- 1 - Den lokale undervisningsplan for Havredal Praktiske Landbrugsskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- 1 - Den lokale undervisningsplan for Havredal Praktiske Landbrugsskole"

Transkript

1 - 1 - Den lokale undervisningsplan for Havredal Praktiske Landbrugsskole Havredal, 6. november 2013

2 - 2-1 GENERELT OM HAVREDAL PRAKTISKE LANDBRUGSSKOLE Praktiske oplysninger Vores målgruppe Vores målsætning Vort pædagogiske grundlag 3 2 SKOLENS UDDANNELSESTILBUD 4 3 UNDERVISNINGENS FORLØB OG INDHOLD Skitse af uddannelsens forløb Indhold i uddannelsens forskellige perioder Undervisning ud over landbrugsuddannelsen 7 4 UNDERVISNINGSMETODE 7 5 EVALUERING Elevvurderinger Kompetencevurdering i forbindelse med uddannelsesstart Bedømmelse i forhold til uddannelsens kompetencemål Øvrigt arbejde med elevbedømmelser 9 6 SKOLENS PERSONALE OG BESTYRELSE Personale Bestyrelsen 11 7 LOVGRUNDLAG 11

3 - 3-1 Generelt om Havredal Praktiske Landbrugsskole 1.1 Praktiske oplysninger Havredal Praktiske Landbrugsskole er et moderne landbrug, der drives af elever og medarbejdere i fællesskab. Vi har 140 ha jord, der dyrkes økologisk, og en besætning på 55 sortbrogede malkekøer i løsdriftsstald, 230 søer samt 15 heste. Skolen er beliggende i landsbyen Havredal ca. 1 km fra Frederiks i Viborg Kommune, og her er gode busforbindelser til både Herning og Viborg. Havredal Praktiske Landbrugsskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet 1993 i samarbejde mellem foreningen Jysk Børneforsorg/Fredehjem og Lokalforeningen Midtjylland. Skolen har forår 2013 indgået et tæt samarbejde med Havredal Gl. Skole med henblik på fusion. Skolen tilbyder uddannelsen til landbrugsassistent. Uddannelsen er godkendt efter loven om erhvervsuddannelser. Havredal Praktiske Landbrugsskole er godkendt som socialpædagogisk opholdssted i henhold til Serviceloven og er godkendt af Viborg Kommune, som er tilsynsførende. På de to samarbejdende skoler er der plads til ca. 66 elever, heraf kan ca. 45 elever være i gang med landbrugsuddannelsen. Eleverne bor dels i gårdens stuehus, dels i nærliggende huse. Her er tilknyttet medarbejdere, som giver de unge medlæring ved rengøring, tøjvask, madlavning, økonomi, fritidsaktiviteter m.v. 1.2 Vores målgruppe Havredal Praktiske Landbrugsskole er et bo- og uddannelsessted for unge i alderen år, som har lyst til landbruget, og som har læse- eller indlæringsvanskeligheder. 1.3 Vores målsætning Havredal Praktiske Landbrugsskole er et samlet tilbud med den målsætning, at den enkelte elev skal blive selvhjulpen både i sit arbejde, i sit hjem og i sin fritid. 1.4 Vort pædagogiske grundlag Vort pædagogiske grundlag kan beskrives i følgende opfattelser: Vore elever vil gerne arbejde praktisk med dyr eller maskiner i landbrug eller lignende erhverv er unge med særlige behov har indlæringsvanskeligheder har svært ved at læse og skrive har dårlige erfaringer med det mere traditionelle skolesystem har forskellige individuelle behov for at udvikle sig fagligt, personligt og socialt Eleverne kan lære når de mødes med anerkendelse og får tildelt ansvar ud fra deres evner når de har fået en tillid til egne evner i det praktiske arbejde

