Leder. Kopiering tilladt med oplysning af kilde Layout og Tryk Rosenberg Bogtryk A/S, Tlf Miljøcertificeret efter iso 14001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leder. Kopiering tilladt med oplysning af kilde Layout og Tryk Rosenberg Bogtryk A/S, Tlf. 44 97 37 37 Miljøcertificeret efter iso 14001"

Transkript

1 6/2008

2 medlemsblad for Cabin Attendants Union Udgiver CAU, Amager Strandvej 418, 2770 Kastrup, Tlf , Fax , Dir , Ansvarshavende Redaktør Jørn Flintholm Fink Oplag 1500 stk. Næste nummer oktober 2008 Materialefrist 23. oktober 2008 Annoncepriser 1/4 side /2 side /1 side Foto bl.a. SAS Meninger der udtrykkes på sider mærket bestyrelsen, udtrykker bestyrelsens meninger og holdninger Artikler som underskrives af enkeltpersoner står for egen regning Kopiering tilladt med oplysning af kilde Layout og Tryk Rosenberg Bogtryk A/S, Tlf Miljøcertificeret efter iso Leder Sidste Caution blev sendt i trykken lige før offentliggørelsen af halvårsregnskabet i SAS. Et regnskab der viste det vi alle frygter. Nemlig et dundrende underskud. Et underskud der nok var ventet, grundet de dårlige odds flyselskaberne er oppe imod. Odds vi ikke har megen indflydelse på, men som vi alle må tage til efterretning. Om ikke andet må vi forvente at det får konsekvenser et eller andet sted. Vi kan kaste alverdens eder og forbandelser efter hinanden og slås om, hvem og hvad der er skyld i tingenes tilstand, men det redder os ikke. Der skal konkrete tiltag til og det har vi vel alle indset et eller andet sted. Hvad de konkrete tiltag så skal være er svært at sætte fingeren på. Det er nemt at pege på andre og dermed prøve at klare frisag. Men det hjælper ikke! Skal vi lykkes, skal vi lykkes sammen! Jeg har ved flere lejligheder efterlyst information fra SAS, til mig som menig ansat. Information der ærligt og redeligt bekendtgør den situation vores firma befinder sig i. Den information jeg har fået henover året, har været af en sådan karakter at jeg nok forstod at der var problemer der skulle løses, men at der var styr på dem. Altså problemer der var håndterbare. Det kan være at det bare er mig! Men på intet tidspunkt føler jeg at jeg som menig CC i SAS er blevet informeret om tingens virkelige tilstand. Jeg forstår godt at man fra SAS side prøver at bibeholde troen på at tingene går omtrent som de skal, prøver at bevare roen. Men det nytter altså ikke noget at jeg bliver mødt med beroligende information og skulderklap når det ikke er reelt. Jeg vil hellere kende realiteterne og forholde mig til dem, end leve i en illusion om at alt er under kontrol! Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om at SAS, når de læser dette, vil tænke; Hvad taler han om? Vi har da informeret og informeret. Dertil kan jeg kun svare: JEG har ikke forstået det!!! Men det gør jeg nu! For nu ved jeg at der er lagt endnu et sparerprogram på bordet, et sparerprogram der skal udløse en ikke uvedkommende besparelse på mig og alle andre i SAS. Som de fleste har jeg en forhåbning om at SAS kan bestå. En forhåbning om at det nok skal gå! Men jeg forventer at den information jeg får er reel! Realiteterne kan jeg forholde mig til. Om jeg så kan li dem, eller ej! Med venlig hilsen Jørn Fink

3 formanden Gode kolleger, Verner Lundtoft Jensen (Formand) Mit månedlige formandsindlæg vil denne gang dække så forskellige områder som: SAS sociale ansvar, SAS økonomiske situation, Spareplan på 15 %, Forestående overtallighed, Nyvalg til CAU s bestyrelse. SAS sociale ansvar Med jævne mellemrum kan man i diverse medier læse om, hvor socialt ansvarligt SAS agerer, hvilken empati der råder over for de ansatte i selskabet. Disse udsagn er for en meget stor dels vedkommende korrekte, men der forekommer dog sager som overskygger alle andre, sager der er så graverende, at billedet af den forstående, empatiske og socialt ansvarlige arbejdsgiver bliver fuldstændigt udvisket. Jeg vil tillade mig at ridse hovedlinjerne i sådan en sag op; Den 29. maj 2004 var SAS så uheldig at der opstod røgudvikling på et af vore MD 80 fly. Besætningen fulgte de givne procedurer, og uheldet fik på grund af besætningens indsats et heldigt udfald. Både fly, passagerer og besætning slap tilsyneladende uden mén fra hændelsen. Efter ankomst til København følte kabinebesætningen dog et vist ubehag, og de tog samlet på hospitalet for at få undersøgt, og behandlet, hals og lunger. Anette Lyngvig som var purser på flyvninger er allerede på dette tidspunkt den der har det dårligst, med smerter og ruhed i halsen. Besætningen bliver behandlet og derefter sendt hjem. Desværre må Anette efterfølgende konstatere, at hun får det værre og må sygemelde sig. Anette har ikke fløjet siden, og har efterfølgende fået konstateret, at hun som følge af røgen fra den elektriske brand ombord har fået ætsninger i halsen. Disse ætsninger har betydet, at Anette stort set har mistet stemmens brug. Anette er blevet afskediget fra SAS og kommer formentlig aldrig tilbage til arbejdsmarkedet. En meget trist historie for Anette, men desværre også en historie som kan ramme os alle, når vi udfører vort sikkerhedsrelaterede arbejde ombord på SAS fly. Som cabin crew ved vi hvad vores arbejde indebærer af risici, og vi accepterer at det er en del af jobbet, og er villige til at leve med det. Med fuld ret forventer vi dog at vort firma stiller op for os hvis det går galt, det har SAS ikke gjort i denne sag, som jeg her har taget som eksempel. SAS fastholder nu på femte år, på trods af mange forskellige eksperters erklæringer om det modsatte, at der ikke er årsagssammenhæng mellem branden og det faktum, at Anette har fået ødelagt sin hals og mistet stemmens brug. At SAS nægter at anerkende årsagssammenhængen betyder, at det nærmest er umuligt at få nogen erstatning hentet hjem til Anette, en dedikeret cabin crew, som efter over 30 års ansættelse, uden tanke på eget helbred, loyalt udfører sit sikkerhedsrelaterede arbejde, og derved er medvirkende til at det pågældende fly og passagerer ikke går tabt, men samtidigt påfører sig selv varige fysiske men, som udelukker hende fra arbejdsmarkedet. Nogen burde skamme sig. CAU kæmper videre for at skaffe Anette den erstatning hun er berettiget til, men jeg må konstatere at jeg får det dårligt når jeg læser om SAS sociale ansvarlighed og empati for deres ansatte. SAS økonomiske situation Desværre er historien om SAS økonomiske situation en føljeton, som ikke bliver bedre jo længere tid den kører, tvært i mod. Situationen bliver mere og mere uoverskuelig, og vi må som ansatte forberede os på det værste. Som jeg tidligere har skrevet, er det ikke min opfattelse at vi som ansatte har nogen særlig stor mulighed for at påvirke den dårlige økonomiske udvikling SAS er inde i. Ud over visse dårlige økonomiske dispensationer i firmaet, skyldes den økonomiske krise hovedsageligt udefra kommende påvirkninger, så som øgede brændstofpriser, almen økonomisk afmatning i samfundet, altså ikke ting vi som almindelige ansatte har nogen mulighed for at påvirke. Cabin crew udgør procentmæssigt en så lille del af SAS omkostninger, så selv hvis vi arbejdede helt gratis ville selskabet stadig gå med underskud. Ovenstående gør dog ikke at vi som forening blot læner os tilbage og siger at vi ikke er villige til at tage vores tørn i et forsøg på at rette økonomien op. Derfor deltager vi også positivt i forhandlinger med SAS om hvorledes vi i fællesskab kan finde løsninger der kan bedre situationen. Min personlige vurdering er dog, at situationen er så alvorlig, at et af de løsningsforslag på SAS økonomiske krise som har været nævnt igen og igen, nemlig salg af virksomheden til et konkurrerende flyselskab, virker mere og mere sandsynlig, og muligvis den eneste løsning der er, hvis SAS skal have en chance også i fremtiden. Skulle dette ske, vil vi, som ansatte, stå i en meget usikker situation, og der er ingen tvivl om at CAU vil stå over for en udfordring af dimensioner, som vi ikke har set tidligere. Spørgsmålet er så om vi skal frygte dette, og her er min personlige vurdering, at med den usikkerhed der har været omkring vores job i så mange år, med konstante besparelser, nedskæringer og trusler om afskedigelser, er der stor sandsynlighed for, at vi vil bevæge os ind i en bedre, mere tryg og sikker situation, under en ny ejer, at jeg ikke mener vi skal frygte dette. Det er vigtigt for CAU at sikre at Københavns Lufthavn også i fremtiden eksisterer som et Europæisk HUB, således at de mange arbejdspladser kan bevares, og at der også i fremtiden vil eksistere en stor gruppe danske cabin crew. Mener ledelsen at det er nødvendigt at sælge SAS for at sikre selskabets overlevelse, så må vi som forening støtte op om dette. Spareplan på 15 % I maj måned gav CAU et tilbud som indebar at SAS kunne få en økonomisk besparelse på cabin crew i størrelsesordenen 3,5 %. SAS modydelse til dette skulle være visse ændringer af principiel karakter til overenskomsten mellem CAU og SAS. SAS takkede for tilbuddet, og så skete der i øvrigt ikke meget andet. CAU have forventet at vort tilbud ville blive modtaget med kyshånd, det var dog ikke det der skete, og som forening er vi kommet lidt i tvivl om ledelsen selv har forstået vigtigheden af at nedbringe omkostningerne, eller om den manglende reaktion skyldes at man er handlingslammet. CAU s tilbud ligger der stadig, og SAS er nu kommet med deres modforslag, deres krav til de danske cabin crew. Disse nye krav fra SAS er på 15 % besparelser og man er helt afvisende over for at imødekomme de ønsker om ændringer i overenskomsten, som CAU har ønsket. Konklusionen er som følger: CAU har vist økonomisk ansvarlighed og SAS har gjort det modsatte ved at stille sig afvisende over for CAU s tilbud. SAS har i stedet stillet urealistiske store krav til CAU. Krav, som CAU og vore medlemmer ikke på nogen måde har mulighed for at honorere. CAU håber at SAS kommer til fornuft og bringer deres ambitionsniveau ned på et realistisk niveau. Forestående overtallighed Desværre må vi konstatere, at den økonomiske krise medfører at SAS sætter fly på jorden, nedsætter frekvenser på de ruter vi flyver og nedbemander flyene. Disse tiltag betyder, at vi er for mange ansatte til at udføre produktionen, og vi må acceptere at der skal ske en reduktion i antallet af ansatte. CAU og SAS forsøger i fællesskab at finde løsninger der gør, at flest mulige kan blive i jobbet. Dette sker ved at tilbyde ekstra deltid, ekstra orlov og vi er i fællesskab ved at undersøge hvilke muligheder der ligger lovgivningsmæssigt for at hjælpe os igennem denne tunge periode. Skal man finde noget positivt i denne sag, må det være at det ser ud til at vi er i balance igen til sommeren 2009, hvilket betyder at overtalligheden foreløbigt er begrænset til de næste 8 måneder. Den umiddelbare overtallighed ligger på ca. 50 personer, og vi håber at nedbringe dette tal via de ordninger som jeg nævnte tidligere. I vil blive orienteret lige så snart vi har nyt. Med venlig hilsen Verner

4 Bestyrelsesindlæg Info fra ressourcegruppen Info fra ressourcegruppen Der er ikke så meget nyt fra ressourcegruppen, idet det ikke er længe siden forrige CAUTION udkom. dette ville også være, at Scanoramaet ikke skulle trykkes i samme oplagsstørrelse, cleaningen skulle ikke skifte ud og fylde op osv. Dog kræver det, at inflightsystemet virker. Sidste nyt er, at der i SKI (SAS interkontinental) skal findes store besparelser. Dette indebærer, at SKI har set på, om de kan nøjes med at bemande langruterne med kun 9 CC allerede fra foråret CAU er sikre på, at dette ikke kan undgå at betyde større arbejdsbelastning på den enkelte CC, selvom serviceoplægget vil blive ændret. Dog skal passagererne helst ikke mærke, at vi er blevet færre til at betjene dem. Dette mener vi dog ikke kan undgås. Speciel kan vi ikke se, at der kun skal være 9 ombord på 330 eren (p.t. New York og Washington), vi ser flere hindringer til, at man ikke kan gå en CC mindre på C-klasse eller på Y/M-klasse. Taler vi om Tokyo og Peking, så ville det i henhold til lovgivningen betyde, at det var en af vores japanske eller kinesiske kolleger, der skulle spares væk. Bliver vi 9 ombord fremover, skaber det en yderligere overtallighed, og hvad den bliver på de forskellige baser, har vi ikke fået tal på. SAS har ikke regnet på det, da beslutningen om 9 CC ikke er endelig truffet. Der tales overalt i flybranchen om, at man skal spare på vægten, for at formindske brændstofforbruget. Nogle skræller gammel maling af flyene, så der kun er et lag på, andre skifter stolene ud til nogle mindre tunge, alt overflødigt papirmateriale i stolelommerne fjernes osv. Man burde i SAS nok overveje, om man i fremtiden skal laste 6 boxe med udgået vin på samtlige langruter, som skal sælges ombord, eller om man skal sælge det internt i stedet for. Hvad det ikke har kostet at få pakket, lastet, optalt disse, samt fragte dem frem og tilbage (ja for der blev ikke solgt mange på de ture jeg fløj)??? I har sikkert alle gode ideer til besparelser andre steder end, at der skal skæres 1 CC væk, så send dem til SKI, måske sidder en af jer med de vise sten! Der er sikkert andre områder man kan finde besparelser på, f.eks. kan SAS næsten tømme stolelommerne på nær spyposen og satefybrochuren, og hermed kunne de som andre flyselskaber spare på vægten. SAS kunne lægge Scanoramaet og anden information, de ønsker skal ud til passagererne, på inflight-entertainmentsystemet, og her kunne de endog gøre det på flere sprog end når det kommer på tryk. En effekt af 4 Jeg ved, at mange af Jer er nervøse for jeres ansættelse, og at dette ikke gør det bedre. Jeg kan kun trøste med, at vi sidder i forhandlinger omkring overtalligheden og det endnu ikke er besluttet hvad løsningen skal blive. Med venlig hilsen Karin Ligaard Ressourcegruppen

5 Bestyrelsesindlæg Öresund Skat och arbetsmarknadsbidrag Öresundsområdet omorganiseras ständigt och när det är något som ändras i systemet för oss Öresundspendlare tar det en stund innan våra handlingar går på räls inom myndigheterna i området. Skat Öresund i Danmark har omorganiserat och förändrat hanteringen av handlingarna för oss pendlare och det har dykt upp en del problem under de gångna åren. Vi på CAU har blivit informerade att det kan förekomma fel i Årsuppgörelsen från Skat i Danmark för kollegor som är boende och skatteskyldiga i Sverige och som varit gravida, haft barselorlov eller har varit föräldralediga med en ekonomisk ersättning från SAS Danmark. Det som förekommit är problem kring hur mycket arbetsmarknadsbidrag individen ska betala. Idag betalar flygande personal arbetsmarknadsbidrag för den arbetstid de arbetar på danskregistrerade flygplan. Arbetsmarknadsbidrag betalas inte när man arbetar på ett norskt eller svenskt registrerat flyg. Reglerna som är gällande idag när vår arbetsgivare betalar ut lön eller ekonomisk ersättningen under en period den flygande personalen inte är eller varit flygande är; När du är gravid arbetar man inte på ett danskregistrerat flyg och tillika när man har barselorlov eller föräldraledigt befinner man sig heller inte på ett danskt inregistrerat flyg och betalar därför inte heller arbetsmarknadsbidrag på den lön eller ersättning, som man får från sin arbetsgivare, SAS i Danmark. Det finns kollegor som har fått krav på att betala in arbetsmarknadsbidrag på den lön eller den ersättning man har fått ifrån vår arbetsgivare under föräldraledighet, trots att SAS Danmark lämnat upplysningar att individen inte ska betala arbetsmarknadsbidrag på den ersättning man har erhållit under en viss period till Skat Öresund i Danmark. Misstänker ni att det blivit fel och ni krävs att betala in extra arbetsmarknadsbidrag under barsel eller under den tid som man är hemma med små barn och din arbetsgivare, SAS Danmark, har varit den som betalat ut den ekonomiska ersättningen under perioden. Tag kontakt med Skat Öresund i Danmark och red ut begreppen. Obs! När det gäller en ekonomisk ersättning från kommunen i Danmark direkt till den enskilde individen är det regler angående skat och arbetsmarknadsbidrag som alla andra har i Danmark. Med venlig hilsen Anna-Lena Gustafsson 5

6 CAU Info fra CAU Vi skal minde om aftalen om transport ved standbyudkald. Aftalen siger: Ved standby udkald 180 minutter eller mindre før planlagt afgangstid har CC ret til ét af følgende: a) Transport enkelrejse - med taxa fra hjemmet til basen; op til 80 kilometer eller b) Kørselsgodtgørelse for rejse i egen bil tur/retur; op til totalt 160 kilometer. Beløbet beregnes efter Statens takst for kørselsgodtgørelse. Det skal i den forbindelse understreges, at bestemmelsen er gældende for alle, uanset om man bor på Sjælland eller i Skåne. Vi har modtaget en del spørgsmål om schedulering af standby og vælger her, at gengive aftalens tekst vedrørende standby: Kortrute 1. Schedulering 1. Standby begrænses til max. 10 tm. pr. 24-timers periode. 2. I schedule angives standby med særskilt kode, som angiver aktuel standby-tid, og hvor standby holdes. 3. SAS forpligter sig til at fordele standby-perioder jævnt mellem individer i respektive scheduleringsgrupper. 4. Standby må ikke scheduleres umiddelbart efter ferie eller orlov af syv dages varighed eller mere. 5. Schedulering af standby må ikke påvirke aftalebestemte weekend fridage. 6. CC må max. scheduleres 15 blanke dage pr. kalenderår. (Undtaget herfra er evt. BL-dage i perioden 22.dec.-02.jan og i påsken; skærtorsdag 2. påskedag). 7. Airport standby må højst scheduleres 4 tm. og ikke med anden tjeneste samme dag. 8. For CC på kortrute gælder videre: a) Standby scheduleres i sammenhængende blok mellem to fridagsperioder (undtaget herfra er dog strø-standby). Standby-blok omfatter højst 5 dage. b) For den enkelte CC må max. 35 produktionsdage pr. kalenderår scheduleres standby; heraf max. 5 dages strø-standby. i) For CC på deltid reduceres max. antal standby proportionelt. CC på 80% deltid f.eks. må max. 6scheduleres 28 standbydage pr. kalenderår; inklusive 5 dages strø-standby. c) Der må max. scheduleres én airport standby i standby-blok pr. 7 rullende kalenderuger. d) Nye CC må tidligst scheduleres på standby efter tre måneders ansættelse. Evt. tid som afløser/tilkaldevikar i umiddelbar tilknytning regnes i denne sammehængmdden. 2. Disponering 1. Udkald på standby må ikke påvirke planlagte fridage. 2. Schedulerede standby-tider kan ændres, når varsel herom gives som følger: a) Hvis ny standby starter tidligere, skal varsel gives senest 14 tm. før start af ny standby. Første standby efter scheduleret fridag må dog ikke tidligerelægges. b) Hvis ny standby starter senere, skal varsel gives senest 14 tm. før start af oprindelig standby. 3. For CC på kortrute gælder endvidere: a) Ved udkald på standby gælder planlægningsregler. b) Airport standby må kun benyttes til flyvetjeneste; aktiv og/eller passiv. 3. Afvikling 1. CC har pligt til at stille i lufthavnen indenfor 1 tm. fra udkald. 2. Ved standby (hjemme- og hotel-) kan CC tidligst kaldes til tjeneste med check-in 1 tm. efter standby start og senest 1 tm. efter standby-tidens ophør. 3. Udkald på airport standby må ikke uden CC s accept medføre mere end én overnatning. 4. For CC på kortrute gælder videre: a) Udkald på standby må ikke påvirke efterfølgende planlagte flyvetjeneste; dog undtaget nødvendige hensyn til overholdelse af gældende tjenestegøringsbestemmelser. b) Ved udkald på standby (hotel- og hjemme-) beregnes ingen tjenestegøringstid for den afholdte standby-tjeneste, hvis flyvetjeneste påbegyndes (check-in) indenfor de første 4 tm. af standby-tjenesten. c) Hvis meddelelse om flyvetjeneste gives senest 5 tm. før block-off (STD/ETD), afbrydes standby-tjenesten, og tiden fra meddelelsestidspunkt til check-in regnes ikke som tjenestegøringstid. d) Første check-out til hvile alternativt kort-stop skal ske senest 17 tm. (ekskl. evt. natopvurdering) efter standby-start. e) Udkald på airport-standby kan senest ske til flyvetjeneste med start (STD/ETD) 1:00 tm. efter standby-tidens ophør. f) Ved udkald til produktion med mindre end fem (5) timers tjeneste kan Airport-standby tildeles i max. 2 tm. i tilknytning til denne produktion. Denne Airport-standby må ikke uden berørte CC s accept anvendes til mere end én overnatning på anden station. 1. Schedulering 1. Standby begrænses til max. 10 tm. pr. 24-timers periode. 2. I schedule angives standby med særskilt kode, som angiver aktuel standby-tid, og hvor standby holdes. 3. SAS forpligter sig til at fordele standby-perioder jævnt mellem individer i respektive scheduleringsgrupper. 4. Standby må ikke scheduleres umiddelbart efter ferie eller orlov af syv dages varighed eller mere. 5. Schedulering af standby må ikke påvirke aftalebestemte week-end fridage. 6. CC må max. scheduleres 15 blanke dage pr. kalenderår. (Undtaget herfra er evt. BL-dage i perioden 22.dec.-02.jan

7 CAU og i påsken; skærtorsdag 2. påskedag). 7. Airport standby må højst scheduleres 4 tm. og ikke med anden tjeneste samme dag. 8. Vedrører kortrute - se kortrute 9. For CC på kort-/langrute gælder videre: a) CC skal have fløjet i mindst 2 måneder og/eller have haft mindst 3 ture på langruter, inden standby-line scheduleresb) Standby-line scheduleres sammenhængende i en periode på max. 25 dage. I tillæg til dette, kan op til 20 (80%: 16) dages standby scheduleres i blokke og heraf max. 5 dages strøstandby. Ingen fridage scheduleres under standby-line. c) CC må max. scheduleres én standby-line pr. kalenderår. (Standby-line medregnes til det kalenderår, hvor første dag i en standby-line ligger). Der skal være min. 56 kalenderdage mellem to standby-lines, og min. 30 kalenderdage mellem standby-line og standby-blok. d) CC må ikke planlægges med standby-line (i.e. > 5 dages sammenhængende standby) i samme kalendermåned to år i træk. I denne forbindelse ses bort fra standby-lines i Disponering1. Udkald på standby må ikke påvirke planlagte fridage. 2. Schedulerede standby-tider kan ændres, når varsel herom gives som følger: a) Hvis ny standby starter tidligere, skal varsel gives senest 14 tm. før start af ny standby. Første standby efter scheduleret fridag må dog ikke tidligerelægges. b) Hvis ny standby starter senere, skal varsel gives senest 14 tm. før start af oprindelig standby. 3. Vedrører kortrute - se kortrute4. For CC på kort-/langrute gælder endvidere: a) Under standby-lines scheduleres ingen fridage. Disse tildeles successivt af disponeringen efter følgende regler: i) CC kan max. afholde 5 standby-dage i træk, hvorefter min. 2 fridage udlægges. ii) Meddelelse om afholdelse af fridage skal gives CC senest kl. 15:00 dagen før. iii) Ved overgang til normalt flyveprogram efter standby-line, skal dette program begynde med mindst 2 fridage. b) Udkald på standby skal ske senest på 5. standby-dag. c) CC kan ikke kaldes til slinge, som overstiger 12 dage, og tjenestegøring mellem to fridagsperioder må ikke overstige 13 dage. 3. Afvikling1. CC har pligt til at stille i lufthavnen indenfor 1 tm. fra udkald. 2. Ved standby (hjemme- og hotel-) kan CC tidligst kaldes til tjeneste med check-in 1 tm. efter standby start og senest 1 tm. efter standby-tidens ophør. 3. Udkald på airport standby må ikke uden CC s accept med føre mere end én overnatning. 4. Vedrører kortruter - se kortrute 5. For CC på kort-/langrute gælder videre: a) Udkald på standby må ikke påvirke efterfølgende planlagte fridage. Afsluttende 2 fridage før overgang til normalt flyveprogram efter standby-line kan dog ændres, når andre rimelige alternativer ikke foreligger. b) Når CC kaldes til produktion, efter at standby er påbegyndt, og denne produktion siden aflyses, sættes CC op til oprindelig standby. c) Ved udkald på standby er den mulige tjenestegøringstid ikke begrænset af tjenestegøringstid, som beror på afholdt standby. Denne sidste skal dog på normal vis medregnes ved beregning af overtidsbetaling. d) Udkald på airport-standby kan senest ske til flyvetjeneste med start (STD/ETD) 1:30 tm. efter standby-tidens ophør. Vi skal gøre opmærksom på, at de nuværende regler for standby er en prøveordning for 2008, og ordningen skal evalueres i løbet af efteråret. Vi tager derfor meget gerne imod kommentarer til den nuværende prøveordning. 7

8 CAU Bestyrelsesvalg i CAU Den ordinære generalforsamling nærmer sig med raske skridt og dermed også valget til CAU s bestyrelse. Valgudvalget udsender senest den 9. oktober en liste over, hvem der genopstiller fra CAU s bestyrelse. Deadline for nye kandidater til bestyrelsen er den 23. oktober. Alt sammen vil der blive informeret meget mere om fra valgudvalget side, når tiden nærmer sig. CAU er den organisation der varetager interesserne for SAS danske cabin crew. En organisation det er naturligt at være medlem af, da medlemstallet i CAU på nuværende tidspunkt tæller 1504 medlemmer. CAU består af 9 bestyrelsesmedlemmer, 3 suppleanter samt en stab på 3 personer. Og kan i realiteten sammenlignes med en mellemstor virksomhed! CAU er en selvstændig faglig organisation med retten til at forhandle overenskomst med SAS, hvilket vil sige at det er OS, og ikke en hovedorganisation, der varetager interesserne på vores arbejdsplads og for cabin crew. Vi er dog tilknyttet en hovedorganisation som i vores tilfælde er FTF. En organisation der varetager interesserne for godt offentligt og privatansatte. enskomstforhandlinger, opfølgning på aftaler, personalesager, medlemskontakt samt den daglige drift. Med andre ord er det en meget kompleks organisation du er medlem af. En organisation der aldrig kan holde helt lukket og en organisation med en lang dagsorden. En bestyrelsespost i CAU er en stor udfordring og kræver et stort engagement fra dig som vælger at stille op, men besidder du lysten, modet og ikke mindst viljen til at være en del af den bestyrelse der håndterer alle CC s interesser, ja så er det dig vi skal bruge, og vi vil opfordre dig til at stille dit kandidatur til rådighed for dine kolleger! Vi tilbyder et spændende arbejde i et stadigt skiftende miljø, hvor du bliver en del af et team der samarbejder under fælles målsætninger og strategi. Samtidig får du mulighed for at udvikle dig personligt såvel som fagligt. Det kan være svært at beskrive CAU s virke med få ord. Men hvis du skulle være interesseret i at opstille til en bestyrelsespost er du naturligvis altid velkommen til at kontakte en af os i CAU. Med venlig hilsen Bestyrelsen Som selvstændig organisation er det CAU der står for alt der har med vores medlemmer at gøre. Det gælder alt fra over- Personlig pensionskonsultation Som vi skrev i sidste Caution, vil JH Assurance have fast kontordag i CAU s lokaler den sidste torsdag i hver måned. Her kan du få en personlig samtale om dine pensionsforhold. Det er en god idé at medbringe dine pensionspapirer. Første gang er den 25. september. Du kan bestille tid hos sekretariatet på eller mail til Vi har modtaget nedenstående fra JH Assurance Som bekendt ophører sundhedssikringen i Codan Care pr. 1. oktober 2008 og erstattes af en ny ordning i Skandia Lifeline. Dette gælder også sundhedssikring til de ansattes husstand. 8 Codan Forsikring er desværre ved en fejl kommet til at udsende opkrævninger til alle ægtefæller, mv., som er tilmeldt sundhedssikringen i SAS Care. Opkrævningerne er sendt til de tilmeldtes hjemmeadresser og vedrører præmie pr. 1. oktober 2008 og et år frem. Codan sender i de kommende dage breve ud til alle de berørte, hvor Codan beklager den skete opkrævning. Ovenstående gælder ikke ansatte i SAS, men kun evt. tilmeldte i de ansattes husstand.

9 Bestyrelsesindlæg Nyt forskningsprojekt skal undersøge og forbedre kabinepersonalets fysiske arbejdsmiljø. SAS, kabinepersonalets fagforening (CAU) og forskere samarbejder i et forskningsprojekt, som udføres af forskere fra Institut for Idræt, Københavns Universitet. Når vi sætter os til rette i flysædet, tænker vi næppe på, at det smilende kabinepersonale har et hårdt arbejde. Vi tænker nærmere, at de da må have et let job med lidt servering til glade rejsende krydret med oplevelser på spændende destinationer rundt om i verden. Faktum er dog, at de arbejder under fysisk trange forhold, hvor de skal håndtere tunge serveringsvogne og jonglere med madbakker, kaffe, the, og brød osv. fra gang- til vinduessæde. Hertil kommer at dette foregår i svingende temperaturer og på vibrerende underlag. For at se nærmere på, hvordan disse arbejdsforhold påvirker kroppen, har SAS og CAU sammen henvendt sig til arbejdsmiljøforskere på Institut for Idræt, og det er der kommet et usædvanligt samarbejde mellem virksomhed, fagforening og Universitet ud af. Projektets overordnede mål er at bidrage til optimering af kabinepersonalets fysiske arbejdsmiljø. Projektet består af 2 faser. I første fase måles muskelaktiviteten i skulder, arm og lænd under kabinepersonalets arbejde under flyvning. Disse målinger skal vurdere, hvor meget musklerne spænder under arbejdets forskellige facetter. Desuden skal der måles på de kræfter, der bruges under skub og træk af flyets serveringsvogne for at beregne belastningen på ryg og skuldre. Sidst men ikke mindst vil det blive undersøgt om det lavere lufttryk i kabinen - svarende til ca m. højde har indflydelse på den mængde ilt, som er tilgængelig for musklerne under arbejde. Disse undersøgelser vil skabe grundlaget for fase 2, hvor forebyggende tiltag relateret enten til tekniske, arbejdsrutineeller individmæssige forhold igangsættes. Effekten af det forebyggende arbejde vil sluttelig blive målt og udmunde i anbefalinger og ændringer, som skal gavne kabinepersonalets arbejdsmiljø. Da kabinepersonalet i alle flyselskaber arbejder nogenlunde under samme forhold, er det ikke kun kabinepersonalet i SAS, der kan få glæde af projektets resultater og erfaringer. Tværtimod kan resultaterne blive af global interesse. Kontaktpersoner: Institut for Idræt: Jesper Sandfeld, , Bente R. Jensen, SAS: Lasse Mortensen, CAU: Verner Lundtoft,

10 MIR MIR informerer Taxiing before Safety Demo MiR afvender svar fra SLV i denne sag. I mellemtiden holder vi vejret og håber på at ingen CC kommer alvorligt til skade. MiR har fået oplyst, at vores kolleger i cockpit ikke har dette stående på deres checkliste. Det undrer MiR meget når SOM ved, med hvor stor alvor MiR ser på denne sag. Vi minder alle om at skrive CDRS rapport, hvis I kommer ud for at skulle Saftey Demo mens flyet taxi er. A321/A319 MiR har fået OK fra SAS om at der bliver installeret slide cover på alle A321 og A319 fwd doors. Dette vil løbende blive udført når flyene kommer ind til service. Så når I flyver længere ture skal I sætte coveret op på dørene lige efter take off. På den måde undgår I at der bliver meget koldt ved dørene under flyvning. Der blev lavet en undersøgelse på en flyvning til Las Palmas d. 5. marts Her viste IR-billeder (et specielt kamera, som kan vise temperaturforskelle), at på udturen brugte man ikke cover og temperaturen kom ned på -13 C. Med gardinet på kom temperaturen ved gulvet op på +5 C, og ved selve døren fra -12 C op på +14 C. Det skal også siges, at målingerne blev foretaget sidst på flyvningerne. Så der er ingen undskyldninger for ikke at bruge slide cover hver gang vi flyver med den lille bus. APV Psykisk arbejdsmiljø MiR vil gerne takke jer for at have svaret på APV-spørsmålene. Ca har deltaget, og det er super flot. SAS, HMS og MiR har arbejdet med at gennemgå materialet og er kommet frem til tre vigtige områder, som der så laves en handlingsplan på. Det handler om; Nedslidt udstyr, som er med til at gøre hverdagen irriterende og besværlig. Her svarede 30% at et uventet tidspres opstår hver gang eller ofte pga. udstyr som er i stykker. Balance mellem arbejdsliv og privatliv. Der er et meget stort spænd mellem, hvor vigtigt det er at have indflydelse på egen arbejdstilrettelæggelse (specielt ferie) og oplevelsen af reel indflydelse. Her svarer 90%, at det er særdeles vigtigt eller meget vigtigt at have indflydelse på. Det tredje handler om Vold, sexchikane og mobning. 20% angiver, at de er generet af unruly passagerer. Ca. 10% af sexchikane og ca. 10% af mobning. Det bliver selvfølgelig et område vi kommer til at fokuse meget på. Når man sammenligner vores undersøgelse med resten af samfundet, ligger vi en smule højre end resten af arbejdsmarkedet. Men vi kan allerede nu starte med at være bedre ude på linerne til at undgå disse situationer. Det er også en god ide at snakke om det, så man undgår misforståelser. MiR kommer sammen med SKC med mere information løbende, i takt med at vores arbejde skrider frem. Selve APV en bliver lagt ned i det nye MiR-lokale på basen. Her har I også mulighed for at læse alle de andre APV er. God fornøjelse! Udstyr på basen sildes hurtigt MIR er observant på, at vores udstyr slides hurtigt på basen. Det er diverse printere, borde m.m., som jævnligt går i stykker. Det er til stor gene, ikke mindst i pursercorner, som har den største slitage. MIR har bedt ledelsen om at tage action og vi følger udviklingen nøje. Omkring november starter vi en APV (arbejdspladsvurdering) på basen, hvor vi gennemgår alt udstyr, som vi bruger på basen i samarbejde med piloter og kontorpersonale. Cabin divider (gardiner) Vi har store problemer med de stropper, som enten ikke sidder rigtigt eller helt mangler, og da det er til stor irritation for CC, som skal secure gardinet, kan vi kun opfordre alle til at rapportere tilbage i logbogen og via CORS til basen. MIR mener, at muligvis Storm P. eller en ingeniør har haft en finger med i spillet!!! Næste gang kan de bare spørge cabin crew, så skal vi nok fortælle dem, hvor stropperne skal sidde og i hvilken højde, og det skal ikke koste dem en rød øre. Escape Hoods MIR har virkelig kæmpet med alle saglige argumenter for at CC kunne få stillet en Escape Hood til rådighed af SAS, når vi er på stop. Men som situationen er lige nu, er der ikke økonomisk mulighed for denne løsning. MIR har ikke opgivet, og vi vender tilbage omkring Escape Hoods medio SAS har lovet at fremskaffe en konkurrencedygtig pris hos leverandøren, Dräger, til de CC, som måtte ønske dette ved egenbetaling. Med venlig hilsen MIR

11 MIR Om mad fysiske nedslidningsrutiner i forbindelse med kabinepersonalets arbejde. Endvidere skal der afprøves forskellige hypoteser, eks. arbejdsbelastningen er større ved arbejde i kabinen, hvor ilttrykket er lavt, end hvis det samme arbejde udføres på jorden. Under flyvningen er ilttrykket i kabinen reduceret med ca. 30 %. Der undersøges blandt andet hvilken betydning dette har for muskelog kredsløbsfunktionen. Vi skal også se på følgende punkter: MIR arbejder fortsat på at det vi spiser nu også er det rigtige. Der er lagt masser af tid og arbejde i at udvikle den helt rigtige sammensætning af proteiner og kulhydrater til dig som spiser om bord. Derfor er dit Crew meal det bedste alternativ til et måltid om bord. MIR har udvalgt 5 områder i kostpolitikken der arbejdes med. - fedt - fibre - væske - mellemmåltider - mad oplevelse Arbejdsgruppen har anbefalet at der ikke bør gå mere end 3-4 timer mellem måltiderne! Dit væske behov er ca. 150 ml. i timen. Det svarer til ml på en 4 timers flyvning! Almindeligt vand er det der anbefales, det slukker tørsten og feder ikke. De krav MIR sætter til måltider om bord nævnes her: - kød bør være magert - fisk må gerne være fed, da den indeholder omega 3 og 6 som er vigtige fedtsyrer. - Kostfibre prioriteres højt. - Brød skal altid være friskt, og der skal være både lyst og mørkt med fibre - Grøntsager og frugt skal være varieret, friske og fiberholdige - Mellemmåltider skal primært bestå af langsomme kulhydrater. Du kan finde alt om måltider og sammensætning i MIR lokal Til CAU s bestyrelse, På MIR s samt vores kollegers vegne, vil vi gerne have lov til at sige tusind tak til CAU s bestyrelse for den flotte tilkendegivelse omkring projektet Forebyggelse af nedslidende rutiner og arbejdsgange forbundet med kabinepersonalets arbejde ombord på fly. Selve projektet har været længe undervejs. Vi startede i 2006, hvor vi sammen med CAU tog kontakt til Københavns Universitet (institut for idræt). Vi fandt hurtigt ud af dette projekt var ret stort, så vi blev enige om at søge alle de fonde som var muligt. Baggrunden for projektet er smerter i bevægelsesapparatet, især i skuldre, arme og ryg, og projektets hovedformål er at forebygge Muskelaktivitet: Under arbejdet i kabinen er især arm-, skulder- og rygmuskulatur belastet. Måling af muskelaktiviteten og analyse af variationerne i denne vil give information om arbejdsbelastningens niveau og karakter. Dette vil afdække, hvilke arbejdsrutiner der er særligt belastende, og hvilke der bidrager til varieret brug af musklerne. Kraftbelastning: Håndtering af serveringsvogne belaster især lænderyggen. Rygbelastninger kan skyldes både komprimerende og forskydende kræfter. Beregning af ryg- og skulderbelastninger ved træk og skub af serveringsvogne vil blive anbefalet med værdier samt anvendt til identifikation af potentielle nedslidende arbejdsgange. Vi håber, at dette i korte træk har givet et overordnet overblik i projektet. Skulle I have yderligere spørgsmål, er I altid velkomne til at tage kontakt til MIR. Med venlig hilsen MIR DIÆT Rejer gir tørre hornhinder Fedt gir filipenser Pandekager ligger for fladt i maven Flæsk er ikke godt for hjertet Fisk er ikke godt for slagteren Kylling er ikke godt for kyllingen Frikadeller er ikke godt for noget Undgå sagosuppe under svangerskabet Undgå løg under ægteskabet Sødt er syndigt Surt er farligt Salt forkorter livet Bittert trækker det i langdrag Marmelade gir slatne ører Labskovs trækker svømmeblæren sammen Æg får armene til at sidde skævt Ost påvirker lugtesansen Peberrod påvirker smagen Småkager påvirker 11 hørelsen Radiser indskrænker horisonten Ærter standser udviklingen Blomkål tager udsigten Morgenmad tager appetitten Natmad skærper den Mad er ikke godt for maven Livet er usundt Haps Haps Haps ( Benny Andersen)

12 Medlemsindlæg Kære Verner og Co. Informationsniveau mellem bestyrelsen og menige medlemmer af CAU Det kan ikke være nogen hemmelighed for ret mange at der har været forhandlinger mellem SAS og diverse fagforeninger angående et lesiure projekt i SKC. Som man tillige kan læse i denne måneds blad fra Dansk Pilotforening, er CC den eneste medarbejdergruppe som ikke har sagt ja til dette forslag. Hvordan kan dette være, hvad er den egentlige baggrund for dette? Hvorfor har CAU s bestyrelse ikke gået ud og informeret medlemmerne om dette projekt, og hvad baggrunden for at man som bestyrelse har valgt ikke at skrive under på det forslag der lå. For den demokratiske proces mener jeg at det ville være langt bedre, om vi som medlemmer havde fået muligheden for at tage stilling til de ting der var fremme, og derigennem kunnet give input etc. til bestyrelsens videre arbejde desangående. Da jeg ikke selv sidder i CAU s bestyrelse kender jeg selvsagt ikke baggrunden for bestyrelsens beslutning om ikke at gå med på denne idé, og dermed heller ikke hvilket forslag der var blevet fremlagt, men uanset dette ville have været ønskeligt om vi medlemmer selv havde haft mulighed for at påvirke denne proces bare en smule. Der er jo ingen tvivl om at såfremt en sådan idé var blevet eller bliver til noget vil skabe flere arbejdspladser for CC i SKC, og dette er da om noget meget positivt, for alle CC i SKC. Jeg synes at denne sag er et god eksempel på den manglende åbenhed jeg mener der er mellem CAU s bestyrelse og de menige medlemmer. Så endnu en lille opfordring til bestyrelsen, bliv bedre til at informere jeres medlemmer, I er til for os, det er os I arbejder for, og det os der skal give jer en stemme når der indimellem er valg! Med venlig hilsen A/S Adam Lydiksen

13 Medlemsindlæg Svar til Adam Hej Adam, Du skriver om informationsniveau, men når jeg læser dit indlæg lader det mere til at det du egentlig giver udtryk for er en generel mistillid til bestyrelsen. Med hensyn til informationsniveau er der kun at sige at det Leisure projekt som du omtaler, fra dag ét af, er blevet hemmeligstemplet fra SAS side, da det alt andet lige ville kunne påvirke projektet, og dermed SKC negativt, hvis vore konkurrenter fik nys om SAS planer. Det har CAU selvfølgeligt loyalt overholdt. At der i andre foreningers fagblade og i diverse af SAS egne skrifter nu er omtale og beskrivelse af projektet, omfattende en kritik af CAU for at sige nej, gør selvfølgelig at vi nu tillader os at åbne op for posen. I øvrigt sagde CAU ikke på noget som helst tidspunkt nej, CAU sagde, som det fremgår af nedenstående, lige fra starten: Ja, men under visse betingelser. Målet med Leisure projektet var, kort fortalt, at SKC ønskede at få en del af organisationen dedikeret til at flyve lavpris, her under charter. Dette fik fuld støtte fra CAU. At resultatet af det gennemførte gruppearbejde blev en beslutning om ikke at gennemføre projektet, har selvfølgelig betydet, at jeg har været inde i overvejelser om hvorvidt der var andet CAU kunne have gjort, og om vi nu må påtage os ansvaret og skylden for at projektet ikke kan gennemføres. Resultatet af disse overvejelser er, at jeg ikke ser at CAU har ageret ufornuftigt eller at vores ageren har hindret SKC i at opnå de besparelser som de ønsker. SKC havde som udgangspunkt at CC skulle kunne levere 830 bloktimer i det nye Leisure segment. Det har vi i arbejdsgruppen opnået via forslag til ændringer i overenskomsten. Disse ændringer, som var meget vidtrækkende, ville vi selvfølgelig ikke gennemføre uden at der samtidigt var en vis sikkerhed for at det øgede arbejdspres blev fordelt på flest mulige CC, samt at der var mulighed for at bidde til eller fra om, hvorvidt man ønskede at flyve dette segment. CAU har, med baggrund i dette, som betingelse for at lave disse ændringer, ønsket at produktionen blev fordelt på flere end de 116 CC som SKC har beregnet der skal bruges til at udføre produktionen. CAU har ønsket at Leisure produktionen skal udføres i kombination med langruter, og hvis dette ikke kan lade sig gøre muligvis i kombination med kortruter. Dette er blevet afvist af SKC og er tilsyneladende det der vælter hele projektet. SKC har med valget om ikke at gennemføre projektet sagt nej til at hente en besparelse på et tocifret millionbeløb blot på CC. Dette er tåbeligt. Der er ingen forskel på om arbejdet i Leisure projektet udføres af 100 CC der arbejder fuldtid i dette segment eller det deles mellem 200 CC der arbejder 50% i dette segment og 50% et andet segment. Produktiviteten ville blive den samme for segmentet, og SKC ville stadig have den samme produktivitet. Dette var historien om Leisure projektet, altså ikke et nej fra CAU, men et ja, et ja på betingelse af, at CAU blev garanteret ordentlige arbejdsforhold for vore medlemmer. CAU har opfordret SKC til at genoverveje den meget skarpe holdning de har taget i denne sag, sige; Ja tak! til CAU s tilbud og lade os komme i gang med at flyve mere Leisure. Adam, du skriver som afslutning af dit indlæg: Citat: Så endnu en lille opfordring til bestyrelsen, bliv bedre til at informere jeres medlemmer, I er til for os, det er os I arbejder for, og det os der skal give jer en stemme når der indimellem er valg! Citat slut. Den demokratiske proces er vigtig, og bestyrelsen ved godt, hvem der har valgt dem, og hvad der er deres arbejdsopgave, men når du skriver I er til for os så har du nok strammet skruen lidt for meget for min smag. Du skriver også, når der indimellem er valg!. Ja vi følger jo vedtægterne og afholder valg en gang om året, hvis det er indimellem i din verden så, OK med mig. Det der imidlertid ikke er OK er, at jeg føler du indikerer, at vi ikke udfører et arbejde der er til medlemmernes bedste. Jeg kan garantere dig for at vi, i alt vi gør, efter bedste evne, forsøger at tage hensyn til medlemmernes interesser, skabe jobsikkerhed, bedre arbejdsmiljø, i det hele taget skabe et godt arbejdsliv for os alle. Du taler flere gange i dit indlæg om demokrati, underforstået at vi ikke lever op til dette. Demokrati i en organisation som vor er et repræsentativt demokrati, forstået på den måde, at medlemmerne ved den årlige generalforsamling vælger de personer som de føler de har tillid til, og som de mener bedst kan repræsentere dem over for SAS ind til næste generalforsamling. Min opfordring til dig er; hav tillid til de personer som du og dine kolleger har udpeget til at udføre det tunge hverv at have ansvaret for 1500 medlemmers arbejdsliv. Med venlig hilsen Verner 13

14 Medlemsindlæg Har Säkerheten ett pris? Den 20:e Augusti drabbades vårt dotterbolag Spanair av en tragedi som det inte går att finna ord för. 153 människor fick sätta livet till. 9 av dessa var flygande kollegor. 2 från F/D och 7 CC. Det går inte att komma ifrån den sorg och medlidande man känner med alla drabbade och deras omgivning. Det ska bara inte få hända! Spanair är en del av SAS-koncernen. SAS har redan sedan Spanair bildades varit med i ägarbilden. Under senare år har man varit den enskilt största ägaren till Spanair. Detta har lett till att Spanair mer och mer präglats av SAS. Sedan krisen satte fart i början av 2000-talet, har man från SAS-koncernens sida sparat in på alla plan. Ett måste för att koncernen skulle överleva. Dock har vi alltid levt med tron om att säkerheten inte har något pris. Ska man som flygbolag hålla sig levande måste man ha en extremt hög säkerhet. Inom loppet av knappt ett år, har SAS-koncernen drabbats av inte mindre en fyra haverier! Oundvikligen börjar man fråga sig hur det kan komma sig? Har vi verkligen haft sådan extrem otur? Efter de två första Dash-haverierna, satte man hela Q400- flottan på jorden och man gjorde nogranna undersökningar på alla Q400 innan de togs upp i luften igen. Dessutom gjorde man en liten ändring i piloternas checklista på Q400. Denna ändring var en liten lärdom av de två första haverierna. Dessvärre kunde inte denna ändring undvika det tredje haveriet, eftersom även detta haveri var ett tekniskt fel. Det tredje haveriet ledde till det helt rätta beslutet att grounda Q400 på livstid. Det som dock slår en är; Vilka blev påföljderna av dessa tre haverier för Kabinen? Vilka lärdommar har vi dragit av haverierna? I mitten av April (ett halvår efter haverierna) hade vi ett möte där alla C/C från samtliga tre haverier medverkade. Såväl aktiva som passiva besättnigarna fanns med. Tanken med detta möte var att vi tillsammans skulle se vilka lärdomar kabinkåren kunde få ut av de tre haverierna. Innan mötet avslutades, fick vi reda på att eventuella ändringar skulle komma till December. (Att det inte blev av innan berodde på att deadline för nästa ändring i OM-A/ OM-B, är för ändringarna som kommer i December 2008) Att det ska ta så lång tid innan vi kan dra lärdom av våra egna erfarenheter inom huset är ett svaghetstecken. Ett tag funderar man på om man inte tar oss C/A på allvar när det gäller säkerhetsfrågorna. Faktum är att efter Vilniushaveriet frågade vi om vi från kabinen skulle skriva en rapoort på det inträffade. Svaret blev att Det räcker med kaptens rapport! Hur ska man tolka det? När så Spanair nu drabbats av sitt haveri, dyker frågorna upp igen? Har säkerheten ett pris? Hur mycket har vi egentligen dragit ner på underhållet av våra flygplan inom koncernen? Vilka är egentligen ressurserna för säkerheten på SAS? Hur kommer det sig att, mig veterligen, inget annat bolag haft sådan grova problem med Q400 som vi haft inom SAS? Det finns väl inget annat bolag som drabbats av tre tekniska haverier? Återigen, den absolut vanligaste orsaken till haverier är den mänskliga faktorn. I dags dato pekar allt på att även Spanair-olyckan berodde på tekniska fel. Det betyder att vi haft fyra haverier inom ett år p.g.a. tekniska fel... Kan det verkligen vara så att det endast beror på otur? M.v.h. Rodrigo Kurt-Luna

15 Annoncer Vind 1 års træning plus personligtræner!! værdi kr ,- Kom op til en prøvetime i Well Club fitness center, Amager Strandvej 122 og du er med i konkurrencen. SAS Medlemspris kun kr. 250,- Hermed farvel fra mig Tak til alle jer dejlige mennesker som jeg har arbejdet sammen med gennem mine 30 år i SAS. Pas godt på jer selv! exap Tove Gram CAU siger tillykke Sara Chamero har den 16. juli fået en søn Eric 15

16 Untitled /06/08 9:26:03 Fyringsrunde på job Rynker signalerer erfaring, men de kan være for dybe Lidt for meget sol n age er specialister i rynke-reduktion med Thermage, Restylane, Fraktioneret laser, Botox og funktionel hudpleje. Vi tilbyder uforpligtende konsultation når du har tid. Tel , Årene som alenemor Book en rynkereduktionsbehandling med Restylane, Botox, Thermage eller Fraktioneret laser, og få en no age ansigtsbehandling uden beregning - du skal blot tage annoncen her med. KØBENHAVN: KONGENS NYTORV 24, 1050 KBH K. ÅRHUS: LILLE TORV 2, 8000 ÅRHUS C.

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

HMS Konference, 5. 6. maj 2009, Sandnes. Sammenhæng mellem brystcancer og natarbejde

HMS Konference, 5. 6. maj 2009, Sandnes. Sammenhæng mellem brystcancer og natarbejde HMS Konference, 5. 6. maj 2009, Sandnes Sammenhæng mellem brystcancer og natarbejde Cabin Attendants Union (CAU) Fagforening for Cabin Crew ansat i SAS Danmark, med ca. 1.500 medlemmer, heraf ca. 75 %

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af?

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af? Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen Syg i længere tid? Det sker ikke for mig. Ofte syg i kortere perioder? Nej, heller ikke. Det sker for naboen, måske, men ikke mig. Sådan tænker de fleste af os,

Læs mere

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE?

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? FYRET FRA JOBBET HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Jeg er blevet fyret! Jeg er blevet opsagt! Jeg er blevet afskediget! Det er ord, som er næsten

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. afsagt den 13. december 2016 ****************************** KLAGER [K] (4 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR [B] [B] REJSEMÅL Prag, Tjekkiet. 28.4.-1.5.2016.

Læs mere

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 1. BRUG KLIPPESTOLEN SÅ OFTE DU KAN De få sekunder du sparer på at stå fremadbøjet i stedet for at trække klippestolen i den rette

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega.

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega. Hej. u er bestemt ikke en særling! er er altid nogen, der skal være den første til noget, og du er så den første i din klasse. Jeg synes ikke, du skal bruge din energi på at tænke på det. et ændrer jo

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Spis dig sund, slank og stærk

Spis dig sund, slank og stærk Spis dig sund, slank og stærk Find den rette balance i kosten, uden at forsage alt det usunde. Test dig selv, og se hvilken mad, der passer til dig Af Krisztina Maria, februar 2013 03 Spis dig sund, slank

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

1306260308 1 meddelelse

1306260308 1 meddelelse meemo, Inc. Email 1306260308 01/07/13 14.0

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt).

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt). Lektion 5: Om Koncentration 10 min Tanker om tanker, ro og koncentration Eleverne deles i 3 grupper, hvor der sidder en Skulk/lærer med i hver gruppe. Læreren har evalueringsspørgsmål og skal få bragt

Læs mere

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland.

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland. DBF-MIDTJYLLAND. Hvad betyder kosten og hvorfor??. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår

Læs mere

Oktobernyt Side 1 Samværsregler Udvikling af en ny skole - en spændende rejse..

Oktobernyt Side 1 Samværsregler Udvikling af en ny skole - en spændende rejse.. Side 1 VORES nye UNGE-skole udvikler sig dag for dag tiden flyver, og efterårsferien er lige om hjørnet. Inden vi når så langt, skal vi i næste uge på hele skolen arbejde med et fælles tema: den internationale

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

Guide til lønforhandling

Guide til lønforhandling Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Marts 2011 Forhandling én gang årligt? De fleste privatansatte funktionærer har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Kontakt. Middelfart også for dig under 60 år! Et tilbud til alle ældre

Kontakt. Middelfart også for dig under 60 år! Et tilbud til alle ældre Side 12 Kontakt Socialhumanitær kontaktperson Seniorvejledning, Bisidder Telefonstjernen Bente Jørgensen Tlf. 64 41 48 70 Besøgsvennetjenesten Gudrun Bennike Tybjerg 40 21 61 75 Gå-med tjenesten Tove Rousing

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 71 Svarprocent: 76% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Det er nogen

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Tilbagemeldingsrapport fra Projekt Luft & Løft

Tilbagemeldingsrapport fra Projekt Luft & Løft Tilbagemeldingsrapport fra Projekt Luft & Løft Af: Stine Hvid Bern, Henrik Koblauch, Sigurd Mikkelsen, Lau Caspar Thygesen, Erik Simonsen og Charlotte Brauer februar 2013 De første resultater fra projekt

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtale

Medarbejderudviklingssamtale Medarbejderudviklingssamtale f o r d i n f a g l i g e o g p e r s o n l i g e u d v i k l i n g Illustrationer af Ole Rode Jensen 1 Indledning Denne pjece er lavet af JID, fordi vi gerne vil give dig

Læs mere

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen 1 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte:»forbarm dig over mig,

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Forfatter Tina Krogh Materialet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisnings Tips- og Lottopulje 2010. Materialet inkl. billeder kan frit anvendes i undervisningssammenhænge

Læs mere

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros RISIKO VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad er risikovurdering? Fald og snublen, tunge løft, risiko for vold fra en passager eller risikoen for at blive påkørt af en truck.

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby Nævnet har modtaget klagen den 10. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø Information til ansatte om Natarbejde Pas godt på dig selv! Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Natarbejde og helbredskontrol Lovgivning Helbredskontrol ved natarbejde er et tilbud med grundlag i

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

Fri og smertefri bevægelse

Fri og smertefri bevægelse Fri og smertefri bevægelse - din genvej ud af smerterne En lidt anderledes forklaring på hvorfor du har ondt og hvordan du bliver smertefri Introduktion En mindre skade på mit knæ, gav mig for nylig anledning

Læs mere

Danseskolen. Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole. endelig gennemskrivning, august 2010

Danseskolen. Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole. endelig gennemskrivning, august 2010 Danseskolen Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole endelig gennemskrivning, august 2010 SC 1. INT. Foyer - Dag (25) og (24)står og venter i foyeren. Louise har langt lyst hår. Hun har stramme bukser,

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0318 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alcudia, Mallorca. 18.9.-25.9.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 6.986 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

Valg. Kopiering tilladt med oplysning af kilde Layout og Tryk Rosenberg Bogtryk A/S, Tlf. 44 97 37 37 Miljøcertificeret efter iso 14001

Valg. Kopiering tilladt med oplysning af kilde Layout og Tryk Rosenberg Bogtryk A/S, Tlf. 44 97 37 37 Miljøcertificeret efter iso 14001 VALG 7/2008 medlemsblad for Cabin Attendants Union Kopiering tilladt med oplysning af kilde Layout og Tryk Rosenberg Bogtryk A/S, Tlf. 44 97 37 37 Miljøcertificeret efter iso 14001 Meninger der udtrykkes

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0014 afsagt den 20. december 2012 ****************************** KLAGER IE (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Club La Santa A/S Club La Santa

Læs mere

Leder. Kopiering tilladt med oplysning af kilde Layout og Tryk Rosenberg Bogtryk A/S, Tlf. 44 97 37 37 Miljøcertificeret efter iso 14001

Leder. Kopiering tilladt med oplysning af kilde Layout og Tryk Rosenberg Bogtryk A/S, Tlf. 44 97 37 37 Miljøcertificeret efter iso 14001 5/2008 medlemsblad for Cabin Attendants Union Udgiver CAU, Amager Strandvej 418, 2770 Kastrup, Tlf. 32 51 51 11, Fax 32 51 00 71, Dir. 10689, E-mail cau@cau.dk Ansvarshavende Redaktør Jørn Flintholm Fink

Læs mere

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000. www.madklassen.dk Bakterier i maden Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.000 X Bakterier i maden Hvordan undgår du at blive syg

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Vores bedste råd til at finde billige flybilletter

Vores bedste råd til at finde billige flybilletter Vores bedste råd til at finde billige flybilletter www.enfamiliederrejser.dk Drømmer du også om at tage et fly væk fra regnen? Når man rejser, er flybilletterne ofte noget af det dyreste ved ferien. Derfor

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Baggrund Et af Yngre Lægers vigtigste opgaver er at arbejde for et bedre arbejdsmiljø for yngre læger. Et godt arbejdsmiljø har betydning for

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien.

Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien. Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien. Uanset om OCD en kommer snigende eller sætter mere pludseligt ind, giver barnets symptomer ofte anledning

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

Logbog fra Clara Meinckes deltagelse i EM 2014

Logbog fra Clara Meinckes deltagelse i EM 2014 Logbog fra Clara Meinckes deltagelse i EM 2014 EM Sofia Dag 1: Vi mødtes i lufthavnen 14:45, men fløj først 16:50. Vi mellemlander i München. Vi kiggede lidt butikker, og nu flyver vi videre til Sofia.

Læs mere

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse blandt praktiserende fysioterapeuter. Sammenfatningsrapport 4. april 2011

Arbejdsmiljøundersøgelse blandt praktiserende fysioterapeuter. Sammenfatningsrapport 4. april 2011 Arbejdsmiljøundersøgelse blandt praktiserende fysioterapeuter Sammenfatningsrapport 4. april 2011 1. Køn Svarprocent: 99% (N=224) Spørgsmålstype: Vælg en Kvinde 137 61% Mand 87 39% Svar i alt 224 2. Private

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere