NØGLEN. Et servicekoncept der styrker linket mellem patient og sundhedsvæsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NØGLEN. Et servicekoncept der styrker linket mellem patient og sundhedsvæsen"

Transkript

1 NØGLEN Et servicekoncept der styrker linket mellem patient og sundhedsvæsen

2 Sommerskole i Servicedesign og Serviceinnovation Sommerskolen i servicedesign og serviceinnovation er et tre ugers innovationsforløb, hvor studerende fra KU, CBS og DTU løser konkrete serviceudfordringer for en række virksomheder. Deltagerne arbejder i tværdisciplinære teams og vil blive vejledt og udfordret af innovations og procesledere, antropologer, retorikere, designere, filosoffer og mange flere. Sommerskolen 2011 er en del af et større innovations og entreprenørskabsprojekt. Katalyst og Københavns Universitet har i 2010 igangsat et 4 årigt projekt i samarbejde med CBS, DTU, ØEA, Symbion Management, Københavns Erhvervscenter og Venture Cup. Projektet hedder Next Generation.

3 Kort om Center for Sundhedsinnovation Center for Sundhedsinnovation blev etableret i 2009 under Region Hovedstaden som et videns og ra dgivningscenter med fokus pa brugerdreven og medarbejderdreven innovation. Center for Sundhedsinnovation arbejder pa tværs af afdelinger og involverer medarbejdere, patienter, private virksomheder og forskningsinstitutioner i at skabe bedre løsninger pa Region Hovedstadens 12 hospitaler, Handicap, Psykiatri og Apotek. Konteksten for udfordringen: Patienternes Hus Projektet Patienternes Hus ledes af Center for Sundhedsinnovation. Patienternes Hus er et demonstrationsprojekt, der skal udvikle et innovativt koncept drevet pa patienternes præmisser og behov. Patientens selvstændighed, ligeværdighed og indflydelse vil fremmes, og samtidig vil oplevelsen af hospitalisering reduceres. Den grundlæggende idé er funderet i tankegangen om patient empowerment med fokus pa understøttelse af patienters og pa rørerendes egne ressourcer. Patienternes Hus sigter sa ledes mod at forny patient service, og ma den den leveres pa. Med den brændende platform i sundhedssektoren er ma let samtidig at udvikle patientservice, som er billigere og bedre.

4 TEAMET BAG Sebastian Krumhausen, Danmarks Tekniske Universitet Neal Storan, Københavns Universitet Kristina Kevorkov, Københavns Universitet Ester Klenø, PH Metropol Louise Hesseldal, Copenhagen Business School

5 Sebastian Krumhausen, Danmarks Tekniske Universitet Sebastian læser Design og Innovation på sin kandidat med specialisering inden for produktservicesystemer. Sebastian har kompetencer inden for konceptudvikling og benytter sin holistiske tilgang til ingeniørarbejdet, som fokuserer på metode, teknik og kontekst. Derudover er Sebastian adm. leder i Grøn Vision og bestyrelsesmedlem i Yngre Fagligt Forum, IDA. Neal Storan, Københavns Universitet Neal tager en master i Applied Cultural Analysis og har derudover en bachelor i Antropologi fra Southampton Universitet. Neal har fungeret som undervisningsassistent på hans masterkursus. Derudover har han netop lavet projekt omkring udviklingen af bæredygtig turisme. Kristina Kevorkov, Københavns Universitet Kristina læser Kommunikation og IT på andet år. Hun er netop ved at afslutte et designprojekt i samarbejde med Creuna Aps og har kompetencer inden for bl.a. prototyping, system og konceptudvikling samt interaktionsdesign. Kristina taler flydende russisk og er den første i Danmark, der har foretaget en realkompetencevurdering i russisk. Ester Klenø, PH Metropol Ester læser på sygeplejestudiet og har genoptaget det efter en årrække ude i erhvervslivet, hvor hun blandt andet har arbejdet som assisterende afdelingsleder hos Holmegårdsparken. Ester har derudover en tidligere baggrund som Sosu assistent. Louise Hesseldal, Copenhagen Business School Louise er ved at skulle afslutte sin kandidat i Politisk Kommunikation og Ledelse. Hun har blandt andet arbejdet med kommunikation og strategi i spændingsfeltet mellem den private, frivillige og offentlige sektor. Hendes interesse omhandler de politiske og sociale muligheder og udfordringer, der er forbundet med udviklingen af velfærdsteknologier, og det er også i dette felt, hendes forestående speciale skal befinde sig i.

6 OPDRAG

7 Vi fik til opgave at udvikle et koncept som kunne: Styrke kræftpatientens kompetencer i forhold til at håndtere og leve med sin sygdom. Tydeliggøre en forbedret kvalitet for patienten og den pårørende, samtidig med, at det skulle være ressourcebesparende for sundhedsvæsnet.

8 FELTARBEJDE

9 Introduktion til feltarbejde Navnene på de forskellige personer vi har været i kontakt med, kan være ændret af hensyn ti anonymitet. Vi fik mulighed for at indsamle empiri fordelt over to dage. Den første dag (d. 9. aug. 2011) besøgte vi Herlev Hospital hvor vi var på feltarbejde i den onkologiske eksperimentelle afd. De fik vi mulighed for at interviewe personale, patienter og pårørende. Vi benyttede os af de forskellige dialog værktøjer, som antropologerne på sommerskolen havde introduceret os for Værktøjer såsom brugerrejse, deltagende observation, åbent interview, var nogle af de værktøjer vi benyttede i vores indsamling af empiri. Efter indsamling af empiri på selve hospitalet havde vi et møde med to kvinder fra patientforeningen. De var selv tidligere kræftpatienter, så de havde en godt indblik i det område vi ville undersøge. Torsdag d. 11. aug tog på Rigshospitalets patienthotel og fik en guidet tur gennem hotellet me hotelchefen. Derefter fik vi mulighed for at tale med personalet og gæsterne på hotellet. Efterfølgende fik vi mulighed for at se Herlev Patienthotel, som endnu ikke var blevet åbnet. P Herlev Patienthotel foretog vi en walkthrough med oversygeplejersken på samme måde so på Rigshospitalets patienthotel var det en guidet tur hvor vi kunne stille spørgsmål undervejs. Yderligere indsamling af empiri foretog vi udenfor sommerskolens skema. Vi ringede til Birthe og Lene og fortalte dem kort vores idé. Det var ikke en validering af konceptet men nærmere indikator om vi var på rette kurs eller ej. Vi fik endnu en mulighed for at besøge Herlev Patienthotel hvor vi præsenterede dem for vores prototype. Vi fik feedback og deres særlige ønsker og visioner.

10 Patienter Susanne, cancerpatient, Herlev onkologisk afd. Birgit, cancerpatient, Herlev onkologisk afd. Margrethe cancerpatient og gæst på patienthotellet Rigshospitalet Jan, diabetiker og gæst på Rigshospitalets patienthotel Kirsten, cancerpatient, Herlev onkologisk afd. Frans, cancerpatient, Herlev onkologisk afd. Jens, cancerpatient og gæst på Rigshospitalets patienthotel Pårørende Bodil pårørende til cancerpatient, Herlev onkologiske afd. Mette pårørende til cancerpatient og gæst på Rigshospitalets Patienthotel Personale Lise, Herlev onkologisk afd., sygeplejerske Karen, Patienthotellet Rigshospitalet, oversygeplejerske Camilla, Patienthotellet Rigshospitalet, hotelassistent Ulla, Patienthotellet Rigshospitalet, sygeplejerske/receptionist Annie, Patienthotellet Herlev, Hotelchef Bente, patienthotellet Rigshospitalet, hotelchef/oversygeplejerske Organisationer Werner Sperschneider, innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation Birthe Lemley, formand, Patientforeningen for Kræft I Underlivet Lene Middelhede, næstformand, Patientforeningen for Kræft I Underlivet Rikke Haller Baggesen, redaktør, Cancerforum.dk

11 Vi er handlingspiger Birthe, erhvervsaktiv, formand i KIU, cancerpatient Jeg vil gerne vide, hvad de gør ved mig Kirsten cancerpatient Man bør opfattes som en kunde Birthe, erhvervsaktiv, formand i KIU, cancerpatient Det er menneskene der skaber atmosfæren Jan, skolelærer, diabetiker og gæst på patienthotellet Tiden er meget vigtig, når man er syg. Al ventetid er forfærdelig jeg kunne jo bruge min tid med min familie Lene næstformand i KIU, cancerpatient Patienter kan lære af hinanden Lise sygeplejerske Jeg vil undgå patientrollen Kirsten cancerpatient Viden er en god ting uanset hvad Frans cancerpatient Dem der har været igennem forløbet vil gerne give noget igen Lene næstformand i KIU, cancerpatient

12 KEY FINDINGS

13 Introduktion til Key Findings For at få overblik over vores indsigter, herunder både vores interview (patienter og sundhedspersonale) og observationer (fysiske rammer, teknologi, processer, stemninger), udarbejdede vi post its med alle indsigterne, som vi hang op på væggen. Efterfølgende identificerede vi mulighedsrum, behov og ideer, ud fra de forskellige indsigter. Udarbejdelsen af mulighedsrum var en måde, hvorpå vi kunne kortlægge tematikker og udviklingspotentialer. Hele processen mundede ud i, at vi identificerede fem key findings, i form af tematikker, som dannede grundlaget for udviklingen af vores koncept.

14 Stigmatisering Når Birthe bliver mødt gaden, er hun Birthe der har egen virksomhed, men når hun træder ind på hospitalet ses hun kun som patient. Birthe føler at patienterne bliver annonymiseret, og ikke bliver inddraget i sygdomsforløbet. Involvering Ressourcestærke cancerpatienter vil gerne involveres i hele sygdomsforløbet, for eksempel vil Birthe gerne se sine røntgenbilleder. Birthe vil have medindflydelse, hun vil ses som et individ, og tales til i øjenhøjde hun er trods alt ekspert i sin oplevelse af egen sygdom. Det handler om at få den rigtige information, på det rigtige tidspunkt. Spildtid Der er megen ventetid, når man er patient: Transport til hospitalet, i venteværelset, før behandling, under behandling f.eks. vente på kemoen løber igennem, på patienthotellet og transport hjem igen. For kræftpatienter er tid noget anderledes end for andre man ved ikke hvor meget man har, eller hvornår man ikke længere har den.

15 Bånd Når sygdom bryder ud er det ikke kun patienten som rammes, men hele patientens netværk. Det skal være muligt at dele oplevelser. Man vil kunne dele de svære tider med sine pårørende, så de bliver til bedre tider Man skal føle at man lever mens man er der.. For Jan minder et ophold på hotellet om hans gamle kollegiedage. Home away from home Som patient er det svært at være langt fra sit hjem, hvor der er tryghed og nærvær og man har sine egne ting som man har samlet gennem et helt liv. Det betyder derfor meget for patienterne, at de kan få følelsen af hjemlig ånd, når de ikke er hjemme. Dette handler ikke bare om fysiske genstande, men om stemninger og muligheden for at kunne skabe sin egen privathed fra det kaos de ellers omringes af. Det handler om at skabe et rum hvor de har helle det handler om at respektere deres (private) rum. For fremtidens superhospitaler/patienthotel handler det om at tilføje noget personligt fra ens hjem, så det ikke bare er kolde moderne bygninger.

16 UDFORDRINGER

17 Udfordringskort Udarbejdelsen af udfordringskort en en metode, som giver blik for de udfordringer der knytter sig til de indsigter, som man har identificeret i feltarbejdet. Udfordringskort viser indsigter fra felten via billeder eller citater fra brugerne og i en forklarende tekst, der peger på en problematik, barriere eller tematik. Ved at oversætte indsigter til udfordringer i spørgsmål som vi, brugerne, ledelsen, beslutningstagerne eller andre kan inviteres med til at diskutere og ideudvikle på. På baggrund af vores indsigter, som mundede ud i fem overordnede tematikker, udarbejdede vi fem udfordringskort som dannede rammen om den efterfølgende diskussion af udviklingspotentialerne og fokusområderne i forbindelse med udviklingen af vores koncept.

18 Stigmatisering Hvordan kan vi sikre at kræftramte ikke mister deres identitet som mennesker, og undgår patientliggørelse? Involvering Hvordan kan man formidle den rette information til patientens behov, på det rigtige tidspunkt? Spildtid Hvordan kan man berige den in between tid som mange kræftpatienter oplever? Bånd Hvordan skaber vi rum såderogsåerpladstilfælleskaber? Home away from home Hvordan kan man skabe en følelse af at være hjemme når man er langt fra hjemme?

19 NØGLEN

20 Konceptet Nøglen er et servicekoncept, som tilfører relationen og interaktionen mellem patient og sundhedsvæsenet en ny dimension. Nøglen åbner den lukkede dør mellem patienternes verden og sundhedsvæsenet. Den fungerer som en ekstra hjælpende hånd gennem hele sygdomsforløbet og er et værktøj, som inviterer patienten ind i sit sygdomsforløb. Patienten vil fremover være en aktiv medspiller, frem for en passiv beskuer til eget sygdomsforløb. Sitet er patientens egen opdaterede journal online. Ved at give patienten adgang til egne data, får patienten større indblik I eget forløb. Sitet giver et overblik og målretter information fra hospitalet til den enkelte patient, herved får patienten mulighed for at tage kontrol over sygdomsforløbet. Patienterne har mulighed for at dele deres tanker omkring oplevelsen og erfaringer fra lignende sygdomsforløb med andre patienter. Vores løsning bygger oven på den eksisterende løsning og strømliner kommunikationen mellem sygehusvæsen og patient. Den automatiserer mange af de administrative opgaver og flytter dem fra sundhedspersonalet.

21 BRUGERREJSE

22 Fortællingen om Lars For at synliggøre vores koncept præsenteres en brugerrejse for en fiktiv cancerpatient, Lars. Brugerrejsen indeholder en beskrivelse af, hvad der foregår frontstage og backstage i konceptet: Handling: hvad sker der? Touchpoint: Alle de steder, hvor brugeren/lars er i berøring med konceptet. Backstage: hvad skal der til for at hvert enkelt touchpoint bliver muligt? (ressourcer, teknologi, kompetencer mm). Værdi: hvilken værdi skaber hvert touchpoint? (værdi for patienten, pårørende eller/og sundhedsvæsnet). Foruden at give et overblik over vores samlede koncept, så fik vi gennem brugerrejsen blik for huller og svage led i konceptet, såvel som vi fik blik for særlige vigtige touchpoints.

23

24 KEY TOUCH POINTS Diagnose og overlevering af nøgle Lars har været igennem et udredningsforløb og møder op til møde på Herlev hospital hvor han skal have overleveret den endelige vurdering af hans tilstand. Lægen overleverer beskeden om, at Lars har kræft og at han skal i gang med et 6 ugers behandlingsforløb. Lars er i chok og det eneste han kan tænke på er at komme hjem til sin kone og søn. Lægen giver Lars nøglen og fortæller ham, at nøglen indeholder nyttig basis information som han kan kigge på hjemme, når han føler overskud til det.

25 Første møde med NØGLEN basis info og hjælpevideo Efter et par dage beslutter Lars og hans familie, at de vil kigge nærmere på nøglens indhold. De har alle en masse spørgsmål og har brug for, at de i ro og mag i hjemmelige rammer kan danne sig et overblik over, hvad der skal ske. Lars åbner nøglen og indtaster sit NemId. Herefter ser han velkomstvideoen der blandt andet leder ham hen til Mine behandlinger, hvor han kan se datoen for hans første behandlingssamtale.

26 Behandlingssamtalen, hvor de sammen planlægger forløbet På den pågældende dag, møder Lars op på Herlev hospital hvor han møder lægen. Lægen præsenterer behandlingsforløbet og Lars føler en tryghed i, at han involveres og har mulighed for at komme med spørgsmål og kommentarer.

27 Hjemme og kigger på behandlingsforløbet Da Lars igen er hjemme hos sin familie logger han på sin profil og under Behandlinger kan han se hele behandlingsforløbet som lægen præsenterede. Lars viser det til hans kone, som synes det er rart, at hun kan planlægge sin tid, så hun kan støtte Lars optil og efter de enkelte behandlinger. Hans kone minder ham om, at de er inviteret til 60 års fødselsdag en af de pågældende behandlingsdatoer. Med det samme om booke de den pågældende behandlingsdato under book behandlinger. Med udgangspunkt i behandlingsforløbet sætter de sig ned og planlægger deres hverdag og sociale arrangementer for på sitet fremgår det også, hvornår Lars vil være særligt træt og derfor ikke vil have så meget overskud.

28 I venteværelset før 1. behandling Lars ankommer til Herlev hospital for at få sin første behandling. Da han træder ind på Herlev modtager han en påmindelse som SMS som fortæller ham, at den aktuelle ventetid er 1 time og SMS en indeholder desuden info om afdelingens faciliteter. Han overvejer at gå en tur, men beslutter sig i stedet for blot at sætte sig ind i venteværelset. Her bliver han mødt af en sygeplejerske som byder ham velkommen og fortæller ham om ventetiden og tilbyder Lars en kop kaffe. Selvom Lars jo allerede kender til ventetiden, så er han glad for sygeplejerskens velkomst og han er glad for de udviste respekt for hans tid.

29 Behandling Mens Lars er i behandling stiller han sygeplejersken nogle spørgsmål. Han har nemlig nogle uddybende spørgsmål til, hvordan han kan forholde sig til sit svingende energi/træthedsniveau. På sitet har Lars set sin energi kurve gennem hele behandlingsforløbet, men han vil gerne drøfte det mere i dybden med sygeplejersken. Lars er glad for, at han har haft mulighed for at planlægge sin hverdag og sociale liv i forhold til hans energi/træthedsniveau og hans viden herom giver anledning til en samtale mellem ham og sygeplejersken, som han ellers ikke ville have haft. Til slut minder sygeplejersken ham om, at han på sitet også har mulighed for at rate sit energi/træthedsniveau niveau dag for dag, så kan fortælle lægen om dette.

30 Hjemme og tjekker op behandlingen Da Lars kommer hjem fra behandlingen logger han på sin profil. Han tjekker op på sin journal og sine kommende behandlinger. Desuden tjekker han op på det energi rating system som sygeplejersken fortalte ham om. Lars synes godt om dette ratings værktøj, fordi det åbner op for dialog mellem Lars og hans familie og giver dem anledning til at glædes over gode dage og står sammen om mindre gode dage. Videre synes Lars det er rart, at han kan medbringe et fysisk udprint af hans energi forløb, når han skal til næste behandlingssamtale hos lægen på Herlev hospital.

31 Udforskning af site Efter noget tid er Lars blevet fortrolig med; at tjekke og ombooke behandlinger, læse sin journal og bruge energi ratingsværktøjet. Derfor begynder han så småt at udforske sitet øvrige funktioner. I venteværelset på Herlev Hospital, forud for 2. behandling, havde han overhørt en samtale mellem to ventende patienter og velkomst sygeplejerske. De snakkede om et community, hvor man kunne chatte med andre patienter som stod i samme situation som én selv. Lars havde godt set comminity funktionen på sitet, men han havde ikke rigtig haft lyst eller overskud til at udforske det. Men da han kom hjem og loggede ind på sitet, følte han sig klar og nysgerrig, så han klikkede ind i community et.

32 Konceptet er en udvidet platform af informationsmuligheder, fra sygehusvæsenet til patienterne. Hovedmålet er at det er patienterne selv, der logger på med deres NemID nøgle, så de får den information de ønsker, på det tidspunkt i deres forløb de er klar til at søge dem. På siden med recepter, medicin og prøvesvar, kan man se ens medicin, og blive linket direkte til Medicin.dk. Prøvesvar vil altid blive overgivet mundtligt før det bliver lagt ud på nøglen.

33 Linket til Cancerforum, er et vigtigt element på sitet. Det åbner mulighed for at kommunikere med andre cancerpatienter, udveksle erfaringer og ikke mindst søge oplysninger om sin sygdom. Og det er her man som pårørende også kan komme i kontakt med andre i samme situation. Linket er diskret placeret, og det er frivilligt om man vil klikke ind på siden.

34 Online nøglen giver mulighed for at se et billede af sin kontaktlæge og sygeplejerske. Og man kan via energiskemaet i kalenderen, se hvornår det ikke er planmæssigt fordelagtigt i forbindelse med private arrangementer, at modtage behandling. På interfacet kan man se om ens egen læge har en anden tid, eller om der er en anden læge man kan bestille tid hos. Det vil øge patienternes følelse af deltagelse i egen behandling, og mindske de ikke fremmødte aftaler.

35 Værdiskabelse

36 Sundhedsvæsenet Sygeplejerskerne får værdi, fordi de administrative opgaver strømlines. Fx kan systemet organisere hvilke lokaler der er optaget på hvilke tidspunkter. Det betyder at sygeplejersker ikke er nødsaget til at bruge tid logistisk og får frigivet mere tid til at være sammen med patienterne. Online kalenderen og booking er med til at gøre reservering af tid mere effektiv og fleksibelt. Det kan medvirke til et fald i ikke fremmødte aftaler og have betydning økonomisk. Dette kan forstærkes ved at tilslutte det en sms service der sender påmindelser omkring behandlingstider. Det vil være med til at skabe mere gennemsigtighed. For ledelsen vil den øgede effektivitet hos medarbejdere bevare og gøre det muligt at tilbyde et større serviceniveau for de samme midler og ressourcer. Pårørende Nøglen giver pårørende et værktøj, der øger deres mulighed for involvering, og mulighed for at tilegne sig viden og støtte (sidstnævnte via mødet med ligesindede pårørende på Cancerforum.dk) denne støtte og videntilegnelse forbedrer deres mulighed for at støtte deres kære. Patienten Giver patienten mulighed for at se opdateret patientinformation fx journalen hvor som helst og når som helst. Det er tydeligt og nemt at se hvornår man har behandlinger og aftaler hos lægen. Patienterne oplever større handlemulighed ved selv at ændre behandlingstider. Muligheden for at få støtte og læse andres erfaringer i form af et community. Mulighed for at finde relevant information og få oversat lægesprog til forståeligt sprog.

37 IDEKATALOG

38 Til Konceptet At udlevere en tom samlemappe med billede af et nøglelogo på forsiden, til de patienter der vælger ikke at gå online. Det vil skabe overblik at samle alle papirer, såsom prøvesvar, mødeindkaldelser brochurer mv. i en fysisk bog. At integrere den kommende elektroniske patient journal med vores nøgle, og ligeledes tilføje patientforeninger til interfacet. At introducere konceptet allerede ved udredningsforløb, og udbygge det til alle længerevarende forløb, inklusiv senfølge og palliative forløb. At gøre det tilgængeligt at kunne booke rum i Patienternes hus, online. (eksempelvis familierum, jobstationer, wellnessrum, patientforeningsrum, motionsrum). At koble Patient hotellets aktiviteter på vores interface.

IDéER. fra borgermøderne

IDéER. fra borgermøderne IDéER fra borgermøderne Ca.800borgereogpolitikeresadbænketomkringrundebordepåUniversityCollegeNordjyllandi RegionNordjylland,påBjerringbroGymnasiumiRegionMidtjylland,iLillebæltshallerneiRegion Syddanmark,

Læs mere

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Hensigten med Mødestedet er at give nogle rammer for at patienter kan mødes og snakke om tingene i mere rolige omgivelser end i en travl afdeling.

Læs mere

Demonstrationsprojekt B

Demonstrationsprojekt B Demonstrationsprojekt B Mobil adgang til blodprøvesvar HEALTHCARE INNOVATION LAB et levende laboratorium for offentligprivat innovation i sundhedssektoren Formål og delmål Formål: 1. Øge patientsikkerhed

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren?

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Jane Clemensen Lektor, CIMT, Odense University Hospital, SDU, University College Lillebælt Agenda Bevægelser i sundhedssektoren.

Læs mere

Mobil adgang til logistikdata

Mobil adgang til logistikdata 2012 Samarbejde Partnere Capgemini Systematic A/S Regionshospitalet Randers Caretech Innovation, Alexandra Instituttet Budget 1.100.000 kr. Projektperiode 1. januar 2012 til 31. august 2012 Projektet er

Læs mere

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Kommunikationsstrategi for Region Hovedstadens større byggeprojekter Formålet med en fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Den brugerdrevne innovationsproces DESIGN AF PROCESSER MED PATIENTINDDRAGELSE DESIGN AF PROCESSER MED PATIENTINDDRAGELSE

Den brugerdrevne innovationsproces DESIGN AF PROCESSER MED PATIENTINDDRAGELSE DESIGN AF PROCESSER MED PATIENTINDDRAGELSE DESIGN AF PROCESSER MED PATIENTINDDRAGELSE DESIGN AF PROCESSER MED PATIENTINDDRAGELSE 1 Ved Nicolai Mendgaard-Larsen, chefkonsulent, Syddansk Sundhedsinnovation 2 Den brugerdrevne innovationsproces FORSTÅ

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Måling

Læs mere

Medtime Klinisk Vagtplanlægning Det handler om bedre og hurtigere planlægning for læger og sygeplejersker i Sundhedssektoren

Medtime Klinisk Vagtplanlægning Det handler om bedre og hurtigere planlægning for læger og sygeplejersker i Sundhedssektoren Medtime Klinisk Vagtplanlægning Det handler om bedre og hurtigere planlægning for læger og sygeplejersker i Sundhedssektoren Beretning til Statsrevisorerne om styring af aktivitet på sygehusene Rigsrevisionen,

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb

Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb Tegning: Lars Andersen Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb En Tretrins raket Tanken bag et pakkeforløb Personlig patient oplevelse Anbefalinger i fht brugerinddragelse 2 Hvad er et pakkeforløb Så er der

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

Patienter kan booke døgnet rundt. Aflaster administrationen i klinikken.

Patienter kan booke døgnet rundt. Aflaster administrationen i klinikken. ClinicCare Produktblad August 2013 Online Booking Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. o God service for patienter o Brug

Læs mere

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply)

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply) Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bedre information til kræftpatienters pårørende baseret på systematisk afdækning af behov HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More &

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Alle pc er opgraderes til Windows 7

Alle pc er opgraderes til Windows 7 Nr. 26 19. august 2014 INDHOLD: Windows 7 udrulles på alle pc er Et år med patienthotellet Brugerproces om nyt hospital Kom til sundhedsdage Vicedirektør fratræder Alle pc er opgraderes til Windows 7 Nordsjællands

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Seminar for FTR i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden: Præsentation af Center for Sundhedsinnovation og brugerdrevne innovationsprojekter

Seminar for FTR i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden: Præsentation af Center for Sundhedsinnovation og brugerdrevne innovationsprojekter Seminar for FTR i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden: Præsentation af Center for Sundhedsinnovation og brugerdrevne innovationsprojekter 16. juni 2011 Werner Sperschneider, Innovationskonsulent Center

Læs mere

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden Anne Lippert, Overlæge, vice-institutleder, Dansk Institut for Medicinsk

Læs mere

HOTKOK. Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus

HOTKOK. Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus HOTKOK Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus Et tværfagligt kursus tilrettelagt af obstetrisk og anæstesiologisk afdeling samt Dansk Institut for Medicinsk Simulation ved jordemoder Henriette

Læs mere

Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder.

Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder. Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder. TO UNDERSØGELSER PROGRAM Om ViBIS og vores arbejde Hvad er patientinddragelse? Hvorfor er patientinddragelse vigtigt? To undersøgelser

Læs mere

VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK. Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID

VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK. Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID BLIV KLOGERE OG BETJEN DIG SELV Sundhed.dk er den fælles offentlige sundheds portal. Her får du nemt og

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012 Idékatalog Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland Forår 2012 Med udgangspunkt i spørgsmålet Hvordan kan vi aktivere patienter med kroniske sygdomme

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Idéen i Sundhedsfaglig rådgivning Socialt netværk. Idéen med Patienten opnår en forlænget følelse af sikkerhed og tryghed efter udskrivelsen

Idéen i Sundhedsfaglig rådgivning Socialt netværk. Idéen med Patienten opnår en forlænget følelse af sikkerhed og tryghed efter udskrivelsen Gruppe 1 Det Virtuelle Patienthus Nøgleord: Sensorteknologi, monitorering via GPS, Gyro, interaktiv medicinæske Patienten opnår en forlænget følelse af sikkerhed og tryghed efter udskrivelsen Individuel

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Ledelse af brugerinddragelse

Ledelse af brugerinddragelse Christina Holm-Petersen og Laura Emdal Navne Ledelse af brugerinddragelse - Tre casebaserede eksempler 2 Disposition Introduktion: status for brugerinddragelse anno 2013 Hvorfor brugerinddragelse er en

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder Lederrunder - Tips og tricks Guide til dig som vil gå lederrunder 1 Lederrunder - Derfor Lederrunder har en positiv effekt på patienten, medarbejderne får feedback på deres arbejde, og lederen får en unik

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Referat af Center Lindegårdens Centerrådsmøde. D. 17. januar 2012

Referat af Center Lindegårdens Centerrådsmøde. D. 17. januar 2012 Referat af Center Lindegårdens Centerrådsmøde Deltagere: D. 17. januar 2012 Grethe Hansen Pårørende/ordinært medlem Holme Heini Kofoed Pårørende/ordinært medlem Stubberupgård Hanne Jürgensen Pårørende/ordinært

Læs mere

Kommune-app Kommuniker bedre med borgerne og spar ressourcer

Kommune-app Kommuniker bedre med borgerne og spar ressourcer Kommune-app Kommuniker bedre med borgerne og spar ressourcer Smartphones stormer frem Smartphone-salget i Danmark er eksploderet. Det kan allerede ses i medierne og reklamer, i venteværelset og ude på

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Udfordringer for ledelse i den politisk ledede organisation

Udfordringer for ledelse i den politisk ledede organisation Udfordringer for ledelse i den politisk ledede organisation Finn Rønholt Ledende overlæge ph.d. MPA Medicinsk afdeling O Herlev Universitetshospital København Baggrund Læge i 1983. Speciallæge i intern-medicin

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis.

At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis. FORMÅL At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis. Skal bidrage til at give det danske sundhedsvæsen et grundlag

Læs mere

Strategien Fokus og Forenkling for Nordsjællands Hospital tager form

Strategien Fokus og Forenkling for Nordsjællands Hospital tager form Nr. 38 3. november 2014 INDHOLD: Strategien Fokus og Forenkling tager form Fokus og Forenkling på programmet hos VMU Lederkonference og lederpris Plan for området ved Nyt Hospital Nordsjælland Lisbeth

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

En samlet løsning for præ- dialysepa5enter

En samlet løsning for præ- dialysepa5enter En samlet løsning for præ- dialysepa5enter 1 2 3 Anne Margrethe Straarup, Københavns Universitet Anne Margrethe tager en kandidatuddannelse på Tværkulturelle og Regionale Studier og har blandt andet ha=

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet.

Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet. OPI / Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet. Er projektet efterspørgselsdrevet? Findes der allerede en

Læs mere

- styrkelse af det tværsektorielle

- styrkelse af det tværsektorielle Projekt Velfærdsledelse - styrkelse af det tværsektorielle samarbejde Frederiksberg Kommune og PC Frederiksberg Oktober 2011 april 2013 Program Projektets historik - Formål og baggrund Udklip fra undersøgelsesresultater

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

Når du skal bruge tolk i sundhedssektoren Center for Døve

Når du skal bruge tolk i sundhedssektoren Center for Døve Når du skal bruge tolk i sundhedssektoren Tegnsprogstolk fra i sundhedssektoren Værd at vide, når du skal bestille tolk: har tolke ansat ved tolkeadministrationerne i Aalborg, Århus, Fredericia, Odense

Læs mere

Ledelse af borger- og patientforløb på tværs af sektorer

Ledelse af borger- og patientforløb på tværs af sektorer Ledelse af borger- og patientforløb på tværs af sektorer Side 1 af 7 Baggrund og kontekst for projektet Den danske velfærdsstat ændrer sig markant i disse år og der er lagt spor ud til et nyt paradigme

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening Nye muligheder med netværk for mennesker med lungesygdomme 1 Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening 11.00 11.30: Vedligeholdende

Læs mere

Sundhed, udvikling og samarbejde i Nordjylland

Sundhed, udvikling og samarbejde i Nordjylland Sundhed, udvikling og samarbejde i Nordjylland 1 Velkommen Landskabet Ideklinikken 2012, KL Eir, CV LANDSKABET Eks. på aktiviteter Mulige indgange FORSKNING Teknologisk-klinisk forskning Forskningssamarbejder:

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM UDFORDRINGER FOR BRUGERINDDRAGELSE I SUNDHEDSSEKTOREN Sundhedssektoren oplever i stigende grad en række eksterne pres fra behandlere, patienter og pårørende i forhold

Læs mere

Høringsskema. Materialer om forebyggelse i almen praksis og på sygehus. j.nr. 1-2612- 83/7

Høringsskema. Materialer om forebyggelse i almen praksis og på sygehus. j.nr. 1-2612- 83/7 Høringsskema Materialer om forebyggelse i almen praksis og på sygehus j.nr. 1-2612- 83/7 Guide til sundhedspersonale Nytte af guiden I hvor høj grad kan guiden bidrage til at understøtte arbejdet med at

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Kommentarer til Endoskopklinikken Århus, beh. afsnit Endoskopiklinikken Århus

Kommentarer til Endoskopklinikken Århus, beh. afsnit Endoskopiklinikken Århus Planlagt ambulante patienters oplevelser: Kommentarer til Endoskopklinikken Århus, beh. afsnit Endoskopiklinikken Århus Denne rapport indeholder de kommentarer, patienterne har skrevet i de åbne spørgsmål

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Tværgående ledelse på ældreområdet NEXT PRACTICE

Tværgående ledelse på ældreområdet NEXT PRACTICE Tværgående ledelse på ældreområdet NEXT PRACTICE Justine Grønbæk Pors, PhD Jgp.mpp@cbs.dk Institut for ledelse, politik og filosofi Copenhagen Business School Udfordringer for velfærdsledere Stigende

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

en metode til kvalitetsudvikling i akut kardiologisk modtageafsnit Patienter indlagt akut med blodprop i hjertet (STEMI til primær PCI-behandling)

en metode til kvalitetsudvikling i akut kardiologisk modtageafsnit Patienter indlagt akut med blodprop i hjertet (STEMI til primær PCI-behandling) en metode til kvalitetsudvikling i akut kardiologisk modtageafsnit Patienter indlagt akut med blodprop i hjertet (STEMI til primær PCI-behandling) Kan intervenere udelukkende på baggrund af viden om diagnoser

Læs mere

Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen

Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen Blot 2½ time i luften og du er sikker på godt golfvejr og en udviklende golfoplevelse. Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen Vore workshops har kun et formål: at give dig

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

De nye sygehusbyggerier Fysiske rammer for services Tænk nyt!

De nye sygehusbyggerier Fysiske rammer for services Tænk nyt! De nye sygehusbyggerier Fysiske rammer for services Tænk nyt! About Designit Born 1991, in Denmark, raised internationally 10 offices, 250+ Designits, 25+ nationalities Creative zoo designers, human factor,

Læs mere

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL)

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Formål med Støttegruppen Støttegruppen er et tilbud for ludomaner/spilleafhængige om at mødes med ligestillede. Formålet med Støttegruppen

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

DECEMBERKONFERENCEN 2009

DECEMBERKONFERENCEN 2009 EMNE: Hvor går grænsen og hvem bestemmer, offentlige eller frivillige? VÆRT: Inger TID: 12.00-13.00 STED: 6 DELTAGERE: Inger, Gro, Kristin, Hans, Vinnie, Dorte, Ester, Anne m.fl. Kan det offentlige eller

Læs mere

K O N F E R E N C E P R O G R A M

K O N F E R E N C E P R O G R A M O N S D A G D. 9. S E P T E M B E R 2 0 1 5 Kl. 10.00-11.00: Esbjerg-modellen Kan sundhedsvæsnet sætte borgeren i centrum uden at det går ud over den sundhedsfaglige kvalitet? Siden 2010 har Esbjerg kommune

Læs mere

Projekt Sundhedsbarometer

Projekt Sundhedsbarometer Projekt Sundhedsbarometer Præsentation af resultater Caretech Innovation, projekt C-02 0 Projekt partnere Caretech Innovation, Alexandra Instituttet A/S Wei-con ApS Mercon A/S Aarhus Universitet, Institut

Læs mere

Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser

Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser Ph.D. F&U konsulent - projektleder Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet 3. april 2014 Program - Introduktion af workshoppens

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt August 2012 Enheden for Brugerundersøgelser Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Man ved, at de er lidt utilfredse, og når man

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Vægtkontrol

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Vægtkontrol et interaktivt skema til måling af Vægtkontrol 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan klikke

Læs mere

med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab

med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab DEBAT: Hvor langt er vi med at implementere sundhedsteknologi, innovation og lederskab i Danmark? DEN LEDENDE SYGEPLEJERSKE 2014 med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab KONFERENCE DEN 26.

Læs mere