30 INNOVATIONSMETODER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "30 INNOVATIONSMETODER"

Transkript

1 30 INNOVATIONSMETODER - en introduktion Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010

2 INDHOLD Del 1: Beskrivelse af anvendelseseksempler inden for fem udvalgte temaer/brancheområder. Eksemplerne er stiliserede, men baseret på erfaringer på tværs af 62 projekters arbejde med brugerdreven innovation.. Del 2: Gennemgang af de enkelte innovationsfaser og et overblik over 30 metoder Del 3: Her beskrives fem anbefalede innovationsforløb med forslag til, hvordan metoder kan sættes sammen. Del 4: En alfabetisk liste over samtlige innovationsmetoder. Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010

3 30 Innovationsmetoder en introduktion Dette hæfte er en introduktion til håndbogen 30 innovationsmetoder. Håndbogen er en samling beskrivelser af innovationsmetoder henvendt til både virksomheder og offentlige institutioner, som ønsker at skabe resultater gennem innovation med fokus på brugernes behov. På de følgende sider finder du en introduktion til metodebeskrivelserne i håndbogen og inspiration til udformning af dit innovationsprojekt gennem beskrivelser af fem anvendelseseksempler inden for forskellige brancheområder. Desuden er der skitseret fem forskellige innovationsforløb med forslag til, hvordan metoderne kan kombineres til sammenhængende forløb. Beskrivelserne af de 30 metoder og værktøjer er et resultat af en kortlægning af 62 innovationsprojekters anvendte innovationsmetoder. Projekterne har alle været del af Erhvervs- og Byggestyrelsens Program for Brugerdreven Innovation i perioden Metoderne er arrangeret og grupperet inden for syv innovationsfaser. Hver metode er beskrevet på et enkelt kort. Det giver mulighed for at sætte innovationsmetoderne sammen på forskellige måder, diskutere dem i en projektgruppe og skræddersy dem til din virksomhed eller institutions konkrete behov og problemstillinger. Vi håber du vil blive inspireret til selv at gå i gang med et innovationsprojekt. Erhvervs- og Byggestyrelsen, juni

4 LæseVEJLEDNING til kort / Forside Metodekortene har en gennemgående struktur, som skal sikre navigation, fleksibilitet og genkendelighed på tværs af de forskellige metoder. Talkode: Hvert kort indeholder en talkode, som kan anvendes til navigation. Det samlede metodeoverblik (se Del 2) giver overblik over faser og de enkelte metoder. Overskrift og underrubrik: Her gives en kort definition og beskrivelse af, hvad metoden går ud på. Illustration og tekst: Illustrationen giver et indblik i reelle brugssituationer eller handlinger, hvor metoden udføres, som kan give læseren inspiration og forskellige indgangsvinkler til videre læsning. Metodens relevans: Beskriver metodens centrale værdi og udbytte både som konkret resultat, og hvilke muligheder metoden giver det samlede proesforløb

5 LæseVEJLEDNING til kort / bagside Procesbeskrivelse Beskriver en standardversion og de centrale elementer for, hvordan metoden gennemføres. Beskrivelsen er opdelt i 3 dele som forklarer forberedelse, udførelse og næste skridt. Ikoner Tid Anslår det forventede tidsforbrug til udførelse af metoden. time(r.) dag(e) UGE(R) MÅNED(ER) Brugertype Stjerne Relevant for projekter i virksomhed eller institution Relevant for projekter i værdkæden, fx med leverandører og distributører Relevant for projektet hvor slutbrugere involveres. Særlig relevant til involvering af superbrugere. Deltagere Angiver om metoden bør udføres af én person, flere personer fra en projektgruppe og deltagere uden for gruppen (enten interne eller eksterne interessenter) Modeller Hvert kort indeholder en eller flere modeller, som understøtter kommunikation af procesbeskrivelsen og giver læseren mulighed for at orienterere sig på en overskuelig måde Kan kombineres med Beskriver hvilke metoder man med fordel kan kombinere metoden med. Variationer: Metoder kan udføres på forskellige måder. Derfor indeholder alle kort inspiration til alternative måder at udføre metoden på. Kritiske faktorer: Baseret på en række projekters erfaringer beskrives 3 kritiske faktorer, som er vigtige at være opmærksom på for at opnå succes med metoden. Brugertype: Beskriver hvem der bør udføre eller gennemføre metoden. 5

6 DEL 1: FEM ANVENDELSESEKSEMPLER På de følgende sider kan du læse om innovationsprojekter inden for fem forskellige brancheområder. Anvendelseseksemplerne er stiliserede, men tager udgangspunkt i erfaringer på tværs af 62 innovationsprojekters erfaringer med brugerdreven innovation. Hvert eksempel giver inspiration til, hvilke innovationsmetoder man kan anvende i et sammenhængende forløb. TEMA #1 BYGGERI TEMA #2 DAGLIGVARER TEMA #3 ENERGI & KLIMA TEMA #4 MEDIER & TEKNOLOGI TEMA #5 sundhed & velfærd

7 TEMA: BYGGERI Organisation: Stor entreprenørvirksomhed i samarbejde med et mindre arkitektfirma Projektteam: Projektledere fra virksomhedens udviklings- og kommunikationsafdelinger Udfordring: Hvordan kan vi udvikle bedre boliger til fremtidens familier mere effektivt? Virksomheden arbejder efter et mål om at udvikle sig til en af de mest innovative og kundefokuserede entreprenører i Nordeuropa i Virksomheden ønskede at komme tættere på fremtidens brugere og de forskellige samarbejdspartnere i værdikæden både funktionelt og oplevelsesmæssigt. Som en del af virksomhedens strategi ønskede man derfor at køre et pilotprojekt med fokus på at undersøge mulighederne for brugerinddragelse og idéudvikling i de tidlige faser af byggeprocesserne. Projektgruppen besluttede at foretage korte brugerundersøgelser via online observation af forskellige webtjenester som Flickr og Messenger, hvor 10 udvalgte brugere blev bedt om at tage billeder af deres boligdrømme og forklare meningen med dem. På baggrund af researcharbejdet udviklede projektgruppen tre forskellige brugerprofiler (Personas), som de brugte som konkret inspiration i idé- og konceptudvikling. Gennem rapid prototyping og digitale mock-ups udviklede gruppen i samarbejde med brugerne et koncept for en digital platform for inddragelse af brugere i byggeprocessen. Som afslutning på pilotprojektet udarbejdede projektgruppen en business case på, hvor stort et potentiale redskabet og de øvrige konceptforslag kunne have for at nå virksomhedens målsætninger. Projektet viste sig at have et så stort forretningspotentiale, at ledelsen har afsat midler til videreudvikling af et unikt softwareprogram. En række større bygherrer har indgået samarbejdsaftaler om anvendelse af programmet. Resultater - Effektiv markedsføring til relevante samarbejdspartnere i værdikæden - Mersalg på implementering af software hos bygherrer - Effektivisering af arbejdsprocesser Anvendt innovationsforløb Basisforløb med fokus på brugerinvolvering og konceptudvikling (se Del 3) Varighed: 5 måneder 7

8 TEMA #1 BYGGERI TEMA #2 DAGLIGVARER TEMA #3 ENERGI & KLIMA TEMA #4 MEDIER & TEKNOLOGI TEMA #5 sundhed & velfærd

9 TEMA: DAGLIGVARER Organisation: Mellemstor producent af færdige madretter til offentlige institutioner Projektteam: Medarbejdere fra produktudvikling, salg og marketing. Ledelsen involveret i projektets styregruppe. Udfordring: Hvordan kan vi differentiere vores produkter fra konkurrenterne på markedet? Virksomheden udvikler primært madprodukter til danske sygehuse og uddannelsesinstitutioner. Ledelsen i virksomheden ønsker at holde sig løbende orienteret om nye behov og udfordringer hos både slutbrugere og de de professionelle B2B-kunder, som indkøber og serverer maden. Virksomheden gennemførte et innovationsprojekt, hvor de gennem brugerresearch undersøgte, hvad der skaber værdi for indkøbere og medarbejdere på sygehuse og uddannelsesinstitutioner. Sideløbende gennemførte virksomheden i samarbejde med en konsulentvirksomhed etnografiske interviews med slutbrugere for at identificere hvilke faktorer, der har størst betydning, når man skal udvikle produkter, der er sunde, friske og nemme at servere. Efter en grundig analyse af de forskellige bruger- og kundeindsigter blev tre centrale udviklingspotentialer identificeret med involvering af virksomhedens ledelse. En afsluttende business case tydeliggjorde et særligt potentiale for to madkoncepter. Virksomheden lavede bl.a. en beregning på, hvor meget sygehusene kunne spare med et nyt madkoncept uden at gå på kompromis med service- og kvalitetsniveauet for patienterne. Mere end 80% af virksomhedens udviklede produkter er, siden virksomheden påbegyndte projektet, udviklet med udgangspunkt i brugernes behov - og ikke oprindeligt ud fra, hvad der teknologisk kunne lade sig gøre. Resultater - Ny kundeorienteret forretningsmodel - Markante besparelser for virksomhedens offentlige kunder - Nye salgskanaler, en række store supermarkeder har vist interesse for virksomhedens koncepter Anvendt innovationsforløb Basisforløb med fokus på research og identificering af nye potentialer. Projektet har både haft fokus på slutbrugere og samarbejdspartnere i værdikæden. Virksomheden har foretaget business case på to nye madkoncepter. Varighed: 5 måneder 9

10 TEMA #1 BYGGERI TEMA #2 DAGLIGVARER TEMA #3 ENERGI & KLIMA TEMA #4 MEDIER & TEKNOLOGI TEMA #5 sundhed & velfærd

11 TEMA: ENERGI & KLIMA Organisation: Producent af højteknologiske løsninger til produktion af biobrændsel Projektteam: Medarbejdere fra udviklingsafdeling og markedsføring samt to eksterne konsulenter. Ledelsen involveret i projektets styregruppe. Udfordring: Hvordan sikrer vi, at vores teknologiske løsninger rammer markedet rigtigt? Virksomheden har over en årrække arbejdet med at udvikle en banebrydende teknologi til udvikling af bæredygtig energi. Virksomhedens investorer var bekymrede for, hvordan den nye teknologi skulle færdigudvikles og markedsføres, så både professionelle kunder og slutbrugere ville købe produkterne. Risikoen for ikke at ramme markedet rigtigt medførte, at virksomhedens ledelse besluttede at gennemføre et længere innovationsprojekt. Ledelsen ønskede, at virksomheden - gennem en dyb forståelse for branchen, kunde- og brugerbehov kunne kvalificere deres nuværende teknologiløsninger og udvikle en go-to-market strategi. En indledende branche-analyse fremtvang et nødvendigt overblik over de største potentialer og udfordringer i branchen, hvilket gjorde det tydeligt for projektgruppen, at de måtte have større fokus på brugernes tilpasning til nye grønne løsninger. Gennem etnografisk research af slutbrugeres opfattelser af energi og affald samt afdækning af forskellige led i værdikæden udviklede projektgruppen løsningsretninger for virksomhedens eksisterende produkter samt forslag til et nyt serviceområde. De tre forretningskoncepter blev grundigt analyseret gennem en business case, hvor to nye kundemålgrupper blev identificeret. Den endelige udvikling af prototyper samt gennemførelse af brugertest skærpede virksomhedens produkter og identificerede områder, hvor udviklingsprocesserne kunne optimeres, så produkterne kunne sendes hurtigere på markedet. Resultater - Kortere time-to-market - Markant reduktion af brugernes CO2-udledning - Optimering af interne udviklingsprocesser Anvendt innovationsforløb Udvidet innovationsforløb til udvikling og effektiv implementering af løsninger (se Del 3) Varighed: 11 måneder 11

12 TEMA #1 BYGGERI TEMA #2 DAGLIGVARER TEMA #3 ENERGI & KLIMA TEMA #4 MEDIER & TEKNOLOGI TEMA #5 sundhed & velfærd

13 TEMA: MEDIER & TEKNOLOGI Organisation: Mindre producent af computerspil og motionsteknologi Projektteam: Projektledere fra virksomhedens udviklings- og salgsafdelinger Udfordring: Hvordan udvikler vi motiverende computerspil for fremtidens unge? Med en stab på under 20 medarbejdere var virksomheden afklaret med, at den ikke kunne afsætte enorme ressourcer til et stort og krævende innovationsprojekt. Dog efterlyste flere medarbejdere en dybere forståelse af målgruppen for de computerspil, virksomheden udvikler, for at den også i fremtiden kan hamle op med det stigende antal konkurrenter, der kunne producere både billigere og hurtigere end dem. Virksomheden besluttede derfor at indgå et samarbejde med en designantropolog, som de havde mødt på en spilkonference, for at få et bedre indblik i, hvordan de kunne udvikle bedre spil til børn og unge. Virksomheden foretog sammen med designantropologen 12 etnografiske interviews med børn og unge i alderen år. Her fulgte de børnenes hverdag i fritidsaktiviteter med venner efter skole - både når de dyrkede sport og spillede computerspil sammen. Gennem brainstorm-workshops og udvikling af hurtige prototyper blev det klart for projektgruppen, at de kun havde ressourcer til at gennemføre ét af udviklingsområderne. Med udgangspunkt i projektet har virksomheden lanceret første version af et nyt spil, som har medført en stigning i salget. Resultater - Øget omsætning gennem salg af ny computerteknologi til børn og unge - Forbedret kommunikationsstrategi for målgruppen - Øget brugertilfredshed Anvendt innovationsforløb Inspirationsforløb med fokus på inspiration og udvikling af hurtige idéer På baggrund af researchen analyserede virksomheden med hjælp fra designantropologen sig frem til to nye udviklingsområder for spilteknologi, der kunne skabe bedre sammenhæng mellem fysisk og digital leg. Varighed: 2 måneder 13

14 TEMA #1 BYGGERI TEMA #2 DAGLIGVARER TEMA #3 ENERGI & KLIMA TEMA #4 MEDIER & TEKNOLOGI TEMA #5 sundhed & velfærd

15 TEMA: SUNDHED OG VELFÆRD Organisation: Et større ældrecenter Projektteam: Ledelse og medarbejdere fra forskellige afdelinger i ældrecentret Udfordring: Hvordan kan vi forbedre vores ældreservice ved at bygge på medarbejdernes viden og innovative drivkraft? Et ældrecenter med 200 beboere ønskede at forbedre serviceniveauet for centrets beboere ved at systematisere den viden, som personalet besidder. Ledelsen i ældrecenteret havde erfaret, at medarbejderne havde mange forslag til serviceforbedringer, men at ideerne sjældent blev delt med andre medarbejdere og dermed sjældent implementeret. Ledelse og medarbejdere savnede metoder til at sprede og systematisere medarbejdernes forslag og idéer, så de kunne komme flere til gode. Med opbakning fra ledelsen valgte ældrecentret at starte et innovationsforløb med udgangspunkt i den såkaldte gennembrudsmetode. De valgte metoden, fordi de havde hørt positive erfaringer om metoden fra det engelske og amerikanske sundhedssystem, hvor metoden betegnes Breakthrough Method. Medarbejdernes forbedringsforslag, som bl.a. vedrørte mere sundhed og motion, blev testet og dokumenteret inden for en 14-dages periode. Dokumentationen foregik dels ved hjælp af noter, billeder og videooptagelser og illustrerede de små forbedringsskridt, som forslagene medførte for medarbejdere og beboere. Gennem dokumentationen fik medarbejderne afdækket, hvilken effekt forslagene har haft på de overordnede mål, som ledelsen ønskede opfyldt med projektet. Projektet gennemgennemgik fire runder à en måneds varighed med forskellige forbedringforslag. Tre forbedringsforslag blev implementeret inden for 4 måneder. Projektet har været med til at styrke medarbejdernes lyst til at dele idéer og forbedringsforslag med hinanden, så der i dag sker løbende systematiske forbedringer på ældrecentret til glæde for medarbejdere og beboere. Resultater - Øget borgertilfredshed - Højere medarbejdertilfredshed - Kommunikationsmateriale som kan deles mellem medarbejdere på tværs af institutioner og afdelinger. Anvendt metodeforløb Gennembrudsmetoden med fokus på medarbejderinnovation (se Del 3) Varighed: 6 måneder 15

16 DEL 2: Fasegennemgang På de følgende sider kan du få inspiration til, hvilke faser man bør overveje at planlægge efter og følge for at få størst sammenhæng og udbytte med sine innovationsprojekter. Faserne er beskrevet med udgangspunkt i praktiske projekterfaringer fra både korte og længerevarende innovationsprojekter under Program for brugerdreven innovation. Hvert projekt bør tilpasse sig faserne i forhold til deres pågældende organisations situation, ressourcer og ambitioner. Tidsforbruget i de forskellige faser vil derfor variere betydeligt fra projekt til projekt. Vi har af den grund valgt ikke at angive anbefalinger til tidsforbrug for hver fase. Til gengæld indeholder hvert metodekort en angivelse af forventet tidsforbrug til gennemførelse af metoden, da dette er en afgørende parameter for de fleste virksomheder og institutioners metodevalg (se læsevejledning for nærmere information).* * Vi har valgt at bruge betegnelsen metode om samtlige 30 metoder, selv om det for visse metoder vil kunne diskuteres, om der er tale om en metode eller et værktøj. For at undgå unødvendig forvirring har vi fastholdt betegnelsen metode. En række af de beskrevne metoder kan betegnes som generelt anerkendte metoder til markedsføring, produkt- og forretningsudvikling. Af hensyn til anvendelighed i sammenhæng med de andre metoder, har vi valgt at inddrage disse metoder i samlingen.

17 SAMLET OVERSIGT OVER FASER OG METODER FASE 0 FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 FASE 6 FOKUS RESEARCH ANALYSE IDÉ OG KONCEPT REALITY CHECK PROTOTYPE TEST 0.1 KICK-OFF WORKSHOP 1.1 ETNOGRAFISK INTERVIEW 2.1 MØNSTERANALYSE 3.1 BRAINSTORM 4.1 GAP-ANALYSE SUPERBRUGERWORKSHOP LIVING LAB 0.2 SWOT-ANALYSE 1.2 OBSERVATION 2.2 ANALYSE MED SOFTWARE 3.2 RAPID PROTOTYPING 4.2 SEGMENTERING 5.2 GENNEMBRUDSMETODEN 6.2 BRUGERPANEL 0.3 BRANCHEANALYSE 1.3 FOTODAGBØGER 2.3 PERSONAS 3.3 MOCK-UP 4.3 BUSINESS CASE 5.3 PRODUKTPROTOTYPE 0.4 TREND-ANALYSE 1.4 BRUGERREJSER 2.4 SERVICE BLUEPRINT 3.4 PRIORITERINGSMATRIX 5.4 SERVICE-PILOT 0.5 RESEARCHGUIDE 1.5 EKSPERTINTERVIEW 2.5 VÆRDIKÆDEANALYSE 3.5 SCENARIEUDVIKLING 3.6 ONLINE COMMUNITIES 17

18 FASE 0 FOKUS FASE 1 RESEARCH FASE 2 ANALYSE MÅL Målet med FASE O er at udvikle en klar retning og overblik over, hvilke fremtidige mulighedsområder, man skal følge i projektet. Mulighederne kan være økonomiske, sociale eller teknologiske. Målet med FASE 1 er at opnå viden om brugernes behov og situation i forhold til de mulighedsområder, der er defineret i opstartsfasen. Målet med FASE 2 er at analysere det indsamlede researchmateriale, så der skabes overblik og identificeres udviklingspotentialer. Centrale spørgsmål som KAN besvares med denne fase - Hvilke udfordringer for vores organisation ønsker vi, at dette projekt skal løse? - Hvilke forandringer i og uden for vores branche udgør muligheder og trusler for os? - Hvor mangler vi viden til at udvikle nye services og forretningsmuligheder? - Hvem er organisationens vigtigste kunder og brugere? - Hvad er vores datagrundlag for at udvikle nye service og forretningspotentialer? - Hvad er de vigtigste indsigter for vores organisation, og hvilke konsekvenser har de? - Hvad er de vigtigste umødte brugerbehov? - Hvilke løsningsretninger udgør de største potentialer for os? Det er i denne fase vigtigt at - Formulere succeskriterier og kritiske faktorer for projektet - Nedsætte en projektgruppe til effektiv processtyring - Nedsætte en styregruppe til vurdering af projektets fremdrift - Identificere kunde- og brugerbehov - Dokumentere brugssituationer - Indsamle forskellige typer brugerdata, så man har tilstrækkeligt bevismateriale til at analysere mønstre og udvikle indsigter - Skabe struktur og overblik over researchmaterialet - Formulere klare indsigter, der har et potentiale for organisationen - Præsentere indsigter og udviklingspotentialer for medarbejdere og ledere Metoder i denne fase - Kick-off workshop - SWOT-analyse - Brancheanalyse - Trend-analyse - Researchguide - Etnografisk interview - Observation - Ekspertinterviews - Brugerrejser - Fotodagbøger - Mønsteranalyse - Analyse med software - Personas - Service blueprint - Værdikædeanalyse

19 FASE 3 IDÉ OG KONCEPT FASE 4 REALITY CHECK FASE 5 PROTOTYPE FASE 6 TEST Målet med FASE 3 er at udvikle og udvælge konceptidéer, som kan videreudvikles og testes. Målet med FASE 4 er at teste potentialet for en forretnings- eller serviceidé, før der bruges ressourcer på at videreudvikle konceptet. Målet med FASE 5 er at producere en prototype for et produkt eller en service, så den kan testes med brugere og kunder. Målet med FASE 6 er at teste og tilpasse prototypen, så den kan gøres klar til lancering og implementering. - Hvilke konceptidéer er de mest givende? - Hvad kan vi udvikle på kort sigt? - Hvad kan vi gøre på længere sigt, der kan løfte vores organisations strategiske udfordringer? - Hvor adskiller vores koncept sig fra vores konkurrenters produkter? - Hvordan kan vi tjene penge eller øge kundeværdi med konceptidéen? - Hvilke kunde- og brugergrupper har størst potentiale for os? - Hvilke risici for fejl i udviklingen af det færdige produkt skal minimeres? - Hvilke centrale produktions- og implementeringsudfordringer skal løses? - Hvordan udnytter vi medarbejdernes engagement, så de føler ejerskab for løsningerne? - Hvad er de mest værdifulde bruger-aspekter af den endelige løsning? - Hvad er der behov for at justere inden lancering? - Hvor mangler vi viden og input før vi kan gøre produktet klar til endelig lancering? - Dokumentere og synliggøre idéer og løsningsforslag - Involvere brugere for at få idéer og input - Evaluere og prioritere de bedste konceptidéer - Beskrive brugernes fordele ved løsningen - Opstille målbare punkter og undersøge markedsdata for at estimere idéens potentiale - Beskrive omkostninger og fordele forbundet med implementering og drift - Konkretisere konceptidéen gemmen produkt- eller servicespecifikationer - Foretage løbende evaluering af fremskridt og udvikling - Inddrage medarbejdere og brugere for at få relevante input - Evaluere løsninger med brugere, kunder og medarbejdere - Opsamle og dokumentere feedback - Brainstorm - Rapid prototyping - Mock-up - Prioriteringsmatrix - Scenarie-udvikling - Online Communities - Gap-analyse - Segmentering - Business case -Superbrugerworkshop - Gennembrudsmetoden - Produktprototype - Service-pilot Living lab Brugerpanel 19

20 DEL 3: INNOVATIONSFORLØB På de følgende sider kan du få inspiration til gennemførelse af 5 projektforløb. Innovationsforløbene er udvalgt på baggrund af en række innovationsprojekters erfaringer og udfodringer med at sammensætte forskellige innovationsmetoder til sammenhængende forløb. Forløbene varierer i fokus og omfang for at tilgodese både små og store organisationers forskellige ambitioner, motivation og ressourcer. De fem innovationsforløb er: 1. INSPIRATIONSFORLØB 2. BASISFORLØB MED FOKUS PÅ RESEARCH OG IDENTIFICERING AF POTENTIALER 3. BASISFORLØB MED FOKUS PÅ BRUGERINVOLVERING OG KONCEPTUDVIKLING 4. UDVIDET INNOVATIONSFORLØB 5. FORLØB MED FOKUS PÅ MEDARBEJDERINNOVATION

21 FORLØB #1: Inspirationsforløb Vi har brug for et kort forløb, der giver os inspiration og nye ideer Målet med inspirationsforløbet er at udvikle hurtige idéer og løsninger med udgangspunkt i få men udbytterige metoder. Indholdet af et inspirationsforløb er en enkel research- og analyse-metode, samt en afsluttende brainstorm, der kan identificere udviklingspotentialer og retning for innovation. FORDELE + Hurtig projektgennemførelse + Kræver begrænsede ressourcer + Lav risiko for organisation ULEMPER - Lavere hitrate for idéimplementering - Begrænset dybde på brugerindsigter - Manglende afdækning af markedspotentiale 21

22 FORLØB #2: Basisforløb med fokus på research og identificering af potentialer Vi har brug for dyb viden om vores brugere og kunder, der kan identificere nye udviklingspotentialer Målet med forløbet er at opnå ny og dyb viden om brugerne, som kan sætte retning for nye innovationspotentialer. Forløbet har fokus på grundig research- og analyse med en lavere grad af brugerinvolvering i udviklingen af løsninger. Projektforløbet afsluttes med brainstorm og segmentering af de relevante målgrupper. FORDELE + Faktabaseret beslutningsgrundlag for nye udviklingsområder + Sammenhængede projektflow + Dybgdegående brugerviden som kan genbruges på andre projekter ULEMPER - Få metoder til oversættelse af løsningsretninger til konkrete konceptidéer - Relativt ressourcekrævende - Moderat branche- og markedsforståelse

23 FORLØB #3: Basisforløb med fokus på brugerinvolvering og konceptudvikling Vi har brug for flere gennemarbejdede idéer og koncepter, som vi selv kan færdigudvikle Målet med forløbet er at arbejde dybt med idé- og udviklingsmetoder, som inspirerer og giver realistike bud på de endelige produkter. Forløbet har et begrænset fokus på dataindsamling og analyse, men har tyngden på metoder til brugerinddragelse i idé- og konceptudvikling. Forløbet afsluttes med udvikling af en business case, hvor markedspotentialet estimeres. FORDELE + Brugere involveres i udvikling af løsningsforslag + Hurtige og fysiske prototyper + Giver indikation af hvilke konceptidéer, der rummer største potentiale ULEMPER - Begrænset dybde i brugerindsigter - Få metoder til oversættelse af indsigter til idéer - Moderet branche- og markedsforståelse 23

24 FORLØB #4: Udvidet Innovationsforløb Vi vil udvikle nye produkter og services, som effektivt kan implementeres Målet med et udvidet innovationsforløb er at udvikle og implementere nye produkter og services, hvor der er afdækket værdi for kunder og brugere og potentiale for organisationen. Forløbet bygger på grundig analyse af brancheudfordringer og brugerbehov, som sikrer afdækning af, hvor og hvordan de færdigudviklede løsninger skal implementeres. Forløbet afsluttes med prototypeudvikling og test, så fejl minimeres før løsningen sendes i produktion. FORDELE + Øget træfsikkehed + Identificerer mersalgs- og effektiviseringspotentialer + Rød tråd mellem brugerbehov og udvikling og implementering af endelige løsninger ULEMPER - Ressourcekrævende forløb - Lang projektgennemførelse

25 FORLØB #5: Forløb med fokus på medarbejderinnovation Vi vil udvikle og forbedre services ved systematisk arbejde med medarbejder best-practice Målet med metoden er at implementere små serviceforberinger med udgangspunkt i medarbejdernes idéer og motivation. Metoden tager udgangspunkt i gennembrudsmetoden, der er selvstændigt beskrevet på et kort. Den gennemgår et relativt kort forløb kombineret med observation og brainstorm, hvor medarbejdere udviker løsnings- og forbedringsforslag i fællesskab. FORDELE + Effektiv og strukturet arbejdsproces + Medarbejdermotivation + Implementérbare løsninger ULEMPE - Primært små innnovationer - Begrænset indsigt i brugerbehov og markedet - Kræver ressourcer til oplæring af medarbejdere 25

26 DEL 4: Alfabetisk oversigt Her følger en kort oversigt og beskrivelse af de 30 metoder, som er nærmere beskrevet på metodekortene: ANALYSE MED SOFTWARE Softwareprogrammer kan strukturere og give overblik over store mængder researchdata. BRAINSTORM OG IDÉPRIORITERING Udvikling og prioritering af hurtige ideer i fællesskab. BRANCHEANALYSE En brancheanalyse beskriver de overordnede kræfter i en specific branche eller industri, som en virksomhed bør være opmærksom på. BRUGERPANEL Samler brugere til diskussion af produkt- og serviceløsninger. BRUGERREJSER Sammen med brugerne identificeres og beskrives de centrale tidspunkter og situationer, hvor brugerne møder en service. BUSINESS CASE Vurdering af fordele og omkostninger ved gennemførelse af en konceptidé, før der investeres i videre udvikling. ETNOGRAFISK INTERVIEW Et åbent interview som kommer tættere på brugernes hverdagsliv i deres hjem eller på arbejdspladsen. EKSPERTINTERVIEWS Et alternativ til deskresearch og rapportlæsning, som kan give særlig værdifuld viden til at belyse spørgsmål om en branche. FOTODAGBØGER En fotodagbog giver et reelt billede af brugere og kunders hverdag gennem selv-observation. GAP-ANALYSE En analyse af forskelle mellem en virksomheds nuværende og potentielle løsninger. GENNEMBRUDSMETODEN Gennembrudsmetoden er medarbejderdreven innovation, der enkelt og effektivt udvikler og udbreder best practice på en arbejdsplads. KICK-OFF WORKSHOP En kick-off workshop afholdes ved opstart af et projekt for at sætte projektets strategiske retning, så de involverede parter er afklarede i forhold til mål og opgaver. LIVING LAB Eksperimenter og afprøvning af prototyper for informations- og teknologiløsninger i levende laboratorier og simulerede miljøer. MOCK-UP En model af et færdigt produkt, som gør det muligt at vurdere udformning, før der bruges ressourcer på at udvikle prototyper.

27 MØNSTERANALYSE Bearbejdelse og gruppering af researchdata som muliggør formulering af brugerindsigter og innovationspotentialer. OBSERVATION Observation giver dyb brugerindsigt ved at man er til stede i brugernes hverdag og deltager i centrale situationer og handlinger, hvor produkter og services bliver anvendt. ONLINE COMMUNITY Webbaseret brugerinddragelse i udvikling og test af produkter og services. PERSONAS Personas er et kommunikationsværktøj til at visualisere fiktive brugertyper og deres hverdag. PRIORITERINGSMATRIX Prioritering og udvælgelse af de bedste konceptidéer til videre udvikling. PRODUKTPROTOTYPE Udvikling af færdige produktmodeller til test med kunder og brugere. RAPID PROTOTYPING Hurtige afprøvninger af konkrete idéer, før de videreudvikles til koncepter. RESEARCHGUIDE Researcherens grønspættebog med guidelines og temaer for, hvordan researchen bør udføres. SCENARIEUDVIKLING Beskrivelser af de mest sandsynlige fremtidsscenarier og hvilke konsekvenser de vil have for en virksomhed eller institution. SERVICE-PILOT Udvikling og test af et servicekoncept. SEGMENTERING Indsamling af brugerdata gennem spørgeskemaer til kvalificering og kvantificering af indsigter og målgrupper. SERVICE BLUEPRINT Visualisering af den samlede kunderejse set fra et brugerperspektiv. SUPERBRUGERWORKSHOP Inddragelse af særligt kompetente brugere og kunder i idé- og produktudvikling. SWOT-ANALYSE En analyse af en organisations styrker, svagheder, muligheder og trusler (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). TREND-ANALYSE Beskrivelse af centrale makro-tendenser inden for andre brancher, der kan have indflydelse på virksomhedens marked, kunder og brugere. VÆRDIKÆDEANALYSE En analyse af de samlede aktiviteter i en værdikæde.

28 . Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus København Ø Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Danske Handicaporganisationers Kursus i brugerinddragelse og brugerindflydelse på hjælpemiddelområdet 28. oktober 2010 Hvorfor brugerinddragelse er vigtigt - og hvad får man ud af den? Jeppe Spure Nielsen

Læs mere

30 INNOVATIONSMETODER

30 INNOVATIONSMETODER 0. 30 INNOVATIONSMETODER - en håndbog Denne samlede håndbog over 30 innovationsmetoder henvender sig både til virksomheder og institutioner, som vil skabe resultater gennem innovation med fokus på brugernes

Læs mere

VTV for forflytning med en medarbejder

VTV for forflytning med en medarbejder Teknologi Borgerperspektiver Manual til gennemførelse af Velfærds Teknologi Vurdering 1 Denne manual beskriver spørgsmål, som stilles og besvares når der arbejdes velfærds teknologi vurdering (VTV). VTV

Læs mere

INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN

INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 5 1 / 1 INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN BRUGERINDDRAGELSE OG INNOVATION 1 / 2 Dagens program Kl. 9.30 Teori om prototyping Workshop: Byg/tegn/formgiv jeres koncepter og løsningsforslag Teori om kvalificering

Læs mere

UDDANNELSE Innovationsagent 2017

UDDANNELSE Innovationsagent 2017 UDDANNELSE Innovationsagent 2017 Vi har fået skabt et tættere forløb mellem patienter og personale - en bedre forståelse for hinanden. INNOVATION I HVERDAGEN Uddannelse i praktisk innovation og brugerinddragelse

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Praktiske erfaringer fra projektet

Praktiske erfaringer fra projektet Praktiske erfaringer fra projektet En præsentation af 3 identi icerede behov for selvhjælpskoncepter vedr. business case, IPR og idea management Møde d. 26. oktober 2011 1 Om projektet Baggrunden for projektet

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

METODE HVORFOR OM KORTENE: INNOBA

METODE HVORFOR OM KORTENE: INNOBA METODE HVORFOR KORT HVORFOR OM KORTENE: Dette er en lille samling af udvalgte metoder til brugerorienterede innovationsprocesser. Hvert kort indeholder en metode med angivelse af, hvor i innovationsprocessen,

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN

INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 5 1 / 1 INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN BRUGERINDDRAGELSE OG INNOVATION 1 / 2 Dagens program Kl. 9.30 Teori om prototyping, kvalificering og test af koncepter Workshop: Design et testforløb Workshop: Planlæg

Læs mere

PROOF OF CONCEPT. Metode til konceptudvikling og proof of concept

PROOF OF CONCEPT. Metode til konceptudvikling og proof of concept PROOF OF CONCEPT Metode til konceptudvikling og proof of concept Introduktion Metoden for proof of concept er et generisk redskab, som kan bruges som en integreret del af en virksomheds produktudvikling.

Læs mere

ANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN Smarte investeringer i velfærden

ANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN Smarte investeringer i velfærden ANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Optimering af kommunikation i anlægsprojekter og -processer, igennem Forstærket

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

Trafikkonference 2011

Trafikkonference 2011 Trafikkonference 2011 Jacob Rolf Jensen Innovationsnetværket Service Platform Alexandra Instituttet A/S jacob.r.jensen@alexandra.dk 1 Brugerdrevet innovation hvad er det? Hvorfor involvere brugerne i innovation?

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Den 4. november MERVÆRDI LAB

Den 4. november MERVÆRDI LAB Den 4. november MERVÆRDI LAB 1 Program Før frokost: Rammesætning Fokusering og merværdi Efter frokost: Test og merværdi Ekspertpanel 2 Vores formål med i dag Udfordre os selv og jer: hvordan kan merværdien

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Uddannelse i brugerinddragelse og innovation udbydes nu af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Koncern HR

Læs mere

HVORDAN KAN DESIGNPROCESSEN UNDERSTØTTE UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJEHJEM?

HVORDAN KAN DESIGNPROCESSEN UNDERSTØTTE UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJEHJEM? HVORDAN KAN DESIGNPROCESSEN UNDERSTØTTE UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJEHJEM? PROCES- & YDELSESBESKRIVELSE Nærværende udkast til en proces- & ydelsesbeskrivelse er udarbejdet på baggrund af et møde mellem

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

FOOD ARCHITECT ET TRÆNINGSFORLØB I DESIGN THINKING OG BRUGERDREVEN INNOVATION

FOOD ARCHITECT ET TRÆNINGSFORLØB I DESIGN THINKING OG BRUGERDREVEN INNOVATION FOOD ARCHITECT ET TRÆNINGSFORLØB I DESIGN THINKING OG BRUGERDREVEN INNOVATION VELKOMMEN! Tusinde tak fordi du har tilmeldt dig uddannelsen til Food architect. Vi er glade for at kunne byde dig velkommen

Læs mere

AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG

AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG Januar 2011 Anders Mønsted, Teknologisk Institut Projektet er støttet af Energi & Klima Center for Køle- og Varmepumpeteknik Indholdsfortegnelse

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

I denne fase videreudvikler og afprøver I jeres ideer fra idéfasen.

I denne fase videreudvikler og afprøver I jeres ideer fra idéfasen. FASE 5: TEST I denne fase videreudvikler og afprøver I jeres ideer fra idéfasen. I skal udvikle en model - en såkaldt prototype eller prøvehandling som viser, hvordan I mener, jeres idé ser ud, når den

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Kunden i butikken. V./Betina Simonsen. Development Centre UMT

Kunden i butikken. V./Betina Simonsen. Development Centre UMT Kunden i butikken V./Betina Simonsen Development centre UMT Agenda Hvad er de overordnede forbrugertrends? Og hvordan kan jeg bruge dem i min webshop? Hvordan kommer jeg tættere på mine kunder? Og hvordan

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

BRUGERVENLIG EMBALLAGE Processen trin for trin

BRUGERVENLIG EMBALLAGE Processen trin for trin BRUGERVENLIG EMBALLAGE Processen trin for trin Hvis du som producent eller emballagedesigner vil udvikle en mere brugervenlig emballage, kan processen med fordel opdeles i otte faser. Her kan du læse om

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Pain Treatment Survey

Pain Treatment Survey Pain Treatment Survey Projektoplæg Projektoplæg til fælles udviklingsprojekt, i samarbejde mellem KLONK og smerteeksperter fra Sverige, Danmark og Norge www.klonk.dk Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Idé...

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING AFKLAR: FORMÅL OG KRAV PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING Forventningsafstem med samarbejdspartnere og ledelse om, hvad der er formålet med din evaluering. Skriv 1 ved det primære formål, 2 ved det

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) Deltagere/partnere: Systematic A/S Capgemini Regionshospitalet Randers Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version:

Læs mere

Udviklingen af Personas og en bedre digital service

Udviklingen af Personas og en bedre digital service Udviklingen af Personas og en bedre digital service Om Snitkergroup: Brug brugerne! Idéfase: find idéen Hvem er brugerne og hvad er deres behov? Workshops Feltstudier Konceptfase: test konceptet VIL brugerne

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Kursusforløb: Sæt kunden i centrum

Kursusforløb: Sæt kunden i centrum Kursusforløb: Sæt kunden i centrum Kursusforløbet Sæt kunden i centrum - hvorfor deltage? Kursusforløbet Sæt kunden i centrum, som Dansk Erhverv arrangerer i samarbejde med Networked Business Initiative

Læs mere

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE EFFEKTIVISER COLLABORATION SYGEHUSE ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE PROGRAM Præsentation af Working Virtual Sådan arbejder vi Præsentation af VS14 Hvordan står det til? Et par eksempler

Læs mere

InnoDoors - Modellen

InnoDoors - Modellen InnoDoors - Modellen 2 Projekt InnoDoors Projekt InnoDoors er bygget op omkring dørproducenten JELD WEN Door Solutions og virksomhedens værdikæde, og skal i samarbejde med virksomhederne i værdikæden skabe

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10 BioMedical Design er en interdisciplinær og toneangivende efteruddannelse. Formålet med efteruddannelsen er, at uddanne mennesker der kan tænke og agere kreativt og løsningsorienteret samt identificere

Læs mere

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Digital Kommuneplan Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Indhold Introduktion Afklaring af behov: Hvad skal digitale kommuneplaner kunne? Udarbejdelse og test af løsning: Hvordan skal digitale kommuneplaner

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Skabelon til leveranceplan for projekter om innovative offentlige indkøb

Skabelon til leveranceplan for projekter om innovative offentlige indkøb Skabelon til leveranceplan for projekter om innovative offentlige indkøb Formålet med leveranceplanen Leveranceplanen skal give et overblik over projektets samlede leverancer og aktiviteter i projektets

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

Din guide til Innovation PÅ TVÆRS

Din guide til Innovation PÅ TVÆRS Din guide til Innovation PÅ TVÆRS Kære studerende. Dette er en guide for dig, der snart skal starte på Innovation PÅ TVÆRS. Her har vi samlet svarene på de spørgsmål, som vi tænker, at du har, og vi håber,

Læs mere

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Den midtjyske tæppeproducent, Fletco Tæpper, deltog i en workshop i Rethink Business projektet om idéer til forretningsudvikling. Fletco Carpet lancerer

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK Modellen Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Værdimetoden. Baggrund for metoden. Metodebeskrivelse

Værdimetoden. Baggrund for metoden. Metodebeskrivelse Værdimetoden Hvordan bruger du bygherrens identitet som et aktiv for byggeprocessen? Hvordan sikrer du, at bygherrens strategiske behov og mål fastholdes igennem hele byggeprojektet? Hvordan kan du let

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

Skabeloner for forretningsmodellering

Skabeloner for forretningsmodellering Skabeloner for forretningsmodellering En kreativ proces for generering af forretningsmodeller Søren Eskildsen, Forretningsudvikler, Alexandra Instituttet A/S Hvad er en forretningsmodel? En beskrivelse

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE

MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE Socialforvaltningen inviterer hermed relevante leverandører af mobile digitale løsninger på det sociale område til at indgå i et

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Brugerinddragelse i produktudviklingen

Brugerinddragelse i produktudviklingen Brugerinddragelse i produktudviklingen OPEN HERE KONFERENCE OM BRUGERVENLIG EMBALLAGE 08.03.2012 ARKITEKTSKOLEN AARHUS Hvorfor bruge indsigt At skabe idéer er at være kreativ, at omsætte idéer til resultater

Læs mere

Varighed 1/2-1 time afhængig af den specifikke opgave ekskl. forberedelse og afrapportering.

Varighed 1/2-1 time afhængig af den specifikke opgave ekskl. forberedelse og afrapportering. Shadowing Designerne observerer real life situationer gennem et stykke tid for at få indsigt i brugeroplevelsen på biblioteket ( Discover ). Herunder forstå, hvordan brugerne reagerer i en given kontekst.

Læs mere

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Makers. Business. Afrapportering på kompetence- og netværksforløb for kreative og kulturelle virksomheder Foråret 2016 MANTO

Makers. Business. Afrapportering på kompetence- og netværksforløb for kreative og kulturelle virksomheder Foråret 2016 MANTO Makers + Business Afrapportering på kompetence- og netværksforløb for kreative og kulturelle virksomheder Foråret 2016 MANTO KULTURRING ØSTJYLLAND FREMMER TVÆRKOMMUNALT NETVÆRK OG FORRETNINGSUDVIKLING

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin HIT HjerteinsufficiensTelemedicin Et Offentligt Privat Innovationsprojekt Marianne B. Lauritsen Region Hovedstaden Baggrund Innovationsprocessen Samarbejdet med borgere og virksomheder De gode historier

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

RESEARCH Forstå udfordringen og lære brugerne at kende

RESEARCH Forstå udfordringen og lære brugerne at kende 2 RESEARCH Forstå udfordringen og lære brugerne at kende INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN BRUGERINDDRAGELSE OG INNOVATION 1 / 2 HVAD SKAL VI IGENNEM? Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 netværk d. 25.02 Fokus

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation - værktøjer til udvikling med brugeren i centrum Det får du ud af at deltage: n Få en innovationsprofil af din virksomhed n Skab optimale produkter og processer gennem brugernes

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

Erfaringer med servicedesign

Erfaringer med servicedesign Anne Vest Hansen avh@statsbiblioteket.dk Erfaringer med servicedesign Projekt Attraktiv kundeservice 12-12 møde i Herning Statsbibliotekets vision 2014 Skaber adgang til udvikling og dannelse ved at give

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene?

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene? Helhedsplaner Afklaring Hvordan kan jeres boliger og afdeling udvikles? ALECTIA tilbyder både individuelle og standardiserede løsninger. Ideer og/eller en strategi Gennem dialog og samarbejde med beboerne,

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere