Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011"

Transkript

1 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Jens K. Jensen (V)

2 Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden JA - Orienteringssager JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser overfor langtidsledige arbejdssøgende JA - Evaluering af samarbejdsaftale om danskuddannelse for voksne udlændinge JA - Politisk mødekalender SSÆ - Proces for Lejre Kommunes handicappolitik SSÆ - Forslag til ny metode til fastlæggelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område ØU - Forventet Regnskab JA - Eventuelt...16

3 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 1 1. JA - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 10/25617 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Afbud fra Gitte Geertsen (F) Afbud fra Jens K. Jensen (V) Dagsorden godkendt.

4 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 2 2. JA - Orienteringssager Sagsnr.: 10/25619 Resumé: a. Invitation til Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 6. december 2011 på Sonnerupgaard fra Det lokale Beskæftigelsesråd er publiceret på Politikerportalen. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Taget til efterretning. Afbud: Gitte Geertsen (F) Jens K. Jensen (V)

5 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 3 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser overfor langtidsledige arbejdssøgende Sagsnr.: 11/11265 Resumé: Den 6. juni 2011 besluttede Udvalget for Job & Arbejdsmarked, at Udvalget til hvert udvalgsmøde fremover præsenteres for en temadrøftelse. Udvalget prioriterede en række emner, og til dette udvalgsmøde er temaet "Beskæftigelsesindsatser overfor langtidsledige arbejdssøgende". Sagsfremstilling: For at belyse Jobcenter Lejres beskæftigelsesindsatser overfor langtidsledige arbejdssøgende vil Jobcenter Lejre præsentere fakta om målgrupperne for langtidsledige arbejdssøgende. Blandt andet med særlig fokus på Lejre kommunes udfordringer i forhold til specifikke målgrupper. I den forbindelse vil aktuelle projekter mod langtidsledige arbejdssøgende blive gennemgået. Endelig vil der i temadrøftelsen deltage enkelte medarbejdere fra Jobcenter Lejre, som varetager beskæftigelsesindsatsen overfor langtidsledige arbejdssøgende. På baggrund af Jobcenter Lejres oplæg og indlæg fra sagsbehandlere, lægges der op til en drøftelse af det fastsatte tema med fokus på Lejre kommunes udfordringer og handlemuligheder. Udtalelser: Administrationens vurdering: Ingen. Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Udvalget for Job & Arbejdsmarked. Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at Jobcenter Lejres beskæftigelsesindsatser for langtidsledige arbejdssøgende drøftes. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen godkendt. Udvalget vil undersøge mulighederne for at arbejde med sociale klausuler. Afbud: Gitte Geertsen (F) Jens K. Jensen (V)

6 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 4 4. JA - Evaluering af samarbejdsaftale om danskuddannelse for voksne udlændinge Sagsnr.: 10/26231 Resumé: Lejre Kommune får varetaget sin lovmæssige forpligtelse til at udbyde danskuddannelse ved indgået samarbejdsaftale med Roskilde Kommune, der har indgået aftale med CLAVIS - Sprog og Kompetence - fra første januar Roskilde Kommune har foretaget lovpligtigt tilsyn, og fandt ved tilsynet den 11. maj 2011 forholdene tilfredsstillende. Dog blev det bemærket, at sprogcentret var præget af opstartsfasen. Lejre Kommune har 79 borgere, der er visiteret til sprogcentret, der går på 17 forskellige moduler. Administrationen i Lejre Kommune deltager i dialogforum med Roskilde Kommune og sprogcentret tre til fire gange årligt, og har derved indflydelse på udviklingen. Administrationen anbefaler fortsættelse af samarbejdet med Roskilde Kommune om danskuddannelse. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 31. januar 2011, at Lejre Kommune skulle indgå en ny samarbejdsaftale med Roskilde Kommune om danskuddannelse for voksne udlændinge med flere, gældende fra 1. januar Lejre Kommune får på denne måde varetaget sin lovmæssige forpligtelse til at udbyde danskuddannelse for målgruppen. Samtidig blev det besluttet, at der skulle gennemføres en evaluering af ordningen. Denne evaluering skal blandt andet ses i lyset af, at Roskilde Kommune - som resultat af en udbudsrunde - har indgået aftale med CLAVIS - Sprog og Kompetence, om at stå for danskuddannelsen. Kommunalbestyrelsens ønske om en evaluering af ordningen forstås som et ønske om dels at kunne vurdere de strukturelle samarbejdsmæssige forhold, og dels at få en vurdering af selve danskuddannelses kvalitet. Med indgåelse af samarbejdsaftalen gældende fra 1. januar 2011 med Roskilde kommune, fortsætter Lejre Kommune sin hidtidige praksis i forhold til at kunne tilbyde danskuddannelse til voksne udlændige. Det er således fortsat Roskilde Kommune, der har det overordnede ansvar, og dermed også tilsynsforpligtelsen over for udbyderen. Roskilde Kommunes generelle indtryk er, at CLAVIS - Sprog og Kompetence, varetager danskuddannelsesopgaven tilfredsstillende. Der er pr. 10. oktober 2011 tilmeldt i alt 79 borgere fra Lejre Kommune, fordelt på 17 forskellige moduler. Lejre Kommune er fra september 2011 blevet tilknyttet et dialogforum, bestående af udbyderen og repræsentanter fra Roskilde Kommune, der tre til fire gange årligt drøfter forholdene omkring danskuddannelse for udlændige. Dagsorden for møderne i dialogforum ligger tæt op ad de punkter, der i henhold til KL s vejledning gælder for tilsyn med sprogundervisning. Lejre Kommune har med sin deltagelse i dialogforum således fået direkte adgang til drøftelser vedrørende danskuddannelse.

7 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 5 Hvad angår vurdering af danskuddannelsens kvalitet skal det bemærkes, at undervisningen i dag indeholder færre lærerstyrede timer end tidligere. Til gengæld er der så et antal lærerstøttede timer, hvor kursisterne arbejder selvstændigt med diverse øvelser, og kan få bistand fra en tilstedeværende underviser. Dette forhold har været drøftet på det seneste møde i dialogforum, hvor Lejre Kommune på baggrund af en klage over undervisningen har påpeget vigtigheden af at skabe forståelse hos kursisterne for, at der her kan være tale om en ny arbejdsform i undervisningen, hvilket fremgår af mødereferatet, jævnfør bilag. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at Lejre Kommune har fordele af at indgå i samarbejde med en større kommune for at kunne tilbyde kursister den rigtige modulindplacering. Der er pr. 10. oktober 2011 tilmeldt i alt 79 borgere fra Lejre Kommune hos CLAVIS, fordelt på 17 forskellige moduler. Med den faste tilknytning til dialogforum gives der gode muligheder for aktivt at kunne deltage i samarbejdet om danskuddannelsen. Administrationen anbefaler således at fortsætte samarbejde med Roskilde Kommune om dansksprogsundervisning. Økonomi og finansiering: I henhold til lovens 13 afholder Kommunalbestyrelsen udgifterne til danskuddannelse af voksne udlændinge, der bor i kommunen. Den konkrete afregning finder sted i forhold til Roskilde Kommune på baggrund af de takster, der aftales mellem Roskilde Kommune som driftskommune og udbyder, således som det foregår aktuelt. Beslutningskompetence: Udvalget for Job & Arbejdsmarked. Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at samarbejdsaftalen med Roskilde Kommune om danskuddannelse for voksne udlændinge fortsætter. 2. at danskuddannelse for voksne udlændinge evalueres i fjerde kvartal Bilag: 1. Referat - Møde i Samarbejdsforum/tilsynsmøde - Tirsdag den Undervisningens tilrettelæggelse. 3. Tilsynsførelse af lovpligtig danskuddannelse til voksne udlændinge i perioden Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingerne godkendt. Evalueringen ønskes suppleret med en brugerundersøgelse hos de forskellige målgrupper. Afbud: Gitte Geertsen (F) Jens K. Jensen (V)

8 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 6 5. JA - Politisk mødekalender 2012 Sagsnr.: 11/18784 Resumé: Administrationen udarbejder hvert år et forslag til politisk mødeplan for det kommende år. I år er samtidig vedlagt et forslag til politisk mødeplan for 2013 over de faste møder. Sagsfremstilling: Administrationen fremsender forslag til mødeplan for Udvalget for Job & Arbejdsmarked 2012 Mødeplanen indeholder forslag til Kommunalbestyrelsens, Økonomiudvalgets og fagudvalgenes møder. Det enkelte udvalg drøfter egen mødeplan. Ved udarbejdelsen af mødeplanen er der så vidt muligt taget hensyn til skolernes ferie, helligdage og administrationens arbejdsgange i forbindelse med udsendelse af dagsordener. Udvalget for Job & Arbejdsmarked holder i 2012 møde mandage kl på følgende datoer: 9. januar 6. februar 5. marts 12. april 7. maj 4. juni 13. august 3. september 8. oktober 5. november 29. november Administrationens vurdering: JA s møde i april falder sammen med 2. påskedag, hvorfor dette møde foreslås flyttet til torsdag den 12. april. JA s decembermøde falder sammen med KB s novembermøde, hvorfor JA s møde foreslås flyttet til torsdag den 29. november. Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at udvalget godkender sin mødeplan for 2012 og Bilag: 1. Politisk mødekalender Forslag til udvalgs- og KB-møder i 2013 Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den :

9 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 7 Godkendt med den ændring, at mødetidspunktet er kl Afbud: Gitte Geertsen (F) Jens K. Jensen (V)

10 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 8 6. SSÆ - Proces for Lejre Kommunes handicappolitik Sagsnr.: 11/18317 Resumé: Kommunalbestyrelsen forelægges hermed for et nyt kommissorium for processen for formulering af en handicappolitik. Sagsfremstilling: Der har tidligere været fremlagt forslag til en handicappolitik. Disse er af forskellige årsager blevet forkastet. Derfor besluttede Kommunalbestyrelsen den 20. december 2010, at der skulle udarbejdes et nyt opdrag til formuleringen af handicappolitikken i kommunen. Borgmesteren inviterede i september 2011 Handicaprådets fem medlemmer af Kommunalbestyrelsen til en drøftelse for at afklare, hvordan en fremtidig proces for formuleringen af handicappolitikken bør være, således at det sikres, at der vedtages en politik inden for en fastsat tidsramme. Der var på mødet enighed om, at der ikke - foreløbigt - vil blive gjort flere tiltag til at formulere en handicappolitik, hvis det ikke lykkes med den proces, som sættes i gang på baggrund af mødet. Det vedlagte kommissorium er udformet på baggrund af mødet og beskriver rammer, krav og bindinger til processen for tilblivelsen af en handicappolitik. Formålet med at udarbejde en handicappolitik er at skabe en fælles retning på handicapområdet på tværs af organisationen. Samtidig skal politikken bygge på hensigtserklæringerne i FN s handicapkonvention. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at oplægget til en proces for formulering af handicappolitikken sikrer, at der kan komme input fra den bredest mulige kreds af interessenter, der udover den traditionelle brugerside også involverer andre interessenter, f.eks. arbejdsmarkedets parter. Samtidig kommer processen til at forløbe over den kortest mulige tid, som en inddragende beslutningsproces tillader det. Administrationen vurderer, at det er vigtigt, at Handicaprådet er tæt involveret i processen. Administrationen foreslår, at Handicaprådet udgør basis i den referencegruppe, der skal være i processen, men også at gruppen udvides med repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter. Disse repræsentanter udpeges af Det Lokale Beskæftigelsesråd. Administrationen finder det vigtigt at referencegruppens rolle er klart og entydigt defineret, hvad der også fremgår af kommissoriet. Administrationen finder, at det er vigtigt, at politikken bygger på erklæringerne i FN s handicapkonvention. Administrationen foreslår, at termarne i konventionen og hensigterne bag skinner igennem i politikken, således at der sikres både en rød tråd og genkendelighed mellem konventionen og politikken. Økonomi og finansiering: Der er i budgettet ikke afsat særskilte ressourcer til det politiske og det administrative arbejde vedrørende tilblivelsen af politikken. Administrationen foreslår, at der afsættes kr. til afholdelse af dialogmødet som foreslået i kommissoriet. Midlerne kan afholdes på bevilling Sundhedsfremme og forebyggelse under Udvalget for Social, Sundhed & Ældre (2011-budgettet). Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling:

11 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 9 Direktionen indstiller: 1. at Kommunalbestyrelsen godkender kommissorium for proces for formulering af en handicappolitik 2. at der afsættes kr. til afholdelse af dialogmøde i at midlerne afholdes på bevilling Sundhedsfremme og forebyggelse under Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Bilag: 1. Udkast til kommissoirum for proces for formulering af Handicappolitik Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne anbefales Afbud: Gitte Geertsen (F) Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingerne anbefales. Afbud: Gitte Geertsen (F) Jens K. Jensen (V)

12 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side SSÆ - Forslag til ny metode til fastlæggelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsnr.: 11/20265 Resumé: Kommunen er jf. 3 i Retssikkerhedsloven forpligtet til at fastsætte frister for sagsbehandlingstider på det sociale område. Ved Kommunalbestyrelsens seneste behandling af sagsbehandlingsfrister på det sociale område den 27. juni 2011 blev det besluttet at administrationen udarbejder forslag til, hvordan der kan skabes bedre sammenhæng mellem sagsbehandlingsfristerne og den gennemsnitlige reelle sagsbehandlingstid på området. Hermed fremlægges administrationens forslag til en ny metode og proces i forbindelse med fastlæggelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område. Sagsfremstilling: Tidligere evalueringer af sagsbehandlingsfristerne på det sociale område i 2009, 2010 og 2011 har vist et tilfredsstillende niveau i organisationen i forhold til overholdelse af svarfrister og sagsbehandlingstider. Den seneste evaluering, der blev gennemført som en stikprøvekontrol i februar måned, viste at 97 % af de registrerede sager var blevet behandlet inden for den vedtagne sagsbehandlingsfrist. Året før var tallet 89 %. Imidlertid har evalueringerne for en del af sagsområderne ikke kunne give et validt grundlag for at vurdere om sagsbehandlingsfristerne var rimelige i forhold til den faktiske sagsbehandlingstid. Det drejer sig om de sagsområder, hvor der er et lavt sagsflow (antal sager årligt), idet vurderingsgrundlaget i form af antallet af sager på disse sagsområder ikke har været fyldestgørende ved anvendelse af stikprøve i februar måned. Samtidig vurderes det, at information om sagsbehandlingstider er et så strategisk ledelsesværktøj, at der bør prioriteres evaluering af samtlige sagsområder, i stedet for en evaluering, der begrænser sig til udvalgte sagsområder. Det er blandt andet relevant i forhold til planlægning af arbejdsgange, ressourcestyring og kvalitetssikring. Derfor lægges op til en ny metode og proces i forbindelse med fastlæggelse af sagsbehandlingsfristerne. Sagsbehandlingsfristerne på det sociale område begrænser sig til enhederne Borgerservice og Satellit (overgår til Udbetaling DK), Visitation & Bestiller, Social Behandling, Familieafdelingen, Jobcenter, Pladsanvisningen og Socialpsykiatrisk Center. Til nærmere orientering er vedlagt bilag, der viser et samlet overblik. Det optimale data-grundlag for fastlæggelse af sagsbehandlingsfrister er fuld gennemsigtighed over den faktiske sagsbehandlingstid på alle områder. Det vil sige at der er information om antal sager årligt og deres sagsbehandlingstid. Det vil imidlertid være en meget ressourcekrævende opgave at tilvejebringe fuld gennemsigtighed. Det skyldes blandt andet begrænsninger i de it-systemer, der anvendes, samt måden som de anvendes på. Det betyder, at der vil skulle gennemføres manuel registrering, hvilket vil være ressourcekrævende i sagsområder med stort sagsflow. Vejledende principper for evaluering og fastlæggelse af sagsbehandlingsfrister I første omgang anbefales en model efter følgende vejledende principper: A. For sagsområder med stort sagsflow, bibeholdes nuværende metode med stikprøve i februar måned.

13 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 11 B. For sagsområder med lavt sagsflow gennemføres løbende manuel registrering af tilgang og afslutning af sager. C. For alle sagsområder, hvor der allerede er, eller hvor der umiddelbart kan omstilles til automatisk løbende registrering i it-system eller årligt data-udtræk, skabes fuld gennemsigtighed. Målet er på sigt at skabe fuld gennemsigtighed over sagsbehandlingstiden på samtlige områder. Ved fastlæggelse af sagsbehandlingsfristerne vil der som vejledende princip blive arbejdet ud fra en forudsætning om at sagsbehandlingsfristen fastlægges, hvor af 95 % sagerne er afsluttet. Princippet er eksemplificeret i figur nedenfor. Som beskrevet ovenfor er der tale om vejledende principper, idet der kan være sagsområder, hvor det er uhensigtsmæssigt og der skal tages højde for særlige forhold. Ved ændring af sagsbehandlingsfrister skal der altid ske en vurdering af, hvorvidt den pågældende ændring er forsvarlig set i forhold til de kendte ressourcer til at løse opgaven og rimelig set i forhold til ventetid for borger. Sagsbehandlingsfrister kan kun under særlige omstændigheder være under 2 uger. Evaluering i 2012 og frem Evalueringen vil i 2012 efter den nye model indeholde to elementer. For de sagsområder, hvor der er et lavt sagsflow, foretages evalueringen med udgangspunkt i registrering af tilgang og afslutning af sager i 1. kvartal Fra 2013 foretages evalueringen for disse sagsområder med udgangspunkt i hele året. For de sagsområder, hvor der er et stort sagsflow, fastholdes den nuværende metode med stikprøve i februar måned.

14 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 12 Evalueringen indgår i efterfølgende sag vedr. fastsættelse af sagsbehandlingsfrister i foråret Udtalelser: Ingen Administrationens vurdering: På de sagsområder, hvor der skal gennemføres løbende registrering af til- og afslutning af sager må det forventes, at der skal tilføjes arbejdsrutiner med henblik på manuel eller digital registrering. Imidlertid vil en løbende registrering på områderne også kunne bidrage til bedre planlægning af arbejdsopgaver og arbejdsgange. Det vurderes derfor at den foreslåede metode kan gennemføres uden at det går ud over sagsbehandlingstiden i øvrigt. I forhold til model for den planlagte evaluering tages forbehold for tekniske og praktiske forhold, der kan vanskeliggøre en evaluering fuld skala på enkelte sagsområder. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at administrationens forslag til ændring af metode til fastlæggelse af sagsbehandlingsfrister godkendes 2. at der i 2012 gennemføres evaluering af sagsbehandlingsfristerne på det sociale område med udgangspunkt i hhv. registreringer fra 1. kvartal for sagsområder med lavt sagsflow og stikprøve i februar måned for sagsområder med højt sagsflow. Bilag: 1. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område fordelt på enheder, lovgivning mv. pr. november 2011 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne anbefales Afbud: Gitte Geertsen (F) Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingerne anbefales. Afbud: Gitte Geertsen (F) Jens K. Jensen (V)

15 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side ØU - Forventet Regnskab Sagsnr.: 11/17966 Resumé: Administrationen har udarbejdet Forventet Regnskab på baggrund af forbrugsudviklingen fra 1. januar september 2011 samt øvrige oplysninger med økonomisk konsekvenser for Lejre Kommune. Forventet Regnskab indeholder samlet set et uændret kassetræk og en reducering af serviceudgifterne med 0,3 mio. kr. til mio. kr. Kassetræk og serviceudgifterne ligger begge under det oprindelige budget. Det forventes, at udvalgenes driftsrammer under ét viser et merforbrug på 1,4 mio. kr., som opvejes af et forventet mindreforbrug på anlæg med 1,4 mio. kr. Der er behov for, at der foretages bevillingsmæssige omflytninger mellem flere bevillinger ligesom der er behov for omflytning mellem drift og anlæg. Ud fra en risikovurdering er der grund til opmærksomhed på flere områder, på både servicerammen og på området for overførselsudgifter. Særligt det specialiserede socialområde og førtidspensionsområdet er fokusområder. Forventet Regnskab fremsendes til Økonomiudvalget den 25. oktober. Efter ØU behandlingen fremsendes FR til fagudvalgenes møder mellem den november samt til Økonomiudvalget den 22. november og Kommunalbestyrelsen den 28. november Sagsfremstilling: Budgetaftalen for Lejre Kommune indeholder principper for styring af Lejre kommunes økonomi. Under disse principper fremgår, at kassemålsætningen skal overholdes, og at der ikke gives tillægsbevillinger uden anvist finansiering. Der er to overordnede fokuspunkter i økonomistyringen i Lejre Kommune i Det første fokus er på kasseforbruget. Det skal sikres, at der opretholdes en stram økonomistyring, og at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger. Der er oprindeligt budgetteret med et kasseforbrug på 25,4 mio. kr. i 2011, hvilket i Forventet Regnskab blev forbedret med 7,3 mio. kr. og i Forventet Regnskab forblev dette uændret. Korrigeret budget indeholder et kasseforbrug på 18,1 mio. kr., når der ses bort fra overførsler fra Det er målsætningen, at kasseforbruget ikke overstiger dette beløb. Det andet fokuspunkt er serviceudgifterne. Der er oprindeligt budgetteret med et serviceudgiftsniveau på mio. kr. I korrigeret budgettet pr. 30. september er serviceudgifterne mio. kr. Konsekvensen af Forventet Regnskab er et uændret kassetræk og en reducering af serviceudgifterne med 0,3 mio. kr. til mio. kr. Samlet set er det forventningen, at serviceudgifterne vil ligge 5,7 mio. kr. under den oprindelige budgetterede serviceudgiftsramme, og at det forventede kassetræk, ekskl. overførslerne fra 2010, vil være ca. 7,5 mio. lavere end det oprindelige budgetterede kassetræk på 25,4 mio. kr. På trods af en forventning om, at serviceudgifterne i 2011 vil ligge 5,7 mio. kr. under det oprindelige budgetterede serviceudgiftsniveau, er der en række udfordringer, hvor der tegner sig et billede af varige merudgifter og hvor der overvejende er anvist et-årig finansiering i Det er i al væsentlighed på det specialiserede socialområde, hvor de største udfordringer er. Med de nuværende forventninger vil det specialiserede

16 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 14 socialområde for både børn og voksne komme ud med et samlet merforbrug på 11 mio. kr. Det kræver derfor både ledelsesmæssig og politisk opmærksomhed for at sikre den nødvendige økonomiske styring af særligt disse områder. Der er på en række bevillinger udarbejdet handleplaner for nedbringelse af underskud fra tidligere år. Det generelle billede af handleplanerne er, at de forløber planmæssigt hvilket vil sige, at der vil ske markante reduceringer af underskuddene. På dagtilbudsområdet er arbejdet med en dagtilbudsplan i sin begyndende politiske fase. For at imødegå, at at en række daginstitutioner vil oparbejde et stadig stigende underskud i 2011, har Udvalget for Børn og Ungdom godkendt en "Model for garanti til daginstitutioner med lavt børnetal" gældende for budgetåret Det kommer Såby Børnehave, Bøgen og Lærkereden til gode. Forventningen til overførselsudgifter er en samlet merudgift på 1,7 mio. kr. Den største udfordring er på området for førtidspension, hvor der er flere tilkendelser end oprindeligt regnet med. På anlægssiden er der solgt grunde og bygninger for yderligere 1,3 mio. kr. og på de øvrige anlægsprojekter forventes en mindreudgift på 1,1 mio. kr. Der ansøges samtidig om, at der overføres 1,0 mio. kr. fra drift til anlæg. Det samlede forventede resultat er en mindreudgift på 1,4 mio. kr. Administrationens vurdering: Den stramme økonomiske styring har vist sine resultater i den foreliggende regnskabsopfølgning. Det forventede Regnskab viser således et uændret kasseforbrug og en reducering af serviceudgifterne med 0,3 mio. kr. til i alt mio. kr. Det samlede kasseforbrug og serviceudgifterne ligger fortsat under det oprindeligt budgetterede. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at der på driftsområdet vil være et nettomindreforbrug på 4,1 mio. kr., som skal overføres til budget På anlægssiden vurderes det, at der vil være ikke-forbrugte rådighedsbeløb på ca. 20 mio. kr., der skal overføres til budget Begge beløb må tages med et vist forbehold. Økonomi og finansiering: Kassebeholdningen forbliver uændret og servicerammen forbedres med 0,3 mio. kr. til i alt mio. kr. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at tillægsbevillinger jf. bilag 2 "Oversigt over tillægsbevillinger og forventet overførsel" godkendes 2. at der overflyttes 0,1 mio. kr. fra bevilling Hjemmepleje - udfører til anlæg 3. at der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 0,1 mio. kr. i forbindelse overflytning fra drift til anlæg i forbindelse med fortsat renovering på Hvalsø Ældrecenter

17 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side at der overflyttes 0,9 mio. kr. fra bevilling Solvang til anlæg 5. at der frigives rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. i forbindelse med overflytning fra drift til anlæg i forbindelse med etablering af kontor og mødelokale i Solvangs lejede lokaler 6. at Social, Sundhed og Ældre udarbejder en særskilt sag med ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Solvang vedrørende det foreslåede anlægsarbejde i lejede lokaler Bilag: 1. Generelle bemærkninger - FR Bilag 1 Bemærkninger på udvalg 3. Bilag 2 Oversigt over tillægsbevillinger og forventet overførsel 4. Salg af grunde og anden fast ejendom.xls 5. Anlægsoversigt pr. 30 september Forventet FR præsentation i ØU.ppt Beslutning Økonomiudvalget den : Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning, og fremsender sagen til behandling i fagudvalgenes møder mellem den november samt til Økonomiudvalget den 22. november og Kommunalbestyrelsen den 28. november Afbud: Flemming Jensen (V) Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingerne anbefales. Afbud: Gitte Geertsen (F) Jens K. Jensen (V)

18 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side JA - Eventuelt Sagsnr.: 11/711 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Intet. Afbud: Gitte Geertsen (F) Jens K. Jensen (V)

19 Bilag: 4.1. Referat - Møde i Samarbejdsforum/tilsynsmøde - Tirsdag de n Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 07. november Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

20 From:Wissam S. Chami To:Maria Tvarnø;'Jurgita Petersen';'Khalil Ahmad';'Else Egestal Nielsen';Jørgen Terkelsen Subject:Referat - Møde i Samarbejdsforum/tilsynsmøde - Tirsdag den Kære alle Hermed følger referatet af mødet i Samarbejdsforum den De venligste hilsener Wissam S. Chami Drifts- og administrationschef Frydenhøj Allé Greve Hjemmeside: Telefon : Direkte: Mobil : Fax : P tænk på miljøet behøver du at udskrive denne mail?

21 Frydenhøj Allé 73 DK-2670 Greve Tlf Direkte: Møde i Samarbejdsforum/tilsynsmøde; tirsdag den , klokken 12:30 14:30 på Maglehøjen 6, 4000 Roskilde Tilstede: Maria Tvarnø (administrationschef Jobcenter Roskilde ), Khalil Ahmad (integrationskonsulent Jobcenter Roskilde), Jurgita Petersen (administrativ medarbejder Jobcenter Roskilde), Jørgen Terkelsen (Jobcenter Lejre), Susanne Dahl (administrativ afdelingsleder CLAVIS Roskilde), Bente Meinhardt (direktør - CLAVIS) og Wissam S. Chami (administrationschef - CLAVIS). Gæster: Katja Pakalski (afdelingsleder for CLAVIS UNG) Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat 3. Klage fra en borger fra Lejre Kommune 4. Orientering fra Roskilde 5. Orientering fra CLAVIS 6. Status og ajourføring af administrative procedurer 7. Undervisningstilbud, dets tilrettelæggelse, indhold, fleksibilitet og relevans 8. Kompetenceudvikling af ansatte og kvalifikationer af nyansatte 9. Kommunikation med kursister 10. Undervisningsmiljøvurdering (indeholder kursisters vurdering af pædagogiske og fysiske rammer) 11. Fysiske rammer af undervisningslokaler. 12. Økonomi 13. Indberetning af oplysninger til integrationsministeriet 14. Tema: Projekter og puljer 15. Evt. Bente Meinhardt bød Jørgen Terkelsen velkommen i dette forum og glædede sig over Lejre Kommunes deltagelse. Ad 1. Godkendelse af dagsorden Der blev indsat et nyt punkt 3 omhandlende en klage fra en borger i Lejre Kommune. Dagsordenen blev derefter godkendt som listet ovenfor.

22 Ad 2. Godkendelse af referat Referatet blev godkendt. Parterne blev enige om at indføre eventuelle indkomne kommentarer i referatet fremover. Ad 3. Klage fra en borger i Lejre Kommune Den blev der i Lejre kommune afholdt samtale med en borger fra Lejre Kommune, der ønskede at klage over sin danskundervisning på CLAVIS i Roskilde. Jørgen Terkelsen takkede for svaret og for, at CLAVIS tager den slags henvendelser meget alvorligt (svaret var udsendt inden mødet) De tilstedeværende blev enige om, at der ikke er den store rutine i den slags henvendelser, da der heldigvis er få af dem. Man enedes om følgende procedure ved lignende henvendelser: - Henvendelsen sendes direkte fra bopælskommunen/jobcentret til CLAVIS. - CLAVIS svarer bopælskommunen/jobcentret med kopi til driftskommunen. Ad 4. Orientering fra Roskilde Roskilde orienterede om følgende: - Der arbejdes på et pilotprojekt (Højskoleprojekt), som en slags heldagsskoleprojekt. Målgruppen er integrationsborgere, som man ønsker at give indblik i højskoleverdenen. Projektet forventes at starte primo januar Ny procedure ved modtagelsen af nye udenlandske borgere i Roskilde kommune. Efter aftale med WSC, vil Mladen XXX fra Roskilde Kommune fremover ringe til CLAVIS sekretariat i Roskilde og få en tid til visitation til borgeren så borgeren kan opleve, at der bliver taget hånd om alle introduktionsdelene ved første møde. Ad 5. Orientering fra CLAVIS BME orienterede om en ny ledelsesstruktur på CLAVIS. Organisationsdiagram blev uddelt og gennemgået på mødet. WSC orienterede om aktiviteter og disses omfang på CLAVIS i Roskilde og på CLAVIS generelt. Plancher blev uddelt på mødet og gennemgået. Ad 6. Status og ajourføring af administrative procedurer Roskilde Kommune og CLAVIS administrative repræsentanter melder ud, at de vedtagne administrative procedurer fungerer tilfredsstillende. Ad 7. Undervisningstilbud, tilrettelæggelse, indhold, fleksibilitet og relevans Lærerstyret og lærerstøttet undervisning: efter indhøstede erfaringer og nøje pædagogiske overvejelser, vil CLAVIS i Roskilde flytte den lærerstøttede undervisning for DU1 til om eftermiddagen således, at deltagerne begynder deres dag med den lærerstyrede undervisning og slutter med den lærerstøttede. Det har hidtil været omvendt. For at få arbejdsplanerne og logistikken omkring holdene og lokalerne til at hænge sammen, kommer denne flytning til at indebære, at DU3 får samme kombination, hvorimod DU2 vil få den lærerstyrede del efter den lærerstøttede. Ændringen finder sted pr. 1. januar 2012

23 Kursus i samfundsforståelse: der er planlagt opstart lørdag den Kurset, som er på 40 lektioner tilbydes foreløbig som lørdagsundervisning med 8 mødegange à 5 lektioner per undervisningsgang. Dette valg er blevet truffet for at undgå oprettelse af flere hold på forskellige tidspunkter og hermed at gøre det billigst muligt for rekvirenten/kommunerne. Der kan være op til 16 deltagere per hold og ledige enkeltpladser kan købes af andre kommuner. Eventuelle solgte pladser til andre kommuner modregnes i holdprisen. Integrationsteamet i Roskilde melder tilbage, at det vil blive svært med lørdagsundervisning for borgere, der allerede er aktiveret. E-learning: ud over de tilbud, som CLAVIS allerede har til online kursister, vil e- learning være CLAVIS fokus og indsatsområde i de næste par år. Der bliver afsat ressourcer og der vil blive satset massivt på udvikling. Der skal udvikles egne materialer, som kvalitetsmæssigt vil ligge på et endnu højre niveau end det nuværende og som gør det muligt for CLAVIS at redigere og tilpasse materialer til de forskellige brancher og målgrupper. Blended learning vil blive en real mulighed for kursister på alle DU3 hold i fremtiden. På sigt skal det ligeledes være muligt på visse DU2 hold. Der blev givet en kort indføring i de forskellige tilbud CLAVIS har; DVM, ALL osv. Ad 8. Kompetence udvikling af ansatte og kvalifikationer af nyansatte De 11 kursusledere, der har været på FVU efteruddannelse, er lige blevet færdige. Deres tilbagemeldinger er meget positive og de synes, at der er mange elementer og ekstra kompetencer fra FVU uddannelsen, som med fordel også kan bruges i danskuddannelserne, herunder undervisningsdifferentiering. Som bekendt har CLAVIS haft nedgang i en periode. Nu ser det dog ud til, at det begynder at gå den anden vej og at der igen kan ansættes. Man er i gang med at tegne de medarbejderprofiler, som CLAVIS har brug for. Der vil komme stillingsopslag i den nærmeste fremtid. Ad 9. Kommunikation med kursister Der har desværre ikke været den fornødne tid til at tage initiativ til at undersøge muligheden for oprettelsen af et kursistråd. Det vil der, som tidligere lovet, blive taget hånd om inden jul. Ad 10. Undervisningsmiljøvurdering (indeholder kursisters vurdering af pædagogiske og fysiske rammer) CLAVIS meddelte, at man agter at udføre en brugerundersøgelse i foråret Det blev aftalt at tage evalueringer op som et tema et af de næste møder. KHA kunne meddele, at RK agter at udføre et tilsynsbesøg om en måneds tid og i den forbindelse spurgte han, om CLAVIS har et skema, som kan bruges i et tilsynssammenhæng. PHY kigger på det.

24 Ad 11. Fysiske rammer af undervisningslokaler Lokalerne er stadig i den stand CLAVIS overtog. Der er tilført mobile møbler fra CLAVIS Københavner-afdeling samt moderniseret med sofa i loungen/hall en. Ad 12. Økonomi Halvårsregnskabet blev uddelt og gennemgået. Ad 13. Indberetning af oplysninger til integrationsministeriet 2.kvartal 2011 er blevet indberettet. Ad 14. Tema: projekter og puljer Afdelingsleder for Den helhedsorienterede indsats Katja Pakalski var inviteret til at fortælle om de projekter og puljer, som CLAVIS har fået bevilliget for nyligt. - CLAVIS har søgt og fået en pulje på ca kr. som skal bruges i forbindelse med Oasen. Puljen skal kunne give mulighed for at efteruddanne medarbejdere i vejledning af Oasens særlige målgruppe. Puljen kan også bruges som et supplement til kommunens/jobcentrets afklaring. Puljen har tillige til formål at inddrage forældre/børn for bedre at kunne forstå hinandens situation. - En mindre pulje som CLAVIS også har fået bevilliget går under navnet: Kulturmøder. Formålet er at introducere og fastholde udlændinge i foreningslivet/klubber, at inddrage foreningerne og klæde dem bedre på til såvel mødet som fastholdelsen. Målgruppen er udlændinge under 30 år. - En anden mindre pulje er en pulje, der skal bruges til møder til at informere selvforsørgede udlændinge om deres muligheder og rettigheder. Roskilde kommune vil gerne fremover indgå i et samarbejde om at søge midler, hvilket CLAVIS bifaldt og udtrykte stor interesse for. Ad 12. Eventuelt Intet. Roskilde, den Wissam S. Chami Administrationschef

25 Bilag: 4.2. Undervisningens tilrettelæggelse. Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 07. november Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

26 Notat om undervisningens tilrettelæggelse CLAVIS undervisning er tilrettelagt som lærerstyrede og lærerstøttede lektioner iht gældende lov. De lærerstyrede lektioner skal sikre de faglige input, der har til formål at introducere ny viden hos kursisterne. De lærerstøttede lektioner skal sikre, at den lærerintroducerede viden trænes og memoreres af kursisten. Undervisningen på CLAVIS tilrettelægges fleksibelt og individuelt som holdundervisning, selvstudium, it-baseret undervisning, fjernundervisning, hjemmearbejde, opgaveløsning og studieaktiviteter i åbne læringsmiljøer med eller uden lærerstøtte. Den lærerstyrede undervisning I den lærerstyrede undervisning formidles dansk sprog, kultur og samfund i en videncentreret undervisning, samtidig med at der foregår en dialog mellem hold og lærer. Undervisningen foregår gennem ord-, sætnings- og begrebsindlæring, grammatikalsk træning, udtaleundervisning, samtaler samt mindre gruppearbejder. Undervisningen er styret af læreren, som i størst mulig omfang inddrager kursisterne ved f.eks. at lade dem fremlægge, referere, holde oplæg mv. i takt med, at de sproglige færdigheder øges. Målet for læringen i den lærerstyrede undervisning er formidling af nyt stof og sikring af forståelsen gennem dialog om stoffet. Den lærerstøttede undervisning Den lærerstøttede undervisning foregår i CLAVIS Studiecenter. Her er der adgang til bibliotek med ordbøger, opslagsværker, IT-faciliteter, sproglaboratorium mv. Læreren optræder som konsulent med støtte og sproglig vejledning, samt tilbud om læseaktiviteter, skriveaktiviteter, lytteaktiviteter, grammatik, udtale og IT-baseret træning. Kursisterne arbejder individuelt eller i grupper med at træne den faglige viden og de faglige færdigheder, de har opnået gennem den lærerstyrede undervisning. Kursisterne arbejder i deres egen rytme, indlærer efter egne behov, egen læringsstil og personlige egenskaber. Kursister har tillige mulighed for arbejde med autentiske materialer (aviser, TV, ugeblade mv.) og problemstillinger fra det virkelige liv. Målet med denne organisering af læringsprocessen er at sikre beherskelsen af nye kompetencer og færdigheder gennem træning af nyt stof, der er blevet introduceret i den lærerstyrede undervisning.

27 Lektionstal I det omfang der tidligere har figureret et lektionstal på danskuddannelsesområdet, har det alene været en beregningsmæssig forudsætning for fastsættelse af de vejledende modultakster og for at signalere kursistens forventede tidsforbrug på en fuld danskuddannelse/den forventede arbejdsnorm for kursisten - ikke et timeforbrug i undervisningen. Med overgangen til modultaksfinansiering blev det yderligere understreget, at man ikke tager udgangspunkt i et aktivitetsomfang men derimod i en præstation (opnået progression). Progression CLAVIS har i nøje overensstemmelse med de politiske signaler investeret i produktudvikling, der tilgodeser ønsket om hurtigst mulig progression. Eksempelvis har CLAVIS udviklet en lang række koncepter og undervisningsmaterialer, der henvender sig til forskellige kursistgrupper, og som bidrager effektivt til kursisternes progression. Herudover tilbyder CLAVIS sine kursister en lang række muligheder for at optimere studierne bl.a. i form af e-learning, studieværksted og bibliotek. Dokumenterede resultater CLAVIS har i sit tilbud til Greve Kommune dokumenteret endog særdeles gode resultater. Således ligger kursisternes gennemløbstider på CLAVIS under landsgennemsnittet, og kursisternes beståelsesprocent var ved den seneste opgørelse i 2009 (målt på igangsatte moduler) 95,97. Det er således dokumenteret, at det ikke er mange lektioner i klassen men derimod kompetent klasseundervisning, gode undervisningskoncepter og undervisningsmaterialer og en lang række muligheder for effektive selvstudier, der giver de bedste resultater. Forventningerne til CLAVIS Det bemærkes, at det ikke kun er politikere og myndigheder, der i stadig stigende grad kræver kvalitet og ikke kvantitet. Også virksomheder og kursister efterspørger hurtig progression kombineret med mest mulig fleksibilitet. CLAVIS lytter naturligvis til, at der er enkelte kursister, der har vænnet sig til mange lærerstyrede lektioner, og som endnu ikke har vænnet sig til at gøre brug af de mange andre læringstilbud, men vi er overbeviste om, at hurtig progression kombineret med mest mulig fleksibilitet vil være den optimale løsning for hovedparten af kursisterne. Til kursister med særlige behov, har CLAVIS en række specialtilbud, så der er ingen kursister, der bliver tabt. Anbefaling Det er min anbefaling, at kursisterne kontakter pædagogisk afdelingsleder Peter Hybel eller mig med deres ønsker. Vi vil med afsæt i de konkrete ønsker afstemme forventningerne og sikre, at kursisterne er bekendt med alle de muligheder, der findes, og som har vist sig at være effektive og værdiskabende supplementer til den lærerstyrede undervisning. Greve den 19. april v/bente Meinhardt 2

28 Bilag: 4.3. Tilsynsførelse af lovpligtig danskuddannelse til voksne udlændinge i perioden Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 07. november Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

29 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. «AID» Brevid. «BID» Ref. «SBEH» Dir. tlf. «LOGMTLF» «LOG » Rapport Tilsynsførelse af lovpligtig danskuddannelse til voksne udlændinge i perioden i Roskilde Kommune «DD4» Roskilde Kommune har haft driftsoverenskomst med Fonden Roskilde Sprogcenter om varetagelse af lovpligtig danskuddannelse til voksne udlændinge, som blev underskrevet den 5. december 2007 og trådte i kraft den 1. januar Driftsoverenskomsten udløb den Roskilde Kommune har i samme periode haft en samarbejdsaftale med Lejre Kommune om varetagelse af lovpligtig danskuddannelse til voksne udlændinge i Lejre Kommune. Roskilde Kommune har som driftskommune ført pædagogisk, administrativt og økonomisk tilsyn med danskuddannelsernes gennemførelse i Roskilde og Lejre Kommuner, idet Lejre Kommune i henhold til lovens 11, stk. 2 ved indgåelse af samarbejdsaftale har overdraget ansvaret for danskuddannelsernes gennemførelse til Roskilde Kommune i henhold til lovgivningen. Ved denne skrivelse kortlægger Roskilde Kommune, hvordan tilsynet med danskuddannelsesopgaven i Roskilde og Lejre Kommuner har været udøvet i årene Fagpersoner involveret i tilsynet Roskilde kommune har ført pædagogisk, administrativ og økonomisk tilsyn med Fonden Roskilde Sprogcenter, der har varetaget danskuddannelse til voksne udlændinge i perioden Tilsynet foregik bl.a. ved afholdelse af kvartalsmøder mellem ledelse + repræsentanter fra Fonden Roskilde Sprogcenters administration samt repræsentanter fra Roskilde Kommune. De 3 personer fra Roskilde Kommune, der primært har udøvet tilsynet med Fonden Roskilde Sprogcenter, har hver især haft arbejdsopgaver i medfør af danskuddannelsesloven, som har gjort dem kvalificerede til at medvirke i tilsynsopgaven. Hermed kort faglig beskrivelse af de 3 personer: Integrationskonsulent Khalil Ahmad har det overordnede ansvar for integrationsindsatsen i kommunen, står for modtagelse af nye flygtninge i kommunen, har kontakt til Udlændingeservice og Integrationsministeriet samt står for formidling af lovændringer og andet nyt på integrationsområdet til relevante sagsbehandlere Administrativ medarbejder Else Egestal Nielsen bistår i henvisning til danskuddannelse af udlændinge, der er omfattet af integrationsloven, står for opfølgning af fravær osv., formidling af krav og ønsker fra integrationsteamet til Roskilde Sprogcenterets administration. Administrativ medarbejder Jurgita Petersen bistår i henvisning til danskuddannelse af udlændinge, der er selvforsøgende, har ansvaret for at følge op på deres fremskidt samt står for varetagelse af afregning for danskuddannelse osv. Derudover er blevet afholdt kvartalvise sparringsmøder mellem jobcenterets administrationschef og forstanderen af Fonden Roskilde Sprogcenter.

30 Side2/5 Det indholdsmæssige i tilsynet (elementer) For at komme rundt om alle forhold har Roskilde Kommunes tilsynsførelse taget udgangspunkt i følgende punkter: 1. Fysiske rammer for undervisningen (lokaler) 2. Undervisningstilbud (tilrettelæggelse, indhold, fleksibilitet og relevans) 3. Lærerkvalifikationer 4. Kommunikation med kursister 5. Undervisningsmiljøvurdering (indeholder kursisters vurdering af pædagogiske og fysiske rammer) 6. Ajourføring af administrative procedurer 7. Økonomi 8. Indberetning af oplysninger til integrationsministeriet Fysiske rammer for undervisningen Størstedelen af undervisningen i dansk har foregået i bygninger på Maglehøjen Roskilde, og lejemålet har været stillet til rådighed af Roskilde Kommune. Der har desuden været afholdt undervisning i dansk i lokaler, der tilhører Roskilde Universitet for kursister, der havde deres daglige gang på universitetet samt på Risø til Risøs gæsteforskere/undervisere. Alle undervisningslokaler er placeret tæt ved offentlige transportmidler. Undervisningslokalerne på alle 3 lokaliteter var i særdeles god stand og velegnet til undervisning i både hold og i grupper. I 2009 har alle undervisningslokalerne på adressen Maglehøjen 6 hvor sprogcenteret har haft til huse gennemgået en gennemgribende renovering med blandt andet anskaffelse af nye møbler og elektroniske tavler (smartboards) til undervisningen samt nyt køkken til glæde for kursister og personale. Rammerne for personalet er også blevet forbedret på samme vis. Undervisningstilbud Roskilde Sprogcenter har i årene 2008 til 2010 tilbudt Danskuddannelse 1, 2 og 3 på alle moduler. Roskilde Sprogcenter har også haft to særlige tilbud til udlændinge, som af forskellige årsager ikke ville have gavn af almindelig danskundervisning: 1) Ungeklassen er et tilbud til unge flygtninge og indvandrere i alderen 15 til 25 år. Fortrinsvist nyligt ankomne, men kunne også omfatte tosprogede elever fra folkeskolen med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog. Ungeklassen indeholder følgende undervisningsfag: dansk som andetsprog, engelsk, matematik, studieteknik, dansk samfundsforståelse og kultur. Alle fag er strukturerede og tilpassede til den enkelte kursists behov. Indlæring af det danske sprog er medtænkt i alle aktiviteter. Der undervises fra begynder- til afsluttende niveau på alle 3 danskuddannelser. 2) Oasen. Målgruppen er traumatiserede flygtninge, der har en række problemstillinger, som i væsentlig grad forhindrer den enkelte i at leve et liv med en rimelig livskvalitet. Det kan dreje sig om fx koncentrationsbesvær, søvnproblemer, humørsvingninger, nedsat hukommelse, indlæringsvanskeligheder, modløshed, angst og hyperaktivitet. Oasens indhold er sammensat, så deltagerne får et individuelt tilrettelagt helhedsorienteret og struktureret tilbud, der både omfatter danskundervisning, kompetenceafklaring og kompetenceudvikling, der er målrettet på arbejdsmarkedet. Formålet er at deltageren får et højere danskfagligt niveau, en højere livskvalitet, bliver afklaret omkring sin situation på arbejdsmarkedet og så vidt muligt kommer videre i et arbejdsforhold. Undervisningens tilrettelæggelse I 2008 blev såvel dag- som aftenundervisningen på Roskilde Sprogcenter omorganiseret af pædagogiske årsager. Tidligere lå undervisningen 3 dage om ugen med 6 lektioner pr. dag. Det blev ændret til 4 dage om ugen med 4 lektioner pr. dag. Undervisning i kortere perioder og næsten dagligt styrkede den pædagogisk indsats. Når undervisning tidligere foregik 3 dage om ugen, var det af hensyn til forsørgede kursister og deres mulighed for 2 dages praktik om ugen i en virksomhed. Siden 2008 har antallet af forsørgede kursister været faldende. I 2009 lå antallet af det offentlige forsørgede kursisterne under 10 %. Hvis kursisterne ønskede at bruge en ekstra dag til praktik, kunne dette også lade sig gøre. Om aftenen blev

31 Side3/5 undervisningen fremskudt fra kl til kl. 17 ud fra en pædagogisk overvejelse om, at kursisterne er lidt friskere jo tidligere de kunne starte. Desuden er undervisningen for at øge lokalekapaciteten blev fordelt ud over to gange to aftener mod to aftener tidligere. Undervisningens indhold Undervisningens indhold på alle moduler lever op til de i krav der stilles i bekendtgørelse til danskuddannelse, men har også taget udgangspunkt i de begivenheder, der har fyldt meget i de sidste tre år som fx overenskomstforhandlinger og strejker, valg og valgdeltagelse, klimatopmøde og klimaforandringer, økonomisk krise osv. Undervisningens fleksibilitet Kursister på Roskilde Sprogcenter har altid haft gode muligheder for at følge undervisningen, som kunne forenes med deres arbejdssituation, studie, forenings rejse eller private forhold. Kursister kunne i løbet af få dage blive flyttet fra dagens undervisning til aftenens og omvendt evt. nogle af undervisningstimer kunne blive erstattet af online undervisning. Lærerkvalifikationer, kompetenceudvikling og kurser Lærerne, der har varetaget undervisning i henhold til Lov om Danskuddannelse til Voksne Udlændinge m.fl., har opfyldt kravene i den til enhver tid gældende lovgivning med hensyn til pædagogiske og faglige kvalifikationer. Tests og censorer fra Roskilde Sprogcenter har deltaget i 2008 og 2009 i Ministeriets afholdt test- og censorkonferencer. Ændringer og nye tiltag blev efterfølgende refererede for det øvrige personale pa et personalerådsmøde. I 2008 har en del af personalet deltaget i et kursus på sprogcentret i førstehjælp. Det skaber større tryghed, når der kan ageres hensigtsmæssigt ved kursister, som får det dårligt Roskilde Sprogcenter har tradition for afholdelse af pædagogiske dage. I 2008 har fokus været rettet på uddannelse og arbejde. De to sammenhængende pædagogiske dage blev afholdt i foråret under overskriften Fleksibel erhvervsrettet danskuddannelse og bød på besøg i to sprogcentre i Bruxelles og det største sprogcenter i Sverige, som ligger i Malmø. Turene blev særdeles vellykkede med et solidt fagligt og social indhold. Lærernes kompetence er løbende blevet opdateret i brugen af opensourcesystemet Moodle ved afholdelse af internt kursus med IT superbruger og IT-administrator som underviserer. Roskilde Sprogcenter har også haft flere udviklingsprojekter i gang med støtte fra Integrationsministeriet. Det har drejet sig om udvikling af materialer ift.: dansk talemelodi revision af et tidligere udviklet materiale Dansk udtale trin for trin. læringsstile udarbejdelse af et katalog med en samling og idéer til undervisningsaktiviteter osv. Udviklerne har afholdt kurser for kollegerne i brugen af materialet. Hele sprogcenterets medarbejderudvalg har været på efteruddannelse. Kurset blev afholdt af kommunen ved en ekstern konsulent. Alle medlemmer blev klogere på samarbejdsregler og normer. Hvilket har affødt at hvert LMU møde afsluttes med en kort opsummering af, hvilken indflydelse mødets indhold vil kunne få på arbejdsmiljøet.

32 Side4/5 Kommunikation med kursister Kursistråd Roskilde Sprogcenter har haft et kursistråd i alle tre år, som er nedsat af kursister fra alle tre danskuddannelser. I samarbejde med lærere har de afholdt en række aktiviteter som følgende: Fællesopsamling hver måned med sang, meddelelser og besøg af rollemodeller Fælles udflugt til Kronborg Valgmøde op til kommunevalget med lokale politikere Kvindefest på biblioteket Lån af hal til idræt for unge Klima uge osv. Traditionsudvalg Der har været nedsat et Traditionsudvalg, hvor repræsentanter fra lærere og sekretariatet har sørget for, at sprogcenteret holdt de danske traditioner i hævd for kursister og ansatte som eks. fastelavn, jul. påske mv. Undervisningsmiljøvurdering (indeholder kursisters vurdering af pædagogiske og fysiske rammer) I 2009 har Roskilde Sprogcenter med støtte fra Det Lokale Beskæftigelsesråd ansat Cowi konsulenter til at afholde en brugerundersøgelse om årsager til kursisternes fravær i undervisningen. Undersøgelsen blev efterfølgende brugt til at sætte fokus på en række forhold som fx differentieret undervisning, brug af kun dansk som arbejdssprog i klassen, brug af fælles terminologi til grammatiske benævnelser, systematisk feedback osv. Undersøgelsen vedhæftes som bilag. Ajourføring af administrative procedurer Roskilde Kommune og Fonden Roskilde Sprogcenter har altid arbejdet mod at anvende de ressourcer, der var stillet til rådighed så optimal som muligt. Derfor var ajourføring af administrative procedurer et fast punkt på dagsordenen på møder mellem Roskilde Sprogcenterets administration og repræsenter fra Roskilde Kommune. Et par eksempler på tidsbesparende forslag som blev iværksat i løbet af de seneste tre år: Advis om tolkebehov Der blev aftalt at sagsbehandlere ved udarbejdelse af henvisnings blanket til danskuddannelse noterede på blanketten, hvis de skønnede, at der var behov for tolk bistand ved visitationssamtale. Dette har resulteret i sprogcenterets personale kunne gennemføre visitationssamtale i den tid, der var afsat til det og at borgeren blev modulplaceret med det samme. Sms-besked til kursister Angivelse af mobiltelefoner på henvisninger med det formål, at sende påmindelsesbesked til kursister om visitationssamtaler og evt. indkaldelse til tidligere visitation i forbindelse med andre kursisters afbrud. Dette har resulteret i minimering af antallet af kursister, der har udeblevet fra visitationer, og i det hele taget i en hurtigere visitering af kursister. Økonomisk tilsyn Roskilde Kommune har hvert år fulgt med i de økonomiske forhold i Fonden Roskilde Sprogcenter på følgende vis: Udarbejdelse af budget for kommende år i slutningen af indeværende år Udbetaling af månedsvis a conto i forhold til den forventede aktivitet på sprogcenteret Kvartalsvis opkrævning af indtægter for undervisning i dansk fra andre kommuner og fra de forskellige afdelinger i kommunen Kvartalsvis regulering af a conto udbetalinger i forhold til den aktivitet, der reelt har været på sprogcenteret. Det revisionspåtegnede regnskab for Fonden Roskilde Sprogcenter er set af kommunes økonomiske konsulent Forelæggelse af revisionsgodkendt regnskab til orientering til kommunens Beskæftigelses- og Integrationsudvalg. Indberetning af oplysninger til Integrationsministeriet Fonden Roskilde Sprogcenter har i løbet af indberettet oplysninger til Integrationsministeriet i henhold til Integrationsministeriets angivne tidsfrister og kriterier.

33 Side5/5 Likvidation af Fonden Roskilde Sprogcenter og ny kontrakt med CLAVIS Sprog og Kompetence pr. 1/ Roskilde Kommunes driftsoverenskomst med Fonden Roskilde Sprogcenter udløb den Efter de nye udbudsregler var Roskilde Kommune forpligtet til at sætte danskuddannelsesopgaven i nationalt udbud ved driftsoverenskomstens udløb. Resultatet blev at ud af fire kvalificerede tilbud vandt CLAVIS Sprog & Kompetence udbuddet., og Roskilde Kommune har indgået kontrakt med vindende tilbudsgiver fra 1/ / (med option på forlængelse til 31/ ). Tilsyn med CLAVIS Sprog & Kompetence Roskilde Kommunes tilsyn med CLAVIS Sprog & Kompetence vil i stor udstrækning ske efter samme principper som beskrevet ift. det tidligere Roskilde Sprogcenter. I forbindelse med udbudssagen er lærergruppens faglige forudsætninger dokumenteret idet der er sket virksomhedsoverdragelse af medarbejderne fra Roskilde Sprogcenter. De fysiske rammer er ligeledes velbeskrevne og dokumenteret ift. egnethed idet CLAVIS Sprog & Kompetence har overtaget lejemål og alt inventar fra Roskilde Sprogcenter. I det første halve år har der været en del kontakt mellem CLAVIS Sprog & Kompetence omkring kontraktindgåelse, overtagelse af lokaler og inventar, virksomhedsoverdragelse af medarbejdere samt en række forhandlinger om delkontrakter mv. Roskilde Kommune har vurderet, at denne kontakt gav et tilstrækkeligt indtryk og at det i øvrigt ikke har været hensigtsmæssigt at igangsætte et egentlig tilsyn i denne opstartsperiode. Første møde som reelt udgør en del af det løbende tilsyn blev afholdt d. 11/ i CLAVIS Sprog & Kompetence. Ved dette møde var repræsentanter fra både ledelse og administration fra sprogcenter og fra kommunen tilstede og alle 8 elementer blev gennemgået og kort drøftet med henblik på at kunne konstatere at alt er OK i det første halve år af kontraktperioden. Bemærkninger ved tilsynsmødet 11/ Roskilde Kommunes generelle indtryk er, at CLAVIS Sprog & Kompetence endnu befinder sig i en opstartsfase, hvilket er helt naturligt den korte kontraktperiode taget i betragtning. Ved tilsynsmødet 11/ kunne Roskilde Kommune udtrykke fin tilfredshed med virksomhedsoverdragelsen og CLAVIS s måde at varetage danskuddannelsesopgaven på. Roskilde Kommune har i forbindelse med tilsynsmødet bedt CLAVIS om, at tage initiativ til etablering af et kursistråd og aftalen er at dette vil ske i løbet af Ved tilsynsmødet 11/ oplyste CLAVIS Sprog & Kompetence om nødvendige personalereduceringer i forbindelse med tilretning af opgaver og ressourcer. Roskilde Kommune har i den forbindelse påpeget, at kommunen vil følge med i, at evt. ændringer i normeringen (timetal/holdstørrelse) som CLAVIS måtte vælge at foretage, ikke får uacceptable konsekvenser for kvaliteten i undervisningen. Næste tilsynsmøde er fastsat til d. 13/ Jurgita Petersen Adm. medarbejder Maria Tvarnø Administrationschef

34 Bilag: 5.1. Politisk mødekalender 2012 Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 07. november Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /11 Fusion ID: Bilag Politisk mødekalender 2012 kunne ikke konverteres til PDF. Filtypen understøttes ikke.

35 Bilag: 5.2. Forslag til udvalgs- og KB-møder i 2013 Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 07. november Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /11 Fusion ID: Bilag Forslag til udvalgs- og KB-møder i 2013 kunne ikke konverteres til PDF. Filtypen understøttes ikke.

36 Bilag: 6.1. Udkast til kommissoirum for proces for formulering af Handicappolitik Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 07. november Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

37 Kommissorium Proces for formulering af handicappolitik i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Esben Frederiksen Servicecenter Hvalsø D E 1. Motivation og baggrund Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. maj 2009, at der skulle formuleres en handicappolitik i Lejre Kommune. De hidtidige forslag til en politik er af forskellige årsager blevet forkastet, hvorfor Kommunalbestyrelsen den 20. december 2010 besluttede, at der skulle udarbejdes et nyt opdrag til formuleringen af handicappolitikken i kommunen. Borgmesteren inviterede derfor Handicaprådets fem medlemmer af Kommunalbestyrelsen til en drøftelse den 1. september 2011 for at afklare, hvordan en fremtidig proces for formuleringen af handicappolitikken bør være, således at det sikres, at der vedtages en politik inden for en fastsat tidsramme. Der var på mødet enighed om, at der ikke - foreløbigt - vil blive gjort flere tiltag til at formulere en handicappolitik, hvis det ikke lykkes med den proces, som sættes i gang på baggrund af mødet. Nærværende kommissorium er udformet på baggrund af mødet og beskriver rammer, krav og bindinger til processen for tilblivelsen af en handicappolitik. Dato: 25. oktober 2011 J.nr.: 11/ Formål Formålet er, at Lejre Kommune formulerer en handicappolitik, der skaber fælles retning for handicapområdet i hele kommunen, og som er i tråd med hensigterne i FNs handicapkonvention. 3. Succeskriterier At Kommunalbestyrelsen vedtager en handicappolitik At relevante parter bliver involveret rettidigt i processen At koblingen mellem FNs handicapkonvention og handicappolitikken er tydelig. 4. Projektets produkt(er) Hovedproduktet er en formuleret handicappolitik for Lejre Kommune. Delprodukterne er: Hjemmeside for processen for tilblivelsen af politikken (Der oprettes en side på kommunens hjemmeside vedrørende handicappolitikken, hvor interesserede kan følge med i processen. Her vil alt materiale løbende blive lagt ud. Det vil også være muligt at

38 komme med input til kommunen via hjemmesiden. Siden oprettes så snart Kommunalbestyrelsen har godkendt procesplanen.) Pressemeddelelser, annoncer, invitationer og eventuelle andre kommunikationsprodukter som sikrer opmærksomhed på arbejdet med politikken Opsamling af input fra inddragelsesfase forud for formuleringen af politikken (Input modtaget via hjemmeside og input modtaget på dialogmøde) Opsamling på temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen vedrørende politikken (Input fra Kommunalbestyrelsen vedrørende retning for politikken) Høringssvar fra høringsfase vedrørende forslag til politik (Modtagne høringssvar) 5. Bindinger/begrænsninger Følgende er lagt til grund for processen: Det er Kommunalbestyrelsen, som formulerer og beslutter politikken. Politikken skal funderes på FNs Handicapkonvention (hensigter og termer). Politikken skal være overskuelig og kort (på cirka to sider). Processen skal sikre, at der kan komme input fra den bredest mulige kreds af interessenter. Processen skal sikre, at Handicaprådet i sin rådgivende funktion er med hele vejen frem til politikken er formuleret. Processen skal sikre, at også andre end den traditionelle brugerside er involveret, f.eks. arbejdsmarkedets parter. Processen skal i øvrigt følge den gængse praksis omkring høringer. Processen skal forløbe over den kortest mulige tid, som en inddragende beslutningsproces tillader det. Det er de enkelte fagudvalg og sektorer i kommunens organisation, der efterfølgende omsætter politikken i handlinger. 6. Projektets organisering Arbejdet er politisk forankret i Kommunalbestyrelsen via alle fagudvalg. Kommunalbestyrelsen skal: godkende en procesplan for arbejdet vedtage politikken. Side 2 af 4

39 Den administrative forankring er Servicecenter Hvalsø, hvor centerchefen og en udviklingskonsulent udgør arbejdsgruppen. Der refereres til direktør med ansvar for servicecentret. Administrationens opgave er: være tovholder på processen indgå i dialog med referencegruppe om projektets faser og produkter sikre rettidig kommunikation i relation til processens faser indsamle input fra interessenter udarbejde oplæg til politik på baggrund af input undervejs i processen. Arbejdet involverer også en referencegruppe, der består af Handicaprådet suppleret med to repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter (hhv. A- og B-side) udpeget af Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referencegruppens opgaver er: at planlægge dialogmøde at kvalificere kommunikationen undervejs at rådgive i forhold udformningen af politikkens indhold 7. Tidsramme Kommissoriet fremlægges til politisk behandling i november Det er målet, at politikken er vedtaget med udgangen af april Den overordnede tidsplan fremgår nedenfor: Tidspunkt Handling Bemærkninger November 2011 (uge 45-48) December 2011 (uge 49) December 2011 (uge 49-50) December 2011 / januar 2012 (uge 50 - uge 2 ) Januar 2012 (uge 1) Kommissorium fremlægges til politisk behandling. Møde i referencegruppe Hjemmeside lanceres Input til politikken kan indsendes via hjemmesiden Dialogmøde Alle fagudvalg. Økonomiudvalget. Kommunalbestyrelsen Planlægning af hele processen og særligt dialogmøde samt indhold på hjemmeside mv. Annoncering af og pressemeddelelse om inddragelse forud formulering af politikken Åben for alle Invitationer udsendes både bredt (annoncering) og fokuseret (direkte til foreninger og parter). Mødet planlægges sammen med referencegruppen. Side 3 af 4

40 Januar 2012 (uge 2-3) Januar eller februar 2012 (uge 4 eller uge 7) Februar 2012 (uge 5 eller 9) Marts 2012 (uge 10) Marts 2012 (uge 10-12) Marts 2012 (Uge 13) April 2012 (uge 15-18) Maj 2012 (uge 19) Opsamling af input fra inddragelsesfase. Udpegning af særlige temaer. Handicappolitikken er del af større temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen Formulering af udkast til politik / møde i referencegruppen Udkast til politik fremlægges til politisk behandling før høring Høring Møde i referencegruppen Politik med høringssvar fremlægges til politisk behandling Handicappolitikken offentliggøres Administrationen samler input og er i dialog med referencegruppen omkring udtræk af særlige temaer. Drøftelse på baggrund af de særlige temaer fra inddragelsesfasen. Administrationen formulerer 1. udkast til politik på baggrund af drøftelsen i Kommunalbestyrelsen og input fra inddragelsesfasen og er i dialog med referencegruppen. Alle fagudvalg. Direkte i Handicaprådet og Det Lokale Beskæftigelsesråd samt annonceret offentlig høring Dialog ud fra input fra høringsfasen Alle fagudvalg. Økonomiudvalget. Kommunalbestyrelsen 8. Økonomi/ressourcer Der er ikke afsat særskilte ressourcer til det politiske og det administrative arbejde vedrørende tilblivelsen af politikken. Der afsættes kr. til afholdelse af dialogmøde. Midlerne afholdes på Bevilling Sundhedsfremme og forebyggelse under Udvalget for Social, Sundhed & Ældre (2011-budgettet). 9. Evaluering Der følges op på, om der blev vedtaget en politik og om tidsplanen holdt. Side 4 af 4

41 Bilag: 7.1. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område fordelt på enheder, lovgivning mv. pr. november 2011 Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 07. november Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

42 Side 1 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område fordelt på enheder, lovgivning mv. pr. november 2011 Sagsområde Paragraf Enhed Sagsbehandlingsfrist Lov Varmetillæg 14,2 Borgerservice 2 uger Lov om social pension Udvidet helbredstillæg 14a stk. 4 Borgerservice 2 uger Lov om social pension Udvidet helbredstillæg 18, 4 Borgerservice 2 uger Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Varme tillæg 17.1 Borgerservice 2 uger Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Boligsikring 40, 41, 42, 42a Borgerservice 2 uger Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån 54, 55 Borgerservice 2 uger Lov om individuel boligstøtte Lov om børnetilskud og forskudsvis Ordinært, ekstra og særligt børnetilskud 2-5 Borgerservice 2 uger udbetaling af børnebidrag Tilskud vedr. særlige grupper af børn, Lov om børnetilskud og forskudsvis f.eks. flerbørns adoptionstilskud 10 a 10 c Borgerservice 2 uger udbetaling af børnebidrag Forskudsvis udbetaling af børnebidrag & 16 Borgerservice 2 uger Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag Forskudsvis udbetaling af særlige bidrag i anledning af fødsel, dåb, konfirmation, sygdom eller begravelse 15 Borgerservice 2 uger Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag Tilskud til friplads af socialpædagogiske hensyn 43 Familieafdelingen 4 uger Dagtilbudsloven Dækning af merudgifter ved handicappet barn 41 Familieafdelingen 4 uger Lov om social service Ledsagelse til unge mellem år 45 Familieafdelingen 4 uger Lov om social service Beslutning om undersøgelse med samtykke 50 Familieafdelingen 2 uger Lov om social service Konsulentbistand 52,stk.3 nr.1 Familieafdelingen 8 uger Lov om social service Hjemme-hos-bistand 52 stk. 3 nr. 2 Familieafdelingen 8 uger Lov om social service Familiebehandling - dagtilbud 52,stk. 3 nr. 3 Familieafdelingen 8 uger Lov om social service Familiebehandling døgntilbud 52, stk. 3 nr. 4 Familieafdelingen 8 uger Lov om social service Aflastning 52, stk. 3 nr. 5 Familieafdelingen 8 uger Lov om social service Personlig rådgiver 52, stk. 3 nr. 6 Familieafdelingen 8 uger Lov om social service Fast kontaktperson 52,stk 3,nr 7 Familieafdelingen 8 uger Lov om social service Frivillig anbringelse udenfor hjemmet 52, stk. 3 nr.8 Familieafdelingen 8 uger Lov om social service Praktiktilbud 52, stk. 3 nr. 9 Familieafdelingen 8 uger Lov om social service

43 Side 2 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område fordelt på enheder, lovgivning mv. pr. november 2011 Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling m.v. 52, stk. 3 nr. 10 Familieafdelingen 8 uger Lov om social service Støtte til kost- eller efterskole 52, stk. 4 Familieafdelingen 8 uger Lov om social service Økonomisk støtte for at undgå en anbringelse, fremme en hjemgivelse eller støtte en stabil kontakt 52, stk. 5 Familieafdelingen 8 uger Lov om social service Tilbud til de over 18-årige om efterværn 76 Familieafdelingen 4 uger Lov om social service Udarbejdelse af handleplan 140 Familieafdelingen 13 uger Lov om social service Fastsættes ved beslutning Fastsættelse af betaling for døgnophold 159 Familieafdelingen om anbringelse Lov om social service Fastsættelse af betaling for døgn- og udslusningsophold udover det 18 år efter Familieafdelingen Fastsættes ved beslutning om iværksættelse af foranstaltning udover det 18 år Lov om social service Dækning af tabt arbejdsfortjeneste 42 Familieafdelingen 4 uger Lov om social service Udarbejdelse af undersøgelse 50 Familieafdelingen 13 uger Lov om social service Godkendelse af plejefamilier for børn 142 stk. 1 Familieafdelingen 8 uger Lov om social service Godkendelse af netværksfamilier, egne værelser m.v. for børn 142 stk. 2 og 4 Familieafdelingen 6 uger Lov om social service Kvittere for modtagelsen af en underretning 155 Familieafdelingen 6 hverdage (lovpligtigt) Lov om social service Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom 56 Jobcenter 4 uger Lov om sygedagpenge Tilmelding i Jobcenter, som er et krav ved ansøgning om kontanthjælp 8 a Jobcenter 1 dag Lov aktiv socialpolitik Vurdering af, hvorvidt kontanthjælpsmodtager står til rådighed for arbejdsmarkedet til vurdering af udbetaling af kontanthjælp 13 Jobcenter 4 uger Lov aktiv socialpolitik Revalidering = Ansøgning om uddannelse, arbejdsprøvning, kurser eller arbejdsoptræning som følge af nedsat arbejdsevne. 46 Jobcenter 26 uger Lov aktiv socialpolitik Udarbejdelse af jobplan i forbindelse med revalidering 50 Jobcenter 4 uger Lov aktiv socialpolitik Forlængelse af revalideringsperioden 56 Jobcenter 8 uger Lov aktiv socialpolitik

44 Side 3 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område fordelt på enheder, lovgivning mv. pr. november 2011 Vurdering vedr. om revalidend kan arbejde under revalideringsforløb 57 Jobcenter 4 uger Lov aktiv socialpolitik Særlig støtte til revalidender jf. Kap. 14 i Lov om beskæftigelsesindsats 63 Jobcenter 2 uger Lov aktiv socialpolitik Etablering af selvstændig virksomhed grundet varig nedsat arbejdsevne 65 Jobcenter 26 uger Lov aktiv socialpolitik Rådighedsvurdering af ledighedsydelsesmodtagere. Vurdering af, hvorvidt borgeren står til rådighed for et fleksjob. 74 c. Jobcenter 26 uger Lov aktiv socialpolitik Ansøgning om personlig assistance til handicappede i erhverv 4 Jobcenter 8 uger Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. Ansøgning om personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse 14 Jobcenter 8 uger Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. Ansøgninger om dækning af transport ved jobsamtaler og ansøgning om flyttehjælp 7-8 Jobcenter 4 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Pligt for unge under 25 år til at tage uddannelse 21 b. Jobcenter 13 uger jf. 21 b. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Udarbejdelse af job plan samt indarbejdelse af plan i integrationskontrakt a Jobcenter 4 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Vejledning/opkvalificeringsforløb 32 Jobcenter 8 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Studie- og erhvervskompentencegivende uddannelser 37 Jobcenter 8 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Virksomhedspraktik 42 44, 45 Jobcenter 13 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Løntilskud til ikke pensionister, der optrænes i en jobfunktion. 51 Jobcenter 26 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Løntilskud til sygemeldte, der er omfattet af sygedagpengelovgivningen 51 stk. 6. Jobcenter 13 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Løntilskud til førtidspensionister, der har fået tilbudt et skånejob. 51 Jobcenter 26 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Særlig løntilskud for personer over 55 år 67 a Jobcenter 26 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

45 Side 4 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område fordelt på enheder, lovgivning mv. pr. november 2011 Fleksjob-bevilling til borgere med kronisk nedsat arbejdsevne Jobcenter 26 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Selvvalgt uddannelse til ledighedsydelsesmodtagere, der venter på et fleksjob 73 b Jobcenter 4 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Tilbud om henvisning til anden aktør efter 6 mdr. på ledighedsydelse, som skal hjælpe med at finde fleksjob 73 c.1. Jobcenter 4 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning for borgere i fleksjob 74 Jobcenter 8 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Støtte til kronisk syge selvstændige erhvervsdrivende (Fleksjob) 75 Jobcenter 26 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Tilbud til selvforsørgende ledige 75 a Jobcenter 13 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Tilbud til personer under 18 år 75 b Jobcenter 13 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Godtgørelse og tillægsydelser til personer under 18 år 75 c Jobcenter 4 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Undervisningsmaterialer og arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning under tilbud i kap i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 76, 77 Jobcenter 8 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Mentorordning 78, 79 Jobcenter 8 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Køb af uddannelse til medarbejdere under tilbud i kap i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 80 Jobcenter 8 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Køb af uddannelse til mentorer under tilbud i h.t. kap i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 81 Jobcenter 8 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Ansøgning om tilskud til virksomheder ved partnerskabsaftale 81 a Jobcenter 8 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Befordringsgodtgørelse til borgere i revalideringsforløb 82 Jobcenter 4 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Godtgørelse til udgifter ifm. aktiveringstilbud til kontanthjælpsmodtagere. 83 Jobcenter 2 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

46 Side 5 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område fordelt på enheder, lovgivning mv. pr. november 2011 Ansøgning om tilskud ved jobrotation 97 Jobcenter 8 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Opkvalificering ved ansættelse i job. 99 Jobcenter 4 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og arbejdspladsindretninger med henblik på at fremme ordinær beskæftigelse efter fastholdelses af ordinært job 100 Jobcenter 8 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Introduktionsprogram. Sprogundervisning og beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. 16 Jobcenter 4 uger Pålæg om uddannelse for unge udlændinge mellem 18 og 24 år. 16a Jobcenter 4 uger Godkendelse af ansvaret for introduktionsprogram for tilflyttere omfattet af loven 18 Jobcenter 4 uger Lov om integration af udlændinge i Danmark Lov om integration af udlændinge i Danmark Lov om integration af udlændinge i Danmark Danskuddannelse 21,22 Jobcenter 2 uger Lov om integration af udlændinge i Danmark Tilbudsmuligheder (aktivering) 23 a - c Jobcenter 13 uger Lov om integration af udlændinge i Danmark Mentor ved arbejde eller uddannelse 23 d. Jobcenter 4 uger Lov om integration af udlændinge i Danmark Partnerskabsaftale om rekrutteringsforløb for udlændinge i form af virksomhedspraktik 23 e Jobcenter 13 uger Lov om integration af udlændinge i Danmark Hjælp til nærmere bestemte udgifter, som skyldes udlændingens deltagelse i integrationsprogrammet 23 f Jobcenter 4 uger Lov om integration af udlændinge i Danmark Tilskud til udgifter til opkvalificering, introduktion og hjælpemidler ved ansættelse 24 a Jobcenter 8 uger Lov om integration af udlændinge i Danmark Særlig løntilskudsordning for udlændinge Lov om integration af udlændinge i over 55 år 24 b Jobcenter 26 uger Danmark Ansøgning om jobrotationsydelse 98 a + b Jobcenter 4 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voksne 98c + d +e + f + g Jobcenter 4 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

47 Side 6 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område fordelt på enheder, lovgivning mv. pr. november 2011 Opkvalificering ved afskedigelse 102 Jobcenter 2 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Støtte til en virksomhed, der etablerer en vejlederfunktion 24 e Jobcenter 4 uger Lov om integration af udlændinge i Danmark Integrationskontrakt 19 Jobcenter / Social Behandling 4 uger Lov om integration af udlændinge i Danmark Optagelse til venteliste til dagtilbud for børn 23 Pladsanvisningen 1 uge Dagtilbudsloven Tilskud til friplads af økonomiske hensyn 43 Pladsanvisningen 3 uger Dagtilbudsloven Tilskud til privat pasning 80 Pladsanvisningen 3 uger Dagtilbudsloven Tilskud til pasning af egne børn 86 Pladsanvisningen 3 uger Dagtilbudsloven Godkendelse af opholdssteder for børn 142, stk. 5 Servicecenter Hvalsø / Familieafdelingen 8 uger Lov om social service Godkendelse af private botilbud 144 Servicecenter Hvalsø / Familieafdelingen 10 uger Lov om social service Boligplacering 12 Social Behandling 2 uger Lov om integration af udlændinge i Danmark Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder (ikke pensionister) 85 Social Behandling 5 uger Lov om social service Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder (pensionister). Socialpædagogisk støtte til handicappede borgere, så de kan opnå en selvstændig tilværelse 85 Social Behandling 5 uger Lov om social service Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp 95 Social Behandling 2 uger Lov om social service Personlig hjælpeordning. Borgeren skal kunne være arbejdsgiver. Hjælpen kan dække hele døgnet og omhandler alle opgaver i hverdagen 96 Social Behandling 12 uger Lov om social service Ledsagerordning. Mulighed for, at en person kan følge til forskellige aktiviteter efter borgerens ønske 97 Social Behandling 12 uger Lov om social service

48 Side 7 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område fordelt på enheder, lovgivning mv. pr. november 2011 Kontaktperson til døvblinde. Ledsagelse og støtte til kommunikation til døvblinde 98 Social Behandling 10 uger Lov om social service Dækning af nødvendige merudgifter. Økonomisk dækning af udgifter direkte afledt af et varigt handicap 100 Social Behandling 20 uger Lov om social service Behandling af stofmisbrugere 101 Social Behandling 2 uger Lov om social service Yderligere tilbud af behandlingsmæssig karakter 102 Social Behandling 4 uger Lov om social service Yderligere tilbud af behandlingsmæssig karakter 102 Social Behandling 4 uger Lov om social service Beskyttet beskæftigelse. Tilbud om beskæftigelse tilrettelagt efter den enkeltes lyst, interesser og muligheder. 103 Social Behandling 20 uger Lov om social service Aktivitets- og samværstilbud (pensionister). Tilbud om socialt samvær og aktiviteter med andre handicappede 104 Social Behandling 20 uger Lov om social service Aktivitets- og samværstilbud (ikke pensionister) del af erhvervsplan 104 Social Behandling 4 uger Lov om social service 6 uger vedr Bemærkning: Der er ikke fastsat sagsbehandlingsfrist på 109 og 110, idet borgerne typisk selv lader sig indskrive på enten et Midlertidigt bo tilbud, f.eks. kvindekrisecentre og forsorgshjem. 107, 109 og 110 Social Behandling krisecenter eller et forsorgshjem. Lov om social service Midlertidigt botilbud, herunder forsorgscenter og boligløse (pensionister). Mulighed for midlertidigt at bo i et botilbud med socialpædagogisk støtte, ledsagelse og praktisk hjælp. 107 Social Behandling 6 uger Lov om social service

49 Side 8 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område fordelt på enheder, lovgivning mv. pr. november 2011 Længerevarende botilbud (pensionister). Mulighed for længerevarende at bo i et botilbud med socialpædagogisk støtte, ledsagelse og praktisk hjælp. 108 Social Behandling 6 uger Lov om social service Længerevarende bo tilbud (ikke pensionister) 108 Social Behandling 4 uger Lov om social service Udarbejdelse af individuelle handleplaner for voksne. En plan, der beskriver aftalen mellem borger og Lejre Kommune om de 4 uger for simple sager. 16 tilbud, der ydes. 141 Social Behandling uger for komplekse sager Lov om social service Folkepension, ansøgning 13 Social Drift 2 uger Lov om social pension Personligt tillæg og helbredstillæg. Personligt tillæg kan ydes til folkepensionister hvis økonomiske forhold er særlig vanskelig. Personligt tillæg kan ydes både som engangstillæg og som løbende tillæg c Social Drift 2 uger Lov om social pension Opsat pension 15 a 15f Social Drift 2 uger Lov om social pension Realitetsbehandling af pensionsansøgning 17, 18 Social Drift 2 uger Lov om social pension Førtidspensionsansøgning 20 Social Drift 13 uger jf. 21 Lov om social pension Forhøjelse af pension 14 Social Drift 13 uger jf. 24 Særlig tillæg (bistands- plejetillæg) 16 Social Drift 8 uger Personligt tillæg kan ydes til førpensionister hvis økonomiske forhold er særlig vanskelig. Personligt tillæg kan ydes både som engangstillæg og som løbende tillæg Social Drift 2 uger Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

50 Side 9 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område fordelt på enheder, lovgivning mv. pr. november 2011 Helbredstillæg 18, 1-3 Social Drift 2 uger Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Invaliditetsydelse 21 Social Drift 8 uger Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Delpension 5 Social Drift 4 uger Lov om delpension Boligydelse til pensionister 40, 42 Social Drift 2 uger Lov om individuel boligstøtte Dagpenge ved sygdom 6 Social Drift 4 uger Lov om sygedagpenge Barsel 7 Social Drift 4 uger Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel Fravær ved adoption 8 Social Drift 4 uger Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel Orlov 9 Social Drift 4 uger Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel Hjælp til personer med kortvarige ophold i udlandet 5 Social Drift 2 uger Lov aktiv socialpolitik Kontanthjælp/engangshjælp 11 og 25 a Social Drift 2 uger Lov aktiv socialpolitik Særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde 34 Social Drift 2 uger Lov aktiv socialpolitik Nedsættelse/tilbageholdelse og stop i løbende kontanthjælp 38 a e og 39 Social 41 Drift 4 uger Lov aktiv socialpolitik Særlig boligstøtte til revalidender 64 a Social Drift 4 uger Lov aktiv socialpolitik Ledighedsydelse særlig ydelse til borgere, der venter på tilbud om fleksjob 74 Social Drift 2 uger Lov aktiv socialpolitik Enkeludgifter 81 Social Drift 4 uger Lov aktiv socialpolitik Sygebehandling, medicin 82 Social Drift 4 uger Lov aktiv socialpolitik Særlig hjælp vedr. børn i samvær 83 Social Drift 4 uger Lov aktiv socialpolitik Hjælp til forsørgelse af forældreløse børn 84 Social Drift 4 uger Lov aktiv socialpolitik Hjælp til flytning 85 Social Drift 4 uger Lov aktiv socialpolitik Efterlevelseshjælp 85 a Social Drift 4 uger Lov aktiv socialpolitik Tilbagebetaling i forskellige situationer Social Drift 4 uger Lov aktiv socialpolitik Introduktionsydelse 25 Social Drift 2 uger Lov om integration af udlændinge i Danmark

51 Side 10 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område fordelt på enheder, lovgivning mv. pr. november 2011 Nedsættelse af introduktionsydelsen, fradrag i ydelsen eller stop af ydelsen 30,30a og 31 Social Drift 13 uger Hjælp ved forsørgelsessvigt 33 Social Drift 4 uger Enkeltudgifter 35 Social Drift 4 uger Sygebehandling 36 Social Drift 4 uger Særlig hjælp vedr. børn 37 Social Drift 4 uger Lov om integration af udlændinge i Danmark Lov om integration af udlændinge i Danmark Lov om integration af udlændinge i Danmark Lov om integration af udlændinge i Danmark Lov om integration af udlændinge i Danmark Lov om integration af udlændinge i Danmark Flytning 39 Social Drift 4 uger Lov om repatriering 7 Social Drift 13 uger Lov om repatriering Hjælp til betaling af boligudgifter 8 Social Drift 13 uger Lov om repatriering Reintegrationsbistand 10 Social Drift 13 uger Lov om repatriering Støtte- og kontaktperson til sindslidende (pensionister). Opsøgende arbejde og mulighed for støtte til kontakt med f.eks. myndigheder. (Huset Horseager) 99 Sundhed & Forebyggelse 10 uger Lov om social service Støtte- og kontaktperson til sindslidende (ikke pensionister). (Huset Horseager) 99 Sundhed & Forebyggelse 3 uger Lov om social service Tilbud om genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget sygdom, der ikke er i tilknytning til hospitalsindlæggelse 86, stk.1 Træning & Vedligehold 2 uger Lov om social service Hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder 86, stk. 2 Træning & Vedligehold 2 uger Lov om social service Personlig hjælp og pleje 83, stk.1 nr.1 Visitation & Bestiller 2 uge Lov om social service Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 83, stk,1 nr.2 Visitation & Bestiller 2 uger Lov om social service Hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder 83, stk. 2 Visitation & Bestiller 2 uger Lov om social service Hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder 83, stk. 2 Visitation & Bestiller 2 uger Lov om social service

52 Side 11 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område fordelt på enheder, lovgivning mv. pr. november 2011 Afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende 84 Visitation & Bestiller 2 uger Lov om social service Aflastning til pårørende, når den handicappede bor sammen med de pårørende 84 Visitation & Bestiller 16 uger Lov om social service Hjælpemidler, herunder støtte til forbrugsgoder. Tekniske hjælpemidler som kompenserer for varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, f.eks gangredskaber og kørestole. Visse niveau, 2. niveau, hjælpemidler betragtes som 3. niveau, 4. forbrugsgoder, hvorfor en delvis niveau (se egenbetaling kan komme på tale. nederst) 1. niveau = 0-1 arbejdsdag, 2. niveau = 9 uger, 3. niveau = 20 uger, 4. niveau = 32 uger Lov om social service Visitation & Bestiller Hjælpemidler, personlige. F.eks. kompressionsstrømper, testmaterialer i forbindelse med diabetes, stomi- og inkontinenshjælpemidler, ortopædiske hjælpemidler, parykker, korsetter m.v Visitation & Bestiller 2 uger Lov om social service Hjælpemidler, arm- og ben proteser.herunder også tilbehør og reparation af proteser Visitation & Bestiller 1 uge Lov om social service Hjælpemidler, syns- og hørehjælpemidler. Synshjælpemidler: Tekniske hjælpemidler til brug i hverdagen for blinde og svagsynede. Hørehjælpemidler: Høreapparater samt hjælpemidler som forstærker lyd Visitation & Bestiller 6 uger Lov om social service Støtte til køb af handicapbil. Hjælpen omfatter støtte til køb af bil samt nødvendig særlig indretning for personer med fysisk funktionsnedsætttelse. 114 Visitation & Bestiller 20 uger Lov om social service

53 Side 12 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område fordelt på enheder, lovgivning mv. pr. november 2011 Støtte til boligindretning/boligskift. Hjælpen omfatter støtte til tilpasning af boligen, herunder evt. tilbygning for at gøre boligen bedre egnet for personer med funktionsnedsættelser. I særlige tilfælde kan hjælp ydes til boligskift. 116 Visitation & Bestiller Som for Lov om social service Støtte til individuel befordring. Mulighed for særlig tilrettelagt individuel kørsel bemærk kvalitetsstandard. 117 Visitation & Bestiller 9 uger Lov om social service Pasning af døende i eget hjem. Plejeorlov. 119 Visitation & Bestiller 1 uge Lov om social service Sygeplejeartikler og lign til døende. Bevilling af ernæringsdrikke og sygeplejeartikler mv. 122 Visitation & Bestiller 1 uge Lov om social service Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom 118 Visitation & Bestiller 2 uger Lov om social service Ansøgning om pleje- eller ældrebolig 17 Visitation & Bestiller 4 uger Lov om boliger for ældre og personer med handicap

54 Bilag: 8.1. Generelle bemærkninger - FR Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 07. november Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

55 LEJRE KOMMUNE Forventet regnskab Generelle bemærkninger

56 Forventet regnskab pr. 30. september 2011 Generelle bemærkninger til Forventet Regnskab Budgetaftalen for Lejre Kommune indeholder principper for styring af Lejre kommunes økonomi. Under disse principper fremgår, at kassemålsætningen skal overholdes, og at der ikke gives tillægsbevillinger uden anvist finansiering. Direktionen styrer efter, at såvel forudsætningerne for kasseforbrug og serviceudgifterne overholdes, hvilket også er målsætningen i Direktionens årsaftale med Kommunalbestyrelsen. Årsagen til det kraftige fokus på udviklingen i serviceudgifterne er den af Folketinget indførte sanktionslovgivning, som indebærer, at en overskridelse af servicerammen kan medføre en tilbagebetaling af bloktilskud til staten svarende til overskridelsen. Lovgivningsmæssigt er der lagt op til, at kommunerne vil blive målt ud fra oprindeligt budget. Sanktionerne træder i kraft, hvis kommunerne under et overskrider serviceudgifterne. Under denne forudsætning er sanktionen tilrettelagt sådan, at den enkelte kommune skal tilbage betale 60 % af egen overskridelse som individuel straf og kommunerne rammes kollektivt med 40 % af tilbagebetalingen. Der er altså risiko for, at Lejre Kommune rammes af sanktioner uanset om kommunens eget budget overholdes eller ej. Folketinget har endnu ikke fastlagt retningslinjerne for beregning af den enkelte kommunes eventuelle sanktion. Det afventes særligt, hvorvidt servicerammen tager udgangspunkt i de faktisk vedtagne budgetter eller den aftalte ramme, idet det kan oplyses, at kommunernes budgetter i 2011 ligger ca. 1,2 mia. kr. under rammen. Konklusion Der er to overordnede fokuspunkter i økonomistyringen i Lejre Kommune i Det første fokus er på kasseforbruget. Det skal sikres, at der opretholdes en stram økonomistyring, og at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger. Der er oprindeligt budgetteret med et kasseforbrug på 25,4 mio. kr. i 2011, hvilket i Forventet Regnskab blev forbedret med 7,3 mio. kr. og i Forventet Regnskab forblev dette uændret. Korrigeret budget indeholder et kasseforbrug på 18,1 mio. kr., når der ses bort fra overførsler fra Det er målsætningen, at kasseforbruget ikke overstiger dette beløb. Det andet fokuspunkt er serviceudgifterne. Der er oprindeligt budgetteret med et serviceudgifter på mio. kr. I korrigeret budgettet pr. 30. september 2011 forventes serviceudgifterne at udgøre1.089 mio. kr. I februar 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen overførsel af uforbrugte anlægsmidler mv. fra 2010 til 2011 på netto 13,2 mil. kr. I april måned 2011 godkendte kommunalbestyrelsen, at der overføres 6,3 mio. kr. uforbrugte driftsmidler fra 2010 til De overførte beløb finansieres af tilsvarende mindreforbrug i For at minimere risikoen for overskridelse af serviceudgiftsrammen godkendte kommunalbestyrelsen i april og maj måneder overførsler af driftsbevillinger til anlæg på ca. 2,5 mio. kr. Hertil kommer yderligere ansøgninger om, at overføre 0,1 mio. til anlæg fra bevillingen til hjemmepleje-udfører til brug for fortsat renovering på Hvalsø Ældrecenter samt 0,9 mio. kr. fra bevillingen til Solvang til brug for etablering af kontor og mødelokale. Konsekvensen af Forventet Regnskab er et uændret kassetræk og en reducering af serviceudgifterne med 0,3 mio. kr. til mio. kr. Af nedenstående tabel 1 fremgår det, hvordan den samlede økonomi for 2011 har udviklet sig siden budgetlægningen i oktober Tabel 1: Udviklingen i den samlede økonomi i løbet af kr. Opr. budget 2011 Overførsler fra 2010 Øvrige ændringer Ændringer i 2011 FR-1 FR-2 FR-3 Forventet regnskab 2011 Indtægter Serviceudgifter Overførselsudgifter Anlæg Øvrig finansiering og renter (indeholder renter, afdrag, låneoptag og finansforskydninger) Forsyning Resultat

57 Forventet regnskab pr. 30. september 2011 (+)=kasseforbrug Som det ses af tabel 1 er det forventningen, at serviceudgifterne vil ligge 5,7 mio. kr. under det oprindelige budgetterede udgiftsniveau, og at det forventede kassetræk, ekskl. overførslerne fra 2010, vil være ca. 7,5 mio. lavere end det oprindelige budgetterede kassetræk på 25,4 mio. kr. På trods af en forventning om, at serviceudgifterne i 2011 vil ligge 5,7 mio. kr. under det oprindelige budgetterede serviceudgiftsniveau, er der en række udfordringer, hvor der tegner sig et billede af varige merudgifter og hvor der ikke umiddelbart er angivet en varig finansiering. De væsentligste merudgifter/mindreindtægter på serviceudgifterne er: 3,0 mio. kr. vedr. særlige tilbud til børn og unge 2,0 mio. kr. vedr. forældrebetaling samt fripladser og søskendetilskud (mindreindtægt) 1,0 mio. kr. vedr. genoptræning 0,6 mio. kr. vedr. andre sundhedsudgifter 8,0 mio. kr. vedr. tilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder Det modsvares af mindreudgifter/merindtægter på andre områder under serviceudgifterne: 1,4 mio. kr. vedr. bidrag til øvrige skoler 1,3 mio. kr. vedr. tilskud til puljeinstitutioner 3,6 mio. kr. vedr. frit valg - bestiller 3,6 mio. kr. vedr. hjælpemidler 0,8 mio. kr. vedr. ældredrift - fælles 0,9 mio. kr. vedr. akt.bestemt medfin. af sundhedsvæsenet samt special- og omsorgstandpleje 0,8 mio. kr. vedr. bofællesskaberne 0,8 mio. kr. vedr. byggesagsgebyrer (merindtægt) Hovedparten af mindreudgifterne/merindtægterne i Forventet Regnskab vurderes til at være et-årige. Der er på en række bevillingsområder udarbejdet handleplaner for nedbringelse af underskud fra tidligere år. Det generelle billede af handleplanerne er, at disse overholdes, hvilket betyder, at der vil ske markante reduktioner af underskuddene i 2011, som skal overføres til I Forventet Regnskab blev det nævnt, at administrationen arbejder på en sag om daginstitutioners bæredygtighed. Sagen om dagtilbudsplan forventes at blive politisk behandlet i oktober De økonomiske konsekvenser af dagtilbudssagen er endnu ikke klarlagt. For at imødegå at en række daginstitutioner vil oparbejde et stadig stigende underskud i 2011, har Udvalget for Børn og Ungdom godkendt en "Model for garanti til daginstitutioner med lavt børnetal" gældende for budgetåret Det betyder at 3 daginstitutioner; Såby børnehave, Bøgen og Lærkereden tilføres samlet 0,5 mio. kr., som finansieres fra bevillingen til fællesudgifter på dagtilbudsområdet. Der er dog fortsat betydelige udfordringer på dette område, som vil blive taget op i forbindelse med dagtilbudsplanen. På overførselsudgifterne forventes der en samlet merudgift på 1,7 mio. kr., som fordeler sig med en merudgift til sociale udgifter, primært førtidspension, på 4,2 mio. kr. og en mindreudgift på beskæftigelsesområdet på 2,5 mio. kr. Der forventes en overførsel (fra 2011 til 2012) af ikke-forbrugte driftsbevillinger på netto 4,1 mio. kr., hvilket er en reducering med 2,2 mio. kr. i forhold til niveauet for overførslerne fra regnskab 2010 til budget Status på køb og salg af ejendomme og grunde er, at der siden Forventet Regnskab er realiseret yderligere indtægter på samlet set 1,3 mio. kr. Provenuet tilføres kassebeholdningen. Det skal bemærkes, at der fortsat udestår nogle mindre indtægts- og udgiftsposter vedr. salg af kommunale ejendomme og grunde på 0,2 mio. kr., som vil blive taget op i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for

58 Forventet regnskab pr. 30. september 2011 På de øvrige anlægsprojekter er der et yderligere mindreforbrug på 1,1 mio. kr. som tilbageføres til kassebeholdningen. Mindreforbruget skyldes, at der er overført et tilsvarende for højt beløb fra regnskab 2010 til budget Fra driften foreslås overført samlet set 1,0 mio. kr. til anlæg, jfr. Kommunalbestyrelsens beslutning. Den samlede forventede mindreudgift på anlæg udgør herefter 1,4 mio. kr. Der forventes en overførsel (fra 2011 til 2012) af ikke-forbrugte rådighedsbeløb på ca. 20,0 mio. kr., hvilket er en forøgelse på ca. 7 mio. kr. i forhold til niveauet for overførslerne fra regnskab 2010 til budget Overførselsbeløbet må tages med et vist forbehold. Det skal bemærkes, at entreprenøren, der har stået for opførelse af ældreboligerne i Osted, har anlagt voldgiftssag mod Lejre kommune. Da sagen er verserende er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige noget om, hvilke økonomiske konsekvenser voldgiftssagen vil have. Det skal endeligt bemærkes, at der endnu udestår en afklaring af opgørelsesmetoden for sanktionsberegningen for eventuel overskridelse af serviceudgiftsrammen. Endvidere vil Lejre Kommune kunne risikere, at skulle betale for andre kommuners overskridelser af serviceudgiftsrammen. Perspektivering I Forventet Regnskab finansieres merudgifter for samlet set 14,3 mio. kr. indenfor den samlede serviceudgiftsramme. Merudgifterne vurderes ovevejende at have varige karakter, mens finansieringen i 2011 har en et-årig karakter. Dette betyder, at vi går ind i 2012 med nogle kendte udfordringer, særligt på det specialiserede socialområde, som skal have ledelsesmæssig og politisk opmærksomhed for at undgå Folketingets sanktionslovgivning i Fremadrettet er der udfordringer med, at få nedbragt udgiftsniveauet på de bevillinger, hvor der er merforbrug eller finde varige finansieringsmuligheder. Udfordringerne er af en sådan karakter, at de vil indgå i risikovurderingen i Forventet Regnskab Primo 2012 bør der tages stilling til håndteringen af udfordringerne i 2012 og budget Økonomiudvalget Samlet set forventes der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Lejre Kommune har indgået en ny redningsberedskabsaftale med Roskilde Brandvæsen. Den samlede økonomiske konsekvens af aftalen betyder, at der forventes en mindreudgift i størrelsesorden 0,1 mio. kr. i Udvalget for Kultur & Fritid Udvalgets driftsbudgetramme forventes at balancere ved udgangen af Der er handleplaner på Hvalsøhallen og Kr. Hyllinge Hallen, som følges. Musikskolens handleplan forventes at kunne afsluttes i Udvalget for Børn og Ungdom Samlet set forventes der et merforbrug på 2,0 mio. kr. På udvalgets område er der handleplaner på en række skoler samt på en børnehave, hvor der har været merforbrug på over 5%. Der er arbejdet konstruktivt med udfordringerne omkring de enkelte handleplaner, hvor der er taget initiativer til at bremse økonomien op, så målsætningerne i handleplanerne kan opfyldes. Handleplanerne forløber planmæssigt. Udvalget for Børn og Ungdom præsenteres på mødet i oktober 2011, for et samlet forslag til prioritering af ressourcer til implementering af skoleplanen, herunder finansiering i relation til skolernes mer- og mindreforbrug. Direktionen anbefaler, at der tages politisk beslutning om skolernes mer- eller mindreforbrug i relation til skoleplanen. På dagtilbudsområdet er der stadig et pres på demografipuljen. Der ses en stigning i privat pasning og pasningsorlov, som yderligere presser økonomien på området. De skitserede forhold påvirker ligeledes 4

59 Forventet regnskab pr. 30. september 2011 forældrebetalingen samt friplader og søskendetilskud. I september måned besluttede Udvalget for Børn og Ungdom at indføre en "Model for garanti til daginstitutioner med lavt børnetal" gældende for 2011 for at sikre små daginstitutioners bæredygtighed. Det har betydning for Børnehuset Såby, Bøgen og Lærkereden som tilføres samlet set 0,5 mio. kr. fra fællesudgifterne på området. En udløber af fald i antal børn på dagtilbudsområdet, er betaling til puljeinstitutioner. Der er færre børn i de puljeinstitutioner, som Lejre Kommune har en aftale med og betaler til. Det betyder en forventet mindreudgift på området i størrelsesorden 1,3 mio. kr. Efter forventet regnskab var der en forventning om, at der ville være en mindreudgift på området for særlige tilbud til børn og unge, under forudsætning af et uændret aktivitetsniveau. Der er hen over sommeren foretaget yderligere anbringelser, og der er flere undervejs, hvilket betyder, at der, med de på nuværende tidspunkt kendte sager, forventes en merudgift på området i størrelsesorden 3,0 mio. kr. Af den forventede merudgift på 3,0 mio. kr. er 0,9 mio. kr. en tilbagebetaling til statsrefusionsordningen vedr. særlig dyre enkeltsager samt en verserende sag med Høje-Taastrup Kommune om en anbringelse. Mindreudgiften til puljeinstitutioner og merudgiften til særlige tilbud til børn og unge skal være opmærksomhedspunkter i kommende budgetår. På skoleområdet er der en forventning om et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Det kan, langt hen ad vejen, tilskrives det intensive arbejde med handleplaner på området, som forløber planmæssigt. Det har en betydning for driftsservicerammen, som belastes tilsvarende mindre. Udvalget for Teknik & Miljø Samlet set forventes en merindtægt på 0,8 mio. kr. som vedrører byggesagsgebyrer. Der er handleplan på samordnet rengøring, som forløber planmæssigt og alle nødvendige tiltag er iværksat. Der er også handleplan på energiforbrug, som også forløber planmæssigt, og merforbruget forventes nedbragt ved udgangen af Udvalget for Job og Arbejdsmarked I Forventet Regnskab er der et mindreforbrug på samlet 2,5 mio. kr. der skyldes driftsudgifter til beskæftigelsesindsats og lavere udbetaling af sygedagpenge. Folketinget har vedtaget finansieringsomlægninger på beskæftigelsesområdet jf. lov 1602 af 22. december 2010 med virkning fra 1. januar Det har store konsekvenser på udvalget for Job og Arbejdsmarked, dels for udførelsen af opgaverne i Jobcentret men også i forhold til udgifterne for Lejre Kommune. Jobcentret har i foråret omlagt deres opfølgnings- og aktiveringsindsats, i forbindelse med forventet regnskab er store dele af budgettet beregnet på ny og flyttet jf. ny lovgivning. Udvalget for Social- Sundhed & Ældre Samlet set forventes der et merforbrug på 2,9 mio. kr. På udvalgets område er der handleplaner på to ældrecentre, hvor der har været merforbrug på over 5%. I 2010 er der på det ene plejecenter afdraget mere end forudsat og på det andet mindre end forudsat. Under forudsætning af, at Hvalsø Ældrecenter tilføres 0,5 mio. kr. fra bevillingen til sygepleje, vil handleplanernes forudsætninger være mere end opfyldt. På området for Frit valg - bestiller er der ikke disponeres fuldt ud vedr. demografitilpasninger. Hertil kommer forventninger om mindreforbrug på madservice, tilskud til ansættelse af hjælpere samt til plejevederlag til pasning af døende i eget hjem. Samlet set en mindreudgift på 3,6 mio. kr. Antallet af SOSU- og SSA-elever svinger en del hen over året som følge af 3 årlige optag samt et "afløb" af elever fra tidligere år. Der er en forventning om et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Som følge af en driftsførelse af indtægter fra mellemregningskonti forventes der en samlet mindreudgift på 3,6 mio. kr. på området for hjælpemidler og tilskud. Bogføringspraksis vil fremadrettet blive opstrammet til gavn for en bedre styring på området. 5

60 Forventet regnskab pr. 30. september 2011 Genoptræning og vedligeholdelsestræning forventes at udvise et merforbrug på 1,0 mio. kr. Den vederlagsfrie fysioterapi er opdelt i ydelser i eget regi og i privat regi. Den private del er eksternt styret og uden mulighed for kommunal påvirkning. Hertil kommer den kommunale finansiering af den ambulante specialiserede genoptræning som også er eksternt styret. Desuden forventes der et merforbrug på 0,6 mio. kr. på den kommunale finansiering af hospice og færdigbehandlede patienter samt en merindtægt på 0,2 mio. kr. vedr. en tilbagebetaling fra Region Sjælland fra 2010 på området for omsorgs- og specialtandpleje. Derudover er der bevillingen til den aktivitetbestemte medfinansiering af sundhedsudgifterne på øvrige områder, og som er afhængig af borgernes forbrug af øvrige sundheds- og behandlingsydelser. Der er på nuværende tidspunkt en forventning om et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Bofællesskaberne har en forventning om, at overskuddet ultimo 2011 bliver ca. 1,1 mio. kr. Heraf er der merindtægter på 0,8 mio. kr. som følge af salg af pladser. Merindtægterne ønskes ikke overført til budget 2012, men tilført kassebeholdningen. På tilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder ser det ud til, at merudgifterne reduceres med 1,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, så der samlet set forventes en merudgift på 8,0 mio. kr. på området. Finansiering af den forventede merudgift vil ske via inddragelse af mindreforbrug på andre bevillinger inden for udvalget ramme. Førtidspensionsområdet, som er en overførselsesudgift, viser et forventet merforbrug på 4,0 mio. kr. som kan henføres til en større tilgang af kendelser. Der er budgetmæssigt kalkuleret med en gennemsnitlig tilgang på 5 personer pr. måned, men i de sidste 4 kvartaler har der være en tilgang på gennemsnitlig 8 personer pr. måned. Til brug for fortsat renovering på Hvalsø Ældrecenter ansøges der om, at overføre samlet set 0,1 mio. kr. fra bevillingen Hjemmepleje - udfører til anlæg. Herudover ansøges der om, at overføre samlet set 0,9 mio. kr. fra bevillingen Solvang til anlæg. Samlet ansøges der om, at overføre 1,0 mio. kr. fra drift til anlæg. Anlæg Samlet set forventes der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Der er siden Forventet Regnskab samlet set solgt grunde for 0,5 mio. kr. og ejendomme for 0,8 mio. kr., hvilket giver en merindtægt på området på 1,34 mio. kr. Provenuet tilføres kassebeholdningen. Det skal bemærkes, at der fortsat udestår nogle mindre indtægts- og udgiftsposter vedr. salg af kommunale ejendomme og grunde på 0,2 mio. kr., som vil blive taget op i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for Der er løbende fulgt op på samtlige anlægsprojekter og der er foretaget en vurdering af både estimeret forbrug, hvor stor en andel af rådighedsbeløbene, der forventes overført til 2012 samt et estimat på rådighedsbeløb som ikke forventes forbrugt. I forhold til Forventet Regnskab er der et yderligere mindreforbrug på 1,1 mio. kr. som tilbageføres til kassebeholdningen. Mindreforbruget skyldes, at der er overført et tilsvarende for højt beløb fra regnskab 2010 til budget Som nævnt under Udvalget for Social, Sundhed og Ældre ønskes der overført 0,1 mio. kr. fra drift til anlæg til brug for fortsat renovering på Hvalsø Ældrecenter samt 0,9 mio. kr. vedr. udvidelse af Solvang. Forventningerne til overførsel af anlæg til 2012 udgør samlet set ca. 20,0 mio. kr. 6

61 Forventet regnskab pr. 30. september 2011 Tabel 2: Regnskabsopgørelse hele kr. Opr. vedt. Budget 2011 Korr. vedt. Budget 2011 Afvigelse behov for tillægsbev. FR Herefter forventet regnskab A. Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud Indtægter ialt Driftsudgifter Serviceudgifter Økonomiudvalg Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget for Børn og Ungdom Udvalget for Teknik og Miljø Udvalget for Job- og Arbejdsmarked Udvalget for Social-, Sundhed- og Ældre Overførselsindkomster Økonomiudvalg Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget for Børn og Ungdom Udvalget for Teknik og Miljø Udvalget for Job- og Arbejdsmarked Udvalget for Social-, Sundhed- og Ældre Driftsudgifter i alt Renter Resultat af ordinær driftsvirksomhed Anlægsudgifter Resultat af det skattefinansierede område B Forsyningsvirksomheder Drift Anlæg Resultat af forsyningsvirksomheder Resultat ialt A + B Optagne lån Ialt (A + B + optagne lån) Afdrag på lån og leasing-forpligtigelser Øvrige balanceforskydninger Ialt kassetræk

62 Bilag: 8.2. Bilag 1 Bemærkninger på udvalg Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 07. november Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 95023/11

63 LEJRE KOMMUNE Forventet regnskab Bilag 1

64 Forventet regnskab pr. 30. september 2011 Bemærkninger til de enkelte udvalg UDVALG: ØKONOMIUDVALG Bev. nr Personaleudgifter, omplacering kr Der omplaceres kr. til bevilling som led i udmøntning af effektiviseringsbesparelse. Bev. nr Administrationsramme - Børn Unge og Kultur, merudgift kr Til medvirken ved ledelse af dagtilbudsområdet, i forbindelse med vakance i stillingen som dagtilbudschef, er der frikøbt en medarbejder i daginstitutionen Birken. Udgiften finansieres af herværende konto. Der henvises iøvrigt til bevilling under Børn Unge og Kultur. Bev. nr Beredskab, tillægsbevilling Kommunalbestyrelsen behandlede i sit møde den 27. juni 2011 en sag om redningsberedskabsaftale i Lejre Kommune hvori man indgik ny redningsberedskabsaftale med Roskilde Brandvæsen. Den økonomiske virkning heraf foreslås tilført kassebeholdningen. Bev. nr Leasingprojekt skoler, omplacering kr Der omplaceres kr. til bevilling som led i udmøntning af effektiviseringsbesparelse. Bev. nr Effektivisering - Økonomiaftale omplacering kr Der omplaceres kr. fra bevilling og til udmøntning af effektiviseringsbesparelsen. 2

65 Forventet regnskab pr. 30. september 2011 UDVALG: KULTUR OG FRITID Der er handleplaner på Hvalsøhallen og Kr. Hyllinge Hallen, som følges. Musikskolens handleplan forventes at kunne afsluttes i Bev. nr Fælles faciliteter Rammebesparelsen på 0,5 mio. kr. er endnu ikke udmøntet, hvorfor der udarbejdes handleplan som forelægges Udvalget for Kultur og Fritid i november måned Bev. nr Idrætshal Hvalsø Status på handleplan: Der er godkendt en handleplan i Udvalget for Kultur & Fritid den 6. oktober Handleplanen forventes at følges. Mål: Underskuddet på kr. skal nedbringes med kr. pr. år fra Aktivitet: Forbrugsgebyr ordning kr. pr. år Tilskud til springvand kr. pr. år Reducering vedr. samlet forbrug kr. pr. år Bev. nr Idrætshal Kr. Hyllinge Status på handleplan: Der er udarbejdet handleplan, som er politisk behandlet 10. august Handleplanen forventes overholdt. Udgiften til den ledende halinspektør føres midlertidig under denne bevilling, indtil der oprettes en særskilt bevilling til afholdelse af udgiften. Det har på nuværende tidspunkt konsekvens for forbruget på bevillingen. Pr. 1. januar 2012 samles lønkontiene for alle hallerne på en samlet bevilling. Bev. nr Musikskolen Status på handleplan: Der er godkendt en handleplan i Kommunalbestyrelsen juni Mål: Musikskolens akkumulerede underskud skal være bragt ned således, at Musikskolen går ud af 2011 med et nul. Aktivitet: Musikskolen forventer at kunne overholde handleplanen for 2011, således at budget 2011 ikke overskrides. Det skyldes flere ting, blandt andet at der spares på administration. 3

66 Forventet regnskab pr. 30. september 2011 UDVALG: BØRN OG UNGDOM De ti skoler i Lejre Kommune forventer samlet et merforbrug på ca kr. ved udgangen af Det er efter at der blev overført et samlet merforbrug fra regnskab 2010 til budget 2011 på kr. Det betyder, at skolerne samlet forventer i 2011 at reducere merforbruget fra 2010 med ca kr. Der er blevet udarbejdet handleplaner for nedbringelsen af merforbruget på de skoler hvor der ved regnskabsafslutning 2010 var et merforbrug på mere end 5 % Handleplanerne blev behandlet og godkendt i Udvalget for Børn og Ungdom den 5. april Opfølgningen viser at arbejdet med handleplanerne forløber planmæssigt. I FR blev et muligt mindreforbrug vedr. de særlige tilbud på 2,3 mio. kr nævnt under forudsætning af et uændret anbringelsesniveau. Siden dengang er der kommet flere anbringelser, så det ser for nuværende ud til, at der vil komme et merforbrug på 3 mio. kr. Indeholdt i dette merforbrug er også en regulering på kr vedr. for meget indhentet statsrefusion i 2010 vedr. dyre enkeltsager, samt en tvist med en anden kommune der evt. kan komme til at koste ca 0,5 mio. kr. ekstra Der forventes et merforbrug vedr. sundhedsudgifter på kr. Det samlede foventede mindreindtægt vedr. forældrebetaling samt fripladser og søskendetilskud er på 1,3 mio. kr. som kan henføres til en generel lavere pladsudnyttelse på dagtilbuddene samt stigende udgifter til privat pasning. Det modsvares dog af en forventet mindreudgift vedr. tilskud til puljeinstitutioner på 1,3 mio. kr. Bev. nr Fællesudgifter og indtægter Skoler, omplacering kr. Der forventes budgetoverholdelse på bevillingen Der omplaceres samlet fra alle skoler kr. til harmonisering af pedelområdet, det vedrørende implementering af pedelbesparelse kr. omplaceres til Sæby-Gertshøj skole som kompensation for løn til pedel kr. omplaceres til Kirke Hyllinge skole SFO, det er konvertering af en lederløn til pædagoløn. Der omplaceres kr. til forældrebetaling, for at dække mindreindtægter vedrørende forældrebetalingen SFO Bev. nr Fællesudgifter og indtægter SFO, omplacering kr. Der forventes budgetoverholdelse på bevillingen I forbindelse med etablering af Firkløverskolen, er det aftalt at Kirke Sonnerup SFO blev tilført lønsum til en ekstra pædagog svarende til kr. Aftalen har ikke haft bevillingsmæssige konsekvenser, og er derfor finansieret af denne bevilling. Der omplaceres kr. til forældrebetaling, for at dække mindreindtægter vedrørende forældrebetalingen SFO Bev. nr Allerslev skole, omplacering kr. Der forventes budgetoverholdelse på bevillingen kr. omplaceres til skolerne fællesudgifter og indtægter vedrørende harmonisering af pedelområdet. Bev. nr Bramsnæsvig skole, omplacering kr. Ved udgangen af 2011 forventes at blive overført et merforbrug på kr. til budget

67 Forventet regnskab pr. 30. september 2011 Status på handleplan: Der er udarbejdet en handleplan for afvikling af merforbruget. Handleplanen er behandlet og godkendt i Udvalget for Børn og Ungdom den 5. april Mål: I følge handleplanen forventes merforbruget på kr. at være afviklet inden udgangen af 2013 Aktivitet: Handleplanen er fulgt ved udgangen af september og forventes stadig at holde, således at slutresultatet samlet bliver som forventet kr. omplaceres til skolerne fællesudgifter og indtægter vedrørende harmonisering af pedelområdet. Bev. nr Glim skole, omplacering kr. Ved udgangen af 2011 forventet at blive overført et mindreforbrug på kr kr. omplaceres til skolerne fællesudgifter og indtægter vedrørende harmonisering af pedelområdet. Bev. nr Hvalsø skole, omplacering kr. Ved udgangen af 2011 forventes at blive overført et merforbrug på kr. til budget Status på handleplan: Der er udarbejdet en handleplan for afvikling af merforbruget. Handleplanen er behandlet og godkendt i Udvalget for Børn og Ungdom den 5. april Arbejdet med handleplanen forløber som planlagt, dog er en planlagt og godkendt anskaffelse af smartboard kr udskudt indtil videre. Mål: I følge handleplanen forventes merforbruget på kr. at være afviklet inden udgangen af Aktivitet: Det nye skoleår er planlagt under hensyntagen til en overholdelse af budget og handleplan. Eleverne får det timetal, som Lejre Kommune har vedtaget; men en række andre udgifter er prioriteret således, at der både er plads til udvikling og afvikling af gæld kr. omplaceres til skolerne fællesudgifter og indtægter vedrørende harmonisering af pedelområdet. Bev. nr Kirke Saaby skole, omplacering kr. Ved udgangen af 2011 forventes der at blive overført et merforbrug på kr. til budget Status på handleplan: Der er udarbejdet en handleplan for afvikling af merforbruget. Handleplanen er behandlet og godkendt i Udvalget for Børn og Ungdom den 5. april Arbejdet med handleplanen forløber planmæssigt. Mål: I følge handleplanen forventes merforbruget på kr. at være afviklet inden udgangen af Aktivitet: Aktiviteterne er iværksat og har for de fleste kørt i første halvår af Aktiviteten, reduktion i åbningstiden på skolebiblioteket, er iværksat og trådte i kraft pr. 1. august Aktiviteterne forventes at have den ønskede økonomiske effekt. Derudover forsøges allerede på nuværende tidpunkt at hente noget af rammebesparelsen i budget kr. omplaceres til skolerne fællesudgifter og indtægter vedrørende harmonisering af pedelområdet. Bev. nr Kirke Hyllinge skole, omplacering kr. Ved udgangen af 2011 forventes der at blive overført et merforbrug på kr. til budget

68 Forventet regnskab pr. 30. september 2011 Der omplaceres kr til Kirke Hyllinge skoles SFO, det er en lederløn der bliver konverteret til pædagog løn kr. omplaceres til skolerne fællesudgifter og indtægter vedrørende harmonisering af pedelområdet. Status på handleplan: Der er udarbejdet en handleplan for afvikling af merforbruget. Handleplanen er behandlet og godkendt i Udvalget for Børn og Ungdom den 5. april Skolen forventer, at gælden er afviklet ved udgangen af 2012 Mål: I følge handleplanen forventes merforbruget på kr. at være afviklet inden udgangen af Aktivitet: Vi har i årets første seks måneder fulgt vores handleplan. Pr. 1/8 stopper vores kaffe/mælkedame, som en del af de udmøntede forslag til besparelse. Vi er ligeledes færre lærere ansat efter sommerferien. En ansat kommer tilbage fra barsel. Flere indkøb er dette regnskabsår sat på "standby", fx indkøb af nye smartboards. Derudover er kr. fra driften øremærket som afdrag på gæld. Vi følger fortsat vores handleplan. Vi har dog pr stoppet indkøb på forskellige konti, for at være sikker på at kunne overholde handleplanen. Bev. nr Kirke Sonnerup skole, omplacering kr. Ved udgangen af 2011 forventes der at blive overført et mindreforbrug på kr. til budget kr. omplaceres til skolerne fællesudgifter og indtægter vedrørende harmonisering af pedelområdet. Bev. nr Osted skole, omplacering kr. Ved udgangen af 2011 forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på kr. der forventes overført til budget Drøftelserne i løbet af august og september mellem skoleledelsen, skolebestyrelsen og LU har udmundet i en beslutning om at bruge ca kr. til anskaffeler af inventar og større legeredskaber samt på generelle renoveringer kr. omplaceres til skolerne fællesudgifter og indtægter vedrørende harmonisering af pedelområdet. Bev. nr Sæby-Gershøj skole, omplacering kr. Ved udgangen af 2011 forventes der at blive overført et mindreforbrug på kr. til budget kr. omplaceres til skolerne fællesudgifter og indtægter vedrørende harmonisering af pedelområdet. Sæby-Gershøj skole tilføres kr. som kompensation for løn til pedel. Bev. nr Trællerup skole, omplacering kr. Ved udgangen af 2011 kan forventes, et mindreforbrug på kr. til budget kr. omplaceres til skolerne fællesudgifter og indtægter vedrørende harmonisering af pedelområdet. Bev. nr Særlige tilbud, afvigelse kr I modsætning til tidligere udmelding forventes der et merforbrug i størrelsesordenen 3 mio. vedr. anbragte børn og unge, som kan specificeres således: 6

69 Forventet regnskab pr. 30. september 2011 Der har været 2 nye anbringelsessager over sommeren, som samlet beløber sig til ca. 2,0 mio. i desuden forventes yderligere en anbringelsessag ca. pr (udgift ca. kr pr. måned) - dvs. at disse 3 sager i 2011 samlet beløber sig til ca. 2,1 mio. Desuden er der reguleret ca kr. for meget opkrævet refusion i 2010 vedr. statsrefusion i særligt dyre enkeltsager. Endelig kører der p.t. en sag med Høje Tåstrup Kommune, som nægter at betale for en borger i og hvis denne sag ikke falder ud til vores fordel, må der forventes en merudgift på ca. kr Bev. nr Sundhedsudgifter, afvigelse kr Der forventes et merforbrug på ca. kr merforbruget skyldes fejl/mangel i omkontering på kr samt manglende beregning af ferieafregning til fratrådt medarbejder ca. kr samt manglende tillæg m.m. til ledende sundhedsplejerske på ca. kr nr. 6.2 Bev. nr Ungdomsskolen Ungdomsskolen forventer budgetoverholdelse. Bev. nr Bidrag til øvrige skoler, mindreforbrug kr. Der forventes et mindreforbrug på kr. Mindreforbruget skyldes at der på området er en momsandelsprocent på 25. Det var der ikke var taget højde for i de tidligere budgetopfølgninger. I Forventet Regnskab blev der givet en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. og dette er medtaget i budgetforslaget til budget Ændringen har konsekvens for budget Bev. nr Forældrebetaling m.v kr. omplacering kr. I forbindelse med FR blev der forventet mindreindtægter på forældrebetalingen på kr. Der forventes nu en mindreindtægt på 0,8 mio. kr. Baggrunden for dette estimat er følgende pladstal, hvor forventningen i FR er nævnt i parantes. Dagpleje 392 (407) Vuggstue 119 (120) Børnehave 962 (952) SFO (2.313) Som det ses forventes der på alle områder undtagen børnehaven en lidt lavere pladsudnyttelse i dag end i FR Der omplaceres kr. til forældrebetaling fra skoleområdes fælleskonti, for at dække mindreindtægter forældrebetaling SFO. Bev. nr Fripladser, søskendetilskud m.v Der forventes et samlet merforbrug på kr. Beløbet skyldes primært stigende udgifter til privat pasning. I FR var forventningen et merforbrug på 1,35 mio. kr. Bev. nr Fællesudgifter omplacering kr Vedr. sag nr behandlet af Udvalget for Børn og Unge den foreslås en garanti på 95% af normering til de små institutioner som er hårdt ramt af faldende børnetal. Det drejer sig om 3 institutioner - Såby Børnehave, Lærkereden samt Bøgen - sammenlagt er udgiften til denne garantiordning for de 3 institutioner beregnet til i 2011 at koste kr Det vurderes at der på bev (fællesudgifter daginst.) vil være at mindreforbrug i størrelsesordenen kr som primært skyldes merindtægter på fritvalgsområdet - det foreslås derfor at kr fordeles forholdsmæssigt således: Såby kr

70 Forventet regnskab pr. 30. september 2011 Bøgen kr Lærkereden kr Bev. nr Bidrag til puljeinstitutioner kr. Der forventes et mindreforbrug på kr. som følge af, at der er færre børn indskrevet i de puljeinstitutioner som Lejre Kommune har indgået en overenskomst med. Bev. nr Dagplejen Den 7/4-11 blev der udarbejdet et økonominotat til direktør for området, under processen med afskedigelse af dagplejere, som følge af faldende børnetal og øget antal private børnepassere. Efterfølgende godkendte budgetopfølgning reducerede lønbudgettet med 1,1 mio. kr. Merforbruget er ca. halveret i forhold til sidste indberetning og det forventes, at der kan indhentes yderligere 0,8-0,9 mio. kr. i lønbesparelse resten af året. Samtidig arbejdes der med at mindske de øvrige driftsudgifter og samlet set er forventningen budgetoverholdelse. Bev. nr Avnstrup Der forventes et mindreforbrug på kr. Bev. nr Bøgen omplacering kr. Forventer et merforbrug i 2011 på kr. Som nævnt under bevilling foreslås en tillægsbevilling på på grund af lavt børnetal. Bev. nr Birken kr. Der forventes et mindreforbrug på kr. Herudover overføres kr. fra konto 6 vedrørende midlertidig varetagelse af ledelsesfunktioner, i forbindelse med vakance i stillingen som dagtilbudschef. Bev. nr Lærkereden omplacering kr. Forventer et merforbrug i 2011 på kr. Som nævnt under bevilling foreslås en tillægsbevilling på på grund af lavt børnetal. Bev. nr Myretuen og Solsikken Der forventes et mindreforbrug på kr. Bev. nr Møllebjerghave Forventer et merforbrug i 2011 på kr Bev. nr Osted Der forventes et mindreforbrug på kr. Bev. nr Røglebakken Forventer et merforbrug i 2011 på kr Bev. nr Skovvejens børnehave Der forventes et merforbrug på Dette vil være i overensstemmelse med handleplanen Bev. nr Hyllinge Lyndby Der forventes et mindreforbrug på kr. 8

71 Forventet regnskab pr. 30. september 2011 Bev. nr Såby børnehave omplacering kr. Forventer et merforbrug i Som nævnt under bevilling foreslås en tillægsbevilling på på grund af lavt børnetal. 9

72 Forventet regnskab pr. 30. september 2011 UDVALG: TEKNIK OG MILJØ En væsentlig del af opgaverne under Udvalget for Teknik og Miljø ligger i sommerhalvåret. Området har to handleplaner, og det forventes at disse holder, således at det oparbejde underskud ved udgangen af året er reduceret efter planerne. Bev. nr Energiforbrug Status på handleplan Mål: Iflg. planen skal det oparbejdede underskud nedbringes med kr. i Aktivitet: Det opsamlede underskud forventes reduceret iflg. planen. Alle nødvendige tiltag er iværksat. Bev. nr Samordnet rengøring Status på handleplan Mål: Iflg. planen skal det oparbejdede underskud nedbringes med 1 mio. kr. i Aktivitet: Det opsamlede underskud forventes reduceret iflg. planen. Alle nødvendige tiltag er iværksat. Bev. nr Gebyrer, afvigelse kr. Der forventes en merindtægt på 0,8 mio. kr. på området for byggesagsgebyrer. 10

73 Forventet regnskab pr. 30. september 2011 UDVALG: JOB OG ARBEJDSMARKED Folketinget har vedtaget finansieringsomlægninger på beskæftigelsesområdet jf. lov 1602 af 22. december 2010 med virkning fra 1. januar Det har store konsekvenser på udvalget for Job og Arbejdsmarked, dels for udførelsen af opgaverne i Jobcentret men også i forhold til udgifterne for Lejre Kommune. Jobcentret har i foråret omlagt deres opfølgnings- og aktiveringsindsats, i forbindelse med forventet regnskab er store dele af budgettet beregnet på ny og flyttet jf. ny lovgivning. I midtvejsreguleringen er beskæftigelsestilskuddet for 2010 blevet efterreguleret på baggrund af udviklingen af den faktiske ledighed i hele Det betyder, at Lejre Kommune skal betale 4 mio. kr. tilbage, det blev der taget hånd om i FR hvor Jobcenteret indmeldte mindreforbrug på 4 mio. kr. I Forventet Regnskab er der et mindreforbrug på samlet 2,5 mio. kr. der skyldes mindre driftsudgifter til beskæftigelsesindsats og lavere udbetaling af sygedagpenge. Bev. nr Arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgerydelser, afvigelse kr. Området består af mange forskellige forsørgelsesydelser samt lovpligtige beskæftigelsesforanstaltninger. Udgifter til specialpædagogisk bistand har tæt sammenhæng med uddannelsesaktiviteter under revalidering funktion Der er tætte sammenhænge mellem henholdsvis driftsudgifter, passive og aktive kontanthjælpsmodtagere. Finansieringsomlægningen har haft stor betydning i forhold til, at refusion en nedsat fra 65 % til 50 % eller 30 % afhængig af hvilken aktivering den ledige deltager i. 50 % refusion opnås kun, såfremt borgerne aktiveres i virksomheder eller ved ordinær uddannelse. Et mindreforbrug er opnået ved, at der er stort fokus på aktivering i virksomhedsnære aktiveringstilbud, som er mindre omkostningstunge og samtidig virkningsfulde. Det er også lykkes at få flere ledige med andre problemer end ledighed ud i virksomhedsnær aktivering med en mentor. Således er udgifterne til mentorer steget, men her er der 50% refusion. Ligeledes har det haft betydning, at flere aktiveringsudgifter indgår i beregningen under driftsloft, hvortil der kan ydes 50 % refusion. Under revalidering afholdes driftsudgifter i forbindelse med revalidering og uddannelsesaktivitet. Indsatsen virker som en investering i at øge omsætningshastigheden af arbejdsledige og handicappede i jobcentret og derved nedbringe forsørgerudgifterne. Tidligere fik kommunerne 65 % i refusion af revalideringsydelsen. Denne er nu reduceret til primært 50 % eller 30 % refusion. Kun revalidering i virksomheder belønnes med 65 % i refusion. Refusionen af driftsudgifterne er også ændret, da der indgår flere udgifter under driftsloftet, hvortil der ydes 50 % refusion. Høje udgifter til unge handicappede bevirker, at udgifter ikke kan holdes indenfor driftsloftet. Ledighedsydelse gives til personer der er visiteret til fleksjob, men som afventer placering i en fleksjobstilling. Det er vanskeligt, at finde det antal fleksjobstillinger der efterspørges, når ledigheden er steget. Kommunerne fik tidligere 65 % i refusion, når ledighedsydelsesmodtagere var i aktivering. Dette er nu ændret, således at der kun ydes 50 % refusion, såfremt borgeren er i praktik i en virksomhed. Udgift til ledighedsydelse er steget med 0,5 mio. kr. for hele året, hvilket skyldes et stigende antal personer som afventer fleksjob. Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats forventes 1,4 mio. kr. lavere end budgettet, det hovedsagelig lavere udgifter til forrevalideringsforløb. Beskæftigelsesordninger viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Samlet set viser hele bevillingen et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Bev. nr Introduktionsprogrammer for udlændinge og ydelser Bevillingen består dels af udgifter til dansk undervisning og dels af introduktionsydelse. Forbruget er lavt i forhold til introduktionsprogram, da Jobcentret ikke har modtaget regning fra Roskilde Sprogcenter for de to første kvartaler af Forbruget er højt i forhold til introduktionsydelse, hvilket skyldes, at Lejre kommune har modtaget 11

74 Forventet regnskab pr. 30. september 2011 flere flygtninge end forventet i Lejre har fået et forøget antallet af flygtninge, som Lejre kommune er forpligtet til at tage imod. Bev. nr Beskæftigelsesordning, sygedagpenge og A-dagpenge, afvigelse kr. Bevillingen består dels af budget til sygedagpenge og dels dagpenge til forsikrede ledige. Sygedagpengeområdet er særskilt påvirket af refusionsomlægningen, da der nu ikke længere kan opnås høj refusion med 65 % dækning af udgifter ved at aktivere syge. Der kan kun opnås 50 %, hvis aktivering i en virksomhed benyttes eller den sygemeldte genoptager sit arbejde delvist. Aktiveringsudgifterne er således nedjusteret i budgettet. Der har i årets løb vist sig en mindre udgift i forhold til sygedagpengeydelserne med en varighed på under 52 uger. Efter 2 års stigning i antal af sygedagpengeforløb samt varigheden, konstateres nu et lille fald. Dette fald sammenholdt med at antallet af delvist raske borgere er steget resulterer i et mindreforbrug. Projekter på området med særlige ekstraindsatser formodes at have medført nedbringelse af varigheden. I FR er det et mindreforbrug på sygedagepenge på 1,3 mio. kr. Der har i Lejre ikke i første halvår 2011 været fald i ledigheden for dagpengeforsikrede. Ved budgetlægningen af udgifter til dagpengeforsikrede var der en forventning om gennemsnitlig 445 fuldtidsledige pr. måned. Gennemsnittet har for 1. halvår vist sig at være på 468 fuldtidsledige pr. måned. Derfor er udgiften til dagpengeforsikrede steget i løbet af året, men efter omflytning i FR forventes budgettet af blive overholdt resten af året. Den høje ledighed opgjort som fuldtidsledige har også betydet, at det har været vanskeligt at opnå fuld rettidighed på aktivering af dagpengeforsikrede ledige. Den kommunale medfinansiering af ikke rettidige forløb er derfor steget i 1. halvår. Der er i jobcentret fuld fokus på at sikre rettidighed, og dermed undgå stigning i kommunal medfinansiering. 12

75 Forventet regnskab pr. 30. september 2011 UDVALG: SOCIAL-SUNDHED OG ÆLDRE Der overføres 0,5 mio. kr. fra sygeplejen til plejecenter afledt af opgaveglidning i forhold til sygeplejeydelser. Frit valg - bestiller forventer en mindreudgift på 3,6 mio. kr., som tænkes anvendt til delvis finansiering af forventet merudgift for tilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder. Ældredrift - fælles forventer en mindreudgift på 0,8 mio. kr. på området for SOSU-elever. Hjemmepleje - udfører søger om at få overført yderligere kr. fra drift til anlægsprojekt vedr. renovering af Hvalsø Ældrecenters 1. sal. Der er tilført hjælpemiddelsområdet 3,6 mio. kr.. Pengene har været placeret på mellemregningskonti og vil fremover bliver konteret korrekt. Træningsområdet er under udgiftspres og vil med nuværende aktivitetsniveau efter al sandsynlighed udløse et merforbrug på ca. 1 mio. kr. Den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsen ser ud til at balancere evt. med et mindreforbrug på mellem 0,5-1 mio. kr. Imidlertid forventes den kommunale finansiering af sundhedsudgifter fordelt på ambulant specialiseret genoptræning, hospice og færdigbehandlede borgere at generere et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. For tilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder forventes fortsat et merforbrug på op til 6,5 mio. kr., der ønskes finansieret af evt. ledige midler på udvalgsområdet. Bev. nr Bøgebakken Status på handleplan MÅL: Handleplanens mål er, at merforbruget fra 2009 på kr er afviklet over en periode på 3 år ( ), dvs kr. årligt. Der blev i 2010 afdraget kr., hvorefter der resterer kr. AKTIVITET: Det forventes at restbeløbet kan afdrages i år. Forventet restbudget til overførsel. I FR er søgt om omplacering af kr. til vedligeholdelse af de 8 eksisterende aflastningsboliger. Denne vedligeholdelse vil skulle ske i forbindelse med den udlejning der skal ske inden for 10 år efter ibrugtagningen i 2007, dvs. inden Da der i dette efterår er travlt med etablering af ny Bøgebakken, og det alene kan ske i forbindelse med skift af beboer, forventes der ikke afholdt udgifter hertil i år. Driftsbudget i øvrigt forventes at balancere. Lønbudget påvirkes meget af ny Bøgebakken, men der forventes p.t. et mindreforbrug på omkring kr. Bev. nr Ammershøjparken Forventet restbudget til overførsel. Der forventes et mindreforbrug på omkring kr., som søges overført til 2012 til fortsat udvikling af selvstyrende teams. Bev. nr Hvalsø Ældrecenter, afvigelse kr Status på handleplan MÅL: Handleplanens mål er, at merforbruget fra 2009 på kr er afviklet over en periode på 3 år ( ), dvs kr. årligt. Der blev i 2010 afdraget kr., hvorefter der resterer kr. AKTIVITET: Under forudsætning af at området tilføres det fulde beløb vedrørende opgaveglidning, se nedenfor, forventes der afdraget størstedelen i år. 13

76 Forventet regnskab pr. 30. september 2011 Opgaveglidning. Der er sket en opgaveglidning i forbindelse med sygeplejeopgaver på ældrecentrene, hvor der sidste år blev flyttet kr. til de tre plejecentre, med fordelingen 26 t. på Bøgebakken ( ), 15 timer på Ammershøjparken (kr ) og 41,6 timer på Hvalsø Ældrecenter (kr ). En nærmere analyse af denne opgaveglidning er endnu ikke igangsat, da der som følge af omstrukturering af plejecentrene ikke har været ressourcer hertil. Der tages derfor udgangspunkt i sidste års opgørelse af de faktiske sygeplejeopgaver på centrene. Da plejecentrene nu er samlet under én leder, og i ny organisation samles på én bevilling, anses det for hensigtsmæssigt at få størsteparten af Hvalsø Ældrecenters gæld ud af verden. Det indstilles derfor at hele beløbet vedrørende opgaveglidningen placeres her. De kr. er i årets prisniveau kr. Forventet restbudget til overførsel. Der forventes en merudgift i størrelsesordenen kr. (med udgangspunkt i ovenstående). Bev. nr Frit valg - bestiller, afvigelse kr Forventet restbudget. Frit valg. Der forventes ikke disponeret over 2 mio. kr. vedr. demografitilpasning. I 2012 sker demografiberegning ud fra faktisk visiterede timer i 2010 og befolkningsprognose, i modsætning til i dag, hvor der ud over befolkningsprognose bruges gennemsnitsberegninger. Madservice. Der forventes at resterer kr. af budgettet. I 2012 indgår denne post som en del af rammebesparelsen. Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne. Der har kun været udgifter til én respiratorpatient i år, hvorfor der forventes en mindreudgift på kr. Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign ved pasning af døende i eget hjem. Udgifterne svinger meget, men det ser p.t. ud til at der bliver en mindreudgift på kr. Bev. nr Mellemkomm. afr pleje i pl.bolig mv. Forventet restbudget. Der forventes p.t. ingen større afvigelser ved årets udgang. Bev. nr Ældredrift-fælles, afvigelse kr Forventet restbudget. Tjenestebiler. I sag 11/6148 om finansieringsmodel vedr. udskiftning af biler til ældreområdet i april/maj 2012 er godkendt reservering af kr. af overført mindreforbrug fra 2009, hvorfor dette beløb vil skulle overføres til Sosu- og ssa-elever. Der sker elevoptag 3 gange årligt for begge elevtyper, og samtidig er der "afløb" af elever optaget tidligere år. Det er derfor meget svært at skønne over forventet mindreudgift. Ult. august er forbrugsprocent på 50,27, men der er nye elevoptag herefter. Et forsigtigt bud baseret på R2010 lyder på en mindreudgift på kr. Beløbet ønskes at indgå som en del af finansieringen af projektet: Længst muligt i eget liv, der kun lige er begyndt, og derfor også kommer til at forløbe i Frit valg området er både i 2011 og 2012 blevet reduceret med 3 mio. kr. som forventet effekt af at fastholde fysiske, sociale og kognitive evner ved hjælp af træning contra hjemmepleje. Der er imidlertid ikke afsat penge til de ressourcer det kræver at omstille organisationen til denne opgave. Fredericia, der har udviklet konceptet, har i bladet Danske Kommuner nr. 22 i 2011 oplyst, at opgaven især i begyndelsen koster ressourcer. Set i lyset af den økonomiske situation anbefales det dog, at mindreudgiften bruges til at dække merforbrug på udvalgets øvrige områder. Bev. nr Hjemmepleje - udfører, afvigelse kr Forventet restbudget. Der forventes afsluttet med et lille mindreforbrug i forhold til overført beløb fra bestillerdel. Overførsel af mindreforbrug fra 2010 på 2,6 mio. er ikke anvendt i 2011, idet implementering af hverdagsrehabilitering (Længst muligt i eget liv) først er sat i gang pr. september 2011, og derfor kommer til at forløbe også i Forebyggelsesfonden er ansøgt om midler til uddannelse af trivselsmentorer i hele centret. Uanset om pengene bliver bevilget fra fonden, ønskes der at gå videre med projektet, og der vil i denne forbindelse blive behov for anvendelse af vikarer. Selve uddannelsesforløbet koster ca kr. til konsulentfirmaet. Der er herudover aftale om et kursus i mental køretræning til kr., som imidlertid først kan afvikles i januar 2012, idet underviseren er optaget indtil da. Mindreforbruget ønskes derfor overført til

77 Forventet regnskab pr. 30. september 2011 Der blev tidligere på året overført en del af mindreforbruget til anlægsprojekt vedrørende renovering af Hvalsø Ældrecenters 1. sal. En nøjere gennemgang af projektet betyder behov for yderligere overførsel af kr , hvilket der søges om. Bev. nr Sygepleje, afvigelse kr Opgaveglidning. Se tekst under Hvalsø Ældrecenter (kr ). Forventet restbudget. Der forventes et mindreforbrug på kr., når der ses bort fra ovennævnte beløb. Beløbet ønskes overført til 2012 til brug for deltagelse i KL's partnerskabsprojekt, der må forventes at koste en del medarbejdertimer. Derudover vil området gerne lave en pulje på kr. til værnemidler ved smitteregimer hos borgerne, hvoraf de kr. vedrører kommunens andel af regionssygeplejersker. Region og kommuner har aftalt, at kommunerne skal betale en andel af 2 hygiejnesygeplejersker ansat i den regionale klinisk mikrobiologiske afdeling. Aftalen er endnu ikke faldet helt på plads, så det er uvist om denne ordning kommer til at gælde fra i år eller først fra næste år. I 2012 bliver budget som følge af gensidighedsaftale og som led i rammebesparelsen reduceret med kr., hvorfor ovennævnte projekt ikke forventes at kunne finansieres af næste års budget. Bev. nr Aktivitet og samvær Forventet restbudget. Der forventes en mindreudgift på kr., som søges overført til Der er planer om at analysere området nærmere, og beskrive nøjere hvordan de forskellige tilbud skal være, udviklingsmuligheder og ressourceforbruget til dette. Dette vil også blive set i forhold til projektet Længst muligt i eget liv. Bev. nr Nattevagt Forventet restbudget. Der forventes en lille mindreudgift på omkring kr., som søges overført til Budgettet påvirkes meget af ny Bøgebakken, hvor der i opstartsperioden vil være udsving i personaledækningen alt efter behov. Der er også fastvagtordninger, som varierer meget i personaleforbrug, og pludseligt kan komme. Bev. nr Hjælpemidler og tilskud mv., afvigelse kr Der forventes et mindreforbrug på ca. 3,6 mio. kr. Der er indtægtsført ca. 3,6 mio. vedr. tilbagebetaling af støtte til køb af handicapbil fra mellemregningskonti. Dette er ikke sket i perioden , hvorfor der fremadrettet vil ske en opstramning af denne praksis. Der er stadig mange udfordringer for hjælpemiddelområdet, idet der for 2011 er flere tunge sager og dyre sager, Særligt i år har der været flere boligtilpasninger. Bøgebakken 2 er åbnet - der betyder en klar stigning af udgifter til hjælpemiddelbudgettet. Der har været over 20 sager på en uge efter de lukkede op. Derudover en klar stigning af APV hjælpemidler til personalet og vedligehold.træning, afvigelse Bev. nr Genoptræning og vedligeholdelsestræning, afvigelse kr Der forventes et merforbrug på over 1 mio. kr. som følge af følgende. Udgiftsniveauet for de aktivitetsbaserede udgifter er højt, idet der er varige udgifter til træningsudstyr og uddannelse Den ambulante (specialiserede) genoptræning er en del af den kommunale finansiering af sundhedsvæsen, og er en post uden mulighed for indflydelse på udgiftsniveauet. Her forventes et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. 15

78 Forventet regnskab pr. 30. september 2011 Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i eget regi er steget, men der er fire hold kørende. Denne form er betydeligt billigere i kommunalt regi end hos de private fysioterapeuter. Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i privat regi konteres forskudt og adgangen til denne træningsform er eksternt styret, hvorfor udgiftsniveauet er svært at styre. Udgifterne til kørsel er steget, idet der er et øget antal borgere, der køres til genoptræning. Der er faldende indtægter for kørsel efter serviceloven. Kørselsudbud er forsinket, og det har været nødvendigt at forlænge eksisterende aftaler. Brugen af Movia til transport er aftaget betragteligt. Bev. nr Forebyggende indsats for ældre og handicappede Der mangler enkelte refusioner vedrørende løn til personale. Bevillingen skal endvidere ses i sammenhæng med Bevilling Sundhedsfremme og forebyggelse, hvorpå der skal afholdes en del af de projektrelaterede udgifter, som pt. er konteret på nærværende bevilling. Omfordelingen af udgifter har ikke fundet sted. Bevillingen forventes at balancere ved årsafslutningen. Bev. nr Aktivitetscentre Bevillingen forventes at balancere ved årsafslutningen, men et evt. mindreforbrug ønskes overført til 2012 som en anlægspost, idet der skal foretages en del udskiftninger. ev. nr Genoptræning og vedligehold.træning, afvigelse Bev. nr Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen, afvigelse kr Bevillingen følges nøje primært som følge af den manglende styring af aktivitetsniveauet. Pr. 30/9 er der konteret for de første otte måneder samt efterregulering 2010: Det forventes et mindreforbrug i størrelsesordenen 0,75 mio. kr. Bev. nr Omsorgs- og specialtandpleje, afvigelse kr Der foreventes en mindreudgift på 0,15 mio. kr. som følge af en tilbagebetaling fra Region Sjælland fra 2010 Bev. nr Sundhedsfremme og forebyggelse En række disponerede udgifter er endnu ikke afholdt. Bevillingen forventes at balancere ved årets udgang, muligvis med et lille mindreforbrug (hvilket vil afhænge af, om reelle udgifter vil modsvare disponerede). Bev. nr Andre sundhedsudgifter, afvigelse kr Dele af den kommunale finansiering, hospice og færdigbehandlede patienter konteres på denne bevilling, og der ses en stigning for borgere, der vælger hospice ophold efter et hospitalsforløb. Dette er en ydelse som kommunerne skal betale - i de tilfælde hvor borgerne vælger en anden mulighed i stedet for pasning i eget regi / hjem. Lejre Kommune betaler færdigbehandlingstakster, hvis patienter, der har behov for kommunal hjælp efter udskrivning, ikke kan hjemtages til kommunen, nar de er registret som færdigbehandlede. I følge den nye sundhedsaftale har det skabt uenighed omkring den endelig færdigbehandlingsdato - derfor er kommunerne i samarbejde i gang med indsatser, hvor der ikke herskes tvivl omkring den endelige færdigbehandlingsdato og hvorledes vi sikrer færdigbehandlingsdatoen dokumenteret og reglerne har enslydende praksis. Derfor er LK sikre på, at der er betalt for meget i de seneste 1-3 år, hvilket vil blive gennemgået af administrationen muligvis efterfulgt af et efterkrav til regionen om tilbagebetaling. 16

79 Forventet regnskab pr. 30. september 2011 Udgifterne til handicapkørsel er steget, og der vil blive undersøgt, om der er blevet konteret forkert på denne bevilling. Samlet forventes der er merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. Bev. nr Socialpsykiatrisk Center Der er en afvigelse, dette skyldes manglende fleksrefusion samt betaling for ydelser udført af Socialpsykiatrisk Center 2. kvartal. Det er nødvendigt at anskaffe en ny bus til transport af brugerne, hvorfor der kun forventes en overførsel til 2012 på ca kr. Bev. nr Solvang, omplacering kr. Til brug for etablering af kontor og mødelokale på Solvang ønskes kr. omplaceret fra drift til anlæg. Derudover forventes overført ca kr. til 2012 i henhold til regionsaftalen og sag 10/10999 Bev. nr Bramsnæsvig Botilbuddet har siden 22/ haft en ledig plads og fra den 4/ fået endnu en. Dette giver en mindreindtægt på kr merudgift på kr for indbetaling af manglende husleje til boligforeningen. Hvis det forudsættes at Botilbuddet ikke får ny/nye beboere ind i tilbuddet inden den 31/ vil dette ved nuværende budgetramme/indtægtsgrundlag forudsætte et beregnet merforbrug på ca. ı kr ı Ved ovenstående merforbrug er følgende forudsætninger / tiltag indregnet: - Mindreudgift på forstanderløn 1/4-31/7ı - Undladelse af genbesættelse af 3 vakante pædagogstillinger samlet 14 mdr. - Minimal anvendelse af vikarer. - indtægt fra 3 eksterne brugere af Aktivitetstilbuddet fra september Der forventes en samlet overførsel til 2012 på ca kr. i henhold til regionsaftalen og sag 10/ Dette under forudsætning af to tomme pladser resten af året, og at de fra 2010 overførte midler på kr. anvendes. Bev. nr Bofællesskaberne, afvigelse kr Vedr. fremtidig benyttelse af Ebbemosen se kommentarer til bevilling Der forventes et samlet mindreforbrug/merindtægt for 2011 på samlet 1,1 mio. kr. fordelt på et mindreforbrug på kr vedr. driften og et merindtægt vedr. takster på kr. Den bevillingsansvarlige har fremsat ønske om kun at få overført kr til Ønsket skal ses i forlængelse af, at det ikke har været muligt at bruge de overførte midler fra tidligere år. Størrelsen af disse overførsler har været akkumulerende. Bev. nr Tilbud personer med særlige sociale vanskeligheder, afvigelse kr Der ses en stigning i aktivitets- og samværstilbud, til ledsagerordning og til botilbud til midlertidigt ophold. Ud over de ydelser som er lovbundne kigges der altid på pris og kvalitet. Der forventes en merudgift på 8,0 mio. kr. Dette forventede merforbrug skal ses i sammenhæng med udviklingen i 2010, der gav et merforbrug på 9 mio. kr. Finansiering af dette forventede merforbrug vil ske ved inddragelse at SSÆ- udvalgets øvrige bevillingsområder 17

80 Forventet regnskab pr. 30. september 2011 Den planlagte udbygning af Østbo og flytning af beboere fra Bofællesskabet Ebbemosen betyder, at der er mulighed for at etablere et tilbud i de tomme boliger i Ebbemosen. Boligerne står efter planen tomme fra januar Der arbejdes derfor på at etablere et botilbud/opholdssted i Ebbemosen til målgruppen psykisk sårbare unge på år, der har behov for midlertidigt ophold med botræning, afklaring og/eller akut boplacering. Etablering af botilbud/opholdssted forventes at have en positiv virkning på økonomi på området. Dels fordi det mindsker risiko for borgeren overkompenseres og dels fordi det øger muligheden for at den rette foranstaltning vælges i sager med behov for akut boplacering" Bev. nr Sociale ydelser - førtidspensioner m.v. kr På førtidspensionsområdet er der en større tilgang af kendelser. I budgettet er der kalkuleret med en tilgang på ca. 5 personer pr. måned.. De sidste 4 kvartaler har været en tilgang på 8 personer. Tilgangen følges nøje af administrationen. Der forventes pt. et nettomerforbrug på kr. 4 mio. Bev. nr Sygebehandling, enkeltudgifter, boligydelse kr Pt. skønnes et mindreforbrug på ca. kr Bevillingen er vanskelig at forudsige, udgifterne til sygebehandling og enkeltudgifter er meget varierende ligesom indfrielse af boligydelseslån i.f.m. pensionisters fraflytning af ejerboliger er uforudsigelig. Bev. nr Begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse, Personlige tillæg, Boligsikring kr Samlet set forventes bevillingen at medføre en netto merudgift på ca Kan finansieres af forventet mindreforbrug under bevilling jfr. ovenfor. Udgifter til befordringsgodtgørelse til speciallæge forventes at udgøre ca. kr mindre end budgetlagt, grundet aftalen med Movia, begravelseshjælp mindreudgift kr , personlige tillæg til pensionister, mindreudgift kr netto, modsvaret af merudgifter til boligydelse på netto kr

81 Bilag: 8.3. Bilag 2 Oversigt over tillægsbevillinger og forventet overførsel Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 07. november Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

82 Overførselsret Bevillingsoversigt - = mindreforbrug += merforbrug Korr. vedt. Budget 2011 Forbrug 2011 pr ult % Tillægsbevilling FR Forventet overførsel til kr. (1) (2) (3) (4) (6) 1 ØKONOMIUDVALG , UDLEJNING , UO 10 UDLEJNINGSBOLIGER ,75 UO 11 ÆLDREBOLIGER ,16 UO 12 STØTTET BOLIGBYGGERI ,07 UO 13 FORPAGTNINGSAFGIFTER M.V ,37 02 POLITISK ORGANISATION , UO 20 VEDERLAG M.V ,05 UO 21 ØVRIG POLITISK ORGANISATION ,52 UO 22 ØKONOMIUDVALG 38 UO 23 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ ,91 UO 24 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID ,55 UO 25 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM ,08 UO 26 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED ,77 UO 27 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE ,08 UO 28 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET ,37 UO 29 RÅD OG NÆVN ,91 UO 30 HEGNSYNSNÆVN ,78 03 ADMINISTRATIV ORGANISATION , MR 30 PERSONALEUDGIFTER M.V , MR 31 FÆLLES FUNKTIONER ,06 MR 32 FÆLLES ADMINISTRATION M.V ,72 MR 33 BUDGETRAMME TEKNIK OG MILJØ ,76 MR 34 BUDGETRAMME, SOCIAL OG ARBEJDSMARKED ,72 MR 35 BUDGETRAMME BØRN, UNGE OG KULTUR ,36-82 MR 36 BUDGETRAMME BORGERRÅDGIVER ,40 MR 37 BUDGETRAMME STABSFUNKTIONER ,02 MR 04 IT OG KOMMUNIKATION , MR 05 BEREDSKAB , FORSIKRINGER OG VIKARPULJER , UO 60 ARBEJDSSKADEFORSIKRINGER ,53 MR 61 ØVRIGE FORSIKRINGER ,67 MR 62 FÆLLES VIKARPULJE ,51 MR 63 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER M.V MR 07 GEBYRER , LÅN, LEASING, RENTER & AFDRAG PÅ LÅN , UO 80 LEASINGPROJEKT SKOLER , PULJER TIL SPAREMÅL , MR 01 INDKØBSPOLITIK OG KONKURRENCEUDBUD ,36 MR 03 EFFEKTIVISERINGER - ØKONOMIAFTALE UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID , FRITIDSFACILITETER , MR 10 FÆLLES FACILITETER , MR 11 IDRÆTSHAL HVALSØ , UO 12 IDRÆTSHAL SÅBY ,76 0 MR 13 IDRÆTSHAL BRAMSNÆSVIG ,17 0 MR 14 IDRÆTSHAL KIRKE HYLLINGE , MR 15 IDRÆTSHAL GLIM , MR 16 IDRÆTSHAL OSTED , MR 17 IDRÆTSHAL LEJRE ,61 0 MR 18 IDRÆTSHAL TRÆLLERUP , KULTUREL VIRKSOMHED , MR 20 FOLKEBIBLIOTEKET ,60 0 MR 21 MUSIKSKOLEN ,02 0 UO 22 TILSKUD TIL KULTURELLE OPGAVER, MUSEER M.V ,91 0 MR 23 OPLEVELSESKOMMUNEN ,53 0 MR 24 LEJRE ARKIVERNE , FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER , UO 30 FRITIDSAKTIVITETER M.V. UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN ,99 UO 31 FRITIDSAKTIVITETER M.V. UDEN FOR FOLKEOPLYSNINGSLOVEN ,54 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM , FOLKESKOLEN M.V , UO 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER SKOLER , UO 11 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER SFO , MR 12 ALLERSLEV SKOLE , MR 13 BRAMSNÆSVIG SKOLE , MR 14 GLIM SKOLE , MR 15 HVALSØ SKOLE , MR 16 KIRKE SAABY SKOLE , MR 17 KIRKE HYLLINGE SKOLE ,

83 Overførselsret - = mindreforbrug += merforbrug Korr. vedt. Budget 2011 Forbrug 2011 pr ult % Tillægsbevilling FR Forventet overførsel til kr. (1) (2) (3) (4) (6) MR 18 KIRKE SONNERUP SKOLE , MR 19 OSTED SKOLE , MR 20 SÆBY-GERSHØJ SKOLE , MR 21 TRÆLLERUPSKOLEN , MR 22 FIRKLØVERSKOLEN , TILBUD TIL BØRN OG UNGE , OI 24 KOMPENSATION LØN/MERUDGIFTER ,10 UO 25 STØTTEPÆDAGOGER SKOLER OG DAGINST ,30 UO 26 SÆRLIGE TILBUD , UO 27 SUNDHEDSUDGIFTER , UO 28 PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING ,41 UO 29 FAMILIEHUSET ,77 UO 31 SPECIALKLASSER ,22 03 UNDERVISNING UDENFOR FOLKESKOLEN , MR 29 FÆLLESUDGIFTER ,45 MR 30 UNGDOMSSKOLEN ,00 0 UO 31 BIDRAG TIL ØVRIGE SKOLER , MR 32 TANDPLEJEN , FORÆLDREBETALING M.V , UO 40 FORÆLDREBETALING , UO 41 FRIPLADSER, SØSKENDERABAT M.V , DRIFT DAGTILBUD , UO 50 FÆLLESUDGIFTER DAGINSTITUTIONER , UO 51 BIDRAG TIL PULJEINSTITUTIONER M.V , MR 52 DAGPLEJEN ,61 0 MR 53 ABBETVED BØRNEGÅRD 1 0 MR 56 AVNSTRUP BØRNEGÅRD ,11 60 MR 57 BØGEN , MR 58 BIRKEN , MR 59 EGEBJERGET ,55 0 MR 60 FUGLEMARKEN ,37 0 MR 61 HYLLEBJERGET OG NATURSKOVBH. I EJBY ,56 0 MR 63 LÆRKEREDEN , MR 64 MYRETUEN + SOLSIKKEN , MR 65 MØLLEBJERGHAVE , MR 66 MØLLEHUSET ,60 0 MR 67 OSTED BØRNEHAVE , MR 68 RØGLEBAKKEN + LEJRE NATURBØRNEHAVE , MR 69 SKOVVEJENS BØRNEHAVE , MR 70 SØHUS ,92 0 MR 71 SØPAVILLONEN ,76 0 MR 72 BØRNEHAVEN REMISEN ,71 0 MR 74 HYLLINGE LYNDBY BØRNEHAVE ,43 50 MR 75 BØRNEHAVEN ROLLINGEN ,47 0 MR 76 SÅBY BØRNEHAVE , UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ , MILJØFORANTALTNINGER , MR 10 VANDLØB, VEDLIGEHOLDELSE M.V , MR 13 ROTTEBEKÆMPELSE , FORSYNINGSVIRKSOMHED , MR 24 RENOVATION , VEJ OG PARK , MR 30 GRØNNE AREALER ,83 0 MR 31 MATERIELGÅRDEN , MR 32 VEJVEDLIGEHOLDELSE , MR 34 VINTERVEDLIGEHOLDELSE ,23 0 UO 04 KOLLEKTIV TRAFIK , ADMINISTRATION M.V , MR 50 IT-FAGSYSTEMER, GIS , MR 51 AGENDA ,36 0 MR 52 BYFORNYELSE , EJENDOMSADMINISTRATION , MR 60 EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE ,76 0 MR 62 ENERGIFORBRUG , MR 63 SAMORDNET RENGØRING M.V , MR 64 DRIFT AF ADMINISTRATIONSBYGNINGER ,58 0 MR 65 ENERGISTYRING OG -MÆRKNING ,39 0 MR 07 GEBYRER , UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED , UO 01 UNGDOMSVEJL. OG SÆRLIG TILRETT. UDD ,76 UO 02 ARB.MAR.FORANST. OG FORSØRGERYDELSER , UO 03 INTRODUKT.PROGRAM UDLÆND. & YDELSER ,28

84 Overførselsret - = mindreforbrug += merforbrug Korr. vedt. Budget 2011 Forbrug 2011 pr ult % Tillægsbevilling FR Forventet overførsel til kr. (1) (2) (3) (4) (6) UO 04 BESKÆFT.ORDNING, SYGE- OG A-DAGPENGE , UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE , PLEJE OG OMSORG , MR 10 BØGEBAKKEN , MR 11 AMMERSHØJPARKEN , MR 12 HVALSØ ÆLDRECENTER , UO 13 FRIT VALG ORDNINGEN - BESTILLER , UO 15 MELLEMKOMM. AFR PLEJE I PL.BOLIG MV ,07 0 MR 17 ÆLDREDRIFT - FÆLLES , MR 18 HJEMMEPLEJE - UDFØRER , MR 19 SYGEPLEJE , MR 20 AKTIVITET OG SAMVÆR , MR 21 NATTEVAGT , HJÆLPEMIDLER, TRÆNING OG FOREBYGGENE AKTIVITET , UO 21 HJÆLPEMIDLER OG TILSKUD M.V , UO 22 GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLD.TRÆNING , UO 23 FOREBYGGENDE INDSATS FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE ,49 MR 24 STØTTE TIL FRIVILLIG SOCIALT ARBEJDE ,17 0 MR 25 AKTIVITETSCENTRE , SUNDHEDSUDGIFTER , OI 30 AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING AF SUNDHEDSVÆSEN , UO 31 OMSORGS- OG SPECIALTANDPLEJE , UO 32 SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE ,80 UO 33 ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER , SÆRLIGE FORANSTALTNINGER TIL VOKSNE , UO 39 KONTAKTPERSONER OG LEDSAGERORDNING ,19 MR 40 SOCIALPSYKIATRISK CENTER , MR 41 SOLVANG , MR 42 BRAMSNÆSVIG , MR 43 BOFÆLLESSKABER , UO 47 TILBUD PERSONER MED SÆRLIGE SOCIALE VANSKELIGHEDER , SOCIALE YDELSER , UO 01 ALKOHOL-/STOFMISBRUG+SOCIALT UDSATTE ,24 OI 02 SOCIALE YDELSER , OI 03 KONTANTE YDELSER , OI 04 ØVRIGE SOCIALE YDELSER , Drift i alt , Anlæg , Finansiering: Økonomiudvalget: ,98 Skatter, tilskud og udligning ,54 Leasingprojekt skoler ,56 Lånoptagelser, renter og afdrag Øvrige Udvalget for kultur og fritid Udvalget for børn og ungdom 0 65 Udvalget for teknik og miljø Udvalget for job og arbejdsmarked Udvalget for social, sundhed og ældre Finansiering i alt ,18 0 Lejre Kommune ialt

85 Bilag: 8.4. Salg af grunde og anden fast ejendom.xls Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 07. november Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

86 :35 Side 1 af 1 Forventet regnskab Salg af grund og anden fast ejendom. Strukturtekst Forbrug 2011 pr Korr. vedt. Budget 2011 Restkorrigeret årsbudget 2011 Bevillingsbehov 03 Erhvervsformål 3 Anlæg Salg af erhvervsgrunde i Kr. Såby 060 Omkostninger 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Salgsindtægter 7.9 Øvrige indtægter Beboelse 3 Anlæg SALG AF HOVEDVEJEN 124 C 015 Køb/salg af bygninger 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Øvrige indtægter SALG AF HERSLEV BYGADE Køb/salg af bygninger 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Øvrige indtægter GRAND TOTAL

87 Bilag: 8.5. Anlægsoversigt pr. 30 september 2011 Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 07. november Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

88 Anlægsoversigt pr. 30. september 2011 Strukturtekst Sted nr. Frigivet bevilling pr. 30/ Rådighedsbel øb (ikke frigivet) Forbrug pr. 30/ Estimeret forbrug 2011 ialt Forventet overført til 2012 Est. tilbageførsel til kassen Heraf ikke frigivet rådighedsbeløb Lånefinansier et Status Forventes afsluttet år 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Byudvikling Vestvejen Gevninge Sarbjergudstykningen , , Ammershøj Syd , , Margrethesminde udstykning , , Erhvervsgrunde Kr. Såby , , Merianhaven erstatning Lukkes Margrethesminde grundsalg Bygningsforanstaltninger: Bygningsvedligeholdelse , Pulje til handicapforbedringer Energisparende foranstaltninger fase , x Igangværende. Tilbageførsel kassen skyldes for meget overført fra 2010 til 2011 Afventer tilgængelighedsanalyse, før der bliver iværksat projekter Igangværende. Lånebev. reduceres tilsvarende. Derfor ingen likviditetsmæssig virkning. Energibesp. foranst KB x Igangværende 2011 Såbyhallen - sikkerhed (loft m.v.) Miljøforanstaltninger: Vandløbsvedligeholdelse og restaurering Igangværende Fjordstiprojekt Igangværende Selvejende inst. Rammebevilling - forbrugstidspunkt kendes ikke Transport og infrastruktur ASFALT OG SLIDLAG , Byudviklingsprojekt kroplads Hvalsø Igangværende. Tilbageførsel kassen skyldes for meget overført fra 2010 til 2011, Merforbrug pga. kreditnota, der ikke skulle have været anvist idet fakturaen ikke var betalt. Lukkes TRAFIKSIKKERHED INCL RENOV. AF BUMP Igangværende. Tilbageførsel kassen skyldes for meget overført fra 2010 til 2011 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN OG SKOLEVEJS- UNDERSØGELSE Igangværende 2011 Infrastrukturplan Igangværende 2011 Div.trafiksikkerhedsproj (KB ) Igangværende, tilbageførsel til kassen skyldes for meget overført fra 2010 til Vejtilslutning Horseager - Ny Ringstedvej Igangværende 2012 Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst x Igangværende 2011 Cykelsti Lejre - Øm x Igangværende 2011 Byvejen i Osted - trafiksanering x Igangværende 2011 Voldgiftssag cykelsti Osted - Hvalsø Afsluttet søges frigivet i forventes CYKEL- OG GANGSTIER søgt frigivet i 2012 ERSTATNING IFM EKSPROPRIATION CYKELSTI V. SAABY - HVALSØ Afsluttet Trafiksikkerhedsplan Projekt Hvalsø Undervisning og kultur Ændring og forbedring af skolelokaler/faglokaler Forbrug afhænger af strukturtilpa IGANGSÆTNING AF ANLÆGSINVESTERINGER JF. LÅNEPULJE x Afsluttet (pt bogført der vil blive omposteret) 2011 SKOLE IT Igangværende 2012 Etablering af specialtilbud sårbare børn og unge - Firkløverskolen , Igangværende - forventes afsluttet inden udgangen af TILBAGEKØB AF SKOLER/INSTITUTIONER SKOLEBYGGERI ALLERSLEV, IGANGSÆTNINGOG PLANLÆGNING PULJE TIL FRITIDSKOMMUNEN LÅSESYSTEM Igangværende SKJOLDUNGELANDET Igangværende. Projektet medfinansieres af eksterne interessenter

89 Anlægsoversigt pr. 30. september 2011 Strukturtekst Sted nr. Frigivet bevilling pr. 30/ Rådighedsbel øb (ikke frigivet) Forbrug pr. 30/ Estimeret forbrug 2011 ialt Forventet overført til 2012 Est. tilbageførsel til kassen Heraf ikke frigivet rådighedsbeløb Lånefinansier et Status Forventes afsluttet år LYDANLÆG KULTURHUSET LEGEPLADSANLÆGSPULJE Igangværende SKATERBANE sag om frigivelse undervejs Sundhedsområdet TANDKLINIK I HVALSØ (Kr. Hyllinge) Sociale opgaver og beskæftigelse m.v LEGESTUER I DAGPLEJEN KØKKENER I DAGINSTITUTIONER Forbrug afhænger af dagtilbudsplan Konsulentbistand dagtilbudskøkkener Igangværende 2011 Renovering køkken Såby børnehave Igangværende 2011 Hårde hvidevarer Lærkereden Igangværende 2011 Ny daginstitution Vestvejen Igangværende INTEG.INSTITUTIONER-VUGGESTUEPLADSER LEGESTUER Fællesudgifter og administration m.v PULJE TIL IT-INVESTERINGER Igangværende Digitaliseringspulje, KB Igangværende. Overførsel til kasse skyldes for meget overført fra 2010 til 2011 DIGITALISERINGSPULJE Igangværende ANVENDT BORGERNÆR TEKNOLOGI IT administrationen Igangværende ANLÆG VED SAMLING AF RÅDHUSE Igangværende KØB AF PAVILLONER (ALLERSLEV) x Afsluttet 2011 OMBYGNING PÅ RÅDHUSET I HVALSØ Afsluttet DIGITALISERING AF BYGGESAGSARKIV Afsluttet 2011 Ældreområdet RENOVERING/VEDLIGEHOLD. GRØNNEHAVE RENOV. AF GL. DEMENSBOLIGER I HVALSØ Driftsbevillinger overført til anlæg MOTIONSCENTER NØDAGER Etablering af sygeplejeklinik ELEKTRONISKE NØGLER TIL HJEMMEPLEJEN RENOVERING HVALSØ ÆLDRECENTER 1. SA INVENTAR TIL AKTIVITETSCENTRENE RENOV. AMMERSHØJPARKEN, KUNST M.M SØHUS - INVENTAR RENOVERING SOLSIKKEN/MYRETUEN RENOVERING OSTED SKOLE SMARTBOARDS OSTED SKOLE Installering af Smartboard Trællerupskolen ASFALT OG SLIDLAG , KB 30/5-11 godkendt drift overført anlæg Indbudgetterede men ikke-realiserede salgsindtægter Se oversigt i ark Der aflægges anlægsregnskaber for disse salg ifm. regnskab 2011 I alt - skattefinansieret område

90 Anlægsoversigt pr. 30. september 2011 Strukturtekst Sted nr. Frigivet bevilling pr. 30/ Rådighedsbel øb (ikke frigivet) Forbrug pr. 30/ Estimeret forbrug 2011 ialt Forventet overført til 2012 Est. tilbageførsel til kassen Heraf ikke frigivet rådighedsbeløb Lånefinansier et Status Forventes afsluttet år Støttet byggeri samt byggeri finansieret af beboerne Tilbageførsel kassen skyldes for meget overført fra Fællesudgifter og indtægter (servicearealtilskud) til 2011 Ældreboliger i Osted , Igangværende - Voldgiftssag opstartet Indretning af Osted plejecenters hovedbygning til udlejning Lukkes sammen med resten af Osted projektet Ældreboliger Bøgebakken , , , Igangværende. Tilbageførsel kassen skyldes for meget overført fra 2010 til 2011 Serviceareal Lejre Lukkes sammen med Bøgebakken fase 1 og 2 Etablering af 6 boliger ifm bofællesskabet Østbo Igangværende Renovering af badeværelser Ebbemosen Lånoptagelse - beboerne betaler renter og afdrag via husleje Renovering af vejbelægning på Ærøvej Lukkes, midler taget af afdelingens henlæggelser (beboeropsparing via husleje) I alt - støttet byggeri m.v I alt Samlede rådighedsbeløb i

91 Oversigt over indbudgetterede og ikke realiserede indtægter Strukturnr Salg af delareal matr. nr. 40 mm, Torkilstrup Salg af Enebærhaven Salg af Langetoften Salg af Poppelvej Salg af Karlebyvej Salg af Hovedvejen 10 A, Glim Salg af Langetoften Salg af Hyldebjerg Salg med i FR2011-3: Salg af Hovedvejen 124 c Salg af Herslev Bygave I alt

92 Bilag: 8.6. Forventet FR præsentation i ØU.ppt Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 07. november Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

93 Forventet Regnskab Præsentation i Økonomiudvalget den 25. oktober 25. oktober 2011 Direktionen 1

94 Disposition 1. Procedure for politisk behandling af FR Gennemgang og konklusioner 3. OBS-punkter (risikovurdering) 4. Perspektivering 25. oktober 2011 Direktionen 2

95 Procedure for den politiske behandling af halvårsregnskabet 25.10: ØU orienteres om kvartalsregnskabet De overordnede linjer November: Politisk behandling på ordinære møder Uge 45: Fagudvalgene 22.11: Økonomiudvalget som fagudvalg og indstilling til KB 28.11: Kommunalbestyrelsen 25. oktober 2011 Direktionen 3

96 Hovedkonklusioner Serviceudgiftsrammen overholdes - pt mindreforbrug på 5,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget på mio. kr. Kassebeholdningsmålsætningen overholdes pt. mindreforbrug på 7,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget på 25,4 mio. kr. (overførsler fra 2010 ikke medregnet) De politisk godkendte handleplaner for afvikling af merforbrug fra tidligere år overholdes Perspektiver særlige styringsudfordringer på det sociale område, efterspørgselsstyrede sundhedsområde og dagtilbudsområdet 25. oktober 2011 Direktionen 4

97 Forventet regnskab indtil nu kr. Oprindeligt budget 2011 Overførsler fra 2010 Øvrige ændringer FR FR Indtægter Serviceudgifter Overførselsudgifter Anlæg Øvrig finansiering og renter Forsyning: Drift og anlæg Resultat (+ = kassetræk) oktober 2011 Direktionen 5

98 Hvorfor? i kr. Tillægsbevilling 2011 Drift - Serviceudgifter Realisering af køb af skoler Renter Anlæg Finansforskydninger Samlede konsekvenser i mio. kr. Finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet Merudgifter Tillægsbevilling ,8 Lovforslaget forventede konsekvens for Lejre 24,0 Kompensation 33,2 33,2 Samlede konsekvenser -2,4-9,3 25. oktober 2011 Direktionen 6

99 Forventet regnskab kr. Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet Regnskab Afvigelse korrigeret budget Forventet regnskab 2011 (overførsler til 2012 fratrukket) Indtægter Serviceudgifter Overførselsudgifter Anlæg Øvrig finansiering og renter Resultat (+ = kassetræk) oktober 2011 Direktionen 7

100 Handleplaner 2011 Sted Akkumuleret underskud Estimeret akkumuleret Underskud Forskel Idrætshal Hvalsø Idrætshal Kirke Hyllinge Haller ny handleplan Musikskolen Bramsnæsvig Skole Hvalsø Skole Kirke Saaby Skole Kirke Hyllinge Skole Bøgen Skovvejens børnehave Samordnet rengøring Energibesparelser Bøgebakken Hvalsø Ældrecenter Total oktober 2011 Direktionen 8

101 Anlæg Oversigt over status på anlægsprojekter Hovedtallene: Oprindeligt budget: 50 mio. kr. Overført fra 2010: 80 mio. kr. Realisering af skoleleasingprojekt: 182 mio. kr. Forbrug i ni måneder: 28 mio. kr. (kun skattefinansierede anlæg) Forventet forbrug i sidste kvartal: 42 mio. kr. (kun skattefinansierede anlæg) Forventet overførsel til 2012: ca. 20 mio. kr. med forbehold Statusnotater vedr. Bøgebakken 1 og 2, ældreboliger i Osted (voldgiftssag) og indretning af hovedbygning til udleje til fysioterapeut til næste Økonomiudvalgsmøde Overførsel fra drift til anlæg: indtil nu: 2,5 mio. kr. FR2011-3: yderligere 1 mio. kr. 25. oktober 2011 Direktionen 9

102 Regnskab samt forventet regnskab og budget 2012 Årets pl. mio. kr. Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 Forventet regnskab Budget Ordinær driftsvirksomhed -9,7-20,7-35,4-24,3-60,5 Anlægsudgifter 27,2 44,1 75,7 301,4 105,8 Jordforsyning 7,4 4,9-0,1 7,4 0 Forsyningsvirksomheder -3,4-9,3-3,2 0,8 0,6 Lån, finansforskydninger m.v. -4,7-19,4-14,2-247,9-49,3 Periodiseret lån -23,9 Resultat (+ = kassetræk) 16,8-0,4-1,1 37,4-3,4 25. oktober 2011 Direktionen 10

103 Kassebeholdningen Opgjort pr efter kassekreditreglen 25. oktober 2011 Direktionen 11

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. november 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. november 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. november 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4. KF - Frigivelsessag

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag den 8. januar 2007 kl

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag den 8. januar 2007 kl REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag den 8. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. 311 Direktøren for Social-, arbejdsmarked og kommunikations kontor Mødedeltagere: Kim

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015 Referat onsdag den 7. oktober 2015 Kl. 18:00 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober...2 3. KF - Temadrøftelse - Børnekulturhus...4

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Tilsyn med danskuddannelse

Tilsyn med danskuddannelse Rapport Tilsyn med danskuddannelse Esbjerg Kommune samt Vejen Kommune Varde Kommune Fanø Kommune Indledning Esbjerg Kommune har indgået aftale med henholdsvis Fanø, Vejen og Varde Kommune om overdragelse

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i juni...2 3. JA - Dialogtema, styrkelse af virksomhedskontakten

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tørring sprogskole. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000

Tilsynsrapport. Tørring sprogskole. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Tilsynsrapport Tørring sprogskole Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indhold Indledning... 3 Tilsynets gennemførelse... 3 Det administrative tilsyn... 4 Det økonomiske tilsyn... 4 Det pædagogiske

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 2. december 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Tidsplan for brugerundersøgelse af borgernes møde med rehabiliteringsteamet...2

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. juni 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. juni 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. juni 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden til junimødet...1 2. JA - Orienteringssager til junimødet...2 3. JA - 1. udkast Beskæftigelsesplan

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl.

Lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl. Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og driftsansvarlige kommuner Dato: 17. december 2003 Kontor: 1.i J. nr.: 2003/5123-8 Sagsbeh.: ml Fil-navn:

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. november 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Samarbejdsaftale Danskuddannelse til voksne udlændinge 2018

Samarbejdsaftale Danskuddannelse til voksne udlændinge 2018 Samarbejdsaftale Danskuddannelse til voksne udlændinge 2018 mellem Køge Kommune, Stevns Kommune og Center for Dansk og Integration 1. Samarbejdsaftalens parter Denne samarbejdsaftale er indgået mellem:

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat tirsdag den 3. januar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse af dagsorden...1 2. 17,4 - Valg af næstformand...2 3. 17,4 - Introduktion

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og centerkommuner

Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og centerkommuner Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og centerkommuner Dato: 9. oktober2003 Kontor: 1. integrationskontor J. nr.: 2003/5123-8 Sagsbeh.: ml Fil-navn:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Indhold Indledning og formål med tilsynet... 2 Tilsynsførendes hovedkonklusioner... 2 Sådan føres tilsynet... 3 Elementerne i tilsynet... 3 Fysiske

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012 Referat torsdag den 12. april 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden - 12.04...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Indstilling af ny suppleant til

Læs mere

Spørgsmål 1: Vil kommunen stadig sende danskundervisning i udbud, for voksne udlændinge?

Spørgsmål 1: Vil kommunen stadig sende danskundervisning i udbud, for voksne udlændinge? Notat Side 1 af 7 Til Til Medlem af Byrådet Knud N. Mathiesen (DF) Orientering Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra DF om danskundervisning til udlændinge Spørgsmål 1: Vil kommunen stadig sende danskundervisning

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. marts 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i marts...2 3. JA - Handleplan for ungeindsats 2013...3 4.

Læs mere

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Indledning Faxe Kommune har i principper for økonomistyring fastlagt, at der skal foretages tre budgetopfølgninger årligt for hele kommunen. Disse tre opfølgninger

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 12. maj 2011, kl. 12.00 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Driftssituationen i Jobcentret...2 3. Konference psykisk arbejdsmiljø...3 4. Evaluering af Unge-projekt...4

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

2. Formål med Dialogforum Dialogforum startede op med pårørenderepræsentanter fra Lindebjerg og Pilebakken.

2. Formål med Dialogforum Dialogforum startede op med pårørenderepræsentanter fra Lindebjerg og Pilebakken. Referat Forum Dialogforum Tid Tirsdag den 11. juni 2013 Sted Deltager Lindebjerg Kate Boysen, pårørende Nyholmgården Jette Pedersen, pårørende Møller Eriksens Vej Gitte Berg, pårørende Stærevænget Kirsten

Læs mere

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :..

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :.. KOP\. :.. Samarbejdsaftale for Korinth Efterskole - Spejderskolen Gældende for perioden 2009 til 2011 Side l af S SAMARBEJDSAFTALE FOR 1 KORINTH EFTERSKOLE - SPEJDERSKOLEN 1 FORMÅL 3 BESTYRELSENS ANSVAR

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 20. september 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Servicecenter Hvalsø D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Dato: 11. september 2013 J.nr.: 12/8915 Høringsmateriale:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 22-02-2017 16:15 Medborgerhuset, sal C Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 22. november 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G)

Læs mere

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Indledning. Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 11. marts 2013 en sag om fortsat repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015 9 Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Kl.13.00. Virksomhedsbesøg hos VisioSign DK, Pilehøj

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Kontaktcenter Til BIU Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter Baggrund Den 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftalen mellem

Læs mere

Lejre Kommune Side 1. Økonomiudvalget

Lejre Kommune Side 1. Økonomiudvalget 06-09-2016 Side 1 ØU - Der findes et sted hvor vi er fælles om kerneopgaverne Sagsnr.: 16/10671 Afbud: Lena Holm Jensen Resumé: er den 18. januar og den 21. juni 2016 forelagt status på arbejdet med Vores

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

IA Sprog Hejrevej 26, 2 2400 København NV. Virksomhedsplan

IA Sprog Hejrevej 26, 2 2400 København NV. Virksomhedsplan Virksomhedsplan 2013 Om IA Sprog Kursisternes travle liv og internettets muligheder er den cocktail, som tilsammen danner forudsætningen for mange af IA Sprogs nye tiltag i 2013. Hvor 2012 for IA Sprog

Læs mere

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver Bilag Høringssvar med kommentar til oplæg om serviceniveau for den fysio- og ergoterapeutiske indsats til børn og unge med vidtgående funktionsnedsættelser Høringssvarene fremgår af oversigten med tilhørende

Læs mere

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget Referat åben Mødedato 04. marts 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Mødelokale D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.30 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 24. OKTOBER 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 24. oktober 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge Mødetidspunkt 02-12-2015 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A & B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:10 Tilstede:

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 1 sur 8 8/11/2007 10:54 LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Accession A20060025929 Entydig dokumentidentifikation

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Kommunal borgerrådgiver

Kommunal borgerrådgiver Kommunal borgerrådgiver Byrådet besluttede på mødet den 29. oktober, at administrationen gennemgår, hvordan andre kommuner har etableret en ordning med borgerrådgivere og - på baggrund heraf - udarbejde

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Roskilde Kommune afsatte i Budget 2015 1 mio. kr. i ekstraordinære midler for at sikre tilbud om studievejledning

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Udarbejdet af visitationsudvalget i 2012 Revideret nov. 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere