Fønix og sagsbehandlere fra Sygedagpengeafsnittet arbejder tæt sammen for at hjælpe sygemeldte borgere. De 2 enheder består af:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fønix og sagsbehandlere fra Sygedagpengeafsnittet arbejder tæt sammen for at hjælpe sygemeldte borgere. De 2 enheder består af:"

Transkript

1 Fønix arbejder for at nedbringe sygefraværet. Fønix består af et stærkt tværfagligt team, der har stor erfaring med at hjælpe sygemeldte borgere. Har du f.eks. depression, stress, smerter eller angst, kan vi hjælpe dig tilbage til arbejdslivet trods dine vanskeligheder. Målgruppen for Fønix er sygedagpengemodtagere, hvis arbejdsevne anses for truet, og som vurderes at være i risiko for at blive langtidssygemeldte og miste arbejdet. Målet er at yde en aktiv, tidlig, tværfaglig og koordineret indsats for at fastholde den sygemeldte i arbejde og dermed minimere risikoen for at blive langtidssygemeldt. Fønix og sagsbehandlere fra Sygedagpengeafsnittet arbejder tæt sammen for at hjælpe sygemeldte borgere. De 2 enheder består af: Fønix, som er et beskæftigelsestilbud under Beskæftigelse, Social og Økonomi. Der er ansat 8 jobkonsulenter, 4 psykologer, 2 ergoterapeuter, 3 fysioterapeuter, 1 psykiater, 2 arbejdsmedicinere, 2 administrative medarbejdere og 1 leder. 21 sagsbehandlere, som er ansat i Sygedagpengeafsnittet i Jobcenter Roskilde. Borgere, der er langvarigt sygemeldte fra arbejdsmarkedet, har ofte en række forskellige behov for udredning og rehabilitering. Erfaringer fra tidligere projekter peger på, at de bedste resultater opnås ved brug af tværfaglige teams, dvs. en gruppe fagpersoner med forskellige faglige baggrunde. Gennem samarbejde og sparring yder vi en helhedsorienteret og fokuseret indsats for at hjælpe borgeren tilbage til arbejdet. Det er sagsbehandleren i Sygedagpengeafsnittet, der i samarbejde med Fønix afgør, om det er relevant at være tilknyttet. Vil du vide mere, så kontakt Fønix, Camilla Storm Vestergaard på mail: eller på tlf

2 Aktiviteter i Fønix Afklarende samtale Du vil altid starte med en afklarende samtale hos sagsbehandleren. Dernæst kan sagsbehandler visitere dig til en eller flere afklarende samtaler i Fønix. Det kan være med psykolog, fysio- /ergoterapeut, arbejdsmediciner, psykiater eller en jobkonsulent. Blandt andet på baggrund af den afklarende samtale vil det blive besluttet, hvad du dernæst kan tilbydes. Se nedenstående oversigt over tilbud. Du kan blive tildelt et eller flere tilbud samtidig eller forskudt. AFKLARENDE SAMTALE KONFERENCE -Tværfaglig drøftelse og planlægning af sagen VIRKSOMHEDS- SAMARBEJDE - Udarb. plan for tilbagevenden - Etablering og opfølgning/praktik -Indretning af arbejdsplads -Lovgivningsmæssige rammer -Sygedagpenge KURSUS - Aktivt på vej til arbejde -Styrk krop og sind - Find din arbejdsevne - Stressramte på arbejde -Angst og stressramte på arbejde OPFØLGENDE INDIVIDUELLE SAMTALER -Psykolog -Terapeut - -Psykiater -Arbejdsmediciner Konference Din sag kan komme på konference, hvis der er behov for, at flere fagligheder bidrager med råd og vejledning i forhold til, at du kommer tilbage til arbejde. Du vil som minimum altid have haft en afklarende samtale med en fra Fønix inden konferencen. Konferencen består af et tværfagligt team, hvor din sagsbehandler, en psykolog og en fysio- eller ergoterapeut er til stede. Herudover indkaldes efter behov en jobkonsulent, en psykiater og/eller en speciallæge i arbejdsmedicin. Andre relevante aktører, så som din egen praktiserende læge, en repræsentant fra din A-kasse eller din fysioterapeut, kan også indkaldes, hvis det er til gavn for dit videre forløb. Dette sker kun under forudsætning af dit samtykke. På konferencen drøfter fagpersonerne sagen og bidrager med hver deres ekspertviden. Konferencen udmunder i et forslag til en plan for, hvorledes du bedst kan hjælpes tilbage til arbejde. Planen drøftes herefter med dig.

3 Virksomhedssamarbejde Fønix' udgangspunkt er, at du hurtigst muligt kommer tilbage til arbejde i det omfang det kan lade sig gøre, og ud fra de skånehensyn, som du har. Der kan være tale om genoptagelse af arbejde eller etablering af en praktik. I denne forbindelse kan Fønix hjælpe med at lægge en plan for din tilbagevenden. Typisk vil du blive tilknyttet en jobkonsulent, som kan tage kontakt til arbejdspladsen og hjælpe dig og arbejdsgiver med at udarbejde en konkret plan for tilbagevenden. Efter planen er lagt, vil jobkonsulenten eller en anden fra Fønix løbende følge op. Herudover vil Fønix kunne give arbejdspladsen råd og vejledning om din sygdoms betydning i forhold til dit arbejde. Det vil typisk være en psykolog, som kommer ud på arbejdspladsen og fortæller. Fønix kan også give råd- og vejledning i arbejdspladsindretning. Det vil typisk være en ergo- eller fysioterapeut, som kommer med ud på arbejdspladsen og hjælper med gode råd til arbejdspladsindretning. Beskrivelse af kurserne Det overordnede formål med kursusaktiviteterne i Fønix er at give dig redskaber og hjælp til at vende tilbage til arbejdslivet. Undervisningen på alle kurser foregår i en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, fysisk aktivitet/øvelser og dialog. Kursus: Fitness Træning LifeClub, Hyrdehøj Bygade 6, 4000 Roskilde. Mandage kl og torsdage kl Træning i motionscenter tilpasses dit aktuelle trænings- og funktionsniveau. Du får et individuelt tilrettelagt træningsprogram, der understøtter fokus på arbejdsdygtighed og tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Programlægningen bliver varetaget af fysio- og ergoterapeuter. Når du deltager i fitness træning, kan det kombineres med individuelle opfølgningssamtaler hos terapeut, psykolog eller jobkonsulent. Der er også mulighed for, at du kan være delvist i arbejde. Fysioterapeut Ida Moch Roslev og ergoterapeut Tove Iversen. Træningen har særligt fokus på: Øget styrke og udholdenhed, øget kropsbevidsthed. Øgede handlemuligheder i forhold til at bevare eller forbedre dit funktionsniveau. Positive erfaringer med, at træningsømhed ikke nødvendigvis medfører forværring i den generelle smertetilstand, så du får mulighed for at have et mere aktivt liv og arbejdsliv. Bidrage til at strukturere hverdagen. Der er styrketræning i maskiner og med frie vægte samt kredsløbstræning fx på løbebånd, cross trainer eller cykel. Du kan blive introduceret for øvelser til hjemmetræning fx med elastikker eller uden redskaber. Du skal have træningstøj og indendørs sko med hver gang.

4 Kursus: Rygskole Tirsdage kl og fredage kl Rygskolen henvender sig til alle med rygproblematikker, der må træne og dyrke almindelig motion som løb, cykling og svømning. Aktiviteterne er opdelt i fysisk træning og teoretiske oplæg. Undervisningen bliver primært varetaget af en ergo- eller fysioterapeut. Derudover er der ad hoc oplæg fra psykolog i Fønix. Ergoterapeut Sara Wammen og fysioterapeut Nanna Baszkiewicz samt psykolog Marianne Syhler. På kurset har vi særligt forkus på: Øget muskelstyrke og stabilitet gennem individuelt tilpassede øvelser på hold. Øget forståelse for ryggens anatomi og ergonomi på arbejdspladsen. Håndtering af arbejdslivet med kroniske smerter. Muligheder indenfor ikke- rygbelastende arbejdsområder. Træningen kan foregå indendørs og udendørs, hvilket du skal have tøj med til. Kursus: Depression på job - DJ Mandage og torsdage kl På kurset får du redskaber der medvirker til, at du bedre kan leve det liv og arbejdsliv du ønsker. Du vil få viden om depression og dine muligheder for at påvirke dit liv i retninger der øger livskvaliteten og understøtter tilbagevenden til arbejdslivet. Du vil møde andre med depression, fx som reaktion på belastning. Psykolog Susanne Zajac og fysioterapeut Nanna Baszkiewicz. På kurset har vi særligt fokus på: Viden om depression og håndtering af depressive symptomer. Forvaltning af din energi.

5 Skabe struktur på hverdagen, og øge oplevelsen af kontrol over eget liv. Hvordan kan jeg bedst muligt blive arbejdsdygtig. Søvn, kost og motion som forebyggelse og behandling. Der er fysisk træning hver gang, det kan være introduktion til mindfulness og vejrtrækningsøvelser eller udendørs træning, så du skal have tøj og sko på, efter vejret. Kursus: Udehold Tirsdage kl og fredage kl På kurset er der fokus på arbejdsdygtighed. Vi arbejder med en generel forbedring af kondition og muskelstyrke. Du vil blive udfordret og få pulsen op. Derudover er der ad hoc oplæg fra Fønix psykolog. Ergoterapeut Sara Wammen, fysioterapeut Nanna Baszkiewicz samt psykolog Marianne Syhler På kurset har vi særligt fokus på: Løb, gåture og styrketræning. Afprøve nye øvelser og træningsformer. Strategier til at genindtræde på arbejdsmarkedet. Struktur på hverdagen og introduktion til nye vaner. At give viden og indsigt i forhold til relevante symptomer og helbredsmæssige barrierer i forhold til arbejdslivet. Træningen er altid udendørs, så tag tøj og sko på efter vejret og glæd dig til at få sved på panden i godt selskab. Kursus: Stressramte på arbejde Tirsdage og fredage kl På kurset er der fokus på at give dig let anvendelige redskaber til at imødekomme og håndtere stressende omstændigheder i hverdagen.

6 Samtidig vil aktiviteterne bakke op omkring fastholdelse på din arbejdsplads, eller alternativt overgangen til jobsøgning. Derfor kan du kombinere din deltagelse på holdet med arbejde og eller træning. Psykolog Erik Svinhufvud og terapeut Tove Iversen På kurset har vi særligt fokus på: Viden om stress og stressreaktioner. Bevidsthed om egne stressfaktorer og forebyggelse af disse. At støtte, motivere og inspirere hinanden i at håndtere stressproblematikker og arbejdsliv. Arbejdsidentitet som udfordring og drivkraft. Sund livsstil med fokus på søvn, KRAM-faktorer, medicin og egenomsorg. Arbejde med accept af livsvilkår, ansvarlighed, personlige rettigheder og skam/ skyld. Erfaringer og redskaber til at holde et bæredygtigt energiregnskab. Der vil være let motion, mindfulness, afspænding eller yoga, så tag løstsiddende tøj på. Kursus: Netværksgruppen Mandage kl og torsdage kl På kurset vil du møde andre med såvel fysiske som psykiske problemstillinger. For at understøtte din vej tilbage til arbejde, får du redskaber til at få hverdagen til at fungere, så du kan bruge dine ressourcer bedst muligt. Emner som søvn, døgnrytme, at leve med kroniske smerter og at gøre sig klar til en virksomhedspraktik vil skabe tryghed omkring, hvordan du finder tilbage til arbejdsmarkedet. fysioterapeut Henrik Bjørnskov, psykolog Helle V. Beder og jobkonsulent Matilde Descroix På kurset har vi særligt fokus på: Støtte til at få nye hensigtsmæssige vaner og få en god struktur på hverdagen. Give redskaber der kan understøtte dig til at opleve kontrol og for igen at blive arbejdsdygtig. Arbejde med motivation for at finde en relevant praktik og tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

7 Redskaber til at definere dine værdier, sætte mål og arbejde på at nå dem. Fysisk aktivitet under hensyntagen til dine skånehensyn og fysiske form. Der er fysiskaktivitet udendørs hver gang, så du skal have tøj og sko på efter vejret. Kursus: Find din arbejdsevne Tirsdage og fredage kl Holdet er for dig som er ledig og hvor det vurderes at du står overfor en raskmelding indenfor den nærmeste fremtid. Fysioterapeut Ida Moch Roslev, psykolog Helle Beder og jobkonsulent Sofie Haals På kurset har vi særligt fokus på: Problemer/bekymringer, der melder sig i forbindelse med at skulle raskmeldes til ledighed. Lette overgangen til fra sygemelding til jobsøgning mest muligt. At sætte dine kompetencer i relation til arbejdsmarkedet. Arbejde med at tydeliggøre dine værdier og derigennem skabe en målsætning. Arbejde med krop og psyke i forhold til arbejdsidentitet og arbejdsdygtighed. Give dig redskaber til at handle og tage kontrol over dit liv og dine handlemuligheder. Hver 6. uge kommer en virksomhedskonsulent fra A-dagpenge og fortæller om rettigheder og pligter som ledig. Der er ligeledes etableret et samarbejde med INSP!, hvor du kan få indblik i deres tilbud til ledigere borgere. Der er fysisk aktivitet udendørs hver gang, så du skal have tøj og sko på, som kan klare en gang træning.

8 Kursusoversigt MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Fitness træning Stressramte på arbejde Konference Depression på job Stressramte på arbejde Depression på job Find din arbejdsevne Netværksgruppen Find din arbejdsevne Netværksgruppen Udehold/Rygskole Fitness træning Udehold/Rygskole Opfølgende individuelle samtaler Vurderes det, at individuelle opfølgende samtaler vil have en særlig betydning for, at du kan vende tilbage til arbejdslivet, kan du få sådanne med en jobkonsulent, arbejdsmediciner, psykiater, ergo/fysioterapeut eller psykolog. Formålet med samtalerne er at se på dine udviklingsmuligheder i forhold til tilbagevenden til arbejdslivet. Samtalerne kan finde sted i Fønix eller ude på arbejdspladsen. Praktisk information Adresse: FØNIX Baldersvej Roskilde Fønix ligger i det gamle Haraldsborg på Baldersvej 3 i Roskilde. Der kører bybusser fra Roskilde station og Trekroner station. Der er busstoppesteder i begge ender af Baldersvej. Bus 203 mellem Veddelev og Roskilde station holder på Frederiksborgvej ved Baldersvej stoppestedet hedder Baldersvej. Bussen kører i begge retninger 2 gange i timen i dagtimerne. Bus 201A mellem Svogerslev og Trekroner station via Roskilde station holder på Haraldsborgvej ved Baldersvej stoppestedet hedder Strandparken. Busserne kører i begge retninger 4 gange i timen. Bus 204 mellem Veddelev og Roskilde station holder ved samme stoppested (Strandparken) denne bus kører kun 1 gang i timen i dagtimerne. Du kan finde de nøjagtige tider på

9 Til fods tager turen ca minutter til / fra Roskilde station. Fitness Træning foregår på følgende adresse med mindre andet er oplyst: Lifeclub, Byrdehøj Bygade 6B 4000 Roskilde Til træning skal du huske at medbringe træningstøj, hængelås, sko og håndklæde, hvis du ønsker at bade efter træning. Sygdom og fravær Al fremmøde i FØNIX bliver registreret. Det er derfor vigtigt altid at melde afbud ved sygdom og andet fravær. Bliver du syg, eller er du på anden måde forhindret i at møde til undervisning, træning eller samtale, skal du melde begrundet afbud til receptionen ml. kl på telefonnummer Du skal ringe hver dag, du er syg/fraværende inden undervisningens/mødets start. Vi vil gerne understrege vigtigheden herfor, da udeblivelse uden afbud kan føre til ophør af udbetaling af sygedagpenge. Behandling Der er mødepligt i FØNIX, så vi forventer, at du planlægger eventuelle aftaler hos egen praktiserende læge, kiropraktor, fysioterapeut, samtaler hos psykolog m.v. i tidsrummet uden for aftaler og undervisning i FØNIX. Aftaler med diverse speciallæger, hospitaler, psykiater m.m. hvor der er ventetid, fastholdes naturligvis. Kontakt Navn Telefon Leder Karin Collins Administrationsøkonom Camilla Storm Vestergaard Administrativ Lone Hjorth Fysioterapeut Henrik Bjørnskov Ergoterapeut Tove Iversen Fysioterapeut Ida Moch Roslev

10 Ergoterapeut Sara Wammen Fysioterapeut Nanna Baszkiewicz Psykolog Helle Vestergaard Beder Psykolog Susanne Zajac Psykolog Erik Svinhufvud Psykolog Marianne Syhler Psykolog Christina Brix Christensen Dorthe T. Damgaard Berit Hendriksen Sofie Haals Maria Dangvard Jensen Jan Nielsen Wioleta Antonsen Matilde Descroix Ib René Kanto

Tilbudskatalog til ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Tilbudskatalog til ressourceforløb og jobafklaringsforløb Tilbudskatalog til ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ressourceudviklende indsatser der gør den koordinerende sagsbehandler i stand til at give en effektiv hjælpende hånd til borgere i ressourceforløb

Læs mere

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune Indsatskatalog Tværfaglig indsats Faxe Kommune Indsatskataloget og dets opbygning Tilbuddene i Indsatskataloget er struktureret efter ti opgavetyper, som samlet set er dækkende for, hvilke opgaver, der

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN - information om tilbudspakkerne AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro/Cortex

Læs mere

Tilbud til Jobcenter Odder

Tilbud til Jobcenter Odder Seneste version: 22. april, 2013 Tilbud til Jobcenter Odder Tilbud til sygedagpengemodtagere Side 2 8 - Tilbage til arbejde Side 3 - Virksomhedsrettede tilbud (senhjerneskadede) Side 4 - Udviklingsforløb

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte 1 INDHOLD SIDE 1. Indledning 3 2. Projekt "Kom til Kræfter" - et led i rehabilitering af kræftramte 4 3. Målgruppe 4 4. Formidling af aktiviteten 5 5.

Læs mere

Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte

Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte [Skriv tekst] Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte Hvornår finder samtalen sted Psykologens afklarende samtale finder

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige [Skriv tekst] 1 Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige Formål og forklaringer

Læs mere

HKI-hjerneskaderehabilitering Indholdsbeskrivelse

HKI-hjerneskaderehabilitering Indholdsbeskrivelse HKI-hjerneskaderehabilitering Indholdsbeskrivelse Hans Knudsen Instituttet Glentevej 67-69 - 2400 København NV E-mail: hki@hki.dk www.hki.dk CVR: 67790928 Indhold Baggrund... 2 Formål... 2 Målgruppe...

Læs mere

Rehabiliteringscenter Marselisborg

Rehabiliteringscenter Marselisborg Rehabiliteringscenter Marselisborg Tværfaglig beskæftigelses& sundhedsindsats Fagprofessioner Målgrupper Indsatsmodel Udviklingslaboratorium Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden Marselisborg

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Tolkningsmanual til dialogguide

Tolkningsmanual til dialogguide Tolkningsmanual til dialogguide [Skriv tekst] Tolkningsmanual til dialogguide Indholdsfortegnelse: Indledning og brug af manualen.... 3 Helbredets indflydelse på arbejds- og funktionsevnen... 5 Igangværende

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

ressourcer kur koordinering undervisning Job og rehabilitering for flygtninge med traumer

ressourcer kur koordinering undervisning Job og rehabilitering for flygtninge med traumer ressourcer koordinering kur undervisning KUR-modellen Job og rehabilitering for flygtninge med traumer Velkommen til KUR KUR er en model, der giver konkrete redskaber til erhvervsafklaring og beskæftigelse

Læs mere

E V A L U E R I N G - E T P R O J E K T F O R S Y G E M E L D T E S V E N D S G A D E 1 7 1 0 0 V E J L E. Juni 2011 - Birgitte Holm & Mikael Rask

E V A L U E R I N G - E T P R O J E K T F O R S Y G E M E L D T E S V E N D S G A D E 1 7 1 0 0 V E J L E. Juni 2011 - Birgitte Holm & Mikael Rask E V A L U E R I N G ARBEJDSLIV, STRESS OG DEPRESSION - E T P R O J E K T F O R S Y G E M E L D T E S V E N D S G A D E 1 7 1 0 0 V E J L E Juni 2011 - Birgitte Holm & Mikael Rask Indholdsfortegnelse Resumé...

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

TIDLIG OG KOORDINERET REHABILITERINGSINDSATS FOR SYGEMELDTE MED MUSKELSKELETBESVÆR SOLSIDEPROJEKTET

TIDLIG OG KOORDINERET REHABILITERINGSINDSATS FOR SYGEMELDTE MED MUSKELSKELETBESVÆR SOLSIDEPROJEKTET TIDLIG OG KOORDINERET REHABILITERINGSINDSATS FOR SYGEMELDTE MED MUSKELSKELETBESVÆR SOLSIDEPROJEKTET Evalueringsrapport for Aalborg kommune Signe M.A. Petersen, Louise Moefelt, Louise M. Jakobsen, Marie

Læs mere

Evaluering af projekt psykosociale lidelser arbejdsfastholdelse af personer med psykosociale lidelser. - august 2011 - - 1 -

Evaluering af projekt psykosociale lidelser arbejdsfastholdelse af personer med psykosociale lidelser. - august 2011 - - 1 - Evaluering af projekt psykosociale lidelser arbejdsfastholdelse af personer med psykosociale lidelser - august 2011 - - 1 - 1. Baggrunden for evalueringen Det Lokale Beskæftigelsesråd godkendte den 2.

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

Det store TTA-projekt

Det store TTA-projekt Udvidet projektbeskrivelse Det store TTA-projekt November 2009 Det store TTA-projekt Udvidet projektbeskrivelse November 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse af projektet...3

Læs mere

Sygefraværsreformen - 2009

Sygefraværsreformen - 2009 Indhold Sygefraværsreformen - 2009 www.finkelstein.dk Sygefraværsreformen og dens forudsætninger Ny lovgivning om sygefravær Sygedagpengeloven Tilbud til sygemeldte mv. -Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Erhvervskonsulenterne

Erhvervskonsulenterne 1. Få mod på, og lyst til forandring 18-65 årige aktivitetsparate kontanthjælps/ uddannelseshjælpsmodtagere, samt personer på ledighedsydelse, og i ressource- og jobafklaringsforløb. Kendetegnet ved f,eks.:

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. Benyttelse af materialet må kun ske i sin helhed og ved kildeangivelse.

Alle rettigheder forbeholdes. Benyttelse af materialet må kun ske i sin helhed og ved kildeangivelse. Alle rettigheder forbeholdes. Benyttelse af materialet må kun ske i sin helhed og ved kildeangivelse. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse eller kopiering af dele af materialet er

Læs mere