå hvordan energiforbedringer kan gennemgøres efter de nye regler. Reglerne i lejelovgivningen om totaløkonomisk rentable energiforbedringer og aftalt grøn byfornyelse vil således blive gennemgået, ligesom der vil være en gennemgang af konkrete energiforbedringstiltag og de afledte gevinster heraf i form af energibesparelser og forbedret energimærke. Energikravet til udlejning af gennemgribende forbedrede lejemål vil også blive gennemgået. Energiforbedringer gennemført efter reglerne om totaløkonomisk rentable energiforbedringer Energiforbedringer gennemført efter reglerne om aftalt grøn byfornyelse Kort gennemgang af øvrige muligheder for gennemførelse af energiforbedringer Energikrav til udlejning af gennemgribende forbedrede lejemål Diverse energiforbedringstiltag Beregning af energibesparelse og udarbejdelse af energimærke Case om energiforbedring af ejendom Kurset henvender sig til alle, som beskæftiger sig med udlejningsejendomme. Onsdag den 20. maj kl hos Tid og sted, Aarhus Torsdag den 28. maj kl hos Nordea, Skt. Clemens Torv 2-6, 8000 Aarhus C. 4. Undervisere Fagansvarlig for energimærkning Jes Bøgelund, OBH-Gruppen A/S Rådgivende Ingeniører. Juridisk konsulent og advokat Niklas W. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark. Tilmeld dig kurset på 21

Tilmeld. NYHED Fjernundervisning i Århus. dig kurser på. www.ejendomsforeningen.dk/ kurser. Efteruddannelser forår 2010. Ejendomsforeningen Danmark

Tilmeld. NYHED Fjernundervisning i Århus. dig kurser på. www.ejendomsforeningen.dk/ kurser. Efteruddannelser forår 2010. Ejendomsforeningen Danmark NYHED Fjernundervisning i Århus Tilmeld dig kurser på www.ejendomsforeningen.dk/ kurser Efteruddannelser forår 2010 Ejendomsforeningen Danmark 2 Ejendomsforeningen Danmarks efteruddannelseskatalog bliver

Læs mere

Tilmeld. program forår 2009. dig kurserne på. www.ejendomsforeningen.dk

Tilmeld. program forår 2009. dig kurserne på. www.ejendomsforeningen.dk Tilmeld dig kurserne på www.ejendomsforeningen.dk program forår 2009 2 Indhold Velkommen 4 Efteruddannelseskurser Introduktion 5 Omkostningsbestemt leje Grundkursus for nybegyndere 22 Byggesagsforløbet

Læs mere

EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 5. udgave

EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 5. udgave EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG 5. udgave Indhold 1. Indledning 5 2. Generelt om Ejendoms administratoruddannelsen (EA)... 6 2.1. Akademiuddannelsens placering i det offentlige uddannelsessystem... 6 2.1.

Læs mere

Nyhedsbrev. Efterårets kurser Se midtersiderne. 23 66 65 62 klintrupmalerfirma.dk SVANE ÅRHUS PERSONLIGT OG PROFFESIONELT

Nyhedsbrev. Efterårets kurser Se midtersiderne. 23 66 65 62 klintrupmalerfirma.dk SVANE ÅRHUS PERSONLIGT OG PROFFESIONELT SVANE ÅRHUS PERSONLIGT OG PROFFESIONELT Skal vi sælge, udleje eller vurdere din ejendom? Henton Erhvervsmægler A/S varetager på mægler basis alle typer opgaver i hele Jylland. Herunder: Salg af alle former

Læs mere

Opgavesamling med afleveringsoversigt

Opgavesamling med afleveringsoversigt 22.01.2015 Opgavesamling med afleveringsoversigt Erhvervslejeret Forår 2015 EA06 - Århus 1 Afleveringsoversigt På Erhvervslejeret, hold EA06 Århus, afleveres fire opgavesæt i løbet af semesteret efter

Læs mere

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger andelsboliger og ejerlejligheder 04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger Marts 2011 Leder Foreninger

Læs mere

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER VI VARETAGER DE PRIVATE UDLEJERES INTERESSER MAGASINET DANSKE UDLEJERE FEBRUAR 2015 47. ÅRGANG 1 ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt 3 4-5

Læs mere

Københavns Kommune opsiger individuelle renovationsaftaler

Københavns Kommune opsiger individuelle renovationsaftaler huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 6 september 2008 6 Nyt fra myndighederne Københavns Kommune opsiger individuelle renovationsaftaler FORFATTER JURIDISK KONSULENT MOGENS DÜRR,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere

WWW.JUC.DK. Juridiske kurser

WWW.JUC.DK. Juridiske kurser WWW.JUC.DK Juridiske kurser AUGUST 2015 FEBRUAR 2016 Ny viden i nye omgivelser JUC er flyttet til Axelborg - nye lokaler to minutters gang fra Hovedbanegården, med samme kvalitet og professionelle facilitering

Læs mere

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Nyhedsbrev December 2014 nr. 6 15. årgang Forårets kurser Se midtersiderne UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER VIDSTE DU AT CBRE HAR STOR ERFARING MED SALG AF BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME

Læs mere

Værdifastsættelse af småhusejendomme

Værdifastsættelse af småhusejendomme Værdifastsættelse af småhusejendomme Baseret på ejendommen Landskronagade 56, 2100 Kbh. Brian Thygesen Trane 290572 Afgangsprojekt i Diplom i vurdering Erhvervsakademiet Lillebælt i samarbejde med Dansk

Læs mere

Væsentlige ændringer i lejelovgivningen en forenkling og modernisering?

Væsentlige ændringer i lejelovgivningen en forenkling og modernisering? TBB2015.195 Leje af fast ejendom 1.9. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen en forenkling og modernisering? Folketinget vedtog den 24. marts 2015 lovforslag nr. 97[1] om ændringer af især lov om leje

Læs mere

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen Årsprofil 2009 3 Fundamentet er kvalitet og service 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen 8 Professionelle erhvervsmæglerkompetencer 10 Kundeorienteret rådgivning

Læs mere

Vand- og varmeregnskab - krav og form

Vand- og varmeregnskab - krav og form 17 oktob er 2007 03 Etiske normer i ejendomsadministration Ejendomsforeningen Danmark har besluttet at sætte fokus på etik men hvad betyder det for os som administrator og dig som lejer? 06 Planlægning

Læs mere

DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom.

DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. ÅRSPROFIL DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning, herunder ejendomsadministration og forretningsførelse. Opgaverne løses i

Læs mere

Dan-Ejendomme as er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning,

Dan-Ejendomme as er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning, årsprofil 3 Leder 4 Professionel ejendomsadministration 6 360 8 Investeringsejendomme 10 Handlekraftig ledelse 12 Ejerforeninger og andelsboligforeninger 14 Almene boliger 16 Bygherrerådgivning samt drift

Læs mere

Farvel Kuben Bo og goddag Entré

Farvel Kuben Bo og goddag Entré Farvel Kuben Bo og goddag Entré andelsboliger og ejerlejligheder 03 Sammen er vi stærkere 16 Nedsæt energiforbruget 22 Energistyring er sund fornuft og god økonomi MARTS 2010... en del af Dan-Ejendomme

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Kursuskatalog for perioden februar juni 2015

KOMPETENCEUDVIKLING I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Kursuskatalog for perioden februar juni 2015 KOMPETENCEUDVIKLING I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Kursuskatalog for perioden februar juni 2015 Hold løbende øje med vores hjemmeside. BDO udbyder i løbet af foråret en række gå hjem møder og uddannelser, som

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Nyhedsbrev August 2014 nr. 4 15. årgang Efterårets kurser Se midtersiderne UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Nyhedsbrev August 2014 nr. 4 15. årgang Du har brug for os - Vi har brug

Læs mere

6 Kender du nogen der mangler en bolig?

6 Kender du nogen der mangler en bolig? 21 SEP TE MBER 2010 4 Ordentlighed også når vi vælger leverandører Læs mere om vores forretningsadfærd og -politik. 6 Kender du nogen der mangler en bolig? Så er boligportalen www.findbolig. nu et godt

Læs mere

Forenings. ed-logo black ny.pdf 1 02-10-2013 09:48:24. rapport

Forenings. ed-logo black ny.pdf 1 02-10-2013 09:48:24. rapport Forenings ed-logo black ny.pdf 1 02-10-2013 09:48:24 rapport Ejendomsforeningen Danmarks Delegeretmøde 2014 blev holdt i Nationalmuseets flotte rammer. Medlemskab af Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

10 Lovpligtig energimærkning Fra og med 1. juli 2009 er reglerne skærpet.

10 Lovpligtig energimærkning Fra og med 1. juli 2009 er reglerne skærpet. 27 September 2009 05 Handlingsplaner Dan-Ejendomme as har udviklet et koncept for handingsplaner for investeringsejendomme. 10 Lovpligtig energimærkning Fra og med 1. juli 2009 er reglerne skærpet. 13

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

Diverse. Indholdsfortegnelse. juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 4 maj 2008

Diverse. Indholdsfortegnelse. juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 4 maj 2008 huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 4 maj 2008 4 Diverse Gratis BBR-meddelelser frem til juni 2008 Erhvervs- og Byggestyrelsen har meddelt, at BBR-registeret skal omlægges til

Læs mere