Værdi- og miljøberetning 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdi- og miljøberetning 2002"

Transkript

1 Værdi- og miljøberetning 2002

2 Hovedstadens Udviklingsråd Gammel Køge Landevej Valby Telefon: Fax: HUR Servicedivisionen: HUR Trafikdivisionen: HUR Plandivisionen:

3 Indhold Del 1 Værdier og personalepolitik 5 Forord. 6 Sådan hænger organisationen HUR sammen. 8 HURs værdier er helhed, udvikling og resultater. Det mener HUR med helhed, udvikling og resultater. 10 Sådan oplever medarbejderne HURs værdisæt 4 eksempler. 12 Buschaufførernes dygtighed og service skaber udvikling og resultater. 14 HUR går ind for fleksibel personalepolitik. HUR satser på efteruddannelse og kompetenceudvikling. Social aktivitet og idræt skaber trivsel. Del 2 Miljø 16 HUR og miljøet det betyder fagudtrykkene. 18 Flere med busserne skaber bedre miljø. 20 Sådan tackler HUR partiklerne med filtre Fakta om farlige partikler - og filtre mod dem. 22 Miljøet sikres i hverdagen på busværkstedet. 24 HUR vil sikre grønne lokalbaner. 26 Organiseret pendling kan give bedre miljø. 28 Trafikplan 2003 skal sikre vækst og miljøhensyn. 30 HUR vurderer miljøet som VVM-myndighed. 32 HUR skaber miljø i det lysegrønne kontorhus. Og kantinen giver sunde og glade medarbejdere. 34 HUR hjælper med kommunernes administration af grønne områder. 3

4 4 Del 1 Værdier og personalepolitik

5 Forord - Miljø og værdier er to sider af samme sag for HUR. Velkommen til første udgave af HUR s værdi- og miljøberetning. I år har vi udvidet HURs årlige miljøberetning med en beskrivelse af vores værdier. De to ting hænger sammen, og det er naturligt for os, at vi præsenterer vores arbejde for miljøet sammen med vores overvejelser om værdier både internt og eksternt. Vi vil med denne beretning også give et indblik i, hvordan vort miljøarbejde og vore værdier udmønter sig i praksis og ikke kun i teorien. Det sker med udgangspunkt i konkrete eksempler og cases fra den brede palet af opgaver, vi arbejder med. I Hovedstadens Udviklingsråd er vi meget bevidste om vores rolle i udviklingen af regionen også når det gælder miljøet. Vi lægger stor vægt på, at vores region udvikler sig dynamisk uden at glemme miljøhensynene. HUR har en enestående mulighed for at sikre en bæredygtig udvikling i regionen. Som organisation med mere end 300 ansatte og et ansvar for udviklingen i regionen, er det også kun naturligt, at vi gør en aktiv og fremadrettet indsats for udviklingen af værdier som organisationen, medarbejderne og omverdenen kan pejle efter. Medarbejdere og ledelse har i det forgange år gjort en stor og samlet indsats for finde de værdier, der kendetegner netop HUR. Under overskriften Helhed, Udvikling og Resultater, har vi på tværs af organisationen formuleret essensen i det, vi arbejder med. Med denne beretning ønsker vi at give et indblik i, hvordan vort miljøarbejde og vore værdier udmønter sig i praksis. Mads Lebech Mads Lebech Borgmester, HURs formand Claes Nilas Administrerende direktør Værdi- og miljøberetning Claes Nilas Hovedstadens Udviklingsråd 5

6 Sådan hænger HURs ADMINISTRATIVE STRUKTUR Hovedstadens Udviklingsråd FORMAND Mads Lebech ADMINISTRERENDE DIREKTØR Claes Nilas Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab Wonderful Copenhagen Copenhagen Capacity Øresund Network Hovedstadens Lokalbaner A/S ADMINISTRERENDE DIREKTØR Niels Munch Christensen Direktionssekretariatet Trafikdivisionen TRAFIKDIREKTØR Johannes Sloth Servicedivisionen ADMINISTRATIONSCHEF Anne-Lene Haveløkke Nielsen Plandivisionen PLANDIREKTØR Jes Møller 6

7 organisationen HUR sammen - HURs mange opgaver inden for blandt andet trafik, erhverv og kultur styres politisk. HUR løser opgaver inden for syv hovedområder: Trafikdrift, trafikplanlægning, regionplanlægning, regional erhvervsudvikling, regional kulturudvikling, Øresundssamarbejde og turisme. HUR er med andre ord drivkraft i mange regionale aktiviteter, som HUR sætter i gang sammen med regionale, nationale og internationale partnere for at udvikle regionen. De initiativer skal have baggrund i politiske ønsker, og derfor ledes HUR af et råd, der har 11 regionale politikere som medlemmer. Medlemmerne udpeges af de amtskommunale enheder. De fem borgmestre for de amtskommunale enheder er fødte medlemmer af rådet. Rådet har det øverste politiske ansvar i alle vigtige, politiske spørgsmål. Under Rådet er der tre udvalg: Trafikudvalget, som tager stilling til overordnede driftsspørgsmål om bus- og lokalbanedrift. Øresundsudvalget, som forbereder møderne i Øresundskomiteen og drøfter generelle forhold i Øresundssamarbejdet. Teaterudvalget, der varetager forvaltningen af HURs opgaver i forbindelse med Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab. I HUR-administrationen arbejder ca. 320 mennesker, og den øverste, daglige leder er administrerende direktør Claes Nilas. Administrationen er inddelt i tre divisioner: Trafikdivisionen, Plandivisionen og Servicedivisionen samt Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab og Hovedstadens Lokalbaner. Dertil kommer de associerede selskaber Wonderful Copenhagen, Copenhagen Capacity, og Øresund Network. Værdi- og miljøberetning Hovedstadens Udviklingsråd 7

8 HURs værdier er helhed, udvikling og resultater - Sådan blev værdierne til i en proces med alle medarbejdere. Samtlige medarbejdere var inddraget i den proces, som skabte HURs værdier - og dermed de holdninger og den adfærd, der er gældende for arbejdet i HUR. Arbejdet indledtes med en fælles medarbejderdag, hvor værdier var det overordnede emne. Her gennemførtes gruppearbejde for at få prioriteret de tre vigtigste værdiudsagn, men endte med en bruttoliste på en snes værdier. Det er for mange, når man skal bruge enkle, slagkraftige værdier, som skal være rettesnor fremover. Derfor fik ledergruppen på et todags seminar på Bornholm til opgave at arbejde videre med de medarbejdervalgte værdier for at komprimere et værdisæt, som kunne anbefales den øverste ledelse. Værdierne markerer et skift i ledelsespolitikken fra en regelledelse til en værdiledelse. Derfor var det vigtigt, at HUR skabte værdierne i enighed mellem medarbejdere og ledelse, som sammen har formuleret værdisættet bygget op om tre overordnede værdier, som er helhed, udvikling og resultater. 8

9 Det mener HUR med helhed, udvikling og resultater - Værdisættet beskriver HURs kvaliteter og grundlag. I pjecen HUR værdier giver HUR udtryk for det grundlag, som vi er fælles om at tro på og gå ind for. Det er her vores holdninger og idealer er sammenfattet: HELHED betyder, at vi lægger os på sinde at skabe helhed på tværs - både i samarbejdet i dagligdagen, men også i vores bestræbelser for at se og skabe sammenhæng mellem vores syv forretningsområder samt i det regionale arbejde. UDVIKLING skal forstås som nytænkning i relation til vores omverden. Vi retter os mod fremtiden og vores forretningsområder. Udvikling gælder også vores egne kompetencer, så vi til enhver tid kan agere i en foranderlig verden. RESULTATER bliver synlige, når vi blandt andet arbejder målrettet og effektivt mod opfyldelse af HURs mission og vision. Der er meget godt at sige om HUR både som organisation og arbejdsplads og vi mener, at helhed, udvikling og resultater giver et fint billede af HURs kvaliteter i samarbejdet med omverdenen, og i de daglige relationer kolleger imellem. På HURs hjemmeside kan du få mere information om HURs mission, vision og værdier, og på de følgende sider giver vi et par eksempler på, hvordan vi oplever værdierne i hverdagen. Værdi- og miljøberetning Hovedstadens Udviklingsråd 9

10 Sådan oplever medarbejderne Der blev sået frø til et fremtidigt, frugtbart samarbejde. Buschaufføren Aksel Andersen blev it-mand Susanne Haubirk: Fælles værdier giver tryghed HURs værdier, udvikling og resultater er gode nøgleord at sætte på tidligere buschauffør Aksel Andersen. Man behøver ikke at lave det samme alle årene i HUR, hvis man har mod på at udvikle sig til noget andet og skabe nye resultater. Vi fanger Aksel Andersen på vej over til Stellinghus, hvor han skal undervise Trafiktjeneste Øst i brugen af ACCESS databaser. Undervisningsjobbet er et led i hans spændende udviklingshistorie: Aksel Andersen begyndte som buschauffør i HT i I 1987 avancerede han til trafikleder. I 1990 blev den nuværende Trafiktjeneste etableret og Aksel var med fra begyndelsen. Mens arbejdet som trafikkontrollør blev passet, fik Aksel hjælp til uddannelser og kurser. Merkonom i informatik står der i dag i personalesystemet under hoveduddannelse. It-administrator er Aksels nye mål for uddannelse. For Aksel er det muligheden for fortsat at lære nyt og bruge det i hverdagen, som gør HUR til en god arbejdsplads. For Susanne Haubirk, Informations- og Udviklingsafdelingen (IUA), er det fælles værdigrundlag om helhed, udvikling og resultater ikke nogen ligegyldig proklamation. Værdierne fungerer som en rettesnor i det daglige, og det giver stor tryghed at vide, at hele organisationen arbejder ud fra et fælles værdigrundlag. I en dynamisk hverdag gør det samarbejdet nemmere, når alle, høj som lav, arbejder med de samme værdier, mener Susanne Haubirk. Den lille pjece HUR værdier tager udgangspunkt i de forskellige værdidiskussioner, som medarbejderne i HUR har deltaget i. Pjecen fik praktisk betydning, da Susanne Haubirks egen afdeling afholdt teambuilding. Inden da havde IUA inviteret til møde med HURs udviklingsgruppe, hvor værdierne også kom til diskussion. På mødet fortalte vi hinanden om vores arbejdsopgaver og projekter. Der var flere sammenfald, og det viste sig, at vi faktisk havde mulighed for at bruge hinandens kompetencer. Der blev sået frø til et fremtidigt, frugtbart samarbejde, fortæller Susanne Haubirk. IUA ville også gerne definere egne værdier. På baggrund af HUR-værdierne blev der udarbejdet to nye værdisæt - eller leveregler, kan man kalde dem. Jeg synes, at vi på mange områder lever op til de nye værdier. Vi tænker i helheder, vi udvikler, både i faglig og personlig henseende, og vi skaber mange - mere eller mindre - synlige resultater. fortæller Susanne Haubirk. 10

11 HURs værdisæt - HURs værdisæt er synligt i dagligdagen Lars Ramme ser masser af helhed i hverdagen Birger Nielsen Schmidt (th.) og John Sørensen sætter fokus på lederudvikling I HURs udviklingsfunktion arbejder Lars Ramme sammen med engagerede kolleger for hvem helhed ikke blot er et af de flotte ord, der pryder HURs reception. HURs værdier er netop vores værdier, fordi de karakteriserer vores virke og hverdag så godt, siger Lars Ramme. Han forklarer, at med base i udviklingsfunktionen i direktionssekretariatet skaber de primære arbejdsområder, turisme og erhverv, masser af helhed i dagligdagen. Det gælder eksternt i forhold til de mange samarbejdspartnere - samt internt i forhold til resten af huset. For Lars Ramme er samarbejde en forudsætning for den helhed, som også fremmer udvikling og giver resultater. Eksempelvis kræver det samarbejde og helhedstænkning, når fysisk planlægning og kollektiv trafik skal gå op i en højere enhed i en sund erhvervsudvikling. Det gav ligeledes en helhed, da det lykkedes at samle hele Hovedstadsregionens turistindsats i én organisation, nemlig Wonderful Copenhagen. Birger Nielsen Schmidt, HURs afdeling for Kontrakter og Kvalitetsudvikling, er meget interesseret i den del af HURs værdigrundlag, som gælder udvikling og især lederudvikling. Han oplevede HURs personalepolitik sådan: Som et led i min karriereplan blev det ved den årlige medarbejderudviklingssamtale i 2001 fastlagt, at jeg skulle søge optagelse på Masteruddannelsen i Public Administration (MPA) på Copenhagen Business School. HUR betaler for uddannelsen og giver så vidt muligt fri til at følge kurser m.m. På MPA-uddannelsen lægges der vægt på at udvikle forandringsagenter, der kan operere strategisk i samspil med ledere, rådgivere og samarbejdspartnere i den offentlige sektor. Jeg startede på MPA i januar 2002 og her, hvor det første af de to år er ved at være slut, lever uddannelsen fuldt ud op til mine forventninger, fortæller Birger Nielsen Schmidt. Det er vigtigt for mig, at jeg som leder løbende får lov at udvikle mig. Jeg kan ikke forestille mig et bedre sted at udvikle mine evner end hos HUR. Jeg sætter meget pris på, at HUR giver plads til udvikling også inden for rammerne af et spændende arbejds- og familieliv, siger Birger Nielsen Schmidt. Også kontraktchef John Sørensen, kender HURs lederudvikling: Jeg har deltaget i et lederudviklingskursus over ni måneder med den samme deltagerkreds. Der var 25 ledere fra den private og offentlige sektor. Målet for udviklingsforløbet var at give perspektiv og indsigt i nye verdener forretningsmæssigt såvel som politisk, økonomisk, samfundsmæssigt og kulturelt. Et udviklingsforløb over så lang en periode skaber samtidig et ledelsesnetværk, som man kan trække på i en fortsat udvikling som leder, beretter John Sørensen. John Sørensen har fået meget positiv respons på sin fortsatte lederudvikling fra sine medarbejdere. Der blev sat en udvikling i gang på kurset. Nu er det op til mig at bruge impulserne, værktøjerne og netværket til at udvikle mine nærmeste og mig selv, så vi sammen skaber endnu bedre resultater for virksomheden HUR, siger John Sørensen. Værdi- og miljøberetning Hovedstadens Udviklingsråd 11

12 12 Buschaufførernes

13 dygtighed og service skaber udvikling og resultater - Tilfredsheden er steget i 2002 blandt kunder, som HUR har spurgt. Buskunderne er blandt de bedste anmeldere af HURs indsats, og tilfredsheden er stigende. Kunderne er de første til at opleve, om HUR kan leve op til værdierne om helhed, udvikling og resultater. For at skabe tilfredse kunder har HUR som led i vores værdifokus indført certificering af buschaufførerne og forbedret busserne. Indsatsen virker: Hos de ca kunder, som HUR årligt spørger, er tilfredsheden i 2002 steget betydeligt. Certificeringen af chaufførerne er indført for at sikre en høj kvalitet og service i de kollektive rejser, som HUR skaber for cirka 1,8 millioner borgere i Hovedstadsregionen. De godt 250 millioner årlige påstigninger i busserne skal alle være en god oplevelse for brugerne. Chaufføren er servicemedarbejder HUR ser chaufføren som en servicemedarbejder over for buskunderne, og der bliver derfor stillet høje krav til service og køretekniske færdigheder. Kravene til service skal medvirke til at guide kunderne betryggende frem og sikre, at de kan få svar på spørgsmål om trafiknettet i Hovedstadsregionen. HUR har opbygget et certificeringssystem eller kvalitetsstempel om man vil der skal sikre, at den enkelte chauffør har viden og evne til at give borgene den service. I 2002 er mere end 1000 chauffører blevet certificeret, og HUR forventer, at der i løbet af 2003 vil være mere end 2000 HUR-certificerede chauffører. Når alle buskontrakter er genforhandlet med HUR, vil samtlige chauffører køre med HURs kvalitetsstempel. Chaufførens arbejdsmiljø er del af servicetilbuddet Kunderne vil mærke ringere service, hvis ikke chaufførernes arbejdsmiljø er i orden. HUR lægger derfor ikke alene vægt på, at chaufførernes service svarer til kundernes krav, men også på, at chaufførerne har det bedst mulige arbejdsmiljø. HUR stiller blandt andet som betingelse, at busselskaberne har sikret, at miljølovgivningen på væsentlige områder opfyldes: Det gælder områder som det psykiske arbejdsmiljø, støj, vibrationer, indeklima, løft, arbejdsstillinger og bestemmelser for at undgå ulykker. Busserne forbedres HUR betragter det også som en del af vores service at give plads til, at mange forskellige befolkningsgrupper får gavn af den offentlige transport. Til det formål har HUR forbedret busserne og har desuden skabt specialbusser. Det skaber en helhed at give plads til alle ud over de daglige pendlere, som er den største brugergruppe. HUR tilbyder eksempelvis handicappede en mulighed for transport med kørestol i specielt designede busser. Alle HURs buslinjer kører desuden med lavtgulvs-busser, hvor kørestole, barnevogne, og gangbesværede let kan komme ind i bussen. Som noget nyt har HUR valgt at at reservere siddepladser i midten af bussen til de ældre og forældre med børn. Værdi- og miljøberetning Hovedstadens Udviklingsråd 13

14 HUR går ind for fleksibel personalepolitik Kvalitet i arbejdet er ikke nødvendigvis et spørgsmål om, hvornår arbejdet bliver udført. I HUR har langt de fleste medarbejdere derfor mulighed for fleksibel arbejdstilrettelæggelse, når det kan lade sig gøre under hensyn til samarbejdet. Den enkelte er selv ansvarlig for, at arbejdsmængden i gennemsnit svarer til en 37 timers arbejdsuge. Det betyder, at private behov i familielivet kan fungere sammen med de krav, som HUR stiller. Politikken afspejler gensidig tillid og frihed under ansvar for medarbejderne, som ofte nævner det som noget karakteristisk for de gode arbejdsforhold i HUR. Medarbejderne er forskellige Som alle andre mennesker er HURs medarbejdere forskellige, og det skal de som led i en fleksibel personalepolitik også have lov til at være. Forskellighed er noget, som HUR sætter meget pris på, og vi prøver at blande kortene til alles fordel: Unge og nyuddannede arbejder eksempelvis side om side med de mere modne og erfarne, og udveksling af viden og knowhow prioriterer vi højt. HUR har tilmed mange forretningsområder, så medarbejderne har rig mulighed for variation og udfordring i hverdagen. Fleksibiliteten gælder nemlig også husets mange job, hvor HUR lægger vægt på, at medarbejderne kan prøve sig selv af inden for huset. Derfor bliver alle ledige HUR-stillinger slået op internt og med en sikkerhed for at komme til samtale, hvis man søger. Medarbejderne får på den måde mulighed for at arbejde i kortere eller længere tid i en anden afdeling. Derved tilgodeser HUR medarbejdernes ønske om personlig udfordring og karriereafklaring. Denne jobturisme skal også styrke en tværorganisatorisk fokus på helheden. For at ordningen kan fungere i praksis, kræver det fleksibilitet og en ekstra indsats af den enkelte afdeling. Den fleksibilitet og ekstra indsats har der været god brug for. Organisationen har netop gennemlevet en sparerunde, hvor vi måtte sige farvel til 20 gode kolleger. I den vanskelige situation prioriterer ledelsen åbenhed og samarbejde med personalet via de faglige organisationer. I fællesskab blev processen for afskedigelserne aftalt; Ligesom der var enighed om at finde midler til målrettet, individuel vejledning og uddannelse. Tilbud om karriererådgivning fra eksterne konsulenter og tilskud til kurser blev skabt for at opgradere kompetencer. I den proces har HUR fokuseret på at leve op til sit ansvar som fleksibel arbejdsgiver. 14

15 HUR satser på efteruddannelse og kompetenceudvikling En værdi som udvikling må ikke blot parkeres som et ord på et stykke papir. Det er i hverdagen, at den kvalitet skal udmøntes med uddannelse, kompetenceudvikling og hensyn til det hele menneske, som ud over arbejdet også har familieliv og fritid. Derfor arbejder personaleafdelingens udviklingsfunktion med både individuel uddannelse og udvikling af medarbejderne samt udvikling af team, som skal løfte det tværorganisatoriske samarbejde. I den proces bruger HUR den personlige samtale og de autoriserede testværktøjer, PAPI og MBTI, som skaber grundlag for et målrettet, frugtbart samarbejde og dermed bedre resultater. Det er gennemprøvede metoder, men uden det personlige, menneskelige engagement ingen succes. Vi forventer ikke, at HURs ansatte er arbejdsmaskiner, og lægger derfor vægt på, at det hele menneske også har mulighed for et godt familieliv og en god fritid. Derfor samarbejder HUR med en uafhængig personalerådgivning, hvor alle medarbejdere kan henvende sig for råd og vejledning. Det kan her også dreje sig om bistand til at få løst personlige problemer med familien, økonomien, sygdom eller andet. For HUR er værdigrundlaget helhed en forudsætning for udvikling. Filosofien er, at man ikke kan adskille det private liv fra hverdagen i HUR livsbetingelserne hænger sammen. Social aktivitet og idræt skaber trivsel Vi er gode til at feste i HUR. Det vil mange af HURs medarbejdere gerne skrive under på, og for HUR er de sociale aktiviteter en kvalitet, som skaber trivsel, arbejdsglæde og dermed gode resultater. Derfor er de sociale aktiviteter såvel som et omfattende idrætsliv noget, HUR både støtter og opfordrer til. Aktiviteterne er talrige. Den årlige skovtur har bragt medarbejdere på Bakken, i Zoo og i år på Havnerundfart i København. Fredagsbaren er også værd at nævne. Den er kommet i stand takket være nogle engagerede, festlige og handlekraftige medarbejdere. Tre-fire gange om året opfordrer disse energiske mennesker til samling i kantinen fredag efter arbejdstid. Sidste møde var med temaet Hawaii som bærende idé. Dertil laver personaleafdelingen gå-hjem-møder kaldet Café Kollega. Her har emnerne mest faglig karakter: En afdeling præsenterer sig selv og sine arbejdsområder, en person giver et indlæg til inspiration og debat, en foredragsholder har et budskab osv., osv. Motion og idræt har også en social kvalitet i HUR. Mange af HURs medarbejdere er flittige motionsdyrkere, og det ses tydeligt i cykelparkeringen. Der køres cykel mellem hjem og arbejde ofte mange kilometer. I kælderen på Toftegårds Plads er badefaciliteter, som de flittige cyklister kan bruge. Samme sted findes motionsrummet med mulighed for styrketræning afsluttet af en tur i solen. Også løberne er kendetegnende for HUR. De repræsenterer HUR på den årlige løbedag i Fælledparken, i Kvindeløbet, Broløb, Metroløb samt i maratonløb, når lejligheden byder sig. Værdi- og miljøberetning Hovedstadens Udviklingsråd 15

16 16 Del 2 Miljø

17 HUR og miljøet Miljøindikatorer. det betyder fagudtrykkene og hvad betyder det? HUR satser på at forbedre miljøet, hvor det er muligt. Det vil sige lige fra partikelfiltre på vore busser til at skabe et miljørigtigt kontormiljø på hovedkontoret på Toftegårds Plads. Det gør vi rede for over de kommende sider, men inden da vil vi forklare en række fagudtryk: CO2-udledning pr. indbygger CO2 - kuldioxid - udskilles bl.a. ved forbrænding af kulstofforbindelser, for eksempel benzin. Udledning af NOX. NOX kvælstofilter dannes ved al forbrænding. Andel af befolkningen udsat for et støjniveau over 65 db(a). Støj kan for eksempel være trafikstøj. Trafikstøj er dog normalt ikke så høj, at den giver høreskader. CO2 er en drivhusgas som bidrager til at planeten Jorden bliver varmere! NO2 er en giftig gas der øger risikoen for åndedrætssygdomme! trafikstøj og anden støj er uønsket lyd, der kan give stress, forringet trivsel og livskvalitet! Befolkningens adgang til grønne områder. Den regionale hovedstruktur udgøres af grønne kiler og åbent landskab mellem byfingrene. grønne oplevelser kan bl.a. forebygge øgede udgifter til sygdomsbehandling! Vandforbrug i husholdninger pr. indbygger. I Danmark bruger vi hvert år ca. 50 m 3 vand til husholdningsformål pr. indbygger. jo mere vand vi bruger, jo mindre er der tilbage i vandløb og søer og til os. Og uden vand intet liv. Energiforbrug pr. indbygger. Energiforbruget er en væsentlig årsag til flere af vore miljøproblemer. fossile brændsler (olie, kul, naturgas) giver miljøproblemer vedvarende energi (fx vind, halm, træ, biogas) giver et bedre miljø! Husholdningsaffald pr. indbygger. Hvert år skaber vi over 500 kilo husholdningsaffald pr. indbygger. Stigende økonomisk aktivitet giver mere affald. mere affald giver større miljøproblemer. Andel transport til og fra arbejde fordelt på bil, kollektiv trafik, cykel og gang. Vi transporterer os mere og mere og mest i bil. Men der er alternativer til den daglige transport til og fra arbejde. Nu har vi fået såvel Metro som A-busser!... trafik binder regionen sammen men giver også trængsel og miljøproblemer. - Miljøsatsningen i HUR er omfattende og præget af fagudtryk. Det løser vi op for her. Værdi- og miljøberetning Hovedstadens Udviklingsråd 17

18 Flere med busserne skaber HURs mål er at få så mange med busserne som muligt og samtidig gøre busserne mere miljøvenlige. Den samlede partikelmængde har HUR reduceret med 77% siden Det vigtigste miljømål for HURs busdrift er at få så mange som muligt ind i busserne. Det er ganske enkelt miljøvenligt. Vi bruger mindre brændstof og forurener mindre, hvis vi kører mange sammen i bus frem for at sidde i hver sin privatbil. Busserne bliver miljøvenlige HURs miljøpolitik handler dog i lige så høj grad om at gøre busserne mere miljøvenlige. Det sker på flere måder: HUR ønsker partikelfiltre på alle bybusser for at halvere mængden af kvælstofilter (NO X)), uden at øge CO 2-udslippet. Alle HURs busser køres af private busentreprenører, der har vundet kørslen gennem EU-udbud. Når kontrakterne med busentreprenørerne skrives, kan HUR påvirke miljøet positivt. Dette gør vi på tre måder: 1) HUR stiller langt strengere krav til busserne end både europæisk og dansk lovgivning kræver. Især på bybuslinierne i København er vores krav skrappe, men også i omegnskommunerne stilles der krav om partikelfiltre på busserne. 2) HUR betaler ekstra for at få en bedre miljøstandard. For eksempel koster det HUR cirka 12 millioner ekstra om året at have 269 gasbusser kørende i hovedstadsområdet. 3) HUR stiller krav om et årligt miljøsyn, hvor bussernes forureningsniveau måles. Miljøsynet sikrer, at miljøkravene også overholdes under driften. Det er ikke nok, at busserne er miljøvenlige ved kontraktstart. Bedre miljø med nye busser I bestræbelserne på at få mere miljøvenlige busser er der i 2002 skiftet 69 ældre busser ud med nye, ultramiljøvenlige busser, og yderligere 9 busser har fået partikelfiltre. Dette har ført os et skridt nærmere vores miljømål, idet partikelmængden er blevet reduceret med 5,4 tons alene i Den samlede partikelmængde er dermed reduceret med 77% siden 1996, hvor miljøpolitikken blev vedtaget. Også de øvrige forureningstyper er blevet reduceret i løbet af Ser man på kvælstofilter (NO X), som er det stof fra dieseldrift, man - ud over partiklerne regner som farligst, har forbedringerne i 2002 sparet os for 101 tons NO X årligt. Den samlede mængde NO X er hermed reduceret med 49% siden Miljøsyn hvert år Som led i miljøindsatsen har HUR indført miljøsyn af busserne. Fremover skal alle busser testes årligt, så vi sikrer, at eksempelvis partikelfiltre virker efter hensigten. Behovet for miljøsynene er stort. Det er nemlig ikke nok at sige, at man har partikelfiltre, hvis de ikke virker ordentligt. Ved busselskabet Arrivas første miljøsyn af deres busser fra 10. udbud fandt man ved miljøsynet 11 defekte partikelfiltre. De blev skiftet efter miljøsynet. 18

19 bedre miljø Partikler i ton/år Mål: Partikelfilter/gas på alle busser Landevejsbusser Storkøbenhavn og købsteder København Kvælstofilter (NO X ) i ton/år Mål: Halvering af 1996-niveau Landevejsbusser Storkøbenhavn og købsteder København Forsøg med miljøsyn. En sonde er monteret i udstødningen, og gasmængden måles i den blanke boks. Bussen skal accelerere for fuld kraft under målingen derfor det mobile udstyr. Værdi- og miljøberetning Hovedstadens Udviklingsråd 19

20 Sådan tackler HUR partiklerne - Halvdelen af busserne i HUR har nu fået partikelfiltre resten skal med hurtigst muligt. Og gerne hurtigere end EU kræver det. Takket være HURs målrettede indsats for at minimere forureningen fra busserne er mere end halvdelen af busserne nu enten gasbusser eller dieselbusser, som er udstyret med partikelfiltre. I dag har 415 busser partikelfiltre i Hovedstadsområdet, og udviklingen skal ikke stoppe her. Det er HURs politik, at der skal partikelfiltre på resten af busserne så hurtigt som muligt, og helst meget hurtigere, end lovgivningen og EU sikrer, at de kommer på. Der er ingen tvivl om, at partikelfiltrene kan være med til at løse det store og alvorlige problem for sundheden i København, som skyldes partikelforurening. HURs busser udgør cirka 6% af det samlede antal tunge dieselkøretøjer i Hovedstadsområdet. EU regulerer mængden af forskellige stoffer i køretøjers udstødning, herunder partikelmængden. Cirka hvert tredje år kommer en stramning, der gælder for alle nye køretøjer. Men først i 2006 vil EU s grænseværdier medføre, at der skal partikelfilter på nye køretøjer. Det er HURs opfattelse, at det er for langsomt. HUR har derfor siden sommeren 2000 forlangt, at der kom partikelfiltre på dieselbusser i København, hver gang vi har skrevet ny kontrakt for en buslinie. Også før år 2000 fik vi busser med partikelfiltre på gaderne. Dengang var det blot ikke et krav, men noget vi betalte ekstra for. Det er i dag HURs busentreprenører, der betaler og monterer filtrene, men dette er indregnet i de priser for kørslen, som HUR betaler til entreprenørerne. Eksempelvis blev HURs 12. udbud af buskørsel afgjort i december 2002, og alle busser under de nye kontrakter er udstyret med partikelfiltre. Det resulterer i, at vi til næste sommer, hvor kontrakterne starter, får yderligere knap 200 busser med partikelfiltre på gaden til gavn for alle, som trækker vejret i Hovedstadsområdet. 20

21 med filtre Fakta om farlige partikler - og filtre mod dem Partikler fra dieselkøretøjers udstødning kaldes ultra-fine partikler. Fordi partiklerne er så små, kan de trænge ud i lungevævet, hvor ilten fra luften møder blodet. Dieselpartikler er sundhedsskadelige. Ofte sidder der kræftfremkaldende stoffer, som partiklerne fører ud i lungevævet. I en ny rapport anslår Institut for Miljøvurdering, at der i Danmark kan undgås måske op til 1200 for tidlige dødsfald om året, hvis der monteres partikelfiltre på alle tunge dieselkøretøjer, dvs. busser og lastbiler. Fordeling af busser i 2002 Partikelfiltre kan også skabe andre sundhedsfordele: For eksempel færre indlæggelser med luftvejssygdomme og kredsløbssygdomme, færre sygedage og færre astmaanfald. 269 gasbusser 415 busser med partikelfiltre 100% 75% 50% 25% Udviklingen siden dieselbusser uden filtre Dieselbusser uden filtre Busser med partikelfiltre Gasbusser I bedste fald kan samfundet spare adskillige milliarder om året ved at montere partikelfiltre på alle tunge dieselkøretøjer, selvom hvert partikelfilter koster omkring kr. Et partikelfilter fanger omkring 90% af partiklerne fra udstødningen. Enkelt beskrevet virker et partikelfilter nærmest som et kaffefilter udstødningsrøgen sendes gennem filteret, hvor små partikler fanges som sod. Man kan ikke umiddelbart se partikelfiltret på en bus; Det sidder som en erstatning for den almindelige lydpotte. Ser man på bussernes udstødningsrør, er de rene indeni, hvis der er partikelfilter på. Uden filtret vil udstødningsrøret være sort indeni, hvis det da ikke er en gasbus. Værdi- og miljøberetning Hovedstadens Udviklingsråd 21

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Årsberetning 2009 Trafikselskabet Movia

Årsberetning 2009 Trafikselskabet Movia Årsberetning 2009 Trafikselskabet movia Bestyrelsen for Trafikselskabet Movia har ni medlemmer. To medlemmer kommer fra regionerne ét fra Region Hovedstaden og ét fra Region Sjælland. Den kommune, der

Læs mere

Emne. Niels Møller, Inger-Marie Wiegman og Jens Voxtrup Petersen. Drivsel drift og trivsel i callcentre

Emne. Niels Møller, Inger-Marie Wiegman og Jens Voxtrup Petersen. Drivsel drift og trivsel i callcentre Emne Niels Møller, Inger-Marie Wiegman og Jens Voxtrup Petersen Drivsel drift og trivsel i callcentre Drivsel drift og trivsel i callcentre Emne Indhold Drivsel drift og trivsel i callcentre DEL 1 Projektets

Læs mere

Bæredygtig vækst hvordan?

Bæredygtig vækst hvordan? Bæredygtig vækst hvordan? > Idékatalog fra borgerhøring Odense den 19. januar 2002 teknologirådet, januar 2002 Bæredygtig vækst hvordan? - baggrunden for borgerhøringerne i Herning, Odense og Glostrup

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus - med cykel, F ra dør til dør tog og bus Indhold 4 Cykelparkering 6 Cyklen og bussen 7 Cyklen med på rejsen 8 Cykel nummer 2 10 Sikkerhed og Tryghed 11 Når det går galt 12 Fra rat til cykelstyr og togkort

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2008

Bæredygtighedsrapport 2008 Bæredygtighedsrapport 2008 POST DANMARK KONCERNEN Indhold 04 06 07 10 14 20 26 32 36 POST DANMARK KORT FORTALT FORORD POST DANMARK I SAMFUNDET BÆREDYGTIG LEDELSE KLIMA og miljø KUNDER MEDARBEJDERE DET

Læs mere

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation Opbakning Planlægning Opbygning Drift Energiledelse Ideer til kommunikation Energiledelse indhold Forord...........................s. 3 Kommunikation - et værktøj..........s. 4 Sproglige og grafiske billeder.........s.

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 CSR rapport INDHOLD & FORORD INDHOLD FRA VORES CEO Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 2 5 6 8 11 18 20 27 30 Q8 Danmark A/S er et energi- og olieselskab

Læs mere

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan Borgernes Idékatalog Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan teknologirådet, maj 2002 Indhold Forord 4 Hvordan blev kataloget til? 5 Resumé 7 Viden og oplysning konsekvenser og ansvar

Læs mere

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

Energi og klima på sygehusene

Energi og klima på sygehusene Energi og klima på sygehusene 16 Tid til luftforandring Indeklima begynder og ender med klima. Region Hovedstadens nye strategi for bæredygtig udvikling skal løfte regionen mod grønnere perspektiver. 12

Læs mere

Nye mål - nye muligheder

Nye mål - nye muligheder Nye mål - nye muligheder Debat om offentligt-privat samarbejde Professor: Udlicitering med politiske mål Borgmester: Alt kan udliciteres Fagforbund: Længere kontrakter ISS: Partnerskaber og fælles selskaber

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE

LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE TEMA Hjælp til selvhjælp Historiestafetten: LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Ledernes trivsel og arbejdsglæde

Ledernes trivsel og arbejdsglæde HISTORIESTAFETTEN Ledernes trivsel og arbejdsglæde 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø i en travl hverdag 1 LEDERNES

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Sundhedspolitik 2008. Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse www.furesoe.dk

Sundhedspolitik 2008. Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse www.furesoe.dk Social & Sundhed Sundhedspolitik 2008 Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse www.furesoe.dk Oplag: 7.000 Udgivet: August 2008 Redaktion: Sundhed & Forebyggelse Billeder: Colourbox m.fl. Tryk: Bendt Wikke

Læs mere

Meninger om Københavns Erhvervsstrategi - et arbejdspapir

Meninger om Københavns Erhvervsstrategi - et arbejdspapir Competencehouse ADRESSE TELEFON FAX MAIL WEB DATO MOVING HUMAN CAPITAL Forbindelsesvej 12 DK-2100 København Ø +45 38 38 00 00 +45 38 38 00 11 mbu@competencehouse.dk www.competencehouse.dk 27. januar 2005

Læs mere

Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20. 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang

Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20. 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20 Til samtlige medarbejdere Kommunaldirektørens hjørne 3 Et job med mening

Læs mere

GNIST. Mindre snak i skyllerummet. Ledighed bruges konstruktivt. Genbrug til hverdag og til kunst. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Mindre snak i skyllerummet. Ledighed bruges konstruktivt. Genbrug til hverdag og til kunst. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 2 maj 2011 Mindre snak i skyllerummet Ledighed bruges konstruktivt Genbrug til hverdag og til kunst medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Sundhedscenter

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog. Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland

Borgernes KlimaKatalog. Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Borgernes KlimaKatalog Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland: Borgertopmøde om klima

Læs mere