UDDANNELSESBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FOR DENNE BOG TILHØRER:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSESBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FOR DENNE BOG TILHØRER:"

Transkript

1 Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej Rønne tlf Mail: UDDANNELSESBOG FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER DENNE BOG TILHØRER:

2 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: December 2012 Afsnit: 0 Side: Side 2 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT INDLEDNING PÆDAGOGISK VÆRDIGRUNDLAG, ORDENSREGLEMENT 0 ORIENTERING 1 UDDANNELSENS ORGANISERING 2 FORMÅL MED UDDANNELSEN TIL SOCIAL- & SUNDHEDSHJÆLPER 3 PERSONLIGE KOMPETENCER MÅL FOR OMRÅDE- & GRUNDFAG OG PRAKTIKPERIODER 4 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- & SUNDHEDSHJÆLPERUDD. 5 Incl. time- og fagfordeling PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 6 RETNINGSLINIER FOR SAMTALER OG STANDPUNKTS- BEDØMMELSER I PRIMÆRSEKTOREN 7 DE DAGLIGE VEJLEDERES OPGAVER I PRIMÆRSEKTOREN 8 MÅL FOR PRAKTIKPERIODER 9 PRØVER OG STANDPUNKTSBEDØMMELSER 10 GODSKRIVNING FOR DELE AF UDDANNELSEN OG VALG AF GRUNDFAGSNIVEAUER 11 VEJLEDNING, SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND 12 OBLIGATORISK LITTERATUR I SOCIAL- & SUNDHEDS- HJÆLPERUDDANNELSEN 13 EVALUERINGSPRAKSIS FOR SOCIAL- & SUNDHEDS- HJÆLPERUDDANNELSEN 14 PROCEDURE FOR AFGIVELSE/BEHANDLING AF KLAGER 15 TEKNISKE RETNINGSLINIER FOR OPGAVESKRIVNING 16 BILAG: Opbygning af social- & sundhedshjælperuddannelsen bilag 1 Praktikerklæring - SSH Blank bilag 1A Bilag til praktikerklæring vedr. PRAKTIK 1 bilag 1AA Praktikerklæring SSH afsluttende prøve bilag 1B Bilag til praktikerklæring vedr. PRAKTIK 2 bilag 1BB Spørgeskema ved slutevaluering bilag 2

3 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: December 2012 Afsnit: 0 Side: Side 3 af 7 0 INDLEDNING Velkommen som elev på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Med denne uddannelsesbog ønsker vi dig velkommen på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Vi håber, at du vil føle dig godt tilpas på skolen og at du bliver glad for den uddannelse, du har valgt. Forhåbentligt kan skolen og praktikstederne være med til, at du får nogle gode, udviklende og lærerige år, mens du er under uddannelse. Vi forventer af dig, at du vil være aktiv og nærværende såvel fagligt som socialt. Det er vigtigt, at både du og vi gør en indsats for at skabe en god hverdag og en rar stemning, og at du er med til at skabe et godt forhold til dine kammerater og undervisere. Vi lægger dermed op til, at vi sammen er ansvarlige for, at du får så meget ud af din tid her på skolen som muligt. Både i skole- og praktikuddannelsen er uddannelsesbogen et vigtigt arbejdsredskab for dig, din kontaktlærer og din praktikvejleder. Du har ansvaret for, at bogen bliver brugt. Uddannelsesbogen tilhører dig som elev, og du har pligt til at vedligeholde den med bistand fra skolen. Rigtig god arbejdslyst. Med venlig hilsen Dine lærere på social- og sundhedsuddannelsen

4 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: December 2012 Afsnit: 0 Side: Side 4 af 7 Værdigrundlag for social- og sundhedsuddannelsen. Dialog Refleksion Diskussion Evaluering Vejledning Rummelighed Didaktisk mangfoldighed Eleven Engagement Medansvar At se den enkelte Aktiv At respektere forskelligheder Læring /(Ud)dannelse Fleksibel Tolerance Personlige kompetencer Faglige kompetencer Samarbejdsvillig

5 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: December 2012 Afsnit: 0 Side: Side 5 af 7 Ordensreglement 1) Du har mødepligt til samtlige timer i alle skoleperioder. Skolen accepterer ikke fravær over 10 % af den aktuelle periode. Dine fraværsdage / timer registreres i elevplanen. Dit evt. fravær indberettes hver dag til din arbejdsgiver; Borger- og Sundhed. 2) Du er ansat 37 timer om ugen, også i skoleperioderne. I de 37 timer er der afsat tid til hjemmearbejde, så du kan: - Møde velforberedt til timerne og derved blive en aktiv medspiller. - Aflevere dine opgaver til den fastsatte tid. - Gennem refleksion udvikle dine faglige og personlige kompetencer. 3) Du skal vise engagement i undervisningen. Det gøres ved at du deltager aktivt og samarbejdsvilligt samt udviser fleksibilitet. Derved påtager du dig et medansvar for din egen uddannelse. Ved forøget fravær, manglende engagement eller manglende hjemmearbejde indkaldes du til samtale. Du kan evt. efterfølgende indkaldes til en helhedsvurdering med henblik på dit videre uddannelsesforløb. Se endvidere uddannelsesbogens afsnit 1 side 8. 4) Mobiltelefoner må bruges i pauserne. I specielle situationer kan du aftale med den enkelte lærer, at telefonen er tændt, men lydløs, i undervisningen. I timerne må du anvende PC i undervisningsøjemed. Ved overtrædelse får du en mundtlig advarsel, næste gang en skriftlig advarsel og sker det igen, vil der blive afholdt en helhedsvurdering med henblik på afklaring af dit videre uddannelsesforløb. 5) Skolen og skolens område er røgfrit miljø. 6) Du skal efterleve skolens husregler. Der henvises til ophængte regler i klasselokalerne. Reglerne hører under det, vi på skolen kalder almindelig dannelse. Ved overtrædelse af reglerne i punkt 5 og 6 indkaldes du til samtale. Notatet fra samtalen vedlægges din P-sag og kan evt. indgå i en senere helhedsvurdering.

6 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: December 2012 Afsnit: 0 Side: Side 6 af 7 7) Det er ikke tilladt at indtage eller være påvirket af hverken alkohol eller euforiserende stoffer på skolen. Rektor eller dennes stedfortræder er de eneste, der i forbindelse med elevarrangementer kan dispensere fra forbuddet mod alkoholindtagelse. 8) Du har ret til en dagligdag uden mobning. Mobning vil sige, at en person regelmæssigt og over længere tid udsættes for negative eller nedladende handlinger. Mobning kan foregå skriftligt, mundtligt eller ved handling. Du har pligt til at gribe ind, hvis du oplever mobning. Implicerede parter vil blive indkaldt til en afklarende samtale. 9) Kriminelle handlinger accepteres ikke på skolen. Det kan f.eks. være: - Trusler om vold eller vold, herunder Happy Slapping - Tyveri - Hærværk - Ulovlig brug af PC Overtrædelse af reglerne i pkt. 7, 8 og 9 kan medføre bortvisning fra skolen. Kriminelle handlinger anmeldes endvidere til politiet.

7 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: December 2012 Afsnit: 0 Side: Side 7 af 7 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN Telefon lokalnr. Kirsa Ahlebæk Rektor Lokal 2901 Anette Greve Uddannelsesleder Lokal 2903 Lisbeth Levisen Møller Lærer Lokal 2916 Hanne Seldevig Lærer Lokal 2914 Anne Jensen Sekretær Lokal 2904 Helle Quist Sekretær Lokal 2905 Marlene Hansen Sekretær Lokal 3426 Merete Juhlin Sekretær Lokal 3425 Jytte Lassen Sygeplejelærer Lokal 3427 Dorte Andersen Sygeplejelærer Lokal 2912 Anne-Lise Rasmussen Sygeplejelærer Lokal 2911 (foto er på vej) Kim Klausen Lærer Lokal 2913 Vibeke Aird Lærer Lokal 2921 Sille Juul Studievejleder/Lærer Lokal 2922 Heidi Jonassen Lærer Lokal 2918 Ellen Westh Jensen Sygeplejelærer Lokal 2910 Lis Karin Nielsen Biblioteketsassistent Lokal 2906 Astrid Fausing Riis Servicemedarbejder Lokal 2908 Lillbrit Nielsen Servicemedarbejder Lokal 2908 Lennart Rasmussen Servicemedarbejder Lokal 2908

8 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: December 2012 Afsnit: 1 Side: Side 1 af 7 1.O ORIENTERING SKOLEN: Ansatte: Rektor: Kirsa Ahlebæk Uddannelsesleder: Anette Greve Undervisere: Dorte Andersen Lisbeth Levisen Møller Anne-Lise Rasmussen Hanne Seldevig Kim Klausen Heidi Jonassen Sille Juul Ellen Westh Jensen Jytte Lassen Vibeke Aird Sekretærer: Helle Quist Anne Jensen Marlene Hansen Merete Juhlin Servicepersonale: Astrid F. Riis Lillbrit Nielsen Lennart Rasmussen SEKRETARIATET Sekretariatets telefontider mandag torsdag mellem kl fredag mellem kl Sekretariatets ekspeditionstider mandag torsdag mellem kl fredag mellem kl Derudover kan der indtales besked på skolens telefonsvarer, f.eks. ved fravær, sygdom o.l. Borger og Sundhed: Uddannelses- Sygeplejersker: Åse Thøgersen Tina Olsen Sekretær Ingrid Bech

9 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: December 2012 Afsnit: 1 Side: Side 2 af 7 DELTAGELSE I RÅD OG UDVALG Ved skolen deltager eleverne i diverse råd og udvalg. Skolens elevråd består af repræsentanter valgt i hver klasse. Derudover udpeges elevrepræsentanter til uddannelsesråd, PIT-udvalg m.v. Der gives tjenestefri med løn ved deltagelse i diverse mødeaktiviteter.

10 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: December 2012 Afsnit: 1 Side: Side 3 af 7 BIBLIOTEKET Det er muligt, at låne bøger, tidsskrifter, DVD er og CD er fra biblioteket døgnet rundt. For at kunne låne bøger, indregistreres I i vores bibliotekssystem. I registreres med adresse og mobilnummer og modtager ved for gamle hjemlån hjemkaldelser på mail og/eller sms. Hvis I ikke ønsker, at modtage sms er fra os, er det muligt, at få mobilnummeret slettet hos bibliotekaren. Lånetiden for bøger, CD er og DVD er er 30 dage. Håndbøgerne samt nyeste nummer af tidsskrifterne kan ikke lånes med hjem. Hvordan I søger og låner materialer I søger litteratur på Herefter kan I finde bøgerne på hylderne. I kan ydermere se jeres hjemlån, I kan genlåne materialer samt rette jeres stamdata. I indtaster CPR. Nr. efterfulgt af en pinkode, som er de sidste fire cifre i jeres CPR. Nr. I skal se under se hvor, for at se, om vi har materialet hjemme hos os. Skolens bibliotek hedder Bornholms Sundheds- og sygeplejeskole. Står der Bornholms Sundheds- og sygeplejeskole Faglokale betyder det, at materialet er på et personalekontor. Udlån Ved udlån skal I bruge udlånsmaskinen på biblioteket. I indtaster hele jeres CPR. Nr. Herefter scanner I bøgerne på den grønne stregkode og afslutter på F9. Hvis der er problemer med at låne, så kontakt os gerne. Aflevering af bøger I afleverer bøgerne i afleveringskassen på biblioteket. Sæt venligst IKKE BØGER på plads selv Bemanding på biblioteket Mandag: (Sille) Tirsdag: (Lis) Onsdag: (Lis) Torsdag: 9-12 (Sille) Fredag: 8-13: (Lis og Sille) Spørg meget gerne om hjælp! Mange hilsner Lis Nielsen (biblioteksassistent) og Sille Juul (bibliotekar)

11 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: December 2012 Afsnit: 1 Side: Side 4 af 7 EDB + KOPIERING Der er PC er til rådighed i skolens skriveværksted og derudover er der pc-arbejdspladser i alle klasser og grupperum. Disse faciliteter er til rådighed for skolens elever hele døgnet. Kopiering samt print skal bestilles og betales kontant ved henvendelse i sekretariatet. Mindstebeløb kr. 50,- USB-nøgle (8GB) kan købes i biblioteket i åbningstiden for kr. 75,- RETNINGSLINIER Du kan bruge Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles it-faciliter ved at koble din egen PC til vores trådløse netværk eller ved at bruge en af vores studie-pc arbejdspladser. Som bruger af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles it-faciliteter har du følgende forpligtelser: Du skal altid logge på med dit eget personlige brugernavn og adgangskode. Brugernavn og adgangskode må ikke gives eller udlånes til andre Du skal altid logge af PC`en, når du forlader den Du må ikke foretage ulovlige ved brug af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles itfaciliteter og internettet Fx er download af musikfiler, video og andet beskyttet materiale forbudt, ligesom kopiering og distribution af piratkopier ikke må finde sted Du må ikke ændre computerens opsætning og/eller installere programmer på computeren, medmindre det sker som led i undervisningen eller efter aftale med den IT-ansvarlige Du må ikke anvende Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles computere i kommercielt øjemed Ved overtrædelse udsætter du dig for følgende: o Du kan få din ret til at anvende Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles computere inddraget o Du kan i særlig grove tilfælde blive bortvist fra Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole og/eller politianmeldt Du risikerer at få bøde eller i særlige grove tilfælde fængselsstraf som følge af ulovlige handlinger foretaget ved brug af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles computere Erstatningsansvaret påhviler alene den enkelte bruger, der har foretaget den ulovlige handling. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole er ikke ansvarlige for ikke-ansattes (dvs. studerendes og kursisters) handlinger Adgang til brugernes data, filer og mails Ved driftsmæssige forstyrrelser og ved begrundet mistanke om alvorligt misbrug af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles computere, kan IT administrator efter forudgående godkendelse hos ledelsen, foretage gennemgang af en brugers data og filer, herunder evt. mail, og iværksætte undersøgelser. Den enkelte bruger skal i givet tilfælde orienteres snarest muligt efterfølgende. IT administrator er pålagt fortrolighed og tavshedspligt i forbindelse med tilgang til personlige data, filer og s.

12 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: December 2012 Afsnit: 1 Side: Side 5 af 7 MEDDELELSER TIL ELEVERNE: Meddelelser vil blive lagt i den enkelte elevs skab eller blive sendt til den enkelte elevs web-mail. I praktikperioderne vil meddelelserne blive sendt til den enkelte elev, eventuelt som web-mail. Telefonbesked: I tilfælde af akutte situationer vil skolens personale altid forsøge at få fat i den pågældende elev. HUSK at opgive jeres fulde navn og holdnavn når I (eller eventuelt pårørende) ringer ind til skolen. MEDDELELSE TIL UNDERVISERNE: Meddelelser fra dig til uddannelsesleder, studievejleder eller undervisere kan lægges i pågældendes skuffe i reolsystemet overfor sekretariatet. Ønsker du at tale med rektor, uddannelsesleder eller en underviser vil det fremgå af tavlen overfor sekretariatet om pågældende er tilstede på skolen. ADGANG TIL SKOLEN Yderdørene er omfattet af automatisk dørlukning. Dørene åbnes kl og lukkes kl mandag torsdag. Fredag lukkes kl Du kan få aktiveret dit sygesikringsbevis, så det kan benyttes som nøgle til dørene ved café-området (henvendelse i biblioteket). Hvis du benytter skolen udenfor åbningstid, er du ansvarlig for at lukke og slukke efter dig - skolen skal hele tiden være aflåst. CYKEL- OG BILPARKERING Cykelparkering: Der er cykelstativer ved hovedindgangen til skolen og langs med Ullasvej. Bilparkering: Du skal benytte parkeringspladsen ved medicinsk afdeling. Derefter kan du gå gennem kælderen til skolen.

13 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: December 2012 Afsnit: 1 Side: Side 6 af 7 UDDANNELSEN: ARBEJDSTID: I skoleperioderne vil den daglige undervisning NORMALT ligge indenfor tidsrummet: Man, - fredag: kl I praktikundervisningen er arbejdstiden gennemsnitlig 37 timer ugentligt. I øvrigt henvises til den aktuelt gældende overenskomst. STUDIEVEJLEDNING Studievejledning varetages af Sille Juul. Studievejledningen har åbent mandage mellem kl og torsdage mellem på Sille Juuls kontor. Derudover vil der altid kunne træffes en aftale med studievejlederen FRAVÆR: Fravær uden forudgående besked betragtes som misligholdelse af dit ansættelsesforhold. Konsekvensen heraf afhænger af den ansættende myndigheds regler. HELHEDSVURDERING: Fravær: Hvis dit fravær når op på ca. 10 % - eller hvis dit fravær viser et uheldigt mønster vil du blive indkaldt til en samtale med din kontaktlærer/uddannelsessygeplejerske. Her vil årsagen til dit fravær og mulige konsekvenser blive drøftet. Hensigten med fraværssamtalen er, at hjælpe dig videre i din uddannelse eventuelt aftale iværksættelse af hjælpeforanstaltninger. Der bliver udfærdiget et notat som vedlægges din elevmappe. Hvis der bliver tale om yderligere fravær indkaldes du til en helhedsvurdering. Ved fravær i teorien deltager du, din kontaktlærer og uddannelseslederen i helhedsvurderingen. Visitation Ældre orienteres. Ved helhedsvurderingen tages der stilling til, hvorvidt du kan fortsætte dit planlagte uddannelsesforløb, og hvordan du får færdiggjort din uddannelse. Der udfærdiges et referat, der lægges i din elevmappe. Kopi sendes til dig og Visitation Ældre. Det er dit ansvar at være aktiv i forhold til det, der planlægges ved helhedsvurderingen.

14 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: December 2012 Afsnit: 1 Side: Side 7 af 7 Aflevering af opgaver: Opgaver stillet undervejs i uddannelsen som er del af den daglige undervisning skal afleveres ifølge aftaler. Hvis opgaverne ikke afleveres kan dette vurderes som manglende aktivitet i uddannelsen og du vil blive indkaldt til en helhedsvurdering. Ved helhedsvurderingen deltager relevante undervisere og uddannelseslederen. Der vil blive udfærdiget et notat som vedlægges din sag. Ved helhedsvurderingen tages der stilling til, hvorvidt du kan bestå faget og fortsætte dit planlagte uddannelsesforløb. Ophævelse af ansættelsesforholdet: Ved ansættelsesophør, bedes du venligst: Tømme dit elevskab. Fjerne en eventuel hængelås på dit elevskab (ellers klippes låsen over efter 14 dage).

15 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: December 2012 Afsnit: 2 Side: Side 1 af UDDANNELSENS ORGANISERING Social- og sundhedshjælperuddannelsen er af 14 måneders varighed og organiseres ud fra de angivne rammer for fordeling af teori og praktik. Skoleundervisningen Områdefag Pleje og dokumentation Psykologi og kommunikation Social- og sundhedssektoren Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats Arbejdsmiljø og ergonomi Valgfag Valgfri specialefag Grundfag Dansk, D niveau Naturfag, E niveau Engelsk/tysk E niveau 5 uger 2½ uge 2 uger 3½ uge 1 uge 1 uge 1 uge 4 uger 2 uger 2 uger Eleven kan vælge grundfag på andre niveauer efter aftale med faglæreren. Eleven kan dog ikke vælge et grundfagsniveau, som eleven allerede har dokumenteret gennemført. I stedet for engelsk kan eleven vælge tysk. Skolen vejleder eleverne i valg af grundfagsniveuer og valg af supplerende undervisning i starten af skoleperiode 1. I vejledningen indgår betydningen af at tage grundfag på uddannelsens normale niveauer med henblik på muligheden for fortsat uddannelse. Praktikuddannelsen Udgør den resterende del af det samlede uddannelsesforløb og inkluderer ferie og feriefridage. Praktikken er opdelt i 2 perioder og finder sted inden for det primærkommunale område for pleje, omsorg og praktisk hjælp. Praktikpladserne er henholdsvis i døgnplejen og ældrecentre. Fordeling af skole- og praktikperioder Fordelingen af teori- og praktikperioder fremgår af bilag nr. 1; Opbygning af social- og sundhedshjælperuddannelsen.

16 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: december 2012 Afsnit: 3 Side: Side 1 af FORMÅL MED UDDANNELSEN TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER Social- og sundhedsuddannelsen har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: 1. Borger- og patientrettet sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2. Det social- og sundhedsfaglige myndighedsområde 3. Personlig og praktisk hjælp og støtte til egenomsorg 4. Professionel omsorg, pleje og sygepleje 5. Aktivitet i hverdagslivet og rehabilitering 6. Kommunikation, dokumentation, vejledning og instruktion 7. Koordinering, administration og styring

17 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: December 2012 Afsnit: 4 Side: Side 1 af Kompetencemål for trin 1 MÅL FOR OMRÅDE- & GRUNDFAG OG PRAKTIKPERIODER. Formålet med social- og sundhedsuddannelserne er at udvikle elevernes erhvervsfaglige kompetence, der består af faglige kompetencer og personlige kompetencer. De erhvervsfaglige kompetencer opnås gennem undervisning i såvel praktik som i områdefag, grundfag og valgfag. Eleven har opnået erhvervsfaglig kompetence inden for arbejdsområdet, når elevens kombination af viden, færdighed, holdninger og handlinger sætter eleven i stand til at leve op til de krav, arbejdet stiller til de færdiguddannede. Eleven skal gennem undervisningen og praktikuddannelsen udvikle følgende kompetencer: 1. Udøve arbejdet som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som fag- og myndighedsperson, og i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, der gælder for social- og sundhedshjælperens arbejdsområde 2. selvstændigt udføre omsorg og pleje samt reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens almene sundhedstilstand 3. udføre praktisk og personlig hjælp til borgere ud fra borgerens evne til egenomsorg 4. kende forskel på komplekse og ikke komplekse borgerforløb samt derudfra reagere hensigtsmæssigt i overensstemmelse med eget kompetenceområde i et professionelt samarbejde 5. i samarbejde med borgeren arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i udførelsen af de planlagte opgaver 6. skriftligt og mundtligt anvende et fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedshjælperens kompetenceområde, og handle i overensstemmelse med regler om oplysnings- og tavshedspligt samt bruge relevante dokumentationssystemer 7. benytte kommunikation som et redskab til at skabe et professionelt og tværfagligt handlerum samt til at skabe et konfliktdæmpende og voldsforebyggende miljø 8. anvende de generelle hygiejniske retningslinjer i forebyggelsen af smittespredning 9. anvende relevant velfærdsteknologi 10. understøtte borgeren i sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter med respekt for borgerens ressourcer og selvbestemmelsesret 11. alene og i samarbejde med andre ud fra fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, identificere, planlægge, udføre og evaluere sine arbejdsopgaver og arbejdsprocesser 12. i samarbejde med andre udvikle et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø.

18 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: December 2012 Afsnit: 5 Side: Side 1 af LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN Skoleperiode 1 = 7 uger Velkomst Fronter Godskrivning/PIU Praktik Brandøvelse Mentorordning Motion Hvorfor fysisk aktivitet Muligheder i uddannelsen Den personlige uddannelsesplan Kompetencer Pletskudsmodel Læringsstile Refleksion Læringsmål Elevplan Forberedelse til uddannelsessamtaler Social- og sundhedshjælperens arbejdsområde Faget Den professionelle rolle Tavshedspligt Etik Behov Maslow Ressourcer/krav Omsorg/egenomsorg Aldring Fysisk, psykisk og social aldring Social- og sundhedshjælperens opgaver Sanser Sanseapparatet Observationer Social- og sundhedshjælperens opgaver Celler og hud Cellen Hudens opbygning Kommunikation Social- og sundhedshjælperens rolle i kommunikationen Dokumentation Skriftlig, mundtlig og elektronisk dokumentation Patientsikkerhed 4 lektioner 4 lektioner 2 lektioner 3 lektioner 2 lektioner 1 lektion 2 lektioner 12 lektioner 4 lektioner 4 lektioner 6 lektioner 2 lektioner 2 lektioner 4 lektioner 6 lektioner 4 lektioner

19 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: December 2012 Afsnit: 5 Side: Side 2 af 11 Personlig pleje 16 lektioner Hygiejne Servicelov & kvalitetsstandard Social- og sundhedshjælperens opgaver Bevægeapparatet 4 lektioner Anatomi og fysiologi Fysisk aktivitet og rehabilitering Kultur Normer og værdier Social- og sundhedshjælperens rolle Lyrik og livskvalitet Dansk + områdefag Aktiviteter ADL Aktiverende arbejde Livshistorien Social- og sundhedshjælperens opgaver Sundhedsfremme Forebyggelse Rehabilitering Social- og sundhedshjælperens opgaver Praktisk hjælp Hygiejne Servicelov + kvalitetsstandard Praktisk hjælp i/udenfor hjemmet Social- og sundhedshjælperens opgaver Handicap Handicap/funktionsnedsættelser Støttemuligheder Mestring Social- og sundhedshjælperens opgaver Smerter Medicin Patientsikkerhed Social- og sundhedshjælperens opgaver Måltidet Mad og væske Kostformer og kostvaner Rammer for måltidet Fra indkøb til opvask Social- og sundhedshjælperens opgaver Urinveje Urinvejenes opbygning og funktion Social- og sundhedshjælperens opgaver Tværfagligt samarbejde Social- og sundhedshjælperen som samarbejdspartner Ergonomi Introduktion til forflytningsteknik De fysiske love Det naturlige bevægemønster 4 lektioner 8 lektioner 10 lektioner 8 lektioner 12 lektioner 10 lektioner 6 lektioner 6 lektioner 2 lektioner 2 lektioner 4 lektioner

20 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: December 2012 Afsnit: 5 Side: Side 3 af 11 Refleksion 4 lektioner Evaluering 2 lektioner Intro til praktikken Søsterklassebesøg Studiecafé Grundfag: Naturfag + intro 16 lektioner Dansk + intro 24 lektioner Mål for områdefag: Social og sundhedssektoren 1: Eleven kan forklare social og sundhedshjælperens opgaver ud fra Serviceloven og Sundhedsloven. 2: Eleven kender de social- og sundhedspolitiske målsætninger og lokalt fastlagte kvalitetsstandarder og serviceniveauer og kan reflektere over disses betydning for arbejdet som social og sundhedshjælper. 3: Eleven kan forklare hvad rollen som fag - og myndighedsperson indebærer. 4: Eleven kan forklare det, der er relevant for social- og sundhedshjælperen at vide om lovgivning og vejledninger indenfor området så som videregivelse af oplysninger og tavshedspligt patientsikkerhed herunder utilsigtede hændelser og sygeplejefaglige optegnelser. Pleje og dokumentation 1: Eleven kan identificere pleje- og omsorgsopgaver ud fra en forståelse af menneskets grundlæggende fysisk, psykiske og sociale behov. 2: Eleven kan forklare principperne for observation af borgeres almene sundhedstilstand ud fra en forståelse af kroppens opbygning og funktion herunder den fysiske og psykiske aldringsproces, og kan forklare, hvordan der skal reageres på observationerne herunder typiske symptomer på anæmi, dehydrering, cystitis, obstipation, fejlernæring, gener forårsaget af immobilitet, febrile tilstande, konfusion og generel ændret adfærd. 3: Eleven kan forklare hvordan social- og sundhedshjælperen hjælper borgere med at indtage medicin 4: Eleven kan forklare hvordan personlig hygiejne og pleje planlægges, udføres og evalueres med omsorg og respekt for det enkelte menneske og med udgangspunkt i en forståelse af den alderssvækkedes borgers behov og med kendskab til de hyppigst forekommende kroniske sygdomme som demens, diabetes, kronisk obstruktiv lungelidelse, hjertekarsygdomme og apopleksi. 5: Eleven kan forklare, hvornår social- og sundhedshjælperen skal henholdsvis udføre plejen eller støtte borgeren i selv at udføre den. 6: Eleven kan forklare, hvordan viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning kan anvendes i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere. 7: Eleven kan forklare, hvordan man skifter linned og reder seng ud fra viden om hygiejniske principper og borgeres ønsker, vaner og behov. 8: Eleven kan forklare hvordan man som social- og sundhedshjælper forebygger smittespredning ud fra en forståelse af de generelle hygiejniske retningslinjer og af grundlæggende mikrobiologi. 9: Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med socialog sundhedshjælperens kompetenceområde. 10: Eleven kan forklare principperne for at dokumentere udført pleje, evaluering af pleje og opfølgning på pleje i relevante pleje- og handleplaner samt forklare betydningen af at modtage og videregive relevante informationer og faglige overvejelser til kollegaer.

21 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: December 2012 Afsnit: 5 Side: Side 4 af 11 Psykologi og kommunikation 1: Eleven kan forklare hvordan identitet, normer, holdninger og fordomme har betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper og kan reflektere over egne holdninger i forhold til en professionel praksis. 2: Eleven kan forklare, hvordan man som social- og sundhedshjælper anvender en anerkendende tilgang i samarbejdet med borgere, pårørende og kollegaer. 3: Eleven kan forklare, hvordan man som social- og sundhedshjælper kommunikerer med borgere og patienter, og kan herunder forklare betydningen af verbal og nonverbal kommunikation som redskab i plejen og i samarbejdet med borgere, pårørende og kollegaer. Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats 1: Eleven kan forklare, hvordan man motiverer og understøtter borgere i forhold til sundhedsfremme ud fra en forståelse af, hvordan livsstilsfaktorerne kost, rygning, alkohol og motion påvirker sundheden 2: Eleven kan forklare, hvordan man med en pædagogisk tilgang kan inddrage borgerens livshistorie, når social- og sundhedshjælperen skal motivere og understøtte borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse 3: Eleven kender til fysiske, psykiske og sociale handicap og betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab og kan forklare, hvordan social- og sundhedshjælperen arbejder støttende og vejledende med respekt for den enkeltes trivsel og livskvalitet. 4: Eleven kan forklare, hvordan praktisk hjælp planlægges og evalueres, herunder håndtering af post, bank og penge, samt hvordan social og sundhedshjælperen foretager miljørigtig tøjvask og rengøring. 5: Eleven kan forklare, hvordan praktisk hjælp tilrettelægges og evalueres ud fra borgeres behov for og evne til egenomsorg og kan forklare, hvordan borgere inddrages. Arbejdsmiljø og ergonomi 1: Eleven kan forklare årsager til problemer i arbejdsmiljøet, herunder betydningen af god fysisk og psykisk form og kan anvende viden om relevante arbejdsmiljøfaktorer til løsning af problemer i arbejdsmiljøet. 2: Eleven kan forklare, hvordan velfærdsteknologi kan forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker 3: Eleven kan tilrettelægge og udføre forflytnings- og lejringsopgaver herunder anvende relevante hjælpemidler. ( De delmål, som er skrevet med kursiv arbejdes der med på skoleperiode 2) Mål for grundfag: Naturfag 1: Anvende matematiske udtryk og beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde. 2: Forholde sig til naturfagenes betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund. 3: Søge, udvælge og anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder. 4: Anvende relevante it-værktøjer til f.eks. informationssøgning, beregninger og dokumentation.

22 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: December 2012 Afsnit: 5 Side: Side 5 af 11 Dansk 1: Anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning 2: Anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre 3: Anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt, korrekt, klart og præcist i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. 4: Læse med sikkerhed, hurtighed, forståelse, indlevelse og eftertanke tekster af en rimelig grad af sproglig og indholdsmæssig kompleksitet. 5: Indsamle, udvælge, redegøre for samt bearbejde tekstmateriale i trykt eller elektronisk form. 6: Indsamle, udvælge, redegøre for samt bearbejde tekstmateriale i trykt eller elektronisk form. 7: Foretage en metodisk analyse, perspektivering og vurdering af forskellige teksttyper og udtryksformer. 8: Anvende relevant læsestrategi i forhold til teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. 9: Anvende relevante tale-, lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. 10: Forholde sig til korrekt sprog, retskrivning og tegnsætning samt til regler og normer for sprogbrug i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. 11: Redegøre for sprogets opbygning, brug og funktion i konkrete erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. 12: Identificere, forholde sig til og anvende viden om sprogets rolle og betydning i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. 13: Indsamle, udvælge, redegøre for samt bearbejde tekstmateriale i trykt eller elektronisk form.

23 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: December 2012 Afsnit: 5 Side: Side 6 af 11 Skoleperiode 2 = 14 uger Velkomst Erfaring og teoretiske indfaldsvinkler Oplæg Teori på praksis erfaringer Fremlæggelse Demokrati Samfundets opbygning Social- og sundhedspolitik Social- og sundhedshjælperens rolle Sektorsamarbejdet Samarbejdet mellem sektorerne Sammenhængende borgerforløb Rehabilitering Social- og sundhedshjælperens opgaver Førstehjælp Netværk Hjertekredsløb Anatomi & fysiologi Social- og sundhedshjælperens opgaver Luftvejene Anatomi & fysiologi Social- og sundhedshjælperens opgaver Centralnervesystemet Anatomi & fysiologi Social- og sundhedshjælperens opgaver Apoplexi Anatomi & fysiologi Social- og sundhedshjælperens opgaver Fordøjelsen Ernæring Diabetes Anatomi & fysiologi Social- og sundhedshjælperens opgaver Hormoner Gigt Anatomi & fysiologi Social- og sundhedshjælperens opgaver Hjælpemidler Kriterier Besøg på Hjælpemiddelcentral Velfærdsteknologi Ergonomi Forflytningsteknik Psykiske lidelser 4 lektioner 24 lektioner 10 lektioner 6 lektioner 14 lektioner 4 lektioner 4 lektioner 4 lektioner 4 lektioner 4 lektioner 6 lektioner 6 lektioner 6 lektioner 4 lektioner 4 lektioner 4 lektioner 12 lektioner 6 lektioner

24 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: December 2012 Afsnit: 5 Side: Side 7 af 11 Misbrug 4 lektioner Studietur 24 lektioner Immunforsvaret 4 lektioner Infektioner Feber Seksualitet 4 lektioner Kønsorganerne Døden 10 lektioner Sorg og krise Demens 4 lektioner Magtanvendelse Psykisk arbejdsmiljø 8 lektioner Arbejdsmiljøloven Mobning Konflikthåndtering 1. Prøve 24 lektioner Forbybelse Område-/grundfagseksamen Evaluering 2 lektioner Intro til praktikken Grundfag: Dansk Naturfag Sprog 76 lektioner 32 lektioner 29 lektioner Mål for områdefag: Social og sundhedssektoren 1: Eleven kan forklare det, der er relevant for social og sundhedshjælperen at vide om lovgivning og vejledninger indenfor området så som videregivelse af oplysninger, tavshedspligt, patientsikkerhed herunder utilsigtede hændelser og sygeplejefaglige optegnelser. 2: Eleven kan forklare reglerne for magtanvendelse, og hvordan borgerens selvbestemmelse og demokratiske rettigheder respekteres i social- og sundhedshjælperens arbejde. 3: Eleven kan forklare kravene til faglig dokumentation, og hvordan relevante dokumentationssystemer anvendes i overensstemmelse med gældende regler. 4: Eleven kan forklare opgavefordelingen inden for social- og sundhedssektoren, og hvordan socialog sundhedshjælperen indgår i et sammenhængende borger-/patientforløb. Pleje og dokumentation 1: Eleven kan forklare principperne for observation af borgerens almene sundhedstilstand ud fra en forståelse af kroppens opbygning og funktion herunder den fysiske og psykiske aldringsproces og kan forklare hvordan der skal reageres på observationerne herunder typiske symptomer på anæmi, dehydrering, cystitis, obstipation, fejlernæring, gener forårsaget af immobilitet, febrile tilstande, konfusion og generel ændret adfærd.

25 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: December 2012 Afsnit: 5 Side: Side 8 af 11 2: Eleven kan forklare, hvordan personlig hygiejne og pleje planlægges, udføres og evalueres med omsorg og respekt for det enkelte menneske og med udgangspunkt i en forståelse af den alderssvækkede borgeres behov og med kendskab til de hyppigst forekommende kroniske sygdomme som demens, diabetes, kronisk obstruktiv lungelidelse, hjertekarsygdomme og apopleksi. 3: Eleven kender den basale palliative indsats i den tidlige, sene og terminale fase og kan forklare social- og sundhedshjælperens rolle i forhold til den døende og de pårørende, samt hvordan borgere plejes de sidste levedøgn, og hvordan afdøde gøres i stand under hensyn til ønskede ritualer. 4: Eleven kender forskellen på komplekse og ikke-komplekse borgerforløb og reflekterer over sin egen rolle i et tværprofessionelt samarbejde. 5: Eleven kan forklare, hvilke tegn der kan være på, at en borger har en psykotisk, depressiv eller selvmordstruende adfærd. 6: Eleven kan forklare, hvordan konflikter og vold kan undgås i forbindelse med pleje af borgere med demens, misbrug eller psykisk sygdom. 7: Eleven opnår teoretisk viden og praktiske færdigheder svarende til grundfaget førstehjælp og elementær brandbekæmpelse 0,5 uge jf. Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne. Psykologi og kommunikation 1: Eleven kan forklare hvordan normer, holdninger og fordomme har betydning i arbejdet som social- og sundhedshjælper og kan reflektere over egne holdninger i forhold til en professionel praksis 2: Eleven kan reflektere over betydningen af egen og andres kultur i relationen til borgere, pårørende og kollegaer. 3: Eleven kan forklare hvordan kommunikation kan anvendes til at forebygge konflikter i samarbejdet med borgere, på rørende og kollegaer 4: Eleven kan forklare, hvordan social- og sundhedshjælperen kan støtte borgere og deres pårørende i forbindelse med sorg og krise. Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats 1: Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats. 2: Eleven kan forklare netværkets betydning for borgeres rehabilitering i den social- og sundhedsfaglige indsats og kan forklare, hvordan social- og sundhedshjælperen vejleder borgere om kommunale, private og frivillige aktivitetstilbud. 3: Eleven kan forklare, hvordan det forebyggende arbejde kan udføres i samarbejde med borgere, herunder hvordan borgere støttes i at følge træningsplaner 4: Eleven kan forklare, hvordan relevant velfærdsteknologi kan anvendes for at fremme borgeres funktionsevne med respekt for borgeres opfattelse af livskvalitet. Arbejdsmiljø og ergonomi 1: Eleven kan forklare relevant arbejdsmiljølovgivning i forhold til arbejdet som social- og sundhedshjælper og kan reflektere over egen rolle i forhold til udvikling af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. 2: Eleven kan forklare årsager til problemer i arbejdsmiljøet, herunder betydningen af god fysisk og psykisk form, og kan anvende viden om relevante arbejdsmiljøaktører til løsning af problemer i miljøet 3: Eleven kan forklare, hvilken betydning tilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaver har for det fysiske, kemiske, psykosociale og ergonomiske arbejdsmiljø. 4: Eleven har kendskab til faktorer på jobområdet, der kan føre til konflikter og vold, og har kendskab til elementerne i voldspolitik og kriseberedskab.

26 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: December 2012 Afsnit: 5 Side: Side 9 af 11 Mål for dansk 1. Foretage en metodisk analyse, perspektivering og vurdering af forskellige teksttyper og udtryksformer. 2. Styre en skriveproces fra idé til produkt samt indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter. 3. Formulere sin analyse, perspektivering og vurdering både mundtligt og skriftligt. 4. Anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt, korrekt, klart og præcist i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. 5. Indsamle, udvælge, redegøre for samt bearbejde tekstmateriale i trykt eller elektronisk form. 6. Anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning. 7. Anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre 8. Eleven kan foretage metodisk analyse og fortolke, vurdere og perspektivere forskellige teksttyper efter deres egenart. Mål for naturfag 1. Udvælge og anvende naturfaglige begreber og modeller til at forklare centrale problemstillinger inden for erhvervs- og samfundsmæssige områder. 2. Arbejde eksperimenterielt med faget gennem f.eks. forsøg, undersøgelse, eksperiment, observation eller iagttagelse. 3. Dokumentere og selvstændigt formidle resultater af arbejdet med naturfaglige emner. 4. Søge, udvælge og anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder. 5. Anvende relevante it-værktøjer til f.eks. informationssøgning, beregninger og dokumentation. Mål for sprog 1. Formålet med faget er at styrke elevens internationale og kommunikative kompetence, så eleven kan læse, skrive, tale, lytte til og forstå fremmedsproget i jobmæssige, samfundsmæssige og almene sammenhænge. 2. Faget styrker elevens forudsætninger for at kunne varetage arbejdsopgaver, hvori fremmedsprog indgår, og for at kunne fungere som medarbejder og borger i et internationaliseret erhvervsliv og samfund. Faget styrker dermed forudsætningerne for mobilitet på et internationalt arbejdsmarked.

27 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: December 2012 Afsnit: 5 Side: Side 10 af 11 Skoleperiode 3 = 3 uger Velkomst Sprog Valgfrit specialefag Afsluttende prøve Forberedelse Eksamen Evaluering og reception 4 lektioner 27 lektioner 29 lektioner 29 lektioner

28 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: December 2012 Afsnit: 5 Side: Side 11 af 11 FAGFORDELING Social- & sundhedshjælperuddannelsen Fag: Skoleperiode 1 Skoleperiode 2 Skoleperiode 3 Lektioner i alt Intro 30 lektioner 180 lektioner 390 lektioner 1. prøve 30 lektioner Valgfag 30 lektioner Valgfrit sp.fag 30 lektioner Afsl. prøve 60 lektioner Rehabilitering og Social- og sundhedshjælperens X X X X X faglige indsats (3½ uge) 105 Social- og sundhedssektoren (2 uger) X X X X X 60 Psykologi og kommunikation (2½ uge) X X X X X 75 Pleje og dokumentation (5 uger) X X X X X 150 Arbejdsmiljø og ergonomi (1 uge) X X X 30 Dansk (4 uger) X X X X X 120 Naturfag (2 uger) X X X X X 60 Valgfrit specialefag (1 uge) X 30 Valgfag (3 uger) X X 90 Uddannelsessamtaler X X Idræt X X X Refleksion X X X X X I alt 720

29 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: Januar 2011 Afsnit: 6 Side: Side 1 af PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTE- LÆGGELSE Praktikuddannelsens tilrettelæggelse Uddannelsen tager udgangspunkt i elevens egne forudsætninger og bygger på elevens aktive medvirken. Formålet med uddannelsen er, at eleven tilegner sig faglige og personlige kompetencer der lever op til de krav arbejdet stiller til de færdiguddannede. Samlet skal udannelsen bidrage til at eleven udvikler værdier og etiske holdninger i forhold til at arbejde med andre mennesker. Uddannelsen skal endvidere bidrage til at udvikle elevens forståelse for betydningen af et godt arbejdsmiljø, udvikle elevens miljøbevidsthed og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Praktikuddannelsen skal bidrage til at eleven opnår erhvervsfaglige kompetence indenfor området. Praktikken skal tilrettelægges så eleven i et fagligt funderet fællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver tilegner sig færdigheder, viden og holdninger inden for uddannelsens områder. Praktikuddannelsen skal tilrettelægges med stigende sværhedsgrad fra det forberedende til det selvstændigt udøvende og reflekterende. I praktikuddannelsen indgår følgende faser med en glidende overgang: Forberedende praktik Observerede praktik Udøvende og reflekterende praktik Den forberedende praktik Den forberedende praktik er karakteriseret ved, at eleven gennem målformulering og udarbejdelse af uddannelsesplaner bliver bevidst om ansvaret for egen læring og udvikling i praktikuddannelsen. Den observerende praktik Den observerende praktik er karakteriseret ved, at eleven gennem iagttagelser og egen deltagelse i praktikken opnår erfaringer, der kan indgå i egne bearbejdninger af teoretisk viden og praksissituationer. Den udøvende og reflekterende praktik Den udøvende og reflekterende praktik er karakteriseret ved, at eleven i et autentisk miljø deltager i relevante arbejdsopgaver i stigende sværhedsgrad med efterfølgende mulighed for vejledning og refleksion. De 3 ovenstående faser vil forekomme både i praktik 1 og 2.

30 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: Februar 2011 Afsnit: 7 Side: Side 1 af RETNINGSLINIER FOR SAMTALER OG STANDPUNKTSBEDØMMELSER I PRIMÆRSEKTOREN Første uge af praktik 1, vil det være muligt at medbringe bærbar computer, men da det ikke er muligt at tilkobles BRK s trådløse netværk, skal du bruge en USB-nøgle, hvor du har din uddannelsesplan på. To dage før uddannelsessamtalerne afleveres til uddannelsessygeplejersken/praktikvejleder. Kopi af forsiden af din uddannelsesplan Kopi af din præsentation Kopi af dine overvejelser ud fra indholdet i samtalen. Forventningssamtale Deltagere: Tidspunkt: Varighed: Indhold: Elev, daglig vejleder og uddannelsessygeplejerske I løbet af de første 14 dage Ca. 1 time 15 minutter Eleven redegør for: - personlige, teoretiske og praktiske forudsætninger - hvilke individuelle personlige og faglige mål der er arbejdet med i skoleperioden. Eleven aftaler med sin vejleder, hvordan der eventuelt kan følges op/eller arbejdes videre med målene i praktikken - hvilke individuelle personlige og faglige mål der ønskes at blive arbejdet med i nuværende praktik (kopi til uddannelsessygeplejerske og vejleder). Der aftales, hvordan vejleder kan være behjælpelig med at støtte eleven i at nå sine ønsker/mål. Gensidige forventninger drøftes (kopi til uddannelsessygeplejerske og vejleder). Gensidige aftaler. Dato for forventningssamtalen noteres i praktikerklæringens bilag. Midtvejssamtale Deltagere: Tidspunkt: Varighed: Som til forventningssamtalen, hvis andet ikke er aftalt. Midt i perioden Ca. 1 time 15 minutter

31 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: Februar 2011 Afsnit: 7 Side: Side 2 af 2 Indhold: Opfølgning på forventningssamtalen - hvordan er det gået med de gensidige forventninger - hvordan er det gået med de indgåede aftaler Elevens standpunkt drøftes - hvordan går det med de individuelle personlige og faglige mål? - hvordan går det med de generelle mål for praktikperioden? Hvert enkelt mål drøftes, og der laves en plan for resten af perioden. Eleven justerer eventuelt (under vejledning) de individuelle personlige og faglige mål. Vejleder udformer i samarbejde med uddannelsessygeplejersken, på baggrund af den gensidige drøftelse, midtvejsvurderingen, hvor det klart fremgår i hvilken grad eleven har nået målene, og hvad der specielt skal arbejdes med i sidste del af praktikperioden. Hvis det skønnes, at eleven har problemer med at nå målene for praktikken aftales der ekstra samtale/r og skolen orienteres. Slutsamtale Deltagere: Tidspunkt: Varighed: Indhold: Som ved forventningssamtalen, hvis andet ikke er aftalt. Ved afslutning af en praktikperiode. ½ - ¾ time. Eleven får sin praktikerklæring, som forinden er udarbejdet af daglig vejleder og uddannelsessygeplejersken. I praktikerklæringen skal det klart fremgå i hvilken grad eleven har nået målene for praktikperioden og /eller hvilke faglige og personlige mål eleven skal arbejde videre med. Praktik I: Vurderes Godkendt eller Ikke godkendt. Praktik II: Vurderes Godkendt eller Ikke godkendt. Eleven giver praktikstedet sin evaluering såvel mundtligt som skriftligt. Hvis praktikerklæringen ikke godkendes, indkaldes eleven til en helhedsvurdering af praktikken, med henblik på drøftelse og planlægning af det videre forløb. Uddannelsessygeplejersken er ansvarlig for at praktikerklæringsskemaet tilsendes skolen ifølge aftalt tidspunkt.

32 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: Januar 2011 Afsnit: 8 Side: Side 1 af DE DAGLIGE VEJLEDERES OPGAVER I PRIMÆRSEKTOREN Den daglige vejleders forudsætninger: Uddannet minimum som social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent eller sygehjælper. Er i besiddelse af de nødvendige faglige, pædagogiske og personlige kvalifikationer. Erfaren indenfor praksisområdet. Har eller snarest får mulighed for at gennemføre en praktikvejlederuddannelse. Har lyst og interesse i at udvikle sine faglige, pædagogiske og personlige kompetencer. Den daglige vejleders opgaver: Være gennemgående person i elevens praktikperiode med henblik på at vejlede og støtte eleven i det daglige og sikre kontinuitet. I samarbejde med teamleder/koordinerende praktikvejleder sikre gode vilkår for læring i praktikken. I samarbejde med teamleder/koordinerende praktikvejleder udarbejde arbejdsplan for eleven - der tages hensyn til elevens uddannelsesniveau, forudsætninger, læringsmetoder og ønsker. - der tages udgangspunkt i elevens personlige uddannelsesplan. - der skal sikres at der er tid og rum til refleksion, dagligt 30 min. - vejlederen er så vidt muligt på arbejde samtidig med eleven. Sikre introduktion til området. Planlægge elevens arbejdsopgaver, således at de giver eleven mulighed for at nå faglige og personlige mål for praktikperioden. Planlægger med koordinator/teamleder at følge eleven minimum en gang ugentlig i forskellige praksissituationer. Afholde ugentlige refleksionssamtaler med eleven - hvor der bl.a. fokuseres på at støtte/vejlede eleven i at opøve evnen til at reflektere. Refleksionssamtalen. Støtte/vejlede eleven i at udarbejde faglige og personlige læringsmål. Samtalen dokumenteres og dokumentationen afleveres til uddannelsessygeplejersken ved praktikkens afslutning. Forberede og deltage i de obligatoriske uddannelsessamtaler. Være opmærksom på nye tiltag og følge op på dem. Være ajour med ny information. Være ajour med uddannelsens opbygning og indhold. Samarbejde med uddannelsessygeplejersken omkring udvikling, planlægning og evaluering af praktikforløbene.

33 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: December 2012 Afsnit: 9 Side: Side 1 af MÅL FOR PRAKTIKPERIODER Målene for praktikuddannelsen, jf. bekendtgørelsens bilag 3 stk. 4.1, skal være opnået ved praktikuddannelsens afslutning. Ved afslutningen af hvert praktikforløb giver praktikstedet en praktikerklæring. Ved afslutningen af hvert praktikforløb giver eleven en skriftlig evaluering (se afsnit 14). For at sikre progression i de krav, der stilles til eleven, anvendes følgende taksonomi: Praktik 1 I praktik 1 skal eleven opnå kendskab til. Dette indebærer, at eleven i praksis kan planlægge og udføre konkrete handlinger omkring mindre grupper af brugere og teoretisk begrunde disse handlinger. Vejleder introducerer refleksion i praksis for eleven og har medansvar for elevens refleksion. Praktik 2 Ved midtvejssamtalen i praktik 2 skal eleven have opnået indsigt i. Dette indebærer, at eleven kan planlægge og udføre konkrete handlinger, kan analysere et forløb, gøre sig forskellige overvejelser og teoretisk begrunde sine handlinger. Eleven tager initiativ til refleksionssamtaler med vejleder. Eleven er overfor vejleder ansvarlig for at præsentere emner, som kan indgå i refleksionssamtalerne. Ved slutningen af praktik 2 vurderes om eleven kan. Dette indebærer, at eleven kan planlægge, analysere og udføre konkrete handlinger. Ud over teoretisk at kunne begrunde sine handlinger, skal eleven kunne argumentere for alternative forslag og medtænke etiske og politiske overvejelser for alle målene. Eleven skal tage initiativ til at inddrage vejlederen i sine refleksioner. Eksempler på, hvordan der i praktikuddannelsen kan arbejdes med de enkelte kompetencer og mål, vil blive drøftet ved forventningssamtalen. I øvrigt henvises til bekendtgørelse nr. 163 af 7/3 2008

34 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: December 2012 Afsnit: 9 Side: Side 2 af 5 Formålet med praktikuddannelsen er, at eleven under vejledning afprøver, reflekterer over og udvikler sine faglige og personlige kompetencer. Formålet er ligeledes, at eleven i praktikuddannelsen udvikler forståelse for sin særlige rolle som fagperson inden for social- og sundhedssektoren. Eleven skal i praktikuddannelsen udvikle personlige kompetencer Personlig kompetence har til formål at bidrage til udviklingen af elevens erhvervsfaglige kompetence samt udvikle faglig funderet selvtillid og selvværd. Eleven skal gennem undervisningen og praktikuddannelsen udvikle følgende personlige kompetencer: 1. Udøve arbejdet som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som fag- og myndighedsperson, og i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, der gælder for social- og sundhedshjælperens arbejdsområde 2. selvstændigt udføre omsorg og pleje samt reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens almene sundhedstilstand 3. udføre praktisk og personlig hjælp til borgere ud fra borgerens evne til egenomsorg 4. kende forskel på komplekse og ikke komplekse borgerforløb samt derudfra reagere hensigtsmæssigt i overensstemmelse med eget kompetenceområde i et professionelt samarbejde 5. i samarbejde med borgeren arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i udførelsen af de planlagte opgaver 6. skriftligt og mundtligt anvende et fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedshjælperens kompetenceområde, og handle i overensstemmelse med regler om oplysnings- og tavshedspligt samt bruge relevante dokumentationssystemer 7. benytte kommunikation som et redskab til at skabe et professionelt og tværfagligt handlerum samt til at skabe et konfliktdæmpende og voldsforebyggende miljø 8. anvende de generelle hygiejniske retningslinjer i forebyggelsen af smittespredning 9. anvende relevant velfærdsteknologi 10. understøtte borgeren i sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter med respekt for borgerens ressourcer og selvbestemmelsesret 11. alene og i samarbejde med andre ud fra fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, identificere, planlægge, udføre og evaluere sine arbejdsopgaver og arbejdsprocesser 12. i samarbejde med andre udvikle et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. I vurderingen af kompetencerne tages der højde for elevens motivation og vilje til at udvikle disse gennem hele uddannelsen.

35 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: December 2012 Afsnit: 9 Side: Side 3 af 5 Praktik 1 Målet med praktikuddannelsen er, at eleven opnår kendskab til at: 1. eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer for aktindsigt, tavshedspligt og utilsigtede hændelser samt kommunens fastlagte kvalitetsstandarder samt efter behov søge hjælp hertil hos relevante kolleger eller samarbejdspartnere. 2. eleven kan møde andre mennesker på en etisk, respektfuld og anerkendende måde og begrunde sin faglige indsats for kolleger, borgere og pårørende og kan se sin egen rolle i udviklingen af mellemmedmenneskelige relationer. 3. eleven kan kende forskel på personlig pleje efter Serviceloven og grundlæggende sygepleje efter Sundhedsloven og kender praktikstedets praksis for delegering af sygeplejeopgaver. 4. eleven kan professionelt og selvstændigt udføre sengeredning, personlig pleje og omsorg ud fra hygiejniske principper i såvel borgerens eget hjem som på plejecentre. 5. eleven kan varetage personlig og praktisk hjælp, så borgeren kan bevare sin mulighed for livsudfoldelse og livskvalitet. 6. eleven kan arbejde sygdomsforebyggende herunder observere ændringer i en borgers fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand samt reagere hensigtsmæssigt herpå 7. eleven kan på baggrund af observationer reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens almentilstand i forhold til kost og ernæring 8. eleven kan skelne mellem komplekse og ikke komplekse borgerforløb og kan vurdere, hvornår tildelt borgers forløb kræver inddragelse af relevante fagprofessionelle kolleger 9. eleven kan reflektere over og forstå egen professionelle rolle i samarbejdet med relevante fagpersoner om borgerforløb herunder understøtte borgeren i at følge træningsplaner 10. eleven kan under hensyntagen til borgerens selvbestemmelsesret arbejde rehabiliterende herunder motivere borgeren til egenomsorg med henblik på at bevare sin trivsel og praktiske funktionsevne i hverdagen i videst muligt omfang 11. eleven kan støtte, vejlede og igangsætte aktiviteter sammen med borgeren for at støtte borgeren i at mestre eget liv 12. eleven kan motivere og understøtte borgeren i forhold til sundhedsfremme under hensyn til livsstil og livsvilkår smat kan informere borgeren om relevante tilbud om service, sundhedsfremme og forebyggelse i nærmiljøet 13. eleven kan dokumentere den planlagte og gennemførte indsats i pleje- og/eller handleplaner i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer herunder anvende elektroniske dokumentationssystemer 14. eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedshjælperens kompetenceområde 15. eleven kan kommunikere relevante og professionelt i mødet med borgere, pårørende og samarbejdspartnere 16. eleven kan kommunikere og optræde voldsforebyggende og konfliktdæmpende i forhold til borgere og pårørende for at tage vare på egen og andres sikkerhed 17. eleven kan forflytte en borger i overensstemmelse med de ergonomiske principper og kan anvende relevant velfærdsteknologi 18. eleven har kendskab til arbejdspladsens retningslinjer for arbejdsmiljø herunder principperne for voldspolitik og kriseberedskab 19. eleven kan udvise interesse og initiativ til kontinuerligt at lære og samarbejde Praktikperioden afsluttes med en skriftlig vejledende praktikerklæring. Praktikperioden bedømmes godkendt eller ikke godkendt.

36 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: December 2012 Afsnit: 9 Side: Side 4 af 5 Praktik 2, ved midtvejsvurderingen Målet med praktikuddannelsen er, at eleven opnår indsigt i at: 1. eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer for aktindsigt, tavshedspligt og utilsigtede hændelser samt kommunens fastlagte kvalitetsstandarder samt efter behov søge hjælp hertil hos relevante kolleger eller samarbejdspartnere. 2. eleven kan møde andre mennesker på en etisk, respektfuld og anerkendende måde og begrunde sin faglige indsats for kolleger, borgere og pårørende og kan se sin egen rolle i udviklingen af mellemmedmenneskelige relationer. 3. eleven kan kende forskel på personlig pleje efter Serviceloven og grundlæggende sygepleje efter Sundhedsloven og kender praktikstedets praksis for delegering af sygeplejeopgaver. 4. eleven kan professionelt og selvstændigt udføre sengeredning, personlig pleje og omsorg ud fra hygiejniske principper i såvel borgerens eget hjem som på plejecentre. 5. eleven kan varetage personlig og praktisk hjælp, så borgeren kan bevare sin mulighed for livsudfoldelse og livskvalitet. 6. eleven kan arbejde sygdomsforebyggende herunder observere ændringer i en borgers fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand samt reagere hensigtsmæssigt herpå 7. eleven kan på baggrund af observationer reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens almentilstand i forhold til kost og ernæring 8. eleven kan skelne mellem komplekse og ikke komplekse borgerforløb og kan vurdere, hvornår tildelt borgers forløb kræver inddragelse af relevante fagprofessionelle kolleger 9. eleven kan reflektere over og forstå egen professionelle rolle i samarbejdet med relevante fagpersoner om borgerforløb herunder understøtte borgeren i at følge træningsplaner 10. eleven kan under hensyntagen til borgerens selvbestemmelsesret arbejde rehabiliterende herunder motivere borgeren til egenomsorg med henblik på at bevare sin trivsel og praktiske funktionsevne i hverdagen i videst muligt omfang 11. eleven kan støtte, vejlede og igangsætte aktiviteter sammen med borgeren for at støtte borgeren i at mestre eget liv 12. eleven kan motivere og understøtte borgeren i forhold til sundhedsfremme under hensyn til livsstil og livsvilkår smat kan informere borgeren om relevante tilbud om service, sundhedsfremme og forebyggelse i nærmiljøet 13. eleven kan dokumentere den planlagte og gennemførte indsats i pleje- og/eller handleplaner i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer herunder anvende elektroniske dokumentationssystemer 14. eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedshjælperens kompetenceområde 15. eleven kan kommunikere relevante og professionelt i mødet med borgere, pårørende og samarbejdspartnere 16. eleven kan kommunikere og optræde voldsforebyggende og konfliktdæmpende i forhold til borgere og pårørende for at tage vare på egen og andres sikkerhed 17. eleven kan forflytte en borger i overensstemmelse med de ergonomiske principper og kan anvende relevant velfærdsteknologi 18. eleven har kendskab til arbejdspladsens retningslinjer for arbejdsmiljø herunder principperne for voldspolitik og kriseberedskab 19. eleven kan udvise interesse og initiativ til kontinuerligt at lære og samarbejde Af midtvejsvurderingen skal det fremgå i hvilken grad, eleven har opnået indsigt i ovenstående mål. Af midtvejsvurderingen skal det ligeledes fremgå hvordan eleven kan arbejde videre for at opnå en godkendelse af målene ved praktikuddannelsens afslutning.

37 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: December 2012 Afsnit: 9 Side: Side 5 af 5 Praktik 2, ved slutvurderingen Målet med praktikuddannelsen er, at eleven kan: 1. eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer for aktindsigt, tavshedspligt og utilsigtede hændelser samt kommunens fastlagte kvalitetsstandarder samt efter behov søge hjælp hertil hos relevante kolleger eller samarbejdspartnere. 2. eleven kan møde andre mennesker på en etisk, respektfuld og anerkendende måde og begrunde sin faglige indsats for kolleger, borgere og pårørende og kan se sin egen rolle i udviklingen af mellemmedmenneskelige relationer. 3. eleven kan kende forskel på personlig pleje efter Serviceloven og grundlæggende sygepleje efter Sundhedsloven og kender praktikstedets praksis for delegering af sygeplejeopgaver. 4. eleven kan professionelt og selvstændigt udføre sengeredning, personlig pleje og omsorg ud fra hygiejniske principper i såvel borgerens eget hjem som på plejecentre. 5. eleven kan varetage personlig og praktisk hjælp, så borgeren kan bevare sin mulighed for livsudfoldelse og livskvalitet. 6. eleven kan arbejde sygdomsforebyggende herunder observere ændringer i en borgers fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand samt reagere hensigtsmæssigt herpå 7. eleven kan på baggrund af observationer reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens almentilstand i forhold til kost og ernæring 8. eleven kan skelne mellem komplekse og ikke komplekse borgerforløb og kan vurdere, hvornår tildelt borgers forløb kræver inddragelse af relevante fagprofessionelle kolleger 9. eleven kan reflektere over og forstå egen professionelle rolle i samarbejdet med relevante fagpersoner om borgerforløb herunder understøtte borgeren i at følge træningsplaner 10. eleven kan under hensyntagen til borgerens selvbestemmelsesret arbejde rehabiliterende herunder motivere borgeren til egenomsorg med henblik på at bevare sin trivsel og praktiske funktionsevne i hverdagen i videst muligt omfang 11. eleven kan støtte, vejlede og igangsætte aktiviteter sammen med borgeren for at støtte borgeren i at mestre eget liv 12. eleven kan motivere og understøtte borgeren i forhold til sundhedsfremme under hensyn til livsstil og livsvilkår smat kan informere borgeren om relevante tilbud om service, sundhedsfremme og forebyggelse i nærmiljøet 13. eleven kan dokumentere den planlagte og gennemførte indsats i pleje- og/eller handleplaner i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer herunder anvende elektroniske dokumentationssystemer 14. eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedshjælperens kompetenceområde 15. eleven kan kommunikere relevante og professionelt i mødet med borgere, pårørende og samarbejdspartnere 16. eleven kan kommunikere og optræde voldsforebyggende og konfliktdæmpende i forhold til borgere og pårørende for at tage vare på egen og andres sikkerhed 17. eleven kan forflytte en borger i overensstemmelse med de ergonomiske principper og kan anvende relevant velfærdsteknologi 18. eleven har kendskab til arbejdspladsens retningslinjer for arbejdsmiljø herunder principperne for voldspolitik og kriseberedskab 19. eleven kan udvise interesse og initiativ til kontinuerligt at lære og samarbejde Praktikperioden afsluttes med en skriftlig praktikerklæring. Praktikperioden bedømmes godkendt eller ikke godkendt.

38 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: December 2012 Afsnit: 10 Side: Side 1 af PRØVER OG STANDPUNKTSBEDØMMELSER De kompetencer, der er erhvervet i uddannelsen dokumenteres ved: 1. Standpunktsbedømmelser eller prøver i områdefag og grundfag. 2. Praktikerklæring i praktikuddannelsen, samt 3. En afsluttende prøve. Områdefag Prøver og standpunktsbedømmelser i områdefag udarbejdes på baggrund af fagmålene for det enkelte områdefag og bedømmer elevens faglige standpunkt inden for faget. Prøverne er mundtlige og gennemføres efter skolens retningslinier for områdefagsprøver. Grundfag Prøver og standpunktsbedømmelser i grundfagene gennemføres ud fra de i bekendtgørelsen fastsatte mål og retningslinier for prøver for det enkelte grundfag. Prøver og standpunktsbedømmelser i grundfagene bedømmer elevens faglige standpunkt. Praktik Praktikerklæringer for praktik 1 og 2 afgives skriftligt i forhold til målene for den samlede praktikuddannelse. Praktikerklæringerne indeholder såvel en vurdering af elevens faglige standpunkt som en bedømmelse af elevens udvikling af personlige kompetencer. Afsluttende prøve Uddannelsen afsluttes med en mundtlig prøve, der har til formål at vurdere og dokumentere elevens tilegnelse af de faglige og personlige kompetencer, som uddannelsen har som formål. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen ved den afsluttende prøve. Prøverne skal tilrettelægges med henblik på at dokumentere graden af målopfyldelse i forhold til væsentlige mål og krav. Opgaverne til prøverne stilles af skolen. Prøveformerne skal samlet tilgodese uddannelsens formål og de skal sikre, at der kan foretages en individuel bedømmelse af eleven. Prøverne tilrettelægges som individuelle prøver.

39 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: December 2012 Afsnit: 10 Side: Side 2 af 11 Prøveafholdelse: Prøver i områdefag eller grundfag placeres sidst i skoleperiode 2. Den afsluttende prøve er placeret sidst i skoleperiode 3. Mundtlige prøver er offentlige. Skolen kan fravige denne bestemmelse, hvor hensynet til eleven taler herfor. Skolen kan ved mundtlige prøver begrænse adgangen vil eksamenslokalerne af pladsmæssige grunde, og enkeltpersoner kan nægtes adgang, hvis dette findes nødvendigt. Ved en individuel prøve, hvor eleven eksamineres på grundlag af et gruppefremstillet produkt, må de øvrige medlemmer af gruppen ikke være tilstede i eksamenslokalet, før de selv er blevet eksamineret. Kun eksaminator og censor må være tilstede under voteringen. Skolen kan dog bestemme at kommende eksaminatorer kan overvære en votering. Bedømmelsesgrundlag Ved alle prøver foretages en individuel bedømmelse af elevens præstation. Ved bedømmelse af prøver og ved standpunktsbedømmelse af områdefag og grundfag samt ved uddannelsens afsluttende prøve anvendes 7-trinsskalaen, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Ved standpunktsbedømmelse af praktik anvendes bedømmelsen godkendt/ikke godkendt. Censor og eksaminator Ved bedømmelse af elevens præstationer medvirker censorer. Censorer udpeges af skolen. Ministeriet for Børn og Undervisning kan udpege særlige censorer, der erstatter skolens udpegning af censorer. Ved en censors pludselige forfald udpeger skolen en anden censor, som opfylder kravene. Censorerne skal 1. påse, at uddannelsernes prøver er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav som er fastsat i bekendtgørelser eller i henhold til bekendtgørelser 2. medvirke til at påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler 3. medvirke til at påse, at eleverne får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning og øvrige regler for uddannelsen.

40 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: December 2012 Afsnit: 10 Side: Side 3 af 11 Eksaminator ved den enkelte prøve er relevante faglærere. Foreligger der særlige omstændigheder, herunder eksaminators forfald på grund af sygdom, kan institutionen udpege en anden eksaminator. Censor kan stille uddybende spørgsmål til eleven. Prøver og standpunktsbedømmelser i skoleperioderne Ministeriet for Børn og Undervisning udtrækker et af områdefagene eller et af grundfagene dansk eller naturfag til prøve. De øvrige område- og grundfag afsluttes med standpunktsbedømmelse. Elever må først 3 uger inden prøvens afholdelse få meddelt hvilket fag, der er udtrukket til prøve. Prøven i et udtrukket områdefag er mundtlig og tilrettelægges efter skolens bestemmelse. Prøven i et udtrukket grundfag følger bestemmelserne for prøve i det pågældende grundfag. Grundfaget; engelsk og områdefaget; arbejdsmiljø og ergonomi, afsluttes med standpunktsbedømmelse. Praktikerklæringer i praktikuddannelsen Ved afslutningen af 1. praktikperiode afgives en vejledende praktikerklæring i forhold til målene. Ved afslutning af 2. Praktikperiode afgives praktikerklæring i forhold til målene. Vurderet godkendt eller ikke godkendt. I praktikerklæringen lægges der vægt på såvel elevens erhvervsfaglige kompetencer.

41 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: December 2012 Afsnit: 10 Side: Side 4 af 11 Afsluttende prøve Inden eleven kan gå til den afsluttende prøve skal: - praktikuddannelsen være vurderet Godkendt, - områdefag hver for sig være bestået ved prøve eller standpunktsbedømmelse, - naturfag være bestået ved prøve eller standpunktsbedømmelse, - gennemsnit af prøver eller standpunktsbedømmelser i område- og grundfag være bestået, - ingen af disse karakterer være Valgfrit specialefag være vurderet bestået. Ved den afsluttende prøve skal eleven mindst opnå karakteren 02. Reglement for afholdelse af prøve Deltagelse i prøver Eleven aflægger prøve i et fag, når eleven har fulgt undervisningen i det pågældende undervisningsforløb. Skolen afgør, om eleven har opfyldt betingelsen. Aflevering af opgaver og projekter i relation til prøver Opgaver og projekter skal være afleveret før eleven kan gå til respektive prøver. Ved en individuel prøve, hvor eleven eksamineres ud fra et gruppefremstillet produkt, må de øvrige medlemmer af gruppen ikke være tilstede i eksamenslokalet før de selv er blevet eksamineret. Anvendelse af hjælpemidler Under prøverne er anvendelse af hjælpemidler tilladt. Anvendelse af hjælpemidler finder sted ifølge kriterier for aktuelle prøve. Særlige prøve-vilkår Skolen tilbyder særlige prøvevilkår for elever med specielle behov, herunder elever med læse- og skriveproblemer, når skolen vurderer, at dette er nødvendigt for at ligestille sådanne elever med andre i prøvesituationen. Anvendte sprog ved prøver Prøverne aflægges på dansk.

42 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: December 2012 Afsnit: 10 Side: Side 5 af 11 Bortvisning fra prøver En elev, som under prøven skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke tilladte hjælpemidler skal bortvises fra prøven. Udviser en elev forstyrrende adfærd, kan skolen bortvise eleven fra prøven. En bortvisning medfører, at en eventuel karakter for den pågældende prøve bortfalder og at eleven har brugt en prøveindstilling. Uregelmæssigheder En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, når forberedelsesmateriale eller opgavetitel er udleveret til eleven, eller når eleven er blevet bekendt med prøvespørgsmålet eller lignende. En prøvegang er brugt, når prøven er påbegyndt. En elev, som kommer for sent til en mundtlig prøve, kan få tilbud om at blive eksamineret på et senere tidspunkt hvis skolen finder, at forsinkelsen er rimelig begrundet. Fejl og mangler ved prøve Ved væsentlige fejl og mangler tilbyder skolen ombedømmelse eller omprøve. Ombedømmelse og omprøve kan resultere i lavere karakter. Identifikation af eksaminanderne Eksaminanden identificeres ved hjælp af navn og klassespejl. Omprøver Ved en ikke - bestået prøve eller standpunktsbedømmelse foretages en helhedsvurdering. Her tages stilling til en eventuel yderligere praktikperiode, en eventuel omprøve, tidsrammer mv. Eleven kan højst deltage i samme prøve eller standpunktsbedømmelse eller gennemgå den samme praktikperiode med henblik på en standpunktsbedømmelse 2 gange. Skolen kan tillade deltagelse i 1 prøvegang mere, hvis dette er begrundet i usædvanlige forhold. Sygdom Ved sygdom eller anden fravær af uforskyldt grund tilrettelægger skolen snarest muligt en ny prøve. Det er elevens ansvar, at fremskaffe dokumentation for sygdommen /fraværet. I øvrigt henvises til aktuelt gældende bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser.

43 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: December 2012 Afsnit: 10 Side: Side 6 af KRITERIER FOR PRØVE I OMRÅDEFAG Formål Ved prøven vurderes elevens faglige kompetencer i forhold til fagmål for det udtrukne områdefag. Rammer for prøven Undervisningsministeriet udtrækker et grundfag eller et områdefag. Eleverne får tidligst 3 uger før prøven besked om hvilket områdefag, der er udtrukket. Prøven er individuel, mundtlig og tilrettelægges efter skolens bestemmelser. Eksamen tager udgangspunkt i en case, en artikel (eller lignende) med tilhørende spørgsmål. Materialet kan evt. indeholde billedmateriale. Spørgsmålene vil tage udgangspunkt i udarbejdet litteraturliste. Case/artikel trækkes dagen før eksaminationen om morgenen. Eleven har ikke mulighed for vejledning af lærer under forberedelsen. Eleven kan højst deltage i samme prøve 2 gange. Er eleven syg på prøvedagen tilrettelægger skolen snarest muligt en ny prøve. Skolen udpeger en censor med relevante kvalifikationer indenfor det pågældende områdefag, hvis censor ikke beskikkes af Ministeriet for Børn og Uddannelse. Prøvens form Eleven har 5 minutter til oplæg og gennemgang af dispositionen. Derefter anvendes 10 minutter til eksaminationen. Derefter afsættes 5 minutter til votering. Eleven skal udlevere og gennemgå disposition for fremlæggelsen. Eleven kan bruge de første 5 minutter til at fremlægge, hvad hun/han finder relevant i forhold til case og spørgsmål. Resten af eksaminationen vil foregå som en dialog mellem elev og eksaminator. Tavle, OH, plancher og lignende kan indgå som en del af oplægget. Bedømmelse Eleven vurderes efter den aktuelt gældende bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Eleven skal have 02 for at bestå. Eleven kan ikke overvære voteringen.

44 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: December 2012 Afsnit: 10 Side: Side 7 af KRITERIER FOR PRØVE I DANSK PÅ D-NIVEAU Kriterier Formål Prøven er mundtlig og individuel Litteratur Prøven indeholder 2 elementer jf. bekendtgørelse Prøvetid Forberedelsestid Medbragte hjælpemidler Selve prøven Medbragte hjælpemidler Karakter Vejledning Ved prøven vurderes elevens faglige og personlige kompetencer i forhold til målene for faget, jf. aktuelt gældende bekendtgørelse for social- og sundhedsuddannelserne. Eleven kan højst deltage i samme prøve 2 gange. Læst litteratur i undervisningen. Eksaminationen tager udgangspunkt i: A. Præsentation af minimum to eksempler på elevens eget arbejde, udvalgt i samråd med læreren fra arbejds-portfolioen. Mindst et af eksemplerne skal indeholde skrivning på tværs af dansk og et eller flere områdefag. B. Ekstemporaltekst tildelt ved lodtrækning. Ca. 30 minutter inkl. votering. 30 min. efter at have trukket ekstemporaltekst. Eleven må medbringe alle skriftlige og trykte hjælpemidler. Prøven former sig som en dialog mellem eksaminator og elev om elevens to tekster og ekstemporalteksten. Eleven må medbringe alle skriftlige og trykte hjælpemidler. Der gives én karakter. Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens samlede præstation. Eleven vurderes efter aktuelt gældende bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.

45 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: December 2012 Afsnit: 10 Side: Side 8 af KRITERIER FOR PRØVE I NATURFAG PÅ E-NIVEAU Formål Ved prøven vurderes elevens faglige kompetencer i forhold til fagmål for naturfag. Rammer for prøven Undervisningsministeriet udtrækker enten dansk eller naturfag som prøvefag. Eleven får tidligst 5 uger før prøven besked om hvilket fag, der er udtrukket. Prøven er mundtlig og tilrettelægges efter skolens bestemmelser. Prøven gennemføres på E-niveau, medmindre andet er blevet anbefalet af og aftalt med underviseren. Den mundtlig prøve er individuel, men der er mulighed for at forberede sig i grupper ud fra den samme case. Eleven trækker en naturfaglig case tidligst 5 arbejdsdage før prøven. Hvis eleverne ønsker at forberede sig i grupper, trækker gruppen den samme naturfaglige case. I forberedelsesperioden har eleven adgang til naturfagslokalet, så eleven kan opfylde kravet om at inddrage relevant udstyr, ligesom der er adgang til vejledning. Eleven kan højst deltage i samme prøve 2 gange. Er eleven syg på prøvedagen tilrettelægger skolen snarest muligt en ny prøve. Skolen udpeger en censor med relevante kvalifikationer indenfor naturfag, hvis censor ikke beskikkes af Ministeriet for Børn og Uddannelse. Prøven er individuel. Prøvens form Prøven tager samlet ca. 30 minutter inkl. votering, så eleven er inde til prøve i ca. 25 minutter. Prøven tager udgangspunkt i elevens egen disposition, der skal være detaljeret og begrundet og udleveres til censor og eksaminator ved prøvens start. Dispositionen tager sit udgangspunkt i den naturfaglige case og målene for faget. Eleven skal vise at hun/han kan anvende sin naturfaglige viden til belysning af flere sundhedsfaglige emner. Eleven fremlægger sit arbejde og skal inddrage relevant udstyr. Tavle/interaktiv tavle, OH, plancher, kan indgå som en del af oplægget. Undervejs i prøven har eksaminator og censor mulighed for at stille spørgsmål til elevens fremlæggelse.

46 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: December 2012 Afsnit: 10 Side: Side 9 af 11 Bedømmelse Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, herunder bedømmes elevens evne til at anvende naturfaglig viden til at belyse emner indenfor det sundhedsfaglige område. Eleven vurderes efter den aktuelt gældende bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Eleven skal have 02 for at bestå. Eleven kan ikke overvære voteringen. For at eleven kan gå til afsluttende prøve, skal eleven have opnået mindst 02 som karakter i naturfag

47 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: December 2012 Afsnit: 10 Side: Side 10 af KRITERIER FOR AFSLUTTENDE PRØVE Formålet med afsluttende prøve Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer, som fremgår af uddannelsernes formål 1 og formålet for social- og sundhedsuddannelsen, stk Mål for afsluttende prøve Målet er, at eleven kan demonstrere forudsætninger for 1. Udøve arbejdet som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som fag- og myndighedsperson, og i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, der gælder for social- og sundhedshjælperens arbejdsområde 2. selvstændigt udføre omsorg og pleje samt reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens almene sundhedstilstand 3. udføre praktisk og personlig hjælp til borgere ud fra borgerens evne til egenomsorg 4. kende forskel på komplekse og ikke komplekse borgerforløb samt derudfra reagere hensigtsmæssigt i overensstemmelse med eget kompetenceområde i et professionelt samarbejde 5. i samarbejde med borgeren arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i udførelsen af de planlagte opgaver 6. skriftligt og mundtligt anvende et fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedshjælperens kompetenceområde, og handle i overensstemmelse med regler om oplysnings- og tavshedspligt samt bruge relevante dokumentationssystemer 7. benytte kommunikation som et redskab til at skabe et professionelt og tværfagligt handlerum samt til at skabe et konfliktdæmpende og voldsforebyggende miljø 8. anvende de generelle hygiejniske retningslinjer i forebyggelsen af smittespredning 9. anvende relevant velfærdsteknologi 10. understøtte borgeren i sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter med respekt for borgerens ressourcer og selvbestemmelsesret 11. alene og i samarbejde med andre ud fra fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, identificere, planlægge, udføre og evaluere sine arbejdsopgaver og arbejdsprocesser 12. i samarbejde med andre udvikle et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø Rammer for prøven Prøven er mundtlig og individuel. Skolen har udarbejdet cases, som eleven trækker morgenen før selve eksaminationen. Prøven tager udgangspunkt i den udtrukne case. Eleven kan ikke modtage vejledning efter at have trukket sin case. Eleven kan højst deltage i samme prøve 2 gange. Er eleven syg på prøvedagen tilrettelægger skolen snarest muligt en ny prøve. Skolen udpeger en censor fra praktikområdet, hvis censor ikke beskikkes af Ministeriet for Børn og Uddannelse.

48 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: December 2012 Afsnit: 10 Side: Side 11 af 11 Eleven kan gå til afsluttende prøve, når: Praktikuddannelsen er vurderet godkendt. Områdefag hver for sig er bestået med mindst karakteren 02 ved prøve eller standpunktsbedømmelse. Naturfag er bestået med mindst karakteren 02 ved prøve eller standpunktsbedømmelse. Gennemsnit af prøver og standpunktsbedømmelser i område- og grundfag er mindst 02. Ingen af disse karakterer er -3. Valgfri specialefag er vurderet bestået. Prøvens form Eleven har 5 minutter til oplæg og disposition. 20 minutter anvendes til eksamination. Derudover afsættes 5 minutter til votering. Eksaminationen former sig som en dialog mellem elev og eksaminator. Eksaminator vil som udgangspunkt stille uddybende spørgsmål til den udtrukne case. Bedømmelse Eleven vurderes på baggrund af formål og mål for afsluttende prøve. Vurderingen er en helhedsvurdering af elevens erhvervsfaglige kompetencer, som de kommer til udtryk i prøvesituationen. Eleven vurderes efter 7-trins skalaen, jf. den aktuelt gældende bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Eleven skal have 02 for at bestå. Eleven kan ikke overvære voteringen. Kriterier for den afsluttende prøve Eleven skal udlevere og gennemgå disposition for fremlæggelsen. Følgende punkter SKAL indgå i den samlede fremlæggelse: Præsentation Overvejelser og konklusioner i forhold til social- og sundhedshjælperens arbejdsfelt. Følgende MÅ gerne indgår: Praktiske og kreative elementer, der kan understøtte emnet. Jf. i øvrigt uddannelsesordningen for social- og sundhedsuddannelsen.

49 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: December 2012 Afsnit: 11 Side: Side 1 af GODSKRIVNING AF DELE AF UDDANNEL- SEN OG VALG AF GRUNDFAGSNIVEAUER Elever har ret til at få godskrivning for dele af uddannelsen på grundlag af allerede opnåede kvalifikationer og kompetencer. Godskrivning for dele af skoleundervisningen gives på baggrund af dokumenteret gennemført undervisning, eller på baggrund af realkompetencer, der står mål med grundfag og områdefag på de relevante niveauer. Godskrivning for dele af praktikuddannelsen gives på baggrund af uddannelse eller beskæftigelse inden for social- og sundhedsområdet, det pædagogiske område eller beslægtede beskæftigelsesområder. Godskrivning for prøver kan ikke gives for en hel uddannelse eller for centrale dele i et sådant omfang, at uddannelsen ikke kan anses for gennemført. Godskrivning kan ikke gives for grundfag, der er valgt. Skolen tilbyder undervisning i godskrevne grundfag på et højere niveau. Engelsk, dansk og naturfag på C niveau. Ansøgning om godskrivning for dele af uddannelsen skal fremgå af elevens ansøgningsskema til uddannelsen. Eventuel godskrivning og valg af grundfagsniveau afklares med henholdsvis studievejleder og faglærer inden udgangen af første skoleperiode. (se i øvrigt afsnit 2 s. 1)

50 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: Juni 2010 Afsnit: 12 Side: Side 1 af VEJLEDNING, SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND Vejledning Skolen tilbyder eleverne individuel og kollektiv vejledning om gennemførelse af uddannelsen. Vejledningen gives dels som studievejledning og dels som vejledning i forbindelse med udarbejdelse af elevens individuelle uddannelsesplan. Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Til elever, der har behov for det, tilbyder skolen specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Behov for specialundervisning og / eller specialpædagogisk støtte afdækkes ved optagelse på uddannelsen og ved udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan. Skolen samarbejder med Kommunikationscentret med henblik på en afklaring af elevens specielle problem. Ud fra dette planlægges det optimale udannelsesforløb for eleven. Opgaver og prøver kan tilpasses den enkelte elevs forudsætninger. Specialundervisning foretages af Kommunikationscentret.

51 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: December 2012 Afsnit: 13 Side: Side 1 af OBLIGATORISK LITTERATUR I SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER- UDDANNELSEN Bøger - købes af eleverne: SOSU-care, trin 1: Pleje og dokumentation 1 Psykologi og kommunikation 1 Social- og sundhedssektoren 1 Rehabilitering og Social- og sundhedsfaglig indsats 1 Nyeste udgave Andersen, Hertz m.fl. Naturfag, trin 1 Munksgaard Nyeste udgave Bojesen, Astrid Eckersberg, Katrin Dansk i Rosenhaven Munksgaard Nyeste udgave

52 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: Juni 2010 Afsnit: 14 Side: Side 1 af EVALUERINGSPRAKSIS FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN I skoleperioderne: Evalueres elektronisk ved skoleperiodens afslutning. I praktikperioderne: Praktikforløbet evalueres af eleven på baggrund af hans/hendes skriftlige evaluering. Det anbefales, at hvert praktiksted udarbejder sig eget evalueringsskema for den aktuelle periode til brug for elevernes evaluering. Det er elevens ansvar at aflevere en kopi af den skriftlige evaluering til uddannelsessygeplejerskerne. Skolen kan på baggrund af elevernes evalueringer kontakte uddannelsessygeplejersken med henblik på en drøftelse af praktikvilkårene. VED UDDANNELSENS AFSLUTNING Ved afslutning af uddannelsen evaluerer eleverne det samlede uddannelsesforløb. Evalueringen finder sted på skolen. Evalueringen foregår både elektronisk og mundtligt.

53 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: Oktober 2012 Afsnit: 15 Side: Side 1 af PROCEDURE FOR AFGIVELSE OG BEHANDLING AF KLAGER Klage over afgørelse: Hvis du som elev ønsker at klage over skolens afgørelse vedr. optagelse på skolen, uddannelsen, undervisningen, udelukkelse fra fortsat undervisning på skolen, midlertidige hjemsendelse, ny skoleperiode, overflytning til en anden skole, eller over skolens afgørelse om godskrivning af uddannelseskvalifikationer, skal du indgive en skriftlig klage til skolen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt til dig. Hvis skolen fastholder afgørelsen, videresender den din klage til Ministeriet for Børn og Undervisning, ledsaget af skolens bemærkninger. Skolen underretter dig forinden om dens stillingtagen til klagen, og giver dig en frist på 1 uge til at fremsætte eventuelle bemærkninger til sagen. Herefter sender skolen klagen til Ministeriet for Børn og Undervisning vedlagt sagens akter. Du kan normalt fortsætte skolegangen under klagesagens behandling. Reglerne om klage findes i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (BEK nr. 901 af 9. juli 2010) 127, eller Lovbekendtgørelse nr. 510 af 19. maj Klage over forhold i forbindelse med prøver/eksamener: Hvis du som elev ønsker at klage over en prøve, dvs. prøvegrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen, skal du indgive en skriftlig og begrundet klage til skolen senest 2 uger efter at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde. Du skal have udleveret kopi af den stillede opgave. Skolen forelægger sagen for de oprindelige bedømmere, der skal afgive en udtalelse, normalt inden 2 uger. Du skal have lejlighed til at kommentere udtalelsen inden for en frist på 1 uge. Skolen træffer afgørelse vedr. klagen på baggrund af bedømmernes faglige udtalelse og dine kommentarer til udtalelsen. Reglerne om klage findes i bekendtgørelse om prøver og eksamen i de erhvervsrettede uddannelser (BEK nr. 863 af 16. oktober 2012) Hvis en klage vedrører retlige spørgsmål i forbindelse med en prøve/eksamen, kan du klage over skolens afgørelse til Ministeriet for børn og undervisning. Du skal inden 2 uger efter at afgørelsen er meddelt, indgive din klage til skolen. Skolen afgiver en udtalelse, som du skal have lejlighed til at kommentere inden for 1 uge. Skolen sender klagen, sin udtalelse og dine eventuelle kommentarer hertil til Ministeriet for børn og undervisning. Ministeriet kan f.eks. ikke behandle en klage over bedømmelsen som sådan, da det ikke er retligt spørgsmål. Reglerne om sådanne klager findes i bekendtgørelse om prøver og eksamen i de erhvervsrettede uddannelser (BEK nr. 863 af 16. oktober 2012). Du vil senest 2 måneder efter, at klagen er indgivet til institutionen modtage en skriftlig afgørelse. Denne skal være begrundet og indeholde tilbud om ny bedømmelse (dog ikke ved mundtlige prøver), ny omprøve eller afslag på medhold i klagen. Ombedømmelse/prøve kan resultere i en lavere karakter. Klage over praktikforhold/praktikafgørelse: Hvis du som elev ønsker at klage over dit praktikforløb, forhold i praktikken eller en ikke godkendt praktik, skal du sende den skriftlige klage til praktikstedet. Hvis praktikstedet ikke giver dig medhold i din klage, har du mulighed for, at videresende klagen til skolens lokale uddannelsesudvalg. Hvis det lokale uddannelsesudvalg ikke kan finde en løsning på sagen, kan denne overdrages til det faglige udvalg (PASS) jf. vejledningen af sep

54 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: Juni 2010 Afsnit: 16 Side: Side 1 af TEKNISKE RETNINGSLINIER FOR OPGAVESKRIVNING I GRUNDLÆGGENDE UDDANNELSER EKSEMPEL PÅ TITELBLAD 2 cm Opgavetype Navn Hold Vejleder 3 cm Udarbejdet i perioden 2 cm EMNE BILLEDE De synspunkter, der er Bornholms Sundheds- og fremsat i opgaven, er for- Sygeplejeskole fatterens egne og derfor Ullasvej 6, ikke nødvendigvis et ud Rønne tryk for skolens holdninger. 2 cm

55 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: Juni 2010 Afsnit: 16 Side: Side 2 af 6 ANVISNING FOR OPGAVENS UDFORMNING 1. Opgavens opbygning Titelblad Indholdsfortegnelse Tekstsider Evt. litteraturliste Evt. bilagsmateriale 2. Nummerering af siderne Ved nummerering af siderne tælles fra opgavens forside til og med evt. bilagsmateriale. Sidetal anføres dog først fra siden efter forsiden. 3. Bogstavstørrelse svarende til: Times New Roman Margen - linieafstand Margen som illustreret side 1. Denne margen overholdes også, selvom teksten skrives på den anden led af papiret. 1½ linieafstand Normal side er 2400 anslag med mellemrum. 5. Titelblad Som illustreret side 1. Indeholder forsiden et billede skal du skrive, hvorfor det billede er relevant for din opgave. Du skal skrive det i det afsnit, du skriver din problemformulering. 6. Kildehenvisning I tekstsiderne oplyses kilder når der er benyttet citater benyttet afsnit af en bog benyttet udtalelser fra forfattere eller personer. Eks.: 1. Citat: Husk at elske mens du tør det, husk at leve mens du gør det (Hein, Piet) 2. Afsnit af en bog: (f.eks. 5 sider) (nr. 3 bog i litteraturlisten)

56 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: Juni 2010 Afsnit: 16 Side: Side 3 af 6 7. Litteraturliste Litteratur anføres med: forfatternavn (e) nøjagtig titel forlagets navn årstal for udgivelsen hvilke sider der er anvendt Litteratur opføres nummereret i alfabetisk orden efter forfatterens efternavn. I litteraturlisten påføres også eventuelle film og henvisning til internetadresser. 8. Bilagsmateriale Bilag, tegninger etc. der ikke har betydning for forståelsen af teksten, indsættes bagerst i opgaven. Der må ikke vedlægges bilag, som der ikke henvises til i opgaven. EKSEMPEL PÅ UDFORMNING AF LITTERATURLISTE 1. Andersen, Henrik Naturfag for Jensen, Lene Schade og social- og sundhedshjælpere, Larsen, Ulla Munksgaard 3. udgave 2005 Kap. 5 s

57 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: Juni 2010 Afsnit: 16 Side: Side 4 af 6 INFORMERET SAMTYKKE VED OPGAVESKRIVNING PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN Informeret samtykke: Enhver person - bruger, klient eller patient - som bliver opfordret til at deltage i en obligatorisk opgave eller et oplæg til afsluttende prøve m.v. skal give et skriftligt informeret samtykke for at eleven kan gøre brug af de indsamlede data. Eleven skal mundtligt informere deltageren om: # at man frit kan vælge at deltage og uden konsekvenser kan sige "nej" # at man har ret til når som helst at afbryde samarbejdet med eleven # at der garanteres anonymitet og fortrolighed i omgangen med de afgivne oplysninger Eleven skal derudover oplyse om: # opgavens / oplæggets formål ( vigtigt! ) og metode # eventuelle risici eller ubehag, der kunne være forbundet med at deltage # hvem man kan kontakte ved eventuelle spørgsmål eller problemer vedrørende deltagelse Anonymitet: Anonymitet sikres ved, at der ikke må forekomme personlige data i opgaven, som kan afsløre deltagerens identitet. Aktindsigt: I henhold til lov om offentlighed i forvaltningen af 19. december 1985, 31,stk.6 og Indenrigsministeriets vejledning om aktindsigt i journaler af 5.november 1986 er følgende gældende: Brugere/klienter/patienter har mulighed for aktindsigt. Hvis brugeren beder om aktindsigt skal dette ske i samarbejde med den ansvarlige vejleder. Eleverne er ikke uddannede sundhedspersoner og udarbejder skriftlige opgaver af uddannelsesmæssige årsager. De oplysninger eller tolkninger, der forekommer kan være mangelfulde, misvisende eller forkerte. Såfremt en elev giver oplysninger til en bruger/klient/patient om dennes undersøgelser, behandling eller pleje, gøres dette i samarbejde med og under ansvar overfor den ansvarlige vejleder.

58 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: Juni 2010 Afsnit: 16 Side: Side 5 af 6 Indsamling og opbevaring af data: I indsamling af data og ved brug af data er eleven forpligtet til at overholde løftet om anonymitet og fortrolighed. Det er et krav at personlige data opbevares på en sådan måde, at anonymitet og fortrolighed fortsat er sikret. Offentliggørelse : Offentliggørelse af det skriftlige arbejde - fx. i det tilfælde hvor andet sundhedspersonale i uddannelsesmæssige sammenhænge - ønsker at læse den obligatoriske opgave eller oplægget til den afsluttende prøve - må kun ske til personer med tavshedspligt og må kun finde sted, når der foreligger skriftligt accept fra deltageren. Dog har den ansvarlige vejledere, elevens klasselærer og censorer adgang til det skriftlige materiale. Eleverne skal være opmærksomme på, at de optræder som privatpersoner og ikke nødvendigvis repræsenterer skolens synspunkter. PRAKTISK FREMGANGSMÅDE: Den ansvarlige vejleder ar ansvarlig for udvælgelsen af brugeren, klienten eller patienten og dennes mundtlige samtykke - jvnf. de gældende mål og retningslinier for obligatorisk opgave og oplæg til afsluttende prøver. Det påhviler eleven selv at indhente det skriftlige samtykke, samt at give deltageren ovennævnte informationer. Hvis brugeren ikke er i stand til at give et skriftligt samtykke men kun et mundtligt er dette gyldigt, såfremt dette verificeres skriftligt af elev, ansvarlig vejleder og en 3.person. Hvis brugeren ikke selv kan give informeret samtykke, er det nærmeste pårørende eller værge, der skal give samtykket. Eleven må ikke påbegynde opgaven før skriftligt samtykke foreligger. Såfremt eleven ikke kan indhente et af de ovennævnte skriftlige samtykker skal skolen og praktikken i samarbejde stille en individuel opgave. Så snart det skriftlige samtykke er givet, skal dette indsendes til elevens vejleder. Vejlederen er ansvarlig for at det skriftlige samtykke umiddelbart placeres og herefter opbevares i elevens P-sag.

59 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: Juni 2010 Afsnit: 16 Side: Side 6 af 6 Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole INFORMERET SAMTYKKE TIL BRUG VED OPGAVESKRIVNING Undertegnede : (fulde navn) Født den : ( fødselsdato) Institution / afdeling / adresse: giver hermed tilladelse til, at personlige oplysninger om mig i anonymiseret form kan bruges i forbindelsen med udarbejdelse af en opgave under uddannelse på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole., den, den underskrift, borger underskrift, opgaveskriver navn, opgaveskriver uddannelse / hold Dette papir opbevares i opgaveskriverens personalemappe på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Borgeren skal have kopi.

60 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: September 2011 Afsnit: 17 Side: Side 1 af 18 Personlig uddannelsesplan Social og sundhedsuddannelsen. Her kan du evt. sætte din egen forside ind. Husk navn og hold!

61 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: September 2011 Afsnit: 17 Side: Side 2 af 18 Introduktion til den personlige uddannelsesplan Igennem hele din uddannelse skal du arbejde med din personlige uddannelsesplan. Den personlige uddannelsesplan er dit styringsredskab til at komme bedst muligt igennem din uddannelse. Den består af to dele: En pædagogisk del og en dokumentationsdel. Den pædagogiske del indeholder nogle styringsredskaber, som skal hjælpe dig til at planlægge DIN uddannelse indenfor de rammer, som skole og praktik kan tilbyde. Du ved selv hvornår og hvordan du lærer bedst. Derfor tager vi udgangspunkt i din livshistorie. I løbet af de første 14 dage bliver du introduceret til indholdet i uddannelsen og til din personlige uddannelsesplan, så du bliver i stand til at arbejde bevidst med at få det optimale udbytte af din uddannelse. Vi arbejder ligeledes med at synliggøre alle dine kompetencer, som du bærer med dig ind i uddannelsen. I samarbejde med din kontaktlærer på skolen og dine vejledere i praktikken skal du arbejde med både faglige og personlige kompetencer. Dokumentationsdelen handler om dine personlige data, hvor dine overordnede uddannelsesønsker, dine planer og dine valg fx i forbindelse med grundfagene dansk, engelsk og naturfag skal skrives. Her indsætter du din dokumentation for fx godskrivning for dele af uddannelsen og dine standpunktsbedømmelser.

62 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: September 2011 Afsnit: 17 Side: Side 3 af 18 Den pædagogiske del. 1. Præsentation af dig selv. Du laver en forside med: o Navn o Hold o Et billede af dig selv Du laver en kort præsentation af dig selv hvor du beskriver: o Hvor gammel du er o Hvilken skolegang, uddannelser og arbejdserfaring du har med dig. o Hvad dine fritidsinteresser er o Hvorfor du gerne vil være social- og sundhedshjælper Tænk derefter tilbage i dit liv og find nogle eksempler, hvor du lærte noget nyt på en god måde. Reflekter derefter over følgende: o Hvad var det der gjorde det til en god læringssituation? Var det noget du selv gjorde? Var det noget andre gjorde for dig? Havde de omgivelser du var i nogen betydning? Med baggrund i ovenstående refleksioner beskriver du, hvordan du kan udnytte denne viden i din uddannelse til social- og sundhedshjælper.

63 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: September 2011 Afsnit: 17 Side: Side 4 af Forberedelse til uddannelsessamtaler I løbet af din uddannelse vil der stå uddannelsessamtaler på skemaet både i teori og praktikperioder. På skolen foregår samtalerne i mindre grupper sammen med din kontaktlærer. Du arbejder altså både sammen med nogle af dine klassekammerater og din kontaktlærer. I praktikken foregår samtalerne sammen med dine vejledere. Udgangspunktet for samtalerne vil være dine livserfaringer, hvor der tages afsæt i de kompetencer, som du bærer med dig ind i uddannelsen, ligesom der arbejdes bevidst med dine ønsker om uddannelse og arbejdsliv. Uddannelsessamtalerne er obligatoriske og vigtige for at du kan tilrettelægge din egen uddannelse bedst muligt. For at synliggøre og afklare dine kompetencer vil du i løbet af de første 14 dage arbejde med: o En pletskudsmodel, som er med til at synliggøre dine styrkesider både fagligt og personligt (Se pletskudsmodellerne på de næste sider)

64 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: September 2011 Afsnit: 17 Side: Side 5 af 18 Pletskudsmodel - Personlige kompetencer Skoleperiode 1 Skoleperiode 2 Skoleperiode 3 Personlige kompetencemål: 1. Kan udvise initiativ, selvstændighed, ansvarlighed og empati for på den baggrund at møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde og kan se sin egen andel i udviklingen af mellemmenneskelige relationer. 2. Kan yde omsorg for sig selv og andre på en nærværende og professionel måde. 3. Har forståelse af kommunikationens betydning for at forstå, indgå i og udvikle en professionel praksis. 4. Kan indgå aktivt i samarbejdsrelationer og opgaveløsning ud fra egne fysiske, psykiske, sociale og kulturelle ressourcer 5. Har indsigt i egne lærings- og motivationsmæssige styrker og udviklingspotentialer. 6. Har nysgerrighed, kreativitet, åbenhed og lyst til kontinuerligt at lære og til at indgå i forandringsprocesser 7. Kan håndtere og agere i en social og kulturel mangfoldighed 8. Har færdigheder i at være aktivt søgende, spørgende og kritisk samt kunne handle hensigtsmæssigt i uforudsete situationer. 9. Kan anvende evaluering og selvevaluering som et redskab i egen lærings- og udviklingsproces.

65 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: September 2011 Afsnit: 17 Side: Side 6 af 18 Pletskudsmodel - Faglige kompetencer Skoleperiode 1 Skoleperiode 2 Skoleperiode 3 1. Naturfag 2. Sprog: Engelsk/Tysk 3. Dansk 4. Sundhedsfag 5. Social- og samfundsfag 6. Pædagogik med psykologi 7. Aktivitet og praktisk gruppe Mål for fagene. Klik på linkene: 1. Mål for naturfag, E-niveau: Bilag 11 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Mål for sprog: Engelsk/tysk, E-niveau: Bilag 4 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Mål for Dansk, D-niveau: Bilag 2 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Mål for Sundhedsfag: side 9 af Mål for social- og samfundsfag: side 10 af Mål for pædagogik med psykologi: side 11 af Mål for Aktivitet og praktisk gruppe: side 12 af 23 Uddannelseordning.pdf

66 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: September 2011 Afsnit: 17 Side: Side 7 af 18 Den kompetente SOSU-elev: En arbejdsmetode som klart viser de kompetencer, som du har med dig ind i uddannelsen og som du kan bygge ovenpå. Du synliggør også de kompetencer, som du erhverver dig undervejs i din uddannelse. Personlige Faglige Skriv her Skriv her Dit fundament Skriv her

67 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: September 2011 Afsnit: 17 Side: Side 8 af 18 Dit fundament er det du står på. Her beskriver du de styrker, din livshistorie har givet dig. Styrker som er vigtige for dig i forhold til den uddannelse, du skal i gang med. Din egen illustration kan du udforme som du ønsker. Vær gerne kreativ, mal, tegn, klip, brug fotos m.v. o Din egen læringsstil: Her afklarer du, hvordan du kan arbejde med at tilegne dig ny viden på bedst mulig vis. Test af din læringsstil på - eller Test 1. Test din læringskanal. På hvilken måde lærer du bedst? Kopier test resultatet og sæt det ind herunder Test 2. Test dig selv/helheds- eller detaljeorienteret? Er du helheds eller detaljeorienteret? Kopier test resultatet og sæt det ind herunder Test 3. Test dig selv. Find de bedste rammer for din læring. Hvad er de bedste rammer for din læring? Kopier dit testresultatet og sæt det ind herunder Hvordan kan du bruge ovenstående testresultater i forbindelse med din indlæring i de forskellige undervisningssituationer?

68 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: September 2011 Afsnit: 17 Side: Side 9 af 18 Mine faglige og personlige mål På baggrund af den orientering du får om uddannelsen, dine egne refleksioner og dine nuværende kompetencer bliver du i stand til at sætte dig relevante mål gennem hele din uddannelse. Nedenstående skema viser, hvordan du kan opbygge dine målbeskrivelser, både de faglige og de personlige. Prøv at formulere dine faglige og personlige mål og arbejd videre med dem ud fra nedenstående spørgsmål. Dato og skoleperiode: Mit mål er: Jeg vil arbejde med det på følgende måde: Hvornår skal jeg nå det? Hvordan skal det evalueres? Evaluering: Hvordan gik det? Hvordan nåede jeg mit mål? Hvad kan gøres anderledes eller bedre? Hvilke kompetencer skal jeg have overført til Den kompetente Sosu-elev?

69 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: September 2011 Afsnit: 17 Side: Side 10 af Overvejelser over din egen læring For at lære skal du reflektere både i teoriperioderne og i praktikperioderne. Refleksion betyder tilbagekastning af tanker. Det vil sige, at du i tankerne vender tilbage til det, der skete / det, du har gennemgået. Du træder et skridt tilbage og prøver at se det lidt på afstand for derved at blive i stand til at analysere, se konsekvenser og drage konklusioner. Det vil sige, du tænker over: - hvad det var, der skete - hvilken betydning det har - hvordan det hænger sammen med, hvad du ellers ved. Derved får du en erfaring og en ny forståelse, som kan bruges i andre sammenhænge. Du får mulighed for at bruge det, du har lært, og du får mulighed for at finde ud af, hvad du mangler viden om. Idéen er, at du: reflekterer over egen og andres praksis reflekterer over egen læring kan dokumentere at have arbejdet med egne personlige og faglige læringsmål Bliver i stand til at sætte mål for din egen uddannelse og derigennem øge dine kompetencer. I teoriperioderne har du kontaktlærersamtaler, hvor du reflekterer over dit uddannelsesforløb i samarbejde med din kontaktlærer, ligesom der bliver også afsat tid i undervisningen til refleksion. I den skemalagte refleksionstid vil der være en underviser til stede, som du kan få vejledning af. I praktikperioderne har du samtaler med din vejleder, hvor du reflekterer over dit uddannelsesforløb. Evt. eksempel!!??

70 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: September 2011 Afsnit: 17 Side: Side 11 af 18 Refleksionsmetode: I refleksionsprocessen formulerer du dig skriftligt f.eks. ved hjælp af: Stikord Små sætninger 1. Hvad skete der? 2. Hvad gjorde jeg? 7. Hvad har jeg lært og hvordan vil jeg handle fremover? 3. Hvad tænkte jeg? 6. Hvordan forstår jeg dette i dag? 4. Hvad følte jeg? 5. Hvad gik godt/mindre godt? Undrende spørgsmål Mind- Map- metoden Tegninger På baggrund af dine refleksioner bliver du i stand til at udfylde din pletskudsmodel og dermed synliggøre din udvikling både fagligt og personligt, ligesom du undervejs synliggør: Hvilke kompetencer du har erhvervet (Husk at overføre dine nye kompetencer til Den kompetente SOSU-elev ) Hvad du skal arbejde videre med (Husk at udarbejde nye mål)

71 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: September 2011 Afsnit: 17 Side: Side 12 af 18 Dokumentationsdelen Undervisningsplaner Her indsætter du turnusplaner, skemaer, undervisningsplaner, litteraturoversigter, orientering til praktik, praktikpladsfordelinger m.v.

72 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: September 2011 Afsnit: 17 Side: Side 13 af 18 Beviser for godskrivning for dele af uddannelsen Hvis du får godskrivning for et fag betyder det, at du ikke får standpunktskarakter i pågældende fag og ikke skal til eksamen i faget, hvis det udtrækkes. Men du skal: deltage i undervisningen alligevel, da faget indgår tværfagligt i emner, temaer og projekter.

73 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: September 2011 Afsnit: 17 Side: Side 14 af 18 Valg af grundfagsniveau Du skal vælge niveau i grundfagene dansk, naturfag, engelsk. Det valgte niveau har betydning for din afsluttende standpunktskarakter eller, hvis faget bliver trukket ud som eksamensfag. Der skal være tale om særlige forhold, før du kan vælge et lavere niveau end det til uddannelsen hørende. Du kan IKKE vælge et niveau, som du allerede har dokumenteret gennemført. Du beslutter niveauet efter vejledning af faglæreren i pågældende fag. Niveauet skal være besluttet inden udgangen af teori I Fag Niveau Dansk Naturfag Engelsk Niveauer: F = et niveau mellem E og G E = niveau svarende til Folkeskolens udvidede afgangsprøve D = et niveau mellem C og E C = det laveste gymnasiale niveau. Det højeste niveau i social- og sundhedsuddannelserne. Som elev på social- og sundhedsassistentuddannelsen skal du deltage i grundfagene: Dansk på C - niveau Naturfag på C niveau Engelsk på D - niveau Du har mulighed for - efter vejledning - at vælge grundfag på andre niveauer.

74 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: September 2011 Afsnit: 17 Side: Side 15 af 18 Valgfag og valgfri specialefag A) Her indsættes planerne for valgfag og valgfri specialefag

75 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: September 2011 Afsnit: 17 Side: Side 16 af 18 Praktik i Udlandet Her indsætter du : - kopi af den kontrakt, der udarbejdes mellem skolen og dig - kopi af den kontrakt, der udarbejdes mellem skolen og praktikstedet - en kort beskrivelse af hvad det er for et praktiksted. - evt. praktikstedets præsentation af sig selv.

76 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: September 2011 Afsnit: 17 Side: Side 17 af 18 Standpunktsbedømmelser for teorien Her indsætter du skolebeviser ( karakterlister)

77 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Dato: September 2011 Afsnit: 17 Side: Side 18 af 18 Praktikerklæringer fra praktikforløb Her indsættes kopi af dine praktikerklæringer Kopi af udtalelser fra evt. praktik i udlandet skal også indsættes her. Husk at få taget kopier af din praktikerklæring på praktikstedet.

78 BORNHOLMS SUNDHEDS- OG SYGEPLEJESKOLE BILAG 1 December 2012 Fordeling af praktik og skoleperioder Social- og sundhedshjælperuddannelsers opbygning Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Trin 1 jan. Sk 1 (7 uger) P1 (18 uger + 4 ugers ferie) Ferie Sk 2 (14 uger) P2 (13 uger incl. 1 uges ferie) F P2 (fortsat Sk 3 (3 uger) Trin 1 feb (turbo) Sk1 + sk2 (21 uger) Ferie P2 (15 uger + 1 uges ferie) Sk3 (3 uger) F Trin 1 april Sk1 (7uger) P1 Ferie P1 (17 uger + 3 ugers ferie) Sk2 (14 uger + 1 uges ferie) F Sk2 (fortsat) P2 (14 uger + 1 uges ferie) Sk3 (3 uger) Trin 1 aug. Sk1 (7 uger) P1 (18 uger + 1 uges ferie) F P1 (fortsat) Sk2 (14 uger + 1 uges ferie) P2 Ferie P2 (14 uger + 3 ugers ferie) Sk3 (3 uger)

79 Fagligt udvalg for pædagogisk assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Praktikerklæring for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper. Praktikerklæringen kan suppleres med vedlagte bilag. I bilaget beskrives elevens arbejdsområder og målopfyldelse ved praktikperiodens afslutning. Praktikererklæringen og evt. bilag udfyldes af den praktikansvarlige i samarbejde med eleven. Navn: Cpr nr.: Holdnummer: Har i perioden til gennemført den praktiske del af uddannelsen: Arbejdsgiver: Praktikstedet/afdelingens navn: Vejledende standpunktsbedømmelse Eleven har nået målene for praktikperioden, jf. elevens personlige uddannelsesplan: Ja Nej Praktikken er: Godkendt Ikke godkendt Evt. begrundelse for vurdering, herunder mål som eleven skal arbejde videre med i efterfølgende praktik (skal udfyldes ved nej til spørgsmålet, om eleven har nået mål for praktikperioden samt ved bedømmelsen ikke godkendt ) Dato/underskrift (praktikansvarlig) Dato/underskrift (praktikvejleder) Kopi af erklæringen sendes til elev. Original sendes til skole. Praktikerklæring SSH [S] Udskrevet klokken 10:11:40 Side 1/2

80 Fagligt udvalg for pædagogisk assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Bilag til praktikerklæring til social- og sundhedshjælperuddannelsen, den vejledende standpunktsbedømmelse, som kan vedlægges praktikerklæringen Eleven har i praktikperioden beskæftiget sig med følgende arbejdsområder: Praktikmål, som eleven skal opfylde: Eleven kan A. i samarbejde med borgeren arbejde støttende, vejledende og igangsættende i forhold til borgerens dagligdag og deltagelse i aktiviteter, så borgerens livsudfoldelse og livskvalitet understøttes og styrkes, B. observere fysiske, psykiske og sociale forandringer og symptomer på ændret sundhedstilstand hos borgeren samt vurdere, planlægge, gennemføre og evaluere elementære sygeplejeopgaver med udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og selvbestemmelsesret, C. vurdere, planlægge, udføre og evaluere omsorgsopgaver og personlig og praktisk hjælp ud fra hensigtsmæssige miljøvalg og med respekt for borgerens ressourcer og i den sammenhæng forholde sig til kommunens kvalitetsstandarder, D. formidle informationer om såvel kommunale som private servicetilbud samt vejlede den enkelte borger om tilbud i nærmiljøet ud fra borgerens muligheder, ønsker og behov, Eleven har opfyldt målet (sæt kryds) E. arbejde ud fra lokale institutioners værdigrundlag og voldspolitik samt forholde sig til disses betydning for eget uddannelsesforløb og social og sundhedshjælperens rolle og arbejdsområde, F. arbejde med redskaber til elektronisk kommunikation, der anvendes lokalt, med henblik på kommunikation, formidling og videnssøgning og udvikler færdighed i at forholde sig kritisk til informationerne, G. kommunikere og dokumentere faglige overvejelser og begrundelser til borgere, pårørende, kollegaer og andre samarbejdspartnere samt indgå i tværfagligt samarbejde, H. alene og i samarbejde med andre tilrettelægge, udføre og reflektere over arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, herunder med særlig henblik på forebyggelse af vold på arbejdspladsen og I. vurdere og anvende hensigtsmæssige arbejdsbevægelser, personforflytninger og hjælpemidler i forhold til den enkelte borger og i forhold til regler og lovgivning på området. Eleven har følgende særlige behov i den efterfølgende skoleundervisning og de kommende praktikperioder: (Feltet udfyldes kun, hvis eleven har særlige behov) Praktikerklæring SSH [S] Udskrevet klokken 10:11:40 Side 2/2

81 Fagligt udvalg for pædagogisk assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Afsluttende praktikerklæring for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper. Navn: Cpr nr.: Holdnummer: Har i perioden til gennemført uddannelsens 1. praktikperiode: Arbejdsgiver: Praktikstedet/afdelingens navn: Har i perioden til gennemført uddannelsens 2. praktikperiode: Arbejdsgiver: Praktikstedet/afdelingens navn: Afsluttende praktikbedømmelse Eleven har nået de samlede mål for den praktiske del af social- og sundhedshjælperuddannelsen. Praktikken er: Godkendt Ikke godkendt Evt. begrundelse for vurdering (skal udfyldes ved bedømmelsen ikke godkendt ) Dato/underskrift (praktikansvarlig) Dato/underskrift (praktikvejleder) Kopi af erklæringen sendes til elev. Original sendes til skole. Praktikerklæring SSH (afsluttende) [S] Udskrevet klokken 10:17:13 Side 1/1

82 Side 1 af 2 Slutevaluering Element 1 side 1 Spørgeskema Formålet med evalueringen og spørgeskemaet er at få feedback fra eleverne om, hvordan de opfatter uddannelsens indhold. Det er vigtigt at du som elev udfylder spørgeskemaet, så underviserne får mulighed for at justere indholdet af uddannelsen. Sammentællingerne fra evalueringsskemaerne (minus supplerende bemærkninger), vil blive lagt ud på skolens hjemmeside. Seneste afleveringsfrist er: Element 2 side 1 Min alder er: år år år år over 56 år Element 3 side 2 LÆRINGSMILJØ under hele uddannelsen Vurder Særdeles godt Godt Mindre godt Dårligt Tilrettelæggelse af hele uddannelsen [ ] [ ] [ ] [ ] Sammenhæng i hele uddannelsen [ ] [ ] [ ] [ ] Tilrettelæggelse af den teoretiske del af uddannelsen [ ] [ ] [ ] [ ] Indhold i den teoretiske del af uddannelsen [ ] [ ] [ ] [ ] Tilrettelæggelse af den praktiske del af uddannelsen [ ] [ ] [ ] [ ] Indhold i den praktiske del af uddannelsen [ ] [ ] [ ] [ ] Mulighederne for læring i teorien [ ] [ ] [ ] [ ] Mulighederne for læring i praktikken [ ] [ ] [ ] [ ] Din egen indsats i teorien [ ] [ ] [ ] [ ] Din egen indsats i praktikken [ ] [ ] [ ] [ ] Undervisningsmetoder/pædagogiske metoder i teorien [ ] [ ] [ ] [ ] Undervisningsmetoder/pædagogiske metoder i praktikken [ ] [ ] [ ] [ ] Uddannelsessamtaler i teorien [ ] [ ] [ ] [ ] Uddannelsessamtaler i praktikken [ ] [ ] [ ] [ ] Skolens fysiske læringsmiljø [ ] [ ] [ ] [ ] Praktikkens fysiske læringsmiljø [ ] [ ] [ ] [ ]

83 Side 2 af 2 Uddannelsens krav til dig i teorien [ ] [ ] [ ] [ ] Uddannelsens krav til dig i praktikken [ ] [ ] [ ] [ ] Element 4 side 2 SUPPLERENDE KOMMENTARER: Element 5 side 3 SAMARBEJDE Vurder Særdeles godt Godt Mindre godt Dårligt Dit samarbejde med lærerne [ ] [ ] [ ] [ ] Dit samarbejde med elevkammerater [ ] [ ] [ ] [ ] Dit samarbejde med praktikstedet [ ] [ ] [ ] [ ] Dit samarbejde med uddannelsessygeplejerskerne/kliniske undervisere [ ] [ ] [ ] [ ] Din egen indsats i forhold til samarbejde [ ] [ ] [ ] [ ] Element 6 T side 3 SUPPLERENDE KOMMENTARER: Element 7 side 4 Har uddannelsen rustet dig til at varetage dit ansvars- og kempetenceområde? nmlkj nmlkj nmlkj Ja Nej Ved ikke Element 8 side 4 Har du ændringer/forslag til hvordan uddannelsen kan gøres bedre for kommende hold? Element 9 side 4 Har du andet du ønsker at kommentere, er du velkommen til at gøre det i det efterfølgende felt: Bemærk venligst at når du trykker på "Send evalueringsskemaet", kan du ikke mere ændre indholdet.

84 Bilag til praktikerklæring vedr. praktik 1 til social- og sundhedshjælperuddannelsen ved Bornholms sundheds- og sygeplejeskole. Holdbetegnelse: Navn: Cpr. Nr.: Praktikperiode : Praktiksted: Praktik Bornholmsplejehjem og centre Døgnplejen Bornholm Fravær Ferieperiode: Sygdom Barn syg Omsorgsdage Andet fravær Fravær i alt: dage dage dage dage dage Forventningssamtale Forventningssamtale afholdt: Skriv her Taksonomi. For at sikre progression i de krav, der stilles til eleven, anvendes følgende taksonomi: Praktik 1 I praktik 1skal eleven opnå kendskab til. Dette indebærer, at eleven i praksis kan planlægge og udføre konkrete handlinger omkring mindre grupper af borgere og teoretisk begrunde disse handlinger. Vejleder introducerer refleksion i praksis for eleven og har medansvar for elevens refleksion. Praktik 2 Ved midtvejsvurderingen i praktik 2 skal eleven opnå indsigt i. Dette indebærer, at eleven kan planlægge og udføre konkrete handlinger, kan analysere et forløb, gøre sig forskellige overvejelser og teoretisk begrunde sine handlinger. Eleven tager initiativ til refleksionssamtaler med vejleder. Eleven er overfor vejleder ansvarlig for at præsentere emner, som kan indgå i refleksionssamtalerne. Ved slutningen af Praktik 2 vurderes, at eleven kan. Dette indebærer, at eleven kan planlægge, analysere og udføre konkrete handlinger. Ud over teoretisk at kunne begrunde sine handlinger, skal eleven kunne argumentere for alternative forslag og medtænke etiske og politiske overvejelser for alle målene. Eleven skal tage initiativ til at inddrage vejlederen i sine refleksioner. 1

85 Ikke på vej endnu På vej Godt på vej Meget godt på vej Bilag til praktikerklæring vedr. praktik 1 til social- og sundhedshjælperuddannelsen ved Bornholms sundheds- og sygeplejeskole. Holdbetegnelse: Navn: Cpr. Nr.: Praktikperiode : Praktiksted: Midtvejsvurdering Praktik 1 Dato Skriv her Taksonomi: Kendskab Praktikmål: Målet med praktik 1 er, at eleven opnår kendskab til at: A. I samarbejde med borgeren arbejde støttende, vejledende og igangsættende i forhold til borgerens dagligdag og deltagelse i aktiviteter, så borgerens livsudfoldelse og livskvalitet understøttes og styrkes. B. Observere fysiske, psykiske og sociale forandringer og symptomer på ændret sundhedstilstand hos borgeren samt vurdere, planlægge, gennemføre og evaluere elementære sygeplejeopgaver med udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og selvbestemmelsesret C. Vurdere, planlægge, udføre og evaluere omsorgsopgaver og personlig og praktisk hjælp ud fra hensigtsmæssige miljøvalg og med respekt for borgerens ressourcer og i den sammenhæng forholde sig til kommunens kvalitetsstandarder. D. Formidle informationer om såvel kommunale som private servicetilbud samt vejlede den enkelte borger om tilbud i nærmiljøet ud fra borgerens muligheder, ønsker og behov. E. Arbejde ud fra lokale institutioners værdigrundlag og voldspolitik samt forholde sig til disses etydning for eget uddannelsesforløb og social- og sundhedshjælperens rolle og arbejdsområde. F. Arbejde med redskaber til elektronisk kommunikation, der anvendes lokalt, med henblik på kommunikation, formidling og videnssøgning og udvikler færdigheder i at forholde sig kritisk til informationerne.. G. Kommunikere og dokumentere faglige overvejelser og begrundelser til borgere, pårørende, kollegaer og andre samarbejdspartnere samt indgå i tværfagligt samarbejde. H. Alene og i samarbejde med andre tilrettelægge, udføre og reflektere over arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, herunder med særlig henblik på forebyggelse af vold på arbejdspladsen og I. Vurdere og anvende hensigtsmæssige arbejdsbevægelser, personforflytninger og hjælpemidler i forhold til den enkelte borger og i forhold til regler og lovgivning på området. 2

86 Bilag til praktikerklæring vedr. praktik 1 til social- og sundhedshjælperuddannelsen ved Bornholms sundheds- og sygeplejeskole. Holdbetegnelse: Navn: Cpr. Nr.: Praktikperiode : Praktiksted: Eleven har følgende særlige læringsbehov i den resterende del af praktikperioden: (f.eks. udvikling af personlige kompetencer) Skriv her Øvrige bemærkninger: (f.eks. begrundelser for vurderingen) Skriv her Dato: Elev Praktikvejleder Uddannelsessygeplejerske Bilaget afleveres i underskrevet stand på skolen af den uddannelsesansvarlige, og opbevares i elevens sagsmappe. Kopi af bilag opbevares i elevens personlige uddannelsesplan. 3

87 Ikke acceptabel Minimalt accepteret Jævn God Fortrinlig Bilag til praktikerklæring vedr. praktik 1 til social- og sundhedshjælperuddannelsen ved Bornholms sundheds- og sygeplejeskole. Holdbetegnelse: Navn: Cpr. Nr.: Praktikperiode : Praktiksted: Slutvurdering praktik I Taksonomi: Kendskab : Dato Skriv her Praktikmål: Målet med praktik I er, at eleven opnår kendskab til at: A. I samarbejde med borgeren arbejde støttende, vejledende og igangsættende i forhold til borgerens dagligdag og deltagelse i aktiviteter, så borgerens livsudfoldelse og livskvalitet understøttes og styrkes. B. Observere fysiske, psykiske og sociale forandringer og symptomer på ændret sundhedstilstand hos borgeren samt vurdere, planlægge, gennemføre og evaluere elementære sygeplejeopgaver med udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og selvbestemmelsesret C. Vurdere, planlægge, udføre og evaluere omsorgsopgaver og personlig og praktisk hjælp ud fra hensigtsmæssige miljøvalg og med respekt for borgerens ressourcer og i den sammenhæng forholde sig til kommunens kvalitetsstandarder. D. Formidle informationer om såvel kommunale som private servicetilbud samt vejlede den enkelte borger om tilbud i nærmiljøet ud fra borgerens muligheder, ønsker og behov. E. Arbejde ud fra lokale institutioners værdigrundlag og voldspolitik samt forholde sig til disses betydning for eget uddannelsesforløb og social- og sundhedshjælperens rolle og arbejdsområde. F. Arbejde med redskaber til elektronisk kommunikation, der anvendes lokalt, med henblik på kommunikation, formidling og videnssøgning og udvikler færdigheder i at forholde sig kritisk til informationerne.. G. Kommunikere og dokumentere faglige overvejelser og begrundelser til borgere, pårørende, kollegaer og andre samarbejdspartnere samt indgå i tværfagligt samarbejde. H. Alene og i samarbejde med andre tilrettelægge, udføre og reflektere over arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, herunder med særlig henblik på forebyggelse af vold på arbejdspladsen og I. Vurdere og anvende hensigtsmæssige arbejdsbevægelser, personforflytninger og hjælpemidler i forhold til den enkelte borger og i forhold til regler og lovgivning på området. 4

88 Bilag til praktikerklæring vedr. praktik 1 til social- og sundhedshjælperuddannelsen ved Bornholms sundheds- og sygeplejeskole. Holdbetegnelse: Navn: Cpr. Nr.: Praktikperiode : Praktiksted: Eleven har følgende særlige læringsbehov i den efterfølgende teori- og praktikperiode: (f.eks. udvikling af personlige kompetencer) Skriv her Øvrige bemærkninger: (f.eks. begrundelser for vurderingen) Skriv her Dato: Elev Praktikvejleder Uddannelsessygeplejerske Bilaget afleveres i underskrevet stand på skolen af den uddannelsesansvarlige, og opbevares i elevens sagsmappe. Kopi af bilag opbevares i elevens personlige uddannelsesplan. 5

Skoleperiode 1 = 7 uger

Skoleperiode 1 = 7 uger Side: Side 1 af 11 5.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN Skoleperiode 1 = 7 uger Velkomst Fronter Godskrivning/PIU Praktik Brandøvelse Mentorordning Motion Hvorfor fysisk aktivitet Muligheder

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1.

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1. Gældende fra marts 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 8 uger Skoleperiode 1. Områdefag og grundfag Social - og sundhedssektoren I alt

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

UDDANNELSESBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FOR DENNE BOG TILHØRER:

UDDANNELSESBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FOR DENNE BOG TILHØRER: Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne tlf. 36 98 29 00 Mail: bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk UDDANNELSESBOG FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER DENNE BOG TILHØRER: Uddannelsesbog

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION... 5 PSYKOLOGI OG KOMMUNIKATION... 10 REHABILITERING OG SOCIAL- OG SUNDHEDSFAGLIG INDSATS...

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skoleforløbets opbygning fordelt på temaer, valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende skoleperioder er under udarbejdelse medio foråret 2017 3. Læringsaktiviteter:

Læs mere

Lokal undervisningsplan trin 1

Lokal undervisningsplan trin 1 Lokal undervisningsplan trin 1 3.0 Læringsaktiviteter for EUD og EUV 14 mdr. Afdelingen for social og sundhedsuddannelserne Aarhus Social og sundhedsskole August 2015 Indhold 3.0 Læringsaktiviteter - social-

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Revideret den 20.august 2015 Indhold 2.0 Uddannelsen...

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Gældende for hold startet efter 1. januar 2017 Indhold 1. KOMPETENCEMÅL...

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter For dig over 25 år (EUV) Gældende for elever der starter efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 SKOLEPERIODE 1...

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter EUD. Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter EUD. Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015 Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUD Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015 Side 2 af 105 Læringsaktiviteter SOSU EUD 28 10 15 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN...

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

UDDANNELSESBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FOR DENNE BOG TILHØRER:

UDDANNELSESBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FOR DENNE BOG TILHØRER: Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne tlf. 36 98 29 00 Mail: bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk UDDANNELSESBOG FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER DENNE BOG TILHØRER: Uddannelsesbog

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede antal elever.

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

UDDANNELSESBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FOR DENNE BOG TILHØRER:

UDDANNELSESBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FOR DENNE BOG TILHØRER: Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne tlf. 36 98 29 00 Mail: bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk UDDANNELSESBOG FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER DENNE BOG TILHØRER: Uddannelsesbog

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUV1 Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE 1... 7 TEMA 1: DEN KOMPETENTE

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3. Gældende fra 1. januar 2013 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 3 9 uger Skoleperiode 3. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen EUD

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen EUD Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUD Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2016 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE 1... 7 TEMA 1: DEN KOMPETENTE

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 TEMAER I SKOLEPERIODE 1... 5 TEMAER I SKOLEPERIODE 2... 11 TEMAER I SKOLEPERIODE 3... 19

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem gør

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Prøvebestemmelser for afsluttende prøve på Socialog Sundhedsuddannelsen, Trin

Læs mere

(Udkast af 28. februar 2012)

(Udkast af 28. februar 2012) Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik (Udkast af 28. februar 2012) I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 1.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 1. Gældende fra 1. januar 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 1 10 uger Skoleperiode 1. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2.

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2. Områdefagsprøve. Formål Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag. Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse om uddannelsen i

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Gældende for hold startet efter 1. august 2015 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen EUV2

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen EUV2 Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUV2 Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2016 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE 1... 7 TEMA 1: DEN KOMPETENTE

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Lokal uddannelsesplan

Lokal uddannelsesplan Februar 2016 LUP Social og sundhedshjælperuddannelsen (Trin 1) Lokal uddannelsesplan 0 Indhold Lokal undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen (Trin 1)... 3 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til uddannelsesbog 1 GRUNDFAGSMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte grundfag. DANSK Niveau C Mål Undervisningens mål er, at eleven

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR JANUAR 2013 NY UDDANNELSESORDNING Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 2.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 2. Gældende fra 1. januar 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 2 10 uger Skoleperiode 2. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov for særlig indsats side

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper BEK nr 1117 af 18/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen Afsluttende prøve Social- og sundhedsassistentuddannelsen Formål med prøven -i henhold til gældende bekendtgørelse for social- og sundhedsassistentuddannelsen BEK nr. 41 af 16/01/2014 Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2016 Indhold 2.0 Hovedforløb, trin 1... 1 2.1 Praktiske

Læs mere

Temaoversigt for Grundforløb 2 til social- og sundhedsuddannelsen

Temaoversigt for Grundforløb 2 til social- og sundhedsuddannelsen Temaoversigt for Grundforløb 2 til social- og sundhedsuddannelsen Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier for farmakologi og medicinhåndtering (avanceret niveau)... 2 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (avanceret niveau)... Bedømmelseskriterier

Læs mere

Prøvebestemmelser. Trin 1, Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Trin 1, Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og sundhedshjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 2016 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen...

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet Social- og sundhedsuddannelsen Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent.

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. Odder Kommune Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. For social- og sundhedsassistenter ansat ved Odder Kommunes Ældreservice I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang.

Læs mere

Lokal Undervisnings- Plan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013

Lokal Undervisnings- Plan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013 Lokal Undervisnings- Plan Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013 Indholdsfortegnelse 2.0 Undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen... 2 2.1 Didaktiske og metodiske overvejelser...

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSEN 3 SOMATIKPERIODEN 4 PSYKIATRIPERIODEN 6 PRIMÆR SUNDHEDSTJENESTE

Læs mere