I LIKE. Ny ros/bonusordning. Midttrafik BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE. September side 2-3. Chaufførkurser næste 9 måneder side 4-5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I LIKE. Ny ros/bonusordning. Midttrafik BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE. September 2014. side 2-3. Chaufførkurser næste 9 måneder side 4-5"

Transkript

1 September 2014 BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE I LIKE Ny ros/bonusordning fra Midttrafik side 2-3 Chaufførkurser de næste 9 måneder side 4-5 Nu starter Projekt Skader side 8 / Stort BAAS-overskud retur til Aarhus Kommune side 9

2 Indhold I LIKE I LIKE Chaufførkurser de næste 9 måneder Øget fokus på kvalitet og service i Driftscenteret Arbejdstilsynet kom forbi Ny værkstedsledelse Nu starter Projekt Skader Stort BAAS-overskud retur til Kommunen Beredskabsplan i Driftscenteret Bonusopgørelse juni-august Roser Jubilarer Sidder I godt? Så kører vi Goddag og farvel Synspunkt Af kommunikationsmedarbejder Anja L. Mathiesen Midttrafiks bestyrelse har besluttet at iværksætte en ros/bonusordning for chauffører og busselskaber, hvor kunderne kan sende chaufføren en ros, når de et tilfredse med rejsen. Ordningen erstatter Busselskabets eget smsrosesystem. Ordningen iværksættes via en såkaldt I LIKEkampagne. Kampagnen starter den 29. september og kører over seks uger frem til og med den 9. november. Kampagnen gentages 2 gange om året, og den næste kampagne bliver i foråret Med I LIKE-kampagnen ønsker Midttrafik at: 1. sætte fokus på den store indsats som chaufførerne leverer dagligt 2. fremme den gode kundeservice 3. give kunderne mulighed for at rose chaufførerne og fortælle om de gode kundeoplevelser. Sådan foregår det Kunderne får mulighed for at rose deres chauffør(er) gennem: SMS En I LIKE-app specielt udviklet til denne kampagne Midttrafiks Facebook-side 2 inform nr. 278 / September 2014 Internt personaleblad for Busselskabet Aarhus Sporveje Busselskabet Aarhus Sporveje Jegstrupvej Hasselager Redaktion: Torben Høyer (ansv.) og Anja L. Mathiesen (red.) Grafisk layout: CAMway Artdirecting / Tryk: UNITRYK / Oplag: 700 stk. Næste blad udkommer: December 2014 Eftertryk ikke tilladt Midttrafik laver optællinger af, hvor mange roser de enkelte chauffører modtager. Hvert busselskab vil én gang om ugen få en oversigt over roserne, så roserne kan sendes videre til chaufførerne. Hvordan videreformidlingen præcis kommer til at foregå i BAAS er endnu ikke fastlagt. Det afhænger af omfanget af roserne, men BAAS vil tilstræbe, at de bliver videreformidlet så hurtigt så muligt. Roser giver kontant bonus Kunderne kan rose chaufførerne hele året, men to gange om året optælles roserne og der uddeles bonus. De 5 chauffører, som ved en kampagneperiodes udløb har fået flest roser, vil hver få en kontant skattefri bonus på 5.000,- kr. Hvis man er god til kundeservice, har man således mulighed for at få en årlig bonus på kr.

3 Under navnet I LIKE starter Midttrafik nu en ros/bonus-kampagne, som gør det muligt for den enkelte chauffør at få en bonus på 2 x 5000 kr. om året Busselskaber med en chauffør på Top 5 får en skattefri bonus på ,- kr., når en kampagneperiode slutter. Hvis der er busselskaber, der har mere end én chauffør på Top 5, er bonussen ,- kr. pr. chauffør. Navneskilte For at deltage i bonusrunden skal chaufførerne gå med et navneskilt, så kunderne kan se, hvem de skal rose. Navneskiltene skal klæbes på højre ærme på jakken/ skjorten. I Busselskabet kører der rigtig mange forskellige chauffører på de samme linjer hver dag. Derfor skal Busselskabets chauffører skrive BÅDE navn OG medarbejdernummer på skiltet. Om man bruger fornavn, kaldenavn eller efternavn sammen med medarbejdernummeret er op til den enkelte chauffør. Det er selvfølgelig frivilligt, om man vil bruge navneskiltene, men uden navn og medarbejdernummer, kan roserne ikke registreres på de rigtige chauffører. Navneskiltene udleveres via stationslederne. Præcis hvordan det kommer til at foregå vil fremgå af opslag. Information til chauffører Midttrafik har oprettet en side specielt for chauffører på deres hjemmeside: midttrafik.dk/ilikechaufforer. Desuden er der en særlig Facebook side kaldet Chaufforside I LIKE. Her kan man se et udvalg af roser, se stillingen i konkurrencen og få gode råd til kundeservice. Information til kunderne Midttrafik informerer kunderne via bl.a. hængeskilte, klistermærker mv. i busserne. Kunderne kan også følge kampagnen (Top 5, udpluk af roser mv.) på Facebook og på Midttrafiks hjemmeside. Det fremgår ikke af informationsmaterialerne, at man ved ros til netop Busselskabets chauffører skal oplyse chaufførens medarbejdernummer sammen med hans/ hendes navn. Det skyldes, at informationsmaterialerne skal bruges både i de gule og de blå busser. WOW Ophægningsperiode: DU KAN ROSE DIN CHAUFFØR PÅ TRE MÅDER: APP: Send ILIKEAPP til 1272 og få direkte link til AppStore/Google Play. SMS TIL 1272: Skriv ILIKE + bus + by + chaufførens navn + evt. ros til chaufføren. Fx ILIKE 2 Viborg Carsten Han er altid glad. Hvis du ikke kender chaufførens navn, kan du se det på skiltet på hans arm. FACEBOOK: Find os på facebook/midttrafik.dk. midttrafik.dk /midttrafikdk 3 Kampagne hængeskilt

4 Chaufførkurser de næste 9 måneder Af HR-chef Bjarne Larsen Fra den 1. september 2014 til den 31. maj 2015 vil der på alle hverdage være mellem 12 og 20 chauffører på kursus, med undtagelse af 4 uger, hvor der er ekstra ferieaktivitet. Derfor har der i Administrationen været gang i et stort arbejde med at få sat chauffører på de enkelte kurser og med at få orienteret alle. I første omgang er der sat navne på kurserne frem til jul. Kursusaktiviteter I de kommende 10 måneder er der planlagt aktiviteter på følgende områder: Dansk sprog Konflikt-og stresshåndtering Medarbejderens sikkerhed Manøvrering EU-kvalifikation Rejsekort En række af disse kurser er kendte forløb, som ikke kræver yderligere info, men et par af dem kræver en kommentar. Dansk Den 8. september gik vi i gang med 3. omgang danskkurser. Med deltagerne på dette hold vil 70 medarbejdere i Busselskabet have gennemført et forløb hos AOF, enten i form af ordblindeundervisning eller i form af et opdateringsforløb. Og der er fortsat medarbejdere, der bliver testet. Generelt har deltagerne udtrykt meget stor tilfredshed med danskkurserne, idet man oplever, at der bliver taget hånd om en på netop de områder, hvor man har behovet. Så hvis du fortsat overvejer deltagelse, så er det nu, du skal testes. Alle der er blevet testet, og som ikke endnu har deltaget, har modtaget et brev om status for deres deltagelse. Planen er, at der i januar 2015 starter et nyt hold, og at vi så i september 2015 kan sætte de sidste medarbejdere på listen i gang. Forhåbentlig er alle, der er blevet testet, klar over, hvor de står i forhold til at komme på kursus. Hvis man er i tvivl om dette, skal man kontakte HR-chef Bjarne Larsen. Rejsekortet Det er planen at indføre rejsekortet i Aarhusområdet i løbet af 2. kvartal. De første tilpasninger til rejsekortet er allerede sket med den nye zonestruktur. Og fra uge 50 vil vi i Busselskabet begynde uddannelse af chaufførerne, således at overgangen kan ske så smertefrit som muligt. Udgangspunktet er, at chaufførerne fortsat ikke skal billettere. Derfor vil kurset koncentrere sig om introduktion til rejsekortet og derved sikre, at chaufførerne har en generel viden på området, så de kan servicere kunderne. Detaljerne om rejsekortet er ved at komme på plads i disse måneder, så meget mere herom senere. Grøn Kørsel Det er også planen, at vi skal arbejde med Grøn Kørsel i perioden. Så også på dette område vil man opleve aktiviteter. Efteruddannelseskurser Som tidligere nævnt har der været stor efterspørgsel på kurserne. Det er derfor ikke muligt at imødekomme alle ønsker. Manøvreringskurserne her i efteråret vil primært blive fyldt op af nyansatte, som ikke har været af sted på disse kurser før. Forhåbentlig bliver der i foråret plads til andre på et af de i alt 9 manøvreringskurser, der er planlagt i perioden. 4

5 Fra den 1. september 2014 og 9 måneder frem vil der på alle hverdage være mellem 12 og 20 chauffører på kursus Da der er så mange tilmeldinger til efterårskurserne, vil der i foråret ikke blive mulighed for almindelig tilmelding. De chauffører, der allerede har udtrykt interesse for kurser i efteråret, men ikke er sat på hold, vil automatisk få højere prioritet i foråret. Hvis der er så er ledige pladser, er det planen at udbyde disse, efterhånden som kurserne afholdes. Så kom du ikke med på det ønskede kursus i efteråret, så er der håb om, at du kommer med i foråret. Læs breve og overhold frister Det er en stor opgave at administrere kursusaktiviteter for så mange medarbejdere. Alle deltagerne opfordres derfor til at læse de breve, der bliver fremsendt og til at overholde de frister, der er fremgår af diverse breve. Man må meget gerne returnere diverse blanketter, give svar på forespørgsler, fremsende tilmeldinger m.v., så snart man modtager dem. Det vil virkelig hjælpe de kollegaer, der står for administrationen. 5

6 Øget fokus på kvalitet og service i Driftscenteret Af HR-chef Bjarne Larsen I forbindelse med den seneste justering af Driftscenterets (DC) opgaver og åbningstider er der igangsat et projekt, der skal løfte kvalitet og service yderligere. Styrken i DC er, at der sidder medarbejdere, der har et indgående kendskab til, hvad det vil sige at være chauffør i Busselskabet, og medarbejderne bruger den viden og erfaring de har i stort set alle de kontakter, de har til chaufførerne. Udover kontakten til chaufførerne har DC en lang række andre opgaver, da der jo løbende skal ske opfølgning på den drift, de overvåger. Projekt skal sikre kvalitet For at sikre en høj kvalitet på alle områder, er der igangsat et projekt, som skal sikre, at alle medarbejdere i DC besidder den nødvendige viden i forhold til diverse opgaver for at gennemføre driftsafviklingen. Disse opgaver drejer sig om: 1. Almindelig driftsopfølgning, efterbehandling af driftsdata samt opdatering af driftsrapport 2. Kendskab til beredskabsplan, nultolerance proce- dure, miljøledelsessystemet og en række andre procedurer 3. Anvendelse af IT-programmer, Trapeze-applikationer, Sirius m.v. 4. Kommunikation internt og eksternt, herunder håndtering af mail og sms-tjeneste 5. Kvalitet og service i alle opgaver, herunder samarbejdet med chauffører På alle områder udarbejdes der standarder for, hvad der er nødvendig viden, og derefter iværksættes der uddannelsestiltag for de enkelte medarbejdere. Kursus i telefonservice På flere områder er der allerede gang i aktiviteter. Et af disse områder er den mere udadvendte del nemlig telefonservice. Alle medarbejdere i DC er tilmeldt et forløb, hvor de dels får værktøjer til, hvordan man får den bedste kommunikation, og dels får en tilbagemelding på, hvordan man opleves af andre, når man kommunikerer pr. telefon. Projektet forventes at være afsluttet ultimo Arbejdstilsynet kom forbi 6 Af HR-chef Bjarne Larsen I februar dukkede Arbejdstilsynet (AT) uanmeldt op på et almindeligt tilsynsbesøg. Et sådant besøg har til formål at give AT et øjebliksbillede af arbejdsmiljøet. De to repræsentanter fra AT startede deres besøg med at få en dialog med direktør Torben Højer og produktionschef Finn Mikkelsen, hvor en lang række emner blev drøftet. Besøg på værkstedet Dernæst gik AT på besøg på værkstedet på Jegstrupvej, hvor de sammen med værkstedsleder John Madsen og et par medarbejdere gennemgik området. Resultatet af dette blev, at AT påpegede en manglende afskærmning af lagerområdet, hvilket gav risiko for nedfald af materialer. Dette blev efterfølgende straks bragt iorden. Knap så nemt gik det med det andet problem, som AT påpegede. Dette drejede sig om medarbejdernes håndtering af nye ruder ved udskiftning. Det kan være tungt arbejde, specielt når det foregår lidt ude fra kroppen. AT bad Busselskabet om inden for de efterfølgende 6 måneder at finde en løsning, der ikke gav tunge og forkerte løft. Løsningen blev en form for kran med sugekopper, og som det kan ses på billedet, giver det værkstedsmedarbejderne nogle bedre arbejdsbetingelser. Drøftelse med AMR erne fra Trafikafdelingen AT ønskede også en dialog med Arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR) fra Trafikafdelingen. Der blev derfor afholdt et møde mellem de to AT repræsentanter samt AMR erne fra de tre stationer. Mødet gav anledning til, at AT efterfølgende gennemførte besøg på en række linjer den 24. april primært med fokus på, hvordan køretiden passede til de faktiske omstændigheder. De problemområder som AT spottede, blev efterfølgende behandlet på et møde, hvor Busselskabets ledelse og AMR erne deltog. Efter mødet bad AT om GPS-data fra en række linjer for at få afdækket, om der var generelle problemer. Resultatet af AT s behandling af data blev, at de den 8. juni fremsendte en vejledning vedrørende sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt køreplanlægning. AT understreger dog, at dette ikke skal opfattes som en afgørelse. Vejledningen indgår nu i det videre køreplanlægningsarbejde.

7 Ny værkstedsledelse Af produktionschef Finn Mikkelsen Som mange vil vide, er værkstedsledelsen blevet ændret og styrket. John Madsen har fortsat det samlede ansvar for alle tre stationer. Poul Jørgensen er startet på Station Syd og er ansvarlig for denne station. Henvendelser vedr. tekniske forhold på busserne på Station Syd skal ske til Poul Jørgensen og evt. John Madsen. Haider Kumar er lokal ansvarlig på station Vest, og alle henvendelser vedr. tekniske forhold på busserne dér skal ske til Haider. På station Nord er René Tidemann lokal ansvarlig, og alle henvendelser vedr. tekniske forhold på busserne på Nord skal ske til René. Driftscenteret varetager en lang række opgaver. Her ses trafikleder Carsten Salmansen. Koordineringen mellem stationerne samles derved på ret få hænder, hvilket vil effektivisere løsningerne på alle stationer. Bent Olsen har fremover til opgave at sikre, at lagerkapaciteten optimeres, således at ventetiden på reservedelene minimeres. Herudover sikrer han, at reservedelenes placering til hver en tid matcher busplaceringerne på de tre stationer. John Madsen Overordnet leder af værkstederne Tlf.: Poul Jørgensen Værkstedsleder St. Syd Tlf.: Haider Kumar Lokal værkstedsleder St. Vest Tlf.: René Tidemann Lokal værkstedsleder St. Nord Tlf.: Lars Peter Andersen og Peter Leth fra Værksted Syd afprøver den nye kran til brug i forbindelse med isætning af nye ruder. 7

8 Nu starter Projekt Skader 8 Af buschef Frits Vittrup Som omtalt i sidste nummer af Inform ønsker Busselskabet gennem et en række tiltag at sikre et markant fald i antallet af skader. Efter et grundigt forarbejde iværksætter Busselskabet nu i løbet af september et målrettet projekt på dette område. For antallet af skader er stort, og selvom ridser og skrammer kunne synes at høre til dagens orden, så er det ikke acceptabelt i Busselskabet. I udgangspunktet sender vi kun skadesfri busser på gaden og forventer, at de returnerer til garagen i samme tilstand. Fokus på ansvar og indmelding af skader Selvom de fleste chauffører allerede gør det, de skal, så er der for mange skader, som ikke følges op af en skadesanmeldelse. Disse skader opdages af medarbejdere på klargøringsbanerne eller på værkstedet, som herefter orienterer stationslederen på stationen. En efterfølgende efterforskning af hvem, der har foranlediget skaden, involverer mange medarbejdere og koster mange unødvendige ressourcer, men værre er, at mistanken rettes mod uskyldige kolleger, mens undersøgelsen foregår. Det er ikke acceptabelt. Det at løbe fra sit ansvar er i strid med vore fælles leveregler, og det er ikke foreneligt med ansættelse i Busselskabet. Indmeldingen og registreringen af skader skal forbedres, og projektet handler derfor i høj grad om chaufførens indsats i forbindelse med en opstået skade. Der vil komme nye retningslinjer men også pligter, som skal efterleves, når skaden er sket. Det vil føles naturligt for langt de fleste, men alle skal involvere sig. Projektet bygger dog i høj grad også på tillid til chaufførerne. Derfor starter vi så at sige forfra og ser bort fra tidligere skader. Vi starter forfra under forudsætning af, at den enkelte chauffør vedstår sig sit ansvar og anmelder enhver skade til Busselskabet. Øvrige fokusområder Øvrige fokusområder i projektet er Driftscenterets opgaver i forbindelse med indmelding, registrering og formidling af skaden til relevante medarbejdere i Busselskabet. Skadesafdelingens opgaver i forhold til modparten, forsikringsselskabet, uheldsstatistikken og til chaufføren indgår også i projektet. Desuden vurderes der på den nuværende rekruttering og uddannelse af nye chauffører samt på efteruddannelse af den mere erfarne del af chaufførerne. Efteråret kommer til at stå i Projekt Skaders tegn og nyhedsbreve vil sørge for en løbende orientering undervejs.

9 Stort BAAS-overskud retur til Kommunen Af direktør Torben Høyer Busselskabet er ejet af Midttrafik, og bustrafikken i Aarhus finansieres af Aarhus Kommune, på samme måde som alle landets kommuner finansierer bustrafikken i deres kommune. Busselskabet adskiller sig fra andre entreprenører ved, at vi er ejet af et trafikselskab, nemlig Midttrafik, så når vi byder, er det et såkaldt kontrolbud der sikrer, at Midttrafik køber til den rigtige pris. Mange af konkurrenterne er mere eller mindre statsejede eller privatejede udenlandske selskaber, og i de senere år ser man også en del fusioner inden for branchen. Så der bliver færre og større konkurrenter. Egenkapitalen og kontrakterne Busselskabet har en god økonomi, og ved udgangen af 2013 havde vi en samlet egenkapital på ca. 114 mio. kr., der er optjent siden De er fordelt med ca. 72 mio. kr. på restproduktionen, ca. 39,8 mio. kr. på de to vundne kontrakter, samt ca. 2,3 mio. kroner på BAAS4. Restproduktionen er den del af den samlede kørsel i Aarhus Kommune, (ca. 55 %), der ikke har været udbudt endnu. De to vundne kontrakter er fra henholdsvis Midttrafiks 3. udbud i 2008, og 25. udbud i BAAS4 er en teknisk udligningskontrakt, der ikke er relevant i denne sammenhæng. Retur til Kommunen I de drøftelser, der løbende har været mellem Busselskabet, Midttrafik og Aarhus Kommune om Busselskabets økonomiske resultater, har der ikke været tvivl om, at overskuddet fra restproduktionen er Aarhus Kommunes, ligesom et underskud ville have været det. Behovet for, at egenkapitalen skal fungere som en buffer i kommende større trafikomlægninger har ofte været drøftet, men størrelsen af egenkapitalen havde nået et niveau, hvor noget skulle gøres. Det er på den baggrund, at Midttrafiks bestyrelse på et møde i juni 2014 traf beslutning om, at de 72 mio. kr. fra restproduktionen tilbageføres til Aarhus Kommune. Efterfølgende er det aftalt, at et evt. kommende overskud afregnes i forbindelse med den årlige regnskabsaflæggelse, således at Busselskabets regnskab for restproduktionen, i princippet, går i nul hvert år. For så vidt angår de vundne kontrakter, er der ingen ændringer, da disse kontrakter er vundet i direkte konkurrence, på samme måde som en privat entreprenør jo heller ikke vil give Aarhus Kommune pengene tilbage, hvis de har et overskud på en vundet kontrakt. At Aarhus Kommune får pengene tilbage for så vidt angår restproduktionen er helt unikt og skyldes alene, at den del ikke er udbudt endnu. Vi bidrager til en smukkere by Aarhus Kommune er i gang med at disponere de 72 mio. kr., og det ser ud til at en del af dem bliver brugt til en tiltrængt flytning af cykelparkeringen langs Bruuns bro. Så borgerne i Aarhus får en smukkere by for nogle af pengene. 9

10 Beredskabsplan i Driftscenteret Af buschef Frits Vittrup Et døgnbemandet Driftscenter er et betydningsfuldt aktiv for Busselskabet. Herfra følges busdriften tæt, og der følges øjeblikkeligt op på tingene, når det uforudsete sker. Men en døgnbemanding af Driftscenteret gør det ikke alene. Det er vigtigt, at Driftscenteret er forudseende og så velforberedte og klar som muligt, når tingene sker. Vi har derfor udviklet en beredskabsplan i Driftscenteret. Beredskabsplanen er et katalog af forberedte løsninger og indeholder retningslinjer for, hvorledes forskellige driftssituationer skal prioriteres og løses. Desuden indeholder planen en lang række fastlagte omkørsler, som er klar til idriftsættelse med minutters varsel. Det gælder eksempelvis i nultolerancesituationer, hvor ruten på en given strækning skal omlægges af sikkerhedsmæssige hensyn. Beredskabsplanen vil løbende blive udviklet på baggrund af indhentede erfaringer i Driftscenteret. Positiv udvikling på de fleste områder, men antallet af skader er alt for højt Bonusopgørelse juni-august 2014 Af controller Brian Prins Riget Den nye bonusmodel har nu været i gang i 8 måneder, og det ser rigtig fint ud for de fleste nøgletal. I de seneste 3 måneder har 5 af de 7 nøgletal forbedret sig i forhold til niveauet i maj. Udviklingen i de sidste 3 måneder Udviklingen i de negative kundehenvendelser til Midttrafik går i positiv retning, men niveauet er stadig højt. Oftest handler det om den måde et givet problem håndteres på. Så der er plads til forbedring, hvis målet skal nås. Midttrafiks registreringer af problemer mht. bussens indvendige vedligehold, chaufførens påklædning mv. er faldet betragteligt henover sommeren. Det betyder, at der på området kan udløses en ekstra bonus på 25 %, hvis vi holder fast i udviklingen, og det tyder det på, at vi gør. Nøgletallene for henholdsvis værksted, diesel og udgået kørsel har alle udviklet sig i positiv retning i forhold til niveauet i maj. Specielt dieselforbruget har ligget på et godt niveau i løbet af sommeren, hvilket primært skyldes sommerkøreplanen. Niveauet i august er langt bedre end i foråret, så det bliver spændende at se, om det forbedrede dieselniveau vil resultere i, at gennemsnittet for 2014 bliver så godt, at det vil give en ekstra bonus på 25 %. Der måles på det samlede sygefravær i hele Busselskabet, og niveauet er her meget flot. Der er dog sket en stigning hen over sommeren, men det ser ud til at det er på plads igen. Forventet samlet bonus Resultatet af de første 8 måneder viser, at 5 ud af de 7 nøgletal ligger i neutralzonen (den grønne del). De resterende 2 ligger på den forkerte side af neutralzonen og genererer desværre derfor på nuværende tidspunkt ingen bonus (den røde del). Det er meget usikkert, om disse 2 vil nå at komme ned i zonen inden årets udgang. Den estimerede bonus for perioden januar-august udgør kr Fokusområder Antallet af skader er desværre stigende, så det er noget Busselskabet sætter fokus på i den kommende tid med et målrettet projekt omkring skader, hvilket man kan læse om her i bladet på s.8.

11 Manøvreringskurserne fortsætter, og samtidig skal vi forsøge at lære af de chauffører, der aldrig har skader! Hemmeligheden er nok, at de kører meget forudseende og roligt, når der er snæver plads. Og når der ikke er plads, så kører de ikke. Det bliver spændende at følge effekten af dette projekt, som gerne skulle resultere i et fald i antallet af skader og herved nedbringe gennemsnittet for MÅL: Den blå og grønne streg skal være UNDER den røde Indeksering (index 100 = måltal) = Månedens udvikling = Måltalslinje = Gennemsnit for 2014 = Neutralzonen Men generelt: Der er fortsat penge i bonusopgørelsen!! MT s kontroller - bristandel Indextal for bristandel pr. måned Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 95 97, , ,5 110 Diesel Indextal for km./l. pr. måned Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Udarbejdet d.12. september MT s kundehenvendelser Indextal for kundehenvendelser pr. måned 150 Udgået kørsel Indextal for antal procent udgået pr. måned Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 50 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 145 Værksted Indextal for kr./km. pr. måned 175 Skader Indextal for antal skadeshændelser pr. måned Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 75 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 140 Sygefravær Indextal for sygearb.-dage pr. måned for hele BAAS Forventet samlet bonus til dato ikke opnået bonus 80 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec usikker Den foreløbige bonus udgør kr Den foreløbige bonus kan blive reguleret, hvis der er tal, som på årsbasis ligger overeller under neutralzonen sandsynlig To nøgletal ligger over neutralzonen. Det er MTs kundehenvendelser og skader. Fortsætter det kan deres andel af resultatlønnen bortfalde. Korrigeres resultatlønnen for disse to, udgør den samlede resultatløn for januar-august kr (Max bonus pr. måned er på kr. 500) sikker 11

12 [Roser] 12 Af driftsleder Tommy Hansen 3809 Rene Hager Astrup har fået ros af en passager for sit smittende humør og for at synge i bussen. Passageren synes, at René er helt fantastisk og takker for en fornøjelig og dejlig bustur, som gav passageren et smil, der sad fast på læberne hele dagen. Passageren håber, at René vil fortsætte med det, han gør og skriver flg. hilsen til ham: Alt er positivt og rart ved dig! Du gør dagen, busturen og Aarhus meget bedre! Tak fordi jeg måtte være en del af det! 1296 Svend Christensen har fået ros og tak af en borger i Aarhus, fordi han var opmærksom på at holde tilbage for borgerens hund på hjørnet af Vestre Strandallé og Kastaniebakken Allan Nielsen har fået ros af en passager for at sige goddag og velkommen til alle, som stod på bussen. Passageren mener, at Allen fortjener en medalje for at bringe alles humør i top Rene Hager Astrup har fået ros og tak af en passager for at give passageren den sjoveste bustur nogensinde. Passageren fortæller, at der stod en gruppe unge mennesker på Renés bus, som var på vej til Northside Festivalen. Det fik René til at gribe mikrofonen og sige, at hvis det havde været i de skønne 50 ere og Hank Williams havde stået på bussen, var han helt sikkert kommet op og havde lånt mikrofonen og havde sunget. Herefter gav René sig til at synge en hel Hank Williams sang, der hedder Hey, Good Lookin. Alle i bussen smilede og lo inkl. ældre mennesker og børn. Og da sangen var slut klappede alle og råbte: Ekstra nummer Volkan Kaplan har fået en meget udførlig ros af en passager for sin venlighed og sit gode humør og for sin udstrakte service og hjælpsomhed overfor både passageren selv og en ældre dame, der skulle med bussen. Passageren skriver følgende: Mig og knægten stod på en bus i Park Allé imod Hjortshøj. Her blev vi mødt af en smilende chauffør, som over mikrofonen bød velkommen og sagde, at han håbede, at vi kunne nyde turen ud til vores destination. Det medførte selvfølgelig, at vi alle i bussen fik et smil på læben og blev glade. Jeg skulle med knægten ud til et arrangement på Egå Møllevej, men jeg vidste ikke helt præcist, hvor det var henne, så jeg spurgte den rare og søde chauffør om hjælp. Til at begynde med vidste han heller ikke helt præcist, hvor arrangementet blev afholdt, men han vidste dog at han kørte derud! Jeg havde ikke selv strøm på telefonen, så jeg kunne ikke rigtigt slå det op nogen steder. Men chaufføren var så flink og rar, at han tog sin egen telefon op af lommen ved stoppestedet og slog det op for mig, og i fællesskab fandt vi ud af, hvor arrangementet var! Sikke en service! Ved et busstoppested var der en ældre dame med rollator, som havde svært ved at stige ind i bussen. Jeg kiggede rundt i bussen, men ingen gjorde mine til at hjælpe damen ind Jeg ville gerne selv hjælpe, men da jeg har en brækket arm, ville det ikke være en super god ide at bære på hendes rollator. Men så kom chaufføren smilende ned af gangen i bussen og hilste på den ældre dame og bød hende velkommen, hvorefter han hjalp hende ind i bussen. Hun fik en siddeplads ved siden af mig, og jeg kunne se, at hun var glad, fordi der netop var så sød og venlig en chauffør, der gad at hjælpe hende ind! Hele vejen ud til min destination har jeg aldrig oplevet en så komfortabel kørsel! Chaufføren kørte som en drøm, servicen var i top, og han spredte glæde til alle i bussen Rene Hager Astrup har fået ros af en passager for den gode stemning han spredte i bussen med sine fortællinger om sangeren Hank Williams og for den smagsprøve, René gav på en sang af Hank Williams og for sine komplimenter til kvinderne i bussen. Passageren synes, det var utrolig hyggeligt med sang og snak fra chaufføren og tilføjer, at de folk i bussen som så utilfredse ud over Renés facon vist ikke ved, hvilken energi et smil kan generere Hans Henrik Boysen har fået ros af en passager, fordi han af egen lomme gav passageren penge til en billet, da han ikke kunne veksle passagerens 50 kr. seddel. Passageren synes, det var en meget flot service og tilføjer, at det er den slags oplevelser, man husker Rene Hager Astrup har fået ros og tak for smilet af en passager for den spontane sangkoncert, han gav passagererne, og for sine komplimenter til bussens skønne damer! 3936 Ole Thejls har fået ros af en passager, fordi han ventede, da passageren, som bor lige ved siden af stoppestedet, løb ind for at hente sin mobiltelefon. Passageren takker Ole for at hun nåede at komme på arbejde til tiden og mener, at Ole reddede hende fra en fyreseddel Jens Marius Rasmussen har fået ros af en passager, fordi han var opmærksom på ikke at køre, før en ældre dårligt gående dame havde fået sat sig ned. Ros til chaufførerne i forbindelse med afvikling af Grøn Koncert i Aarhus. Busselskabets chauffører har sammen med vagterne ved Grøn Koncert fået ros og tak af en højgravid passager, som egentlig var betænkelig i forhold til en bustur med en masse (fulde) mennesker. Det gik dog over al forventning. Passageren roser, at der var indsat rigeligt med busser, og at vagterne gjorde et godt stykke arbejde med at få den rigtige mængde mennesker ind i

13 Viljen til at ville, giver evnen til at kunne Hans Niels Andersen ( ) busserne. Passageren fortæller, at hun endda fik særbehandling og fik mulighed for at komme først ind. I bussen oplevede hun en chauffør, som havde det fint og kunne more sig sammen med passagererne Eigil Nielsen har fået ros af en passager for sin venlighed og den gode service han gav i en overfyldt bus på vej hjem fra Grøn Koncert. Da passagerens veninder i forvirringen kom til at stå af det forkerte sted, var Eigil var så venlig at samle dem op igen. kom løbende på fortovet ved Nobelparken. Da Lotte kom forbi i busbanen dyttede hun et par gange, og efter borgerens opfattelse ville Lotte dermed tjekke, om borgeren skulle med bussen. Borgeren mener, at Lotte nok troede, at hun løb mod stoppestedet, forbi hun ikke var kommet med ved stoppestedet før. Borgeren skulle dog med en anden bus, men synes det var en meget betænksom handling af Lotte en mandag morgen i myldretiden Torsten Erichsen har fået ros af en passager for sin rolige kørsel og sin hjælpsomhed, som gjorde at ældre mennesker i bussen kunne nå at sætte sig ned. Passageren selv fik hjælp af Torsten, da passagerens klippekort drillede Volkan Kaplan har fået ros af en far til en passager for sin hjælpsomhed, da passageren, som sidder i kørestol, skulle med bussen. Passagerens mor fulgte ham til bussen, hvor Volkan tog godt imod ham og lovede at hjælpe ham med at komme af det rigtige sted. Da bussen ankom til passagerens bestemmelsessted, var hans far parat til at hjælpe ham ned, men til farens store og glædelige overraskelse sænkede Volkan bussen og hjalp sønnen med at komme ud. Herefter gav Volkan far og søn et fast håndtryk og ønskede dem en god aften. Sønnen har ifølge faren beskrevet køreturen som en super oplevelse med professionel kørsel og en smilende og glad chauffør Leif Lundgaard Jensen har fået ros og tak for hjælpen af billetkontrollørerne på linje 4A Volkan Kaplan har fået ros af en passager for sin virkelig gode kørsel og for sin hjælpsomhed og glade og friske væremåde. Tak til Busselskabets chauffører Busselskabets chauffører har fået en stor tak af et ungt forældrepar i Aarhus. De skriver flg. I en tid, hvor stress og jag fylder meget i samfundsdebatten, er det vist på sin plads at sende en stor tak til nogle af jeres fantastiske chauffører. Vores lille søn på 3 år synes, at busser er noget af det mest fantastiske, og hver gang han ser en bus på gaden på Trøjborg, vinker han på livet løs. Stort set altid bliver vi mødt af et stort smil og en vinkende hånd fra chaufføren. Den lille gut bliver intet mindre end jubellykkelig og taler stort set ikke om andet hele dagen. Så derfor til alle de søde chauffører, der tager sig tid til at vinke og smile: TAK fordi at I, på trods af travlhed og køreplaner, der skal overholdes, er med til at gøre den lille guts dag helt fantastisk! 3619 Charlotte (Lotte) Richter har fået ros af en borger i Aarhus for den betænksomhed hun udviste, da borgeren 13

Det synes I om Inform BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE. December 2014. side 8-9. Mellemledergruppen 360 graders eftersyn side 14. fokus på skader side 5

Det synes I om Inform BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE. December 2014. side 8-9. Mellemledergruppen 360 graders eftersyn side 14. fokus på skader side 5 December 2014 BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE Det synes I om Inform side 8-9 Manøvrekurser får fokus på skader side 5 Mellemledergruppen til 360 graders eftersyn side 14 Reparation, vedligehold og hellakering

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 05-03-2014 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 3. marts 2014 05-03-2014 Entreprenørudvalgsmøde 2 1. FORVENTET REGNSKAB 2013 Styr på økonomien Fortsat stigende indtægter i bustrafikken - 40 mio. kr. over 2012, 5%

Læs mere

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12 MØDE Dato 10. december 2012 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 4. december 2012 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 13.00 (julefrokost fra kl. 12.00) Udfærdiget af Godkendt

Læs mere

Bliv bedre til dansk og matematik med løn

Bliv bedre til dansk og matematik med løn Juli 2013 BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE Bliv bedre til dansk og matematik med løn Læs side 14 40 nye busser Læs side 5 ISO miljøcertificering af Busselskabet Læs side 6-7 Elektronisk information i nyt design

Læs mere

Information til chauffører og salgssteder

Information til chauffører og salgssteder I dette nummer: Nyt Turkort erstatter institutionskort og museumsbilletter Fejlbillet/Fejlstemplingsbillet på Scanpoint billetudstyr Kvalitetskontrol i busserne HyperCard giver ret til billet til børnepris

Læs mere

rejsekort Skadesprojektet Status pr. 1. marts BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE realtidssystem og side 8-9 Marts 2015 Nyhedsbrevet side 12

rejsekort Skadesprojektet Status pr. 1. marts BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE realtidssystem og side 8-9 Marts 2015 Nyhedsbrevet side 12 Marts 2015 BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE realtidssystem og rejsekort side 8-9 Skadesprojektet Status pr. 1. marts side 12 Hvad laver de egentlig i Driftscenteret? side 4-5 Beskæftigelsesminister så aarhusiansk

Læs mere

Ejler Møller Petersen 8/4-2015

Ejler Møller Petersen 8/4-2015 MØDE Mødenavn: MEDudvalgsmøde Mødested: Aulaen Mødedato: 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 10.00-12.00 Mødeindkalder: Anja Mathiesen Obligatoriske deltagere: Torben Høyer Finn Mikkelsen Frits Vittrup Ingerlise

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 11-06-2015 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 9. Juni 2015 11-06-2015 Entreprenørudvalgsmøde 2 SIDEN SIDST - BESTYRELSEN Forsøg med mobilbetaling i bybusserne i Horsens Midttrafik påtager sig ansvar for erstatningskørsel

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

5A Vores bus Intelligente køreplaner og aktiv trafikstyring pa linje 5A

5A Vores bus Intelligente køreplaner og aktiv trafikstyring pa linje 5A Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Udbud af letbanen BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE. Vi bliver bedre til dansk! Læs side 4-5. Håndtering af nultolerance Læs side 6

Udbud af letbanen BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE. Vi bliver bedre til dansk! Læs side 4-5. Håndtering af nultolerance Læs side 6 December 213 BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE Udbud af letbanen Læs side 8-9 Vi bliver bedre til dansk! Læs side 4-5 Håndtering af nultolerance Læs side 6 EU-kvalifikationskursus i nyt design Læs side 6 Indhold

Læs mere

TH og EMP den 25. marts 2014

TH og EMP den 25. marts 2014 MØDE Dato 25. marts 2014 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 12.00 Udfærdiget af Godkendt af Mødeindkalder: Obligatoriske

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet. Samt klage over kontrollørens. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet. Samt klage over kontrollørens. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0286 Klageren: Indklagede: XX på vegne af ægtefællen YY 6000 Kolding Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort/straksbillettering.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort/straksbillettering. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0081 Klageren: XX 8210 Aarhus V Indklagede: Midttrafik CVR nr. 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. juni 2011 1-15-0-75-2-11 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 7. juni 2011 Midttrafik

Læs mere

REFERAT. Afbud: Vagn Pedersen, Solsidens Turistfart Henrik Larsen, Arriva Finn Madsen, Aalborg Kommune Heidi Livoni, NT Mette Henriksen, NT

REFERAT. Afbud: Vagn Pedersen, Solsidens Turistfart Henrik Larsen, Arriva Finn Madsen, Aalborg Kommune Heidi Livoni, NT Mette Henriksen, NT REFERAT 04/03/2015 Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Tirsdag den 3. marts 2015 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, 9000 Aalborg Deltagere: Torben Poulsen, Arriva

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Torben Høyer og Ejler Møller Petersen den 19. december 2013

Torben Høyer og Ejler Møller Petersen den 19. december 2013 MØDE Dato 12. december 2013 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 3. december 2013 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 12.00 Udfærdiget af Godkendt af Mødeindkalder: Obligatoriske

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. juni 2015 1-15-0-75-41-15 Anette Bjerregaard abn@midttrafik.dk 87 40 82 03 Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Mødetidspunkt 9. juni 2015 Sted Midttrafik,

Læs mere

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 H-D Journalen er medlemsmagasin for medlemmerne af Harley- Davidson Club of Denmark. Klubben består af ca. 6.400 medlemmer

Læs mere

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed 5 5 4 Socialt klima 5 11 Virksomheden som helhed Personligt engagement en 5 Ansvarlighed

Læs mere

Billetkontrol i Aarhus Kommune

Billetkontrol i Aarhus Kommune Billetkontrol i Aarhus Kommune Problematisk og ustabil drift Lang tids uro og uenighed mellem nogle kontrollører og Midttrafik 9 suspenderes/bortvises for misbrug af CPR-register og fiktive kontroller

Læs mere

Velfærd for buschauffører

Velfærd for buschauffører Velfærd for buschauffører Jan Aage Hansen Forhandlingssekretær 3F Transportgruppen Kampmannsgade 4 DK-1790 København V jan.aage.hansen@3f.dk 2 Aalborg rutebilstation 3 Velfærd for buschauffører Ved indgang

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 31. januar 2014 2014 1-15-0-75-2-13 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud 28. januar

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder SIDEN SIDST Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder Fokus på kollektiv trafik i tyndt befolkede områder (udbredelse af flex-tur, bedre stoppestedsforhold,

Læs mere

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning.

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. september 2011 Mads Lund Larsen 18 Driftsplanlægning under VM i cykling Indstilling: Det indstilles, at orienteringen om driftsplanlægningen under

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 1, Udgave 1

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 1, Udgave 1 Nyhedsbrev Årgang 1, Udgave 1 Dette Nyhedsbrev er udgivet mandag d. 4. oktober 2004 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit første nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde - konstituerende

Afdelingsbestyrelsesmøde - konstituerende Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 6. november 2013 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde - konstituerende

Læs mere

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007 Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007 Deltagere: Jens Erik Sørensen, Morten Christensen, Grethe Hassing, Danni Giørtz-Jørgensen, Henrik E. Jørgensen, Charlotte Dalby,

Læs mere

Sikkerhedsgruppen Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager

Sikkerhedsgruppen Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager Dagsorden, koordineringsmøde den 22. april 2009 Sted: TR- kontoret Station Nord Tid: 0930-1600 Referat fra koordineringsmødet den 22. april 2009 kl. 0930 1730 Tilstede: Ernst Jæger Frederiksen, Ghita Sørensen,

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Tættere på kunderne. Af Hans Christian Bonde, Direktør. Kollektivtrafikkonferanse. Oslo, den 22. november 2012

Tættere på kunderne. Af Hans Christian Bonde, Direktør. Kollektivtrafikkonferanse. Oslo, den 22. november 2012 Tættere på kunderne Af Hans Christian Bonde, Direktør Kollektivtrafikkonferanse Oslo, den 22. november 2012 Kort om Sydtrafik Etableret 1. januar 2007 Fælleskommunalt trafikselskab Sydtrafik betjener kommunale

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285 Aktionsgruppens mailservice nr. 72 Indhold 1. Støtte. 2. En opfordring til pressen. 3. Læserbreve, meninger og debat. 4. Nyhedskilder. 5. Arbejdsgrupper.(en gentagelse fra i går med rettet tekst, vi mangler

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 5. marts 2014 1-15-0-75-819-2-14 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet 3. marts 2014 Sted Midttrafik, Søren Nymarks Vej

Læs mere

ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY. Ved Jesper Nygård Kristensen

ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY. Ved Jesper Nygård Kristensen ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY Ved Jesper Nygård Kristensen Trafikbestillerkonferencen 2014 12. juni 2014 ROSKILDE KOMMUNE: DEN KOLLEKTIVE BUSTRAFIK ER HØJT PRIORITERET +WAY VISION Politisk besluttet

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken. Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emne Ordinært

Læs mere

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik.

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik. NYHEDSBREV KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013 Status for rejsekortet 2 Læs den nye strategiplan på Midttrafik.dk 2 Årsberetningern 2012 er på gaden Fly High II starter nye hold til september 2 Ungdomskort

Læs mere

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Tilstede: Fraværende: Karen Roed Larsen (KRL) Lillan Wagner (LW) Torsten Frederickson (TF) Steen Jensen (SJ) Gitte Møller (GM)

Læs mere

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 17. marts 2015 1-15-0-75-2-13 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud Dagsorden 10.

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013.

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. 1. VELKOMST Johannes bød velkommen til 41 tilmeldte. Sidste år 25. Godt fremmøde. 63 har betalt kontingent. Johs. lovede smørrebrød og øl/vand og kaffe og

Læs mere

Studietur til Medical Services

Studietur til Medical Services 2014 Studietur til Medical Services Anders Vikke Falck 1. Indledning Efter at have fået tildelt Erik Falcks studielegat faldt valget på at besøge Medical Services LTD. Medical Services er en engelsk virksomhed,

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 2. april 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 2. april 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken. Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 2. april 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emne Ordinært

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 2. maj 2012, kl. 15.00. Mødet blev afviklet i Veteranhjemmet, Frøslevlejren. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR),

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Kommunalt kørselskontor

Kommunalt kørselskontor Kollektiv Trafik Konferencen i Korsør den 1. og 2. oktober 2015 1. Seminarrunde / Sammenhængende kollektiv trafik / Mobilitetsudfordringen Kommunalt kørselskontor Oplæg ved fagleder Bo Kuno Christensen,

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Hvorfor deler I kaffe og bolsjer ud?

Hvorfor deler I kaffe og bolsjer ud? Juli 2012 BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE Hvorfor deler I kaffe og bolsjer ud? Læs side 4-5 Seminar for seniorstyrken Læs side 6-7 Nye kontrakter Læs side 10-11 Den halve maraton blev en hel succes Læs side

Læs mere

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS PÅ SMUKFEST 2015 HEGNSHOLDET SØGER MEDHJÆLPERE TIL OPSTILLING OG NEDTAGNING HVAD: Vi søger fysisk stærke folk, der ikke er bange for at tage fat og blive beskidte til en hård og drøj

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort i bus, hvor rejsekort ikke endnu var udrullet.

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort i bus, hvor rejsekort ikke endnu var udrullet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0172 Klageren: XX 8800 Viborg Indklagede: Midttrafik CVR.nummer: 29943176 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet samt 250 kr. i rykkergebyr. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet samt 250 kr. i rykkergebyr. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0304 Klageren: Indklagede: XX 2200 København N Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0066 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort.

Læs mere

KVALITETS- UDVALGSMØDE

KVALITETS- UDVALGSMØDE 17-03-2015 KVALITETS- UDVALGSMØDE 10. marts 2015 17-03-2015 2 ØKONOMISKE UDFORDRINGER Faldende dieselpris betyder ca. 30 mio. kr. mindreudgifter det glæder bestillerne Godt regnskabsresultat for 2014:

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE Mødeindkaldelse

SKOLEBESTYRELSESMØDE Mødeindkaldelse SKOLEBESTYRELSESMØDE Mødeindkaldelse Deltagere Karsten Kloster, Rikke Toft Johnsen, Marianne Ravn, Torben Madsen, Anita Støve, Else Thoustrup, Bo Wolff, Kirsten Rübner, Kaastrup, Rikke Mosekjær, Bettina

Læs mere

Korrespondancesikring

Korrespondancesikring Korrespondancesikring TØF 2012 Oktober 2012 Hvad er korrespondancesikring Transportenhed: Forsinkelse +2 min Info til chauffør Info til tog / bus Afventer 2 min System: Korrespondance -sikringssystem Statistik

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0329 Klageren: XX 2450 København SV Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

følg os på facebook.com/blivomdeler Lav din egen rap Find 5 fejl Ny App Vind en fed cykel: vind en sportstaske fra hummel blivomdeler.

følg os på facebook.com/blivomdeler Lav din egen rap Find 5 fejl Ny App Vind en fed cykel: vind en sportstaske fra hummel blivomdeler. Nr. 24 juni 2012 Find 5 fejl vind en sportstaske fra hummel følg os på facebook.com/blivomdeler Ny App blivomdeler.nu Vind en fed cykel: Lav din egen rap Yes! Alle oz udgives af FK Distribution, Bredebjergvej

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Julefrokost I BØGESKOVEN

Julefrokost I BØGESKOVEN Julefrokost I BØGESKOVEN invitation julefrokost Det vil glæde os at se dig til Illux s julefrokost. I år holder vi festen i den gamle pavillon Capri i Bøgeskoven med SMUK stemning. SMUK event står for

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

UDFORDRINGER LØSNINGER

UDFORDRINGER LØSNINGER UDFORDRINGER Høj tilfredshed og stabil drift, men alligevel svært at fastholde kunderne Undersøgelser viser, at det især er omdømmet der er udfordringen 73 % af de unge foretrækker bil frem for bus 46

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Lokalforeningsdyst #VindTilEP

Lokalforeningsdyst #VindTilEP Lokalforeningsdyst #VindTilEP Det er nu, at valget skal vindes! Vi skal ud og lave larm i gaden, se vælgerne i øjnene og få alle overbevist om at sætte kryds ved nr. 4 på den Konservative liste Nichlas

Læs mere