COnFUCiUs Classr00M. MULIghEDERNE. MOD ERHVERVSLIVET side 5. ER MANGE MED EN HHX side 2. BUsinEssCOMBat. OktOBEr2014. INDTAGER HANDELSGYMNASIET side 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COnFUCiUs Classr00M. MULIghEDERNE. MOD ERHVERVSLIVET side 5. ER MANGE MED EN HHX side 2. BUsinEssCOMBat. OktOBEr2014. INDTAGER HANDELSGYMNASIET side 9"

Transkript

1 handelsgymnasieteucnord OktOBEr2014 TÆTTERE PÅ VIRKELIGHEDEN MULIghEDERNE ER MANGE MED EN HHX side 2 BUsinEssCOMBat MOD ERHVERVSLIVET side 5 COnFUCiUs Classr00M INDTAGER HANDELSGYMNASIET side 9

2 VElkOMMEn Annette Nibuhr Thomsen ordet TIL UDDANNELSESchEfEN I Handelsgymnasiet i Hjørring vil vi gerne udvikle eleverne til stude rende med et højt fagligt niveau. Som et erhvervsgymnasium er der et naturlig stort fokus på at inddrage erhvervslivet i undervisningen. Fx bruger vi erhvervslivets repræsentanter som gæstelærere, i konkurrencer mellem erhvervsfolk og elever. Og vi tager eleverne med på virksomhedsbesøg både lokalt og i udlandet på studieture. DET gode STUDIEMILjØ Handelsgymnasiet i Hjørring er et moderne gymnasium. På den tekniske side har vi trådløst netværk og interaktive tavler i alle undervisningslokaler. Vi har fokus på moderne undervisningsmetoder, men går heller ikke af vejen for at anvende traditionelle arbejdsformer. Lærerne planlægger med udgangspunkt i, hvad der er relevant i den aktuelle situation til gavn for eleverne som gruppe såvel som den enkelte elev. Vores undervisningsmiljø bygger på tolerance, trivsel, tryghed, motivation og glæde. I fokus er, at eleverne gennemfører deres uddannelse. Det er et fælles projekt, som også kræver meget af eleverne. De skal være studieaktive; aflevere opgaver og deltage i undervisningen. I 1. g begynder træning i gode studievaner, og vi hjælper eleverne, hvis problemerne vokser dem over hovedet. Vi sørger for, at der er lektiehjælp i forskellige fag, hvor lærerne er klar til at hjælpe eleverne, og vi tilrettelægger forløb for elever, således at der skabes rum til at indhente eventuelt forsømte opgaver. Endelig opfordres eleverne til at blive på skolen og lave lektier og opgaver efter skoletid, så de sikrer, at de bliver lavet. Med andre ord vi vil gerne medvirke til, at de udvikler sig til gymnasieelever og til sidst studenter. TÆTTERE PÅ VIRkELIghEDEN Magasin om Handelsgymnasiet HHX Hjørring Udgives oktober 2014 af EUC Nord, M.P. Koefoeds Vej 10, 9800 Hjørring Tekst EUC Nord foto EUC Nord og privatfotos kontakt EUC Nord: Tlf eller 2 hhx EUcNoRD.Dk facebook.com/hhxhjoerring

3 MEd HHX i rygsækken MULIghEDERNE ER MANgE MED EN hhx Efter tre år på handelsgymnasiet valgte Thomas Skall en videregående uddannelse. Interesse i fagene blev i sidste ende afgørende for, hvordan hans fremtid skulle udformes. I dag læser han Economics and Business Administration på Aarhus Universitet og nyder godt af sine kompetencer fra handelsgymnasiet. Da jeg skulle vælge ungdomsuddannelse, var jeg egentlig ikke særlig afklaret omkring hvad, jeg gerne ville. Jeg vidste dog, at områder som fysik, kemi, biologi og lignende ikke lige var mig. Derimod syntes jeg, at fag omkring samfundet og business lød spændende og følte på det tidspunkt, at hhx kunne give mig den bredeste pallette af muligheder indenfor mine interesser. hvad MED fremtiden? Før jeg startede på hhx havde jeg ikke taget stilling til, hvilken videregående uddannelse jeg ville vælge - jeg var faktisk slet ikke sikker på om en videregående uddannelse var det jeg ville. På skolen gik det dog hurtigt op for mig, at mulighederne er mange flere end jeg umiddelbart havde troet. Derfor blev jeg også tidligt klar over, at jeg skulle have en længere videregående uddannelse. Der var heller ingen tvivl om, at jeg gerne ville forsætte i sporet og læse videre indenfor handel og økonomi, da det var her min store interesse var og er. bruger DU DIN hhx? Min viden fra handelsgymnasiet har jeg kunne bruge på den måde, at jeg i en række fag har en grundlæggende viden fra start af. Sammenlignet med mine medstuderende som kommer fra det almene gymnasium, føler jeg mig godt klædt på i den forstand, at jeg på forhånd havde grundlæggende kendskab til handel og økonomi. Jeg tror at mange fra stx bliver overrasket, både positivt og negativt, over hvad økonomi egentlig i virkeligheden går ud på. Alt efter hvilken gymnasial uddannelse du kommer med, vil du altid have forskellige redskaber du med fordel kan bruge i den ene eller anden situation. Fx viden omkring at opbygge en opgave, at skrive den og analysere en problemstilling er noget, som jeg bruger meget i mit studie. Egenskaber som man helt sikkert bliver styrket i gennem sin uddannelse på handelsgymnasiet i Hjørring. facebook.com/hhxhjoerring EUcNoRD.Dk hhx 3

4 innovation OG iværksætteri Du kan læse meget mere om Intelligent Marking på virksomhedens hjemmeside intelligentmarking.com DE går EfTER IVÆRkSÆTTER- DRØMMEN En fuldautomatisk opkridtningsmaskine til baneanlæg, er produktet bag Anders Ulrik Sørensen og Andreas Ydesens iværksættereventyr. Det hele startede som en del af undervisningen, da Anders Ulrik Sørensen og Andreas Ydesen på tredje år af deres hhx-uddannelse i Hjørring, fik idéen til virksomheden Intelligent Marking. I valgfaget Innovation er undervisningen fokuseret mod begreber som innovation, iværksætteri osv.; her startede drengene deres elevvirksomhed. Idéen og visionen var ganske enkel at udvikle og sælge fuldautomatiske opkridtningsmaskiner. INNoVATIoN og IVÆRkSÆTTERI At starte sin egen virksomhed er en del af undervisningen på handelsgymnasiet, når man vælger den innovative studieretning eller innovation som valgfag. Eleverne arbejder her hen mod iværksætterkonkurrencen, Young Enterprise, som er et landsdækkende koncept med elever fra landets ungdomsuddannelser, der dyster i at starte egne virksomheder. Det var netop Young Enterprise-konkurrencen der for alvor satte skub i Anders og Andreas virksomhedsdrømme, da de vandt den regionale finale i Aalborg og dermed kvalificerede sig til DM i Odense. Det var rent faktisk først efter sejren i Aalborg, at det gik op for os at vi havde en idé der skilte sig ud. Herefter lagde vi for alvor kræfter i projektet og var opsatte på at lave et godt resultat i Odense. Desværre blev det kun til en 4. plads, men det gav os bestemt mere mod på projektet og vi fik rigtig meget positiv respons fra dommerpanelet. Set i bakspejlet var en 4. plads bestemt heller ikke en dårlig placering i en konkurrence med flere hundrede deltagere, fortæller Andreas Ydesen. SToRE forhåbninger Efter studentereksamen på handelsgymnasiet sidder drengene i dag på eget kontor og arbejder hårdt på at realisere deres projekt. De har således fået patent på idéen og samtidig skabt kontakt til mulige investorer og samarbejdspartnerne, som skal hjælpe dem i deres hårde opstartsfase. Pt. arbejder vi rigtig hårdt på at skaffe midler og investorer, som for alvor skal sætte skub i projektet. Vi har alt det praktiske på plads omkring vores maskine, som skal produceres af LT Automation fra Hjallerup. Derudover har vi også indgået en aftale med Halvors minde Ungdomsskole, som skal lægge baner til første test af vores prototype. Så vi er meget forhåbningsfulde omkring fremtiden, men er selvfølgelig afhængige af den nødvendige økonomiske støtte, forklarer Anders Ulrik Sørensen. 4 hhx EUcNoRD.Dk facebook.com/hhxhjoerring

5 BusinessCombat Dysten mod erhvervslivet! BUsinEssCOMBat Laura Thomsen og Kristina Gotfredsen, 3. A Laura og Kristina deltog i sidste års BusinessCombat. BusinessCombat var et spændende og sjovt afbræk fra hverdagens program, hvor vi fik mulighed for at omdanne vores teori til praksis. Spillet satte vores teoretiske viden i et helt andet perspektiv og vi fik øjnene op for nogle af forretningslivets udfordringer. Hele klassen gjorde deres bedste for at vinde over konkurrenterne, som var succesfulde erhvervsdrivende fra Hjørring og omegn. Oplevelsen blev ekstra god, da det lykkedes et af vores elevhold at tage sejren i spillets allersidste runde. Samspil mellem skole og det lokale erhvervsliv er en vigtig faktor for handelsgymnasiet i Hjørring. Gennem mange år har man haft stor fokus på at involvere elever i aktiviteter og arrangementer med lokale erhvervspersoner og virksomheder. Udbyttet er uvurderligt for eleverne, da de får mulighed for at kombinere deres teoretiske viden med praktiske eksempler, og samtidig får skabt et kendskab til erhvervslivet. ELEVERNE TAgER kampen op BusinessCombat er et nyt initiativ her på hhx, hvor elever og inviterede erhvervsfolk kæmper mod hinanden i et profes sionelt IT-baseret virksomhedsspil, som konsulentvirksomheden Welcome Management administrerer. De deltagene elev- og erhvervsgrupper konkurrerer på lige fod mod hinanden, om at være bedst til at starte og drive en fiktiv virksomhed over en periode. Spillets administrator Keld Nørgaard forklarer således: BusinessCombat-dagen er mere end en spændende lokal erhvervskonkurrence mellem erhvervsfolk fra lokale virksomheder og skolens elevhold. Det er et seriøst kursustilbud, der på en inspirerende og virkelighedsnær måde giver deltagerne lejlighed til at opleve beslutningstagning på ledelsesniveau, tværfagligt samarbejde om fælles mål, helhedsopfattelse af en virksomheds aktiviteter og budgettering mm. Arrangementets grundlæggende idé er at samle lokale handels- og erhvervsfolk samt elever og lærere fra skolen til en venskabelig faglig dyst. Ønsket med dette nye initiativ er, at styrke det lokale skole-/erhvervssamarbejde samt udbygge netværket deltagerne i mellem. For eleverne er BusinessCombat et glimrende praktisk orienteret supplement til undervisningen. ERfARINgEN AfPRØVES For de 3. årselever der deltager i spillet, handler det for alvor om at finde redskaberne frem fra deres tid på skolen. De vil blive afprøvet i flere af de fag, som de til daglig kæmper med men i en helt anden og mere realistisk sammenhæng. Og vinderinstinktet vil helt sikkert blive fundet frem, når eleverne kæmper for at tage den prestigefyldte sejr. facebook.com/hhxhjoerring EUcNoRD.Dk hhx 5

6 studieretningstræ STUDIE RETNINGS TRÆ STUDIERETNINgER 2015/16 internationalt orienteret SPRog og kommunikation Studieretningsfag: Fransk A/Spansk A Afsætning A Kulturforståelse C Du kan vælge Tysk A som 3. fremmedsprog som valgfag markedsorienteret økonomisk orienteret business Studieretningsfag: Virksomhedsøkonomi A Afsætning A Psykologi C/Innovation C global MARkEDSfØRINg Studieretningsfag: Afsætning A International økonomi A Kinesisk områdestudium (forsøgsfag) global ØkoNoMI Studieretningsfag: Virksomhedsøkonomi A Matematik A Finansiering C ØkoNoMI og INNoVATIoN Studieretningsfag: Virksomhedsøkonomi A Matematik A Afsætning A Innovation B 6 hhx EUcNoRD.Dk facebook.com/hhxhjoerring

7 studieretningstræ forårssemester Vejledning og brobygning til videregående uddannelse Det internationale område Gallafest Afsluttende eksaminer Dimission EfTERÅRSSEMESTER Studieretningsprojekt Ekskursioner Internationalt seminar forårssemester Studieretningsopgave Studierejse Terminsprøver Interne årsprøver og afsluttende eksaminer Vejledning til valg af videregående uddannelse EfTERÅRSSEMESTER Erhvervscase Projektopgave i dansk og/eller samtidshistorie Virksomhedsbesøg og gæstelærere forårssemester Tværfaglig undervisning det erhvervsøkonomiske område Tværfagligt projekt Valg af valgfag Intro til handelsgymnasiets prøve og evalueringsformer EfTERÅRSSEMESTER Klasserumskultur Ryste-sammen-aktiviteter Intro til handelsgymnasiet Intro til fagene Intro til studie-/lektiecafé Fokus på undervisningsformer, mundtlighed og skriftlighed og det at være gymnasieelev Tværfaglig undervisning det kulturelle og samfundsøkonomiske område Endeligt valg af studieretning Intro til IT-anvendelse Intro til anvendelse af I-bøger 3.g 2.g 1.g facebook.com/hhxhjoerring EUcNoRD.Dk hhx 7

8 internationalisering TUREN GÅR TIL EUROPA En fast tradition på handelsgymnasiet HHX Hjørring, og helt sikkert en af elevernes favoritter, er studieturen på andet år. Hvert år drager 2. års eleverne klassevis, eller flere klasser samlet, til en destination i Europa som er udvalgt af klassens lærere. Ofte har studieretning indflydelse på valget af destination i forhold til den faglige relevans, som turen skal have. Der vil normalvis være mange virksomhedsbesøg, besøg ved politiske institutioner, på museer og lignende. Denne planlægning forberedes grundigt på klassen inden afrejse. Selvfølgelig lægges der også stor vægt på det sociale aspekt eleverne og lærerne i mellem. Der vil være rig mulighed for at udforske Europas storbyer på egen hånd. Berlin, Bruxelles, Malaga, London og Prag er blot nogle af de storbyer, som vi har besøgt de senere år. Turen gik til Tysklands hovedstad, Berlin. Turen derned var med tog og var en 14 timers lang tur. Vi besøgte blandt andet BMW, hvor vi hørte en masse om deres motor cykelproduktion. Resten af turen gik ud på at besøge forskellige seværdigheder i Berlin, blandt andet Checkpoint Charlie, East Side Gallery og nogle museer. Godt nok gik vi mindst 10 km om dagen, men det sociale fællesskab var der til at tage sig af det og vi havde en rigtig spændende og sjov tur. hhx 2.A 8 hhx EUcNoRD.Dk facebook.com/hhxhjoerring En uge i Prag med klassen var en fed oplevelse. Vi var sammen på en helt anden måde end til daglig, og det har betydet rigtig meget for vores sammenhold i klassen efterfølgende. I løbet af turen oplevede vi mange forskellige attraktioner både arbejdslejren Theresienstadt, LEGOfabrikken i Kladno, Den Danske Ambassade og øl-smagning på U Flekû. Noget var mere spændende end andet, men alt i alt en rigtig god oplevelse. hhx 2.D Innovation og oplevelsesøkonomi var temaet bag vores studietur til Bruxelles, Belgiens hovedstad. Det betød, at vores besøg var tilrettelagt med fokus og interesse i disse begreber. Fx besøgte vi Living Tomorrow, som er et bud på hvordan fremtidens boligindretning kunne komme til at se ud under anvendelse af mest mulig teknologi. Vi var på chokoladeriet Duval, og derefter bryggeriet Cantillon. Selvfølgelig skulle vi heller ikke gå glip af Bruxelles varetegn Atomium og meget mere. hhx 2.b

9 COnFUCiUs ClassrOOM Læs mere om Kina i handelsgymnasiet HHX Hjørring på eucnord.dk Som det første erhvervsgymnasium i Danmark er handelsgymnasiet HHX Hjørring blevet godkendt til at oprette et såkaldt Confucius Classroom. Confucius Classroom er kort fortalt et lokale på skolen som er dedikeret til undervisning i kinesisk kultur og sprog. Det er ingen hemmelighed at man på handelsgymnasiet i Hjørring er vilde med Kina. Gennem snart mange år har man samarbejdet og udvekslet elever og lærere med E&A College, som ligger i byen Qinhuangdao i Kina. Et samarbejde som har givet skolen et utrolig stort kendskab til Kina, og ikke mindst givet lærere og elever nogle uforglemmelige oplevelser. Derudover tilbyder hhx studieretningsfag som Kulturforståelse og Kinesiske områdestudier, der er med til styrke elevernes grundlæggende viden om landet og dets kultur. Nu tages næste skridt i udviklingen med godkendelsen til et Confucius Classroom. confucius classroom EN UNIk MULIghED Med godkendelsen til at skabe et Confucius Classroom på handelsgymnasiet i Hjørring, har man fået en unik mulighed for at tilbyde skolens elever noget helt specielt. Confucius Classroom er et internationalt koncept skabt af Confucius Institute i Beijing, som arbejder for at udbrede kinesisk sprog og kultur på verdensplan. KINA INDTAGER HANDELSGYMNASIET Underviser fanqiang kong (james) fortæller: Confucius Classroom er en helt utrolig spændende mulighed vi har fået på hhx, som jeg er utrolig stolt over at kunne præsentere. Dette specielle klasseværelse skal bruges som udgangspunkt for handelsgymnasiets store fokus på Kina og landets kultur. Det giver os bl.a. mulighed for at modtage gratis undervisningsmateriale fra Confucius Institute ved Aalborg Universitet samt indgå i lærerudviklingsprojekter. Derudover giver det os også mulighed for at sende vores elever på sommer camps til Beijing. UDVIKLINGEN FORTSÆTTER Overordnet set vil dette projekt løfte handelsgymnasiet i Hjørring til et nyt plan. Vi kan nu tilbyde ny og spændende viden om Kina, som få andre skoler i landet kan. Det er en kæmpe mulighed for de elever, der ønsker at beskæftige sig med landet og evt. vælger en kinaorienteret videreuddannelse i fremtiden. Samtidig er det et rigtig godt afsæt til de af vores elever og lærere, som vi hvert år sender på udveksling til vores samarbejdsskole E&A College i Qinhuangdao. Vi forsøger ihærdigt at følge landets enorme udvikling og det synes jeg, at vi med dette nye aspekt er godt rustet til, slutter James. facebook.com/hhxhjoerring EUcNoRD.Dk hhx 9

10 studiemiljøet Et godt studiemiljø er et miljø, hvor eleverne har det godt med hinanden. Der skal være en række spændende arrangementer og aktiviteter, både i og uden for skoletiden. Derfor har eleverne på handelsgymnasiet stor medindflydelse på dagligdagen, og det skaber en god balance mellem det faglige og det sociale. ElEVErnE skaber STUDIEMILjØET SocIALT fokus God og inspirerende undervisning er altafgørende for vores elever. Det samme er skolens sociale miljø, som eleverne bevæger sig rundt i. Derfor lægger vi stor vægt på sociale aktiviteter, hvor eleverne klassevis og på tværs af klasserne, får mulighed for at lære hinanden bedre at kende. Først og fremmest sørger vi for med vores introarrangementer, at nye elever bliver introduceret for handelsgymnasiet og ikke mindst for nye klassekammerater. Introperioden bliver afsluttet med en fælles fest for 1. årseleverne. I løbet af de tre år på handelsgymnasiet vil man opleve nogle af vores mest populære sociale aktiviteter. Fredagscafeen afholdes jævnligt i elevernes eget indrettede lokale, hvor der fx spilles bordfodbold, bordtennis, musik eller Nintendo Wii. 3-4 gange om året arrangerer og afholder elevrådet handelsskolefest med band eller DJ, og her er der tradition for at op mod 200 elever deltager. Festerne er forbeholdt hhx- og hg-elever og forløber altid godt med elevernes høje humør. På det faglige plan har skolen en lektiecafé, der har flere forskellige formål. I skoletiden er det området, hvor eleverne søger hen for at lave gruppearbejde i et mere afslappet miljø. Efter skoletid er den åben for ele- 10 hhx EUcNoRD.Dk facebook.com/hhxhjoerring ver, der vil læse lektier samt for elever, der søger hjælp af lærere til at lave lektier. Lektiecaféen bliver også brugt som området, hvor man i øvrigt kan hygge sig efter skoletid. ELEVERNES VEj TIL INDfLYDELSE Elevrådet på hhx er elevernes talerør. I begyndelsen af hvert skoleår skal alle klasser vælge én klasserepræsentant og én suppleant, som skal udgøre skolens elevråd. Det at være repræsenteret i elevrådet er et alsidigt og spændende job, som giver vores elever muligheden for at få medbestemmelse over skolens sociale tiltag i og uden for skoletiden. Derudover har elevrådet også til opgave at diskutere hvordan fx læringsmiljøet i klasserne kan forbedres og om lærer/ elevsamarbejdet fungerer som det skal. Når repræsentanterne er valgt, organiseres elevrådet som en bestyrelse. Dvs. at der skal vælges en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær. Yderligere vil der under elevrådet blive nedsat nogle udvalg, som har ansvaret for specifikke områder. Her er festudvalget normalt et populært udvalg, da det er ansvarligt for afholdelse af fredagscafeen og de populære handelsskolefester.

11 praktik i tyskland Jeg nyder alt lige fra at være flyttet hjemmefra til, at jeg ikke har andet at tænke på, end at skulle lave aftensmad til mig selv. Der er ingen lektier, ingen forældre, som siger jeg skal rydde op. Der er ingen irriterende søskende og livet er frit. Behøver jeg nævne mere end øl, der serveres i 1 liters mål. Oktoberfest, currywurst, én times kørsel fra Alperne og ski, breezen, Allianz Arena, vintre med mængder af sne og ikke mindst somre, hvor det regner om natten og er skyfrit om dagen! TRINE NIELSEN Praktikant i München piu praktik i udlandet... Som student på hhx kan du vælge at tage en erhvervsuddannelse, som indebærer praktik i en virksomhed. Drømmer du samtidig om et udenlandseventyr kan handelsgymnasiet i Hjørring hjælpe dig med dette. Igennem den såkaldte PIU-ordning, Praktik i Udlandet, sender vi elever til både Tyskland og England, hvor hele eller dele af praktikperioden kan tages. Vores tidligere elever er vilde med oplevelsen. Inden jeg tog af sted frygtede jeg lidt omgangsformerne i det tyske forretningsliv, da jeg havde hørt, at tyskerne er meget formelle. I min afdeling er vi alle dus, og mine kollegaer opfører sig ligeså tosset som danskere kan gøre. Humoren er fantastisk, og til hverdag føler jeg ikke, at jeg er 1100 km. væk fra Hjørring, da atmosfæren er den samme som på en hvilken som helst god, dansk arbejdsplads. LENE LARSEN Praktikant i Nürnberg sprechen sie deutsch? ANDERS LARSEN Praktikant i München Det, der virkelig fangede mig ved PIU, var, at man ikke behøvede at være et geni til tysk for at få en praktikplads i Tyskland. Denne oplysning var virkelig guld værd for mig, da jeg ikke ligefrem havde helt styr på den tyske grammatik. Efter nogle dage med oplæring skulle jeg selv forsøge, men med en klar besked om at spørge ligeså snart, der var noget jeg var i tvivl om. Dette gælder stadig - hellere spørge en gang for meget end en gang for lidt. Samtidig er kollegaerne gode til hele tiden at skubbe én lidt videre. facebook.com/hhxhjoerring EUCNORD.DK HHX 11

12 Lidt fra hverdagen med hhx i Hjørring... Design og tryk: eucnord.dk/hej-0045 oktober 2014 eucnord.dk facebook.com/hhxhjoerring

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING 2014/2015. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING 2014/2015. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING 2014/2015 eucnord.dk INDHOLD Introarrangementer HH1... 4 Lektiecafé... 5 Aktivitetsdag... 7 Fredagscafé... 8 Elevrådsfester... 9 Gæsteforelæsere... 11 Wii... 13 Julehygge...

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

HHX fyr op under ambitionerne

HHX fyr op under ambitionerne IBC Handelsgymnasiet fyr op under ambitionerne Vi går ud over kanten Vi dyrker skæve vinkler Vi udfordrer fremtidsbilleder Vi bringer potentialer i spil IBC Handelsgymnasiet Velkommen til IBC Handelsgymnasiet

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

3-D HTXPRESS SAMMENHOLD. teknologi. Et FANtAStISK LØFTER NIVEAUET PÅ HTX SIDE 3 SIDE 4-5 SIDE 9

3-D HTXPRESS SAMMENHOLD. teknologi. Et FANtAStISK LØFTER NIVEAUET PÅ HTX SIDE 3 SIDE 4-5 SIDE 9 TEKNISKGYMNASIUMEUCNORD HHX EUCNORD.DK FACEBOOK.COM/HHXHJOERRING OKTOBER2013 OKTOBER2014 HTXPRESS TÆTTERE PÅ VIRKELIGHEDEN Et FANtAStISK SAMMENHOLD SIDE 3 3-D teknologi LØFTER NIVEAUET PÅ HTX SIDE 4-5

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

HHX - Studieretninger 2013-16

HHX - Studieretninger 2013-16 zbc.dk HHX - Studieretninger 2013-16 Næstved Tre spændende år med oplevelser for livet zealand business college Handelsskolevej 3 4700 Næstved Tlf. 5578 8888 Fra studietur til Argentina Det er spændende

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR HTX handler ikke bare om at læse en masse teori, det handler også om at bruge teorien til at skabe et produkt. Signe Blomsterberg, HTX 3B Esnord.dk EUD EUX HG HHX

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016 STUDIERETNINGER HNDELSGYMNSIET HHX vi giver dig nye muligheder 2015-2016 VELKOMMEN TIL HNDELSGYMNSIET HHX HHX-UDDNNELSEN HNDELSGYMNSIET ER ET GODT VLG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med fokus

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Økonomi og matematik. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Økonomi og matematik. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Økonomi og matematik Studieplan Elsker du tal? Kunne du tænke dig at blive bedre til matematik? Blive bedre til at tænke logisk og analytisk? Og lyder økonomi

Læs mere

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Teknisk gymnasium Lolland-Falster er en del af CELF Skab din egen fremtid 3 gode grunde

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

8 studieretninger KHS.DK

8 studieretninger KHS.DK Handelsgymnasiet HHX 8 studieretninger KHS.DK LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK 8 Stærke studieretninger på Køge Handelsgymnasium På Køge Handelsgymnasium kan du vælge mellem 8 studieretninger,

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet 2015-2016 Tradium Handelsgymnasiet Hhx, fremtidens gymnasium - tættere på virkeligheden Hvad kunne du tænke dig at blive? Det spørgsmål har dine forældre eller bedsteforældre måske stillet dig. Du har

Læs mere

Handelsgymnasiet 2014-2015. Handelsgymnasiet. Scan og læs mere om dine muligheder på. Frederikshavn Handelsskole

Handelsgymnasiet 2014-2015. Handelsgymnasiet. Scan og læs mere om dine muligheder på. Frederikshavn Handelsskole Handelsgymnasiet Scan og læs mere om dine muligheder på Frederikshavn Handelsskole Skoleåret 2014-2015 1 Velkommen Indhold At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder for de

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Forventninger Undervisning med udfordringer Aarhus Universitet-HIH Leadership Eksamensbevis med muligheder

Læs mere

Tradium Teknisk Gymnasium

Tradium Teknisk Gymnasium 2013-2014 it dna kreativitet teknologi kommunikation naturvidenskab fremtid Tradium Teknisk Gymnasium htx - viden, videre, verden 2 htx - viden, videre, verden Vil du vide mere? Om verden og virkeligheden.

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Rybners Gymnasium. Teknisk Gymnasium HTX

Rybners Gymnasium. Teknisk Gymnasium HTX Rybners Gymnasium Teknisk Gymnasium HTX 2015 2 HTX Velkommen til Rybners Tekniske Gymnasium Rybners Tekniske Gymnasium er et moderne gymnasium, hvor nysgerrighed bliver omsat til viden og færdigheder.

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 2.1. SRP - Studieretningsprojektet... 4 2.2. Studietur

Læs mere

tættere på virkeligheden...

tættere på virkeligheden... tættere på virkeligheden... VÆLG EFTER INTERESSE fra andre gymnasier. Den giver også adgang til job i erhvervslivet direkte efter din studentereksamen. Enten i Danmark eller måske et helt andet sted i

Læs mere

Tradium Handelsgymnasiet

Tradium Handelsgymnasiet Tradium Handelsgymnasiet økonomi marketing international hhx - fremtidens gymnasium 2 3 hhx - fremtidens gymnasium Du har måske allerede gjort dig tanker om din fremtid? Måske kunne du tænke dig at arbejde

Læs mere

Studieplan for studieretningsforløbet

Studieplan for studieretningsforløbet Erhvervsgymnasiet Studieplan for studieretningsforløbet Overordnet struktur og indhold Årgang 2005-2008 Indhold Side 1. Studieretningsforløbets overordnede struktur og indhold 2 2. Studieområdet i studieretningsforløbet

Læs mere

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU WWW.HHXAALBORG.DK KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT PÅ HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiet Aalborg kan

Læs mere

Tradium Handelsgymnasiet

Tradium Handelsgymnasiet 2014-2015 Tradium Handelsgymnasiet økonomi marketing international hhx - fremtidens gymnasium 2 hhx - fremtidens gymnasium Du har måske allerede gjort dig tanker om din fremtid? Måske kunne du tænke dig

Læs mere

Konference om fremmedsprog på hhx 31.10.12

Konference om fremmedsprog på hhx 31.10.12 Konference om fremmedsprog på hhx 31.10.12 Workshop 2: Internationale studieretninger på hhx Dansk Industri Mere end sprog sprogundersøgelse fra DI - http://www.jatilsprog.dk/node/22 Oprettet 26/10/2009

Læs mere

Handelsskolens Grundforløb, hg

Handelsskolens Grundforløb, hg 2014-2015 Handelsskolens Grundforløb, hg handel butik kontor finans hg, viden der virker 2 Dekoratør Butiksbestyrer Hvad vil du være? Sælger Sundhedsservice Indkøbsassistent Kommunikation Advokatsekretær

Læs mere

tønder handelsgymnasium & handelsskole

tønder handelsgymnasium & handelsskole tønder handelsgymnasium & handelsskole information om HHX & HG UDDANNELSERNE kære kommende elev Snart skal du træffe et valg - hvilken ungdomsuddannelse skal vælges? Det kan være et vanskeligt valg, som

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011 Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet Konference 14. december 2011 Hvem er vi? Dorthe Jensen Lundqvist Rektor Handelsgymnasiet i Ballerup (hhx) Fransk og retorik Mette Andersen Rektor Handelsgymnasiet

Læs mere

Bliv student fra Handelsgymnasiet

Bliv student fra Handelsgymnasiet Årgang 2010 Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Aftenens program Præsentation af skolen og uddannelsen v. Marianne Munch Svendsen, uddannelseschef Præsentation af pc-ordningen v. Rune Zimmermann, konstitueret

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

Handelsskolen Viborg. Handelsskolen Viborg er for dig, som ønsker en erhvervsrettet uddannelse

Handelsskolen Viborg. Handelsskolen Viborg er for dig, som ønsker en erhvervsrettet uddannelse Handelsskolen Viborg Handelsskolen Viborg er for dig, som ønsker en erhvervsrettet uddannelse Det er stedet hvor unge og voksne dannes, uddannes og udvikles både fagligt og personligt og hvor man kan erhverve

Læs mere

Økonomilinjen - Businessklassen

Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Virksomhedsøkonomi A Matematik B International økonomi A Du er lidt af en børshaj og interesserer dig for økonomi både i virksomheden og

Læs mere

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid HF Uddannelsen 2015 Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid OM Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som

Læs mere

HUSK. Merkantil EUX HUSK JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I GALLAFEST GALLAFEST. åbne med en. 25. april 2014. 25.

HUSK. Merkantil EUX HUSK JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I GALLAFEST GALLAFEST. åbne med en. 25. april 2014. 25. Merkantil EUX JOBSØGNINGSCAFE R AG R E på ge er ej n e ng HVER TORSDAG EFTER SKOLE Vi byder på te og kage og hjælper dig på vej med den perfekte ansøgning HUSK PRAKTIK I Hold dine muligheder UDLANDET?

Læs mere

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 It og eksamen i de gymnasiale uddannelser Indledning

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

EUX kort fortalt. Med en EUX bliver du både håndværker og student i én og samme uddannelse.

EUX kort fortalt. Med en EUX bliver du både håndværker og student i én og samme uddannelse. EUX-uddannelserne Indhold EUX kort fortalt........................................................................................... 4 Byggeriets uddannelser................................................................................

Læs mere

Tradium Handelsgymnasiet

Tradium Handelsgymnasiet 2013-2014 Tradium økonomi marketing international hhx - fremtidens gymnasium 2 3 hhx - fremtidens gymnasium Du har måske allerede gjort dig tanker om din fremtid? Måske kunne du tænke dig at arbejde med

Læs mere

Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune

Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune INDLEDNING I takt med at samfundet i stadig stigende grad bliver internationaliseret, stiger behovet for at sætte fokus på internationalisering

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

Middelfart Gymnasium & HF

Middelfart Gymnasium & HF STX HF MG+ Middelfart Gymnasium & HF Verden venter på viden - og på dig STX er for dig som:... 4 STX Studentereksamen HF Højere Forberedelseseksamen MG+ Alt det FÆLLES Helt ærligt, noget særligt 2 3 Frihed

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned - med praktik i udlandet og fokus på innovation i landbruget For dig, der ønsker international erfaring og evnen til at tænke innovativt...

Læs mere

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE GYMNASIUM HVAD SKAL VI GØRE DIG TIL? Her på Rødkilde Gymnasium er det vores mission at give dig de bedste forudsætninger med på vejen og gøre

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN Studievejledere - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Studievejleder Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Studievejleder Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk

Læs mere

TÆTTERE PÅ VIRKELIGHEDEN

TÆTTERE PÅ VIRKELIGHEDEN HHX TÆTTERE PÅ VIRKELIGHEDEN DET MODERNE GYMNASIUM Svendborg HandelsGymnasium - Skovsbovej 43-5700 Svendborg - www.svend-es.dk/handelsgymnasiet ER NOGET FOR DIG TÆTTERE PÅ VIRKELIGHEDEN Med en studentereksamen

Læs mere

NYHED ngg SportsCollege

NYHED ngg SportsCollege nordsjællands grundskole & gymnasium SAMT HF ngg Det ikke bare prøver, valgfag og lektier det også hygge, fællesskab & fester! hvad kan du forvente af ngg? find nye venner oplev verden! udvid din horisont

Læs mere

Velkommen til Rybners Handelsgymnasium

Velkommen til Rybners Handelsgymnasium 2 HHX Velkommen til Rybners Handelsgymnasium Rybners Handelsgymnasium er en traditionsrig skole, hvor der er plads til både faglige udfordringer og personlig udvikling. Gymnasietiden er en helt speciel

Læs mere

T VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆR GANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANG

T VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆR GANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANG ÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAG DAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGO ÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT

Læs mere

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet!

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet! Gymnasium Næstved og Køge EUC S ælland Dit skridt videre til drømmestudiet! 1 Gry Knudsen Er i gang med at uddanne sig til bioanalytiker. HTX har givet stor indsigt i det tekniske og naturvidenskabelige,

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Team 2

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Team 2 Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk.

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk. ER DU INTERESSERET I HANDEL, SERVICE, IT, ADMINISTRATION ELLER MÅSKE EGEN VIRKSOMHED? HG (handelsskolernes grundforløb) er vejen til job i spændende virksomheder med gode muligheder for udvikling og karriere

Læs mere

Internationalisering og sprog

Internationalisering og sprog Internationalisering og sprog En international studieretning - hvor sprogfagene indgår i samspil med andre fag og en international virksomhed hvor casepædagogik anvendes som didaktisk værktøj Program Hvad

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Team 3

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Team 3 Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere