Indhold Indledning Oplysninger om institutionen Organisation Undersøgelser og forskning Maritime håndværk og rekonstruktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Indledning Oplysninger om institutionen Organisation Undersøgelser og forskning Maritime håndværk og rekonstruktion"

Transkript

1 Årsberetning

2 2

3 Indhold Indledning 3 Oplysninger om institutionen 6 Organisation 7 Undersøgelser og forskning 8 Marinarkæologi 9 Afsluttede anlægssager 9 Igangværende anlægssager 12 Besigtigelser 13 Nationalt og internationalt samarbejde 15 Arkæologiske forskningsprojekter 15 Samarbejde med universiteter og andre uddannelsesinstitutioner 15 Arkiv og bibliotek 16 Det marine arkiv 16 Bibliotek 17 Publikationer 17 Udgivelser i samarbejde med andre forlag 18 Publikationer under forberedelse 18 Maritime håndværk og rekonstruktion 20 Dokumentation, Det Arkæologiske Værksted 20 Rekonstruktion 21 Eksperimentalarkæologi 22 Bådeværft 25 Salg af både og diverse ydelser 27 Bådsamling 28 Nationalmuseets fartøjssamling 29 Uddannelse 30 Museumshavnen 30 Formidling og undervisning 31 Udstillinger 31 Særlige arrangementer 32 Udstillinger og arrangementer uden for Vikingeskibsmuseet 33 Digital formidling 33 Publikumsaktiviteter 35 Andet kulturformidlende arbejde 38 Skoletjenesten 42 Fotoværksted og Billedarkiv 44 1

4 Medarbejdernes bidrag til forskning og formidling 46 Medarbejdernes publikationer 46 Konferencer 47 Forsknings- og undervisningsforedrag 51 Formidlingsforedrag 54 Kommunikation og markedsføring 57 Bygningsdrift 58 Bygninger 58 Lager og arkiver 58 Vikingeskibshallen 58 Restaurering, modernisering og udbygning af Vikingeskibshallen 59 Museumshavnen 59 Museumsøen 60 Snekken 60 Administration og personale 61 Bestyrelse 61 Chefgruppe 61 Samarbejdsudvalg 61 Sikkerhedsudvalg 62 Personalehåndbog 62 Personale 62 Ekstern repræsentation 65 Efteruddannelse 67 Økonomi 68 Resultatopgørelse 68 Tilskud 69 Besøgende 69 Sejlads 72 Butik 74 Personale 76 Miljøforhold 76 Tilbagebetaling til samfundet 77 Samlet konklusion om museets betydning for samfundet 81 Særlige økonomiske forhold 82 Fremtiden 82 Vikingeskibsmuseets Bådelaug 83 Vikingeskibsmuseets Venner 87 2

5 Indledning Vikingeskibsmuseet havde i 2010 fokus på hverdagen. Året før havde museet gennemført en omorganisering, som skulle fuldendes med rekruttering til nye stillinger, og konsolideres gennem udvikling af nye arbejdsrutiner. Efter mange års arbejde med det store projekt Fuldblod på havet var der behov for at rydde op i skabe og skuffer, og få gamle hængepartier bragt ud af verden. Målet var at skabe grundlag for det næste store projekt: Fremtidens Vikingeskibsmuseum. Forskning Det faglige grundlag for udvikling af fremtidens Vikingeskibsmuseum skal skabes gennem forskning. Forskning har derfor været udpeget som prioriteret indsatsområde siden 2009, hvor der gennem omorganisering og omprioritering af midler blev skabt rammer og ressourcer for oprettelse af en forskningsafdeling. Forskningsafdelingen skal imødekomme de stigende krav til formel akademisk forskningskompetence, som blandt andet kommer til udtryk i Kulturministeriets forskningsstrategi. I 2010 er der oprettet to ph.d. stipendier gennem samarbejde med Roskilde og Københavns Universitet. Der er endvidere udviklet rutiner for museets forlagsvirksomhed for opfyldelse af de formelle krav til publikation af forskningsresultater, herunder anonym fagfællebedømmelse. Formidling I årets første halvdel blev tre nye inspektører ansat til udvikling af museets formidling. Der har været arbejdet med forbedring af de eksisterende udstillinger 3

6 og publikumsaktiviteter, og med udvikling af mere langsigtede planer og projekter. Bl.a. er der lagt mange kræfter i udvikling af en ny tradition, der kan afløse det tidligere Vikingemarked, og i tanker om de fremtidige fortællinger, der kan lægges til grund for udviklingen af fremtidens Vikingeskibsmuseum, Vikingeskibshallen Forberedelsen af et restaurerings-, moderniserings- og udbygningsprojekt for Vikingeskibshallen, blev genoptaget ved udgangen af På baggrund af en donation fra RealDania har Teknologisk Institut gennem hele året arbejdet med undersøgelser af betonens tilstand og med vurdering af nye restaureringsmetoder. Resultatet af undersøgelserne forventes at foreligge i foråret 2011, og bliver bestemmende for arbejdets videre forløb. Bådelaug og brugergrupper I 2010 indgik Vikingeskibsmuseet en aftale med de bådelaug, der er dannet omkring museets bådsamling. Aftalen indebærer bl.a., at bådelaugsmedlemmerne som noget nyt betaler et omkostningsbidrag til bådsamlingen. Museet har endvidere indgået en fireårig aftale med Roskilde Vikinge Vinterbadere, der bl.a. indebærer, at vinterbaderne som noget nyt betaler en brugsafgift for anvendelse af museets faciliteter. Besøgende I alt gæster har besøgt museet i 2010; heraf voksne og børn og unge under 18 år. 70,6 % af museets gæster kom fra udlandet. Sammenlignet med året før er antallet af betalende gæster faldet med 8,8 %. Faldet er ikke jævnt fordelt på besøgsgrupper, men afspejler en stigning i antallet af voksne og børn, der kommer enkeltvis eller som familie, mens antallet af grupper, skolebørn og gratister er faldet. Besøgstallet er det laveste i Vikingeskibsmuseets historie. Det var imidlertid forudset som en konsekvens af den strategiske beslutning om at fokusere på hverdagen for at styrke den nye organisation og udvikle nye fremadrettede driftsrutiner. Der var således budgetteret med en forventning om gæster. Særlige besøg Dr. Sung-june KIM, Prof. Bong-yong KANG, Prof. Tae-hak ROH og Prof. Seok-kyu KO, fire koreanske specialister inden for arkæologi, arkitektur og historie, besøgte museet den 18. august. Den irske præsident Mary McAleese besøgte museet den 13. oktober. Premierministeren for Bhutan, Mr. Jigmi Y. Thinley, og Minister of Works and Human Settlement, Mr. Zimba, besøgte museet den 15. oktober. Formanden for Hangzhou Kommunale Folkekongres, Wang Guoping og flere medlemmer af millionbyens kommunale bestyrelse besøgte museet den 27. oktober. 4

7 Personale I alt 123 personer, svarende til 58 årsværk, har i kortere og længere perioder været ansat ved museet. 15 personer har herudover været tilknyttet i beskæftigelsesprojekter i kortere og længere perioder. Besparelser på budget 2011 I årets anden halvdel er der arbejdet med besparelser på budget Ved årets udgang kunne museet således udmelde en samlet besparelse fra 2011 på 2,6 mio kroner. Besparelsen vil blive opnået gennem reduktion af lønomkostninger svarende til 8 årsværk, reduktion af faste omkostninger og disponible midler, og gennem en begrænsning af åbningstiden. 5

8 Oplysninger om institutionen Institutionen Den selvejende institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde Vindeboder Roskilde Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 6. juni 1963 Hjemsted: Roskilde Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Borgmester Poul Lindor Nielsen, formand Leo Bjørnskov, næstformand Direktør Gurli Martinussen Direktør Lars Fredsted Daglig ledelse Direktør Tinna Damgård-Sørensen Chef for Maritime håndværk og rekonstruktion Søren Nielsen Chef for Formidling og undervisning Merete Ettrup Chef for Økonomi, administration og drift Claus Christiansen Revision RIR REVISION Statsautoriserede revisorer I/S Himmelev Bygade Roskilde Bankforbindelse Roskilde Bank Nordea Bank A/S Status Vikingeskibsmuseet er Danmarks museum for studiet af nordisk skibs- og bådebygningskultur, specielt i forhistorisk tid og middelalder. Som statsanerkendt specialmuseum skal Vikingeskibsmuseet leve op til internationale konventioner for museer og til kravene i den danske museumslov. Formål Vikingeskibsmuseet skal virke inden for sit felt gennem indsamling, registrering, forskning, bevaring og formidling af relevant arkæologisk, historisk, etnologisk og andet materiale. Museets samlinger skal være tilgængelige for offentligheden og til rådighed for forskningen. Museet skal især formidle resultaterne af forskning baseret på museets samlinger og undersøgelser. Samlinger Den arkæologiske samling udgøres af 5 vikingeskibe, der er uddeponeret af Nationalmuseet. Vikingeskibsmuseets egne samlinger omfatter etnografiske både og redskaber, traditionelle nordiske både samt rekonstruktioner af arkæologiske skibsfund, bl.a. af de 5 vikingeskibe. 6

9 Organisation Organisation Vikingeskibsmuseet gennemførte i 2009 en fuldstændig omorganisering, bl.a. med henblik på at skabe en mindre chefgruppe med mere tid til strategisk ledelse. Målet for 2010 var at bygge den nye organisation færdig gennem ansættelse af en forskningschef ved årets udgang. Som følge af de bebudede besparelser på 2011-budgettet måtte denne plan dog opgives. Museets direktør, Tinna Damgård- Sørensen, varetager derfor fortsat funktionen som forskningschef. 7

10 Undersøgelser og forskning Afdeling for marinarkæologiske undersøgelser og forskning omfatter en akademisk forskningsenhed, hvor medarbejderne har 60 % tid til forskning og forskningsadministration, samt en marinarkæologisk enhed, hvor medarbejderne helliger deres tid til marinarkæologiske undersøgelser. Forskning har siden 2009 været et prioriteret indsatsområde. Målet for forskningsenheden er at øge museets formelle akademiske kvalifikationer gennem rekruttering og uddannelse, og at sikre mindst fire fastansatte forskere, heraf mindst to på seniorforskerniveau samt et antal ph.d. stipendier. I 2010 har afdelingen arbejdet med følgende mål: Ansættelse af forskningschef ved årets udgang. Dette mål kunne ikke opfyldes på grund af besparelser på 2011-budgettet. Oprettelse af forskerstilling på projektmidler samt oprettelse af inspektørstilling på projektmidler. Målet blev opfyldt, afdelingen blev i løbet af året bemandet med i alt 3 forskere og en museumsinspektør. Sidstnævnte stilling blev nedlagt ved årets udgang på grund af besparelser på 2011 budgettet. Oprettelse af et samfinansieret ph.d. stipendium i samarbejde med Roskilde Universitet. Målet blev nået. Oprettelse af et samfinansieret ph.d. stipendium i samarbejde med Københavns Universitet. Målet blev nået i den forstand, at emnet og materialet blev lagt til grund for et ph.d. stipendium, der finansieres af Københavns Universitet, men gennemføres i samarbejde med Vikingeskibsmuseet. Udvikling af formaliserede samarbejdsaftaler med internationale ph.d. stipendiater og gæsteforskere. Målet blev nået. Udarbejdelse af faste rutiner for produktion af bøger ved museets forlag herunder anonym fagfællebedømmelse. Målet blev nået. Rent fagligt har forskningsenheden prioriteret arbejdet med manuskripter til den internationale skriftserie Ships and Boats of the North om rekonstruktion af de fem Skuldelevskibe, og om middelalderens store fragtskibe. Begge projekter har udviklet sig efter planen. Samtidig har det været et mål at anvende resultaterne af museets eksperimentalarkæologiske arbejde i problemstillinger, der er interessante i den bredere forskningsdiskussion om vikingetiden. Der er skabt en ramme for at opnå dette mål gennem oprettelsen af et ph.d. stipendium på Københavns Universitet, der vil fokusere på ressourceforbrug, organisation og magt. Endelig er der arbejdet for at skabe et kvalitativt grundlag for udvikling af fremtidens Vikingeskibsmuseum gennem en undersøgelse af kulturarvsformidling og identitetsdannelse med udgangspunkt i Vikingeskibsmuseets formidling og publikum. Der er skabt en ramme for at opnå dette mål gennem oprettelse af et samfinansieret ph.d. stipendium i samarbejde med Roskilde Universitet. 8

11 Marinarkæologi Vikingeskibsmuseet har siden 2004 varetaget det nationale marinarkæologiske beredskab på vegne af Nationalmuseet. Beredskabet omfatter dykkerbesigtigelser og undersøgelser af fund, gjort af sportsdykkere, fiskere og andre. Herudover omfatter arbejdet marinarkæologiske undersøgelser i forbindelse med anlægsarbejde ved etablering af vindmølleparker, bro- og havneanlæg, elkabler, gasledninger m.v. Undersøgelserne skal klarlægge, hvorvidt der i anlægsområdet forekommer vrag, stenalderbopladser eller andre fortidsminder, der kan være i fare for at blive ødelagt af arbejdet. Vikingeskibsmuseet gennemfører desuden forskningsundersøgelser og projekter i samarbejde med forskere fra andre institutioner i Danmark og udlandet. Kontrakten vedrørende varetagelsen af det marinarkæologiske beredskab, indgået 1. januar 2010, blev ved årets begyndelse opsagt af Nationalmuseet med virkning fra Efter forhandling er der indgået en ny kontrakt, som træder i kraft fra 1. januar Ifølge den nye kontrakt varetager Vikingeskibsmuseet fortsat beredskabet i farvandene omkring Sjælland, Øerne og Bornholm. Der er desuden etableret et fagligt samarbejdsforum til koordination af den arkæologiske opgave. Marin sagsbehandling Pr. 1. oktober 2009 overtog de marinarkæologisk arbejdende museer den marine sagsbehandling fra KUAS. Vikingeskibsmuseet har løst opgaven indenfor rammerne af det marinarkæologiske beredskab. I 2010 er der udført sagsbehandling på 71 lokaliteter. Arbejdet har resulteret i: Anmodning om kulturhistorisk VVM-bidrag: 2 lokaliteter Indstilling om vilkår om forundersøgelse: 11 lokaliteter Heraf vilkår meddelt af KUAS: 7 lokaliteter Heraf undersøgelser igangsat: 3 lokaliteter Heraf rapporter afleveret: 2 lokaliteter Vikingeskibsmuseet har som mål at afslutte sagsbehandlingen inden for en tidsfrist på 14 dage (dog i særlige tilfælde op til 6 uger). Halvdelen af sagerne blev afsluttet inden for fem dage, mens 13 sager havde en svarfrist på mellem 14 og 27 dage. Afsluttede anlægssager (tallet i parentes angiver placering på kortet s. 10) Den Blå Planet, rørledning, Byggefonden Den Blå Planet (1) I forbindelse med det nye Danmarks Akvarium ved Kastrup blev der i april gennemført en marinarkæologisk forundersøgelse i tracéet for en 700 meter lang rørledning til friskvandsindtag. Der blev ikke gjort fund, der gav anledning til yderligere undersøgelser. Ståldybet, elkabel, Smålandsfarvandet, SEAS/NVE (2) I forbindelse med etablering af et ca. 30 km langt elkabel fra Lolland til Sjælland gennemførtes i 2009 en marinarkæologisk forundersøgelse i Smålandsfarvandet. Ved en tidligere fjordmunding på 9

12 12,5 m s dybde blev der fundet redskaber af kronhjortegevir, mange flækker og andet flint. Fundene er de dybeste, der er gjort i forbindelse med en marinarkæologisk undersøgelse i Danmark, hvorfor der er blevet krævet en regulær undersøgelse af elkabeltracéet, hvor dette skærer bopladsen. Undersøgelsen blev gennemført over 7 uger i april, maj og juni. Der blev fundet et stort antal velbevarede mikroflækker og håndtagsblokke, som sammen med pilespidserne daterer fundet til f.kr., dvs. Maglemosekultur og overgangen Maglemosekultur/ Kongemosekultur. Kontek II, elkabel, Storstrømmen, EnerginetDK (3) I 2009 gennemførtes en marinarkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering af et nyt Kontekkabel i Storstrømmen umiddelbart vest for Storstrømsbroen. Der blev gjort fund af et træskaft og andre tildannede objekter, som medførte krav om en egentlig undersøgelse. Denne blev gennemført i slutningen af juni 2010 uden yderligere fund af samme karakter. Djursland-Anholt, havvindmøllepark, Kattegat, Moesgård Museum (4) I forbindelse med en stor havbaseret vindmøllepark imellem Djursland og Anholt, hvor Moesgård Museum har det marinarkæologiske ansvar, har Vikingeskibsmuseet været konsulent 10 Marinarkæologiske undersøgelser i Tallene angiver de enkelte lokaliteter i teksten.

13 En af museets marinarkæologer gør sig klar til et dyk på Ståldybet, en stenalderboplads 12,5 m nede i dybet. Dronningen og prinsgemalen beundrer et udvalg af oldsager fundet på Danmarks hidtil dybest beliggende stenalderboplads. Kabelskibet Nostag10 s anker trak et gammelt anker op fra dybet. Ankeret, der er 3,10 meter langt og 1,80 meter bredt over fligene, anslås at veje ca. 500 kilo. ved forhandlinger med og kontakt til bygherre (EnerginetDK). Vikingeskibsmuseet har desuden gennemgået de geofysiske surveydata samt udarbejdet en liste over anomalier på havbunden, rekonstruktion af tidligere kystlinjer og udpegning af områder med størst potentiale for forekomst af submarine stenalderbopladser. Moesgård Museum forestod selv den marinarkæologiske undersøgelse. Anker, Rødsand II, Femern Bælt (5) I forbindelse med etablering af havvindmølleparken Rødsand II fik ét af arbejdsfartøjernes kæmpeankre et gammelt anker med op til overfladen. Ankeret, der kan dateres til tallet, blev bragt til Arkæologisk Værksted på Vikingeskibsmuseet, hvor det blev opmålt og dokumenteret og i øvrigt indgik i formidlingen sommeren over. Ankeret er efterfølgende bragt til Nationalmuseets Bevaringsafdeling i Brede, hvor det skal konserveres. Gedser Fyrvej, elkabel (6) I forbindelse med etablering af søkabel gennemførte Vikingeskibsmuseet en marinarkæologisk forundersøgelse i et mindre område. Der blev ikke gjort fund. 11

14 Nykøbing Falster, Markedsgade, overvågning, Guldborgsund Kommune (7) I forbindelse med vejregulering, overvågede Vikingeskibsmuseet afgravning i et tidligere middelalderligt havneområde. Der blev ikke gjort fund. Præstø lystbådehavn Bro 4, overvågning (8) I forbindelse med uddybning af Præstø lystbådehavn overvågede Vikingeskibsmuseet uddybningen, der lå tæt på middelalderhavnen. Der blev ikke gjort fund. Igangværende anlægssager (tallet i parentes angiver placering på kortet s. 10) Femernforbindelsen, bro/tunnel, Femern Bælt (9) I forbindelse med etablering af Femernforbindelsen er Vikingeskibsmuseet sammen med tyske kollegaer fra Schleswig-Holstein ansvarlig for de marinarkæologiske forundersøgelser. Vikingeskibsmuseet koordinerer arbejdet, der omfatter såvel den danske som den tyske del af Femern Bælt. I 2010 er der foretaget dykkerbesigtigelser i tysk farvand (uden dansk deltagelse) på baggrund af Vikingeskibsmuseets gennemgang af geofysiske data. Der er desuden foretaget nye geofysiske opmålinger, hvis data er blevet gennemgået af Vikingeskibsmuseet sidst på året. I 2011 skal 12 anomalier øst for traceet besigtiges, og der skal rekognosceres på lavt vand langs kysten. Nord Stream, gasledning, Bornholm, Nordstream (10) I 2010 har arbejdet med Nord Stream projektet primært drejet sig om den 2000 m brede ankerkorridor. Der har igennem året været afholdt flere møder vedrørende sikkerhedszoner omkring vrag og mulige vrag, som ikke må beskadiges af ankre og ankerwirer i forbindelse med håndteringen af de 12 kæmpeankre fra rørledningsfartøjet. I september 2010 påbegyndtes nedlægningen af rørledningen i dansk farvand. I forbindelse med en meget tæt passering af et tals vrag var Vikingeskibsmuseet med om bord for at overvåge, hvorvidt vraget blev berørt, og om ankerhåndteringen generelt foregik som aftalt. Arbejdet for Nord Stream vil fortsætte i 2011, hvor en anden parallel rørledning skal etableres. Ny Fjordforbindelse, bro/tunnel, Roskilde Fjord, Vejdirektoratet (11) I forbindelse med forberedelserne til den Ny fjordforbindelse ved Frederikssund har Vikingeskibsmuseet i 2010 udarbejdet prisoverslag vedrørende de marinarkæologiske forundersøgelser for seks alternative linjeføringer og bro-tunneltyper. Beslutningen om linjeføringog anlægstype besluttes først i 2011/2012. Søkabel, Roskilde Fjord 8 (12) I forbindelse med omlægning af elkabler fra luftledning til søkabel over Roskilde Fjord har Vikingeskibsmuseet i 2010 udarbejdet et notat om de kendte marinarkæologiske lokaliteter i de alternative områder, hvor søkablet eventuelt skal etableres. 12

15 Besigtigelser (tallet i parentes angiver placering på kortet s. 10) Besigtigelser omfatter vrag, bopladser, spærringer og lignende, der er anmeldt af sportsdykkere, fiskere mv. eller lokaliteter, hvor der er formodning om fortidsminder. Vrag Russeren, Østfalster (13) Dykkerbesigtigelse af vraget MAJ 2653, kaldet Russeren ved Havlykkevej, Østfalster. Vraget udgøres af en skibsbund, ca. 30 m lang og 7,5 m bred, samt et område med den udfaldne styrbords side og løse skibsdele, især jernknæ. Ud fra det samlede billede lyder dateringen af vraget på ca Der er muligvis tale om et vrag, hvis forlisoplysninger er registreret med datoen 9. april 1837, i en afstand af en lille sømil fra nærværende lokalitet. Om denne stranding hedder det, at lasten og størstedelen af inventaret blev bjærget, samt at agterstævnen var beskadiget. Vrag, Møns Klint (14) Dykkerbesigtigelse af vraget MAJ 2498, beliggende ud for Sommerspiret ved Møns Klint. Vraget udgøres af et mere eller mindre sammenhængende vrag med en længde på tilsammen 27,5 m. Møns Sportsdykker Klub har tidligere bjærget et blyklyds fra stedet, og ved besigtigelsen fandtes endnu et blyklyds siddende in situ i en bred planke eller væger. Blyklyds er knyttet til ankertov, hvorimod de er uanvendelige ved brug af kæde. Ingen af de udtagne dendrokronologiske prøver var egnede til datering, men foreløbigt dateres vraget til første halvdel af 1800-tallet måske lidt tidligere. Fartøjets byggemåde forekommer en smule gammeldags, og mere tilbundsgående undersøgelser kan ændre ved dateringen. Stenkiste, Busemarke, Møn (15) Besigtigelse af formodet stenkiste ved Busemarke vest for Klintholm Havn. Anlægget består af en H-formet konstruktion af kraftige lodrette pæle, hvorimellem sidder korte 4-6 cm kraftige bulfjæle. Disse er fastholdt i lodrette, næsten borteroderede noter i pælene. Anlægget er sandsynligvis en påbegyndt men ufuldendt del af en stenmole svarende til den, der findes længere mod øst. De to moler har formentlig skullet fungere som dækmoler for Nyhåndsbækkens udløb. En dendrokronologisk prøve kunne ikke dateres. Samuel Christoph von Plessen ( ), der var chef for Den Kgl. Hestgarde på Møn , kan være ophavsmand til anlægget. Von Plessen beordrede blandt meget andet tørlægning af Busemarke Sø og anlæggelse af en sluse i Nyhåndsbækken. Stenalderboplads ved Bulbro, Femø (16) Besigtigelse foretaget på sydspidsen af Femø, hvor der tidligere på lavt vand (½-1 m) er blevet observeret eksponeret mesolitisk træ og flint. Der blev ikke gjort fund af betydning, men området er under fortsat erosion. Guldring, Vordingborg, Madsnedø (17) En lystfisker fandt på ca. 1,5 m s vanddybde en guldring fra vikingetiden. Ringen blev afleveret på Vordingborg Museum, som indgav fundanmeldelse og indleverede den til danefæbestemmelse på Nationalmuseet. Vikingeskibsmuseet kunne først foretage besigtigelse på fundstedet, efter at fundet 13

16 havde været omtalt i medierne, og positionen kunne findes på DKC. Sportsdykkere kan således have dykket på stedet, før Vikingeskibsmuseet kunne foretage en besigtigelse. Der følges op på den uheldige procedure. Voldsted, Ravnsborg, Lolland (18) I samarbejde med det lokale museum blev funktion og alder af en lang pælerække i vandet ud for middelaldervoldsstedet Ravnsborg forsøgt klarlagt. Opmåling af pælerækken og udtagning af prøver til dendrokronologisk datering blev foretaget på dage, hvor der på grund af hårdt vejr ikke kunne arbejdes ved stenalderbopladsen Ståldyb. Pælerækken, der tidligere er blevet opfattet som kystforstærkning, må i stedet være en fortsættelse af voldanlægget, som kan følges på land. De dendrokronologiske prøver var ikke egnede til datering, og der bør tages nye prøver. Projektet vil blive fortsat i samarbejde med det lokale museum. Fra en dykning på vraget af Dannebroge i Dannebroge, Køge Bugt (19) I forbindelse med tiltagende rygter om ulovlige indgreb på orlogsskibet i Dannebroge i Køge Bugt gennemførtes i august en ugelang besigtigelse af vraget med det formål at dokumentere skadernes omfang og udarbejde en generel tilstandsvurdering. Besigtigelsen blev dels finansieret af Det Marine Beredskab, dels af KUAS s hastesum og Køge Museum. Desuden blev besigtigelsen delvis sponsoreret af SAFE AIR, som stillede Nitrox udrustning og en dykkerleder til rådighed. Dansk Dykkerservice stillede sig ligeledes gratis til rådighed med et antal timer. Undersøgelsen blev udført i samarbejde med Køge Museum. Vraget af Dannebroge, som det tager sig ud på havbunden, 11 sømil ude i Køge Bugt. 14

17 Nationalt og internationalt samarbejde Working Group on Underwater Cultural Heritage in the Baltic Sea States. Vikingeskibsmuseet sidder på vegne af det danske kulturministerium i en arbejdsgruppe, nedsat af kulturministrene i landene omkring Østersøen, for at arbejde med spørgsmål vedrørende kulturarven på havbunden. Omkostninger til rejser mv. dækkes af Kulturarvsstyrelsen. Arkæologiske forskningsprojekter Wreck Protect, EU s 7th Framework Programme Forskningsprojektet Wreck Protect blev pr. 1. maj 2009 bevilget EU-midler. Projektet er 2-årigt og afsluttes 1. maj Melbyvraget Vikingeskibsmuseet udfører sammen med Nationalmuseets Bevaringsafdeling in situ sikringsforsøg og tilstandsvurdering af Melbyvraget øst for Hundested. Projektet udføres for midler fra en 28-bevilling fra KUAS i Samarbejde med universiteter og andre uddannelsesinstitutioner Museet faglige personale modtager gæsteforskere, afvikler kurser og temadage for danske og udenlandske universiteter samt vejleder studenter fra arkæologi og historie på universiteterne i København, Aarhus, Roskilde, Aalborg, Kiel og Southampton. Museumsinspektør Anton Englert indgik i det eksterne bedømmelsesudvalg af Södertörn Högskolas ansøgning til det svenske Högskoleverket om tilladelse til at udfærdige mastereksamen inden for forskellige fagområder, heriblandt arkæologi. Tilladelsen blev givet i maj Museumsinspektør Athena Trakadas deltog som underviser for studerende fra Syddansk Universitet i et samarbejdsprojekt mellem Syddansk Universitet og Archäologisches Landesamt Schleswig- Holstein, vedrørende dokumentation af skibsvraget Prinsessan Hedvig Sophia, juli-august. Ph.d. stipendium: Kulturarvsformidling og identitetsdannelse. Vikingeskibsmuseet har indgået aftale med Roskilde Universitet om samfinansiering (50/50) af et 3-årigt ph.d. stipendium om formidling af kulturarv og identitetsdannelse. Efter en ansøgningsrunde blev der indgået aftale med Jonas Abkjær Andersen, der begyndte 1. september. Jonas Abkjær Andersen er indskrevet ved forskerskoleprogrammet SST (Samfund, rum og teknologi) på RUC, og har arbejdsplads på museet og på universitetet. RUCMUS Vikingeskibsmuseet har siden 2008 samarbejdet med Roskilde Universitet, Roskilde Museum og Museerne i Vordingborg om udvikling af forskning, formidling, undervisning, uddannelse og udveksling. Samarbejdet skal også styrke regionalt og internationalt undervisnings- og forskningssamarbejde med andre universiteter og institutioner. 15

18 VIOE marts afholdt museet et kursus i opmåling af skibstræ ved brug af FaroArm (digitiser) og Rhinoceros (3D-tegneprogram) for Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE), Bruxelles. Kurset var arrangeret af bådebygger Tom Nicolajsen og museumsinspektør Morten Ravn. Southampton University I dagene juni gennemførte museet for ottende gang et femdages kursus for Southampton University Centre for Maritime Archaeology som afslutning på den etårige masteruddannelse i marinarkæologi. Kurset indeholder forskningsbaseret undervisning, leveret af museets inspektører og bådebyggere, samt undervisning i sejlads med råsejlsbåde fra Vikingeskibsmuseets bådsamling, se nærmere Forsknings- og undervisningsforedrag. I dette års kursus indgik en studietur til København med omvisninger på Nationalmuseet og Orlogsmuseet. Der er indgået aftale om afholdelse af kurset igen i Museumsinspektør Athena Trakadas var arrangør. Southampton studerende og museumsinspektør Anton Englert på Helge Ask. Saxo-instituttet, Københavns universitet 29. september gennemførte Vikingeskibsmuseet sin årlige temadag Skibe og Søfart i Sydskandinavien fra Kristi fødsel til renæssancen for bachelorstuderende i arkæologi fra Saxo Instituttet ved Københavns Universitet med museumsinspektørerne Anton Englert og Morten Ravn som arrangører. Arkiv og bibliotek I efteråret blev der foretaget en omfattende oprydning på museets loft. Der blev ved den lejlighed lokaliseret en mængde arkivmateriale fra Skibshistorisk Laboratorium (SL), Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser (NMU) og Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenters (NMF) tid. Materialer er blevet gennemgået, og det er aftalt, at det materiale, som med sikkerhed ikke er relevant for Vikingeskibsmuseets marinarkæologiske arbejde, afleveres på Nationalmuseet. Det marine arkiv Gennemgangen af det Marine Arkiv blev afsluttet i Ved oprydning på museets loft er der fremkommet adskillige data om hold (oplysninger fra fiskere), side scan sonar optagelser etc. som blev flyttet med fra Skov- og Naturstyrelsen til NMU i Eventuelle ubrugte timer fra Det Marine Beredskab i 2010 vil blive anvendt til oprydning og indtastning af dette materiale. 16

19 Bibliotek Vikingeskibsmuseet driver sit eget bibliotek samt et specialbibliotek for marinarkæologi, som ifølge kontrakt drives på vegne af Nationalmuseet. Alle bøger registreres i Nationalmuseets elektroniske database NatKat, som er en ekstern database på Det kongelige Bibliotek. Bøgerne er dermed søgbare via Internettet. Biblioteket har i 2010 udbygget sin bestand af aktuel litteratur om marinarkæologi og vikingetidsog middelalderstudier. Bibliotekets videomateriale på VHS og DVD er indsendt til registrering i NatKat. Ved udgangen af 2010 omfattede biblioteket ifølge NatKat monografier, hvoraf er ejet af Nationalmuseet. Bibliotekets bestand af periodikaserier er uforandret 411, hvoraf de 338 tilhører Nationalmuseet. Herudover råder biblioteket over ca særtryk og ca. 100 videofilm i VHS og DVD-format. Ansvaret for biblioteket blev i 2010 varetaget af museumsinspektør Morten Ravn. Publikationer I 2010 har Vikingeskibsmuseet gennemført en yderligere professionalisering af publikationsarbejdet. Der blev implementeret en fast procedure og arbejdsrutine for det husinterne samarbejde imellem afdelinger, forfattere, redaktører, grafikere og museets forlag, der varetages af museumsinspektør Anton Englert. Desuden skal de kommende bind i museets to internationale skriftserier leve op til de nye, formaliserede krav om ekstern fagfællebedømmelse indenfor humaniora. Det første skridt er taget med bind 3 i serien Maritime Culture of the North, som udkom i 2010 efter grundig ekstern bedømmelse. Serien Maritime Culture of the North Det tredje bind i serien, Archaeology and the Sea in Scandinavia and Britain af Ole Crumlin-Pedersen, blev udgivet den 5. maj. Der foreligger allerede flere anmeldelser: Historie-online, : Det er en vægtig og vidende personlig beretning, som Ole Crumlin-Pedersen, fornylig fyldt 75 år, og nyslået Ridder af Dannebrog, har skrevet. Hans arbejdsområde, marinearkæologien, er et forholdsvis nyt område indenfor det arkæologiske felt, som Crumlin-Pedersen i tilknytning til Vikingeskibsmuseet i Roskilde har været foregangsmand for. Det er hans mere end fyrretyveårige arbejde som pioner indenfor feltet, der her danner baggrund for udgivelsen. Det er en inspirerende bog - en bog for alle med interesse for arkæologi og historie, især da den er krydret med mange gode fotos, instruktive tegninger og et detaljeret kortmateriale. 17

20 Arkæologisk Forum, nr. 22, 2010: Archaeology and the Sea in Scandinavia and Britain er en tour de force gennem Ole Crumlin-Pedersens professionelle livsværk som grundlægger af dansk marin og maritime arkæologi. [ ] er tredje bind i Vikingeskibsmuseet i Roskildes monografi serie Maritime Culture of the North og udgives i samarbejde med The Society of Antiquaries of Scotland. Som de tidligere bøger i serien er den smukt og tiltalende opsat og forsynet med intet mindre end en overflod af illustrationer. International Journal of Nautical Archaeology 39, 2010: Summing up; this is a major publication in our field, and a fine summary of the results of a scholarly career [...]. The volume is produced to the high standards set by the Roskilde milieu, with easy-to-read type and very well illustrated. International Journal of Maritime History 22, 2010: This book is a must for any historian wishing to find a clear and exemplary introduction to this area of study. However, as a personal account by one of the key scholars in the field, it is also a book suffused with a sense of curiosity and excitement that should motivate the reader to find out more. British Archaeology, januar/februar 2011: This well-illustrated book [ ] synthesises the development of Viking age and medieval seafaring, the cultural landscape in which it occurred and the use of a ship as a symbol in society. Undoubtedly this is an important publication in the field of maritime archaeology. Udgivelser i samarbejde med andre forlag I august 2010 udgav Jysk Arkæologisk Selskab bogen Fribrødre Å. A late 11th century ship-handling site on Falster i fællesskab med Moesgård Museum og Vikingeskibsmuseet som bind 69 i Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter. Vikingeskibsmuseets tidligere direktør Jan Skamby Madsen og den tyskfødte arkæolog Lutz Klassen har deri fremlagt og analyseret materialet fra Vikingeskibsmuseets store udgravning af kasserede skibsdele i en tidligere sejlbar åmunding øst for Stubbekøbing mellem 1982 og Det kun delvist udgravede fundsted kan nu fortolkes som klargøringshavn for de flådestyrker, som den obodritiske prins Henrik brugte til at generobre sin fader Gottschalks besiddelser i det østlige Holsten i årene 1090 til Publikationer under forberedelse Serien Ships and Boats of the North Der arbejdes fortsat med redigeringen og udarbejdelsen af bidrag til Skuldelev bind 4.2 og 4.3, der skal omhandle rekonstruktion af de fem Skuldelevskibe og den samlede erfaring med det eksperimentalarkæologiske arbejde. I 2010 er der arbejdet med tekstredigering og tegningsmateriale: De rekonstruerede Skuldelevskibe præsenteres i publikationen med konstruktionstegninger i plan, snit og tværsnit, samt detaljerede rigningstegninger. Det er hensigten, at bind 4.2 skal udkomme i 2012 som en markering af 50-året for udgravningen af Skuldelevskibene. I 2010 fortsatte museumsinspektør Anton Englert redigeringen af sit bind Large Cargo Ships in Danish Waters

Indledning 5. Oplysninger om institutionen 7. Undersøgelser, forskning og udstilling 9. Undersøgelser 9

Indledning 5. Oplysninger om institutionen 7. Undersøgelser, forskning og udstilling 9. Undersøgelser 9 Indhold Indledning 5 Oplysninger om institutionen 7 Undersøgelser, forskning og udstilling 9 Undersøgelser 9 Marinarkæologi 9 Afsluttede anlægssager 10 Igangværende anlægssager 11 Besigtigelser 12 Nationalt

Læs mere

Udstilling 15 Udstillinger uden for Vikingeskibsmuseet 17 Fotoværksted og billedarkiv 17

Udstilling 15 Udstillinger uden for Vikingeskibsmuseet 17 Fotoværksted og billedarkiv 17 Årsberetning 2011 1 2 Indhold Indledning 3 Oplysninger om institutionen 5 Undersøgelser, forskning og udstilling 7 Undersøgelser 7 Marinarkæologi 7 Marint beredskab 8 Afsluttede anlægssager 8 Igangværende

Læs mere

3. september 2009. Direktør Lars Fredsted Kulturudvalgsformand Evan Lynnerup Borgmester Poul Lindor Nielsen (formand) Direktør Gurli Martinussen

3. september 2009. Direktør Lars Fredsted Kulturudvalgsformand Evan Lynnerup Borgmester Poul Lindor Nielsen (formand) Direktør Gurli Martinussen 3. september 2009 Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Mandag d. 31. august 2009 kl. 15.00 17.00 Mødet blev afhold i det lille undervisningslokale, Aktivitetshuset på museumsøen Tilstede: Leo

Læs mere

Indledning 4. Oplysninger om institutionen 5. Undersøgelser, forskning og udstilling 7. Undersøgelser 7

Indledning 4. Oplysninger om institutionen 5. Undersøgelser, forskning og udstilling 7. Undersøgelser 7 Indhold Indledning 4 Oplysninger om institutionen 5 Undersøgelser, forskning og udstilling 7 Undersøgelser 7 Afsluttede forundersøgelser 7 Afsluttede undersøgelser 8 Igangværende projekter 8 Besigtigelser

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

for DEN Vindeboder 12 4000 Roskilde CVR-nr. 27 85 35 28

for DEN Vindeboder 12 4000 Roskilde CVR-nr. 27 85 35 28 ÅRSRAPPORT FOR 20111 for DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE Vindeboder 12 4000 Roskilde CVR-nr. 27 85 35 28 1 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning. 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

31. oktober 2011. Direktør Lars Fredsted Direktør Gurli Martinussen Borgmester Joy Mogensen

31. oktober 2011. Direktør Lars Fredsted Direktør Gurli Martinussen Borgmester Joy Mogensen Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Mandag d. 31. oktober 2011 kl. 8.30 10.30 Mødet afholdtes i museets administrationsbygning, Vindeboder 12, mødelokale 1. sal. 31. oktober 2011 Tilstede:

Læs mere

Oplysninger om institutionen 7. Marinarkæologi 9 Det marine beredskab 9 Forundersøgelser 9 Besigtigelser 11 Projekter undervejs 12 Metodeudvikling 12

Oplysninger om institutionen 7. Marinarkæologi 9 Det marine beredskab 9 Forundersøgelser 9 Besigtigelser 11 Projekter undervejs 12 Metodeudvikling 12 Årsberetning 2008 Indhold Indledning 4 Oplysninger om institutionen 7 Marinarkæologi 9 Det marine beredskab 9 Forundersøgelser 9 Besigtigelser 11 Projekter undervejs 12 Metodeudvikling 12 Dokumentation,

Læs mere

Ledelsesberetning 4. Året i overskrifter 4 Målopfyldelse 7. Oplysninger om institutionen 11. Undersøgelser, forskning og udstilling 13

Ledelsesberetning 4. Året i overskrifter 4 Målopfyldelse 7. Oplysninger om institutionen 11. Undersøgelser, forskning og udstilling 13 Indhold Ledelsesberetning 4 Året i overskrifter 4 Målopfyldelse 7 Oplysninger om institutionen 11 Undersøgelser, forskning og udstilling 13 Undersøgelser 13 Afsluttede forundersøgelser 13 Afsluttede undersøgelser

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE ÅRSRAPPORT FOR 2013 for DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE Vindeboder 12 4000 Roskilde CVR-nr. 27 85 35 28 1 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning. 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Indhold. Indledning 4. Oplysninger om institutionen 5

Indhold. Indledning 4. Oplysninger om institutionen 5 Årsberetning 2007 Indhold Indledning 4 Oplysninger om institutionen 5 Marinarkæologi 7 Det marine beredskab 7 Forundersøgelser 7 Undersøgelser 8 Projekter undervejs 9 Besigtigelser 9 Metodeudvikling 10

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Restaureringsguide for værfter

Restaureringsguide for værfter Restaureringsguide for værfter En guide til skibs og bådebyggerierne om Restaurering og istandsættelse af bevaringsværdige fartøjer At sætte sit fartøj på værft er en tillidssag. Skibsejeren og værftet

Læs mere

MED VIKINGERNE TIL SØS. Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet

MED VIKINGERNE TIL SØS. Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet MED VIKINGERNE TIL SØS Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet Med vikingerne til søs For at sejle et vikingeskib er det nødvendigt, at mandskabet består af dygtige søfolk. De skal have erfaring med vind og

Læs mere

Nydambådens Laug bygger fuldskalakopi af Nydambåden. Baggrund og status januar 2009

Nydambådens Laug bygger fuldskalakopi af Nydambåden. Baggrund og status januar 2009 Nydambådens Laug bygger fuldskalakopi af Nydambåden Baggrund og status januar 2009 Nydambådens Laug bygger fuldskalakopi af Nydambåden, baggrund og status januar 2009 Vincent Jessen Formand for Selskabet

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2008. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE. Vindeboder 12 4000 Roskilde. CVR-nr.

ÅRSRAPPORT FOR 2008. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE. Vindeboder 12 4000 Roskilde. CVR-nr. ÅRSRAPPORT FOR 2008 for DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE Vindeboder 12 4000 Roskilde CVR-nr. 27 85 35 28 Havhingsten på vej hjem 1 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning. 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

ROMU 2010. Årsskrift fra Roskilde Museum

ROMU 2010. Årsskrift fra Roskilde Museum ROMU 2010 Årsskrift fra Roskilde Museum Skibsbillederne i Himmelev Kirke og langskibene fra Roskilde Fjord af Ole Thirup Kastholm 29 Når man står ved Himmelev Kirke, kan man ikke se fjorden. Vidtstrakte

Læs mere

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Jesper Stub Johnsen Nationalmuseet Danmark Det nationale museumsmøte Trondheim 2010 8.-11. september Norges Museumsforbund Samlingsforvaltning - forudsætning

Læs mere

Vikingeskibsmuseet i Roskilde Årsberetning 2002 Indhold

Vikingeskibsmuseet i Roskilde Årsberetning 2002 Indhold Vikingeskibsmuseet i Roskilde Årsberetning 2002 Indhold Forord... 3 Indsamling, undersøgelse og forskning... 3 Forhandlinger med Nationalmuseet om ny samarbejdsaftale... 4 Arkæologiske undersøgelser på

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE ÅRSRAPPORT FOR 2009 for DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE Vindeboder 12 4000 Roskilde CVR-nr. 27 85 35 28 1 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning. 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse

Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Roskilde d.19.12.2013 Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Mandag d. 16. december 2013 kl. 9.00 13.00 Mødet afholdtes i museets administrationsbygning, Vindeboder 12, mødelokalet 1. sal. Tilstede:

Læs mere

Nationalmuseet og marinarkæologien

Nationalmuseet og marinarkæologien NR. 19 DECEMBER 2002 INDHOLD: Nationalmuseet og marinarkæologien....2 Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser..................... 4 Forskning og antikvarisk arbejde........6 Storstrømmen og Guldborgsund.......8

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Vikingtur til Danmark

Vikingtur til Danmark Oseberg Båtlag og Agenda Kurs + Reiser as inviterer til: Vikingtur til Danmark 2.-27. oktober Etter en lang og innholdsrik sesong 2 for Saga Oseberg er det på tide at vi retter blikket utover og får nye

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Bergen universitet, UiB Land: Norge Periode: Fra: 09-08-2011 Til: 19-12-2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN Oplæg til diskussion af mulighederne for at styrke Strandby som et attraktivt sted for befolkning og turisme -med baggrund i områdets righoldige historie og fund

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Budgetter skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen, inden de fremsendes til bygherre.

Budgetter skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen, inden de fremsendes til bygherre. RETNINGSLINJER Budget- og regnskabsregler KU LTU RARVSST YRE LSEN H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V Kulturarvsstyrelsen har det overordnede ansvar for, at den arkæologiske virksomhed i Danmark

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Storstrømsforbindelsen. Vejforum 4. dec. 2014 - Ulrik Larsen og Niels Gottlieb Vejdirektoratet

Storstrømsforbindelsen. Vejforum 4. dec. 2014 - Ulrik Larsen og Niels Gottlieb Vejdirektoratet Storstrømsforbindelsen Vejforum 4. dec. 2014 - Ulrik Larsen og Niels Gottlieb Vejdirektoratet Hvorfor en ny bro? Forbindelsen har stor betydning og er samtidig en vigtig del af jernbanekorridoren mellem

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab.

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab. 1 Side 1 2 Oplysning om forlaget KOSMOLOGISK INFORMATION. KOSMOLOGISK INFORMATION er et bogforlag med speciale i litteratur i relation til Martinus verdensbillede. Kosmologisk Information er en selvejende

Læs mere

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 108 Offentligt Notat København Told Sluseholmen 8 B 2450 København SV Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk J.nr. 12-0227166 Status for

Læs mere

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd)

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Bilag 1 Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Energinet.dk skal foretage forundersøgelser på søterritoriet for at byggemodne et område til en havmøllepark

Læs mere

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen 1 Uddrag af: Årets Gang 2005. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2006. Åmoserne

Læs mere

VIKINGNYT 1992-2014. Kilde: Wikipedia

VIKINGNYT 1992-2014. Kilde: Wikipedia 1992-2014 Kilde: Wikipedia 1 OM VIKINGNYT Arkæologers udgravninger i Ribe og Jelling har bidraget med ny viden om vikingetiden. Interessen for denne nordiske historieperiode er stor, og mange frivillige

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Søulke aktiviteter gennem 25 år

Søulke aktiviteter gennem 25 år 25 år Udover de ugentlige onsdagssejladser, der var søulkenes oprindelige ønske, har der årene været ført en lang række aktiviteter, hvor ægtefæller og ledsagere har været inviteret med. Aktivitet Deltagere

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

III 7 Fribordet rettes ind

III 7 Fribordet rettes ind Han Herred Havbåde III 7 Fribordet rettes ind Morten Gøthche, Mathilde Højrup, Pipsen Monrad Hansen og Thomas Højrup juni 2011 Den første tilnærmelse til en ekspliciteret skrogform rettes foreløbig til,

Læs mere

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia US AARH Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia Land: Spanien Periode: Fra: Februar 2012 Til: Juni 2012

Læs mere

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven.

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Næstved Kommune Teknik og miljøforvaltningen Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Pjojekt omfatter etablering af bålhus med integreret shelters, hæk mod Møllegårdsvej,

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Maritim Festival Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Limfjordsmuseet - en fjord af oplevelser Se mere på Invitation til Mesterskaber i smakkejoller

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

"Er det Jer, jeg skal tale med her i eftermiddag?

Er det Jer, jeg skal tale med her i eftermiddag? Interview med Rigsantikvaren ved Birgitte Borby Hansen, Maria González og Claus Børre Petersen. "Er det Jer, jeg skal tale med her i eftermiddag? En sommerklædt og imødekommende Steen Hvass hilser på os,

Læs mere

Referat. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde 4 2011/2012. Dato: 19.november 2011 i Middelfart

Referat. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde 4 2011/2012. Dato: 19.november 2011 i Middelfart Referat Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde 4 2011/2012. Dato: 19.november 2011 i Middelfart Deltagere: Poul Erik Clausen, formand (PEC), Nis-Edwin List-Petersen, næstformand (NELP), Egon Hansen,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Oplysninger om institutionen 5. Undersøgelse r og marinarkæologisk beredskab 7

Oplysninger om institutionen 5. Undersøgelse r og marinarkæologisk beredskab 7 Årsberetning 2004 Indhold Indledning 3 Oplysninger om institutionen 5 Undersøgelse r og marinarkæologisk beredskab 7 Dokumentation og marint arkiv 8 Arkæologisk Værksted Det marine arkiv Fotodokumentation

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK Ringkøbing Skjern Smedegade 2 B FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK Sæsonprogram 2012/2013 Klik ind på www.maritim-viden.dk eller www.facebook.com/groups/maritimviden Ringkøbing Skjern

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

Nyhedsbrev August 2008

Nyhedsbrev August 2008 Page 1 of 6 Nyhedsbrev August 2008 Struer Museums nyhedsbrev udkommer med ujævne mellemrum og fortæller løst og fast om arbejdet på museet. Problemer med at læse dette nyhedsbrev? Så se det på www.struermuseum.dk

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Museer, arkiver, byforeninger og private formidler i stigende grad kulturhistorien på Internettet. Det sker via hjemmesider, og de sociale medier, især

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Nyhedsbrev august - 2009. Hej alle gode MJ ere! Økonomi

Nyhedsbrev august - 2009. Hej alle gode MJ ere! Økonomi Nyhedsbrev august - 2009 Hej alle gode MJ ere! Økonomi Generelt kører vi pænt efter budgettet - og vi er dybt taknemlige for Jespers (Spar købmandens) sponsorat. Årets sponsorat falder i år i to omgange:

Læs mere

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER.

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. Han Herred Havbåde September 2014 Bådelagsaftale AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. 1. Definition af "bådelag". Interesserede medlemmer af Han Herred

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 30. september 2009 i Faglig voldgiftssag F.V. 2009.70: Dansk Journalistforbund som mandatar for A (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Danmarks Radio (advokat Malene

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Agenda: Om Bevaringscenter Øst BCØ s beredskabsindsats før 2011 Store

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere