Årsberetning for Verdens Børn-International Børnehjælp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for Verdens Børn-International Børnehjælp - 2012"

Transkript

1 Årsberetning for Verdens Børn-International Børnehjælp Verdens Børn har haft et godt og meget travlt år, hvor bestyrelsen og de frivillige har arbejdet målrettet for at vende udviklingen. Økonomien skulle forbedres og vi skulle hverve flere faddere og bidragsydere, således at de 20 projekter som ledes af vores 12 projektansvarlige kan drives uden for store økonomiske problemer. Vores regnskab viser at vi har formindsket underskuddet i forhold til budgettet således er trækket på vores egenkapital blevet begrænset til ca.100t.kr. fundraisingen har været succesfuld og har indbragt 269 t.kr. men fadderskaren er desværre fortsat i den nedadgående kurve, med et tab på 85 faddere i Pr. 31/ støttede vi 2584 børn Bestyrelsen Bestyrelsen fik ved sidste generalforsamling en stor og nødvendig blodfornyelse. Seks nye personer heraf 2 suppleanter Karen M. Oxenbøll (KMO), Per Henrik Lindrup (PHL), Jens Hvid (JH) Wagn Winkel(WW), Jens Jørgen Stokholm (JS) og Flemming B. Pedersen (FP). Alle har arbejdet ihærdigt med at komme ind i arbejdet og med at tage fat på hver deres opgaver, og vi har haft et rigtig godt samarbejde. Vores antal er mindsket undervejs, da vi mistede Lene Tang Christensen (LTC), d.1. september efter et kort sygdomsforløb. Lene var den person, der havde været længst tid i Verdens Børn, 34 år, og som havde en stor viden om foreningens historie. Lene deltog i bestyrelsens arbejde som tilforordnet, men havde derudover et utal af praktiske opgave. Så ved siden af tabet af en skattet person og ven, havde vi pludselig en masse opgaver der skulle overtages af andre. I november fik Carola Hagedorn orlov, pga. stort arbejdspres samt sygdom i familien og mere arbejde at fordele. Den meget nødvendige vidensdeling har fungeret godt med vores nye intranet, dropbox, som hurtigt blev funktionsdueligt og løbende er blevet opdateret. Det har været en uvurderlig støtte i at gøre organisationens viden tilgængelig for alle ca. 40 frivillige i Verdens Børn. Bestyrelsen har afholdt 10 møder, hvoraf tre af dem har været efterfulgt af et fællesmøde med de projektansvarlige og andre frivillige og 3 møder er blevet holdt over Skype. Skypemødeformen har fungeret godt og medvirker til at vi sparer tid og omkostninger. Referaterne som Karen hurtigt påtog sig er udførlige og yderst anvendelige og alle frivillige kan gå ind og læse dem i Dropbox. Desuden har vi nu fået en opfølgningsliste af opgaver og beslutninger, så det nu er nemt at orientere sig. Karen blev også vores kasserer, og det har fungeret rigtig godt. Økonomien Bestyrelsen har ved årets start prøvet at begrænse det forventede underskud mest muligt. Vi valgte ikke at forhøje fadderskabsbeløbene i 2012, da vi mente og stadig mener at vi i disse økonomisk ugunstige tider kan komme til at skræmme for mange faddere væk. I de sidste år har vi udbetalt alle indkomne fadderskabsbeløb til projekterne, da de har brug for flere penge, derfor har vi ikke haft dækning for børn uden faddere, dvs. børn hvor fadderen er ophørt med betalingen. Vi har derfor ændret på støtten til projekterne, således at fadderløse børn bliver støttet til de er færdige med grundskolen dvs. til og med 7 klasse i Uganda og til og med 10 klasse i Bulgarien og Asien. Desuden afregner vi børnene med den lave sats på 110 kr/md. Det er

2 stadig en fair ordning, da mange andre organisationer sender børnene på gaden, når sponsoren forsvinder. Sidste år betalte vi for 135 fadderløse børn og i år for 89 børn. Det andet vi har gjort er, at begrænse uddannelsespuljen for Bulgarien og Uganda fra kr til kr., selvom vi utrolig gerne vil videreuddanne børnene. Vi arbejder derfor på at få så mange penge ind i uddannelsesfonden som muligt, for at foreningen ikke selv skal lægge ud med minus til følge. Yderligere vedtog vi, at vi kun kan bevilge max kr ad gangen til et projekt, medmindre det er yderst presserende. Hvis beløbet ikke kan dækkes går hele eller resten af beløbet til fundraising. Den ordning har fungeret rigtig godt. Jeg vil ikke sige mere om økonomien, da Per aflægger regnskabet senere. De projektansvarlige (PA) I 2012 har vi haft flere udskiftninger af projekter mellem de projektansvarlige og en enkelt projektansvarlig, Flemming Sehested er stoppet med Sct. Joseph s New Life, Sydindien pga. stort arbejdspres. Bestyrelsen ser det ikke som et problem at der er udskiftninger på posterne, da det ofte resulterer i at nye øjne ser andre ting, som med fordel kan forbedres. De projektansvarlige har fået mange nye retningslinjer at forholde sig til incl. at stå for brevforsendelserne af børnebreve, som Lene (LTC) tidligere klarede for de fleste af Asien projekterne. De projektansvarlige har dog fået tilbuddet om hjælp fra Jens Jørgen (JS). De nye retningslinjer har bla. til formål at stramme op på forretningsgangen for fadderskabsbeløbene, således at vi kan stå inde for at børnene får, hvad vi siger de gør og om de ekstraordinære midler forvaltes rigtigt. Vores Agreement of Cooperation er også blevet opdateret og vi har været heldige at have 3 projektansvarlige inde i bestyrelsen til de mangfoldige opgaver angående projekterne. De projektansvarlige har alle været tilknyttet deres landegruppe med koordinatorene, Kirsten (KJ), for Bulgarien og Uganda og Wagn (WW) for Bangladesh, Sri Lanka og Indien. Grupperne har fungeret godt og har holdt flere møder, hvor de har diskuteret deres egne problemer samt diverse oplæg fra bestyrelsen, som senere er kommet op på fællesmøderne. Projekterne Bortset fra Rubaga, Sri Lanka og Sct. Joseph har alle projekter været besøgt i år. Bangladesh og nogle af de sydindiske proejkter har været besøgt to gange. Generelt set, er det svært at få pengene til at slå til på projekterne, afhængig af om det drejer sig om driften af et børnehjem eller både driften af børnehjem og skole. På nogle projekter er skoledriften støttet af staten andre steder skal projektet selv udrede lønnen til lærerne og vedligehold af skolen. Det giver store forskelle i hvor mange penge der er på bundlinien til mad, småreparationer m.m. Det er også væsentligt om der er andre bidragsydere, som hjælper med forskellige driftsudgifter. Især udgifterne til mad, som er stigende i hele Verden, mest udtalt i Afrika, er et stort problem. Vi prøver at afhjælpe de værste mangler f.eks. med madsponsorater i Uganda samt donation fra Hanne Dahl, Svendborg,til frokost for alle børn på Kakundiskolen, Uganda. Vi prøver at gøre projekterne mere uafhængige af os bla. ved at opfordre projekterne til at skaffe nye sponsorer. Vi har et projekt, Kotagiri i Sydindien, hvor vi ophører med støtten til sommer, som har formået at få andre sponsorer ind, så de fortsætter i hvert fald for en tid.

3 Jeg vil kort gennemgå projekterne, så I får et indtryk af, hvordan det står til, der hvor børnene befinder sig, og hvor VB har de største udfordringer. Men det bliver selvsagt begrænset, hvad jeg kan få med. Bulgarien varetages af Astrid Møller, som er i Bulgarien lige nu, som hun plejer. I årsbrevet skrev Astrid at 2012 viste god fremgang og vi støttede ved årsskiftet 119 børn på de tre projekter Dupnitza, Mechka og Lukovit (handicappede børn). Alle tre ledelser/samarbejdspartnere er meget dedikerede og gør et godt og stort arbejde. Astrid laver hjælpeforsendelser ved siden af sponsoraterne hvilket er meget værdsat på hjemmene og VB bevilger hvert år ca.1500 kr til den meget billige transport. Der er 22 unge under uddannelse tildels via uddannelsesfonden og det er Astrids største ønske at hjælpe så mange som muligt med en praktisk uddannelse efter grundskolen. Uganda Entebbe varetages af Lone K. Rietz(LKR) som besøgte skolehjemmet i oktober. Ud af de 60 børn på skolen, er halvdelen kostskolebørn og VB støttede ved årsskiftet 32 børn. Børnene som er handicappede trives godt, og igennem 10 år har lederen været Gertrude, som har gjort et særdeles godt stykke arbejde for skolen. Desværre har hun fundet et nyt arbejde fra 1. december. Der er kommet en ny leder, som tegner godt. Lone havde også sin egen forsendelse med ved besøget i oktober, skolebøger, gaver fra faddere og 100 T-shirts, hvilket naturligvis udløste stor glæde. Rubaga blev varetaget af Lone(LKR) indtil januar Skolen er ramme om ca. 300 børns uddannelse hvoraf 110 børn bor på skolen. Heraf støttede VB 44 børn ved årsskiftet Skolen blev ikke besøgt sidste år. Lone ønskede at blive aflastet pga. et større arbejde med en jordhandel, der både var svær at få rejst penge til og få forhandlet på en fornuftig måde. Flemming (FP) var heldigvis villig til at overtage projektet og har gjort et meget stort arbejde for at skabe rene linjer ved den aktuelle jordhandel. Jordstykket, som ligger ved siden af skolen skulle give en større og nødvendig udfoldelsesmulighed for børnene. Vi har erhvervet 54 % af grundstykket, skødet er dog ikke udstedt endnu. Senere på året blev det aktuelt med reparation af et delvist ødelagt tag, hvilket også har givet megen korrespondance. Ledelsen virker hverken særlig kompetent eller interesseret i at få de bedste løsninger. Til trods for at børnene ser ud til at trives, at vi har skaffet den nødvendige kapital bla., er det et projekt, der kræver store ressourcer for at vi kan stå inde for vores donationer. Madera varetages af Kirsten Jensen og blev besøgt i november. Sr. Elisabeth, som er nonne leder skolehjemmet og er meget dedikeret. VB støtter 191 børn heraf 52 kostskoleelever. Der går 782 børn på skolen. Madera har modtaget mange donationer og fremgangen kan ses bla. i at mange lærere har fået nye fine boliger og eleverne har kvitteret med bedre karakterer pga. nye undervisningsmaterialer. Så til trods for mange udfordringer i det nordlige Uganda er det et meget velfungerende projekt. Mukono og Kakundi varetages af Torkil Eriksen og blev besøgt i november. Skole og hjem drives af JWS, Juvenile Welfare Service, og Mukono havde ved årsskiftet 284 fadderskaber, hvoraf 100 børn gik i secondary schools. På selve skolen gik 257 elever, hvoraf ca. 70 procent er støttet af VB. På Kakundiskolen gik 329 børn, hvoraf VB støttede144 børn. Derudover støttede vi 11 unge, der var i gang med mellemskole eller erhvervsuddannelser.

4 Vi har arbejdet meget med driftsproblemerne i de sidste 2 år forårsaget af en svag ledelse og administration. Torkil har gjort et kæmpe stort arbejde med at guide projekterne ind på rette kurs. Problemerne med dårlig regnskabsførelse er overstået, efter den nye regnskabsmand, som VB sammen med JWS har ansat for i alt 2 år, er kommet til. Der har været arbejdet på at udskille skolen fra børnehjemmet, da der ikke er penge nok til at drive den. Udskillelsen sker i et joint venture med en skoleorganisation, hvor succesen af skoledriften afhænger af, om der bliver optaget nok betalende elever fra området. Der har været 124 secondary elever, hvis omkostninger langtfra har kunnet dækkes af fadderbetalingerne. VB har desværre været nødt til at stoppe uddannelsen for 43 af disse med øjeblikkelig virkning, mens en del får lov til at fortsætte året ud og gå op til eksamen. Der bliver ikke sendt nye børn i secondary uden fuld dækning, hvor børnenes værger også kan blive bedt om at hjælpe. Det er et kæmpe udredningsarbejde, som skolen deltager aktivt i. Der er desuden ryddet pænt op i antallet af gratister på Mukono, hvor elevtallet er reduceret med 70. Det er en god udvikling der er i gang, og JWS har nu arbejdet med at lave budgetter, div. udredninger af børn samt skoleudskillelsen, men situationen er pt, skrøbelig, da vi må se i øjnene at Bestsellers sponsorat på 150 børn, som oprindelig var givet for 5 år og nu har varet i 7 år til sommer ikke kan forlænges. Der er dog allerede lavet mange udskiftninger af Bestsellerbørn til andre faddere i god forståelse med firmaet, så der ved årsskiftet reelt kun manglede faddere til 100 børn. Men færre børn giver færre indtægter til driften. Vi har dog andre tiltag i gang med rejsekonkurrence og kontakt til Lego, så forhåbentlig når enderne sammen til sidst. LAP-2 Rakai som sigter på Agrobusiness, varetages af Chr, Rietz, Christian Munch Andersen, Jeppe Lundbæk og nu tillige Mia Nyegård. Projektet har været besøgt 2 gang i løbet af året og det kører rigtig godt. Projekt perioden slutter i november. Projektet ligger på mange punkter over sine mål, for at give et eksempel kan jeg nævne at 351 landmænd nu får markedsinformationer imod forventet 115. Desuden har LAP2 hjulpet landmændene frem til at danne deres egen organisation, Lwamagwa Agribusiness Network som har meldt sig ind i regionsforeningen. Efter en del udskiftninger af folk i 2011 har lederen Josephine nu et godt og stabilt personale. Problemet med den finansielle håndtering sidste år er løst, da David, medlem af JWS s bestyrelse, har sørget for at alle regler nu bliver fulgt. Det overvejes nu om der skal startes på en LAP3 ansøgning til CISU. Asien Bangladesh Calvary Aposolic School varetages af Wagn (WW), som overtog projektet fra Merete (MH) efter deres rejse til Nordindien i maj. Projektet består af i alt 3 skoler hvoraf de 2 ligger på svært fremkommelige steder og er meget primitive. Det sidste og største børnehjem og skole ligger i Kulna. I alt går der ca. 950 børn på skolerne hvoraf VB sponsorerer 230 ved årsskiftet og 62 af disse er kostelever. Uddannelse har en stor prioritet, 2x1 times lektielæsning hver dag og børnene ser ud til at trives. Projektet har været besøgt en ekstra gang i november, da der var flere ting der ikke var i orden ved første besøg. Således har Lederen, biskop John Hira undladt at udskifte et betragteligt antal børn, da han var bange for ikke at få nye børn!! Hvor han har den ide fra, ved vi ikke, men måske foranlediget af et brev fra formanden, der strammer betingelserne for vores støtte til børn uden faddere.

5 På de 2 fjerntliggende skoler, hvor der også var de største problemer med at udskifte børnene får børnene ikke et dagligt måltid mad, hvilket aldrig har været muligt. Bestyrelsen har alligevel besluttet at drosle de 2 fjernt beliggende skoler ud, da de ikke kan leve op til vores Agreement of Cooperation samt at biskoppen John Hira har for svært ved at administrere vores fadderskaber. Der har i løbet af året været store problemer med kommunikationen, da den donerede computer ved første besøg lynhurtigt blev inficeret. Ved kontrolbesøget var status på børnelisterne i orden. Nordindien Albella Boys Home har været varetaget af Chr. Mortensen indtil november, hvor børnehjemmet og skolen blev besøgt og hvor Merete Hansson (MH) overtog projektansvaret. Vi støttede 152 børn heraf 102 på børnehjemmet ved årsskiftet. Det er et meget veldrevet sted, hvor lederen Hesron er et tidligere børnehjemsbarn fra stedet. Vi støtter også 50 skolebørn, de fleste fra spedalskhedsramte familier. Der er også andre støtter til børnehjemmet og der er en rigtig god atmosfære. Bygninger er meget velholdte. Alle børn er drenge og de fleste klarer sig rigtig godt til de afsluttende eksaminer. Der er gået en del år, hvor projektet ikke har været besøgt, men alt er i fineste orden. Santibari blev overdraget til Merete(MH) fra Flemming Løvgren Wakabayashi (FLW) efter generalforsamlingen i Merete har besøgt Santibari i sommer og i november, hvor hun også overtog Albella Boys home. På pigebørnehjemmet støtter vi 45 piger og i crechen, børnehaven, støtter vi 21 ud af 60 børn. Børnene går i den lokale skole, hvor der kan være op til 100 elever i hver klasse. De får daglig lektiehjælp på børnehjemmet. Pigerne trives godt. Bygningerne bliver ikke vedligeholdt! Sundhedsklinikken Seva Kendra hører også til på projektet og servicerer områdets 23 landsbyer incl. børnehjemmet med deres sundheds problemer, men især laver den forebyggende arbejde. Inner Wheel og enkelte faddere har bidraget til klinikken i mange år. Tidligere fik Santibari penge efter budget som var kr over fadderskabsindbetalingen, men det har vi ændret på, så vi nedtrapper det ufinancierede beløb over 5 år. Dette giver lidt hovedbrud for Kanti, som overtog ledelsen i 2008 efter sin mands, Nekbar, død. Kanti leder efter den rette arvtager, men de kan ikke blive gode nok, så det tager tid. Durgapur, som er vores nyeste projekt varetages af Christian Mortensen. Durgapur opstod i 2009, da vi lukkede Sonatala børnehjem og skole. På børnehjemmet bor der nu 120 børn, som alle sponsoreres af danske faddere samt yderligere 81 børn, der bor hjemme. Børnehjemmet har to andre donorer, en hollandsk organisation samt en hollandsk rigmand der sammen med Verdens Børn og ikke mindst lederen af børnehjemmet, Sandip, har formået at få dette flotte børnehjem op at stå. Verdens børn har bidraget med kr. til byggeriet! Indvielsen foregik i december med behørigt opbud af hollændere, danskere, lokale myndigheder og de glade børnehjemsbørn. Rammerne er ideelle for børnene, som går i den lokale skole der ligger meget tæt på børnehjemmet. Børnene virker trygge og glade. Vi vil høre mere om Durgapur efter kaffen, da Svendborg lokalforening har valgt at støtte netop dette projekt. Khelaghar varetages af Flemming (FLW) og er et projekt der har bestået i næsten 40 år. Det er et børnehjem og skole med andre holdninger til indlæring, stor samhørighed med naturen, således

6 bliver børnene undervist udendørs og projektet hjælper desuden de ubemidledes børn i området med morgenmad m.m. Vi støtter 69 børn på børnehjemmet og 58 skolebørn, der bor hjemme. Et ønske om udvidelse af Khelaghar med ny større sovesal til pigerne, en mur, ekstra udendørs undervisninglokale er ved at blive til virkelighed efter at Flemming har været dygtig/heldig at få 2 donationer fra Lufthansa, først på kroner og dernæst kr. I alt kr skal bruges. Så vi forsøger at fundraise de sidste kr. Pigebygningen var ved at tage form ved årsskiftet. Der bliver i alt plads til 25 børn mere, men så kommer kunststykket at finde faddere til dem. Happy Home, Kotagiri, Kariyalur og V.Sithur varetages alle af Hanne Matthiesen Happy Home er et børnehjem hvor vi støtter 51 børn. Børnene bor ikke hos lederen af projektet præsten S. Daniell Nathaniel og hans kone, men bor på hostel og går på en god skole tæt på. Pigerne er specielt udvalgt efter samtale med Nathaniel s kone og klarer sig alle godt. De får alle en uddannelse efter skolegangen, så de kan forsørge sig selv. Nathaniel holder vældig fin kontakt med pigerne og er meget interesseret i deres ve og vel samt i områdets fattige. Desværre har hen en alvorlig øjensygdom, men han søn er ved at blive kørt i stilling til at overtage, når han ikke kan mere. Kotagiri Vi har nedtrappet antallet af fadderbørn, da vi har set os nødsaget til at ophøre med samarbejdet pr. 1 juli. Grunden er at børnehjemmet er en privat bolig stillet til rådighed af ejeren Mrs. Neill Andy, og det har ikke været muligt at få lavet en klar aftale om hvordan forløbet skulle være, når hun ikke kunne mere. Lige før jul døde hun og nu er søsteren Grace også død. Vores fadderbørn har fået tilbudt at komme over på Happy Home, men de fleste har valgt at blive på stedet til de er færdige med skolen. Søstrene fik en adminstrator ind, og han har klaret at få andre donorer til hjemmet, således at de kan fortsætte. V.Sithur Vi støtter 44 børn, som bor på hostellet. Der er også andre børn der støttes af den evangelisk lutherske kirke. For 1-2 år siden havde vi problemer med driften, som ikke var god, men det er der nu rettet op på ved et solidt og vedvarende arbejde fra Hanne. Desuden har der været aflagt et par ekstra besøg også af andre projektansvarlige, der rejste i nærheden. Nu står der børn på venteliste til hjemmet, så det er et godt tegn. Kariyalur varetages også af Hanne Matthiesen og der støtter vi 76 børn og Hanne har besøgt stedet 2 gange, den ene gang som privatist med et kor fra Skærbæk!! Der er også andre børn der støttes af kirken. Børnehjemmet ledes af Benjamin og hans kone og de yder en stor indsats for at give børnene gode betingelser. En længe ventet vandledning er blevet etableret ud fra sammensparede midler, således at der er bedre toilet og badeforhold, hvilket er en stor forbedring i hverdagen. Sct. Joseph Development Trust har været varetaget af Flemming Sehested, og er nu overdraget til Wagn (WW) i december. Projektet fik ikke besøg i 2012, men Wagn har aflagt besøg i år. Det er det projekt, hvor vi har flest børn, i alt 601 fadderskaber. Organisationen driver en række børnehjem og landsbyinitiativer og er en meget kendt NGO i Tamil Nadu. Der er mange andre støtter end Verdens Børn, så vores børn er blot en del af mange børn. Vi har børn 5 steder, et handicaphjem, et pigehjem, et baby og børnehjem, et børnehjem i Dindigul og over 400 børn der støttes over et landsbyprojekt, hvor der gives lektiehjælp og anden undervisning om eftermiddagen. Når man ser projektet kan man se at lederen, Sebastian, er god til at få sponsorer. Alt er nydeligt,

7 børnene virker glade og også disciplinerede og Sebastian sørger for pigerne får uddannelse og endda bliver gift, hvis de er forældreløse. Vores problem er at mange af børnene er blevet over 20 år og det hænger ikke sammen med at vi normalt kun støtter grundskoleuddannelse, til og med 10 klasse. Så der er meget arbejde til Wagn, med at få rettet op på det. Sri Lanka Kirsten Jansbøll står for alle projekter på Sri Lanka og de er ikke blevet besøgt i år. Senkadagala School for the Deaf and Blind Skolen har 117 børn hvoraf 110 er døve. VB har 84 fadderskaber på skolen. Børnene undervises på almindelige skoler og klarer sig godt. Skolen har fået ny bestyrelsesformand, som også er departementchef i lokalregeringen. Måske en tilfældighed at skolen i år har fået nye kontormakiner, skoleborde, symaskiner, madrasser m.m, men det er i hvert fald dejligt for skole og børn. The National Council of the Deaf, NCD, driver 2 skoler. VB har 89 fadderskaber. Sri Chandrasekera for the Deaf er en veldreven institution men har et stort problem med et utæt tag der har hæmmet både samling af eleverne og fritidsundervisningen. Heldigvis har en ansøgning til GN Store nord givet resultat med hele kr, så nu er der glæde. Endda penge til overs til andre nødvendige ting. NCD hovedkvarter med hørecentralfunktion og forskole for alvorligt hørehæmmede børn. Det er også et meget velfungerende projekt. Forældrene kommer hver dag med børnene hvor de bliver undervist. Der bliver lavet et seriøst arbejde med at tilpasse høreapparaterne til børnene og et ødelagt tympanometer blev hurtigt skaffet ved hjælp af donation fra Hanne Dahl og VB. Kirsten Jansbøll har med sorg i sinde måttet erkende at hendes helbred ikke er til de lange rejser, så vi er ved at finde en ny projektansvarlig, der kan overtage Sri Lanka på sigt. Uddannelsesfondene Siden 2011 har vi haft 2 uddannelses fonde med et budget for 2012 på 119 t. kr. for Bulgarien og Uganda og for Asien. For Asiens vedkommende er der kun brugt 18 t. kr. da igangsættelsen først startede i andet halvår. Torkil Eriksen fik 25t. kr. ekstra fra Hanne Dahl, Svendborg, til de mange secondary elever på Mukono, Uganda. Vi startede på at lave retningslinjer i det gamle år for hvilke kriterier, der skal gælde ved udvælgelsen af børnene, og de skal snart godkendes. Vejledningen skulle gerne give et godt redskab til projekterne og den projektansvarlige for at de sammen kan vælge de rigtige børn. Midlerne er begrænsede. Fadderskabskontor og administration Ludwig Chr Nissen (LCN),som ønskede aflastning sidste år, blev hørt, således at regnskabsfunktionen incl. budgetter, en del af bogføringen og tipsmiddelansøgningerne er overdraget til Per (PHL). I det forgangne år har Ludwig hovedsagelig tage sig af fadderskabsadministrationen, udskiftninger af børn, bortset fra Uganda, hvor Bente Fabech klarer udskrivningen af fadderskabsbeviser. Der har været rigtig mange udskiftninger af børn i år pga. af oprydning på nogle af projekterne. Desuden laver Ludwig vores børnestatus lister og lister over indkomne gavebeløb.

8 VB har endnu en god regnskabshjælp, Kirsten Candelaria, som tager sig af bogføringen af fadderskabsindbetalinger og kontingenter. Per (PHL) er kommet godt ind i vores regnskab og er nu manden der skal guide os igennem regnskabet senere i dag. IT-administrator og fødselshjælper til Dropbox,Gert Ohl, hjælper os fint igennem div. IT problemer, men vi mangler stadig hjælpe til C-5 regnskabsystemet. Intranettet Den lille gruppe der har arbejdet på at udstikke retningslinjer for det nye intranet, Dropbox, hvor Kirsten Jansbøll har været den ihærdige tovtrækker, er kommet rigtig godt fra det. Systemet er nemt og logisk og ved hjælp af alle i organisationen, er der nu et meget brugbart materiale tilgængeligt på næsten alle områder. Så det skulle være enkelt for gammel som ny i VB at snuse til og finde de ønskede oplysninger. En ting er dog lidt triggy, filer kan forsvinde, da enhver har mulighed/risiko for at slette dem. Gert Ohl har dog altid en opdateret udgave af Dropbox liggende. Vi arbejder på at få en større platform og det skulle ligge lige om hjørnet, således at vi også kan få plads til alle vore billeder. Lokalforeninger Svendborg lokalforening har haft rigtig mange aktiviteter som de selv vil fortælle om senere. Det har genereret et overskud på 12.t. kr og desuden, er der købt en del varer til senere salg. Helle Holten vil senere fortælle om deres arbejde og om deres støtte til børnehjemmet Durgapur i Nordindien. I Svendborg er Hanne og Poul Dahl stadig meget flittige med at indsamle frimærker, sælge balloner og servicere nogle af Inner Wheel klubberne og overskuddet på 110 t. kr. går hovedsagelig til Kakundi, Uganda, men i år er der også bevilget penge til Døveskolen på Sri Lanka og til Seva Kendra klininikken. Svinninge lokalforening er blevet opløst efter Lene (LTC)død. Grunden er, at de nu ældre folk kun holdt ud pga. Lene. Kirsten Jansbøll ville ellers gerne hjælpe med at få en ny kreds op at stå, men de meldte helt fra. Svinninge har haft et overskud på 49.t.kr. og har afregnet 67 t.kr.i 2012, som er gået til sponsorbørn og Durgapur. Heldigvis har Inner Wheel i Svinninge overtaget julemarkedet og donerer alle pengene til VB, så det er en fin ordning.. Til oplysning. Overskuddet blev i 2012 på 40 t.kr., som vi har modtaget i 2013 og som vi har valgt at lægge i uddannelsesfonden. Sønderborg lokalforening består af Elsa Jefsen, som har solgt julekort for 1 t.kr.. Desuden samler Elsa mange frimærker ind og sender til Hanne og Poul Dahl. Sønderborg har afregnet 8 tkr. i Heraf er halvdelen gået til Bulgarien. Lokalafdelingerne har samlet bidraget med 185 t.kr. til vores arbejde i 2012 Medlemsbladet Vores redaktør Hanne Gregersen har arbejdet godt og grundigt med alle de informationer som de projektansvarlige og bestyrelse kom med foruden det Hanne selv fandt frem. Vi får baggrundsviden til artiklerne og input fra den store verden og i sidste blad et fint interview med Trasborg, som er vores store sponsor. De flotte børnebilleder på forsiden er en rigtig god ide. Layout har været diskuteret, og vi får nu bladet i en skriftstørrelse som de fleste vist kan være glade for og gult i overskrifterne forsvinder også, men alt i alt et rigtig flot blad. Marketinggruppen Sophie Hardinger har igen i 2012 lavet et kæmpestykke arbejde for VB. Sophie fik bestyrelsen med på ideen om at lave et akademi, hvor vi kunne tiltrække en talentmasse af unge mennesker under uddannelse, som så til gengæld kunne blive guidet af kendte kreative kommunikationseksperter til at lave kampagner for VB. Vi accepterede at bruge 2 konsulenter på honorarbasis i en afgrænset periode, som skulle undervise de unge mennesker og forberede akademiet. Det blev

