Udkast til referat 3. bestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til referat 3. bestyrelsesmøde 29.5.2012"

Transkript

1 Udkast til referat 3. bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af 2. møde Retskrivningsordbogen 2012, kontrakter, lancering og økonomi 3. Sprognævnets ordliste Opfølgning på nævnets notat om sprogpolitik 5. Udpegning af repræsentantskab og bestyrelse for perioden Budgetopfølgning 7. Afslutning af sprogkampagnen 8. Meddelelser 9. Eventuelt Deltagere: Dorthe Duncker, Johannes Nørregaard Frandsen (fra kl ), Pia Jarvad, Torben Veith Schroeder, Birgit Meister, Bente Holmberg, Sabine Kirchmeier-Andersen (ref.) Afbud: Stefan Hermann 1. Godkendelse af referat fra 2. møde 2012 Bilag 1: af 2. møde 2012 Indstilling: Det indstilles at referatet godkendes. Beslutning: et blev godkendt. 2. Retskrivningsordbogen 2012, kontrakter, lancering og økonomi Lukket punkt. Bestyrelsen godkendte at kontrakter med hhv. Ordbogen.com og Lindhardt og Ringhof bliver indgået. 3. Sprognævnets ordliste Sprognævnet har siden december 2011 stillet en ordliste gratis til rådighed som indeholder alle opslagsord og deres bøjede former. Formålet var at teste interessen for et sådant produkt, bl.a. i forbindelse med den store interesse der har været omkring sprogspil som Wordfeud, og til brug i sprogteknologiske produkter. Interessen har været meget stor (65 henvendelser), og nævnet har indgået 19 aftaler med interessenter om brugen af ordlisten, herunder JP, KMD, DR, Gyldendal, Wordfeud og PDC. Kriteriet for indgåelse af aftaler var at der var tale om registrerede selskaber og ikke privatpersoner, samt at anvendelsen var forenelig med nævnets målsætning: at gøre den korrekte stavning tilgængelig på så mange platforme som muligt. Det vil også være muligt at lave en tilsvarende liste til RO Den vil især lette arbejdet for aviser og andre som arbejder med stavekontrol, så de hurtigt kan få ændringerne ind i deres systemer. Erfaringerne med den gamle ordliste har vist at det kræver noget ekspeditionstid, især hvis der er mange 1 (af 5). 3. bestyrelsesmøde

2 henvendelser, og der bør derfor sættes en pris for ydelsen, evt. gradueret efter virksomhedens størrelse og formålet med brugen af ordlisten. Bilag 3 a: Eksempel på en aftale om brug af ordlisten Bilag 3b: Orientering om ordlisten fra nævnets hjemmeside Indstilling: Bestyrelsen bedes drøfte den fremtidige anvendelse af ordlisten. Beslutning: Bestyrelsen drøftede sagen og var enig i at resurserne så vidt muligt bør stilles gratis til rådighed. Bestyrelsen ønskede at genoptage punktet som et principielt punkt på næste møde. I den forbindelse ønsker bestyrelsen oplyst: - hvilken praksis der er i andre lande, fx omkring Svenska Akademiens Ordlista - hvem der har udtrykt interesse for listen - hvilke kontraktmuligheder der ligger i sprogresurseportaler som fx ELRA, META-net og CLARIN-DK 4. Opfølgning på nævnets notat om sprogpolitik Notatet er blevet gennemskrevet og sendt ud til repræsentantskabet som har frist til den til at svare. Indkomne kommentarer og ændringsforslag vil blive fremlagt på mødet. Bilag 4. Notat om dansk sprogs status Bilag 4b: Reaktioner fra repræsentantskabet (uddelt på mødet) Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende at notatet med evt. rettelser sendes til ministeren, Folketingets kulturudvalg, undervisningsudvalg og forskningsudvalg samt pressen. Beslutning: Bestyrelsen drøftede de indkomne ændringsforslag som først og fremmest indeholdt forslag til mindre sproglige rettelser. Der var enighed om at omdøbe papiret til Dansk Sprogs status 2012 og at arbejde på en opfølgning af papiret i passende intervaller. De afsluttende anbefalinger rettes fra imperativ til infinitiv. Herefter blev notatet godkendt til udsendelse. 5. Repræsentantskabet Ministeriet har meddelt at man ønsker repræsentantskabet på plads pr Det første repræsentantskabsmøde skal i givet fald holdes ultimo januar Der skal tages stilling til udpegning af personlige medlemmer inden repræsentantskabsmødet. Det kunne evt. ske via i starten af januar. På repræsentantskabsmødet blev der fremlagt en tidsplan. Behandlingen i ministeriet er imidlertid forsinket således at indkaldelse af forslag til medlemmer endnu ikke er udsendt i skrivende stund. Når brevene er udsendt, skal tidsplanen justeres. Indstilling: Bestyrelsen bedes drøfte forløbet Beslutning: Bestyrelsen besluttede at afvente ministeriets initiativ. 6. Budgetopfølgning Regnskabet er ajourført pr En del udgifter er endnu ikke bogført da vi ikke har modtaget opkrævninger. Forbrugsprocenten er normal. Bilag 6 a: Oversigtsbudget Bilat 6 b: Driftsbudget Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Beslutning: Budgetopfølgningen blev taget til efterretning. 2 (af 5). 3. bestyrelsesmøde

3 7. Afslutning på sprogkampagnen Sprogkampagnen har kørt fra sidste halvdel af 2009 og slutter i maj Dens mange aktiviteter har dels skabt mere opmærksomhed omkring sproglige spørgsmål, dels givet nævnet mulighed for at afprøve nye formidlingsformer. De mange resultater er beskrevet i bilag 7 a. Kampagnen afsluttes med en test af sprogholdninger (se bilag), og der er planlagt et gå hjem-møde der samler op på de blivende resultater af kampagnen for at få bl.a. flere dansklærere til at bruge materialet i undervisningen. Kampagnen slutter med et lille overskud på ca kr. som vi vil søge ministeriet om at få lov til at bruge til lanceringen af Retskrivningsordbogen Bilag 7a: Aktiviteter i sprogkampagnen Bilag 7b: Skærmbilleder fra sprogtesten Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Beslutning: Bestyrelsen noterede med tilfredshed at der havde været mange gode aktiviteter i kampagnen. 8. Meddelelser Meddelelser til 3. bestyrelsesmøde, fra 2. marts 2012 til 14. maj 2012 Mediedeltagelse 1. Margrethe Heidemann Andersen blev 8. marts 2012 interviewet til Morgenavisen Jyllands-Posten om ordet dobbeltmoral. 2. Sabine Kirchmeier Andersen blev 11. marts 2012 interviewet til Politiken om Svenskeres brug af fællespronominet hen. 3. Marianne Rathje blev 11. marts 2012 interviewet til Berlingske om unges sprogbrug. 4. Sabine Kirchmeier Andersen blev 13. marts 2012 interviewet til Go'Morgen P3 om fællespronominet hen / hæn / høn. 5. Bodil Aurstad blev 13. marts 2012 interviewet til Norden.org om sprogspillene på svensk, dansk og norsk på DRs hjemmeside 6. Marianne Rathje blev 14. marts 2012 interviewet til P4 Formiddag om dufte / lugte. 7. Marianne Rathje blev 15. marts 2012 interviewet til P4 Formiddag om skråt op i MGP-sange. 8. Sabine Kirchmeier Andersen blev 17. marts 2012 interviewet til Morgenavisen Jyllands-Posten om ligestilling i sproget. 9. Anna Sofie Hartling blev 25. marts 2012 interviewet til Politiken om ord som neder/nederen og griner/grineren. 10. Marianne Rathje blev 30. marts 2012 interviewet til Højskolebladet om sproglig (u)høflighed. 11. Marianne Rathje blev 30. marts 2012 interviewet til Højskolebladet om unges sprog. 12. Line Brink Worsøe blev 31. marts 2012 interviewet til Information om smileyer i kommunikation. 13. Anne Kjærgaard skrev 31. marts 2012 klummen SPROGET: Er der et liv efter døden? i Morgenavisen Jyllands-Posten om levende og døde ord. 14. Bodil Aurstad blev 3. april 2012 interviewet til Center for Digital Forvaltning om sprogspillene på svensk, dansk og norsk på DR s hjemmeside 15. Jørgen Nørby Jensen blev 13. april 2012 interviewet til AK-Samvirke om ordene arbejdsløs og jobjæger. 16. Ida Elisabeth Mørch blev 19. april 2012 interviewet til Kommunikation og Sprog om relancering af Sproget.dk. 3 (af 5). 3. bestyrelsesmøde

4 17. Anne Kjærgaard 18. april 2012 interviewet til Herning Folkeblad om stat og kommuners kommunikation til borgerne. 18. Jørgen Nørby Jensen blev 20. april 2012 interviewet til Arbejdsløshedskassernes Samvirke om eufemismer og nye, positive ord for arbejdsløs og a-kasse. 19. Marianne Rathje blev 26. april 2012 interviewet til Højskolebladet om unges sprogbrug, forråelsen i sproget og høflighed 20. Marianne Rathje blev 26. april 2012 interviewet til Højskolebladet om sociolekter og dialekter. 21. Sabine Kirchmeier Andersen blev 26. april 2012 interviewet til Kristeligt Dagblad om Den grove tone i udlændingedebatten. 22. Ole Ravnholt skrev 28. april 2012 klummen SPROGET: Sej(g)-livede stavefejl i Morgenavisen Jyllands-Posten om ældre stavefejl der stadig går igen. 23. Sabine Kirchmeier Andersen blev 29. april 2012 interviewet til Berlingske om eufemismer. 24. Anita Ågerup Jervelund blev 30. april interviewet til TV2/Finans Online om brugen af ordet neger. 25. Jørgen Nørby Jensen fik 4. maj 2012 bragt Sprogminuttet på P1 om dufte/lugte. 26. Jørgen Nørby Jensen fik 5. maj 2012 bragt Sprogminuttet på P1 om udtrykket holde hånden under/over. 27. Sabine Kirchmeier Andersen blev 5. maj 2012 interviewet til Politiken om tegnsprog som selvstændigt sprog. 28. Ole Ravnholt blev 5. maj 2012 interviewet til Politiken om tegnsprog som selvstændigt sprog. 29. Marianne Rathje skrev 9. maj 2012 klummen Hej! i Dagbladet Ringsted om ordet hej. 30. Jørgen Nørby Jensen fik 10. maj 2012 bragt Sprogminuttet på P1 om ordet skod. 31. Jørgen Nørby Jensen fik 11. maj 2012 bragt til Sprogminuttet på P1 om ordet strømer. 32. Ole Ravnholt blev 12. maj 2012 interviewet til Viborg Stifts Folkeblad om ord fra cyberkriminalitet som pharming, phishing, botnet og malware. 9. Andre meddelelser 1. Marianne Rathje holdt 20. marts 2012 foredraget "Generationelle træk i talesprog" i Sociolingvistisk Studiekreds på Københavns Universitet. 2. Marianne Rathje deltog 22. marts 2012 i konferencen "Faglighed og Skriftlighed" på Syddansk Universitet. 3. Marianne Rathje har været censor på et speciale på Sprogpsykologi, KU. 4. Marianne Rathje har været censor på et speciale på Audiologopædi, SDU. 5. Marianne Rathje tog initiativ til og stod for temasessionen om Swearing in the Nordic countries på konferencen International conference on General and Nordic Linguistics 11, Freiburg Universität, 20. april 2012, med foredrag af 7 nordiske bandeordsforskere 6. Marianne Rathje holdt foredraget Do young people swear more than other generations? på konferencen International conference on General and Nordic Linguistics 11, Freiburg Universität, 20. april Ida Elisabeth Mørch deltog 11. maj 2012 i kursus i Ophavsret i UBVA s regi 8. Anne Kjærgaard holdt foredraget "Sprogkampagner brug og relevans i den danske offentlige sektor" for Det Danske Sprogdepartement i Europa-Kommissionen d Anne Kjærgaard afholdt Nordisk Klarsprogsseminar (for klarsprogsrepræsentanter fra de nordiske sprognævn maj 2012 i København). 4 (af 5). 3. bestyrelsesmøde

5 10. Eventuelt Ikke alle kunne deltage i det planlagte møde den Den nye mødedato blev fastsat til kl Emner til dagsordenen: - Lancering af RO Udgivelse af RO på digitale platforme - Håndtering af nævnets ordliste, bl.a. til stavekontrol - Udpegning af repræsentantskab - Planlægning af repræsentantskabsmøde - Oprettelse af fagråd for sprogteknologi 5 (af 5). 3. bestyrelsesmøde

Referat af 2. møde i Dansk Sprognævns repræsentantskab 7. oktober 2011

Referat af 2. møde i Dansk Sprognævns repræsentantskab 7. oktober 2011 Referat af 2. møde i s repræsentantskab 7. oktober 2011 Mødet fandt sted på H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V. Deltagere Fra repræsentantskabet: Nina Møller Andersen (Lektoratsudvalget under

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Dansk Sprognævn:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Dansk Sprognævn: Rammeaftale 04.07.2011 Dansk Sprognævn 2011-2014 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Sprognævn på den anden side fastlægger mål for Dansk Sprognævns virksomhed

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen,

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen Albertslund Boligselskab 27. januar 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 26. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Poulsen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys.

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys. Politihistorisk Forening Beretning for 2013 Den ordinære generalforsamling den 25. marts 2013 blev det formelle vendepunkt for de organisatoriske og strukturelle ændringer i det gamle Politihistoriske

Læs mere

Referat af: 17. juni 2015 23. Bestyrelsesmøde nr. 88 i BO-VEST Onsdag den 17. juni 2015 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: 17. juni 2015 23. Bestyrelsesmøde nr. 88 i BO-VEST Onsdag den 17. juni 2015 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: 17. juni 2015 23. Bestyrelsesmøde nr. 88 i BO-VEST Onsdag den 17. juni 2015 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge Allan Nielsen,

Læs mere

Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000 Kolding.

Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000 Kolding. Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark 08.05.2014/ MT/Bej Referat Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 22.4.14, kl. 13-17.30 Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Onsdag d. 2. februar 2011 Afbud fra Erling Høholt, Gudi Skovmose, Esther Hansen, Jytte Madsen. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Sager

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 21 den 25. oktober 2011, Jagtslottet Godkendt 13.12.2011

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 21 den 25. oktober 2011, Jagtslottet Godkendt 13.12.2011 Til stede: Erling Post Kirsten Thabasz Zaluski Vibeke Kahl Helge Poulsen Peter Brostrøm Dagmar Brendstrup Jakob Vedsted Mette Foged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Aude Peter Gjelstrup Susanne Bødker Formand

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Sted Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Afbud fra: Karl Neumann, Hugo Thuge, Biba Schwoon og Ulla Rønnow Rønnebech

Afbud fra: Karl Neumann, Hugo Thuge, Biba Schwoon og Ulla Rønnow Rønnebech Referat af Bestyrelsesmøde nr. 85 i BO-VEST Tirsdag den 21. april 2015 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 21. april 2015 23. Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren Allan

Læs mere

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI I mødet deltog: Forbundssekretær John Sørensen, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (næstformand) Chefkonsulent Birgitte Dember,

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Referat fra Politihistorisk Selskabs ordinære generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 16.00 i Rigspolitiets kantine, Polititorvet 14, 5., 1780

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere