Heatime. SMS Remote Control

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Heatime. SMS Remote Control"

Transkript

1 Heatime SMS Remote Control Brugervejledning V252E Al information indeholdt i dette dokument kan ændres uden meddelelse herom, og uden at Milkline kan drages til ansvar herfor. MILKLINE Via Mattei, 4 Loc. Gariga Podenzano (Pc) Italy Tel Fax Web:

2 2

3 Heatime SMS Remote Control Brugervejledning 3

4 Indholdsfortegelse 1. Introduktion Installation af enheden Enhedens kontrolpanel Kommunikere med enheden Opsætning af enheden Indstilling af sprog Gemme telefonnumre til afsendelse af SMS besked Deaktivering eller aktivering af telefonnumre til SMS beskeder Sletning af telefonnumre for SMS beskeder Deaktivere eller aktivere afsendelsen af SMS beskeder Gemt SMS besked sender tidsplan Deaktivering eller aktivering af tidsplan til SMS beskeder Gem Telefonselskabets mobilnummer på SIM kortet i enheden Deaktivering eller aktivering af telefonselskabets mobilnummer på SIM kortet indsat i enheden Forespørgsel på enhedens gemte indstillinger Modtage data vedrørende konfiguration 1 (CONFIG1) Modtagelse af data vedrørende konfiguration 2 (CONFIG2) Modtagelse af data vedrørende konfiguration 3 (CONFIG3) Modtagelse af et kraftigt GSM signal Modtagelse af restbeløbet på SIM kortet Modtagelse af Firmware versionen Udlevering af statusrapport på malkekvægsbesætningen Modtagelse af statusdata på malkekvægsbesætningen, STATUS rapport Modtagelse af data vedrørende hver enkelt ko, LIST rapport Generel advarsel ved afsendelse af SMS beskeder Eksempler på SMS beskeder Hurtig Start Indstilling af sprog Gemme mobilnumre for at sende SMS beskeder Deaktivering af et mobilnummer til SMS beskeder Aktivering af mobilnummer til modtagelse af SMS besked Slette et mobilnummer fra at modtage SMS beskeder Stoppe for afsendelse af SMS beskeder Starte afsendelse af SMS beskeder Oprettelse af tider på, hvornår SMS beskeder sendes Deaktivering af tider for SMS beskeder Genaktivere en tidsplan for SMS beskeder Gemme service telefonnummeret fra telefonselskabet på SIM kortet, indsat i enheden Deaktivering af service telefonnummeret fra telefonselskabet på SIM kortet indsat i enheden Genaktivering af service telefonnummeret fra telefonselskabet på SIM kortet indsat i enheden Modtage data vedrørende konfiguration Modtage data vedrørende configuration Modtage data vedrørende konfiguration Modtage styrken på GSM signalet

5 9.18. Modtage SIM kortets restbeløb Modtage data vedrørende Firmware versionen Modtage statusdata på malkekvægsbesætningen, STATUS rapport Modtage data vedrørende hver ko, LIST rapport Udskiftning af SIM kortet Fejlfinding Ledningsdiagram

6 1. Introduktion Heatime SMS Remote Control, herefter benævnt enheden, gør det muligt for brugeren at kommunikere med Heatime anlægget via GSM netværket. Ved at afsende SMS beskeder, er det muligt at modtage rapporter vedrørende brunstforhold og malkekvægsstatus som SMS beskeder. Disse rapporter kan automatisk videresendes til flere telefonnumre på forskellige tidspunkter på dagen. 2. Installation af enheden Pakken indeholder følgende dele: En elektronisk kontrolboks med et kabel (P), der tilkobles strømforsyningen Et kabel (H), der tilslutter enheden til Heatime anlægget Et kabel (C), der tilslutter enheden til PC eren via stikket RS232 Kabel P Kabel H Kabel C Elektronisk kontrolboks 6

7 Følg nedenstående indstallationsvejledning: 1) Åbn den elektroniske kontrolboks og indsæt SIM kortet på dets plads (Fig.1). SIM kortet bruges til at sende og modtage kommandoer. A B C D Fig. 1: Isætning af SIM kort BEMÆRK: Før panelet åbnes, sikres det, at kabel (P) ikke er tilsluttet. 2) Den elektroniske kontrolboks opsættes med de vedlagte beslag på væggen i nærheden af Heatime anlægget, som vist i figur 2. 7

8 Fig. 2: Beslag til opsætning på væg 3) Tilslut kommunikationskabel (H) til enheden og Heatime anlægget via de viste stik (fig. 3A og 3B). Fig. 3A: Stik til at tilslutte enheden til Heatime anlægget 8

9 Fig. 3B: Stik til at tilslutte Heatime anlægget til enheden. 4) Tilslut strømforsyningskablet (P) til strømforsyningen med det viste stik i fig. 4. Fig. 4: Stik til at tilslutte enheden til strømforsyningen. 9

10 3. Enhedens kontrolpanel Frontpanelet (fig. 5) består af: Fem lysdioder benævnt: PWR/ALARM, SIGNAL, RxTx GSM, RxTx HT, PC To knapper: STATUS og LIST, Fig. 5: Lysdioder og knapper på enhedens frontpanel. De 5 lysdioder betyder følgende: PWR/ALARM (rød lysdiode) Off = Enheden virker ikke; strømforsyningskablet kan være frakoblet. On = Enheden er tændt. Blinker = alarm; enheden har mistet forbindelsen til Heatime anlægget; kommunikationskablet H kan være afbrudt. Blinker + hørbar alarm = alarm; enheden kan ikke forbindes til GSM netwærket; SIM kortet, som bruges til at sende og modtage SMS beskeder, kan mangle eller være defekt. SIGNAL (gul lysdiode) Off = GSM signalet kan ikke opfanges; hvis et fuldt funktionsdygtigt SIM kort er isat korrekt, kan GSM netværket til tider ikke nås, eller signalet er ikke kraftig nok, der, hvor enheden er placeret. Blinker = GSM netværket er tilgængelig; antallet af blink er proportional med signalets styrke (fra 0 til 5). RxTx GSM (grøn lysdiode) 10

11 Off = Enheden kommunikerer ikke med GSM netværket. Blinker = Enheden kommunikerer med GSM netværket. RxTx HT (grøn lysdiode) Off = Enheden kommunikerer ikke med Heatime anlægget. Blinker = Enheden kommunikerer med Heatime anlægget. PC (grøn lysdiode) Off = Enheden kommunikerer ikke med PC eren. On = Enheden er tilsluttet PC eren. Trykkes der på en af de to knapper, sker følgende: STATUS: Enheden genererer en STATUS rapport, som indeholder data om kvægbesætningens tilstand. Via en SMS besked, sendes rapporten til det første telefonnummer på den gemte telefonliste i Configuration 1 sektionen. LIST: Enheden genererer en LIST rapport, som indeholder data vedrørende hver enkelt ko s aktiviteter i alarm status. Via en SMS besked, sendes rapporten til det første telefonnummer på den gemte telefonliste i Configuration 1 sektionen. 11

12 4. Kommunikere med enheden For at kommunikere med enheden, skal SMS beskederne sendes til telefonummeret på SIM kortet. Der kan sendes to typer af beskeder: den første type besked bruges til at konfigurere enheden; den anden besked bruges til at modtage information vedrørende den aktuelle konfiguration, og for at modtage informationer, indsamlet og bearbejdet af enheden. NB: Husk alle tekstbeskeder, der sendes til enheden SKAL skrives med store bogstaver, da enhver besked, der indeholder små bogstaver ikke vil blive udført. 5. Opsætning af enheden 5.1. Indstilling af sprog For at angive sprog, sendes en SMS besked med følgende syntaks: 6285+CONFIG1:*LANG: Language code De tilgængelige sprog og koder, der skal indsættes i tekstkommandoen er vist i følgende tabel: Sprog Italiensk Engelsk Tysk Fransk Dansk Kode IT EN DE FR DK Bemærk: - Standardsprog er sat til engelsk - Hvis kommandoen er skrevet og sendt korrekt, vil enheden behandle kommandoen og sende en SMS besked retur indeholdende den aktuelle konfiguration i Configuration 1 sektionen Gemme telefonnumre til afsendelse af SMS besked Når enheden modtager en forespørgselskommando, sender enheden en SMS besked retur indeholdende de ønskede informationer. For at modtage disse beskeder, skal mobilnumrene på modtagerne være gemt. Enheden kan håndtere op til 5 telefonnumre på én gang. For at gemme telefonnumrene sendes en SMS besked med følgende syntaks: 6285+CONFIG1:#1: Phone number A #2: Phone number B #3: Phone number C #4: Phone number D #5: Phone number E. Bemærk: 12

13 - Det er ikke nødvendigt at indtaste alle 5 numre - Det er ikke nødvendigt at indtaste landekoden medmindre, der skal sendes en SMS besked til et udenlandsk telefonnummer - Den numeriske værdi i begyndelsen af hvert telefonnummer svarer til telefonnummerets placering i hukommelsen - For eksempel., #1: Phone number A viser, at telefonnummer A er gemt i hukommelsen på plads nr. 1., mens #4: Phone number D viser, at telefonnummer D er gemt i hukommelsen på plads nr. 4. Når telefonnumrene skal deaktiveres eller aktiveres, er det disse numeriske positioner, der refereres til. - Når en forespørgsel er lavet og sendt korrrekt, vil enheden, efter bearbejdning af data, svare ved at sende en SMS besked retur med de aktuelle konfigurationer i Configuration 1 sektionen Deaktivering eller aktivering af telefonnumre til SMS beskeder Det er altid muligt at deaktivere eller aktivere et eller flere af de telefonnumre, som enheden sender SMS beskederne tilbage til, når den modtager en forespørgselskommando. Send en SMS besked med følgende syntaks for at deaktivere et eller flere af telefonnumrene: 6285+CONFIG1:*1:OFF*2:OFF*3:OFF*4:OFF*5:OFF For at aktivere et eller flere af telefonnumrene sendes en SMS besked med følgende syntaks: 6285+CONFIG1:*1:ON*2:ON*3:ON*4:ON*5:ON Bemærk: - Ethvert telefonnummer kan deaktiveres eller aktiveres uafhængigt af andre telefonnumre. - Værdien efter stjernen indikerer, på hvilken plads i hukommelsen, telefonnumrene er gemt. - Når en forespørgsel er lavet og sendt korrrekt, vil enheden, efter bearbejdning af data, svare ved at sende en SMS besked retur med de aktuelle konfigurationer i Configuration 1 sektionen Sletning af telefonnumre for SMS beskeder For at slette et eller flere af de telefonnumre, som enheden sender en SMS besked til, sendes en SMS besked med følgende syntaks: 6285+CONFIG1:*1:DEL*2:DEL*3:DEL*4:DEL*5:DEL Bemærk: - Ethvert telefonnummer kan slettes uafhængigt af de andre numre - Værdien efter stjernen indikerer, på hvilken plads i hukommelsen, telefonnumrene er gemt. - Når en forespørgsel er lavet og sendt korrrekt, vil enheden, efter bearbejdning af data, svare ved at sende en SMS besked retur med de aktuelle konfigurationer i Configuration 1 sektionen

14 5.5. Deaktivere eller aktivere afsendelsen af SMS beskeder Det er muligt på et hvilket som helst tidspunkt at aktivere eller deaktivere afsendelse af SMS beskeder til telefonnumrene gemt i hukommelsen. For at deaktivere afsendelse af SMS beskeder, sendes en SMS besked med følgende syntaks: 6285+CONFIG1:*SMS:OFF For at aktivere afsendelse af SMS beskeder til en eller flere af de aktive og gemte telefonnumre, sendes en SMS besked med følgende syntaks: 6285+CONFIG1:*SMS:ON Bemærk: Når en forespørgsel er lavet og sendt korrrekt, vil enheden, efter bearbejdning af data, svare ved at sende en SMS besked retur med de aktuelle konfigurationer i Configuration 1 sektionen Gemt SMS besked sender tidsplan Information indsamlet og bearbejdet af enheden kan sendes dagligt på angivne tidspunkter som en SMS besked til tidligere indtastede aktive telefonnumre. Enheden er i stand til at sende op til 5 rapporter om dagen. For at få enheden til at generere en tidsplan og sende en rapport, sendes SMS besked med følgende syntaks: 6285+CONFIG2:#1:HH:MM#2:HH:MM#3:HH:MM#4:HH:MM#5:HH:MM Bemærk: - Det er ikke nødvendigt at fastsætte alle 5 tidsplaner, - Tidsplanen følger 24 timers princippet, - Den numeriske værdi i begyndelsen af hver tidsplan viser, hvor tidsplanen er placeret i hukommelsen. For eksempel #1: Time in the hh:mm format indikerer, at tidsplanen er gemt i hukommelsen på plads nr. 1. Der vil blive referet til disse numeriske placeringer, f.eks. når det er nødvendigt at deaktivere eller aktivere en tidsplan. - Når en forespørgsel er lavet og sendt korrrekt, vil enheden, efter bearbejdning af data, svare ved at sende en SMS besked retur med de aktuelle konfigurationer i Configuration 2 sektionen Deaktivering eller aktivering af tidsplan til SMS beskeder På et hvilket som helst tidspunkt kan enhver tidligere gemt tidsplan deaktiveres eller aktiveres. For at deaktivere en eller flere tidsplaner for hvornår, enheden skal udarbejde og sende en rapport som SMS besked, sendes en SMS besked med følgende syntaks: 6285+CONFIG2:*1:OFF*2:OFF*3:OFF*4:OFF*5:OFF 14

15 For at aktivere en eller flere tidsplaner for hvornår, enheden skal udarbejde og sende en rapport som SMS besked, sendes en SMS besked med følgende syntaks: 6285+CONFIG2:*1:ON*2:ON*3:ON*4:ON*5:ON Bemærk: - Det er ikke nødvendigt at deaktivere eller aktivere alle 5 tidsplaner; hver tidsplan kan blive deaktiveret eller aktiveret enkeltvis uafhængigt af andre tidsplaner, - Den numeriske værdi efter stjernen indikerer, hvor tidsplanen er placeret i hukommelsen. - Når en forespørgsel er lavet og sendt korrrekt, vil enheden, efter bearbejdning af data, svare ved at sende en SMS besked retur med de aktuelle konfigurationer i Configuration 2 sektionen Gem Telefonselskabets mobilnummer på SIM kortet i enheden For at få oplyst restbeløbet på taletidskortet indsat i enheden, skal telefonselskabets telefonnummer gemmes. For at gemme telefonselskabets telefonnummer, sendes en SMS besked med følgende syntaks: 6285+CONFIG3:#SERVICE:+ :+ Telephone company service centre number Bemærk: - SMS beskeden om restbeløbet kan variere i gyldighed og format alt efter hvilket telefonselskab, der benyttes. - Når en forespørgsel er lavet og sendt korrrekt, vil enheden, efter bearbejdning af data, svare ved at sende en SMS besked retur med de aktuelle konfigurationer i Configuration 3 sektionen Deaktivering eller aktivering af telefonselskabets mobilnummer på SIM kortet indsat i enheden Mobilnummeret kan på et hvilket som helst tidspunkt deaktiveres eller genaktiveres. For at deaktivere telefonselskabets mobilnummer, sendes en SMS besked med følgende syntaks: 6285+CONFIG3:*SERVICE:OFF For at genaktivere telefonselskabets mobilnummer, sendes en SMS besked med følgende syntaks: 6285+CONFIG3:*SERVICE:ON Bemærk: Når en forespørgsel er lavet og sendt korrrekt, vil enheden, efter bearbejdning af data, svare ved at sende en SMS besked retur med de aktuelle konfigurationer i Configuration 3 sektionen. 15

16 6. Forespørgsel på enhedens gemte indstillinger 6.1. Modtage data vedrørende konfiguration 1 (CONFIG1) Alle indstillinger af SMS beskeder indeholdende ordet CONFIG1 er en del af Configuration 1 sektionen. For at modtage en SMS besked med alle de aktuelle indstillinger fra Configuration 1 sektionen, sendes en SMS besked med følgende syntaks: 6285+CONFIG1? SMS kommandoen, der sendes retur vil have følgende format: CONFIG1: #1: Numero telefonico A (ON) [or OFF if disabled] #2: Numero telefonico B (ON) [or OFF if disabled] #3: Numero telefonico C (ON) [or OFF if disabled] #4: Numero telefonico D (ON) [or OFF if disabled] #5: Numero telefonico E (ON) [or OFF if disabled] SMS:ON (or OFF) LANG: language SIGNAL: signal strength (0..5) Bemærk: - SMS beskeden med de aktuelle indstillinger fra Configuration 1 sektionen vil kun blive sendt til det mobilnummer, der har afgivet kommandoen Modtagelse af data vedrørende konfiguration 2 (CONFIG2) Alle indstillinger indsat via en SMS besked indeholdende ordet CONFIG2 er en del af Configuration 2 sektionen. For at modtage en SMS besked med alle de aktuelle indstillinger i Configuration 2 sektionen, sendes en SMS besked med følgende syntaks: 6285+CONFIG2? SMS kommandoen, der sendes retur vil have følgende format: CONFIG2: #1:HH:MM (ON) [or OFF if disabled] #2:HH:MM (ON) [or OFF if disabled] #3:HH:MM (ON) [or OFF if disabled] #4:HH:MM (ON) [or OFF if disabled] #5:HH:MM (ON) [or OFF if disabled] SIGNAL: signal strength (0..5) 16

17 Bemærk: - SMS beskeden med de aktuelle indstillinger fra Configuration 2 sektionen vil kun blive sendt til det mobilnummer, der har afgivet kommandoen Modtagelse af data vedrørende konfiguration 3 (CONFIG3) Alle indstillinger indsat via en SMS besked indeholdende ordet CONFIG3 er en del af Configuration 3 sektionen. For at modtage en SMS besked med alle de aktuelle indstillinger fra Configuration 3 sektionen, sendes en SMS besked med følgende syntaks: 6285+CONFIG3? SMS kommandoen, der sendes retur vil have følgende format: CONFIG3: #SERVICE: Service centre phone number (ON) [or OFF if disabled] SIGNAL: signal strength (0..5) Bemærk: - SMS kommandoen med de aktuelle indstillinger fra Configuration 3 sektionen vil kun blive sendt til det mobilnummer, der har afgivet kommandoen Modtagelse af et kraftigt GSM signal For at modtage en SMS besked indeholdende signalstyrken på GSM antennen, sendes en SMS besked med følgende syntaks: 6285+SIGNAL? Bemærk: - GSM signalets styrke registreret af enheden vises på en numerisk skala fra 0 (intet signal) til 5 (maximal signaldækning), - SMS kommandoen med GSM signalets styrke vil kun blive sendt til det mobilnummer, der har afgivet kommandoen 6.5. Modtagelse af restbeløbet på SIM kortet Hvis et taletidskort er indsat i enheden, kan der modtages en besked om restbeløbet på SIM kortet fra telefonselskabet ved at sende en SMS besked med følgende syntaks: 6285+SERVICE? SMS beskeden om restbeløbet kan variere i gyldighed og format alt efter hvilket telefonselskab, der benyttes. Bemærk: 17

18 - SMS kommandoen indeholdende kortets restbeløb vil kun blive sendt til det mobilnummer, der har afgivet kommandoen Modtagelse af Firmware versionen For at modtage en SMS besked indeholdende firmware versionen, sendes en SMS besked med følgende syntaks: 6285+VERS? SMS kommandoen, der sendes retur vil have følgende format: VERS: MILKLINE HT SMS INTERFACE HEATIME: x.xx GSM: y.yy SEGNALE: signal strength (0..5) hvor: - HEATIME: er den numeriske kode, som identificerer HEATIME anlæggets firmware version. - GSM er den numeriske kode, som identificerer firmware versionen på enheden. 18

19 7. Udlevering af statusrapport på malkekvægsbesætningen 7.1. Modtagelse af statusdata på malkekvægsbesætningen, STATUS rapport For at modtage en SMS besked indeholdende status på malkekvægsbesætningen, sendes en SMS besked med følgende syntaks: 6285+STATUS? Enhedens SMS besked vil have følgende format: STATUS: COWS xx IN HEAT xx LOW ACTIVITY xx NO ID xx THRESHOLD xx MAXIMUM HOURS xx HH:MM - DD/MM/YYYY Hvor: - COWS: er det totale antal registrerede dyr, - IN HEAT: er det totale antal registrerede brunsttilfælde - LOW ACTIVITY: er det registrerede antal køer med lav aktivitet - NO ID: er det antal køer, der ikke er blevet verificeret. - THRESHOLD: er maksimalværdien af aktiviteten ; hvis der er registreringer over denne værdi, udløses en alarm; makimalgrænsen er sat til 5. - MAXIMUM HOURS: er det antal af timer, der er forløbet siden første brunstregistrering, - HH:MM DD/MM/YYYY er datoen og tidspunktet for afsendelse eller bearbejdelse af data Bemærk: - SMS beskeden indeholdende status på malkekvægsbesætningen vil kun blive sendt til det mobilnummer, der har afgivet kommandoen. - SMS beskeden indeholdende status på malkekvægsbesætningen vil automatisk blive sendt til alle de gemte AKTIVE telefonnumre på listen i Configuration 1 sektionen i henhold til tidsplanen i Configuration 2 sektionen. - Når der trykkes på STATUS knappen på enhedens frontpanel, sendes en SMS besked med data vedr. status på besætningen til det første telefonnummer på listen i Configuration Modtagelse af data vedrørende hver enkelt ko, LIST rapport For at modtage en SMS besked med aktivitetsdata på hver ko i alarm status, sendes en SMS besked med følgende syntaks: 6285+LIST? SMS beskeden, som sendes fra enheden har følgende format, gentaget for hver ko i alarm status: 19

20 LIST: COW xx ACTIVITY xx STATUS HOURS xx hvor: - COW: (5 bogstaver) er en del af koens identifikationskode, - ACTIVITY: er koens registerede aktivitetsniveau, - STATUS: er en numerisk kode, som identificerer alarmtypen; hvis det er lig med 1, indikerer det, at en brunst er registreret, hvis det er lig med 2, indikerer det, at en usædvanlig lav aktivitet er registreret. - HOURS: Angiver antallet af timer efter alarmen er udløst f.eks. ved registrering af brunst Bemærk: - SMS beskeden med aktivitetsdata på hver ko, vil kun blive sendt til det mobilnummer, der har afgivet kommandoen. - Ved et tryk på LIST knappen på enhedens frontpanel, vil en SMS besked med aktivitetsdata på den enkelte ko blive sendt til det første gemte mobilnummer i listen under Configuration 1 sektionen, - Hver SMS besked kan indeholde et antal bogstaver, der er lig med max. 3 køer i alarm status; hvis listen er større end 3 køer, sendes SMS beskederne, indtil listen er tom. 20

21 8. Generel advarsel ved afsendelse af SMS beskeder - Alle afsendte tekstbeskeder SKAL skrives med store bogstaver. - SMS beskederne må kun indeholde én makro-kommando i hver besked. En liste på alle tilgængelige makro-kommandoer er vist i følgende tabel: 6285+CONFIG CONFIG CONFIG CONFIG1? 6285+CONFIG2? 6285+CONFIG3? 6285+VERS? 6285+SIGNAL? 6285+SERVICE? 6285+STATUS? 6285+LIST? - Når SMS beskederne bruger en af nedenstående makro-kommandoer, er det ikke nødvendigt at indstille alle makro-kommandoernes konfigurationsmuligheder i en enkelt besked: 6285+CONFIG CONFIG CONFIG3 - Hvis en SMS besked indeholder små bogstaver eller en general syntaksfejl i konfigurationsmulighederne i en makro-kommando, vil mulighederne med fejl ikke blive udført, mens de resterende konfigurationsmuligheder vil blive gennemført. - Hvis en SMS besked indeholder små bogstaver eller en general syntaksfejl i en af nøgleordrerne i en makro-kommando, vil hele kommandoen ikke blive udført, og hele beskeden vil blive sendt til det første registrerede mobilnummer på listen i Configuration 1 sektionen, også selv om nummeret har været midlertidigt deaktiveret. Bemærk: Nogle telefonselskaber sender automatisk SMS beskeder, hvis et taletidskort er indsat i enheden, eller hvis beløbet på kontoen er lav. På grund af vigtigheden af disse advarselsbeskeder, vil enheden, hvis det modtager en besked, der ikke indeholder en makro-kommando, videresende beskeden til det første mobilnummer på listen. Det anbefales derfor ved programmering af mobilnumre, på 1. pladsen at indsætte mobilnummeret på den landmand eller medarbejder, som er mest involveret i managementdelen. 21

22 - Når enheden modtager en SMS besked indeholdende en af de følgende makro-kommandoer: 6285+CONFIG CONFIG CONFIG3 sender enheden efter bearbejdning af kommandoen en SMS besked med de nye konfigurationsparametre til det første telefonnummer gemt på listen i Configuration 1 sektionen. - Når enheden modtager en SMS besked indeholdende en af macro-kommandoerne i følgende tabel: 6285+CONFIG1? 6285+CONFIG2? 6285+CONFIG3? 6285+VERS? 6285+SIGNAL? 6285+SERVICE? 6285+STATUS? 6285+LIST? sender enheden specifik information om den modtagede makro-kommando og også GSM signalets styrke på en skala fra 0 (intet signal) til 5 (maximal signal styrke). 22

23 9. Eksempler på SMS beskeder Hurtig Start 9.1. Indstilling af sprog For at indstille sprog f.eks. til engelsk (kode EN), sendes følgende SMS besked: 6285+CONFIG1:*LANG:EN 9.2. Gemme mobilnumre for at sende SMS beskeder For at gemme tre telefonnumre, til hvilke enheden sender dets SMS beskeder, sendes følgende SMS besked: tel. #1: tel. #2: tel. #3: SMS besked: 6285+CONFIG1:#1: #2: #3: Deaktivering af et mobilnummer til SMS beskeder For at deaktivere et af de mobilnumre, hvortil enheden sender dets SMS beskeder, sendes følgende SMS besked: For at deaktivere mobilnummer #2: SMS besked: 6285+CONFIG1:*2:OFF 9.4. Aktivering af mobilnummer til modtagelse af SMS besked For at aktivere et af de gemte mobilnumre, hvortil enheden sender dets SMS beskeder, sendes følgende SMS besked: For at aktivere mobilnummer #2: SMS besked: 6285+CONFIG1:*2:ON 9.5. Slette et mobilnummer fra at modtage SMS beskeder For at slette et mobilnummer fra at modtage SMS beskeder, sendes følgende SMS besked: For at slette mobilnummer #3: SMS besked: 6285+CONFIG1:*3:DEL 9.6. Stoppe for afsendelse af SMS beskeder For at stoppe enheden i at sende SMS beskeder, sendes følgende SMS besked: 23

24 SMS besked: 6285+CONFIG1:*SMS:OFF 9.7. Starte afsendelse af SMS beskeder For at aktivere afsendelsen af alle SMS beskeder, sendes følgende SMS besked: SMS besked: 6285+CONFIG1:*SMS:ON 9.8. Oprettelse af tider på, hvornår SMS beskeder sendes For at oprette to tidsplaner for afsendelse af STATUS rapporten, sendes følgende SMS besked: Tidsplan #1: 08:30 hver time #2: 20:30 SMS besked: 6285+CONFIG2:#1:08:30#2:20: Deaktivering af tider for SMS beskeder For at deaktivere en af de gemte tidsplaner for afsendelse af STATUS rapport, sendes følgende SMS besked: For at deaktivere tidsplan #2: 20:30 SMS besked: 6285+CONFIG2:*2:OFF Genaktivere en tidsplan for SMS beskeder For at genaktivere en af de gemte tidsplaner, som enheden sender STATUS rapporten til, sendes følgende SMS besked: Genaktivere tidsplan #2: 20:30 SMS besked: 6285+CONFIG2:*2:ON Gemme service telefonnummeret fra telefonselskabet på SIM kortet, indsat i enheden Hvis et taletidskort er indsat i enheden, sendes nedenstående SMS besked for at gemme service telefonnummeret fra telefonselskabet: Service telefonnummer: SMS besked: 6285+CONFIG3:#SERVICE:

25 9.12. Deaktivering af service telefonnummeret fra telefonselskabet på SIM kortet indsat i enheden For at deaktivere det gemte service telefonnummer fra telefonselskabet, sendes følgende SMS besked: SMS besked: 6285+CONFIG3:*SERVICE:OFF Genaktivering af service telefonnummeret fra telefonselskabet på SIM kortet indsat i enheden For at genaktivere det gemte service telefonnummer fra telefonselskabet, sendes følgende SMS besked: SMS besked: 6285+CONFIG3:*SERVICE:ON Modtage data vedrørende konfiguration 1 For at modtage en SMS besked indeholdende alle aktuelle indstillinger i Configuration 1 sektionen, sendes følgende SMS besked: SMS besked: 6285+CONFIG1? Hvis alle foregående beskeder er sendt, svarer enheden kun det mobilnummer, der har afgivet kommandoen med følgende SMS besked: CONFIG1: #1: (ON) #2: (ON) #3:?????? (OFF) #4:?????? (OFF) #5:?????? (OFF) SMS:ON LANG:EN SIGNAL: signalstyrke registreret af enheden (0..5) Modtage data vedrørende configuration 2 For at modtage en SMS besked indeholdende alle de aktuelle indstillinger i Configuration 2 sektionen, sendes følgende SMS besked: SMS besked: 6285+CONFIG2? Hvis alle foregående beskeder er sendt, svarer enheden kun det mobilnummer, der har afgivet kommandoen med følgende SMS besked: CONFIG2: #1:08:30 (ON) 25

26 #2:20:30 (ON) #3:??:??:?? (OFF) #4:??:??:?? (OFF) #5:??:??:?? (OFF) SIGNAL: signalstyrke registeret af enheden (0..5) Modtage data vedrørende konfiguration 3 For at modtage en SMS besked indeholdende alle de aktuelle indstillinger i Configuration 3 sektionen, sendes følgende SMS besked: SMS besked: 6285+CONFIG3? Hvis alle foregående beskeder er sendt, svarer enheden kun det mobilnummer, der har afgivet kommandoen med følgende SMS besked: CONFIG3: #SERVICE: (ON) SIGNAL: signal styrke registeret af enheden (0..5) Modtage styrken på GSM signalet For at modtage en SMS besked om den mulige styrke på GSM antennen, sendes følgende SMS besked: SMS besked: 6285+SIGNAL? Enheden svarer kun det mobilnummer, der har afgivet kommandoen med følgende SMS besked: SIGNAL: signalstyrken registeret af enheden (0..5) Modtage SIM kortets restbeløb Hvis et taletidskort er indsat i enheden, og telefonselskabets service telefonnummer er gemt (eller genaktiveret), sendes følgende SMS besked for at modtage information om kortets restbeløb: SMS besked: 6285+SERVICE? Enheden svarer kun det mobilnummer, der har afgivet kommandoen; SMS beskeden om restbeløbet kan variere i gyldighed og format alt efter hvilket telefonselskab, der benyttes Modtage data vedrørende Firmware versionen For at modtage en SMS besked indeholdende firmware versionen, sendes følgende SMS besked: SMS besked: 6285+VERS? 26

27 Enheden svarer kun det mobilnummer, der har afgivet kommandoen. Indholdet i kommandoen afhænger af den installerede firmware version. Eksempelvis kunne en SMS besked se ud som følger: VERS: MILKLINE HT SMS INTERFACE HEATIME: 1.71 GSM: 1.0 SIGNAL: 3 (0..5) hvor: 1.71: er en numerisk kode, som identificerer Heatime anlæggets firmware version 1.0: er den numeriske kode, som identificerer firmware versionen på enheden 3: er GSM signalets styrke Modtage statusdata på malkekvægsbesætningen, STATUS rapport For at modtage en SMS besked med status på malkekvægsbesætningen, sendes følgende SMS besked: SMS besked: 6285+STATUS? Enheden svarer kun det mobilnummer, der har afgivet kommandoen. Indholdet af kommandoen afhænger af de registrerede data. Eksempelvis: STATUS: HEADS 52 HEATS 2 LOW ACTIVITY 5 NO ID 3 THRESHOLD 5 MAXIMUM HOURS 6 10:30-01/01/2008 hvor: 52: er det totale antal dyr 2: er det totale antal registrerede brunsttilfælde 5: er det registrerede antal køer med lav aktivitet 3: er antallet af køer, der ikke er blevet verificeret 5: er maksimalværdien af aktiviteten ; hvis der er registreringer over denne maksimalgrænse på 5, udløses en alarm. 6: Antallet af timer, der er forløbet siden første brunstregistrering ud af 2 10:30-01/01/2008 er dato og tidspunkt for afsendelse og bearbejdning af data. Bemærk: - En tilsvarende SMS besked med statusdata på malkekvægsbesætningen vil automatisk blive sendt til alle AKTIVE mobilnumre gemt i listen i Configuration 1 sektionen, ud fra de AKTIVE tidsplaner i Configuration 2 sektionen. 27

28 9.21. Modtage data vedrørende hver ko, LIST rapport For at modtage en SMS besked med aktivitetsdata på hver ko i alarm status, sendes følgende SMS besked: SMS besked: 6285+LIST? Enheden svarer kun det mobilnummer, der har afgivet kommandoen. Indholdet af kommandoen afhænger af de registrerede data. Nedenfor ses et eksempel på en SMS besked, der viser den enkelte ko i alarm status: LIST: COW ACTIVITY HOURS 3 hvor: 01234: er koens identifikationskode, 123.0: er koens aktivitetsniveau, 1: er den opfangede alarmtype. 1 = brunst, 2 = lav aktivitet 3: Er det antal timer, der er forløbet siden alarmen blev udløst 28

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Betjeningsvejledning. SMS modul

Betjeningsvejledning. SMS modul Betjeningsvejledning SMS modul HW: P052A.0517 / MC35i SW: P052ASMS.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Før du tager dit nye SMS modul i brug, er det vigtigt, at du gennemlæser denne vejledning, og udfører

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Teknisk information. ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Puls : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN)

Teknisk information. ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Puls : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Teknisk information ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Input : Kontaktsæt på relæ ( Til forbindelse mellem klemme 45 & port ) Porten som Output : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) ( Til forbindelse

Læs mere

Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual

Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual Content Introduktion 1 SMS kontrol krav 2 Kommando syntax 2 Bruger autorisation 2 SMS kommand liste 3 Meddelse fra ukendt kilde 8 Ukendt kommando 9 Automatik

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Quick Guide SuperSail Container Alarm app.

Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Applikationen startes via browser på nedenstående adresse: http://server.super-sail.dk:49715/supersailalarm/#/login Adressen kan oprettes som genvej på f.eks.

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL. Kom godt i gang med GPS System

BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL. Kom godt i gang med GPS System BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Kom godt i gang med GPS System 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemet indeholder 3 SIM-kort & operatørvalg 3 Afmontering af PIN-kode på SIM-kort 3 Montering

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Introduktion AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral er et nyt produkt, udviklet

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

TC06 Brugermanual 2014-07

TC06 Brugermanual 2014-07 TC06 Brugermanual 2014-07 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

UniLock System 10. Manual til T560 telefonnummer læser. Version 2.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til T560 telefonnummer læser. Version 2.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til T560 telefonnummer læser Projekt PRJ167 Version 2.0 Revision 150206 Telefonnummer læser T560 er en GSM modtager, som aflæser en opkalders telefonnummer og videresender dette

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

SnapShot Extra / Extra black SnapShot Mobil / Mobil black 5.1

SnapShot Extra / Extra black SnapShot Mobil / Mobil black 5.1 Flash Infrarød SIM kort Linse Tænd/Sluk Ekstern V-forbindelse SD kort Batterikasse 1) Åbn kameraet ved hjælp af sidebeslagende 2) Sørg for at kameraet altid er slukket ( OFF ), når du skifter batterier

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

K2-SMS Drift & veligeholdelse

K2-SMS Drift & veligeholdelse K2-SMS Drift & veligeholdelse SMS modul Telefonnummer til mit SMS modul. Indledning OBS! Læs vejledningen grundigt igennem inden ibrugtagning af K2 SMS modul. Med K2-SMS styrer du din Bosch Varmepumpe

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Brugermanual SuperSail System Release 2.0

Brugermanual SuperSail System Release 2.0 Brugermanual SuperSail System Release 2.0 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 7 KAPSEJLADS

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

CCTR-610 GPS tracker. Brugervejledning. SSIHuset v/svane Electronic. Tracker model 610 GPS

CCTR-610 GPS tracker. Brugervejledning. SSIHuset v/svane Electronic. Tracker model 610 GPS 1 CCTR-610 GPS tracker Brugervejledning SSIHuset v/svane Electronic 2 Tillykke med Deres køb af denne GPS-tracker, som har mange funktioner, såsom øjeblikkelig at finde position, objekt bevægelses alarm

Læs mere

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Quick Guide Version nr.: 840150-002 www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

MANUAL. Hav det sjovt med dit køretøj! Hilsen AMA teamet / MotoPro A/S. Kære bruger, Tak for købet af din AMA2 eller AMA3.

MANUAL. Hav det sjovt med dit køretøj! Hilsen AMA teamet / MotoPro A/S. Kære bruger, Tak for købet af din AMA2 eller AMA3. MANUAL Kære bruger, Tak for købet af din AMA2 eller AMA3. Venligst læs sikkerheds instruktionen før brug af din AMA2/3: Brug af andet end beskrevet i denne manual kan føre til beskadigelse af produktet.

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Valtronics alarmsystem

Valtronics alarmsystem Valtronics alarmsystem Brugermanual Valtronics Alarmsystem VT- 1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved SMSRemote manual 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved Indledning SMSRemote er en applikation til smartphones til let kommunikation med LK SMS Modem når det

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

ValTronics alarmsystem

ValTronics alarmsystem ValTronics alarmsystem Brugermanual ValTronics Alarmsystem VT-1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

ValTronics alarmsystem

ValTronics alarmsystem ValTronics alarmsystem Brugermanual ValTronics Alarmsystem VT-1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Din tavse og loyale medarbejder

Din tavse og loyale medarbejder Let installation, enkel programmering! Din tavse og loyale medarbejder GD-04 er en GSM fjernkontrol-enhed. Den sender SMS er, ringer op, tænder og slukker for apparater og overvåger. DAViD kan ikke tale

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

CCTR-600 GPS tracker brugervejledning

CCTR-600 GPS tracker brugervejledning CCTR-600 GPS tracker brugervejledning Velkommen til at bruge denne GPS-tracker, den har mange funktioner, såsom at finde straks, real tracking mode, høj hastigheds rapport, nødhjælps behandling hjælp osv.

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning 1 Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Generelt...5 Brugerstyring...6 Brugerstyring Enkeltbruger-system(standard)...7 Brugerstyring Flerbruger-system med Logon...8 Brugervedligeholdelse

Læs mere

Brugsanvisning. GSM Bilalarm system. Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1.

Brugsanvisning. GSM Bilalarm system. Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1. Brugsanvisning GSM Bilalarm system Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Kort om bilalarmen...2

Læs mere