En ejendomsenhed med fokus på borgeren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En ejendomsenhed med fokus på borgeren"

Transkript

1 N Y H E D E R F R A D A N S K F A C I L I T I E S M A N A G E M E N T n e t v æ r k F E B R U A R Facilities Management for mennesker En ejendomsenhed med fokus på borgeren At skabe de bedste rammer kræver seriøsitet. I Københavns Ejendomme tager man den udfordring alvorligt og satser på arbejdsmiljø, fysiske rammer og kompetenceudvikling. Det virker allerede efter godt ét år kommer resultaterne. Det ligner jo et reklamebureau, siger mange, når de besøger Karen Mosbech og hendes arbejdslaboratorium i Københavns Ejendomme. Hvorfor reklamebureauer skal have monopol på kreative omgivelser, ved jeg ikke, men vores medarbejdere har altså også krav på at arbejde i inspirerende omgivelser!. De spændende møbler og kreative cafehjørner afspejler, at det simpelthen er nødvendigt at satse på de menneskelige ressourcer i Københavns Ejendomme. Ejendomsenheden er en fusion af ejendomsenheder fra 4 forskellige forvaltninger med hver deres kultur, hvilket i sig selv er en udfordring, som kræver at man tør tænke nyt. Med dette udgangspunkt skal Karen Mosbech og hendes ca. 550 medarbejdere drive en virksomhed, der administrerer driften af 2,5 millioner kvadratmeter plus idrætsanlæggene, og som bruger pænt over én milliard kroner om året til vedligehold og nybyggeri. Der er tale om en politisk fastsat bevillingsøkonomi, hvor politikerne bestemmer, hvor stor en del af indtægterne - f.eks. den interne husleje Københavns Ejendomme får lov til at beholde til at drive Københavns Ejendomme. Man skal kunne stå fast Når man er en så stor spiller i kommunen, bliver der både fokus på vores penge og vores resultater. Der er hele tiden nogen, der får gode ideer til, hvad vi i stedet kunne bruge pengene til, og hvordan vi i øvrigt burde gøre tingene. Det kræver at man kan stå fast. Og ikke kun det. Også de fornødne kompetencer. Hvis ikke Københavns Ejendomme bliver ved med at levere kvalitet, vil Karen Mosbech hurtigt få et problem. Om at hun indtil videre ikke har det, vidner at kommunens politikere har accepteret et fordoblet budget til vedligehold. Der er blandt andet sat mål om, at halvde- Formand for DFM netværk, Mogens Kornbo fra Københavns Lufthavne, bød velkommen til foreningens årlige konference, der havde temaet Facilities Management for mennesker. På Munkebjerg Hotel ved Vejle mødtes over 100 FM-interesserede i de første dage af februar og lyttede til en halv snes indlæg plus diverse workshops. Programmet kan læses på netværkets hjemmeside I dette nummer af FM-Nyt giver vi både deltagere og de, der ikke havde lejlighed til at deltage på konferencen, en mulighed for at læse nogle af pointerne fra de mange spændende indlæg på konferencen i Vejle. I et af indlæggene fremlagde lektor Per Anker Jensen et nyt tal for omfanget af facilities management i Danmark. Tallet er 63 milliarder kroner, og det viser, hvor vigtigt vores område er for det danske samfund. Vi tager det som et argument for, at vi skal blive ved med at arbejde for en udvikling af området. Vi glæder os til det fortsatte samarbejde i foreningen. Bestyrelsen for DFM netværk 1

2 2 len af kommunens skoler skal være genoprettet inden for fire år. Det er ikke kun det fysiske arbejdsmiljø med kontorindretning og deslige, der er blevet prioriteret i den kommunale virksomhed. Også faglige kompetencer og lederudvikling står på programmet sammen med indførelse af effektive IT-værktøjer som e- doc og WeDo sidstnævnte er et omfattende program til ejendomsadministration. Kodeordet for det hele er, at det skal være lettere for medarbejderne i Københavns Ejendomme at servicere kommunens forvaltninger og borgere. Stadig professionalisering Og så forsøger vi at følge op med forskellige effektmålinger blandt andet Balance Score Card. Og så er vi i en konstant forandring. Vi planlægger i det kommende år at tre-dele bygningsområdet i: Store projekter uanset om det er vedligehold eller nybyggeri for at professionalisere vores projektledelse; Strategisk vedligehold langsigtet planlægning og nøgletal, og at huset skal fungere den daglige drift. Dermed vil vi søge at opnå en større del planlagt vedligehold, som giver mulighed for større samlede udbud. Det er i det hele taget et professionelt forretningssystem, der skal sikre, at samlingen af aktiviteterne i èn selvstændig ejendomsenhed bliver en succes med udgangspunkt i fokus på borgeren. Alligevel er anerkendelser allerede begyndt at tikke ind hos Karen Mosbech. I det forgange år fik virksomheden blandt andet priser for idræts- og fritidshuset Prismen og for renoveringen af Thorvaldsens Museum. En kommunal kæmpeudfordring Københavns Ejendomme har tidligere været en enlig kæmpe i det kommunale landskab. Men med strukturreformen har flere kommuner fået en størrelse, der gør det attraktivt at tænke i etablering af større samlede og selvstændige ejendomsenheder. Ifølge direktør Karen Mosbech fra Københavns Ejendomme går vejen til større effektivitet i ejendomsadministrationen over større volumen og bedre overblik. Det er ikke kun vejen til bedre rammer over for kommunens medarbejdere og bedre service over for borgerne. Også de kommunale medarbejdere, der arbejder med ejendomsadministration får en mere udfordrende hverdag Samtidig bør man erkende, at samling af ejendomsadministrationen i én enhed også giver nye udfordringer: Vi er hele tiden spændt ud mellem de nøgterne faglige hensyn og så den politiske virkelighed. Vi skal håndtere, at partierne, enkeltpolitikere, borgmestre og de øvrige kommunale interessenter har mange og ofte forskelligt rettede forventninger til os. Det vil sige, at kunden i den enkelte sag godt kan være mange forskellige mennesker, der hver især forventer noget forskelligt. Alt det gør, at vores hverdag ikke altid er helt enkel. Jeg plejer at sige, at man risikerer at ryge i forventningsfælden, hvis man ikke passer på. Værdierne eller faciliteterne? Kim Møller er direktør for Great Place To Work Institute, der blandt andet kårer de bedste arbejdspladser her til lands. I den egenskab besøgte han for nyligt en stor elektronikvirksomhed, hvor direktionen var dybt frustreret over den relativt ringe medarbejdertilfredshed. Og det til trods for at de havde god løn og pensionsordning, fine fysiske rammer med motionscenter, dejlig kantinemad, firmabiler og meget andet. Hvad er der galt? stønnede direktøren. Møller fandt to forklaringer; for det første var der en stor gruppe medarbejdere med høj anciennitet, hvilket betød, at de fleste medarbejdere havde vænnet sig til goderne og ikke lagde mærke til dem længere. Og for det andet at ledelsen ikke havde sørget for, at medarbejdernes tillid til virksomheden forblev på et højt niveau. Kim Møller fortalte deltagerne på DFM-konferencen, at arbejdsglæde og medarbejdertilfredshed udspringer af fem værdier: Troværdighed, respekt, retfærdighed, stolthed og fællesskab. Er danske virksomheder eksempelvis i stand til at agere troværdigt, udvise respekt og få folk til at være stolte af deres arbejdsplads ja, så er virksomheden også i stand til at få det allerbedste ud af deres folk. De fysiske rammer ufortalt! En provokerende melding oven på en lang dag med mange diskussioner af arkitekturens betydning. Great Place To Work Institute blev grundlagt for 16 år siden af den kritiske journalist Robert Levering fra Californien, der gik sammen med universitetsfolk fra UCLA om at finde de arbejdspladser, der gik mod strømmen og satsede på medarbejderne. Siden er konceptet eksporteret til 28 lande, deriblandt Danmark. Læs mere på

3 Funktionen er død processen længe leve! Hos Nykredit Ejen domme har man forladt den funktionsopdelte kantinestruktur. I stedet satser direktør Preben Gramstrup og hans medarbejdere på at skabe sammenhængende processer, der både giver medarbejdertilfredshed og øget værdi for brugerne. Hvordan udvikler man arbejdsmiljøet og tilfredsheden med det daglige arbejde blandt medarbejdere, der typisk har en kortere uddannelse og et relativt fysisk aktivt arbejde? Det satte Nykredit Ejendomme sig for ikke kun at undersøge, men også at gøre noget ved. Overskriften for den nye indsats var Den attraktive arbejdsplads, og den dækker over en række målrettede initiativer. Først og fremmest ville vi vide, hvordan medarbejderne oplevede deres hverdag. Var det sjovt at gå på arbejde? Udgangspunktet for os i ledelsen var en tro på, at medarbejdere, der trives, leverer et bedre stykke arbejde. Vi ville rykke os fra det ensidige fokus på koncepter og produkter til fokus på at medinddrage og ansvarliggøre medarbejderne. Det er trods alt dem, der skal levere ydelserne, fortæller ejendomsdirektør Preben Gramstrup fra Nykredit Ejendomme. Nykredit havde i forvejen et samarbejde med Arbejdsmiljø Instituttet, der skulle kortlægge medarbejdernes opfattelse af en lang række faktorer, fx mening i arbejdet, social støtte og glæde i dagligdagen. Medarbejdertilfredsheden blev så delt ind i tre farvede felter grønt for tilfreds, gult for mindre tilfreds og rødt for utilfreds. Så lagde man alle besvarelserne ind i en samlet graf, der principielt kan være domineret af alle tre farver. Stress og skjule følelser Heldigvis var vores mest grøn-gule, men selvfølgelig var der både top- og bundscorere. Der var en høj grad af tilfredshed med involveringen i arbejdet og ledelseskvalitet. Til gengæld skulle vi have noget gjort ved stress og krav om at skjule følelser. Det sidste kunne være reaktion på en helt urimelig kundeklage. Den næste indsats, som nærmest voksede ud af undersøgelsen, var behovet for at lokalisere faktorer, der skaber en attraktiv arbejdsplads og et udviklende arbejde. Herunder nedbringer stress og krav til håndtering af følelsesmæssige situationer blandt medarbejderne. Her blev sammenhæng og mening i arbejdet nøgleord: Hvis man kan se en større sammenhæng i sit arbejde, kan man også se en mening med det, som Preben Gramstrup formulerer det. Ifølge Gramstrup førte den erkendelse frem til et opgør med tidligere tiders rigide arbejdsdeling, adskilte afdelinger, funktionsopdeling, gannt-diagrammer og meget andet, der i realiteten er levn fra industrisamfundet. Hvis man kan se en større sammenhæng i sit arbejde, kan man også se en mening med det, fortæller direktør Preben Gramstrup fra Nykredit Ejendomme. Vi opfatter vores virksomhed som en del af servicesamfundet, og det kræver fokus på medarbejdere og processen, siger han og giver den parallel, at hvis DBU delte arbejdet med fodboldlandsholdet op i adskilte afdelinger for forsvar, midtbane og angreb, så ville det stå skralt til med resultaterne. Det handler om at erobre bolden, sende den frem i modstandernes målfelt og score i en sammenhængende ubesværet proces. Sådan er det principielt også med service. Fokus på processen Så i stedet for at fokusere på medarbejdergrupper og deres funktionsopdelte opgaver, der så skal kombineres i matrix-strukturer, gik Nykredit Ejendomme over til at se på processen. I første omgang i kantinen - fra planlægning og bestilling over varemodtagelse og produktion til servering og afrydning. De fire kantineafdelinger er nu samlet i en, hvor alle medarbejdere principielt deltager i alle funktioner om end nogen måske engang imellem vil have sig frabedt at rydde af bordene og vaske op. Desuden knyttede man en række støttefunktioner til processen, fx procesejere, en faglig coach og en personlig coach. Meningen er, at medarbejderne får inspiration og sparring fra deres kolleger og ledere og deltager i hele processen, bliver selvkørende og udviklet såvel fagligt som personligt. Til spørgsmålet om projektets resultater er Gramstrup ikke fri for at være stolt: Vi har øget antallet af serveringer til Hovedsædets medarbejdere med ca. 10 % fra til og til husets gæster med hele 45 %. Og så har vi samtidig hævet graden af økologi fra 10 til 98 %. Så lever vi med, at det hele kun er blevet 6 % dyrere. Det er en billig pris at betale for gladere medarbejdere og en væsentlig produktivitetsfremgang. 3

4 Når FM bliver global 4 Hos Johnson Controls så man kunderne gennemføre den ene organisatoriske omvæltning efter den anden de blev globale. Virksomheden og dens FMydelser fulgte med, og ledes nu af ni customer business groups. Danmark er 10 år bagud, når det gælder facilities management. Tim Pindstofte er direktør i den amerikansk ejede og internationale FM-virksomhed. Og han lagde ikke fingrene imellem på DFM s konference, da han skulle karakterisere FMniveauet i Danmark set gennem globale briller. Adspurgt fra salen om, hvad han dog mente med det, uddybede Tim Pindstofte, at vi ikke kun er bagud, når det gælder andelen af outsourcede aktiviteter det er vi også i organiseringen af dem. Gennem de seneste år har Johnson Controls dels inddraget nye områder i sin outsourcing-palette, og dels er organisationen nu gearet til primært at servicere globale kunder. Hos Johnson Controls er FM ikke længere blot de traditionelle områder som bygningsdrift, intern service og lignende. Den traditionelle FM er blot én af tre produktsøjler i Global Workplace Solutions, hvor de to øvrige udgøres af - Real Estate, fx lease af (nye) bygninger og faciliteter og tilknyttet administration, - Design & Construction, fx ny udnyttelse af kvadratmeter og ombygninger. 80 % er internationale Organisationsændringerne er ikke vokset ud af skrivebordsovervejelser, men tværtimod er de en afspejling af udviklingen på det internationale FM-marked. Her bliver virksomhederne stadigt mere globale og i dag er 80 % af Johnson Controls kunder internationale. Hvis man skal have succes i international FM, er ledelse og styring af de organisatoriske faktorer formentlig nøglen, fortalte Tim Pindstofte. Man skal tage udgangspunkt i kundens organisation og forretningsvilkår. Fra kundens side er deres parathed over for det globale samarbejde kritisk, ligesom det er afgørende med organisationens opbakning det vi kalder corporate sponsorship. Udvikling af fælles FM-marked Og på vores side er det evnen til at forstå kundens organisation, der skaber successen. Selvom diverse services ofte aftales globalt, skal de balanceres og skræddersys til de lokale behov. Og her skal vi kende de lokale forhold ordentligt. I konsekvens af det har vi til dels nedlagt

5 De ti bud for internationale FM-managers Hvis du skal være en succes som international ansvarlig for Facilities Management-ydelser, så skal du ifølge Johnson Controls kunne ikke så lidt: 1. Kommunikere effektivt 2. Få teams til at fungere 3. Tænke og handle forretningsmæssigt 4. Skabe gode relationer 5. Tænke strategisk 6. Knuse problemer 7. Beherske kulturel empati 8. Sælge 9. Overskue brancher og markeder 10. Kende dine produkter og services. Fra bolsjeord til handling geografi som selvstændige enheder i stedet ledes virksomheden af ni customer business groups. Landekontorerne fungerer så dels som back-office i forhold til de lokale behov i globale aftaler, og dels serviceres kunder i det lokale marked. Det er altså dette think-global og act-local tankesæt, der ifølge Tim Pindstofte har bragt Johnson Controls et anseeligt antal år fremad. Det gode råd er, at også dansk erhvervsliv både købere og sælgere af FM-ydelser bør udvide deres fælles marked, når det gælder geografi, antallet af ydelser og koordineringen af ydelserne. Arkitekt Gitte Andersen startede dag to på DFM s konference med at pege på de fysiske rammer som en af forudsætningerne for at skabe et godt arbejdsmiljø. Det gælder ikke mindst i kritiske situationer som fx da de mange danske kommuner fusionerede ved årsskiftet. Her hjælper det ikke med de udbredte bolsjeord, som Gitte Andersen kaldte gode intentioner om den attraktive arbejdsplads og det udviklende arbejde. Der skal også handling til! Fx i form af de fysiske rammer, der skal bringe de rigtige mennesker sammen i de rigtige rum. Et eksempel er miljøafdelingen i Kolding Kommune, der skulle lægges sammen med den tilsvarende fra amtet. Resultatet blev, at en smukt renoveret bowlinghal blev en flot ramme for den ny afdeling. 5

6 6 På DFM netværks konference Facilities Management for mennesker var der afsat det meste af en eftermiddag til fire worshops, som deltagerne kunne melde sig til. Formen på de fire workshops var forskellig, men fælles for alle fire var et stort engagement. På Forandringsprocesser i det offentlige de nye kommuner, der havde Poul Henrik Due fra DFM netværks sekretariat som ordstyrer, kom der mange meldinger om, at ja der er store forandringer i kommunerne; også når det gælder ejendomsadministration og øvrig facilities management. Dels efterspørger politikerne større professionalisme læs: mere værdi for færre penge og dels efterspørger de ejendomsansvarlige i kommunerne større forståelse for deres komplicerede opgave. Dette dilemma blev der givet flere bud på en løsning af. Blandt andet at man bør fokusere på politikerne og de øvrige kommunale brugere som kunder med stort K. Hvordan man som facilities managers hjælper dem til at nå deres mål og overvinde problemerne det er udfordringen! Man skal med andre ord se på dilemmaet med kundernes øjne. Forskning, udvikling og FMuddannelsers betydning for mennesker havde Per Anker Jensen, DTU som ordstyrer. Her fremkom der mange spændende idéer til nye indsatsområder. Blandt andet blev det foreslået, at der blev skabt et sammenhængende efteruddannelsesprogram for facilities managers, som jo typisk har en højst uensartet uddannelsesbaggrund. Uddannelsen kunne skrues sammen af moduler lidt a la fordums videreuddannelse for håndværkere på de tekniske skoler. Kjeld Nielsen fra DFM ville forsøge at bringe forslaget videre. Workshoppen om Arbejdspladsens udformning og dens betydning for medarbejdernes trivsel, der havde Anja Kiersgaard fra Bella Center som ordstyrer, satte sig for at formulere et projekt om trivsel. Der var stor enighed om, at trivslen både har en fysisk og en psykisk side. At man skal passe på ikke at undervurdere sidstnævnte. Og at føle sig hjemme fx i en gammel pavillon er bedre end manglende engagement i avanceret arkitektur. Tilsvarende blev deltagerne i workshoppen Er outsourcing vejen frem? Hvad betyder det for medarbejdernes trivsel? sat i gang med at besvare disse centrale spørgsmål af ordstyrer Margit Pindstofte fra Johnson Controls. Workshoppen afslørede et stort

7 behov blandt deltagerne for erfaringsudveksling og vidensdeling. Samtidig hersker der fortsat en begrebsforvirring i forhold til Facilities Service leverancer og Facilities Management. Det sidste resulterer ofte i misforståelser og dårligt afstemte forventninger, hvilket giver dårlige oplevelser med outsourcing. Resultatet blev lister over fordelene ved hhv. outsourcing og FM inhouse som dannede grundlag for engagerede diskussioner i gruppen. Deltagerne blev enige om snarest at følge op på emnet gennem en opfølgende workshop i DFM-regi. Hold øje med annonceringen på DFMs hjemmeside. Den efterfølgende debat i plenum var tilsvarende engageret for ikke at sige livlig. Da en deltager fx advokerede for en besparelse på 15 % svarende måske til et halvt mandår på outsourcing af kantinedrift, fik han det svar tilbage, at hvad hjælper den besparelse, hvis dårlig service medfører tab af ti eller tyve mandår i produktivitet. Det kunne ske, hvis kvaliteten af maden blev så dårlig, at medarbejderne blot bruger fem minutter om dagen på at brokke sig. I sandhedens interesse skal det med, at den pågældende har insourcet kantinedriften. Facilities Management for mennesker Det var den 1. og 2. februar 2007, at over 100 FM-interesserede havde sat hinanden stævne på DFM-konferencen på Hotel Munkebjerg ved Vejle. De blev ikke kun inspireret gennem en lang række spændende indlæg, men også gennem flere nyskabelser. Dels var der en række workshops, som du kan læse mere om på denne side. Og dels afholdt DFM i samarbejde med BoligfondenKuben en konkurrence for studerende; det kan du læse mere om på bagsiden. 7

8 8 Vores ledere skal være i stand til at lede en virtuel organisation, fortæller Peter Joensen fra Skat. Bløde HR-værdier og de hårde faciliteter. Begge dele skal der til, når 90 % af de hidtidige 300 skattekontorer skal nedlægges, medarbejdertallet skal fordobles og siden reduceres og det hele garneres med nyt navn og identitet. Peter Joensen er medansvarlig for den reelt gigantiske opgave det er at revolutionere inddrivningen af de 765 milliarder skattekroner, som det danske velfærdssamfund hviler på. Den politiske beslutning om effektiviseringer og sammenlægninger blev taget på Christiansborg for et par år siden. Og så var det bare med at komme i gang: - Ca medarbejdere i det hidtidige Told & Skat bliver fremover kolleger med fra kommunerne, - De mange mennesker skal fremover arbejde for en helt ny virksomhed, der hedder Skat, - I løbet af de følgende tre år skal disse mennesker gennem rationaliseringer reduceres til 7.000, skattekontorer i kommunerne bliver til 30 regionale skattecentre, - Skattecentrene suppleres af en række muligheder for at arbejde lokalt. Midlerne til at gennemføre en sådan revolution består både af de fysiske rammer, som medarbejderne skal arbejde inden for og så de værdier, der skal til for at folk vil yde deres bedste sammen med nye kolleger, i en ny arbejdsorganisering og muligvis på baggrund af et krav om, at de får meget længere til arbejde eller skal flytte, fortæller Peter Joensen. Ambitiøse rammer Vi tog udgangspunkt i vores værdimæssige ønsker om at skabe en attraktiv arbejdsplads baseret på en høj faglig indsigt og med intentionen om at gå foran i opbygningen af fremtidens offentlige sektor. Her var der en masse gode budskaber, som ledelsen skulle kommunikere ud i den proces, som næsten har forløbet i to år. Men samtidig skulle vi også opbygge nogle fysiske rammer, der kan matche de ambitiøse mål. Her peger Peter Joensen blandt meget andet på fire typer af kontorer, som fremtidens Skat kommer til at bestå af: 1) Det traditionelle kontor, som udgøres af de 30 skattecentre. Måske knap så traditionelle som man skulle tro, for omkring en fjerdedel af kontorerne er flexzone, hvor ikke-faste medarbejdere, der måske er på farten eller ikke bor i nærheden og ikke hver dag kan nå ind på deres sædvanlige arbejdsplads, kan sætte sig ind. Ambitionen er at ophæve de faste pladser a la Oticon. 2) Det moderne kontor, som kan være nogle få lokaler på et bibliotek eller hos en anden myndighed. Her får medarbejderne mulighed for

9 periodisk eller permanent at komme tættere på borgere eller erhvervsliv. 3) Det mobile kontor, hvor skattefolk kan arbejde ud fra en bus eller en anden flytbar enhed. Her kan man koble sig op på fx festivaler eller ved større aktioner, hvor skattekontrol gennemføres fx pizzaria-aktionen. 4) Det kontorløse kontor, hvor den enkelte medarbejder har mulighed for at arbejde fra egen bil og via fx hotspots kan logge sig på Skats it-systemer. Og apropos it-systemer, så er det en forudsætning for en så ambitiøs opbygning af arbejdsfaciliteterne, at hele det digitale netværk fungerer optimalt: For at medarbejderne kan stå distancen og også nu og da arbejde på afstand af deres kolleger, skal vores itsystemer være meget effektive. På samme måde skal vores ledere være i stand til at lede en virtuel organisation. Og medarbejderne skal selv være omstillingsparate og også selvmotiverende. Alt det stiller ganske store krav til vores organisation, slutter Peter Joensen. I Københavns Lufthavne (CPH) er Facilities Management ikke kun noget man opbygger man er født med det. En lang række operatører løser hver deres unikke specialopgaver, og det er så lufthavnens opgave at binde de mange ydelser sammen til én god rejseoplevelse. Når du som passager parkerer din bil og indleder den første del af rejsen frem mod gaten, er du i virkeligheden i hænderne på en lang række operatører. Luftfartsselskaber, handlere af billetter og bagage, politiet og mange andre. De er ikke nødvendigvis outsourcede, men fungerer på samme måde. Hver især bidrager de med hver deres kernekompetence til den overordnede opgave: At give passagererne en god, sikker og meget gerne også hurtig rejseoplevelse. En opgave af stigende kompleksitet idet terror, lovgivning, internationale forhold og meget andet betyder nye ændringer af hele passager-logistikken. Midt i dette orkanøje finder vi virksomheden Københavns Lufthavne og underdirektør Mogens Kornbo: De fleste ved godt, at vi ikke er ansvarlige for problemer ved indtjekningen eller paskontrollen. Alligevel er det os, aben lander hos. For de fleste mennesker ser det som vores ansvar at binde de mange operatører sammen, så de fungerer. Også selvom vi jo ingen indflydelse har på hverken politiets eller flyselskabernes arbejde. Derfor har CPH gennem dialog med partnere sat sig det mål at opstille fælles kvalitetsstandarder. Foranding et grundvilkår Et af de værktøjer, som Københavns Lufthavne råder over, er nybygninger og omlægning af de eksisterende bygninger. Der er netop åbnet en ny korridor mellem indenrigs- og udenrigsterminalerne, og i øjeblikket har man gang i flere nye bygninger, der løbende tages i brug den første i juni. Alt sammen med det overordnede formål at møde passagerernes behov. Selvom hele Mogens Kornbos virkeområde i princippet går ud på at få egen stab og samarbejdspartnere til at spille sammen, så har han også en decideret FM-afdeling under sig. Her lægger lufthavnen samarbejdet med egentlige underleverandører. Hos os er forandring et grundvilkår. Det er derfor vi skal have en innovativ projektorganisation, hvor vi kan udvikle vores kernekompetencer i samarbejde med eksterne partnere. Og det gælder alt fra infrastruktur over logistik til asfalt, slutter Mogens Kornbo. 9

10 PLH Arkitekter har vundet opgaven med at få arbejdet til at hænge sammen i hovedsædet for WHO. Elendige bygninger, gammeldags hierarki og små kontorer var effektive barrierer for videndeling og samarbejde. Nu blæser der mildere vinde over Geneve. Det var WHO s generalsekretær, nu afdøde Dr. Lee, der i sin tiltrædelsestale i 2003 lagde vægt på et mere effektivt WHO. Dr. Lee lagde her op til mere projektarbejde og videndeling. Og til at det ville kræve, at også de fysiske rammer ville ændre sig til at understøtte new ways of working. 10 WHO udskrev for fire år siden en arkitektkonkurrence om Activity Based Working Environment (ABWE) en