4 - 4 - når motiveringen er høj ved undervisning i autentisk miljø ved undervisning, der tager udgangspunkt i handlinger og billeder frem for tekst og beskrivelser ved metoden: Learning by doing. Viden går ikke nødvendigvis forud for kunnen, hos os er det ofte omvendt. ved at have gode rollemodeller: deres lærer, praktikvært, botræner eller andre elever Det vigtigste, eleverne får med efter 3 år hos os, er at de bliver mest muligt selvhjulpne både i arbejde, bolig og fritid. en afklaring af egen formåen en tillid til, at de har noget at tilbyde en arbejdsgiver og andre en tillid til, at de kan lære nyt en viden og en ansvarlighed, som kan bruges erhvervsmæssigt en afsluttende praktikplads, som sandsynligvis kan forlænges til fast arbejdsplads Vi lægger vægt på at der på skolen tages udgangspunkt i landbokulturen, hvor der er brug for alle i arbejdet, hvor det man laver er betydningsfuldt for fællesskabet, og hvor man har ansvar for dyr og natur arbejdes på erhvervslivets præmisser med 37 timers arbejdsuge og krav til fleksibilitet er en god atmosfære som gennemsyres af anerkendelse for hvem man er men ikke nødvendigvis anerkendelse af, hvad man gør tales tydeligt og åbent om hvordan man bør opføre sig er plads til at eleverne kan have et hjem her og et privatliv vises omsorg for alle både mellem personale og elever og mellem elever indbyrdes. 2 Skolens uddannelsestilbud På Havredal Praktiske Landbrugsskole kan man få uddannelsen til landbrugsassistent. Det vil sige, at vi udbyder erhvervsskolegrundforløbet fra indgangen Dyr, planter og natur samt hovedforløb trin 1 i landbrugsuddannelsen. Landbrugsuddannelsen veksler mellem praktiske undervisningsforløb på skolens 7 værksteder: 1) kvæghold/mælkeproduktion 2) svinehold 3) hestehold/rideskole 4) mark/maskiner 5) bygningsvedligehold 6) køkken/husholdning 7) servicehold/arbejdsmiljø samt praktik på forskellige landbrug, som skolen samarbejder med i lokalområdet. Der bliver som supplement til den praktiske undervisning også afholdt obligatoriske kurser i mere teoriprægede områder. Uddannelsesforløbet udformes individuelt, men der er typisk tale om et 3-årigt forløb, hvoraf det sidste halve år foregår i en praktik der, hvor den unge ønsker at bosætte sig efter endt uddannelse.

5 - 5-3 Undervisningens forløb og indhold På Havredal Praktiske Landbrugsskole er der mulighed for at tilrettelægge meget individuelle uddannelsesforløb. Fra starten aftales en uddannelsesplan på basis af en kompetencevurdering i forpraktikken og ved visitationsmødet. Derefter rettes uddannelsesplanen til på baggrund af løbende evalueringer i statusmøder det første efter 3 mdr. og derefter hvert halve år. 3.1 Skitse af uddannelsens forløb Introduktion til uddannelsen Klargøring til praktik Øvelses praktik Læring i praktiske færdigheder Høst- eller forårspraktik Viderebygning af de praktiske færdigheder og den teoretiske forståelse Afsluttende praktik Udslusning / / / / / / / mdr. 2.mdr. 3 mdr. 4 mdr. 4 mdr. 14 mdr. 6 mdr.? mdr. 40 ugers grundforløb (forløber over 12 mdr) Praktikforløb mellem grundforløb og hovedforløb på skole og på andre praktiksteder (14 mdr.) 16 uger hovedforløb 1. trin (forløber over 4 mdr.) Praktikforløb efter hovedforløb trin 1 (6 mdr.) 3.2 Indhold i uddannelsens forskellige perioder Introduktionsperiode Introduktionen går over 3 måneder, hvor eleven får den første fornemmelse for: arbejdsgang i staldene, dyrenes adfærd, malkning m.v. hus/have med fokus på madlavning, hygiejne og rengøring. årstidens arbejde i marken, traktorfærdigheder og vedligeholdelse af maskiner m.v. social træning med henblik på styrkelse af de generelle sociale færdigheder. Efter introduktionen, begynder den egentlige differentiering af undervisningen i forhold til den enkeltes kompetencer og forventninger. Der vil herunder være træning i færdigheder, der gør eleven klar til at komme ud i sin første praktik. Praktikperioder Både skolen og de landbrug, vi samarbejder med, er godkendte som praktiksteder til landbrugsuddannelsen. Øvelsespraktikken for landbrugseleverne ligger 5-7 mdr. efter start. Den har til formål at give eleven et klarere billede af, hvordan hverdagen er på et landbrug. Praktikstedet ligger så tæt på skolen, at eleven kommer hjem hver aften. I praktikperioden kommer personale fra skolen på besøg, så der minimum er kontakt mellem skole og eleven/landmanden hver 14. dag.

6 - 6 - Anden praktik for landbrugslinjen har til formål at styrke de praktiske færdigheder. Den vil for de fleste ligge i nærheden af skolen, men kan også være længere væk, hvis eleven fx kender en landmand, som vil være praktikvært og hvis eleven er mobil til at klare transporten med egen scooter eller bil. Afsluttende praktik ligger som oftest i hjemkommunen eller et sted, hvor der er netværk i forhold til eleven. Der sigtes mod at finde en praktik, hvor der kan være mulighed for ansættelse efter endt skoleophold. Efter sidste praktik hjælper skolen med til at finde bo- og arbejdssted til eleven. Skoleperioder på landbrugsskolen Havredal Praktiske Landbrugsskole er godkendt som praktiksted til landmandsuddannelsen. Når man er på skolen, vil man derfor både lære sig de praktiske færdigheder, der hører til faget, og samtidig med udgangspunkt i praktikken få en forståelse for den teori og de regler, der gælder for praktikken. I den første del af skoleperioderne (grundforløb) vil der bl.a. blive arbejdet med: evnen til at modtage instruks og vejledning forståelsen for at udvise fleksibilitet og ansvarlighed sikkerhed herunder førstehjælps- og brandbekæmpelseskursus arbejdsmiljø kursus dyrevelfærd dyrepasning fodring og tilsyn, herunder malkekursus og ridemærkeundervisning værktøjs- og maskinhåndtering etablering og dyrkning af kulturafgrøder biologi herunder planters og dyrs opbygning og levevis samt naturens kredsløb og naturpleje. Afsluttes med temaopgave og eksamen. I sidste skoleperiode (hovedforløb trin 1) vil der i forhold til de tidligere perioder lægges mere fokus på den teoretiske forståelse af følgende fagområder: Husdyrs adfærd og velfærd Fodring Reproduktion og avl Sundhed, sygdom og hygiejne Planteproduktion Planteværn herunder tages sprøjtebevis Markmaskiner og redskaber Værkstedslære Matematik Naturfag Økonomi Sundhed evt deltagelse i AMU kursus med henblik på at opnå truckcertifikat Valgfag Som valgfag udbydes i øjeblikket følgende som aftenundervisning bl.a: Dansk og matematik (dagtimerne) EDB Idræt svømning, hockey og fodbold

7 Jagt og natur Maskin- og motorlære Kreativt kursus Kærestekursus Musik Dans Undervisning ud over landbrugsuddannelsen Under hele uddannelsen undervises generelt i botræning, social træning og fritidstræning. Efter individuelle behov øges fokus og indsats med henblik på at opnå så stor selvstændighed som muligt. Fastsættelse af behovet tager udgangspunkt i visitationsmødet og indgår løbende i de evalueringer og handlingsplaner, der udarbejdes. 4 Undervisningsmetode Som undervisere og ledelse på Havredal Praktiske Landbrugsskole har vi gang på gang oplevet, at et sent udviklet ungt menneske, for hvem skolegangen har været en tid med personlige og faglige nederlag samt ofte eksklusion fra klassefællesskabet, er blomstret op og har kunnet lære selv svært tilgængeligt stof. Fuldførelsesprocenten for elever på Havredal Praktiske Landbrugsskole svarer til eller er bedre end fuldførelsesprocenten på de almindelige erhvervsfaglige grundforløb samt på produktionsskoler til trods for Havredal Praktiske Landbrugsskoles særlige målgruppe af unge med indlæringsvanskeligheder. Hvad er det så vi gør? På Havredal Praktiske Landbrugsskole er der en unik forbindelse af socialpædagogik, konkret landbrugsfaglig uddannelse og arbejde. Undervisningsmåden, strukturen og forløbet er tilrettelagt med henblik på, at eleverne har indlæringsvanskeligheder. Der tages udgangspunkt i den enkeltes resurser, og de unge behandles også som potentiel arbejdskraft: Vi har brug for dig i arbejdet nu og andre får brug for dig senere. Undervisningen fungerer som en mesterlære, som kan karakteriseres ud fra fire grundlæggende aspekter. Mesterlære finder sted i en social organisation, et praksisfællesskab. Her deltager den enkelte på sin særlige måde ud fra sine særlige præmisser i fællesskabets produktive aktiviteter. På den måde ændres den enkeltes position sig og udvikles fra at være mere perifer til en fuld deltagelse i praksis. Dette kan eksemplificeres ved de unge sent udviklede, der kommer til Havredal Praktiske Landbrugsskole som fiaskoer fra skolesystemet og som ændrer sig gennem deltagelse i de produktive aktiviteter i Havredal Praktiske Landbrugsskoles praksisfællesskab til at være kompetente landbrugsmedhjælpere. Formålet med læring i mesterlære er således altid tilegnelse af faglig identitet. Den enkeltes kompetenceudvikling i praksisfællesskaber finder fortløbende sted som indlejret i praksis, og sker således også som læring uden formel undervisning. Læringen er dermed praktisk, kropslig og erfaringsbaseret snarere end at den tager udgangspunkt i teorier, regler og generelle principper. Her er fokus på muligheder for observation og imitation, for at prøve nye færdigheder af med støtte og vejledning af de andre deltagere i praksisfællesskabet, hvor det ikke er snyd at arbejde sammen eller se efter hinanden, men tvært imod en betingelse for udvikling af kompetence. Som afprøvning af det lærte er der kontinuerligt en evaluering gennem praksis, hvor den enkeltes kompetence vurderes ud fra den konkrete deltagelse i praksis og de konkrete produkter. Dette medfører

8 - 8 - en grundlæggende meningsfuld læringskontekst, hvor det er vigtigt at lære for at kunne udføre sin opgave i praksis, da dette ellers vil påvirke både den konkrete produktion og alle de øvrige deltagere i praksisfællesskabet. 5 Evaluering 5.1 Elevvurderinger Kompetencevurdering i forbindelse med uddannelsesstart Inden man kan blive elev på Havredal Praktiske Landbrugsskole skal man først i forpraktik i en uge. Her er praktikanten med i arbejdet og undervisningen på de forskellige hold. Lærerne og pædagogerne bedømmer praktikantens interesse og evne for faget og bedømmer hvorvidt praktikanten kan forventes at få et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen på skolen til at kunne fuldføre uddannelsen og blive rimeligt selvhjulpen i job og fritid efterfølgende. Der udarbejdes en skriftlig bedømmelse og indstilling til kommune evt. med krav om at praktikanten skal opnå praktikerfaring, traktorkørekort m.v. inden optagelse. Når eleven er blevet godkendt til optagelse på skolen, bliver der foretaget en visitation inden uddannelsesstart med deltagelse af skolens visitationsudvalg, kontaktlærer, forældre og kommunens sagsbehandler. Ved visitationen aftales en uddannelsesplan på basis af kompetencevurderingen fra forpraktikken og på basis af de oplysninger, som fremkommer på visitationsmødet Bedømmelse i forhold til uddannelsens kompetencemål For uddannelsens enkelte læringsaktiviteter (malkekvægsbedriften, sobedriften, hestehold, værkstedet, markarbejdet, bygningsholdet) er der beskrevet tilhørende læringsmål, som der skal evalueres på. Der er udarbejdet et afkrydsningsskema, som anvendes til læringsmål vedrørende arbejdsfunktioner. Der bedømmes som følger: A: Eleven har prøvet at udføre det pågældende arbejde sammen med en lærer B: Eleven har selv udført det pågældende arbejde efter en grundig instruktion C: Eleven har rutine og kan tildeles ansvar for det pågældende arbejdes udførelse med et minimum af tilsyn. D: Eleven kan egenhændigt påbegynde og fuldføre arbejdsopgaven Elevens deltagelse i læringsaktiviteter skifter for hver måned. Ved månedens udgang har elev og lærer en samtale om, hvorvidt de faglige og sociale læringsmål er nået eller ej. Der udarbejdes en skriftlig evaluering af månedens forløb og gives vejledning til, hvordan mål kan nås. Der er mulighed for at ændre i uddannelsesplanen således at målene nås. For læringsaktiviteten sikkerhed skal der tages førstehjælps- og brandbekæmpelseskursus samt arbejdsmiljøkursus med deltagelse i APV-vurdering og efterfølgende standpunktskarakter. Grundforløbet afsluttes med et projekt, der udføres som en del af det praktiske arbejde et svendestykke og som bedømmes ved en mundtlig prøve I hovedforløbet aflægger eleverne prøve i sprøjtecertifikat del 1 og 4 For læringsaktiviteten naturfag (niveau F) afsluttes undervisningen med eksamen i to af de områder, der er arbejdet med.

9 - 9 - Hovedforløbet afsluttes med en praktisk opgave og en mundtlig eksamination I hovedforløbet udvides afkrydsningsskemaet om arbejdsfunktioner med kommentarer om eleven har kendskab til, forstår og selv kan forklare den bagvedliggende teori På baggrund af afkrydsningsskemaet bliver der givet standpunktkarakter, som påføres eksamensbeviset. Herudover vurderes om eleven opfylder kompetencemålene, som de er beskrevet i bekendtgørelser. Følgende karakterer bliver givet: Grundforløb: Biologi, arbejdsmiljø og grundforløbsprøve; Hovedforløb: (grundfagene):sundhed, Naturfag, (områdefag): Grundlæggende økonomi, Plantedyrkning, Husdyr, Økologi grundprincipper, Teknikfag (valgfri specialefag): Teknik A, Dyrehold A Øvrigt arbejde med elevbedømmelser Som en væsentlig indsats for at justere skolens og elevens indsats for at nå målene med uddannelsen på skolen afholdes der 3 mdr. efter skolestart og derefter hvert halve år statusmøder. Herpå er der følgende punkter: evaluering socialt og fagligt revurdering individuelle delmål/mål. handlingsplan pædagogiske principper det afklares, om eleven er velplaceret. 6 Skolens personale og bestyrelse 6.1 Personale Navn Uddannelse Ansvarsområder Poul Erik Clausen Pædagog og landmand Forstander Kirsten Fabian Speciallærer, uddannelsesvejleder, kurator, dele af skolepsykologuddannelsen, Viceforstander Lone Guldbæk Karlsen Cand. agro og lærer Uddannelsesleder Mark, planter, økonomi og uddannelse generelt Leif Tolstrup Landmand, pædagogikum for erhvervsskolelærere Undervisning landbrugsfag, landbrugsdriften, kvæg og praktikforløb Brian Kildahl Pedersen Landmand og inseminør Landbrugsdriften, kvæg og Trine Hammelsvang Landmand, dele af læreruddannelsen, ridelærer undervisning landbrugsfag Landbrugsdriften heste Undervisning landbrugsfag, heste og ridning

10 Julie Kastberg Lærer, faglært landmand Undervisning biologi og landbrugsfag, landbrugsdriften heste Holger Nielsen Landmand Landbrugsdriften, mark og værksted, undervisning arbejdsmiljø, 26 svejsekursus og landbrugsfag Brian Holm Facius Klejnsmed, og Bygninger og værksted våbenmekaniker Peter Holm Svejser Bygninger og værksted Jens Sørensen Faglært landmand Landbrugsdriften, svin og undervisning landbrugsfag Kristian Kildeholm Socialpædagog (diakon) og faglært landmand Botræning og landbrugsdriften, svin John N. Hviid Møbelmaskinsnedker Bygningsfaglærer og anlægsgartnerfirma Kim Vesterager Tømrer Bygningsvedligehold. Bygningsfaglærer Hanne Arnaut SOSU assistent og PGU Serviceopgaver. Servicefaglærer. Undervisning i arbejdsmiljø Aase Sloth Økonoma, kostvejleder Køkkendrift. Køkkenfaglærer. Undervisning i hygiejne, kost og sundhed Jane Faurbye Andersen Køkkenleder Køkkendrift.Køkkenfaglærer Charlotte Clausen Lærer, læsevejlederstuderende Undervisning almene fag, dansk og botræning Kim Erfurt Idrætspædagog Botræner. Underviser i idræt Knud Gaarn-Larsen Lærer Fritidsvejleder Gitte Rosenkilde Kristensen Anlægsgartner Have og anlægsgartnerfirma Pia Jacobsen Biolog Praktik og udslusning. Haveuddannelsen. Undervisning biologi og havehold Bent Lund Lauridsen Lærer og bygnings- og landbrugssmed. Samordner Udslusning, afsluttende praktik og efterværn Mette Navntoft Pædagog Bo-tilbud, udslusning og efterværn Jette Hauge Pædagog Botræning udslusning og kontaktperson i foreningen Unge for Ligeværd Henrik Jakobsen Lærer Botræner, undervisning i kørekort Jeppe Svane System administrator, Netværks administrator, EDB-Pedel, mm. Ole Lauritsen Landbrugsmaskinsmed - IT-medarbejder automekaniker Rasmus Vesterager Landbrugsmedhjælper IT-medarbejder Anette Holst Kontoruddannelse, PGU og Administration og botræning pædagogikum for erhvervsskolelærere Ingrid Hornstrup Cand. mag. og PGU Kommunikationsmedarbejder, status, kommunekontakt mv.

11 Annemette Kirk Heegaard Socialrådgiver Kommunikationsmedarbejder, status, kommunekontakt mv. Annette Madsen Glavind Kok og pædagog Botræner, praktikvejleder Dorte Frederiksen Isenkræmmer Botræner 6.2 Bestyrelsen Navn Jens Maibom Pedersen (formand) Bent Bjerregaard Mikkelsen (næstformand) Carsten Jensen Anders Mejdahl Bodil Vibe Rasmussen Ole Schmidt Peter Lund Moesgaard Lars Bundgaard (sekretær) Udpeget af / repræsentant for Jysk Børneforsorg Lokalforeningen Midtjylland Jysk Børneforsorg Jysk Børneforsorg Lokalforeningen Midtjylland Lokalforeningen Midtjylland Jysk Børneforsorg Generalsekretær for Jysk Børneforsorg 7 Lovgrundlag Undervisningen bygger på følgende bekendtgørelser: Bek. nr. 439 af 29. april 2013, lov om erhvervsuddannelser Bek. nr. 834 af 27. juni 2013, om erhvervsuddannelser (Hovedbekendtgørelse) Bek. nr. 330 af 11. april 2012, om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur Bek. nr af 16. nov. 2010, om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne Bek. nr. 863 af 16. august 2012, om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser Bek. nr af 15. dec. 1993, om specialpædagogisk støtte under erhvervsuddannelser m.v.

Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole.

Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole. Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole. Skolens formål: Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole tilbyder unge med særlige behov, en kompetencegivende uddannelse, med henblik på senere ansættelse indenfor

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Indhold 2.0 Indgangen Dyr, planter og natur, version 01... 2 2.1 Praktiske

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Fagretning Hår, Krop og Sundhed Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE

Læs mere

Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl.

Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl. Skolens navn: Indgang: TietgenSkolen Tietgen HG Lerchesgade 29 5000 Odense C Tlf. 65 45 26 00 E-mail: hg@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk Den merkantile indgang Medarbejdere Øverst ansvarlige for

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Frisør GF2 Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN (SEKTION

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa August 2013 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ IBC... 4 1. GENERELT FOR

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven 107. 1. Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning.

Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven 107. 1. Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning. Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven 107 1. Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning. September 1999 købte Michael Kaiser Tinnetgaard med det formål sammen

Læs mere

Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri

Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri Klintegården Lundebjergvej 80 3600 Frederikssund Direkte til udviklingskonsulent/uddannelsesansvarlig Margit Steenbøl: mobil:

Læs mere

Lokal undervisningsplan Serviceassistent 2008 HOSPITAL. Udarbejdet af lærerteam for bygnings-og brugerservice

Lokal undervisningsplan Serviceassistent 2008 HOSPITAL. Udarbejdet af lærerteam for bygnings-og brugerservice HOSPITAL Udarbejdet af lærerteam for bygnings-og brugerservice 1. Generelt for skolen...5 1.1 Praktiske oplysninger...5 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...5 1.3 Overordnet bedømmelsesplan...5

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 2 1.2 SKOLENS VÆRDISYN... 2 1.3 AFDELINGENS OVERORDNEDE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Tandklinikassistent

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Tandklinikassistent Den lokale undervisningsplan for Hovedforløbet Tandklinikassistent Uddannelse: Tandklinikassistent Side: 2 af 31 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvad er en undervisningsplan...4 Uddannelse...4 Skoleperiodernes

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Hospitalsteknisk assistent

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Hospitalsteknisk assistent Den lokale undervisningsplan for Hovedforløbet Hospitalsteknisk assistent BEMÆRK! Denne undervisningsplan gælder for elever som påbegyndte uddannelsens hovedforløb inden 15. juli 2007. For elever som er

Læs mere

Elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan Generel del Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen Revideret juni 2007 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skolen... 4 Kvalitet...

Læs mere

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen egu Erhvervsgrunduddannelsen - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Til vejledere og sagsbehandlere, der skal rådgive og vejlede unge om egu Få mere at vide om egu på: www.egu.dk www.kl.dk/egu

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Formål og virksomhed... 3 Glostrup Albertslund Produktionshøjskoles mål... 3 Mål for den enkelte deltager... 4 Mission... 4 Vision... 4 Rammer og organisation...

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3 Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling Gør VIA tanke University til handling College VIA University College Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling VIA University College VIA

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728 Social & Sundhed 1 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Ældreområdets organisation og struktur side 5 Lovgrundlag side 5-6 Nøgletal side 6 Visioner, overordnede mål og værdier på ældreområdet side 6-7 Praktikuddannelsen

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere