- 1 - Den lokale undervisningsplan for Havredal Praktiske Landbrugsskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- 1 - Den lokale undervisningsplan for Havredal Praktiske Landbrugsskole"

Transkript

1 - 1 - Den lokale undervisningsplan for Havredal Praktiske Landbrugsskole Havredal, 6. november 2013

2 - 2-1 GENERELT OM HAVREDAL PRAKTISKE LANDBRUGSSKOLE Praktiske oplysninger Vores målgruppe Vores målsætning Vort pædagogiske grundlag 3 2 SKOLENS UDDANNELSESTILBUD 4 3 UNDERVISNINGENS FORLØB OG INDHOLD Skitse af uddannelsens forløb Indhold i uddannelsens forskellige perioder Undervisning ud over landbrugsuddannelsen 7 4 UNDERVISNINGSMETODE 7 5 EVALUERING Elevvurderinger Kompetencevurdering i forbindelse med uddannelsesstart Bedømmelse i forhold til uddannelsens kompetencemål Øvrigt arbejde med elevbedømmelser 9 6 SKOLENS PERSONALE OG BESTYRELSE Personale Bestyrelsen 11 7 LOVGRUNDLAG 11

3 - 3-1 Generelt om Havredal Praktiske Landbrugsskole 1.1 Praktiske oplysninger Havredal Praktiske Landbrugsskole er et moderne landbrug, der drives af elever og medarbejdere i fællesskab. Vi har 140 ha jord, der dyrkes økologisk, og en besætning på 55 sortbrogede malkekøer i løsdriftsstald, 230 søer samt 15 heste. Skolen er beliggende i landsbyen Havredal ca. 1 km fra Frederiks i Viborg Kommune, og her er gode busforbindelser til både Herning og Viborg. Havredal Praktiske Landbrugsskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet 1993 i samarbejde mellem foreningen Jysk Børneforsorg/Fredehjem og Lokalforeningen Midtjylland. Skolen har forår 2013 indgået et tæt samarbejde med Havredal Gl. Skole med henblik på fusion. Skolen tilbyder uddannelsen til landbrugsassistent. Uddannelsen er godkendt efter loven om erhvervsuddannelser. Havredal Praktiske Landbrugsskole er godkendt som socialpædagogisk opholdssted i henhold til Serviceloven og er godkendt af Viborg Kommune, som er tilsynsførende. På de to samarbejdende skoler er der plads til ca. 66 elever, heraf kan ca. 45 elever være i gang med landbrugsuddannelsen. Eleverne bor dels i gårdens stuehus, dels i nærliggende huse. Her er tilknyttet medarbejdere, som giver de unge medlæring ved rengøring, tøjvask, madlavning, økonomi, fritidsaktiviteter m.v. 1.2 Vores målgruppe Havredal Praktiske Landbrugsskole er et bo- og uddannelsessted for unge i alderen år, som har lyst til landbruget, og som har læse- eller indlæringsvanskeligheder. 1.3 Vores målsætning Havredal Praktiske Landbrugsskole er et samlet tilbud med den målsætning, at den enkelte elev skal blive selvhjulpen både i sit arbejde, i sit hjem og i sin fritid. 1.4 Vort pædagogiske grundlag Vort pædagogiske grundlag kan beskrives i følgende opfattelser: Vore elever vil gerne arbejde praktisk med dyr eller maskiner i landbrug eller lignende erhverv er unge med særlige behov har indlæringsvanskeligheder har svært ved at læse og skrive har dårlige erfaringer med det mere traditionelle skolesystem har forskellige individuelle behov for at udvikle sig fagligt, personligt og socialt Eleverne kan lære når de mødes med anerkendelse og får tildelt ansvar ud fra deres evner når de har fået en tillid til egne evner i det praktiske arbejde

4 - 4 - når motiveringen er høj ved undervisning i autentisk miljø ved undervisning, der tager udgangspunkt i handlinger og billeder frem for tekst og beskrivelser ved metoden: Learning by doing. Viden går ikke nødvendigvis forud for kunnen, hos os er det ofte omvendt. ved at have gode rollemodeller: deres lærer, praktikvært, botræner eller andre elever Det vigtigste, eleverne får med efter 3 år hos os, er at de bliver mest muligt selvhjulpne både i arbejde, bolig og fritid. en afklaring af egen formåen en tillid til, at de har noget at tilbyde en arbejdsgiver og andre en tillid til, at de kan lære nyt en viden og en ansvarlighed, som kan bruges erhvervsmæssigt en afsluttende praktikplads, som sandsynligvis kan forlænges til fast arbejdsplads Vi lægger vægt på at der på skolen tages udgangspunkt i landbokulturen, hvor der er brug for alle i arbejdet, hvor det man laver er betydningsfuldt for fællesskabet, og hvor man har ansvar for dyr og natur arbejdes på erhvervslivets præmisser med 37 timers arbejdsuge og krav til fleksibilitet er en god atmosfære som gennemsyres af anerkendelse for hvem man er men ikke nødvendigvis anerkendelse af, hvad man gør tales tydeligt og åbent om hvordan man bør opføre sig er plads til at eleverne kan have et hjem her og et privatliv vises omsorg for alle både mellem personale og elever og mellem elever indbyrdes. 2 Skolens uddannelsestilbud På Havredal Praktiske Landbrugsskole kan man få uddannelsen til landbrugsassistent. Det vil sige, at vi udbyder erhvervsskolegrundforløbet fra indgangen Dyr, planter og natur samt hovedforløb trin 1 i landbrugsuddannelsen. Landbrugsuddannelsen veksler mellem praktiske undervisningsforløb på skolens 7 værksteder: 1) kvæghold/mælkeproduktion 2) svinehold 3) hestehold/rideskole 4) mark/maskiner 5) bygningsvedligehold 6) køkken/husholdning 7) servicehold/arbejdsmiljø samt praktik på forskellige landbrug, som skolen samarbejder med i lokalområdet. Der bliver som supplement til den praktiske undervisning også afholdt obligatoriske kurser i mere teoriprægede områder. Uddannelsesforløbet udformes individuelt, men der er typisk tale om et 3-årigt forløb, hvoraf det sidste halve år foregår i en praktik der, hvor den unge ønsker at bosætte sig efter endt uddannelse.

5 - 5-3 Undervisningens forløb og indhold På Havredal Praktiske Landbrugsskole er der mulighed for at tilrettelægge meget individuelle uddannelsesforløb. Fra starten aftales en uddannelsesplan på basis af en kompetencevurdering i forpraktikken og ved visitationsmødet. Derefter rettes uddannelsesplanen til på baggrund af løbende evalueringer i statusmøder det første efter 3 mdr. og derefter hvert halve år. 3.1 Skitse af uddannelsens forløb Introduktion til uddannelsen Klargøring til praktik Øvelses praktik Læring i praktiske færdigheder Høst- eller forårspraktik Viderebygning af de praktiske færdigheder og den teoretiske forståelse Afsluttende praktik Udslusning / / / / / / / mdr. 2.mdr. 3 mdr. 4 mdr. 4 mdr. 14 mdr. 6 mdr.? mdr. 40 ugers grundforløb (forløber over 12 mdr) Praktikforløb mellem grundforløb og hovedforløb på skole og på andre praktiksteder (14 mdr.) 16 uger hovedforløb 1. trin (forløber over 4 mdr.) Praktikforløb efter hovedforløb trin 1 (6 mdr.) 3.2 Indhold i uddannelsens forskellige perioder Introduktionsperiode Introduktionen går over 3 måneder, hvor eleven får den første fornemmelse for: arbejdsgang i staldene, dyrenes adfærd, malkning m.v. hus/have med fokus på madlavning, hygiejne og rengøring. årstidens arbejde i marken, traktorfærdigheder og vedligeholdelse af maskiner m.v. social træning med henblik på styrkelse af de generelle sociale færdigheder. Efter introduktionen, begynder den egentlige differentiering af undervisningen i forhold til den enkeltes kompetencer og forventninger. Der vil herunder være træning i færdigheder, der gør eleven klar til at komme ud i sin første praktik. Praktikperioder Både skolen og de landbrug, vi samarbejder med, er godkendte som praktiksteder til landbrugsuddannelsen. Øvelsespraktikken for landbrugseleverne ligger 5-7 mdr. efter start. Den har til formål at give eleven et klarere billede af, hvordan hverdagen er på et landbrug. Praktikstedet ligger så tæt på skolen, at eleven kommer hjem hver aften. I praktikperioden kommer personale fra skolen på besøg, så der minimum er kontakt mellem skole og eleven/landmanden hver 14. dag.

6 - 6 - Anden praktik for landbrugslinjen har til formål at styrke de praktiske færdigheder. Den vil for de fleste ligge i nærheden af skolen, men kan også være længere væk, hvis eleven fx kender en landmand, som vil være praktikvært og hvis eleven er mobil til at klare transporten med egen scooter eller bil. Afsluttende praktik ligger som oftest i hjemkommunen eller et sted, hvor der er netværk i forhold til eleven. Der sigtes mod at finde en praktik, hvor der kan være mulighed for ansættelse efter endt skoleophold. Efter sidste praktik hjælper skolen med til at finde bo- og arbejdssted til eleven. Skoleperioder på landbrugsskolen Havredal Praktiske Landbrugsskole er godkendt som praktiksted til landmandsuddannelsen. Når man er på skolen, vil man derfor både lære sig de praktiske færdigheder, der hører til faget, og samtidig med udgangspunkt i praktikken få en forståelse for den teori og de regler, der gælder for praktikken. I den første del af skoleperioderne (grundforløb) vil der bl.a. blive arbejdet med: evnen til at modtage instruks og vejledning forståelsen for at udvise fleksibilitet og ansvarlighed sikkerhed herunder førstehjælps- og brandbekæmpelseskursus arbejdsmiljø kursus dyrevelfærd dyrepasning fodring og tilsyn, herunder malkekursus og ridemærkeundervisning værktøjs- og maskinhåndtering etablering og dyrkning af kulturafgrøder biologi herunder planters og dyrs opbygning og levevis samt naturens kredsløb og naturpleje. Afsluttes med temaopgave og eksamen. I sidste skoleperiode (hovedforløb trin 1) vil der i forhold til de tidligere perioder lægges mere fokus på den teoretiske forståelse af følgende fagområder: Husdyrs adfærd og velfærd Fodring Reproduktion og avl Sundhed, sygdom og hygiejne Planteproduktion Planteværn herunder tages sprøjtebevis Markmaskiner og redskaber Værkstedslære Matematik Naturfag Økonomi Sundhed evt deltagelse i AMU kursus med henblik på at opnå truckcertifikat Valgfag Som valgfag udbydes i øjeblikket følgende som aftenundervisning bl.a: Dansk og matematik (dagtimerne) EDB Idræt svømning, hockey og fodbold

7 Jagt og natur Maskin- og motorlære Kreativt kursus Kærestekursus Musik Dans Undervisning ud over landbrugsuddannelsen Under hele uddannelsen undervises generelt i botræning, social træning og fritidstræning. Efter individuelle behov øges fokus og indsats med henblik på at opnå så stor selvstændighed som muligt. Fastsættelse af behovet tager udgangspunkt i visitationsmødet og indgår løbende i de evalueringer og handlingsplaner, der udarbejdes. 4 Undervisningsmetode Som undervisere og ledelse på Havredal Praktiske Landbrugsskole har vi gang på gang oplevet, at et sent udviklet ungt menneske, for hvem skolegangen har været en tid med personlige og faglige nederlag samt ofte eksklusion fra klassefællesskabet, er blomstret op og har kunnet lære selv svært tilgængeligt stof. Fuldførelsesprocenten for elever på Havredal Praktiske Landbrugsskole svarer til eller er bedre end fuldførelsesprocenten på de almindelige erhvervsfaglige grundforløb samt på produktionsskoler til trods for Havredal Praktiske Landbrugsskoles særlige målgruppe af unge med indlæringsvanskeligheder. Hvad er det så vi gør? På Havredal Praktiske Landbrugsskole er der en unik forbindelse af socialpædagogik, konkret landbrugsfaglig uddannelse og arbejde. Undervisningsmåden, strukturen og forløbet er tilrettelagt med henblik på, at eleverne har indlæringsvanskeligheder. Der tages udgangspunkt i den enkeltes resurser, og de unge behandles også som potentiel arbejdskraft: Vi har brug for dig i arbejdet nu og andre får brug for dig senere. Undervisningen fungerer som en mesterlære, som kan karakteriseres ud fra fire grundlæggende aspekter. Mesterlære finder sted i en social organisation, et praksisfællesskab. Her deltager den enkelte på sin særlige måde ud fra sine særlige præmisser i fællesskabets produktive aktiviteter. På den måde ændres den enkeltes position sig og udvikles fra at være mere perifer til en fuld deltagelse i praksis. Dette kan eksemplificeres ved de unge sent udviklede, der kommer til Havredal Praktiske Landbrugsskole som fiaskoer fra skolesystemet og som ændrer sig gennem deltagelse i de produktive aktiviteter i Havredal Praktiske Landbrugsskoles praksisfællesskab til at være kompetente landbrugsmedhjælpere. Formålet med læring i mesterlære er således altid tilegnelse af faglig identitet. Den enkeltes kompetenceudvikling i praksisfællesskaber finder fortløbende sted som indlejret i praksis, og sker således også som læring uden formel undervisning. Læringen er dermed praktisk, kropslig og erfaringsbaseret snarere end at den tager udgangspunkt i teorier, regler og generelle principper. Her er fokus på muligheder for observation og imitation, for at prøve nye færdigheder af med støtte og vejledning af de andre deltagere i praksisfællesskabet, hvor det ikke er snyd at arbejde sammen eller se efter hinanden, men tvært imod en betingelse for udvikling af kompetence. Som afprøvning af det lærte er der kontinuerligt en evaluering gennem praksis, hvor den enkeltes kompetence vurderes ud fra den konkrete deltagelse i praksis og de konkrete produkter. Dette medfører

8 - 8 - en grundlæggende meningsfuld læringskontekst, hvor det er vigtigt at lære for at kunne udføre sin opgave i praksis, da dette ellers vil påvirke både den konkrete produktion og alle de øvrige deltagere i praksisfællesskabet. 5 Evaluering 5.1 Elevvurderinger Kompetencevurdering i forbindelse med uddannelsesstart Inden man kan blive elev på Havredal Praktiske Landbrugsskole skal man først i forpraktik i en uge. Her er praktikanten med i arbejdet og undervisningen på de forskellige hold. Lærerne og pædagogerne bedømmer praktikantens interesse og evne for faget og bedømmer hvorvidt praktikanten kan forventes at få et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen på skolen til at kunne fuldføre uddannelsen og blive rimeligt selvhjulpen i job og fritid efterfølgende. Der udarbejdes en skriftlig bedømmelse og indstilling til kommune evt. med krav om at praktikanten skal opnå praktikerfaring, traktorkørekort m.v. inden optagelse. Når eleven er blevet godkendt til optagelse på skolen, bliver der foretaget en visitation inden uddannelsesstart med deltagelse af skolens visitationsudvalg, kontaktlærer, forældre og kommunens sagsbehandler. Ved visitationen aftales en uddannelsesplan på basis af kompetencevurderingen fra forpraktikken og på basis af de oplysninger, som fremkommer på visitationsmødet Bedømmelse i forhold til uddannelsens kompetencemål For uddannelsens enkelte læringsaktiviteter (malkekvægsbedriften, sobedriften, hestehold, værkstedet, markarbejdet, bygningsholdet) er der beskrevet tilhørende læringsmål, som der skal evalueres på. Der er udarbejdet et afkrydsningsskema, som anvendes til læringsmål vedrørende arbejdsfunktioner. Der bedømmes som følger: A: Eleven har prøvet at udføre det pågældende arbejde sammen med en lærer B: Eleven har selv udført det pågældende arbejde efter en grundig instruktion C: Eleven har rutine og kan tildeles ansvar for det pågældende arbejdes udførelse med et minimum af tilsyn. D: Eleven kan egenhændigt påbegynde og fuldføre arbejdsopgaven Elevens deltagelse i læringsaktiviteter skifter for hver måned. Ved månedens udgang har elev og lærer en samtale om, hvorvidt de faglige og sociale læringsmål er nået eller ej. Der udarbejdes en skriftlig evaluering af månedens forløb og gives vejledning til, hvordan mål kan nås. Der er mulighed for at ændre i uddannelsesplanen således at målene nås. For læringsaktiviteten sikkerhed skal der tages førstehjælps- og brandbekæmpelseskursus samt arbejdsmiljøkursus med deltagelse i APV-vurdering og efterfølgende standpunktskarakter. Grundforløbet afsluttes med et projekt, der udføres som en del af det praktiske arbejde et svendestykke og som bedømmes ved en mundtlig prøve I hovedforløbet aflægger eleverne prøve i sprøjtecertifikat del 1 og 4 For læringsaktiviteten naturfag (niveau F) afsluttes undervisningen med eksamen i to af de områder, der er arbejdet med.

9 - 9 - Hovedforløbet afsluttes med en praktisk opgave og en mundtlig eksamination I hovedforløbet udvides afkrydsningsskemaet om arbejdsfunktioner med kommentarer om eleven har kendskab til, forstår og selv kan forklare den bagvedliggende teori På baggrund af afkrydsningsskemaet bliver der givet standpunktkarakter, som påføres eksamensbeviset. Herudover vurderes om eleven opfylder kompetencemålene, som de er beskrevet i bekendtgørelser. Følgende karakterer bliver givet: Grundforløb: Biologi, arbejdsmiljø og grundforløbsprøve; Hovedforløb: (grundfagene):sundhed, Naturfag, (områdefag): Grundlæggende økonomi, Plantedyrkning, Husdyr, Økologi grundprincipper, Teknikfag (valgfri specialefag): Teknik A, Dyrehold A Øvrigt arbejde med elevbedømmelser Som en væsentlig indsats for at justere skolens og elevens indsats for at nå målene med uddannelsen på skolen afholdes der 3 mdr. efter skolestart og derefter hvert halve år statusmøder. Herpå er der følgende punkter: evaluering socialt og fagligt revurdering individuelle delmål/mål. handlingsplan pædagogiske principper det afklares, om eleven er velplaceret. 6 Skolens personale og bestyrelse 6.1 Personale Navn Uddannelse Ansvarsområder Poul Erik Clausen Pædagog og landmand Forstander Kirsten Fabian Speciallærer, uddannelsesvejleder, kurator, dele af skolepsykologuddannelsen, Viceforstander Lone Guldbæk Karlsen Cand. agro og lærer Uddannelsesleder Mark, planter, økonomi og uddannelse generelt Leif Tolstrup Landmand, pædagogikum for erhvervsskolelærere Undervisning landbrugsfag, landbrugsdriften, kvæg og praktikforløb Brian Kildahl Pedersen Landmand og inseminør Landbrugsdriften, kvæg og Trine Hammelsvang Landmand, dele af læreruddannelsen, ridelærer undervisning landbrugsfag Landbrugsdriften heste Undervisning landbrugsfag, heste og ridning

10 Julie Kastberg Lærer, faglært landmand Undervisning biologi og landbrugsfag, landbrugsdriften heste Holger Nielsen Landmand Landbrugsdriften, mark og værksted, undervisning arbejdsmiljø, 26 svejsekursus og landbrugsfag Brian Holm Facius Klejnsmed, og Bygninger og værksted våbenmekaniker Peter Holm Svejser Bygninger og værksted Jens Sørensen Faglært landmand Landbrugsdriften, svin og undervisning landbrugsfag Kristian Kildeholm Socialpædagog (diakon) og faglært landmand Botræning og landbrugsdriften, svin John N. Hviid Møbelmaskinsnedker Bygningsfaglærer og anlægsgartnerfirma Kim Vesterager Tømrer Bygningsvedligehold. Bygningsfaglærer Hanne Arnaut SOSU assistent og PGU Serviceopgaver. Servicefaglærer. Undervisning i arbejdsmiljø Aase Sloth Økonoma, kostvejleder Køkkendrift. Køkkenfaglærer. Undervisning i hygiejne, kost og sundhed Jane Faurbye Andersen Køkkenleder Køkkendrift.Køkkenfaglærer Charlotte Clausen Lærer, læsevejlederstuderende Undervisning almene fag, dansk og botræning Kim Erfurt Idrætspædagog Botræner. Underviser i idræt Knud Gaarn-Larsen Lærer Fritidsvejleder Gitte Rosenkilde Kristensen Anlægsgartner Have og anlægsgartnerfirma Pia Jacobsen Biolog Praktik og udslusning. Haveuddannelsen. Undervisning biologi og havehold Bent Lund Lauridsen Lærer og bygnings- og landbrugssmed. Samordner Udslusning, afsluttende praktik og efterværn Mette Navntoft Pædagog Bo-tilbud, udslusning og efterværn Jette Hauge Pædagog Botræning udslusning og kontaktperson i foreningen Unge for Ligeværd Henrik Jakobsen Lærer Botræner, undervisning i kørekort Jeppe Svane System administrator, Netværks administrator, EDB-Pedel, mm. Ole Lauritsen Landbrugsmaskinsmed - IT-medarbejder automekaniker Rasmus Vesterager Landbrugsmedhjælper IT-medarbejder Anette Holst Kontoruddannelse, PGU og Administration og botræning pædagogikum for erhvervsskolelærere Ingrid Hornstrup Cand. mag. og PGU Kommunikationsmedarbejder, status, kommunekontakt mv.

11 Annemette Kirk Heegaard Socialrådgiver Kommunikationsmedarbejder, status, kommunekontakt mv. Annette Madsen Glavind Kok og pædagog Botræner, praktikvejleder Dorte Frederiksen Isenkræmmer Botræner 6.2 Bestyrelsen Navn Jens Maibom Pedersen (formand) Bent Bjerregaard Mikkelsen (næstformand) Carsten Jensen Anders Mejdahl Bodil Vibe Rasmussen Ole Schmidt Peter Lund Moesgaard Lars Bundgaard (sekretær) Udpeget af / repræsentant for Jysk Børneforsorg Lokalforeningen Midtjylland Jysk Børneforsorg Jysk Børneforsorg Lokalforeningen Midtjylland Lokalforeningen Midtjylland Jysk Børneforsorg Generalsekretær for Jysk Børneforsorg 7 Lovgrundlag Undervisningen bygger på følgende bekendtgørelser: Bek. nr. 439 af 29. april 2013, lov om erhvervsuddannelser Bek. nr. 834 af 27. juni 2013, om erhvervsuddannelser (Hovedbekendtgørelse) Bek. nr. 330 af 11. april 2012, om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur Bek. nr af 16. nov. 2010, om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne Bek. nr. 863 af 16. august 2012, om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser Bek. nr af 15. dec. 1993, om specialpædagogisk støtte under erhvervsuddannelser m.v.

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

DIN interesse. Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk. Start på din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Korinth v/faaborg

DIN interesse. Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk. Start på din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Korinth v/faaborg DYRK DIN interesse Start på din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Korinth v/faaborg Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk Afd. Dalum Landbrugsvej 65 5260 Odense S Afd. Korinth Spanget 7 5600 Faaborg

Læs mere

Skovvangen 28 6000 Kolding Telefon 7932 0100 hansenberg@hansenberg.dk www.hansenberg.dk. Landbrugsuddannelsen - nu også med akvakultur

Skovvangen 28 6000 Kolding Telefon 7932 0100 hansenberg@hansenberg.dk www.hansenberg.dk. Landbrugsuddannelsen - nu også med akvakultur Skovvangen 28 6000 Kolding Telefon 7932 0100 hansenberg@hansenberg.dk www.hansenberg.dk Landbrugsuddannelsen - nu også med akvakultur Akvakultur I samarbejde med brancheforeningen Dansk Akvakultur udbyder

Læs mere

Lokal undervisningsplan Grundforløb

Lokal undervisningsplan Grundforløb Lokal undervisningsplan Grundforløb 1. Generelt om Kalø Økologisk Landbrugsskole. 1.1 Praktiske oplysninger Skolens navn: Kalø Økologisk Landbrugsskole Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises

Læs mere

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne.

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Meritgivende brobygningsforløb for efterskoleelever I henhold til finanslovsaftalen om Bedre uddannelser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 STU - Dyr og Landbrug Præsentation af værkstedet STU Landbrug og dyr: På værkstedet Dyr og Landbrug får du mulighed for at arbejde med både dyrepasseropgaver og landbrugsopgaver.

Læs mere

Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole. Hammervej 28 7173 Vonge Tlf. +45 7670 9191 Fax + 45 7670 9151 info@tinnetgaard.dk

Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole. Hammervej 28 7173 Vonge Tlf. +45 7670 9191 Fax + 45 7670 9151 info@tinnetgaard.dk Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole Hammervej 28 7173 Vonge Tlf. +45 7670 9191 Fax + 45 7670 9151 info@tinnetgaard.dk Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole: Tinnetgaard er et helhedsorienteret Bo og erhvervstrænings

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned - med praktik i udlandet og fokus på innovation i landbruget For dig, der ønsker international erfaring og evnen til at tænke innovativt...

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan afsnit 1

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan afsnit 1 Indholdsfortegnelse: Ikke hj 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser.... 2 1.3 Lærerkompetencer samt ressourcer og udstyr.... 3 1.4 Principper for uddannelsernes tilrettelæggelse....

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Erhvervsuddannelsesreformen (og andre uddannelsesspørgsmål) V/Claus Christensen, JU - Beder Målsætning: Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen.

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsforløb på Bygholm Landbrugsskole i Grøn omsorg

Beskrivelse af undervisningsforløb på Bygholm Landbrugsskole i Grøn omsorg Beskrivelse af undervisningsforløb på Bygholm Landbrugsskole i Grøn omsorg Målgruppen er de unge, som ikke kan følge et ordinært grundforløb eller en sammenhængende grundforløbspakke. Målet med undervisningen

Læs mere

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne STUK, Styrelsen for undervisning og kvalitet Undervisningsministeriet /v. Lone Kirk og Lisbeth

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1 EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015 Side 1 Dagens indhold Reformens overordnede mål Reformens pædagogiske intentioner Målgrupper adgangskrav og optagelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

HANSENBERG / Kim Aaen. Dyrepasser

HANSENBERG / Kim Aaen. Dyrepasser Dyrepasser [ Dyrepasserassistent ] [ Dyrepasser med speciale heste ] [ Dyrepasser med speciale forsøgsdyr ] [ Dyrepasser med speciale dyr i zoologiske anlæg ] Indhold Uddannelsen til dyrepasser... 3 Varighed

Læs mere

Samarbejdsaftale for unge, der er fyldt 18 år

Samarbejdsaftale for unge, der er fyldt 18 år Samarbejdsaftale for unge, der er fyldt 18 år 1. Aftalens parter ne aftale er indgået mellem Det Ny Havredal og Kommune:. Elevens navn:. Aftalen har som formål at sætte rammer, retningslinjer, pligter

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

Dyr, planter og natur

Dyr, planter og natur Vil du arbejde med: Dyr, planter og natur Skov- og naturtekniker Greenkeeper Anlægsgartner Produktionsgartner Dyrepasser Væksthusgartner Landbrugsuddannelsen Indhold Dyr, planter og natur... 3 Grundforløbet...

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

Generel information om skolen

Generel information om skolen Generel information om skolen Generel information om skolen 1.3 Overordnet bedømmelsesplan Dalum Landbrugsskoles eksamensreglement og generelle eksamensregler for skriftlige eksaminer på Dalum Landbrugsskole

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Indhold 2.0 Indgangen Dyr, planter og natur, version 01... 2 2.1 Praktiske

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Kompetenceudvikling EUD reform workshop

Kompetenceudvikling EUD reform workshop Kompetenceudvikling EUD reform workshop Susanne Gottlieb Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 9.2.2. Markant løft af lærernes pædagogiske kompetencer alle lærere [skal] inden 2020 have

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD

Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 4 2008 Indhold 4 Introduktion 5 Det afsluttende projekt på grundforløbet 6 De seks filmsekvenser 7 Oplæg til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 22. august 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid

Fra ufaglært til faglært på rekordtid Fra ufaglært til faglært på rekordtid Program Generelt om Grunduddannelse for voksne (GVU) - hvad er GVU? - hvilke kriterier skal GVU-ansøgerne opfylde? - hvordan er processen? Hvad er GVU? Med en GVU

Læs mere

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2. Personlige og faglige læringsmål...

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2. Personlige og faglige læringsmål... Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2 Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2 Personlige og faglige læringsmål...3 Skabelon - personlige og faglige læringsmål....5 Reflektere....6 Refleksion

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne GRINDSTED L a n d b r u g s s k o l e EUX Landbrug Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne Et unikt samarbejde mellem Grindsted Landbrugsskole og Grindsted Gymnasium & HF Tronsø

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Undervisningsplan Den generelle del Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold med opstart efter 1. august 2015 Uddannelser på SOSU Sjælland 5 Grundforløb

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist.

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Fiskehandler Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Fiskehandler En fiskehandler arbejder først og fremmest med køb og

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program - Ejendomsserviceteknikeruddannelsen, status v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl.

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? EUX Datatekniker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV OM OS Stubbekøbing Efterskole har siden oprettelsen i 1999 været stærkt engageret i målgruppen af unge med særlige behov, eller som det er blevet populært at sige - unge

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Mange uddannelsesveje for ernæringshjælpere og ernæringsassistenter. Temadag 2. april 2009 Maj-Britt Duus

Mange uddannelsesveje for ernæringshjælpere og ernæringsassistenter. Temadag 2. april 2009 Maj-Britt Duus Mange uddannelsesveje for ernæringshjælpere og ernæringsassistenter Temadag 2. april 2009 Maj-Britt Duus + Uddannelsesaftaler Uddannelsesvej -under 25 år ingen Under 25 år 9. Klasse Ingen Grundforløb mad

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Grøn omsorg. Hvad gør vi på landbrugsskolerne? Elin Ruby Maagaard Asmildkloster Landbrugsskole

Grøn omsorg. Hvad gør vi på landbrugsskolerne? Elin Ruby Maagaard Asmildkloster Landbrugsskole Grøn omsorg Hvad gør vi på landbrugsskolerne? Elin Ruby Maagaard Asmildkloster Landbrugsskole Uddannelsesmuligheder i grønne sektor Erhvervsuddannelser mulighed for alle unge Gartner, dyrepasser, greenkeeper,

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

Ansøgning til: Social- og sundhedsassistent- SSA (Trin 2)

Ansøgning til: Social- og sundhedsassistent- SSA (Trin 2) 1 1. Personlige data Personnummer: Navn: Adresse: Ansøgning til: Social- og sundhedsassistent- SSA (Trin 2) Hvis nej, har du arbejds- og Er du dansk statsborger? opholdstilladelse? Ja Nej Ja Nej Postnummer:

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Overgangsordning... 2 Undervisningen... 3 Undervisnings-

Læs mere

Side 1 af 7 11/05/2013 InfoNyt Dyrepasseruddannelsen med specialet heste Efterår 2013 På dyrepasseruddannelsen ønsker vi at knytte en tæt kontakt til branchen, og derfor vil vi nu officielt udsende nyhedsbreve

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Indhold: 1. Indledning/baggrund 2. Lovgivning og præsentation af de særlige forløb 3. Oversigt over de særlige forløb 4. Procedure 5. Aftale

Læs mere