Stay WebSecurity. Sikker, kontrolleret og monitoreret surfing. Websikkerhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stay WebSecurity. Sikker, kontrolleret og monitoreret surfing. Websikkerhed"

Transkript

1 Stay WebSecurity Sikker, kontrolleret og monitoreret surfing. Websikkerhed

2 Stay WebSecurity Web den nye trussel I dag er ne et den største sikkerhedstrussel for mange virksomheder. Så mange som hver tredje bedrageri sker via interne et. Blot det seneste år er andelen af bedrageriforsøg øget med 751 %. 44 % af brugerne siger, at de ikke følger surfing-poli kken på deres arbejdsplads, og 1 af 5 brugere lader venner og familie anvende arbejdscomputeren. Blandt folk født i 70 erne anvender 48 % af brugerne arbejdscomputeren privat. De e adfærdsmønster kompromi erer sikkerheden for din virksomhed. Almindelige typer af trusler via web: Phishing Gennem phishing-mail ledes brugeren ind på fingererede hjemmesider, o e hjemmesider, som opfordrer brugeren l at afgive personlige oplysninger fx kreditkortoplysninger. Den metode kaldes o e skimming. Skadelig kode og virus Hjemmesider, som spreder skadelig kode og virus. Kapring Hjemmesider, som spreder virus samt kaprer og låser computeren. Brugeren skal betale løsesum for at få computeren låst op. Falske konkurrencer og lo erier Hjemmesider med falske eller tvivlsomme lo erier og spil, hvor brugeren ubevidst starter et abonnement, som betales via mobilregningen. Disse abonnementer er meget svære at opsige. Vildledende eller falsk reklame Den øgede mængde af reklame på interne et gør det mere almindeligt med vildledende reklame. De e kan i værste fald forårsage, at brugeren installerer uønsket so ware eller virus Sikker, kontrolleraet & monitoreret surfing Stay WebSecurity er en tjeneste i skyen, som øger sikkerheden i din virksomhed ved at stoppe sikkerhedstrusler via web, inden de når jeres netværk og jeres computere. Sam digt lbyder tjenesten en række muligheder for kontrol og overvågning. Målet med Stay WebSecurity er at være markedets enkleste websikkerhedsløsning, uden at gå på kompromis med funk on og integritet. Tjenesten giver dig alt, du behøver, for at opnå sikker surfing l dine brugere. Sammen med en a rak v pris, passer tjenesent l alle virksomheder uanset størrelse, branche og IT-kundskaber. Forventede effekter Anvender du Stay WebSecurity kan du forvente dig et antal forskellige effekter: Øget surf-sikkerhed og mindsket eksponering mod virus Forhindrer brugereksponering mod bedrageri, phishing m.m. Indsigt og forståelse for din organisa ons surf-adfærd baseret på fakta. Forhindrer lovlig download af ophavsretligt besky et materiale. Forhindrer surfing på sider med børnepornografisk indhold Minskede omkostninger pga. færre ulykker Øgede indtægter pga. mere effek vitet i virksomheden PM Policy Manager Udfordringen i mange organisa oner er at få en velfungerende surfpolicy for hele organisa onen, selvom brugerne har forskellige forudsætninger, surf-vaner og behov. PM (Policy Manager) er et unikt værktøj, som indgår i Stay WebSecurity. Værktøjet muliggør, at de, der er ansvarlige for en gruppe af brugere, fx den administrerende direktør, afdelingschef eller læreren, på en enkelt måde kan lpasse surfpolicyen udelukkende for sine egne brugere. Sam digt får administratoren indsigt i surfadfærden gennem overblik og sta s k. PM er i vid udstrækning en lpasning l nordiske forhold omkring kontrol og overvågning af surfing. Socialt ansvar med indbygget filter mod børnepornografi Stay WebSecurity indeholder et unikt filter, som forhindrer surfing på hjemmesider, med børnepornografisk indhold og dermed hindrer spredning af overgrebsmateriale. I de fleste organisa oner er denne besky else lstrækkelig og ersta er andre dyre typer af so ware.

3 Stay WebSecurity Al d besky et med mobilsupport Stay WebSecurity understø er fuldt mobile brugere. Ligegyldigt hvor brugeren befinder sig gælder surfpolicyen og brugeren surfer direkte på interne et uden at belaste interne netværk, interne orbindelser eller systemer. Teknologi Stay Secures pla orm bygger det bedste fra tre verdner : Pla orm baseret på open source. Egenudviklede unikke og na onalt lpassede funk oner og besky else. Tredjepartskomponenter for øget tryghed og sikkerhed Datacenter i Norden Som en naturlig del af vores lokale strategi har vi datacentre i Norden. Det indebærer, at al data lagres fysisk i Norden og at ingen sur rafik passerer landegrænser unødigt. Din integritet og sikkerhed er højeste prioritet hos Stay Secure. I overensstemmelse med love og anbefalinger Stay WebSecurity følger danske love og de anbefalinger, der findes for danske virksomheder og dermed også for de fleste andre europæiske lande. Der er taget hensyn l bl.a. Data lsynets anbefalinger og krav. Grunde l at vælge Stay WebSecurity For fuld liste over fordele se Øget sikkerhed Stay WebSecurity giver effek v besky else mod den største sikkerhedstrussel web. Enkelt & omkostningseffek vt Målet med Stay WebSecurity er at være markedets enkleste løsning for websikkerhed uden at gå på kompromis med funk onaliteten PM Policy Manager Unikt værktøj lpasset det nordiske marked, som gør det muligt for de ansvarlige i virksomhederne selv at administrere og monitorere brugernes surfing Bibeholden integritet Omfa ende re ghedsstyring muliggør besky else af private oplysninger for brugeren. I overensstemmenelse med gældende dansk lovgivning og retningslinjer tjenesten er i overensstemmelse med danske love og anbefalinger. Alle datacentre er placeret i Norden. Monitorering øgede forståelse Gennem sta s k og logfiler får du øget forståelse for surfingadfærden i din virksomhed og kan gøre de nødvendige foranstaltninger på grundlag af de fak ske omstændigheder.

4 Teknik & funk oner An virus Stay WebSecurity scanner al sur rafik for at stoppe alle typer af virus, inden de når jeres netværk og computere. Som an virus-motor anvendes F-secure, der regelmæssigt modtager pres gefyldte udmærkelser. F-secure lbyder noget af verdens bedste besky else mod virus. Monitorering - sta s k & logfiler Med tjenesten følger muligheden for at få adgang l detaljerede sta s kker og detaljerede logfiler. Informa onen giver dig hur gt en oversigt over brugernes surfing-adfærd. Med hjælp fra sta s kken og logfilerne kan du bland andet: Se hvilke hjemmesider og kategorier af hjemmesider, der besøges, hvor længe og hvornår. Se hvilke hjemmesider og virus, der blokeres. Se forandringer i surfing-adfærd over d. URL-filtrering Stay Secure anvender Zvelos verdensførende URL-database med over 500 millioner kategoriserede URL er som dækker 6 milliarder hjemmesider på næsten 200 sprog. Databasen suppleres og opdateres løbende med danske hjemmesider for bedst mulig, lokale dækning. Du vælger nemt hvilke hjemmesider og kategorier af hjemmesoder, du vil llade, so blocke eller blokere. So block giver brugeren mulighed for at lgå hjemmesiden e er tydelige advarsel. Streaming Du tager enkelt kontrollen over lyd- og billedstreaming. Du kan fx let forhindre forskellige typer af streamingtjenester for at mindske overudny else af bredbånd. Zero-day-besky else mod phishing & andre bedragerier Hjemmesider, som anvendes l forskellige typer af bedrageriforsøg stoppes effek vt med URLfiltrering. Da de fleste bedrageriforsøg iværksæ es via , gør vores store bruger af -sikkerhed, at vi hur gt opdager nye former for sikkerhedstrusler. Vores partnerskab med it-sikkerhedanaly ker Sec4it giver os en zero-day-besky else, hvor den før sikkerhedstruslen stoppes, er forkortet betydeligt sammenlignet med konven onelle sikkerhedsløsninger. Besky else mod børnepornografi Med en global database og lokal database via nordisk poli stoppes hjemmesider medbørnepornografisk indhold effek vt. SafeSearch SafeSearch besky er brugere mod eksponering af forulempende og anstødelige søgeresultater via søgemaskiner. Du vælger selv, i hvilken udstrækning SafeSearch skal anvendes. Surfpolicy Du kan have et ubegrænset antal policys og de kobles enkelt l brugere og grupper i din organisa on. Du kan fx enkelt vælge surfpolicys for forskellige afdelinger, lande og kontorer. Hver policy kan enkelt administreres direkte via de baserede PM-rapporter Re gheder for besky else af private oplysninger Med detaljerede re ghedsinds llinger, kan du kontrollere, hvem der får adgang l hvilke oplysninger, såsom logs og sta s kker. Du vælger, om du vil se enkelte brugers surfingak vitet, eller om oplysningerne bør præsenteres på gruppeniveau. Katalogsynkronisering Dine brugere er synkroniserede og er grupperet, som en afspejling af din katalogservice, såsom Ac ve Directory. Det automa serer brugerstyring og forbindelsen l surfpoli kker gennem grupper. Implementering Stay WebSecurity lbyder et bredt udbud af implementeringsformer. Kontakt os, så fortæller vi mere.

5 PM Policy Manager Virksomheden tager kontrollen PM gør det muligt at llade ansvarlige personer i organisa onen nemt at overvåge og styre surfing udelukkende for deres brugere via PMrapporten, der kommer via med ønsket interval. Via rapporten har PM-administrator adgang l et simpelt kontrolpanel, hvor historikken kan lgås og yderligere ændringer foretages. Her er flere lgængelige sta s kker. PM-rapporten PM-rapporten viser overskueligt og pædagogisk en topliste over de hjemmesider, som har flest besøg. PM-administratoren kan direkte via listen i rapporten foretage de nødvendige foranstaltninger såsom blokering, so block ( lladt e er advarsel), llade specifikke hjemmesider eller kategorier af hjemmesider. Pædagogisk kontrolpanel Supplerende foranstaltninger såsom at llade og blokere bestemte hjemmesider kan udføres af PM-administrator via PM kontrolpanel. Her kan du også finde inds llingerne for PM-rapport og PM-alarm. PM kontrolpanel giver også mulighed for flere sta s kker. PM-administrator behøver ikke et login l kontrolpanelet, men der er adgang direkte fra PM-rapporten. Teknologipartners: Alarmering ved afvigende surfing-mønster Som en lføjelse l PM-rapporten kan PMadministratoren få automa ske PM-alarm i lfælde af surfing-ak vitet, som virker mistænkeligt eller på anden måder afviger fra det normale.. Det kan fx være en kra ig s gning i antallet af besøgende på en vis hjemmeside som er so -blocket ( lladt e er advarsel). Specifika oner For fuldstændig specifika on se An virus Besky else mod phishing og andet bedrageri Besky else mod børnepornografi Zero-day-besky else SafeSearch for sikre søgninger URL-filtrering e ergivende, so block (adgang e er advarsel) eller blokering Kontrol med download baseret på filtype Kontrol af streaming af video og lyd Fuld mobilitetssupport Brugerdefinerede svarsider og beskeder med sprogstø e Re ghedsstyring og besky else af privatlivets fred i Sta s k og logning Katalogsynkronisering med LDAP (for fx Ac ve Directory) Installeringsmuligheder på organisa ons-, gruppe eller individniveau Ak vitetsoversigt og rapportering for at forhindre inak vering/afinstalla on i ikke re ghedsbegrænset miljøer Support for Citrix- og Terminal Servermiljø. Fuld IPv6-support

6 Fordelene ved sky-tjenester Samtlige af Stay Secures tjenester findes i skyen som SaaS (So ware as a Service eller Security as a So ware). IT-sikkerhed i skyen giver en række fordele. Her følger et par: Kræver ingen investering i hard- eller so ware Ingen vedligeholdelse - ingen installa on. Minimal administra on. En central løsning ersta er o e flere andre løsninger Pla ormsbaseret - fungerer med alle system. Gennemsig gt for brugeren. Ubegrænset regulerbarhed Al d opdateret l højeste niveau af sikkerhed. Ingen begrænset leve d miljøvenligt Sådan fungerer Stay WebSecurity Med Stay WebSecurity surfer dine brugere via proxyserverer i Stay Secures datacenter. Således eksponeres brugeren ikke direkte mod interne et. Surf-trafikken scannes i real d for at stoppe skadeligt indhold såsom virus og bedrageriforsøg. Også det hjemmesideindhold, som I har valgt at blokere, stoppes. Via pædagogiske dialog informeres brugeren, når surf-trafik blokeres Trusted sites, hvilket o est er lokale netværk og interne hjemmesider, såsom intranet, ekskluderes enkelt, så de ikke passerer Stay Secures proxyserverer.

7 Informa on om Stay Secure Markedets førende leverandør Stay Secure er Nordens største, rendyrkede udbyder af IT-sikkerhed i skyen med kontorer i København, Stockholm og Oslo. Med tjenester baseret på high end-teknik levereret fra topmoderne datacentre hjælper vi alle typer af organisa oner med at få en tryg og velfungerende hverdag. Uddannelse Stay Secure lbyder uddannelse på stedet eller via interne et i forbindelse med anvendte Stay Powerfiltre. Uddannelsen sikret, at I kommer hur gt i gang og får den absolut mest effek ve håndtering af spammail, samt får den nødvendige viden om love og anbefalinger. Stay Secure har kunder og over brugere. Blandt kunderne findes børsnoterede foretagender, banker, myndigheder, kommuner, rigsdagpar er (i Sverige) og skoler. Garanteret høj kvalitet Vores Service Level Agreement (SLA) garanterer dig meget høj kvalitet i tjenesten: 99,7 % besky else mod spam, 100 % besky else mod virus og 99,9 % lgængelighed. Service & support Stay Secure leverer kvalificeret support på dansk. Som kunde hos os får du al d svar hur gt og præcist, så du kan give en bedre service l dine brugere. Supporten er lgængelig via telefon og . O, du vil, ringer vi dig op, når det passer. Support Premium Support Stay Premium Support er en udvidet stø e, der giver telefonisk support døgnet rundt, året rundt. Stay Secures tjenester Stay PowerFilter Indkommende spam- og virusfilter. Stay SecureSMTP Udgående spam- og virusfilter. Stay Backup Backup af s. Stay Log Logning af s i op l 10 år. Stay WebSecurity Sikker, kontrolleret og monitoreret surfing. Intersseret - kontakt os Salg Tlf: Support Tlf: Web: h p://support.stejtech.net Stay Premium Support Tlf: Stay Secure Denmark ApS Tlf: Besøgsadresse: Store kongensgade 10, 2. sal København K Postadresse: Store kongensgade København K Version 6.0

Lidt om Virus og Spyware

Lidt om Virus og Spyware Lidt om Virus og Spyware INDHOLD Malware... 2 Hvordan virker det... 2 Hvad skal man gøre... 2 Spam... 3 Hvordan virker det... 3 Hvad skal man gøre... 3 Phishing... 4 Hvordan virker det... 4 Sårbarheder...

Læs mere

RISIKOSTYRING MEGET MERE END BLOT IT-SIKKERHED DE NYE TRUSLER KAN SKADE TILLIDEN TIL VIRKSOMHEDEN ALVORLIGT TEMA: SIKKERHED & RISIKOSTYRING

RISIKOSTYRING MEGET MERE END BLOT IT-SIKKERHED DE NYE TRUSLER KAN SKADE TILLIDEN TIL VIRKSOMHEDEN ALVORLIGT TEMA: SIKKERHED & RISIKOSTYRING CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsikkerhedschef hos Saab: Et sikkerhedscenter giver Saab kortere søgetid og forbedret sikkerhed SYMANTEC MOBILE CENTER OF

Læs mere

Frihed og fleksibilitet på dine vilkår!

Frihed og fleksibilitet på dine vilkår! Frihed og fleksibilitet på dine vilkår! EPiServer er en enkel, effektiv og fleksibel platform et klogt valg for alle, som vil anvende webben som en kvalitetssikker og forretningskritisk informationskanal.

Læs mere

Tør du stole på dit IT-miljø?

Tør du stole på dit IT-miljø? Tør du stole på dit IT-miljø? Om Symantec Symantec er verdens førende leverandør af løsninger, som er designet til at hjælpe privatpersoner og virksomheder til at garantere sikkerhed, tilgængelighed og

Læs mere

Sikkerhed ved e-post og Internet. hacking og virus

Sikkerhed ved e-post og Internet. hacking og virus Sikkerhed ved e-post og Internet hacking og virus IT-Sikkerhedsrådet Marts 2001 Sikkerhed ved e-post og Internet hacking og virus Publikationen kan rekvireres gratis så længe lager haves ved henvendelse

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

Sikkerhed er ikke en permanent tilstand. Det er en proces, man løbende må arbejde videre med! MOBIL SIKKERHED TEMA TRIN TIL SIKRERE MOBILT 4ARBEJDE

Sikkerhed er ikke en permanent tilstand. Det er en proces, man løbende må arbejde videre med! MOBIL SIKKERHED TEMA TRIN TIL SIKRERE MOBILT 4ARBEJDE PROTECTION. Interactions. Information. Infrastructure. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #2 2006 NETVÆRKETS GRÆNSER FORSVINDER INFORMATIONER MÅ SIKRES PÅ DATANIVEAU TEMA MOBIL SIKKERHED

Læs mere

Outsource din hovedpine

Outsource din hovedpine Tema CLOUD Cloud Computing har i et par år efterhånden været på alles læber i it-verdenen. Og det er der god grund til. Kraftigt forbedret ydeevne kombineret med drastiske fald i priserne har for alvor

Læs mere

Vi formindskede lagringspladsen og øgede sikkerheden. HAR DU STYR PÅ LOVGIVNINGEN? Sådan sætter nye love pres på IT-infrastrukturen

Vi formindskede lagringspladsen og øgede sikkerheden. HAR DU STYR PÅ LOVGIVNINGEN? Sådan sætter nye love pres på IT-infrastrukturen PROTECTION. Information. Infrastructure. Interactions. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2006 TEMA: E-MAILHÅNDTERING KUN EN HELHEDSLØSNING GIVER KORREKT BESKYTTELSE Hele værdikæden

Læs mere

DÄCKDATA DET FØRENDE SYSTEM INDENFOR DÆKBRANCHEN

DÄCKDATA DET FØRENDE SYSTEM INDENFOR DÆKBRANCHEN DÄCKDATA FULDKOMMENT OVERBLIK MED DÆKHOTELLET PRISLISTER & LEVERANDØRER ALTID ONLINE ONLINE BESTILLINGER SMS-SERVICE DET FØRENDE SYSTEM INDENFOR DÆKBRANCHEN VELKOMMEN! Der er sket meget siden, jeg grundlagde

Læs mere

MasterPlan. et nyt værktøj l geografisk bu ks og investeringsplanlægning i detailhandel

MasterPlan. et nyt værktøj l geografisk bu ks og investeringsplanlægning i detailhandel MasterPlan et nyt værktøj l geografisk bu ks og investeringsplanlægning i detailhandel Her er nogle af de virksomheder vi arbejder og gennem årene har arbejdet for med MasterPlan opgaver: Statoil Danmark,

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

Oversigt over teknologiske løsninger, der kan bidrage til at minimere/fjerne

Oversigt over teknologiske løsninger, der kan bidrage til at minimere/fjerne Oversigt over teknologiske løsninger, der kan bidrage til at minimere/fjerne spam Indholdsfortegnelse 1. Resumé og samlede anbefalinger fra teknologi-arbejdsgruppen 2. Hvad er spam, og hvordan fungerer

Læs mere

Datasikkerhed. Information er ofte det eneste, din virksomhed har. Sørg for at beskytte den. powered by:

Datasikkerhed. Information er ofte det eneste, din virksomhed har. Sørg for at beskytte den. powered by: powered by: Artiklerne er skrevet af Lars Danielsson, ComputerSweden Whitepaper Datasikkerhed Information er ofte det eneste, din virksomhed har. Sørg for at beskytte den indhold 1. Problemet. Uden data

Læs mere

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy har mange års erfaring med rådgivning omkring design og implementering af infrastruktur- og systemintegrationsløsninger. Opbygning og

Læs mere

FSB Skolevangen I og II: Guide. Til. Netværket

FSB Skolevangen I og II: Guide. Til. Netværket FSB Skolevangen I og II: Guide Til Netværket Indholdsfortegnelse Forord...3 Velkommen...3 Tilgang til administrations siden (mail konti og sikkerhed)...4 Mail generelt...5 Brug af administrations siden

Læs mere

Omfattende gennemgang af sikkerhed og sårbarhedsbeskyttelse for Google Apps. En Google-hvidbog, februar 2007

Omfattende gennemgang af sikkerhed og sårbarhedsbeskyttelse for Google Apps. En Google-hvidbog, februar 2007 Omfattende gennemgang af sikkerhed og sårbarhedsbeskyttelse for Google Apps En Google-hvidbog, februar 2007 Sikkerhed for Google Apps FLERE OPLYSNINGER Online www.google.com/a E-mail apps-enterprise@google.com

Læs mere

4FOUNDATION CLUSTERLØSNING SIKRER DANSK AVISPRODUKTION STANDARDISER DATACENTERET TEMA: AFGØRENDE FORDELE MED DATA CENTRE FOUNDATION

4FOUNDATION CLUSTERLØSNING SIKRER DANSK AVISPRODUKTION STANDARDISER DATACENTERET TEMA: AFGØRENDE FORDELE MED DATA CENTRE FOUNDATION CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #3 2006 John W Thompson, Symantecs topchef: Et pålideligt miljø kan kun baseres på politikker TEMA: STANDARDISER DATACENTERET Trends, tips fra eksperter,

Læs mere

Sådan håndterer du BYOD og sikkerhed

Sådan håndterer du BYOD og sikkerhed Whitepaper Sådan håndterer du BYOD og sikkerhed Bring your own device (BYOD) og mobile arbejdspladser bliver mange steder håndteret som en rent teknisk udfordring, og det er en risiko. Mobilitet og BYOD

Læs mere

Løsningerne skalerer fra små afdelingskontorer til store netværk. Du kan se en liste over referencekunder her på Merakis hjemmeside.

Løsningerne skalerer fra små afdelingskontorer til store netværk. Du kan se en liste over referencekunder her på Merakis hjemmeside. Cisco Meraki Cisco Meraki leverer en komplet cloud baseret løsning bestående af wireless AP, switche, firewalls, WAN-optimering og MDM. Alt er centralt styret via webben. Det er nemt at komme i gang og

Læs mere

SPYWARE. Gruppe 18 Bilal, Mirza og Nicolai Vejleder : Niels Christian Juul

SPYWARE. Gruppe 18 Bilal, Mirza og Nicolai Vejleder : Niels Christian Juul SPYWARE Gruppe 18 Bilal, Mirza og Nicolai Vejleder : Niels Christian Juul 1 Indholdsfortegnelse Indledning Problemformulering Teknologiens betydning for hverdagen World Wide Web og internet Hvordan fungere

Læs mere

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav Indledning... 3 Risikofaktorer - her er der fare for at miste fortrolige data/dokumenter... 3 Vejledningens formål... 3 Vejledningens

Læs mere

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdensførende leverandør af elektroniske kørebøger

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdensførende leverandør af elektroniske kørebøger THE DIFFERENCE IS ABAX Verdensførende leverandør af elektroniske kørebøger THE DIFFERENCE IS ABAX ABAX har tre værdiskabende søjler, der gør det muligt for virksomheden at skabe konkurrencemæssige fordele

Læs mere

IT-sikkerhed i små og. mellemstore virksomheder

IT-sikkerhed i små og. mellemstore virksomheder IT-sikkerhed i små og mellemstore virksomheder Er du helt sikker på at du er sikker? Usikker sikkerhed Når talen falder på IT er mange virksomheder i virkeligheden ikke helt sikre på, at de er sikre. En

Læs mere

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger THE DIFFERENCE IS ABAX Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger THE DIFFERENCE IS ABAX ABAX har tre værdiskabende søjler, der gør det muligt for virksomheden at skabe konkurrencemæssige fordele

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart

Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart Overvåg hele din IT infrastruktur med ét værktøj Som IT ansvarlig er din infrastruktur lig med dit image over for interne som eksterne kunder. Din mulighed for at reagere

Læs mere

Tryghed & Sikring i Boligforeningen

Tryghed & Sikring i Boligforeningen b Tryghed & Sikring i Boligforeningen Adgangskontrol & Dørtelefoni i- connect VELKOMMEN TIL I- CONNECT i- Connect er blandt de firmaer i branchen, der råder over den bredeste vifte af kompetencer og produkter

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere