Redegørelse vedrørende Københavns Politis virksomhed 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse vedrørende Københavns Politis virksomhed 2009"

Transkript

1 Redegørelse vedrørende Københavns Politis virksomhed 2009 KØBENHAVNS

2 Redegørelse vedrørende KØBENHAVNS POLITIS virksomhed 2009 Udgivet af: Københavns Politi Politigården 1567 København V Fotos: Kommunikationsafdelingen Københavns Politi klimaavisen Alle fotos er taget i forbindelse med udarbejdelse af internt nyhedsbrev: klimaavisen. Fotos optaget ved forberedelserne af og under IOC-kongres og COP 15. Layout, illustrationer og billedbehandling: Steen Hansen, Kommunikationsafdelingen, Københavns Politi 2

3 FORORD 2009 har været et særdeles begivenhedsrigt år for Københavns Politi. Selv om en stor del af året har været præget af forberedelser til og senere afviklingen af COP 15, er der også på en række andre områder udvist en helt forbilledlig indsats og et meget stort engagement i løsningen af opgaverne. Der stilles naturligvis krav til vores indsats på alle områder. Vi skal opfylde de krav, som Regeringen stiller til os, som borgerne giver udtryk for, og som vore samarbejdspartnere efterspørger. Det kan med tilfredshed konstateres, at 2009 har været et godt år for Københavns Politi i den henseende vi har mere end opfyldt vores driftsmål, brugertilfredsheden er steget markant i 2009 og samtidig har vi haft godt styr på ressourcer og bevillinger. Indsatsen mod bandeuvæsenet har været en af mange opgaver, der har krævet en meget stor indsats. Hen over sommeren kunne vi konstatere, at selv den historisk store indsats, vi iværksatte i foråret, ikke så ud til at kunne dæmme op for de helt uantagelige skyderier, der skabte utryghed i dele af København. Vi iværksatte derfor en ny strategi med to klare spor: et bagudrettet efterforskningsspor og et fremadrettet efterretnings- og retshåndhævelsesspor den såkaldte Task Force Øst. Jeg har med tilfredshed konstateret, at antallet af skudepisoder, og andre former for vold ved udgangen af 2009 var meget begrænset. Man skal aldrig glæde sig for tidligt og altid huske at banke under bordet i disse sammenhænge, men jeg tror og håber, at den nye strategi har en meget stor del af æren for, at der er lagt låg på bandeuvæsenet. Som nævnt indledningsvis har de to store opgaver IOC-konferencen og COP 15 fyldt meget i vores dagligdag i Begge opgaver blev løst på fortrinlig vis, og vi har fra langt størstedelen af Danmark og fra internationalt hold høstet stor ros for udførelsen af den kolossale politiopgave. Vi må huske på, at Danmark trods alt i hvert fald efter international målestok er et meget lille land med begrænsede ressourcer, men alligevel lykkedes det for os at undgå de billeder af voldsomme optøjer, som tilsvarende arrangementer i andre storbyer har budt på, og at aftvinge respekt for den professionelle måde, politiindsatsen blev løst på. Såvel nationalt som internationalt blev der udvist stor samarbejdsvilje, blandt andet ved at politiet i en række lande stillede såvel materiel som specialister og forbindelsesofficerer til rådighed. Det var en speciel oplevelse at se såvel svenske som norske, tyske, hollandske og belgiske politikøretøjer køre rundt i København. Det er vel det bedst tænkelige bevis på, at politiet også ganske uformelt kan finde ud af at hjælpe hinanden. Løsningen af så store opgaver som IOC og COP 15 var kun mulig, da der fra alle sider blev udvist vilje og evne til samarbejde vi evnede med andre ord at løfte i flok Hvis man skal forsøge at skue lidt frem i tiden, så vil 2010 i vidt omfang blive et opsamlingsår. Det er sidste år i den indeværende flerårsaftaleperiode. Vi skal lægge sporene ikke blot til en forhåbentlig ny flerårsaftale for politiets bevillinger, men også til en nyformuleret strategi for dansk politi i de kommende år. Dette arbejde er allerede sat i søen, og så skal vi også have de sidste resultater i hus for denne flerårsaftaleperiode. Københavns Politis nye servicecenter tages i brug i 2010, og selvom Københavns Politi allerede leverer en god service, så vil borgerne forhåbentlig blive serviceret endnu bedre, når først Servicecentret kommer op at køre. Johan Remann Politidirektør i København 3

4 4 COP 15: Deling ved MS Queen of Scandinavia

5 Øvelse, Brand- og rydningskøretøj INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord ved politidirektør Johan Reimann 3 2. Indholdsfortegnelse 5 3. Oplysninger om politikredsen Generelle oplysninger om politikredsen, Københavns Politis organisation og personale mv Københavns Politis mål for Kredsråd Samarbejdsplan for Københavns Politi og lokale samarbejdsrelationer Københavns Politis kriminalpræventive indsats Utilpassede kriminelle unge, statistik Indsatsen mod den borgervendte kriminalitet 8.1 Station Amager Station Bellahøj Station City Indsatsen mod kriminelle bander Visitationszoner Indsatsen over for fodboldbøller Indsatsen på færdselsområdet Indsatsen i grænseområderne, Københavns Lufthavn Politiindsatsen før og under COP 15 og IOC Klimatopmøde og Olympisk kongress Efterforskningsenheden Herunder årets gang Specifikke opgaver fra Sektionen for Personfarlig Kriminalitet, Sektionen for Særlov og Økonomisk kriminalitet og Sektionen for Organiseret Kriminalitet Økonomi Kriminalitetsstatistik Københavns Politis mål og strategier for

6 6 COP 15: Samtræning i Oksbøl

7 Jobtilfredshed OPLYSNINGER OM POLITIKREDSEN Københavns Politi er Danmarks største politikreds målt på antal borgere, antal ansatte samt antallet af sager og opgaver. Samtidig varetager Københavns Politi nogle af de mest indsatstunge opgaver og særdeles omfattende efterforskninger. Opgaverne antager samtidig en meget forskelligartet karakter. Københavns Politi omfatter kommunerne København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør og dækker et område på ca. 180 km² med godt indbyggere. Den daglige politibetjening foregår fra fire døgnbemandede politistationer: Station Amager, Station Bellahøj, Station City og Station Lufthavnen. Til hver af politistationerne Amager, Bellahøj og City hører desuden et antal lokal-/ nærpolitistationer, hvor publikumsbetjeningen foregår mere lokalt i bydelene. Antallet af medarbejdere i politikredsen varierer fra måned til måned på grund af afgivelser bl.a. til Rigspolitiet, men som udgangspunkt vil der være omkring politiansatte og yderligere godt 300 medarbejdere fordelt på jurister, kontoransatte og servicemedarbejdere. Af disse ca medarbejdere er knap 800 tjenestegørende på Politigården i København. Politigården er Københavns Politis hovedkvarter. Den centrale ledelse med politidirektør Johan Reimann som øverste chef er placeret på Politigården. Hovedstaden Politibetjeningen i København er i høj grad præget af, at København er Danmarks hovedstad. Der bor og færdes mange mennesker i byen hver dag. Ud over de indbyggere ankommer der hver dag et stort antal pendlere til arbejdspladser og læreanstalter. Pendlerne anvender som oftest de offentlige transportmidler, S- og regionaltog samt busser, men et stort antal personer kører til København i bil. Da der samtidig er registreret knap køretøjer i Københavns politikreds, betyder det, at intensiteten i trafikken er stor. I det centrale København passerer dagligt knap køretøjer forbi søerne mod og fra det centrale København. København er dog i høj grad cyklernes by ved søerne passerer der dagligt mere end cykler og knallerter et tal, der i de seneste år har været nogenlunde konstant, men sammenlignet med 1990 er der tale om en stigning på mere end 50 %. De mange køretøjer må slås om de ca parkeringspladser i Københavns Kommune, og det giver i sagens natur også visse problemer, som bl.a. afspejles i antallet af udstedte parkeringsafgifter, idet Center for Parkering under Københavns Kommune i 2009 har udskrevet knap parkeringsafgifter. Den kollektive trafik har på en hverdag mere end passagerer i Københavns Kommune. Mere end halvdelen benytter bus, mens de øvrige benytter tog eller metro. Som hovedstad er København en velbesøgt turistby. Turisterne ankommer bl.a. via Københavns Lufthavn og Københavns Havn. Hvert år ankommer godt 10,7 mio. passagerer via Københavns Lufthavn, og via Københavns Havn ankommer hvert år mere end turister med krydstogtskibe (300 krydstogtskibe). Herudover kommer selvfølgelig de mange primært svenske turister, der ankommer, fortrinsvis via den faste forbindelse over Øresund. Der findes ikke noget sikkert tal for antallet af turister, der besøger København, men der er registreret mere end 4,3 mio. overnatninger på Københavnske hoteller, vandrehjem mv. I København ligger Højesteret, Østre Landsret, Københavns Byret og Søog Handelsretten. Der er fire fængsler i København: Vestre Fængsel, Blegdamsvejens fængsel, fængslet på Politigården, der benyttes som særligt sikkert fængsel til såkaldt negativt stærke fanger samt Nytorv fængsel, der anvendes i forbindelse med retssager i Byretten. Kongehuset, Folketinget og størstedelen af statsadministrationen ligger som bekendt også i København, og det har ofte betydning for politiarbejdet i København. Seneste eksempel på dette er IOC-kongressen og Klimatopmødet i Kulturelt centrum København er Danmarks kulturelle centrum med et væld af aktiviteter og forlystelser, lige fra teatre og koncerthuse til Tivoli, Zoologisk Have, Parken, Operaen og det nye skuespilhus bare for at nævne nogle få. Sporten har også en særlig plads i 7

8 Bevogtning Bella Center København, hvor tendensen gennem de seneste år har været, at der skal anvendes flere ressourcer i forbindelse med fodboldkampe mellem F.C. København og landets andre SAS-liga-klubber. Der anvendes også store ressourcer ved andre sportsarrangementer f.eks. ved cykelløbet Post Danmark Rundt, der afsluttes på Frederiksberg Allé. København har udviklet sig til en multikulturel storby, der i lighed med andre europæiske storbyer har en stor tiltrækning på en bred vifte af samfundets forskellige miljøer, hvoraf nogle fordrer en forstærket politiindsats. Restaurationsmiljøet er blot et af disse, og med mere end udskænkningssteder med bevilling til udskænkning af stærke drikke er det et ikke uvæsentligt område. Mange forhold hvoraf nogle få er nævnt herover medfører, at medarbejderne i Københavns Politi pålægges opgaver, der ikke i samme grad belaster ansatte i landets øvrige politikredse. Københavns Politis organisation Politidirektør Johan Reimann er som tidligere nævnt chef for Københavns Politi. Den øvrige centrale ledelse består af stedfortrædende vicepolitidirektør Mogens Kjærgaard Møller og administrativ vicepolitidirektør Martha Therkelsen. De to vicepolitidirektører er organisatoriske chefer for Københavns Politis administrative afdelinger og sektioner. I centralledelsen sidder også chefpolitiinspektør Jørn Aabye og chefanklager Carsten Egeberg Christensen. Chefpolitiinspektøren er chef for den politimæs- Københavns politikreds inddelt på de fire stationsområder: Amager, Bellahøj, City og Lufthavnen 8

9 Bevogtning Bella Center sige del af Københavns Politi dvs. de københavnske politistationer og specialafdelinger og chefanklageren er chef for politiets advokaturer. Københavns Politis samlede organisation kan ses i diagrammet på side Organisationen er inddelt i tre søjler: 1. en søjle for den politimæssige del, 2. en søjle for anklagemyndigheden og 3. en søjle for den administrative del. Personalet på stationer og i de enkelte afdelinger er i forhold til opgavernes art sammensat af politi- og kontoruddannet personale, servicemedarbejdere samt jurister og specialuddannede konsulenter. 1. Den politimæssige søjle Den politimæssige søjle er inddelt i fire forskellige sektioner: Politistationerne (Station Amager, Station Bellahøj, Station City og politistationen i Københavns Lufthavn) Efterforskningsenheden (Afdeling I, II og III) Specialenheden Operativ planlægning og analyse Den Kriminalpræventive Afdeling Politistationerne Station Amager, Kamillevej 3, 2770 Kastrup Den døgnbetjente hovedstation med både uniformeret politi og efterforskere, kontorpersonale og serviceassistenter betjener det største geografiske område i Københavns Politikreds et areal på godt 96 km², bestående af bydelene Christianshavn, Sundby, Kastrup, Tårnby og Dragør. Der bor ca personer i området. Der er stor variation inden for stationens dækningsområde, både hvad angår bebyggelsesgraden, boligstandard, beboernes indkomstforhold, socialgruppe og etniske baggrund. Befolkningsgrundlaget er forholdsvis stort set i forhold til det bebyggede areal. Der er store områder med etagebyggeri, men der findes også store villakvarterer, ligesom der er fabriksog industrikvarterer. Området har en lang kystlinje med flere lystbådehavne, kanalerne på Christianshavn og trafikhavne som Prøvestenshavnen og Flådestation Holmen. Amager Strand er et stort rekreativt område beliggende langs Amager Strandvej ud mod Øresund. Amager har i øvrigt flere store grønne skove og naturområder. Af særlige lokaliteter under Station Amager kan bl.a. nævnes Christiania på Christianshavn, hvor der bor ca personer. Området er stadig præget af omfattende handel med hash samt anden kriminalitet. Station Amager foretager ikke til daglig patrulje på Christiania, da en politimæssig indsats i området kræver tilstedeværelse af store»styrker«, og derfor kræver en sådan indsats forudgående planlægning. Ørestaden og Holmen er nye bydele, der er under opførelse. I Ørestaden vil der i løbet af de næ ste år blive opført ca. 3 mio. m² etageareal industri, beboelse, uddannelses- og offentlige institutioner, og på Holmen forventes der at blive opført ca m² boliger, mens der på ca m² opføres erhvervsbyggeri og uddannelsesinstitutioner. Politistationerne Station Bellahøj, Borups Allé 266, 2400 København NV Den døgnbetjente hovedstation med både uniformeret politi og efterforskere, kontorpersonale og serviceassistenter betjener det område i Københavns Politikreds med flest indbyggere. Hovedstationen er beliggende på Borups Alle i Bellahøjkvarteret. Der er desuden tilknyttet tre nærpolitistationer, der er placeret centralt i de forskellige bydele. Disse nærpolitistationer er beliggende på Frederikssundsvej i Brønshøj, Nørrebrogade på Nørrebro og Østerfælled Torv på Østerbro. Stationens område er på mange måder multikulturelt, specielt Nørrebro, hvor stort set alle folkeslag og religioner er repræsenteret. Ellers veksler området mellem kvarterer med nærmest mondæn status, mere almindelige beboelseskvarterer, områder med industri og små virksomheder og villakvarterer. Herudover er der også store grønne områder og en havn alt sammen noget, der præger Station Bellahøjs arbejde. Områdets mangfoldighed af beboere af fremmed herkomst giver politiet på Bellahøj en særlig udfordring i hverdagen med mange forskellige sprog og kulturelle forskelle, der giver mange vekslende og forskelligartede arbejdsopgaver i hverdagen. 9

10 Cykelpatrulje Brøndby Hallen Politistationerne Station City, Halmtorvet 20, 1700 København V Den døgnbetjente hovedstation med både uniformeret politi og efterforskere, kontorpersonale og serviceassistenter betjener geografisk City-området, Sydhavnen samt Valby. Stationen er centralt placeret på Halmtorvet umiddelbart bag Hovedbanegården midt på Vesterbro. Det er et multikulturelt område, hvor mange forskellige folkeslag og religioner er repræsenteret. Området har i mange år været kendt som tilholdssted for narkomaner og prostituerede, men er nu langsomt ved at ændre karakter til et nærmest mondænt boligområde med dyre lejligheder. Københavns Hovedbanegård bliver i dag- og aftentimerne betjent af en nærpolitistation, der er placeret på selve banegården. Valby er stationsområdets vestlige del med store beboelseskvarterer samt områder med industri og små virksomheder. Området betjenes af døgnberedskabet fra Hovedstationen på Halmtorvet, og tillige i høj grad af nærpolitistationen i Valby. Station Citys arbejdsopgaver er naturligvis specielt præget af, at den centrale del af København i dagtimerne er arbejdsplads for mange mennesker, og at København som hovedstad døgnet rundt har mange besøgende og turister. Strøget og hele den indre by har et meget rigt handelsliv og et utal af restaurationer, hoteller, biografer, cafeer, diskoteker og andre forlystelsessteder, som er med til at præge arbejdsopgaverne på Station City. Herudover ligger Christiansborg med regering og folketing centralt placeret i stationens område. De mange besøgende i dagtimerne medfører en meget tæt biltrafik samt et meget stort antal rejsende med de mange offentlige transportmidler. Politistationerne Københavns Politi, Københavns Lufthavn, 2770 Kastrup Politistationen i Københavns Lufthavn har følgende opgaver: grænsekontrol ved den ydre Schengengrænse i Københavns Lufthavn og i Københavns Havn kontrol i de grænsenære områder ved de nationale grænser (baglandspatrulje) sagsbehandling i ud- og afvisersager og asylsagsbehandling i Københavns politikreds sikkerhedsopgaver i Københavns Lufthavn i relation til flysikkerheden overordnet koordinerende ledelse af katastrofeindsatser i lufthavnen traditionelle politiopgaver i Station Lufthavnens område. Stationen er atypisk i forhold til de øvrige politistationer. Dette gælder ikke alene opgaverne, men også det forhold, at der ikke findes bosiddende borgere i stationens område. Stationens ansatte betjener i stedet ca ansatte i lufthavnen og ca. 18,3 mio. rejsende om året. Af de 18,3 mio. bliver ca. 5,5 mio. kontrolleret i Schengensystemet. Kontrollen foretages både i Københavns Lufthavn og i Københavns Havn på vegne af samtlige Schengenlande. I Københavns Havn kontrolleres to færgeruter til Polen, et ikke ubetydeligt antal krydstogtsskibe, fragtskibe, fiskerbåde og lystbåde. I tæt samarbejde med SKAT i lufthavnen men også i samarbejde med andre nationale og internationale samarbejdspartnere foretages der hvert år betydelige beslag af bl.a. narkotika i Københavns Lufthavn.. Efterforskningsenheden Københavns Politis Efterforskningsafdeling består af en række specialafdelinger, der efterforsker og sagsbehandler alvorligere kriminalitet typisk straffelovsovertrædelser. Afdeling I behandler sager vedrørende særlovskriminalitet og økonomisk kriminalitet som fx bedragerier, underslæb mv. Afdelingen er delt op i to sektioner: Sektionen for særlovskriminalitet og Sektionen for økonomisk kriminalitet. Afdeling I har til huse i Store Kongensgade 100. Afdeling II behandler sager vedrørende personfarlig kriminalitet som fx drab, røverier og vold. Afdelingen er opdelt i to sektioner: Sektionen for drab og Sektionen for anden personfarlig kriminalitet. Afdeling II har kontorer på Politigården i København Afdeling III behandler sager vedrørende organiseret kriminalitet. Afdelingen er opdelt i to sektioner: Sektionen for organiseret kriminalitet, herunder også den banderelaterede kriminalitet og Sektionen for narkotikakriminalitet. Afdeling III har kontorer på Politigården i København. 10

11 Assistance; svensk politihelkopter Specialenheden Specialenheden i Københavns Politi er inddelt i fem sektioner: et Servicecenter, en Specialstøttesektion, en Færdselsafdeling, en Sektion for operativ kommunikation og en Sektion for Borgerservice og forebyggende arbejde. Servicecentret forestår anmeldelsesoptagelse mv. i et call-center. Her visiteres også alle henvendelse rtil Københavns Politi både telefoniske og henvendelser via mail. Specialstøttesektionen er opdelt i to særskilte afsnit. Det største afsnit er Beredskabsafsnittet, hvis hovedopgave er at være assistance- og støtteenhed for det øvrige politi i København og Politiregionen. Herfra føres bl.a. tilsyn med ambassader og andre objekter, hvor der eksisterer et såkaldt trusselsbillede. Det er også beredskabssektionen, der håndterer demonstrationer og anholdelse af farlige/bevæbnede gerningsmænd. Det andet afsnit er Hunde og rytteri, hvor politihunde (tjenestehunde, narkohunde og sprængstofhunde) og politiheste hører til. Sektionen holder til på Artillerivej på Amager. Færdselsafdelingen er inddelt i en række sektioner og varetager den daglige færdselskontrol i politikredsen. Sektionen forestår også afholdelse af køreprøver, og Automatisk Trafikkontrol (ATK) hører også under denne sektion. ATK foretager hastighedskontrol rundt omkring i København, og et større sekretariat tager sig efterfølgende af bødeudsendelse mv. Sektionen for operativ kommunikation varetager den centrale styring af patruljebilerne i København. I daglig tale kaldes radiocentralen HS. Ved større operationer iværksættes KSN en kommandocentral, hvor man udelukkende koncentrerer sig om en enkelt og afgrænset operation, fx indsatser ved større topmøder, demonstrationer og konferencer mv. Sektionen for Borgerservice indeholder flere elementer. Den tager sig af fx tilladelser og bevillinger, men også Eftersøgningstjenesten, der forestår eftersøgning af personer, bl.a. i relation til stævnings- og fogedsager, og som har til huse i Skelbækgade 2 på Vesterbro, hører under Sektionen for Borgerservice. Det samme gør Flexgruppen, der bl.a. varetager en række bevogtningsopgaver, fx adgangskontrollen til Politigården. Operativ planlægning og analyse (OPA) Operativ planlægning og Analyse (OPA) er en stabs-støttesektion, hvor der udarbejdes planer og analyser og her foretages den nødvendige koordination med andre myndigheder. Den Kriminalpræventive Afdeling (DKA) Den Kriminalpræventive Afdeling står bl.a. for skoleundervisning og arbejder lokalt i bydelene i SSPsamarbejdet mellem Skole, Socialforvaltning og Politi. DKA tager sig endvidere af praktikundervisning i samarbejde med øvrige dele af Københavns Politi. 2. Advokatursøjlen Københavns Politi har syv advokaturer, som foretager juridisk bistand til de enkelte lokalt placerede politistationer og til de førnævnte specialafdelinger under efterforskningsenheden. Advokaturerne refererer til Københavns Politis chefanklager. Hvert advokatur har tilknyttet et antal medarbejdere med juridisk embedseksamen og et antal kontoransatte medarbejdere. Dommervagten hører organisatorisk også til her. I Dommervagten foretages fremstillinger af personer, som politiet ønsker varetægtsfængslet. 3. Den administrative søjle Politiet i København har en række administrative afdelinger, der refererer til politikredsens to vicepolitidirektører. Den stedfortrædende vicepolitidirektør er overordnet ansvarlig for tre særskilte afdelinger/sektioner: Politidirektørens sekretariat It-afdelingen Kommunikationsafdelingen Politidirektørens sekretariat Politidirektørens Sekretariat behandler en lang række administrative sager, f.eks. høringer fra ministerier, besvarelse af klagesager fra borgerne, erstatningssager mv. It-afdelingen It-afdelingen indeholder to forskellige afsnit. It-afsnittet varetager bl.a. den daglige service og udvikling i forhold til politiets it-programmer, herunder POLSAS og Outlook brugerservice 11

12 Arbejdsmiljø i Brøndby Hallen mv. Herudover refererer et antal lokalt placerede systemadministratorer til It-sektionen. It-afsnittet servicerer og uddanner desuden medarbejderne i politiets edb-systemer. Tele-afsnittet varetager administrationen af bl.a. mobiltelefoner. Kommunikationsafdelingen Kommunikationsafdelingen er ansvarlig for den daglige interne og eksterne kommunikation. Internt foregår informationen primært via Københavns Politis lokale Intranet, og eksternt varetager kommunikationsafsnittet kontakten til pressen og visiteringen af henvendelser fra forskellige medier. Herudover administrerer afdelingen Københavns Politis Internet, hvor borgerne kan søge information om Københavns Politi, og hvor politiet også kan søge efter offentlighedens hjælp, fx ved efterlysninger. Via hjemmesiden publicerer Københavns Politi dagligt en døgnrapport, hvor man som borger kan følge med i, hvad der er sket i Københavns politikreds. Den administrerende vicepolitidirektør er overordnet ansvarlig for tre særskilte afdelinger/sektioner: Personaleafdelingen Økonomiafdelingen Indfordrings- og hittegodssektionen Personaleafdelingen Personaleafdelingen er inddelt i fem særskilte sektioner/afsnit: en polissektion, en personalesektion, en udviklings- og uddannelsessektion, en sektion for operativ logistik og et arbejdsmiljøafsnit. Polissektionen varetager Intern kontrol og revision og her ligger også PRES-sekretariatet, hvor der udføres projekt- og analysearbejde. Personalesektionen er opdelt i to afsnit: et internt personaleafsnit og et eksternt personaleafsnit. Det interne personaleafsnit tager sig af tjenesteafregning for en række af de administrative afdelinger, ligesom det yder support for tjenesteplanlægning. Herudover står afsnittet for uddannelse, fridøgnsbankaftaler, dusørsager og administration af bedømmelsessystemet blandt meget andet. Det eksterne personaleafsnit tager sig af arbejdsskader, assistancetjeneste, barsel, disciplinærsager, orlovsordninger, personalesager, stillingsopslag, tjenestetid og meget andet. Udviklings- og uddannelsessektionen tager sig af lokalløn, div. interne og eksterne kurser og uddannelser, ansøgninger til kompetencefonden mv. I sektionens uddannelsesafsnit forestår man bl.a. også politiets mobiltaktiske uddannelse mv. Sektionen for operativ logistik er inddelt i tre underområder: chaufførtjeneste, udrustningsdepot og besøgstjeneste til Vestre Fængsel. Chaufførtjenesten forestår kørsel med politiets busser, kørsel med hollændervogne mv. Udrustningsdepotet administrerer indsatsmateriel, værnemidler, radioer, våben, gas, peberspray og fungerer tillige som uniformsdepot for Politigården. Besøgskontrollen arrangerer arrestantbesøg i Vestre Fængsel. Arbejdsmiljøafsnittet tager sig af alle typer sager, der vedrører arbejdsmiljø, men man følger i afsnittet også op på, om der bliver fulgt op på den årlige jobtilfredshedsundersøgelse. Økonomiafdelingen Økonomiafdelingen er opdelt i fire sektioner: et Budgetsekretariat, en Bogholderisektion, en sektion for Intern revision og kontrol og en Driftsog logistiksektion. I Budgetsekretariatet udfærdiges økonomiske analyser, og der laves budgetter. I Bogholderisektionen styres Københavns Politis pengekasse, og der er bl.a. her, man kan betale bøder mv. Drifts- og logistiksektionen er inddelt i en række forskellige afsnit. Et bygnings- og inventarafsnit, hvor der tages hånd om og føres tilsyn med politiets bygninger og alt, hvad der hertil hører fx drift, energi og miljø. Vognkontor og fleetmanager administrerer politiets køretøjer. Et særskilt afsnit tager sig af transportant- og tjenesterejser. I Post og service foregår al postdistribution i politikredsen, og medarbejderne i dette afsnit forestår desuden flytninger mv. Økonomistyringen i dansk politi foregår i øvrigt decentralt, og det betyder, at Københavns Politi selv skal betale for alt lige fra lønninger til kuglepenne og patruljebiler. Indfordrings- og hittegodssektion Indfordrings- og hittegodssektionen er inddelt i fire forskellige afsnit. Hittegodskontoret samler effekter fra politistationer, Københavns Lufthavn 12

13 COP 15 & IOC: Uddannelse i Hollænderbiler samt bus- og S-togsområder. Kosterforvaltningen holder styr på alle de koster (fx tyveri- og hælerivarer), som kommer i politiets besiddelse. Uafhentet hittegods og koster sælges på auktioner. I Arkivet holder man styr på den enorme mængde af dokumenter, som genereres i Københavns Politi. I Kørselsafsnittet er man beskæftiget med alle former for transport lige fra kørsel og transport af inventar til afhentning af stjålne cykler mv. Københavns Politis personalepolitik Københavns Politi ønsker en arbejdsplads, der overordnet er præget af dialog og samarbejde tillid og respekt udviklingsparathed ansvarlighed loyalitet kvalitet og service helhedssyn moral og etik Samarbejds- og ledelsesformerne skal være præget af viljen til samarbejde og dialog. Dialogen må bygge på gensidig tillid, respekt og evnen til at lytte. Der skal satses på medarbejdere, der bl.a. ser det som deres opgave at få øje på udviklingstendenser og udviklingsbehov fx i forhold til arbejdsmetoder, arbejdsmiljøet og sammenhængen mellem arbejdsliv og familieliv. Der skal satses på ansvarsfulde medarbejdere der er selvstændige og initiativrige, og som loyalt udfører de opgaver, der ligger i deres funktion. Der skal fokuseres på service og kvalitet. Det er vigtigt, at medarbejderne udvikler egen viden, færdigheder og holdninger og er villige til og i stand til at bevæge sig til nye arbejdsområder altså er præget af helhedssyn. Man skal tage stilling til moralske og etiske spørgsmål generelt og i det personalepolitiske arbejde. Det forventes, at alle medarbejdere gennem færden, optræden og påklædning repræsenterer Københavns Politi på en korrekt og værdig måde. Kvalitetsmålsætning Personaleplanlægningen skal sikre, at Københavns Politis medarbejdere til stadighed har de kvalifikationer, der er nødvendige for at løse de mangeartede opgaver, der forekommer i politikredsen. Formålet med personaleplanlægningen er derfor en målrettet, effektiv og fleksibel udnyttelse af de menneskelige ressourcer. Udviklingen af og indsatsen i Københavns Politi stiller krav til alders-, køns- og etnisk fordeling, anciennitets- og uddannelsesniveau samt kvalifikationer, og dette skal planlægges. Det skal sikres, at den enkelte persons jobmæssige færdigheder, viden og holdninger varetages og udvikles bedst muligt. Dette kan fx sikres gennem medarbejderudviklingssamtaler, uddannelse, jobrokeringer m.m. Ansvar og kompetence for personaleplanlægning skal i Københavns Politi skal så vidt muligt uddelegeres, således at man som medarbejder oplever at have et selvstændigt råderum med en deraf følgende ansvarsfølelse. Tilrettelægningen af arbejdsopgaverne skal sikre, at personalet kan få en sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv. Det betyder, at planlagte aktiviteter hurtigst muligt meldes ud til de berørte medarbejdere, således at de kan planlægge deres tjeneste og fritid. I Københavns Politi er der mulighed for flekstid og deltid, hvis der ikke er særlige forhold, der taler imod dette, og det er på samme måde muligt at få tjenestefrihed til personlig og faglig udvikling, ligesom man kan søge orlov med dagpenge fx orlov til fædre børnepasning og familieaktiviteter i forbindelse med sygdom og uddannelse. Københavns Politis personalepolitik kan i sin helhed læses på Københavns Politis Intranet. Personalepolitikken er et levende produkt, der løbende ændres og tilpasses organisationens udvikling. 13

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi 2009 1. Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret gennem etablering af større og mere

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 I. INDLEDNING I 2007 blev Danmarks politikredse og kommuner reformeret ved bl.a. etablering af større og mere bæredygtige enheder, der samtidig fik en række

Læs mere

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Bornholm, den 9. juni 2010 Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Forord Danmark er opdelt i 12 politikredse, hvoraf Bornholms Politi udgør én politikreds. Politikredsen består geografisk

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 26. marts 2012 kl i Politidirektørens Parolesal på Politigården.

Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 26. marts 2012 kl i Politidirektørens Parolesal på Politigården. KREDSRÅD KØBENHAVNS POLITIKREDS Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 26. marts 2012 kl. 12.00 i Politidirektørens Parolesal på Politigården. DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af

Læs mere

ØSTJYLLANDS. Randers. Århus. Grenaa

ØSTJYLLANDS. Randers. Århus. Grenaa ØSTJYLLANDS Grenaa Randers Århus Indhold Om politikredsen................................ side 4 Anklagemyndigheden............................ side 6 Politiets arbejde og personale.....................

Læs mere

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Koordinering af arbejdet med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Odense kommune og Fyns politi har indgået en aftale om, at den fremtidige

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Samarbejdsplan for 007 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger i politikredsen

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2013 for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen Side 1 Samarbejdsplan 2013 En

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, samt andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i Sydøstjylland.

Læs mere

KØBENHAVNS REDEGØRELSE VEDRØRENDE KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

KØBENHAVNS REDEGØRELSE VEDRØRENDE KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010 KØBENHAVNS FORORD VED POLITIDIREKTØR JOHAN REIMANN Redegørelse vedrørende KØBENHAVNS POLITIS virksomhed 2010 Udgivet af: Københavns Politi Politigden 1567 København V Fotos: Kommunikationsafdelingen Københavns

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

STRATEGI NORDSJÆLLANDS

STRATEGI NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2017 NORDSJÆLLANDS NORDSJÆLLAND SKAL VÆRE ET TRYGT OG SIKKERT STED Nordsjællands Politis centrale opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det skal vi

Læs mere

Cover til samarbejdsaftale mellem CSB og Københavns Politi vedr. Tryg By

Cover til samarbejdsaftale mellem CSB og Københavns Politi vedr. Tryg By KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU - aflæggerbordet Til orientering Cover til samarbejdsaftale mellem CSB og Københavns Politi vedr. Tryg By Baggrund Københavns Politi har ønsket at udforme en samarbejdsaftale,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2009

VIRKSOMHEDSPLAN 2009 SYDØSTJYLLANDS VIRKSOMHEDSPLAN 2009 1. Indledning skal i 2009 løse en række vigtige og store opgaver. Politikredsen skal overordnet set virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet ved at udøve

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 24-5-2012

Referat. Kredsrådets møde den 24-5-2012 14. juni 2012 LEDELSESSEKRETARIATET Sagsbehandler: lhk Referat Kredsrådets møde den 24-5-2012 Deltagere: Finn Borch Andersen (PD), Flemming Drejer (CPI), Mogens Hendriksen (VPD), Ida Sørensen (CA), Willy

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Redegørelse vedrørende Københavns Politis virksomhed 2008

Redegørelse vedrørende Københavns Politis virksomhed 2008 Redegørelse vedrørende Københavns Politis virksomhed 2008 KØBENHAVNS Redegørelse vedrørede KØBENHAVNS POLITIS virksomhed 2008 Udgivet af: Københavns Politi Politigården 1567 København V Layout, illustrationer

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet En sammenfatning af idékataloget til det lokale kriminalpræventive samarbejde Indhold Indledning 3 Helhedsorienteret samarbejde 4 Kredsrådets organisering

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI

SYDØSTJYLLANDS POLITI SYDØSTJYLLANDS POLITI Organisering af det kriminalitetsforebyggende arbejde i Sydøstjyllands Politi Indledning Forebyggelse af kriminalitet og især forebyggelse af ungdomskriminalitet er en af de væsentligste

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017 Frederikshavn Kommune KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Samarbejdet

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Samarbejdsplan for 008 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger i politikredsen

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat fra møde nr. 1 i 2007 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mødet blev afholdt onsdag den 28. februar 2007 kl. 1000 i Holbæk 29. marts 2007 Referent: Karen Bak Aastrup

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Bilag 1. OVERSIGT OVER SAMARBEJDSFORA, HVOR POLITIET DELTAGER 1. Kontakt med lokalsamfundet mv. Kredsrådet Almindelige spørgsmål vedrørende politiets virksomhed i politikredsen Lovgrl./komm. Retsplejelovens

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet J.nr. 1200-10281-00009-10 Samarbejdsplan 2011 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 16.juni 2017 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Patruljecenter Midt Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2017 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2015 for SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter. Politidirektøren er formand

Læs mere

Samarbejdsplanen for kredsrådet

Samarbejdsplanen for kredsrådet Kredsrådet Syd- og Sønderjylland Samarbejdsplanen for kredsrådet Indholdsfortegnelse 1. Organisering af samarbejdet mellem rne og politiet i Syd- og Sønderjylland... 2 1.1 Det strategiske niveau... 2 1.2

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013 1 Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør Claus Hilborg Borgmester Lars

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2013 for SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016 Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Styrings- og Ressourceafdelingen Dato: Dok.: 2123308 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets

Læs mere

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2016 VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS TRYGHED, SIKKERHED, FRED OG ORDEN Nordsjællands Politis opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det sker gennem

Læs mere

NORDJYLLANDS POLITI ... Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis Kredsråds 5. møde den 17. december 2007

NORDJYLLANDS POLITI ... Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis Kredsråds 5. møde den 17. december 2007 NORDJYLLANDS POLITI Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis Kredsråds 5. møde den 17. december 2007 Deltagere: Politidirektør Jens Henrik Højbjerg Vicepolitidirektør Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

KREDSRÅD KØBENHAVNS POLITIKREDS. Referat fra mødet i Kredsrådet tirsdag den 21. juni 2011 kl. 14.00 i Politidirektørens Parolesal på Politigården.

KREDSRÅD KØBENHAVNS POLITIKREDS. Referat fra mødet i Kredsrådet tirsdag den 21. juni 2011 kl. 14.00 i Politidirektørens Parolesal på Politigården. KREDSRÅD KØBENHAVNS POLITIKREDS Referat fra mødet i Kredsrådet tirsdag den 21. juni 2011 kl. 14.00 i Politidirektørens Parolesal på Politigården. DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af

Læs mere

KREDSRÅD RETSPLEJELOVENS KAPITEL 11

KREDSRÅD RETSPLEJELOVENS KAPITEL 11 KREDSRÅD RETSPLEJELOVENS KAPITEL 11 POLITIDIREKTØREN (PD) OG BORGMESTRE POLITIETS VIRKSOMHED OG ORGANISATION KRIMINALITETSUDVIKLINGEN SAMARBEJDET MED LOKALSAMFUNDET LOKAL SAMARBEJDSPLAN ANTAL MØDER: MINDST

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN 2016 Samarbejdsplan 2016 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Bilag 1. OVERSIGT OVER SAMARBEJDSFORA, HVOR POLITIET DELTAGER 1. Kontakt med lokalsamfundet mv. Kredsrådet Almindelige spørgsmål vedrørende politiets virksomhed i politikredsen Lovgrl./komm. Retsplejelovens

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Bornholms Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Bornholms Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Bornholms Politi. Planen træder i kraft den

Læs mere

REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 22. JUNI 2015 PÅ POLITIGÅRDEN

REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 22. JUNI 2015 PÅ POLITIGÅRDEN 10. august 2015 J.nr. 0100-10279-00052-15 Sagsbehandler: JKO KØBENHAVNS POLITI Ledelsessekretariatet REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 22. JUNI 2015 PÅ POLITIGÅRDEN Dagsorden

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Københavns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Københavns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Københavns Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR KØBENHAVNS POLITI 2013-15

UDVIKLINGSPLAN FOR KØBENHAVNS POLITI 2013-15 KØBENHAVNS I T I L E B Ø DI T N Y E K N V A H S N O P KØBENHAVNS Ledelsens forord Københavns Politi er noget særligt i Dansk Politi og Anklagemyndighed. Ingen andre politikredse har tilsvarende operative

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-152-0247 Dok.: AKJ40293 Endelig besvarelse af spørgsmål nr. S 2090 fra medlem af Folketinget Kim Christiansen (DF). Spørgsmål:

Læs mere

Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 14. juni 2010 kl. 11.00 i Politidirektørens Parolesal på Politigården.

Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 14. juni 2010 kl. 11.00 i Politidirektørens Parolesal på Politigården. KREDSRÅD KØBENHAVNS POLITIKREDS Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 14. juni 2010 kl. 11.00 i Politidirektørens Parolesal på Politigården. DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 31. maj 2016 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Vejle Lokalpoliti Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2016 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

Redegørelse vedrørende Københavns Politis virksomhed 2007

Redegørelse vedrørende Københavns Politis virksomhed 2007 Redegørelse vedrørende Københavns Politis virksomhed 2007 KØBENHAVNS Redegørelse vedrørede KØBENHAVNS POLITIS virksomhed 2007 Udgivet af: Københavns Politi Politigården 1567 København V Layout, illustrationer

Læs mere

Mødereferat fra mødet i kredsrådet på Fyn onsdag den 12. december 2007

Mødereferat fra mødet i kredsrådet på Fyn onsdag den 12. december 2007 18. december 2007 J.nr.: 2300-10244-00002-07 Sagsbehandler: Marianne Birck FYNS POLITI Ledelsessekretariatet Hans Mules Gade 1-3 5100 Odense C Telefon: 6614 1448 Direkte: 2555 5856 Lokal: 6717 E-mail:

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1. INDLEDNING

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Midt- og Vestjyllands

Læs mere

Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef og Carsten Spliid, Leder af ETB.

Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef og Carsten Spliid, Leder af ETB. Hillerød Kommune REFERAT Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd Dato: 27.marts 2014 Sted: Mejeriet Møde nr. 22 Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef

Læs mere

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Ledelsesstøtte & Kommunikation Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Østjylland Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Østjyllands Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS. Redegørelse for politikredsens virksomhed i 2007

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS. Redegørelse for politikredsens virksomhed i 2007 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Redegørelse for politikredsens virksomhed i 1. Indledning Side 2 Det følger af retsplejelovens 112, stk. 2, at politidirektøren i Midt- og Vestsjællands Politi hvert år skal afgive

Læs mere

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS FORORD Strategien for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi tager afsæt i de gældende langsigtede, landsdækkende politiske aftaler, de centrale strategier

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 17 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens

Læs mere

Partnerskabsaftale For et trygt Indre Nørrebro

Partnerskabsaftale For et trygt Indre Nørrebro 2015 Partnerskabsaftale PARTNERSKABSAFTALE Københavns kommune 2015 Københavns Kommune, repræsenteret ved Center for Sikker By og SSP København, og Københavns Politi forlænger med denne aftale det forpligtende

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds

Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid Torsdag den 6. oktober 2015 Sted Rådhuset i Odense Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden til dagens møde Begge blev godkendt. Nyt fra

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Kredsrådet. torsdag den 30. maj 2013. i Politidirektørens Parolesal på Politigården

Referat fra ekstraordinært møde i Kredsrådet. torsdag den 30. maj 2013. i Politidirektørens Parolesal på Politigården Referat fra ekstraordinært møde i Kredsrådet torsdag den 30. maj 2013 i Politidirektørens Parolesal på Politigården DELTAGERE: Politidirektør Thorkild Fogde Overborgmester Frank Jensen Sekretariatschef

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 1. november 2016 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

Partnerskabsaftalen For et trygt Indre Nørrebro 2014/15. PARTNERSKABSAFTALE Københavns kommune 2014/15

Partnerskabsaftalen For et trygt Indre Nørrebro 2014/15. PARTNERSKABSAFTALE Københavns kommune 2014/15 2014/15 PARTNERSKABSAFTALE Københavns kommune 2014/15 Københavns Kommune, repræsenteret ved Center for Sikker By, SSP København og Hotspot Indre Nørrebro (Hotspot indgår indtil udgangen af 2014), og Københavns

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Beslutningsreferat af møde nr. 3-2009 i Kredsrådet for Midtog Vestsjællands Politi mandag den 5. oktober 2009. Deltagere: LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.:

Læs mere

4. Strategi 2015 for Nordsjællands politi, herunder borgerpaneler

4. Strategi 2015 for Nordsjællands politi, herunder borgerpaneler 15. december 2014 LEDELSESSEKRETARIATET Sagsbehandler: CH Telefon: 7258 7232 Referat Kredsrådets møde den 10. december 2014 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, chefanklager Ida Sørensen, politiinspektør

Læs mere

REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS

REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS Beretning vedrørende Københavns Politis virksomhed 2011 Layout og fotos: Steen Hansen, sha003@politi.dk Kommunikationsafdelingen Forsidefoto:

Læs mere

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv.

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet GLOSTRUP KOMMUNE SSP Skole Socialforvaltning - Politi Indsatsen mod ungdomskriminalitet et tillæg til Børnepolitikken herunder den sammenhængende børnepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 12. september

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2015 1 Indhold FORORD ORGANISERING AF LOKALSAMARBEJDET Kredsråd Kontaktudvalg Lokalråd Andre lokale samarbejdsfora Lokale samarbejdsfora 2 3 LOKALPOLITIETS ROLLE I

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Evalueringen af PSP samarbejde i Faxe Kommune Maj Baggrund... Evalueringsmetode... Statusrapport... Mødedeltagelse... Deltagernes vurdering af tidsforbrug på møderne...

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

POLITIKREDS DEN 10. DECEMBER 2014 PÅ POLITIGÅRDEN

POLITIKREDS DEN 10. DECEMBER 2014 PÅ POLITIGÅRDEN 29. januar 2015 J.nr. 0100-10279-00014-15 Sagsbehandler: JKO KØBENHAVNS POLITI Ledelsessekretariatet REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 10. DECEMBER 2014 PÅ POLITIGÅRDEN Dagsorden

Læs mere

Handlingsplan for Lokalrådet i Skanderborg Kommune 2016.

Handlingsplan for Lokalrådet i Skanderborg Kommune 2016. Til Lokalrådets medlemmer 1. april 2016 Sagsbehandler: abh SYDØSTJYLLANDS POLITI Lokalpolitiet i Skanderborg Adelgade 38 8660 Skanderborg Tlf.: 7258 3505 (mobil) Mail.: abh001@politi.dk Handlingsplan for

Læs mere

Justitsministeriet. Civil- og Politiafdelingen Udkast til tale

Justitsministeriet. Civil- og Politiafdelingen Udkast til tale 19-11-04 Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Udkast til tale Dato: 4. november 2004 Dok.: CMA20741 Politikontoret Til brug ved Sikkerhedsdagen 2004 den 9. november 2004 arrangeret af SikkerhedsBranchen

Læs mere

Referat fra mødet i Kredsrådet fredag den 9. september 2011 kl i Politidirektørens Parolesal på Politigården.

Referat fra mødet i Kredsrådet fredag den 9. september 2011 kl i Politidirektørens Parolesal på Politigården. KREDSRÅD KØBENHAVNS POLITIKREDS Referat fra mødet i Kredsrådet fredag den 9. september 2011 kl. 14.00 i Politidirektørens Parolesal på Politigården. DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Referat af møde i kredsrådet for Københavns politikreds. den 27. februar 2014 på Politigården.

Referat af møde i kredsrådet for Københavns politikreds. den 27. februar 2014 på Politigården. 10. april 2014 J.nr. 0100-10279-00030-14 Sagsbehandler: JKO KØBENHAVNS POLITI Ledelsessekretariatet Referat af møde i kredsrådet for Københavns politikreds den 27. februar 2014 på Politigården. Dagsorden

Læs mere

Referat fra mødet i Kredsrådet tirsdag den 22. november 2011 kl i Politidirektørens Parolesal på Politigården.

Referat fra mødet i Kredsrådet tirsdag den 22. november 2011 kl i Politidirektørens Parolesal på Politigården. KREDSRÅD KØBENHAVNS POLITIKREDS Referat fra mødet i Kredsrådet tirsdag den 22. november 2011 kl. 11.00 i Politidirektørens Parolesal på Politigården. DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 1. februar 2016 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Dagsorden/Beslutningsreferat

Dagsorden/Beslutningsreferat Dagsorden/sreferat Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid Onsdag den 23. april kl. 09.00 Sted Politigården i Odense mødelokale Ledelsessekretariatet 1. sal. Afbud Jan Boye og stedfortræder Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere