Sandberg ActionSet ENGLISH DANSK NORSK SVENSKA SUOMEN. System requirements PC with soundcard or stereo equipment with headphone output

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sandberg ActionSet ENGLISH DANSK NORSK SVENSKA SUOMEN. System requirements PC with soundcard or stereo equipment with headphone output"

Transkript

1 [125-36] Rev ENGLISH Sandberg ActionSet System requirements PC with soundcard or stereo equipment with headphone output DANSK SUOMEN NORSK SVENSKA

2 ENGLISH Introduction The Sandberg ActionSet guarantees you a great sound experience. At the same time, the built-in adjustable microphone allows you to use voice control for countless games and programs. Of course, the ActionSet can also be used with other audio equipment such as portable music players, hi-fi systems, etc. When connecting to hi-fi equipment, you may require an adapter to convert the ActionSet mini-plug to a large plug. This adapter is included with the ActionSet. Connecting to your Computer Connect the Sandberg ActionSet to your computer as follows: 1. Connect the black connector to the speaker output on the computer. 2. Connect the grey connector to the microphone input on the computer. The speaker output is often coloured green and the microphone input red. NB: The inline remote control enables you to adjust the volume. To use the microphone, the MIC button on the remote control must be ON. Setup in Windows Click Start, Settings then Control Panel. 2. Double-click on the Multimedia icon and select the Audio tab. 3. Ensure that the Recommended device under both Playback and Recording refers to the device you have connected your ActionSet to. 4. The Volume slider for Playback and Recording can then be moved up or down to adjust the volume for speakers and microphone respectively. NB: Ensure that the Mute all checkbox is not selected. Setup in Windows 98/Me 1. Click Start, Settings then Control Panel. 2. Double-click on the Multimedia icon and select the Audio tab. 3. Ensure that the Preferred device under both Audio playback and Audio recording refers to the device you have connected your ActionSet to. 4. Click on either the Playback or the Recording icon to adjust the volume for speakers or microphone respectively. NB: Ensure that the Mute all checkbox is not selected. 2

3 Setup in Windows Click Start, Settings then Control Panel. 2. Double-click on the Multimedia icon and select the Audio Devices tab. 3. Ensure that the Preferred device under both Audio playback and Audio recording refers to the device you have connected your ActionSet to. 4. Click the Volume button under Sound playback or Sound recording to adjust the volume for speakers and microphone respectively. NB: Ensure that the Mute all checkbox is not selected. Gaming over a Network Many games allow you to talk to other players on the network, either via the Internet or over a local area network. This enables you to chat to your teammates during the game. The setup procedure for speech and communications for individual games can be found in the manual for the game itself. Internet Telephony The Sandberg ActionSet is designed for two-way communication, so it is ideal for Internet telephony. Internet telephony allows you to talk over the Internet at no extra cost. Various Internet telephony programs can be downloaded via the Internet. ENGLISH Setup in Windows XP 1. Click Start, Control Panel then Sounds, Speech and Audio Devices. 2. Click on the Sounds and Audio Devices icon and select the Audio tab. 3. Ensure that the Standard device under both Audio playback and Audio recording refers to the device you have connected your ActionSet to. 4. Click the Volume button under Sound playback or Sound recording to adjust the volume for speakers and microphone respectively. NB: Ensure that the Mute all checkbox is not selected. Internet telephony troubleshooting The sound quality of the conversation depends on the speed of both parties Internet connection. If your Internet connection is protected by a Firewall, it may be necessary to configure it to allow Internet telephony. For further help or assistance in connection with your Sandberg product, see details on the last but one page of these instructions. Have fun with your Sandberg ActionSet. 3

4 DANSK Introduktion Med Sandberg ActionSet er du sikret en god lydoplevelse. Samtidig kan du ved hjælp af den indbyggede justerbare mikrofon benytte tale i en stor mængde spil og programmer. ActionSet kan naturligvis også anvendes med andet lydudstyr som f.eks. transportable musikafspillere, Hi-Fi anlæg m.m. Ved tilslutning til Hi-Fi udstyr kan du få brug for en adapter, der omformer ActionSettets MiniJack-stik til et stort Jackstik. Med ActionSettet følger 1 stk. af en sådan adapter. Tilslutning til computeren Sandberg ActionSet tilsluttes computeren på følgende måde: 1. Det sorte stik tilsluttes højttalerudgangen på computeren. 2. Det grå stik tilsluttes mikrofonindgangen på computeren. Som oftest er højttalerudgangen markeret med en grøn farve og mikrofonindgangen med en rød. Bemærk: Med styringsenheden på ledningen har du mulighed for at justere lydstyrken. For at benytte mikrofonen skal MIC-knappen på styringsenheden stå på ON. Opsætning i Windows Klik Start, Indstillinger og Kontrolpanel. 2. Dobbeltklik på ikonet Multimedier og vælg fanebladet Lyd. 3. Du skal sikre dig, at Anbefalet enhed under både Afspilning og Indspilning er den enhed, du har sluttet dit ActionSet til. 4. Skydeknappen Lydstyrke for hhv. Afspilning og Indspilning kan herefter flyttes mod enten Høj eller Lav for at justere lydniveauet for hhv. højttalere og mikrofon. Bemærk: Sørg for at der ikke er markering i feltet Slå alt fra under Lydstyrke. Opsætning i Windows 98/Me 1. Klik Start, Indstillinger og Kontrolpanel. 2. Dobbeltklik på ikonet Multimedier og vælg fanebladet Lydenheder. 3. Du skal sikre dig, at Foretrukken enhed under både Afspilning af lyd og Indspilning af lyd er den enhed, du har sluttet dit ActionSet til. 4. Klik på ikonet for hhv. Afspilning og Optagelse for at justere lydniveauet for hhv. højttalere og mikrofon. Bemærk: Sørg for at der ikke er markering i feltet Slå alt fra under Lydstyrke. 4

5 Opsætning i Windows Klik Start, Indstillinger og Kontrolpanel. 2. Dobbeltklik på ikonet Multimedier og vælg fanebladet Lydenheder. 3. Du skal sikre dig, at Foretrukken enhed under både Afspilning af lyd og Indspilning af lyd er den enhed, du har sluttet dit ActionSet til. 4. Klik på knappen Lydstyrke under hhv. Afspilning af lyd og Indspilning af lyd for at justere lydniveauet for hhv. højttalere og mikrofon. Bemærk: Sørg for at der ikke er markering i feltet Slå alt fra under Lydstyrke. Spil over netværk I mange spil er der mulighed for at tale med andre spillere på netværket, enten over Internet eller via et lokalnetværk. På den måde har du mulighed for at føre en samtale med dine holdkammerater undervejs i spillet. Fremgangsmåden til opsætningen af tale og kommunikation i de enkelte spil kan findes i manualen til spillet. Internet telefoni Sandberg ActionSet er lavet med henblik på at tale og lytte samtidig, og er derfor velegnet til Internet telefoni. Med Internet telefoni er det muligt at føre samtaler over Internettet til Internettakst. Programmer til Internet telefoni kan hentes i forskellige udgaver på Internettet. DANSK Opsætning i Windows XP 1. Klik Start, Kontrolpanel og Lyd, tale og lydenheder. 2. Klik på ikonet Lyde og lydenheder og vælg fanebladet Lydenheder. 3. Du skal sikre dig, at Standard enhed under både Afspilning af lyd og Indspilning af lyd er den enhed, du har sluttet dit ActionSet til. 4. Klik på knappen Lydstyrke under hhv. Afspilning af lyd og Indspilning af lyd for at justere lydniveauet for hhv. højttalere og mikrofon. Bemærk: Sørg for at der ikke er markering i feltet Slå alt fra under Lydstyrke. Problemløsning for Internet telefoni Lydkvaliteten af samtalen afhænger af hastigheden på begge parters Internetforbindelse. Hvis din Internetforbindelse er beskyttet af en Firewall, kan det være nødvendigt at konfigurere den til at tillade Internet telefoni. Hvis du får behov for yderligere hjælp eller vejledning i forbindelse med dit Sandberg produkt, kan du se detaljer herom på næstsidste side i denne brugsanvisning. God fornøjelse med dit Sandberg ActionSet. 5

6 NORSK Innledning Med Sandberg ActionSet er du sikret en god lydopplevelse. Samtidig kan du ved hjelp av den innebygde justerbare mikrofonen benytte tale i et stort antall spill og programmer. ActionSet kan naturligvis også anvendes med annet lydutstyr, som f.eks. bærbare musikkavspillere, stereoanlegg m.m. Ved tilkobling til hi-fi-utstyr kan du få bruk for en adapter, som omformer ActionSets lille plugg til en stor plugg. Med ActionSet følger én slik adapter. Tilkobling til datamaskinen Sandberg ActionSet kobles til datamaskinen på følgende måte: 1. Den sorte pluggen kobles til høyttalerutgangen på datamaskinen. 2. Den grå pluggen kobles til mikrofoninngangen på datamaskinen. Som oftest er høyttalerutgangen markert med grønt og mikrofoninngangen med rødt. NB: Med styringsenheten på ledningen har du mulighet for å justere lydstyrken. For at du skal kunne bruke mikrofonen, må MICknappen på styringsenheten stå på "ON". Innstillinger i Windows Klikk på "Start", "Innstillinger" og "Kontrollpanel". 2. Dobbeltklikk på multimedieikonet, velg kategorien "Enheter" og klikk på "Legg til". 3. Du må påse at "Anbefalt enhet" under både "Avspilling" og "Innspilling" er den enheten du har koblet ditt ActionSet til. 4. Skyveknappen "Lydstyrke" for hhv. "Avspilling" og "Innspilling" kan heretter flyttes mot enten "Høy" eller "Lav" for å justere lydnivået for hhv. høyttalere og mikrofon. NB: Sørg for at det ikke er krysset av i feltet "Koble fra alle" under Lydstyrke. Innstillinger i Windows 98/Me 1. Klikk på "Start", "Innstillinger" og "Kontrollpanel". 2. Dobbeltklikk på multimedieikonet, og velg kategorien "Lydenheter". 3. Du må påse at "Anbefalt enhet" under både "Avspilling av lyd" og "Innspilling av lyd" er den enheten du har koblet ditt ActionSet til. 4. Klikk på ikonet for hhv. "Avspilling" og "Innspilling" for justering av lydnivået for hhv. høyttalere og mikrofon. NB: Sørg for at det ikke er krysset av i feltet "Koble fra alle" under Lydstyrke. 6

7 Innstillinger i Windows Klikk på "Start", "Innstillinger" og "Kontrollpanel". 2. Dobbeltklikk på multimedieikonet, og velg kategorien "Lydenheter". 3. Du må påse at "Anbefalt enhet" under både "Lydavspilling" og "Lydinnspilling" er den enheten du har sluttet ditt ActionSet til. 4. Klikk på "Lydstyrke" under hhv. "Lydavspilling" og "Lydinnspilling" for justering av lydnivået for hhv. høyttalere og mikrofon. NB: Sørg for at det ikke er krysset av i feltet "Koble fra alle" under Lydstyrke. Innstillinger i Windows XP 1. Klikk på "Start", "Kontrollpanel" og "Lyd, tale og lydenheter". 2. Klikk på ikonet "Lyder og lydenheter", og velg kategorien "Lydenheter". 3. Du må påse at "Standardenhet" under både "Avspilling av lyd" og "Innspilling av lyd" er den enheten du har sluttet ditt ActionSet til. 4. Klikk på "Lydstyrke" under hhv. "Lydavspilling" og "Lydinnspilling" for justering av lydnivået for hhv. høyttalere og mikrofon. NB: Sørg for at det ikke er krysset av i feltet "Koble fra alle" under Lydstyrke. Spill over nettverk I mange spill er det mulighet for å snakke med andre spillere på nettverket, enten over Internett eller via et lokalnettverk. På den måten har du mulighet til å føre en samtale med dine lagkamerater underveis i spillet. Fremgangsmåten for innstilling av tale og kommunikasjon i de enkelte spillene finner du i bruksanvisningen til spillet. Internet-telefoni Sandberg ActionSet er laget med henblikk på å tale og lytte samtidig, og er derfor velegnet til Internett-telefoni. Med Internett-telefoni er det mulig å føre samtaler over Internett til Internett-takst. Programmer til Internett-telefoni kan lastes ned i forskjellige utgaver fra Internett. Problemløsning for Internetttelefoni Lydkvaliteten på samtalen avhenger av hastigheten på begge parters Internettforbindelse. Hvis Internett-forbindelsen din er beskyttet av en brannmur, kan det være nødvendig å konfigurere den slik at den tillater internett-telefoni. Hvis du trenger mer hjelp eller veiledning i forbindelse med Sandberg-produktet, finner du nærmere opplysninger om dette på nest siste side i denne bruksanvisningen. God fornøyelse med ditt Sandberg Action- Set. NORSK 7

8 SVENSKA Introduktion Med Sandberg ActionSet får du alltid en bra ljudupplevelse. Samtidigt kan du med hjälp av den inbyggda inställbara mikrofonen använda tal i en mängd spel och program. ActionSet kan naturligtvis också användas tillsammans med annan ljudutrustning som t.ex. bärbara musikspelare, hi-fianläggningar m.m. Vid anslutning till hi-fianläggning kan du behöva en adapter som gör att du kan använda ActionSets MiniJack i ett större telejackuttag. En sådan adapter följer med ActionSet. Anslutning till datorn Anslut Sandberg ActionSet till datorn på följande sätt: 1. Anslut den svarta kontakten till datorns högtalarutgång. 2. Anslut den grå kontakten till datorns mikrofoningång. Högtalarutgången är oftast markerad med grön färg, och mikrofoningången med röd färg. Observera: Du kan använda reglaget på kabeln för att justera ljudstyrkan. Om du vill använda mikrofonen ska MIC-knappen på reglageenheten stå i läge ON. Inställningar i Windows Klicka på Start, Inställningar och Kontrollpanelen. 2. Dubbelklicka på ikonen Multimedia och välj fliken Ljud. 3. Kontrollera att Förvald enhet under både Uppspelning och Inspelning är den enhet som du anslutit ActionSet till. 4. Skjutreglaget Volymkontroll för Uppspelning respektive Inspelning kan sedan flyttas mot antingen läget Hög eller Låg för att justera ljudnivån för högtalare respektive mikrofon. Observera: Se till att fältet Allt ljud av inte markerats under Volymkontroll. Inställningar i Windows 98/Me 1. Klicka på Start, Inställningar och Kontrollpanelen. 2. Dubbelklicka på ikonen Ljud och multimedia och välj fliken Ljudenheter. 3. Kontrollera att Förvald enhet under både Uppspelning av ljud och Inspelning av ljud är den enhet som du anslutit ActionSet till. 4. Klicka på ikonen för Uppspelning av ljud respektive Inspelning av ljud för att justera ljudnivåerna för högtalare respektive mikrofon. Observera: Se till att fältet Allt ljud av inte markerats under Volymkontroll. 8

9 Inställningar i Windows Klicka på Start, Inställningar och Kontrollpanelen. 2. Dubbelklicka på ikonen Ljud och multimedia och välj fliken Ljudenheter. 3. Kontrollera att Förvald enhet under både Uppspelning av ljud och Inspelning av ljud är den enhet som du anslutit ActionSet till. 4. Klicka på knappen Volym under Uppspelning av ljud respektive Inspelning av ljud för att justera ljudnivån för högtalare respektive mikrofon. Observera: Se till att fältet Allt ljud av inte markerats under Volymkontroll. Inställningar i Windows XP 1. Klicka på Start, Kontrollpanelen och Ljud och ljudenheter. 2. Klicka på ikonen Ljud och ljudenheter och välj fliken Ljudenheter. 3. Kontrollera att Standardenhet under både Uppspelning av ljud och Inspelning av ljud är den enhet som du anslutit ActionSet till. 4. Klicka på knappen Volym under Uppspelning av ljud respektive Inspelning av ljud för att justera ljudnivån för högtalare respektive mikrofon. Observera: Se till att fältet Allt ljud av inte markerats under Volymkontroll. Spel över nätverk I många spel går det att tala med andra spelare på nätverket, antingen över Internet eller via ett lokalt nätverk. Du kan alltså kommunicera med dina teamkamrater medan spelet pågår. Se spelmanualen för uppgifter om hur man gör inställningar för tal och kommunikation i de specifika spelen. Internettelefoni Med Sandberg ActionSet kan du tala och lyssna samtidigt, och Sandberg ActionSet är därför lämpligt för Internettelefoni. Med Internettelefoni kan man ringa telefonsamtal över Internet till Internettaxa. Program till Internettelefoni finns att hämta i olika versioner på Internet. Problemlösning för Internettelefoni Ljudkvaliteten på samtalen är beroende på hastigheten hos båda parternas Internetanslutning. Om din Internetanslutning är skyddad av en brandvägg kanske brandväggen måste konfigureras så att den tillåter Internettelefoni. Om du behöver ytterligare vägledning eller hjälp med din Sandberg-produkt hittar du information om detta på näst sista sidan i den här bruksanvisningen. Mycket nöje med Sandberg ActionSet. SVENSKA 9

10 SUOMEN Esittely Sandberg ActionSet takaa upean äänielämyksen. Samalla sisäänrakennettu mikrofoni mahdollistaa lukuisien pelien ja ohjelmien puheohjauksen. Lisäksi ActionSet-kuulokkeita voidaan käyttää muiden audiolaitteiden, esimerkiksi kannettavien soittimien tai hifijärjestelmien kanssa. Kun kuulokkeet kytketään hifilaitteeseen, ActionSet-miniliittimeen on ehkä kytkettävä sovitin isompaa liitintä varten. Tällainen sovitin toimitetaan ActionSet-kuulokkeiden mukana. Kytkentä tietokoneeseen Sandberg ActionSet kytketään tietokoneeseen seuraavasti: 1. Kytke musta liitin tietokoneen kaiutinlähtöön. 2. Kytke harmaa liitin tietokoneen mikrofonituloon. Kaiutinlähtö on usein vihreä ja mikrofonitulo punainen. HUOMAA: Äänenvoimakkuutta voidaan säätää johdossa olevalla kaukosäätimellä. Jos halutaan käyttää mikrofonia, kaukosäätimen MIC-painikkeen tulee olla ON-asennossa. Asennus Windows 95 - käyttöjärjestelmässä 1. Napsauta Käynnistä, Asetukset ja sitten Ohjauspaneeli. 2. Kaksoisnapsauta Multimedia - kuvaketta ja valitse Ääni -välilehti. 3. Varmista, että Toisto- ja Nauhoituskohtien Suositeltu laite on laite, johon ActionSet on kytketty. 4. Kaiuttimien ja mikrofonin äänenvoimakkuutta voidaan nyt säätää Toisto- ja Nauhoitus-kohtien Äänenvoimakkuus -liukusäätimillä. HUOMAA: Tarkista, että Vaimenna kaikki - valintaruutua ei ole valittu. Asennus Windows 98/Me - käyttöjärjestelmässä 1. Napsauta Käynnistä, Asetukset ja sitten Ohjauspaneeli. 2. Kaksoisnapsauta Multimedia - kuvaketta ja valitse Ääni -välilehti. 3. Varmista, että Äänen toisto- ja Äänen nauhoitus -kohtien Ensisijainen laite on laite, johon ActionSet on kytketty. 4. Kun haluat säätää kaiuttimien tai mikrofonien äänenvoimakkuutta, napsauta joko Toisto - tai Nauhoitus -kuvaketta. HUOMAA: Tarkista, että Vaimenna kaikki - valintaruutua ei ole valittu. 10

11 Asennus Windows käyttöjärjestelmässä 1. Napsauta Käynnistä, Asetukset ja sitten Ohjauspaneeli. 2. Kaksoisnapsauta Multimedia - kuvaketta ja valitse Äänilaitteet - välilehti. 3. Varmista, että Äänen toisto- ja Äänen nauhoitus -kohtien Ensisijainen laite on laite, johon ActionSet on kytketty. 4. Kun haluat säätää kaiuttimien tai mikrofonin äänenvoimakkuutta, napsauta Äänen toisto- tai Äänen nauhoitus -kohdan Äänenvoimakkuus -painiketta. HUOMAA: Tarkista, että Vaimenna kaikki - valintaruutua ei ole valittu. Asennus Windows XP - käyttöjärjestelmässä 1. Napsauta Käynnistä, Ohjauspaneeli ja sitten Äänet ja äänilaitteet. 2. Napsauta Äänet ja äänilaitteet - kuvaketta ja valitse Oletukset - välilehti. 3. Varmista, että Äänen toisto- ja Äänen nauhoitus -kohtien Oletuslaite on laite, johon ActionSet on kytketty. 4. Kun haluat säätää kaiuttimien tai mikrofonin äänenvoimakkuutta, napsauta Äänen toisto- tai Äänen nauhoitus -kohdan Äänenvoimakkuus -painiketta. HUOMAA: Tarkista, että Vaimenna kaikki - valintaruutua ei ole valittu. Pelaaminen verkossa Monissa peleissä voidaan puhua muille verkon pelaajille joko Internetin tai lähiverkon kautta. Näin on mahdollista keskustella joukkuetovereiden kanssa pelin aikana. Pelikohtaisten puhe- ja viestintäasetusten ohjeet ovat pelin omassa käyttöoppaassa. Internet-puhelin Sandberg ActionSet on suunniteltu kaksisuuntaiseen viestintään, joten se sopii erinomaisesti Internet-puheluihin. Internetpuhelimella voidaan puhua Internetin kautta ilman lisämaksua. Internetistä voidaan ladata useita Internetpuhelinohjelmia. Internet-puhelimen vianetsintä Puhutun keskustelun äänen laatu määräytyy molempien osapuolien Internet-yhteyden nopeuden mukaan. Jos Internet-yhteys on suojattu palomuurilla, sen asetuksia on muutettava ehkä siten, että se sallii Internet-puhelut. Jos tarvitset lisäohjeita Sandberg-laitteen kytkemiseen, katso tarkemmat tiedot tämän käyttöohjeen toiseksi viimeiseltä sivulta. Kiitos, kun valitsit Sandberg ActionSet - kuulokkeet. SUOMEN 11

12 Product specifications Earphone: Frequency range: 20 Hz - 20 khz Impedance: 32 ohms Sensitivity: 105 db ± 4 db Driver unit: 40 mm Max. power input: 100 mw Microphone: Frequency range: 20 Hz - 20 khz Impedance: 2200 ohms Sensitivity: -54 db ± 3 db Directivity: Omni Type: Condenser Cable length: 2.5 metres Connectors: 2 x 3.5 mm MiniJack plug 12

Sandberg USB Modem Link

Sandberg USB Modem Link Sandberg USB Modem Link System requirements 1 available USB port Pentium 233 MHz with MMX technology or compatible 16 MB RAM CD-ROM drive Windows 98/Me/2000/XP [133-19] Rev. 16.09.03 SUOMEN SVENSKA NORSK

Læs mere

English Svenska Suomi Norsk. Installation. Guide. Dansk. EG300 Ethernet FTTH/LAN Gateway

English Svenska Suomi Norsk. Installation. Guide. Dansk. EG300 Ethernet FTTH/LAN Gateway Installation Guide English Svenska Suomi Norsk Dansk 1 2 Installation Guide Language Page English... 4 English Svenska Suomi Norsk Dansk Svenska... 8 Suomi... 12 Norsk... 16 Dansk... 20 3 Top TEL1/TEL2

Læs mere

Getting started with Logitech Wireless Solar Keyboard K750

Getting started with Logitech Wireless Solar Keyboard K750 Getting started with Logitech Wireless Solar Keyboard K750 Contents English 3 Norsk 15 Svenska 7 Suomi 19 Dansk 11 www.logitech.com/support 23 2 What s in the box Unifying receiver Wireless extender Cleaning

Læs mere

Getting started with Logitech Solar Keyboard Folio

Getting started with Logitech Solar Keyboard Folio Getting started with Logitech Solar Keyboard Folio Contents English................. 3 Svenska.................12 Norsk................. 30 Suomi................. 39 Dansk..................21 www.logitech.com/support...........................

Læs mere

FR-1X/FR-1XB (DK/NO)

FR-1X/FR-1XB (DK/NO) FR-1X/FR-1XB (DK/NO) FR-1X/FR-1XB DANSK BRUGSANVISNING RSC-0959 Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP

Læs mere

Manual Instrukcja obsługi Manuel d utilisation Käyttöohje. doro 212IPC

Manual Instrukcja obsługi Manuel d utilisation Käyttöohje. doro 212IPC Manual Instrukcja obsługi Manuel d utilisation Käyttöohje doro 212IPC 1 Windows 3.1 Windows 95 Windows 98 Mac OS 9 / OS X USB 1.1 / 2.0 /... 2 USB 1.1 / 2.0 /... 3 4 5 Vol. 8 * English 1. Start your computer

Læs mere

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English IHCRemote Manual For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English For English manual, go to page 10. Hent opdateringer til IHCRemote gratis via itunes App Store eller Google Play. Manualen er gældende for IHCRemote

Læs mere

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD*

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* Brugervejledning User guide * - optional / valgfri Inhold Tillykke... 4 Vigtige sikkerheds instruktioner... 5 Hvad medfølger i æsken... 7 Installation... 8 Startindstilling...

Læs mere

Version No.: R1.0 Edition Time : 20140326 Manual No.: 079584506446

Version No.: R1.0 Edition Time : 20140326 Manual No.: 079584506446 ZTE Blade Apex2 Quick Start Guide... 2 ZTE Blade Apex2 Lynvejledning...11 ZTE Blade Apex2 Pikaopas... 20 ZTE Blade Apex2 Hurtigstartveiledning... 29 ZTE Blade Apex2 Snabbguide... 38 Version No.: R1.0 Edition

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Wireless Siren Outdoor and Indoor Trådløs Sirene Uden- og indendørs Trådlös Siren - Utom- /inomhus Trådløs Sirene - Uten- /innendørs

Wireless Siren Outdoor and Indoor Trådløs Sirene Uden- og indendørs Trådlös Siren - Utom- /inomhus Trådløs Sirene - Uten- /innendørs UK - User Guide 3 DK - Brugsanvisning 9 SE - Bruksanvisning 15 NO - Bruksanvisning 21 Wireless Siren Outdoor and Indoor Trådløs Sirene Uden- og indendørs Trådlös Siren - Utom- /inomhus Trådløs Sirene -

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

SmartRadiator Gateway. Brugervejledning (S. 2) Operating Manual (p. 14)

SmartRadiator Gateway. Brugervejledning (S. 2) Operating Manual (p. 14) SmartRadiator Gateway Brugervejledning (S. 2) Operating Manual (p. 14) 1 Indholdsfortegnelse 1. Tilsigtet anvendelse...3 2. Oversigt...4 3. Sikkerhedsanvisninger...5 4. Instruktioner for bortskaffelse...5

Læs mere

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk SubElectro 175 SubElectro 200 manual brugsanvisning english dansk 2010 Thank you for choosing SA. This manual will help you get off to a good start with your new subwoofer. Follow the advice in it for

Læs mere

isight Brugerhåndbog

isight Brugerhåndbog isight Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse 5 Introduktion 6 Opstille isight 18 Bruge isight 18 Åbne linsen 19 Bruge ichat AV 19 Videokonferencer 21 Sende video den ene vej 21 Lydkonferencer 22 Indstille

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 & VIP1960-9. Fiberbredbånd TV Telefoni

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 & VIP1960-9. Fiberbredbånd TV Telefoni InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 & VIP1960-9 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...11 Generelt om brug af TV boksen...11 Fjernbetjening...12 Hovedmenu...14

Læs mere

E-MANUAL. Tak fordi du har valgt at købe et Samsung-produkt. For at modtage en bedre service bedes du registrere dit produkt på

E-MANUAL. Tak fordi du har valgt at købe et Samsung-produkt. For at modtage en bedre service bedes du registrere dit produkt på E-MANUAL Tak fordi du har valgt at købe et Samsung-produkt. For at modtage en bedre service bedes du registrere dit produkt på www.samsung.com/register Modelnavn Serienr. Indhold Lynvejledning Sådan bruger

Læs mere

Brugervejledning User Manual BS12

Brugervejledning User Manual BS12 Brugervejledning User Manual BS12 ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke stilles genstande fyldt med væske, såsom vaser på apparatet. Netstikket kan benyttes som hovedafbryder

Læs mere

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 //

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 // Kitchen precision grinder // coffee burr grinder // Adjustable course settings 1-9 // 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Electronic cup selection 2-12 // Removable grinding wheel // Easy

Læs mere

SA comet SA comet AV. manual brugsanvisning english / dansk

SA comet SA comet AV. manual brugsanvisning english / dansk SA comet SA comet AV manual brugsanvisning english / dansk Thank you for choosing SA. This guide is designed to get you off to a good start with your new speakers. Follow the advice in it for the best

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk...side 10 16 Bruksanvisning norsk...side 17 23 Käyttöohjeet suomi... sivu 24 31 Instruction manual english... page 32 38 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Ideal sikringssøger Dansk/norsk vejledning Side 4-8 Svensk bruksanvisning Sida 9-13 English usermanual Page 14-18

Ideal sikringssøger Dansk/norsk vejledning Side 4-8 Svensk bruksanvisning Sida 9-13 English usermanual Page 14-18 Ideal sikringssøger Dansk/norsk vejledning Side 4-8 Svensk bruksanvisning Sida 9-13 English usermanual Page 14-18 El-nummer: 6398931720 EAN-nummer: 5706445470716 Indhold Dansk betjeningsvejledning... 4

Læs mere

Getting started with Logitech Ultrathin Keyboard Cover

Getting started with Logitech Ultrathin Keyboard Cover Getting started with Logitech Ultrathin Keyboard Cover Contents English................. 3 Svenska................. 11 Norsk................. 27 Suomi................. 35 Dansk..................19 www.logitech.com/support...........................

Læs mere

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene ENG Features Layout The ASA-30 can be used either as an additional siren connected to your alarm system or as an independent siren connected

Læs mere

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Ultrasonic mist Room capacity: Up to 120 m 3 Adjustable humidity Bacterial growth reduce Effective steam distribution Steam output Low

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Læs mere

Electronic Labelmaker. Elektronisk Märkmaskin. Elektronisk Tekstmaskin. Elektronisk Etiketmaskine. Elektroninen Tarrakirjoitin

Electronic Labelmaker. Elektronisk Märkmaskin. Elektronisk Tekstmaskin. Elektronisk Etiketmaskine. Elektroninen Tarrakirjoitin LM150 NEUdef.qxd 03-10-2003 16:18 Pagina 1 150 Electronic Labelmaker User Guide Elektronisk Märkmaskin Bruksanvisning Elektronisk Tekstmaskin Brukerveiledning Elektronisk Etiketmaskine Brugermanual Elektroninen

Læs mere

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere