Beton. Særudgave om betonens priser Læs mere om: Bæredygtig Beton Prisen. Betonelement-Prisen. Betonprisen. Særudgave 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beton. Særudgave om betonens priser Læs mere om: Bæredygtig Beton Prisen. Betonelement-Prisen. Betonprisen. Særudgave 2013."

Transkript

1 Beton Særudgave 2013 Særudgave om betonens priser Læs mere om: Bæredygtig Beton Prisen Betonelement-Prisen Betonens Priser Betonprisen In-Situ Prisen

2 Kreativiteten spirer Cement og beton udfordrer til mere Aalborg Portland værdsætter mangfoldigheden, Aalborg mulighederne Portland A/S og kreativiteten i betons styrker Rørdalsvej i form 44 af smukke og bæredygtige byggerier, Postboks som 165 de synlige resultater Aalborg Telefon Når +45 funktion og 77æstetik flyder sammen. Når Telefax byggerier skaber fornyelse. Og når fundamentet er beton med styrken fra dansk kvalitetscement. Aalborg Portland A/S Telefon Telefax

3 Beton Betonens Priser Særudgave om betonens priser marts årgang Betons formål er at fremme optimal og bæredygtig brug af beton og betonprodukter både teknisk, æstetisk, økonomisk og miljømæssigt. Det sker ved at orientere om udviklingen indenfor betonteknologi og betonproduktion samt ved at udbrede kendskabet til betons anvendelsesmuligheder. Beton udkommer fire gange årligt i februar, maj, august og november i et distribueret oplag på Udgiver Samvirket for udgivelse af bladet Beton Redaktion Jan Broch Nielsen (ansvarshavende) Tlf Abonnement og Dansk Byggeri administration Nørre Voldgade 106, Postboks 2125, 1015 København K Anette Berrig, Tlf Annoncer Grafisk produktion Abonnementspris Media-People ApS Post box 64, DK-2830 Virum Ole Bolvig Hansen Tlf , fax Prinfoparitas DANSK BETONFORENING Indland, kr. 210,- excl. moms (4 numre) Udland, kr. 260,- (4 numre) Løssalg, kr. 65,00 excl. moms Et helt nødvendigt spørgsmål for bæredygtighed Hvilke bygninger skal vi renovere på vejen mod det bæredygtige samfund? Og hvilke er vi bedst tjent med at rive ned for i stedet at opføre en moderne bygning med et lavt energiforbrug og en indretning, der er tilpasset anvendelsen? Det er et meget væsentligt spørgsmål i debatten om bæredygtighed. Et spørgsmål, der også kan formuleres på en anden måde: Hvordan vurderer vi arkitektur, kulturhistorie, betydning for gadebilledet og originalitet over for økonomi, klimabelastning og rationelle, tidssvarende forhold i det store bæredygtighedsregnskab? Dansk Beton, der er en forening for producenter af beton og betonprodukter under Dansk Byggeri, tager nu debatten op. Det sker som beskrevet i en artikel i denne særudgave af bladet Beton ved at fremlægge de første resultater af en analyse på Bæredygtig Beton Konferencen den 19. marts NORDISK MILJØMÆRKNING Det er modigt af Dansk Beton at rejse et spørgsmål, som hurtigt bliver følelsesbetonet. Kritikere vil således nemt kunne fremføre, at det er synd at rive gamle bygninger ned. ISSN At nedrive eller renovere Dem kan du høre på Bæredygtig Beton Konferencen.. 6 Bæredygtig Beton Prisen Siloetten i Løgten Kompan i Tietgenbyen Ungdomsboliger på Aarhus Havn Rabalderparken i Roskilde Betonprisen Betonprisen Betonelementprisen Betonelement-Prisen Dyrk fleksibiliteten In-Situ Prisen Danmarks længste vejbro skåner naturen Akvarium med enorme betonkonstruktioner Nedgravet hal hvor betonen står som støbt Program Men argumentet er letkøbt; langt fra alle gamle bygninger er værd at bevare, bare fordi de har en vis alder. Et eksempel er botilbuddet Enghuset i Gistrup nær Aalborg, som får Betonelement-Prisen Projektet begyndte med, at et ældre og nedslidt botilbud skulle renoveres. Men arkitektens og bygherrens overvejelser endte med en nedrivning, så man i stedet kunne opføre et byggeri som passivhus, der samtidig er skræddersyet til beboernes og personalets behov. Omvendt gælder naturligvis også, at der findes mange bevaringsværdige bygninger, hvor renovering er det eneste forsvarlige. Ingen ønsker hovedløs nedrivning af bygninger med stor historisk eller æstetisk værdi. Der er med andre ord brug for en kvalificeret stillingtagen til den konkrete bygning. Forhåbentlig kan Dansk Betons analyse være med det at skabe et grundlag for det. Forside Plejecentret Søndergaard i Ballerup har særlige fliser, hvor mønstret er tænkt som en samtalestarter for kontakt med demente. Mønstret er designet af kunstneren Ane Mette Ruge og fremstillet med Graphic Concrete teknikken hos Aarhus Cementvarefabrik. jbn

4 At nedrive eller renovere det er spørgsmålet Dansk Beton efterlyser en fordomsfri debat uden vanetænkning om nedrivning eller renovering af utidssvarende bygninger og præsenterer de første resultater af en analyse på Bæredygtig Beton Konferencen Nybyggeri giver mulighed for attraktive løsninger, som sjældent kan lade sig gøre ved renovering. Et stort spørgsmål trænger sig på i takt med, at samfundet løbende stiller nye og ofte skærpede krav til bygningers indretning og energibehov. For hvordan kommer den eksisterende bygningsmasse med på vognen? Hvordan gør vi eksisterende skoler, institutioner, boliger og erhvervsejendomme bare nogenlunde tidssvarende? Traditionelt lyder svaret, at de ældre bygninger skal renoveres, så de kan komme i nærheden af at leve op til de nye krav. Ofte med en henvisning til, at renovering naturligvis er bæredygtigt. Men faktisk ved vi ikke, om renovering er hverken bæredygtigt eller billigst i længden, lyder det nu fra Dansk Beton, som repræsenterer betonbranchen i Dansk Byggeri. Dansk Beton har derfor nu iværksat en analyse af, hvordan bygningsejere og bygherrer kan træffe de rigtige valg på et velfunderet grundlag.»i mange tilfælde vil det utvivlsomt være bedre at rive den gamle bygning ned for at opføre en ny, hvor konstruktioner, indretning og installationer lever op til nutidens krav«, siger Jesper Knudsen, der er ansvarlig for analyseprojektet og medlem af Dansk Betons bestyrelse. Første resultater På Bæredygtig Beton Konferencen 2013 den 19. marts i København vil Dansk Beton præsentere de første resultater af analysen, der skal føre til en mere fordomsfri tilgang til at overveje nedrivning.»vi vil meget gerne bidrage til, at alle bygningsejere og bygherrer, ikke mindst i den kommunale sektor og i de almene boligselskaber, får mulighed for at gøre sig sådanne overvejelser på en måde, der både er til deres egen og samfundets fordel. Det handler om økonomi både kort- og langsigtet; om at medregne værdien af 4

5 Facade med integrerede solceller en bæredygtig løsning, som er svær at realisere ved renovering. lavere driftsomkostninger og værdien af, at en nybygning ofte er langt bedre til den konkrete anvendelse end en kompromisfyldt, renoveret bygning«, uddyber Jesper Knudsen. Krav ændrer sig Fx er der meget stor forskel på en skolebygning fra 1950 erne, præget af lange gange og traditionelle klasseværelser, og et moderne, åbent skolebyggeri, opført til nye pædagogiske principper, nutidige indeklimakrav og brug af ny undervisningsteknologi. Tilsvarende gælder for hospitaler, plejeboliger og for den sags skyld almindelige lejligheder, hvor krav til plads, indretning og komfort er meget anderledes i dag end for bare 50 år siden.»hvis man som ældre og gangbesværet bor på fjerde sal, har man behov for en elevator. Det er ikke nok, at lejligheden har fået energiruder og nyt køkken, selv om det selvfølgelig også er glimrende«, siger Jesper Knudsen. Arkitektoniske og historiske hensyn Jesper Knudsen understreger, at arkitektoniske og historiske hensyn naturligvis skal med i overvejelserne.»vi taler ikke om hovedløs nedrivning, og vi foreslår ikke at rive hverken Amalienborg eller andre bevaringsværdige bygninger ned. Men vi vil gerne gøre op med vanetænkningen og have en mere artikuleret diskussion om bevaringsværdighed eller ej«, fastslår Jesper Knudsen. I nogle tilfælde kan det måske være en hensigtsmæssig løsning at rive en bygning ned - men at bevare den gamle facade, hvis den er væsentlig for byens indtryk. jbn Beton særudgave om betonens priser marts

6 Dem kan du høre på Bæredygtig Beton Konferencen Bæredygtig Beton Konferencen den 19. marts 2013 byder både på festlige prisoverrækkelser og inspirerende faglige indlæg. Her kan du læse, hvem der giver dig faglig inspiration om beton og bæredygtighed på konferencen Antón Garcia Abril: Hemeroscopium House, Madrid. Lars Holten Civilingeniør Lars Holten er adm. direktør for Carlsberg Byen, der udvikler det 160 år gamle Carlsberg bryggeri til et nyt, levende bykvarter centralt i København. Lars Holten taler under overskriften: Carlsberg Byen fra vision til virkelighed. Hør mere om projektet som historien om den genopdagede by, og de bymæssige kvaliteter vi næsten havde glemt. Indlægget redegør for visionen, og de udfordringer, der opstår, når visionen om i morgen møder virkeligheden af i dag. Malene Freudendal- Pedersen Ph.d. Malene Freudendal- Pedersen er lektor ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring på Roskilde Universitet. Malene Freudendal-Pedersens indlæg har titlen: Lad os gøre fremtidens by bæredygtig. Du kan høre om, hvordan det moderne hverdagsliv er kendetegnet ved en høj grad af mobilitet, både fysisk og virtuelt. Fremtidens byer skal kunne rumme og udnytte dette flow, men vi skal også tage stilling til, hvilket slags flow vi ønsker. At være medskaber af fremtiden betyder at åbne nogle døre og lukke andre. Antón Garcia Abril Arkitekt, ph.d. Antón Garcia Abril er medindehaver Ensamble Studio i Madrid og professor i arkitektur på Massachusetts Institute of Technology i Boston. Titlen på Antón Garcia Abrils indlæg er: Stones and Beams. Du kan (på engelsk) høre Antón Garcia Abril tale om From the world of nature, where architecture links to local conditions, to the world of the laboratory, where architecture transcends the site to respond to global needs. Kasper Guldager Jørgensen Arkitekt MAA Kasper Guldager Jørgensen er partner i arkitektvirksomheden 3XN og leder af virksomhedens innovationsafdeling GXN, hvor G står for grøn og signalerer bæredygtighed. Kasper Guldager Jørgensen taler om Beton i Fremtidens Byggeri. Du kan høre, hvordan beton kan designes til at imødekomme specifikke krav og ønsker til bæredygtighed, funktionalitet, styrke, holdbarhed og æstetik. Alt sammen egenskaber, der skaber nye potentialer for beton i fremtidens byggeri. 6

7 Betonens Priser Bæredygtig Beton Prisen for miljø, æstetik og socialt ansvar Bæredygtig Beton Prisen er indstiftet af Dansk Beton, som er en sektion i Dansk Byggeri. Prisen blev uddelt første gang i marts 2009 Prisen uddeles som en anerkendelse til arkitekter, ingeniører, entreprenører og bygherrer, som har stået for et bæredygtigt bygge- eller anlægsprojekt med beton. Bæredygtighed handler om at gøre det bedste for fremtidens mennesker og natur. Prisen er således indstiftet for at fremme betonbyggeri og -anlæg, der fantasifuldt forener miljø, æstetik og social ansvarlighed. Repræsentanter fra Dansk Beton har kunnet indstille projekter til Bæredygtig Beton Prisen. Herefter har en dommerkomité nomineret fire projekter, der alle er fundet værdige til at modtage prisen. Nu er det via en afstemning på op til danskerne at afgøre, hvem der skal have prisen. Bæredygtig Beton Prisen Vær med til at vælge vinderen 2011: DANVA Vandhuset i Skanderborg 2009: Skuespilhuset i København. Du kan stadig være med til at vælge vinderen af Bæredygtig Beton Prisen Afstemningen sker på og sidste frist for at stemme er den 10. marts Vinderen afsløres på Bæredygtig Beton Konferencen den 19. marts 2013 på Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers i Ørestad. Beton særudgave om betonens priser marts

8 Nomineret til Bæredygtig Beton Prisen 2013 Siloet-fakta Bygherre Løgten Midt A/S Arkitekt Arkitektfirmaet C. F. Møller; Christian Carlsen Arkitektfirma Rådgiver NIRAS Entreprenør Amatech A/S 8

9 Siloetten i Løgten Siloetten ved Løgten Bytorv er et eksempel på en både spektakulær og lavpraktisk bæredygtighed, hvor genanvendelse af en eksisterende betonkonstruktion fra en kornsilo sparer både materialer og transport. Det 36 meter høje silotårn af glideforskallet beton bruges som omdrejningspunkt for 21 boliger med udsigt over Kalø Vig og det sydlige Djursland. Silotårnet indeholder trapperum samt elevator og har øverst en tagterrasse. Boligerne er en stålkonstruktion med betondæk og fremstår som markante udkragninger, der fra kernen rager ud i lyset og landskabet. Siloetten er samtidig et vartegn af en helt ny type, et landligt højhus, som kun har kunnet lade sig gøre, fordi det er en ombygning af et tidligere siloanlæg. Siloetten kan derfor aldrig få en tilsvarende nabobebyggelse, men vil forblive fritstående. Vil du se video Scan koden eller gå ind på og se en video om Siloetten. Beton særudgave om betonens priser marts

10 Nomineret til Bæredygtig Beton Prisen 2013 Kompan i Tietgenbyen Kompans nye koncernhovedkvarter lidt uden for Odense er et fint eksempel på bæredygtighed tænkt ind i en facade af betonelementer. Facadeelementerne er af en særlig konstruktion med en seks cm tynd betonbagplade og 30 cm isolering afsluttet med puds. Facadens udtryk er inspireret af Kompans logo - et legende menneske, der i en stiliseret udgave bevæger sig hen over facaden i dansende bevægelser. Samtidig bidrager vinduesarealerne til en smuk og varieret belyst arbejdsplads. Kombinationen af de højisolerede betonelementer, det optimerede materialeforbrug i elementerne og udnyttelsen af betonens plasticitet og konstruktive egenskaber til den særlige udformning har gjort det muligt at skabe en facade, der giver bygningen en let og helstøbt elegance, som er tæt forbundet med virksomhedens ånd. Kompan-fakta Bygherre KOMPAN Real Estate ApS Arkitekt tnt arkitekter a/s Rådgiver OBH Rådgivende Ingeniører A/S Entreprenør 5E Byg A/S 10

11 Vil du se video Scan koden eller gå ind på og se en video om Kompan. Beton særudgave om betonens priser marts

12 Nomineret til Bæredygtig Beton Prisen 2013 Ungdomsboliger på Aarhus Havn Boligforeningen Ringgaarden har i Aarhus Ø opført et alment ungdomshøjhus med 99 boliger til omkring 150 unge. Bygningen er et 0-energihus, hvor der lagt vægt på et godt indeklima og gode lydforhold. Bygningen er opført med forholdsvis tynde facadeelementer af højstyrkebeton og en energieffektiv isolering. Højstyrkebetonen medvirker til en bæredygtig konstruktion, som både sikrer størst muligt boligareal, et minimeret betonforbrug og lettere transport af de mange betonelementer. Desuden har ungdomsboligerne lavenergivinduer, solceller på taget og varmegenvinding fra badevand. Altanbrystningerne ved de sydvendte altaner er solcellepaneler, der giver facaden en fin reliefvirkning, og som udover deres funktion som altanværn også høster energi til huset og fungerer som solafskærmning, der forhindrer overophedning af boligerne. Ungdoms-fakta Bygherre Boligforeningen Ringgården Arkitekt Arkitema Rådgiver Esbensen A/S; NIRAS Entreprenør Myhlenberg A/S 12

13 Vil du se video Scan koden eller gå ind på www. danskbeton.dk og se en video om ungdomsboligerne. Beton særudgave om betonens priser marts

14 Nomineret til Bæredygtig Beton Prisen 2013 Rabalder Parken i Roskilde Rabalder Parken er et enestående eksempel på, hvordan et nødvendigt teknisk anlæg for en overkommelig merpris kan kombineres med faciliteter til aktiv fritid. Beton og bæredygtighed er tænkt ind i det samlede anlæg fra begyndelsen til gavn for miljø, æstetik og social ansvarlighed. Rabalder Parken ligger i Roskildes nye bydel Musicon og er et kvadratmeter stort område med åbne regnvandsbassiner, render og kanaler til afledning af tag- og overfladevand. Bassiner og kanaler er udformet, så de i tørre perioder kan bruges af fx skatere og rulleskøjteløbere. Parken har også vandtrapper med betonbænke, bugtede stier, grønne områder, trampoliner, rutsjebaner, hængekøjer og grillpladser, der inspirerer til mangfoldighed og udeliv. Rabalder-fakta Bygherre Roskilde forsyning; Roskilde Kommune Arkitekt Nordarch Rådgiver COWI A/S Entreprenør Hoffmann A/S; Grindline 14

15 Vil du se video Scan koden eller gå ind på www. danskbeton.dk og se en video om Rabalderparken Beton særudgave om betonens priser marts

16 SÅ ER DET NU! TILMELD DIG BÆREDYGTIG BETON KONFERENCEN NETVÆRK MED DINE KOLLEGAER I BRANCHEN OG MØD DEN INSPIRERENDE, SPANSKE STJERNEARKITEKT, ANTÓN GARCIA-ABRIL. HØR EN RÆKKE SPÆNDENDE BUD PÅ, HVORDAN FREMTIDEN FORMER SIG FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI, OG HVORDAN BETON SPILLER EN CENTRAL ROLLE I ET MODERNE, VISIONÆRT OG BÆREDYGTIGT SAMFUND. DAGENS PROGRAM BYDER PÅ: BETON I FREMTIDENS BYGGERI VED KASPER GULDAGER JØRGENSEN, 3XN LAD OS GØRE FREMTIDENS BY BÆREDYGTIG VED MALENE FREUDENDAL-PEDERSEN, ROSKILDE UNIVERSITET CARLSBERG BYEN FRA VISION TIL VIRKELIGHED VED LARS HOLTEN, CARLSBERG BYEN STONES AND BEAMS VED ANTON GARCIA-ABRIL, ENSAMBLE STUDIO KONFERENCIER: METTE VIBE UTZON Dansk Beton er en brancheforening i Dansk Byggeri for producenter af beton og betonprodukter. PÅ DAGEN BLIVER DER OGSÅ UDDELT FIRE PRISER: BETONPRISEN, BETONELEMENT-PRISEN, IN-SITU PRISEN OG IKKE MINDST BÆREDYGTIG BETON PRISEN, DER I ÅR ER EN PUBLIKUMSPRIS. LÆS MERE OM PROGRAMMET OG TILMELD DIG PÅ DANSKBETON.DK DE NOMINEREDE TIL BÆREDYGTIG BETON PRISEN 2013: HUSK, AT DU STADIG KAN STEMME OG VINDE ET REJSEGAVEKORT TIL EN VÆRDI AF KR ,-. # 1 IKKE BARE REN FACADE # 2 FRA BYGKORN TIL GULDKORN # 3 FRA VÅDE TÆER TIL TØRRE TRICKS # 4 12 ETAGER TIL ET RENT 12-TAL KOMPANS HOVEDSÆDE I ODENSE SILOETTEN I LØGTEN RABALDER PARKEN I ROSKILDE UNGDOMSBOLIGER PÅ AARHUS HAVN BÆREDYGTIG BETON KONFERENCEN TIRSDAG DEN 19. MARTS PÅ HOTEL CROWNE PLAZA I KØBENHAVN. 16 Danskbeton_Annonce_180x260.indd 1 1/9/13 2:47 PM

17 Betonens Priser Betonprisen for et væsentligt bidrag til betonverdenen Dansk Betonforening overrækker hvert andet år Betonprisen til en eller flere personer, der har ydet et væsentligt bidrag på et eller flere af områderne: Forståelse af betons materialetekniske egenskaber Udvikling af betons konstruktionstekniske egenskaber Udvikling af betons æstetiske muligheder Udvidelse af betons anvendelsesområder Projektering og opførelse af markante bygninger eller anlæg, hvori beton har en fremtrædende rolle Offentlighedens opfattelse af beton som et godt byggemateriale med værdifulde egenskaber Markedsføring af den danske betonverdens fremtrædende viden og knowhow. Betonprisen blev første gang uddelt i Betonprisen er på kroner. Betonprisen : Centerchef Mette Glavind, Betoncentret ved Teknologisk Institut 2009: Adm. direktør Lars Lunding Andersen fra Zoo København og adm. direktør Søren Langvad fra E. Pihl & Søn A.S. 2006: Otto Christensen & Kaj Sørensen A/S 2004: Ingeniørdocent Ervin Poulsen 2002: Professor Mogens Peter Nielsen og kompetencechef Bent Feddersen 2000: Journalist Carsten Fischer 1998: Civilingeniør Hans Henrik Bache 1996: Civilingeniør Christian Munch-Petersen 1994: Teknisk direktør Hans Henrik Gotfredsen 1992: Direktør Jørgen Vorsholt og direktør Stig Møller 1990: Civilingeniør Anders Henrichsen og akademiingeniør Bent Jensen 1988: Forskningchef Carolyn M. Hansson 1986: Direktør, civilingeniør Poul Nerenst 1984: Akademiingeniør Per Freiesleben Hansen og lic.techn. Kjeld Roger Henriksen 1982: Dr.techn. Bent Højlund Rasmussen 1980: Dr.techn. Herbert Krenchel 1972: Arkitekterne Knud Friis og Elmar Moltke Nielsen; dr.techn. Mogens Peter Nielsen. Beton særudgave om betonens priser marts

18 Finn Bach modtager af Betonprisen Betonprisen 2013 Betonprisen 2013 tildeles Finn Bach for hans utrættelige og succesrige indsats for at udvikle betons konstruktionstekniske egenskaber og samtidig skabe forståelse for betons æstetiske muligheder. Lektor Finn Bach har siden 1979 undervist de kommende arkitekter i betonens lyksaligheder og med succes brugt sin baggrund som civilingeniør og licentiat i undersøgelse af den akustoelastiske metodes anvendelighed til egenspændingsmåling for de unge, kreative brushoveder på Kunstakademiets Arkitektskole. Samtidigt har Finn Bach som leder af Dansk Konstruktions- og Betoninstitut organiseret og gennemført den væsentligste del af efteruddannelsen i beton og betonkonstruktioner for danske ingeniører. Finn underviser ikke selv meget hos DKBI, men arrangerer kurserne og finder og hyrer kompetente undervisere. Finn ejer evnen at få underviseren til at yde sit bedste. Finn er altid hjælpsom og bevarer roen selv få dage før kurset, hvor undervisningsmateriale og kursusplan ofte stadig mangler fra lærerens hånd. Finn taler roligt til fornuften og får tingene til at glide. Den samlede indsats af Finns virke kan næppe undervurderes. En opsummering af alle de mange elevers læring og større kompetence ville give et bjerg af viden og den danske bygge- og anlægsbranche havde stået langt svagere uden Finn Bachs indsats. Priskomiteen er overbevist om, at Finns faglige kompetence, vedholdenhed og stabilitet - alt kombineret med hans stærke personlige egenskaber - har været og forhåbentligt længe fremover vil være den cocktail, der sikrer en superb kvalitet i undervisningen. Derfor tildeles Finn Bach Betonprisen

19 Omdrejningspunkt for masser af betonviden Både arkitekter og ingeniører har i mange år nydt godt af Finn Bachs engagement i undervisning og efteruddannelse Det stod ikke skrevet i den lollandske muld på øen Enehøje, at Finn Bach skulle blive bygningsingeniør. Men landmandssønnen var god til matematik i gymnasiet i Nakskov, og tidens store brobygningsprojekter var tillokkende, så sådan gik det og en licentiatgrad blev det såmænd også til for årets modtager af Betonprisen - som kun få minutter gammel var den indirekte og helt uskyldige årsag til en dramatisk situation.»det var isvinter i 1947, så da min mor skulle føde, kom jordemoderen over til os på øen med en ambulance, der kørte over isen. På vejen hjem gik ambulancen gennem isen, men heldigvis kom alle ud, før den sank«, fortæller han i dag. Forskning i betonbjælker Beton kom først for alvor ind i billedet et halvt år efter licentiatprojektet, hvor professor Mogens Peter Nielsen ansatte Finn Bach på Afdelingen for Bærende Konstruktioner på DtH (i dag DTU) til at hjælpe med et stort forskningsprojekt om at bruge plasticitetsteori til at beregne forskydning i betonbjælker.»jeg blev virkelig grebet af det. Det var meget spændende og lærerigt at komme til at arbejde sammen med en gruppe dygtige betonforskere med en teori, som efterfølgende er optaget i betonnormen. Jeg havde bl.a. ansvaret for en lang række brudforsøg, der skulle dokumentere teorien eksperimentelt, så jeg har i den periode knækket mindst 50 betonbjælker«, fortæller Finn Bach, der i dag fremhæver Mogens Peter Nielsen som sin læremester og inspirator på betonområdet. Dernæst fulgte en fondsansættelse på DTU frem til 1979, hvor Finn Bach fik tilbud om at undervise i grundlæggende statik på Kunstakademiets Arkitektskole først på timebasis og derefter i en deltidsstilling som lektor. Parallelt hermed har Finn Bach været ansat og På Arkitektskolen er opgaven at lære de kommende arkitekter om betonens kvaliteter og statikkens snærende begrænsninger. undervist på DTU, i AEC Rådgivende Ingeniører, Dansk Betoninstitut (DABI) og fra 1990 i Dansk Konstruktionsog Betoninstitut (DKBI A/S), hvor han i dag er direktør. Engagement i undervisning En fællesnævner for en stor del af karrieren er derfor et solidt engagement i undervisning. I DKBI mest på det organisatoriske plan, hvor opgaven er at udvikle efteruddannelseskurser for konstruktionsingeniører, finde undervisere og arrangere alt det praktiske. På Arkitektskolen er opgaven kort fortalt at lære de kommende arkitekter om betonens kvaliteter og statikkens snærende begrænsninger for de kreative udfoldelser herunder at medvirke til de årlige betonworkshops.»det er to meget forskellige verdener. Men det er meget spændende og givende at se sit fag fra flere synsvinkler«, siger Finn Bach. DKBI A/S blev stiftet i 1990 af de største rådgivende ingeniørfirmaer og entreprenørfirmaer. Oprindeligt var formålet både forskning og efteruddannelse, men forholdsvis hurtigt blev efteruddannelsen den dominerende aktivitet, da aktionærfirmaerne havde et fælles behov for tekniske efteruddannelseskurser for medarbejderne - fx i nye normer.»drivkraften er i meget høj grad underviserne, der primært kommer fra ingeniørvirksomhederne. Det er faglige kapaciteter og ildsjæle, der gerne vil dele deres faglige kompetencer også med konkurrenternes medarbejdere og som det er meget givende at arbejde sammen med«, fortæller Finn Bach. Finn Bach ser ikke sig selv som en ildsjæl, men som ham, der får tingene til at fungere i samspil med underviserne. En opgave, der kræver ro, overblik, empati og gode kommunikationsevner.»opgaven er præget af, at underviserne ret beset er frivillige, der kun får et beskedent honorar. Det må man respektere, så det nytter ikke noget at fare frem med krav og kontrakter, når en underviser beder om at få et kursus udsat, fordi noget brænder alvorligt på i firmaet«, siger han. I fritiden spiller skønlitteratur en stor rolle. Det kan både være ny amerikansk litteratur på originalsproget eller klassiske værker med tyngde. For tiden er Finn Bach således i gang med På sporet af den tabte tid af Marcel Proust et værk på over sider. Desuden er der et par boliger at passe på og benytte. Det gælder både den fædrene gård på Enehøje, som stadig er i familiens eje, og et hus i Sydfrankrig. jbn Beton særudgave om betonens priser marts

20 SÅ ER DET NU! TILMELD DIG BÆREDYGTIG BETON KONFERENCEN NETVÆRK MED DINE KOLLEGAER I BRANCHEN OG MØD DEN INSPIRERENDE, SPANSKE STJERNEARKITEKT, ANTÓN GARCIA-ABRIL. HØR EN RÆKKE SPÆNDENDE BUD PÅ, HVORDAN FREMTIDEN FORMER SIG FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI, OG HVORDAN BETON SPILLER EN CENTRAL ROLLE I ET MODERNE, VISIONÆRT OG BÆREDYGTIGT SAMFUND. DAGENS PROGRAM BYDER PÅ: BETON I FREMTIDENS BYGGERI VED KASPER GULDAGER JØRGENSEN, 3XN LAD OS GØRE FREMTIDENS BY BÆREDYGTIG VED MALENE FREUDENDAL-PEDERSEN, ROSKILDE UNIVERSITET CARLSBERG BYEN FRA VISION TIL VIRKELIGHED VED LARS HOLTEN, CARLSBERG BYEN STONES AND BEAMS VED ANTON GARCIA-ABRIL, ENSAMBLE STUDIO KONFERENCIER: METTE VIBE UTZON Dansk Beton er en brancheforening i Dansk Byggeri for producenter af beton og betonprodukter. PÅ DAGEN BLIVER DER OGSÅ UDDELT FIRE PRISER: BETONPRISEN, BETONELEMENT-PRISEN, IN-SITU PRISEN OG IKKE MINDST BÆREDYGTIG BETON PRISEN, DER I ÅR ER EN PUBLIKUMSPRIS. LÆS MERE OM PROGRAMMET OG TILMELD DIG PÅ DANSKBETON.DK DE NOMINEREDE TIL BÆREDYGTIG BETON PRISEN 2013: HUSK, AT DU STADIG KAN STEMME OG VINDE ET REJSEGAVEKORT TIL EN VÆRDI AF KR ,-. # 1 IKKE BARE REN FACADE # 2 FRA BYGKORN TIL GULDKORN # 3 FRA VÅDE TÆER TIL TØRRE TRICKS # 4 12 ETAGER TIL ET RENT 12-TAL KOMPANS HOVEDSÆDE I ODENSE SILOETTEN I LØGTEN RABALDER PARKEN I ROSKILDE UNGDOMSBOLIGER PÅ AARHUS HAVN BÆREDYGTIG BETON KONFERENCEN TIRSDAG DEN 19. MARTS PÅ HOTEL CROWNE PLAZA I KØBENHAVN. 20 Danskbeton_Annonce_180x260.indd 1 1/9/13 2:47 PM

21 Betonens Priser Betonelement-Prisen for talentfuld indsats Betonelement-Prisen gives som en anerkendelse af at anvende betonelementer på højt arkitektonisk niveau i et byggeri. Prisen blev første gang uddelt i Med Betonelement-Prisen følger kroner, der sponsoreres af Aalborg Portland, en plakette til bygherren til indmuring samt en indrammet lærredsgengivelse af plaketten til arkitektfirmaet. Vinderen af Betonelement-Prisen kan tildeles Utzon-Statuetten, der er designet af Jørn Utzon og første gang blev uddelt i Betonelement-Prisen : VM Bjerget. Arkitekt: Bjarke Ingels, BIG Foto: Jens Markus Lindhe. 2009: Emaljehaven. Arkitekt: Entasis, Creo Arkitekter A/S. 2007: Tietgenkollegiet. Arkitekt: Lundgaard & Tranberg. 2004: Rosendahl, HTS og Dünkers Kulturhus, Helsingborg. Arkitekt: Kim Utzon Arkitekter. 2002: CCI Europe A/S. Arkitekt: Arkitektgruppen Aarhus. 2000: Odense Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Arkitekt: CUBO. 1998: Auditorie- og udstillingsbygning til arkitektskolen i Aarhus. Arkitekt: Kjær & Richter. 1997: Orangeri i Fredensborg Slotspark. Arkitekt: Søren D. Schmidt. 1996: Arken, Museum for moderne kunst. Arkitekt: Søren Robert Lund. 1995: Horsens Kraft-Varmeværk. Arkitekt: Boje Lundgaard og Lene Tranberg. 1994: Sophienberg slot i Rungsted. Arkitekt: Ib og Jørgen Rasmussen. 1992: Retsbygning i Holstebro. Arkitekt: 3 x Nielsen. 1990: Boligbebyggelsen Engen i Rødovre. Arkitekt: Arkitektgruppen Aarhus. 1989: Finger B, Københavns Lufthavn og Unicon Betonelementfabrik, Roskilde. Arkitekt: KHR. 1987: Paustian. Arkitekt: Kim, Jan og Jørn Utzon. 1986: Melsen Tryk, Ålborg. Arkitekt: Han Dall og Torben Lindhardtsen. 1985: Amtsgymnasium i Sønderborg. Arkitekt: A5 Tegnestuen. 1983: Dako A/S, Glostrup. Arkitekt: Jørn Langvad og Søren D. Schmidt. 1982: Københavns Amtssygehus, Herlev. Arkitekt: Bornebusch, Brüel og Selchau. 1981: Forenede Bryggerier, Fredericia. Arkitekt: Steen Højby Rasmussen. 1980: Roskilde Amtsgård. Arkitekt: Knud Munk. 1979: Eremitageparken, Lyngby. Arkitekt: Erik Korshagen og Jørgen Juul Møller. 1978: Bebyggelsen Gadekæret, Ishøj. Arkitekt: Knud Ejvind Rasmussen. Beton særudgave om betonens priser marts

22 Betonelement-Prisen 2013 Enghuset: Bæredygtighed og stor arkitektur. Æstetik og konstruktion går op i en højere enhed og skaber bygningskunst af høj kvalitet Enghuset i Gistrup ved Aalborg er et socialpsykiatrisk botilbud for voksne mennesker med svære sindslidelser. Enghuset er tegnet ud fra de ønsker og behov brugerne har. På den baggrund fandt arkitekten formen, som blev realiseret med store, krumme betonelementer, der skaber sammenhængende facader og rumforløb, som alle tager et elegant sving. Betonelementernes termiske kvaliteter bruges samtidig til at skabe det optimale indeklima i bygningen, der energimæssigt set er et passivhus. Enghuset har 36 boliger og et bruttoareal på i alt kvadratmeter. Bygningen er formet som en stor ydre cirkel af boliger og en indre cirkel med gård og opholdsarealer. Byggeriet er i et og to planer med græsbelægning på det let skrånende tag. Fakta om Enghuset Bygherre Boligforeningen Vanggården; Aalborg Kommune Arkitekt Arkitektfirmaet Nord A/S Rådgivende ingeniør Frandsen & Søndergaard K/S Entreprenør MJ Byg Brønderslev ApS 22

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

Beton. SÆRUDGAVE OM BETONENS PRISER Læs mere om: BÆREDYGTIG BETON PRISEN BETONELEMENT-PRISEN BETONPRISEN IN-SITU PRISEN BETONENS PRISER

Beton. SÆRUDGAVE OM BETONENS PRISER Læs mere om: BÆREDYGTIG BETON PRISEN BETONELEMENT-PRISEN BETONPRISEN IN-SITU PRISEN BETONENS PRISER Beton Særudgave Marts 2011 SÆRUDGAVE OM BETONENS PRISER Læs mere om: BÆREDYGTIG BETON PRISEN BETONELEMENT-PRISEN BETONENS PRISER BETONPRISEN IN-SITU PRISEN Prisværdigt... Bæredygtig Beton Prisen 2011 de

Læs mere

F O T O S A F A R I. 28. 29. April 2005

F O T O S A F A R I. 28. 29. April 2005 F O T O S A F A R I 28. 29. April 2005 F O T O S A F A R I : En rejse i Dansk arkitektur afholdt af og for deltagerne i konsortieprojektet DEN SYNLIGE BETONOVERFLADE forbedring og fornyelse af betons æstetiske

Læs mere

Siloetten Siloen i det grønne

Siloetten Siloen i det grønne CASE Siloetten LOKATION: Siloetten, Aarhus, Danmark. Arkitekt/ designer: C. F. Møller og Christian Carlsen Arkitektfirma. Aarhus, Danmark En gammel kornsilo, der skulle ombygges til moderne lejligheder.

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

BIG og BNS i innovativt parløb til fast pris

BIG og BNS i innovativt parløb til fast pris BIG og BNS i innovativt parløb til fast pris Man kan godt bygge unik arkitektur i totalentreprise. Det er Gammel Hellerup Gymnasiums seneste knopskud bevis på. Totalentreprise har et blakket ry blandt

Læs mere

betonsærudgave betonens priser Læs mere om: Bæredygtig Betonprisen Betonelement- Prisen In-situ SÆRUDGAVE OM:

betonsærudgave betonens priser Læs mere om: Bæredygtig Betonprisen Betonelement- Prisen In-situ SÆRUDGAVE OM: betonsærudgave FEBRUAR 2015 SÆRUDGAVE OM: betonens priser Læs mere om: Bæredygtig Beton Prisen Betonprisen Betonelement- Prisen In-situ Prisen Kreativiteten spirer Cement og beton udfordrer til mere Aalborg

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding.

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. L Y S t e m a d a g LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning inden

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

12 BOLIGER THRIGESVEJ, HERNING Opført: 2005 - Areal: 950 m² Bygherre: Lejerbo, Herning Arkitekt: Kobra Arkitekter A/S Ingeniør: Rambøll, Herning

12 BOLIGER THRIGESVEJ, HERNING Opført: 2005 - Areal: 950 m² Bygherre: Lejerbo, Herning Arkitekt: Kobra Arkitekter A/S Ingeniør: Rambøll, Herning 3 BOLIGENHEDER OMBYGNING AF TIDLIGERE ERHVERVSLOKALER - BREDGADE 6, HERNING Opført: 2011 - Areal: 450 m² Bygherre: Ejendomssklskabet Bredgade Aps, v/ Kjeld Jørgensen 8 BOLIGER, KLØVERPARKEN 6, SNEJBJERG,

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

UDVALGTE REFERENCER UDFØRT MIO. KR.

UDVALGTE REFERENCER UDFØRT MIO. KR. Side 1 POLITIGÅRDEN, NUUK 2013 4,5 BYGHERRE Bygningstyrelsen Grontmij/Carl Bro Axel Poulsen Arkitektkontor A/S SAGSTYPE Hovedentreprise, energirenovering PLEJECENTER HASSELBO 2013 5 BYGHERRE Københavns

Læs mere

Frihed til individuelt byggeri

Frihed til individuelt byggeri In-situ Pladsstøbt beton Frihed til individuelt byggeri FABRIKSBETONGRUPPEN 1 Indhold Forord........................ 3 Villa Strata... 4 Allerhuset.... 8 2 Forord Beton er et fantastisk byggemateriale,

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Professionelle SOLCELLELØSNINGER

Professionelle SOLCELLELØSNINGER Til rådgivere, virksomheder og offentlige institutioner Professionelle SOLCELLELØSNINGER Tænk solceller ind i dit næste projekt 33180 solarelements Erhvervsfolder ny 2.indd 1 22/10/13 16.4906 Tænk solceller

Læs mere

Præmieret 2008 Adresse Englandsgade 2-12 Bygherre Fyns almennyttige Boligselskab Arkitekt Frede Nielsens Tegnestue Ingeniør Henry Jensen A/S

Præmieret 2008 Adresse Englandsgade 2-12 Bygherre Fyns almennyttige Boligselskab Arkitekt Frede Nielsens Tegnestue Ingeniør Henry Jensen A/S GODT BYGGERI ODENSE 2008 BÆREDYGTIGHED Byggeriet i byen kommer os alle ved, fordi det påvirker byens rum og dermed er med til at sætte rammerne for hverdagens liv. Godt byggeri har et socialt ansvar -

Læs mere

Anders Strange Hansen

Anders Strange Hansen Anders Strange Hansen Personlig information Nationalitet: Dansk Fødselsår: 1969 Kontakt Epost: as@strange-consult.dk Tlf.: +45 40455799 Uddannelse Civilingeniør, Bygningslinien fra Danmarks Tekniske Højskole

Læs mere

DESIGNERPOLITIK Demokratisk design sætter dansk arkitektur i førersædet Af Mette Trudsø Susanne Sayers Onsdag den 1.

DESIGNERPOLITIK Demokratisk design sætter dansk arkitektur i førersædet Af Mette Trudsø Susanne Sayers Onsdag den 1. Demokratisk design sætter dansk arkitektur i førersædet - UgebrevetA4.dk 30-06-2015 22:50:42 DESIGNERPOLITIK Demokratisk design sætter dansk arkitektur i førersædet Af Mette Trudsø Susanne Sayers Onsdag

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

partner, arkiekt MAA Preben Rasmussen.

partner, arkiekt MAA Preben Rasmussen. NR.9 02 PROJEKTER Lautrup vandværk - med fint detaljeret murværk med Petersen Tegl D48. Arkitektur: Arkitekt MAA Frank Jakobsen, Ballerup Kommune. Vandkunst En perle blandt tekniske bygninger ligger i

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

Nr. 1 Maj 2011. Hotellet i Østergade - et helt nyt hotel skyder op bag den gamle facade

Nr. 1 Maj 2011. Hotellet i Østergade - et helt nyt hotel skyder op bag den gamle facade Nr. 1 Maj 2011 Hotellet i Østergade - et helt nyt hotel skyder op bag den gamle facade Den midtjyske motorvej - mere end 25 nye motorvejsbroer mellem Vejle og Herning Musikkens Hus i Aalborg - 8 etagers

Læs mere

SPORTENS NYE ARENAER. feber eller forretning? UDSTILLINGS- OG KONFERENCE- KATALOG

SPORTENS NYE ARENAER. feber eller forretning? UDSTILLINGS- OG KONFERENCE- KATALOG SPORTENS NYE ARENAER feber eller forretning? UDSTILLINGS- OG KONFERENCE- KATALOG SPORTENS NYE ARENAER feber eller forretning? Feber sportens nye arenaer 3 Kortlægning af multiarenaer 6 Projektoversigt

Læs mere

Større bygge- og renoveringsprojekter

Større bygge- og renoveringsprojekter Større bygge- og renoveringsprojekter Mini-Byggekonference 18. august : Byggeriet i Bevægelse Jens Abildgaard, Grontmij Carl Bro 1 Omdrejningspunktet Omdrejningspunktet i dagens tema er at iværksætte udgiftsneutrale

Læs mere

STRATEGISK WAYFINDING

STRATEGISK WAYFINDING STRATEGISK WAYFINDING Vi giver mennesker tryghed i ukendte omgivelser ved - på en logisk og naturlig måde - at lede brugere fra A til B, så de når deres mål til tiden. Større og/eller komplekse byggerier

Læs mere

IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009

IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009 IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009 Bag den eksisterende butik på bare 1400 m2 tårner den nye bygning sig op. Boligvarehus i to plan Om kort tid åbner Danmarks største Ikea i Odense Af Terkel Bo

Læs mere

Uddannelse Cand arch, Arkitektskolen, Det Kongelige Danske Kunstakademi, 1988

Uddannelse Cand arch, Arkitektskolen, Det Kongelige Danske Kunstakademi, 1988 Curriculum vitae Vibeke Grupe Larsen Arkitekt maa Født 1961 Nationalitet Dansk Uddannelse Cand arch, Arkitektskolen, Det Kongelige Danske Kunstakademi, 1988 Bachelor of Architecture, School of Architecture

Læs mere

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe L Y S TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe Arkitektskolen Aarhus 25. februar 2010 program Onsdag den 25. februar

Læs mere

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne!

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne! I l l us t r a t i on: Ka ppe rfi l mpr oduc t i ons INVITATION & INDHOLD VANDPLUS Når vi går sammen om vandet, kan vi skabe mere værdi for færre penge. Det viser erfaringerne fra de fire VANDPLUSprojekter.

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 RESPONSI:BUILD Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 16. september 2015 Velkommen til RESPONSI:BUILD Interesseret i træ og ansvarligt byggeri? RESPONSI:BUILD er årets konference

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Reference: Udvalgt projekterelse.

Reference: Udvalgt projekterelse. Reference: Udvalgt projekterelse. Opgave: Bygherre: Areal: Økonomi: Å-husene, Århus C (2010-14) 9 højhuse, 432 boliger SFV K/S 27.000 m² 450.000.000,- Jens Baggesens Vej, Århus (2012) 4 etagers boligblok,

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Isokorb referencer WE KNOWHOW

Isokorb referencer WE KNOWHOW Isokorb referencer KNOWHOW WE Lighthouse Lighthouse er et byggeprojekt egnet til beboelse og erhverv, opført på Aarhus havnefront. Byggeriet består af 3 faser. Fase 1 og 2 omfatter almene boliger samt

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

By og Byg Anvisning 202 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger. Beregning og dimensionering. 1. udgave, 2002

By og Byg Anvisning 202 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger. Beregning og dimensionering. 1. udgave, 2002 By og Byg Anvisning 202 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger Beregning og dimensionering 1. udgave, 2002 2 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger Beregning og dimensionering Karl Terpager Andersen

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 RESPONSI:BUILD Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 16. september 2015 Velkommen til RESPONSI:BUILD Interesseret i træ og ansvarligt byggeri? RESPONSI:BUILD er årets konference

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Børnekonferencen 2015

Børnekonferencen 2015 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 49 Offentligt Børnekonferencen 2015 Ida Schwartz Rasmus Alenkær Gry Rambusch Steen Wackerhausen Benny Andersen Thomas Adelskov Vibe Klarup Voetmann

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer efteruddannelse HørsHolm, lyngby, odense & Vejle Vinter/forår 2012 bygningers

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Sommer 2015. Carlsbergbyen. CeresByen. Riget. Experimentarium. Personalia. Bohrs Tårn skyder i vejret med kernestøbning af PASCHAL s LOGO-form

Sommer 2015. Carlsbergbyen. CeresByen. Riget. Experimentarium. Personalia. Bohrs Tårn skyder i vejret med kernestøbning af PASCHAL s LOGO-form Sommer 2015 Carlsbergbyen Bohrs Tårn skyder i vejret med kernestøbning af PASCHAL s LOGO-form CeresByen Ny bydel i Århus med 700 lejligheder, butikker, uddannelsesbyggeri, kontor- og erhvervslokaler Riget

Læs mere

Informationsmøde om bæredygtige bydele. Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council

Informationsmøde om bæredygtige bydele. Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council Informationsmøde om bæredygtige bydele Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council Agenda 14.00 14.10 Velkommen 14.10 14.30 Introduktion 14.30 14.50 Pilotprojekt 14.50 15.05 Tilpasningsproces

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Mere end 80 forskellige

Mere end 80 forskellige FREMTIDENS PARCELHUS Mere end 80 forskellige svanemærkede, sunde, lavenergihuse er på vej til danskerne. Fremtidens Parcelhuse er en udstilling af 86 parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse. Husene skal vise,

Læs mere

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk Østergårds Allé - Hørning Aarhus CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Betonvisioner mod år 2025

Betonvisioner mod år 2025 Nr. 25 - september 2002 Betonvisioner mod år 2025 I forbindelse med HI-messen gennemførte Dansk Betonråd en workshop med deltagere fra de fleste dele af betonbranchen. Det blev en inspirerende dag, hvor

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011.

Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011. 03-06-2011 Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011. Deltagere i workshoppen se vedhæftede deltageroversigt. Dagsorden for mødet: 1. Bygherrerådgivers og bygherres overordnede præsentation

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Beton. Aktiv praktikantpolitik styrker rådgiver. DTU Byg er tilfreds med sine ingeniører. Se de nominerede til In-Situ Prisen 2012 TEMA.

Beton. Aktiv praktikantpolitik styrker rådgiver. DTU Byg er tilfreds med sine ingeniører. Se de nominerede til In-Situ Prisen 2012 TEMA. Beton 2 Maj 2012 TEMA Kompetencer og uddannelse Aktiv praktikantpolitik styrker rådgiver Ingeniørerne i EKJ er yngre end hos konkurrenterne DTU Byg er tilfreds med sine ingeniører -selv om det er umuligt

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter!

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter! ERHVERVSBYGGERI Etagebyggeri Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger Renovering Skoler og institutioner Ungdomsboliger - vi bygger på værdier og synergi! Som familie løfter vi i flok... At løfte i flok

Læs mere

Kassetter. i stål og aluminium. Kassetter

Kassetter. i stål og aluminium. Kassetter Kassetter i stål og aluminium Kassetter 3 Introduktion Stål og aluminium udformet som kassetter indtager i dag en central placering i mange bygningskonstruktioner, og anvendelsen forventes at blive stærkt

Læs mere

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere

2008- Creo Arkitekter A/S, stilling afdelingsarkitekt

2008- Creo Arkitekter A/S, stilling afdelingsarkitekt Claus Gade Ved Hegnet 22 2960 Rungsted Kyst Tlf. +45 4579 1330 Mobil +45 2633 8834 E-mail clausgade@mail.dk Curriculum vitae Claus Gade 2008- Creo Arkitekter A/S, stilling afdelingsarkitekt Ansvarsområde.

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE Christensen & Co En ung dansk virksomhed Christensen & Co (CCO) er en ung dansk arkitektvirksomhed, der arbejder i hele Skandinavien. Ejer og direktør Michael Christensen

Læs mere

Spændende lyssætning side 18

Spændende lyssætning side 18 Nr. 16 December 2009 Spændende lyssætning side 18 Fuldautomatisk ESD-system øger sikkerheden i sommerlandet side 10 Få en optimal motorløsning side 28 Horsens vand side 14 I forbindelse med renoveringen

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Stephen Willacy, Stadsarkitekt:

Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Aarhus står over for en ganske overvældende udvikling, hvor byens fysiske rammer udvides, og bykernen fortættes. Det er helt unikt, og der ligger et stort arbejde i at sikre

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Børns tryghed. Respekterer vi børns behov for at være børn? Kommunernes Tryghedsdag 2013. Den 30. januar 2013

Børns tryghed. Respekterer vi børns behov for at være børn? Kommunernes Tryghedsdag 2013. Den 30. januar 2013 Børns tryghed Respekterer vi børns behov for at være børn? Kommunernes Tryghedsdag 2013 Den 30. januar 2013 DGI-byen/CPH Conference Tietgensgade 65 DK-1704 København V Tilværelsens naturlige og sunde doser

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

Temadag om farlige stoffer i ældre huse

Temadag om farlige stoffer i ældre huse Temadag om farlige stoffer i ældre huse Bliv bedre forberedt på hvilke sundhedsskadelige stoffer, du kan møde ved nedrivning og renovering af ældre huse og få mere at vide om hvordan disse stoffer håndteres

Læs mere

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING 16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING SKYBRUD OVERSVØMMELSER FÆLLES UDFORDRING MERE FOR PENGENE REKREATIV MERVÆRDI SUND FORNUFT Beslutningstagerkonference og udstillingsåbning

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

Inspiration til biblioteker

Inspiration til biblioteker po inventar as Vermundsgade 40 B 3. 2100 København Ø Telefon 39 27 08 41 Fax 39 27 08 84 po@poinventar.dk www.poinventar.dk Inspiration til biblioteker Bibliotekernes stærkere placering i samfundet som

Læs mere

Årets skolebyggeri 2014

Årets skolebyggeri 2014 Årets skolebyggeri 2014 Bedre akustik med Gyptone Quattro Æstetik Akustik Bæredygtighed www.hampusberndtson.com Gyptone Quattro akustikloft giver god lyd i klasseværelserne, og det er nemt at høre, hvad

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N - til leje... Kontor 713 m² Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N Attraktive lokaler i totalrenoveret ejendom Meget velbeliggende erhvervsområde i vækst tæt ved Skejby Sygehus Flotte,

Læs mere

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech ål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervsl 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere