Januar Sammenhængende service med respekt for borgerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Januar 2007. Sammenhængende service med respekt for borgerne"

Transkript

1 Januar 2007 Sammenhængende service med respekt for borgerne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreform 11. januar 2007

2 1 Sammenhængende service med respekt for borgerne Der skal være sammenhæng i den service, som forskellige myndigheder tilbyder borgeren. Det er afgørende for, at borgerne oplever, at den offentlige service har høj kvalitet. Den offentlige sektor skal udvikles på borgernes betingelser og give den enkelte et solidt grundlag for at tage størst muligt ansvar for sit eget liv. Borgere i vanskelige livssituationer - som invalidering eller ægtefælles død - skal have en hjælp, der er sammenhængende og overskuelig. Barnets overgang fra daginstitution til skole skal være forberedt ordentligt. Patienter, der bliver udskrevet fra sygehuset, skal hurtigt i gang med den nødvendige genoptræning i kommunen. Unødige ventetider skal fjernes, så der er respekt for borgerens tid. Det skal være let at komme i kontakt med det offentlige. Borgerne skal have enkle og overskuelige indgange til hele den offentlige sektor. Enkle sager skal så vidt muligt afklares med det samme. Standardhenvendelser, som at bestille tid hos lægen, skal kunne klares over Internettet. Servicen skal være borgervenlig, dvs. præget af nærvær og respekt. Den enkelte borger skal opleve en offentlig sektor, som er indrettet efter borgernes behov og ikke systemets behov. Brugertilfredsheden med den offentlige service skal være lige så høj som tilfredsheden med de bedste offentlige og private servicevirksomheder. Sammenhængende, overskuelig og nærværende service Det er regeringens mål, at: Servicen til borgerne er sammenhængende Borgeren let kan komme i kontakt med rette myndighed Alle offentlige institutioner leverer en nærværende, respektfuld og professionel service Kommunalreformen giver et godt grundlag Danmark har en velfungerende offentlig sektor. De offentligt ansatte er generelt både kompetente og motiverede. Rigtigt mange gør et godt stykke arbejde, og brugernes tilfredshed med den offentlige service er derfor generelt høj. Omkring pct. af brugerne er tilfredse med servicen på sygehuse, i børnepasning, skoler og hjemmehjælp. Regeringen har taget en række initiativer til at gøre den offentlige service endnu bedre, mere overskuelig og sammenhængende. Den nye kommunalreform betyder, at flere og større opgaver bliver løst i kommunerne. I mange tilfælde i stærkere faglige miljøer og tættere på borgerne. 1

3 2 Et eksempel er socialområdet, hvor myndighedsansvaret før var delt mellem amt og kommune, men efter kommunalreformen er samlet i kommunen. Det giver en klar og entydig ansvarsfordeling. Samtidig kan de sociale opgaver i højere grad løses kvalificeret, i nærmiljøet og i tæt samspil med kommunens andre opgaver. Som led i kommunalreformen er der skabt bedre grundlag for overgange mellem fx sygehusbehandling og den kommunale indsats. Regioner og kommuner skal indgå sundhedsaftaler, der skal sikre en helhedsorienteret indsats for bl.a. svage, ældre patienter og patienter, der skal i gang med genoptræning. Og der er blevet kortere ventetid til sygehusene. Der er også etableret borgerservicecentre i de fleste kommuner. Og fra 3. januar 2007 har alle haft adgang til at benytte som en nem indgang til store dele af den offentlige sektor. men behov for en yderligere indsats Men der er stadig forløb, som ikke hænger godt nok sammen. Patienter kan opleve unødigt lange og ukoordinerede undersøgelses- og behandlingsforløb. De ældre kan møde for mange forskellige hjemmehjælpere. Nogle dagtilbud er ikke godt nok rustede til at sikre børnene en god overgang til skolen og et tæt samarbejde med de sociale myndigheder om udsatte børn. Borgerservicecentrene og kan udvikles yderligere, så flere sager kan afklares med det samme. Og mange myndigheder og institutioner arbejder ikke lige så systematisk med kundeservice som de bedste i den private og den offentlige sektor. Samlet er der behov for en indsats, der kan sikre en mere sammenhængende, overskuelig og nærværende service. Indsatsen skal bygge på medarbejderes og lederes erfaringer De helt konkrete erfaringer ude på de enkelte institutioner skal være omdrejningspunktet i arbejdet med en kvalitetsreform. Den enkelte medarbejder og den lokale leder skal aktivt med i udviklingen og fornyelsen af den offentlige sektor. Regeringen har organiseret arbejdet med kvalitetsreformen som en åben proces, hvor alle kan spille ind med gode idéer og nyttige erfaringer. De ministre, der er med i arbejdet, vil tage rundt i landet og besøge børnehaver, sygehuse og plejehjem, som har gode erfaringer med at udvikle bedre kvalitet. Kvalitetsreformen skal tage udgangspunkt i borgernes behov og medarbejdernes viden. 2

4 3 Regeringen vil sætte ind på fem centrale områder for at sikre en sammenhængende service: 1. Bedre sammenhæng i servicen også når flere myndigheder er involveret 2. Én fast kontaktperson skal skabe sammenhæng 3. Bedre forebyggelse 4. Servicen skal være borgervenlig med nærvær og respekt 5. Borgeren skal have let og god adgang til det offentlige 1. Bedre sammenhæng i servicen også når flere myndigheder er involveret Regeringen ønsker, at der skal være sammenhæng i servicen. Derfor vil regeringen styrke samarbejde, koordination og viden på tværs af den offentlige sektor. Regeringen vil arbejde for bedre forløb i vanskelige livssituationer, fx invalidering eller ægtefælles død. Samarbejdet mellem sygehussektoren og kommunerne skal styrkes for at give kroniske patienter et bedre samlet behandlingsforløb. Den elektroniske medicinprofil skal udvides, så den bliver komplet med alle informationer om patientens medicin. Læger, sygeplejersker og hjemmesygeplejersker skal have adgang til medicinprofilen. Og regeringen vil se på mulighederne for at forenkle og samordne reglerne om videregivelse af personoplysninger i persondataloven og forvaltningsloven. Overgangen fra dagtilbud til skole skal forbedres, så færre børn får udskudt deres skolestart unødvendigt. Og kommunerne skal ud på institutionerne og rådgive om udsatte børn, så forældre og pædagoger får bedre kendskab til kommunens tilbud. 2. Én fast kontaktperson skal skabe sammenhæng Når borgeren for ofte møder nye personer i kontakten med det offentlige, kan det skabe utryghed, især for mennesker i vanskelige situationer som patienter på et sygehus. Regeringen ønsker, at den offentlige service leveres sammenhængende og stabilt. Derfor skal sygehuspatienter, hjemmehjælpsmodtagere og udsatte børn og unge have tilbudt én fast kontaktperson, som de kan henvende sig til for at få råd og vejledning. Og kommunerne skal tilbyde familier med handicappede børn en helhedsorienteret vejledning om muligheder for hjælp på tværs af sektorer. 3. Bedre forebyggelse Regeringen ønsker at styrke forebyggelsen, herunder at styrke vores viden om, hvilke forebyggelsesinitiativer der virker. Med kommunalreformen har kommunerne fået en central opgave vedrørende forebyggelse. Regeringen vil sammen med kommuner og regioner iværksætte en systematisk undersøgelse af effekten af helbredstjek og styrke forskningen i effekter af forebyggelse. Regeringen vil udvikle Sundhedstegnet, som i dag markerer sunde institutioner for 3

5 4 især børn og unge, til også at omfatte ældreplejen. Og familier med lav indkomst skal have tilbud om friplads i forældrebetalte madordninger i dagtilbud. Desuden skal reglerne for skoleundersøgelserne være mere fleksible, så sundhedsplejersker kan udføre de lovpligtige undersøgelser af skolebørn. 4. Servicen skal være borgervenlig med nærvær og respekt Regeringen ønsker, at den offentlige service skal være borgervenlig, dvs. præget af nærvær og respekt for borgerens situation og tid. Derfor vil regeringen i samarbejde med regionerne tage initiativer, der kan fremme, at patientforløb planlægges bedre, så den interne ventetid ved undersøgelser på sygehuset bliver kortere. De interne ventetider for behandlinger skal offentliggøres. Regionerne skal opstille mål for nedbringelse af ventetiden på bl.a. kræftområdet. Og regeringen vil drøfte med kommunerne, hvordan antallet af forskellige hjemmehjælpere, der kommer hos den enkelte borger, kan nedbringes. Regeringen vil søge at aftale med kommunerne, at de kommunale borgerservicecentre skal hjælpe med at afklare flere spørgsmål med det samme. Og understøtte, at alle borgere skal kunne bruge borgerservicecentre i andre kommuner, fx i den kommune, hvor man arbejder. 5. Borgeren skal have let og god adgang til det offentlige Regeringen ønsker, at indgangene til det offentlige skal være enkle og overskuelige. Derfor vil regeringen oprette et fælles offentligt kontaktcenter med telefonnummer 123, som borgerne kan ringe til, også om aftenen og i weekenden. Den enkelte borger skal kunne få sin egen side - Min side - på Internettet, hvor man kan sende en ansøgning eller indberette oplysninger. Den digitale signatur skal forbedres, så det bliver let at bruge den på forskellige computere. Man skal kunne melde sig til en sms-service, der husker på aftaler hos lægen, operationer eller vigtige tidsfrister hos kommunen ligesom man i dag nogle steder kan få en sms fra sin tandlæge. Og borgerne skal kunne blive fri for offentlige breve i den fysiske postkasse og i stedet få posten digitalt. Den offentlige service skal indrettes fleksibelt, så børnefamilierne lettere kan få en god sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv. Regeringen vil gøre det let og smidigt at ansætte privat hjælp i hjemmet på lovlig vis. Der skal være bedre adgang til apotekerne i dag lukker apotekerne for tidligt i forhold til andre butikker. Og det skal være nemmere at komme i kontakt med egen læge. * * * 4

6 5 På temamødet om kvalitetsreform den 11. januar vil regeringen sætte fokus på, hvordan vi kan sikre en offentlig sektor, som yder en sammenhængende, overskuelig og nærværende service med udgangspunkt i borgernes behov. Mødet er det andet af i alt fem temamøder om: Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar (30. november 2006) Sammenhængende service med respekt for borgeren (11. januar 2007) Klare mål og ansvar for resultater (8. februar 2007) Nytænkning, konkurrence og mest kvalitet for pengene (22. marts 2007) Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation (19. april 2007) Indholdet for møderne fremgår af den samlede arbejdsplan, der kan læses på På hjemmesiden ligger også yderligere materiale om de to første møder. 5

7 6 1. Bedre sammenhæng i servicen også når flere myndigheder er involveret Borgerne skal opleve sammenhæng mellem den service, som forskellige myndigheder tilbyder. Fx skal patienter, der bliver udskrevet fra sygehuset, hurtigt i gang med den nødvendige genoptræning. Og overgangen fra sundhedssystemet til hjemmeplejen skal fungere smidigt og uproblematisk, når man kommer hjem fra sygehuset. Regeringen ønsker, at der skal være sammenhæng i servicen. Derfor vil regeringen styrke samarbejde, koordination og viden på tværs af den offentlige sektor. Regeringen vil arbejde for bedre forløb i vanskelige livssituationer, fx invalidering eller ægtefælles død. Samarbejdet mellem sygehussektoren og kommunerne skal styrkes for at give kroniske patienter et bedre samlet behandlingsforløb. Regeringen og regionerne er i gang med at indføre et fælles system for elektroniske patientjournaler i Danmark. Med en elektronisk patientjournal kan der skabes større sammenhæng i indsatsen for den enkelte patient. Den elektroniske medicinprofil skal udvides, så den bliver komplet med alle informationer om patientens medicin. Både læger, sygeplejersker og hjemmesygeplejersker skal have adgang til medicinprofilen. Og regeringen vil se på mulighederne for at forenkle og samordne reglerne om videregivelse af personoplysninger i persondataloven og forvaltningsloven. Overgangen fra dagtilbud til skole skal forbedres, så færre børn får udskudt deres skolestart unødvendigt. Og kommunerne skal ud på institutionerne og rådgive om udsatte børn, så forældre og pædagoger får bedre kendskab til kommunens tilbud. Service i vanskelige livssituationer skal være sammenhængende og nærværende Når vanskelige begivenheder indtræffer i livet fx invalidering eller en ægtefælles død har man brug for, at den offentlige service er sammenhængende, overskuelig og nærværende. Den offentlige indsats skal tage afsæt i borgerens samlede situation. Det er ikke altid tilfældet i dag. Fx oplever borgere, som mister arbejdsevne som følge af en arbejdsskade, at koordineringen ikke er god nok mellem de mange instanser, som er involveret i sagen. Det skaber en risiko for, at borgerens situation forbliver uafklaret alt for længe. Der er behov for en kritisk gennemgang af koordinering og information i vanskelige livssituationer, så vi som borgere kan få en bedre service uden at blive frataget ansvar for vores liv og familie. Sygehuse og kommuner skal arbejde bedre sammen Efter kommunalreformens ikrafttræden skal regioner og kommuner indgå sundhedsaftaler og oprette sundhedskoordinationsudvalg. Formålet er at sikre sammenhæng i de 6

8 7 patientforløb, der går på tværs af regioner og kommuner - fx at hjemmeplejen står klar, når ældre patienter bliver udskrevet fra sygehuset. Men der kan også opnås bedre sammenhæng ved at sætte mere målrettet ind for de grupper af patienter, som især bevæger sig mellem systemerne. For patienter med kroniske sygdomme kan koordineringen blive bedre mellem de forskellige sundhedstilbud på sygehusene, i praksissektoren og i kommunerne. Der er ikke altid et klart overblik over, hvilken medicin patienten får, fordi oplysningerne i den elektroniske medicinprofil ikke altid er komplette. Der er behov for at udvikle den elektroniske medicinprofil for at reducere risikoen for fejlmedicinering. Skolestart bør ikke udsættes unødvendigt Næsten en tredjedel af alle forældre overvejer at udskyde deres barns skolestart, især fordi de er bekymrede for, om deres søn eller datter er moden nok. Det gælder især førstegangsforældre, som ikke har haft børn i børnehaveklassen tidligere. Sen skolestart kan starte en selvforstærkende proces i dagtilbud og børnehaveklasse. Der kan komme et pres på dagtilbuddet, som skal gøre en særlig indsats for at give de ældste børn alderssvarende udfordringer. Og tilsvarende kan det give problemer i skolen, hvis aktiviteterne skal drejes mod de ældste børn i børnehaveklassen. Skolestartudvalget præsenterede i 2006 en række anbefalinger bl.a. om bedre information og dialog med forældre og personale i dagtilbud, og om at sen skolestart kun bør kunne ske, når det er begrundet i barnets udvikling, og der er enighed mellem forældre, børnehave og skole. Det forudsætter en dialog mellem parterne om barnets skolestart. Blandt andre Næstved Kommune har haft gode erfaringer med at udarbejde handlingsplaner for de børn, som får udskudt deres skolestart. Handlingsplanernes mål er, at børnene bliver skoleparate. Bedre sammenhæng i indsatsen for udsatte børn Mange pædagoger, lærere og kommunale sagsbehandlere er i dag ikke gode nok til tidligt at være opmærksomme på udsatte børns problemer. Og de ved ikke nok om, hvordan de skal hjælpe børnene, fx ved at samarbejde med kommunen og forældrene om støtteforanstaltninger til barnet eller familien. Udsatte børn har ikke samme gode betingelser for udvikling som andre børn. Dagtilbuddene skal derfor gøre en særlig indsats for de udsatte børn. Også for at de får en god skolestart. Den pædagogiske indsats i dagtilbuddene er allerede blevet styrket gennem pædagogiske læreplaner, efteruddannelse og projekter, der skal sikre bedre dokumentation af, hvilke metoder der virker bedst. 7

9 8 Der er allerede afsat 100 mio. kr. over fire år til et velfærdsforskningsprogram, der skal sikre et forskningsmæssigt grundlag for den fremtidige indsats, bl.a. for udsatte børn. Anbringelsesreformen har styrket kravene til kommunernes opfølgning på underretninger fra skole og daginstitution, og der er sat massivt ind med efteruddannelse af sagsbehandlere. Men den kommunale indsats over for udsatte børn er ikke altid tilstrækkeligt koordineret, og udveksling af oplysninger er ikke altid god nok. Fx ved pædagogerne i dagtilbuddet ikke altid nok om, hvad de sociale myndigheder kan tilbyde familien og barnet. Det kan føre til utilstrækkelig indsats og manglende koordinering af tiltagene i henholdsvis dagtilbud og socialforvaltning. Behov for at forenkle reglerne om udveksling af personoplysninger Der gælder i dag to forskellige regelsæt for udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning: Persondataloven og forvaltningsloven. Det betyder, at offentligt ansatte skal have kendskab til to forskellige sæt regler, der grundlæggende drejer sig om samme problemstilling. Det kan være vanskeligt at fastlægge den nærmere afgrænsning af, hvornår det ene eller det andet regelsæt konkret finder anvendelse. Og de to regelsæt fører ikke i alle tilfælde til samme resultat. Strukturen i navnlig den kommunale del af den offentlige forvaltning er i de senere år ændret betydeligt. Den særlige regel i forvaltningslovens par. 29, som begrænser myndigheders mulighed for at indhente oplysninger i ansøgningssager, kan i visse tilfælde være en barriere for en hensigtsmæssig opgaveløsning i det offentlige. Der er behov for at forenkle lovgivningen på dette område for at sikre en administrativ forenkling, flere rigtige afgørelser og en bedre sammenhæng i sagsbehandlingen. Bedre sammenhæng i servicen også når flere myndigheder er involveret Kritisk gennemgang af service for borgere i vanskelige livssituationer Regeringen vil sammen med kommuner og regioner foretage en kritisk gennemgang af den service, som borgere modtager i vanskelige livssituationer, fx tab af arbejdsevne eller ægtefælles død. Gennemgangen skal tage udgangspunkt i brugernes oplevelse af den offentlige service og belyse muligheder for at forbedre servicen og undgå, at brugerne fratages ansvaret for deres eget liv og familie. Det skal bl.a. belyses, om sammenhæng i servicen, information og afstemning af forventninger er i orden. Gennemgang af de første to forløb (udskrivning fra hospital og tab af arbejdsevne) færdiggøres i

10 9 Bedre planlægning af forløb for patienter med kronisk sygdom De centrale sundhedsmyndigheder vil i samarbejde med kommuner og regioner udvikle forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom. Forløbsprogrammerne skal sikre en arbejdsdeling mellem sygehus, kommune og alment praktiserende læge, så patienten får den rette hjælp på det rigtige tidspunkt og sted - og dermed et sundere og bedre liv med sygdommen. Et forløbsprogram for diabetes forventes færdigudviklet i Regeringen vil endvidere drøfte indholdet og udbredelsen af sygdomsspecifikke forløbsprogrammer for andre større kroniske sygdomme med kommuner og regioner. Sikker medicinering Regeringen vil i samarbejde med regioner og kommuner sikre en mere sikker medicinering. Læger og sygeplejersker skal have adgang til en komplet oversigt - en medicinprofil - over den medicin, der er ordineret til en patient. Medicinprofilen skal derfor udvides, så den bliver komplet med al relevant information om de lægemidler, som den enkelte patient er blevet ordineret. Den kommunale hjemmesygepleje har fået adgang til medicinprofilen fra 1. januar Sygehusvæsenet skal være i stand til at indberette de nødvendige oplysninger til medicinprofilen fra Evaluering af sundhedsaftaler skal udbrede gode erfaringer Regeringen vil iværksætte en evaluering af de første sundhedsaftaler mellem regionerne og kommunerne, der træder i kraft i Evalueringen skal fastslå sundhedsaftalernes virkning i praksis og give kommuner og regioner et bedre grundlag for at sprede de gode løsninger. Evalueringen færdiggøres, så den kan indgå som grundlag for nye aftaler i den kommende kommunale og regionale valgperiode. Skolestart til tiden Sammenhængen mellem dagtilbud og skolestart skal forbedres. Børn skal så vidt muligt være parate til at starte i skole i det kalenderår, de fylder 6 år. Regeringen vil med virkning fra 2008 søge at indgå en aftale med kommunerne om ændring af den nuværende praksis, hvor elever i stort omfang får udskudt skolegangen, herunder om kommunernes fastsættelse af tidspunktet for indskrivning i folkeskolen. Dagtilbuddenes ansvar og muligheder for at fremme en god skolestart vil blive præciseret i den kommende dagtilbudslov, og regeringen vil få udarbejdet dialogmateriale om skolestart rettet mod forældre og personale i dagtilbud. Regeringen vil desuden sammen med kommunerne tage initiativ til at udbrede de gode eksempler på, hvordan der opnås en større andel af børn, der er parate til at starte rettidigt i skole. Bedre sammenhæng i indsatsen for udsatte børn Regeringen vil i 2007 igangsætte pilotprojekter i samarbejde med kommunerne for at forbedre rådgivningen af forældre og pædagoger om udsatte børn. I projektet skal rådgivningen foregå ude i dagtilbuddene, dvs. dér hvor forældre og pædagoger færdes til hverdag, og målrettes dagtilbud med mange udsatte børn. 9

11 10 Målet med rådgivningen er, at det pædagogiske personale får bedre kendskab til, hvad kommunen kan tilbyde som social myndighed, og hvad der forventes af daginstitutionen, samt at det bliver lettere for forældre at søge vejledning fra kommunen. Udvalg om samordning af reglerne for udveksling af personoplysninger Regeringen vil nedsætte et udvalg, der skal komme med forslag til at forenkle og samordne reglerne om udveksling af oplysninger i den offentlige forvaltning i henholdsvis persondataloven og forvaltningsloven. Udvalget skal også overveje, om der er behov for at ændre forvaltningslovens par. 29, som regulerer spørgsmålet om offentlige myndigheders indhentelse af oplysninger i ansøgningssager. Udvalget skal i givet fald udarbejde forslag hertil. Arbejdet skal være afsluttet inden udgangen af

12 11 2. Én fast kontaktperson skal skabe sammenhæng Når borgeren for ofte møder nye personer i kontakten med det offentlige, kan det skabe utryghed, især for mennesker i vanskelige situationer som patienter på et sygehus. Regeringen ønsker, at den offentlige service leveres sammenhængende og stabilt. Derfor skal sygehuspatienter, hjemmehjælpsmodtagere og udsatte børn og unge have tilbudt én fast kontaktperson, som de kan henvende sig til for at få råd og vejledning. Kommunerne skal tilbyde familier med handicappede børn en helhedsorienteret vejledning om muligheder for hjælp på tværs af sektorer. Og aftaler mellem et plejehjem og en fast tilknyttet praktiserende læge, som beboerne på plejehjemmet kan vælge at benytte, skal udbredes. Ordninger med kontaktpersoner skal styrkes Regeringen og amterne har aftalt, at der senest ved udgangen af 2005 skulle være indført en kontaktpersonordning på alle landets sygehuse - dvs. at alle indlagte patienter og patienter i længerevarende forløb skal have tilknyttet en fast læge eller sygeplejerske til deres behandling. Men i praksis er det langt fra alle patienter, der i dag får tilbudt en fast kontaktperson. Det betyder dårligere information til patienten, når der ikke er én indgang, hvor man kan henvende sig. På hjemmehjælpsområdet har den enkelte ældre krav på en kontaktperson, der skal sikre, at borgeren får den hjælp, han eller hun er visiteret til. Men kontaktpersonen har ikke i dag pligt til at hjælpe den ældre med at få afklaret andre spørgsmål om den personlige og praktiske hjælp. Det kan fx være spørgsmål fra den ældre om, hvorvidt han eller hun kan bytte den ugentlige rengøring til en gåtur. Eller om muligheden for mere hjælp, fx efter en operation. Udsatte børn og unge, der har behov for stabil voksenkontakt ud over familien, kan få tilknyttet en fast kontaktperson af de sociale myndigheder, fx en lærer eller en idrætstræner, der kan støtte barnet i fritiden. Men i dag kan den samme kontaktperson ikke følge barnet på tværs af sektorgrænserne i daginstitution, skole, skolefritidsordning og i fritiden. Specielt i forbindelse med skoleskift eller skift af daginstitution kunne det være trygt for barnet, hvis en kendt voksen fulgte med. Indsatsen for familier med handicappede børn er afgørende både for barnets udvikling og for hele familiens trivsel. Ofte er indsatsen fra det offentlige meget omfattende og går på tværs af sektorer og myndigheder. Familierne har derfor behov for at få tilbudt en sammenhængende rådgivning og vejledning. Men i dag oplever mange familier med handicappede børn, at de fx ikke får tilstrækkelig vejledning om tilbud om støtte og om hjælp til pasning og pleje. 11

13 12 Flere aftaler om fast plejehjemslæge Alle har adgang til frit valg af praktiserende læge det gælder også beboere på plejehjem. Der kan dog være fordele ved, at den ældre kan vælge en fast læge, som plejehjemmet har indgået aftale med, og som derfor har en særlig tilknytning til plejehjemmet. Det kan give bedre kvalitet for den ældre, bl.a. gennem bedre medicinhåndteringen, større kontinuitet og tryghed, og et bedre samspil mellem plejen og sundhedsopgaven, hvis man tilknytter en fast læge, der har særlig interesse for og viden om ældre og kendskab til arbejdsgangene på det konkrete plejehjem. Én fast kontaktperson skal skabe sammenhæng Faste kontaktpersoner på sygehusene En indlagt patient eller en patient i et længerevarende, ambulant forløb skal have tilknyttet én fast, navngiven kontaktperson til sin behandling. Det er allerede aftalt med amterne, men ikke fuldt ud gennemført. Regeringen vil fremsætte lovforslag om kontaktpersoner på sygehusene svarende til de principper, der er aftalt med amterne. Loven skal have virkning fra Faste kontaktpersoner i hjemmehjælpen skal svare på alle spørgsmål om hjemmeplejen Den nuværende kontaktpersonordning i kommunerne skal fra 2008 udvides, så den ældre eller pårørende kan henvende sig til kontaktpersonen med alle spørgsmål vedrørende hjemmeplejen. Kontaktpersonen kan fx være en leder eller visitator i det lokale hjemmeplejedistrikt, som i forvejen kommer i den ældres hjem. Fast støtteperson for udsatte børn på tværs af sektorgrænser Fra 2008 skal den faste kontaktperson, som udsatte børn og unge kan få tildelt af kommunen, have udvidet sit funktionsområde, så han eller hun også kan fungere som støtteperson i forhold til daginstitution eller skole. Herved kan kontaktpersonen følge barnet på tværs af sektorgrænserne i daginstitution, skole, skolefritidsordning og i fritiden. Familievejledning et tilbud til familier med handicappede børn Fra 2008 skal alle kommuner tilbyde familievejledning for familier, som får et handicappet barn. Familievejlederen skal tilbyde information og vejledning om familiens muligheder for hjælp på tværs af sektorerne. Familievejledningen skal være et synligt tilbud i kommunen for familier og for sygehuse, sundhedspleje, praktiserende læger, dagtilbud, skoler m.fl. Ordningen skal både dække nyfødte børn med handicap og børn, der bliver handicappede under opvæksten. 12

14 13 Bedre samarbejde mellem egen læge og plejehjem Aftaler mellem et plejehjem og en praktiserende læge, som beboerne på plejehjemmet kan vælge at benytte, skal udbredes. Regeringen vil tage initiativ til at udsende et idékatalog om, hvordan almen praksis og plejehjem kan blive bedre til at samarbejde om indsatsen over for beboere på plejehjem, herunder udbrede erfaringerne med at beboere på plejehjem kan vælge at blive tilmeldt en fast praktiserende læge. Idékataloget skal udsendes i

15 14 3. Bedre forebyggelse En sund hverdag med motion og ernæringsrigtig kost giver flere raske leveår til den enkelte og sparer sundhedsvæsenet for udgifter til behandling og pleje. At leve et sundt liv er især den enkeltes ansvar, men en målrettet forebyggende indsats fra det offentlige kan være med til at støtte den enkelte i at leve sundt. Regeringen ønsker at styrke forebyggelsen, herunder at styrke vores viden om, hvilke forebyggende initiativer der virker. Med kommunalreformen har kommunerne fået en central opgave vedrørende forebyggelse. Regeringen vil sammen med kommuner og regioner iværksætte en systematisk undersøgelse af effekten af helbredstjek og styrke forskningen i effekter af forebyggelse. Regeringen vil udvikle Sundhedstegnet, som i dag markerer sunde institutioner for især børn og unge, til også at omfatte ældreplejen. Og familier med lav indkomst skal have tilbud om friplads i forældrebetalte madordninger i dagtilbud. Desuden skal reglerne for skoleundersøgelserne være mere fleksible, så sundhedsplejersker kan udføre de lovpligtige undersøgelser af skolebørn. Behov for mere viden om effekten af forebyggelse Usund kost, rygning, alkohol og for lidt motion er i dag årsag til ca. 40 pct. af alle sygdomme og tidlige dødsfald. En inaktiv borger vil kunne spare sig selv for 2½ år med sygdom og leve 3-4 år længere, hvis han eller hun fra 30-års alderen lever op til Sundhedsstyrelsens anbefaling om en halv times fysisk aktivitet om dagen. 25 pct. af den danske befolkning lever ikke op til anbefalingen. Og den usunde livsstil er mest udbredt i de mindre ressourcestærke grupper. Vi ved, at sund livsstil forebygger sygdom. Men vi mangler stadig i vidt omfang konkret viden om effektive veje til forebyggelse, og om hvad der gør, at nogle lever sundere end andre. Mere fokus på forebyggelse hos børn Mange kommuner og institutioner arbejder aktivt for at fremme sunde kost- og motionsvaner blandt børn. Der er systematiske helbredsundersøgelser af børn ved skolestart og -afslutning. Og flere og flere dagtilbud udnytter muligheden for at oprette forældrebetalte madordninger. Men der er stadig brug for fokus på den tidlige forebyggelse. Vejledningen om sund kost og motion er ikke god nok, og der sættes ikke tilstrækkeligt målrettet ind over for de svage børn. Regeringen har tidligere givet mulighed for at oprette forældrebetalte 14

16 15 madordninger i dagtilbud. Alle skal have mulighed for at tilmelde sig madordninger i dagtilbud, også familier med lavere indkomster. I dag er det ikke muligt at lade sundhedsplejersker udføre de lovpligtige undersøgelser af skolebørnene. Det kan være en fordel at lade sundhedsplejersker foretage skoleundersøgelserne, bl.a. fordi sundhedsplejerskerne følger børnene tæt i skoleårene. Samtidig er det flere steder et problem at skaffe tilstrækkeligt med skolelæger. Institutioner skal have bedre fokus på en sund hverdag Den mad, ældre tilbydes i madordningerne i hjemmeplejen og på plejehjemmene, er mange steder ikke ernæringsrig eller svarer ikke til de ældres ønsker. Det øger risikoen for undervægt hos de ældre og deraf afledte sygdomme. På plejecentre og i hjemmeplejen er 6 ud af 10 af de ældre beboere undervægtige. Mange plejehjem, dagtilbud mv. ved ikke nok om, hvordan de med få ændringer i kost, indeklima og fysisk aktivitet kan tilbyde en langt bedre og sundere hverdag for ældre eller børn. Her er behov for at udbrede de gode eksempler. Fx har projekter med ældreidræt haft stor effekt på de ældres helbred og livskvalitet. Og nogle dagtilbud har en målsætning om, og dermed fokus på, at børnene skal være i fysisk aktivitet et vist antal timer om ugen. Brugere og pårørende kan have svært ved at vurdere, hvilke institutioner der har de sundeste rammer. Der eksisterer i dag et diplom for sund kost, fysisk aktivitet og indeklima på daginstitutioner og skoler (Sundhedstegnet), men ordningen omfatter ikke fx plejehjem. Og den kan i sin nuværende form være svær at anvende, særligt for mindre institutioner. Bedre forebyggelse Forsøg med helbredstjek I forlængelse af KRAM (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) projektet, der undersøger danskernes livsstil, vil regeringen i samarbejde med 2-4 af de deltagende kommuner i 2007 iværksætte helbredstjek af de borgere, der deltager i undersøgelsen. Deltagerne vil blive tilbudt en opfølgende helbredssamtale. Resultaterne skal analyseres og bl.a. belyse effekten af en indsats i forhold til de grupper, der er mest udsat for at blive ramt af livsstilssygdomme. Erfaringerne skal bruges i forebyggelsesarbejdet i resten af landet. Forskning i effektiv forebyggelse Regeringen vil i løbet af 2007 iværksætte et forskningsprogram, der kan bidrage til at udvikle konkrete metoder til forebyggelse, der virker. Der skal være 15

17 16 fokus på KRAM-faktorerne, Kost, Rygning, Alkohol og Motion. På baggrund af forskningen skal Sundhedsstyrelsen udarbejde anbefalinger om, hvilke indsatser der bør prioriteres. Derudover vil regeringen underbygge forebyggelsesindsatsen ved at sørge for, at alle statsligt støttede projekter om forebyggelse og sundhedsfremme bliver evalueret. I 2007 skal der oprettes en database under sundhed.dk, hvor der systematisk vil blive opsamlet viden om sundhedsfremmende initiativer. Sundhedstegnet udbredes Regeringen ønsker at udbrede Sundhedstegnet og gøre ordningen mere tilgængelig, herunder udarbejde vejledningsmateriale om kost og motion til institutionerne på børne- og ældreområdet. Sundhedstegnet vil fremover kunne indgå som brugerinformation om institutionerne på borger.dk og offentliggøres i den enkelte institution sammen med andre kvalitetsoplysninger. Sundhedstegnet skal stadig være frivilligt. Sundhedstegnet for daginstitutioner og skoler skal i løbet af 2007 udvikles til også at omfatte ældresektoren. Det skal ske under hensyn til de særlige sundhedsbehov, der er for ældre mennesker. Madordninger i dagtilbud Regeringen vil forbedre reglerne om forældrebetalte madordninger i alle landets dagtilbud, bl.a. ved at sikre, at familier med lav indkomst får mulighed for at få fripladstilskud til madordninger. Endvidere bliver det muligt for kommunerne at anvende midler fra puljen til bedre kvalitet i dagtilbud til etablering og forbedring af køkkener i dagtilbud fra Større fleksibilitet i skoleundersøgelser Regeringen vil fra 2008 gøre reglerne om ind- og udskolingsundersøgelser mere fleksible, så også sundhedsplejersker kan gennemføre de lovpligtige undersøgelser af skolebørn. Den nye ordning skal, ligesom den eksisterende, bl.a. have særligt fokus på at opfange sundhedsmæssige problemer hos børn og unge, herunder hjælpe børn og unge fra mindre ressourcestærke familier. Samtidig skal sundhedsplejerskeuddannelsen forbedres, så den i højere grad kvalificerer sundhedsplejerskerne til at tage sig af udsatte børn. 16

18 17 4. Servicen skal være borgervenlig med nærvær og respekt Et væsentligt element i kvaliteten af den offentlige ydelse er, at borgeren oplever at blive behandlet venligt og med respekt og får tilrettelagt sin behandling eller afklaret sin sag så hurtigt som muligt. Regeringen ønsker, at den offentlige service skal være borgervenlig, dvs. præget af nærvær og respekt for borgerens situation og tid. Derfor vil regeringen i samarbejde med regionerne tage initiativer, der kan fremme, at patientforløb planlægges bedre, så den interne ventetid ved undersøgelser på sygehuset bliver kortere. De interne ventetider for behandlinger skal offentliggøres. Regionerne skal opstille mål for nedbringelse af ventetiden på bl.a. kræftområdet. Og regeringen vil drøfte med kommunerne, hvordan antallet af forskellige hjemmehjælpere, der kommer hos den enkelte borger, kan nedbringes. Regeringen vil søge at aftale med kommunerne, at de kommunale borgerservicecentre skal hjælpe med at afklare flere spørgsmål med det samme, og at borgerne kan bruge borgerservicecentre i andre kommuner, fx i den kommune, hvor man arbejder. Bedre koordination af behandlingsforløb Ventetiden fra lægehenvisning til behandling på sygehuset er faldet markant i de seneste år. For 18 behandlinger, der har et stort omfang og historisk set har haft en høj ventetid, er ventetiden faldet med 22 pct. fra juli 2002 til juli Men planlægningen af undersøgelser og forskellige behandlingsforløb er stadig ikke god nok. Ofte får patienten ikke booket de relevante undersøgelser fra starten. Mange patienter oplever unødigt lange og ukoordinerede forløb, fra de er blevet henvist, og til den egentlige behandling går i gang. Det giver både dyrere og dårligere behandlingsresultater og skaber unødvendig usikkerhed hos fx kræftpatienter. De ældre skal møde færre forskellige hjælpere i hjemmet Mange hjemmehjælpsmodtagere lægger stor vægt på, at der kommer så få forskellige hjælpere i hjemmet som muligt. Ældre, der vælger en privat leverandør, begrunder ofte deres valg med, at de forventer færre forskellige hjælpere hos de private leverandører. I dag findes der ikke opgørelser af, hvor mange forskellige hjælpere, der kommer i den enkelte ældres hjem, og kommunen er ikke forpligtet til at fastsætte krav herom. Den offentlige service skal være mere borgervenlig De fleste kommuner har fra 1. januar 2007 oprettet centre med borgerservice. Men der er stor forskel på de opgaver, som løses i de forskellige borgerservicecentre. Og åb- 17

19 18 ningstiden er typisk begrænset til almindelig arbejdstid, dvs. fra 9 til 16. Det kan fx give problemer for borgere, der ikke arbejder i den kommune, hvor de bor. Servicen skal være borgervenlig med nærvær og respekt Bedre planlægning og kortere ventetid i patientforløb Regeringen ønsker at forkorte de samlede ventetider for fx kræftpatienter, der skal gennemgå mange undersøgelser i behandlingsforløbet. Fra 2007 vil regeringen måle og offentliggøre ventetiden fra henvisningen fra den praktiserende læge til undersøgelsesforløbet afsluttes på hospitalet og igen til behandling. På den måde bliver det muligt at sammenligne ventetiden for sygdomsforløb på tværs af sygehuse og regioner. Regeringen vil aftale med regionerne, at der skal opstilles mål for den samlede ventetid på bl.a. kræftområdet. Regeringen vil analysere arbejdsgangene på strålecentrene, og der skal udarbejdes konkrete forslag til effektiv tilrettelæggelse af behandlingsforløb fx ved at booke alle relevante undersøgelser ved første kontakt med sygehuset (diagnostiske pakker) og ved bedre anvendelse af personale og udstyr. Færre forskellige hjælpere i hjemmet Regeringen vil i 2007 drøfte med kommunerne, hvordan man kan nedbringe antallet af forskellige hjælpere i hjemmet. Kommunerne skal i første omgang gennemføre undersøgelser af brugernes tilfredshed med antallet af forskellige hjælpere. Samtidig vil regeringen drøfte med kommunerne, hvordan man, når de tekniske forudsætninger er til stede, kan opgøre antallet af forskellige hjælpere i hjemmet. Endvidere vil regeringen drøfte med kommunerne, om der hensigtsmæssigt kan fastsættes krav til de kommunale og private leverandører af hjemmehjælp om, hvor mange forskellige hjælpere, der bør komme i den enkelte ældres hjem. I den forbindelse skal der tages hensyn til, at nogle ældre har mere sammensatte problemer og derfor har brug for flere forskellige hjælpere. Udvikling af borgerservicecentre Regeringen vil i 2007 søge at aftale med kommunerne, at borgerne kan få afklaret flere spørgsmål på borgerservicecentrene med det samme. Målet er, at de 80 pct. af borgerhenvendelserne, der i dag er relativt ukomplicerede, kan afklares umiddelbart ved første kontakt. Det kræver bl.a. løbende fokus på og udvikling af medarbejderkompetencer i første led af sagsbehandlingen. Samtidig vil regeringen søge at aftale med kommunerne, at muligheden for at bruge borgerservicecentre uden for ens egen kommune fx tæt på arbejdspladsen bliver forbedret. 18

20 19 5. Borgerne skal have let og god adgang til det offentlige Det konkrete møde med den offentlige myndighed præger i høj grad borgerens oplevelse af den offentlige sektor. Nem og overskuelig adgang til det offentlige er en forudsætning for god service til borgerne. Regeringen ønsker, at indgangene til det offentlige skal være enkle og overskuelige. Derfor vil regeringen oprette et fælles offentligt kontaktcenter med telefonnummer 123, som borgerne kan ringe til, også om aftenen og i weekenden. Den enkelte borger skal kunne få sin egen side - Min side - på Internettet, hvor man kan sende en ansøgning eller indberette en oplysning. Den digitale signatur skal forbedres, så den er let at bruge på forskellige computere. Man skal kunne melde sig til en sms-service, der husker på aftaler hos lægen, operationer eller vigtige tidsfrister hos kommunen ligesom man i dag nogle steder kan få en sms fra sin tandlæge. Og alle borgere skal årligt kunne få en overskuelig oversigt over deres samlede pensionsforhold. Den offentlige service skal indrettes fleksibelt, så børnefamilierne lettere kan få en god sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv. Regeringen vil gøre det let og smidigt at ansætte privat hjælp i hjemmet på lovlig vis. Der skal være bedre adgang til apotekerne i dag lukker apotekerne for tidligt i forhold til andre butikker. Og det skal være nemmere at komme i kontakt med egen læge. Adgang til det offentlige skal være overskuelig og tilgængelig Mange offentlige myndigheder og institutioner gør en stor indsats for at forbedre den digitale kommunikation til borgerne. Fra 3. januar 2007 har alle kunnet benytte som en nem adgang til hele den offentlige sektor. Men adgangen til det offentlige kan stadig virke uoverskuelig. Tilgængeligheden for borgere, der ringer til det offentlige, er ikke altid god nok. Hvis man ikke ved præcis, hvilken institution eller afdeling man skal kontakte, kan det virke uoverskueligt, hvor man skal henvende sig med et konkret spørgsmål. Det er sjældent muligt at få afklaret selv simple spørgsmål, fx om elektronisk selvbetjening uden for normal arbejdstid. De offentlige digitale tilbud er ikke tilstrækkelig tilgængelige for handicappede. Digital kommunikation skal udnyttes bedre Den nye digitale teknologi kan udnyttes til at give borgerne en lang række nye muligheder for at kommunikere med det offentlige. I dag er det kun godt halvdelen af de borgerrettede statslige servicetilbud, der tilbydes digitalt. Mindre end hver femte transaktion mellem borgere og statslige institutioner foregår digitalt. Den digitale signatur, der er borgernes elektroniske signatur på Inter- 19

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Til lederne på sygehuset Indhold DU HAR SOM LEDER EN VIGTIG OPGAVE Hvem tager sig af hvad i forebyggelsesforløbet Lederens opgaver Lederens

Læs mere

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Med lovforslaget til dagtilbudsloven samles bestemmelserne om dagtilbud, fritidshjem,

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx? Relevante web-adresser Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=130455#k1 Sundhedsstyrelsen: http://www.sst.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Dagtilbudsloven er vedtaget den 24. maj 2007. Loven samler for første gang reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i en

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov.

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov. Sygehusenes nye rolle 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Dette papir beskriver, hvordan sygehusene skal have en ny og mere udadvendt rolle, hvor afdelingernes ekspertise og specialisering bruges

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 2 Borgeren først en mere sammenhængende offentlig sektor April 2017 Frit valg for alle

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

November 2006. Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

November 2006. Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar November 2006 Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreform 30. november 2006 1 Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Det er afgørende

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet DET MENER ÆLDRE SAGEN 2017 Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske patienter Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF En fælles strategi for udsatte og syge borgere i BIF, SUF og SOF Mange københavnere er syge eller har andre sundhedsmæssige problemer. Nogle

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Notat om udvidelse af patientsikkerhedsordningen til primærsektoren samt til patienter og pårørende

Notat om udvidelse af patientsikkerhedsordningen til primærsektoren samt til patienter og pårørende Indenrigs- Dato: 10. og maj Sundhedsministeriet 2007 Kontor: Sundhedspolitisk kt. J.nr.: 2006-1537-73 Sagsbeh.: cbs/hbr Fil-navn: Notat til KL om udvidelse Notat om udvidelse af patientsikkerhedsordningen

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Februar 2007. Klare mål og ansvar for resultater

Februar 2007. Klare mål og ansvar for resultater Februar 2007 Klare mål og ansvar for resultater Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 8. februar 2007 1 Klare mål og ansvar for resultater Regeringen vil sætte fokus på mål og resultater

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Sammenhængende patientforløb og behov for tværsektoriel informationsdeling i et sundhedscenter

Sammenhængende patientforløb og behov for tværsektoriel informationsdeling i et sundhedscenter Sammenhængende patientforløb og behov for tværsektoriel informationsdeling i et sundhedscenter Ane Friis Bendix Sundhedschef, Frederiksberg Kommune Klip fra Sundhedsloven 2 Loven skal opfylde behovet for:

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune 2016-2018 Indledning Aldringsprocessen er forskellig fra borger til borger bl.a. på grund af forskelle i levevis og helbredstilstand. Der er derfor mange

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Sundhedsprofilen i Region Syddanmark. Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF)

Sundhedsprofilen i Region Syddanmark. Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) 11-02-2011 Sundhedsprofilen i Region Syddanmark Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) Sundhedsloven prioriterer ikke! Forebyggelse og sundhedsfremme (Kapitel 35) 119. Kommunalbestyrelsen har ansvaret

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Bilag 2 Sundheds- og Omsorgforvaltningens strategiske indsatsområder i 2008 i samarbejdet med de praktiserende læger.

Bilag 2 Sundheds- og Omsorgforvaltningens strategiske indsatsområder i 2008 i samarbejdet med de praktiserende læger. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Til Sundheds og Omsorgsudvalget Bilag 2 Sundheds- og Omsorgforvaltningens strategiske indsatsområder i 2008 i samarbejdet med de praktiserende læger. Dette notat

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Kvalitetsreformens forslag i den udformning det ligger i pt. - vækker imidlertid også bekymring på følgende områder:

Kvalitetsreformens forslag i den udformning det ligger i pt. - vækker imidlertid også bekymring på følgende områder: 5. Oktober 2007 Udvidelse af rapporteringssystem for utilsigtede hændelser i kvalitetsreformen I Kvalitetsreformen lægges der op til udvidelse af rapporteringssystem for utilsigtede hændelser således at:

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. REGION HOVEDSTADEN HELSINGØR KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Helsingør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Helsingør Kommune

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre BILAG 4 Dato 02-02-2016 Sagsnr. 1-1010-251/1 kiha kiha@sst.dk Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre Hermed inviteres regioner og kommuner til i samarbejde at søge om midler

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen?

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Ved SUFO (Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende og Forebyggende hjemmebesøg) Ved Vibeke Reiter, forebyggende

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Dette afsnit er den administrative udmøntning af vejledningen om sundhedsaftalens krav vedrørende indlæggelse og udskrivning på det somatiske område. I forhold

Læs mere

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Sundhedspolitik 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Derfor en sundhedspolitik... 3 Hvad er sundhed?... 3 Det omfatter sundhedspolitikken... 4 Borgerrettet og patientrettet

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet. Målsætninger

Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet. Målsætninger Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet Kommunerne spiller en væsentlig rolle i forhold til borgere med psykiske lidelser. Derfor har det fælleskommunale sundhedssekretariat

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Som hjemmehjælpsmodtager kan du nu selv vælge, hvem du vil have til at levere din hjemmehjælp. Du kan også få indflydelse på, hvilke

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland Morsø Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner 2012/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. j.nr. 1207135 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

10 bud til almen praksis

10 bud til almen praksis 10 bud til almen praksis 10 bud på udviklingsområder for almen praksis på baggrund af resultater fra en undersøgelse besvaret af 4.874 patienter og pårørende DANSKE PATIENTER Baggrund 4,9 millioner danskerne

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

2. Sundhedsområdet. "Aftale om strukturreform"

2. Sundhedsområdet. Aftale om strukturreform "Aftale om strukturreform" 2. Sundhedsområdet Forligspartierne ønsker at understøtte og fremme et stærkt offentligt sundhedsvæsen, der skal tilbyde patienterne fri, lige og gratis adgang til forebyggelse,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes

Læs mere