Fornyelse af en kollektiv forretningsmodel: Undersøgelse af sms ordning blandt de kommunale tandplejer i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fornyelse af en kollektiv forretningsmodel: Undersøgelse af sms ordning blandt de kommunale tandplejer i Danmark"

Transkript

1 Fornyelse af en kollektiv forretningsmodel: Undersøgelse af sms ordning blandt de kommunale tandplejer i Danmark Kasper Vilstrup Roldsgaard, EMIT-LS Bocconi University, cand.merc.mib Copenhagen Business School Abstrakt Formål Undersøge sms ordning blandt kommunale tandplejer i Danmark. Design/metodologi/tilgang Undersøgelsen tager udgangspunkt i en ny-disciplinær tilgang til forretningsmodelteori. Undersøgelsen inddeles i fire områder: udbredelse, omfang, omkostning og effekt af sms ordningen. Metoden er observation via et elektronisk spørgeskema, og 60 ud af 92 kommunale tandplejer deltager i undersøgelsen. Resultat Undersøgelsen viser, at 57% af de kommunale tandplejer har indført en sms ordning, mens 92% af de resterende overvejer påbegyndelse. Undersøgelsen viser, at 65% af patienterne og 93% af behandlerne deltager i sms ordningen, mens tallene forventes at stige til 83% af patienterne og 96% af behandlerne i april Den årlige udgift pr. behandler varierer fra 55,56 kr. til 500 kr., mens den årlige udgift pr. patient varierer fra 0,05 kr. til 6,41 kr. Det samlede antal udeblivelser falder fra 2,76 til 1,47 i gennemsnit pr. dag. Praktiske implikationer Sms ordningen er begrænset til kommunikation fra tandpleje til patienterne for flertallet af de kommunale tandplejer, og det kan overvejes, om den algoritmiske sms applikation skal programmeres til at give patienterne mulighed for sende en sms besked til den kommunale tandpleje fx ved sygdom. Originalitet/værdi Papiret bidrager med ny information ved at beskrive, hvordan en algoritmisk sms applikation kan medvirke til fornyelse af en kollektiv forretningsmodel. Nøgleord - Forretningsmodelteori, opmærksomhedsteori, sms applikation Papirtype - Arbejdspapir 1. Indledning Størstedelen af de kommunale tandplejer har påbegyndt at sende påmindelser via sms beskeder. Det var den besked jeg fik af en praktiserende tandlæge. Emnet fik hurtigt min interesse, og jeg var interesseret i at vide, hvor udbredt sms ordningen reelt er. Desuden ville jeg gerne vide, hvor mange behandlere og patienter, der ville indgå i SMS ordningen på nuværende tidspunkt og sammenligne resultatet med den forventede procent om 12 måneder. Endelig ville jeg forsøge at skabe et overblik over udgifterne til sms ordningen, og jeg ville undersøge, om effekten kunne måles, og hvis ja, hvad den samlede effekt ville være. Jeg forberedte undersøgelsen gennem dybdegående interviews med en tandlæge med 30 års erfaring. De to måneders forberedelse er rygraden i undersøgelsen. 1 SMS undersøgelse

2 Jeg fik oplyst, at formålet var at reducere spildtid, og at sms ordningen var et nyt initiativ for at minde patienter og ikke mindst forældre om deres børns tandlægebesøg. Jeg fik oplyst, at behandlerne selv kunne bestemme, om de ville være en del af sms ordningen, og at underafdelinger af de kommunale tandplejer muligvis ikke ville være en del af ordningen på nuværende tidspunkt, men at de kunne forventes at blive en del af ordningen i nær fremtid. Samtidig forventede jeg, at mange kommunale tandplejer ikke ville have alle patienternes mobilnumre indtastet i IT systemet, fordi sms ordningen sandsynligvis ville være ny for mange kommunale tandplejer. Derfor besluttede jeg at undersøge omfanget af ordningen. Formålet var at undersøge, hvor mange behandlere og patienter, der var en del af ordningen på nuværende tidspunkt, og sammenligne resultatet med det forventede antal om 12 måneder. Jeg fik oplyst, at omkostningerne og effekten kunne være vanskelig at måle, fordi ordningen sandsynligvis ville være ny for mange kommunale tandplejer, og at nogle overtandlæger ikke ville vide præcist, hvordan effekten af sms beskeder kunne måles, mens andre ikke måtte ønske at bruge deres tid og energi på at måle effekten. Således besluttede jeg at fokusere på udbredelsen og omfanget af sms ordningen som udgangspunkt og derefter studere omkostningerne og effekten. Forberedelsen af undersøgelsen var omfattende, og jeg skulle indsamle dataoplysninger fra over 200 hjemmesider. Undersøgelsen af de kommunale tandplejer var en fortsættelse af 4 casestudier i min masterafhandling. Undersøgelsen udgjorde 11 sider ud af en 117 sider lang afhandling og var en vigtig del, fordi den satte tal på en sms ordning for en specifik faggruppe i Danmark. 2. Teoretisk baggrund Et velkendt og anerkendt forfatterskab står bag en specialudgave af forretningsmodelteori bragt i Long Range Planning i foråret David J. Teece definerer en forretningsmodel som ledelsens hypotese om, hvad kunderne vil have, og hvordan en virksomhed bedst kan levere, hvad dens kunder efterspørger, og blive betalt for det. Ifølge denne definition er en forretningsmodel mere end en indtjeningsmodel, fordi virksomhedens kunder påvirker, hvor succesfuld en forretningsmodel er. Benoît Demil and Xavier Lecocq beskriver vigtigheden af en forretningsmodel som en dynamisk konstant : En metode som kan bruges til løbende forretningsudvikling og tilpasning af skiftende kundebehov. Forfatterskabet understreger behovet for at gennemføre eksperimenter permanent, fordi den teknologiske udvikling sætter nye standarder konstant. Den rigtige forretningsmodel er sjældent synlig fra start, og det er blevet et centralt ledelsesansvar at lære og tilpasse sig en ny tid, hvor verden bliver større, hurtigere og mere konkurrencedygtig. Den globale konkurrence gør, at alle virksomheder har brug for at finde nye metoder til at minimere virksomhedens omkostningsstruktur og optimere effektiviteten. Markedseksperimenter kan med fordel ledsages af organisatoriske eksperimenter, mens en eksperimenterende tilgang bør ledsages af en trial-and-error metode for at identificere og implementere nye teknologier. Det at prøve sig frem, er vejen frem, for at finde ud af, hvad der virker i praksis. Eksperimentering med forretningsmodeller er vigtig, fordi ingen ny data bliver produceret uden handling. Organisationer har brug for mekanismer, der reducerer usikkerheden i retning af mindsket risiko ved at vælge og fravælge teknologier, opdage plausible ruter til at nå nye og etablerede kundegrupper og fastsætte et sæt af teknologier, som kan bidrage til effektivisering. Udformningen af undersøgelsen har den SMS undersøgelse 2

3 klare ambition at følge rådet fra professor Franco Malerba, om at forskningen ikke bør være drevet af teknikker, men af empiriske spørgsmål, hvor fakta er taget i betragtning. 3. Metode opbygning for undersøgelsen Undersøgelsen af blev i organiseret i fire hovedområder: 1. Udbredelse af sms ordningen. Antal kommunale tandplejer, der påminder patienter via sms beskeder. 2. Omfang af sms ordningen. Antal behandlere og patienter, der er del af sms ordningen på nuværende tidspunkt i forhold til det forventede antal om 12 måneder. 3. Omkostninger af sms ordningen. Udgift pr. behandler og patienter, divideret med den samlede omkostning for at sende sms beskeder. 4. Effekt af sms ordningen. Antal daglige udeblivelser pr. behandler pr. dag før og efter sms ordningen. 4. Resultat Undersøgelsen viser, at 57% af de kommunale tandplejer har indført en sms ordning, og at 92% af de resterende overvejer at påbegynde at sende sms beskeder. De to overtandlæger, der svarede nej, mener, at ordningen er for dyr på nuværende tidspunkt. Undersøgelsen viser, at sms ordningen er mest udbredt i Region Hovedstaden og ligeligt fordelt i resten af Danmark. Det kunne være en indikator for, at sms ordningen vil spredes over tid i yderligere kommunale tandplejer, da livsstilstendenser ofte udspringer fra hovedstaden. Undersøgelsen viser, at 93% af behandlerne deltager i sms ordningen, mens 65% af patienterne er en del af sms ordningen på nuværende tidspunkt. Det forventes, at 83% af patienterne og 96% af behandlerne er en del af sms ordningen om 12 måneder. Undersøgelsen viser, at udgifterne til udsendelse af sms beskeder har en høj varians. Den årlige udgift til udsendelse af sms beskeder varierer fra 500 kr. til kr. Den årlige udgift for sms ordningen pr. behandler varierer fra 55,56 kr. til 500 kr., mens den årlige udgift pr. patient varierer fra 0,05 kr. til 6,41 kr. Undersøgelsen viser, at det samlede estimerede antal udeblivelser falder fra 47 til 25 for de 17 deltagende kommunale tandplejer, hvor det mest hyppige udeblivelsesantal falder fra 3 til 1 pr. dag. I gennemsnit falder udeblivelserne fra 2,76 til 1,47 i gennemsnit pr. dag, og når man måler effekten over tid, så bidrager sms beskederne til en væsentlig forbedring af antal udeblivelser. Undersøgelsen viser også, at sms ordningen bruges på to måder, hvor det store flertal af kommunale tandplejer udsender sms beskeder til alle patienter, mens mindst to kommunale tandplejer anvender sms ordningen for få udvalgte. Rationalet er at holde omkostningerne til sms beskederne nede, men undersøgelsen viser at omkostningen for sms ordningen pr. patient og pr. behandler er højere, når sms ordningen er begrænset til en lille gruppe individer. 5. Diskussion De fleste af os ved, at tid er en knap ressource i en travl hverdag, men det er de færreste af os, som ved, at opmærksomhed er en vigtig komplementerende ressource. Ifølge nye undersøgelser, er der 3 SMS undersøgelse

4 et overudbud af tilbud, hvilket betyder, at virksomheder i stigende grad kæmper om vores opmærksomhed. Jens Erik Kristensen, institutleder på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, forklarer at vi bliver bombarderet med information, hvilket gør at virksomheder med fordel kan hjælpe deres kunder med at vælge og fravælge tilbud. Således bliver sms beskeden er et vigtigt redskab til at opnå opmærksomheden fra patienterne, så de ikke glemmer deres aftaler. Sms teknologien har været tilgængelig i over 10 år, og mere avancerede teknologier står nu til rådighed: Hvorfor er sms applikationerne først for nylig blevet så udbredt? Hvordan ser de mest typiske sms applikationer ud? Kan sms beskeder skære det samlede antal daglige udeblivelser for de kommunale tandplejer ned? Disse var nogle af de spørgsmål, jeg forsøgte at besvare. Det viste sig, at sms teknologien er meget omkostningseffektiv, at sms beskederne bidrager til at skabe opmærksomhed om aftaler, og at det samlede antal udeblivelser hos de kommunale tandplejer i Danmark falder. Der er stor opbakning til sms undersøgelsen, da 60 ud af 92 kommunale tandplejer bidrager med information til undersøgelsen, og de 60 kommunale tandplejer bidrager alle med information til undersøgelsen, men kun 10 er i stand til at sætte tal på udgifterne for at udsende sms beskeder. Set i bakspejlet ville det have været meget bedre at måle udeblivelsesfrekvensen i procent, fordi det er den måleenhed, mange kommunale tandplejer benytter til at måle effektiviten. Denne justering ville have øget pålideligheden af undersøgelsen, men de oplysninger, som undersøgelsen beskriver, forbliver informative. Fordelen ved at måle den daglige udeblivelse pr. behandler var, at måleenheden blev holdt konstant for alle kommunale tandplejer. Undersøgelsen bekræftede, at effekten var vanskelig at måle, fx kunne kun 10 kommunale tandplejer angive udgiften til udsendelse af sms beskederne. Det skal understreges, at tallene for antal udeblivelser er baseret på et estimeret gennemsnit, hvorfor tallene kun er en indikator for, at sms ordningen har en effekt på antal udeblivelser pr. dag. Slutteligt bør det overvejes, om sms ordningen skal laves til en tovejskommunikation. På nuværende tidspunkt er sms ordningen begrænset til envejskommunikation fra tandpleje til patient for det store flertal af de kommunale tandplejer i Danmark, og det kan overvejes, om den algoritmiske sms applikation skal programmeres til at give patienterne mulighed for sende en sms til den kommunale tandpleje. Undersøgelsen viser, at sms ordningen bruges på to måder, hvor det store flertal af kommunale tandplejer udsender sms beskeder til alle patienter, mens mindst to kommunale tandplejer anvender sms ordningen for få udvalgte patienter. Rationalet er at holde omkostningerne til sms beskederne nede, men det er spørgsmålet, om det er en rigtig tilgang at begrænse sms ordningen til individer. Spørgsmålet er, om man kan forudse, hvem der glemmer tandlægeaftaler på forhånd. 6. Konklusion Undersøgelsen havde til formål at bidrage med ny information om algoritmiske sms applikationer. Det viser sig, at sms ordningen er omkostningseffektiv, og at sms beskederne bidrager til nedbringelse af udeblivelser, og jeg konkluderer, at sms ordningerne bidrager til reduktion af spildtid og effektivisering af de kommunale tandplejer som helhed. Effekten af sms ordningerne viser sig at være mere indirekte end direkte og derfor svær at måle. Efter grundig gennemgang af SMS undersøgelse 4

5 forretningsmodelteori for at være opdateret med den nyeste viden indenfor fagområdet, konkluderer jeg, at sms ordningen er et nødvendigt strategisk tiltag, fordi den fungerer som en underbyggende del af et effektivt forretningsmodelsystem. Dette studie var ikke en forklaring af revolutionære forretningsmodeller, som har ændret markeder fundamentalt eller kan være i stand til at gøre det i fremtiden, men en beskrivelse af en kollektiv forretningsmodel, der transformerer sig over tid i takt med udviklingen af samfundet. Litteraturliste D. J. Teece, Business Models, Business Strategy and Innovation, Long Range Planning (2010). Benoît Demil and Xavier Lecocq, Business Model Evolution: In Search of Dynamic Consistency, Long Range Planning (2010). F. Malerba, Innovation and the Evolution of Industries, Journal of Evolutionary Economics (2006). J. E. Kristensen, Kampen om opmærksomhed, P1 Eksistens, :03 (56:59). Online: 5 SMS undersøgelse

6 Appendiks Appendiks 1 Udbredelse af sms ordning Appendiks 1-1 Udbredelse af sms ordning generelt Appendiks 1-2 Udbredelse af sms ordning pr. region Appendiks 2 Omfang af sms ordning Appendiks 2-1 Omfang af sms ordning pr. patient og behandler Appendiks 3 Omkostninger til sms ordning Appendiks 3-1 IT budget og SMS budget 2010 Appendiks 3-2 Omkostninger til sms ordning pr. patient og behandler Appendiks 4 Effekt af sms ordning Appendiks 4-1 Udeblivelser før og efter sms ordning generelt Appendiks 4-2 Specifikation af udeblivelser før og efter sms ordning Appendiks 4-3 Sammenligning af datamønster før og efter sms ordning Appendiks 4-4 Samlet effekt før og efter sms ordning Appendiks 4-5 Præcisering af effekt af sms ordning pr. region Appendiks 5 Opsummering af sms ordning Appendiks 5-1 Opsummering af kategorier Appendiks 6 Forbedringsforslag Appendiks 6-1 Fra envejs- til tovejs- kommunikation Appendiks 7 Teknisk baggrund bag undersøgelsen Appendiks 7-1 Logikken bag undersøgelsen Appendiks 7-2 Designstruktur for undersøgelsen Appendiks 7-3 Teknisk rekonstruktion af undersøgelsen spor A Appendiks 7-4 Teknisk rekonstruktion af undersøgelsen spor B SMS undersøgelse 6

7 Appendiks 1 Udbreddelse af sms ordning Appendiks 1-1 Udbreddelse af sms ordning generalt Påminder I jeres patienter via sms besked? Overvejer I at påbegynde med at påminde jeres patienter via sms besked? Ja [34] 57% Nej [26] 43% Ja [24] 92% 8% Nej [2] 8% 43% 57% 92% Appendiks 1-2 Udbredelse af sms ordning per region Region Befolkning Patienter Antal klinikker Antal deltagende klinikker Antal klinikker med sms ordning Antal klinikker uden sms ordning Hovedstaden 1,169, , Midtjylland 886, , Nordjylland 403,434 79, Sjælland 391,567 85, Syddanmark 652, , Total 3,503, , Kilde: Befolkningstallet er baseret på tal fra danske statistik. Det samlede antal af den danske befolkning er ca. 5,5 millioner. Tabellen viser, at befolkningen i de 60 byer er ca. 3,5 mio. Det samlede antal patienter er estimeret til , hvilket svarer til 21,1% af befolkningen i de 60 byer. Det samlede antal patienter, der modtager SMS beskeder om tandlægebesøg, er anslået til patienter. Efter strukturreformen i 2008 er der i alt 98 kommuner i Danmark. Hver kommune er ansvarlig for tandlægebehandling af børn i alderen 0-17 år. Kun 6 kommuner har ikke deres egen kommunale tandpleje, hvilket betyder, at 92 kommuner har en selvstændig kommunal tandpleje. Flertallet af de kommunale tandplejer har stationære og mobile klinikker tæt på alle større skoler i byen. 7 SMS undersøgelse

8 Appendiks 2 Omfang af sms ordning Appendiks 2-1 Omfang af sms ordning pr. patient og behandler Kommunal tandpleje Patient Basis Behandler Basis Aftaler pr. dag pr. Patient Procent af Behandlere [Aktuelt] Procent af Behandlere [Forventet 12 mdr.] Procent af Patienter [Aktuelt] Procent af Patienter [Forventet 12 mdr.] Tandpleje 1 12, Tandpleje 2 37, Tandpleje 3 6, Tandpleje 4 4, Tandpleje 5 6, Tandpleje 6 8, Tandpleje 7 7, Tandpleje 8 11, Tandpleje 9 12, Tandpleje 10 16, Tandpleje 11 14, Tandpleje 12 12, Tandpleje 13 14, Tandpleje 14 13, Tandpleje 15 9, Tandpleje 16 11, Tandpleje 17 80, Tandpleje 18 6, Tandpleje 19 6, Tandpleje 20 5, Tandpleje 21 21, Tandpleje 22 5, Tandpleje 23 9, Tandpleje 24 3, Tandpleje 25 20, Gnsm. 14, Total 355, SMS undersøgelse 8

9 Appendiks 3 Omkostninger til sms ordning Appendiks 3-1 IT budget og SMS budget 2010 Interval Mean Median Mode Optælling IT budget SMS budget N.A. 10 Note: Nogle kommunale tandplejer har særlige licensaftaler med byrådet, og derfor har de ikke nogen direkte udgifter forbundet med at udsende sms beskeder, mens andre beregner omkostningerne som en del af itbudgettet. Det forklarer til dels forskellene mellem de tal, som bekræfter den forventede varians. Beløb i danske kroner. Appendiks 3-2 Omkostning for sms ordning pr. patient og behandler Kommunal tandpleje SMS omk./ Patient [nominel] SMS omk./ Behandler [nominel] SMS omk. Patienter Behandlere Påbegyndelse Tandpleje , Tandpleje ,000 37, Tandpleje ,440 9, Tandpleje ,396 11, Tandpleje ,600 6, Tandpleje ,494 7, Tandpleje ,400 5, Tandpleje ,000 80, Tandpleje ,400 5, Tandpleje ,000 6, SMS undersøgelse

10 Appendiks 4 Effekt af sms ordning Appendiks 4-1 Udeblivelser før og efter sms ordning generelt Før Efter Appendiks 4-2 Specifikation af udeblivelser før og efter sms ordning Før Efter Udb. Optælling Acc. Opt. Procent % % % % Udb. Optælling Acc. Opt. Procent % % % % SMS undersøgelse 10

11 Appendiks 4-3 Sammenligning af datamønster før og efter sms ordning Før 4 3 Gmns Trend line Average line 2 1 Efter Gmns Appendiks 4-4 Samlet effekt før og efter sms ordning Udeblivelser pr. behandler Før Efter Arbejdsdage Indeks Dag 1 = 1.29 Dag 2 = 2.58 Dag 3 = 3.87 Dag 4 = 5.16 Dag 5 = 6.45 Dag 6 = 7.74 Dag 7 = 9.03 Dag 8 = Dag 9 = Dag 10 = Dag 11 = Dag 12 = Dag 13 = Dag 14 = Dag 15 = Dag 16 = Dag 17 = Dag 18 = Dag 19 = Dag 20 = Dag 21 = Dag 22 = SMS undersøgelse

12 Appendiks 4-5 Præcisering af effekt af sms ordning pr. region Kommune Region Patienter Antal klinikker i alt Antal behandlere pr. dag Antal aftaler pr. dag pr. behandler Antal udeb. før sms ordning Antal udeb. efter sms ordning Tandpleje 1 Hovedstaden 7, Tandpleje 2 Hovedstaden 16, Tandpleje 3 Hovedstaden 14, Tandpleje 4 Hovedstaden 14, Tandpleje 5 Hovedstaden 80, Tandpleje 6 Midtjylland 9, Tandpleje 7 Midtjylland 5, Tandpleje 8 Midtjylland 9, Tandpleje 9 Midtjylland 20, Tandpleje 10 Nordjylland 37, Tandpleje 11 Nordjylland 12, Tandpleje 12 Syddanmark 12, Tandpleje 13 Syddanmark 6, Tandpleje 14 Syddanmark 6, Tandpleje 15 Syddanmark 6, Tandpleje 16 Sjælland 11, Gnsm. 16, Total 274, SMS undersøgelse 12

13 Appendiks 5 Opsummering af sms ordning Appendiks 5-1 Opsummering af kategorier Kommunal tandpleje SMS omk./ Patient [reel] SMS omk./ Patient [nominel] SMS omk/ Behandler [reel] SMS omk./ Behandler [nominel] Procent af Patienter [aktuelt] Procent af Patienter 12 måneder [forventet] Procent af Behandlere [aktuelt] Procent af Behandlere 12 måneder [forventet] Behandler Basis Patient Basis Sms omk. Basis Påbegyndelse Tandpleje , Tandpleje ,000 3, Tandpleje ,756 1, Tandpleje ,100 2, Tandpleje ,987 1, Tandpleje ,350 2, Tandpleje ,000 40, Tandpleje ,200 2, Tandpleje ,208 4, Tandpleje ,303 3, SMS undersøgelse SMS undersøgelse

14 Appendiks 6 Forbedringsforslag Appendiks 6-1 Fra envejs- til tovejs- kommunikation Nuværende situation Afsender Tandpleje sms besked Modtager Patient Foreslået situation Tandpleje sms besked Patient sms besked Kilde: Egen udarbejdelse. Det er noteret, at der allerede er mindst to kommunale tandplejer, som benytter sig af tovejs- kommunikation via sms, men at ordningen samtidig er begrænset til en slags strafordning for de få udvalgte patienter i stedet for en kollektiv sms ordning, hvor alle patienter modtager sms beskeder. SMS undersøgelse 14

15 Appendiks 7 Teknisk baggrund for undersøgelsen Appendiks 7-1 Logikken bag undersøgelsen Område 1 Område 2 Område 3 Ny information om algoritmiske sms applikationer Ny viden om forretningsmodeller Område 4 Kilde: Egen udarbejdelse. Undersøgelsen havde til formål at producere nye oplysninger inden for fire specificerede områder. Undersøgelsen var en integreret del af udforskningen af fornyelse af forretningsmodel med algoritmiske sms applikationer. 15 SMS undersøgelse

16 Appendiks 7-2 Designstruktur for undersøgelsen Sms ordning indført Sms ordning ikke indført Spørgeskema inddeles i 5 trin med 14 spørgsmål Spørgeskema inddeles i 5 trin med 14 spørgsmål 1. Antal patienter 1. Antal patienter 2. Antal behandlere 2. Antal behandlere 3. Daglige udeblivelser 3. Daglige udeblivelser 4. Årlige omkostninger 4. Årlige omkostninger 5. Omfang 5. Potentiale Afslutning Afslutning SMS undersøgelse 16

17 Appendiks 7-3 Teknisk rekonstruktion af undersøgelsen spor A Undersøgelse af sms service Undersøgelsen omfatter alle 92 kommunale tandplejer. * Påkrævet Indledende spørgsmål Påminder I jeres patienter om tandlægebesøg via sms beskeder? * Ja Nej Side 1 af 8 Undersøgelsen består af 5 trin med i alt 14 besvarelser. Side 2 af 8 17 SMS undersøgelse

18 Trin 1 af 5 Tandplejens patient grundlag 1. Kommunale tandpleje: Vælg fra liste 2. Antal patienter: 3. Antal klinikker: Trin 2 af 5 Antal behandlere Side 3 af 8 4. Antal behandlere med aftaler pr. dag: Vælg fra liste 5. Antal aftaler pr. behandler pr. dag: Vælg fra liste Side 4 af 8 SMS undersøgelse 18

19 Trin 3 af 5 Daglige udeblivelser 6. Antal udeblivelser pr. behandler pr. dag før sms ordningen: Vælg fra liste: Antal udeblivelser pr. behandler pr. dag efter sms ordningen: Vælg fra liste: 0-10 Side 5 af 8 Trin 4 af 5 Årlige IT og sms omkostninger 8. Årlig udgift til det elektroniske journalsystem: 9. Årlig udgift til teleselskab for udsendelse af sms beskeder: Side 6 af 8 19 SMS undersøgelse

20 Trin 5 af 5 Omfang af sms servicen 10. Påbegyndelse af sms ordningen: Vælg fra liste: MD_ÅR 11. Behandlere med aftaler omfattet af sms ordningen nu: Procent: 10%-100% 12. Behandlere med aftaler som forventes omfattet af sms ordningen om 12 måneder: Procent: 10%-100% 13. Patienter omfattet af sms ordningen nu: Procent: 10%-100% 14. Patienter som forventes omfattet af sms ordningen om 12 måneder: Procent: 10%-100% Side 7 af 8 Undersøgelsens resultat Ønskes undersøgelsens resultat sendt via ? Ja Nej Bemærkninger til undersøgelsen kan specificeres her: Side 8 af 8 SMS undersøgelse 20

21 Appendiks 7-4 Teknisk rekonstruktion af undersøgelsen spor B Undersøgelse af sms service Undersøgelsen omfatter alle 92 kommunale tandplejer. * Påkrævet Indledende spørgsmål Påminder I jeres patienter om tandlægebesøg via sms beskeder? * Ja Nej Side 1 af 8 Undersøgelsen består af 4 trin med i alt 8 besvarelser. Side 2 af 8 21 SMS undersøgelse

22 Trin 1 af 5 Tandplejens patient grundlag 1. Kommunale tandpleje: Vælg fra liste 2. Antal patienter: 3. Antal klinikker: Trin 2 af 5 Antal behandlere Side 3 af 8 4. Antal behandlere med aftaler pr. dag: Vælg fra liste 5. Antal aftaler pr. behandler pr. dag: Vælg fra liste Side 4 af 8 SMS undersøgelse 22

23 Trin 3 af 5 Daglige udeblivelser 6. Antal udeblivelser pr. behandler pr. dag: Vælg fra liste: 0-10 Trin 4 af 5 Årlig IT omkostninger Side 5 af 8 7. Årlig udgift til det elektroniske journalsystem: Side 6 af 8 23 SMS undersøgelse

24 Trin 5 af 5 Potentiale af sms servicen 8. Overvejer I at starte med at påminde patienter om tandlægebesøg via sms beskeder? Ja Nej Undersøgelsens resultat Side 7 af 8 Ønskes undersøgelsens resultat sendt via ? Ja Nej Bemærkninger til undersøgelsen kan specificeres her: Side 8 af 8 SMS undersøgelse 24

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

D A T A R A P P O R T

D A T A R A P P O R T D A T A R A P P O R T Almen Praksis 2016 I N D H O L D 1 Kapacitet i Almen Praksis... 3 Antal ydernumre... 3 Befolkningsudvikling... 4 Lægedækningsberegning... 5 Læger fordelt på personrolle... 6 2 Lægedækning...

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation. Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere!

Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation. Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere! TTEAM - Tema 35 43 13. februar 6. april 2016 2017 Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere! Det ambulante område i Region

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 1 Ventetidsundersøgelse I oktober 2013 sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Høring i forbindelse med udarbejdelse af Tandplejeprognose og dimensioneringsplan for specialtandlæger

Høring i forbindelse med udarbejdelse af Tandplejeprognose og dimensioneringsplan for specialtandlæger Danske Regioner Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Kommunernes Landsforening Tandlægeforeningen De Offentlige Tandlæger Dansk Tandplejerforening

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Regionalt benchmarkmateriale

Regionalt benchmarkmateriale Planlagt indlagte patienters oplevelser: Regionalt benchmarkmateriale Antal spørgsmål med forbedret eller forringet resultat: / Privathospitalernes offentlige patienter Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

EJERLEDELSE I DANMARK

EJERLEDELSE I DANMARK EJERLEDELSE I DANMARK Rapport 1: Ejerledelse - baggrund og udbredelse Pixi-version Morten Bennedsen Andre and Rosalie Hoffmann Chaired Professor of Family Enterprise Director of INSEAD Family Business

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Er som ordet siger en beskrivelse af ens forskningsprojekt Kan anvendes inden man går i gang med et projekt

Projektbeskrivelse. Er som ordet siger en beskrivelse af ens forskningsprojekt Kan anvendes inden man går i gang med et projekt Er som ordet siger en beskrivelse af ens forskningsprojekt Kan anvendes inden man går i gang med et projekt Til at få ens projekt godkendt (projekter under studiet, bachelor, speciale, ph.d.) Til at søge

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd?

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER UDKOMMER HVER 14. DAG NR 4 20. MARTS 2013 SUNDHEDS-IT Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? Regeringen, Danske Regioner og KL vil senere på året præsentere en samlet strategi

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Danskernes daglige økonomi

Danskernes daglige økonomi Danskernes daglige økonomi TNS Maj/juni 2016 Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes daglige økonomi. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Analyse af annoncehajers salgsmetoder

Analyse af annoncehajers salgsmetoder Analyse af annoncehajers salgsmetoder Annoncehajer er et stort og vedvarende problem for dansk erhvervsliv. Håndværksrådets hotline modtager dagligt mange opkald fra virksomheder, der er kommet i klørene

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kender du andre potentielle opfindere i din omgangskreds?

Kender du andre potentielle opfindere i din omgangskreds? .04.07 Ny undersøgelse afliver myter om private opfindere - portræt af de danske opfindere En ny undersøgelse fra Teknologisk Institut afliver myten om den private opfinder som en person, der arbejder

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016)

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Tabelrapport Indhold Forord... 2 Del 1 April 2016... 3 Del 2 Maj 2016... 9 Del 1 og del 2... 12 Undersøgelsens deltagere... 13 1 Forord Denne tabelrapport viser

Læs mere

et sundt og velfungerende tandsæt og at give dem viden om tænder og tandpleje samt en

et sundt og velfungerende tandsæt og at give dem viden om tænder og tandpleje samt en Tandplejens brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Frederiksberg kommunes tandplejen ønsker din deltagelse i vores brugertilfredshedsundersøgelse. Tandplejens mål er, sammen med hjemmet, at sikre børn og

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Metoderapport: Større forbrugerundersøgelse Penge- og Pensionspanelet Århusgade 110 2100 København Ø Spørgsmålene i Barometer-undersøgelsen, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet.

Læs mere

En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører.

En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører. N O T A T Regionernes anvendelse af private leverandører En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører. 30-04-2009 Denne analyse præsenterer omfanget

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Den vederlagsfrie fysioterapi gives til borgere

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuTandpleje til børn og unge urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god

Læs mere

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Hvad ligger der i kortene. Selvvalgt tema En praktisk organisationsanalyse i selvvalgt virksomhed. Herefter individuel

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 13. september 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat samarbejde AF MARKEDSCHEF MORTEN JUNG OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Resumé Den offentlige sektor udfylder en meget central

Læs mere

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Teknisk note nr. 1 Dokumentation af datagrundlaget fra GDSundersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren Brodersen Rockwool Fondens

Læs mere

Experians RKI-statistik, august 2017

Experians RKI-statistik, august 2017 Experians RKI-statistik, august 2017 Statistikken viser udviklingen i registret i første halvår 2017 1 Experian 1 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Aktivitetsstatistik. Kilde: CSC Scandihealth. Kilde: CSC Scandihealth

Aktivitetsstatistik. Kilde: CSC Scandihealth. Kilde: CSC Scandihealth Aktivitetsstatistik Tabel 1: Antal patienter på regioner, 1. juni 2011-31. maj 2012 54 - Diabetes 10.474 18.561 18.738 21.760 15.235 84.634 55 - Nedgroede tånegle 1.475 4.598 3.382 4.403 3.063 16.905 59

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Partnerskab om Folkeskolen Sammenfatning. H. C. Andersen Skolen

Partnerskab om Folkeskolen Sammenfatning. H. C. Andersen Skolen Partnerskab om Folkeskolen 2007 Sammenfatning H. C. Andersen Skolen Indhold 1 Indledning 3 2 Elevernes udbytte af undervisningen 4 2.1 Elevernes faglige udbytte 4 2.2 Læsetest 4 3 Elevernes svar 5 3.1

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 3. KVARTAL NOVEMBER 2014 E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner i 2014 igen

Læs mere

Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne

Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne Til: SAPA kontaktperson / Monopolbrudsansvarlig og KOMBIT kontaktperson i kommunen Instruktion til brug af SAPA Budgetstøtte redskabet

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

Fakta om almen praksis

Fakta om almen praksis PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 3. juni 2013 Fakta om almen praksis Sagsnr. / Dok.nr. 2010-2461 / 1. Antal praktiserende læger i 2013. Der var ifølge Lægeforeningens medlemsregister 3.590 praktiserende

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres endelige rapport, at regionerne skulle reducere antallet af senge med 20

Læs mere

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Væksthus Midtjyllands bestyrelsesmøde, Hadsten, den 26. august 2015. v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 25. april 2007 Undersøgelse af den sociale polarisering mellem indbyggerne i Århus Århus Kommune Sociale Forhold og

Læs mere

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Sandsynlighedsregning

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Sandsynlighedsregning Statistik Lektion 1 Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Sandsynlighedsregning Introduktion Kasper K. Berthelsen, Inst f. Matematiske Fag Omfang: 8 Kursusgang I fremtiden

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Ansøgning om 2-honorering af praktiserende læger i Region Midtjylland. Overvægt hos børn er et tiltagende problem med alvorlige konsekvenser for det enkelte

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes Notat fra Psykiatrien i Region Nordjylland vedr. Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser Rigsrevisionen har siden i foråret 2015 gennemført undersøgelser

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

Team Finans Venteliste oprydning pr. 8. januar 2015 SAM s sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80268 4.000.000,00 4.000.000,00 11-01-2005 Nordjylland 2 80266 1.375.000,00 5.375.000,00 11-01-2005

Læs mere

Nøglepersoner Overvejelser og anbefalinger

Nøglepersoner Overvejelser og anbefalinger 07.04.11 Nøglepersoner Overvejelser og anbefalinger Nu er det tid til at komme ind på nogle af de overvejelser, I skal gøre jer, når I implementerer SIP på jeres botilbud. Det er vigtigt at understrege,

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden Notat om Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2018-2021 1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter.

Læs mere

CITIZEN SCIENCE: ONLINE SOCIAL SCIENCE EKSPERIMENTER

CITIZEN SCIENCE: ONLINE SOCIAL SCIENCE EKSPERIMENTER CITIZEN SCIENCE: ONLINE SOCIAL SCIENCE EKSPERIMENTER, BUSINESS AND SOCIAL SCIENCE, AGENDA Citizen Science: Online social science eksperimenter Eksperimenter Social science eksperimenter Om metoden Hvordan

Læs mere

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Kort om indhold: Socialstyrelsen gennemfører i årene 2011-2012 et demonstrationsprojekt, der skal vurdere det tidsmæssige potentiale forbundet med at

Læs mere

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er:

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er: Faktaark: Studiejob Dette faktaark omhandler studiejobs blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder tidsforbrug, faglig relevans og forskelle mellem bachelor og kandidatstuderende. Resultaterne stammer

Læs mere

Rapporten er tænkt som inspiration til regionernes videre arbejde med at optimere driften.

Rapporten er tænkt som inspiration til regionernes videre arbejde med at optimere driften. N O T A T Benchmarking af udvalgte støttefunktioner Kredsen af regionsdirektører vedtog ultimo januar 2011 at iværksætte en benchmarking af udvalgte støttefunktioner. Målet med arbejdet har været at støtte

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 LYNGBY-TAARBÆK STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 LYNGBY-TAARBÆK STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 LYNGBY-TAARBÆK Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

CAMSS analysen vurderer standarder inden for følgende 4 kategorier og et antal subkategorier.

CAMSS analysen vurderer standarder inden for følgende 4 kategorier og et antal subkategorier. Bilag 4a CAMSS 1 vurdering af GS1-standarder til implantatregisteret 1. Baggrund Det er aftalt i økonomiaftalen for 2016 mellem Regeringen og Danske Regioner, at der skal etableres et nationalt implantatregister.

Læs mere

Business angel survey November 2017

Business angel survey November 2017 Business angel survey 2017 November 2017 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels (DanBAN) har i samarbejde igen i år gennemført en større kortlægning af danske

Læs mere

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test.

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test. Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ -test og Goodness of Fit test. Anvendelser af statistik Statistik er et levende og fascinerende emne, men at læse om det er alt

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Hvidovre Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

ECB Månedsoversigt November 2013

ECB Månedsoversigt November 2013 LEDER På mødet den 7. november traf Styrelsesrådet en række beslutninger om 's officielle renter, orienteringen om den fremtidige renteudvikling og likviditetstilførslen. For det første besluttede Styrelsesrådet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Belønnes studieophold i udlandet på arbejdsmarkedet?

Belønnes studieophold i udlandet på arbejdsmarkedet? Belønnes studieophold i udlandet på arbejdsmarkedet? Emil Regin Brodersen 1. oktober 2017 Indledning Formålet med dette notat er, at undersøge om nyuddannede akademikere belønnes på arbejdsmarkedet for,

Læs mere

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden Mar 18 2011 12:42:04 - Helle Wittrup-Jensen 25 artikler. Generelle begreber dokumentation information, der indsamles og organiseres med henblik på nyttiggørelse eller bevisførelse Dokumentation af en sag,

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Victoria Concepts Husk figurer 14. april 2015 Victoria Concepts Tel +45 30 28 06 56 Skovbovænget 141 Email: fon@victoria.dk 2750 Ballerup Indhold 1 Indledning...

Læs mere

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 Orienteringsmøde for HA-studerende PROJEKTET Bachelorprojektet er den sidste studieaktivitet på HA-uddannelsen og bygger på den viden samt de færdigheder og kompetencer, den

Læs mere

HANS JAYATISSA, CTO, CSC NORDIC Computer Sciences Corporation

HANS JAYATISSA, CTO, CSC NORDIC Computer Sciences Corporation Nationale og internationale erfaringer Muligheder for forbedring af offentlig service og øget effektivitet med eksempler fra skat, undervisning og sundhed HANS JAYATISSA, CTO, CSC NORDIC CSC 2 November

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst september 2015 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Grafikrapport Danskere, der inden for de seneste 36 måneder er blevet gift/har indgået registreret partnerskab for første gang København,

Læs mere

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Den stigende urbanisering er en global tendens, som ikke er til at fornægte. Verdens befolkning er i en voldsom grad på vej mod byerne, hvilket i stigende grad

Læs mere