Årsberetning for Verdens Børn-International Børnehjælp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for Verdens Børn-International Børnehjælp - 2012"

Transkript

1 Årsberetning for Verdens Børn-International Børnehjælp Verdens Børn har haft et godt og meget travlt år, hvor bestyrelsen og de frivillige har arbejdet målrettet for at vende udviklingen. Økonomien skulle forbedres og vi skulle hverve flere faddere og bidragsydere, således at de 20 projekter som ledes af vores 12 projektansvarlige kan drives uden for store økonomiske problemer. Vores regnskab viser at vi har formindsket underskuddet i forhold til budgettet således er trækket på vores egenkapital blevet begrænset til ca.100t.kr. fundraisingen har været succesfuld og har indbragt 269 t.kr. men fadderskaren er desværre fortsat i den nedadgående kurve, med et tab på 85 faddere i Pr. 31/ støttede vi 2584 børn Bestyrelsen Bestyrelsen fik ved sidste generalforsamling en stor og nødvendig blodfornyelse. Seks nye personer heraf 2 suppleanter Karen M. Oxenbøll (KMO), Per Henrik Lindrup (PHL), Jens Hvid (JH) Wagn Winkel(WW), Jens Jørgen Stokholm (JS) og Flemming B. Pedersen (FP). Alle har arbejdet ihærdigt med at komme ind i arbejdet og med at tage fat på hver deres opgaver, og vi har haft et rigtig godt samarbejde. Vores antal er mindsket undervejs, da vi mistede Lene Tang Christensen (LTC), d.1. september efter et kort sygdomsforløb. Lene var den person, der havde været længst tid i Verdens Børn, 34 år, og som havde en stor viden om foreningens historie. Lene deltog i bestyrelsens arbejde som tilforordnet, men havde derudover et utal af praktiske opgave. Så ved siden af tabet af en skattet person og ven, havde vi pludselig en masse opgaver der skulle overtages af andre. I november fik Carola Hagedorn orlov, pga. stort arbejdspres samt sygdom i familien og mere arbejde at fordele. Den meget nødvendige vidensdeling har fungeret godt med vores nye intranet, dropbox, som hurtigt blev funktionsdueligt og løbende er blevet opdateret. Det har været en uvurderlig støtte i at gøre organisationens viden tilgængelig for alle ca. 40 frivillige i Verdens Børn. Bestyrelsen har afholdt 10 møder, hvoraf tre af dem har været efterfulgt af et fællesmøde med de projektansvarlige og andre frivillige og 3 møder er blevet holdt over Skype. Skypemødeformen har fungeret godt og medvirker til at vi sparer tid og omkostninger. Referaterne som Karen hurtigt påtog sig er udførlige og yderst anvendelige og alle frivillige kan gå ind og læse dem i Dropbox. Desuden har vi nu fået en opfølgningsliste af opgaver og beslutninger, så det nu er nemt at orientere sig. Karen blev også vores kasserer, og det har fungeret rigtig godt. Økonomien Bestyrelsen har ved årets start prøvet at begrænse det forventede underskud mest muligt. Vi valgte ikke at forhøje fadderskabsbeløbene i 2012, da vi mente og stadig mener at vi i disse økonomisk ugunstige tider kan komme til at skræmme for mange faddere væk. I de sidste år har vi udbetalt alle indkomne fadderskabsbeløb til projekterne, da de har brug for flere penge, derfor har vi ikke haft dækning for børn uden faddere, dvs. børn hvor fadderen er ophørt med betalingen. Vi har derfor ændret på støtten til projekterne, således at fadderløse børn bliver støttet til de er færdige med grundskolen dvs. til og med 7 klasse i Uganda og til og med 10 klasse i Bulgarien og Asien. Desuden afregner vi børnene med den lave sats på 110 kr/md. Det er

2 stadig en fair ordning, da mange andre organisationer sender børnene på gaden, når sponsoren forsvinder. Sidste år betalte vi for 135 fadderløse børn og i år for 89 børn. Det andet vi har gjort er, at begrænse uddannelsespuljen for Bulgarien og Uganda fra kr til kr., selvom vi utrolig gerne vil videreuddanne børnene. Vi arbejder derfor på at få så mange penge ind i uddannelsesfonden som muligt, for at foreningen ikke selv skal lægge ud med minus til følge. Yderligere vedtog vi, at vi kun kan bevilge max kr ad gangen til et projekt, medmindre det er yderst presserende. Hvis beløbet ikke kan dækkes går hele eller resten af beløbet til fundraising. Den ordning har fungeret rigtig godt. Jeg vil ikke sige mere om økonomien, da Per aflægger regnskabet senere. De projektansvarlige (PA) I 2012 har vi haft flere udskiftninger af projekter mellem de projektansvarlige og en enkelt projektansvarlig, Flemming Sehested er stoppet med Sct. Joseph s New Life, Sydindien pga. stort arbejdspres. Bestyrelsen ser det ikke som et problem at der er udskiftninger på posterne, da det ofte resulterer i at nye øjne ser andre ting, som med fordel kan forbedres. De projektansvarlige har fået mange nye retningslinjer at forholde sig til incl. at stå for brevforsendelserne af børnebreve, som Lene (LTC) tidligere klarede for de fleste af Asien projekterne. De projektansvarlige har dog fået tilbuddet om hjælp fra Jens Jørgen (JS). De nye retningslinjer har bla. til formål at stramme op på forretningsgangen for fadderskabsbeløbene, således at vi kan stå inde for at børnene får, hvad vi siger de gør og om de ekstraordinære midler forvaltes rigtigt. Vores Agreement of Cooperation er også blevet opdateret og vi har været heldige at have 3 projektansvarlige inde i bestyrelsen til de mangfoldige opgaver angående projekterne. De projektansvarlige har alle været tilknyttet deres landegruppe med koordinatorene, Kirsten (KJ), for Bulgarien og Uganda og Wagn (WW) for Bangladesh, Sri Lanka og Indien. Grupperne har fungeret godt og har holdt flere møder, hvor de har diskuteret deres egne problemer samt diverse oplæg fra bestyrelsen, som senere er kommet op på fællesmøderne. Projekterne Bortset fra Rubaga, Sri Lanka og Sct. Joseph har alle projekter været besøgt i år. Bangladesh og nogle af de sydindiske proejkter har været besøgt to gange. Generelt set, er det svært at få pengene til at slå til på projekterne, afhængig af om det drejer sig om driften af et børnehjem eller både driften af børnehjem og skole. På nogle projekter er skoledriften støttet af staten andre steder skal projektet selv udrede lønnen til lærerne og vedligehold af skolen. Det giver store forskelle i hvor mange penge der er på bundlinien til mad, småreparationer m.m. Det er også væsentligt om der er andre bidragsydere, som hjælper med forskellige driftsudgifter. Især udgifterne til mad, som er stigende i hele Verden, mest udtalt i Afrika, er et stort problem. Vi prøver at afhjælpe de værste mangler f.eks. med madsponsorater i Uganda samt donation fra Hanne Dahl, Svendborg,til frokost for alle børn på Kakundiskolen, Uganda. Vi prøver at gøre projekterne mere uafhængige af os bla. ved at opfordre projekterne til at skaffe nye sponsorer. Vi har et projekt, Kotagiri i Sydindien, hvor vi ophører med støtten til sommer, som har formået at få andre sponsorer ind, så de fortsætter i hvert fald for en tid.

3 Jeg vil kort gennemgå projekterne, så I får et indtryk af, hvordan det står til, der hvor børnene befinder sig, og hvor VB har de største udfordringer. Men det bliver selvsagt begrænset, hvad jeg kan få med. Bulgarien varetages af Astrid Møller, som er i Bulgarien lige nu, som hun plejer. I årsbrevet skrev Astrid at 2012 viste god fremgang og vi støttede ved årsskiftet 119 børn på de tre projekter Dupnitza, Mechka og Lukovit (handicappede børn). Alle tre ledelser/samarbejdspartnere er meget dedikerede og gør et godt og stort arbejde. Astrid laver hjælpeforsendelser ved siden af sponsoraterne hvilket er meget værdsat på hjemmene og VB bevilger hvert år ca.1500 kr til den meget billige transport. Der er 22 unge under uddannelse tildels via uddannelsesfonden og det er Astrids største ønske at hjælpe så mange som muligt med en praktisk uddannelse efter grundskolen. Uganda Entebbe varetages af Lone K. Rietz(LKR) som besøgte skolehjemmet i oktober. Ud af de 60 børn på skolen, er halvdelen kostskolebørn og VB støttede ved årsskiftet 32 børn. Børnene som er handicappede trives godt, og igennem 10 år har lederen været Gertrude, som har gjort et særdeles godt stykke arbejde for skolen. Desværre har hun fundet et nyt arbejde fra 1. december. Der er kommet en ny leder, som tegner godt. Lone havde også sin egen forsendelse med ved besøget i oktober, skolebøger, gaver fra faddere og 100 T-shirts, hvilket naturligvis udløste stor glæde. Rubaga blev varetaget af Lone(LKR) indtil januar Skolen er ramme om ca. 300 børns uddannelse hvoraf 110 børn bor på skolen. Heraf støttede VB 44 børn ved årsskiftet Skolen blev ikke besøgt sidste år. Lone ønskede at blive aflastet pga. et større arbejde med en jordhandel, der både var svær at få rejst penge til og få forhandlet på en fornuftig måde. Flemming (FP) var heldigvis villig til at overtage projektet og har gjort et meget stort arbejde for at skabe rene linjer ved den aktuelle jordhandel. Jordstykket, som ligger ved siden af skolen skulle give en større og nødvendig udfoldelsesmulighed for børnene. Vi har erhvervet 54 % af grundstykket, skødet er dog ikke udstedt endnu. Senere på året blev det aktuelt med reparation af et delvist ødelagt tag, hvilket også har givet megen korrespondance. Ledelsen virker hverken særlig kompetent eller interesseret i at få de bedste løsninger. Til trods for at børnene ser ud til at trives, at vi har skaffet den nødvendige kapital bla., er det et projekt, der kræver store ressourcer for at vi kan stå inde for vores donationer. Madera varetages af Kirsten Jensen og blev besøgt i november. Sr. Elisabeth, som er nonne leder skolehjemmet og er meget dedikeret. VB støtter 191 børn heraf 52 kostskoleelever. Der går 782 børn på skolen. Madera har modtaget mange donationer og fremgangen kan ses bla. i at mange lærere har fået nye fine boliger og eleverne har kvitteret med bedre karakterer pga. nye undervisningsmaterialer. Så til trods for mange udfordringer i det nordlige Uganda er det et meget velfungerende projekt. Mukono og Kakundi varetages af Torkil Eriksen og blev besøgt i november. Skole og hjem drives af JWS, Juvenile Welfare Service, og Mukono havde ved årsskiftet 284 fadderskaber, hvoraf 100 børn gik i secondary schools. På selve skolen gik 257 elever, hvoraf ca. 70 procent er støttet af VB. På Kakundiskolen gik 329 børn, hvoraf VB støttede144 børn. Derudover støttede vi 11 unge, der var i gang med mellemskole eller erhvervsuddannelser.

4 Vi har arbejdet meget med driftsproblemerne i de sidste 2 år forårsaget af en svag ledelse og administration. Torkil har gjort et kæmpe stort arbejde med at guide projekterne ind på rette kurs. Problemerne med dårlig regnskabsførelse er overstået, efter den nye regnskabsmand, som VB sammen med JWS har ansat for i alt 2 år, er kommet til. Der har været arbejdet på at udskille skolen fra børnehjemmet, da der ikke er penge nok til at drive den. Udskillelsen sker i et joint venture med en skoleorganisation, hvor succesen af skoledriften afhænger af, om der bliver optaget nok betalende elever fra området. Der har været 124 secondary elever, hvis omkostninger langtfra har kunnet dækkes af fadderbetalingerne. VB har desværre været nødt til at stoppe uddannelsen for 43 af disse med øjeblikkelig virkning, mens en del får lov til at fortsætte året ud og gå op til eksamen. Der bliver ikke sendt nye børn i secondary uden fuld dækning, hvor børnenes værger også kan blive bedt om at hjælpe. Det er et kæmpe udredningsarbejde, som skolen deltager aktivt i. Der er desuden ryddet pænt op i antallet af gratister på Mukono, hvor elevtallet er reduceret med 70. Det er en god udvikling der er i gang, og JWS har nu arbejdet med at lave budgetter, div. udredninger af børn samt skoleudskillelsen, men situationen er pt, skrøbelig, da vi må se i øjnene at Bestsellers sponsorat på 150 børn, som oprindelig var givet for 5 år og nu har varet i 7 år til sommer ikke kan forlænges. Der er dog allerede lavet mange udskiftninger af Bestsellerbørn til andre faddere i god forståelse med firmaet, så der ved årsskiftet reelt kun manglede faddere til 100 børn. Men færre børn giver færre indtægter til driften. Vi har dog andre tiltag i gang med rejsekonkurrence og kontakt til Lego, så forhåbentlig når enderne sammen til sidst. LAP-2 Rakai som sigter på Agrobusiness, varetages af Chr, Rietz, Christian Munch Andersen, Jeppe Lundbæk og nu tillige Mia Nyegård. Projektet har været besøgt 2 gang i løbet af året og det kører rigtig godt. Projekt perioden slutter i november. Projektet ligger på mange punkter over sine mål, for at give et eksempel kan jeg nævne at 351 landmænd nu får markedsinformationer imod forventet 115. Desuden har LAP2 hjulpet landmændene frem til at danne deres egen organisation, Lwamagwa Agribusiness Network som har meldt sig ind i regionsforeningen. Efter en del udskiftninger af folk i 2011 har lederen Josephine nu et godt og stabilt personale. Problemet med den finansielle håndtering sidste år er løst, da David, medlem af JWS s bestyrelse, har sørget for at alle regler nu bliver fulgt. Det overvejes nu om der skal startes på en LAP3 ansøgning til CISU. Asien Bangladesh Calvary Aposolic School varetages af Wagn (WW), som overtog projektet fra Merete (MH) efter deres rejse til Nordindien i maj. Projektet består af i alt 3 skoler hvoraf de 2 ligger på svært fremkommelige steder og er meget primitive. Det sidste og største børnehjem og skole ligger i Kulna. I alt går der ca. 950 børn på skolerne hvoraf VB sponsorerer 230 ved årsskiftet og 62 af disse er kostelever. Uddannelse har en stor prioritet, 2x1 times lektielæsning hver dag og børnene ser ud til at trives. Projektet har været besøgt en ekstra gang i november, da der var flere ting der ikke var i orden ved første besøg. Således har Lederen, biskop John Hira undladt at udskifte et betragteligt antal børn, da han var bange for ikke at få nye børn!! Hvor han har den ide fra, ved vi ikke, men måske foranlediget af et brev fra formanden, der strammer betingelserne for vores støtte til børn uden faddere.

5 På de 2 fjerntliggende skoler, hvor der også var de største problemer med at udskifte børnene får børnene ikke et dagligt måltid mad, hvilket aldrig har været muligt. Bestyrelsen har alligevel besluttet at drosle de 2 fjernt beliggende skoler ud, da de ikke kan leve op til vores Agreement of Cooperation samt at biskoppen John Hira har for svært ved at administrere vores fadderskaber. Der har i løbet af året været store problemer med kommunikationen, da den donerede computer ved første besøg lynhurtigt blev inficeret. Ved kontrolbesøget var status på børnelisterne i orden. Nordindien Albella Boys Home har været varetaget af Chr. Mortensen indtil november, hvor børnehjemmet og skolen blev besøgt og hvor Merete Hansson (MH) overtog projektansvaret. Vi støttede 152 børn heraf 102 på børnehjemmet ved årsskiftet. Det er et meget veldrevet sted, hvor lederen Hesron er et tidligere børnehjemsbarn fra stedet. Vi støtter også 50 skolebørn, de fleste fra spedalskhedsramte familier. Der er også andre støtter til børnehjemmet og der er en rigtig god atmosfære. Bygninger er meget velholdte. Alle børn er drenge og de fleste klarer sig rigtig godt til de afsluttende eksaminer. Der er gået en del år, hvor projektet ikke har været besøgt, men alt er i fineste orden. Santibari blev overdraget til Merete(MH) fra Flemming Løvgren Wakabayashi (FLW) efter generalforsamlingen i Merete har besøgt Santibari i sommer og i november, hvor hun også overtog Albella Boys home. På pigebørnehjemmet støtter vi 45 piger og i crechen, børnehaven, støtter vi 21 ud af 60 børn. Børnene går i den lokale skole, hvor der kan være op til 100 elever i hver klasse. De får daglig lektiehjælp på børnehjemmet. Pigerne trives godt. Bygningerne bliver ikke vedligeholdt! Sundhedsklinikken Seva Kendra hører også til på projektet og servicerer områdets 23 landsbyer incl. børnehjemmet med deres sundheds problemer, men især laver den forebyggende arbejde. Inner Wheel og enkelte faddere har bidraget til klinikken i mange år. Tidligere fik Santibari penge efter budget som var kr over fadderskabsindbetalingen, men det har vi ændret på, så vi nedtrapper det ufinancierede beløb over 5 år. Dette giver lidt hovedbrud for Kanti, som overtog ledelsen i 2008 efter sin mands, Nekbar, død. Kanti leder efter den rette arvtager, men de kan ikke blive gode nok, så det tager tid. Durgapur, som er vores nyeste projekt varetages af Christian Mortensen. Durgapur opstod i 2009, da vi lukkede Sonatala børnehjem og skole. På børnehjemmet bor der nu 120 børn, som alle sponsoreres af danske faddere samt yderligere 81 børn, der bor hjemme. Børnehjemmet har to andre donorer, en hollandsk organisation samt en hollandsk rigmand der sammen med Verdens Børn og ikke mindst lederen af børnehjemmet, Sandip, har formået at få dette flotte børnehjem op at stå. Verdens børn har bidraget med kr. til byggeriet! Indvielsen foregik i december med behørigt opbud af hollændere, danskere, lokale myndigheder og de glade børnehjemsbørn. Rammerne er ideelle for børnene, som går i den lokale skole der ligger meget tæt på børnehjemmet. Børnene virker trygge og glade. Vi vil høre mere om Durgapur efter kaffen, da Svendborg lokalforening har valgt at støtte netop dette projekt. Khelaghar varetages af Flemming (FLW) og er et projekt der har bestået i næsten 40 år. Det er et børnehjem og skole med andre holdninger til indlæring, stor samhørighed med naturen, således

6 bliver børnene undervist udendørs og projektet hjælper desuden de ubemidledes børn i området med morgenmad m.m. Vi støtter 69 børn på børnehjemmet og 58 skolebørn, der bor hjemme. Et ønske om udvidelse af Khelaghar med ny større sovesal til pigerne, en mur, ekstra udendørs undervisninglokale er ved at blive til virkelighed efter at Flemming har været dygtig/heldig at få 2 donationer fra Lufthansa, først på kroner og dernæst kr. I alt kr skal bruges. Så vi forsøger at fundraise de sidste kr. Pigebygningen var ved at tage form ved årsskiftet. Der bliver i alt plads til 25 børn mere, men så kommer kunststykket at finde faddere til dem. Happy Home, Kotagiri, Kariyalur og V.Sithur varetages alle af Hanne Matthiesen Happy Home er et børnehjem hvor vi støtter 51 børn. Børnene bor ikke hos lederen af projektet præsten S. Daniell Nathaniel og hans kone, men bor på hostel og går på en god skole tæt på. Pigerne er specielt udvalgt efter samtale med Nathaniel s kone og klarer sig alle godt. De får alle en uddannelse efter skolegangen, så de kan forsørge sig selv. Nathaniel holder vældig fin kontakt med pigerne og er meget interesseret i deres ve og vel samt i områdets fattige. Desværre har hen en alvorlig øjensygdom, men han søn er ved at blive kørt i stilling til at overtage, når han ikke kan mere. Kotagiri Vi har nedtrappet antallet af fadderbørn, da vi har set os nødsaget til at ophøre med samarbejdet pr. 1 juli. Grunden er at børnehjemmet er en privat bolig stillet til rådighed af ejeren Mrs. Neill Andy, og det har ikke været muligt at få lavet en klar aftale om hvordan forløbet skulle være, når hun ikke kunne mere. Lige før jul døde hun og nu er søsteren Grace også død. Vores fadderbørn har fået tilbudt at komme over på Happy Home, men de fleste har valgt at blive på stedet til de er færdige med skolen. Søstrene fik en adminstrator ind, og han har klaret at få andre donorer til hjemmet, således at de kan fortsætte. V.Sithur Vi støtter 44 børn, som bor på hostellet. Der er også andre børn der støttes af den evangelisk lutherske kirke. For 1-2 år siden havde vi problemer med driften, som ikke var god, men det er der nu rettet op på ved et solidt og vedvarende arbejde fra Hanne. Desuden har der været aflagt et par ekstra besøg også af andre projektansvarlige, der rejste i nærheden. Nu står der børn på venteliste til hjemmet, så det er et godt tegn. Kariyalur varetages også af Hanne Matthiesen og der støtter vi 76 børn og Hanne har besøgt stedet 2 gange, den ene gang som privatist med et kor fra Skærbæk!! Der er også andre børn der støttes af kirken. Børnehjemmet ledes af Benjamin og hans kone og de yder en stor indsats for at give børnene gode betingelser. En længe ventet vandledning er blevet etableret ud fra sammensparede midler, således at der er bedre toilet og badeforhold, hvilket er en stor forbedring i hverdagen. Sct. Joseph Development Trust har været varetaget af Flemming Sehested, og er nu overdraget til Wagn (WW) i december. Projektet fik ikke besøg i 2012, men Wagn har aflagt besøg i år. Det er det projekt, hvor vi har flest børn, i alt 601 fadderskaber. Organisationen driver en række børnehjem og landsbyinitiativer og er en meget kendt NGO i Tamil Nadu. Der er mange andre støtter end Verdens Børn, så vores børn er blot en del af mange børn. Vi har børn 5 steder, et handicaphjem, et pigehjem, et baby og børnehjem, et børnehjem i Dindigul og over 400 børn der støttes over et landsbyprojekt, hvor der gives lektiehjælp og anden undervisning om eftermiddagen. Når man ser projektet kan man se at lederen, Sebastian, er god til at få sponsorer. Alt er nydeligt,

7 børnene virker glade og også disciplinerede og Sebastian sørger for pigerne får uddannelse og endda bliver gift, hvis de er forældreløse. Vores problem er at mange af børnene er blevet over 20 år og det hænger ikke sammen med at vi normalt kun støtter grundskoleuddannelse, til og med 10 klasse. Så der er meget arbejde til Wagn, med at få rettet op på det. Sri Lanka Kirsten Jansbøll står for alle projekter på Sri Lanka og de er ikke blevet besøgt i år. Senkadagala School for the Deaf and Blind Skolen har 117 børn hvoraf 110 er døve. VB har 84 fadderskaber på skolen. Børnene undervises på almindelige skoler og klarer sig godt. Skolen har fået ny bestyrelsesformand, som også er departementchef i lokalregeringen. Måske en tilfældighed at skolen i år har fået nye kontormakiner, skoleborde, symaskiner, madrasser m.m, men det er i hvert fald dejligt for skole og børn. The National Council of the Deaf, NCD, driver 2 skoler. VB har 89 fadderskaber. Sri Chandrasekera for the Deaf er en veldreven institution men har et stort problem med et utæt tag der har hæmmet både samling af eleverne og fritidsundervisningen. Heldigvis har en ansøgning til GN Store nord givet resultat med hele kr, så nu er der glæde. Endda penge til overs til andre nødvendige ting. NCD hovedkvarter med hørecentralfunktion og forskole for alvorligt hørehæmmede børn. Det er også et meget velfungerende projekt. Forældrene kommer hver dag med børnene hvor de bliver undervist. Der bliver lavet et seriøst arbejde med at tilpasse høreapparaterne til børnene og et ødelagt tympanometer blev hurtigt skaffet ved hjælp af donation fra Hanne Dahl og VB. Kirsten Jansbøll har med sorg i sinde måttet erkende at hendes helbred ikke er til de lange rejser, så vi er ved at finde en ny projektansvarlig, der kan overtage Sri Lanka på sigt. Uddannelsesfondene Siden 2011 har vi haft 2 uddannelses fonde med et budget for 2012 på 119 t. kr. for Bulgarien og Uganda og for Asien. For Asiens vedkommende er der kun brugt 18 t. kr. da igangsættelsen først startede i andet halvår. Torkil Eriksen fik 25t. kr. ekstra fra Hanne Dahl, Svendborg, til de mange secondary elever på Mukono, Uganda. Vi startede på at lave retningslinjer i det gamle år for hvilke kriterier, der skal gælde ved udvælgelsen af børnene, og de skal snart godkendes. Vejledningen skulle gerne give et godt redskab til projekterne og den projektansvarlige for at de sammen kan vælge de rigtige børn. Midlerne er begrænsede. Fadderskabskontor og administration Ludwig Chr Nissen (LCN),som ønskede aflastning sidste år, blev hørt, således at regnskabsfunktionen incl. budgetter, en del af bogføringen og tipsmiddelansøgningerne er overdraget til Per (PHL). I det forgangne år har Ludwig hovedsagelig tage sig af fadderskabsadministrationen, udskiftninger af børn, bortset fra Uganda, hvor Bente Fabech klarer udskrivningen af fadderskabsbeviser. Der har været rigtig mange udskiftninger af børn i år pga. af oprydning på nogle af projekterne. Desuden laver Ludwig vores børnestatus lister og lister over indkomne gavebeløb.

8 VB har endnu en god regnskabshjælp, Kirsten Candelaria, som tager sig af bogføringen af fadderskabsindbetalinger og kontingenter. Per (PHL) er kommet godt ind i vores regnskab og er nu manden der skal guide os igennem regnskabet senere i dag. IT-administrator og fødselshjælper til Dropbox,Gert Ohl, hjælper os fint igennem div. IT problemer, men vi mangler stadig hjælpe til C-5 regnskabsystemet. Intranettet Den lille gruppe der har arbejdet på at udstikke retningslinjer for det nye intranet, Dropbox, hvor Kirsten Jansbøll har været den ihærdige tovtrækker, er kommet rigtig godt fra det. Systemet er nemt og logisk og ved hjælp af alle i organisationen, er der nu et meget brugbart materiale tilgængeligt på næsten alle områder. Så det skulle være enkelt for gammel som ny i VB at snuse til og finde de ønskede oplysninger. En ting er dog lidt triggy, filer kan forsvinde, da enhver har mulighed/risiko for at slette dem. Gert Ohl har dog altid en opdateret udgave af Dropbox liggende. Vi arbejder på at få en større platform og det skulle ligge lige om hjørnet, således at vi også kan få plads til alle vore billeder. Lokalforeninger Svendborg lokalforening har haft rigtig mange aktiviteter som de selv vil fortælle om senere. Det har genereret et overskud på 12.t. kr og desuden, er der købt en del varer til senere salg. Helle Holten vil senere fortælle om deres arbejde og om deres støtte til børnehjemmet Durgapur i Nordindien. I Svendborg er Hanne og Poul Dahl stadig meget flittige med at indsamle frimærker, sælge balloner og servicere nogle af Inner Wheel klubberne og overskuddet på 110 t. kr. går hovedsagelig til Kakundi, Uganda, men i år er der også bevilget penge til Døveskolen på Sri Lanka og til Seva Kendra klininikken. Svinninge lokalforening er blevet opløst efter Lene (LTC)død. Grunden er, at de nu ældre folk kun holdt ud pga. Lene. Kirsten Jansbøll ville ellers gerne hjælpe med at få en ny kreds op at stå, men de meldte helt fra. Svinninge har haft et overskud på 49.t.kr. og har afregnet 67 t.kr.i 2012, som er gået til sponsorbørn og Durgapur. Heldigvis har Inner Wheel i Svinninge overtaget julemarkedet og donerer alle pengene til VB, så det er en fin ordning.. Til oplysning. Overskuddet blev i 2012 på 40 t.kr., som vi har modtaget i 2013 og som vi har valgt at lægge i uddannelsesfonden. Sønderborg lokalforening består af Elsa Jefsen, som har solgt julekort for 1 t.kr.. Desuden samler Elsa mange frimærker ind og sender til Hanne og Poul Dahl. Sønderborg har afregnet 8 tkr. i Heraf er halvdelen gået til Bulgarien. Lokalafdelingerne har samlet bidraget med 185 t.kr. til vores arbejde i 2012 Medlemsbladet Vores redaktør Hanne Gregersen har arbejdet godt og grundigt med alle de informationer som de projektansvarlige og bestyrelse kom med foruden det Hanne selv fandt frem. Vi får baggrundsviden til artiklerne og input fra den store verden og i sidste blad et fint interview med Trasborg, som er vores store sponsor. De flotte børnebilleder på forsiden er en rigtig god ide. Layout har været diskuteret, og vi får nu bladet i en skriftstørrelse som de fleste vist kan være glade for og gult i overskrifterne forsvinder også, men alt i alt et rigtig flot blad. Marketinggruppen Sophie Hardinger har igen i 2012 lavet et kæmpestykke arbejde for VB. Sophie fik bestyrelsen med på ideen om at lave et akademi, hvor vi kunne tiltrække en talentmasse af unge mennesker under uddannelse, som så til gengæld kunne blive guidet af kendte kreative kommunikationseksperter til at lave kampagner for VB. Vi accepterede at bruge 2 konsulenter på honorarbasis i en afgrænset periode, som skulle undervise de unge mennesker og forberede akademiet. Det blev

9 Katrine Bartram og Sebastian Dragelykke som blev valgt og de gik frejdigt til opgaven med at lære os at kende og finde vores værdier. Det blev så til en mere moderne version af, hvad vi står for og hedder OM, og som kan vedhæftes i korte og lange versioner afhængig af, hvad vi skal bruge den til. Gennem opslag fik Sophie fat i 6 unge med talent for grafisk design, kommunikation og markedsføring og de gennemgik et kursusforløb på 4 mdr. To deltagere faldt fra undervejs pga. manglende tid. Vi tegnede en kontrakt med BetterNow hvor man kan lave sin egen indsamling. Akademiet fik lavet en lille film med det formål, at indsamle penge til et ødelagt tag på skolen i Rubaga, Uganda. Entusiasmen var stor, men indsamlingen resulterede kun i knap 5. t. kr. Akademiet udarbejdede også den nye brochure om Verdens Børn, og div. gavekort for at støtte VB, med sponsorering af Vesterkopi. Nogle af akademiets deltagere er gået over i Københavner gruppen og vi kan trække på dem til specielle opgaver. Bla. har vi haft en fin annonce om Arv med i Media Planet som bliver udgivet af Politikken, for at gøre os mere synlige, naturligvis til favørpris. Vores nye brochure kom i efteråret og var hurtigt brugt op. Nu er der et nyt oplag parat i større mængde, hvor der er kommet flere valgmuligheder med for at støtte VB. Et par fine nyhedsbreve er kommet ud i løbet af året og Facebook er også blevet brugt til at markedsføre os. Forventningen om flere fadderskaber og donationer efter alle de anstrengelser marketing har gjort sig, er ikke blevet synlig endnu. Men ting tager tid og måske var faddertallet faldet endnu mere uden denne indsats. Hjemmesiden har nu fået billeder ind på alle projekter i egne gallerier. I sommer kom den nye tilmeldings formular på hjemmesiden hvor det er muligt at lave direkte betalinger. Den har fungeret, men er ikke meget anvendt, men det er et godt tiltag, som vi forhåbentlig får god gavn af. Der kommer løbende nyheder, men der har ikke været en egentlig webmaster. Dennis har troligt hjulpet med at sætte specifikke ting ind og lavet betalingsmodulet. På hjemmesiden er der kommet de væsentligste nyheder på, aktiviteter og flot opsatte annoncer hvor igennem vi har fået en ny facebook adminstrator, Mette Harboe, som i 2013 gerne vil hjælpe med mere. Hjemmesiden fungerer godt og vi har fået en del fadderhenvendelser pga. den. Morten Lundrup, vores fotograf har ikke været så meget på banen i år, men er jævnt hen behjælpelig med billedmateriale. Fundrasing Den tidligere fundraising gruppe faldt fra hinanden da Mogens Fischermann trak sig ud sidste år. Henrik Thomsen havde heller ikke tid nok, så de nye, der gerne ville hjælpe, kom ikke let fra start! Men Karen (KMO) påtog sig hurtigt,at søge legater og fonde, og fandt ud af hvilke, der kunne være nyttige for os. Vi fik systematiseret de projektansvarliges ønsker og Karen og de projektansvarlige har efterfølgende fået sendt mange meget fine ansøgninger ud til de respektive firmaer. Resultatet har været flot, 269 t. kr på 3/4 år og ca. 50 %hitrate afhængig af opgørelsesdato. Se oversigten! Desuden er der arbejdet med 2 firmaer for at lave en firmaaftale om sponsorering/partnerskab. Karen og Sophie har spillet godt sammen ved aftalen med en underafdeling af KMD, Global Delivery, hvor de er knyttet til et projekt, hvilket blev Happy Home, hvor de tegner individuelle fadderskaber og jævnligt får nyheder til deres hjemmeside. Flot PR materiale var med til

KORT NYT Af Karsten Dam, næstformand BiA

KORT NYT Af Karsten Dam, næstformand BiA -i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp 3.2010 1 2 KORT NYT Af Karsten Dam, næstformand BiA Sogneindsamling 2011 Vi vil som sædvanlig gerne slå et stort slag for Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling.

Læs mere

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt 2015-1 U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Årsberetninger fra 2014 SvaleNyt 1 2015 Indhold ÅRSBERETNINGER FRA 2014: Formandens beretning....4 Regnskabsåret

Læs mere

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011 Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011 Afholdt 25. Juni 2011 på Kolding Bibliotek 1) Valg af dirigent Maren vælges Præsentationsrunde af alle fremmødte._ 2) Formandens

Læs mere

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt 2010 1 1. kvartal Svalernes medlemsblad Årsberetninger fra 2009 SvaleNyt 1 2010 Årsberetningen U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Redaktion: Kontoret

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

Kontaktrejserapport Indien

Kontaktrejserapport Indien Kontaktrejserapport Indien Januar marts 2005 Ole Bernhard Kirsten Nielsen KONTAKTREJSERAPPORT 2005, TAMIL NADU, INDIEN INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING..3 REJSEPLAN...5 DAGBOG.7 STRUKTUR FOR ORGANISATIONSBESØG

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 Tune IF Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 1. Indledning: Vor forening Tune IF er blevet en stor idrætsforening med mange aktiviteter. Vi er blevet store, ikke fordi vi ønsker at blive store, men fordi

Læs mere

Forår 2014-47. årgang - nr. 1

Forår 2014-47. årgang - nr. 1 Aktion børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til hundredetusindvis af nødlidende børn i Indiens slumkvarterer og landdistrikter Skolebørn hos Kanyakumari Forår 2014-47. årgang - nr. 1 2 indhold 3 Leder

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 2 Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Indhold Indenlandsk Sømandsmission 4 Årsberetning 5 En sømandsmissionærs hverdag 8 Feriehjemmet Aggershøj 9 Bethel og Duen

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Generalforsamlingens referat: 1. Valg af dirigent. Gunnar Møller, blev valgt

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

- i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp Nr. 4 December 2012-15. årgang. Børn i Afrika

- i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp Nr. 4 December 2012-15. årgang. Børn i Afrika - i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp Nr. 4 December 2012-15. årgang Børn i Afrika Kort nyt Af Karsten Dam Generalforsamling og ny formand Ved generalforsamlingen den14. oktober valgtes ny bestyrelse.

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

REFERAT AF TROAS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT AF TROAS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT AF TROAS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Lørdag d. 16. Marts klokken 11.00 1: VALG AF DIRIGENT OG REFERENT Dirigent: Daniel Larsen. Referent: Kåre M. Kjær. 2: VALG AF STEMMEUDVALG Stemmeudvalg:

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Bestyrelsesformand Kurt Grey Schuster bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2008. 996 stemmer var repræsenteret. Pkt. 1. Valg

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere