domkirken.dk 69. årgang nr. 2 marts - maj 2005 Lidelse og nærvær

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "domkirken.dk 69. årgang nr. 2 marts - maj 2005 Lidelse og nærvær"

Transkript

1 I KØBENHAVN VOR FRUE KIRKE domkirken.dk 69. årgang nr. 2 marts - maj 2005 Lidelse og nærvær Hvordan kan Gud tillade, at sådan noget sker? Det spørgsmål stiller vi os, når flodbølgen dræber, sulten raser, eller vulkaner ødelægger. Når børn og unge får uhelbredelige sygdomme. Men Gud er ikke den eneste magt i verden, det onde eksisterer og udøver også sin magt. Det betyder dog ikke, at Gud er væk. Vi mærker Hans nærvær, når ulykken rammer. Det er Guds kærlighed og omsorg, der gør det muligt at komme gennem lidelsen. Det skriver Ane Hjerrild om. Mellem langfredag og påskemorgen var Gud ikke hos os. Der var tomhed, som Sten Kaalø beskriver det i sin salme»i den nat af stumme skrig«, som Johannes Værge fortolker. Også Steen Kaalø kalder det onde ved navn, Satan. Det onde, som er en del af verden. Lidelsen eksisterer, men med Jesu opstandelse har vi fået håb om og tro på, at Gud vil besejre det onde. I dette nummer begynder en serie om H. C. Andersen og Vor Frue Kirke, denne gang om Thorvaldsen og Andersen. Ikon af Mogens Leander, fra hans bog: Danske ikoner, 2002.

2 Lidelsens mysterium Når livet ødelægges af naturkatastrofer fristes vi til at spørge: Hvordan kan Gud tillade det? Her er det Vulkanen Saint Helens i udbrud, den 18. maj 1980, Staten Washington. Foto: USGS Gud er ikke skyld i lidelsen, men hvor den findes, findes Gud AF ANE HJERRILD I kirken er vi vant til at tale om mysterier. Mysterium betyder normalt hemmelighed, det som er skjult for menneskers almindelige fatteevne. Som regel opfatter vi mysterier på en meget positiv måde, både i kirken og i vores almindelige dagligliv. Det er et mysterium, et under, når et barn bliver til og når et menneske fødes og vokser op. Kærligheden mellem to mennesker, og mellem mennesker i det hele taget, er et mysterium. Guds kærlighed til verden og til mennesker er et mysterium, og af dette mysterium udspringer også både tro og det ufattelige fænomen, at Gud giver sig selv til os i sin søn Jesus Kristus. Og han giver sig selv til os hver gang, vi går til alters i brødet og vinen, som er Kristi legeme og blod. De positive vidundere som vi ikke kan fatte med menneskelig forstand, kender vi heldigvis til overmål, og vi lever dagligt af dem. Men de er stadig lige vidunderligt ufattelige, og lige vidunderlige. Når mennesker skaber lidelse Der er imidlertid også negative og ødelæggende forhold i vores liv, og også de kan være ufattelige. Lidelsen er det tydeligste eksempel på et negativt mysterium. Til alle tider har mennesker spurgt, hvor- 2

3 for der findes lidelse og ondskab og død og ødelæggelse. Kristne tror, at Gud har skabt alt og fortsat skaber den vidunderlige verden vi lever i, og at Gud omfatter hele verden med sin kærlighed. Det tror vi, og så bliver vi bange og usikre og spørgende, når vi møder det modsatte: ondskaben, ødelæggelsen og lidelsen. Måske forstår vi lidt om hvorfor, når det er mennesker, der er onde over for andre mennesker, når de berøver andre deres livsmuligheder, handler uretfærdigt eller måske ligefrem slår ihjel. Når det gælder menneskelig ondskab, har vi nok vænnet os til det, så vi normalt ikke spørger:»hvorfor«. Det burde vi egentlig, for mennesker er skabt i Guds billede, og så har vi alligevel så mange underlige og ødelæggende ting for. Når naturen skaber lidelse Men når livet ødelægges af naturkatastrofer, som vi netop har oplevet med tsunamien i Sydøstasien, eller når mennesker lider af sult som det sker uophørligt i Afrika, så forstår vi intet, og så er det vi fristes til at spørge: Hvordan kan Gud tillade det? Sådan fristes vi til at spørge, og sådan har mennesker altid været fristet til at spørge. Så er det, vi oplever, at også lidelsen er et mysterium. Men det er en fristelse at spørge sådan, for det betyder, at vi tvivler på Guds kærlighed. Vi får heller aldrig noget klart svar, hverken i eller uden for kirken. Vi kan kæmpe med spørgsmålet om ondskabens og lidelsens eksistens, men vi får aldrig noget klart svar på»hvorfor«. Det eneste vi i kirken kan give som svar, det er, at Gud ikke er skyld i lidelsen, at Gud ikke ønsker det, og at Gud heller ikke tillader lidelse. Den kommer et andet sted fra, og det»andet sted«er det vi normalt kalder Guds modstander eller Satan. Det er Satan, som er ødelæggelsens og lidelsens ophav ikke Gud. Det er sikkert. Gud lider med os Men der er også en anden ting vi kan sige med sikkerhed, og det er, at dér hvor lidelsen findes, der findes Gud; dér er Gud til stede, som den der lider sammen med mennesker, og som den der bærer lidelsen sammen med mennesker. Det er det Jesu liv og lidelse og død på korset siger til os: Gud er nær, selv i lidelsen endda især i lidelsen - som den der bærer med, som den der er til stede hos mennesket. Gud har endnu ikke sejret fuldstændigt over lidelse og ødelæggelse og ondskab og død, men i Jesu opstandelse fra lidelsen og døden er sejren bragt til verden, og engang vil den blive fuldvoksen, så Gud bliver alt i alle. Det er lidelsens positive mysterium, at med Jesu lidelse og død og opstandelse er ondskaben og døden brudt, så de ikke mere får det sidste ord. Endnu er det ikke sket fuldstændigt. Det ser vi tydeligt i vores lidende verden. Men i vort hjertes tro ved vi, og er vi sikre på, at engang vil han»tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er forsvundet.«(åb 21,4) Lidelsen er et mysterium. 3

4 Præster bytter plads To af Domkirkens præster bytter plads: Johannes Værge har ønsket at gå på halv tid af helbredsmæssige årsager, og menighedsrådet har besluttet, at efterkomme hans ønske i håbet om at bevare hans indsats ved kirken i lang tid endnu. Jesper Stange, som indtil nu har været ansat på halv tid, vil overtage arbejdet som fuldtids sognepræst ved kirken. Der vil ikke blive adresseændringer af den grund, men nogle af træffetiderne vil blive ændret (se bladets bagside). De andre præster fortsætter som hidtil. Menighedsrådet ser frem til den nye ordning med store forventninger, og kirken vil desuden i nærmeste fremtid få tilført endnu en 50 procents udvidelse af kapaciteten. Vi håber at bringe nyt om dette i næste nummer af bladet. Påskenat i Domkirken Vor Frue kirke dag- og natkirke inviterer til et samlet forløb påskenat, som bevæger sig fra korsets fod til den opstandne. Forløbet starter med midnatsgudstjeneste kl og fortsætter natten igennem med andagter fra kl. 1 og derefter hver halve time forskellige steder i kirkerummet. Ved solopgang går vi i samlet flok op i tårnet, hvor solopgangen vil blive mødt med trompetsolo ud over byens tage. Fra tårnet går vi med påskelys og salmen Dejlig er jorden ned i kirken, hvor vi vil fejre påskemorgen nadvergudstjeneste kl. ca Alle er velkomne til at komme og gå som de har lyst igennem nattens gudstjeneste. Efter nadvergudstjenesten er der fælles morgenmad i kirkens rotunde. Vel mødt! Tomhed mellem død og opstandelse 1. I den nat af stumme skrig sattes Helveds-stenen som et djævelsk dementi efter fredagspinen. Under den forrevne sky døde Gud, i håbets by efter fredagspinen. 2. Vild fortabthed runged ud, verden var fordrejet, alt, hvad før var skønt fra Gud, var nu kun vort eget. Alt forladt, i angst og blod, al vor frelsers gode mod var nu kun vort eget. 3. Satans sorte troløshed spandt sig, tung, om graven, dræbt var livets lyst og glød, mørk var påskehaven. Had og latter, dyb foragt, stod ved stenen og holdt vagt, mørk var påskehaven. 4. Segl på stenen blev der sat, tomhed, syndflods-øde! Langsomt gik den lørdagsnat imod morgenrøde. Da kom Ordets englebud, døden brast og Krist stod ud imod morgenrøde. 5. Tredjedagens lyse rum gennembryder sorgen. Paradisets Himmel-grund stråler påskemorgen. Gnistrer som et solneg, ungt, flammer hele jorden rundt, stråler påskemorgen. En af de nye salmer i salmebogen er Sten Kaaløs»I den nat af stumme skrig«af JOHANNES VÆRGE De fleste af vore påskesalmer er udtryk for ren fryd. Påskeglæde over livets sejr. Men sejr over hvad? Det forudsættes kendt og udførligt behandlet i fastetiden og langfredag: Her har menigheden dvælet ved mørkets magt, Jesu lidelse og død. Fra påskemorgen kan man så koncentrere sig om det lysfyldte. I forhold til det mønster har Sten Kaaløs påskesalme et andet udtryk ved at holde langfredag og påskemorgen sammen og lægge vægt på tomheden i tiden mellem Jesu død og hans opstandelse. Også i denne salme er der imidlertid noget, der er forudsat: At Jesus har vakt håb i dem, der tog hans budskab til sig. Langfredag blev et»djævelsk dementi«af det håb. Og så endda i»håbets by«, Jerusalem, byen med templet, som den jødiske forventning var så tæt forbundet med. 4

5 Så voldsomt er dementiet, at det indvirker på naturen: Skyen er forreven. Man kan komme til at tænke på, hvordan der i evangelierne fortælles om Jesu dåb: Der åbner himlen sig, ånden kommer over Jesus, anskueliggjort i billedet af en due, fredens og livsfornyelsens symbol, og Gud taler, udpeger Jesus som den, menneskene skal høre. Langfredag er skyen derimod forreven, og der lyder ingen himmelsk røst. Tværtimod, Gud er død, det er i enhver henseende blevet nat, og ikke engang angsten kan finde ord: skrigene er stumme. Verden er fordrejet, trods Jesu»gode mod«er vi nu overladt til os selv; det skønne er tomt. Salmen har fra begyndelsen haft opmærksomheden rettet mod stenen, der blev sat for graven i»påskehaven«, Getsemane have. Soldater holder vagt som personificering af langfredags had, onde latter, dybe foragt; haven er mørk. Men så brydes mørket og sorgen påske morgen:»døden brast, og Krist stod ud / imod morgenrøde.«der er nu paradisisk lys over den før så mørke påskehave, det»gnistrer som et solneg, ungt«. Indonesisk batik fra 1980 erne af den korsfæstede Kristus. Her spiller Kaalø på Jesu ord i Johannesevangeliet om sin død: At hvedekornet skal lægges i jorden for at skabe nyt liv. Og der er lysende flammer, Helligånds-flammer, forbundet med dette gennembrud af morgenrøde og ny vækst»hele jorden rundt«. Blikket er ikke længere fæstnet til stenen, det stivnede; en ny morgenrøde får os til at løfte blikket, for ung, ny livsnærig er brudt frem af det hvedekorn, der blev lagt i jorden, med betydning»hele jorden rundt«. 5

6 H.C. Andersen og Bertel Thorvaldsen I anledning af H.C. Andersen året bringer vi i dette og de næste tre numre artikler af Susanne Thorgard om Andersen og Vor Frue Kirke. Denne gang om Thorvaldsen Man spurgte Dig i Christendom. Og Du lod Stenen for Dig tale; See Christus i vort Tempel kom, Med Kraft og Mildhed at husvale. Sådan skrev H.C. Andersen bl.a. i hyldestdigtet til Bertel Thorvaldsen, der i 1838 vendte hjem til København for at blive. H.C. Andersen var med i digterbåden, der sejlede ud for at modtage den store kunstner, og han sluttede sig mere end helhjertet til jubelkoret. I dagene forud havde han siddet og underholdt Eckersbergs døtre, sikkert både med eventyr og erindringer fra Rom, medens de bandt guirlander og kranse til Thorvaldsens nye bolig. År tidligere, i 1819, var det blevet til en hurtig hilsen mellem den unge Andersen og den ældre Thorvaldsen tilfældigt på en gade i København. Andersen var da just kommet til København, og Thorvaldsen var hjemme på et kort ophold, der bl.a. afstedkom, at han fik den endelige bestilling på»nu har jeg først fået mig et privat Logis og boer i samme Gade som Thorvaldsen: Via Sistina«, skriver H. C. Andersen i sin dagbog. Fra sit værelse havde han udsigt til Thorvaldsens Casa Buti, som han tegnede. apostlene til den nye, genopførte Vor Frue Kirke. På det tidspunkt interesserede Andersen sig ikke for Vor Frue Kirke eller billedhuggerkunsten han VILLE teateret, og kun det. Langt senere, den 18. oktober 1833, mødtes de to igen, denne gang i Rom, hvor Andersen netop var ankommet, og Thorvaldsen havde boet i 35 år. De næste 4 måneder blev af største betydning for Andersen. Han skrev ofte om Thorvaldsen - om den erfarne kunstner, der støttede ham og opmuntrede ham til at udleve de digteriske drømme, om den erfarne kæmpe, der trøstede når de kritiske røster lød fra Danmark og om deres skæbnefællesskab, som Andersen udtrykker det i»børnesnak«(1859). Her hører den fattige dreng, hvordan kammerjunkerens datter selvbevidst pointerer, at»dem hvis navn ender på sen, dem kan der nu aldrig i verden blive noget af! Man skal sætte sine arme i siden og holde dem langt borte fra sig, disse sen!, -sen!«men historien slutter»nu gik der mange år, og i dem bliver børn til voksne mennesker. Der stod i byen et prægtigt hus, det var fuldt af herligheder, alle folk ville se det, 6

7 selv folk uden for byen kom ind for at se det, hvem monstro af de børn vi har fortalt om, kunne kalde det sit? Ja, det er da let at vide! Nej, det er da ikke så let endda. Det hus var den lille fattige drengs; ham blev der dog noget af, skønt hans navn endte på»-sen«thorvaldsen«. I»Billedbog uden Billeder«(1840) ser månen ind i den fattige stue i Grønnegade til en lille dreng i stumpeskjorte»det er jo Bertel!«og pludselig ser månen ind i Vatikanets sale, og den ser videre, at nye marmorguder springer af stenene og endelige lyder et råb fra bådene et»hurra for Bertel Thorvaldsen«. Thorvaldsen fik selvfølgelig et dedikeret eksemplar af bogen. Ved Thorvaldsens begravelse kredser Andersen om samme tema og indleder sit sørgedigt med:»træd hen til Kisten her! kom, fattig Mand i din Kreds fødtes han, og Du tør sige: Han blev en stolthed for vort folk og Land En Glands han kasted over Danmarks Rige!«samme eventyr, og Andersen læste højt af ufærdige værker, medens Thorvaldsen arbejdede. Andersen satte ord til det hårde marmor og digtede videre på beskuerens vegne, så relieffet med Amor hos Anakreon blev til»den uartige Dreng«(1835), hvor Amor lukkes ind til den gamle digter og som tak skyder ham i brystet. Psyke inspirerede til»psyken«(1861) og til digtet :»Hvis Thorvaldsen Dig Saae, o søde Lykke: Han Dig i Marmor gav, - og vi fik Psyche«Træk fra Thorvaldsens liv, fra museet og hans død i Det Kongelige Teater, gendigtes i f.eks. Improvisatoren (1835), Nabofamilierne (1847) og Lykke-Peer (1870). En direkte inspiration fra digter til billedhugger er mere usikkert, men en lille anekdotisk erindring fra Nysø i 1843 skal afslutte dette rids af trianglen: H.C. Andersen, Bertel Thorvaldsen og Vor Frue Kirke:»En Morgen, da han formede i Leret sit store Basrelief»Gangen til Golgatha«, som nu smykker Frue Kirke, traadte jeg ind i hans Atelier.»Siig mig«, sagde han,»finder De, at jeg har klædt Pilatus rigtig paa!de maa ikke sige Noget til ham!«raabte Baronesse Stampe, som stadig var hos ham.»det er rigtigt, det er fortræffeligt! gaae Deres Vej!«Thorvaldsen gjentog sit Spørgsmaal;»nu vel!«svarede jeg,»da De spørger mig, saa maa jeg sige Dem, at jeg rigtignok synes, at Pilatus der, mere er klædt som en Ægypter end som en Romer!Synes jeg det ikke selv!«sagde Thorvaldsen, og greb med haanden ind i Leret og sønderrev Figuren.»Nu er De Skyld i at han har ødelagt et udødeligt Værk!«raabte Baronessen.»Saa kan vi gjøre et nyt udødeligt Værk!«sagde han i muntert Lune og formede Pilatus, saaledes som han nu staaer på Basrelieffet i Frue Kirke.«I december 1844 udgav Andersen»Biografisk Skizze«om Thorvaldsen, og på 100 årsdagen skrev han i sin dagbog: «..jeg følte saa meget i mit Liv beslægtet med Thorvaldsen, vor fattige Fødsel, vor Kamp og vor store Verdens Erkjendelse..«Selvom Thorvaldsen ikke beretter om Andersen, var der uden tvivl tale om et gensidigt behag ved det fælles samvær både i Rom, i København og på Nysø i lyse sommerdage. Thorvaldsen sad ofte trofast ved oplæsningsaftener for at høre og atter høre de Oehlenschläger læser op, Thorvaldsen sover og H.C. Andersen ryger pibe. Tegnet af Wilhelm Marstrand 7

8 Om orgelmatinéerne Forårets orgelmatinéer er med både danske og udenlandske organister AF FLEMMING DREISIG De medvirkende solister ved lørdagsmatinéerne er i vid udstrækning Vor Frue Kirkes to organister Flemming Dreisig og Mads Høck. Andre organister optræder løbende, og det har været tradition gennem tiden at gøre brug af gode kræfter fra nabokirker, staden og dens nærområder. Fremover vil vi se denne praksis let ændret, så der også bliver lejlighed til at stifte et mere landsdækkende bekendtskab med de dygtigste solister af tiden under den populære korte form, som lørdagsmatinéerne kl. 12 giver mulighed for. Ved den første halvtimes koncert den 5. marts får vi endda besøg fra Stuttgart. Jürgen Schwab spiller værker fra dansk/tysk barok samt Mozart og Mendelssohn. Orgelmatinéer 2005 MARTS 5. Jürgen Schwab Buxtehude, Bach og Mendelssohn 12. Anna Eriksson (DKDM Solistklasse) Joh. Seb. Bach og Chr. Ritter 19. Jytte Lundbak Buxtehude, Franck og Elkjær Petersen APRIL 2. Flemming Dreisig Joh. Seb. Bach og W. A. Mozart I løbet af de følgende lørdage får vi besøg af bl.a. Jytte Lundbak fra Holbæk i et program med gammelkendte navne som Buxtehude og Bach samt, af vor tid, danskeren Peter Elkjær Petersen. Der bliver herudover lejlighed til at stifte bekendtskab med to talenter fra Musikkonservatoriets Solistklasse: nemlig Anna Eriksson, som spiller Bachs c-mol passacaglia og Marico Takei med Widor s 6. symfoni. Mads Høck afslutter forårsrækken af matinéer den 30. april med Hartmann s Sonate i g- mol og mindre stykker af Niels W. Gade. International kendt organist I et særligt samarbejde med Den kroatiske Ambassade indbydes den følgende lørdag den 7. maj ligeledes kl til en spændende koncert med den internationalt højt estimerede kroatiske organist, professor Mario Penzar fra Zagreb. Mario Penzar har, udover i - Lørdage kl fri adgang 9. Mariko Takei (DKDM Solistklasse) Ch. M. Widor: Symphonie VI 16. Mads Høck Joh. Seb. Bach 23. Flemming Dreisig Marcel Dupré 30. Mads Høck I.P.E. Hartmann og N.W. Gade MAJ 7. Mario Penzar (orgel) Koncert arrangeret i samarbejde med Den kroatiske Ambassade Europa, tourneret som solist i USA og Rusland og har hyppigt optrådt i kroatisk TV og radio. Til daglig er Penzar organist ved Jesu Hjerte Kirke i Zagreb samt professor ved Musikakademiet, hvor han også er grundlægger af»the Croatian Baroque Ensemble«. Programmets sammensætning vil blive præget af såvel traditionelt kendte værker som nyere kroatisk tonekunst. Korsangen i påsketiden»en bedre Matthæus Passion skal man lede længe efter«var Berlingske Tidende så venlig at skrive efter sidste års opførelse i Domkirken. Igen i år indledes Påskeugen med Bachs fantastiske musikalske beretning om begivenhederne Skærtorsdag og Langfredag. Det bliver fredag d. 18.marts kl.19, hvor Københavns Drengekor sammen med medlemmer af Concerto Copenhagen over en hel aften opfører værket med den berømte tyske tenor Rufus Müller i fortællerrollen som evangelist. En række af Bachs mest berømte arier findes i altpartiet, der i år bliver sunget af den belgiske kontratenor Patrick van Goethem. Vor egen Johan Reuter synger Jesus og Pernille Bruun varetager sopranpartiet. To helt unge store talenter begge tidligere medlemmer af Københavns Drengekor synger henholdsvis tenor- og basarierne: Adam Riis og Jakob Bloch. Solister og kor akkompagneres af en række af Skandinaviens fineste barokspecialister, og der 8

9 spilles på originalinstrumenter i såkaldt»lav«stemning således som klanglejet var i 1700-tallet. Opførelsen dirigeres af Ebbe Munk. Billetter på Billetnet, tlf Resterende billetter ved indgangen fra kl.18. Vor Frue Kirkes Kantori giver Passionen et særligt musikalsk udtryk, når de Langfredag d. 25.marts kl.14 blandt andet opfører Heinrich Schütz Langfredagsmottetter fra samlingen Cantiones Sacrae et af 1600-tallets vokale hovedværker. Ebbe Munk dirigerer. Den»stille«uge inden Påskemorgen afsluttes med påskevesper med Københavns Drengekor lørdag d. 26.marts kl.19. Og så skal koncertrækken Nordiske Karedraler til at slutte. To romantiske komponister, der begge var tæt knyttet til det danske musikliv er derfor på programmet fredag d. 15.april kl.20 nemlig Hartmanns og Gades svenske kollega Johan August Söderman med sine Andeliga Sånger og Mendelssohn med et af hans sidste store værker Drei Psalmen op.78. Ved denne koncert vil også Hartmanns 200-årsdag blive mindet med domorganist Flemming Dreisig ved orglet. Der er gratis adgang til denne koncert. Det er der også når Helsinki Domkirkes drenge- og mandskor Cantores Minores slutter det nordiske tema endeligt af med et program i Domkirken med finsk kormusik fra flere århundreder. Det sker ved en koncert lørdag d. 11.juni kl.16. Denne koncert dirigeres af korets nye chef Hannu Narjanen. Menighedsrejse til Polen Hermed indbydes til deltagelse i en menighedsrejse til Krakow i Polen, 30. maj til 3. juni Vi skal stifte bekendtskab med en af Europas mest spændende byer og kirkens historie i dette område, hvor katolicismen har en af sine absolutte højborge. Men samtidig er det sydlige Polen det sted i landet, hvor der er flest protestanter. Krakows store torv og domkirker, det prægtige kongepalads, et vidunderligt kunstmuseum og ikke mindst et af Europas ældste bevarede universiteter er sammen med byens rolige rytme og varme stemning det, der gør Krakow til den største rejseoplevelse i det moderne Polen. Rejsen ledes af præster fra ved Helligaands, Trinitatis og Vor Frue kirker sammen med menighedsrådsformand Karsten Fledelius. Møder som optakt til turen til Polen Der holdes en række forberedelsesmøder til turen, men tilmelding er ikke afhængig af deltagelse i alle forberedelsesmøderne. - Torsdag den 31. marts kl i Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67:»En introduktion til det sydlige Polens historie.«kaffebord. - Torsdag den 28. april kl i Trinitatis Sognehus:»Krakows kirke, kultur- og arkitekturhistorie.«kaffebord. - Torsdag den 19. maj kl med spisning i Trinitatis Sognehus. Alle spørgsmål af praktisk art vil blive besvaret denne aften. Pris og praktiske oplysninger Pris: kr. Heri er inkluderet: Fly Kastrup-Warszawa t/r, bus Warszawa Krakow t/r samt heldags udflugt med bus, hotel med 4 overnatninger i delt dobbeltværelse, halvpension, alle entreer og guider. Tillæg for enkeltværelse på hotellet udgør 900 kr. Afrejse med SAS, SK 751, fra Københavns lufthavn kl Mødetid i terminal 3 kl Hjemkomst 3.6. til Københavns lufthavn kl Vi modtager maksimalt 44 tilmeldinger. Det sker efter»først til mølle«-princippet. Program samt tilmeldingsblanket kan fås ved henvendelse til Kirkekontoret, Pilestræde 67, 1112 København K. Tilmeldingsfrist 29. april Skt. Maria kirken på det gamle bytorv i Krakow 9

10 Det sker i Domkirken PÅ SPORET AF GUD Foredragsrækken fortsætter med to møder i samarbejde med Trinitatis Kirke i Trinitatis Sognehus Pilestræde 67. Det er gratis og alle er velkomne. Ugudelige svenskeres guddommelige værker Sognepræst Gudmund Rask Pedersen har som foredragsholder og som skribent beskæftiget sig indgående med samspillet mellem kristendom og litteratur. Foredraget vil forløbe som en litterær lystrejse på sporet af Gud med neddykning i romaner af nyere svenske forfattere som Kerstin Ekman, Sven Delblanc, Torgny Lindgren, P. O. Enquist m.fl. Torsdag 10. marts kl Karen Blixen og kristendommen v. sognepræst Johannes H. Christensen. Hos Karen Blixen er kristendommen til stadighed en anfægtelse og en modsigelse. Det vil blive belyst med vægt på»den udødelige historie«og»babettes gæstebud«. Foruden at være sognepræst i Skovshoved er Johannes H. Christensen også film- og litteraturkritiker ved Jyllands-Posten og debattør. Torsdag 14. april kl FREDAGSTRÆF Hver anden fredag i lige uger er der mulighed for at mødes over et let måltid, lidt sang og hyggeligt samvær. Det foregår i Rotunden lige efter fredagsaltergang. I foråret bliver det den 11. marts, 8. april og 6. og 20. maj. Måltidet koster 10 kr. og alle er velkomne præsten og menighedsrådet, eller blot at få endnu en stille stund før byens puls tager over. MUSEET I VOR FRUE KIRKE Kirkens lange og dramatiske historie fortælles i tekst og billeder i kirkens museum, der er indrettet på 1. etage langs korets runding. Museet er åbent tirsdage og onsdage mellem kl. 10 og 14 fra 5. april. I det samme tidsrum er der også åbent ned til ruinerne af den gotiske kirkebygning. TURISTBODEN Turistboden, med postkort, musik cd er og bøger om kirken, er så vidt mulig åben på hverdage kl. 10 til 15 fra 1. april. SOGNEINDSAMLING OG INTERNATIONALT BESØG Søndag d. 6. marts får vi besøg af Kirkernes Verdensråds generalsekretær, Dr. Sam Kobia. Han og Anders Gadegaard vil begge medvirke i højmessen, hvor der også bliver deltagelse af medlemmer af andre kirkesamfund i Danmark. Efter højmessen er der sogneindsamling. Vi samler ind sammen med Trinitatis og Helligånds sogne. Knudepunkt for indsamlingen er Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67. Start Der er en let buffet at styrke sig på, når man kommer tilbage. Tilmelding til kordegnekontoret på tlf KIRKEFROKOST OG ÅRSMØDE. På kirkens fødselsdag Mariæ Bebudelsesdag den 13. marts vil vi gerne indbyde til kirkefrokost i Rotunden efter højmessen. I forbindelse med frokosten afholder Menighedsplejen sit årsmøde, med orientering om året det gik. Alle er velkomne. KIRKEKAFFE Søndag efter højmessen indbydes alle til at nyde en kop kaffe eller te i kirkens forhal. Her gives mulighed for at hilse på andre kirkegængere, Åbningstider: Torsdag og fredag kl , søndag kl Andagt med nadver hver torsdag kl. 22 Poetisk andagt hver fredag kl. 23 Andagt med bibelmeditation hver søndag kl. 20 Midnatsbøn hver torsdag og fredag kl Aftenbøn hver søndag kl

11 Gudstjenester marts-maj 2005 MARTS: Torsdag d. 3. kl. 22: Signe M. Berg, Nadvergudstjeneste i Natkirken kl. 11: Johannes Langhoff kl. 10: Anders Gadegaard, Fredag d. 4. Søndag d. 6. Midfaste besøg af WCC Gen. Sekr. Sam Kobia kl. 14: Konfirmandgudstjeneste, Anders Gadegaard kl. 17: Prof. Martin Schwarz Lausten Torsdag d. 10. kl. 22: Signe M. Berg, Natkirken Fredag d. 11. kl. 11: Jesper Stange Søndag d. 13. kl. 10: Anders Gadegaard - Kirke Mariæ Bebudelse frokost: Menighedsplejens Årsmøde kl. 14: Taizéandagt, Signe M. Berg kl. 17: Ane Hjerrild Fredag d. 18. kl. 11: Johannes Værge Søndag d. 20. kl. 10: Jesper Stange Palmesøndag kl. 14: Johannes Værge kl. 17: Eskil Dickmeiss Torsdag d. 24. kl. 10: Anders Gadegaard Skærtorsdag kl. 17: Mia Lund Rao kl. 22: Signe M. Berg, Natkirken Fredag d. 25. Langfredag Lørdag d. 26. kl. 10: Johannes Værge kl. 17: Arne Bugge kl. 23: Signe M. Berg kl. 19: Anders Gadegaard, Vesper kl : Signe M. Berg og Anders Gadegaard kl Signe M. Berg Søndag d. 27. Påskedag kl. 10: Anders Gadegaard kl. 17: Ole Jensen Mandag d. 28. kl. 10: Jesper Stange 2. Påskedag kl. 17: Johannes Værge Torsdag d. 31. kl. 22: Signe M. Berg, Natkirken APRIL: Fredag d. 1. kl. 11: Mads-Bjørn Jørgensen Søndag d. 3. kl. 10: Johannes Værge 1. søndag e. påske kl. 14: Ane Hjerrild: Økumenisk gudstjeneste kl. 17: Harald Nielsen Torsdag d. 7. kl. 22: Rebecca Rudd, Natkirken Fredag d. 8. kl. 11: Anders Gadegaard Søndag d. 10. kl. 10: Jesper Stange / Anders 2. søndag e. påske Gadegaard, konfirmation kl. 14: Taizéandagt, Anders Gadegaard kl. 17: Anders Gadegaard Torsdag d. 14. kl. 22: Rebecca Rudd, Natkirken Fredag d. 15. kl. 11: Jesper Stange Søndag d. 17. kl. 10: Johannes Værge 3. s. e. påske kl. 17: Jesper Stange Torsdag d. 21. kl. 22: Signe M. Berg, Natkirken Fredag d. 22. kl. 10: Jesper Stange / Mads-Bjørn Store Bededag Jørgensen, konfirmation kl. 12: Anders Gadegaard / Mia Lund Rao, konfirmation kl. 17: Detlef von Holst Søndag d. 24. kl. 10: Anders Gadegaard 4. s. e. påske kl. 17: Niels Jørgen Cappelørn Torsdag d. 28. kl. 22: Signe M. Berg, Natkirken Fredag d. 29. kl. 11: Johannes Værge MAJ: Søndag d. 1. kl. 10: Johannes Værge 5. s. e. påske kl. 17: Kathrine Lilleør Torsdag d. 5. kl. 10: Jesper Stange Kr. Himmelfart kl. 17: Ole Jensen kl. 22: Signe M. Berg, Natkirken Fredag d. 6. kl. 11: Johannes Langhoff Søndag d. 8. kl. 10: Anders Gadegaard 6. s. e. påske kl. 17: Jesper Stange Torsdag d. 12. kl. 22: Signe M. Berg, Natkirken Fredag d. 13. kl. 11: Anders Gadegaard Lørdag d. 14. kl. 19: Johannes Værge, Vesper Søndag d. 15. kl. 10: Jesper Stange Pinsedag kl. 17: Anders Gadegaard Mandag d. 16. kl. 10: Johannes Værge 2. Pinsedag kl. 17: Camilla Sløk Fredag d. 20. kl. 11: Signe M. Berg Søndag d. 22. kl. 10: Jesper Stange Trinitatis kl. 17: Ane Hjerrild Torsdag d. 26. kl. 22: Signe M. Berg, Natkirken Fredag d. 27. kl. 11: Mads-Bjørn Jørgensen Søndag d. 29. kl. 10: Anders Gadegaard 1. s. e. trinitatis kl. 17: Harald Nielsen 11

12 Hvorfor dåb? - hvad er kristen tro? Dåben er et vidunderligt øjeblik, det lyser ud af alle forældre, som bærer deres barn til dåben. Gud tager i kærlighed imod barnet og lover at være med det i evighed. Men til dåben hører også alt det, der følger efter: Forpligtelsen til at oplære barnet i den kristne tro. Og det kan ikke begynde tidligt nok med både bibelfortælling og salmesang. Mange forældre og faddere føler sig ikke udrustede til det, slet og ret fordi de ikke synes, de véd nok om kristendommen. Derfor tilbyder vi nu i samarbejde med fire andre kirker i Indre By et undervisningsforløb over tre søndage. Emnet er indholdet i den kristne tro og en vejledning i, hvordan man formidler kristendom til de mindste. Der vil også blive sat fokus på etiske spørgsmål og ligheder og forskelle til andre religioner, især Islam. Kurset afholdes i hver kirke én gang om året. Man kan frit tilmelde sig både forud for og efter sit (fadder)barns dåb og kombinere de dage, der passer bedst. I foråret ser planen således ud: Lektion I, i Trinitatis kirke søndag den 13. marts kl , eller i Vor Frue kirke søndag den 8. maj kl Lektion II, i Trinitatis kirke søndag den 3. april kl , eller i Vor Frue kirke søndag den 22. maj kl Lektion III, i Trinitatis kirke søndag den 17. april kl , eller i Vor Frue kirke søndag den 12. juni kl Der fortsættes i Sct. Andreas kirke og Sct. Petri kirke til efteråret. Tilmelding samt nærmere oplysninger på kirkekontoret, Pilestræde 67, tlf , Adresser Vor Frue Kirkes kontor Pilestræde Kbh. K., man.- fre. 9-13, tors. til 18, lør. efter aftale Domprovst Anders Gadegaard Fiolstræde 8, 1171 København K , hjemme: Fax: , Træffes kl undt. man., tors. tillige kl Stiftspræst Jesper Stange Lyngby Kirkestr. 12, 2800 Kgs. Lyngby , Træffes i kirkens præstekontor man.-tors Sognepræst Johannes Værge Fiolstræde 8, 1171 København K , Træffes bedst ons. tors. og fre. kl Natkirkepræst Signe M. Berg , Træffes i Natkirkens kontor tirs. kl samt i Natkirkens åbningstid tors. og fre. Ulønnet hjælpepræst Ane Hjerrild Sekretariatschef i Det Mellemkirkelige Råd Domorganist Flemming Dreisig Organist Mads Høck , Kirketjenere bedst kl og Sognemedhj. Susanne Torgard Træffes i kirken tirs.-tors. og lør. kl fre. kl , søn. kl eller efter aftale tlf Natkirkens Sognemedhj. Christina Mertz Fundrup Menighedsrådsformand Karsten Fledelius , DOMKIRKENS ÅBNINGSTIDER Morgenandagt alle Gironummer: , eller - hvis du ikke bor i sognet - mandag-lørdag hverdage Kirkekontoret tegn abonnement 50 kr./år. torsdag-fredag tillige , DOMKIRKEN udgives af Pilestræde 67 Ansv. red.: Ane Hjerrild søndag Vor Frue sogns menighedsråd København K. Layout: Space Monkey herefter Natkirke til domkirken.dk STØT BLADET med en gave, Tryk: Monsun

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt?

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? a) Fra Tyskland. b) Fra den tidligste kristendom. c) Fra USA. Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? a) Påskeæg er symbol på opstandelsen. b) Påskeæg er symbol

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

kirkeblad Vor Frue og Vindinge på facebook

kirkeblad Vor Frue og Vindinge på facebook vor frue & vindinge sognes kirkeblad Marts-maj 2014 / 38. årgang nr. 1 Vor Frue og Vindinge på facebook Nu har du mulighed for at følge os på facebook - LIKE os via facebook eller find linket på vores

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 På manges opfordring har Sengeløse Kirkes Menighedsråd besluttet at stå bag en sognerejse i 2010. Turen vil denne gang blive ledet af sognepræst Merry Lisbeth

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn April - maj 2014 Gudstjenester i APRIL Onsdag 2. kl. 18.00 18-gudstjeneste B Hansen Fredag 4. kl. 17.00 Tumlegudstjeneste J C Larsen Lørdag 5. kl. 11.00 Kort nadvergudstjeneste

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Nr. 13. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken December Januar Februar 2013/2014. Vor Frue Kirke

Nr. 13. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken December Januar Februar 2013/2014. Vor Frue Kirke 3 i én Nr. 13 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken December Januar Februar 2013/2014 Vor Frue Kirke 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os............................ Side 2 Kobberslangen.............................

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST I dette nummer: Side 2 Glædelig Påske Side 3 Nyt fra menighedsrådet Side 4 Menighedsmøde Konfirmander med farver Side 5 Babysalmesang Gudstjeneste

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. Johs 2,28-3,3) Johs 4,5-26 Salmer: 411, 434, 292, 596, 467, 388v.4-5, 398 Du soles sol fra Betlehem hav

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 20. april 2014 Påskedag Matt. 28,1-8 Salmer: 235-400-674,1+2+7 227-218

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 20. april 2014 Påskedag Matt. 28,1-8 Salmer: 235-400-674,1+2+7 227-218 Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 20. april 2014 Påskedag Matt. 28,1-8 Salmer: 235-400-674,1+2+7 227-218 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Efter sabbatten, da det

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Prædiken til 16. s.e.trin. 2013 Høstgudstjeneste Vor Frue Kirke, København

Prædiken til 16. s.e.trin. 2013 Høstgudstjeneste Vor Frue Kirke, København Prædiken til 16. s.e.trin. 2013 Høstgudstjeneste Vor Frue Kirke, København Søndag d. 15. september Stine Munch I dag holder vi høstgudstjeneste her i kirken. Og vi har lige hørt historien om en mor, der

Læs mere

Det samme siger nogle af de efterlevende, der. har skildret, hvad man kan kalde et af. menneskehedens Golgata er, sidste århundredes

Det samme siger nogle af de efterlevende, der. har skildret, hvad man kan kalde et af. menneskehedens Golgata er, sidste århundredes Langfredag, 3.april 2015. Domkirken 10: 208 Skriv dig Jesus. Kollekt. Læsning fra Esajas, 191 Gak under, v.1-8. Kort orgelkoral, Gak under, v.9-16. Prædiken med sagt trosbekendelse. Motet. 201. Det hellige

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere