BRANDVÆSEN. Klar til flere indsatser på vandet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANDVÆSEN. Klar til flere indsatser på vandet"

Transkript

1 NR. 4 april 2007 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Klar til flere indsatser på vandet Sikkerhed og redning på søer, i åer og ved kyster ja selv i svømmehaller er i fokus, og samtidig er redningsdykkere blevet en naturlig del af flere kommunale beredskaber. side 10-15

2 NR. 4 april ÅRGANG ISSN Udgiver Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, FKB Redaktion Ansvarshavende redaktør: Peter Finn Larsen Larsen & Partnere Pedersborg Torv 7, 1, 4180 Sorø Telefon: mobil: Fax.: Journalist Erik Weinreich Larsen & Partnere Pedersborg Torv 7, 1, 4180 Sorø Telefon: mobil: Fax: Ekspedition LH Kontorassistance Østergade 18, 6580 Vamdrup Telefon: Kontortid: Kl Annoncer Ekström Annonce Service ApS Bagsværd Hovedgade 296, 2880 Bagsværd Telefon: Fax: Oplag, pris og udgivelse Oplag: Forventet eks. Årsabonnement: Kr. 310,- inkl. moms Løssalg: Kr. 50,- inkl. moms Bladet udkommer omkring den 15. i hver måned dog undtaget januar og juli Bladudvalg Beredskabschef Peter Staunstrup (formand), beredskabschef Sven Urban Hansen, beredskabschef Ole Nedahl, beredskabsinspektør Anders Enggaard og brandchef Steen Finne Jensen Lay out Fingerprint Reklame Postboks 241, 4200 Slagelse Telefon: Tryk Rosendahls Bogtrykkeri A/S Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg N Telefon: Fax: Meninger, der kommer til udtryk i bladet, er ikke nødvendigvis udgiverens synspunkter. Eftertryk og citering fra bladet er tilladt med tydelig kildeangivelse. Regler om ophavsret er gældende. Indhold Leder: Hvem har ansvaret i det kystnære område Af Jesper Djurhuus, næstformand i FKB... side 3 Odense planer om udvidelse af hjælpebrandstation... side 4 New York planer om GPS-chip i indsatsdragter... side 4 Firexpress er en dansk opfindelse... side 4 Forsvarsministerens svar beroliger ikke Af Ole Borch, bestyrelsesmedlem i FKB... side 5 Greve: Lars O. Sjelle slutter efter 25 år... side 6 Greve: Jan Funk Nielsen ny beredskabschef... side 6 Djursland: Ny beredskabschef har trukket sig... side 6 Ild i røven computerspil om brandsikkerhed... side 8 Sikkerhed på vandet... side 9 Københavns Brandvæsens Pionertjeneste... side 9 Bornholm valgte Falck redningsdykkere... side 10 Falcks erhvervsdykkere kan tilkaldes, hvis de er ledige... side omkomne ved katastrofen på Haderslev Dam... side 10 Greve: Udbud om redningsbåd... side 11 Branchevejledning om sikkerhed med redningsbåde... side 11 Projekt om sikkerhed i lystbådehavne... side 12 Forslag: Sikkerhed i svømmehaller hos redningsberedskaberne... side 13 FKB efterlyser regler for sikkerhed ved badestrande... side 13 Vejle: Havnen med til at betale redningsdykkere... side 14 Odense: Redningsdykkervagt døgnet rundt... side 14 Roskilde: Vandscootere og hurtig redningsbåd... side 15 Rumænien: Brandsprøjten kan køre 40 km/timen... side 16 Rumænien: Sponsor af brugt brandmateriel søges... side 16 Brugt materiel skal være fuldt funktionsdygtigt... side 17 Brandmandskonkurrencer i Hornslet... side 18 Gentofte: Man kan roame på Tetra netværket... side 19 Norge: Staten betaler Nødnettet... side 20 FKBs årsmøde 2007: Tilmelding til Brandpunkter... side 22 Fokus på København, Frederiksberg og Amager... side 24 København: 77 brandmænd på vagt døgnet rundt... side 24 København: Brandvæsenet dækker bredt... side 25 København: Beredskabskommissionen næsten lig et udvalg... side 26 København: Beredskabet er kommet i fokus... side 27 København: Ti scenarier, resten er hverdagshændelser... side 28 København: Brandvæsenet har egne fotografer... side 29 København: Ambulancer henter i hele landet... side 30 København: Baywatch livredning på Amager... side 31 København: Gule branddragter og superhjelme... side 32 København: Højde-indsats på Amagerværket... side 32 København: Tetra radioer til alle i side 33 Frederiksberg: Danmarks hurtigste responstid... side 34 Tårnby: Øvelser hvert år i lufthavnen eller på Øresundsbroen... side 36 Dragør: Lille kommune med 87 fredede bygninger... side 40 Samsø Redningskorps solgt... side 41 Deadline for annoncer og artikler til maj 2007 er 23. april 2007.

3 Leder Hvem har ansvaret i det kystnære område? Foreningen af Kommunale Beredskabschefer nedsatte i 1994 en arbejdsgruppe for at sætte fokus på personredning i det kystnære område. Den har bl.a. udarbejdet en vejledning til kommunerne om opbygning af et landbaseret beredskab og har været med til at etablere en redningsdykkeruddannelse for brandmandskab. Gennem årene har vi brugt mange kræfter på at styrke det kommunale beredskab til indsats ved ulykker i kystnære områder, så det er glædeligt at se, at der nu etableres nye dykkerberedskaber, at der sættes fokus på strandsikkerheden, og at der rejses spørgsmål om tilsyn med livreddere m.m. Senest har branchesikkerhedsudvalget for brand og redning udgivet en vejledning om sikkerhed ved sejlads med redningsbåde. En vejledning, som FKB har været med til at udarbejde, og som giver retningslinier for uddannelse, bådstørrelse, udstyr m.v. Yderligere holder Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i maj det første kursus for indsatsledere ved søredningsopgaver. Med andre ord: Der er kommet fokus på den kystnære personredning, men hvor skal man sætte ind, og hvem har ansvaret? Ved ulykker på havet har Søværnet ansvaret for indsatsen også nær kysten, men ved drukneulykker eller når vindsurfere kommer i nød i det kystnære område vil det ofte være hurtigere at sætte ind fra landsiden, hvis det nærmeste redningsberedskab har det nødvendige materiel og uddannelse! Når kommuner etablerer rekreative arealer i vådområder, marinaer, badefaciliteter m.m., bør det være naturligt at tænke på, hvordan man hjælper borgerne, hvis det går galt, og i øvrigt på, hvordan ulykker kan forebygges. Ikke mindst bør emnet tages op i forbindelse med den risikobaserede dimensionering. En del kommuner har da også etableret et søredningsberedskab eller indgået aftale med en entreprenør om at løse opgaven. Men der er stadig nogle uafklarede spørgsmål som, hvad er det kystnære område? Skal kommunerne planlægge for indsats i det kystnære område? Hvordan koordineres indsatsen? Hvordan forebygges ulykker? Hvem har ansvaret for livredderne? spørgsmålene er mange, men de er til at løse med fælles hjælp og vilje. FKB anbefaler, at foreningen i samspil med søværnet, politiet og Beredskabsstyrelsen udarbejder et koordineret forslag til en model for et landbaseret beredskab ved redningsberedskaberne, som kan indsættes i det kystnære område. Et sådant arbejde kan med fordel forankres i den allerede etablerede Operative Kontaktgruppe for Søredningstjeneste, hvor de forskellige aktører i søredningstjenesten er repræsenteret. Forslaget kan på sigt udmønte sig i et regelsæt for det kommunale redningsberedskab om etablering af et ensartet, landbaseret, supplerende beredskab, der umiddelbart kan indsættes i det kystnære område og assistere det permanente søredningsberedskab. På den måde vil de samlede ressourcer kunne udnyttes bedre til gavn for den enkelte borger, der kommer i nød i det kystnære område, og derigennem måske være medvirkende til at redde menneskeliv. Jesper Djurhuus beredskabschef næstformand i FKB Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

4 To gange døgnbemanding i Odense ok til udvidelse af hjælpebrandstation som følge af risikoanalysen Som en direkte følge af risikoanalysen har Odense Brandvæsen planer om at udvide sin hjælpebrandstation på Møllemarksvej i det vestlige Odense fra at have deltidsbrandmænd til døgnbemanding med fuldtidsansatte brandmænd. Beredskabskommissionen har sagt god for en udvidelse, der vil koste 3,2 mio. kr. i byggeudgifter og årlige omkostninger på et par mio. kr. ekstra, fordi der skal ansættes yderligere seks brandmænd og en brandinspektør. Ændringerne afventer en udtalelse fra Beredskabsstyrelsen af den risikobaserede dimensionering, hvorefter den endelige beslutning kommer på byrådets dagsorden efter sommerferien. Baggrunden for planerne er den øgede trafik gennem byen, der kan forsinke en udrykning, samt de stærke stærke udbygningsplaner for bymidten, der vil betyde et større antal risikofyldte objekter og mange mennesker forsamlet. Dertil kommer trafikforanstaltninger, der gør midtbyen vanskeligt at passere med store udrykningskøretøjer. digital BRaNdslUKNiNG New Yorks brandvæsen FDNY arbejder stærkt på digitale løsninger som supplement til den fysiske indsats. En af ideerne er at placere en GPS-chip på skulderen af hver enkelt indsatsdragt, så indsatslederen fra sin computerskærm hele tiden kan følge indsatsen og samtidig sætte hurtigere ind, hvis en røgdykker har brug for hjælp. Tilsvarende arbejdes med 3-dimensionelle computerbilleder af bygninger, hvor røgdykkere position vises, så indsatslederen ud fra deres GPS-positioner kan hjælpe dem med at finde vej i røgfyldte lokaler. GPS-chippen, der er ved at blive udviklet, så den kan tåle både røg og vand, kan ligeledes bruges til kontrol af, hvor mange og hvilke brandmænd, der deltager ved store indsatser. I New York er det ikke ualmindeligt med to hundrede brandfolk på samme opgave, og efter sådanne aktioner har man hidtil skullet kalde alle ved navn for at sikre sig, at de kom med hjem. Ikke sjældent aner man ikke, om en bestemt brandmand er inde eller ude, men det skulle blive fortid med de nye chips. dansk mini-sluk Danmarks mindste brandbil, der som omtalt i sidste nummer af er blevet fast inventar på Bjørnø, er en ren dansk konstruktion, fortæller Steen Schou fra firmaet Firexpress i Frederikssund. Ligeledes er slukningsteknologien dansk patent. Kun navnet er engelsk af hensyn til salg på verdensmarkedet. Både den lille brandbil og højtryks-sprøjten, der ret præcist kan sende mikrodråber op til 15 meter væk, er ikke alene solgt til brandvæsener og industrier verden over. Også det danske politi bruger teknologien, der senest var i brug ved urolighederne på Nørrebro.

5 Ministerens svar beroliger ikke Ole Borch, beredskabschef i Vejle og medlem af bestyrelsen i FKB, svarer Forsvarsministeren og advarer mod at invitere en mulig entreprenør med i et politisk beslutningsorgan Ole Borch opfordrer til en risikobaseret vurdering af det statslige redningsberedskab. Forsvarsminister Søren Gade har i marts-nummeret af svaret på min leder. Jeg er glad for ministerens tilfredshed med kommunerne, men ministerens bemærkninger bør dog kommenteres, da disse netop viser forskellen i opfattelse alt efter, om sagen ses fra ministerens plads eller ude fra kommunerne. Jeg vil fortsat fastholde, at oplægget til forlig mangler sammenhæng. Ministeren mener godt nok, at der er tale om at trimme det nuværende og velfungerende beredskab, og at det er nødvendigt med et godt kommunalt redningsberedskab, så langt er vi enige, men ministeren mener så, at de øgede kommunale frihedsgrader på dimensioneringsområdet viser, at der et behov for det statslige redningsberedskab til at varetage de nationale interesser I en given indsatssituation er det ikke lokale, regionale og nationale interesser, men samfundsinteresser, der skal tilgodeses ved et sammenhængende, niveaudelt redningsberedskab, og det er her, ministerens oplæg ikke lægger op til at sikre den nødvendige dynamiske udvikling. Vi trænger grundigt til en risikobaseret vurdering af det statslige redningsberedskabs organisation og opgaver, så der skabes den nødvendige sammenhæng i forhold til samfundets samlede interesser. Ministeren nævner endvidere totalforsvarets betydning for det samlede beredskab, og her er naturligvis mange tilfælde af godt og frugtbart samarbejder mellem totalforsvarskomponenterne, men det ændrer ikke på det faktum, at især Hjemmeværnet har set en mulighed for at udvide sit opgaveområde. Dermed kan Hjemmeværnet få tilført opgaver, som kan berettige deres eksistens, nu hvor den militære situation ikke nødvendiggør et Hjemmeværn i den størrelse, som det har nu. Ministeren roser sammensætningen af beredskabskommissionen i Frederiksværk-Hundested Kommune, hvor man bl.a. har inviteret Falck med i kommissionen. Begrundelsen skulle være, at der er tale om en strategisk kommission, der skal tage stilling til hele det overordnede beredskab og ikke kun brandberedskabet. Det har nu altid været beredskabskommissionernes opgave at være ansvarlig for den samlede beredskabsplanlægning, og jeg må stærkt advare imod, at man inviterer en mulig entreprenør med i et politisk beslutningsorgan, ministeren ville vel ikke invitere NCC med i et Teknisk Udvalg, hvis ministeren var lokalpolitiker? Mine betænkeligheder går på, at det kommunale redningsberedskab, der jo er lokalt baseret, ikke har den nødvendige fokus, men at der i for stort omfang satses på andre områder på landsplan. Dette sker i vid udstrækning, fordi den landspolitiske interesse og viden synes begrænset. Ministerens svar har ikke beroliget mig!

6 NAVNE Skifte i Greve: lars o. sjelle slutter efter 25 år i Greve Redningsberedskab Måske var det en drengedrøm, der gik i opfyldelse, da Lars O. Sjelle i 1982 blev vicebrandinspektør. Han havde i hvert fald erfaring fra sine unge dage, hvor han var deltidsansat brandmand. Fire år senere blev han brandinspektør, og siden ja/nej til djursland Claus Rose Andresen, tidligere beredskabschef i Kolding, har trukket sig som ny beredskabschef på Djursland, inden han var tiltrådt. sammenlægningen af brandvæsen og civilforsvar den 1. januar 1993 har han været beredskabschef i Greve. Når han med udgangen af april går på pension, kan han se tilbage på 35 spændende år i Greve Kommune. Her har han bl.a. haft tilsyn med det udvidede, krigsmæssige beredskab, hvor Greve var forpligtet til i katastrofesituationer at kunne indkvartere og forpleje op til mennesker. Depotet med feltsenge, tæpper, vandpumper og feltkøkkener fra dengang befinder sig forøvrigt stadig på Gjeddesdal Gods, så Greve Redningsberedskab må siges at være parat til indkvartering i nødsituationer. Lars O. Sjelle i indsatslederbilen, som er udstyret med både mobilt kontor, digitalt kommunikationsudstyr og grønspættebog. Det mobile kontor i bilen er trådløst og sørger for, at indsatslederen altid kan skaffe de fornødne oplysninger, f.eks detaljerede kort over bygninger. Grønspættebogen er notesbog for alt det, der ikke lige står andre steder. Skifte i Greve: Ny BEREDSKABSchEf har VÆREt major I flyvevåbnet Den 1. maj hedder Greves beredskabschef Jan Funk Nielsen. Han kommer fra en stilling som vicedirektør for kommunens Børne- og Kulturforvaltningen gennem fem år og har forinden en operativ fortid som major i Flyvevåbnet. Jan Funk Nielsen er 43 år. Jobbet i Børne- og Kulturforvaltningen har været en spændende udfordring ikke mindst i lyset af kommunalreformen, og som beredskabschef er det en værdifuld bagage at have erfaring med det kommunale administrative og politiske system særligt i denne tid, hvor et nyt serviceniveau skal på plads fra Det er dog ønsket om tilbagevenden til et operativt miljø i det daglige, som har været afgørende i forbindelse beslutning om jobskiftet. Jan har indledt uddannelsen som beredskabsinspektør og har netop afsluttet funktionsuddannelsen Indsats ved Korsør Brandskole. Med i bagagen har han også erfaring fra det store arbejde med kommunens risikobaserede dimensionering, som han har lavet sammen med beredskabsinspektør Ole Qvist, og som blev afleveret til Beredskabsstyrelsen i februar. Det har været en utrolig gunstig situation for mig at have haft mulighed for at deltage i arbejdet med risikoanalysen og oplæg til det fremtidige serviceniveau for kommunens redningsberedskab. Der vil ske en række ændringer for at bringe redningsberedskabet på omgangshøjde med udviklingen i kommunen i øvrigt, og heldigvis er der udsigt til at byrådet i Greve fortsat prioriterer sikkerheden højt Jan Funk Nielsen får med udnævnelsen til beredskabschef opfyldt et ønske om at komme tilbage til det operative miljø. i forhold til erhvervsvirksomhederne og borgerne, siger Jan Funk Nielsen.

7

8 ild i RøveN Succes for nyt computerspil om brandsikkerhed - Mine unger er helt vilde med det. Ifølge min datter på 10 år er det sejt og så kan det ikke være bedre. Hun har sågar erstattet billedet af Johnny Depp i sin Messenger med et billede fra spillet, og ham troede jeg ellers ikke, nogen kunne udkonkurrere. Min drenge på 10 og 13 år siger ikke så meget de spiller bare, når de kan komme til det. Og så har deres far ellers fået at høre, for at han har glemt at sætte røgalarmen op igen, da den løb tør for batteri. Kort sagt det virker. Ordene kommer fra en forældre efter premieren på Beredskabscenter Aalborgs nye computerspil Ild i røven, og en tilsvarende melding lyder efter optakten til spillet en teaterforestilling på Aalborg Brandstation, opført af Det Hemlige Teater for egnens 4.- og 5. klasser: At dømme efter børnenes begejstrede udbrud undervejs og store engagement, når de i fuld fart flygter fra en eksplosion i kælderen, ja så må vi sige, at stykket går rent ind. De er koncentrerede og har alle sanser aktive. Dét alene er gode betingelser for at opnå succes. Ingen tvivl om, at både børn og skuespillere gik højt op i rollespillet på brandstationen. Forestillingen er en mobil forestilling, hvor tilskuerne bliver ført rundt på hele stationen og undervejs stifter bekendtskab med brandtrekanten og lærer lidt om, hvordan man skal forholde sig, hvis der opstår brand og hvordan man kan forebygge potentielt brandfarlige situationer. Selve computerspillet er et såkaldt læringsbaseret spil, hvor spilleren stilles overfor konkrete problemer, som skal løses. Ellers får det konsekvenser. Fx skal man placere en røgalarm korrekt for at blive advaret i tide, hvis en brand starter. Det gratis spil foregår i et ganske almindeligt hus hos en helt almindelig familie. Altså i en situation, som de fleste børn kan identificere sig med. I første runde skal spilleren på tid placere så mange røgalarmer og brandslukkere, som nødvendigt, og samtidig være opmærksom på brandfarlige situationer. I anden runde sover spilleren i sin seng, da en brand opstår, og så skal det gå stærkt, hvis spilleren skal redde sig selv og sin familie ud af huset og tilkalde brandvæsenet. Jo bedre spilleren klarede sig i første runde, jo bedre går det i anden runde. Computerspillet er åbent for spillere over hele landet. Det lanceres under mottoet Brandsikre børn bliver brandsikre voksne og henvender sig til børn i alderen 9-12 år. Modsat computerspillet er der i teaterstykket tale om ægte ild. Link:

9 SiKKErHEd Og VANd alle pionerer er uddannet redningsdykkere Pionererne i København tager sig af alt andet end brand Én ting er sikkert: man skal kunne lide vand, man skal kunne holde hoved under vand under alle former, og man skal ikke lide af klaustrofobi! Heldigvis er der mange, der opfylder disse betingelser, og Pionertjenesten under Københavns Brandvæsen har i dag ikke problemer med at finde egnede medarbejdere som for år siden, hvor man måtte tvinge folk til at blive dykkere. Nu er der søgning nok. Alle pionerer er uddannet helt ens til at tage sig af alt det, der ikke har med brandslukning at gøre: højderedning, redningsdykning, åbning af elevatorer, frigørelse og meget andet, fortæller overbrandmester Bent Eriksen, der er en af de mest erfarne i afdelingen. Da han i 1976 søgte ind til Københavns Brandvæsen, var det med det klare mål at blive pioner, som han gennem en ven kendte lidt til. Som færdiguddannet brandmand kom han til Pionertjenesten i 1980, og året efter blev han uddannet redningsdykker. I dag dykker han ikke længere aktivt i tjenesten, selv om han stadig har sit dykkerbevis, men for at kunne være dykkerleder på enhver opgave, skal han kende alt udstyret og opgaverne. Døgnvagt på 8 mand Pionertjenesten tæller 55 uddannede. Døgnet rundt er otte på vagt heraf to brandmestre og en overbrandmester parate til at rykke ud med et minuts varsel med en dykkervogn, en kranvogn Pionertjenesten er Københavns Brandvæsens spydspids til lands, til vands og i luften. eller pionervognen til indsats ved ildebrand. De to sidstnævnte har hver to mand, og eksempelvis ved boligbrande er det pionerernes opgave at lukke døre op, afbryde tekniske installationer, lægge lys ud, sørge for opskæring og lignende opgaver for brandmændene. Desuden råder man over en reserve-dykkervogn, der er fuldt pakket og helt identisk med den første, og som kan sættes ind med et ekstra hold pionerer, hvis der pludselig skulle blive behov for det. Kun ikke entreprenøropgaver I gennemsnit en gang i ugen er Pionertjenesten på en dykkeropgave, og det kan være alt fra en person, der er faldet i vandet eller selv sprunget i for at tage sit eget liv eller en bil, der skal hentes op, til en eftersøgningsopgave for politiet, en skibsulykke, en kæntret brætsejler eller måske hjælp til en fisker, der har fået garnet i skruen. Alt sammen redningsopgaver, for selv om Københavns Havn ikke længere har egne dykkere, udfører pionererne ikke egentlige entreprenøropgaver. Skal havnen have udført en opgave, bliver det hos private dykkerfirmaer, og så er pionererne naturligvis klar, hvis noget går galt. Det er sket, at en erhvervsdykker fik et ildebefindende og skulle have hjælp til at komme op. For hele tiden at sikre den nødvendige rutine, skal en redningsdykker have mindst to dyk om måneden. Dykkerne bærer helmasker, så de frit kan tale, og under indsats har de via et telefonkabel i livlinen konstant forbindelse til lineholderen på land, fortæller Bent Eriksen. Hvis der kun er én dykker nede, vil der som en sikkerhed altid være en reservedykker klar til indsætning, og dykkerbilen har desuden udstyr med til en tredje mand, hvis der skulle blive behov for det. Dykkerbilen er altid bemandet med fire pionerer. ikke mere Kobberhjelme Pionertjenesten under Københavns Brandvæsen er grundlagt omkring Fra 1946 har man haft dykkere, der frem til 1967 mere udførte bjergning end redning, fordi dykning dengang foregik med tunge kobberhjelme. Siden 1967 har dykkerne været uddannet svømmedykkere, der har helt andre muligheder for at udføre redning. Uddannelsen til redningsdykker kræver både en uddannelse til redder eller brandmand samt en otte ugers dykkeruddannelse (scuba svømmedykker). Derefter kan man uddanne sig til redningsdykker over 2-3 uger.

10 SiKKErHEd Og VANd først fik brandvæsenet dykkerberedskabet og så valgte Bornholms Regionskommune alligevel Falck Bornholms Brandvæsen skal alligevel ikke udvides med et fast dykkerberedskab. I sidste øjeblik efter at Bornholms Regionskommune havde bedt brandvæsenet begynde uddannelsen af redningsdykkere kom Falck med et nyt tilbud på et kombineret båd- og dykkerberedskab, som kommunen accepterede. I omkring 50 år har Falck haft dykkere på Bornholm uden at kræve betaling for det. I praksis blev dykkerne betalt af abonnenterne i øens store fiskerflåde, men i forhold til, at fiskerflåden er blevet mindre, ønskede Falck en kontrakt på kr. om året for at fortsætte dykkerberedskabet. Rønne Havn har egne dykkere, men de er ikke uddannet redningsdykkere, og der er ingen garanti for, at de når som helst kan afbryde andet arbejde og være fremme i løbet af fem minutter. Brandchef Steen Finne Jensen havde beregnet, at et beredskab af redningsdykkere i kommunalt regi ville koste 1,0 mio. kr. over en 5-årig periode og medregnet etableringsomkostninger, men uden lønudgifter til mandskabet i forbindelse med udkald og øvelser. I Falcks nye tilbud er prisen for fem år 1,2 mio. kr., men her er der tale om et fast beløb, som også omfatter udgifterne til de enkelte udrykninger, ligesom beløbet er inklusiv Falcks bådberedskab, og det er det tilbud, kommunen har accepteret. Til gengæld måtte Steen Finne Jensen aflyse uddannelsen af brandmænd til redningsdykkere på dykkerskolen i Helsingør, hvor han havde aftalt plads, da Udvalget for Teknik og Miljø så sent som den 29. januar overdrog ham opgaven. Bornholms Regionskommune mener ikke at kunne undvære et dykkerberedskab. Alene af hensyn til turisterne er det vigtigt at kunne vise et beredskab, også selv om det sjældent er i brug. De to sidste år har der således ikke været redningsopgaver for dykkere på Bornholm, fortæller Steen Finne Jensen. Derimod er der en del overfladeopgaver. Brandvæsenet har selv en ældre redningsbåd og har ti brandfolk uddannet til søredning, og hertil kommer Falcks redningsbåd. Hvis der er tale om hændelser ude på vandet, er det Farvandsvæsenet, der sejler ud fra Nexø fra en døgnbemandet redningsstation og klarer opgaven fra havsiden, men nu har Bornholm jo også en anderledes kyststrækning end resten af landet. Ulykken, der ikke burde ske 57 omkomne ved haderslev gav anledning til forbud mod benzinmotorer Den menneskelige faktor var dråben, der den 8. juli 1959 var årsag til en af de største danske skibskatastrofer i fredstid. Den fandt sted på en dejlig sommerdag på Haderslev Dam, hvor 57 børn, voksne, turister og lokale fra Haderslev omkom, mens 37 blev reddet, da udflugtsbåden P 840 Turisten brændte. Katastrofen, der omtales som den sorteste dag i Haderslevs historie, medførte et øjeblikkeligt forbud mod brug af benzinmotorer på mindre udflugtsbåde. En analyse viser et næsten typisk sammenfald af omstændigheder, der hver især havde betydning for ulykkens omfang. Udflugtsbåden havde sejlet flere ture frem og tilbage mellem Haderslev og Damende, og hen på eftermiddagen ville alle gerne hjem med første afgang, så selv om båden kun var godkendt til 35, var der 94 ombord. Næsten hjemme, blot en kilometer fra landgangsbroen, løb motoren tør for benzin, og med gummislange lavede man en nødforsyning fra en reservetank. Motoren blev startet, og kort efter gik slangen løs, så benzinen sprøjtede ind over den varme motor. På sekunder blev benzindampene antændt, og ilden bredte sig lynhurtigt til hele den overfyldte båd. Panikken forøgede katastrofen, da nogle passagerer forsøgte at svømme til modsatte bred, selv om de i virkeligheden ville have kunnet bunde, hvor ulykken skete. Første kontrakt til Falck om redningsdykning Korpsets erhvervsdykkere kan tilkaldes til redningsopgaver, hvis de er ledige Gennem årene har flere kommuner ønsket et beredskab af redningsdykkere, men det er kostbart at vedligeholde i forhold til de heldigvis få gange, dykkerne bliver tilkaldt. Falck har ganske vist omkring 50 dykkere fordelt på 8-10 stationer, men der er udelukkende tale om erhvervsdykkere, som i givet fald vil kunne tilkaldes til en redningsopgave. Erhvervsdykkeruddannelsen er længere og mere krævende end uddannelsen til redningsdykker, og de fleste af Falcks dykkere er samtidig reddere. Erhvervsdykkerne udfører først og fremmest opgaver for skibe og havne og bliver ind imellem også tilkaldt til eftersøgningsopgaver for politiet. Hvis der er behov for redningsdykning, kan Falcks erhvervsdykkere også blive tilkaldt, men der er ikke et egentlig dykkerberedskab med kort udkald, fortæller divisionsdirektør Ole Qvist Pedersen hos Falck. Hidtil har det kun været i Lyngby, hvor Falcks største 10

11 dykkerafdeling holder til, at korpset har kunnet tilbyde kommunerne et fast redningsdykkerberedskab, men ingen af kommunerne, har meldt positivt tilbage med et sådant ønske indtil i marts, hvor der blev indgået en 5-årig kontrakt med Bornholms Kommune om at have redningsdykkere på fem minutters tilkald. Fordelen for Falck ved at have erhvervsdykkerne er, at de fleste opgaver kan passes ind i andet redderarbejde, men det betyder så også, at man ikke kan være sikker på, at en erhvervsdykker, der har vagt, også er parat til at rykke ud til en redningsopgave eller at der overhovedet er en erhvervsdykker i nærheden. Men er der dét, rykker de naturligvis ud. Falck i Lyngby dækker således hele Sjælland. Derudover har Falck erhvervsdykkere i Nykøbing F, Fredericia, Odense, Rønne, Skive, Århus og Aalborg. SiKKErHEd Og VANd Udbud om redningsbåd to redningsbåde udskiftes måske med én I over 30 år har fem kommuner i det nordlige af Køge Bugt været fælles om to redningsbåde, stående på trailere hos Falck i henholdsvis Hvidovre og Hundige, men bådene er ikke tidssvarende, så nu forberedes en udskiftning til én moderne redningsbåd med fast plads i Hundige Havn. Endnu mangler en politisk stillingtagen til udskiftningen, fortæller beredskabsinspektør Ole Qvist i Greve. Planerne falder sammen med, at Greve har sendt sit beredskab i delt udbud herunder den kystnære redning, samt at Solrød Kommune har vist interesse for at gå med i samarbejdet. De fem nuværende kommuner er Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve. De to nuværende redningsbåde, der tilsammen er i brug 2-5 gange om året, bemandes i dag af Falckstationer med døgnbemanding, og det kan derfor sagtens blive Falck i Greve, der fortsat skal have ansvaret for den nye redningsbåd, men andre har også mulighed for at byde på opgaven. Sidste frist for bud er den 23. april. Besætningen på redningsbåden består af en bådfører og en redder, der lige som indsatslederen skal have en særlig uddannelse i redning til søs, uden at der er tale om en dykkeruddannelse. Ordningen med de to redningsbåde har hidtil kostet de fem kommuner i alt kr. Prisen for en ny båd kendes ikke. Den skal i hvert fald opfylde minimumskravene i branchevejledningen. Det vil bl.a. sige, at båden skal være en kategori-d båd med en længde på mindst 6,5 meter og med to 75 hk motorer. Ud over redder og bådfører skal der være plads til seks mennesker. Båden skal desuden kunne benyttes til at lukke havne med flydespærringer ved forurening til søs. Krav til såvel båd som uddannelse af redningsfolk er nærmere præciseret i Sikkerhed ved sejlads med redningsbåd, der er på en halv snes sider. Sikkerhed ved sejlads med redningsbåde er en ny branchevejledning fra Planudvalget for brand og redning. Den henvender sig til redningsberedskaber og andre, der udfører personredning i søer, vandløb og kystnære områder, og den fortæller bl.a. om mindstekrav til materiel og uddannelse. Link: i søgefeltet øverst til venstre på redningsbåd. 11

12 sikkerhed og vand Stort projekt om sikkerhed i lystbådehavne Dansk Sejlunion og Foreningen af Lystbådehavne vil gerne have de kommunale beredskaber med på sidelinien Der findes ingen regler for sikkerhedsudstyr i lystbådehavne på samme måde, som der er på campingpladser, og generelt har sikkerhed ikke haft nogen høj prioriteret i de små havne. Mange steder er der ikke faste lejdere på broer, så folk, der falder i vandet, kan have svært ved at komme op. Heller ikke slukningsudstyr til brug ved brande er standard i lystbådehavne, så det kniber med materiel til en hurtig førsteindsats. Det er en barsk udmelding fra Jesper Højenvang, der er projektleder for projektet I Sikker Havn under Dansk Sejlunion og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark. Nu skal sikkerheden højnes i havnene, og som første del af projektet er der udarbejdet et sæt anbefalinger til det udstyr, enhver lystbådehavn bør have til redning, brandslukning, forureningsbekæmpelse og førstehjælp. Anbefalingerne spænder vidt lige fra hjertestarter til reflekser på de faste stiger, og fra redningsposter for hver 75 meter på broer og på land til olieabsorberende materiale til opsugning af olie på vandet. Disse anbefalinger blev her i foråret præsenteret for sejlklubber og havne rundt i hele landet sammen med en opfordring til også at lære at bruge udstyret og at lære førstehjælp generelt. Jesper Højenvang håber i den forbindelse, at der som Gult tovværk spændt ud mellem pælene under broerne kan redde liv, lyder en af anbefalingerne. i Korsør kan skabes et frugtbart samarbejde mellem andre lystbådehavne og lokale beredskaber og om at højne sikkerheden som fx at få lavet en beredskabsplan for en førsteindsats på havnen. Det kunne også være, at de lokale beredskaber eventuelt kunne presse lidt på, hvis nogle havne er lidt langsomme med at komme i gang. Projektet I Sikker Havn foregår i samarbejde med Slagelses kommunale beredskab, Korsør Sejlklub og Korsør Lystbådehavn, der som foregangshavn skal gøres til Danmarks mest sikre og miljørigtige. Havnen har i den forbindelse fået sin egen beredskabsplan for indsats ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både. Planen omfatter også vedligeholdelse og afprøvning af udstyr som brandpumpe, lænsepumpe, miljøkit, løse redningsstiger og telefonliste. Hvor sker ulykkerne Ulykker på havne sker både i vandet og på landsiden. På vinterpladserne sker der mange personulykker, som folk, der falder ned fra stiger, men også brande forekommer. For nylig udbrændte fem både på vinterpladsen i Hundige Havn, formentlig fordi der var kommet fygesne ind på et batteri, der ikke var afmonteret. Den slags brande er heldigvis sjældne, men fra USA kendes eksempler på, at der gik ild i 55 både, der lå ved siden af hinanden. Her gælder det om, at alle ved, at de skal trække den brændende båd ud på vandet eller redde andre både ved at trække dem væk. En anden årsag til bådbrande er brug af elektrisk varmeovn, hvor der er permanent landstrøm. Folk glemmer ovnen. På vandsiden kunne drukneulykker have været undgået med ordentlige og synlige redningsstiger. Der er tilfælde, hvor en, der sprang i for at redde en anden fra at drukne, selv omkom, fordi han ikke kunne komme op på molen. Redningsstiger er meget svære at se fra vandet, hvis ikke de er mærket specielt. Eller folk slår sig bevidstløse, hvis de falder og ramme noget på vej ned i vandet. Her mangler ofte redskaber til at bugsere dem op på land. Dansk Sejlunion og Foreningen af Lystbådehavne får i projektet støtte af Korsør Sejlklub, Slagelse Kommune, Codan, Friluftsrådet og Det Norske Veritas. Link: 12

13 sikkerhed og vand Ingen har ansvaret i svømmehaller Naturligt at tildele sikkerhedsansvaret til det kommunale beredskab En 9-årig dreng var i august sidste år meget tæt på at drukne i Dragsholm Svømmehal, fordi han fik et ildebefindende og sank livløs til bunden af bassinet. Heldigvis opdagede en årvågen svømmer drengen og fik ham bjerget op på bassinkanten, hvor han blev genoplivet med førstehjælp. Episoden afslørede et hul i loven, idet ingen myndighed i dag har ansvaret for sikkerheden i svømmehaller. Tidligere havde politiet ansvaret, og i Justitsministeriet overvejer man nu, om ansvaret igen skal lægges over til politiet, eller måske til det kommunale beredskab. Det forslag har beredskabschef Jens Larsen i Odsherred fået flere positive reaktioner på. De kommunale beredskaber tager sig i forvejen af sikkerhed mange andre steder, så det ville være en naturlig løsning, mener han. Som udgangspunkt kunne en sådan tilsynsopgave være at kontrollere livreddernes kvalifikationer, deres vagtplaner og om vagtplanerne overholdes. Det gælder om at sikre, at svømmehallerne har det fornødne opsyn, ikke mindst når det gælder børn. I ovennævnte tilfælde var der ingen livreddere til stede ved bassinet. Badestrande en gråzone FKB efterlyser krav til sikkerheden Sikkerheden ved de danske badestrande flyder. I hvert fald med hensyn til ansvaret. Ude på havet har søværnet ansvaret, men i kystbære områder skal søværnets redning kombineres med hjælp fra landjorden, og det mangler der regler for. Beredskabschef Jesper Djurhuus, nærtformand i FKB, efterlyser i den forbindelse regler for, hvad kommunerne skal gøre for sikkerheden i det kystnære område, det vil sige for trygheden for almindelige badegæster, surfere, fritidsfiskere og andre hobbyaktiviteter ved strandene. I den seneste opgørelse fra Rådet for Større Badesikkerhed havde kun 14 ud af 96 kommuner (gamle kommuner, men ikke alle besvarede undersøgelsen) livredder. Antallet af drukneulykker blandt badegæster er dog stærkt faldende og var i 2005 nede på ni, hvor det i 1982 var helt oppe på 77. Antallet af druknede badegæster svinger noget år for år og er stærkt påvirket af vejret i badesæsonen. En oversigt over badestrande med livreddere kan ses på rådets hjemmeside: 13

14 sikkerhed og vand Redningsdykkere i Vejle Vejle Havn med til at betale det nye beredskab Efter et års forberedelse har Vejle Brandvæsen den 15. februar indviet sit redningsdykkerberedskab, der i første omgang består af tre brandmænd. Yderligere to brandmænd skal uddannes til redningsdykkere, så der altid kan være én redningsdykker på vagt og en i reserve. Derudover skal seks brandmænd uddannes til dykkerassistenter til at assistere på land. Det er beredskabskommissionen, der har ønsket redningsdykkere, selv om et dykkerberedskab ikke er et lovmæssigt krav til det kommunale beredskab. Ordningen er blevet til i et samarbejde med den kommunale Vejle Havn, der via et årligt gebyr er med til at finansiere ordningen mod, at dykkerne udfører visse opgaver for havnen. Uddannelsen er gennemført af instruktører fra firmaet Safe Air Diving i Århus og en del af uddannelsen er foregået i havnen, hvor de nye dykkere bl.a. har arbejdet med bjergning af nødstedte. Alle redningsdykkere er fuldtidsansatte brandfolk, og målet er, at der altid er nogle på vagt. Indsatser vil altid som minimum omfatte en redningsdykker, en dykkerassistent og en chauffør/hjælper. Ordningen er samtidig et supplement til brandvæsnets overfladeredning, der udføres med en stor Zodiac RIB-båd. Vejle har taget springet til eget redningsdykkerberedskab. Ved siden af opgaverne for Vejle Havn vil dykkerberedskabet blive tilbudt som en abonnementsordning til omegnskommuner og kan ellers udføre opgaver efter regning. Nye redningsdykkere på arbejde Døgnberedskab af dykkere hos Odense Brandvæsen Alle nye brandmænd i Odense skal gennemgå en særligt helbredstest, så de eventuelt senere kan uddanne sig til redningsdykkere. Helbredet skal være perfekt, fysikken skal være god, og de nye brandmænd skal være dygtige svømmere. Sådan lyder det fra beredskabschef Peter Staunstrup, der i marts kunne sende de første otte redningsdykkere i vandet. Målet er 12 redningsdykkere for at kunne opretholde et 24 timers dykkerberedskab, og yderligere tre er nu under uddannelse. Den sidste er endnu ikke udvalgt. Alle redningsdykkerne er samtidig brandmænd, og når styrken er fuldtallig, vil der altid være to på vagt. To uger efter premieren havde dykkerne deres første alvorlige opgave, hvor de bjergede en omkommen person op af Odense Å. Ikke alt vand er lige indbydende. Redningsdykkere skal være klar til at gå ned hvorsomhelst og nårsomhelst, men så har de også en livline med telefonforbindelse til dykkerassistenten på land. 14

15 sikkerhed og vand Roskilde Brandvæsen har valgt en anden løsning end den gummibåd, som mange benytter som redningsbåd, men så skal der også en lastbil til at fragte den store redningsbåd til vandet. Sammen med de to vandscootere er det et utraditionelt og meget hurtigt beredskab til søredning. Flot løsning i Roskilde Ferierejse gav idé til vandscootere som en del af søredningen på fjorden af Carsten Iversen, beredskabschef i Roskilde Tilbage i 1998 lavede Roskilde Havn og Roskilde Brandvæsen en risikovurdering af Roskilde Fjord og de muligheder, der lå i en egentlig indsats på fjorden. Grundstammen i bådberedskabet på daværende tidspunkt var en frivillig ordning, hvor bådejere i havnen kunne deltage i eftersøgninger og redninger på fjorden. Beredskabet var langt fra effektivt, og sikkerheden i, at nogen dukkede op, var langt fra tilfredsstillende. Der blev derfor arbejdet med flere ideer, hvor det var tilladt at tænke videre end de traditionelle gummibåde. Ideen til bådberedskabet opstod under en ferie i Thailand, hvor man fra stranden kunne iagtage, at en fiskekutter på slæb blev trukket ned i vandet, og besætningen på fem mand røg i vandet uden redningsveste. Flere fiskerbåde satte kursen mod de nødstedte, men den suverænt hurtigste indsats kom fra udlejerne af vandscootere, som satte deres scootere i vandet, og inden for ganske få minutter var de fremme ved fiskerne i vandet, som blev reddet op på vandscooterne og bragt i land i god behold. Ideen til de hurtige responsenheder på vandet var fostret. Ideen med vandscootere blev indarbejdet i risikovurderingen, som blev forelagt Beredskabskommissionen, som fandt ideen god, og projektet blev gennemført. I dag afsendes vandscooterne med mandskab i et minuts udrykning, der straks sætter fartøjerne i vandet og påbegynder eftersøgningen, eller sejler direkte frem til de nødstedte. Fremme ved de nødstedte meldes tilbage til indsatslederen om behov for personel og materiel. Indsatslederen sørger derefter for, at båden afgår med de rekvirerede ressourcer. Fordelen ved et koncept med to vandscootere og en stor båd er, at der ved eftersøgninger er mindst tre fartøjer på vandet, som kan foretage eftersøgningen. Netop eftersøgninger tegner sig for langt størsteparten af indsatserne med bådberedskabet. Med hastigheder på mellem 40 og 60 knob er det besluttet at indrette et landingssted centralt placeret i forhold til aktiviteterne på fjorden. Hastighederne på vandet overstiger langt den hastighed, som redningskøretøjerne kommer frem med på land. Roskilde Brandvæsen har 6-8 indsatser på fjorden årligt, hvoraf en større del er eftersøgninger efter personer, som har valgt at tage sig af dage. Det er vigtigt at disse personer findes, inden de eventuelt bliver fundet af børn og skoleelever på tur. 15

16 Stigevognen er rustet sammen, og brandsprøjten kan bryde sammen igen Portræt af Baile Herculane Brandvæsen i Rumænien Det er flere år siden, stigebilen har været ude at køre. Nu er den blot et minde fra fortiden. Brandsprøjten har 40 år på bagen og er godt brugt. Motoren koger, hvis den kører hurtigere end 40 km/ timen, så udrykningstiden kan være op til en time, inden brandmændene i Baile Herculane i det sydvestlige Rumænien når ud til det fjerneste hus i slukningsområdet. Derfor står en ny eller mere realistisk: en nyere brugt brandsprøjte højt på ønskesedlen hos de ti kommunale brandmænd. Men det kniber med pengene, for budgettet på lei ( Dkr.) rækker hverken til store eller små investeringer. En brandmand får 390 lei om måneden (862 kr.), så lønningerne sluger ialt lei eller 72 % af budgettet. Baile Herculane har siden oldtiden været kendt for sine varme kilder og besøges stadig af mange turister. Derfor er der mange hoteller. Byen har indbyggere, og det lokale brandvæsen slukker også i omegnen, når ellers brandsprøjten vil køre. Det er Hvem har en brandsprøjte i overskud? Baile Herculane efterlyser sponsor af brugt, men godt brandmateriel Gennem 12 år har den danske forening Børn i Rumænien indsamlet både penge og udstyr til et område i det sydvestlige Rumænien, bl.a. Baile Herculane, og efterhånden er det blevet til 250 sættevogne fyldt med bl.a. brugt hospitalsudstyr, og også fire brugte ambulancer er sendt afsted, fortæller foreningens formand, Søren Christensen. Nu har han fået en forespørgsel på brugte slukningskøretøjer. Kan han også skaffe den slags? Og måske branddragter og andet udstyr? Brugt røgdykkerudstyr til seks brandmænd er netop skaffet fra firmaet Brühl og Kjær, men inden det sendes afsted, skal Søren Christensen have fundet en sponsor til at trykprøve flaskerne. lader efterlysningen gå videre, og skulle Børn i Rumænien blive tilbudt flere brandkøretøjer, ambulancer og andet udstyr, end der er behov for i Baile Herculane, har Søren Christensen kontakt til andre byen i området med tilsvarende behov. Foreningen kan kontaktes på: Søren Th. Christensen Løve Gl. Landevej 19, 4270 Høng Tlf: / Der er altid tre mand på vagt på brandstationen, og responstiden for udkørsel holdes gerne under ti minutter. 16

17 nemlig sket, at den brød sammen under en udrykning. I tilfælde af behov for hjælp, er der henholdsvis 40 og 80 km til de to nærmeste byer med egen brandbil. 3 mand på Døgnvagt De ti brandmænd er ansat på fuld tid og arbejder på skift, så der altid er tre mand på brandstationen. Ved alarm kører de tre vagthavende så hurtigt som muligt det vil sige inden for ti minutter mens brandkaptajnen (der har titel af officer for nødsituationer) tilkalder de andre brandmænd, der kører direkte til brandstedet i egne biler eller måske får en nabo med til til at køre for sig, fortæller en af holdlederne, Ionut Adamescu. Imidlertid er det ikke alle brandmænd, der har telefon, så alene tilkald er en svær opgave. Derfor har man et stort ønske om en walkietalkie løsning. model 1967 Brandsprøjten, der er bygget i Rumænien i 1967 og er af typen SR132 med en 1,8 liters motor, medbringer liter vand. Yderligere vand hentes fra byens brandhaner, idet den hverken har sugeslange eller er indrettet til at pumpe vand fra fx en sø. Ionut Adamescu har ikke meget materiel at gøre godt med, når brandalarmen lyder. Sprøjten har udtag til to slanger og medbringer 60 meter brandslanger. Pumpen yder op til 10 bar. Der er ingen højtryksslange. Det personlige udstyr, der består af en hjelm og en beskyttelsesmaske til hver brandmand, svarer i kvalitet til brandsprøjten. Brandstationen råder også over en stigevogn, men den er rustet sammen og har ikke været ude at køre i flere år, så det vil være noget af et problem, hvis der går ild i fx et hotel på flere etager. Ud over omkring 70 brandmeldinger om året laver brandfolkene også brandsyn og hjælper ved alle slags nødsituationer, herunder trafikulykker. Generelt har brandmænd en skoleuddannelse, svarende til HF, hvorefter de gennemgår en brandmandsuddannelse på op til tre måneder. Uddannelsen arrangeres af enten Arbejdsministeriet eller kommunen. Der er ingen problemer med at skaffe kvalificerede ansøgere, som også skal opfylde nogle moralske kriterier. De fleste har en militær baggrund, og alle skal som brandmænd hvert år deltage i kurser om regler og metoder for forebyggelse og brandslukning. Brugt og godt ikke godt brugt af Ole Borch, beredskabschef i Vejle Lad være med at forære udslidt og ubrugeligt materiel bort! Behovet i bl.a. Østeuropa er kæmpestort. Brandvæsnerne er ofte udsultet økonomisk og står med materiel, som de ikke kan stole på, og indsatsen bliver derefter. Mandskabet er ofte meget dygtige teknikere, men der er forhold, som de ikke kan klare. Vejle Brandvæsen har leveret materiel til Mostar på Balkan og har oplevet, at det virkeligt har gjort en forskel, men vi gjorde os nogle overvejelser forud, så: materiellet skal være fuldt funktionsdueligt. materiellet skal være klargjort, og nødvendige sikkerhedsmæssige checks gennemført. prøv, hvis det overhovedet er muligt, at pakke og medsende reservedele. sørg for vejledning på det rigtige sprog. sørg for at introducere materiellet (undervisning). følg op på det leverede. hold KontaKten Husk, at det kan være en langsommelig affære at få hele bureaukratiet på plads, inden gaverne er fremme hos modtagerne! 17

18 Brandmandskonkurrencer i Hornslet Det gælder forhindringsløb og hurtigste og mest fejlfri B/C-udlægning af Poul Laustsen De årlige brandmandskonkurrencer de 18. i rækken holdes den juni i rigtig gode rammer på Hornslet Stadion. Arrangementet er lagt i hænderne på Falck Hornslet, som i samarbejde med Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening tilrettelægger konkurrencerne. Der konkurreres i følgende discipliner: Et slukningsangreb som består af samling af sugeslanger, ansugning, B/C-udlægning med to C- angreb. Angrebet udføres tørt og gennemføres af ni mand. Et 400 m langt forhindringsstafetløb med otte mand. Begge discipliner skal udføres i nøje overensstemmelse med internationale konkurrenceregler og så hurtigt som muligt og ikke mindst fejlfrit. Fredag eftermiddag og aften opbygges banerne, hvorefter der er indkvartering på Hornslet Skole, samt kammeratskabsaften på Hornslet Brand- og Redningsstation. Lørdag formiddag er der træning, hvorefter Koncentration og beslutsomhed kendetegner denne situation fra slangeudlægningen ved konkurrencerne i 2000 i Viborg. Holdet er BRS Sydjylland. konkurrencerne gennemføres om eftermiddagen. Lørdag aften festmiddag og præmieoverrækkelse. Konkurrencerne er åbne for alle i redningsberedskabet, blot skal gruppen være medlem af konkurrenceforeningen, og vi ser meget gerne, at flere brandvæsner stiller hold og deltager i konkurrencerne. Så selv om det måske er lidt sent at få opstillet et hold, sat sig ind i reglerne og øvet, skal I ikke holde jer tilbage med tilmelding. Også i år har vi den glæde at have et norsk hold fra Karmoy med som gæster. Og for jer andre: Reserver lørdag den 9. juni til et besøg på Hornslet. Bestyrelsen for konkurrenceforeningen vil hele tiden være på stadion, klar til at svare på spørgsmål og hjælpe nye hold i gang så betids, at deltagelse i næste års konkurrencer er muligt. Yderligere oplysninger hos: Poul Laustsen, Billund Tlf Link: Brandteknik Sikring Risikostyring Regler og love Demonstrationer Velkommen til årets DBI-dag torsdag den 31. maj 2007 DBI-dagen finder i år sted på vores adresse, Jernholmen 12 i Hvidovre fra kl Vi har sammensat et spændende og varieret program med indlæg, demonstrationer og forplejning. I år kan du høre indlæg om bl.a. transportabel vandtåge, integration mellem sikringssystemer, alarmer over internettet, brandventilation og brandsikkerhed i boliger. Se hele programmet og tilmeld dig på vores hjemmeside eller ring på tlf og bestil materialet om DBI-dagen. 18

19 man kan roame på gentoftes tetra netværk vigtigt med åbne netværk, ikke mindst ved store hændelser, understreger brandchefen Gentofte Brandvæsens Tetra radionetværk er åbent og ikke lukket, som der stod i sidste nummer af. Der er dog ikke mulige samarbejdspartnere i nærheden, så i praksis er det Gentoftes eget net. Men ved valget af leverandør for tre år siden sikrede Gentofte Brandvæsen sig, at netværket kunne åbnes for andre, så der er mulighed for at roame til andre åbne Tetra systemer, fortæller brandchef Carl Suhr-Jessen. Roaming betyder, at en telefon/radio kan bruge fremmede netværk, hvis der ikke er dækning på eget net. Beredskabsmæssigt har det især betydning ved store hændelser, hvor man skal hente hjælp udefra. Det kunne være ved brug af ambulancer på tværs af landegrænser, nævner Carl Suhr-Jessen, der i princippet kan bruge sin Tetra radio på Fyn, hvor samme leverandør også har opbygget et net. Man skal blot kende de rette telefonnumre. Det er den enkelte netoperatør, der skal åbne nettet for roaming, og det burde være et krav fra beredskabet, mener brandchefen. Gentofte har leaset et komplet system, der også omfatter GPS med automatisk registrering af tidspunkter for kørsel, ankomst til skadested og status for de enkelte køretøjer. Tetra systemet giver mulighed for at sende visse datamængder, men endnu foregår telemedicin til hjertepatienter via mobiltelefon. I over et år har Gentoftes ambulancer kørt forsøg med via elektroder på kroppen af hjertepatienter at give lægerne vigtige forhåndsoplysninger, så patienten om nødvendigt kan komme direkte på operationsbordet. Hvis dette forsøg skal foregå via Tetra, vil det kræve, at også hospitalerne har Tetra til at modtage oplysningerne, og det har de ikke endnu. En af de store fordele ved Tetra er ifølge Carl Suhr-Jessen driftssikkerheden. Tetranettet bryder ikke sammen ved overbelastning, som mobilnettet kan gøre. Selv ved et strømsvigt vil Gentoftes Tetranet fungere, fordi de tre sendemaster har egen nødstrøm. Beslutning om vagtcentraler svæver Regionerne er endnu ikke klar til et udbud af vagtcentraler. Beslutningen om et eventuelt udbud afventer i første omgang beslutningen omkring det kommende radiokommunikationsnet for beredskabet. Hvorvidt vagtcentralerne skal i udbud, er derefter op til de enkelte regioner. 1

20 Den norske stat betaler for Nødnettet Kommunernes samlede driftsomkostninger til radiokommunikation må ikke blive væsentlig højere end i øjeblikket Nødnettet er en gave til brugeretaterne fra den norske stat. Værdi 3,6 mia. Nkr. I Stortingets godkendelse af nødnettet forudsættes det, at driftsudgiftene for det nye radiokommunikationsnet ikke vil fravige væsentligt fra de samlede udgifter, som etater og kommuner har i dag. I den 20-årige kontrakt er der således aftalt fast pris for den samlede drift. Sådan lyder den klare udmelding fra Tor Helge Lyngstøl, der er direktør i Nødnett organisationen og har ledet hele processen omkring etableringen af et norsk radiokommunikationsnet for beredskabet. Han har spillet en central rolle inden for Tetra, siden verdens første Tetra netværk blev taget i brug i Gardemoen lufthavnen i Oslo i 1998, og han kender både de teknologiske muligheder og de økonomiske løsninger. Han forklarer: Vi har regnet på alle ejerskabsmuligheder, også et privat-offentligt partnerskab, men den norske stat har en god likviditet, så Staten køber og betaler hele opbygningen af nettet, inklusiv basisstationer, nyt udstyr i samtlige kontrolrum i nød-etaterne og omkring terminaler. Ejerskabet for kontrolrumsudstyr og radioterminaler er planlagt overført til bruger-etaterne, der derefter selv skal betale den fremtidige vedligeholdelse. Nødnettet omfatter i første omgang brandvæsen, politi og sundhed. Til sundhedsområdet hører bl.a. lægevagten, men foreløbig ikke hjemmehjælpere, som kunne give op mod ekstra brugere. Selv om de enkelte brugere hver især skal betale deres del af driften, er det beregnet, at den samlede regning for at bruge Nødnettet ikke bliver væsentlig større, end regningen for at bruge de nuværende radiosystemer. Endnu mangler en fordelingsnøgle for driftsomkostningerne Etat En etat er i Norge en offentlig institution, enten statslig eller kommunal. Når der her tales om nød-etaterne, er det en fællesbetegnelse for de kommunale brandvæsener, politiet, der hører under Staten, og for den del af sundhedsvæsenet, der indgår i nød-beredskabet. mellem de enkelte brugere. Den planlagte betalingsmodel er beregnet at give sygehusene en besparelse, mens udgifterne vil stige for R ØDOVRE K OMMUNE Rødovre Kommune søger Beredskabsinspektør Rødovre Kommune søger snarest en ny beredskabsinspektør. Vores beredskabsinspektør gennem mange år har nemlig valgt at gå på pension. Stillingen er en fuldtidsstilling. Rødovre kommune har ca indbyggere. Brandslukningen varetages af Vestegnens Brandvæsen. Slukningsområdet omfatter Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre kommuner og har ca indbyggere. Dine primære arbejdsopgaver vil være Brandsyn, herunder brandteknisk byggesagsbehandling, midlertidige tilladelser mv. Deltage i indsatsledervagten i hele slukningsområdet. Implementerer plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet, herunder forebyggende arbejde og intern undervisning. Samt medvirke i løsningen af afdelingens mange andre opgaver. Vi forventer, at du Har en bred beredskabsfaglig baggrund. Er uddannet brandteknisk byggesagsbehandler og indsatsleder. Er villig til at undervise også udenfor normal arbejdstid. Mere information Ring til beredskabsinspektør Steen Johannesen telefon , hvis du vil vide mere. Du kan også se mere på under punktet Job. Ansøgning Send din ansøgning til: Rødovre Kommune, Rødovre Parkvej 150, 2610 Rødovre. Eller mail: Mrk. ansøgningen/skriv i emnefeltet: "Personaleafdelingen " Ansøgningsfrist den: 27. april I Rødovre Kommune ser vi mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset køn, alder, race, religion eller etnisk baggrund til at søge ledige jobs hos os. Rødovre Kommune Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 0

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 10 december 2008 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Spillet om alarmcentralerne 112-alarmcentralerne burde være omdrejningspunktet for beredskabets indsats, men deres centrale

Læs mere

BRANDVÆSEN. Årsmøde. Brandpunkter. Onsdag aften på brandstationen. Beredskabschefer i de nye kommuner

BRANDVÆSEN. Årsmøde. Brandpunkter. Onsdag aften på brandstationen. Beredskabschefer i de nye kommuner BRANDVÆSEN NR. 6 AUGUST 2006 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Årsmøde FKB holder årsmøde i Odense den 23.-25. august. Det er et af årets faglige højdepunkter med indlæg fra bl.a. forsvarsminister

Læs mere

BRANDVÆSEN. Redningsberedskaber. frigørelsen. Hurtig respons redder liv. Fokus på Vestjylland. Brandmanden kommer med mad

BRANDVÆSEN. Redningsberedskaber. frigørelsen. Hurtig respons redder liv. Fokus på Vestjylland. Brandmanden kommer med mad BRANDVÆSEN NR. 8 OKTOBER 2006 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Redningsberedskaber får frigørelsen Alt tyder på, at ansvaret for svær frigørelse ved færdselsuheld pålægges de kommunale

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ungdomsbrandkorps

BRANDVÆSEN. Ungdomsbrandkorps NR. 8 oktober 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ungdomsbrandkorps Brandmænd som rollemodeller. Antallet af ungdomsbrandkorps fordoblet på få år. Foto fra øvelse hos Djursland

Læs mere

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 6 august 2010

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 6 august 2010 NR. 6 august 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Livsfarlig indsats En tagbrand i et gammelt palæ i København udviklede sig helt uventet og skabte flere gange livsfarlige

Læs mere

BRANDVÆSEN. Slukning til søs. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Slukning til søs. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 9 november 2009 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Slukning til søs Flådestationen i Frederikshavn var en del af øvelsespladsen for 24 mand fra Århus Brandvæsen, der er blevet uddannet

Læs mere

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 1 februar 2009 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ingen anede, om og hvor mange mennesker, der lå under sammenstyrtede betonelementer i Rødovre. Side 6-7 BRANDVÆSEN NR.

Læs mere

BRANDVÆSEN. En helt anden verden. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. En helt anden verden. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 5 juni 2009 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer En helt anden verden I Cochabamba i Bolivia har brandfolkene fået nye indsatsdragter, men det materiel, der stadig kan bruges, er gammelt

Læs mere

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen NR. 3 april 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Giftsky lukkede motorvejen 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen Side 30-33 BRANDVÆSEN

Læs mere

BRANDVÆSEN. Katastrofen afværget

BRANDVÆSEN. Katastrofen afværget NR. 5 maj 2007 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Katastrofen afværget Ingen var i tvivl om alvoren, da høje flammer skød op fra mandedækslet i en tankvogn. Andre trafikanter holdt sig

Læs mere

udgivet af foreningen af kommunale beredskabschefer foretræde for forsvarsudvalget

udgivet af foreningen af kommunale beredskabschefer foretræde for forsvarsudvalget nr. 3 marts 2007 udgivet af foreningen af kommunale beredskabschefer foretræde for forsvarsudvalget fkb har haft foretræde for forsvarsudvalget på Christiansborg, hvor de afsatte 15 minutter blev forlænget

Læs mere

BRANDVÆSEN. Flyvebåd med blåt blink Side 17-19. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 1 Februar 2013

BRANDVÆSEN. Flyvebåd med blåt blink Side 17-19. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 1 Februar 2013 NR. 1 Februar 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Flyvebåd med blåt blink Side 17-19 BRANDVÆSEN NR. 1 Februar 2013 11. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver Foreningen af Kommunale

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR.

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR. NR. 1 februar 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen Side 10-11 og 16-17 BRANDVÆSEN NR. 1 februar 2011 9. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver

Læs mere

BRANDVÆSEN. Brandfolk bør kunne undersøge et brandsted. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Brandfolk bør kunne undersøge et brandsted. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 8 oktober 2009 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Brandfolk bør kunne undersøge et brandsted Brandvæsenet har ansvar for brandforebyggelse. Derfor skal bør brandfolk kunne undersøge

Læs mere

BRANDVÆSEN. Hotelgæster tænker ikke

BRANDVÆSEN. Hotelgæster tænker ikke NR. 1 februar 2008 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Hotelgæster tænker ikke Instinkt vinder over omtanke, når der udbryder brand i et hotel. Gæsterne styrter gennem røgen

Læs mere

BRANDVÆSEN. Effektiv kommunikation da meteorregn ramte Sjælland Side 16-21. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR.

BRANDVÆSEN. Effektiv kommunikation da meteorregn ramte Sjælland Side 16-21. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. NR. 5 Juni 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Effektiv kommunikation da meteorregn ramte Sjælland Side 16-21 BRANDVÆSEN NR. 5 Juni 2013 11. ÅRGANG ISSN 1603-0362 ISSN 2245-8913

Læs mere

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 5 juni 2010

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 5 juni 2010 NR. 5 juni 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Dilemmaer Det danske beredskab har fået et øvelsessekretariat. En ny øvelsesdug kom på bordet ved et velbesøgt øvelsesseminar

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ilddåb for tværgående SINE-snak. 170 mand fra 18 beredskaber indsat mod naturbrand ved Billund

BRANDVÆSEN. Ilddåb for tværgående SINE-snak. 170 mand fra 18 beredskaber indsat mod naturbrand ved Billund NR. 5 juni 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ilddåb for tværgående SINE-snak 170 mand fra 18 beredskaber indsat mod naturbrand ved Billund Foto: Rene Gammelmark Side 18-21

Læs mere

BRANDVÆSEN. Skæreslukker reddede bygning med tyverisikring. Fokus på skæreslukkere side 16-21. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Skæreslukker reddede bygning med tyverisikring. Fokus på skæreslukkere side 16-21. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 3 April 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Skæreslukker reddede bygning med tyverisikring Fokus på skæreslukkere side 16-21 Foto: Mads Binger BRANDVÆSEN NR. 3 April

Læs mere

BRANDVÆSEN. Forebyggelses-stafet Både hygge og flugtvej er sikret med møbleringsplan. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer.

BRANDVÆSEN. Forebyggelses-stafet Både hygge og flugtvej er sikret med møbleringsplan. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 2 marts 2011 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer FOREBYGGE SES STAFET Forebyggelses-stafet Både hygge og flugtvej er sikret med møbleringsplan i Vejle Side 6-7 NR. 2 marts 2011 9. ÅRGANG

Læs mere

BRANDVÆSEN. 2 engelske brandmænd omkom. fanget af nedfaldne kabler. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR.

BRANDVÆSEN. 2 engelske brandmænd omkom. fanget af nedfaldne kabler. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. NR. 7 September 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer 2 engelske brandmænd omkom fanget af nedfaldne kabler Side 14-20 BRANDVÆSEN NR. 7 September 2013 11. ÅRGANG ISSN 1603-0362

Læs mere

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 2 Marts 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Den skjulte risiko Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft Foto: Øvelse i Karup Side 12-16 BRANDVÆSEN NR. 2 Marts

Læs mere

BRANDVÆSEN. 20.000 liter koncentreret syre

BRANDVÆSEN. 20.000 liter koncentreret syre NR. 7 august 2007 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer 20.000 liter koncentreret syre Miljøet var truet, og træernes blade blev brune, da næsten 20.000 liter koncentreret salpetersyre

Læs mere

BRANDVÆSEN. Grise-panik. Brand og gift på Prins Joachim. Årsmøde. Tetra. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR.

BRANDVÆSEN. Grise-panik. Brand og gift på Prins Joachim. Årsmøde. Tetra. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. BRANDVÆSEN NR. 4 MAJ 2006 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Grise-panik En væltet grisetransport på motorvejen ved Odense skabte trafikalt kaos. Hvorfor kan man ikke bare skubbe en væltet

Læs mere

BRANDVÆSEN. Indsats mod klimaet. Hyllingeriis var et af mange hårdt ramte områder Foto: Stephan Mølvig, COWI Side 12-19

BRANDVÆSEN. Indsats mod klimaet. Hyllingeriis var et af mange hårdt ramte områder Foto: Stephan Mølvig, COWI Side 12-19 NR. 1 Februar 2014 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Indsats mod klimaet Hyllingeriis var et af mange hårdt ramte områder Foto: Stephan Mølvig, COWI Side 12-19 BRANDVÆSEN NR.

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ilden åd alt. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Ilden åd alt. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 8 oktober 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ilden åd alt Den enorme varme i KB-Hallen fik stålpladerne i loftet til at smelte, som var det plastik Side 28-32 BRANDVÆSEN

Læs mere

BRANDVÆSEN. Flydende højhus tæt på at kæntre. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 9 November 2013. Foto: Mads Hansen.

BRANDVÆSEN. Flydende højhus tæt på at kæntre. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 9 November 2013. Foto: Mads Hansen. NR. 9 November 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Flydende højhus tæt på at kæntre Foto: Mads Hansen Side 18-21 BRANDVÆSEN NR. 9 November 2013 11. ÅRGANG ISSN 1603-0362

Læs mere

BRANDVÆSEN. Forenklinger sparer tid. Sammenskrivning af regler og vejledning. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR.

BRANDVÆSEN. Forenklinger sparer tid. Sammenskrivning af regler og vejledning. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. NR. 4 Maj 2012 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Forenklinger sparer tid Sammenskrivning af regler og vejledning Side 10-11 BRANDVÆSEN NR. 4 Maj 2012 10. ÅRGANG ISSN1603-0362

Læs mere