Værdi- og miljøberetning 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdi- og miljøberetning 2002"

Transkript

1 Værdi- og miljøberetning 2002

2 Hovedstadens Udviklingsråd Gammel Køge Landevej Valby Telefon: Fax: HUR Servicedivisionen: HUR Trafikdivisionen: HUR Plandivisionen:

3 Indhold Del 1 Værdier og personalepolitik 5 Forord. 6 Sådan hænger organisationen HUR sammen. 8 HURs værdier er helhed, udvikling og resultater. Det mener HUR med helhed, udvikling og resultater. 10 Sådan oplever medarbejderne HURs værdisæt 4 eksempler. 12 Buschaufførernes dygtighed og service skaber udvikling og resultater. 14 HUR går ind for fleksibel personalepolitik. HUR satser på efteruddannelse og kompetenceudvikling. Social aktivitet og idræt skaber trivsel. Del 2 Miljø 16 HUR og miljøet det betyder fagudtrykkene. 18 Flere med busserne skaber bedre miljø. 20 Sådan tackler HUR partiklerne med filtre Fakta om farlige partikler - og filtre mod dem. 22 Miljøet sikres i hverdagen på busværkstedet. 24 HUR vil sikre grønne lokalbaner. 26 Organiseret pendling kan give bedre miljø. 28 Trafikplan 2003 skal sikre vækst og miljøhensyn. 30 HUR vurderer miljøet som VVM-myndighed. 32 HUR skaber miljø i det lysegrønne kontorhus. Og kantinen giver sunde og glade medarbejdere. 34 HUR hjælper med kommunernes administration af grønne områder. 3

4 4 Del 1 Værdier og personalepolitik

5 Forord - Miljø og værdier er to sider af samme sag for HUR. Velkommen til første udgave af HUR s værdi- og miljøberetning. I år har vi udvidet HURs årlige miljøberetning med en beskrivelse af vores værdier. De to ting hænger sammen, og det er naturligt for os, at vi præsenterer vores arbejde for miljøet sammen med vores overvejelser om værdier både internt og eksternt. Vi vil med denne beretning også give et indblik i, hvordan vort miljøarbejde og vore værdier udmønter sig i praksis og ikke kun i teorien. Det sker med udgangspunkt i konkrete eksempler og cases fra den brede palet af opgaver, vi arbejder med. I Hovedstadens Udviklingsråd er vi meget bevidste om vores rolle i udviklingen af regionen også når det gælder miljøet. Vi lægger stor vægt på, at vores region udvikler sig dynamisk uden at glemme miljøhensynene. HUR har en enestående mulighed for at sikre en bæredygtig udvikling i regionen. Som organisation med mere end 300 ansatte og et ansvar for udviklingen i regionen, er det også kun naturligt, at vi gør en aktiv og fremadrettet indsats for udviklingen af værdier som organisationen, medarbejderne og omverdenen kan pejle efter. Medarbejdere og ledelse har i det forgange år gjort en stor og samlet indsats for finde de værdier, der kendetegner netop HUR. Under overskriften Helhed, Udvikling og Resultater, har vi på tværs af organisationen formuleret essensen i det, vi arbejder med. Med denne beretning ønsker vi at give et indblik i, hvordan vort miljøarbejde og vore værdier udmønter sig i praksis. Mads Lebech Mads Lebech Borgmester, HURs formand Claes Nilas Administrerende direktør Værdi- og miljøberetning Claes Nilas Hovedstadens Udviklingsråd 5

6 Sådan hænger HURs ADMINISTRATIVE STRUKTUR Hovedstadens Udviklingsråd FORMAND Mads Lebech ADMINISTRERENDE DIREKTØR Claes Nilas Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab Wonderful Copenhagen Copenhagen Capacity Øresund Network Hovedstadens Lokalbaner A/S ADMINISTRERENDE DIREKTØR Niels Munch Christensen Direktionssekretariatet Trafikdivisionen TRAFIKDIREKTØR Johannes Sloth Servicedivisionen ADMINISTRATIONSCHEF Anne-Lene Haveløkke Nielsen Plandivisionen PLANDIREKTØR Jes Møller 6

7 organisationen HUR sammen - HURs mange opgaver inden for blandt andet trafik, erhverv og kultur styres politisk. HUR løser opgaver inden for syv hovedområder: Trafikdrift, trafikplanlægning, regionplanlægning, regional erhvervsudvikling, regional kulturudvikling, Øresundssamarbejde og turisme. HUR er med andre ord drivkraft i mange regionale aktiviteter, som HUR sætter i gang sammen med regionale, nationale og internationale partnere for at udvikle regionen. De initiativer skal have baggrund i politiske ønsker, og derfor ledes HUR af et råd, der har 11 regionale politikere som medlemmer. Medlemmerne udpeges af de amtskommunale enheder. De fem borgmestre for de amtskommunale enheder er fødte medlemmer af rådet. Rådet har det øverste politiske ansvar i alle vigtige, politiske spørgsmål. Under Rådet er der tre udvalg: Trafikudvalget, som tager stilling til overordnede driftsspørgsmål om bus- og lokalbanedrift. Øresundsudvalget, som forbereder møderne i Øresundskomiteen og drøfter generelle forhold i Øresundssamarbejdet. Teaterudvalget, der varetager forvaltningen af HURs opgaver i forbindelse med Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab. I HUR-administrationen arbejder ca. 320 mennesker, og den øverste, daglige leder er administrerende direktør Claes Nilas. Administrationen er inddelt i tre divisioner: Trafikdivisionen, Plandivisionen og Servicedivisionen samt Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab og Hovedstadens Lokalbaner. Dertil kommer de associerede selskaber Wonderful Copenhagen, Copenhagen Capacity, og Øresund Network. Værdi- og miljøberetning Hovedstadens Udviklingsråd 7

8 HURs værdier er helhed, udvikling og resultater - Sådan blev værdierne til i en proces med alle medarbejdere. Samtlige medarbejdere var inddraget i den proces, som skabte HURs værdier - og dermed de holdninger og den adfærd, der er gældende for arbejdet i HUR. Arbejdet indledtes med en fælles medarbejderdag, hvor værdier var det overordnede emne. Her gennemførtes gruppearbejde for at få prioriteret de tre vigtigste værdiudsagn, men endte med en bruttoliste på en snes værdier. Det er for mange, når man skal bruge enkle, slagkraftige værdier, som skal være rettesnor fremover. Derfor fik ledergruppen på et todags seminar på Bornholm til opgave at arbejde videre med de medarbejdervalgte værdier for at komprimere et værdisæt, som kunne anbefales den øverste ledelse. Værdierne markerer et skift i ledelsespolitikken fra en regelledelse til en værdiledelse. Derfor var det vigtigt, at HUR skabte værdierne i enighed mellem medarbejdere og ledelse, som sammen har formuleret værdisættet bygget op om tre overordnede værdier, som er helhed, udvikling og resultater. 8

9 Det mener HUR med helhed, udvikling og resultater - Værdisættet beskriver HURs kvaliteter og grundlag. I pjecen HUR værdier giver HUR udtryk for det grundlag, som vi er fælles om at tro på og gå ind for. Det er her vores holdninger og idealer er sammenfattet: HELHED betyder, at vi lægger os på sinde at skabe helhed på tværs - både i samarbejdet i dagligdagen, men også i vores bestræbelser for at se og skabe sammenhæng mellem vores syv forretningsområder samt i det regionale arbejde. UDVIKLING skal forstås som nytænkning i relation til vores omverden. Vi retter os mod fremtiden og vores forretningsområder. Udvikling gælder også vores egne kompetencer, så vi til enhver tid kan agere i en foranderlig verden. RESULTATER bliver synlige, når vi blandt andet arbejder målrettet og effektivt mod opfyldelse af HURs mission og vision. Der er meget godt at sige om HUR både som organisation og arbejdsplads og vi mener, at helhed, udvikling og resultater giver et fint billede af HURs kvaliteter i samarbejdet med omverdenen, og i de daglige relationer kolleger imellem. På HURs hjemmeside kan du få mere information om HURs mission, vision og værdier, og på de følgende sider giver vi et par eksempler på, hvordan vi oplever værdierne i hverdagen. Værdi- og miljøberetning Hovedstadens Udviklingsråd 9

10 Sådan oplever medarbejderne Der blev sået frø til et fremtidigt, frugtbart samarbejde. Buschaufføren Aksel Andersen blev it-mand Susanne Haubirk: Fælles værdier giver tryghed HURs værdier, udvikling og resultater er gode nøgleord at sætte på tidligere buschauffør Aksel Andersen. Man behøver ikke at lave det samme alle årene i HUR, hvis man har mod på at udvikle sig til noget andet og skabe nye resultater. Vi fanger Aksel Andersen på vej over til Stellinghus, hvor han skal undervise Trafiktjeneste Øst i brugen af ACCESS databaser. Undervisningsjobbet er et led i hans spændende udviklingshistorie: Aksel Andersen begyndte som buschauffør i HT i I 1987 avancerede han til trafikleder. I 1990 blev den nuværende Trafiktjeneste etableret og Aksel var med fra begyndelsen. Mens arbejdet som trafikkontrollør blev passet, fik Aksel hjælp til uddannelser og kurser. Merkonom i informatik står der i dag i personalesystemet under hoveduddannelse. It-administrator er Aksels nye mål for uddannelse. For Aksel er det muligheden for fortsat at lære nyt og bruge det i hverdagen, som gør HUR til en god arbejdsplads. For Susanne Haubirk, Informations- og Udviklingsafdelingen (IUA), er det fælles værdigrundlag om helhed, udvikling og resultater ikke nogen ligegyldig proklamation. Værdierne fungerer som en rettesnor i det daglige, og det giver stor tryghed at vide, at hele organisationen arbejder ud fra et fælles værdigrundlag. I en dynamisk hverdag gør det samarbejdet nemmere, når alle, høj som lav, arbejder med de samme værdier, mener Susanne Haubirk. Den lille pjece HUR værdier tager udgangspunkt i de forskellige værdidiskussioner, som medarbejderne i HUR har deltaget i. Pjecen fik praktisk betydning, da Susanne Haubirks egen afdeling afholdt teambuilding. Inden da havde IUA inviteret til møde med HURs udviklingsgruppe, hvor værdierne også kom til diskussion. På mødet fortalte vi hinanden om vores arbejdsopgaver og projekter. Der var flere sammenfald, og det viste sig, at vi faktisk havde mulighed for at bruge hinandens kompetencer. Der blev sået frø til et fremtidigt, frugtbart samarbejde, fortæller Susanne Haubirk. IUA ville også gerne definere egne værdier. På baggrund af HUR-værdierne blev der udarbejdet to nye værdisæt - eller leveregler, kan man kalde dem. Jeg synes, at vi på mange områder lever op til de nye værdier. Vi tænker i helheder, vi udvikler, både i faglig og personlig henseende, og vi skaber mange - mere eller mindre - synlige resultater. fortæller Susanne Haubirk. 10

11 HURs værdisæt - HURs værdisæt er synligt i dagligdagen Lars Ramme ser masser af helhed i hverdagen Birger Nielsen Schmidt (th.) og John Sørensen sætter fokus på lederudvikling I HURs udviklingsfunktion arbejder Lars Ramme sammen med engagerede kolleger for hvem helhed ikke blot er et af de flotte ord, der pryder HURs reception. HURs værdier er netop vores værdier, fordi de karakteriserer vores virke og hverdag så godt, siger Lars Ramme. Han forklarer, at med base i udviklingsfunktionen i direktionssekretariatet skaber de primære arbejdsområder, turisme og erhverv, masser af helhed i dagligdagen. Det gælder eksternt i forhold til de mange samarbejdspartnere - samt internt i forhold til resten af huset. For Lars Ramme er samarbejde en forudsætning for den helhed, som også fremmer udvikling og giver resultater. Eksempelvis kræver det samarbejde og helhedstænkning, når fysisk planlægning og kollektiv trafik skal gå op i en højere enhed i en sund erhvervsudvikling. Det gav ligeledes en helhed, da det lykkedes at samle hele Hovedstadsregionens turistindsats i én organisation, nemlig Wonderful Copenhagen. Birger Nielsen Schmidt, HURs afdeling for Kontrakter og Kvalitetsudvikling, er meget interesseret i den del af HURs værdigrundlag, som gælder udvikling og især lederudvikling. Han oplevede HURs personalepolitik sådan: Som et led i min karriereplan blev det ved den årlige medarbejderudviklingssamtale i 2001 fastlagt, at jeg skulle søge optagelse på Masteruddannelsen i Public Administration (MPA) på Copenhagen Business School. HUR betaler for uddannelsen og giver så vidt muligt fri til at følge kurser m.m. På MPA-uddannelsen lægges der vægt på at udvikle forandringsagenter, der kan operere strategisk i samspil med ledere, rådgivere og samarbejdspartnere i den offentlige sektor. Jeg startede på MPA i januar 2002 og her, hvor det første af de to år er ved at være slut, lever uddannelsen fuldt ud op til mine forventninger, fortæller Birger Nielsen Schmidt. Det er vigtigt for mig, at jeg som leder løbende får lov at udvikle mig. Jeg kan ikke forestille mig et bedre sted at udvikle mine evner end hos HUR. Jeg sætter meget pris på, at HUR giver plads til udvikling også inden for rammerne af et spændende arbejds- og familieliv, siger Birger Nielsen Schmidt. Også kontraktchef John Sørensen, kender HURs lederudvikling: Jeg har deltaget i et lederudviklingskursus over ni måneder med den samme deltagerkreds. Der var 25 ledere fra den private og offentlige sektor. Målet for udviklingsforløbet var at give perspektiv og indsigt i nye verdener forretningsmæssigt såvel som politisk, økonomisk, samfundsmæssigt og kulturelt. Et udviklingsforløb over så lang en periode skaber samtidig et ledelsesnetværk, som man kan trække på i en fortsat udvikling som leder, beretter John Sørensen. John Sørensen har fået meget positiv respons på sin fortsatte lederudvikling fra sine medarbejdere. Der blev sat en udvikling i gang på kurset. Nu er det op til mig at bruge impulserne, værktøjerne og netværket til at udvikle mine nærmeste og mig selv, så vi sammen skaber endnu bedre resultater for virksomheden HUR, siger John Sørensen. Værdi- og miljøberetning Hovedstadens Udviklingsråd 11

12 12 Buschaufførernes

13 dygtighed og service skaber udvikling og resultater - Tilfredsheden er steget i 2002 blandt kunder, som HUR har spurgt. Buskunderne er blandt de bedste anmeldere af HURs indsats, og tilfredsheden er stigende. Kunderne er de første til at opleve, om HUR kan leve op til værdierne om helhed, udvikling og resultater. For at skabe tilfredse kunder har HUR som led i vores værdifokus indført certificering af buschaufførerne og forbedret busserne. Indsatsen virker: Hos de ca kunder, som HUR årligt spørger, er tilfredsheden i 2002 steget betydeligt. Certificeringen af chaufførerne er indført for at sikre en høj kvalitet og service i de kollektive rejser, som HUR skaber for cirka 1,8 millioner borgere i Hovedstadsregionen. De godt 250 millioner årlige påstigninger i busserne skal alle være en god oplevelse for brugerne. Chaufføren er servicemedarbejder HUR ser chaufføren som en servicemedarbejder over for buskunderne, og der bliver derfor stillet høje krav til service og køretekniske færdigheder. Kravene til service skal medvirke til at guide kunderne betryggende frem og sikre, at de kan få svar på spørgsmål om trafiknettet i Hovedstadsregionen. HUR har opbygget et certificeringssystem eller kvalitetsstempel om man vil der skal sikre, at den enkelte chauffør har viden og evne til at give borgene den service. I 2002 er mere end 1000 chauffører blevet certificeret, og HUR forventer, at der i løbet af 2003 vil være mere end 2000 HUR-certificerede chauffører. Når alle buskontrakter er genforhandlet med HUR, vil samtlige chauffører køre med HURs kvalitetsstempel. Chaufførens arbejdsmiljø er del af servicetilbuddet Kunderne vil mærke ringere service, hvis ikke chaufførernes arbejdsmiljø er i orden. HUR lægger derfor ikke alene vægt på, at chaufførernes service svarer til kundernes krav, men også på, at chaufførerne har det bedst mulige arbejdsmiljø. HUR stiller blandt andet som betingelse, at busselskaberne har sikret, at miljølovgivningen på væsentlige områder opfyldes: Det gælder områder som det psykiske arbejdsmiljø, støj, vibrationer, indeklima, løft, arbejdsstillinger og bestemmelser for at undgå ulykker. Busserne forbedres HUR betragter det også som en del af vores service at give plads til, at mange forskellige befolkningsgrupper får gavn af den offentlige transport. Til det formål har HUR forbedret busserne og har desuden skabt specialbusser. Det skaber en helhed at give plads til alle ud over de daglige pendlere, som er den største brugergruppe. HUR tilbyder eksempelvis handicappede en mulighed for transport med kørestol i specielt designede busser. Alle HURs buslinjer kører desuden med lavtgulvs-busser, hvor kørestole, barnevogne, og gangbesværede let kan komme ind i bussen. Som noget nyt har HUR valgt at at reservere siddepladser i midten af bussen til de ældre og forældre med børn. Værdi- og miljøberetning Hovedstadens Udviklingsråd 13

14 HUR går ind for fleksibel personalepolitik Kvalitet i arbejdet er ikke nødvendigvis et spørgsmål om, hvornår arbejdet bliver udført. I HUR har langt de fleste medarbejdere derfor mulighed for fleksibel arbejdstilrettelæggelse, når det kan lade sig gøre under hensyn til samarbejdet. Den enkelte er selv ansvarlig for, at arbejdsmængden i gennemsnit svarer til en 37 timers arbejdsuge. Det betyder, at private behov i familielivet kan fungere sammen med de krav, som HUR stiller. Politikken afspejler gensidig tillid og frihed under ansvar for medarbejderne, som ofte nævner det som noget karakteristisk for de gode arbejdsforhold i HUR. Medarbejderne er forskellige Som alle andre mennesker er HURs medarbejdere forskellige, og det skal de som led i en fleksibel personalepolitik også have lov til at være. Forskellighed er noget, som HUR sætter meget pris på, og vi prøver at blande kortene til alles fordel: Unge og nyuddannede arbejder eksempelvis side om side med de mere modne og erfarne, og udveksling af viden og knowhow prioriterer vi højt. HUR har tilmed mange forretningsområder, så medarbejderne har rig mulighed for variation og udfordring i hverdagen. Fleksibiliteten gælder nemlig også husets mange job, hvor HUR lægger vægt på, at medarbejderne kan prøve sig selv af inden for huset. Derfor bliver alle ledige HUR-stillinger slået op internt og med en sikkerhed for at komme til samtale, hvis man søger. Medarbejderne får på den måde mulighed for at arbejde i kortere eller længere tid i en anden afdeling. Derved tilgodeser HUR medarbejdernes ønske om personlig udfordring og karriereafklaring. Denne jobturisme skal også styrke en tværorganisatorisk fokus på helheden. For at ordningen kan fungere i praksis, kræver det fleksibilitet og en ekstra indsats af den enkelte afdeling. Den fleksibilitet og ekstra indsats har der været god brug for. Organisationen har netop gennemlevet en sparerunde, hvor vi måtte sige farvel til 20 gode kolleger. I den vanskelige situation prioriterer ledelsen åbenhed og samarbejde med personalet via de faglige organisationer. I fællesskab blev processen for afskedigelserne aftalt; Ligesom der var enighed om at finde midler til målrettet, individuel vejledning og uddannelse. Tilbud om karriererådgivning fra eksterne konsulenter og tilskud til kurser blev skabt for at opgradere kompetencer. I den proces har HUR fokuseret på at leve op til sit ansvar som fleksibel arbejdsgiver. 14

15 HUR satser på efteruddannelse og kompetenceudvikling En værdi som udvikling må ikke blot parkeres som et ord på et stykke papir. Det er i hverdagen, at den kvalitet skal udmøntes med uddannelse, kompetenceudvikling og hensyn til det hele menneske, som ud over arbejdet også har familieliv og fritid. Derfor arbejder personaleafdelingens udviklingsfunktion med både individuel uddannelse og udvikling af medarbejderne samt udvikling af team, som skal løfte det tværorganisatoriske samarbejde. I den proces bruger HUR den personlige samtale og de autoriserede testværktøjer, PAPI og MBTI, som skaber grundlag for et målrettet, frugtbart samarbejde og dermed bedre resultater. Det er gennemprøvede metoder, men uden det personlige, menneskelige engagement ingen succes. Vi forventer ikke, at HURs ansatte er arbejdsmaskiner, og lægger derfor vægt på, at det hele menneske også har mulighed for et godt familieliv og en god fritid. Derfor samarbejder HUR med en uafhængig personalerådgivning, hvor alle medarbejdere kan henvende sig for råd og vejledning. Det kan her også dreje sig om bistand til at få løst personlige problemer med familien, økonomien, sygdom eller andet. For HUR er værdigrundlaget helhed en forudsætning for udvikling. Filosofien er, at man ikke kan adskille det private liv fra hverdagen i HUR livsbetingelserne hænger sammen. Social aktivitet og idræt skaber trivsel Vi er gode til at feste i HUR. Det vil mange af HURs medarbejdere gerne skrive under på, og for HUR er de sociale aktiviteter en kvalitet, som skaber trivsel, arbejdsglæde og dermed gode resultater. Derfor er de sociale aktiviteter såvel som et omfattende idrætsliv noget, HUR både støtter og opfordrer til. Aktiviteterne er talrige. Den årlige skovtur har bragt medarbejdere på Bakken, i Zoo og i år på Havnerundfart i København. Fredagsbaren er også værd at nævne. Den er kommet i stand takket være nogle engagerede, festlige og handlekraftige medarbejdere. Tre-fire gange om året opfordrer disse energiske mennesker til samling i kantinen fredag efter arbejdstid. Sidste møde var med temaet Hawaii som bærende idé. Dertil laver personaleafdelingen gå-hjem-møder kaldet Café Kollega. Her har emnerne mest faglig karakter: En afdeling præsenterer sig selv og sine arbejdsområder, en person giver et indlæg til inspiration og debat, en foredragsholder har et budskab osv., osv. Motion og idræt har også en social kvalitet i HUR. Mange af HURs medarbejdere er flittige motionsdyrkere, og det ses tydeligt i cykelparkeringen. Der køres cykel mellem hjem og arbejde ofte mange kilometer. I kælderen på Toftegårds Plads er badefaciliteter, som de flittige cyklister kan bruge. Samme sted findes motionsrummet med mulighed for styrketræning afsluttet af en tur i solen. Også løberne er kendetegnende for HUR. De repræsenterer HUR på den årlige løbedag i Fælledparken, i Kvindeløbet, Broløb, Metroløb samt i maratonløb, når lejligheden byder sig. Værdi- og miljøberetning Hovedstadens Udviklingsråd 15

16 16 Del 2 Miljø

17 HUR og miljøet Miljøindikatorer. det betyder fagudtrykkene og hvad betyder det? HUR satser på at forbedre miljøet, hvor det er muligt. Det vil sige lige fra partikelfiltre på vore busser til at skabe et miljørigtigt kontormiljø på hovedkontoret på Toftegårds Plads. Det gør vi rede for over de kommende sider, men inden da vil vi forklare en række fagudtryk: CO2-udledning pr. indbygger CO2 - kuldioxid - udskilles bl.a. ved forbrænding af kulstofforbindelser, for eksempel benzin. Udledning af NOX. NOX kvælstofilter dannes ved al forbrænding. Andel af befolkningen udsat for et støjniveau over 65 db(a). Støj kan for eksempel være trafikstøj. Trafikstøj er dog normalt ikke så høj, at den giver høreskader. CO2 er en drivhusgas som bidrager til at planeten Jorden bliver varmere! NO2 er en giftig gas der øger risikoen for åndedrætssygdomme! trafikstøj og anden støj er uønsket lyd, der kan give stress, forringet trivsel og livskvalitet! Befolkningens adgang til grønne områder. Den regionale hovedstruktur udgøres af grønne kiler og åbent landskab mellem byfingrene. grønne oplevelser kan bl.a. forebygge øgede udgifter til sygdomsbehandling! Vandforbrug i husholdninger pr. indbygger. I Danmark bruger vi hvert år ca. 50 m 3 vand til husholdningsformål pr. indbygger. jo mere vand vi bruger, jo mindre er der tilbage i vandløb og søer og til os. Og uden vand intet liv. Energiforbrug pr. indbygger. Energiforbruget er en væsentlig årsag til flere af vore miljøproblemer. fossile brændsler (olie, kul, naturgas) giver miljøproblemer vedvarende energi (fx vind, halm, træ, biogas) giver et bedre miljø! Husholdningsaffald pr. indbygger. Hvert år skaber vi over 500 kilo husholdningsaffald pr. indbygger. Stigende økonomisk aktivitet giver mere affald. mere affald giver større miljøproblemer. Andel transport til og fra arbejde fordelt på bil, kollektiv trafik, cykel og gang. Vi transporterer os mere og mere og mest i bil. Men der er alternativer til den daglige transport til og fra arbejde. Nu har vi fået såvel Metro som A-busser!... trafik binder regionen sammen men giver også trængsel og miljøproblemer. - Miljøsatsningen i HUR er omfattende og præget af fagudtryk. Det løser vi op for her. Værdi- og miljøberetning Hovedstadens Udviklingsråd 17

18 Flere med busserne skaber HURs mål er at få så mange med busserne som muligt og samtidig gøre busserne mere miljøvenlige. Den samlede partikelmængde har HUR reduceret med 77% siden Det vigtigste miljømål for HURs busdrift er at få så mange som muligt ind i busserne. Det er ganske enkelt miljøvenligt. Vi bruger mindre brændstof og forurener mindre, hvis vi kører mange sammen i bus frem for at sidde i hver sin privatbil. Busserne bliver miljøvenlige HURs miljøpolitik handler dog i lige så høj grad om at gøre busserne mere miljøvenlige. Det sker på flere måder: HUR ønsker partikelfiltre på alle bybusser for at halvere mængden af kvælstofilter (NO X)), uden at øge CO 2-udslippet. Alle HURs busser køres af private busentreprenører, der har vundet kørslen gennem EU-udbud. Når kontrakterne med busentreprenørerne skrives, kan HUR påvirke miljøet positivt. Dette gør vi på tre måder: 1) HUR stiller langt strengere krav til busserne end både europæisk og dansk lovgivning kræver. Især på bybuslinierne i København er vores krav skrappe, men også i omegnskommunerne stilles der krav om partikelfiltre på busserne. 2) HUR betaler ekstra for at få en bedre miljøstandard. For eksempel koster det HUR cirka 12 millioner ekstra om året at have 269 gasbusser kørende i hovedstadsområdet. 3) HUR stiller krav om et årligt miljøsyn, hvor bussernes forureningsniveau måles. Miljøsynet sikrer, at miljøkravene også overholdes under driften. Det er ikke nok, at busserne er miljøvenlige ved kontraktstart. Bedre miljø med nye busser I bestræbelserne på at få mere miljøvenlige busser er der i 2002 skiftet 69 ældre busser ud med nye, ultramiljøvenlige busser, og yderligere 9 busser har fået partikelfiltre. Dette har ført os et skridt nærmere vores miljømål, idet partikelmængden er blevet reduceret med 5,4 tons alene i Den samlede partikelmængde er dermed reduceret med 77% siden 1996, hvor miljøpolitikken blev vedtaget. Også de øvrige forureningstyper er blevet reduceret i løbet af Ser man på kvælstofilter (NO X), som er det stof fra dieseldrift, man - ud over partiklerne regner som farligst, har forbedringerne i 2002 sparet os for 101 tons NO X årligt. Den samlede mængde NO X er hermed reduceret med 49% siden Miljøsyn hvert år Som led i miljøindsatsen har HUR indført miljøsyn af busserne. Fremover skal alle busser testes årligt, så vi sikrer, at eksempelvis partikelfiltre virker efter hensigten. Behovet for miljøsynene er stort. Det er nemlig ikke nok at sige, at man har partikelfiltre, hvis de ikke virker ordentligt. Ved busselskabet Arrivas første miljøsyn af deres busser fra 10. udbud fandt man ved miljøsynet 11 defekte partikelfiltre. De blev skiftet efter miljøsynet. 18

19 bedre miljø Partikler i ton/år Mål: Partikelfilter/gas på alle busser Landevejsbusser Storkøbenhavn og købsteder København Kvælstofilter (NO X ) i ton/år Mål: Halvering af 1996-niveau Landevejsbusser Storkøbenhavn og købsteder København Forsøg med miljøsyn. En sonde er monteret i udstødningen, og gasmængden måles i den blanke boks. Bussen skal accelerere for fuld kraft under målingen derfor det mobile udstyr. Værdi- og miljøberetning Hovedstadens Udviklingsråd 19

20 Sådan tackler HUR partiklerne - Halvdelen af busserne i HUR har nu fået partikelfiltre resten skal med hurtigst muligt. Og gerne hurtigere end EU kræver det. Takket være HURs målrettede indsats for at minimere forureningen fra busserne er mere end halvdelen af busserne nu enten gasbusser eller dieselbusser, som er udstyret med partikelfiltre. I dag har 415 busser partikelfiltre i Hovedstadsområdet, og udviklingen skal ikke stoppe her. Det er HURs politik, at der skal partikelfiltre på resten af busserne så hurtigt som muligt, og helst meget hurtigere, end lovgivningen og EU sikrer, at de kommer på. Der er ingen tvivl om, at partikelfiltrene kan være med til at løse det store og alvorlige problem for sundheden i København, som skyldes partikelforurening. HURs busser udgør cirka 6% af det samlede antal tunge dieselkøretøjer i Hovedstadsområdet. EU regulerer mængden af forskellige stoffer i køretøjers udstødning, herunder partikelmængden. Cirka hvert tredje år kommer en stramning, der gælder for alle nye køretøjer. Men først i 2006 vil EU s grænseværdier medføre, at der skal partikelfilter på nye køretøjer. Det er HURs opfattelse, at det er for langsomt. HUR har derfor siden sommeren 2000 forlangt, at der kom partikelfiltre på dieselbusser i København, hver gang vi har skrevet ny kontrakt for en buslinie. Også før år 2000 fik vi busser med partikelfiltre på gaderne. Dengang var det blot ikke et krav, men noget vi betalte ekstra for. Det er i dag HURs busentreprenører, der betaler og monterer filtrene, men dette er indregnet i de priser for kørslen, som HUR betaler til entreprenørerne. Eksempelvis blev HURs 12. udbud af buskørsel afgjort i december 2002, og alle busser under de nye kontrakter er udstyret med partikelfiltre. Det resulterer i, at vi til næste sommer, hvor kontrakterne starter, får yderligere knap 200 busser med partikelfiltre på gaden til gavn for alle, som trækker vejret i Hovedstadsområdet. 20

21 med filtre Fakta om farlige partikler - og filtre mod dem Partikler fra dieselkøretøjers udstødning kaldes ultra-fine partikler. Fordi partiklerne er så små, kan de trænge ud i lungevævet, hvor ilten fra luften møder blodet. Dieselpartikler er sundhedsskadelige. Ofte sidder der kræftfremkaldende stoffer, som partiklerne fører ud i lungevævet. I en ny rapport anslår Institut for Miljøvurdering, at der i Danmark kan undgås måske op til 1200 for tidlige dødsfald om året, hvis der monteres partikelfiltre på alle tunge dieselkøretøjer, dvs. busser og lastbiler. Fordeling af busser i 2002 Partikelfiltre kan også skabe andre sundhedsfordele: For eksempel færre indlæggelser med luftvejssygdomme og kredsløbssygdomme, færre sygedage og færre astmaanfald. 269 gasbusser 415 busser med partikelfiltre 100% 75% 50% 25% Udviklingen siden dieselbusser uden filtre Dieselbusser uden filtre Busser med partikelfiltre Gasbusser I bedste fald kan samfundet spare adskillige milliarder om året ved at montere partikelfiltre på alle tunge dieselkøretøjer, selvom hvert partikelfilter koster omkring kr. Et partikelfilter fanger omkring 90% af partiklerne fra udstødningen. Enkelt beskrevet virker et partikelfilter nærmest som et kaffefilter udstødningsrøgen sendes gennem filteret, hvor små partikler fanges som sod. Man kan ikke umiddelbart se partikelfiltret på en bus; Det sidder som en erstatning for den almindelige lydpotte. Ser man på bussernes udstødningsrør, er de rene indeni, hvis der er partikelfilter på. Uden filtret vil udstødningsrøret være sort indeni, hvis det da ikke er en gasbus. Værdi- og miljøberetning Hovedstadens Udviklingsråd 21

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 Grønt regnskab for busdriften i Hovedstadsregionen 2003 I ndholdsfortegnelse 1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 2.1 Brændstofforbrug og kørselsomfang...4 2.2 Emissioner fra busser...5 2.3 Havnebusser...9

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN BRUG SJÆLDENT TAXI SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN - tips og anbefalinger til grøn, sund og effektiv transport BRUG BIL BRUG BUS OG TOG BRUG CYKLEN BRUG rejsefri møder Smart transport i arbejdstiden I projektet

Læs mere

CSR-område CSR-aktivitet Målepunkt 2015 Delpolitik

CSR-område CSR-aktivitet Målepunkt 2015 Delpolitik 10.1 Tabel 1 Ambitioner og målepunkter i 2015 for Movias samfundsansvar 1. Passagertal for busser Movias hele virke og eksistensberettigelse er at levere nødvendige og efterspurgte public service ydelser

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 18 Status for miljø. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 18 Status for miljø. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Joachim Reinhard Danchell 18 Status for miljø Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om status

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Hans Henrik Christiansen 17 Status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om status for

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Edo-design for the construktion industry

Edo-design for the construktion industry Edo-design for the construktion industry En offentlig bygherres krav om bæredygtighedscertificering Kontorchef Niels Sloth 2 Overskrifter Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS GØR DIN ARBEJDSPLADS STÆRKERE Medarbejderne er den vigtigste ressource, og med en god pensionsordning gør du din arbejdsplads stærkere. Du øger

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

BIOGAS-konference i DGI-byen

BIOGAS-konference i DGI-byen BIOGAS-konference i DGI-byen BUSSEN PÅ GAS Praktik og erfaringer Bud på muligheder for (bio)gas i offentlig bustrafik 16. April 2015 Naturgas - buskontrakter i Danmark Holstebro by Kommunen køber og opfører

Læs mere

Forretningsplan 2011-2014

Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 3 Indledning I 2007 udarbejdede Movia sin første forretningsplan. Forretningsplanen udstak målene for, hvad Movia skulle arbejde med i perioden 2008-2010. Planen

Læs mere

Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab

Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab Indledning I de senere år er anvendelsen af Grønne Regnskaber

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organisationsmanual SIKA Organisationen bag SIKA Rengøring A/S 1 En robust organisation SIKA Rengøring A/S blev grundlagt i 2001 af Richard, Elisabeth og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktisk og

Læs mere

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen Kim Røgen, Udviklingsnetværk Affaldsudbud, 30. august 2010 Konference om markedet som middel til mindre CO 2 fra Transport 24. oktober 2013 Jens Purup Områdechef i

Læs mere

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug er et landsdækkende firma, som varetager indsamlingen af spildolieprodukter fra autoværksteder, industrivirksomheder samt slopolie

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Baggrund og formål: El, varme og transport er skyld i det største CO2-udslip i Danmark og flere og flere kommuner

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som

Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som Status 2012 2 Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som betyder, at vi skal justere Movias mål. Rejsekortet

Læs mere

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Oplev hvad kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Udstødningen er en teknisk kompliceret del, som både er underlagt lovgivningens miljønormer

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Konference om omstillinger i den dieseldrevne, professionelle transport Christiansborg, 27. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk 1 Disposition

Læs mere

Trafikpolitikken må gå på to ben

Trafikpolitikken må gå på to ben Trafikpolitikken må gå på to ben TRANSPORTPLANLÆGNING Af Claes Nilas, administrerende direktør, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) For at undgå, at trafikken sander til om få år, kræves en bred trafikpolitisk

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Vision og mål for MSE mod 2020

Vision og mål for MSE mod 2020 M S E S t r a t e g i p r o c e s 2 0 1 3 Vision og mål for MSE mod 2020 Strategi i MSE Som nævnt på MSE dagen 2012 er vi på vej op i Superligaen! Vi er fortsat den største entreprenør på Lolland Falster,

Læs mere

Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen

Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen Ingen skal blive syge af at gå på arbejde i Københavns Lufthavn. Vi gør alt, hvad vi kan, for at minimere den luftforurening, der er forbundet med at arbejde

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

PEBLINGEHUS Nansensgade 19 262 2.686 m 2 NANSENSGADE

PEBLINGEHUS Nansensgade 19 262 2.686 m 2 NANSENSGADE PEBLINGEHUS Nansensgade 19 262 2.686 m 2 Februar 2013 LEJEMÅL Peblingehus PEBLINGEHUS ligger i Nansensgade 19 i det indre København, tæt på såvel Nørreport som Vesterport Station, Metro, Peblinge Dosseringen

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi 2015 Indledning I denne årlige bæredygtighedsstrategi klarlægges mål og retning for vores miljøarbejde på. Her præsenterer vi visioner, havnens roller, indsatsområder og konkrete mål for miljøindsatsen.

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME 31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME Døgnet rundt, året rundt bliver affald til nyttig energi. Det har miljøet godt af, og forbrugerne sparer penge. Det er lang tid siden, vi sidst har

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Lærervejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes, når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE Christensen & Co En ung dansk virksomhed Christensen & Co (CCO) er en ung dansk arkitektvirksomhed, der arbejder i hele Skandinavien. Ejer og direktør Michael Christensen

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Emission og teknologi 27. maj 2015

Emission og teknologi 27. maj 2015 Emission og teknologi 27. maj 2015 Lone Otto Teknisk Rådgivning lot@fdm.dk Agenda Luftforurening partikler. Syns- og emissionstest. Euronormer. Miljø plaketter og miljøzoner i byer. Udfordring med nyere

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Ledelseshåndbog. Niveau 1

Ledelseshåndbog. Niveau 1 Ledelseshåndbog Niveau 1 Ledelseshåndbog niveau 1 Revision: 26. oktober 2012 Udarbejdet af: Allan Bruus Ikraft. Dato: Indholdsfortegnelse Niveau 1... 1 Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemstruktur 4 Politikker

Læs mere

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S Miljøredegørelse Scandi Logistics A/S Scandi Logistics A/S Venusvej 7 Dk-6000 Kolding www.scandilogistics.dk Indhold 1 Indledende oplysninger... 2 2 Ledelsens beretning...3 3 Beskrivelse af virksomheden...

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer Kollektiv Trafik Konference Naturgasbusser Lidt praktik og erfaringer 06. 07. oktober 2014 Arriva Bus Arriva Tog Arriva Havnebus UC Plus Ejet af DB Bahn - Bus Største busoperatør i DK ca. 50% markedsandel

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Tømning af husspildevandstanke

Tømning af husspildevandstanke Tømning af husspildevandstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING GODE RÅD Furesø Fælles tømningsordning Alle ejendomme med en bundfældningstank også kaldet hustank, trekammertank, trixtank og septiktank er med i

Læs mere

Pladsoptimering i transportmidler

Pladsoptimering i transportmidler Pladsoptimering i transportmidler Søren Boas, PostNord Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og Posten i 2009. PostNord har en

Læs mere

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Grønt Regnskab 2004 Resume Det grønne regnskab omfatter

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Klimavenlig firmakørsel

Klimavenlig firmakørsel Klimavenlig firmakørsel Søren Boas, PostNord Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og Posten i 2009. PostNord har en omsætning

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag - jfr. Statsministeriets cirkulære nr. 31 af 26. februar 1993 Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag 1. Indledning Den 26. februar 1993 udsendte Statsministeriet

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24.

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. september 2012 Køretøjsteknologi og luftforurening Lette køretøjer:

Læs mere