NØGLEN. Et servicekoncept der styrker linket mellem patient og sundhedsvæsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NØGLEN. Et servicekoncept der styrker linket mellem patient og sundhedsvæsen"

Transkript

1 NØGLEN Et servicekoncept der styrker linket mellem patient og sundhedsvæsen

2 Sommerskole i Servicedesign og Serviceinnovation Sommerskolen i servicedesign og serviceinnovation er et tre ugers innovationsforløb, hvor studerende fra KU, CBS og DTU løser konkrete serviceudfordringer for en række virksomheder. Deltagerne arbejder i tværdisciplinære teams og vil blive vejledt og udfordret af innovations og procesledere, antropologer, retorikere, designere, filosoffer og mange flere. Sommerskolen 2011 er en del af et større innovations og entreprenørskabsprojekt. Katalyst og Københavns Universitet har i 2010 igangsat et 4 årigt projekt i samarbejde med CBS, DTU, ØEA, Symbion Management, Københavns Erhvervscenter og Venture Cup. Projektet hedder Next Generation.

3 Kort om Center for Sundhedsinnovation Center for Sundhedsinnovation blev etableret i 2009 under Region Hovedstaden som et videns og ra dgivningscenter med fokus pa brugerdreven og medarbejderdreven innovation. Center for Sundhedsinnovation arbejder pa tværs af afdelinger og involverer medarbejdere, patienter, private virksomheder og forskningsinstitutioner i at skabe bedre løsninger pa Region Hovedstadens 12 hospitaler, Handicap, Psykiatri og Apotek. Konteksten for udfordringen: Patienternes Hus Projektet Patienternes Hus ledes af Center for Sundhedsinnovation. Patienternes Hus er et demonstrationsprojekt, der skal udvikle et innovativt koncept drevet pa patienternes præmisser og behov. Patientens selvstændighed, ligeværdighed og indflydelse vil fremmes, og samtidig vil oplevelsen af hospitalisering reduceres. Den grundlæggende idé er funderet i tankegangen om patient empowerment med fokus pa understøttelse af patienters og pa rørerendes egne ressourcer. Patienternes Hus sigter sa ledes mod at forny patient service, og ma den den leveres pa. Med den brændende platform i sundhedssektoren er ma let samtidig at udvikle patientservice, som er billigere og bedre.

4 TEAMET BAG Sebastian Krumhausen, Danmarks Tekniske Universitet Neal Storan, Københavns Universitet Kristina Kevorkov, Københavns Universitet Ester Klenø, PH Metropol Louise Hesseldal, Copenhagen Business School

5 Sebastian Krumhausen, Danmarks Tekniske Universitet Sebastian læser Design og Innovation på sin kandidat med specialisering inden for produktservicesystemer. Sebastian har kompetencer inden for konceptudvikling og benytter sin holistiske tilgang til ingeniørarbejdet, som fokuserer på metode, teknik og kontekst. Derudover er Sebastian adm. leder i Grøn Vision og bestyrelsesmedlem i Yngre Fagligt Forum, IDA. Neal Storan, Københavns Universitet Neal tager en master i Applied Cultural Analysis og har derudover en bachelor i Antropologi fra Southampton Universitet. Neal har fungeret som undervisningsassistent på hans masterkursus. Derudover har han netop lavet projekt omkring udviklingen af bæredygtig turisme. Kristina Kevorkov, Københavns Universitet Kristina læser Kommunikation og IT på andet år. Hun er netop ved at afslutte et designprojekt i samarbejde med Creuna Aps og har kompetencer inden for bl.a. prototyping, system og konceptudvikling samt interaktionsdesign. Kristina taler flydende russisk og er den første i Danmark, der har foretaget en realkompetencevurdering i russisk. Ester Klenø, PH Metropol Ester læser på sygeplejestudiet og har genoptaget det efter en årrække ude i erhvervslivet, hvor hun blandt andet har arbejdet som assisterende afdelingsleder hos Holmegårdsparken. Ester har derudover en tidligere baggrund som Sosu assistent. Louise Hesseldal, Copenhagen Business School Louise er ved at skulle afslutte sin kandidat i Politisk Kommunikation og Ledelse. Hun har blandt andet arbejdet med kommunikation og strategi i spændingsfeltet mellem den private, frivillige og offentlige sektor. Hendes interesse omhandler de politiske og sociale muligheder og udfordringer, der er forbundet med udviklingen af velfærdsteknologier, og det er også i dette felt, hendes forestående speciale skal befinde sig i.

6 OPDRAG

7 Vi fik til opgave at udvikle et koncept som kunne: Styrke kræftpatientens kompetencer i forhold til at håndtere og leve med sin sygdom. Tydeliggøre en forbedret kvalitet for patienten og den pårørende, samtidig med, at det skulle være ressourcebesparende for sundhedsvæsnet.

8 FELTARBEJDE

9 Introduktion til feltarbejde Navnene på de forskellige personer vi har været i kontakt med, kan være ændret af hensyn ti anonymitet. Vi fik mulighed for at indsamle empiri fordelt over to dage. Den første dag (d. 9. aug. 2011) besøgte vi Herlev Hospital hvor vi var på feltarbejde i den onkologiske eksperimentelle afd. De fik vi mulighed for at interviewe personale, patienter og pårørende. Vi benyttede os af de forskellige dialog værktøjer, som antropologerne på sommerskolen havde introduceret os for Værktøjer såsom brugerrejse, deltagende observation, åbent interview, var nogle af de værktøjer vi benyttede i vores indsamling af empiri. Efter indsamling af empiri på selve hospitalet havde vi et møde med to kvinder fra patientforeningen. De var selv tidligere kræftpatienter, så de havde en godt indblik i det område vi ville undersøge. Torsdag d. 11. aug tog på Rigshospitalets patienthotel og fik en guidet tur gennem hotellet me hotelchefen. Derefter fik vi mulighed for at tale med personalet og gæsterne på hotellet. Efterfølgende fik vi mulighed for at se Herlev Patienthotel, som endnu ikke var blevet åbnet. P Herlev Patienthotel foretog vi en walkthrough med oversygeplejersken på samme måde so på Rigshospitalets patienthotel var det en guidet tur hvor vi kunne stille spørgsmål undervejs. Yderligere indsamling af empiri foretog vi udenfor sommerskolens skema. Vi ringede til Birthe og Lene og fortalte dem kort vores idé. Det var ikke en validering af konceptet men nærmere indikator om vi var på rette kurs eller ej. Vi fik endnu en mulighed for at besøge Herlev Patienthotel hvor vi præsenterede dem for vores prototype. Vi fik feedback og deres særlige ønsker og visioner.

10 Patienter Susanne, cancerpatient, Herlev onkologisk afd. Birgit, cancerpatient, Herlev onkologisk afd. Margrethe cancerpatient og gæst på patienthotellet Rigshospitalet Jan, diabetiker og gæst på Rigshospitalets patienthotel Kirsten, cancerpatient, Herlev onkologisk afd. Frans, cancerpatient, Herlev onkologisk afd. Jens, cancerpatient og gæst på Rigshospitalets patienthotel Pårørende Bodil pårørende til cancerpatient, Herlev onkologiske afd. Mette pårørende til cancerpatient og gæst på Rigshospitalets Patienthotel Personale Lise, Herlev onkologisk afd., sygeplejerske Karen, Patienthotellet Rigshospitalet, oversygeplejerske Camilla, Patienthotellet Rigshospitalet, hotelassistent Ulla, Patienthotellet Rigshospitalet, sygeplejerske/receptionist Annie, Patienthotellet Herlev, Hotelchef Bente, patienthotellet Rigshospitalet, hotelchef/oversygeplejerske Organisationer Werner Sperschneider, innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation Birthe Lemley, formand, Patientforeningen for Kræft I Underlivet Lene Middelhede, næstformand, Patientforeningen for Kræft I Underlivet Rikke Haller Baggesen, redaktør, Cancerforum.dk

11 Vi er handlingspiger Birthe, erhvervsaktiv, formand i KIU, cancerpatient Jeg vil gerne vide, hvad de gør ved mig Kirsten cancerpatient Man bør opfattes som en kunde Birthe, erhvervsaktiv, formand i KIU, cancerpatient Det er menneskene der skaber atmosfæren Jan, skolelærer, diabetiker og gæst på patienthotellet Tiden er meget vigtig, når man er syg. Al ventetid er forfærdelig jeg kunne jo bruge min tid med min familie Lene næstformand i KIU, cancerpatient Patienter kan lære af hinanden Lise sygeplejerske Jeg vil undgå patientrollen Kirsten cancerpatient Viden er en god ting uanset hvad Frans cancerpatient Dem der har været igennem forløbet vil gerne give noget igen Lene næstformand i KIU, cancerpatient

12 KEY FINDINGS

13 Introduktion til Key Findings For at få overblik over vores indsigter, herunder både vores interview (patienter og sundhedspersonale) og observationer (fysiske rammer, teknologi, processer, stemninger), udarbejdede vi post its med alle indsigterne, som vi hang op på væggen. Efterfølgende identificerede vi mulighedsrum, behov og ideer, ud fra de forskellige indsigter. Udarbejdelsen af mulighedsrum var en måde, hvorpå vi kunne kortlægge tematikker og udviklingspotentialer. Hele processen mundede ud i, at vi identificerede fem key findings, i form af tematikker, som dannede grundlaget for udviklingen af vores koncept.

14 Stigmatisering Når Birthe bliver mødt gaden, er hun Birthe der har egen virksomhed, men når hun træder ind på hospitalet ses hun kun som patient. Birthe føler at patienterne bliver annonymiseret, og ikke bliver inddraget i sygdomsforløbet. Involvering Ressourcestærke cancerpatienter vil gerne involveres i hele sygdomsforløbet, for eksempel vil Birthe gerne se sine røntgenbilleder. Birthe vil have medindflydelse, hun vil ses som et individ, og tales til i øjenhøjde hun er trods alt ekspert i sin oplevelse af egen sygdom. Det handler om at få den rigtige information, på det rigtige tidspunkt. Spildtid Der er megen ventetid, når man er patient: Transport til hospitalet, i venteværelset, før behandling, under behandling f.eks. vente på kemoen løber igennem, på patienthotellet og transport hjem igen. For kræftpatienter er tid noget anderledes end for andre man ved ikke hvor meget man har, eller hvornår man ikke længere har den.

15 Bånd Når sygdom bryder ud er det ikke kun patienten som rammes, men hele patientens netværk. Det skal være muligt at dele oplevelser. Man vil kunne dele de svære tider med sine pårørende, så de bliver til bedre tider Man skal føle at man lever mens man er der.. For Jan minder et ophold på hotellet om hans gamle kollegiedage. Home away from home Som patient er det svært at være langt fra sit hjem, hvor der er tryghed og nærvær og man har sine egne ting som man har samlet gennem et helt liv. Det betyder derfor meget for patienterne, at de kan få følelsen af hjemlig ånd, når de ikke er hjemme. Dette handler ikke bare om fysiske genstande, men om stemninger og muligheden for at kunne skabe sin egen privathed fra det kaos de ellers omringes af. Det handler om at skabe et rum hvor de har helle det handler om at respektere deres (private) rum. For fremtidens superhospitaler/patienthotel handler det om at tilføje noget personligt fra ens hjem, så det ikke bare er kolde moderne bygninger.

16 UDFORDRINGER

17 Udfordringskort Udarbejdelsen af udfordringskort en en metode, som giver blik for de udfordringer der knytter sig til de indsigter, som man har identificeret i feltarbejdet. Udfordringskort viser indsigter fra felten via billeder eller citater fra brugerne og i en forklarende tekst, der peger på en problematik, barriere eller tematik. Ved at oversætte indsigter til udfordringer i spørgsmål som vi, brugerne, ledelsen, beslutningstagerne eller andre kan inviteres med til at diskutere og ideudvikle på. På baggrund af vores indsigter, som mundede ud i fem overordnede tematikker, udarbejdede vi fem udfordringskort som dannede rammen om den efterfølgende diskussion af udviklingspotentialerne og fokusområderne i forbindelse med udviklingen af vores koncept.

18 Stigmatisering Hvordan kan vi sikre at kræftramte ikke mister deres identitet som mennesker, og undgår patientliggørelse? Involvering Hvordan kan man formidle den rette information til patientens behov, på det rigtige tidspunkt? Spildtid Hvordan kan man berige den in between tid som mange kræftpatienter oplever? Bånd Hvordan skaber vi rum såderogsåerpladstilfælleskaber? Home away from home Hvordan kan man skabe en følelse af at være hjemme når man er langt fra hjemme?

19 NØGLEN

20 Konceptet Nøglen er et servicekoncept, som tilfører relationen og interaktionen mellem patient og sundhedsvæsenet en ny dimension. Nøglen åbner den lukkede dør mellem patienternes verden og sundhedsvæsenet. Den fungerer som en ekstra hjælpende hånd gennem hele sygdomsforløbet og er et værktøj, som inviterer patienten ind i sit sygdomsforløb. Patienten vil fremover være en aktiv medspiller, frem for en passiv beskuer til eget sygdomsforløb. Sitet er patientens egen opdaterede journal online. Ved at give patienten adgang til egne data, får patienten større indblik I eget forløb. Sitet giver et overblik og målretter information fra hospitalet til den enkelte patient, herved får patienten mulighed for at tage kontrol over sygdomsforløbet. Patienterne har mulighed for at dele deres tanker omkring oplevelsen og erfaringer fra lignende sygdomsforløb med andre patienter. Vores løsning bygger oven på den eksisterende løsning og strømliner kommunikationen mellem sygehusvæsen og patient. Den automatiserer mange af de administrative opgaver og flytter dem fra sundhedspersonalet.

21 BRUGERREJSE

22 Fortællingen om Lars For at synliggøre vores koncept præsenteres en brugerrejse for en fiktiv cancerpatient, Lars. Brugerrejsen indeholder en beskrivelse af, hvad der foregår frontstage og backstage i konceptet: Handling: hvad sker der? Touchpoint: Alle de steder, hvor brugeren/lars er i berøring med konceptet. Backstage: hvad skal der til for at hvert enkelt touchpoint bliver muligt? (ressourcer, teknologi, kompetencer mm). Værdi: hvilken værdi skaber hvert touchpoint? (værdi for patienten, pårørende eller/og sundhedsvæsnet). Foruden at give et overblik over vores samlede koncept, så fik vi gennem brugerrejsen blik for huller og svage led i konceptet, såvel som vi fik blik for særlige vigtige touchpoints.

23

24 KEY TOUCH POINTS Diagnose og overlevering af nøgle Lars har været igennem et udredningsforløb og møder op til møde på Herlev hospital hvor han skal have overleveret den endelige vurdering af hans tilstand. Lægen overleverer beskeden om, at Lars har kræft og at han skal i gang med et 6 ugers behandlingsforløb. Lars er i chok og det eneste han kan tænke på er at komme hjem til sin kone og søn. Lægen giver Lars nøglen og fortæller ham, at nøglen indeholder nyttig basis information som han kan kigge på hjemme, når han føler overskud til det.

25 Første møde med NØGLEN basis info og hjælpevideo Efter et par dage beslutter Lars og hans familie, at de vil kigge nærmere på nøglens indhold. De har alle en masse spørgsmål og har brug for, at de i ro og mag i hjemmelige rammer kan danne sig et overblik over, hvad der skal ske. Lars åbner nøglen og indtaster sit NemId. Herefter ser han velkomstvideoen der blandt andet leder ham hen til Mine behandlinger, hvor han kan se datoen for hans første behandlingssamtale.

26 Behandlingssamtalen, hvor de sammen planlægger forløbet På den pågældende dag, møder Lars op på Herlev hospital hvor han møder lægen. Lægen præsenterer behandlingsforløbet og Lars føler en tryghed i, at han involveres og har mulighed for at komme med spørgsmål og kommentarer.

27 Hjemme og kigger på behandlingsforløbet Da Lars igen er hjemme hos sin familie logger han på sin profil og under Behandlinger kan han se hele behandlingsforløbet som lægen præsenterede. Lars viser det til hans kone, som synes det er rart, at hun kan planlægge sin tid, så hun kan støtte Lars optil og efter de enkelte behandlinger. Hans kone minder ham om, at de er inviteret til 60 års fødselsdag en af de pågældende behandlingsdatoer. Med det samme om booke de den pågældende behandlingsdato under book behandlinger. Med udgangspunkt i behandlingsforløbet sætter de sig ned og planlægger deres hverdag og sociale arrangementer for på sitet fremgår det også, hvornår Lars vil være særligt træt og derfor ikke vil have så meget overskud.

28 I venteværelset før 1. behandling Lars ankommer til Herlev hospital for at få sin første behandling. Da han træder ind på Herlev modtager han en påmindelse som SMS som fortæller ham, at den aktuelle ventetid er 1 time og SMS en indeholder desuden info om afdelingens faciliteter. Han overvejer at gå en tur, men beslutter sig i stedet for blot at sætte sig ind i venteværelset. Her bliver han mødt af en sygeplejerske som byder ham velkommen og fortæller ham om ventetiden og tilbyder Lars en kop kaffe. Selvom Lars jo allerede kender til ventetiden, så er han glad for sygeplejerskens velkomst og han er glad for de udviste respekt for hans tid.

29 Behandling Mens Lars er i behandling stiller han sygeplejersken nogle spørgsmål. Han har nemlig nogle uddybende spørgsmål til, hvordan han kan forholde sig til sit svingende energi/træthedsniveau. På sitet har Lars set sin energi kurve gennem hele behandlingsforløbet, men han vil gerne drøfte det mere i dybden med sygeplejersken. Lars er glad for, at han har haft mulighed for at planlægge sin hverdag og sociale liv i forhold til hans energi/træthedsniveau og hans viden herom giver anledning til en samtale mellem ham og sygeplejersken, som han ellers ikke ville have haft. Til slut minder sygeplejersken ham om, at han på sitet også har mulighed for at rate sit energi/træthedsniveau niveau dag for dag, så kan fortælle lægen om dette.

30 Hjemme og tjekker op behandlingen Da Lars kommer hjem fra behandlingen logger han på sin profil. Han tjekker op på sin journal og sine kommende behandlinger. Desuden tjekker han op på det energi rating system som sygeplejersken fortalte ham om. Lars synes godt om dette ratings værktøj, fordi det åbner op for dialog mellem Lars og hans familie og giver dem anledning til at glædes over gode dage og står sammen om mindre gode dage. Videre synes Lars det er rart, at han kan medbringe et fysisk udprint af hans energi forløb, når han skal til næste behandlingssamtale hos lægen på Herlev hospital.

31 Udforskning af site Efter noget tid er Lars blevet fortrolig med; at tjekke og ombooke behandlinger, læse sin journal og bruge energi ratingsværktøjet. Derfor begynder han så småt at udforske sitet øvrige funktioner. I venteværelset på Herlev Hospital, forud for 2. behandling, havde han overhørt en samtale mellem to ventende patienter og velkomst sygeplejerske. De snakkede om et community, hvor man kunne chatte med andre patienter som stod i samme situation som én selv. Lars havde godt set comminity funktionen på sitet, men han havde ikke rigtig haft lyst eller overskud til at udforske det. Men da han kom hjem og loggede ind på sitet, følte han sig klar og nysgerrig, så han klikkede ind i community et.

32 Konceptet er en udvidet platform af informationsmuligheder, fra sygehusvæsenet til patienterne. Hovedmålet er at det er patienterne selv, der logger på med deres NemID nøgle, så de får den information de ønsker, på det tidspunkt i deres forløb de er klar til at søge dem. På siden med recepter, medicin og prøvesvar, kan man se ens medicin, og blive linket direkte til Medicin.dk. Prøvesvar vil altid blive overgivet mundtligt før det bliver lagt ud på nøglen.

33 Linket til Cancerforum, er et vigtigt element på sitet. Det åbner mulighed for at kommunikere med andre cancerpatienter, udveksle erfaringer og ikke mindst søge oplysninger om sin sygdom. Og det er her man som pårørende også kan komme i kontakt med andre i samme situation. Linket er diskret placeret, og det er frivilligt om man vil klikke ind på siden.

34 Online nøglen giver mulighed for at se et billede af sin kontaktlæge og sygeplejerske. Og man kan via energiskemaet i kalenderen, se hvornår det ikke er planmæssigt fordelagtigt i forbindelse med private arrangementer, at modtage behandling. På interfacet kan man se om ens egen læge har en anden tid, eller om der er en anden læge man kan bestille tid hos. Det vil øge patienternes følelse af deltagelse i egen behandling, og mindske de ikke fremmødte aftaler.

35 Værdiskabelse

36 Sundhedsvæsenet Sygeplejerskerne får værdi, fordi de administrative opgaver strømlines. Fx kan systemet organisere hvilke lokaler der er optaget på hvilke tidspunkter. Det betyder at sygeplejersker ikke er nødsaget til at bruge tid logistisk og får frigivet mere tid til at være sammen med patienterne. Online kalenderen og booking er med til at gøre reservering af tid mere effektiv og fleksibelt. Det kan medvirke til et fald i ikke fremmødte aftaler og have betydning økonomisk. Dette kan forstærkes ved at tilslutte det en sms service der sender påmindelser omkring behandlingstider. Det vil være med til at skabe mere gennemsigtighed. For ledelsen vil den øgede effektivitet hos medarbejdere bevare og gøre det muligt at tilbyde et større serviceniveau for de samme midler og ressourcer. Pårørende Nøglen giver pårørende et værktøj, der øger deres mulighed for involvering, og mulighed for at tilegne sig viden og støtte (sidstnævnte via mødet med ligesindede pårørende på Cancerforum.dk) denne støtte og videntilegnelse forbedrer deres mulighed for at støtte deres kære. Patienten Giver patienten mulighed for at se opdateret patientinformation fx journalen hvor som helst og når som helst. Det er tydeligt og nemt at se hvornår man har behandlinger og aftaler hos lægen. Patienterne oplever større handlemulighed ved selv at ændre behandlingstider. Muligheden for at få støtte og læse andres erfaringer i form af et community. Mulighed for at finde relevant information og få oversat lægesprog til forståeligt sprog.

37 IDEKATALOG

38 Til Konceptet At udlevere en tom samlemappe med billede af et nøglelogo på forsiden, til de patienter der vælger ikke at gå online. Det vil skabe overblik at samle alle papirer, såsom prøvesvar, mødeindkaldelser brochurer mv. i en fysisk bog. At integrere den kommende elektroniske patient journal med vores nøgle, og ligeledes tilføje patientforeninger til interfacet. At introducere konceptet allerede ved udredningsforløb, og udbygge det til alle længerevarende forløb, inklusiv senfølge og palliative forløb. At gøre det tilgængeligt at kunne booke rum i Patienternes hus, online. (eksempelvis familierum, jobstationer, wellnessrum, patientforeningsrum, motionsrum). At koble Patient hotellets aktiviteter på vores interface.

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Hensigten med Mødestedet er at give nogle rammer for at patienter kan mødes og snakke om tingene i mere rolige omgivelser end i en travl afdeling.

Læs mere

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin HIT HjerteinsufficiensTelemedicin Et Offentligt Privat Innovationsprojekt Marianne B. Lauritsen Region Hovedstaden Baggrund Innovationsprocessen Samarbejdet med borgere og virksomheder De gode historier

Læs mere

Serviceinnovation. fra den akademiske frontlinje

Serviceinnovation. fra den akademiske frontlinje Serviceinnovation fra den akademiske frontlinje En fantastisk mulighed for danske virksomheder til at møde studerende, der under meget kompetent procesledelse giver input til en kompleks problemstilling

Læs mere

Borgerens Plan. Introduktion til projektet Event d. 4. februar 2016

Borgerens Plan. Introduktion til projektet Event d. 4. februar 2016 Borgerens Plan Introduktion til projektet Event d. 4. februar 2016 HVORFOR Vi tror på, at de bedste løsninger i sundhedsvæsnet skabes i samarbejde med dem, der skal bruge dem - borgere og medarbejdere.

Læs mere

Alle disse tiltag skulle gerne medføre forbedring af kvaliteten af behandlingen til gavn for patienten og det kliniske personale.

Alle disse tiltag skulle gerne medføre forbedring af kvaliteten af behandlingen til gavn for patienten og det kliniske personale. Kap 5: Læringsaktivitet: Udvikling af professionsfaglighed Case-spil til sygeplejerskeuddannelsen Case 1: Manglende indberetninger På baggrund af nationalt fastsatte standarder og indikatorer, taster sundhedspersonalet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

SUNDHEDS PLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDSPLATFORMEN

SUNDHEDS PLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDSPLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDS Et sammenhængende system Sundhedsplatformen samler alle de funktioner, personalet bruger mest fx ved medicinering, dokumentation, stuegang, operationsbooking og bestilling af laboratorieprøver.

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team Psykiatri VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN OP team står for Opsøgende Psykiatrisk team. Det er et intensivt ambulant behandlingstilbud

Læs mere

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling PATIENTEN SOM PARTNER 2 Indledning 4 Patientens egne ressourcer skal sæt tes i spil 6 Det sundhedsfaglige personale skal være patientens guide

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb

Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb Tegning: Lars Andersen Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb En Tretrins raket Tanken bag et pakkeforløb Personlig patient oplevelse Anbefalinger i fht brugerinddragelse 2 Hvad er et pakkeforløb Så er der

Læs mere

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling UDKAST PAT IEN T EN SOM PA R T NER

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling UDKAST PAT IEN T EN SOM PA R T NER Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling UDKAST PAT IEN T EN SOM PA R T NER INDLEDNING Regionsrådet besluttede i budgetaftale 2013, at der skulle udarbejdes en strategi for styrkelse

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

løbende fremme og udvikle kvaliteten, patientsikkerheden og det faglige niveau

løbende fremme og udvikle kvaliteten, patientsikkerheden og det faglige niveau Patienttilfredshedsundersøgelse på Hejmdal Privathospital 2017 Nærværende patientundersøgelse er fra året 2017, hvor patienter og pårørende er blevet tilbudt at deltage via vores hjemmeside samt med spørgeskemaer

Læs mere

Den pårørende som partner

Den pårørende som partner Materialet skal støtte en mere aktiv inddragelse af de pårørende Vi har tænkt materialet som en støtte for de ledelser, der i højere grad ønsker at inddrage de pårørende i udredning og behandling. Vi har

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Involvering af kræftpatienter i patientsikkerhed. DSI: Helle Max Martin & Laura Navne Kræftens bekæmpelse: Henriette Lipczak

Involvering af kræftpatienter i patientsikkerhed. DSI: Helle Max Martin & Laura Navne Kræftens bekæmpelse: Henriette Lipczak Involvering af kræftpatienter i patientsikkerhed DSI: Helle Max Martin & Laura Navne Kræftens bekæmpelse: Henriette Lipczak 1 Præsentation Om projektet Viden fra litteraturen Resultater: Involvering i

Læs mere

TÆNKER RUNDT OM PÅRØRENDES BEHOV

TÆNKER RUNDT OM PÅRØRENDES BEHOV TÆNKER RUNDT OM PÅRØRENDES BEHOV Accepter Afvis HOLDER DU AF EN, SOM ER SYG? FÅ HJÆLP TIL AT HJÆLPE. Vi mennesker er intet mindre end fantastiske til at hjælpe hinanden. Men er du tæt på en, som har brug

Læs mere

STANDARD FOR OMSORG TIL DØENDE BØRN OG DERES FORÆLDRE. Målgruppe Alle døende børn indlagt på Neonatalklinikken og deres familier.

STANDARD FOR OMSORG TIL DØENDE BØRN OG DERES FORÆLDRE. Målgruppe Alle døende børn indlagt på Neonatalklinikken og deres familier. STANDARD FOR OMSORG TIL DØENDE BØRN OG DERES FORÆLDRE Kvalitetsmål At der ydes pleje, omsorg og behandling af det døende barn: hvor barnets umiddelbare behov er styrende hvor forældrenes ønsker og behov

Læs mere

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK UGE 37 Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK >>>>>>>> Innovationspraktik uge 37 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Innovationspraktikken er en ny og anderledes mulighed for at udveksle erfaringer mellem offentlige

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Innovation i Region Hovedstaden v. Koncerndirektør Kim Høgh, Region Hovedstaden

Innovation i Region Hovedstaden v. Koncerndirektør Kim Høgh, Region Hovedstaden Brugerdreven sundhedsinnovation via simulation inden for byggeri, produktudvikling og services Innovation i Region Hovedstaden v. Koncerndirektør Kim Høgh, Region Hovedstaden Akut behov for nytænkning

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Telemedicin fra kommunalt perspektiv Erfaringer med at give borgere og pårørende online-adgang til kommunale sundheds- og omsorgsdata

Telemedicin fra kommunalt perspektiv Erfaringer med at give borgere og pårørende online-adgang til kommunale sundheds- og omsorgsdata Telemedicin fra kommunalt perspektiv Erfaringer med at give borgere og pårørende online-adgang til kommunale sundheds- og omsorgsdata May-Britt Højgaard, Devoteam & Bodil Grøn, Fredericia Kommune Indhold

Læs mere

DIALOGSPØRGSMÅL OG SCENARIER IFM. BORGERNES HURTIGE ADGANG TIL EGNE DATA

DIALOGSPØRGSMÅL OG SCENARIER IFM. BORGERNES HURTIGE ADGANG TIL EGNE DATA VORES SUNDHEDSVÆSEN DINE DATA VERSION 26. AUGUST 2015 DIALOGSPØRGSMÅL OG SCENARIER IFM. BORGERNES HURTIGE ADGANG TIL EGNE DATA Materiale til intern videndeling, dialog og drøftelse blandt sundhedsprofessionelle

Læs mere

Tema MitHelbred på din ipad

Tema MitHelbred på din ipad Tema MitHelbred på din ipad Sofus 18. oktober 2015 Side 1 Vejledning til Besøglægen.dk e-portal Første besøg Første gang du besøger e-portalen, skal du oprettes som bruger. Brugeroprettelsen sker ved at

Læs mere

Kunsten at arbejde med praksisudfordringer i undervisningen

Kunsten at arbejde med praksisudfordringer i undervisningen Kunsten at arbejde med praksisudfordringer i undervisningen Nina Brocks, Region Hovedstaden Nina Riis, KU SUND Program: Introduktion til det foreløbige arbejde Eksempler fra praksis Modelarbejdet Workshop:

Læs mere

Fra felt til værktøjer. kort fortalt

Fra felt til værktøjer. kort fortalt Indsigter i frivilligledelse Fra felt til værktøjer kort fortalt // Samarbejde om nye indsigter i frivilligledelse Hvordan leder man frivillige? Og hvordan kan man styrke motivationen af frivillige, så

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 83 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 64% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Det er helt

Læs mere

Referat Netværksarrangement Inddragelse af pårørende og lokalsamfund i samarbejde med mennesker med sindslidelser.

Referat Netværksarrangement Inddragelse af pårørende og lokalsamfund i samarbejde med mennesker med sindslidelser. Referat Netværksarrangement Inddragelse af pårørende og lokalsamfund i samarbejde med mennesker med sindslidelser. Tidspunkt: Torsdag, 28. november, 2013-13:30 til 16:00 Sted: CFK Center for Folkesundhed

Læs mere

Visionen. Patient, pårørende og sundhedsvæsen. Et stærkt og udviklende partnerskab

Visionen. Patient, pårørende og sundhedsvæsen. Et stærkt og udviklende partnerskab Visionen Patient, pårørende og sundhedsvæsen - Et stærkt og udviklende partnerskab Vores fælles sundhedsvæsen Visionen er et sundhedsvæsen, som borgerne i regionen opfatter som deres. Det gør de, fordi

Læs mere

Golden Days Mediekunst & Kropslighed Katalyst. En udviklingsworkshop d. 6. maj kl på Københavns Universitet Amager

Golden Days Mediekunst & Kropslighed Katalyst. En udviklingsworkshop d. 6. maj kl på Københavns Universitet Amager Golden Days Mediekunst & Kropslighed Katalyst En udviklingsworkshop d. 6. maj kl. 9-17 på Københavns Universitet Amager KATALYST Det Humanistiske Fakultets Afdeling for humanistisk innovation Rammen Katalyst

Læs mere

Referat - arrangement om Patienthotellet og Innovativ Patientinddragelse

Referat - arrangement om Patienthotellet og Innovativ Patientinddragelse Referat - arrangement om Patienthotellet og Innovativ Patientinddragelse Tidspunkt: Onsdag, 24 oktober, 2012-13:30 til 16:00 Sted: Patienthotellet, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev. Deltagere til arrangementet:

Læs mere

IDéER. fra borgermøderne

IDéER. fra borgermøderne IDéER fra borgermøderne Ca.800borgereogpolitikeresadbænketomkringrundebordepåUniversityCollegeNordjyllandi RegionNordjylland,påBjerringbroGymnasiumiRegionMidtjylland,iLillebæltshallerneiRegion Syddanmark,

Læs mere

HOTKOK. Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus

HOTKOK. Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus HOTKOK Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus Et tværfagligt kursus tilrettelagt af obstetrisk og anæstesiologisk afdeling samt Dansk Institut for Medicinsk Simulation ved jordemoder Henriette

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Personas. Horsens på forkant med sundhed

Personas. Horsens på forkant med sundhed Personas Horsens på forkant med sundhed Materiale og metode Baggrundsmateriale Interviews af borgere Feltstudier på hospital og i hjemmeplejen Egne erfaringer (tidligere ansættelser i hjemmeplejen og på

Læs mere

Teknologi i eget hjem

Teknologi i eget hjem Nøglen til it-gevinster ligger i at sikre, brugerne oplever, it-systemet er en succes Teknologi i eget hjem En kvalitativ analyse af brugernes erfaring med anvendelse af træningsteknologier i eget hjem

Læs mere

Demonstrationsprojekt B

Demonstrationsprojekt B Demonstrationsprojekt B Mobil adgang til blodprøvesvar HEALTHCARE INNOVATION LAB et levende laboratorium for offentligprivat innovation i sundhedssektoren Formål og delmål Formål: 1. Øge patientsikkerhed

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Patient, pårørende og sundhedsvæsen Et stærkt og udviklende partnerskab

Patient, pårørende og sundhedsvæsen Et stærkt og udviklende partnerskab Vision for patienten som partner Patient, pårørende og sundhedsvæsen Et stærkt og udviklende partnerskab 2 Forord Med visionen»patient, pårørende og sundhedsvæsen Et stærkt og udviklende partnerskab«vil

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

SAMMEN OPNÅR VI MERE En del af indsatsen Patienten som Partner

SAMMEN OPNÅR VI MERE En del af indsatsen Patienten som Partner SAMLET PRÆSENTATION SAMMEN OPNÅR VI MERE En del af indsatsen Patienten som Partner En del af Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, maj 2015 PROJEKTETS RAMME KORT FORTALT SAMMEN OPNÅR

Læs mere

Introduktion til TripAdvisor

Introduktion til TripAdvisor Introduktion til TripAdvisor Maj 2016 Kære deltager i TripAdvisor-kursus Så er det snart nu, vi sammen skal udforske TripAdvisor og de muligheder, platformen har for dig som kultur- og turismeaktør. Det

Læs mere

Fra. vision til strategi

Fra. vision til strategi Fra vision til strategi Fra vision til strategi Visionens bærende værdier er RESPEKT VÆRDIGHED NÆRHED FLEKSIBILITET TILGÆNGELIGHED KVALITET Visionen følger tre strategiske hovedspor. 1. Inddragelse af

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Ledelse af brugerinddragelse

Ledelse af brugerinddragelse Christina Holm-Petersen og Laura Emdal Navne Ledelse af brugerinddragelse - Tre casebaserede eksempler 2 Disposition Introduktion: status for brugerinddragelse anno 2013 Hvorfor brugerinddragelse er en

Læs mere

Linda Jeffery: Det starter med farmaceuten. pharma januar 2013 5

Linda Jeffery: Det starter med farmaceuten. pharma januar 2013 5 »Virkeligheden er desværre, at nogle patienter cykler meget rundt i systemet. De er i behandling hos flere forskellige specialister, men de har det stadig skidt.,«fortæller Linda Jeffery, Klinik for Multisygdomme.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien Psykiatri VELKOMMEN i distriktspsykiatrien 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN I distriktspsykiatrien tilbyder vi ambulant behandling af psykiske sygdomme. Ambulant betyder, at man

Læs mere

Patienttavler et værktøj til patientinddragelse

Patienttavler et værktøj til patientinddragelse Patienttavler et værktøj til patientinddragelse Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Patienttavler Baggrund Magnet Hospitals Baggrund Patient inddragelse Baggrund LUP 2012 Kontaktpersonsordningen Stuegang Udskrivningssamtale

Læs mere

Deltagere: Aarhus: Louise, Jannik, Jane, Pauline, Anna og Mark. Roskilde: Mette, Hanne, Stine, Allan og Henriette. Birgit deltog som følgeforsker.

Deltagere: Aarhus: Louise, Jannik, Jane, Pauline, Anna og Mark. Roskilde: Mette, Hanne, Stine, Allan og Henriette. Birgit deltog som følgeforsker. Bilag 8 Deltagere: Aarhus: Louise, Jannik, Jane, Pauline, Anna og Mark. Roskilde: Mette, Hanne, Stine, Allan og Henriette. Birgit deltog som følgeforsker. 1. Aarhus fremlægger output fra rum 1 med udgangspunkt

Læs mere

Mennesker med flere kroniske lidelser og sundhedsvæsenet

Mennesker med flere kroniske lidelser og sundhedsvæsenet Mennesker med flere kroniske lidelser og sundhedsvæsenet Udviklingskonsulent Mette Mollerup MA in Business and Concept Innovation, Lean Black Belt, MCC, DN, RN Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV

Læs mere

Program. Velkomst ved Søren. Studieaktivitetsmodellen: - hvad virker? -hvad skal vi have mere af? - hvilke områder skal vi have mere opmærksomhed på?

Program. Velkomst ved Søren. Studieaktivitetsmodellen: - hvad virker? -hvad skal vi have mere af? - hvilke områder skal vi have mere opmærksomhed på? Program Kl. 8.00 8.30 Kl. 8.30 Ankomst og kaffe Velkomst ved Søren Studieaktivitetsmodellen: - hvad virker? -hvad skal vi have mere af? - hvilke områder skal vi have mere opmærksomhed på? Kl. 12.00 Kl.

Læs mere

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som medarbejder i onkologisk og palliativ afdeling. Vi ser frem til at samarbejde med dig og håber,

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Alle pc er opgraderes til Windows 7

Alle pc er opgraderes til Windows 7 Nr. 26 19. august 2014 INDHOLD: Windows 7 udrulles på alle pc er Et år med patienthotellet Brugerproces om nyt hospital Kom til sundhedsdage Vicedirektør fratræder Alle pc er opgraderes til Windows 7 Nordsjællands

Læs mere

for tiden En lille bog om afbrydelser og forstyrrelser og hvordan vi undgår dem

for tiden En lille bog om afbrydelser og forstyrrelser og hvordan vi undgår dem a rstyrrelser Tak for tiden Fordi tiden er vigtig En lille bog om afbrydelser og forstyrrelser og hvordan vi undgår dem ...kultur er noget der tages for givet, og styrer handlinger uden at være genstand

Læs mere

Den brugerdrevne innovationsproces DESIGN AF PROCESSER MED PATIENTINDDRAGELSE DESIGN AF PROCESSER MED PATIENTINDDRAGELSE

Den brugerdrevne innovationsproces DESIGN AF PROCESSER MED PATIENTINDDRAGELSE DESIGN AF PROCESSER MED PATIENTINDDRAGELSE DESIGN AF PROCESSER MED PATIENTINDDRAGELSE DESIGN AF PROCESSER MED PATIENTINDDRAGELSE 1 Ved Nicolai Mendgaard-Larsen, chefkonsulent, Syddansk Sundhedsinnovation 2 Den brugerdrevne innovationsproces FORSTÅ

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Pårørendesamarbejde hvorfor og hvordan?

Pårørendesamarbejde hvorfor og hvordan? Antropolog, ph.d. studerende, Laura Emdal Navne Pårørendesamarbejde hvorfor og hvordan? V. Årsmøde for Myndighedspersoner, 2014 Disposition 1. Hvem er jeg og hvorfra taler jeg? 2. Hvem er de pårørende?

Læs mere

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 20.12.2016 Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN... 2 2. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PATIENTER... 4 3. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PERSONALET... 5 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN Hvem kan bruge

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden Anne Lippert, Overlæge, vice-institutleder, Dansk Institut for Medicinsk

Læs mere

Sommerskole 2011 Organisering og roller

Sommerskole 2011 Organisering og roller Sommerskole 2011 Organisering og roller 1. Introduktion Sommerskolen 2011 er et samarbejde mellem partneruniversiteterne inden for projekt Next Generation. Partneruniversiteterne er Københavns Universitet,

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

1 Guides til forældrene

1 Guides til forældrene 1 Guides til forældrene 1.1 Vejledninger til forældrene Det er institutionens ansvar at få formidlet til forældrene, hvordan de skal anvende DayCare. 1.1.1 DayCare flyer Flyer en, som er vist nedenfor,

Læs mere

Bilag til Samtalen om samliv og seksualitet med den palliative patient. Masterafhandling ved Masteruddannelsen i Sexologi, Aalborg Universitet

Bilag til Samtalen om samliv og seksualitet med den palliative patient. Masterafhandling ved Masteruddannelsen i Sexologi, Aalborg Universitet Forfatter: Susanne Duus Studienummer 20131891 Hovedvejleder: Birgitte Schantz Laursen Nærmeste vejleder: Mette Grønkjær Bilag til Samtalen om samliv og seksualitet med den palliative patient Masterafhandling

Læs mere

Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder.

Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder. Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder. TO UNDERSØGELSER PROGRAM Om ViBIS og vores arbejde Hvad er patientinddragelse? Hvorfor er patientinddragelse vigtigt? To undersøgelser

Læs mere

Medtime Klinisk Vagtplanlægning Det handler om bedre og hurtigere planlægning for læger og sygeplejersker i Sundhedssektoren

Medtime Klinisk Vagtplanlægning Det handler om bedre og hurtigere planlægning for læger og sygeplejersker i Sundhedssektoren Medtime Klinisk Vagtplanlægning Det handler om bedre og hurtigere planlægning for læger og sygeplejersker i Sundhedssektoren Beretning til Statsrevisorerne om styring af aktivitet på sygehusene Rigsrevisionen,

Læs mere

TILBUD OG RÅDGIVNING

TILBUD OG RÅDGIVNING Kræftens Bekæmpelse Region Hovedstaden TILBUD OG RÅDGIVNING til kræftpatienter og pårørende Region Hovedstaden Velkommen hos Kræftens Bekæmpelse Hvis du eller en af dine nærmeste får kræft, er det naturligt

Læs mere

MinVej.dk OM PROJEKTET

MinVej.dk OM PROJEKTET MinVej.dk OM PROJEKTET Scenen sættes... Projektets formål MinVej.dk er en brugerstyret platform med det primære formål at engagere psykisk sårbare og syge i egen sundhed. Kommunikationen er tilpasset brugerens

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer Præsentationen i dag Relationens betydning for sundhedsfaglig kvalitet Præsentation af Feedbackmøder i relation patientforløb Formål og mål

Læs mere

Den gode dialog. En guide til personalet

Den gode dialog. En guide til personalet Den gode dialog En guide til personalet Region Nordjylland ønsker, at dialogens form og indhold medvirker til at genoprette patienternes og de pårørendes tillid til sundhedsvæsenet samt sikrer læring på

Læs mere

Samtale om undervisningen. den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker

Samtale om undervisningen. den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker Samtale om undervisningen den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker 4. november 2013 Hvorfor tale om kontekst? Påstand Alt er en del af et større system biologisk som socialt Kontekst Alting ting

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Agenda. 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning

Agenda. 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning Agenda Program Facilitator 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning 9:10-9:30 Introduktion til projektet og de overordnede mål herunder: Vækstpotentiale i erhvervet Specielle forhold

Læs mere

29. 30. september 2016

29. 30. september 2016 Dokumentationspraksis mellem faglighed og teknologi Dokumentationsrådet sætter i år fokus på hvordan faglighed og patientfokus bevares, når arbejdsgange, teknologi og forventninger til sygeplejersken er

Læs mere

VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK. Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID

VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK. Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID BLIV KLOGERE OG BETJEN DIG SELV Sundhed.dk er den fælles offentlige sundheds portal. Her får du nemt og

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply)

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply) Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bedre information til kræftpatienters pårørende baseret på systematisk afdækning af behov HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More &

Læs mere

Evaluering af Styr Livet Kursus

Evaluering af Styr Livet Kursus Evaluering af Styr Livet Kursus 1. Skriv på et blad, hvad du har fået ud af kurset sæt det på plakaten! Jeg synes kurset indeholder mange gode redskaber til at lære sig selv at kende Jeg er blevet mere

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013.

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Mit navn er Helle Maria Geertsen og fra den 4 marts til den 15 marts, var jeg sammen med, min hold kammeret Line Hansen, i Baskerlandet i praktik. Vi var 2 dage

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Thailand. Rejsebrev fra udvekslingsophold Navn: Mette Villadsen Evt. rejsekammerat: Camilla Margrethe Lyhne Thomsen Hjem-institution: University College Sjælland Campus Næstved Holdnummer:

Læs mere

Rehabilitering af kræftpatienter i Københavns Kommune

Rehabilitering af kræftpatienter i Københavns Kommune Rehabilitering af kræftpatienter i Københavns Kommune Centerchef Jette Vibe-Petersen, Sundhedscenter for Kræftramte, Københavns Kommune Årsmøde DSKS, 9. januar 2009 1 Hvad er kræftrehabilitering? Formålet

Læs mere

Følgeskab med patienten - at se med patientens øjne erfaringer fra OUH Udviklingskonsulent Mette Mollerup

Følgeskab med patienten - at se med patientens øjne erfaringer fra OUH Udviklingskonsulent Mette Mollerup Følgeskab med patienten - at se med patientens øjne erfaringer fra OUH Udviklingskonsulent Mette Mollerup MA in Business and Concept Innovation, Lean Black Belt, MCC, DN, RN Afdelingen for Kvalitet og

Læs mere

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren?

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Jane Clemensen Lektor, CIMT, Odense University Hospital, SDU, University College Lillebælt Agenda Bevægelser i sundhedssektoren.

Læs mere

Empatien som drivkraft for innovation!

Empatien som drivkraft for innovation! Empatien som drivkraft for innovation! - Mere hjerte, mindre regneark Fra produktivitet (output per time) til effektivitet (outcome per time) Produktivt men ikke effektivt! BRAMDRUPDAM BOFÆLLESSKAB Helmuth

Læs mere

Nyhedsbrev fra MidtLab

Nyhedsbrev fra MidtLab Nyhedsbrev fra Oktober 2011 Kultursammenføring i psykiatrien i Silkeborg De kommende medarbejdere i Psykiatriens Hus i Silkeborg tog kreativt tilløb til det kommende samarbejde Innovationstræf Find penge

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere