BRANDVÆSEN. Klar til flere indsatser på vandet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANDVÆSEN. Klar til flere indsatser på vandet"

Transkript

1 NR. 4 april 2007 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Klar til flere indsatser på vandet Sikkerhed og redning på søer, i åer og ved kyster ja selv i svømmehaller er i fokus, og samtidig er redningsdykkere blevet en naturlig del af flere kommunale beredskaber. side 10-15

2 NR. 4 april ÅRGANG ISSN Udgiver Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, FKB Redaktion Ansvarshavende redaktør: Peter Finn Larsen Larsen & Partnere Pedersborg Torv 7, 1, 4180 Sorø Telefon: mobil: Fax.: Journalist Erik Weinreich Larsen & Partnere Pedersborg Torv 7, 1, 4180 Sorø Telefon: mobil: Fax: Ekspedition LH Kontorassistance Østergade 18, 6580 Vamdrup Telefon: Kontortid: Kl Annoncer Ekström Annonce Service ApS Bagsværd Hovedgade 296, 2880 Bagsværd Telefon: Fax: Oplag, pris og udgivelse Oplag: Forventet eks. Årsabonnement: Kr. 310,- inkl. moms Løssalg: Kr. 50,- inkl. moms Bladet udkommer omkring den 15. i hver måned dog undtaget januar og juli Bladudvalg Beredskabschef Peter Staunstrup (formand), beredskabschef Sven Urban Hansen, beredskabschef Ole Nedahl, beredskabsinspektør Anders Enggaard og brandchef Steen Finne Jensen Lay out Fingerprint Reklame Postboks 241, 4200 Slagelse Telefon: Tryk Rosendahls Bogtrykkeri A/S Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg N Telefon: Fax: Meninger, der kommer til udtryk i bladet, er ikke nødvendigvis udgiverens synspunkter. Eftertryk og citering fra bladet er tilladt med tydelig kildeangivelse. Regler om ophavsret er gældende. Indhold Leder: Hvem har ansvaret i det kystnære område Af Jesper Djurhuus, næstformand i FKB... side 3 Odense planer om udvidelse af hjælpebrandstation... side 4 New York planer om GPS-chip i indsatsdragter... side 4 Firexpress er en dansk opfindelse... side 4 Forsvarsministerens svar beroliger ikke Af Ole Borch, bestyrelsesmedlem i FKB... side 5 Greve: Lars O. Sjelle slutter efter 25 år... side 6 Greve: Jan Funk Nielsen ny beredskabschef... side 6 Djursland: Ny beredskabschef har trukket sig... side 6 Ild i røven computerspil om brandsikkerhed... side 8 Sikkerhed på vandet... side 9 Københavns Brandvæsens Pionertjeneste... side 9 Bornholm valgte Falck redningsdykkere... side 10 Falcks erhvervsdykkere kan tilkaldes, hvis de er ledige... side omkomne ved katastrofen på Haderslev Dam... side 10 Greve: Udbud om redningsbåd... side 11 Branchevejledning om sikkerhed med redningsbåde... side 11 Projekt om sikkerhed i lystbådehavne... side 12 Forslag: Sikkerhed i svømmehaller hos redningsberedskaberne... side 13 FKB efterlyser regler for sikkerhed ved badestrande... side 13 Vejle: Havnen med til at betale redningsdykkere... side 14 Odense: Redningsdykkervagt døgnet rundt... side 14 Roskilde: Vandscootere og hurtig redningsbåd... side 15 Rumænien: Brandsprøjten kan køre 40 km/timen... side 16 Rumænien: Sponsor af brugt brandmateriel søges... side 16 Brugt materiel skal være fuldt funktionsdygtigt... side 17 Brandmandskonkurrencer i Hornslet... side 18 Gentofte: Man kan roame på Tetra netværket... side 19 Norge: Staten betaler Nødnettet... side 20 FKBs årsmøde 2007: Tilmelding til Brandpunkter... side 22 Fokus på København, Frederiksberg og Amager... side 24 København: 77 brandmænd på vagt døgnet rundt... side 24 København: Brandvæsenet dækker bredt... side 25 København: Beredskabskommissionen næsten lig et udvalg... side 26 København: Beredskabet er kommet i fokus... side 27 København: Ti scenarier, resten er hverdagshændelser... side 28 København: Brandvæsenet har egne fotografer... side 29 København: Ambulancer henter i hele landet... side 30 København: Baywatch livredning på Amager... side 31 København: Gule branddragter og superhjelme... side 32 København: Højde-indsats på Amagerværket... side 32 København: Tetra radioer til alle i side 33 Frederiksberg: Danmarks hurtigste responstid... side 34 Tårnby: Øvelser hvert år i lufthavnen eller på Øresundsbroen... side 36 Dragør: Lille kommune med 87 fredede bygninger... side 40 Samsø Redningskorps solgt... side 41 Deadline for annoncer og artikler til maj 2007 er 23. april 2007.

3 Leder Hvem har ansvaret i det kystnære område? Foreningen af Kommunale Beredskabschefer nedsatte i 1994 en arbejdsgruppe for at sætte fokus på personredning i det kystnære område. Den har bl.a. udarbejdet en vejledning til kommunerne om opbygning af et landbaseret beredskab og har været med til at etablere en redningsdykkeruddannelse for brandmandskab. Gennem årene har vi brugt mange kræfter på at styrke det kommunale beredskab til indsats ved ulykker i kystnære områder, så det er glædeligt at se, at der nu etableres nye dykkerberedskaber, at der sættes fokus på strandsikkerheden, og at der rejses spørgsmål om tilsyn med livreddere m.m. Senest har branchesikkerhedsudvalget for brand og redning udgivet en vejledning om sikkerhed ved sejlads med redningsbåde. En vejledning, som FKB har været med til at udarbejde, og som giver retningslinier for uddannelse, bådstørrelse, udstyr m.v. Yderligere holder Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i maj det første kursus for indsatsledere ved søredningsopgaver. Med andre ord: Der er kommet fokus på den kystnære personredning, men hvor skal man sætte ind, og hvem har ansvaret? Ved ulykker på havet har Søværnet ansvaret for indsatsen også nær kysten, men ved drukneulykker eller når vindsurfere kommer i nød i det kystnære område vil det ofte være hurtigere at sætte ind fra landsiden, hvis det nærmeste redningsberedskab har det nødvendige materiel og uddannelse! Når kommuner etablerer rekreative arealer i vådområder, marinaer, badefaciliteter m.m., bør det være naturligt at tænke på, hvordan man hjælper borgerne, hvis det går galt, og i øvrigt på, hvordan ulykker kan forebygges. Ikke mindst bør emnet tages op i forbindelse med den risikobaserede dimensionering. En del kommuner har da også etableret et søredningsberedskab eller indgået aftale med en entreprenør om at løse opgaven. Men der er stadig nogle uafklarede spørgsmål som, hvad er det kystnære område? Skal kommunerne planlægge for indsats i det kystnære område? Hvordan koordineres indsatsen? Hvordan forebygges ulykker? Hvem har ansvaret for livredderne? spørgsmålene er mange, men de er til at løse med fælles hjælp og vilje. FKB anbefaler, at foreningen i samspil med søværnet, politiet og Beredskabsstyrelsen udarbejder et koordineret forslag til en model for et landbaseret beredskab ved redningsberedskaberne, som kan indsættes i det kystnære område. Et sådant arbejde kan med fordel forankres i den allerede etablerede Operative Kontaktgruppe for Søredningstjeneste, hvor de forskellige aktører i søredningstjenesten er repræsenteret. Forslaget kan på sigt udmønte sig i et regelsæt for det kommunale redningsberedskab om etablering af et ensartet, landbaseret, supplerende beredskab, der umiddelbart kan indsættes i det kystnære område og assistere det permanente søredningsberedskab. På den måde vil de samlede ressourcer kunne udnyttes bedre til gavn for den enkelte borger, der kommer i nød i det kystnære område, og derigennem måske være medvirkende til at redde menneskeliv. Jesper Djurhuus beredskabschef næstformand i FKB Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

4 To gange døgnbemanding i Odense ok til udvidelse af hjælpebrandstation som følge af risikoanalysen Som en direkte følge af risikoanalysen har Odense Brandvæsen planer om at udvide sin hjælpebrandstation på Møllemarksvej i det vestlige Odense fra at have deltidsbrandmænd til døgnbemanding med fuldtidsansatte brandmænd. Beredskabskommissionen har sagt god for en udvidelse, der vil koste 3,2 mio. kr. i byggeudgifter og årlige omkostninger på et par mio. kr. ekstra, fordi der skal ansættes yderligere seks brandmænd og en brandinspektør. Ændringerne afventer en udtalelse fra Beredskabsstyrelsen af den risikobaserede dimensionering, hvorefter den endelige beslutning kommer på byrådets dagsorden efter sommerferien. Baggrunden for planerne er den øgede trafik gennem byen, der kan forsinke en udrykning, samt de stærke stærke udbygningsplaner for bymidten, der vil betyde et større antal risikofyldte objekter og mange mennesker forsamlet. Dertil kommer trafikforanstaltninger, der gør midtbyen vanskeligt at passere med store udrykningskøretøjer. digital BRaNdslUKNiNG New Yorks brandvæsen FDNY arbejder stærkt på digitale løsninger som supplement til den fysiske indsats. En af ideerne er at placere en GPS-chip på skulderen af hver enkelt indsatsdragt, så indsatslederen fra sin computerskærm hele tiden kan følge indsatsen og samtidig sætte hurtigere ind, hvis en røgdykker har brug for hjælp. Tilsvarende arbejdes med 3-dimensionelle computerbilleder af bygninger, hvor røgdykkere position vises, så indsatslederen ud fra deres GPS-positioner kan hjælpe dem med at finde vej i røgfyldte lokaler. GPS-chippen, der er ved at blive udviklet, så den kan tåle både røg og vand, kan ligeledes bruges til kontrol af, hvor mange og hvilke brandmænd, der deltager ved store indsatser. I New York er det ikke ualmindeligt med to hundrede brandfolk på samme opgave, og efter sådanne aktioner har man hidtil skullet kalde alle ved navn for at sikre sig, at de kom med hjem. Ikke sjældent aner man ikke, om en bestemt brandmand er inde eller ude, men det skulle blive fortid med de nye chips. dansk mini-sluk Danmarks mindste brandbil, der som omtalt i sidste nummer af er blevet fast inventar på Bjørnø, er en ren dansk konstruktion, fortæller Steen Schou fra firmaet Firexpress i Frederikssund. Ligeledes er slukningsteknologien dansk patent. Kun navnet er engelsk af hensyn til salg på verdensmarkedet. Både den lille brandbil og højtryks-sprøjten, der ret præcist kan sende mikrodråber op til 15 meter væk, er ikke alene solgt til brandvæsener og industrier verden over. Også det danske politi bruger teknologien, der senest var i brug ved urolighederne på Nørrebro.

5 Ministerens svar beroliger ikke Ole Borch, beredskabschef i Vejle og medlem af bestyrelsen i FKB, svarer Forsvarsministeren og advarer mod at invitere en mulig entreprenør med i et politisk beslutningsorgan Ole Borch opfordrer til en risikobaseret vurdering af det statslige redningsberedskab. Forsvarsminister Søren Gade har i marts-nummeret af svaret på min leder. Jeg er glad for ministerens tilfredshed med kommunerne, men ministerens bemærkninger bør dog kommenteres, da disse netop viser forskellen i opfattelse alt efter, om sagen ses fra ministerens plads eller ude fra kommunerne. Jeg vil fortsat fastholde, at oplægget til forlig mangler sammenhæng. Ministeren mener godt nok, at der er tale om at trimme det nuværende og velfungerende beredskab, og at det er nødvendigt med et godt kommunalt redningsberedskab, så langt er vi enige, men ministeren mener så, at de øgede kommunale frihedsgrader på dimensioneringsområdet viser, at der et behov for det statslige redningsberedskab til at varetage de nationale interesser I en given indsatssituation er det ikke lokale, regionale og nationale interesser, men samfundsinteresser, der skal tilgodeses ved et sammenhængende, niveaudelt redningsberedskab, og det er her, ministerens oplæg ikke lægger op til at sikre den nødvendige dynamiske udvikling. Vi trænger grundigt til en risikobaseret vurdering af det statslige redningsberedskabs organisation og opgaver, så der skabes den nødvendige sammenhæng i forhold til samfundets samlede interesser. Ministeren nævner endvidere totalforsvarets betydning for det samlede beredskab, og her er naturligvis mange tilfælde af godt og frugtbart samarbejder mellem totalforsvarskomponenterne, men det ændrer ikke på det faktum, at især Hjemmeværnet har set en mulighed for at udvide sit opgaveområde. Dermed kan Hjemmeværnet få tilført opgaver, som kan berettige deres eksistens, nu hvor den militære situation ikke nødvendiggør et Hjemmeværn i den størrelse, som det har nu. Ministeren roser sammensætningen af beredskabskommissionen i Frederiksværk-Hundested Kommune, hvor man bl.a. har inviteret Falck med i kommissionen. Begrundelsen skulle være, at der er tale om en strategisk kommission, der skal tage stilling til hele det overordnede beredskab og ikke kun brandberedskabet. Det har nu altid været beredskabskommissionernes opgave at være ansvarlig for den samlede beredskabsplanlægning, og jeg må stærkt advare imod, at man inviterer en mulig entreprenør med i et politisk beslutningsorgan, ministeren ville vel ikke invitere NCC med i et Teknisk Udvalg, hvis ministeren var lokalpolitiker? Mine betænkeligheder går på, at det kommunale redningsberedskab, der jo er lokalt baseret, ikke har den nødvendige fokus, men at der i for stort omfang satses på andre områder på landsplan. Dette sker i vid udstrækning, fordi den landspolitiske interesse og viden synes begrænset. Ministerens svar har ikke beroliget mig!

6 NAVNE Skifte i Greve: lars o. sjelle slutter efter 25 år i Greve Redningsberedskab Måske var det en drengedrøm, der gik i opfyldelse, da Lars O. Sjelle i 1982 blev vicebrandinspektør. Han havde i hvert fald erfaring fra sine unge dage, hvor han var deltidsansat brandmand. Fire år senere blev han brandinspektør, og siden ja/nej til djursland Claus Rose Andresen, tidligere beredskabschef i Kolding, har trukket sig som ny beredskabschef på Djursland, inden han var tiltrådt. sammenlægningen af brandvæsen og civilforsvar den 1. januar 1993 har han været beredskabschef i Greve. Når han med udgangen af april går på pension, kan han se tilbage på 35 spændende år i Greve Kommune. Her har han bl.a. haft tilsyn med det udvidede, krigsmæssige beredskab, hvor Greve var forpligtet til i katastrofesituationer at kunne indkvartere og forpleje op til mennesker. Depotet med feltsenge, tæpper, vandpumper og feltkøkkener fra dengang befinder sig forøvrigt stadig på Gjeddesdal Gods, så Greve Redningsberedskab må siges at være parat til indkvartering i nødsituationer. Lars O. Sjelle i indsatslederbilen, som er udstyret med både mobilt kontor, digitalt kommunikationsudstyr og grønspættebog. Det mobile kontor i bilen er trådløst og sørger for, at indsatslederen altid kan skaffe de fornødne oplysninger, f.eks detaljerede kort over bygninger. Grønspættebogen er notesbog for alt det, der ikke lige står andre steder. Skifte i Greve: Ny BEREDSKABSchEf har VÆREt major I flyvevåbnet Den 1. maj hedder Greves beredskabschef Jan Funk Nielsen. Han kommer fra en stilling som vicedirektør for kommunens Børne- og Kulturforvaltningen gennem fem år og har forinden en operativ fortid som major i Flyvevåbnet. Jan Funk Nielsen er 43 år. Jobbet i Børne- og Kulturforvaltningen har været en spændende udfordring ikke mindst i lyset af kommunalreformen, og som beredskabschef er det en værdifuld bagage at have erfaring med det kommunale administrative og politiske system særligt i denne tid, hvor et nyt serviceniveau skal på plads fra Det er dog ønsket om tilbagevenden til et operativt miljø i det daglige, som har været afgørende i forbindelse beslutning om jobskiftet. Jan har indledt uddannelsen som beredskabsinspektør og har netop afsluttet funktionsuddannelsen Indsats ved Korsør Brandskole. Med i bagagen har han også erfaring fra det store arbejde med kommunens risikobaserede dimensionering, som han har lavet sammen med beredskabsinspektør Ole Qvist, og som blev afleveret til Beredskabsstyrelsen i februar. Det har været en utrolig gunstig situation for mig at have haft mulighed for at deltage i arbejdet med risikoanalysen og oplæg til det fremtidige serviceniveau for kommunens redningsberedskab. Der vil ske en række ændringer for at bringe redningsberedskabet på omgangshøjde med udviklingen i kommunen i øvrigt, og heldigvis er der udsigt til at byrådet i Greve fortsat prioriterer sikkerheden højt Jan Funk Nielsen får med udnævnelsen til beredskabschef opfyldt et ønske om at komme tilbage til det operative miljø. i forhold til erhvervsvirksomhederne og borgerne, siger Jan Funk Nielsen.

7

8 ild i RøveN Succes for nyt computerspil om brandsikkerhed - Mine unger er helt vilde med det. Ifølge min datter på 10 år er det sejt og så kan det ikke være bedre. Hun har sågar erstattet billedet af Johnny Depp i sin Messenger med et billede fra spillet, og ham troede jeg ellers ikke, nogen kunne udkonkurrere. Min drenge på 10 og 13 år siger ikke så meget de spiller bare, når de kan komme til det. Og så har deres far ellers fået at høre, for at han har glemt at sætte røgalarmen op igen, da den løb tør for batteri. Kort sagt det virker. Ordene kommer fra en forældre efter premieren på Beredskabscenter Aalborgs nye computerspil Ild i røven, og en tilsvarende melding lyder efter optakten til spillet en teaterforestilling på Aalborg Brandstation, opført af Det Hemlige Teater for egnens 4.- og 5. klasser: At dømme efter børnenes begejstrede udbrud undervejs og store engagement, når de i fuld fart flygter fra en eksplosion i kælderen, ja så må vi sige, at stykket går rent ind. De er koncentrerede og har alle sanser aktive. Dét alene er gode betingelser for at opnå succes. Ingen tvivl om, at både børn og skuespillere gik højt op i rollespillet på brandstationen. Forestillingen er en mobil forestilling, hvor tilskuerne bliver ført rundt på hele stationen og undervejs stifter bekendtskab med brandtrekanten og lærer lidt om, hvordan man skal forholde sig, hvis der opstår brand og hvordan man kan forebygge potentielt brandfarlige situationer. Selve computerspillet er et såkaldt læringsbaseret spil, hvor spilleren stilles overfor konkrete problemer, som skal løses. Ellers får det konsekvenser. Fx skal man placere en røgalarm korrekt for at blive advaret i tide, hvis en brand starter. Det gratis spil foregår i et ganske almindeligt hus hos en helt almindelig familie. Altså i en situation, som de fleste børn kan identificere sig med. I første runde skal spilleren på tid placere så mange røgalarmer og brandslukkere, som nødvendigt, og samtidig være opmærksom på brandfarlige situationer. I anden runde sover spilleren i sin seng, da en brand opstår, og så skal det gå stærkt, hvis spilleren skal redde sig selv og sin familie ud af huset og tilkalde brandvæsenet. Jo bedre spilleren klarede sig i første runde, jo bedre går det i anden runde. Computerspillet er åbent for spillere over hele landet. Det lanceres under mottoet Brandsikre børn bliver brandsikre voksne og henvender sig til børn i alderen 9-12 år. Modsat computerspillet er der i teaterstykket tale om ægte ild. Link:

9 SiKKErHEd Og VANd alle pionerer er uddannet redningsdykkere Pionererne i København tager sig af alt andet end brand Én ting er sikkert: man skal kunne lide vand, man skal kunne holde hoved under vand under alle former, og man skal ikke lide af klaustrofobi! Heldigvis er der mange, der opfylder disse betingelser, og Pionertjenesten under Københavns Brandvæsen har i dag ikke problemer med at finde egnede medarbejdere som for år siden, hvor man måtte tvinge folk til at blive dykkere. Nu er der søgning nok. Alle pionerer er uddannet helt ens til at tage sig af alt det, der ikke har med brandslukning at gøre: højderedning, redningsdykning, åbning af elevatorer, frigørelse og meget andet, fortæller overbrandmester Bent Eriksen, der er en af de mest erfarne i afdelingen. Da han i 1976 søgte ind til Københavns Brandvæsen, var det med det klare mål at blive pioner, som han gennem en ven kendte lidt til. Som færdiguddannet brandmand kom han til Pionertjenesten i 1980, og året efter blev han uddannet redningsdykker. I dag dykker han ikke længere aktivt i tjenesten, selv om han stadig har sit dykkerbevis, men for at kunne være dykkerleder på enhver opgave, skal han kende alt udstyret og opgaverne. Døgnvagt på 8 mand Pionertjenesten tæller 55 uddannede. Døgnet rundt er otte på vagt heraf to brandmestre og en overbrandmester parate til at rykke ud med et minuts varsel med en dykkervogn, en kranvogn Pionertjenesten er Københavns Brandvæsens spydspids til lands, til vands og i luften. eller pionervognen til indsats ved ildebrand. De to sidstnævnte har hver to mand, og eksempelvis ved boligbrande er det pionerernes opgave at lukke døre op, afbryde tekniske installationer, lægge lys ud, sørge for opskæring og lignende opgaver for brandmændene. Desuden råder man over en reserve-dykkervogn, der er fuldt pakket og helt identisk med den første, og som kan sættes ind med et ekstra hold pionerer, hvis der pludselig skulle blive behov for det. Kun ikke entreprenøropgaver I gennemsnit en gang i ugen er Pionertjenesten på en dykkeropgave, og det kan være alt fra en person, der er faldet i vandet eller selv sprunget i for at tage sit eget liv eller en bil, der skal hentes op, til en eftersøgningsopgave for politiet, en skibsulykke, en kæntret brætsejler eller måske hjælp til en fisker, der har fået garnet i skruen. Alt sammen redningsopgaver, for selv om Københavns Havn ikke længere har egne dykkere, udfører pionererne ikke egentlige entreprenøropgaver. Skal havnen have udført en opgave, bliver det hos private dykkerfirmaer, og så er pionererne naturligvis klar, hvis noget går galt. Det er sket, at en erhvervsdykker fik et ildebefindende og skulle have hjælp til at komme op. For hele tiden at sikre den nødvendige rutine, skal en redningsdykker have mindst to dyk om måneden. Dykkerne bærer helmasker, så de frit kan tale, og under indsats har de via et telefonkabel i livlinen konstant forbindelse til lineholderen på land, fortæller Bent Eriksen. Hvis der kun er én dykker nede, vil der som en sikkerhed altid være en reservedykker klar til indsætning, og dykkerbilen har desuden udstyr med til en tredje mand, hvis der skulle blive behov for det. Dykkerbilen er altid bemandet med fire pionerer. ikke mere Kobberhjelme Pionertjenesten under Københavns Brandvæsen er grundlagt omkring Fra 1946 har man haft dykkere, der frem til 1967 mere udførte bjergning end redning, fordi dykning dengang foregik med tunge kobberhjelme. Siden 1967 har dykkerne været uddannet svømmedykkere, der har helt andre muligheder for at udføre redning. Uddannelsen til redningsdykker kræver både en uddannelse til redder eller brandmand samt en otte ugers dykkeruddannelse (scuba svømmedykker). Derefter kan man uddanne sig til redningsdykker over 2-3 uger.

10 SiKKErHEd Og VANd først fik brandvæsenet dykkerberedskabet og så valgte Bornholms Regionskommune alligevel Falck Bornholms Brandvæsen skal alligevel ikke udvides med et fast dykkerberedskab. I sidste øjeblik efter at Bornholms Regionskommune havde bedt brandvæsenet begynde uddannelsen af redningsdykkere kom Falck med et nyt tilbud på et kombineret båd- og dykkerberedskab, som kommunen accepterede. I omkring 50 år har Falck haft dykkere på Bornholm uden at kræve betaling for det. I praksis blev dykkerne betalt af abonnenterne i øens store fiskerflåde, men i forhold til, at fiskerflåden er blevet mindre, ønskede Falck en kontrakt på kr. om året for at fortsætte dykkerberedskabet. Rønne Havn har egne dykkere, men de er ikke uddannet redningsdykkere, og der er ingen garanti for, at de når som helst kan afbryde andet arbejde og være fremme i løbet af fem minutter. Brandchef Steen Finne Jensen havde beregnet, at et beredskab af redningsdykkere i kommunalt regi ville koste 1,0 mio. kr. over en 5-årig periode og medregnet etableringsomkostninger, men uden lønudgifter til mandskabet i forbindelse med udkald og øvelser. I Falcks nye tilbud er prisen for fem år 1,2 mio. kr., men her er der tale om et fast beløb, som også omfatter udgifterne til de enkelte udrykninger, ligesom beløbet er inklusiv Falcks bådberedskab, og det er det tilbud, kommunen har accepteret. Til gengæld måtte Steen Finne Jensen aflyse uddannelsen af brandmænd til redningsdykkere på dykkerskolen i Helsingør, hvor han havde aftalt plads, da Udvalget for Teknik og Miljø så sent som den 29. januar overdrog ham opgaven. Bornholms Regionskommune mener ikke at kunne undvære et dykkerberedskab. Alene af hensyn til turisterne er det vigtigt at kunne vise et beredskab, også selv om det sjældent er i brug. De to sidste år har der således ikke været redningsopgaver for dykkere på Bornholm, fortæller Steen Finne Jensen. Derimod er der en del overfladeopgaver. Brandvæsenet har selv en ældre redningsbåd og har ti brandfolk uddannet til søredning, og hertil kommer Falcks redningsbåd. Hvis der er tale om hændelser ude på vandet, er det Farvandsvæsenet, der sejler ud fra Nexø fra en døgnbemandet redningsstation og klarer opgaven fra havsiden, men nu har Bornholm jo også en anderledes kyststrækning end resten af landet. Ulykken, der ikke burde ske 57 omkomne ved haderslev gav anledning til forbud mod benzinmotorer Den menneskelige faktor var dråben, der den 8. juli 1959 var årsag til en af de største danske skibskatastrofer i fredstid. Den fandt sted på en dejlig sommerdag på Haderslev Dam, hvor 57 børn, voksne, turister og lokale fra Haderslev omkom, mens 37 blev reddet, da udflugtsbåden P 840 Turisten brændte. Katastrofen, der omtales som den sorteste dag i Haderslevs historie, medførte et øjeblikkeligt forbud mod brug af benzinmotorer på mindre udflugtsbåde. En analyse viser et næsten typisk sammenfald af omstændigheder, der hver især havde betydning for ulykkens omfang. Udflugtsbåden havde sejlet flere ture frem og tilbage mellem Haderslev og Damende, og hen på eftermiddagen ville alle gerne hjem med første afgang, så selv om båden kun var godkendt til 35, var der 94 ombord. Næsten hjemme, blot en kilometer fra landgangsbroen, løb motoren tør for benzin, og med gummislange lavede man en nødforsyning fra en reservetank. Motoren blev startet, og kort efter gik slangen løs, så benzinen sprøjtede ind over den varme motor. På sekunder blev benzindampene antændt, og ilden bredte sig lynhurtigt til hele den overfyldte båd. Panikken forøgede katastrofen, da nogle passagerer forsøgte at svømme til modsatte bred, selv om de i virkeligheden ville have kunnet bunde, hvor ulykken skete. Første kontrakt til Falck om redningsdykning Korpsets erhvervsdykkere kan tilkaldes til redningsopgaver, hvis de er ledige Gennem årene har flere kommuner ønsket et beredskab af redningsdykkere, men det er kostbart at vedligeholde i forhold til de heldigvis få gange, dykkerne bliver tilkaldt. Falck har ganske vist omkring 50 dykkere fordelt på 8-10 stationer, men der er udelukkende tale om erhvervsdykkere, som i givet fald vil kunne tilkaldes til en redningsopgave. Erhvervsdykkeruddannelsen er længere og mere krævende end uddannelsen til redningsdykker, og de fleste af Falcks dykkere er samtidig reddere. Erhvervsdykkerne udfører først og fremmest opgaver for skibe og havne og bliver ind imellem også tilkaldt til eftersøgningsopgaver for politiet. Hvis der er behov for redningsdykning, kan Falcks erhvervsdykkere også blive tilkaldt, men der er ikke et egentlig dykkerberedskab med kort udkald, fortæller divisionsdirektør Ole Qvist Pedersen hos Falck. Hidtil har det kun været i Lyngby, hvor Falcks største 10

11 dykkerafdeling holder til, at korpset har kunnet tilbyde kommunerne et fast redningsdykkerberedskab, men ingen af kommunerne, har meldt positivt tilbage med et sådant ønske indtil i marts, hvor der blev indgået en 5-årig kontrakt med Bornholms Kommune om at have redningsdykkere på fem minutters tilkald. Fordelen for Falck ved at have erhvervsdykkerne er, at de fleste opgaver kan passes ind i andet redderarbejde, men det betyder så også, at man ikke kan være sikker på, at en erhvervsdykker, der har vagt, også er parat til at rykke ud til en redningsopgave eller at der overhovedet er en erhvervsdykker i nærheden. Men er der dét, rykker de naturligvis ud. Falck i Lyngby dækker således hele Sjælland. Derudover har Falck erhvervsdykkere i Nykøbing F, Fredericia, Odense, Rønne, Skive, Århus og Aalborg. SiKKErHEd Og VANd Udbud om redningsbåd to redningsbåde udskiftes måske med én I over 30 år har fem kommuner i det nordlige af Køge Bugt været fælles om to redningsbåde, stående på trailere hos Falck i henholdsvis Hvidovre og Hundige, men bådene er ikke tidssvarende, så nu forberedes en udskiftning til én moderne redningsbåd med fast plads i Hundige Havn. Endnu mangler en politisk stillingtagen til udskiftningen, fortæller beredskabsinspektør Ole Qvist i Greve. Planerne falder sammen med, at Greve har sendt sit beredskab i delt udbud herunder den kystnære redning, samt at Solrød Kommune har vist interesse for at gå med i samarbejdet. De fem nuværende kommuner er Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve. De to nuværende redningsbåde, der tilsammen er i brug 2-5 gange om året, bemandes i dag af Falckstationer med døgnbemanding, og det kan derfor sagtens blive Falck i Greve, der fortsat skal have ansvaret for den nye redningsbåd, men andre har også mulighed for at byde på opgaven. Sidste frist for bud er den 23. april. Besætningen på redningsbåden består af en bådfører og en redder, der lige som indsatslederen skal have en særlig uddannelse i redning til søs, uden at der er tale om en dykkeruddannelse. Ordningen med de to redningsbåde har hidtil kostet de fem kommuner i alt kr. Prisen for en ny båd kendes ikke. Den skal i hvert fald opfylde minimumskravene i branchevejledningen. Det vil bl.a. sige, at båden skal være en kategori-d båd med en længde på mindst 6,5 meter og med to 75 hk motorer. Ud over redder og bådfører skal der være plads til seks mennesker. Båden skal desuden kunne benyttes til at lukke havne med flydespærringer ved forurening til søs. Krav til såvel båd som uddannelse af redningsfolk er nærmere præciseret i Sikkerhed ved sejlads med redningsbåd, der er på en halv snes sider. Sikkerhed ved sejlads med redningsbåde er en ny branchevejledning fra Planudvalget for brand og redning. Den henvender sig til redningsberedskaber og andre, der udfører personredning i søer, vandløb og kystnære områder, og den fortæller bl.a. om mindstekrav til materiel og uddannelse. Link: i søgefeltet øverst til venstre på redningsbåd. 11

12 sikkerhed og vand Stort projekt om sikkerhed i lystbådehavne Dansk Sejlunion og Foreningen af Lystbådehavne vil gerne have de kommunale beredskaber med på sidelinien Der findes ingen regler for sikkerhedsudstyr i lystbådehavne på samme måde, som der er på campingpladser, og generelt har sikkerhed ikke haft nogen høj prioriteret i de små havne. Mange steder er der ikke faste lejdere på broer, så folk, der falder i vandet, kan have svært ved at komme op. Heller ikke slukningsudstyr til brug ved brande er standard i lystbådehavne, så det kniber med materiel til en hurtig førsteindsats. Det er en barsk udmelding fra Jesper Højenvang, der er projektleder for projektet I Sikker Havn under Dansk Sejlunion og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark. Nu skal sikkerheden højnes i havnene, og som første del af projektet er der udarbejdet et sæt anbefalinger til det udstyr, enhver lystbådehavn bør have til redning, brandslukning, forureningsbekæmpelse og førstehjælp. Anbefalingerne spænder vidt lige fra hjertestarter til reflekser på de faste stiger, og fra redningsposter for hver 75 meter på broer og på land til olieabsorberende materiale til opsugning af olie på vandet. Disse anbefalinger blev her i foråret præsenteret for sejlklubber og havne rundt i hele landet sammen med en opfordring til også at lære at bruge udstyret og at lære førstehjælp generelt. Jesper Højenvang håber i den forbindelse, at der som Gult tovværk spændt ud mellem pælene under broerne kan redde liv, lyder en af anbefalingerne. i Korsør kan skabes et frugtbart samarbejde mellem andre lystbådehavne og lokale beredskaber og om at højne sikkerheden som fx at få lavet en beredskabsplan for en førsteindsats på havnen. Det kunne også være, at de lokale beredskaber eventuelt kunne presse lidt på, hvis nogle havne er lidt langsomme med at komme i gang. Projektet I Sikker Havn foregår i samarbejde med Slagelses kommunale beredskab, Korsør Sejlklub og Korsør Lystbådehavn, der som foregangshavn skal gøres til Danmarks mest sikre og miljørigtige. Havnen har i den forbindelse fået sin egen beredskabsplan for indsats ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både. Planen omfatter også vedligeholdelse og afprøvning af udstyr som brandpumpe, lænsepumpe, miljøkit, løse redningsstiger og telefonliste. Hvor sker ulykkerne Ulykker på havne sker både i vandet og på landsiden. På vinterpladserne sker der mange personulykker, som folk, der falder ned fra stiger, men også brande forekommer. For nylig udbrændte fem både på vinterpladsen i Hundige Havn, formentlig fordi der var kommet fygesne ind på et batteri, der ikke var afmonteret. Den slags brande er heldigvis sjældne, men fra USA kendes eksempler på, at der gik ild i 55 både, der lå ved siden af hinanden. Her gælder det om, at alle ved, at de skal trække den brændende båd ud på vandet eller redde andre både ved at trække dem væk. En anden årsag til bådbrande er brug af elektrisk varmeovn, hvor der er permanent landstrøm. Folk glemmer ovnen. På vandsiden kunne drukneulykker have været undgået med ordentlige og synlige redningsstiger. Der er tilfælde, hvor en, der sprang i for at redde en anden fra at drukne, selv omkom, fordi han ikke kunne komme op på molen. Redningsstiger er meget svære at se fra vandet, hvis ikke de er mærket specielt. Eller folk slår sig bevidstløse, hvis de falder og ramme noget på vej ned i vandet. Her mangler ofte redskaber til at bugsere dem op på land. Dansk Sejlunion og Foreningen af Lystbådehavne får i projektet støtte af Korsør Sejlklub, Slagelse Kommune, Codan, Friluftsrådet og Det Norske Veritas. Link: 12

13 sikkerhed og vand Ingen har ansvaret i svømmehaller Naturligt at tildele sikkerhedsansvaret til det kommunale beredskab En 9-årig dreng var i august sidste år meget tæt på at drukne i Dragsholm Svømmehal, fordi han fik et ildebefindende og sank livløs til bunden af bassinet. Heldigvis opdagede en årvågen svømmer drengen og fik ham bjerget op på bassinkanten, hvor han blev genoplivet med førstehjælp. Episoden afslørede et hul i loven, idet ingen myndighed i dag har ansvaret for sikkerheden i svømmehaller. Tidligere havde politiet ansvaret, og i Justitsministeriet overvejer man nu, om ansvaret igen skal lægges over til politiet, eller måske til det kommunale beredskab. Det forslag har beredskabschef Jens Larsen i Odsherred fået flere positive reaktioner på. De kommunale beredskaber tager sig i forvejen af sikkerhed mange andre steder, så det ville være en naturlig løsning, mener han. Som udgangspunkt kunne en sådan tilsynsopgave være at kontrollere livreddernes kvalifikationer, deres vagtplaner og om vagtplanerne overholdes. Det gælder om at sikre, at svømmehallerne har det fornødne opsyn, ikke mindst når det gælder børn. I ovennævnte tilfælde var der ingen livreddere til stede ved bassinet. Badestrande en gråzone FKB efterlyser krav til sikkerheden Sikkerheden ved de danske badestrande flyder. I hvert fald med hensyn til ansvaret. Ude på havet har søværnet ansvaret, men i kystbære områder skal søværnets redning kombineres med hjælp fra landjorden, og det mangler der regler for. Beredskabschef Jesper Djurhuus, nærtformand i FKB, efterlyser i den forbindelse regler for, hvad kommunerne skal gøre for sikkerheden i det kystnære område, det vil sige for trygheden for almindelige badegæster, surfere, fritidsfiskere og andre hobbyaktiviteter ved strandene. I den seneste opgørelse fra Rådet for Større Badesikkerhed havde kun 14 ud af 96 kommuner (gamle kommuner, men ikke alle besvarede undersøgelsen) livredder. Antallet af drukneulykker blandt badegæster er dog stærkt faldende og var i 2005 nede på ni, hvor det i 1982 var helt oppe på 77. Antallet af druknede badegæster svinger noget år for år og er stærkt påvirket af vejret i badesæsonen. En oversigt over badestrande med livreddere kan ses på rådets hjemmeside: 13

14 sikkerhed og vand Redningsdykkere i Vejle Vejle Havn med til at betale det nye beredskab Efter et års forberedelse har Vejle Brandvæsen den 15. februar indviet sit redningsdykkerberedskab, der i første omgang består af tre brandmænd. Yderligere to brandmænd skal uddannes til redningsdykkere, så der altid kan være én redningsdykker på vagt og en i reserve. Derudover skal seks brandmænd uddannes til dykkerassistenter til at assistere på land. Det er beredskabskommissionen, der har ønsket redningsdykkere, selv om et dykkerberedskab ikke er et lovmæssigt krav til det kommunale beredskab. Ordningen er blevet til i et samarbejde med den kommunale Vejle Havn, der via et årligt gebyr er med til at finansiere ordningen mod, at dykkerne udfører visse opgaver for havnen. Uddannelsen er gennemført af instruktører fra firmaet Safe Air Diving i Århus og en del af uddannelsen er foregået i havnen, hvor de nye dykkere bl.a. har arbejdet med bjergning af nødstedte. Alle redningsdykkere er fuldtidsansatte brandfolk, og målet er, at der altid er nogle på vagt. Indsatser vil altid som minimum omfatte en redningsdykker, en dykkerassistent og en chauffør/hjælper. Ordningen er samtidig et supplement til brandvæsnets overfladeredning, der udføres med en stor Zodiac RIB-båd. Vejle har taget springet til eget redningsdykkerberedskab. Ved siden af opgaverne for Vejle Havn vil dykkerberedskabet blive tilbudt som en abonnementsordning til omegnskommuner og kan ellers udføre opgaver efter regning. Nye redningsdykkere på arbejde Døgnberedskab af dykkere hos Odense Brandvæsen Alle nye brandmænd i Odense skal gennemgå en særligt helbredstest, så de eventuelt senere kan uddanne sig til redningsdykkere. Helbredet skal være perfekt, fysikken skal være god, og de nye brandmænd skal være dygtige svømmere. Sådan lyder det fra beredskabschef Peter Staunstrup, der i marts kunne sende de første otte redningsdykkere i vandet. Målet er 12 redningsdykkere for at kunne opretholde et 24 timers dykkerberedskab, og yderligere tre er nu under uddannelse. Den sidste er endnu ikke udvalgt. Alle redningsdykkerne er samtidig brandmænd, og når styrken er fuldtallig, vil der altid være to på vagt. To uger efter premieren havde dykkerne deres første alvorlige opgave, hvor de bjergede en omkommen person op af Odense Å. Ikke alt vand er lige indbydende. Redningsdykkere skal være klar til at gå ned hvorsomhelst og nårsomhelst, men så har de også en livline med telefonforbindelse til dykkerassistenten på land. 14

15 sikkerhed og vand Roskilde Brandvæsen har valgt en anden løsning end den gummibåd, som mange benytter som redningsbåd, men så skal der også en lastbil til at fragte den store redningsbåd til vandet. Sammen med de to vandscootere er det et utraditionelt og meget hurtigt beredskab til søredning. Flot løsning i Roskilde Ferierejse gav idé til vandscootere som en del af søredningen på fjorden af Carsten Iversen, beredskabschef i Roskilde Tilbage i 1998 lavede Roskilde Havn og Roskilde Brandvæsen en risikovurdering af Roskilde Fjord og de muligheder, der lå i en egentlig indsats på fjorden. Grundstammen i bådberedskabet på daværende tidspunkt var en frivillig ordning, hvor bådejere i havnen kunne deltage i eftersøgninger og redninger på fjorden. Beredskabet var langt fra effektivt, og sikkerheden i, at nogen dukkede op, var langt fra tilfredsstillende. Der blev derfor arbejdet med flere ideer, hvor det var tilladt at tænke videre end de traditionelle gummibåde. Ideen til bådberedskabet opstod under en ferie i Thailand, hvor man fra stranden kunne iagtage, at en fiskekutter på slæb blev trukket ned i vandet, og besætningen på fem mand røg i vandet uden redningsveste. Flere fiskerbåde satte kursen mod de nødstedte, men den suverænt hurtigste indsats kom fra udlejerne af vandscootere, som satte deres scootere i vandet, og inden for ganske få minutter var de fremme ved fiskerne i vandet, som blev reddet op på vandscooterne og bragt i land i god behold. Ideen til de hurtige responsenheder på vandet var fostret. Ideen med vandscootere blev indarbejdet i risikovurderingen, som blev forelagt Beredskabskommissionen, som fandt ideen god, og projektet blev gennemført. I dag afsendes vandscooterne med mandskab i et minuts udrykning, der straks sætter fartøjerne i vandet og påbegynder eftersøgningen, eller sejler direkte frem til de nødstedte. Fremme ved de nødstedte meldes tilbage til indsatslederen om behov for personel og materiel. Indsatslederen sørger derefter for, at båden afgår med de rekvirerede ressourcer. Fordelen ved et koncept med to vandscootere og en stor båd er, at der ved eftersøgninger er mindst tre fartøjer på vandet, som kan foretage eftersøgningen. Netop eftersøgninger tegner sig for langt størsteparten af indsatserne med bådberedskabet. Med hastigheder på mellem 40 og 60 knob er det besluttet at indrette et landingssted centralt placeret i forhold til aktiviteterne på fjorden. Hastighederne på vandet overstiger langt den hastighed, som redningskøretøjerne kommer frem med på land. Roskilde Brandvæsen har 6-8 indsatser på fjorden årligt, hvoraf en større del er eftersøgninger efter personer, som har valgt at tage sig af dage. Det er vigtigt at disse personer findes, inden de eventuelt bliver fundet af børn og skoleelever på tur. 15

16 Stigevognen er rustet sammen, og brandsprøjten kan bryde sammen igen Portræt af Baile Herculane Brandvæsen i Rumænien Det er flere år siden, stigebilen har været ude at køre. Nu er den blot et minde fra fortiden. Brandsprøjten har 40 år på bagen og er godt brugt. Motoren koger, hvis den kører hurtigere end 40 km/ timen, så udrykningstiden kan være op til en time, inden brandmændene i Baile Herculane i det sydvestlige Rumænien når ud til det fjerneste hus i slukningsområdet. Derfor står en ny eller mere realistisk: en nyere brugt brandsprøjte højt på ønskesedlen hos de ti kommunale brandmænd. Men det kniber med pengene, for budgettet på lei ( Dkr.) rækker hverken til store eller små investeringer. En brandmand får 390 lei om måneden (862 kr.), så lønningerne sluger ialt lei eller 72 % af budgettet. Baile Herculane har siden oldtiden været kendt for sine varme kilder og besøges stadig af mange turister. Derfor er der mange hoteller. Byen har indbyggere, og det lokale brandvæsen slukker også i omegnen, når ellers brandsprøjten vil køre. Det er Hvem har en brandsprøjte i overskud? Baile Herculane efterlyser sponsor af brugt, men godt brandmateriel Gennem 12 år har den danske forening Børn i Rumænien indsamlet både penge og udstyr til et område i det sydvestlige Rumænien, bl.a. Baile Herculane, og efterhånden er det blevet til 250 sættevogne fyldt med bl.a. brugt hospitalsudstyr, og også fire brugte ambulancer er sendt afsted, fortæller foreningens formand, Søren Christensen. Nu har han fået en forespørgsel på brugte slukningskøretøjer. Kan han også skaffe den slags? Og måske branddragter og andet udstyr? Brugt røgdykkerudstyr til seks brandmænd er netop skaffet fra firmaet Brühl og Kjær, men inden det sendes afsted, skal Søren Christensen have fundet en sponsor til at trykprøve flaskerne. lader efterlysningen gå videre, og skulle Børn i Rumænien blive tilbudt flere brandkøretøjer, ambulancer og andet udstyr, end der er behov for i Baile Herculane, har Søren Christensen kontakt til andre byen i området med tilsvarende behov. Foreningen kan kontaktes på: Søren Th. Christensen Løve Gl. Landevej 19, 4270 Høng Tlf: / Der er altid tre mand på vagt på brandstationen, og responstiden for udkørsel holdes gerne under ti minutter. 16

17 nemlig sket, at den brød sammen under en udrykning. I tilfælde af behov for hjælp, er der henholdsvis 40 og 80 km til de to nærmeste byer med egen brandbil. 3 mand på Døgnvagt De ti brandmænd er ansat på fuld tid og arbejder på skift, så der altid er tre mand på brandstationen. Ved alarm kører de tre vagthavende så hurtigt som muligt det vil sige inden for ti minutter mens brandkaptajnen (der har titel af officer for nødsituationer) tilkalder de andre brandmænd, der kører direkte til brandstedet i egne biler eller måske får en nabo med til til at køre for sig, fortæller en af holdlederne, Ionut Adamescu. Imidlertid er det ikke alle brandmænd, der har telefon, så alene tilkald er en svær opgave. Derfor har man et stort ønske om en walkietalkie løsning. model 1967 Brandsprøjten, der er bygget i Rumænien i 1967 og er af typen SR132 med en 1,8 liters motor, medbringer liter vand. Yderligere vand hentes fra byens brandhaner, idet den hverken har sugeslange eller er indrettet til at pumpe vand fra fx en sø. Ionut Adamescu har ikke meget materiel at gøre godt med, når brandalarmen lyder. Sprøjten har udtag til to slanger og medbringer 60 meter brandslanger. Pumpen yder op til 10 bar. Der er ingen højtryksslange. Det personlige udstyr, der består af en hjelm og en beskyttelsesmaske til hver brandmand, svarer i kvalitet til brandsprøjten. Brandstationen råder også over en stigevogn, men den er rustet sammen og har ikke været ude at køre i flere år, så det vil være noget af et problem, hvis der går ild i fx et hotel på flere etager. Ud over omkring 70 brandmeldinger om året laver brandfolkene også brandsyn og hjælper ved alle slags nødsituationer, herunder trafikulykker. Generelt har brandmænd en skoleuddannelse, svarende til HF, hvorefter de gennemgår en brandmandsuddannelse på op til tre måneder. Uddannelsen arrangeres af enten Arbejdsministeriet eller kommunen. Der er ingen problemer med at skaffe kvalificerede ansøgere, som også skal opfylde nogle moralske kriterier. De fleste har en militær baggrund, og alle skal som brandmænd hvert år deltage i kurser om regler og metoder for forebyggelse og brandslukning. Brugt og godt ikke godt brugt af Ole Borch, beredskabschef i Vejle Lad være med at forære udslidt og ubrugeligt materiel bort! Behovet i bl.a. Østeuropa er kæmpestort. Brandvæsnerne er ofte udsultet økonomisk og står med materiel, som de ikke kan stole på, og indsatsen bliver derefter. Mandskabet er ofte meget dygtige teknikere, men der er forhold, som de ikke kan klare. Vejle Brandvæsen har leveret materiel til Mostar på Balkan og har oplevet, at det virkeligt har gjort en forskel, men vi gjorde os nogle overvejelser forud, så: materiellet skal være fuldt funktionsdueligt. materiellet skal være klargjort, og nødvendige sikkerhedsmæssige checks gennemført. prøv, hvis det overhovedet er muligt, at pakke og medsende reservedele. sørg for vejledning på det rigtige sprog. sørg for at introducere materiellet (undervisning). følg op på det leverede. hold KontaKten Husk, at det kan være en langsommelig affære at få hele bureaukratiet på plads, inden gaverne er fremme hos modtagerne! 17

18 Brandmandskonkurrencer i Hornslet Det gælder forhindringsløb og hurtigste og mest fejlfri B/C-udlægning af Poul Laustsen De årlige brandmandskonkurrencer de 18. i rækken holdes den juni i rigtig gode rammer på Hornslet Stadion. Arrangementet er lagt i hænderne på Falck Hornslet, som i samarbejde med Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening tilrettelægger konkurrencerne. Der konkurreres i følgende discipliner: Et slukningsangreb som består af samling af sugeslanger, ansugning, B/C-udlægning med to C- angreb. Angrebet udføres tørt og gennemføres af ni mand. Et 400 m langt forhindringsstafetløb med otte mand. Begge discipliner skal udføres i nøje overensstemmelse med internationale konkurrenceregler og så hurtigt som muligt og ikke mindst fejlfrit. Fredag eftermiddag og aften opbygges banerne, hvorefter der er indkvartering på Hornslet Skole, samt kammeratskabsaften på Hornslet Brand- og Redningsstation. Lørdag formiddag er der træning, hvorefter Koncentration og beslutsomhed kendetegner denne situation fra slangeudlægningen ved konkurrencerne i 2000 i Viborg. Holdet er BRS Sydjylland. konkurrencerne gennemføres om eftermiddagen. Lørdag aften festmiddag og præmieoverrækkelse. Konkurrencerne er åbne for alle i redningsberedskabet, blot skal gruppen være medlem af konkurrenceforeningen, og vi ser meget gerne, at flere brandvæsner stiller hold og deltager i konkurrencerne. Så selv om det måske er lidt sent at få opstillet et hold, sat sig ind i reglerne og øvet, skal I ikke holde jer tilbage med tilmelding. Også i år har vi den glæde at have et norsk hold fra Karmoy med som gæster. Og for jer andre: Reserver lørdag den 9. juni til et besøg på Hornslet. Bestyrelsen for konkurrenceforeningen vil hele tiden være på stadion, klar til at svare på spørgsmål og hjælpe nye hold i gang så betids, at deltagelse i næste års konkurrencer er muligt. Yderligere oplysninger hos: Poul Laustsen, Billund Tlf Link: Brandteknik Sikring Risikostyring Regler og love Demonstrationer Velkommen til årets DBI-dag torsdag den 31. maj 2007 DBI-dagen finder i år sted på vores adresse, Jernholmen 12 i Hvidovre fra kl Vi har sammensat et spændende og varieret program med indlæg, demonstrationer og forplejning. I år kan du høre indlæg om bl.a. transportabel vandtåge, integration mellem sikringssystemer, alarmer over internettet, brandventilation og brandsikkerhed i boliger. Se hele programmet og tilmeld dig på vores hjemmeside eller ring på tlf og bestil materialet om DBI-dagen. 18

19 man kan roame på gentoftes tetra netværk vigtigt med åbne netværk, ikke mindst ved store hændelser, understreger brandchefen Gentofte Brandvæsens Tetra radionetværk er åbent og ikke lukket, som der stod i sidste nummer af. Der er dog ikke mulige samarbejdspartnere i nærheden, så i praksis er det Gentoftes eget net. Men ved valget af leverandør for tre år siden sikrede Gentofte Brandvæsen sig, at netværket kunne åbnes for andre, så der er mulighed for at roame til andre åbne Tetra systemer, fortæller brandchef Carl Suhr-Jessen. Roaming betyder, at en telefon/radio kan bruge fremmede netværk, hvis der ikke er dækning på eget net. Beredskabsmæssigt har det især betydning ved store hændelser, hvor man skal hente hjælp udefra. Det kunne være ved brug af ambulancer på tværs af landegrænser, nævner Carl Suhr-Jessen, der i princippet kan bruge sin Tetra radio på Fyn, hvor samme leverandør også har opbygget et net. Man skal blot kende de rette telefonnumre. Det er den enkelte netoperatør, der skal åbne nettet for roaming, og det burde være et krav fra beredskabet, mener brandchefen. Gentofte har leaset et komplet system, der også omfatter GPS med automatisk registrering af tidspunkter for kørsel, ankomst til skadested og status for de enkelte køretøjer. Tetra systemet giver mulighed for at sende visse datamængder, men endnu foregår telemedicin til hjertepatienter via mobiltelefon. I over et år har Gentoftes ambulancer kørt forsøg med via elektroder på kroppen af hjertepatienter at give lægerne vigtige forhåndsoplysninger, så patienten om nødvendigt kan komme direkte på operationsbordet. Hvis dette forsøg skal foregå via Tetra, vil det kræve, at også hospitalerne har Tetra til at modtage oplysningerne, og det har de ikke endnu. En af de store fordele ved Tetra er ifølge Carl Suhr-Jessen driftssikkerheden. Tetranettet bryder ikke sammen ved overbelastning, som mobilnettet kan gøre. Selv ved et strømsvigt vil Gentoftes Tetranet fungere, fordi de tre sendemaster har egen nødstrøm. Beslutning om vagtcentraler svæver Regionerne er endnu ikke klar til et udbud af vagtcentraler. Beslutningen om et eventuelt udbud afventer i første omgang beslutningen omkring det kommende radiokommunikationsnet for beredskabet. Hvorvidt vagtcentralerne skal i udbud, er derefter op til de enkelte regioner. 1

20 Den norske stat betaler for Nødnettet Kommunernes samlede driftsomkostninger til radiokommunikation må ikke blive væsentlig højere end i øjeblikket Nødnettet er en gave til brugeretaterne fra den norske stat. Værdi 3,6 mia. Nkr. I Stortingets godkendelse af nødnettet forudsættes det, at driftsudgiftene for det nye radiokommunikationsnet ikke vil fravige væsentligt fra de samlede udgifter, som etater og kommuner har i dag. I den 20-årige kontrakt er der således aftalt fast pris for den samlede drift. Sådan lyder den klare udmelding fra Tor Helge Lyngstøl, der er direktør i Nødnett organisationen og har ledet hele processen omkring etableringen af et norsk radiokommunikationsnet for beredskabet. Han har spillet en central rolle inden for Tetra, siden verdens første Tetra netværk blev taget i brug i Gardemoen lufthavnen i Oslo i 1998, og han kender både de teknologiske muligheder og de økonomiske løsninger. Han forklarer: Vi har regnet på alle ejerskabsmuligheder, også et privat-offentligt partnerskab, men den norske stat har en god likviditet, så Staten køber og betaler hele opbygningen af nettet, inklusiv basisstationer, nyt udstyr i samtlige kontrolrum i nød-etaterne og omkring terminaler. Ejerskabet for kontrolrumsudstyr og radioterminaler er planlagt overført til bruger-etaterne, der derefter selv skal betale den fremtidige vedligeholdelse. Nødnettet omfatter i første omgang brandvæsen, politi og sundhed. Til sundhedsområdet hører bl.a. lægevagten, men foreløbig ikke hjemmehjælpere, som kunne give op mod ekstra brugere. Selv om de enkelte brugere hver især skal betale deres del af driften, er det beregnet, at den samlede regning for at bruge Nødnettet ikke bliver væsentlig større, end regningen for at bruge de nuværende radiosystemer. Endnu mangler en fordelingsnøgle for driftsomkostningerne Etat En etat er i Norge en offentlig institution, enten statslig eller kommunal. Når der her tales om nød-etaterne, er det en fællesbetegnelse for de kommunale brandvæsener, politiet, der hører under Staten, og for den del af sundhedsvæsenet, der indgår i nød-beredskabet. mellem de enkelte brugere. Den planlagte betalingsmodel er beregnet at give sygehusene en besparelse, mens udgifterne vil stige for R ØDOVRE K OMMUNE Rødovre Kommune søger Beredskabsinspektør Rødovre Kommune søger snarest en ny beredskabsinspektør. Vores beredskabsinspektør gennem mange år har nemlig valgt at gå på pension. Stillingen er en fuldtidsstilling. Rødovre kommune har ca indbyggere. Brandslukningen varetages af Vestegnens Brandvæsen. Slukningsområdet omfatter Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre kommuner og har ca indbyggere. Dine primære arbejdsopgaver vil være Brandsyn, herunder brandteknisk byggesagsbehandling, midlertidige tilladelser mv. Deltage i indsatsledervagten i hele slukningsområdet. Implementerer plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet, herunder forebyggende arbejde og intern undervisning. Samt medvirke i løsningen af afdelingens mange andre opgaver. Vi forventer, at du Har en bred beredskabsfaglig baggrund. Er uddannet brandteknisk byggesagsbehandler og indsatsleder. Er villig til at undervise også udenfor normal arbejdstid. Mere information Ring til beredskabsinspektør Steen Johannesen telefon , hvis du vil vide mere. Du kan også se mere på under punktet Job. Ansøgning Send din ansøgning til: Rødovre Kommune, Rødovre Parkvej 150, 2610 Rødovre. Eller mail: Mrk. ansøgningen/skriv i emnefeltet: "Personaleafdelingen " Ansøgningsfrist den: 27. april I Rødovre Kommune ser vi mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset køn, alder, race, religion eller etnisk baggrund til at søge ledige jobs hos os. Rødovre Kommune Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 0

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på.

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på. Beretning 2008 Tønder Brandvæsen Det er nu 2 år siden, at vi tog hul på både en ny kommunestruktur, og et nyt dimensioneringsgrundlag, hvor det ikke længere var detaljerede centrale regler, men en konkret

Læs mere

Stations dimensionering på Djursland anno 2013.

Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Version 1.0 Denne dimensionering bygger på kommentar, henvisninger og anbefalinger fra den dimensionering Anders Enggaard har analyseret sig frem til. Analyse

Læs mere

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE 22-07-2015 STATUSRAPPORT BRAND OG REDNING 2. KVARTAL 2015 Distortion, Experimentarium-brand

Læs mere

BRANDVÆSEN. Helikopteren er landet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Helikopteren er landet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 4 maj 2010 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Helikopteren er landet Viceberedskabschef Jan Bærtelsen fra Ringsted vinker Danmarks første lægehelikopter ned. Halvandet års forsøg er

Læs mere

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet.

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Notat Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Lovgivningen. Lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 (beredskabsloven) 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Vær klar hvis ulykken indtræffer

Vær klar hvis ulykken indtræffer Vær klar hvis ulykken indtræffer Vigtig information til andelshavere og gæster om havnens: - Redningsudstyr - Brandslukningsudstyr - Forureningsbekæmpelsesudstyr - Førstehjælpsudstyr Korsør Lystbådehavn

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering Notat Haderslev Kommune Brand og Redning Solsikkevej 2 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 brand@haderslev.dk www.haderslev.dk/brand 18. august 2013 Sagsident: 13/12920 Dir. tlf. 74 34 24 01 esge@haderslev.dk

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering (1-0-2012) Jane Borchersen Hansen - Afs 01.doc Side 1 Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Hoved overskrift Beløb Konsekvens 1. Nedlæggelse af hjælpebrandstation i Feldborg Stationen har ca. 8-13 udrykninger om året 6. Længere kørervej til Haderup

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen Trekantområdets Brandvæsen Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen 28. september 2016 Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund REFERAT Onsdag den 17. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund Mødedeltagere: Fraværende: Ole Find Jensen, Finn Borch Andersen, Kenneth Jensen, Erik Sejersten, Morten

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. Den operative

Læs mere

Bilag 4: Aftaler. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune

Bilag 4: Aftaler. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Bilag 4: Aftaler Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Juli 2013 1. Aftaler om vederlagsfri assistance 1.1 Sorø Kommune 1.2 Kalundborg Kommune 1.3 Odsherred Kommune 1.4 Ringsted Kommune 1.5 Lejre Kommune

Læs mere

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 B rand og Redning FOTO: 1 Indledning: Dette er min første beretning som kredsleder for Beredskabsforbundet Sønderborg. 2008 har været

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

BEREDSKABSKOMMISSIONEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

BEREDSKABSKOMMISSIONEN FOR NORDFYNS KOMMUNE BEREDSKABSKOMMISSIONEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 21. AUGUST 2008, KL. 14.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Beredskabskommissionen 21. august 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport Ishøj Kommune Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune December 2011 Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport December 2011 Side 2 af 13 Behandling

Læs mere

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Om Beredskabsstyrelsens vurdering af konsekvenser ved et samarbejde mellem Greve og Solrød kommuner om det afhjælpende

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge.

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Velkommen Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Fyrværkeriulykke St.Andst 8 oktober 2011 kl.10.42 Sending 1: kl.10.50 Bygningsbrand

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at hver af de 5 kommuner har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. I Ryslinge kommune

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

Badesikkerhedsplan 2012. Badesikkerhedsplan 2012. Haderslev Kommune Brand og Redning 2/20

Badesikkerhedsplan 2012. Badesikkerhedsplan 2012. Haderslev Kommune Brand og Redning 2/20 Badesikkerhedsplan 2012 Haderslev Kommune Brand og Redning 2/20 Indhold Introduktion... 4 Det afhjælpende beredskab... 5 Selvhjælp... 5 Beredskabet ved Brand og Redning... 6 Beredskabets materiel... 6

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

S i d e 1. Kommentarer til RBD 2011, præsenteret på MED 19. december 2011

S i d e 1. Kommentarer til RBD 2011, præsenteret på MED 19. december 2011 S i d e 1 Kommentarer til RBD 2011, præsenteret på MED 19. december 2011 I denne redegørelse er de rejste kritikpunkter kommenteret af Brandvæsenets ledelse. RBD 2011 lægger op til at den operative styrke

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Haderslev Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 16. april 2013 Haderslev Kommune indsendte

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

Beredskabsfaglige opgaver

Beredskabsfaglige opgaver Bilag 6 Beredskabsfaglige opgaver Udarbejdet af: Operationelt beredskab Tovholder: Jan Bruun Holbæk (JB) Jesper Christensen Kalundborg (JC) Søren Lundhild Lejre (SL) Lars Karlsen Odsherred (LK) Per S.

Læs mere

Ændringsforslag til budget

Ændringsforslag til budget sforslag til 2009-2012 Økonomi- og Planudvalget Teknik & Miljø Forslagstype: Minusmål Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 701.08.01.09 Drift/anlæg/finansiering: Drift Tilskud til Beredskabsforbund

Læs mere

Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 2-2013. 32. årgang. Fir sugeslanger

Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 2-2013. 32. årgang. Fir sugeslanger Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 2-2013 32. årgang Fir sugeslanger Maj 2013 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2013 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej 16, Ø. Alling 8963 Auning

Læs mere

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Brandstationen, Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Dato : 29. februar 2008 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer

Læs mere

2. juni 2015. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet.

2. juni 2015. Hvidbog - navngivning af 60-fællesskabet. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet. Den politiske styregruppe besluttede på sit møde den 27. maj 2015 at sende navnet på &0- selskabet i høring. Orienteringen blev lagt projektets hjemmeside samt

Læs mere

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 8.00-11.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Jan Lysgaard Thomsen Inger Marie Vynne Rie Perry Karsten Thystrup og Jesper Gradert,

Læs mere

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016 Hvad er der sket med brandvæsnet? Hvad har jeg forberedt til i dag Lidt om mig selv Noget om ændringerne indenfor det kommunale redningsberedskab Noget om opgaver og samarbejde Dialog, dialog, dialog Hvem

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34.

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 3-2015 34. årgang Optog mod konkurrencepladsen Fir sugeslanger September 2015 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2015 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

Notat om operativt beredskab.

Notat om operativt beredskab. Notat om operativt beredskab. Resume Regeringen og KL indgik i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 en aftale om, at de kommunale beredskaber skulle samordnes, således at der pr. 1.

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2016

NYHEDSBREV MARTS 2016 NYHEDSBREV MARTS 2016 Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Nyhedsbrevet udkommer på mail så ofte, som der er nyhedsstof til det. Hvis du har input eller idéer til indhold i nyhedsbrevet,

Læs mere

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag.

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag. Bilag 2 Beredskabsstyrelsens udtalelse af 4. november 2013 over Esbjerg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Esbjerg Kommune indsendte den

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 5. august 2008 Lokale: 219 Tidspunkt: kl. 15.30 18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Orientering... 26 02/23 Brandsynsstatistik...

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1 side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1 Udarbejdet: 30. april 2013 09:36 Godkendt af bestyrelsen for FDF Vejle 1: Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e)

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015 NR. 3 April 2015 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side 8-11 BRANDVÆSEN April 2015 Stor interesse for brandkadetter Seks pilotkommuner klar.

Læs mere

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Søren Kærsgaard Martin Damm Mette Touborg Thomas Adelskov Gert Jørgensen Stén Knuth

Læs mere

Beredskabsplan. 10. KlasseCenter Bornholm. Førstehjælp. 1. Stands ulykken

Beredskabsplan. 10. KlasseCenter Bornholm. Førstehjælp. 1. Stands ulykken Førstehjælp 1. Stands ulykken Trafikulykker - Advar trafikken Arbejdende maskiner - Stands maskinen El-ulykker - Afbryd strømmen Beredskabsplan 2. Giv livreddende førstehjælp 10. KlasseCenter Bornholm

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Plan for. Badesikkerhed

Plan for. Badesikkerhed Plan for Badesikkerhed Marts 2013 Plan for Badesikkerhed 2013 Udarbejdet af: Vejen Kommune Brand og Redning Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Acadre 12/29566 (foto viser det udendørs svømmebad i Brørup, samt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune

Statsforvaltningens brev til en kommune Statsforvaltningens brev til en kommune 03-09- 2010 Esbjerg Kommune har den 16. august 2010 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende salg af del af ejendommen

Læs mere

Spring og svøm. Rådet for Større Badesikkerhed

Spring og svøm. Rådet for Større Badesikkerhed Spring og svøm Rådet for Større Badesikkerhed Bad sikkert 1. Lær at svømme og springe rigtigt. 2. Bad aldrig alene. 3. Bad kun hvor det er tilladt. 4. Gå kun ud til navlen. 5. Spring kun på hovedet, hvor

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet NOTAT Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Beredskabsstyrelsen har den 14. november 2011 fremsendt

Læs mere

Fir sugeslanger. Marts 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2015. 34. årgang

Fir sugeslanger. Marts 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2015. 34. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2015 34. årgang Frederikshavn by vært for konkurrencerne i 2015 Fir sugeslanger Marts 2015 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2015 Formand: Henning

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 11.03.2013 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 80. Orientering om udrykninger med redningsberedskabet... 3

Læs mere

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2014 33. årgang Beredskabsstyrelsen Sydjylland Fir sugeslanger Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2014 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider:

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider: Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. august 2012 Login jsm Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 Esbjerg Kommunes serviceniveau på beredskabsområdet. Denne beskrivelse bygger på den

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016 Delrapport 0 Lovgivning August 2016 1. Forord... 3 2. Opbygning af Sydøstjyllands Brandvæsen I/S... 3 3. Proces... 6 4. Lovgrundlaget... 7 5. Definitionsliste... 7 2 1. Forord Risikobaseret dimensionering

Læs mere

TR-forum. 13. april 2015 Rådhuset i Højby

TR-forum. 13. april 2015 Rådhuset i Højby TR-forum 13. april 2015 Rådhuset i Højby Dagsorden 1. Minikonferencen 9. april 2. Den politiske beslutningsproces 3. orientering fra arbejdsgrupperne 4. ansættelsesproces beredskabsdirektør 5. indkomne

Læs mere

Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen

Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen Mødetidspunkt: 27-04-2017, kl. 09:00 Mødeafholdelse: Udvalgsværelse 1, Gentofte Rådhus Mødet hævet kl. 9:30 Tilstede: Hans Toft, Jesper Würtzen, Karin Søjberg

Læs mere

Det indstilles: At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet.

Det indstilles: At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet. Beslutningsprotokol Mødedato: 27042016 Mødetidspunkt: 16.3018.30 Mødested: Brandstationen Silkeborg, Kejlstrupvej 99 C Lokale U2 6. maj 2016 Midtjysk Brand & Redning Kejlstrupvej 99C 8600 Silkeborg Mail:

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 8. december 2011. Kl. 8:30 i Brandstation Nord, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 8. december 2011. Kl. 8:30 i Brandstation Nord, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge Referat torsdag den 8. december 2011 Kl. 8:30 i Brandstation Nord, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering... 2 3. Kvartalsrapport 2 og 3

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 48. Orientering om udrykning med redningsberedskabet... 3 49.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til Mariagerfjord Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til 27. oktober 2010 revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Mariagerfjord

Læs mere

SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE

SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE MARINESTABEN SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE ORIENTERING AF VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO, MARINESTABEN VED NILS BJERRING STRANDBYGAARD KL/SAGSBEHANDLER SAR 28. JANUAR 2015 FORSVARET MST-MSP312 28.01.2015 SINE I

Læs mere

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over Læs før du handler { januar 2012 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } forbrug Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer Side 18 sundhed De flyvende læger/ Mød eskadrille 722 Side 44 mad Lad det simre/

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014

DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen Januar-Marts 70 opgaver kørt af Falck. 8 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/7 Varde Kommune 1. kvartal. 2014 Opgave- og stationsfordeling:

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ebeltoft Brandstation Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Øvrige deltagere: Jan Lindstrøm (frivillige, observatør), afbud Jan Møller Nielsen (medarbejder repræsentant, observatør) Dato:

Læs mere

NOTAT. 4. februar 2013 STAB OG SEKRETARIAT. Udviklingsteam & Operativ Ledelse Bag Rådhuset København V.

NOTAT. 4. februar 2013 STAB OG SEKRETARIAT. Udviklingsteam & Operativ Ledelse Bag Rådhuset København V. NOTAT Vedr. spørgsmål fra Socialborgmester Mikkel Warming om de beredskabsmæssige konsekvenser er afdækkede i forbindelse med godkendelse af indstilling vedr. Tilpasningsplan Københavns Brandvæsen (Dok.

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Mødet mandag den 30. januar 2012 kl. 09:30 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Afbud fra Hanne Agersnap Endvidere var til stede:

Læs mere

Falcks bemærkninger til de økonomiske beregninger for en evt. kommunal hjemtagning af brandslukningsopgaven

Falcks bemærkninger til de økonomiske beregninger for en evt. kommunal hjemtagning af brandslukningsopgaven Falcks bemærkninger til de økonomiske beregninger for en evt. kommunal hjemtagning af brandslukningsopgaven 1. Resume. Falck vil hermed som bidrag til debatten om Faxe Kommunes beredskabs fremtid kommentere

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Tirsdag den 04-11-2008 Mødested: Solsikkevej 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Beredskabskommissionen

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Gode råd, når du færdes på havnen

Gode råd, når du færdes på havnen Gode råd, når du færdes på havnen Medbring ven og redningsvest TrygFonden Kystlivredning tilbyder alle havne gratis redningskranse, og hver sommer besøger vores LivredderPatrulje havne over hele landet

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Roskilde Brandvæsen Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1

Roskilde Brandvæsen Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1 Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1 D. 6. december 2013 ramte stormen Bodil Danmark med orkan og forhøjede vandstande. Flere områder i Roskilde Kommune blev dengang hårdt

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Beredskabsplan Revideret

Beredskabsplan <Svømmeklub> Revideret <dato> Beredskabsplan Revideret Beredskabsplan Side 2 af 13 Revideret: 2015-03-01 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træners rolle: Hvis det er en mindre

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

R A N P D E L S. Gentofte Brandmuseum RÅD MOD BRAND

R A N P D E L S. Gentofte Brandmuseum RÅD MOD BRAND RÅD MOD BRAND ME D Leg aldrig med ild! Tænd aldrig stearinlys, uden der er en voksen sammen med dig! Dæk aldrig elektriske pærer til! Røgalarmer er vigtige at have der hvor man bor! Ring 112 hvis du opdager

Læs mere

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014 Bornholms Regionskommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. oktober 2014 Bornholms

Læs mere

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter

Læs mere