Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 2200

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 2200 http://da.yourpdfguides.com/dref/1297407"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MAGELLAN ROADMATE 2200 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning MAGELLAN ROADMATE 2200 Betjeningsvejledning MAGELLAN ROADMATE 2200 Brugervejledning MAGELLAN ROADMATE 2200 Brugermanual MAGELLAN ROADMATE 2200 Brugsvejledning MAGELLAN ROADMATE 2200 Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 2200

2 Manual abstract: magellangps.com for at finde alternative monteringsløsninger. En klæbedisk er leveret med din Magellan RoadMate som en alternativ løsning til montering på instrumentpanelet. Under kørslen er behovet for at se på skærmbilledet minimalt. Ved hjælp af stemmemeddelelser får du kørselsvejledning til destinationen. Føreren bør kun indtaste data eller programmere Magellan RoadMate 2200T, når køretøjet holder stille. Kun passagerer i vognen bør indlæse data eller programmere Magellan RoadMate 2200T, mens bilen kører. Det er dit ansvar at overholde alle færdselsregler. Alt bliver gjort for at sikre, at databasen er nøjagtig. Alligevel vil veje, interessepunkter (POI'er) og erhvervs- og servicesteder ændre sig med tiden. Du kan være sikker på, at databasen ikke indeholder, analyserer, behandler, omfatter eller afspejler nogen af følgende parametre: lovmæssige begrænsninger (f.eks. køretøjstype-, vægt-, højde-, bredde-, belastnings- eller hastighedsrestriktioner), vejskråninger eller -stigninger, brohøjder, bredder, vægte eller andre begrænsninger, befolkningstæthed; områdets art eller sikkerhed; tilgængelighed eller nærhed af lovhåndhævelse, redningstjeneste, medicinsk eller anden assistance, område med vejarbejde eller risici; vej- eller kørebanespærringer; vej-, trafik- eller trafikfacilitetssikkerhed eller -tilstand, vejrforhold; vejbelægningens art eller funktion; særlige begivenheder; trafikpropper. Det er dit ansvar at afvise ethvert usikkert, farligt eller ulovligt ruteforslag. Sørg for at beskytte Magellan RoadMate 2200T mod ekstreme temperaturforhold. For eksempel bør apparatet ikke udsættes for direkte sollys i længere tid ad gangen. Uanset, om man vælger montagerammen til vindspejlet eller anden montageramme eller tilbehør, skal der ved montage af Magellan RoadMate 2200T tages hensyn til, at den ikke må hindre chaufførens udsyn til vejen eller sikkerhedsudstyrets funktioner, f.eks. airbags, eller udgøre en risiko for personer, der opholder sig i vognen, hvis Magellan RoadMate 2200T skulle løsne sig under kørslen. Du har ansvaret for de risici, der er forbundet med skader på bilen eller dens passagerer som følge af dit valg af montering af Magellan RoadMate 2200T. Loven i visse lande forbyder brugen af hovedtelefoner under kørsel med motorkøretøjer. Kontroller venligst de relevante love for landet hvor du kører i. Anvend forsigtighed når du lytter til musik for længere tid af gangen med hovedtelefoner, da dette kan forårsage høreskader. Batteriet i Magellan RoadMate 2200T er genopladeligt og bør ikke fjernes. Hvis det skal udskiftes, kontakt da venligst Magellans tekniske support. Om opladning af Magellan RoadMate 2200T Anvend kun AC-adapteren, der er godkendt til din Magellan RoadMate 6000T. Brug af en anden slags AC-adapter kan resultere i funktionsfejl or/eller mulig brandfare pga. overophedning af batteriet. Anvend kun bilens lader, der er godkendt til / leveres sammen med din Magellan RoadMate 2200T. Anvendelse af en anden billader vil resultere i funktionssvigt og/eller fare. Magellan RoadMate 2200T er beregnet til levering sammen med en LISTED Power Unit mærket "LPS", "Limited Power Source" og "output rated + 5 V dc / 2.0 A". Anvend USB-kablet, der er godkendt til / leveres sammen med din Magellan RoadMate 2200T. Af sikkerhedsårsager vil batteriet i din Magellan RoadMate 2200T ophøre med at lade, når den omgivende temperatur er under 0 C eller over 45 C. 1 VIGTIGE SIKKERHEDSADVARSLER Om ACadapteren Anvend ikke adapteren i et miljø med høj fugtighed. Rør aldrig ved adapteren, når dine hænder eller fødder er våde. Sørg for passende ventilation omkring adapteren, når du anvender den til betjening af anordningen eller opladning af batteriet. Dæk ikke AC-adapteren med papir eller andre genstande, der reducerer afkølingen. Anvend ikke AC-adapteren, mens den er inde i en kuffert. Slut adapteren til en selvstændig strømkilde. Krav til spænding og jordforbindelse findes i produktkassen og/eller emballagen. Anvend ikke adapteren, hvis ledningen er beskadiget. Forsøg ikke selv at reparere din Magellan RoadMate 2200T. Der er ingen indvendige dele, der kan serviceres. Udskift din Magellan RoadMate 2200T, hvis den er beskadiget eller har været udsat for for megen fugt. Om batteriet Forsøg ikke at udskifte batteriet. Kontakt venligst Magellans tekniske support for spørgsmål vedrørende batteriet. Anvend laderen, der er godkendt til din Magellan RoadMate 2200T. 2 VIGTIGE SIKKERHEDSADVARSLER Erklæring om forstyrrelser fra den Føderale Kommunikationskomite. Dette udstyr er blevet testet og fundet overensstemmende med grænserne for en klasse B digital anordning ifølge afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er fastsat for at tilvejebringe en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en beboelsesinstallation. Dette udstyr genererer, anvender og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes ifølge instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikationer. Der er imidlertid ingen garanti for, at interferens ikke vil forekomme i en specifik installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens for radio- eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan fastslås ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere for interferensen ved hjælp af én af følgende foranstaltninger: -Ændr retningen eller anbring modtageantennen på et andet sted. -Øg adskillelsen mellem udstyret og modtageren. -Forbind udstyret til et stik på en anden kreds, end den hvortil udstyret er tilkoblet. -Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tvtekniker for hjælp. Denne anordning er i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-reglerne. Anvendelse er pålagt de følgende to vilkår: (1) Denne anordning må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne anordning skal acceptere al modtaget interferens, inklusive interferens der kan forårsage uønsket anvendelse. FCC advarsel: Ændringer eller justeringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den ansvarlige part for overensstemmelse, kan annullere brugerens autoritet til at anvende dette udstyr. Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 2200

3 VIGTIG BEMÆRKNING: Erklæring om udstrålingsrisiko fra FCC: Dette udstyr er i overensstemmelse med FCC grænser for udstrålingsrisiko, fremsat i et ukontrolleret miljø. Slutbrugere skal følge de specifikke brugervejledninger for at være i overensstemmelse med reglerne for RF eksponering. Denne sender må ikke være sammenstillet med, eller operere sammen med, nogen anden antenne eller sender. For at opfylde FCC-reglerne skal der anvendes afskærmede kabler sammen med dette udstyr. Anvendes der ikke-godkendt udstyr eller uafskærmede kabler, er det sandsynligt, at der vil opstå interferens i forhold til radio- og fjernsynsmodtagelse. Brugeren advares om, at ændringer og modifikationer foretaget på udstyret uden fabrikantens godkendelse annullerer brugernes tilladelse til at betjene udstyret. Magellan RoadMate 2200T skal være installeret og anvendes ved en distance ikke tættere end 20 tommer (8 cm) fra brugeren. 3 VIGTIGE SIKKERHEDSADVARSLER IC erklæring Anvendelse er pålagt de følgende to vilkår: Denne anordning må ikke skabe interferens og Denne anordning skal acceptere al modtaget interferens, inklusive interferens der kan forårsage uønsket anvendelse. VIGTIG BEMÆRKNING: Erklæring om udstrålingsrisiko fra IC: Dette udstyr er i overensstemmelse med IC grænser for udstrålingsrisiko, fremsat i et ukontrolleret miljø. Slutbrugere skal følge de specifikke brugervejledninger for at være i overensstemmelse med reglerne for RF eksponering. Denne sender må ikke være sammenstillet med, eller operere sammen med, nogen anden antenne eller sender Magellan Navigation, Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Magellan-logoet, Magellan, Magellan RoadMate 2200T, Turn it on and go, TrueView, QuickSpell, SmartDetour og SmartVolume er varemærker, der tilhører Thales. Det er ikke tilladt under nogen form eller på nogen måde at reproducere eller overføre nogen del af denne brugerhåndbog, hverken elektronisk eller mekanisk, herunder fotokopiering og optagelse, til andre formål end til købers personlige brug uden forudgående skriftlig tilladelse fra Magellan Navigation, Inc A 4 Magellan RoadMate 2200T Hvad Magellan RoadMate kan gøre for dig Magellan RoadMate Referencemanual....1 Magellan RoadMate 2200T....2 Magellan RoadMate 2200T diagram for højre side...

4 ..3 Magellan RoadMate 2200T diagram for venstre side... 3 Magellan RoadMate 2200T Skærme...4 Kortskærm Skærme for hovedmenu Hovedmenu aktiv rute.. 5 Hovedmenu Ingen aktiv rute...

5 ... 7 Lokaliseringsskærm..8 Liste over retninger Programmenuskærm Skab ruter..

6 ...10 Oversigt.. 10 Skab en rute til en gadeadresse.10 Skab en rute med Forbedrede POI'er Skab en rute til en POI via navn Skab en rute til nærmeste POI. 12 Skab en rute til en POI ved en kommende motorvejsfrakørsel Skab en rute til at køre hjem..

7 ...13 Sæt hjemadressen Ændr hjemadressen Skab en rute til hjemadressen Brug adressebogen Skab en rute til en tidligere6 Batteritid.

8 ...26 Kontakt os...26 Brugerindstillinger Oversigt..27 POI-valg...

9 ..27 Muligheder for adressebog Kortfunktioner Kortfarve Rutepræferencer.

10 ...28 Omvejsfunktioner...28 Simulator-mode Menufarver Lydfunktioner..

11 ..29 GPS-valg Backup og gendan Installation af Magellan RoadMate PC Tools Installation af software Magellan RoadMate POI Manager..

12 ...31 Breddegrad.. 31 Længdegrad 31 Højde 32 Åbning af en POI-fil

13 33 Oprettelse af en ny POI-fil.33 Tilføjelse af individuelle POI Import af datafil Magellan RoadMate Music Manager Magellan RoadMate Photo Manager..37 Musikafspiller...

14 38 Afspilning af et enkelt nummer...38 Afspilning af flere numre.. 39 Afspil. 39 Opret...

15 .. 39 Ret Slet Omdøb Afspilningsmode Vis numre..

16 ..41 Equalizer Hjælp Photo Viewer Se enkelt foto...

17 42 Forrige billede (venstre pil) 42 Zoom 43 Diasshow 43 Panorering

18 Rotér billede Næste billede (højre pil) Esc Styring af foto Listevisning

19 .. 44 Miniature Omdøb Egenskaber Værktøjer

20 ...44 Foretrukne Slet filer.. 44 Om Magellan RoadMate 2200T Tak for dit køb af en Magellan RoadMate 2200T. Din Magellan RoadMate 2200T vil være din perfekte kørepartner på alle dine rejser, fra en tur til supermarkedet eller en uges ferie. Hvad Magellan RoadMate kan gøre for dig... Giver dig trin-for-trin køreinstrukser til enhver adresse i det valgte land. Indeholder en adressebog, så du kan gemme adresser du tit besøger. Du kan endda markere en adresse som en favorit, så den er lettere at finde. Kommer forsynet med en lang, lettilgængelig database med interessante punkter (POI), der kan anvendes til hurtigt at finde en restaurant, benzinstation, bank eller andre populære destinationer. Din Magellan RoadMate indeholder et SmartDetourTM værktøj, der automatisk vil spørge dig om du vil køre udenom de irriterende trafikpropper. Advarer dig når du nærmer dig en fartfælde. Indeholder en rejseplanlægger, der giver dig mulighed for at planlægge en tur med adskillige destinationer. En turcomputer, der kan gemme oplysninger om din rejse. Du kan endda beregne en rute til et vejkryds, hvis du ikke kender den nøjagtige adresse, men kender de omkringliggende gader. Din Magellan RoadMate er så lille og transportabel at du kan have den i din lomme, og tage den med dig hvor som helst. Magellan RoadMate har en smart og enkel brugeroverflade. Hver funktion er kun et tryk væk, når du anvender berøringsskærmen på din Magellan RoadMate. Magellan RoadMate Referencemanual Det er ikke påkrævet at du læser hele dokumentet før du kan begynde at bruge din Magellan RoadMate. De fleste brugere kan anvende deres Magellan RoadMate med det samme, og blot henvise til denne manual i de sjældne tilfælde hvor de behøver lidt hjælp til en funktion. Magellan

21 RoadMate 2200T 1 Magellan RoadMate 2200T Afbryder Din Magellan RoadMate 2200T anvender en berøringsskærm for al brugerinput. Den eneste normalt tilgængelige tast, der benyttes, er afbrydertasten på den højre side af enheden. For at forhindre utilsigtet start, skal du trykke og holde afbrydertasten ned i et par sekunder for at tænde for din Magellan RoadMate. [Bemærk: Tilbagestillingsknappen skal være slået til (i oppe "I" position) før du kan tænde for din Magellan RoadMate. Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 2200

22 ] Alle forbindelser til Magellan RoadMate er placeret på venstre og højre side af enheden, beskyttet mod fugt af en gummibelægning. Når du vil have adgang til forbindelserne, så løft blot den beskyttende belægning fra bunden. Magellan RoadMate 2200T 2 Magellan RoadMate 2200T diagram for højre side Afbryder - Tryk og hold ned for at tænde eller slukke for Magellan RoadMate. (Bemærk: Tilbagestillingsknappen SKAL være i oppe "I" positionen). USBtilslutning - (under beskyttende belægning) Anvendes for at forbinde til en pc, for at opgradere firmware eller for at overføre musikfiler, fotografier og skræddersyede POI'er. Forbindelse til hovedtelefoner - (under beskyttende belægning) Kontroller venligst lokale love for brug af hovedtelefoner under kørsel. Ekstern strømtilførsel - (under beskyttende belægning) Forbinder strøm til Magellan RoadMate fra en cigarettænder adapter eller en godkendt AC-adapter. Magellan RoadMate 2200T diagram for venstre side Åbning for SD kort - (under beskyttende belægning) Indeholder et SD kort med et detaljeret landkort over dit land, og alle filer du evt. har overført fra en pc. Yderligere SD kort med landkort over andre områder er tilgængelige fra Reset - (under beskyttende belægning) Hvis Magellan RoadMate ikke fungerer, eller under opgradering af firmware, kan det være nødvendigt at tilbagestille enheden. (Magellan RoadMate vil kun fungere hvis tilbagestillingsknappen er i oppe "I" positionen). Holdetast - (under beskyttende belægning) Anvendes til at slukke for berøringsdelen af skærmen, og placere modtageren i strømsparende tilstand. Anvendes normalt udendørs, hvor Magellan RoadMate måske opbevares i en lomme eller en rygsæk. Magellan RoadMate 2200T 3 Magellan RoadMate 2200T Skærme Kortskærm Kortskærmen er den oftest brugte skærm på din Magellan RoadMate. Uanset om du finder vej, eller bare kører en tur i byen, vil kortskærmen give dig den sikre følelse af, at du ved hvor du er Nuværende gadenavn. Navnet på den gade, hvor du er i øjeblikket. Når du trykker her, vises Lokaliseringsskærmen Når du trykker her, bliver der zoomet ud på kortskærmen. 2 Zoom ud 3 Destinationsikon Giver dig en visuel indikation af din destination. Det viste eksempel er ikonet for en restaurant. Giver dig en visuel indikation af din nuværende destination. Viser hvilken slags manøvre du skal udføre, når det anvises. Viser den beregnede afstand til den næste manøvre, i den valgte længdeenhed. Viser den beregnede til din næste manøvre. Når du trykker her, har du mulighed for at sætte en rejse til den POI. Når du trykker her, vises din retning som N, NØ, NV, V, etc. Når du trykker her, gentages den sidste mundtlige instruks. Når du trykker her, vises den totale resterende længde af turen. 4 POI-ikon 5 Lokaliseringsikon 6 Næste manøvre 7 Afstand til næste manøvre 8 Tid til næste manøvre Magellan RoadMate 2200T Skærme 4 9 Menuknap Når du trykker her, vil hovedskærmen blive vist. Viser gadenavnet, hvor den næste manøvre skal foretages. Når du trykker her, vises skærmen med manøvrelisten. Når du trykker her, vil lyden blive dæmpet. Når du trykker her, bliver der zoomet ind på kortskærmen. Viser en barre med styrken af satellitsignal. Når du trykker her, vises skærmen med Satellitstatus. 10 Næste manøvre gadenavn. Mute Zoom ind 13 Satellitstatus Skærme for hovedmenu Hovedmenuen har to indstillinger: aktiv rute og normal. Når en rute er aktiv, vil Hovedskærmen udføre funktioner der vedrører ruten. Når ingen rute er aktiv, vil Hovedskærmen udføre funktioner der anvendes til at skabe en rute. Hovedmenu aktiv rute Kortknap Bruges til at få adgang til Kortskærmen Magellan RoadMate 2200T Skærme 5 2 Omkørselsknap Omkørsel giver dig mulighed for at køre uden om trafikproblemer. Annullere ruten du anvender. 3 Annuller ruteknap 4 Satellitstatus Viser en barre med styrken af satellitsignal. Lader dig omdirigere din rute. Nyttig når du er kommet ud af kurs, og skal genberegne din rute. Når du trykker her, vises skærmen med Satellitstatus. Magellan RoadMate har automatisk omdirigering. Denne knap kan anvendes for at øge hastigheden på omdirigeringsprocessen. 5 Omdirigeringsknap 6 POI tæt ved afkørselknap Denne funktion giver dig adgang til en liste over almindelige POI kategorier, der er tæt ved afkørsler. (Kan kun anvendes når du kører på en motorvej). Giver dig adgang til den anden side af rutemenuen. Giver dig adgang til menuen med muligheder. Giver dig adgang til den første side af hovedmenuen. Giver dig adgang til Programmenuen for yderligere programmer og systemindstillinger. Fungerer kun når du er på en rejse med flere destinationer. Giver dig adgang til værktøjer så du kan ændre din rute. Giver dig adgang til turcomputeren, der har information om rejsen, der kan gemmes. 7 Menuside 2 8 Menuknap 9 Menuside 1 10 Programmenu 11 Aktiv tur knap 12 Trip Computer Magellan RoadMate 2200T Skærme 6 Hovedmenu Ingen aktiv rute Kortknap Bruges til at få adgang til Kortskærmen. 2 Adresseknap Skab en rute ved at bruge en gadeadresse som destination. Skab en rute ved at bruge POI'er fra POI databasen som destination. Viser en barre med styrken af satellitsignal. Gemmer din hjemadresse in Magellan RoadMate 2200T, så du nemt kan skabe en tur med dit hjem som destinationen. Giver dig adgang til adresser gemt til adressebogen. Kan også bruges til at omdirigere til en tidligere destination. Skab en rute til et vejkryds. Når du trykker her, vises skærmen med Satellitstatus. 3 Interessepunkter-POI knap Satellitstatus 4 5 Hjem-knap 6 Adresse Bog-knap 7 Vejkrydsknap 8 Menuside 2 Giver dig adgang til den anden side af rutemenuen. Anvendes til at få adgang til detaljerede landkort, indlæste i Magellan RoadMate. Giver dig adgang til menuen med muligheder. Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 2200

23 Giver dig adgang til den første side af hovedmenuen. Kontroller altid at det korrekte land er valgt, når du søger efter en adresse eller POI. 9 Destinationslandsknap 10 Menuknap 11 Menuside 1 Magellan RoadMate 2200T Skærme 7 12 Programmenu Giver dig adgang til Programmenuen for yderligere programmer og systemindstillinger. Giver adgang til personlige POI'er, skabt med PC værktøj, eller fartfælde POI'er fundet på SD kortet over dit område. Anvendes til at skabe en tur med flere destinationer, der kan udføres eller gemmes. Giver dig adgang til turcomputeren, der har information om tidligere rejser, der kan gemmes. 13 Forbedret POI'er 14 Trip Planner 15 Trip Computer Lokaliseringsskærm (Tryk på den øverste barre på kortskærmen). Den Aktuel adresseskærm viser oplysninger om din nuværende position, og lader dig gemme din nuværende position i din adressebog. Den venstre side af skærmen viser din retning, en adresse for din nuværende position (hvis den kan beregnes), den næste og tidligere gade, så vel som højdeog breddegrad for din nuværende position. Den højre side af skærmen viser et kompas, højden (hvis den kan beregnes) og din hastighed. Brug Gem knappen for at gemme din nuværende position i din adressebog. Tryk på "X" i det øverste højre hjørne for at vende tilbage til kortskærmen. Liste over retninger (Tryk på den næste manøvrebarre på kortskærmen). Skærmen med liste over retninger viser alle de resterende manøvrer før din destination. Tryk på én af manøvrerne på listen for at ekskludere den manøvre fra ruten. Manøvren vil blive ekskluderet og ruten omberegnet. Bunden af skærmen viser retning, distance til næste manøvre, tid til næste manøvre og distance for hele ruten. Tryk på "X" i det øverste højre hjørne for at vende tilbage til kortskærmen. Magellan RoadMate 2200T Skærme 8 Programmenuskærm Fra Programmenuen kan du vælge yderligere programmer for din Magellan RoadMate. En MP3-spiller og en billedviser er allerede indlæst i din Magellan RoadMate. Herudover kan information om batteritid og ændring af dine systemindstillinger findes på Programmenuen For at få adgang til Programmenuen, tryk på knappen på hovedmenuskærmen. 1 Bilnavigationsknap Bruges til at få adgang til bilnavigationsprogrammet. Bruges til at få adgang til den interne MP3-spiller. Bruges til at få adgang til den interne fotofremviser. Anvendes til at få adgang til systemindstillinger for din Magellan RoadMate. Viser en barre med hvor meget batteritid du har tilbage. (En helt grøn barre viser et fuldt opladet batteri). indikerer at Magellan RoadMate er forbundet til ekstern strøm (valgfri AC-adapter eller +12 vdc fra cigarettænderadapteren) og at batteriet oplades. Når du trykker her, vil hovedskærmen for navigation blive vist. Når du trykker her, vises MP3-spilleren. Når du trykker her, vil valgsiden for fotofremviseren blive vist. Når du trykker her, vil hovedskærmen for systemindstillinger. 2 Musikknap 3 Fotoknap 4 Systemknap 5 Batteristatus Magellan RoadMate 2200T Skærme 9 Skab ruter Oversigt Du skaber en rute ved at vælge en destination og vælge hvordan ruten der til skal beregnes. Når det er gjort, vil Magellan RoadMate beregne ruten, ved hjælp af de retningslinjer du gav, og vise Kortskærmen med information der vil vise vej til destinationen. Detaljeret kortrute: Din Magellan RoadMate kan kun levere ruteinformation for de detaljerede kort, der er indlæst til SD kortet. De detaljerede kort på dit SD kort kan dække ét eller flere lande. Det er ikke muligt at blive vist til og fra en adresse, der ikke tilhører ét af de detaljerede kort, der er indlæst til SD kortet. Når dit SD kort har data med detaljerede kort for flere lande, skal du sikre dig at det korrekte Destinationsland er valgt, før du søger efter en adresse eller en POI. Skab en rute til en gadeadresse Fra Hovedmenuen, tryk Adresse. Vælg Søg pr. by, Søg via postnummer eller Tidligere by. Indtast den ønskede information, afhængigt af dit valg i trin 2. Hvis du bruger Søg pr. by: Stav bynavnet og vælg byen fra listen, stav gadenavnet og vælg fra den tilgængelige gadeliste, og indtast nummeret for gaden. (Hvis adressen, du vil indtaste, ikke falder indenfor den accepterede række vist, så indtast den tættest mulige adresse). Hvis du bruger Søg via postnummer: Indtast postnummeret for adressen og vælg byen fra listen over passende områder. Stav gadenavnet og vælg fra Anvend tastaturet til at indtaste information. Tastaturet vil kun vise de bogstaver der kan stave til en enhed i databasen. Dette giver dig et hurtigt og let værktøj til at indtaste information om byer og gader. Brug "123" tasten til at indtaste cifre, og "Mere" tasten for at vise symboler. den tilgængelige liste over gader, og indtast nummeret på gaden (nummeret skal falde inden for rækkevidden vist på toppen af skærmen.) Skab ruter 10 Hvis du bruger Tidligere By: Vælg en by fra listen over tidligere viste byer. Stav gadenavnet og vælg fra den tilgængelige liste over gader, og indtast nummeret på gaden (nummeret skal falde inden for rækkevidden vist på toppen af skærmen.) 4. Vælg metoden til at beregne ruten. BEMÆRK: Alle gadenavne er gemt under de vigtigste ord i deres navne (dvs. ikke under forstavelser eller emner). Der er dog nogle undtagelser hvor du kan have svært ved at finde et gadenavn ved at indtaste det vigtigste ord i navnet. Hvis dette er tilfældet, så forsøg med forstavelsen eller emnet på gadenavnet først. Skab en rute med Forbedrede POI'er. POI'er (points of interest) er indlæste i din Magellan RoadMate for almindelige kategorier, såsom hoteller, restauranter, benzinstationer etc. Når du følger disse trin, vil du være i stand til at skabe en rute til hvilken som helst af disse destinationer. Skab en rute til en POI via navn Fra Hovedmenuen, tryk POI Interessepunkter. Vælg kategorien som POI'en er i, og hvis nødvendigt, underkategorien. Tryk Stav navn. Stav POI navnet. Du behøver ikke at stave hele navnet. Men jo flere bogstaver du indtaster, jo hurtigere vil søgningen foregå. Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 2200

24 Vælg Nuværende Position, Adresse eller Bycenter Rul ned langs listen over tilgængelige kategorier for at vælge den du leder efter. Vælg "Andet" for yderligere kategorier. Det mest almindelige vil være Nuværende Position, Bymidte. I dette tilfælde søger du måske efter en særlig slags benzinstation, tættest til hvor du er, eller muligvis tættest til midten af en by hvor du vil rejse til. Hvis du vælger Bymidte eller adresse, skal du indtaste navnet og vælge fra en liste over tilgængelige adresser, før du fortsætter Vælg POI fra listen over de POI'er, du leder efter. Når du har valgt en POI fra den tilgængelige liste, vælg rutemetoden du vil anvende, og Magellan RoadMate vil begynde at beregne ruten. 11 Skab ruter Skab en rute til nærmeste POI Fra Hovedmenuen, tryk POI Interessepunkter. Vælg kategorien som POI'en er i, og hvis vist, underkategorien. Tryk I nærheden. Vælg Nuværende Position, Adresse eller Bycenter. Det mest almindelige vil være Nuværende Position. I dette tilfælde leder du måske efter den nærmeste benzinstation til din nuværende position. 5. En liste over POI for den valgte kategori, og nærmest til det kriterium du valgte i trin 4, vil blive vist. Tryk på den POI du vil køre til. Når du har valgt en POI fra den tilgængelige liste, vælg rutemetoden du vil anvende, og Magellan RoadMate vil begynde at beregne ruten. 6. Dette er en prøveliste over de POI'er, der opfylder kravene. Adressen og telefonnummeret bliver vist for at hjælpe dig med at finde den korrekte POI. Den røde pil viser den anslåede retning til POI fra din nuværende position. Skab en rute til en POI ved en kommende motorvejsfrakørsel. Denne funktion virker kun hvis du kører på en motorvej. Hvis du forsøger at bruge den når du ikke er på en motorvej, vil en alarm fortælle dig at funktionen ikke er tilgængelig Fra Hovedmenuen, tryk POI Interessepunkter. Tryk POI nær afkørslen på toppen af listen. Bemærk at dette kun virker hvis du kører på en motorvej. Vælg den afkørsel som du vil have vist POI for, for at se alle fire kategorier for den afkørsel, eller vælg ikonet for kategorien for blot at se de POI'er der findes for den kategori for den afkørsel. Vælg en POI fra listen over tilgængelige POI'er. Når du har valgt en POI, vælg rutemetoden du vil anvende, og Magellan RoadMate vil begynde at beregne ruten. Denne funktion er tilgængelig uanset om en rute er aktiv, eller du bare kører uden en valgt destination. Bemærk venligst at hvis du rejser med en aktiv destination, vil du, når du vælger en POI på denne måde, annullere ruten og skabe en ny. Du skal derefter genskabe Skab ruter ruten, ved at bruge Tidligere destinationer i adressebogen, for at færdiggøre den originale rute. Bemærk: når en rute er aktiv, vil en POI nær afkørsel tast også være tilgængelig fra Hovedmenuen. Skab en rute til at køre hjem Sæt hjemadressen Fra Hovedmenuen, tryk Hjem. Hvis du ikke har indtastet en hjemadresse før, tryk Ja for at indtaste din hjemadresse. Vælg Søg pr. by, Søg via postnummer eller Tidligere by. du bruger Søg pr. gadenavnet og vælg fra den tilgængelige liste over gader, og indtast nummeret på gaden (nummeret skal falde inden for rækkevidden vist på toppen af skærmen.) 5. Tryk Gem for at gemme din hjemadresse Skab ruter 13 Ændr hjemadressen Fra Hovedmenuen, tryk Hjem. Tryk Skift for at gemme din hjemadresse. Bekræft ændringen ved at trykke Ja. Vælg Søg pr. by, Søg via postnummer eller Tidligere by. Indtast den ønskede information, afhængigt af dit valg i trin 4. Hvis du bruger Søg pr. gadenavnet og vælg fra den tilgængelige liste over gader, og indtast nummeret på gaden (nummeret skal falde inden for rækkevidden vist på toppen af skærmen. ) 6. Tryk Gem for at gemme din hjemadresse. Skab en rute til hjemadressen Fra Hovedmenuen, tryk Hjem. Tryk Rute. Vælg rutemetoden du vil anvende, og Magellan RoadMate vil begynde at beregne ruten. Brug adressebogen Skab en rute til en tidligere destination Fra Hovedmenuen, tryk Adressebog. Tryk Tidligere destinationer. Vælg den ønskede destination fra listen over tidligere destinationer. Tryk Rute. Vælg den ønskede rutemetode. Skab ruter 14 Tilføj en tidligere destination til din adressebog Fra Hovedmenuen, tryk Adressebog. Tryk Tidligere destinationer. Vælg den ønskede destination fra listen over tidligere destinationer. Tryk Rediger. (Valgfrit) Rediger adressen ved at trykke på den øverste linje af adressen. (valgfrit) Marker Favorit boksen for at tilføje denne adresse til din liste over favoritadresser. Tryk Gem. Tryk Rute for at beregne rute til destinationen, eller tryk `X' adskillige gange for at afslutte og vende tilbage til Hovedmenuen Skab en rute til en favoritdestination Fra Hovedmenuen, tryk Adressebog. Tryk Foretrukne. Vælg den ønskede destination fra listen over favoritdestinationer. Tryk Rute. (Du har også mulighed for at redigere eller slette denne destination.) Vælg ønsket Rutemetode. Skab en rute til en adresse i adressebogen Fra Hovedmenuen, tryk Adressebog. Tryk Vis adresser Vælg List alle eller Søg i adressebog Vælg den ønskede destination fra listen over adresser i din adressebog. Tryk Rute. (Du har også mulighed for at redigere eller slette denne adresse). Vælg ønsket Rutemetode. Skab ruter 15 Rediger en adresse i adressebogen Fra Hovedmenuen, tryk Adressebog. Tryk Vis adresser. Vælg List alle eller Søg i adressebog Rediger. Tryk på den øverste linje for at ændre navnet, eller den nederste linje for at ændre adresseinformation. Anvend tastaturet til at indtaste den nye tekst. Marker Favorit boksen hvis du vil tilføje denne adresse til din liste over favoritadresser. 3. Fra Hovedmenuen, tryk Adressebog. Tryk Vis adresser. Vælg List alle eller Søg i adressebog Slet. Bekræft sletningen ved at trykke Ja. 3. Fra Hovedmenuen, tryk Adressebog. Tryk Ny indtastning. på kort: Kortskærmen bliver vist. Rediger Adressebog-skærmen bliver vist. Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 2200

Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 2200T http://da.yourpdfguides.com/dref/1297396

Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 2200T http://da.yourpdfguides.com/dref/1297396 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MAGELLAN ROADMATE 2200T i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual MAGELLAN MAESTRO 4040 http://da.yourpdfguides.com/dref/1297232

Din brugermanual MAGELLAN MAESTRO 4040 http://da.yourpdfguides.com/dref/1297232 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition Media - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede din opmærk- - somhed på en vigtig information. Pas på det

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/1297476

Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/1297476 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MAGELLAN ROADMATE 6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt.- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

F10. Brugervejledning. Dansk

F10. Brugervejledning. Dansk Brugervejledning da Dansk Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN F10 Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Det benyttes til at advare om potentielle

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning. Dansk

Brugervejledning. Dansk F15 F25 Brugervejledning da Dansk F15/F25 Vigtige sikkerhedsoplysninger Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol.

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport.

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. For at installere SyreN ph Rapport, indsæt BioCover USB stik i computer. Nedenstående program forefindes på USB: Ved at klikke på SyreN ph Rapport mappen åbnes mappen

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Betjeningsvejledning Navigation Tak fordi du har valgt Blaupunkt Navigation som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Læs mere

MAN DriverPad. Kvikguide.

MAN DriverPad. Kvikguide. MAN DriverPad. Kvikguide. KVIKGUIDE MAN DriverPad (CN-900T) MAN DriverPad med bakkamera (CN-900R) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Oversigt... 4 B. Første ibrugtagning... 5 1. Batteri... 5 2. SD-kort... 5 Brug

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Rollei DF-S100 SE. Brugermanual

Rollei DF-S100 SE. Brugermanual Rollei DF-S100 SE Brugermanual Version 1.06 2014.06 Indhold I. Pak Rollei DF-S100 SE scanneren ud...2 II. Sæt film ind i filmholderen...3 III. Hurtig start...7 IV. Betjeningsmanual...12 V. Specifikationer...37

Læs mere

Trimble CFX-750 Displayet

Trimble CFX-750 Displayet Hurtig start til Trimble CFX-750 Displayet KØRESKÆRMEN Trimble CFX-750 -displayet er en trykfølsom skærm, som er konfigureret til at reagere, når man rører ved ikonerne på skærmen. Ikonerne på skærmen

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER...

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER... BRUGERHÅNDBOG INDHOLD INDHOLD INDHOLD.................................. 2 INTRODUKTION............................. 3 Twig PC Tools............................ 3 Præsentation af grænsefladen..............

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition color. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition color. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition color - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede opmærksomheden på en vigtig information. Pas på det nøglekort

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Bemærk før brug: Bemærk i brug

Bemærk før brug: Bemærk i brug Brugermanual Bemærk før brug: Læs venligst manualen inden du tager produktet i brug. Ikke egnet til høj temperatur, høj fugtighed, dårlig varmeafledning eller vand. Når du bruger produktet, vil kølepladen

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Indholdsoversigt. Emne. Side

Indholdsoversigt. Emne. Side Indholdsoversigt Emne o Log-in på din Idify Tidslinje Åben Idify Timeline på din ipad Indtast dine log-in oplysninger o Navigation af din tidslinje Tidslinjens oversigt Åbne Favorit erindring Navigér og

Læs mere

Brugervejledning Alpine Navigation

Brugervejledning Alpine Navigation Brugervejledning Alpine Navigation Navigationssoftware til Alpine INE-W920R/INE-W928R Dansk (DK) Tak fordi du har valgt Alpine-NAVI som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed med det

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX Brugsvejledning ABAX Kørebog www.abax.dk The difference is ABAX 2 The difference is ABAX Indhold Til lykke med dit valg af ABAX kørebog 3 Brug af kørebogen 3 Menuer 3 Kørebog 4 Turdetaljer 5 Slå ture sammen

Læs mere

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Approach G6 Brugervejledning Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Brugervejledning Alpine Navigation

Brugervejledning Alpine Navigation Brugervejledning Alpine Navigation Navigationssoftware til Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Dansk Januar 2014, version 1.0 Tak fordi du har valgt Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D som dit navigationssystem.

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere