Indhold Indledning Oplysninger om institutionen Organisation Undersøgelser og forskning Maritime håndværk og rekonstruktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Indledning Oplysninger om institutionen Organisation Undersøgelser og forskning Maritime håndværk og rekonstruktion"

Transkript

1 Årsberetning

2 2

3 Indhold Indledning 3 Oplysninger om institutionen 6 Organisation 7 Undersøgelser og forskning 8 Marinarkæologi 9 Afsluttede anlægssager 9 Igangværende anlægssager 12 Besigtigelser 13 Nationalt og internationalt samarbejde 15 Arkæologiske forskningsprojekter 15 Samarbejde med universiteter og andre uddannelsesinstitutioner 15 Arkiv og bibliotek 16 Det marine arkiv 16 Bibliotek 17 Publikationer 17 Udgivelser i samarbejde med andre forlag 18 Publikationer under forberedelse 18 Maritime håndværk og rekonstruktion 20 Dokumentation, Det Arkæologiske Værksted 20 Rekonstruktion 21 Eksperimentalarkæologi 22 Bådeværft 25 Salg af både og diverse ydelser 27 Bådsamling 28 Nationalmuseets fartøjssamling 29 Uddannelse 30 Museumshavnen 30 Formidling og undervisning 31 Udstillinger 31 Særlige arrangementer 32 Udstillinger og arrangementer uden for Vikingeskibsmuseet 33 Digital formidling 33 Publikumsaktiviteter 35 Andet kulturformidlende arbejde 38 Skoletjenesten 42 Fotoværksted og Billedarkiv 44 1

4 Medarbejdernes bidrag til forskning og formidling 46 Medarbejdernes publikationer 46 Konferencer 47 Forsknings- og undervisningsforedrag 51 Formidlingsforedrag 54 Kommunikation og markedsføring 57 Bygningsdrift 58 Bygninger 58 Lager og arkiver 58 Vikingeskibshallen 58 Restaurering, modernisering og udbygning af Vikingeskibshallen 59 Museumshavnen 59 Museumsøen 60 Snekken 60 Administration og personale 61 Bestyrelse 61 Chefgruppe 61 Samarbejdsudvalg 61 Sikkerhedsudvalg 62 Personalehåndbog 62 Personale 62 Ekstern repræsentation 65 Efteruddannelse 67 Økonomi 68 Resultatopgørelse 68 Tilskud 69 Besøgende 69 Sejlads 72 Butik 74 Personale 76 Miljøforhold 76 Tilbagebetaling til samfundet 77 Samlet konklusion om museets betydning for samfundet 81 Særlige økonomiske forhold 82 Fremtiden 82 Vikingeskibsmuseets Bådelaug 83 Vikingeskibsmuseets Venner 87 2

5 Indledning Vikingeskibsmuseet havde i 2010 fokus på hverdagen. Året før havde museet gennemført en omorganisering, som skulle fuldendes med rekruttering til nye stillinger, og konsolideres gennem udvikling af nye arbejdsrutiner. Efter mange års arbejde med det store projekt Fuldblod på havet var der behov for at rydde op i skabe og skuffer, og få gamle hængepartier bragt ud af verden. Målet var at skabe grundlag for det næste store projekt: Fremtidens Vikingeskibsmuseum. Forskning Det faglige grundlag for udvikling af fremtidens Vikingeskibsmuseum skal skabes gennem forskning. Forskning har derfor været udpeget som prioriteret indsatsområde siden 2009, hvor der gennem omorganisering og omprioritering af midler blev skabt rammer og ressourcer for oprettelse af en forskningsafdeling. Forskningsafdelingen skal imødekomme de stigende krav til formel akademisk forskningskompetence, som blandt andet kommer til udtryk i Kulturministeriets forskningsstrategi. I 2010 er der oprettet to ph.d. stipendier gennem samarbejde med Roskilde og Københavns Universitet. Der er endvidere udviklet rutiner for museets forlagsvirksomhed for opfyldelse af de formelle krav til publikation af forskningsresultater, herunder anonym fagfællebedømmelse. Formidling I årets første halvdel blev tre nye inspektører ansat til udvikling af museets formidling. Der har været arbejdet med forbedring af de eksisterende udstillinger 3

6 og publikumsaktiviteter, og med udvikling af mere langsigtede planer og projekter. Bl.a. er der lagt mange kræfter i udvikling af en ny tradition, der kan afløse det tidligere Vikingemarked, og i tanker om de fremtidige fortællinger, der kan lægges til grund for udviklingen af fremtidens Vikingeskibsmuseum, Vikingeskibshallen Forberedelsen af et restaurerings-, moderniserings- og udbygningsprojekt for Vikingeskibshallen, blev genoptaget ved udgangen af På baggrund af en donation fra RealDania har Teknologisk Institut gennem hele året arbejdet med undersøgelser af betonens tilstand og med vurdering af nye restaureringsmetoder. Resultatet af undersøgelserne forventes at foreligge i foråret 2011, og bliver bestemmende for arbejdets videre forløb. Bådelaug og brugergrupper I 2010 indgik Vikingeskibsmuseet en aftale med de bådelaug, der er dannet omkring museets bådsamling. Aftalen indebærer bl.a., at bådelaugsmedlemmerne som noget nyt betaler et omkostningsbidrag til bådsamlingen. Museet har endvidere indgået en fireårig aftale med Roskilde Vikinge Vinterbadere, der bl.a. indebærer, at vinterbaderne som noget nyt betaler en brugsafgift for anvendelse af museets faciliteter. Besøgende I alt gæster har besøgt museet i 2010; heraf voksne og børn og unge under 18 år. 70,6 % af museets gæster kom fra udlandet. Sammenlignet med året før er antallet af betalende gæster faldet med 8,8 %. Faldet er ikke jævnt fordelt på besøgsgrupper, men afspejler en stigning i antallet af voksne og børn, der kommer enkeltvis eller som familie, mens antallet af grupper, skolebørn og gratister er faldet. Besøgstallet er det laveste i Vikingeskibsmuseets historie. Det var imidlertid forudset som en konsekvens af den strategiske beslutning om at fokusere på hverdagen for at styrke den nye organisation og udvikle nye fremadrettede driftsrutiner. Der var således budgetteret med en forventning om gæster. Særlige besøg Dr. Sung-june KIM, Prof. Bong-yong KANG, Prof. Tae-hak ROH og Prof. Seok-kyu KO, fire koreanske specialister inden for arkæologi, arkitektur og historie, besøgte museet den 18. august. Den irske præsident Mary McAleese besøgte museet den 13. oktober. Premierministeren for Bhutan, Mr. Jigmi Y. Thinley, og Minister of Works and Human Settlement, Mr. Zimba, besøgte museet den 15. oktober. Formanden for Hangzhou Kommunale Folkekongres, Wang Guoping og flere medlemmer af millionbyens kommunale bestyrelse besøgte museet den 27. oktober. 4

7 Personale I alt 123 personer, svarende til 58 årsværk, har i kortere og længere perioder været ansat ved museet. 15 personer har herudover været tilknyttet i beskæftigelsesprojekter i kortere og længere perioder. Besparelser på budget 2011 I årets anden halvdel er der arbejdet med besparelser på budget Ved årets udgang kunne museet således udmelde en samlet besparelse fra 2011 på 2,6 mio kroner. Besparelsen vil blive opnået gennem reduktion af lønomkostninger svarende til 8 årsværk, reduktion af faste omkostninger og disponible midler, og gennem en begrænsning af åbningstiden. 5

8 Oplysninger om institutionen Institutionen Den selvejende institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde Vindeboder Roskilde Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 6. juni 1963 Hjemsted: Roskilde Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Borgmester Poul Lindor Nielsen, formand Leo Bjørnskov, næstformand Direktør Gurli Martinussen Direktør Lars Fredsted Daglig ledelse Direktør Tinna Damgård-Sørensen Chef for Maritime håndværk og rekonstruktion Søren Nielsen Chef for Formidling og undervisning Merete Ettrup Chef for Økonomi, administration og drift Claus Christiansen Revision RIR REVISION Statsautoriserede revisorer I/S Himmelev Bygade Roskilde Bankforbindelse Roskilde Bank Nordea Bank A/S Status Vikingeskibsmuseet er Danmarks museum for studiet af nordisk skibs- og bådebygningskultur, specielt i forhistorisk tid og middelalder. Som statsanerkendt specialmuseum skal Vikingeskibsmuseet leve op til internationale konventioner for museer og til kravene i den danske museumslov. Formål Vikingeskibsmuseet skal virke inden for sit felt gennem indsamling, registrering, forskning, bevaring og formidling af relevant arkæologisk, historisk, etnologisk og andet materiale. Museets samlinger skal være tilgængelige for offentligheden og til rådighed for forskningen. Museet skal især formidle resultaterne af forskning baseret på museets samlinger og undersøgelser. Samlinger Den arkæologiske samling udgøres af 5 vikingeskibe, der er uddeponeret af Nationalmuseet. Vikingeskibsmuseets egne samlinger omfatter etnografiske både og redskaber, traditionelle nordiske både samt rekonstruktioner af arkæologiske skibsfund, bl.a. af de 5 vikingeskibe. 6

9 Organisation Organisation Vikingeskibsmuseet gennemførte i 2009 en fuldstændig omorganisering, bl.a. med henblik på at skabe en mindre chefgruppe med mere tid til strategisk ledelse. Målet for 2010 var at bygge den nye organisation færdig gennem ansættelse af en forskningschef ved årets udgang. Som følge af de bebudede besparelser på 2011-budgettet måtte denne plan dog opgives. Museets direktør, Tinna Damgård- Sørensen, varetager derfor fortsat funktionen som forskningschef. 7

10 Undersøgelser og forskning Afdeling for marinarkæologiske undersøgelser og forskning omfatter en akademisk forskningsenhed, hvor medarbejderne har 60 % tid til forskning og forskningsadministration, samt en marinarkæologisk enhed, hvor medarbejderne helliger deres tid til marinarkæologiske undersøgelser. Forskning har siden 2009 været et prioriteret indsatsområde. Målet for forskningsenheden er at øge museets formelle akademiske kvalifikationer gennem rekruttering og uddannelse, og at sikre mindst fire fastansatte forskere, heraf mindst to på seniorforskerniveau samt et antal ph.d. stipendier. I 2010 har afdelingen arbejdet med følgende mål: Ansættelse af forskningschef ved årets udgang. Dette mål kunne ikke opfyldes på grund af besparelser på 2011-budgettet. Oprettelse af forskerstilling på projektmidler samt oprettelse af inspektørstilling på projektmidler. Målet blev opfyldt, afdelingen blev i løbet af året bemandet med i alt 3 forskere og en museumsinspektør. Sidstnævnte stilling blev nedlagt ved årets udgang på grund af besparelser på 2011 budgettet. Oprettelse af et samfinansieret ph.d. stipendium i samarbejde med Roskilde Universitet. Målet blev nået. Oprettelse af et samfinansieret ph.d. stipendium i samarbejde med Københavns Universitet. Målet blev nået i den forstand, at emnet og materialet blev lagt til grund for et ph.d. stipendium, der finansieres af Københavns Universitet, men gennemføres i samarbejde med Vikingeskibsmuseet. Udvikling af formaliserede samarbejdsaftaler med internationale ph.d. stipendiater og gæsteforskere. Målet blev nået. Udarbejdelse af faste rutiner for produktion af bøger ved museets forlag herunder anonym fagfællebedømmelse. Målet blev nået. Rent fagligt har forskningsenheden prioriteret arbejdet med manuskripter til den internationale skriftserie Ships and Boats of the North om rekonstruktion af de fem Skuldelevskibe, og om middelalderens store fragtskibe. Begge projekter har udviklet sig efter planen. Samtidig har det været et mål at anvende resultaterne af museets eksperimentalarkæologiske arbejde i problemstillinger, der er interessante i den bredere forskningsdiskussion om vikingetiden. Der er skabt en ramme for at opnå dette mål gennem oprettelsen af et ph.d. stipendium på Københavns Universitet, der vil fokusere på ressourceforbrug, organisation og magt. Endelig er der arbejdet for at skabe et kvalitativt grundlag for udvikling af fremtidens Vikingeskibsmuseum gennem en undersøgelse af kulturarvsformidling og identitetsdannelse med udgangspunkt i Vikingeskibsmuseets formidling og publikum. Der er skabt en ramme for at opnå dette mål gennem oprettelse af et samfinansieret ph.d. stipendium i samarbejde med Roskilde Universitet. 8

11 Marinarkæologi Vikingeskibsmuseet har siden 2004 varetaget det nationale marinarkæologiske beredskab på vegne af Nationalmuseet. Beredskabet omfatter dykkerbesigtigelser og undersøgelser af fund, gjort af sportsdykkere, fiskere og andre. Herudover omfatter arbejdet marinarkæologiske undersøgelser i forbindelse med anlægsarbejde ved etablering af vindmølleparker, bro- og havneanlæg, elkabler, gasledninger m.v. Undersøgelserne skal klarlægge, hvorvidt der i anlægsområdet forekommer vrag, stenalderbopladser eller andre fortidsminder, der kan være i fare for at blive ødelagt af arbejdet. Vikingeskibsmuseet gennemfører desuden forskningsundersøgelser og projekter i samarbejde med forskere fra andre institutioner i Danmark og udlandet. Kontrakten vedrørende varetagelsen af det marinarkæologiske beredskab, indgået 1. januar 2010, blev ved årets begyndelse opsagt af Nationalmuseet med virkning fra Efter forhandling er der indgået en ny kontrakt, som træder i kraft fra 1. januar Ifølge den nye kontrakt varetager Vikingeskibsmuseet fortsat beredskabet i farvandene omkring Sjælland, Øerne og Bornholm. Der er desuden etableret et fagligt samarbejdsforum til koordination af den arkæologiske opgave. Marin sagsbehandling Pr. 1. oktober 2009 overtog de marinarkæologisk arbejdende museer den marine sagsbehandling fra KUAS. Vikingeskibsmuseet har løst opgaven indenfor rammerne af det marinarkæologiske beredskab. I 2010 er der udført sagsbehandling på 71 lokaliteter. Arbejdet har resulteret i: Anmodning om kulturhistorisk VVM-bidrag: 2 lokaliteter Indstilling om vilkår om forundersøgelse: 11 lokaliteter Heraf vilkår meddelt af KUAS: 7 lokaliteter Heraf undersøgelser igangsat: 3 lokaliteter Heraf rapporter afleveret: 2 lokaliteter Vikingeskibsmuseet har som mål at afslutte sagsbehandlingen inden for en tidsfrist på 14 dage (dog i særlige tilfælde op til 6 uger). Halvdelen af sagerne blev afsluttet inden for fem dage, mens 13 sager havde en svarfrist på mellem 14 og 27 dage. Afsluttede anlægssager (tallet i parentes angiver placering på kortet s. 10) Den Blå Planet, rørledning, Byggefonden Den Blå Planet (1) I forbindelse med det nye Danmarks Akvarium ved Kastrup blev der i april gennemført en marinarkæologisk forundersøgelse i tracéet for en 700 meter lang rørledning til friskvandsindtag. Der blev ikke gjort fund, der gav anledning til yderligere undersøgelser. Ståldybet, elkabel, Smålandsfarvandet, SEAS/NVE (2) I forbindelse med etablering af et ca. 30 km langt elkabel fra Lolland til Sjælland gennemførtes i 2009 en marinarkæologisk forundersøgelse i Smålandsfarvandet. Ved en tidligere fjordmunding på 9

12 12,5 m s dybde blev der fundet redskaber af kronhjortegevir, mange flækker og andet flint. Fundene er de dybeste, der er gjort i forbindelse med en marinarkæologisk undersøgelse i Danmark, hvorfor der er blevet krævet en regulær undersøgelse af elkabeltracéet, hvor dette skærer bopladsen. Undersøgelsen blev gennemført over 7 uger i april, maj og juni. Der blev fundet et stort antal velbevarede mikroflækker og håndtagsblokke, som sammen med pilespidserne daterer fundet til f.kr., dvs. Maglemosekultur og overgangen Maglemosekultur/ Kongemosekultur. Kontek II, elkabel, Storstrømmen, EnerginetDK (3) I 2009 gennemførtes en marinarkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering af et nyt Kontekkabel i Storstrømmen umiddelbart vest for Storstrømsbroen. Der blev gjort fund af et træskaft og andre tildannede objekter, som medførte krav om en egentlig undersøgelse. Denne blev gennemført i slutningen af juni 2010 uden yderligere fund af samme karakter. Djursland-Anholt, havvindmøllepark, Kattegat, Moesgård Museum (4) I forbindelse med en stor havbaseret vindmøllepark imellem Djursland og Anholt, hvor Moesgård Museum har det marinarkæologiske ansvar, har Vikingeskibsmuseet været konsulent 10 Marinarkæologiske undersøgelser i Tallene angiver de enkelte lokaliteter i teksten.

13 En af museets marinarkæologer gør sig klar til et dyk på Ståldybet, en stenalderboplads 12,5 m nede i dybet. Dronningen og prinsgemalen beundrer et udvalg af oldsager fundet på Danmarks hidtil dybest beliggende stenalderboplads. Kabelskibet Nostag10 s anker trak et gammelt anker op fra dybet. Ankeret, der er 3,10 meter langt og 1,80 meter bredt over fligene, anslås at veje ca. 500 kilo. ved forhandlinger med og kontakt til bygherre (EnerginetDK). Vikingeskibsmuseet har desuden gennemgået de geofysiske surveydata samt udarbejdet en liste over anomalier på havbunden, rekonstruktion af tidligere kystlinjer og udpegning af områder med størst potentiale for forekomst af submarine stenalderbopladser. Moesgård Museum forestod selv den marinarkæologiske undersøgelse. Anker, Rødsand II, Femern Bælt (5) I forbindelse med etablering af havvindmølleparken Rødsand II fik ét af arbejdsfartøjernes kæmpeankre et gammelt anker med op til overfladen. Ankeret, der kan dateres til tallet, blev bragt til Arkæologisk Værksted på Vikingeskibsmuseet, hvor det blev opmålt og dokumenteret og i øvrigt indgik i formidlingen sommeren over. Ankeret er efterfølgende bragt til Nationalmuseets Bevaringsafdeling i Brede, hvor det skal konserveres. Gedser Fyrvej, elkabel (6) I forbindelse med etablering af søkabel gennemførte Vikingeskibsmuseet en marinarkæologisk forundersøgelse i et mindre område. Der blev ikke gjort fund. 11

14 Nykøbing Falster, Markedsgade, overvågning, Guldborgsund Kommune (7) I forbindelse med vejregulering, overvågede Vikingeskibsmuseet afgravning i et tidligere middelalderligt havneområde. Der blev ikke gjort fund. Præstø lystbådehavn Bro 4, overvågning (8) I forbindelse med uddybning af Præstø lystbådehavn overvågede Vikingeskibsmuseet uddybningen, der lå tæt på middelalderhavnen. Der blev ikke gjort fund. Igangværende anlægssager (tallet i parentes angiver placering på kortet s. 10) Femernforbindelsen, bro/tunnel, Femern Bælt (9) I forbindelse med etablering af Femernforbindelsen er Vikingeskibsmuseet sammen med tyske kollegaer fra Schleswig-Holstein ansvarlig for de marinarkæologiske forundersøgelser. Vikingeskibsmuseet koordinerer arbejdet, der omfatter såvel den danske som den tyske del af Femern Bælt. I 2010 er der foretaget dykkerbesigtigelser i tysk farvand (uden dansk deltagelse) på baggrund af Vikingeskibsmuseets gennemgang af geofysiske data. Der er desuden foretaget nye geofysiske opmålinger, hvis data er blevet gennemgået af Vikingeskibsmuseet sidst på året. I 2011 skal 12 anomalier øst for traceet besigtiges, og der skal rekognosceres på lavt vand langs kysten. Nord Stream, gasledning, Bornholm, Nordstream (10) I 2010 har arbejdet med Nord Stream projektet primært drejet sig om den 2000 m brede ankerkorridor. Der har igennem året været afholdt flere møder vedrørende sikkerhedszoner omkring vrag og mulige vrag, som ikke må beskadiges af ankre og ankerwirer i forbindelse med håndteringen af de 12 kæmpeankre fra rørledningsfartøjet. I september 2010 påbegyndtes nedlægningen af rørledningen i dansk farvand. I forbindelse med en meget tæt passering af et tals vrag var Vikingeskibsmuseet med om bord for at overvåge, hvorvidt vraget blev berørt, og om ankerhåndteringen generelt foregik som aftalt. Arbejdet for Nord Stream vil fortsætte i 2011, hvor en anden parallel rørledning skal etableres. Ny Fjordforbindelse, bro/tunnel, Roskilde Fjord, Vejdirektoratet (11) I forbindelse med forberedelserne til den Ny fjordforbindelse ved Frederikssund har Vikingeskibsmuseet i 2010 udarbejdet prisoverslag vedrørende de marinarkæologiske forundersøgelser for seks alternative linjeføringer og bro-tunneltyper. Beslutningen om linjeføringog anlægstype besluttes først i 2011/2012. Søkabel, Roskilde Fjord 8 (12) I forbindelse med omlægning af elkabler fra luftledning til søkabel over Roskilde Fjord har Vikingeskibsmuseet i 2010 udarbejdet et notat om de kendte marinarkæologiske lokaliteter i de alternative områder, hvor søkablet eventuelt skal etableres. 12

15 Besigtigelser (tallet i parentes angiver placering på kortet s. 10) Besigtigelser omfatter vrag, bopladser, spærringer og lignende, der er anmeldt af sportsdykkere, fiskere mv. eller lokaliteter, hvor der er formodning om fortidsminder. Vrag Russeren, Østfalster (13) Dykkerbesigtigelse af vraget MAJ 2653, kaldet Russeren ved Havlykkevej, Østfalster. Vraget udgøres af en skibsbund, ca. 30 m lang og 7,5 m bred, samt et område med den udfaldne styrbords side og løse skibsdele, især jernknæ. Ud fra det samlede billede lyder dateringen af vraget på ca Der er muligvis tale om et vrag, hvis forlisoplysninger er registreret med datoen 9. april 1837, i en afstand af en lille sømil fra nærværende lokalitet. Om denne stranding hedder det, at lasten og størstedelen af inventaret blev bjærget, samt at agterstævnen var beskadiget. Vrag, Møns Klint (14) Dykkerbesigtigelse af vraget MAJ 2498, beliggende ud for Sommerspiret ved Møns Klint. Vraget udgøres af et mere eller mindre sammenhængende vrag med en længde på tilsammen 27,5 m. Møns Sportsdykker Klub har tidligere bjærget et blyklyds fra stedet, og ved besigtigelsen fandtes endnu et blyklyds siddende in situ i en bred planke eller væger. Blyklyds er knyttet til ankertov, hvorimod de er uanvendelige ved brug af kæde. Ingen af de udtagne dendrokronologiske prøver var egnede til datering, men foreløbigt dateres vraget til første halvdel af 1800-tallet måske lidt tidligere. Fartøjets byggemåde forekommer en smule gammeldags, og mere tilbundsgående undersøgelser kan ændre ved dateringen. Stenkiste, Busemarke, Møn (15) Besigtigelse af formodet stenkiste ved Busemarke vest for Klintholm Havn. Anlægget består af en H-formet konstruktion af kraftige lodrette pæle, hvorimellem sidder korte 4-6 cm kraftige bulfjæle. Disse er fastholdt i lodrette, næsten borteroderede noter i pælene. Anlægget er sandsynligvis en påbegyndt men ufuldendt del af en stenmole svarende til den, der findes længere mod øst. De to moler har formentlig skullet fungere som dækmoler for Nyhåndsbækkens udløb. En dendrokronologisk prøve kunne ikke dateres. Samuel Christoph von Plessen ( ), der var chef for Den Kgl. Hestgarde på Møn , kan være ophavsmand til anlægget. Von Plessen beordrede blandt meget andet tørlægning af Busemarke Sø og anlæggelse af en sluse i Nyhåndsbækken. Stenalderboplads ved Bulbro, Femø (16) Besigtigelse foretaget på sydspidsen af Femø, hvor der tidligere på lavt vand (½-1 m) er blevet observeret eksponeret mesolitisk træ og flint. Der blev ikke gjort fund af betydning, men området er under fortsat erosion. Guldring, Vordingborg, Madsnedø (17) En lystfisker fandt på ca. 1,5 m s vanddybde en guldring fra vikingetiden. Ringen blev afleveret på Vordingborg Museum, som indgav fundanmeldelse og indleverede den til danefæbestemmelse på Nationalmuseet. Vikingeskibsmuseet kunne først foretage besigtigelse på fundstedet, efter at fundet 13

16 havde været omtalt i medierne, og positionen kunne findes på DKC. Sportsdykkere kan således have dykket på stedet, før Vikingeskibsmuseet kunne foretage en besigtigelse. Der følges op på den uheldige procedure. Voldsted, Ravnsborg, Lolland (18) I samarbejde med det lokale museum blev funktion og alder af en lang pælerække i vandet ud for middelaldervoldsstedet Ravnsborg forsøgt klarlagt. Opmåling af pælerækken og udtagning af prøver til dendrokronologisk datering blev foretaget på dage, hvor der på grund af hårdt vejr ikke kunne arbejdes ved stenalderbopladsen Ståldyb. Pælerækken, der tidligere er blevet opfattet som kystforstærkning, må i stedet være en fortsættelse af voldanlægget, som kan følges på land. De dendrokronologiske prøver var ikke egnede til datering, og der bør tages nye prøver. Projektet vil blive fortsat i samarbejde med det lokale museum. Fra en dykning på vraget af Dannebroge i Dannebroge, Køge Bugt (19) I forbindelse med tiltagende rygter om ulovlige indgreb på orlogsskibet i Dannebroge i Køge Bugt gennemførtes i august en ugelang besigtigelse af vraget med det formål at dokumentere skadernes omfang og udarbejde en generel tilstandsvurdering. Besigtigelsen blev dels finansieret af Det Marine Beredskab, dels af KUAS s hastesum og Køge Museum. Desuden blev besigtigelsen delvis sponsoreret af SAFE AIR, som stillede Nitrox udrustning og en dykkerleder til rådighed. Dansk Dykkerservice stillede sig ligeledes gratis til rådighed med et antal timer. Undersøgelsen blev udført i samarbejde med Køge Museum. Vraget af Dannebroge, som det tager sig ud på havbunden, 11 sømil ude i Køge Bugt. 14

17 Nationalt og internationalt samarbejde Working Group on Underwater Cultural Heritage in the Baltic Sea States. Vikingeskibsmuseet sidder på vegne af det danske kulturministerium i en arbejdsgruppe, nedsat af kulturministrene i landene omkring Østersøen, for at arbejde med spørgsmål vedrørende kulturarven på havbunden. Omkostninger til rejser mv. dækkes af Kulturarvsstyrelsen. Arkæologiske forskningsprojekter Wreck Protect, EU s 7th Framework Programme Forskningsprojektet Wreck Protect blev pr. 1. maj 2009 bevilget EU-midler. Projektet er 2-årigt og afsluttes 1. maj Melbyvraget Vikingeskibsmuseet udfører sammen med Nationalmuseets Bevaringsafdeling in situ sikringsforsøg og tilstandsvurdering af Melbyvraget øst for Hundested. Projektet udføres for midler fra en 28-bevilling fra KUAS i Samarbejde med universiteter og andre uddannelsesinstitutioner Museet faglige personale modtager gæsteforskere, afvikler kurser og temadage for danske og udenlandske universiteter samt vejleder studenter fra arkæologi og historie på universiteterne i København, Aarhus, Roskilde, Aalborg, Kiel og Southampton. Museumsinspektør Anton Englert indgik i det eksterne bedømmelsesudvalg af Södertörn Högskolas ansøgning til det svenske Högskoleverket om tilladelse til at udfærdige mastereksamen inden for forskellige fagområder, heriblandt arkæologi. Tilladelsen blev givet i maj Museumsinspektør Athena Trakadas deltog som underviser for studerende fra Syddansk Universitet i et samarbejdsprojekt mellem Syddansk Universitet og Archäologisches Landesamt Schleswig- Holstein, vedrørende dokumentation af skibsvraget Prinsessan Hedvig Sophia, juli-august. Ph.d. stipendium: Kulturarvsformidling og identitetsdannelse. Vikingeskibsmuseet har indgået aftale med Roskilde Universitet om samfinansiering (50/50) af et 3-årigt ph.d. stipendium om formidling af kulturarv og identitetsdannelse. Efter en ansøgningsrunde blev der indgået aftale med Jonas Abkjær Andersen, der begyndte 1. september. Jonas Abkjær Andersen er indskrevet ved forskerskoleprogrammet SST (Samfund, rum og teknologi) på RUC, og har arbejdsplads på museet og på universitetet. RUCMUS Vikingeskibsmuseet har siden 2008 samarbejdet med Roskilde Universitet, Roskilde Museum og Museerne i Vordingborg om udvikling af forskning, formidling, undervisning, uddannelse og udveksling. Samarbejdet skal også styrke regionalt og internationalt undervisnings- og forskningssamarbejde med andre universiteter og institutioner. 15

18 VIOE marts afholdt museet et kursus i opmåling af skibstræ ved brug af FaroArm (digitiser) og Rhinoceros (3D-tegneprogram) for Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE), Bruxelles. Kurset var arrangeret af bådebygger Tom Nicolajsen og museumsinspektør Morten Ravn. Southampton University I dagene juni gennemførte museet for ottende gang et femdages kursus for Southampton University Centre for Maritime Archaeology som afslutning på den etårige masteruddannelse i marinarkæologi. Kurset indeholder forskningsbaseret undervisning, leveret af museets inspektører og bådebyggere, samt undervisning i sejlads med råsejlsbåde fra Vikingeskibsmuseets bådsamling, se nærmere Forsknings- og undervisningsforedrag. I dette års kursus indgik en studietur til København med omvisninger på Nationalmuseet og Orlogsmuseet. Der er indgået aftale om afholdelse af kurset igen i Museumsinspektør Athena Trakadas var arrangør. Southampton studerende og museumsinspektør Anton Englert på Helge Ask. Saxo-instituttet, Københavns universitet 29. september gennemførte Vikingeskibsmuseet sin årlige temadag Skibe og Søfart i Sydskandinavien fra Kristi fødsel til renæssancen for bachelorstuderende i arkæologi fra Saxo Instituttet ved Københavns Universitet med museumsinspektørerne Anton Englert og Morten Ravn som arrangører. Arkiv og bibliotek I efteråret blev der foretaget en omfattende oprydning på museets loft. Der blev ved den lejlighed lokaliseret en mængde arkivmateriale fra Skibshistorisk Laboratorium (SL), Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser (NMU) og Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenters (NMF) tid. Materialer er blevet gennemgået, og det er aftalt, at det materiale, som med sikkerhed ikke er relevant for Vikingeskibsmuseets marinarkæologiske arbejde, afleveres på Nationalmuseet. Det marine arkiv Gennemgangen af det Marine Arkiv blev afsluttet i Ved oprydning på museets loft er der fremkommet adskillige data om hold (oplysninger fra fiskere), side scan sonar optagelser etc. som blev flyttet med fra Skov- og Naturstyrelsen til NMU i Eventuelle ubrugte timer fra Det Marine Beredskab i 2010 vil blive anvendt til oprydning og indtastning af dette materiale. 16

19 Bibliotek Vikingeskibsmuseet driver sit eget bibliotek samt et specialbibliotek for marinarkæologi, som ifølge kontrakt drives på vegne af Nationalmuseet. Alle bøger registreres i Nationalmuseets elektroniske database NatKat, som er en ekstern database på Det kongelige Bibliotek. Bøgerne er dermed søgbare via Internettet. Biblioteket har i 2010 udbygget sin bestand af aktuel litteratur om marinarkæologi og vikingetidsog middelalderstudier. Bibliotekets videomateriale på VHS og DVD er indsendt til registrering i NatKat. Ved udgangen af 2010 omfattede biblioteket ifølge NatKat monografier, hvoraf er ejet af Nationalmuseet. Bibliotekets bestand af periodikaserier er uforandret 411, hvoraf de 338 tilhører Nationalmuseet. Herudover råder biblioteket over ca særtryk og ca. 100 videofilm i VHS og DVD-format. Ansvaret for biblioteket blev i 2010 varetaget af museumsinspektør Morten Ravn. Publikationer I 2010 har Vikingeskibsmuseet gennemført en yderligere professionalisering af publikationsarbejdet. Der blev implementeret en fast procedure og arbejdsrutine for det husinterne samarbejde imellem afdelinger, forfattere, redaktører, grafikere og museets forlag, der varetages af museumsinspektør Anton Englert. Desuden skal de kommende bind i museets to internationale skriftserier leve op til de nye, formaliserede krav om ekstern fagfællebedømmelse indenfor humaniora. Det første skridt er taget med bind 3 i serien Maritime Culture of the North, som udkom i 2010 efter grundig ekstern bedømmelse. Serien Maritime Culture of the North Det tredje bind i serien, Archaeology and the Sea in Scandinavia and Britain af Ole Crumlin-Pedersen, blev udgivet den 5. maj. Der foreligger allerede flere anmeldelser: Historie-online, : Det er en vægtig og vidende personlig beretning, som Ole Crumlin-Pedersen, fornylig fyldt 75 år, og nyslået Ridder af Dannebrog, har skrevet. Hans arbejdsområde, marinearkæologien, er et forholdsvis nyt område indenfor det arkæologiske felt, som Crumlin-Pedersen i tilknytning til Vikingeskibsmuseet i Roskilde har været foregangsmand for. Det er hans mere end fyrretyveårige arbejde som pioner indenfor feltet, der her danner baggrund for udgivelsen. Det er en inspirerende bog - en bog for alle med interesse for arkæologi og historie, især da den er krydret med mange gode fotos, instruktive tegninger og et detaljeret kortmateriale. 17

20 Arkæologisk Forum, nr. 22, 2010: Archaeology and the Sea in Scandinavia and Britain er en tour de force gennem Ole Crumlin-Pedersens professionelle livsværk som grundlægger af dansk marin og maritime arkæologi. [ ] er tredje bind i Vikingeskibsmuseet i Roskildes monografi serie Maritime Culture of the North og udgives i samarbejde med The Society of Antiquaries of Scotland. Som de tidligere bøger i serien er den smukt og tiltalende opsat og forsynet med intet mindre end en overflod af illustrationer. International Journal of Nautical Archaeology 39, 2010: Summing up; this is a major publication in our field, and a fine summary of the results of a scholarly career [...]. The volume is produced to the high standards set by the Roskilde milieu, with easy-to-read type and very well illustrated. International Journal of Maritime History 22, 2010: This book is a must for any historian wishing to find a clear and exemplary introduction to this area of study. However, as a personal account by one of the key scholars in the field, it is also a book suffused with a sense of curiosity and excitement that should motivate the reader to find out more. British Archaeology, januar/februar 2011: This well-illustrated book [ ] synthesises the development of Viking age and medieval seafaring, the cultural landscape in which it occurred and the use of a ship as a symbol in society. Undoubtedly this is an important publication in the field of maritime archaeology. Udgivelser i samarbejde med andre forlag I august 2010 udgav Jysk Arkæologisk Selskab bogen Fribrødre Å. A late 11th century ship-handling site on Falster i fællesskab med Moesgård Museum og Vikingeskibsmuseet som bind 69 i Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter. Vikingeskibsmuseets tidligere direktør Jan Skamby Madsen og den tyskfødte arkæolog Lutz Klassen har deri fremlagt og analyseret materialet fra Vikingeskibsmuseets store udgravning af kasserede skibsdele i en tidligere sejlbar åmunding øst for Stubbekøbing mellem 1982 og Det kun delvist udgravede fundsted kan nu fortolkes som klargøringshavn for de flådestyrker, som den obodritiske prins Henrik brugte til at generobre sin fader Gottschalks besiddelser i det østlige Holsten i årene 1090 til Publikationer under forberedelse Serien Ships and Boats of the North Der arbejdes fortsat med redigeringen og udarbejdelsen af bidrag til Skuldelev bind 4.2 og 4.3, der skal omhandle rekonstruktion af de fem Skuldelevskibe og den samlede erfaring med det eksperimentalarkæologiske arbejde. I 2010 er der arbejdet med tekstredigering og tegningsmateriale: De rekonstruerede Skuldelevskibe præsenteres i publikationen med konstruktionstegninger i plan, snit og tværsnit, samt detaljerede rigningstegninger. Det er hensigten, at bind 4.2 skal udkomme i 2012 som en markering af 50-året for udgravningen af Skuldelevskibene. I 2010 fortsatte museumsinspektør Anton Englert redigeringen af sit bind Large Cargo Ships in Danish Waters

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr Ottar Helge Ask Roar Ege Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr S K O L E T J E N E S T E N V I K I N G E S K I B S M U S E E T Modellen en kopi af Helge Ask er en kopi af Roar Ege en kopi af Ottar en kopi

Læs mere

Indledning 5. Oplysninger om institutionen 7. Undersøgelser, forskning og udstilling 9. Undersøgelser 9

Indledning 5. Oplysninger om institutionen 7. Undersøgelser, forskning og udstilling 9. Undersøgelser 9 Indhold Indledning 5 Oplysninger om institutionen 7 Undersøgelser, forskning og udstilling 9 Undersøgelser 9 Marinarkæologi 9 Afsluttede anlægssager 10 Igangværende anlægssager 11 Besigtigelser 12 Nationalt

Læs mere

7. maj Borgmester Joy Mogensen (formand) Tidl. Departementschef Leo Bjørnskov (næstformand) Direktør Gurli Martinussen Direktør Lars Fredsted

7. maj Borgmester Joy Mogensen (formand) Tidl. Departementschef Leo Bjørnskov (næstformand) Direktør Gurli Martinussen Direktør Lars Fredsted Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Mandag d. 30.april 2012 kl. 8.30 10.30 Mødet afholdtes i museets administrationsbygning, Vindeboder 12, mødelokalet 1. sal. 7. maj 2012 Tilstede: Borgmester

Læs mere

for DEN Vindeboder Roskilde CVR-nr

for DEN Vindeboder Roskilde CVR-nr ÅRSRAPPORT FOR 20100 for DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE Vindeboder 12 4000 Roskilde CVR-nr. 27 85 35 28 1 INDHOLDD Påtegninger Ledelsespåtegning. Revisionspåtegning... Oplysninger

Læs mere

Udstilling 15 Udstillinger uden for Vikingeskibsmuseet 17 Fotoværksted og billedarkiv 17

Udstilling 15 Udstillinger uden for Vikingeskibsmuseet 17 Fotoværksted og billedarkiv 17 Årsberetning 2011 1 2 Indhold Indledning 3 Oplysninger om institutionen 5 Undersøgelser, forskning og udstilling 7 Undersøgelser 7 Marinarkæologi 7 Marint beredskab 8 Afsluttede anlægssager 8 Igangværende

Læs mere

Indhold Indledning Oplysninger om institutionen Organisation Undersøgelser og forskning Maritime håndværk og rekonstruktion

Indhold Indledning Oplysninger om institutionen Organisation Undersøgelser og forskning Maritime håndværk og rekonstruktion Årsberetning 2009 1 2 Indhold Indledning 3 Oplysninger om institutionen 5 Organisation 7 Undersøgelser og forskning 8 Marinarkæologi 8 Forundersøgelser 9 Undersøgelser 12 Besigtigelser 17 Projekter undervejs

Læs mere

Indledning 5. Oplysninger om institutionen 6. Særlige satsningsområder 8. Ny Nordisk Vikingemad 8. Undersøgelser, forskning og udstilling 10

Indledning 5. Oplysninger om institutionen 6. Særlige satsningsområder 8. Ny Nordisk Vikingemad 8. Undersøgelser, forskning og udstilling 10 Årsberetning 2012 Indhold Indledning 5 Oplysninger om institutionen 6 Særlige satsningsområder 8 Ny Nordisk Vikingemad 8 Undersøgelser, forskning og udstilling 10 Undersøgelser 10 Marinarkæologi 10 Marint

Læs mere

Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 8

Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 8 Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 8 Juli 2000 Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser Jørgen Dencker Marinarkæologisk besigtigelse af side scan sonar kontakter ved Rødsand

Læs mere

Indledning 4. Oplysninger om institutionen 5. Undersøgelser, forskning og udstilling 7. Undersøgelser 7

Indledning 4. Oplysninger om institutionen 5. Undersøgelser, forskning og udstilling 7. Undersøgelser 7 Indhold Indledning 4 Oplysninger om institutionen 5 Undersøgelser, forskning og udstilling 7 Undersøgelser 7 Afsluttede forundersøgelser 7 Afsluttede undersøgelser 8 Igangværende projekter 8 Besigtigelser

Læs mere

3. september 2009. Direktør Lars Fredsted Kulturudvalgsformand Evan Lynnerup Borgmester Poul Lindor Nielsen (formand) Direktør Gurli Martinussen

3. september 2009. Direktør Lars Fredsted Kulturudvalgsformand Evan Lynnerup Borgmester Poul Lindor Nielsen (formand) Direktør Gurli Martinussen 3. september 2009 Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Mandag d. 31. august 2009 kl. 15.00 17.00 Mødet blev afhold i det lille undervisningslokale, Aktivitetshuset på museumsøen Tilstede: Leo

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

for DEN Vindeboder 12 4000 Roskilde CVR-nr. 27 85 35 28

for DEN Vindeboder 12 4000 Roskilde CVR-nr. 27 85 35 28 ÅRSRAPPORT FOR 20111 for DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE Vindeboder 12 4000 Roskilde CVR-nr. 27 85 35 28 1 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning. 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 25. februar 2013 Den fremtidige varetagelse af arkæologiske

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007)

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) NATIONALMUSEET FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og en sektorforskningsinstitution (ABM-institution)

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling. Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet..

Indkaldelse til generalforsamling. Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet.. NYHEDSBREV Januar 2010 15. årgang Nr.1 Dagsorden Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet.. 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Poul Erik Lindelof. Vikingeskibe i to søspærringer og et skibsværft. Hvad fortæller de skibstekniske detaljer?

Poul Erik Lindelof. Vikingeskibe i to søspærringer og et skibsværft. Hvad fortæller de skibstekniske detaljer? Poul Erik Lindelof Afdelingen for Forhistorisk Arkæologi Saxo Instituttet, Københavns Universitet Vikingeskibe i to søspærringer og et skibsværft. Hvad fortæller de skibstekniske detaljer? Gaar man en

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

NY MASNEDSUNDBRO Marinarkæologisk screening af geofysiske og geotekniske data

NY MASNEDSUNDBRO Marinarkæologisk screening af geofysiske og geotekniske data NY MASNEDSUNDBRO Marinarkæologisk screening af geofysiske og geotekniske data MAJ 2731 Mikkel H. Thomsen NY MASNEDSUNDBRO Marinarkæologisk screening af geofysiske og geotekniske data MAJ 2731 KUAS 2013-7.26.01-0031

Læs mere

nmlkji nmlkj VIR Vikingeskibsmuseet i Roskilde Vindeboder Roskilde Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj VIR Vikingeskibsmuseet i Roskilde Vindeboder Roskilde Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 118928 Formularens ID: 494 Sendt til: museum@vikingeskibsmuseet.dk Sendt: 05-01-2011 15:44 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Oplysninger om institutionen 7. Marinarkæologi 9 Det marine beredskab 9 Forundersøgelser 9 Besigtigelser 11 Projekter undervejs 12 Metodeudvikling 12

Oplysninger om institutionen 7. Marinarkæologi 9 Det marine beredskab 9 Forundersøgelser 9 Besigtigelser 11 Projekter undervejs 12 Metodeudvikling 12 Årsberetning 2008 Indhold Indledning 4 Oplysninger om institutionen 7 Marinarkæologi 9 Det marine beredskab 9 Forundersøgelser 9 Besigtigelser 11 Projekter undervejs 12 Metodeudvikling 12 Dokumentation,

Læs mere

31. oktober 2011. Direktør Lars Fredsted Direktør Gurli Martinussen Borgmester Joy Mogensen

31. oktober 2011. Direktør Lars Fredsted Direktør Gurli Martinussen Borgmester Joy Mogensen Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Mandag d. 31. oktober 2011 kl. 8.30 10.30 Mødet afholdtes i museets administrationsbygning, Vindeboder 12, mødelokale 1. sal. 31. oktober 2011 Tilstede:

Læs mere

Ledelsesberetning 4. Året i overskrifter 4 Målopfyldelse 7. Oplysninger om institutionen 11. Undersøgelser, forskning og udstilling 13

Ledelsesberetning 4. Året i overskrifter 4 Målopfyldelse 7. Oplysninger om institutionen 11. Undersøgelser, forskning og udstilling 13 Indhold Ledelsesberetning 4 Året i overskrifter 4 Målopfyldelse 7 Oplysninger om institutionen 11 Undersøgelser, forskning og udstilling 13 Undersøgelser 13 Afsluttede forundersøgelser 13 Afsluttede undersøgelser

Læs mere

Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse

Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Roskilde d. 22.01.2013 Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Mandag d. 21. januar 2013 kl. 8.30 10.30 Mødet afholdtes i museets administrationsbygning, Vindeboder 12, mødelokalet 1. sal. Tilstede:

Læs mere

Vikingemuseet ladby. et vikingeskibs rejse fra hav til grav. Tilbud til skoler

Vikingemuseet ladby. et vikingeskibs rejse fra hav til grav. Tilbud til skoler Vikingemuseet ladby et vikingeskibs rejse fra hav til grav Tilbud til skoler Vikingemuseet ladby Vikingemuseet Ladby udstiller Danmarks eneste bevarede skibsgrav fra vikingetiden. Omkring år 925 blev en

Læs mere

Ansøgning om støtte til opdatering, kvalificering og konkretisering af Vikingeskibsmuseets helhedsplan Mennesket, skibet og havet

Ansøgning om støtte til opdatering, kvalificering og konkretisering af Vikingeskibsmuseets helhedsplan Mennesket, skibet og havet Roskilde 1.3.2017 Roskilde Byråd Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Ansøgning om støtte til opdatering, kvalificering og konkretisering af Vikingeskibsmuseets helhedsplan Mennesket, skibet og havet Vikingeskibsmuseet

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE ÅRSRAPPORT FOR 2013 for DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE Vindeboder 12 4000 Roskilde CVR-nr. 27 85 35 28 1 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning. 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

6. april Økonomichef Claus Christiansen Museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen

6. april Økonomichef Claus Christiansen Museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen Til: Leo Bjørnskov Direktør Lars Fredsted Kulturudvalgsformand Evan Lynnerup Borgmester Poul Lindor Nielsen (formand) Direktør Gurli Martinussen Økonomichef Claus Christiansen Museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen

Læs mere

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres.

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres. Disposition Baggrund 27. Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Arkæologi på Banen

Ringsted-Femern Banen Arkæologi på Banen Ringsted-Femern Banen Arkæologi på Banen 1 Sverige Danmark Ringsted København Øresund Malmö Næstved Vordingborg Nykøbing F Femern Bælt Rødby Havn Puttgarden Tyskland Lübeck Signaturer Ringsted-Femern Banen

Læs mere

Ledelsesberetning 3. Året i overskrifter 3 Målopfyldelse 5. Oplysninger om institutionen 9. Undersøgelser, forskning og udstilling 11

Ledelsesberetning 3. Året i overskrifter 3 Målopfyldelse 5. Oplysninger om institutionen 9. Undersøgelser, forskning og udstilling 11 Årsberetning 2015 Gislingebåden, årets succesfulde Open Source-byggeprojekt, navngives og søsættes af bestyrelsesmedlem i KRAK-fonden Rikke Hvilshøj 31. oktober 2015. Bådens navn blev Gisle. Indhold Ledelsesberetning

Læs mere

ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET

ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET ODSHERREDS KULTURHISTORISKE MUSEUM 2011 ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED Det overordnede ansvar for det arkæologiske arbejde i Danmark

Læs mere

Where they rest, they rust : Undersøgelse og bevaring af vrag fra WWI og WWII i Nordsøen og Scapa Flow, Orkneyøerne af David Gregory

Where they rest, they rust : Undersøgelse og bevaring af vrag fra WWI og WWII i Nordsøen og Scapa Flow, Orkneyøerne af David Gregory Where they rest, they rust : Undersøgelse og bevaring af vrag fra WWI og WWII i Nordsøen og Scapa Flow, Orkneyøerne af David Gregory Sea War Museum Jutland (http://www.seawarmuseum.dk/) har netop gennemført

Læs mere

20. april Økonomichef Claus Christiansen Museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen

20. april Økonomichef Claus Christiansen Museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Mandag d. 20. april 2009 kl. 15.00 17.00 Mødet blev afholdt i museets administrationsbygning, Vindeboder 12, mødelokale 1. sal. 20. april 2009 Tilstede:

Læs mere

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række N Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport RESUME: På udgravningsområdet og tilstødende arealer har

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU)

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) hvorfor er det nu interessant? hvad laver det? hvem sidder i det? hvad kan I bruge det til? og hvilke kriterier uddeles pengene efter? hvorfor er det nu interessant?

Læs mere

Rapport vedr. projekt Public Archeology i praksis - international erfaringsudveksling med henblik på realisering af Arkeolab.

Rapport vedr. projekt Public Archeology i praksis - international erfaringsudveksling med henblik på realisering af Arkeolab. Rapport vedr. projekt Public Archeology i praksis - international erfaringsudveksling med henblik på realisering af Arkeolab. Projektets formål. 1. At indsamle erfaringer med hvordan man arbejder med Public

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Bevar de gamle skibe i Danmark

Bevar de gamle skibe i Danmark Bevar de gamle skibe i Danmark Idéen til TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN opstod i pinsen 1971 i Roskilde, hvor 27 ældre træskibe lå i havnen i anledning af Vikingeskibshallens udstilling Under sejl på ny. Her

Læs mere

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus Rapport Udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern Museum 2013 Rapport RESUME: Ringkøbing-Skjern Museum foretog den 22. juli 2013 den aftalte forundersøgelse forud for det kommende sundhedshus

Læs mere

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER MAJ 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER En guide til bygherrer, lokalpolitikere og planlæggere om arkæologiske udgravninger 2 BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER BYGGERI & ARKÆOLOGI Denne

Læs mere

Indhold. Indledning 4. Oplysninger om institutionen 5

Indhold. Indledning 4. Oplysninger om institutionen 5 Årsberetning 2007 Indhold Indledning 4 Oplysninger om institutionen 5 Marinarkæologi 7 Det marine beredskab 7 Forundersøgelser 7 Undersøgelser 8 Projekter undervejs 9 Besigtigelser 9 Metodeudvikling 10

Læs mere

Restaureringsguide for værfter

Restaureringsguide for værfter Restaureringsguide for værfter En guide til skibs og bådebyggerierne om Restaurering og istandsættelse af bevaringsværdige fartøjer At sætte sit fartøj på værft er en tillidssag. Skibsejeren og værftet

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

Vragdel 4 er det ene af de to vragstykker, som ved første besigtigelse kunne tolkes som dele af styrbord agterskib, der løber ud i et agterspejl.

Vragdel 4 er det ene af de to vragstykker, som ved første besigtigelse kunne tolkes som dele af styrbord agterskib, der løber ud i et agterspejl. Han Herred Havbåde Bagbord skibsside Morten Gøthche, Mathilde Højrup og Thomas Højrup marts 2011 Allerede ved den første besigtigelse viste det sig, at der var drevet et syv bord bredt og 8 meter langt

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 48, 1999 CZARNOWSKO, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster Gravearbejde i Slotsgade. Fotograf: Brian Westen Museets j.nr.: MLF00490 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/MLF-0009

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV00156 Bjerggade, Ølby og Hastrup KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0011 Matrikelnummer 10a Ølby By, Højelse Højelse Sogn, Ramsø Herred, Roskilde Amt. Stednummer 020105-105 og

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested

Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested Rapporten er skrevet af Stine Jæger Hoff Museets j.nr.: MLF01195 KUAS j.nr.: 2014-7.24.02/MLF-0005 Stednavn: Kabel Tjennemarke-Søllested

Læs mere

Referat. Kulturhistorisk Råd

Referat. Kulturhistorisk Råd Referat Den 22. marts 2013, kl. 10:00 holdt ordinært møde på Bornholms Middelaldercenter. Mødet slut kl. 11.30 Medlemmer: Anette Eriksen Dorthe Fink Jacob Bjerring Hansen Niels Erik Rasmussen Niels Geckler

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Museer, musik, maritimt og magasiner

Museer, musik, maritimt og magasiner Museer, musik, maritimt og magasiner Dansk Folkepartis finanslovsudspil 1 på kulturområdet for 2017 August 2016 Indhold Museer, musik, maritimt og magasiner 3 Fregatten Jylland og Skibsbevaringsfonden

Læs mere

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse af et 350 meter langt vejtracé. Af Arkæolog Maria Lauridsen Arkæologisk Rapport nr. 521, 2016 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Forud for etablering af nyt ældrecenter og ældreboliger på arealet mellem

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG

Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG Fysisk beskrivelse Holstebro Museum (hovedafdelingen): Museumsvej 2, 7500 Holstebro. hjemmeside: www.holstebro-museum.dk Museumsvej 2 blev bygget i slutningen

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

HAM 2419 Æ Lei, Marint Haderslev Fjord sb. 6

HAM 2419 Æ Lei, Marint Haderslev Fjord sb. 6 HAM 2419 Æ Lei, Marint Haderslev Fjord sb. 6 Besigtigelse og opmåling af træstammer fra jernalder sejlspærring ved ekstremt lavvande ved Stevelt Strand/Haderslev Næs (Maynav). Af Silke Eisenschmidt Æ Lei

Læs mere

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Skive Museum Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Peter Birkedahl * 2007 1. Indledning Skive Museum har i januar 2007 foretaget udgravning af et bopladsområde fra

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab.

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab. 1 Side 1 2 Oplysning om forlaget KOSMOLOGISK INFORMATION. KOSMOLOGISK INFORMATION er et bogforlag med speciale i litteratur i relation til Martinus verdensbillede. Kosmologisk Information er en selvejende

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Stinesmindevraget. Rapport vedr. besigtigelse af. Stinesmindevraget. Jesper Frederiksen og Claus Skriver

Stinesmindevraget. Rapport vedr. besigtigelse af. Stinesmindevraget. Jesper Frederiksen og Claus Skriver FHM 4427/4 Stinesmindevraget KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Rapport vedr. besigtigelse af Stinesmindevraget Jesper Frederiksen og Claus Skriver KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

OBM 4921, Guldregnen, Middelfart sogn - Arkæologisk forundersøgelse

OBM 4921, Guldregnen, Middelfart sogn - Arkæologisk forundersøgelse OBM 4921, Guldregnen, Middelfart sogn - Arkæologisk forundersøgelse Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 243, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold: Indledning... 2 Udgravningens

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Vesterhav Nord (VHN) Arkivalsk kontrol rapport

Vesterhav Nord (VHN) Arkivalsk kontrol rapport Vesterhav Nord (VHN) Arkivalsk kontrol rapport STEDNAVN: Vesterhav Nord MUSEETS j.nr. DKM 20.697 KUAS j.nr. KUAS 2013-7.26.01-0009 Strandingsmuseum St. George Marinarkæologisk Center Vesterhavsgade 1E,

Læs mere

Forundersøgelses Rapportering

Forundersøgelses Rapportering Forundersøgelses Rapportering Forundersøgelse Dyekjærsvej 10 RSM 10.102 Oversigtbillede af Ringkøbing med markering af udgravningens placering. 2010 Tele Atlas / 2010 COWI A/S, DDO / Google Earth 2010

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Beretning. Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse. RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011.

Beretning. Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse. RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011. Beretning Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse RSM j.nr. 10.128 KUA: 2010-7.24.02/RSM-0022 RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011. Udgravningsberetning, udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Forundersøgelsesrapport MOE Regionshospitalet Randers, etape 2

Forundersøgelsesrapport MOE Regionshospitalet Randers, etape 2 Forundersøgelsesrapport MOE 00388 Regionshospitalet Randers, etape 2 Af museumsinspektør cand. mag Thomas Guntzelnick Poulsen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk

Læs mere

Indhold. Indledning 4. Oplysninger om institutionen 7

Indhold. Indledning 4. Oplysninger om institutionen 7 Årsberetning 2006 Indhold Indledning 4 Oplysninger om institutionen 7 Marinarkæologi 10 Vision om marinarkæologisk ansvar 10 Kontraktforhandlinger med Nationalmuseet 11 Kortlægning af ressourcer og kompetencer

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Om Ladbyskibsgraven. Indhold. Ladbyskibet bliver fundet og udgravet. Ladbyskibet kommer i avisen

Om Ladbyskibsgraven. Indhold. Ladbyskibet bliver fundet og udgravet. Ladbyskibet kommer i avisen Om Ladbyskibsgraven Ladbyskibsgraven er Danmarks eneste vikingeskibsgrav. Den findes på Vikingemuseet Ladby ved Kerteminde. Her kommer der lidt om Ladbyskibesgraven: Udgravningen, museet, fundene i graven,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick Land: Canada Periode: Fra:September 2010 Til:December 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01.

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Bygherrerapport KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Figur 1. Dronefoto af udgravningsfeltet med husene markeret med barberskum. Nede ved træerne bag elmasten

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Malerarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger

Malerarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger Malerarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger Arne Høi, Arkitekt MAA, Centerleder ved Center for Bygningsbevaring i Raadvad Adjungeret Professor ved Arkitektskolen Aarhus Hvad skal man vide, nå

Læs mere

F&F, SARA OG ANDRE VIDENDELINGSPLATFORME

F&F, SARA OG ANDRE VIDENDELINGSPLATFORME F&F, SARA OG ANDRE VIDENDELINGSPLATFORME Underrubrik Kilde og evt. billedtekst placeres her. 18. April 2016 Temadag om arkæologiske samarbejder SLKS s rolle på det digitale område -set fra museumsloven

Læs mere

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer September 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 5 Arbejdsgrundlag... 5 Organisation & ledelse... 6 Ressourcer

Læs mere