11 ridorer i ti bygninger. De oprindelige bygninger var ringe vedligeholdt og helt utidssvarende, mens de nyere havde et forfærdeligt indeklima og miljø. Så det var en del op ad bakke. konkurrence, som danske PLH Arkitekter vandt med konceptet Spices of the World. Det var formentlig på grund af den skandinaviske tradition med åbne kontorer og fordomsfrit samarbejde, der bragte os på vinderkurs plus et par gode danske referencer, husker direktør i PLH, Steen Enrico Andersen. Der er tale om medarbejdere fra alverdens lande, der sad lukket inde i små cellekontorer bag smalle kor- Mange møder og interviews PLH gik i gang med at udvikle en masterplan for det store bygningskompleks i Geneves udkant. Den oprindelige kontorbygning og konferencesal var et rigtig godt arkitektonisk udgangspunkt, men de var helt skæmmede af de udbygninger efter knaldhytte-princippet, der havde bredt sig ud over den oprindelige og smukke japanske have. Masterplanen skulle basere sig på et hav af møder og interviews med 111 medarbejdere. Imidlertid væltede det i forbindelse med møder og interviews frem med årtiers frustrationer og dårligdomme, hvoraf ikke alle kunne løses gennem et ABWE-projekt: input om organisation og samarbejde, videndeling og it-anvendelse blev suppleret med problemer inden for WHO s image, økonomistyring, HR og meget andet, der kom til at forstærke ambitionerne om at lave åbne strukturer. Udover masterplan m.v., der også rummede forslag til kapitalallokering og arbejdsplan, fremsatte PLH også en række helt konkrete, lav-praktiske forslag: Den oprindelige bygning, rummede en stor flot hall, som absolut ingen aktiviteter rummede. Her satte vi nogle planter op, opbyggede nogle små café-miljøes og åbnede op ind til den nærliggende, mørke kantine. Meget hurtigt udviklede stedet sig til at være et åbent og foretrukket mødested for rigtig mange af organisationens medarbejdere ja, nærmest et nyt centrum for hele bygningskomplekset. Nogle gange er det ikke så meget, der skal til, slutter Steen Enrico Andersen. Meget hurtigt udviklede stedet sig til at være et åbent og foretrukket mødested for rigtig mange af organisationens medarbejdere, fortæller Steen Enrico Andersen fra PLH Arkitekter. Facilities Management Focus on your core business Susanne Fynsk & Stine Stenstrup Petersen...og vinderen er - posteren ovenfor! Hvad det er, denne elegante plakat har vundet, kan du læse mere om på bagsiden. 11

12 Forud for konferencen havde DFM netværk i samarbejde med BoligfondenKuben udskrevet en konkurrence for studerende, der gennem en plakat skulle illustrere på en kreativ måde, hvad begrebet facilities management rummer. Nødden blev knækket! Fire grupper af studerende havde budt ind på opgaven og blev alle præmieret med gratis deltagelse på konferencen, hvor deltagerne efterfølgende stemte om, hvilken af de tre tilstedeværende plakater, der var den bedste. Vinderne blev Stine S. Petersen og Susanne K.B. Fynsk fra Suhrs Seminarium, der uddanner bachelors i ernæring og sundhed. De to studerende havde valgt at illustrere FM som en åben valnød: Idéen bag plakaten er at gøre virksomhederne opmærksomme på, at de ved hjælp af FM skal fokusere på deres kerneydelser. Valnøddekernen skal betragtes som virksomhedens kerneydelse, mens skallen illustrerer de services, som skal være med til at sikre kerneprocessen altså FM. Valnødden har også en anden betydning: Ved at knække nødden har vi forsøgt at illustrere, at FM kan ske inhouse (skallen der indeholder kernen) eller outsources (skallen ved siden af). Og måske også en tredje at skallen ligner en menneskehjerne en del, peger også på at FM er en krævende disciplin. Præmien til de to studerende, der på det lille foto overrækkes af direktør Stephen Bloch Juhl fra BoligfondenKuben, er en rejse til den europæiske FM-konference i Zürich til sommer, hvor deres plakat skal deltage i den tilsvarende internationale konkurrence. Direktør Stephen Bloch Juhl fra BoligfondenKuben overrækker præmien til de to vindere, Susanne Fynsk og Stine Pedersen fra Suhrs Seminarium. Udgivet af DFM netværk, Teknologisk Institut, telefon Tekst, tilrettelæggelse og layout: Plus PR. Foto: Plus PR, WHO, Scanpix. Tryk: Fihl-Jensen Grafisk Produktion A/S. Oplag:

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedrer produktiviteten for kernevirksomheden Produktiviteten skal forbedres hører vi fra alle sider. Produktivitet er produktionen

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Mere værdiskabelse med right-sourcing Aktiviteterne stiger. Omkostningerne følger ikke med

Læs mere

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management Foto: istockphoto Medlem af DILF eller DFM: 1.250 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. Temadag Den 14. april 2008 SAS Scandinavia Hotel København Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

Nyhedsbrev for maj 2010

Nyhedsbrev for maj 2010 Nyhedsbrev for maj 2010 Indhold i denne udgave Hvad er meningen med din virksomhed 1 Innovation er kreativitet der lykkes 2 Den hovedløse leder 2 Coaching eller mentoring 3 Når vi arbejder med forandring

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur I kan blive aktive medspillere og være med til at sætte dagsordenen for fremtidens idrætshaller. Søg om at blive Fyrtårn eller

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

FM2010 Survey: Aktiviteter og forventninger

FM2010 Survey: Aktiviteter og forventninger FM2010 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management går op i gear i 2010 Flere aktiviteter med færre ressourcer Endnu mere service til kernevirksomheden fra FM FM bliver yderligere professionaliseret

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management.

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management Orbicon 1 Artikel i Teknik & Miljø (Stads og Havneingeniøren) Udvikling i stedet for afvikling Orbicon

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne!

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Med Service Desken i førersædet! IT chef Lise Wormstrup Onsdag den 29. oktober 2008 Agenda Kort om it-afdelingen

Læs mere

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Attraktiv beliggenhed i Københavns vækstcentrum. Teglholmen er en del af Københavns Sydhavn og et populært område at etablere sig i. Den ekspansive bydel er under

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Succesfuld implementering - forandring der forankres

Succesfuld implementering - forandring der forankres Succesfuld implementering - forandring der forankres Præsentationens indhold: Indledning Hvad er succesfuld implementering? Forandringscirklen Redskabskassen Fundament Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

A GREAT PLACE TO WORK

A GREAT PLACE TO WORK A GREAT PLACE TO WORK AFFECTO A GREAT PLACE TO WORK Det er en fornøjelse at have muligheden for at arbejde sammen med så professionelle kolleger, og jeg får ganske enkelt et personligt kick ud af at være

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Facility Management Drift & vedligehold

Facility Management Drift & vedligehold DFM netværk og hvad er tendenserne inden for FM v/eva Kartholm, direktør DFM Facility Management Drift & vedligehold Agenda Begrebsafklaring DFMs foreninger Trends Strategisk fokus Trends her og nu + på

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Erhvervslejemål med udsigt til nye forretningsmuligheder. Kalvebod Brygge i Københavns indre havn er en af hovedstadens mest eftertragtede adresser. Området

Læs mere

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane Tina Overgaard & Ri Kofod København den 11.12.2013 JOBPROFIL Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane 1. Indledning Trafikstyrelsen har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Præsentation af Carsten Normann

Præsentation af Carsten Normann Præsentation af Carsten Normann 51 år gammel, bosiddende i Vejle Nuværende job: CEO & Partner i Mayday Invest A/S i Åbenrå Erhvervserfaring: Tidligere CEO for: Netto i Polen, Rema 1000 Danmark, Dagrofa,

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Hvordan kan en fagforening arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø for medlemmerne?

Hvordan kan en fagforening arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø for medlemmerne? Hvordan kan en fagforening arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø for medlemmerne? Workshop Nyborg, 11-11-2009 Birte Haugaard & Tage Søndergård Kristensen De to undersøgelser: En undersøgelse af medlemmernes

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

NNIT PLAYMAKER. PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer.

NNIT PLAYMAKER. PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer. NNIT PLAYMAKER PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer. FORMÅL NYE PERSPEKTIVER OG MULIGHEDER It-rollen er under stærk forandring, påvirket

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

HOD 2 års erfaringer med fuldskala drift - og på vej videre

HOD 2 års erfaringer med fuldskala drift - og på vej videre HOD 2 års erfaringer med fuldskala drift - og på vej videre Helhedsorienteret Kamilla DamgaardDriftsstrategi, Præsentation kamdam@tmf.kk.dk på DES-Konference, sept. 2010. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere