Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD"

Transkript

1 Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD

2 Fælles tømningsordning Fælles tømningsordning Halsnæs og Frederikssund Forsyning har indgået en ny kontrakt med en entreprenør om tømning af bundfældningstanke i Halsnæs og Frederikssund Kommuner. Hvem er omfattet af tømningsordningen? Alle husstande med bundfældningstank også kaldet hustank, trekammertank, trixtank og septiktank er med i ordningen. Som udgangspunkt tømmes tanke ved helårsbeboelse minimum 1 gang årligt og tanke ved fritidshuse hvert andet år. Samletanke er ikke med i tømningsordningen. Hvorfor skal din bundfældningstank tømmes? Hvis din bundfældningstank ikke bliver tømt, vil den til sidst indeholde så meget slam, at den ikke kan fungere efter hensigten. Det medfører, at rester af slam, papir og lignende løber ud i vandløb og søer og forurener dyre- og plantelivet. Har du et nedsivningsanlæg, er der fare for, at drænet stopper til, og anlægget skal omlægges. Venlig hilsen Halsnæs Forsyning og Frederikssund Forsyning 2

3 Hvad er en bundfældningstank? En bundfældningstank er en beholder, der tilbageholder slam, papir, fedt og andre affaldsstoffer fra det spildevand, du udleder fra din ejendom. Vidste du? En bundfældningstank kaldes også en trixtank, septiktank eller en flerkammertank. 3

4 Slamtank Rejectvandstank Afvandingstank 1 Sådan fungerer ordningen Hvordan fungerer ordningen? Den benyttede slamsuger anvender KSAsystemet (Kombineret Slamsuger- og Afvandingssystem). Sådan ser din bundfældningstank ud, før den bliver tømt. 2 Princippet i anlægget er følgende: Indholdet i bundfældningstanken suges op i slamtanken. Under tilsætning af polymer pumpes slammet op i afvandingstanken, hvor afvanding finder sted. Slammet holdes tilbage, og vandet ledes i rejectvandstank. Sådan kan din bundfældningstank se ud kort tid efter tømning. Rejectvandet pumpes tilbage til bundfældningstanken. Styrken i KSA-systemet er, at slamsugeren kan tømme tanke en hel arbejdsdag uden at skulle køre til et renseanlæg med det afvandede slam. Det giver en mindre vejbelastning og som følge heraf en mindre miljøbelastning. 4 3 Sådan ser din bundfældningstank ud efter en uge.

5 Hvornår du tømt? Hvornår fårfår du tømt? Inden din bundfældningstank bliver tømt, får du et postkort med besked om, hvilken uge din tank tømmes. Du kan også tilmelde dig vores SMS-service på hjemmesiden. Så får du en sms eller mail i god tid, inden din tank bliver tømt. Du skal bruge en webkode for at tilmelde dig SMS-service; se nærmere på vores hjemmesider. Hvert forår annoncerer vi tømmeugerne i lokalaviserne. De planlagte tømmeuger finder du også på vores hjemmesider. I praksis spiller det nøjagtige tidspunkt ingen rolle. Du behøver nemlig slet ikke være hjemme. Som alle vore andre samarbejdspartnere er entreprenøren vant til at tage størst mulig hensyn, når arbejdet udføres. Det fremgår af tømningsattesten, hvornår han har tømt din bundfældningstank. Du har også mulighed for at få tilsendt din tømningsattest pr. mail. Læs mere om det på vores hjemmesider. 5

6 TØMNINGSATTEST Til ejeren af bundfældningstanken på adressen: Vejnavn Byen DATO Registreret kontaktperson: Navn Navnsen Vejnavn Byen Entreprenøren har dags dato været på ovennævnte ejendom for at tømme og føre tilsyn med Deres bundfældningstank. Entreprenøren har ikke kunnet tømme Deres bundfældnings tank: Dæksel vejer over 50 kg --> Dæksel skal udskiftes Der opkræves et gebyr for forgæves tømning. Tømningsattest Hvis der er fejl i bundfældningstankens funktion og udformning f. eks. manglende tæthed eller T-stykke skal du kontakte en autoriseret kloakmester. Den entreprenør, som tømmer din bundfældningstank, informerer dig desuden, hvis han finder fejl og mangler ved bundfældningstanken. Det gør han ved at anføre sine bemærkninger på den attest, som han udfylder efter tømningen. 6

7 Hvad betaler du for? Forsyningen må ikke tjene penge på at tømme bundfældningstanke ordningen skal hvile i sig selv. Vi opkræver derfor kun det beløb, der dækker de faktiske udgifter. Forsyningen opkræver betalingen over dine forbrugsafgifter. Tømning af bundfældningstanken Rensning af slammet (KSA) Kontrol af bundfældningstanken Administration af ordningen Ekstra tømninger og andre ydelser Har du brug for ekstra tømninger af din bundfældningstank, kan du vælge at bruge den entreprenør, som Forsyningerne har indgået kontrakt med. Du betaler selv for de ekstra tømninger. Hvis du har brug for spuling af sivedræn, tømning af køkkenbrønd eller udskiftning af et for tungt dæksel, kan du også vælge at bruge den samme entreprenør. Du betaler selv for ekstra ydelser. Entreprenørens kontaktoplysninger finder du på vores hjemmesider: toemningsordning 7

8 Adgang til tanken til tanken Det er dit ansvar, at slamsugeren har let adgang til din bundfældningstank. Det betyder, at du skal overholde følgende krav: Adgangsvejen er jævn og kørefast, så den kan klare kørsel med lastbil. Adgangsvejen er fri for beplantninger, der vokser ind over vejen. Bundfældningstanken ligger højst 70 meter fra adgangsvejen. Dækslet til tanken ligger i terrænhøjde. Dækslet er frit tilgængeligt. Dækslet er let at flytte. Dækslet vejer højst 50 kilo. Området omkring dækslet er fri for beplantning. Der skal være så meget fri plads omkring dækslet til bundfældningstanken, at man uden problemer kan vippe dækslet af og lægge det ved siden af bundfældningstankens åbning. Forsyningen kan beslutte, at ejendomme, hvor den ordinære slamsuger ikke kan komme til, skal tømmes med en mindre bil. Ejendommene bliver opkrævet et tillæg for tømningen. Forgæves tømning Har du ikke sørget for, at entreprenøren kan udføre sit arbejde, skal du betale for en forgæves kørsel. min. 4 meter min. 3,2 meter 8

9 Tunge dæksler Adgang til tanken Bundfældningstanken skal have et aftageligt dæksel placeret i terrænhøjde. Dækslet må højst veje 50 kg. Entreprenøren skal have nemt ved at vippe dækslet af og lægge det på plads igen efter tømningen. Sådan regner du vægten ud på dit betondæksel Tykkelse (cm) Diameter (cm) ,1 kg 9,8 kg 11,4 kg 13,0 kg 14,6 kg 16,3 kg 17,9 kg 19,5 kg 35 11,1 kg 13,3 kg 15,5 kg 17,7 kg 19,9 kg 22,1 kg 24,3 kg 26,6 kg 40 14,5 kg 17,3 kg 20,2 kg 23,1 kg 26,0 kg 28,9 kg 31,8 kg 34,7 kg 45 18,3 kg 21,1 kg 25,6 kg 29,3 kg 32,9 kg 36,6 kg 40,2 kg 43,9 kg 50 22,6 kg 27,1 kg 31,6 kg 36,1 kg 40,6 kg 45,2 kg 49,7 kg 54,2 kg 55 27,3 kg 32,8 kg 38,2 kg 43,7 kg 49,2 kg 54,6 kg 60,1 kg 65,6 kg 60 32,5 kg 39,0 kg 45,5 kg 52,0 kg 58,5 kg 65,0 kg 71,5 kg 78,0 kg 65 38,2 kg 45,8 kg 53,4 kg 61,1 kg 68,7 kg 76,3 kg 84,0 kg 91,6 kg 70 44,3 kg 53,1 kg 62,0 kg 70,8 kg 79,7 kg 88,5 kg 97,4 kg 106,2 kg 75 50,8 kg 61,0 kg 71,1 kg 81,3 kg 91,4 kg 101,6 kg 111,8 kg 121,9 kg 80 57,8 kg 69,4 kg 80,9 kg 92,5 kg 104,0 kg 115,6 kg 127,2 kg 138,7 kg 85 65,3 kg 78,3 kg 91,4 kg 104,4 kg 117,5 kg 130,5 kg 143,6 kg 156,6 kg Vi anbefaler dæksler af metal, plastik eller gummi. Kontakt eventuelt entreprenøren for yderligere oplysninger og priser på dæksler. Maks. 50 kg 9

10 Hvem har ansvaret? Adgang til tanken Du har ansvaret for, at bundfældningstanken er i orden, og at den fungerer efter hensigten. Hvis du er i tvivl, om din bundfældningstank er i orden, kontakter du en autoriseret kloakmester. Når vi tømmer din bundfældningstank, informerer vi dig, hvis vi finder fejl eller mangler ved tanken. Disse fejl og mangler skal du så sørge for bliver udbedret ved at kontakte et autoriseret kloakfirma. 5 gode råd Hæld ikke fedt i vasken. Det størkner og stopper rørene til. Brug en tæt si ved afløbet i vasken, så kartoffelskræller og andet affald ikke ryger ud i kloakken. Skyl ikke bleer, bind og vat ud i toilettet. Affaldet stopper toilettet og kloakrørene. Hæld aldrig kemikalier, olie, medicin - rester og andre miljøskadelige stoffer ud i kloakken. Plant ikke træer ved dine kloakrør. Træernes rødder kan ødelægge rørene. Sådan fungerer bundfældningstanken 10

11 Fup og fakta om bundfældningstanke Der er mange skrøner om bundfældnings tanke. Her afliver vi nogle af de mest sejlivede. Skrøne: En bundfældningstank skal aldrig tømmes. Den regulerer sig selv. Fakta: En bundfældningstank skal tømmes med jævne mellemrum. Bliver den ikke tømt, er der risiko for, at slam og spildevand løber urenset ud i vandløb og søer, og forurenende stoffer på et tidspunkt havner i vores grundvand. Skrøne: Man kan sætte gang i en stoppet bundfældningstank ved at smide en død høne eller en pakke gær ned i tanken. Fakta: Hverken en død høne eller en pakke gær sætter gang i bundfældningstanken. Den rigtige løsning er at tømme bundfældningstanken og eventuelt rense rørene og fylde den med vand. Skrøne: Når en bundfældningstank aldrig har været tømt, giver det problemer, når den pludselig bliver tømt. Fakta: Når vi tømmer din bundfældningstank, tjekker vi, om alt er i orden. Den årlige tømning er en kontrol af, om du har en velfungerende bundfældningstank. 11

12 Vil du vide mere Har du spørgsmål til tømning af bundfældningstanke, kan du læse mere på vores hjemmeside. Du er også altid velkommen til at ringe til os. Venlig hilsen Frederikssund Forsyning Marbækvej Frederikssund frederikssundforsyning.dk Tlf Halsnæs Forsyning AS Undalsvej Frederiksværk halsnaesforsyning.dk Tlf /

TØMNING AF DIN SAMLETANK HVAD OMFATTER DEN NYE ORDNING? HVAD SKAL JEG SELV SØRGE FOR? HVORNÅR BLIVER MIN TANK TØMT?

TØMNING AF DIN SAMLETANK HVAD OMFATTER DEN NYE ORDNING? HVAD SKAL JEG SELV SØRGE FOR? HVORNÅR BLIVER MIN TANK TØMT? TØMNING AF DIN SAMLETANK HVAD OMFATTER DEN NYE ORDNING? HVAD SKAL JEG SELV SØRGE FOR? HVORNÅR BLIVER MIN TANK TØMT? 1 HVEM SKAL JEG KONTAKTE? SIMON MOOS A/S Tømmer din samletank efter aftale med Provas.

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Tønder Forsyning. drikkevand spildevand affald

Tønder Forsyning. drikkevand spildevand affald 2015 Tønder Forsyning drikkevand spildevand affald VELKOMMEN TIL TØNDER FORSYNING Forsyningsområdet er og vil i fremtiden være en branche i en rivende udvikling. Nye teknologiske muligheder kombineret

Læs mere

undgå vand i kælderen

undgå vand i kælderen undgå vand i kælderen www.ke.dk kære kunde Vand i kælderen er hvert år et problem for en del københavnere. Der er derfor god grund til at være opmærksom på at forebygge og være på vagt, hvis dit hus har

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Forsyningskalender 2011 Information om spildevand og affald

Forsyningskalender 2011 Information om spildevand og affald Forsyningskalender 2011 Information om spildevand og affald Miljø - med ren samvittighed Favrskov FORSYNING Nyt forsyningsselskab 25. maj 2010 blev Favrskov Forsyning A/S, Favrskov Spildevand A/S og Favrskov

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

TØNDER FORSYNING 2014

TØNDER FORSYNING 2014 TØNDER FORSYNING 2014 DRIKKEVAND SPILDEVAND AFFALD Indhold SPILDEVAND...8 VAND...4 SIKKER AFHENTNING...12 DAGRENOVATION...15 GENBRUGS- INDSAMLING...18 STORSKRALD...20 MILJØKASSE...21 GENBRUGS- PLADS...23

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

SANDET ETAPE 3 INDLEDNING GENERELT. Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00

SANDET ETAPE 3 INDLEDNING GENERELT. Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00 SANDET ETAPE 3 Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00 INDLEDNING Mødet blev afholdt i anledning af projektet kloakering af Sandet for Etape 3 del A, B og C. Nærværende dokument

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune

Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Offentligt udbud Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Juli 2011 Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Side 1 af 31 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 UDBUDSBETINGELSER 3 1.1 Indledning 3

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

virker kloakken ikke?

virker kloakken ikke? virker kloakken ikke? KLOAKFORSYNINGEN Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere