COnFUCiUs Classr00M. MULIghEDERNE. MOD ERHVERVSLIVET side 5. ER MANGE MED EN HHX side 2. BUsinEssCOMBat. OktOBEr2014. INDTAGER HANDELSGYMNASIET side 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COnFUCiUs Classr00M. MULIghEDERNE. MOD ERHVERVSLIVET side 5. ER MANGE MED EN HHX side 2. BUsinEssCOMBat. OktOBEr2014. INDTAGER HANDELSGYMNASIET side 9"

Transkript

1 handelsgymnasieteucnord OktOBEr2014 TÆTTERE PÅ VIRKELIGHEDEN MULIghEDERNE ER MANGE MED EN HHX side 2 BUsinEssCOMBat MOD ERHVERVSLIVET side 5 COnFUCiUs Classr00M INDTAGER HANDELSGYMNASIET side 9

2 VElkOMMEn Annette Nibuhr Thomsen ordet TIL UDDANNELSESchEfEN I Handelsgymnasiet i Hjørring vil vi gerne udvikle eleverne til stude rende med et højt fagligt niveau. Som et erhvervsgymnasium er der et naturlig stort fokus på at inddrage erhvervslivet i undervisningen. Fx bruger vi erhvervslivets repræsentanter som gæstelærere, i konkurrencer mellem erhvervsfolk og elever. Og vi tager eleverne med på virksomhedsbesøg både lokalt og i udlandet på studieture. DET gode STUDIEMILjØ Handelsgymnasiet i Hjørring er et moderne gymnasium. På den tekniske side har vi trådløst netværk og interaktive tavler i alle undervisningslokaler. Vi har fokus på moderne undervisningsmetoder, men går heller ikke af vejen for at anvende traditionelle arbejdsformer. Lærerne planlægger med udgangspunkt i, hvad der er relevant i den aktuelle situation til gavn for eleverne som gruppe såvel som den enkelte elev. Vores undervisningsmiljø bygger på tolerance, trivsel, tryghed, motivation og glæde. I fokus er, at eleverne gennemfører deres uddannelse. Det er et fælles projekt, som også kræver meget af eleverne. De skal være studieaktive; aflevere opgaver og deltage i undervisningen. I 1. g begynder træning i gode studievaner, og vi hjælper eleverne, hvis problemerne vokser dem over hovedet. Vi sørger for, at der er lektiehjælp i forskellige fag, hvor lærerne er klar til at hjælpe eleverne, og vi tilrettelægger forløb for elever, således at der skabes rum til at indhente eventuelt forsømte opgaver. Endelig opfordres eleverne til at blive på skolen og lave lektier og opgaver efter skoletid, så de sikrer, at de bliver lavet. Med andre ord vi vil gerne medvirke til, at de udvikler sig til gymnasieelever og til sidst studenter. TÆTTERE PÅ VIRkELIghEDEN Magasin om Handelsgymnasiet HHX Hjørring Udgives oktober 2014 af EUC Nord, M.P. Koefoeds Vej 10, 9800 Hjørring Tekst EUC Nord foto EUC Nord og privatfotos kontakt EUC Nord: Tlf eller 2 hhx EUcNoRD.Dk facebook.com/hhxhjoerring

3 MEd HHX i rygsækken MULIghEDERNE ER MANgE MED EN hhx Efter tre år på handelsgymnasiet valgte Thomas Skall en videregående uddannelse. Interesse i fagene blev i sidste ende afgørende for, hvordan hans fremtid skulle udformes. I dag læser han Economics and Business Administration på Aarhus Universitet og nyder godt af sine kompetencer fra handelsgymnasiet. Da jeg skulle vælge ungdomsuddannelse, var jeg egentlig ikke særlig afklaret omkring hvad, jeg gerne ville. Jeg vidste dog, at områder som fysik, kemi, biologi og lignende ikke lige var mig. Derimod syntes jeg, at fag omkring samfundet og business lød spændende og følte på det tidspunkt, at hhx kunne give mig den bredeste pallette af muligheder indenfor mine interesser. hvad MED fremtiden? Før jeg startede på hhx havde jeg ikke taget stilling til, hvilken videregående uddannelse jeg ville vælge - jeg var faktisk slet ikke sikker på om en videregående uddannelse var det jeg ville. På skolen gik det dog hurtigt op for mig, at mulighederne er mange flere end jeg umiddelbart havde troet. Derfor blev jeg også tidligt klar over, at jeg skulle have en længere videregående uddannelse. Der var heller ingen tvivl om, at jeg gerne ville forsætte i sporet og læse videre indenfor handel og økonomi, da det var her min store interesse var og er. bruger DU DIN hhx? Min viden fra handelsgymnasiet har jeg kunne bruge på den måde, at jeg i en række fag har en grundlæggende viden fra start af. Sammenlignet med mine medstuderende som kommer fra det almene gymnasium, føler jeg mig godt klædt på i den forstand, at jeg på forhånd havde grundlæggende kendskab til handel og økonomi. Jeg tror at mange fra stx bliver overrasket, både positivt og negativt, over hvad økonomi egentlig i virkeligheden går ud på. Alt efter hvilken gymnasial uddannelse du kommer med, vil du altid have forskellige redskaber du med fordel kan bruge i den ene eller anden situation. Fx viden omkring at opbygge en opgave, at skrive den og analysere en problemstilling er noget, som jeg bruger meget i mit studie. Egenskaber som man helt sikkert bliver styrket i gennem sin uddannelse på handelsgymnasiet i Hjørring. facebook.com/hhxhjoerring EUcNoRD.Dk hhx 3

4 innovation OG iværksætteri Du kan læse meget mere om Intelligent Marking på virksomhedens hjemmeside intelligentmarking.com DE går EfTER IVÆRkSÆTTER- DRØMMEN En fuldautomatisk opkridtningsmaskine til baneanlæg, er produktet bag Anders Ulrik Sørensen og Andreas Ydesens iværksættereventyr. Det hele startede som en del af undervisningen, da Anders Ulrik Sørensen og Andreas Ydesen på tredje år af deres hhx-uddannelse i Hjørring, fik idéen til virksomheden Intelligent Marking. I valgfaget Innovation er undervisningen fokuseret mod begreber som innovation, iværksætteri osv.; her startede drengene deres elevvirksomhed. Idéen og visionen var ganske enkel at udvikle og sælge fuldautomatiske opkridtningsmaskiner. INNoVATIoN og IVÆRkSÆTTERI At starte sin egen virksomhed er en del af undervisningen på handelsgymnasiet, når man vælger den innovative studieretning eller innovation som valgfag. Eleverne arbejder her hen mod iværksætterkonkurrencen, Young Enterprise, som er et landsdækkende koncept med elever fra landets ungdomsuddannelser, der dyster i at starte egne virksomheder. Det var netop Young Enterprise-konkurrencen der for alvor satte skub i Anders og Andreas virksomhedsdrømme, da de vandt den regionale finale i Aalborg og dermed kvalificerede sig til DM i Odense. Det var rent faktisk først efter sejren i Aalborg, at det gik op for os at vi havde en idé der skilte sig ud. Herefter lagde vi for alvor kræfter i projektet og var opsatte på at lave et godt resultat i Odense. Desværre blev det kun til en 4. plads, men det gav os bestemt mere mod på projektet og vi fik rigtig meget positiv respons fra dommerpanelet. Set i bakspejlet var en 4. plads bestemt heller ikke en dårlig placering i en konkurrence med flere hundrede deltagere, fortæller Andreas Ydesen. SToRE forhåbninger Efter studentereksamen på handelsgymnasiet sidder drengene i dag på eget kontor og arbejder hårdt på at realisere deres projekt. De har således fået patent på idéen og samtidig skabt kontakt til mulige investorer og samarbejdspartnerne, som skal hjælpe dem i deres hårde opstartsfase. Pt. arbejder vi rigtig hårdt på at skaffe midler og investorer, som for alvor skal sætte skub i projektet. Vi har alt det praktiske på plads omkring vores maskine, som skal produceres af LT Automation fra Hjallerup. Derudover har vi også indgået en aftale med Halvors minde Ungdomsskole, som skal lægge baner til første test af vores prototype. Så vi er meget forhåbningsfulde omkring fremtiden, men er selvfølgelig afhængige af den nødvendige økonomiske støtte, forklarer Anders Ulrik Sørensen. 4 hhx EUcNoRD.Dk facebook.com/hhxhjoerring

5 BusinessCombat Dysten mod erhvervslivet! BUsinEssCOMBat Laura Thomsen og Kristina Gotfredsen, 3. A Laura og Kristina deltog i sidste års BusinessCombat. BusinessCombat var et spændende og sjovt afbræk fra hverdagens program, hvor vi fik mulighed for at omdanne vores teori til praksis. Spillet satte vores teoretiske viden i et helt andet perspektiv og vi fik øjnene op for nogle af forretningslivets udfordringer. Hele klassen gjorde deres bedste for at vinde over konkurrenterne, som var succesfulde erhvervsdrivende fra Hjørring og omegn. Oplevelsen blev ekstra god, da det lykkedes et af vores elevhold at tage sejren i spillets allersidste runde. Samspil mellem skole og det lokale erhvervsliv er en vigtig faktor for handelsgymnasiet i Hjørring. Gennem mange år har man haft stor fokus på at involvere elever i aktiviteter og arrangementer med lokale erhvervspersoner og virksomheder. Udbyttet er uvurderligt for eleverne, da de får mulighed for at kombinere deres teoretiske viden med praktiske eksempler, og samtidig får skabt et kendskab til erhvervslivet. ELEVERNE TAgER kampen op BusinessCombat er et nyt initiativ her på hhx, hvor elever og inviterede erhvervsfolk kæmper mod hinanden i et profes sionelt IT-baseret virksomhedsspil, som konsulentvirksomheden Welcome Management administrerer. De deltagene elev- og erhvervsgrupper konkurrerer på lige fod mod hinanden, om at være bedst til at starte og drive en fiktiv virksomhed over en periode. Spillets administrator Keld Nørgaard forklarer således: BusinessCombat-dagen er mere end en spændende lokal erhvervskonkurrence mellem erhvervsfolk fra lokale virksomheder og skolens elevhold. Det er et seriøst kursustilbud, der på en inspirerende og virkelighedsnær måde giver deltagerne lejlighed til at opleve beslutningstagning på ledelsesniveau, tværfagligt samarbejde om fælles mål, helhedsopfattelse af en virksomheds aktiviteter og budgettering mm. Arrangementets grundlæggende idé er at samle lokale handels- og erhvervsfolk samt elever og lærere fra skolen til en venskabelig faglig dyst. Ønsket med dette nye initiativ er, at styrke det lokale skole-/erhvervssamarbejde samt udbygge netværket deltagerne i mellem. For eleverne er BusinessCombat et glimrende praktisk orienteret supplement til undervisningen. ERfARINgEN AfPRØVES For de 3. årselever der deltager i spillet, handler det for alvor om at finde redskaberne frem fra deres tid på skolen. De vil blive afprøvet i flere af de fag, som de til daglig kæmper med men i en helt anden og mere realistisk sammenhæng. Og vinderinstinktet vil helt sikkert blive fundet frem, når eleverne kæmper for at tage den prestigefyldte sejr. facebook.com/hhxhjoerring EUcNoRD.Dk hhx 5

6 studieretningstræ STUDIE RETNINGS TRÆ STUDIERETNINgER 2015/16 internationalt orienteret SPRog og kommunikation Studieretningsfag: Fransk A/Spansk A Afsætning A Kulturforståelse C Du kan vælge Tysk A som 3. fremmedsprog som valgfag markedsorienteret økonomisk orienteret business Studieretningsfag: Virksomhedsøkonomi A Afsætning A Psykologi C/Innovation C global MARkEDSfØRINg Studieretningsfag: Afsætning A International økonomi A Kinesisk områdestudium (forsøgsfag) global ØkoNoMI Studieretningsfag: Virksomhedsøkonomi A Matematik A Finansiering C ØkoNoMI og INNoVATIoN Studieretningsfag: Virksomhedsøkonomi A Matematik A Afsætning A Innovation B 6 hhx EUcNoRD.Dk facebook.com/hhxhjoerring

7 studieretningstræ forårssemester Vejledning og brobygning til videregående uddannelse Det internationale område Gallafest Afsluttende eksaminer Dimission EfTERÅRSSEMESTER Studieretningsprojekt Ekskursioner Internationalt seminar forårssemester Studieretningsopgave Studierejse Terminsprøver Interne årsprøver og afsluttende eksaminer Vejledning til valg af videregående uddannelse EfTERÅRSSEMESTER Erhvervscase Projektopgave i dansk og/eller samtidshistorie Virksomhedsbesøg og gæstelærere forårssemester Tværfaglig undervisning det erhvervsøkonomiske område Tværfagligt projekt Valg af valgfag Intro til handelsgymnasiets prøve og evalueringsformer EfTERÅRSSEMESTER Klasserumskultur Ryste-sammen-aktiviteter Intro til handelsgymnasiet Intro til fagene Intro til studie-/lektiecafé Fokus på undervisningsformer, mundtlighed og skriftlighed og det at være gymnasieelev Tværfaglig undervisning det kulturelle og samfundsøkonomiske område Endeligt valg af studieretning Intro til IT-anvendelse Intro til anvendelse af I-bøger 3.g 2.g 1.g facebook.com/hhxhjoerring EUcNoRD.Dk hhx 7

8 internationalisering TUREN GÅR TIL EUROPA En fast tradition på handelsgymnasiet HHX Hjørring, og helt sikkert en af elevernes favoritter, er studieturen på andet år. Hvert år drager 2. års eleverne klassevis, eller flere klasser samlet, til en destination i Europa som er udvalgt af klassens lærere. Ofte har studieretning indflydelse på valget af destination i forhold til den faglige relevans, som turen skal have. Der vil normalvis være mange virksomhedsbesøg, besøg ved politiske institutioner, på museer og lignende. Denne planlægning forberedes grundigt på klassen inden afrejse. Selvfølgelig lægges der også stor vægt på det sociale aspekt eleverne og lærerne i mellem. Der vil være rig mulighed for at udforske Europas storbyer på egen hånd. Berlin, Bruxelles, Malaga, London og Prag er blot nogle af de storbyer, som vi har besøgt de senere år. Turen gik til Tysklands hovedstad, Berlin. Turen derned var med tog og var en 14 timers lang tur. Vi besøgte blandt andet BMW, hvor vi hørte en masse om deres motor cykelproduktion. Resten af turen gik ud på at besøge forskellige seværdigheder i Berlin, blandt andet Checkpoint Charlie, East Side Gallery og nogle museer. Godt nok gik vi mindst 10 km om dagen, men det sociale fællesskab var der til at tage sig af det og vi havde en rigtig spændende og sjov tur. hhx 2.A 8 hhx EUcNoRD.Dk facebook.com/hhxhjoerring En uge i Prag med klassen var en fed oplevelse. Vi var sammen på en helt anden måde end til daglig, og det har betydet rigtig meget for vores sammenhold i klassen efterfølgende. I løbet af turen oplevede vi mange forskellige attraktioner både arbejdslejren Theresienstadt, LEGOfabrikken i Kladno, Den Danske Ambassade og øl-smagning på U Flekû. Noget var mere spændende end andet, men alt i alt en rigtig god oplevelse. hhx 2.D Innovation og oplevelsesøkonomi var temaet bag vores studietur til Bruxelles, Belgiens hovedstad. Det betød, at vores besøg var tilrettelagt med fokus og interesse i disse begreber. Fx besøgte vi Living Tomorrow, som er et bud på hvordan fremtidens boligindretning kunne komme til at se ud under anvendelse af mest mulig teknologi. Vi var på chokoladeriet Duval, og derefter bryggeriet Cantillon. Selvfølgelig skulle vi heller ikke gå glip af Bruxelles varetegn Atomium og meget mere. hhx 2.b

9 COnFUCiUs ClassrOOM Læs mere om Kina i handelsgymnasiet HHX Hjørring på eucnord.dk Som det første erhvervsgymnasium i Danmark er handelsgymnasiet HHX Hjørring blevet godkendt til at oprette et såkaldt Confucius Classroom. Confucius Classroom er kort fortalt et lokale på skolen som er dedikeret til undervisning i kinesisk kultur og sprog. Det er ingen hemmelighed at man på handelsgymnasiet i Hjørring er vilde med Kina. Gennem snart mange år har man samarbejdet og udvekslet elever og lærere med E&A College, som ligger i byen Qinhuangdao i Kina. Et samarbejde som har givet skolen et utrolig stort kendskab til Kina, og ikke mindst givet lærere og elever nogle uforglemmelige oplevelser. Derudover tilbyder hhx studieretningsfag som Kulturforståelse og Kinesiske områdestudier, der er med til styrke elevernes grundlæggende viden om landet og dets kultur. Nu tages næste skridt i udviklingen med godkendelsen til et Confucius Classroom. confucius classroom EN UNIk MULIghED Med godkendelsen til at skabe et Confucius Classroom på handelsgymnasiet i Hjørring, har man fået en unik mulighed for at tilbyde skolens elever noget helt specielt. Confucius Classroom er et internationalt koncept skabt af Confucius Institute i Beijing, som arbejder for at udbrede kinesisk sprog og kultur på verdensplan. KINA INDTAGER HANDELSGYMNASIET Underviser fanqiang kong (james) fortæller: Confucius Classroom er en helt utrolig spændende mulighed vi har fået på hhx, som jeg er utrolig stolt over at kunne præsentere. Dette specielle klasseværelse skal bruges som udgangspunkt for handelsgymnasiets store fokus på Kina og landets kultur. Det giver os bl.a. mulighed for at modtage gratis undervisningsmateriale fra Confucius Institute ved Aalborg Universitet samt indgå i lærerudviklingsprojekter. Derudover giver det os også mulighed for at sende vores elever på sommer camps til Beijing. UDVIKLINGEN FORTSÆTTER Overordnet set vil dette projekt løfte handelsgymnasiet i Hjørring til et nyt plan. Vi kan nu tilbyde ny og spændende viden om Kina, som få andre skoler i landet kan. Det er en kæmpe mulighed for de elever, der ønsker at beskæftige sig med landet og evt. vælger en kinaorienteret videreuddannelse i fremtiden. Samtidig er det et rigtig godt afsæt til de af vores elever og lærere, som vi hvert år sender på udveksling til vores samarbejdsskole E&A College i Qinhuangdao. Vi forsøger ihærdigt at følge landets enorme udvikling og det synes jeg, at vi med dette nye aspekt er godt rustet til, slutter James. facebook.com/hhxhjoerring EUcNoRD.Dk hhx 9

10 studiemiljøet Et godt studiemiljø er et miljø, hvor eleverne har det godt med hinanden. Der skal være en række spændende arrangementer og aktiviteter, både i og uden for skoletiden. Derfor har eleverne på handelsgymnasiet stor medindflydelse på dagligdagen, og det skaber en god balance mellem det faglige og det sociale. ElEVErnE skaber STUDIEMILjØET SocIALT fokus God og inspirerende undervisning er altafgørende for vores elever. Det samme er skolens sociale miljø, som eleverne bevæger sig rundt i. Derfor lægger vi stor vægt på sociale aktiviteter, hvor eleverne klassevis og på tværs af klasserne, får mulighed for at lære hinanden bedre at kende. Først og fremmest sørger vi for med vores introarrangementer, at nye elever bliver introduceret for handelsgymnasiet og ikke mindst for nye klassekammerater. Introperioden bliver afsluttet med en fælles fest for 1. årseleverne. I løbet af de tre år på handelsgymnasiet vil man opleve nogle af vores mest populære sociale aktiviteter. Fredagscafeen afholdes jævnligt i elevernes eget indrettede lokale, hvor der fx spilles bordfodbold, bordtennis, musik eller Nintendo Wii. 3-4 gange om året arrangerer og afholder elevrådet handelsskolefest med band eller DJ, og her er der tradition for at op mod 200 elever deltager. Festerne er forbeholdt hhx- og hg-elever og forløber altid godt med elevernes høje humør. På det faglige plan har skolen en lektiecafé, der har flere forskellige formål. I skoletiden er det området, hvor eleverne søger hen for at lave gruppearbejde i et mere afslappet miljø. Efter skoletid er den åben for ele- 10 hhx EUcNoRD.Dk facebook.com/hhxhjoerring ver, der vil læse lektier samt for elever, der søger hjælp af lærere til at lave lektier. Lektiecaféen bliver også brugt som området, hvor man i øvrigt kan hygge sig efter skoletid. ELEVERNES VEj TIL INDfLYDELSE Elevrådet på hhx er elevernes talerør. I begyndelsen af hvert skoleår skal alle klasser vælge én klasserepræsentant og én suppleant, som skal udgøre skolens elevråd. Det at være repræsenteret i elevrådet er et alsidigt og spændende job, som giver vores elever muligheden for at få medbestemmelse over skolens sociale tiltag i og uden for skoletiden. Derudover har elevrådet også til opgave at diskutere hvordan fx læringsmiljøet i klasserne kan forbedres og om lærer/ elevsamarbejdet fungerer som det skal. Når repræsentanterne er valgt, organiseres elevrådet som en bestyrelse. Dvs. at der skal vælges en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær. Yderligere vil der under elevrådet blive nedsat nogle udvalg, som har ansvaret for specifikke områder. Her er festudvalget normalt et populært udvalg, da det er ansvarligt for afholdelse af fredagscafeen og de populære handelsskolefester.

11 praktik i tyskland Jeg nyder alt lige fra at være flyttet hjemmefra til, at jeg ikke har andet at tænke på, end at skulle lave aftensmad til mig selv. Der er ingen lektier, ingen forældre, som siger jeg skal rydde op. Der er ingen irriterende søskende og livet er frit. Behøver jeg nævne mere end øl, der serveres i 1 liters mål. Oktoberfest, currywurst, én times kørsel fra Alperne og ski, breezen, Allianz Arena, vintre med mængder af sne og ikke mindst somre, hvor det regner om natten og er skyfrit om dagen! TRINE NIELSEN Praktikant i München piu praktik i udlandet... Som student på hhx kan du vælge at tage en erhvervsuddannelse, som indebærer praktik i en virksomhed. Drømmer du samtidig om et udenlandseventyr kan handelsgymnasiet i Hjørring hjælpe dig med dette. Igennem den såkaldte PIU-ordning, Praktik i Udlandet, sender vi elever til både Tyskland og England, hvor hele eller dele af praktikperioden kan tages. Vores tidligere elever er vilde med oplevelsen. Inden jeg tog af sted frygtede jeg lidt omgangsformerne i det tyske forretningsliv, da jeg havde hørt, at tyskerne er meget formelle. I min afdeling er vi alle dus, og mine kollegaer opfører sig ligeså tosset som danskere kan gøre. Humoren er fantastisk, og til hverdag føler jeg ikke, at jeg er 1100 km. væk fra Hjørring, da atmosfæren er den samme som på en hvilken som helst god, dansk arbejdsplads. LENE LARSEN Praktikant i Nürnberg sprechen sie deutsch? ANDERS LARSEN Praktikant i München Det, der virkelig fangede mig ved PIU, var, at man ikke behøvede at være et geni til tysk for at få en praktikplads i Tyskland. Denne oplysning var virkelig guld værd for mig, da jeg ikke ligefrem havde helt styr på den tyske grammatik. Efter nogle dage med oplæring skulle jeg selv forsøge, men med en klar besked om at spørge ligeså snart, der var noget jeg var i tvivl om. Dette gælder stadig - hellere spørge en gang for meget end en gang for lidt. Samtidig er kollegaerne gode til hele tiden at skubbe én lidt videre. facebook.com/hhxhjoerring EUCNORD.DK HHX 11

12 Lidt fra hverdagen med hhx i Hjørring... Design og tryk: eucnord.dk/hej-0045 oktober 2014 eucnord.dk facebook.com/hhxhjoerring

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

HHX fyr op under ambitionerne

HHX fyr op under ambitionerne IBC Handelsgymnasiet fyr op under ambitionerne Vi går ud over kanten Vi dyrker skæve vinkler Vi udfordrer fremtidsbilleder Vi bringer potentialer i spil IBC Handelsgymnasiet Velkommen til IBC Handelsgymnasiet

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium 1 Vi rummer mere... 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK 4. BIOLOGI - IDRÆT

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Kom til åbent Hus den 28. januar kl. 10-12 - og vind en ipad

Kom til åbent Hus den 28. januar kl. 10-12 - og vind en ipad Handelsgymnasiet - det bedste afsæt for din videre uddannelse ZBC Lyst til at lære SPØRGSMÅLET ER IKKE, OM DU SKAL HAVE EN UDDANNELSE... - MEN HVILKEN? Kom til åbent Hus den 28. januar kl. 10-12 - og vind

Læs mere

2009 eren -arets beretninger

2009 eren -arets beretninger 2009 eren -arets beretninger Indhold 4 Handelsgymnasiet - HHX 8 Erhvervsuddannelserne - HG 12 Kursusafdelingen 18 Tæt samarbejde med erhvervslivet 22 Iværksætteri & innovation 24 Internationalitet 26 Drømme

Læs mere

Kom til åbent Hus den 28. januar kl. 10-12 - og vind en ipad

Kom til åbent Hus den 28. januar kl. 10-12 - og vind en ipad det lille gymnasium med de store muligheder ZBC Lyst til at lære spørgsmålet er ikke, om du skal Have en uddannelse... - men HvilkeN? Kom til åbent Hus den 28. januar kl. 10-12 - og vind en ipad læs blandt

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

FYNS BEDSTE GYMNASIUM

FYNS BEDSTE GYMNASIUM FYNS BEDSTE GYMNASIUM STORE & SMÅ OPLEVELSER Du er chefen! IværKsætteri og jura HHX side 4 Læs side 6 EUX side 8 Now we re talking business BIG BUSINESS! EUD side 9 GØR ET Kup TIL MARKEDSDAG Læs side 7

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Kom til åbent hus den 28. januar kl. 10-12 - og vind en ipad

Kom til åbent hus den 28. januar kl. 10-12 - og vind en ipad hhx og htx det bedste afsæt for din videre uddannelse ZBC Lyst til at lære nyt - nyt - nyt htx i vordingborg Fra august 2012 Kom til åbent hus den 28. januar kl. 10-12 - og vind en ipad læs blandt andet

Læs mere

2014-2015 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING

2014-2015 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING 2014-2015 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING 1 Hvad er European Business Game? EBG er en europæisk konkurrence for gymnasielever, der dyster om at etablere den bedste fiktive virksomhed. Konkurrencen

Læs mere

FÅ ET FORSPRING STYRK DINE MULIGHEDER. aarhustech.dk / htx

FÅ ET FORSPRING STYRK DINE MULIGHEDER. aarhustech.dk / htx FÅ ET FORSPRING STYRK DINE MULIGHEDER 2012 2013 aarhustech.dk / htx 1 TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM VELKOMMEN TIL TEKNISK GYMNASIUM På de tekniske gymnasier i Aarhus og Skanderborg uddanner vi unge

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hasseris Gymnasium Hasserisvej 300 9000 Aalborg. Tlf.: 96 32 71 10 Email: hg@hasseris-gym.dk Hjemmeside: www.hasseris-gym.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hasseris Gymnasium Hasserisvej 300 9000 Aalborg. Tlf.: 96 32 71 10 Email: hg@hasseris-gym.dk Hjemmeside: www.hasseris-gym. Velkommen til Hasseris Gymnasium 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Gymnasiet udbyder i 2015................. s. 3 Velkommen....................... s. 4 Kort om Hasseris Gymnasium............ s. 6 Introduktionsforløbet

Læs mere

Studieretningerne. Kunstneriske studieretninger Musik A, Matematik A, Fysik B... Musik A, Engelsk A, Biologi B... Musik A, Engelsk A, Dramatik B...

Studieretningerne. Kunstneriske studieretninger Musik A, Matematik A, Fysik B... Musik A, Engelsk A, Biologi B... Musik A, Engelsk A, Dramatik B... Studieretninger 15 Indhold Velkommen til SG Velkommen til SG... SG åbner verden... En verden af muligheder... Naturvidenskab... Humaniora... Samfundsvidenskab... Sprog... Udsyn mod verden... De kunstneriske

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

Silkeborg Gymnasium. www.silkeborg-gym.dk

Silkeborg Gymnasium. www.silkeborg-gym.dk Silkeborg Gymnasium 2014 n Indholdsfortegnelse n Rektors velkomst Rektors velkomst... Udfordringer, oplevelser og viden for livet!... Naturvidenskab... Humaniora... Samfundsvidenskab...... Udsyn mod verden...

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk Elevhåndbog 2014/2015 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

tættere på virkeligheden...

tættere på virkeligheden... tættere på virkeligheden... VÆLG EFTER INTERESSE fra andre gymnasier. Den giver også adgang til job i erhvervslivet direkte efter din studentereksamen. Enten i Danmark eller måske et helt andet sted i

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nord

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nord Ungdomsuddannelser i Nordjylland UU-Centrene i Region Nord 2012 Indhold 2 3 Uddannelsesvalg og information Et regionalt uddannelseshæfte Uddannelse til alle unge Før du vælger uddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet 2015-2016 Tradium Handelsgymnasiet Hhx, fremtidens gymnasium - tættere på virkeligheden Hvad kunne du tænke dig at blive? Det spørgsmål har dine forældre eller bedsteforældre måske stillet dig. Du har

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14 HHX og HTX Elevhåndbog 2013-14 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 4 Uddannelsesleder Ann Due har ordet 5 Adgang til skolen 6 Bøger 6 Eksamener og prøver 6 Elevråd og elevdemokrati 7

Læs mere

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7 Tillæg til Odder Avis d. 1. februar 2012. På Odder Gymnasium lærer man noget og bliver til noget. Læs side 2 Skolen er et rart sted at være. Læs side 3 Undervisning er i top tre i en landsdækkende undersøgelse.

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

Velkommen til Rybners Almene Gymnasium

Velkommen til Rybners Almene Gymnasium 2 STX Velkommen til Rybners Almene Gymnasium Rybners Almene Gymnasium er en traditionsrig skole, hvor der er plads til både faglige udfordringer og personlig udvikling. Gymnasietiden er en helt speciel

Læs mere

Tradition. for en sikker. Studieretninger 2012-2015. N. Zahles Gymnasieskole www.zahlesgym.dk. Torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19.

Tradition. for en sikker. Studieretninger 2012-2015. N. Zahles Gymnasieskole www.zahlesgym.dk. Torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19. Tradition for en sikker fremtid Studieretninger 2012-2015 Orienteringsmøde Torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19.30 N. Zahles Gymnasieskole www.zahlesgym.dk STUDIERETNINGER Science 1: Matematik A, Fysik B,

Læs mere