Redegørelse vedrørende Københavns Politis virksomhed 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse vedrørende Københavns Politis virksomhed 2009"

Transkript

1 Redegørelse vedrørende Københavns Politis virksomhed 2009 KØBENHAVNS

2 Redegørelse vedrørende KØBENHAVNS POLITIS virksomhed 2009 Udgivet af: Københavns Politi Politigården 1567 København V Fotos: Kommunikationsafdelingen Københavns Politi klimaavisen Alle fotos er taget i forbindelse med udarbejdelse af internt nyhedsbrev: klimaavisen. Fotos optaget ved forberedelserne af og under IOC-kongres og COP 15. Layout, illustrationer og billedbehandling: Steen Hansen, Kommunikationsafdelingen, Københavns Politi 2

3 FORORD 2009 har været et særdeles begivenhedsrigt år for Københavns Politi. Selv om en stor del af året har været præget af forberedelser til og senere afviklingen af COP 15, er der også på en række andre områder udvist en helt forbilledlig indsats og et meget stort engagement i løsningen af opgaverne. Der stilles naturligvis krav til vores indsats på alle områder. Vi skal opfylde de krav, som Regeringen stiller til os, som borgerne giver udtryk for, og som vore samarbejdspartnere efterspørger. Det kan med tilfredshed konstateres, at 2009 har været et godt år for Københavns Politi i den henseende vi har mere end opfyldt vores driftsmål, brugertilfredsheden er steget markant i 2009 og samtidig har vi haft godt styr på ressourcer og bevillinger. Indsatsen mod bandeuvæsenet har været en af mange opgaver, der har krævet en meget stor indsats. Hen over sommeren kunne vi konstatere, at selv den historisk store indsats, vi iværksatte i foråret, ikke så ud til at kunne dæmme op for de helt uantagelige skyderier, der skabte utryghed i dele af København. Vi iværksatte derfor en ny strategi med to klare spor: et bagudrettet efterforskningsspor og et fremadrettet efterretnings- og retshåndhævelsesspor den såkaldte Task Force Øst. Jeg har med tilfredshed konstateret, at antallet af skudepisoder, og andre former for vold ved udgangen af 2009 var meget begrænset. Man skal aldrig glæde sig for tidligt og altid huske at banke under bordet i disse sammenhænge, men jeg tror og håber, at den nye strategi har en meget stor del af æren for, at der er lagt låg på bandeuvæsenet. Som nævnt indledningsvis har de to store opgaver IOC-konferencen og COP 15 fyldt meget i vores dagligdag i Begge opgaver blev løst på fortrinlig vis, og vi har fra langt størstedelen af Danmark og fra internationalt hold høstet stor ros for udførelsen af den kolossale politiopgave. Vi må huske på, at Danmark trods alt i hvert fald efter international målestok er et meget lille land med begrænsede ressourcer, men alligevel lykkedes det for os at undgå de billeder af voldsomme optøjer, som tilsvarende arrangementer i andre storbyer har budt på, og at aftvinge respekt for den professionelle måde, politiindsatsen blev løst på. Såvel nationalt som internationalt blev der udvist stor samarbejdsvilje, blandt andet ved at politiet i en række lande stillede såvel materiel som specialister og forbindelsesofficerer til rådighed. Det var en speciel oplevelse at se såvel svenske som norske, tyske, hollandske og belgiske politikøretøjer køre rundt i København. Det er vel det bedst tænkelige bevis på, at politiet også ganske uformelt kan finde ud af at hjælpe hinanden. Løsningen af så store opgaver som IOC og COP 15 var kun mulig, da der fra alle sider blev udvist vilje og evne til samarbejde vi evnede med andre ord at løfte i flok Hvis man skal forsøge at skue lidt frem i tiden, så vil 2010 i vidt omfang blive et opsamlingsår. Det er sidste år i den indeværende flerårsaftaleperiode. Vi skal lægge sporene ikke blot til en forhåbentlig ny flerårsaftale for politiets bevillinger, men også til en nyformuleret strategi for dansk politi i de kommende år. Dette arbejde er allerede sat i søen, og så skal vi også have de sidste resultater i hus for denne flerårsaftaleperiode. Københavns Politis nye servicecenter tages i brug i 2010, og selvom Københavns Politi allerede leverer en god service, så vil borgerne forhåbentlig blive serviceret endnu bedre, når først Servicecentret kommer op at køre. Johan Remann Politidirektør i København 3

4 4 COP 15: Deling ved MS Queen of Scandinavia

5 Øvelse, Brand- og rydningskøretøj INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord ved politidirektør Johan Reimann 3 2. Indholdsfortegnelse 5 3. Oplysninger om politikredsen Generelle oplysninger om politikredsen, Københavns Politis organisation og personale mv Københavns Politis mål for Kredsråd Samarbejdsplan for Københavns Politi og lokale samarbejdsrelationer Københavns Politis kriminalpræventive indsats Utilpassede kriminelle unge, statistik Indsatsen mod den borgervendte kriminalitet 8.1 Station Amager Station Bellahøj Station City Indsatsen mod kriminelle bander Visitationszoner Indsatsen over for fodboldbøller Indsatsen på færdselsområdet Indsatsen i grænseområderne, Københavns Lufthavn Politiindsatsen før og under COP 15 og IOC Klimatopmøde og Olympisk kongress Efterforskningsenheden Herunder årets gang Specifikke opgaver fra Sektionen for Personfarlig Kriminalitet, Sektionen for Særlov og Økonomisk kriminalitet og Sektionen for Organiseret Kriminalitet Økonomi Kriminalitetsstatistik Københavns Politis mål og strategier for

6 6 COP 15: Samtræning i Oksbøl

7 Jobtilfredshed OPLYSNINGER OM POLITIKREDSEN Københavns Politi er Danmarks største politikreds målt på antal borgere, antal ansatte samt antallet af sager og opgaver. Samtidig varetager Københavns Politi nogle af de mest indsatstunge opgaver og særdeles omfattende efterforskninger. Opgaverne antager samtidig en meget forskelligartet karakter. Københavns Politi omfatter kommunerne København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør og dækker et område på ca. 180 km² med godt indbyggere. Den daglige politibetjening foregår fra fire døgnbemandede politistationer: Station Amager, Station Bellahøj, Station City og Station Lufthavnen. Til hver af politistationerne Amager, Bellahøj og City hører desuden et antal lokal-/ nærpolitistationer, hvor publikumsbetjeningen foregår mere lokalt i bydelene. Antallet af medarbejdere i politikredsen varierer fra måned til måned på grund af afgivelser bl.a. til Rigspolitiet, men som udgangspunkt vil der være omkring politiansatte og yderligere godt 300 medarbejdere fordelt på jurister, kontoransatte og servicemedarbejdere. Af disse ca medarbejdere er knap 800 tjenestegørende på Politigården i København. Politigården er Københavns Politis hovedkvarter. Den centrale ledelse med politidirektør Johan Reimann som øverste chef er placeret på Politigården. Hovedstaden Politibetjeningen i København er i høj grad præget af, at København er Danmarks hovedstad. Der bor og færdes mange mennesker i byen hver dag. Ud over de indbyggere ankommer der hver dag et stort antal pendlere til arbejdspladser og læreanstalter. Pendlerne anvender som oftest de offentlige transportmidler, S- og regionaltog samt busser, men et stort antal personer kører til København i bil. Da der samtidig er registreret knap køretøjer i Københavns politikreds, betyder det, at intensiteten i trafikken er stor. I det centrale København passerer dagligt knap køretøjer forbi søerne mod og fra det centrale København. København er dog i høj grad cyklernes by ved søerne passerer der dagligt mere end cykler og knallerter et tal, der i de seneste år har været nogenlunde konstant, men sammenlignet med 1990 er der tale om en stigning på mere end 50 %. De mange køretøjer må slås om de ca parkeringspladser i Københavns Kommune, og det giver i sagens natur også visse problemer, som bl.a. afspejles i antallet af udstedte parkeringsafgifter, idet Center for Parkering under Københavns Kommune i 2009 har udskrevet knap parkeringsafgifter. Den kollektive trafik har på en hverdag mere end passagerer i Københavns Kommune. Mere end halvdelen benytter bus, mens de øvrige benytter tog eller metro. Som hovedstad er København en velbesøgt turistby. Turisterne ankommer bl.a. via Københavns Lufthavn og Københavns Havn. Hvert år ankommer godt 10,7 mio. passagerer via Københavns Lufthavn, og via Københavns Havn ankommer hvert år mere end turister med krydstogtskibe (300 krydstogtskibe). Herudover kommer selvfølgelig de mange primært svenske turister, der ankommer, fortrinsvis via den faste forbindelse over Øresund. Der findes ikke noget sikkert tal for antallet af turister, der besøger København, men der er registreret mere end 4,3 mio. overnatninger på Københavnske hoteller, vandrehjem mv. I København ligger Højesteret, Østre Landsret, Københavns Byret og Søog Handelsretten. Der er fire fængsler i København: Vestre Fængsel, Blegdamsvejens fængsel, fængslet på Politigården, der benyttes som særligt sikkert fængsel til såkaldt negativt stærke fanger samt Nytorv fængsel, der anvendes i forbindelse med retssager i Byretten. Kongehuset, Folketinget og størstedelen af statsadministrationen ligger som bekendt også i København, og det har ofte betydning for politiarbejdet i København. Seneste eksempel på dette er IOC-kongressen og Klimatopmødet i Kulturelt centrum København er Danmarks kulturelle centrum med et væld af aktiviteter og forlystelser, lige fra teatre og koncerthuse til Tivoli, Zoologisk Have, Parken, Operaen og det nye skuespilhus bare for at nævne nogle få. Sporten har også en særlig plads i 7

8 Bevogtning Bella Center København, hvor tendensen gennem de seneste år har været, at der skal anvendes flere ressourcer i forbindelse med fodboldkampe mellem F.C. København og landets andre SAS-liga-klubber. Der anvendes også store ressourcer ved andre sportsarrangementer f.eks. ved cykelløbet Post Danmark Rundt, der afsluttes på Frederiksberg Allé. København har udviklet sig til en multikulturel storby, der i lighed med andre europæiske storbyer har en stor tiltrækning på en bred vifte af samfundets forskellige miljøer, hvoraf nogle fordrer en forstærket politiindsats. Restaurationsmiljøet er blot et af disse, og med mere end udskænkningssteder med bevilling til udskænkning af stærke drikke er det et ikke uvæsentligt område. Mange forhold hvoraf nogle få er nævnt herover medfører, at medarbejderne i Københavns Politi pålægges opgaver, der ikke i samme grad belaster ansatte i landets øvrige politikredse. Københavns Politis organisation Politidirektør Johan Reimann er som tidligere nævnt chef for Københavns Politi. Den øvrige centrale ledelse består af stedfortrædende vicepolitidirektør Mogens Kjærgaard Møller og administrativ vicepolitidirektør Martha Therkelsen. De to vicepolitidirektører er organisatoriske chefer for Københavns Politis administrative afdelinger og sektioner. I centralledelsen sidder også chefpolitiinspektør Jørn Aabye og chefanklager Carsten Egeberg Christensen. Chefpolitiinspektøren er chef for den politimæs- Københavns politikreds inddelt på de fire stationsområder: Amager, Bellahøj, City og Lufthavnen 8

9 Bevogtning Bella Center sige del af Københavns Politi dvs. de københavnske politistationer og specialafdelinger og chefanklageren er chef for politiets advokaturer. Københavns Politis samlede organisation kan ses i diagrammet på side Organisationen er inddelt i tre søjler: 1. en søjle for den politimæssige del, 2. en søjle for anklagemyndigheden og 3. en søjle for den administrative del. Personalet på stationer og i de enkelte afdelinger er i forhold til opgavernes art sammensat af politi- og kontoruddannet personale, servicemedarbejdere samt jurister og specialuddannede konsulenter. 1. Den politimæssige søjle Den politimæssige søjle er inddelt i fire forskellige sektioner: Politistationerne (Station Amager, Station Bellahøj, Station City og politistationen i Københavns Lufthavn) Efterforskningsenheden (Afdeling I, II og III) Specialenheden Operativ planlægning og analyse Den Kriminalpræventive Afdeling Politistationerne Station Amager, Kamillevej 3, 2770 Kastrup Den døgnbetjente hovedstation med både uniformeret politi og efterforskere, kontorpersonale og serviceassistenter betjener det største geografiske område i Københavns Politikreds et areal på godt 96 km², bestående af bydelene Christianshavn, Sundby, Kastrup, Tårnby og Dragør. Der bor ca personer i området. Der er stor variation inden for stationens dækningsområde, både hvad angår bebyggelsesgraden, boligstandard, beboernes indkomstforhold, socialgruppe og etniske baggrund. Befolkningsgrundlaget er forholdsvis stort set i forhold til det bebyggede areal. Der er store områder med etagebyggeri, men der findes også store villakvarterer, ligesom der er fabriksog industrikvarterer. Området har en lang kystlinje med flere lystbådehavne, kanalerne på Christianshavn og trafikhavne som Prøvestenshavnen og Flådestation Holmen. Amager Strand er et stort rekreativt område beliggende langs Amager Strandvej ud mod Øresund. Amager har i øvrigt flere store grønne skove og naturområder. Af særlige lokaliteter under Station Amager kan bl.a. nævnes Christiania på Christianshavn, hvor der bor ca personer. Området er stadig præget af omfattende handel med hash samt anden kriminalitet. Station Amager foretager ikke til daglig patrulje på Christiania, da en politimæssig indsats i området kræver tilstedeværelse af store»styrker«, og derfor kræver en sådan indsats forudgående planlægning. Ørestaden og Holmen er nye bydele, der er under opførelse. I Ørestaden vil der i løbet af de næ ste år blive opført ca. 3 mio. m² etageareal industri, beboelse, uddannelses- og offentlige institutioner, og på Holmen forventes der at blive opført ca m² boliger, mens der på ca m² opføres erhvervsbyggeri og uddannelsesinstitutioner. Politistationerne Station Bellahøj, Borups Allé 266, 2400 København NV Den døgnbetjente hovedstation med både uniformeret politi og efterforskere, kontorpersonale og serviceassistenter betjener det område i Københavns Politikreds med flest indbyggere. Hovedstationen er beliggende på Borups Alle i Bellahøjkvarteret. Der er desuden tilknyttet tre nærpolitistationer, der er placeret centralt i de forskellige bydele. Disse nærpolitistationer er beliggende på Frederikssundsvej i Brønshøj, Nørrebrogade på Nørrebro og Østerfælled Torv på Østerbro. Stationens område er på mange måder multikulturelt, specielt Nørrebro, hvor stort set alle folkeslag og religioner er repræsenteret. Ellers veksler området mellem kvarterer med nærmest mondæn status, mere almindelige beboelseskvarterer, områder med industri og små virksomheder og villakvarterer. Herudover er der også store grønne områder og en havn alt sammen noget, der præger Station Bellahøjs arbejde. Områdets mangfoldighed af beboere af fremmed herkomst giver politiet på Bellahøj en særlig udfordring i hverdagen med mange forskellige sprog og kulturelle forskelle, der giver mange vekslende og forskelligartede arbejdsopgaver i hverdagen. 9

10 Cykelpatrulje Brøndby Hallen Politistationerne Station City, Halmtorvet 20, 1700 København V Den døgnbetjente hovedstation med både uniformeret politi og efterforskere, kontorpersonale og serviceassistenter betjener geografisk City-området, Sydhavnen samt Valby. Stationen er centralt placeret på Halmtorvet umiddelbart bag Hovedbanegården midt på Vesterbro. Det er et multikulturelt område, hvor mange forskellige folkeslag og religioner er repræsenteret. Området har i mange år været kendt som tilholdssted for narkomaner og prostituerede, men er nu langsomt ved at ændre karakter til et nærmest mondænt boligområde med dyre lejligheder. Københavns Hovedbanegård bliver i dag- og aftentimerne betjent af en nærpolitistation, der er placeret på selve banegården. Valby er stationsområdets vestlige del med store beboelseskvarterer samt områder med industri og små virksomheder. Området betjenes af døgnberedskabet fra Hovedstationen på Halmtorvet, og tillige i høj grad af nærpolitistationen i Valby. Station Citys arbejdsopgaver er naturligvis specielt præget af, at den centrale del af København i dagtimerne er arbejdsplads for mange mennesker, og at København som hovedstad døgnet rundt har mange besøgende og turister. Strøget og hele den indre by har et meget rigt handelsliv og et utal af restaurationer, hoteller, biografer, cafeer, diskoteker og andre forlystelsessteder, som er med til at præge arbejdsopgaverne på Station City. Herudover ligger Christiansborg med regering og folketing centralt placeret i stationens område. De mange besøgende i dagtimerne medfører en meget tæt biltrafik samt et meget stort antal rejsende med de mange offentlige transportmidler. Politistationerne Københavns Politi, Københavns Lufthavn, 2770 Kastrup Politistationen i Københavns Lufthavn har følgende opgaver: grænsekontrol ved den ydre Schengengrænse i Københavns Lufthavn og i Københavns Havn kontrol i de grænsenære områder ved de nationale grænser (baglandspatrulje) sagsbehandling i ud- og afvisersager og asylsagsbehandling i Københavns politikreds sikkerhedsopgaver i Københavns Lufthavn i relation til flysikkerheden overordnet koordinerende ledelse af katastrofeindsatser i lufthavnen traditionelle politiopgaver i Station Lufthavnens område. Stationen er atypisk i forhold til de øvrige politistationer. Dette gælder ikke alene opgaverne, men også det forhold, at der ikke findes bosiddende borgere i stationens område. Stationens ansatte betjener i stedet ca ansatte i lufthavnen og ca. 18,3 mio. rejsende om året. Af de 18,3 mio. bliver ca. 5,5 mio. kontrolleret i Schengensystemet. Kontrollen foretages både i Københavns Lufthavn og i Københavns Havn på vegne af samtlige Schengenlande. I Københavns Havn kontrolleres to færgeruter til Polen, et ikke ubetydeligt antal krydstogtsskibe, fragtskibe, fiskerbåde og lystbåde. I tæt samarbejde med SKAT i lufthavnen men også i samarbejde med andre nationale og internationale samarbejdspartnere foretages der hvert år betydelige beslag af bl.a. narkotika i Københavns Lufthavn.. Efterforskningsenheden Københavns Politis Efterforskningsafdeling består af en række specialafdelinger, der efterforsker og sagsbehandler alvorligere kriminalitet typisk straffelovsovertrædelser. Afdeling I behandler sager vedrørende særlovskriminalitet og økonomisk kriminalitet som fx bedragerier, underslæb mv. Afdelingen er delt op i to sektioner: Sektionen for særlovskriminalitet og Sektionen for økonomisk kriminalitet. Afdeling I har til huse i Store Kongensgade 100. Afdeling II behandler sager vedrørende personfarlig kriminalitet som fx drab, røverier og vold. Afdelingen er opdelt i to sektioner: Sektionen for drab og Sektionen for anden personfarlig kriminalitet. Afdeling II har kontorer på Politigården i København Afdeling III behandler sager vedrørende organiseret kriminalitet. Afdelingen er opdelt i to sektioner: Sektionen for organiseret kriminalitet, herunder også den banderelaterede kriminalitet og Sektionen for narkotikakriminalitet. Afdeling III har kontorer på Politigården i København. 10

11 Assistance; svensk politihelkopter Specialenheden Specialenheden i Københavns Politi er inddelt i fem sektioner: et Servicecenter, en Specialstøttesektion, en Færdselsafdeling, en Sektion for operativ kommunikation og en Sektion for Borgerservice og forebyggende arbejde. Servicecentret forestår anmeldelsesoptagelse mv. i et call-center. Her visiteres også alle henvendelse rtil Københavns Politi både telefoniske og henvendelser via mail. Specialstøttesektionen er opdelt i to særskilte afsnit. Det største afsnit er Beredskabsafsnittet, hvis hovedopgave er at være assistance- og støtteenhed for det øvrige politi i København og Politiregionen. Herfra føres bl.a. tilsyn med ambassader og andre objekter, hvor der eksisterer et såkaldt trusselsbillede. Det er også beredskabssektionen, der håndterer demonstrationer og anholdelse af farlige/bevæbnede gerningsmænd. Det andet afsnit er Hunde og rytteri, hvor politihunde (tjenestehunde, narkohunde og sprængstofhunde) og politiheste hører til. Sektionen holder til på Artillerivej på Amager. Færdselsafdelingen er inddelt i en række sektioner og varetager den daglige færdselskontrol i politikredsen. Sektionen forestår også afholdelse af køreprøver, og Automatisk Trafikkontrol (ATK) hører også under denne sektion. ATK foretager hastighedskontrol rundt omkring i København, og et større sekretariat tager sig efterfølgende af bødeudsendelse mv. Sektionen for operativ kommunikation varetager den centrale styring af patruljebilerne i København. I daglig tale kaldes radiocentralen HS. Ved større operationer iværksættes KSN en kommandocentral, hvor man udelukkende koncentrerer sig om en enkelt og afgrænset operation, fx indsatser ved større topmøder, demonstrationer og konferencer mv. Sektionen for Borgerservice indeholder flere elementer. Den tager sig af fx tilladelser og bevillinger, men også Eftersøgningstjenesten, der forestår eftersøgning af personer, bl.a. i relation til stævnings- og fogedsager, og som har til huse i Skelbækgade 2 på Vesterbro, hører under Sektionen for Borgerservice. Det samme gør Flexgruppen, der bl.a. varetager en række bevogtningsopgaver, fx adgangskontrollen til Politigården. Operativ planlægning og analyse (OPA) Operativ planlægning og Analyse (OPA) er en stabs-støttesektion, hvor der udarbejdes planer og analyser og her foretages den nødvendige koordination med andre myndigheder. Den Kriminalpræventive Afdeling (DKA) Den Kriminalpræventive Afdeling står bl.a. for skoleundervisning og arbejder lokalt i bydelene i SSPsamarbejdet mellem Skole, Socialforvaltning og Politi. DKA tager sig endvidere af praktikundervisning i samarbejde med øvrige dele af Københavns Politi. 2. Advokatursøjlen Københavns Politi har syv advokaturer, som foretager juridisk bistand til de enkelte lokalt placerede politistationer og til de førnævnte specialafdelinger under efterforskningsenheden. Advokaturerne refererer til Københavns Politis chefanklager. Hvert advokatur har tilknyttet et antal medarbejdere med juridisk embedseksamen og et antal kontoransatte medarbejdere. Dommervagten hører organisatorisk også til her. I Dommervagten foretages fremstillinger af personer, som politiet ønsker varetægtsfængslet. 3. Den administrative søjle Politiet i København har en række administrative afdelinger, der refererer til politikredsens to vicepolitidirektører. Den stedfortrædende vicepolitidirektør er overordnet ansvarlig for tre særskilte afdelinger/sektioner: Politidirektørens sekretariat It-afdelingen Kommunikationsafdelingen Politidirektørens sekretariat Politidirektørens Sekretariat behandler en lang række administrative sager, f.eks. høringer fra ministerier, besvarelse af klagesager fra borgerne, erstatningssager mv. It-afdelingen It-afdelingen indeholder to forskellige afsnit. It-afsnittet varetager bl.a. den daglige service og udvikling i forhold til politiets it-programmer, herunder POLSAS og Outlook brugerservice 11

12 Arbejdsmiljø i Brøndby Hallen mv. Herudover refererer et antal lokalt placerede systemadministratorer til It-sektionen. It-afsnittet servicerer og uddanner desuden medarbejderne i politiets edb-systemer. Tele-afsnittet varetager administrationen af bl.a. mobiltelefoner. Kommunikationsafdelingen Kommunikationsafdelingen er ansvarlig for den daglige interne og eksterne kommunikation. Internt foregår informationen primært via Københavns Politis lokale Intranet, og eksternt varetager kommunikationsafsnittet kontakten til pressen og visiteringen af henvendelser fra forskellige medier. Herudover administrerer afdelingen Københavns Politis Internet, hvor borgerne kan søge information om Københavns Politi, og hvor politiet også kan søge efter offentlighedens hjælp, fx ved efterlysninger. Via hjemmesiden publicerer Københavns Politi dagligt en døgnrapport, hvor man som borger kan følge med i, hvad der er sket i Københavns politikreds. Den administrerende vicepolitidirektør er overordnet ansvarlig for tre særskilte afdelinger/sektioner: Personaleafdelingen Økonomiafdelingen Indfordrings- og hittegodssektionen Personaleafdelingen Personaleafdelingen er inddelt i fem særskilte sektioner/afsnit: en polissektion, en personalesektion, en udviklings- og uddannelsessektion, en sektion for operativ logistik og et arbejdsmiljøafsnit. Polissektionen varetager Intern kontrol og revision og her ligger også PRES-sekretariatet, hvor der udføres projekt- og analysearbejde. Personalesektionen er opdelt i to afsnit: et internt personaleafsnit og et eksternt personaleafsnit. Det interne personaleafsnit tager sig af tjenesteafregning for en række af de administrative afdelinger, ligesom det yder support for tjenesteplanlægning. Herudover står afsnittet for uddannelse, fridøgnsbankaftaler, dusørsager og administration af bedømmelsessystemet blandt meget andet. Det eksterne personaleafsnit tager sig af arbejdsskader, assistancetjeneste, barsel, disciplinærsager, orlovsordninger, personalesager, stillingsopslag, tjenestetid og meget andet. Udviklings- og uddannelsessektionen tager sig af lokalløn, div. interne og eksterne kurser og uddannelser, ansøgninger til kompetencefonden mv. I sektionens uddannelsesafsnit forestår man bl.a. også politiets mobiltaktiske uddannelse mv. Sektionen for operativ logistik er inddelt i tre underområder: chaufførtjeneste, udrustningsdepot og besøgstjeneste til Vestre Fængsel. Chaufførtjenesten forestår kørsel med politiets busser, kørsel med hollændervogne mv. Udrustningsdepotet administrerer indsatsmateriel, værnemidler, radioer, våben, gas, peberspray og fungerer tillige som uniformsdepot for Politigården. Besøgskontrollen arrangerer arrestantbesøg i Vestre Fængsel. Arbejdsmiljøafsnittet tager sig af alle typer sager, der vedrører arbejdsmiljø, men man følger i afsnittet også op på, om der bliver fulgt op på den årlige jobtilfredshedsundersøgelse. Økonomiafdelingen Økonomiafdelingen er opdelt i fire sektioner: et Budgetsekretariat, en Bogholderisektion, en sektion for Intern revision og kontrol og en Driftsog logistiksektion. I Budgetsekretariatet udfærdiges økonomiske analyser, og der laves budgetter. I Bogholderisektionen styres Københavns Politis pengekasse, og der er bl.a. her, man kan betale bøder mv. Drifts- og logistiksektionen er inddelt i en række forskellige afsnit. Et bygnings- og inventarafsnit, hvor der tages hånd om og føres tilsyn med politiets bygninger og alt, hvad der hertil hører fx drift, energi og miljø. Vognkontor og fleetmanager administrerer politiets køretøjer. Et særskilt afsnit tager sig af transportant- og tjenesterejser. I Post og service foregår al postdistribution i politikredsen, og medarbejderne i dette afsnit forestår desuden flytninger mv. Økonomistyringen i dansk politi foregår i øvrigt decentralt, og det betyder, at Københavns Politi selv skal betale for alt lige fra lønninger til kuglepenne og patruljebiler. Indfordrings- og hittegodssektion Indfordrings- og hittegodssektionen er inddelt i fire forskellige afsnit. Hittegodskontoret samler effekter fra politistationer, Københavns Lufthavn 12

13 COP 15 & IOC: Uddannelse i Hollænderbiler samt bus- og S-togsområder. Kosterforvaltningen holder styr på alle de koster (fx tyveri- og hælerivarer), som kommer i politiets besiddelse. Uafhentet hittegods og koster sælges på auktioner. I Arkivet holder man styr på den enorme mængde af dokumenter, som genereres i Københavns Politi. I Kørselsafsnittet er man beskæftiget med alle former for transport lige fra kørsel og transport af inventar til afhentning af stjålne cykler mv. Københavns Politis personalepolitik Københavns Politi ønsker en arbejdsplads, der overordnet er præget af dialog og samarbejde tillid og respekt udviklingsparathed ansvarlighed loyalitet kvalitet og service helhedssyn moral og etik Samarbejds- og ledelsesformerne skal være præget af viljen til samarbejde og dialog. Dialogen må bygge på gensidig tillid, respekt og evnen til at lytte. Der skal satses på medarbejdere, der bl.a. ser det som deres opgave at få øje på udviklingstendenser og udviklingsbehov fx i forhold til arbejdsmetoder, arbejdsmiljøet og sammenhængen mellem arbejdsliv og familieliv. Der skal satses på ansvarsfulde medarbejdere der er selvstændige og initiativrige, og som loyalt udfører de opgaver, der ligger i deres funktion. Der skal fokuseres på service og kvalitet. Det er vigtigt, at medarbejderne udvikler egen viden, færdigheder og holdninger og er villige til og i stand til at bevæge sig til nye arbejdsområder altså er præget af helhedssyn. Man skal tage stilling til moralske og etiske spørgsmål generelt og i det personalepolitiske arbejde. Det forventes, at alle medarbejdere gennem færden, optræden og påklædning repræsenterer Københavns Politi på en korrekt og værdig måde. Kvalitetsmålsætning Personaleplanlægningen skal sikre, at Københavns Politis medarbejdere til stadighed har de kvalifikationer, der er nødvendige for at løse de mangeartede opgaver, der forekommer i politikredsen. Formålet med personaleplanlægningen er derfor en målrettet, effektiv og fleksibel udnyttelse af de menneskelige ressourcer. Udviklingen af og indsatsen i Københavns Politi stiller krav til alders-, køns- og etnisk fordeling, anciennitets- og uddannelsesniveau samt kvalifikationer, og dette skal planlægges. Det skal sikres, at den enkelte persons jobmæssige færdigheder, viden og holdninger varetages og udvikles bedst muligt. Dette kan fx sikres gennem medarbejderudviklingssamtaler, uddannelse, jobrokeringer m.m. Ansvar og kompetence for personaleplanlægning skal i Københavns Politi skal så vidt muligt uddelegeres, således at man som medarbejder oplever at have et selvstændigt råderum med en deraf følgende ansvarsfølelse. Tilrettelægningen af arbejdsopgaverne skal sikre, at personalet kan få en sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv. Det betyder, at planlagte aktiviteter hurtigst muligt meldes ud til de berørte medarbejdere, således at de kan planlægge deres tjeneste og fritid. I Københavns Politi er der mulighed for flekstid og deltid, hvis der ikke er særlige forhold, der taler imod dette, og det er på samme måde muligt at få tjenestefrihed til personlig og faglig udvikling, ligesom man kan søge orlov med dagpenge fx orlov til fædre børnepasning og familieaktiviteter i forbindelse med sygdom og uddannelse. Københavns Politis personalepolitik kan i sin helhed læses på Københavns Politis Intranet. Personalepolitikken er et levende produkt, der løbende ændres og tilpasses organisationens udvikling. 13

KØBENHAVNS REDEGØRELSE VEDRØRENDE KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

KØBENHAVNS REDEGØRELSE VEDRØRENDE KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010 KØBENHAVNS FORORD VED POLITIDIREKTØR JOHAN REIMANN Redegørelse vedrørende KØBENHAVNS POLITIS virksomhed 2010 Udgivet af: Københavns Politi Politigden 1567 København V Fotos: Kommunikationsafdelingen Københavns

Læs mere

REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS

REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS Beretning vedrørende Københavns Politis virksomhed 2011 Layout og fotos: Steen Hansen, sha003@politi.dk Kommunikationsafdelingen Forsidefoto:

Læs mere

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Oktober 2008 Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi Side 2 Resume For at udnytte det fulde potentiale i politireformen og for at imødegå den kritik, der har

Læs mere

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN 2015 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN Indhold 2 SIDE FORORD 3 MISSION, VISION OG MÅL 4 RAMMERNE FOR SAMARBEJDET 5 SAMARBEJDSFORA 6 SÅDAN ARBEJDER VI 7 LOKALPOLITIET 7 EFTERFORSKNINGEN

Læs mere

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI 1 Forord I 2014 var omdrejningspunktet for Nordsjællands Politis virksomhed fortsat, at vi er til for borgerne. Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI ÅRSRAPPORT 2010 INDHOLD 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 Politiets opgaver (mission)... 3 1.2 Anklagemyndighedens opgaver (mission)... 4 1.3 Årets gang i politikredsen... 4 2.0 2010...

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 Indledning Indledende beskrivelse af samarbejdsplanen Retsplejelovens 113 Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2014 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning (udkast 11) Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende,

Læs mere

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Indledning Østjyllands Politis vision er at styrke og udvikle evnen til at løse opgaverne i overensstemmelse med fremtidens

Læs mere

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

Politiets virksomhedsplan 2014

Politiets virksomhedsplan 2014 Politiets virksomhedsplan 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord s. 3 Sammenhængen i politiets overordnede prioriteringer og rammerne for arbejdet i 2014 s. 4 Flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden

Læs mere

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 Arbejdsmiljøberetning pr. 1. januar 2009 Indhold 1 RIGSPOLITICHEFENS FORORD... 3 2 Præsentation af politiet... 4 2.1 Arbejdsmiljøpolitikken...4 2.2 Personaleforbrug...4 2.3

Læs mere

SSP - en guide til samarbejdet

SSP - en guide til samarbejdet SSP - en guide til samarbejdet Indhold SSP - en guide til samarbejdet...................................................... 3 Kapitel 1: SSP før og nu... 5 Kapitel 2: Model for forebyggelse... 8 Kapitel

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune HANDLEPLAN 2014 for Lokalrådet i Aalborg Kommune 1 1. Rammerne for lokalrådets arbejde Kredsrådet er det øverste strategiske forum for samarbejdet mellem Nordjyllands Politi og de 9 kommuner i politikredsen.

Læs mere

Med venlig hilsen Anders Møller Direktør

Med venlig hilsen Anders Møller Direktør Forord Parkering København har gennem de seneste fem år arbejdet systematisk med udviklingen af virksomheden. Efter at være blevet etableret som kontraktstyret virksomhed og med en ny ledelse, blev der

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2013 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

Beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2009

Beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2009 31. MAJ 2010 POLITISTABEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 4515 0006 E-mail: Web: politiafd@politi.dk www.politi.dk Beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd

Læs mere

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013 2

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013 2 RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET 2013 INDHOLD 1. PÅTEGNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. VIRKSOMHEDENS OMFANG... 5 2.3. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 5 2.3.1.

Læs mere

Politiets Efterretningstjeneste Årsberetning 2006-2007

Politiets Efterretningstjeneste Årsberetning 2006-2007 ÅRSBERETNING 2006-2007 Politiets Efterretningstjeneste Årsberetning 2006-2007 SIDE 2 FORORD Forord Politiets Efterretningstjeneste (PET) har som national sikkerhedsmyndighed til opgave at forebygge, efterforske

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2012 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Tryk politi case beskrivelse og diskussion af projektets barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor

Tryk politi case beskrivelse og diskussion af projektets barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor Working Paper No: 8 Marts 2012 CLIPS Tryk politi case beskrivelse og diskussion af projektets barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor Ph.d. Adjunkt Troels Schultz

Læs mere

Retsudvalget L 168 - Bilag 3 Offentligt K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

Retsudvalget L 168 - Bilag 3 Offentligt K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget L 168 - Bilag 3 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 3. marts 2006 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2006-740-0150 Dok.: CKV40433 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Årlig afrapportering for Dommervagtsprojektet 2011

Årlig afrapportering for Dommervagtsprojektet 2011 Årlig afrapportering for Dommervagtsprojektet 2011 Dommervagtsprojektet oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Dommervagtsprojektet... 2 Fremstillinger i Dommervagten og den skærpede indsats... 3 Fremstillinger

Læs mere

ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS

ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS SUND BY NETVÆRKET Organisering og implementering af sundhed på tværs Sund By Netværket, 2012 1.udgave, 1.oplag, 2012 ISBN (trykt version): 978-87-92848-02-4

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

KAPITEL 1. INDLEDNING 4

KAPITEL 1. INDLEDNING 4 1 KAPITEL 1. INDLEDNING 4 KAPITEL 2. MISSION OG VISION 2.1 Missionen 2.2 Visionerne 2.3 Temaer 2.4 Hvorfor effektivisere og hvordan vi gør det 2.4.1 En stærk koncern 2.4.2 Indsatsstrategien 2.4.3 Fairplay-kampagnen

Læs mere