Årsberetning for Verdens Børn-International Børnehjælp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for Verdens Børn-International Børnehjælp - 2012"

Transkript

1 Årsberetning for Verdens Børn-International Børnehjælp Verdens Børn har haft et godt og meget travlt år, hvor bestyrelsen og de frivillige har arbejdet målrettet for at vende udviklingen. Økonomien skulle forbedres og vi skulle hverve flere faddere og bidragsydere, således at de 20 projekter som ledes af vores 12 projektansvarlige kan drives uden for store økonomiske problemer. Vores regnskab viser at vi har formindsket underskuddet i forhold til budgettet således er trækket på vores egenkapital blevet begrænset til ca.100t.kr. fundraisingen har været succesfuld og har indbragt 269 t.kr. men fadderskaren er desværre fortsat i den nedadgående kurve, med et tab på 85 faddere i Pr. 31/ støttede vi 2584 børn Bestyrelsen Bestyrelsen fik ved sidste generalforsamling en stor og nødvendig blodfornyelse. Seks nye personer heraf 2 suppleanter Karen M. Oxenbøll (KMO), Per Henrik Lindrup (PHL), Jens Hvid (JH) Wagn Winkel(WW), Jens Jørgen Stokholm (JS) og Flemming B. Pedersen (FP). Alle har arbejdet ihærdigt med at komme ind i arbejdet og med at tage fat på hver deres opgaver, og vi har haft et rigtig godt samarbejde. Vores antal er mindsket undervejs, da vi mistede Lene Tang Christensen (LTC), d.1. september efter et kort sygdomsforløb. Lene var den person, der havde været længst tid i Verdens Børn, 34 år, og som havde en stor viden om foreningens historie. Lene deltog i bestyrelsens arbejde som tilforordnet, men havde derudover et utal af praktiske opgave. Så ved siden af tabet af en skattet person og ven, havde vi pludselig en masse opgaver der skulle overtages af andre. I november fik Carola Hagedorn orlov, pga. stort arbejdspres samt sygdom i familien og mere arbejde at fordele. Den meget nødvendige vidensdeling har fungeret godt med vores nye intranet, dropbox, som hurtigt blev funktionsdueligt og løbende er blevet opdateret. Det har været en uvurderlig støtte i at gøre organisationens viden tilgængelig for alle ca. 40 frivillige i Verdens Børn. Bestyrelsen har afholdt 10 møder, hvoraf tre af dem har været efterfulgt af et fællesmøde med de projektansvarlige og andre frivillige og 3 møder er blevet holdt over Skype. Skypemødeformen har fungeret godt og medvirker til at vi sparer tid og omkostninger. Referaterne som Karen hurtigt påtog sig er udførlige og yderst anvendelige og alle frivillige kan gå ind og læse dem i Dropbox. Desuden har vi nu fået en opfølgningsliste af opgaver og beslutninger, så det nu er nemt at orientere sig. Karen blev også vores kasserer, og det har fungeret rigtig godt. Økonomien Bestyrelsen har ved årets start prøvet at begrænse det forventede underskud mest muligt. Vi valgte ikke at forhøje fadderskabsbeløbene i 2012, da vi mente og stadig mener at vi i disse økonomisk ugunstige tider kan komme til at skræmme for mange faddere væk. I de sidste år har vi udbetalt alle indkomne fadderskabsbeløb til projekterne, da de har brug for flere penge, derfor har vi ikke haft dækning for børn uden faddere, dvs. børn hvor fadderen er ophørt med betalingen. Vi har derfor ændret på støtten til projekterne, således at fadderløse børn bliver støttet til de er færdige med grundskolen dvs. til og med 7 klasse i Uganda og til og med 10 klasse i Bulgarien og Asien. Desuden afregner vi børnene med den lave sats på 110 kr/md. Det er

2 stadig en fair ordning, da mange andre organisationer sender børnene på gaden, når sponsoren forsvinder. Sidste år betalte vi for 135 fadderløse børn og i år for 89 børn. Det andet vi har gjort er, at begrænse uddannelsespuljen for Bulgarien og Uganda fra kr til kr., selvom vi utrolig gerne vil videreuddanne børnene. Vi arbejder derfor på at få så mange penge ind i uddannelsesfonden som muligt, for at foreningen ikke selv skal lægge ud med minus til følge. Yderligere vedtog vi, at vi kun kan bevilge max kr ad gangen til et projekt, medmindre det er yderst presserende. Hvis beløbet ikke kan dækkes går hele eller resten af beløbet til fundraising. Den ordning har fungeret rigtig godt. Jeg vil ikke sige mere om økonomien, da Per aflægger regnskabet senere. De projektansvarlige (PA) I 2012 har vi haft flere udskiftninger af projekter mellem de projektansvarlige og en enkelt projektansvarlig, Flemming Sehested er stoppet med Sct. Joseph s New Life, Sydindien pga. stort arbejdspres. Bestyrelsen ser det ikke som et problem at der er udskiftninger på posterne, da det ofte resulterer i at nye øjne ser andre ting, som med fordel kan forbedres. De projektansvarlige har fået mange nye retningslinjer at forholde sig til incl. at stå for brevforsendelserne af børnebreve, som Lene (LTC) tidligere klarede for de fleste af Asien projekterne. De projektansvarlige har dog fået tilbuddet om hjælp fra Jens Jørgen (JS). De nye retningslinjer har bla. til formål at stramme op på forretningsgangen for fadderskabsbeløbene, således at vi kan stå inde for at børnene får, hvad vi siger de gør og om de ekstraordinære midler forvaltes rigtigt. Vores Agreement of Cooperation er også blevet opdateret og vi har været heldige at have 3 projektansvarlige inde i bestyrelsen til de mangfoldige opgaver angående projekterne. De projektansvarlige har alle været tilknyttet deres landegruppe med koordinatorene, Kirsten (KJ), for Bulgarien og Uganda og Wagn (WW) for Bangladesh, Sri Lanka og Indien. Grupperne har fungeret godt og har holdt flere møder, hvor de har diskuteret deres egne problemer samt diverse oplæg fra bestyrelsen, som senere er kommet op på fællesmøderne. Projekterne Bortset fra Rubaga, Sri Lanka og Sct. Joseph har alle projekter været besøgt i år. Bangladesh og nogle af de sydindiske proejkter har været besøgt to gange. Generelt set, er det svært at få pengene til at slå til på projekterne, afhængig af om det drejer sig om driften af et børnehjem eller både driften af børnehjem og skole. På nogle projekter er skoledriften støttet af staten andre steder skal projektet selv udrede lønnen til lærerne og vedligehold af skolen. Det giver store forskelle i hvor mange penge der er på bundlinien til mad, småreparationer m.m. Det er også væsentligt om der er andre bidragsydere, som hjælper med forskellige driftsudgifter. Især udgifterne til mad, som er stigende i hele Verden, mest udtalt i Afrika, er et stort problem. Vi prøver at afhjælpe de værste mangler f.eks. med madsponsorater i Uganda samt donation fra Hanne Dahl, Svendborg,til frokost for alle børn på Kakundiskolen, Uganda. Vi prøver at gøre projekterne mere uafhængige af os bla. ved at opfordre projekterne til at skaffe nye sponsorer. Vi har et projekt, Kotagiri i Sydindien, hvor vi ophører med støtten til sommer, som har formået at få andre sponsorer ind, så de fortsætter i hvert fald for en tid.

3 Jeg vil kort gennemgå projekterne, så I får et indtryk af, hvordan det står til, der hvor børnene befinder sig, og hvor VB har de største udfordringer. Men det bliver selvsagt begrænset, hvad jeg kan få med. Bulgarien varetages af Astrid Møller, som er i Bulgarien lige nu, som hun plejer. I årsbrevet skrev Astrid at 2012 viste god fremgang og vi støttede ved årsskiftet 119 børn på de tre projekter Dupnitza, Mechka og Lukovit (handicappede børn). Alle tre ledelser/samarbejdspartnere er meget dedikerede og gør et godt og stort arbejde. Astrid laver hjælpeforsendelser ved siden af sponsoraterne hvilket er meget værdsat på hjemmene og VB bevilger hvert år ca.1500 kr til den meget billige transport. Der er 22 unge under uddannelse tildels via uddannelsesfonden og det er Astrids største ønske at hjælpe så mange som muligt med en praktisk uddannelse efter grundskolen. Uganda Entebbe varetages af Lone K. Rietz(LKR) som besøgte skolehjemmet i oktober. Ud af de 60 børn på skolen, er halvdelen kostskolebørn og VB støttede ved årsskiftet 32 børn. Børnene som er handicappede trives godt, og igennem 10 år har lederen været Gertrude, som har gjort et særdeles godt stykke arbejde for skolen. Desværre har hun fundet et nyt arbejde fra 1. december. Der er kommet en ny leder, som tegner godt. Lone havde også sin egen forsendelse med ved besøget i oktober, skolebøger, gaver fra faddere og 100 T-shirts, hvilket naturligvis udløste stor glæde. Rubaga blev varetaget af Lone(LKR) indtil januar Skolen er ramme om ca. 300 børns uddannelse hvoraf 110 børn bor på skolen. Heraf støttede VB 44 børn ved årsskiftet Skolen blev ikke besøgt sidste år. Lone ønskede at blive aflastet pga. et større arbejde med en jordhandel, der både var svær at få rejst penge til og få forhandlet på en fornuftig måde. Flemming (FP) var heldigvis villig til at overtage projektet og har gjort et meget stort arbejde for at skabe rene linjer ved den aktuelle jordhandel. Jordstykket, som ligger ved siden af skolen skulle give en større og nødvendig udfoldelsesmulighed for børnene. Vi har erhvervet 54 % af grundstykket, skødet er dog ikke udstedt endnu. Senere på året blev det aktuelt med reparation af et delvist ødelagt tag, hvilket også har givet megen korrespondance. Ledelsen virker hverken særlig kompetent eller interesseret i at få de bedste løsninger. Til trods for at børnene ser ud til at trives, at vi har skaffet den nødvendige kapital bla., er det et projekt, der kræver store ressourcer for at vi kan stå inde for vores donationer. Madera varetages af Kirsten Jensen og blev besøgt i november. Sr. Elisabeth, som er nonne leder skolehjemmet og er meget dedikeret. VB støtter 191 børn heraf 52 kostskoleelever. Der går 782 børn på skolen. Madera har modtaget mange donationer og fremgangen kan ses bla. i at mange lærere har fået nye fine boliger og eleverne har kvitteret med bedre karakterer pga. nye undervisningsmaterialer. Så til trods for mange udfordringer i det nordlige Uganda er det et meget velfungerende projekt. Mukono og Kakundi varetages af Torkil Eriksen og blev besøgt i november. Skole og hjem drives af JWS, Juvenile Welfare Service, og Mukono havde ved årsskiftet 284 fadderskaber, hvoraf 100 børn gik i secondary schools. På selve skolen gik 257 elever, hvoraf ca. 70 procent er støttet af VB. På Kakundiskolen gik 329 børn, hvoraf VB støttede144 børn. Derudover støttede vi 11 unge, der var i gang med mellemskole eller erhvervsuddannelser.

4 Vi har arbejdet meget med driftsproblemerne i de sidste 2 år forårsaget af en svag ledelse og administration. Torkil har gjort et kæmpe stort arbejde med at guide projekterne ind på rette kurs. Problemerne med dårlig regnskabsførelse er overstået, efter den nye regnskabsmand, som VB sammen med JWS har ansat for i alt 2 år, er kommet til. Der har været arbejdet på at udskille skolen fra børnehjemmet, da der ikke er penge nok til at drive den. Udskillelsen sker i et joint venture med en skoleorganisation, hvor succesen af skoledriften afhænger af, om der bliver optaget nok betalende elever fra området. Der har været 124 secondary elever, hvis omkostninger langtfra har kunnet dækkes af fadderbetalingerne. VB har desværre været nødt til at stoppe uddannelsen for 43 af disse med øjeblikkelig virkning, mens en del får lov til at fortsætte året ud og gå op til eksamen. Der bliver ikke sendt nye børn i secondary uden fuld dækning, hvor børnenes værger også kan blive bedt om at hjælpe. Det er et kæmpe udredningsarbejde, som skolen deltager aktivt i. Der er desuden ryddet pænt op i antallet af gratister på Mukono, hvor elevtallet er reduceret med 70. Det er en god udvikling der er i gang, og JWS har nu arbejdet med at lave budgetter, div. udredninger af børn samt skoleudskillelsen, men situationen er pt, skrøbelig, da vi må se i øjnene at Bestsellers sponsorat på 150 børn, som oprindelig var givet for 5 år og nu har varet i 7 år til sommer ikke kan forlænges. Der er dog allerede lavet mange udskiftninger af Bestsellerbørn til andre faddere i god forståelse med firmaet, så der ved årsskiftet reelt kun manglede faddere til 100 børn. Men færre børn giver færre indtægter til driften. Vi har dog andre tiltag i gang med rejsekonkurrence og kontakt til Lego, så forhåbentlig når enderne sammen til sidst. LAP-2 Rakai som sigter på Agrobusiness, varetages af Chr, Rietz, Christian Munch Andersen, Jeppe Lundbæk og nu tillige Mia Nyegård. Projektet har været besøgt 2 gang i løbet af året og det kører rigtig godt. Projekt perioden slutter i november. Projektet ligger på mange punkter over sine mål, for at give et eksempel kan jeg nævne at 351 landmænd nu får markedsinformationer imod forventet 115. Desuden har LAP2 hjulpet landmændene frem til at danne deres egen organisation, Lwamagwa Agribusiness Network som har meldt sig ind i regionsforeningen. Efter en del udskiftninger af folk i 2011 har lederen Josephine nu et godt og stabilt personale. Problemet med den finansielle håndtering sidste år er løst, da David, medlem af JWS s bestyrelse, har sørget for at alle regler nu bliver fulgt. Det overvejes nu om der skal startes på en LAP3 ansøgning til CISU. Asien Bangladesh Calvary Aposolic School varetages af Wagn (WW), som overtog projektet fra Merete (MH) efter deres rejse til Nordindien i maj. Projektet består af i alt 3 skoler hvoraf de 2 ligger på svært fremkommelige steder og er meget primitive. Det sidste og største børnehjem og skole ligger i Kulna. I alt går der ca. 950 børn på skolerne hvoraf VB sponsorerer 230 ved årsskiftet og 62 af disse er kostelever. Uddannelse har en stor prioritet, 2x1 times lektielæsning hver dag og børnene ser ud til at trives. Projektet har været besøgt en ekstra gang i november, da der var flere ting der ikke var i orden ved første besøg. Således har Lederen, biskop John Hira undladt at udskifte et betragteligt antal børn, da han var bange for ikke at få nye børn!! Hvor han har den ide fra, ved vi ikke, men måske foranlediget af et brev fra formanden, der strammer betingelserne for vores støtte til børn uden faddere.

5 På de 2 fjerntliggende skoler, hvor der også var de største problemer med at udskifte børnene får børnene ikke et dagligt måltid mad, hvilket aldrig har været muligt. Bestyrelsen har alligevel besluttet at drosle de 2 fjernt beliggende skoler ud, da de ikke kan leve op til vores Agreement of Cooperation samt at biskoppen John Hira har for svært ved at administrere vores fadderskaber. Der har i løbet af året været store problemer med kommunikationen, da den donerede computer ved første besøg lynhurtigt blev inficeret. Ved kontrolbesøget var status på børnelisterne i orden. Nordindien Albella Boys Home har været varetaget af Chr. Mortensen indtil november, hvor børnehjemmet og skolen blev besøgt og hvor Merete Hansson (MH) overtog projektansvaret. Vi støttede 152 børn heraf 102 på børnehjemmet ved årsskiftet. Det er et meget veldrevet sted, hvor lederen Hesron er et tidligere børnehjemsbarn fra stedet. Vi støtter også 50 skolebørn, de fleste fra spedalskhedsramte familier. Der er også andre støtter til børnehjemmet og der er en rigtig god atmosfære. Bygninger er meget velholdte. Alle børn er drenge og de fleste klarer sig rigtig godt til de afsluttende eksaminer. Der er gået en del år, hvor projektet ikke har været besøgt, men alt er i fineste orden. Santibari blev overdraget til Merete(MH) fra Flemming Løvgren Wakabayashi (FLW) efter generalforsamlingen i Merete har besøgt Santibari i sommer og i november, hvor hun også overtog Albella Boys home. På pigebørnehjemmet støtter vi 45 piger og i crechen, børnehaven, støtter vi 21 ud af 60 børn. Børnene går i den lokale skole, hvor der kan være op til 100 elever i hver klasse. De får daglig lektiehjælp på børnehjemmet. Pigerne trives godt. Bygningerne bliver ikke vedligeholdt! Sundhedsklinikken Seva Kendra hører også til på projektet og servicerer områdets 23 landsbyer incl. børnehjemmet med deres sundheds problemer, men især laver den forebyggende arbejde. Inner Wheel og enkelte faddere har bidraget til klinikken i mange år. Tidligere fik Santibari penge efter budget som var kr over fadderskabsindbetalingen, men det har vi ændret på, så vi nedtrapper det ufinancierede beløb over 5 år. Dette giver lidt hovedbrud for Kanti, som overtog ledelsen i 2008 efter sin mands, Nekbar, død. Kanti leder efter den rette arvtager, men de kan ikke blive gode nok, så det tager tid. Durgapur, som er vores nyeste projekt varetages af Christian Mortensen. Durgapur opstod i 2009, da vi lukkede Sonatala børnehjem og skole. På børnehjemmet bor der nu 120 børn, som alle sponsoreres af danske faddere samt yderligere 81 børn, der bor hjemme. Børnehjemmet har to andre donorer, en hollandsk organisation samt en hollandsk rigmand der sammen med Verdens Børn og ikke mindst lederen af børnehjemmet, Sandip, har formået at få dette flotte børnehjem op at stå. Verdens børn har bidraget med kr. til byggeriet! Indvielsen foregik i december med behørigt opbud af hollændere, danskere, lokale myndigheder og de glade børnehjemsbørn. Rammerne er ideelle for børnene, som går i den lokale skole der ligger meget tæt på børnehjemmet. Børnene virker trygge og glade. Vi vil høre mere om Durgapur efter kaffen, da Svendborg lokalforening har valgt at støtte netop dette projekt. Khelaghar varetages af Flemming (FLW) og er et projekt der har bestået i næsten 40 år. Det er et børnehjem og skole med andre holdninger til indlæring, stor samhørighed med naturen, således

6 bliver børnene undervist udendørs og projektet hjælper desuden de ubemidledes børn i området med morgenmad m.m. Vi støtter 69 børn på børnehjemmet og 58 skolebørn, der bor hjemme. Et ønske om udvidelse af Khelaghar med ny større sovesal til pigerne, en mur, ekstra udendørs undervisninglokale er ved at blive til virkelighed efter at Flemming har været dygtig/heldig at få 2 donationer fra Lufthansa, først på kroner og dernæst kr. I alt kr skal bruges. Så vi forsøger at fundraise de sidste kr. Pigebygningen var ved at tage form ved årsskiftet. Der bliver i alt plads til 25 børn mere, men så kommer kunststykket at finde faddere til dem. Happy Home, Kotagiri, Kariyalur og V.Sithur varetages alle af Hanne Matthiesen Happy Home er et børnehjem hvor vi støtter 51 børn. Børnene bor ikke hos lederen af projektet præsten S. Daniell Nathaniel og hans kone, men bor på hostel og går på en god skole tæt på. Pigerne er specielt udvalgt efter samtale med Nathaniel s kone og klarer sig alle godt. De får alle en uddannelse efter skolegangen, så de kan forsørge sig selv. Nathaniel holder vældig fin kontakt med pigerne og er meget interesseret i deres ve og vel samt i områdets fattige. Desværre har hen en alvorlig øjensygdom, men han søn er ved at blive kørt i stilling til at overtage, når han ikke kan mere. Kotagiri Vi har nedtrappet antallet af fadderbørn, da vi har set os nødsaget til at ophøre med samarbejdet pr. 1 juli. Grunden er at børnehjemmet er en privat bolig stillet til rådighed af ejeren Mrs. Neill Andy, og det har ikke været muligt at få lavet en klar aftale om hvordan forløbet skulle være, når hun ikke kunne mere. Lige før jul døde hun og nu er søsteren Grace også død. Vores fadderbørn har fået tilbudt at komme over på Happy Home, men de fleste har valgt at blive på stedet til de er færdige med skolen. Søstrene fik en adminstrator ind, og han har klaret at få andre donorer til hjemmet, således at de kan fortsætte. V.Sithur Vi støtter 44 børn, som bor på hostellet. Der er også andre børn der støttes af den evangelisk lutherske kirke. For 1-2 år siden havde vi problemer med driften, som ikke var god, men det er der nu rettet op på ved et solidt og vedvarende arbejde fra Hanne. Desuden har der været aflagt et par ekstra besøg også af andre projektansvarlige, der rejste i nærheden. Nu står der børn på venteliste til hjemmet, så det er et godt tegn. Kariyalur varetages også af Hanne Matthiesen og der støtter vi 76 børn og Hanne har besøgt stedet 2 gange, den ene gang som privatist med et kor fra Skærbæk!! Der er også andre børn der støttes af kirken. Børnehjemmet ledes af Benjamin og hans kone og de yder en stor indsats for at give børnene gode betingelser. En længe ventet vandledning er blevet etableret ud fra sammensparede midler, således at der er bedre toilet og badeforhold, hvilket er en stor forbedring i hverdagen. Sct. Joseph Development Trust har været varetaget af Flemming Sehested, og er nu overdraget til Wagn (WW) i december. Projektet fik ikke besøg i 2012, men Wagn har aflagt besøg i år. Det er det projekt, hvor vi har flest børn, i alt 601 fadderskaber. Organisationen driver en række børnehjem og landsbyinitiativer og er en meget kendt NGO i Tamil Nadu. Der er mange andre støtter end Verdens Børn, så vores børn er blot en del af mange børn. Vi har børn 5 steder, et handicaphjem, et pigehjem, et baby og børnehjem, et børnehjem i Dindigul og over 400 børn der støttes over et landsbyprojekt, hvor der gives lektiehjælp og anden undervisning om eftermiddagen. Når man ser projektet kan man se at lederen, Sebastian, er god til at få sponsorer. Alt er nydeligt,

7 børnene virker glade og også disciplinerede og Sebastian sørger for pigerne får uddannelse og endda bliver gift, hvis de er forældreløse. Vores problem er at mange af børnene er blevet over 20 år og det hænger ikke sammen med at vi normalt kun støtter grundskoleuddannelse, til og med 10 klasse. Så der er meget arbejde til Wagn, med at få rettet op på det. Sri Lanka Kirsten Jansbøll står for alle projekter på Sri Lanka og de er ikke blevet besøgt i år. Senkadagala School for the Deaf and Blind Skolen har 117 børn hvoraf 110 er døve. VB har 84 fadderskaber på skolen. Børnene undervises på almindelige skoler og klarer sig godt. Skolen har fået ny bestyrelsesformand, som også er departementchef i lokalregeringen. Måske en tilfældighed at skolen i år har fået nye kontormakiner, skoleborde, symaskiner, madrasser m.m, men det er i hvert fald dejligt for skole og børn. The National Council of the Deaf, NCD, driver 2 skoler. VB har 89 fadderskaber. Sri Chandrasekera for the Deaf er en veldreven institution men har et stort problem med et utæt tag der har hæmmet både samling af eleverne og fritidsundervisningen. Heldigvis har en ansøgning til GN Store nord givet resultat med hele kr, så nu er der glæde. Endda penge til overs til andre nødvendige ting. NCD hovedkvarter med hørecentralfunktion og forskole for alvorligt hørehæmmede børn. Det er også et meget velfungerende projekt. Forældrene kommer hver dag med børnene hvor de bliver undervist. Der bliver lavet et seriøst arbejde med at tilpasse høreapparaterne til børnene og et ødelagt tympanometer blev hurtigt skaffet ved hjælp af donation fra Hanne Dahl og VB. Kirsten Jansbøll har med sorg i sinde måttet erkende at hendes helbred ikke er til de lange rejser, så vi er ved at finde en ny projektansvarlig, der kan overtage Sri Lanka på sigt. Uddannelsesfondene Siden 2011 har vi haft 2 uddannelses fonde med et budget for 2012 på 119 t. kr. for Bulgarien og Uganda og for Asien. For Asiens vedkommende er der kun brugt 18 t. kr. da igangsættelsen først startede i andet halvår. Torkil Eriksen fik 25t. kr. ekstra fra Hanne Dahl, Svendborg, til de mange secondary elever på Mukono, Uganda. Vi startede på at lave retningslinjer i det gamle år for hvilke kriterier, der skal gælde ved udvælgelsen af børnene, og de skal snart godkendes. Vejledningen skulle gerne give et godt redskab til projekterne og den projektansvarlige for at de sammen kan vælge de rigtige børn. Midlerne er begrænsede. Fadderskabskontor og administration Ludwig Chr Nissen (LCN),som ønskede aflastning sidste år, blev hørt, således at regnskabsfunktionen incl. budgetter, en del af bogføringen og tipsmiddelansøgningerne er overdraget til Per (PHL). I det forgangne år har Ludwig hovedsagelig tage sig af fadderskabsadministrationen, udskiftninger af børn, bortset fra Uganda, hvor Bente Fabech klarer udskrivningen af fadderskabsbeviser. Der har været rigtig mange udskiftninger af børn i år pga. af oprydning på nogle af projekterne. Desuden laver Ludwig vores børnestatus lister og lister over indkomne gavebeløb.

8 VB har endnu en god regnskabshjælp, Kirsten Candelaria, som tager sig af bogføringen af fadderskabsindbetalinger og kontingenter. Per (PHL) er kommet godt ind i vores regnskab og er nu manden der skal guide os igennem regnskabet senere i dag. IT-administrator og fødselshjælper til Dropbox,Gert Ohl, hjælper os fint igennem div. IT problemer, men vi mangler stadig hjælpe til C-5 regnskabsystemet. Intranettet Den lille gruppe der har arbejdet på at udstikke retningslinjer for det nye intranet, Dropbox, hvor Kirsten Jansbøll har været den ihærdige tovtrækker, er kommet rigtig godt fra det. Systemet er nemt og logisk og ved hjælp af alle i organisationen, er der nu et meget brugbart materiale tilgængeligt på næsten alle områder. Så det skulle være enkelt for gammel som ny i VB at snuse til og finde de ønskede oplysninger. En ting er dog lidt triggy, filer kan forsvinde, da enhver har mulighed/risiko for at slette dem. Gert Ohl har dog altid en opdateret udgave af Dropbox liggende. Vi arbejder på at få en større platform og det skulle ligge lige om hjørnet, således at vi også kan få plads til alle vore billeder. Lokalforeninger Svendborg lokalforening har haft rigtig mange aktiviteter som de selv vil fortælle om senere. Det har genereret et overskud på 12.t. kr og desuden, er der købt en del varer til senere salg. Helle Holten vil senere fortælle om deres arbejde og om deres støtte til børnehjemmet Durgapur i Nordindien. I Svendborg er Hanne og Poul Dahl stadig meget flittige med at indsamle frimærker, sælge balloner og servicere nogle af Inner Wheel klubberne og overskuddet på 110 t. kr. går hovedsagelig til Kakundi, Uganda, men i år er der også bevilget penge til Døveskolen på Sri Lanka og til Seva Kendra klininikken. Svinninge lokalforening er blevet opløst efter Lene (LTC)død. Grunden er, at de nu ældre folk kun holdt ud pga. Lene. Kirsten Jansbøll ville ellers gerne hjælpe med at få en ny kreds op at stå, men de meldte helt fra. Svinninge har haft et overskud på 49.t.kr. og har afregnet 67 t.kr.i 2012, som er gået til sponsorbørn og Durgapur. Heldigvis har Inner Wheel i Svinninge overtaget julemarkedet og donerer alle pengene til VB, så det er en fin ordning.. Til oplysning. Overskuddet blev i 2012 på 40 t.kr., som vi har modtaget i 2013 og som vi har valgt at lægge i uddannelsesfonden. Sønderborg lokalforening består af Elsa Jefsen, som har solgt julekort for 1 t.kr.. Desuden samler Elsa mange frimærker ind og sender til Hanne og Poul Dahl. Sønderborg har afregnet 8 tkr. i Heraf er halvdelen gået til Bulgarien. Lokalafdelingerne har samlet bidraget med 185 t.kr. til vores arbejde i 2012 Medlemsbladet Vores redaktør Hanne Gregersen har arbejdet godt og grundigt med alle de informationer som de projektansvarlige og bestyrelse kom med foruden det Hanne selv fandt frem. Vi får baggrundsviden til artiklerne og input fra den store verden og i sidste blad et fint interview med Trasborg, som er vores store sponsor. De flotte børnebilleder på forsiden er en rigtig god ide. Layout har været diskuteret, og vi får nu bladet i en skriftstørrelse som de fleste vist kan være glade for og gult i overskrifterne forsvinder også, men alt i alt et rigtig flot blad. Marketinggruppen Sophie Hardinger har igen i 2012 lavet et kæmpestykke arbejde for VB. Sophie fik bestyrelsen med på ideen om at lave et akademi, hvor vi kunne tiltrække en talentmasse af unge mennesker under uddannelse, som så til gengæld kunne blive guidet af kendte kreative kommunikationseksperter til at lave kampagner for VB. Vi accepterede at bruge 2 konsulenter på honorarbasis i en afgrænset periode, som skulle undervise de unge mennesker og forberede akademiet. Det blev

9 Katrine Bartram og Sebastian Dragelykke som blev valgt og de gik frejdigt til opgaven med at lære os at kende og finde vores værdier. Det blev så til en mere moderne version af, hvad vi står for og hedder OM, og som kan vedhæftes i korte og lange versioner afhængig af, hvad vi skal bruge den til. Gennem opslag fik Sophie fat i 6 unge med talent for grafisk design, kommunikation og markedsføring og de gennemgik et kursusforløb på 4 mdr. To deltagere faldt fra undervejs pga. manglende tid. Vi tegnede en kontrakt med BetterNow hvor man kan lave sin egen indsamling. Akademiet fik lavet en lille film med det formål, at indsamle penge til et ødelagt tag på skolen i Rubaga, Uganda. Entusiasmen var stor, men indsamlingen resulterede kun i knap 5. t. kr. Akademiet udarbejdede også den nye brochure om Verdens Børn, og div. gavekort for at støtte VB, med sponsorering af Vesterkopi. Nogle af akademiets deltagere er gået over i Københavner gruppen og vi kan trække på dem til specielle opgaver. Bla. har vi haft en fin annonce om Arv med i Media Planet som bliver udgivet af Politikken, for at gøre os mere synlige, naturligvis til favørpris. Vores nye brochure kom i efteråret og var hurtigt brugt op. Nu er der et nyt oplag parat i større mængde, hvor der er kommet flere valgmuligheder med for at støtte VB. Et par fine nyhedsbreve er kommet ud i løbet af året og Facebook er også blevet brugt til at markedsføre os. Forventningen om flere fadderskaber og donationer efter alle de anstrengelser marketing har gjort sig, er ikke blevet synlig endnu. Men ting tager tid og måske var faddertallet faldet endnu mere uden denne indsats. Hjemmesiden har nu fået billeder ind på alle projekter i egne gallerier. I sommer kom den nye tilmeldings formular på hjemmesiden hvor det er muligt at lave direkte betalinger. Den har fungeret, men er ikke meget anvendt, men det er et godt tiltag, som vi forhåbentlig får god gavn af. Der kommer løbende nyheder, men der har ikke været en egentlig webmaster. Dennis har troligt hjulpet med at sætte specifikke ting ind og lavet betalingsmodulet. På hjemmesiden er der kommet de væsentligste nyheder på, aktiviteter og flot opsatte annoncer hvor igennem vi har fået en ny facebook adminstrator, Mette Harboe, som i 2013 gerne vil hjælpe med mere. Hjemmesiden fungerer godt og vi har fået en del fadderhenvendelser pga. den. Morten Lundrup, vores fotograf har ikke været så meget på banen i år, men er jævnt hen behjælpelig med billedmateriale. Fundrasing Den tidligere fundraising gruppe faldt fra hinanden da Mogens Fischermann trak sig ud sidste år. Henrik Thomsen havde heller ikke tid nok, så de nye, der gerne ville hjælpe, kom ikke let fra start! Men Karen (KMO) påtog sig hurtigt,at søge legater og fonde, og fandt ud af hvilke, der kunne være nyttige for os. Vi fik systematiseret de projektansvarliges ønsker og Karen og de projektansvarlige har efterfølgende fået sendt mange meget fine ansøgninger ud til de respektive firmaer. Resultatet har været flot, 269 t. kr på 3/4 år og ca. 50 %hitrate afhængig af opgørelsesdato. Se oversigten! Desuden er der arbejdet med 2 firmaer for at lave en firmaaftale om sponsorering/partnerskab. Karen og Sophie har spillet godt sammen ved aftalen med en underafdeling af KMD, Global Delivery, hvor de er knyttet til et projekt, hvilket blev Happy Home, hvor de tegner individuelle fadderskaber og jævnligt får nyheder til deres hjemmeside. Flot PR materiale var med til

10 lejligheden! Der er også positiv kontakt til Lego, som dog er inde i en etableringsfase for deres CSR, men de er meget interesseret i bla. vores Akademi. Vi håber på en god udvikling og det er Karen og Torkil Eriksen der har besøgt Lego og Sophie har hjulpet med ideoplæg. Mange af vores projektansvarlige har været ude at holde foredrag, hvilket både kan henføres til marketing og fundraising. Der har været gode afsæt for at komme i gang med de små og mindre virksomheder, så forhåbentlig er der positivt nyt fra den side næste år fra Jens (HV) og Kirsten Jansbøll. Arv Vi besluttede at vi skulle gøre mere ud af vores marketing omkring arv og Per fandt en advokat, Birthe Dyrberg, som virker rar og gerne vil hjælpe os. Vi tilbyder nu folk der gerne vil lave testamente for os at betale udgiften, ca kr. Advokaten har det på sin hjemmeside og vi har gjort det mere tydeligt i vores medlemsblad. Der skal arbejdes mere på at få det ud til flere advokater, men vi vil kun have en advokat der laver testamenter for os. Flot annonce i Media Planet ( 5t.kr) Events Cykelklubben Y s Men s Club, Nordstjernen, Risskov, havde kontaktet VB fordi de gerne ville sponsorere os med halvdelen af overskuddet ved et cykelløb i august. Ditte Holm Nørgård deltog med et hold fra Bestseller og repræsenterede VB sammen med Per (PHL) Verdens Børn modtog efterfølgende 30 t.kr., som vi valgte at fordele mellem de 2 uddannelsespuljer. Det var meningen at vi skulle have været med i Verdens Bedste Nyhed som vi deltog i sidste år.. Vi havde ikke tid til at forberede det ordentligt, så det var kun få der kom ud! I november blev alle frivillige inviteret til at møde akademideltagerne før akademiet skulle slutte. En pæn skare fra bestyrelsen og projektansvarlige dukkede op. Vi blev bla. præsenteret for de nye flotte gavekort, som Vester Kopi havde sponsoreret. Det blev en hyggelig eftermiddag! Pakning af alle årsrapporter i en weekend i januar med Gert Ohl og han kæreste Hanne blev en rigtig god og nødvendig aktivitet. Det foregik i Holbæk med mange af de frivillige som aktører. En flot indsats. Trasborg tøjindsamling Trasborg er vores største sponsor som donerer 700 t. kr. årligt til VB. Per(PHL) og Margrethe(MD) har aflagt 2 besøg hos Trasborg, første gang for at introducere Per, og for at arrangere et besøg for de frivillige, men det faldt til jorden, da besøget skal være på en hverdag. Vi så fabrikken, som er meget veldreven og arbejdsatmosfæren er god. Det går fint for virksomheden, men de skal arbejde hårdt for at indsamle tilstrækkeligt med brugt tøj.. Vi tænkte at et reklamespot til TV Midtjylland, hvor Trasborg vil betale for indslaget og VB producerer den, kunne promovere både Verdens Børn og Trasborgs tøjindsamling. Vi venter nu på at filmmanden kommer i gang. Anden gang besøgte vi Trasborg fordi der var nogle problemer lokalt med containere, grundet plakaten. Sagen faldt til ro! Andre sponsorer Lasse Korseman Horne donerede sit restoplag på 500 bøger om Dansk Gadekunst til VB, hvis vi

11 havde lyst til at sælge den. Jens Hviid tog bolden op og har fået den ud til boghandler og udstillinger. Det er foreløbigt blevet til et overskud på 25 t.kr. Det blev en lang beretning for et meget travlt år, hvor jeg kun har omtalt hovedpunkterne. Jeg vil gerne sige tusind tak til alle vore sponsorer, til bestyrelsen, de projektansvarlige og alle de frivillige som har brugt så meget af deres dyrebare tid på VB. Også en stor tak til Svendborg lokalforening for værtsskabet i dag. Der har været arbejdet hårdt og målrettet for, at vi i dag er kommet så langt med grundlaget for Verdens Børns fortsatte trivsel. Jeg håber at vi næste år får knækket fadderskabskurven eller har øget donationerne tilsvarende, så vi fremover kan hjælpe projekterne og dermed børnene på bedste vis. Ærø d Margrethe Dantzer

Årsberetning for Verdens Børn International Børnehjælp for 2015.

Årsberetning for Verdens Børn International Børnehjælp for 2015. Årsberetning for Verdens Børn International Børnehjælp for 2015. For Verdens Børn var 2015 et ganske travlt år. De projektansvarlige arbejdede ihærdigt for at sikre en god standard på projekterne, og der

Læs mere

Årsberetning for Verdens Børn International Børnehjælp for 2014.

Årsberetning for Verdens Børn International Børnehjælp for 2014. Årsberetning for Verdens Børn International Børnehjælp for 2014. I fjor havde vi jo 40 års jubilæum, og det var blandt andet derfor et ganske travlt år. Mange af foreningens frivillige arbejdede målrettet

Læs mere

Årgang 43 Nr. 1 2016 www.verdensboern.dk PROJEKTER. Bangladesh Bulgarien Indien Sri Lanka Uganda. Februar MEDLEMS- BLADET. International Børnehjælp

Årgang 43 Nr. 1 2016 www.verdensboern.dk PROJEKTER. Bangladesh Bulgarien Indien Sri Lanka Uganda. Februar MEDLEMS- BLADET. International Børnehjælp Februar PROJEKTER Bangladesh Bulgarien Indien Sri Lanka Uganda Årgang 43 Nr. 1 2016 www.verdensboern.dk International Børnehjælp MEDLEMS- BLADET LEDER En varm tak for støttemidler og gratisydelser AF FLEMMING

Læs mere

PROJEKTER. Bulgarien Indien. Sri Lanka Uganda. Juni MEDLEMS- BLADET. International Børnehjælp

PROJEKTER. Bulgarien Indien. Sri Lanka Uganda. Juni MEDLEMS- BLADET. International Børnehjælp Årgang 43 Nr. 2 2016 www.verdensboern.dk PROJEKTER Bulgarien Indien Juni Sri Lanka Uganda International Børnehjælp MEDLEMS- BLADET LEDER Fælles udfordringer og en appel Målet for Verdens Børns projekter

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Årgang 42 Nr. 1 2015 www.verdensboern.dk PROJEKTER. Bangladesh Bulgarien Indien Sri Lanka Uganda 1. Februar MEDLEMS- BLADET. International Børnehjælp

Årgang 42 Nr. 1 2015 www.verdensboern.dk PROJEKTER. Bangladesh Bulgarien Indien Sri Lanka Uganda 1. Februar MEDLEMS- BLADET. International Børnehjælp Februar PROJEKTER Bangladesh Bulgarien Indien Sri Lanka Uganda 1 Årgang 42 Nr. 1 2015 www.verdensboern.dk International Børnehjælp MEDLEMS- BLADET LEDER Og prisen går til... Uddelingen af Nobels Fredspris

Læs mere

Årgang 42 Nr. 4 2015 www.verdensboern.dk PROJEKTER. Bangladesh Bulgarien Indien Sri Lanka Uganda 1. November MEDLEMS- BLADET. International Børnehjælp

Årgang 42 Nr. 4 2015 www.verdensboern.dk PROJEKTER. Bangladesh Bulgarien Indien Sri Lanka Uganda 1. November MEDLEMS- BLADET. International Børnehjælp November PROJEKTER Bangladesh Bulgarien Indien Sri Lanka Uganda 1 Årgang 42 Nr. 4 2015 www.verdensboern.dk International Børnehjælp MEDLEMS- BLADET LEDER Det nye globale mål om uddannelse Skal FN s nye

Læs mere

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov.

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse 16. juni 2015 Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. 1) Formalia 2) Siden sidst 3) Efterårets program/opfølgning

Læs mere

Referat af Foreningen Afrikaskolens Ordinære Generalforsamling. Torsdag 28/ kl. 19:00 hos Danna Borg, Frederiksberg.

Referat af Foreningen Afrikaskolens Ordinære Generalforsamling. Torsdag 28/ kl. 19:00 hos Danna Borg, Frederiksberg. Referat af Foreningen Afrikaskolens Ordinære Generalforsamling Torsdag 28/4 2016 kl. 19:00 hos Danna Borg, Frederiksberg. Til stede ved generalforsamlingen var Danna Borg (formand), Karsten Rabøl (næstformand),

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

BetterNow - Kristen Bernikowsgade 6-1105 København K. orgsupport@betternow.dk - Tel. +45 7734 0686 www.betternow.dk

BetterNow - Kristen Bernikowsgade 6-1105 København K. orgsupport@betternow.dk - Tel. +45 7734 0686 www.betternow.dk BetterNow - Kristen Bernikowsgade 6-1105 København K. orgsupport@betternow.dk - Tel. +45 7734 0686 www.betternow.dk Indholdsfortegnelse Side 3 // Kort om os Side 4 // Sådan virker det Side 5 // Indsamlings

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

37. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2014

37. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2014 37. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2014 NYT FRA SKOLEN - MATEMATIK I MARKEN Aloe vera-planter er meget benyttet i helseprodukter, også i Indien. Så ved siden af marker med majs og

Læs mere

Referat OF møde 24-4-2012

Referat OF møde 24-4-2012 1. Valg af dirigent o Formand 2. Valg af referent o Shené 3. Godkendelse af referat o Vi godkender næste gang, da folk ikke har haft tid til at læse den 4. Nyt fra udvalgene o Helle vil gerne bestille

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat Emne Diskussions Formål Referat 1. Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Paul Referent: Gert Kirsten, Henrik, Rikke 2. Godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Nyhedsbrev 7; Kildebjergskolen, Lebogangskolen, Sponsorpiger, Meetsetshehla Secondary school og Bushveld Mission

Nyhedsbrev 7; Kildebjergskolen, Lebogangskolen, Sponsorpiger, Meetsetshehla Secondary school og Bushveld Mission FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 7; Kildebjergskolen, Lebogangskolen, Sponsorpiger, Meetsetshehla Secondary school og Bushveld Mission Kildebjergskolen Afrikaskolen blev i august

Læs mere

Referat af generalforsamling på Borups Højskole, København, den 7. november 1998.

Referat af generalforsamling på Borups Højskole, København, den 7. november 1998. Referat af generalforsamling på Borups Højskole, København, den 7. november 1998. 1) Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Elisabeth Wichmann. Stemmetællere: Bagge, Vita Lund og Søster Roll. 2) Valg

Læs mere

Kassererens beretning for 2006

Kassererens beretning for 2006 Kassererens beretning for 2006 2006 har været et lidt mere beskedent år end forventet, om end vi ender med en kassebeholdning på hele 18.000 kr.. Vi har været tilbageholdne med at søge fonde, da det har

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1 2009

Nyhedsbrev nr. 1 2009 Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda Nyhedsbrev nr. 1 2009 Odense, den 19. juli 2009 Kære medlem af Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda! Som det er jer alle bekendt, blev Støtteforeningen til selvhjælp

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 24. februar 2011. Laugstuen, Alleen 1, Sorø Antal deltagere 10. (deltagerliste se bilag 2) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE 28. marts 2010 Referat af Generalforsamling afholdt onsdag d. 24. marts 2010 1. Valg af dirigent Thomas S. Lassen blev valgt som dirigent og konstaterede,

Læs mere

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle. Oktober 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Vi håber, at I nyder det smukke efterår og har samlet kræfter til vinteren og de lidt mørkere måneder. Samtidig betyder efteråret også, at der er gang i rigtig mange

Læs mere

PND. protein nedbrydnings defekt foreningen. Projektbeskrivelse

PND. protein nedbrydnings defekt foreningen. Projektbeskrivelse PND protein nedbrydnings defekt foreningen Projektbeskrivelse - fokusprojekt 2014 Vi er PND-foreningen (Protein Nedbrydnings Defekt foreningen), en lille patientforening hvor alle vores medlemmer primært

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011. 2011 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Møde med Sundhedsudvalg: Tina (TP) og Torben (TL) kl. 10.00 12.00:

Møde med Sundhedsudvalg: Tina (TP) og Torben (TL) kl. 10.00 12.00: Referat af bestyrelsesmøde nr. 36 Søndag d. 19. oktober 2014 kl. 09.00-16.00 Møde med Sundhedsudvalget kl. 10.00-12.00 E. J. Service, Cikorievej 54, 5220 Odense SØ Tilstede: Lars Wassileffsky (LAW), Lone

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ethiopiens Børn fredag den 16. april 2010 på Christianshavns Gymnasium

Referat af generalforsamling i Ethiopiens Børn fredag den 16. april 2010 på Christianshavns Gymnasium Referat af generalforsamling i Ethiopiens Børn fredag den 16. april 2010 på Christianshavns Gymnasium Der var 48 deltagere i generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Velkomst ved bestyrelsens formand, Jens Bencke.

Læs mere

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv Årsrapport 2011 I.O.G.T. Rådgivning i Svendborg I.O.G.T Rådgivning i Svendborg er en del af den verdensomspændte organisation I.O.G.T.`s sociale arbejde.

Læs mere

Nyhedsbrev 13: Kontingent, Generalforsamling, Davidson Primary og Bushveld Mission

Nyhedsbrev 13: Kontingent, Generalforsamling, Davidson Primary og Bushveld Mission FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 13: Kontingent, Generalforsamling, Davidson Primary og Bushveld Mission Hvis man ikke allerede har gjort det, er det nu tid til indbetaling af kontingent

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Pileforeningens bestyrelse. Lørdag d. 2. april 2011

Referat fra bestyrelsesmøde i Pileforeningens bestyrelse. Lørdag d. 2. april 2011 Referat fra bestyrelsesmøde i Pileforeningens bestyrelse. Lørdag d. 2. april 2011 Tilstede: Lis, Anna E. Vibeke, Emma, Susanne og Hanne. Afbud: Lise Ref.: Hanne Referatet sendes til bestyrelsen og regnskabsføreren

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2013 til 31.05.2014 Regnskab og budget. Året 2013/2014 sluttede med et overskud på kr. 574.760,- hvor vi havde budgetteret med et Kr. 0,- resultat. Af store poster

Læs mere

Generationsskifte i din virksomhed økonomi eller psykologi?

Generationsskifte i din virksomhed økonomi eller psykologi? Generationsskifte i din virksomhed økonomi eller psykologi? Af Søren Braskov, erhvervspsykolog og partner i HumanAct Hvem skal føre virksomheden videre og hvordan? Generationsskifte i en familieejet virksomhed

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype)

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12.03.2014 Deltagere: Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) Ikke mødt: Afbud: Referent: Ulla Dagsorden Valg af referent... 2 Mikkel Gundersen har valgt at gå

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Lidt for lattermusklerne:

Lidt for lattermusklerne: Lidt for lattermusklerne: Hvad får man, hvis man kaster en viagre pille op i luften? - Stiv kuling! Hvorfor giver man altid tropiske orkaner pigenavne? Fordi de er vilde og våde når de kommer, og når de

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

1. Skriv det officielle navn på din organisation. (Det vil ikke fremgå af rapporten udover en liste over de deltagende organisationer)

1. Skriv det officielle navn på din organisation. (Det vil ikke fremgå af rapporten udover en liste over de deltagende organisationer) 1. Grundoplysninger På denne side skal du indtaste grundoplysninger om din organisation. 1. Skriv det officielle navn på din organisation. (Det vil ikke fremgå af rapporten udover en liste over de deltagende

Læs mere

Kastrup Gymnastikforening af 1966

Kastrup Gymnastikforening af 1966 Kastrup Gymnastikforening af 1966 Årsberetning 2013 Formandens beretning: Vi har igen i år haft en sæson med fremgang både mht. resultater i vor konkurrence afdeling men også mht. medlemstal og trænere,

Læs mere

Referat af forældrerådsmøde Dato: 23. november 2004

Referat af forældrerådsmøde Dato: 23. november 2004 Referat af forældrerådsmøde Dato: 23. november 2004 Referat skrevet af: Margrethe Referat af forældrerådsmøde i Elev Skoles SFO d. 23. november 2004. Til stede: Søren, Iben, Peter, Vibeke, Anne Lise, Joan,

Læs mere

Kære alle sponsorer og medlemmer af Give a Chance Denmark.

Kære alle sponsorer og medlemmer af Give a Chance Denmark. Kære alle sponsorer og medlemmer af Give a Chance Denmark. Hermed nyhedsbrev fra foreningen Give a Chance Denmark, hvor vi vil fortælle lidt om, hvad der er sket i løbet af det sidste halve år samt komme

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014

Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014 Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014 Til stede: Jane Brøndum (JB), Jeppe Vestenaa (JV), Lisa Vogel (LV), Jannick Jakobsen (JJ), Dan Olvhøj (DO), Anders Gadkjær (AG), Coilin Jeritslev (CJ),

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010 Tilstede: Per Salomonsen, Christian Niss, Leif Mikkelsen, Kurt Thomsen, Lilian Milek Madsen og Dorte Paludan. Afbud fra Lene Hadbjerg. Punkt 1. Godkendelse

Læs mere

Hans Peter Bach (senior) spurgte ind til proceduren ved manglende indbetaling af kontingent?

Hans Peter Bach (senior) spurgte ind til proceduren ved manglende indbetaling af kontingent? Referat af DMKF Generalforsamling, 14. juni 2015 1) Valg af dirigent - Ole Willumsen Ole bekendtgjorde, at der var indkaldt retmæssigt til generalforsamlingen. 2) Valg af referent Peter Atti 3) Valg af

Læs mere

Beretning for 2004/2005

Beretning for 2004/2005 14. september 2005 Til Tjekkiet Gruppen Beretning Beretning for 2004/2005 År 2004 var foreningens 3. år efter stiftelsen den 7. september 2002. Denne beretning omfatter perioden 2004/2005, da generalforsamlingen

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset

Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset Snekkersten Skotterup Sejlklub Strandvejen 71C, 3070 Snekkersten. www.sssejlklub.dk Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset 1. Valg af dirigent Per Reinholdt

Læs mere

Generalforsamling. Roskilde Håndbold. Den 27. september 2012

Generalforsamling. Roskilde Håndbold. Den 27. september 2012 Generalforsamling Roskilde Håndbold Den 27. september 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Behandling af indkomne forslag, jf 10 forslag fra bestyrelsen:

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Side 414. Referat af generalforsamling MERCEDES-BENZ KLUB DANMARK den 10/ Kongernes Jelling, Gormsgade 23, 7300 Jelling.

Side 414. Referat af generalforsamling MERCEDES-BENZ KLUB DANMARK den 10/ Kongernes Jelling, Gormsgade 23, 7300 Jelling. Side 414 Referat af generalforsamling MERCEDES-BENZ KLUB DANMARK den 10/9-2016 Kongernes Jelling, Gormsgade 23, 7300 Jelling. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 3. November 2015 Mødested: Klublokale Tidspunkt: Kl. 18:15 22:00 (mødes kl. 18:00) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: DV Tegnstyrer: KLC

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat Formanden for DILF, Anders Høegh, bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem,

Læs mere

8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO

8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO 8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO Hvornår: lørdag den 29. maj 2010 kl. 13.00 17.00 Sted: Kærnehuset, Nedergade 6, 1. sal, 5000 Odense C REFERAT OBS: Det, der står i kursiv, er beslutninger/konklusionsforslag.

Læs mere

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære.

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære. Referat: Bestyrelsesmøde nr. 10 skoleår 13/14 den 7. oktober 2013. Tilstede: Per Zacho PZ, Kirsten Thomsen KT, Vivi Kristensen VK, Gull-Britt Jepsen GJ, Grethe Nielsen GN, John Noe JN, Brian Jensen BJ,

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00

Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00 Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00 Tilstede: Henrik, Britta, Heidi, Per, Jenny, Christian og Anja 1. Referat fra sidste møde Godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen Bemærkninger til udsendte

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 19. marts 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3.

Læs mere

Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde 15/16

Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde 15/16 Side 1 Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde 15/16 Mødedato: Søndag d. 17. januar 2016 Mødested: Deltagere: Johan Rantzaus Vej 17, 5610 Assens Kåringsudvalget, Avlsudvalget, Brugshundeudvalget, Udstillingsudvalget,

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 19. april 2008 kl. 10.00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2014. Rapport 2013. Nye lokalforeninger. Hjemmeside

Nyhedsbrev juli 2014. Rapport 2013. Nye lokalforeninger. Hjemmeside Nyhedsbrev juli 2014 Kære alle. Sommerferien nærmer sig og det vil vi lige benytte til at sige Rigtig god sommer. Sekretariatet holder ferie i ugerne 28,29 og 30. Rapport 2013 Henrik har lavet en opfølgning

Læs mere

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe Beretning for spejderåret 2012 KFUM-Spejderne, Aabybro Gruppe ved gruppemødet den 20. marts 2013 Aabybro marts 2013 Endnu et spejderår er gået, hvor gruppens medlemmer

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2014 til 31.05.2015 Regnskab og budget. Året 2014/2015 sluttede med et overskud på kr. 790.139,- hvor vi havde budgetteret med et Kr. 0,- resultat. Af store poster

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali.

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Mandag den 26. maj 2014 kl 19.00 i Danafrika Kultur, Ndr. fasanvej 192-194. kld. 2000 Frederiksberg med dagsordenen: 1) Valg af dirigent

Læs mere