ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN"

Transkript

1 ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN Iceland, Kazakhstan, Liechtenstein, Norway, Switzerland, Ukraine, or a member state of the European Union VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE DANS Islande, Kazakhstan, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Ukraine, ou d'un Etat membre de l'union européenne VÁLIDO PARA CLIENTES CON CONTRATO DE JURISDICCIÓN EN Islandia, Kazajstán, Liechtenstein, Noruega, Suiza, Ucrania, o un estado miembro de la Unión Europea VÁLIDO PARA CLIENTES COM CONTRATO DE JURISDIÇÃO EM Islândia, Cazaquistão, Liechtenstein, Noruega, Suíça, Ucrânia, ou um Estado membro da União Europeia

2 John Deere - abonnement på ISG telematik (JDLink) Denne aftale regulerer brugen af John Deere - ISG telematiske systemer, der aftales mellem Kunden og John Deere ISG. John Deere - ISG har udviklet og forhandler forskellige telematiske systemer. De består af telematisk hardware, software og serviceydelser ( Systemerne ) og forhandles via John Deere - ISG-forhandlere eller andre parter med tilladelse dertil ( Forhandlerne ). Denne Aftale omfatter betingelserne for Kundens brug af John Deere - ISG telematisk system, herunder adgang til den internetbaserede tjeneste for John Deere - ISG telematik og brugen heraf. For at serviceydelserne i henhold til denne Aftale kan leveres, skal Kunden aktivere en (og kun en) kompatibel telematisk gateway ( Terminalen ). Denne Aftale fastlægger betingelserne for Kundens aktivering og brug af Systemerne på en enkelt Terminal, herunder adgang til og brug af de Internetbaserede Funktioner (defineret i 1.1) i Abonnementsperioden (defineret i 5.1). Hvis Kunden ønsker at aktivere mere end en Terminal, skal Kunden indgå en særskilt Aftale for hver Terminal. 1. Aftalens parter Denne Aftale er indgået mellem John Deere GmbH & Co. KG, repræsenteret ved Intelligence Solution Group (ISG), Straßburger Allee 3, Kaiserslautern, Tyskland (John Deere - ISG) og Kunden. John Deere GmbH & Co. KG har ret til at overdrage kontraktforholdet til selskaber, der er associeret med Deere & Company, uden Kundens tilladelse. Kunden vil i så fald blive orienteret. 2. Aftalens genstand 2.1 Internetbaserede funktioner. De telematiske serviceydelser omfatter en internetbaseret løsning ( Internetbaserede Funktioner ), der er beskyttet af copyright, og som er placeret på en eller flere servere (hver enkelt er betegnet Server ). Med de Internetbaserede Funktioner kan Kunden bruge sin egen computer til at se og håndtere data, der er lagret på Serverne, og som er indsamlet fra Systemhardwaren (defineret i 2.1). De Telematiske Serviceydelser omfatter også styring af data og software, herunder serviceydelser, der gør det muligt at indsamle, styre og overføre data mellem Systemhardware og Servere, og serviceydelser, der tillader fejlfinding på maskiner, fjernbetjening og softwareopdateringer for forskellige komponenter i en maskine. Serviceydelserne kan omfatte levering af telekommunikation og/eller satellitbaseret kommunikation (hvis dette er muligt på kundens lokalitet), serviceydelser i henhold til tysk lovgivning om telekommunikation (TKG), telemedier (TMG) og databeskyttelse (BDSG) i forhold til kommunikationsudstyr, der bruges mellem maskiner (såkaldt M2Mkommunikationsudstyr) ved hjælp af mobilnetværket. De Telematiske Serviceydelser vil blive aktiveret gennem en eller flere trådløse telekommunikationsudbydere, der er godkendt af John Deere - ISG (hver enkelt, herunder Satellitudbyderen, hvis det er en mulighed, en Underliggende Trådløs Udbyder ). De Telematiske Serviceydelser omfatter kun de serviceydelser, der er beskrevet i denne Aftale, og udelukker udtrykkeligt alle serviceydelser, der måtte blive tilbudt af en anden Underliggende Trådløs Udbyder end dem, som John Deere - ISG bruger til at levere Serviceydelser i henhold til denne Aftale. Serviceydelsen kan blive stillet til rådighed i andre europæiske lande via den lokale udbyders roamingfunktion. Rækkevidden og signalstyrken kan variere alt efter lokalitet og er afhængige af rækkevidden og signalstyrken fra den lokale udbyder. John Deere - ISG garanterer ikke en bestemt dækning, rækkevidde eller signalstyrke. Kunden anmoder John Deere - ISG om, at denne skal samle de opfangede og indsamlede data via Serviceydelserne i henhold til bestemmelserne i denne Aftale, reglerne om databeskyttelse og datasikkerhed ( Regulation on data protection and data security ) og i overensstemmelse med de aftalte tekniske og organisatoriske forholdsregler i centrale systemer, og om at denne skal stille dataene til rådighed for Kunden, som kan bruge dataene derfra i henhold til denne Aftale. 2.2 Brug af de Internetbaserede Funktioner. I Abonnementsperioden vil Kunden have adgang til og kan bruge de Internetbaserede Funktioner, der stilles til rådighed på eller myjohndeere.com ( Den Internetbaserede Telematikbrugerflade ), en hjemmeside, der administreres af John Deere - ISG. John Deere - ISG tildeler brugernavn(e) og adgangskode(r) til Kunden, så denne kan bruge de Internetbaserede Funktioner. Kunden styrer adgangen til og brugen af brugernavn(e) og adgangskode(r) af Kundens medarbejdere, og Kunden informerer straks John Deere - ISG om eventuel uautoriseret brug af brugernavn(e) og adgangskode(r). Kunden må ikke (i) tillade, at tredjemand får adgang til eller kan bruge de Internetbaserede Funktioner via Kundens brugernavn og/eller adgangskode, eller (ii) at adgangen til de Internetbaserede Funktioner overdrages eller overføres, eller at de Internetbaserede Funktioner bruges på anden måde end som beskrevet i denne Aftale. Hvis Kunden ønsker at give tredjemand adgang til Kundens konto, kan Kunden give adgang til tredjemand via de Internetbaserede Funktioner, når denne tredjemand har oprettet sit eget brugernavn og adgangskode. Kunden påtager sig dog det fulde ansvar for en sådan tredjemands handlinger i forhold til Systemet. For at kunne bruge de Internetbaserede Funktioner skal Kunden indgå aftale med en Internetudbyder ( Internetudbyderen ) og have en computer og en forbindelse til internettet, der både lever op til eller overskrider de specifikationer og minimumkrav, som John Deere - ISG måtte have fastlagt. Kunden bærer eneansvaret for valg af Internetudbyder og eventuelle afgifter til denne, vedligeholdelse samt øvrige udgifter forbundet hermed. John Deere - ISG er ikke ansvarlig for forbindelsen til Internetudbyderen og en eventuel kommunikationsforbindelse til internettet mellem Kundens computer og Serverne. Når Kunden bruger en Internetudbyder kan John Deere - ISG ikke stille backup til rådighed for adgang til de Internetbaserede Funktioner i tilfælde af nedbrud fra Internetudbyderen eller af internettet, og John Deere - ISG er ikke ansvarlig for afbrydelse af de Internetbaserede Funktioner som følge af nedbrud eller fejl på internettet eller Internetudbyderens forbindelse. Ud over denne Aftale er Kundens adgang til og brug af den Internetbaserede Telematikbrugerflade betinget af, at Kunden godkender eventuelt yderligere betingelser, der fremsættes af John Deere - ISG på tidspunktet for login eller adgang til de Internetbaserede Funktioner. 1/6

3 2.3 Serviceaktivering. For at Kunden kan bruge telematiske systemer på en bestemt Terminal, skal de Telematiske Serviceydelser for den pågældende Terminal først aktiveres ( Aktivering ). Aktivering foregår sædvanligvis ved, at John Deere - ISG udsteder en kode, så Systemhardwaren kan bruge Serviceydelserne i Abonnementsperioden, men i nogle tilfælde kan Aktivering opnås trådløst eller via John Deere - ISG s hjemmeside for support (stellarsupport.deere.com). Aktivering foretages af en Forhandler, der handler på Kundens anvisninger eller på vegne af denne. Når Aktiveringen finder sted, begynder de Telematiske Serviceydelser for den aktiverede Terminal og fortsætter med at være i kraft, til Abonnementsperioden slutter. Ved udløbet af Abonnementsperioden ophører de Telematiske Serviceydelser, der er underlagt denne Aftale, medmindre Kunden vælger at købe yderligere en aftale om et telematikabonnement hos John Deere. Denne Aftale fornys ikke automatisk. Hvis John Deere - ISG fremsætter betingelser til Kunden i forbindelse med købet, aktiveringen eller fornyelsen af en yderligere Abonnementsperiode for Serviceydelserne på tidspunktet for eller efter Ikrafttrædelsesdatoen, herunder en nyere udgave af denne Aftale, skal Kunden acceptere sådanne betingelser for at aktivere en yderligere Abonnementsperiode. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem sådanne betingelser og betingelserne i denne Aftale har de betingelser, som Kunden præsenteres for på tidspunktet for købet, aktiveringen eller fornyelsen af en yderligere Abonnementsperiode for Serviceydelserne, forrang. Som en del af leveringen af de Telematiske Serviceydelserne kan Terminalen blive tildelt en unik mobil- eller satellitkommunikationskode. Kunden anerkender, at Kunden ikke har nogen ejendomsret til en sådan kode, og at John Deere - ISG kan ændre eller tildele nye koder på egen foranledning. 2.4 Forudbetalt SIM-kort. John Deere - ISG tilbyder Kunden telekommunikation mellem maskiner (en såkaldt M2M-kommunikationsfunktion). Systemhardware kan derfor omfatte et SIM-kort (Subscriber Identity Module SIM-kort ), der kan tages ud. SIM-kortet kan kun bruges til M2M-kommunikation og -dataoverførsel i forbindelse med en aktiveret terminal, som kun kan købes hos en autoriseret forhandler af udstyr fra John Deere - ISG, eller som allerede er installeret på maskiner fra John Deere - ISG. Kunden må ikke tilbyde serviceydelser inden for telekommunikation eller M2M-serviceydelser i eget navn til tredjemand. Kunden erhverver ingen ejendomsret til SIM-kortet. Alle rettigheder, herunder retten til at give lov til at bruge den software, der er installeret på SIM-kort, forbliver hos John Deere - ISG. I tilfælde af afbrydelser af serviceydelsen har John Deere - ISG ret til at udskifte eller ændre SIM-kortene. John Deere - ISG forbeholder sig ret til at deaktivere SIM-kortet og at fakturere Kunden for refusion af eventuelt yderligere udgifter, som John Deere - ISG måtte pådrage sig, hvis Kunden bruger SIM-kortet til andre formål end at benytte sig af Serviceydelserne. Kunden skal straks informere John Deere - ISG, hvis Systemhardwaren går tabt eller bliver stjålet, eller det ikke kan bruges som følge af skader, eller hvis det på nogen måde har været misbrugt. Kunden må ikke overføre det SIM-kort, der er leveret af John Deere - ISG, til tredjemand uden forudgående accept fra John Deere - ISG. Skulle Kunden ønske at foretage en overførsel af forudinstalleret og/eller aktiveret udstyr, skal Kunden informere den nye kunde om, at denne skal tegne en telematikaftale med John Deere - ISG. Kunden skal anmode John Deere - ISG om at overføre kundekontoen og den resterende periode for den Telematiske Serviceydelse hos John Deere til den nye ejer/kunde. Hvis Kunden undlader at informere John Deere - ISG om overførslen, kan John Deere - ISG ikke sikre, at serviceydelsen fungerer korrekt, og/eller at Kundens data holdes fortroligt. 2.5 Misbrug eller Svigagtig Brug af Serviceydelsen. John Deere - ISG kan efter eget valg begrænse eller annullere Kundens Serviceydelser i henhold til denne Aftale, hvis der er begrundet mistanke om Misbrug eller Svigagtig Brug. Kunden må ikke misbruge eller bruge Serviceydelserne svigagtigt og accepterer (a) ikke at bidrage til eller deltage i, eller tillade, nogen form for Misbrug eller Svigagtig Brug, (b) straks at informere Forhandleren (eller John Deere - ISG, hvis Kunden er Forhandler) om et sådant Misbrug eller Svigagtig Brug, som Kunden bliver bekendt med, og (c) at samarbejde i en eventuel undersøgelse eller retssag vedrørende enhver form for Misbrug eller Svigagtig Brug, som foranstaltes af John Deere - ISG, af den juridiske repræsentant for John Deere - ISG eller af en Underliggende Trådløs Udbyder. Kunden bærer eneansvaret for afgifter, omkostninger eller skadeserstatninger som følge af Misbrug eller Svigagtig Brug. Misbrug eller Svigagtig Brug af Serviceydelserne omfatter bl.a.: (I) Adgang til, ændring af eller forstyrrelse af kommunikation fra og/eller information om John Deere - ISG s kunder, forhandlere eller Underliggende Trådløse Udbydere eller forsøg på eller hjælp til, at en anden person eller enhed kan forsøge noget af dette. (II) Omorganisering, ændring eller oprettelse af uautoriseret forbindelse til et netværk tilhørende en Underliggende Trådløs Udbyder. (III) Installation af forstærkere eller andet udstyr, der kan ændre de radiosignaler eller frekvenser, som Serviceydelserne skal bruge, eller brug af Systemhardware på en måde, så gældende lovgivning eller myndighedspålæg overtrædes. (IV) Brug af Serviceydelserne på en måde, så en eller flere kunders eller slutbrugeres brug af serviceydelser forstyrres i urimeligt omfang, eller så John Deere - ISG s eller en Underliggende Trådløs Udbyders muligheder for at yde serviceydelsen forstyrres i urimeligt omfang. (V) Brug af Serviceydelserne til at formidle sjofle, lystne, ærekrænkende, slibrige eller ulovlige oplysninger eller indhold beskyttet af copyright, som ikke tilhører Kunden. (VI) Brug af Serviceydelserne uden tilladelse på udstyr, der er stjålet eller mistet. (VII) Uautoriseret adgang til Serviceydelserne eller serviceydelser leveret af en Underliggende Trådløs Udbyder. (VIII) Brug af Serviceydelserne til at levere voiceover-ip-serviceydelser eller opkobling på eller tapning ind i Serviceydelserne for at levere telematiske serviceydelser ud over Serviceydelserne. (XI) Brug af et arrangement, urigtig repræsentation eller falsk kreditkortudstyr med henblik på helt eller delvist at undgå betaling for Serviceydelserne. (XII) Uautoriseret ændring af Systemhardware, Terminal, Systemhardwarens indstillinger eller Systemsoftware. (XIII) Foranledning af at Systemhardwaren installeres af en anden person eller enhed end en Forhandler eller anden montør, der er certificeret af John Deere til at installere Systemhardware i henhold til kvalifikationer fastlagt af John Deere - ISG. (XIV) Uautoriseret adgang til, brug af eller ødelæggelse af Systemdatafiler, -programmer, -procedurer eller -informationer, der vedrører Kunden eller andre af John Deere - ISG s kunder. (XV) Brug med henblik på reverse engineering eller kloning af Systemet eller alle forsøg på at skabe en erstatningsydelse eller en tilsvarende serviceydelse ved at bruge eller have adgang til Serviceydelserne. (XVI) Brug til retsstridige, ulovlige eller bedrageriske formål. (XVII) Sporing af, hvor en person befinder sig, uden først at have indhentet alle nødvendige forudgående tilladelser fra denne person til, at Kunden og John Deere - ISG må spore, hvor vedkommende befinder sig. (XVIII) For Systemer, der omfatter satellitkommunikation: (a) alle mekanismer, herunder prisdifferentiering med henblik på at lede til en anden destination end den gateway, der tilhører John Deere - ISG s udbyder af satellitkommunikation ( Satellitudbyderen ), evt. indgående satellitsignaler (herunder evt. stemme- eller dataopkald, der stammer fra Satellitudbyderens autoriserede produkt eller udstyr, herunder opkald forsøgt til betalingsnumre, der skal ende ved eller føres gennem Satellitudbyderens gateway eller en anden formidler, ISC eller IXC på vegne af Satellitudbyderen, som stammer fra et offentligt telefonnetværk (Public Switched Telephone Network ( PSTN )), og som aktuelt føres til Satellitudbyderens gateway og derefter til Satellitudbyderens abonnenter, eller (b) alle mekanismer, hvor hensigten er at bypasse Satellitudbyderens gateways til føring af opkald gennem en PSTN-, PLMN-, PTT-, IXC-udbyder eller anden telekommunikationsudbyder eller (c) en anden handling eller mekanisme, som Satellitudbyderen efter egen vurdering finder udgør netværksmisbrug eller på anden vis kan have en skadelig virkning, herunder unormalt slid, af Satellitudbyderens kommunikationssystem, eller som forårsager eller eventuelt kunne forårsage unormal opkaldsfunktion eller flaskehalse for opkald og/eller netværk. (XIX) Give personer, der er bosiddende i eller har forbindelse med lande, der er underlagt embargo, eller lande, hvor serviceydelsen ikke er tilladt, mulighed for at bruge eller lade dem bruge serviceydelsen. I tilfælde af et eller flere tilfælde af denne form for misbrug eller bedragerisk brug har John Deere - ISG ret til straks at afbryde serviceydelsen og trække sig ud af serviceaftalen. I så tilfælde vil Kunden ikke blive krediteret for eller få refunderet eventuelle afgifter for afbrydelse af Serviceydelserne som følge af begrænsning eller annullering af 2/6

4 Serviceydelserne i henhold til denne paragraf eller en eventuel forudbetaling for Serviceydelser, så længe en sådan begrænsning varer, eller som følge af en sådan annullering. 2.6 SMS er. Hvis Kunden vælger at modtage tekstbeskeder ( SMS er ) på sit mobile udstyr og/eller som en del af Serviceydelserne, tillader Kunden hermed, at John Deere - ISG kan sende SMS er og/eller til Kunden, og accepterer at være bundet af yderligere betingelser, som det fremgår på For at kunne vælge at modtage SMS er på mobilt udstyr skal Kunden være, og Kunden skal garantere, at vedkommende er, den autoriserede bruger af det mobile udstyr. SMS er kan modtages på mobilt udstyr via de trådløse udbydere, som er beskrevet på Kunden anerkender, at Kunden efter eget valg kan til- og fravælge at modtage SMS er og/eller i Aftalens løbetid. Kunden kan få hjælp til spørgsmål vedrørende SMS ved at gå ind på maile til ringe til eller sende en SMS med teksten HELP til Hvis Kunden ikke ønsker at modtage SMS er længere, skal denne sende en SMS med teksten STOP til Antallet af SMS er, som Kunden modtager, vil afhænge af maskinens aktivitetsniveau. Hvis Kunden modtager SMS er, kan denne pådrage sig yderligere afgifter til SMS-service eller data fra sin trådløse udbyder, som Kunden alene hæfter for. 3. Hardware og Software a) Hardware: For at kunne hente og overføre data fra Kundens maskiner, skal denne have mindst en aktiveret telematikterminal ( Terminal ), der er kompatibel med udstyr fra John Deere - ISG. I denne Aftale betegnes Terminalerne sammen med tilbehør som kabler, ledningsnet og antenne Systemhardware. Hvis der ikke allerede er installeret Systemhardware på den maskine, som Kunden har købt, skal den købes og installeres særskilt af en autoriseret Forhandler. Kundens brug af Systemhardware er underlagt samtlige betingelser i denne Aftale samt øvrige betingelser, som er aftalt med Kunden på tidspunktet for køb af Systemhardware. b) Software: Software til serviceydelser, modem og anden software og/eller firmware ligger på Systemhardware ( Systemsoftware ). Systemsoftware indeholder en kode tilhørende John Deere - ISG eller tredjemand på licens i henhold til denne paragraf og kan omfatte andre koder under særskilt licens som beskrevet i eventuel dokumentation (f.eks. en CD), som måtte følge med Systemhardwaren. John Deere - ISG giver Kunden en ikke eksklusiv, genkaldelige licens til udelukkende at bruge Systemsoftwaren (i) i forbindelse med brug af Systemet og (ii) med Systemhardware. John Deere - ISG giver desuden Kunden ret til at overføre dennes licens til at bruge Systemsoftwaren, som ikke omfatter Serviceydelserne, i Systemhardwarens levetid i forbindelse med overførsel af ejendomsretten til Systemhardwaren. Kunden accepterer, at John Deere - ISG kan opdatere Systemsoftwaren på Kundens Systemhardware i Aftalens løbetid, så ofte som det anses for passende af John Deere - ISG. Kunden accepterer, at John Deere - ISG kan opdatere Systemsoftwaren på Kundens Systemhardware i Aftalens løbetid, så ofte som det anses for passende af John Deere - ISG. Kunden skal lagre og sikre sine data forud for installation af en opdatering. John Deere - ISG er ikke ansvarlig for tab af data som følge af opdatering af serviceydelsen. 4. Opgraderinger og nye serviceydelser John Deere - ISG kan tilbyde kunden at købe nye serviceydelser eller opgraderinger af eksisterende serviceydelser. Opgraderinger kan tilbyde nye funktioner eller forbedrede egenskaber for serviceydelserne. Denne Aftale gælder for fremtidige opgraderinger, som Kunden køber. Nye serviceydelser eller opgraderinger af serviceydelser kan medføre forskellige betingelser for køb og brug. Disse nye betingelser kan tilføjes denne aftale i form af et bilag og er underlagt de samme bestemmelser som aftalen om abonnement på John Deere telematik. Nye funktioner eller serviceydelser kan være underlagt en særskilt aftale. 5. Dataindsamling John Deere - ISG forpligter sig til at respektere og beskytte kundens personlige data og følsomme data. Alle personlige data, der indsamles i henhold til denne aftale, indsamles kun med henblik på at imødekomme de serviceydelser, der fremgår af denne aftale. 5.1 Indsamling af data for at kunne levere serviceydelsen. John Deere - ISG kan indsamle data, der er genereret af, indsamlet af eller lagret i maskineri og udstyr fra John Deere - ISG i henhold til denne Aftale, herunder Systemhardware og anden hardware eller udstyr, der bruges sammen med maskineri og udstyr fra John Deere - ISG, sammen med øvrige data, som Kunden måtte føje til internetdelen af de Telematiske Serviceydelser, her defineret som Maskindata (det kan bl.a. være kølemiddeltemperatur, omdrejningshastighed, forbrug, driftstid, vedligeholdelses- og reparationshistorik mv.). Der er adgang til nogle Maskindata via de Internetbaserede Funktioner. Maskindata (herunder Maskindata, der måtte være indsamlet i henhold til særskilte Aftaler om Telematikabonnementer mellem John Deere - ISG og Kunden) samt øvrige data (det kan f.eks. være data om forhold som temperatur, fugtighed mv.), der er føjet til internetdelen af de Telematiske Serviceydelser af Kunden, vil samlet blive omtalt som Systemdata. John Deere - ISG vil hoste, administrere og bruge Systemdata i henhold til bestemmelserne i denne Aftale for at kunne levere Serviceydelsen. John Deere - ISG kan desuden udvide serviceydelserne til produktionsdata. Produktionsdata er yderligere oplysninger, som kunden eller tredjemand leverer (det kan bl.a. være udstyrets produktionsdata). John Deere - ISG kan behandle og gemme data fra eksterne systemer eller kombinere oplysninger for at kunne levere de serviceydelser, som kunden anmoder om. 5.2 Geolokationsdata. Hvis det tilbydes som en serviceydelse eller en opgraderingsfunktion, kan John Deere - ISG vha. GSM-teknologi indsamle positionsdata i RTCM-format samt waypoints, sporhistorik og/eller grænser for at kunne tilbyde serviceydelsen. Kunden anerkender, at denne kun må bruge geolokationssystemer for at kunne spore, hvor en person er, hvis vedkommende har afgivet forudgående udtrykkelig accept. Kunden bekræfter, at han har anmodet om og har gemt alle nødvendige tilladelser fra sine medarbejdere i overensstemmelse med lokale love om privatlivets fred og aftalebestemmelser. Kunden accepterer ikke at holde John Deere - ISG ansvarlig for indsamling af geolokationsdata. 5.3 Adgang til og brug af data. Kunden kan når som helst godkende eller begrænse Forhandlerens adgang via de Internetbaserede Funktioner. Kunden kan anmode John Deere - ISG om at annullere adgangen til og brugen af Systemdata for bestemte Forhandlere via de Internetbaserede Funktioner. John Deere - ISG vil effektuere annulleringen inden for tredive (30) dage efter Kundens gyldige anmodning. En sådan begrænset Forhandler kan fortsat have adgang til de Systemdata, der blev indsamlet af Systemet, før John Deere - ISG annullerede Forhandlerens adgang. Hvis en Forhandlers adgang til og brug af Systemdata er blevet annulleret, kan det forhindre Forhandleren i at yde fjernbetjente ydelser som fejlfinding på eller eftersyn af maskinen eller andre serviceydelser til Kunden, som forhandleren ellers måtte levere. Kunder kan autorisere forhandlere ( Autoriserede Forhandlere ), så de har adgang til og kan bruge kundens systemdata. John Deere - ISG 3/6

5 kan forsyne Autoriserede Forhandlere med oplysninger og data med henblik på at kunne yde service på Kundens udstyr, herunder fejlfinding på maskinen, fjernbetjent eftersyn (det kan f.eks. være at levere opdateringer, reparationer, assistance) og softwareopdateringer af maskinkomponenter. Hvis Kunden sætter flere aktive Terminaler sammen i den Internetbaserede Telematikbrugerflade eller via de Internetbaserede Funktioner, vil Kunden ikke kunne lave forskellige dataadgangstilladelser for den enkelte Terminal. Kunden skal i stedet bruge samme dataadgangstilladelser til alle Terminaler, der er forbundet på denne måde. 5.4 Politik for dataopbevaring. Kundens data lagres på John Deere - ISG s Servere i USA. Medmindre og indtil Kunden beder om, at John Deere - ISG s adgang til og brug af Systemdata annulleres, vil John Deere - ISG lagre Systemdata i Abonnementsperioden, såfremt denne dataopbevaring er i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler på alle niveauer, bl.a. love uden EU s jurisdiktion, hvor Systemdata er lagret. John Deere - ISG har ret, men ikke pligt, til at lagre Systemdata i et uendeligt tidsrum eller når som helst at slette Systemdata ved udløb af ovennævnte opbevaringsperioder under forudsætning af, at en sådan dataopbevaring er i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler på alle niveauer, bl.a. love uden EU s jurisdiktion, hvor Systemdata er lagret. Kunden accepterer og er enig i, at Systemdata vedrørende meddelelser og positioner, der er slettet fra en eller flere Servere, ikke kan hentes frem eller gendannes. Den Underliggende Trådløse Udbyder kan desuden generere opkaldsdataregistreringer ( CDR-registreringer ) med henblik på afregning og fakturering, og Underliggende Trådløse Udbydere kan opbevare CDR-registreringer i længere tid end en periode på 90 dage, i henhold til gældende lov. Den sidste position for hver Terminal vil blive lagret på Terminalen. Hvis Kunden overfører ejendomsretten til Systemhardware til en anden part, vil Kunden muligvis ikke længere have adgang til de Systemdata, der hører til Systemhardwaren, og som er indsamlet efter overførslen. 5.5 John Deere - ISG s brug af data. John Deere - ISG har ret til adgang til de ikke anonyme kundedatasæt for at yde serviceydelser defineret i aftalen (f.eks. JDLink). Kunden accepterer, at John Deere - ISG har adgang til og kan bruge Systemdata i anonymiseret og samlet form til statistiske formål samt for at forbedre eller udvikle John Deere-produkter, finde nye måder at bruge udstyret på og/eller udvikle nye serviceydelser. John Deere - ISG kan videregive kundedata til eksterne parter, når vi har tillid til, at det er rimeligt og nødvendigt at videregive oplysningerne for (a) at overholde gældende lov, regler eller en anmodning med baggrund i lovkrav; (b) at beskytte en person mod dødsfald eller alvorlige kvæstelser; (c) at hindre bedrageri eller misbrug over for os eller vores brugere; (d) at beskytte vores ejendomsret; eller (e) at forsvare Deere og dennes associerede selskaber eller personale mod retssager som følge af kundedata. 5.6 Betaling og fakturering. Serviceydelserne leveres i form af en forudbetalt fast afgift. Størrelsen af den faste afgift fremgår af de produktinformationer, der er udleveret af repræsentanten for John Deere - ISG. Den faste afgift vil blive betalt med den betalingsmetode, som kunden har valgt og som John Deere - ISG har informeret kunden om. Hvis kunden ikke betaler afgiften helt eller delvist, kan John Deere - ISG opkræve renter og skadeserstatning i henhold til lovgivningen. John Deere - ISG kan også anmode kunden om alle omkostninger og udgifter i rimeligt omfang, herunder advokatsalærer, domstolsudgifter og -afgifter, som John Deere - ISG måtte pådrage sig i forbindelse med at få inddrevet betalingen. I tilfælde af manglende eller forsinket betaling kan John Deere - ISG afbryde leverancen af serviceydelsen. 6. Løbetid og ophør 6.1 Løbetid. Aftalens løbetid ( Løbetiden ) begynder ved datoen for underskrivelsen. Den første periode af Aftalen ( Første Periode ) vil have en løbetid på to år med nedenstående undtagelser. Hvis Systemhardwaren ikke er aktiveret (som fastlagt i paragraf 1.3) i løbet af Første Periode, ophører Aftalen ved udløb af Første Periode. Hvis Systemhardwaren er aktiveret i løbet af Første Periode, fortsætter Aftalen i Abonnementsperioden, som regnes fra datoen for Aktiveringen. Abonnementsperioden er den abonnementsperiode, der er aftalt mellem John Deere - ISG og Kunden forud for Aftalens ikrafttræden. Denne ophører under alle omstændigheder enten (i) ved udløbet af den aftalte abonnementsperiode eller (ii) ved ophør af Aftalen, alt efter hvad der forekommer først. 6.2 Ophør. En væsentlig manglende opfyldelse eller væsentlig overtrædelse af aftalen giver anledning til aftalens ophør og giver den anden part ret til at bringe denne aftale og/eller de tilsvarende terminalabonnementer for John Deere - ISG s serviceydelse til ophør. En årsag til ophør forekommer, hvis kunden grundlæggende set ikke overholder forpligtelserne i henhold til denne Aftale. Alle yderligere krav bygger på lovbestemmelser. 6.3 Ophævelse af Aftalen fra John Deere - ISG s side. John Deere - ISG kan ophæve denne Aftale med tredive (30) dages varsel til Kunden. Medmindre et sådant ophør skyldes overholdelse af gældende love, regler eller kendelser, vil John Deere - ISG ved en sådan ophævelse refundere Kunden en forholdsmæssig andel af de afgifter, som Kunden har betalt for Serviceydelserne til John Deere - ISG. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov, skal en sådan refusion være John Deere - ISG s eneste forpligtelse i forhold til Kunden i forhold til en sådan ophævelse. 6.4 Ophævelse af Aftalen fra Kundens side. Kunden kan ophæve denne Aftale med tredive (30) dages varsel til John Deere - ISG. I tilfælde af ophør af Aftalen i henhold til denne paragraf, har Kunden ikke ret til nogen refusion af de afgifter, Kunden har betalt for Serviceydelser eller Systemhardware, og Kunden vil ikke længere have adgang til Systemdata via de Internetbaserede Funktioner. 7. Fortrolighed 7.1 Fortrolighed i forhold til Aftalens indhold og oplysninger. Betingelserne i denne Aftale, herunder prissætningen, er fortrolige oplysninger tilhørende John Deere - ISG. Alle virksomhedsrelaterede, driftsmæssige eller tekniske oplysninger, som udleveres af John Deere - ISG, og som er angivet som værende fortrolige data, skal anses for at være fortrolige oplysninger tilhørende John Deere - ISG ( Oplysninger ). I hele løbetiden og for en periode af tre (3) år derefter (a) skal Kunde behandle alle de Oplysninger, som denne modtager fra John Deere - ISG, som fortrolige; (b) må Kunden kun bruge disse Oplysninger i overensstemmelse med formålet af denne Aftale; (c) må Kunden kun kopiere disse Oplysninger i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til formålet; (d) skal Kunden begrænse videregivelsen af disse Oplysninger til de medarbejdere og konsulenter, der har brug for at kende til dem for at kunne udføre deres pligter; og (e) må Kunden ikke videregive disse Oplysninger til tredjemand uden forudgående skriftlig godkendelse fra John Deere - ISG. Kundens begrænsninger i brugen og videregivelsen af Oplysningerne gælder ikke for Oplysninger, hvor Kunden kan bevise, at (i) de i deres helhed og uafhængigt blev indhentet af Kunden uden brug af Oplysninger fra John Deere - ISG; (ii) de er, eller er blevet, offentligt kendt, uden 4/6

6 at Kunden har overtrådt denne Aftale; (iii) Kunden kendte til dem på tidspunktet, da de blev videregivet, som oplysninger uden begrænsninger; (iv) de er blevet godkendt til videregivelse efter skriftlig godkendelse fra Deere - ISG eller (v) de er blevet videregivet som følge af en kendelse med retsvirkning, der er afgivet af en domstol eller anden offentlig myndighed i det land, hvori Kunden har domicil, men kun i forhold til denne kendelse og med baggrund i denne kendelse, under forudsætning af at Kunden først har informeret John Deere - ISG om denne kendelse og har givet John Deere - ISG mulighed for at indhente en passende kendelse om beskyttelse, medmindre en sådan meddelelse er ulovlig. Ved Aftalens udløb eller ophør før tid skal Kunden straks returnere alle fortrolige eller hemmelige Oplysninger til John Deere - ISG eller straks destruere dem (og give bevis for destruktionen). I tilfælde af at aftalens parter har indgået en særskilt fortrolighedsaftale til beskyttelse af fortrolige eller hemmelige oplysninger, har betingelserne i den aftale forrang frem for denne paragraf. 8. Ansvarsbegrænsning John Deere - ISG har et ubegrænset ansvar for bevidst påførte skader eller skader som følge af grov uagtsomhed. I tilfælde af mild uagtsomhed har John Deere - ISG et ubegrænset ansvar for livstruende kvæstelser eller sundhedsmæssige skader. Erstatningsansvaret for tingsskade eller det økonomiske ansvar for forudsigelige skader, der er typiske for denne type aftale eller serviceydelsernes karakter, er begrænset til et maksimum beløb på EUR pr. kunde. Hvis erstatningsansvaret for en enkelt handling eller hændelse medfører skadeserstatninger til flere kunder, er erstatningsansvaret begrænset til et maksimum beløb på EUR med samme begrænsninger pr. kunde som beskrevet ovenfor. Hvis kompensationen for den samme hændelse overstiger den maksimale sum på EUR , vil dette beløb blive delt proportionelt mellem de skadelidte parter op til det maksimale beløb for den enkelte kunde som beskrevet ovenfor. Parterne er desuden enige om, at en væsentlig forpligtelse er en forpligtelse, der anses for afgørende for aftalens opfyldelse. Manglende overholdelse af en væsentlig forpligtelse skal anses for at være et brud på aftalen, som bringer opfyldelsen af aftalens formål i fare, og som kunden med rimelighed kan forvente under normale omstændigheder for en tilsvarende serviceydelse. John Deere - ISG fraskriver sig hermed udtrykkeligt ethvert ansvar for øvrige skader. Et eventuelt ansvar i henhold til den tyske lov om produktansvar samt gældende, ufravigelige love berøres ikke. 9. Øvrige bestemmelser 9.1 Videreoverdragelse af aftalen - associerede selskaber og tilknyttede virksomheder. John Deere - ISG kan videreoverdrage denne aftale til et andet associeret selskab med deraf følgende rettigheder og forpligtelser. Rettigheder o.lign., som John Deere - ISG opnår i henhold til denne aftales bestemmelser, skal associerede selskaber og tilknyttede virksomheder også opnå. Associerede selskaber og/eller tilknyttede virksomheder er virksomheder eller andre juridiske enheder, der henholdsvis direkte eller indirekte kontrollerer John Deere - ISG, eller sammen med John Deere - ISG er enten direkte eller indirekte kontrolleret med en væsentlig deltagelse på mere end 50 %. 9.2 Sprog, gældende lov og værneting. Aftalesproget er engelsk. En orienterende, ikke bindende oversættelse kan til enhver tid blive udleveret. I tvivlstilfælde har den engelske udgave forrang. Denne Aftale er underlagt tysk lov og vil blive fortolket i henhold til denne. Tvister, der måtte opstå i forhold til denne Aftale, skal bringes for en kompetent domstol i Mannheim, og hvad angår afgørelsen af sådanne tvister, er Kunden underlagt denne domstols kompetence. 9.3 Individualitet, afkaldsbestemmelse. I tilfælde af at en bestemmelse i denne Aftale ikke kan håndhæves, vil dette ikke have nogen indvirkning på retskraften af de øvrige bestemmelser. Aftalens parter skal udskifte den pågældende bestemmelse med en eksigibel bestemmelse, der så godt som muligt afspejler hensigten og den økonomiske virkning af den pågældende bestemmelse. Hvis en af aftalens parter giver afkald på at retsforfølge en misligholdelse af denne Aftale, skal dette ikke fortolkes som afkald på at retsforfølge efterfølgende misligholdelser. 9.4 Meddelelser. Alle meddelelser skal foreligge skriftligt og skal anses for at være foretaget, når de er sendt med anbefalet brev til: John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent solutions Group, Straßburger Allee 3, Kaiserslautern, Tyskland. 9.5 Force majeure. Ingen af aftalens parter er ansvarlig over for den anden for manglende eller forsinket udførelse af en obligatorisk forpligtelse, hvis en sådan manglende eller forsinket udførelse skyldes force majeure, naturkatastrofer, strejker, terrorhandlinger, civil opstand, overholdelse af love eller myndighedspålæg eller andre hændelser, der ligger uden for aftalepartens indflydelse, under forudsætning af, at aftaleparten straks informerer skriftligt om den pågældende omstændighed og genoptager udførelsen så hurtigt som muligt, og under forudsætning af at den anden aftalepart kan bringe denne Aftale til ophør, hvis den pågældende omstændighed fortsætter i mere end 90 dage, og den forsinkede aftalepart ikke har indikeret, at denne vil være i stand til at genoptage udførelsen af sine forpligtelser inden for en rimelig tidsramme. 9.6 Import- og eksportbegrænsninger. Kunden accepterer, at alle Serviceydelser, Systemhardware, Systemsoftware, data beskyttet af copyright, know-how eller andre data eller oplysninger ( Produkter ), som denne har modtaget fra John Deere - ISG, kan være underlagt import- og/eller eksportlovgivning i et eller flere lande, og at deres import, eksport og videreeksport kan være begrænset eller forbudt som følge heraf. Kunden accepterer derfor, at denne ikke direkte eller indirekte importerer, eksporterer eller videreeksporterer eller forårsager import, eksport eller videreeksport af disse Produkter til nogen destination, enhed eller personer, hvor der er forbud mod eller begrænsning på dette i henhold til lovgivning eller regler, medmindre Kunden først har indhentet forudgående skriftligt tilsagn fra John Deere - ISG og en eventuel aktuel offentlig myndighed, enten skriftligt eller i henhold til gældende regler, som de måtte være til enhver tid. Kunden accepterer, at ingen Produkter, som denne modtager fra John Deere - ISG, må blive anvendt direkte i teknologiske løsninger til missiler eller til slutprodukter, der omfatter følsomme nukleare eller kemiskbiologiske våben, eller på nogen måde overdrages til tredjemand eller andre med henblik på en sådan slutanvendelse. Kunden vil kun bruge Produkterne i et land, der er på listen over mulige lande på 9.7 Hele aftalen. Denne Aftale indeholder reglerne for databeskyttelse og datasikkerhed samt de respektive betingelser for brug af de bestilte serviceydelser, alle arrangementer, aftaler og forsikringer mellem aftalens parter. Aftalen erstatter alle tidligere dokumenter, diskussioner og arrangementer i forhold til Aftalens genstand. Alle yderligere betingelser eller betingelser, der kan være i konflikt med denne aftale, og som foreslås af Kunden, eller som indgår i en ordre, vil blive afvist og vil kun træde i kraft med udtrykkelig, skriftlig godkendelse fra John Deere - ISG. 5/6

7 Kunden (navn, adresse) har bestilt tjenesten, der er beskrevet i produktkontrakten herover, til sin enhed med serienummer og ordrenummer. Kunden har læst de tilhørende, landsspecifikke vilkår og betingelser og acceptere disse med sin underskrift. Kunden er klar over og accepterer hermed, at den respektive tjenesteydelse forpligter denne til at betale et gebyr. Kundens underskrift Dato 6/6

8 John Deere - ISG Telematic Subscription (JDLink) This contract governs the use of the John Deere - ISG Telematic Systems that is to be concluded between Customer and John Deere ISG. John Deere - ISG has developed and sells various telematics systems. They consist of telematics hardware, software and services (the "Systems") and are sold via John Deere - ISG dealers or other commissioned parties ("Dealers"). This Contract contains the terms and conditions for the use of the John Deere - ISG Telematics System by the Customer, including access to the John Deere - ISG Telematics web service and its use. To provide the services under this Agreement, Customer must activate one (and only one) compatible telematic gateway ( Terminal ). This Contract sets forth the terms governing Customer s activation and use of the Systems on a single Terminal, including access to and usage of the Web Functions (defined in Section 1.1) during the Subscription Period (defined in Section 5.1). If the Customer wishes to activate more than one Terminal, the Customer must execute a separate Contract for each Terminal. 1. Contracting Parties This Contract is concluded between John Deere GmbH & Co. KG, represented by Intelligence Solution Group (ISG), Strassburger Allee 3, Kaiserslautern (John Deere - ISG) and the Customer. John Deere GmbH & Co. KG is entitled to transfer the contractual relationship to companies affiliated with Deere & Company without requiring the consent of the Customer. The Customer will be informed of this. 2. Object of the contract 2.1 Web Functions. The Telematic Services include a proprietary web-based solution (the Web Functions ) resident on one or more servers (each a Server ). The Web Functions allow Customer to use Customer s computer to view and manage data stored on the Servers that has been obtained from the System Hardware (defined in Section 2.1). The Telematic Services also include data and software management services, which include services that enable the collection, management and transfer of data between System Hardware and Servers, and services that enable machine diagnostics, remote servicing and software updates for various components of a machine. The service may include the provision of telecommunications and/or satellite based communication (if offered at the customer location) services in accordance with the German Telecommunications Act (TKG), the Telemedia Act (TMG) and the Federal Data Protection Act (BDSG) for machine-to-machine communication devices (M2M communication devices) using the mobile telephone network. The Telematic Services will be enabled through one or more wireless telecommunications providers duly authorized by John Deere - ISG (each, including the Satellite Provider if offered, an Underlying Wireless Provider ). The Telematic Services include only those services set forth in this Contract and expressly exclude any services that may be offered by any Underlying Wireless Provider other than those which John Deere - ISG uses to provide the Services pursuant to this Contract. The service may be made available in other European countries through the local provider's roaming services. The range and signal strength may vary from location to location and are dependent on the range and signal strength of the local provider. John Deere - ISG does not guarantee certain coverage, range, or signal strength. The Customer instructs John Deere - ISG to consolidate data captured and collected via the Services in accordance with the provisions of this Contract, the "Regulation on data protection and data security" and in compliance with the agreed technical and organisational measures in central systems and to make it available to the Customer from there for use under this Agreement. 2.2 Use of the Web functions. During the Subscription Period, Customer will have access to and use of the Web Functions available at or myjohndeere.com (the Telematic Web Interface ), a website managed by John Deere - ISG. John Deere - ISG will assign to Customer user name(s) and password(s) for Customer s use of the Web Functions. Customer will control access to and use of the user name(s) and password(s) by Customer s employees, and Customer will promptly notify John Deere - ISG of any unauthorized use of the user name(s) or password(s). Customer will not (i) permit access to or use of the Web Functions via the Customer user name and/or password by any third parties, or (ii) assign or transfer access to the Web Functions or use the Web Functions except as set forth in this Contract. If Customer desires to provide access to Customer s account to a third party, Customer may grant access to the third party via the Web Functions after the third party creates its own user name and password. However, Customer assumes full responsibility for the actions of any such third party with respect to the System. To use the Web Functions, Customer will contract with an Internet Service Provider ( ISP ) and have a computer and connection to the Internet that both meet or exceed the specifications or minimum requirements published by John Deere - ISG, if any. Customer will be solely responsible for the choice of its ISP and for any ISP fees, maintenance support, and other ISP expenses. John Deere - ISG will not have any responsibility for the ISP connection or any Internet communications link between Customer s computer and the Servers. Customer s use of an ISP does not permit John Deere - ISG to provide backup for access to the Web Functions in the event of a failure of the ISP or Internet, and John Deere - ISG will not have any liability for any interruption or break in the Web Functions as a result of downtime or failure of any Internet or ISP connection. In addition to this Contract, Customer s access to, and use of, the Telematic Web Interface will be conditioned upon acceptance of any additional terms and conditions presented by John Deere - ISG at the time of log-in or access to the Web Functions. 2.3 Service activation. To enable Customer to use the Telematic Systems on a particular Terminal, the Telematic Services for that Terminal must first be activated ( Activation ). Activation will ordinarily occur upon issuance by John Deere - ISG of a code that will enable the System Hardware to use the Services during the Subscription Period, but in some cases Activation may be accomplished wirelessly or via John Deere - ISG s support website (www.stellarsupport.deere.com). The Activation will be performed by a Dealer acting at the direction of page 1 of 6

9 and on behalf of the Customer. At the time of Activation, the Telematic Services will commence for the activated Terminal and will continue in effect until the end of the Subscription Period. Upon expiration of the Subscription Period the Telematic Services governed by this Contract will cease, unless Customer elects to purchase an additional John Deere Telematic Subscription Contract. This Contract does not automatically renew. If any terms and conditions are presented to Customer by John Deere - ISG at the time of purchase, activation, or renewal of an additional Services Subscription Period on or after the Effective Date, including a more recent version of this Contract, Customer must accept such terms to enable such additional Subscription Period. In the event of any conflict between such terms and the terms of this Contract, the terms presented at the time of purchase, activation or renewal of the additional Services Subscription Period shall prevail. As part of the provision of the Telematic Services, the Terminal may be assigned a unique mobile or satellite communication code. Customer acknowledges that Customer has no property right in such code, and John Deere - ISG may change or reassign such codes in John Deere - ISG s sole discretion. 2.4 Prepaid SIM card. John Deere - ISG offers the Customer a machine-to-machine telecommunications service (M2M telecommunications service). For this purpose the System Hardware may include a removable subscriber identity module card ( SIM Card ). The SIM card may be used exclusively for machine-to-machine communication and data transfers only in conjunction with an activated terminal that can only be purchased from an authorized John Deere - ISG dealer or is already installed on John Deere - ISG machines. The customer is not allowed to offer telecommunication services or M2M services in own name to third parties. The Customer does not acquire any ownership of the SIM Card. All rights, including the granting of rights to use the software installed on the SIM Cards shall remain with John Deere - ISG. In the event of service disruptions, John Deere - ISG shall be entitled to replace or modify the SIM Cards. John Deere- ISG reserves the right to deactivate the SIM Card, and to bill Customer for the reimbursement of any additional expenses incurred by John Deere - ISG, if Customer uses the SIM Card for any purpose other than utilizing the Services. The Customer must promptly inform John Deere - ISG in the event that part of the System Hardware becomes lost or stolen, or becomes inoperative due to damage, or if it has been misused in any way. The customer is not allowed to transfer the SIM card provided by John Deere - ISG to a third party without John Deere ISG express prior consent. In case the customer may be willing to perform the transfer of a preinstalled and/or activated device the customer will inform the new customer that he/she will need to enter a telematic agreement with John Deere - ISG. The customer will request at John Deere - ISG the transfer of the customer account and the remaining John Deere Telematic Service period to the new owner/customer. In case the customer fails to inform John Deere ISG about the transfer John Deere - ISG cannot ensure the correct functionality of the service and/or grant the confidentiality of the customer s data. 2.5 Abuse or fraudulent use of the Service. John Deere - ISG may restrict or cancel, at its sole discretion, Customer s Services under this Contract if there is a reasonable suspicion of Abuse or Fraudulent Use. Customer will not abuse or make fraudulent use of the Services, and agrees (a) not to engage or participate in, or permit, any Abuse or Fraudulent Use of the Services, (b) to promptly report to Dealer (or to John Deere - ISG if Customer is a Dealer) any such Abuse or Fraudulent Use of which Customer becomes aware, and (c) to cooperate in any investigation or prosecution relating to any Abuse or Fraudulent Use initiated by John Deere - ISG, legal representatives of John Deere - ISG, or any Underlying Wireless Provider. Customer is solely liable for charges, costs or damages resulting from Abuse or Fraudulent Use. Abuse or Fraudulent Use of the Services includes, but is not limited to: (I) Accessing, altering, or interfering with the communications of and/or information about another customer of John Deere - ISG, any Dealer, or any Underlying Wireless Provider or attempting or assisting another person or entity to do or attempt any of the foregoing; (II) Rearranging, tampering with or making an unauthorized connection to any Underlying Wireless Provider s network; (III) Installing any amplifiers, enhancers, repeaters, or other devices that modify the radio signals or frequencies upon which the Services are provided or operating the System Hardware in a manner that violates applicable law or governmental regulation; (IV) Using Services in such a manner so as to interfere unreasonably with the use of service by one or more other customers or end users or to interfere unreasonably with John Deere - ISG s or any Underlying Wireless Provider s ability to provide service; (V) Using Services to convey obscene, prurient, defamatory, salacious, or unlawful information or copyrighted content that is not the property of Customer; (VI) Using Services without permission on a stolen or lost device; (VII) Unauthorized access to Services or any Underlying Wireless Provider s service; (VIII) Using the Services to provide voice over IP services, or tethering or tapping into the Services to provide telematic services other than the Services; (XI) Using any scheme, false representation or false credit device, with the intent to avoid payment, in whole or in part, for Services; (XII) Unauthorized modification of System Hardware, Terminal, System Hardware settings, or System Software; (XIII) Causing the System Hardware to be installed by any person or entity other than a Dealer or other John Deere certified System Hardware installer qualified by John Deere - ISG; (XIV) Unauthorized access to, use of, alteration of, or destruction of the System Data files, programs, procedures, or information related to Customer or any other John Deere - ISG customer (XV) Use with the intent to reverse engineer or clone the System, or any attempt to create a substitute or similar service through use of, or access to, the Services; (XVI) Use for any unlawful, illegal or fraudulent purpose; (XVII) Tracking the location of any person without first obtaining all necessary prior authorizations from such person to permit the Customer and John Deere - ISG to track such location; (XVIII) For Systems including satellite communication functionality, (a) any mechanisms, including pricing differentials, intended to divert to any destination other than John Deere - ISG s satellite communication provider s (the Satellite Provider ) gateway any inbound satellite traffic (including any voice or data call that is originated from the Satellite Provider s authorized product or device including attempted calls to toll numbers which is destined to terminate or be routed through the Satellite Provider s gateway or any carrier, ISC or IXC on behalf of the Satellite Provider) originating from a Public Switched Telephone Network ( PSTN ) and currently routed to the Satellite Provider s gateway and then forwarded to Satellite Provider subscribers or (b) any mechanisms intended to bypass Satellite Provider gateways for routing of calls through any PSTN, PLMN, PTT, IXC or other telecommunications provider or (c) any other act or mechanism which the Satellite Provider determines in its sole judgment constitutes network abuse or otherwise has a potentially damaging effect, including abnormal wear and tear, on the Satellite Provider s communications system or causes or could potentially cause abnormal call service performance or call and/or network congestion. (XIX) provide the use or allow the use of the service of persons located or connected with embargo countries or in countries where the service is not allowed. In case one or more of such abuse or fraudulent use John Deere ISG will be allowed to interrupt immediately the service and withdraw from the service contract. In this case the Customer will not be credited or refunded any charges for Services interruptions resulting from any restriction or cancellation of Services under this Section or any prepayment for Services during the period of such restriction or following such cancellation. 2.6 SMS Messaging. If Customer elects to receive short message service ( SMS ) messages to Customer s mobile device and/or messages as part of the Services, Customer hereby authorizes John Deere - ISG to send SMS messages and/or messages to Customer and agrees to be bound by the additional terms set forth at To elect to receive SMS messages on a mobile device, Customer must be, and warrants that Customer is, the authorized user of the mobile device. SMS messages may be received on mobile devices utilizing the wireless carriers identified at Customer acknowledges that Customer has the option for the term of this page 2 of 6

10 Contract to opt-in or opt-out of receiving SMS and/or messages. For assistance with SMS message issues, Customers may visit or call , or text HELP to To opt-out of receiving SMS messages, Customers in must text STOP to The number of SMS messages received by Customer will vary depending upon machine activity. Customer s receipt of SMS messages may result in Customer incurring additional messaging or data fees from Customer s wireless carrier for which Customer is solely liable. 3. Hardware and Software a) Hardware: In order to retrieve and transfer data from the Customer's machines, the Customer must have at least one enabled, John Deere - ISG compatible telematics terminal ("Terminal"). In this Contract, the Terminals together with accessories such as cables, cable harnesses and antenna shall be referred to as "System Hardware". If the System Hardware has not already been pre-installed in the machine that the Customer has purchased, it must be purchased and installed separately at an authorised Dealer. The use of the System Hardware by the Customer is subject to all of the terms and conditions of this Contract as well as all other terms and conditions agreed with the Customer at the time of purchasing the System Hardware. b) Software: the services software, modem software, and other software and/or firmware are resident on the System Hardware ("System Software"). The System Software contains proprietary code of John Deere - ISG or third parties licensed under the terms of this section and may include third party code separately licensed as specified in any documentation (e.g., a CD) accompanying the System Hardware. John Deere - ISG grants to Customer a non-exclusive, revocable license to use the System Software solely (i) in conjunction with use of the System, and (ii) with System Hardware. John Deere - ISG further grants Customer the right to transfer its license to use the System Software, which does not include the Services, during the useful life of the System Hardware in conjunction with the transfer of the ownership of the System Hardware. Customer agrees that John Deere - ISG may update the System Software on any of Customer s System Hardware during the term of this Contract as often as is deemed appropriate by John Deere - ISG. Customer agrees that John Deere ISG may update the System Software on any Customer s System Hardware during the term of this contract as often as is deemed appropriate by John Deere - ISG. Customer will store and secure its data before any update installation. John Deere - ISG is not liable for any data loss due to the update of the service. 4. Upgrades and new services John Deere - ISG may offer to the Customer the purchase of new services or upgrades of the existing services. Upgrades may offer new functions or enhance service properties. This agreement shall apply to the future upgrades purchased by the customer. New services or service upgrades may provide different terms and/or condition of purchase and use. The new terms and condition may be added as annex to this contract and subject to the same provision as the John Deere Telematic subscription contract. New features or services may be subject to a separate agreement. 5. Data Collection John Deere - ISG commits to respect and protect customer s personal data and sensitive data. All personal data collected under this agreement are collected only to the purpose of fulfilling the services provided in this contract. 5.1 Collection of data to provide the service. John Deere ISG may collect data generated by the use of, collected by, or stored in John Deere - ISG machinery and equipment pursuant to this Contract, including the System Hardware and any hardware or devices interfacing with John Deere - ISG machinery and equipment, together with any other data added to the web portion of the Telematic Services by Customer here defined as "Machine Data" (like i.e. but not exclusively Cooling agent temperature, Rotational speed, Consumption, Operating time, maintenance and repair history etc.). Some Machine Data will be accessible via the Web Functions. Machine Data (including any Machine Data collected pursuant to any separate Telematic Subscription Contracts between John Deere - ISG and Customer) together with any other data (like i.e. but not exclusively environmental data such as temperature, moisture etc.) added to the web portion of the Telematic Services by Customer will be collectively referred to as the System Data. John Deere - ISG will host, manage, and use the System Data pursuant to the terms of this Contract in order to provide the Service. Furthermore John Deere ISG may expand the services to production data. Production data are additional information provided by customer or third parties (like i.e but not exclusively equipment production data) John Deere - ISG may process and save data from external system or combine information in order to provide the services requested by the customer. 5.2 Geolocation Data. If offered as a service or an upgrade feature John Deere - ISG may collect, using GSM technology, in order to provide the service, position data in RTCM format as well as Waypoints, track logs and/or boundaries. The customer acknowledges that he/she may only use geolocation systems to track the position of a person if the person has given its preventive explicit written consent. Customer confirms that he requested and stored all necessary authorizations from his employees in order to be compliant with local data privacy laws and contractual provisions. Customer agrees to held John Deere - ISG free of all responsibility related to the collection of geolocation data. 5.3 Access to and Use of Data. Customer may also authorize or restrict Dealer access via the Web Functions at any time. Customer may request that John Deere - ISG remove access to and use of System Data to specific Dealers via the Web Functions. John Deere - ISG will effectuate such removal within thirty (30) days of Customer s valid request. Any such restricted Dealer may continue to have access to System Data collected by the System prior to John Deere - ISG s removal of the Dealer s access. Removal of a Dealer s access to and use of System Data may prevent the Dealer from providing remote machine diagnostics, remote machine servicing or other services to Customer provided by the dealer. Customers may authorize dealers ( Authorized Dealers ) to access and use Customer`s System Data. John Deere - ISG may provide Authorized Dealers information and data for the purpose of servicing Customer s equipment including machine diagnostics, remote servicing (i.e. but not exclusively to provide update, repairs, assistance) and machine component software updates. If Customer associates multiple activated Terminals together in the Telematic Web Interface or through the Web Functions, Customer will not be able to set different data access permissions for each individual Terminal. Rather, Customer must make the same data access permissions for all such associated activated Terminals. 5.4 Data storage and retention policy. Customer data are stored on John Deere - ISG Servers based in the US. Unless and until Customer requests removal of John Deere - ISG s access to and use of System Data John Deere - ISG will store the System Data during the page 3 of 6

11 Subscription Period, provided such data storage is in compliance with all applicable federal, state, provincial and local laws and regulations, including, but not limited to, as applicable, laws of non-eu jurisdictions where System Data is stored. John Deere - ISG will have the right, but not the obligation, to store the System Data indefinitely, or to delete the System Data at any time upon expiration of the above-stated retention periods provided such data storage is in compliance with all applicable federal, state, provincial, and local laws and regulations, including, but not limited to, as applicable, laws of non-eu jurisdictions where System Data is stored. Customer acknowledges and agrees that messaging and position System Data deleted from the Server(s) cannot be retrieved or re-created. In addition, the Underlying Wireless Providers may generate call data records ( CDRs ) for billing and invoicing purposes, and the Underlying Wireless Providers may retain the CDRs for longer than a ninety (90) day period, in accordance with applicable law. The last position of each Terminal will be stored on the Terminal. If Customer transfers ownership of any System Hardware to another party, Customer may no longer have access to the System Data affiliated with the System Hardware that is collected after the transfer. 5.5 John Deere-ISG usage of data. John Deere - ISG is entitled to access the non-anonymised customer data set to provide the contractually defined service (e.g. JDLink). Customer agrees that John Deere - ISG may access and use System Data in anonymized and aggregated form for statistical purposes as well as to improve or develop John Deere products, identify new usage types of equipment and/or develop new services. John Deere - ISG may disclose customer data to outside parties when we have a good faith belief that disclosure is reasonably necessary to (a) comply with any applicable law, regulation or compulsory legal request; (b) protect the safety of any person from death or serious bodily injury; (c) prevent fraud or abuse against us or our users; (d) to protect our property rights; or (e) defend Deere and its affiliates or personnel from any legal proceedings arising out of customer data. 5.6 Payment and Invoicing. The services are provided in form of a prepaid flat rate. The amount of the flat rate is provided in the product information handed out by the John Deere ISG representative. The flat rate will be paid on the payment method chosen by the customer and communicated to the customer by John Deere - ISG. If the customer wholly or partially does not pay the flat rate, John Deere - ISG may demand interest and damages in accordance with the statutory provisions. John Deere - ISG may also request to the customer all reasonable costs and expenses, including attorney fees, court costs and fees incurred by John Deere - ISG in the context of the recovery of the payment. In case of lack of payments or delay in payments John Deere - ISG may interrupt the provision of the service. 6. Term and Termination 6.1 Term. The term of this Contract (the "Term") shall commence on the date of signature. The initial term of this Contract (the Initial Term ) will continue in effect for a period of two years except as set forth below. If the System Hardware is not activated (as provided in Section 1.3) within the Initial Term, this Contract will expire at the end of the Initial Term. If the System Hardware is activated within the Initial Term, this Contract will continue for the Subscription Period, which will commence upon the date of Activation. The Subscription Period is the subscription term agreed between John Deere - ISG and Customer prior to execution of this Contract, and ends in all cases upon the earlier of the expiration of (i) the agreed subscription term or (ii) any termination of this Contract. 6.2 Termination. A substantial non-performance or a substantial breach of this contract represents a cause for termination and entitles the opposing party to terminate this agreement and/or the corresponding terminal subscriptions for the John Deere ISG service. A reason for termination occurs if the customer basically does not meet the obligations contained in this agreement. All further claims are based on the statutory provisions. 6.3 Termination for Convenience by John Deere - ISG. John Deere - ISG may terminate this Contract upon thirty (30) days notice to Customer. Unless such termination is for the purpose of compliance with applicable laws, regulations, or court orders, upon such termination, John Deere - ISG will reimburse Customer a prorated portion of the Service fees Customer has paid to John Deere - ISG. To the extent permitted under applicable law, any such reimbursement will be John Deere - ISG s sole liability to Customer for any such termination for convenience. 6.4 Termination for Convenience by Customer. Customer may terminate this Contract upon thirty (30) days notice to John Deere - ISG. Upon any termination of this Contract under this paragraph, Customer will not be entitled to any refund of any fees paid by Customer for the Services or System Hardware and Customer will no longer have access to the System Data via the Web Functions. 7. Confidentiality 7.1 Confidentiality of the Contract and information. The terms and conditions of this Contract, including the pricing, are the confidential data of John Deere - ISG. All business, operational or technical information provided by John Deere - ISG that is marked as confidential data shall be considered the confidential information of John Deere - ISG ("Information"). During the term and for a period of three (3) years thereafter, the Customer (a) must treat all Information received from John Deere - ISG as confidential, (b) may only use this Information within the scope the performance of this Contract, (c) may only copy this Information to the extent necessary for this purpose, (d) must restrict the disclosure of this Information to those of its employees and consultants which require knowledge of it for the performance of their duties, and (e) must not disclose this Information to third parties without the prior written approval of John Deere - ISG. The limitations on the use and disclosure of the Information by the Customer shall not apply to Information for which the Customer can prove that it (i) was completely and independently obtained by the Customer without using John Deere - ISG Information, (ii) is, or has become, public knowledge without any breach of this Contract by the Customer, (iii) was known to the Customer at the time of its disclosure as information without restrictions, (iv) has been approved for disclosure following written approval by John Deere - ISG or (v) has been disclosed as a result of an order having legal force that has been issued by a court or other public authority in the country in which the Customer is domiciled, but only to the extent of this order and for the purpose of this order, provided that the Customer first informs John Deere - ISG about the order and gives John Deere - ISG the opportunity to obtain an appropriate protective order, unless such notification is otherwise prohibited by law. Upon expiry or premature termination of this Contract, the Customer shall immediately return all confidential or secret Information to John Deere - ISG or shall destroy it immediately (and provide evidence of the destruction). page 4 of 6

12 In the event that the contracting parties have concluded a separate confidentiality agreement for the protection of confidential or secret information, the terms of this agreement shall take precedence over this article. 8. Limitation of Liability John Deere - ISG is liable without limitation for deliberate damage or damages caused by gross negligence. In the case of low negligence, John Deere - ISG is liable without limitation for injury of life, or damage to health. The liability limitation to property or financial damages for foreseeable impairments which are typical for this type of contract and / or the nature of the services shall be limited up to a maximum of EUR per customer. If the liability for damages on a single action or event is causing damages to several customers the liability for damages is limited to a maximum amount of EUR applying the limitation per customer as described above. If the compensation for the same event exceeds the maximum payable amount of EUR the amount will be shared proportionally between the damaged parties up to the maximum individual customer amount as described above. In addition, the parties agree that an essential obligation is an obligation that is considered to be critical for the fulfillment of this contract. Failure to comply with an essential obligation shall be considered to be a breach of contract, which jeopardizes the fulfillment of the purposes of the agreement and that the customer may reasonably expect under normal conditions for a similar service. John Deere - ISG Liability for any other damages is herewith expressly excluded. Any liability provided under the German product liability Act, as well as mandatory applicable laws remain unaffected. 9. Other provisions 9.1 Reassignment of the contract - Affiliates and connected companies. John Deere - ISG may reassign this agreement to another affiliated company with all rights and obligations or claims arising thereof. Any rights and privileges granted to John Deere - ISG in accordance with the provisions of this agreement shall also be granted to affiliates and connected companies. Affiliates and/or connected companies are companies or other legal entities who directly or indirectly control John Deere - ISG or respectively, together with John Deere - ISG are either directly or indirectly controlled with a significant participation by more than fifty percent (50%). 9.2 Language, applicable law and jurisdiction. The contractual language is English. A courtesy non-binding translation may be provided for information purposes from time to time. In case of doubts the English version shall prevail. This Contract is subject to German law and shall be interpreted accordingly. All disputes arising within the scope of this Contract shall be heard before a competent court in Mannheim and, with respect to the settlement of such disputes, the Customer shall submit to the jurisdiction of this court. 9.3 Severance clause; waiver clause. In the event that a provision of this Contract proves to be unenforceable, this shall not affect the enforceability of the other provisions; the contracting parties shall replace the provision concerned with an enforceable provision which reflects, as closely as possible, the intention and economic effect of the provision concerned. A waiver to prosecute a breach of a provision of this Contract by one of the contracting parties, shall not be interpreted as a waiver to prosecute subsequent breaches. 9.4 Notifications. All notifications must be in writing and shall be deemed to have been made when they have been sent by registered mail to: John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent solutions Group, Straßburger Allee 3, Kaiserslautern. 9.5 Force majeure. None of the contracting parties shall be liable to the others for the non-performance or delayed performance of a mandatory obligation if this non-performance or delay is attributable to a case of force majeure, natural disasters, strikes, acts of terrorism, civil unrest, compliance with laws or official orders or other events, which are outside the sphere of influence of this contracting party, provided that this contracting party gives immediate written notification of this circumstance and resumes performance as quickly as possible, and provided that the other contracting party can terminate this Contract if this circumstance persists for longer than a period of ninety (90) days and the delayed contracting party has not indicated that it will be in a position to resume performance of its obligations within a reasonable time frame. 9.6 Import and export restrictions. Customer acknowledges that all Services, System Hardware, System Software, proprietary data, know-how, or other data or information (herein referred to as "Products") obtained from John Deere - ISG may be subject to the import and/or export control laws of one or more countries and, accordingly, their import, export and re-export, may be restricted or prohibited. Customer, therefore, agrees not to directly or indirectly import, export, re-export, or cause to be imported, exported or re-exported, any such Products to any destination, entity, or persons prohibited or restricted under any law or regulation, unless it shall have first obtained prior written consent of John Deere - ISG and any applicable governmental entity, either in writing or as provided by applicable regulation, as the same may be amended from time to time. Customer agrees that no Products received from John Deere - ISG will be directly employed in missile technology, sensitive nuclear, or chemical biological weapons end uses or in any manner transferred to any party for any such end use. Customer will use the Products only in a country that is listed as an available country on 9.7 Entire Contract. This Contract contains the regulations for data protection and data security as well as the respective conditions for use of the booked services, all arrangements, agreements and assurances between the contractual parties. This Contract replaces all previous documents, discussions, and arrangements with respect to the object of the Contract. All additional or conflicting terms and conditions proposed by the Customer or contained in an order will be rejected and shall only be effective following the express written approval by John Deere - ISG. page 5 of 6

13 The Customer (name, address) has ordered the service described in the product contract above for its device with serial number and order number The Customer has read the accompanying country-specific terms and conditions and hereby accepts these with its signature. The Customer is aware and hereby accepts that the respective service order obligates it to pay a fee. Signature of Customer Date page 6 of 6

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN Azerbaijan, Iceland, Kazakhstan, Liechtenstein, Norway, Switzerland, Ukraine, or a member state of the European Union VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 Region 2 - Page 1/2 Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 1. Business and personal information ( * = required) * Company Name: * VAT Number: NOTE: If the company VAT Number is NOT valid,

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE DANS

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE DANS ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN Iceland, Kazakhstan, Liechtenstein, Norway, Switzerland, Ukraine, or a member state of the European Union VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Harddiskbevarelse tilbud for Xerox Produkter i Europe

Harddiskbevarelse tilbud for Xerox Produkter i Europe Harddiskbevarelse tilbud for Xerox Produkter i Europe October 10, 2017 Month 00, 0000 2017 Xerox Corporation. All rights reserved. Xerox, Xerox and Design are trademarks of Xerox Corporation

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk.

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. 1 Generelt, de generelle vilkår og betingelsers anvendelsesområde 1.1 Alle leverancer og serviceydelser fra Grohe

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Underbilag 3H. Kodekvalitet. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Underbilag 3H. Kodekvalitet. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Underbilag 3H Kodekvalitet Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Underbilag 3H Kodekvalitet Side 1/6 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning SmartDock for Xperia ion Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over SmartDock...3 Opladning med SmartDock...3 Kom godt i gang...5 LiveWare -administration...5 Opgradering af LiveWare

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-09-08 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 19 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget")

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD (Tillægget) TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget") VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og / eller bruge denne Cloud service (som defineret nedenfor)

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21 Brugervejledning Xperia P TV Dock DK21 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Bagside oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Håndtering af LiveWare...4 Opgradering af Håndtering af LiveWare...4 Brug

Læs mere

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen Maskindirektivet og Remote Access Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen ell@at.dk Marts 2015 1 MD - Personsikkerhed og Remoten Hvad er spillepladen for personsikkerhed

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750 Brugervejledning MHL to HDMI Adapter IM750 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over MHL to HDMI Adapter...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af MHL to

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

Kunden kan navigere rundt på appen uden at afgive ordre, uden at registrere oplysninger om sig selv og uden at forpligte sig til nogen form for køb.

Kunden kan navigere rundt på appen uden at afgive ordre, uden at registrere oplysninger om sig selv og uden at forpligte sig til nogen form for køb. INTRODUKTION jumpinn er en app (herefter appen ), der formidler salg af mad og drikkevarer fra diskoteker, barer, restauranter og caféer ( leverandører ) til købere ( kunder ) gennem kundernes bestilling

Læs mere

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Brugervejledning Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-06-29 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 16 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Skærmtilpasning. Version 4.2. Administratorvejledning

Skærmtilpasning. Version 4.2. Administratorvejledning Skærmtilpasning Version 4.2 Administratorvejledning Januar 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Historik over ændringer... 3 Oversigt...4 Konfiguration af programmet...5 Adgang til Embedded Web Server...

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE Denne abonnementsaftale for Mobile RTK Signal Network ("Aftale") er mellem "dig" (brugeren af John Deere Mobile RTK Signal Network) og enheden opført

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING

GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING Cookieinformationsløsningen opsættes af Sitemorse Danmark til kunden. Service og sikkerhed Oppetid Sitemorse hoster løsningen samt relaterede komponenter og indhold

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

TILLÆG TIL BBM CHANNELS

TILLÆG TIL BBM CHANNELS TILLÆG TIL BBM CHANNELS Velkommen til BBM Channels, en social netværksfunktion inden for BBM, der udvider dit netværk til andre ud over din familie og venskabskreds, og giver dig mulighed for at kommunikere

Læs mere

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Ved at deltage i Loyalty Program for Registered Partners ( LPRP ) accepterer deltageren at være forpligtet til at overholde alle nedenstående

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 20100 Ændring af satser r på DA-Barsel Contents Nye satser på DA-barsefra DA-Barsel...... 3 Brev 6 2 Nye satser på DA-barsel

Læs mere

Program til beskyttelse af privatlivets fred

Program til beskyttelse af privatlivets fred Program til beskyttelse af privatlivets fred I dette program til beskyttelse af privatlivets fred ("politik") oplyser vi, Qualcomm Incorporated og vores datterselskaber (kollektivt "vi", "os" eller "vores"),

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger

Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger Gældende fra 27. juni 2017 Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger MDL ApS ( MDL vi, os, vores ) ved, hvor vigtig fortrolighed er i forhold til vores kunder, og vi bestræber os på

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM er, marts 2017 S. 1-8 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vilkår for PSAM... 3 2 Accept af vilkår... 3 3 Nets' forpligtelser... 3 4 PSAM-køberens forpligtelser...

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe

Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe I medfør af 198 og 514 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Integrity R1.2-softwareopgraderingskit til Integrity R1.1. Produkt: Integrity R1.1. Dato: 21. november 2013 FCO:

Integrity R1.2-softwareopgraderingskit til Integrity R1.1. Produkt: Integrity R1.1. Dato: 21. november 2013 FCO: Integrity R1.2-softwareopgraderingskit til Integrity R1.1 Produkt: Integrity R1.1 Dato: 21. november 2013 FCO: 200 01 502 035 Vi leverer oplysningerne i denne meddelelse for at underrette dig om et vigtigt

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere