Fornyelse af en kollektiv forretningsmodel: Undersøgelse af sms ordning blandt de kommunale tandplejer i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fornyelse af en kollektiv forretningsmodel: Undersøgelse af sms ordning blandt de kommunale tandplejer i Danmark"

Transkript

1 Fornyelse af en kollektiv forretningsmodel: Undersøgelse af sms ordning blandt de kommunale tandplejer i Danmark Kasper Vilstrup Roldsgaard, EMIT-LS Bocconi University, cand.merc.mib Copenhagen Business School Abstrakt Formål Undersøge sms ordning blandt kommunale tandplejer i Danmark. Design/metodologi/tilgang Undersøgelsen tager udgangspunkt i en ny-disciplinær tilgang til forretningsmodelteori. Undersøgelsen inddeles i fire områder: udbredelse, omfang, omkostning og effekt af sms ordningen. Metoden er observation via et elektronisk spørgeskema, og 60 ud af 92 kommunale tandplejer deltager i undersøgelsen. Resultat Undersøgelsen viser, at 57% af de kommunale tandplejer har indført en sms ordning, mens 92% af de resterende overvejer påbegyndelse. Undersøgelsen viser, at 65% af patienterne og 93% af behandlerne deltager i sms ordningen, mens tallene forventes at stige til 83% af patienterne og 96% af behandlerne i april Den årlige udgift pr. behandler varierer fra 55,56 kr. til 500 kr., mens den årlige udgift pr. patient varierer fra 0,05 kr. til 6,41 kr. Det samlede antal udeblivelser falder fra 2,76 til 1,47 i gennemsnit pr. dag. Praktiske implikationer Sms ordningen er begrænset til kommunikation fra tandpleje til patienterne for flertallet af de kommunale tandplejer, og det kan overvejes, om den algoritmiske sms applikation skal programmeres til at give patienterne mulighed for sende en sms besked til den kommunale tandpleje fx ved sygdom. Originalitet/værdi Papiret bidrager med ny information ved at beskrive, hvordan en algoritmisk sms applikation kan medvirke til fornyelse af en kollektiv forretningsmodel. Nøgleord - Forretningsmodelteori, opmærksomhedsteori, sms applikation Papirtype - Arbejdspapir 1. Indledning Størstedelen af de kommunale tandplejer har påbegyndt at sende påmindelser via sms beskeder. Det var den besked jeg fik af en praktiserende tandlæge. Emnet fik hurtigt min interesse, og jeg var interesseret i at vide, hvor udbredt sms ordningen reelt er. Desuden ville jeg gerne vide, hvor mange behandlere og patienter, der ville indgå i SMS ordningen på nuværende tidspunkt og sammenligne resultatet med den forventede procent om 12 måneder. Endelig ville jeg forsøge at skabe et overblik over udgifterne til sms ordningen, og jeg ville undersøge, om effekten kunne måles, og hvis ja, hvad den samlede effekt ville være. Jeg forberedte undersøgelsen gennem dybdegående interviews med en tandlæge med 30 års erfaring. De to måneders forberedelse er rygraden i undersøgelsen. 1 SMS undersøgelse

2 Jeg fik oplyst, at formålet var at reducere spildtid, og at sms ordningen var et nyt initiativ for at minde patienter og ikke mindst forældre om deres børns tandlægebesøg. Jeg fik oplyst, at behandlerne selv kunne bestemme, om de ville være en del af sms ordningen, og at underafdelinger af de kommunale tandplejer muligvis ikke ville være en del af ordningen på nuværende tidspunkt, men at de kunne forventes at blive en del af ordningen i nær fremtid. Samtidig forventede jeg, at mange kommunale tandplejer ikke ville have alle patienternes mobilnumre indtastet i IT systemet, fordi sms ordningen sandsynligvis ville være ny for mange kommunale tandplejer. Derfor besluttede jeg at undersøge omfanget af ordningen. Formålet var at undersøge, hvor mange behandlere og patienter, der var en del af ordningen på nuværende tidspunkt, og sammenligne resultatet med det forventede antal om 12 måneder. Jeg fik oplyst, at omkostningerne og effekten kunne være vanskelig at måle, fordi ordningen sandsynligvis ville være ny for mange kommunale tandplejer, og at nogle overtandlæger ikke ville vide præcist, hvordan effekten af sms beskeder kunne måles, mens andre ikke måtte ønske at bruge deres tid og energi på at måle effekten. Således besluttede jeg at fokusere på udbredelsen og omfanget af sms ordningen som udgangspunkt og derefter studere omkostningerne og effekten. Forberedelsen af undersøgelsen var omfattende, og jeg skulle indsamle dataoplysninger fra over 200 hjemmesider. Undersøgelsen af de kommunale tandplejer var en fortsættelse af 4 casestudier i min masterafhandling. Undersøgelsen udgjorde 11 sider ud af en 117 sider lang afhandling og var en vigtig del, fordi den satte tal på en sms ordning for en specifik faggruppe i Danmark. 2. Teoretisk baggrund Et velkendt og anerkendt forfatterskab står bag en specialudgave af forretningsmodelteori bragt i Long Range Planning i foråret David J. Teece definerer en forretningsmodel som ledelsens hypotese om, hvad kunderne vil have, og hvordan en virksomhed bedst kan levere, hvad dens kunder efterspørger, og blive betalt for det. Ifølge denne definition er en forretningsmodel mere end en indtjeningsmodel, fordi virksomhedens kunder påvirker, hvor succesfuld en forretningsmodel er. Benoît Demil and Xavier Lecocq beskriver vigtigheden af en forretningsmodel som en dynamisk konstant : En metode som kan bruges til løbende forretningsudvikling og tilpasning af skiftende kundebehov. Forfatterskabet understreger behovet for at gennemføre eksperimenter permanent, fordi den teknologiske udvikling sætter nye standarder konstant. Den rigtige forretningsmodel er sjældent synlig fra start, og det er blevet et centralt ledelsesansvar at lære og tilpasse sig en ny tid, hvor verden bliver større, hurtigere og mere konkurrencedygtig. Den globale konkurrence gør, at alle virksomheder har brug for at finde nye metoder til at minimere virksomhedens omkostningsstruktur og optimere effektiviteten. Markedseksperimenter kan med fordel ledsages af organisatoriske eksperimenter, mens en eksperimenterende tilgang bør ledsages af en trial-and-error metode for at identificere og implementere nye teknologier. Det at prøve sig frem, er vejen frem, for at finde ud af, hvad der virker i praksis. Eksperimentering med forretningsmodeller er vigtig, fordi ingen ny data bliver produceret uden handling. Organisationer har brug for mekanismer, der reducerer usikkerheden i retning af mindsket risiko ved at vælge og fravælge teknologier, opdage plausible ruter til at nå nye og etablerede kundegrupper og fastsætte et sæt af teknologier, som kan bidrage til effektivisering. Udformningen af undersøgelsen har den SMS undersøgelse 2

3 klare ambition at følge rådet fra professor Franco Malerba, om at forskningen ikke bør være drevet af teknikker, men af empiriske spørgsmål, hvor fakta er taget i betragtning. 3. Metode opbygning for undersøgelsen Undersøgelsen af blev i organiseret i fire hovedområder: 1. Udbredelse af sms ordningen. Antal kommunale tandplejer, der påminder patienter via sms beskeder. 2. Omfang af sms ordningen. Antal behandlere og patienter, der er del af sms ordningen på nuværende tidspunkt i forhold til det forventede antal om 12 måneder. 3. Omkostninger af sms ordningen. Udgift pr. behandler og patienter, divideret med den samlede omkostning for at sende sms beskeder. 4. Effekt af sms ordningen. Antal daglige udeblivelser pr. behandler pr. dag før og efter sms ordningen. 4. Resultat Undersøgelsen viser, at 57% af de kommunale tandplejer har indført en sms ordning, og at 92% af de resterende overvejer at påbegynde at sende sms beskeder. De to overtandlæger, der svarede nej, mener, at ordningen er for dyr på nuværende tidspunkt. Undersøgelsen viser, at sms ordningen er mest udbredt i Region Hovedstaden og ligeligt fordelt i resten af Danmark. Det kunne være en indikator for, at sms ordningen vil spredes over tid i yderligere kommunale tandplejer, da livsstilstendenser ofte udspringer fra hovedstaden. Undersøgelsen viser, at 93% af behandlerne deltager i sms ordningen, mens 65% af patienterne er en del af sms ordningen på nuværende tidspunkt. Det forventes, at 83% af patienterne og 96% af behandlerne er en del af sms ordningen om 12 måneder. Undersøgelsen viser, at udgifterne til udsendelse af sms beskeder har en høj varians. Den årlige udgift til udsendelse af sms beskeder varierer fra 500 kr. til kr. Den årlige udgift for sms ordningen pr. behandler varierer fra 55,56 kr. til 500 kr., mens den årlige udgift pr. patient varierer fra 0,05 kr. til 6,41 kr. Undersøgelsen viser, at det samlede estimerede antal udeblivelser falder fra 47 til 25 for de 17 deltagende kommunale tandplejer, hvor det mest hyppige udeblivelsesantal falder fra 3 til 1 pr. dag. I gennemsnit falder udeblivelserne fra 2,76 til 1,47 i gennemsnit pr. dag, og når man måler effekten over tid, så bidrager sms beskederne til en væsentlig forbedring af antal udeblivelser. Undersøgelsen viser også, at sms ordningen bruges på to måder, hvor det store flertal af kommunale tandplejer udsender sms beskeder til alle patienter, mens mindst to kommunale tandplejer anvender sms ordningen for få udvalgte. Rationalet er at holde omkostningerne til sms beskederne nede, men undersøgelsen viser at omkostningen for sms ordningen pr. patient og pr. behandler er højere, når sms ordningen er begrænset til en lille gruppe individer. 5. Diskussion De fleste af os ved, at tid er en knap ressource i en travl hverdag, men det er de færreste af os, som ved, at opmærksomhed er en vigtig komplementerende ressource. Ifølge nye undersøgelser, er der 3 SMS undersøgelse

4 et overudbud af tilbud, hvilket betyder, at virksomheder i stigende grad kæmper om vores opmærksomhed. Jens Erik Kristensen, institutleder på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, forklarer at vi bliver bombarderet med information, hvilket gør at virksomheder med fordel kan hjælpe deres kunder med at vælge og fravælge tilbud. Således bliver sms beskeden er et vigtigt redskab til at opnå opmærksomheden fra patienterne, så de ikke glemmer deres aftaler. Sms teknologien har været tilgængelig i over 10 år, og mere avancerede teknologier står nu til rådighed: Hvorfor er sms applikationerne først for nylig blevet så udbredt? Hvordan ser de mest typiske sms applikationer ud? Kan sms beskeder skære det samlede antal daglige udeblivelser for de kommunale tandplejer ned? Disse var nogle af de spørgsmål, jeg forsøgte at besvare. Det viste sig, at sms teknologien er meget omkostningseffektiv, at sms beskederne bidrager til at skabe opmærksomhed om aftaler, og at det samlede antal udeblivelser hos de kommunale tandplejer i Danmark falder. Der er stor opbakning til sms undersøgelsen, da 60 ud af 92 kommunale tandplejer bidrager med information til undersøgelsen, og de 60 kommunale tandplejer bidrager alle med information til undersøgelsen, men kun 10 er i stand til at sætte tal på udgifterne for at udsende sms beskeder. Set i bakspejlet ville det have været meget bedre at måle udeblivelsesfrekvensen i procent, fordi det er den måleenhed, mange kommunale tandplejer benytter til at måle effektiviten. Denne justering ville have øget pålideligheden af undersøgelsen, men de oplysninger, som undersøgelsen beskriver, forbliver informative. Fordelen ved at måle den daglige udeblivelse pr. behandler var, at måleenheden blev holdt konstant for alle kommunale tandplejer. Undersøgelsen bekræftede, at effekten var vanskelig at måle, fx kunne kun 10 kommunale tandplejer angive udgiften til udsendelse af sms beskederne. Det skal understreges, at tallene for antal udeblivelser er baseret på et estimeret gennemsnit, hvorfor tallene kun er en indikator for, at sms ordningen har en effekt på antal udeblivelser pr. dag. Slutteligt bør det overvejes, om sms ordningen skal laves til en tovejskommunikation. På nuværende tidspunkt er sms ordningen begrænset til envejskommunikation fra tandpleje til patient for det store flertal af de kommunale tandplejer i Danmark, og det kan overvejes, om den algoritmiske sms applikation skal programmeres til at give patienterne mulighed for sende en sms til den kommunale tandpleje. Undersøgelsen viser, at sms ordningen bruges på to måder, hvor det store flertal af kommunale tandplejer udsender sms beskeder til alle patienter, mens mindst to kommunale tandplejer anvender sms ordningen for få udvalgte patienter. Rationalet er at holde omkostningerne til sms beskederne nede, men det er spørgsmålet, om det er en rigtig tilgang at begrænse sms ordningen til individer. Spørgsmålet er, om man kan forudse, hvem der glemmer tandlægeaftaler på forhånd. 6. Konklusion Undersøgelsen havde til formål at bidrage med ny information om algoritmiske sms applikationer. Det viser sig, at sms ordningen er omkostningseffektiv, og at sms beskederne bidrager til nedbringelse af udeblivelser, og jeg konkluderer, at sms ordningerne bidrager til reduktion af spildtid og effektivisering af de kommunale tandplejer som helhed. Effekten af sms ordningerne viser sig at være mere indirekte end direkte og derfor svær at måle. Efter grundig gennemgang af SMS undersøgelse 4

5 forretningsmodelteori for at være opdateret med den nyeste viden indenfor fagområdet, konkluderer jeg, at sms ordningen er et nødvendigt strategisk tiltag, fordi den fungerer som en underbyggende del af et effektivt forretningsmodelsystem. Dette studie var ikke en forklaring af revolutionære forretningsmodeller, som har ændret markeder fundamentalt eller kan være i stand til at gøre det i fremtiden, men en beskrivelse af en kollektiv forretningsmodel, der transformerer sig over tid i takt med udviklingen af samfundet. Litteraturliste D. J. Teece, Business Models, Business Strategy and Innovation, Long Range Planning (2010). Benoît Demil and Xavier Lecocq, Business Model Evolution: In Search of Dynamic Consistency, Long Range Planning (2010). F. Malerba, Innovation and the Evolution of Industries, Journal of Evolutionary Economics (2006). J. E. Kristensen, Kampen om opmærksomhed, P1 Eksistens, :03 (56:59). Online: 5 SMS undersøgelse

6 Appendiks Appendiks 1 Udbredelse af sms ordning Appendiks 1-1 Udbredelse af sms ordning generelt Appendiks 1-2 Udbredelse af sms ordning pr. region Appendiks 2 Omfang af sms ordning Appendiks 2-1 Omfang af sms ordning pr. patient og behandler Appendiks 3 Omkostninger til sms ordning Appendiks 3-1 IT budget og SMS budget 2010 Appendiks 3-2 Omkostninger til sms ordning pr. patient og behandler Appendiks 4 Effekt af sms ordning Appendiks 4-1 Udeblivelser før og efter sms ordning generelt Appendiks 4-2 Specifikation af udeblivelser før og efter sms ordning Appendiks 4-3 Sammenligning af datamønster før og efter sms ordning Appendiks 4-4 Samlet effekt før og efter sms ordning Appendiks 4-5 Præcisering af effekt af sms ordning pr. region Appendiks 5 Opsummering af sms ordning Appendiks 5-1 Opsummering af kategorier Appendiks 6 Forbedringsforslag Appendiks 6-1 Fra envejs- til tovejs- kommunikation Appendiks 7 Teknisk baggrund bag undersøgelsen Appendiks 7-1 Logikken bag undersøgelsen Appendiks 7-2 Designstruktur for undersøgelsen Appendiks 7-3 Teknisk rekonstruktion af undersøgelsen spor A Appendiks 7-4 Teknisk rekonstruktion af undersøgelsen spor B SMS undersøgelse 6

7 Appendiks 1 Udbreddelse af sms ordning Appendiks 1-1 Udbreddelse af sms ordning generalt Påminder I jeres patienter via sms besked? Overvejer I at påbegynde med at påminde jeres patienter via sms besked? Ja [34] 57% Nej [26] 43% Ja [24] 92% 8% Nej [2] 8% 43% 57% 92% Appendiks 1-2 Udbredelse af sms ordning per region Region Befolkning Patienter Antal klinikker Antal deltagende klinikker Antal klinikker med sms ordning Antal klinikker uden sms ordning Hovedstaden 1,169, , Midtjylland 886, , Nordjylland 403,434 79, Sjælland 391,567 85, Syddanmark 652, , Total 3,503, , Kilde: Befolkningstallet er baseret på tal fra danske statistik. Det samlede antal af den danske befolkning er ca. 5,5 millioner. Tabellen viser, at befolkningen i de 60 byer er ca. 3,5 mio. Det samlede antal patienter er estimeret til , hvilket svarer til 21,1% af befolkningen i de 60 byer. Det samlede antal patienter, der modtager SMS beskeder om tandlægebesøg, er anslået til patienter. Efter strukturreformen i 2008 er der i alt 98 kommuner i Danmark. Hver kommune er ansvarlig for tandlægebehandling af børn i alderen 0-17 år. Kun 6 kommuner har ikke deres egen kommunale tandpleje, hvilket betyder, at 92 kommuner har en selvstændig kommunal tandpleje. Flertallet af de kommunale tandplejer har stationære og mobile klinikker tæt på alle større skoler i byen. 7 SMS undersøgelse

8 Appendiks 2 Omfang af sms ordning Appendiks 2-1 Omfang af sms ordning pr. patient og behandler Kommunal tandpleje Patient Basis Behandler Basis Aftaler pr. dag pr. Patient Procent af Behandlere [Aktuelt] Procent af Behandlere [Forventet 12 mdr.] Procent af Patienter [Aktuelt] Procent af Patienter [Forventet 12 mdr.] Tandpleje 1 12, Tandpleje 2 37, Tandpleje 3 6, Tandpleje 4 4, Tandpleje 5 6, Tandpleje 6 8, Tandpleje 7 7, Tandpleje 8 11, Tandpleje 9 12, Tandpleje 10 16, Tandpleje 11 14, Tandpleje 12 12, Tandpleje 13 14, Tandpleje 14 13, Tandpleje 15 9, Tandpleje 16 11, Tandpleje 17 80, Tandpleje 18 6, Tandpleje 19 6, Tandpleje 20 5, Tandpleje 21 21, Tandpleje 22 5, Tandpleje 23 9, Tandpleje 24 3, Tandpleje 25 20, Gnsm. 14, Total 355, SMS undersøgelse 8

9 Appendiks 3 Omkostninger til sms ordning Appendiks 3-1 IT budget og SMS budget 2010 Interval Mean Median Mode Optælling IT budget SMS budget N.A. 10 Note: Nogle kommunale tandplejer har særlige licensaftaler med byrådet, og derfor har de ikke nogen direkte udgifter forbundet med at udsende sms beskeder, mens andre beregner omkostningerne som en del af itbudgettet. Det forklarer til dels forskellene mellem de tal, som bekræfter den forventede varians. Beløb i danske kroner. Appendiks 3-2 Omkostning for sms ordning pr. patient og behandler Kommunal tandpleje SMS omk./ Patient [nominel] SMS omk./ Behandler [nominel] SMS omk. Patienter Behandlere Påbegyndelse Tandpleje , Tandpleje ,000 37, Tandpleje ,440 9, Tandpleje ,396 11, Tandpleje ,600 6, Tandpleje ,494 7, Tandpleje ,400 5, Tandpleje ,000 80, Tandpleje ,400 5, Tandpleje ,000 6, SMS undersøgelse

10 Appendiks 4 Effekt af sms ordning Appendiks 4-1 Udeblivelser før og efter sms ordning generelt Før Efter Appendiks 4-2 Specifikation af udeblivelser før og efter sms ordning Før Efter Udb. Optælling Acc. Opt. Procent % % % % Udb. Optælling Acc. Opt. Procent % % % % SMS undersøgelse 10

11 Appendiks 4-3 Sammenligning af datamønster før og efter sms ordning Før 4 3 Gmns Trend line Average line 2 1 Efter Gmns Appendiks 4-4 Samlet effekt før og efter sms ordning Udeblivelser pr. behandler Før Efter Arbejdsdage Indeks Dag 1 = 1.29 Dag 2 = 2.58 Dag 3 = 3.87 Dag 4 = 5.16 Dag 5 = 6.45 Dag 6 = 7.74 Dag 7 = 9.03 Dag 8 = Dag 9 = Dag 10 = Dag 11 = Dag 12 = Dag 13 = Dag 14 = Dag 15 = Dag 16 = Dag 17 = Dag 18 = Dag 19 = Dag 20 = Dag 21 = Dag 22 = SMS undersøgelse

12 Appendiks 4-5 Præcisering af effekt af sms ordning pr. region Kommune Region Patienter Antal klinikker i alt Antal behandlere pr. dag Antal aftaler pr. dag pr. behandler Antal udeb. før sms ordning Antal udeb. efter sms ordning Tandpleje 1 Hovedstaden 7, Tandpleje 2 Hovedstaden 16, Tandpleje 3 Hovedstaden 14, Tandpleje 4 Hovedstaden 14, Tandpleje 5 Hovedstaden 80, Tandpleje 6 Midtjylland 9, Tandpleje 7 Midtjylland 5, Tandpleje 8 Midtjylland 9, Tandpleje 9 Midtjylland 20, Tandpleje 10 Nordjylland 37, Tandpleje 11 Nordjylland 12, Tandpleje 12 Syddanmark 12, Tandpleje 13 Syddanmark 6, Tandpleje 14 Syddanmark 6, Tandpleje 15 Syddanmark 6, Tandpleje 16 Sjælland 11, Gnsm. 16, Total 274, SMS undersøgelse 12

13 Appendiks 5 Opsummering af sms ordning Appendiks 5-1 Opsummering af kategorier Kommunal tandpleje SMS omk./ Patient [reel] SMS omk./ Patient [nominel] SMS omk/ Behandler [reel] SMS omk./ Behandler [nominel] Procent af Patienter [aktuelt] Procent af Patienter 12 måneder [forventet] Procent af Behandlere [aktuelt] Procent af Behandlere 12 måneder [forventet] Behandler Basis Patient Basis Sms omk. Basis Påbegyndelse Tandpleje , Tandpleje ,000 3, Tandpleje ,756 1, Tandpleje ,100 2, Tandpleje ,987 1, Tandpleje ,350 2, Tandpleje ,000 40, Tandpleje ,200 2, Tandpleje ,208 4, Tandpleje ,303 3, SMS undersøgelse SMS undersøgelse

14 Appendiks 6 Forbedringsforslag Appendiks 6-1 Fra envejs- til tovejs- kommunikation Nuværende situation Afsender Tandpleje sms besked Modtager Patient Foreslået situation Tandpleje sms besked Patient sms besked Kilde: Egen udarbejdelse. Det er noteret, at der allerede er mindst to kommunale tandplejer, som benytter sig af tovejs- kommunikation via sms, men at ordningen samtidig er begrænset til en slags strafordning for de få udvalgte patienter i stedet for en kollektiv sms ordning, hvor alle patienter modtager sms beskeder. SMS undersøgelse 14

15 Appendiks 7 Teknisk baggrund for undersøgelsen Appendiks 7-1 Logikken bag undersøgelsen Område 1 Område 2 Område 3 Ny information om algoritmiske sms applikationer Ny viden om forretningsmodeller Område 4 Kilde: Egen udarbejdelse. Undersøgelsen havde til formål at producere nye oplysninger inden for fire specificerede områder. Undersøgelsen var en integreret del af udforskningen af fornyelse af forretningsmodel med algoritmiske sms applikationer. 15 SMS undersøgelse

16 Appendiks 7-2 Designstruktur for undersøgelsen Sms ordning indført Sms ordning ikke indført Spørgeskema inddeles i 5 trin med 14 spørgsmål Spørgeskema inddeles i 5 trin med 14 spørgsmål 1. Antal patienter 1. Antal patienter 2. Antal behandlere 2. Antal behandlere 3. Daglige udeblivelser 3. Daglige udeblivelser 4. Årlige omkostninger 4. Årlige omkostninger 5. Omfang 5. Potentiale Afslutning Afslutning SMS undersøgelse 16

17 Appendiks 7-3 Teknisk rekonstruktion af undersøgelsen spor A Undersøgelse af sms service Undersøgelsen omfatter alle 92 kommunale tandplejer. * Påkrævet Indledende spørgsmål Påminder I jeres patienter om tandlægebesøg via sms beskeder? * Ja Nej Side 1 af 8 Undersøgelsen består af 5 trin med i alt 14 besvarelser. Side 2 af 8 17 SMS undersøgelse

18 Trin 1 af 5 Tandplejens patient grundlag 1. Kommunale tandpleje: Vælg fra liste 2. Antal patienter: 3. Antal klinikker: Trin 2 af 5 Antal behandlere Side 3 af 8 4. Antal behandlere med aftaler pr. dag: Vælg fra liste 5. Antal aftaler pr. behandler pr. dag: Vælg fra liste Side 4 af 8 SMS undersøgelse 18

19 Trin 3 af 5 Daglige udeblivelser 6. Antal udeblivelser pr. behandler pr. dag før sms ordningen: Vælg fra liste: Antal udeblivelser pr. behandler pr. dag efter sms ordningen: Vælg fra liste: 0-10 Side 5 af 8 Trin 4 af 5 Årlige IT og sms omkostninger 8. Årlig udgift til det elektroniske journalsystem: 9. Årlig udgift til teleselskab for udsendelse af sms beskeder: Side 6 af 8 19 SMS undersøgelse

20 Trin 5 af 5 Omfang af sms servicen 10. Påbegyndelse af sms ordningen: Vælg fra liste: MD_ÅR 11. Behandlere med aftaler omfattet af sms ordningen nu: Procent: 10%-100% 12. Behandlere med aftaler som forventes omfattet af sms ordningen om 12 måneder: Procent: 10%-100% 13. Patienter omfattet af sms ordningen nu: Procent: 10%-100% 14. Patienter som forventes omfattet af sms ordningen om 12 måneder: Procent: 10%-100% Side 7 af 8 Undersøgelsens resultat Ønskes undersøgelsens resultat sendt via ? Ja Nej Bemærkninger til undersøgelsen kan specificeres her: Side 8 af 8 SMS undersøgelse 20

21 Appendiks 7-4 Teknisk rekonstruktion af undersøgelsen spor B Undersøgelse af sms service Undersøgelsen omfatter alle 92 kommunale tandplejer. * Påkrævet Indledende spørgsmål Påminder I jeres patienter om tandlægebesøg via sms beskeder? * Ja Nej Side 1 af 8 Undersøgelsen består af 4 trin med i alt 8 besvarelser. Side 2 af 8 21 SMS undersøgelse

22 Trin 1 af 5 Tandplejens patient grundlag 1. Kommunale tandpleje: Vælg fra liste 2. Antal patienter: 3. Antal klinikker: Trin 2 af 5 Antal behandlere Side 3 af 8 4. Antal behandlere med aftaler pr. dag: Vælg fra liste 5. Antal aftaler pr. behandler pr. dag: Vælg fra liste Side 4 af 8 SMS undersøgelse 22

23 Trin 3 af 5 Daglige udeblivelser 6. Antal udeblivelser pr. behandler pr. dag: Vælg fra liste: 0-10 Trin 4 af 5 Årlig IT omkostninger Side 5 af 8 7. Årlig udgift til det elektroniske journalsystem: Side 6 af 8 23 SMS undersøgelse

24 Trin 5 af 5 Potentiale af sms servicen 8. Overvejer I at starte med at påminde patienter om tandlægebesøg via sms beskeder? Ja Nej Undersøgelsens resultat Side 7 af 8 Ønskes undersøgelsens resultat sendt via ? Ja Nej Bemærkninger til undersøgelsen kan specificeres her: Side 8 af 8 SMS undersøgelse 24

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

EJERLEDELSE I DANMARK

EJERLEDELSE I DANMARK EJERLEDELSE I DANMARK Rapport 1: Ejerledelse - baggrund og udbredelse Pixi-version Morten Bennedsen Andre and Rosalie Hoffmann Chaired Professor of Family Enterprise Director of INSEAD Family Business

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013 One-stop-shop Gorm Simonsen InspEir 24. september 2013 Region Nordjyllands opgaver Region Nordjylland ca. 13.000 ansatte 4 hospitaler Årligt budget på kr. 10,9 mia ca. kr. 3,4 mia i indkøb ca. 70-100 offentlige

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere

Team Finans Venteliste oprydning pr. 8. januar 2015 SAM s sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80268 4.000.000,00 4.000.000,00 11-01-2005 Nordjylland 2 80266 1.375.000,00 5.375.000,00 11-01-2005

Læs mere

Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover.

Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover. 1 Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover. Med henblik på at analysere tandreguleringsområdet i Danmark, herunder organisering, rekruttering og fastholdelse af specialtandlæger, behovet

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi

BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi Jun-13 Ph.D., Business Researcher, Associate professor Reimer Ivang Aalborg University Reimer@ivang.dk hej, mit

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Udeblivelser i tandplejen

Udeblivelser i tandplejen Af Ea Nielsen, redaktør Udeblivelser i tandplejen I januar efterlyste vi i nyhedsbrevet erfaringer om nedbringelsen af udeblivelser i tandplejen. Vi fik flere reaktioner. Her følger en opsamling på de

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 20. oktober 2009 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice 1. Resume Kommunikation mellem borgere, og mellem/med

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Praktiserende Tandlægers Organisation. Klinikejernes organisation

Praktiserende Tandlægers Organisation. Klinikejernes organisation Praktiserende Tandlægers Organisation Klinikejernes organisation PTO varetager dine interesser Gennem medlemskabet af PTO får du en professionel og allieret partner, som har indsigt i din dagligdag på

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen?

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? 31. oktober 211 Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Energispørgsmål fylder efterhånden

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse

Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse November 2008 Microsoft Danmark Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup www.microsoft.dk The Nielsen Company ACNielsen Denmark Strandvejen 70 2900 Hellerup

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Guide til SMS modul Revideret 21-02-2011

Guide til SMS modul Revideret 21-02-2011 Guide til SMS modul Revideret 21-02-2011 Indledning Med SMS modulet i Xdont, åbnes der for en masse nye muligheder for at påminde og kontakte kunderne via en SMS besked. Det betyder, at der kan sendes

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder Tandplejen har følgende fokusområder i 2013: Forebyggelse af huller i tænderne hos de 20 procent af børn og unge, der er mest udsat for at få karies. Det er i dag muligt at identificere de

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Teknologianvendelse - En overset ledelsesopgave Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Udviklingen i retning af smarte, selvbetjente it-løsninger accelererer overalt i frontlinien, hvor borgere

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. oktober 2012 2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET To ud af tre danskerne

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel 4. kvartal 2009 Partnere: Copyright 2009 e-handelsfonden og Gilling Communication & Consulting Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse...side 3 Hovedtendenser

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Teknisk note nr. 1 Dokumentation af datagrundlaget fra GDSundersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren Brodersen Rockwool Fondens

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service Introduktion Riidr ApS er stiftet med det udtrykkelige formål at give nem adgang til e-bøger på det danske marked ved at gøre det simpelt, bekvemligt og billigt for kunder at købe deres ønskede e-bøger.

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Uddannelsesbarometer 2014

Uddannelsesbarometer 2014 Uddannelsesbarometer 2014 Brug af uddannelse i 2014 Har du været på seminar, kursus eller uddannelse i 2014? Type uddannelse og arbejdsområde Salg Marketing Konsulent/rådgivning Andet Total Nej; 47,4%

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Copenhagen Business School 1 Indhold Status om ligestilling fra Copenhagen Business School 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Copenhagen Business School Vores

Læs mere

Lean Startup Introduktion

Lean Startup Introduktion Lean Startup Introduktion Introduktion til Lean Startup Lean Startup tager Lean produktionsmetoder, som er udviklet af Toyota i Toyota Production System og anvender dem til processen med at starte en virksomhed.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

1. Baggrund og problemstilling

1. Baggrund og problemstilling 1. Baggrund og problemstilling 1.1 Baggrund Opgavestiller og fremtidig bruger af systemet er klinikken Tandlæge Annelise Bom 1. Opgaven udspringer af et ønske om at forbedre aftalestyringen. Nøgleordene

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Fagpilotordningen Fuldmægtig Kristina Vestergaard Nielsen Gearet til vækst den 4.

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Fagpilotordningen Fuldmægtig Kristina Vestergaard Nielsen Gearet til vækst den 4. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Fagpilotordningen Fuldmægtig Kristina Vestergaard Nielsen Gearet til vækst den 4. november 2014 Baggrunden for ordningen Fagpilotordningen er en del af Finanslovsaftalen

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere er et væsentligt problem for en stor del af de små virksomheder. Mangelfuld betaling giver både ekstraarbejde

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Vi vil omsætte de nyeste

Vi vil omsætte de nyeste Storklinik Nytænkende klinikstruktur i Frederikshavn Ann-Louise Madvig, skribent. Finn Folsted, fotograf Et lille år efter TNT sidst var i Frederikshavn, er vi på besøg igen. Sidst så vi på tegninger og

Læs mere

Click to edit Master title style. Opgavestyring hos private plejeservicevirksomheder. Tejs Scharling, Alexandra Instituttet

Click to edit Master title style. Opgavestyring hos private plejeservicevirksomheder. Tejs Scharling, Alexandra Instituttet Opgavestyring hos private plejeservicevirksomheder Tejs Scharling, Alexandra Instituttet Click Struktur to edit på Master opgavestyringen title style 7:40 rute 8:25 medarbejder koordinator 7:00 kontor

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Dansk økonomi - lang vej op

Dansk økonomi - lang vej op Dansk økonomi - lang vej op 28. januar 21 Niels Rønholt, Makroanalytiker, nielsroenholt@jyskebank.dk 1 Lyspunkter hist og her 2 Det knækkede V Økonomisk Aktivitet Globalt økonomisk Kollaps Tid I dag 3

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere