BALLOREX Venturi 4.1 Indledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BALLOREX Venturi 4.1 Indledning"

Transkript

1 4.1 Indledning Indregulering af varme- og kølesystemer BROEN er en serie af statiske strengreguleringsventiler til indregulering af vandbaserede varme- og kølesystemer, for at sikre hydraulisk balance i de enkelte stigestrenge og systemenheder. Anvendelsesområderne er centralvarme-, fjernvarme- og kølesystemer i et- eller fleretagesbygninger. BROEN ventilerne er kompakte med både flowmåling, regulering og afspærringsfunktion i en enhed. Produktprogrammet består af ventiler fra DN 15 til DN 50 fremstillet i afzinkningsbestandig messing (DR), samt ventiler fra DN 65 til DN 300 fremstillet i stål. Den gennemtænkte konstruktion giver BROEN en konstant målenøjagtighed inden for +/- 3 %. Det betyder, at BROEN er mere nøjagtig end nogen anden strengreguleringsventil på markedet. Typisk VODRV-ventilnøjagtighed BROEN har en konstant målenøjagtighed, som er bedre end +/- 3% sammenlignet med andre strengreguleringsventiler, der har en variabel målenøjagtighed fra +/- 15% ned til +/- 5% afhængig af åbningsgraden., nøjagtighed Typisk VODRV-ventilnøjagtighed BROEN er, på grund af den højere nøjagtighed og den lave tryktabskarakteristik, mere effektiv og reducerer derved energiforbruget i varme- og kølesystemer Fordele ved» Omfattende produktserie fra DN » Målenøjagtighed konstant bedre end +/-3 %» Målesystemet er tåler snavs i vandet» Der angives en konstant Kv-værdi på håndtaget» Måling og regulering foretages samtidig» Hurtig og nem indstilling med unbrakonøgle» Nøjagtig og nem aflæsning af digital indstillingsskala» Ingen ændring af indstilling ved afspærring eller genåbning» Nem afspærring ved at dreje håndtaget 90» Nemt at afgøre, om ventilen er åben eller afspærret» Gratis dimensioneringsprogram på Ingen installationskrav om lige rørføring på 3-5 DN x rørdimension» Installation direkte på bøjninger, reduktioner og flexrør» Installation kan foretages i alle påkrævede positioner» Nem og hurtig montering af isoleringskapper» Isolering kan foretages før udførelse af indregulering 4.1

2 4.2 Flowmåling Direkte flowmåling En enestående funktion ved BROEN er den integrerede Venturi-måleblænde, der altid muliggør direkte flowmåling. Direkte flowmåling gør det muligt at måle de faktiske flow, så nøjagtig indregulering og korrekt dokumentation sikres. Fejlfinding bliver betydeligt nemmere, hvilket sparer tid. Tilslut et flowmeter, indtast den faste Kv-værdi for den integrerede Venturi-blænde, hvorefter flowet vises direkte på flowmeteret med en nøjagtighed på +/-3 %. 4.2

3 4.2 Flowmåling Venturi-princippet Den integrerede Venturi muliggør direkte flowmåling. Direkte flowmåling sikrer nøjagtig indstilling af ventil og nem fejlfinding. Venturi-blænden udnytter Bernoullis princip: En væskes hastighed øges, når den strømmer gennem en indsnævring. Når væskens hastighed øges, falder trykket. I Venturi måles trykfaldet over blænden på det sted, hvor trykket henholdsvis er højest og lavest. Den trompetformede Venturi genskaber en væsentlig del af trykket, hvilket giver et kraftigt målesignal ved et lavt samlet trykfald. Lav hastighed højt tryk Høj hastighed lavt tryk Direkte flowmåling påvirkes ikke af ændringen i ventilindstilling, da Kv-værdien mellem målepunkterne forbliver konstant. Kv-værdien ændres andre steder i ventilen for at regulere flowet. ΔP Venturi Signal målt over Venturi-blænde. Et kraftigt signal giver en meget nøjagtig måling. ΔP ventil Samlet trykfald over den åbne ventil. En del af trykket genskabes af Venturi. Flowligning Q = Kv * Δp Q: Det flow [m 3 /t], der skal beregnes. Kv: Venturi-koefficienten, der bestemmer flowkapaciteten gennem Venturi. Den bestemmes ved den mindste diameter i Venturi og forbliver konstant gennem indstillingen af flowet. ΔP: Differenstryk målt over Venturi-blænden. Venturis Kv-værdi indlæses én gang på et flowmeter, hvorefter flowet vises direkte på flowmeteret. Hvis ventilindstillingen ændres, vises det nye flow direkte, da Kv-værdien forbliver konstant på tværs af målepunkterne, og kun differenstrykket ændres. 4.2

4 4.3 Produktegenskaber Konstruktion Regulering af foretages ved at indstille spindlen, der arbejder uafhængigt af afspærringsfunktionen. På den måde forbliver ventilindstillingen uændret, når ventilen afspærres og genåbnes. Differenstrykket måles over Venturi-blænden, hvor Kv-værdien er konstant og ikke påvirkes, når indstillingen ændres. For ventiler betyder det, at Kv-værdien kun skal indtastes i flowmeteret én gang sammenlignet med dobbelte reguleringsventiler med variabel blænde. På VODRV-ventiler ændres Kv-værdien, hver gang indstillingen justeres. Den nye indstilling aflæses på skalaen på håndtaget og indlæses i flowmeteret, hver gang et nyt flow skal måles. A) Venturi-måleblænde B) Kugle til afspærring C) Reguleringsnål D) Håndtag til afspærring af ventil E) Betjening af reguleringsnål F) Testpunkter for tilslutning af flowmeter F E D A B C 4.3

5 4.3 Produktegenskaber Dimensionering og valg Med er det nemt at vælge den rigtige ventildimension. Når designflowet er beregnet, vælges en ventil med et flowområde, der passer til det ønskede designflow. Husk, at ventilen også skal være egnet til det ønskede samlede tryktab. Eksempel Varmesystem til et rum på 37 m x 14 m Varmetab: 40 W/m 2 Fremløbstemperatur: 80º C Tilbageløbstemperatur: 60º C Beregning af flow: Q: Designflow m 3 /h Φ: Varmetab [kw] (rum) ts: Medietemperatur, fremløb tr: Medietemperatur, tilbageløb Q = Φ x 0,861* / Δt (ts- tr) *Faktor til omregning af kw til kcal/h Q = (0,04 x (37 x 14)) x 0,86 / (80-60) Q = 0,890 m 3 /t 0,247 l/s 890 l/t Trykfald over ventilen Bar kpa ,7 70 0,6 60 0,5 50 0,4 40 0,3 30 0,2 20 Position 0.0 Position 1.0 Position 2.0 Position 3.0 Position 4.0 Position 5.0 Position 6.0 Position 7.0 Position 8.0 Position 9.9 Målesignal 0,1 10 0,07 7 0,06 6 0,05 5 0,04 4 0,03 3 0,075 0,09 0,1 0,2 0,3 0,325 l/s Flow l/t 0,247 l/s Eksempel En DN 20S har et flow på 0,247 l/s og en indstilling på håndtagsskalaen på 7,0. Trykfaldet over hele ventilen ( 14 kpa) aflæses på Y-aksen ved skæringspunktet mellem kurven for indstillingen på 7,0 og flowet på 0,247 l/s. Den røde kurve er Venturi-målesignalet, der angiver, hvilket differenstryk der skal måles over Venturi-blænden for et givet flow. Venturi signalet i eksemplet, der svarer til 0,247 l/s, findes via den røde kurve ( 33 kpa). 4.3

6 4.3 Produktegenskaber Installation Ved brug af Venturi dysen er der ikke krav om en lige rørføring på 3-5 x rørdimension før og efter BROEN størrelse DN for at opnå en nøjagtig måling. Installation kan derfor ske direkte tilrørbøjninger, nipler, flex-rør etc. Dette er unikt sammenlignet med andre indreguleringsventiler, som alle kræver de nævnte lige rørføring. Den gennemtænkte konstruktion gør, at kan orienteres 360º omkring røret, uden at snavs forstyrrer flowmålingerne. 4.3

7 4.3 Produktegenskaber Ventilindstilling Ventilen indstilles nemt med en unbrakonøgle. Tilslut flowmeteret til ventilen og vælg Venturi-type/indtast den Venturi Kv-værdi, der er trykt på ventilhåndtaget. Drej forindstillingsværktøjet, indtil flowmeteret viser det ønskede flow. For ventiler betyder det, at du kun skal indtaste Kv-værdien i flowmeteret én gang sammenlignet med dobbelte reguleringsventiler med variabel blænde. Kv-værdier vs forudindstillede værdier DN Specifik ventilindstilling 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9, DN 50 DN 40 DN 32 DN 25 DN 20 DN ,1 Kv-værdi 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9, ,34 Eksempel 1: En ventil skal dimensioneres således, at den er egnet til en Kv-værdi på 2,0. Diagrammet ovenfor angiver, at følgende ventiler er egnede til formålet: DN 15H, DN 20S, DN 20H og DN 25S. DN 25H vil dog være for tæt på at være lukket helt ved Kv 2,0, og det indebærer en risiko for, at det korrekte flow ikke kan opnås. Eksempel 2: En Venturi DN 15L installeret med en indstilling på 5,0. Kv-værdien ved den givne indstilling skal findes. Tabellen angiver en Kv-værdi på ca. 0,34 m 3 /t. Ovennævnte diagram kan ses sammen med andre eksempler i bilaget sidst i dette kapitel (afsnit 4.12). 4.3

8 4.3 Produktegenskaber Indregulering Det anbefales at bruge proportionalmetoden til indregulering af BALLOREX Venturi. Proportionalmetoden har betydelige fordele med hensyn til fejlfinding, da kun ca. 10 % af den tid, der kræves til indregulering af en installation, rent faktisk bruges på arbejdet med strengreguleringsventilerne. I praksis bruges ca. 90 % af tiden på fejlfinding i installationen. Kapitel 3 indeholder yderligere oplysninger om indreguleringsproceduren. 4.3

9 4.4 Produktdatablade FODRV, muffe Produktoversigt DN 50H DN 40H DN 25H / DN 32H DN 20H / DN 25S DN 15H / DN 20S DN 15S / DN 20L DN 15L DN 15UL ,080 1,440 1,800 2,160 2,880 3,600 7,200 10,800 14,400 Flow l/s l/h l/s Flowområde Dimension Afsnit l/t 0,0076-0, DN 15UL ,0172-0, DN 15L ,036-0, ,074-0, ,142-0, ,29-1, DN 15S DN 20L DN 15H DN 20S DN 20H DN 25S DN 25H DN 32H ,44-1, DN 40H ,82-3, DN 50H

10 4.4 Produktdatablad DN 15 muffe/muffe 94mm Specifikationer 140mm 75mm 76mm Maks. temperatur Min. temperatur Maks. tryk Prestilslutninger Mærkning på ventil Tilslutning Ventilhus Kugle og nål Ventilhåndtag Tætninger 120 C -20 C 25 bar 16 bar (Håndtag) DN, flowversion, Kvm (Kv-måling) (Ventilhus) DN, PN, flowretning, BROEN Indvendigt gevind ISO 7/1 parallel Afzinkningsbestandigt messing CW602N CuZn36Pb2As Afzinkningsbestandigt messing CW602N (forkromet) Polyamid (PA %GF) O-ringe EPDM Pakninger PTFE testpunkttætning EPDM VVS-nr. BROEN Nr. Dimension Nom. tommer Flowområde l/s l/t U DN 15UL 1/2 0,0076-0, L DN 15L 1/2 0,0172-0, S DN 15S 1/2 0,036-0, H DN 15H 1/2 0,074-0, Tilbehør VVS-nr. BROEN Nr. Dimension Beskrivelse mm x 1/2 18 mm x 1/2 Prestilslutninger med O-ringstætning (2 stk.). M-profil, maks. 16 bar M DN 15 isoleringskappe DN 15 Aftapningsventil (Kv 4,5) 1/2 muffe/muffe 4.4

11 Flowdiagram DN 15UL Ultralow flow Bar kpa Trykfald over ventilen Målesignal Position Position 2.0 Position 3.0 Position 4.0 Position 5.0 Position 6.0 Position 7.0 Position Flow l/s l/t X-aksen angiver det anbefalede flowområde for ventilen. De sorte kurver bruges til at bestemme det samlede trykfald over ventilen ved en specifik forindstilling og et givet flow. Den røde kurve er Venturi-målesignalet, der angiver, hvilket differenstryk der skal måles over Venturi-blænden for et givet flow. 4.4

12 Flowdiagram DN 15L Low flow Bar kpa Trykfald over ventilen Position 1.0 Målesignal Position 2.0 Position 3.0 Position 4.0 Position 5.0 Position 6.0 Position 7.0 Position Flow l/s l/t X-aksen angiver det anbefalede flowområde for ventilen. De sorte kurver bruges til at bestemme det samlede trykfald over ventilen ved en specifik forindstilling og et givet flow. Den røde kurve er Venturi-målesignalet, der angiver, hvilket differenstryk der skal måles over Venturi-blænden for et givet flow. 4.4

13 Flowdiagram DN 15S Standard flow Bar kpa Trykfald over ventilen position 0.0 Position2.0 Position 3.0 Position 4.0 Position 6.0 Målesignal Position 7.0 Position 8.0 Position l/s Flow l/t X-aksen angiver det anbefalede flowområde for ventilen. De sorte kurver bruges til at bestemme det samlede trykfald over ventilen ved en specifik forindstilling og et givet flow. Den røde kurve er Venturi-målesignalet, der angiver, hvilket differenstryk der skal måles over Venturi-blænden for et givet flow. 4.4

14 Flowdiagram DN 15H High flow Bar kpa Trykfald over ventilen Position 0.0 Position 2.0 Position 3.0 Position 4.0 Position 5.0 Position 6.0 Position 8.0 Position 9.0 Position 9.9 Målesignal l/s Flow l/t X-aksen angiver det anbefalede flowområde for ventilen. De sorte kurver bruges til at bestemme det samlede trykfald over ventilen ved en specifik forindstilling og et givet flow. Den røde kurve er Venturi-målesignalet, der angiver, hvilket differenstryk der skal måles over Venturi-blænden for et givet flow. 4.4

15 4.4

16 4.4 Produktdatablad DN 20 muffe/muffe 100mm Specifikationer 144mm 75mm 79mm Maks. temperatur Min. temperatur Maks. tryk Prestilslutninger Mærkning på ventil Tilslutning Ventilhus Kugle og nål Ventilhåndtag Tætninger 120 C -20 C 25 bar 16 bar (Håndtag) DN, flowversion, Kvm (Kv-måling) (Ventilhus) DN, PN, flowretning, BROEN Indvendigt gevind ISO 7/1 parallel Afzinkningsbestandigt messing CW602N CuZn36Pb2As Afzinkningsbestandigt messing CW602N (forkromet) Polyamid (PA %GF) O-ringe EPDM Pakninger PTFE testpunkttætning EPDM VVS-nr. BROEN Nr. Dimension Nom. tommer l/s Flowområde l/t L DN 20L 3/4 0,036-0, S DN 20S 3/4 0,074-0, H DN 20H 3/4 0,142-0, Tilbehør VVS-nr. BROEN Nr. Dimension Beskrivelse mm x 3/4 18 mm x 3/4 22 mm x 3/4 Prestilslutninger med O-ringstætning (2 stk.). M-profil, maks. 16 bar M DN 20 isoleringskappe DN 20 Aftapningsventil (Kv 4,5) 1/2 muffe/muffe 4.4

17 Flowdiagram DN 20L Low flow Bar kpa Trykfald over ventilen Position 1.0 Position 2.0 Position 3.0 Position 4.0 Position 5.0 Position 6.0 Position 7.0 Position 9.9 Målesignal Flow l/s l/t X-aksen angiver det anbefalede flowområde for ventilen. De sorte kurver bruges til at bestemme det samlede trykfald over ventilen ved en specifik forindstilling og et givet flow. Den røde kurve er Venturi-målesignalet, der angiver, hvilket differenstryk der skal måles over Venturi-blænden for et givet flow. Se eksempel på datablad for DN 20S. 4.4

18 Flowdiagram DN 20S Standard flow Bar kpa Trykfald over ventilen Position 0.0 Position 1.0 Position 2.0 Position 3.0 Position 4.0 Position 5.0 Position 6.0 Position 7.0 Position 8.0 Position 9.9 Målesignal Flow l/s ,080 1,170 l/t X-aksen angiver det anbefalede flowområde for ventilen. De sorte kurver bruges til at bestemme det samlede trykfald over ventilen ved en specifik forindstillingen og et givet flow. Den røde kurve er Venturi-målesignalet, der angiver, hvilket differenstryk der skal måles over Venturi-blænden for et givet flow. Eksempel En DN 20S har et flow på 0,247 l/s og en indstilling på skalaen på håndtaget på 7,0. Trykfaldet over hele ventilen ( 14 kpa) aflæses på Y-aksen ved skæringspunktet mellem kurven for indstillingen på 7,0 og flowet på 0,247 l/s. Venturi-signalet, der svarer til 0,247 l/s, findes via den røde kurve ( 33 kpa). 4.4

19 Flowdiagram DN 20H High flow Bar kpa Trykfald over ventilen Position 0.0 Position 1.0 Position 2.0 Position 3.0 Position 4.0 Position 5.0 Position 6.0 Position 7.0 Position 8.0 Position 9.0 Position 9.9 Målesignal l/s Flow ,080 1,440 1,800 2,170 l/t X-aksen angiver det anbefalede flowområde for ventilen. De sorte kurver bruges til at bestemme det samlede trykfald over ventilen ved en specifik forindstilling og et givet flow. Den røde kurve er Venturi-målesignalet, der angiver, hvilket differenstryk der skal måles over Venturi-blænden for et givet flow. Se eksempel på datablad for DN 20S. 4.4

20 4.4 Produktdatablad DN 25 muffe/muffe 112mm Specifikationer 150mm 75mm 83mm Maks. temperatur Min. temperatur Maks. tryk Prestilslutninger Mærkning på ventil Tilslutning Ventilhus Kugle og nål Ventilhåndtag Tætninger 120 C -20 C 25 bar 16 bar (Håndtag) DN, flowversion, Kvm (Kv-måling) (Ventilhus) DN, PN, flowretning, BROEN Indvendigt gevind ISO 7/1 parallel Afzinkningsbestandigt messing CW602N CuZn36Pb2As Afzinkningsbestandigt messing CW602N (forkromet) Polyamid (PA %GF) O-ringe EPDM Pakninger PTFE testpunkttætning EPDM VVS-nr. BROEN Nr. Dimension Nom. tommer l/s Flowområde l/t S DN 25S 1 0,142-0, H DN 25H 1 0,29-1, Tilbehør VVS-nr. BROEN Nr. Dimension Beskrivelse M DN 25 isoleringskappe DN 25 Aftapningsventil (Kv 4,5) 1/2 muffe/muffe 4.4

21 Flowdiagram DN 25S Standard flow Bar kpa Trykfald over ventilen Position 0.0 Position 1.0 Position 2.0 Position 3.0 Position 4.0 Position 5.0 Position 6.0 Position 7.0 Position 8.0 Position 9.9 Målesignal l/s Flow ,080 1,440 1,800 2,170 l/t DN 25H Højt flow Bar kpa Trykfald over ventilen Position 0.0 Position 1.0 Position 2.0 Position 3.0 Position 4.0 Position 5.0 Position 6.0 Position 7.0 Position 8.0 Position 9.0 Position 9.9 Målesignal l/s Flow 1,044 1,440 1,800 2,160 2,520 2,880 3,240 3,600 4,500 l/t X-aksen angiver det anbefalede flowområde for ventilen. De sorte kurver bruges til at bestemme det samlede trykfald over ventilen ved en specifik forindstilling og et givet flow. Den røde kurve er Venturi-målesignalet, der angiver, hvilket differenstryk der skal måles over Venturi-blænden for et givet flow. Se eksempel på datablad for DN 20S. 4.4

22 4.4 Produktdatablad DN 32 muffe/muffe 130mm Specifikationer 208mm 122mm 109mm Maks. temperatur Min. temperatur Maks. tryk Prestilslutninger Mærkning på ventil Tilslutning Ventilhus Kugle og nål Ventilhåndtag Tætninger 120 C -20 C 25 bar 16 bar (Håndtag) DN, flowversion, Kvm (Kv-måling) (Ventilhus) DN, PN, flowretning, BROEN Indvendigt gevind ISO 7/1 parallel Afzinkningsbestandigt messing CW602N CuZn36Pb2As Afzinkningsbestandigt messing CW602N (forkromet) Polyamid (PA %GF) O-ringe EPDM Pakninger PTFE testpunkttætning EPDM VVS-nr. BROEN Nr. Dimension Nom. tommer l/s Flowområde l/t H DN 32H 1 1/4 0,29-1, Tilbehør VVS-nr. BROEN Nr. Dimension Beskrivelse M DN 32 isoleringskappe 4.4

23 Flowdiagram DN 32H High flow Bar kpa Trykfald over ventilen Målesignal Position 0.0 Position 1.0 Position 2.0 Position 3.0 Position 4.0 Position 5.0 Position 6.0 Position 7.0 Position 8.0 Position 9.0 Position l/s Flow 1,044 1,440 1,800 2,160 2,520 2,880 3,240 3,600 4,500 l/t X-aksen angiver det anbefalede flowområde for ventilen. De sorte kurver bruges til at bestemme det samlede trykfald over ventilen ved en specifik forindstilling og et givet flow. Den røde kurve er Venturi-målesignalet, der angiver, hvilket differenstryk der skal måles over Venturi-blænden for et givet flow. 4.4

24 4.4 Produktdatablad DN 40 muffe/muffe 140mm Specifikationer 213mm 122mm 113mm Maks. temperatur Min. temperatur Maks. tryk Prestilslutninger Mærkning på ventil Tilslutning Ventilhus Kugle og nål Ventilhåndtag Tætninger 120 C -20 C 25 bar 16 bar (Håndtag) DN, flowversion, Kvm (Kv-måling) (Ventilhus) DN, PN, flowretning, BROEN Indvendigt gevind ISO 7/1 parallel Afzinkningsbestandigt messing CW602N CuZn36Pb2As Afzinkningsbestandigt messing CW602N (forkromet) Polyamid (PA %GF) O-ringe EPDM Pakninger PTFE testpunkttætning EPDM VVS-nr. BROEN Nr. Dimension Nom. tommer l/s Flowområde l/t H DN 40H 1 1/2 0,44-1, Tilbehør VVS-nr. BROEN Nr. Dimension Beskrivelse M DN 40 isoleringskappe 4.4

25 Flowdiagram DN 40H High flow Bar kpa Trykfald over ventilen Position 0.0 Position 1.0 Position 2.0 Position 3.0 Position 4.0 Position 5.0 Position 6.0 Position 7.0 Position8.0 Position 9.0 Position 9.9 Målesignal l/s Flow 1,584 1,800 2,160 2,520 2,880 3,240 3,600 6,768 l/t X-aksen angiver det anbefalede flowområde for ventilen. De sorte kurver bruges til at bestemme det samlede trykfald over ventilen ved en specifik forindstilling og et givet flow. Den røde kurve er Venturi-målesignalet, der angiver, hvilket differenstryk der skal måles over Venturi-blænden for et givet flow. Se eksempel på datablad for DN 20S. 4.4

26 4.4 Produktdatablad DN 50 muffe/muffe 156mm Specifikationer 221mm 122mm 120mm Maks. temperatur Min. temperatur Maks. tryk Prestilslutninger Mærkning på ventil Tilslutning Ventilhus Kugle og nål Ventilhåndtag Tætninger 120 C -20 C 25 bar 16 bar (Håndtag) DN, flowversion, Kvm (Kv-måling) (Ventilhus) DN, PN, flowretning, BROEN Indvendigt gevind ISO 7/1 parallel Afzinkningsbestandigt messing CW602N CuZn36Pb2As Afzinkningsbestandigt messing CW602N (forkromet) Polyamid (PA %GF) O-ringe EPDM Pakninger PTFE testpunkttætning EPDM VVS-nr. BROEN Nr. Dimension Nom. tommer l/s Flowområde l/t H DN 50H 2 0,82-3, Tilbehør VVS-nr. BROEN Nr. Dimension Beskrivelse M DN 50 isoleringskappe 4.4

27 Flowdiagram DN 50H High flow Bar kpa Trykfald over ventilen Målesignal Position 0.0 Position 1.0 Position 2.0 Position 3.0 Position 4.0 Position 5.0 Position 6.0 Position 7.0 Position 8.0 Position 9.0 Position Flow l/s 2,952 3,240 3,600 7,200 10,800 12,636 l/t X-aksen angiver det anbefalede flowområde for ventilen. De sorte kurver bruges til at bestemme det samlede trykfald over ventilen ved en specifik forindstilling og et givet flow. Den røde kurve er Venturi-målesignalet, der angiver, hvilket differenstryk der skal måles over Venturi-blænden for et givet flow. Se eksempel på datablad for DN 20S. 4.4

28 4.5

29 4.5 Produktdatablade FODRV, kompression Produktoversigt DN 50H DN 40H DN 25H / DN 32H DN 20H / DN 25S DN 15H / DN 20S DN 15S / DN 20L DN 15L DN 15UL ,080 1,440 1,800 2,160 2,880 3,600 7,200 10,800 14,400 Flow l/s l/h l/s Flowområde Dimension Afsnit l/t 0,0076-0, DN 15UL ,0172-0, DN 15L ,036-0, ,074-0, ,142-0, ,29-1, DN 15S DN 20L DN 15H DN 20S DN 20H DN 25S DN 25H DN 32H ,44-1, DN 40H ,82-3, DN 50H

30 4.5 Produktdatablad DN 15 pres/pres 99mm Specifikationer 164mm 75mm 76mm Maks. temperatur 120 C Min. temperatur -20 C Maks. tryk 5 bar Angivelser på ventil (Håndtag) DN, flowversion, Kvm (Kv-måling) (Ventilhus) DN, PN, flowretning, BROEN Tilslutning Kompression EN Ventilhus Afzinkningsbestandigt messing CW602N CuZn36Pb2As Kugle og nål Afzinkningsbestandigt CW602N (forkromet) Ventilhåndtag Polyamid (PA %GF) Tætninger O-ringe EPDM Pakninger PTFE testpunkttætning EPDM Kompressionstilslutninger anbefales ikke til køleapplikationer. I stedet anbefales pres- eller gevindtilslutninger. VVS-nr. BROEN Nr. Dimension tilslutning Flowområde l/s l/t UL DN 15UL 15 mm 0,0076-0, L DN 15L 15 mm 0,0172-0, S DN 15S 15 mm 0,036-0, H DN 15H 15 mm 0,074-0, Tilbehør VVS-nr. BROEN Nr. Dimension Beskrivelse M DN 15 isoleringskappe 4.5

31 Flowdiagram DN 15UL Ultralow flow Trykfald over ventilen Bar kpa Målesignal Position Position 2.0 Position 3.0 Position 4.0 Position 5.0 Position 6.0 Position 7.0 Position Flow l/s X-aksen angiver det anbefalede flowområde for ventilen. De sorte kurver bruges til at bestemme det samlede trykfald over ventilen ved en specifik forindstilling og et givet flow. Den røde kurve er Venturi-målesignalet, der angiver, hvilket differenstryk der skal måles over Venturi-blænden for et givet flow. Se eksempel på datablad for DN 20S. 4.5

32 Flowdiagram DN 15L Lavt flow Bar kpa Trykfald over ventilen Position 1.0 Målesignal Position 2.0 Position 3.0 Position 4.0 Position 5.0 Position 6.0 Position 7.0 Position l/s Flow l/t X-aksen angiver det anbefalede flowområde for ventilen. De sorte kurver bruges til at bestemme det samlede trykfald over ventilen ved en specifik forindstilling og et givet flow. Den røde kurve er Venturi-målesignalet, der angiver, hvilket differenstryk der skal måles over Venturi-blænden for et givet flow. Se eksempel på datablad for DN 20S. 4.5

33 Flowdiagram DN 15S Standard flow Bar kpa Trykfald over ventilen position 0.0 Position2.0 Position 3.0 Position 4.0 Position 6.0 Målesignal Position 7.0 Position 8.0 Position Flow l/s l/t X-aksen angiver det anbefalede flowområde for ventilen. De sorte kurver bruges til at bestemme det samlede trykfald over ventilen ved en specifik forindstilling og et givet flow. Den røde kurve er Venturi-målesignalet, der angiver, hvilket differenstryk der skal måles over Venturi-blænden for et givet flow. Se eksempel på datablad for DN 20S. 4.5

34 Flowdiagram DN 15H High flow Bar kpa Trykfald over ventilen Position 0.0 Position 2.0 Position 3.0 Position 4.0 Position 5.0 Position 6.0 Position 8.0 Position 9.0 Position 9.9 Målesignal Flow l/s ,080 1,170 l/t X-aksen angiver det anbefalede flowområde for ventilen. De sorte kurver bruges til at bestemme det samlede trykfald over ventilen ved en specifik forindstilling og et givet flow. Den røde kurve er Venturi-målesignalet, der angiver, hvilket differenstryk der skal måles over Venturi-blænden for et givet flow. Se eksempel på datablad for DN 20S. 4.5

35 4.5

36 4.5 Produktdatablad DN 20 kompression/kompression 105mm Specifikationer 170mm 75mm 79mm Maks. temperatur 120 C Min. temperatur -20 C Maks. tryk 5 bar Angivelser på ventil (Håndtag) DN, flowversion, Kvm (Kv-måling) (Ventilhus) DN, PN, flowretning, BROEN Tilslutning Kompression EN Ventilhus Afzinkningsbestandigt messing CW602N CuZn36Pb2As Kugle og nål Afzinkningsbestandigt CW602N (forkromet) Ventilhåndtag Polyamid (PA %GF) Tætninger O-ringe EPDM Pakninger PTFE testpunkttætning EPDM Kompressionstilslutninger anbefales ikke til køleapplikationer. I stedet anbefales pres- eller gevindtilslutninger. VVS-nr BROEN Nr. Dimension tilslutning l/s Flowområde l/t L DN 20L 22 mm 0,036-0, S DN 20S 22 mm 0,074-0, H DN 20H 22 mm 0,142-0, Tilbehør VVS-nr. BROEN Nr. Dimension Beskrivelse M DN 20 isoleringskappe 4.5

37 Flowdiagram DN 20L Low flow Bar kpa Trykfald over ventilen Position 1.0 Position 2.0 Position 3.0 Position 4.0 Position 5.0 Position 6.0 Position 7.0 Position 9.9 Målesignal Flow l/s l/t X-aksen angiver det anbefalede flowområde for ventilen. De sorte kurver bruges til at bestemme det samlede trykfald over ventilen ved en specifik forindstilling og et givet flow. Den røde kurve er Venturi-målesignalet, der angiver, hvilket differenstryk der skal måles over Venturi-blænden for et givet flow. Se eksempel på datablad for DN 20S. 4.5

38 Flowdiagram DN 20S Standard flow Bar kpa Trykfald over ventilen Position 0.0 Position 1.0 Position 2.0 Position 3.0 Position 4.0 Position 5.0 Position 6.0 Position 7.0 Position 8.0 Position 9.9 Målesignal Flowdiagram Flow l/s ,080 1,170 l/t X-aksen angiver det anbefalede flowområde for ventilen. De sorte kurver bruges til at bestemme det samlede trykfald over ventilen ved en specifik forindstilling og et givet flow. Den røde kurve er Venturi-målesignalet, der angiver, hvilket differenstryk der skal måles over Venturi-blænden for et givet flow. Se eksempel på datablad for DN 20S. 4.5

39 Flowdiagram DN 20H High flow Bar kpa Trykfald over ventilen Position 0.0 Position 1.0 Position 2.0 Position 3.0 Position 4.0 Position 5.0 Position 6.0 Position 7.0 Position 8.0 Position 9.0 Position 9.9 Målesignal Flow l/s ,080 1,440 1,800 2,170 l/t X-aksen angiver det anbefalede flowområde for ventilen. De sorte kurver bruges til at bestemme det samlede trykfald over ventilen ved en specifik forindstilling og et givet flow. Den røde kurve er Venturi-målesignalet, der angiver, hvilket differenstryk der skal måles over Venturi-blænden for et givet flow. Se eksempel på datablad for DN 20S. 4.5

40 4.5 Produktdatablad DN 25 kompression/kompression 118mm 177mm 75mm Specifikationer Maks. temperatur 120 C Min. temperatur -20 C Maks. tryk 5 bar Angivelser på ventil (Håndtag) DN, flowversion, Kvm (Kv-måling) (Ventilhus) DN, PN, flowretning, BROEN Tilslutning Kompression EN Ventilhus Afzinkningsbestandigt messing CW602N CuZn36Pb2As Kugle og nål Afzinkningsbestandigt CW602N (forkromet) Ventilhåndtag Polyamid (PA %GF) Tætninger O-ringe EPDM Pakninger PTFE testpunkttætning EPDM Kompressionstilslutninger anbefales ikke til køleapplikationer. I stedet anbefales pres- eller gevindtilslutninger. VVS-nr. BROEN Nr. Dimension Tilslutning l/s Flowområde l/t S DN 25S 28 mm 0,142-0, H DN 25H 28 mm 0,29-1, Tilbehør VVS-nr. BROEN Nr. Dimension Beskrivelse M DN 25 isoleringskappe 4.5

41 Flowdiagram DN 25S Standard flow Bar kpa Trykfald over ventilen Position 0.0 Position 1.0 Position 2.0 Position 3.0 Position 4.0 Position 5.0 Position 6.0 Position 7.0 Position 8.0 Position 9.9 Målesignal l/s Flow ,080 1,440 1,800 2,171 l/t DN 25H High flow Bar kpa Trykfald over ventilen Position 0.0 Position 1.0 Position 2.0 Position 3.0 Position 4.0 Position 5.0 Position 6.0 Position 7.0 Position 8.0 Position 9.0 Position 9.9 Målesignal Flow l/s l/t X-aksen angiver det anbefalede flowområde for ventilen. De sorte kurver bruges til at bestemme det samlede trykfald over ventilen ved en specifik forindstilling og et givet flow. Den røde kurve er Venturi-målesignalet, der angiver, hvilket differenstryk der skal måles over Venturi-blænden for et givet flow. Se eksempel på datablad for DN 20S. 4.5

42 4.5 Produktdatablad DN 32 kompression/kompression 135mm Specifikationer 241mm 122mm 109mm Maks. temperatur 120 C Min. temperatur -20 C Maks. tryk 5 bar Angivelser på ventil (Håndtag) DN, flowversion, Kvm (Kv-måling) (Ventilhus) DN, PN, flowretning, BROEN Tilslutning Kompression EN Ventilhus Afzinkningsbestandigt messing CW602N CuZn36Pb2As Kugle og nål Afzinkningsbestandigt CW602N (forkromet) Ventilhåndtag Polyamid (PA %GF) Tætninger O-ringe EPDM Pakninger PTFE testpunkttætning EPDM Kompressionstilslutninger anbefales ikke til køleapplikationer. I stedet anbefales pres- eller gevindtilslutninger. VVS-nr. BROEN Nr. Dimension tilslutning l/s Flowområde l/t H DN 32H 35 mm 0,29-1, Tilbehør VVS-nr. BROEN Nr. Dimension Beskrivelse M DN 32 isoleringskappe 4.5

43 Flowdiagram DN 32H High flow Bar kpa Trykfald over ventilen Målesignal Position 0.0 Position 1.0 Position 2.0 Position 3.0 Position 4.0 Position 5.0 Position 6.0 Position 7.0 Position 8.0 Position 9.0 Position Flow l/s 1,044 1,440 1,800 2,160 2,520 2,880 3,240 3,600 4,500 l/t X-aksen angiver det anbefalede flowområde for ventilen. De sorte kurver bruges til at bestemme det samlede trykfald over ventilen ved en specifik forindstilling og et givet flow. Den røde kurve er Venturi-målesignalet, der angiver, hvilket differenstryk der skal måles over Venturi-blænden for et givet flow. Se eksempel på datablad for DN 20S.

44 4.5 Produktdatablad DN 40 kompression/kompression 149mm Specifikationer 253mm 122mm 113mm Maks. temperatur 120 C Min. temperatur -20 C Maks. tryk 5 bar Angivelser på ventil (Håndtag) DN, flowversion, Kvm (Kv-måling) (Ventilhus) DN, PN, flowretning, BROEN Tilslutning Kompression EN Ventilhus Afzinkningsbestandigt messing CW602N CuZn36Pb2As Kugle og nål Afzinkningsbestandigt CW602N (forkromet) Ventilhåndtag Polyamid (PA %GF) Tætninger O-ringe EPDM Pakninger PTFE testpunkttætning EPDM Kompressionstilslutninger anbefales ikke til køleapplikationer. I stedet anbefales pres- eller gevindtilslutninger. VVS-nr. BROEN Nr. Dimension Tilslutning l/s Flowområde l/t H DN 40H 42 mm 0,44-1, Tilbehør VVS-nr. BROEN Nr. Dimension Beskrivelse M DN 40 isoleringskappe 4.5

45 Flowdiagram DN 40H High flow Bar kpa Trykfald over ventilen Position 0.0 Position 1.0 Position 2.0 Position 3.0 Position 4.0 Position 5.0 Position 6.0 Position 7.0 Position8.0 Position 9.0 Position 9.9 Målesignal Flow l/s 1,584 1,800 2,160 2,520 2,880 3,240 3,600 6,760 l/t X-aksen angiver det anbefalede flowområde for ventilen. De sorte kurver bruges til at bestemme det samlede trykfald over ventilen ved en specifik forindstilling og et givet flow. Den røde kurve er Venturi-målesignalet, der angiver, hvilket differenstryk der skal måles over Venturi-blænden for et givet flow. Se eksempel på datablad for DN 20S. 4.5

46 4.5 Produktdatablad DN 50 kompression/kompression 167mm Specifikationer 265mm 122mm 120mm Maks. temperatur 120 C Min. temperatur -20 C Maks. tryk 5 bar Angivelser på ventil (Håndtag) DN, flowversion, Kvm (Kv-måling) (Ventilhus) DN, PN, flowretning, BROEN Tilslutning Kompression EN Ventilhus Afzinkningsbestandigt messing CW602N CuZn36Pb2As Kugle og nål Afzinkningsbestandigt CW602N (forkromet) Ventilhåndtag Polyamid (PA %GF) Tætninger O-ringe EPDM Pakninger PTFE testpunkttætning EPDM Kompressionstilslutninger anbefales ikke til køleapplikationer. I stedet anbefales pres- eller gevindtilslutninger. VVS-nr. BROEN Nr. Dimension Nom. tommer H DN 50H 54 mm 0,82-3,51 l/s Flowområde l/t Tilbehør VVS-nr. BROEN Nr. Dimension Beskrivelse M DN 50 isoleringskappe 4.5

47 Flowdiagram DN 50H Højt flow Bar kpa Trykfald over ventilen Målesignal Position 0.0 Position 1.0 Position 2.0 Position 3.0 Position 4.0 Position 5.0 Position 6.0 Position 7.0 Position 8.0 Position 9.0 Position Flow l/s 2,952 3,240 3,600 7,200 10,800 12,630 l/t X-aksen angiver det anbefalede flowområde for ventilen. De sorte kurver bruges til at bestemme det samlede trykfald over ventilen ved en specifik forindstilling og et givet flow. Den røde kurve er Venturi-målesignalet, der angiver, hvilket differenstryk der skal måles over Venturi-blænden for et givet flow. Se eksempel på datablad for DN 20S. 4.5

48

49 4.6 Produktdatablade FODRV, flange Produktoversigt DN300 DN 250 DN 200 DN 150 DN 125 DN 100 DN 80 DN ,080 l/s m 3 /h Flowområde Dimension Afsnit l/s m 3 /t 1,8-7 6,48-25,2 DN , ,6-54,0 DN , ,3-93,6 DN ,4-144 DN , ,5-205 DN DN DN DN Bemærk! Dimensionerne kan fås ved forespørgsel. 4.6

50 4.6 Produktdatablad DN 65 flange/flange 160mm Specifikationer 182mm 185mm 269mm Maks. temperatur Min. temperatur Maks. tryk Mærkning på ventil 120 C -20 C 16 bar (Venturi-rør) DN, maks. temperatur og flowretning (butterfly-gearboks) Ventiltype, DN og Kvm Flange: BS PN16 Kulstofstål Tilslutning Venturi-rør Butterfly-ventilhus Støbejern, helstøbt (ASTMA A126 KL. B) Klap Rustfrit stål (ASTM A351) Spindel Rustfrit stål (ASTM A276) Testpunkter Tætninger EPDM og NBR 1 Afzinkningsbestandigt messing CW602N CuZn36Pb2As VVS-nr. BROEN Nr. Dimension Nom. tommer Flowområde l/s m 3 /t DN /2 1,8-7 6,48-25,2 4.6

51 Flowdiagram DN 65 flange/flange Bar kpa Trykfald over ventilen Position 1.5 Position 2.0 Position 2.5 Position 3.0 Målesignal Position 3.5 Position 4.0 Position 4.5 Position Flow l/s m 3 /t X-aksen angiver det anbefalede flowområde for ventilen. De sorte kurver bruges til at bestemme det samlede trykfald over ventilen ved en specifik forindstilling og et givet flow. Den røde kurve er Venturi-målesignalet, der angiver, hvilket differenstryk der skal måles over Venturi-blænden for et givet flow. Se eksempel på datablad for DN 20S. 4.6

52 4.6 Produktdatablad DN 80 flange/flange 160mm Specifikationer 249mm 99mm 200mm 275mm 76mm Maks. temperatur Min. temperatur Maks. tryk Mærkning på ventil 120 C -20 C 16 bar (Venturi-rør) DN, maks. temperatur og flowretning (butterfly-gearboks) Ventiltype, DN og Kvm Flange: BS PN16 Kulstofstål Tilslutning Venturi-rør Butterfly-ventilhus Støbejern, helstøbt (ASTMA A126 KL. B) Klap Rustfrit stål (ASTM A351) Spindel Rustfrit stål (ASTM A276) Testpunkter Tætninger EPDM og NBR 1 Afzinkningsbestandigt messing CW602N CuZn36Pb2As 75mm 164mm VVS-nr. BROEN Nr. Dimension Nom. tommer Flowområde l/s m 3 /t DN , ,

53 Flowdiagram DN 80 flange/flange Bar kpa Trykfald over ventilen Position 1.5 Position 2.0 Position 2.5 Position 3.0 Position 3.5 Målesignal Position 4.0 Position 4.5 Position 5.0 Position l/s Flow m 3 /t X-aksen angiver det anbefalede flowområde for ventilen. De sorte kurver bruges til at bestemme det samlede trykfald over ventilen ved en specifik forindstilling og et givet flow. Den røde kurve er Venturi-målesignalet, der angiver, hvilket differenstryk der skal måles over Venturi-blænden for et givet flow. Se eksempel på datablad for DN 20S. 4.6

54 4.6 Produktdatablad DN 100 flange/flange 325mm 160mm 220mm 297mm Specifikationer Maks. temperatur Min. temperatur Maks. tryk Mærkning på ventil 120 C -20 C 16 bar (Venturi-rør) DN, maks. temperatur og flowretning (butterfly-gearboks) Ventiltype, DN og Kvm Flange: BS PN16 Kulstofstål Tilslutning Venturi-rør Butterfly-ventilhus Støbejern, helstøbt (ASTMA A126 KL. B) Klap Rustfrit stål (ASTM A351) Spindel Rustfrit stål (ASTM A276) Testpunkter Tætninger EPDM og NBR 1 Afzinkningsbestandigt messing CW602N CuZn36Pb2As VVS-nr. BROEN Nr. Dimension Nom. tommer Flowområde l/s m 3 /t DN , ,3-93,6 4.6

55 Flowdiagram DN 100 flange/flange Bar kpa Trykfald over ventilen Målesignal Position 3.0 Position 3.5 Position Position Position Flow l/s m 3 /t X-aksen angiver det anbefalede flowområde for ventilen. De sorte kurver bruges til at bestemme det samlede trykfald over ventilen ved en specifik forindstilling og et givet flow. Den røde kurve er Venturi-målesignalet, der angiver, hvilket differenstryk der skal måles over Venturi-blænden for et givet flow. Se eksempel på datablad for DN 20S. 4.6

56 4.6 Produktdatablad DN 125 flange/flange 160mm Specifikationer 341mm 250mm 307mm Maks. temperatur Min. temperatur Maks. tryk Mærkning på ventil 120 C -20 C 16 bar (Venturi-rør) DN, maks. temperatur og flowretning (butterfly-gearboks) Ventiltype, DN og Kvm Flange: BS PN16 Kulstofstål Tilslutning Venturi-rør Butterfly-ventilhus Støbejern, helstøbt (ASTMA A126 KL. B) Klap Rustfrit stål (ASTM A351) Spindel Rustfrit stål (ASTM A276) Testpunkter Afzinkningsbestandigt messing CW602N CuZn36Pb2As Tætninger EPDM og NBR 1 VVS-nr. BROEN Nr. Dimension Nom. tommer Flowområde l/s m 3 /t DN / ,

57 Flowdiagram DN 125 flange/flange Bar kpa Trykfald over ventilen Målesignal Position 2.5 Position 3.0 Position 4.0 Position 4.5 Position 5.0 Position Flow l/s m 3 /t X-aksen angiver det anbefalede flowområde for ventilen. De sorte kurver bruges til at bestemme det samlede trykfald over ventilen ved en specifik forindstilling og et givet flow. Den røde kurve er Venturi-målesignalet, der angiver, hvilket differenstryk der skal måles over Venturi-blænden for et givet flow. Se eksempel på datablad for DN 20S. 4.6

58 4.6 Produktdatablad DN 150 flange/flange 160mm Specifikationer 354mm 285mm 320mm Maks. temperatur Min. temperatur Maks. tryk Mærkning på ventil 120 C -20 C 16 bar (Venturi-rør) DN, maks. temperatur og flowretning (butterfly-gearboks) Ventiltype, DN og Kvm Flange: BS PN16 Kulstofstål Tilslutning Venturi-rør Butterfly-ventilhus Støbejern, helstøbt (ASTMA A126 KL. B) Klap Rustfrit stål (ASTM A351) Spindel Rustfrit stål (ASTM A276) Testpunkter Afzinkningsbestandigt messing CW602N CuZn36Pb2As Tætninger EPDM og NBR 1 VVS-nr. BROEN Nr. Dimension Nom. tommer Flowområde l/s m 3 /t DN , ,

59 Flowdiagram DN 150 flange/flange Bar kpa Trykfald over ventil Position Position 2.5 Position 3.0 Position 3.5 Position 4.0 Målesignal Position Position Position l/s Flow m 3 /t X-aksen angiver det anbefalede flowområde for ventilen. De sorte kurver bruges til at bestemme det samlede trykfald over ventilen ved en specifik forindstilling og et givet flow. Den røde kurve er Venturi-målesignalet, der angiver, hvilket differenstryk der skal måles over Venturi-blænden for et givet flow. Se eksempel på datablad for DN 20S. 4.6

60 4.6 Produktdatablad DN 200 flange/flange 150mm Specifikationer 378mm 340mm 354mm Maks. temperatur Min. temperatur Maks. tryk Mærkning på ventil 120 C -20 C 16 bar (Venturi-rør) DN, maks. temperatur og flowretning (butterfly gearboks) Ventiltype, DN og Kvm Flange: BS PN16 Kulstofstål Tilslutning Venturi-rør Butterfly-ventilhus Støbejern, helstøbt (ASTMA A126 KL. B) Klap Rustfrit stål (ASTM A351) Spindel Rustfrit stål (ASTM A276) Testpunkter Afzinkningsbestandigt messing CW602N CuZn36Pb2As Tætninger EPDM og NBR 1 VVS-nr. BROEN Nr. Nom. tommer Flowområde l/s m 3 /t DN

61 Flowdiagram DN 200 flange/flange Bar kpa Trykfald over ventilen Position 2.5 Position 3.0 Position 3.5 Position 4.0 Målesignal Position Position Position 6.0 Flow l/s m 3 /t X-aksen angiver det anbefalede flowområde for ventilen. De sorte kurver bruges til at bestemme det samlede trykfald over ventilen ved en specifik forindstilling og et givet flow. Den røde kurve er Venturi-målesignalet, der angiver, hvilket differenstryk der skal måles over Venturi-blænden for et givet flow. Se eksempel på datablad for DN 20S. 4.6

62 4.6 Produktdatablad DN 250 flange/flange 190mm Specifikationer 411mm 405mm 445mm Maks. temperatur Min. temperatur Maks. tryk Mærkning på ventil 120 C -20 C 16 bar (Venturi-rør) DN, maks. temperatur og flowretning (butterfly-gearboks) Ventiltype, DN og Kvm Flange: BS PN16 Kulstofstål Tilslutning Venturi-rør Butterfly-ventilhus Støbejern, helstøbt (ASTMA A126 KL. B) Klap Rustfrit stål (ASTM A351) Spindel Rustfrit stål (ASTM A276) Testpunkter Afzinkningsbestandigt messing CW602N CuZn36Pb2As Tætninger EPDM og NBR 1 VVS-nr. BROEN Nr. Dimension Nom. tommer Flowområde l/s m 3 /t DN

63 Flowdiagram DN 250 flange/flange Bar kpa Trykfald over ventilen Position 2.0 Position 2.5 Position 3.0 Position 3.5 Målesignal Position 4.0 Position Position Position Flow l/s m 3 /t X-aksen angiver det anbefalede flowområde for ventilen. De sorte kurver bruges til at bestemme det samlede trykfald over ventilen ved en specifik forindstilling og et givet flow. Den røde kurve er Venturi-målesignalet, der angiver, hvilket differenstryk der skal måles over Venturi-blænden for et givet flow. Se eksempel på datablad for DN 20S. 4.6

64 4.6 Produktdatablad DN 300 flange/flange 190mm Specifikationer 465mm 460mm 490mm Maks. temperatur Min. temperatur Maks. tryk Mærkning på ventil 120 C -20 C 16 bar (Venturi-rør) DN, maks. temperatur og flowretning (butterfly-gearboks) Ventiltype, DN og Kvm Flange: BS PN16 Kulstofstål Tilslutning Venturi-rør Butterfly-ventilhus Støbejern, helstøbt (ASTMA A126 KL. B) Klap Rustfrit stål (ASTM A351) Spindel Rustfrit stål (ASTM A276) Testpunkter Afzinkningsbestandigt messing CW602N CuZn36Pb2As Tætninger EPDM og NBR 1 VVS-nr. BROEN Nr. Dimension Nom. tommer Flowområde l/s m 3 /t DN

65 Flowdiagram DN 300 flange/flange Bar kpa Trykfald over ventilen Position 1.5 Position 2.0 Position 2.5 Position 3.0 Position 4.0 Målesignal Position Position Flow l/s m 3 /t X-aksen angiver det anbefalede flowområde for ventilen. De sorte kurver bruges til at bestemme det samlede trykfald over ventilen ved en specifik forindstilling og et givet flow. Den røde kurve er Venturi-målesignalet, der angiver, hvilket differenstryk der skal måles over Venturi-blænden for et givet flow. Se eksempel på datablad for DN 20S. 4.6

66

67 4.7 Produktdatablade FODRV, forlænget Produktoversigt DN 200 DN 150 DN 125 DN 100 DN 80 DN l/s m 3 /h Flowområde Dimension Afsnit l/s m 3 /t 1,8-7 6,48-25,2 DN , ,6-54 DN , ,3-93,6 DN ,4-144 DN , ,5-205 DN

68 4.7 Produktdatablad DN 65 forlænget flange/flange 455mm 160mm Specifikationer Maks. temperatur Min. temperatur Maks. tryk Mærkning på ventil 120 C -20 C 16 bar (Venturi-rør) DN, maks. temperatur og flowretning (butterfly-gearboks) Ventiltype, DN og Kvm Flange: BS PN16 Kulstofstål Tilslutning Venturi-rør Butterfly-ventilhus Støbejern, helstøbt (ASTMA A126 KL. B) Klap Rustfrit stål (ASTM A351) Spindel Rustfrit stål (ASTM A276) Testpunkter Afzinkningsbestandigt messing CW602N CuZn36Pb2As Tætninger EPDM og NBR 1 269mm 185mm VVS-nr. BROEN Nr. Dimension Nom. tommer Flowområde l/s m 3 /t DN /2 1,8-7 6,48-25,2 4.7

Ballorex DP 6.1 Indledning

Ballorex DP 6.1 Indledning 6.1 Indledning Differenstrykregulator (DPCV) DN 15 - DN 50 1/2" - 2" 6.1.1 beskrivelse er en differenstrykregulator, der kan anvendes i vandbårne varme- og kølesystemer, hvor der kræves et konstant differenstryk

Læs mere

9525 Statisk ON/OFF Terminal Ventil

9525 Statisk ON/OFF Terminal Ventil SAV-DANMARK A/S Paul Bergsøes vej 8, 2600 Glostrup Tlf +45 44 48 42 00 Fax +45 44 48 9 37 E-mail sav@sav.dk 9525 Statisk ON/OFF Terminal Ventil Tekniske data Statisk terminal ventil ON/OFF i afzinkningsbestandig

Læs mere

BALLOREX Dynamic 5.1 Introduktion

BALLOREX Dynamic 5.1 Introduktion 5.1 Introduktion 5.1.1 Perfekt balance med dynamisk indregulering BROEN BALLOREX Dynamic er en trykuafhængig kombi-ventil med dynamisk flowbegrænser og reguleringsventil. Denne nye og innovative dynamiske

Læs mere

BROEN BALLOREX Dynamic R E ADY STEADY GO! Dynamiske Strengreguleringsventiler

BROEN BALLOREX Dynamic R E ADY STEADY GO! Dynamiske Strengreguleringsventiler BROEN BALLOREX Dynamic R E ADY STEADY GO! Dynamiske Strengreguleringsventiler BROEN A/S Skovvej 30 DK-5610 Assens +45 6471 2095 sales@ballorex.com www.broen.com Fordelene ved BROEN BALLOREX Dynamic Direkte

Læs mere

Precision made easy. Ballorex Vario. Statisk strengreguleringsventil

Precision made easy. Ballorex Vario. Statisk strengreguleringsventil Precision made easy Ballorex Vario Statisk strengreguleringsventil Effektiv indregulering af varme- og kølesystemer Precision made easy Ballorex Vario er en statisk strengreguleringsventil med variabel

Læs mere

STAD-C. Indreguleringsventiler DN 15-50

STAD-C. Indreguleringsventiler DN 15-50 STAD-C Indreguleringsventiler DN 15-50 IMI TA / Indreguleringsventiler / STAD-C STAD-C Indreguleringsventilen STAD-C er specialudviklet til brug i vandbårne køleanlæg. STAD-C med de pålidelige hydroniske

Læs mere

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Datablad Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Beskrivelse AB-PM er en kombineret automatisk indreguleringsventil. Den indeholder tre funktioner i et kompakt ventilhus:

Læs mere

Manuel indreguleringsventil MSV-BD LENO

Manuel indreguleringsventil MSV-BD LENO Beskrivelse/anvendelse MSV-BD LENO er seneste generation manuel ventil til indregulering af varme-, køle- og brugsvandsanlæg. MSV-BD LENO er en kombineret indreguleringsog afspærringsventil med en række

Læs mere

Precision made easy. Ballorex Delta. Differenstrykregulator

Precision made easy. Ballorex Delta. Differenstrykregulator Precision made easy Ballorex Delta Differenstrykregulator Konstant differenstryk giver perfekt indregulering Precision made easy Ballorex Delta er en differenstrykregulator, som anvendes i varme- eller

Læs mere

FIVC Strengreguleringsventiler

FIVC Strengreguleringsventiler FIVC Strengreguleringsventiler DZR Messing - PN 25 - ISO 228 Tekniske data Vigtigste funktioner og materialer ABS (håndhjul, hvid farve) DZR - afzinkningsfri messing (EN 12165 - CW602N) Tilslutning til

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 16) AVPL returmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 16) AVPL returmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 16) AVPL returmontering, justerbar indstilling Beskrivelse Den kan bruges på den primære side af husunderstationer til mindre systemer som etog to-familiehuse. Regulatoren

Læs mere

Technote. Frese SIGMA Compact DN15-DN50 dynamisk strengreguleringsventil. Beskrivelse. Anvendelse. Drift. Fordele. Funktioner.

Technote. Frese SIGMA Compact DN15-DN50 dynamisk strengreguleringsventil. Beskrivelse. Anvendelse. Drift. Fordele. Funktioner. Side 1 af 14 Frese SIGMA Compact DN15-DN5 Beskrivelse Frese SIGMA Compact er en eksternt justerbar, dynamisk strengreguleringsventil, som sikrer enkel, præcis og pålidelig flowbegrænsning og afspærring

Læs mere

TBV-C. Kombinerede regulerings- og balanceringsventiler til små terminalunits Terminalventil til ON/OFF-regulering

TBV-C. Kombinerede regulerings- og balanceringsventiler til små terminalunits Terminalventil til ON/OFF-regulering TBV-C Kombinerede regulerings- og balanceringsventiler til små terminalunits Terminalventil til ON/OFF-regulering IMI TA / Reguleringsventiler / TBV-C TBV-C TBV-C er konstrueret til brug på terminalunits

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

Manuelle indreguleringsventiler MSV-F2, PN 16/25, DN 50-400

Manuelle indreguleringsventiler MSV-F2, PN 16/25, DN 50-400 Manuelle indreguleringsventiler MSV-F2, PN 16/25, DN 50-400 Anvendelse MSV-F2 DN 50-150 MSV-F2 DN 200-400 MSV-F2 ventiler er manuelle indreguleringsventiler med flanger. De anvendes til indregulering af

Læs mere

STAF, STAF-SG. Balanceringsventiler PN 16 og PN 25 DN

STAF, STAF-SG. Balanceringsventiler PN 16 og PN 25 DN STAF, STAF-SG Balanceringsventiler PN 16 og PN 25 DN 20-400 IMI TA / Balanceringsventiler / STAF, STAF-SG STAF, STAF-SG En manuel balanceringsventil af støbejern (STAF) og sejjern (STAF-SG) med flanger,

Læs mere

Dynamic Valve type RA-DV dynamisk radiatorventil

Dynamic Valve type RA-DV dynamisk radiatorventil Dynamic Valve type RA-DV dynamisk radiatorventil Anvendelse RA-DV ligeløb RA-DV er en serie trykuafhængige radiatorventiler, der er udviklet til brug i 2-rørs varmesystemer sammen med alle typer termostatfølere

Læs mere

STAD-R. Indreguleringsventiler DN med reduceret Kv

STAD-R. Indreguleringsventiler DN med reduceret Kv STAD-R Indreguleringsventiler DN 15-25 med reduceret Kv IMI TA / Indreguleringsventiler / STAD-R STAD-R Manuel indreguleringsventil STAD-R med reduceret Kv værdier, som er yderst velegnet til brug i vandbårne

Læs mere

Technote. Frese S - dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. Frese S - dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 13 Anvendelse anvendes i varme- og køleanlæg hvor der skal distribueres vand i forskellige områder af systemet. Den dynamiske strengreguleringsventil sikrer en let og stabil indregulering af

Læs mere

STAD-D. Balanceringsventiler Balanceringsventil til brugsvandsanlæg,

STAD-D. Balanceringsventiler Balanceringsventil til brugsvandsanlæg, STAD-D Balanceringsventiler Balanceringsventil til brugsvandsanlæg, DN 15-50 IMI TA / Balanceringsventiler / STAD-D STAD-D Manuel balanceringsventil STAD-D med adskillige hydroniske funktioner. Den er

Læs mere

Temperaturregulator AVTB (PN 16)

Temperaturregulator AVTB (PN 16) Datablad Temperaturregulator AVTB (PN 16) Beskrivelse AVTB er en selvvirkende temperaturregulator, der bruges til at regulere vandtemperaturen i varmtvandsbeholdere, varmevekslere, olieforvarmere osv.

Læs mere

Technote. Frese S - Dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Funktioner. Fordele.

Technote. Frese S - Dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Funktioner. Fordele. Side 1 af 13 Anvendelse anvendes i varme- og køleanlæg hvor der skal distribueres vand i forskellige områder af systemet. Den dynamiske strengreguleringsventil sikrer en let og stabil indregulering af

Læs mere

MANUELLE INDREGULERINGSVENTILER

MANUELLE INDREGULERINGSVENTILER MANUEE SVENTIER SVENTI Manuel indreguleringsventil STAD med adskillige hydroniske funktioner. Den er yderst velegnet til brug i vandbårne varme- og køleanlæg, samt i brugsvandsanlæg. ÅNDJU Den indstillede

Læs mere

Indregulering og kontrol. Frese PV Compact. Differenstrykregulator

Indregulering og kontrol. Frese PV Compact. Differenstrykregulator Indregulering og kontrol Frese PV Compact Differenstrykregulator Indregulering og kontrol Frese PV Compact Differenstrykregulering Frese Innovative løsninger fra Frese regulerer globale HVACanlæg præcist

Læs mere

Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering

Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering Datablad Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering Beskrivelse AVQM anvendes sammen med Danfoss elektriske motorer: - AMV 150 1) - AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20

Læs mere

Automatiske indreguleringsventiler ASV

Automatiske indreguleringsventiler ASV Anvendelse ASV-I ASV-M ASV-PV / ASV-PV Plus ASV automatiske indreguleringsventiler anvendes i varme- og køleanlæg, hvor der ønskes et konstant differenstryk og /eller en begrænset vandmængde til zoner

Læs mere

STAD. Indreguleringsventiler DN 15-50

STAD. Indreguleringsventiler DN 15-50 STAD Indreguleringsventiler DN 15-50 IMI TA / Indreguleringsventiler / STAD STAD Manuel indreguleringsventil STAD med adskillige hydroniske funktioner. Den er yderst velegnet til brug i vandbårne varme-

Læs mere

Indsatskatalog - Dynamiske strengreguleringsventiler Side1af6

Indsatskatalog - Dynamiske strengreguleringsventiler Side1af6 Side1af6 Anvendelse Freses indsatser er specielt designet og fremstillet til automatisk regulering af varmeog kølekredsløb. De er en integreret del af Freses automatiske reguleringsventiler. Den dynamiske

Læs mere

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) Beskrivelse RAVV kan kombineres med 2-vejs ventiler RAV/8, VMT/8 eller VMA. Temperaturregulatoren lukker ved stigende følertemperatur. Der

Læs mere

TA-COMPACT-P. Kombinerede regulerings- og balanceringsventiler til små terminalunits Trykuafhængig balancerings- og reguleringsventil (PIBCV)

TA-COMPACT-P. Kombinerede regulerings- og balanceringsventiler til små terminalunits Trykuafhængig balancerings- og reguleringsventil (PIBCV) Kombinerede regulerings- og balanceringsventiler til små terminalunits Trykuafhængig balancerings- og reguleringsventil (PIBCV) IMI TA / Reguleringsventiler / Den trykuafhængig balancerings- og reguleringsventil

Læs mere

Technote. Frese ALPHA indsatse. Anvendelse. Funktioner. Fordele.

Technote. Frese ALPHA indsatse. Anvendelse. Funktioner. Fordele. Side 1 af 7 Anvendelse bruges i varme- og køleanlæg til fordeling af flowet til flere dele af anlægget. Den dynamiske strengreguleringsventil sikrer en nem og pålidelig regulering af anlægget uanset varierende

Læs mere

TA-PILOT-R. Differenstrykregulatorer Pilotstyret differenstrykregulator med justerbart set punkt

TA-PILOT-R. Differenstrykregulatorer Pilotstyret differenstrykregulator med justerbart set punkt TA-PILOT-R Differenstrykregulatorer Pilotstyret differenstrykregulator med justerbart set punkt IMI TA / Differenstrykregulatorer / TA-PILOT-R TA-PILOT-R TA-PILOT-R er en højtydende differenstrykregulator

Læs mere

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 8 Anvendelse CirCon og TemCon er reguleringsventiler til varmt brugsvandsanlæg med cirkulation. Ventilerne regulerer automatisk temperaturen på det cirkulationsvand, som gennemstrømmer dem. Derved

Læs mere

Manuel indreguleringsventil MSV-C

Manuel indreguleringsventil MSV-C Manuel indreguleringsventil MSV-C Anvendelse MSV-C er en kombineret manuel indregulerings-, måle- og afspærringsventil. Den anvendes i brugsvandsanlæg, i køle-, varme- og fjernvarmeanlæg til indregulering

Læs mere

Temperaturregulator til varme (PN 25) AVT / VG udvendigt gevind AVT / VGF flange

Temperaturregulator til varme (PN 25) AVT / VG udvendigt gevind AVT / VGF flange Datablad Temperaturregulator til varme (PN 25) AVT / VG udvendigt gevind AVT / VGF flange Beskrivelse AVT / VG AVT / VGF AVT/VG(F)-regulatoren er en selvvirkende proportional temperaturregulator udviklet

Læs mere

Indregulering og kontrol. Frese ALPHA. Dynamisk indreguleringsventil

Indregulering og kontrol. Frese ALPHA. Dynamisk indreguleringsventil Indregulering og kontrol Frese ALPHA Dynamisk indreguleringsventil Indregulering og kontrol Frese ALPHA Frese Innovative løsninger fra Frese regulerer globale HVACanlæg præcist og effektivt. Vores produkter

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 16) AVP AVP-F

Differenstrykregulator (PN 16) AVP AVP-F Datablad Differenstrykregulator (PN 16) AVP AVP-F fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling montering i returledning, fast indstilling Beskrivelse Regulatoren har en reguleringsventil, en

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Beskrivelse AVP(-F) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren

Læs mere

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21)

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Beskrivelse AFP VFG2 (VFG 21) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker ved stigende differenstryk. Regulatoren

Læs mere

STAG. Indreguleringsventiler DN med sporender

STAG. Indreguleringsventiler DN med sporender STAG Indreguleringsventiler DN 65-300 med sporender IMI TA / Indreguleringsventiler / STAG STAG En indreguleringsventil af sejjern med sporender med adskillige hydroniske funktioner. Den er yderst velegnet

Læs mere

Gulvvarmemanifold FHF

Gulvvarmemanifold FHF Da t a b l a d Gulvvarmemanifold FHF Anvendelse Manifold FHF anvendes til varmeregulering i gulvvarmesystemer. Hver enkelt slange i gulvvarmesystemet er forbundet til manifolden, hvilket gør det muligt

Læs mere

TA-Therm-D. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil

TA-Therm-D. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil TA-Therm-D Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil IMI TA / Brugsvand / TA-Therm-D TA-Therm-D Denne termostatventil for automatisk indregulering af varmtvandssystemer i boliger har en trinløs

Læs mere

Sædeventil (PN 16) VFM 2 2 vejs, flange

Sædeventil (PN 16) VFM 2 2 vejs, flange Datablad Sædeventil (PN 16) VFM 2 2 vejs, flange Beskrivelse Funktioner: Logaritmisk karakteristik. Reguleringsområde >100:1 Trykaflastet kegle Ventil til varme- og fjernvarmeanlæg samt kølesystemer. Hoveddata:

Læs mere

Technote. Frese EVA - on/off-kontrol og automatisk reguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner.

Technote. Frese EVA - on/off-kontrol og automatisk reguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. Side 1 af 7 Anvendelse er fremstillet specielt til regulering af varme- og køleanlæg i applikationer med fan coil units. Med den simple on/off-regulering kan ventilen benyttes i mange forskellige applikationer,

Læs mere

Flowkompenseret temperaturregulator AVTQ DN 20

Flowkompenseret temperaturregulator AVTQ DN 20 Datablad Flowkompenseret temperaturregulator AVTQ DN 20 Beskrivelse AVTQ forhindrer høje temperaturer i varmeveksleren, når der ikke tappes varmt vand, ved hurtigt at lukke for varmetilførslen (f.eks.

Læs mere

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4 Dimensionsområde PN Temperaturområde Materialer DN 15 - DN 150, 1/2" - 2" 16/64 Max. 400 C Støbejern Bronze Stål Anvendelse Type G4 er specielt egnet til damp, luft og gasser. Kvalitetssikring Alle ventiler

Læs mere

Temperaturstyret vandventil FJVA

Temperaturstyret vandventil FJVA Datablad Temperaturstyret vandventil FJVA Temperaturstyrede vandventiler bruges til uendelig proportionalregulering af flowet afhængigt af indstillingen og sensortemperaturen. program af temperaturstyrede

Læs mere

Technote. CirCon + /TemCon + - Termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. www.frese.eu

Technote. CirCon + /TemCon + - Termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. www.frese.eu Technote Side 1 af 8 Anvendelse CirCon + og TemCon + er reguleringsventiler til varmt brugsvandsanlæg med cirkulation. Ventilerne regulerer automatisk temperaturen på det cirkulationsvand, som gennemstrømmer

Læs mere

LENO MSV-BD ventiler til manuel indregulering

LENO MSV-BD ventiler til manuel indregulering LENO MSV-BD ventiler til manuel indregulering Beskrivelse LENO MSV-BD er et udvalg af ventiler til manuel indregulering af flow i varme-, køle- og varmtvandssystemer i boliger. LENO MSV-BD er en kombineret

Læs mere

Automatisk flowbegrænser AB-QM

Automatisk flowbegrænser AB-QM Automatisk flowbegrænser AB-QM Anvendelse AB-QM er en ny ventil med dobbeltfunktion. Ventilen kan anvendes særskilt som automatisk flowbegrænser eller som kombineret flowbegrænser og reguleringsventil

Læs mere

Manifold FHD anvendes til varmeregulering i gulvvarmesystemer.

Manifold FHD anvendes til varmeregulering i gulvvarmesystemer. DATABLAD Gulvvarmemanifold FHD Anvendelse Manifold FHD anvendes til varmeregulering i gulvvarmesystemer. Hver enkelt slange i gulvvarmesystemet er forbundet til manifolden hvilket gør det muligt at regulere

Læs mere

TA-PICL. Præfabrikerede units Trykuafhængig shunt

TA-PICL. Præfabrikerede units Trykuafhængig shunt TA-PICL Præfabrikerede units Trykuafhængig shunt IMI TA / Reguleringsventiler / TA-PICL TA-PICL TA-PICL er en 2-vejs shuntgruppe til regulering af fremløbstemperatur. TA-PICL er uafhængig af kredsens tilgængelige

Læs mere

Automatiske Indreguleringsventiler ASV

Automatiske Indreguleringsventiler ASV Automatiske Indreguleringsventiler ASV ASV-PV ASV-PV ASV-PV ASV-I ASV-M DN 15-40 DN 50 DN 65-100 DN 15-50 DN 15-50 Beskrivelse/ anvendelsesformål ASV automatiske indreguleringsventiler anvendes til regulering

Læs mere

Type-oversigt. 6 vejs reguleringsventil med indvendig gevind.

Type-oversigt. 6 vejs reguleringsventil med indvendig gevind. R3015-..-..-2 / R3020-..-..-2 6 vejs reguleringsventil med indvendig gevind. To-sekvens regulering (køle/varme) Med 90 drejemotor Omskiftning eller regulering af koldt og varmt vand til samme flade. Type-oversigt

Læs mere

Termostatisk element RAVI - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16)

Termostatisk element RAVI - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Beskrivelse RAVI er et selvirkende termostatisk element primært til temperaturregulering af mindre

Læs mere

DA 50. Differenstrykregulatorer Differenstrykregulator med justerbar indstillingsværdi DN 32-50

DA 50. Differenstrykregulatorer Differenstrykregulator med justerbar indstillingsværdi DN 32-50 DA 50 Differenstrykregulatorer Differenstrykregulator med justerbar indstillingsværdi DN 32-50 IMI TA / Differenstrykregulatorer / DA 50 DA 50 Denne differenstrykregulator er beregnet til varme- og køleanlæg

Læs mere

Automatisk flowbegrænser og reguleringsventil AB-QM

Automatisk flowbegrænser og reguleringsventil AB-QM Automatisk flowbegrænser og reguleringsventil AB-QM Anvendelse DN 10-32 DN 40/50 DN 65-100 AB-QM er en trykuafhængig flowbegrænser og reguleringsventil. Ventilen kan anvendes særskilt som automatisk flowbegrænser

Læs mere

Differenstrykaflastningsregulator AVPA (PN 16)

Differenstrykaflastningsregulator AVPA (PN 16) Datablad Differenstrykaflastningsregulator AVPA (PN 16) Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykaflastningsregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren er normalt lukket og

Læs mere

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind Datablad Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind Beskrivelse VRB 2 og VRB 3 sikrer god kvalitet og lavt omkostningsniveau i varme-,

Læs mere

Temperaturregulator AVTB (PN 16)

Temperaturregulator AVTB (PN 16) Datablad Temperaturregulator AVTB (PN 16) Beskrivelse AVTB er en selvvirkende temperaturregulator, der bruges til at regulere vandtemperaturen i varmtvandsbeholdere, varmevekslere, olieforvarmere osv.

Læs mere

Termostatisk aktuator RAVK - til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16)

Termostatisk aktuator RAVK - til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Beskrivelse RAVK kan kombineres med: - 2-vejs ventiler RAV-/8, VMT-/8, VMA eller - 3-vejs

Læs mere

Termostatisk aktuator RAVK for 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) for 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16)

Termostatisk aktuator RAVK for 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) for 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) for 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) for 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Beskrivelse RAVK kan kombineres med: 2-vejs ventiler RAV-/8, VMT-/8, VMA eller 3-vejs ventiler

Læs mere

Termostatisk element RAVK - til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16)

Termostatisk element RAVK - til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Beskrivelse RAVK 25-65 C kan kombineres med RAV-/8, VMT-/8, VMA og KOVM. RAVK 25-45 C kan

Læs mere

Technote. Frese OPTIMIZER - trykuafhængig indregulerings- og styregruppe for 4-rørssystemer. Anvendelse. Funktioner. Fordele.

Technote. Frese OPTIMIZER - trykuafhængig indregulerings- og styregruppe for 4-rørssystemer. Anvendelse. Funktioner. Fordele. Side 1 af 6 Anvendelse -regulatoren danner sammen med det tilhørende hydrauliksystem en komplet trykuafhængig motorventilgruppe til effektiv og energibesparende enkeltrums- eller centralreguleret energistyring

Læs mere

Trykuafhængig reguleringsventil med integreret flowbegrænser AVQM (PN 16) - retur- og fremløbsmontering

Trykuafhængig reguleringsventil med integreret flowbegrænser AVQM (PN 16) - retur- og fremløbsmontering Datablad Trykuafhængig reguleringsventil med integreret flowbegrænser AVQM (PN 16) - retur- og fremløbsmontering Beskrivelse Regulatorer anvendes sammen med Danfoss elektriske motorer: AMV 0 1) AMV(E)

Læs mere

TA-Therm. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil

TA-Therm. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil TA-Therm Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil IMI HEIMEIER / Brugsvand / TA-Therm TA-Therm Denne termostatventil for automatisk indregulering af varmtvandssystemer i boliger har en trinløs

Læs mere

2-vejs ventiler VM 2, VB 2

2-vejs ventiler VM 2, VB 2 Datablad 2-vejs ventiler VM 2, VB 2 Beskrivelse/ anvendelsesformål VM 2 VB 2 Ventilerne VM 2 og VB 2 med splitkarakteristik er udviklet til lang og problemfri ydelse under de mest krævende forhold i systemer

Læs mere

P100 BESKRIVELSE DIMENSIONER MATERIALER VARIANTER GREBSVARIANTER GODKENDELSER TEKNISKE SPECIFIKATIONER

P100 BESKRIVELSE DIMENSIONER MATERIALER VARIANTER GREBSVARIANTER GODKENDELSER TEKNISKE SPECIFIKATIONER TEKNISKE SPECIFIKATIONER P100 BESKRIVELSE P100 Pres x pres kraftig kuglehane med fuldt gennemløb. Grønt stålgreb. TEA overfladebehandling. I henhold til EN 1254/7 og EN13828 DIMENSIONER 35 42 54 d 15 15

Læs mere

Radiatorventil type RA-N med forindstilling Til gevindrør og press-systemer, med selv-tættende nippel

Radiatorventil type RA-N med forindstilling Til gevindrør og press-systemer, med selv-tættende nippel Til gevindrør og press-systemer, med selv-tættende nippel Anvendelse Ligeløb, forniklet Vinkelløb, forniklet Sideløb, forniklet UK model, forniklet Ligeløb, forkromet Vinkelløb, forkromet Ligeløb, press-udførelse

Læs mere

RADIETT, RENOVETT. Ventilsystemer Termostatstyret radiatorventil 1- og 2-strengsanlæg

RADIETT, RENOVETT. Ventilsystemer Termostatstyret radiatorventil 1- og 2-strengsanlæg RADIETT, RENOVETT Ventilsystemer Termostatstyret radiatorventil - og -strengsanlæg IMI EIMEIER / Termostater og radiatorventiler / RADIETT, RENOVETT RADIETT, RENOVETT RADIETT-S/U og RENOVETT fås både som

Læs mere

Technote. Frese ALPHA dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner.

Technote. Frese ALPHA dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. Side 1 af 6 Anvendelse Frese APHA ventilerne er designet og fremstillet specifikt til dynamisk regulering af varme- og køleanlæg. Anden generation af Frese APHA indsatserne er en integreret del af Frese

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT DK.TBPA5.111 INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Når der benyttes varmebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man have en cirkulationspumpe i batterikredsen

Læs mere

Sædeventiler (PN 16) VS 2-2-vejs ventil, udvendigt gevind

Sædeventiler (PN 16) VS 2-2-vejs ventil, udvendigt gevind Datablad Sædeventiler (PN 16) VS 2-2-vejs ventil, udvendigt gevind Beskrivelse Funktioner: SPLIT karakteristik udviklet til de mest krævende applikationer (DN 20 og DN 25) Flere k VS -værdier Reguleringsforhold

Læs mere

Technote. Frese OPTIMIZER - trykuafhængig indregulerings- og styregruppe for 4-rørssystemer. Anvendelse. Funktioner. Fordele.

Technote. Frese OPTIMIZER - trykuafhængig indregulerings- og styregruppe for 4-rørssystemer. Anvendelse. Funktioner. Fordele. DK DEC 15 Side 1 af 7 Anvendelse -regulatoren danner sammen med det tilhørende hydrauliksystem en komplet trykuafhængig motorventilgruppe til effektiv og energibesparende enkeltrums- eller centralreguleret

Læs mere

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx Datablad Anvendelse Fig. 1: Kompakt shunt FHM-C5 (UPS-pumpe) Fig. 2: Kompakt shunt FHM-C6 (UPS-pumpe) Fig. 3: Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha2-pumpe) Fig. 4: Kompakt shunt FHM-C8/C9 (Alpha2-pumpe) De kompakte

Læs mere

Trykaflastede ventiler (PN 25)

Trykaflastede ventiler (PN 25) Datablad Trykaflastede ventiler (PN 25) 2-vejs ventil, udvendigt gevind VB 2 2-vejs ventil, flange Beskrivelse VB 2 og VB 2 er to-vejs ventiler, der er udviklet til at fungere sammen med Danfoss elektriske

Læs mere

2- og 3-vejs reguleringsventiler VRBZ

2- og 3-vejs reguleringsventiler VRBZ 2- og 3-vejs reguleringsventiler VRBZ Beskrivelse/Anvendelse * Slutmuffe og slutprop som tilbehør VRBZ 3 udv. VRBZ 3 & VRBZ 2* indv. VRBZ 2* udv. VRBZ er en reguleringsventil, der sikrer god kvalitet med

Læs mere

TA-6-vejs ventil. Reguleringsventiler 6-vejs change-over ventil

TA-6-vejs ventil. Reguleringsventiler 6-vejs change-over ventil TA-6-vejs ventil Reguleringsventiler 6-vejs change-over ventil IMI TA / Reguleringsventiler / TA-6-vejs ventil TA-6-vejs ventil 6-vejs ventilløsningen muliggør forskellige reguleringsopsætninger til varme

Læs mere

Technote. Frese OPTIMA Compact DN10-DN50 - trykuafhængig strengregulerings- og motorventil. Applikation. Funktioner. Fordele.

Technote. Frese OPTIMA Compact DN10-DN50 - trykuafhængig strengregulerings- og motorventil. Applikation. Funktioner. Fordele. Side af Frese OPTIMA Compact DN-DN5 Applikation Frese OPTIMA Compact trykuafhængig strengreguleringsog motorventil med indbygget max begrænsning. OPTIMA Compact anvendes i varme- og køleanlæg i applikationer

Læs mere

FLOWRETT, TA-UNI. Ventilsystemer Til 1-strengsanlæg

FLOWRETT, TA-UNI. Ventilsystemer Til 1-strengsanlæg FLOWRETT, TA-UNI Ventilsystemer Til 1-strengsanlæg IMI HEIMEIER / Termostater og radiatorventiler / FLOWRETT, TA-UNI FLOWRETT, TA-UNI Dette ventilsystem passer til de fl este radiatorer på markedet og

Læs mere

Sædeventiler (PN 16) VF 2 2-vejs ventil, flange VF 3 3-vejs ventil, flange

Sædeventiler (PN 16) VF 2 2-vejs ventil, flange VF 3 3-vejs ventil, flange Datablad Sædeventiler (PN 16) VF 2 2-vejs ventil flange VF 3 3-vejs ventil flange Beskrivelse VF 2 VF 3 VF 2- og VF 3-ventilerne er en omkostningseffektiv kvalitetsløsning til de fleste varme- ventilations-

Læs mere

Ventilhuse type RA-G er beregnet til tostrengsanlæg med naturlig cirkulation eller til etstrengsanlæg med pumpe, hvor det er omløb under

Ventilhuse type RA-G er beregnet til tostrengsanlæg med naturlig cirkulation eller til etstrengsanlæg med pumpe, hvor det er omløb under Datablad Anvendelse Ventilhuse type RA-G er beregnet til tostrengsanlæg med naturlig cirkulation eller til etstrengsanlæg med pumpe, hvor det er omløb under radiatorerne. Montage i anlæggets fremløb. Alle

Læs mere

Temperaturregulator (PN 25) AVT/VG - udvendigt gevind AVT / VGF - flange

Temperaturregulator (PN 25) AVT/VG - udvendigt gevind AVT / VGF - flange Datablad Temperaturregulator (PN 25) AVT/VG - udvendigt gevind AVT / VGF - flange Beskrivelse AVT / VG AVT/VG(F)-regulatoren er en selvvirkende proportional temperaturregulator udviklet primært til produktion

Læs mere

STAP. Differenstrykregulatorer DN 15-50, justerbart differenstryk og afspærringsfunktion

STAP. Differenstrykregulatorer DN 15-50, justerbart differenstryk og afspærringsfunktion Differenstrykregulatorer DN 15-50, justerbart differenstryk og afspærringsfunktion IMI TA / Differenstrykregulatorer / er en selvvirkende diff erenstrykregulator, som holder et ønsket differenstryk stabilt.

Læs mere

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning OEM Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning VSG519... Støbegods GJS-400-15 DN15... DN50 k vs 2,5...32 m 3 /h Differenstrykindstillinger Fast: VSG519D..., VSG519E... Justerbar: VSG519K..., VSG519L...

Læs mere

FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Indreguleringsventiler Automatiske indreguleringsventiler

FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Indreguleringsventiler Automatiske indreguleringsventiler FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ www.danfoss.dk Indreguleringsventiler Automatiske indreguleringsventiler Automatiske indreguleringsventiler Anlægstype/valg af ventil Sådan vælges den rigtige strengventil.........

Læs mere

Trykaflastede ventiler (PN 25) VM 2 2-vejs ventil, udvendigt gevind VB 2 2-vejs ventil, flange

Trykaflastede ventiler (PN 25) VM 2 2-vejs ventil, udvendigt gevind VB 2 2-vejs ventil, flange Datablad Trykaflastede ventiler (PN 25) 2-vejs ventil, udvendigt gevind VB 2 2-vejs ventil, flange Beskrivelse VB 2 og VB 2 er to-vejs ventiler, der er udviklet til at fungere sammen med Danfoss elektriske

Læs mere

TRV-2, TRV-2S. Radiatorventiler Med forindstilling

TRV-2, TRV-2S. Radiatorventiler Med forindstilling TRV-2, TRV-2S Radiatorventiler Med forindstilling IMI HEIMEIER / Termostater og radiatorventiler / TRV-2, TRV-2S TRV-2, TRV-2S Dette er en ekstremt fl eksibel og yderst robust termostatventil, som hovedsageligt

Læs mere

Automatiske Indreguleringsventiler ASV

Automatiske Indreguleringsventiler ASV Automatiske Indreguleringsventiler ASV ASV-PV ASV-PV ASV-PV ASV-BD MSV-S DN 15-40 DN 50 DN 65-100 DN 15-50 DN 15-50 Beskrivelse/ anvendelsesformål ASV automatiske indreguleringsventiler anvendes til regulering

Læs mere

Technote. Frese OPTIMA Compact - trykuafhængig strengregulerings- og motorventil. Applikation. Funktioner. Fordele.

Technote. Frese OPTIMA Compact - trykuafhængig strengregulerings- og motorventil. Applikation. Funktioner. Fordele. Side af Applikation trykuafhængig strengreguleringsog motorventil med indbygget max begrænsning. OPTIMA Compact anvendes i varme- og køleanlæg i applikationer med fan coil units, airconditionanlæg samt

Læs mere

Kompakte shunts til gulvvarme, FHM-C

Kompakte shunts til gulvvarme, FHM-C Datablad Kompakte shunts til gulvvarme, FHM-C Anvendelse Kompakt shunt FHM-C1 ( Alpha+ pumpe) Kompakt shunt FHM-C/ FHM-C (Alpha+ pumpe) Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha pumpe) Kompakt shunt FHM-C8/C9 (Alpha

Læs mere

X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere

X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere Anvendelse Der kan vælges mellem to regulatorer: Sættene anvendes i forbindelse med moderne håndklæderadiatorer. Ventilen monteres

Læs mere

Datablad AFP/VFG 2 (VFG 21) Differenstrykregulator

Datablad AFP/VFG 2 (VFG 21) Differenstrykregulator AFP/VFG 2 (VFG 21) Differenstrykregulator Anvendelse AFP/VFG2 (VFG 21) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til anvendelse i større fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker ved stigende differenstryk.

Læs mere

AV K k o n t r a v e n t i l e r

AV K k o n t r a v e n t i l e r A V K I N T E R N A T I O N A L A / S AV K k o n t r a v e n t i l e r - H a r c h e c k p å f l o w e t 2 S e r i e 4 1 k o n t r a k l a p v e n t i l Det nyligt opdaterede program af kontraklapventiler

Læs mere

FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme

FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme Anvendelse Den kompakte gulvvarmeshunt fra Danfoss anvendes til regulering af flow og fremløbstemperatur i vandbårne gulvvarmesystemer. Det kompakte, fleksible

Læs mere

Radiatorventil type RA-N med forindstilling Til gevindrør og press-systemer, med selvtættende nippel

Radiatorventil type RA-N med forindstilling Til gevindrør og press-systemer, med selvtættende nippel EN 215 Radiatorventil type RA-N med forindstilling Til gevindrør og press-systemer, med selvtættende nippel Anvendelse Forniklet udførelse: Ligeløb Vinkelløb Sideløb UK-model Forkromet udførelse: Ligeløb

Læs mere

Dimensioner 1. Bestilling. Ød 1 L 1. kanalsystemer måling og indregulering. Ødi. Ød1

Dimensioner 1. Bestilling. Ød 1 L 1. kanalsystemer måling og indregulering. Ødi. Ød1 Dimensioner Ød Ødi Beskrivelse FMU er en flowmåler beregnet for stationær installation. Ved at måle trykdifferencen over måleudtagene, kan man via diagrammet på blænden aflæse volumenstrømmen. en, der

Læs mere

Technote. Frese OPTIMA Compact DN10-DN50 - trykuafhængig strengregulerings- og motorventil. Applikation. Funktioner. Fordele.

Technote. Frese OPTIMA Compact DN10-DN50 - trykuafhængig strengregulerings- og motorventil. Applikation. Funktioner. Fordele. Side af 5 Frese OPTIMA Compact DN-DN5 Applikation Frese OPTIMA Compact trykuafhængig strengreguleringsog motorventil med indbygget max begrænsning. OPTIMA Compact anvendes i varme- og køleanlæg i applikationer

Læs mere

TA-COMPACT-DP. balanceringsventiler Til små trykuafhængige kredse

TA-COMPACT-DP. balanceringsventiler Til små trykuafhængige kredse TA-COMPACT-DP Kombinerede differenstrykregulatorer, regulerings- og balanceringsventiler Til små trykuafhængige kredse IMI TA / Differenstrykregulatorer / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP er den

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/COMPACT INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/COMPACT 1. Generelt Når der benyttes varmebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man have en cirkulationspumpe i batterikredsen (sekundærsiden) for at

Læs mere