nüvi 30/40/50 brugervejledning August _0A Trykt i Taiwan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan"

Transkript

1 nüvi 30/40/50 brugervejledning August _0A Trykt i Taiwan

2 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk medium til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til Garmins hjemmeside (www.garmin.com) for at få aktuelle opdateringer og yderligere oplysninger om brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter.

3 Indholdsfortegnelse Sådan kommer du i gang... 1 Montering af enheden... 1 Om mydashboard... 2 Slukning af enheden... 4 Søgning efter positioner... 5 Om interessepunkter... 6 Lagring af en startposition... 7 Søgning efter positioner... 7 Brug af positionskort... 9 Favoritter Kortsider Sådan følger du en bilrute Kortsider Datahåndtering Filtyper Om hukommelseskort Overførsel af filer fra computeren Sletning af filer Brugervejledning til nüvi 30/40/50 Tilpasning af enheden Systemindstillinger Navigationsindstillinger Displayindstillinger Tidsindstillinger Sprogindstillinger Kortindstillinger Indstillinger for alarmpunkter Gendannelse af indstillinger Appendiks Vedligeholdelse af enheden Sletning af brugerdata Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel Fjernelse af enheden, holderen og monteringen Om nümaps Lifetime Sikkerhedskameraer Køb af tilbehør Sådan kontakter du Garmins produktsupport Fejlfinding i

4

5 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. 1 Tilslut enheden til strømmen i bilen (side 1). 2 Monter enheden (side 1). 3 Registrer enheden (side 3). 4 Søg efter opdateringer. Softwareopdateringer (side 3). Gratis kortopdatering (side 3). Montering af enheden ADVARSEL Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. For at forebygge personskade eller produktskade som følge af, at batteriet har været udsat for ekstrem varme, skal du fjerne enheden fra køretøjet, når du forlader det, eller opbevare enheden uden for direkte sollys. Bemærk Før du monterer enheden, skal du se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer for at få oplysninger om lovgivning vedrørende forrudemontering. Oplad din enhed mens du kører, før du bruger den med batterier. 1 Tilslut bilstrømkablet ➊ til USB-stikket ➋ på enheden. 2 Tryk sugekoppen ➌ ind mod forruden. 3 Mens du trykker, skal du dreje armen ➍ tilbage mod forruden. 4 Sæt holderen ➎ fast på sugekoppen. Brugervejledning til nüvi 30/40/50 1

6 ➌ ➍ ➊ ➎ ➋ ➏ 5 Placer bunden ➏ af enheden i monteringen. 6 Skub enheden tilbage, så den klikker på plads. 7 Sæt den anden ende af bilens strømkabel i en stikkontakt i bilen. Indsamling af satellitdata Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at opfange satellitsignaler. Når søjlerne er grønne, har enheden modtaget satellitsignaler. Om mydashboard Brug mydashboard til at registrere din enhed, søge efter software- og kortopdateringer, få adgang til produktvejledninger og service, og meget mere. Opsætning af mydashboard 1 Tilslut et USB-kabel ➊ til mini-usb-porten ➋ på enheden. ➊ ➋ 2 Tilslut den anden ende af USB-kablet til USB-porten på din computer. 3 Gå til 4 Følg instruktionerne på skærmen. 2 Brugervejledning til nüvi 30/40/50

7 Registrering af enheden 1 I mydashboard skal du klikke på Registrer nu. 2 Følg instruktionerne på skærmen. 3 Opbevar den originale købskvittering, eller en kopi af den, på et sikkert sted. Opdatering af softwaren 1 Åbn mydashboard (side 2). 2 Klik på Opdater nu under Softwareopdateringer. 3 Følg instruktionerne på skærmen. nümaps Guarantee Hvis du registrerer enheden på inden for 90 dage fra første gang, enheden opfanger satellitsignaler under kørsel, kan du få én gratis kortopdatering. Gå til for at se vilkår og betingelser. Opdatering af kort 1 Åbn mydashboard (side 2). 2 Registrer enheden (side 3). 3 Klik på Opdater nu under Kortopdateringer. 4 Følg instruktionerne på skærmen. Download af brugervejledningen Brugervejledningen til din enhed er tilgængelig på Garmins websted. 1 Åbn mydashboard (side 2). 2 Klik på Manuals. En liste over brugervejledninger på flere sprog vises. 3 Klik på Download ved siden af den brugervejledning, du vil hente. 4 Gem filen på computeren. Brugervejledning til nüvi 30/40/50 3

8 Slukning af enheden 1 Tryk på tænd/sluk-knappen ➊. ➊ 2 Vælg Sluk. Nulstilling af din enhed Du kan nulstille din enhed, hvis den holder op med at fungere. Hold tænd/sluk-knappen nede i 10 sekunder. Ændring af skærmens lysstyrke 1 Vælg Indstillinger > Display > Lysstyrke. 2 Vælg eller. Justering af lydstyrken 1 Vælg Lydstyrke. 2 Vælg en indstilling: Vælg eller. Vælg afkrydsningsfeltet Tavs. Statuslinjens ikoner Statuslinjen er placeret øverst på hovedmenuen. Statuslinjeikonerne viser oplysninger om funktioner på enheden. Du kan vælge nogle ikoner for at ændre indstillinger eller få vist yderligere oplysninger. GPS-signalstatus. Aktuel tid. Batteristatus. Sådan bruger du Hjælp Vælg for at få vist oplysninger om brug af enheden. Søgning efter emner i Hjælp Vælg > Søg. 4 Brugervejledning til nüvi 30/40/50

9 Brug af skærmknapper Tryk hurtigt på for at gå tilbage til hovedmenuen. Vælg og for at få vist flere valg. Tryk på og, og hold dem nede for at rulle hurtigere. Brug af skærmtastaturet Se "Systemindstillinger" for at ændre tastaturlayout (side 18). 1 Vælg Find > Interessepunkter > Stav navn. 2 Vælg en indstilling. Vælg et tegn på tastaturet for at indtaste et bogstav eller tal. Vælg for at tilføje et mellemrum. Vælg for at skifte mellem store og små bogstaver. Vælg og for at flytte markøren. Vælg for at slette et tegn. Hold nede, hvis du vil slette hele indtastningen. Tryk på Valg for at vælge sprogindstilling for tastaturet. Vælg for at indtaste specialtegn som f.eks. tegnsætningstegn. Søgning efter positioner Der er mange måder at finde positioner på. Efter kategori (side 6) Nær en anden position (side 6) Ved at stave navnet (side 7) Efter adresse (side 8) Brug af nyligt fundne positioner (side 8) Brug af koordinater (side 9) Brug af kortet (side 9) Brug af favoritter (side 10) Brugervejledning til nüvi 30/40/50 5

10 Om interessepunkter De detaljerede kort, der er indlæst på enheden, indeholder interessepunkter som f.eks. restauranter, hoteller og bilværksteder. Sådan finder du et interessepunkt efter kategori 1 Vælg Find > Interessepunkter. 2 Vælg en kategori. 3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt. 4 Vælg en position. 5 Vælg Start!. Søgning i en kategori For at begrænse søgeresultaterne kan du søge i bestemte kategorier. 1 Vælg Find > Interessepunkter. 2 Vælg en kategori. 3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt. 4 Vælg Stav. 5 Indtast hele eller en del af navnet. 6 Vælg Udført. Søgning i nærheden af et andet sted Din enhed er som standard indstillet til at finde de steder, der er tættest på din aktuelle position. Du kan finde en position i nærheden af en anden by eller et andet sted. 1 Vælg Find > Nær. 2 Vælg en indstilling, og vælg OK. 3 Vælg en position, hvis det er nødvendigt. Tilføjelse af et viapunkt til en rute 1 Vælg Find, mens du navigerer ad en bilrute. 2 Søg efter positionen (side 6). 3 Vælg Start!. 4 Vælg Tilføj som via punkt. 6 Brugervejledning til nüvi 30/40/50

11 Lagring af en startposition Du kan angive din hjemmeposition for den position, som du hyppigst vender tilbage til. 1 Vælg Find > Kør hjem. 2 Vælg Indtast min adresse, Indsæt aktuel position eller vælg fra Nyligt fundne. Positionen gemmes som "Hjem" i Favoritter (side 10). Sådan tager du hjem Vælg Find > Kør hjem. Slet din Hjem position 1 Vælg Find > Favoritter > Hjem. 2 Vælg informationsboblen. 3 Vælg Slet, og vælg Ja. Redigering af din hjemmeposition 1 Vælg Find > Favoritter > Hjem. 2 Vælg informationsboblen. 3 Vælg Rediger. 4 Indtast ændringerne. 5 Vælg Udført. Søgning efter positioner Du kan søge efter positioner vha. skærmtastaturet, ved at indtaste adresse eller koordinater, gennemse kortet osv. Søgning efter et sted ved at stave navnet 1 Vælg Find > Interessepunkter > Stav navn. 2 Skriv et virksomhedsnavn eller en type af virksomhed. Du kan f.eks. skrive "Starbucks" eller "Kaffe". 3 Vælg Udført. 4 Vælg en position. Brugervejledning til nüvi 30/40/50 7

12 Søgning efter en adresse BEMÆRK: Rækkefølgen af disse trin kan være anderledes afhængigt af de kortdata, der er indlæst på din enhed. 1 Vælg Find > Adresse. 2 Skift stat, land eller område efter behov. 3 Vælg en indstilling: Vælg Stav byen, indtast by og vælg Udført. Vælg Søg i alle for at søge i alle byer i staten eller området. 4 Indtast husnummeret, og vælg Udført. 5 Indtast gadenavnet, og vælg Udført. 6 Vælg gaden, hvis det er nødvendigt. 7 Vælg adressen, hvis det er nødvendigt. Søgning efter en position ved at gennemse kortet 1 Vælg Find > Gennemse kort. 2 Træk i kortet for at finde positionen. 3 Vælg positionen. Der vises en informationsboble for positionen. 4 Vælg informationsboblen. Visning af en liste over nyligt fundne positioner Enheden gemmer de sidste 50 positioner, du har fundet. Vælg Find > Nyligt fundne. Rydning af listen over nyligt fundne steder Vælg Find > Nyligt fundne > Ryd. 8 Brugervejledning til nüvi 30/40/50

13 Søgning efter en position ved hjælp af koordinater Du kan søge efter en position ved hjælp af bredde- og længdegraden. Denne metode kan være nyttig ved geocaching. 1 Vælg Find >Koordinater. 2 Vælg om nødvendigt Format, vælg det korrekte koordinatformat for den korttype, du bruger, og vælg OK. 3 Vælg breddegraden. 4 Indtast den nye koordinat, og vælg Udført. 5 Vælg længdegraden. 6 Indtast den nye koordinat, og vælg Udført. 7 Vælg Næste. 8 Vælg Start!. Brug af positionskort Positionskortet vises, efter at du har valgt en position fra menuen Find. ➊ ➍ ➎ ➋ ➏ ➌ Vælg ➊ for at gemme positionen i dine favoritter. Vælg informationsboblen ➋ for at få vist flere oplysninger om positionen. Vælg ➌ for at zoome ind og ud. Vælg ➍ for at oprette en sving-for-sving-rute til dette sted. Vælg og træk ➎ for at komme tilbage til den forrige side. Vælg ➏ for at få vist forskellige dele af kortet. Brugervejledning til nüvi 30/40/50 9

14 Visning af en rute på kortet 1 Vælg på informationsboblen fra positionskortet. 2 Vælg ruteoplysningsboksen. Indstilling af en simuleret position Hvis du er indendørs eller ikke modtager satellitsignaler, kan du bruge GPS-simulatoren til at indstille en simuleret position. 1 Vælg Indstillinger > System. 2 Vælg GPS-simulator > Til > OK. 3 I hovedmenuen skal du vælge Find > Gennemse kort. 4 Vælg et område på kortet. Der vises en informationsboble for positionen. 5 Vælg Sæt position. Favoritter Du kan gemme positioner i dine favoritter, så du hurtigt kan finde dem og oprette ruter til dem. Din hjemmeposition gemmes også i Favoritter. Lagring af din position i Favoritter 1 Tryk på køretøjsikonet på kortet. 2 Vælg Gem position. 3 Indtast et navn, og vælg Udført. 4 Vælg OK. Positionen gemmes i Favoritter. Lagring af positioner i Favoritter 1 Søg efter positionen (side 6). 2 Vælg Gem > OK på positionskortet. 10 Brugervejledning til nüvi 30/40/50

15 Søgning efter favoritter 1 Vælg Find > Favoritter. 2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt. 3 Vælg en gemt position. Redigering af favoritter 1 Vælg Find > Favoritter. 2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt. 3 Vælg en favorit. 4 Vælg informationsboblen. 5 Vælg Rediger. 6 Vælg en indstilling: Vælg Skift navn. Vælg Skift telefonnummer. Hvis du vil tildele kategorier til favoritten, skal du vælge Skift kategorier. Hvis du vil ændre det symbol, der bruges til at markere favoritten på et kort, skal du vælge Skift kortsymbol. 7 Rediger oplysningerne. 8 Vælg Udført. Tilføjelse af en kategori Du kan tilføje tilpassede kategorier for at organisere dine favoritter. BEMÆRK: Kategorier vises i menuen Favoritter, når du har gemt mere end 12 favoritter. 1 Vælg Find > Favoritter. 2 Vælg favoritten. 3 Vælg informationsboblen. 4 Vælg Rediger > Skift kategorier. 5 Vælg en kategori, og vælg Ny. Brugervejledning til nüvi 30/40/50 11

16 Sletning af favoritter BEMÆRK: Slettede favoritter kan ikke gendannes. 1 Vælg Find > Favoritter. 2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt. 3 Vælg favoritten. 4 Vælg informationsboblen. 5 Vælg Slet > Ja. Kortsider Sådan følger du en bilrute bemærk Funktionen for fartbegrænsningsikon er kun beregnet til oplysningsformål og træder ikke i stedet for førerens ansvar for at overholde alle opsatte skilte om fartbegrænsning samt for at bruge sin egen dømmekraft for sikker kørsel på alle tidspunkter. Garmin er ikke ansvarlige for eventuelle trafikbøder eller stævninger, du måtte modtage for ikke at overholde alle gældende trafiklove og -skilte. Ruten er markeret med en magentarød linje. Et ternet flag markerer din destination. Mens du kører, guider enheden dig til destinationen med stemmekommandoer, pile på kortet samt retningsangivelser øverst på kortet. Hvis du fraviger den oprindelige rute, beregner enheden ruten på ny og giver nye retningsanvisninger. 12 Brugervejledning til nüvi 30/40/50

17 Et ikon med den aktuelle hastighedsgrænse kan blive vist, når du kører på større veje. Valg af en omvej Mens du navigerer en rute, kan du gøre brug af omveje for at undgå forhindringer som f.eks. vejarbejde. BEMÆRK: Hvis den rute, du befinder dig på, er den eneste fornuftige mulighed, beregner enheden muligvis ingen omvej. 1 Under navigation af en rute skal du vælge for at gå tilbage til hovedmenuen. 2 Vælg Omvej. Sådan stopper du en rute Under navigation af en rute skal du trykke på > Stop. Navigation i direkte linje Du kan oprette lige ruter, der ikke følger veje. 1 Vælg Indstillinger > Navigation. 2 Vælg Rutepræference > Direkte linje > OK. Ruten bliver beregnet som en lige linje til positionen. Ændring af feltet til kortdata 1 Vælg et datafelt på kortet. 2 Vælg en type af data, du vil have vist. 3 Vælg OK. Brugervejledning til nüvi 30/40/50 13

18 Visning af oplysninger om aktuel position Brug siden Hvor er jeg? for at få vist oplysninger om din aktuelle position. Dette er nyttigt, hvis du skal oplyse en redningstjeneste om, hvor du befinder dig. Vælg køretøjsikonet på kortet. Søgning efter tjenester i nærheden 1 Tryk på køretøjsikonet på kortet. 2 Vælg Skadestuer, Politistationer eller Brændstof for at få vist de nærmeste positioner i denne kategori. Kortsider Visning af rejseoplysninger Siden for rejseoplysninger viser den aktuelle hastighed og giver oplysninger om rejsen. BEMÆRK: Hvis du stopper ofte, skal du lade enheden være tændt, så den nøjagtigt kan måle den tid, der er forløbet under rejsen. Vælg feltet Fart på kortet. Sådan nulstiller du Rejseoplysninger 1 Tryk på feltet Fart > Nulstil på kortet. 2 Vælg en indstilling: Vælg Nulstil tripdata for at nulstille oplysningerne på tripcomputeren. Vælg Nulstil maks. hastighed for at nulstille maksimumhastigheden. 3 Vælg OK. 14 Brugervejledning til nüvi 30/40/50

19 Visning af en liste over sving Når du navigerer en rute, vises alle sving og manøvrer på hele ruten og afstanden mellem svingene. 1 Vælg tekstlinjen øverst på kortet. Visning af siden Næste sving Under navigation af en bilrute vises en visning af næste sving, vognbaneskift eller andre manøvrer i det øverste venstre hjørne af kortet. Visningen inkluderer afstanden til svinget eller manøvren og vognbanen, du bør køre i, hvis det er muligt. Vælg fra kortet. 2 Vælg et sving. Oplysningerne om svinget vises. Der vises et billede af vejkrydset, hvis det er tilgængeligt, for vejkryds på større hovedveje. Visning af hele ruten på kortet 1 Vælg navigationslinjen øverst på kortet, mens du navigerer en bilrute. 2 Vælg Vis kort. Brugervejledning til nüvi 30/40/50 15

20 Visning af et kommende vejkryds Når du navigerer en bilrute, kan du få vist vejkryds på større hovedveje. Når du nærmer dig et vejkryds på ruten, vises der kortvarigt et billede af vejkrydset, når det er tilgængeligt. Vælg på kortet for at få vist vejkrydset, hvis det er tilgængeligt. Datahåndtering Du kan gemme filer som f.eks. JPEG-billedfiler på enheden. Enheden har en åbning til hukommelseskort til ekstra datalagring. BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere versioner. Filtyper Enheden understøtter følgende filtyper: Kort og GPX-waypointfiler fra MapSource (side 24) GPI-brugerdefinerede POI-filer fra Garmin POI Loader (side 24) 16 Brugervejledning til nüvi 30/40/50

21 Om hukommelseskort Du kan købe hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller du kan købe forudkonfigureret Garmin-kortsoftware (www.garmin.com/trip_planning). Udover kort- og datalagring kan hukommelseskort også bruges til at lagre filer som f.eks. kort, billeder, geocaches, ruter, waypoints og brugerdefinerede POI'er. Installation af et hukommelseskort Enheden understøtter microsd - og microsdhchukommelseskort og -datakort. Indsæt et hukommelseskort i stikket på enheden. Overførsel af filer fra computeren 1 Tilslut enheden til computeren (side 2). Enheden og hukommelseskortet vises som flytbare enheder i Denne computer på Windows-computere og som installerede diske på Mac-computere. BEMÆRK: På visse computere med flere netværksdrev, vises nüvi-drevene muligvis ikke. Se i hjælpen til operativsystemet for at få oplyst, hvordan du tilknytter drevene. 2 Åbn programmet til filsøgning på din computer. 3 Vælg filen. 4 Klik på Rediger > Kopier. 5 Åbn Garmin eller hukommelseskortet/diskenheden. 6 Vælg Rediger > Indsæt. Filen vises på listen over filer i enhedens hukommelse eller på hukommelseskortet. Frakobling af USB-kablet 1 Fuldfør en handling: Hvis din computer er Windows-baseret, skal du klikke på ikonet for udskubning på proceslinjen. På Mac-computere skal du trække diskikonet til papirkurven. Brugervejledning til nüvi 30/40/50 17

22 2 Tag kablet ud af computeren. Sletning af filer BEMÆRK Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler, som ikke må slettes. 1 Åbn Garmin-drevet eller -diskenheden. 2 Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt. 3 Vælg filen. 4 Tryk på tasten Slet på tastaturet. Tilpasning af enheden 1 Vælg Indstillinger. 2 Vælg en indstillingskategori. 3 Vælg indstillingen for at ændre den. Systemindstillinger Vælg Indstillinger > System. GPS-simulator afbryder enhedens modtagelse af et GPS-signal, og sparer på batteriet. Enheder angiver måleenheden for afstande. Tastaturopsætning angiver tastaturopsætningen. Sikker kørsel deaktiverer alle funktioner, som kræver væsentlig betjeningsopmærksomhed, og som kan være forstyrrende under kørslen. Om viser nüvis softwareversionsnummer, enhedens ID-nummer og oplysninger om flere andre softwarefunktioner. Du skal bruge disse oplysninger, 18 Brugervejledning til nüvi 30/40/50

23 når du opdaterer systemsoftwaren eller køber ekstra kortdata. Navigationsindstillinger Vælg Indstillinger > Navigation. Rutepræference vælg en præference for at beregne din rute. Undgå vælg de vejtyper, som du ønsker at undgå på dine ruter. Displayindstillinger Vælg Indstillinger > Display. Farvevalg indstiller en lys baggrund (Dag), en mørk baggrund (Nat) eller skifter automatisk mellem de to ud fra tidspunkterne for solopgang og solnedgang for den aktuelle position (Auto). Skærmprint gør det muligt at tage et billede af enhedens skærm. Skærmbilleder gemmes i mappen screenshot i enhedens lager. Lysstyrke ændrer lysstyrken for skærmen. Nedsættelse af lysstyrken kan spare på batteriet. Tidsindstillinger Vælg Indstillinger > Tid. Tids format vælg mellem formaterne 12 timer, 24 timer eller UTC. Aktuel tid angiv tiden manuelt for din nüvi. Vælg Automatisk for at få din nüvi til at indstille tiden ud fra din position. Sprogindstillinger Vælg Indstillinger > Sprog. Tale sprog angiver sproget for stemmemeddelelser. Tekst sprog indstiller al skærmtekst til det valgte sprog. Brugervejledning til nüvi 30/40/50 19

24 BEMÆRK: Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget for brugerindtastede data eller kortdata, f.eks. gadenavne, ikke. Tastatur indstiller sproget for dit tastatur. Kortindstillinger Vælg Indstillinger > Kort. Kortdetaljer justerer mængden af detaljer, der vises på kortet. Visning af flere detaljer kan bevirke, at kortet gentegnes langsommere. Kortvisning indstiller et kortperspektiv. Spor op viser kortet i to dimensioner (2D) med din færdselsretning øverst. Nord op viser kortet i 2D med nord øverst. 3D viser kortet i tre dimensioner (3D) i Spor op. Køretøj vælg Skift for at ændre det ikon, der bruges til at vise din position på kortet. Du kan downloade flere køretøjsikoner på Triplog viser eller skjuler din rejselog. Opsætning af kortdata ændrer mængden af data, som vises på kortet. Info Vis kortene og versionen af hvert kort, der er indlæst på din nüvi. Vælg et kort for at aktivere eller deaktivere det. TIP: Hvis du vil købe flere kortprodukter, skal du gå til Indstillinger for alarmpunkter Vælg Indstillinger > Alarmpunkter. Advarsler giver dig besked, når du nærmer dig brugerdefinerede sikkerhedskameraer (side 24). 20 Brugervejledning til nüvi 30/40/50

25 Gendannelse af indstillinger Du kan gendanne en kategori af indstillinger eller alle indstillinger til standardindstillingerne. 1 Vælg Indstillinger. 2 Vælg en indstillingskategori, hvis det er nødvendigt. 3 Vælg Gendan. Appendiks Vedligeholdelse af enheden bemærk Undgå at tabe enheden og udsætte den for kraftige stød og rystelser. Undgå at udsætte enheden for vand. Hvis enheden kommer i berøring med vand, kan der opstå funktionsfejl. Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på den. Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene berøringsskærmen, da det kan beskadige skærmen. Rengøring af yderside bemærk Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne. 1 Rengør enhedens udvendige side (ikke berøringsskærmen) med en klud, der er fugtet med vand iblandet et mildt rengøringsmiddel. 2 Tør enheden af med en tør klud. Rengøring af berøringsskærmen 1 Brug en blød, ren og fnugfri klud. 2 Brug vand, isopropylalkohol eller brillerens, hvis det er nødvendigt. Brugervejledning til nüvi 30/40/50 21

26 3 Hæld væsken på kluden. 4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden. Sådan undgår du tyveri Fjern enheden og monteringen, og placer dem uden for synsvidde, når enheden ikke er i brug. Fjern det mærke, som sugekoppen efterlader på forruden. Opbevar ikke enheden i handskerummet. Registrer enheden på Sådan forlænger du batteriets levetid Udsæt ikke din enhed for ekstreme temperaturer. Reducer skærmens lysstyrke (side 4). Efterlad ikke enheden i direkte sollys. Reducer lydstyrken (side 4). Sletning af brugerdata 1 Tænd enheden. 2 Placer fingeren nederst til højre på enhedens skærm. 3 Bliv ved med at trykke fingeren mod skærmen, indtil pop-op-vinduet vises. 4 Vælg Ja for at slette alle brugerdata. Alle de oprindelige indstillinger gendannes. Alle de elementer, du har gemt, slettes. 22 Brugervejledning til nüvi 30/40/50

27 Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel bemærk Når du skifter sikringen, skal du passe på, at du ikke taber de små dele, og du skal kontrollere, at de sættes tilbage det korrekte sted. Bilstrømkablet fungerer kun, hvis det er samlet korrekt. Hvis enheden ikke kan oplades i dit køretøj, skal du muligvis skifte den sikring, der findes i spidsen af biladapteren. 1 Afmonter endestykket. TIP: Du skal muligvis bruge en mønt til at fjerne endestykket. 2 Fjern endestykket, metalspidsen og sikringen (glas og metalcylinder). 3 Installer en sikring på 1 A (fast-blow). 4 Placer metalpidsen i endestykket. 5 Skru endestykket på bilens strømkabel igen. Fjernelse af enheden, holderen og monteringen Fjernelse af enheden fra holderen 1 Pres opad på tappen oven på holderen. 2 Vip enheden fremad. Fjernelse af holderen fra monteringen 1 Drej holderen til højre eller venstre. 2 Bliv ved med at trykke, indtil stikket på holderen slipper kuglen på monteringen. Fjernelse af sugekopmonteringen på forruden 1 Vip håndtaget på sugekopmonteringen ind mod dig. 2 Træk knappen på sugekoppen imod dig. Brugervejledning til nüvi 30/40/50 23

28 Om nümaps Lifetime For en enkelt betaling modtager du op til fire kortopdateringer hvert år i hele enhedens levetid. Du kan få flere oplysninger om nümaps Lifetime samt komplette vilkår og betingelser ved at gå ind på og klikke på Kort. Sikkerhedskameraer Advarsel Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller konsekvenserne af at bruge et brugertilpasset POI eller en sikkerhedskameradatabase. Oplysninger om sikkerhedskameraer er tilgængelige i nogle områder. Se for at få oplysninger om tilgængelighed. Til disse områder indeholder nüvi positioner for mange hundrede sikkerhedskameraer. Din nüvi advarer dig, når du nærmer dig et sikkerhedskamera, og kan advare dig, hvis du kører for hurtigt. Dataene opdateres mindst én gang om ugen, så du altid har adgang til de senest opdaterede oplysninger. Du kan til enhver tid købe en ny region eller forlænge eksisterende abonnementer. Hver region eller udvidelse, du køber, har sin egen udløbsdato. Køb af tilbehør Gå til Sådan kontakter du Garmins produktsupport Du kan kontakte Garmins produktsupport, hvis du har spørgsmål om dette produkt. Gå til I USA skal du ringe på (913) I Storbritannien skal du ringe på I Europa skal du ringe på +44 (0) Brugervejledning til nüvi 30/40/50

29 Fejlfinding Problem Enheden opfanger ingen satellitsignaler. Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden. Løsning Vælg Indstillinger > System > GPS-simulator > Fra. Sørg for at enheden er ude af garager og væk fra høje bygninger og træer. Stå stille i flere minutter. Rengør sugekoppen og forruden med isopropylalkohol. Tør efter med en ren, tør klud. Monter sugekoppen (side 1). Enheden oplades ikke i bilen. Kontroller sikringen i køretøjets strømkabel (side 23). Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten forsynes med strøm. Enheden kan kun oplades mellem 32 F og 113 F (mellem 0 C og 45 C). Hvis enheden placeres i direkte sollys eller i varme omgivelser, kan den ikke oplades. Batteriet aflades hurtigt. Du kan maksimere den tid, der går mellem opladningerne, ved at skrue ned for baggrundsbelysningen (side 19). Min batteriindikator synes Lad enheden aflade helt, og oplad den herefter helt (uden at afbryde opladningen). ikke at være præcis. Hvordan ved jeg, at enheden er i USB-lagerenhedstilstand? Når enheden er i USB-lagerenhedstilstand, viser enhedens skærm et billede af en enhed, som er tilsluttet en computer. Der vises også to nye flytbare diskdrev under Denne computer. Brugervejledning til nüvi 30/40/50 25

30 Enheden er tilsluttet computeren, men den vil ikke gå i lagerenhedstilstand. 1 Frakobl USB-kablet fra computeren. 2 Sluk for enheden. 3 Tilslut USB-kablet til en USB-port på computeren og enheden. Enheden tændes automatisk og skifter til USB-lagerenhedstilstand. 4 Kontroller, at enheden er tilsluttet en USB-port og ikke en USB-hub. Jeg kan ikke se nogen flytbare drev i listen over drev. Hvis du har flere netværksdrev på din computer, kan Windows have problemer med at tildele drevbogstaver til dine enhedsdrev. Se hjælpen til dit operativsystem for at få oplyst, hvordan du tilknytter drevbogstaver. 26 Brugervejledning til nüvi 30/40/50

31

32 (0) (0) / Garmin International, Inc East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Garmin (Europe) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien Garmin Corporation No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.) Garmin, Garmin-logoet, MapSource og nüvi er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. nümaps Guarantee og nümaps Lifetime er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer, Inc Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

nüvi 42/52-serien Brugervejledning Januar 2013 190-01530-36_0A Trykt i Taiwan

nüvi 42/52-serien Brugervejledning Januar 2013 190-01530-36_0A Trykt i Taiwan nüvi 42/52-serien Brugervejledning Januar 2013 190-01530-36_0A Trykt i Taiwan 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres,

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt.- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Approach G6 Brugervejledning Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Approach S3 Brugervejledning Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

nüvi 2200/2300/2400-serien brugervejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460

nüvi 2200/2300/2400-serien brugervejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460 nüvi 2200/2300/2400-serien brugervejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460 2010-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle

Læs mere

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

Garmin fleet 590 Brugervejledning. August 2013 190-01505-36_0A Trykt i Taiwan

Garmin fleet 590 Brugervejledning. August 2013 190-01505-36_0A Trykt i Taiwan Garmin fleet 590 Brugervejledning August 2013 190-01505-36_0A Trykt i Taiwan 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres,

Læs mere

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM EDGE 800 lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Forerunner 910XT lynstartvejledning November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Introduktion advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt-

Læs mere

dēzl 760 Brugervejledning

dēzl 760 Brugervejledning dēzl 760 Brugervejledning Juni 2015 Trykt i Taiwan 190-01511-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

nüvi 465 brugervejledning

nüvi 465 brugervejledning nüvi 465 brugervejledning 2010-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax (913)

Læs mere

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Approach -serien. brugervejledning

Approach -serien. brugervejledning Approach -serien brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

Brugervejledning til nüvi -serierne

Brugervejledning til nüvi -serierne Brugervejledning til nüvi -serierne 1200/1300/1400 til brug med disse nüvi-modeller: 1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260 1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390 1410, 1440, 1450, 1490 2009-2011 Garmin

Læs mere

nüvi 205- og 205W-serien brugervejledning til brug med disse nüvi-modeller. 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W

nüvi 205- og 205W-serien brugervejledning til brug med disse nüvi-modeller. 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W nüvi 205- og 205W-serien brugervejledning til brug med disse nüvi-modeller. 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W 2009-2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International,

Læs mere

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

nüvi 1490TV brugervejledning

nüvi 1490TV brugervejledning nüvi 1490TV brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax (913)

Læs mere

GMI 20 Brugervejledning

GMI 20 Brugervejledning GMI 20 Brugervejledning Juni 2013 190-01609-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

zūmo 200-serien brugervejledning til brug med zūmo 210 og zūmo 220

zūmo 200-serien brugervejledning til brug med zūmo 210 og zūmo 220 zūmo 200-serien brugervejledning til brug med zūmo 210 og zūmo 220 2010-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913)

Læs mere

GMI 10. Vejledning til lynstart

GMI 10. Vejledning til lynstart GMI 10 Vejledning til lynstart Introduktion Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Med GMI 10 kan du hurtigt

Læs mere

Betjeningsvejledning nüvi 300/350

Betjeningsvejledning nüvi 300/350 Betjeningsvejledning nüvi 300/350 personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. 913/397 8200 eller

Læs mere

Edge. Touring Brugervejledning. Juni 2013 190-01605-36_0B Trykt i Taiwan

Edge. Touring Brugervejledning. Juni 2013 190-01605-36_0B Trykt i Taiwan Edge Touring Brugervejledning Juni 2013 190-01605-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

F10. Brugervejledning. Dansk

F10. Brugervejledning. Dansk Brugervejledning da Dansk Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN F10 Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Det benyttes til at advare om potentielle

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Brugervejledning. Dansk

Brugervejledning. Dansk F15 F25 Brugervejledning da Dansk F15/F25 Vigtige sikkerhedsoplysninger Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol.

Læs mere

A50 brugervejledning

A50 brugervejledning A50 brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber og ASUSTeK Computer, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres,

Læs mere

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Betjeningsvejledning Navigation Tak fordi du har valgt Blaupunkt Navigation som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

MAN DriverPad. Kvikguide.

MAN DriverPad. Kvikguide. MAN DriverPad. Kvikguide. KVIKGUIDE MAN DriverPad (CN-900T) MAN DriverPad med bakkamera (CN-900R) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Oversigt... 4 B. Første ibrugtagning... 5 1. Batteri... 5 2. SD-kort... 5 Brug

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

For at begynde at bruge din telefon som en navigationsenhed, skal du trykke let på knappen TomTom i Windows Mobile-startmenuen.

For at begynde at bruge din telefon som en navigationsenhed, skal du trykke let på knappen TomTom i Windows Mobile-startmenuen. TomTom NAVIGATOR 1. Før du starter... Før du starter... Montering For at begynde at bruge din telefon som en navigationsenhed, skal du trykke let på knappen TomTom i Windows Mobile-startmenuen. Når du

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Brugervejledning Alpine Navigation

Brugervejledning Alpine Navigation Brugervejledning Alpine Navigation Navigationssoftware til Alpine INE-W920R/INE-W928R Dansk (DK) Tak fordi du har valgt Alpine-NAVI som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed med det

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet INDHOLDSFORTEGNELSE ipad - Apples geniale tablet... Forord KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad Aktivér din ipad... 8 Opdater til ios 8... 9 Sluk og tænd din ipad... 10 Sæt din ipad på vågeblus...

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Betjeningsvejledning zumo 500/550

Betjeningsvejledning zumo 500/550 Betjeningsvejledning zumo 500/550 den personlige motorcykelnavigator 2006-2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. 913/397.8200

Læs mere

Brugervejledning Alpine Navigation

Brugervejledning Alpine Navigation Brugervejledning Alpine Navigation Navigationssoftware til Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Dansk Januar 2014, version 1.0 Tak fordi du har valgt Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D som dit navigationssystem.

Læs mere

Vejledning til Nokia N9

Vejledning til Nokia N9 Vejledning til Nokia N9 1. udgave 2 Kort og navigation Kort og navigation Kort Om Kort Med Kort kan du se, hvilke steder der er i nærheden, og blive guidet til dit bestemmelsessted. Find byer, veje og

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Din brugermanual NAVMAN F15 http://da.yourpdfguides.com/dref/1220753

Din brugermanual NAVMAN F15 http://da.yourpdfguides.com/dref/1220753 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVMAN F15 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro 1. Æskens indhold Æsken s indhold A TomTom RIDER 1 2 3 4 1. Berøringsfølsom skærm 2. Tænd/Sluk-knap 3. Opladningsindikator 4. USB-stik B Holder C RAM Mount -monteringssæt

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

mobilguide Brugervejledning Version 2.0

mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 MOBILTELEFONER 3 RELEASE NOTES 4 DEFINITIONER 4 INSTALLATION & OPSTART 5 START & BRUG AF MOBIL GUIDEN 7 FUNKTIONER

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition Media - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede din opmærk- - somhed på en vigtig information. Pas på det

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

echo 200, 300 og 500 serien Brugervejledning

echo 200, 300 og 500 serien Brugervejledning echo 200, 300 og 500 serien Brugervejledning December 2013 190-01709-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere