Af medieforsker Ditte Laursen, ph.d. Kontakt:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af medieforsker Ditte Laursen, ph.d. Kontakt: dla@statsbiblioteket.dk"

Transkript

1

2 Smash information og rådgivning om hash via sms Resume af evalueringsrapport fra projektet for Vestsjællands Amts Misbrugscenter og Frederiksbergs Kommunes Rådgivningscenter, januar 2007 Fuld rapport på 76 sider er udgivet i en selvstændig publikation Af medieforsker Ditte Laursen, ph.d. Kontakt: Projektets styregruppe: misbrugskonsulent Flemming W. Licht Kontakt: rusmiddelkonsulent Anna Bendtsen Kontakt:

3 1.0 INDLEDNING HOVEDKONKLUSIONER PRÆSENTATION AF PROJEKT SMASH Projektets baggrund Projektets sparringspartnere Projektets finansiering Projektets henvendelsesform SMASHS PRODUKTER Hashfacts Restart Coach Room Hashlex Hist Pr-materiale FORANDRINGSPROCESSER HOS SMASHS BRUGERE Mindre hash? Refleksion og små skub Forhold til anden rådgivning eller behandling LITTERATUR... 18

4

5 1.0 INDLEDNING Dette resume præsenterer projektet Smash og sammenfatter hovedkonklusionerne fra evalueringen af Smash (Laursen 2007). Formålet med Smash er at forebygge og nedsætte unges forbrug af hash ved anonymt at give dem information, råd og vejledning via sms. Smash henvender sig til unge i alderen år med et særligt fokus på gruppen af årige. Smash tager afsæt i smsmediet i håb om at få unge i tale på en anden måde end via traditionelle kommunikationskanaler samt som et første kontaktled til kommuner og amters eksisterende tilbud. Smash er udviklet i et samarbejde mellem Forebyggelsesafdelingen i Vestsjællands Amts Misbrugscenter (Flemming W. Licht) og Frederiksbergs Kommunes Rådgivningscenter (Anna Bendtsen). Det er første gang, at sms anvendes i forbindelse med oplysning og forebyggelse af brug af rusmidler, og projektet er blevet evalueret i perioden fra 1. august 2005 til 1. august Evalueringen har omfattet projektets udvikling, projektets produkter og deres modtagelse samt forandringsprocesser hos brugerne. Evalueringsarbejdet er baseret på forskellige dataindsamlingsaktiviteter og analyser, hvoraf den vigtigste er en brugerundersøgelse med mundtlige enkeltinterviews og besvarelse af spørgeskemaer via internettet. Kun de væsentligste resultater fra evalueringen medtages i dette resume. 2.0 HOVEDKONKLUSIONER Evalueringen viser, at Smashs forhåndsdefinerede succeskriterier omkring såvel styringen af projektet som projektets produkter og deres modtagelse grundlæggende er blevet opfyldt. Evalueringen viser også, at brugerne har taget godt imod Smashs produkter, og at brugerne profiterer af projektet i forhold til en forandringsproces. På denne baggrund foreslår evalueringen en række konkrete anbefalinger, der kan optimere projektet og dets produkter inden for projektets nuværende rammer og præmisser. Her fremhæves evalueringens hovedkonklusioner: Det er en god ide at anvende sms til at informere og rådgive unge om hash. Brugerne opfatter beskederne som fleksible og diskrete og som personligt henvendt til dem, og beskederne modtages med mere opmærksomhed end massehenvendelser i fx tv. 3

6 Smash tiltrækker og er særligt anvendeligt for unge med et rekreativt forbrug af hash. Disse brugere er normalt vanskelige at nå, fordi de tager afstand til det etablerede behandlingssystem og ikke ser sig selv som misbrugere, selv om de har et fast, ugentligt forbrug af hash. Sms-tilbudet fremstår for dem som et alternativt tilbud. Smash skaber gennem dets produkter ligeværdig kommunikation med brugerne. Produkterne har en ligefrem henvendelsesform, lader brugerne selv komme til orde, og giver brugerne mulighed for at kommunikere med ligesindede. Smash har en funktion i forhold til en påbegyndelse, fastholdelse (modvirkning af tilbagefald) og videreudvikling undervejs i en forandringsproces. Beskederne medfører overvejelse, refleksion og eftertanke hos brugerne, og særligt den gentagne påvirkning i sms-pakkerne med flere på hinanden følgende beskeder synes at spille en rolle for effekten. Smash-produktet Hashfacts med daglige fakta-beskeder om hash kan fremhæves som særdeles vellykket. Den kontante henvendelsesform og ligefremheden i beskederne rammer brugerne, og de er glade for indholdet, der dels giver dem nye informationer, dels minder om og supplerer den viden de har i forvejen. 3.0 PRÆSENTATION AF PROJEKT SMASH 3.1 Projektets baggrund Baggrunden for projektet Smash er, at brugen af hash er meget udbredt blandt unge i Danmark, og at andelen af unge med et problematisk brug af hash er steget. Hash er det mest udbredte illegale rusmiddel blandt unge danskere og er markant mere udbredt end andre stoffer (Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen 2005: 42). Blandt de årige har 40 % af drengene og 33 % af pigerne prøvet hash, og 10 % af drengene og 5 % af pigerne har brugt hash inden for den sidste måned (Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen 2005: 44). Blandt de årige har 25 % prøvet at bruge hash og 8 % har røget inden for den sidste måned (Sundhedsstyrelsen 2005a: 17). Mens andelen af unge hashbrugere har stabiliseret sig siden 2000 (Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen 2005: 43), meldes den rekreative brug af hash som stigende (Sundhedsstyrelsen 2005a: 83). Samtidig er der sket en markant øgning i antallet af henvendelser fra unge med problematisk brug af hash (Sundhedsstyrelsen 2005b: 3). Baggrunden for projeket er også, at unge efter folkeskolen ofte ikke nåes af tilbuddene om oplysning, forebyggelse og behandling. Som det er i øjeblikket, er folkeskolen 4

7 det vigtigste felt for narkotikaoplysning, og her tilbydes i vid udstrækning undervisningsog holdningsbearbejdende forløb for elever, lærere og forældre (Sundhedsstyrelsen 2005: 21). Men efter folkeskolen er indsatsen først og fremmest rettet mod højrisikogrupper, fx unge fra socialt belastede familier, og mod festmiljøer som fx Roskildefestivalen (Sundhedsstyrelsen 2005: 25-26). Det er derfor et bredt segment af unge (ungdomsuddannelsessegmentet), der stort set ikke møder tilbud om oplysning, forebyggelse og behandling. Som det sidste er baggrunden for projektet, at der i styregruppen er gode erfaringer med netbaseret rådgivning. Ifølge disse erfaringer er det muligt at hjælpe brugerne via netrådgivningen, hvis ikke med helbredelse, så med refleksion og erkendelse. Samtidigt er det muligt at etablere en dialog med med unge, som ikke ville komme i et misbrugscenter, og som ikke har andre steder at gå hen: Med nettet som de forbudte tings rum er der mulighed for at etablere en dialog om det forbudte (indtagelse af hash og andre stoffer), med hidtil uberørte målgrupper, det vil sige unge, som enten ikke tør kontakte voksenverdenen, fordi de risikerer en eller anden form for sanktion på grund af deres stofbrug, eller unge, som ikke definerer sig selv som nogen, der har brug for hjælp. [ ] De betragter rådgivning via nettet som ufarligt, man kan helt anonymt stille et spørgsmål, og få et svar, der kan be- eller afkræfte deres bekymringer om deres nuværende brug af stoffer (Licht 2004a: 13). 3.2 Projektets sparringspartnere Projektets styregruppe har modtaget input i forbindelse med projektets udvikling fra unge hashmisbrugere via interviews (afprøvning af sms-beskeder, afprøvning af design). Projektet har også fået faglig sparring fra en baggrundsgruppe bestående af forebyggelseskonsulent Lisbeth Harder (Ringkøbing Amt), misbrugskonsulent Steen Bach (Ribe Amt), forebyggelseskonsulent Bettina Lyhne (Frederiksborg Amt) og Christoffer Erichsen (Bagmændene, Stofrådgivningen). Projektet har desuden modtaget sparring fra behandler Anita Andersen (Vestsjællands Amts Misbrugscenter), forebyggelseskonsulent Betinna Lyhne (Frederiksborg Amts Misbrugscenter), behandler Irene Boholte, behandler Jeannette Stybe, psykolog Morten Ahrenkiel, behandler Inge Hansen, behandler Trine Zielke, afdelingsleder Ulla Andersen (alle Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter). 5

8 3.3 Projektets finansiering Projektet har fået økonomisk støtte fra TrygFonden på kr. Derudover har Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter og Vestsjællands Amts Misbrugscenter bidraget med henholdsvis ca og kr. Desuden har Ringkjøbing Amts Forebyggelsesteam, Frederiksborg Amts Misbrugscenter og Ribe Amts Misbrugscenter bidraget hver med kr. Endelig har Lions Club Frederiksberg støttet projektet med kr. De økonomiske bidrag har dækket udgifterne til projektets udvikling. Den fortsatte drift finansieres af de amter og kommuner, der ønsker at benytte Smash i deres lokale forebyggelse og behandling af unge hashmisbrugere. 3.4 Projektets henvendelsesform Kontakten og henvendelsen til de unge er baseret på en tilgang, der tager afsæt i et oplevelsesorienteret og humanistisk rådgivningsperspektiv (Schramm og Lønsted 2001: 127f, Licht 2004b: 21f). Det vil sige, at et ligeværdigt forhold mellem bruger og rådgiver står centralt, samtidig med at rådgiveren søger at fremme brugerens potentiale for vækst, selvbestemmelse og valgfrihed. Tilgangen er funderet på en tro på den menneskelige kapacitet for refleksion, og at generering af ny bevidsthed og ny mening er basis for forandring hos brugeren. Rådgiveren foreskriver således ikke færdige løsninger, men fokuserer på brugerens egen evne til at løse problemerne. Kontakten og henvendelsen til de unge er desuden inspireret af skadesreduktion ( harm reduction ), dvs. en målsætning om at reducere skader som følge af stofmisbrug (Ege 1997). Det langsigtede mål kan godt være ophør og stoffrihed, men det, der prioriteres, er kortsigtede og realisable mål, der ikke nødvendigvis indebærer stoffrihed. Skadesreduktion indebærer respekt for brugeren og en accept af brugerens afgørelse om at bruge stof, uden at man dog af den grund støtter dette valg. 4.0 SMASHS PRODUKTER Overordnet fordeler indholdet i projektet sig i 6 sms-services og en pr-pakke. De forskellige sms-services er som følger: Hashfacts (sms-beskeder med oplysende indhold), Restart (sms-beskeder motiverende hjælp til at nedsætte hashforbrug), Room (gruppebeskeder hvor fire brugere har mulighed for at snakke med hinanden), Coach (dialog 6

9 med misbrugskonsulent), Hashlex (leksikon) og Hist (mulighed for at sende sin egen historie til andre brugere). Pr-pakken udgør busreklamer, postkort, armbånd, plakater og hjemmesiden 4.1 Hashfacts Hashfacts-pakken er sms-beskeder med fakta om hash. Den består af 40 beskeder, som sendes over 21 dage. Beskederne sendes på faste tidspunkter, kl om morgenen og kl om aftenen. Eksempler på Hashfacts-beskeder er: Når man ryger meget hash, kan man blive dårligere til at begå sig socialt. Interessen for andre mennesker bliver mindre. Unge der stopper efter at have røget hash i mange år oplever ofte, at de ikke har udviklet sig i samme grad som andre unge. Når man ryger meget hash oplever man ofte, at rutiner forsvinder, og alting handler om hashen. Bare det at komme ud af sengen kan virke uoverskueligt. Dem, der ryger meget hash, oplever ofte, at de har svært ved at føre en samtale, når de ikke er påvirkede. De kender bedst sig selv, når de har røget. Det kan være svært at være en del af en vennekreds, der ryger hash, uden selv at ryge med. En måneds tid efter man helt stopper med hashen oplever man, at man bliver meget mere frisk og vågen, og at både sproget og hukommelsen kommer igen. Dette er den sidste besked! Vi har været glade for, at du ville være med. Held og lykke med dit liv. Du ved, hvor vi er, hvis du får brug for os. Hashfacts-pakken med daglige beskeder med fakta om hash er blevet meget positivt modtaget. Brugerne finder, at det er en god ide at give information om hash via sms. De opfatter beskederne som personligt henvendt til dem og giver dem mere opmærksomhed end traditionelle massehenvendelser: 7

10 Charlotte: Jeg tror faktisk det er en rigtig god måde at komme ind på folk på, altså fordi der netop er det med, at mange bruger telefonen hele tiden. Line: Det synes jeg er helt fint, det gode ved, at man får det på sms, er, at man kan læse om det, når man har tid og lyst, og hvis man ikke vil læse om det, kan man bare slette det. Gert: Det er bare nemt [ ]. Det er igen det der med man får det lige over telefonen. Man har den næsten altid på sig. Peter: Det er bedre end en telefonsamtale, for der skal man lige have tid, med en sms kan det ske løbende over en dag. [... ] Det er nemmere at være lidt diskret med det. I stedet for at der er eller anden, der ringer op og spørger hvordan har du det så i dag. Så er det nemmere bare at få en sms, så man kan svare tilbage. Peter: Det var ret godt, fordi de ligesom henvendte sig til en personligt, det var ikke henvendt til hele Danmark, det var kun henvendt til mig. Så jeg fik det ligesom for mig selv. Den positive modtagelse af produktet er tæt sammenvævet med brugernes anvendelse af mobiltelefonen. Beskederne passer godt ind i deltagernes hverdagsrutiner som søvn, skoleforhold og rygeadfærd, og beskederne opfattes i det hele taget som fleksible og diskrete. Derudover er brugerne særdeles tilfredse med den kontante henvendelsesform og ligefremheden i beskederne, og de er glade for indholdet, der dels giver dem nye informationer, dels minder om og supplerer den viden de har i forvejen. En del har videresendt beskederne til andre, og en del ville gerne have modtaget flere beskeder, da pakken holdt op. På baggrund af denne positive modtagelse foreslår evalueringen at videreføre og eventuelt udvide Hashfacts med kun enkelte justeringer. 4.2 Restart Restart-pakken er for dig som vil ryge mindre. Den består af 68 sms-beskeder sendt over 36 dage. De første 10 beskeder kommer en gang dagligt, kl Herefter følger 2-3 beskeder dagligt, kl. 7.45/8.00 og kl /16.15/18.00/ Beskederne er delt op i fire faser med forskellige delmål, her formuleret af Flemming W. Licht: Fase 0: Mål: Motiverende fase. Fokus på afklaring af forbrug samt orientering imod et videre forløb om reduktion eller totalt ophør af hashbrug/misbrug. Fase 1: Mål: Bearbejdelse af den angst og kaos afgiftningen fremkalder. Hjælpe hashrygeren med at modstå lysten til at flygte tilbage til hashens afskærmende virkning. 8

11 Genoptræning af de reducerede tænkeevner, så ny evne og indsigt muliggøres. Nedbrydning af hashrygerens cannabismønster, og støtte i at se sammenhænge mellem sit funktionsniveau og hashrygningen. Fase 2: Mål: Den unge skal kunne ane en forskel på nuværende muligheder og fremtidige perspektiver. Blive motiveret til at fortsætte med at finde ny identitet, blive negativ indstillet over for sin hashmisbrugeridentitet. Forstå at hashen hæmmer. Opnå positive forestillinger om fremtiden. Fase 3: Mål: Hashmisbrugeren har endnu ikke gjort op med sin identitet som hashmisbruger og har ikke levet med sin identitet så lang tid, at han har kunne skabe sig en ny. Denne fase er starten på en ny identitetsudvikling. Eksempler på Restart-beskeder er: Fase 0: Tænk over hvor meget hash du har røget i den sidste uge. Hvilke gange har været vigtige for dig, og hvilke har du kunnet undvære? Fase 0: Ryger du mindre, når du skal noget vigtigt næste dag? Tænk over om du ryger så meget du har lyst til, uden at overveje hvad du skal næste dag. Fase 1: Beslut dig for, at du skal ryge mindre i dag og kun i dag. Tag en dag ad gangen. Så kan du bedre overskue situationen. Fase 1: Prøvede du at ryge mindre i dag? Hvordan gik det mon? Har du været opmærksom på situationer, hvor du plejede at ryge, men ikke har gjort det? Fase 2: Tænk på 3 positive ting, der er sket med dig efter du har ændret din hashrygning. Skriv dem ned og hæng dem op, så du læser dem flere gange om dagen. Fase 2: Fik du skrevet 3 positive ting ned? Du kan også SMSe dem til Så kan du altid gå ind på og læse dine egne og andres gode grunde. Fase 3: Tænk på hvordan du skal bære dig ad med at fortælle dine gamle rygervenner, at du ikke længere ryger hash. Fase 3: Tænk på de argumenter du vil bruge, når dine venner spørger, hvorfor du ikke vil ryge mere. Kig evt. på nogle af de ting du har sms et til os. Restart-pakken med beskeder som hjælp til at nedsætte sit forbrug af hash er ikke blevet nær så godt modtaget som Hashfacts-pakken. Brugernes overordnede indstilling til produktet er god, men især henvendelsesformen og indholdet i beskederne kritiseres. 9

12 Henvendelsesformen i Restart er overvejende blød, medgørlig og forstående, og dette reagerer brugerne imod. Indholdsmæssigt er formålet med pakken ikke klart for brugerne, og de har svært ved at orientere sig i forhold til pakkens forskellige faser. En særlig problematik er, at pakken er bygget op af et prædefineret forløb, der ikke tager højde for eventuelle uoverenstemmelser med brugernes aktuelle situation, herunder fx tilbagefald. På baggrund af denne modtagelse foreslår evalueringen at målrette Restart-pakken og indholdet til de rette brugere samt tydeliggøre formålet med pakken for brugerne. Desuden bør brugerens rette placering i forhold til pakkens forskellige faser sikres. Endelig anbefales det at applicere den kontante henvendelsesform fra Hashfacts på beskederne i Restart. 4.3 Coach Coach er en sms-service, der giver brugerne mulighed for at kommunikere direkte med en rådgiver. Henvendelserne er sammen med deres svar tilgængelige på hjemmesiden. Coach er blevet promoveret på postkort som én af fem muligheder fra Smash, og tilmelding kan kun ske via hjemmesiden. Dette har formodentlig haft betydning for et relativt lille antal henvendelser. Imidlertid er der en generel positiv holdning til servicen blandt brugerne. Elektronisk interaktion er generelt kendetegnet af mindre hierarki og større gensidighed i relationen (Schramm og Lønsted 2001: ), og netop Coach kan give brugerne en større følelse af egenkontrol, idet de selv tager initiativet til henvendelsen. Coach er samtidig åben over for brugernes anvendelse af servicen, og brugerne kan dermed være medbestemmende i forhold til, hvordan servicen kan bruges. Brugernes faktiske anvendelse af servicen viser sig bredspektret, fx: gi mig lige et sidste godt råd inden jeg starter rygestop imorgen mandag! hej jeg ryger for meget, kan i hjælpe mig? hvordan hjælper jeg bedst min hashafhængige kæreste med at stoppe sit misbrug og er det naturligt at men som tilskuer til misbruget bliver ramt psykisk? hvilken by er værst med stoffer? hej coach. Jeg ryger kun af og til. Hvornår er man afhængig? 10

13 har ikke røget hash i 2 måneder nu En del søger decideret rådgivning, som i de tre første eksempler. Men henvendelserne kan også være informationssøgende spørgsmål som i de to følgende eksempler. Andre henvendelser er mere kontaktorienterende, som i det sidste eksempel. Brugerne anvender altså Coach på en række forskellige måder, og de er dermed med til at sætte rammerne for servicens anvendelsesmuligheder. Servicen Coash giver brugerne mulighed for interaktion og mulighed for selv at komme til orde med spørgsmål og henvendelser, som er relevante for dem. Coach ligger dermed direkte i forlængelse af Smashs målsætning om en ligeværdig kommunikation. Det er formodentlig samtidig en væsentlig faktor, at brugerne har mulighed for at henvende sig anonymt og uforpligtende. Litteraturen peger derudover på, at skrivning i sig selv kan have en terapeutisk virkning, på den måde at det hjælper brugeren til at formulere sine tanker og til at forstå sine oplevelser og sig selv og dermed også øger muligheden for at ændre på forholdene (Schramm og Lønsted 2001: 195f). På denne baggrund anbefales det at videreføre Coach med kun enkelte justeringer. 4.4 Room Room er en sms-service, der giver flere brugere mulighed for anonymt at tale med hinanden via sms. Tilmelding til Room kan kun ske via Smashs hjemmeside. Smash lægger op til at servicen anvendes af grupper på fire personer. Brugerne i evalueringen er positive over for servicen, og forskning viser, at online selvhjælpsgrupper blandt andet giver deltagerne social støtte og oplevelse af fællesskab, mulighed for at dele oplevelser, anonymitet, selektiv deltagelse, øget åbenhed og mulighed for at gemme dialogerne til senere granskning (Schramm og Lønsted 2001: 189f). Da Room imidlertid er en ny interaktionsform, som de deltagende ikke kender til i forvejen, har servicen ikke været hel let at anvende for brugerne. Det er fx nyt at kommunikere med flere på én gang via sms en. På denne baggrund anbefales det at videreføre Room med justeringer, der gør servicen lettere at anvende for brugerne. 4.5 Hashlex Hashlex er et leksikon via sms. Brugerne skriver det ord de gerne vil vide noget om og får så svar tilbage via sms. Servicen udbygges, efterhånden som brugerne anvender ord, som 11

14 ikke i forvejen indgår i leksikonnet. I øjeblikket indeholder Hashlex 105 ord. Eksempler er: Afhængighed: Man har lyst; kan ikke la' vær; får abstinenser; kan tåle mere & mere; bliver ved trods konsekvenser. Man får ikke nødvendigvis ALLE symptomerne. Bivirkning: Bivirkninger ved hashrygning: Sløvhed, nedsat indlæringsevne og reaktionsevne, dårligere hukommelse. bong: Er et lille pibehoved der placeres i et rør eller i en vandpibe. Bronkitis: Almendeligt symptom hos rygere. ecstasy: Ecstasy: Kunstigt fremstillet. Skærper sanser, gør frisk & åben overfor andre. Kan gi nedtur, paranoia & afhængighed. Har intet med hash at gøre. Illegalt. motorolie: Det er ikke sundt lad vær med det - hæld det på din knallert :- )) thc: Det vigtigste psyko-aktive stof i cannabis/hash, som giver rusen. Hilsen Sult: Kan være en eftervirkning af at ryge hash, nogle kalder der at lide af "fråderen", man kaster sig simpelthen over køleskabet og tømmer det. Evalueringen viser, at servicen er blevet pænt anvendt, selv om den kun er blevet promoveret på postkort som det sidste ud af fem tilbud fra Smash. Det betyder, at der er et behov for anonymt og uforpligtende at modtage information om hash og hashbrug, og det anbefales derfor at fortsætte servicen. Det anbefales yderligere at ensarte beskederne stilistisk i forhold til afsendersignatur, sætningsstruktur og stilleje samt udføre korrektur. 4.6 Hist Hist er den sidste sms-service, der tilbydes af Smash. Servicen giver brugerne mulighed for at formulere deres historie og dele den med andre. Hist er ikke blevet promoveret via pr-materialet. Hist er eksponeret på hjemmesiden, men i et perifert hjørne (under info ). Ingen brugere har anvendt Hist. Hist ligger i forlængelse af et systemisk og narrativt rådgivningsperspektiv, hvor en grundlæggende ide er at lade deltagerne genfortælle deres liv og herigennem lade dem selv tage stilling til den nye, i kraft af gendigtningen, eksternaliserede historie (Schramm og Lønsted 2001: 179ff). Hist udnytter imidlertid ikke historiefortællingens fulde potenti- 12

15 ale i forhold til rådgivning, først og fremmest fordi der ingen mulighed er for opfølgning på de enkelte fortællinger. Det er samtidig uklart for brugeren, hvad historien skal bruges til, hvordan den skal bruges, og hvad brugeren selv får ud af det. Endelig er sms-mediet er ikke specielt velegnet til historiefortælling: 160 tegn honorerer ikke historiegenren, og på mobiltelefonen er det vanskeligt at overskue en længere besked. På baggrund af det ovenstående anbefales det at nedlægge Hist. Til gengæld bør brugernes egne historier få en mere central plads på hjemmesiden, blandt andet med mulighed for at kommentere på andres historier. 4.7 Pr-materiale Projektet er frem til 1. august 2006 blevet promoveret til og afprøvet af unge i Vestsjællands Amt og Ringkjøbing Amt. Der er en klar sammenhæng mellem visse praktiviteter og brugertilgang. Busreklamerne ser således ud til at være meget effektive i forhold til at rekruttere brugere. Postkort sendt ud med almindelig post synes til gengæld kun at have en lille effekt i forhold til brugertilgang. Hjemmesiden ser ikke i sig selv ud til at have nogen effekt i brugertilgangen, men har stor berettigelse som service og støtte til brugerne i forbindelse med deres anvendelse af Smashs produkter. Effekten af armbåndene er ikke blevet målt. Busreklamer og postkort modtages generelt godt af brugerne. Brugerne er også positive over for hjemmesiden og vil fx besøge den igen, men de savner mere indhold på siden. Armbåndene får en særlig positiv modtagelse og fremhæves for deres funktionalitet og æstetiske kvaliteter. 5.0 FORANDRINGSPROCESSER HOS SMASHS BRUGERE Dette afsnit belyser, i hvilket omfang brugerne af Hashfacts og Restart har profiteret af de forskellige services i forhold til en forandringsproces. Desuden vil afsnittet afdække brugernes syn på sms-servicerne i forhold til traditionel rådgivning og behandling. 5.1 Mindre hash? Det gælder for størstedelen af brugerne, at deres motivation for at benytte Smash er, at de gerne vil fastholde et nedsat hashforbrug, nedsætte deres forbrug af hash eller stoppe helt. Der er en overvægt i brugergruppen, der på interviewtidspunktet har et rekreativt forbrug, 13

16 og projektet ser i høj grad ud til at tiltrække unge, der har (eller har haft) et fast forbrug af hash. Ingen i brugergruppen er unge, der ikke har prøvet hash (ikke-forbrug), eller som blot har prøvet det nogle gange (eksperimenterende forbrug). Niklas er en typisk repræsentant for gruppen: I: Er der sket sådan en ændring i dit hashforbrug efter du har tilmeldt dig? Niklas: Ja. I: Det er der. Ok. Hvordan det? Niklas: Altså jeg ryger det sådan set ikke mere. Joh, men det er ikke så meget. [ ] Det er meget sjældent nu efter det der. De beskeder der. I: Ok. Niklas: Jah, en gang om ugen eller sådan noget. I: Ok. Hvor ofte røg du før? Niklas: Det var næsten hver dag. [ ] I: Hvad var det der skete? Var det fordi du tilmeldte dig Smash, eller var det fordi? Niklas: Ja, og så har jeg også hørt alt mulig andet og sådan noget. Læst lidt om det på nettet og sådan noget. [ ] I: Hvad med din kæreste ryger hun? Niklas: Nej [ ] hun har sagt, at jeg ikke skal røre det overhovedet. Så det er også en af grundene, fordi jeg elsker hende sådan set, ikke. [ ] Jeg havde et projekt om hash i skolen samtidig med. I første del af citatet fortæller Niklas først, at beskederne har haft en central betydning i forhold til, at han nu bruger mindre hash. Men da intervieweren spørger nærmere ind til det, viser det sig, at også andre faktorer har spillet en rolle. Niklas har sideløbende med beskederne opsøgt oplysninger via internet, blevet opfordret til at stoppe af sin kæreste og haft et projekt om hash i skolen. Niklas er typisk for brugerne af Hashfacts og Restart på den måde, at han er i gang med en forandringsproces, og at beskederne kun i samspil med andre faktorer haft en betydning for hans hashforbrug. Man kan derfor sige, at beskederne for disse brugerne har medvirket til at fastholde og udvide en motivation, som de også havde af andre grunde. Herudover er det kun ganske få, der angiver, at beskederne alene har fået dem til at bruge mindre hash. Tilsvarende er det kun enkelte, der fortæller, at beskederne ikke har spillet nogen rolle overhovedet i forhold til deres hashforbrug. I det følgende afsnit afdækkes, hvilken nærmere betydning beskederne har haft for brugerne. 14

17 5.2 Refleksion og små skub Beskederne fra Hashfacts og Restart har først og fremmest medvirket til brugernes refleksion omkring hash: Robert: Da de der beskeder de begyndte at komme, jamen så begyndte jeg også at tænke lidt mere over det, da jeg kom hjem og sådan. [ ] det er fint, at man lige får at vide, at man lige får en eller anden besked om, så man måske tænker lidt over, hvad man laver. I: Ok. Så fik det sat nogle tanker i gang hos dig? Robert: Ja, det gjorde det. Det gjorde det. Niklas: De der med alkohol, hvor der var en, jeg kan ikke huske, hvad det var. Det var et eller anden med en, der røg hash, der var 420 eller sådan noget, hvad fanden var det. [ Hash indeholder op til 420 kemiske forbindelser, hvoraf de 80 påvirker psyken. Til sammenligning er der kun 1 stof i alkohol, der påvirker psyken ] I: Ja. Så det kunne godt sætte nogle tanker i gang? Niklas: Ja, det var faktisk noget jeg gik og spekulerede over hele dagen. I: Og du følte, at du kunne lære noget af de beskeder du fik? Anton: Ikke sådan lære noget, men måske sådan komme til at tænke over det. Selv om det måske allerede var noget man vidste. [ ] altså bare det der med, at man kommer til at tænke over det, ikke også. Brugerne beretter i disse citater, at de er begyndt at tænke mere over deres forbrug, at beskederne har sat tanker i gang, og at de har spekuleret længe over visse enkeltbeskeder (Robert, Niklas). Også brugere, der foræller, at de egentlig ikke har fået nye informationer, angiver, at beskederne har sat gang i deres tankevirksomhed (Anton). Det ser derudover ud til at have en særlig betydning for brugerne, at sms-servicen er daglig. Netop den daglige kommunikation synes at medvirke til refleksion og eftertanke: I: Tror du beskeden hjælper folk til at indse, at de har et problem? Peter: Ja, folk har svært ved at overskue tingene, og der kommer en masse små skub du har et misbrug hvis du ryger så meget eller hvis du gør sådan hver morgen... I: Ja. Hvorfor? Altså virker det bedre end busreklame? Anton: Ja, det tror jeg sådan set, at det gør. Altså også fordi man bliver husket på det en gang imellem, ikke også. 15

18 Brugerne fremhæver her den gentagne påvirkning de udsættes for, som noget positivt det er en masse små skub, der står i modsætning til en éngangforestilling som fx en busreklame. For de brugere, som er stoppet med at bruge hash, eller som kraftigt har nedsat deres forbrug, før de tilmeldte sig beskederne, synes beskederne at fungere som en påmindelse: Kenneth: Lige inden jeg tilmeldte mig, der røg jeg lidt hash, ikke. Og jeg synes det hjalp mig utrolig meget og minde mig selv om alle de der ting hashen gjorde ved mig. [ ] Jeg er jo blevet mindet om de ting det gjorde ved mig, da jeg jeg røg meget hash, ikke. I: Ja, og det hjalp eller hvad? Kenneth: Ja, det hjalp, fordi hvis ikke jeg havde fået de beskeder, så kan det måske godt være, at jeg havde fortsat lidt endnu, ikke. I: Gjorde det, at du fik nemmere ved at klare dig gennem dagen eller? Niklas: Ja, på nogle måder. I: Hvordan altså? Niklas: Beskederne for eksempel med det der med, at de fortalte, hvad hash kunne gøre. At man overvejede godt at jeg er mere eller mindre stoppet, ikke. Her fortæller brugere, at beskederne har genkaldt for dem, hvordan det var at bruge hash og på den måde mindet dem om ikke at begynde igen. Disse brugere befinder sig i vedligeholdelsesfasen, hvor der er behov for at opretholde sin beslutning og sin motivation, mestre udfordringer og mobilisere styrke til at modstå fristelser (Barth, Børtveit og Prescott 2001: 90f). Beskederne hjælper her brugerne til at fastholde deres motivation og deres beslutning ved at bekræfte dem i, at det var rigtigt at stoppe/nedsætte deres forbrug. 5.3 Forhold til anden rådgivning eller behandling Det viser sig, at der er forskel på brugernes forhold til traditionel rådgivning og behandling sammenholdt med sms-tilbudet, alt efter om de har/har haft et storforbrug af hash, eller om de har et rekreativt forbrug. De brugere, som har eller har haft et storforbrug af hash, peger på, at personlig behandling er/har været helt afgørende for dem, og at smsservicen ikke ville være nok: Kenneth: Men jeg bruger også tolvtrinsprogrammet til at holde mig fra det, ikke I: Ok. Og hvad er det? Kenneth: Det er NA. 16

19 I: Ok. Ja. Kenneth: Går til mange møder og sådan noget. I: Ok. Kenneth: Det der udelukkende, det ville jeg ikke kunne. Det er ikke nok. Jeg skal have noget mere. Kenneth er tidligere storforbruger af hash og peger på, at sms en ikke er nok, og udtrykker, at han har brug for yderligere rådgivning og behandling. Den største gruppe af modtagere af Hashfacts og Restart er imidlertid unge med et rekreativt forbrug af hash (jf. afsnit 3.1), og her tegner der sig et andet billede. Denne gruppe viser stor afstandstagen til traditionel rådgivning og behandling: Kasper: Det er ikke som med SSP, dem griner man bare af. Charlotte: [ ] du ringer til en eller anden afvænnings-klinik, og du aner egentlig ikke, hvem du snakker med [ ] I: Du har ikke snakket med en rådgiver eller i skolen? Det kunne være en læge eller et eller andet? Niklas: Næh. I: Har du overvejet det? Niklas: Ja, men jeg er mere bange for, at de stikker til mine forældre og sådan noget. Disse brugere kender til traditionel rådgivning, men afviser om end i forskellig grad og med forskellige begrundelser at de kunne tænke sig benytte sig af det, og at det ville hjælpe. Det er også karakterisk for disse brugere, i modsætning til storforbrugerne, at de egentlig ikke mener, at de har noget problem: I: Vil du ændre dit hashforbrug yderligere? Karsten: Nej, jeg synes, hvis jeg selv skal sige det, at jeg har et fornuftigt forhold til hash. Sådan som jeg bruger det nu. Line: Nu synes jeg ikke jeg har behov for rådgivning, da jeg ikke er en hashmisbruger, der skal have en bong for at stå op om morgen. I: Nu når vi snakker om dit hashforbrug. Hvor meget ryger du i dag? Line: I øjeblikket ryger jeg ikke så meget, kun i weekenden. Jeg prøver at holde op samme med min kæreste og min bedste ven. I disse citater fortæller brugerne, at de ikke ser sig selv som misbrugere, der har behov for rådgivning selv om de altså har et fast, ugentligt forbrug af hash. De synes at sætte misbrug i forbindelse med storforbrug, og deres billede af dem selv passer ikke med deres 17

20 forestillinger om misbrugscentre og traditionel rådgivning og behandling. Ikke desto mindre er der blandt disse brugere små tegn på, at de bekymrer sig om deres forbrug: De har alle meldt sig til en hash-service, og selv om én kategorisk benægter at have et problem, har de fleste andre deres forbrug op til overvejelse. Citaterne fra denne gruppe er ofte modsætningsfyldte og præget af holdningsskift, som fx Line ovenfor, der med få øjeblikkes mellemrum siger, dels at hun ikke har behov for rådgivning, dels at hun prøver at stoppe med ryge hash. Disse brugere befinder sig i de tidlige stadier af en forandringsproces (Barth, Børveit, Prescott 2001: 77-87). For dem fremstår sms-servicen som et alternativt tilbud, der umiddelbart kræver mindre investering og er mindre forpligtende end traditionel rådgivning og behandling. 6.0 LITTERATUR Barth, Tom, Tore Børtveit og Peter Prescott (2001): Endringsfokusert rådgivning, Gyldendal Norsk Forlag Ege, Peter (1997): Harm reduction hvad lægger vi i det? I: Stof 2 Laursen, Ditte (2007): Smash evalueringsrapport, Vestsjællands Amts Misbrugscenter og Frederiksbergs Kommunes Rådgivningscenter. Licht, Flemming W. (2004a): Internettets muligheder for at tilføre unge en øget handlekompetence i relation til brug/misbrug af rusmidler. En artikel henvendt til forebyggere/behandlere primært inden for den misbrugsforebyggende og misbrugsbehandlende sektor, upubliceret master-opgave, Danmarks Pædagogiske Universitet Licht, Flemming W. (2004b): En netrådgivning designet af unge. Hvilke ønsker har unge til netrådgivning eller til rådgiveren? Harmonerer det med en rådgivning, der tager afsæt i et demokratisk sundhedsparadigme, kombineret med et oplevelsesorienteret og humanistisk rådgivningsperspektiv, upubliceret master-speciale, Danmarks Pædagogiske Universitet Miller, William R. og Stephen Rollnick (2004): Motivationssamtalen, Hans Reitzels Forlag Schramm, Mads og Vilhelm Lønsted (2001): Netpsykologi, kommunikation og rådgivning, Dansk Psykologi Forlag Sundhedsstyrelsen (2005a): Narkotikasituationen i Danmark Årsrapport til det europæiske center for overvågning af narkotika og narkotikamisbrug, EMCDDA, Sundhedsstyrelsen, København 18

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

STOF til handling. Konferencehæfte. - en konference om unges rus, forebyggelse og behandling. Sammenfatning af konferencen d. 12. -13.

STOF til handling. Konferencehæfte. - en konference om unges rus, forebyggelse og behandling. Sammenfatning af konferencen d. 12. -13. Konferencehæfte STOF til handling - en konference om unges rus, forebyggelse og behandling Sammenfatning af konferencen d. 12. -13. april 2005 MISBRUGSCENTRET I VESTSJÆLLANDS AMT Forebyggelsesafdelingen

Læs mere

Samtaler med unge om rusmidler

Samtaler med unge om rusmidler Samtaler med unge om rusmidler INSPIRATIONS- OG METODEHÆFTE TIL VEJLEDERE, MENTORER OG ANDRE, DER ARBEJDER MED UNGE I HVERDAGEN Fra bekymring til dialog og handling 1 Indhold Forord... 3 Hæftets opbygning

Læs mere

Evaluering af Perron 3 - et dagbehandlingstilbud til unge hashmisbrugere

Evaluering af Perron 3 - et dagbehandlingstilbud til unge hashmisbrugere "Jeg synes, det er vigtigt at komme ud, for når man ryger, så sidder man for det meste bare derhjemme" Evaluering af Perron 3 - et dagbehandlingstilbud til unge hashmisbrugere Oktober 2007 Jonas Markus

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Fængselsbetjentes erfaringer med stofbehandling, narkotikakontrol og indsattes brug af rusmidler

Fængselsbetjentes erfaringer med stofbehandling, narkotikakontrol og indsattes brug af rusmidler Fængselsbetjentes erfaringer med stofbehandling, narkotikakontrol og indsattes brug af rusmidler Torsten Kolind, Helle Vibeke Dahl, Louise Nielsen og Vibeke Frank Center for Rusmiddelforskning, Aarhus

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere Evalueringsrapport November 2012 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer 1332 FOREBYGGELSE Kommunikation og samtale om adfærdsændringer Anette Søgaard Nielsen Vi anvender både den styrende, den følgende og den vejledende kommunikationsstil i vore professionelle samtaler i sundhedsvæsenet.

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Socialsygeplejerske for lighed i sundhed

Socialsygeplejerske for lighed i sundhed Herlev Hospital Evaluering af projekt Socialsygeplejerske 2013 Region Hovedstaden Socialsygeplejerske for lighed i sundhed Evaluering af projekt Socialsygeplejerske Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

Under 18-årige stofmisbrugeres situation

Under 18-årige stofmisbrugeres situation Undersøgelse af Under 18-årige stofmisbrugeres situation Konklusioner og perspektiver Konsulentfirmaet Ole Thisgaard Formidlingscentret for socialt Arbejde April 2001 Indholdsfortegnelse Sammenfatning

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer Samtalerne har givet mig mere selvtillid og, at det jeg siger, er rigtigt. [

Læs mere

Weekend- Junkier. Bacheloropgave 7. Januar 2014 University College Nordjylland Professionsbachelor Pædagog.- Skolevangen, Hjørring

Weekend- Junkier. Bacheloropgave 7. Januar 2014 University College Nordjylland Professionsbachelor Pædagog.- Skolevangen, Hjørring Weekend- Junkier Bacheloropgave 7. Januar 2014 University College Nordjylland Professionsbachelor Pædagog.- Skolevangen, Hjørring VEJLEDER: HOLGER KJÆRSGAARD ANTAL ANSLAG: 83.982 Opgaven er udført uden

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF JOBCENTER GREVE FOR LOKALT BESKÆFTIGELSESRÅD GREVE BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Del 1:

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER. af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen

UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER. af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen Undersøgelse af unge under 18 år med misbrugsproblemer VFC Socialt

Læs mere