Uddannelsesprogram. for introduktionsuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi. Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram. for introduktionsuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi. Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers"

Transkript

1 Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, klinisk lektor Hans Boie Revideret november

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING PRÆSENTATION AF REGIONSHOSPITALET RANDERS GENERELT INTRODUKTIONSFORLØB, REGIONSHOSPITALET RANDERS POLITIKKER OG VÆRDIER PÅ REGIONSHOSPITALET RANDERS ORGANISERING AF DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE, REGIONSHOSPITALET RANDERS UDDANNELSENS OPBYGNING... 5 PRÆSENTATION AF UDDANNELSENS ANSÆTTELSESSTEDER, HERUNDER ORGANISERING AF FAGLIGE FUNKTIONER OG LÆRINGSRAMMERNE...FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 3. PLAN FOR KOMPETENCEUDVIKLING LÆRINGS- OG KOMPETENCEVURDERINGSMETODE OBLIGATORISKE KURSER OG FORSKNINGSTRÆNING SPECIALESPECIFIKKE KURSER GENERELLE KURSER UDDANNELSESVEJLEDNING NYTTIGE KONTAKTER REFERENCELISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN MÅL FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSEN MEDICINSK EKSPERT GENERELT INFEKTIONSLIDELSER OG ANDRE KOMMUNIKATOR SAMARBEJDE LEDER OG ADMINISTRATOR SUNDHEDSFREMMER AKADEMIKER PROFESSIONEL

3 1. Indledning Introduktionsuddannelsen er det første trin til specialet ortopædisk kirurgi. Specialet ortopædisk kirurgi er bl.a. beskrevet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside samt dansk ortopædkirurgisk selskabs hjemmeside Her kan man finde målbeskrivelse samt porteføljen. Porteføljen går ud på at facilitere vejen igennem introduktionsuddannelsen. Man finder relevante uddannelsesprogrammer, elementer der understøtter læringsprocessen, skemaer til dokumentation for godkendelse af obligatoriske kompetencemål og kurser samt kompetencekort. Yngre læger har stiftet en forening, der hedder YODA, hvis formål er at styrke det ortopædkirurgiske speciale medvirke til gavn for yngre ortopædkirurg, herunder at varetage deres faglige forskningsmæssige uddannelsesmæssige samt organisatoriske interesser Præsentation af Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers hører under Region Midtjylland og dækker optageområderne Norddjurs-, Syddjurs-, Favrskov- og Randers Kommuner. Regionshospitalet tilbyder et bredt udbud af behandlinger og undersøgelser inden for de fleste specialer og ledes af en tværfaglig hospitalsledelse bestående af en hospitalsdirektør, en cheflæge og en chefsygeplejerske. Hospitalet har 16 afdelinger med hver sin afdelingsledelse, der typisk består af en ledende overlæge og en oversyge-plejerske. I alt ca ansatte og 197 sengepladser. Sygehuset har et optagelsesområde på ca borgere Generelt introduktionsforløb, Regionshospitalet Randers De første 3 hverdage i hver måned afholdes introduktion for nyansatte, hvor der gennemføres en generel introduktion til hospitalet. Der introduceres bl.a. til: Diagnose Relaterede Grupper (DRG), Kvalitets- og kompetenceudvikling, hospitalets IT-systemer og håndtering af brand. Der bliver udsendt særskilt information om det generelle introduktionsforløb til hospitalet Politikker og værdier på Regionshospitalet Randers Der er fastsat og udarbejdet en række lokale politikker på Regionshospitalet Randers. Disse tager alle udgangspunkt i hospitalets værdier, som er: Respekt; Vi har klare forventninger til hinanden, vi værdsætter alles bidrag til helheden, vi har behov for alles bidrag, vi anerkender forskellighed med hensyn til faglighed og holdninger Dialog; Vi sikrer relevant deltagelse, vi giver mulighed for inddragelse i og indflydelse på beslutningerne. 3

4 Udviklingsvilje; Vi sørger for vedvarende udvikling/vi udvikler os vedvarende, vi søger balance mellem drift og udvikling, alle har mulighed for at deltage i udviklingsopgaver. Engagement; Vi inspirerer og motiverer hinanden, vi har brug for kreativitet og nytænkning, mening med tingene motiverer. Åbenhed; Vi har gennemskuelige beslutningsprocesser, alle har nem adgang til relevant information, alle bidrager til rettidig information. Troværdighed; Der er sammenhæng mellem det, vi siger, og det vi gør, vi holder hvad vi lover, vi kan stole på hinanden. Dristighed; Vi er risikovillige og alle tager ansvar, vi lærer af vores fejl, vi ser muligheder, vi handler. En af de politikker, der kort skal nævnes her, er politikken for kompetenceudvikling, idet hospitalet lægger vægt på vedvarende faglig og personlig udvikling. I denne fremgår, at vi prioriterer uddannelse, læring og udvikling højt på et hospital, der udvikler sig løbende. Vi realiserer hospitalets og afdelingernes mål gennem planlagt kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling og læring foregår overalt både monofagligt og tværfagligt gennem daglig praksis og planlagte uddannelsesaktiviteter. Det er nødvendigt, for at alle ansatte kompetent kan møde faglige og personlige udfordringer. Ansvaret for dette påhviler både ledere og medarbejdere Organisering af den lægelige videreuddannelse, Regionshospitalet Randers Til at varetage den overordnede uddannelseskoordinerende funktion er der ansat en Uddannelseskoordinerende læge og en HR konsulent. På alle afdelinger der har ansat læger i uddannelse, er der ansat en uddannelsesansvarlig overlæge, der sammen med afdelingsledelsen har det overordnede ansvar for den lægelige videreuddannelse i afdelingen. Denne bistås af en uddannelseskoordinerende yngre læge, som er udpeget blandt de uddannelsessøgende læger i afdelingen. På hospitalet er der nedsat et lægeligt uddannelsesråd, som er et forum, hvor generelle forhold vedrørende lægelig videreuddannelse på hospitalet drøftes, erfaringer og idéer udveksles og nye initiativer planlægges. Alle uddannelseskoordinerende yngre læger, uddannelsesansvarlige overlæger og ledende overlæger samt den uddannelseskoordinerende læge, HR-konsulenten og cheflægen er medlemmer af rådet. 4

5 2. Uddannelsens opbygning Uddannelsens varighed og indhold er beskrevet i målbeskrivelsen samt Ansættelsen i introduktionsstillingen på Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Randers varer 12 måneder. Uddannelsen og det kliniske arbejde er tæt relateret til hinanden. De i porteføljen nævnte kompetencer opnås bedst og kontinuerligt ved at skifte mellem ambulant aktivitet samt operativ aktivitet. Således vil introduktionslægen blive kompetent indenfor basale ortopædkirurgiske procedurer i henhold til målbeskrivelsen for introduktionsuddannelse i ortopædisk kirurgi. Der er mulighed for supervision døgnet rundt, idet vi har tilstedeværelsesvagt for bagvagten. 2.1 Præsentation af Ortopædkirurgisk Afdeling Ortopædkirurgisk Afdeling er en af de store afdelinger i regionen. Der er ca. 30 læger ansat fordelt på 10 overlæger, 3 afdelingslæger og læger i basis-, introduktions- og hoved-uddannelsen. Ortopædkirurgisk Afdeling er bredbaseret med hovedfunktion indenfor knæ- og hofte-alloplastik, traumatologi, skulder-/albuekirurgi, idrætstramatologi/skopisk kirurgi, håndkirurgi, fodkirurgi samt børneortopædi. Der er et stort sårambulatorium. Til hver sektor er der allokeret en eller flere overlæger. Den samlede elektive operativitet på Ortopædkirurgisk Afdeling er på over 2900 operationer årligt, derudover modtager Skadestuen ca skader, og der er ca ambulante besøg årligt. Afdelingen deltager i den kliniske del af studenterundervisningen ved Århus Universitetet, og der er tilknyttet kliniske lektorer. Afdelingsledelsen Konstitueret overlæge Søren Deutch. Oversygeplejerske Lis Smed. Uddannelsesansvarlig overlæge Overlæge Hans Boie 2.2 Introduktion af afdelingen Alle uddannelsessøgende vil få tilsendt en uddannelsesmappe indeholdende introduktionsprogram, arbejdsplan, diverse instruktioner og andre informationer. 5

6 Hospitalet vil afholde et generelt introduktionsprogram for alle nyansatte læger de første dage. Afdelingen vil derefter lave et introduktionsprogram på yderligere ca. 4-5 dage. Her vil man blive introduceret i de forskellige afdelingsfunktioner, sektorer, arbejdsgange m.v. Alle uddannelsessøgende læger vil få tildelt en vejleder Faglige arbejdsfunktioner Introduktionslægen vil arbejde som mellemvagt. Vagtstrukturen består af forvagt, mellemvagt og bagvagt. Derudover vil han/hun være allokeret til de forskellige sektorer til assistance til de fleste operationer, som forefalder. Der tilstræbes, at introduktionslægen deltager mest muligt i traumatologiske operationer (f.eks. collum femoris, håndledsfrakturer samt diverse andre ekstremitetsfrakturer. Introduktionslægen vil derudover arbejde i skadestuen og ambulatoriet. Introduktionslægen vil være vejleder for en KBU-læge. Introduktionslægen vil deltage i stuegang 1-2 x ugentligt. Introduktionslægen vil gennemføre selvstændige operationer (chirurgia minor) f.eks. karpaltunnelsyndrom, springfinger etc. Under disse operationer er der altid mulighed for supervision. I starten vil introduktionslægen dog altid arbejde sammen med en mere erfaren læge. Der er indbygget uddannelsesdage i arbejdsplanen, hvor introduktionslægen selvstændigt kan udvælge for at supplere uddannelsen. Introduktionslægen må påregne at tilse dårlige patienter på afdelingen med også medicinske problemstillinger. Vagtarbejde foregår i skadestuen (som i øvrigt er underlagt Akutafdelingen). Skadestuen er visiteret og har døgnåbent. Tilstedeværelsesvagt fra bagvagterne hele døgnet. Under ophold i afdelingen vil derudover rolle som medicinske eksperter være mulighed for at træne og øve de andre 6 lægeroller. Introduktionslægen må være indstillet på at undervise og få tildelt administrative opgaver. 2.4 Undervisning Konferencer Arbejdsdagen begynder kl med morgenkonference som foregår i ortopædkirurgisk konferencerum med hele den ortopædkirurgiske lægestab. Afgående vagthold rapporterer fra sidste døgns indlæggelser og evt. nødvendige informationer om indlagte patienter. Derefter bliver arbejdet fordelt efter arbejdsplan. Der er mulighed for, at stille spørgsmål, og der er ofte faglige diskussioner omkring tvivlstilfælde/specielle tilfælde. Efter direkte tilslutning til morgenkonferencen foregår der røntgenkonference i samme lokale. Til denne konference bliver der gennemgået alle indlagte patienter, postoperative røntgenbilleder, og der ses ligeledes billeder omkring næste dags operationer. Derefter vil man med røntgenafdelingen gennemgå alle skader med røntgen fra det sidste døgn. Der vil være en ortopædkirurgisk bagvagt være tilstede. Dette har overordentlig god uddannelsesmæssig værdi. 6

7 2.4.2 Formaliseret undervisning Der er formaliseret torsdagsundervisning hver torsdag fra kl (bortset fra ferieperioder). Dels er der eksterne undervisere, dels interne undervisere. Den uddannelsesansvarlige overlæge organiserer semesterplanen for undervisningen. Derudover har sygehuset såkaldt staff-meeting, hvor forskellige afdelinger præsenterer sig eller der undervises i andet emne. Derudover har vi to gange om ugen en såkaldt case of the day. Alle uddannelsessøgende læger i KBU og intro-læger vil deltage og undervise til dette efter en fastlagt plan. 2.5 Kurser og kongresser Da der ikke er obligatoriske kurser i introduktionsuddannelsen kan introduktionslægen søge relevante kurser på lige fod med alle andre læger. 2.6 Forskning Vi har en forskningschef for hele sygehuset. Derudover har vi en forskningsansvarlig overlæge i afdelingen. Der er mulighed for, at introduktionslægen kan deltage i evt. projekter eller opstarte et nyt projekt. 7

8 3. Plan for kompetenceudvikling 3.1 Lærings- og kompetencevurderingsmetode Læringsmetoder Læringsmetoderne følges som anbefalet i målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i ortopædkirurgi i form af klinisk arbejde, specifikke kurser, konferencer samt simulations-træning og selvstudie Kompetencevurderingmetoder Der henvises til porteføljen. Der vil være en strukturel kollegial bedømmelse, diagnose og log-bogsoptegnelse og godkendte kurser samt rating scales. 3.2 Obligatoriske kurser og forskningstræning Specialespecifikke kurser Der er ingen specialespecifikke obligatoriske kurser for introduktionsuddannelsen Generelle kurser De generelle kurser under introduktionsuddannelsen omfatter kursus i Vejledning. Den uddannelsessøgende får sammen med ansættelsesbrevet fra Løn- & og Personalekontoret på sygehuset et brev om, hvilke kurser der skal tilmeldes, og introduktionslægen skal selv sørge for at tilmelde sig Udover det nævnte henvises til målbeskrivelsen og hjemmesiden for kursusbeskrivelse i samt Forskningstræning Der er ingen obligatorisk forskningstræning i introduktionsuddannelsen, men afdelingen har en forskningsansvarlig overlæge, som er behjælpelig med evt. projekter. 4.1 Uddannelsesvejledning Under ansættelsen skal der gives uddannelsesvejledning som anført i målbeskrivelsen 4.2 Organisering af den lægelige videreuddannelse Der henvises dels til side 4 under punkt 1.4. Under ansættelsen tildeles den uddannelsessøgende en hovedvejer og sammen med denne afholdes introduktions-, justerings- og slutevalueringssamtaler. 8

9 Med udgangspunktet i uddannelsesprogrammet udarbejder vejlederen i samarbejde med den uddannelsessøgende læge en individuel uddannelsesplan, som beskriver på hvilken måde introduktionslægen vil arbejde for at opnå de krævende kompetencer, uddannelsesplan er en del af den uddannelsessøgende log-bog, hvori der findes tjeklister og kompetencekort. 4.3 Rammer for uddannelsesvejledning Inden tiltrædelse til introduktionsstillingen får introlægen tilsendt arbejdsplan, diverse introduktionsog tjeklister samt praktisk information om sygehuset og afdelingen. Efter ansættelse vil der være personlig samtale med den uddannelsesansvarlige overlæge, som giver en generel information. Introduktionslægen vil få en hovedvejer. Man tilstræber minimum 3 samtaler med hovedvejlederen i form af introduktionssamtale, en justeringssamtale samt en afslutningssamtale. I samtalen skal der gennemgås målbeskrivelse og uddannelsesprogram. Der skal gives information om læringsstrategier og evalueringsmetoder, der skal udarbejdes en skriftlig uddannelsesplan i henhold til uddannelsesprogrammet. Introlægen vil blive indplaceret som mellemvagt i afdelingen. Der er mulighed for supervision døgnet rundt, idet der er tilstedeværelse af bagvagten. Derudover er der kontinuerlig klinisk vejledning fra alle læger med højere charge. 4.4 Udarbejdelse af uddannelsesplan Uddannelsesplan udarbejdes individuelt af den uddannelsessøgende læge og hovedvejleder i introduktionssamtale. Følgende krav skal være opfyldt inden udarbejdelsen af uddannelsesplan. Introlægen har læst målbeskrivelsen om speciallægeuddannelsen i ortopædisk kirurgi og uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen for ortopædisk kirurgi, Regionshospitalet Randers. Introlægen er blevet introduceret til afdelingen, vist rundt og bekendtgjort med afdelingsstruktur, arbejdsplan, vagtskema samt fordeling af arbejdsopgaver. Introlægen bliver bekendtgjort med ansættelsesvilkår og uddannelsesforløb. Det generelle uddannelsesprogram for introduktionsstillingen for Ortopædkirurgisk Afdeling bruges som skabelon med henblik på udarbejdelse af individuel uddannelsesplan. Læringskontrakt for portefølje for introduktionsuddannelsen i ortopædkirurgi anvende til præcisering af delkompetencer, som skal opnås efter aftale med hovedvejlederen i en given periode. Kopi af uddannelsesplan afleveres til uddannelsesansvarlig overlæge. 4.5 Supervision og klinisk vejledning i det daglige arbejde Den uddannelsesansvarlige overlæge, hovedvejleder og daglige kliniske vejledere har sammen med intro-lægen ansvaret for at uddannelsen bliver gennemført med den krævede kvalitet. Enhver ansat læge har pligt til at medvirke i afdelingens uddannelsesmiljø. Introduktionslægen kan få godkendt kompetencemål både af sin hovedvejleder og en klinisk vejleder. Det er dog typisk hovedvejleder som attesterer kompetencerne under en justerings-/slutsamtale. Afdelingens læger tilbydes Vejlederkursus for speciallæger 2 gange årligt. 9

10 I tilfælde af at uddannelsesforløbet af en eller anden grund ikke forløber planmæssigt har hovedvejleder pligt til at forsøge at afhjælpe den uddannelsessøgendes problem så hurtigt som muligt, og ved et utilfredsstillende forløb er både vejleder og den uddannelsessøgende forpligtede til at orientere den uddannelsesansvarlige overlæge. I den daglige arbejdssituation har hver ansat læge et ansvar som daglig klinisk vejleder. En læge der er senior i forhold til den uddannelsessøgende er en klinisk vejleder. Efter delegering fra den uddannelsesansvarlige overlæge kan den daglige kliniske vejleder kompetencevurdere og attestere opnåelsen af enkeltkompetencer for de uddannelsessøgende læger. Afdelingens fysiske rammer er velegnede til at opnå alle kompetencer, som anført i uddannelsesprogrammet. Der er et stort flow gennem afdelingen af de patientkategorier (hoftenære frakturer, håndledsfrakturer, akutte og kroniske sår) som giver mulighed at opnå kompetencerne for introduktionsuddannelsen. Erhvervelsen af kompetencer afhænger i høj grad af den enkelte uddannelsessøgende læges motivation, interesse og engagement i faget. Der er til dagligt kliniske vejledere (typisk på speciallægeniveau) på alle arbejdsstationer (stuegang, operationsgang, ambulatorium, vagt) som kan supervisere og vejlede den uddannelsessøgende læge Evaluering af den lægelige videreuddannelse Det fremgår af Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr af om de regionale råd for lægers videreuddannelse, at de regionale råd for lægers videreuddannelse (DRRLV) skal sikre høj kvalitet i den lægelige videreuddannelse (kap.1, 2). Til løsning af denne opgave har rådet flere redskaber, nemlig brugertilfredshed via yngre lægers evaluering af afdelingerne på og inspektorrapporter for alle afdelinger. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord vil løbende følge disse evalueringer, ligesom det forventes, at de diskuteres i de regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg, hvor specialets postgraduate kliniske lektor er formand. 5.2 Evaluer.dk Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse offentliggør yngre lægers evalueringer af uddannelsesstederne elektronisk via system på Den enkelte uddannelsessøgende læge skal ved afslutning af hvert delforløb evaluere sit ophold, både hvad angår uddannelsesprogram og uddannelsesplan samt uddannelsesstedet og dets læringsrammet. Evalueringen foregår via hvortil den yngre læge modtager log-in via mail fra Videreuddannelsessekretariatet. Alle de uddannelsessøgende lægers evalueringer af uddannelsesstederne kan følges via hjemmesiden Den enkelte læges evaluering er anonym og dermed ikke offentligt tilgængelig. Derimod offentliggøres et gennemsnit for alle evalueringer på den uddannelsesgivende afdeling. Uddannelsesansvarlige overlæger har adgang til at se enkeltevalueringer og prosatekst om uddannelsesstedet. For afdelingen er denne prosatekst den mest givende og udviklende del af evalueringerne, mens pointevalueringerne mere tjener til sammenligning på tværs af afdelinger, specialer og hospitaler. Afdelingerne vil løbende anvende disse evalueringer i arbejdet på at forberede den lægelige videreuddannelse. 10

11 5.3 Inspektorrapporter Sundhedsstyrelsen står for inspektorordningen og udsender inspektorer til alle uddannelsesgivende afdelinger ca. hvert 4. år, samt udsender rapporter fra inspektorernes besøg. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr af om de regionale råd for lægers videreuddannelse (kap. 2, 7), at DRRLV løbende skal vurdere den enkelte afdelings egnethed som uddannelsessted på baggrund af inspektorrapporterne. Ordningen er et væsentligt element i kvalitetsopfølgningen af den lægelige videreuddannelse på de enkelte hospitaler og afdelinger. Inspektorrapporterne fremlægges løbende på møder i DRRLV, som via den Postgraduate Kliniske Lektor (PKL) i de enkelte specialer følger op på inspektorrapporternes konklusioner og anbefalinger i samarbejde med ledelserne på afdelingerne og de uddannelsesansvarlige læger. 5.4 Regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg De regionale udannelsesudvalg for de enkelte specialer har til formål at drøfte spørgsmål om specialets videreuddannelse på samtlige uddannelsessteder i Videreuddannelsesregionen, herunder at bidrage til sikring af en ensartet høj kvalitet i den lægelige videreuddannelse på alle uddannelsessteder for specialet. Uddannelsesudvalgene bør derfor løbende drøfte de enkelte afdelingers evalueringer og inspektorrapporter og følge op på disse via PKL i specialet, som også informerer det regionale råd for lægers videreuddannelse. 6. Nyttige kontakter Uddannelsesansvarlige overlæger Der henvises til DOS hjemmesiden. Postgraduat klinisk lektor for denne uddannelse: Findes på hjemmesiden for det regionale videreuddannelsessekretariat Specialeselskabets hjemmeside Sundhedsstyrelsen Regionale sekretariater for lægelig videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord: Videreuddannelsesregion Syd: Videreuddannelsesregion Øst: 7. Referenceliste Nedenstående referenceliste forventes bekendt og brugt i introduktionsuddannelsen 1. McRae, R. Clinical Orthopaedic Examination. 4. udgave 1997, Edingburgh, Churchill Livingstone. 11

12 2. Peterson, L. & Renström, P. Idrætsskader og Idrætstræning. 1. udgave, 6. oplag, Gyldendal, København. 3. Engquist, A. et al. Operationspatienten. 1. udgave 1986, Lægeforeningens Forlag, København. 4. Sneppen, O., Bünger, C. og Hviid, I. Ortopædisk kirurgi. 5. udgave 2002, Fadl s Forlag, København Hald, T. & Stadil, F. Red. Kirurgisk Kompendium I-II, Introduktionsuddannelsen. 2. udgave 1996, Nyt Nordisk Forlag. Arnold Busk, København 5. Michel Boeckstyns, Bent Ebskov, Lars Bo Ebskov. Skadestuekirurgi. 4.udgave, Munksgaard, København. 6. Referenceprogrammer: Colles Fraktur og Hoftebrud. Websites: a. - The Journal of Bone and Joint Surgery b. - Dansk Ortopædisk Selskab c. - Wheeless Textbook of Orthopaedics d. - The American Academy of Orthopaedic Surgeons e. - Edinburgh Orthopaedic Trauma Unit f. - British Orthopaedic Association g. - Orthopaedic Web Links (OWL) h. - Orthogate The Orthopaedic Internet Gateway i. - National Library of Medicine 8. Introduktionsuddannelsen 8.1 Mål for introduktionsuddannelsen Formålet med introduktionsuddannelsen er at bibringe den uddannelsessøgende en generel indføring I specialet ortopædisk kirurgi, samt at sikre at der opnås tilstrækkelige kliniske, praktiske, teoretiske og videnskabelige kvalifikationer til at lægen kan kvalificere sig til hoveduddannelsen. Herudover lægges vægt på at den uddannelsessøgende udvikler sig indenfor alle 7 lægeroller. Det forventes, at den uddannelsessøgende ved udgangen af introduktionsuddannelsen, udover at få godkendt at kompetencerne er erhvervet, mindst har gennemført de antal procedurer, der fremgår af Bilag Medicinsk ekspert Generelt Mål Tidspunkt i forløbet Læringsstrategi Evalueringsmetode 12

13 8.2.1 Generelt 1 Skal kunne aseptisk procedure, operations-afdækning, bandagerings- og sutur-teknik, eks. ved knæartroskopi og hofteosteosyntese Først færdighedslaboratorium Strukturere klinisk observation. K1, K4 2 Behandling af akutte sår Først Klinisk arbejde Struktureret patientgennemgang, gennemgang af skadejournaler K7 3 Skal kunne redegøre for indikationer for billeddiagnostik: Rtg, CT, UL og MR Først Sidst færdighedslaboratorium Strukturere klinisk observation. K1, K4 4 Redegøre for hyppigste postoperative komplikationer Midt Struktureret kursus, selvstudier og iværksætte udredning og behandling patientgennemgang, a. infektion i sår K7 b. DVT c. kompartmentsyndrom d. blødning/shock/sepsis e. pareser 5 Skal kunne vurdere præoperative parakliniske Undersøgelser med henblik på anæstesiologisk Tilsyn Sidst kursus, selvstudier Struktureret Patientgennemgang K7 6 Skal kunne aspekter af smertebehandling Sidst selvstudie K Traumatologi 1 Alment: Skal kunne modtage og indlede primær behandling af den tilskadekomne patient, redegøre for primær og sekundær gennemgang, GCS score Først 2 Skal kunne diagnosticere, primært behandle og visitere Først distorsioner, a. ligamentskader og b. luksationer a. MCL, ACL, ulnar collateral ligament, ankel færdighedslaboratorium, kursus, selvstudier kursus, selvstudier konference Struktureret klinisk observation K3 Struktureret patientgennemgang med fokus på behandlings 13

14 b. skulder, AC-led, albue, fingerled, patella strategier K5, K7 3 Skal kunne diagnosticere og behandle patienter med Først, kursus, selvstudier Struktureret klinisk hoftenære femurfrakturer, f.eks : midt konference observation, K1, K8 a. collum femoris fraktur, garden 1+2 b. pertrokantær fraktur stabile typer til DHS C. osteosyntese af min. 5 hoftenære frakturer Skal kunne redegøre for diagnostik og behandlings- Sidst 4 kursus, selvstudier, Gennemgang af strategi for de hyppigst forekomne frakturer. konference røntgenbilleder.(gen nemgang a. collum chirurgicum fraktur af vagtdøgnets optagelser b. antebrachium fraktur mhp. Læring - og C. Colles fraktur kvalitetskontrol) d. os scaphoideum fraktur Dialog over logbogse. kompressionsfratur, ryg optegnelser f. hoftenær fraktur. K2, K7 g. malleol fraktur i. clavikel fraktur i. clavikel fraktur j. finger fraktur 5 Skal kunne foretage konservativ behandling og lukket Først selvstudier reponering af distal antebrachium fraktur (inkl. Colles) 6 Skal kunne diagnosticere muskel-, sene-, kar- og nervelæsioner Først færdighedslaboraturium, kursus, a. differentialdiagnostik hos skadestue pt. og selvstudier K3, K7 redegørelse med baggrund i anatomisk gennemgang. b. ex: extensor og flexorsenelæsion fingre, rotatorcuff og akilles sener, a. radialis, n. ulnaris/n. peroneus - og følger efter luksationer. Struktureret klinisk observation, K2 Struktureret patientgennemgang 7 Skal kunne modtage og iværksætte primær behandling Først færdig- Struktureret og udredning af multitraumatiseret eller svært hedslaboratorium, kursus, patientgennemgang tilskadekommet patient ( herunder patient med kranietraume) selvstudier K3, K Infektionslidelser og andre 1 skal kunne diagnosticere de hyppigste ledinfektioner Midt kursus, selvstudier Struktureret klinisk herunder kunne foretage ledpunktur observation. Dialog over a. ex: knæled (punktur, behandlingsstrategi, visitation) logbogsoptegnelser. K4 14

15 2 Skal kunne diagnosticere infektioner i bløddele og Først, selvstudier Dialog over behandle,subkutan absces, diskutere anvendelse af UL Midt logbogsoptegnelser, CT, RTG. Gennemgang af skadesjournaler. K7 3 Skal kunne diagnosticere de hyppigste, ikke-traumatisk Sidst kursus, selvstudier betingede lidelser i bevægeapparatet: Bursit, traktionstendinit, akut nervekompression og ekstremitets iskæmi Dialog over logbogsoptegnelser K7 4 Skal kunne foretage diagnostisk del af knæledsartroskopi under supervision Sidst kursus, selvstudier Struktureret klinisk observation K4, K8 8.3 Kommunikator God patient-kommunikation medfører tilfredse patienter med god kompliance og kan have afgørende indflydelse på udfaldet ag patientbehandlingen. 1 Skal kunne etablere kontakt og kommunikere med Først, tværfagligt 360 graders evaluering patient og pårørende på et niveau og i en Midt K6 detaljeringsgrad, som er tilpasset den enkelte patient 2 Skal kunne informere patienter og pårørende om Først 360 graders 15

16 tværfagligt stuegang behandlings-procedurer vedrørende forventelig effekt, Midt, K6 forløb, mulige bivirkninger/komplikationer/ evaluering 3 Skal kunne informere pårørende om dødsfald, herunder Først regler ofr obduktion og om mulighed for organdonation Midt, tværfagligt. Undervisning ved patologisk afd. 360 graders evaluering K6 4 Skal kunne etablere kontakt med kolleger, andet Først afdelingsog 360 graders evaluering sundhedspersonale og øvrige samarbejdspartnere tværfaglig konference. K1, K6, K8 herunder kommunikation i team 5 Skal kunne undervise og vejlede kolleger, andre Midt Mundtlig præsentation morgenkonference, personalegrupper og medicin-studerende Sidst tutorfunktion, vejlederkursus, onsdagsmøder Mundtlig præsentation, 6 Skal kunne fremlægge case, instruks el. lign., samt Midt konference kunne afrapportere sufficient efter vagt 360 graders evaluering K6 Rapport over patientforløb K7 7 Skal kunne demonstrere entydig journalføring og Midt afdeling K6 + K7 fyldestgørende epikrise 8.4. Samarbejde 1 Skal kunne samarbejde med patient med henblik på Udfærdigelse og effektuering af behandlings- og optræningsplaner Midt Stuegang og klinisk arbejde Dialog over Logbogsoptegnelser 360 grader K6 2 Skal kunne samarbejde med kolleger og andet Midt Stuegang og klinisk arbejde sundshedspersonale/praktiserende læger mhp. udfærdigelse og effektuering af behandlingsplaner Dialog over logbogsoptegnelser 360 gr. K6 16

17 8.5 Leder og administrator 1 Skal kunne prioritere egen tid og egne ressourcer Midt 2 Skal kunne varetage lederrollen i mindre Midt behandlingsteams i skadestuen og på operationsgangen. tværfagligt kursus tværfagligt kursus Godkendt kursus, dialog over logbog, 360 graders evaluering K6 Godkendt kursus, 360 graders evaluering K1, K8, K6 3 Skal kunne priortere og administrere egen Først Tværfagligt kursus uddannelse Godkendt kursus, dialog over logbog 4 Skal kunne udfærdige attester Først selvstudier, Dialog over simple forsikrings, sociale og politiattester kursus logbogsoptegnelser Gennemgang af attester 5 Skal kunne redegøre for sundhedsvæsenets opbygning, Sidst Kursus i ledelse, administration og Godkendt kursus det regionale politiske system, økonomiske samarbejde styringsforhold og forvaltningsmæssige og organisatorisk forhold. 8.6 Sundhedsfremmer 1 Skal kunne oplyse om profylakse i forhold til arbejds- Først og fritidsulykker 2 Skal kunne informere om profylaktiske tiltag Først (rygeophør, alkohol, osteoporose mm) selvstudier selvstudier Dialog over logbogsoptegnelser, Struktureret patientgennemgang K7 K7 17

18 3 Skal kunne oplyse om risikofaktorer for komplikation Midt ved operation, herunder infektion, blødning kar/nerveskader og deres relevans samt hyppighed selvstudier, kursus Struktureret patientgennemgang K7 8.7 Akademiker 1 Ved selvstudier kunne erhverne seneste faglig viden, Først Kursus selvstudier søge i databaser (PubMed) Dialog over logbog og patientforløb 2 Skal under supervision kunne formulere videnskabelig Sidst Veldefineret opgave (f.eks. Ud fra Kollegial bedømmelse, baseret hypotese og udarbejde projektprotokol og evt. journalgennemgang) Gennemgang vurdering af gennemført gennemføre videnskabeligt studie af artikel opgave, journal audit 3 Skal kunne erkende kliniske problemstillinger og Midt foreslå løsning herpå vedr. emner i målbeskrivelsen 4 Skal kunne varetage uddannelsesfunktion overfor Sidst kolleger, andre faggrupper og patienter selvstudier, Kursus, selvstudier, tutorfunktion Dialog over logbogsoptegnelser Dialog over logbogsoptegnelser, 360 graders evaluering K6 18

19 8.8 Professionel 1 Skal kunne etablere, fastholde og afslutte en Først professionel relation til patienter og pårørende 2 Skal kunne praktisere lægelig adfærd i Først overensstemmelse med lægelovens faglige og etiske Regelsæt 3 Skal kunne udvise medicinsk ekspertise og omhu i Først medikolegale sager selvstudier selvstudier selvstudier 360 graders evaluering K6 360 graders evaluering k6 360 graders evaluering K6 Gennemgang af evt. klagesager/procedur e ved disse med vejleder 4 Skal kunne erkende egne personlige, faglige og Først Klinisk arbejde etiske grænser 360 graders evaluering K6 19

Uddannelsesprogram. for hoveduddannelsen i Ortopædisk Kirurgi. Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers

Uddannelsesprogram. for hoveduddannelsen i Ortopædisk Kirurgi. Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, klinisk lektor Hans Boie hansboie@rm.dk Revideret

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Sundhedsstyrelsen Dansk Ortopædisk Selskab September 2014 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i ortopædisk kirurgi Redaktion Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008 Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi Godkendt af Danske Regioner Den 29. oktober 2008 1 Indledning På baggrund af et ønske om at forkorte uddannelsestiden før hoveduddannelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Intern medicin Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 07.01.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Godkendt den 1. marts i DRRLV Klinisk

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster Uddannelsesprogram for Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi Nykøbing Falster Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Afdelingsbeskrivelse 3. Præsentation af uddannelsesforløbet 4. Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Intern Medicin Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 03.07.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Uddannelsesprogram. For fælles Introduktionsuddannelse i. Intern medicin. Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Midt Viborg. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. For fælles Introduktionsuddannelse i. Intern medicin. Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Midt Viborg. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram For fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Midt Viborg Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 23. oktober 2014 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Sundhedsstyrelsen Dansk Ortopædisk Selskab Maj 2011 1 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Ortopædisk kirurgi Redaktion Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Hvidovre Gynækologi og obstetrik

Hvidovre Gynækologi og obstetrik Hvidovre Gynækologi og obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt.

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. Uddannelsesprram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. 1 Præsentation af Parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralsygehus Afdelingens organisation:

Læs mere

Portefølje for Introduktionsuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi

Portefølje for Introduktionsuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Portefølje for Introduktionsuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Sundhedsstyrelsen og Dansk Ortopædisk Selskab Maj 2010 Indholdsfortegnelse Porteføljens formål s.3 Uddannelsesplan s.4 Beskrivelse af afdelingens

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Sundhedsstyrelsen Dansk Ortopædisk Selskab Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Beskrivelse af specialet... 4 2. Uddannelsens

Læs mere

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES FORLØB 3 FREDERIKSBERG, GENTOFTE F (MED), HILLERØD, BISPEBJERG IDRÆT, FREDERIKSBERG UDDANNELSESPROGRAM INTERN MEDICIN: REUMATOLOGI Februar 2014 1 1. INTRODUKTION Kære uddannelsessøgende. Tillykke med din

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Kolding Anæstesiologisk afdeling

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Uddannelsesprogram * Introduktionsuddannelse * Gynækologi obstetrik. Næstved Sygehus

Uddannelsesprogram * Introduktionsuddannelse * Gynækologi obstetrik. Næstved Sygehus Næstved Sygehus Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen i Gynækologi

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Læge. Uddannelsesprogram. For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin. Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus

Læge. Uddannelsesprogram. For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin. Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus Læge. (stillingsnummer og ansættelsesperiode) Uddannelsesprogram For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord.2 Afdelingsbeskrivelse

Læs mere

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Gitte Eriksen, Ph.d., MPM, PKL Roar Maagaard, PKL Tak for lån af slides til Doris Østergaard, dr. med, MHPE, PKL Bente Malling, Ph.d., MHPE,

Læs mere

Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Godkendt den 4. december 2013 i DRRLV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens opbygning...4 2.1

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi. Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus. Revideret 01.02.2004

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi. Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus. Revideret 01.02.2004 Uddannelsesprram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus Revideret 01.02.2004 1 1. Indledning Specialet kirurgi omfatter undersøgelse, behandling kontrol af

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES FORLØB 6 GLOSTRUP, GLOSTRUP M (MED), FREDERIKSBERG, RIGSHOSPITALET, GLOSTRUP UDDANNELSESPROGRAM INTERN MEDICIN: REUMATOLOGI Februar 2014 1 1. INTRODUKTION Kære uddannelsessøgende. Tillykke med din uddannelsesstilling

Læs mere

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord PORTEFØLJE for den kliniske basisuddannelse Videreuddannelsesregion Nord 2008 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab, som kan anvendes til at: fungere som fundament for samtale og vejledning tydeliggøre

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

PORTEFØLJE. for. Speciallægeuddannelsen. i intern medicin: endokrinologi. Dansk Endokrinologisk Selskab. Juli 2007. Portefølje for (navn): Cpr.nr.

PORTEFØLJE. for. Speciallægeuddannelsen. i intern medicin: endokrinologi. Dansk Endokrinologisk Selskab. Juli 2007. Portefølje for (navn): Cpr.nr. PORTEFØLJE for Speciallægeuddannelsen i intern medicin: endokrinologi Dansk Endokrinologisk Selskab Juli 2007 Portefølje for (navn): _ 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab til: At fungere som

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi Uddannelsesprram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi Kirurgisk Afdeling Ringkjøbing Amt Kirurgisk Klinik Herning Sygehus Revideret 01.02.2004 1 1. Indledning Specialet kirurgi omfatter undersøgelse,

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg psykiatrisk afd. Kolding 1.12.11

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002148 Afdelingsnavn Patologisk Institut Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato 14-01-2014

Læs mere

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Silkeborg 2009 INDHOLD Indledning Uddannelsesforløbet Obligatoriske kurser

Læs mere

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Århus Sygehus Afdeling Geriatrisk Afdeling Dato for besøg

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fakta om speciallægeuddannelsen

Fakta om speciallægeuddannelsen Fakta om speciallægeuddannelsen Dette hæfte er et forsøg på at hjælpe dig til at overskue din speciallægeuddannelse fra cand.med. til speciallæge. Lægefaget er om noget et fag, hvor der praktiseres livslang

Læs mere

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Velkommen Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Hvad kan jeg - som tutorlæge - udsættes for? Klinisk basislæge ( KBU ) Intro læge Fase 1 Fase

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM INTRODUKTIONSSTILLING ORTOPÆDKIRURGI DET ORTOPÆDISKE CENTER ÅRHUS SYGEHUS ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL

UDDANNELSESPROGRAM INTRODUKTIONSSTILLING ORTOPÆDKIRURGI DET ORTOPÆDISKE CENTER ÅRHUS SYGEHUS ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL UDDANNELSESPROGRAM INTRODUKTIONSSTILLING ORTOPÆDKIRURGI DET ORTOPÆDISKE CENTER ÅRHUS SYGEHUS ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL 1 INTRODUKTIONSUDDANNELSEN I ORTOPÆDKIRURGI DET ORTOPÆDISKE CENTER, ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Vestsjællandshospital, Holbæk Gyn

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød

Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød Kardiologisk Nefrologisk Endokrinologisk Afdeling H Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød Kære kollega. Tillykke

Læs mere

Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Marts 2008 1 Målbeskrivelse for den fælles introduktionsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesprogram. Blokstilling til almen praksis på ortopædkirurgisk afdeling Hvidovre Hospital. Januar 2015

Uddannelsesprogram. Blokstilling til almen praksis på ortopædkirurgisk afdeling Hvidovre Hospital. Januar 2015 Uddannelsesprogram Blokstilling til almen praksis på ortopædkirurgisk afdeling Hvidovre Hospital Januar 2015 Uddannelsesansvarlig overlæge Kim Holck Introduktions- og hoveduddannelsen på ortopædkirurgisk

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Indledning/baggrund Definition Fagområdet hoftekirurgi dækker forebyggelse, diagnostik, behandling, rehabilitering og evt. palliation af patienter med medfødte,

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS

Læs mere

!!" #"$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'.

!! #$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$  .' # # '( #.. #/##/ 0!!'. 1 2 !!" #"$ # %#"&!' '# %' %' ##" &( ) *"#'' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'. #('# " &-$."1.!"#!" 3 ! (..".'" #2.! "#$ % &# ' " ("(#% #$ " ("(#$ % #$ 4 %" " & " $#'## " #'" #.! "

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I Intern Medicin ENDOKRINOLOGISK AFDELING AALBORG SYGEHUS Hans-Henrik Lervang, Uddannelsesansvarlig overlæge HHL@RN.DK Februar 2009 INDHOLD 1. Indledning Introduktionsuddannelsen

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Klinisk Biokemi

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Klinisk Biokemi Århus Sygehus Side 1 19-08-2010 Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Klinisk Biokemi Klinisk Biokemisk Afdeling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Videreuddannelsesregion Nord 2010 Indhold

Læs mere

Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord

Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord Lægelig Uddannelse, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland Januar 2010 1. Indledning Uddannelsesprogrammet beskriver

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Hillerød Sygehus

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus 1 Indledning Anæstesiologi og Intensiv Medicin omfatter anæstesi, analgesi, sedation samt monitorering og

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst For stillingen Radiologisk Afdeling, Holbæk Sygehus og Radiologisk Klinik, Rigshospitalet Hoveduddannelseslæge: Stillingsnummer:

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

Gode kliniske ophold Hvordan?

Gode kliniske ophold Hvordan? Gode kliniske ophold Hvordan? Peter Bytzer & Lasse Bremholm Medicinsk afdeling, Køge Sygehus Det er ikke raketvidenskab Hvordan vurderer du overordnet afdelingen som uddannelsessted for tredjesemesterkandidatstuderende

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på 1. ansættelse Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på Ortopædkirurgisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg og Grindsted Din basisuddannelses sammensætning: 1. 6 måneders ansættelse på

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet og de involverede ansættelsessteder,

Læs mere

Holbæk gynækologi obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015

Holbæk gynækologi obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Holbæk gynækologi obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Uddannelsesprogram Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i Ortopædisk Kirurgi på Herning Centralsygehus og Aalborg Sygehus

Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i Ortopædisk Kirurgi på Herning Centralsygehus og Aalborg Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i Ortopædisk Kirurgi på Herning Centralsygehus og Aalborg Sygehus Region Nord Forløb Her-2-2005 Her-4-2006 og Her-6-2008 3. jan. 2004 1.1 Indledning Specialet Ortopædisk

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Roskilde Sygehus Patologiafdelingen

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 3 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Hvidovre 01.12.2012

Læs mere

uddannelsessøgende Afdelingen har en plan, men undervisning ofte Konferencer har enkelte gange lærings-værdi.

uddannelsessøgende Afdelingen har en plan, men undervisning ofte Konferencer har enkelte gange lærings-værdi. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Bispebjerg Hospital Arbejds- og

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Akutmodtagelsen, Sygehus Vendsyssel og Reumatologisk afdeling, Sygehus Vendsyssel

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Akutmodtagelsen, Sygehus Vendsyssel og Reumatologisk afdeling, Sygehus Vendsyssel Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Akutmodtagelsen, Sygehus Vendsyssel og Reumatologisk afdeling, Sygehus Vendsyssel Godkendt 17. september 2013 i DRRLV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Aarhus Universitetshospital: Skejby Sygehus, Psykiatrisk Hospital og Aarhus Sygehus. Sammensætning af

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Endokrinologi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Endokrinologi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Endokrinologi Sundhedsstyrelsen Dansk Endokrinologisk Selskab April 2014 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Endokrinologi

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Til medlemmer af URSARN Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 15. december 2014 Stine W. Bukdahl Stine.whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-59-10 Referat fra uddannelsesudvalgsmøde i Anæstesi URSARN Torsdag den

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere