domkirken.dk 69. årgang nr. 2 marts - maj 2005 Lidelse og nærvær

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "domkirken.dk 69. årgang nr. 2 marts - maj 2005 Lidelse og nærvær"

Transkript

1 I KØBENHAVN VOR FRUE KIRKE domkirken.dk 69. årgang nr. 2 marts - maj 2005 Lidelse og nærvær Hvordan kan Gud tillade, at sådan noget sker? Det spørgsmål stiller vi os, når flodbølgen dræber, sulten raser, eller vulkaner ødelægger. Når børn og unge får uhelbredelige sygdomme. Men Gud er ikke den eneste magt i verden, det onde eksisterer og udøver også sin magt. Det betyder dog ikke, at Gud er væk. Vi mærker Hans nærvær, når ulykken rammer. Det er Guds kærlighed og omsorg, der gør det muligt at komme gennem lidelsen. Det skriver Ane Hjerrild om. Mellem langfredag og påskemorgen var Gud ikke hos os. Der var tomhed, som Sten Kaalø beskriver det i sin salme»i den nat af stumme skrig«, som Johannes Værge fortolker. Også Steen Kaalø kalder det onde ved navn, Satan. Det onde, som er en del af verden. Lidelsen eksisterer, men med Jesu opstandelse har vi fået håb om og tro på, at Gud vil besejre det onde. I dette nummer begynder en serie om H. C. Andersen og Vor Frue Kirke, denne gang om Thorvaldsen og Andersen. Ikon af Mogens Leander, fra hans bog: Danske ikoner, 2002.

2 Lidelsens mysterium Når livet ødelægges af naturkatastrofer fristes vi til at spørge: Hvordan kan Gud tillade det? Her er det Vulkanen Saint Helens i udbrud, den 18. maj 1980, Staten Washington. Foto: USGS Gud er ikke skyld i lidelsen, men hvor den findes, findes Gud AF ANE HJERRILD I kirken er vi vant til at tale om mysterier. Mysterium betyder normalt hemmelighed, det som er skjult for menneskers almindelige fatteevne. Som regel opfatter vi mysterier på en meget positiv måde, både i kirken og i vores almindelige dagligliv. Det er et mysterium, et under, når et barn bliver til og når et menneske fødes og vokser op. Kærligheden mellem to mennesker, og mellem mennesker i det hele taget, er et mysterium. Guds kærlighed til verden og til mennesker er et mysterium, og af dette mysterium udspringer også både tro og det ufattelige fænomen, at Gud giver sig selv til os i sin søn Jesus Kristus. Og han giver sig selv til os hver gang, vi går til alters i brødet og vinen, som er Kristi legeme og blod. De positive vidundere som vi ikke kan fatte med menneskelig forstand, kender vi heldigvis til overmål, og vi lever dagligt af dem. Men de er stadig lige vidunderligt ufattelige, og lige vidunderlige. Når mennesker skaber lidelse Der er imidlertid også negative og ødelæggende forhold i vores liv, og også de kan være ufattelige. Lidelsen er det tydeligste eksempel på et negativt mysterium. Til alle tider har mennesker spurgt, hvor- 2

3 for der findes lidelse og ondskab og død og ødelæggelse. Kristne tror, at Gud har skabt alt og fortsat skaber den vidunderlige verden vi lever i, og at Gud omfatter hele verden med sin kærlighed. Det tror vi, og så bliver vi bange og usikre og spørgende, når vi møder det modsatte: ondskaben, ødelæggelsen og lidelsen. Måske forstår vi lidt om hvorfor, når det er mennesker, der er onde over for andre mennesker, når de berøver andre deres livsmuligheder, handler uretfærdigt eller måske ligefrem slår ihjel. Når det gælder menneskelig ondskab, har vi nok vænnet os til det, så vi normalt ikke spørger:»hvorfor«. Det burde vi egentlig, for mennesker er skabt i Guds billede, og så har vi alligevel så mange underlige og ødelæggende ting for. Når naturen skaber lidelse Men når livet ødelægges af naturkatastrofer, som vi netop har oplevet med tsunamien i Sydøstasien, eller når mennesker lider af sult som det sker uophørligt i Afrika, så forstår vi intet, og så er det vi fristes til at spørge: Hvordan kan Gud tillade det? Sådan fristes vi til at spørge, og sådan har mennesker altid været fristet til at spørge. Så er det, vi oplever, at også lidelsen er et mysterium. Men det er en fristelse at spørge sådan, for det betyder, at vi tvivler på Guds kærlighed. Vi får heller aldrig noget klart svar, hverken i eller uden for kirken. Vi kan kæmpe med spørgsmålet om ondskabens og lidelsens eksistens, men vi får aldrig noget klart svar på»hvorfor«. Det eneste vi i kirken kan give som svar, det er, at Gud ikke er skyld i lidelsen, at Gud ikke ønsker det, og at Gud heller ikke tillader lidelse. Den kommer et andet sted fra, og det»andet sted«er det vi normalt kalder Guds modstander eller Satan. Det er Satan, som er ødelæggelsens og lidelsens ophav ikke Gud. Det er sikkert. Gud lider med os Men der er også en anden ting vi kan sige med sikkerhed, og det er, at dér hvor lidelsen findes, der findes Gud; dér er Gud til stede, som den der lider sammen med mennesker, og som den der bærer lidelsen sammen med mennesker. Det er det Jesu liv og lidelse og død på korset siger til os: Gud er nær, selv i lidelsen endda især i lidelsen - som den der bærer med, som den der er til stede hos mennesket. Gud har endnu ikke sejret fuldstændigt over lidelse og ødelæggelse og ondskab og død, men i Jesu opstandelse fra lidelsen og døden er sejren bragt til verden, og engang vil den blive fuldvoksen, så Gud bliver alt i alle. Det er lidelsens positive mysterium, at med Jesu lidelse og død og opstandelse er ondskaben og døden brudt, så de ikke mere får det sidste ord. Endnu er det ikke sket fuldstændigt. Det ser vi tydeligt i vores lidende verden. Men i vort hjertes tro ved vi, og er vi sikre på, at engang vil han»tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er forsvundet.«(åb 21,4) Lidelsen er et mysterium. 3

