Chefgruppen. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Chefgruppen. Referat"

Transkript

1 Chefgruppen Referat Dato: 1. november 2013 Tidspunkt: Kl. 08:15 Sted: Medlemmer: Byrådssalen Lars Svenningsen, Erik Christensen (A), Søren Møllegård, Ole H. Schmidt, Anders M. Sørensen, Kjeld Outzen, Trine Eegholm, Jan Hermansen, Betina Østergreen, Pia H. Gertsen, Mette Bill Ladegaard, Torben B. Rosbach, Lene Holm Fraværende medlemmer: Sekretær.: Mette Rahbek Larsen

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. TRE-I-EN måling 2014 af trivsel ledelse (lederevaluering) og fysisk APV TRIO - Det daglige samarbejde mellem leder, TR og AMiR Godkendelse af referat fra sidste møde Samarbejdsaftale mellem Teknik- og Miljøafdelingen og Blue Idea Opfølgning på KL IT analyse - dialogmøde med ledere Opfølgning på den politisk aftale om budget Opfølgning på besøg i Kina oktober Personale Nyt fra cheferne... 6

3 Chefgruppen, 1. november Kl. 08:15 side 1 1. TRE-I-EN måling 2014 af trivsel ledelse (lederevaluering) og fysisk APV Sagsnr Initialer KNI Åbent Drøftelse af rammesætning for gennemførelse af en TRE-I-EN måling i foråret Kia, HR deltager kl og gennemgår vedhæftede plancher. Drøftes TRE-I-ÈN Rammesætning direktion / chefer.pptx Kia præsenterede oplæg til proces for næste 3 i 1 måling. Der lægges op til at næste måling sker i marts 2014 og med præsentation af overordnet resultat på temadag med ledergruppen 4. april Der arbejdes umiddelbart efter samme proces som i Der udarbejdes et oplæg til drejebog for processen fra start til slut. Spørgerammen tilrettes generelt i forhold til sidst, så spørgsmålene kun har én betydning. Der indarbejdes et par spørgsmål i forhold til opfølgning fra sidste måling. Spørgsmål vedr. krænkende adfærd drøftes åbent i Hovedudvalget, ligesom eventuelle spørgsmål vedr. usund livsstil drøftes. Der bliver mulighed for udtræk vedr. udvalgte grupper f.eks. elever, jobtræning m.m. I forhold til evaluering af ledelsen indarbejdes nyt ledelsesgrundlag. Der udarbejdes tydeligere udmeldinger omkring den videre opfølgning. Struktur for opfølgning på måling/handleplaner og sygefravær drøftes igen på næste chefmøde inden det går til Hovedudvalget december 2013.

4 Chefgruppen, 1. november Kl. 08:15 side 2 2. TRIO - Det daglige samarbejde mellem leder, TR og AMiR Sagsnr Initialer KNI Åbent Drøftelse af forslag til vejledning og pixi-udgave til TRIO - Det daglige samarbejde mellem leder, TR og AMiR. Vejledningen beskriver formål og forventninger til TRIO-samarbejdet herunder hvilke opgaver TRIO bør samarbejde omkring. Det er hensigten, at vejledningen sammen med et følgebrev sendes ud til den store ledergruppe med en forventning om, at de arbejdspladser, der ikke allerede har igangsat et TRIO samarbejde, gør det. I vejledningen er beskrevet, at HR gerne hjælper med igangsætningsprocessen. Trivselsmålingen i 2012 (TRE-I-EN) viste, at vi med fordel kan styrke relationen mellem leder og medarbejdere. Dannelse af TRIO grupper er en del af handleplanen. Kia, HR gennemgår materialet i hovedtræk Drøftes TRIO - VEJLEDNING - Det daglige samarbejde mellem leder, TR og AMiR.docx TRIO - PIXI - Det daglige samarbejde mellem leder, TR og AMiR.docx Kia præsenterede forslag til vejledning - og brug af TRIO-grupper. TRIO er ikke en ny fælles ledelse, men ambassadører for den samlede arbejdsplads. Det skrives ind i vejledningen, at TRIO f.eks. skal inddrages ved 3i1 underundersøgelsen. Chefgruppen har en forventning til, at der arbejdes med TRIO-grupper, når det findes relevant. Drøftes på næste møde med Hovedudvalget.

5 Chefgruppen, 1. november Kl. 08:15 side 3 3. Godkendelse af referat fra sidste møde Sagsnr Initialer TRH Åbent Godkendelse af referat fra sidste møde Samlet referat - Chefgruppen den 27. september 2013, kl. 08:15-10:00 Godkendt. 4. Samarbejdsaftale mellem Teknik- og Miljøafdelingen og Blue Idea Sagsnr Initialer CMA Åbent Teknik og Miljøafdelingen har købt SMS-service, som giver adgang til at sende sms er til borgerne via adresser i de danske mobiltelefonregistre. Det skal anvendes til at informere om opgravninger og lukning af veje til berørte adresser, gennemgang af gadelys osv. Det kan også bruges i andre situationer hvor information skal ud til borgerne som fx ved oversvømmelses risiko. Det forventes, at spare en del telefontid fordi uvarslede situationer ofte afføder mange opringninger, hvor der skal gives samme forklaring. I nødsituationer kan det endvidere anvendes til efterlysninger m.m. På planlagte hændelser kan der spares service-annoncering og gives en mere målrettet information til borgerne. Systemet kan/må ikke afløse de lovpligtige annonceringer fx af lokalplaner ol. SMS-service anvendes i forvejen af NFS og mange borgere vil i forvejen være bekendte med systemet. Afmelding/tilmelding til SMS-service vil kunne ske via kommunens hjemmeside. Udsøgning af modtagere kan foregå ved udpegning af adresser fra liste eller kort eller fra liste importeret fra regneark. Ved udsendelse generes leveringslister, så det vil fremgå hvilke adresser, der ikke har fået den pågældende information.

6 Chefgruppen, 1. november Kl. 08:15 side 4 Teknik og Miljø har købt programmet for ca kr., den årlige drift er kr. og sms-taksten er 20 øre. Vi forventer at fordele forbruget efter afsendte SMS-er. Hvis andre afdelinger skal med på ordningen, skal fordelingen af driftsomkostningen. Til orientering. Lene Holm orienterede om den indkøbte SMS-løsning. Hvis der er andre, der ønsker at benytte sig af løsningen, kan de kontakte Charlotte Markvardsen i Teknik- og Miljøafdelingen. 5. Opfølgning på KL IT analyse - dialogmøde med ledere Sagsnr Initialer HDY Åbent Som opfølgning på udmelding ift. KL s IT analyse og et generelt ønske om at fremme informationen og sikre en tættere dialog inden for IT- og digitaliseringsområdet vil digitaliseringskonsulent Thomas Holst fra Økonomiafdelingen og IT chef Henrik Dyrhøj invitere til årlige dialogmøder med de enkelte afdelinger og stabe. Formålet er at tage en uformel og konstruktiv snak om afdelingens/stabens eventuelle udfordringer med eller ønsker til - vores IT-drift og supporten i øvrigt. Herudover kan vi vende relevante digitaliseringsinitiativer, som er sat i værk, er i pipeline eller som I ser som potentielle udviklingsområder på jeres respektive fagområder. Deltagere i mødet vil ud over Thomas Holst og Henrik Dyrhøj som udgangspunkt være chefen for afdelingen/staben, samt relevante personer udvalgt af den enkelte chef. Vi vil bestræbe os på at afholde møder med alle afdelinger/stabe i løbet af foråret 2014, og sørge for indkaldelse hertil, herefter vil møderne blive fastlagt til afholdelse minimum en gang årligt. Henrik Dyrhøj deltager i punktet kl. ca Drøftes

7 Chefgruppen, 1. november Kl. 08:15 side 5 Drøftet og godkendt. 6. Opfølgning på den politisk aftale om budget 2014 Sagsnr Initialer NSO Åbent Der er vedlagt oversigt med ansvarlige tovholdere til opfølgning på den politiske aftale om budget Det indstilles, at de ansvarlige tovholdere følger op på fokusområderne i den politiske aftale for OPFØLGNING PÅ POLITISK AFTALE xlsx Drøftet. Pkt opdeles i 2, da opfølgning sker ved henholdsvis Mette B. Ladegaard og Pia H. Geertsen. 7. Opfølgning på besøg i Kina oktober 2013 Sagsnr Initialer MRA Åbent Orientering om besøg i Kina oktober 2013 herunder orientering om den videre proces.

8 Chefgruppen, 1. november Kl. 08:15 side Skema til opfølgning på kina besøg uge Lars Svenningsen orienterede kort fra besøget i Kina. Der er ansat en ny direktør fra CGIG til Sølyst Mr. Liu, der skal stå for driften af bygningerne. Dat Ba Luu skal stå for projekterne i forhold til CGIG m.fl. 8. Personale Sagsnr Initialer TRH Åbent Status. Intet. 9. Nyt fra cheferne Sagsnr Initialer TRH Åbent

9 Chefgruppen, 1. november Kl. 08:15 side 7 Trine: Jobcenteret tilbyder at deltage på ledermøder m.v. for at informere om ordningen med placering af eksterne praktikforløb. Afdelingen udarbejder også et info-notat, der nærmere beskriver ordningen.

Chefgruppen. Referat

Chefgruppen. Referat Chefgruppen Referat Dato: 29. august 2014 Tidspunkt: Kl. 08:15 Sted: Mødelokale 3 Medlemmer: Lars Svenningsen, Søren Møllegård, Anders M. Sørensen, Kjeld Outzen, Trine Eegholm, Jan Hermansen, Betina Østergreen,

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

Referat fra mødet i HovedUdvalget

Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødedato: 13. april 2015 kl. 9.30-12.15 Mødested: Møderum 2 Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.15 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne Klimamåling Udvikling gennem klimamåling Vejledning og inspiration til lederne Vejledningen er udviklet af: Henriette Leth Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Kirsten Dreyer Skole- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Børne- og Uddannelsesudvalget, 13-05-2014 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødested: Peter Aage Gården, Gl. Landevej

Læs mere

Digitaliseringsgruppen. Referat

Digitaliseringsgruppen. Referat Digitaliseringsgruppen Referat Dato: 7. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 13:30 Sted: Medlemmer: Fraværende medlemmer: Mødes i Borgerservice herefter Udvalgsværelset Lars Svenningsen, Anders M. Sørensen, Betina

Læs mere

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Revideret 22. november 2012 Egedal Kommune Drejebog for nyt rådhus og sundhedscenter

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 24. februar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

DAGTILBUD ALS SYD. Fælles Forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd. Referat. (Konstituerende møde) Kl. 19.00

DAGTILBUD ALS SYD. Fælles Forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd. Referat. (Konstituerende møde) Kl. 19.00 Den fælles forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd den 16. juni 2015 DAGTILBUD ALS SYD Dagplejen, Fynshav Børnehave, Tandslet Naturbørnehave, Bygadens Børnegård, Børnehuset Tangsmose, Kløverlykke Børnehus,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Ena Brandt Clausen, FTR for FOA (SOSIområdet) Jens-Jakob Jakobsen, kommunaldirektør, formand Allan Ludvigsen, centerchef, Center for Arbejdsmarked

Ena Brandt Clausen, FTR for FOA (SOSIområdet) Jens-Jakob Jakobsen, kommunaldirektør, formand Allan Ludvigsen, centerchef, Center for Arbejdsmarked Referat fra HovedMED Sted: Hørsholm Rådhus Dato: 22. august 2013 Deltagere: Ida Andrea Stoltze Rasmussen, TR for DJØF, næstformand Marianne Lindholdt, FTR for DLF Charlotte Fick, FTR for DSR Anette Pollas,

Læs mere

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur 23. januar 2013 1. Indledning Nordfyns Kommune ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen har rettet henvendelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet DAGSORDEN Møde nr. : 03/2010 Sted : Mødelokale 101 Dato : 16. september 2010 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 15:30 Medlemmer Margit Tang Møller (Ledelse) Birte Kousted

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:20. Fraværende: Børge Olsen deltog i mødet fra kl. 15.30 til kl. 17.30 Gert Jensen deltog

Læs mere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Udvalgte portrætter af projektets resultater... 5 Projektets resultater - Er det blevet lettere

Læs mere