Efteruddannelse Foreninger 5 Erhvervslejemål 10 Boliglejemål 14 Investering og finansiering Kommunikation og ledelse EA-uddannelsen 33

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efteruddannelse Foreninger 5 Erhvervslejemål 10 Boliglejemål 14 Investering og finansiering Kommunikation og ledelse EA-uddannelsen 33"

Transkript

1 Efteruddannelse ed-logo black ny.pdf :48:24 Forår 15 Foreninger 5 Erhvervslejemål 10 Boliglejemål 14 Investering og finansiering 26 Kommunikation og ledelse 28 EA-uddannelsen 33

2 Velkommen til forårssæsonen 2015 I takt med at vores arbejdsfelter udvikler sig, har branchens medarbejdere løbende brug for mere efteruddannelse. Der kommer nye regler, og retspraksis ændrer sig. Det betyder, kompleksiteten stiger, og det øger behovet for nye kompetencer ude i virksomhederne. Vi arbejder derfor på at sikre en bred vifte af gode og aktuelle efteruddannelseskurser inden for relevante fagområder. Et af de helt store temaer i dette forår bliver uden tvivl den nye lejelov. Derfor har vi udviklet et kursus, der giver dig mulighed for at blive klogere på, hvordan du håndterer ændringerne i loven. Vi udbyder også et nyt kursus om planloven, der sætter fokus på, hvilke muligheder og begrænsninger planloven giver ved udvikling af fast ejendom. Ligesom du har mulighed for at få helt styr på, hvornår lejer har ret til at lade brugsretten overgå til andre i et boliglejemål. Alt i alt har vi udviklet syv nye kurser til dette forår, men samtidig har vi også valgt at gentage nogle af de mest efterspurgte kurser fra sidste forår. Det betyder, at du igen har mulighed for at få en virtuel rundtur i Københavns gader og blive klogere på markedslejeniveauet i byens hovedgader på kurset om værdioptimering i erhvervsejendomme. Derudover har du også mulighed for at få helt styr på pargrafferne 18 og 18 b på kurset om vedligeholdelseskonti og Grundejernes investeringsfond. Ligesom du selvfølgelig fortsat kan finde grundkurserne i lejeret, omkostningsbestemt leje for begyndere og erhvervslejekontrakter. Vi håber, indholdet på kurserne vækker din interesse, og at det afspejler dine behov. Har din virksomhed nogle særlige ønsker, tilbyder vi også skræddersyede kurser til vores medlemsvirksomheder. Du kan kontakte os på hvis du vil høre mere. God fornøjelse! Advokat Sven Westergaard Formand i Ejendomsforeningen Danmarks Administratorsektion 2

3 Introduktion til kurserne...4 Hvorfor tage en EA-uddannelse?...32 Introduktion til EA-uddannelsen...33 Tilmelding og afbestilling...43 Foreninger Generalforsamlinger i andelsbolig- og ejerforeninger...5 Optimering af vedlige holdelsesplaner fra administrators perspektiv... 6 Ejendomsfinansiering og de nye finansielle produkter NYHED...7 Andelskroneberegning...8 Grundlæggende regnskabsforståelse...9 Erhvervslejemål Betalinger ud over lejen i erhvervslejemål...10 Erhvervslejekontrakter...11 Værdioptimering i erhvervsejendomme...12 Boliglejemål Den nye lejelov NYHED...14 Opsigelse og ophævelse af boliglejemål...15 Grundkursus: Lejeret I...16 Grundkursus: Lejeret II...17 Brugsrettens overgang i boliglejemål NYHED...18 Planloven og udvikling af fast ejendom NYHED...19 Tvister i boliglejemål...20 Energisparepakken...21 Vedligeholdelseskonti og Grundejernes Investeringsfond...22 Introduktion til entrepriseret...23 Moms og afgifter ved udlejning af fast ejendom NYHED...24 Omkostningsbestemt leje for nybegyndere...25 Investering og finansiering Introduktion til ejendoms investering...26 Fordeling af pengestrømme ved ejendomsudvikling NYHED...27 Kommunikation og ledelse Hvidvaskloven...28 Forhandlingsteknik...29 Sig det med tekst og billeder NYHED...30 EA-uddannelsen Introduktion til EA-uddannelsen...33 Eksamensplan for EA-uddannelsen...34 Administration af bolig udlejningsejendomme II...35 Ejendoms- og skatte regnskab...36 Erhvervslejeret...37 Introduktion til ejendomsadministration...38 Administration af bolig udlejningsejendomme I...39 Andelsbolig- og ejerforeninger...40 Ejendomsinvesteringer og finansiering...41 Grundlæggende bogføring og regnskab...42 Foto: Vibeke Toft 3

4 Introduktion til kurserne Tal Advokaters efteruddannelse Alle kurser og EA-fag opfylder de kvalitetskrav, der er til advokaters obligatoriske efteruddannelse. Ejendomsforeningen Danmarks kurser Ejendomsforeningen Danmarks kurser spænder vidt fra grundlæggende emner inden for bolig- og erhvervslejeretten til foreningsret, økonomi, investering og finansiering samt kommunikation og ledelse. Vores kurser fokuserer på de aktuelle problemstillinger i branchen, og de er tilrettelagt særligt for branchens medarbejdere. Vi lægger vægt på at udbyde kurser af høj faglig kvalitet og relevans både i København og Aarhus. Vores kurser kombinerer den seneste teoretiske viden med en praktisk vinkel i samspil med både interne og eksterne undervisere. For advokater og advokatfuldmægtige Ifølge bekendtgørelse nr af 12. december 2007 skal alle advokater og advokatfuldmægtige inden for en periode på tre år deltage i mindst 54 s efteruddannelse af generel eller konkret betydning for advokat erhvervet. Alle Ejendomsforeningen Danmarks kurser opfylder på indholds- og undervisningssiden kvalitetskravene for advokaters obligatoriske efteruddannelse. Det fremgår under praktiske oplysninger ved hvert kursus, hvor mange kurset vægter for advokaters efteruddannelse. For ejendomsadministratorer Ifølge Ejendomsforeningen Danmarks etiske normer for ejendomsadministration skal alle medarbejdere have 24 s videreuddannelse inden for tre år. 4

5 Foreninger 4½ Generalforsamlinger i andelsbolig- og ejerforeninger Bliv klædt på til at gennemføre forårets generalforsamlinger og få helt styr på reglerne om fuldmagter, stemmeregler og indkommende forslag. Tirsdag den 27. januar kl hos Antal undervisnings 4½. Formålet med kurset er at give dig et godt kendskab til afholdelse af generalforsamlinger i foreningsejendomme herunder dirigenthvervet samt forberedelse af generalforsamlingen, fremlæggelse af årsrapport og referatteknik. Beskrivelse af de forberedende opgaver inden udarbejdelse af indkaldelse til ordinær generalforsamling Udarbejdelse af indkaldelse Hvem har adgang, fuldmagter, stemmeregler (også de særlige regler i ejerforeninger), behandling af indkomne forslag mv. Gennemgang af de enkelte dagsordenspunkter herunder fremlæggelse af årsrapport og budget Mødeledelse og dirigentens vigtigste kompetenceområder Særlige forhold angående ekstraordinære generalforsamlinger herunder dagsorden, forslag mv. Udarbejdelse af referat Kurset henvender sig til alle, der beskæftiger sig med foreningsejendomme og alle, der deltager i generalforsamlinger. Undervisere Direktør Patrick Kuklinski, Administrationshuset A/S. Juridisk konsulent Jane Qvist Lorenzen, Ejendomsforeningen Danmark. Super godt med eksempler fra det virkelige liv. Deltager på kurset forår Tilmeld dig kurset på 5

6 Foreninger 4 Optimering af vedligeholdelsesplaner fra administrators perspektiv Bliv bedre til rådgive dine kunder, når du sidder med foreningens vedligeholdelsesplan og bliv klogere på, hvordan du kan optimere dit merslag af ekstraydelser. Torsdag den 26. februar kl hos 4. Formålet med kurset er at give dig en øget forståelse for, hvordan vedligeholdelsesplaner og tilstandsrapporter kan bruges i praksis. Ofte ligger foreningernes vedligeholdelsesplaner og tilstandsrapporter og samler støv. Der mangler metoder til at arbejde med dem. Det er spild af foreningens penge og spild af gode muligheder for virksomhedens bundlinje. Kurset giver dig en række konkrete redskaber til, hvordan du får mere ud af vedligeholdelsesplanerne. Når du har gennemført kurset, vil du kunne rådgive foreningen på en ny og effektiv måde. Samtidig giver kurset dig nogle redskaber til at anvende vedligeholdelsesplanen og få denne omsat til nye og flere byggeopgaver til gavn for både foreningen og din bundlinje. Gennemgang af processen. De fem faser fra idé til aftalt byggeopgave er: 1. fase: Budgettet sådan hjælper du bedst foreningen 2. fase: Vedligeholdelsesplanen hvordan du bedst støtter bestyrelsen og tekniker 3. fase: Det første møde med bestyrelsen sådan tilrettelægger du mødet 4. fase: Beboermødet hvorfor det bare er en god idé! 5. fase: Generalforsamlingen sådan kommer du igennem med beslutningen Gennemgang af praktiske eksempler. Her med vægt på den praktiske anvendelse af metoderne Gennemgang af værktøjskassen: Hvad skal der til for at komme i gang? Alt det med småt: Hvad du skal være opmærksom på for at få succes Underviser Direktør Kent Friis Petersen, Vest Administrationen A/S. Kurset henvender sig til alle, der beskæftiger sig med administration af foreninger. 6 Tilmeld dig kurset på

7 Foreninger 4 NYHED Ejendomsfinansiering og de nye finansielle produkter Få styr på de nye finansielle produkter, der har været anvendt de senere år og bliv bedre til at rådgive dine kunder. Formålet med kurset er at give dig en øget indsigt i muligheder og problemstillinger i forbindelse med finansiering af vedligeholdelsesarbejder og optimering af gæld i ejer- og andelsboligforeninger. Der vil være særligt fokus på de problematiske finansielle produkter, som har været anvendt de senere år og de nye produkter og tendenser, vi nu ser (CITA, Flexkort mv). Kurset gennemgår de vigtigste lånetyper og finansielle løsninger og giver dig en række konkrete redskaber til beslutningsstøtte i valget af lån. Kursets mål er at gøre dig i stand til at finde solide langsigtede løsninger, der tager højde for den enkelte forenings og/eller ejendoms situation. Finansieringsbehov og grundløsninger (hhv. AB og EF) Gennemgang af de nyeste finansielle produkter Forstå SWAPs, caps, renteloft og problematisk finansiering Model for risikostyring og valg af det rette lån (kort vs. lang rente) Den nye risikomærknings betydning for valget af lån Administrators ansvar og rolle i rådgivning om finansiering Kurset henvender sig til alle, der beskæftiger sig med finansiering i foreningsejendomme. Tirsdag den 3. marts kl hos 4. Underviser Direktør Rasmus Juul-Nyholm, Administrationshuset A/S. Tilmeld dig kurset på 7

8 Foreninger 4½ Andelskroneberegning Få styr på reglerne, når du skal beregne andelsværdien og bliv opdateret på den seneste retspraksis. Formålet med kurset er at give dig en gennemgang af reglerne om andelsværdier og diverse beregningsmetoder, når andelsværdien (andelskronen) skal beregnes. Ny retspraksis om fastsættelse af andelsværdien herunder overpris-sager bliver gennemgået. Lovgrundlaget for andelsværdier i form af andelsboligforeningslovens 5 De forskellige værdiansættelses principper i 5, stk. 2 Reglerne i 5, stk. 3 om forbedringer på ejendommen og 5, stk. 4 om reglerne angående behandlingen af gælden i foreningens ejendom Opstilling af en andelskroneberegningsmetode, som vil kunne blive anvendt på alle typer af regnskaber i andelsboligforeninger Gennemgang af de faktorer, som kan spille ind i relation til andelsværdien. For eksempel særlige lån som renteswap, salg af lejelejligheder i foreningen, etablering af tagboliger, ændring af andelsindskud, vedligeholdelse og forbedring Retspraksis Kurset henvender sig til alle, som beskæftiger sig med andelsboligforeningsejendomme. Tirsdag den 10. marts kl hos 4½. Undervisere Konsulent Hanne Sandersen, Sandersen- Consult. Juridisk konsulent Jane Qvist Lorenzen, Ejendomsforeningen Danmark. 8 Tilmeld dig kurset på 8

9 Foreninger 4½ Tal Grundlæggende regnskabsforståelse Få styr på kundernes regnskaber og bliv klædt på til forårets generalforsamlinger. Formålet med kurset er at give dig en grundlæggende forståelse af et regnskab og samtidig sætte dig i stand til at forstå og vurdere simple regnskaber. Gennem en simuleringsmodel analyseres konsekvenserne af forskellige problemstillinger. Vi tager udgangspunkt i regnskaber med relevans for ejendomsbranchen. Kurset har en praktisk indgangsvinkel og sigter mod at give dig nogle værktøjer, du kan bruge i dit daglige arbejde. Bogføringsprincipper Begreber og definitioner Årsrapportens opbygning og indhold Simulering af driftsåret i en andelsforening (en praktisk gennemgang) Kurset henvender sig til alle, som har behov for en grundlæggende regnskabs forståelse og de administratorer, som skal fremlægge regnskaber på generalforsamlinger. Tirsdag den 17. marts kl hos 4½. Underviser It- og regnskabschef Jakob Hallas- Møller, SJELDANI Boligadministration. Tilmeld dig kurset på 9

10 Erhvervslejemål 4 Betalinger ud over lejen i erhvervslejemål Få styr på, hvordan du udformer klausuler og aftaler betalinger ud over lejen i erhvervslejemål og undgå unødige tvister. Erhvervslejeloven giver mulighed for, at udlejer og lejer kan aftale, at lejer skal betale for sit forbrug og afholde en del af ejendommens udgifter ud over lejen. Såvel erhvervs lejeloven som praksis stiller imidlertid en række krav til denne aftale. Særligt specifikationskravet i erhvervslejeloven har været genstand for talrige tvister. Formålet med kurset er derfor at give dig indsigt dels i reglerne og praksis om lejers betalinger til forbrugs- og ejendomsregnskaber og dels vejledning i udformningen af klausuler herom ved indgåelse af erhvervslejekontrakter. Reglerne om aflæggelse af forbrugs- og ejendomsregnskaber gennemgås i hovedtræk. Hvilke betalinger ud over lejen kan aftales? Specifikationskravet (teoretisk) Forbrugsregnskabet reglerne, frister mv. Ejendomsregnskabet reglerne, frister mv. Betalinger ud over lejen i praksis (herunder hvordan udformes en klausul om betalinger ud over lejen). Tvister domspraksis i relation til specifikationskravet mv. og praktisk håndtering heraf Kan udlejer drage fordel af ikke at opkræve driftsudgifter? Kurset henvender sig til alle, som beskæftiger sig med erhvervslejemål. Torsdag den 26. marts kl hos Ejendomsforeningen Danmark København K 4. Undervisere Advokat Jeppe Holt, Alpha Advokater. Juridisk konsulent og advokat Niklas Winther Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark. 10 Tilmeld dig kurset på

11 Erhvervslejemål 8 Erhvervslejekontrakter Lær hvordan du udformer en erhvervslejekontrakt i praksis og bliv klogere på de faldgruber, du skal være opmærksom på, når du indgår en erhvervslejekontrakt. Formålet med kurset er at give dig et kendskab til, hvordan man i praksis udformer en erhvervslejekontrakt. Målet er, at du efter kurset er bedre i stand til at forhandle og udarbejde erhvervslejekontrakter. På kurset vil der blive redegjort for håndteringen af særlige problemstillinger i forbindelse med kontraktens indgåelse og de vilkår, en erhvervslejekontrakt bør indeholde. Der vil være fokus på, hvordan forskellige centrale vilkår i kontrakten kan formuleres, og hvilke virkninger forskellige aftalevilkår har for udlejers og lejers rettigheder og forpligtelser. Kurset omfatter både erhvervsbeskyttede lejemål og ikke-erhvervsbeskyttede erhvervslejemål. Kurset er i vid udstrækning baseret på Ejendomsforeningen Danmarks standarderhvervslejekontrakter og de alternative/ supplerende bestemmelser til standarderhvervslejekontrakterne. Det forudsættes, at kursisterne har et generelt kendskab til erhvervslejeloven. Fastsættelse af lejemålets størrelse Lejemålets anvendelse Erhvervsbeskyttelse Sikkerhedsstillelse, garanti og kaution Forbrugsregnskaber og betalinger ud over lejen Lejefastsættelse og lejereguleringsklausuler Afståelse og genindtrædelse Lejers arbejder i lejemålet Vedligeholdelse af lejemålet Opsigelse Fraflytning af lejemålet Kurset henvender sig til alle, som beskæftiger sig med erhvervsejendomme. Medlem: kr. Ikke-medlem: kr. Tirsdag den 14. april kl hos Antal undervisnings 8. Undervisere Advokat og partner Leif Djurhuus, Plesner Advokatfirma. Juridisk direktør og advokat Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark. Kurset vil have et overvejende praktisk sigte, så du skal ikke forvente, der vil blive gennemgået megen retspraksis eller blive lagt vægt på bemærkninger til erhvervslejeloven mv. 11 Tilmeld dig kurset på 11

12 Erhvervslejemål 9 Værdioptimering i erhvervsejendomme Få styr på markedslejeniveauet på hovedgaderne i København og bliv klogere på drift og optimering af erhvervsejendomme. Formålet med kurset er at sætte dig i stand til at vurdere, hvordan ejendommens værdi og drift optimeres bedst muligt, og hvilken betydning det har for værdiansættelse af ejendommen. Vi vil først introducere ejendommens budget og på den baggrund give en forklaring af elementerne i den grundlæggende værdiansættelse af ejendommen. Der vil blive forklaret, hvad forrentningskravet er, og hvorledes det indgår i værdiansættelsen. Herefter vil vi rette fokus på lejen og de grundlæggende regler for regulering af markedslejen samt aftalte lejereguleringsklausuler og den seneste praksis på området, herunder vedrørende kombinationsregulering af lejen. Det vil i den forbindelse blive illustreret, hvordan lejereserven inddrages i ejendommens værdi. Samtidig vil vi fokusere på driftsoptimering af ejendommen og gennemgå de grundlæggende regler for lejers betalinger af forbrugs- og driftsudgifter ud over lejen, samt hvilken betydning dette kan have for ejendommens værdiansættelse. Ejendommens budget Grundlæggende værdiansættelse af ejendommen Gennemgang af regler og praksis vedrørende markedslejeregulering i erhvervslejemål Gennemgang af regler og praksis vedrørende lejers betalinger ud over lejen og specifikationskravet i erhvervslejemål Eksempler på klausuler om aftalte reguleringer af lejen i erhvervslejemål og praksis i relation hertil Konklusioner om markedslejeniveauet i butikslejemål i København Betydning for værdiansættelsen af aktivering af lejereserver og driftsoptimering af ejendommen Kurset henvender sig til alle, som beskæftiger sig med erhvervslejemål. Medlem: kr. Ikke-medlem: kr. Onsdag den 6. maj kl hos 9. Undervisere Advokat, partner, statsautoriseret ejendomsmægler, Diplomvaluar, MRICS, Chartered Surveyor, Dennis Hofmann, Husen Advokater I/S. Juridisk direktør og advokat Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark. Cheføkonom, ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark. I undervisningen inkluderes en virtuel rundtur i Københavns gader, hvor der på basis af afsagte domme, sammenligningslejemål mv. kommer overordnede konklusioner om, hvad markedslejen er i butikslejemål på væsentlige københavnske gader. I undervisningsmaterialet vil der som grundlag for den virtuelle rundtur være en oversigt over markedslejeniveauer for de individuelle gader. Super godt kursus. Fint med tre undervisere med forskellige vinkler. Det giver en god forståelse både juridisk, økonomisk og i praksis. Deltager på kurset forår Kurset indeholder både økonomiske og juridiske dele, og der lægges vægt på den praktiske optimering af ejendommens værdi og drift. 12 Tilmeld dig kurset på

13 Få mere viden Erhvervslejeret 2. udgave er udkommet Erhvervslejeret er 2. udgave af Ejendomsforeningen Danmarks bog om erhvervs lejeret fra Erhvervslejeloven trådte i kraft den 1. januar 2000, og i dag er erhvervslejeret en selvstændig juridisk disciplin med egen praksis. Bogen giver en grundig indføring i alle aspekter af erhvervslejeret fra lejekontraktens indgåelse til lejemålets fraflytning. Den er ledsaget af en række eksempler på lejekontrakter og varslingsbreve mv., der er relevante ved administration af erhvervs lejemål. Bogen henvender sig til alle, der beskæf tiger sig med erhvervslejemål. Køb bogen på

14 Boliglejemål 4 NYHED Den nye lejelov Få styr på, hvordan du håndterer ændringerne i lejeloven og bliv klogere på, hvilken betydning den får i din administration. På kurset vil alle de nye ændringer blive gennemgået med fokus på de elementer, der betyder mest i den praktiske hverdag herunder ind- og fraflytningssyn, istandsættelsesforpligtelse ved fraflytning, udlejers vedligeholdelsespligter og rullende vedligeholdelsesplaner, nettoprisindeksering af lejen, nye varslingsregler, de nye regler om beboerrepræsentationer, nye regler for gebyrer i huslejenævnssager og endelig om de sammenskrivninger, der ligger i ændringerne. Lovforslaget forventes fremsat i Folketinget inden udgangen af Afhængig af lovbehandlingen kan indholdet af kurserne varriere. Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Istandsættelsespligter ved fraflytning Udlejers vedligeholdelsesforpligtelse Rullende vedligeholdelsesplaner Afskaffelse af forbedringshensættelser jf LL 63a Varsling af omkostningsbestemt leje Nettoprisindeksering af lejen Beboerrepræsentationers rettigheder ved gennemførelse af forbedringer Nye gebyrer for huslejenævnssager Forbrugsregnskaber (sammenskrivning) Markedslejeaftaler (sammenskrivning) Forhåndsgodkendelser (sammenskrivning) Undtagelse af udlejning til fritidsformål fra lejelovgivningen (sommerhusudlejning) Torsdag den 15. januar kl hos Onsdag den 29. april kl hos Tid og sted, Aarhus Tirsdag den 12. maj kl hos Nordea, Skt. Clemens Torv 2-6, 8000 Aarhus C. 4. Underviser Juridisk konsulent Pernille Lind Husen, Ejendomsforeningen Danmark. Kurset henvender sig til alle, som beskæftiger sig med boligudlejningsejendomme. 14 Tilmeld dig kurset på

15 Boliglejemål 4 Opsigelse og ophævelse af boliglejemål Få styr på hvordan du kan opsige eller ophæve et boliglejemål og lær, hvordan du gør i praksis. Formålet med kurset er at give dig et kendskab til såvel udlejers som lejers muligheder for at opsige eller ophæve et boliglejemål. Kurset skal sætte dig i stand til at foretage en vurdering af, om et boliglejemål kan opsiges eller ophæves, samt til at gennemføre en opsigelse eller ophævelse under iagttagelse af de formkrav, der følger af lejelovgivningen. Der vil være særligt fokus på betalingsmisligholdelse og god skik og ordenssager samt øvrige af de hyppigste opsigelses- og ophævelsesgrunde. Lejers opsigelse Udlejers opsigelse Lejers ophævelse Udlejers ophævelse Behandling ved huslejenævn, fogedret og boligret Kurset henvender sig til alle, som beskæftiger sig med boligudlejningsejendomme. Torsdag den 12. marts kl hos 4. Undervisere Juridisk konsulent og advokat Henrik da Silva, Ejendomsforeningen Danmark. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen, Ejendomsforeningen Danmark. Tilmeld dig kurset på 15

16 Boliglejemål 4½ Grundkursus: Lejeret I Bliv introduceret til lejerettens regler om beboelseslejemål og bliv klogere på lejelovgivningen og dens faldgruber. Kurset giver dig et grundlæggende kendskab til lejerettens regler om beboelseslejemål. Kurset er baseret på en gennemgang af lovgivningssystemet og tager udgangspunkt i procedurerne og faldgruberne ved indgåelse af lejeaftalen. Der suppleres med relevante eksempler fra hverdagen som administrator eller ejer. Den seneste praksis og lovgivning danner grundlag for gennemgangen. Kurset forudsætter ikke forhåndskendskab til lejelovgivningen. Se en beskrivelse af Grundkursus: Lejeret II på næste side. Lejelovene og deres indbyrdes sammenhæng Lejeaftalen og forholdet mellem lejelovene og parternes aftale samt individuelle vilkår Typeformular A, 8. udgave Ejendomstyper og andre lejeretlige begreber Lejebetaling, depositum og forudbetalt leje Oversigt over lejefastsættelse og lejeregulering Kurset henvender sig til alle, der beskæftiger sig med udlejningsejendomme. Torsdag den 19. marts kl hos 4½. Undervisere Juridisk direktør Morten Østrup Møller, DEAS. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen, Ejendomsforeningen Danmark. 16 Tilmeld dig kurset på

17 Boliglejemål 4½ Grundkursus: Lejeret II Bliv introduceret til lejerettens regler om beboelseslejemål og bliv klogere på lejelovgivningen og dens faldgruber. Kurset bygger videre på den viden, du har fået på Grundkursus: Lejeret I. Formålet er fortsat at give dig et grundlæggende kendskab til lejerettens regler om beboelseslejemål på baggrund af en gennemgang af lovgivningssystemet. Dette kursus fokuserer på håndteringen af allerede udlejede beboelseslejemål, og hvilke udfordringer og problemstillinger du som enten administrator eller ejer kan blive stillet over for, når lejekontrakten er underskrevet. Kurset er baseret på den seneste praksis og lovgivning, og undervisningen vil blive suppleret med relevante eksempler fra din hverdag. Adgang til lejligheden Varme- og vandregnskaber Det mest relevante bestemmelser om opsigelse og ophævelse herunder betalingsmisligholdelse og husorden Lejemålets stand ved ind- og udflytning Kurset henvender sig til alle, der beskæftiger sig med udlejningsejendomme. Tirsdag den 24. marts kl hos 4½. Undervisere Juridisk direktør Morten Østrup Møller, DEAS. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen, Ejendomsforeningen Danmark. Tilmeld dig kurset på 17

18 Boliglejemål 4 NYHED Brugsrettens overgang i boliglejemål Bliv klogere på lejers ret til at lade brugsretten overgå til andre og få styr på, hvilke sanktionsmuligheder der er, hvis brugsrettens overgang er sket uberettiget. Torsdag den 9. april kl hos 4. På kurset får du et indgående kendskab til reglerne vedrørende brugsrettens overgang i boliglejemål. Kurset tager udgangspunkt i de mest sædvanlige spørgsmål og problemstillinger som opstår i forbindelse med lejers fremleje, bytte, samlivsophævelse og dødsfald i boliglejemål. Kurset vil blandt andet beskrive, hvornår en lejer har ret til at fremleje sin lejlighed eller et værelse, og på hvilke vilkår det kan ske. Du vil blive oplyst om, hvilke sanktionsmuligheder en udlejer har, hvis der sker uberettiget fremleje. Det vil blive beskrevet, hvornår henholdsvis en ægtefælle, en samlever eller blot et husstandsmedlem har ret til at fortsætte lejemålet uanset at denne ikke står på lejekontrakten. Kurset vil gennemgå forudsætningerne for lejers krav om bytte, samt i hvilket omfang en udlejer kan udføre gennemgribende forbedringer inden byttet. Formkravene for udførelse af gennemgribende forbedringer i Brl 5, stk. 3 og 4 vil kun blive gennemgået i hovedtræk. Du vil endvidere få kendskab til den nærmere fremgangsmåde, hvis lejer dør, og der skal ske dødsboskifte herunder, hvilke reklamationsfrister man som udlejer skal være opmærksom på. Kurset vil tage udgangspunkt i seneste retspraksis. Hel eller delvis fremleje af lejemålet Hvornår kan udlejer nægte fremleje af hhv. værelser og lejligheden som helhed? Lejers orienteringspligt. Hvornår kan udlejer hæve på grund af lejers ulovlige fremleje? Bytteret Hvornår har udlejer ret til afvise et ønske om bytte? Formkrav ved ønske om gennemgribende istandsættelse Separation/skilsmisse Ophør af samliv Plejehjemsoptagelse Lejers død Procedure ved skifteretten, reklamationsfrist, proklamafrist Kurset henvender sig til alle, der beskæftiger sig med udlejningsejendomme. Underviser Juridisk konsulent og advokat Henrik da Silva, Ejendomsforeningen Danmark. 18 Tilmeld dig kurset på

19 Boliglejemål 4 NYHED Planloven og udvikling af fast ejendom Bliv klogere på planloven og få styr på, hvilke muligheder og begrænsninger den giver ved udviklingen af fast ejendom. Udvikling af fast ejendom skal ske inden for de rammer, som planlovgivningen stiller. I forbindelse med alle større bygge- og anlægsarbejder er et kendskab til planlovgivningen derfor en nødvendig forudsætning for et vellykket projekt. Formålet med kurset er at give dig en introduktion i planlovgivningen og dens praktiske betydning for udvikling af fast ejendom. På kurset vil der blive gennemgået de særlige begrænsninger og muligheder for anvendelse og udvikling af fast ejendom, som planlovgivningen indeholder. Der vil være specielt fokus på lokalplaner, som konkret fastlægger, hvordan udviklingen skal ske i et bestemt område eller en enkelt ejendom. Det vil også blive behandlet, hvordan planlovgivningen spiller sammen med byggelovgivningen og andre love. Planlovgivningens betydning for blandt andet: Ejendommens zonestatus Bebyggelsens placering og omfang Anvendelse af arealer og bygninger Omdannelse af bygninger Friholdelse for bebyggelse Anlæg af parkeringspladser Vejforhold Udarbejdelse af lokalplan herunder lokalplanret og lokalplanpligt Retsvirkning af lokalplan Dispensation fra lokalplan Forbud efter planloven Tvister og klagemuligheder forbundet med lokalplaner Samspillet mellem planlovgivningen og andre love Kurset henvender sig til alle, som beskæftiger sig med fast ejendom. Onsdag den 22. april kl hos 4. Undervisere Advokat Alex Puggaard, Rønne & Lundgren. Juridisk konsulent og advokat Niklas Winther Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark. Tilmeld dig kurset på 19

20 Boliglejemål 4 Tvister i boliglejemål Lær hvordan du håndterer tvister i boliglejemål og få styr på, hvordan sager bliver behandlet ved landets huslejenævn og boligretter. På kurset får du et indblik i, hvordan sager bliver oplyst og behandlet ved huslejenævnene og landets boligretter. Du vil få praktiske råd til håndteringen af tvister i boliglejemål. Hvor og hvordan bør sagen føres? Hvilke sager kan forfølges direkte i fogedretten? Hvilke sager kan kun føres ved huslejenævnene? Kurset har visse overlap med kurset Tvister om lejen i boliglejemål. Indbringelse for huslejenævnet herunder de grundlæggende sagsbehandlingsregler Gennemgang af de enkelte sagstyper Huslejenævnets kompetence i forhold til domstole og gråzonerne Indbringelse for domstole og den grundlæggende sagsproces Hvilken betydning og bevismæssig værdi har huslejenævnets afgørelse, når den indbringes for boligretten? Tirsdag den 5. maj kl hos 4. Undervisere Advokat og partner Anne Louise Husen, Husen Advokater I/S. Juridisk konsulent og advokat Henrik da Silva, Ejendomsforeningen Danmark. Kurset henvender sig til alle, der beskæftiger sig med udlejningsejendomme. 20 Tilmeld dig kurset på

21 Boliglejemål 4 Energisparepakken Bliv klogere på, hvilken betydning det har for dig, at totaløkonomisk rentable energiforbedringer og aftalt grøn byfornyelse er blevet introduceret i boliglejeloven. Formålet med kurset er at give dig et kendskab til muligheden for at gennemføre energiforbedringer efter reglerne om totaløkonomisk rentable energiforbedringer og aftalt grøn byfornyelse, samt hvordan energikravet ved udlejning af gennemgribende forbedrede lejemål kan opfyldes. På kurset vil vi gennemgå hvordan energiforbedringer kan gennemgøres efter de nye regler. Reglerne i lejelovgivningen om totaløkonomisk rentable energiforbedringer og aftalt grøn byfornyelse vil således blive gennemgået, ligesom der vil være en gennemgang af konkrete energiforbedringstiltag og de afledte gevinster heraf i form af energibesparelser og forbedret energimærke. Energikravet til udlejning af gennemgribende forbedrede lejemål vil også blive gennemgået. Energiforbedringer gennemført efter reglerne om totaløkonomisk rentable energiforbedringer Energiforbedringer gennemført efter reglerne om aftalt grøn byfornyelse Kort gennemgang af øvrige muligheder for gennemførelse af energiforbedringer Energikrav til udlejning af gennemgribende forbedrede lejemål Diverse energiforbedringstiltag Beregning af energibesparelse og udarbejdelse af energimærke Case om energiforbedring af ejendom Kurset henvender sig til alle, som beskæftiger sig med udlejningsejendomme. Onsdag den 20. maj kl hos Tid og sted, Aarhus Torsdag den 28. maj kl hos Nordea, Skt. Clemens Torv 2-6, 8000 Aarhus C. 4. Undervisere Fagansvarlig for energimærkning Jes Bøgelund, OBH-Gruppen A/S Rådgivende Ingeniører. Juridisk konsulent og advokat Niklas W. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark. Tilmeld dig kurset på 21

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Præsentation af Ejendomsforeningen Danmark v/ Elsebeth Due Kjeldsen, leder af Aarhusafdelingen Netværksmøde den 17/9 2013 hos BoligPortal.dk Ejendomsforeningen Danmark En erhvervsorganisation

Læs mere

Tilmeld. NYHED Fjernundervisning i Århus. dig kurser på. www.ejendomsforeningen.dk/ kurser. Efteruddannelser forår 2010. Ejendomsforeningen Danmark

Tilmeld. NYHED Fjernundervisning i Århus. dig kurser på. www.ejendomsforeningen.dk/ kurser. Efteruddannelser forår 2010. Ejendomsforeningen Danmark NYHED Fjernundervisning i Århus Tilmeld dig kurser på www.ejendomsforeningen.dk/ kurser Efteruddannelser forår 2010 Ejendomsforeningen Danmark 2 Ejendomsforeningen Danmarks efteruddannelseskatalog bliver

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Ejendomsforeningen Danmark Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Boliglejekontrakter Plan for gennemgang Lidt om undervisningen og opgaver på

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark EJENDOMSFORENINGEN FYN INFORMATIONSMØDE Mandag den 25. november 2013 Program for dagen Kl. 9.00: Velkomst Kl. 9.10: Nyheder inden for boliglejeretten Kl. 10.25: Lejens fastsættelse

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen Ejendomsforeningen Danmark Nyheder indenfor boliglejelovgivningen 17. september 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark Ny lovgivning (1) Afskaffelse af løbedage i boliglejemål

Læs mere

Tilmeld. program forår 2009. dig kurserne på. www.ejendomsforeningen.dk

Tilmeld. program forår 2009. dig kurserne på. www.ejendomsforeningen.dk Tilmeld dig kurserne på www.ejendomsforeningen.dk program forår 2009 2 Indhold Velkommen 4 Efteruddannelseskurser Introduktion 5 Omkostningsbestemt leje Grundkursus for nybegyndere 22 Byggesagsforløbet

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 Bopælspligt Af advokat Peter Ledager En bolig uden bopælspligt vil typisk have en

Læs mere

Professionel assistance fra folk, der kender jer

Professionel assistance fra folk, der kender jer Professionel assistance fra folk, der kender jer Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Eksperter i ejendomsadministration med professionelle kompetencer i alle facetter Michael Tarding Adm. direktør

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...7 Vedligeholdelsesregler...8

Læs mere

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER NYHEDSBREV / FEBRUAR NR. 2 2015 FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER 23.02.2015 Som lovet i nyhedsbrevet af september 2014, kommer her en opdatering omkring de forventede lejelovsændringer. Grundet de omfattende

Læs mere

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen.

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. 1 LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. TOX/JL 24/4 2014 Den 24. marts 2014 offentliggjorde minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen,

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015 Gå hjem-møde ændringer i lejeloven Torsdag den 23. april 2015 Velkommen 2 3 Program 14.30 15.00 Registrering 15.00 15.05 Velkomst v/andreas Antoniades 15.05 15.50 Obligatorisk ind- og fraflytningssyn;

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Torben Christensen Adm. direktør Ejendomsforeningen Danmark Lejeboligens fremtid Lejeboligens fremtid Ejerbolig Privat

Læs mere

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 v/advokat Anne Louise Husen 1 Annullation U 2002.1109 Ø: Uopsigelighed (tidsbegrænsning) til 1. maj 2006 L opsiger 24. november 2000, flytter 24. marts 2001

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Lægdommerkonference Boliglejeret udvalgte emner Torsdag den 12. juni 2014 Advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater Udvalgte emner: 1. Blanketter regler og nye Højesteretsdomme

Læs mere

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Præsentation af udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Ejendomsforeningen Danmark Investering i fast ejendom Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Aktuelt: Ny lejelov hvad kan vi forvente? L97 Ny lejelov 1. behandling

Læs mere

EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 5. udgave

EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 5. udgave EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG 5. udgave Indhold 1. Indledning 5 2. Generelt om Ejendoms administratoruddannelsen (EA)... 6 2.1. Akademiuddannelsens placering i det offentlige uddannelsessystem... 6 2.1.

Læs mere

EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 5. udgave

EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 5. udgave EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG 5. udgave Indhold 1. Indledning... 4 2. Generelt om Ejendoms administratoruddannelsen (EA)... 5 2.1. Akademiuddannelsens placering i det offentlige uddannelsessystem... 5 2.1.

Læs mere

Vejledende retningslinjer for aflevering af materiale ved administratorskifte for administrationsaftaler med 1 måneds opsigelsesvarsel

Vejledende retningslinjer for aflevering af materiale ved administratorskifte for administrationsaftaler med 1 måneds opsigelsesvarsel Vejledende retningslinjer for aflevering af materiale ved administratorskifte for administrationsaftaler med 1 måneds opsigelsesvarsel Administratorsektionens bestyrelse har besluttet, at disse vejledende

Læs mere

Ændring af byfornyelsesloven

Ændring af byfornyelsesloven By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 16 Offentligt Ændring af byfornyelsesloven (Øgede muligheder for at sikre gode boligsociale rammer både på land og i by) Fremsat 23. oktober 2014 Ikrafttræden

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST MULIG STIFTELSE AF A/B SOFIEGÅRDEN Ove Bech Holdensen har den 6. oktober 2014 runddelt et brev til alle beboere i ejendommen Sofiegården. Ove Bech Holdensen repræsenterer ikke beboerrepræsentationens synspunkter

Læs mere

Foredrag. den 24. november 2014

Foredrag. den 24. november 2014 Foredrag den 24. november 2014 Jakob Juul-Sandberg Lektor, ph.d., Syddansk Universitet jju@sam.sdu.dk Lidt statistik mm. www.domstol.dk antal boligretssager 2013: i DK 2.103 (+ småsager) Odense 81; Svendborg

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...8 Vedligeholdelsesregler...10

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

Praktikophold. Opgavebeskrivelsen er ikke udtømmende og ret til ændringer forbeholdes.

Praktikophold. Opgavebeskrivelsen er ikke udtømmende og ret til ændringer forbeholdes. Praktikophold [Virksomheden] ønsker gennem tilbud om praktikplads at bidrage aktivt til, at studerende på finansøkonom og finansbachelor studiet bliver bekendt med ejendomsadministrationsbranchen og vælger

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Ejendomsforeningen Danmark Investering i fast ejendom Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Aktuelt 19. december 2012 er der fremsat lovforslag (energisparepakken)

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Kickoff-seminar DEL II Paradoksproblemet med huslejefastsættelse og energiforbedringer i lejeboliger v/ advokat Timmy Lund, Ejendomsforeningen Danmark Onsdag den 1. juni 2011,

Læs mere

Lejeret. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged

Lejeret. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged Lejeret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged Boliglejeret Ved specialistadvokat Frederik Foged 3 Er der (gyldigt) aftalt fri

Læs mere

Markedslejeregulering i erhvervslejemål

Markedslejeregulering i erhvervslejemål - 1 Markedslejeregulering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Går lejeniveauet op eller ned? Efter den generelle økonomiske krise har lejeniveauet de seneste år været faldende

Læs mere

PRODUKT KATALOG ADMINISTRATION. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Selskabsadministration side 1. Indleje ejendomsadministration.

PRODUKT KATALOG ADMINISTRATION. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Selskabsadministration side 1. Indleje ejendomsadministration. ADMINISTRATION PRODUKT KATALOG Indhold Selskabsadministration side 1 Indleje ejendomsadministration. side 3 Nøglen til den rigtige løsning DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 datea@datea.dk

Læs mere

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer.

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer. Til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. NOTAT Dato: 1. juli 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-3841 Sagsbehandler: NH Dok id: Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser

Læs mere

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 142 Offentligt Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Virksomheder omfattet af undersøgelsen

Læs mere

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere

Publications. TENLAW: Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe - National Report for Denmark Juul-Sandberg, J. 9 May 2014 134 p.

Publications. TENLAW: Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe - National Report for Denmark Juul-Sandberg, J. 9 May 2014 134 p. Jakob Juul-Sandberg Professor WSR Department of Law Postal address: Campusvej 55 5230 Odense M Denmark Email: jju@sam.sdu.dk Mobile: 50804535 Phone: 65503051 Publications Inhabilitet hos advokater, der

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Nye regler for oplysninger om andelsboligforeningen Kære bestyrelse Som nævnt i vores nyhedsbrev fra december, bebudede ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, at der ved fremtidige

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 4 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme...

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ERHVERVSEJENDOMME Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... 4 Er lejer forpligtet til at betale

Læs mere

Næstformandens beretning på Ejendomsforeningen Danmarks landsmøde 2013. Kun det talte ord gælder

Næstformandens beretning på Ejendomsforeningen Danmarks landsmøde 2013. Kun det talte ord gælder Næstformandens beretning på Ejendomsforeningen Danmarks landsmøde 2013 Indledning Kun det talte ord gælder Ligesom formanden vil jeg også indlede med at sige velkommen til landsmødet. Jeg er meget glad

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver J.nr. 137773-fordele og ulemper HQ/CBD 11. april 2014 ALLÉHUSENE Fordele og ulemper ved at blive andelshaver På beboermødet den 23. april 2014 vil arbejdsgruppen nærmere redegøre for vort arbejde indtil

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Energisparepakken Ejendomsforeningen Fyn 24. november 2014 Energisparepakken - Lovens indhold Forhåndsgodkendelser af lejeforhøjelser ved forbedringer Forhøjelse af lejers råderetsbeløb

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Ti myter om at bo til leje

Ti myter om at bo til leje Ti myter om at bo til leje ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 Forord Der er stor interesse for bolig- og ejendomsmarkedet. Det er både naturligt og glædeligt. Ejendomme er et væsentligt element i

Læs mere

EJERFORENINGER ADMINISTRATION AF. Tryghed og tilgængelighed i din dagligdag. www.housinggroup.dk. Mere end bare et administrationsselskab

EJERFORENINGER ADMINISTRATION AF. Tryghed og tilgængelighed i din dagligdag. www.housinggroup.dk. Mere end bare et administrationsselskab Tryghed og tilgængelighed i din dagligdag ADMINISTRATION AF EJERFORENINGER Mere end bare et administrationsselskab "Vi gør en dyd ud af personlig og professionel service, gennemsigtighed og proaktivitet."

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Administrationsaftale for andelsboligforeningen

Administrationsaftale for andelsboligforeningen Sagstype: ADM Administrationsaftale for andelsboligforeningen Sag-vedr. (Herefter foreningen ) og ADLEX Ejendomsadministration ApS Cvr.nr. 31332036 (Herefter ADLEX ) Senest opdateret den 1. januar 2013

Læs mere

Forslag til reduktion af energiforbruget i bygninger

Forslag til reduktion af energiforbruget i bygninger Ejendomsforeningen Danmark 15. september 2008 Forslag til reduktion af energiforbruget i bygninger Den globale opvarmning er på dagsordenen. Forbruget af fossile brændsler på verdensplan er fortsat stigende.

Læs mere

LL2014 Bilag 87. Dato: 11. juni 2014. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl.dk

LL2014 Bilag 87. Dato: 11. juni 2014. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl.dk LL2014 Bilag 87 Dato: 11. juni 2014 Forlig mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten om forenkling og modernisering af lejelovgivningen

Læs mere

R E F E R A T AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

R E F E R A T AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ejd.: 527 R E F E R A T AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2009, onsdag den 3. juni kl. 19 00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i A/B Lützhøfts Minde i foreningens lejemål beliggende Gasværksvej

Læs mere

Ejendomsinvestering - hvorfor investering i fast ejendom?

Ejendomsinvestering - hvorfor investering i fast ejendom? Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsinvestering - hvorfor investering i fast ejendom? Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsinvestering - hvorfor investering

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 3 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig til ens sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Version 8 Lejekontrakter

Version 8 Lejekontrakter Version 8 Lejekontrakter Erhvervslejekontrakter i 4 versioner C&B Systemer har distributionsaftale med Ejendomsforeningen Danmark og stiller 4 forskellige standardlejekontrakter til erhvervslejemål til

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 2. maj 2006 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2006, mandag, den

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift...

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... 4 Kravene til specifikation af driftsudgifter

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

2015-2016. kursusprogram. www.abf-rep.dk

2015-2016. kursusprogram. www.abf-rep.dk 2015-2016 kursusprogram 13 BYGGERI Byggearbejder i andelsboligforeningen København 11.02.16 kl. 17-20 Esbjerg 14.03.16 kl. 19-22 Ekstern advokat Kurset tager udgangspunkt i andelsboligforeningens rolle

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove

Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove Bedre udlejningsboliger og færre tvistesager Juni 2009 Forslag Energibesparelser 1. Udførelse af energibesparelser

Læs mere

1.03 Rykning og oversendelse til inkasso hos advokat 1. rykker ADLEX udsender påkrav til andelshavere, der ikke betaler boligafgift m.v. rettidigt.

1.03 Rykning og oversendelse til inkasso hos advokat 1. rykker ADLEX udsender påkrav til andelshavere, der ikke betaler boligafgift m.v. rettidigt. Bilag 2 Ydelsesbeskrivelse 2013 Sagstype: ADM 1.0 Andelsboligadministration 1.01 Oprettelse og ajourføring af ejendoms- og andelshaverkartotek ADLEX opretter ejendom og andelshaver i andelsboligforeningen

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt NOTAT Dato: 23. januar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: LAG/PSH/NHO/MPK Dok id: 571629 Svar på henvendelse

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove. Bedre udlejningsboliger og færre tvistesager

Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove. Bedre udlejningsboliger og færre tvistesager Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove Bedre udlejningsboliger og færre tvistesager 1 OVERSIGT INDLEDNING ENERGIBESPARELSER 1. En balanceret adgang

Læs mere

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv.

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Andelsforeningen Duegården Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Indledning Den 19. maj 2010 blev der afgivet accept til PrivatBo A/S og advokatvirksomheden Pernille Høxbro om at yde økonomisk rådgivning

Læs mere

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Helårsbeboelse Allerede den oprindelige lejeaftale fra 1948 nævnte helårsbeboere. Kommuneplanen fra 1985 anerkendte, at der i Mozart og Frederikshøj

Læs mere

Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015

Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015 Kursus- og mødekatalog 2014-2015 Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015 BO-VESTs kursusudvalg ønsker, at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver, der skal løses,

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages?

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? 8. maj 2014 v. Hannah Vilvig, GI Kontoen i GI, 8.5.2014 1 Konto i GI hvad er det? Bindingskontoen efter boligreguleringslovens (Brl) 18 b er en (lille) del

Læs mere

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014 KONTROL AF REGNSKABER i 2013 Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Resume Side 1 2.0. Lovgrundlag og kriterier Side 2 3.0. Boligreguleringslovens 18 b Side 4

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme Til Ministeriet for By-. Bolig og Landdistrikter 8. maj 2015 Ref: TOC/PHU Administrende direktør Torben Christensen Telefon +45 33 12 03 30 phu@ejendomsforeningen.dk Høring over bekendtgørelse om rullende

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Forbedringer og forbedringsforhøjelser i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk direktør Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark Det lejeretlige forbedringsbegreb Forbedringsbegrebet

Læs mere

INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER

INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER VELKOMMEN HOS ELVERDAM ADVOKATER Vi rådgiver virksomheder om jura i den daglige drift, hvor vi fungerer som daglig sparring

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014

Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014 Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014 1 DK 6000 DE 20354 1 Andersen Partners Vi gør en forskel - sammen! Hos Andersen Partners er mottoet

Læs mere

Juridisk Nyt NYE REGLER OM MIDLERTIDIGE FORBUD OG PÅBUD. Clemens Advokater. Overblik. Nye regler. Immaterialret (IPR) og proces.

Juridisk Nyt NYE REGLER OM MIDLERTIDIGE FORBUD OG PÅBUD. Clemens Advokater. Overblik. Nye regler. Immaterialret (IPR) og proces. Maj, 2013 Clemens Advokater Juridisk Nyt Immaterialret (IPR) og proces I dette nr. af Juridisk Nyt sætter Clemens Advokater fokus på følgende emner: NYE REGLER OM MIDLERTIDIGE FORBUD OG PÅBUD Nye regler

Læs mere

Effektiv og nærværende ejendomsadministration

Effektiv og nærværende ejendomsadministration 1 2 Effektiv og nærværende ejendomsadministration 2 3 Arbejdsfelt Vi er en virksomhed, der har stor erfaring i at administrere ejendomme på det private ejendomsmarked. Den private sektor er betydningsfuld

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Andelshavernes retsstilling efter. andelsboligforeningens

Andelshavernes retsstilling efter. andelsboligforeningens Andelshavernes retsstilling efter tvangssalg af andelsboligforeningens ejendom Om mig Cand.jur. fra Aarhus Universitet, februar 2012 Speciale: Lejevilkårene for tidligere andelshavere efter Andelsboligforeningslovens

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

Høring over udkast til lovforslag om forenkling og modernisering af lejelovgivningen

Høring over udkast til lovforslag om forenkling og modernisering af lejelovgivningen Ministeriet for by, bolig og landdistrikter Gammel Mønt 4, 2 1117 København K 14. oktober 2014 Ref: phu/toc Telefon +45 33 12 03 30 info@ejendomsforeningen.dk Høring over udkast til lovforslag om forenkling

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 8. okt. 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af foreningens opdaterede vedtægter. 1. Valg af dirigent Berit Troest Aggerholm blev

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET 18. NOVEMBER 2014 DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET LEJENIVEAUER I AARHUS præsen TATION 1 OMKOSTNINGSBESTEMTE LEJEMÅL BRL 5, STK. 1 BRL 5, stk. 1: 5. Ved lejeaftalens indgåelse må lejen ikke fastsættes til et

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere