Beton. Særudgave om betonens priser Læs mere om: Bæredygtig Beton Prisen. Betonelement-Prisen. Betonprisen. Særudgave 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beton. Særudgave om betonens priser Læs mere om: Bæredygtig Beton Prisen. Betonelement-Prisen. Betonprisen. Særudgave 2013."

Transkript

1 Beton Særudgave 2013 Særudgave om betonens priser Læs mere om: Bæredygtig Beton Prisen Betonelement-Prisen Betonens Priser Betonprisen In-Situ Prisen

2 Kreativiteten spirer Cement og beton udfordrer til mere Aalborg Portland værdsætter mangfoldigheden, Aalborg mulighederne Portland A/S og kreativiteten i betons styrker Rørdalsvej i form 44 af smukke og bæredygtige byggerier, Postboks som 165 de synlige resultater Aalborg Telefon Når +45 funktion og 77æstetik flyder sammen. Når Telefax byggerier skaber fornyelse. Og når fundamentet er beton med styrken fra dansk kvalitetscement. Aalborg Portland A/S Telefon Telefax

3 Beton Betonens Priser Særudgave om betonens priser marts årgang Betons formål er at fremme optimal og bæredygtig brug af beton og betonprodukter både teknisk, æstetisk, økonomisk og miljømæssigt. Det sker ved at orientere om udviklingen indenfor betonteknologi og betonproduktion samt ved at udbrede kendskabet til betons anvendelsesmuligheder. Beton udkommer fire gange årligt i februar, maj, august og november i et distribueret oplag på Udgiver Samvirket for udgivelse af bladet Beton Redaktion Jan Broch Nielsen (ansvarshavende) Tlf Abonnement og Dansk Byggeri administration Nørre Voldgade 106, Postboks 2125, 1015 København K Anette Berrig, Tlf Annoncer Grafisk produktion Abonnementspris Media-People ApS Post box 64, DK-2830 Virum Ole Bolvig Hansen Tlf , fax Prinfoparitas DANSK BETONFORENING Indland, kr. 210,- excl. moms (4 numre) Udland, kr. 260,- (4 numre) Løssalg, kr. 65,00 excl. moms Et helt nødvendigt spørgsmål for bæredygtighed Hvilke bygninger skal vi renovere på vejen mod det bæredygtige samfund? Og hvilke er vi bedst tjent med at rive ned for i stedet at opføre en moderne bygning med et lavt energiforbrug og en indretning, der er tilpasset anvendelsen? Det er et meget væsentligt spørgsmål i debatten om bæredygtighed. Et spørgsmål, der også kan formuleres på en anden måde: Hvordan vurderer vi arkitektur, kulturhistorie, betydning for gadebilledet og originalitet over for økonomi, klimabelastning og rationelle, tidssvarende forhold i det store bæredygtighedsregnskab? Dansk Beton, der er en forening for producenter af beton og betonprodukter under Dansk Byggeri, tager nu debatten op. Det sker som beskrevet i en artikel i denne særudgave af bladet Beton ved at fremlægge de første resultater af en analyse på Bæredygtig Beton Konferencen den 19. marts NORDISK MILJØMÆRKNING Det er modigt af Dansk Beton at rejse et spørgsmål, som hurtigt bliver følelsesbetonet. Kritikere vil således nemt kunne fremføre, at det er synd at rive gamle bygninger ned. ISSN At nedrive eller renovere Dem kan du høre på Bæredygtig Beton Konferencen.. 6 Bæredygtig Beton Prisen Siloetten i Løgten Kompan i Tietgenbyen Ungdomsboliger på Aarhus Havn Rabalderparken i Roskilde Betonprisen Betonprisen Betonelementprisen Betonelement-Prisen Dyrk fleksibiliteten In-Situ Prisen Danmarks længste vejbro skåner naturen Akvarium med enorme betonkonstruktioner Nedgravet hal hvor betonen står som støbt Program Men argumentet er letkøbt; langt fra alle gamle bygninger er værd at bevare, bare fordi de har en vis alder. Et eksempel er botilbuddet Enghuset i Gistrup nær Aalborg, som får Betonelement-Prisen Projektet begyndte med, at et ældre og nedslidt botilbud skulle renoveres. Men arkitektens og bygherrens overvejelser endte med en nedrivning, så man i stedet kunne opføre et byggeri som passivhus, der samtidig er skræddersyet til beboernes og personalets behov. Omvendt gælder naturligvis også, at der findes mange bevaringsværdige bygninger, hvor renovering er det eneste forsvarlige. Ingen ønsker hovedløs nedrivning af bygninger med stor historisk eller æstetisk værdi. Der er med andre ord brug for en kvalificeret stillingtagen til den konkrete bygning. Forhåbentlig kan Dansk Betons analyse være med det at skabe et grundlag for det. Forside Plejecentret Søndergaard i Ballerup har særlige fliser, hvor mønstret er tænkt som en samtalestarter for kontakt med demente. Mønstret er designet af kunstneren Ane Mette Ruge og fremstillet med Graphic Concrete teknikken hos Aarhus Cementvarefabrik. jbn

4 At nedrive eller renovere det er spørgsmålet Dansk Beton efterlyser en fordomsfri debat uden vanetænkning om nedrivning eller renovering af utidssvarende bygninger og præsenterer de første resultater af en analyse på Bæredygtig Beton Konferencen Nybyggeri giver mulighed for attraktive løsninger, som sjældent kan lade sig gøre ved renovering. Et stort spørgsmål trænger sig på i takt med, at samfundet løbende stiller nye og ofte skærpede krav til bygningers indretning og energibehov. For hvordan kommer den eksisterende bygningsmasse med på vognen? Hvordan gør vi eksisterende skoler, institutioner, boliger og erhvervsejendomme bare nogenlunde tidssvarende? Traditionelt lyder svaret, at de ældre bygninger skal renoveres, så de kan komme i nærheden af at leve op til de nye krav. Ofte med en henvisning til, at renovering naturligvis er bæredygtigt. Men faktisk ved vi ikke, om renovering er hverken bæredygtigt eller billigst i længden, lyder det nu fra Dansk Beton, som repræsenterer betonbranchen i Dansk Byggeri. Dansk Beton har derfor nu iværksat en analyse af, hvordan bygningsejere og bygherrer kan træffe de rigtige valg på et velfunderet grundlag.»i mange tilfælde vil det utvivlsomt være bedre at rive den gamle bygning ned for at opføre en ny, hvor konstruktioner, indretning og installationer lever op til nutidens krav«, siger Jesper Knudsen, der er ansvarlig for analyseprojektet og medlem af Dansk Betons bestyrelse. Første resultater På Bæredygtig Beton Konferencen 2013 den 19. marts i København vil Dansk Beton præsentere de første resultater af analysen, der skal føre til en mere fordomsfri tilgang til at overveje nedrivning.»vi vil meget gerne bidrage til, at alle bygningsejere og bygherrer, ikke mindst i den kommunale sektor og i de almene boligselskaber, får mulighed for at gøre sig sådanne overvejelser på en måde, der både er til deres egen og samfundets fordel. Det handler om økonomi både kort- og langsigtet; om at medregne værdien af 4

5 Facade med integrerede solceller en bæredygtig løsning, som er svær at realisere ved renovering. lavere driftsomkostninger og værdien af, at en nybygning ofte er langt bedre til den konkrete anvendelse end en kompromisfyldt, renoveret bygning«, uddyber Jesper Knudsen. Krav ændrer sig Fx er der meget stor forskel på en skolebygning fra 1950 erne, præget af lange gange og traditionelle klasseværelser, og et moderne, åbent skolebyggeri, opført til nye pædagogiske principper, nutidige indeklimakrav og brug af ny undervisningsteknologi. Tilsvarende gælder for hospitaler, plejeboliger og for den sags skyld almindelige lejligheder, hvor krav til plads, indretning og komfort er meget anderledes i dag end for bare 50 år siden.»hvis man som ældre og gangbesværet bor på fjerde sal, har man behov for en elevator. Det er ikke nok, at lejligheden har fået energiruder og nyt køkken, selv om det selvfølgelig også er glimrende«, siger Jesper Knudsen. Arkitektoniske og historiske hensyn Jesper Knudsen understreger, at arkitektoniske og historiske hensyn naturligvis skal med i overvejelserne.»vi taler ikke om hovedløs nedrivning, og vi foreslår ikke at rive hverken Amalienborg eller andre bevaringsværdige bygninger ned. Men vi vil gerne gøre op med vanetænkningen og have en mere artikuleret diskussion om bevaringsværdighed eller ej«, fastslår Jesper Knudsen. I nogle tilfælde kan det måske være en hensigtsmæssig løsning at rive en bygning ned - men at bevare den gamle facade, hvis den er væsentlig for byens indtryk. jbn Beton særudgave om betonens priser marts

6 Dem kan du høre på Bæredygtig Beton Konferencen Bæredygtig Beton Konferencen den 19. marts 2013 byder både på festlige prisoverrækkelser og inspirerende faglige indlæg. Her kan du læse, hvem der giver dig faglig inspiration om beton og bæredygtighed på konferencen Antón Garcia Abril: Hemeroscopium House, Madrid. Lars Holten Civilingeniør Lars Holten er adm. direktør for Carlsberg Byen, der udvikler det 160 år gamle Carlsberg bryggeri til et nyt, levende bykvarter centralt i København. Lars Holten taler under overskriften: Carlsberg Byen fra vision til virkelighed. Hør mere om projektet som historien om den genopdagede by, og de bymæssige kvaliteter vi næsten havde glemt. Indlægget redegør for visionen, og de udfordringer, der opstår, når visionen om i morgen møder virkeligheden af i dag. Malene Freudendal- Pedersen Ph.d. Malene Freudendal- Pedersen er lektor ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring på Roskilde Universitet. Malene Freudendal-Pedersens indlæg har titlen: Lad os gøre fremtidens by bæredygtig. Du kan høre om, hvordan det moderne hverdagsliv er kendetegnet ved en høj grad af mobilitet, både fysisk og virtuelt. Fremtidens byer skal kunne rumme og udnytte dette flow, men vi skal også tage stilling til, hvilket slags flow vi ønsker. At være medskaber af fremtiden betyder at åbne nogle døre og lukke andre. Antón Garcia Abril Arkitekt, ph.d. Antón Garcia Abril er medindehaver Ensamble Studio i Madrid og professor i arkitektur på Massachusetts Institute of Technology i Boston. Titlen på Antón Garcia Abrils indlæg er: Stones and Beams. Du kan (på engelsk) høre Antón Garcia Abril tale om From the world of nature, where architecture links to local conditions, to the world of the laboratory, where architecture transcends the site to respond to global needs. Kasper Guldager Jørgensen Arkitekt MAA Kasper Guldager Jørgensen er partner i arkitektvirksomheden 3XN og leder af virksomhedens innovationsafdeling GXN, hvor G står for grøn og signalerer bæredygtighed. Kasper Guldager Jørgensen taler om Beton i Fremtidens Byggeri. Du kan høre, hvordan beton kan designes til at imødekomme specifikke krav og ønsker til bæredygtighed, funktionalitet, styrke, holdbarhed og æstetik. Alt sammen egenskaber, der skaber nye potentialer for beton i fremtidens byggeri. 6

7 Betonens Priser Bæredygtig Beton Prisen for miljø, æstetik og socialt ansvar Bæredygtig Beton Prisen er indstiftet af Dansk Beton, som er en sektion i Dansk Byggeri. Prisen blev uddelt første gang i marts 2009 Prisen uddeles som en anerkendelse til arkitekter, ingeniører, entreprenører og bygherrer, som har stået for et bæredygtigt bygge- eller anlægsprojekt med beton. Bæredygtighed handler om at gøre det bedste for fremtidens mennesker og natur. Prisen er således indstiftet for at fremme betonbyggeri og -anlæg, der fantasifuldt forener miljø, æstetik og social ansvarlighed. Repræsentanter fra Dansk Beton har kunnet indstille projekter til Bæredygtig Beton Prisen. Herefter har en dommerkomité nomineret fire projekter, der alle er fundet værdige til at modtage prisen. Nu er det via en afstemning på op til danskerne at afgøre, hvem der skal have prisen. Bæredygtig Beton Prisen Vær med til at vælge vinderen 2011: DANVA Vandhuset i Skanderborg 2009: Skuespilhuset i København. Du kan stadig være med til at vælge vinderen af Bæredygtig Beton Prisen Afstemningen sker på og sidste frist for at stemme er den 10. marts Vinderen afsløres på Bæredygtig Beton Konferencen den 19. marts 2013 på Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers i Ørestad. Beton særudgave om betonens priser marts

8 Nomineret til Bæredygtig Beton Prisen 2013 Siloet-fakta Bygherre Løgten Midt A/S Arkitekt Arkitektfirmaet C. F. Møller; Christian Carlsen Arkitektfirma Rådgiver NIRAS Entreprenør Amatech A/S 8

9 Siloetten i Løgten Siloetten ved Løgten Bytorv er et eksempel på en både spektakulær og lavpraktisk bæredygtighed, hvor genanvendelse af en eksisterende betonkonstruktion fra en kornsilo sparer både materialer og transport. Det 36 meter høje silotårn af glideforskallet beton bruges som omdrejningspunkt for 21 boliger med udsigt over Kalø Vig og det sydlige Djursland. Silotårnet indeholder trapperum samt elevator og har øverst en tagterrasse. Boligerne er en stålkonstruktion med betondæk og fremstår som markante udkragninger, der fra kernen rager ud i lyset og landskabet. Siloetten er samtidig et vartegn af en helt ny type, et landligt højhus, som kun har kunnet lade sig gøre, fordi det er en ombygning af et tidligere siloanlæg. Siloetten kan derfor aldrig få en tilsvarende nabobebyggelse, men vil forblive fritstående. Vil du se video Scan koden eller gå ind på og se en video om Siloetten. Beton særudgave om betonens priser marts

10 Nomineret til Bæredygtig Beton Prisen 2013 Kompan i Tietgenbyen Kompans nye koncernhovedkvarter lidt uden for Odense er et fint eksempel på bæredygtighed tænkt ind i en facade af betonelementer. Facadeelementerne er af en særlig konstruktion med en seks cm tynd betonbagplade og 30 cm isolering afsluttet med puds. Facadens udtryk er inspireret af Kompans logo - et legende menneske, der i en stiliseret udgave bevæger sig hen over facaden i dansende bevægelser. Samtidig bidrager vinduesarealerne til en smuk og varieret belyst arbejdsplads. Kombinationen af de højisolerede betonelementer, det optimerede materialeforbrug i elementerne og udnyttelsen af betonens plasticitet og konstruktive egenskaber til den særlige udformning har gjort det muligt at skabe en facade, der giver bygningen en let og helstøbt elegance, som er tæt forbundet med virksomhedens ånd. Kompan-fakta Bygherre KOMPAN Real Estate ApS Arkitekt tnt arkitekter a/s Rådgiver OBH Rådgivende Ingeniører A/S Entreprenør 5E Byg A/S 10

11 Vil du se video Scan koden eller gå ind på og se en video om Kompan. Beton særudgave om betonens priser marts

12 Nomineret til Bæredygtig Beton Prisen 2013 Ungdomsboliger på Aarhus Havn Boligforeningen Ringgaarden har i Aarhus Ø opført et alment ungdomshøjhus med 99 boliger til omkring 150 unge. Bygningen er et 0-energihus, hvor der lagt vægt på et godt indeklima og gode lydforhold. Bygningen er opført med forholdsvis tynde facadeelementer af højstyrkebeton og en energieffektiv isolering. Højstyrkebetonen medvirker til en bæredygtig konstruktion, som både sikrer størst muligt boligareal, et minimeret betonforbrug og lettere transport af de mange betonelementer. Desuden har ungdomsboligerne lavenergivinduer, solceller på taget og varmegenvinding fra badevand. Altanbrystningerne ved de sydvendte altaner er solcellepaneler, der giver facaden en fin reliefvirkning, og som udover deres funktion som altanværn også høster energi til huset og fungerer som solafskærmning, der forhindrer overophedning af boligerne. Ungdoms-fakta Bygherre Boligforeningen Ringgården Arkitekt Arkitema Rådgiver Esbensen A/S; NIRAS Entreprenør Myhlenberg A/S 12

13 Vil du se video Scan koden eller gå ind på www. danskbeton.dk og se en video om ungdomsboligerne. Beton særudgave om betonens priser marts

14 Nomineret til Bæredygtig Beton Prisen 2013 Rabalder Parken i Roskilde Rabalder Parken er et enestående eksempel på, hvordan et nødvendigt teknisk anlæg for en overkommelig merpris kan kombineres med faciliteter til aktiv fritid. Beton og bæredygtighed er tænkt ind i det samlede anlæg fra begyndelsen til gavn for miljø, æstetik og social ansvarlighed. Rabalder Parken ligger i Roskildes nye bydel Musicon og er et kvadratmeter stort område med åbne regnvandsbassiner, render og kanaler til afledning af tag- og overfladevand. Bassiner og kanaler er udformet, så de i tørre perioder kan bruges af fx skatere og rulleskøjteløbere. Parken har også vandtrapper med betonbænke, bugtede stier, grønne områder, trampoliner, rutsjebaner, hængekøjer og grillpladser, der inspirerer til mangfoldighed og udeliv. Rabalder-fakta Bygherre Roskilde forsyning; Roskilde Kommune Arkitekt Nordarch Rådgiver COWI A/S Entreprenør Hoffmann A/S; Grindline 14

15 Vil du se video Scan koden eller gå ind på www. danskbeton.dk og se en video om Rabalderparken Beton særudgave om betonens priser marts

16 SÅ ER DET NU! TILMELD DIG BÆREDYGTIG BETON KONFERENCEN NETVÆRK MED DINE KOLLEGAER I BRANCHEN OG MØD DEN INSPIRERENDE, SPANSKE STJERNEARKITEKT, ANTÓN GARCIA-ABRIL. HØR EN RÆKKE SPÆNDENDE BUD PÅ, HVORDAN FREMTIDEN FORMER SIG FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI, OG HVORDAN BETON SPILLER EN CENTRAL ROLLE I ET MODERNE, VISIONÆRT OG BÆREDYGTIGT SAMFUND. DAGENS PROGRAM BYDER PÅ: BETON I FREMTIDENS BYGGERI VED KASPER GULDAGER JØRGENSEN, 3XN LAD OS GØRE FREMTIDENS BY BÆREDYGTIG VED MALENE FREUDENDAL-PEDERSEN, ROSKILDE UNIVERSITET CARLSBERG BYEN FRA VISION TIL VIRKELIGHED VED LARS HOLTEN, CARLSBERG BYEN STONES AND BEAMS VED ANTON GARCIA-ABRIL, ENSAMBLE STUDIO KONFERENCIER: METTE VIBE UTZON Dansk Beton er en brancheforening i Dansk Byggeri for producenter af beton og betonprodukter. PÅ DAGEN BLIVER DER OGSÅ UDDELT FIRE PRISER: BETONPRISEN, BETONELEMENT-PRISEN, IN-SITU PRISEN OG IKKE MINDST BÆREDYGTIG BETON PRISEN, DER I ÅR ER EN PUBLIKUMSPRIS. LÆS MERE OM PROGRAMMET OG TILMELD DIG PÅ DANSKBETON.DK DE NOMINEREDE TIL BÆREDYGTIG BETON PRISEN 2013: HUSK, AT DU STADIG KAN STEMME OG VINDE ET REJSEGAVEKORT TIL EN VÆRDI AF KR ,-. # 1 IKKE BARE REN FACADE # 2 FRA BYGKORN TIL GULDKORN # 3 FRA VÅDE TÆER TIL TØRRE TRICKS # 4 12 ETAGER TIL ET RENT 12-TAL KOMPANS HOVEDSÆDE I ODENSE SILOETTEN I LØGTEN RABALDER PARKEN I ROSKILDE UNGDOMSBOLIGER PÅ AARHUS HAVN BÆREDYGTIG BETON KONFERENCEN TIRSDAG DEN 19. MARTS PÅ HOTEL CROWNE PLAZA I KØBENHAVN. 16 Danskbeton_Annonce_180x260.indd 1 1/9/13 2:47 PM

17 Betonens Priser Betonprisen for et væsentligt bidrag til betonverdenen Dansk Betonforening overrækker hvert andet år Betonprisen til en eller flere personer, der har ydet et væsentligt bidrag på et eller flere af områderne: Forståelse af betons materialetekniske egenskaber Udvikling af betons konstruktionstekniske egenskaber Udvikling af betons æstetiske muligheder Udvidelse af betons anvendelsesområder Projektering og opførelse af markante bygninger eller anlæg, hvori beton har en fremtrædende rolle Offentlighedens opfattelse af beton som et godt byggemateriale med værdifulde egenskaber Markedsføring af den danske betonverdens fremtrædende viden og knowhow. Betonprisen blev første gang uddelt i Betonprisen er på kroner. Betonprisen : Centerchef Mette Glavind, Betoncentret ved Teknologisk Institut 2009: Adm. direktør Lars Lunding Andersen fra Zoo København og adm. direktør Søren Langvad fra E. Pihl & Søn A.S. 2006: Otto Christensen & Kaj Sørensen A/S 2004: Ingeniørdocent Ervin Poulsen 2002: Professor Mogens Peter Nielsen og kompetencechef Bent Feddersen 2000: Journalist Carsten Fischer 1998: Civilingeniør Hans Henrik Bache 1996: Civilingeniør Christian Munch-Petersen 1994: Teknisk direktør Hans Henrik Gotfredsen 1992: Direktør Jørgen Vorsholt og direktør Stig Møller 1990: Civilingeniør Anders Henrichsen og akademiingeniør Bent Jensen 1988: Forskningchef Carolyn M. Hansson 1986: Direktør, civilingeniør Poul Nerenst 1984: Akademiingeniør Per Freiesleben Hansen og lic.techn. Kjeld Roger Henriksen 1982: Dr.techn. Bent Højlund Rasmussen 1980: Dr.techn. Herbert Krenchel 1972: Arkitekterne Knud Friis og Elmar Moltke Nielsen; dr.techn. Mogens Peter Nielsen. Beton særudgave om betonens priser marts

18 Finn Bach modtager af Betonprisen Betonprisen 2013 Betonprisen 2013 tildeles Finn Bach for hans utrættelige og succesrige indsats for at udvikle betons konstruktionstekniske egenskaber og samtidig skabe forståelse for betons æstetiske muligheder. Lektor Finn Bach har siden 1979 undervist de kommende arkitekter i betonens lyksaligheder og med succes brugt sin baggrund som civilingeniør og licentiat i undersøgelse af den akustoelastiske metodes anvendelighed til egenspændingsmåling for de unge, kreative brushoveder på Kunstakademiets Arkitektskole. Samtidigt har Finn Bach som leder af Dansk Konstruktions- og Betoninstitut organiseret og gennemført den væsentligste del af efteruddannelsen i beton og betonkonstruktioner for danske ingeniører. Finn underviser ikke selv meget hos DKBI, men arrangerer kurserne og finder og hyrer kompetente undervisere. Finn ejer evnen at få underviseren til at yde sit bedste. Finn er altid hjælpsom og bevarer roen selv få dage før kurset, hvor undervisningsmateriale og kursusplan ofte stadig mangler fra lærerens hånd. Finn taler roligt til fornuften og får tingene til at glide. Den samlede indsats af Finns virke kan næppe undervurderes. En opsummering af alle de mange elevers læring og større kompetence ville give et bjerg af viden og den danske bygge- og anlægsbranche havde stået langt svagere uden Finn Bachs indsats. Priskomiteen er overbevist om, at Finns faglige kompetence, vedholdenhed og stabilitet - alt kombineret med hans stærke personlige egenskaber - har været og forhåbentligt længe fremover vil være den cocktail, der sikrer en superb kvalitet i undervisningen. Derfor tildeles Finn Bach Betonprisen

19 Omdrejningspunkt for masser af betonviden Både arkitekter og ingeniører har i mange år nydt godt af Finn Bachs engagement i undervisning og efteruddannelse Det stod ikke skrevet i den lollandske muld på øen Enehøje, at Finn Bach skulle blive bygningsingeniør. Men landmandssønnen var god til matematik i gymnasiet i Nakskov, og tidens store brobygningsprojekter var tillokkende, så sådan gik det og en licentiatgrad blev det såmænd også til for årets modtager af Betonprisen - som kun få minutter gammel var den indirekte og helt uskyldige årsag til en dramatisk situation.»det var isvinter i 1947, så da min mor skulle føde, kom jordemoderen over til os på øen med en ambulance, der kørte over isen. På vejen hjem gik ambulancen gennem isen, men heldigvis kom alle ud, før den sank«, fortæller han i dag. Forskning i betonbjælker Beton kom først for alvor ind i billedet et halvt år efter licentiatprojektet, hvor professor Mogens Peter Nielsen ansatte Finn Bach på Afdelingen for Bærende Konstruktioner på DtH (i dag DTU) til at hjælpe med et stort forskningsprojekt om at bruge plasticitetsteori til at beregne forskydning i betonbjælker.»jeg blev virkelig grebet af det. Det var meget spændende og lærerigt at komme til at arbejde sammen med en gruppe dygtige betonforskere med en teori, som efterfølgende er optaget i betonnormen. Jeg havde bl.a. ansvaret for en lang række brudforsøg, der skulle dokumentere teorien eksperimentelt, så jeg har i den periode knækket mindst 50 betonbjælker«, fortæller Finn Bach, der i dag fremhæver Mogens Peter Nielsen som sin læremester og inspirator på betonområdet. Dernæst fulgte en fondsansættelse på DTU frem til 1979, hvor Finn Bach fik tilbud om at undervise i grundlæggende statik på Kunstakademiets Arkitektskole først på timebasis og derefter i en deltidsstilling som lektor. Parallelt hermed har Finn Bach været ansat og På Arkitektskolen er opgaven at lære de kommende arkitekter om betonens kvaliteter og statikkens snærende begrænsninger. undervist på DTU, i AEC Rådgivende Ingeniører, Dansk Betoninstitut (DABI) og fra 1990 i Dansk Konstruktionsog Betoninstitut (DKBI A/S), hvor han i dag er direktør. Engagement i undervisning En fællesnævner for en stor del af karrieren er derfor et solidt engagement i undervisning. I DKBI mest på det organisatoriske plan, hvor opgaven er at udvikle efteruddannelseskurser for konstruktionsingeniører, finde undervisere og arrangere alt det praktiske. På Arkitektskolen er opgaven kort fortalt at lære de kommende arkitekter om betonens kvaliteter og statikkens snærende begrænsninger for de kreative udfoldelser herunder at medvirke til de årlige betonworkshops.»det er to meget forskellige verdener. Men det er meget spændende og givende at se sit fag fra flere synsvinkler«, siger Finn Bach. DKBI A/S blev stiftet i 1990 af de største rådgivende ingeniørfirmaer og entreprenørfirmaer. Oprindeligt var formålet både forskning og efteruddannelse, men forholdsvis hurtigt blev efteruddannelsen den dominerende aktivitet, da aktionærfirmaerne havde et fælles behov for tekniske efteruddannelseskurser for medarbejderne - fx i nye normer.»drivkraften er i meget høj grad underviserne, der primært kommer fra ingeniørvirksomhederne. Det er faglige kapaciteter og ildsjæle, der gerne vil dele deres faglige kompetencer også med konkurrenternes medarbejdere og som det er meget givende at arbejde sammen med«, fortæller Finn Bach. Finn Bach ser ikke sig selv som en ildsjæl, men som ham, der får tingene til at fungere i samspil med underviserne. En opgave, der kræver ro, overblik, empati og gode kommunikationsevner.»opgaven er præget af, at underviserne ret beset er frivillige, der kun får et beskedent honorar. Det må man respektere, så det nytter ikke noget at fare frem med krav og kontrakter, når en underviser beder om at få et kursus udsat, fordi noget brænder alvorligt på i firmaet«, siger han. I fritiden spiller skønlitteratur en stor rolle. Det kan både være ny amerikansk litteratur på originalsproget eller klassiske værker med tyngde. For tiden er Finn Bach således i gang med På sporet af den tabte tid af Marcel Proust et værk på over sider. Desuden er der et par boliger at passe på og benytte. Det gælder både den fædrene gård på Enehøje, som stadig er i familiens eje, og et hus i Sydfrankrig. jbn Beton særudgave om betonens priser marts

20 SÅ ER DET NU! TILMELD DIG BÆREDYGTIG BETON KONFERENCEN NETVÆRK MED DINE KOLLEGAER I BRANCHEN OG MØD DEN INSPIRERENDE, SPANSKE STJERNEARKITEKT, ANTÓN GARCIA-ABRIL. HØR EN RÆKKE SPÆNDENDE BUD PÅ, HVORDAN FREMTIDEN FORMER SIG FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI, OG HVORDAN BETON SPILLER EN CENTRAL ROLLE I ET MODERNE, VISIONÆRT OG BÆREDYGTIGT SAMFUND. DAGENS PROGRAM BYDER PÅ: BETON I FREMTIDENS BYGGERI VED KASPER GULDAGER JØRGENSEN, 3XN LAD OS GØRE FREMTIDENS BY BÆREDYGTIG VED MALENE FREUDENDAL-PEDERSEN, ROSKILDE UNIVERSITET CARLSBERG BYEN FRA VISION TIL VIRKELIGHED VED LARS HOLTEN, CARLSBERG BYEN STONES AND BEAMS VED ANTON GARCIA-ABRIL, ENSAMBLE STUDIO KONFERENCIER: METTE VIBE UTZON Dansk Beton er en brancheforening i Dansk Byggeri for producenter af beton og betonprodukter. PÅ DAGEN BLIVER DER OGSÅ UDDELT FIRE PRISER: BETONPRISEN, BETONELEMENT-PRISEN, IN-SITU PRISEN OG IKKE MINDST BÆREDYGTIG BETON PRISEN, DER I ÅR ER EN PUBLIKUMSPRIS. LÆS MERE OM PROGRAMMET OG TILMELD DIG PÅ DANSKBETON.DK DE NOMINEREDE TIL BÆREDYGTIG BETON PRISEN 2013: HUSK, AT DU STADIG KAN STEMME OG VINDE ET REJSEGAVEKORT TIL EN VÆRDI AF KR ,-. # 1 IKKE BARE REN FACADE # 2 FRA BYGKORN TIL GULDKORN # 3 FRA VÅDE TÆER TIL TØRRE TRICKS # 4 12 ETAGER TIL ET RENT 12-TAL KOMPANS HOVEDSÆDE I ODENSE SILOETTEN I LØGTEN RABALDER PARKEN I ROSKILDE UNGDOMSBOLIGER PÅ AARHUS HAVN BÆREDYGTIG BETON KONFERENCEN TIRSDAG DEN 19. MARTS PÅ HOTEL CROWNE PLAZA I KØBENHAVN. 20 Danskbeton_Annonce_180x260.indd 1 1/9/13 2:47 PM

21 Betonens Priser Betonelement-Prisen for talentfuld indsats Betonelement-Prisen gives som en anerkendelse af at anvende betonelementer på højt arkitektonisk niveau i et byggeri. Prisen blev første gang uddelt i Med Betonelement-Prisen følger kroner, der sponsoreres af Aalborg Portland, en plakette til bygherren til indmuring samt en indrammet lærredsgengivelse af plaketten til arkitektfirmaet. Vinderen af Betonelement-Prisen kan tildeles Utzon-Statuetten, der er designet af Jørn Utzon og første gang blev uddelt i Betonelement-Prisen : VM Bjerget. Arkitekt: Bjarke Ingels, BIG Foto: Jens Markus Lindhe. 2009: Emaljehaven. Arkitekt: Entasis, Creo Arkitekter A/S. 2007: Tietgenkollegiet. Arkitekt: Lundgaard & Tranberg. 2004: Rosendahl, HTS og Dünkers Kulturhus, Helsingborg. Arkitekt: Kim Utzon Arkitekter. 2002: CCI Europe A/S. Arkitekt: Arkitektgruppen Aarhus. 2000: Odense Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Arkitekt: CUBO. 1998: Auditorie- og udstillingsbygning til arkitektskolen i Aarhus. Arkitekt: Kjær & Richter. 1997: Orangeri i Fredensborg Slotspark. Arkitekt: Søren D. Schmidt. 1996: Arken, Museum for moderne kunst. Arkitekt: Søren Robert Lund. 1995: Horsens Kraft-Varmeværk. Arkitekt: Boje Lundgaard og Lene Tranberg. 1994: Sophienberg slot i Rungsted. Arkitekt: Ib og Jørgen Rasmussen. 1992: Retsbygning i Holstebro. Arkitekt: 3 x Nielsen. 1990: Boligbebyggelsen Engen i Rødovre. Arkitekt: Arkitektgruppen Aarhus. 1989: Finger B, Københavns Lufthavn og Unicon Betonelementfabrik, Roskilde. Arkitekt: KHR. 1987: Paustian. Arkitekt: Kim, Jan og Jørn Utzon. 1986: Melsen Tryk, Ålborg. Arkitekt: Han Dall og Torben Lindhardtsen. 1985: Amtsgymnasium i Sønderborg. Arkitekt: A5 Tegnestuen. 1983: Dako A/S, Glostrup. Arkitekt: Jørn Langvad og Søren D. Schmidt. 1982: Københavns Amtssygehus, Herlev. Arkitekt: Bornebusch, Brüel og Selchau. 1981: Forenede Bryggerier, Fredericia. Arkitekt: Steen Højby Rasmussen. 1980: Roskilde Amtsgård. Arkitekt: Knud Munk. 1979: Eremitageparken, Lyngby. Arkitekt: Erik Korshagen og Jørgen Juul Møller. 1978: Bebyggelsen Gadekæret, Ishøj. Arkitekt: Knud Ejvind Rasmussen. Beton særudgave om betonens priser marts

22 Betonelement-Prisen 2013 Enghuset: Bæredygtighed og stor arkitektur. Æstetik og konstruktion går op i en højere enhed og skaber bygningskunst af høj kvalitet Enghuset i Gistrup ved Aalborg er et socialpsykiatrisk botilbud for voksne mennesker med svære sindslidelser. Enghuset er tegnet ud fra de ønsker og behov brugerne har. På den baggrund fandt arkitekten formen, som blev realiseret med store, krumme betonelementer, der skaber sammenhængende facader og rumforløb, som alle tager et elegant sving. Betonelementernes termiske kvaliteter bruges samtidig til at skabe det optimale indeklima i bygningen, der energimæssigt set er et passivhus. Enghuset har 36 boliger og et bruttoareal på i alt kvadratmeter. Bygningen er formet som en stor ydre cirkel af boliger og en indre cirkel med gård og opholdsarealer. Byggeriet er i et og to planer med græsbelægning på det let skrånende tag. Fakta om Enghuset Bygherre Boligforeningen Vanggården; Aalborg Kommune Arkitekt Arkitektfirmaet Nord A/S Rådgivende ingeniør Frandsen & Søndergaard K/S Entreprenør MJ Byg Brønderslev ApS 22

betonsærudgave betonens priser Læs mere om: Bæredygtig Betonprisen Betonelement- Prisen In-situ SÆRUDGAVE OM:

betonsærudgave betonens priser Læs mere om: Bæredygtig Betonprisen Betonelement- Prisen In-situ SÆRUDGAVE OM: betonsærudgave FEBRUAR 2015 SÆRUDGAVE OM: betonens priser Læs mere om: Bæredygtig Beton Prisen Betonprisen Betonelement- Prisen In-situ Prisen Kreativiteten spirer Cement og beton udfordrer til mere Aalborg

Læs mere

Beton. Aktiv praktikantpolitik styrker rådgiver. DTU Byg er tilfreds med sine ingeniører. Se de nominerede til In-Situ Prisen 2012 TEMA.

Beton. Aktiv praktikantpolitik styrker rådgiver. DTU Byg er tilfreds med sine ingeniører. Se de nominerede til In-Situ Prisen 2012 TEMA. Beton 2 Maj 2012 TEMA Kompetencer og uddannelse Aktiv praktikantpolitik styrker rådgiver Ingeniørerne i EKJ er yngre end hos konkurrenterne DTU Byg er tilfreds med sine ingeniører -selv om det er umuligt

Læs mere

Beton. Optimismen bobler i Aarhus. Fornem beton til Grauballemanden. Så flot kan en trappe være TEMA. 1 Februar 2013

Beton. Optimismen bobler i Aarhus. Fornem beton til Grauballemanden. Så flot kan en trappe være TEMA. 1 Februar 2013 Beton 1 Februar 2013 Optimismen bobler i Aarhus Tilsyneladende er krisen forbi. Stor aktivitet og efterspørgsel efter byggeretter på havnen TEMA Betonprojekter Fornem beton til Grauballemanden Det ny Moesgaard

Læs mere

betonnummer 2 Beton på byggepladsen Læs om udførelse af betonkonstruktioner side 4 Enorm hospitalsby Splinternyt magasin Bæredygtig Konference Tema:

betonnummer 2 Beton på byggepladsen Læs om udførelse af betonkonstruktioner side 4 Enorm hospitalsby Splinternyt magasin Bæredygtig Konference Tema: betonnummer 2 Maj 2013 Tema: Beton på byggepladsen Læs om udførelse af betonkonstruktioner side 4 4 Enorm hospitalsby i Aarhus I de næste tre år skal der bruges masser af beton til nyt supersygehus Splinternyt

Læs mere

Beton. Tema: Betonens æstetik Søjleforskalling i en sportstaske. Beton på torvet. Højhusene kommer. Betonens æstetik.

Beton. Tema: Betonens æstetik Søjleforskalling i en sportstaske. Beton på torvet. Højhusene kommer. Betonens æstetik. Beton 3 August 2008 Betonens æstetik Tema: Betonens æstetik Søjleforskalling i en sportstaske Nu skal tekstilforskalling udforskes Beton på torvet Rå og fin beton til torve, pladser og byrum Højhusene

Læs mere

Beton. Efterspændt beton giver fleksibilitet. Gennembrud for lavenergifacader. Arkitekt vil udfordre betonbranchen TEMA.

Beton. Efterspændt beton giver fleksibilitet. Gennembrud for lavenergifacader. Arkitekt vil udfordre betonbranchen TEMA. Beton 2 Maj 2010 TEMA Efterspænding Efterspændt beton giver fleksibilitet Fremtidssikring: Bygninger uden behov for stabiliserende vægge Gennembrud for lavenergifacader Danmarks mindste elementfabrik går

Læs mere

betonnummer 2 Land- og byskaber Læs om fantastiske og smukke betonbelægninger side 4 En arkitekt efter kvalitet Stedets kunst af beton og rustik Tema:

betonnummer 2 Land- og byskaber Læs om fantastiske og smukke betonbelægninger side 4 En arkitekt efter kvalitet Stedets kunst af beton og rustik Tema: betonnummer 2 Maj 2014 Tema: Land- og byskaber Læs om fantastiske og smukke betonbelægninger side 4 6 Rillet og rustik Sort beton på mole 8 En arkitekt efter kvalitet Prisen betyder mindre 33 Stedets kunst

Læs mere

betonnummer 4 Byggeri til uddannelse Læs om gode fysiske rammer for læring side 4 Studiebyggeri i aalborg Megafedt at montere Beton ude og inde Tema:

betonnummer 4 Byggeri til uddannelse Læs om gode fysiske rammer for læring side 4 Studiebyggeri i aalborg Megafedt at montere Beton ude og inde Tema: betonnummer 4 November 2013 Tema: Byggeri til uddannelse Læs om gode fysiske rammer for læring side 4 Studiebyggeri 16 i aalborg 26 Højt og stort ved Limfjorden Megafedt at montere Montør elsker jobbet

Læs mere

Beton. Mange måder at nedrive beton på. Danmarks mest komplekse nedrivning. Smugkig på den arktiske ring TEMA. 3 August 2012

Beton. Mange måder at nedrive beton på. Danmarks mest komplekse nedrivning. Smugkig på den arktiske ring TEMA. 3 August 2012 Beton 3 August 2012 Mange måder at nedrive beton på Fra håndholdt værktøj til sprængladninger TEMA Nedrivning og bortskaffelse Danmarks mest komplekse nedrivning Det tager tre år bare at fjerne betonen

Læs mere

Beton. Bred vifte af krav til Femernbeton. Succesfuld Bæredygtig Beton Konference. Spændende læsning om livet som betonarbejder TEMA

Beton. Bred vifte af krav til Femernbeton. Succesfuld Bæredygtig Beton Konference. Spændende læsning om livet som betonarbejder TEMA Beton 2 Maj 2011 Bred vifte af krav til Femernbeton 120 års levetid kræver styr på mange parametre TEMA Tre store anlægsprojekter Succesfuld Bæredygtig Beton Konference Fire prisuddelinger og spændende

Læs mere

Beton. Tema: Miljø. Fremtidens parcelhus. Betonrør af høj kvalitet MILJØ. 2 Maj 2008. Politisk energiaftale udfordrer byggeriet

Beton. Tema: Miljø. Fremtidens parcelhus. Betonrør af høj kvalitet MILJØ. 2 Maj 2008. Politisk energiaftale udfordrer byggeriet Beton 2 Maj 2008 MILJØ Tema: Miljø Politisk energiaftale udfordrer byggeriet Fremtidens parcelhus Kommende energikrav overholdes med letklinkerbeton Betonrør af høj kvalitet Ny analyse dokumenterer meget

Læs mere

Få produktkvaliteten til at spille max...

Få produktkvaliteten til at spille max... Beton 3 August 2010 Kunderne vil have eksklusive fliser og sten Farver, overflader og nye størrelser er in TEMA Bel ægninger af beton Nordisk landskab midt i København Gå en tur på hvid beton omgivet af

Læs mere

Beton. Hvid og spejlblank beton til isbjørne. Farvet beton vinder frem. Hold ferie i et rør. Tema. 4 November 2010

Beton. Hvid og spejlblank beton til isbjørne. Farvet beton vinder frem. Hold ferie i et rør. Tema. 4 November 2010 Beton 4 November 2010 Tema Betons mangfoldighed Hvid og spejlblank beton til isbjørne Store krav til betonoverflader i Den Arktiske Ring Farvet beton vinder frem Voksende efterspørgsel fra arkitekter og

Læs mere

Beton. Miljøministeren: En kæmpe udfordring. Regnvandsanlæg skal myldre af liv. Over 40 år på byggepladsen TEMA. 1 Februar 2012

Beton. Miljøministeren: En kæmpe udfordring. Regnvandsanlæg skal myldre af liv. Over 40 år på byggepladsen TEMA. 1 Februar 2012 Beton 1 Februar 2012 Miljøministeren: En kæmpe udfordring Interview med Ida Auken om klimatilpasning Regnvandsanlæg skal myldre af liv Musicon bruger kanaler og bassin som skateanlæg TEMA Styr på regnvandet

Læs mere

betonnummer 4 Carlsberg byen Masser af byggeprojekter på vej side 4 Station med sildeben Beton på teatret Hvad beton også kan Tema:

betonnummer 4 Carlsberg byen Masser af byggeprojekter på vej side 4 Station med sildeben Beton på teatret Hvad beton også kan Tema: betonnummer 4 november 2014 Tema: Carlsberg byen Masser af byggeprojekter på vej side 4 8 Station med sildeben Kompleks beton ved Carlsberg 16 Beton på teatret Urpremiere i Aalborg 32 Hvad beton også kan

Læs mere

betonnummer 3 Beton med facon Læs om betons formbare natur side 8 Arkitekter tænker rundt Svendestykke for unik beton Vindmølle tårne af beton Tema:

betonnummer 3 Beton med facon Læs om betons formbare natur side 8 Arkitekter tænker rundt Svendestykke for unik beton Vindmølle tårne af beton Tema: betonnummer 3 August 2013 Tema: Beton med facon Læs om betons formbare natur side 8 Arkitekter 16 tænker rundt 22 Mange runde huse skyder op Svendestykke for unik beton Fantastisk konstruktion i Aarhus

Læs mere

TEMA: HI-MESSE BETONVERDENENS STØRSTE SAMLEDE PR-INDSATS NOGENSINDE AUGUST 19. ÅRGANG

TEMA: HI-MESSE BETONVERDENENS STØRSTE SAMLEDE PR-INDSATS NOGENSINDE AUGUST 19. ÅRGANG 3 2002 AUGUST 19. ÅRGANG TEMA: HI-MESSE BETONVERDENENS STØRSTE SAMLEDE PR-INDSATS NOGENSINDE Creavision 2614 TEMA: HI Messe Nr. 3 19. årgang August 2002 Udkommer 4 gange årligt i februar, maj, august og

Læs mere

Beton. Drøn på i Århus. Dansk betonviden efterspurgt viden om SCC og grøn beton er et hit i udlandet

Beton. Drøn på i Århus. Dansk betonviden efterspurgt viden om SCC og grøn beton er et hit i udlandet Beton 2 Maj 2009 Drøn på i Århus Tema: Drøn på i Århus læs om de projekter, der vil forandre byen Dansk betonviden efterspurgt viden om SCC og grøn beton er et hit i udlandet Fedt at arbejde med beton

Læs mere

Beton. At støbe gulve er i superligaen. Superlette dæk klarer lydkrav. Om Betoncentret og fremtiden TEMA. 4 November 2011

Beton. At støbe gulve er i superligaen. Superlette dæk klarer lydkrav. Om Betoncentret og fremtiden TEMA. 4 November 2011 Beton 4 November 2011 At støbe gulve er i superligaen Gode råd til bygherre, rådgiver og arkitekt fra ekspert i betongulve TEMA Betongulve Superlette dæk klarer lydkrav Trods lav fladevægt kan ny type

Læs mere

Beton. Forskalling i udvikling. Smukke overflader med bølgepap. Uventet stor klimafordel ved tungt byggeri. 1 Februar 2010. Tema

Beton. Forskalling i udvikling. Smukke overflader med bølgepap. Uventet stor klimafordel ved tungt byggeri. 1 Februar 2010. Tema Beton 1 Februar 2010 Tema Forskalling & overflade Forskalling i udvikling Paschal-Danmark A/S deltager i betonbranchens F&U-projekter Smukke overflader med bølgepap Pap i formen giver elementer en riflet

Læs mere

2 2007 MAJ 24. ÅRGANG BETON. Big & Beautiful STOR OG SMUK GRAFISK BETON UNIKKE BETONKONSTRUKTIONER. Tema om markante betonbyggerier

2 2007 MAJ 24. ÅRGANG BETON. Big & Beautiful STOR OG SMUK GRAFISK BETON UNIKKE BETONKONSTRUKTIONER. Tema om markante betonbyggerier Big & Beautiful BETON STOR OG SMUK Tema om markante betonbyggerier GRAFISK BETON Udsmyk facaden med spændende motiver UNIKKE BETONKONSTRUKTIONER Højteknologifonden støtter betonprojekt 2 2007 MAJ 24. ÅRGANG

Læs mere

TUNG OG DEJLIG BETON VÆRDIFULDE KIG SOLIDT FODFÆSTE TIL SCC. byggeløsninger med lavere energibehov, større komfort og bedre totaløkonomi.

TUNG OG DEJLIG BETON VÆRDIFULDE KIG SOLIDT FODFÆSTE TIL SCC. byggeløsninger med lavere energibehov, større komfort og bedre totaløkonomi. TUNG OG DEJLIG BETON byggeløsninger med lavere energibehov, større komfort og bedre totaløkonomi. VÆRDIFULDE KIG nyt elektronmikroskop på DTU styrker betonforskning. SOLIDT FODFÆSTE TIL SCC selvkompakterende

Læs mere

Beton. Tema: Beton er social ansvarlighed. Betonbroer skal i tip-top stand Banedanmark skal renovere 800 broer

Beton. Tema: Beton er social ansvarlighed. Betonbroer skal i tip-top stand Banedanmark skal renovere 800 broer Beton 4 November 2008 ibeton er social ansvarl Tema: Beton er social ansvarlighed Betonbroer skal i tip-top stand Banedanmark skal renovere 800 broer Beton giver godt indeklima Det viser forsøg på Teknologisk

Læs mere

TEMA TEMA SLUT MED GLASPALADSER RUSTET TIL NYE ENERGIKRAV ÆSTETISK LØFT TIL BETON. Beton sparer energi. svært at overholde energirammen

TEMA TEMA SLUT MED GLASPALADSER RUSTET TIL NYE ENERGIKRAV ÆSTETISK LØFT TIL BETON. Beton sparer energi. svært at overholde energirammen TEMA TEMA Beton sparer energi BETON SPARER ENERGI SLUT MED GLASPALADSER svært at overholde energirammen RUSTET TIL NYE ENERGIKRAV betons tyngde giver fordele ÆSTETISK LØFT TIL BETON projekt om den synlige

Læs mere

betonnummer 1 Beton med stålfibre Læs om nye muligheder for konstruktiv armering side 4 30 år som rådgiver Fugtmåling hvordan med fibre Tema:

betonnummer 1 Beton med stålfibre Læs om nye muligheder for konstruktiv armering side 4 30 år som rådgiver Fugtmåling hvordan med fibre Tema: betonnummer 1 Februar 2014 Tema: Beton med stålfibre Læs om nye muligheder for konstruktiv armering side 4 Fordele 6 med fibre 20 Resultater af tre års innovation Fugtmåling hvordan Flere metoder i spil

Læs mere

betonnummer 1 Design af holdbarhed nye principper på vej side 4 16 Højhus i 10 Europæiske 10 års succes standarder: Ørestad Tema:

betonnummer 1 Design af holdbarhed nye principper på vej side 4 16 Højhus i 10 Europæiske 10 års succes standarder: Ørestad Tema: betonnummer 1 FEBRUAR 2015 Tema: Design af holdbarhed nye principper på vej side 4 10 Europæiske standarder: Danmark mister indflydelse 16 Højhus i Ørestad Udfordrer dansk byggeskik 20 10 års succes Workshops

Læs mere

BRUG FOR STØRRE RØR BETONRØR DER BARE HOLDER MESTERVÆRK AF SORT BETON NY METODE TIL LEVETIDSBEREGNING

BRUG FOR STØRRE RØR BETONRØR DER BARE HOLDER MESTERVÆRK AF SORT BETON NY METODE TIL LEVETIDSBEREGNING T E M A : BRUG FOR STØRRE RØR Mere nedbør og en ny funktionspraksis kræver større rør BETONRØR DER BARE HOLDER Betonrør fra 1933 forsyner københavnerne med frisk vand R Ø R MESTERVÆRK AF SORT BETON Ordrupgaards

Læs mere

Danmarks bedste renovering

Danmarks bedste renovering Danmarks bedste renovering INDHOLD Forord... 5 Pejlemærker for branchen... 6 Fra 107 til seks gode eksempler... 12 Nordkraft... 16 Langkærparken... 22 Henkel... 28 Poplen... 36 Ryesgade 30 A-C... 42 Vestermølle

Læs mere

BETON FOR FREMTIDEN BETONREKORDER PÅ STRIBE HVID CEMENT GIVER STÆRKE TÆNDER BETONS STORE VISION

BETON FOR FREMTIDEN BETONREKORDER PÅ STRIBE HVID CEMENT GIVER STÆRKE TÆNDER BETONS STORE VISION BETON FOR FREMTIDEN Tema om nyere betontyper, som vinder indpas i stigende grad BETONREKORDER PÅ STRIBE Fields i Ørestaden er stort på alle måder HVID CEMENT GIVER STÆRKE TÆNDER Nyt fyldningsmateriale

Læs mere

Fremtidens kontor skal give plus på bundlinien

Fremtidens kontor skal give plus på bundlinien MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Fremtidens kontor skal give plus på bundlinien Nr. 6 august 2010 3. årgang Pris Dkk 85,- Stort tema om renovering: Milliardpotentiale

Læs mere