Bilagssamling Aarhus Lufthavn. Bilag 1. Personlige oplysninger. 1. Navn 2. Alder 3. Uddannelse 4. Ansættelsessted 5. Antal år ansat 6.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagssamling Aarhus Lufthavn. Bilag 1. Personlige oplysninger. 1. Navn 2. Alder 3. Uddannelse 4. Ansættelsessted 5. Antal år ansat 6."

Transkript

1 Bilag 1 Personlige oplysninger 1. Navn 2. Alder 3. Uddannelse 4. Ansættelsessted 5. Antal år ansat 6. Stilling T4 projektet 7. Hvad er bevæggrundene for at starte samarbejdet om T4 projektet med Cimber Sterling? 8. Hvad består produktet af? 9. Hvordan differentierer produktet sig i forhold til eksisterende rejsemuligheder med fly hvad gør T4 produtet unikt? 10. Hvem fastlægger produktets indhold/destinationer? 11. Hvor mange passagerer benytter sig på nuværende tidspunkt af T4 tilbuddet? 12. Hvilke muligheder ser du for Aarhus Lufthavn i T4 projektet? 13. Hvad er dine forventninger til T4? Mere indholdsmæssigt om T4 projektet: 14. Bliver det offentligt også omtalt som T4? 15. Er der kun check in én gang? 16. Hvem fastsætter priserne på rejserne? 17. Flyver man med Cimber Sterling hele vejen til destinationen? 18. Hvad koster rejserne i gennemsnit ca.? Branding/markedsføring af T4 19. Hvad har I gjort for at markedsføre og brande T4? 20. Hvem ser du som målgruppe for produktet og på hvilket grundlag? 21. Ligger der et ligeligt fordelt ansvar mellem Aarhus Lufthavn og Cimber Sterling for branding af T4 projektet? 22. Hvilke tanker har I gjort jer omkring den fremtidige markedsføring af T4, og planlægger I at samarbejde med Cimber Sterling i den forbindelse? 23. Hvilke branding /kommunikationskanaler bruger/forestiller du dig at Aarhus Lufthavn bruger i forbindelse med T4 projektet? Aarhus Lufthavn, Cimber Sterling og T4 24. Hvordan ser det nutidige og fremtidige samarbejde omkring T4 med Cimber Sterling ud? Ser du en begrænset levetid for T4 projektet skal indholdet eventuelt fornyes på et tidspunkt? 1

2 25. Kan Aarhus Lufthavn bruge Cimber Sterling som co brander i forbindelse med T4? Altså branding af Aarhus Lufthavn gennem Cimber Sterling? (Er der/vil der blive tale om co brandingforhold mellem Aarhus Lufthavn og Cimber Sterling gennem T4 projektet?) Aarhus Lufthavn 26. Hvordan er Aarhus Lufthavns profil og markedsposition på nuværende tidspunkt? (i forhold til de andre lufthavne) 27. Hvordan kunne du godt tænke dig at Aarhus Lufthavns profil kommer til at se ud, og hvilken markedsposition stræber I efter? 2

3 Bilag 2 Personlige oplysninger 1. Navn: Jeg hedder Ole Paaske. 2. Alder: Jeg er 56 år gammel. 3. Uddannelse: På det formelle teoretiske plan slutter min uddannelse med en matematisk samfundsfaglig studentereksamen. Og derefter et 3 årigt management trainee ophold hos General Motors koncernen i USA og i Tyskland specielt inden for den division, der hedder general motors exeptance corporation, som er en grossist finansvirksomhed. 4. Ansættelsessted: Mit nuværende ansættelsessted er Aarhus Lufthavn, hvor jeg er adm. direktør på 11. år 5. Antal år ansat 6. Stilling Aarhus Lufthavn 1. Hvordan vil du beskrive Aarhus Lufthavn som organisation? Ole Paaske: Det er en fagligt tungt funderet virksomhed med mange specialister inden for deres relevante ansvarsområder. Der er meget få teoretikere. Der er meget få ud af de 120 medarbejdere, som vi beskæftiger, der har en længerevarende akademisk uddannelse. Så det er en organisation af praktikere på alle niveauer. Det er en no nonsense med en lav grad af sofistikerethed. Det her er et sted, hvor man kommer og udfører et stykke arbejde, og så går man hjem og lever resten af sit liv. Og mange har op til flere parallelle virksomheder qua den måde, vi arbejder på i femholdsskift. Hvis man får det tilrettelagt fornuftigt, så er der mange, der kan nøjes med at arbejde en tre dage om ugen, og så har de alle mulige andre aktiviteter ved siden af. Interviewer: Hvis du nu skulle sætte nogle ord på, hvordan kulturen er i Aarhus Lufthavn? Vi tænker her på i forhold til image og omdømme og identitet. Ole Paaske: Hvis man tyr til vores strategiplan, der tilkendegiver vi jo i hvert fald, at vi ønsker at dele al relevant viden med omverdenen. Og det involverer så medarbejdere og andre stakeholders. Så vi er i den henseende en åben organisation. Vi er så også på nogle få fronter underlagt nogle regelsæt, som gør, at vi på meget konkrete fronter, som fx security, er lukkede, da vi af lovgivningsmæssige årsager er afskåret fra at oplyse og kommentere på, hvad vi foretager os. Og så er vi også en reguleret virksomhed. En stor del af det, som vi foretager os, det er reguleret af nationale myndigheder inden for det rent flypladsmæssige, securitymæssigt men også på det miljømæssige. Så en stærkt reguleret virksomhed. 2. Hvilken betydning har det for Aarhus Lufthavn at være kommunalt ejet? Ole Paaske: Jeg skal gøre klart, at vi er et aktieselskab. Og dermed har vi taget det første skridt væk fra det, der normalt forbindes med kommunalt ejerskab. For eksempel er vi ikke underlagt kommunal aktindsigt. Vi er ikke underlagt kommunale regnskabsprincipper, vi er ikke underlagt 3

4 kommunernes landsforening som arbejdsgiverorganisation. Vi er medlem af Dansk Industri. Så på en lang række punkter der er vi qua vores aktieselskabsstatus ikke at betragte som en kommunalt ejet virksomhed. Men det ændrer jo ikke, at vores ejere er kommunale, og det er dem, der har aktierne. Og det påfører os nogle begrænsninger af juridisk karakter. Vi må sådan set ikke gøre andet og mere rent forretningsmæssigt end ejerne måtte gøre, hvor lufthavnen var organiseret i en anden form. Det vil altså sige, at der er nogle restriktioner på nogle forretningsområder, som for eksempel at vi skal bortforpagte restaurationsdriften, cateringdriften men det ville vi have gjort alligevel fordi vi koncentrerer os om det, som vi kan. Så man kan sige, at i og med vi har en aktieselskabsform, så har det ikke den helt store betydning, at vi er kommunalt ejede. Det har den fordel, at vi har ejere der tænker i langsigtede baner, og de tænker i infrastruktur mere end i profit. I vores strategiplan står der tydeligt, at vores mission er at have en god infrastruktur og ikke at tjene penge til ejerne. Pengene er midlet til at nå målet ikke målet i sig selv. Det er også en konsekvens af at være kommunalt ejet. Interviewer: Det adskiller jer også fra nogle af de andre lufthavne, gør det ikke? Ole Paaske: Der er kun Billund og Aarhus i blandt de danske regionale lufthavne, der har den her struktur. De øvrige lufthavne er alt fra statsejede til en direkte integreret del af kommunen. Esbjerg Lufthavn er en afdeling i Esbjerg kommune med regnskabsfællesskab. Så det er de modeller, der er i spil. 3. Hvem er Aarhus Lufthavns nærmeste konkurrenter? Ole Paaske: Det er Billund og Aalborg Lufthavn. Men mest Billund. Interviewer: Hvad er det baseret på? Karup ligger jo fx også inden for jeres potentielle kundekreds. Ole Paaske: Ja, men Karup har jo ikke et udenrigsprodukt. Og det er kun på udenrigsprodukterne, at der konkurreres. Når det gælder indenrigs med den tolerancetærskel, der er på transport til lufthavnen og med den konkurrence, der er med de alternative transportmidler, der er ikke konkurrence. Vi har dybest set ingen konkurrenter, når vi taler ren indenrigstrafik. Der nyder samtlige danske provinslufthavne godt af at være næsten monopol. Indenrigsflyvning udgør også en stadig dalende del af kagen, så der, hvor det virkelig gælder, det er udenrigsrutetrafik, charter og lavpris. Der konkurrerer vi på livet løs, og der er det Billund og et vist begrænset omfang Aalborg, der er vores konkurrenter. Aalborg specielt fordi de qua deres offentlige ejerskab og deres favorabel placering på en militær flyvestation får hele det, der hedder flyvepladstjeneste, som er den dyre del af at drive lufthavn til favørpris af forsvaret. Og det gør, at de for eksempel ikke behøver at opkræve betalingsparkering. Så det er en lidt generende konkurrence, men alligevel er den største konkurrent Billund, fordi de ligger bedre på markedet, end vi gør. De har et bedre markedspotentiale og vores hovedmarked, Storårhus, kan faktisk nås fra Billund inden for det publikum betragter som tolererbart med halvanden times transport. Så det vil 4

5 sige, at Billund ikke kun har et større markedspotentiale, men de dækker for så vidt også vores markedsområde. Så det er udfordringen. Interviewer: Jeg tænker på, når du nu også snakker om konkurrenter på indenrigs, er det så ikke også alternative former for transport som tog osv., der også er en konkurrent der? Ole Paaske: Når vi taler indenrigs, så er vi i en helt anden konkurrencesituation. Så jo, når vi taler indenrigssegmentet, så er vi i benhård konkurrence med egen bil, tog, hurtigbusser og hurtigfærger. Og desto længere du kommer mod nord i Jylland, desto mindre udgør de en konkurrence. Det er også derfor, at Aalborg Lufthavns indenrigstrafik stort set ikke blev berørt i 1998, da de faste forbindelser, herunder Storebælt, åbnede, hvor det pludseligt blev mere attraktivt med de alternative transportmidler. Vores indenrigstrafik blev mere end halveret. Man har den tommelfingerregel, der hedder, at når rejsen mellem to punkter kan tilbagelægges via jordtransport på tre timer eller derunder, så taber flyene. Og det var lige præcis det, der skete. Førhen to det fem timer at komme via jordtransport til København, men med åbningen af de faste forbindelser, da var vi nede på tre, tre en halv time. Og det var lige præcis smertegrænsen. Og vi blev ramt. Vi fik halveret vores trafik, Odense måtte opgive deres indenrigstrafik, Esbjerg opgav indenrigstrafikken, Vamdrup lukkede, Karup blev reduceret markant, Sønderborg markant og de eneste, som var nogenlunde uberørte af det, var Bornholm. 4. Hvordan differentierer Aarhus Lufthavn sig fra andre lufthavne på markedet? Ole Paaske: Ja, det er en lidt uinteressant diskussion, fordi hvis man laver publikumsundersøgelser, så vil man konstatere, at publikum ikke interesserer sig så meget for lufthavnene. De interesserer sig for, hvor de ligger og hvor hurtigt, man kan komme ud til dem, og hvad man kan gøre med udgangspunkt i lufthavnene. Hvordan de ser ud, om der er rent eller beskidt, om det er koldt eller varmt, rangerer så lavt i deres prioritetssystem, så derfor er det ikke så interessant en diskussion. Men hvordan differentierer vi os? Vi differentierer os på det, der er vores slogan; nemt, hurtigt og bekvemt. I en lille lufthavn, som vi er, kan du gøre nogle ting enklere og hurtigere end andre lufthavne. Vi kan vende et fly på 25 minutter, det kan Københavns Lufthavn ikke. Det er derfor, at vi har lagt billet ind på lavprisflyvning. Vi kan håndtere passagerer, som kommer helt op til 10 minutter før afgang, hvis ikke de har bagage med visse flyselskaber osv. Det er på sådan nogle felter, at vi differentierer os. Og så differentierer vi os på at være en arkitektonisk, bedaget virksomhed. Det er helt tydeligt, når vi sammenligner med Billund og Aalborg. Men igen, det spiller ingen rolle. Der er aldrig nogensinde nogen af luftfartsselskaberne, der har sagt til mig, at de ikke vil flyve fra Aarhus Lufthavn, fordi vi ikke har store glasfacader. Det interesseret dem slet ikke. Interviewer: Så det vigtigste er måske beliggenhed? Ole Paaske: Ja, og markedspotentiale. 5. Hvordan er Aarhus Lufthavns nuværende profil og markedsposition? 5

6 Interviewer: Her tænker vi på, at Københavns Lufthavn ligger nr. 1 og Billund nr. 2. Og ifølge Aalborgs hjemmeside ligger de nr. 3. Ole Paaske: Det kommer an på hvilken målestok. Normalt regner man ud fra antal passagerer, og det er jo objektiv viden. Og så er det København, Billund, Aalborg og Aarhus. Og så kommer Karup, Rønne, Sønderborg og Esbjerg. Interviewer: Kan man måle på frekvens? Ole Paaske: Det er aldrig sket før. Så skal du være den første til at gøre det. Det er helt klart antal passagerer, man måler på. Det er den eneste benchmark, man bruger, når man sammenligner lufthavne. Interviewer: Men når vi tænker profil, så er det mere, om du mener, at folk mest ser jer som et sted, hvor man flyver indenrigs? Ole Paaske: Vi har generelt en forholdsvis svag profil på markedet. Det hænger sammen med noget historisk. Vi er jo egentlig kendt som Tirstrup Lufthavn oprindeligt, men det ændrede man faktisk for 15 år siden. Men det er ikke 100 procent slået en endnu. Nu har man dog en god målestok. Hvis man går ind og ser på besøgsstatistikker på vores hjemmeside, så kan vi se, at Tirstrup er nede på ca. 15 procent af søgeordene. Så Aarhus Lufthavn er ved at være slået fast. Men hvad er det så for et image, som vi har? Jamen, i hvert fald indtil for nylig, har det været sådan lidt støvet og taberagtigt som konsekvens af, at vi ikke har haft hverken midlerne eller ejernes vilje til at investere, og dels fordi vi, qua de faste forbindelser over Storebælt, har været i en nedgangsperiode. Så det er den brede offentlighed. Så hvis man ser på vores image i branchen, så opleves vi som værende en veldrevet og professionel virksomhed og klassens frække dreng, fordi vi i de sidste 10 år konstant har udfordret myndighederne. Vi har prøvet grænser på en lang række punkter. Så det er vores brancheimage. Den brede opfattelse har været lidt støvet, og jeg tror og håber, at vi gennem re brandingprocessen det seneste år begynder at pille ved det image. Men det er et langt og sejt træk. Men vi er på vejen til at bygge noget nyt op. Det er nemt, hurtigt og bekvemt, og vi er flyttet tættere på dig. Djurslandsmotorvejens åbning har virkelig flyttet noget. Interviewer: Nu diskussionen om den her nye storlufthavn, nu er den dog blevet lagt på hylden igen, tror du også den har haft en indflydelse på det her taber image? Ole Paaske: Ja, det tror jeg helt sikkert, at det har. Vi havde jo en otteårig periode, hvor vores hovedaktionær sagde, at vi skulle lukke. Og det er svært at arbejde med image i en sådan periode. Det var også derfor, at vi valgte at lægge alt det arbejde med image død, fordi det er en håbløs opgave, så længe vores hovedaktionær ikke vil os det gode, så tjener det heller ikke noget formål. Så er det spild af penge. Vi lå lavt, og koncentrerede os om at overleve og håbede på, at ejeren på et tidspunkt ville revurdere. Og det gjorde de så ved sidste systemskifte i Århus. Det var det, der udløste re brandingprocessen nu havde vi ejeren med os i stedet for mod os. Så kan man begynde at arbejde med de ting. Indtil det tidspunkt fik vi ikke noget fornuftigt ud af det. Så det er baggrunden for, at vi arbejder med image. Nu vil der så ske det, at den diskussion vil dukke på nu igen, fordi Århus Kommune lige har lanceret en ny erhvervspolitik, hvor man vil være internationale osv. osv. 6

7 6. Hvordan kunne du godt tænke dig at Aarhus Lufthavns profil kommer til at se ud, og hvilken markedsposition stræber I efter? Ole Paaske: Vi vil altid være en nicheoperatør. Og vi vil stræbe efter at få den profil, at vi er den nicheoperatør, der er kendetegnet ved nemt, hurtigt og bekvemt. 7. Hvordan fungerer forholdet mellem lufthavne og luftfartsselskaber? T4 projektet Ole Paaske: Det er et fuldstændig ubalanceret forhold. Luftfartsselskaberne som the upper hand og lufthavnene som under dog. Luftfartsselskaberne har alle rettighederne lufthavnene har ingen. Vi skal være der i den åbningstid, vi nu har valgt at definere for vores vedkommende 18 timer i døgnet. Og vi skal være klar til at tage imod og servicere, men luftfartsselskaberne har ingen forpligtelser over for os. Der er ikke tale om nogen kontraktmæssige forhold eller noget som helst. Vi stiller det her til rådighed ligesom en havn, og hvis luftfartsselskaberne vil benytte os fint, så gør de det. Hvis SAS, der flyver seks gange om dagen her, hvis de i morgen besluttede sig for at stoppe i al evighed, jamen så kan de gøre det. Interviewer: Okay. Ole Paaske: Så det er forholdene. Interviewer: Men luftfartsselskaberne må vel betale en eller anden form for afgift, når de vil benytte jeres? Ole Paaske: Ja ja, når de kommer, så betaler de selvfølgelig i henhold til det tarifgrundlag, der foreligger. Interviewer: Men kan man ikke også godt sige, at I er gensidigt afhængige af hinanden fordi uden en lufthavn, så er der jo ingen luftfartsselskaber, der kan flyve og omvendt? Ole Paaske: Jo, men der er da et afhængighedsforhold. Interviewer: Men det er bare meget ubalanceret? Ole Paaske: Ja, det er det i høj grad. 8. Hvad var bevæggrundene for at starte samarbejdet om T4 projektet med Cimber Sterling? Ole Paaske: Ja, men det var jo at for 10 år siden allerede ved min tiltrædelsestale her for 11 år siden, der identificerede jeg det vi kalder one stop trafikken som værende det største vækstpotentiale for Aarhus Lufthavn. Og det var i erkendelse af, at det jyske marked kan kun bære, det jyske marked, som det så ud dengang, hvor der ikke var lavpris, kan kun bære nogle ganske få direkte flyruter til udlandet. Så sagde vi: Jamen okay, så må vi jo koncentrere os om det næstbedste, og det var på det tidspunkt at flyve via København til sin slutdestination. Og det var jo 7

8 så et SAS produkt, fordi det var SAS, der fløj herfra til København, og det var SAS, der havde langt, langt den største kapacitet i København. Og det formulerede jeg i projektform, og jeg tog til København og forsøgte at sælge det til SAS, som imidlertid qua altså, SAS har jo været i krise lige siden for 11 år siden. Og de har blandt andet været i konstant ledelsesmæssig krise, og de har simpelthen ikke været i stand til at håndtere det. De har sådan set gang på gang tænkt: Jamen det lyder fornuftigt, og der er noget dér, og produktet er der jo et stykke af vejen. Altså, der var gennemgangspriser, og der var mulighed for at tjekke igennem osv. osv., men det med at få givet det en profil og få det udviklet yderligere, det viste sig altså, at det kunne de ikke håndtere, og efter nogle år så opgav jeg det. Jeg tog derop engang i mellem og støvede det af, når der var nye folk det var der jo heldigvis ret regelmæssigt men lige lidt hjalp det. Så kan man sige så på et tidspunkt så diskuterede vi nogle af de her i ting i sammenslutningen af danske provinslufthavne, DANSAM, og der redegør jeg for historikken i det og fremlægger det notat, som jeg egentlig har lavet i Og der bliver man vældig begejstret for tanken specielt fordi det er på et tidspunkt, hvor der begynder at ske nogle ting omkring Cimber og udenrigsflyvninger også fra København og sådan noget. Så de lufthavne, der kun er betjent af Cimber og ikke er på udenrigs og ikke af SAS, de har lige pludselig også fået mulighed for at arbejde med det her koncept det her one stop København eller T4 projekt. Og det gjorde, at vi genoplivede det. Først forsøgte vi også via SAS, fordi godt nok selvom du kun kan komme fra Karup til København med Cimber Air, så flyver de faktisk i SAS også altså du kan købe en gennemgangsbillet Cimber SAS det kunne du fra Karup med Cimber til København og videre med SAS ud i verden. Så SAS var også interessant stadigvæk dér, men de kunne stadigvæk ikke finde ud af det. Og så var det, da Cimber Sterling springer ud i fuldt flor og har det hele indenrigs fra alle betydende danske provinslufthavn og et udenlandsnet fra København så var der lige pludselig en helt ny parallelsituation til det, SAS kunne i gamle dage. Og så tog vi fat på Cimber, og fornemmede en højere grad af forståelse og lydhørhed for de her tanker. Og så var vi jo pludselig nogle flere vi var pludselig fem lufthavne, hvor oprindelig der var vi kun tre, der reelt kunne indgå i det. Og så lykkedes det også at få en ny ledelse i Københavns Lufthavn for det er jo ligesom det tredje ben at få dem til at forstå idéen og at engagere sig i det. Både profileringsmæssigt, men også på det teknologiske, som jo blandt andet indebærer, at vi nu har muligheden, hvis vi vælger at gøre brug af den, så kan vi købe alle check in teknologiske ydelser af Københavns Lufthavn, og som vi så kan installere her altså check in automater osv osv. præcis det samme materiale, som der er i København, og de vil servicere det og programmere det osv. osv. Så dér kom der skred i det, og jamen så har I jo næsten været med lige siden og har kunnet følge processen, og der kommer jo nok nogle spørgsmål omkring det senere? Interviewer: Ja. 9. Hvem er med i T4 samarbejdet? Nu sagde du, at der var fem lufthavne? Ole Paaske: Ja, lad os prøve at se Aalborg sådan lidt halvhjertet, Karup fuldhjertet, Aarhus fuldhjertet, Billund slet ikke, Sønderborg ja og Rønne lufthavn det er det på den ene hånd. Og så er der Københavns Lufthavne, og så er der Cimber Sterling. Interviewer: Aalborg 8

9 Ole Paaske: Ja? Interviewer: Kan de blive ved med at ligge sådan lidt halvhjertet? Ole Paaske: Mmm ja, det kan de nok godt. Det kan de nok godt, fordi qua deres beliggenhed så er de i en meget stærkere position, end vi andre specielt på indenrigs næsten udelukkende på indenrigs. Interviewer: Ja, kan man ikke se det her T4 projekt som et modtræk til jeres største konkurrenter nu tænker jeg Billund og Aalborg? Ole Paaske: Joh ikke så meget til Aalborg, men det er helt klart tænkt som et modtræk mod Billund, fordi Billund de ønsker at tappe det jyske marked og flyve folk via enten Amsterdam eller Frankfurt til deres destination. Vi ønsker at flyve dem fra vores lufthavne via København til deres destination. Og det er det, der undrer os, at SAS den dag i dag stadigvæk ikke har fattet, at det er det, det drejer sig om. Men problemet med SAS har været at på et tidspunkt, der opgav de simpelthen det jyske marked. Det kom allertydeligst til udtryk gennem den ulovlige konkurrenceaftale, de lavede med Mærsk Air tilbage i 1999 om at dele det danske marked. De sagde til Mærsk: I får Jylland, og vi tager København. Og det var den, der blev dømt ulovlig af EU, og som udløste en bøde på 190 mio. kr. til Mærsk og endnu mere til SAS, og det var det, der udløste Vagn Sørensens afgang som vicekoncerndirektør i SAS. Så det var et signal om, at SAS sådan set har opgivet det jyske marked. Det er også derfor, at de aldrig har samlet bolden op, når vi har anvist dem en mulighed for ligesom at gå ind og samle op igen. Så det er et modtræk set mod Billund. Men der har Cimber så også et paradoksproblem, fordi de har jo samtidig meldt ud, at Billund sådan set er deres base for udenrigsflyvninger. Så de vil både blæse og have mel i munden, og det er altid svært. 10. Hvad består produktet af? Ole Paaske: Det består af noget.. prismæssigt det består af muligheden for at købe en sammenhængende billet fra en provinslufthavn via København til en slutdestination ja, det er den økonomiske del. Og så er det en produktdel, som hedder, at man kan tjekke igennem fra udgangslufthavnen, man kan få boarding kort til hele rejsen, man kan tjekke sin bagage ind hele vejen, man kan gå direkte fra ankomst gaten i København til afgangs gaten uden at skulle igennem security eller anden behandling igen det er sådan det mere håndgribelige, produktet består af. Det er de to elementer. Interviewer: Vi kan jo så lige koncentrere os om det næste, fordi vi har nemlig også tænkt, at man kan jo på nuværende tidspunkt sagtens rejse fra Aarhus Lufthavn til København og så rejse videre. Så hvad er det, der gør T4 unikt? Hvor det er, det differentierer sig? 11. Hvordan differentierer produktet sig i forhold til eksisterende rejsemuligheder med fly hvad gør T4 produtet unikt? Ole Paaske: Ja, hvis vi tager fat i de to spor igen, som jeg lagde ud før hvis du køber en gennemgående billet, så vil den typisk være billigere, end hvis du køber en Århus København ved et 9

10 selskab og en København X købing ved et andet selskab. Så der er noget pris konkurrencemæssigt dér. Så er der det forhold, at hvis du køber en billet herfra til København og en billet videre med et andet selskab fra København til X købing, så er det dit ansvar, hvis du mis connecter i København. Så har du tabt retten til videre transport. Hvis du køber en gennemgangsbillet så hvis Cimber for eksempel er forsinket, når du kommer til København, jamen så er det Cimbers forpligtelse at sørge for, at du hurtigst muligt kommer frem til dit bestemmelsessted. Så man kan sige, at det er en slags forsikringsordning, der ligger i at købe en sammenhængende flybillet i modsætning til at købe den fragmenterede Så hele det rejsetekniske hvis du har købt to af hinanden uafhængige billetter, jamen så kan du ikke tjekke i gennem her fra Aarhus til X købing. Så tjekker du ind til København, så skal du have din bagage ind til København, og når du kommer til København, så venter du på din bagage, du går ud, du bevæger dig i det fri eller med en bus hen til udenrigsterminalen, tjekker ind igen, går i en ny security kø, skal være der i x antal minutter før og går så ud til gaten. Men her kommer du altså så den direkte vej. Det er sådan de to væsentlige forskelle, det er det, det differentierer sig fra. Det er det, der gør T4 projektet unikt. Interviewer: Hvor langt er I i udviklingen af det her T4 projekt? Fordi vi tænker, at der mangler jo stadig noget ensretning i forhold til de her automater og med hensyn til at tjekke ind, så hvor i processen er I? Ole Paaske: Jamen, vi er jo dér, at produktet eksisterer. Det sælges hver eneste dag, men det har endnu ikke fået den profil, som vi synes, det fortjener. Og det har jeg svært ved at forklare hvorfor, men det udspringer jo af en hvis fodslæbenhed hos produktejeren, og produktejeren er jo Cimber Air altså Cimber Sterling. Vi andre kan jo ikke fremprovokere noget. Vi sidder for eksempel nu og har bokset en måned med dem for at få et klart svar omkring, hvilken check in teknologi og platform de fremover vil operere på, og før vi ligesom får det svar, der kan vi ikke komme videre med vores forhandlinger med København om T4 teknologi. Erik i Karup, min kollega i Karup, vi har delt det op således, at jeg har kommunikationen med Københavns Lufthavne og forhandlingerne med dem om at få tilbuddet på plads og sådan noget, og Erik i Karup har haft kontakten til Cimber for at få afdækket, hvor er de henne på det her med platformen. De er ikke klar endnu det er de snart, tror jeg. Men det er altså dér vi har haft et problem på selve den her færdige pakke det sidste, der mangler, det er den her check in teknologi altså enten en udmelding fra Cimber om, hvordan de vil håndtere webbaseret check in, eller hvilket format, der skal ligge til grund for de CUSS automater, check in automater, som vi skal have anskaffet. Og man kan sige, at mens vi venter vi er sådan set ovre i det der det er ikke for jeres skyld, men det kunne jo godt være at (Ole viser os en eksisterende illustration på en flip over tavle) Ole Paaske: Branchen oplever en uhyggelig udvikling for øjeblikket. Indtil for ganske nylig ej for nogle år siden i hvert fald og de foregående 50 år, der gik man til en skranke, når man skulle ud og flyve og tjekkede ind. Og bevægede sig så i de senere år i gennem security og så ned til boarding, og det var det det var ligesom tre trin. I dag, der bevæger man sig sandsynligvis uden om skranken for de flestes vedkommende. Enten kommer man direkte til lufthavnen og går til en selvbetjeningsautomat en CUSSautomat eller man har simpelthen tjekket ind hjemmefra via nettet eller måske på forsøgsbasis på sin mobil. Hvis man tjekker ind på CUSS, så får man et boardingkort, hvis man tjekker ind på web, mobil eller med 10

11 sit kreditkort, jamen så får man, i hvert fald på web ordre, en stregkode, som er den måde man identificerer sig på, og der erstatter boardingkortet. Det er den måde, man identificerer sig på under det videre forløb gennem lufthavnen. Der er så den yderligere udfordring uanset hvilken én af disse modeller, man vælger. Jeg vil sige, at udviklingen går helt klart fra skranke og her over imod (selvbetjening), og muligvis hvis vi ikke gør et eller andet, så skal vi til at overveje, om vi skal bypasse automatmodellen, fordi så er det en investering, der skal skrives af på tre år. Der er ingen tvivl om, at det er et mellemtrin. Vi er på vej herfra og der over (fra skranke til selvbetjening) via automaten. Men vi har lige fået besked fra Ryanair om, at pr. første oktober i år bliver der kun tjekket ind her (nettet). Det vil sige, at der bortfalder en stor del af kundegrundlaget for vores automater. Vi venter på en melding fra Cimber hvad gør de? Går de også direkte derover, eller hvad søren sker der? Så det er hammer spændende. Uanset om man går til skranken, så har vi den udfordring, at hvis du har indskrevet bagage, så skal du stadig tjekke bagagen op og så skal du alligevel til en skranke. Fordi du kan ikke bare aflevere den, det kan ikke bare sådan et sted med et hul i væggen, hvor folk sætter bagagen fordi du skal tjekkes. Der skal stå en person ved det bagagedrop og sikre, at du er den rejsende, som indskriver det styk bagage, og at du kommer med flyet så du skal på en eller anden måde identificeres sammen med din bagage. Uanset hvad, så på et eller andet tidspunkt, så er du igennem de her ting, og så er du i security. Og så er der nogle specielle ting, som gør sig gældende for Ryanair, men det skal jeg ikke trætte jer med her. Og så kommer du ned til boarding. Men altså, det er heroppe, at det sker. Og det store spørgsmål er, skal vi via dette automat mellemtrin eller springer vi simpelthen over og lander derovre? Interviewer: Men hvis automaterne forsvinder, forsvinder noget af grundlaget for T4 projektet så ikke også? Var det ikke det med de ensrettede automater? Ole Paaske: Man kan jo ikke opretholde en automat for automatens skyld. Så må man profilere produktet på andre ting. Automaten er kun et hjælpemiddel. Det, der er det afgørende for dig, er, at du har et ensartet produkt, uanset om du begynder rejsen i Rønne eller Århus. Og at der sker de samme ting undervejs. Det er nok stadig væk godt. Interviewer: Er der overhovedet nogle fordele ved selv at tjekke ind med videre bagagedrop? De gange hvor jeg har prøvet det, så er køen endnu længere ved bagagedrop end den ville være, hvis man bare gik til en normal skranke. Ole Paaske: Ingen Jeg er enig med dig et lang stykke af vejen, med mindre man rejser uden indskreven bagage. Så er det helt klart en fordel. Det øjeblik hvor du rejser uden indskrevet bagage, der er dit første point nok, det er sådan set security. Hvis du tjekker ind hjemmefra via din mobil, så er dit første point security. 12. Hvilke muligheder ser du for Aarhus Lufthavn i T4 projektet? Hvilken værdi og kvaliteter kan T4 tilføre Aarhus Lufthavn? Ole Paaske: Jeg ser det som en mulighed for at få et troværdigt alternativ til det one stop produkt, der udbydes fra Billund Lufthavn i samarbejde med KLM og Lufthansa, hvor Billund tapper det jyske 11

12 marked. Vores skæbne, som lyder, er, at vi skal typisk via et mellemtrin. Så det er et spørgsmål, om det skal være fra Billund via Amsterdam, Frankfurt, Paris eller, skal det være via de øvrige lufthavne via København. Så det er muligheden for at få et modtræk, et konkurrencedygtigt og troværdigt modtræk til Billunds tilbud. Interview: Jeg tænker også, at en af styrkerne ved T4 kunne også være, at man har one stop i Danmark og ikke en tysk lufthavn. Hvis man ikke er så hjemmevant her? Ole Paaske: Ja, for nogen. Og så er det jo også et spørgsmål om, hvor overskuelig er den lufthavn, som man transmitterer i. Og der har København da trods alt fortsat et fornuftigt ry. Og med den nye T1 terminal, som indebærer, at du går direkte fra indenrigs og over til udenrigs, så er der sket meget på den front. Så produktet er der, og det er konkurrencedygtigt, men det mangler en profil et brand. 13. Hvad er dine forventninger til T4? Ole Paaske: Jamen, dem kan du godt få. Jeg stiller dem op i forhåbninger og forventninger. Jeg har store forhåbninger, men efterhånden begrænsede forventninger. De begrænsede forventninger det er fordi, jeg syntes ikke, at Cimber Sterling har været i stand til at løfte opgaven på den vis, som jeg havde håbet. Og du (Alice) var med blandt andet til vores møde i København, hvor T4 ikke fyldte så meget af taktiske årsager, fordi Billund Lufthavn var med, og de sætter sig imod det her. Men heller ikke det, der skete i København, der har ikke været noget opfølgning på det overhoved. Der sker intet, nada, intet! Cimber Sterling fremstår for mig for øjeblikket som værende handlingslammet. De har simpelthen gabt over for meget. Det er medvirkende til at mine aktuelle forventninger til T4, de er i hvert fald midlertidigt nedtonede. 14. Hvor mange passagerer benytter sig på nuværende tidspunkt af T4 tilbuddet? Ole Paaske: Det ved kun Cimber Sterling. Interviewer: Jamen, så springer vi bare den over. Branding/markedsføring af T4 Interviewer: De sidste fem spørgsmål handler om branding og markedsføring af T4. Vi er godt klar over, at denne del mangler, og at der også mangler nogle ting før, at det er et fuldendt T Har Aarhus Lufthavn gjort noget for at markedsføre og brande T4? I så fald hvad? Ole Paaske: Vi gjorde det fra den dag, at produktet reelt eksisterede, og hvor det blev meddelt omverdenen i form af sådan en slags pressemeddelelse når jeg siger en slags, så er det fordi, de ikke selv mente, at det var. Men det var dog i hvert fald et budskab, som kom ud til nogen, og vi greb den og sendte så på eget initiativ en pressemeddelelse ud, hvor vi sagde, at det nu kunne lade sig gøre fra Aarhus Lufthavn, og vi lagde det på hjemmesiden. Det viste sig så, at det egentlig var lidt hurtigere, end de egentlig selv var klar til. Men efterfølgende kom de så ud med en decideret pressemeddelelse, og man kunne også begynde at se produktet under kampagner på deres 12

13 hjemmeside, og det valgte vi selvfølgelig at linke til med det samme. Men ellers de signaler vi har sendt til Cimber Sterling om, at vi er interesseret i en fælles profilering af det, også på print og på anden vis det har ikke rigtig ført til noget endnu. Men jeg tror og håber da, at når de får lidt mere styr på den grundlæggende forretning, så vil de gerne være med til det. Produktet løber jo ikke nogen steder. Det er bare ærgerligt, at vi ikke kan komme i gang. Men bedre sent end aldrig. Så vi er stadigvæk parate. Interviewer: T4 er det det, som I kalder det internt? Ole Paaske: Ja, det er ren internt. 16. Hvem ser du som målgruppe for produktet/servicen og på hvilket grundlag? Ole Paaske: Det er meget afhængigt af, hvor Cimber Sterling har valgt sig at lægge i markedet, og de har valgt at lægge sig i leisure segmentet. Så det er hele det brede leisure segment, bredt defineret, og det er dybest set sådan et semilavpris publikum. Det er jo reelt en konkurrent til de rendyrkede og direkte lavprisruter fra Jylland. Så det er et ferie og fritidssegment, som man skal gå efter. Det kan da godt være, at der falder nogle forretningsrejsende af, som bliver opmærksomme på det her produkt. Men forretningsrejsende er meget lidt tolerante mht. tid. Der skal være et fly, når det passer ind i deres planer. Og med Cimbers produktpalette der vil de sjældent kunne levere den vare, fordi mange destinationer flyver de ud af København måske kun en gang om dagen og måske ikke engang dagligt. Det egner sig ikke til størstedelen af de forretningsrejsende. Hvorimod leisure publikummet kan fint tolerere den type produkt. Interviewer: Er der et x antal timer med one stop i København, på hvor lang tid der må gå til den næste så flyver? Ole Paaske: Det hedder minimum connecting time, og det er den betingelse, som luftfartselskaberne og lufthavnene i fællesskab stiller for at leve op til den garanti, man har, når man har købt en gennemgående flybillet. Og jeg kan ikke huske, hvad den er for Cimber Sterling i Københavns Lufthavne, når det er indenrigs til udenrigs. Man kan gå ind og se det på København Lufthavns hjemmeside transfersider, minimum connection times. Og jeg vil tro der differentierer man sig yderligere og siger, kommer man fra indenrigs til udenrigs, indenrigs til indenrigs, udenrigs til indenrigs, udenrigs til udenrigs, alt afhængig af hvilket scenarie det er, så kan der være for hvert selskab varierende fra selskab til selskab, og internt for hvert selskab kan der yderligere være differentieret minimum connection times afhængig af, hvad det er for én af kombinationerne. Jeg vil tro, at indenrigs til udenrigs ved Cimber Sterling ligger på mellem minutter, som de kræver fra flyets publicerede ankomst til København til det næste flyes publicerede afgang. Interviewer: Men det er jo minimum. Er der ikke noget maksimum? Ole Paaske: Jeg tror ikke der er noget men 24 timer uden at du skal tjekke ind på ny. Interviewer: For det er næsten mere maksimum det, som at det kommer mere an på for forbrugeren i forhold til T4, og hvis man skal skifte? Hvis det er tiden det kommer an på, og så man skal vente fire timer i København er det så fordelagtigt? 13

14 Ole Paaske: Nej nej nej, det er det da helt sikkert ikke. Men man kan sige, at det, der er interessant, er, hvor hurtig kan det gøres? Det er jo også minimum connection tiden så det er den, der er interessant. Der er jo ikke meget ved at komme til København 30 min., før det næste fly går, hvis du ikke er garanteret, at du kommer med. Så det er minimum connection, der er fokuspunktet for publikum. 17. Hvad mener du produktet/servicen skal kommunikere til målgruppen? Ole Paaske: Det har jeg jo allerede formuleret i den pressemeddelelse, jeg sendte ud i sin tid, og det er: At verden ligger åben for dine fødder med udgangspunkt i Århus Lufthavn med et lille mellemtrin i København. 18. Ligger der et ligeligt fordelt ansvar mellem Aarhus Lufthavn og Cimber Sterling for branding af T4 projektet? Ole Paaske: Jeg vil sige imellem Cimber Sterling på den ene side og så de danske provins lufthavne, der er med på den anden side. Men vi er ikke kommet til den fase endnu. Vi har ikke diskuteret det igennem. Interviewer: Så det er noget der er oppe til diskussion, og så finder I ud af hvem som gør hvad? Ole Paaske: Ja. 19. Hvilke tanker har I gjort jer omkring den fremtidige markedsføring af T4, og planlægger I at samarbejde med Cimber Sterling i den forbindelse? eventuelt co branding? Interviewer: Nu tænker vi specifikt Aarhus Lufthavn og ikke også de andre provinslufthavne, som er med. Ole Paaske: Altså, hvis det her skal have gennemslagskraft, så hedder det stadigvæk T4, Cimber Sterling på den en side og de medvirkende provinslufthavnene på den anden. Det er det billede. Altså, det er, at du kan komme fra en lang række steder i Danmark til din slutdestination via København med Cimber Sterling og de her lufthavne. Så jeg ser ikke Jeg har ingen ambitioner om at Århus selv skal. Interviewer: Den branding som skal udføres på T4, der havde vi tænkt noget i retning af, at det skulle være specifikt på Aarhus Lufthavn og se bort fra de andre, for at styrke Aarhus Lufthavns profil. Ole Paaske: Nej, det har jeg sådan set ikke noget ønske om. Jeg ser det her som et partnerskab mellem de fire til fem lufthavne, som har sagt, at det vil vi, og så Cimber Sterling på den anden side og Københavns Lufthavn som den tredje. Og hvis vi skal kunne få den fornødne gennemslagskraft, så vil det være meget bedre at gå ud med det fællesbudskab overalt, uanset om det er i Rønne eller Østjylland snarere end at gå hver for sig. Interview: Det partnerskab er igen? Ole Paaske: Karup, Sønderborg, Århus, Rønne og i et vist omfang Aalborg. 14

15 Interview: Hvad tænker I som lufthavn efter DSB nye lancering om Nonstop Express, 2 timer og 40 minuts lyntog? Ole Paaske: Det understreger jo, at indenrigsflyvning har vi kun til låns. På sigt er det andre ting, der skal retfærdiggøre vores eksistens. Da jeg tiltrådte lå indenrigsflyvningen på 90% af aktiviteterne, nu er det 40%. Så det er meget naturligt. Men DSB er ikke den, som bekymrer mig mest ét er, hvad de siger og noget andet er, hvad de mener. De har jo før talt om 2 timer og 40 min, men aldrig leveret. Men på sigt er der ingen tvivl Vi siger, at inden for en ti års tidshorisont begynder DSB nok at have så meget styr på deres ting, at de kan levere en vare, som for alvor tager den resterende del af indenrigstrafikken. 15

16 Bilag 3 Personlige oplysninger 1. Navn 2. Alder 3. Uddannelse 4. Ansættelsessted 5. Antal år ansat 6. Stilling T4 projektet 7. Hvad er bevæggrundene for at indgå et samarbejde om T4 projektet? (Hvilke muligheder ser du for Cimber Sterling i T4 projektet?) 8. Hvad består produktet af? 9. Hvordan differentierer produktet sig i forhold til eksisterende rejsemuligheder med fly hvad gør T4 produtet unikt? 10. Hvad er jeres forventninger til T4? 11. Hvilke tanker har I gjort jer om produktets indhold/destinationer i fremtiden? 12. Hvor mange passagerer benytter sig på nuværende tidspunkt af T4 tilbuddet? Branding/markedsføring af T4 13. Hvad har I gjort for at markedsføre og brande T4? 14. Hvem ser I som målgruppe for produktet og på hvilket grundlag? 15. Ligger der et ligeligt fordelt ansvar mellem Cimber Sterling og lufthavnene for branding af T4 projektet? 16. Hvilke branding /kommunikationskanaler bruger Cimber Sterling i forbindelse med T4 projektet? 17. Hvilke tanker har I gjort jer omkring den fremtidige markedsføring af T4, og planlægger I at samarbejde med de enkelte lufthavne i den forbindelse? Cimber Sterling, Aarhus Lufthavn og T4 18. Hvordan ser det nutidige og fremtidige samarbejde omkring T4 med Aarhus Lufthavn ud? Ser du en begrænset levetid for T4 projektet skal indholdet eventuelt fornyes på et tidspunkt? 19. Er der/vil der blive tale om co brandingforhold mellem Aarhus Lufthavn og Cimber Sterling gennem T4 projektet? Cimber Sterling 20. Hvad er Cimber Sterlings mission, vision og værdier? 21. Hvad er Cimber Sterlings overordnede målsætninger? 22. Hvordan differentierer Cimber Sterling sig fra andre flyselskaber på markedet? 23. Hvad er Cimber Sterlings position på markedet? 16

17 Bilag 4 Transskriberet interview Interview med Steen Neuchs, Cimber Sterling, mandag den 18. maj 2009 Personlige oplysninger 1. Navn: Steen Neuchs 2. Alder: 44 år 3. Uddannelse: CBS 4. Ansættelsessted: Cimber Sterling i København 5. Antal år ansat: 1 år 6. Stilling: Senior Vice President Aircraft Operation / COO ved Cimber Sterling dækker over alt operation. Jeg har ansvar for, at flyene kommer af sted til tiden, at der er piloter og stewardesser. Jeg har ansvaret for hele handlingen, dem der laver produktionen, altså dem, der får flyene til at flyve på nær check in. Ellers så har jeg alt omkring operation. Groundhandling osv. Cimber Sterling Steen Neuchs: Det betyder, at i Cimber, der i 58 år primært har været indenrigsselskab, også har haft lidt udenrigs, men primært indenrigs, har vi nu et produkt, der hedder leisure. Den 10. december har vi så ansat godt og vel 100 til at flyve de her leisure fly, hvor der kan være 148 passagerer. Der har så betydet, at vi nu har et produkt, hvor vi sælger leisure. Og det har vi påtænkt os at blive store på. Vi har som sagt 5 fly, og i denne her uge forventer vi at komme op på 9 af de her inden Cimber er jo et godt gammeldags gedigent, ikke gammeldags negativt ment, en gammel dansk virksomhed, der startede i Sterling er jo slået sammen med Mærsk, og Sterling er jo også et godt gedigent gammelt selskab helt tilbage fra 1962, og Mærsk er helt tilbage fra I kender jo historien med, at Sterling går konkurs i oktober 08. Det var så både Sterling og Mærsk, der var slået sammen, som gik konkurs. Så tilbage af danske større flyselskaber er der sådan set kun Cimber tilbage. Så er der nogle andre lidt mindre, men af de store danske flyselskaber, der nævner vi selvfølgelig ikke SAS, der jo er et skandinavisk selskab. Men SAS ville jo være større selv hvis det bare var et dansk selskab. Men af de større danske selskaber, så er der Cimber tilbage. Sammenlignet store som Sterling og Mærsk er. Det som der er ejerkredsen af Cimber Sterling, det er de tre søskende, hvor Ingolf L. Nielsen, faderen der startede selskabet op, og nu sidder datteren Lone og sønnen Hans Ingolf og Jørgen som ejere af Cimber Sterling. Og Jørgen er adm. direktør for Cimber Sterling. Lone arbejder i virksomheden, hvor Hans Ingolf sidder i bestyrelsen. Det, der kort er sket siden 03/04, er, at Cimber er gået fra en omsætning på 500 millioner til at ligge på ca. 1,3 milliarder. Samtidig med har man fordoblet medarbejderne også. Fra 400 til godt og vel 700. Der er sket en vældig ekspansion bare fra det gamle Cimber. 17

18 Og nu til det, I spørger om. 7. Hvad er Cimber Sterlings mission, vision og værdier? Steen Neuchs: Omkring missionen, som den er nu, så er det, at vi skal være det førende danske flyselskab. Og vi har tre ben at stå på: Vi har domestic, hvor vi skal være førende på dansk indenrigs, hvilket vi er, hvis vi tager efter frekvens. Vi skal være en fokuseret regional spiller, dvs. der hvor vi kan flyve udenrigs uden at flyve igennem Københavns Lufthavn, der gør vi det. Dvs. fra Billund, Nordkøbing og Aalborg også. Der er vi regionalt fokuserede. Der hvor det kan svare sig at flyve udenrigs, uden at vi skal over Københavns Lufthavn, der gør vi det. Og så vil vi være Danmarks førende leisure selskab. Det er det tredje ben, der kom på med leisure delen. Det er vores vision, at vi skal være det. Når vi har opfyldt de tre bolde, så bliver vi Danmarks førende flyselskab. Vi er selskabet i midten. Vi er ikke dyre, vi er ikke billige. Vi er selskabet i midten og har en fair pris. Man ved, hvad man betaler, man ved, hvad man får. Der kommer ikke alt muligt ekstra oveni, når man har købt sin billet. (Steen viser os nogle papirer) Det her det viser, at Cimber er flyselskabet i midten, der som nationalt carrier har for eksempel fri bagage det første stykke. Det har vi, det har Ryan Air ikke for eksempel, der betaler du for det (han viser os en tabel), fri kaffe og vand ombord, det har Ryan Air ikke, det har vi, og det nationale SAS. Så vores produktsammensætning er stort set det samme som et nationalt carrier, men langt bedre sundhedsmæssigt end et lavprisselskab. Det, der er vores fordel, er, at vores kostbase, altså vores omkostninger, er som et lavprisselskab, og vores service er som et nationalt carrier selskab som SAS for eksempel. Hvilket gør, at vi godt kan have råd til at give lidt mere til passagererne, samtidig med at vi er forholdsvis billige i forhold til vores konkurrenter. Det, der er vores hjul, er, at vi har den rigtige pris, vi har respekt for kundens tid. Når du kommer til lufthavnen, skal du ikke unødigt opholdes, du skal kunne parkere. Vi skal også have nogle faciliteter, hvis du kommer indenrigs og skal videre udenrigs. Når du har tid til at være der, skal der også være nogle muligheder i det. Vi vil give dig mulighed for at du kan gå på nettet, tjekke ind manuelt, ringe til en dansk telefonsælger og få en service omkring, hvordan du kommer til Malaga for eksempel. Vi lægger vægt på, at der er en god atmosfære i flyet, og at vi har loyalitetsskabende aktiviteter, så kunden altid kommer igen. Og heriblandt ligger lufthavnene for det her, det kan vi ikke gøre selv. Vi kan gøre det i flyveren, men hvis ikke lufthavnen har en fleksibilitet, dvs. automater, ikke har fuldbevogtet check in, har security åben på de rigtige tidspunkter, så bliver det her produkt ikke godt. Hele vores mission og værdi over for kunderne, det er bygget op på, at vi har nogle velfungerende lufthavne. Og især i Danmark. Her er det så vigtigt for os, at vi har en god dialog med lufthavnene og sørger for, at de er med på det her. For de lever af de samme kunder, som vi lever af. Vi er egentlig interesserede i at gøre det her også, for så kommer kunderne ikke i tog og bil, eller hvad det måtte være. Vi kører Danish domestic, sunshine leisure, hvor vi, selvom vi har krise på passagererne til for eksempel Malaga, Mallorca, Burkos, Split og Nice, flyver. Folk er ikke holdt op med at købe leisuretickets. Businesstrafikken er gået ned. Forretningsrejsende flyver altså ikke. 82 % af vores domestic trafik er businessmen. Og så 100 % selvfølgelig på leisure, det er ikke helt 100 %, vi har også nogle 18

19 businessruter, som vi flyver med vores leisure fly, så det er stort set intet. Så når den her retning går ned pga. finanskrise, så går det ud over Danish domestic, så flyver man ikke og tager ikke ud særlig meget. Men vi oplever på vores leisure produkter, at der flyver den enkelte eller private stadigvæk. Så har vi også fokus på vores regionale marked. En stor del af vores omsætning er, at vi lejer faciliteter ud til andre selskaber. Bl.a. låner vi 8 fly ud til SAS. De flyver ud til nogle af nærdestinationerne i Europa med en Cimber flyvemaskine. Det får vi så betaling for. Så vi samarbejder med alle, der vil. Vi har selvfølgelig konkurrenter, vi er også konkurrenter med SAS, men vi samarbejder også, hvor det er fornuftigt, hvis de vil købe det også. Vores produktudvalg er blevet væsentligt forøget qua købet af Sterling. Vores omsætning fordobles og kommer op og ligge på 2 milliarder og 2 millioner passagerer, hvilket er meget interessant for lufthavnene. 8. Hvad er Cimber Sterlings overordnede målsætninger? 9. Hvordan differentierer Cimber Sterling sig fra andre flyselskaber på markedet? Steen Neuchs: Vi er flyselskabet i midten, vi har en fair pris. Vi har ikke nogen overraskelser, når du kommer og tjekker ind. Så skal du ikke betale for alt muligt. Vi serverer kaffe, vand og juice gratis i flyveren på alle vores destinationer, og vi er til at regne med. Vi er dansk. Det er der, vi differentierer os fra for eksempel Transavia, som er hollandsk/fransk selskab i øjeblikket, de sælger ikke så godt, fordi de ikke har navnet, man ved ikke, hvem de er. Så der har vi en fordel, qua at vi er et dansk selskab, der nu er slået sammen med tre danske selskaber; Sterling, Mærsk og Cimber. Og det har en impact på kunden på markedet, når de køber billetter. Det kan vi se i øjeblikket. Prismæssigt er vi meget tæt på hinanden. Det er nok den største forskel, der vil være. For ellers så er en flybillet jo en flybillet, den kan der ikke laves så meget forskel på. Så du konkurrerer benhårdt på pris, og du konkurrerer benhårdt på at have frekvens. Som for eksempel, hvis vi tager dansk indenrigs, så er det vigtigste at have frekvenser. Dvs. hvor ofte flyver du til Århus, hvor ofte flyver du til Rønne. Det kan ikke nytte noget at have en om morgenen og en om aftenen. Fordi hvis du skal konkurrere, så skal du have frekvens. Vi flyver 4 gange til Århus, 7 gange til Aalborg og 11 gange om dagen til Karup og til Rønne også. Så der er rimelig mange frekvenser, hvilket gør, at så begynder man at flyve. Men hvis man kun kan komme ud om morgenen og så hjem igen kl. 22 om aftenen, så tager man toget. Det, der også er i forbindelse med frekvenser, er, at hvis ikke man er der, så kommer der bare nogle andre. Hvis ikke vi flyver 10 gange til Karup men kun 5, så kommer der en anden operatør, fordi der er et marked for det. Så derfor gælder det også for os om at lukke huller. Hvis ikke vi var kommet på markedet med Sterling inden for 1½ måned efter, vi købte dem, så havde kommet nogle andre og lagt sig på frekvenserne. Og så var vi ude. Det tager så lang tid at komme ind på et marked, hvis der allerede er en. Det er let at komme ind, hvis der ikke er en, men hvis der er en, koster det rigtig, rigtig mange penge at komme ind. 10. Hvem er Cimber Sterlings nærmeste konkurrenter? 19

20 Steen Neuchs: Der er ingen tvivl om, at det er Norwegian på udenrigs, og det er Transavia og easyjet. Men Norwegian er den største konkurrent. Og så konkurrerer vi med SAS på dansk indenrigs. Så vores konkurrenter er dem, der flyver til de samme destinationer som os. Og vi konkurrerer med alle, der går ind på markedet. 11. Hvad er Cimber Sterlings position på markedet? Steen Neuchs: På dansk indenrigs er vi førende. Vi har Norwegian og SAS, men vi flyver på dem alle. Der er ingen, der flyver til Sønderborg, der er ingen, der flyver til Rønne, der er ingen, der flyver til Karup det er kun os. Men fra Århus er vi på sammen med SAS. I Aalborg er vi i konkurrence med Norwegian og SAS. Så på frekvens er vi markedslederen. SAS har måske lidt flere passagerer. På leisure markedet jeg ved faktisk ikke, hvordan vi ligger dér, fordi vi er ret nye og har startet op. Men vi er den næststørste operatør i Københavns Lufthavn, så jeg tror faktisk, at vi på leisure delen ligger nummer to. SAS har jo rigtig meget, som de sender ud til billige rejser også, så jeg vil faktisk tro, at SAS er de største på leisure, og så ligger vi og Norwegian side om side. 12. På hvilken måde har Cimber Sterlings nye profil som udbyder af både business og leisureruter haft betydning for blandt andet markedsføringen af Cimber Sterling? Steen Neuchs: Jeg tror, at det man har set på markedsføringen lige pt., det har været, at vi bliver markeds i dag går der faktisk en marketingkampagne i gang, så hvis I ser TV2 i dag, så starter vi op big time med at bruge det gode gamle danske flyselskab som en indgangsvinkel, hvor vi flyver billigt, og vi retter os meget mod leisure delen. Men også at vi flyver dansk indenrigs. Vi får malet vores fly om det tager bare lige lidt tid. Det koster lige lidt penge og så videre, men vi får det første i den her uge. Men jeg må sige, at vi retter os meget mod leisure delen. Interviewer: Som pendant til at det førhen var mest business, ikke også? Og nu med det nye Sterling på leisure Steen Neuchs: Ja og det vi faktisk gør sammen med lufthavnene det skal vi bare lige have på plads det er, at vi kommer til at markedsføre dansk indenrigs separat med lufthavnene, og vi snakkede om, tror jeg, at give kr. hver. Og så køre en kampagne på dansk indenrigs, hvor vi fortæller om fordelene ved at flyve indenrigs. Indenrigs er det jo sådan, at dem der mest bruger indenrigsruten, det er Jylland og Bornholm. Sjællændere 11% af al trafik mod Jylland, København og Bornholm, det er sjællændere alt andet er fra Aalborg af og de lufthavne, der er. Så hvorfor vil sjællænderne ikke flyve? Det ved jeg jo som sjællænder de tænker på deres bil bare over broen og så er man i Jylland. Det gør jyder altså ikke vi bruger meget mere bilen. Så det skal vi målrette mod sjællænderne. Nu skal de sgu til at flyve i stedet for at tage den der bil. Interviewer: Ja, fordi jyderne synes simpelthen, at det er for langt. Steen Neuchs: Ja det tror jeg.. tror du det? 20

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt

2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt 2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 23. juni 2011 J. nr. Internationalt Kontor Effekter af forslag om indførelse af en klimaafgift

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE

Guide. Foto: Scanpix/Iris. November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE Foto: Scanpix/Iris Guide November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE INDHOLD: Priskrig i luften...4 Priskrigen...8 GUIDE: Sådan

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

Vejen til den billige flybillet

Vejen til den billige flybillet Vejen til den billige flybillet Mange danskere skal på juletur til London eller New York for at shoppe eller hygge sig. Men det gælder om at se sig godt for, når man vælger flyselskab, for de»billige«selskaber

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Luftfart og turisme i Grønland

Luftfart og turisme i Grønland Luftfart og turisme i Grønland Polit Case Competition Copenhagen Economics 14. marts 2015 Introduktion I det følgende præsenteres tre cases. Alle handler om luftfart i Grønland, men adresserer forskellige

Læs mere

Bilag 1: Interview med Jacob Pedersen, Senioranalytiker hos Sydbank

Bilag 1: Interview med Jacob Pedersen, Senioranalytiker hos Sydbank Bilag Bilag 1: Interview med Jacob Pedersen, Senioranalytiker hos Sydbank Vi er ved at skrive opgave omkring SAS og om de har de resurser og kompetencer der skal til for at overleve. Det går ikke umiddelbart

Læs mere

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør Københavns Lufthavn Januar 2013 Kristian Durhuus Driftsdirektør 1 Københavns Lufthavn Danmarks luftvej til vækst Hver én million passagerer skaber 1.000 jobs i lufthavnen 23,4 millioner passager i 2012

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen

Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen Side 1 af 5 Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen Når flyselskaberne opdeler flysæderne i flere klasser og sælger billetterne til flysæderne med forskellige restriktioner, er det 2.

Læs mere

Fakta om den nye danske satsning

Fakta om den nye danske satsning Fakta m den nye danske satsning Status fr Nrwegian i Danmark efter ét år: Over 1 mi. danske passagerer 29 ruter, heraf én indenrigsrute Belægningspct. (lad factr): 82 pct. Lavere mkstninger end knkurrenterne

Læs mere

Sekundær persona og scenarie for Michael Christiansen og hans spøgelsesven

Sekundær persona og scenarie for Michael Christiansen og hans spøgelsesven Sekundær persona og scenarie for Michael Christiansen og hans spøgelsesven Forretningsmanden Michael Christiansen er 39 år. Han er oprindeligt uddannet cand. merc. fra Handelshøjskolen i Herning, men gennemførte

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 140/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Rom, 15.04. 18.04.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt 8.790 kr. Forsinket afhentning på hotellet på hjemrejsedagen,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Manual for rejseguider

Manual for rejseguider Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling...1 Afrejsebriefing...1 Ved afrejsen i København...1 Mødested...2 Fælles velkomst...2 Udlevering / tjek af billetter...2 Visum...2 Telefon...2 Check

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2014/0111 afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AAS (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL

Læs mere

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år.

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Hvilke investeringer ligger der og venter; lufthavne, havne, kommunikation

Læs mere

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006 Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer August 2006 Oversigt Baggrund Workshop og scenarier Luftfartspolitisk strategi Side 2 Mål for projektet Få sat fokus på luftfarten og skabe et grundlag

Læs mere

Caribien i privatfly. Caribien i privatfly. Turen kort USA

Caribien i privatfly. Caribien i privatfly. Turen kort USA Caribien i privatfly Rundrejser med privatfly blev sidste år introduceret med stor succes i det østlige og vestlige. Nu er turen kommet til Caribien med en rute, der tager udgangspunkt i Floridas populære

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 IC 4 Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 Hvad er IC4? Et 4-vogns 200 km/h diesel togsæt, Ordret hos Ansaldo Breda i år 2000 Til levering og indsættelse frem mod 2006 Sort tekst: Fakta Blå

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Den danske lovgivning på området er baseret på forbrugerbeskyttelse og er principielt rettet mod ferierejser. Med den sidste udvikling betyder

Læs mere

Bilag 1: Transskriberet telefoninterview med Senioranalytiker Jacob Pedersen

Bilag 1: Transskriberet telefoninterview med Senioranalytiker Jacob Pedersen Bilag 1: Transskriberet telefoninterview med Senioranalytiker Jacob Pedersen Telefoninterview med Jacob Pedersen, Senioranalytiker, Sydbank, d. 22/03-2013. Interviewer: Anne Worsøe. CD med telefoninterview

Læs mere

Medlemskab gør en forskel

Medlemskab gør en forskel Medlemskab gør en forskel bestwestern.com bestwestern.dk Hvad betyder det for hotellet? Best Western - fordelene ved at være en del af verdens største hotelkæde Best Western er en sammenslutning af individuelt

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Nye virksomheder og

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

LINDGREENS ALLÉ. Fra industri til modedistrikt MODEPROFIL

LINDGREENS ALLÉ. Fra industri til modedistrikt MODEPROFIL ARTIKEL AF ELISA SHAW BIRCH MODEPROFIL LINDGREENS ALLÉ Fra industri til modedistrikt Det, der engang var et industri- og fabriksområde på Amager, er i dag forvandlet til Københavns foretrukne modedestination,

Læs mere

Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere

Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere Flere flyselskaber tilbyder bonuspoint, der skal gøre din flyrejse billigere. Hvordan fungerer systemet, hvor mange point skal du bruge, og hvordan registrerer

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Fremtidens jernbane. Workshop på 80 minutter. Ved Banebranchens årlige Konference, i København. 17. Maj 2010

Fremtidens jernbane. Workshop på 80 minutter. Ved Banebranchens årlige Konference, i København. 17. Maj 2010 Fremtidens jernbane Fremtidens jernbane Workshop på 80 minutter Ved Banebran årlige Konference, i København. 17. Maj 2010 Jernbane skal erstatte mere flytrafik Måske vil fremtiden umuliggøre indenrigsflyvninger!

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland 1 2. marts 2012 Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland Visit Greenland skal indledningsvist takke for fremsendelse

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Program 1. Sponsering (Kort!) om Promovator Hvad kan sponsering, og hvad siger forbrugerne til sponsering Hvordan

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 204/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 204/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 204/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Mauritius. 18.03. -28.03.2004. Faktisk afrejse fra Kastrup 19.03.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV:

Læs mere

Vedr. L180. Forslag til ændring af en lov om ændring af en lov om en Rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed.

Vedr. L180. Forslag til ændring af en lov om ændring af en lov om en Rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed. Folketingets Erhvervsudvalg Folketinget, Christiansborg 1240 København K Vesterbrogade 12, 5. sal 1620 København V Telefon 35 35 66 11 Telefax 35 35 88 59 E-mail: drf@travelassoc.dk Web: www.travelassoc.dk

Læs mere

Den vigtige kommunikation

Den vigtige kommunikation Ørenlyd Den vigtige kommunikation 2 3 VI SKABER ØRENLYD Succes handler i høj grad om at få ørenlyd, såvel privat som professionelt. Mange råber højt for at få deres budskab ud. Nogle finder på noget skørt

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Rene ord for ingen penge. Eva Kistrup

Rene ord for ingen penge. Eva Kistrup Rene ord for ingen penge Eva Kistrup 1 Copyright Copyright 2009 2009 Discus Discus Communications A/S Agenda Markedsføring i krisetider Målgrupper og forbrugeradfærd Cases: Segmentér dig til resultater

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling... 1 Afrejsebriefing... 1 Ved afrejsen i København... 1 Mødested... 2 Fælles velkomst... 2 Udlevering

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Europaudvalget 2009 2935 - transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2009 2935 - transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2009 2935 - transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 23. marts 2009 Dok.id J. nr. Internationalt Kontor Supplerende samlenotat om forslag om fælles regler for

Læs mere

Erstatningskrav på i alt ca. 4.000 kr. for flybillet, mistet arbejdsdag og overnatning i København

Erstatningskrav på i alt ca. 4.000 kr. for flybillet, mistet arbejdsdag og overnatning i København AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0239 Klageren: XX Spanien Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: Erstatningskrav på i alt ca. 4.000

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 294/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Wagrain, Østrig. 10.2.-17.2.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 33.888 kr. (ekskl. årsrejseforsikring,

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at Interview nr. 4 Bilag 11: Transskription af interview ung pige, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung pige, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Prinfo s vide verden

Prinfo s vide verden Prinfo s vide verden Prinfos vide verden 3 Sådan ser verden ud i dag 5 Sådan ser den måske ud efter 1. maj 2011 7 Verden går ikke under 9 Velkommen til vores kopi- og printverden 11 Du store verden! Sådan

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

HG/EUD. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Dansk. Niveau E. Indhold: Analyse af Hjemmeside. Elevstyret opgave - Portfolio

HG/EUD. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Dansk. Niveau E. Indhold: Analyse af Hjemmeside. Elevstyret opgave - Portfolio HG/EUD De merkantile Erhvervsuddannelser Casebaseret eksamen Dansk Niveau E Indhold: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Artikelanalyse Analyse af Hjemmeside Novelleanalyse Reklameanalyse

Læs mere

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE At lave innovation og tænke nye forretningsområder kræver et velfunderet grundlag, der sikre kendskab til målgruppens behov og forretningens strategiske mål. Det er vigtigt at være sin position bevidst

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ.

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Takstregulativ 2015 A. Almindelige bestemmelser 1 For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Regulativet indeholder bestemmelser om startafgift, passagerafgift,

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission:

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission: Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer Kommunikationsarbejde: Vision og mission: 1) Hvordan bruger du museets vision og mission/strategi i dit daglige arbejde? 2) Hvem er det relevant

Læs mere

1.Studietur for FRDK til England 14.-18. juni 2015. ndhtxtfoto

1.Studietur for FRDK til England 14.-18. juni 2015. ndhtxtfoto www.frdk.dk Nr. 4 Side 1 af 5 25. marts 2015 1. Studietur for FRDK til England 14.-18. juni 2015 1.Studietur for FRDK til England 14.-18. juni 2015 ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studieturen har mest

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange?

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Denne meddelelse er formuleret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EC 261/2004.

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Næste generation rykker ind i Herning

Næste generation rykker ind i Herning Fagblad for den danske kontorartikelbranche Nr. 8, november/december 2010 Næste generation rykker ind i Herning w w w. k o n t o r p a p i r. d k Næste generation overtager KD Gruppen Hjernen bliver magelig

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI. Tillidsrepræsentant Bjarne Kirkeby Fabrikschef Bent Nielsen

ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI. Tillidsrepræsentant Bjarne Kirkeby Fabrikschef Bent Nielsen ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI Tillidsrepræsentant Bjarne Kirkeby Fabrikschef Bent Nielsen ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI Lidt om A/S Vestfrost Baggrunden

Læs mere

Aabenraa Kommune. Oplæg, PR og kommunikation. Markedsføring af bybusserne

Aabenraa Kommune. Oplæg, PR og kommunikation. Markedsføring af bybusserne Aabenraa Kommune Oplæg, PR og kommunikation Markedsføring af bybusserne Indhold Baggrund Formål & målsætninger Målgrupper Budskab og koncept Mediestrategi Proces og timing Baggrund og situation Med det

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0318 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alcudia, Mallorca. 18.9.-25.9.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 6.986 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

Fallit Du går fallit og udgår af spillet, når du ikke kan betale de penge, du skylder.

Fallit Du går fallit og udgår af spillet, når du ikke kan betale de penge, du skylder. WORLD CEO OM SPILLET I WORLD CEO skal du: - opkøbe lande - investere i aktier og få dine aktiekurser til at stige - handle med lande, aktier og andre værdier med de øvrige spillere - konkurrere med dine

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere