Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser"

Transkript

1 Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser Skatteåret 2005

2 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 1. Beskatning ved investering af pensionsmidler side 4 2. Beskatning ved privat investering af frie midler side Beskatning af udbytte side Beskatning af kursgevinster og -tab side Opgørelse af skattemæssig avance ved salg side 9 3. Beskatning af børn og unges investeringsbeviser side Skatteregler for selskaber side Virksomhedsskatteordningen side Hjælpeskemaer side 16 2

3 Regler og vejledning Når du køber eller sælger investeringsbeviser i Sydinvest, skal du tage højde for skatten uanset om det er som selskab eller privatperson, eller om det er pensionsmidler eller frie midler. I denne folder får du overblik over reglerne på området og vejledning i, hvordan du udfylder selvangivelsen med udbytte, gevinster og tab i forbindelse med salg af investeringsbeviser for skatteåret Bagest i folderen er der hjælpeskemaer, som du kan bruge til at beregne beskatningen af de beviser, du har solgt i løbet af Vær opmærksom på, at individuelle forhold kan spille ind. Derfor skal du betragte alle oplysninger som vejledende og uden ansvar for Sydinvest. Du kan altid finde generelle oplysninger på eller Skats hjemmeside Kontakt en revisor eller din lokale skattemyndighed, hvis du er i tvivl. Bemærk Folderen beskriver reglerne, som gælder for indkomståret Fra 1. januar 2006 vil der ske ændringer for beskatningen af aktieavancer. Vi laver en ny brochure om de nye regler og sender den ud i løbet af første halvår

4 1. Beskatning ved investering af pensionsmidler Dit afkast på investeringsbeviser i Sydinvest beskattes generelt med 15 % i pensionsafkastskat. Det er både realiserede og urealiserede gevinster på alle værdipapirtyper, der indgår i beskatningen. Hvert år den 30. november betaler du 15 % i pensionsafkastskat. Det ordner det pengeinstitut, der har dine investeringsbeviser liggende i depot. Kursgevinster og -tab Når kurserne stiger på aktierne eller obligationerne i en afdeling, betaler du 15 % i pensionsafkastskat af værdistigningen på beviserne, som du har liggende i depot. Kursgevinster og -tab på beviser, som du har solgt i løbet af perioden 1. december til 30. november, medregnes i pensionsbeskatningsgrundlaget. De årlige beregninger består i at sammenligne kursværdierne den 1. december med kursværdierne den 30. november året efter. Er pensionsbeskatningsgrundlaget negativt, fordi kurserne på dine investeringsbeviser er faldet i årets løb, kan der ske modregning i efterfølgende års pensionsafkastskat. Udbytte Når dine investeringsbeviser er købt for pensionsmidler, indgår udbyttet i pensionsbeskatningsgrundlaget. Du skal alene betale de 15 % i pensionsafkastskat. 4

5 2. Beskatning ved privat investering af frie midler Her følger en detaljeret gennemgang af reglerne, der gælder for investering af frie midler. Brug skemaerne til at få overblik og eksemplerne til at belyse dine skattevilkår Beskatning af udbytte Alle afdelinger i Sydinvest udbetaler udbytte én gang om året, men der er forskel på beskatningen. Udbytte fra investeringsbeviser opdeles i følgende indkomsttyper: Kapitalindkomst Aktieindkomst Skattefri indkomst Kapitalindkomst bliver beskattet med % sammen med dine øvrige indtægter: Kapitalindkomstandelen fra aktieafdelinger vil være fortrykt i rubrik 34 på din selvangivelse. Den tilbageholdte udbytteskat modregnes i din endelige skat. For obligationsafdelinger vil beløbet være fortrykt i rubrik 31 på selvangivelsen. Aktieindkomst bliver beskattet med 28 % op til en grænse på kr. i Ægtefællers aktieindkomster tæller samlet op til det dobbelte. Ud over disse grænser er skatten på 43 %. Dit pengeinstitut tilbageholder en udbytteskat på 28 % af dit udbytte i dine aktieinvesteringsbeviser. Aktieindkomstdelen vil være fortrykt i rubrik 61 på selvangivelsen. Rubrik 62 og 63 på selvangivelsen skal kun udfyldes i særlige tilfælde. Du kan finde vejledning herom på Skats hjemmeside eller kontakte din lokale skatteforvaltning. Realiserede kursgevinster fra danske obligationsafdelinger, som udbetales som udbytte, er skattefri indkomst hos investorerne og skal derfor ikke påføres selvangivelsen. Skema 1 viser de tre former for udbytte med hver deres skatteregel: Kapitalindkomst, aktieindkomst og skattefri indkomst. Skema 2 viser beskatningen af de enkelte afdelinger i Sydinvest i Oversigten fra årsregnskabet bliver altid bragt både i medlemsbladet Horisont og på vores hjemmeside Dit pengeinstitut overfører alle oplysninger om dit udbytte til skattemyndighederne. Dit pengeinstitut sender dig en årsopgørelse i januar. Skema 1 Generel beskatning af udlodningspligtigt afkast Udbytte beskattes som Udlodningspligtigt i Sydinvest Skattesats for 2005 Kapitalindkomst Renteindtægter Fra ca. 33 % til 60 % Kursgevinster ved salg af aktiebeviser inden 3 år afhængig af Kursgevinster og -tab ved salg af øvrige indkomster udenlandske obligationer Kursgevinster og -tab ved salg af valuta Kursgevinster på finansielle instrumenter Kursgevinster på sortstemplede obligationer Aktieindkomst Udbytte på aktier Indtil kr. 28 % Kursgevinster ved salg af Beløb herover 43 % aktiebeviser efter 3 år (valgfri udlodning) Skattefri indkomst Kursgevinster ved salg på blåstemplede danske obligationer 5

6 Skema 2 Beskatning af udbytte fra afdelinger i Sydinvest Afdelingstype Afdeling i Sydinvest Indkomstart Dansk obligationsafdeling Danrente Kapitalindkomst og Dannebrog Privat skattefri indkomst Dannebrog Pension Dannebrog Erhverv Fonde Udenlandsk obligationsafdeling International Kapitalindkomst HøjrenteLande HøjrenteLande Mix HøjrenteLande Valuta Virksomhedsobligationer Aktieafdeling Verden Aktieindkomst og Danmark kapitalindkomst Europa Euroland MegaTrends BRIK Latinamerika Fjernøsten IT e-business 2.2. Beskatning af kursgevinster og -tab Skat, modregning og fradrag ved salg Kursgevinster og -tab fra salg af investeringsbeviser bliver beskattet efter, hvor længe du har haft dem, om de er noteret på Fondsbørsen, om de er unoterede, og efter hvordan din formue er fordelt. Avance ved salg vil være skattepligtig som enten kapitalindkomst eller aktieindkomst. I nogle tilfælde vil avancen være skattefri indkomst. Skema 3 viser, hvordan gevinster og tab i Sydinvests afdelinger bliver beskattet enten som kapitalindkomst med % eller som aktieindkomst med %. Skema 3 Personskat og fradrag ved salg af beviser Afdeling i Sydinvest Børsnoteret Afdelingstype Kursgevinster Kurstab Danrente Nej Danske obligationer Kapitalindkomst Ingen fradrag eller Dannebrog Privat Nej modregning Dannebrog Pension Nej Dannebrog Erhverv Nej Fonde Nej International Nej Udenlandske Kapitalindkomst Modregning HøjrenteLande Nej obligationer i kapitalindkomst HøjrenteLande Mix Nej HøjrenteLande Valuta Nej Virksomhedsobligationer Nej Verden Ja Aktier Kapitalindkomst Modregning Danmark Ja ved salg inden 3 år i fortjenester på aktier Europa Ja ejet under 3 år**) Euroland Ja Aktieindkomst ved Modregning MegaTrends Ja salg efter 3 år*) i fortjenester på aktier BRIK ja ejet over 3 år**) Latinamerika Ja Fjernøsten Ja IT Ja e-business Ja *) Læs under Aktieafdelinger om Treårsreglen og Beløbsgrænsen på kroner i 2005 (ca. det dobbelte for ægtefæller). Inden for Beløbsgrænsen kan du sælge de enkelte beviser efter tre år helt uden skattemæssige konsekvenser. **) Modregning kan ske enten: i dine egne gevinster samme år i din ægtefælles gevinster samme år eller ved at fremføre tabet til senere modregning i dine egne eller ægtefælles gevinster Obligationsafdelinger De unoterede danske obligationsafdelinger i Sydinvest er afdelingerne Danrente, Dannebrog Privat, Dannebrog Pension, Dannebrog Erhverv og Fonde. Ved salg af investeringsbeviser bliver avancen altid beskattet som kapitalindkomst uanset ejertid. Avancen skal du anføre i rubrik 39 på selvangivelsen. Tab kan derimod ikke fratrækkes og skal derfor ikke påføres selvangivelsen. De unoterede udenlandske obligationsafdelinger i Sydinvest er afdelingerne International, HøjrenteLande, HøjrenteLande Mix, HøjrenteLande Valuta og Virksomhedsobligationer.

7 Ved salg af investeringsbeviser bliver avancen altid beskattet som kapitalindkomst uanset ejertid. Der er fradragsret for realiserede tab. Både tab og avance skal du påføre i rubrik 39 på selvangivelsen. For obligationsafdelinger skal du som hovedregel opgøre den skattemæssige avance og tab som forskellen mellem salgsprisen og den gennemsnitlige købspris. Sælger du en del af beviserne, som du har købt over flere gange, skal du anse de først købte beviser for solgt først. Brug Hjælpeskema 1 til at opgøre beskatning af avance eller tab i Hvis du har købt investeringsbeviserne før 19. maj 1993 og har ejet beviserne i mindst 3 år, kan du ved opgørelsen af den skattemæssige anskaffelsespris enten vælge den oprindelige købspris eller værdien af beviserne den 19. maj Se mere på side 10. Har den samlede værdi af dine børsnoterede investeringsbeviser og aktier overskredet Beløbsgrænsen i de seneste tre år, er avancen ved salg af beviser i børsnoterede aktieafdelinger skattepligtig som aktieindkomst. Avancen skal du anføre i rubrik 64 på selvangivelsen. Hvis kursværdien af dine børsnoterede investeringsbeviser og aktier i løbet af 2005 er steget til over kr. ( kr. for ægtefæller) enten fordi du har købt flere beviser eller aktier, eller fordi kursen på din værdipapirbeholdning er steget skal du ikke beskattes af værdistigningen i den periode, hvor din beholdning var under Beløbsgrænsen. I stedet for at bruge investeringsbevisernes faktiske købspris, skal du bruge kursværdien på det tidspunkt, hvor Beløbsgrænsen blev overskredet Aktieafdelinger Alle aktieafdelinger i Sydinvest er noteret på Fondsbørsen, og der er to særregler, der har stor betydning for beskatningen: Treårsreglen og Beløbsgrænsen. Treårsreglen gælder, når du sælger dine investeringsbeviser igen inden tre år. Kursgevinsten bliver normalt beskattet som kapitalindkomst med %. Avancen skal anføres i rubrik 39 på selvangivelsen. Beløbsgrænsen gælder, hvis du i tre år kun har haft børsnoterede aktier og aktieinvesteringsbeviser inden for Beløbsgrænsen på kroner (ca. det dobbelte for ægtefæller). Du kan sælge ud af beholdningen uden at betale skat af fortjenesten. Til gengæld kan du heller ikke modregne eller fradrage eventuelle tab. Se Beløbsgrænsen i skema 4. Beløbsgrænsen skal opgøres Hvert år den 31. december Lige før salg af børsnoterede aktier eller investeringsbeviser Lige efter køb af børsnoterede aktier eller investeringsbeviser Skema 4 Beløbsgrænsen, årlig regulering Indkomstår Enkeltpersoner Ægtefæller kr kr kr kr kr kr. 7

8 Salg med tab Taber du penge på salget, kan du modregne kurstabet i dine fortjenester fra aktier og aktieafdelinger fra investeringsforeninger. Modregningen skal ske samme år eller i de følgende år og dækker: Dit eget tab i samme år Din ægtefælles tab i samme år Dine egne og ægtefællens fremførte tab fra tidligere år Tab ved salg af investeringsbeviser skal du modregne i årets tilsvarende avancer på børsnoterede aktier og investeringsbeviser i aktieafdelinger. Hvis tabet er mindre end avancen, er det alene nettoavancen, som du skal påføre selvangivelsen. Kan tabet ikke benyttes til modregning i tabsåret, kan du fremføre det uendeligt. Tab, som er realiseret til og med 2001, kan du kun fremføre til modregning i 5 år. Brug Hjælpeskema 2 eller 3 til at opgøre beskatning af avance eller tab i Eksempel 1 Du har købt investeringsbeviser 2 gange i en af Sydinvests børsnoterede aktieafdelinger først i 1998 til kurs 200 og senere i 2003 til kurs 300. Her kommer du op over Beløbsgrænsen, så nu får hele beholdningen samme skatteværdi kurs 300. I 2005 vil du sælge en god del af din beholdning til kurs 350, og skatteteknisk sælger du de beviser, du købte først dem fra De er ganske vist over tre år gamle, men på grund af størrelsen på den samlede beholdning skal fortjenesten alligevel beskattes dog kun ned til den omregnede kursværdi (300). Regnestykket ser således ud: Har du realiseret et nettotab efter 2001, skal du anføre beløbet i rubrik 82 og/eller 83 på et bilag til selvangivelsen. Eksempel 1 Personskat og fradrag ved salg af investeringsbeviser Køb/salg Dato Antal Kurs Beløb Køb Køb Salg Korrigeret 1998-handel på grund af Beløbsgrænsen Køb/salg Dato Antal Kurs Beløb Køb Beregning af skattepligtig fortjeneste Beviser ejet i mere end 3 år (dem fra 1998): Salgssum 400 x 350 = Købesum 400 x 300 = Fortjeneste på beviser ejet i mere end 3 år Beviser ejet i mindre end 3 år: Salgssum 100 x 350 = Korrigeret købesum 100 x 300 = Fortjeneste på beviser ejet i mindre end 3 år Skattepligtig fortjeneste i alt Din fortjeneste på kr. bliver beskattet som aktieindkomst, fordi du har ejet investeringsbeviserne i mere end tre år. Fortjenesten på kr. er kapitalindkomst, da du har haft beviserne i mindre end tre år.

9 2.3. Opgørelse af skattemæssig avance ved salg Når du køber og sælger investeringsbeviser, får du en fondsnota fra dit pengeinstitut. Oplysningerne herfra indgår i beregningen af dine kursgevinster og -tab FIFO-reglen Skattemæssigt gælder en regel, som vi kalder for First In First Out = FIFO-reglen. I den enkelte afdeling sælger du først de beviser, du har ejet længst. For at finde din kursavance skal du trække den oprindelige købesum fra salgssummen. Købesummen består af kursværdi og handelsomkostninger som vist på fondsnotaen fra banken. Hvordan skatteværdien af din kursgevinst bliver beregnet afhænger af, hvilke beviser du har investeret i, og hvor længe du har haft dem Aktie-for-aktie-metoden ved salg inden tre år i aktieafdelinger Hvis du sælger børsnoterede aktiebeviser fra en beholdning, som du har købt over en årrække, skal du lave to opgørelser. Én efter aktie-for-aktie-metoden for de investeringsbeviser, du har ejet i mindre end tre år, og én efter gennemsnitsmetoden for investeringsbeviser, du har ejet i mere end tre år (se nedenfor). Brug Hjælpeskema 3 til at opgøre avance eller tab af eventuelt salg i Eksempel 2 Skattepligtig kursgevinst efter aktie-for-aktie-metoden Har du købt alle dine børsnoterede aktiebeviser inden for de seneste tre år, er det kun aktie-for-aktie-metoden, der skal bruges. Se nedenfor Gennemsnitsmetoden ved salg af beviser i aktie- og obligationsafdelinger Kun når du sælger investeringsbeviser i aktieafdelinger efter mindre end tre år, skal du bruge aktie-for-aktiemetoden til at opgøre kursgevinsten. I alle andre tilfælde gælder gennemsnitsmetoden. I børsnoterede aktieafdelinger beregner du den gennemsnitlige købsværdi for alle de beviser, du har købt for tre år siden eller mere. For hver afdeling i din beholdning lægger du købesummerne sammen og dividerer med antallet af beviser. Din skattemæssige kursgevinst ved salg er forskellen mellem salgssummen og det beregnede gennemsnit ganget med det solgte antal beviser. Brug Hjælpeskema 2 til at opgøre avance eller tab af eventuelt salg i I unoterede obligationsafdelinger beregner du den gennemsnitlige købsværdi for alle dine investeringsbeviser, uanset hvor længe du har ejet dem. For hver afdeling i din beholdning lægger du købesummerne sammen og dividerer med antallet af beviser. Din skattemæssige kursgevinst ved salg er forskellen mellem salgssummen og det beregnede gennemsnit ganget med det solgte antal beviser. Brug Hjælpeskema 1 til at opgøre avance eller tab af eventuelt salg i Husk, at det altid er de ældste beviser, der anses for de først solgte. Det har betydning for Treårsreglen i forbindelse med aktiebeviser. Eksempel 2 Skattepligtig kursgevinst efter aktie-for-aktie-metoden Køb/salg Dato Antal stk. Kurs inkl. handelsomkostninger Beløb Køb Køb Salg Beregning af skattepligtig kursgevinst Salgssum Anskaffelsesværdi ( ) x 200 = Anskaffelsesværdi ( ) 200 x 150 = Skattepligtig kursgevinst i alt

10 Eksempel 3 Skattepligtig kursgevinst opgjort efter gennemsnitsmetoden Køb/salg Dato Antal stk. Kurs inkl. handelsomkostninger Beløb Køb Køb Salg Beregning af skattepligtig kursgevinst Salgssum Købesummen for de solgte beviser: ( ) beviser a 200 = ( ) 400 beviser a 305 = I alt beviser til = Gns. købesum / = 217,5 Samlet købesum x 217,5 = Skattepligtig kursgevinst Overgangsregel: Den 19. maj 1993-kurser Frem til skattereformen i 1993 var alle kursgevinster skattefrie, når man havde ejet sine investeringsbeviser i mindst tre år. Treårsreglen og Beløbsgrænsen er, hvad der er tilbage. Ellers skal man nu betale skat af sine kursgevinster. Skema 5 Kurser pr. 19. maj 1993 på Sydinvests afdelinger Dannebrog 117,750 International 102,250 Verden 57,500 *) Danmark 60,125 *) Europa 31,375 *) Latinamerika 105,250 Fjernøsten 93,000 *) Afdelingerne er reguleret for fondsbeviser Hvis du i dag vil sælge investeringsbeviser, som du har købt før skattereformen i 1993, kan du anvende børskursen den 19. maj 1993 i stedet for den oprindelige købskurs. Du har nemlig lov til at begrænse den skattepligtige kursgevinst ved at beregne købesummen ud fra den højeste kurs enten den oprindelige købskurs eller den fra Se eksempel 4. Eksempel 4 Skattepligtig fortjeneste for Sydinvest Verden med 19. maj 1993-kurser Køb/salg Dato Antal stk. Kurs inkl. handelsomkostninger Beløb Købesum , Fondsbeviser Efter tildeling , Værdi , Salgssum , Beregning af fortjeneste ved salg Salgssum Købesummen efter tildeling Kursgevinst Beregning af skattepligtig ved salg Salgssum værdi af beholdning pr. 19. maj Kursgevinst

11 Fondsbeviser I juni 2000 udstedte Sydinvest fondsbeviser i afdelingerne Verden, Danmark, Europa og IT. En udstedelse af fondsbeviser betyder, at antallet af investeringsbeviser i en afdeling bliver forøget, samtidig med at kursen på det enkelte bevis bliver tilsvarende formindsket. Den samlede værdi af beviserne er uændret. Fondsbeviserne blev fordelt blandt investorerne i de fire afdelinger for at opnå lavere børskurser på de enkelte beviser. Skema 6 Her kan du se fordelingen af fondsbeviser før og efter udstedelsen Afdeling Forhold Antal beviser efter tildeling Verden Danmark Europa IT Der er ikke betalt for fondsbeviserne. Tildelingen har ingen skattemæssige konsekvenser, fordi de tildelte beviser skattemæssigt blev beregnet efter anskaffelsestidspunktet for den beholdning af beviser, der dannede grundlaget for tildelingen. Havde du eksempelvis købt 100 beviser i afdeling Europa i december 1997, har du nu 400 beviser med tilbagevirkende kraft, men den samlede værdi er uændret. 11

12 3. Beskatning af børn og unges investeringsbeviser Børn og unge betaler selv skat, når deres skattepligtige indkomst overstiger personfradraget, som i 2005 er på kr. Som omtalt på side 5 trækker dit pengeinstitut automatisk 28 % acontoskat fra alt udbytte i aktieafdelinger og overfører alle oplysninger til skattemyndighederne. Skal et barn ikke betale skat, tilbagebetaler skattemyndighederne automatisk de 28 % på den del af udbyttet, som er kapitalindkomst. Det kræver dog, at barnet får sin egen selvangivelse. Helt små beløb udbetales ikke, før de tilsammen når op på mindst 100 kroner. Kursgevinster ved salg af investeringsbeviser bliver behandlet efter de samme principper som anden privat investering af frie midler. Se side 5 til 11. Gaver fra forældre Hvis investeringsbeviser er givet som gave fra forældre, stedforældre, adoptivforældre eller plejeforældre, bliver udbyttet fra investeringsbeviserne beskattet hos giveren. Dette gælder til og med det år, hvor barnet fylder 18 år eller gifter sig (under 18 år). Kursgevinster og -tab fra salg af investeringsbeviser bliver derimod altid beskattet hos barnet. Børn og unge skal altid betale skat af den del af udbyttet, som er aktieindkomst. Udbytte fra obligationsafdelinger bliver udbetalt uden tilbageholdelse af acontoskat. 12

13 4. Skatteregler for selskaber Siden januar 1994 har aktie- og anpartsselskaber betalt skat af deres kursgevinster ved salg af investeringsbeviser, også efter tre års ejertid. En undtagelse er de rene aktieafdelinger, hvor kursgevinster er skattefrie efter tre år. Udbytter, som er opsamlet i afdelingen, og som udbetales som aktieindkomst, indgår kun med 66 % i den skattepligtige indkomst. Den del af udbyttet, der er aktieindkomst og stammer fra avancer på aktier, ejet i mere end tre år, skal ikke indgå i den skattepligtige indkomst. Sydinvests aktieafdelinger udlodder ikke avancer på aktier, ejet i mere end tre år. Skema 7 viser beregningen af skat på udbytter, kursgevinster og -tab i de enkelte afdelinger i Sydinvest. Den skattemæssige beregning af kursgevinsten sker efter Gennemsnitsmetoden. Skema 7 Beskatning hos selskaber af afkast fra Sydinvest Afdeling Afdelingstype Beskatning Beskatning af Beskatning af udbytte gevinst ved salg af tab ved salg Danrente Danske obligationer Skattepligtig Skattepligtig Modregning Dannebrog Privat i skattepligtig Dannebrog Pension indkomst Dannebrog Erhverv Fonde International Udenlandske Skattepligtig Skattepligtig Modregning HøjrenteLande obligationer i skattepligtig HøjrenteLande Mix indkomst HøjrenteLande Valuta Virksomhedsobligationer Verden Aktieafdeling ejet Skattepligtig*) Skattepligtig Modregning Danmark under 3 år i andre aktie- Europa avancer ejet Euroland under 3 år MegaTrends Aktieafdeling ejet Skattefri Ingen modregning BRIK over 3 år Latinamerika Fjernøsten IT e-business *) Den del af udbyttet, der er aktieindkomst og stammer fra udbytter, hvoraf der er svaret selskabsskat, indgår dog kun med 66 % i den skattepligtige indkomst. Den del af udbyttet, der er aktieindkomst og stammer fra avancer på aktier ejet i mere end 3 år, skal ikke indgå i den skattepligtige indkomst. 13

14 Skattereformens 19. januar 1994-kurser Da den gamle Treårsregel om skattefrie kursgevinster forsvandt med skattereformen, havde vi i Sydinvest kun to obligationsafdelinger: Dannebrog Privat og International. Nogle af investorerne i de to afdelinger benyttede en overgangsregel og ændrede købskursen for alle deres beviser til kursen den 19. januar Andre kan stadig vælge at bruge enten den eller den oprindelige købskurs til beregning af den skattemæssige kursgevinst ved salg. Regler og fremgangsmåde er beskrevet under skattereformens virkning for private. Se 1994-kurserne i Skema 8. Skema 8 Kurserne pr. 19. januar 1994 i Sydinvests afdelinger Dannebrog Privat 128,25 International 116,00 14

15 5. Virksomhedsskatteordningen Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, kan du vælge at benytte virksomhedsordningen i forbindelse med selvangivelsen af årets indkomst. Anvender du virksomhedsordningen, skal du dele din økonomi op i en virksomhedsdel og en privat del. Folketinget har vedtaget en ny skattelov med virkning fra 1. juli Den nye lov gør det bl.a. muligt for personer med midler i virksomhedsskatteordningen at investere i akkumulerende investeringsbeviser. Hidtil har det ikke været muligt at investere midler fra virksomhedsskatteordningen i investeringsbeviser. Sydinvest har i den forbindelse lanceret to nye akkumulerende afdelinger i efteråret 2005, nemlig Sydinvest HøjrenteLande Akkumulerende og Sydinvest BRIK Akkumulerende. Akkumulerende afdelinger udbetaler som hovedregel ikke udbytte. Kursgevinster og -tab, renter og aktieudbytter bliver opsamlet i afdelingen og viser sig som kursændringer på beviserne. For investorer i virksomhedsskatteordningen skal en værdiforøgelse medregnes i virksomhedens overskud. Tilsvarende vil investor kunne fratrække et kurstab på investeringen i virksomhedens overskud. Du må fortsat ikke investere i aktier eller i udloddende beviser i Sydinvest for den del af din økonomi, der tilhører virksomheden. Dette gælder både vores obligations- og aktieafdelinger. For virksomhedsdelen må du alene købe rentebærende fordringer såsom obligationer og pantebreve samt beviser i akkumulerende investeringsbeviser Køber du alligevel udloddende investeringsbeviser for virksomhedens midler, overfører skattemyndighederne et tilsvarende beløb fra virksomhedsdelen til privatdelen i din økonomi. Det betyder, at det opsparede overskud, som i første omgang er beskattet med den foreløbige virksomhedsskat, kommer ud til endelig beskatning som personlig indkomst. En konsekvens af den nye skattelov er, at akkumulerende afdelinger skal lagerbeskattes direkte hos investor. Lagerbeskatning er en årlig kapitalbeskatning, som beregnes ud fra differencen i investeringens værdi ultimo året i forhold til det tidligere års ultimo værdi/købskurs i løbet af året. 15

16 Hjælpeskema 1 Skema til opgørelse af skattemæssig avance i unoterede afdelinger Afdelingens navn: Salgssum efter fradrag af kurtage: Salgsdato Antal solgte beviser Salgssum Købssum på alle beviser efter tillæg af kurtage: Køb nr. Købsdato Antal beviser Kurs 19. maj ) Købssum I alt Gennemsnitlig købskurs 2) Antal solgte beviser gange gennemsnitlig købskurs Skattepligtig avance Kort vejledning Kan bruges af private Et skema pr. salg pr. afdeling De først købte beviser anses for solgt først Hvad skal du skrive på selvangivelsen Du skal anføre avancen i rubrik 39 på den almindelige selvangivelse. Du kan ikke fratrække et tab fra Sydinvests danske obligationsafdelinger. Dette gælder dog ikke for Sydinvests udenlandske obligationsafdelinger, hvor du skal påføre tabet i selvangivelsens rubrik 39. Noter 1) For beviser anskaffet før den 19. maj 1993 kan du anvende kursen den 19/5-1993, hvis salget er gennemført mere end tre år efter købet. I så fald skal du gange antal beviser med kursen den 19/ for at finde købssummen. Se side 10. 2) Opgøres som den samlede købssum divideret med det samlede antal stk. 16

17 Hjælpeskema 2 Skema til opgørelse af skattemæssig avance i børsnoterede aktieafdelinger ejet i mere end tre år Afdelingens navn: Salgssum efter fradrag af kurtage: Salgsdato Antal solgte beviser Salgssum Købssum på alle beviser ejet i mere end tre år efter tillæg af kurtage: Køb nr. Købsdato Antal beviser 1) Kurs 19. maj ) Købssum I alt Gennemsnitlig købskurs 3) Antal solgte beviser gange gennemsnitlig købskurs Skattepligtig avance Kort vejledning Kan bruges af private Et skema for hvert salg Kan både bruges til aktier og investeringsbeviser Se vejledningen, hvis værdien af børsnoterede aktier og investeringsbeviser er steget til mere end Beløbsgrænsen på kr. ( kr. for ægtefæller) i 2005 De først købte beviser anses for først solgt Hvad skal du skrive på selvangivelsen Avance og tab er skattefri, hvis den samlede værdi af børsnoterede aktier og investeringsbeviser ikke har overskredet Beløbsgrænsen i de seneste tre år frem til salgstidspunktet. I så fald skal du ikke anføre avancen på selvangivelsen. Hvis den samlede værdi i stedet har overskredet Beløbsgrænsen, skal du anføre avancen i rubrik 64 på selvangivelsen. Tab ved salg af beviser skal du modregne i årets tilsvarende gevinster. Har du realiseret tab i årene til og med 2001, kan du fremføre tabet i fem år. Tab, som du har realiseret fra og med 2002, kan fremføres uendeligt. Tab realiseret efter 2001 skal du anføre i rubrik 83 på bilag til selvangivelsen. Se side 8. Har du modtaget fondsbeviser, skal du korrigere antal beviser pr. køb med de tildelte fondsbeviser. Noter 1) Specielt for beviser i afdelingerne Verden, Danmark, Europa og IT. Har du modtaget fondsbeviser, skal du korrigere antal beviser pr. køb med de tildelte fondsbeviser. 2) For beviser anskaffet før den 19. maj 1993 kan du anvende kursen den 19/ I så fald skal du gange antal beviser med kursen den 19/ for at finde købssummen. Se side 10. 3) Opgøres som den samlede købssum divideret med det samlede antal beviser 17

18 Hjælpeskema 3 Skema til opgørelse af skattemæssig avance på aktieafdelinger ejet i mindre end tre år Afdelingens navn: Salgssum efter fradrag af kurtage: Salg nr. Salgsdato Antal solgte beviser 1 Salgssum 2 Salgssum 3 Salgssum I alt Salgssum i alt Købssum på solgte beviser efter tillæg af kurtage: Køb nr. Købsdato Antal beviser 1) Købssum I alt Købssum i alt Skattepligtig avance Kort vejledning Kan bruges af private Et skema pr. solgt afdeling Kan både bruges til aktier og investeringsbeviser i aktieafdelinger De først købte beviser anses for solgt først Hvad skal du skrive på selvangivelsen Du skal anføre avancen i selvangivelsens rubrik 39. Tab ved salg af beviser kan du modregne i årets tilsvarende gevinster. Har du realiseret tab i årene til og med 2001, kan du fremføre tabet i fem år. Tab, som du har realiseret fra og med 2002, kan fremføres uendeligt. Tab realiseret efter 2001 skal du anføre i rubrik 82 på bilag til selvangivelsen. Se side 8. Noter 1) Specielt for beviser i afdelingerne Verden, Danmark, Europa og IT. Har du modtaget fondsbeviser, skal du korrigere antal beviser pr. køb med de tildelte fondsbeviser. 18

19 SYDINVEST Peberlyk Aabenraa Telefon Fax

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2008 - for private Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv 6 muligheder for investering i basisobligationsafdelinger investeringshorisont Historiske afkast pr. år for Sydinvest

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2014 Indhold Indkomståret 2014... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2013 Indhold Indkomståret 2013...3 Private...4 Frie midler - fysiske personer...5 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før 1.

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2015 Indhold Indkomståret 2015... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2017

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2017 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2017 Indhold Indkomståret 2017... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Guide til selvangivelsen For private

Guide til selvangivelsen For private Guide til selvangivelsen 2014 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Læsevejledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Læsevejledning SKATTEGUIDE 2017 1 SKATTEGUIDE 2017 Skatteguiden er en overordnet vejledning med en kortfattet beskrivelse af udvalgte skattemæssige punkter, der anses for at have en relation til investering i investeringsbeviser

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2017 Knowledge at work DANSKE INVEST 3 Indhold Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Beskatning af medarbejderaktier

Beskatning af medarbejderaktier Beskatning af medarbejderaktier Generelt Den 2. januar 2013 bliver de første medarbejderaktier frigivet fra båndlæggelsen og er dermed til fri disposition. Du får her en beskrivelse af de skatteregler,

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 2017 KPMG Acor tax Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Investeringsforeningen C Worldwide Dampfærgevej 26, 2100 København Oversigt over

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2009 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Selvangivelsen 2009 Hermed specifikation af

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Guide til lagerbeskatning - februar 2008

Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Siden foråret 2005 har investeringsforeningerne haft mulighed for at udstede såkaldte lagerbeskattede investeringsbeviser. Hvis du har investeret frie midler i

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015 Januar 2016 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Guide til selvangivelsen for 2016

Guide til selvangivelsen for 2016 DANSKE INVEST 2 Guide til selvangivelsen for 2016 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2016 behandles skattemæssigt Knowledge at work 3 DANSKE INVEST DANSKE INVEST 4 Investeringsforeningen

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2011 - for private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2015 - for private

Guide til selvangivelsen 2015 - for private Guide til selvangivelsen 2015 - for private Indhold 3 Tid til selvangivelsen 3 Hvad skal indberettes og hvordan? 3 Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser 7 Skattemæssig behandling

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2008 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Kursgevinster på blåstemplede fordringer.

Kursgevinster på blåstemplede fordringer. - 1 Kursgevinster på blåstemplede fordringer. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeren fremsatte den 27. januar 2010 et nyt lovforslag om beskatning af kursgevinster på blåstemplede

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt København, den 30. november 2005 InvesteringsForeningsRådets spørgsmål og kommentarer til høringsskema vedrørende L 78: Lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Skatteguide Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2016 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Af Jan Storgaard Hove og Erik Banner-Voigt Juni 2006 Agenda Midler/finansiering Egenkapital og fremmedkapital Frie midler Holdingselskab Personligt Pensionsmidler

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2015 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2015 3 UIE United International

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE 18. november 2005/FH Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 77 19 AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE Resumé: Regeringen har indgået en aftale med det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Læs mere

fem veje til et højere obligationsafkast

fem veje til et højere obligationsafkast fem veje til et højere obligationsafkast Sydinvest HøjrenteLande - Sydinvest HøjrenteLande Akkumulerende Sydinvest HøjrenteLande Mix - Sydinvest HøjrenteLande Valuta Sydinvest HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

Carnegie WorldWide. Beskatningen af investeringsbeviser

Carnegie WorldWide. Beskatningen af investeringsbeviser Carnegie WorldWide Beskatningen af investeringsbeviser 2016 Forord I denne oversigt gennemgås reglerne om beskatning af investeringsandele, der udbydes af Carnegie WorldWide. Oversigten omfatter såvel

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejledning og nøgletal for kommanditister med individuelle afskrivninger og/eller "brugte" anparter. Indledning I dette vejlednings-

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2016 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2016 3 UIE United International

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere