Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 2200

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 2200 http://da.yourpdfguides.com/dref/1297407"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MAGELLAN ROADMATE 2200 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning MAGELLAN ROADMATE 2200 Betjeningsvejledning MAGELLAN ROADMATE 2200 Brugervejledning MAGELLAN ROADMATE 2200 Brugermanual MAGELLAN ROADMATE 2200 Brugsvejledning MAGELLAN ROADMATE 2200 Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 2200

2 Manual abstract: magellangps.com for at finde alternative monteringsløsninger. En klæbedisk er leveret med din Magellan RoadMate som en alternativ løsning til montering på instrumentpanelet. Under kørslen er behovet for at se på skærmbilledet minimalt. Ved hjælp af stemmemeddelelser får du kørselsvejledning til destinationen. Føreren bør kun indtaste data eller programmere Magellan RoadMate 2200T, når køretøjet holder stille. Kun passagerer i vognen bør indlæse data eller programmere Magellan RoadMate 2200T, mens bilen kører. Det er dit ansvar at overholde alle færdselsregler. Alt bliver gjort for at sikre, at databasen er nøjagtig. Alligevel vil veje, interessepunkter (POI'er) og erhvervs- og servicesteder ændre sig med tiden. Du kan være sikker på, at databasen ikke indeholder, analyserer, behandler, omfatter eller afspejler nogen af følgende parametre: lovmæssige begrænsninger (f.eks. køretøjstype-, vægt-, højde-, bredde-, belastnings- eller hastighedsrestriktioner), vejskråninger eller -stigninger, brohøjder, bredder, vægte eller andre begrænsninger, befolkningstæthed; områdets art eller sikkerhed; tilgængelighed eller nærhed af lovhåndhævelse, redningstjeneste, medicinsk eller anden assistance, område med vejarbejde eller risici; vej- eller kørebanespærringer; vej-, trafik- eller trafikfacilitetssikkerhed eller -tilstand, vejrforhold; vejbelægningens art eller funktion; særlige begivenheder; trafikpropper. Det er dit ansvar at afvise ethvert usikkert, farligt eller ulovligt ruteforslag. Sørg for at beskytte Magellan RoadMate 2200T mod ekstreme temperaturforhold. For eksempel bør apparatet ikke udsættes for direkte sollys i længere tid ad gangen. Uanset, om man vælger montagerammen til vindspejlet eller anden montageramme eller tilbehør, skal der ved montage af Magellan RoadMate 2200T tages hensyn til, at den ikke må hindre chaufførens udsyn til vejen eller sikkerhedsudstyrets funktioner, f.eks. airbags, eller udgøre en risiko for personer, der opholder sig i vognen, hvis Magellan RoadMate 2200T skulle løsne sig under kørslen. Du har ansvaret for de risici, der er forbundet med skader på bilen eller dens passagerer som følge af dit valg af montering af Magellan RoadMate 2200T. Loven i visse lande forbyder brugen af hovedtelefoner under kørsel med motorkøretøjer. Kontroller venligst de relevante love for landet hvor du kører i. Anvend forsigtighed når du lytter til musik for længere tid af gangen med hovedtelefoner, da dette kan forårsage høreskader. Batteriet i Magellan RoadMate 2200T er genopladeligt og bør ikke fjernes. Hvis det skal udskiftes, kontakt da venligst Magellans tekniske support. Om opladning af Magellan RoadMate 2200T Anvend kun AC-adapteren, der er godkendt til din Magellan RoadMate 6000T. Brug af en anden slags AC-adapter kan resultere i funktionsfejl or/eller mulig brandfare pga. overophedning af batteriet. Anvend kun bilens lader, der er godkendt til / leveres sammen med din Magellan RoadMate 2200T. Anvendelse af en anden billader vil resultere i funktionssvigt og/eller fare. Magellan RoadMate 2200T er beregnet til levering sammen med en LISTED Power Unit mærket "LPS", "Limited Power Source" og "output rated + 5 V dc / 2.0 A". Anvend USB-kablet, der er godkendt til / leveres sammen med din Magellan RoadMate 2200T. Af sikkerhedsårsager vil batteriet i din Magellan RoadMate 2200T ophøre med at lade, når den omgivende temperatur er under 0 C eller over 45 C. 1 VIGTIGE SIKKERHEDSADVARSLER Om ACadapteren Anvend ikke adapteren i et miljø med høj fugtighed. Rør aldrig ved adapteren, når dine hænder eller fødder er våde. Sørg for passende ventilation omkring adapteren, når du anvender den til betjening af anordningen eller opladning af batteriet. Dæk ikke AC-adapteren med papir eller andre genstande, der reducerer afkølingen. Anvend ikke AC-adapteren, mens den er inde i en kuffert. Slut adapteren til en selvstændig strømkilde. Krav til spænding og jordforbindelse findes i produktkassen og/eller emballagen. Anvend ikke adapteren, hvis ledningen er beskadiget. Forsøg ikke selv at reparere din Magellan RoadMate 2200T. Der er ingen indvendige dele, der kan serviceres. Udskift din Magellan RoadMate 2200T, hvis den er beskadiget eller har været udsat for for megen fugt. Om batteriet Forsøg ikke at udskifte batteriet. Kontakt venligst Magellans tekniske support for spørgsmål vedrørende batteriet. Anvend laderen, der er godkendt til din Magellan RoadMate 2200T. 2 VIGTIGE SIKKERHEDSADVARSLER Erklæring om forstyrrelser fra den Føderale Kommunikationskomite. Dette udstyr er blevet testet og fundet overensstemmende med grænserne for en klasse B digital anordning ifølge afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er fastsat for at tilvejebringe en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en beboelsesinstallation. Dette udstyr genererer, anvender og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes ifølge instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikationer. Der er imidlertid ingen garanti for, at interferens ikke vil forekomme i en specifik installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens for radio- eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan fastslås ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere for interferensen ved hjælp af én af følgende foranstaltninger: -Ændr retningen eller anbring modtageantennen på et andet sted. -Øg adskillelsen mellem udstyret og modtageren. -Forbind udstyret til et stik på en anden kreds, end den hvortil udstyret er tilkoblet. -Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tvtekniker for hjælp. Denne anordning er i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-reglerne. Anvendelse er pålagt de følgende to vilkår: (1) Denne anordning må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne anordning skal acceptere al modtaget interferens, inklusive interferens der kan forårsage uønsket anvendelse. FCC advarsel: Ændringer eller justeringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den ansvarlige part for overensstemmelse, kan annullere brugerens autoritet til at anvende dette udstyr. Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 2200

3 VIGTIG BEMÆRKNING: Erklæring om udstrålingsrisiko fra FCC: Dette udstyr er i overensstemmelse med FCC grænser for udstrålingsrisiko, fremsat i et ukontrolleret miljø. Slutbrugere skal følge de specifikke brugervejledninger for at være i overensstemmelse med reglerne for RF eksponering. Denne sender må ikke være sammenstillet med, eller operere sammen med, nogen anden antenne eller sender. For at opfylde FCC-reglerne skal der anvendes afskærmede kabler sammen med dette udstyr. Anvendes der ikke-godkendt udstyr eller uafskærmede kabler, er det sandsynligt, at der vil opstå interferens i forhold til radio- og fjernsynsmodtagelse. Brugeren advares om, at ændringer og modifikationer foretaget på udstyret uden fabrikantens godkendelse annullerer brugernes tilladelse til at betjene udstyret. Magellan RoadMate 2200T skal være installeret og anvendes ved en distance ikke tættere end 20 tommer (8 cm) fra brugeren. 3 VIGTIGE SIKKERHEDSADVARSLER IC erklæring Anvendelse er pålagt de følgende to vilkår: Denne anordning må ikke skabe interferens og Denne anordning skal acceptere al modtaget interferens, inklusive interferens der kan forårsage uønsket anvendelse. VIGTIG BEMÆRKNING: Erklæring om udstrålingsrisiko fra IC: Dette udstyr er i overensstemmelse med IC grænser for udstrålingsrisiko, fremsat i et ukontrolleret miljø. Slutbrugere skal følge de specifikke brugervejledninger for at være i overensstemmelse med reglerne for RF eksponering. Denne sender må ikke være sammenstillet med, eller operere sammen med, nogen anden antenne eller sender Magellan Navigation, Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Magellan-logoet, Magellan, Magellan RoadMate 2200T, Turn it on and go, TrueView, QuickSpell, SmartDetour og SmartVolume er varemærker, der tilhører Thales. Det er ikke tilladt under nogen form eller på nogen måde at reproducere eller overføre nogen del af denne brugerhåndbog, hverken elektronisk eller mekanisk, herunder fotokopiering og optagelse, til andre formål end til købers personlige brug uden forudgående skriftlig tilladelse fra Magellan Navigation, Inc A 4 Magellan RoadMate 2200T Hvad Magellan RoadMate kan gøre for dig Magellan RoadMate Referencemanual....1 Magellan RoadMate 2200T....2 Magellan RoadMate 2200T diagram for højre side...

4 ..3 Magellan RoadMate 2200T diagram for venstre side... 3 Magellan RoadMate 2200T Skærme...4 Kortskærm Skærme for hovedmenu Hovedmenu aktiv rute.. 5 Hovedmenu Ingen aktiv rute...

5 ... 7 Lokaliseringsskærm..8 Liste over retninger Programmenuskærm Skab ruter..

6 ...10 Oversigt.. 10 Skab en rute til en gadeadresse.10 Skab en rute med Forbedrede POI'er Skab en rute til en POI via navn Skab en rute til nærmeste POI. 12 Skab en rute til en POI ved en kommende motorvejsfrakørsel Skab en rute til at køre hjem..

7 ...13 Sæt hjemadressen Ændr hjemadressen Skab en rute til hjemadressen Brug adressebogen Skab en rute til en tidligere6 Batteritid.

8 ...26 Kontakt os...26 Brugerindstillinger Oversigt..27 POI-valg...

9 ..27 Muligheder for adressebog Kortfunktioner Kortfarve Rutepræferencer.

10 ...28 Omvejsfunktioner...28 Simulator-mode Menufarver Lydfunktioner..

11 ..29 GPS-valg Backup og gendan Installation af Magellan RoadMate PC Tools Installation af software Magellan RoadMate POI Manager..

12 ...31 Breddegrad.. 31 Længdegrad 31 Højde 32 Åbning af en POI-fil

13 33 Oprettelse af en ny POI-fil.33 Tilføjelse af individuelle POI Import af datafil Magellan RoadMate Music Manager Magellan RoadMate Photo Manager..37 Musikafspiller...

14 38 Afspilning af et enkelt nummer...38 Afspilning af flere numre.. 39 Afspil. 39 Opret...

15 .. 39 Ret Slet Omdøb Afspilningsmode Vis numre..

16 ..41 Equalizer Hjælp Photo Viewer Se enkelt foto...

17 42 Forrige billede (venstre pil) 42 Zoom 43 Diasshow 43 Panorering

18 Rotér billede Næste billede (højre pil) Esc Styring af foto Listevisning

19 .. 44 Miniature Omdøb Egenskaber Værktøjer

20 ...44 Foretrukne Slet filer.. 44 Om Magellan RoadMate 2200T Tak for dit køb af en Magellan RoadMate 2200T. Din Magellan RoadMate 2200T vil være din perfekte kørepartner på alle dine rejser, fra en tur til supermarkedet eller en uges ferie. Hvad Magellan RoadMate kan gøre for dig... Giver dig trin-for-trin køreinstrukser til enhver adresse i det valgte land. Indeholder en adressebog, så du kan gemme adresser du tit besøger. Du kan endda markere en adresse som en favorit, så den er lettere at finde. Kommer forsynet med en lang, lettilgængelig database med interessante punkter (POI), der kan anvendes til hurtigt at finde en restaurant, benzinstation, bank eller andre populære destinationer. Din Magellan RoadMate indeholder et SmartDetourTM værktøj, der automatisk vil spørge dig om du vil køre udenom de irriterende trafikpropper. Advarer dig når du nærmer dig en fartfælde. Indeholder en rejseplanlægger, der giver dig mulighed for at planlægge en tur med adskillige destinationer. En turcomputer, der kan gemme oplysninger om din rejse. Du kan endda beregne en rute til et vejkryds, hvis du ikke kender den nøjagtige adresse, men kender de omkringliggende gader. Din Magellan RoadMate er så lille og transportabel at du kan have den i din lomme, og tage den med dig hvor som helst. Magellan RoadMate har en smart og enkel brugeroverflade. Hver funktion er kun et tryk væk, når du anvender berøringsskærmen på din Magellan RoadMate. Magellan RoadMate Referencemanual Det er ikke påkrævet at du læser hele dokumentet før du kan begynde at bruge din Magellan RoadMate. De fleste brugere kan anvende deres Magellan RoadMate med det samme, og blot henvise til denne manual i de sjældne tilfælde hvor de behøver lidt hjælp til en funktion. Magellan

21 RoadMate 2200T 1 Magellan RoadMate 2200T Afbryder Din Magellan RoadMate 2200T anvender en berøringsskærm for al brugerinput. Den eneste normalt tilgængelige tast, der benyttes, er afbrydertasten på den højre side af enheden. For at forhindre utilsigtet start, skal du trykke og holde afbrydertasten ned i et par sekunder for at tænde for din Magellan RoadMate. [Bemærk: Tilbagestillingsknappen skal være slået til (i oppe "I" position) før du kan tænde for din Magellan RoadMate. Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 2200

22 ] Alle forbindelser til Magellan RoadMate er placeret på venstre og højre side af enheden, beskyttet mod fugt af en gummibelægning. Når du vil have adgang til forbindelserne, så løft blot den beskyttende belægning fra bunden. Magellan RoadMate 2200T 2 Magellan RoadMate 2200T diagram for højre side Afbryder - Tryk og hold ned for at tænde eller slukke for Magellan RoadMate. (Bemærk: Tilbagestillingsknappen SKAL være i oppe "I" positionen). USBtilslutning - (under beskyttende belægning) Anvendes for at forbinde til en pc, for at opgradere firmware eller for at overføre musikfiler, fotografier og skræddersyede POI'er. Forbindelse til hovedtelefoner - (under beskyttende belægning) Kontroller venligst lokale love for brug af hovedtelefoner under kørsel. Ekstern strømtilførsel - (under beskyttende belægning) Forbinder strøm til Magellan RoadMate fra en cigarettænder adapter eller en godkendt AC-adapter. Magellan RoadMate 2200T diagram for venstre side Åbning for SD kort - (under beskyttende belægning) Indeholder et SD kort med et detaljeret landkort over dit land, og alle filer du evt. har overført fra en pc. Yderligere SD kort med landkort over andre områder er tilgængelige fra Reset - (under beskyttende belægning) Hvis Magellan RoadMate ikke fungerer, eller under opgradering af firmware, kan det være nødvendigt at tilbagestille enheden. (Magellan RoadMate vil kun fungere hvis tilbagestillingsknappen er i oppe "I" positionen). Holdetast - (under beskyttende belægning) Anvendes til at slukke for berøringsdelen af skærmen, og placere modtageren i strømsparende tilstand. Anvendes normalt udendørs, hvor Magellan RoadMate måske opbevares i en lomme eller en rygsæk. Magellan RoadMate 2200T 3 Magellan RoadMate 2200T Skærme Kortskærm Kortskærmen er den oftest brugte skærm på din Magellan RoadMate. Uanset om du finder vej, eller bare kører en tur i byen, vil kortskærmen give dig den sikre følelse af, at du ved hvor du er Nuværende gadenavn. Navnet på den gade, hvor du er i øjeblikket. Når du trykker her, vises Lokaliseringsskærmen Når du trykker her, bliver der zoomet ud på kortskærmen. 2 Zoom ud 3 Destinationsikon Giver dig en visuel indikation af din destination. Det viste eksempel er ikonet for en restaurant. Giver dig en visuel indikation af din nuværende destination. Viser hvilken slags manøvre du skal udføre, når det anvises. Viser den beregnede afstand til den næste manøvre, i den valgte længdeenhed. Viser den beregnede til din næste manøvre. Når du trykker her, har du mulighed for at sætte en rejse til den POI. Når du trykker her, vises din retning som N, NØ, NV, V, etc. Når du trykker her, gentages den sidste mundtlige instruks. Når du trykker her, vises den totale resterende længde af turen. 4 POI-ikon 5 Lokaliseringsikon 6 Næste manøvre 7 Afstand til næste manøvre 8 Tid til næste manøvre Magellan RoadMate 2200T Skærme 4 9 Menuknap Når du trykker her, vil hovedskærmen blive vist. Viser gadenavnet, hvor den næste manøvre skal foretages. Når du trykker her, vises skærmen med manøvrelisten. Når du trykker her, vil lyden blive dæmpet. Når du trykker her, bliver der zoomet ind på kortskærmen. Viser en barre med styrken af satellitsignal. Når du trykker her, vises skærmen med Satellitstatus. 10 Næste manøvre gadenavn. Mute Zoom ind 13 Satellitstatus Skærme for hovedmenu Hovedmenuen har to indstillinger: aktiv rute og normal. Når en rute er aktiv, vil Hovedskærmen udføre funktioner der vedrører ruten. Når ingen rute er aktiv, vil Hovedskærmen udføre funktioner der anvendes til at skabe en rute. Hovedmenu aktiv rute Kortknap Bruges til at få adgang til Kortskærmen Magellan RoadMate 2200T Skærme 5 2 Omkørselsknap Omkørsel giver dig mulighed for at køre uden om trafikproblemer. Annullere ruten du anvender. 3 Annuller ruteknap 4 Satellitstatus Viser en barre med styrken af satellitsignal. Lader dig omdirigere din rute. Nyttig når du er kommet ud af kurs, og skal genberegne din rute. Når du trykker her, vises skærmen med Satellitstatus. Magellan RoadMate har automatisk omdirigering. Denne knap kan anvendes for at øge hastigheden på omdirigeringsprocessen. 5 Omdirigeringsknap 6 POI tæt ved afkørselknap Denne funktion giver dig adgang til en liste over almindelige POI kategorier, der er tæt ved afkørsler. (Kan kun anvendes når du kører på en motorvej). Giver dig adgang til den anden side af rutemenuen. Giver dig adgang til menuen med muligheder. Giver dig adgang til den første side af hovedmenuen. Giver dig adgang til Programmenuen for yderligere programmer og systemindstillinger. Fungerer kun når du er på en rejse med flere destinationer. Giver dig adgang til værktøjer så du kan ændre din rute. Giver dig adgang til turcomputeren, der har information om rejsen, der kan gemmes. 7 Menuside 2 8 Menuknap 9 Menuside 1 10 Programmenu 11 Aktiv tur knap 12 Trip Computer Magellan RoadMate 2200T Skærme 6 Hovedmenu Ingen aktiv rute Kortknap Bruges til at få adgang til Kortskærmen. 2 Adresseknap Skab en rute ved at bruge en gadeadresse som destination. Skab en rute ved at bruge POI'er fra POI databasen som destination. Viser en barre med styrken af satellitsignal. Gemmer din hjemadresse in Magellan RoadMate 2200T, så du nemt kan skabe en tur med dit hjem som destinationen. Giver dig adgang til adresser gemt til adressebogen. Kan også bruges til at omdirigere til en tidligere destination. Skab en rute til et vejkryds. Når du trykker her, vises skærmen med Satellitstatus. 3 Interessepunkter-POI knap Satellitstatus 4 5 Hjem-knap 6 Adresse Bog-knap 7 Vejkrydsknap 8 Menuside 2 Giver dig adgang til den anden side af rutemenuen. Anvendes til at få adgang til detaljerede landkort, indlæste i Magellan RoadMate. Giver dig adgang til menuen med muligheder. Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 2200

23 Giver dig adgang til den første side af hovedmenuen. Kontroller altid at det korrekte land er valgt, når du søger efter en adresse eller POI. 9 Destinationslandsknap 10 Menuknap 11 Menuside 1 Magellan RoadMate 2200T Skærme 7 12 Programmenu Giver dig adgang til Programmenuen for yderligere programmer og systemindstillinger. Giver adgang til personlige POI'er, skabt med PC værktøj, eller fartfælde POI'er fundet på SD kortet over dit område. Anvendes til at skabe en tur med flere destinationer, der kan udføres eller gemmes. Giver dig adgang til turcomputeren, der har information om tidligere rejser, der kan gemmes. 13 Forbedret POI'er 14 Trip Planner 15 Trip Computer Lokaliseringsskærm (Tryk på den øverste barre på kortskærmen). Den Aktuel adresseskærm viser oplysninger om din nuværende position, og lader dig gemme din nuværende position i din adressebog. Den venstre side af skærmen viser din retning, en adresse for din nuværende position (hvis den kan beregnes), den næste og tidligere gade, så vel som højdeog breddegrad for din nuværende position. Den højre side af skærmen viser et kompas, højden (hvis den kan beregnes) og din hastighed. Brug Gem knappen for at gemme din nuværende position i din adressebog. Tryk på "X" i det øverste højre hjørne for at vende tilbage til kortskærmen. Liste over retninger (Tryk på den næste manøvrebarre på kortskærmen). Skærmen med liste over retninger viser alle de resterende manøvrer før din destination. Tryk på én af manøvrerne på listen for at ekskludere den manøvre fra ruten. Manøvren vil blive ekskluderet og ruten omberegnet. Bunden af skærmen viser retning, distance til næste manøvre, tid til næste manøvre og distance for hele ruten. Tryk på "X" i det øverste højre hjørne for at vende tilbage til kortskærmen. Magellan RoadMate 2200T Skærme 8 Programmenuskærm Fra Programmenuen kan du vælge yderligere programmer for din Magellan RoadMate. En MP3-spiller og en billedviser er allerede indlæst i din Magellan RoadMate. Herudover kan information om batteritid og ændring af dine systemindstillinger findes på Programmenuen For at få adgang til Programmenuen, tryk på knappen på hovedmenuskærmen. 1 Bilnavigationsknap Bruges til at få adgang til bilnavigationsprogrammet. Bruges til at få adgang til den interne MP3-spiller. Bruges til at få adgang til den interne fotofremviser. Anvendes til at få adgang til systemindstillinger for din Magellan RoadMate. Viser en barre med hvor meget batteritid du har tilbage. (En helt grøn barre viser et fuldt opladet batteri). indikerer at Magellan RoadMate er forbundet til ekstern strøm (valgfri AC-adapter eller +12 vdc fra cigarettænderadapteren) og at batteriet oplades. Når du trykker her, vil hovedskærmen for navigation blive vist. Når du trykker her, vises MP3-spilleren. Når du trykker her, vil valgsiden for fotofremviseren blive vist. Når du trykker her, vil hovedskærmen for systemindstillinger. 2 Musikknap 3 Fotoknap 4 Systemknap 5 Batteristatus Magellan RoadMate 2200T Skærme 9 Skab ruter Oversigt Du skaber en rute ved at vælge en destination og vælge hvordan ruten der til skal beregnes. Når det er gjort, vil Magellan RoadMate beregne ruten, ved hjælp af de retningslinjer du gav, og vise Kortskærmen med information der vil vise vej til destinationen. Detaljeret kortrute: Din Magellan RoadMate kan kun levere ruteinformation for de detaljerede kort, der er indlæst til SD kortet. De detaljerede kort på dit SD kort kan dække ét eller flere lande. Det er ikke muligt at blive vist til og fra en adresse, der ikke tilhører ét af de detaljerede kort, der er indlæst til SD kortet. Når dit SD kort har data med detaljerede kort for flere lande, skal du sikre dig at det korrekte Destinationsland er valgt, før du søger efter en adresse eller en POI. Skab en rute til en gadeadresse Fra Hovedmenuen, tryk Adresse. Vælg Søg pr. by, Søg via postnummer eller Tidligere by. Indtast den ønskede information, afhængigt af dit valg i trin 2. Hvis du bruger Søg pr. by: Stav bynavnet og vælg byen fra listen, stav gadenavnet og vælg fra den tilgængelige gadeliste, og indtast nummeret for gaden. (Hvis adressen, du vil indtaste, ikke falder indenfor den accepterede række vist, så indtast den tættest mulige adresse). Hvis du bruger Søg via postnummer: Indtast postnummeret for adressen og vælg byen fra listen over passende områder. Stav gadenavnet og vælg fra Anvend tastaturet til at indtaste information. Tastaturet vil kun vise de bogstaver der kan stave til en enhed i databasen. Dette giver dig et hurtigt og let værktøj til at indtaste information om byer og gader. Brug "123" tasten til at indtaste cifre, og "Mere" tasten for at vise symboler. den tilgængelige liste over gader, og indtast nummeret på gaden (nummeret skal falde inden for rækkevidden vist på toppen af skærmen.) Skab ruter 10 Hvis du bruger Tidligere By: Vælg en by fra listen over tidligere viste byer. Stav gadenavnet og vælg fra den tilgængelige liste over gader, og indtast nummeret på gaden (nummeret skal falde inden for rækkevidden vist på toppen af skærmen.) 4. Vælg metoden til at beregne ruten. BEMÆRK: Alle gadenavne er gemt under de vigtigste ord i deres navne (dvs. ikke under forstavelser eller emner). Der er dog nogle undtagelser hvor du kan have svært ved at finde et gadenavn ved at indtaste det vigtigste ord i navnet. Hvis dette er tilfældet, så forsøg med forstavelsen eller emnet på gadenavnet først. Skab en rute med Forbedrede POI'er. POI'er (points of interest) er indlæste i din Magellan RoadMate for almindelige kategorier, såsom hoteller, restauranter, benzinstationer etc. Når du følger disse trin, vil du være i stand til at skabe en rute til hvilken som helst af disse destinationer. Skab en rute til en POI via navn Fra Hovedmenuen, tryk POI Interessepunkter. Vælg kategorien som POI'en er i, og hvis nødvendigt, underkategorien. Tryk Stav navn. Stav POI navnet. Du behøver ikke at stave hele navnet. Men jo flere bogstaver du indtaster, jo hurtigere vil søgningen foregå. Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 2200

24 Vælg Nuværende Position, Adresse eller Bycenter Rul ned langs listen over tilgængelige kategorier for at vælge den du leder efter. Vælg "Andet" for yderligere kategorier. Det mest almindelige vil være Nuværende Position, Bymidte. I dette tilfælde søger du måske efter en særlig slags benzinstation, tættest til hvor du er, eller muligvis tættest til midten af en by hvor du vil rejse til. Hvis du vælger Bymidte eller adresse, skal du indtaste navnet og vælge fra en liste over tilgængelige adresser, før du fortsætter Vælg POI fra listen over de POI'er, du leder efter. Når du har valgt en POI fra den tilgængelige liste, vælg rutemetoden du vil anvende, og Magellan RoadMate vil begynde at beregne ruten. 11 Skab ruter Skab en rute til nærmeste POI Fra Hovedmenuen, tryk POI Interessepunkter. Vælg kategorien som POI'en er i, og hvis vist, underkategorien. Tryk I nærheden. Vælg Nuværende Position, Adresse eller Bycenter. Det mest almindelige vil være Nuværende Position. I dette tilfælde leder du måske efter den nærmeste benzinstation til din nuværende position. 5. En liste over POI for den valgte kategori, og nærmest til det kriterium du valgte i trin 4, vil blive vist. Tryk på den POI du vil køre til. Når du har valgt en POI fra den tilgængelige liste, vælg rutemetoden du vil anvende, og Magellan RoadMate vil begynde at beregne ruten. 6. Dette er en prøveliste over de POI'er, der opfylder kravene. Adressen og telefonnummeret bliver vist for at hjælpe dig med at finde den korrekte POI. Den røde pil viser den anslåede retning til POI fra din nuværende position. Skab en rute til en POI ved en kommende motorvejsfrakørsel. Denne funktion virker kun hvis du kører på en motorvej. Hvis du forsøger at bruge den når du ikke er på en motorvej, vil en alarm fortælle dig at funktionen ikke er tilgængelig Fra Hovedmenuen, tryk POI Interessepunkter. Tryk POI nær afkørslen på toppen af listen. Bemærk at dette kun virker hvis du kører på en motorvej. Vælg den afkørsel som du vil have vist POI for, for at se alle fire kategorier for den afkørsel, eller vælg ikonet for kategorien for blot at se de POI'er der findes for den kategori for den afkørsel. Vælg en POI fra listen over tilgængelige POI'er. Når du har valgt en POI, vælg rutemetoden du vil anvende, og Magellan RoadMate vil begynde at beregne ruten. Denne funktion er tilgængelig uanset om en rute er aktiv, eller du bare kører uden en valgt destination. Bemærk venligst at hvis du rejser med en aktiv destination, vil du, når du vælger en POI på denne måde, annullere ruten og skabe en ny. Du skal derefter genskabe Skab ruter ruten, ved at bruge Tidligere destinationer i adressebogen, for at færdiggøre den originale rute. Bemærk: når en rute er aktiv, vil en POI nær afkørsel tast også være tilgængelig fra Hovedmenuen. Skab en rute til at køre hjem Sæt hjemadressen Fra Hovedmenuen, tryk Hjem. Hvis du ikke har indtastet en hjemadresse før, tryk Ja for at indtaste din hjemadresse. Vælg Søg pr. by, Søg via postnummer eller Tidligere by. du bruger Søg pr. gadenavnet og vælg fra den tilgængelige liste over gader, og indtast nummeret på gaden (nummeret skal falde inden for rækkevidden vist på toppen af skærmen.) 5. Tryk Gem for at gemme din hjemadresse Skab ruter 13 Ændr hjemadressen Fra Hovedmenuen, tryk Hjem. Tryk Skift for at gemme din hjemadresse. Bekræft ændringen ved at trykke Ja. Vælg Søg pr. by, Søg via postnummer eller Tidligere by. Indtast den ønskede information, afhængigt af dit valg i trin 4. Hvis du bruger Søg pr. gadenavnet og vælg fra den tilgængelige liste over gader, og indtast nummeret på gaden (nummeret skal falde inden for rækkevidden vist på toppen af skærmen. ) 6. Tryk Gem for at gemme din hjemadresse. Skab en rute til hjemadressen Fra Hovedmenuen, tryk Hjem. Tryk Rute. Vælg rutemetoden du vil anvende, og Magellan RoadMate vil begynde at beregne ruten. Brug adressebogen Skab en rute til en tidligere destination Fra Hovedmenuen, tryk Adressebog. Tryk Tidligere destinationer. Vælg den ønskede destination fra listen over tidligere destinationer. Tryk Rute. Vælg den ønskede rutemetode. Skab ruter 14 Tilføj en tidligere destination til din adressebog Fra Hovedmenuen, tryk Adressebog. Tryk Tidligere destinationer. Vælg den ønskede destination fra listen over tidligere destinationer. Tryk Rediger. (Valgfrit) Rediger adressen ved at trykke på den øverste linje af adressen. (valgfrit) Marker Favorit boksen for at tilføje denne adresse til din liste over favoritadresser. Tryk Gem. Tryk Rute for at beregne rute til destinationen, eller tryk `X' adskillige gange for at afslutte og vende tilbage til Hovedmenuen Skab en rute til en favoritdestination Fra Hovedmenuen, tryk Adressebog. Tryk Foretrukne. Vælg den ønskede destination fra listen over favoritdestinationer. Tryk Rute. (Du har også mulighed for at redigere eller slette denne destination.) Vælg ønsket Rutemetode. Skab en rute til en adresse i adressebogen Fra Hovedmenuen, tryk Adressebog. Tryk Vis adresser Vælg List alle eller Søg i adressebog Vælg den ønskede destination fra listen over adresser i din adressebog. Tryk Rute. (Du har også mulighed for at redigere eller slette denne adresse). Vælg ønsket Rutemetode. Skab ruter 15 Rediger en adresse i adressebogen Fra Hovedmenuen, tryk Adressebog. Tryk Vis adresser. Vælg List alle eller Søg i adressebog Rediger. Tryk på den øverste linje for at ændre navnet, eller den nederste linje for at ændre adresseinformation. Anvend tastaturet til at indtaste den nye tekst. Marker Favorit boksen hvis du vil tilføje denne adresse til din liste over favoritadresser. 3. Fra Hovedmenuen, tryk Adressebog. Tryk Vis adresser. Vælg List alle eller Søg i adressebog Slet. Bekræft sletningen ved at trykke Ja. 3. Fra Hovedmenuen, tryk Adressebog. Tryk Ny indtastning. på kort: Kortskærmen bliver vist. Rediger Adressebog-skærmen bliver vist. Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 2200

Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/1297476

Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/1297476 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MAGELLAN ROADMATE 6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 760 http://da.yourpdfguides.com/dref/1297507

Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 760 http://da.yourpdfguides.com/dref/1297507 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MAGELLAN ROADMATE 760 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Garanti. Advarselsindikation. Forsigtig-indikation. FCC-myndighedskrav

Garanti. Advarselsindikation. Forsigtig-indikation. FCC-myndighedskrav Førervejledning Garanti Oplysninger i dette dokument, der udelukkende er udarbejdet til orientering, kan ændres uden varsel og skal ikke betragtes som en forpligtelse for Better Place. Bortset fra, hvad

Læs mere

Din brugermanual MIO C210 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183522

Din brugermanual MIO C210 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183522 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO C210 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e TomTom ONE 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE A B D E F C A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik b Biloplader c Dokumentationspakk e

Læs mere

nüvi 205- og 205W-serien brugervejledning til brug med disse nüvi-modeller. 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W

nüvi 205- og 205W-serien brugervejledning til brug med disse nüvi-modeller. 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W nüvi 205- og 205W-serien brugervejledning til brug med disse nüvi-modeller. 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W 2009-2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International,

Læs mere

Den mest komplette GPS-navigationslŒsning

Den mest komplette GPS-navigationslŒsning Brugervejledning Den mest komplette GPS-navigationslŒsning Version 1.3 Januar 2008 Copyright 1993-2008 ROUTE 66. Alle rettigheder forbeholdes. ROUTE 66 og ROUTE 66 logoet er registrerede varemærker. Data

Læs mere

Brugermanualen. www.mio-tech.com

Brugermanualen. www.mio-tech.com Brugermanualen www.mio-tech.com Revision: R02 (EU) Varemærker Bluetooth-mærket og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc. Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres

Læs mere

Version 1.3. November 2006

Version 1.3. November 2006 Version 1.3 November 2006 Copyright 1993-2006 ROUTE 66. Alle rettigheder forbeholdes. ROUTE 66 og ROUTE 66 logoet er registrerede varemærker. Data copyright NAVTEQ B.V. IMPORTANT REMARK: Intet af denne

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON PN 4000 TSN http://da.yourpdfguides.com/dref/3701132

Din brugermanual VDO DAYTON PN 4000 TSN http://da.yourpdfguides.com/dref/3701132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

zūmo 200-serien brugervejledning til brug med zūmo 210 og zūmo 220

zūmo 200-serien brugervejledning til brug med zūmo 210 og zūmo 220 zūmo 200-serien brugervejledning til brug med zūmo 210 og zūmo 220 2010-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913)

Læs mere

Brugervejledning til nüvi -serierne

Brugervejledning til nüvi -serierne Brugervejledning til nüvi -serierne 1200/1300/1400 til brug med disse nüvi-modeller: 1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260 1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390 1410, 1440, 1450, 1490 2009-2011 Garmin

Læs mere

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Betjeningsvejledning Navigation Tak fordi du har valgt Blaupunkt Navigation som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed

Læs mere

Brugervejledning Alpine Navigation

Brugervejledning Alpine Navigation Brugervejledning Alpine Navigation Navigationssoftware til Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Dansk Januar 2014, version 1.0 Tak fordi du har valgt Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D som dit navigationssystem.

Læs mere

Betjeningsvejledning ZUMO 500/550. den personlige navigator til motorcyklen

Betjeningsvejledning ZUMO 500/550. den personlige navigator til motorcyklen Betjeningsvejledning ZUMO 500/550 den personlige navigator til motorcyklen 2006 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf.

Læs mere

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt TomTom Via 1. Æskens indhold Æsken s indhold TomTom Via inklusive Easy Click-holderen USB-kabel Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt Se listen over indhold på

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON MS 2000X http://da.yourpdfguides.com/dref/3701757

Din brugermanual VDO DAYTON MS 2000X http://da.yourpdfguides.com/dref/3701757 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve

Læs mere

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk NAVIGON 42 Essential Brugermanual Dansk November 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro 1. Æskens indhold Æsken s indhold A TomTom RIDER 1 2 3 4 1. Berøringsfølsom skærm 2. Tænd/Sluk-knap 3. Opladningsindikator 4. USB-stik B Holder C RAM Mount -monteringssæt

Læs mere

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres,

Læs mere

nüvi 42/52-serien Brugervejledning Januar 2013 190-01530-36_0A Trykt i Taiwan

nüvi 42/52-serien Brugervejledning Januar 2013 190-01530-36_0A Trykt i Taiwan nüvi 42/52-serien Brugervejledning Januar 2013 190-01530-36_0A Trykt i Taiwan 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres,

Læs mere

Referenceguide til TomTom Start 20-serien

Referenceguide til TomTom Start 20-serien Referenceguide til TomTom Start 20-serien Indhold Æskens indhold 6 Æskens indhold... 6 Læs dette først 7 Montering i bilen... 7 Tænd og sluk... 7 Opsætning... 7 GPS-modtagelse... 7 Om MyTomTom... 8 Installere

Læs mere

Move&Fun. Brugermanual. Dansk

Move&Fun. Brugermanual. Dansk Move&Fun Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Becker MAP PILOT Betjeningsvejledning

Becker MAP PILOT Betjeningsvejledning Becker MAP PILOT Betjeningsvejledning DA_ECE_V2.5_A >>NDHOLDSFORTEGNELSE L INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Sikkerhedsanvisninger 4 Becker MAP PILOT 5 Anvendelse 5 Udpakning

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6 PNA

Brugermanual. MobileNavigator 6 PNA Brugermanual MobileNavigator 6 PNA Version: December 2006 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt

Læs mere

A50 brugervejledning

A50 brugervejledning A50 brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber og ASUSTeK Computer, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres,

Læs mere