Værdi- og miljøberetning 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdi- og miljøberetning 2002"

Transkript

1 Værdi- og miljøberetning 2002

2 Hovedstadens Udviklingsråd Gammel Køge Landevej Valby Telefon: Fax: HUR Servicedivisionen: HUR Trafikdivisionen: HUR Plandivisionen:

3 Indhold Del 1 Værdier og personalepolitik 5 Forord. 6 Sådan hænger organisationen HUR sammen. 8 HURs værdier er helhed, udvikling og resultater. Det mener HUR med helhed, udvikling og resultater. 10 Sådan oplever medarbejderne HURs værdisæt 4 eksempler. 12 Buschaufførernes dygtighed og service skaber udvikling og resultater. 14 HUR går ind for fleksibel personalepolitik. HUR satser på efteruddannelse og kompetenceudvikling. Social aktivitet og idræt skaber trivsel. Del 2 Miljø 16 HUR og miljøet det betyder fagudtrykkene. 18 Flere med busserne skaber bedre miljø. 20 Sådan tackler HUR partiklerne med filtre Fakta om farlige partikler - og filtre mod dem. 22 Miljøet sikres i hverdagen på busværkstedet. 24 HUR vil sikre grønne lokalbaner. 26 Organiseret pendling kan give bedre miljø. 28 Trafikplan 2003 skal sikre vækst og miljøhensyn. 30 HUR vurderer miljøet som VVM-myndighed. 32 HUR skaber miljø i det lysegrønne kontorhus. Og kantinen giver sunde og glade medarbejdere. 34 HUR hjælper med kommunernes administration af grønne områder. 3

4 4 Del 1 Værdier og personalepolitik

5 Forord - Miljø og værdier er to sider af samme sag for HUR. Velkommen til første udgave af HUR s værdi- og miljøberetning. I år har vi udvidet HURs årlige miljøberetning med en beskrivelse af vores værdier. De to ting hænger sammen, og det er naturligt for os, at vi præsenterer vores arbejde for miljøet sammen med vores overvejelser om værdier både internt og eksternt. Vi vil med denne beretning også give et indblik i, hvordan vort miljøarbejde og vore værdier udmønter sig i praksis og ikke kun i teorien. Det sker med udgangspunkt i konkrete eksempler og cases fra den brede palet af opgaver, vi arbejder med. I Hovedstadens Udviklingsråd er vi meget bevidste om vores rolle i udviklingen af regionen også når det gælder miljøet. Vi lægger stor vægt på, at vores region udvikler sig dynamisk uden at glemme miljøhensynene. HUR har en enestående mulighed for at sikre en bæredygtig udvikling i regionen. Som organisation med mere end 300 ansatte og et ansvar for udviklingen i regionen, er det også kun naturligt, at vi gør en aktiv og fremadrettet indsats for udviklingen af værdier som organisationen, medarbejderne og omverdenen kan pejle efter. Medarbejdere og ledelse har i det forgange år gjort en stor og samlet indsats for finde de værdier, der kendetegner netop HUR. Under overskriften Helhed, Udvikling og Resultater, har vi på tværs af organisationen formuleret essensen i det, vi arbejder med. Med denne beretning ønsker vi at give et indblik i, hvordan vort miljøarbejde og vore værdier udmønter sig i praksis. Mads Lebech Mads Lebech Borgmester, HURs formand Claes Nilas Administrerende direktør Værdi- og miljøberetning Claes Nilas Hovedstadens Udviklingsråd 5

6 Sådan hænger HURs ADMINISTRATIVE STRUKTUR Hovedstadens Udviklingsråd FORMAND Mads Lebech ADMINISTRERENDE DIREKTØR Claes Nilas Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab Wonderful Copenhagen Copenhagen Capacity Øresund Network Hovedstadens Lokalbaner A/S ADMINISTRERENDE DIREKTØR Niels Munch Christensen Direktionssekretariatet Trafikdivisionen TRAFIKDIREKTØR Johannes Sloth Servicedivisionen ADMINISTRATIONSCHEF Anne-Lene Haveløkke Nielsen Plandivisionen PLANDIREKTØR Jes Møller 6

7 organisationen HUR sammen - HURs mange opgaver inden for blandt andet trafik, erhverv og kultur styres politisk. HUR løser opgaver inden for syv hovedområder: Trafikdrift, trafikplanlægning, regionplanlægning, regional erhvervsudvikling, regional kulturudvikling, Øresundssamarbejde og turisme. HUR er med andre ord drivkraft i mange regionale aktiviteter, som HUR sætter i gang sammen med regionale, nationale og internationale partnere for at udvikle regionen. De initiativer skal have baggrund i politiske ønsker, og derfor ledes HUR af et råd, der har 11 regionale politikere som medlemmer. Medlemmerne udpeges af de amtskommunale enheder. De fem borgmestre for de amtskommunale enheder er fødte medlemmer af rådet. Rådet har det øverste politiske ansvar i alle vigtige, politiske spørgsmål. Under Rådet er der tre udvalg: Trafikudvalget, som tager stilling til overordnede driftsspørgsmål om bus- og lokalbanedrift. Øresundsudvalget, som forbereder møderne i Øresundskomiteen og drøfter generelle forhold i Øresundssamarbejdet. Teaterudvalget, der varetager forvaltningen af HURs opgaver i forbindelse med Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab. I HUR-administrationen arbejder ca. 320 mennesker, og den øverste, daglige leder er administrerende direktør Claes Nilas. Administrationen er inddelt i tre divisioner: Trafikdivisionen, Plandivisionen og Servicedivisionen samt Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab og Hovedstadens Lokalbaner. Dertil kommer de associerede selskaber Wonderful Copenhagen, Copenhagen Capacity, og Øresund Network. Værdi- og miljøberetning Hovedstadens Udviklingsråd 7

8 HURs værdier er helhed, udvikling og resultater - Sådan blev værdierne til i en proces med alle medarbejdere. Samtlige medarbejdere var inddraget i den proces, som skabte HURs værdier - og dermed de holdninger og den adfærd, der er gældende for arbejdet i HUR. Arbejdet indledtes med en fælles medarbejderdag, hvor værdier var det overordnede emne. Her gennemførtes gruppearbejde for at få prioriteret de tre vigtigste værdiudsagn, men endte med en bruttoliste på en snes værdier. Det er for mange, når man skal bruge enkle, slagkraftige værdier, som skal være rettesnor fremover. Derfor fik ledergruppen på et todags seminar på Bornholm til opgave at arbejde videre med de medarbejdervalgte værdier for at komprimere et værdisæt, som kunne anbefales den øverste ledelse. Værdierne markerer et skift i ledelsespolitikken fra en regelledelse til en værdiledelse. Derfor var det vigtigt, at HUR skabte værdierne i enighed mellem medarbejdere og ledelse, som sammen har formuleret værdisættet bygget op om tre overordnede værdier, som er helhed, udvikling og resultater. 8

9 Det mener HUR med helhed, udvikling og resultater - Værdisættet beskriver HURs kvaliteter og grundlag. I pjecen HUR værdier giver HUR udtryk for det grundlag, som vi er fælles om at tro på og gå ind for. Det er her vores holdninger og idealer er sammenfattet: HELHED betyder, at vi lægger os på sinde at skabe helhed på tværs - både i samarbejdet i dagligdagen, men også i vores bestræbelser for at se og skabe sammenhæng mellem vores syv forretningsområder samt i det regionale arbejde. UDVIKLING skal forstås som nytænkning i relation til vores omverden. Vi retter os mod fremtiden og vores forretningsområder. Udvikling gælder også vores egne kompetencer, så vi til enhver tid kan agere i en foranderlig verden. RESULTATER bliver synlige, når vi blandt andet arbejder målrettet og effektivt mod opfyldelse af HURs mission og vision. Der er meget godt at sige om HUR både som organisation og arbejdsplads og vi mener, at helhed, udvikling og resultater giver et fint billede af HURs kvaliteter i samarbejdet med omverdenen, og i de daglige relationer kolleger imellem. På HURs hjemmeside kan du få mere information om HURs mission, vision og værdier, og på de følgende sider giver vi et par eksempler på, hvordan vi oplever værdierne i hverdagen. Værdi- og miljøberetning Hovedstadens Udviklingsråd 9

10 Sådan oplever medarbejderne Der blev sået frø til et fremtidigt, frugtbart samarbejde. Buschaufføren Aksel Andersen blev it-mand Susanne Haubirk: Fælles værdier giver tryghed HURs værdier, udvikling og resultater er gode nøgleord at sætte på tidligere buschauffør Aksel Andersen. Man behøver ikke at lave det samme alle årene i HUR, hvis man har mod på at udvikle sig til noget andet og skabe nye resultater. Vi fanger Aksel Andersen på vej over til Stellinghus, hvor han skal undervise Trafiktjeneste Øst i brugen af ACCESS databaser. Undervisningsjobbet er et led i hans spændende udviklingshistorie: Aksel Andersen begyndte som buschauffør i HT i I 1987 avancerede han til trafikleder. I 1990 blev den nuværende Trafiktjeneste etableret og Aksel var med fra begyndelsen. Mens arbejdet som trafikkontrollør blev passet, fik Aksel hjælp til uddannelser og kurser. Merkonom i informatik står der i dag i personalesystemet under hoveduddannelse. It-administrator er Aksels nye mål for uddannelse. For Aksel er det muligheden for fortsat at lære nyt og bruge det i hverdagen, som gør HUR til en god arbejdsplads. For Susanne Haubirk, Informations- og Udviklingsafdelingen (IUA), er det fælles værdigrundlag om helhed, udvikling og resultater ikke nogen ligegyldig proklamation. Værdierne fungerer som en rettesnor i det daglige, og det giver stor tryghed at vide, at hele organisationen arbejder ud fra et fælles værdigrundlag. I en dynamisk hverdag gør det samarbejdet nemmere, når alle, høj som lav, arbejder med de samme værdier, mener Susanne Haubirk. Den lille pjece HUR værdier tager udgangspunkt i de forskellige værdidiskussioner, som medarbejderne i HUR har deltaget i. Pjecen fik praktisk betydning, da Susanne Haubirks egen afdeling afholdt teambuilding. Inden da havde IUA inviteret til møde med HURs udviklingsgruppe, hvor værdierne også kom til diskussion. På mødet fortalte vi hinanden om vores arbejdsopgaver og projekter. Der var flere sammenfald, og det viste sig, at vi faktisk havde mulighed for at bruge hinandens kompetencer. Der blev sået frø til et fremtidigt, frugtbart samarbejde, fortæller Susanne Haubirk. IUA ville også gerne definere egne værdier. På baggrund af HUR-værdierne blev der udarbejdet to nye værdisæt - eller leveregler, kan man kalde dem. Jeg synes, at vi på mange områder lever op til de nye værdier. Vi tænker i helheder, vi udvikler, både i faglig og personlig henseende, og vi skaber mange - mere eller mindre - synlige resultater. fortæller Susanne Haubirk. 10

11 HURs værdisæt - HURs værdisæt er synligt i dagligdagen Lars Ramme ser masser af helhed i hverdagen Birger Nielsen Schmidt (th.) og John Sørensen sætter fokus på lederudvikling I HURs udviklingsfunktion arbejder Lars Ramme sammen med engagerede kolleger for hvem helhed ikke blot er et af de flotte ord, der pryder HURs reception. HURs værdier er netop vores værdier, fordi de karakteriserer vores virke og hverdag så godt, siger Lars Ramme. Han forklarer, at med base i udviklingsfunktionen i direktionssekretariatet skaber de primære arbejdsområder, turisme og erhverv, masser af helhed i dagligdagen. Det gælder eksternt i forhold til de mange samarbejdspartnere - samt internt i forhold til resten af huset. For Lars Ramme er samarbejde en forudsætning for den helhed, som også fremmer udvikling og giver resultater. Eksempelvis kræver det samarbejde og helhedstænkning, når fysisk planlægning og kollektiv trafik skal gå op i en højere enhed i en sund erhvervsudvikling. Det gav ligeledes en helhed, da det lykkedes at samle hele Hovedstadsregionens turistindsats i én organisation, nemlig Wonderful Copenhagen. Birger Nielsen Schmidt, HURs afdeling for Kontrakter og Kvalitetsudvikling, er meget interesseret i den del af HURs værdigrundlag, som gælder udvikling og især lederudvikling. Han oplevede HURs personalepolitik sådan: Som et led i min karriereplan blev det ved den årlige medarbejderudviklingssamtale i 2001 fastlagt, at jeg skulle søge optagelse på Masteruddannelsen i Public Administration (MPA) på Copenhagen Business School. HUR betaler for uddannelsen og giver så vidt muligt fri til at følge kurser m.m. På MPA-uddannelsen lægges der vægt på at udvikle forandringsagenter, der kan operere strategisk i samspil med ledere, rådgivere og samarbejdspartnere i den offentlige sektor. Jeg startede på MPA i januar 2002 og her, hvor det første af de to år er ved at være slut, lever uddannelsen fuldt ud op til mine forventninger, fortæller Birger Nielsen Schmidt. Det er vigtigt for mig, at jeg som leder løbende får lov at udvikle mig. Jeg kan ikke forestille mig et bedre sted at udvikle mine evner end hos HUR. Jeg sætter meget pris på, at HUR giver plads til udvikling også inden for rammerne af et spændende arbejds- og familieliv, siger Birger Nielsen Schmidt. Også kontraktchef John Sørensen, kender HURs lederudvikling: Jeg har deltaget i et lederudviklingskursus over ni måneder med den samme deltagerkreds. Der var 25 ledere fra den private og offentlige sektor. Målet for udviklingsforløbet var at give perspektiv og indsigt i nye verdener forretningsmæssigt såvel som politisk, økonomisk, samfundsmæssigt og kulturelt. Et udviklingsforløb over så lang en periode skaber samtidig et ledelsesnetværk, som man kan trække på i en fortsat udvikling som leder, beretter John Sørensen. John Sørensen har fået meget positiv respons på sin fortsatte lederudvikling fra sine medarbejdere. Der blev sat en udvikling i gang på kurset. Nu er det op til mig at bruge impulserne, værktøjerne og netværket til at udvikle mine nærmeste og mig selv, så vi sammen skaber endnu bedre resultater for virksomheden HUR, siger John Sørensen. Værdi- og miljøberetning Hovedstadens Udviklingsråd 11

12 12 Buschaufførernes

13 dygtighed og service skaber udvikling og resultater - Tilfredsheden er steget i 2002 blandt kunder, som HUR har spurgt. Buskunderne er blandt de bedste anmeldere af HURs indsats, og tilfredsheden er stigende. Kunderne er de første til at opleve, om HUR kan leve op til værdierne om helhed, udvikling og resultater. For at skabe tilfredse kunder har HUR som led i vores værdifokus indført certificering af buschaufførerne og forbedret busserne. Indsatsen virker: Hos de ca kunder, som HUR årligt spørger, er tilfredsheden i 2002 steget betydeligt. Certificeringen af chaufførerne er indført for at sikre en høj kvalitet og service i de kollektive rejser, som HUR skaber for cirka 1,8 millioner borgere i Hovedstadsregionen. De godt 250 millioner årlige påstigninger i busserne skal alle være en god oplevelse for brugerne. Chaufføren er servicemedarbejder HUR ser chaufføren som en servicemedarbejder over for buskunderne, og der bliver derfor stillet høje krav til service og køretekniske færdigheder. Kravene til service skal medvirke til at guide kunderne betryggende frem og sikre, at de kan få svar på spørgsmål om trafiknettet i Hovedstadsregionen. HUR har opbygget et certificeringssystem eller kvalitetsstempel om man vil der skal sikre, at den enkelte chauffør har viden og evne til at give borgene den service. I 2002 er mere end 1000 chauffører blevet certificeret, og HUR forventer, at der i løbet af 2003 vil være mere end 2000 HUR-certificerede chauffører. Når alle buskontrakter er genforhandlet med HUR, vil samtlige chauffører køre med HURs kvalitetsstempel. Chaufførens arbejdsmiljø er del af servicetilbuddet Kunderne vil mærke ringere service, hvis ikke chaufførernes arbejdsmiljø er i orden. HUR lægger derfor ikke alene vægt på, at chaufførernes service svarer til kundernes krav, men også på, at chaufførerne har det bedst mulige arbejdsmiljø. HUR stiller blandt andet som betingelse, at busselskaberne har sikret, at miljølovgivningen på væsentlige områder opfyldes: Det gælder områder som det psykiske arbejdsmiljø, støj, vibrationer, indeklima, løft, arbejdsstillinger og bestemmelser for at undgå ulykker. Busserne forbedres HUR betragter det også som en del af vores service at give plads til, at mange forskellige befolkningsgrupper får gavn af den offentlige transport. Til det formål har HUR forbedret busserne og har desuden skabt specialbusser. Det skaber en helhed at give plads til alle ud over de daglige pendlere, som er den største brugergruppe. HUR tilbyder eksempelvis handicappede en mulighed for transport med kørestol i specielt designede busser. Alle HURs buslinjer kører desuden med lavtgulvs-busser, hvor kørestole, barnevogne, og gangbesværede let kan komme ind i bussen. Som noget nyt har HUR valgt at at reservere siddepladser i midten af bussen til de ældre og forældre med børn. Værdi- og miljøberetning Hovedstadens Udviklingsråd 13

14 HUR går ind for fleksibel personalepolitik Kvalitet i arbejdet er ikke nødvendigvis et spørgsmål om, hvornår arbejdet bliver udført. I HUR har langt de fleste medarbejdere derfor mulighed for fleksibel arbejdstilrettelæggelse, når det kan lade sig gøre under hensyn til samarbejdet. Den enkelte er selv ansvarlig for, at arbejdsmængden i gennemsnit svarer til en 37 timers arbejdsuge. Det betyder, at private behov i familielivet kan fungere sammen med de krav, som HUR stiller. Politikken afspejler gensidig tillid og frihed under ansvar for medarbejderne, som ofte nævner det som noget karakteristisk for de gode arbejdsforhold i HUR. Medarbejderne er forskellige Som alle andre mennesker er HURs medarbejdere forskellige, og det skal de som led i en fleksibel personalepolitik også have lov til at være. Forskellighed er noget, som HUR sætter meget pris på, og vi prøver at blande kortene til alles fordel: Unge og nyuddannede arbejder eksempelvis side om side med de mere modne og erfarne, og udveksling af viden og knowhow prioriterer vi højt. HUR har tilmed mange forretningsområder, så medarbejderne har rig mulighed for variation og udfordring i hverdagen. Fleksibiliteten gælder nemlig også husets mange job, hvor HUR lægger vægt på, at medarbejderne kan prøve sig selv af inden for huset. Derfor bliver alle ledige HUR-stillinger slået op internt og med en sikkerhed for at komme til samtale, hvis man søger. Medarbejderne får på den måde mulighed for at arbejde i kortere eller længere tid i en anden afdeling. Derved tilgodeser HUR medarbejdernes ønske om personlig udfordring og karriereafklaring. Denne jobturisme skal også styrke en tværorganisatorisk fokus på helheden. For at ordningen kan fungere i praksis, kræver det fleksibilitet og en ekstra indsats af den enkelte afdeling. Den fleksibilitet og ekstra indsats har der været god brug for. Organisationen har netop gennemlevet en sparerunde, hvor vi måtte sige farvel til 20 gode kolleger. I den vanskelige situation prioriterer ledelsen åbenhed og samarbejde med personalet via de faglige organisationer. I fællesskab blev processen for afskedigelserne aftalt; Ligesom der var enighed om at finde midler til målrettet, individuel vejledning og uddannelse. Tilbud om karriererådgivning fra eksterne konsulenter og tilskud til kurser blev skabt for at opgradere kompetencer. I den proces har HUR fokuseret på at leve op til sit ansvar som fleksibel arbejdsgiver. 14

15 HUR satser på efteruddannelse og kompetenceudvikling En værdi som udvikling må ikke blot parkeres som et ord på et stykke papir. Det er i hverdagen, at den kvalitet skal udmøntes med uddannelse, kompetenceudvikling og hensyn til det hele menneske, som ud over arbejdet også har familieliv og fritid. Derfor arbejder personaleafdelingens udviklingsfunktion med både individuel uddannelse og udvikling af medarbejderne samt udvikling af team, som skal løfte det tværorganisatoriske samarbejde. I den proces bruger HUR den personlige samtale og de autoriserede testværktøjer, PAPI og MBTI, som skaber grundlag for et målrettet, frugtbart samarbejde og dermed bedre resultater. Det er gennemprøvede metoder, men uden det personlige, menneskelige engagement ingen succes. Vi forventer ikke, at HURs ansatte er arbejdsmaskiner, og lægger derfor vægt på, at det hele menneske også har mulighed for et godt familieliv og en god fritid. Derfor samarbejder HUR med en uafhængig personalerådgivning, hvor alle medarbejdere kan henvende sig for råd og vejledning. Det kan her også dreje sig om bistand til at få løst personlige problemer med familien, økonomien, sygdom eller andet. For HUR er værdigrundlaget helhed en forudsætning for udvikling. Filosofien er, at man ikke kan adskille det private liv fra hverdagen i HUR livsbetingelserne hænger sammen. Social aktivitet og idræt skaber trivsel Vi er gode til at feste i HUR. Det vil mange af HURs medarbejdere gerne skrive under på, og for HUR er de sociale aktiviteter en kvalitet, som skaber trivsel, arbejdsglæde og dermed gode resultater. Derfor er de sociale aktiviteter såvel som et omfattende idrætsliv noget, HUR både støtter og opfordrer til. Aktiviteterne er talrige. Den årlige skovtur har bragt medarbejdere på Bakken, i Zoo og i år på Havnerundfart i København. Fredagsbaren er også værd at nævne. Den er kommet i stand takket være nogle engagerede, festlige og handlekraftige medarbejdere. Tre-fire gange om året opfordrer disse energiske mennesker til samling i kantinen fredag efter arbejdstid. Sidste møde var med temaet Hawaii som bærende idé. Dertil laver personaleafdelingen gå-hjem-møder kaldet Café Kollega. Her har emnerne mest faglig karakter: En afdeling præsenterer sig selv og sine arbejdsområder, en person giver et indlæg til inspiration og debat, en foredragsholder har et budskab osv., osv. Motion og idræt har også en social kvalitet i HUR. Mange af HURs medarbejdere er flittige motionsdyrkere, og det ses tydeligt i cykelparkeringen. Der køres cykel mellem hjem og arbejde ofte mange kilometer. I kælderen på Toftegårds Plads er badefaciliteter, som de flittige cyklister kan bruge. Samme sted findes motionsrummet med mulighed for styrketræning afsluttet af en tur i solen. Også løberne er kendetegnende for HUR. De repræsenterer HUR på den årlige løbedag i Fælledparken, i Kvindeløbet, Broløb, Metroløb samt i maratonløb, når lejligheden byder sig. Værdi- og miljøberetning Hovedstadens Udviklingsråd 15

16 16 Del 2 Miljø

17 HUR og miljøet Miljøindikatorer. det betyder fagudtrykkene og hvad betyder det? HUR satser på at forbedre miljøet, hvor det er muligt. Det vil sige lige fra partikelfiltre på vore busser til at skabe et miljørigtigt kontormiljø på hovedkontoret på Toftegårds Plads. Det gør vi rede for over de kommende sider, men inden da vil vi forklare en række fagudtryk: CO2-udledning pr. indbygger CO2 - kuldioxid - udskilles bl.a. ved forbrænding af kulstofforbindelser, for eksempel benzin. Udledning af NOX. NOX kvælstofilter dannes ved al forbrænding. Andel af befolkningen udsat for et støjniveau over 65 db(a). Støj kan for eksempel være trafikstøj. Trafikstøj er dog normalt ikke så høj, at den giver høreskader. CO2 er en drivhusgas som bidrager til at planeten Jorden bliver varmere! NO2 er en giftig gas der øger risikoen for åndedrætssygdomme! trafikstøj og anden støj er uønsket lyd, der kan give stress, forringet trivsel og livskvalitet! Befolkningens adgang til grønne områder. Den regionale hovedstruktur udgøres af grønne kiler og åbent landskab mellem byfingrene. grønne oplevelser kan bl.a. forebygge øgede udgifter til sygdomsbehandling! Vandforbrug i husholdninger pr. indbygger. I Danmark bruger vi hvert år ca. 50 m 3 vand til husholdningsformål pr. indbygger. jo mere vand vi bruger, jo mindre er der tilbage i vandløb og søer og til os. Og uden vand intet liv. Energiforbrug pr. indbygger. Energiforbruget er en væsentlig årsag til flere af vore miljøproblemer. fossile brændsler (olie, kul, naturgas) giver miljøproblemer vedvarende energi (fx vind, halm, træ, biogas) giver et bedre miljø! Husholdningsaffald pr. indbygger. Hvert år skaber vi over 500 kilo husholdningsaffald pr. indbygger. Stigende økonomisk aktivitet giver mere affald. mere affald giver større miljøproblemer. Andel transport til og fra arbejde fordelt på bil, kollektiv trafik, cykel og gang. Vi transporterer os mere og mere og mest i bil. Men der er alternativer til den daglige transport til og fra arbejde. Nu har vi fået såvel Metro som A-busser!... trafik binder regionen sammen men giver også trængsel og miljøproblemer. - Miljøsatsningen i HUR er omfattende og præget af fagudtryk. Det løser vi op for her. Værdi- og miljøberetning Hovedstadens Udviklingsråd 17

18 Flere med busserne skaber HURs mål er at få så mange med busserne som muligt og samtidig gøre busserne mere miljøvenlige. Den samlede partikelmængde har HUR reduceret med 77% siden Det vigtigste miljømål for HURs busdrift er at få så mange som muligt ind i busserne. Det er ganske enkelt miljøvenligt. Vi bruger mindre brændstof og forurener mindre, hvis vi kører mange sammen i bus frem for at sidde i hver sin privatbil. Busserne bliver miljøvenlige HURs miljøpolitik handler dog i lige så høj grad om at gøre busserne mere miljøvenlige. Det sker på flere måder: HUR ønsker partikelfiltre på alle bybusser for at halvere mængden af kvælstofilter (NO X)), uden at øge CO 2-udslippet. Alle HURs busser køres af private busentreprenører, der har vundet kørslen gennem EU-udbud. Når kontrakterne med busentreprenørerne skrives, kan HUR påvirke miljøet positivt. Dette gør vi på tre måder: 1) HUR stiller langt strengere krav til busserne end både europæisk og dansk lovgivning kræver. Især på bybuslinierne i København er vores krav skrappe, men også i omegnskommunerne stilles der krav om partikelfiltre på busserne. 2) HUR betaler ekstra for at få en bedre miljøstandard. For eksempel koster det HUR cirka 12 millioner ekstra om året at have 269 gasbusser kørende i hovedstadsområdet. 3) HUR stiller krav om et årligt miljøsyn, hvor bussernes forureningsniveau måles. Miljøsynet sikrer, at miljøkravene også overholdes under driften. Det er ikke nok, at busserne er miljøvenlige ved kontraktstart. Bedre miljø med nye busser I bestræbelserne på at få mere miljøvenlige busser er der i 2002 skiftet 69 ældre busser ud med nye, ultramiljøvenlige busser, og yderligere 9 busser har fået partikelfiltre. Dette har ført os et skridt nærmere vores miljømål, idet partikelmængden er blevet reduceret med 5,4 tons alene i Den samlede partikelmængde er dermed reduceret med 77% siden 1996, hvor miljøpolitikken blev vedtaget. Også de øvrige forureningstyper er blevet reduceret i løbet af Ser man på kvælstofilter (NO X), som er det stof fra dieseldrift, man - ud over partiklerne regner som farligst, har forbedringerne i 2002 sparet os for 101 tons NO X årligt. Den samlede mængde NO X er hermed reduceret med 49% siden Miljøsyn hvert år Som led i miljøindsatsen har HUR indført miljøsyn af busserne. Fremover skal alle busser testes årligt, så vi sikrer, at eksempelvis partikelfiltre virker efter hensigten. Behovet for miljøsynene er stort. Det er nemlig ikke nok at sige, at man har partikelfiltre, hvis de ikke virker ordentligt. Ved busselskabet Arrivas første miljøsyn af deres busser fra 10. udbud fandt man ved miljøsynet 11 defekte partikelfiltre. De blev skiftet efter miljøsynet. 18

19 bedre miljø Partikler i ton/år Mål: Partikelfilter/gas på alle busser Landevejsbusser Storkøbenhavn og købsteder København Kvælstofilter (NO X ) i ton/år Mål: Halvering af 1996-niveau Landevejsbusser Storkøbenhavn og købsteder København Forsøg med miljøsyn. En sonde er monteret i udstødningen, og gasmængden måles i den blanke boks. Bussen skal accelerere for fuld kraft under målingen derfor det mobile udstyr. Værdi- og miljøberetning Hovedstadens Udviklingsråd 19

20 Sådan tackler HUR partiklerne - Halvdelen af busserne i HUR har nu fået partikelfiltre resten skal med hurtigst muligt. Og gerne hurtigere end EU kræver det. Takket være HURs målrettede indsats for at minimere forureningen fra busserne er mere end halvdelen af busserne nu enten gasbusser eller dieselbusser, som er udstyret med partikelfiltre. I dag har 415 busser partikelfiltre i Hovedstadsområdet, og udviklingen skal ikke stoppe her. Det er HURs politik, at der skal partikelfiltre på resten af busserne så hurtigt som muligt, og helst meget hurtigere, end lovgivningen og EU sikrer, at de kommer på. Der er ingen tvivl om, at partikelfiltrene kan være med til at løse det store og alvorlige problem for sundheden i København, som skyldes partikelforurening. HURs busser udgør cirka 6% af det samlede antal tunge dieselkøretøjer i Hovedstadsområdet. EU regulerer mængden af forskellige stoffer i køretøjers udstødning, herunder partikelmængden. Cirka hvert tredje år kommer en stramning, der gælder for alle nye køretøjer. Men først i 2006 vil EU s grænseværdier medføre, at der skal partikelfilter på nye køretøjer. Det er HURs opfattelse, at det er for langsomt. HUR har derfor siden sommeren 2000 forlangt, at der kom partikelfiltre på dieselbusser i København, hver gang vi har skrevet ny kontrakt for en buslinie. Også før år 2000 fik vi busser med partikelfiltre på gaderne. Dengang var det blot ikke et krav, men noget vi betalte ekstra for. Det er i dag HURs busentreprenører, der betaler og monterer filtrene, men dette er indregnet i de priser for kørslen, som HUR betaler til entreprenørerne. Eksempelvis blev HURs 12. udbud af buskørsel afgjort i december 2002, og alle busser under de nye kontrakter er udstyret med partikelfiltre. Det resulterer i, at vi til næste sommer, hvor kontrakterne starter, får yderligere knap 200 busser med partikelfiltre på gaden til gavn for alle, som trækker vejret i Hovedstadsområdet. 20

21 med filtre Fakta om farlige partikler - og filtre mod dem Partikler fra dieselkøretøjers udstødning kaldes ultra-fine partikler. Fordi partiklerne er så små, kan de trænge ud i lungevævet, hvor ilten fra luften møder blodet. Dieselpartikler er sundhedsskadelige. Ofte sidder der kræftfremkaldende stoffer, som partiklerne fører ud i lungevævet. I en ny rapport anslår Institut for Miljøvurdering, at der i Danmark kan undgås måske op til 1200 for tidlige dødsfald om året, hvis der monteres partikelfiltre på alle tunge dieselkøretøjer, dvs. busser og lastbiler. Fordeling af busser i 2002 Partikelfiltre kan også skabe andre sundhedsfordele: For eksempel færre indlæggelser med luftvejssygdomme og kredsløbssygdomme, færre sygedage og færre astmaanfald. 269 gasbusser 415 busser med partikelfiltre 100% 75% 50% 25% Udviklingen siden dieselbusser uden filtre Dieselbusser uden filtre Busser med partikelfiltre Gasbusser I bedste fald kan samfundet spare adskillige milliarder om året ved at montere partikelfiltre på alle tunge dieselkøretøjer, selvom hvert partikelfilter koster omkring kr. Et partikelfilter fanger omkring 90% af partiklerne fra udstødningen. Enkelt beskrevet virker et partikelfilter nærmest som et kaffefilter udstødningsrøgen sendes gennem filteret, hvor små partikler fanges som sod. Man kan ikke umiddelbart se partikelfiltret på en bus; Det sidder som en erstatning for den almindelige lydpotte. Ser man på bussernes udstødningsrør, er de rene indeni, hvis der er partikelfilter på. Uden filtret vil udstødningsrøret være sort indeni, hvis det da ikke er en gasbus. Værdi- og miljøberetning Hovedstadens Udviklingsråd 21

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

November 2011 VEJEN TIL EN GRØNNERE OLLEKTIV TRAFIK. Gode råd til busselskaber som vil være grønnere

November 2011 VEJEN TIL EN GRØNNERE OLLEKTIV TRAFIK. Gode råd til busselskaber som vil være grønnere November 2011 VEJEN TIL EN GRØNNERE OLLEKTIV TRAFIK Gode råd til busselskaber som vil være grønnere 1 vejen til en grønnere kollektiv trafik 2 Indhold Spar på diesel og CO 2 -udslip 5 De rigtige dæk 6

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Med klimaet på første række

Med klimaet på første række Med klimaet på første række vejen mod miljøvenlig kollektiv trafik Miljøbetragtninger fra Infrastrukturkommissionen Fokus er på CO 2 udledningen Fokus på CO 2 udledningen trafikken på hele det danske vejnet

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 Grønt regnskab for busdriften i Hovedstadsregionen 2003 I ndholdsfortegnelse 1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 2.1 Brændstofforbrug og kørselsomfang...4 2.2 Emissioner fra busser...5 2.3 Havnebusser...9

Læs mere

Den nye S-bane. Trafikministeriet. Bedre. Tryggere. Hurtigere. Mere miljøvenlig

Den nye S-bane. Trafikministeriet. Bedre. Tryggere. Hurtigere. Mere miljøvenlig Den nye S-bane Bedre Tryggere Hurtigere Mere miljøvenlig Trafikministeriet 1 1 2 Det skal være hurtigere og mere komfortabelt at benytte den kollektive trafik, så flere skifter bilen ud med tog og bus.

Læs mere

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening Sammen om bæredygtig transport i Danmark På vej til renere luft og mindre forurening Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Vi kan gøre meget, men vi kan ikke gøre det alene. Staten og kommunerne har en

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Midttrafiks miljøkortlægning

Midttrafiks miljøkortlægning Midttrafiks miljøkortlægning Køreplanår 29/21 Januar 211 Indledning Forbedring af miljøet er et af Midttrafiks vigtige indsatsområder. Derfor har Midttrafik i efteråret 21 vedtaget en miljøstrategi, der

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier Skatteudvalget L 205 - Bilag 5 Offentligt Dansk Taxi Råd Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier I skatteaftalen Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat foreslås

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Tillid, åbenhed og nysgerrighed

Tillid, åbenhed og nysgerrighed Tillid, åbenhed og nysgerrighed Af kommunikationsrådgiver John Hird på vegne af kloakpartnerskabet i Aarhus Da de syv virksomheder bag kloakpartnerskabet i Aarhus indledte deres samarbejde i 2010, satte

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN BRUG SJÆLDENT TAXI SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN - tips og anbefalinger til grøn, sund og effektiv transport BRUG BIL BRUG BUS OG TOG BRUG CYKLEN BRUG rejsefri møder Smart transport i arbejdstiden I projektet

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Luft(-forurening) Færre partikler fra trafikken Kvælstofdioxid Baggrund for data om luftforurening November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab

Læs mere

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring Kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 16. september 2016 Høringsbrev: Forslag til

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 4-2008

Kampagnemagasin nr. 4-2008 Kampagnemagasin nr. 4-2008 Er din virksomhed cykelvenlig? - Nyt projekt i Dansk Cyklist Forbund Mette Jacobsen siger Ja tak til motionspolitik på arbejdspladsen - Store gevinster at hente for erhvervslivet

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH BUDSKABSKATALOG SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH Supercykelstier er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 22 kommuner om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Supercykelstierne

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Store arbejdspladser kan i høj grad bidrage til at opnå en fossilfri transportsektor og reducere trængslen på vejene i og omkring de større

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

movia 2 O SEP Kommuner og regioner i Movias område INDGÅET POLITISK SEKRETARIAT 16. september 2016

movia 2 O SEP Kommuner og regioner i Movias område INDGÅET POLITISK SEKRETARIAT 16. september 2016 movia Kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer INDGÅET 2 O SEP. 2016 POLITISK SEKRETARIAT Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Kopi Sagsbehandler TWO

Kopi Sagsbehandler TWO Til Kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland m.v. NOTAT Kopi Sagsbehandler TWO Nyhedsbrev nr. 1 om dannelsen af Trafikselskab Sjælland 31. maj 2006 Som en del af kommunalreformen, så får Sjælland

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Restriktioner i byerne øger co2-udslippet

Restriktioner i byerne øger co2-udslippet Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Restriktioner i byerne øger co2-udslippet AF ERHVERVSPOLITISK KONSULENT RUNE NOACK, RUN@DI.DK En række af de største kommuner har indført restriktioner på levering

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år Forberedelse til MUS Skab en god arbejdsplads Navn, dato, år KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen En god arbejdsplads Vi vil alle sammen gerne have en god arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

Fokus på pendling inden for regionen samt ind og ud af regionen

Fokus på pendling inden for regionen samt ind og ud af regionen Bæredygtig trafikplan for Hovedstadsregionen Fokus på pendling inden for regionen samt ind og ud af regionen Miljøstrategisk årsmøde, 5. december 2016 Karl Vogt Nielsen, rådgiver for Enhedslistens Folketingsgruppe

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL

Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL Tiltrådt af organisationerne 27-08-2010 Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport

Læs mere

Hvad gør lastbiltransporten for klimaet og miljøet? - Læs det i vedlagte nye pjece fra ITD

Hvad gør lastbiltransporten for klimaet og miljøet? - Læs det i vedlagte nye pjece fra ITD Trafikudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 TRU alm. del Bilag 105, MPU alm. del Bilag 131Bilag 131, EPU alm. del Bilag 63Bilag 63 Offentligt International Transport

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Partikelfiltre til dieselkøretøjer

Partikelfiltre til dieselkøretøjer Partikelfiltre til dieselkøretøjer Baggrund Partikler fra køretøjer, specielt dieselkøretøjer, udgør det største trafikskabte miljøproblem i byerne. En af de mest lovende tekniske løsninger til reduktion

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning Pressemødet kl. 16.00 Havreholm den 10. januar 2007 Infrastrukturkommissionen Det talte ord gælder Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Nøglen til. grøn transport. I denne folder kan du læse mere om, hvordan Kolding Havn kan blive din nøgle til. grøn transport

Nøglen til. grøn transport. I denne folder kan du læse mere om, hvordan Kolding Havn kan blive din nøgle til. grøn transport I denne folder kan du læse mere om, hvordan Kolding Havn kan blive din nøgle til grøn transport Nøglen til grøn transport Når vi flytter gods fra et sted til andet har det konsekvenser for vores omgivelser.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS GØR DIN ARBEJDSPLADS STÆRKERE Medarbejderne er den vigtigste ressource, og med en god pensionsordning gør du din arbejdsplads stærkere. Du øger

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte)

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte) Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser 2005. (virksomheder med mindst 10 ansatte) 1 Hovedresultater vedrørende sundhedsfremmeordninger generelt Næsten alle virksomheder

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

Datakvalitet. Regnskabet indeholder data for: CO 2 -udledning Elforbrug Varmeforbrug Gasforbrug Affald Vandforbrug Luftforurening Støj

Datakvalitet. Regnskabet indeholder data for: CO 2 -udledning Elforbrug Varmeforbrug Gasforbrug Affald Vandforbrug Luftforurening Støj Byens Grønne Regnskab 2013 Byens grønne regnskab 2013 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen.

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen. Forord Region Syddanmarks personalepolitik bygger på tre overordnede værdier: Ordentlighed i det vi gør og siger. Vækst i fagligheden. Rum til fornyelse og begejstring. Det personalepolitiske grundlag

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted.

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted. Job- og personprofil for Leder af UU-Nordvestjylland Indledning Vores UU-leder har besluttet at gå på pension efter et markant virke som leder af UU-Nordvestjylland. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere