Venus relative størrelse og fase

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Venus relative størrelse og fase"

Transkript

1 Venus relative størrelse og fase Steffen Grøndahl Planeten Venus er værd at studere i teleskop. Med blot en forstørrelse på gange, kan man se, at Venus ikke er punktformet og at den ligesom Månen gennemløber faser fra fuld til ny. Men samtidig ændrer den tilsyneladende størrelse af planeten sig, således at den er størst, når den er ny og mindst når den er fuld. Forklaringen er, at Venus ligesom Jorden kredser om Solen, men i en bane nærmere Solen. I denne artikel beregnes hvorledes Venus fase og relative størrelse ændrer sig med tiden. 1 Venus og Jordens kredsløb om Solen Både Venus og Jorden kredser om Solen i tilnærmelsesvis cirkelformede baner, med gennemsnitlige baneradier på r V = 0, 723 AU henholdsvis r J = 1 AU, hvor 1 AU = 149, km er den såkalde astronomiske enhed. Omløstiden er mindre for Venus end for Jorden, nemlig T V = 224, 70 d mod T J = 365, 25 d. Det betyder, at Venus engang imellem overhaler Jorden indenom. Når Venus overhaler Jorden indenom om dermed befinder sig mellem Jorden og Solen, siges Venus at være i indre konjunktion. Da Venus og Jordens baneplaner ikke er sammenfaldende vil det dog være sjældent, at Venus ligefrem går foran Solskiven. Men det skete blandt andet den 8. juni 2004 ved den såkaldte Venuspassage. (Noget tilsvarende gælder for Månen, som også placerer sig mellem Solen og Jorden ved nymåne, men kun sjældent går ind foran Solen og skaber solformørkelse, da Jordens og Månens baneplaner ikke er sammenfaldende.) 1.1 Venus synodiske omløbstid I det følgende antages at Venus overhaler Jorden indenom til tiden t = 0. Man kan forestille sig, at vi måler tiden på et stopur, som startes netop når Venus overhaler Jorden. Efter et stykke tid vil Venus have flyttet sig vinklen θ V = 2 π t T V (1)

2 mens Jorden har flyttes sig vinklen θ J = 2 π t T J (2) Se eventuelt figur 1 nedenfor. Den synodiske omløbsperiode for Venus, T, er tiden mellem to overhalinger (to følgende konjunktioner). Denne er givet ved, at Venus har nået et ekstra omløb, altså taget 2π mere end Jorden: Indsættes heri (1) og (2) følger θ V = θ J + 2 π 1 T = 1 T V 1 T J (3) eller T = T V T J T J T V Indsættes værdierne T V = 224, 70 d og T J = 365, 25 d fås T = 583, 9 d, altså knap 584 døgn eller lidt over halvandet år. Fig. 1: Til tiden t = 0 overhaler Venus Jorden indenom. Til et lidt senere tidspunkt (t) vil Venus have nået vinklen θ V rundt om Solen, mens Jorden kun har nået vinklen θ J. Vinklerne er givet ved planeternes omløbstider, (1) henholdsvis (2). Bemærk: Venus er den inderste planet og det er Solen i centrum :o) 2

3 2 Venus tilsyneladende størrelse Set fra Jorden vil den tilsyneladende størrelse af Venus, altså udstrækningen, ændre sig med tiden. I atronomisk sammenhæng benytter man som regel den vinkel, ω som diameteren af Venus måler (altså set fra Jorden). Af Figur 2 fremgår det, at den er givet ved ω = 2 ω 2 2 tan ω 2 = 2 RV r = 2 R V r hvor R V = 6052 km er Venus radius og r er afstanden fra Jorden til Venus på det givne tidspunkt. I udledningen er udnyttet, at tangens til en vinkel er tilnærmelsesvis lig med vinklen (målt i radianer), hvis vinklen er lille. (4) Fig. 2: Den relative størrelse af Venus (udstrækningen) er givet ved vinklen ω, der kan beregnes ud fra Venus radius R V og afstanden mellem Venus og Jorden r. 2.1 Afstanden mellem Jorden og Venus Fig. 3: Til et givent tidspunkt t vil vinklen mellem Venus og Jorden (set fra Solen) være θ V θ J. Afstanden mellem Venus og Jorden er da r, som kan beregnes ved hjæp af cosinusrelationen. 3

4 Af (1), (2) og (3) følger θ V θ J = 2 π t T V 2 π t T J = 2 π t T Af cosinusrelationerne (se Figur 3) følger r 2 = r 2 V + r 2 J 2 r V r J cos(θ V θ J ) og dermed at afstanden mellem Venus og Jorden er givet ved ( ) 2 π t r = rv 2 + r2 J 2 r V r J cos T (5) Specielt bemærkes at r = r J r V for t = 0 og t = T (altså når Venus er i indre konjunktion) og at r = r J + r V for t = T/2 (dette kaldes ydre konjunktion). 3 Venus fase Fig. 4: Vinklen mellem Solen og Jorden set fra Venus (ϕ) kan beregnes ud fra cosinusrelationer. Samtidig kan den benyttes til at beregne, hvor stor en del af den oplyste del af Venus, der kan ses Jorden. Vinklen ϕ (se Figur 4) kan bruges til at bestemme hvor meget af den oplyste del af Venus, der er synlig fra Jorden. Af cosinusrelationerne fås r 2 J = r 2 V + r 2 2 r V r cos(ϕ) 4

5 Fig. 5: Et zoom på Venus: Området ABF EA ligger hen i mørke, da det ikke rammes af Solens lys. Fra Jorden ses området ACDEF A, hvoraf en bid, AEF A ligger hen i mørke. Området ACDA i sig selv ville gøre, at Venus ville ses som halv fra Jorden. Men i dette tilælde hvor ϕ < π 2 og ϕ > 0 vil der være en ekstra del, ADEA, som er oplyst og dermed synlig fra Jorden. Størrelsen x beskriver denne ekstra del kvantitativt. og dermed cos(ϕ) = r2 V + r2 rj 2 (6) 2 r V r Figur 5 viser hvor meget af Venus, der er synligt set fra Jorden. Her i tilfældet hvor ϕ < π 2. Specielt størrelsen x er interessant. Den er givet ved: x = R V cos(ϕ) = R V cos(ϕ) (7) Af figur 6 ses hvorledes Venus ter sig ud set fra Jorden. Man ser at den ekstra synlige del er en halv ellipse med storakse 2 R V og lilleakse 2 x = 2 R cos(ϕ). I tilfældet hvor ϕ > π 2 vil det oplyste område være mindre end en halv; det der mangler i at Venus ses som være halv er igen en ellipse med den halve lilleakse givet ved x - se figur 7. x er her givet ved hvor og dermed x = R V cos(φ) φ = π ( 2 ϕ π ) = π ϕ 2 x = R V cos(φ) = R V cos(π ϕ) = R V cos(ϕ) = R V cos(ϕ) altså samme udtryk som ovenfor (7) 5

6 Fig. 6: Venus set fra Jorden. Området ADA EA udgør en halv ellipse med storakse 2 R V og lilleakse 2 x = 2 R V cos(ϕ). Punktet A er anti-pol til A. 4 Sammenfatning Der er her gjort rede for hvorledes Venus størrelse og fase ændrer sig med tiden. Et kort resume er som følger: 1. Afstanden mellem Jorden og Venus til et givet tidspunkt t er givet ved (5): ( ) 2 π t r = rv 2 + r2 J 2 r V r J cos T hvor T = 583, 9 d er den synodiske omløbsperiode, der er givet ved Jorden og Venus omløbsperiode jævnfør (3) og hvor r V = 0, , km og r J = 149, km. Her skal tiden t regnes i forhold til en given indre konjunktion, for eksempel tiden siden Venuspassagen 8. juni Den tilsyneladende størrelse af Venus er givet ved (4): hvor R V = 6052 km. ω 2 R V r 3. Venus fase afhænger af vinklen mellem Solen og Jorden set fra Venus, ϕ. Denne er givet ved (6) cos(ϕ) = r2 V + r2 r 2 J 2 r V r 6

7 Fig. 7: Et zoom på Venus i tilældet hvor ϕ > π 2 : Området ACDEF A ligger hen i mørke, da det ikke rammes af Solens lys. Fra Jorden ses området ABCDEA, hvoraf kun ABCA bliver oplyst. Specielt området ACDA er interessant, da det er det området, der gør, at Venus ikke ses som halv i dette tilfælde. Vinklen ϕ bestemmer fasen således: Når ϕ = 0 vil Venus ses som fuld. Når 0 < ϕ < π 2 vil Venus ses som over halv fuld. Den ekstra del er givet ved en halv ellipse, hvis halve lilleakse er givet ved R V cos(ϕ), jævnfør (7) og figur 6. Når ϕ = π 2 vil Venus ses som halv. Når π 2 < ϕ < π vil Venus ses mindre end halv fuld. Den del der mangler i at være halv fuld er en halv ellipse, hvis halve lilleakse er givet ved R V cos(ϕ), jævnfør (7). 7

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op?

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Kasper Bjering Søby Jensen, ph.d. studerende i matematikkens didaktik ved Roskilde Universitet I LMFK bladet 2/2012 bragtes artiklen Anvendelse og modellering

Læs mere

Hvordan Kepler fandt sine love

Hvordan Kepler fandt sine love Hvordan Kepler fandt sine love stronomerne forstod ikke at overmande denne krigsgud (Mars). Men den fortræffelige hærfører Tycho har under 0 års nattevågen udforsket al hans krigslist; og jeg omgik ved

Læs mere

To-legemeproblemet Michael Andrew Dolan Møller Rosborg Gymnasium og Hf-kursus November 2012 Trykfejl rettet 14. oktober 2013

To-legemeproblemet Michael Andrew Dolan Møller Rosborg Gymnasium og Hf-kursus November 2012 Trykfejl rettet 14. oktober 2013 To-legemeproblemet Michael Andrew Dolan Møller Rosborg Gymnasium og Hf-kursus November 01 Trykfejl rettet 14. oktober 013 To-legemeproblemet af Michael A. D. Møller. November 01. side 1/0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 11-13: Afstande i Universet

Modul 11-13: Afstande i Universet Modul 11-13 Modul 11-13: Afstande i Universet Rumstationen ISS Billedet her viser Den Internationale Rumstation (ISS) i sin bane rundt om Jorden, idet den passerer Gibraltar-strædet med Spanien på højre

Læs mere

Afstande Afstande i universet

Afstande Afstande i universet Side 1 Til læreren i universet Her får man en fornemmelse af rummeligheden i universet at stjernerne ikke, som antaget i Middelalderen, sidder på indersiden af en kugleflade, men i stedet er spredt i rummet

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

Mellem stjerner og planeter

Mellem stjerner og planeter Mellem stjerner og planeter Et undervisningmateriale for gymnasieklasser om begrebet parallakse og statistik. Titelbladet fra Tycho Brahes bog De Nova Stella, udgivet i 1573. Oversat fra latin står der

Læs mere

Bevægelse i to dimensioner

Bevægelse i to dimensioner Side af 7 Bevægelse i to dimensioner Når man beskriver bevægelse i to dimensioner, som funktion af tiden, ser man bevægelsen som var den i et almindeligt koordinatsystem (med x- og y-akse). Ud fra dette

Læs mere

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser BETINGET FORMATERING Betinget formatering er en af de funktionaliteter i Excel 2007 som indeholder væsentlige ændringer, den er blevet mere grafisk og der kan skabes bedre visuelle effekter der kan anvendes

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Fra Støv til Liv Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Observationer af universet peger på, at det er i konstant forandring. Alle galakserne fjerner

Læs mere

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen:

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen: Forsøgsopstilling: En kugle ligger mellem to skinner, og ruller ned af den. Vi måler ved hjælp af sensorer kuglens hastighed og tid ved forskellige afstand på rampen. Vi måler kuglens radius (R), radius

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri Tip til. runde af - Geometri, Kirsten Rosenkilde. Tip til. runde af Geometri Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man løser geometriopgaver. et er ikke en særlig teoretisk indføring,

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

HER ER FAMILIEN DANMARK

HER ER FAMILIEN DANMARK HER ER FAMILIEN DANMARK Der er cirka 800.000 børnefamilier i Danmark, men en børnefamilie er faktisk et vidt begreb, og det kan man for alvor få syn for, hvis man dykker ned i Danmarks Statistiks tal om

Læs mere

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi...

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... Indholdsfortegnelse 1. Bevægelse... 3. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 1 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... 19 Opgaver... 5 1. Bevægelse En vigtig del

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

. Verdensbilledets udvikling

. Verdensbilledets udvikling . Verdensbilledets udvikling Vores viden om Solsystemets indretning er resultatet af mange hundrede års arbejde med at observere himlen og opstille teorier. Stjernerne flytter sig ligesom Solen 15' på

Læs mere

Svingninger. Erik Vestergaard

Svingninger. Erik Vestergaard Svingninger Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: Bearbejdet billede af istock.com/-m-i-s-h-a- Desuden egne illustrationer. Erik Vestergaard

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Storcirkelsejlads. Nogle definitioner. Sejlads langs breddeparallel

Storcirkelsejlads. Nogle definitioner. Sejlads langs breddeparallel Storcirkelsejlads Denne note er et udvidet tillæg til kapitlet om sfærisk geometri i TRIPs atematik højniveau 1, ved Erik Vestergaard. Nogle definitioner I dette afsnit skal vi se på forskellige aspekter

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes ned til et blandet tal og som er større end 1. 17 Eksempel: Uægte brøk: 12

En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes ned til et blandet tal og som er større end 1. 17 Eksempel: Uægte brøk: 12 7.,. og 9. klasse Regler for brøker Ægte og uægte brøker En ægte brøk er en brøk mellem 0 og. Ægte brøk Ægte brøk til mindste forkortelse (reduktion) 9 En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes

Læs mere

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekter: Kapitel. rojekt.6 Eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekt.6 idaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Den harmoniske svingning

Den harmoniske svingning Den harmoniske svingning Teori og en anvendelse Preben Møller Henriksen Version. Noterne forudsætter kendskab til sinus og cosinus som funktioner af alle reelle tal, dvs. radiantal. I figuren nedenunder

Læs mere

Tillæg til partikelfysik

Tillæg til partikelfysik Tillæg til partikelfysik Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 015 Forsidebillede er fra CERN s Photo Service og viser CMS detektoren hos CERN. CMS står for Compact

Læs mere