- 1 - Den lokale undervisningsplan for Havredal Praktiske Landbrugsskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- 1 - Den lokale undervisningsplan for Havredal Praktiske Landbrugsskole"

Transkript

1 - 1 - Den lokale undervisningsplan for Havredal Praktiske Landbrugsskole Havredal, 6. november 2013

2 - 2-1 GENERELT OM HAVREDAL PRAKTISKE LANDBRUGSSKOLE Praktiske oplysninger Vores målgruppe Vores målsætning Vort pædagogiske grundlag 3 2 SKOLENS UDDANNELSESTILBUD 4 3 UNDERVISNINGENS FORLØB OG INDHOLD Skitse af uddannelsens forløb Indhold i uddannelsens forskellige perioder Undervisning ud over landbrugsuddannelsen 7 4 UNDERVISNINGSMETODE 7 5 EVALUERING Elevvurderinger Kompetencevurdering i forbindelse med uddannelsesstart Bedømmelse i forhold til uddannelsens kompetencemål Øvrigt arbejde med elevbedømmelser 9 6 SKOLENS PERSONALE OG BESTYRELSE Personale Bestyrelsen 11 7 LOVGRUNDLAG 11

3 - 3-1 Generelt om Havredal Praktiske Landbrugsskole 1.1 Praktiske oplysninger Havredal Praktiske Landbrugsskole er et moderne landbrug, der drives af elever og medarbejdere i fællesskab. Vi har 140 ha jord, der dyrkes økologisk, og en besætning på 55 sortbrogede malkekøer i løsdriftsstald, 230 søer samt 15 heste. Skolen er beliggende i landsbyen Havredal ca. 1 km fra Frederiks i Viborg Kommune, og her er gode busforbindelser til både Herning og Viborg. Havredal Praktiske Landbrugsskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet 1993 i samarbejde mellem foreningen Jysk Børneforsorg/Fredehjem og Lokalforeningen Midtjylland. Skolen har forår 2013 indgået et tæt samarbejde med Havredal Gl. Skole med henblik på fusion. Skolen tilbyder uddannelsen til landbrugsassistent. Uddannelsen er godkendt efter loven om erhvervsuddannelser. Havredal Praktiske Landbrugsskole er godkendt som socialpædagogisk opholdssted i henhold til Serviceloven og er godkendt af Viborg Kommune, som er tilsynsførende. På de to samarbejdende skoler er der plads til ca. 66 elever, heraf kan ca. 45 elever være i gang med landbrugsuddannelsen. Eleverne bor dels i gårdens stuehus, dels i nærliggende huse. Her er tilknyttet medarbejdere, som giver de unge medlæring ved rengøring, tøjvask, madlavning, økonomi, fritidsaktiviteter m.v. 1.2 Vores målgruppe Havredal Praktiske Landbrugsskole er et bo- og uddannelsessted for unge i alderen år, som har lyst til landbruget, og som har læse- eller indlæringsvanskeligheder. 1.3 Vores målsætning Havredal Praktiske Landbrugsskole er et samlet tilbud med den målsætning, at den enkelte elev skal blive selvhjulpen både i sit arbejde, i sit hjem og i sin fritid. 1.4 Vort pædagogiske grundlag Vort pædagogiske grundlag kan beskrives i følgende opfattelser: Vore elever vil gerne arbejde praktisk med dyr eller maskiner i landbrug eller lignende erhverv er unge med særlige behov har indlæringsvanskeligheder har svært ved at læse og skrive har dårlige erfaringer med det mere traditionelle skolesystem har forskellige individuelle behov for at udvikle sig fagligt, personligt og socialt Eleverne kan lære når de mødes med anerkendelse og får tildelt ansvar ud fra deres evner når de har fået en tillid til egne evner i det praktiske arbejde

4 - 4 - når motiveringen er høj ved undervisning i autentisk miljø ved undervisning, der tager udgangspunkt i handlinger og billeder frem for tekst og beskrivelser ved metoden: Learning by doing. Viden går ikke nødvendigvis forud for kunnen, hos os er det ofte omvendt. ved at have gode rollemodeller: deres lærer, praktikvært, botræner eller andre elever Det vigtigste, eleverne får med efter 3 år hos os, er at de bliver mest muligt selvhjulpne både i arbejde, bolig og fritid. en afklaring af egen formåen en tillid til, at de har noget at tilbyde en arbejdsgiver og andre en tillid til, at de kan lære nyt en viden og en ansvarlighed, som kan bruges erhvervsmæssigt en afsluttende praktikplads, som sandsynligvis kan forlænges til fast arbejdsplads Vi lægger vægt på at der på skolen tages udgangspunkt i landbokulturen, hvor der er brug for alle i arbejdet, hvor det man laver er betydningsfuldt for fællesskabet, og hvor man har ansvar for dyr og natur arbejdes på erhvervslivets præmisser med 37 timers arbejdsuge og krav til fleksibilitet er en god atmosfære som gennemsyres af anerkendelse for hvem man er men ikke nødvendigvis anerkendelse af, hvad man gør tales tydeligt og åbent om hvordan man bør opføre sig er plads til at eleverne kan have et hjem her og et privatliv vises omsorg for alle både mellem personale og elever og mellem elever indbyrdes. 2 Skolens uddannelsestilbud På Havredal Praktiske Landbrugsskole kan man få uddannelsen til landbrugsassistent. Det vil sige, at vi udbyder erhvervsskolegrundforløbet fra indgangen Dyr, planter og natur samt hovedforløb trin 1 i landbrugsuddannelsen. Landbrugsuddannelsen veksler mellem praktiske undervisningsforløb på skolens 7 værksteder: 1) kvæghold/mælkeproduktion 2) svinehold 3) hestehold/rideskole 4) mark/maskiner 5) bygningsvedligehold 6) køkken/husholdning 7) servicehold/arbejdsmiljø samt praktik på forskellige landbrug, som skolen samarbejder med i lokalområdet. Der bliver som supplement til den praktiske undervisning også afholdt obligatoriske kurser i mere teoriprægede områder. Uddannelsesforløbet udformes individuelt, men der er typisk tale om et 3-årigt forløb, hvoraf det sidste halve år foregår i en praktik der, hvor den unge ønsker at bosætte sig efter endt uddannelse.

5 - 5-3 Undervisningens forløb og indhold På Havredal Praktiske Landbrugsskole er der mulighed for at tilrettelægge meget individuelle uddannelsesforløb. Fra starten aftales en uddannelsesplan på basis af en kompetencevurdering i forpraktikken og ved visitationsmødet. Derefter rettes uddannelsesplanen til på baggrund af løbende evalueringer i statusmøder det første efter 3 mdr. og derefter hvert halve år. 3.1 Skitse af uddannelsens forløb Introduktion til uddannelsen Klargøring til praktik Øvelses praktik Læring i praktiske færdigheder Høst- eller forårspraktik Viderebygning af de praktiske færdigheder og den teoretiske forståelse Afsluttende praktik Udslusning / / / / / / / mdr. 2.mdr. 3 mdr. 4 mdr. 4 mdr. 14 mdr. 6 mdr.? mdr. 40 ugers grundforløb (forløber over 12 mdr) Praktikforløb mellem grundforløb og hovedforløb på skole og på andre praktiksteder (14 mdr.) 16 uger hovedforløb 1. trin (forløber over 4 mdr.) Praktikforløb efter hovedforløb trin 1 (6 mdr.) 3.2 Indhold i uddannelsens forskellige perioder Introduktionsperiode Introduktionen går over 3 måneder, hvor eleven får den første fornemmelse for: arbejdsgang i staldene, dyrenes adfærd, malkning m.v. hus/have med fokus på madlavning, hygiejne og rengøring. årstidens arbejde i marken, traktorfærdigheder og vedligeholdelse af maskiner m.v. social træning med henblik på styrkelse af de generelle sociale færdigheder. Efter introduktionen, begynder den egentlige differentiering af undervisningen i forhold til den enkeltes kompetencer og forventninger. Der vil herunder være træning i færdigheder, der gør eleven klar til at komme ud i sin første praktik. Praktikperioder Både skolen og de landbrug, vi samarbejder med, er godkendte som praktiksteder til landbrugsuddannelsen. Øvelsespraktikken for landbrugseleverne ligger 5-7 mdr. efter start. Den har til formål at give eleven et klarere billede af, hvordan hverdagen er på et landbrug. Praktikstedet ligger så tæt på skolen, at eleven kommer hjem hver aften. I praktikperioden kommer personale fra skolen på besøg, så der minimum er kontakt mellem skole og eleven/landmanden hver 14. dag.

6 - 6 - Anden praktik for landbrugslinjen har til formål at styrke de praktiske færdigheder. Den vil for de fleste ligge i nærheden af skolen, men kan også være længere væk, hvis eleven fx kender en landmand, som vil være praktikvært og hvis eleven er mobil til at klare transporten med egen scooter eller bil. Afsluttende praktik ligger som oftest i hjemkommunen eller et sted, hvor der er netværk i forhold til eleven. Der sigtes mod at finde en praktik, hvor der kan være mulighed for ansættelse efter endt skoleophold. Efter sidste praktik hjælper skolen med til at finde bo- og arbejdssted til eleven. Skoleperioder på landbrugsskolen Havredal Praktiske Landbrugsskole er godkendt som praktiksted til landmandsuddannelsen. Når man er på skolen, vil man derfor både lære sig de praktiske færdigheder, der hører til faget, og samtidig med udgangspunkt i praktikken få en forståelse for den teori og de regler, der gælder for praktikken. I den første del af skoleperioderne (grundforløb) vil der bl.a. blive arbejdet med: evnen til at modtage instruks og vejledning forståelsen for at udvise fleksibilitet og ansvarlighed sikkerhed herunder førstehjælps- og brandbekæmpelseskursus arbejdsmiljø kursus dyrevelfærd dyrepasning fodring og tilsyn, herunder malkekursus og ridemærkeundervisning værktøjs- og maskinhåndtering etablering og dyrkning af kulturafgrøder biologi herunder planters og dyrs opbygning og levevis samt naturens kredsløb og naturpleje. Afsluttes med temaopgave og eksamen. I sidste skoleperiode (hovedforløb trin 1) vil der i forhold til de tidligere perioder lægges mere fokus på den teoretiske forståelse af følgende fagområder: Husdyrs adfærd og velfærd Fodring Reproduktion og avl Sundhed, sygdom og hygiejne Planteproduktion Planteværn herunder tages sprøjtebevis Markmaskiner og redskaber Værkstedslære Matematik Naturfag Økonomi Sundhed evt deltagelse i AMU kursus med henblik på at opnå truckcertifikat Valgfag Som valgfag udbydes i øjeblikket følgende som aftenundervisning bl.a: Dansk og matematik (dagtimerne) EDB Idræt svømning, hockey og fodbold

7 Jagt og natur Maskin- og motorlære Kreativt kursus Kærestekursus Musik Dans Undervisning ud over landbrugsuddannelsen Under hele uddannelsen undervises generelt i botræning, social træning og fritidstræning. Efter individuelle behov øges fokus og indsats med henblik på at opnå så stor selvstændighed som muligt. Fastsættelse af behovet tager udgangspunkt i visitationsmødet og indgår løbende i de evalueringer og handlingsplaner, der udarbejdes. 4 Undervisningsmetode Som undervisere og ledelse på Havredal Praktiske Landbrugsskole har vi gang på gang oplevet, at et sent udviklet ungt menneske, for hvem skolegangen har været en tid med personlige og faglige nederlag samt ofte eksklusion fra klassefællesskabet, er blomstret op og har kunnet lære selv svært tilgængeligt stof. Fuldførelsesprocenten for elever på Havredal Praktiske Landbrugsskole svarer til eller er bedre end fuldførelsesprocenten på de almindelige erhvervsfaglige grundforløb samt på produktionsskoler til trods for Havredal Praktiske Landbrugsskoles særlige målgruppe af unge med indlæringsvanskeligheder. Hvad er det så vi gør? På Havredal Praktiske Landbrugsskole er der en unik forbindelse af socialpædagogik, konkret landbrugsfaglig uddannelse og arbejde. Undervisningsmåden, strukturen og forløbet er tilrettelagt med henblik på, at eleverne har indlæringsvanskeligheder. Der tages udgangspunkt i den enkeltes resurser, og de unge behandles også som potentiel arbejdskraft: Vi har brug for dig i arbejdet nu og andre får brug for dig senere. Undervisningen fungerer som en mesterlære, som kan karakteriseres ud fra fire grundlæggende aspekter. Mesterlære finder sted i en social organisation, et praksisfællesskab. Her deltager den enkelte på sin særlige måde ud fra sine særlige præmisser i fællesskabets produktive aktiviteter. På den måde ændres den enkeltes position sig og udvikles fra at være mere perifer til en fuld deltagelse i praksis. Dette kan eksemplificeres ved de unge sent udviklede, der kommer til Havredal Praktiske Landbrugsskole som fiaskoer fra skolesystemet og som ændrer sig gennem deltagelse i de produktive aktiviteter i Havredal Praktiske Landbrugsskoles praksisfællesskab til at være kompetente landbrugsmedhjælpere. Formålet med læring i mesterlære er således altid tilegnelse af faglig identitet. Den enkeltes kompetenceudvikling i praksisfællesskaber finder fortløbende sted som indlejret i praksis, og sker således også som læring uden formel undervisning. Læringen er dermed praktisk, kropslig og erfaringsbaseret snarere end at den tager udgangspunkt i teorier, regler og generelle principper. Her er fokus på muligheder for observation og imitation, for at prøve nye færdigheder af med støtte og vejledning af de andre deltagere i praksisfællesskabet, hvor det ikke er snyd at arbejde sammen eller se efter hinanden, men tvært imod en betingelse for udvikling af kompetence. Som afprøvning af det lærte er der kontinuerligt en evaluering gennem praksis, hvor den enkeltes kompetence vurderes ud fra den konkrete deltagelse i praksis og de konkrete produkter. Dette medfører

8 - 8 - en grundlæggende meningsfuld læringskontekst, hvor det er vigtigt at lære for at kunne udføre sin opgave i praksis, da dette ellers vil påvirke både den konkrete produktion og alle de øvrige deltagere i praksisfællesskabet. 5 Evaluering 5.1 Elevvurderinger Kompetencevurdering i forbindelse med uddannelsesstart Inden man kan blive elev på Havredal Praktiske Landbrugsskole skal man først i forpraktik i en uge. Her er praktikanten med i arbejdet og undervisningen på de forskellige hold. Lærerne og pædagogerne bedømmer praktikantens interesse og evne for faget og bedømmer hvorvidt praktikanten kan forventes at få et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen på skolen til at kunne fuldføre uddannelsen og blive rimeligt selvhjulpen i job og fritid efterfølgende. Der udarbejdes en skriftlig bedømmelse og indstilling til kommune evt. med krav om at praktikanten skal opnå praktikerfaring, traktorkørekort m.v. inden optagelse. Når eleven er blevet godkendt til optagelse på skolen, bliver der foretaget en visitation inden uddannelsesstart med deltagelse af skolens visitationsudvalg, kontaktlærer, forældre og kommunens sagsbehandler. Ved visitationen aftales en uddannelsesplan på basis af kompetencevurderingen fra forpraktikken og på basis af de oplysninger, som fremkommer på visitationsmødet Bedømmelse i forhold til uddannelsens kompetencemål For uddannelsens enkelte læringsaktiviteter (malkekvægsbedriften, sobedriften, hestehold, værkstedet, markarbejdet, bygningsholdet) er der beskrevet tilhørende læringsmål, som der skal evalueres på. Der er udarbejdet et afkrydsningsskema, som anvendes til læringsmål vedrørende arbejdsfunktioner. Der bedømmes som følger: A: Eleven har prøvet at udføre det pågældende arbejde sammen med en lærer B: Eleven har selv udført det pågældende arbejde efter en grundig instruktion C: Eleven har rutine og kan tildeles ansvar for det pågældende arbejdes udførelse med et minimum af tilsyn. D: Eleven kan egenhændigt påbegynde og fuldføre arbejdsopgaven Elevens deltagelse i læringsaktiviteter skifter for hver måned. Ved månedens udgang har elev og lærer en samtale om, hvorvidt de faglige og sociale læringsmål er nået eller ej. Der udarbejdes en skriftlig evaluering af månedens forløb og gives vejledning til, hvordan mål kan nås. Der er mulighed for at ændre i uddannelsesplanen således at målene nås. For læringsaktiviteten sikkerhed skal der tages førstehjælps- og brandbekæmpelseskursus samt arbejdsmiljøkursus med deltagelse i APV-vurdering og efterfølgende standpunktskarakter. Grundforløbet afsluttes med et projekt, der udføres som en del af det praktiske arbejde et svendestykke og som bedømmes ved en mundtlig prøve I hovedforløbet aflægger eleverne prøve i sprøjtecertifikat del 1 og 4 For læringsaktiviteten naturfag (niveau F) afsluttes undervisningen med eksamen i to af de områder, der er arbejdet med.

9 - 9 - Hovedforløbet afsluttes med en praktisk opgave og en mundtlig eksamination I hovedforløbet udvides afkrydsningsskemaet om arbejdsfunktioner med kommentarer om eleven har kendskab til, forstår og selv kan forklare den bagvedliggende teori På baggrund af afkrydsningsskemaet bliver der givet standpunktkarakter, som påføres eksamensbeviset. Herudover vurderes om eleven opfylder kompetencemålene, som de er beskrevet i bekendtgørelser. Følgende karakterer bliver givet: Grundforløb: Biologi, arbejdsmiljø og grundforløbsprøve; Hovedforløb: (grundfagene):sundhed, Naturfag, (områdefag): Grundlæggende økonomi, Plantedyrkning, Husdyr, Økologi grundprincipper, Teknikfag (valgfri specialefag): Teknik A, Dyrehold A Øvrigt arbejde med elevbedømmelser Som en væsentlig indsats for at justere skolens og elevens indsats for at nå målene med uddannelsen på skolen afholdes der 3 mdr. efter skolestart og derefter hvert halve år statusmøder. Herpå er der følgende punkter: evaluering socialt og fagligt revurdering individuelle delmål/mål. handlingsplan pædagogiske principper det afklares, om eleven er velplaceret. 6 Skolens personale og bestyrelse 6.1 Personale Navn Uddannelse Ansvarsområder Poul Erik Clausen Pædagog og landmand Forstander Kirsten Fabian Speciallærer, uddannelsesvejleder, kurator, dele af skolepsykologuddannelsen, Viceforstander Lone Guldbæk Karlsen Cand. agro og lærer Uddannelsesleder Mark, planter, økonomi og uddannelse generelt Leif Tolstrup Landmand, pædagogikum for erhvervsskolelærere Undervisning landbrugsfag, landbrugsdriften, kvæg og praktikforløb Brian Kildahl Pedersen Landmand og inseminør Landbrugsdriften, kvæg og Trine Hammelsvang Landmand, dele af læreruddannelsen, ridelærer undervisning landbrugsfag Landbrugsdriften heste Undervisning landbrugsfag, heste og ridning

10 Julie Kastberg Lærer, faglært landmand Undervisning biologi og landbrugsfag, landbrugsdriften heste Holger Nielsen Landmand Landbrugsdriften, mark og værksted, undervisning arbejdsmiljø, 26 svejsekursus og landbrugsfag Brian Holm Facius Klejnsmed, og Bygninger og værksted våbenmekaniker Peter Holm Svejser Bygninger og værksted Jens Sørensen Faglært landmand Landbrugsdriften, svin og undervisning landbrugsfag Kristian Kildeholm Socialpædagog (diakon) og faglært landmand Botræning og landbrugsdriften, svin John N. Hviid Møbelmaskinsnedker Bygningsfaglærer og anlægsgartnerfirma Kim Vesterager Tømrer Bygningsvedligehold. Bygningsfaglærer Hanne Arnaut SOSU assistent og PGU Serviceopgaver. Servicefaglærer. Undervisning i arbejdsmiljø Aase Sloth Økonoma, kostvejleder Køkkendrift. Køkkenfaglærer. Undervisning i hygiejne, kost og sundhed Jane Faurbye Andersen Køkkenleder Køkkendrift.Køkkenfaglærer Charlotte Clausen Lærer, læsevejlederstuderende Undervisning almene fag, dansk og botræning Kim Erfurt Idrætspædagog Botræner. Underviser i idræt Knud Gaarn-Larsen Lærer Fritidsvejleder Gitte Rosenkilde Kristensen Anlægsgartner Have og anlægsgartnerfirma Pia Jacobsen Biolog Praktik og udslusning. Haveuddannelsen. Undervisning biologi og havehold Bent Lund Lauridsen Lærer og bygnings- og landbrugssmed. Samordner Udslusning, afsluttende praktik og efterværn Mette Navntoft Pædagog Bo-tilbud, udslusning og efterværn Jette Hauge Pædagog Botræning udslusning og kontaktperson i foreningen Unge for Ligeværd Henrik Jakobsen Lærer Botræner, undervisning i kørekort Jeppe Svane System administrator, Netværks administrator, EDB-Pedel, mm. Ole Lauritsen Landbrugsmaskinsmed - IT-medarbejder automekaniker Rasmus Vesterager Landbrugsmedhjælper IT-medarbejder Anette Holst Kontoruddannelse, PGU og Administration og botræning pædagogikum for erhvervsskolelærere Ingrid Hornstrup Cand. mag. og PGU Kommunikationsmedarbejder, status, kommunekontakt mv.

11 Annemette Kirk Heegaard Socialrådgiver Kommunikationsmedarbejder, status, kommunekontakt mv. Annette Madsen Glavind Kok og pædagog Botræner, praktikvejleder Dorte Frederiksen Isenkræmmer Botræner 6.2 Bestyrelsen Navn Jens Maibom Pedersen (formand) Bent Bjerregaard Mikkelsen (næstformand) Carsten Jensen Anders Mejdahl Bodil Vibe Rasmussen Ole Schmidt Peter Lund Moesgaard Lars Bundgaard (sekretær) Udpeget af / repræsentant for Jysk Børneforsorg Lokalforeningen Midtjylland Jysk Børneforsorg Jysk Børneforsorg Lokalforeningen Midtjylland Lokalforeningen Midtjylland Jysk Børneforsorg Generalsekretær for Jysk Børneforsorg 7 Lovgrundlag Undervisningen bygger på følgende bekendtgørelser: Bek. nr. 439 af 29. april 2013, lov om erhvervsuddannelser Bek. nr. 834 af 27. juni 2013, om erhvervsuddannelser (Hovedbekendtgørelse) Bek. nr. 330 af 11. april 2012, om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur Bek. nr af 16. nov. 2010, om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne Bek. nr. 863 af 16. august 2012, om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser Bek. nr af 15. dec. 1993, om specialpædagogisk støtte under erhvervsuddannelser m.v.

Den lokale undervisningsplan for Havredal Praktiske Landbrugsskole Havredal, 6. november 2008 (rev. 13. december 2009)

Den lokale undervisningsplan for Havredal Praktiske Landbrugsskole Havredal, 6. november 2008 (rev. 13. december 2009) - 1 - Den lokale undervisningsplan for Havredal Praktiske Landbrugsskole Havredal, 6. november 2008 (rev. 13. december 2009) - 2-1 GENERELT OM HAVREDAL PRAKTISKE LANDBRUGSSKOLE 3 1.1 Praktiske oplysninger

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Pakke 1: Obligatorisk forløb for grundforløb til Landmand. Vejledende varighed 20 uger. Undervisning 10 uger

Pakke 1: Obligatorisk forløb for grundforløb til Landmand. Vejledende varighed 20 uger. Undervisning 10 uger Undervisningen i grundforløbet Grundforløbspakker Undervisningen på grundforløbet sigter mod at eleven vælger landmandsuddannelsen til landmand på hovedforløbet. Vi tilbyder 3 grundforløbspakker på Nordjyllands

Læs mere

GRUNDFORLØB BEDØMMELSESPLAN

GRUNDFORLØB BEDØMMELSESPLAN GRUNDFORLØB BEDØMMELSESPLAN Nordjyllands Landbrugsskole 2011-2012 Bedømmelsesplanen er sidst revideret d. 12/12-2011 Bedømmelsesplan for grundforløb på Nordjyllands Landbrugsskole Nedenstående er en beskrivelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato: 5. juni 2013 Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedt af Fællesudvalget for landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato 1. august 2011 Udstedt af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 853 af 11/07/2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på 1. hovedforløb

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på 1. hovedforløb Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på 1. hovedforløb Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven kan dokumentere

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

DIN interesse. Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk. Start på din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Korinth v/faaborg

DIN interesse. Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk. Start på din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Korinth v/faaborg DYRK DIN interesse Start på din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Korinth v/faaborg Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk Afd. Dalum Landbrugsvej 65 5260 Odense S Afd. Korinth Spanget 7 5600 Faaborg

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB 1. Generelt om Agroskolen Hammerum. 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: Agroskolen Hammerum Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises hvor ikke andet er

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Havredal Praktiske Landbrugsskole Institutionsnummer: 280128 Journalnr.: 117.94K.391 Dato: maj 2014 Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

HVAD ER AGRO-ASSISTENTUDDANNELSEN FOR NOGET?

HVAD ER AGRO-ASSISTENTUDDANNELSEN FOR NOGET? HVAD ER AGRO-ASSISTENTUDDANNELSEN FOR NOGET? Jobcenter Hjørring udbyder, i samarbejde med Nordjyllands Landbrugsskole og LandboNord, uddannelsen til Agro-assistent. Uddannelsen er en kombination af undervisning

Læs mere

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B.

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B. Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Perspektiver på læring i praksis. STU-seminar, 9/ Ved Thomas Szulevicz Aalborg Universitet

Perspektiver på læring i praksis. STU-seminar, 9/ Ved Thomas Szulevicz Aalborg Universitet Perspektiver på læring i praksis STU-seminar, 9/6-2010 Ved Thomas Szulevicz thoszu@hum.aau.dk Aalborg Universitet Feltarbejde på Havredal Praktiske Landbrugsskole som er en mesterlæreinspireret uddannelse

Læs mere

Skovvangen 28 6000 Kolding Telefon 7932 0100 hansenberg@hansenberg.dk www.hansenberg.dk. Landbrugsuddannelsen - nu også med akvakultur

Skovvangen 28 6000 Kolding Telefon 7932 0100 hansenberg@hansenberg.dk www.hansenberg.dk. Landbrugsuddannelsen - nu også med akvakultur Skovvangen 28 6000 Kolding Telefon 7932 0100 hansenberg@hansenberg.dk www.hansenberg.dk Landbrugsuddannelsen - nu også med akvakultur Akvakultur I samarbejde med brancheforeningen Dansk Akvakultur udbyder

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Landbrugsuddannelsen Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Landbrugsuddannelsen Faget skal beskrive den viden, de metoder og processer, den faglige dokumentation og kommunikation eleven skal lære i den pågældende uddannelses

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser

Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser Undervisningsministeriet den 21. september 2011 Sagsnr. 108.534.021 Udstedelsesdato: 25. maj 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser Udstedt af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser i

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Lokal undervisningsplan Grundforløb

Lokal undervisningsplan Grundforløb Lokal undervisningsplan Grundforløb 1. Generelt om Kalø Økologisk Landbrugsskole. 1.1 Praktiske oplysninger Skolens navn: Kalø Økologisk Landbrugsskole Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven efterfølgende

Læs mere

Undervisningsplan for STU

Undervisningsplan for STU Undervisningsplan for STU Navn: Cpr nr.: Periode : XX Vejleder: Adresse: Postnr.: Tlf.nr : Mail- adresse: Sagsbehandler jobdelen: Overordnet mål: XX ønsker at blive afklaret omkring sin fremtid. Han ønsker

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Undervisningsplan for STU

Undervisningsplan for STU Undervisningsplan for STU Navn: Cpr nr.: Periode : XX Vejleder: Adresse: Postnr.: Tlf.nr : Mail- adresse: Sagsbehandler jobdelen: Overordnet mål: XX ønsker at blive afklaret omkring sin fremtid. Han ønsker

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

LANDMAND. Grøn uddannelse. Roskilde Tekniske Skole PULSEN Roskilde. Roskilde Tekniske Skole. - ét skridt foran!

LANDMAND. Grøn uddannelse. Roskilde Tekniske Skole PULSEN Roskilde. Roskilde Tekniske Skole. - ét skridt foran! LANDMAND Grøn uddannelse Roskilde Tekniske Skole PULSEN 10 4000 Roskilde - ét skridt foran! Roskilde Tekniske Skole Landmand På landbrugsuddannelsen kan du tage ét af følgende specialer: Husdyr Planter

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009 LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS Gældende fra 31. august 2009 C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

EUX-LANDBRUG. landbrugsuddannelse med studiekompetence. EUXStart uddannelsen. til august. Landbrugsskolen Sjælland Finderupvej 8, 4270 Høng

EUX-LANDBRUG. landbrugsuddannelse med studiekompetence. EUXStart uddannelsen. til august. Landbrugsskolen Sjælland Finderupvej 8, 4270 Høng EUX-LANDBRUG landbrugsuddannelse med studiekompetence EUXStart uddannelsen til august. Landbrugsskolen Sjælland Finderupvej 8, 4270 Høng EUX-landbrug Mere end en landbrugsuddannelse Mange unge i 9.-10.

Læs mere

Lad dig udfordre. Bliv pædagogisk assistent. PAU_Pjece_Messe_A5.indd 1 05/01/09 16:17:22

Lad dig udfordre. Bliv pædagogisk assistent. PAU_Pjece_Messe_A5.indd 1 05/01/09 16:17:22 Lad dig udfordre Bliv pædagogisk assistent PAU_Pjece_Messe_A5.indd 1 05/01/09 16:17:22 Hvorfor blive pædagogisk assistent? Den pædagogiske assistentuddannelse er en helt ny pædagogisk uddannelse. Her bliver

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole. Hammervej 28 7173 Vonge Tlf. +45 7670 9191 Fax + 45 7670 9151 info@tinnetgaard.dk

Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole. Hammervej 28 7173 Vonge Tlf. +45 7670 9191 Fax + 45 7670 9151 info@tinnetgaard.dk Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole Hammervej 28 7173 Vonge Tlf. +45 7670 9191 Fax + 45 7670 9151 info@tinnetgaard.dk Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole: Tinnetgaard er et helhedsorienteret Bo og erhvervstrænings

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Fokus på kompetencemål Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Introduktion 3 Kompetencemål i erhvervsuddannelserne 6 Vigtigt at vide om grundforløbspakker og kompetencemål 8 Vigtigt at

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Opfyldelsen af disse kompetencemål er et ansvar der påhviler skole og praktiksted i fællesskab.

Opfyldelsen af disse kompetencemål er et ansvar der påhviler skole og praktiksted i fællesskab. - 1 - Dette skema er til afklaring af hvilke kompetencer eleven har. Meningen er at elev og læremester udfylder skemaet i fællesskab, og derved får en drøftelse af på hvilke områder, der er behov for at

Læs mere

EGU s skoledel i produktionsskolekontekst

EGU s skoledel i produktionsskolekontekst EGU s skoledel i produktionsskolekontekst Skoleforløb på produktionsskolen; eksempler, refleksioner og pointer Praksisinput fra Silkeborg Produktionshøjskole Perspektiver i retning af Erhvervslinjen på

Læs mere

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne STUK, Styrelsen for undervisning og kvalitet Undervisningsministeriet /v. Lone Kirk og Lisbeth

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne.

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Meritgivende brobygningsforløb for efterskoleelever I henhold til finanslovsaftalen om Bedre uddannelser

Læs mere

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned - med praktik i udlandet og fokus på innovation i landbruget For dig, der ønsker international erfaring og evnen til at tænke innovativt...

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 25/02/2011

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Praktik i Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 April 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug med hest. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug med hest. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne GRINDSTED L a n d b r u g s s k o l e EUX Landbrug med hest Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne Et unikt samarbejde mellem Grindsted Landbrugsskole og Grindsted Gymnasium &

Læs mere

Pjece til elever og pårørende

Pjece til elever og pårørende Pjece til elever og pårørende 1 Indhold Indledning... 4 Kontakt... 4 Hvor kan jeg finde information... 4 Hvem kan man ringe til og hvornår... 4 Opstart og andre praktiske ting... 4 Værelser og flytning...

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR ET Opdateret marts 2014 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Redigeret 17 03 2014 1 GENERELT FOR UDDANNELSERNE... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER OM SOSU SJÆLLAND... 3 1.2 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER... 3 1.2.1 Læringssyn...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR JANUAR 2013 NY UDDANNELSESORDNING Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Praktik 3 Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede

Læs mere

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Erhvervsuddannelsesreformen (og andre uddannelsesspørgsmål) V/Claus Christensen, JU - Beder Målsætning: Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

EUX HÅNDVÆRKER ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

EUX HÅNDVÆRKER ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN EUX åbner mange nye veje for mig. Jeg vil gerne læse til maskinmester og starter med mekanikeruddannelsen. Jeg har hele tiden gerne villet have en erhvervsuddannelse, og det er fint, at jeg har mulighed

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 STU - Dyr og Landbrug Præsentation af værkstedet STU Landbrug og dyr: På værkstedet Dyr og Landbrug får du mulighed for at arbejde med både dyrepasseropgaver og landbrugsopgaver.

Læs mere

HESTEMANAGER. Grøn uddannelse. Landbrugsskolen Sjælland Vilvorde Ledreborg Allé 50, 4000 Roskilde Køgevej 131, 4000 Roskilde. Roskilde Tekniske Skole

HESTEMANAGER. Grøn uddannelse. Landbrugsskolen Sjælland Vilvorde Ledreborg Allé 50, 4000 Roskilde Køgevej 131, 4000 Roskilde. Roskilde Tekniske Skole HESTEMANAGER Grøn uddannelse Landbrugsskolen Sjælland Vilvorde Ledreborg Allé 50, 4000 Roskilde Køgevej 131, 4000 Roskilde - ét skridt foran! Roskilde Tekniske Skole Hestemanager Uddannelsen til hestemanager

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Landbrugsuddannelsen. [ Landbrugsassistent ] [ Landmand med speciale husdyr ] [ Landmand med speciale planter ] [ Jordbrugsmaskinfører ]

Landbrugsuddannelsen. [ Landbrugsassistent ] [ Landmand med speciale husdyr ] [ Landmand med speciale planter ] [ Jordbrugsmaskinfører ] Landbrugsuddannelsen [ Landbrugsassistent ] [ Landmand med speciale husdyr ] [ Landmand med speciale planter ] [ Jordbrugsmaskinfører ] Indhold Landbrugsuddannelsen... 3 Personlig uddannelsesplan... 3

Læs mere

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne GRINDSTED L a n d b r u g s s k o l e EUX Landbrug Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne Et unikt samarbejde mellem Grindsted Landbrugsskole og Grindsted Gymnasium & HF Tronsø

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1 EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015 Side 1 Dagens indhold Reformens overordnede mål Reformens pædagogiske intentioner Målgrupper adgangskrav og optagelse

Læs mere