CURRICULUM VITAE for Claus Bech Myhre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CURRICULUM VITAE for Claus Bech Myhre"

Transkript

1 CBM-art

2

3 C l a u s B e c h M y h r e Over Fussingvej 20 - Øster Bjerregrav 8920 Randers NV Tlf E-post: HORNBÆK SKOLE Att. ansættelsesudvalget ved skoleleder Kirsten Vandbæk Øster Bjerregrav, den 13. november 2014 CURRICULUM VITAE for Claus Bech Myhre CV side 1 af 3 CV side 2 af 3 CV side 3 af 3 Erhvervsmæssig baggrund Uddannelsesmæssig baggrund Personlig baggrund Feb 2014 nu Søndermarkskolen, Randers Lærer Juni 2012 jan2014 Skoleleder Vejrum-Viskum Friskole Skoleleder Turn-around...administrativt og pædagogisk. Pædagogisk er der strammet op og løftet "hele vejen rundt"... Få skabt "vi-kultur"...fire-i-en... Den daglige og overordnede pædagogiske ledelse er højnet 200% (citat) Medarbejderflokken er reduceret og opkvalificeret betragteligt. Nye tilgange, PR (hjemmeside, PR-udvalg mv), gennemskuelighed for alle og åbenhed har haft høj prioritet. Efter fem år med øk. underskud (samlet 1,4 mio.) blev 2012 vendt til + 300K og 2013 lander i et + på 400K. Sep juni 2012 Leverandør af IT-hostingløsninger Account Manager At kortlægge en virksomheds IT-behov og se mulighederne for de gode løsninger, tilrettelægge en implementeringsfase oma. er en konstant udfordring hvor man virkelig skal være oppe på beatet! At finde løsninger som alle er tilfredse med, mersalg og gensalg, nå sit budget er udfordrende succeskriterier. Nov juni 2011 Djurslands Efterskole Lærer/adm. Da muligheden pludselig opstod for at snuse til efterskoleverden sprang jeg til, selvom jeg fra starten var indstillet på at skulle videre til noget andet spændende. Arbejdet var fuldtids, fuld undervisning, kontaktlærerfunktion, adm. ift. hjemmesideredigering, personaleintra mm. Samtidig hermed var jeg meget optaget af færdiggørelse af diplomuddannelse og opstart af Kløverbyernes Friskole. Dec juli 2011 Kløverbyernes Friskole Skoleleder Skoleleder/konsulent ift. opstart. - Se bilag Arbejdet bestod af mange spændende udfordringer. Særligt glædede jeg mig over arbejdet med klarlæggelse og præcisering af skolens værdigrundlag og samspillet med den planlagte pædagogiske praksis. Aug okt.2010 Lille Virgils Friskole Skoleleder Jeg er vant til at honorere et ufravigeligt krav om overblik over en skoles økonomi, budgetlægningen og opfølgningen samt for at udarbejde lønindberetning og arbejdstidsberegninger og sikre, at alle formaliteter omkring alle typer ansættelser er på plads. Da jeg som friskoleleder på en lille skole har skullet have styr på det hele kan jeg desuden tilføje følgende til listen over solide erfaringer: at være ansvarlig for administrationen af vikarer og ferieplanlægning at profilere skolen via nyhedsbreve, på hjemmesiden samt diverse medier at være en aktiv, markant og synlig leder og medspiller i skolens samarbejdsorganer, sikkerhedsarbejde, elevråd, skolebestyrelse m.v. Aug Juli 2006 Randers Kristne Friskole Lærer 30 lek./uge. Undervisningserfaring med særligt dansk kl., matematik kl., idræt på alle årgange, IT, billedkunst og håndarbejde samt diverse andet. Skoleudvikling i PædagogiskUdvalg Ansvar for IT. Juli 1994 juni 1995 Den kongelige Livgarde Værnepligt Som menig gruppefører, med begrænset formel autoritet, er det en særlig udfordring at få drengene til at makke ret eller hvad der nu skal til. Claus Bech Myhre Hornbæk Skoles nye visionære lærer CV 1/3

4 C l a u s B e c h M y h r e Over Fussingvej 20 - Øster Bjerregrav 8920 Randers NV Tlf E-post: HORNBÆK SKOLE Att. ansættelsesudvalget ved skoleleder Kirsten Vandbæk Øster Bjerregrav, den 13. november 2014 CURRICULUM VITAE for Claus Bech Myhre CV side 1 af 3 CV side 2 af 3 CV side 3 af 3 Erhvervsmæssig baggrund Uddannelsessmæssig baggrund Personlig baggrund Teknologisk diplomledelse Coaching læring og udvikling Gamemasterrollen, Karl Tomm, Narrativ coaching, teamcoaching, 5F-model, magt&etik Diplomlederuddannelse for ledere i frie grund- og efterskoler, VIA UC I stikord omfattende: Skoleledelse- organisationsledelse, lederen som personlighed, relationel ledelse og selvledelse, etablering af netværk, det hyperkomplekse samfund og skolen, ledelse i decentralisering, værdiledelse, strategier for forandringsledelse, kommunikation og refleksion, ledelse gennem teamsamtaler, den vanskelige samtale, psykisk arbejdsmiljø, konsultative metoder, udvikling af skolen som organisation, ledelse af læring, ledelse i krydspres, kulturanalyse, evaluering som anledning til forandringsprocesser Som skoleleder har jeg bl.a. deltaget i følgende kurser: Dansk Friskoleforenings Administrationskursus del. I-III Fokus på budgetlægning og prioritering (få råd til de fantastiske pædagogiske idéer), indberetninger, løn- og arbejdstidsberegninger, teoretisk forankret lederskab vedr. organisation og ledelse, 20 timers kursus om skolens sociale kapital, noget jeg efterfølgende har prioriteret højt, at investere heri og få det investerede godt forrentet - Frie Skolers Lærerforening (FSL) Personlig LEAN Frie Skolers Ledere (FL) Ledelse af ledelse procesledelse, teamledelse - FL Hvad bliver der af ledelsen? ledelsesvilkår/arbejdstidsaftaler i folkeskolen Via University College Den coachende ledelsesstil FL At lede fra modstand til ejerskab VIA UC IT-relateret: Hjemmeside: webmaster på hjemmesider for skoler oa. Erfaring med Joomla, FrontPage, Tabulex m.fl. SkoleIntra: stået for opstart og implementering af Lærer-, ElevIntra, Skoleport samt været adm. og pæd. vejleder for personale og elever. Windows Server. Installation, integrering, user policies mv. og efterfølgende systemadministrator for alt vedr. IT; planlægning, indkøb, software mv. Administrative programmer: Tabulex, TR2000, OPUS, Navision, Stones Regnskab Stor erfaring med IT-baseret undervisning, InteractiveWhiteBoards/SmartBoard m.fl., videooptagelser og redigering - Moviemaker, YouTube, digital fotografering og billedredigering, LEGO Education oma. Har stået for planlægning og afvikling af IT-uv. for forsk. personalegrp., skolers pæd. IT-læreplaner mm Læreruddannelsen ved Haderslev Statsseminarium Overskrift for mit virke som lærer: Hjertevarm og dedikeret Eleverne skal hver især vide hvorfor de er i skolen og få det maksimale ud af hver deres potentiale. Jeg har mange gode erfaringer af højt fagligt udbytte. Senest har jeg f. eks. haft et matematikhold med 22 elever der ved FS10 fik et karaktergennemsnit på 10,2 og 10,9 i hhv. mdt. og skr. eksamen Tankerne bag undervisningen, det didaktiske og undervisningen af 2. orden har fascineret mig, særligt fagene pædagogisk speciale og almen didaktik var spændende. Sideløbende med de fire års studier havde jeg en gennemsnitlig ansættelsesgrad på 46% som lærer på nabo-friskolen. Dette var med til at give det teoretiske og nye krop og praktisere sideløbende. Mine linjefag, Religion og Billedkunst passer godt til mig som person, da jeg både er eftersom og praktisk. Jeg holder af at tænke tanker, gerne af filosofisk karakter, lægge planer, alene og i fællesskab med andre. Tanker og undervisning må meget gerne få et fysisk udtryk for anskuelsens skyld og også gerne for at udsende signaler. Claus Bech Myhre Hornbæk Skoles nye visionære lærer CV 2/3

5 C l a u s B e c h M y h r e Over Fussingvej 20 - Øster Bjerregrav 8920 Randers NV Tlf E-post: HORNBÆK SKOLE Att. ansættelsesudvalget ved skoleleder Kirsten Vandbæk Øster Bjerregrav, den 13. november 2014 CURRICULUM VITAE for Claus Bech Myhre CV side 1 af 3 CV side 2 af 3 CV side 3 af 3 Erhvervsmæssig baggrund Uddannelsesmæssig baggrund Personlig baggrund Jeg er resultatorienteret og beslutsom og glæder mig over at opsøge og tage livtag med nye udfordringer. Samtidig er jeg meget optimistisk af natur, søger og ser mulighederne og løsninger - finder ofte de bedste, alt sammen forenet i et udadvendt og tillidsvækkende væsen. Jeg har ord for at være kompetent og reel også når en situation ellers kunne være spidset til. Jeg er en ildsjæl der ikke lader mig slå ud af lidt modgang. Jeg er ekstraordinær energisk, havde f.eks. et fuldtidsarbejde samtidig med 3. år på HHx. Jeg arbejder meget målrettet. Over en årrække har jeg på egen hånd lavet en meget omfattende ombygning på vores hus omfattende opmuring af ny facade, fabrikation og opsætning af nye spær, taglægning, indretning af ny 1. sal oma. Et udsmykningsprojekt, hvor pædagogik, PR oma. går op i en højere enhed med elevinddragelse i høj grad, besøg af såvel TV som borgmester, tale ved skoleleder og et vartegn som byen og andre kan glæde sig over. Lille Virgils Verden idé cbm Civil status Født 4. september Gift med Lisa, lærer. Far til fire: Martha Sofie 2001, Theodor Boas 2003, Mie Alberthe 2007 samt Marius Emil 2009 Midt i at have mange gøremål fastholder jeg, at samvær med min familie har meget høj prioritet. Jeg spiller klaver med mine døtre samt guitar og trommer med min ældste søn. Vi er alle ret vilde med LEGO m/u motorer/pc-styring. Vi har netop investeret i flere snorkel-sæt, et acceptabelt alternativ til det nu solgte dykkerudstyr. Den selvbyggede garage rummer udover den gamle motorcykel et stort værksted hvor særligt vi drenge hygger os. Øvrige oplysninger ellers holder jeg meget af at dyrke sport, det bliver mest til mountainbike i skoven, orienteringsløb (hvor jeg tidligere har høstet et par medaljer) samt motionsfodbold. Da jeg var (helt) ung stod den på bold i klubben. Jeg læser en del biografier, krimier og skolelitteratur, følger interesseret med i politik - på alle plan, jeg elsker at opholde mig i naturen, helst sammen med mine børn og også gerne en fiskestang om muligt. Claus Bech Myhre Hornbæk Skoles nye visionære lærer CV 3/3

6

7 Anbefaling Claus Bech Myhre cpr-nr Claus har været ansat på Randers Kristne Friskole i perioden 1. august 2001 til 30. juli 2006 som fuldtidsansat lærer. Claus har udover denne periode fungeret som skolens IT-administrator frem til august Randers Kristne Friskole er en skole med 190 elever og 18 lærere, dertil kommer en musikskole og en skolefritidsordning, samt en børnehave. Skolen hviler på et fælleskirkeligt grundlag, og vi lægger vægt på god trivsel og høj faglighed. Claus har undervist i dansk i kl., matematik i kl., samt i overbygningen. Desuden har han haft idræt, billedkunst, den obligatoriske edb-undervisning på alle klassetrin, samt engelsk, kristendom, natur og teknik og historie på forskellige klassetrin. Claus har også haft støtteundervisning i forskellige sammenhænge, primært i overbygningen. Claus har været meget vellidt af elever og forældre, for samvær, undervisning og samarbejde, noget der generelt har været af meget god kvalitet og præget af stort engagement og høj faglig kompetence. Derudover har han været ansvarlig for skolens IT, med opsætning af server, hardwareadministration og vedligeholdelse af skolens pædagogiske netværk, IT-vejleder for skolens personale generelt, samt særligt tilsyn med personaleintra og skolens hjemmeside. Claus er en positiv og meget engageret medarbejder. Claus er social rummelig og er god til at relatere til de mennesker han møder. Han er endvidere arbejdsom og gå ikke af vejen for at yde en ekstra indsats. Claus har valgt at opsige sin stilling på Randers Kristne Friskole for at søge nye udfordringer. Vi ønsker held og lykke med disse og siger samtidig Claus en stor tak for indsatsen på RKF. Det er en glæde at kunne give Claus Bech Myhre vores bedste anbefaling. ŀ

8 ŀ

9 C l a u s B e c h M y h r e Over Fussingvej 20 - Øster Bjerregrav 8920 Randers NV Tlf / E-post: ŀ Bilag 3 vedr. Kløverbyernes Friskole, Linå, Silkeborg Nærværende ansøgning redegør for, hvorfor jeg har det der skal til for nu at kunne tage nye og større udfordringer op. Dette skulle som nævnt efter planen indfries ved, at jeg i december 2010 indgik en aftale med friskolefolk i Linå ved Silkeborg om, som skoleleder der, at være tovholder på opstarten af deres nye Kløverbyernes Friskole, med start august Jeg blev opfordret til at søge stillingen, søgte og fik jobbet blandt 18 ansøgere. Herefter gik det stærkt med arbejdet med udarbejdelse af skolens værdigrundlag og pædagogiske grundlag, 10 informations- og indskrivningsmøder på forskellige lokationer, ansættelsessamtaler og ansættelse af et fantastisk hold bestående af lærere, pædagoger og medhjælpere mv., PR-arbejde oma., et super godt og fantastisk spændende projekt som jeg passede ved siden af mit fuldtidsarbejde. For at gøre en lang historie kort blev friskolen alligevel ikke oprettet, da der stik imod forventning og adskillige udmeldinger ikke var styr på finansieringen af købet af skolebygningerne hos Silkeborg Kommune, noget der kom frem ultimo juni Da jeg samtidig havde fået lukket døren efter mig på min tidligere arbejdsplads er jeg nu på jagt efter nye udfordringer! Claus Bech Myhre Friskoleleder søger nye udfordringer!

10 Udtalelse for Claus Bech Myhre. Claus har været ansat som skoleleder på Vejrum-Viskum friskole fra 1/ til 31/ Claus har haft den daglige ledelse af skolen og har været meget opmærksom på skolens økonomi som har resulteret i at skolen har haft overskud for første gang i mange år. Claus har samarbejdet godt med alle skolens ansatte og har været meget lydhør over for forælderne,har altid taget sig tid til at lytte og prøve at finde forskellige løsningsmuligheder så alle føler de er blevet hørt. Claus har været meget opmærksom på pr muligheder for skolen, har bl.a. lavet en flot hjemmeside som gør at vi er blevet mere synlige. Claus er kommet med mange nye ideer og positiv energi til vores skole og vi har været meget glade for Claus tid på Vejrum-Viskum friskole, så det var med stor beklagelse at vi måtte sige farvel. Med venlig hilsen Pernille Lauritsen Tlf Formand for bestyrelsen

11

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole

Den Sociale Kapital på efterskole Evalueringsrapport Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Efteråret 2011 Et projekt støttet af Forebyggelsesfonden Susanne Lindeløv og Louise Okon Willie, Akantus Evaluering

Læs mere

Skoleredegørelse. Vedbæk Skole & Kulturcenter. Skoleåret 2012-2013. Folkeskole Fritidsordning. Kulturcenter Bibliotekscenter Kunstudstillinger

Skoleredegørelse. Vedbæk Skole & Kulturcenter. Skoleåret 2012-2013. Folkeskole Fritidsordning. Kulturcenter Bibliotekscenter Kunstudstillinger Skoleredegørelse Skoleåret 212- Folkeskole Fritidsordning Kulturcenter Bibliotekscenter Kunstudstillinger Vedbæk Skole & Kulturcenter August Vedbæk skoles redegørelse til kvalitetsrapporten på skoleområdet

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 8.I - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med elever

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Det Danske Filminstitut. Evaluering af Give Me Five

Det Danske Filminstitut. Evaluering af Give Me Five Det Danske Filminstitut Evaluering af Give Me Five August 2013 Indhold Indledning... 1 1 Resume af konklusioner og anbefalinger... 2 1.1 De overordnede konklusioner... 2 1.2 De overordnede anbefalinger...

Læs mere

Bilag 1: Efterskoleforeningens anbefalinger til oplysninger om unge på efterskole

Bilag 1: Efterskoleforeningens anbefalinger til oplysninger om unge på efterskole Bilag 1: Efterskoleforeningens anbefalinger til oplysninger om unge på efterskole Hvilke oplysninger en efterskole har brug for, for at arbejde med den unge, kan variere. Men i Efterskoleforeningen vil

Læs mere

Kompetenceudvikling for skolesekretærer i Holstebro Kommune Opsamling November 2012.

Kompetenceudvikling for skolesekretærer i Holstebro Kommune Opsamling November 2012. Redigeret 13-02-2013 13:36:39/HLN_UCH Kompetenceudvikling for skolesekretærer i Holstebro Kommune Opsamling November 2012. Arbejdsgruppe, som har stået for indsatsen består af: Hanne B. Madsen, Nørrelandsskolen.

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

ØSTERHØJ SKOLEN KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015

ØSTERHØJ SKOLEN KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015 ØSTERHØJ SKOLEN KVALITETS RAPPORT 2014 JANUAR 2015 INDHOLD 3 3 5 6 7 7 11 16 18 21 21 23 24 25 25 26 27 28 28 29 INDLEDNING Opbygning af kvalitetsrapporten PRÆSENTATION AF SKOLEN OG SKOLEÅRET 2013/14 Opfølgning

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling på Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole Torsdag d. 27. februar 2014

Ekstraordinær generalforsamling på Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole Torsdag d. 27. februar 2014 Ekstraordinær generalforsamling på Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole Torsdag d. 27. februar 2014 Generalforsamlingen starter kl. 17.00 og foregår i skolens foredragssal. Dagsorden 1 Valg af dirigent,

Læs mere

Fænøsund Friskole Generalforsamling 2013 Skolelederens skriftlige beretning V/Tabita Radoor Jensen, konstitueret leder

Fænøsund Friskole Generalforsamling 2013 Skolelederens skriftlige beretning V/Tabita Radoor Jensen, konstitueret leder Fænøsund Friskole Generalforsamling 2013 Skolelederens skriftlige beretning V/Tabita Radoor Jensen, konstitueret leder Sang: Våren er i luften. Det er blevet forår Det er forår i Danmark, og nyt spirer

Læs mere

KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB?

KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB? KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB? HJÆLP TIL DIN JOBSØGNING Med denne kvikguide er du allerede godt på vej i jagten på dit nye job. Du får

Læs mere

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole Kvalitets- og udviklingsrapport Enghavegård Skole Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 5. FAGLIGHED... 3 5.1 SKOLELEDERENS VURDERING... 3 Folkeskolens afgangsprøver... 3 Nationale test... 3 Generelle

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Når pædagogerne medejer. - ejer beboerne

Når pædagogerne medejer. - ejer beboerne Når pædagogerne medejer - ejer beboerne Rapport om projekt medejerskab på Østerled 2010 1 Indhold Forord side 3 Østerled et levende bosted side 4 Medejerskab en forudsætning for udvikling af en professionel

Læs mere

SÅDAN GØR VI. Linjer i udskolingen øger motivationen. April 2012. Tema: Ungeindsatsen. Nyt 10. Klassecenter med målrettede undervisningsforløb Side 3

SÅDAN GØR VI. Linjer i udskolingen øger motivationen. April 2012. Tema: Ungeindsatsen. Nyt 10. Klassecenter med målrettede undervisningsforløb Side 3 SÅDAN GØR VI April 2012 Tema: Ungeindsatsen Nyt 10. Klassecenter med målrettede undervisningsforløb Side 3 Efterværn til Kivaens sårbare elever Side 5 UngeCoach giver nyt syn på skolegangen Side 6 Styrket

Læs mere

LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE

LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE TEMA Hjælp til selvhjælp Historiestafetten: LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 5

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

science team k projektledelsens erfaringer Og anbefalinger fra perioden 00 006

science team k projektledelsens erfaringer Og anbefalinger fra perioden 00 006 1 science team k projektledelsens erfaringer Og anbefalinger fra perioden 00 006 INDHOLD Forord ved Lundbeckfonden...4 Læsevejledning...5 Introduktion til projektet...6 Projektorganisation og ledelse...7

Læs mere

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast 2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast INDSATSER OG METODER Udarbejdet af: Ikast-Brande Kommune, Bomidtvest (afd. 630) og Ikast

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere