I LIKE. Ny ros/bonusordning. Midttrafik BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE. September side 2-3. Chaufførkurser næste 9 måneder side 4-5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I LIKE. Ny ros/bonusordning. Midttrafik BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE. September 2014. side 2-3. Chaufførkurser næste 9 måneder side 4-5"

Transkript

1 September 2014 BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE I LIKE Ny ros/bonusordning fra Midttrafik side 2-3 Chaufførkurser de næste 9 måneder side 4-5 Nu starter Projekt Skader side 8 / Stort BAAS-overskud retur til Aarhus Kommune side 9

2 Indhold I LIKE I LIKE Chaufførkurser de næste 9 måneder Øget fokus på kvalitet og service i Driftscenteret Arbejdstilsynet kom forbi Ny værkstedsledelse Nu starter Projekt Skader Stort BAAS-overskud retur til Kommunen Beredskabsplan i Driftscenteret Bonusopgørelse juni-august Roser Jubilarer Sidder I godt? Så kører vi Goddag og farvel Synspunkt Af kommunikationsmedarbejder Anja L. Mathiesen Midttrafiks bestyrelse har besluttet at iværksætte en ros/bonusordning for chauffører og busselskaber, hvor kunderne kan sende chaufføren en ros, når de et tilfredse med rejsen. Ordningen erstatter Busselskabets eget smsrosesystem. Ordningen iværksættes via en såkaldt I LIKEkampagne. Kampagnen starter den 29. september og kører over seks uger frem til og med den 9. november. Kampagnen gentages 2 gange om året, og den næste kampagne bliver i foråret Med I LIKE-kampagnen ønsker Midttrafik at: 1. sætte fokus på den store indsats som chaufførerne leverer dagligt 2. fremme den gode kundeservice 3. give kunderne mulighed for at rose chaufførerne og fortælle om de gode kundeoplevelser. Sådan foregår det Kunderne får mulighed for at rose deres chauffør(er) gennem: SMS En I LIKE-app specielt udviklet til denne kampagne Midttrafiks Facebook-side 2 inform nr. 278 / September 2014 Internt personaleblad for Busselskabet Aarhus Sporveje Busselskabet Aarhus Sporveje Jegstrupvej Hasselager Redaktion: Torben Høyer (ansv.) og Anja L. Mathiesen (red.) Grafisk layout: CAMway Artdirecting / Tryk: UNITRYK / Oplag: 700 stk. Næste blad udkommer: December 2014 Eftertryk ikke tilladt Midttrafik laver optællinger af, hvor mange roser de enkelte chauffører modtager. Hvert busselskab vil én gang om ugen få en oversigt over roserne, så roserne kan sendes videre til chaufførerne. Hvordan videreformidlingen præcis kommer til at foregå i BAAS er endnu ikke fastlagt. Det afhænger af omfanget af roserne, men BAAS vil tilstræbe, at de bliver videreformidlet så hurtigt så muligt. Roser giver kontant bonus Kunderne kan rose chaufførerne hele året, men to gange om året optælles roserne og der uddeles bonus. De 5 chauffører, som ved en kampagneperiodes udløb har fået flest roser, vil hver få en kontant skattefri bonus på 5.000,- kr. Hvis man er god til kundeservice, har man således mulighed for at få en årlig bonus på kr.

3 Under navnet I LIKE starter Midttrafik nu en ros/bonus-kampagne, som gør det muligt for den enkelte chauffør at få en bonus på 2 x 5000 kr. om året Busselskaber med en chauffør på Top 5 får en skattefri bonus på ,- kr., når en kampagneperiode slutter. Hvis der er busselskaber, der har mere end én chauffør på Top 5, er bonussen ,- kr. pr. chauffør. Navneskilte For at deltage i bonusrunden skal chaufførerne gå med et navneskilt, så kunderne kan se, hvem de skal rose. Navneskiltene skal klæbes på højre ærme på jakken/ skjorten. I Busselskabet kører der rigtig mange forskellige chauffører på de samme linjer hver dag. Derfor skal Busselskabets chauffører skrive BÅDE navn OG medarbejdernummer på skiltet. Om man bruger fornavn, kaldenavn eller efternavn sammen med medarbejdernummeret er op til den enkelte chauffør. Det er selvfølgelig frivilligt, om man vil bruge navneskiltene, men uden navn og medarbejdernummer, kan roserne ikke registreres på de rigtige chauffører. Navneskiltene udleveres via stationslederne. Præcis hvordan det kommer til at foregå vil fremgå af opslag. Information til chauffører Midttrafik har oprettet en side specielt for chauffører på deres hjemmeside: midttrafik.dk/ilikechaufforer. Desuden er der en særlig Facebook side kaldet Chaufforside I LIKE. Her kan man se et udvalg af roser, se stillingen i konkurrencen og få gode råd til kundeservice. Information til kunderne Midttrafik informerer kunderne via bl.a. hængeskilte, klistermærker mv. i busserne. Kunderne kan også følge kampagnen (Top 5, udpluk af roser mv.) på Facebook og på Midttrafiks hjemmeside. Det fremgår ikke af informationsmaterialerne, at man ved ros til netop Busselskabets chauffører skal oplyse chaufførens medarbejdernummer sammen med hans/ hendes navn. Det skyldes, at informationsmaterialerne skal bruges både i de gule og de blå busser. WOW Ophægningsperiode: DU KAN ROSE DIN CHAUFFØR PÅ TRE MÅDER: APP: Send ILIKEAPP til 1272 og få direkte link til AppStore/Google Play. SMS TIL 1272: Skriv ILIKE + bus + by + chaufførens navn + evt. ros til chaufføren. Fx ILIKE 2 Viborg Carsten Han er altid glad. Hvis du ikke kender chaufførens navn, kan du se det på skiltet på hans arm. FACEBOOK: Find os på facebook/midttrafik.dk. midttrafik.dk /midttrafikdk 3 Kampagne hængeskilt

4 Chaufførkurser de næste 9 måneder Af HR-chef Bjarne Larsen Fra den 1. september 2014 til den 31. maj 2015 vil der på alle hverdage være mellem 12 og 20 chauffører på kursus, med undtagelse af 4 uger, hvor der er ekstra ferieaktivitet. Derfor har der i Administrationen været gang i et stort arbejde med at få sat chauffører på de enkelte kurser og med at få orienteret alle. I første omgang er der sat navne på kurserne frem til jul. Kursusaktiviteter I de kommende 10 måneder er der planlagt aktiviteter på følgende områder: Dansk sprog Konflikt-og stresshåndtering Medarbejderens sikkerhed Manøvrering EU-kvalifikation Rejsekort En række af disse kurser er kendte forløb, som ikke kræver yderligere info, men et par af dem kræver en kommentar. Dansk Den 8. september gik vi i gang med 3. omgang danskkurser. Med deltagerne på dette hold vil 70 medarbejdere i Busselskabet have gennemført et forløb hos AOF, enten i form af ordblindeundervisning eller i form af et opdateringsforløb. Og der er fortsat medarbejdere, der bliver testet. Generelt har deltagerne udtrykt meget stor tilfredshed med danskkurserne, idet man oplever, at der bliver taget hånd om en på netop de områder, hvor man har behovet. Så hvis du fortsat overvejer deltagelse, så er det nu, du skal testes. Alle der er blevet testet, og som ikke endnu har deltaget, har modtaget et brev om status for deres deltagelse. Planen er, at der i januar 2015 starter et nyt hold, og at vi så i september 2015 kan sætte de sidste medarbejdere på listen i gang. Forhåbentlig er alle, der er blevet testet, klar over, hvor de står i forhold til at komme på kursus. Hvis man er i tvivl om dette, skal man kontakte HR-chef Bjarne Larsen. Rejsekortet Det er planen at indføre rejsekortet i Aarhusområdet i løbet af 2. kvartal. De første tilpasninger til rejsekortet er allerede sket med den nye zonestruktur. Og fra uge 50 vil vi i Busselskabet begynde uddannelse af chaufførerne, således at overgangen kan ske så smertefrit som muligt. Udgangspunktet er, at chaufførerne fortsat ikke skal billettere. Derfor vil kurset koncentrere sig om introduktion til rejsekortet og derved sikre, at chaufførerne har en generel viden på området, så de kan servicere kunderne. Detaljerne om rejsekortet er ved at komme på plads i disse måneder, så meget mere herom senere. Grøn Kørsel Det er også planen, at vi skal arbejde med Grøn Kørsel i perioden. Så også på dette område vil man opleve aktiviteter. Efteruddannelseskurser Som tidligere nævnt har der været stor efterspørgsel på kurserne. Det er derfor ikke muligt at imødekomme alle ønsker. Manøvreringskurserne her i efteråret vil primært blive fyldt op af nyansatte, som ikke har været af sted på disse kurser før. Forhåbentlig bliver der i foråret plads til andre på et af de i alt 9 manøvreringskurser, der er planlagt i perioden. 4

5 Fra den 1. september 2014 og 9 måneder frem vil der på alle hverdage være mellem 12 og 20 chauffører på kursus Da der er så mange tilmeldinger til efterårskurserne, vil der i foråret ikke blive mulighed for almindelig tilmelding. De chauffører, der allerede har udtrykt interesse for kurser i efteråret, men ikke er sat på hold, vil automatisk få højere prioritet i foråret. Hvis der er så er ledige pladser, er det planen at udbyde disse, efterhånden som kurserne afholdes. Så kom du ikke med på det ønskede kursus i efteråret, så er der håb om, at du kommer med i foråret. Læs breve og overhold frister Det er en stor opgave at administrere kursusaktiviteter for så mange medarbejdere. Alle deltagerne opfordres derfor til at læse de breve, der bliver fremsendt og til at overholde de frister, der er fremgår af diverse breve. Man må meget gerne returnere diverse blanketter, give svar på forespørgsler, fremsende tilmeldinger m.v., så snart man modtager dem. Det vil virkelig hjælpe de kollegaer, der står for administrationen. 5

6 Øget fokus på kvalitet og service i Driftscenteret Af HR-chef Bjarne Larsen I forbindelse med den seneste justering af Driftscenterets (DC) opgaver og åbningstider er der igangsat et projekt, der skal løfte kvalitet og service yderligere. Styrken i DC er, at der sidder medarbejdere, der har et indgående kendskab til, hvad det vil sige at være chauffør i Busselskabet, og medarbejderne bruger den viden og erfaring de har i stort set alle de kontakter, de har til chaufførerne. Udover kontakten til chaufførerne har DC en lang række andre opgaver, da der jo løbende skal ske opfølgning på den drift, de overvåger. Projekt skal sikre kvalitet For at sikre en høj kvalitet på alle områder, er der igangsat et projekt, som skal sikre, at alle medarbejdere i DC besidder den nødvendige viden i forhold til diverse opgaver for at gennemføre driftsafviklingen. Disse opgaver drejer sig om: 1. Almindelig driftsopfølgning, efterbehandling af driftsdata samt opdatering af driftsrapport 2. Kendskab til beredskabsplan, nultolerance proce- dure, miljøledelsessystemet og en række andre procedurer 3. Anvendelse af IT-programmer, Trapeze-applikationer, Sirius m.v. 4. Kommunikation internt og eksternt, herunder håndtering af mail og sms-tjeneste 5. Kvalitet og service i alle opgaver, herunder samarbejdet med chauffører På alle områder udarbejdes der standarder for, hvad der er nødvendig viden, og derefter iværksættes der uddannelsestiltag for de enkelte medarbejdere. Kursus i telefonservice På flere områder er der allerede gang i aktiviteter. Et af disse områder er den mere udadvendte del nemlig telefonservice. Alle medarbejdere i DC er tilmeldt et forløb, hvor de dels får værktøjer til, hvordan man får den bedste kommunikation, og dels får en tilbagemelding på, hvordan man opleves af andre, når man kommunikerer pr. telefon. Projektet forventes at være afsluttet ultimo Arbejdstilsynet kom forbi 6 Af HR-chef Bjarne Larsen I februar dukkede Arbejdstilsynet (AT) uanmeldt op på et almindeligt tilsynsbesøg. Et sådant besøg har til formål at give AT et øjebliksbillede af arbejdsmiljøet. De to repræsentanter fra AT startede deres besøg med at få en dialog med direktør Torben Højer og produktionschef Finn Mikkelsen, hvor en lang række emner blev drøftet. Besøg på værkstedet Dernæst gik AT på besøg på værkstedet på Jegstrupvej, hvor de sammen med værkstedsleder John Madsen og et par medarbejdere gennemgik området. Resultatet af dette blev, at AT påpegede en manglende afskærmning af lagerområdet, hvilket gav risiko for nedfald af materialer. Dette blev efterfølgende straks bragt iorden. Knap så nemt gik det med det andet problem, som AT påpegede. Dette drejede sig om medarbejdernes håndtering af nye ruder ved udskiftning. Det kan være tungt arbejde, specielt når det foregår lidt ude fra kroppen. AT bad Busselskabet om inden for de efterfølgende 6 måneder at finde en løsning, der ikke gav tunge og forkerte løft. Løsningen blev en form for kran med sugekopper, og som det kan ses på billedet, giver det værkstedsmedarbejderne nogle bedre arbejdsbetingelser. Drøftelse med AMR erne fra Trafikafdelingen AT ønskede også en dialog med Arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR) fra Trafikafdelingen. Der blev derfor afholdt et møde mellem de to AT repræsentanter samt AMR erne fra de tre stationer. Mødet gav anledning til, at AT efterfølgende gennemførte besøg på en række linjer den 24. april primært med fokus på, hvordan køretiden passede til de faktiske omstændigheder. De problemområder som AT spottede, blev efterfølgende behandlet på et møde, hvor Busselskabets ledelse og AMR erne deltog. Efter mødet bad AT om GPS-data fra en række linjer for at få afdækket, om der var generelle problemer. Resultatet af AT s behandling af data blev, at de den 8. juni fremsendte en vejledning vedrørende sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt køreplanlægning. AT understreger dog, at dette ikke skal opfattes som en afgørelse. Vejledningen indgår nu i det videre køreplanlægningsarbejde.

7 Ny værkstedsledelse Af produktionschef Finn Mikkelsen Som mange vil vide, er værkstedsledelsen blevet ændret og styrket. John Madsen har fortsat det samlede ansvar for alle tre stationer. Poul Jørgensen er startet på Station Syd og er ansvarlig for denne station. Henvendelser vedr. tekniske forhold på busserne på Station Syd skal ske til Poul Jørgensen og evt. John Madsen. Haider Kumar er lokal ansvarlig på station Vest, og alle henvendelser vedr. tekniske forhold på busserne dér skal ske til Haider. På station Nord er René Tidemann lokal ansvarlig, og alle henvendelser vedr. tekniske forhold på busserne på Nord skal ske til René. Driftscenteret varetager en lang række opgaver. Her ses trafikleder Carsten Salmansen. Koordineringen mellem stationerne samles derved på ret få hænder, hvilket vil effektivisere løsningerne på alle stationer. Bent Olsen har fremover til opgave at sikre, at lagerkapaciteten optimeres, således at ventetiden på reservedelene minimeres. Herudover sikrer han, at reservedelenes placering til hver en tid matcher busplaceringerne på de tre stationer. John Madsen Overordnet leder af værkstederne Tlf.: Poul Jørgensen Værkstedsleder St. Syd Tlf.: Haider Kumar Lokal værkstedsleder St. Vest Tlf.: René Tidemann Lokal værkstedsleder St. Nord Tlf.: Lars Peter Andersen og Peter Leth fra Værksted Syd afprøver den nye kran til brug i forbindelse med isætning af nye ruder. 7

8 Nu starter Projekt Skader 8 Af buschef Frits Vittrup Som omtalt i sidste nummer af Inform ønsker Busselskabet gennem et en række tiltag at sikre et markant fald i antallet af skader. Efter et grundigt forarbejde iværksætter Busselskabet nu i løbet af september et målrettet projekt på dette område. For antallet af skader er stort, og selvom ridser og skrammer kunne synes at høre til dagens orden, så er det ikke acceptabelt i Busselskabet. I udgangspunktet sender vi kun skadesfri busser på gaden og forventer, at de returnerer til garagen i samme tilstand. Fokus på ansvar og indmelding af skader Selvom de fleste chauffører allerede gør det, de skal, så er der for mange skader, som ikke følges op af en skadesanmeldelse. Disse skader opdages af medarbejdere på klargøringsbanerne eller på værkstedet, som herefter orienterer stationslederen på stationen. En efterfølgende efterforskning af hvem, der har foranlediget skaden, involverer mange medarbejdere og koster mange unødvendige ressourcer, men værre er, at mistanken rettes mod uskyldige kolleger, mens undersøgelsen foregår. Det er ikke acceptabelt. Det at løbe fra sit ansvar er i strid med vore fælles leveregler, og det er ikke foreneligt med ansættelse i Busselskabet. Indmeldingen og registreringen af skader skal forbedres, og projektet handler derfor i høj grad om chaufførens indsats i forbindelse med en opstået skade. Der vil komme nye retningslinjer men også pligter, som skal efterleves, når skaden er sket. Det vil føles naturligt for langt de fleste, men alle skal involvere sig. Projektet bygger dog i høj grad også på tillid til chaufførerne. Derfor starter vi så at sige forfra og ser bort fra tidligere skader. Vi starter forfra under forudsætning af, at den enkelte chauffør vedstår sig sit ansvar og anmelder enhver skade til Busselskabet. Øvrige fokusområder Øvrige fokusområder i projektet er Driftscenterets opgaver i forbindelse med indmelding, registrering og formidling af skaden til relevante medarbejdere i Busselskabet. Skadesafdelingens opgaver i forhold til modparten, forsikringsselskabet, uheldsstatistikken og til chaufføren indgår også i projektet. Desuden vurderes der på den nuværende rekruttering og uddannelse af nye chauffører samt på efteruddannelse af den mere erfarne del af chaufførerne. Efteråret kommer til at stå i Projekt Skaders tegn og nyhedsbreve vil sørge for en løbende orientering undervejs.

9 Stort BAAS-overskud retur til Kommunen Af direktør Torben Høyer Busselskabet er ejet af Midttrafik, og bustrafikken i Aarhus finansieres af Aarhus Kommune, på samme måde som alle landets kommuner finansierer bustrafikken i deres kommune. Busselskabet adskiller sig fra andre entreprenører ved, at vi er ejet af et trafikselskab, nemlig Midttrafik, så når vi byder, er det et såkaldt kontrolbud der sikrer, at Midttrafik køber til den rigtige pris. Mange af konkurrenterne er mere eller mindre statsejede eller privatejede udenlandske selskaber, og i de senere år ser man også en del fusioner inden for branchen. Så der bliver færre og større konkurrenter. Egenkapitalen og kontrakterne Busselskabet har en god økonomi, og ved udgangen af 2013 havde vi en samlet egenkapital på ca. 114 mio. kr., der er optjent siden De er fordelt med ca. 72 mio. kr. på restproduktionen, ca. 39,8 mio. kr. på de to vundne kontrakter, samt ca. 2,3 mio. kroner på BAAS4. Restproduktionen er den del af den samlede kørsel i Aarhus Kommune, (ca. 55 %), der ikke har været udbudt endnu. De to vundne kontrakter er fra henholdsvis Midttrafiks 3. udbud i 2008, og 25. udbud i BAAS4 er en teknisk udligningskontrakt, der ikke er relevant i denne sammenhæng. Retur til Kommunen I de drøftelser, der løbende har været mellem Busselskabet, Midttrafik og Aarhus Kommune om Busselskabets økonomiske resultater, har der ikke været tvivl om, at overskuddet fra restproduktionen er Aarhus Kommunes, ligesom et underskud ville have været det. Behovet for, at egenkapitalen skal fungere som en buffer i kommende større trafikomlægninger har ofte været drøftet, men størrelsen af egenkapitalen havde nået et niveau, hvor noget skulle gøres. Det er på den baggrund, at Midttrafiks bestyrelse på et møde i juni 2014 traf beslutning om, at de 72 mio. kr. fra restproduktionen tilbageføres til Aarhus Kommune. Efterfølgende er det aftalt, at et evt. kommende overskud afregnes i forbindelse med den årlige regnskabsaflæggelse, således at Busselskabets regnskab for restproduktionen, i princippet, går i nul hvert år. For så vidt angår de vundne kontrakter, er der ingen ændringer, da disse kontrakter er vundet i direkte konkurrence, på samme måde som en privat entreprenør jo heller ikke vil give Aarhus Kommune pengene tilbage, hvis de har et overskud på en vundet kontrakt. At Aarhus Kommune får pengene tilbage for så vidt angår restproduktionen er helt unikt og skyldes alene, at den del ikke er udbudt endnu. Vi bidrager til en smukkere by Aarhus Kommune er i gang med at disponere de 72 mio. kr., og det ser ud til at en del af dem bliver brugt til en tiltrængt flytning af cykelparkeringen langs Bruuns bro. Så borgerne i Aarhus får en smukkere by for nogle af pengene. 9

10 Beredskabsplan i Driftscenteret Af buschef Frits Vittrup Et døgnbemandet Driftscenter er et betydningsfuldt aktiv for Busselskabet. Herfra følges busdriften tæt, og der følges øjeblikkeligt op på tingene, når det uforudsete sker. Men en døgnbemanding af Driftscenteret gør det ikke alene. Det er vigtigt, at Driftscenteret er forudseende og så velforberedte og klar som muligt, når tingene sker. Vi har derfor udviklet en beredskabsplan i Driftscenteret. Beredskabsplanen er et katalog af forberedte løsninger og indeholder retningslinjer for, hvorledes forskellige driftssituationer skal prioriteres og løses. Desuden indeholder planen en lang række fastlagte omkørsler, som er klar til idriftsættelse med minutters varsel. Det gælder eksempelvis i nultolerancesituationer, hvor ruten på en given strækning skal omlægges af sikkerhedsmæssige hensyn. Beredskabsplanen vil løbende blive udviklet på baggrund af indhentede erfaringer i Driftscenteret. Positiv udvikling på de fleste områder, men antallet af skader er alt for højt Bonusopgørelse juni-august 2014 Af controller Brian Prins Riget Den nye bonusmodel har nu været i gang i 8 måneder, og det ser rigtig fint ud for de fleste nøgletal. I de seneste 3 måneder har 5 af de 7 nøgletal forbedret sig i forhold til niveauet i maj. Udviklingen i de sidste 3 måneder Udviklingen i de negative kundehenvendelser til Midttrafik går i positiv retning, men niveauet er stadig højt. Oftest handler det om den måde et givet problem håndteres på. Så der er plads til forbedring, hvis målet skal nås. Midttrafiks registreringer af problemer mht. bussens indvendige vedligehold, chaufførens påklædning mv. er faldet betragteligt henover sommeren. Det betyder, at der på området kan udløses en ekstra bonus på 25 %, hvis vi holder fast i udviklingen, og det tyder det på, at vi gør. Nøgletallene for henholdsvis værksted, diesel og udgået kørsel har alle udviklet sig i positiv retning i forhold til niveauet i maj. Specielt dieselforbruget har ligget på et godt niveau i løbet af sommeren, hvilket primært skyldes sommerkøreplanen. Niveauet i august er langt bedre end i foråret, så det bliver spændende at se, om det forbedrede dieselniveau vil resultere i, at gennemsnittet for 2014 bliver så godt, at det vil give en ekstra bonus på 25 %. Der måles på det samlede sygefravær i hele Busselskabet, og niveauet er her meget flot. Der er dog sket en stigning hen over sommeren, men det ser ud til at det er på plads igen. Forventet samlet bonus Resultatet af de første 8 måneder viser, at 5 ud af de 7 nøgletal ligger i neutralzonen (den grønne del). De resterende 2 ligger på den forkerte side af neutralzonen og genererer desværre derfor på nuværende tidspunkt ingen bonus (den røde del). Det er meget usikkert, om disse 2 vil nå at komme ned i zonen inden årets udgang. Den estimerede bonus for perioden januar-august udgør kr Fokusområder Antallet af skader er desværre stigende, så det er noget Busselskabet sætter fokus på i den kommende tid med et målrettet projekt omkring skader, hvilket man kan læse om her i bladet på s.8.

11 Manøvreringskurserne fortsætter, og samtidig skal vi forsøge at lære af de chauffører, der aldrig har skader! Hemmeligheden er nok, at de kører meget forudseende og roligt, når der er snæver plads. Og når der ikke er plads, så kører de ikke. Det bliver spændende at følge effekten af dette projekt, som gerne skulle resultere i et fald i antallet af skader og herved nedbringe gennemsnittet for MÅL: Den blå og grønne streg skal være UNDER den røde Indeksering (index 100 = måltal) = Månedens udvikling = Måltalslinje = Gennemsnit for 2014 = Neutralzonen Men generelt: Der er fortsat penge i bonusopgørelsen!! MT s kontroller - bristandel Indextal for bristandel pr. måned Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 95 97, , ,5 110 Diesel Indextal for km./l. pr. måned Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Udarbejdet d.12. september MT s kundehenvendelser Indextal for kundehenvendelser pr. måned 150 Udgået kørsel Indextal for antal procent udgået pr. måned Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 50 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 145 Værksted Indextal for kr./km. pr. måned 175 Skader Indextal for antal skadeshændelser pr. måned Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 75 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 140 Sygefravær Indextal for sygearb.-dage pr. måned for hele BAAS Forventet samlet bonus til dato ikke opnået bonus 80 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec usikker Den foreløbige bonus udgør kr Den foreløbige bonus kan blive reguleret, hvis der er tal, som på årsbasis ligger overeller under neutralzonen sandsynlig To nøgletal ligger over neutralzonen. Det er MTs kundehenvendelser og skader. Fortsætter det kan deres andel af resultatlønnen bortfalde. Korrigeres resultatlønnen for disse to, udgør den samlede resultatløn for januar-august kr (Max bonus pr. måned er på kr. 500) sikker 11

12 [Roser] 12 Af driftsleder Tommy Hansen 3809 Rene Hager Astrup har fået ros af en passager for sit smittende humør og for at synge i bussen. Passageren synes, at René er helt fantastisk og takker for en fornøjelig og dejlig bustur, som gav passageren et smil, der sad fast på læberne hele dagen. Passageren håber, at René vil fortsætte med det, han gør og skriver flg. hilsen til ham: Alt er positivt og rart ved dig! Du gør dagen, busturen og Aarhus meget bedre! Tak fordi jeg måtte være en del af det! 1296 Svend Christensen har fået ros og tak af en borger i Aarhus, fordi han var opmærksom på at holde tilbage for borgerens hund på hjørnet af Vestre Strandallé og Kastaniebakken Allan Nielsen har fået ros af en passager for at sige goddag og velkommen til alle, som stod på bussen. Passageren mener, at Allen fortjener en medalje for at bringe alles humør i top Rene Hager Astrup har fået ros og tak af en passager for at give passageren den sjoveste bustur nogensinde. Passageren fortæller, at der stod en gruppe unge mennesker på Renés bus, som var på vej til Northside Festivalen. Det fik René til at gribe mikrofonen og sige, at hvis det havde været i de skønne 50 ere og Hank Williams havde stået på bussen, var han helt sikkert kommet op og havde lånt mikrofonen og havde sunget. Herefter gav René sig til at synge en hel Hank Williams sang, der hedder Hey, Good Lookin. Alle i bussen smilede og lo inkl. ældre mennesker og børn. Og da sangen var slut klappede alle og råbte: Ekstra nummer Volkan Kaplan har fået en meget udførlig ros af en passager for sin venlighed og sit gode humør og for sin udstrakte service og hjælpsomhed overfor både passageren selv og en ældre dame, der skulle med bussen. Passageren skriver følgende: Mig og knægten stod på en bus i Park Allé imod Hjortshøj. Her blev vi mødt af en smilende chauffør, som over mikrofonen bød velkommen og sagde, at han håbede, at vi kunne nyde turen ud til vores destination. Det medførte selvfølgelig, at vi alle i bussen fik et smil på læben og blev glade. Jeg skulle med knægten ud til et arrangement på Egå Møllevej, men jeg vidste ikke helt præcist, hvor det var henne, så jeg spurgte den rare og søde chauffør om hjælp. Til at begynde med vidste han heller ikke helt præcist, hvor arrangementet blev afholdt, men han vidste dog at han kørte derud! Jeg havde ikke selv strøm på telefonen, så jeg kunne ikke rigtigt slå det op nogen steder. Men chaufføren var så flink og rar, at han tog sin egen telefon op af lommen ved stoppestedet og slog det op for mig, og i fællesskab fandt vi ud af, hvor arrangementet var! Sikke en service! Ved et busstoppested var der en ældre dame med rollator, som havde svært ved at stige ind i bussen. Jeg kiggede rundt i bussen, men ingen gjorde mine til at hjælpe damen ind Jeg ville gerne selv hjælpe, men da jeg har en brækket arm, ville det ikke være en super god ide at bære på hendes rollator. Men så kom chaufføren smilende ned af gangen i bussen og hilste på den ældre dame og bød hende velkommen, hvorefter han hjalp hende ind i bussen. Hun fik en siddeplads ved siden af mig, og jeg kunne se, at hun var glad, fordi der netop var så sød og venlig en chauffør, der gad at hjælpe hende ind! Hele vejen ud til min destination har jeg aldrig oplevet en så komfortabel kørsel! Chaufføren kørte som en drøm, servicen var i top, og han spredte glæde til alle i bussen Rene Hager Astrup har fået ros af en passager for den gode stemning han spredte i bussen med sine fortællinger om sangeren Hank Williams og for den smagsprøve, René gav på en sang af Hank Williams og for sine komplimenter til kvinderne i bussen. Passageren synes, det var utrolig hyggeligt med sang og snak fra chaufføren og tilføjer, at de folk i bussen som så utilfredse ud over Renés facon vist ikke ved, hvilken energi et smil kan generere Hans Henrik Boysen har fået ros af en passager, fordi han af egen lomme gav passageren penge til en billet, da han ikke kunne veksle passagerens 50 kr. seddel. Passageren synes, det var en meget flot service og tilføjer, at det er den slags oplevelser, man husker Rene Hager Astrup har fået ros og tak for smilet af en passager for den spontane sangkoncert, han gav passagererne, og for sine komplimenter til bussens skønne damer! 3936 Ole Thejls har fået ros af en passager, fordi han ventede, da passageren, som bor lige ved siden af stoppestedet, løb ind for at hente sin mobiltelefon. Passageren takker Ole for at hun nåede at komme på arbejde til tiden og mener, at Ole reddede hende fra en fyreseddel Jens Marius Rasmussen har fået ros af en passager, fordi han var opmærksom på ikke at køre, før en ældre dårligt gående dame havde fået sat sig ned. Ros til chaufførerne i forbindelse med afvikling af Grøn Koncert i Aarhus. Busselskabets chauffører har sammen med vagterne ved Grøn Koncert fået ros og tak af en højgravid passager, som egentlig var betænkelig i forhold til en bustur med en masse (fulde) mennesker. Det gik dog over al forventning. Passageren roser, at der var indsat rigeligt med busser, og at vagterne gjorde et godt stykke arbejde med at få den rigtige mængde mennesker ind i

13 Viljen til at ville, giver evnen til at kunne Hans Niels Andersen ( ) busserne. Passageren fortæller, at hun endda fik særbehandling og fik mulighed for at komme først ind. I bussen oplevede hun en chauffør, som havde det fint og kunne more sig sammen med passagererne Eigil Nielsen har fået ros af en passager for sin venlighed og den gode service han gav i en overfyldt bus på vej hjem fra Grøn Koncert. Da passagerens veninder i forvirringen kom til at stå af det forkerte sted, var Eigil var så venlig at samle dem op igen. kom løbende på fortovet ved Nobelparken. Da Lotte kom forbi i busbanen dyttede hun et par gange, og efter borgerens opfattelse ville Lotte dermed tjekke, om borgeren skulle med bussen. Borgeren mener, at Lotte nok troede, at hun løb mod stoppestedet, forbi hun ikke var kommet med ved stoppestedet før. Borgeren skulle dog med en anden bus, men synes det var en meget betænksom handling af Lotte en mandag morgen i myldretiden Torsten Erichsen har fået ros af en passager for sin rolige kørsel og sin hjælpsomhed, som gjorde at ældre mennesker i bussen kunne nå at sætte sig ned. Passageren selv fik hjælp af Torsten, da passagerens klippekort drillede Volkan Kaplan har fået ros af en far til en passager for sin hjælpsomhed, da passageren, som sidder i kørestol, skulle med bussen. Passagerens mor fulgte ham til bussen, hvor Volkan tog godt imod ham og lovede at hjælpe ham med at komme af det rigtige sted. Da bussen ankom til passagerens bestemmelsessted, var hans far parat til at hjælpe ham ned, men til farens store og glædelige overraskelse sænkede Volkan bussen og hjalp sønnen med at komme ud. Herefter gav Volkan far og søn et fast håndtryk og ønskede dem en god aften. Sønnen har ifølge faren beskrevet køreturen som en super oplevelse med professionel kørsel og en smilende og glad chauffør Leif Lundgaard Jensen har fået ros og tak for hjælpen af billetkontrollørerne på linje 4A Volkan Kaplan har fået ros af en passager for sin virkelig gode kørsel og for sin hjælpsomhed og glade og friske væremåde. Tak til Busselskabets chauffører Busselskabets chauffører har fået en stor tak af et ungt forældrepar i Aarhus. De skriver flg. I en tid, hvor stress og jag fylder meget i samfundsdebatten, er det vist på sin plads at sende en stor tak til nogle af jeres fantastiske chauffører. Vores lille søn på 3 år synes, at busser er noget af det mest fantastiske, og hver gang han ser en bus på gaden på Trøjborg, vinker han på livet løs. Stort set altid bliver vi mødt af et stort smil og en vinkende hånd fra chaufføren. Den lille gut bliver intet mindre end jubellykkelig og taler stort set ikke om andet hele dagen. Så derfor til alle de søde chauffører, der tager sig tid til at vinke og smile: TAK fordi at I, på trods af travlhed og køreplaner, der skal overholdes, er med til at gøre den lille guts dag helt fantastisk! 3619 Charlotte (Lotte) Richter har fået ros af en borger i Aarhus for den betænksomhed hun udviste, da borgeren 13

Hvorfor deler I kaffe og bolsjer ud?

Hvorfor deler I kaffe og bolsjer ud? Juli 2012 BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE Hvorfor deler I kaffe og bolsjer ud? Læs side 4-5 Seminar for seniorstyrken Læs side 6-7 Nye kontrakter Læs side 10-11 Den halve maraton blev en hel succes Læs side

Læs mere

Udbud af letbanen BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE. Vi bliver bedre til dansk! Læs side 4-5. Håndtering af nultolerance Læs side 6

Udbud af letbanen BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE. Vi bliver bedre til dansk! Læs side 4-5. Håndtering af nultolerance Læs side 6 December 213 BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE Udbud af letbanen Læs side 8-9 Vi bliver bedre til dansk! Læs side 4-5 Håndtering af nultolerance Læs side 6 EU-kvalifikationskursus i nyt design Læs side 6 Indhold

Læs mere

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING FYNBUS 211 ÅRSBERETNING FynBus 211 FORORD Historien om FynBus i 211 er historien om, hvordan tingene begyndte at lykkes. Ovenpå en række turbulente år med mange forandringer og tilpasninger, blev 211 et

Læs mere

Tilfredshed med nye turnus, men...

Tilfredshed med nye turnus, men... inform Marts 2009 B U S S E L S K A B E T Å R H U S S P O R V E J E Tilfredshed med nye turnus, men... Læs side 10 Placering på nye stationer Læs side 4-5 Status på turnusundersøgelsen. Chaufføruddannelsen

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 3 oktober 2010 58. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 3 oktober 2010 58. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 3 oktober 2010 58. år gang INDHOLD Leder s. 3 Kære Chauffører s. 5 Beretning s. 6 Ønskeseddel s. 9 Vogn 502 s. 10 Pensionister s. 11 Positive Tanker s. 12 Overvægt s. 14

Læs mere

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

side 4-5 Indhold Side 20-21 LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 19 HJERNEVRIDEREN s. 22

side 4-5 Indhold Side 20-21 LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 19 HJERNEVRIDEREN s. 22 Brancheafdelingens fagblad nr. 9 December 2004 52. år gang Side 4-5 Medarbejdernes sikkerhed side 4-5 Indhold Side 20-21 Trafikale forhold LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 19 HJERNEVRIDEREN s.

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2011 1. årsberetning 2011 for Midttrafik 3 Opfølgning på Midttrafiks

Læs mere

K O MmagasinET BERØMT BEDRE ANDERS HAR EN MISSION: magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 50 / september / 2010

K O MmagasinET BERØMT BEDRE ANDERS HAR EN MISSION: magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 50 / september / 2010 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 50 / september / 2010 KOMMUNIKATION OG SPROG 40 ÅR DA MUKHTAR HAVDE FØDSELSDAG OG BLEV BERØMT NINA & NICKY ANDERS HAR EN MISSION:

Læs mere

Side 3 Lederen. Side 4-5 Sikkerhed først eller hva..? Side 6-7 Velfærdsforanstaltninger. Side 8-9 Grenaa banen. Side 10-11 Ny i DSB

Side 3 Lederen. Side 4-5 Sikkerhed først eller hva..? Side 6-7 Velfærdsforanstaltninger. Side 8-9 Grenaa banen. Side 10-11 Ny i DSB Side 3 Lederen Side 4-5 Sikkerhed først eller hva..? Side 6-7 Velfærdsforanstaltninger Side 8-9 Grenaa banen Side 10-11 Ny i DSB Side 12-23 Nyt fra Lokalgrupperne Side 23 Opslagstavlen Det Blå Blad Udgives

Læs mere

Torben Høyer og Ejler Møller Petersen den 19. december 2013

Torben Høyer og Ejler Møller Petersen den 19. december 2013 MØDE Dato 12. december 2013 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 3. december 2013 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 12.00 Udfærdiget af Godkendt af Mødeindkalder: Obligatoriske

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 april 2007 55. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 april 2007 55. år gang INDHOLD Leder s. 3 Trafikale forhold... s. 4 Trafiksikring af Klostertorv s. 5 Chaufførhjørnet s. 7 Fra www.dr.dk s. 10 Fumleby s. 11 Vold s. 12 Procedurer... s. 15 Noget om stress... s. 20 FOA i Kbh...

Læs mere

2 Et nyt arbejdsår på CFD

2 Et nyt arbejdsår på CFD Nyhedsbrevet Nyhedsbrevet Nyhedsbrev marts - nr. 1, 2013 2 Et nyt arbejdsår på CFD 3 NYT NAVN = NYT DESIGN 6 KOMMENTARER TIL DET NYE NAVN, LOGO OG TEGNNAVN 8 Kulturdag i KBH 9 LYDLØS DAG VOXPOP 11 Kreativ

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Indhold Leder s. 3 Medlemsmøde i FOA s. 4-6 Arbejdsmiljø s. 7-10 Fumleby s. 10 Vold s. 12-14 Pensionisten s. 18 Køreteknisk Klub på pension s.

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 juni 2010 58. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 juni 2010 58. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 2 juni 2010 58. år gang INDHOLD Leder s. 3 Overfyldte bybusser er et sikkerhedsstempel s. 4 Busrevy s. 5 Fleksibilitet s. 6 BAR s. 7 Tækker 1900 stafetten s. 8 Marselisløbet

Læs mere

Indhold: TEMANUMMER JANUAR 2012. Tema om Chaufføren i centrum

Indhold: TEMANUMMER JANUAR 2012. Tema om Chaufføren i centrum K O L L E K T I V T R A F I K TEMANUMMER JANUAR 2012 S I D E 1 TEMANUMMER JANUAR 2012 23.01.2012 Deadline for indlæg til næste nummer 01.02.2012 ISSN 1903-2714 Redaktion Mikael Hansen, IMAGITA Kommunikation

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade,

Læs mere

Side 10 11. Indhold. Side 18 19 Udlicitering. LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 24 HJERNEVRIDEREN s. 26

Side 10 11. Indhold. Side 18 19 Udlicitering. LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 24 HJERNEVRIDEREN s. 26 Brancheafdelingens fagblad nr. 6 September 2004 52. år gang Busserne ud af Busgaden? side 10 11 Side 10 11 Side 18 19 Udlicitering Indhold LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 24 HJERNEVRIDEREN s.

Læs mere

Brancheforeningen. holder flyttedag. Indhold. Side 17 20 Udlicitering

Brancheforeningen. holder flyttedag. Indhold. Side 17 20 Udlicitering Brancheafdelingens fagblad nr. 2 Marts 2004 52. år gang Opdeling af ÅS Brancheforeningen holder flyttedag Side 17 20 Udlicitering Indhold LEDER s. 3 CHAUFFØRHJØRNET s. 5 FOKUS PÅ VOLD s. 6 FUMLEBY s. 24

Læs mere

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12 MØDE Dato 10. december 2012 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 4. december 2012 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 13.00 (julefrokost fra kl. 12.00) Udfærdiget af Godkendt

Læs mere

Fængselsfunktionæren 6

Fængselsfunktionæren 6 Fængselsfunktionæren 6 Dansk Fængselsforbund Juni 2007 Nr. 6-2007 Fængselsfunktionæren Forsidebillede: Kriminalforsorgens nye etatsmærke og Afdelingformand Connie Thonsgaard (ØstJylland) 13 Leder 14 Ny

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Årgang 2010 Nummer 1 Februar Frederikssund Golfklub Klubbladet Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Nummer 1 Årgang 2010 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side... 3 Info

Læs mere

Redderen. Nr. 6 August 2014 37. årgang

Redderen. Nr. 6 August 2014 37. årgang Redderen Nr. 6 August 2014 37. årgang 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Side 4. Indhold. Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand. Brancheafdelingens generalforsamling. side 4

Side 4. Indhold. Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand. Brancheafdelingens generalforsamling. side 4 Brancheafdelingens fagblad nr. 8 November 2004 52. år gang Brancheafdelingens generalforsamling Side 4 side 4 Indhold Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 26 HJERNEVRIDEREN

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere