B U L L E T I N Nr. 70 Marts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B U L L E T I N Nr. 70 Marts 2004 1"

Transkript

1 BULLETIN Nr.70 Marts2004 1

2 Bulletin NKF-dk s bestyrelse Bulletin udkommer 2 gange om året. Medlemmer af NKF-dk får bladet tilsendt. Henvendelser om medlemsskab (både associeret og ordinært) skal ske til medlemmer af bestyrelsen. Ansvarshavende redaktør: Susan Ritterband Gungevej Hvidovre Øvrig redaktion: Karin Wegener Tams Martin Bernsted Indlæg til Bulletin sendes uformateret på diskette, CD, eller via til den ansvarshavende redaktør. Michael Højlund Rasmussen, formand. Vejle Amts konserveringsværksted H.O.Wildenskovsvej 22 Brejning, 7080 Børkop Tlf Karen Borchersen, næstformand Konservatorskolen Esplanaden København K. Tlf V ivi Lønborg Andersen, kasserer Arbejdermuseet Nørrebrogade 66 D 2200 København N. Tlf Hjemmesider: Fællesnordisk hjemmeside: IT-ansvarlig og webredaktør: Jens Aagaard Oplag:400 Susan Ritterband, ansvarshavende redaktør af Bulletin Gungevej Hvidovre Tlf Skrifttype: Century Schoolbook Tryk: L.P. Nielsen Offset Bogtryk Næste deadline 1. september Opfordring! Tilmeld dig NKF-dk s mailingliste og bliv løbende informeret (fremgangsmåde er beskrevet på hjemmesiden Følg også med på den fælles nordiske hjemmeside: Suppleanter: Maj Ringgaard Frilandsmuseet Højskolevej Kgs. Lyngby tlf Camilla Bastholm, Martin Bernsted, Opfordring! Brug hjemmesiden og følg med i vores faglige univers. Husk at fortælle, at du har set annoncen i Bulletin, når du handler hos vores annoncører! Repræsentant i ECCO: Revisorer: 2 Helle Strehle, Redaktør af Meddelelser om Konservering : Maj Stief Aistrup, Karin Wegener Tams og Lin Spaabæk

3 Indholdsfortegnelse Leder Leder 3 Generalforsamling 5 Regnskab og budget 7 NKF-dk s Baltikum-studietur 9 NKF-dk`s arbejdsgrupper 12 ECCO, referat fra Historisk Arkivværksted lukket 16 Mindeord for Åge Wulff 17 Mindeord for Gerda Møller 18 Tilmeld dig NKF-dk s mailingliste og bliv løbende informeret. Fremgangsmåden er beskrevet på hjemmesiden: 3 Formand, Michael Højlund Rasmussen Med dannelsen af de to nye netværksgrupper under Dansk Kulturhistorisk Museumsforening (DKM), har konservatorerne nu fået udvidet mulighederne for at komme til orde og samordne deres synspunkter med den øvrige del af museumsverdenen. NKF s Magasingruppe er nu blevet opløst og gendannet i Tværfagligt Netværk for Museernes Samlinger. Men det er især Det Bevaringsfaglige Netværk, der vil komme til at få betydning i forhold til NKF s aktiviteter og det stiller NKF i en særlig rolle. Det Bevaringsfaglige Netværk er bygget op omkring den tidligere kaffeklub af værkstedsledere i provinsen og suppleres nu af alle andre interesserede konservatorer, der ønsker at deltage konstruktivt i formuleringen af bevaringspolitiske tanker i samarbejde med museerne. Af særlig betydning er det, at Foreningen af Danske Kunstmuseer (FDK) og Dansk Naturhistorisk Museumsforening (DNM) er i gang med en sammenlægning. Derved bliver netværkene naturlige samlingspunkter for de fleste grene af konserveringsfaget. De sidste års nedskæringer på kulturområdet har accentueret behovet for at stå sammen på museumsområdet. Det har hidtil været en højt prioriteret opgave for NKF-DK, at tegne den politiske profil blandt danske konservatorer og søge indflydelse, hvor det har været muligt. Men med dannelsen af denne netværksgruppe (og med indvælgelsen af en konservator i DKM s bestyrelse), har vi fået et tættere forhold til en meget naturlig samarbejdspartner en relation som vi ikke tidligere har udnyttet godt nok. Det betyder, at NKF-dk må justere sin rolle som politisk aktør og - så at sige - dele den med netværket. Det kan umiddelbart lyde uhensigtsmæssigt at afgive indflydelse på et tidspunkt, hvor det har vist sig nyttigt at kunne stå frem og give sig til kende. Men der er raison i det! Vi har gennem flere år prøvet at få en ligeværdig indflydelse i den danske museumsverden, hvor mange af

4 vore arbejdspladser befinder sig. Det er derfor lidt af en sejr, at vi nu kan gøre fælles sag med museerne og derved sikre, at behovet for en kvalificeret bevaringsindsats fortsat vil være et fælles mål. Samtidig står vi overfor ændringer på det kommunale og amtskommunale område, som kræver agtpågivenhed og fælles fodslag, hvis vi skal undgå, at der tabes arbejdspladser på det projekt. Hvad der vil ske i den kommende tid, og hvilken indflydelse en ny regional struktur vil få for museerne og konserveringsværkstederne rundt om i landet, ved vi endnu ikke noget om. Derfor er det vigtigt at være på forkant med situationen og allerede nu være klar med konstruktive forslag til, hvordan vi i samarbejde med museerne får skabt en fornuftig koordinering af den landsdækkende bevaringsindsats. Det arbejde bør ske i samarbejde med DKM og der er netværket et perfekt forum. NKF-DK vil fremover spille med også i dette forum vi har allerede en plads i tovholdergruppen, der indkalder til møder i netværket og formulerer dagsordener. Hvor DKM må betegnes som en museumsbranchens organisation, vil NKF-dk stadig være den eneste organiserede gruppering af konservatorer, og som sådan vil vi fortsat varetage medlemmernes interesser i forhold til det øvrige konserveringsfaglige landskab både nationalt og internationalt. 4

5 Generalforsamling 17. april 2004 På Københavns Rådhus Kl Rundvisning på Rådhuset. Vi bliver vist rundt og ser de kendte steder og hemmelige kringelkroge som f.eks. loftet, hvor bl.a. modeller og forstudier til alle de statuer og friser, der findes i og på Rådhuset, ses. Det var her bymuseet startede og alt det, der ikke flyttede med ud er gemt her. Vi finder også et gammelt køkken, som ikke mere er i brug, men et komplet muselstel ses i skabene og spækbrædder, så store og tunge, at der skal gode muskler til at bære dem. I kælderen findes bl.a. alle de materialer, som oprindeligt er blevet brugt til dekorering af rådhuset. Informationsmedarbejderen på Rådhuset vil guide os rundt, og Martin Bernsted vil fortælle om den nyligt overstået restaurering af dekorationerne på Borgertrappen. Dekorationerne er prospekter af det gamle København, og de er nogle af de få fresker, der findes i Danmark. Kl Frokost på Rådhuset! Maden skal bestilles i forvejen, derfor bedes du tilmelde dig senest d.12. april: Karen Borchersen, eller Rådhusmenuen: gravet laks, marineret kalkun med pastasalat, brød, smør samt RÅDHUS- PANDEKAGER. Alt dette til kun kr Drikkevarer ikke inkluderet. Kl Generalforsamling. Se dagsorden på næste side. Vi mødes i foyen ved hovedindgangen præcist kl NB. Hovedindgangen lukker kl.13.00, hvorefter der er indgang via bagporten ved hovedbrandstationen. Vagten vil vide, hvor vi befinder os. 5

6 6. Ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen er Den danske Afdelings højeste myndighed og ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Dagsorden: 1.Formandens beretning for det forløbne år. 2.Regnskabsaflæggelse og budget. 3.Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer. a. kontingentforhøjelse b. optagelse af ordinære medlemmer 4.Valg af formand og øvrige bestyrelse plus én suppleant (jfr. 4). 5. Valg af to revisorer og én revisorsuppleant. 6. Meddelelser om Konservering. 7. Nordisk Videreuddannelse. 8. Eventuelt. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag til denne indleveres skriftligt mindst 5 dage før til bestyrelsen. Forsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til deltagerantal. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Over forhandlingerne fører sekretæren en protokol, der underskrives af dirigent og formand. På Rådhusets loft Konservatorskolenselever har praktikdag på Københavns Rådhus, hvor de hjælper med at rense freskerne. 6

7 NKF-DK 2003 Regnskab 2003 Budget 2003 Budgetkommentarer Indtægter: Kontingent , ,00 Kontingent ,00 - Annoncesalg 4.000, ,00 Labelssalg 2.658, ,00 rejsetilskud 8.128, ,00 Tilbagebetaling af MOK-lån 4.110, ,00 Den del vi regner med at få tilbage i 2003 Renter 107,77 Videreuddannelse 9.608,03 Betaling til fælles hjemmeside fra de øvrige lande + fond , ,00 Indtægter i alt: , ,00 Udgifter: Bulletin tryk (16.867,88) (20.000,00) Bulletin porto (6.346,75) (5.500,00) Meddelser tryk (32.335,00) (32.000,00) MOK er steget til 50 kr / stk Tryk, medlemslister - - ECCO kontingent (11.652,69) (12.500,00) ECCO ekstra newsletter (9.390,79) (1.500,00) Vi ønsker at de associerede medlemmer også får newsletter Bestyrelsesmøder incl rejser (7.218,05) (8.000,00) Medlemsmøder (681,00) (1.000,00) Generalforsamling (230,00) (5.000,00) Forbundsråd fællesudgifter (2.708,48) (9.700,00) Arbejdsgrupper 6 stk (361,95) (3.000,00) Kongres rejse + gebyr (10.000,00) (10.000,00) Vi sender Susan som repræsentant til kongressen i Island Rejser (11.269,44) (13.000,00) Kontorartikler (10.651,25) (5.000,00) Incl. udarbejdelsen af nyt brevpapir. Porto (2.592,50) (3.500,00) Hjemmeside (8.575,00) (9.500,00) Indeholder udgifter til viderebearbejdning af vores egen hjemmeside Gebyr (358,00) (500,00) Folder Reklame - - Repræsentation (605,95) (500,00) Studietur - (8.000,00) Underskudsdækning til Baltikumrejsen Fælles hjemmeside NKF-DK (1.283,50) (2.000,00) andel Samlede udgifter til fælles hjemmeside. Skal deles af alle (18.900,00) (25.000,00) Udgifter i alt: ( ,23) ( ,00) Årets resultat (658,10) (12.200,00) Underskuddet tages af formuen Balance: Aktiver: Giro ,27 Tilgodehavende fra ,00 Meddelelser om konservering ,27 Passiver: Egenkapital primo 2003 på giro ,37 årets resultat (658,10) ultimo 2003 disponibel kapital ,27 7

8 NKF-DK 2004 Budget 2004 Indtægter: Kontingent ,00 Kontingent 2003 Annoncesalg 3.000,00 Labelssalg 1.200,00 rejsetilskud 6.000,00 Tilbagebetaling af MOK-lån 5.000,00 Renter 100,00 Videreuddannelse Indtægter i alt: ,00 Udgifter: Bulletin tryk (24.000,00) Bulletin porto (9.000,00) Meddelser tryk (16.000,00) Tryk, medlemslister ECCO kontingent (12.500,00) ECCO ekstra newsletter - Bestyrelsesmøder incl rejser (8.000,00) Medlemsmøder (1.000,00) Generalforsamling (2.000,00) Forbundsråd fællesudgifter (9.000,00) Arbejdsgrupper 6 stk (3.500,00) Kongres rejse + gebyr Rejser (8.000,00) Kontorartikler (5.000,00) Porto (3.000,00) Hjemmeside (8.000,00) Gebyr (500,00) Folder Reklame Repræsentation (500,00) Studietur (8.000,00) Fælles hjemmeside NKF-DK andel (500,00) CEN-tilskud (6.250,00) Videreuddannelse 2004 (15.000,00) Udgifter i alt: ( ,00) Årets resultat (19.450,00) 8

9 N; NKF-dk s Studietur til Baltikum Nk ESTLAND, LETLAND OG LITAUEN Nu bliver det til noget!! Stadig ledige pladser!! AFREJSE: Lørdag d. 01. maj 2004 kl Københavns Lufthavn HJEMKOMST: Mandag d. 10. maj 2004 kl Københavns Lufthavn NKF-DK s arrangementsgruppe har planlagt videre på studieturen til de tre baltiske landes hovedstæder Tallinn, Riga og Vilnius for alle NKF medlemmer med familie og venner. Vi vil stadig tilbringe 3 dage i hver hovedstad og nu også et par dage i Tartu Estland, hvor der er planlagt arrangementer med guidning og oplæg fra de lokale konservatorer og øvrige museumspersonale. Man kan frit vælge, om man ønsker at deltage i alle arrangementer, eller om man ønsker at udvælge specifikke arrangementer og ellers nyde byerne på egen hånd. Prisen på turen er afhængig af hvor mange deltagere vi bliver: PRISER Basispris per person ved overnatning i dobbeltværelse: Ved deltagere: DKK 4.250,- Ved deltagere: DKK Ved deltagere: DKK 5.000,- Enkeltværelsestillæg (skal lægges TIL basispriser ovenfor): DKK 520,- Tresengs-rabat (kan trækkes FRA basispriser ovenfor): DKK - 240,- Prisen inkluderer: Flybilletter København-Tallinn / Vilnius-København, 1. transport med moderne klimatiseret turistbus 10 hele dage, 2. hotelovernatning i 10 nætter på hoteller i økonomiklassen (**), inklusive morgenmad, 3, overnatning og måltider for estisk chaufffør undervejs gennem Syd-Estland, Letland og Litauen, 4. alle skatter og afgifter i Estland, Letland og Litauen, 5. indkøb af gaver til værter på værksteder / museer i de tre lande, 6. sikring af deltagerne iht. de almindelige bestemmelser under loven om Rejsegarantifonden. Prisen inkluderer ikke Lufthavnsskatter der forventes at beløbe sig til ca. 300 kr. med forbehold for ændringer. Mange hilsener NKF-DK s arrangementsgruppe Maj Ringgaard og Camilla Bastholm Tilmedlingsfristen er allerede overskredet ved udsendelsen af Bulletin, men ring alligevel til Camilla Bastholm privat eller mobil Estland er den nordligste af de tre baltiske republikker og har en befolkning på ca. 1,4 mio. indbyggere. Siden 1208 har Estland været besat af række forskellige nationer herunder Danmark, Sverige, Polen, Tyskland, Rusland og Sovjetunionen. Landet har derfor kun i kortere perioder haft dets egen selvstændighed. Fra gennemførtes den syngende revolution, hvor estere forsamledes i tusindvis og sang estiske sange mod det sovjetiske styre. I 1991 fik Estland sin selvstændighed og året efter sin egen folkevalgte regering og forfatning. Estlands hovedstad er Tallinn, der ligger i landets nordvestlige hjørne ud mod Østersøen. Det 9 officielle sprog er estisk, der tilhører den finsk-urgiske sprogstamme og er nært beslægtet med finsk. Landskabet er primært sletteland - størstedelen under 50 meters højde - med store skovklædte områder hovedsageligt bevokset med nåletræer og birk.

10 Tallinn - foreløbigt program: Tallinn har knap indbyggere og den gamle bydel udgør én af Nordeuropas mest velbevarede middelalderkerner. Der findes således ikke et hus der er yngre end det 16. årh. indenfor den gamle bymur. Tannar Ruben tidligere leder af Kanut vil tage os på en byvandring og fortælle os om Tallinns historie og arkitektur og vil tage med os ud på nogle hyggelige spisesteder og værtshuse. Konserveringscenteret Kanut er en sammenslutning af konservatorer, der konserverer for flere af Tallinns museer. Konservatorerne er fordelt på 6 afdelinger; keramik og glas, tekstil og læder, maleri, arkæologisk materiale, træ og polykrom skulptur. Det Estiske Kunstmuseum og dets konserveringsafdeling Den permanente udstilling omfatter hovedværker indenfor estisk kunst. Museets konserveringsafdeling har til huse i nærheden af Kadriorg parken omkring slottet Katariniendal. Nationalbibliotekets konserveringsafdeling har ca ansatte papirkonservatorer og bogbindere, der udfører konservering og restaurering af dokumenter, bøger og andre arkivalier fra det Estiske Nationalbibliotek. I Tallinns vestlige udkant ligger Frilandsmuseet Rocca al Mare. Museet omfatter en række gamle bygninger, der er hentet fra forskellige egne i Estland. De viser landlivet i Estland fra det årh. Museet er bygget med forbillede det etnografiske frilandsmuseum i Letland. I Tallinn kan det ligeledes anbefales at se byens rådhus, der er et af de mest monumentale og velbevarede middelalderrådhuse i Nordeuropa, Dominikanerklosteret Skt. Katharina, Den Russisk-ortodokse katedral, kanontårnet Kiek-in-de-Kök og borgen Toompea Loss. I Tallinn er det også muligt at se stedet, hvor Dannebrog faldt ned fra himlen i 1219 under et slag med Valdemar II. Desuden findes i Tallinn et kunstindustrimuseum, et søfartsmuseum, et historisk museum, et arkitekturmuseum, et teatermuseum, et naturhistorisk museum, et bymuseum mm. Det vil også være muligt at se slottet Katariniendal og parken omkring det, gå ture i byen på egen hånd eller sidde på en fortovsrestaurant og nyde en estisk øl sammen med en estisk ølpølse eller det fantastiske estiske hvidløgsbrød. Tartu foreløbigt program: Tirsdag d. 4. maj kører vi til universitetsbyen Tartu, der huser de største estiske museer. Vi vil bl.a. besøge: Eesti Rahva Museum (Nationalmuseet) med dets konserveringsafdeling. Konservatorerne er fordelt på tekstil, læder, maleri, papir, arkæologisk materiale, metal, træ og polykrom skulptur. Letland er den midterste af de tre baltiske republikker og har 10 en befolkning på ca. 2,4 mio. mennesker. Historisk er Letland dannet af de fire landsdele Kurzeme, Zemgale, Latgale og Vidzeme, med hver sin egns befolkning. Letland har ligesom Litauen kun i kortere perioder haft deres egen selvstændighed, idet de gennem det meste af regionens historie også har været underlagt Polen, Tyskland, Rusland eller Sovjetunionen. Letland blev som Litauen uafhængigt i 1991, hvor det fik sin nuværende status som selvstændig republik. Letlands hovedstad er Riga, der ligger op mod Riga Bugten ud til Østersøen. Det officielle sprog er lettisk, der tilhører den indo-europæiske sprogstamme og er nært beslægtet med litauisk. Landskabet er særdeles frodigt med svagt bølgede bakkedrag størstedelen under 100 meters højde. Riga - foreløbigt program: Fra Tartu kører vi i bus til hovedstaden Riga i Letland. Riga har ca indbyggere og har som by en helt speciel arkitektonisk atmosfære præget af Letlands meget turbulente historie. Riga har således kvarterer med huse fra de fleste perioder fra middelalder og frem til i dag. I Riga har vi planlagt at besøge: Letlands Historiske Museum blev grundlagt i 1869 og rummer en stor samling, der belyser det lettiske folks sociale og kulturelle udvikling. Det Historiske Museums konserveringsafdeling har ca ansatte

11 fordelt på 6 afdelinger; keramik og glas, tekstil, papir, arkæologisk materiale, metal og polykrom skulptur. Statens kunstmuseum rummer en permanent samling af ældre og nyere lettisk og russisk kunst frem til ca Vi vil besøge Kunstmuseets konserveringsafdeling, der primært beskæftiger sig med konservering af museets malerier. Vi vil besøge de statslige arkivers konserveringsafdeling, der har ca. 20 ansatte papirkonservatorer og bogbindere, der udfører konservering og restaurering af dokumenter, bøger og andre arkivalier fra de statslige arkiver. Ca. 60 km syd for Riga ligger middelalderbyen Bauska, der i 1236 var et markant semgallisk centrum. Her skal vi se borgen Bauska Pils, der er bygget fra det 15. til det 17. århundrede, men som i dag for størstedelens vedkommende henligger i ruiner. Den har dog været under restaurering gennem mere end 25 år. Det er derfor muligt at se udviklingen indenfor lettisk restaureringshistorie på denne borg. Ca. 20 km vest for Bauska ligger det barokslotet Rundales Pils bygget fra Letlands brogede historie har sat sine spor på slottet og i 1972 påbegyndte man derfor et større restaureringsarbejde med formålet at føre slottet tilbage til dets oprindelige udseende fra det 18. årh. Arbejdet er endnu ikke afsluttet og derfor har slottet en større konserverings- og restaureringsafd. tilknyttet, som vi naturligvis vil besøge. Desuden har Riga et frihedsmuseum, der beskriver de besættelsesperioder landet har gennemlevet, et kunstindustrimuseum, et jødisk museum, et naturhistorisk museum, et fotomuseum, et sportsmuseum, et krigsmuseum mm. Det vil også være muligt at gå ture i byen og nyde byens mange kvarterer med fin Art Nouveau arkitektur, at besøge Rigas centralmarked, der er Europas største marked, at spise lampret (lettisk nationalret) eller at sidde på en fortovsrestaurant og nyde Rigas storbystemning. Litauen er den sydligste af de tre baltiske republikker og har en befolkning på ca. 3,7 mio. mennesker. Den første litauiske nation blev officielt grundlagt i det 13. årh., selvom Litauen gennem årh. havde været beboet af det samme folk. Litauerne er derfor ét af Europas ældste folkeslag. Alligevel har de kun i kortere perioder haft deres egen selvstændighed, idet de gennem det meste af regionens historie har været underlagt Polen, Tyskland, Rusland eller Sovjetunionen. I 1991 fik Litauen sin nuværende status som selvstændig republik og i 1992 fik de den første folkevalgte regering og forfatning. Litauens hovedstad er Vilnius, der ligger i den sydøstlige del af republikken 25 km sydvest for Europas geografiske centrum. Det officielle sprog er litauisk, der tilhører den indo-europæiske sprogstamme og er nært beslægtet med lettisk. Landskabet er særdeles frodigt med svagt bølgede bakkedrag størstedelen under 100 meters højde. Vilnius - foreløbigt program: Vi kører i bus til fra Riga til Vilnius, hvor vi har 3 dage. Vilnius har ca indbyggere og har som by en helt speciel atmosfære præget af et, for byens størrelse, utal af smukke og interessante kirker. Store dele af den gamle bydel, blev ødelagt under 2. verdenskrig og i Stalin tiden, men siden hen har et meget stort restaureringsarbejde genskabt megen af den gamle bydels oprindelige atmosfære. De ældste bygninger er gotiske, mens store dele af Vilnius gamle bydel er barok. I Vilnius har vi planlagt at besøge: 11 Litauens Nationalmuseum blev grundlagt i 1855 og rummer en samling med over genstande primært fra Litauens oldtid, kulturhistorie og senere folkekunst. Nationalmuseets konserveringsafdeling har ca. 75 ansatte fordelt på 10 afdelinger; maleri, keramik og glas, tekstil, papir, arkæologisk materiale, metal, møbler, forgyldning, polykrom skulptur og et fysisk/kemisk laboratorium. Under Litauens Nationalgalleri findes flere permanente udstillinger i forskellige bygninger. Der findes således en permanent udstilling med litauisk folkekunst og træskærerarbejde, en udstilling med bl.a. miniaturer og litauisk kunst indrettet i én af byens smukkest restaurerede bygninger mm. Vi vil desuden besøge Nationalgalleriets konserveringsafdeling, der primært beskæftiger sig med malerikonservering. Vi vil besøge Nationalbibliotekets konserveringsafdeling, der har ca ansatte papirkonservatorer og bogbindere, der udfører konservering og restaurering af dokumenter, bøger og andre arkivalier fra det Litauiske Nationalbibliotek.

12 Arbejdsgrupper under nkf-dk Vi har i øjeblikket 7 grupper som laver et meget værdifuldt arbejde. Hvis du har lyst til at deltage i dette arbejde kan du bl.a. henvende dig til nedenstående personerne og høre nærmere. M øbler Poul Rasmussen Bevaringsafdelingen ved Odense Bys Museer Claus Bergsgade Odense C * 4601 P apir Henriette Berg Bevaringsafdelingen Nationalmuseet Brede, 2800 Lyngby Arkæologigruppen Dorthe Gramtorp Bevaringsafdelingen ved Odense Bys Museer Claus Bergsgade Odense C * 4601 Ramme Berit Møller Bommen Solrød Strand tlf Klima, udstilling og transport Maj Stief Aistrup Hellerupgårdsvej 3 st Hellerup Tekstiler Maj Ringgaard Bevaringsafdelingen Nationalmuseet Brede, 2800 Lyngby Magasin Lone Petersen Kulturhistoriske Museum Stemannsgade Randers Vi har desværre ikke mulighed for at kompensere økonomisk for folks deltagelse i arbejdet, men der er mulighed for at få refunderet op til 500 kr.pr.år til møderne mod at gruppen afleverer mindst 1 referat til Bulletin om året. Referat af papirmøde torsdag d. 27 november 2003 Referent: Mette Krag Nørgaard Anja Scocozza havde planlagt eftermiddagen, der foregik i Konservatorskolens auditorium. Hovedemnet var dokumentation og digitale medier, som er et område, vi alle har større og større berøring med; men der var også lagt lidt tid i starten til at diskutere andre aktuelle emner. 15 personer var mødt op: Iben Christensen, Sidse Stammerjohan, Katrine Minddal, Nina Dahlstrøm, Anna-Grethe Rischel, Martin Trnka, Lina Ålenius, Tine Rauff, Heidi Offenberg, Elisabet Jansson, Marianne Lund Pedersen, Mette Jacobsen, Jacob Trock, Mette Krag Nørgaard og Anja Scocozza. r Arkivæsker blev det første aktuelle emne, der skulle diskuteres. Langt om længe viser det sig, at der er indtil flere producenter af arkivæsker på det danske marked. KB producerer efter mål og har netop introduceret en ny bølgepap i grå farve, som virker lidt stivere i forhold til de gule CMI æsker. Andre producenter er J&M handel samt Ahrenkilde. Repræsentanter fra arbejdsgruppen Klima, Transport og udstillinger fortalte, at der snarest 12 skulle komme et referat fra deres sidste møde, hvori disse produkter er beskrevet. Vi venter spændt. Et radikalt spørgsmål i en forsamling af lutter papirfolk, kom fra Jacob Trock, der fremførte spørgsmålet: Hvorfor ikke lave arkivholdbare æsker i plast???? F. eks polypropylen er både billigere og meget holdbart. Alle vred hjernerne for at finde en logisk forklaring. Det blev dog klart at stabile plasttyper kan fås i bølgepapstruktur så de rent æstetisk ligner pap. Disse med indbygget ventilations-

13 huller kunne være en fremtidig løsning til f.eks. fotografier eller evt. papirdokumenter. Marianne Lund Petersen fremviste en netop udgivet bog som hun er medforfatter til. Titlen er: Vokssegl. Den meget flotte bog er blevet realiseret ved hjælp af et Nordisk Projekt. Nu blev der taget hul på mødets hovedemne: Dokumentation og digitale medier. Vi startede med en rundspørge omkring, hvordan de forskellige institutioner p.t. forholder sig til dokumentation på digitalt medie. De store institutioner som KB og Statens Arkiver er tilknyttet et fotolab, der varetager optagelse, opbevaring og vedligeholdelse af dokumentation på digitalt medie. Hvorimod Nationalmuseet samt de mindre museer og konserveringsværksteder selv varetager opgaven. Det blev klart, at man alle steder tog digitale optagelser i større og større grad. Dels sideløbende med, dels som supplement eller som direkte erstatning for den traditionelle fotografiske dokumentation. Men det stod også klart, at alle var mere eller mindre på gyngende grund mht. opbevaring, vedligeholdelse, økonomi, nyanskaffelser af hardware, software etc. samt ikke mindst om fremtidig dokumentationspolitik. En aktuel bevaringsproblematik blev fremlagt i forhold til IDA-projektet, hvor man udelukkende laver digitale optagelser. Skal dokumentationsbillederne sidestilles med traditionel dokumentation, hvor man gennem museumsloven har en forpligtelse til at bevare? Skal man også her have en digital vedligeholdelsespolitik???? Efter denne optakt havde Jacob Trock sagt ja til at holde et foredrag omkring CD en opbygning, funktion, holdbarhed og tests, og det blev meget lærerigt og brugbart. CD en er i mange tilfælde den direkte erstatning for et papirdokument eller et fotografi, og det er derfor vigtigt at forstå dens opbygning for at forstå, hvorfor og hvordan vi bedst muligt kan prioritere ved fremskaffelse, kopiering, vedligeholdelse etc.. En CD- recordable anbefales som arkivstandard, men der findes utallige forskellige mærker og kvaliteter, der hver især arbejder godt eller mindre godt sammen med de utallige typer brændere i forskellige kvaliteter etc. etc. Som vi alle frygtede, befinder man sig i en jungle, når man skal fremstille og vedligeholde digitale formater på bedste måde. Jacobs konklusion var også, at det ikke er økonomisk rentabelt for en mindre institution at håndtere dette på egen hånd. Vi fik en god basis viden samt nogle tips med på vejen: Konvertering/arkivering af data: Valg af CD-recordable: Vælg f.eks. en Mitsui Gold 74 (24-karat guld samt phtalocyanfarvestof) der er meget stabil. Valg af brænder: Vælg altid en ekstern brænder. Ved interne brændere vil varmen fra computeren distrahere signalerne. Vedligeholdelse: Lav altid metadata: Dvs. opret sekundære data, der beskriver, hvordan arkiveringen er foregået. Registrer desuden soft- 13 ware, hardware, tegnsæt type etc. I metadata vil man altid kunne checke, om formatet er forældet. Test af CD: Test minimum hvert 5. år om data er sunde og raske evt. med Nero CD speed, der er et gratis test program, der måler eventuelle fejl på CD en. Programmet kan downloades på Httpp// Konvertering: Kan være omfattende. Overfør til få, gode formater. Brænding: Lad de sidste 25 mb på CDén stå tomme. Den sidste del af cd en er ikke stabil for lagring. Tusind tak til Jacob for at give os et meget flot overblik over de problemstillinger emnet rummer. Foredraget lagde op til en afsluttende snak om emnet. Som det ser ud, er der store problemer ude på de små museer og konserveringsværksteder med at opfylde de krav omkring bevaring af dokumentationsmateriale, der stilles fra statslig side. Nødvendigheden om at oprette en national ressource til opbevaring af de mange informationer, der ligger rundt omkring i forskellige formater på forskellige medier er tvingende stor. Emnet er taget op i Kulturministeriets udredning om bevaring af kulturarven, og udmunder forhåbentlig i en god løsning. (Forum for bevaring af elektroniske medier og film)

14 Annonce B 26/03/03 12:06 Side 1 Rapport fra E.C.C.O. s generalforsamling i Bruxelles d. 7.marts 2003 Storfagsreoler i et eller flere plan til opbevaring af store genstande Helle Strehle, E.C.C.O.-repræsentant for Danmark Fredag d. 7. marts var jeg som repræsentant for NKF-dk til generalforsamling i ECCO. Kulturministeriets styrelse for kulturarv, KUAS, bevilgede rejse og ophold. ECCO samler konservatorforbund fra de europæiske lande. (EU og EFTA) De mange nationale konservatorforbund har tilsluttet sig ECCO og dermed også ECCO s Statutter og Retningslinier. Dagsordnen for generalforsamlingen rummede bl.a. en del justeringer af disse fælles retningslinier, og derfor havde jeg forud for mødet forvisset mig vor danske bestyrelses holdninger til detaljerne i de mange paragraffer. Alle medlemslande var repræsenteret. Tyskerne, der tidligere har haft flere mindre foreninger, var nu til stede med én delegeret fra ét stort forbund;vdr. Irland er endnu ikke medlem men er i gang med optagelsesproceduren. Storbritannien har 11 mindre organisationer med tilsammen over 4000 medlemmer. To af de britiske foreninger er medlemmer af ECCO, men iøvrigt forhandler man om en sammenslutning til ét stort forbund. Når der stemmes i ECCO tages der v.h.a. stemmevægte højde for medlemstallene. Mindre forbund bliver dog tilgodeset. Vi har således med vore 232 ordinære medlemmer 3 stemmer, mens tyskernes 2274 medlemmer udløser bare 8 stemmer. Tegningsskabe til plancher, plakater og kalker SCAN-FLEX har i flere år beskæftiget sig med magasinindretning til museer og arkiver. Vi spænder lige fra småvarereoler til de store komplette indretninger. Vi tilbyder Dem en reel og kompetent vejledning, lige fra de tomme rum til det færdige magasin kontakt os for yderligere information. Højvangsvej Tølløse Tlf: Fax: E-post: Hjemmeside: Og stemt, det blev der. Vedtagelsen af beretning, regnskab, budget og arbejdsplaner gik glat. Bestyrelsens planer for det kommende arbejde blev ligeledes godkendt med applaus. -ECCO har argumenteret seriøst mod forskellige overgreb på kulturarven i de enkelte lande. Også her i Danmark har vi i forbindelse med nedskæringerne på Statens Arkiver modtaget støtteerklæringer fra 14 STÅLREOLER ApS Mobil-Reoler til malerier og arkivalier mm. ECCO. -Desuden er ECCO fortsat involveret i relevante udvalgsarbejder under EU og Europarådet vedr. kvalificeret bevarelse af vor kulturarv. -Det nyeste er deltagelse i det store standardiseringsprojekt, CEN, (en europæisk pendant til ISO-standarderne). En nydannet kommitte under CEN er specielt rettet mod standarder for konserveringsrestaureringsarbejder, og vore

BULLETIN Nr. 71 Oktober 2004 1

BULLETIN Nr. 71 Oktober 2004 1 BULLETIN Nr. 71 Oktober 2004 1 Bulletin NKF-dk s bestyrelse Bulletin udkommer 2 gange om året. Medlemmer af NKF-dk får bladet tilsendt. Henvendelser om medlemsskab (både associeret og ordinært) skal ske

Læs mere

BULLETIN Nr. 72 Marts 2005 1

BULLETIN Nr. 72 Marts 2005 1 BULLETIN Nr. 72 Marts 2005 1 Bulletin Bulletin udkommer 2 gange om året. Næste deadline 1. september 2005. Medlemmer af NKF-dk får bladet tilsendt. Henvendelser om medlemsskab (både associeret og ordinært)

Læs mere

BULLETIN Nr. 73 Oktober 2005 1

BULLETIN Nr. 73 Oktober 2005 1 BULLETIN Nr. 73 Oktober 2005 1 Bulletin Bulletin udkommer 2 gange om året. Næste deadline 1. februar 2006. Medlemmer af NKF-dk får bladet tilsendt. Henvendelser om medlemsskab (både associeret og ordinært)

Læs mere

BULLETIN Nr. 69 Oktober 2003 1

BULLETIN Nr. 69 Oktober 2003 1 BULLETIN Nr. 69 Oktober 2003 1 Bulletin nkf-dk s bestyrelse Bulletin udkommer 2 gange om året. Medlemmer af nkf-dk får bladet tilsendt. Henvendelser om medlemsskab (både associeret og ordinært) skal ske

Læs mere

BULLETIN Nr. 74 Marts 2006 1

BULLETIN Nr. 74 Marts 2006 1 BULLETIN Nr. 74 Marts 2006 1 Bulletin Bulletin udkommer 2 gange om året. Næste deadline 1. september 2006. Medlemmer af NKF-dk får bladet tilsendt. Henvendelser om medlemsskab (både associeret og ordinært)

Læs mere

BULLETIN INDKALDELSE. Til generalforsamling PALACE HOTEL FORSKNINGSPERSPEKTIVER PUCCIO SPERONI. NKF- dk arrangement. Analyse.

BULLETIN INDKALDELSE. Til generalforsamling PALACE HOTEL FORSKNINGSPERSPEKTIVER PUCCIO SPERONI. NKF- dk arrangement. Analyse. # 82 /2010 NORDISK KONSERVATOR FORBUND DANMARK PALACE HOTEL NKF- dk arrangement FORSKNINGSPERSPEKTIVER Analyse PUCCIO SPERONI Interview INDKALDELSE Til generalforsamling Indholdsfortegnelse Leder... 3

Læs mere

BULLETIN Nr. 66 Marts 2002

BULLETIN Nr. 66 Marts 2002 BULLETIN Nr. 66 Marts 2002 Bulletin Bulletin udkommer 2 gange om året. Medlemmer af NKF-Dk får bladet tilsendt. Henvendelser om medlemsskab (både associeret og ordinært) skal ske til medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

bulletin FUGLSØ-møderne Et overblik 1 Konservatorer med p.hd. 2 abstracts NKF- dk arrangement Interview 83 /2010 Nordisk Konservator Forbund Danmark

bulletin FUGLSØ-møderne Et overblik 1 Konservatorer med p.hd. 2 abstracts NKF- dk arrangement Interview 83 /2010 Nordisk Konservator Forbund Danmark bulletin # 83 /2010 Nordisk Konservator Forbund Danmark ThorvaLdsens Museum NKF- dk arrangement Konservatorer med p.hd. 2 abstracts Mogens S. Koch Interview FUGLSØ-møderne Et overblik 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

bulletin Portrætinterview Ole Høeg Post 1 Jubilæum 40 års konservering i Skive Bent Hacke en Replik NKF- dk generalforsamling 2012

bulletin Portrætinterview Ole Høeg Post 1 Jubilæum 40 års konservering i Skive Bent Hacke en Replik NKF- dk generalforsamling 2012 bulletin # 87 /2012 Nordisk Konservator Forbund Danmark Referat NKF- dk generalforsamling 2012 Jubilæum 40 års konservering i Skive Bent Hacke en Replik Portrætinterview Ole Høeg Post 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

bulletin PortrætInterview Helge Brinch Madsen 1 Plastics Konservatorer på festival vandskader Frederiksstaden hårdt ramt

bulletin PortrætInterview Helge Brinch Madsen 1 Plastics Konservatorer på festival vandskader Frederiksstaden hårdt ramt bulletin # 85 /2011 Nordisk Konservator Forbund Danmark Plastics Konservatorer på festival vandskader Frederiksstaden hårdt ramt Kulturarv www.digitalbevaring.dk PortrætInterview Helge Brinch Madsen 1

Læs mere

BULLETIN. TEMA Ildebrand. NKF-DK Referat af generalforsamlingen. NY I BESTYRELSEN Nanna Gerdes. KONSERVATORER MED PH.D. Lined Canvas Paintings

BULLETIN. TEMA Ildebrand. NKF-DK Referat af generalforsamlingen. NY I BESTYRELSEN Nanna Gerdes. KONSERVATORER MED PH.D. Lined Canvas Paintings BULLETIN # 89 /2013 NORDISK KONSERVATOR FORBUND DANMARK NKF-DK Referat af generalforsamlingen NY I BESTYRELSEN Nanna Gerdes KONSERVATORER MED PH.D. Lined Canvas Paintings TEMA Ildebrand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Håndbog om Frivillig Arbejdskraft

Håndbog om Frivillig Arbejdskraft Håndbog om Frivillig Arbejdskraft I ATTRAKTIONER Håndbog om Frivillig Arbejdskraft i Attraktioner af Mette Genz Indholdsfortegnelse Kære læser.......................................... 3 Overvejelser omkring

Læs mere

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012 Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening STATS PENSIONISTEN Nr. 4 NOVEMBER 2012 Leder: Der er plads til forbedringer i 2013 Generation Y Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Statspensionisternes

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7 Medlemsbladet 3F Mølleåen Nr. 1 April 2010 6. årgang Next Job på besøg hos 3F Next Job på besøg hos 3F Side 4 side Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5 Medlemsundersøgelse side 7 3F Mølleåen Firskovvej

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 3 JUNI 2011

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 3 JUNI 2011 Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening STATS PENSIONISTEN Nr. 3 JUNI 2011 Leder: Aftale om senere tilbagetrækning Handelsskolernes Lærerforenings Pensionistforening Ændringer i tjenestemandspensionen

Læs mere

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Nr. 116 20. årgang Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Runestenen holdt sig ikke tilbage, og var en tur ved Bækbygaard strand for at følge feltet. Under hele optakten har alle medier i Vestjylland

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 17 nummer 2 juni 2005 HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank 195-0096 Tlf. 4343 2433, Fax: 4342 2430 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver).

Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver). ISSN 0909-4391 November 2007 42. årgang nr. 5 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver). Kan købes: Se side 29 for neden! Så er det

Læs mere

LEVERNYT Leverforeningen Side 6 Taknemmelig og nye prioriteringer i livet

LEVERNYT Leverforeningen Side 6 Taknemmelig og nye prioriteringer i livet LEVERNYT Leverforeningen Nr. 2 Maj 2014 Side 6 Taknemmelig og nye prioriteringer i livet REFERAT FRA GENERALFORSAMLING RyGNING OG LEvERcIRROSE SOMMERUDFLUGT 2 L E d E R hvor der er håb, er der en vej Af

Læs mere

AUTISME NR. 2 MAJ 2005

AUTISME NR. 2 MAJ 2005 Magasinpost ID-nummer - 05353 Landsforeningen Autisme Kiplings Allé 42, 1. sal 2860 Søborg Medlemsbladet udgives af: Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson (e-mail: formand@autismeforening.dk)

Læs mere