Bilagssamling Aarhus Lufthavn. Bilag 1. Personlige oplysninger. 1. Navn 2. Alder 3. Uddannelse 4. Ansættelsessted 5. Antal år ansat 6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagssamling Aarhus Lufthavn. Bilag 1. Personlige oplysninger. 1. Navn 2. Alder 3. Uddannelse 4. Ansættelsessted 5. Antal år ansat 6."

Transkript

1 Bilag 1 Personlige oplysninger 1. Navn 2. Alder 3. Uddannelse 4. Ansættelsessted 5. Antal år ansat 6. Stilling T4 projektet 7. Hvad er bevæggrundene for at starte samarbejdet om T4 projektet med Cimber Sterling? 8. Hvad består produktet af? 9. Hvordan differentierer produktet sig i forhold til eksisterende rejsemuligheder med fly hvad gør T4 produtet unikt? 10. Hvem fastlægger produktets indhold/destinationer? 11. Hvor mange passagerer benytter sig på nuværende tidspunkt af T4 tilbuddet? 12. Hvilke muligheder ser du for Aarhus Lufthavn i T4 projektet? 13. Hvad er dine forventninger til T4? Mere indholdsmæssigt om T4 projektet: 14. Bliver det offentligt også omtalt som T4? 15. Er der kun check in én gang? 16. Hvem fastsætter priserne på rejserne? 17. Flyver man med Cimber Sterling hele vejen til destinationen? 18. Hvad koster rejserne i gennemsnit ca.? Branding/markedsføring af T4 19. Hvad har I gjort for at markedsføre og brande T4? 20. Hvem ser du som målgruppe for produktet og på hvilket grundlag? 21. Ligger der et ligeligt fordelt ansvar mellem Aarhus Lufthavn og Cimber Sterling for branding af T4 projektet? 22. Hvilke tanker har I gjort jer omkring den fremtidige markedsføring af T4, og planlægger I at samarbejde med Cimber Sterling i den forbindelse? 23. Hvilke branding /kommunikationskanaler bruger/forestiller du dig at Aarhus Lufthavn bruger i forbindelse med T4 projektet? Aarhus Lufthavn, Cimber Sterling og T4 24. Hvordan ser det nutidige og fremtidige samarbejde omkring T4 med Cimber Sterling ud? Ser du en begrænset levetid for T4 projektet skal indholdet eventuelt fornyes på et tidspunkt? 1

2 25. Kan Aarhus Lufthavn bruge Cimber Sterling som co brander i forbindelse med T4? Altså branding af Aarhus Lufthavn gennem Cimber Sterling? (Er der/vil der blive tale om co brandingforhold mellem Aarhus Lufthavn og Cimber Sterling gennem T4 projektet?) Aarhus Lufthavn 26. Hvordan er Aarhus Lufthavns profil og markedsposition på nuværende tidspunkt? (i forhold til de andre lufthavne) 27. Hvordan kunne du godt tænke dig at Aarhus Lufthavns profil kommer til at se ud, og hvilken markedsposition stræber I efter? 2

3 Bilag 2 Personlige oplysninger 1. Navn: Jeg hedder Ole Paaske. 2. Alder: Jeg er 56 år gammel. 3. Uddannelse: På det formelle teoretiske plan slutter min uddannelse med en matematisk samfundsfaglig studentereksamen. Og derefter et 3 årigt management trainee ophold hos General Motors koncernen i USA og i Tyskland specielt inden for den division, der hedder general motors exeptance corporation, som er en grossist finansvirksomhed. 4. Ansættelsessted: Mit nuværende ansættelsessted er Aarhus Lufthavn, hvor jeg er adm. direktør på 11. år 5. Antal år ansat 6. Stilling Aarhus Lufthavn 1. Hvordan vil du beskrive Aarhus Lufthavn som organisation? Ole Paaske: Det er en fagligt tungt funderet virksomhed med mange specialister inden for deres relevante ansvarsområder. Der er meget få teoretikere. Der er meget få ud af de 120 medarbejdere, som vi beskæftiger, der har en længerevarende akademisk uddannelse. Så det er en organisation af praktikere på alle niveauer. Det er en no nonsense med en lav grad af sofistikerethed. Det her er et sted, hvor man kommer og udfører et stykke arbejde, og så går man hjem og lever resten af sit liv. Og mange har op til flere parallelle virksomheder qua den måde, vi arbejder på i femholdsskift. Hvis man får det tilrettelagt fornuftigt, så er der mange, der kan nøjes med at arbejde en tre dage om ugen, og så har de alle mulige andre aktiviteter ved siden af. Interviewer: Hvis du nu skulle sætte nogle ord på, hvordan kulturen er i Aarhus Lufthavn? Vi tænker her på i forhold til image og omdømme og identitet. Ole Paaske: Hvis man tyr til vores strategiplan, der tilkendegiver vi jo i hvert fald, at vi ønsker at dele al relevant viden med omverdenen. Og det involverer så medarbejdere og andre stakeholders. Så vi er i den henseende en åben organisation. Vi er så også på nogle få fronter underlagt nogle regelsæt, som gør, at vi på meget konkrete fronter, som fx security, er lukkede, da vi af lovgivningsmæssige årsager er afskåret fra at oplyse og kommentere på, hvad vi foretager os. Og så er vi også en reguleret virksomhed. En stor del af det, som vi foretager os, det er reguleret af nationale myndigheder inden for det rent flypladsmæssige, securitymæssigt men også på det miljømæssige. Så en stærkt reguleret virksomhed. 2. Hvilken betydning har det for Aarhus Lufthavn at være kommunalt ejet? Ole Paaske: Jeg skal gøre klart, at vi er et aktieselskab. Og dermed har vi taget det første skridt væk fra det, der normalt forbindes med kommunalt ejerskab. For eksempel er vi ikke underlagt kommunal aktindsigt. Vi er ikke underlagt kommunale regnskabsprincipper, vi er ikke underlagt 3

4 kommunernes landsforening som arbejdsgiverorganisation. Vi er medlem af Dansk Industri. Så på en lang række punkter der er vi qua vores aktieselskabsstatus ikke at betragte som en kommunalt ejet virksomhed. Men det ændrer jo ikke, at vores ejere er kommunale, og det er dem, der har aktierne. Og det påfører os nogle begrænsninger af juridisk karakter. Vi må sådan set ikke gøre andet og mere rent forretningsmæssigt end ejerne måtte gøre, hvor lufthavnen var organiseret i en anden form. Det vil altså sige, at der er nogle restriktioner på nogle forretningsområder, som for eksempel at vi skal bortforpagte restaurationsdriften, cateringdriften men det ville vi have gjort alligevel fordi vi koncentrerer os om det, som vi kan. Så man kan sige, at i og med vi har en aktieselskabsform, så har det ikke den helt store betydning, at vi er kommunalt ejede. Det har den fordel, at vi har ejere der tænker i langsigtede baner, og de tænker i infrastruktur mere end i profit. I vores strategiplan står der tydeligt, at vores mission er at have en god infrastruktur og ikke at tjene penge til ejerne. Pengene er midlet til at nå målet ikke målet i sig selv. Det er også en konsekvens af at være kommunalt ejet. Interviewer: Det adskiller jer også fra nogle af de andre lufthavne, gør det ikke? Ole Paaske: Der er kun Billund og Aarhus i blandt de danske regionale lufthavne, der har den her struktur. De øvrige lufthavne er alt fra statsejede til en direkte integreret del af kommunen. Esbjerg Lufthavn er en afdeling i Esbjerg kommune med regnskabsfællesskab. Så det er de modeller, der er i spil. 3. Hvem er Aarhus Lufthavns nærmeste konkurrenter? Ole Paaske: Det er Billund og Aalborg Lufthavn. Men mest Billund. Interviewer: Hvad er det baseret på? Karup ligger jo fx også inden for jeres potentielle kundekreds. Ole Paaske: Ja, men Karup har jo ikke et udenrigsprodukt. Og det er kun på udenrigsprodukterne, at der konkurreres. Når det gælder indenrigs med den tolerancetærskel, der er på transport til lufthavnen og med den konkurrence, der er med de alternative transportmidler, der er ikke konkurrence. Vi har dybest set ingen konkurrenter, når vi taler ren indenrigstrafik. Der nyder samtlige danske provinslufthavne godt af at være næsten monopol. Indenrigsflyvning udgør også en stadig dalende del af kagen, så der, hvor det virkelig gælder, det er udenrigsrutetrafik, charter og lavpris. Der konkurrerer vi på livet løs, og der er det Billund og et vist begrænset omfang Aalborg, der er vores konkurrenter. Aalborg specielt fordi de qua deres offentlige ejerskab og deres favorabel placering på en militær flyvestation får hele det, der hedder flyvepladstjeneste, som er den dyre del af at drive lufthavn til favørpris af forsvaret. Og det gør, at de for eksempel ikke behøver at opkræve betalingsparkering. Så det er en lidt generende konkurrence, men alligevel er den største konkurrent Billund, fordi de ligger bedre på markedet, end vi gør. De har et bedre markedspotentiale og vores hovedmarked, Storårhus, kan faktisk nås fra Billund inden for det publikum betragter som tolererbart med halvanden times transport. Så det vil 4

5 sige, at Billund ikke kun har et større markedspotentiale, men de dækker for så vidt også vores markedsområde. Så det er udfordringen. Interviewer: Jeg tænker på, når du nu også snakker om konkurrenter på indenrigs, er det så ikke også alternative former for transport som tog osv., der også er en konkurrent der? Ole Paaske: Når vi taler indenrigs, så er vi i en helt anden konkurrencesituation. Så jo, når vi taler indenrigssegmentet, så er vi i benhård konkurrence med egen bil, tog, hurtigbusser og hurtigfærger. Og desto længere du kommer mod nord i Jylland, desto mindre udgør de en konkurrence. Det er også derfor, at Aalborg Lufthavns indenrigstrafik stort set ikke blev berørt i 1998, da de faste forbindelser, herunder Storebælt, åbnede, hvor det pludseligt blev mere attraktivt med de alternative transportmidler. Vores indenrigstrafik blev mere end halveret. Man har den tommelfingerregel, der hedder, at når rejsen mellem to punkter kan tilbagelægges via jordtransport på tre timer eller derunder, så taber flyene. Og det var lige præcis det, der skete. Førhen to det fem timer at komme via jordtransport til København, men med åbningen af de faste forbindelser, da var vi nede på tre, tre en halv time. Og det var lige præcis smertegrænsen. Og vi blev ramt. Vi fik halveret vores trafik, Odense måtte opgive deres indenrigstrafik, Esbjerg opgav indenrigstrafikken, Vamdrup lukkede, Karup blev reduceret markant, Sønderborg markant og de eneste, som var nogenlunde uberørte af det, var Bornholm. 4. Hvordan differentierer Aarhus Lufthavn sig fra andre lufthavne på markedet? Ole Paaske: Ja, det er en lidt uinteressant diskussion, fordi hvis man laver publikumsundersøgelser, så vil man konstatere, at publikum ikke interesserer sig så meget for lufthavnene. De interesserer sig for, hvor de ligger og hvor hurtigt, man kan komme ud til dem, og hvad man kan gøre med udgangspunkt i lufthavnene. Hvordan de ser ud, om der er rent eller beskidt, om det er koldt eller varmt, rangerer så lavt i deres prioritetssystem, så derfor er det ikke så interessant en diskussion. Men hvordan differentierer vi os? Vi differentierer os på det, der er vores slogan; nemt, hurtigt og bekvemt. I en lille lufthavn, som vi er, kan du gøre nogle ting enklere og hurtigere end andre lufthavne. Vi kan vende et fly på 25 minutter, det kan Københavns Lufthavn ikke. Det er derfor, at vi har lagt billet ind på lavprisflyvning. Vi kan håndtere passagerer, som kommer helt op til 10 minutter før afgang, hvis ikke de har bagage med visse flyselskaber osv. Det er på sådan nogle felter, at vi differentierer os. Og så differentierer vi os på at være en arkitektonisk, bedaget virksomhed. Det er helt tydeligt, når vi sammenligner med Billund og Aalborg. Men igen, det spiller ingen rolle. Der er aldrig nogensinde nogen af luftfartsselskaberne, der har sagt til mig, at de ikke vil flyve fra Aarhus Lufthavn, fordi vi ikke har store glasfacader. Det interesseret dem slet ikke. Interviewer: Så det vigtigste er måske beliggenhed? Ole Paaske: Ja, og markedspotentiale. 5. Hvordan er Aarhus Lufthavns nuværende profil og markedsposition? 5

6 Interviewer: Her tænker vi på, at Københavns Lufthavn ligger nr. 1 og Billund nr. 2. Og ifølge Aalborgs hjemmeside ligger de nr. 3. Ole Paaske: Det kommer an på hvilken målestok. Normalt regner man ud fra antal passagerer, og det er jo objektiv viden. Og så er det København, Billund, Aalborg og Aarhus. Og så kommer Karup, Rønne, Sønderborg og Esbjerg. Interviewer: Kan man måle på frekvens? Ole Paaske: Det er aldrig sket før. Så skal du være den første til at gøre det. Det er helt klart antal passagerer, man måler på. Det er den eneste benchmark, man bruger, når man sammenligner lufthavne. Interviewer: Men når vi tænker profil, så er det mere, om du mener, at folk mest ser jer som et sted, hvor man flyver indenrigs? Ole Paaske: Vi har generelt en forholdsvis svag profil på markedet. Det hænger sammen med noget historisk. Vi er jo egentlig kendt som Tirstrup Lufthavn oprindeligt, men det ændrede man faktisk for 15 år siden. Men det er ikke 100 procent slået en endnu. Nu har man dog en god målestok. Hvis man går ind og ser på besøgsstatistikker på vores hjemmeside, så kan vi se, at Tirstrup er nede på ca. 15 procent af søgeordene. Så Aarhus Lufthavn er ved at være slået fast. Men hvad er det så for et image, som vi har? Jamen, i hvert fald indtil for nylig, har det været sådan lidt støvet og taberagtigt som konsekvens af, at vi ikke har haft hverken midlerne eller ejernes vilje til at investere, og dels fordi vi, qua de faste forbindelser over Storebælt, har været i en nedgangsperiode. Så det er den brede offentlighed. Så hvis man ser på vores image i branchen, så opleves vi som værende en veldrevet og professionel virksomhed og klassens frække dreng, fordi vi i de sidste 10 år konstant har udfordret myndighederne. Vi har prøvet grænser på en lang række punkter. Så det er vores brancheimage. Den brede opfattelse har været lidt støvet, og jeg tror og håber, at vi gennem re brandingprocessen det seneste år begynder at pille ved det image. Men det er et langt og sejt træk. Men vi er på vejen til at bygge noget nyt op. Det er nemt, hurtigt og bekvemt, og vi er flyttet tættere på dig. Djurslandsmotorvejens åbning har virkelig flyttet noget. Interviewer: Nu diskussionen om den her nye storlufthavn, nu er den dog blevet lagt på hylden igen, tror du også den har haft en indflydelse på det her taber image? Ole Paaske: Ja, det tror jeg helt sikkert, at det har. Vi havde jo en otteårig periode, hvor vores hovedaktionær sagde, at vi skulle lukke. Og det er svært at arbejde med image i en sådan periode. Det var også derfor, at vi valgte at lægge alt det arbejde med image død, fordi det er en håbløs opgave, så længe vores hovedaktionær ikke vil os det gode, så tjener det heller ikke noget formål. Så er det spild af penge. Vi lå lavt, og koncentrerede os om at overleve og håbede på, at ejeren på et tidspunkt ville revurdere. Og det gjorde de så ved sidste systemskifte i Århus. Det var det, der udløste re brandingprocessen nu havde vi ejeren med os i stedet for mod os. Så kan man begynde at arbejde med de ting. Indtil det tidspunkt fik vi ikke noget fornuftigt ud af det. Så det er baggrunden for, at vi arbejder med image. Nu vil der så ske det, at den diskussion vil dukke på nu igen, fordi Århus Kommune lige har lanceret en ny erhvervspolitik, hvor man vil være internationale osv. osv. 6

7 6. Hvordan kunne du godt tænke dig at Aarhus Lufthavns profil kommer til at se ud, og hvilken markedsposition stræber I efter? Ole Paaske: Vi vil altid være en nicheoperatør. Og vi vil stræbe efter at få den profil, at vi er den nicheoperatør, der er kendetegnet ved nemt, hurtigt og bekvemt. 7. Hvordan fungerer forholdet mellem lufthavne og luftfartsselskaber? T4 projektet Ole Paaske: Det er et fuldstændig ubalanceret forhold. Luftfartsselskaberne som the upper hand og lufthavnene som under dog. Luftfartsselskaberne har alle rettighederne lufthavnene har ingen. Vi skal være der i den åbningstid, vi nu har valgt at definere for vores vedkommende 18 timer i døgnet. Og vi skal være klar til at tage imod og servicere, men luftfartsselskaberne har ingen forpligtelser over for os. Der er ikke tale om nogen kontraktmæssige forhold eller noget som helst. Vi stiller det her til rådighed ligesom en havn, og hvis luftfartsselskaberne vil benytte os fint, så gør de det. Hvis SAS, der flyver seks gange om dagen her, hvis de i morgen besluttede sig for at stoppe i al evighed, jamen så kan de gøre det. Interviewer: Okay. Ole Paaske: Så det er forholdene. Interviewer: Men luftfartsselskaberne må vel betale en eller anden form for afgift, når de vil benytte jeres? Ole Paaske: Ja ja, når de kommer, så betaler de selvfølgelig i henhold til det tarifgrundlag, der foreligger. Interviewer: Men kan man ikke også godt sige, at I er gensidigt afhængige af hinanden fordi uden en lufthavn, så er der jo ingen luftfartsselskaber, der kan flyve og omvendt? Ole Paaske: Jo, men der er da et afhængighedsforhold. Interviewer: Men det er bare meget ubalanceret? Ole Paaske: Ja, det er det i høj grad. 8. Hvad var bevæggrundene for at starte samarbejdet om T4 projektet med Cimber Sterling? Ole Paaske: Ja, men det var jo at for 10 år siden allerede ved min tiltrædelsestale her for 11 år siden, der identificerede jeg det vi kalder one stop trafikken som værende det største vækstpotentiale for Aarhus Lufthavn. Og det var i erkendelse af, at det jyske marked kan kun bære, det jyske marked, som det så ud dengang, hvor der ikke var lavpris, kan kun bære nogle ganske få direkte flyruter til udlandet. Så sagde vi: Jamen okay, så må vi jo koncentrere os om det næstbedste, og det var på det tidspunkt at flyve via København til sin slutdestination. Og det var jo 7

8 så et SAS produkt, fordi det var SAS, der fløj herfra til København, og det var SAS, der havde langt, langt den største kapacitet i København. Og det formulerede jeg i projektform, og jeg tog til København og forsøgte at sælge det til SAS, som imidlertid qua altså, SAS har jo været i krise lige siden for 11 år siden. Og de har blandt andet været i konstant ledelsesmæssig krise, og de har simpelthen ikke været i stand til at håndtere det. De har sådan set gang på gang tænkt: Jamen det lyder fornuftigt, og der er noget dér, og produktet er der jo et stykke af vejen. Altså, der var gennemgangspriser, og der var mulighed for at tjekke igennem osv. osv., men det med at få givet det en profil og få det udviklet yderligere, det viste sig altså, at det kunne de ikke håndtere, og efter nogle år så opgav jeg det. Jeg tog derop engang i mellem og støvede det af, når der var nye folk det var der jo heldigvis ret regelmæssigt men lige lidt hjalp det. Så kan man sige så på et tidspunkt så diskuterede vi nogle af de her i ting i sammenslutningen af danske provinslufthavne, DANSAM, og der redegør jeg for historikken i det og fremlægger det notat, som jeg egentlig har lavet i Og der bliver man vældig begejstret for tanken specielt fordi det er på et tidspunkt, hvor der begynder at ske nogle ting omkring Cimber og udenrigsflyvninger også fra København og sådan noget. Så de lufthavne, der kun er betjent af Cimber og ikke er på udenrigs og ikke af SAS, de har lige pludselig også fået mulighed for at arbejde med det her koncept det her one stop København eller T4 projekt. Og det gjorde, at vi genoplivede det. Først forsøgte vi også via SAS, fordi godt nok selvom du kun kan komme fra Karup til København med Cimber Air, så flyver de faktisk i SAS også altså du kan købe en gennemgangsbillet Cimber SAS det kunne du fra Karup med Cimber til København og videre med SAS ud i verden. Så SAS var også interessant stadigvæk dér, men de kunne stadigvæk ikke finde ud af det. Og så var det, da Cimber Sterling springer ud i fuldt flor og har det hele indenrigs fra alle betydende danske provinslufthavn og et udenlandsnet fra København så var der lige pludselig en helt ny parallelsituation til det, SAS kunne i gamle dage. Og så tog vi fat på Cimber, og fornemmede en højere grad af forståelse og lydhørhed for de her tanker. Og så var vi jo pludselig nogle flere vi var pludselig fem lufthavne, hvor oprindelig der var vi kun tre, der reelt kunne indgå i det. Og så lykkedes det også at få en ny ledelse i Københavns Lufthavn for det er jo ligesom det tredje ben at få dem til at forstå idéen og at engagere sig i det. Både profileringsmæssigt, men også på det teknologiske, som jo blandt andet indebærer, at vi nu har muligheden, hvis vi vælger at gøre brug af den, så kan vi købe alle check in teknologiske ydelser af Københavns Lufthavn, og som vi så kan installere her altså check in automater osv osv. præcis det samme materiale, som der er i København, og de vil servicere det og programmere det osv. osv. Så dér kom der skred i det, og jamen så har I jo næsten været med lige siden og har kunnet følge processen, og der kommer jo nok nogle spørgsmål omkring det senere? Interviewer: Ja. 9. Hvem er med i T4 samarbejdet? Nu sagde du, at der var fem lufthavne? Ole Paaske: Ja, lad os prøve at se Aalborg sådan lidt halvhjertet, Karup fuldhjertet, Aarhus fuldhjertet, Billund slet ikke, Sønderborg ja og Rønne lufthavn det er det på den ene hånd. Og så er der Københavns Lufthavne, og så er der Cimber Sterling. Interviewer: Aalborg 8

9 Ole Paaske: Ja? Interviewer: Kan de blive ved med at ligge sådan lidt halvhjertet? Ole Paaske: Mmm ja, det kan de nok godt. Det kan de nok godt, fordi qua deres beliggenhed så er de i en meget stærkere position, end vi andre specielt på indenrigs næsten udelukkende på indenrigs. Interviewer: Ja, kan man ikke se det her T4 projekt som et modtræk til jeres største konkurrenter nu tænker jeg Billund og Aalborg? Ole Paaske: Joh ikke så meget til Aalborg, men det er helt klart tænkt som et modtræk mod Billund, fordi Billund de ønsker at tappe det jyske marked og flyve folk via enten Amsterdam eller Frankfurt til deres destination. Vi ønsker at flyve dem fra vores lufthavne via København til deres destination. Og det er det, der undrer os, at SAS den dag i dag stadigvæk ikke har fattet, at det er det, det drejer sig om. Men problemet med SAS har været at på et tidspunkt, der opgav de simpelthen det jyske marked. Det kom allertydeligst til udtryk gennem den ulovlige konkurrenceaftale, de lavede med Mærsk Air tilbage i 1999 om at dele det danske marked. De sagde til Mærsk: I får Jylland, og vi tager København. Og det var den, der blev dømt ulovlig af EU, og som udløste en bøde på 190 mio. kr. til Mærsk og endnu mere til SAS, og det var det, der udløste Vagn Sørensens afgang som vicekoncerndirektør i SAS. Så det var et signal om, at SAS sådan set har opgivet det jyske marked. Det er også derfor, at de aldrig har samlet bolden op, når vi har anvist dem en mulighed for ligesom at gå ind og samle op igen. Så det er et modtræk set mod Billund. Men der har Cimber så også et paradoksproblem, fordi de har jo samtidig meldt ud, at Billund sådan set er deres base for udenrigsflyvninger. Så de vil både blæse og have mel i munden, og det er altid svært. 10. Hvad består produktet af? Ole Paaske: Det består af noget.. prismæssigt det består af muligheden for at købe en sammenhængende billet fra en provinslufthavn via København til en slutdestination ja, det er den økonomiske del. Og så er det en produktdel, som hedder, at man kan tjekke igennem fra udgangslufthavnen, man kan få boarding kort til hele rejsen, man kan tjekke sin bagage ind hele vejen, man kan gå direkte fra ankomst gaten i København til afgangs gaten uden at skulle igennem security eller anden behandling igen det er sådan det mere håndgribelige, produktet består af. Det er de to elementer. Interviewer: Vi kan jo så lige koncentrere os om det næste, fordi vi har nemlig også tænkt, at man kan jo på nuværende tidspunkt sagtens rejse fra Aarhus Lufthavn til København og så rejse videre. Så hvad er det, der gør T4 unikt? Hvor det er, det differentierer sig? 11. Hvordan differentierer produktet sig i forhold til eksisterende rejsemuligheder med fly hvad gør T4 produtet unikt? Ole Paaske: Ja, hvis vi tager fat i de to spor igen, som jeg lagde ud før hvis du køber en gennemgående billet, så vil den typisk være billigere, end hvis du køber en Århus København ved et 9

10 selskab og en København X købing ved et andet selskab. Så der er noget pris konkurrencemæssigt dér. Så er der det forhold, at hvis du køber en billet herfra til København og en billet videre med et andet selskab fra København til X købing, så er det dit ansvar, hvis du mis connecter i København. Så har du tabt retten til videre transport. Hvis du køber en gennemgangsbillet så hvis Cimber for eksempel er forsinket, når du kommer til København, jamen så er det Cimbers forpligtelse at sørge for, at du hurtigst muligt kommer frem til dit bestemmelsessted. Så man kan sige, at det er en slags forsikringsordning, der ligger i at købe en sammenhængende flybillet i modsætning til at købe den fragmenterede Så hele det rejsetekniske hvis du har købt to af hinanden uafhængige billetter, jamen så kan du ikke tjekke i gennem her fra Aarhus til X købing. Så tjekker du ind til København, så skal du have din bagage ind til København, og når du kommer til København, så venter du på din bagage, du går ud, du bevæger dig i det fri eller med en bus hen til udenrigsterminalen, tjekker ind igen, går i en ny security kø, skal være der i x antal minutter før og går så ud til gaten. Men her kommer du altså så den direkte vej. Det er sådan de to væsentlige forskelle, det er det, det differentierer sig fra. Det er det, der gør T4 projektet unikt. Interviewer: Hvor langt er I i udviklingen af det her T4 projekt? Fordi vi tænker, at der mangler jo stadig noget ensretning i forhold til de her automater og med hensyn til at tjekke ind, så hvor i processen er I? Ole Paaske: Jamen, vi er jo dér, at produktet eksisterer. Det sælges hver eneste dag, men det har endnu ikke fået den profil, som vi synes, det fortjener. Og det har jeg svært ved at forklare hvorfor, men det udspringer jo af en hvis fodslæbenhed hos produktejeren, og produktejeren er jo Cimber Air altså Cimber Sterling. Vi andre kan jo ikke fremprovokere noget. Vi sidder for eksempel nu og har bokset en måned med dem for at få et klart svar omkring, hvilken check in teknologi og platform de fremover vil operere på, og før vi ligesom får det svar, der kan vi ikke komme videre med vores forhandlinger med København om T4 teknologi. Erik i Karup, min kollega i Karup, vi har delt det op således, at jeg har kommunikationen med Københavns Lufthavne og forhandlingerne med dem om at få tilbuddet på plads og sådan noget, og Erik i Karup har haft kontakten til Cimber for at få afdækket, hvor er de henne på det her med platformen. De er ikke klar endnu det er de snart, tror jeg. Men det er altså dér vi har haft et problem på selve den her færdige pakke det sidste, der mangler, det er den her check in teknologi altså enten en udmelding fra Cimber om, hvordan de vil håndtere webbaseret check in, eller hvilket format, der skal ligge til grund for de CUSS automater, check in automater, som vi skal have anskaffet. Og man kan sige, at mens vi venter vi er sådan set ovre i det der det er ikke for jeres skyld, men det kunne jo godt være at (Ole viser os en eksisterende illustration på en flip over tavle) Ole Paaske: Branchen oplever en uhyggelig udvikling for øjeblikket. Indtil for ganske nylig ej for nogle år siden i hvert fald og de foregående 50 år, der gik man til en skranke, når man skulle ud og flyve og tjekkede ind. Og bevægede sig så i de senere år i gennem security og så ned til boarding, og det var det det var ligesom tre trin. I dag, der bevæger man sig sandsynligvis uden om skranken for de flestes vedkommende. Enten kommer man direkte til lufthavnen og går til en selvbetjeningsautomat en CUSSautomat eller man har simpelthen tjekket ind hjemmefra via nettet eller måske på forsøgsbasis på sin mobil. Hvis man tjekker ind på CUSS, så får man et boardingkort, hvis man tjekker ind på web, mobil eller med 10

11 sit kreditkort, jamen så får man, i hvert fald på web ordre, en stregkode, som er den måde man identificerer sig på, og der erstatter boardingkortet. Det er den måde, man identificerer sig på under det videre forløb gennem lufthavnen. Der er så den yderligere udfordring uanset hvilken én af disse modeller, man vælger. Jeg vil sige, at udviklingen går helt klart fra skranke og her over imod (selvbetjening), og muligvis hvis vi ikke gør et eller andet, så skal vi til at overveje, om vi skal bypasse automatmodellen, fordi så er det en investering, der skal skrives af på tre år. Der er ingen tvivl om, at det er et mellemtrin. Vi er på vej herfra og der over (fra skranke til selvbetjening) via automaten. Men vi har lige fået besked fra Ryanair om, at pr. første oktober i år bliver der kun tjekket ind her (nettet). Det vil sige, at der bortfalder en stor del af kundegrundlaget for vores automater. Vi venter på en melding fra Cimber hvad gør de? Går de også direkte derover, eller hvad søren sker der? Så det er hammer spændende. Uanset om man går til skranken, så har vi den udfordring, at hvis du har indskrevet bagage, så skal du stadig tjekke bagagen op og så skal du alligevel til en skranke. Fordi du kan ikke bare aflevere den, det kan ikke bare sådan et sted med et hul i væggen, hvor folk sætter bagagen fordi du skal tjekkes. Der skal stå en person ved det bagagedrop og sikre, at du er den rejsende, som indskriver det styk bagage, og at du kommer med flyet så du skal på en eller anden måde identificeres sammen med din bagage. Uanset hvad, så på et eller andet tidspunkt, så er du igennem de her ting, og så er du i security. Og så er der nogle specielle ting, som gør sig gældende for Ryanair, men det skal jeg ikke trætte jer med her. Og så kommer du ned til boarding. Men altså, det er heroppe, at det sker. Og det store spørgsmål er, skal vi via dette automat mellemtrin eller springer vi simpelthen over og lander derovre? Interviewer: Men hvis automaterne forsvinder, forsvinder noget af grundlaget for T4 projektet så ikke også? Var det ikke det med de ensrettede automater? Ole Paaske: Man kan jo ikke opretholde en automat for automatens skyld. Så må man profilere produktet på andre ting. Automaten er kun et hjælpemiddel. Det, der er det afgørende for dig, er, at du har et ensartet produkt, uanset om du begynder rejsen i Rønne eller Århus. Og at der sker de samme ting undervejs. Det er nok stadig væk godt. Interviewer: Er der overhovedet nogle fordele ved selv at tjekke ind med videre bagagedrop? De gange hvor jeg har prøvet det, så er køen endnu længere ved bagagedrop end den ville være, hvis man bare gik til en normal skranke. Ole Paaske: Ingen Jeg er enig med dig et lang stykke af vejen, med mindre man rejser uden indskreven bagage. Så er det helt klart en fordel. Det øjeblik hvor du rejser uden indskrevet bagage, der er dit første point nok, det er sådan set security. Hvis du tjekker ind hjemmefra via din mobil, så er dit første point security. 12. Hvilke muligheder ser du for Aarhus Lufthavn i T4 projektet? Hvilken værdi og kvaliteter kan T4 tilføre Aarhus Lufthavn? Ole Paaske: Jeg ser det som en mulighed for at få et troværdigt alternativ til det one stop produkt, der udbydes fra Billund Lufthavn i samarbejde med KLM og Lufthansa, hvor Billund tapper det jyske 11

12 marked. Vores skæbne, som lyder, er, at vi skal typisk via et mellemtrin. Så det er et spørgsmål, om det skal være fra Billund via Amsterdam, Frankfurt, Paris eller, skal det være via de øvrige lufthavne via København. Så det er muligheden for at få et modtræk, et konkurrencedygtigt og troværdigt modtræk til Billunds tilbud. Interview: Jeg tænker også, at en af styrkerne ved T4 kunne også være, at man har one stop i Danmark og ikke en tysk lufthavn. Hvis man ikke er så hjemmevant her? Ole Paaske: Ja, for nogen. Og så er det jo også et spørgsmål om, hvor overskuelig er den lufthavn, som man transmitterer i. Og der har København da trods alt fortsat et fornuftigt ry. Og med den nye T1 terminal, som indebærer, at du går direkte fra indenrigs og over til udenrigs, så er der sket meget på den front. Så produktet er der, og det er konkurrencedygtigt, men det mangler en profil et brand. 13. Hvad er dine forventninger til T4? Ole Paaske: Jamen, dem kan du godt få. Jeg stiller dem op i forhåbninger og forventninger. Jeg har store forhåbninger, men efterhånden begrænsede forventninger. De begrænsede forventninger det er fordi, jeg syntes ikke, at Cimber Sterling har været i stand til at løfte opgaven på den vis, som jeg havde håbet. Og du (Alice) var med blandt andet til vores møde i København, hvor T4 ikke fyldte så meget af taktiske årsager, fordi Billund Lufthavn var med, og de sætter sig imod det her. Men heller ikke det, der skete i København, der har ikke været noget opfølgning på det overhoved. Der sker intet, nada, intet! Cimber Sterling fremstår for mig for øjeblikket som værende handlingslammet. De har simpelthen gabt over for meget. Det er medvirkende til at mine aktuelle forventninger til T4, de er i hvert fald midlertidigt nedtonede. 14. Hvor mange passagerer benytter sig på nuværende tidspunkt af T4 tilbuddet? Ole Paaske: Det ved kun Cimber Sterling. Interviewer: Jamen, så springer vi bare den over. Branding/markedsføring af T4 Interviewer: De sidste fem spørgsmål handler om branding og markedsføring af T4. Vi er godt klar over, at denne del mangler, og at der også mangler nogle ting før, at det er et fuldendt T Har Aarhus Lufthavn gjort noget for at markedsføre og brande T4? I så fald hvad? Ole Paaske: Vi gjorde det fra den dag, at produktet reelt eksisterede, og hvor det blev meddelt omverdenen i form af sådan en slags pressemeddelelse når jeg siger en slags, så er det fordi, de ikke selv mente, at det var. Men det var dog i hvert fald et budskab, som kom ud til nogen, og vi greb den og sendte så på eget initiativ en pressemeddelelse ud, hvor vi sagde, at det nu kunne lade sig gøre fra Aarhus Lufthavn, og vi lagde det på hjemmesiden. Det viste sig så, at det egentlig var lidt hurtigere, end de egentlig selv var klar til. Men efterfølgende kom de så ud med en decideret pressemeddelelse, og man kunne også begynde at se produktet under kampagner på deres 12

13 hjemmeside, og det valgte vi selvfølgelig at linke til med det samme. Men ellers de signaler vi har sendt til Cimber Sterling om, at vi er interesseret i en fælles profilering af det, også på print og på anden vis det har ikke rigtig ført til noget endnu. Men jeg tror og håber da, at når de får lidt mere styr på den grundlæggende forretning, så vil de gerne være med til det. Produktet løber jo ikke nogen steder. Det er bare ærgerligt, at vi ikke kan komme i gang. Men bedre sent end aldrig. Så vi er stadigvæk parate. Interviewer: T4 er det det, som I kalder det internt? Ole Paaske: Ja, det er ren internt. 16. Hvem ser du som målgruppe for produktet/servicen og på hvilket grundlag? Ole Paaske: Det er meget afhængigt af, hvor Cimber Sterling har valgt sig at lægge i markedet, og de har valgt at lægge sig i leisure segmentet. Så det er hele det brede leisure segment, bredt defineret, og det er dybest set sådan et semilavpris publikum. Det er jo reelt en konkurrent til de rendyrkede og direkte lavprisruter fra Jylland. Så det er et ferie og fritidssegment, som man skal gå efter. Det kan da godt være, at der falder nogle forretningsrejsende af, som bliver opmærksomme på det her produkt. Men forretningsrejsende er meget lidt tolerante mht. tid. Der skal være et fly, når det passer ind i deres planer. Og med Cimbers produktpalette der vil de sjældent kunne levere den vare, fordi mange destinationer flyver de ud af København måske kun en gang om dagen og måske ikke engang dagligt. Det egner sig ikke til størstedelen af de forretningsrejsende. Hvorimod leisure publikummet kan fint tolerere den type produkt. Interviewer: Er der et x antal timer med one stop i København, på hvor lang tid der må gå til den næste så flyver? Ole Paaske: Det hedder minimum connecting time, og det er den betingelse, som luftfartselskaberne og lufthavnene i fællesskab stiller for at leve op til den garanti, man har, når man har købt en gennemgående flybillet. Og jeg kan ikke huske, hvad den er for Cimber Sterling i Københavns Lufthavne, når det er indenrigs til udenrigs. Man kan gå ind og se det på København Lufthavns hjemmeside transfersider, minimum connection times. Og jeg vil tro der differentierer man sig yderligere og siger, kommer man fra indenrigs til udenrigs, indenrigs til indenrigs, udenrigs til indenrigs, udenrigs til udenrigs, alt afhængig af hvilket scenarie det er, så kan der være for hvert selskab varierende fra selskab til selskab, og internt for hvert selskab kan der yderligere være differentieret minimum connection times afhængig af, hvad det er for én af kombinationerne. Jeg vil tro, at indenrigs til udenrigs ved Cimber Sterling ligger på mellem minutter, som de kræver fra flyets publicerede ankomst til København til det næste flyes publicerede afgang. Interviewer: Men det er jo minimum. Er der ikke noget maksimum? Ole Paaske: Jeg tror ikke der er noget men 24 timer uden at du skal tjekke ind på ny. Interviewer: For det er næsten mere maksimum det, som at det kommer mere an på for forbrugeren i forhold til T4, og hvis man skal skifte? Hvis det er tiden det kommer an på, og så man skal vente fire timer i København er det så fordelagtigt? 13

14 Ole Paaske: Nej nej nej, det er det da helt sikkert ikke. Men man kan sige, at det, der er interessant, er, hvor hurtig kan det gøres? Det er jo også minimum connection tiden så det er den, der er interessant. Der er jo ikke meget ved at komme til København 30 min., før det næste fly går, hvis du ikke er garanteret, at du kommer med. Så det er minimum connection, der er fokuspunktet for publikum. 17. Hvad mener du produktet/servicen skal kommunikere til målgruppen? Ole Paaske: Det har jeg jo allerede formuleret i den pressemeddelelse, jeg sendte ud i sin tid, og det er: At verden ligger åben for dine fødder med udgangspunkt i Århus Lufthavn med et lille mellemtrin i København. 18. Ligger der et ligeligt fordelt ansvar mellem Aarhus Lufthavn og Cimber Sterling for branding af T4 projektet? Ole Paaske: Jeg vil sige imellem Cimber Sterling på den ene side og så de danske provins lufthavne, der er med på den anden side. Men vi er ikke kommet til den fase endnu. Vi har ikke diskuteret det igennem. Interviewer: Så det er noget der er oppe til diskussion, og så finder I ud af hvem som gør hvad? Ole Paaske: Ja. 19. Hvilke tanker har I gjort jer omkring den fremtidige markedsføring af T4, og planlægger I at samarbejde med Cimber Sterling i den forbindelse? eventuelt co branding? Interviewer: Nu tænker vi specifikt Aarhus Lufthavn og ikke også de andre provinslufthavne, som er med. Ole Paaske: Altså, hvis det her skal have gennemslagskraft, så hedder det stadigvæk T4, Cimber Sterling på den en side og de medvirkende provinslufthavnene på den anden. Det er det billede. Altså, det er, at du kan komme fra en lang række steder i Danmark til din slutdestination via København med Cimber Sterling og de her lufthavne. Så jeg ser ikke Jeg har ingen ambitioner om at Århus selv skal. Interviewer: Den branding som skal udføres på T4, der havde vi tænkt noget i retning af, at det skulle være specifikt på Aarhus Lufthavn og se bort fra de andre, for at styrke Aarhus Lufthavns profil. Ole Paaske: Nej, det har jeg sådan set ikke noget ønske om. Jeg ser det her som et partnerskab mellem de fire til fem lufthavne, som har sagt, at det vil vi, og så Cimber Sterling på den anden side og Københavns Lufthavn som den tredje. Og hvis vi skal kunne få den fornødne gennemslagskraft, så vil det være meget bedre at gå ud med det fællesbudskab overalt, uanset om det er i Rønne eller Østjylland snarere end at gå hver for sig. Interview: Det partnerskab er igen? Ole Paaske: Karup, Sønderborg, Århus, Rønne og i et vist omfang Aalborg. 14

15 Interview: Hvad tænker I som lufthavn efter DSB nye lancering om Nonstop Express, 2 timer og 40 minuts lyntog? Ole Paaske: Det understreger jo, at indenrigsflyvning har vi kun til låns. På sigt er det andre ting, der skal retfærdiggøre vores eksistens. Da jeg tiltrådte lå indenrigsflyvningen på 90% af aktiviteterne, nu er det 40%. Så det er meget naturligt. Men DSB er ikke den, som bekymrer mig mest ét er, hvad de siger og noget andet er, hvad de mener. De har jo før talt om 2 timer og 40 min, men aldrig leveret. Men på sigt er der ingen tvivl Vi siger, at inden for en ti års tidshorisont begynder DSB nok at have så meget styr på deres ting, at de kan levere en vare, som for alvor tager den resterende del af indenrigstrafikken. 15

16 Bilag 3 Personlige oplysninger 1. Navn 2. Alder 3. Uddannelse 4. Ansættelsessted 5. Antal år ansat 6. Stilling T4 projektet 7. Hvad er bevæggrundene for at indgå et samarbejde om T4 projektet? (Hvilke muligheder ser du for Cimber Sterling i T4 projektet?) 8. Hvad består produktet af? 9. Hvordan differentierer produktet sig i forhold til eksisterende rejsemuligheder med fly hvad gør T4 produtet unikt? 10. Hvad er jeres forventninger til T4? 11. Hvilke tanker har I gjort jer om produktets indhold/destinationer i fremtiden? 12. Hvor mange passagerer benytter sig på nuværende tidspunkt af T4 tilbuddet? Branding/markedsføring af T4 13. Hvad har I gjort for at markedsføre og brande T4? 14. Hvem ser I som målgruppe for produktet og på hvilket grundlag? 15. Ligger der et ligeligt fordelt ansvar mellem Cimber Sterling og lufthavnene for branding af T4 projektet? 16. Hvilke branding /kommunikationskanaler bruger Cimber Sterling i forbindelse med T4 projektet? 17. Hvilke tanker har I gjort jer omkring den fremtidige markedsføring af T4, og planlægger I at samarbejde med de enkelte lufthavne i den forbindelse? Cimber Sterling, Aarhus Lufthavn og T4 18. Hvordan ser det nutidige og fremtidige samarbejde omkring T4 med Aarhus Lufthavn ud? Ser du en begrænset levetid for T4 projektet skal indholdet eventuelt fornyes på et tidspunkt? 19. Er der/vil der blive tale om co brandingforhold mellem Aarhus Lufthavn og Cimber Sterling gennem T4 projektet? Cimber Sterling 20. Hvad er Cimber Sterlings mission, vision og værdier? 21. Hvad er Cimber Sterlings overordnede målsætninger? 22. Hvordan differentierer Cimber Sterling sig fra andre flyselskaber på markedet? 23. Hvad er Cimber Sterlings position på markedet? 16

17 Bilag 4 Transskriberet interview Interview med Steen Neuchs, Cimber Sterling, mandag den 18. maj 2009 Personlige oplysninger 1. Navn: Steen Neuchs 2. Alder: 44 år 3. Uddannelse: CBS 4. Ansættelsessted: Cimber Sterling i København 5. Antal år ansat: 1 år 6. Stilling: Senior Vice President Aircraft Operation / COO ved Cimber Sterling dækker over alt operation. Jeg har ansvar for, at flyene kommer af sted til tiden, at der er piloter og stewardesser. Jeg har ansvaret for hele handlingen, dem der laver produktionen, altså dem, der får flyene til at flyve på nær check in. Ellers så har jeg alt omkring operation. Groundhandling osv. Cimber Sterling Steen Neuchs: Det betyder, at i Cimber, der i 58 år primært har været indenrigsselskab, også har haft lidt udenrigs, men primært indenrigs, har vi nu et produkt, der hedder leisure. Den 10. december har vi så ansat godt og vel 100 til at flyve de her leisure fly, hvor der kan være 148 passagerer. Der har så betydet, at vi nu har et produkt, hvor vi sælger leisure. Og det har vi påtænkt os at blive store på. Vi har som sagt 5 fly, og i denne her uge forventer vi at komme op på 9 af de her inden Cimber er jo et godt gammeldags gedigent, ikke gammeldags negativt ment, en gammel dansk virksomhed, der startede i Sterling er jo slået sammen med Mærsk, og Sterling er jo også et godt gedigent gammelt selskab helt tilbage fra 1962, og Mærsk er helt tilbage fra I kender jo historien med, at Sterling går konkurs i oktober 08. Det var så både Sterling og Mærsk, der var slået sammen, som gik konkurs. Så tilbage af danske større flyselskaber er der sådan set kun Cimber tilbage. Så er der nogle andre lidt mindre, men af de store danske flyselskaber, der nævner vi selvfølgelig ikke SAS, der jo er et skandinavisk selskab. Men SAS ville jo være større selv hvis det bare var et dansk selskab. Men af de større danske selskaber, så er der Cimber tilbage. Sammenlignet store som Sterling og Mærsk er. Det som der er ejerkredsen af Cimber Sterling, det er de tre søskende, hvor Ingolf L. Nielsen, faderen der startede selskabet op, og nu sidder datteren Lone og sønnen Hans Ingolf og Jørgen som ejere af Cimber Sterling. Og Jørgen er adm. direktør for Cimber Sterling. Lone arbejder i virksomheden, hvor Hans Ingolf sidder i bestyrelsen. Det, der kort er sket siden 03/04, er, at Cimber er gået fra en omsætning på 500 millioner til at ligge på ca. 1,3 milliarder. Samtidig med har man fordoblet medarbejderne også. Fra 400 til godt og vel 700. Der er sket en vældig ekspansion bare fra det gamle Cimber. 17

18 Og nu til det, I spørger om. 7. Hvad er Cimber Sterlings mission, vision og værdier? Steen Neuchs: Omkring missionen, som den er nu, så er det, at vi skal være det førende danske flyselskab. Og vi har tre ben at stå på: Vi har domestic, hvor vi skal være førende på dansk indenrigs, hvilket vi er, hvis vi tager efter frekvens. Vi skal være en fokuseret regional spiller, dvs. der hvor vi kan flyve udenrigs uden at flyve igennem Københavns Lufthavn, der gør vi det. Dvs. fra Billund, Nordkøbing og Aalborg også. Der er vi regionalt fokuserede. Der hvor det kan svare sig at flyve udenrigs, uden at vi skal over Københavns Lufthavn, der gør vi det. Og så vil vi være Danmarks førende leisure selskab. Det er det tredje ben, der kom på med leisure delen. Det er vores vision, at vi skal være det. Når vi har opfyldt de tre bolde, så bliver vi Danmarks førende flyselskab. Vi er selskabet i midten. Vi er ikke dyre, vi er ikke billige. Vi er selskabet i midten og har en fair pris. Man ved, hvad man betaler, man ved, hvad man får. Der kommer ikke alt muligt ekstra oveni, når man har købt sin billet. (Steen viser os nogle papirer) Det her det viser, at Cimber er flyselskabet i midten, der som nationalt carrier har for eksempel fri bagage det første stykke. Det har vi, det har Ryan Air ikke for eksempel, der betaler du for det (han viser os en tabel), fri kaffe og vand ombord, det har Ryan Air ikke, det har vi, og det nationale SAS. Så vores produktsammensætning er stort set det samme som et nationalt carrier, men langt bedre sundhedsmæssigt end et lavprisselskab. Det, der er vores fordel, er, at vores kostbase, altså vores omkostninger, er som et lavprisselskab, og vores service er som et nationalt carrier selskab som SAS for eksempel. Hvilket gør, at vi godt kan have råd til at give lidt mere til passagererne, samtidig med at vi er forholdsvis billige i forhold til vores konkurrenter. Det, der er vores hjul, er, at vi har den rigtige pris, vi har respekt for kundens tid. Når du kommer til lufthavnen, skal du ikke unødigt opholdes, du skal kunne parkere. Vi skal også have nogle faciliteter, hvis du kommer indenrigs og skal videre udenrigs. Når du har tid til at være der, skal der også være nogle muligheder i det. Vi vil give dig mulighed for at du kan gå på nettet, tjekke ind manuelt, ringe til en dansk telefonsælger og få en service omkring, hvordan du kommer til Malaga for eksempel. Vi lægger vægt på, at der er en god atmosfære i flyet, og at vi har loyalitetsskabende aktiviteter, så kunden altid kommer igen. Og heriblandt ligger lufthavnene for det her, det kan vi ikke gøre selv. Vi kan gøre det i flyveren, men hvis ikke lufthavnen har en fleksibilitet, dvs. automater, ikke har fuldbevogtet check in, har security åben på de rigtige tidspunkter, så bliver det her produkt ikke godt. Hele vores mission og værdi over for kunderne, det er bygget op på, at vi har nogle velfungerende lufthavne. Og især i Danmark. Her er det så vigtigt for os, at vi har en god dialog med lufthavnene og sørger for, at de er med på det her. For de lever af de samme kunder, som vi lever af. Vi er egentlig interesserede i at gøre det her også, for så kommer kunderne ikke i tog og bil, eller hvad det måtte være. Vi kører Danish domestic, sunshine leisure, hvor vi, selvom vi har krise på passagererne til for eksempel Malaga, Mallorca, Burkos, Split og Nice, flyver. Folk er ikke holdt op med at købe leisuretickets. Businesstrafikken er gået ned. Forretningsrejsende flyver altså ikke. 82 % af vores domestic trafik er businessmen. Og så 100 % selvfølgelig på leisure, det er ikke helt 100 %, vi har også nogle 18

19 businessruter, som vi flyver med vores leisure fly, så det er stort set intet. Så når den her retning går ned pga. finanskrise, så går det ud over Danish domestic, så flyver man ikke og tager ikke ud særlig meget. Men vi oplever på vores leisure produkter, at der flyver den enkelte eller private stadigvæk. Så har vi også fokus på vores regionale marked. En stor del af vores omsætning er, at vi lejer faciliteter ud til andre selskaber. Bl.a. låner vi 8 fly ud til SAS. De flyver ud til nogle af nærdestinationerne i Europa med en Cimber flyvemaskine. Det får vi så betaling for. Så vi samarbejder med alle, der vil. Vi har selvfølgelig konkurrenter, vi er også konkurrenter med SAS, men vi samarbejder også, hvor det er fornuftigt, hvis de vil købe det også. Vores produktudvalg er blevet væsentligt forøget qua købet af Sterling. Vores omsætning fordobles og kommer op og ligge på 2 milliarder og 2 millioner passagerer, hvilket er meget interessant for lufthavnene. 8. Hvad er Cimber Sterlings overordnede målsætninger? 9. Hvordan differentierer Cimber Sterling sig fra andre flyselskaber på markedet? Steen Neuchs: Vi er flyselskabet i midten, vi har en fair pris. Vi har ikke nogen overraskelser, når du kommer og tjekker ind. Så skal du ikke betale for alt muligt. Vi serverer kaffe, vand og juice gratis i flyveren på alle vores destinationer, og vi er til at regne med. Vi er dansk. Det er der, vi differentierer os fra for eksempel Transavia, som er hollandsk/fransk selskab i øjeblikket, de sælger ikke så godt, fordi de ikke har navnet, man ved ikke, hvem de er. Så der har vi en fordel, qua at vi er et dansk selskab, der nu er slået sammen med tre danske selskaber; Sterling, Mærsk og Cimber. Og det har en impact på kunden på markedet, når de køber billetter. Det kan vi se i øjeblikket. Prismæssigt er vi meget tæt på hinanden. Det er nok den største forskel, der vil være. For ellers så er en flybillet jo en flybillet, den kan der ikke laves så meget forskel på. Så du konkurrerer benhårdt på pris, og du konkurrerer benhårdt på at have frekvens. Som for eksempel, hvis vi tager dansk indenrigs, så er det vigtigste at have frekvenser. Dvs. hvor ofte flyver du til Århus, hvor ofte flyver du til Rønne. Det kan ikke nytte noget at have en om morgenen og en om aftenen. Fordi hvis du skal konkurrere, så skal du have frekvens. Vi flyver 4 gange til Århus, 7 gange til Aalborg og 11 gange om dagen til Karup og til Rønne også. Så der er rimelig mange frekvenser, hvilket gør, at så begynder man at flyve. Men hvis man kun kan komme ud om morgenen og så hjem igen kl. 22 om aftenen, så tager man toget. Det, der også er i forbindelse med frekvenser, er, at hvis ikke man er der, så kommer der bare nogle andre. Hvis ikke vi flyver 10 gange til Karup men kun 5, så kommer der en anden operatør, fordi der er et marked for det. Så derfor gælder det også for os om at lukke huller. Hvis ikke vi var kommet på markedet med Sterling inden for 1½ måned efter, vi købte dem, så havde kommet nogle andre og lagt sig på frekvenserne. Og så var vi ude. Det tager så lang tid at komme ind på et marked, hvis der allerede er en. Det er let at komme ind, hvis der ikke er en, men hvis der er en, koster det rigtig, rigtig mange penge at komme ind. 10. Hvem er Cimber Sterlings nærmeste konkurrenter? 19

20 Steen Neuchs: Der er ingen tvivl om, at det er Norwegian på udenrigs, og det er Transavia og easyjet. Men Norwegian er den største konkurrent. Og så konkurrerer vi med SAS på dansk indenrigs. Så vores konkurrenter er dem, der flyver til de samme destinationer som os. Og vi konkurrerer med alle, der går ind på markedet. 11. Hvad er Cimber Sterlings position på markedet? Steen Neuchs: På dansk indenrigs er vi førende. Vi har Norwegian og SAS, men vi flyver på dem alle. Der er ingen, der flyver til Sønderborg, der er ingen, der flyver til Rønne, der er ingen, der flyver til Karup det er kun os. Men fra Århus er vi på sammen med SAS. I Aalborg er vi i konkurrence med Norwegian og SAS. Så på frekvens er vi markedslederen. SAS har måske lidt flere passagerer. På leisure markedet jeg ved faktisk ikke, hvordan vi ligger dér, fordi vi er ret nye og har startet op. Men vi er den næststørste operatør i Københavns Lufthavn, så jeg tror faktisk, at vi på leisure delen ligger nummer to. SAS har jo rigtig meget, som de sender ud til billige rejser også, så jeg vil faktisk tro, at SAS er de største på leisure, og så ligger vi og Norwegian side om side. 12. På hvilken måde har Cimber Sterlings nye profil som udbyder af både business og leisureruter haft betydning for blandt andet markedsføringen af Cimber Sterling? Steen Neuchs: Jeg tror, at det man har set på markedsføringen lige pt., det har været, at vi bliver markeds i dag går der faktisk en marketingkampagne i gang, så hvis I ser TV2 i dag, så starter vi op big time med at bruge det gode gamle danske flyselskab som en indgangsvinkel, hvor vi flyver billigt, og vi retter os meget mod leisure delen. Men også at vi flyver dansk indenrigs. Vi får malet vores fly om det tager bare lige lidt tid. Det koster lige lidt penge og så videre, men vi får det første i den her uge. Men jeg må sige, at vi retter os meget mod leisure delen. Interviewer: Som pendant til at det førhen var mest business, ikke også? Og nu med det nye Sterling på leisure Steen Neuchs: Ja og det vi faktisk gør sammen med lufthavnene det skal vi bare lige have på plads det er, at vi kommer til at markedsføre dansk indenrigs separat med lufthavnene, og vi snakkede om, tror jeg, at give kr. hver. Og så køre en kampagne på dansk indenrigs, hvor vi fortæller om fordelene ved at flyve indenrigs. Indenrigs er det jo sådan, at dem der mest bruger indenrigsruten, det er Jylland og Bornholm. Sjællændere 11% af al trafik mod Jylland, København og Bornholm, det er sjællændere alt andet er fra Aalborg af og de lufthavne, der er. Så hvorfor vil sjællænderne ikke flyve? Det ved jeg jo som sjællænder de tænker på deres bil bare over broen og så er man i Jylland. Det gør jyder altså ikke vi bruger meget mere bilen. Så det skal vi målrette mod sjællænderne. Nu skal de sgu til at flyve i stedet for at tage den der bil. Interviewer: Ja, fordi jyderne synes simpelthen, at det er for langt. Steen Neuchs: Ja det tror jeg.. tror du det? 20

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Står ved en skillevej DUR 24.11.2011

Står ved en skillevej DUR 24.11.2011 Står ved en skillevej DUR 24.11.2011 1. Status Aarhus Lufthavn A/S 2. Strategi 2016 3. Kapitaltilvejebringelse/Finansiering 4. Spørgsmål Ejerskab Økonomi Markedssituationen Driftsbetingelser Selskabskapital:

Læs mere

Vejen til den billige flybillet

Vejen til den billige flybillet Vejen til den billige flybillet Mange danskere skal på juletur til London eller New York for at shoppe eller hygge sig. Men det gælder om at se sig godt for, når man vælger flyselskab, for de»billige«selskaber

Læs mere

Terminal. -- Vi vil fremtiden. - Ny lavpristerminal i Københavns Lufthavn, Kastrup

Terminal. -- Vi vil fremtiden. - Ny lavpristerminal i Københavns Lufthavn, Kastrup Vi vil fremtiden Ny lavpristerminal i Københavns Lufthavn, Kastrup Hvorfor Terminal A? Regeringen Vækstforum siger øget konkurrence for at få effektiviteten i samfundet op Terminal A handler netop om indførelsen

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt

2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt 2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 23. juni 2011 J. nr. Internationalt Kontor Effekter af forslag om indførelse af en klimaafgift

Læs mere

Transskribering af samtale 1

Transskribering af samtale 1 Transskribering af samtale 1 Nå Arne det her det er optrapningsskemaet for Metformin. Nu kan du se her hvordan man sædvanligvis optrapper med ca. 500 mg om ugen. Det du får nu er... Jeg får to gange om

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Vejledning til flyrejseaftalen

Vejledning til flyrejseaftalen Vejledning til flyrejseaftalen Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193-1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1. Indledning 3 2. Stikordsregister

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Vores bedste råd til at finde billige flybilletter

Vores bedste råd til at finde billige flybilletter Vores bedste råd til at finde billige flybilletter www.enfamiliederrejser.dk Drømmer du også om at tage et fly væk fra regnen? Når man rejser, er flybilletterne ofte noget af det dyreste ved ferien. Derfor

Læs mere

Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen

Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen Side 1 af 5 Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen Når flyselskaberne opdeler flysæderne i flere klasser og sælger billetterne til flysæderne med forskellige restriktioner, er det 2.

Læs mere

Fortsat høj vækst i Københavns Lufthavn

Fortsat høj vækst i Københavns Lufthavn KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S - København Fortsat høj vækst i Københavns Lufthavn Væksten i antallet af rejsende til Københavns Lufthavn fortsatte med at stige i april. Trafikken rundede 2 millioner og det

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør Københavns Lufthavn Januar 2013 Kristian Durhuus Driftsdirektør 1 Københavns Lufthavn Danmarks luftvej til vækst Hver én million passagerer skaber 1.000 jobs i lufthavnen 23,4 millioner passager i 2012

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Samrådsspørgsmål K, L og M om bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, Kastrup. Samrådsspørgsmål

Samrådsspørgsmål K, L og M om bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, Kastrup. Samrådsspørgsmål Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del endeligt svar på samrådsspørgsmål 77 Offentligt Samrådsspørgsmål K, L og M om bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, Kastrup Samrådsspørgsmål K,L og M Samrådsspørgsmål

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE

Guide. Foto: Scanpix/Iris. November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE Foto: Scanpix/Iris Guide November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE INDHOLD: Priskrig i luften...4 Priskrigen...8 GUIDE: Sådan

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005.

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 167 Offentligt Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Jeg skal hermed forelægge dagsordenen for Rådsmødet (transport, telekommunikation

Læs mere

TRANSPORT STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:4 19. februar 2009. Luftfart 3. og 4. kvt. 2008. Udenrigstrafik. Se på www.dst.dk/se100

TRANSPORT STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:4 19. februar 2009. Luftfart 3. og 4. kvt. 2008. Udenrigstrafik. Se på www.dst.dk/se100 STATISTISKE EFTERRETNINGER TRANSPORT 2009:4 19. februar 2009 9 pct. færre afrejsende i 4. kvt. Luftfart 3. og 4. kvt. 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: Finanskrise og Sterlings konkurs vendte udviklingen

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Luftfart og turisme i Grønland

Luftfart og turisme i Grønland Luftfart og turisme i Grønland Polit Case Competition Copenhagen Economics 14. marts 2015 Introduktion I det følgende præsenteres tre cases. Alle handler om luftfart i Grønland, men adresserer forskellige

Læs mere

Bilag 1: Spørgsmål til dybdeinterview med SAS

Bilag 1: Spørgsmål til dybdeinterview med SAS Bilag 1: Spørgsmål til dybdeinterview med SAS Målgruppe: Hvem er SAS primære målgruppe? Har der været et skifte i SAS målgruppe i løbet af de sidste par år? Tidligere direktør Jan Carlzon udtalte i maj

Læs mere

CIMBER STERLING Aktionær arrangement Aarhus - 9. juni 2010 Adm. direktør Jacob Krogsgaard

CIMBER STERLING Aktionær arrangement Aarhus - 9. juni 2010 Adm. direktør Jacob Krogsgaard CIMBER STERLING Aktionær arrangement Aarhus - 9. juni 2010 Adm. direktør Jacob Krogsgaard Sønderjyllands flyveselskab 1949 Cimber Air gennem 60 år Cimber Sterling 2010 1950 1964 1967 1975 1979 1985 1996

Læs mere

Bilag 1: Interview med Lars Winge

Bilag 1: Interview med Lars Winge Bilag 1: Interview med Lars Winge 2 K (Kristoffer Merrild): Godt det er møde med Lars Winge der er øhh CSR chef i DSB L (Lars Winge): Jah jeg er chef for intern kommunikation og CSR 4 K: Hvor lang tid

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Medlemmerne af Folketingets Trafikudvalg Christiansborg København 29. september 2008

Medlemmerne af Folketingets Trafikudvalg Christiansborg København 29. september 2008 Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 549 Offentligt Terminal Medlemmerne af Folketingets Trafikudvalg Christiansborg København 29. september 2008 Vedr. Københavns Lufthavne A/S misbrug af dominerende

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

SOCIAL DUMPING Piloter og cabin crew

SOCIAL DUMPING Piloter og cabin crew SOCIAL DUMPING Piloter og cabin crew Kampen for danske arbejdspladser! vs. Den danske model Af Anders Mark Jensen Hvem er undertegnede? Anders Mark Jensen (tidligere cabin crew) Næstformand, Flyvebranchens

Læs mere

Determinanter for en stærk dansk luftfartssektor!

Determinanter for en stærk dansk luftfartssektor! Determinanter for en stærk dansk luftfartssektor! v/ Claus Lassen Luftfartsforsker Lektor og centerdirektør Center for Mobiliteter og Urbane Studier (C-MUS) Aalborg Universitet Pointe 1: Den usynlige luftfart

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Fra statsejet virksomhed

Fra statsejet virksomhed Fra statsejet virksomhed til kommercielt aktieselskab Elisabeth Lindgren, Kommunikationsdirektør Jonas Nilsson, Chef Public Affairs 11. maj 2011 JERNBANEN i Sverige Flere og flere vil med toget 50% flere

Læs mere

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Transskribering af interview, Kasper BM: okay, jeg skal først lige bede om dit navn, og din alder, og hvad du læser?

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke. Spørgsmål: Ministeren bedes oversende talepapir til samråd d.d. om aktstykket.

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke. Spørgsmål: Ministeren bedes oversende talepapir til samråd d.d. om aktstykket. Finansudvalget 2009-10 Aktstk. 107 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 13. april 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 140/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Rom, 15.04. 18.04.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt 8.790 kr. Forsinket afhentning på hotellet på hjemrejsedagen,

Læs mere

Ordrebekræftelse Triton Ballerup Svømmeklub Club La Santa februar juni 2016

Ordrebekræftelse Triton Ballerup Svømmeklub Club La Santa februar juni 2016 Ordrebekræftelse Triton Ballerup Svømmeklub Club La Santa 14. - 26. februar 2017 17. juni 2016 Kl. Tirsdag den 14. februar 2017 Fly nr.: 05.35 Vi anbefaler seneste mødetid i Københavns lufthavn til min.

Læs mere

Bilag 2 - Interview med Peter 21/4-2016

Bilag 2 - Interview med Peter 21/4-2016 Mathias Frantsen (Interviewer): I1 Mikkel Toldam (Interviewer): I2 Peter(Interviewperson): P I1: Godt. Sådan, vi kører, der er lyd på, yes. Øhh hej med dig P: Hej, I1: Hvem er vi? Vi er begge to RUC studerende,

Læs mere

Verbernes former. Jeg lå i sengen uden at sove. (= Jeg var vågen) Jeg kørte på arbejde uden at have sovet. (= Jeg var træt)

Verbernes former. Jeg lå i sengen uden at sove. (= Jeg var vågen) Jeg kørte på arbejde uden at have sovet. (= Jeg var træt) Verbernes former Der er to slags verbeformer på dansk: de, der beskriver en situation, som den ser ud, mens den er der; og de der beskriver resultatet eller betydningen af situationen på et senere tidspunkt

Læs mere

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Første møde med Poul Bendixen d.16-11-09 uge 47 Kaufman ideen: Kaufmann har været i tankerne De er lidt mere lokal, men mere den frække hund! Nerve vil gerne

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD?

ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD? 12 TEMA: STRATEGI ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD? ARTIKEL AF MIKAEL VEST Oplever I som virksomhed ofte, at dagligdagens udfordringer overskygger langsigtet tænkning? Hvis ja, så er her en række tips

Læs mere

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100%

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Velkommen til miniforløbet Sådan skaber du dit gennembrud nu! Det er så dejligt at se så mange fantastiske kvinder tage

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q 1.7 Overraskelser ved gymnasiet eller hf! Er der noget ved gymnasiet eller hf som undrer dig eller har undret dig? 20 Det har overrasket

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS 289: Nu bede vi den

Læs mere

Transskribering af interview 5

Transskribering af interview 5 Transskribering af interview Interviewguiden er udarbejdet med udgangspunkt i de af Bryman (0) opstillede guidelines til kvalitative semistrukturerede dybdeinterviews. Spørgsmålene i interviewguiden inddeles

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til.

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til. Samtalevandring d. 9. maj 2012. Sanne, 23 år. Studerende på KEA. Bor på Jagtvej. Interviewer: Så lad os gå den her vej. Sanne: Ja. Interviewer: Fedt, you re mine nej. Sanne: Ej fuck, Maria har jo ikke

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Svar på Transportudvalgets spørgsmål nr. 846 (Alm. del 7) af 20. juni 2012 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S)

Svar på Transportudvalgets spørgsmål nr. 846 (Alm. del 7) af 20. juni 2012 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 846 Offentligt Folketingets Transportudvalg Christiansborg Finansministeren 27. juni 2012 Svar på Transportudvalgets spørgsmål nr. 846

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Nye virksomheder og

Læs mere

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år.

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Hvilke investeringer ligger der og venter; lufthavne, havne, kommunikation

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

Profil af forretningsrejsende

Profil af forretningsrejsende Airport 2018 Profil af forretningsrejsende Airport 2018 Årligt bruger 5 millioner passagerer masser af ventetid i danske lufthavne. Størstedelen eller 3,6 mio.er forretningsrejsende (70%). 79% er mænd

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Når unge uddannelsessøgende flytter mod vest

Når unge uddannelsessøgende flytter mod vest Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv Når unge uddannelsessøgende flytter mod vest CLF Report 57/2016 Annette Aagaard Thuesen, Eva Mærsk og Helle Rotbøll Randløv Center for Landdistriktsforskning, SDU-Esbjerg

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

Bilag 1: Interview med Jacob Pedersen, Senioranalytiker hos Sydbank

Bilag 1: Interview med Jacob Pedersen, Senioranalytiker hos Sydbank Bilag Bilag 1: Interview med Jacob Pedersen, Senioranalytiker hos Sydbank Vi er ved at skrive opgave omkring SAS og om de har de resurser og kompetencer der skal til for at overleve. Det går ikke umiddelbart

Læs mere

Stykket mellem den første og den anden samtale

Stykket mellem den første og den anden samtale Stykket mellem den første og den anden samtale (Thomas har også forladt lokalet, nok for at gå på toilettet. Deres evaluering af ham starter først lidt inde, Thomas er ikke kommet tilbage endnu) [00:31:24.11]

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Brugerundersøgelse 2008

Brugerundersøgelse 2008 Brugerundersøgelse 2008 Brugerundersøgelse Bornholms Lufthavn 2008 Om undersøgelsen: Formålet med undersøgelsen har været at kortlægge de rejsendes tilfredshedsniveau i forbindelse med diverse service

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 149/06. afsagt den 19. januar 2007 ****************************** 5230 Odense M. Alfa Travel v/lars Frederiksen

K E N D E L S E. i sag nr. 149/06. afsagt den 19. januar 2007 ****************************** 5230 Odense M. Alfa Travel v/lars Frederiksen REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 149/06 afsagt den 19. januar 2007 ****************************** KLAGER S J (30 personer) 5230 Odense M SALGSBUREAU ARRANGØR Alfa Travel v/lars Frederiksen Alfa

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

Udsigt til billigere mode på nettet

Udsigt til billigere mode på nettet LØRDAG 27. SEPTEMBER NR. 39 / 2014 LØRDAG Udsigt til billigere mode på nettet Onlinegiganten Boozt.com med Hermann Haraldsson i spidsen udfordrer konkurrenterne om det nordiske herredømme. Foreløbig kan

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide:

Bilag 1: Interviewguide: Bilag 1: Interviewguide: Vores interview guideforskningsspørgsmål Spiller folk på ITU multiplayer, frem for singleplayer? Skaber onlinespil sociale relationer mellem folk på ITU? Interviewspørgsmål Foretrækker

Læs mere

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Sekundær persona og scenarie for Michael Christiansen og hans spøgelsesven

Sekundær persona og scenarie for Michael Christiansen og hans spøgelsesven Sekundær persona og scenarie for Michael Christiansen og hans spøgelsesven Forretningsmanden Michael Christiansen er 39 år. Han er oprindeligt uddannet cand. merc. fra Handelshøjskolen i Herning, men gennemførte

Læs mere

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Program 1. Sponsering (Kort!) om Promovator Hvad kan sponsering, og hvad siger forbrugerne til sponsering Hvordan

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Jobprofil. RGS 90 Sverige AB. Vice VD. (Kommende VD) Ansvarlig kontakt: Søren Qvist +45 2620 7970. SQ@TVMskills.dk

Jobprofil. RGS 90 Sverige AB. Vice VD. (Kommende VD) Ansvarlig kontakt: Søren Qvist +45 2620 7970. SQ@TVMskills.dk Jobprofil RGS 90 Sverige AB Vice VD (Kommende VD) Ansvarlig kontakt: Søren Qvist +45 2620 7970 SQ@TVMskills.dk Der søges en vice VD, der i tæt samarbejde med den nuværende danske VD kan videreudvikle RGS

Læs mere

Bilag 3: Interview med Michael Piloz, sportsdirektør i Bakken Bears

Bilag 3: Interview med Michael Piloz, sportsdirektør i Bakken Bears Bilag 3: Interview med Michael Piloz, sportsdirektør i Bakken Bears Hvilke værdier står Bakken Bears for? Jeg tror vi står for at være de professionelle amatører. I det store billede. Vi er økonomiske

Læs mere