Generelt om at tage medicin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelt om at tage medicin"

Transkript

1 GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

2 Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål stort set er de samme for alle de valgte lægemiddelgrupper. De generelle spørgsmål kan tages som opsamling på en eller flere lægemiddelgrupper, eller de kan tages undervejs i sessionen, afhængig af deltagernes interesser og konkrete spørgsmål. Deltagerarkene er bygget op, så deltagerne kan notere på dem undervejs. Disposition Hvordan kan jeg bedst huske at tage min medicin? Hvad gør jeg, hvis jeg glemmer min medicin? Hvorfor skal jeg fortælle lægen, hvilken medicin, jeg får? Særlige forhold Overblik over min medicin Min medicin ser forskellig ud fra gang til gang For nogle af punkternes vedkommende består baggrundsmaterialet af henvisning til andet materiale, som kan findes på internettet. Det kan også være relevant på selve sessionen at gå ind på nogle af disse hjemmesider, så deltagerne efterfølgende selv kan supplere deres informationer. Hvordan kan jeg bedst huske at tage min medicin? Mange mennesker har svært ved at huske at tage deres medicin. Nogle glemmer det bevidst, andre ubevidst. Der er arbejdet meget med årsager og løsninger. Pharmakon har udgivet et hæfte herom til apotekspersonale i forbindelse med flere forskningsprojekter. Hæftet hedder Compliance og concordance. Det findes på Forskningsprojekter/SEM_Diabetes/Compliance_ Concordance_hefte.pdf Specielt side vil være relevant for facilitator. Bruge huskeregler, der er tilpasset hverdagen Det er den enkelte, der bedst kan finde huskeregler, der virker. Eksempler er at lægge sin medicin på natbordet eller sammen med tandbørsten, hvis den skal tages til natten, eller ved kaffemaskinen, hvis den skal tages om morgenen. Det kan også være sedler placeret strategiske steder, eller at medicinen ligger fremme, så man får øje på den. Naturligvis sådan, at fx børn ikke kan få fat i den. SMS service fra apoteket Alle kan tilmelde sig en SMS service. På aspx?no=indtast%20mobilnummer kan man tilmelde sig denne service, som er gratis. Man indtaster mobilnummer og det eller de tidspunkter, man ønsker at blive mindet om at skulle tage sin medicin. Dosispakket medicin På apoteket kan man bestille dosispakket medicin. Medicinen er pakket i gennemsigtige engangsposer til morgen, middag, aften og nat. Hver pose er Medicinpædagogik og psykoedukation 2 6

3 forsynet med navn, cpr-nummer, dato og tidspunkt for indtagelse samt, hvilken medicin der er i posen. Medicinen udleveres i en sammenhængende rulle til 14 dage ad gangen, dog kan der pakkes til højst en måned ved særlige omstændigheder for eksempel ferie. Der kan pakkes tabletter og kapsler i poserne. Anden medicin som for eksempel øjendråber leveres ved siden af i originalemballagen. Poserne åbnes nemt med fingrene eller klippes op med en saks. Der udleveres en informationsmappe sammen med medicinen første gang man modtager dosispakket medicin. I mappen findes en oversigt over den pakkede medicin (doseringskort) og informationssedler om de tabletter og kapsler, der er pakket i poserne. Der er et gebyr forbundet med at få dosispakket medicin. Dette gebyr falder ind under medicintilskuddet, hvis dosispakningen er lægeordineret og mindst et lægemiddel er tilskudsberettiget. Apoteket sikrer ved dosispakning at der altid betales den billigste stykpris for medicinen. For 7 ud af 10 borgere er det billigere med dosispakket medicin end almindeligt pakket medicin, da der dosispakkes af den billigste medicin i de største pakninger. Herved opnås en lavere stykpris end den der kan opnås med almindeligt pakket medicin. Hvis medicinen ændres midt i en dosisperiode pakker apoteket ny medicin, og den gamle medicin, som højst svarer til 14 dages forbrug, skal destrueres. Ved ændringer i medicinen udleveres et nyt doseringskort. Kilde: Man kan desuden selv dosere sin medicin i små æsker med dag og tidspunkt. Æskerne kan bl.a. købes på apoteket. Elektroniske medicinhuskere Der findes mange forskellige elektroniske medicinhuskere, der med lyd og/eller lys fortæller, at man skal huske at tage sin medicin. De findes i mange forskellige udgaver og kan købes mange forskellige steder. Se fx dette link nktype=iso&linkinfo= Hvad gør jeg, hvis jeg glemmer min medicin? Som den ene hovedregel skal man tage sin medicin, så snart man kommer i tanker om, at man har glemt den. Og som den anden hovedregel skal man ikke tage dobbelt dosis næste gang, man skal have medicin. Hvis man kommer i tanker om den glemte dosis på et tidspunkt meget tæt på næste dosis, skal man springe den glemte dosis over. Hvis det drejer sig om systematiske forglemmelser, fx at man tit glemmer middags- eller aftendosis, skal man overveje en eller flere af ovenstående huskeregler og hjælpemidler til at huske. Man kan også tale med sin læge, om man måske kan tage medicinen på andre tidspunkter, som er lettere at huske, eller om man måske kan få et depotpræparat, som skal tages færre gange i døgnet. Hvorfor skal jeg fortælle lægen, hvilken medicin, jeg får? Hvis flere læger ordinerer medicin, er koordinering vigtig Der er forskellige systemer, som skal sørge for, at fx den praktiserende læge har overblik over hvilken medicin, den enkelte patient får. Alligevel viser erfaringerne, at det kan være vanskeligt at få til at lykkes i praksis. Lægen har heller ikke nødvendigvis viden om, hvad den enkelte bruger af håndkøbsmedicin, naturlægemidler, vitaminer og mineraler, kosttilskud osv. Disse midler kan også influere på lægemidlers virkning. Medicinpædagogik og psykoedukation 3 6

4 Nogle lægemidler må ikke tages sammen Både lægen og apoteket har systemer til at fortælle, om der er lægemidler, der ikke må tages sammen. Det kan også være, at nogle midler skal tages forskudt for hinanden, fordi deres virkning ellers vil blive ødelagt. Fortæl på apoteket, hvilken medicin, du tager, når du køber medicin i håndkøb På apoteket vil man ofte blive spurgt, om man tager anden medicin, end den, man lige står og skal købe i håndkøb. Det har betydning for apotekets rådgivning om, hvilken håndkøbsmedicin, der vil være bedst at købe i den pågældende situation. Visse psykofarmaka kan ikke bruges samtidig Se eksempler på Særlige forhold Alkohol kan forstærke effekten af medicinen Alkohol sløver. Og det gør også visse typer medicin. Den sløvende effekt bliver ekstra kraftig, hvis man blander de to ting. Man kan blive sløv af medicinen og dermed uegnet til at køre bil og betjene maskiner Nogle lægemidler er på etiketten forsynet med en rød trekant. Det betyder, at medicinen kan sløve, og at man derfor skal være ekstra opmærksom på, hvordan man reagere på medicinen. Det er forskelligt, hvor meget og hvor kraftigt den enkelte reagerer. Men fordi der ikke er en rød trekant på medicinpakningen er det ikke en garanti for, at man ikke kan blive sløv af den. Ligesom man ikke må køre spirituskørsel, må man heller ikke køre pille-kørsel. Mens der ved alkohol er skarpe grænser, findes der ikke nogen tilsvarende, når det drejer sig om kørsel i medicinpåvirket tilstand. Overblik over min medicin Få apoteket til at udskrive en liste over medicin, der ligger på serveren Apoteket kan udskrive en oversigt over, hvad du har liggende af ordinationer på den såkaldte receptserver. Det er ordinationer, som lægen har lagt ind. Hvis du samtidig har gule recepter, eller din læge har sendt ordinationer pr. telefon eller telefax, så er de ikke med på listen. Gå ind på din personlige elektroniske medicinprofil på Medicinprofilen er en elektronisk oversigt over den medicin, som hver enkelt dansker køber på recept på apoteket. Formålet med Medicinprofilen er at forbedre sikkerheden og kvaliteten af den medicinske patientbehandling. Medicinprofilen kan blandt andet være med til at forhindre, at danskerne får forkert, for meget eller forskellige typer medicin, som ikke bør bruges på samme tid. Medicinprofilen udvikles og drives af Lægemiddelstyrelsen. Du finder Medicinprofilen på eller på sundhed.dk under Mine sundhedsdata. Du skal være logget på med din digitale signatur eller med NemID. Hvis du allerede har installeret din digitale signatur, kan du logge direkte på Medicinprofilen ved at klikke på et af linkene nederst på denne side. Hver dansker har sin egen personlige medicinprofil, hvor det fremgår, hvilken medicin han eller hun har købt på recept på apoteket de seneste to år. Derudover indeholder Medicinprofilen oplysninger om medicintilskud og substitution, samt mulighed for at bestille næste udlevering på en åben ordination. Det er obligatorisk for apotekerne at indbe- Medicinpædagogik og psykoedukation 4 6

5 rette til Medicinprofilen, og det sker, uanset om det er den praktiserende læge, en speciallæge eller vagtlægen, der har udskrevet recepten. Det sikrer, at lægen hurtigt kan få et samlet overblik over patientens medicinske behandling, eksempelvis ved hospitalsindlæggelse eller en konsultation. Som forælder har du også adgang til dine mindre børns data via Medicinprofilen. Forældrenes adgang er gjort mulig af elektronisk registrering af forbindelsen mellem børn og forældre/værger i CPR-registerets oversigt over forældremyndighed. Denne registrering er sket siden 27. maj 2004, og det betyder, at forældre med børn født efter den 27. maj 2004 kan bruge løsningen. Enkelte forældre, vil også kunne se data for børn født før den 27. maj 2004, hvis Statsforvaltningen efter 2004 har afgjort forældremyndighed e.l. Adgangen til børnenes data ophører, når barnet fylder 15 år. Du kan finde dit barns recepter ved at logge på sundhed.dk, åbne Medicinprofilen og klikke på fanebladet vælg medicinprofil. Det er kun borgeren selv og de læger, der har borgeren i aktuel behandling, der har direkte adgang til Medicinprofilen. Lægen kan give sin medhjælp adgang til Medicinprofilen. Medhjælpen må kun se Medicinprofilen for de patienter, som lægen har i aktuel behandling. Apoteker kan også få adgang til en borgers medicinprofil, hvis borgeren giver samtykke til apoteket. Borgeren skal benytte en Digital Signatur eller NemID til at logge sig på, mens lægen og apotekspersonalet skal bruge et såkaldt medarbejdercertifikat. Du kan finde flere oplysninger om Medicinprofilen på Lægemiddelstyrelsen har skrevet en brugermanual til Medicinprofilen og manualen kan læses her: Manualen er henvendt til sundhedsfaglige brugere af Medicinprofilen. Kilde: sundhed.dk Spørg din læge eller dit apotek og muligheden for at få en grundig gennemgang af din medicin Både den praktiserende læge og farmaceuterne på apoteket kan gennemgå den enkeltes samlede medicinering. Det giver overblik, og der er mulighed for at stille spørgsmål og få mere at vide om det enkelte lægemiddel og den samlede lægemiddelbehandling. Tilbuddene er forskellige fra sted til sted, så man må spørge sig for. Min medicin ser forskellig ud fra gang til gang Apoteket skal tilbyde dig det billigste alternativ Det kaldes substitution. Substitution (erstatning) betyder, at apoteket udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof i samme mængde bruges på samme måde (som fx tabletter og kapsler til indtagelse gennem munden). Lægemidlerne har altså samme virkning, selv om de ser forskellige ud og sælges under forskellige navne. Lægemidlerne kaldes synonyme. På kan du se, hvilke lægemidler, der kan substituere (erstatte) det lægemiddel, lægen har skrevet på recepten. Alle lægemidlerne er fagligt vurderet af Lægemiddelstyrelsen. Apoteket skal udlevere det billigste lægemiddel i næsten alle tilfælde. Medicinpædagogik og psykoedukation 5 6

6 Der er dog nogle få undtagelser: 1. Hvis lægen skriver ej S på recepten, skal apoteket udlevere præcis det lægemiddel, der står på recepten. Patienten skal så selv betale hele prisforskellen mellem det billigste lægemiddel, og det ordinerede lægemiddel. 2. Patienten kan selv vælge et hvilket som helst lægemiddel i gruppen af synonyme lægemidler. Hun skal så selv betale hele prisforskellen mellem det billigste lægemiddel, og det udleverede lægemiddel. 3. Hvis prisforskellen mellem det billigste lægemiddel, og det lægen har skrevet på recepten er under en vis grænse 5 til 20 kr. afhængigt af lægemidlets pris kan apoteket vælge at udlevere det lægen har skrevet på recepten. Patienten skal så selv betale hele prisforskellen mellem det billigste lægemiddel, og det, der er udleveret. Du kan bede om at få det samme hver gang, det er ikke sikkert, det er billigst Man kan altid tale med apoteket om at få det samme lægemiddel hver gang. Man kan også bede apoteket om at skrive det ind i deres ekspeditionssystem, at man har dette ønske. Du kan kontrollere, at det virksomme stofs navn er det samme På lægemiddelpakningerne står der altid to navne. Dels det navn, som producenten har valgt til lægemidlet, dels navnet på det virksomme stof. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit lægemiddel er det samme som det, du fik sidst, kan du kontrollere det på denne måde. Få personalet på apoteket til at vise dig det. 4. Apoteket har ikke pligt til at substituere, når de sælger et lægemiddel i håndkøb uden recept. Kunden kan altid forlange, at apoteket udleverer det billigste lægemiddel, med mindre lægen har skrevet ej S på recepten. I langt de fleste tilfælde har apoteket det billigste lægemiddel på lager, eller også kan apoteket meget hurtigt skaffe lægemidlet hjem. Der skal altid være mindst ét lægemiddel på markedet med fuldt tilskud. Kilde: Medicinpædagogik og psykoedukation 6 6

Færdigpakket medicin klar til brug

Færdigpakket medicin klar til brug Dosispakket medicin Færdigpakket medicin klar til brug For at få den bedste virkning af din medicin er det vigtigt, at den tages i de mængder og på de tidspunkter, som er aftalt med din læge. Det opnår

Læs mere

Ældre kvinde 02:37 Jeg tager det hver dag for ikke at få hjerteflimmer. Ung dame 02:48 Jeg bruger aldrig medicin.

Ældre kvinde 02:37 Jeg tager det hver dag for ikke at få hjerteflimmer. Ung dame 02:48 Jeg bruger aldrig medicin. MEDICIN MED FORNUFT Dansk dialogliste Intro Familie i skov Vox pop med personer foran Apotek Speak 02:17 Før eller siden vil du som menneske have behov for medicin. Det kan være som gammel, men det kan

Læs mere

MEDICIN MED FORNUFT Dansk/Dansk Ordbog

MEDICIN MED FORNUFT Dansk/Dansk Ordbog MEDICIN MED FORNUFT Dansk/Dansk Ordbog A Abstinenser Symptomer, der opstår efter ophør af et stof, som kroppen er blevet afhængig af. Alkohol, tobak og sovepiller kan give afhængighed. Symptomerne kan

Læs mere

Sikker brug af dosispakket medicin

Sikker brug af dosispakket medicin Sikker brug af dosispakket medicin Information til brugere og pårørende I projektet Dosisdispensering fra maskine til mund er udarbejdet et forslag til tekst til en folder, som skal imødekomme, at inddragelse

Læs mere

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk Januar 2015 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag Denne publikation er særligt rettet imod ledelse samt sundhedspersonale involveret i dosisdispenseret medicin. Dosisdispensering Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Læs mere

Nyt fra PILLETRILLERNE

Nyt fra PILLETRILLERNE Nyt fra PILLETRILLERNE Nyt fra PILLETRILLERNE Nr. 15 - Årgang 4 - September 2005 Nr. 15 - Årgang 4 - September 2005 Indhold Delekærven udgives af Sygehusapotek Viborg Delekærven udgives af Sygehusapotek

Læs mere

Maskinel Dosisdispensering. Fortællinger fra praksis. Arbejdsrapport

Maskinel Dosisdispensering. Fortællinger fra praksis. Arbejdsrapport Maskinel Dosisdispensering Fortællinger fra praksis Arbejdsrapport 21. december 2004 Anne Lee Lotte Stig Haugbølle Hanne Herborg Forfattere Anne Lee Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering

Læs mere

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine.

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Hovedpine HOVEDPINE Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Blandt dem, der har hovedpine, er de fleste kvinder specielt

Læs mere

Fremtidens apotek. forslag til modernisering af apotekssektoren

Fremtidens apotek. forslag til modernisering af apotekssektoren Apotekerne møder hver dag de mest ressourcesvage borgere i samfundet. Blandt de svageste mennesker i samfundet er der en højere forekomst af fysiske og psykiske sygdomme, og mange har oveni sociale og

Læs mere

FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL OM PATIENTENS HURTIGE ADGANG TIL EGNE SUNDHEDSDATA FRA D. 9. SEPTEMBER 2015

FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL OM PATIENTENS HURTIGE ADGANG TIL EGNE SUNDHEDSDATA FRA D. 9. SEPTEMBER 2015 VORES SUNDHEDSVÆSEN VERSION 1 DEN 24/8 2015 FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL OM PATIENTENS HURTIGE ADGANG TIL EGNE SUNDHEDSDATA FRA D. 9. SEPTEMBER 2015 Materiale til intern information, videndeling og dialog

Læs mere

SIDE 2 UNG MED EPILEPSI

SIDE 2 UNG MED EPILEPSI UNG MED EPILEPSI Ung med epilepsi er skrevet af neuropsykolog Karin Nørgaard og sygeplejerske Dorthe Møller Schmidt, Epilepsiklinikken i Glostrup i samarbejde med Dansk Epilepsiforening. Afsnittet Dansk

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Patientsikkerhed ved dosisdispenseret medicin

Patientsikkerhed ved dosisdispenseret medicin Indholdsfortegnelse Emnevalg og -afgrænsning... 1 Formål... 2 Målgruppe... 2 Problembeskrivelse... 2 Problemformulering... 3 Problemstillinger... 3 Teori... 3 Maskinel dosisdispensering... 3 Fejltyper...

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren DET ETISKE RÅD - DET FÆLLES MEDICINKORT 1 1 Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren Det er med

Læs mere

ipad for let øvede, modul 5 Facebook

ipad for let øvede, modul 5 Facebook 17112014AS ipad for let øvede modul 5 Indledning Dette kursus er meget omfattende, selv om det kun dækker en mindre del af mulighederne i. Hvis du ikke har kendskab til, kan du med fordel bruge 2 kursusgange

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

(Hjælp...) Vi skal til svømmestævne. Udgave 1.0

(Hjælp...) Vi skal til svømmestævne. Udgave 1.0 (Hjælp...) Vi skal til svømmestævne Udgave 1.0 (Hjælp...) Vi skal til svømmestævne Side 2 Forord Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig

Læs mere

Nyt. Nomeco. Nisser, smykker, skåle, chokolade, legetøj og julepynt. Århus-apoteker. - det er jul året rundt i Nomecos kommunikationsafdeling

Nyt. Nomeco. Nisser, smykker, skåle, chokolade, legetøj og julepynt. Århus-apoteker. - det er jul året rundt i Nomecos kommunikationsafdeling Nomeco Nyt Nr. 6 - november 2010 Nisser, smykker, skåle, chokolade, legetøj og julepynt - det er jul året rundt i Nomecos kommunikationsafdeling Århus-apoteker og måder at ekspedere recepter på. Læs om

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Susanne i digital forvaltning

Susanne i digital forvaltning Susanne i digital forvaltning Indledning På de følgende sider kan du læse mere om den unge kvinde Susanne, som på grund af forskellige begivenheder i sit liv søger hjælp hos det offentlige. Du hører om

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

MEDICPEN. Medicindosering i hjemmet. We help ideas meet the real world / MADEBYDELTA.COM

MEDICPEN. Medicindosering i hjemmet. We help ideas meet the real world / MADEBYDELTA.COM MEDICPEN Medicindosering i hjemmet We help ideas meet the real world / MADEBYDELTA.COM Introduction Medicindosering i hjemmet er et projektsamarbejde mellem Bornholms Regions Kommune, KMD, MedicPen, Pharmakon

Læs mere