Nyhedsbrevet Vedetten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrevet Vedetten"

Transkript

1 Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr April Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Sikkerhedsnet er aldrig finmaskede nok! For kort tid siden sendte Forsvaret adskillige tusinde breve ud til personel, der har været indsat i internationale operationer. Jeg fik også et brev, idet jeg var udsendt til SFOR i Af brevet fremgår, at Forsvaret godt ved, at der er personel, der har fået det skidt efter en udsendelse, og som Forsvaret ikke har kontakt med, og som Forsvaret derfor ikke har kunnet hjælpe. Brevene er udsendt efter en del kritiske røster i pressen om meget triste skæbner, som måske kunne være blevet forhindret, hvis man i tide havde fundet ud af, at der var et problem. Af brevteksten fremgår også noget med en telefonlinie, som den pågældende selv, et familiemedlem eller for den sags skyld en hvilken som helst, der har kendskab til en dårlig skæbne hos en soldat, kan benytte. Man kan sige, at brevet lægger op til, at Forsvaret nu også selv etablerer en kammeratstøtteordning. Og hvorfor gør Forsvaret så dette, altså ud over det milde pres fra medieverdenen? Er det fordi Forsvaret har været dårlig til at forvalte denne problematik? Tja! Det kunne nogen måske godt mene. Jeg tror vi var mange, der i begyndelsen havde en fornemmelse af, at det var vi (dengang tjenstgørende) måske ikke så gode til, men det var jo også svært, for mange soldater følte og føler det vel som en skam at erkende, at man ikke er følelsesmæssig usårlig. Man er da for pokker et mandfolk (M/K)! På den anden side ved jeg, at Forsvaret hele tiden gjorde deres bedste. Man lærte hele tiden og fik nye erfaringer, og derfor mener jeg ikke, at man bare kan sige det er en ommer. Hvad så med kammeratstøtteordningen, som vi kender den, med De Blå Baretter som tovholderne. Er den heller ikke god nok? Har den også svigtet? Nej! Det har den ikke. Der gøres et fint stykke arbejde af alle disse frivillige, der bruger tid og kræfter på at hjælpe soldaterkammerater, der har fået det skidt. Hvad er der da så galt? Jeg tror ikke, der er noget galt i den forstand. Jeg er overbevist om, at selv i vores velfærdssamfund, hvor man prøver at tage højde for alt, når man hjælper og servicerer vores medborgere, der har det dårligt, selv i dette samfund er der jo nogen, der ikke fanges op af sikkerhedsnettet. Det er aldrig finmasket nok. Og det samme gælder for Forsvarets personel, tjenstgørende eller hjemsendte veteraner. Sikkerhedsnettet er aldrig finmasket nok. Der vil altid være nogen, der ikke findes, der falder igennem. Det er mit håb, at denne store indsats med breve ud til tusinder, vil have held med at opfange nogle af de tabte. Nok ikke alle, men bare nogle. Hvis man kan finde nogle gerne mange, hvis der er mange og gennem denne fornyede kontakt kan redde dem fra en trist eller måske tragisk skæbne, så har det været indsatsen værd. Vi fra soldaterforeningsbevægelsen ønsker Forsvaret held og lykke med foretagendet, og vi støtter alt det, vi kan. Side 1 af 11 sider

2 Nyhedsbrevet Vedetten udsendes af Danske Soldaterforeningers Landsraad Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Landsrådet varetager, formidler og koordinerer et samarbejde mellem 28 tilsluttede landsforeninger med medlemmer inden for soldaterforeningsbevægelsen i Hæren. Landsrådets adresse og Vedettens redaktion og administration: Solagervej 4, 4653 Karise tlf Nyhedsbrevet udsendes hver måned til landsforeningerne tilknyttet Landsrådet, til samarbejdspartnere, medlemmer af Forsvarsudvalget, Forsvarets ledelse, nordisk samarbejde etc., samt i øvrigt til alle, der måtte ønske at modtage nyhedsbrevet via maildistributionslister eller pr. post. For at sikre landsforeningernes medlemmer den bredest mulige nyhedsformidling er nyhedsbrevet suppleret med nyhedsbrevet fra Folk & Forsvar. Alle til - og frameldinger meddeles til nyhedsbrevets administration. Indsendte indlæg, der bringes i nyhedsbrevet, dækker ikke nødvendigvis Landsrådets holdning. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. Deadline for indsendelse af materiale til nyhedsbrevet er den 20. i måneden forud for udsendelse ved månedsskiftet. Aktivitetsoversigt Tjek aktiviteterne på - og på landsforeningernes egne hjemmesider April 9. april Slesvigske Fodregiments Soldaterforening Veterandag på Haderslev Kaserne 13. april Danske Soldaterforeningers Landsraad Præsidiemøde på Haderslev Kaserne 14. april Danske Soldaterforeningers Landsraad Landsrådsmøde 2007 i Haderslev 28. april Intendanturforeningen Jubilæumsstævne i Kastellet 28. april Militærpolitiforeningen i Danmark Repræsentantskabsmøde i Odense Maj 4. maj Slesvigske Fodregiments Soldaterforening Lysfest i Haderslev 5. maj De Danske Pionerforeninger Sendemandsmøde i Skive 6. maj De Danske Garderforeninger Årgangsparade ved Rosenborg 12. maj Folk & Forsvar Forsvars- og Sikkerpolitisk konference 12. maj De Blå Baretter Jubilarstævne på Antvorskov Kaserne 12. maj Fynske Livregiments Soldaterforening Jubilardag på Odense gl. Kaserne 12. maj Danske Dragonforeningers Sammenslutning Dragon- og Forældredag i Holstebro 12. maj Slesvigske Fodregiments Soldaterforening Jubilarstævne på Haderslev Kaserne 12. maj Telegraf-Regimenternes Soldaterforening Sendemandsmøde på Nr. Uttrup Kaserne 29. maj De Blå Baretter International Peacekeepers Day i Kastellet Juni 2. juni Danske Livregiments Soldaterforening Jubilæumsstævne i Kastellet 9. juni Falsterske Fodregiments Soldaterforening Repræsentantskabsmøde i Vordingborg 9. juni De Danske Garderforeninger Repræsentantskabsmøde i Ringkøbing 9. juni Kystartilleriforeningen Jubilæumsstævne Kastellet/Middelgrundsfort 10. juni Falsterske Fodregiments Soldaterforening Jubilæumsstævne i Vordingborg 14. juni Danske Soldaterforeningers Landsraad Nordisk Stævne 2007 på Bornholm 15. juni De Blå Baretter Sommerstævne på Holstebro Kaserne Landsrådsmøde 2007 Danske Soldaterforeningers Landsraad afvikler sit årlige landsrådsmøde Lørdag 14. april 2007 kl på Haderslev Kaserne. Der er parade og kransenedlæggelse ved kasernens mindevæg kl Materiale til landsrådsmødet, herunder program, dagsorden, beretning, regnskab og tilmeldingsskema m.v. er udsendt til landsforeningerne med tilmeldingsfrist onsdag 4. april. Side 2 af 11 sider

3 Danske Soldaterforeningers Landsraad D A G S O R D E N for landsrådsmødet lørdag 14. april 2007 på Haderslev Kaserne 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Registrering af fremmødte stemmeberettigede landsforeninger 4. Præsidiets beretning 5. Beretning om Dybbøl Mølle 6. Beretning om Soldatens og Orlogsgastens Fond 7. Det reviderede regnskab fremlægges 8. Budgetfremlæggelse / kontingent for Indkomne forslag Præsidiet fremlægger handleplan for Valg a. Valg af vicepræsident for 2 år. Preben Sloht Nielsen modtager genvalg b. Valg af landsrådssekretær for 2 år. Ole Bennekou modtager genvalg, men kun for 1 år c. Efter indstilling valg af præsidiemedlem for Totalforsvarsregion Midtjylland for 2 år. Sven-Erik Bolt Magnussen modtager genvalg d. Efter indstilling valg af præsidiemedlem for Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland, for 2 år. Leif Christensen modtager genvalg e. Efter indstilling valg af præsidiemedlem for Totalforsvarsregion København og Bornholm for 2 år. Max Nielsen modtager ikke genvalg f. Efter indstilling valg af 3 suppleanter for 2 år ad punkterne c-d-e (vakant, Jens Christian Rotbøll og Svend Knudsen) g. Valg af 2 repræsentanter til Dybbøl Mølles bestyrelse. Bjarne G. Bagge og Knud Hansen modtager begge genvalg h. Valg af repræsentant til Soldatens og Orlogsgastens Fond. Ole Bennekou modtager genvalg (Valgene ad pkt. c-d-e-f sker efter indstilling fra de DSL-tilknyttede soldaterforeninger i de 3 berørte områder. 11. Valg af revision På valg er Registreret revisor Kurt Kjær Benny Dinesen, De Danske Pionerforeninger Poul Mødekjær, Intendanturforeningen /suppleant 12. Landsrådsmødet datofastsættelse 13. Eventuelt 14. Landsrådsmødets afslutning Side 3 af 11 sider

4 31. Nordiske Soldater- og Marineforenings Stævne Torsdag 14. juni søndag 17. juni 2007 Almegårds Kaserne på Bornholm Det 31. Nordiske Stævne 2007 afvikles efter tur af Danmark med Danske Soldaterforeningers Landsraad som arrangør. Store dele af stævneprogrammet foreligger allerede nu. Det danske kontingent sammensættes med 60 deltagere fra landsforeningerne i Landsrådet og repræsentanter fra Marineforeningen og Flyvevåbnets Soldaterforening. Danske deltagere må af hensyn til overfartsmuligheder fra Ystad påregne at skulle samles i København og rejse til Bornholm allerede onsdag 13. juni sidst på eftermiddagen. Indkaldelse og foreløbigt program er udsendt til landsforeningerne. Det er en stærk og god tradition ved de nordiske stævner, at der lægges kranse ved mindesmærker, typisk for faldne soldater. I forbindelse med sommerens nordiske stævne på Bornholm benyttes lejligheden til også at lægge en krans ved den smukke mindemur med de mange navne ved Rønne Havn mindet for bornholmske søfolk og fiskere, der omkom på havet som følge af krigen Fra havnen formeres march gennem byen til blomsternedlæggelse ved en anden særlig mindesten på Bornholm. Ved Rønne Rådhus er placeret mindestenen for borgere omkommet under det russiske bombardement den 7. maj Tillykke! Hædersbevisninger i Landsrådet Fortjensttegn i bronze Fortjensttegn i sølv Æresplakette Ingen aktuelle Willy Knudsen Slesvigske Fodregiments Soldaterforening 10. marts 2007 Ole Maagaard Kystartilleriforeningen 10. marts 2007 Kristian Ejnar Kristensen Danske Dragonforeningers Sammenslutning 30. marts 2007 Ingen aktuelle Side 4 af 11 sider

5 350 års stiftelsesdag for Dronningens Livregiment Dronningens Livregiment ville mandag 23. april 2007 kunne fejre sin 350 års stiftelsesdag. Som bekendt er regimentet nu nedlagt som et led i omstruktureringerne i Hæren. Men dagen skal markeres. Da regimentet eksisterede, var det en tradition, at der på stiftelsesdagen afvikledes en Dronningemiddag. Denne tradition ønskes fastholdt på 350-års dagen. Dronningens Livregiments Soldaterforening har forberedt et ambitiøst program, der indeholder afvikling af en gudstjeneste i Budolfi Kirke lørdag 21. april med efterfølgende fanemarch fra kirken til Gammeltorv ved Rådhuset, hvor byen er vært ved en reception. Om aftenen er der Dronningemiddag på Hotel Hvide Hus. På stiftelsesdagen samles man ved mindestenen på Nørre Uttrup Kaserne med efterfølgende frokost i Fællesmessen. Markeringen af stiftelsesdagen afrundes lørdag 28. april i Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum med et åbent hus -arrangement og en særudstilling om Dronningens Livregiment. Nyt fra Skydeudvalget 15 meter konkurrenceskydning Så er konkurrenceskydningen mellem Forsvarsbrødrene og Landsrådet ved at være afsluttet, og resultaterne er på vej til beregning i Skydeudvalget. Indberetningerne skal være Kurt Kristiansen i hænde senest onsdag den 4. april 2007 for at tælle i landsskydningen. I skrivende stund er der allerede kommet fem indberetninger, så vi håber, at deltagelsen bliver stor i år. Nordisk konkurrenceskydning på Bornholm I juni afholdes Nordisk Stævne på Bornholm, og her vil succesen fra Finland i 2005 med en skydekonkurrence blive gentaget. Skydningen er stadig i støbeskeen, men hvis du melder dig til stævnet, kan du jo godt på tilmeldingsskemaet gøre opmærksom på, om du gerne vil deltage på det danske hold. Vi forventer at stille med to gevær- og to pistolskytter. Vi forventer at skulle skyde med Gevær M/95-96 og Pistol M/49 Neuhausen. Danmark vandt konkurrencen i Finland i 2005, så vi har noget at leve op til i år! Nærmere informationer om skydning kan hentes på Håndbogen, eller ved et af skydeudvalgets medlemmer, nemlig Ole Breitenstein, tlf , Kurt Kristiansen, tlf eller Preben Sloht Nielsen, tlf Opstillingsmøder i regionerne Totalforsvarsregion Midtjylland afholdt opstillingsmøde til præsidievalg tirsdag 13. marts på Rindsholm Kro. Der mødte 15 mand op til mødet. Præsidiemedlem Sven-Erik Bolt Magnussen orienterede om Landsrådet arbejde, og nævnte bl.a. planlægningen af Nordisk Stævne, samarbejdet i DSM og vore aktuelle mærkesager. Sven-Erik Bolt Magnussen blev indstillet til genvalg som områdets præsidiemedlem. Som suppleant i stedet for afdøde Poul Egon Nitschke blev indstillet Poul Erik Schroll, der er formand for De Blå Baretter for Viborg & Omegn. Totalforsvarsregion Fyn Syd og Sønderjylland afholdt opstillingsmøde til præsidievalg torsdag 8. marts på Dannevirke i Odense. Præsidiemedlem Leif Christensen orienterede. Hovedtemaet i debatten her var den gennemførte medlemshvervning i 2006 i regionen, hvor der var skabt kontakt med mange soldaterkammerater uden tilknytning til en soldaterforening. Indsatsen vil blive fulgt op i 2007, bl.a. på Ørbæk Marked i juli måned. Leif Christensen blev indstillet til genvalg som områdets præsidiemedlem. Som suppleant blev efter afstemning indstillet Søren Peter Rostrøm, Jyske Dragonregiments Soldaterforenings afdeling på Fyn. Totalforsvarsregion København afholdt opstillingsmøde til præsidievalg torsdag 29. marts i Laksegade. Der foreligger endnu ikke informationer om resultatet af dette møde. Side 5 af 11 sider

6 Nyhedsbrev April 2007 Forsvars- og Sikkerhedspolitisk Konference Folk & Forsvar arrangerer lørdag 12. maj 2007 kl en Forsvars- og Sikkerhedspolitisk konference i Landstingssalen på Christiansborg. Konferencens hovedtema er "Danmarks strategiske rolle internationalt - politisk og militært. Konferencen indledes af forsvarsminister Søren Gade og institutchef, ph.d Mikkel Vedby Rasmussen, Dansk Institut for Militære Studier, der begge giver oplæg til dagens debat. Debatten følges op af politiske indlæg og en paneldebat, hvor fremtrædende folketingspolitikere fra Forsvarsudvalget og Udenrigsudvalget indgår. Konferencens deltagere vil være Folk & Forsvars præsidium og bestyrelse, repræsentanter fra Folk & Forsvars Amtskredse og medlemsorganisationer, samt inviterede gæster fra bl.a. Forsvarsministeriet, Forsvarets ledelse, Beredskabsstyrelsen, Rigspolitiet m.fl. Om eftermiddagen afvikler Folk & Forsvar sit ordinære årlige repræsentantskabsmøde. Styrket rekruttering og fastholdelse i Forsvaret Styrket rekruttering og fastholdelse er blandt anbefalingerne i første del af en netop offentliggjort rapport om modernisering af forsvarets personel- og uddannelsesområde. En arbejdsgruppe har siden maj 2005 analyseret forsvarets behov for at modernisere personel- og uddannelsesområdet. Dansk forsvar gennemgår i disse år en omstilling fra et traditionelt mobiliseringsforsvar til et forsvar med fokus på internationale operationer og totalforsvar. På samme tid er forsvaret under påvirkning af den generelle samfundsudvikling, som blandt andet præges af forandringer i befolkningssammensætning, holdninger og konjunkturer. Arbejdsgruppen konkluderer, at Forsvarets nye opgaver, personellets ændrede vilkår og den generelle samfundsudvikling stiller anderledes og større krav til forsvarets evne til at rekruttere, fastholde og uddanne sine ansatte. Rapporten anbefaler derfor, at Forsvaret styrker rekrutteringen ved målrettet branding af forsvarets job- og uddannelsestilbud, intensivering af indsatsen for at rekruttere kvinder og etniske minoriteter, større fokus på intern rekruttering samt øget gensidig anerkendelse af civile uddannelser og forsvarets uddannelser. Mulighederne for at meritere forsvarets uddannelser i forhold til civile uddannelser bør undersøges og formaliseres, ligesom akkreditering af forsvarets officersuddannelser til professionsbachelor-, diplom- og masterniveau iværksættes. Tilsvarende forventes øget anvendelse af meritering af civile uddannelser i forhold til forsvarets militære uddannelser. Forsvaret bør styrke indsatsen for at fastholde personellet, både de soldater, der udsendes i internationa- Side 6 af 11 sider

7 le missioner, og det personel, der løser de nationale opgaver. Det anbefales, at forsvaret udarbejder langsigtede personel- og bemandingsplaner, hvor personellet så vidt muligt ikke udsendes hyppigere end hvert tredje år. Endvidere skal forsvaret fortsat have fokus på støtteforanstaltninger for udstationerede soldater. Rapporten peger endvidere på behovet for, at forsvaret styrker og moderniserer uddannelsesområdet. Der foreslås bl.a. indført en ny officersordning, hvor forsvaret som supplement til linieofficersuddannelsen tilbyder interesserede en tidsbestemt officerskontrakt efter en kortere uddannelse og eventuel godskrivning af civile kompetencer. Disse officerer vil efter endt tjeneste/missionsudsendelse kunne tegne kontrakt og indgå i forsvarets reserve. Personalestyrelsen, Videnskabsministeriet og Undervisningsministeriet har været inddraget i arbejdet via en styregruppe. Endvidere har forsvarets personelorganisationer fulgt arbejdet i en nedsat følgegruppe. Arbejdsgruppen har afgivet rapporten i enighed. Det glæder mig at konstatere, at arbejdsgruppen har fremsat en række konkrete forslag til, hvordan forsvaret kan styrke evnen til at rekruttere, fastholde og udvikle sine medarbejdere i en tid, hvor der er efterspørgsel på arbejdskraft, og hvor konkurrencen om de unge er hård, siger forsvarsminister Søren Gade. Jeg er overbevist om, at disse spændende initiativer vil understøtte forsvarets internationale opgaveløsning og bidrage til at styrke forsvarets omdømme som en spændende og attraktiv arbejdsplads. Arbejdsgruppen fortsætter sit arbejde med rapportens Del II, som bl.a. omfatter forsvarets konstabler, civile ansatte, reservens forhold og eventuel yderligere uddannelse af sergenter på højeste niveau. Der vil sideløbende blive arbejdet med at implementering af anbefalingerne. Andre nyheder Hjemmeværnsbladet blev til HJV magasinet Der har været knyttet mange forventninger til det nye HJV magasinet, og nu er spændingen udløst! Et meget flot HJV magasinet dukkede op som Nr. 1/MARTS 2007, og der kan næppe være mange, der er skuffede. Det er et meget flot blad i moderne trykketeknik, rene (og mange) farver og tidssvarende layout. En fornem markedsføring af Hjemmeværnet, som passer fint ind i den modernisering og tilpasning, der i disse år gennemføres i Hjemmeværnet. Det første nummer er tematiseret omkring Hjemmeværnets vision og mission. Hjemmeværnets mangeårige ansvarshavende redaktør Vibeke Bagge skriver i det nye blad, at magasinet i forhold til tidligere tid vil bringe mere overordnede og perspektiverende artikler om Hjemmeværnet og dets samspil med samfundet. Hjemmeværnskommandoen har tilbudt, at medlemmer af Folk & Forsvar, der ikke er medlem af Hjemmeværnet og således modtager det nye blad, vil kunne modtage HJV magasinet vederlagsfrit. Aftale herom kan træffes med sekretær Joan Schack på mail eller på tlf Ny departementschef i Forsvarsministeriet Forsvarsministeriets departementschef gennem 14 år, Anders Troldborg, går på pension med udgangen af april måned Forsvarsministeren har med opbakning fra Regeringens ansættelsesudvalg til Hendes Majestæt Dronningen indstillet, at politimester Lars Findsen, Rigspolitiet, bliver ny departementschef. Side 7 af 11 sider

8 Nyt fra Sekretariatet Det udsendte materiale i januar med giroindbetalingskort til medlemskontingentet til Folk & Forsvar for 2007 er af en eller anden årsag blevet forlagt i godt 500 danske hjem! Er du eventuelt én af de berørte? Så ville en behjertet indsats for at finde girokortet frem igen være en god indsats for Folk & Forsvar! Dels bringer du orden i dit liv dels skåner du Sekretariatets økonomi for porto til en rykker-aktion! På forhånd tak for din indsats Støt op om Folk & Forsvar meld dig ind som individuelt medlem! Et af flere fokusområder i Folk & Forsvar i 2007 er fremtidssikring af medlemsgrundlaget. Vi skal have flere individuelle medlemmer og gerne også de lidt yngre årgange! Et af mange virkemidler i denne relation er et nyt forenklet indmeldelseskort, som i øjeblikket er under fordeling til amtskredse m.v. Er du medlem? Eller har du et potentielt medlem i dit netværk, så rekvirer et indmeldelseskort i Sekretariatet eller påvirk pågældende til at opdatere sig på hjemmesiden! En ny hvervebrochure til de yngre bl.a. målrettet på Folk & Forsvars Ungdomsorganisation YES Danmark, er nu til rådighed i Sekretariatet. Nye medlemmer i 2007 modtager vederlagsfrit et eksemplar af bogen I krig for freden. Koncerter i Kastellet i maj Torsdag 3. maj Store Bededags forårskoncert Studenter-Sangforeningen kl Hjemmeværnets Musikkorps Vestsjælland Kl Regiments Musikkorps Kl Det er i år 25. år i moderne tid, at Kastels-koncerterne gennemføres. I 1983 genoptog Kommandantskabet tidligere tiders koncerttraditioner med at kombinere Kastellets fæstnings- og kulturhistoriske miljø med en kulturarv, som militærmusikken udgør. Der medvirker i 2007 en række danske og udenlandske musikkorps, og også i år indgår den traditionsrige Store Tappenstreg i koncertprogrammet. Tegning af kirkepladsen i Kastellet: Christian Würgler Hansen Side 8 af 11 sider

9 Kommende arrangementer i Folk & Forsvar April Folk & Forsvar på Bornholm er af arrangørerne Beredskabsstaben, Rotary og Interforce inviteret til en spændende foredragsaften kl på Almegårds Kaserne over emnet International mission og hvad så, når hverdagen hjemme atter melder sin ankomst?. Debatten sætter fokus på hjemvendte soldaters og andre udsendtes liv, når en international mission er overstået. Kaptajn Christian Mogensen, chef for 2. lette opklaringseskadron, beretter om sine oplevelser. Psykolog Henrik Lyng, Beredskabsstyrelsen, fortæller om kollega-støtte, og cheflæge og retspsykiater Michael Andreassen redegør for det fysiske og psykiske helbred i situationen. Tilmelding er unødvendig Folk & Forsvar i Ringkøbing og Viborg Amtskredse arrangerer under temaet "Politiets rolle i totalforsvaret" besøg på Politigården i Holstebro (Midt- og Vestjyllands Politikreds). Politiinspektør Kaj Stendorf Jensen vil indlede og bl.a. berette om sine erfaringer fra tjeneste i udlandet. Maj Folk & Forsvar i Storstrøms Amtskreds afvikler kl det traditionelle mindearrangement på Svinø Kirkegård, hvor flere allierede flyvere ligger begravet. Flyvevåbnet vil også i år etablere overflyvning ved arrangementet Folk & Forsvar arrangerer Forsvars- og sikkerhedspolitisk konference i Landstingssalen på Christiansborg. Konferencens hovedtema er "Danmarks strategiske rolle internationalt - politisk og militært. Forsvarsminister Søren Gade og institutchef, ph.d Mikkel Vedby Rasmussen, Dansk Institut for Militære Studier, indleder konferencen. Debatten følges op af politiske indlæg og paneldebat, hvor en række folketingspolitikere fra Forsvarsudvalget og Udenrigsudvalget indgår. Om eftermiddagen afvikler Folk & Forsvar sit ordinære årlige repræsentantskabsmøde. Juni medvirker Folk & Forsvar i Nordjyllands Amt med en udstillingsstand i forbindelse med AIR SHOW på Flyvestation Aalborg. Flyvestævnet forventes at tiltrække op mod mennesker. Presseklip Dansk forsvar under forandring Forsvaret, som under den kolde krig primært havde symbolværdi og var fastlåst i alliancesammenhæng, er nu et markant middel i dansk udenrigspolitik. Det skrev Bertel Heurlin, der er professor i international politik ved Københavns Universitet og formand for det nye Dansk Institut for Militære Studier, den 17. marts i en kronik i POLITIKEN. Forsvaret er nu karakteriseret ved 3 markante karakteristika: denationalisering, demokratisering og militarisering. Det betyder, at de væbnede styrker spiller en helt ny og markant rolle i dagens Danmark, internationalt, indenrigspolitisk og samfundsmæssigt. Det betyder, at Danmark er i krig i en række af verdens brændpunkter. Side 9 af 11 sider

10 Og det betyder, at der overordnet set ikke er noget overraskende ved den danske regerings beslutning om at sende bataljonen i Basra hjem. Det danske forsvar er ikke mere et nationalt forsvar; der står ikke vitale nationale interesser på spil. Det er denationaliseret. Forsvaret er for alvor blevet en vigtig del af indenrigspolitikken. Forsvarspolitikken er nu en demokratisk proces. Danmark fører udenrigspolitik med forsvaret som et redskab for at fastholde Danmark i en central position i en globaliseret verden. Udenrigspolitikken er blevet militariseret. Tilbagetrækningen kan forklares ved, at den ikke vedrører danske vitale interesser, at den er en del af et indenrigspolitisk demokratisk spil, og at den markerer, at Danmark fortsat engagerer sit forsvar globalt ved at øge tilstedeværelsen i Afghanistan og ved muligheden for nye engagementer i Afrika. Hvis man ved krig forstår et lands militære deltagelse i væbnede konflikter, er Danmark i krig. Det er allerede sket tre gange efter den kolde krigs afslutning: i den første internationale intervention mod Irak, i Bosnien i 1994 (operation Bøllebank), i Serbien i For tiden er Danmark engageret i væbnet kamp i Irak og Afghanistan. Hertil kommer deltagelse i den globale, lange krig mod terror, skrev Bertel Heurlin. For militæret er der ingen tvivl. Militæret skal kunne gå i krig. Det er dets hovedfunktion: at kunne kæmpe. Det gælder også det danske forsvar. Formålet med forsvaret er, som det nylig er udtrykt af forsvarschefen:»ved at kunne kæmpe og vinde fremmer forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling og et sikkert samfund i Danmark«. Det er store ord. Men hvem er det, dansk forsvar skal kæmpe mod og vinde over? Det er for længst erkendt, at der ikke er nogen konventionel militær trussel mod Danmark. Konsekvensen er taget. Forsvaret af Danmark er nedlagt. Det store mobiliseringsforsvar er væk. De væbnede styrker tæller nu kun personer. Det er planen, at soldater konstant skal være udsendt til internationale missioner. Det er et stort antal, som lægger beslag på langt størstedelen af forsvaret som organisation. Det viser, at Danmark forsvarer sig ikke nationalt, men internationalt: Forsvaret sættes ind der, hvor det internationale samfund eller centrale dele deraf peger på, at der er behov for det. Forsvaret er denationaliseret. Det nationale territorium forsvares ikke, fordi truslen er væk. Det er ikke vitale nationale interesser, der står på spil, når forsvaret sættes ind i Mellemøsten, Asien, Afrika. Det er generelt den fredelige og demokratiske udvikling på globalt plan, der skal kæmpes for. Forsvarets hvervekampagner viser det: Opgaven som soldat er ikke at sikre nationen. Det er at gøre verden til et sikrere sted at være, at gøre nytte, at mindske den menneskelige lidelse. Og hvad mere er: Nu er det logisk nok vekslende internationale krav og behov, som er afgørende for, hvordan dansk forsvar skal se ud, hvordan det skal dimensioneres. Konfliktsituationerne bestemmer i sidste instans, hvilket materiel, hvilken struktur der skal til i det danske forsvar for at gennemføre internationale missioner. Det danske forsvar består nu af to søjler: af de internationale indsatsstyrker og af totalforsvaret, som ikke er et forsvar af det danske territorium mod konventionelle militære angreb. Der eksisterer ikke noget militært forsvar af territoriet: For der er ingen trussel. Hvad med de værnepligtige, som indkaldes hvert år? De får nu kun 4 måneders uddannelse. De ender ikke som soldater, men som totalforsvarspersoner, som kan håndtere våben, som kan bevogte, men som ikke er uddannet til at kæmpe. De skal sammen med andre institutioner, beredskab, redning, politi og hjemmeværn kunne varetage totalforsvaret, som på linje med den amerikanske pendant, homeland security tager sig af terrorangreb, katastrofer, menneske- som naturskabte. Ledelsen og ansvaret er civilt, ikke militært. Det nationale territorium er ikke forsvaret af militære enheder. Forsvaret er med andre ord denationaliseret. Det er afgørende nyt, skrev Bertel Heurlin. I kronikken var Bertel Heurlin også inde på det, han kalder totalforsvarstænkning: En anden oplagt form for samtænkning finder sted i totalforsvaret, den anden søjle i det nye danske forsvar. Her er det den civile side, der er afgørende. For de afgørende trusler i forbindelse med anvendelse af vold er asymmetriske og kommer fra terrorgrupper og fra kriminelle grupperinger. Der opereres i planlægningen af totalforsvaret ikke med nogen form for konventionelle militære trusler mod territoriet. Det er f.eks. i skarp modsætning til Finland, som fortsat har territorialforsvaret som første prioritet og fastholder en krigsstyrke på soldater. Selv om det civile beredskab, Beredskabsstyrelsen, administrativt nu er underlagt Forsvarsministeriet, vil totalforsvaret være under civil ledelse. Scenarierne for indsats er her terrorangreb på Nørreport Station eller på Københavns Lufthavn, omfattende naturkatastrofer, forureningsulykker, transportulykker. Her er beregningerne, at de værnepligtuddannede totalforsvarspersoner, som skal stå til rådighed i en treårig periode efter hjemsendelsen af de fire måneders tjeneste, vil kunne være en tilstrækkelig styrke til at kunne klare omfattende nationale katastrofer. Men der er endnu en række løse ender, hvad angår totalforsvarssamtænkningen. Hvilken strategisk rolle skal de frivillige styrker i beredskab, i hjemmeværn, i brandværn spille? Det afgørende er her, at i denne Side 10 af 11 sider

11 samtænkningssammenhæng er der ikke tale om to sidestillede grupperinger den civile og den militære. Forsvaret af det danske samfund, hvad angår terror og katastrofer, er primært et civilt anliggende. Alt i alt en ændring i omfang og mission, som næppe før er set i historien. Det danske forsvar er nu endelig blevet befriet fra den kolde krigs mølposer. Fremtiden byder på store kriser og udfordringer. Danmark har valgt helt at satse på en form for militær: de deployerbare styrker, som kan sættes ind dér, hvor man fra det internationale samfund peger på nødvendig indsats. Men hvor, hvor længe og hvordan er helt overladt til den danske regering og det danske Folketing. En bataljon skal hjem fra Irak. Det illustrerer bedre end noget andet processerne denationalisering, demokratisering og militarisering. Dette lidt omfattende presseklip er stærkt beskåret. Kronikken kan i sin helhed læses på POLITIKENS netavis. Irak får Camp Danevang Irakerne overtager dele af Camp Danevang, hvorfra danske soldater er flyttet til en til en ny britisk base nær Lufthavnen i Basra, skrev Berlingske Tidende den 27. marts. Irakerne får desuden dansk udstyr for 6,4 millioner kroner. Dansk forsvar installerer desuden under forudsætning af godkendelse i Folketingets finansudvalg et nyt vand- og elanlæg til 2,8 millioner kroner i lejren. Ukraine ikke for NATO-medlemskab Ukraines premierminister Viktor Janukovitj, der i forrige uge har besøgt Bruxelles, lægger afstand til, at hans land skulle have planer om NATO-optagelse. Janukovitj, der bekender sig til en Moskvatro linje, mener, at kun 20 % af den ukrainske befolkning for øjeblikket støtter et NATO-medlemskab, og i øvrigt skal dette først afgøres ven en folkeafstemning. Forsvaret har åbnet TV-kanal Forsvaret har åbnet egen tv-kanal, hvor man via Internettet kan se Forsvarets Mediecenters to daglige udsendelser. Klik ind på 900 stillinger er ubesatte Berlingske Tidende satte 19. marts fokus på Forsvarets rekrutteringsproblemer. Pt. er 900 militære stillinger ubesatte, oplyser Forsvarets Personeltjeneste. Hovedårsagen er, at det er vanskeligt at holde på folk og svært at rekruttere nye. Til efteråret skal Folketinget vedtage en lov om akkreditering af uddannelser i Forsvaret, og man håber denne meritoverførsel vil fastholde de unge. Manglende kriseberedskab Beredskabsstyrelsens årlige Sårbarhedsrapport oplyser, at hvis der opstår en akut krisesituation i Danmark, kan befolkningen i vid udstrækning håbe på, at myndighederne kan løse den. Størstedelen af danske ministerier og styrelser gennemfører ikke øvelser af deres kriseberedskab. Kun 7 ud af 45 instanser har gennemført kriseøvelser. Flystøtte 112 gange 112 gange har danske soldater i Afghanistan tilkaldt flystøtte siden krigens start i 2002, skriver Politiken 6. marts. Krisehjælp Danske soldater, der har været udsendt på internationale missioner for Forsvaret siden 1992, modtog for nylig et personligt brev med tilbud om psykologhjælp. Det drejer sig om soldater, der har været udsendt til Kosovo, Bosnien, Irak og Afghanistan. Sidste år behandlede Forsvarets psykologer 450 soldater for psykiske, krigsrelaterede problemer, skriver Berlingske Tidende 4. marts. Bjarne Hesselberg, landsformand for De Blå Baretter og Kammeratstøttelinjen, bekræfter, at et stigende antal soldater, der har været udsendt for seks-syv år siden, pludselig har henvendt sig om hjælp. Folk & Forsvar er med hele sin organisation Danmarks største samarbejde med positiv opbakning til det forsvars- og sikkerhedspolitiske arbejde. Vort motto er Fred i Frihed. Folk & Forsvar bidrager til at skabe fælles forståelse for, at den enkelte føler sit medansvar for at løfte samfundets opgaver i forhold til den strategi, som Danmark har fastlagt for sin sikkerhedspolitiske rolle, med henblik på at skabe robusthed i samfundet og sikkerhed og tryghed for den enkelte. Redaktion: Ole Bennekou, generalsekretær Claus Arboe-Rasmussen, informationschef Side 11 af 11 sider

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 6 2005 August 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Den

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 8 2006 August Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Forsvarets frivillige

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 3 2006 Marts Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: De satte

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 3 2007 Marts Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Jeg oplever paradokser!

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 5 2007 Maj Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Et skræddersyet forsvar til

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 10 2005 December 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge:

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Danske Soldaterforeningers Landsraad

V E D T Æ G T E R. Danske Soldaterforeningers Landsraad Danske Solderforeningers Landsraad V E D T Æ G T E R Vedtaget på landsrådsmødet 20. april 2002 i Oksbøl Ændret på landsrådsmødet 16. april 2005 i Antvorskov Senere ændret på landsrådsmøder 22. april 2006

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation NYHEDSBREV JANUAR Damarks største forsvars-, beredskabsog sikkerhedspolitiske organisation Det forestående forsvarsforlig, som skal gælde fra 2018 og frem, bliver utvivlsomt det vigtigste for Danmark i

Læs mere

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerhed er blandt andet talerør for græsrødderne i Danmark, som ikke mindst dækker det tavse flertal. Et flertal, der på

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 2 2007 Februar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Mindelund ja tak! De

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark Forum for sikkerhedspolitik I NAVN 1 Sammenslutningens navn er: Atlantsammenslutningen i Danmark -forum for sikkerhedspolitik 2 Sammenslutningens hjemsted

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 Dette er min 3. formandsberetning i foreningen. Foreningen har nu 173 medlemmer. Igen i det forløbne år har der været

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet

ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet / December 1. december Redegørelsesdebat om den Udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi 5. december 3. behandling af lovforslag L36 om

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune

1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune Foreningens navn er Foreningens hjemsted er Foreningens formål er 1 Stk. 1 De Blå Baretter Næstved & Omegn Stk.2 Næstved kommune 2 - at samle hjemsendte og tjenstgørende personel, der har deltaget i fredsstøttende

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 2 2006 Februar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Dybbøl

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2014

Nyhedsbrev Marts 2014 Kastellets Venner & Historiske Samling Gl. Hovedvagt Kastellet 1 2100 København Nyhedsbrev Marts 2014 V. 1 06-03-2014 Kære medlemmer! Vi er nu gået ind i 2014, 350 året for Kastellets ibrugtagning den

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2013

Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2013 TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 3. oktober 2013 MH/hhh Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2013 Torsdag den 21. november 2013 Trinity Hotel & Konference

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 -

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 - VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012-1 - PR. APRIL 2012 VEDTÆGT for SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER Stiftet 16. juni 1990. 1: Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

De Blå Baretter København Generalforsamlingen

De Blå Baretter København Generalforsamlingen Kastellet den 25. februar 2016. De Blå Baretter København Generalforsamlingen Tid: Torsdag d. 25. februar 2016 kl. 19:30. Sted: Deltagere: Bilag: Foreningslokaler i Bunkeren på Kastellet. Der var 29 deltagere,

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Præsidiets beretning for året 2008/2009

Præsidiets beretning for året 2008/2009 Præsidiets beretning for året 2008/2009 Danske Gardehusarforeningers mål. Præsidiet vil arbejde for, at gardehusarforeningerne (GHF) fremtræder som relevante foreninger, der er tiltrækkende for Gardehusarregimentets

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

Pressekit for journalister

Pressekit for journalister Pressekit for journalister Velkommen til Hjemmeværnets Landsøvelse 2016. I dette pressekit har vi samlet forskellige informationer til dig, som dækker Landsøvelsens begivenheder for et medie. I pressekittet

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

International Association of Y s Men s Club. Ringkøbing. Love og vedtægter

International Association of Y s Men s Club. Ringkøbing. Love og vedtægter International Association of Y s Men s Club Ringkøbing Love og vedtægter Vedtægter for Ringkøbing Y s Men s club 1 Lederens opgaver Stk.1 Præsidenten Leder alle klub- og præsidiemøder Nedsætter alle faste

Læs mere

Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema)

Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema) Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema) Ansøgers fulde navn: Samtale afholdt den / 20 Du har søgt optagelse i (distrikt og underafdeling): Samtalen er gennemført mellem ansøger og ansøgers

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 6 2006 Juni Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Aldrig mere en 9. april

Læs mere

Til: Se fordelingsliste. Emne: Kommissorium for Veteranforum.

Til: Se fordelingsliste. Emne: Kommissorium for Veteranforum. Til: Se fordelingsliste Emne: Kommissorium for Veteranforum. 1. BAGGRUND Som følge af ny organisation indenfor koncernen ændres Veteranforum. Samarbejdet med de frivillige og faglige organisationer videreføres

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 4 2006 April Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Samarbejdets

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2013/2014

PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2013/2014 København april 2014 PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2013/2014 (Beretningen dækker perioden mellem Repræsentantskabsmødet i Silkeborg 2013 og Repræsentantskabsmødet i Thisted 2014) 1. Indledning. Præsidiet

Læs mere

Kvalitet i opgaveløsningen

Kvalitet i opgaveløsningen Nationale opgaver 1N Støtte til Forsvaret Anmodninger fra Forsvaret skal tilfældene inden for rammerne af Forsvarskommandoens direktiv for Hjemmeværnets operative anvendelse samt respektive operative myndigheders

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

Vedtægter for Beredskabsforbundet Juni 2008

Vedtægter for Beredskabsforbundet Juni 2008 Side: 1/13 Vedtægter for Beredskabsforbundet Juni 2008 1. Beredskabsforbundet. 1. Beredskabsforbundet er en landsdækkende organisation, der optager frivillige i redningsberedskabet og frivillige, der har

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 12. januar 2010 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Mandag d. 26. april 2010 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 D VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 ANSK SAMLING er en folkelig bevægelse, der vil samle og styrke det, som forener alle danske: fædreland og modersmål. I navnet Dansk Samling fastholdes

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

af 5 08-04-2016 12:46

af 5 08-04-2016 12:46 I denne udgave af Folk & Sikkerheds nyhedsbrev kan du bl.a. læse om organisationens årsmøde som fandt sted den 8. maj på Ryes Kaserne i Fredericia. Dagen startede med en briefing fra chefen for Hærstaben,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 Referat af ordinært sektionsmøde for sektion 1, afholdt lørdag den 24. september 2011, kl. 1700 på Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 1 2006 Januar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: De mistede

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt TALEPUNKTER SAMRÅD VEDR. LÆKAGE I 2007 Spørgsmål H Har ministeren eller Forsvarsministeriet iværksat en intern undersøgelse af den

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 1 Februar 2005 OK 05 Lederdag og generalforsamling Fællesskrivelse tjenstlige sager Samarbejdsaftale mellem Vends Herreds Lærerkreds

Læs mere

Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014.

Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014. Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014. 1 Navn: Organisationens navn er Afrika Kontakt. Afrika Kontakt er en landsdækkende organisation, med hjemsted i København.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Tema: Forslag til lov om ændring af Forsvarsloven Forsvarsministeren fremsatte kort efter nytår forslag til lov om ændring af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 22. januar 2009 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Onsdag d. 6. maj 2009 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed.

af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed. 1 af 8 08-04-2016 13:01 af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed. Som jeg var inde på i det foregående nyhedsbrev, så har Folk & Sikkerhed i den grad øget vores aktivitetsniveau.

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Veteranpolitik for Haderslev Kommune

Veteranpolitik for Haderslev Kommune Veteranpolitik for Haderslev Kommune Høringsudgave Offentlig høring 18. dember 2013 12. februar 2014 Veteranpolitik for Haderslev Kommune For Sønderjylland har forsvaret altid haft en ganske særlig status.

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014 Navn og hjemsted 1 Organisationens navn er Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Det forkortes HOD. Stk. 2. HOD hjemsted er København. Stk. 3. HOD er stiftet 1. januar 1994. Formål 2 Det er HOD formål

Læs mere

DEN 2013. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr. 357. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2013. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr. 357. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Februar DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr. 357 Side 1 Lise Linderstrøm 8. februar Vibeke Raae 15. februar Mogens Nielsen 17. februar Redaktionen ønsker

Læs mere

Vedtægter for foreningen Sex & Samfund

Vedtægter for foreningen Sex & Samfund Vedtægter for foreningen Sex & Samfund Vedtaget på Sex & Samfunds generalforsamlingen den 30. april 2015 1 Grundlag og navn Foreningens navn er Sex & Samfund (herefter Sex & Samfund). Foreningen er stiftet

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Haderslev Kasernes Venner. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forgangne år.

Haderslev Kasernes Venner. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forgangne år. Haderslev Kasernes Venner Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forgangne år. 1 2 3 Styregruppe Christian Schulz Alex Bødiger 4 5 Lysfest 4. maj Video vist over 47.000 gange Oberst Søren

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Love. For. Aaskov Y s Men s Club. Navn. Formål

Love. For. Aaskov Y s Men s Club. Navn. Formål Side 1 af 6 Love For Aaskov Y s Men s Club Navn 1 Klubbens navn er Aaskov Y s Men s Club anerkendt (chartret) under The International Association of Y s Men s Clubs, den 24. marts 1979. Klubbens medlemmer

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Vedtægter for Juni 2014

Vedtægter for Juni 2014 Vedtægter for Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Beredskabsforbundet (BF)... 3 2. Formål... 3 3. Opgaver... 4 4. Beredskabsforbundets organisation:... 4 5. Lederfunktioner og uniformering... 4 6. Mobiliseringspligt...

Læs mere

- et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen... Landsrådsmøde 2009

- et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen... Landsrådsmøde 2009 NyhedsbrevetVedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen... Nr. 4 2009 April Landsrådsmøde 2009 afvikles lørdag 25. april 2009 kl. 10.00 på Ryes Kaserne i Fredericia

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER

VEDTÆGTER. for. Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER VEDTÆGTER for Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 2017 1 NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er "Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER" (DT-V). Selskabets hjemsted er København. 2 FORMÅL Stk. 1. Selskabets

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Globalt Fokus Hjemsted: København, Danmark 2 Vision og formål Den overordnede vision for den Globalt Fokus er en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker

Læs mere

IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE

IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE 1. NAVN IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE 24 APR 2014 Foreningens navn er Forkortet : Idrætsforeningen Flyvestation Karup : IFK Hjemsted/adresse : Flyvestation Karup, 7470 Karup J. Foreningen er stiftet

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere