Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelse i KLINISK ONKOLOGI. Region Nord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelse i KLINISK ONKOLOGI. Region Nord"

Transkript

1 Side 1 Uddannelsesprram for ntroduktionsuddannelse i KLNSK ONKOLOG Region Nord Onkolisk afdeling, Århus Sygehus Onkolisk afdeling, Aalborg Sygehus Medicinsk afdeling, Viborg Sygehus Medicinsk afdeling, Herning Sygehus Uddannelsesprram for introduktionsuddannelse i Klinisk Onkoli, Region Nord

2 Side 2 ndholdsfortegnelse ndledning...3 Uddannelsens formål...3 Uddannelsesbeskrivelse...3 Kompetenceudvikling...3 Uddannelse i Klinisk Onkoli...4 Uddannende afdelinger...4 Onkolisk afdeling D, Århus...4 Onkolisk afdeling D, Aalborg...4 Medicinsk afdeling, Viborg...5 Medicinsk afdeling, Herning...6 Opnåelse af kompetencer...7 ntroduktionsuddannelsen Medicinsk ekspert Kommunikator Samr Leder/Administrator Sundhedsfremmer Akademiker Professionel...11 Uddannelsesprram for introduktionsuddannelse i Klinisk Onkoli, Region Nord

3 ndledning Side 3 Kliniske onkoler er speciallæger med speciel viden, forståelse ekspertise inden for diagnostik behandling af patienter med kræftsygdomme. Speciallægen har et indgående kendskab til epidemioliske patofysioliske forhold ved neoplasi samt alle de onkoliske behandlingsmodaliteter deres virkningsmekanismer. Gennem stor indsigt i forskningsmetodoliske aspekter i klinisk onkoli med en evidensbaseret holdning er den kliniske onkol ansvarlig for anbefaling, ordination, udførelse supervision af ikke-kirurgisk kræftbehandling. Ved kompetent etisk praksis medvirker speciallægen til forbedret livskvalitet, forlænget overlevelse helbredelse af kræftpatienter. Den fremtidige kræftbehandling forbedres ved speciallægens integrerede kliniske videnskabelige holdning til sit fag. de seneste år har kræfthandlingsplaner medført en kraftig udbygning af kapaciteten til både diagnostik behandling, derfor behandles nu væsentligt flere kræftsyge patienter end tidligere. Der er indført hurtige pakkeforløb screening. Den øgede aktivitet har naturligt så medført et større behov for speciallæger. Danmark udøves klinisk onkoli på de seks onkoliske centre for tiden otte decentrale afdelinger. Region Nord findes to onkoliske centre (Århus Aalborg) samt to decentrale afdelinger (Viborg Herning) med onkolisk funktion. ntroduktionsuddannelsen varer 12 måneder finder i regionen sted på de to onkoliske centre, fordelt med 17 stillinger i Århus, 7 i Aalborg 1 mellem decentral afdeling med onkolisk funktion i Viborg/Herning Århus. Uddannelsens formål Formålet med hoveduddannelsen er, at lægen skal udvikle sig til at kunne fungere som speciallæge på såvel en højtspecialiseret onkolisk afdeling som ved den medicinsk onkoliske enhed funktionelt administrativt tilknyttet en intern medicinsk funktionsbærende enhed. Speciallægen i klinisk onkoli skal besidde klinisk kompetence i onkoli teknisk færdighed i strålebehandling medicinsk kræftbehandling. Den kliniske onkol har derfor en solid videnskabelig baggrund for forståelse af kræftsygdommenes bioli, naturhistorie behandling med integreret anvendelse af ioniserende stråler, medicinsk kirurgisk kræftbehandling understøttende behandling. Uddannelsesbeskrivelse Opnåelsen af kliniske færdigheder, som opnås ved en stigende grad af ansvar for udredning, information behandling af kræftpatienter, ledsages af tiltagende kompetence inden for anvendelse af alle de onkoliske behandlingsmodaliteter tilhørende understøttende behandling. Den uddannelsessøgende skal så udvise viden, færdigheder holdninger inden for etiske, kønsmæssige, kulturelle, trosmæssige etniske problemstillinger som er relevante for patientbehandling forskning indenfor onkolien. Kompetenceudvikling Fagets onkoliske kompetencer opnås ved ophold på 2 højtspecialiserede onkoliske afdelinger (Ålborg, Århus /eller Odense) de internt medicinske kompetencer opnås ved ophold på nævnte medicinske afdelinger i Viborg/Herning. Kompetencer i tilgrænsende specialer kan opnås ved fokuserede ophold på andre specialiserede afdelinger, eksempelvis: billeddiagnostik, patolisk anatomi, klinisk biokemi, gynækoli, kirurgi øre-næse-hals sygdomme. De deltagende afdelinger skal varetage behandling /eller diagnostik af kræftsygdomme have sam med en af de onkoliske afdelinger. Såfremt en læge som led i andet godkendt uddannelsesforløb har erhvervet sig kliniske kompetencer, der svarer helt eller delvist til kravene i målbeskrivelsen, vil uddannelsestiden evt. kunne nedsættes efter individuel godkendelse hos Sekretariatet for Lægelig Uddannelse, Videreuddannelsesregion Nord. Såfremt lægen derimod har vanskeligt ved at opnå visse kompetencer kan konsekvensen være at forlænge uddannelsestiden. Uddannelsesprram for introduktionsuddannelse i Klinisk Onkoli, Region Nord

4 Uddannelse i Klinisk Onkoli Side 4 ntroduktionsuddannelsen har en varighed på 12 måneder som beskrevet i uddannelsesprram for introduktionsstilling i Onkoli. Hoveduddannelsen har en varighed på 60 måneder. den periode skal den uddannelsessøgende opnå en bred vifte af kompetencer inden for de 7 lægeroller, der fremgår af målbeskrivelsen. For at opnå disse, skal den uddannelsessøgende opnå indsigt i færdigheder med alle væsentlige aspekter af klinisk onkoli såvel som en del medicinske kompetencer. Der lægges vægt på, at der i hoveduddannelsen opnås indsigt færdigheder i samtlige onkoliske (ikke-kirurgiske) behandlingsmetoder. Dette opnås ved, at den uddannelsessøgende i sin ansættelse har funktion/tilknyttes den højtspecialiserede onkoliske afdelings forskellige afsnit grupper i veldefinerede perioder. Uddannende afdelinger Læs generelle forhold under afdelingens hjemmeside. Onkolisk afdeling D, Århus https://www.sundhed.dk/profil.aspx?id= ntroprram: Ved ansættelsen gennemføres et introduktionsprram af 7 hverdages varighed (inkl. evt. sygehusintroduktion). Prrammet omfatter: 2 dags generel introduktion på Århus Sygehus (varetages af sygehusadministrationen) Minimum 5 dages introduktion i afdelingen. Disse vil være i form af føl -funktion i ambulatorium på stuegang, der vil i 4 dage være ca. 2 timers undervisning i onkoliske procedurer behandlinger. Vagtberedskab: den første ansættelsesmåned vil den uddannelsessøgende være fritaget for vagt. introduktionsansættelsen første år som hoveduddannelsen fungerer lægen som forvagt, resten af forløbene som bagvagt. Cirkulation: ntroduktionsuddannelsen fordeles således: 5 måneders ophold på 2 af de 4 grupper på Onkolisk afdeling. 2 måneder som feltlæge i stråleterapien Vedr. gruppefordeling, se afdelingens hjemmeside Undervisning forskning: Supplerende til den daglige supervision, deltager den uddannelsessøgende i afdelingens formaliserede undervisningsprram, der omfatter: Onsdag morgen kl , fælles undervisning for alle afdelingens læger. Èn gang om måneden erstattes denne af fælles staff-meeting for hele Århus Sygehus. 3. tirsdag i måneden kl , gruppevis undervisning i de tilknyttede kræftsygdomme, herunder orientering om afdelingens forskningsprotokoller. 4. onsdag i måneden kl , læsegruppe for afdelingens yngre læger. 5 seancer i psykolisk erfaringsudveksling under supervision af afdelingens psykol. Hver tirsdag, torsdag fredag morgen-ti-minutter umiddelbart efter morgenkonferencen, hvor et emne, en patient-case eller en artikel gennemgås. Der afholdes ugentlige tværfaglige konferencer (mamma-, lunge-, colo-rektal/anal-, lever-, gynækoli, uroli-, sarkom-, lymfom-, hoved-hals- neurokonferencer). Der er god tradition for forskning på afdelingen til stadighed ca. 20 Ph.d.-studerende. Onkolisk afdeling D, Aalborg https://www.sundhed.dk/profil.aspx?id= ntroprram: ntroduktion til afdelingen ( evt. sygehuset) foregår de første 5 hverdage. Efterfølgende vil der i resten af den første måned være ca. 5 dage med dobbeltfunktioner/supervision. Ved skift mellem grupperne vil der ligeledes være afsat dage til dobbeltfunktion/supervision. Uddannelsesprram for introduktionsuddannelse i Klinisk Onkoli, Region Nord

5 Side 5 Vagtberedskab: Den første måned er vagtfri. Der er 2 holdsdrift, forvagt med vagt fra vagtværelse bagvagt med tilkaldevagt. Forvagter dækkes af læger i introduktionsuddannelse fase af hoveduddannelse samt læger i uklassificerede stillinger eventuelt vikarer. Bagvagten dækkes af læger i fase af hoveduddannelsen afdelingslæger samt vikarer for overlæger. Cirkulation: ntroduktionslægen cirkuler mellem de to grupper stråletereapien Undervisning forskning: Supplerende til den daglige supervision, deltager den uddannelsessøgende i afdelingens formaliserede undervisningsprram, der omfatter: Tirsdage morgen kl , fælles undervisning for alle afdelingens læger. semestermånederne erstattes denne af staff-meeting hver anden uge. Hver onsdag morgen journal club med gennemgang af artikel eller interessant patient case Sidste onsdag i måneden kl protokolmøde med gennemgang af forskningsprotokoller. 1-2 gange pr semester eftermiddagsundervisning 1. mandag i måneden kl supervision af yngre læger ved afdelingens psykol. En gang årligt 1-dags kommunikationskursus for yngre læger ved afdelingens psykol Der afholdes ugentlige tværfaglige konferencer (mamma-, lunge-, nedre G-, øvre G-, gynækoli, uroli-, lymfom-, hoved-hals- neurokonferencer). Der er aktuelt flere Ph.d. studerende tilknyttet onkolisk afdeling, forskning er en god mulighed i afdelingen. Medicinsk afdeling, Viborg https://www.sundhed.dk/profil.aspx?id= Der findes flg. sengeafsnit: kardioli koronarafsnit onkoli hæmatoli gastroenteroli/hepatoli, rheumatoli infektionsmedicin nefroli endokrinoli medicinsk modtageafsnit (MMA) dialyseafdeling intensiv afdeling Afdelingens onkoliske afsnit forestår medicinsk behandling af småcellet lungecancer, coloncancer mammacancer. Udredning anden behandling af mammacancer foregår så i tværfagligt sam via stedets Mammacenter. Herudover forestår afdelingen primær udredning indenfor de fleste andre onkoliske lidelser samt opfølgende palliativ behandling. Der er ikke strålebehandlingsfunktion på stedet. ntroprram: 1.dag: Kl ca generel introduktion i sygehusledelsen. Lægen vil herefter mødes med sin vejleder (hentes i mødelokalet) starte afdelingsintroduktion dag: Rundvisning i afdelingen. ntroduktion til de arbejdsfunktioner afsnit, der indgår i stillingen. Samtale med den uddannelsesansvarlige overlæge ledende overlæge. ntroduktionssamtale med vejleder med udlse af personlig uddannelsesplan. ntroduktion til sekretariatsfunktion T funktioner dag: Følgevagt. Stuegang i eget afsnit med supervision. Vagtberedskab: Lægen vil indgå i forvagtsfunktionen, med vagt på tjenestestedet. De to første uger vil være uden aften/nattevagt. Cirkulation: De 6 måneders ansættelse fordeles således: Teamtilknytning: Lægen tilknyttes den funktionsbærende enhed i onkoli/hæmatoli i 6 mdr., En del kompetencer vil primært erhverves i vagtfunktionen. Uddannelsesprram for introduktionsuddannelse i Klinisk Onkoli, Region Nord

6 Side 6 Vagtfunktion: Undervisning forskning: Supplerende til den daglige supervision deltager lægen i afdelingens formaliserede uddannelsesprram, der opfatter: Afdelingsundervisning mandag + tirsdag + torsdag kl , samt onsdage kl Lægemøde fredag kl Staff-meeting onsdag kl , 1-2 gange pr. måned Sygehus kursusundervisning: Sygehuset tilbyder deltagelse i diverse faglige tekniske kurser via interne prram, der offentliggøres hver 6. mdr. Forskningsforum, med. afd. 1.tirsdag hver måned kl Afdelingen deltager som anført bredt i speciallægeuddannelsen, der er to postgraduate kliniske lektorer ansat i afdelingen. Afdelingens uddannelsesansvarlige overlæge er ansat 50 % til varetagelse af speciallægeuddannelsen. Ud over speciallægeuddannelse deltager afdelingen i prægraduat undervisning af medicinstuderende fra Århus Universitet på 3. semester. To af afdelingens overlæger er ansat som kliniske lektorer ved Århus Universitet. Der foregår løbende forskning i afdelingen flere specialer deltager i multicenterundersøgelser. Der er udgået flere Ph.d.-afhandlinger fra afdelingen. Der er stort ønske om at ansatte læger starter deltager i forskningsaktivitet. En del af kompetencerne vil erhverves gennem vagtfunktionen. Medicinsk afdeling, Herning https://www.sundhed.dk/profil.aspx?id= # ntroprram: Der gennemføres et introduktionsprram af 1-2 ugers varighed (inkl. sygehusintroduktion). Ud over rundvisning orientering om afdelingen gennemgås emner relateret til modtagelse håndtering af afdelingens specialepatienter. Desuden følgestuegang på eget afsnit. Vagtberedskab: Lægen vil indgå i forvagtsfunktionen, med vagt på tjenestestedet. De to første uger vil være uden aften/nattevagt. Der er bagvagt i bunden vagt, medicinsk kardiolisk overlægeberedskabsvagt til stede til kl 18. Mellemvagten går nødvendige tilsyn på onkolisk sengeafsnit efter kl. 15. Cirkulation: løbet af de 6 måneders ansættelse vil -lægen have tilknytning den onkolisk ambulatoriefunktion. Undervisning forskning: Den uddannelsessøgende deltager i afdelingens formaliserede undervisningsprram, forventes så selv at bidrage: Mandag morgen kl , fælles undervisning for af afdelingens yngre læger. Case-baseret. Fredag morgen kl , undervisning i udvalgte intern medicinske emner ved speciallæger. 1. onsdag i hver måned kl , fællesundervisnig for alle yngre læge på hospitalet i udvalgte, brede emner. 2. onsdag i hver måned kl fælles staff-meeting for hele Hospitalet Afdelingen har kardiolisk forskningsafsnit har for tiden en HU-læge i delestilling med Ph.D-forløb. Der er udgået flere Ph.D afhandlinger fra afdelingen. Afdelingen deltager desuden løbende i multicenterundersøgelser andre forskningsprojekter inden for flere specialer. Yngre læger opfordres til at deltage i forskningsaktiviteter. Uddannelsesprram for introduktionsuddannelse i Klinisk Onkoli, Region Nord

7 Side 7 Opnåelse af kompetencer. ntroduktionsuddannelsen i Region Nord kan opdeles i to faser: Medicinsk Onkolisk Radioterapeutisk Onkolisk Højre kolonne i kompetencelisten nedenfor angiver den fase, hvorunder relevant kompetence senest bør opnås. : 6 mdr. på en onkolisk stamafdeling eller medicinsk afdeling med onkolisk funktion : 6 mdr. en onkolisk stamafdeling ntroduktionsuddannelsen 1 Medicinsk ekspert 1.1 Generelle kliniske kompetencer Optage onkolisk orienteret anamnese, som er fyldestgørende i relation til patientens problemer på biomedicinske, sociale psykoliske områder svarende til god medicinsk standard /eller /eller Gennemføre onkolisk orienteret objektiv undersøgelse, der opfylder kravene til god medicinsk standard Fortolke anvende de opnåede data i patientbehandlingen, herunder at opstille en problemorienteret undersøgelsesplan, angive sandsynlig diagnose motivere differentialdiagnose(r) /eller Træffe kliniske beslutninger på en måde der opfylder kravene til god medicinsk standard, herunder anvende afdelingens retningslinier følge principper for Evidence Based Medicine (EBM) Afdelingsundervisni ng Uddannelsesprram for introduktionsuddannelse i Klinisk Onkoli, Region Nord

8 Side Tumorbioli diagnostik Redegøre for basale molekylærbioliske processer ved udvikling af kræft de hyppigste kræftformers vækst metastasering Anvende basale diagnostiske terapeutiske procedurer med udgangspunkt i kræfttypernes naturhistorie, fx forskellige slags radioliske undersøgelser, ultralyd laboratoriediagnostik Selvstændigt at udrede stadieinddele almindelige former for kræft, fx bryst, tarm lungekræft 1.3 Kræftbehandling Redegøre for bioliske effekter af ioniserende stråling Redegøre for fraktioneringsmønstres effekt på væv Redegøre for de almindeligste tidlige sene strålekomplikationer i relation til fraktioneringsmønstre Redegøre for principper indikationer for strålebehandling med kurativt palliativt sigte På et basalt niveau at planlægge udføre radioterapi, fx af knlemetastaser Redegøre for basale cellekinetiske farmakoliske principper for behandling med hormon cytostatika ved kræftsygdom Planlægge, dosere administrere hyppigt anvendte cytostatika, herunder at varetage Uddannelsesprram for introduktionsuddannelse i Klinisk Onkoli, Region Nord

9 Side 9 interaktion med andre stoffer På basalt niveau kende indikationer mål for medicinsk antineoplastisk behandling Kunne vurdere patientens komorbide tilstand mhp. risici/benefit ved systemisk antineoplastisk behandling Understøttende lindrende behandling Redegøre for kirurgiske, medicinske radioterapeutiske behandlingsmodaliteters rolle for understøttende lindrende behandling samt principper for rehabilitering Diagnosticere behandle de almindeligst forekommende komplikationer til kræft den antineoplastiske behandling 2 Kommunikator 2.1 Optage en specialespecifik anamnese, som er fyldestgørende i relation til patienters problemer på medicinske, sociale psykoliske områder (F.eks. mini-cex) 2.2 ndhente anvende oplysning om den enkelte patients evne indstilling til at gennemføre en behandling 2.3 Gennemføre samtaler med pårørende i forbindelse med dødsfald Kursus (F.eks. mini-cex) Uddannelsesprram for introduktionsuddannelse i Klinisk Onkoli, Region Nord

10 Side På et basalt niveau mundtlig skriftlig forelægge problemstillinger for kolleger andet sundhedspersonale, således at dette kan lægges til grund for relevante beslutninger, herunder ved konference med patolisk anatomi klinisk biokemi billeddiagnostik kirurgi 2.5 Udføre basale kommunikationsopgaver i forbindelse med patienters deltagelse i kliniske trials i henhold til retningslinier for good clinical practice Kursus (360- graders evaluering) (f.eks.mini-cex) 3 Samr 3.1 ndgå i tværfaglige teams 360-graders evaluering 3.2 Sam med patient pårørende i fastlæggelse af undersøgelses- behandlingsplaner 4 Leder/Administrator 4.1 Lede et vagthold ved modtagelse af akut patient, herunder erkende egen formåen tilkalde fornøden hjælp Opgave (Lede et vagthold ved modtagelse af akut patient) Bedømmelse af opgave 4.2 Redegøre for relevant lovgivning regler med relevans for det onkoliske speciale 5 Sundhedsfremmer 5.1 nformere rådgive patienter personale inden for simplere onkoliske spørgsmål, fx rygning, soldyrkning ol. Uddannelsesprram for introduktionsuddannelse i Klinisk Onkoli, Region Nord

11 Side 11 6 Akademiker 6.1 Foretage litteratursøgning Opgave Bedømmelse af opgave 6.2 Kritisk at vurdere videnskabelig litteratur lærebøger Opgave Bedømmelse af opgave 6.3 Anvende basale principper i den medicinske statistik basale principper i klinisk epidemioli 6.4 Formidle et simpelt videnskabeligt budskab til kolleger, fx ved at holde et mindre videnskabeligt indlæg 6.5 Deltage i gennemførelsen af kliniske forsøg enten som medr i nationale kooperative grupper eller i forbindelse med simple afdelingsrelaterede protokoller Opgave Opgave Opgave Bedømmelse af opgave Bedømmelse af opgave (F.eks. mini- CEX) 7 Professionel 7.1 Bedømme egen faglig formåen åbent at tilkendegive grænser for samme opsøge assistance ved behov 360-graders evaluering 7.2 Tage initiativ til egen faglig udvikling dokumentere egen læring 7.3 Redegøre for afdelingens politik rutine vedr. utilsigtede hændelser alvorlige fejl, reflektere kritisk over egne handlinger, håndtere situationer, hvor der er begået fejl eller utilsigtede hændelser. 360-graders evaluering struktureret 7.4 Danne sig et overblik over den ukomplicerede onkoliske patient i den aktuelle situation at fremdrage det væsentlige 7.5 dentificere symptomer på stress angive effekter af positiv negativ stress 360-graders evaluering struktureret Uddannelsesprram for introduktionsuddannelse i Klinisk Onkoli, Region Nord

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Godkendt den 1. marts i DRRLV Klinisk

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Onkologi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Onkologi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Onkologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Klinisk Onkologi december 2013 1 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk onkologi Redaktion

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere

Uddannelsesprogram. For hoveduddannelsesstilling i. Intern Medicin: Geriatri

Uddannelsesprogram. For hoveduddannelsesstilling i. Intern Medicin: Geriatri Uddannelsesprogram For hoveduddannelsesstilling i Intern Medicin: Geriatri Geriatrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Klinik Medicin, Sygehus Vendsyssel Målbeskrivelse 2013 Godkendt 3. juli 2015

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Intern medicin Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 07.01.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR KIRURGISK INTRODUKTIONSSTILLING. PÅ PLASTIKKIRURGISK AFDELING (Nørrebrogade) OG KIRURGISK AFDELING L (Tage Hansens Gade)

UDDANNELSESPROGRAM FOR KIRURGISK INTRODUKTIONSSTILLING. PÅ PLASTIKKIRURGISK AFDELING (Nørrebrogade) OG KIRURGISK AFDELING L (Tage Hansens Gade) UDDANNELSESPROGRAM FOR KIRURGISK INTRODUKTIONSSTILLING PÅ PLASTIKKIRURGISK AFDELING (Nørrebrade) OG KIRURGISK AFDELING L (Tage Hansens Gade) ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL 1. Målsætning rammer Den etårige

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi. Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus. Revideret 01.02.2004

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi. Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus. Revideret 01.02.2004 Uddannelsesprram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus Revideret 01.02.2004 1 1. Indledning Specialet kirurgi omfatter undersøgelse, behandling kontrol af

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster Uddannelsesprogram for Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi Nykøbing Falster Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Afdelingsbeskrivelse 3. Præsentation af uddannelsesforløbet 4. Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Dermato-Venerologi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Dermato-Venerologi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Dermato-Venerologi Sundhedsstyrelsen Dansk Dermatologisk Selskab Januar 2004 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Beskrivelse af specialet 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Samfundsmedicin Januar 2004 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning 3 Ansættelsessteder

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt.

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. Uddannelsesprram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. 1 Præsentation af Parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralsygehus Afdelingens organisation:

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Neurokirurgi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Neurokirurgi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Neurokirurgi Sundhedsstyrelsen Dansk Neurokirurgisk Selskab Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Specialet neurokirurgi 3 1.1.1 Neurokirurgi i

Læs mere

Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Godkendt den 4. december 2013 i DRRLV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens opbygning...4 2.1

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk Afdeling, Sønderborg Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings sammensætning:

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin 1 Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Øst Maj 2005, revideret februar 2010 Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i arbejdsmedicin, Region Øst, 1 maj 2005, revideret

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Farmakologi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Farmakologi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Farmakoli Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Klinisk Farmakoli April 2015 1 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i klinisk farmakoli Redaktion

Læs mere

Målbeskrivelser og logbøger;

Målbeskrivelser og logbøger; ISBN nr. 87-9109-7-6 Retningslinier for udfærdigelse af: Målbeskrivelser og logbøger; Den lægelige videreuddannelses kompetencemål, lærings- og evalueringsstrategier Sundhedsstyrelsen 2001 Forord Anbefalingerne

Læs mere

Bilag 4.2 !"# $% & ( ) * "+ 26-01-04 Side 1 af 57. Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord

Bilag 4.2 !# $% & ( ) * + 26-01-04 Side 1 af 57. Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord 26-01-04 Side 1 af 57 Bilag 4.2 Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord!"# $% & ' ( ) * "+ Hoveduddannelse ved Klinisk biokemisk Afdeling Århus Amtssygehus og Randers Centralsygehus 1. Indledning

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Sundhedsstyrelsen Dansk Ortopædisk Selskab Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Beskrivelse af specialet... 4 2. Uddannelsens

Læs mere

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate Side 1 af 18 i medicinsk uddannelse Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate kliniske lektorer, den Pædagogisk Udviklende Funktion, Region Øst og Kbh. Universitet sept. 2008.

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet og de involverede ansættelsessteder,

Læs mere

intern medicin:geriatri

intern medicin:geriatri Uddannelsesprram for Navn: intern medicin:geriatri ved Geriatrisk Afdeling, SHF Svendborg/Rudkøbing Medicinsk Afdeling, SHF Svendborg geriatrisk afdeling G, Odense Universitetshospital 1. Indledning Specialet

Læs mere

Indholdsfortegnelse: B. Præsentation af Rigshospitalet a. Præsentation af nefrologisk afdeling b. Præsentation af endokrinologisk klinik

Indholdsfortegnelse: B. Præsentation af Rigshospitalet a. Præsentation af nefrologisk afdeling b. Præsentation af endokrinologisk klinik Indholdsfortegnelse: A. Præsentation af Holbæk Sygehus a. De medicinske afdelinger på Holbæk Sygehus b. Præsentation af nefrologisk afsnit c. Præsentation af de øvrige medicinske afdelinger d. Vagtforhold

Læs mere

Uddannelsesprogram Speciallægeuddannelse i pædiatri. Hoveduddannelse. Blok 11

Uddannelsesprogram Speciallægeuddannelse i pædiatri. Hoveduddannelse. Blok 11 Uddannelsesprogram Speciallægeuddannelse i pædiatri Hoveduddannelse Blok 11 Ansættelsessteder: N: Neonatalafsnittet, Hvidovre Hospital, 6 mdr. H1: Børneafdelingen, Hvidovre Hospital, 12 mdr. H2: BørneUngeKlinikken,

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved Regionshospitalet, Viborg

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved Regionshospitalet, Viborg for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved Regionshospitalet, Viborg og Århus Universitetshospital, Skejby Juli 2007, hoveduddannelsen, gynækologi-obstetrik Viborg-Skejby side 1 af 51 sider Redaktionel

Læs mere

Bilag: Hjælpeskemaer til den individuelle uddannelsesplan

Bilag: Hjælpeskemaer til den individuelle uddannelsesplan Indholdsfortegnelse: A. Præsentation af Roskilde Sygehus a. Medicinsk afdeling på Roskilde Sygehus b. Præsentation af nefrologisk sektion c. Vagtforhold d. Arbejdstider e. Konferencer, undervisning og

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i intern medicin Holstebro Sygehus

Uddannelsesprogram for turnuslæger i intern medicin Holstebro Sygehus Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i intern medicin Holstebro Sygehus Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. Indholdet i uddannelsesprogrammet

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. Arbejds- og Miljømedicin. Region Nord

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. Arbejds- og Miljømedicin. Region Nord Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...1 1. Indledning... 2 1. Beskrivelse af det e speciale... 2 1.1.1 patientudredning...

Læs mere