9 Katrine Bartram og Sebastian Dragelykke som blev valgt og de gik frejdigt til opgaven med at lære os at kende og finde vores værdier. Det blev så til en mere moderne version af, hvad vi står for og hedder OM, og som kan vedhæftes i korte og lange versioner afhængig af, hvad vi skal bruge den til. Gennem opslag fik Sophie fat i 6 unge med talent for grafisk design, kommunikation og markedsføring og de gennemgik et kursusforløb på 4 mdr. To deltagere faldt fra undervejs pga. manglende tid. Vi tegnede en kontrakt med BetterNow hvor man kan lave sin egen indsamling. Akademiet fik lavet en lille film med det formål, at indsamle penge til et ødelagt tag på skolen i Rubaga, Uganda. Entusiasmen var stor, men indsamlingen resulterede kun i knap 5. t. kr. Akademiet udarbejdede også den nye brochure om Verdens Børn, og div. gavekort for at støtte VB, med sponsorering af Vesterkopi. Nogle af akademiets deltagere er gået over i Københavner gruppen og vi kan trække på dem til specielle opgaver. Bla. har vi haft en fin annonce om Arv med i Media Planet som bliver udgivet af Politikken, for at gøre os mere synlige, naturligvis til favørpris. Vores nye brochure kom i efteråret og var hurtigt brugt op. Nu er der et nyt oplag parat i større mængde, hvor der er kommet flere valgmuligheder med for at støtte VB. Et par fine nyhedsbreve er kommet ud i løbet af året og Facebook er også blevet brugt til at markedsføre os. Forventningen om flere fadderskaber og donationer efter alle de anstrengelser marketing har gjort sig, er ikke blevet synlig endnu. Men ting tager tid og måske var faddertallet faldet endnu mere uden denne indsats. Hjemmesiden har nu fået billeder ind på alle projekter i egne gallerier. I sommer kom den nye tilmeldings formular på hjemmesiden hvor det er muligt at lave direkte betalinger. Den har fungeret, men er ikke meget anvendt, men det er et godt tiltag, som vi forhåbentlig får god gavn af. Der kommer løbende nyheder, men der har ikke været en egentlig webmaster. Dennis har troligt hjulpet med at sætte specifikke ting ind og lavet betalingsmodulet. På hjemmesiden er der kommet de væsentligste nyheder på, aktiviteter og flot opsatte annoncer hvor igennem vi har fået en ny facebook adminstrator, Mette Harboe, som i 2013 gerne vil hjælpe med mere. Hjemmesiden fungerer godt og vi har fået en del fadderhenvendelser pga. den. Morten Lundrup, vores fotograf har ikke været så meget på banen i år, men er jævnt hen behjælpelig med billedmateriale. Fundrasing Den tidligere fundraising gruppe faldt fra hinanden da Mogens Fischermann trak sig ud sidste år. Henrik Thomsen havde heller ikke tid nok, så de nye, der gerne ville hjælpe, kom ikke let fra start! Men Karen (KMO) påtog sig hurtigt,at søge legater og fonde, og fandt ud af hvilke, der kunne være nyttige for os. Vi fik systematiseret de projektansvarliges ønsker og Karen og de projektansvarlige har efterfølgende fået sendt mange meget fine ansøgninger ud til de respektive firmaer. Resultatet har været flot, 269 t. kr på 3/4 år og ca. 50 %hitrate afhængig af opgørelsesdato. Se oversigten! Desuden er der arbejdet med 2 firmaer for at lave en firmaaftale om sponsorering/partnerskab. Karen og Sophie har spillet godt sammen ved aftalen med en underafdeling af KMD, Global Delivery, hvor de er knyttet til et projekt, hvilket blev Happy Home, hvor de tegner individuelle fadderskaber og jævnligt får nyheder til deres hjemmeside. Flot PR materiale var med til

10 lejligheden! Der er også positiv kontakt til Lego, som dog er inde i en etableringsfase for deres CSR, men de er meget interesseret i bla. vores Akademi. Vi håber på en god udvikling og det er Karen og Torkil Eriksen der har besøgt Lego og Sophie har hjulpet med ideoplæg. Mange af vores projektansvarlige har været ude at holde foredrag, hvilket både kan henføres til marketing og fundraising. Der har været gode afsæt for at komme i gang med de små og mindre virksomheder, så forhåbentlig er der positivt nyt fra den side næste år fra Jens (HV) og Kirsten Jansbøll. Arv Vi besluttede at vi skulle gøre mere ud af vores marketing omkring arv og Per fandt en advokat, Birthe Dyrberg, som virker rar og gerne vil hjælpe os. Vi tilbyder nu folk der gerne vil lave testamente for os at betale udgiften, ca kr. Advokaten har det på sin hjemmeside og vi har gjort det mere tydeligt i vores medlemsblad. Der skal arbejdes mere på at få det ud til flere advokater, men vi vil kun have en advokat der laver testamenter for os. Flot annonce i Media Planet ( 5t.kr) Events Cykelklubben Y s Men s Club, Nordstjernen, Risskov, havde kontaktet VB fordi de gerne ville sponsorere os med halvdelen af overskuddet ved et cykelløb i august. Ditte Holm Nørgård deltog med et hold fra Bestseller og repræsenterede VB sammen med Per (PHL) Verdens Børn modtog efterfølgende 30 t.kr., som vi valgte at fordele mellem de 2 uddannelsespuljer. Det var meningen at vi skulle have været med i Verdens Bedste Nyhed som vi deltog i sidste år.. Vi havde ikke tid til at forberede det ordentligt, så det var kun få der kom ud! I november blev alle frivillige inviteret til at møde akademideltagerne før akademiet skulle slutte. En pæn skare fra bestyrelsen og projektansvarlige dukkede op. Vi blev bla. præsenteret for de nye flotte gavekort, som Vester Kopi havde sponsoreret. Det blev en hyggelig eftermiddag! Pakning af alle årsrapporter i en weekend i januar med Gert Ohl og han kæreste Hanne blev en rigtig god og nødvendig aktivitet. Det foregik i Holbæk med mange af de frivillige som aktører. En flot indsats. Trasborg tøjindsamling Trasborg er vores største sponsor som donerer 700 t. kr. årligt til VB. Per(PHL) og Margrethe(MD) har aflagt 2 besøg hos Trasborg, første gang for at introducere Per, og for at arrangere et besøg for de frivillige, men det faldt til jorden, da besøget skal være på en hverdag. Vi så fabrikken, som er meget veldreven og arbejdsatmosfæren er god. Det går fint for virksomheden, men de skal arbejde hårdt for at indsamle tilstrækkeligt med brugt tøj.. Vi tænkte at et reklamespot til TV Midtjylland, hvor Trasborg vil betale for indslaget og VB producerer den, kunne promovere både Verdens Børn og Trasborgs tøjindsamling. Vi venter nu på at filmmanden kommer i gang. Anden gang besøgte vi Trasborg fordi der var nogle problemer lokalt med containere, grundet plakaten. Sagen faldt til ro! Andre sponsorer Lasse Korseman Horne donerede sit restoplag på 500 bøger om Dansk Gadekunst til VB, hvis vi

11 havde lyst til at sælge den. Jens Hviid tog bolden op og har fået den ud til boghandler og udstillinger. Det er foreløbigt blevet til et overskud på 25 t.kr. Det blev en lang beretning for et meget travlt år, hvor jeg kun har omtalt hovedpunkterne. Jeg vil gerne sige tusind tak til alle vore sponsorer, til bestyrelsen, de projektansvarlige og alle de frivillige som har brugt så meget af deres dyrebare tid på VB. Også en stor tak til Svendborg lokalforening for værtsskabet i dag. Der har været arbejdet hårdt og målrettet for, at vi i dag er kommet så langt med grundlaget for Verdens Børns fortsatte trivsel. Jeg håber at vi næste år får knækket fadderskabskurven eller har øget donationerne tilsvarende, så vi fremover kan hjælpe projekterne og dermed børnene på bedste vis. Ærø d Margrethe Dantzer

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Årgang 41 Nr. 2 2014 www.verdensboern.dk. Projekter. Bangladesh Bulgarien Indien Sri Lanka Uganda 1. Maj. Medlemsbladet. International Børnehjælp

Årgang 41 Nr. 2 2014 www.verdensboern.dk. Projekter. Bangladesh Bulgarien Indien Sri Lanka Uganda 1. Maj. Medlemsbladet. International Børnehjælp Maj Projekter Bangladesh Bulgarien Indien Sri Lanka Uganda Verdens Børn 1 Årgang 41 Nr. 2 2014 www.verdensboern.dk International Børnehjælp Medlemsbladet Leder Næsten 14.000 børn er kommet godt fra start

Læs mere

Lejrpladsleje - en Bifrostguide

Lejrpladsleje - en Bifrostguide Lejrpladsleje - en Bifrostguide Lokalestøtte til scenarier og foreningsture En Bifrost-guide til at søge lokalestøtte til dit rollespil ved at bruge lejrpladsleje reglerne af Søren Ebbehøj og Troels Barkholt

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev 16: Lizette rejser, nyt managerpar og bestyrelse hos Bushveld Mission

Nyhedsbrev 16: Lizette rejser, nyt managerpar og bestyrelse hos Bushveld Mission FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 16: Lizette rejser, nyt managerpar og bestyrelse hos Bushveld Mission Nye tider for Bushveld Mission Det har været et turbulent efterår for folkene

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Nyhedsbrev 9: Reathlahlwa skolen, Prudence, Endelave loppemarked og familien Damgaard

Nyhedsbrev 9: Reathlahlwa skolen, Prudence, Endelave loppemarked og familien Damgaard FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 9: Reathlahlwa skolen, Prudence, Endelave loppemarked og familien Damgaard Reathlahlwa primary centralskole I sidste nyhedsbrev beskrev vi de horrible

Læs mere

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Skårup 18,marts-2014 Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Repræsenteret på generalforsamling husnumre (antal personer i parentes): Agerskiftet nr. 1(2)-3(1)-4(1)-6(1)-8(2)-10(1)-11(2)-14(1)

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Valg af dirigent: Christian Gravesen Valg af referent: Frank Nielsen Ingen indsigelser. Lovlig varslet Bestyrelsens Beretning for 2014 Viborg Flyveklub Lør.

Læs mere

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Generalforsamling lørdag den 18. juni, 2011, kl. 10.00 Fuglsø Centret, Dragsmurvej, Knebel Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO

8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO 8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO Hvornår: lørdag den 29. maj 2010 kl. 13.00 17.00 Sted: Kærnehuset, Nedergade 6, 1. sal, 5000 Odense C REFERAT OBS: Det, der står i kursiv, er beslutninger/konklusionsforslag.

Læs mere

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv Årsrapport 2011 I.O.G.T. Rådgivning i Svendborg I.O.G.T Rådgivning i Svendborg er en del af den verdensomspændte organisation I.O.G.T.`s sociale arbejde.

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Kære alle sponsorer og medlemmer af Give a Chance Denmark.

Kære alle sponsorer og medlemmer af Give a Chance Denmark. Kære alle sponsorer og medlemmer af Give a Chance Denmark. Først og fremmest vil vi gerne sige tusind tak for jeres støtte. Vi er i bestyrelsen meget glade for at kunne arbejde for at give Ugandiske børn

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling 13. maj 2014

Generalforsamling 13. maj 2014 Generalforsamling 13. maj 2014 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Deltagere fra bestyrelsen: Jørn Thrane, Lone Pedersen, Benedikte Daabeck, Gitte Beier, Leif Thomassen og Alan Mortensen Referent: Alan

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Vi er glade for, at I har valgt at deltage i cykelsponsorløbet Vi Cykler mod Sult. I denne drejebog finder I idéer til, hvordan I forbereder, arrangerer og

Læs mere

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann.

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Referat af bestyrelsesmøde den 15. Juli 2009 i Fredericia Kl. 14-18. Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Ole Kirketerp havde skrevet, at han ønskede at

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

PND. protein nedbrydnings defekt foreningen. Projektbeskrivelse

PND. protein nedbrydnings defekt foreningen. Projektbeskrivelse PND protein nedbrydnings defekt foreningen Projektbeskrivelse - fokusprojekt 2014 Vi er PND-foreningen (Protein Nedbrydnings Defekt foreningen), en lille patientforening hvor alle vores medlemmer primært

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Forslag 6. Valg i henhold til vedtægter

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Laven Børnehave 29/10-2014 Dirigent: Jakob Referent: Bodil Larsen Formandens beretning Af Bente Jensen Bestyrelsen den bedste måde et møde mennesker

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 28. - 29. december 2011 [FU-møde 2] Onsdag 10:30 torsdag kl. 16.00 Lokation: B15 Møde indkaldt af: Søren Deltagere: DS = Ditte Søndergaard SJ = Sebastian Jedzini

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Siden generalforsamlingen har den nyvalgte bestyrelse konstitueret sig selv således:

Siden generalforsamlingen har den nyvalgte bestyrelse konstitueret sig selv således: Referat af møde i aktivgruppen mandag d. 8. november 2010 Tilstedeværende: 16 medlemmer af Gl. Egå Forsamlingshus Samt den nye bestyrelse; Den nye bestyrelse og suppleant leif: Siden generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for TalentCampDK

Vedtægter for TalentCampDK Bestyrelsen stiller forslag om følgende vedtægtsændringer. TalentcampDK er en ny og dynamisk organisation som er inde i en god udvikling, hvor der er behov for nogle justeringer af vedtægterne. Vedtægter

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Referat Kampagneudvalget

Referat Kampagneudvalget Referat Kampagneudvalget Dato: 16. september 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent, Malene, Justin, Niels, Maria og Karina (referent) Afbud: Marie Dagsorden 1. Godkendelse af

Læs mere

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej Bestyrelsesmøde i ØTK Steen Refnov (SR)Gert Plenge (GP) Steen Jensen (SJ) Judy Nehm (JN) Michael Sørensen (MS), Sirpa Bode (SB) Maiken Dirch Olsen (MDO)Hans Jørgen Jensen, (HJJ)(afbud) Mona Aagaard (MA)

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE]

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE] Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje Så er det august og dermed tid til nyhedsbrevet med tilbageblik, samt en kalender for det kommende halve år i Menighedsplejen så alle kan få booket det ind i

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Saloparken af 1998

Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Årsberetning for året 2003 I 2003 har bestyrelsens arbejde især koncentreret sig om 2 mærkesager. Vi har afholdt 4 ordinære møder og et ekstraordinært det vender

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Ingen afbud Dagsorden godkendes Referent: Lea Mødeleder: Rie Økonomi: Økonomiansvarlig Kristina kontakter Marianne Friis fra hovedkontoret og laver en aftale.

Læs mere

Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved

Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved Dækker perioden fra 1.-12.-2013 til 1.-11.-2014 Home-Start Næstved lokalafdeling dækker Næstved kommune, der har 81.432 indbyggere 2014. Birgitte Askholm

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde for Ros Efterskole den 21. marts 2012 kl. 19.00 21.00. hos Torkil på ( Provstevænget 3, 4330 Hvalsø, mobil 25720426)

Dagsorden til bestyrelsesmøde for Ros Efterskole den 21. marts 2012 kl. 19.00 21.00. hos Torkil på ( Provstevænget 3, 4330 Hvalsø, mobil 25720426) Dagsorden til bestyrelsesmøde for Ros Efterskole den 21. marts 2012 kl. 19.00 21.00. hos Torkil på ( Provstevænget 3, 4330 Hvalsø, mobil 25720426) Deltagere: Lotte, Lærke, Lizzi, Randi, Janne, Flemming,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

GEK-nyt. Velkommen tilbage fra sommerferien

GEK-nyt. Velkommen tilbage fra sommerferien GEK-nyt Velkommen tilbage fra sommerferien Nu vender vi tilbage til de vante rammer, efter vi og især vores heste forhåbentlig har haft en dejlig afslappet sommer. Noget vi (red.) har savnet i lang tid

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Nyhedsbrev 10: Børnehjemmet, provinsadministrationen og racismen grimme ansigt

Nyhedsbrev 10: Børnehjemmet, provinsadministrationen og racismen grimme ansigt FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 10: Børnehjemmet, provinsadministrationen og racismen grimme ansigt Børnehjemmet & skolen Thabile Care Center Som beskrevet i sidste nyhedsbrev bevilgede

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august)

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Deltagere: Klaus, Carsten, Lis, referent: Lis. Afbud fra Rikke, Karin og Helle 1. Fastsættelse af

Læs mere

Den danske Fundraisinganalyse 2015

Den danske Fundraisinganalyse 2015 Den danske Fundraisinganalyse 2015 Definitioner og forklaring på spørgeskemaet Generelle definitioner Årstal Spørgeskemaet omhandler regnskabsårene 2013 og 2014. De fleste organisationer anvender kalenderåret

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere