Sandberg ActionSet ENGLISH DANSK NORSK SVENSKA SUOMEN. System requirements PC with soundcard or stereo equipment with headphone output

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sandberg ActionSet ENGLISH DANSK NORSK SVENSKA SUOMEN. System requirements PC with soundcard or stereo equipment with headphone output"

Transkript

1 [125-36] Rev ENGLISH Sandberg ActionSet System requirements PC with soundcard or stereo equipment with headphone output DANSK SUOMEN NORSK SVENSKA

2 ENGLISH Introduction The Sandberg ActionSet guarantees you a great sound experience. At the same time, the built-in adjustable microphone allows you to use voice control for countless games and programs. Of course, the ActionSet can also be used with other audio equipment such as portable music players, hi-fi systems, etc. When connecting to hi-fi equipment, you may require an adapter to convert the ActionSet mini-plug to a large plug. This adapter is included with the ActionSet. Connecting to your Computer Connect the Sandberg ActionSet to your computer as follows: 1. Connect the black connector to the speaker output on the computer. 2. Connect the grey connector to the microphone input on the computer. The speaker output is often coloured green and the microphone input red. NB: The inline remote control enables you to adjust the volume. To use the microphone, the MIC button on the remote control must be ON. Setup in Windows Click Start, Settings then Control Panel. 2. Double-click on the Multimedia icon and select the Audio tab. 3. Ensure that the Recommended device under both Playback and Recording refers to the device you have connected your ActionSet to. 4. The Volume slider for Playback and Recording can then be moved up or down to adjust the volume for speakers and microphone respectively. NB: Ensure that the Mute all checkbox is not selected. Setup in Windows 98/Me 1. Click Start, Settings then Control Panel. 2. Double-click on the Multimedia icon and select the Audio tab. 3. Ensure that the Preferred device under both Audio playback and Audio recording refers to the device you have connected your ActionSet to. 4. Click on either the Playback or the Recording icon to adjust the volume for speakers or microphone respectively. NB: Ensure that the Mute all checkbox is not selected. 2

3 Setup in Windows Click Start, Settings then Control Panel. 2. Double-click on the Multimedia icon and select the Audio Devices tab. 3. Ensure that the Preferred device under both Audio playback and Audio recording refers to the device you have connected your ActionSet to. 4. Click the Volume button under Sound playback or Sound recording to adjust the volume for speakers and microphone respectively. NB: Ensure that the Mute all checkbox is not selected. Gaming over a Network Many games allow you to talk to other players on the network, either via the Internet or over a local area network. This enables you to chat to your teammates during the game. The setup procedure for speech and communications for individual games can be found in the manual for the game itself. Internet Telephony The Sandberg ActionSet is designed for two-way communication, so it is ideal for Internet telephony. Internet telephony allows you to talk over the Internet at no extra cost. Various Internet telephony programs can be downloaded via the Internet. ENGLISH Setup in Windows XP 1. Click Start, Control Panel then Sounds, Speech and Audio Devices. 2. Click on the Sounds and Audio Devices icon and select the Audio tab. 3. Ensure that the Standard device under both Audio playback and Audio recording refers to the device you have connected your ActionSet to. 4. Click the Volume button under Sound playback or Sound recording to adjust the volume for speakers and microphone respectively. NB: Ensure that the Mute all checkbox is not selected. Internet telephony troubleshooting The sound quality of the conversation depends on the speed of both parties Internet connection. If your Internet connection is protected by a Firewall, it may be necessary to configure it to allow Internet telephony. For further help or assistance in connection with your Sandberg product, see details on the last but one page of these instructions. Have fun with your Sandberg ActionSet. 3

4 DANSK Introduktion Med Sandberg ActionSet er du sikret en god lydoplevelse. Samtidig kan du ved hjælp af den indbyggede justerbare mikrofon benytte tale i en stor mængde spil og programmer. ActionSet kan naturligvis også anvendes med andet lydudstyr som f.eks. transportable musikafspillere, Hi-Fi anlæg m.m. Ved tilslutning til Hi-Fi udstyr kan du få brug for en adapter, der omformer ActionSettets MiniJack-stik til et stort Jackstik. Med ActionSettet følger 1 stk. af en sådan adapter. Tilslutning til computeren Sandberg ActionSet tilsluttes computeren på følgende måde: 1. Det sorte stik tilsluttes højttalerudgangen på computeren. 2. Det grå stik tilsluttes mikrofonindgangen på computeren. Som oftest er højttalerudgangen markeret med en grøn farve og mikrofonindgangen med en rød. Bemærk: Med styringsenheden på ledningen har du mulighed for at justere lydstyrken. For at benytte mikrofonen skal MIC-knappen på styringsenheden stå på ON. Opsætning i Windows Klik Start, Indstillinger og Kontrolpanel. 2. Dobbeltklik på ikonet Multimedier og vælg fanebladet Lyd. 3. Du skal sikre dig, at Anbefalet enhed under både Afspilning og Indspilning er den enhed, du har sluttet dit ActionSet til. 4. Skydeknappen Lydstyrke for hhv. Afspilning og Indspilning kan herefter flyttes mod enten Høj eller Lav for at justere lydniveauet for hhv. højttalere og mikrofon. Bemærk: Sørg for at der ikke er markering i feltet Slå alt fra under Lydstyrke. Opsætning i Windows 98/Me 1. Klik Start, Indstillinger og Kontrolpanel. 2. Dobbeltklik på ikonet Multimedier og vælg fanebladet Lydenheder. 3. Du skal sikre dig, at Foretrukken enhed under både Afspilning af lyd og Indspilning af lyd er den enhed, du har sluttet dit ActionSet til. 4. Klik på ikonet for hhv. Afspilning og Optagelse for at justere lydniveauet for hhv. højttalere og mikrofon. Bemærk: Sørg for at der ikke er markering i feltet Slå alt fra under Lydstyrke. 4

5 Opsætning i Windows Klik Start, Indstillinger og Kontrolpanel. 2. Dobbeltklik på ikonet Multimedier og vælg fanebladet Lydenheder. 3. Du skal sikre dig, at Foretrukken enhed under både Afspilning af lyd og Indspilning af lyd er den enhed, du har sluttet dit ActionSet til. 4. Klik på knappen Lydstyrke under hhv. Afspilning af lyd og Indspilning af lyd for at justere lydniveauet for hhv. højttalere og mikrofon. Bemærk: Sørg for at der ikke er markering i feltet Slå alt fra under Lydstyrke. Spil over netværk I mange spil er der mulighed for at tale med andre spillere på netværket, enten over Internet eller via et lokalnetværk. På den måde har du mulighed for at føre en samtale med dine holdkammerater undervejs i spillet. Fremgangsmåden til opsætningen af tale og kommunikation i de enkelte spil kan findes i manualen til spillet. Internet telefoni Sandberg ActionSet er lavet med henblik på at tale og lytte samtidig, og er derfor velegnet til Internet telefoni. Med Internet telefoni er det muligt at føre samtaler over Internettet til Internettakst. Programmer til Internet telefoni kan hentes i forskellige udgaver på Internettet. DANSK Opsætning i Windows XP 1. Klik Start, Kontrolpanel og Lyd, tale og lydenheder. 2. Klik på ikonet Lyde og lydenheder og vælg fanebladet Lydenheder. 3. Du skal sikre dig, at Standard enhed under både Afspilning af lyd og Indspilning af lyd er den enhed, du har sluttet dit ActionSet til. 4. Klik på knappen Lydstyrke under hhv. Afspilning af lyd og Indspilning af lyd for at justere lydniveauet for hhv. højttalere og mikrofon. Bemærk: Sørg for at der ikke er markering i feltet Slå alt fra under Lydstyrke. Problemløsning for Internet telefoni Lydkvaliteten af samtalen afhænger af hastigheden på begge parters Internetforbindelse. Hvis din Internetforbindelse er beskyttet af en Firewall, kan det være nødvendigt at konfigurere den til at tillade Internet telefoni. Hvis du får behov for yderligere hjælp eller vejledning i forbindelse med dit Sandberg produkt, kan du se detaljer herom på næstsidste side i denne brugsanvisning. God fornøjelse med dit Sandberg ActionSet. 5

6 NORSK Innledning Med Sandberg ActionSet er du sikret en god lydopplevelse. Samtidig kan du ved hjelp av den innebygde justerbare mikrofonen benytte tale i et stort antall spill og programmer. ActionSet kan naturligvis også anvendes med annet lydutstyr, som f.eks. bærbare musikkavspillere, stereoanlegg m.m. Ved tilkobling til hi-fi-utstyr kan du få bruk for en adapter, som omformer ActionSets lille plugg til en stor plugg. Med ActionSet følger én slik adapter. Tilkobling til datamaskinen Sandberg ActionSet kobles til datamaskinen på følgende måte: 1. Den sorte pluggen kobles til høyttalerutgangen på datamaskinen. 2. Den grå pluggen kobles til mikrofoninngangen på datamaskinen. Som oftest er høyttalerutgangen markert med grønt og mikrofoninngangen med rødt. NB: Med styringsenheten på ledningen har du mulighet for å justere lydstyrken. For at du skal kunne bruke mikrofonen, må MICknappen på styringsenheten stå på "ON". Innstillinger i Windows Klikk på "Start", "Innstillinger" og "Kontrollpanel". 2. Dobbeltklikk på multimedieikonet, velg kategorien "Enheter" og klikk på "Legg til". 3. Du må påse at "Anbefalt enhet" under både "Avspilling" og "Innspilling" er den enheten du har koblet ditt ActionSet til. 4. Skyveknappen "Lydstyrke" for hhv. "Avspilling" og "Innspilling" kan heretter flyttes mot enten "Høy" eller "Lav" for å justere lydnivået for hhv. høyttalere og mikrofon. NB: Sørg for at det ikke er krysset av i feltet "Koble fra alle" under Lydstyrke. Innstillinger i Windows 98/Me 1. Klikk på "Start", "Innstillinger" og "Kontrollpanel". 2. Dobbeltklikk på multimedieikonet, og velg kategorien "Lydenheter". 3. Du må påse at "Anbefalt enhet" under både "Avspilling av lyd" og "Innspilling av lyd" er den enheten du har koblet ditt ActionSet til. 4. Klikk på ikonet for hhv. "Avspilling" og "Innspilling" for justering av lydnivået for hhv. høyttalere og mikrofon. NB: Sørg for at det ikke er krysset av i feltet "Koble fra alle" under Lydstyrke. 6

7 Innstillinger i Windows Klikk på "Start", "Innstillinger" og "Kontrollpanel". 2. Dobbeltklikk på multimedieikonet, og velg kategorien "Lydenheter". 3. Du må påse at "Anbefalt enhet" under både "Lydavspilling" og "Lydinnspilling" er den enheten du har sluttet ditt ActionSet til. 4. Klikk på "Lydstyrke" under hhv. "Lydavspilling" og "Lydinnspilling" for justering av lydnivået for hhv. høyttalere og mikrofon. NB: Sørg for at det ikke er krysset av i feltet "Koble fra alle" under Lydstyrke. Innstillinger i Windows XP 1. Klikk på "Start", "Kontrollpanel" og "Lyd, tale og lydenheter". 2. Klikk på ikonet "Lyder og lydenheter", og velg kategorien "Lydenheter". 3. Du må påse at "Standardenhet" under både "Avspilling av lyd" og "Innspilling av lyd" er den enheten du har sluttet ditt ActionSet til. 4. Klikk på "Lydstyrke" under hhv. "Lydavspilling" og "Lydinnspilling" for justering av lydnivået for hhv. høyttalere og mikrofon. NB: Sørg for at det ikke er krysset av i feltet "Koble fra alle" under Lydstyrke. Spill over nettverk I mange spill er det mulighet for å snakke med andre spillere på nettverket, enten over Internett eller via et lokalnettverk. På den måten har du mulighet til å føre en samtale med dine lagkamerater underveis i spillet. Fremgangsmåten for innstilling av tale og kommunikasjon i de enkelte spillene finner du i bruksanvisningen til spillet. Internet-telefoni Sandberg ActionSet er laget med henblikk på å tale og lytte samtidig, og er derfor velegnet til Internett-telefoni. Med Internett-telefoni er det mulig å føre samtaler over Internett til Internett-takst. Programmer til Internett-telefoni kan lastes ned i forskjellige utgaver fra Internett. Problemløsning for Internetttelefoni Lydkvaliteten på samtalen avhenger av hastigheten på begge parters Internettforbindelse. Hvis Internett-forbindelsen din er beskyttet av en brannmur, kan det være nødvendig å konfigurere den slik at den tillater internett-telefoni. Hvis du trenger mer hjelp eller veiledning i forbindelse med Sandberg-produktet, finner du nærmere opplysninger om dette på nest siste side i denne bruksanvisningen. God fornøyelse med ditt Sandberg Action- Set. NORSK 7

8 SVENSKA Introduktion Med Sandberg ActionSet får du alltid en bra ljudupplevelse. Samtidigt kan du med hjälp av den inbyggda inställbara mikrofonen använda tal i en mängd spel och program. ActionSet kan naturligtvis också användas tillsammans med annan ljudutrustning som t.ex. bärbara musikspelare, hi-fianläggningar m.m. Vid anslutning till hi-fianläggning kan du behöva en adapter som gör att du kan använda ActionSets MiniJack i ett större telejackuttag. En sådan adapter följer med ActionSet. Anslutning till datorn Anslut Sandberg ActionSet till datorn på följande sätt: 1. Anslut den svarta kontakten till datorns högtalarutgång. 2. Anslut den grå kontakten till datorns mikrofoningång. Högtalarutgången är oftast markerad med grön färg, och mikrofoningången med röd färg. Observera: Du kan använda reglaget på kabeln för att justera ljudstyrkan. Om du vill använda mikrofonen ska MIC-knappen på reglageenheten stå i läge ON. Inställningar i Windows Klicka på Start, Inställningar och Kontrollpanelen. 2. Dubbelklicka på ikonen Multimedia och välj fliken Ljud. 3. Kontrollera att Förvald enhet under både Uppspelning och Inspelning är den enhet som du anslutit ActionSet till. 4. Skjutreglaget Volymkontroll för Uppspelning respektive Inspelning kan sedan flyttas mot antingen läget Hög eller Låg för att justera ljudnivån för högtalare respektive mikrofon. Observera: Se till att fältet Allt ljud av inte markerats under Volymkontroll. Inställningar i Windows 98/Me 1. Klicka på Start, Inställningar och Kontrollpanelen. 2. Dubbelklicka på ikonen Ljud och multimedia och välj fliken Ljudenheter. 3. Kontrollera att Förvald enhet under både Uppspelning av ljud och Inspelning av ljud är den enhet som du anslutit ActionSet till. 4. Klicka på ikonen för Uppspelning av ljud respektive Inspelning av ljud för att justera ljudnivåerna för högtalare respektive mikrofon. Observera: Se till att fältet Allt ljud av inte markerats under Volymkontroll. 8

9 Inställningar i Windows Klicka på Start, Inställningar och Kontrollpanelen. 2. Dubbelklicka på ikonen Ljud och multimedia och välj fliken Ljudenheter. 3. Kontrollera att Förvald enhet under både Uppspelning av ljud och Inspelning av ljud är den enhet som du anslutit ActionSet till. 4. Klicka på knappen Volym under Uppspelning av ljud respektive Inspelning av ljud för att justera ljudnivån för högtalare respektive mikrofon. Observera: Se till att fältet Allt ljud av inte markerats under Volymkontroll. Inställningar i Windows XP 1. Klicka på Start, Kontrollpanelen och Ljud och ljudenheter. 2. Klicka på ikonen Ljud och ljudenheter och välj fliken Ljudenheter. 3. Kontrollera att Standardenhet under både Uppspelning av ljud och Inspelning av ljud är den enhet som du anslutit ActionSet till. 4. Klicka på knappen Volym under Uppspelning av ljud respektive Inspelning av ljud för att justera ljudnivån för högtalare respektive mikrofon. Observera: Se till att fältet Allt ljud av inte markerats under Volymkontroll. Spel över nätverk I många spel går det att tala med andra spelare på nätverket, antingen över Internet eller via ett lokalt nätverk. Du kan alltså kommunicera med dina teamkamrater medan spelet pågår. Se spelmanualen för uppgifter om hur man gör inställningar för tal och kommunikation i de specifika spelen. Internettelefoni Med Sandberg ActionSet kan du tala och lyssna samtidigt, och Sandberg ActionSet är därför lämpligt för Internettelefoni. Med Internettelefoni kan man ringa telefonsamtal över Internet till Internettaxa. Program till Internettelefoni finns att hämta i olika versioner på Internet. Problemlösning för Internettelefoni Ljudkvaliteten på samtalen är beroende på hastigheten hos båda parternas Internetanslutning. Om din Internetanslutning är skyddad av en brandvägg kanske brandväggen måste konfigureras så att den tillåter Internettelefoni. Om du behöver ytterligare vägledning eller hjälp med din Sandberg-produkt hittar du information om detta på näst sista sidan i den här bruksanvisningen. Mycket nöje med Sandberg ActionSet. SVENSKA 9

10 SUOMEN Esittely Sandberg ActionSet takaa upean äänielämyksen. Samalla sisäänrakennettu mikrofoni mahdollistaa lukuisien pelien ja ohjelmien puheohjauksen. Lisäksi ActionSet-kuulokkeita voidaan käyttää muiden audiolaitteiden, esimerkiksi kannettavien soittimien tai hifijärjestelmien kanssa. Kun kuulokkeet kytketään hifilaitteeseen, ActionSet-miniliittimeen on ehkä kytkettävä sovitin isompaa liitintä varten. Tällainen sovitin toimitetaan ActionSet-kuulokkeiden mukana. Kytkentä tietokoneeseen Sandberg ActionSet kytketään tietokoneeseen seuraavasti: 1. Kytke musta liitin tietokoneen kaiutinlähtöön. 2. Kytke harmaa liitin tietokoneen mikrofonituloon. Kaiutinlähtö on usein vihreä ja mikrofonitulo punainen. HUOMAA: Äänenvoimakkuutta voidaan säätää johdossa olevalla kaukosäätimellä. Jos halutaan käyttää mikrofonia, kaukosäätimen MIC-painikkeen tulee olla ON-asennossa. Asennus Windows 95 - käyttöjärjestelmässä 1. Napsauta Käynnistä, Asetukset ja sitten Ohjauspaneeli. 2. Kaksoisnapsauta Multimedia - kuvaketta ja valitse Ääni -välilehti. 3. Varmista, että Toisto- ja Nauhoituskohtien Suositeltu laite on laite, johon ActionSet on kytketty. 4. Kaiuttimien ja mikrofonin äänenvoimakkuutta voidaan nyt säätää Toisto- ja Nauhoitus-kohtien Äänenvoimakkuus -liukusäätimillä. HUOMAA: Tarkista, että Vaimenna kaikki - valintaruutua ei ole valittu. Asennus Windows 98/Me - käyttöjärjestelmässä 1. Napsauta Käynnistä, Asetukset ja sitten Ohjauspaneeli. 2. Kaksoisnapsauta Multimedia - kuvaketta ja valitse Ääni -välilehti. 3. Varmista, että Äänen toisto- ja Äänen nauhoitus -kohtien Ensisijainen laite on laite, johon ActionSet on kytketty. 4. Kun haluat säätää kaiuttimien tai mikrofonien äänenvoimakkuutta, napsauta joko Toisto - tai Nauhoitus -kuvaketta. HUOMAA: Tarkista, että Vaimenna kaikki - valintaruutua ei ole valittu. 10

11 Asennus Windows käyttöjärjestelmässä 1. Napsauta Käynnistä, Asetukset ja sitten Ohjauspaneeli. 2. Kaksoisnapsauta Multimedia - kuvaketta ja valitse Äänilaitteet - välilehti. 3. Varmista, että Äänen toisto- ja Äänen nauhoitus -kohtien Ensisijainen laite on laite, johon ActionSet on kytketty. 4. Kun haluat säätää kaiuttimien tai mikrofonin äänenvoimakkuutta, napsauta Äänen toisto- tai Äänen nauhoitus -kohdan Äänenvoimakkuus -painiketta. HUOMAA: Tarkista, että Vaimenna kaikki - valintaruutua ei ole valittu. Asennus Windows XP - käyttöjärjestelmässä 1. Napsauta Käynnistä, Ohjauspaneeli ja sitten Äänet ja äänilaitteet. 2. Napsauta Äänet ja äänilaitteet - kuvaketta ja valitse Oletukset - välilehti. 3. Varmista, että Äänen toisto- ja Äänen nauhoitus -kohtien Oletuslaite on laite, johon ActionSet on kytketty. 4. Kun haluat säätää kaiuttimien tai mikrofonin äänenvoimakkuutta, napsauta Äänen toisto- tai Äänen nauhoitus -kohdan Äänenvoimakkuus -painiketta. HUOMAA: Tarkista, että Vaimenna kaikki - valintaruutua ei ole valittu. Pelaaminen verkossa Monissa peleissä voidaan puhua muille verkon pelaajille joko Internetin tai lähiverkon kautta. Näin on mahdollista keskustella joukkuetovereiden kanssa pelin aikana. Pelikohtaisten puhe- ja viestintäasetusten ohjeet ovat pelin omassa käyttöoppaassa. Internet-puhelin Sandberg ActionSet on suunniteltu kaksisuuntaiseen viestintään, joten se sopii erinomaisesti Internet-puheluihin. Internetpuhelimella voidaan puhua Internetin kautta ilman lisämaksua. Internetistä voidaan ladata useita Internetpuhelinohjelmia. Internet-puhelimen vianetsintä Puhutun keskustelun äänen laatu määräytyy molempien osapuolien Internet-yhteyden nopeuden mukaan. Jos Internet-yhteys on suojattu palomuurilla, sen asetuksia on muutettava ehkä siten, että se sallii Internet-puhelut. Jos tarvitset lisäohjeita Sandberg-laitteen kytkemiseen, katso tarkemmat tiedot tämän käyttöohjeen toiseksi viimeiseltä sivulta. Kiitos, kun valitsit Sandberg ActionSet - kuulokkeet. SUOMEN 11

12 Product specifications Earphone: Frequency range: 20 Hz - 20 khz Impedance: 32 ohms Sensitivity: 105 db ± 4 db Driver unit: 40 mm Max. power input: 100 mw Microphone: Frequency range: 20 Hz - 20 khz Impedance: 2200 ohms Sensitivity: -54 db ± 3 db Directivity: Omni Type: Condenser Cable length: 2.5 metres Connectors: 2 x 3.5 mm MiniJack plug 12

Sandberg CyberMic ENGLISH DANSK NORSK SVENSKA SUOMEN. System requirements PC with microphone input Soundblaster compatible soundcard

Sandberg CyberMic ENGLISH DANSK NORSK SVENSKA SUOMEN. System requirements PC with microphone input Soundblaster compatible soundcard [125-54] Rev. 29.12.02 ENGLISH Sandberg CyberMic DANSK System requirements PC with microphone input Soundblaster compatible soundcard NORSK SUOMEN SVENSKA ENGLISH Introduction The Sandberg CyberMic enables

Læs mere

Sandberg KidPhone ENGLISH DANSK NORSK SVENSKA SUOMEN. System requirements PC with soundcard or stereo equipment with headphone output

Sandberg KidPhone ENGLISH DANSK NORSK SVENSKA SUOMEN. System requirements PC with soundcard or stereo equipment with headphone output [125-45] Rev. 19.02.04 ENGLISH Sandberg KidPhone DANSK System requirements PC with soundcard or stereo equipment with headphone output NORSK SUOMEN SVENSKA ENGLISH Introduction The Sandberg KidPhone guarantees

Læs mere

Sandberg Sound Switcher

Sandberg Sound Switcher Sandberg Sound Switcher System requirements PC or Hi-Fi equipment with MiniJack output Speakers/headset with MiniJack plug [130-56] Rev. 02.05.05 SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH Introduction

Læs mere

Sandberg Bluetooth Headset

Sandberg Bluetooth Headset [125-37] Rev. 05.07.04 Sandberg Bluetooth Headset System requirements Bluetooth -compatible equipment with headset support SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH Introduction The Sandberg Bluetooth

Læs mere

Sandberg SoundExperience 4.1

Sandberg SoundExperience 4.1 [125-12] Rev. 21.10.03 Sandberg SoundExperience 4.1 System requirements 4.1 Sound card (with front and rear speaker output) SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH Introduction The Sandberg SoundExperience

Læs mere

Sandberg USB 1.1 Boost

Sandberg USB 1.1 Boost Sandberg USB 1.1 Boost System requirements Pentium PC or compatible 1 available PCI slot PCI 2.1 compliancy CD-ROM drive or Internet connection Windows 98/Me/2000/XP [130-00] Rev. 14.11.03 SUOMEN SVENSKA

Læs mere

Sandberg USB to SmartMediaCard

Sandberg USB to SmartMediaCard [133-16] Rev. 26.03.03 Sandberg USB to SmartMediaCard System requirements 1 available USB port Pentium PC or compatible Windows 98/Me/2000/XP SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH Introduction Your

Læs mere

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE Smart Control Guide Usage of Smart Control Smart Control by app 1. Register Device Before run the app, Samsung Account is required. Set AP & Run App AP must be connected to the external Internet. (check

Læs mere

Sandberg USB to MultiMediaCard Link

Sandberg USB to MultiMediaCard Link [133-15] Rev. 26.03.03 Sandberg USB to MultiMediaCard Link System requirements 1 available USB port Pentium PC or compatible Windows 98/Me/2000/XP SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH Introduction

Læs mere

Sandberg USB to CompactFlash Link

Sandberg USB to CompactFlash Link [133-13] Rev. 07.03.03 Sandberg USB to CompactFlash Link System requirements 1 available USB port Pentium PC or compatible Windows 98/Me/2000/XP SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH Introduction

Læs mere

Sandberg USB 2.0 26in1 Card Reader

Sandberg USB 2.0 26in1 Card Reader [Item no. 133-39] Rev. 22.06.07 Sandberg USB 2.0 26in1 Card Reader SUOMI SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH Introduction The Sandberg USB 2.0 26in1 Card Reader (referred to as the card reader ) is the

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Sandberg USB to Memory Stick Link

Sandberg USB to Memory Stick Link [133-14] Rev. 07.03.03 Sandberg USB to Memory Stick Link System requirements 1 available USB port Pentium PC or compatible Windows 98/Me/2000/XP SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH Introduction

Læs mere

Produktguide 2013 September 2013

Produktguide 2013 September 2013 Produktguide 2013 September 2013 Indhold Højttalere SoundBrick Bluetooth SoundStand Bluetooth SoundBox Bluetooth SoundBar SoundDisc Ladere All-in-One Lader Lader til bilen USB lader til bilen Lader til

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information Beovox 5000 versions Bang & Olufsen designed the Beovox 5000 for the Beolab 5000. During the period the Beolab 5000 was available (1967 1972) 3 different versions of the Beovox 5000 were released. In this

Læs mere

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual Logitech Multimedia Speaker System z Product Manual Dansk...................5 Norsk................... 9 Suomi.................. 4 2 Kassens indhold 1 2 4 1. Venstre satellithøjtaler 2. Højre satellithøjtaler.

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Sandberg Desktop Switcher

Sandberg Desktop Switcher [130-54] Rev. 18.02.05 Sandberg Desktop Switcher System requirements Pentium PC or compatible with PS/2 connectors for mouse and keyboard and VGA connector for monitor SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH

Læs mere

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning -221 extender EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukerveiledning 2 Configuration examples Media player Transmitter Receiver Display Receiver Display Media player

Læs mere

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING v4.3.da Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER

BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 2, 24 Helsingborg. Tel: +4-42 00 4 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

HP WEBKAMERA 2100 BRUGERVEJLEDNING

HP WEBKAMERA 2100 BRUGERVEJLEDNING HP WEBKAMERA 2100 BRUGERVEJLEDNING Version 1.0.DA Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og

Læs mere

UE Mobile Boombox. Mobile Boombox. Bluetooth Speaker and Speakerphone Setup Guide English 1

UE Mobile Boombox. Mobile Boombox. Bluetooth Speaker and Speakerphone Setup Guide English 1 Mobile Boombox Bluetooth Speaker and Speakerphone Setup Guide English 1 2 Dansk........................68 Norsk........................76 Suomi........................84..........................92 3 Din

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor 00 Biltema Nordic Services AB SE Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter för oljetrycksgivare, oljetempgivare

Læs mere

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 sid 2 Dansk/norsk vejledning... 3 Indledning... 3 Generelt... 3 Funktioner...

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

HP-506: Digital Piano

HP-506: Digital Piano HP-506: Digital Piano The classic home piano with a four-speaker sound system Keyboard Klaviatur 88 tangenter (PHA-4 Concert Keyboard: med Escapement og Ebony/Ivory Feel) Anslagsfølsomhed Keyboard Mode

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler -00 manual.indd 0-0-,.. Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler 0-0- Biltema Nordic Services AB Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter för oljetrycksgivare,

Læs mere

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Sound Boost 4.1. System Requirements. [135-49] Rev. 02.05.03

Sound Boost 4.1. System Requirements. [135-49] Rev. 02.05.03 Sound Boost 4.1 System Requirements Pentium PC (Min. 233 MHz) 1 available PCI slot PCI 2.1 compliancy 32 MB RAM Compliant with PC99 standard Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP [135-49] Rev. 02.05.03 SUOMEN

Læs mere

Sandberg Wireless Mini Mouse

Sandberg Wireless Mini Mouse [630-87] Rev. 10.08.07 SUOMI DANSK SVENSKA NORSK ENGLISH Sandberg Wireless Mini Mouse 4508_SandManual630-87_N 1 13/08/07 9:05:52 ENGLISH 1 Introduction The Sandberg Wireless Mini Mouse is compact and versatile,

Læs mere

LYDOPTAGER ROLAND R-05

LYDOPTAGER ROLAND R-05 INTRODUKTION TIL LYDOPTAGER ROLAND R-05 Rolands R-05 er en lille lydoptager, der nemt kan ligge i tasken. Den har indbygget mikrofon men også mulighed for tilslutning af en ordentlig interviewmikrofon,

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Jabra SPEAK 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...6

Læs mere

TB-625 / TB-627 Bluetooth slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-625 / TB-627 Bluetooth slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-625 / TB-627 Bluetooth slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless Bluetooth keyboard to use with

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Pakkens indhold. Tilslutninger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort

Dansk version. Introduktion. Pakkens indhold. Tilslutninger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort Introduktion Udsæt ikke Sweex 7.1 eksternt USB lydkort for ekstreme temperaturer. Anbring ikke apparatet i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra CHAT - FOR PC Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...5

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Din brugermanual HP 2100

Din brugermanual HP 2100 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP 2100 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

ZoneAlarm Dansk vejledning 1

ZoneAlarm Dansk vejledning 1 ZoneAlarm Dansk vejledning 1 Installation Kør installationsprogrammet fra menuen, eller find filen og dobbeltklik på den. Følg anvisningerne på skærmen. Der bliver bl.a. bedt om navn, email, hvor mange

Læs mere

ENGLISH. Acoustic Lab Zeta 2.0 Digitally Matched Speakers

ENGLISH. Acoustic Lab Zeta 2.0 Digitally Matched Speakers ζ ENGLISH ζ ENGLISH Acoustic Lab Zeta 2.0 Digitally Matched Speakers Engineer in Denmark and beautifully designed in the Netherlands for a perfect balance of form and sound, the astounding Acoustic Lab

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere version 8 Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- og

Læs mere

Blackwire C510- M/C520-M

Blackwire C510- M/C520-M Blackwire C510- M/C520-M USB-headset med ledning Brugervejledning TM Indhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Brug for mere hjælp? 3 Hvad er der i pakken 4 Grundlæggende funktioner 5 Når du har dit headset på

Læs mere

Calisto P240-M. USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING

Calisto P240-M. USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING TM Calisto P240-M USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING Velkommen Tillykke med dit nye Plantronics-produkt. Denne vejledning indeholder instruktioner om installation og brug af Plantronics Calisto P240-M USB-håndsæt.

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE (( ( TILSLUTNINGER 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

WOOFit HEADPHONES. Brugermanual

WOOFit HEADPHONES. Brugermanual WOOFit HEADPHONES Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Sandberg USB Modem Link

Sandberg USB Modem Link Sandberg USB Modem Link System requirements 1 available USB port Pentium 233 MHz with MMX technology or compatible 16 MB RAM CD-ROM drive Windows 98/Me/2000/XP [133-19] Rev. 16.09.03 SUOMEN SVENSKA NORSK

Læs mere

Værd at vide om Sound Blaster 16

Værd at vide om Sound Blaster 16 Værd at vide om Sound Blaster 16 Velkommen til den næste bølge multimedie computing! Da lydkortet er fuldt Sound Blaster-kompatibelt, understøtter det følgende funktioner: Plug and Play i overensstemmelse

Læs mere

Sandberg Modem. [130-16] Rev. 27.01.05. System requirements. 1 available PCI slot. Pentium 200 MHz with MMX technology or compatible

Sandberg Modem. [130-16] Rev. 27.01.05. System requirements. 1 available PCI slot. Pentium 200 MHz with MMX technology or compatible [130-16] Rev. 27.01.05 Sandberg Modem System requirements 1 available PCI slot Pentium 200 MHz with MMX technology or compatible PCI 2.1 compliancy CD-ROM drive SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH

Læs mere

TimeStamper Guide til fejlretning

TimeStamper Guide til fejlretning TimeStamper Guide til fejlretning for version 2.01 Copyright 2002-2013 www.timestamper.dk LICENSVEJLEDNING ver A09.doc ANSVARSFRASKRIVELSE: I ingen tilfælde skal udvikleren og/eller dets respektive leverandører

Læs mere

Dansk version. Hardware-installation. Windows Vista og XP-installation. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Dansk version. Hardware-installation. Windows Vista og XP-installation. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Dansk version LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Udsæt ikke det trådløse LAN PCI kort 300Mbps for meget høje temperaturer. Enheden må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning SmartDock for Xperia ion Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over SmartDock...3 Opladning med SmartDock...3 Kom godt i gang...5 LiveWare -administration...5 Opgradering af LiveWare

Læs mere

USB 3.0 to DVI graphics display adapter

USB 3.0 to DVI graphics display adapter USB3-DVI USB 3.0 to DVI graphics display adapter EN User guide SE Installationsguide FI Asennusohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN- User guide Introduction You have bought a graphics adapter

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL VMG8924-B10A

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL VMG8924-B10A Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse Opsætning af router, computer og telefon ZyXEL VMG894-B0A Tillykke med din Fullrate bredbåndsforbindelse Indholdsfortegnelse Denne vejledning beskriver,

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

4G/LTE Filter Kit Channel 59 Art. No Installation Installations guide guide Installations Installasjons- guide guide Asennusopas triax.

4G/LTE Filter Kit Channel 59 Art. No Installation Installations guide guide Installations Installasjons- guide guide Asennusopas triax. 4G/LTE Filter Kit Channel 59 rt. No. 314080 Installation guide Installations guide Installations guide Installasjonsguide sennusopas triax.com Installation Guide Instruction 1. Turn off TV at the mains

Læs mere

USB to Sound Link User guide

USB to Sound Link User guide USB to Sound Link User guide Warranty There is a five-year warranty on your Sandberg product. Please read the warranty terms and register your new Sandberg product at www.sandberg.it/warranty. YEARS WARRANTY

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Brugermanual. USB Pladespiller

Brugermanual. USB Pladespiller Brugermanual USB Pladespiller 2 INDHOLD BESKRIVELSE... 5 KOM I GANG... 6 Strøm... 6 Minimum Systemkrav... 6 USB Forbindelse Installation af software på PC... 6 Forstærker forbindelse... 7 Afspilning af

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Table of Contents. Fra egen computer

Table of Contents. Fra egen computer Table of Contents Videokonference med PRD - ansatte og kursister... 3 Installér videoklient... 4 Sådan bruger du PRD... 5 Opsætning af mikrofon... 14 Mikrofonopsætning i PRD... 15 Mikrofonopsætning i Windows...

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

HP-504: Digital Piano

HP-504: Digital Piano HP-504: Digital Piano Oplev helt nye grader af inspiration, kreativitet og læring Keyboard Klaviatur 88 tangenter (PHA-4 Concert Keyboard: med Escapement og Ebony/Ivory Feel) Anslagsfølsomhed Keyboard

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 95

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 95 Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 95 Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret CPE-boksen.

Læs mere

Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App

Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App Introduktion Dette er en guide til, hvordan du bruger Oticon Opn og Oticon ON App med en iphone. Sådan parrer du høreapparaterne med din iphone. Sådan bruger

Læs mere

Installationsguide Cama kollegierne

Installationsguide Cama kollegierne 100820 Installationsguide Cama kollegierne Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 5700 Svendborg telefon fax: e-mail hjemmeside 62 21 27 71 62 20 15 16 support@sydfynsintranet.dk www.sydfynsintranet.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie 100820 Version 3.2 Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 5700 Svendborg telefon fax: e-mail hjemmeside 62 21 27 71 62 20 15 16 support@sydfynsintranet.dk

Læs mere

Internet Videophone Quick Guide

Internet Videophone Quick Guide Rev. 07152005 Internet Videophone Quick Guide TelePhoSee WVP-2100 Series Introduction Indledning Indtast data i videotelefonen Du kan indtaste tal eller tekst ved at benytte enten den trykfølsomme skærm

Læs mere

JABRA SPORT PACE WIRELESS

JABRA SPORT PACE WIRELESS L BrugerManual jabra.com/sportpace 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere.

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Støjdæmpnings-kondensator Fejlbillede Foranstaltning

Støjdæmpnings-kondensator Fejlbillede Foranstaltning Kondensator.book Seite 1 Mittwoch, 1. April 2009 5:41 17 02/2008 / Id.-Nr. 400 234 534 01079-0 Støjdæmpnings-kondensator Fejlbillede Foranstaltning Störningsskydd Störningsbild Åtgärder Støyfjernings-kondensator

Læs mere

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2011-09-13. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2011-09-13. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer Hosted Exchange Setup guide for e-mail clients & mobile devices Date: 2011-09-13 Version: 15 Author: SBJ/ANB Target Level: Customer Target Audience: End User Language: en-us Page 1 of 35 LEGAL INFORMATION

Læs mere

WIFI INTERNET ADAPTOR

WIFI INTERNET ADAPTOR WIFI INTERNET ADAPTOR Trådløs forbindelse fra inverter/gateway til router NETGEAR WNCE2001 DANSK QUICKSTART VEJLEDNING Indhold 1 Stikforbindelser... 3 2 Etablering af forbindelse til router... 3 2.1 Adapteren

Læs mere

Blackwire C310/C320. USB-headset med ledning. Brugervejledning

Blackwire C310/C320. USB-headset med ledning. Brugervejledning Blackwire C310/C320 USB-headset med ledning Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Brug for mere hjælp? 3 Hvad er der i æsken 4 Fakta om headset 5 Når du har dit headset på 6 Juster hovedbøjlen

Læs mere