30 INNOVATIONSMETODER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "30 INNOVATIONSMETODER"

Transkript

1 30 INNOVATIONSMETODER - en introduktion Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010

2 INDHOLD Del 1: Beskrivelse af anvendelseseksempler inden for fem udvalgte temaer/brancheområder. Eksemplerne er stiliserede, men baseret på erfaringer på tværs af 62 projekters arbejde med brugerdreven innovation.. Del 2: Gennemgang af de enkelte innovationsfaser og et overblik over 30 metoder Del 3: Her beskrives fem anbefalede innovationsforløb med forslag til, hvordan metoder kan sættes sammen. Del 4: En alfabetisk liste over samtlige innovationsmetoder. Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010

3 30 Innovationsmetoder en introduktion Dette hæfte er en introduktion til håndbogen 30 innovationsmetoder. Håndbogen er en samling beskrivelser af innovationsmetoder henvendt til både virksomheder og offentlige institutioner, som ønsker at skabe resultater gennem innovation med fokus på brugernes behov. På de følgende sider finder du en introduktion til metodebeskrivelserne i håndbogen og inspiration til udformning af dit innovationsprojekt gennem beskrivelser af fem anvendelseseksempler inden for forskellige brancheområder. Desuden er der skitseret fem forskellige innovationsforløb med forslag til, hvordan metoderne kan kombineres til sammenhængende forløb. Beskrivelserne af de 30 metoder og værktøjer er et resultat af en kortlægning af 62 innovationsprojekters anvendte innovationsmetoder. Projekterne har alle været del af Erhvervs- og Byggestyrelsens Program for Brugerdreven Innovation i perioden Metoderne er arrangeret og grupperet inden for syv innovationsfaser. Hver metode er beskrevet på et enkelt kort. Det giver mulighed for at sætte innovationsmetoderne sammen på forskellige måder, diskutere dem i en projektgruppe og skræddersy dem til din virksomhed eller institutions konkrete behov og problemstillinger. Vi håber du vil blive inspireret til selv at gå i gang med et innovationsprojekt. Erhvervs- og Byggestyrelsen, juni

4 LæseVEJLEDNING til kort / Forside Metodekortene har en gennemgående struktur, som skal sikre navigation, fleksibilitet og genkendelighed på tværs af de forskellige metoder. Talkode: Hvert kort indeholder en talkode, som kan anvendes til navigation. Det samlede metodeoverblik (se Del 2) giver overblik over faser og de enkelte metoder. Overskrift og underrubrik: Her gives en kort definition og beskrivelse af, hvad metoden går ud på. Illustration og tekst: Illustrationen giver et indblik i reelle brugssituationer eller handlinger, hvor metoden udføres, som kan give læseren inspiration og forskellige indgangsvinkler til videre læsning. Metodens relevans: Beskriver metodens centrale værdi og udbytte både som konkret resultat, og hvilke muligheder metoden giver det samlede proesforløb

5 LæseVEJLEDNING til kort / bagside Procesbeskrivelse Beskriver en standardversion og de centrale elementer for, hvordan metoden gennemføres. Beskrivelsen er opdelt i 3 dele som forklarer forberedelse, udførelse og næste skridt. Ikoner Tid Anslår det forventede tidsforbrug til udførelse af metoden. time(r.) dag(e) UGE(R) MÅNED(ER) Brugertype Stjerne Relevant for projekter i virksomhed eller institution Relevant for projekter i værdkæden, fx med leverandører og distributører Relevant for projektet hvor slutbrugere involveres. Særlig relevant til involvering af superbrugere. Deltagere Angiver om metoden bør udføres af én person, flere personer fra en projektgruppe og deltagere uden for gruppen (enten interne eller eksterne interessenter) Modeller Hvert kort indeholder en eller flere modeller, som understøtter kommunikation af procesbeskrivelsen og giver læseren mulighed for at orienterere sig på en overskuelig måde Kan kombineres med Beskriver hvilke metoder man med fordel kan kombinere metoden med. Variationer: Metoder kan udføres på forskellige måder. Derfor indeholder alle kort inspiration til alternative måder at udføre metoden på. Kritiske faktorer: Baseret på en række projekters erfaringer beskrives 3 kritiske faktorer, som er vigtige at være opmærksom på for at opnå succes med metoden. Brugertype: Beskriver hvem der bør udføre eller gennemføre metoden. 5

6 DEL 1: FEM ANVENDELSESEKSEMPLER På de følgende sider kan du læse om innovationsprojekter inden for fem forskellige brancheområder. Anvendelseseksemplerne er stiliserede, men tager udgangspunkt i erfaringer på tværs af 62 innovationsprojekters erfaringer med brugerdreven innovation. Hvert eksempel giver inspiration til, hvilke innovationsmetoder man kan anvende i et sammenhængende forløb. TEMA #1 BYGGERI TEMA #2 DAGLIGVARER TEMA #3 ENERGI & KLIMA TEMA #4 MEDIER & TEKNOLOGI TEMA #5 sundhed & velfærd

7 TEMA: BYGGERI Organisation: Stor entreprenørvirksomhed i samarbejde med et mindre arkitektfirma Projektteam: Projektledere fra virksomhedens udviklings- og kommunikationsafdelinger Udfordring: Hvordan kan vi udvikle bedre boliger til fremtidens familier mere effektivt? Virksomheden arbejder efter et mål om at udvikle sig til en af de mest innovative og kundefokuserede entreprenører i Nordeuropa i Virksomheden ønskede at komme tættere på fremtidens brugere og de forskellige samarbejdspartnere i værdikæden både funktionelt og oplevelsesmæssigt. Som en del af virksomhedens strategi ønskede man derfor at køre et pilotprojekt med fokus på at undersøge mulighederne for brugerinddragelse og idéudvikling i de tidlige faser af byggeprocesserne. Projektgruppen besluttede at foretage korte brugerundersøgelser via online observation af forskellige webtjenester som Flickr og Messenger, hvor 10 udvalgte brugere blev bedt om at tage billeder af deres boligdrømme og forklare meningen med dem. På baggrund af researcharbejdet udviklede projektgruppen tre forskellige brugerprofiler (Personas), som de brugte som konkret inspiration i idé- og konceptudvikling. Gennem rapid prototyping og digitale mock-ups udviklede gruppen i samarbejde med brugerne et koncept for en digital platform for inddragelse af brugere i byggeprocessen. Som afslutning på pilotprojektet udarbejdede projektgruppen en business case på, hvor stort et potentiale redskabet og de øvrige konceptforslag kunne have for at nå virksomhedens målsætninger. Projektet viste sig at have et så stort forretningspotentiale, at ledelsen har afsat midler til videreudvikling af et unikt softwareprogram. En række større bygherrer har indgået samarbejdsaftaler om anvendelse af programmet. Resultater - Effektiv markedsføring til relevante samarbejdspartnere i værdikæden - Mersalg på implementering af software hos bygherrer - Effektivisering af arbejdsprocesser Anvendt innovationsforløb Basisforløb med fokus på brugerinvolvering og konceptudvikling (se Del 3) Varighed: 5 måneder 7

8 TEMA #1 BYGGERI TEMA #2 DAGLIGVARER TEMA #3 ENERGI & KLIMA TEMA #4 MEDIER & TEKNOLOGI TEMA #5 sundhed & velfærd

9 TEMA: DAGLIGVARER Organisation: Mellemstor producent af færdige madretter til offentlige institutioner Projektteam: Medarbejdere fra produktudvikling, salg og marketing. Ledelsen involveret i projektets styregruppe. Udfordring: Hvordan kan vi differentiere vores produkter fra konkurrenterne på markedet? Virksomheden udvikler primært madprodukter til danske sygehuse og uddannelsesinstitutioner. Ledelsen i virksomheden ønsker at holde sig løbende orienteret om nye behov og udfordringer hos både slutbrugere og de de professionelle B2B-kunder, som indkøber og serverer maden. Virksomheden gennemførte et innovationsprojekt, hvor de gennem brugerresearch undersøgte, hvad der skaber værdi for indkøbere og medarbejdere på sygehuse og uddannelsesinstitutioner. Sideløbende gennemførte virksomheden i samarbejde med en konsulentvirksomhed etnografiske interviews med slutbrugere for at identificere hvilke faktorer, der har størst betydning, når man skal udvikle produkter, der er sunde, friske og nemme at servere. Efter en grundig analyse af de forskellige bruger- og kundeindsigter blev tre centrale udviklingspotentialer identificeret med involvering af virksomhedens ledelse. En afsluttende business case tydeliggjorde et særligt potentiale for to madkoncepter. Virksomheden lavede bl.a. en beregning på, hvor meget sygehusene kunne spare med et nyt madkoncept uden at gå på kompromis med service- og kvalitetsniveauet for patienterne. Mere end 80% af virksomhedens udviklede produkter er, siden virksomheden påbegyndte projektet, udviklet med udgangspunkt i brugernes behov - og ikke oprindeligt ud fra, hvad der teknologisk kunne lade sig gøre. Resultater - Ny kundeorienteret forretningsmodel - Markante besparelser for virksomhedens offentlige kunder - Nye salgskanaler, en række store supermarkeder har vist interesse for virksomhedens koncepter Anvendt innovationsforløb Basisforløb med fokus på research og identificering af nye potentialer. Projektet har både haft fokus på slutbrugere og samarbejdspartnere i værdikæden. Virksomheden har foretaget business case på to nye madkoncepter. Varighed: 5 måneder 9

10 TEMA #1 BYGGERI TEMA #2 DAGLIGVARER TEMA #3 ENERGI & KLIMA TEMA #4 MEDIER & TEKNOLOGI TEMA #5 sundhed & velfærd

11 TEMA: ENERGI & KLIMA Organisation: Producent af højteknologiske løsninger til produktion af biobrændsel Projektteam: Medarbejdere fra udviklingsafdeling og markedsføring samt to eksterne konsulenter. Ledelsen involveret i projektets styregruppe. Udfordring: Hvordan sikrer vi, at vores teknologiske løsninger rammer markedet rigtigt? Virksomheden har over en årrække arbejdet med at udvikle en banebrydende teknologi til udvikling af bæredygtig energi. Virksomhedens investorer var bekymrede for, hvordan den nye teknologi skulle færdigudvikles og markedsføres, så både professionelle kunder og slutbrugere ville købe produkterne. Risikoen for ikke at ramme markedet rigtigt medførte, at virksomhedens ledelse besluttede at gennemføre et længere innovationsprojekt. Ledelsen ønskede, at virksomheden - gennem en dyb forståelse for branchen, kunde- og brugerbehov kunne kvalificere deres nuværende teknologiløsninger og udvikle en go-to-market strategi. En indledende branche-analyse fremtvang et nødvendigt overblik over de største potentialer og udfordringer i branchen, hvilket gjorde det tydeligt for projektgruppen, at de måtte have større fokus på brugernes tilpasning til nye grønne løsninger. Gennem etnografisk research af slutbrugeres opfattelser af energi og affald samt afdækning af forskellige led i værdikæden udviklede projektgruppen løsningsretninger for virksomhedens eksisterende produkter samt forslag til et nyt serviceområde. De tre forretningskoncepter blev grundigt analyseret gennem en business case, hvor to nye kundemålgrupper blev identificeret. Den endelige udvikling af prototyper samt gennemførelse af brugertest skærpede virksomhedens produkter og identificerede områder, hvor udviklingsprocesserne kunne optimeres, så produkterne kunne sendes hurtigere på markedet. Resultater - Kortere time-to-market - Markant reduktion af brugernes CO2-udledning - Optimering af interne udviklingsprocesser Anvendt innovationsforløb Udvidet innovationsforløb til udvikling og effektiv implementering af løsninger (se Del 3) Varighed: 11 måneder 11

12 TEMA #1 BYGGERI TEMA #2 DAGLIGVARER TEMA #3 ENERGI & KLIMA TEMA #4 MEDIER & TEKNOLOGI TEMA #5 sundhed & velfærd

13 TEMA: MEDIER & TEKNOLOGI Organisation: Mindre producent af computerspil og motionsteknologi Projektteam: Projektledere fra virksomhedens udviklings- og salgsafdelinger Udfordring: Hvordan udvikler vi motiverende computerspil for fremtidens unge? Med en stab på under 20 medarbejdere var virksomheden afklaret med, at den ikke kunne afsætte enorme ressourcer til et stort og krævende innovationsprojekt. Dog efterlyste flere medarbejdere en dybere forståelse af målgruppen for de computerspil, virksomheden udvikler, for at den også i fremtiden kan hamle op med det stigende antal konkurrenter, der kunne producere både billigere og hurtigere end dem. Virksomheden besluttede derfor at indgå et samarbejde med en designantropolog, som de havde mødt på en spilkonference, for at få et bedre indblik i, hvordan de kunne udvikle bedre spil til børn og unge. Virksomheden foretog sammen med designantropologen 12 etnografiske interviews med børn og unge i alderen år. Her fulgte de børnenes hverdag i fritidsaktiviteter med venner efter skole - både når de dyrkede sport og spillede computerspil sammen. Gennem brainstorm-workshops og udvikling af hurtige prototyper blev det klart for projektgruppen, at de kun havde ressourcer til at gennemføre ét af udviklingsområderne. Med udgangspunkt i projektet har virksomheden lanceret første version af et nyt spil, som har medført en stigning i salget. Resultater - Øget omsætning gennem salg af ny computerteknologi til børn og unge - Forbedret kommunikationsstrategi for målgruppen - Øget brugertilfredshed Anvendt innovationsforløb Inspirationsforløb med fokus på inspiration og udvikling af hurtige idéer På baggrund af researchen analyserede virksomheden med hjælp fra designantropologen sig frem til to nye udviklingsområder for spilteknologi, der kunne skabe bedre sammenhæng mellem fysisk og digital leg. Varighed: 2 måneder 13

14 TEMA #1 BYGGERI TEMA #2 DAGLIGVARER TEMA #3 ENERGI & KLIMA TEMA #4 MEDIER & TEKNOLOGI TEMA #5 sundhed & velfærd

15 TEMA: SUNDHED OG VELFÆRD Organisation: Et større ældrecenter Projektteam: Ledelse og medarbejdere fra forskellige afdelinger i ældrecentret Udfordring: Hvordan kan vi forbedre vores ældreservice ved at bygge på medarbejdernes viden og innovative drivkraft? Et ældrecenter med 200 beboere ønskede at forbedre serviceniveauet for centrets beboere ved at systematisere den viden, som personalet besidder. Ledelsen i ældrecenteret havde erfaret, at medarbejderne havde mange forslag til serviceforbedringer, men at ideerne sjældent blev delt med andre medarbejdere og dermed sjældent implementeret. Ledelse og medarbejdere savnede metoder til at sprede og systematisere medarbejdernes forslag og idéer, så de kunne komme flere til gode. Med opbakning fra ledelsen valgte ældrecentret at starte et innovationsforløb med udgangspunkt i den såkaldte gennembrudsmetode. De valgte metoden, fordi de havde hørt positive erfaringer om metoden fra det engelske og amerikanske sundhedssystem, hvor metoden betegnes Breakthrough Method. Medarbejdernes forbedringsforslag, som bl.a. vedrørte mere sundhed og motion, blev testet og dokumenteret inden for en 14-dages periode. Dokumentationen foregik dels ved hjælp af noter, billeder og videooptagelser og illustrerede de små forbedringsskridt, som forslagene medførte for medarbejdere og beboere. Gennem dokumentationen fik medarbejderne afdækket, hvilken effekt forslagene har haft på de overordnede mål, som ledelsen ønskede opfyldt med projektet. Projektet gennemgennemgik fire runder à en måneds varighed med forskellige forbedringforslag. Tre forbedringsforslag blev implementeret inden for 4 måneder. Projektet har været med til at styrke medarbejdernes lyst til at dele idéer og forbedringsforslag med hinanden, så der i dag sker løbende systematiske forbedringer på ældrecentret til glæde for medarbejdere og beboere. Resultater - Øget borgertilfredshed - Højere medarbejdertilfredshed - Kommunikationsmateriale som kan deles mellem medarbejdere på tværs af institutioner og afdelinger. Anvendt metodeforløb Gennembrudsmetoden med fokus på medarbejderinnovation (se Del 3) Varighed: 6 måneder 15

16 DEL 2: Fasegennemgang På de følgende sider kan du få inspiration til, hvilke faser man bør overveje at planlægge efter og følge for at få størst sammenhæng og udbytte med sine innovationsprojekter. Faserne er beskrevet med udgangspunkt i praktiske projekterfaringer fra både korte og længerevarende innovationsprojekter under Program for brugerdreven innovation. Hvert projekt bør tilpasse sig faserne i forhold til deres pågældende organisations situation, ressourcer og ambitioner. Tidsforbruget i de forskellige faser vil derfor variere betydeligt fra projekt til projekt. Vi har af den grund valgt ikke at angive anbefalinger til tidsforbrug for hver fase. Til gengæld indeholder hvert metodekort en angivelse af forventet tidsforbrug til gennemførelse af metoden, da dette er en afgørende parameter for de fleste virksomheder og institutioners metodevalg (se læsevejledning for nærmere information).* * Vi har valgt at bruge betegnelsen metode om samtlige 30 metoder, selv om det for visse metoder vil kunne diskuteres, om der er tale om en metode eller et værktøj. For at undgå unødvendig forvirring har vi fastholdt betegnelsen metode. En række af de beskrevne metoder kan betegnes som generelt anerkendte metoder til markedsføring, produkt- og forretningsudvikling. Af hensyn til anvendelighed i sammenhæng med de andre metoder, har vi valgt at inddrage disse metoder i samlingen.

17 SAMLET OVERSIGT OVER FASER OG METODER FASE 0 FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 FASE 6 FOKUS RESEARCH ANALYSE IDÉ OG KONCEPT REALITY CHECK PROTOTYPE TEST 0.1 KICK-OFF WORKSHOP 1.1 ETNOGRAFISK INTERVIEW 2.1 MØNSTERANALYSE 3.1 BRAINSTORM 4.1 GAP-ANALYSE SUPERBRUGERWORKSHOP LIVING LAB 0.2 SWOT-ANALYSE 1.2 OBSERVATION 2.2 ANALYSE MED SOFTWARE 3.2 RAPID PROTOTYPING 4.2 SEGMENTERING 5.2 GENNEMBRUDSMETODEN 6.2 BRUGERPANEL 0.3 BRANCHEANALYSE 1.3 FOTODAGBØGER 2.3 PERSONAS 3.3 MOCK-UP 4.3 BUSINESS CASE 5.3 PRODUKTPROTOTYPE 0.4 TREND-ANALYSE 1.4 BRUGERREJSER 2.4 SERVICE BLUEPRINT 3.4 PRIORITERINGSMATRIX 5.4 SERVICE-PILOT 0.5 RESEARCHGUIDE 1.5 EKSPERTINTERVIEW 2.5 VÆRDIKÆDEANALYSE 3.5 SCENARIEUDVIKLING 3.6 ONLINE COMMUNITIES 17

18 FASE 0 FOKUS FASE 1 RESEARCH FASE 2 ANALYSE MÅL Målet med FASE O er at udvikle en klar retning og overblik over, hvilke fremtidige mulighedsområder, man skal følge i projektet. Mulighederne kan være økonomiske, sociale eller teknologiske. Målet med FASE 1 er at opnå viden om brugernes behov og situation i forhold til de mulighedsområder, der er defineret i opstartsfasen. Målet med FASE 2 er at analysere det indsamlede researchmateriale, så der skabes overblik og identificeres udviklingspotentialer. Centrale spørgsmål som KAN besvares med denne fase - Hvilke udfordringer for vores organisation ønsker vi, at dette projekt skal løse? - Hvilke forandringer i og uden for vores branche udgør muligheder og trusler for os? - Hvor mangler vi viden til at udvikle nye services og forretningsmuligheder? - Hvem er organisationens vigtigste kunder og brugere? - Hvad er vores datagrundlag for at udvikle nye service og forretningspotentialer? - Hvad er de vigtigste indsigter for vores organisation, og hvilke konsekvenser har de? - Hvad er de vigtigste umødte brugerbehov? - Hvilke løsningsretninger udgør de største potentialer for os? Det er i denne fase vigtigt at - Formulere succeskriterier og kritiske faktorer for projektet - Nedsætte en projektgruppe til effektiv processtyring - Nedsætte en styregruppe til vurdering af projektets fremdrift - Identificere kunde- og brugerbehov - Dokumentere brugssituationer - Indsamle forskellige typer brugerdata, så man har tilstrækkeligt bevismateriale til at analysere mønstre og udvikle indsigter - Skabe struktur og overblik over researchmaterialet - Formulere klare indsigter, der har et potentiale for organisationen - Præsentere indsigter og udviklingspotentialer for medarbejdere og ledere Metoder i denne fase - Kick-off workshop - SWOT-analyse - Brancheanalyse - Trend-analyse - Researchguide - Etnografisk interview - Observation - Ekspertinterviews - Brugerrejser - Fotodagbøger - Mønsteranalyse - Analyse med software - Personas - Service blueprint - Værdikædeanalyse

19 FASE 3 IDÉ OG KONCEPT FASE 4 REALITY CHECK FASE 5 PROTOTYPE FASE 6 TEST Målet med FASE 3 er at udvikle og udvælge konceptidéer, som kan videreudvikles og testes. Målet med FASE 4 er at teste potentialet for en forretnings- eller serviceidé, før der bruges ressourcer på at videreudvikle konceptet. Målet med FASE 5 er at producere en prototype for et produkt eller en service, så den kan testes med brugere og kunder. Målet med FASE 6 er at teste og tilpasse prototypen, så den kan gøres klar til lancering og implementering. - Hvilke konceptidéer er de mest givende? - Hvad kan vi udvikle på kort sigt? - Hvad kan vi gøre på længere sigt, der kan løfte vores organisations strategiske udfordringer? - Hvor adskiller vores koncept sig fra vores konkurrenters produkter? - Hvordan kan vi tjene penge eller øge kundeværdi med konceptidéen? - Hvilke kunde- og brugergrupper har størst potentiale for os? - Hvilke risici for fejl i udviklingen af det færdige produkt skal minimeres? - Hvilke centrale produktions- og implementeringsudfordringer skal løses? - Hvordan udnytter vi medarbejdernes engagement, så de føler ejerskab for løsningerne? - Hvad er de mest værdifulde bruger-aspekter af den endelige løsning? - Hvad er der behov for at justere inden lancering? - Hvor mangler vi viden og input før vi kan gøre produktet klar til endelig lancering? - Dokumentere og synliggøre idéer og løsningsforslag - Involvere brugere for at få idéer og input - Evaluere og prioritere de bedste konceptidéer - Beskrive brugernes fordele ved løsningen - Opstille målbare punkter og undersøge markedsdata for at estimere idéens potentiale - Beskrive omkostninger og fordele forbundet med implementering og drift - Konkretisere konceptidéen gemmen produkt- eller servicespecifikationer - Foretage løbende evaluering af fremskridt og udvikling - Inddrage medarbejdere og brugere for at få relevante input - Evaluere løsninger med brugere, kunder og medarbejdere - Opsamle og dokumentere feedback - Brainstorm - Rapid prototyping - Mock-up - Prioriteringsmatrix - Scenarie-udvikling - Online Communities - Gap-analyse - Segmentering - Business case -Superbrugerworkshop - Gennembrudsmetoden - Produktprototype - Service-pilot Living lab Brugerpanel 19

20 DEL 3: INNOVATIONSFORLØB På de følgende sider kan du få inspiration til gennemførelse af 5 projektforløb. Innovationsforløbene er udvalgt på baggrund af en række innovationsprojekters erfaringer og udfodringer med at sammensætte forskellige innovationsmetoder til sammenhængende forløb. Forløbene varierer i fokus og omfang for at tilgodese både små og store organisationers forskellige ambitioner, motivation og ressourcer. De fem innovationsforløb er: 1. INSPIRATIONSFORLØB 2. BASISFORLØB MED FOKUS PÅ RESEARCH OG IDENTIFICERING AF POTENTIALER 3. BASISFORLØB MED FOKUS PÅ BRUGERINVOLVERING OG KONCEPTUDVIKLING 4. UDVIDET INNOVATIONSFORLØB 5. FORLØB MED FOKUS PÅ MEDARBEJDERINNOVATION

21 FORLØB #1: Inspirationsforløb Vi har brug for et kort forløb, der giver os inspiration og nye ideer Målet med inspirationsforløbet er at udvikle hurtige idéer og løsninger med udgangspunkt i få men udbytterige metoder. Indholdet af et inspirationsforløb er en enkel research- og analyse-metode, samt en afsluttende brainstorm, der kan identificere udviklingspotentialer og retning for innovation. FORDELE + Hurtig projektgennemførelse + Kræver begrænsede ressourcer + Lav risiko for organisation ULEMPER - Lavere hitrate for idéimplementering - Begrænset dybde på brugerindsigter - Manglende afdækning af markedspotentiale 21

22 FORLØB #2: Basisforløb med fokus på research og identificering af potentialer Vi har brug for dyb viden om vores brugere og kunder, der kan identificere nye udviklingspotentialer Målet med forløbet er at opnå ny og dyb viden om brugerne, som kan sætte retning for nye innovationspotentialer. Forløbet har fokus på grundig research- og analyse med en lavere grad af brugerinvolvering i udviklingen af løsninger. Projektforløbet afsluttes med brainstorm og segmentering af de relevante målgrupper. FORDELE + Faktabaseret beslutningsgrundlag for nye udviklingsområder + Sammenhængede projektflow + Dybgdegående brugerviden som kan genbruges på andre projekter ULEMPER - Få metoder til oversættelse af løsningsretninger til konkrete konceptidéer - Relativt ressourcekrævende - Moderat branche- og markedsforståelse

23 FORLØB #3: Basisforløb med fokus på brugerinvolvering og konceptudvikling Vi har brug for flere gennemarbejdede idéer og koncepter, som vi selv kan færdigudvikle Målet med forløbet er at arbejde dybt med idé- og udviklingsmetoder, som inspirerer og giver realistike bud på de endelige produkter. Forløbet har et begrænset fokus på dataindsamling og analyse, men har tyngden på metoder til brugerinddragelse i idé- og konceptudvikling. Forløbet afsluttes med udvikling af en business case, hvor markedspotentialet estimeres. FORDELE + Brugere involveres i udvikling af løsningsforslag + Hurtige og fysiske prototyper + Giver indikation af hvilke konceptidéer, der rummer største potentiale ULEMPER - Begrænset dybde i brugerindsigter - Få metoder til oversættelse af indsigter til idéer - Moderet branche- og markedsforståelse 23

24 FORLØB #4: Udvidet Innovationsforløb Vi vil udvikle nye produkter og services, som effektivt kan implementeres Målet med et udvidet innovationsforløb er at udvikle og implementere nye produkter og services, hvor der er afdækket værdi for kunder og brugere og potentiale for organisationen. Forløbet bygger på grundig analyse af brancheudfordringer og brugerbehov, som sikrer afdækning af, hvor og hvordan de færdigudviklede løsninger skal implementeres. Forløbet afsluttes med prototypeudvikling og test, så fejl minimeres før løsningen sendes i produktion. FORDELE + Øget træfsikkehed + Identificerer mersalgs- og effektiviseringspotentialer + Rød tråd mellem brugerbehov og udvikling og implementering af endelige løsninger ULEMPER - Ressourcekrævende forløb - Lang projektgennemførelse

25 FORLØB #5: Forløb med fokus på medarbejderinnovation Vi vil udvikle og forbedre services ved systematisk arbejde med medarbejder best-practice Målet med metoden er at implementere små serviceforberinger med udgangspunkt i medarbejdernes idéer og motivation. Metoden tager udgangspunkt i gennembrudsmetoden, der er selvstændigt beskrevet på et kort. Den gennemgår et relativt kort forløb kombineret med observation og brainstorm, hvor medarbejdere udviker løsnings- og forbedringsforslag i fællesskab. FORDELE + Effektiv og strukturet arbejdsproces + Medarbejdermotivation + Implementérbare løsninger ULEMPE - Primært små innnovationer - Begrænset indsigt i brugerbehov og markedet - Kræver ressourcer til oplæring af medarbejdere 25

26 DEL 4: Alfabetisk oversigt Her følger en kort oversigt og beskrivelse af de 30 metoder, som er nærmere beskrevet på metodekortene: ANALYSE MED SOFTWARE Softwareprogrammer kan strukturere og give overblik over store mængder researchdata. BRAINSTORM OG IDÉPRIORITERING Udvikling og prioritering af hurtige ideer i fællesskab. BRANCHEANALYSE En brancheanalyse beskriver de overordnede kræfter i en specific branche eller industri, som en virksomhed bør være opmærksom på. BRUGERPANEL Samler brugere til diskussion af produkt- og serviceløsninger. BRUGERREJSER Sammen med brugerne identificeres og beskrives de centrale tidspunkter og situationer, hvor brugerne møder en service. BUSINESS CASE Vurdering af fordele og omkostninger ved gennemførelse af en konceptidé, før der investeres i videre udvikling. ETNOGRAFISK INTERVIEW Et åbent interview som kommer tættere på brugernes hverdagsliv i deres hjem eller på arbejdspladsen. EKSPERTINTERVIEWS Et alternativ til deskresearch og rapportlæsning, som kan give særlig værdifuld viden til at belyse spørgsmål om en branche. FOTODAGBØGER En fotodagbog giver et reelt billede af brugere og kunders hverdag gennem selv-observation. GAP-ANALYSE En analyse af forskelle mellem en virksomheds nuværende og potentielle løsninger. GENNEMBRUDSMETODEN Gennembrudsmetoden er medarbejderdreven innovation, der enkelt og effektivt udvikler og udbreder best practice på en arbejdsplads. KICK-OFF WORKSHOP En kick-off workshop afholdes ved opstart af et projekt for at sætte projektets strategiske retning, så de involverede parter er afklarede i forhold til mål og opgaver. LIVING LAB Eksperimenter og afprøvning af prototyper for informations- og teknologiløsninger i levende laboratorier og simulerede miljøer. MOCK-UP En model af et færdigt produkt, som gør det muligt at vurdere udformning, før der bruges ressourcer på at udvikle prototyper.

27 MØNSTERANALYSE Bearbejdelse og gruppering af researchdata som muliggør formulering af brugerindsigter og innovationspotentialer. OBSERVATION Observation giver dyb brugerindsigt ved at man er til stede i brugernes hverdag og deltager i centrale situationer og handlinger, hvor produkter og services bliver anvendt. ONLINE COMMUNITY Webbaseret brugerinddragelse i udvikling og test af produkter og services. PERSONAS Personas er et kommunikationsværktøj til at visualisere fiktive brugertyper og deres hverdag. PRIORITERINGSMATRIX Prioritering og udvælgelse af de bedste konceptidéer til videre udvikling. PRODUKTPROTOTYPE Udvikling af færdige produktmodeller til test med kunder og brugere. RAPID PROTOTYPING Hurtige afprøvninger af konkrete idéer, før de videreudvikles til koncepter. RESEARCHGUIDE Researcherens grønspættebog med guidelines og temaer for, hvordan researchen bør udføres. SCENARIEUDVIKLING Beskrivelser af de mest sandsynlige fremtidsscenarier og hvilke konsekvenser de vil have for en virksomhed eller institution. SERVICE-PILOT Udvikling og test af et servicekoncept. SEGMENTERING Indsamling af brugerdata gennem spørgeskemaer til kvalificering og kvantificering af indsigter og målgrupper. SERVICE BLUEPRINT Visualisering af den samlede kunderejse set fra et brugerperspektiv. SUPERBRUGERWORKSHOP Inddragelse af særligt kompetente brugere og kunder i idé- og produktudvikling. SWOT-ANALYSE En analyse af en organisations styrker, svagheder, muligheder og trusler (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). TREND-ANALYSE Beskrivelse af centrale makro-tendenser inden for andre brancher, der kan have indflydelse på virksomhedens marked, kunder og brugere. VÆRDIKÆDEANALYSE En analyse af de samlede aktiviteter i en værdikæde.

28 . Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus København Ø Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Uddannelse i brugerinddragelse og innovation udbydes nu af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Koncern HR

Læs mere

Brugercentreret design metodekatalog

Brugercentreret design metodekatalog Brugercentreret design metodekatalog Introduktion til Metodekataloget Velkommen til Syddansk Sundhedsinnovations metodekatalog for vidensområdet brugercentreret design. I dette katalog vil du blive introduceret

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Kunden i butikken. V./Betina Simonsen. Development Centre UMT

Kunden i butikken. V./Betina Simonsen. Development Centre UMT Kunden i butikken V./Betina Simonsen Development centre UMT Agenda Hvad er de overordnede forbrugertrends? Og hvordan kan jeg bruge dem i min webshop? Hvordan kommer jeg tættere på mine kunder? Og hvordan

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Best practice for kommunale landingssider for affald

Best practice for kommunale landingssider for affald Best practice for kommunale landingssider for affald København den 1. april 2015 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål... 3 1.1 Formål og proces... 3 2 Generelle anbefalinger... 4 2.1 Navigation og

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger : CSC Innovation Consulting - Inspiration til innovative løsninger INNOVATION Praktisk innovation skal være er et centralt element i vores samarbejde med kunder. Vores metode Vi baserer vores metode på

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter Hvem er Crevato Crevato er et professionelt konsulenthus der bistår danske og internationale virksomheder i forbindelse med: Strategi Portefølje

Læs mere

Vidensforum for brugerinddragelse Danske Patienter 21.juni 2011 Projektgruppen Nyt Hospital Nordsjælland

Vidensforum for brugerinddragelse Danske Patienter 21.juni 2011 Projektgruppen Nyt Hospital Nordsjælland Vidensforum for brugerinddragelse Danske Patienter 21.juni 2011 Projektgruppen Nyt Hospital Nordsjælland Kolde fakta Samling af de 3 hospitaler i Nord i ét nybyggeri Økonomisk ramme: 3.8 mia kr. Planlagt

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab. IHL Workshop 3 // 26. November 2013

Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab. IHL Workshop 3 // 26. November 2013 Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab IHL Workshop 3 // 26. November 2013 Indhold 1. Sundheds- og serviceproduktion i relation til IHL Nye services for brugerne, der understøtter

Læs mere

Hjælp til biblioteksudvikling? // Læs mere om, hvad du kan bruge din udviklingskonsulent fra centralbiblioteket til

Hjælp til biblioteksudvikling? // Læs mere om, hvad du kan bruge din udviklingskonsulent fra centralbiblioteket til Hjælp til biblioteksudvikling? // Læs mere om, hvad du kan bruge din udviklingskonsulent fra centralbiblioteket til Herning, april 2014 3 Udvikling af bibliotekstilbuddet til vores brugere er en af de

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere. Leg en idé. Brand It Brand You Brand Us. Du ser det på bundlinjen

Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere. Leg en idé. Brand It Brand You Brand Us. Du ser det på bundlinjen Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere Brand It Brand You Brand Us Leg en idé Du ser det på bundlinjen Idé Feedback Brilliance Fremtidsfabrikken Sydfyn tilbyder Boost., der er et uddannelsesforløb

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Brugerdreven innovation. Jens Møller Tomas Vedsmand

Brugerdreven innovation. Jens Møller Tomas Vedsmand VIFFOS: Videncenter for Fødevarer og Sundhed Brugerdreven innovation redskab til nyt samarbejde mellem leverandør og køkken Jens Møller Tomas Vedsmand Kulinarisk kvalitet med fokus på sensorik og innovation

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Optimized Brain reading (C-63) Deltagere/partnere: Brainreader Institut for datalogi, Aarhus Universitet Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version: c-63

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Indhold Baggrund for at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem... 3 Andre incitamenter... 3 Processen fra baghjul til forhjul (start slut)...

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Brugercentreret innovation i den offentlige sektor Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Slide 1 Indhold 1 2 3 Innovationsproblemet i den offentlige sektor Brugercentreret innovation

Læs mere

Front End Innovation. Data, ideation og koncepter

Front End Innovation. Data, ideation og koncepter Front End Innovation Data, ideation og koncepter Julie Opgaver Front End innovation Udvikling af nye processer Uddannelse i innovationskompetencer Udvikling af velfærdsløsninger Proces og værktøjer Divergent

Læs mere

Isabella Vores konkurrenter skal vide, at vi er de bedste

Isabella Vores konkurrenter skal vide, at vi er de bedste Isabella Vores konkurrenter skal vide, at vi er de bedste Frøene til det, vi i dag kender som Isabella A/S, blev sået i 50 erne af den visionære Søren Odgaard. Fra en mindre detailbutik i Vejle lavede

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

Ledelsens Dag den 6. november 2007

Ledelsens Dag den 6. november 2007 Ledelsens Dag den 6. november 2007 Kom godt fra start: om at forberede og implementere en strategi Redskaber og metoder til planlægning af en strategiproces Typiske faldgruber, og hvordan du håndterer

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Projektbeskrivelse. Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe

Projektbeskrivelse. Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe Projektbeskrivelse Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe I denne undersøgelse sætter EVA fokus på, hvilke erfaringer danske og udenlandske universiteter har med at håndtere de udfordringer,

Læs mere

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Hvad er velfærdsteknologi? - vi har vel alle en idé om det Er det Tendenser og trends - Internet of things! Øget

Læs mere

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv PROJEKTPLAN PROJEKT: MODELCENTER ERHVERV Fokus på udvikling af DLBR Erhverv Ansvarlig projektleder: Ivan Damgaard, Markedschef DanRåd & Regnskab 10. juni 2009 1) Projekt Modelcenter Erhverv Formål Modelcenter

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14)

Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14) Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14) Klassetrin: 8.- 9.klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1 årigt

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide er udarbejdet på baggrund af projektet: MobilGIS til natur- og arealforvaltere en web-baseret prototype. Projektet

Læs mere

Servicedesign. ux campus. dage

Servicedesign. ux campus. dage Servicedesign Praktiske og analytiske værktøjer til målrettet at arbejde med optimering og udvikling af din forretnings værdileverance - med fokus på brugeroplevelsen. 2 dage Servicedesign Servicedesign

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere. Leg en idé. Brand It Brand You Brand Us. Du ser det på bundlinjen

Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere. Leg en idé. Brand It Brand You Brand Us. Du ser det på bundlinjen Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere Brand It Brand You Brand Us Leg en idé Du ser det på bundlinjen Idé Feedback Brilliance Fremtidsfabrikken Sydfyn tilbyder Boost.0, der er et uddannelsesforløb

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden Anne Lippert, Overlæge, vice-institutleder, Dansk Institut for Medicinsk

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere