Heatime. SMS Remote Control

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Heatime. SMS Remote Control"

Transkript

1 Heatime SMS Remote Control Brugervejledning V252E Al information indeholdt i dette dokument kan ændres uden meddelelse herom, og uden at Milkline kan drages til ansvar herfor. MILKLINE Via Mattei, 4 Loc. Gariga Podenzano (Pc) Italy Tel Fax Web:

2 2

3 Heatime SMS Remote Control Brugervejledning 3

4 Indholdsfortegelse 1. Introduktion Installation af enheden Enhedens kontrolpanel Kommunikere med enheden Opsætning af enheden Indstilling af sprog Gemme telefonnumre til afsendelse af SMS besked Deaktivering eller aktivering af telefonnumre til SMS beskeder Sletning af telefonnumre for SMS beskeder Deaktivere eller aktivere afsendelsen af SMS beskeder Gemt SMS besked sender tidsplan Deaktivering eller aktivering af tidsplan til SMS beskeder Gem Telefonselskabets mobilnummer på SIM kortet i enheden Deaktivering eller aktivering af telefonselskabets mobilnummer på SIM kortet indsat i enheden Forespørgsel på enhedens gemte indstillinger Modtage data vedrørende konfiguration 1 (CONFIG1) Modtagelse af data vedrørende konfiguration 2 (CONFIG2) Modtagelse af data vedrørende konfiguration 3 (CONFIG3) Modtagelse af et kraftigt GSM signal Modtagelse af restbeløbet på SIM kortet Modtagelse af Firmware versionen Udlevering af statusrapport på malkekvægsbesætningen Modtagelse af statusdata på malkekvægsbesætningen, STATUS rapport Modtagelse af data vedrørende hver enkelt ko, LIST rapport Generel advarsel ved afsendelse af SMS beskeder Eksempler på SMS beskeder Hurtig Start Indstilling af sprog Gemme mobilnumre for at sende SMS beskeder Deaktivering af et mobilnummer til SMS beskeder Aktivering af mobilnummer til modtagelse af SMS besked Slette et mobilnummer fra at modtage SMS beskeder Stoppe for afsendelse af SMS beskeder Starte afsendelse af SMS beskeder Oprettelse af tider på, hvornår SMS beskeder sendes Deaktivering af tider for SMS beskeder Genaktivere en tidsplan for SMS beskeder Gemme service telefonnummeret fra telefonselskabet på SIM kortet, indsat i enheden Deaktivering af service telefonnummeret fra telefonselskabet på SIM kortet indsat i enheden Genaktivering af service telefonnummeret fra telefonselskabet på SIM kortet indsat i enheden Modtage data vedrørende konfiguration Modtage data vedrørende configuration Modtage data vedrørende konfiguration Modtage styrken på GSM signalet

5 9.18. Modtage SIM kortets restbeløb Modtage data vedrørende Firmware versionen Modtage statusdata på malkekvægsbesætningen, STATUS rapport Modtage data vedrørende hver ko, LIST rapport Udskiftning af SIM kortet Fejlfinding Ledningsdiagram

6 1. Introduktion Heatime SMS Remote Control, herefter benævnt enheden, gør det muligt for brugeren at kommunikere med Heatime anlægget via GSM netværket. Ved at afsende SMS beskeder, er det muligt at modtage rapporter vedrørende brunstforhold og malkekvægsstatus som SMS beskeder. Disse rapporter kan automatisk videresendes til flere telefonnumre på forskellige tidspunkter på dagen. 2. Installation af enheden Pakken indeholder følgende dele: En elektronisk kontrolboks med et kabel (P), der tilkobles strømforsyningen Et kabel (H), der tilslutter enheden til Heatime anlægget Et kabel (C), der tilslutter enheden til PC eren via stikket RS232 Kabel P Kabel H Kabel C Elektronisk kontrolboks 6

7 Følg nedenstående indstallationsvejledning: 1) Åbn den elektroniske kontrolboks og indsæt SIM kortet på dets plads (Fig.1). SIM kortet bruges til at sende og modtage kommandoer. A B C D Fig. 1: Isætning af SIM kort BEMÆRK: Før panelet åbnes, sikres det, at kabel (P) ikke er tilsluttet. 2) Den elektroniske kontrolboks opsættes med de vedlagte beslag på væggen i nærheden af Heatime anlægget, som vist i figur 2. 7

8 Fig. 2: Beslag til opsætning på væg 3) Tilslut kommunikationskabel (H) til enheden og Heatime anlægget via de viste stik (fig. 3A og 3B). Fig. 3A: Stik til at tilslutte enheden til Heatime anlægget 8

9 Fig. 3B: Stik til at tilslutte Heatime anlægget til enheden. 4) Tilslut strømforsyningskablet (P) til strømforsyningen med det viste stik i fig. 4. Fig. 4: Stik til at tilslutte enheden til strømforsyningen. 9

10 3. Enhedens kontrolpanel Frontpanelet (fig. 5) består af: Fem lysdioder benævnt: PWR/ALARM, SIGNAL, RxTx GSM, RxTx HT, PC To knapper: STATUS og LIST, Fig. 5: Lysdioder og knapper på enhedens frontpanel. De 5 lysdioder betyder følgende: PWR/ALARM (rød lysdiode) Off = Enheden virker ikke; strømforsyningskablet kan være frakoblet. On = Enheden er tændt. Blinker = alarm; enheden har mistet forbindelsen til Heatime anlægget; kommunikationskablet H kan være afbrudt. Blinker + hørbar alarm = alarm; enheden kan ikke forbindes til GSM netwærket; SIM kortet, som bruges til at sende og modtage SMS beskeder, kan mangle eller være defekt. SIGNAL (gul lysdiode) Off = GSM signalet kan ikke opfanges; hvis et fuldt funktionsdygtigt SIM kort er isat korrekt, kan GSM netværket til tider ikke nås, eller signalet er ikke kraftig nok, der, hvor enheden er placeret. Blinker = GSM netværket er tilgængelig; antallet af blink er proportional med signalets styrke (fra 0 til 5). RxTx GSM (grøn lysdiode) 10

11 Off = Enheden kommunikerer ikke med GSM netværket. Blinker = Enheden kommunikerer med GSM netværket. RxTx HT (grøn lysdiode) Off = Enheden kommunikerer ikke med Heatime anlægget. Blinker = Enheden kommunikerer med Heatime anlægget. PC (grøn lysdiode) Off = Enheden kommunikerer ikke med PC eren. On = Enheden er tilsluttet PC eren. Trykkes der på en af de to knapper, sker følgende: STATUS: Enheden genererer en STATUS rapport, som indeholder data om kvægbesætningens tilstand. Via en SMS besked, sendes rapporten til det første telefonnummer på den gemte telefonliste i Configuration 1 sektionen. LIST: Enheden genererer en LIST rapport, som indeholder data vedrørende hver enkelt ko s aktiviteter i alarm status. Via en SMS besked, sendes rapporten til det første telefonnummer på den gemte telefonliste i Configuration 1 sektionen. 11

12 4. Kommunikere med enheden For at kommunikere med enheden, skal SMS beskederne sendes til telefonummeret på SIM kortet. Der kan sendes to typer af beskeder: den første type besked bruges til at konfigurere enheden; den anden besked bruges til at modtage information vedrørende den aktuelle konfiguration, og for at modtage informationer, indsamlet og bearbejdet af enheden. NB: Husk alle tekstbeskeder, der sendes til enheden SKAL skrives med store bogstaver, da enhver besked, der indeholder små bogstaver ikke vil blive udført. 5. Opsætning af enheden 5.1. Indstilling af sprog For at angive sprog, sendes en SMS besked med følgende syntaks: 6285+CONFIG1:*LANG: Language code De tilgængelige sprog og koder, der skal indsættes i tekstkommandoen er vist i følgende tabel: Sprog Italiensk Engelsk Tysk Fransk Dansk Kode IT EN DE FR DK Bemærk: - Standardsprog er sat til engelsk - Hvis kommandoen er skrevet og sendt korrekt, vil enheden behandle kommandoen og sende en SMS besked retur indeholdende den aktuelle konfiguration i Configuration 1 sektionen Gemme telefonnumre til afsendelse af SMS besked Når enheden modtager en forespørgselskommando, sender enheden en SMS besked retur indeholdende de ønskede informationer. For at modtage disse beskeder, skal mobilnumrene på modtagerne være gemt. Enheden kan håndtere op til 5 telefonnumre på én gang. For at gemme telefonnumrene sendes en SMS besked med følgende syntaks: 6285+CONFIG1:#1: Phone number A #2: Phone number B #3: Phone number C #4: Phone number D #5: Phone number E. Bemærk: 12

13 - Det er ikke nødvendigt at indtaste alle 5 numre - Det er ikke nødvendigt at indtaste landekoden medmindre, der skal sendes en SMS besked til et udenlandsk telefonnummer - Den numeriske værdi i begyndelsen af hvert telefonnummer svarer til telefonnummerets placering i hukommelsen - For eksempel., #1: Phone number A viser, at telefonnummer A er gemt i hukommelsen på plads nr. 1., mens #4: Phone number D viser, at telefonnummer D er gemt i hukommelsen på plads nr. 4. Når telefonnumrene skal deaktiveres eller aktiveres, er det disse numeriske positioner, der refereres til. - Når en forespørgsel er lavet og sendt korrrekt, vil enheden, efter bearbejdning af data, svare ved at sende en SMS besked retur med de aktuelle konfigurationer i Configuration 1 sektionen Deaktivering eller aktivering af telefonnumre til SMS beskeder Det er altid muligt at deaktivere eller aktivere et eller flere af de telefonnumre, som enheden sender SMS beskederne tilbage til, når den modtager en forespørgselskommando. Send en SMS besked med følgende syntaks for at deaktivere et eller flere af telefonnumrene: 6285+CONFIG1:*1:OFF*2:OFF*3:OFF*4:OFF*5:OFF For at aktivere et eller flere af telefonnumrene sendes en SMS besked med følgende syntaks: 6285+CONFIG1:*1:ON*2:ON*3:ON*4:ON*5:ON Bemærk: - Ethvert telefonnummer kan deaktiveres eller aktiveres uafhængigt af andre telefonnumre. - Værdien efter stjernen indikerer, på hvilken plads i hukommelsen, telefonnumrene er gemt. - Når en forespørgsel er lavet og sendt korrrekt, vil enheden, efter bearbejdning af data, svare ved at sende en SMS besked retur med de aktuelle konfigurationer i Configuration 1 sektionen Sletning af telefonnumre for SMS beskeder For at slette et eller flere af de telefonnumre, som enheden sender en SMS besked til, sendes en SMS besked med følgende syntaks: 6285+CONFIG1:*1:DEL*2:DEL*3:DEL*4:DEL*5:DEL Bemærk: - Ethvert telefonnummer kan slettes uafhængigt af de andre numre - Værdien efter stjernen indikerer, på hvilken plads i hukommelsen, telefonnumrene er gemt. - Når en forespørgsel er lavet og sendt korrrekt, vil enheden, efter bearbejdning af data, svare ved at sende en SMS besked retur med de aktuelle konfigurationer i Configuration 1 sektionen

14 5.5. Deaktivere eller aktivere afsendelsen af SMS beskeder Det er muligt på et hvilket som helst tidspunkt at aktivere eller deaktivere afsendelse af SMS beskeder til telefonnumrene gemt i hukommelsen. For at deaktivere afsendelse af SMS beskeder, sendes en SMS besked med følgende syntaks: 6285+CONFIG1:*SMS:OFF For at aktivere afsendelse af SMS beskeder til en eller flere af de aktive og gemte telefonnumre, sendes en SMS besked med følgende syntaks: 6285+CONFIG1:*SMS:ON Bemærk: Når en forespørgsel er lavet og sendt korrrekt, vil enheden, efter bearbejdning af data, svare ved at sende en SMS besked retur med de aktuelle konfigurationer i Configuration 1 sektionen Gemt SMS besked sender tidsplan Information indsamlet og bearbejdet af enheden kan sendes dagligt på angivne tidspunkter som en SMS besked til tidligere indtastede aktive telefonnumre. Enheden er i stand til at sende op til 5 rapporter om dagen. For at få enheden til at generere en tidsplan og sende en rapport, sendes SMS besked med følgende syntaks: 6285+CONFIG2:#1:HH:MM#2:HH:MM#3:HH:MM#4:HH:MM#5:HH:MM Bemærk: - Det er ikke nødvendigt at fastsætte alle 5 tidsplaner, - Tidsplanen følger 24 timers princippet, - Den numeriske værdi i begyndelsen af hver tidsplan viser, hvor tidsplanen er placeret i hukommelsen. For eksempel #1: Time in the hh:mm format indikerer, at tidsplanen er gemt i hukommelsen på plads nr. 1. Der vil blive referet til disse numeriske placeringer, f.eks. når det er nødvendigt at deaktivere eller aktivere en tidsplan. - Når en forespørgsel er lavet og sendt korrrekt, vil enheden, efter bearbejdning af data, svare ved at sende en SMS besked retur med de aktuelle konfigurationer i Configuration 2 sektionen Deaktivering eller aktivering af tidsplan til SMS beskeder På et hvilket som helst tidspunkt kan enhver tidligere gemt tidsplan deaktiveres eller aktiveres. For at deaktivere en eller flere tidsplaner for hvornår, enheden skal udarbejde og sende en rapport som SMS besked, sendes en SMS besked med følgende syntaks: 6285+CONFIG2:*1:OFF*2:OFF*3:OFF*4:OFF*5:OFF 14

15 For at aktivere en eller flere tidsplaner for hvornår, enheden skal udarbejde og sende en rapport som SMS besked, sendes en SMS besked med følgende syntaks: 6285+CONFIG2:*1:ON*2:ON*3:ON*4:ON*5:ON Bemærk: - Det er ikke nødvendigt at deaktivere eller aktivere alle 5 tidsplaner; hver tidsplan kan blive deaktiveret eller aktiveret enkeltvis uafhængigt af andre tidsplaner, - Den numeriske værdi efter stjernen indikerer, hvor tidsplanen er placeret i hukommelsen. - Når en forespørgsel er lavet og sendt korrrekt, vil enheden, efter bearbejdning af data, svare ved at sende en SMS besked retur med de aktuelle konfigurationer i Configuration 2 sektionen Gem Telefonselskabets mobilnummer på SIM kortet i enheden For at få oplyst restbeløbet på taletidskortet indsat i enheden, skal telefonselskabets telefonnummer gemmes. For at gemme telefonselskabets telefonnummer, sendes en SMS besked med følgende syntaks: 6285+CONFIG3:#SERVICE:+ :+ Telephone company service centre number Bemærk: - SMS beskeden om restbeløbet kan variere i gyldighed og format alt efter hvilket telefonselskab, der benyttes. - Når en forespørgsel er lavet og sendt korrrekt, vil enheden, efter bearbejdning af data, svare ved at sende en SMS besked retur med de aktuelle konfigurationer i Configuration 3 sektionen Deaktivering eller aktivering af telefonselskabets mobilnummer på SIM kortet indsat i enheden Mobilnummeret kan på et hvilket som helst tidspunkt deaktiveres eller genaktiveres. For at deaktivere telefonselskabets mobilnummer, sendes en SMS besked med følgende syntaks: 6285+CONFIG3:*SERVICE:OFF For at genaktivere telefonselskabets mobilnummer, sendes en SMS besked med følgende syntaks: 6285+CONFIG3:*SERVICE:ON Bemærk: Når en forespørgsel er lavet og sendt korrrekt, vil enheden, efter bearbejdning af data, svare ved at sende en SMS besked retur med de aktuelle konfigurationer i Configuration 3 sektionen. 15

16 6. Forespørgsel på enhedens gemte indstillinger 6.1. Modtage data vedrørende konfiguration 1 (CONFIG1) Alle indstillinger af SMS beskeder indeholdende ordet CONFIG1 er en del af Configuration 1 sektionen. For at modtage en SMS besked med alle de aktuelle indstillinger fra Configuration 1 sektionen, sendes en SMS besked med følgende syntaks: 6285+CONFIG1? SMS kommandoen, der sendes retur vil have følgende format: CONFIG1: #1: Numero telefonico A (ON) [or OFF if disabled] #2: Numero telefonico B (ON) [or OFF if disabled] #3: Numero telefonico C (ON) [or OFF if disabled] #4: Numero telefonico D (ON) [or OFF if disabled] #5: Numero telefonico E (ON) [or OFF if disabled] SMS:ON (or OFF) LANG: language SIGNAL: signal strength (0..5) Bemærk: - SMS beskeden med de aktuelle indstillinger fra Configuration 1 sektionen vil kun blive sendt til det mobilnummer, der har afgivet kommandoen Modtagelse af data vedrørende konfiguration 2 (CONFIG2) Alle indstillinger indsat via en SMS besked indeholdende ordet CONFIG2 er en del af Configuration 2 sektionen. For at modtage en SMS besked med alle de aktuelle indstillinger i Configuration 2 sektionen, sendes en SMS besked med følgende syntaks: 6285+CONFIG2? SMS kommandoen, der sendes retur vil have følgende format: CONFIG2: #1:HH:MM (ON) [or OFF if disabled] #2:HH:MM (ON) [or OFF if disabled] #3:HH:MM (ON) [or OFF if disabled] #4:HH:MM (ON) [or OFF if disabled] #5:HH:MM (ON) [or OFF if disabled] SIGNAL: signal strength (0..5) 16

17 Bemærk: - SMS beskeden med de aktuelle indstillinger fra Configuration 2 sektionen vil kun blive sendt til det mobilnummer, der har afgivet kommandoen Modtagelse af data vedrørende konfiguration 3 (CONFIG3) Alle indstillinger indsat via en SMS besked indeholdende ordet CONFIG3 er en del af Configuration 3 sektionen. For at modtage en SMS besked med alle de aktuelle indstillinger fra Configuration 3 sektionen, sendes en SMS besked med følgende syntaks: 6285+CONFIG3? SMS kommandoen, der sendes retur vil have følgende format: CONFIG3: #SERVICE: Service centre phone number (ON) [or OFF if disabled] SIGNAL: signal strength (0..5) Bemærk: - SMS kommandoen med de aktuelle indstillinger fra Configuration 3 sektionen vil kun blive sendt til det mobilnummer, der har afgivet kommandoen Modtagelse af et kraftigt GSM signal For at modtage en SMS besked indeholdende signalstyrken på GSM antennen, sendes en SMS besked med følgende syntaks: 6285+SIGNAL? Bemærk: - GSM signalets styrke registreret af enheden vises på en numerisk skala fra 0 (intet signal) til 5 (maximal signaldækning), - SMS kommandoen med GSM signalets styrke vil kun blive sendt til det mobilnummer, der har afgivet kommandoen 6.5. Modtagelse af restbeløbet på SIM kortet Hvis et taletidskort er indsat i enheden, kan der modtages en besked om restbeløbet på SIM kortet fra telefonselskabet ved at sende en SMS besked med følgende syntaks: 6285+SERVICE? SMS beskeden om restbeløbet kan variere i gyldighed og format alt efter hvilket telefonselskab, der benyttes. Bemærk: 17

18 - SMS kommandoen indeholdende kortets restbeløb vil kun blive sendt til det mobilnummer, der har afgivet kommandoen Modtagelse af Firmware versionen For at modtage en SMS besked indeholdende firmware versionen, sendes en SMS besked med følgende syntaks: 6285+VERS? SMS kommandoen, der sendes retur vil have følgende format: VERS: MILKLINE HT SMS INTERFACE HEATIME: x.xx GSM: y.yy SEGNALE: signal strength (0..5) hvor: - HEATIME: er den numeriske kode, som identificerer HEATIME anlæggets firmware version. - GSM er den numeriske kode, som identificerer firmware versionen på enheden. 18

19 7. Udlevering af statusrapport på malkekvægsbesætningen 7.1. Modtagelse af statusdata på malkekvægsbesætningen, STATUS rapport For at modtage en SMS besked indeholdende status på malkekvægsbesætningen, sendes en SMS besked med følgende syntaks: 6285+STATUS? Enhedens SMS besked vil have følgende format: STATUS: COWS xx IN HEAT xx LOW ACTIVITY xx NO ID xx THRESHOLD xx MAXIMUM HOURS xx HH:MM - DD/MM/YYYY Hvor: - COWS: er det totale antal registrerede dyr, - IN HEAT: er det totale antal registrerede brunsttilfælde - LOW ACTIVITY: er det registrerede antal køer med lav aktivitet - NO ID: er det antal køer, der ikke er blevet verificeret. - THRESHOLD: er maksimalværdien af aktiviteten ; hvis der er registreringer over denne værdi, udløses en alarm; makimalgrænsen er sat til 5. - MAXIMUM HOURS: er det antal af timer, der er forløbet siden første brunstregistrering, - HH:MM DD/MM/YYYY er datoen og tidspunktet for afsendelse eller bearbejdelse af data Bemærk: - SMS beskeden indeholdende status på malkekvægsbesætningen vil kun blive sendt til det mobilnummer, der har afgivet kommandoen. - SMS beskeden indeholdende status på malkekvægsbesætningen vil automatisk blive sendt til alle de gemte AKTIVE telefonnumre på listen i Configuration 1 sektionen i henhold til tidsplanen i Configuration 2 sektionen. - Når der trykkes på STATUS knappen på enhedens frontpanel, sendes en SMS besked med data vedr. status på besætningen til det første telefonnummer på listen i Configuration Modtagelse af data vedrørende hver enkelt ko, LIST rapport For at modtage en SMS besked med aktivitetsdata på hver ko i alarm status, sendes en SMS besked med følgende syntaks: 6285+LIST? SMS beskeden, som sendes fra enheden har følgende format, gentaget for hver ko i alarm status: 19

20 LIST: COW xx ACTIVITY xx STATUS HOURS xx hvor: - COW: (5 bogstaver) er en del af koens identifikationskode, - ACTIVITY: er koens registerede aktivitetsniveau, - STATUS: er en numerisk kode, som identificerer alarmtypen; hvis det er lig med 1, indikerer det, at en brunst er registreret, hvis det er lig med 2, indikerer det, at en usædvanlig lav aktivitet er registreret. - HOURS: Angiver antallet af timer efter alarmen er udløst f.eks. ved registrering af brunst Bemærk: - SMS beskeden med aktivitetsdata på hver ko, vil kun blive sendt til det mobilnummer, der har afgivet kommandoen. - Ved et tryk på LIST knappen på enhedens frontpanel, vil en SMS besked med aktivitetsdata på den enkelte ko blive sendt til det første gemte mobilnummer i listen under Configuration 1 sektionen, - Hver SMS besked kan indeholde et antal bogstaver, der er lig med max. 3 køer i alarm status; hvis listen er større end 3 køer, sendes SMS beskederne, indtil listen er tom. 20

21 8. Generel advarsel ved afsendelse af SMS beskeder - Alle afsendte tekstbeskeder SKAL skrives med store bogstaver. - SMS beskederne må kun indeholde én makro-kommando i hver besked. En liste på alle tilgængelige makro-kommandoer er vist i følgende tabel: 6285+CONFIG CONFIG CONFIG CONFIG1? 6285+CONFIG2? 6285+CONFIG3? 6285+VERS? 6285+SIGNAL? 6285+SERVICE? 6285+STATUS? 6285+LIST? - Når SMS beskederne bruger en af nedenstående makro-kommandoer, er det ikke nødvendigt at indstille alle makro-kommandoernes konfigurationsmuligheder i en enkelt besked: 6285+CONFIG CONFIG CONFIG3 - Hvis en SMS besked indeholder små bogstaver eller en general syntaksfejl i konfigurationsmulighederne i en makro-kommando, vil mulighederne med fejl ikke blive udført, mens de resterende konfigurationsmuligheder vil blive gennemført. - Hvis en SMS besked indeholder små bogstaver eller en general syntaksfejl i en af nøgleordrerne i en makro-kommando, vil hele kommandoen ikke blive udført, og hele beskeden vil blive sendt til det første registrerede mobilnummer på listen i Configuration 1 sektionen, også selv om nummeret har været midlertidigt deaktiveret. Bemærk: Nogle telefonselskaber sender automatisk SMS beskeder, hvis et taletidskort er indsat i enheden, eller hvis beløbet på kontoen er lav. På grund af vigtigheden af disse advarselsbeskeder, vil enheden, hvis det modtager en besked, der ikke indeholder en makro-kommando, videresende beskeden til det første mobilnummer på listen. Det anbefales derfor ved programmering af mobilnumre, på 1. pladsen at indsætte mobilnummeret på den landmand eller medarbejder, som er mest involveret i managementdelen. 21

22 - Når enheden modtager en SMS besked indeholdende en af de følgende makro-kommandoer: 6285+CONFIG CONFIG CONFIG3 sender enheden efter bearbejdning af kommandoen en SMS besked med de nye konfigurationsparametre til det første telefonnummer gemt på listen i Configuration 1 sektionen. - Når enheden modtager en SMS besked indeholdende en af macro-kommandoerne i følgende tabel: 6285+CONFIG1? 6285+CONFIG2? 6285+CONFIG3? 6285+VERS? 6285+SIGNAL? 6285+SERVICE? 6285+STATUS? 6285+LIST? sender enheden specifik information om den modtagede makro-kommando og også GSM signalets styrke på en skala fra 0 (intet signal) til 5 (maximal signal styrke). 22

23 9. Eksempler på SMS beskeder Hurtig Start 9.1. Indstilling af sprog For at indstille sprog f.eks. til engelsk (kode EN), sendes følgende SMS besked: 6285+CONFIG1:*LANG:EN 9.2. Gemme mobilnumre for at sende SMS beskeder For at gemme tre telefonnumre, til hvilke enheden sender dets SMS beskeder, sendes følgende SMS besked: tel. #1: tel. #2: tel. #3: SMS besked: 6285+CONFIG1:#1: #2: #3: Deaktivering af et mobilnummer til SMS beskeder For at deaktivere et af de mobilnumre, hvortil enheden sender dets SMS beskeder, sendes følgende SMS besked: For at deaktivere mobilnummer #2: SMS besked: 6285+CONFIG1:*2:OFF 9.4. Aktivering af mobilnummer til modtagelse af SMS besked For at aktivere et af de gemte mobilnumre, hvortil enheden sender dets SMS beskeder, sendes følgende SMS besked: For at aktivere mobilnummer #2: SMS besked: 6285+CONFIG1:*2:ON 9.5. Slette et mobilnummer fra at modtage SMS beskeder For at slette et mobilnummer fra at modtage SMS beskeder, sendes følgende SMS besked: For at slette mobilnummer #3: SMS besked: 6285+CONFIG1:*3:DEL 9.6. Stoppe for afsendelse af SMS beskeder For at stoppe enheden i at sende SMS beskeder, sendes følgende SMS besked: 23

24 SMS besked: 6285+CONFIG1:*SMS:OFF 9.7. Starte afsendelse af SMS beskeder For at aktivere afsendelsen af alle SMS beskeder, sendes følgende SMS besked: SMS besked: 6285+CONFIG1:*SMS:ON 9.8. Oprettelse af tider på, hvornår SMS beskeder sendes For at oprette to tidsplaner for afsendelse af STATUS rapporten, sendes følgende SMS besked: Tidsplan #1: 08:30 hver time #2: 20:30 SMS besked: 6285+CONFIG2:#1:08:30#2:20: Deaktivering af tider for SMS beskeder For at deaktivere en af de gemte tidsplaner for afsendelse af STATUS rapport, sendes følgende SMS besked: For at deaktivere tidsplan #2: 20:30 SMS besked: 6285+CONFIG2:*2:OFF Genaktivere en tidsplan for SMS beskeder For at genaktivere en af de gemte tidsplaner, som enheden sender STATUS rapporten til, sendes følgende SMS besked: Genaktivere tidsplan #2: 20:30 SMS besked: 6285+CONFIG2:*2:ON Gemme service telefonnummeret fra telefonselskabet på SIM kortet, indsat i enheden Hvis et taletidskort er indsat i enheden, sendes nedenstående SMS besked for at gemme service telefonnummeret fra telefonselskabet: Service telefonnummer: SMS besked: 6285+CONFIG3:#SERVICE:

25 9.12. Deaktivering af service telefonnummeret fra telefonselskabet på SIM kortet indsat i enheden For at deaktivere det gemte service telefonnummer fra telefonselskabet, sendes følgende SMS besked: SMS besked: 6285+CONFIG3:*SERVICE:OFF Genaktivering af service telefonnummeret fra telefonselskabet på SIM kortet indsat i enheden For at genaktivere det gemte service telefonnummer fra telefonselskabet, sendes følgende SMS besked: SMS besked: 6285+CONFIG3:*SERVICE:ON Modtage data vedrørende konfiguration 1 For at modtage en SMS besked indeholdende alle aktuelle indstillinger i Configuration 1 sektionen, sendes følgende SMS besked: SMS besked: 6285+CONFIG1? Hvis alle foregående beskeder er sendt, svarer enheden kun det mobilnummer, der har afgivet kommandoen med følgende SMS besked: CONFIG1: #1: (ON) #2: (ON) #3:?????? (OFF) #4:?????? (OFF) #5:?????? (OFF) SMS:ON LANG:EN SIGNAL: signalstyrke registreret af enheden (0..5) Modtage data vedrørende configuration 2 For at modtage en SMS besked indeholdende alle de aktuelle indstillinger i Configuration 2 sektionen, sendes følgende SMS besked: SMS besked: 6285+CONFIG2? Hvis alle foregående beskeder er sendt, svarer enheden kun det mobilnummer, der har afgivet kommandoen med følgende SMS besked: CONFIG2: #1:08:30 (ON) 25

26 #2:20:30 (ON) #3:??:??:?? (OFF) #4:??:??:?? (OFF) #5:??:??:?? (OFF) SIGNAL: signalstyrke registeret af enheden (0..5) Modtage data vedrørende konfiguration 3 For at modtage en SMS besked indeholdende alle de aktuelle indstillinger i Configuration 3 sektionen, sendes følgende SMS besked: SMS besked: 6285+CONFIG3? Hvis alle foregående beskeder er sendt, svarer enheden kun det mobilnummer, der har afgivet kommandoen med følgende SMS besked: CONFIG3: #SERVICE: (ON) SIGNAL: signal styrke registeret af enheden (0..5) Modtage styrken på GSM signalet For at modtage en SMS besked om den mulige styrke på GSM antennen, sendes følgende SMS besked: SMS besked: 6285+SIGNAL? Enheden svarer kun det mobilnummer, der har afgivet kommandoen med følgende SMS besked: SIGNAL: signalstyrken registeret af enheden (0..5) Modtage SIM kortets restbeløb Hvis et taletidskort er indsat i enheden, og telefonselskabets service telefonnummer er gemt (eller genaktiveret), sendes følgende SMS besked for at modtage information om kortets restbeløb: SMS besked: 6285+SERVICE? Enheden svarer kun det mobilnummer, der har afgivet kommandoen; SMS beskeden om restbeløbet kan variere i gyldighed og format alt efter hvilket telefonselskab, der benyttes Modtage data vedrørende Firmware versionen For at modtage en SMS besked indeholdende firmware versionen, sendes følgende SMS besked: SMS besked: 6285+VERS? 26

27 Enheden svarer kun det mobilnummer, der har afgivet kommandoen. Indholdet i kommandoen afhænger af den installerede firmware version. Eksempelvis kunne en SMS besked se ud som følger: VERS: MILKLINE HT SMS INTERFACE HEATIME: 1.71 GSM: 1.0 SIGNAL: 3 (0..5) hvor: 1.71: er en numerisk kode, som identificerer Heatime anlæggets firmware version 1.0: er den numeriske kode, som identificerer firmware versionen på enheden 3: er GSM signalets styrke Modtage statusdata på malkekvægsbesætningen, STATUS rapport For at modtage en SMS besked med status på malkekvægsbesætningen, sendes følgende SMS besked: SMS besked: 6285+STATUS? Enheden svarer kun det mobilnummer, der har afgivet kommandoen. Indholdet af kommandoen afhænger af de registrerede data. Eksempelvis: STATUS: HEADS 52 HEATS 2 LOW ACTIVITY 5 NO ID 3 THRESHOLD 5 MAXIMUM HOURS 6 10:30-01/01/2008 hvor: 52: er det totale antal dyr 2: er det totale antal registrerede brunsttilfælde 5: er det registrerede antal køer med lav aktivitet 3: er antallet af køer, der ikke er blevet verificeret 5: er maksimalværdien af aktiviteten ; hvis der er registreringer over denne maksimalgrænse på 5, udløses en alarm. 6: Antallet af timer, der er forløbet siden første brunstregistrering ud af 2 10:30-01/01/2008 er dato og tidspunkt for afsendelse og bearbejdning af data. Bemærk: - En tilsvarende SMS besked med statusdata på malkekvægsbesætningen vil automatisk blive sendt til alle AKTIVE mobilnumre gemt i listen i Configuration 1 sektionen, ud fra de AKTIVE tidsplaner i Configuration 2 sektionen. 27

28 9.21. Modtage data vedrørende hver ko, LIST rapport For at modtage en SMS besked med aktivitetsdata på hver ko i alarm status, sendes følgende SMS besked: SMS besked: 6285+LIST? Enheden svarer kun det mobilnummer, der har afgivet kommandoen. Indholdet af kommandoen afhænger af de registrerede data. Nedenfor ses et eksempel på en SMS besked, der viser den enkelte ko i alarm status: LIST: COW ACTIVITY HOURS 3 hvor: 01234: er koens identifikationskode, 123.0: er koens aktivitetsniveau, 1: er den opfangede alarmtype. 1 = brunst, 2 = lav aktivitet 3: Er det antal timer, der er forløbet siden alarmen blev udløst 28

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem 8 Zonegrupper, 51 sensorer, 7 kabelførte sensorer, 1 x 12V udgang Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA. Brugermanual. Manual version 1.0. Svane Electronic ApS. Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk

Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA. Brugermanual. Manual version 1.0. Svane Electronic ApS. Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA Brugermanual Manual version 1.0 Svane Electronic ApS Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk GSM fjernstyret kamera Tak for at du købte GSM kameraet. Dette kamera er et fjernstyret

Læs mere

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10 Brugermanual INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion 2 Betjening af JABLOTRON 100 systemet 2 Brug af betjeningspanelet 3 Tilkobling 6 Frakobling 6 Deltilkobling 7 Afstilling af alarm 7 Betjening af systemet

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

Brugervejledning til Betalingsterminaler fra

Brugervejledning til Betalingsterminaler fra Brugervejledning til Betalingsterminaler fra Countertop ict220eg Mobile iwl220g Countertop Dual Dokument version 2015-08-24. SW version 20.18 Varenummer: R336-0155 Tillykke med din nye betalingsterminal!

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk GSM ALARM CAMERA Brugervejledning dansk Tekniske data GSM enhed: Strømforbrug statisk:20 ma Arbejdsspænding: 9 12VDC Arbejdstemperatur: 20 C til + 85 C GSM 900 / 1800 / 1900 bånd Frekvens: 433 MHZ Trådløs

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H

BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H BRUGER MANUAL DK Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H Attention! Meget vigtigt. Denne brugervejledning indeholder vigtige retningslinjer for installation og brugen af Mobeye enheden

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inden alarmsystemet tages i brug... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR I GANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE

Læs mere

Hurtig-oversigt guide

Hurtig-oversigt guide infinite prime User Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0373A (9/05) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is in compliance

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware Brugervejledning SmartAir TS1000 Administrationssoftware Copyright 2006 - Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44

Læs mere

B R U G E R M A N U A L

B R U G E R M A N U A L B R U G E R M A N U A L iconnect Control System User Manual - Version 2.00 Catalog Number: ZI0548C (09/08) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares

Læs mere

Brugermanual. til webbrugerflade 4664-064-01

Brugermanual. til webbrugerflade 4664-064-01 Brugermanual til webbrugerflade DHP-R 4664-064-01 2 Danfoss 4664-064-01 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 5 2 Forbindelse til en computer 7 2.1 Forudsætninger 7 2.2 Tilslutning ved hjælp af den præ-konfigurerede

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brug nogle minutter på at læse brugermanualen igennem. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem anvendelse af produktet. Pas godt på brugermanualen til

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 1 INDEN ALARMSYSTEMET TAGES I BRUG... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR IGANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE ENHEDER... 2 OVERVEJELSER OMKRING PLACERING AF

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

HomeSecure HS-PRO-01 Manual: 16-06-2015

HomeSecure HS-PRO-01 Manual: 16-06-2015 2 3 HomeSecure PRO 868mhz er det seneste skud på stammen i Homealarm.dk's alarmsortiment. Denne alarm kører på 868mhz og sensorrækkevidden er derfor helt optimal. Hele opsætningen foregår på alarmens LCD

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

ValTronics alarmsystem

ValTronics alarmsystem ValTronics alarmsystem Brugermanual ValTronics Alarmsystem VT-1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning 28.12.2011 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1.1 Generel beskrivelse af SG550M Digital Jagtkamera SG550 M

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

Brugervejledning til Betalingsterminaler fra. Stationær ict220 Internet Stationær ict250 Internet Mobil iwl220 Mobil iwl250b

Brugervejledning til Betalingsterminaler fra. Stationær ict220 Internet Stationær ict250 Internet Mobil iwl220 Mobil iwl250b Brugervejledning til Betalingsterminaler fra Stationær ict220 Internet Stationær ict250 Internet Mobil iwl220 Mobil iwl250b Mobil iwl250g Indhold 1 Terminal leverance...4 2 Terminal installation...4 2.1

Læs mere