Efteruddannelse Foreninger 5 Erhvervslejemål 10 Boliglejemål 14 Investering og finansiering Kommunikation og ledelse EA-uddannelsen 33

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efteruddannelse Foreninger 5 Erhvervslejemål 10 Boliglejemål 14 Investering og finansiering Kommunikation og ledelse EA-uddannelsen 33"

Transkript

1 Efteruddannelse ed-logo black ny.pdf :48:24 Forår 15 Foreninger 5 Erhvervslejemål 10 Boliglejemål 14 Investering og finansiering 26 Kommunikation og ledelse 28 EA-uddannelsen 33

2 Velkommen til forårssæsonen 2015 I takt med at vores arbejdsfelter udvikler sig, har branchens medarbejdere løbende brug for mere efteruddannelse. Der kommer nye regler, og retspraksis ændrer sig. Det betyder, kompleksiteten stiger, og det øger behovet for nye kompetencer ude i virksomhederne. Vi arbejder derfor på at sikre en bred vifte af gode og aktuelle efteruddannelseskurser inden for relevante fagområder. Et af de helt store temaer i dette forår bliver uden tvivl den nye lejelov. Derfor har vi udviklet et kursus, der giver dig mulighed for at blive klogere på, hvordan du håndterer ændringerne i loven. Vi udbyder også et nyt kursus om planloven, der sætter fokus på, hvilke muligheder og begrænsninger planloven giver ved udvikling af fast ejendom. Ligesom du har mulighed for at få helt styr på, hvornår lejer har ret til at lade brugsretten overgå til andre i et boliglejemål. Alt i alt har vi udviklet syv nye kurser til dette forår, men samtidig har vi også valgt at gentage nogle af de mest efterspurgte kurser fra sidste forår. Det betyder, at du igen har mulighed for at få en virtuel rundtur i Københavns gader og blive klogere på markedslejeniveauet i byens hovedgader på kurset om værdioptimering i erhvervsejendomme. Derudover har du også mulighed for at få helt styr på pargrafferne 18 og 18 b på kurset om vedligeholdelseskonti og Grundejernes investeringsfond. Ligesom du selvfølgelig fortsat kan finde grundkurserne i lejeret, omkostningsbestemt leje for begyndere og erhvervslejekontrakter. Vi håber, indholdet på kurserne vækker din interesse, og at det afspejler dine behov. Har din virksomhed nogle særlige ønsker, tilbyder vi også skræddersyede kurser til vores medlemsvirksomheder. Du kan kontakte os på hvis du vil høre mere. God fornøjelse! Advokat Sven Westergaard Formand i Ejendomsforeningen Danmarks Administratorsektion 2

3 Introduktion til kurserne...4 Hvorfor tage en EA-uddannelse?...32 Introduktion til EA-uddannelsen...33 Tilmelding og afbestilling...43 Foreninger Generalforsamlinger i andelsbolig- og ejerforeninger...5 Optimering af vedlige holdelsesplaner fra administrators perspektiv... 6 Ejendomsfinansiering og de nye finansielle produkter NYHED...7 Andelskroneberegning...8 Grundlæggende regnskabsforståelse...9 Erhvervslejemål Betalinger ud over lejen i erhvervslejemål...10 Erhvervslejekontrakter...11 Værdioptimering i erhvervsejendomme...12 Boliglejemål Den nye lejelov NYHED...14 Opsigelse og ophævelse af boliglejemål...15 Grundkursus: Lejeret I...16 Grundkursus: Lejeret II...17 Brugsrettens overgang i boliglejemål NYHED...18 Planloven og udvikling af fast ejendom NYHED...19 Tvister i boliglejemål...20 Energisparepakken...21 Vedligeholdelseskonti og Grundejernes Investeringsfond...22 Introduktion til entrepriseret...23 Moms og afgifter ved udlejning af fast ejendom NYHED...24 Omkostningsbestemt leje for nybegyndere...25 Investering og finansiering Introduktion til ejendoms investering...26 Fordeling af pengestrømme ved ejendomsudvikling NYHED...27 Kommunikation og ledelse Hvidvaskloven...28 Forhandlingsteknik...29 Sig det med tekst og billeder NYHED...30 EA-uddannelsen Introduktion til EA-uddannelsen...33 Eksamensplan for EA-uddannelsen...34 Administration af bolig udlejningsejendomme II...35 Ejendoms- og skatte regnskab...36 Erhvervslejeret...37 Introduktion til ejendomsadministration...38 Administration af bolig udlejningsejendomme I...39 Andelsbolig- og ejerforeninger...40 Ejendomsinvesteringer og finansiering...41 Grundlæggende bogføring og regnskab...42 Foto: Vibeke Toft 3

4 Introduktion til kurserne Tal Advokaters efteruddannelse Alle kurser og EA-fag opfylder de kvalitetskrav, der er til advokaters obligatoriske efteruddannelse. Ejendomsforeningen Danmarks kurser Ejendomsforeningen Danmarks kurser spænder vidt fra grundlæggende emner inden for bolig- og erhvervslejeretten til foreningsret, økonomi, investering og finansiering samt kommunikation og ledelse. Vores kurser fokuserer på de aktuelle problemstillinger i branchen, og de er tilrettelagt særligt for branchens medarbejdere. Vi lægger vægt på at udbyde kurser af høj faglig kvalitet og relevans både i København og Aarhus. Vores kurser kombinerer den seneste teoretiske viden med en praktisk vinkel i samspil med både interne og eksterne undervisere. For advokater og advokatfuldmægtige Ifølge bekendtgørelse nr af 12. december 2007 skal alle advokater og advokatfuldmægtige inden for en periode på tre år deltage i mindst 54 s efteruddannelse af generel eller konkret betydning for advokat erhvervet. Alle Ejendomsforeningen Danmarks kurser opfylder på indholds- og undervisningssiden kvalitetskravene for advokaters obligatoriske efteruddannelse. Det fremgår under praktiske oplysninger ved hvert kursus, hvor mange kurset vægter for advokaters efteruddannelse. For ejendomsadministratorer Ifølge Ejendomsforeningen Danmarks etiske normer for ejendomsadministration skal alle medarbejdere have 24 s videreuddannelse inden for tre år. 4

5 Foreninger 4½ Generalforsamlinger i andelsbolig- og ejerforeninger Bliv klædt på til at gennemføre forårets generalforsamlinger og få helt styr på reglerne om fuldmagter, stemmeregler og indkommende forslag. Tirsdag den 27. januar kl hos Antal undervisnings 4½. Formålet med kurset er at give dig et godt kendskab til afholdelse af generalforsamlinger i foreningsejendomme herunder dirigenthvervet samt forberedelse af generalforsamlingen, fremlæggelse af årsrapport og referatteknik. Beskrivelse af de forberedende opgaver inden udarbejdelse af indkaldelse til ordinær generalforsamling Udarbejdelse af indkaldelse Hvem har adgang, fuldmagter, stemmeregler (også de særlige regler i ejerforeninger), behandling af indkomne forslag mv. Gennemgang af de enkelte dagsordenspunkter herunder fremlæggelse af årsrapport og budget Mødeledelse og dirigentens vigtigste kompetenceområder Særlige forhold angående ekstraordinære generalforsamlinger herunder dagsorden, forslag mv. Udarbejdelse af referat Kurset henvender sig til alle, der beskæftiger sig med foreningsejendomme og alle, der deltager i generalforsamlinger. Undervisere Direktør Patrick Kuklinski, Administrationshuset A/S. Juridisk konsulent Jane Qvist Lorenzen, Ejendomsforeningen Danmark. Super godt med eksempler fra det virkelige liv. Deltager på kurset forår Tilmeld dig kurset på 5

6 Foreninger 4 Optimering af vedligeholdelsesplaner fra administrators perspektiv Bliv bedre til rådgive dine kunder, når du sidder med foreningens vedligeholdelsesplan og bliv klogere på, hvordan du kan optimere dit merslag af ekstraydelser. Torsdag den 26. februar kl hos 4. Formålet med kurset er at give dig en øget forståelse for, hvordan vedligeholdelsesplaner og tilstandsrapporter kan bruges i praksis. Ofte ligger foreningernes vedligeholdelsesplaner og tilstandsrapporter og samler støv. Der mangler metoder til at arbejde med dem. Det er spild af foreningens penge og spild af gode muligheder for virksomhedens bundlinje. Kurset giver dig en række konkrete redskaber til, hvordan du får mere ud af vedligeholdelsesplanerne. Når du har gennemført kurset, vil du kunne rådgive foreningen på en ny og effektiv måde. Samtidig giver kurset dig nogle redskaber til at anvende vedligeholdelsesplanen og få denne omsat til nye og flere byggeopgaver til gavn for både foreningen og din bundlinje. Gennemgang af processen. De fem faser fra idé til aftalt byggeopgave er: 1. fase: Budgettet sådan hjælper du bedst foreningen 2. fase: Vedligeholdelsesplanen hvordan du bedst støtter bestyrelsen og tekniker 3. fase: Det første møde med bestyrelsen sådan tilrettelægger du mødet 4. fase: Beboermødet hvorfor det bare er en god idé! 5. fase: Generalforsamlingen sådan kommer du igennem med beslutningen Gennemgang af praktiske eksempler. Her med vægt på den praktiske anvendelse af metoderne Gennemgang af værktøjskassen: Hvad skal der til for at komme i gang? Alt det med småt: Hvad du skal være opmærksom på for at få succes Underviser Direktør Kent Friis Petersen, Vest Administrationen A/S. Kurset henvender sig til alle, der beskæftiger sig med administration af foreninger. 6 Tilmeld dig kurset på

7 Foreninger 4 NYHED Ejendomsfinansiering og de nye finansielle produkter Få styr på de nye finansielle produkter, der har været anvendt de senere år og bliv bedre til at rådgive dine kunder. Formålet med kurset er at give dig en øget indsigt i muligheder og problemstillinger i forbindelse med finansiering af vedligeholdelsesarbejder og optimering af gæld i ejer- og andelsboligforeninger. Der vil være særligt fokus på de problematiske finansielle produkter, som har været anvendt de senere år og de nye produkter og tendenser, vi nu ser (CITA, Flexkort mv). Kurset gennemgår de vigtigste lånetyper og finansielle løsninger og giver dig en række konkrete redskaber til beslutningsstøtte i valget af lån. Kursets mål er at gøre dig i stand til at finde solide langsigtede løsninger, der tager højde for den enkelte forenings og/eller ejendoms situation. Finansieringsbehov og grundløsninger (hhv. AB og EF) Gennemgang af de nyeste finansielle produkter Forstå SWAPs, caps, renteloft og problematisk finansiering Model for risikostyring og valg af det rette lån (kort vs. lang rente) Den nye risikomærknings betydning for valget af lån Administrators ansvar og rolle i rådgivning om finansiering Kurset henvender sig til alle, der beskæftiger sig med finansiering i foreningsejendomme. Tirsdag den 3. marts kl hos 4. Underviser Direktør Rasmus Juul-Nyholm, Administrationshuset A/S. Tilmeld dig kurset på 7

8 Foreninger 4½ Andelskroneberegning Få styr på reglerne, når du skal beregne andelsværdien og bliv opdateret på den seneste retspraksis. Formålet med kurset er at give dig en gennemgang af reglerne om andelsværdier og diverse beregningsmetoder, når andelsværdien (andelskronen) skal beregnes. Ny retspraksis om fastsættelse af andelsværdien herunder overpris-sager bliver gennemgået. Lovgrundlaget for andelsværdier i form af andelsboligforeningslovens 5 De forskellige værdiansættelses principper i 5, stk. 2 Reglerne i 5, stk. 3 om forbedringer på ejendommen og 5, stk. 4 om reglerne angående behandlingen af gælden i foreningens ejendom Opstilling af en andelskroneberegningsmetode, som vil kunne blive anvendt på alle typer af regnskaber i andelsboligforeninger Gennemgang af de faktorer, som kan spille ind i relation til andelsværdien. For eksempel særlige lån som renteswap, salg af lejelejligheder i foreningen, etablering af tagboliger, ændring af andelsindskud, vedligeholdelse og forbedring Retspraksis Kurset henvender sig til alle, som beskæftiger sig med andelsboligforeningsejendomme. Tirsdag den 10. marts kl hos 4½. Undervisere Konsulent Hanne Sandersen, Sandersen- Consult. Juridisk konsulent Jane Qvist Lorenzen, Ejendomsforeningen Danmark. 8 Tilmeld dig kurset på 8

9 Foreninger 4½ Tal Grundlæggende regnskabsforståelse Få styr på kundernes regnskaber og bliv klædt på til forårets generalforsamlinger. Formålet med kurset er at give dig en grundlæggende forståelse af et regnskab og samtidig sætte dig i stand til at forstå og vurdere simple regnskaber. Gennem en simuleringsmodel analyseres konsekvenserne af forskellige problemstillinger. Vi tager udgangspunkt i regnskaber med relevans for ejendomsbranchen. Kurset har en praktisk indgangsvinkel og sigter mod at give dig nogle værktøjer, du kan bruge i dit daglige arbejde. Bogføringsprincipper Begreber og definitioner Årsrapportens opbygning og indhold Simulering af driftsåret i en andelsforening (en praktisk gennemgang) Kurset henvender sig til alle, som har behov for en grundlæggende regnskabs forståelse og de administratorer, som skal fremlægge regnskaber på generalforsamlinger. Tirsdag den 17. marts kl hos 4½. Underviser It- og regnskabschef Jakob Hallas- Møller, SJELDANI Boligadministration. Tilmeld dig kurset på 9

10 Erhvervslejemål 4 Betalinger ud over lejen i erhvervslejemål Få styr på, hvordan du udformer klausuler og aftaler betalinger ud over lejen i erhvervslejemål og undgå unødige tvister. Erhvervslejeloven giver mulighed for, at udlejer og lejer kan aftale, at lejer skal betale for sit forbrug og afholde en del af ejendommens udgifter ud over lejen. Såvel erhvervs lejeloven som praksis stiller imidlertid en række krav til denne aftale. Særligt specifikationskravet i erhvervslejeloven har været genstand for talrige tvister. Formålet med kurset er derfor at give dig indsigt dels i reglerne og praksis om lejers betalinger til forbrugs- og ejendomsregnskaber og dels vejledning i udformningen af klausuler herom ved indgåelse af erhvervslejekontrakter. Reglerne om aflæggelse af forbrugs- og ejendomsregnskaber gennemgås i hovedtræk. Hvilke betalinger ud over lejen kan aftales? Specifikationskravet (teoretisk) Forbrugsregnskabet reglerne, frister mv. Ejendomsregnskabet reglerne, frister mv. Betalinger ud over lejen i praksis (herunder hvordan udformes en klausul om betalinger ud over lejen). Tvister domspraksis i relation til specifikationskravet mv. og praktisk håndtering heraf Kan udlejer drage fordel af ikke at opkræve driftsudgifter? Kurset henvender sig til alle, som beskæftiger sig med erhvervslejemål. Torsdag den 26. marts kl hos Ejendomsforeningen Danmark København K 4. Undervisere Advokat Jeppe Holt, Alpha Advokater. Juridisk konsulent og advokat Niklas Winther Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark. 10 Tilmeld dig kurset på

11 Erhvervslejemål 8 Erhvervslejekontrakter Lær hvordan du udformer en erhvervslejekontrakt i praksis og bliv klogere på de faldgruber, du skal være opmærksom på, når du indgår en erhvervslejekontrakt. Formålet med kurset er at give dig et kendskab til, hvordan man i praksis udformer en erhvervslejekontrakt. Målet er, at du efter kurset er bedre i stand til at forhandle og udarbejde erhvervslejekontrakter. På kurset vil der blive redegjort for håndteringen af særlige problemstillinger i forbindelse med kontraktens indgåelse og de vilkår, en erhvervslejekontrakt bør indeholde. Der vil være fokus på, hvordan forskellige centrale vilkår i kontrakten kan formuleres, og hvilke virkninger forskellige aftalevilkår har for udlejers og lejers rettigheder og forpligtelser. Kurset omfatter både erhvervsbeskyttede lejemål og ikke-erhvervsbeskyttede erhvervslejemål. Kurset er i vid udstrækning baseret på Ejendomsforeningen Danmarks standarderhvervslejekontrakter og de alternative/ supplerende bestemmelser til standarderhvervslejekontrakterne. Det forudsættes, at kursisterne har et generelt kendskab til erhvervslejeloven. Fastsættelse af lejemålets størrelse Lejemålets anvendelse Erhvervsbeskyttelse Sikkerhedsstillelse, garanti og kaution Forbrugsregnskaber og betalinger ud over lejen Lejefastsættelse og lejereguleringsklausuler Afståelse og genindtrædelse Lejers arbejder i lejemålet Vedligeholdelse af lejemålet Opsigelse Fraflytning af lejemålet Kurset henvender sig til alle, som beskæftiger sig med erhvervsejendomme. Medlem: kr. Ikke-medlem: kr. Tirsdag den 14. april kl hos Antal undervisnings 8. Undervisere Advokat og partner Leif Djurhuus, Plesner Advokatfirma. Juridisk direktør og advokat Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark. Kurset vil have et overvejende praktisk sigte, så du skal ikke forvente, der vil blive gennemgået megen retspraksis eller blive lagt vægt på bemærkninger til erhvervslejeloven mv. 11 Tilmeld dig kurset på 11

12 Erhvervslejemål 9 Værdioptimering i erhvervsejendomme Få styr på markedslejeniveauet på hovedgaderne i København og bliv klogere på drift og optimering af erhvervsejendomme. Formålet med kurset er at sætte dig i stand til at vurdere, hvordan ejendommens værdi og drift optimeres bedst muligt, og hvilken betydning det har for værdiansættelse af ejendommen. Vi vil først introducere ejendommens budget og på den baggrund give en forklaring af elementerne i den grundlæggende værdiansættelse af ejendommen. Der vil blive forklaret, hvad forrentningskravet er, og hvorledes det indgår i værdiansættelsen. Herefter vil vi rette fokus på lejen og de grundlæggende regler for regulering af markedslejen samt aftalte lejereguleringsklausuler og den seneste praksis på området, herunder vedrørende kombinationsregulering af lejen. Det vil i den forbindelse blive illustreret, hvordan lejereserven inddrages i ejendommens værdi. Samtidig vil vi fokusere på driftsoptimering af ejendommen og gennemgå de grundlæggende regler for lejers betalinger af forbrugs- og driftsudgifter ud over lejen, samt hvilken betydning dette kan have for ejendommens værdiansættelse. Ejendommens budget Grundlæggende værdiansættelse af ejendommen Gennemgang af regler og praksis vedrørende markedslejeregulering i erhvervslejemål Gennemgang af regler og praksis vedrørende lejers betalinger ud over lejen og specifikationskravet i erhvervslejemål Eksempler på klausuler om aftalte reguleringer af lejen i erhvervslejemål og praksis i relation hertil Konklusioner om markedslejeniveauet i butikslejemål i København Betydning for værdiansættelsen af aktivering af lejereserver og driftsoptimering af ejendommen Kurset henvender sig til alle, som beskæftiger sig med erhvervslejemål. Medlem: kr. Ikke-medlem: kr. Onsdag den 6. maj kl hos 9. Undervisere Advokat, partner, statsautoriseret ejendomsmægler, Diplomvaluar, MRICS, Chartered Surveyor, Dennis Hofmann, Husen Advokater I/S. Juridisk direktør og advokat Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark. Cheføkonom, ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark. I undervisningen inkluderes en virtuel rundtur i Københavns gader, hvor der på basis af afsagte domme, sammenligningslejemål mv. kommer overordnede konklusioner om, hvad markedslejen er i butikslejemål på væsentlige københavnske gader. I undervisningsmaterialet vil der som grundlag for den virtuelle rundtur være en oversigt over markedslejeniveauer for de individuelle gader. Super godt kursus. Fint med tre undervisere med forskellige vinkler. Det giver en god forståelse både juridisk, økonomisk og i praksis. Deltager på kurset forår Kurset indeholder både økonomiske og juridiske dele, og der lægges vægt på den praktiske optimering af ejendommens værdi og drift. 12 Tilmeld dig kurset på

13 Få mere viden Erhvervslejeret 2. udgave er udkommet Erhvervslejeret er 2. udgave af Ejendomsforeningen Danmarks bog om erhvervs lejeret fra Erhvervslejeloven trådte i kraft den 1. januar 2000, og i dag er erhvervslejeret en selvstændig juridisk disciplin med egen praksis. Bogen giver en grundig indføring i alle aspekter af erhvervslejeret fra lejekontraktens indgåelse til lejemålets fraflytning. Den er ledsaget af en række eksempler på lejekontrakter og varslingsbreve mv., der er relevante ved administration af erhvervs lejemål. Bogen henvender sig til alle, der beskæf tiger sig med erhvervslejemål. Køb bogen på

14 Boliglejemål 4 NYHED Den nye lejelov Få styr på, hvordan du håndterer ændringerne i lejeloven og bliv klogere på, hvilken betydning den får i din administration. På kurset vil alle de nye ændringer blive gennemgået med fokus på de elementer, der betyder mest i den praktiske hverdag herunder ind- og fraflytningssyn, istandsættelsesforpligtelse ved fraflytning, udlejers vedligeholdelsespligter og rullende vedligeholdelsesplaner, nettoprisindeksering af lejen, nye varslingsregler, de nye regler om beboerrepræsentationer, nye regler for gebyrer i huslejenævnssager og endelig om de sammenskrivninger, der ligger i ændringerne. Lovforslaget forventes fremsat i Folketinget inden udgangen af Afhængig af lovbehandlingen kan indholdet af kurserne varriere. Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Istandsættelsespligter ved fraflytning Udlejers vedligeholdelsesforpligtelse Rullende vedligeholdelsesplaner Afskaffelse af forbedringshensættelser jf LL 63a Varsling af omkostningsbestemt leje Nettoprisindeksering af lejen Beboerrepræsentationers rettigheder ved gennemførelse af forbedringer Nye gebyrer for huslejenævnssager Forbrugsregnskaber (sammenskrivning) Markedslejeaftaler (sammenskrivning) Forhåndsgodkendelser (sammenskrivning) Undtagelse af udlejning til fritidsformål fra lejelovgivningen (sommerhusudlejning) Torsdag den 15. januar kl hos Onsdag den 29. april kl hos Tid og sted, Aarhus Tirsdag den 12. maj kl hos Nordea, Skt. Clemens Torv 2-6, 8000 Aarhus C. 4. Underviser Juridisk konsulent Pernille Lind Husen, Ejendomsforeningen Danmark. Kurset henvender sig til alle, som beskæftiger sig med boligudlejningsejendomme. 14 Tilmeld dig kurset på

15 Boliglejemål 4 Opsigelse og ophævelse af boliglejemål Få styr på hvordan du kan opsige eller ophæve et boliglejemål og lær, hvordan du gør i praksis. Formålet med kurset er at give dig et kendskab til såvel udlejers som lejers muligheder for at opsige eller ophæve et boliglejemål. Kurset skal sætte dig i stand til at foretage en vurdering af, om et boliglejemål kan opsiges eller ophæves, samt til at gennemføre en opsigelse eller ophævelse under iagttagelse af de formkrav, der følger af lejelovgivningen. Der vil være særligt fokus på betalingsmisligholdelse og god skik og ordenssager samt øvrige af de hyppigste opsigelses- og ophævelsesgrunde. Lejers opsigelse Udlejers opsigelse Lejers ophævelse Udlejers ophævelse Behandling ved huslejenævn, fogedret og boligret Kurset henvender sig til alle, som beskæftiger sig med boligudlejningsejendomme. Torsdag den 12. marts kl hos 4. Undervisere Juridisk konsulent og advokat Henrik da Silva, Ejendomsforeningen Danmark. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen, Ejendomsforeningen Danmark. Tilmeld dig kurset på 15

16 Boliglejemål 4½ Grundkursus: Lejeret I Bliv introduceret til lejerettens regler om beboelseslejemål og bliv klogere på lejelovgivningen og dens faldgruber. Kurset giver dig et grundlæggende kendskab til lejerettens regler om beboelseslejemål. Kurset er baseret på en gennemgang af lovgivningssystemet og tager udgangspunkt i procedurerne og faldgruberne ved indgåelse af lejeaftalen. Der suppleres med relevante eksempler fra hverdagen som administrator eller ejer. Den seneste praksis og lovgivning danner grundlag for gennemgangen. Kurset forudsætter ikke forhåndskendskab til lejelovgivningen. Se en beskrivelse af Grundkursus: Lejeret II på næste side. Lejelovene og deres indbyrdes sammenhæng Lejeaftalen og forholdet mellem lejelovene og parternes aftale samt individuelle vilkår Typeformular A, 8. udgave Ejendomstyper og andre lejeretlige begreber Lejebetaling, depositum og forudbetalt leje Oversigt over lejefastsættelse og lejeregulering Kurset henvender sig til alle, der beskæftiger sig med udlejningsejendomme. Torsdag den 19. marts kl hos 4½. Undervisere Juridisk direktør Morten Østrup Møller, DEAS. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen, Ejendomsforeningen Danmark. 16 Tilmeld dig kurset på

17 Boliglejemål 4½ Grundkursus: Lejeret II Bliv introduceret til lejerettens regler om beboelseslejemål og bliv klogere på lejelovgivningen og dens faldgruber. Kurset bygger videre på den viden, du har fået på Grundkursus: Lejeret I. Formålet er fortsat at give dig et grundlæggende kendskab til lejerettens regler om beboelseslejemål på baggrund af en gennemgang af lovgivningssystemet. Dette kursus fokuserer på håndteringen af allerede udlejede beboelseslejemål, og hvilke udfordringer og problemstillinger du som enten administrator eller ejer kan blive stillet over for, når lejekontrakten er underskrevet. Kurset er baseret på den seneste praksis og lovgivning, og undervisningen vil blive suppleret med relevante eksempler fra din hverdag. Adgang til lejligheden Varme- og vandregnskaber Det mest relevante bestemmelser om opsigelse og ophævelse herunder betalingsmisligholdelse og husorden Lejemålets stand ved ind- og udflytning Kurset henvender sig til alle, der beskæftiger sig med udlejningsejendomme. Tirsdag den 24. marts kl hos 4½. Undervisere Juridisk direktør Morten Østrup Møller, DEAS. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen, Ejendomsforeningen Danmark. Tilmeld dig kurset på 17

18 Boliglejemål 4 NYHED Brugsrettens overgang i boliglejemål Bliv klogere på lejers ret til at lade brugsretten overgå til andre og få styr på, hvilke sanktionsmuligheder der er, hvis brugsrettens overgang er sket uberettiget. Torsdag den 9. april kl hos 4. På kurset får du et indgående kendskab til reglerne vedrørende brugsrettens overgang i boliglejemål. Kurset tager udgangspunkt i de mest sædvanlige spørgsmål og problemstillinger som opstår i forbindelse med lejers fremleje, bytte, samlivsophævelse og dødsfald i boliglejemål. Kurset vil blandt andet beskrive, hvornår en lejer har ret til at fremleje sin lejlighed eller et værelse, og på hvilke vilkår det kan ske. Du vil blive oplyst om, hvilke sanktionsmuligheder en udlejer har, hvis der sker uberettiget fremleje. Det vil blive beskrevet, hvornår henholdsvis en ægtefælle, en samlever eller blot et husstandsmedlem har ret til at fortsætte lejemålet uanset at denne ikke står på lejekontrakten. Kurset vil gennemgå forudsætningerne for lejers krav om bytte, samt i hvilket omfang en udlejer kan udføre gennemgribende forbedringer inden byttet. Formkravene for udførelse af gennemgribende forbedringer i Brl 5, stk. 3 og 4 vil kun blive gennemgået i hovedtræk. Du vil endvidere få kendskab til den nærmere fremgangsmåde, hvis lejer dør, og der skal ske dødsboskifte herunder, hvilke reklamationsfrister man som udlejer skal være opmærksom på. Kurset vil tage udgangspunkt i seneste retspraksis. Hel eller delvis fremleje af lejemålet Hvornår kan udlejer nægte fremleje af hhv. værelser og lejligheden som helhed? Lejers orienteringspligt. Hvornår kan udlejer hæve på grund af lejers ulovlige fremleje? Bytteret Hvornår har udlejer ret til afvise et ønske om bytte? Formkrav ved ønske om gennemgribende istandsættelse Separation/skilsmisse Ophør af samliv Plejehjemsoptagelse Lejers død Procedure ved skifteretten, reklamationsfrist, proklamafrist Kurset henvender sig til alle, der beskæftiger sig med udlejningsejendomme. Underviser Juridisk konsulent og advokat Henrik da Silva, Ejendomsforeningen Danmark. 18 Tilmeld dig kurset på

19 Boliglejemål 4 NYHED Planloven og udvikling af fast ejendom Bliv klogere på planloven og få styr på, hvilke muligheder og begrænsninger den giver ved udviklingen af fast ejendom. Udvikling af fast ejendom skal ske inden for de rammer, som planlovgivningen stiller. I forbindelse med alle større bygge- og anlægsarbejder er et kendskab til planlovgivningen derfor en nødvendig forudsætning for et vellykket projekt. Formålet med kurset er at give dig en introduktion i planlovgivningen og dens praktiske betydning for udvikling af fast ejendom. På kurset vil der blive gennemgået de særlige begrænsninger og muligheder for anvendelse og udvikling af fast ejendom, som planlovgivningen indeholder. Der vil være specielt fokus på lokalplaner, som konkret fastlægger, hvordan udviklingen skal ske i et bestemt område eller en enkelt ejendom. Det vil også blive behandlet, hvordan planlovgivningen spiller sammen med byggelovgivningen og andre love. Planlovgivningens betydning for blandt andet: Ejendommens zonestatus Bebyggelsens placering og omfang Anvendelse af arealer og bygninger Omdannelse af bygninger Friholdelse for bebyggelse Anlæg af parkeringspladser Vejforhold Udarbejdelse af lokalplan herunder lokalplanret og lokalplanpligt Retsvirkning af lokalplan Dispensation fra lokalplan Forbud efter planloven Tvister og klagemuligheder forbundet med lokalplaner Samspillet mellem planlovgivningen og andre love Kurset henvender sig til alle, som beskæftiger sig med fast ejendom. Onsdag den 22. april kl hos 4. Undervisere Advokat Alex Puggaard, Rønne & Lundgren. Juridisk konsulent og advokat Niklas Winther Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark. Tilmeld dig kurset på 19

20 Boliglejemål 4 Tvister i boliglejemål Lær hvordan du håndterer tvister i boliglejemål og få styr på, hvordan sager bliver behandlet ved landets huslejenævn og boligretter. På kurset får du et indblik i, hvordan sager bliver oplyst og behandlet ved huslejenævnene og landets boligretter. Du vil få praktiske råd til håndteringen af tvister i boliglejemål. Hvor og hvordan bør sagen føres? Hvilke sager kan forfølges direkte i fogedretten? Hvilke sager kan kun føres ved huslejenævnene? Kurset har visse overlap med kurset Tvister om lejen i boliglejemål. Indbringelse for huslejenævnet herunder de grundlæggende sagsbehandlingsregler Gennemgang af de enkelte sagstyper Huslejenævnets kompetence i forhold til domstole og gråzonerne Indbringelse for domstole og den grundlæggende sagsproces Hvilken betydning og bevismæssig værdi har huslejenævnets afgørelse, når den indbringes for boligretten? Tirsdag den 5. maj kl hos 4. Undervisere Advokat og partner Anne Louise Husen, Husen Advokater I/S. Juridisk konsulent og advokat Henrik da Silva, Ejendomsforeningen Danmark. Kurset henvender sig til alle, der beskæftiger sig med udlejningsejendomme. 20 Tilmeld dig kurset på

21 Boliglejemål 4 Energisparepakken Bliv klogere på, hvilken betydning det har for dig, at totaløkonomisk rentable energiforbedringer og aftalt grøn byfornyelse er blevet introduceret i boliglejeloven. Formålet med kurset er at give dig et kendskab til muligheden for at gennemføre energiforbedringer efter reglerne om totaløkonomisk rentable energiforbedringer og aftalt grøn byfornyelse, samt hvordan energikravet ved udlejning af gennemgribende forbedrede lejemål kan opfyldes. På kurset vil vi gennemgå hvordan energiforbedringer kan gennemgøres efter de nye regler. Reglerne i lejelovgivningen om totaløkonomisk rentable energiforbedringer og aftalt grøn byfornyelse vil således blive gennemgået, ligesom der vil være en gennemgang af konkrete energiforbedringstiltag og de afledte gevinster heraf i form af energibesparelser og forbedret energimærke. Energikravet til udlejning af gennemgribende forbedrede lejemål vil også blive gennemgået. Energiforbedringer gennemført efter reglerne om totaløkonomisk rentable energiforbedringer Energiforbedringer gennemført efter reglerne om aftalt grøn byfornyelse Kort gennemgang af øvrige muligheder for gennemførelse af energiforbedringer Energikrav til udlejning af gennemgribende forbedrede lejemål Diverse energiforbedringstiltag Beregning af energibesparelse og udarbejdelse af energimærke Case om energiforbedring af ejendom Kurset henvender sig til alle, som beskæftiger sig med udlejningsejendomme. Onsdag den 20. maj kl hos Tid og sted, Aarhus Torsdag den 28. maj kl hos Nordea, Skt. Clemens Torv 2-6, 8000 Aarhus C. 4. Undervisere Fagansvarlig for energimærkning Jes Bøgelund, OBH-Gruppen A/S Rådgivende Ingeniører. Juridisk konsulent og advokat Niklas W. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark. Tilmeld dig kurset på 21

Den nye lejelov hvad kan vi forvente?

Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Juridisk direktør og Advokat Lars Brondt Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Forlig af 11. juni 2014 og lovforslag

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Præsentation af Ejendomsforeningen Danmark v/ Elsebeth Due Kjeldsen, leder af Aarhusafdelingen Netværksmøde den 17/9 2013 hos BoligPortal.dk Ejendomsforeningen Danmark En erhvervsorganisation

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015 Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Ikrafttræden og hjemmel v/ejendomsforeningen Danmark, juridisk

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Efteruddannelse Forår 17

Efteruddannelse Forår 17 Efteruddannelse Forår 17 Foreninger 4 Erhvervslejemål 5 Boliglejemål 8 Investering og finansiering 13 Kommunikation og ledelse 14 EA-uddannelsen 16 1 Tilmelding og afbestilling Tilmeldingsfrister og oprettelse

Læs mere

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 Ejendomsforeningen Danmark ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 FAGLIGE NYHEDER INDENFOR EJENDOMSADMINISTRATION Juridisk konsulent Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark Kommende Højesterets-domme Spise-op -princippet

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Hjørring udlejere 5. november 2015 Elsebeth Due Kjeldsen, Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov 1. juli 2015 Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Vigtigste elementer

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Lejefastsættelse og lejeregulering Lejefastsættelse - Omkostningsbestemt

Læs mere

Bestyrelsesmøder, Beboerrepræsentationen og Antenneforeningen Referat

Bestyrelsesmøder, Beboerrepræsentationen og Antenneforeningen Referat Beboerrepræsentationen "VIBENSHUSBEBOERNE" v/carl-erik Christiansen Buddinge Hovedgade 291 2880 Bagsværd Telefon: 44 44 00 03 (privat) Telefon: 33 21 26 33 (arbejde) Telefax: 33 21 11 18 E-Mail: carl-erik@andersen-maare.dk

Læs mere

Tilmeld. NYHED Fjernundervisning i Århus. dig kurser på. www.ejendomsforeningen.dk/ kurser. Efteruddannelser forår 2010. Ejendomsforeningen Danmark

Tilmeld. NYHED Fjernundervisning i Århus. dig kurser på. www.ejendomsforeningen.dk/ kurser. Efteruddannelser forår 2010. Ejendomsforeningen Danmark NYHED Fjernundervisning i Århus Tilmeld dig kurser på www.ejendomsforeningen.dk/ kurser Efteruddannelser forår 2010 Ejendomsforeningen Danmark 2 Ejendomsforeningen Danmarks efteruddannelseskatalog bliver

Læs mere

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen Ejendomsforeningen Danmark Nyheder indenfor boliglejelovgivningen 17. september 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark Ny lovgivning (1) Afskaffelse af løbedage i boliglejemål

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Efteruddannelse Efterår 15

Efteruddannelse Efterår 15 Efteruddannelse Efterår 15 Foreninger 5 Erhvervslejemål 10 Boliglejemål 14 Investering og finansiering 22 Kommunikation og ledelse 27 EA-uddannelsen 29 Velkommen til efterårssæsonen 2015 Uddannelse er

Læs mere

HÅNDTERING AF HUSLEJENÆVNSSAGER

HÅNDTERING AF HUSLEJENÆVNSSAGER HÅNDTERING AF HUSLEJENÆVNSSAGER Lidt om Via kontorfællesskabet med ØENS Ejendomsadministration samarbejder vi om varetagelse af administrationskunderne, andels- og ejerforeningernes og beboernes løbende

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Ejendomsforeningen Danmark Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Boliglejekontrakter Plan for gennemgang Lidt om undervisningen og opgaver på

Læs mere

Professionel assistance fra folk, der kender jer

Professionel assistance fra folk, der kender jer Professionel assistance fra folk, der kender jer Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Eksperter i ejendomsadministration med professionelle kompetencer i alle facetter Michael Tarding Adm. direktør

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Tvister Huslejenævn og Boligret Tvangsadministration og rettighedsfrakendelse

Ejendomsforeningen Danmark Tvister Huslejenævn og Boligret Tvangsadministration og rettighedsfrakendelse Ejendomsforeningen Danmark Tvister Huslejenævn og Boligret Tvangsadministration og rettighedsfrakendelse 28. november 2014 Juridisk konsulent Niklas Winther Kejlskov Tvister Tvister om boliglejemål kan

Læs mere

Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015. Ikrafttrædelse 1.7.2015

Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015. Ikrafttrædelse 1.7.2015 Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015 Ikrafttrædelse 1.7.2015 Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf. (+45) 33 15 01 02 Fax (+45) 33 14 19 33 www.homannlaw.dk Loven har medført ændringer af; Lejeloven

Læs mere

Tilmeld. program forår 2009. dig kurserne på. www.ejendomsforeningen.dk

Tilmeld. program forår 2009. dig kurserne på. www.ejendomsforeningen.dk Tilmeld dig kurserne på www.ejendomsforeningen.dk program forår 2009 2 Indhold Velkommen 4 Efteruddannelseskurser Introduktion 5 Omkostningsbestemt leje Grundkursus for nybegyndere 22 Byggesagsforløbet

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST MULIG STIFTELSE AF A/B SOFIEGÅRDEN Ove Bech Holdensen har den 6. oktober 2014 runddelt et brev til alle beboere i ejendommen Sofiegården. Ove Bech Holdensen repræsenterer ikke beboerrepræsentationens synspunkter

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 4. udgave

EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 4. udgave EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG 4. udgave Indhold 1. Indledning...5 2. Generelt om Ejendomsadministrator- uddannelsen (EA)..6 2.1. Læringsmål for uddannelsen...6 2.2. Uddannelsens struktur og opbygning...8

Læs mere

Publikationer. Det lejedes værdi Juul-Sandberg, J. 6 maj 2014 3. udg. København: Karnov Group. 405 s.

Publikationer. Det lejedes værdi Juul-Sandberg, J. 6 maj 2014 3. udg. København: Karnov Group. 405 s. Jakob Juul-Sandberg Professor mso Juridisk Institut Postaddresse: Campusvej 55 5230 Odense M Danmark E-mail: jju@sam.sdu.dk Mobil: 50804535 Telefon: 65503051 Publikationer Inhabilitet hos advokater, der

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark EJENDOMSFORENINGEN FYN INFORMATIONSMØDE Mandag den 25. november 2013 Program for dagen Kl. 9.00: Velkomst Kl. 9.10: Nyheder inden for boliglejeretten Kl. 10.25: Lejens fastsættelse

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Ejendomsforeningen Danmark Investering i fast ejendom Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Aktuelt 19. december 2012 er der fremsat lovforslag (energisparepakken)

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner for gennemgang Omkostningsbestemt leje Lejefastsættelse og regulering - Omkostningsbestemt

Læs mere

aktiviteter forår 2016 Fyn

aktiviteter forår 2016 Fyn aktiviteter forår 2016 Fyn Velkommen til et nyt spændende forår med arrangementer og kurser i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange arrangementer og kurser, som ABF tilbyder i Kreds

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Torben Christensen Adm. direktør Ejendomsforeningen Danmark Lejeboligens fremtid Lejeboligens fremtid Ejerbolig Privat

Læs mere

EJERFORENINGER ADMINISTRATION AF. Tryghed og tilgængelighed i din dagligdag. www.housinggroup.dk. Mere end bare et administrationsselskab

EJERFORENINGER ADMINISTRATION AF. Tryghed og tilgængelighed i din dagligdag. www.housinggroup.dk. Mere end bare et administrationsselskab Tryghed og tilgængelighed i din dagligdag ADMINISTRATION AF EJERFORENINGER Mere end bare et administrationsselskab "Vi gør en dyd ud af personlig og professionel service, gennemsigtighed og proaktivitet."

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Ejendomsforeningen Danmark Investering i fast ejendom Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Aktuelt: Ny lejelov hvad kan vi forvente? L97 Ny lejelov 1. behandling

Læs mere

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår Opgavesæt I

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår Opgavesæt I Rettevejledning Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår 2016 Opgavesæt I Opgavesæt nr. 1 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 a) Hvordan klassificeres ejendommen? Du skal vurdere, hvilke regler for

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 Bopælspligt Af advokat Peter Ledager En bolig uden bopælspligt vil typisk have en

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Ny lejelov. Informa(onsmøde. 19. januar 2015 Scandic City, Århus. Advokaterne Erik Aagaard Poulsen, Louise Kaczor & Søren Lyager

Ny lejelov. Informa(onsmøde. 19. januar 2015 Scandic City, Århus. Advokaterne Erik Aagaard Poulsen, Louise Kaczor & Søren Lyager Ny lejelov Informa(onsmøde 19. januar 2015 Scandic City, Århus Advokaterne Erik Aagaard Poulsen, Louise Kaczor & Søren Lyager Ny lejelov Forhistorien Lejelovskommissionen i 1994 Nyt forsøg for ca. 8 år

Læs mere

PRODUKT KATALOG ADMINISTRATION. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Selskabsadministration side 1. Indleje ejendomsadministration.

PRODUKT KATALOG ADMINISTRATION. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Selskabsadministration side 1. Indleje ejendomsadministration. ADMINISTRATION PRODUKT KATALOG Indhold Selskabsadministration side 1 Indleje ejendomsadministration. side 3 Nøglen til den rigtige løsning DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 datea@datea.dk

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

KURSUSKATALOG 2017 Februar

KURSUSKATALOG 2017 Februar KURSUSKATALOG 2017 Februar 2017 1 KURSUSKATALOG 2017 Kurser foråret 2017... 3 Grundejernes Investeringsfond (GI) 1. marts 2017 kursus 01/2017... 3 Finansiering af udlejningsejendomme 14. marts 2017 kursus

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger NOTAT Dato: 22. november 2012 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-2417 Sagsbehandler: lag/mpk Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29.

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. november 2006 DET TALTE ORD GÆLDER Spørgsmål: Der ønskes en generel drøftelse af de lejeretlige

Læs mere

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer 1 Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer Aftaleblanket udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter juni 2014. Denne blanket skal anvendes ved

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Lægdommerkonference Boliglejeret udvalgte emner Torsdag den 12. juni 2014 Advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater Udvalgte emner: 1. Blanketter regler og nye Højesteretsdomme

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Kickoff-seminar DEL II Paradoksproblemet med huslejefastsættelse og energiforbedringer i lejeboliger v/ advokat Timmy Lund, Ejendomsforeningen Danmark Onsdag den 1. juni 2011,

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015 Gå hjem-møde ændringer i lejeloven Torsdag den 23. april 2015 Velkommen 2 3 Program 14.30 15.00 Registrering 15.00 15.05 Velkomst v/andreas Antoniades 15.05 15.50 Obligatorisk ind- og fraflytningssyn;

Læs mere

Gå hjemmøde Boliglejemål 1 og 2

Gå hjemmøde Boliglejemål 1 og 2 Gå hjemmøde Boliglejemål 1 og 2 Ny udgave 2017 Boliglejemål 1 og 2 Lejefastsættelse Gå hjemmøde 2. februar 2017 Pernille Lind Husen juridisk konsulent Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje

Læs mere

Ændring af byfornyelsesloven

Ændring af byfornyelsesloven By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 16 Offentligt Ændring af byfornyelsesloven (Øgede muligheder for at sikre gode boligsociale rammer både på land og i by) Fremsat 23. oktober 2014 Ikrafttræden

Læs mere

Det lejedes værdi i boliglejemål

Det lejedes værdi i boliglejemål i boliglejemål Jakob Juul-Sandberg Adjunkt, ph.d. Syddansk Universitet, Odense Baggrund Ph.d. afhandling»det lejedes værdi«en analyse af begrebet det lejedes værdi i forbindelse med huslejefastsættelsen

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...7 Vedligeholdelsesregler...8

Læs mere

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 v/advokat Anne Louise Husen 1 Annullation U 2002.1109 Ø: Uopsigelighed (tidsbegrænsning) til 1. maj 2006 L opsiger 24. november 2000, flytter 24. marts 2001

Læs mere

Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven.

Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven. af advokat Claus Johansen Konsekvenser af den nye lejelov Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven.

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Gå hjem-møde 9.9.2014 Elektroniske ind- og fraflytningssyn

Ejendomsforeningen Danmark Gå hjem-møde 9.9.2014 Elektroniske ind- og fraflytningssyn Ejendomsforeningen Danmark Gå hjem-møde 9.9.2014 Elektroniske ind- og fraflytningssyn Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Oversigt over emner Ind- og fraflytningssyn Indflytningssyn Fraflytningssyn

Læs mere

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen.

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. 1 LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. TOX/JL 24/4 2014 Den 24. marts 2014 offentliggjorde minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen,

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

FREMLEJE. Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed.

FREMLEJE. Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed. FREMLEJE Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed. Baggrund for informationsmøde O Lovliggørelse af udlejningsreglerne for supplementsboliger i foråret. O Efterfølgende tvivlspørgsmål

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om leje

Forslag. lov om ændring af lov om leje Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af transport-, bygnings- og boligministeren Ole Birk Olesen Forslag til lov om ændring af lov om leje (Friplejeboliger i lejede lokaler)

Læs mere

Markedslejeregulering i erhvervslejemål

Markedslejeregulering i erhvervslejemål - 1 Markedslejeregulering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Går lejeniveauet op eller ned? Efter den generelle økonomiske krise har lejeniveauet de seneste år været faldende

Læs mere

A/B Ingolf Ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2003 Beslutningsreferat

A/B Ingolf Ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2003 Beslutningsreferat Referat A/B Ingolf Ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2003 Beslutningsreferat År 2003, lørdag den 30. august kl. 13.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i gården til AB Ingolf Dagsorden

Læs mere

MOMS 2010. Bliv opdateret på. Få styr på de nye regler!

MOMS 2010. Bliv opdateret på. Få styr på de nye regler! 1-dags kursus Bliv opdateret på MOMS 2010 Få styr på de nye regler! Få fradrag for det, du har krav på kend de centrale elementer i moms loven, og lær, hvordan du bruger dem Indgående og udgående moms

Læs mere

Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015

Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015 Kursus- og mødekatalog 2014-2015 Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015 BO-VESTs kursusudvalg ønsker, at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver, der skal løses,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt 10. oktober 2014 Advokat Henrik da Silva

Ejendomsforeningen Danmark. Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt 10. oktober 2014 Advokat Henrik da Silva Ejendomsforeningen Danmark Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt 10. oktober 2014 Advokat Henrik da Silva Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt Plan for gennemgang Fremleje Fremleje af del af

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 4 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige

Læs mere

Foredrag. den 24. november 2014

Foredrag. den 24. november 2014 Foredrag den 24. november 2014 Jakob Juul-Sandberg Lektor, ph.d., Syddansk Universitet jju@sam.sdu.dk Lidt statistik mm. www.domstol.dk antal boligretssager 2013: i DK 2.103 (+ småsager) Odense 81; Svendborg

Læs mere

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn Velkommen til et spændende efterår i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange, spændende aktiviteter, som ABF udbyder i efteråret 2015. Med omkring

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer.

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer. Til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. NOTAT Dato: 1. juli 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-3841 Sagsbehandler: NH Dok id: Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser

Læs mere

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER NYHEDSBREV / FEBRUAR NR. 2 2015 FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER 23.02.2015 Som lovet i nyhedsbrevet af september 2014, kommer her en opdatering omkring de forventede lejelovsændringer. Grundet de omfattende

Læs mere

Praktikophold. Opgavebeskrivelsen er ikke udtømmende og ret til ændringer forbeholdes.

Praktikophold. Opgavebeskrivelsen er ikke udtømmende og ret til ændringer forbeholdes. Praktikophold [Virksomheden] ønsker gennem tilbud om praktikplads at bidrage aktivt til, at studerende på finansøkonom og finansbachelor studiet bliver bekendt med ejendomsadministrationsbranchen og vælger

Læs mere

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt?

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt? FINANS TRAINEE FINANS TRAINEE MED ECTS Finans Trainee-uddannelsen starter i september måned og strækker sig over 10 måneder. Uddannelsen består af tre grene: Et praktisk forløb i virksomheden Faget Finansielle

Læs mere

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber It-kontrakter 2 7. m a j 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter Kurset opfylder kravene til efteruddannelse for advokater

Læs mere

Moms - ejendom og entreprise

Moms - ejendom og entreprise MOMS, TOLD & AFGIFTER Moms - ejendom og entreprise Peter K. Svendsen og Randi Christiansen 3. marts 2008 TAX Program Byggemoms Nyere praksis vedr. aftaleindgåelse / byggeri for egen regning Hvornår er

Læs mere

Energibesparelser i private lejeboliger

Energibesparelser i private lejeboliger - 1 Energibesparelser i private lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i begyndelsen af februar 2014 et lovforslag, der skal fremme

Læs mere

EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 5. udgave

EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 5. udgave EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG 5. udgave Indhold 1. Indledning 5 2. Generelt om Ejendoms administratoruddannelsen (EA)... 6 2.1. Akademiuddannelsens placering i det offentlige uddannelsessystem... 6 2.1.

Læs mere

EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 5. udgave

EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 5. udgave EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG 5. udgave Indhold 1. Indledning... 4 2. Generelt om Ejendoms administratoruddannelsen (EA)... 5 2.1. Akademiuddannelsens placering i det offentlige uddannelsessystem... 5 2.1.

Læs mere

Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1

Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1 Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1 Bestemmelse Indholdsbeskrivelse Skriftlighedskrav (skriftlighedskravet fremgår direkte

Læs mere

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 142 Offentligt Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Virksomheder omfattet af undersøgelsen

Læs mere

Ejendomsinvestering - hvorfor investering i fast ejendom?

Ejendomsinvestering - hvorfor investering i fast ejendom? Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsinvestering - hvorfor investering i fast ejendom? Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsinvestering - hvorfor investering

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Trekanten, beliggende Hestehaven/ Folehaven 80 på matr.nr. 3074 Vigerslev, der er udlejet af Københavns

Læs mere

Moms. Persondata. Andelsboliger Firmabiler NYE KURSER EFTERÅR Handel med udlandet VIDEN OG VÆRKTØJER TIL MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

Moms. Persondata. Andelsboliger Firmabiler NYE KURSER EFTERÅR Handel med udlandet VIDEN OG VÆRKTØJER TIL MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER VIDEN OG VÆRKTØJER TIL MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER NYE EFTERÅR 2017 Kurser for bogholdere, regnskabschefer, virksomhedsejere og administratorer Moms ersondata Handel med udlandet Andelsboliger Firmabiler

Læs mere

Vejledende retningslinjer for aflevering af materiale ved administratorskifte for administrationsaftaler med 1 måneds opsigelsesvarsel

Vejledende retningslinjer for aflevering af materiale ved administratorskifte for administrationsaftaler med 1 måneds opsigelsesvarsel Vejledende retningslinjer for aflevering af materiale ved administratorskifte for administrationsaftaler med 1 måneds opsigelsesvarsel Administratorsektionens bestyrelse har besluttet, at disse vejledende

Læs mere

Omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Syv eller flere lejemål. Privat udlejning

Omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Syv eller flere lejemål. Privat udlejning Omkostningsbestemt lejeforhøjelse Syv eller flere lejemål Privat udlejning Den omkostningsbestemte leje er sammensat af: 1 Driftsudgifter + udvendig vedligeholdelse + forbedringer. Forbedringerne/moderniseringen

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

Tilmeld. program efterår dig kurserne på.

Tilmeld. program efterår dig kurserne på. Tilmeld dig kurserne på www.ejendomsforeningen.dk program efterår 2008 Indhold Velkommen 5 Efteruddannelseskurser introduktion 6 Halvdagskurser Grundkursus Lejeret I 7 Grundkursus Lejeret II 8 Omkostningsbestemt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

Kontrol af regnskaber i 2014 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2015

Kontrol af regnskaber i 2014 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2015 KONTROL AF REGNSKABER i 2014 Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a Februar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Resume Side 1 2.0. Lovgrundlag, formål og kriterier Side 2 3.0. Boligreguleringslovens 18

Læs mere

Moms og afgifter for den offentlige sektor

Moms og afgifter for den offentlige sektor Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for den offentlige sektor Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste lovændringer og afgørelser n Præsentation af konkrete eksempler og cases

Læs mere

JAKOB JUUL-SANDBERG. Forbedringer. - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JAKOB JUUL-SANDBERG. Forbedringer. - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JAKOB JUUL-SANDBERG Forbedringer - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jakob Juul-Sandberg Forbedringer energibesparende foranstaltninger i lejeretlig

Læs mere

Frit valg af tv-distributør

Frit valg af tv-distributør Danske Lejere Nørre Alle 22 8000 Aarhus C 71 99 44 14 info@danskelejere.dk Frit valg af tv-distributør Notat om ændringer i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om almene boliger Indhold

Læs mere