NØGLEN. Et servicekoncept der styrker linket mellem patient og sundhedsvæsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NØGLEN. Et servicekoncept der styrker linket mellem patient og sundhedsvæsen"

Transkript

1 NØGLEN Et servicekoncept der styrker linket mellem patient og sundhedsvæsen

2 Sommerskole i Servicedesign og Serviceinnovation Sommerskolen i servicedesign og serviceinnovation er et tre ugers innovationsforløb, hvor studerende fra KU, CBS og DTU løser konkrete serviceudfordringer for en række virksomheder. Deltagerne arbejder i tværdisciplinære teams og vil blive vejledt og udfordret af innovations og procesledere, antropologer, retorikere, designere, filosoffer og mange flere. Sommerskolen 2011 er en del af et større innovations og entreprenørskabsprojekt. Katalyst og Københavns Universitet har i 2010 igangsat et 4 årigt projekt i samarbejde med CBS, DTU, ØEA, Symbion Management, Københavns Erhvervscenter og Venture Cup. Projektet hedder Next Generation.

3 Kort om Center for Sundhedsinnovation Center for Sundhedsinnovation blev etableret i 2009 under Region Hovedstaden som et videns og ra dgivningscenter med fokus pa brugerdreven og medarbejderdreven innovation. Center for Sundhedsinnovation arbejder pa tværs af afdelinger og involverer medarbejdere, patienter, private virksomheder og forskningsinstitutioner i at skabe bedre løsninger pa Region Hovedstadens 12 hospitaler, Handicap, Psykiatri og Apotek. Konteksten for udfordringen: Patienternes Hus Projektet Patienternes Hus ledes af Center for Sundhedsinnovation. Patienternes Hus er et demonstrationsprojekt, der skal udvikle et innovativt koncept drevet pa patienternes præmisser og behov. Patientens selvstændighed, ligeværdighed og indflydelse vil fremmes, og samtidig vil oplevelsen af hospitalisering reduceres. Den grundlæggende idé er funderet i tankegangen om patient empowerment med fokus pa understøttelse af patienters og pa rørerendes egne ressourcer. Patienternes Hus sigter sa ledes mod at forny patient service, og ma den den leveres pa. Med den brændende platform i sundhedssektoren er ma let samtidig at udvikle patientservice, som er billigere og bedre.

4 TEAMET BAG Sebastian Krumhausen, Danmarks Tekniske Universitet Neal Storan, Københavns Universitet Kristina Kevorkov, Københavns Universitet Ester Klenø, PH Metropol Louise Hesseldal, Copenhagen Business School

5 Sebastian Krumhausen, Danmarks Tekniske Universitet Sebastian læser Design og Innovation på sin kandidat med specialisering inden for produktservicesystemer. Sebastian har kompetencer inden for konceptudvikling og benytter sin holistiske tilgang til ingeniørarbejdet, som fokuserer på metode, teknik og kontekst. Derudover er Sebastian adm. leder i Grøn Vision og bestyrelsesmedlem i Yngre Fagligt Forum, IDA. Neal Storan, Københavns Universitet Neal tager en master i Applied Cultural Analysis og har derudover en bachelor i Antropologi fra Southampton Universitet. Neal har fungeret som undervisningsassistent på hans masterkursus. Derudover har han netop lavet projekt omkring udviklingen af bæredygtig turisme. Kristina Kevorkov, Københavns Universitet Kristina læser Kommunikation og IT på andet år. Hun er netop ved at afslutte et designprojekt i samarbejde med Creuna Aps og har kompetencer inden for bl.a. prototyping, system og konceptudvikling samt interaktionsdesign. Kristina taler flydende russisk og er den første i Danmark, der har foretaget en realkompetencevurdering i russisk. Ester Klenø, PH Metropol Ester læser på sygeplejestudiet og har genoptaget det efter en årrække ude i erhvervslivet, hvor hun blandt andet har arbejdet som assisterende afdelingsleder hos Holmegårdsparken. Ester har derudover en tidligere baggrund som Sosu assistent. Louise Hesseldal, Copenhagen Business School Louise er ved at skulle afslutte sin kandidat i Politisk Kommunikation og Ledelse. Hun har blandt andet arbejdet med kommunikation og strategi i spændingsfeltet mellem den private, frivillige og offentlige sektor. Hendes interesse omhandler de politiske og sociale muligheder og udfordringer, der er forbundet med udviklingen af velfærdsteknologier, og det er også i dette felt, hendes forestående speciale skal befinde sig i.

6 OPDRAG

7 Vi fik til opgave at udvikle et koncept som kunne: Styrke kræftpatientens kompetencer i forhold til at håndtere og leve med sin sygdom. Tydeliggøre en forbedret kvalitet for patienten og den pårørende, samtidig med, at det skulle være ressourcebesparende for sundhedsvæsnet.

8 FELTARBEJDE

9 Introduktion til feltarbejde Navnene på de forskellige personer vi har været i kontakt med, kan være ændret af hensyn ti anonymitet. Vi fik mulighed for at indsamle empiri fordelt over to dage. Den første dag (d. 9. aug. 2011) besøgte vi Herlev Hospital hvor vi var på feltarbejde i den onkologiske eksperimentelle afd. De fik vi mulighed for at interviewe personale, patienter og pårørende. Vi benyttede os af de forskellige dialog værktøjer, som antropologerne på sommerskolen havde introduceret os for Værktøjer såsom brugerrejse, deltagende observation, åbent interview, var nogle af de værktøjer vi benyttede i vores indsamling af empiri. Efter indsamling af empiri på selve hospitalet havde vi et møde med to kvinder fra patientforeningen. De var selv tidligere kræftpatienter, så de havde en godt indblik i det område vi ville undersøge. Torsdag d. 11. aug tog på Rigshospitalets patienthotel og fik en guidet tur gennem hotellet me hotelchefen. Derefter fik vi mulighed for at tale med personalet og gæsterne på hotellet. Efterfølgende fik vi mulighed for at se Herlev Patienthotel, som endnu ikke var blevet åbnet. P Herlev Patienthotel foretog vi en walkthrough med oversygeplejersken på samme måde so på Rigshospitalets patienthotel var det en guidet tur hvor vi kunne stille spørgsmål undervejs. Yderligere indsamling af empiri foretog vi udenfor sommerskolens skema. Vi ringede til Birthe og Lene og fortalte dem kort vores idé. Det var ikke en validering af konceptet men nærmere indikator om vi var på rette kurs eller ej. Vi fik endnu en mulighed for at besøge Herlev Patienthotel hvor vi præsenterede dem for vores prototype. Vi fik feedback og deres særlige ønsker og visioner.

10 Patienter Susanne, cancerpatient, Herlev onkologisk afd. Birgit, cancerpatient, Herlev onkologisk afd. Margrethe cancerpatient og gæst på patienthotellet Rigshospitalet Jan, diabetiker og gæst på Rigshospitalets patienthotel Kirsten, cancerpatient, Herlev onkologisk afd. Frans, cancerpatient, Herlev onkologisk afd. Jens, cancerpatient og gæst på Rigshospitalets patienthotel Pårørende Bodil pårørende til cancerpatient, Herlev onkologiske afd. Mette pårørende til cancerpatient og gæst på Rigshospitalets Patienthotel Personale Lise, Herlev onkologisk afd., sygeplejerske Karen, Patienthotellet Rigshospitalet, oversygeplejerske Camilla, Patienthotellet Rigshospitalet, hotelassistent Ulla, Patienthotellet Rigshospitalet, sygeplejerske/receptionist Annie, Patienthotellet Herlev, Hotelchef Bente, patienthotellet Rigshospitalet, hotelchef/oversygeplejerske Organisationer Werner Sperschneider, innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation Birthe Lemley, formand, Patientforeningen for Kræft I Underlivet Lene Middelhede, næstformand, Patientforeningen for Kræft I Underlivet Rikke Haller Baggesen, redaktør, Cancerforum.dk

11 Vi er handlingspiger Birthe, erhvervsaktiv, formand i KIU, cancerpatient Jeg vil gerne vide, hvad de gør ved mig Kirsten cancerpatient Man bør opfattes som en kunde Birthe, erhvervsaktiv, formand i KIU, cancerpatient Det er menneskene der skaber atmosfæren Jan, skolelærer, diabetiker og gæst på patienthotellet Tiden er meget vigtig, når man er syg. Al ventetid er forfærdelig jeg kunne jo bruge min tid med min familie Lene næstformand i KIU, cancerpatient Patienter kan lære af hinanden Lise sygeplejerske Jeg vil undgå patientrollen Kirsten cancerpatient Viden er en god ting uanset hvad Frans cancerpatient Dem der har været igennem forløbet vil gerne give noget igen Lene næstformand i KIU, cancerpatient

12 KEY FINDINGS

13 Introduktion til Key Findings For at få overblik over vores indsigter, herunder både vores interview (patienter og sundhedspersonale) og observationer (fysiske rammer, teknologi, processer, stemninger), udarbejdede vi post its med alle indsigterne, som vi hang op på væggen. Efterfølgende identificerede vi mulighedsrum, behov og ideer, ud fra de forskellige indsigter. Udarbejdelsen af mulighedsrum var en måde, hvorpå vi kunne kortlægge tematikker og udviklingspotentialer. Hele processen mundede ud i, at vi identificerede fem key findings, i form af tematikker, som dannede grundlaget for udviklingen af vores koncept.

14 Stigmatisering Når Birthe bliver mødt gaden, er hun Birthe der har egen virksomhed, men når hun træder ind på hospitalet ses hun kun som patient. Birthe føler at patienterne bliver annonymiseret, og ikke bliver inddraget i sygdomsforløbet. Involvering Ressourcestærke cancerpatienter vil gerne involveres i hele sygdomsforløbet, for eksempel vil Birthe gerne se sine røntgenbilleder. Birthe vil have medindflydelse, hun vil ses som et individ, og tales til i øjenhøjde hun er trods alt ekspert i sin oplevelse af egen sygdom. Det handler om at få den rigtige information, på det rigtige tidspunkt. Spildtid Der er megen ventetid, når man er patient: Transport til hospitalet, i venteværelset, før behandling, under behandling f.eks. vente på kemoen løber igennem, på patienthotellet og transport hjem igen. For kræftpatienter er tid noget anderledes end for andre man ved ikke hvor meget man har, eller hvornår man ikke længere har den.

15 Bånd Når sygdom bryder ud er det ikke kun patienten som rammes, men hele patientens netværk. Det skal være muligt at dele oplevelser. Man vil kunne dele de svære tider med sine pårørende, så de bliver til bedre tider Man skal føle at man lever mens man er der.. For Jan minder et ophold på hotellet om hans gamle kollegiedage. Home away from home Som patient er det svært at være langt fra sit hjem, hvor der er tryghed og nærvær og man har sine egne ting som man har samlet gennem et helt liv. Det betyder derfor meget for patienterne, at de kan få følelsen af hjemlig ånd, når de ikke er hjemme. Dette handler ikke bare om fysiske genstande, men om stemninger og muligheden for at kunne skabe sin egen privathed fra det kaos de ellers omringes af. Det handler om at skabe et rum hvor de har helle det handler om at respektere deres (private) rum. For fremtidens superhospitaler/patienthotel handler det om at tilføje noget personligt fra ens hjem, så det ikke bare er kolde moderne bygninger.

16 UDFORDRINGER

17 Udfordringskort Udarbejdelsen af udfordringskort en en metode, som giver blik for de udfordringer der knytter sig til de indsigter, som man har identificeret i feltarbejdet. Udfordringskort viser indsigter fra felten via billeder eller citater fra brugerne og i en forklarende tekst, der peger på en problematik, barriere eller tematik. Ved at oversætte indsigter til udfordringer i spørgsmål som vi, brugerne, ledelsen, beslutningstagerne eller andre kan inviteres med til at diskutere og ideudvikle på. På baggrund af vores indsigter, som mundede ud i fem overordnede tematikker, udarbejdede vi fem udfordringskort som dannede rammen om den efterfølgende diskussion af udviklingspotentialerne og fokusområderne i forbindelse med udviklingen af vores koncept.

18 Stigmatisering Hvordan kan vi sikre at kræftramte ikke mister deres identitet som mennesker, og undgår patientliggørelse? Involvering Hvordan kan man formidle den rette information til patientens behov, på det rigtige tidspunkt? Spildtid Hvordan kan man berige den in between tid som mange kræftpatienter oplever? Bånd Hvordan skaber vi rum såderogsåerpladstilfælleskaber? Home away from home Hvordan kan man skabe en følelse af at være hjemme når man er langt fra hjemme?

19 NØGLEN

20 Konceptet Nøglen er et servicekoncept, som tilfører relationen og interaktionen mellem patient og sundhedsvæsenet en ny dimension. Nøglen åbner den lukkede dør mellem patienternes verden og sundhedsvæsenet. Den fungerer som en ekstra hjælpende hånd gennem hele sygdomsforløbet og er et værktøj, som inviterer patienten ind i sit sygdomsforløb. Patienten vil fremover være en aktiv medspiller, frem for en passiv beskuer til eget sygdomsforløb. Sitet er patientens egen opdaterede journal online. Ved at give patienten adgang til egne data, får patienten større indblik I eget forløb. Sitet giver et overblik og målretter information fra hospitalet til den enkelte patient, herved får patienten mulighed for at tage kontrol over sygdomsforløbet. Patienterne har mulighed for at dele deres tanker omkring oplevelsen og erfaringer fra lignende sygdomsforløb med andre patienter. Vores løsning bygger oven på den eksisterende løsning og strømliner kommunikationen mellem sygehusvæsen og patient. Den automatiserer mange af de administrative opgaver og flytter dem fra sundhedspersonalet.

21 BRUGERREJSE

22 Fortællingen om Lars For at synliggøre vores koncept præsenteres en brugerrejse for en fiktiv cancerpatient, Lars. Brugerrejsen indeholder en beskrivelse af, hvad der foregår frontstage og backstage i konceptet: Handling: hvad sker der? Touchpoint: Alle de steder, hvor brugeren/lars er i berøring med konceptet. Backstage: hvad skal der til for at hvert enkelt touchpoint bliver muligt? (ressourcer, teknologi, kompetencer mm). Værdi: hvilken værdi skaber hvert touchpoint? (værdi for patienten, pårørende eller/og sundhedsvæsnet). Foruden at give et overblik over vores samlede koncept, så fik vi gennem brugerrejsen blik for huller og svage led i konceptet, såvel som vi fik blik for særlige vigtige touchpoints.

23

24 KEY TOUCH POINTS Diagnose og overlevering af nøgle Lars har været igennem et udredningsforløb og møder op til møde på Herlev hospital hvor han skal have overleveret den endelige vurdering af hans tilstand. Lægen overleverer beskeden om, at Lars har kræft og at han skal i gang med et 6 ugers behandlingsforløb. Lars er i chok og det eneste han kan tænke på er at komme hjem til sin kone og søn. Lægen giver Lars nøglen og fortæller ham, at nøglen indeholder nyttig basis information som han kan kigge på hjemme, når han føler overskud til det.

25 Første møde med NØGLEN basis info og hjælpevideo Efter et par dage beslutter Lars og hans familie, at de vil kigge nærmere på nøglens indhold. De har alle en masse spørgsmål og har brug for, at de i ro og mag i hjemmelige rammer kan danne sig et overblik over, hvad der skal ske. Lars åbner nøglen og indtaster sit NemId. Herefter ser han velkomstvideoen der blandt andet leder ham hen til Mine behandlinger, hvor han kan se datoen for hans første behandlingssamtale.

26 Behandlingssamtalen, hvor de sammen planlægger forløbet På den pågældende dag, møder Lars op på Herlev hospital hvor han møder lægen. Lægen præsenterer behandlingsforløbet og Lars føler en tryghed i, at han involveres og har mulighed for at komme med spørgsmål og kommentarer.

27 Hjemme og kigger på behandlingsforløbet Da Lars igen er hjemme hos sin familie logger han på sin profil og under Behandlinger kan han se hele behandlingsforløbet som lægen præsenterede. Lars viser det til hans kone, som synes det er rart, at hun kan planlægge sin tid, så hun kan støtte Lars optil og efter de enkelte behandlinger. Hans kone minder ham om, at de er inviteret til 60 års fødselsdag en af de pågældende behandlingsdatoer. Med det samme om booke de den pågældende behandlingsdato under book behandlinger. Med udgangspunkt i behandlingsforløbet sætter de sig ned og planlægger deres hverdag og sociale arrangementer for på sitet fremgår det også, hvornår Lars vil være særligt træt og derfor ikke vil have så meget overskud.

28 I venteværelset før 1. behandling Lars ankommer til Herlev hospital for at få sin første behandling. Da han træder ind på Herlev modtager han en påmindelse som SMS som fortæller ham, at den aktuelle ventetid er 1 time og SMS en indeholder desuden info om afdelingens faciliteter. Han overvejer at gå en tur, men beslutter sig i stedet for blot at sætte sig ind i venteværelset. Her bliver han mødt af en sygeplejerske som byder ham velkommen og fortæller ham om ventetiden og tilbyder Lars en kop kaffe. Selvom Lars jo allerede kender til ventetiden, så er han glad for sygeplejerskens velkomst og han er glad for de udviste respekt for hans tid.

29 Behandling Mens Lars er i behandling stiller han sygeplejersken nogle spørgsmål. Han har nemlig nogle uddybende spørgsmål til, hvordan han kan forholde sig til sit svingende energi/træthedsniveau. På sitet har Lars set sin energi kurve gennem hele behandlingsforløbet, men han vil gerne drøfte det mere i dybden med sygeplejersken. Lars er glad for, at han har haft mulighed for at planlægge sin hverdag og sociale liv i forhold til hans energi/træthedsniveau og hans viden herom giver anledning til en samtale mellem ham og sygeplejersken, som han ellers ikke ville have haft. Til slut minder sygeplejersken ham om, at han på sitet også har mulighed for at rate sit energi/træthedsniveau niveau dag for dag, så kan fortælle lægen om dette.

30 Hjemme og tjekker op behandlingen Da Lars kommer hjem fra behandlingen logger han på sin profil. Han tjekker op på sin journal og sine kommende behandlinger. Desuden tjekker han op på det energi rating system som sygeplejersken fortalte ham om. Lars synes godt om dette ratings værktøj, fordi det åbner op for dialog mellem Lars og hans familie og giver dem anledning til at glædes over gode dage og står sammen om mindre gode dage. Videre synes Lars det er rart, at han kan medbringe et fysisk udprint af hans energi forløb, når han skal til næste behandlingssamtale hos lægen på Herlev hospital.

31 Udforskning af site Efter noget tid er Lars blevet fortrolig med; at tjekke og ombooke behandlinger, læse sin journal og bruge energi ratingsværktøjet. Derfor begynder han så småt at udforske sitet øvrige funktioner. I venteværelset på Herlev Hospital, forud for 2. behandling, havde han overhørt en samtale mellem to ventende patienter og velkomst sygeplejerske. De snakkede om et community, hvor man kunne chatte med andre patienter som stod i samme situation som én selv. Lars havde godt set comminity funktionen på sitet, men han havde ikke rigtig haft lyst eller overskud til at udforske det. Men da han kom hjem og loggede ind på sitet, følte han sig klar og nysgerrig, så han klikkede ind i community et.

32 Konceptet er en udvidet platform af informationsmuligheder, fra sygehusvæsenet til patienterne. Hovedmålet er at det er patienterne selv, der logger på med deres NemID nøgle, så de får den information de ønsker, på det tidspunkt i deres forløb de er klar til at søge dem. På siden med recepter, medicin og prøvesvar, kan man se ens medicin, og blive linket direkte til Medicin.dk. Prøvesvar vil altid blive overgivet mundtligt før det bliver lagt ud på nøglen.

33 Linket til Cancerforum, er et vigtigt element på sitet. Det åbner mulighed for at kommunikere med andre cancerpatienter, udveksle erfaringer og ikke mindst søge oplysninger om sin sygdom. Og det er her man som pårørende også kan komme i kontakt med andre i samme situation. Linket er diskret placeret, og det er frivilligt om man vil klikke ind på siden.

34 Online nøglen giver mulighed for at se et billede af sin kontaktlæge og sygeplejerske. Og man kan via energiskemaet i kalenderen, se hvornår det ikke er planmæssigt fordelagtigt i forbindelse med private arrangementer, at modtage behandling. På interfacet kan man se om ens egen læge har en anden tid, eller om der er en anden læge man kan bestille tid hos. Det vil øge patienternes følelse af deltagelse i egen behandling, og mindske de ikke fremmødte aftaler.

35 Værdiskabelse

36 Sundhedsvæsenet Sygeplejerskerne får værdi, fordi de administrative opgaver strømlines. Fx kan systemet organisere hvilke lokaler der er optaget på hvilke tidspunkter. Det betyder at sygeplejersker ikke er nødsaget til at bruge tid logistisk og får frigivet mere tid til at være sammen med patienterne. Online kalenderen og booking er med til at gøre reservering af tid mere effektiv og fleksibelt. Det kan medvirke til et fald i ikke fremmødte aftaler og have betydning økonomisk. Dette kan forstærkes ved at tilslutte det en sms service der sender påmindelser omkring behandlingstider. Det vil være med til at skabe mere gennemsigtighed. For ledelsen vil den øgede effektivitet hos medarbejdere bevare og gøre det muligt at tilbyde et større serviceniveau for de samme midler og ressourcer. Pårørende Nøglen giver pårørende et værktøj, der øger deres mulighed for involvering, og mulighed for at tilegne sig viden og støtte (sidstnævnte via mødet med ligesindede pårørende på Cancerforum.dk) denne støtte og videntilegnelse forbedrer deres mulighed for at støtte deres kære. Patienten Giver patienten mulighed for at se opdateret patientinformation fx journalen hvor som helst og når som helst. Det er tydeligt og nemt at se hvornår man har behandlinger og aftaler hos lægen. Patienterne oplever større handlemulighed ved selv at ændre behandlingstider. Muligheden for at få støtte og læse andres erfaringer i form af et community. Mulighed for at finde relevant information og få oversat lægesprog til forståeligt sprog.

37 IDEKATALOG

38 Til Konceptet At udlevere en tom samlemappe med billede af et nøglelogo på forsiden, til de patienter der vælger ikke at gå online. Det vil skabe overblik at samle alle papirer, såsom prøvesvar, mødeindkaldelser brochurer mv. i en fysisk bog. At integrere den kommende elektroniske patient journal med vores nøgle, og ligeledes tilføje patientforeninger til interfacet. At introducere konceptet allerede ved udredningsforløb, og udbygge det til alle længerevarende forløb, inklusiv senfølge og palliative forløb. At gøre det tilgængeligt at kunne booke rum i Patienternes hus, online. (eksempelvis familierum, jobstationer, wellnessrum, patientforeningsrum, motionsrum). At koble Patient hotellets aktiviteter på vores interface.

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Tidsskrift for. Dansk Sundhedsvæsen. 88. årgang Nr. 8 December 2012

Tidsskrift for. Dansk Sundhedsvæsen. 88. årgang Nr. 8 December 2012 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 88. årgang Nr. 8 December 2012 TEMA: Patient empowerment i fremtidens sundhedsvæsen DSS seminar februar 2013 Danish Health Care Journal 88. årgang 8/2012 Tidsskrift for

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Når opgaver holder flyttedag 2

Når opgaver holder flyttedag 2 Når opgaver holder flyttedag En artikelserie om opgaveflytning på Kardiologisk Afdeling, Roskilde Sygehus Indholdsfortegnelse Side Når opgaver holder flyttedag 2 Et hus med puls 3 Ud over det sædvanlige

Læs mere

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Onkologisk

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Onkologisk På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Onkologisk Klinik En organisationsanalyse efter Planetree-modellen Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser På vej til mere patientcentreret

Læs mere

Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata

Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistikdata (C-72) Deltagere/partnere: Systematic Capgemini Regionshospitalet

Læs mere

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Radioterapiklinikken En organisationsanalyse efter Planetree-modellen Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser På vej til mere patientcentreret

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning...3 Indsamling af viden om patienternes oplevelser og erfaringer...4 Interviewpersoner...4 Om interviewene...

Indholdsfortegnelse Indledning...3 Indsamling af viden om patienternes oplevelser og erfaringer...4 Interviewpersoner...4 Om interviewene... Indholdsfortegnelse Indledning...3 Indsamling af viden om patienternes oplevelser og erfaringer...4 Interviewpersoner...4 Om interviewene...5 Workshoppen...5 Deltagere på workshoppen...5 Afvikling af workshoppen...6

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Esset. Vi er til for dig og for hinanden. På arbejde med hjertet God service er kernen i vores job Skal vi så åbne den isbod?

Esset. Vi er til for dig og for hinanden. På arbejde med hjertet God service er kernen i vores job Skal vi så åbne den isbod? Esset Esset Særnummer November 2010 På arbejde med hjertet God service er kernen i vores job Skal vi så åbne den isbod? Vi er til for dig og for hinanden 4 PORTAL, PLAKAT OG PIXI 6 KORT NYT 8 PÅ ARBEJDE

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Forventningssamtalen

Forventningssamtalen Et brugerinddragelsestiltag på Glostrup Hospital, N38 Laura Emdal Navne Stine Louring Nielsen Charlotte Bredahl Jacobsen EVALUERING / Projekt 2185 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Rapport om BESA projektet

Rapport om BESA projektet Rapport om BESA projektet Forord Patienter i psykiatrien skal have indflydelse på deres egen behandling!!! Det har længe stået som et overordnet mål for Psykiatrien i Århus Amt og mange tiltag har været

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Livet mellem stuerne. Inspirationskatalog til gangarealer, vente- og opholdsmiljøer på OUH

Livet mellem stuerne. Inspirationskatalog til gangarealer, vente- og opholdsmiljøer på OUH Livet mellem rne Inspirationskatalog til gangarealer, vente- og opholdsmiljøer på OUH 2 Livet mellem Stuerne - Inspirationskatalog Livet mellem Stuerne - Inspirationskatalog 3 Forord af direktør Judith

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud!

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! En etnografisk undersøgelse af koordinering og kommunikation under akutte patientforløb AkutFlow Caretech Innovation Louise Mejnertz Oktober 2011 Louise Mejnertz

Læs mere

Pårørende og kræftpatientens sociale netværk. Et udviklings- og praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Pia Riis Olsen (red.

Pårørende og kræftpatientens sociale netværk. Et udviklings- og praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Pia Riis Olsen (red. Pårørende og kræftpatientens sociale netværk Et udviklings- og praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D Pia Riis Olsen (red.) 1 2 Pårørende og kræftpatientens sociale netværk Et udviklings- og

Læs mere

EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE

EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Juni 2012 1 1. Indledning... 3 1.1. Aktivitetscentre og Hjernelounges... 3 1.2. Koncept for Hjerneloungen...

Læs mere

Evaluering af projektet

Evaluering af projektet Demens i Hjemmet skaber vækst for virksomheder. Projektet er derfor en stor succes! Citat fra afslutningskonferencen den 4. april 2013 Evaluering af projektet Udgivet af: Teknologisk Institut, Robotteknologi

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

- Et brugerdrevent innovationsprojekt

- Et brugerdrevent innovationsprojekt - Et brugerdrevent innovationsprojekt Viden om demens i hjemmet Hands-on erfaringer er bedre end 100 PowerPointslides Vi vil gerne være med! En øjenåbner for demens koordinatoren Deltagere og partnere

Læs mere