Bestyrelsens beretning for 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning for 2014"

Transkript

1 1. April 2015 Bestyrelsen: Bestyrelsens beretning for 2014 Velkommen til generalforsamlingen i Næsby Vandværk (Den 81) Onsdag den 8. april 2015 Jørgen Skov døde den 7. august 2014 efter lang tids sygdom. På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig, hvilket bevirkede at bestyrelsen blev sammensat som følger: Niels Peder Aalund, formand Torben Hedegaard, næstformand Arne Refer, referent Jan Mortensen, medlem Kurt Carlsen, medlem Bestyrelsen og især jeg har brugt meget tid på arbejde omkring vandsektorloven og den indvirkning denne lov har på driften af vort vandværk, hvilket har været ret krævende. Vandsalg 2014: Udpumpet vand er steget med m³ i forhold til Udpumpet: m³ m³ Aflæst: m³ m³ Svind: m³ m³ 6,0 % 7,9 % Udpumpet vand og svindet er større i forhold til 2013.

2 Vi har sammenlignet år 2013 med 2014, hvordan forbruget har ændret sig: Forbrugt i: 2014: Total i 2014 Parcelhuse: m³ m 3 Etageboliger: m³ m 3 Landbrug: m³ m 3 Industri/håndværk: m³ m 3 Institutioner: m³ m m m 3 Indbyggere: En stigning fra til personer. En stigning på 471 personer. Nye tilslutninger: I alt 7 nye tilslutninger. Ærtebjerghaven 5-13, Møllestedet 7 samt Egestubben 11, så vi har i alt 4381-forbrugssteder. Hovedledninger: Vi har skiftet resterende gamle anboringer og stophaner på Eventyr kvarteret, Emmavænget, Jennyvænget, Fuglsang og Bogensevej fra Næsbyvej til Højvang. Der er lavet ny udstykning på Langkærgårdvej nr. 1-11(6stk.) Reparationer: Vi har i år foretaget 162 reparationer ved stophaner - ventiler og ledningsbrud. Vandmålere: Den af Energistyrelsen pålagte målerkontrol fortsætter. I 2014 har vi udskiftet 90 stk. målere. Bestyrelsen har besluttet at skifte alle målere til elektroniske målere fra og med Udskiftningerne vil strække sig over en 5 årig periode. Næsby Vandværk har lavet en samarbejdsaftale med Tarup Vandværk, Søhus Vandværk og Allesø Vandværk, om indkøb af målere samt fælles administration af målerdata. Administration af målerdata ligger ved Næsby Vandværk, og udgifter hertil afholdes efter antal af målere.

3 3. Rammeaftale med Kamstrup betyder at vi fire vandværker i alt vil indkøbe af ca målere over en 5 årig periode. I 2015 skal der udskiftes 885 stk. målere ved Næsby Vandværks forbrugere. Vandværket: På Vandværket har vi i marts 2014 monteret et solcelleanlæg på ca. 15kwh, for at vise at vi som Vandværk har en grøn profil. Solcelleanlægget har i 2014 produceret ca kwh, hvilket må siges at være tilfredsstillende, da anlægget er dimensioneret til at producere ca kwh om året. Boringer: I 2014 har vi renoveret boring 5. Vi har nu alle boringer oppe som overjordiske råvandsstationer. Boringskontrol og drikkevandskontrol: Næsby Vandværk tager i dag alle de analyser som loven kræver. Vi undersøger både for de stoffer der naturligt er i vandet og for dem, der normalt ikke hører hjemme i vandet de såkaldte miljøfremmede stoffer. De miljøfremmede stoffer kan f.eks. være chlorerede opløsningsmidler, pesticider og rester af benzin og olie. Pesticider stammer typisk fra ukrudtsmidler. Igen i år vil vi opfordrer til at begrænse brug af ukrudtsbekæmpelsesmidler. Der er i 2014 udtaget 1 udvidet, 1 normal samt 10 bakteriologiske kontroller på afgang værk. 7 begrænsede samt 5 bakteriologiske kontroller på ledningsnet. Der er ligeledes udtaget 1 udvidet boringskontrol. Drikkevandkvaliteten 2014: Miljøstyrelsens bekendtgørelse om vandkvalitet, ligger til grund for Næsby Vandværks kontrol med kvaliteten af grundvandet og drikkevandet. Vi udtager og analyserer ikke selv prøverne, det gør et godkendt laboratorium således, at vi har garanti for, at analysernes resultater er objektive. Generelt viser resultaterne fra kvalitetskontrollen, at vandet fra Næsby Vandværk er god kvalitet. Vores motto gælder stadigvæk, RENT VAND KOMMER FRA HANEN. Flere oplysninger om drikkevandskvaliteten (bl.a. prøveresultater) findes på Næsby Vandværks hjemmeside.

4 4. Informationer: Vi findes på Internet adr.: På hjemmesiden som opdateres jævnligt, er der relevante oplysninger til forbrugerne. ( bl.a. nye resultater af vandprøver.) Aflæsning af årsforbrug: Ud af 4048 aflæsningskort var der der benyttede Internettet. (60 %) 59 % i der benyttede telefonen. (25 %) 26 ½% i der benyttede postvæsnet eller afleveret (13 %) 13 % i indhentet fra Administrationsservice Fyn. (1 %) 33 blev indhentet ved personligt besøg (1%), som vil blive opkrævet gebyr ifølge takstblad. Det er første gang nogensinde at vi har modtaget alle aflæsninger. Den nye Vandsektorlov der trådte i kraft 1. januar Der er en uvildig evaluering af Vandsektorloven i gang. Naturstyrelsen forventede at komme med et resultat af evalueringen i løbet af 2014, men dette er endnu ikke sket så vi må arbejde under de samme rammer som har været gældende siden Regnskab 2014: Bestyrelsen valgt i 2012 besluttet at skifte til Statsautoriserede revisor til KPMG. Vi har fortsat samarbejdet med KPMG, nu Ernest & Young, eftersom de har en afdeling i Århus som blande andet har en specialiseret sig i Vandsektorlov. Dette aflaster os i det daglige arbejde med fortolkning af svært lovstof, indberetninger, beregninger af takster med videre. Claus Dalager vil som sidste år fremlægge regnskabet for Vandpris 2015 På baggrund af prisloft fastlagt af Forsyningssekretariatet, har vi i 2015 fastsat vandprisen til kr. 6,25 pr. m 3 til vandværket, i 2014 var den kr. 4,75 en forhøjelse på kr.1,50 Statsafgiftssatsen for ledningsført vand samt drikkevandsbidrag er steget med kr. 0,40 i 2015 Formålet med drikkevandsbidraget er at finansiere Miljøministeriets og kommunernes opgaver i forbindelse med beskyttelse af grundvandet, herunder kortlægning og udpegning af områder med drikkevandsinteresser, indvindingsområder og områder som er særligt følsomme over for forurening. Denne opgave forventes løst ved udgangen af 2017, hvorefter der ikke længere skal betales drikkevandsbidrag.

5 5. Samlet Afgiftssats pr. m3: Statsafgift: Drikkevandsbidrag: : 5,86 kr. 0,67 kr. = 6,53 kr ,18 kr. 0,00 = 6,18 kr. Projekter 2015 Vi skal i 2015 fortsætte med at skifte gamle hovedventiler, som ikke kan lukke tæt. Ligeledes fortsætter vi med at skifte gamle anboringer samt stophaner i hele gader. Og husk vi skifter også målere over de næste 5 år så I fremover ikke selv skal aflæse vandforbrug, men disse date indhentes automatisk. Gratis sms-varsling Vi introducerede i 2011 et nyt unikt sms-varslingssystem, hvor vi lynhurtigt kan informere forbrugerne pr. sms, hvis der opstår krisesituationer, driftsforstyrrelser eller behov for serviceinformationer. Alle forbrugere med mobiltelefonnumre, tilknyttet De Gule Sider, er automatisk tilmeldt sms-service. Hvis man ikke ejer en mobiltelefon, får man information via almindelig brevpost eller omdelt besked. Selv om man har taletidskort eller hemmeligt telefonnummer har man mulighed for at tilmelde sig på vores hjemmeside i menuen sms. varsling. Vi opfordrer forbrugerne til at til/afmelde sig ordningen. T a k: Jeg vil gerne sige tak til vandværksbestyrer Henning Jensen og vores kontordamer som har ydet en stor arbejdsindsat for at vi kan få Næsby Vandværk til at fungere optimalt i en svær periode hvor meget bliver forandret meget. Desuden vil jeg gerne takke bestyrelsen for godt samarbejde året igennem, og en meget god opbakning til de ændringer vi har fortaget i min tid som bestyrelsesformand. Og til sidst tak til alle forbrugerne. Niels Peder Aalund.

Den store deltagelse er igen med til at sætte Klitmøller på kortet sammen med Cold Hawaii og begge dele har jo noget med vand at gøre.

Den store deltagelse er igen med til at sætte Klitmøller på kortet sammen med Cold Hawaii og begge dele har jo noget med vand at gøre. Klitmøller Vandværk - Generalforsamling 2013 12. marts 2o13 Velkomst v/formand Søren Konradsen På bestyrelsens vegne er det mig en glæde at byde velkommen til årets generalforsamling. Vi er igen i år Vandvittig

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

Padborg Vandværk A.m.b.a.

Padborg Vandværk A.m.b.a. Referat fra Ordinær generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. Onsdag den 10. april 2013 kl. 19.30 på Frøslev Kro Fremmødte: 22 stemmeberettigede, 1 ægtefælle og revisor. Formanden Jeppe B. Jørgensen

Læs mere

3. Forretningsfører aflægger regnskabet

3. Forretningsfører aflægger regnskabet HØVE STRANDS VANDVÆRK 4550 ASNÆS. Der var mødet 39 personer/andelshavere. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Forretningsfører aflægger regnskabet 4. Indkomne forslag 5. Valg

Læs mere

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012.

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Der var 30 fremmødte heraf 22 stemmeberettigede. Den udsendte dagsorden blev fulgt. Punkt 1. Valg af dirigent. Kurt Christiansen

Læs mere

Agtrup Sdr. Bjert Vandværk

Agtrup Sdr. Bjert Vandværk Andelsselskabet Agtrup Sdr. Bjert Vandværk Generalforsamling Tirsdag den 20. april 2010, kl. 19.30 Sdr. Bjert Kro Dagsorden: 1: Valg af dirigent. 2: Beretning for det forløbne regnskabsår - 2009. 3: Fremlæggelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen.

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Jubilæumsår: Vandværket blev sat i drift i efteråret 1948 og runder således det skarpe

Læs mere

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 1. Valg af dirigent Formanden Jens Sørensen (JS) bød velkommen. Herefter ifølge vedtægterne, valg af dirigent: Jørgen Herholdt

Læs mere

Årsberetning 2014/2015

Årsberetning 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Tilsluttede ejendomme... 1 2. Bestyrelsesarbejde... 1 3. Vandværkerne og boringer... 3 3.1. Udpumpet mængde... 3 3.2. Anlægs- og vedligeholdelsesarbejde... 3 4. Vandindvinding...

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Tirsdag den 25. marts 2014 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Padborg Vandværk A.m.b.a.

Padborg Vandværk A.m.b.a. Referat fra Ordinær generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. Tirsdag den 12. april 2011 kl. 19.30 på Frøslev Kro Fremmødte: 30 stemmeberettigede + revisor. Formanden Jeppe B. Jørgensen bød velkommen

Læs mere

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre 1 Formandsberetning 2013 Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre travlt år; men vi har prøvet at løse opgaverne på bedste måde for vandværket.

Læs mere

Beretning for året 2014

Beretning for året 2014 Beretning for året 2014 Vi har nu været underlagt det nye Forsyningssekretariatet, i 5 år nemlig 2010 til 2014. Vi har sammen med revisor foretaget alle de påkrævede indberetninger og har ikke fået nogen

Læs mere

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2011 30.09.2012

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2011 30.09.2012 Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2011 30.09.2012 Medlemmer Der er 783 medlemmer i vandværket. Kun en stigning på 2 siden sidste år. Det er gået helt i stå med ny tilslutninger idet vi

Læs mere

I bilag 2 er tabel med produktions- og forbrugsdata for 2013 og 2014.

I bilag 2 er tabel med produktions- og forbrugsdata for 2013 og 2014. BLOVSTRØD VANDVÆRK I/S Blovstrød Allé 13, 3450 Allerød Telefoner: Vandværk 4817 0136, Formand 4814 1260, Kasserer 4817 1419 e-post: bvv@mail.dk, hjemmeside: www.blvv.dk Bestyrelsens beretning for året

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014

Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014 Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014 Præsentation af bestyrelsen. Bestyrelsen består af: John Lindgreen formand Nicolai Carneiro sekretær Jørgen Døssing bestyrelsesmedlem

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Tisvilde Vandværk A.m.b.a.

Tisvilde Vandværk A.m.b.a. Tisvilde Vandværk A.m.b.a. ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Idrætshuset Tisvilde Bygade 35, 3220 Tisvildeleje Lørdag den 13. juni 2015 kl. 10.00 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Torsdag den 26. marts 2015. Formandens beretningen

Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Torsdag den 26. marts 2015. Formandens beretningen Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Torsdag den 26. marts 2015 Formandens beretningen Bestyrelsens sammensætning Formand Arne Lhjungmann Pedersen Kasserer Poul Erik Johnsen Sekretær Ejvind

Læs mere

Jyllinge Vandværk INDHOLD: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. a.m.b.a. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00 på Hotel Søfryd, Søfrydvej 10, Jyllinge.

Jyllinge Vandværk INDHOLD: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. a.m.b.a. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00 på Hotel Søfryd, Søfrydvej 10, Jyllinge. Jyllinge Vandværk a.m.b.a. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00 på Hotel Søfryd, Søfrydvej 10, Jyllinge. INDHOLD: Dagsorden Bestyrelsen orienterer Regnskab Ledningsrenovering

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 13.00-14.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5,

Læs mere

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker.

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker. Bestyrelsens beretning 2012. Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jens Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. Aktivitetsplan

Læs mere

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapporten

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Dato: 13-11-2014 Ref.: BHJ Kopi: 1. Velkomst ved vandrådets formand Arne Welcher Christensen og valg af dirigent.

Læs mere

2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen.

2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen. Bestyrelsens beretning 2011 2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen. Bestyrelsen finder at samarbejdet

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere