Redegørelse vedrørende Københavns Politis virksomhed 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse vedrørende Københavns Politis virksomhed 2009"

Transkript

1 Redegørelse vedrørende Københavns Politis virksomhed 2009 KØBENHAVNS

2 Redegørelse vedrørende KØBENHAVNS POLITIS virksomhed 2009 Udgivet af: Københavns Politi Politigården 1567 København V Fotos: Kommunikationsafdelingen Københavns Politi klimaavisen Alle fotos er taget i forbindelse med udarbejdelse af internt nyhedsbrev: klimaavisen. Fotos optaget ved forberedelserne af og under IOC-kongres og COP 15. Layout, illustrationer og billedbehandling: Steen Hansen, Kommunikationsafdelingen, Københavns Politi 2

3 FORORD 2009 har været et særdeles begivenhedsrigt år for Københavns Politi. Selv om en stor del af året har været præget af forberedelser til og senere afviklingen af COP 15, er der også på en række andre områder udvist en helt forbilledlig indsats og et meget stort engagement i løsningen af opgaverne. Der stilles naturligvis krav til vores indsats på alle områder. Vi skal opfylde de krav, som Regeringen stiller til os, som borgerne giver udtryk for, og som vore samarbejdspartnere efterspørger. Det kan med tilfredshed konstateres, at 2009 har været et godt år for Københavns Politi i den henseende vi har mere end opfyldt vores driftsmål, brugertilfredsheden er steget markant i 2009 og samtidig har vi haft godt styr på ressourcer og bevillinger. Indsatsen mod bandeuvæsenet har været en af mange opgaver, der har krævet en meget stor indsats. Hen over sommeren kunne vi konstatere, at selv den historisk store indsats, vi iværksatte i foråret, ikke så ud til at kunne dæmme op for de helt uantagelige skyderier, der skabte utryghed i dele af København. Vi iværksatte derfor en ny strategi med to klare spor: et bagudrettet efterforskningsspor og et fremadrettet efterretnings- og retshåndhævelsesspor den såkaldte Task Force Øst. Jeg har med tilfredshed konstateret, at antallet af skudepisoder, og andre former for vold ved udgangen af 2009 var meget begrænset. Man skal aldrig glæde sig for tidligt og altid huske at banke under bordet i disse sammenhænge, men jeg tror og håber, at den nye strategi har en meget stor del af æren for, at der er lagt låg på bandeuvæsenet. Som nævnt indledningsvis har de to store opgaver IOC-konferencen og COP 15 fyldt meget i vores dagligdag i Begge opgaver blev løst på fortrinlig vis, og vi har fra langt størstedelen af Danmark og fra internationalt hold høstet stor ros for udførelsen af den kolossale politiopgave. Vi må huske på, at Danmark trods alt i hvert fald efter international målestok er et meget lille land med begrænsede ressourcer, men alligevel lykkedes det for os at undgå de billeder af voldsomme optøjer, som tilsvarende arrangementer i andre storbyer har budt på, og at aftvinge respekt for den professionelle måde, politiindsatsen blev løst på. Såvel nationalt som internationalt blev der udvist stor samarbejdsvilje, blandt andet ved at politiet i en række lande stillede såvel materiel som specialister og forbindelsesofficerer til rådighed. Det var en speciel oplevelse at se såvel svenske som norske, tyske, hollandske og belgiske politikøretøjer køre rundt i København. Det er vel det bedst tænkelige bevis på, at politiet også ganske uformelt kan finde ud af at hjælpe hinanden. Løsningen af så store opgaver som IOC og COP 15 var kun mulig, da der fra alle sider blev udvist vilje og evne til samarbejde vi evnede med andre ord at løfte i flok Hvis man skal forsøge at skue lidt frem i tiden, så vil 2010 i vidt omfang blive et opsamlingsår. Det er sidste år i den indeværende flerårsaftaleperiode. Vi skal lægge sporene ikke blot til en forhåbentlig ny flerårsaftale for politiets bevillinger, men også til en nyformuleret strategi for dansk politi i de kommende år. Dette arbejde er allerede sat i søen, og så skal vi også have de sidste resultater i hus for denne flerårsaftaleperiode. Københavns Politis nye servicecenter tages i brug i 2010, og selvom Københavns Politi allerede leverer en god service, så vil borgerne forhåbentlig blive serviceret endnu bedre, når først Servicecentret kommer op at køre. Johan Remann Politidirektør i København 3

4 4 COP 15: Deling ved MS Queen of Scandinavia

5 Øvelse, Brand- og rydningskøretøj INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord ved politidirektør Johan Reimann 3 2. Indholdsfortegnelse 5 3. Oplysninger om politikredsen Generelle oplysninger om politikredsen, Københavns Politis organisation og personale mv Københavns Politis mål for Kredsråd Samarbejdsplan for Københavns Politi og lokale samarbejdsrelationer Københavns Politis kriminalpræventive indsats Utilpassede kriminelle unge, statistik Indsatsen mod den borgervendte kriminalitet 8.1 Station Amager Station Bellahøj Station City Indsatsen mod kriminelle bander Visitationszoner Indsatsen over for fodboldbøller Indsatsen på færdselsområdet Indsatsen i grænseområderne, Københavns Lufthavn Politiindsatsen før og under COP 15 og IOC Klimatopmøde og Olympisk kongress Efterforskningsenheden Herunder årets gang Specifikke opgaver fra Sektionen for Personfarlig Kriminalitet, Sektionen for Særlov og Økonomisk kriminalitet og Sektionen for Organiseret Kriminalitet Økonomi Kriminalitetsstatistik Københavns Politis mål og strategier for

6 6 COP 15: Samtræning i Oksbøl

7 Jobtilfredshed OPLYSNINGER OM POLITIKREDSEN Københavns Politi er Danmarks største politikreds målt på antal borgere, antal ansatte samt antallet af sager og opgaver. Samtidig varetager Københavns Politi nogle af de mest indsatstunge opgaver og særdeles omfattende efterforskninger. Opgaverne antager samtidig en meget forskelligartet karakter. Københavns Politi omfatter kommunerne København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør og dækker et område på ca. 180 km² med godt indbyggere. Den daglige politibetjening foregår fra fire døgnbemandede politistationer: Station Amager, Station Bellahøj, Station City og Station Lufthavnen. Til hver af politistationerne Amager, Bellahøj og City hører desuden et antal lokal-/ nærpolitistationer, hvor publikumsbetjeningen foregår mere lokalt i bydelene. Antallet af medarbejdere i politikredsen varierer fra måned til måned på grund af afgivelser bl.a. til Rigspolitiet, men som udgangspunkt vil der være omkring politiansatte og yderligere godt 300 medarbejdere fordelt på jurister, kontoransatte og servicemedarbejdere. Af disse ca medarbejdere er knap 800 tjenestegørende på Politigården i København. Politigården er Københavns Politis hovedkvarter. Den centrale ledelse med politidirektør Johan Reimann som øverste chef er placeret på Politigården. Hovedstaden Politibetjeningen i København er i høj grad præget af, at København er Danmarks hovedstad. Der bor og færdes mange mennesker i byen hver dag. Ud over de indbyggere ankommer der hver dag et stort antal pendlere til arbejdspladser og læreanstalter. Pendlerne anvender som oftest de offentlige transportmidler, S- og regionaltog samt busser, men et stort antal personer kører til København i bil. Da der samtidig er registreret knap køretøjer i Københavns politikreds, betyder det, at intensiteten i trafikken er stor. I det centrale København passerer dagligt knap køretøjer forbi søerne mod og fra det centrale København. København er dog i høj grad cyklernes by ved søerne passerer der dagligt mere end cykler og knallerter et tal, der i de seneste år har været nogenlunde konstant, men sammenlignet med 1990 er der tale om en stigning på mere end 50 %. De mange køretøjer må slås om de ca parkeringspladser i Københavns Kommune, og det giver i sagens natur også visse problemer, som bl.a. afspejles i antallet af udstedte parkeringsafgifter, idet Center for Parkering under Københavns Kommune i 2009 har udskrevet knap parkeringsafgifter. Den kollektive trafik har på en hverdag mere end passagerer i Københavns Kommune. Mere end halvdelen benytter bus, mens de øvrige benytter tog eller metro. Som hovedstad er København en velbesøgt turistby. Turisterne ankommer bl.a. via Københavns Lufthavn og Københavns Havn. Hvert år ankommer godt 10,7 mio. passagerer via Københavns Lufthavn, og via Københavns Havn ankommer hvert år mere end turister med krydstogtskibe (300 krydstogtskibe). Herudover kommer selvfølgelig de mange primært svenske turister, der ankommer, fortrinsvis via den faste forbindelse over Øresund. Der findes ikke noget sikkert tal for antallet af turister, der besøger København, men der er registreret mere end 4,3 mio. overnatninger på Københavnske hoteller, vandrehjem mv. I København ligger Højesteret, Østre Landsret, Københavns Byret og Søog Handelsretten. Der er fire fængsler i København: Vestre Fængsel, Blegdamsvejens fængsel, fængslet på Politigården, der benyttes som særligt sikkert fængsel til såkaldt negativt stærke fanger samt Nytorv fængsel, der anvendes i forbindelse med retssager i Byretten. Kongehuset, Folketinget og størstedelen af statsadministrationen ligger som bekendt også i København, og det har ofte betydning for politiarbejdet i København. Seneste eksempel på dette er IOC-kongressen og Klimatopmødet i Kulturelt centrum København er Danmarks kulturelle centrum med et væld af aktiviteter og forlystelser, lige fra teatre og koncerthuse til Tivoli, Zoologisk Have, Parken, Operaen og det nye skuespilhus bare for at nævne nogle få. Sporten har også en særlig plads i 7

8 Bevogtning Bella Center København, hvor tendensen gennem de seneste år har været, at der skal anvendes flere ressourcer i forbindelse med fodboldkampe mellem F.C. København og landets andre SAS-liga-klubber. Der anvendes også store ressourcer ved andre sportsarrangementer f.eks. ved cykelløbet Post Danmark Rundt, der afsluttes på Frederiksberg Allé. København har udviklet sig til en multikulturel storby, der i lighed med andre europæiske storbyer har en stor tiltrækning på en bred vifte af samfundets forskellige miljøer, hvoraf nogle fordrer en forstærket politiindsats. Restaurationsmiljøet er blot et af disse, og med mere end udskænkningssteder med bevilling til udskænkning af stærke drikke er det et ikke uvæsentligt område. Mange forhold hvoraf nogle få er nævnt herover medfører, at medarbejderne i Københavns Politi pålægges opgaver, der ikke i samme grad belaster ansatte i landets øvrige politikredse. Københavns Politis organisation Politidirektør Johan Reimann er som tidligere nævnt chef for Københavns Politi. Den øvrige centrale ledelse består af stedfortrædende vicepolitidirektør Mogens Kjærgaard Møller og administrativ vicepolitidirektør Martha Therkelsen. De to vicepolitidirektører er organisatoriske chefer for Københavns Politis administrative afdelinger og sektioner. I centralledelsen sidder også chefpolitiinspektør Jørn Aabye og chefanklager Carsten Egeberg Christensen. Chefpolitiinspektøren er chef for den politimæs- Københavns politikreds inddelt på de fire stationsområder: Amager, Bellahøj, City og Lufthavnen 8

9 Bevogtning Bella Center sige del af Københavns Politi dvs. de københavnske politistationer og specialafdelinger og chefanklageren er chef for politiets advokaturer. Københavns Politis samlede organisation kan ses i diagrammet på side Organisationen er inddelt i tre søjler: 1. en søjle for den politimæssige del, 2. en søjle for anklagemyndigheden og 3. en søjle for den administrative del. Personalet på stationer og i de enkelte afdelinger er i forhold til opgavernes art sammensat af politi- og kontoruddannet personale, servicemedarbejdere samt jurister og specialuddannede konsulenter. 1. Den politimæssige søjle Den politimæssige søjle er inddelt i fire forskellige sektioner: Politistationerne (Station Amager, Station Bellahøj, Station City og politistationen i Københavns Lufthavn) Efterforskningsenheden (Afdeling I, II og III) Specialenheden Operativ planlægning og analyse Den Kriminalpræventive Afdeling Politistationerne Station Amager, Kamillevej 3, 2770 Kastrup Den døgnbetjente hovedstation med både uniformeret politi og efterforskere, kontorpersonale og serviceassistenter betjener det største geografiske område i Københavns Politikreds et areal på godt 96 km², bestående af bydelene Christianshavn, Sundby, Kastrup, Tårnby og Dragør. Der bor ca personer i området. Der er stor variation inden for stationens dækningsområde, både hvad angår bebyggelsesgraden, boligstandard, beboernes indkomstforhold, socialgruppe og etniske baggrund. Befolkningsgrundlaget er forholdsvis stort set i forhold til det bebyggede areal. Der er store områder med etagebyggeri, men der findes også store villakvarterer, ligesom der er fabriksog industrikvarterer. Området har en lang kystlinje med flere lystbådehavne, kanalerne på Christianshavn og trafikhavne som Prøvestenshavnen og Flådestation Holmen. Amager Strand er et stort rekreativt område beliggende langs Amager Strandvej ud mod Øresund. Amager har i øvrigt flere store grønne skove og naturområder. Af særlige lokaliteter under Station Amager kan bl.a. nævnes Christiania på Christianshavn, hvor der bor ca personer. Området er stadig præget af omfattende handel med hash samt anden kriminalitet. Station Amager foretager ikke til daglig patrulje på Christiania, da en politimæssig indsats i området kræver tilstedeværelse af store»styrker«, og derfor kræver en sådan indsats forudgående planlægning. Ørestaden og Holmen er nye bydele, der er under opførelse. I Ørestaden vil der i løbet af de næ ste år blive opført ca. 3 mio. m² etageareal industri, beboelse, uddannelses- og offentlige institutioner, og på Holmen forventes der at blive opført ca m² boliger, mens der på ca m² opføres erhvervsbyggeri og uddannelsesinstitutioner. Politistationerne Station Bellahøj, Borups Allé 266, 2400 København NV Den døgnbetjente hovedstation med både uniformeret politi og efterforskere, kontorpersonale og serviceassistenter betjener det område i Københavns Politikreds med flest indbyggere. Hovedstationen er beliggende på Borups Alle i Bellahøjkvarteret. Der er desuden tilknyttet tre nærpolitistationer, der er placeret centralt i de forskellige bydele. Disse nærpolitistationer er beliggende på Frederikssundsvej i Brønshøj, Nørrebrogade på Nørrebro og Østerfælled Torv på Østerbro. Stationens område er på mange måder multikulturelt, specielt Nørrebro, hvor stort set alle folkeslag og religioner er repræsenteret. Ellers veksler området mellem kvarterer med nærmest mondæn status, mere almindelige beboelseskvarterer, områder med industri og små virksomheder og villakvarterer. Herudover er der også store grønne områder og en havn alt sammen noget, der præger Station Bellahøjs arbejde. Områdets mangfoldighed af beboere af fremmed herkomst giver politiet på Bellahøj en særlig udfordring i hverdagen med mange forskellige sprog og kulturelle forskelle, der giver mange vekslende og forskelligartede arbejdsopgaver i hverdagen. 9

10 Cykelpatrulje Brøndby Hallen Politistationerne Station City, Halmtorvet 20, 1700 København V Den døgnbetjente hovedstation med både uniformeret politi og efterforskere, kontorpersonale og serviceassistenter betjener geografisk City-området, Sydhavnen samt Valby. Stationen er centralt placeret på Halmtorvet umiddelbart bag Hovedbanegården midt på Vesterbro. Det er et multikulturelt område, hvor mange forskellige folkeslag og religioner er repræsenteret. Området har i mange år været kendt som tilholdssted for narkomaner og prostituerede, men er nu langsomt ved at ændre karakter til et nærmest mondænt boligområde med dyre lejligheder. Københavns Hovedbanegård bliver i dag- og aftentimerne betjent af en nærpolitistation, der er placeret på selve banegården. Valby er stationsområdets vestlige del med store beboelseskvarterer samt områder med industri og små virksomheder. Området betjenes af døgnberedskabet fra Hovedstationen på Halmtorvet, og tillige i høj grad af nærpolitistationen i Valby. Station Citys arbejdsopgaver er naturligvis specielt præget af, at den centrale del af København i dagtimerne er arbejdsplads for mange mennesker, og at København som hovedstad døgnet rundt har mange besøgende og turister. Strøget og hele den indre by har et meget rigt handelsliv og et utal af restaurationer, hoteller, biografer, cafeer, diskoteker og andre forlystelsessteder, som er med til at præge arbejdsopgaverne på Station City. Herudover ligger Christiansborg med regering og folketing centralt placeret i stationens område. De mange besøgende i dagtimerne medfører en meget tæt biltrafik samt et meget stort antal rejsende med de mange offentlige transportmidler. Politistationerne Københavns Politi, Københavns Lufthavn, 2770 Kastrup Politistationen i Københavns Lufthavn har følgende opgaver: grænsekontrol ved den ydre Schengengrænse i Københavns Lufthavn og i Københavns Havn kontrol i de grænsenære områder ved de nationale grænser (baglandspatrulje) sagsbehandling i ud- og afvisersager og asylsagsbehandling i Københavns politikreds sikkerhedsopgaver i Københavns Lufthavn i relation til flysikkerheden overordnet koordinerende ledelse af katastrofeindsatser i lufthavnen traditionelle politiopgaver i Station Lufthavnens område. Stationen er atypisk i forhold til de øvrige politistationer. Dette gælder ikke alene opgaverne, men også det forhold, at der ikke findes bosiddende borgere i stationens område. Stationens ansatte betjener i stedet ca ansatte i lufthavnen og ca. 18,3 mio. rejsende om året. Af de 18,3 mio. bliver ca. 5,5 mio. kontrolleret i Schengensystemet. Kontrollen foretages både i Københavns Lufthavn og i Københavns Havn på vegne af samtlige Schengenlande. I Københavns Havn kontrolleres to færgeruter til Polen, et ikke ubetydeligt antal krydstogtsskibe, fragtskibe, fiskerbåde og lystbåde. I tæt samarbejde med SKAT i lufthavnen men også i samarbejde med andre nationale og internationale samarbejdspartnere foretages der hvert år betydelige beslag af bl.a. narkotika i Københavns Lufthavn.. Efterforskningsenheden Københavns Politis Efterforskningsafdeling består af en række specialafdelinger, der efterforsker og sagsbehandler alvorligere kriminalitet typisk straffelovsovertrædelser. Afdeling I behandler sager vedrørende særlovskriminalitet og økonomisk kriminalitet som fx bedragerier, underslæb mv. Afdelingen er delt op i to sektioner: Sektionen for særlovskriminalitet og Sektionen for økonomisk kriminalitet. Afdeling I har til huse i Store Kongensgade 100. Afdeling II behandler sager vedrørende personfarlig kriminalitet som fx drab, røverier og vold. Afdelingen er opdelt i to sektioner: Sektionen for drab og Sektionen for anden personfarlig kriminalitet. Afdeling II har kontorer på Politigården i København Afdeling III behandler sager vedrørende organiseret kriminalitet. Afdelingen er opdelt i to sektioner: Sektionen for organiseret kriminalitet, herunder også den banderelaterede kriminalitet og Sektionen for narkotikakriminalitet. Afdeling III har kontorer på Politigården i København. 10

11 Assistance; svensk politihelkopter Specialenheden Specialenheden i Københavns Politi er inddelt i fem sektioner: et Servicecenter, en Specialstøttesektion, en Færdselsafdeling, en Sektion for operativ kommunikation og en Sektion for Borgerservice og forebyggende arbejde. Servicecentret forestår anmeldelsesoptagelse mv. i et call-center. Her visiteres også alle henvendelse rtil Københavns Politi både telefoniske og henvendelser via mail. Specialstøttesektionen er opdelt i to særskilte afsnit. Det største afsnit er Beredskabsafsnittet, hvis hovedopgave er at være assistance- og støtteenhed for det øvrige politi i København og Politiregionen. Herfra føres bl.a. tilsyn med ambassader og andre objekter, hvor der eksisterer et såkaldt trusselsbillede. Det er også beredskabssektionen, der håndterer demonstrationer og anholdelse af farlige/bevæbnede gerningsmænd. Det andet afsnit er Hunde og rytteri, hvor politihunde (tjenestehunde, narkohunde og sprængstofhunde) og politiheste hører til. Sektionen holder til på Artillerivej på Amager. Færdselsafdelingen er inddelt i en række sektioner og varetager den daglige færdselskontrol i politikredsen. Sektionen forestår også afholdelse af køreprøver, og Automatisk Trafikkontrol (ATK) hører også under denne sektion. ATK foretager hastighedskontrol rundt omkring i København, og et større sekretariat tager sig efterfølgende af bødeudsendelse mv. Sektionen for operativ kommunikation varetager den centrale styring af patruljebilerne i København. I daglig tale kaldes radiocentralen HS. Ved større operationer iværksættes KSN en kommandocentral, hvor man udelukkende koncentrerer sig om en enkelt og afgrænset operation, fx indsatser ved større topmøder, demonstrationer og konferencer mv. Sektionen for Borgerservice indeholder flere elementer. Den tager sig af fx tilladelser og bevillinger, men også Eftersøgningstjenesten, der forestår eftersøgning af personer, bl.a. i relation til stævnings- og fogedsager, og som har til huse i Skelbækgade 2 på Vesterbro, hører under Sektionen for Borgerservice. Det samme gør Flexgruppen, der bl.a. varetager en række bevogtningsopgaver, fx adgangskontrollen til Politigården. Operativ planlægning og analyse (OPA) Operativ planlægning og Analyse (OPA) er en stabs-støttesektion, hvor der udarbejdes planer og analyser og her foretages den nødvendige koordination med andre myndigheder. Den Kriminalpræventive Afdeling (DKA) Den Kriminalpræventive Afdeling står bl.a. for skoleundervisning og arbejder lokalt i bydelene i SSPsamarbejdet mellem Skole, Socialforvaltning og Politi. DKA tager sig endvidere af praktikundervisning i samarbejde med øvrige dele af Københavns Politi. 2. Advokatursøjlen Københavns Politi har syv advokaturer, som foretager juridisk bistand til de enkelte lokalt placerede politistationer og til de førnævnte specialafdelinger under efterforskningsenheden. Advokaturerne refererer til Københavns Politis chefanklager. Hvert advokatur har tilknyttet et antal medarbejdere med juridisk embedseksamen og et antal kontoransatte medarbejdere. Dommervagten hører organisatorisk også til her. I Dommervagten foretages fremstillinger af personer, som politiet ønsker varetægtsfængslet. 3. Den administrative søjle Politiet i København har en række administrative afdelinger, der refererer til politikredsens to vicepolitidirektører. Den stedfortrædende vicepolitidirektør er overordnet ansvarlig for tre særskilte afdelinger/sektioner: Politidirektørens sekretariat It-afdelingen Kommunikationsafdelingen Politidirektørens sekretariat Politidirektørens Sekretariat behandler en lang række administrative sager, f.eks. høringer fra ministerier, besvarelse af klagesager fra borgerne, erstatningssager mv. It-afdelingen It-afdelingen indeholder to forskellige afsnit. It-afsnittet varetager bl.a. den daglige service og udvikling i forhold til politiets it-programmer, herunder POLSAS og Outlook brugerservice 11

12 Arbejdsmiljø i Brøndby Hallen mv. Herudover refererer et antal lokalt placerede systemadministratorer til It-sektionen. It-afsnittet servicerer og uddanner desuden medarbejderne i politiets edb-systemer. Tele-afsnittet varetager administrationen af bl.a. mobiltelefoner. Kommunikationsafdelingen Kommunikationsafdelingen er ansvarlig for den daglige interne og eksterne kommunikation. Internt foregår informationen primært via Københavns Politis lokale Intranet, og eksternt varetager kommunikationsafsnittet kontakten til pressen og visiteringen af henvendelser fra forskellige medier. Herudover administrerer afdelingen Københavns Politis Internet, hvor borgerne kan søge information om Københavns Politi, og hvor politiet også kan søge efter offentlighedens hjælp, fx ved efterlysninger. Via hjemmesiden publicerer Københavns Politi dagligt en døgnrapport, hvor man som borger kan følge med i, hvad der er sket i Københavns politikreds. Den administrerende vicepolitidirektør er overordnet ansvarlig for tre særskilte afdelinger/sektioner: Personaleafdelingen Økonomiafdelingen Indfordrings- og hittegodssektionen Personaleafdelingen Personaleafdelingen er inddelt i fem særskilte sektioner/afsnit: en polissektion, en personalesektion, en udviklings- og uddannelsessektion, en sektion for operativ logistik og et arbejdsmiljøafsnit. Polissektionen varetager Intern kontrol og revision og her ligger også PRES-sekretariatet, hvor der udføres projekt- og analysearbejde. Personalesektionen er opdelt i to afsnit: et internt personaleafsnit og et eksternt personaleafsnit. Det interne personaleafsnit tager sig af tjenesteafregning for en række af de administrative afdelinger, ligesom det yder support for tjenesteplanlægning. Herudover står afsnittet for uddannelse, fridøgnsbankaftaler, dusørsager og administration af bedømmelsessystemet blandt meget andet. Det eksterne personaleafsnit tager sig af arbejdsskader, assistancetjeneste, barsel, disciplinærsager, orlovsordninger, personalesager, stillingsopslag, tjenestetid og meget andet. Udviklings- og uddannelsessektionen tager sig af lokalløn, div. interne og eksterne kurser og uddannelser, ansøgninger til kompetencefonden mv. I sektionens uddannelsesafsnit forestår man bl.a. også politiets mobiltaktiske uddannelse mv. Sektionen for operativ logistik er inddelt i tre underområder: chaufførtjeneste, udrustningsdepot og besøgstjeneste til Vestre Fængsel. Chaufførtjenesten forestår kørsel med politiets busser, kørsel med hollændervogne mv. Udrustningsdepotet administrerer indsatsmateriel, værnemidler, radioer, våben, gas, peberspray og fungerer tillige som uniformsdepot for Politigården. Besøgskontrollen arrangerer arrestantbesøg i Vestre Fængsel. Arbejdsmiljøafsnittet tager sig af alle typer sager, der vedrører arbejdsmiljø, men man følger i afsnittet også op på, om der bliver fulgt op på den årlige jobtilfredshedsundersøgelse. Økonomiafdelingen Økonomiafdelingen er opdelt i fire sektioner: et Budgetsekretariat, en Bogholderisektion, en sektion for Intern revision og kontrol og en Driftsog logistiksektion. I Budgetsekretariatet udfærdiges økonomiske analyser, og der laves budgetter. I Bogholderisektionen styres Københavns Politis pengekasse, og der er bl.a. her, man kan betale bøder mv. Drifts- og logistiksektionen er inddelt i en række forskellige afsnit. Et bygnings- og inventarafsnit, hvor der tages hånd om og føres tilsyn med politiets bygninger og alt, hvad der hertil hører fx drift, energi og miljø. Vognkontor og fleetmanager administrerer politiets køretøjer. Et særskilt afsnit tager sig af transportant- og tjenesterejser. I Post og service foregår al postdistribution i politikredsen, og medarbejderne i dette afsnit forestår desuden flytninger mv. Økonomistyringen i dansk politi foregår i øvrigt decentralt, og det betyder, at Københavns Politi selv skal betale for alt lige fra lønninger til kuglepenne og patruljebiler. Indfordrings- og hittegodssektion Indfordrings- og hittegodssektionen er inddelt i fire forskellige afsnit. Hittegodskontoret samler effekter fra politistationer, Københavns Lufthavn 12

13 COP 15 & IOC: Uddannelse i Hollænderbiler samt bus- og S-togsområder. Kosterforvaltningen holder styr på alle de koster (fx tyveri- og hælerivarer), som kommer i politiets besiddelse. Uafhentet hittegods og koster sælges på auktioner. I Arkivet holder man styr på den enorme mængde af dokumenter, som genereres i Københavns Politi. I Kørselsafsnittet er man beskæftiget med alle former for transport lige fra kørsel og transport af inventar til afhentning af stjålne cykler mv. Københavns Politis personalepolitik Københavns Politi ønsker en arbejdsplads, der overordnet er præget af dialog og samarbejde tillid og respekt udviklingsparathed ansvarlighed loyalitet kvalitet og service helhedssyn moral og etik Samarbejds- og ledelsesformerne skal være præget af viljen til samarbejde og dialog. Dialogen må bygge på gensidig tillid, respekt og evnen til at lytte. Der skal satses på medarbejdere, der bl.a. ser det som deres opgave at få øje på udviklingstendenser og udviklingsbehov fx i forhold til arbejdsmetoder, arbejdsmiljøet og sammenhængen mellem arbejdsliv og familieliv. Der skal satses på ansvarsfulde medarbejdere der er selvstændige og initiativrige, og som loyalt udfører de opgaver, der ligger i deres funktion. Der skal fokuseres på service og kvalitet. Det er vigtigt, at medarbejderne udvikler egen viden, færdigheder og holdninger og er villige til og i stand til at bevæge sig til nye arbejdsområder altså er præget af helhedssyn. Man skal tage stilling til moralske og etiske spørgsmål generelt og i det personalepolitiske arbejde. Det forventes, at alle medarbejdere gennem færden, optræden og påklædning repræsenterer Københavns Politi på en korrekt og værdig måde. Kvalitetsmålsætning Personaleplanlægningen skal sikre, at Københavns Politis medarbejdere til stadighed har de kvalifikationer, der er nødvendige for at løse de mangeartede opgaver, der forekommer i politikredsen. Formålet med personaleplanlægningen er derfor en målrettet, effektiv og fleksibel udnyttelse af de menneskelige ressourcer. Udviklingen af og indsatsen i Københavns Politi stiller krav til alders-, køns- og etnisk fordeling, anciennitets- og uddannelsesniveau samt kvalifikationer, og dette skal planlægges. Det skal sikres, at den enkelte persons jobmæssige færdigheder, viden og holdninger varetages og udvikles bedst muligt. Dette kan fx sikres gennem medarbejderudviklingssamtaler, uddannelse, jobrokeringer m.m. Ansvar og kompetence for personaleplanlægning skal i Københavns Politi skal så vidt muligt uddelegeres, således at man som medarbejder oplever at have et selvstændigt råderum med en deraf følgende ansvarsfølelse. Tilrettelægningen af arbejdsopgaverne skal sikre, at personalet kan få en sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv. Det betyder, at planlagte aktiviteter hurtigst muligt meldes ud til de berørte medarbejdere, således at de kan planlægge deres tjeneste og fritid. I Københavns Politi er der mulighed for flekstid og deltid, hvis der ikke er særlige forhold, der taler imod dette, og det er på samme måde muligt at få tjenestefrihed til personlig og faglig udvikling, ligesom man kan søge orlov med dagpenge fx orlov til fædre børnepasning og familieaktiviteter i forbindelse med sygdom og uddannelse. Københavns Politis personalepolitik kan i sin helhed læses på Københavns Politis Intranet. Personalepolitikken er et levende produkt, der løbende ændres og tilpasses organisationens udvikling. 13

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

KØBENHAVNS REDEGØRELSE VEDRØRENDE KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

KØBENHAVNS REDEGØRELSE VEDRØRENDE KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010 KØBENHAVNS FORORD VED POLITIDIREKTØR JOHAN REIMANN Redegørelse vedrørende KØBENHAVNS POLITIS virksomhed 2010 Udgivet af: Københavns Politi Politigden 1567 København V Fotos: Kommunikationsafdelingen Københavns

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2009

VIRKSOMHEDSPLAN 2009 SYDØSTJYLLANDS VIRKSOMHEDSPLAN 2009 1. Indledning skal i 2009 løse en række vigtige og store opgaver. Politikredsen skal overordnet set virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet ved at udøve

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Bilag 1. OVERSIGT OVER SAMARBEJDSFORA, HVOR POLITIET DELTAGER 1. Kontakt med lokalsamfundet mv. Kredsrådet Almindelige spørgsmål vedrørende politiets virksomhed i politikredsen Lovgrl./komm. Retsplejelovens

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR KØBENHAVNS POLITI 2013-15

UDVIKLINGSPLAN FOR KØBENHAVNS POLITI 2013-15 KØBENHAVNS I T I L E B Ø DI T N Y E K N V A H S N O P KØBENHAVNS Ledelsens forord Københavns Politi er noget særligt i Dansk Politi og Anklagemyndighed. Ingen andre politikredse har tilsvarende operative

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS

REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS Beretning vedrørende Københavns Politis virksomhed 2011 Layout og fotos: Steen Hansen, sha003@politi.dk Kommunikationsafdelingen Forsidefoto:

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS L LEDELSESSEKRETARIATET 3. marts 2010 J.nr. 1200-10279-00002-10 Redegørelse for politikredsens virksomhed i 2009 Indhold 1. Indledning... 3 2. Drift og målopfyldelsen i 2009... 3

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

KØBENHAVNS SAMARBEJDSPLAN 2014 FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS KØBENHAVN POLITI KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DRAGØR KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE

KØBENHAVNS SAMARBEJDSPLAN 2014 FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS KØBENHAVN POLITI KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DRAGØR KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE KØBENHAVNS SAMARBEJDSPLAN FOR KØBENHAVN POLITI KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DRAGØR KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Københanvs Politi 3 1.2 Vision og pejlemærker

Læs mere

for Nordjyllands Politi. Hvordan løser vi opgaven

for Nordjyllands Politi. Hvordan løser vi opgaven Nordjyllands Politi Hvordan løser vi opgaven Revideret 16.12.2013 Journalnr.:5100-10279-00078-13 LEDELSESSEKRETARIATET Jyllandsgade 27 9000 Aalborg Telefon: 9630 1448 1. INDLEDNING I forbindelse med politireformen

Læs mere

Københavns Politi: Amager: Introduktionsforløbet varer i alt ni dage fordelt over tre uger. De resterende dage står den på patruljekørsel.

Københavns Politi: Amager: Introduktionsforløbet varer i alt ni dage fordelt over tre uger. De resterende dage står den på patruljekørsel. Goddag til nye praktikanter Dansk Politi har ringet til landets politikredse for at høre, hvordan et typisk introduktionsprogram for PGII ere ser ud hos dem. Nedenfor kan du se et sammenkog af svarene.

Læs mere

PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen

PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen Journalistisk bearbejdning: Jakob Vedelsby Illustration: Vivi Barsted Linnemann Tryk: KL

Læs mere

PROJEKTRAPPORT vedrørende den fremtidige organisering af det kriminalpræventive arbejde

PROJEKTRAPPORT vedrørende den fremtidige organisering af det kriminalpræventive arbejde PROJEKTRAPPORT vedrørende den fremtidige organisering af det kriminalpræventive arbejde December 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Etablering af arbejdsgruppen...3 2.1.

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl.

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. Samarbejdsplan 2012 24. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. i politikredsen

Læs mere

BERETNING TIL. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune.

BERETNING TIL. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune. KREDSRÅDET 2009 Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

Notat // 17/01/09. Københavns politi har oprettet visitationszoner i strid med politiloven

Notat // 17/01/09. Københavns politi har oprettet visitationszoner i strid med politiloven Københavns politi har oprettet visitationszoner i strid med politiloven Politidirektøren i København har truffet en række beslutninger om at indføre visitationszone i hele kommuner, samt Københavns politikreds

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014 31. januar 2014 Sagsbehandler: CH NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 22. januar 2014 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, stabschef Mogens

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 Indledning Indledende beskrivelse af samarbejdsplanen Retsplejelovens 113 Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

STATUS- OG STRATEGINOTAT

STATUS- OG STRATEGINOTAT STATUS- OG STRATEGINOTAT SSP-samarbejdet i Viborg Kommune JANUAR 2014 INDLEDNING SSP-samarbejdet i Viborg Kommune tager sit afsæt i det brede generelle forebyggende arbejde i forhold til risikoadfærd blandt

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde BAGGRUND Denne handleplan er lavet med baggrund i samarbejdsplan 2012 og de forventede opgaver for 2013 for kredsrådet for Syd- og Sønderjylland. Denne samarbejdsplan indeholder en overordnet beskrivelse

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2014 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning (udkast 11) Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende,

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Formålet med Ishøj Kommunes reaktive kriminalitetsforebyggelsesindsats er, at skabe muligheder og betingelser for, at

Læs mere

Organisering af SSP i Silkeborg Kommune

Organisering af SSP i Silkeborg Kommune SSP-model 2011 15. marts 2011 Organisering af SSP i Silkeborg Kommune Indhold: Organisering af SSP i Silkeborg Kommune...1 Mission...1 Vision...1 Værdier...1 Formålet med SSP-samarbejdet...2 På forebyggelsesniveau...2

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 108 Offentligt Notat København Told Sluseholmen 8 B 2450 København SV Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk J.nr. 12-0227166 Status for

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2012 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anklagemyndighedens karrierepolitik for jurister

Anklagemyndighedens karrierepolitik for jurister R I G S A DV O K A TE N 1 9. s ep t e mb e r 2014 Anklagemyndighedens karrierepolitik for jurister Formål og målgruppe Karrierepolitikken er udformet med baggrund i Justitsministeriets fælles personalepolitik

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Oktober 2008 Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi Side 2 Resume For at udnytte det fulde potentiale i politireformen og for at imødegå den kritik, der har

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012

Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 Foreløbigt referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 I mødet deltog politidirektør Jørgen Ilum, borgmester Jan Petersen, borgmester Nils Borring, borgmester Jørn Nissen, borgmester Henning Jensen Nyhuus,

Læs mere

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds 20. juli 2007 Sagsbehandler: Truels Schultz FYNS POLITI Ledelsessekretariatet Hans Mules Gade 1-3 5100 Odense C Telefon: 6471 1448 Direkte: 2555 5856 Lokal: 6717 E-mail: tsc007@politi.dk Forslag til styrkelse

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 18. november 2014

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 18. november 2014 1 Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 18. november 2014 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Politiinspektør chefpolitiinspektør Claus Hilborg

Læs mere

Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg

Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg Organisering af samarbejdet mellem Esbjerg kommune & Esbjerg lokalpoliti Den samordnede handlingsplan er udarbejdet i overensstemmelse med

Læs mere

DAGSORDEN / REFERAT af møde i Lokalrådet for Solrød Kommune, torsdag den 11. september 2008.

DAGSORDEN / REFERAT af møde i Lokalrådet for Solrød Kommune, torsdag den 11. september 2008. 11.september 2008 Sagsbehandler: - LOKALPOLITIET Karlslunde Stationsager 1 2690 Karlslunde Telefon: 114 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5100 E-mail: DAGSORDEN / REFERAT af møde i Lokalrådet for Solrød Kommune,

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere -Forebyggelse i strategier og planer -Forebyggelse på operativt niveau -Forebyggelse på projektniveau Maria Bislev, sociolog,

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Bornholms regionskommune 2011 1 Forord...3 Indledning...3 Visionen for arbejdet...3 Bornholm i tal...4 Lovgivning...5 Aktører i det kriminalpræventive arbejde...9

Læs mere

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Indledning Østjyllands Politis vision er at styrke og udvikle evnen til at løse opgaverne i overensstemmelse med fremtidens

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Der har i de seneste år været en markant stigning i den grænseoverskridende kriminalitet i Danmark. Det gælder ikke mindst berigelseskriminalitet

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør Beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Karen Hækkerup (S), Flemming Møller Mortensen (S), Karina Lorentzen Dehnhardt

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune HANDLEPLAN 2014 for Lokalrådet i Aalborg Kommune 1 1. Rammerne for lokalrådets arbejde Kredsrådet er det øverste strategiske forum for samarbejdet mellem Nordjyllands Politi og de 9 kommuner i politikredsen.

Læs mere

SAM ARBEJDS PLAN. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI

SAM ARBEJDS PLAN. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI SAM ARBEJDS PLAN 2012 Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI SAM ARBEJDE 2012 Indhold INDLEDNING 3 SAMARBEJDET 4 MISSION OG VISION 5 Overordnede målsætninger OG FOKUSOMRÅDER 6 FokusområDER 7 Bekæmpelse

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune

Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune Deltagere: Borgmester Tove Larsen Kommunaldirektør Niels Johannesen Borgmester Aase

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS Årsrapport 2008

KØBENHAVNS VESTEGNS Årsrapport 2008 KØBENHAVNS VESTEGNS Årsrapport 2008 INDLEDNING... 3 POLITIETS OPGAVER... 3 ÅRETS GANG I POLITIKREDSEN... 3 REFORMPROCES LANGT FRA SLUT... 4 MÅL FOR 2008... 5 MÅLRAPPORTERING... 6 OVERSIGT OVER DEN SAMLEDE

Læs mere