4 Præster bytter plads To af Domkirkens præster bytter plads: Johannes Værge har ønsket at gå på halv tid af helbredsmæssige årsager, og menighedsrådet har besluttet, at efterkomme hans ønske i håbet om at bevare hans indsats ved kirken i lang tid endnu. Jesper Stange, som indtil nu har været ansat på halv tid, vil overtage arbejdet som fuldtids sognepræst ved kirken. Der vil ikke blive adresseændringer af den grund, men nogle af træffetiderne vil blive ændret (se bladets bagside). De andre præster fortsætter som hidtil. Menighedsrådet ser frem til den nye ordning med store forventninger, og kirken vil desuden i nærmeste fremtid få tilført endnu en 50 procents udvidelse af kapaciteten. Vi håber at bringe nyt om dette i næste nummer af bladet. Påskenat i Domkirken Vor Frue kirke dag- og natkirke inviterer til et samlet forløb påskenat, som bevæger sig fra korsets fod til den opstandne. Forløbet starter med midnatsgudstjeneste kl og fortsætter natten igennem med andagter fra kl. 1 og derefter hver halve time forskellige steder i kirkerummet. Ved solopgang går vi i samlet flok op i tårnet, hvor solopgangen vil blive mødt med trompetsolo ud over byens tage. Fra tårnet går vi med påskelys og salmen Dejlig er jorden ned i kirken, hvor vi vil fejre påskemorgen nadvergudstjeneste kl. ca Alle er velkomne til at komme og gå som de har lyst igennem nattens gudstjeneste. Efter nadvergudstjenesten er der fælles morgenmad i kirkens rotunde. Vel mødt! Tomhed mellem død og opstandelse 1. I den nat af stumme skrig sattes Helveds-stenen som et djævelsk dementi efter fredagspinen. Under den forrevne sky døde Gud, i håbets by efter fredagspinen. 2. Vild fortabthed runged ud, verden var fordrejet, alt, hvad før var skønt fra Gud, var nu kun vort eget. Alt forladt, i angst og blod, al vor frelsers gode mod var nu kun vort eget. 3. Satans sorte troløshed spandt sig, tung, om graven, dræbt var livets lyst og glød, mørk var påskehaven. Had og latter, dyb foragt, stod ved stenen og holdt vagt, mørk var påskehaven. 4. Segl på stenen blev der sat, tomhed, syndflods-øde! Langsomt gik den lørdagsnat imod morgenrøde. Da kom Ordets englebud, døden brast og Krist stod ud imod morgenrøde. 5. Tredjedagens lyse rum gennembryder sorgen. Paradisets Himmel-grund stråler påskemorgen. Gnistrer som et solneg, ungt, flammer hele jorden rundt, stråler påskemorgen. En af de nye salmer i salmebogen er Sten Kaaløs»I den nat af stumme skrig«af JOHANNES VÆRGE De fleste af vore påskesalmer er udtryk for ren fryd. Påskeglæde over livets sejr. Men sejr over hvad? Det forudsættes kendt og udførligt behandlet i fastetiden og langfredag: Her har menigheden dvælet ved mørkets magt, Jesu lidelse og død. Fra påskemorgen kan man så koncentrere sig om det lysfyldte. I forhold til det mønster har Sten Kaaløs påskesalme et andet udtryk ved at holde langfredag og påskemorgen sammen og lægge vægt på tomheden i tiden mellem Jesu død og hans opstandelse. Også i denne salme er der imidlertid noget, der er forudsat: At Jesus har vakt håb i dem, der tog hans budskab til sig. Langfredag blev et»djævelsk dementi«af det håb. Og så endda i»håbets by«, Jerusalem, byen med templet, som den jødiske forventning var så tæt forbundet med. 4

5 Så voldsomt er dementiet, at det indvirker på naturen: Skyen er forreven. Man kan komme til at tænke på, hvordan der i evangelierne fortælles om Jesu dåb: Der åbner himlen sig, ånden kommer over Jesus, anskueliggjort i billedet af en due, fredens og livsfornyelsens symbol, og Gud taler, udpeger Jesus som den, menneskene skal høre. Langfredag er skyen derimod forreven, og der lyder ingen himmelsk røst. Tværtimod, Gud er død, det er i enhver henseende blevet nat, og ikke engang angsten kan finde ord: skrigene er stumme. Verden er fordrejet, trods Jesu»gode mod«er vi nu overladt til os selv; det skønne er tomt. Salmen har fra begyndelsen haft opmærksomheden rettet mod stenen, der blev sat for graven i»påskehaven«, Getsemane have. Soldater holder vagt som personificering af langfredags had, onde latter, dybe foragt; haven er mørk. Men så brydes mørket og sorgen påske morgen:»døden brast, og Krist stod ud / imod morgenrøde.«der er nu paradisisk lys over den før så mørke påskehave, det»gnistrer som et solneg, ungt«. Indonesisk batik fra 1980 erne af den korsfæstede Kristus. Her spiller Kaalø på Jesu ord i Johannesevangeliet om sin død: At hvedekornet skal lægges i jorden for at skabe nyt liv. Og der er lysende flammer, Helligånds-flammer, forbundet med dette gennembrud af morgenrøde og ny vækst»hele jorden rundt«. Blikket er ikke længere fæstnet til stenen, det stivnede; en ny morgenrøde får os til at løfte blikket, for ung, ny livsnærig er brudt frem af det hvedekorn, der blev lagt i jorden, med betydning»hele jorden rundt«. 5

6 H.C. Andersen og Bertel Thorvaldsen I anledning af H.C. Andersen året bringer vi i dette og de næste tre numre artikler af Susanne Thorgard om Andersen og Vor Frue Kirke. Denne gang om Thorvaldsen Man spurgte Dig i Christendom. Og Du lod Stenen for Dig tale; See Christus i vort Tempel kom, Med Kraft og Mildhed at husvale. Sådan skrev H.C. Andersen bl.a. i hyldestdigtet til Bertel Thorvaldsen, der i 1838 vendte hjem til København for at blive. H.C. Andersen var med i digterbåden, der sejlede ud for at modtage den store kunstner, og han sluttede sig mere end helhjertet til jubelkoret. I dagene forud havde han siddet og underholdt Eckersbergs døtre, sikkert både med eventyr og erindringer fra Rom, medens de bandt guirlander og kranse til Thorvaldsens nye bolig. År tidligere, i 1819, var det blevet til en hurtig hilsen mellem den unge Andersen og den ældre Thorvaldsen tilfældigt på en gade i København. Andersen var da just kommet til København, og Thorvaldsen var hjemme på et kort ophold, der bl.a. afstedkom, at han fik den endelige bestilling på»nu har jeg først fået mig et privat Logis og boer i samme Gade som Thorvaldsen: Via Sistina«, skriver H. C. Andersen i sin dagbog. Fra sit værelse havde han udsigt til Thorvaldsens Casa Buti, som han tegnede. apostlene til den nye, genopførte Vor Frue Kirke. På det tidspunkt interesserede Andersen sig ikke for Vor Frue Kirke eller billedhuggerkunsten han VILLE teateret, og kun det. Langt senere, den 18. oktober 1833, mødtes de to igen, denne gang i Rom, hvor Andersen netop var ankommet, og Thorvaldsen havde boet i 35 år. De næste 4 måneder blev af største betydning for Andersen. Han skrev ofte om Thorvaldsen - om den erfarne kunstner, der støttede ham og opmuntrede ham til at udleve de digteriske drømme, om den erfarne kæmpe, der trøstede når de kritiske røster lød fra Danmark og om deres skæbnefællesskab, som Andersen udtrykker det i»børnesnak«(1859). Her hører den fattige dreng, hvordan kammerjunkerens datter selvbevidst pointerer, at»dem hvis navn ender på sen, dem kan der nu aldrig i verden blive noget af! Man skal sætte sine arme i siden og holde dem langt borte fra sig, disse sen!, -sen!«men historien slutter»nu gik der mange år, og i dem bliver børn til voksne mennesker. Der stod i byen et prægtigt hus, det var fuldt af herligheder, alle folk ville se det, 6

7 selv folk uden for byen kom ind for at se det, hvem monstro af de børn vi har fortalt om, kunne kalde det sit? Ja, det er da let at vide! Nej, det er da ikke så let endda. Det hus var den lille fattige drengs; ham blev der dog noget af, skønt hans navn endte på»-sen«thorvaldsen«. I»Billedbog uden Billeder«(1840) ser månen ind i den fattige stue i Grønnegade til en lille dreng i stumpeskjorte»det er jo Bertel!«og pludselig ser månen ind i Vatikanets sale, og den ser videre, at nye marmorguder springer af stenene og endelige lyder et råb fra bådene et»hurra for Bertel Thorvaldsen«. Thorvaldsen fik selvfølgelig et dedikeret eksemplar af bogen. Ved Thorvaldsens begravelse kredser Andersen om samme tema og indleder sit sørgedigt med:»træd hen til Kisten her! kom, fattig Mand i din Kreds fødtes han, og Du tør sige: Han blev en stolthed for vort folk og Land En Glands han kasted over Danmarks Rige!«samme eventyr, og Andersen læste højt af ufærdige værker, medens Thorvaldsen arbejdede. Andersen satte ord til det hårde marmor og digtede videre på beskuerens vegne, så relieffet med Amor hos Anakreon blev til»den uartige Dreng«(1835), hvor Amor lukkes ind til den gamle digter og som tak skyder ham i brystet. Psyke inspirerede til»psyken«(1861) og til digtet :»Hvis Thorvaldsen Dig Saae, o søde Lykke: Han Dig i Marmor gav, - og vi fik Psyche«Træk fra Thorvaldsens liv, fra museet og hans død i Det Kongelige Teater, gendigtes i f.eks. Improvisatoren (1835), Nabofamilierne (1847) og Lykke-Peer (1870). En direkte inspiration fra digter til billedhugger er mere usikkert, men en lille anekdotisk erindring fra Nysø i 1843 skal afslutte dette rids af trianglen: H.C. Andersen, Bertel Thorvaldsen og Vor Frue Kirke:»En Morgen, da han formede i Leret sit store Basrelief»Gangen til Golgatha«, som nu smykker Frue Kirke, traadte jeg ind i hans Atelier.»Siig mig«, sagde han,»finder De, at jeg har klædt Pilatus rigtig paa!de maa ikke sige Noget til ham!«raabte Baronesse Stampe, som stadig var hos ham.»det er rigtigt, det er fortræffeligt! gaae Deres Vej!«Thorvaldsen gjentog sit Spørgsmaal;»nu vel!«svarede jeg,»da De spørger mig, saa maa jeg sige Dem, at jeg rigtignok synes, at Pilatus der, mere er klædt som en Ægypter end som en Romer!Synes jeg det ikke selv!«sagde Thorvaldsen, og greb med haanden ind i Leret og sønderrev Figuren.»Nu er De Skyld i at han har ødelagt et udødeligt Værk!«raabte Baronessen.»Saa kan vi gjøre et nyt udødeligt Værk!«sagde han i muntert Lune og formede Pilatus, saaledes som han nu staaer på Basrelieffet i Frue Kirke.«I december 1844 udgav Andersen»Biografisk Skizze«om Thorvaldsen, og på 100 årsdagen skrev han i sin dagbog: «..jeg følte saa meget i mit Liv beslægtet med Thorvaldsen, vor fattige Fødsel, vor Kamp og vor store Verdens Erkjendelse..«Selvom Thorvaldsen ikke beretter om Andersen, var der uden tvivl tale om et gensidigt behag ved det fælles samvær både i Rom, i København og på Nysø i lyse sommerdage. Thorvaldsen sad ofte trofast ved oplæsningsaftener for at høre og atter høre de Oehlenschläger læser op, Thorvaldsen sover og H.C. Andersen ryger pibe. Tegnet af Wilhelm Marstrand 7

8 Om orgelmatinéerne Forårets orgelmatinéer er med både danske og udenlandske organister AF FLEMMING DREISIG De medvirkende solister ved lørdagsmatinéerne er i vid udstrækning Vor Frue Kirkes to organister Flemming Dreisig og Mads Høck. Andre organister optræder løbende, og det har været tradition gennem tiden at gøre brug af gode kræfter fra nabokirker, staden og dens nærområder. Fremover vil vi se denne praksis let ændret, så der også bliver lejlighed til at stifte et mere landsdækkende bekendtskab med de dygtigste solister af tiden under den populære korte form, som lørdagsmatinéerne kl. 12 giver mulighed for. Ved den første halvtimes koncert den 5. marts får vi endda besøg fra Stuttgart. Jürgen Schwab spiller værker fra dansk/tysk barok samt Mozart og Mendelssohn. Orgelmatinéer 2005 MARTS 5. Jürgen Schwab Buxtehude, Bach og Mendelssohn 12. Anna Eriksson (DKDM Solistklasse) Joh. Seb. Bach og Chr. Ritter 19. Jytte Lundbak Buxtehude, Franck og Elkjær Petersen APRIL 2. Flemming Dreisig Joh. Seb. Bach og W. A. Mozart I løbet af de følgende lørdage får vi besøg af bl.a. Jytte Lundbak fra Holbæk i et program med gammelkendte navne som Buxtehude og Bach samt, af vor tid, danskeren Peter Elkjær Petersen. Der bliver herudover lejlighed til at stifte bekendtskab med to talenter fra Musikkonservatoriets Solistklasse: nemlig Anna Eriksson, som spiller Bachs c-mol passacaglia og Marico Takei med Widor s 6. symfoni. Mads Høck afslutter forårsrækken af matinéer den 30. april med Hartmann s Sonate i g- mol og mindre stykker af Niels W. Gade. International kendt organist I et særligt samarbejde med Den kroatiske Ambassade indbydes den følgende lørdag den 7. maj ligeledes kl til en spændende koncert med den internationalt højt estimerede kroatiske organist, professor Mario Penzar fra Zagreb. Mario Penzar har, udover i - Lørdage kl fri adgang 9. Mariko Takei (DKDM Solistklasse) Ch. M. Widor: Symphonie VI 16. Mads Høck Joh. Seb. Bach 23. Flemming Dreisig Marcel Dupré 30. Mads Høck I.P.E. Hartmann og N.W. Gade MAJ 7. Mario Penzar (orgel) Koncert arrangeret i samarbejde med Den kroatiske Ambassade Europa, tourneret som solist i USA og Rusland og har hyppigt optrådt i kroatisk TV og radio. Til daglig er Penzar organist ved Jesu Hjerte Kirke i Zagreb samt professor ved Musikakademiet, hvor han også er grundlægger af»the Croatian Baroque Ensemble«. Programmets sammensætning vil blive præget af såvel traditionelt kendte værker som nyere kroatisk tonekunst. Korsangen i påsketiden»en bedre Matthæus Passion skal man lede længe efter«var Berlingske Tidende så venlig at skrive efter sidste års opførelse i Domkirken. Igen i år indledes Påskeugen med Bachs fantastiske musikalske beretning om begivenhederne Skærtorsdag og Langfredag. Det bliver fredag d. 18.marts kl.19, hvor Københavns Drengekor sammen med medlemmer af Concerto Copenhagen over en hel aften opfører værket med den berømte tyske tenor Rufus Müller i fortællerrollen som evangelist. En række af Bachs mest berømte arier findes i altpartiet, der i år bliver sunget af den belgiske kontratenor Patrick van Goethem. Vor egen Johan Reuter synger Jesus og Pernille Bruun varetager sopranpartiet. To helt unge store talenter begge tidligere medlemmer af Københavns Drengekor synger henholdsvis tenor- og basarierne: Adam Riis og Jakob Bloch. Solister og kor akkompagneres af en række af Skandinaviens fineste barokspecialister, og der 8

9 spilles på originalinstrumenter i såkaldt»lav«stemning således som klanglejet var i 1700-tallet. Opførelsen dirigeres af Ebbe Munk. Billetter på Billetnet, tlf Resterende billetter ved indgangen fra kl.18. Vor Frue Kirkes Kantori giver Passionen et særligt musikalsk udtryk, når de Langfredag d. 25.marts kl.14 blandt andet opfører Heinrich Schütz Langfredagsmottetter fra samlingen Cantiones Sacrae et af 1600-tallets vokale hovedværker. Ebbe Munk dirigerer. Den»stille«uge inden Påskemorgen afsluttes med påskevesper med Københavns Drengekor lørdag d. 26.marts kl.19. Og så skal koncertrækken Nordiske Karedraler til at slutte. To romantiske komponister, der begge var tæt knyttet til det danske musikliv er derfor på programmet fredag d. 15.april kl.20 nemlig Hartmanns og Gades svenske kollega Johan August Söderman med sine Andeliga Sånger og Mendelssohn med et af hans sidste store værker Drei Psalmen op.78. Ved denne koncert vil også Hartmanns 200-årsdag blive mindet med domorganist Flemming Dreisig ved orglet. Der er gratis adgang til denne koncert. Det er der også når Helsinki Domkirkes drenge- og mandskor Cantores Minores slutter det nordiske tema endeligt af med et program i Domkirken med finsk kormusik fra flere århundreder. Det sker ved en koncert lørdag d. 11.juni kl.16. Denne koncert dirigeres af korets nye chef Hannu Narjanen. Menighedsrejse til Polen Hermed indbydes til deltagelse i en menighedsrejse til Krakow i Polen, 30. maj til 3. juni Vi skal stifte bekendtskab med en af Europas mest spændende byer og kirkens historie i dette område, hvor katolicismen har en af sine absolutte højborge. Men samtidig er det sydlige Polen det sted i landet, hvor der er flest protestanter. Krakows store torv og domkirker, det prægtige kongepalads, et vidunderligt kunstmuseum og ikke mindst et af Europas ældste bevarede universiteter er sammen med byens rolige rytme og varme stemning det, der gør Krakow til den største rejseoplevelse i det moderne Polen. Rejsen ledes af præster fra ved Helligaands, Trinitatis og Vor Frue kirker sammen med menighedsrådsformand Karsten Fledelius. Møder som optakt til turen til Polen Der holdes en række forberedelsesmøder til turen, men tilmelding er ikke afhængig af deltagelse i alle forberedelsesmøderne. - Torsdag den 31. marts kl i Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67:»En introduktion til det sydlige Polens historie.«kaffebord. - Torsdag den 28. april kl i Trinitatis Sognehus:»Krakows kirke, kultur- og arkitekturhistorie.«kaffebord. - Torsdag den 19. maj kl med spisning i Trinitatis Sognehus. Alle spørgsmål af praktisk art vil blive besvaret denne aften. Pris og praktiske oplysninger Pris: kr. Heri er inkluderet: Fly Kastrup-Warszawa t/r, bus Warszawa Krakow t/r samt heldags udflugt med bus, hotel med 4 overnatninger i delt dobbeltværelse, halvpension, alle entreer og guider. Tillæg for enkeltværelse på hotellet udgør 900 kr. Afrejse med SAS, SK 751, fra Københavns lufthavn kl Mødetid i terminal 3 kl Hjemkomst 3.6. til Københavns lufthavn kl Vi modtager maksimalt 44 tilmeldinger. Det sker efter»først til mølle«-princippet. Program samt tilmeldingsblanket kan fås ved henvendelse til Kirkekontoret, Pilestræde 67, 1112 København K. Tilmeldingsfrist 29. april Skt. Maria kirken på det gamle bytorv i Krakow 9

10 Det sker i Domkirken PÅ SPORET AF GUD Foredragsrækken fortsætter med to møder i samarbejde med Trinitatis Kirke i Trinitatis Sognehus Pilestræde 67. Det er gratis og alle er velkomne. Ugudelige svenskeres guddommelige værker Sognepræst Gudmund Rask Pedersen har som foredragsholder og som skribent beskæftiget sig indgående med samspillet mellem kristendom og litteratur. Foredraget vil forløbe som en litterær lystrejse på sporet af Gud med neddykning i romaner af nyere svenske forfattere som Kerstin Ekman, Sven Delblanc, Torgny Lindgren, P. O. Enquist m.fl. Torsdag 10. marts kl Karen Blixen og kristendommen v. sognepræst Johannes H. Christensen. Hos Karen Blixen er kristendommen til stadighed en anfægtelse og en modsigelse. Det vil blive belyst med vægt på»den udødelige historie«og»babettes gæstebud«. Foruden at være sognepræst i Skovshoved er Johannes H. Christensen også film- og litteraturkritiker ved Jyllands-Posten og debattør. Torsdag 14. april kl FREDAGSTRÆF Hver anden fredag i lige uger er der mulighed for at mødes over et let måltid, lidt sang og hyggeligt samvær. Det foregår i Rotunden lige efter fredagsaltergang. I foråret bliver det den 11. marts, 8. april og 6. og 20. maj. Måltidet koster 10 kr. og alle er velkomne præsten og menighedsrådet, eller blot at få endnu en stille stund før byens puls tager over. MUSEET I VOR FRUE KIRKE Kirkens lange og dramatiske historie fortælles i tekst og billeder i kirkens museum, der er indrettet på 1. etage langs korets runding. Museet er åbent tirsdage og onsdage mellem kl. 10 og 14 fra 5. april. I det samme tidsrum er der også åbent ned til ruinerne af den gotiske kirkebygning. TURISTBODEN Turistboden, med postkort, musik cd er og bøger om kirken, er så vidt mulig åben på hverdage kl. 10 til 15 fra 1. april. SOGNEINDSAMLING OG INTERNATIONALT BESØG Søndag d. 6. marts får vi besøg af Kirkernes Verdensråds generalsekretær, Dr. Sam Kobia. Han og Anders Gadegaard vil begge medvirke i højmessen, hvor der også bliver deltagelse af medlemmer af andre kirkesamfund i Danmark. Efter højmessen er der sogneindsamling. Vi samler ind sammen med Trinitatis og Helligånds sogne. Knudepunkt for indsamlingen er Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67. Start Der er en let buffet at styrke sig på, når man kommer tilbage. Tilmelding til kordegnekontoret på tlf KIRKEFROKOST OG ÅRSMØDE. På kirkens fødselsdag Mariæ Bebudelsesdag den 13. marts vil vi gerne indbyde til kirkefrokost i Rotunden efter højmessen. I forbindelse med frokosten afholder Menighedsplejen sit årsmøde, med orientering om året det gik. Alle er velkomne. KIRKEKAFFE Søndag efter højmessen indbydes alle til at nyde en kop kaffe eller te i kirkens forhal. Her gives mulighed for at hilse på andre kirkegængere, Åbningstider: Torsdag og fredag kl , søndag kl Andagt med nadver hver torsdag kl. 22 Poetisk andagt hver fredag kl. 23 Andagt med bibelmeditation hver søndag kl. 20 Midnatsbøn hver torsdag og fredag kl Aftenbøn hver søndag kl

11 Gudstjenester marts-maj 2005 MARTS: Torsdag d. 3. kl. 22: Signe M. Berg, Nadvergudstjeneste i Natkirken kl. 11: Johannes Langhoff kl. 10: Anders Gadegaard, Fredag d. 4. Søndag d. 6. Midfaste besøg af WCC Gen. Sekr. Sam Kobia kl. 14: Konfirmandgudstjeneste, Anders Gadegaard kl. 17: Prof. Martin Schwarz Lausten Torsdag d. 10. kl. 22: Signe M. Berg, Natkirken Fredag d. 11. kl. 11: Jesper Stange Søndag d. 13. kl. 10: Anders Gadegaard - Kirke Mariæ Bebudelse frokost: Menighedsplejens Årsmøde kl. 14: Taizéandagt, Signe M. Berg kl. 17: Ane Hjerrild Fredag d. 18. kl. 11: Johannes Værge Søndag d. 20. kl. 10: Jesper Stange Palmesøndag kl. 14: Johannes Værge kl. 17: Eskil Dickmeiss Torsdag d. 24. kl. 10: Anders Gadegaard Skærtorsdag kl. 17: Mia Lund Rao kl. 22: Signe M. Berg, Natkirken Fredag d. 25. Langfredag Lørdag d. 26. kl. 10: Johannes Værge kl. 17: Arne Bugge kl. 23: Signe M. Berg kl. 19: Anders Gadegaard, Vesper kl : Signe M. Berg og Anders Gadegaard kl Signe M. Berg Søndag d. 27. Påskedag kl. 10: Anders Gadegaard kl. 17: Ole Jensen Mandag d. 28. kl. 10: Jesper Stange 2. Påskedag kl. 17: Johannes Værge Torsdag d. 31. kl. 22: Signe M. Berg, Natkirken APRIL: Fredag d. 1. kl. 11: Mads-Bjørn Jørgensen Søndag d. 3. kl. 10: Johannes Værge 1. søndag e. påske kl. 14: Ane Hjerrild: Økumenisk gudstjeneste kl. 17: Harald Nielsen Torsdag d. 7. kl. 22: Rebecca Rudd, Natkirken Fredag d. 8. kl. 11: Anders Gadegaard Søndag d. 10. kl. 10: Jesper Stange / Anders 2. søndag e. påske Gadegaard, konfirmation kl. 14: Taizéandagt, Anders Gadegaard kl. 17: Anders Gadegaard Torsdag d. 14. kl. 22: Rebecca Rudd, Natkirken Fredag d. 15. kl. 11: Jesper Stange Søndag d. 17. kl. 10: Johannes Værge 3. s. e. påske kl. 17: Jesper Stange Torsdag d. 21. kl. 22: Signe M. Berg, Natkirken Fredag d. 22. kl. 10: Jesper Stange / Mads-Bjørn Store Bededag Jørgensen, konfirmation kl. 12: Anders Gadegaard / Mia Lund Rao, konfirmation kl. 17: Detlef von Holst Søndag d. 24. kl. 10: Anders Gadegaard 4. s. e. påske kl. 17: Niels Jørgen Cappelørn Torsdag d. 28. kl. 22: Signe M. Berg, Natkirken Fredag d. 29. kl. 11: Johannes Værge MAJ: Søndag d. 1. kl. 10: Johannes Værge 5. s. e. påske kl. 17: Kathrine Lilleør Torsdag d. 5. kl. 10: Jesper Stange Kr. Himmelfart kl. 17: Ole Jensen kl. 22: Signe M. Berg, Natkirken Fredag d. 6. kl. 11: Johannes Langhoff Søndag d. 8. kl. 10: Anders Gadegaard 6. s. e. påske kl. 17: Jesper Stange Torsdag d. 12. kl. 22: Signe M. Berg, Natkirken Fredag d. 13. kl. 11: Anders Gadegaard Lørdag d. 14. kl. 19: Johannes Værge, Vesper Søndag d. 15. kl. 10: Jesper Stange Pinsedag kl. 17: Anders Gadegaard Mandag d. 16. kl. 10: Johannes Værge 2. Pinsedag kl. 17: Camilla Sløk Fredag d. 20. kl. 11: Signe M. Berg Søndag d. 22. kl. 10: Jesper Stange Trinitatis kl. 17: Ane Hjerrild Torsdag d. 26. kl. 22: Signe M. Berg, Natkirken Fredag d. 27. kl. 11: Mads-Bjørn Jørgensen Søndag d. 29. kl. 10: Anders Gadegaard 1. s. e. trinitatis kl. 17: Harald Nielsen 11

12 Hvorfor dåb? - hvad er kristen tro? Dåben er et vidunderligt øjeblik, det lyser ud af alle forældre, som bærer deres barn til dåben. Gud tager i kærlighed imod barnet og lover at være med det i evighed. Men til dåben hører også alt det, der følger efter: Forpligtelsen til at oplære barnet i den kristne tro. Og det kan ikke begynde tidligt nok med både bibelfortælling og salmesang. Mange forældre og faddere føler sig ikke udrustede til det, slet og ret fordi de ikke synes, de véd nok om kristendommen. Derfor tilbyder vi nu i samarbejde med fire andre kirker i Indre By et undervisningsforløb over tre søndage. Emnet er indholdet i den kristne tro og en vejledning i, hvordan man formidler kristendom til de mindste. Der vil også blive sat fokus på etiske spørgsmål og ligheder og forskelle til andre religioner, især Islam. Kurset afholdes i hver kirke én gang om året. Man kan frit tilmelde sig både forud for og efter sit (fadder)barns dåb og kombinere de dage, der passer bedst. I foråret ser planen således ud: Lektion I, i Trinitatis kirke søndag den 13. marts kl , eller i Vor Frue kirke søndag den 8. maj kl Lektion II, i Trinitatis kirke søndag den 3. april kl , eller i Vor Frue kirke søndag den 22. maj kl Lektion III, i Trinitatis kirke søndag den 17. april kl , eller i Vor Frue kirke søndag den 12. juni kl Der fortsættes i Sct. Andreas kirke og Sct. Petri kirke til efteråret. Tilmelding samt nærmere oplysninger på kirkekontoret, Pilestræde 67, tlf , Adresser Vor Frue Kirkes kontor Pilestræde Kbh. K., man.- fre. 9-13, tors. til 18, lør. efter aftale Domprovst Anders Gadegaard Fiolstræde 8, 1171 København K , hjemme: Fax: , Træffes kl undt. man., tors. tillige kl Stiftspræst Jesper Stange Lyngby Kirkestr. 12, 2800 Kgs. Lyngby , Træffes i kirkens præstekontor man.-tors Sognepræst Johannes Værge Fiolstræde 8, 1171 København K , Træffes bedst ons. tors. og fre. kl Natkirkepræst Signe M. Berg , Træffes i Natkirkens kontor tirs. kl samt i Natkirkens åbningstid tors. og fre. Ulønnet hjælpepræst Ane Hjerrild Sekretariatschef i Det Mellemkirkelige Råd Domorganist Flemming Dreisig Organist Mads Høck , Kirketjenere bedst kl og Sognemedhj. Susanne Torgard Træffes i kirken tirs.-tors. og lør. kl fre. kl , søn. kl eller efter aftale tlf Natkirkens Sognemedhj. Christina Mertz Fundrup Menighedsrådsformand Karsten Fledelius , DOMKIRKENS ÅBNINGSTIDER Morgenandagt alle Gironummer: , eller - hvis du ikke bor i sognet - mandag-lørdag hverdage Kirkekontoret tegn abonnement 50 kr./år. torsdag-fredag tillige , DOMKIRKEN udgives af Pilestræde 67 Ansv. red.: Ane Hjerrild søndag Vor Frue sogns menighedsråd København K. Layout: Space Monkey herefter Natkirke til domkirken.dk STØT BLADET med en gave, Tryk: Monsun

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme.

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. 1 Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen.

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Prædiken til Påskedag. 1. tekstrække

Prædiken til Påskedag. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 5. april 2015 kl. 10.00 Bodil Raakjær Jensen Prædiken til Påskedag. 1. tekstrække Salmer. DDS 224 Stat op, min sjæl, i morgengry Dåb DDS 234 Som forårssolen morgenrød - - -

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 1 Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: 71, 434, responsorium 323, 72, 108, 193, 455 v.3-4, 376 v.5-6. Gud, lad os leve af dit ord

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17 1 16. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. september 2015 kl. 10.00. Høstgudstjeneste Salmer: Nu går vi glad vor kirkegang /434/25/728//730/439/729/476 Åbningshilsen Vi er til takkegudstjeneste

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

2. påskedag, mandag den 28. marts 2016 Vor Frue kirke kl. 17. Tekst: (1. kor 15,12-20) Johs 20,1-18 Salmer: , 218, 236, 230, 233, 234

2. påskedag, mandag den 28. marts 2016 Vor Frue kirke kl. 17. Tekst: (1. kor 15,12-20) Johs 20,1-18 Salmer: , 218, 236, 230, 233, 234 1 2. påskedag, mandag den 28. marts 2016 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. kor 15,12-20) Johs 20,1-18 Salmer: 241 434, 218, 236, 230, 233, 234 Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Prædiken til påskesøndag 2015 Af Lise Rind 1 tekstrække FRA EN VIRKELIGHED, hvor livet er

Læs mere

Bøn: Vor Gud og Far Tak at du går i forvejen for os gennem mørket til opstandelsens lys. Amen

Bøn: Vor Gud og Far Tak at du går i forvejen for os gennem mørket til opstandelsens lys. Amen Påskedag II 27. marts 2016 Sundkirken 10 Salmer: 224 Stat op, min sjæl 218 Krist stod op Det er påske 408 Nu ringer alle klokker 233 Jesus lever 236 Påskeblomst Bøn: Vor Gud og Far Tak at du går i forvejen

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

drømte om at kunne med hans evner. Og med hans muskler ville vi altid blive kattekonger.

drømte om at kunne med hans evner. Og med hans muskler ville vi altid blive kattekonger. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 26. februar 2017 Kirkedag: Fastelavns søndag/a Tekst: Sl 2; 1 Pet 3,18-22; Matt 3,13-17 Salmer: SK: 192 * 141 * 142 * 474 * 172 LL: 192 * 388 * 141 * 142

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 1 Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen Hvem heler Gud? lidelsens udfordring v. Frank Risbjerg Kristensen Gud er min hyrde, jeg er tryg I fredstider Når tilliden til Gud vælter Gud er min hyrde, jeg er tryg; Han sørger for mig nat og dag Han

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen Den sidste søndag i efterårsferien. Frokost bagefter. Det er blevet

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs.

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. februar 2015 Kirkedag: Fastelavns søndag/a Tekst: Matt 3,13-17 Salmer: SK: 192 * 441 * 141 * 388,5 * 172 LL: 192 * 450 * 388,3 * 441 * 141 * 388,5 *

Læs mere

Prædiken til Midfaste søndag 2016 Tekster: 2.Mosebog 16, Peters brev 1, Johannesevangeliet 6,24-37

Prædiken til Midfaste søndag 2016 Tekster: 2.Mosebog 16, Peters brev 1, Johannesevangeliet 6,24-37 Prædiken til Midfaste søndag 2016 Tekster: 2.Mosebog 16,11-18 - 2. Peters brev 1,3-11 - Johannesevangeliet 6,24-37 Prædiken I indledningen i dag nævnte jeg startsalmen. I den salme digtede Kingo som skrev

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen.

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen. Påskedag: Matt. 28.1-8. Hogager/Borbjerg 200414. Salmer: 408, 218, 236 / 230, 224v5-6, 234. Ps.118.19-29; 1.Pet.1.3-9.... Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Åbningshilsen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen.

Åbningshilsen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen. 1 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 17. januar 2016 kl. 16.00. Skitse - og stikordsagtig. Salmer: 289/277/439/362/Hvad er det der gør jul til noget særligt /143 Åbningshilsen. Nåde være

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Prædiken Påskedag Klostermarkskirken den 5/4 2015 kl. 10

Prædiken Påskedag Klostermarkskirken den 5/4 2015 kl. 10 Prædiken Påskedag Klostermarkskirken den 5/4 2015 kl. 10 Salmer: 408 218 236 --- 224 439 247 234 Læsninger: Sl 118,19-29; 1. Kor 5,7-8; Mark 16,1-8 Påskemorgen er opstandelse, op at stå, åbne døre, håb,

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5/ kl

RG Grindsted Kirke 5/ kl 1 RG Grindsted Kirke 5/11-2017 kl. 16.00 Emne: God s Kingdom - FOREVER Præludium: Vi er ét folk Velkomst v. Steen En gudstjeneste om Guds rige og om håb. Jeg har tænkt noget over temaet håb, fordi der

Læs mere

2. påskedag. Salmevalg

2. påskedag. Salmevalg 2. påskedag Salmevalg Tag det sorte kors fra graven Jesus lever, graven brast Opstandne Herre, du vil gå Hvad er det at møde den opstandne mester Tænk, at livet koster livet Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21 Prædiken til Pinsedag 15. maj 2016 Vestervang Kirke kl. 10.00 to dåb. V. Else Kruse Schleef Salmer: 290Ialsinglans 448v.1 3Fyldtafglæde 448v.4 6 331Uberørtafbyenstravlhed 291Dusomgårud 725Detdufterlysegrønt

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer:

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: DDS 739 - Rind nu op DDS 449 - Vor Herre tar de små i favn DDS

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Bededag. 16.maj Hinge Kirke kl (skr.10.15). Vinderslev Kirke kl (nadver).

Bededag. 16.maj Hinge Kirke kl (skr.10.15). Vinderslev Kirke kl (nadver). Bededag. 16.maj 2014. Hinge Kirke kl.10.30 (skr.10.15). Vinderslev Kirke kl.19.00 (nadver). Salmer: Hinge kl.10.30: 497-500- 584/ 602-484- 722 Vinderslev kl.19: 497-500- 584/ 602-484- 722 Tekst Matt 7,7-14:

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

MED HÅBET SOM FORTEGN

MED HÅBET SOM FORTEGN Luk 24,13-35 s.1 Prædiken af Morten Munch 2. påskedag / 6. april 2015 Tekst: Luk 24,13-35 MED HÅBET SOM FORTEGN Uindfriede forhåbninger Vi havde håbet..., sådan siger de to vandrere. Vi kan alle færdiggøre

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg Se, nu stiger solen, 754 I døden Jesus blunded, 221 Stat op, min sjæl, i morgengry, 224 En liden stund, 540 Nu takker alle Gud, 11 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 1 Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Johs 12,23-33 Salmer: 749, 434, 383, 449v.1-3, 289, 319, 467, 192v.7, 673 Du soles sol fra Betlehem

Læs mere

Skærtorsdag I. Sct. Pauls kirke 2. april 2015 kl. 10.00. Salmer: 178/434/473/456//458/192/190

Skærtorsdag I. Sct. Pauls kirke 2. april 2015 kl. 10.00. Salmer: 178/434/473/456//458/192/190 1 Skærtorsdag I. Sct. Pauls kirke 2. april 2015 kl. 10.00. Salmer: 178/434/473/456//458/192/190 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Den stille Uge. Påskefesten begynder, fem

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

19. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. oktober 2012 kl Salmer: 26/434/335/417//164/439/421/569 Uddelingssalme: se ovenfor: 421

19. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. oktober 2012 kl Salmer: 26/434/335/417//164/439/421/569 Uddelingssalme: se ovenfor: 421 1 19. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. oktober 2012 kl. 10.00. Salmer: 26/434/335/417//164/439/421/569 Uddelingssalme: se ovenfor: 421 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 7/4-2013 kl. 11.00 1. søndag efter påske Tema: Thomas Tvivleren HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 736 Den mørke nat forgangen

Læs mere

5. søndag efter trinitatis 26. juni 2016

5. søndag efter trinitatis 26. juni 2016 Kl. 10.00 Burkal Sognehus Kl. 14.00 Tinglev Kirke Tema: Bekendelse - fornægtelse Salmer: 318, (398,) 332; 54, 345 Evangelium: Matt. 16,13-26 I dagens tekst har vi vi den ældste kristne trosbekendelse:

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne.

Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne. Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne. Palmesøndag Kirkerummet Palmegrene til at vifte med/lægge foran Jesus Et æsel, palmer, en kappe til Jesus Fortæl

Læs mere

16. søndag efter trin. - Joh. 11, , 217, 750, 542 / 408, 474, 240 Magleby Udrust dig, helt fra Golgata, løft højt dit røde skjold!

16. søndag efter trin. - Joh. 11, , 217, 750, 542 / 408, 474, 240 Magleby Udrust dig, helt fra Golgata, løft højt dit røde skjold! 16. søndag efter trin. - Joh. 11,19-45 754, 217, 750, 542 / 408, 474, 240 Magleby Udrust dig, helt fra Golgata, løft højt dit røde skjold! Amen I dag for 15 år siden blev Vesten vækket af sin tårnerosesøvn.

Læs mere

Herre, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN

Herre, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN 2. Påskedag 2015, Hurup og Gettrup Lukas 24, 13-35 Herre, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN Har du oplevet, at det hele bare er gået i stå? Det, som du sådan havde regnet

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten. Menighedssvar

Dette hellige evangelium skriver evangelisten. Menighedssvar Påskedag 20. april 2014 i Skibet Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Menighedssvar hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han

Læs mere

Prædiken til 20. søndag efter trinitatis, Matt. 22,1-14. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 13. oktober 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til 20. søndag efter trinitatis, Matt. 22,1-14. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 13. oktober 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Grindsted Kirke Søndag d. 13. oktober 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 20. søndag efter trinitatis, Matt. 22,1-14. 1. tekstrække Salmer DDS 745: Vågn op og slå på dine strenge Dåb: DDS

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere