Efter- og videreuddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efter- og videreuddannelse"

Transkript

1 Efter- og videreuddannelse Styrk dine kompetencer med en efteruddannelse fra Erhvervsakademi Sjælland

2 2 Friheden til at vælge I dit arbejdsliv, også i skiftet fra ét job til et andet, kan du få brug for at efteruddanne dig. Det kan være et enkelt kursus eller en hel uddannelse, du har behov for. Uanset hvad dit behov er, har du friheden til at vælge og sammensætte et forløb eller den uddannelse, som passer bedst til dig og den virksomhed, du måtte arbejde for. Erhvervsakademi Sjælland uddanner mennesker til job i erhvervslivet. Vi bidrager til vækst, udvikling og innovation i det regionale erhvervsliv, og vi har fokus på videndeling og på virksomhedernes behov. Både i relation til udvikling af nye uddannelsestilbud og i forbindelse med kvalitetssikring af de eksisterende, hvor virksomhedscases, praksis og relevans for erhvervslivet udgør et væsentligt omdrejningspunkt. Vi dækker hele regionen, og det er vores fremmeste mål at hjælpe dig og vores region med at få tilfredsstillet det behov for kompetenceudvikling, der løbende opstår. Ulla Skaarup Rektor Vi bidrager til vækst, innovation og udvikling i det regionale erhvervsliv

3 3 INDHOLD Velkommen til Erhvervsakademi Sjælland 4 Campusinformation 5 Akademiuddannelsen 7 Hvad er en akademiuddannelse? 7 Uddannelsens opbygning 7 Afgangsprojektet 8 Akademiuddannelser fagområder 9 Ledelse 9 Kommunikation og formidling 12 International handel og markedsføring 15 Økonomi og ressourcestyring 20 Finansiel rådgivning 23 Retail 26 Innovation, produkt og produktion 29 Informationsteknologi 33 Laboratorie- og bioteknologi 36 Ernæring 39 Hygiejne- og rengøringsteknik 42 Sundhedspraksis 45 Diplomuddannelsen 48 Hvad er en diplomuddannelse? 48 Uddannelsens opbygning 50 Afgangsprojektet 51 Diplomuddannelser fagområder 52 Diplom i ledelse 52 Diplom i bioteknologi, procesteknologi og kemi 56 For ledige 58 Andre kurser 59 International efteruddannelse 61

4 4 Velkommen til Erhvervsakademi Sjælland Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig uddannelsesinstitution, der udbyder erhvervsrettede videregående uddannelser i fem campusbyer på Sjælland. Byerne er Roskilde, Køge, Slagelse, Næstved og Nykøbing F. Uddannelserne spænder fra videregående fuldtidsuddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau til videregående efteruddannelse i form af akademi- og diplomuddannelser, hvorfra den studerende kan sammenstykke sit eget uddannelsesforløb som enkeltkurser eller vælge at tage en fuld uddannelse. Hver af de fem campusser har egen administration og selvstændige profil, mens rektoratet og efteruddannelsessekretariatet ligger i Køge, og den øverste myndighed er placeret i København i form af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Erhvervsakademi Sjællands uddannelser ligger inden for det merkantile, tekniske, it og sundhed. Det gælder for alle uddannelserne, at de er praksisorienterede og erhvervsrettede, og at der i undervisningen bliver inddraget relevante virksomhedscases og -projekter. Efteruddannelse Erhvervsakademi Sjælland efteruddannelsesaktiviteter fordeler sig på de fem campusser med hver deres efteruddannelsesprofil. Det gælder dog for alle aktiviteterne, at de udbygges og udvides efter behov. Udbuddet skræddersys i tæt samarbejde med virksomhederne og placeres også fysisk efter det behov, der løbende opstår. Det er kendetegnende for Erhvervsakademi Sjællands Center for efter- og videreuddannelse, at der er fokus på, at uddannelsesforløbene er fleksible og med størst muligt udbytte for den enkelte. Undervisningen tager ofte udgangspunkt i den studerendes erfaring og relaterer sig til den virkelighed vedkommende oplever eller på sigt vil komme til at opleve i sit arbejdsliv. Som uddannelsinstitution har Erhvervsakademi Sjællands Center for efter- og videreuddannelse som mål, at studerende via efteruddannelse hos Erhvervsakademi Sjælland kan give deres virksomheder og organisationer et ryk fremad. Uddannelse er ikke blot et gode for den enkelte studerende men også en investering for virksomheden. Erhvervsakademi Sjællands Center for Erhvervs- og videreuddannelse har fokus på, at viden og teori operationaliseres, fungerer i praksis og udmønter sig positivt på virksomhedens bundlinje. Samarbejde Et væsentligt træk ved Erhvervsakademi Sjællands virke er det tætte samarbejde med de andre uddannelsesinstitutioner og -partnere i regionen. På listen over samarbejdspartnere kan nævnes: Roskilde Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet, University College Sjælland, Center for Erhvervsrettede uddannelser, VEU Centre, Væksthus Sjælland, Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole, Næstved Handelsskole, SOSU Sjælland m.fl. Historie Erhvervsakademi Sjælland blev grundlagt i 2008 og udspringer af de videregående uddannelser, der tidligere var placeret på især handelsskolerne i regionen. Erhvervsakademiet er således en moderne konstruktion, der har rødder i institutioner, der ofte er mere end 100 år gamle. Det historiske udspring afspejler sig også i campusplaceringerne, der ofte ligger i umiddelbar nærhed af andre uddannelsesinstitutioner. I dag er Erhvervsakademi Sjælland landets femtestørste erhvervsakademi med mere end studerende.

5 5 Campusinformation CAMPUS ROSKILDE Campus Roskilde er Erhvervsakademi Sjællands nordligste og største campus. Campus Roskilde ligger 10 minutters gang fra Roskilde centrum og har gode busforbindelser. Campusset består af to adresser og er placeret i et område sammen med andre uddannelsesinstitutioner: Roskilde Handelsskole, Teknisk Skole og Uddannelsescentret i Roskilde. CAMPUS KØGE Campus Køge er Erhvervsakademi Sjællands østligste og næststørste campus. Campus Køge deler adresse med Køge Handelsskole på Lyngvej og har gode busforbindelser til Køge centrum. Campusset udbyder it- og merkantile uddannelser og har et internationalt fokus. Dertil kommer, at Erhvervsakademi Sjællands rektorat og Center for Efter- og Videreuddannelse ligger på Campus Køge. CAMPUS SLAGELSE Campus Slagelse er Erhvervsakademi Sjællands campus i vest. I 2012 fik Campus Slagelse samlet alle sine uddannelser under ét tag i nyistandsatte bygninger på Bredahlsgade 1, ti minutters gang fra Slagelse station og tæt på Selandia CEU. Campus Slagelse udbyder it-, tekniske og merkantile uddannelser. CAMPUS NÆSTVED Campus Næstved er Erhvervsakademi Sjællands campus centralt/sydligt i regionen. Campus Næstved fordeler sig over tre adresser og udbyder merkantile, tekniske og sundhedspraktiske uddannelser. På Handelsskolevej 3, hvor Campus Næstved deler adresser med ZBC, og Femøvej 3 ligger de merkantile og tekniske uddannelser, mens de sundhedspraktiske ligger på Troensevej 2. CAMPUS NYKØBING F Campus Nykøbing F er Erhvervsakademi Sjællands sydligste campus. Campus Nykøbing F fordeler sig over to adresser. Centralt i Nykøbing F, to minutters gang fra stationen, ligger Bispegade 5, der huser de merkantile uddannelser og deler adresse med bl.a. UCSJ. De tekniske uddannelser ligger i forbindelse med de tekniske uddannelser på CELF på Kringelborg Allé 7.

6 6

7 7 Hvad er en akademiuddannelse? En akademiuddannelse er en kort, videregående erhvervsrettet efteruddannelse på deltid for voksne. Uddannelsen er en bredt anerkendt uddannelse, som tager afsæt i den virkelige verdens behov, og som du kan bruge til at blive endnu bedre til dit fag og til at søge mod nye jobområder. Akademiuddannelsen rummer et meget bredt spektrum af uddannelsestilbud. Det betyder, at du kan plukke og sammensætte lige netop det uddannelsesforløb, der passer til dig, og i det tempo, der passer dig bedst. Uddannelsen er nøje tilpasset erhvervslivets krav til kompetencer og er samtidigt det oplagte valg for virksomheder, der ønsker at tilrettelægge skræddersyede uddannelsesforløb, som passer præcist til medarbejdernes og virksomhedens behov. Akademiuddannelsen svarer i niveau til den korte videregående erhvervsakademiuddannelse på fuld tid. Akademiuddannelsen er tilrettelagt sådan, at den kan tages ved siden af et fuldtidsjob. Har du ikke mod på, eller brug for, en hel akademiuddannelse, er der mulighed for at tage et enkelt fagmodul for at skærpe dine kompetencer på et bestemt område. Uddannelsens opbygning Akademiuddannelse OBLIGATORISKE MODULER VALGFRIE MODULER AFGANGSPROJEKT Obligatoriske moduler 2-3 moduler á Valgfrihed mellem modulerne på uddannelseslinjerne Hver uddannelseslinje består af seks moduler, som er fordelt på fem fagmoduler og et afsluttende projekt. På de forskellige linjer, vil der være obligatoriske moduler og valgmoduler, som varierer efter linjens overordnede tema. Som valgfrit modul kan du vælge alle de fag, der udbydes, dog undtagen det afsluttende projekt, som kun kan ligge som det sjette i modulrækkefølgen. Hvert modul tæller fem eller ti ECTS-point dvs. 60 ECTS points for den samlede uddannelse. Hvert modul afsluttes med en statskontrolleret eksamen. For at opnå en akademiuddannelse stilles der krav til sammensætningen af fag, men du kan også vælge at sammensætte dit helt eget uddannelsesforløb ved at tage en akademiuddannelse uden profil. Generelle adgangskrav på akademiuddannelsen En gymnasial uddannelse En relevant erhvervsuddannelse En relevant grunduddannelse for voksne (GVU) En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovennævnte 2 års relevant erhvervserfaring

8 8 Afgangsprojektet Det sidste skridt på vejen til en akademiuddannelse er dit afgangsprojekt. Når du har læst og bestået eksamen i de fem foregående fag, er du klar til at bruge dine nye kompetencer og udarbejde den skriftlige rapport, der er afslutningen på din uddannelse. I afgangsprojektet skal du vise din evne til metodisk og analytisk, at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks opgaveløsning inden for din valgte uddannelsesprofil. Undervisningsmodulets indhold Afgangsprojektet er en selvstændig arbejdsform med vejledning efter behov og skal indbefatte: Anvendelse af teorier, metoder og modeller på løsning af en kompleks praktisk problemstilling. Formulering og afgrænsning af problemstillingen inden for det valgte opgavefelt. Vurdering, valg og anvendelse af relevant faglig metode. Præsentation af problemstilling, metode, problemløsning og konklusion i rapportform Præsentation og fremlæggelse af hovedresultaterne af den skriftlige rapport samt indgåelse i en kvalificeret dialog omkring valg af problemstilling, metodemæssige overvejelser, løsningsforslag og konklusion ved det mundtlige forsvar. Når du har bestået dit afgangsprojekt, har du afsluttet din akademiuddannelse med eller uden profil. Uddannelsen er kompetencegivende, og du opnår for visse linjers vedkommende adgang til HD 2. del eller andre diplomuddannelser.

9 9 Akademiuddannelsen i ledelse Alle medarbejdere har brug for en god og kompetent ledelse. Hvad enten de arbejder i små teams eller store, internationale virksomheder. En akademiuddannelse i ledelse er din mulighed for at blive den bedst mulige leder. Til gavn for dine medarbejdere såvel som for din personlige udvikling. Med uddannelsen får du de færdigheder, du skal bruge for at være en motiverende og effektiv leder. Du lærer, hvordan du mest formålstjenesteligt kan anvende dine ledelseskompetencer, når du samarbejder og kommunikerer med dine medarbejdere, og du får udviklet din personlige ledelsesstil. Uanset om du ønsker en lederstilling i et mindre projektteam eller en stor international virksomhed eller allerede er leder det givne sted understøtter akademiuddannelsen i ledelse dine praktiske, organisatoriske og strategiske lederevner. Uddannelsen giver dig overblikket til at analysere, planlægge og udføre ledelse. Både når det gælder hverdagen, perioder med organisatoriske forandringer og ved generel strategisk udvikling af virksomheden. Akademiuddannelsen i ledelse OBLIGATORISKE MODULER Ledelse i praksis Organisation og arbejdspsykologi Det strategiske lederskab VALGFRIE MODULER Valgfrie moduler á 5 eller 10 ECTS svarende til 20 ECTS-point AFGANGSPROJEKT

10 10 Ledelse i praksis Obligatorisk modul (10 ECTS) Kommunikation, psykologi og overblik er nogle af de kompetencer, du får brug for, når du skal lede dine medarbejdere gennem en travl og udfordrende hverdag. Med faget Ledelse i praksis dygtiggør du dig som leder og høster masser af ny viden. Ledelse i praksis giver dig indsigt i, hvad der driver dig som leder, hvordan det påvirker den måde, du leder på, og dermed også dine medarbejdere. Du får konkrete værktøjer, der kan hjælpe dig til at se og analysere problemstillinger fra flere vinkler og på baggrund heraf opstille begrundede forslag til løsninger og handlinger. Ledelse i praksis skaber læring, der kan gøre dig til en mere helstøbt leder, og du får koblet din egen personlige lederudvikling med værktøjer til at lede dine medarbejdere. På Ledelse i praksis lærer du om virkemidler inden for det pædagogiske og følelsesmæssige felt, som har betydning for dine medarbejderes læring og udvikling. Både kommunikationens betydning inden for strategisk ledelse og de tilknyttede psykologiske aspekter berøres, og du får et overblik over de forventninger, som både medarbejdere og andre ledere har til din praktiske udførelse af lederrollen. Ledelsesteori Personlig ledelsesstil Lærings- og udviklingsprocesser Konflikthåndtering Kommunikation Psykologiske aspekter Organisation og arbejdspsykologi Obligatorisk modul (10 ECTS) At skabe vedvarende forandringer og udvikling er en kunst i sig selv. Overblik og forståelse for organisationens sammensætning er grundlæggende faktorer for at sno sig gennem problemstillingerne og dermed opnå de fastlagte mål. Med modulet organisation og arbejdspsykologi sikrer du dig en fundamental viden om organisations- og virksomhedsstruktur, kultur og værdier, og du får viden om samspillet mellem organisationen og omgivelserne. Du får desuden kendskab til organisationsstrukturen og hvilke styringsprocesser, der er på spil, når der skal skabes forandringer og organisationsudvikling, der varer ved. Undervisningen giver dig indblik i ledelse, og du får forståelse for gruppedannelser, gruppeprocesser og lærer at analysere konflikter. Du bliver klogere på samfunds-, virksomheds- og subkulturer, og hvilken betydning de har, ligesom du får en række strategiske værktøjer, du kan bruge til at afdække den strategiske situation og finde udviklingsmuligheder. Organisations- og virksomhedsstruktur Kultur, vision og værdier Samfunds- virksomheds- og subkulturer Projektstyring Styringsprocesser Det strategiske lederskab Obligatorisk modul (10 ECTS) Misforståelser og konflikter er en del af dagligdagen for mange ledere og medarbejdere. Det er med til at dræne energier og ineffektivisere de menneskelige ressourcer. Hvis tid er penge for din organisation, så er det nu du skal have styr på både ledelsesteorier og -værktøjer. Lederskabsmodulet er for dig, der gerne vil dygtiggøres i lederskab, strategisk kompetenceudvikling, coaching og sparring. Du får tilegnet dig specifikke ledelsesværktøjer til at besejre små som store udfordringer, og du vil blive en mere sikker og kompetent leder. Modulet tager dig med ind i en verden af ledelsesformer og -stile. Du bliver i stand til at lede efter en strategi, der tager udgangspunkt i analysering af organisationens kultur og værdier, samt mission og vision. Endvidere tilegner du dig også viden om forandrings- og kvalitetsledelse, innovations- og salgsledelse, samt politisk ledelse. Ledelsesteorier og værktøjer Lederskab Strategisk kompetenceudvikling Coaching Ledelsesformer og lederstile Organisationens kultur, vision, mission og værdier

11 11 VALGFRIE MODULER Akademiuddannelsen i ledelse: Coaching i organisation (10 ECTS) Human Resource Management (10 ECTS) LEAN ledelse i praksis (10 ECTS) Personalejura (10 ECTS). Projektstyring i praksis (10 ECTS) Coaching og konflikthåndtering (10 ECTS) Forandringsledelse (10 ECTS) Mediation (10 ECTS) Filosofi i ledelse (10 ECTS) Arbejdsmiljø (10 ECTS) Arbejdsmiljøledelse (10 ECTS) Interkulturel ledelse og samarbejdsprocesser (10 ECTS) Ledelse der skaber social kapital (5 ECTS) Ledernes forretningsforståelse (10 ECTS) Positiv psykologi i ledelse (5 ECTS) Positiv psykologi i organisationen (5 ECTS) Procesfacilitering (5 ECTS) Teamledelse (5 ECTS) Grundlæggende bestyrelsesansvar (5 ECTS) Udvidet bestyrelsesansvar (5 ECTS) Læs mere på

12 12 Akademiuddannelsen i kommunikation og formidling Man må skille sig ud for at blive hørt. Sådan er præmisserne i den verden, som virksomheder i dag skal kommunikere i. Virksomheder skal forholde sig til en lang række forskellige interessenter, der alle kræver deres egen vinkel på det samme budskab en opgave, der kræver overblik og indblik. Værdifulde kommunikationsmedarbejdere og -konsulenter forstår at kommunikere et budskab klart og præcist til bestemte målgrupper, og kan sætte kommunikationen ind i en større sammenhæng. De evner kan du få med efteruddannelse inden for kommunikation og formidling. En akademiuddannelse i kommunikation og formidling vil give dig et overblik over de forskellige former for kommunikation en virksomhed skal håndtere både internt og eksternt. Med videreuddannelse inden for kommunikation og formidling bliver du klædt på til at analysere, planlægge og gennemføre større kommunikationsopgaver. Det betyder, at du: Bliver i stand til selvstændigt og professionelt at håndtere skriftlige, mundtlige og digitale kommunikationsopgaver. Lærer om de forskellige interessenter, en virksomhed kan have, og om principperne for hvad og hvordan, der skal kommunikeres med de enkelte målgrupper. Får indføring i de særlige forhold, der gør sig gældende for eksempelvis kommunikation på hjemmesider. Får forståelse for de organisatoriske, økonomiske og samfundsmæssige forhold, der har betydning for kommunikation. Akademiuddannelsen i kommunikation og formidling OBLIGATORISKE MODULER VALGFRIE MODULER AFGANGSPROJEKT Kommunikation i praksis Strategisk kommunikation Valgfrie moduler á 5 eller svarende til 30 ECTS-point

13 13 Kommunikation i praksis Obligatorisk modul (10 ECTS) Slå igennem med dit budskab og bliv hørt, set og læst! Vi kan alle lære at blive bedre til at kommunikere og få vores budskab igennem. Kommunikation i praksis handler om kommunikationens psykologi, sprog og forholdet mellem modtager og afsender. Du lærer at bruge effektive planlægnings- og formidlingsværktøjer, så du kan planlægge og udføre både intern og ekstern kommunikation. Du får kompetencerne til selvstændigt at udføre verbale, skriftlige og digitale kommunikationsopgaver på et professionelt niveau. Kommunikationspsykologi og -modeller Planlægnings- og formidlingsværtøjer Kommunikationsopgaven i praksis. Strategisk kommunikation Obligatorisk modul (10 ECTS) Bliv kommunikatør på et professionelt niveau og vær med til at løse spændende kommunikative opgaver i et nationalt såvel som et internationalt erhvervsmiljø. Med Strategisk kommunikation bliver du rustet til professionelt og selvstændigt at løfte virksomhedens kommunikationsindsats, så jeres budskaber når målgrupperne. Netop Strategisk kommunikation er i højsædet, når du lærer at analysere virksomhedens vision, mål og strategier som grundlag for en kommunikationsstrategi. Du får redskaberne til at sikre professionel, målrettet og effektiv kommunikation både eksternt og internt på din arbejdsplads. Det kommunikative arbejdsfelt Kommunikationsanalyse Kommunikationsplanlægning.

14 14 VALGFRIE MODULER Akademiuddannelsen i kommunikation og formidling: Online kommunikation (10 ECTS) Global kommunikation (5 ECTS) Sociale medier (10 ECTS) Præsentationsteknik (5 ECTS) Fundraising i praksis (10 ECTS) Strategisk fundraising (10 ECTS) Pressehåndtering i praksis (10 ECTS) Skriftlig kommunikation (5 ECTS) Læs mere på

15 15 Akademiuddannelsen i international handel og markedsføring Med en akademiuddannelse i international handel og markedsføring får du en uddannelse, der er rettet mod jobfunktioner inden for salg og marketing både nationalt og internationalt. Uddannelsen i international handel og markedsføring tager udgangspunkt i virksomhedens behov for, at indsamle tendenser på markedet og stimulere kundernes efterspørgsel. Du får viden og kompetencer, der sætter dig i stand til at analysere, planlægge og gennemføre målrettede salgs- og markedsføringsaktiviteter. Du lærer, at: Analysere, planlægge og gennemføre løsninger, der vedrører international handel og markedsføring i private og offentlige virksomheder. Kombinere din viden om organisatoriske, økonomiske og samfundsmæssige forhold med teoretiske metoder og praktiske overvejelser i et globalt marked. Skabe de bedste muligheder for salg af produkter til kunder på både business-to-business- og business-toconsumer-markedet. Og du får indblik i markedsføringens rolle i virksomheder og i de aktuelle udviklingstendenser inden for feltet.

16 16 Akademiuddannelsen i international handel og markedsføring - Salgsprofil Du kan vælge at tilrettelægge din akademiuddannelse i international handel og markedsføring sådan, at den bliver med en salgsprofil. I dette tilfælde bliver der føjet yderligere to obligatoriske moduler til din uddannelse: Strategisk salg og Salgspsykologi og grundlæggende salg. Akademiuddannelsen i international handel og markedsføring Salgsprofil giver dig et grundfundament inden for afsætningsstrategi og markedsføring med fokus på salget. Du får færdigheder og kompetencer i de strategiske, taktiske og operationelle markedsføringsopgaver, samt lærer at håndtere salgssituationer gennem anvendelse af centrale salgsteknikker, viden om salgspsykologi, salgsplanlægning og strategisk salg. Vælger du salgsprofilen, bliver dine valgfrie moduler tilsvarende færre. Ved salgsprofilen skal du dække 10 ECTS i stedet for 30 ECTS med valgfrie moduler. Akademiuddannelsen i international handel og markedsføring OBLIGATORISKE MODULER VALGFRIE MODULER AFGANGSPROJEKT SALGSPROFIL Afsætningsstrategi Markedsføring Strategisk salg Salgspsykologi og grundlæggende salg Valgfrie moduler á svarende til 30 ECTS-point Valgfrie moduler á svarende til

17 17 Afsætningsstrategi Obligatorisk modul (10 ECTS) Få styr på virksomhedens kunder og deres købsadfærd og bliv bedre rustet til at sælge virksomhedens produkter via strategisk planlægning. Afsætningsstrategi er faget for dig, der gerne vil arbejde med virksomhedens markedsføring på strategisk niveau. Afsætning giver dig overblikket over, hvordan markedsføring, strategisk planlægning, konkurrentanalyse og segmentering kan spille sammen og styrke salget af virksomhedens produkter. Markedsføring Strategisk planlægning Konkurrenceforhold Købsadfærd Markedsføring Obligatorisk modul (10 ECTS) Markedsføring ruster dig til at arbejde effektivt med markedsføringsaktiviteter i dagligdagen. Med faget Markedsføring opnår du en markedsføringsmæssig kompetence til at analysere markedssituationen og planlægge den rette markedsføringsstrategi. Der tages udgangspunkt i grundlæggende forhold, begreber, modeller og værktøjer, således at du i praksis kan analysere, planlægge og gennemføre virksomhedens nationale og internationale markedsføringsaktiviteter. Virksomhedens internationalisering Markedsanalyse og prognoser Parameteranvendelse Markedsføringsplanlægning.

18 18 Salgspsykologi og grundlæggende salg Obligatorisk modul (10 ECTS) Dine kunder er din forretning! Få indblik i salgsstrategier og forskellige former for kundeadfærd og hjælp dine salgsresultater på vej. Med faget Salgspsykologi og grundlæggende salg opnår du en forståelse af grundlæggende salgspsykologi og kompetence til selvstændigt at agere i forhold til forskellig kundeadfærd og tilpasse egen adfærd og kommunikation til forskellige kundetyper for derved at opnå bedre salgsresultater. Deltagelse i faget vil give dig en forståelse for vigtigheden af planlægning, og færdigheder i at anvende konkrete værktøjer til at planlægge og prioritere din tid effektivt og forebygge negativ stress i salgsarbejdet. Persontyper og adfærdsforståelse Salgs- og kommunikationsstrategier Argumentationsstrategier Argumentationsteknikker Tillidsskabende kommunikation Planlægning og prioritering Stresshåndtering Strategisk salg Obligatorisk modul (10 ECTS) Med fagmodulet Strategisk salg får du en bred indføring i salgsverdenen og får styr på planlægning af salget og salgsledelse, så du kan gennemføre salg med succes. Strategisk salg giver dig kompetencer til selvstændigt at lede, analysere, tilrettelægge og gennemføre salg på strategisk niveau. Du får færdigheder i styring af kilderne til og antallet af leads (kundeemner), salgsledelse, samt key account management. Hertil kommer viden om, samt forståelse for, indkøbsstrategi og risikostyring i salgsindsatsen.

19 19 VALGFRIE MODULER Akademiuddannelsen i international handel og markedsføring International markedsføring og -analyse (10 ECTS) Erhvervsret (10 ECTS) Digital markedsføring (10 ECTS) E-handel (10 ECTS) Læs mere på

20 20 Akademiuddannelsen i økonomi og ressourcestyring Det er vigtigt for alle virksomheder, at have styr på økonomi og regnskab uanset virksomhedens størrelse og branche. Akademiuddannelsen i økonomi og ressourcestyring fokuserer på at tilføre dig kompetencer inden for såvel intern som ekstern økonomistyring. Talmæssigt overblik, samt evnen til at foretage grundige analyser gør dig i stand til, at medvirke til at træffe beslutninger der har med virksomhedens økonomi at gøre. I løbet af uddannelsen opnår du viden, færdigheder og kompetencer, der gør dig i stand til at forstå de fundamentale økonomiske sammenhænge i en virksomhed. Du lærer således at forstå forskellene og sammenhængene mellem indtjening, balancestruktur og likviditet, og i forlængelse heraf opnår du dybere viden om de enkelte elementer, der indgår i økonomistyringen. Akademiuddannelsen i økonomi og ressourcestyring OBLIGATORISKE MODULER VALGFRIE MODULER AFGANGSPROJEKT Erhvervsøkonomi Økonomistyring i praksis Valgfrie moduler á svarende til 30 ECTS-point

21 21 Erhvervsøkonomi Obligatorisk modul (10 ECTS) En sund virksomhed bygger på en sund økonomi. Erhvervsøkonomi giver dig en helhedsopfattelse af virksomheders økonomi og de mange parametre der spiller ind på god økonomisk planlægning, analyse og opfølgning. Du får en kvalificeret økonomisk viden og kendskab til mange faktorers betydning og samspil. Afsætnings- og omkostningsforhold Optimering Budgettering Investering og finansiering Du lærer selvstændigt, at udarbejde de forskellige budgettyper, fremstille analyser på efterspørgsel, afsætning, konkurrenceforhold og omkostninger. Økonomistyring i praksis Obligatorisk modul (10 ECTS) Medarbejdere med kendskab til økonomi er altid efterspurgte, og med modulet Økonomistyring i praksis kan du blive en vigtig ressource for din virksomhed. Økonomistyring i praksis ruster dig til opgaver inden for økonomisk planlægning og -styring. Økonomistyring i praksis er modulet, hvor du omsætter din teoretiske viden fra Erhvervsøkonomi til praktisk anvendelse. Du lærer at se sammenhængene mellem de teoretiske modeller og praksis, at forklare totalbudgetter både verbalt og talmæssigt, at anvende nøgletal til at styre efter og at forholde teori og metode til de beslutninger, du skal tage i praksis. Fra teori til praksis Budget og budgetkontrol Intern økonomirapportering Investering Finansiering

22 22 VALGFRIE MODULER Akademiuddannelsen i økonomi og ressourcestyring Regneark til økonomistyring (10 ECTS) Global økonomi (10 ECTS) Statistik (10 ECTS) Læs mere på

23 23 Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning Daglig kontakt med kunder i pengeinstitutter, revisionsfirmaer og realkreditinstitutter stiller krav om imødekommende og ansvarlig rådgivning. Det samme gælder inden for ejendomsadministration og i ejendomsmæglerbranchen. Det kræver forståelse og indsigt i økonomi og finansiering, og den indsigt og forståelse får du med en akademiuddannelse i finansiel rådgivning. En uddannelse i finansiel rådgivning klæder dig på til et job inden for investering og finansiering og kvalificerer dig til selvstændigt at analysere, planlægge og gennemføre løsninger inden for området. Med en efteruddannelse i finansiel rådgivning får du et fagligt og metodisk grundlag for analyse af finansielle problemstillinger. Akademiuddannelsen er skabt i samarbejde med Realkreditrådet, Forsikring og Pension, Dansk Ejendomsmæglerforening, Ejendomsforeningen Danmark, Foreningen Registrerede Revisorer og Finansrådet og er dermed tilpasset branchens behov. Uddannelsen er desuden den naturlige studiemæssige overbygning på en basisuddannelse inden for den finansielle sektor (Finansuddannelsen). Har du gennemført en akademiuddannelse i finansiel rådgivning, har du fremadrettet mulighed for at blive certificeret som finansiel rådgiver, eller for at tage uddannelsen til ejendomsmægler. og opbygning Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning OBLIGATORISKE MODULER VALGFRIE MODULER AFGANGSPROJEKT Erhvervsjura i den finansielle sektor, Samfundsøkonomi Valgfrie moduler á 15 ECTS-point svarende til 30- ECTS-point

24 24 Erhvervsjura i den finansielle sektor Obligatorisk modul (10 ECTS) Det er målet med undervisningen, at du via et grundlæggende kendskab til centrale juridiske emner bliver i stand til selv at give løsningsforslag på diverse juridiske problemstillinger i relation til den relevante finansielle rådgivning og bibringes en forståelse for grundlæggende retsprincipper. Der lægges vægt på, at du tilegner dig en juridisk metode, så du bliver i stand til også i fremtiden, at analysere og anvende ny lovgivning og praksis, hvilket gør dig i stand til: At forebygge eventuelle juridiske problemer i forbindelse med den finansielle rådgivning. At kunne afgøre, hvornår der bør indhentes anden sagkyndig bistand til løsning af en problemstilling. At kunne beskrive problemstillingen med de korrekte juridiske termer ved forelæggelse af problemstillingen for en sagkyndig ekspert. Undervisningen tager udgangspunkt i de behov, som forskellige modtagere af den finansielle rådgivning kan forventes at have eller få, og du får derved kendskab til de nødvendige juridiske aspekter forbundet med finansiel rådgivning inden for en bred vifte af juridiske emner. Samfundsøkonomi Obligatorisk modul (10 ECTS) Det er målet med faget at give dig viden om nationaløkonomiens grundlæggende begreber og teorier. Du får kendskab til de nationaløkonomiske sektorer og deres samspil, og du tilegner dig indsigt i såvel teorierne bag mikro- som makroøkonomi. Indsigten betyder, at du får en bred og nuanceret opfattelse af de nationaløkonomiske relationer, således at du bliver i stand til at beskrive, vurdere og inddrage påvirkningerne af f.eks. økonomiske, demografiske, miljømæssige og sociale forhold på både nationalt og globalt plan i den finansielle rådgivning. I mikroøkonomien lægges der vægt på en analyse af markedets rolle som allokeringsmekanisme. Endvidere fokuseres på offentlige myndigheders og internationale organisationers påvirkning af markedsøkonomien. Arbejdsmarkedet og boligmarkedet gives i denne sammenhæng en stor vægt. I makroøkonomien lægges der vægt på analyser af ligevægtsdannelsen på valutamarkeder, pengemarkeder, varemarkeder og arbejdsmarkeder samt samspillet mellem disse markeder. Endvidere fokuseres på den økonomiske politik og det internationale samarbejde om den økonomiske udvikling, samt på beskrivelse og vurdering af konjunkturudviklingen og den strukturelle udvikling. Undervisningen tager udgangspunkt i de behov, som forskellige modtagere af den finansielle rådgivning kan forventes at have eller få, hvorved du opnår kendskab til de nødvendige økonomiske og finansielle aspekter forbundet med finansiel rådgivning inden for et bredt spektrum af dagligdags emner.

Efter- og videreuddannelse

Efter- og videreuddannelse Efter- og videreuddannelse Styrk dine kompetencer med en efteruddannelse fra Erhvervsakademi Sjælland www.easj.dk 2 Friheden til at vælge I dit arbejdsliv, også i skiftet fra ét job til et andet, kan du

Læs mere

Februar 2011. Udarbejdet af Danmarks Erhvervsakademier. 20BStudieordning for. 21BAkademiuddannelsen (AU) i. 22BLedelse

Februar 2011. Udarbejdet af Danmarks Erhvervsakademier. 20BStudieordning for. 21BAkademiuddannelsen (AU) i. 22BLedelse Februar 2011 20BStudieordning for 21BAkademiuddannelsen (AU) i 22BLedelse Udarbejdet af Danmarks Erhvervsakademier Indholdsfortegnelse U1 ForordU... 2 U2 IndledningU... 3 U3 Fælles regler og retningslinjer

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Retail

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Retail September 2007 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Retail (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Indholdsfortegnelse 1 Forord... 2 2 Indledning... 3 3 Fælles regler og retningslinjer

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration HD Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper dine analytiske

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSERNE (au) 6-ugers forløb for ledige. Gratis efteruddannelse for nyledige på videregående niveau. www.eal.dk

AKADEMIUDDANNELSERNE (au) 6-ugers forløb for ledige. Gratis efteruddannelse for nyledige på videregående niveau. www.eal.dk AKADEMIUDDANNELSERNE (au) 6-ugers forløb for ledige Gratis efteruddannelse for nyledige på videregående niveau www.eal.dk Kurser fra Akademi- & merkonomuddannelser Fuldtidsuddannelse Kandidat Bachelor

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

www.eal.dk Se mere om akademiuddannelsen og de fag vi udbyder på Erhvervsakademiet Lillebælt på Odense

www.eal.dk Se mere om akademiuddannelsen og de fag vi udbyder på Erhvervsakademiet Lillebælt på Odense TILMELDING OG MERE INFO Odense Tilmelding og kontakt Tilmelding kan ske på http://www.eal-tilmelding.dk Sekretær Susanne Hansen Tlf. 65 45 25 17 E-mail: suha@tietgen.dk Projektleder Lars G. Schou Tlf.

Læs mere

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET. Mod til mere. Efter- og videreuddannelse ved Aarhus BSS

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET. Mod til mere. Efter- og videreuddannelse ved Aarhus BSS SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET HD Mod til mere Efter- og videreuddannelse ved Aarhus BSS HD Mod til mere Velkommen 2 HD-uddannelse ved Aarhus BSS HD er en videregående erhvervsøkonomisk

Læs mere

. Innovation og produktion. Uden profil. Finansiel rådgivning

. Innovation og produktion. Uden profil. Finansiel rådgivning Merkonom- Teknonom- og IBC Kurser. International handel og markedsføring. Kommunikation og formidling. Økonomi og ressourcestyring. Ledelse. rmationsteknologi. Retail. Human Resource. International transport

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi August 2006 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Indledning... 3 3. Fælles

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi

Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi HD Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi 2010 HD - Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Indhold Med en HD fra Aalborg Universitet får du en uddannelse, der er tilpasset samfundets udvikling og erhvervslivets

Læs mere

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 DEN PROFESSIONELLE LEDER PROCESLEDERUDDANNELSEN DEN KOMPLETTE PROJEKTLEDER LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 COACHING OG KONFLIKT- HÅNDTERING COACHING I ORGANISATIONER

Læs mere

KURSER FOR LEDIGE CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG.

KURSER FOR LEDIGE CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG. KURSER FOR LEDIGE // Forår 2013 // CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG KURSER FOR LEDIGE // Uddan dig, mens du er ledig // Alle kurser tilrettelægges

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

01-07-2012 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.juli 2012

01-07-2012 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.juli 2012 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

HD 2013. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse

HD 2013. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2013 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse En seriøs HD fra CBS Indhold Uddannelsesstrukturen på HD side 3 Velkommen til HD på CBS side 5 HD-studiets opbygning side 7 Adgangskrav og Optagelse side 8 Tilmelding

Læs mere

STUDIEORDNING for International handel og markedsføring

STUDIEORDNING for International handel og markedsføring for International handel og markedsføring Gældende fra 1. februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens

Læs mere

Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet

Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet Vi engagerer os PRINCE2 Foundation Kompetencer til succesfuld projektledelse Hvad er PRINCE2? PRINCE2 (Projects in a Controlled Environment) uddannelsen er

Læs mere

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil September 2007 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) uden profil (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Indledning... 4 3 Fælles regler og

Læs mere

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 01.07.2014 Side 1 af 36 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Erhvervsakademi Dania, Randers. Forårskurser

Erhvervsakademi Dania, Randers. Forårskurser Erhvervsakademi Dania, Randers 2014 Forårskurser INDHOLD International handel og markedsføring Afsætningsstrategi...side 4 Erhvervsret...side 5 International markedsføring og analyse...side 6 Markedsføring

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Handelsøkonom August 2014 Opdateret 25. augus st

Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Handelsøkonom August 2014 Opdateret 25. augus st Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Handelsøkonom August 2014 Opdateret 25. august Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 4 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR...

Læs mere

Din næste uddannelse. i salg, marketing og ledelse

Din næste uddannelse. i salg, marketing og ledelse Din næste uddannelse i salg, marketing og ledelse Åbne uddannelser Virksomhedstilpasset uddannelser Konferencer Business Danmark Uddannelse Akademiuddannelser Faglig coaching Velkommen Aldrig har så mange

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche. Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

Bacheloruddannelser 2012. Bachelor Programmes 2012

Bacheloruddannelser 2012. Bachelor Programmes 2012 Bacheloruddannelser 2012 Bachelor Programmes 2012 Where University Means Business Her i brochuren kan du læse om alle CBS bacheloruddannelser. Vi tilbyder en bred vifte af erhvervsrettede universitetsstudier

Læs mere

Studieordning for Administrationsøkonom

Studieordning for Administrationsøkonom Studieordning for Administrationsøkonom Studieordning for uddannelsen til Erhvervsakademi uddannelsen Administrationsøkonom (AK) ved Handelsskolen, Nuuk, Grønland, Aqqusinersuaq 18, Postboks 1038, 3900

Læs mere