HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE"

Transkript

1 HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

2 Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for normalt begavede børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) samt ADHD og tilgrænsende diagnoser. I snart tolv år har skolen fungeret som et heldagstilbud med både undervisning, fritidsordning og masser af aktiviteter tilrettelagt med særligt henblik på at skabe en god hverdag for det enkelte barn. Med en stab af ca. 60 veluddannede og engagerede underviserer, alle med solid erfaring og specifik viden inden for området, har vi meget at byde på. Ikke kun i forhold til børn med særlige behov, men også i forhold til undervisere, pædagoger, familiemedlemmer og andre, der omgås børnene til daglig. Derfor tilbyder vi en række kurser, der kan gøre hverdagen endnu bedre og lettere både for børnene og for de voksne, der omgås dem. Kurserne henvender sig til alle, der ønsker mere specifik viden om og konkrete værktøjer til at håndtere børn med ASF, og lignende problematikker i hverdagen det være sig forældre og pårørende, undervisere og pædagoger.

3 Børn med særlige behov kræver særlige tiltag i hjemmet Disse kurser er for dig, der har et barn med autisme spektrum forstyrrelser eller er pårørende til et, og som ønsker inspiration til hverdagspædagogikken i hjemmet. Alle børn og unge med autisme spektrum forstyrrelser er forskellige. Du kender om nogen dit eget barns særlige behov og reaktionsmønstre. Og du har sikkert, ligesom mange andre forældre, selv fundet frem til pædagogiske strategier, der letter hverdagen både for dit barn og resten af familien. Disse kurser giver dig mulighed for at supplere din egen erfaring og viden med generel teoretisk viden og konkrete værktøjer, der kan inspirere yderligere til hverdagspædagogikken i hjemmet. Kurserne henvender sig også til pårørende, der ønsker at få en bedre forståelse for de vanskeligheder, der er forbundet med at have et barn med særlige behov i familien. Kursus nr. 1 Bedsteforældre og pårørende (evt. forældre) Er du i familie med et barn, der har en autismespektrum forstyrrelse, og vil du gerne vide mere om, hvad det betyder, og hvad man kan gøre for at kompensere for dette handicap, kan du få mere at vide på dette kursus. Kurset skal være med til at give forældre, bedsteforældre, pårørende og venner til et barn med en autisme spektrum forstyrrelser grundlæggende information om handicappet. På kurset formidler vi viden om den teoretiske baggrund og om de afvigelser og begrænsninger, der ligger til grund for barnets diagnose. Derudover vil der blive givet konkrete eksempler på pædagogisk praksis og hvilke strategier, der er hensigtsmæssige at anvende i forhold til barnet med ASF. Der vil også blive tid til erfaringsudveksling. FAMILIE Varighed: 6 timer Dato: Kl. 9:00-15: ,- Pr. deltager incl. frokost

4 Kursus nr. 2 Efter Aftale Søskendekurser Forældrerådgivning At deltage i søskende grupper med jævnaldrende børn, der også oplever hverdagen med en bror eller søster, der har en autismespektrum forstyrrelse, kan være befriende og rart. Da børn/unge med ASF har begrænsninger i evnen til at aflæse og tolke sociale signaler, kan det være nødvendigt for en familie at modtage rådgivning om metoder og strategier til brug i hjemmet. Har du andre ønsker eller forslag Kontakt: Ida Obitz Simonsen I grupper på 4-8 nogenlunde jævnaldrende børn vil vi støtte og hjælpe barnet til at forstå sig selv og sin bror eller søster med autisme bedre. Vores erfaring er, at søskende kan have svært ved at forstå den situation, de er blevet sat i. Derfor er samtaler og forklaringer på mange af de spørgsmål der dukker op et godt udgangspunkt. Inden og efter forløbet vil der være en informationssamtale med forældrene. Varighed: 6 x 2 ½ time. Når der er ca. 6 jævnaldrende børn tilmeldt, udsendes brev med tidspunkter. Ofte vil børn/unge med ASF ikke reagere som forventet på forældrenes forsøg på opdragelse og kontakt, hvilket kan medføre en stor frustration og afmagtsfølelse hos forældrene. Når man har et barn/ung med ASF kan man derfor have brug for en fortløbende kvalificeret vejledning. Harløse skoles forældrerådgivning tager udgangspunkt i familiens og barnets/den unges liv i hjemmet. I samtaler med forældrene formidles viden og forståelse for handicappet, og der udarbejdes forskellige opdragelsesmæssige strategier med henblik på at skabe hensigtsmæssige adfærdsmønstre og løsninger. Varighed: Min forløb 5 x 1½ time. Løbende efter aftale FAMILIE 3.900,- Pr. deltager 6.000,- Pr. minimums forløb

5 Børn med særlige behov har brug for undervisere med særlig viden Disse kurser er for dig, der allerede har faglig indsigt, viden og erfaring, men som ønsker at udvikle din pædagogiske praksis inden for autisme spektrum forstyrrelser. På kurset vil du blive introduceret til de nyeste teorier inden for feltet. Vi vil gennemgå en række konkrete eksempler på anvendt pædagogisk praksis og forsyne dig med værktøjer, der hjælper dig til at fremme en positiv udvikling hos de enkelte børn og unge. Målet er at inspirere dig og give dig den specialviden, der gør dig i stand til at møde børnene med en forståelse og en praksis, som både er motiverende og udfordrende. Underviserne på kurserne er alle fagfolk med solid teoretisk viden og flere års praktisk erfaring på området. Kursus nr. 3 Kursus nr. 4 Intro til autisme området Har du brug for en introduktion til autisme området og til de værktøjer, der er udviklet til brug i den pædagogiske praksis omkring elever med autisme, er dette et kursus for dig. Vi vil på kurset give en grundig teoretisk indføring i kerneområderne inden for autismespektrum forstyrrelser. Herefter vil kurset koble teori til praksis. Gennem beskrivelse og cases vil vi skabe en forståelse for, hvorfor rammer, struktur, kommunikative redskaber m.m. er vigtige elementer i et autisme specifikt læringsmiljø. I koblingen mellem teori og praksis vil vi komme ind på visuelle forklaringer, struktureret undervisning og kommunikationsredskaber. Varighed: 5 x 3 timer Kl : Kl : Kl : Kl : Kl :00 Fortsætter kursus til autisme og ADHD området Som fagfolk til elever med ASF, skal man være på og 10 skridt foran. Vi skal have overblik og fokus på ro, samtidig med at verden er i kaos. I denne foranderlige verden kan vi nemt komme til at arbejde med kortsigtede strategier. Har du brug for at få evalueret din praksis og tænke tanker sammen med andre, så vær med her. På kurset arbejder vi med de langsigtede, opbyggende strategier. Vi ser på udviklingen inden for autismeområdet, på forskellige metoder og på egen praksis. Der vil være lektier og observationer til hver kursusgang og en forventning om, at du har været på introkursus, samt har en del erfaring indenfor området. Det vil være et øvelsesbaseret kursus, hvor I arbejder med jeres erfaringer og med jer selv. Varighed: 5 x 3 timer Kl : Kl : Kl : Kl : Kl :00 FAGFOLK 4.500,- Pr. deltager 4.500,- Pr. deltager

6 Kursus nr. 5 Læsning og autisme Formålet med kurset er at skabe indsigt i, hvordan en autisme spek- trum forstyrrelse i nogle tilfælde kan påvirke og evt. forsinke læseudviklingen. Kursus nr. 6 Analyse og samtaleværktøjer På kurset vil vi kikke på forskellig analyse modeller og I vil få et indblik i, hvilke redskaber der er anvendelige i samtaler med mennesker der har autisme. Med udgangspunkt i basal læse- og autismeteori vil vi belyse de områder i læseudviklingen, som kræver særlig opmærksomhed hos børn med autisme spektrum forstyrrelse, f.eks abstraktionsevne, afkodning og læseforståelse. Herunder kommer vi ind på, hvordan man kan arbejde med problematikken i praksis. Vi vil kikke på værktøjer, som gør jer i stand til at sætte spot på indlæringsmiljøet. Via analyseværktøjet SPELL og isbjerget vil vi arbejde med det der ligger bag adfærden. I vil få en indføring i samtaleværktøjerne. KAT-kasse (Kognitiv Affektiv Træning) Tegneseriesamtaler Sociale historier Andre visuelle forklaringer FAGFOLK Har du andre ønsker eller forslag Kontakt: Ida Obitz Simonsen Varighed: 2 x 3 timer Kl : Kl :00 Varighed: 4 x 3 timer Kl : Kl : Kl : Kl : ,- Pr. deltager 3.600,- Pr. deltager

7 Kursus nr. 7 Kursus nr. 8 Kursus nr. 9 Socialfag Socialfag er en del af det ekstra pensum elever med en autisme spektrum forstyrrelse skal igennem på Harløse skole. Faget skal give eleverne en forståelse af den verden der omgiver dem og give dem strategier de kan anvende i hverdagen. Sorg og autisme Hvordan kan personalet på en specialskole for elever med autisme og Aspergers Syndrom, bedst muligt håndtere beskeden om et dødsfald blandt personalet, elever eller i en elevs nærmeste familie. Børnesamtalen i sagsarbejde Kurset henvender sig til fagfolk i kommunalt regi, f.eks. sagsbehandlere og uu-vejledere, der har afklarende samtaler med børn og unge med særlige behov og kommunikative vanskeligheder. Kurset giver en introduktion til konkrete kommunikationsværktøjer, som den professionelle kan bruge i samtalen med barnet. Formålet med socialfag er at give eleverne et billede af, hvad deres diagnose betyder for dem i hverdagen, og at støtte eleverne i at forstå og deltage i forskellige sociale kontekster. Vi støtter eleverne i at opnå forskellige sociale færdigheder som efter endt skolegang skal føre til: En fungerende hverdag. God kommunikation med andre. Begå sig med mindst mulig støtte i det omgivende samfund. Vi vil på dette kursus give et indblik i den måde socialfag er opbygget og hvilke temaer og materialer der er relevante at arbejde med for indskoling, mellemtrin og udskoling. På dette kursus tager vi udgangspunkt i Harløse skoles Krise- og Sorgplan. Vi vil fortælle, hvordan vi har udarbejdet denne plan, og hvilke overvejelser, der er relevante at gøre sig, inden man på en specialskole eller institution går i gang med at udarbejde en Krise- og Sorgplan. Vi vil introducere vores måde at arbejde med sorg på. Vi vil vise de materialer, vi anvender i dette arbejde. Kurset indledes med en kort introduktion til betydningsfulde faktorer for en vellykket børnesamtale. Herefter introduceres deltagerne gennem øvelser til, hvordan de kan forberede, strukturere, udspørge og evaluere en samtale med et barn og en ung med kommunikative vanskeligheder. Har du andre ønsker eller forslag Kontakt: Ida Obitz Simonsen FAGFOLK Varighed: 2 x 3 timer Kl : Kl :00 Varighed: 3 timer Kl :00 Varighed: 1 x 2½ timer Efter aftale 1.800,- Pr. deltager 900,- Pr. deltager 900,- Pr. deltager

8 Børn med særlige behov har særlige behov hele livet Kursus nr. 10 Basisviden for inklusion af børn med ASF/ADHD Har du brug for en introduktion til autisme/adhd området og de værktøjer, der er udviklet til brug i den pædagogiske praksis, er dette et kursus for dig. Der er brug for lærere med specialviden, når et barn med autisme spektrum forstyrrelse skal enkeltintegreres i en klasse, hvis hverdagen skal fungere både for barnet, underviseren og den øvrige klasse. Disse kurser er for dig, der står for den daglige undervisning i en skoleklasse eller på en ungdomsuddannelse med et enkeltintegreret barn/ ung. Kurserne giver dig grundlæggende teoretisk viden om au- tisme, gennemgår en række konkrete eksempler på an- vendt pædagogisk praksis og forsyner dig med værktøjer, der kan hjælpe dig til at opbygge autismespecifikke miljøer. Desuden vil der være rig mulighed for at få råd og vejledning til specifikke situationer og problemstillinger fra din hverdag. Vi vil på kurset give en teoretisk indføring i kerneområderne indenfor autisme og ADHD. Herefter vil kurset koble teori til praksis. Gennem beskrivelser og cases vil vi skabe forståelse for, hvorfor rammer, struktur, kommunikationsværktøjer m.m. er vigtige elementer for at skabe et inkluderende læringsmiljø for børn med autisme/adhd. I koblingen mellem teori og praksis vil vi komme ind på visuelle forklaringer, struktureret undervisning og kommunikationsredskaber. FAGFOLK FOLKESKOLEN Varighed: 2 x 3 timer kr : kr : ,- Pr. deltager

9 Kursus nr. 11 Kursus nr. 12 Efter aftale Efter aftale Kommunikationsværktøjer At få styr på de kommunikative værktøjer, der er udarbejdet til børn med en diagnose inden for autisme spektrum forstyrrelser, kan være altafgørende i den daglige pædagogiske praksis. Teamsamarbejde Skolereformen kræver nye samarbejdsformer i klasseværelset. På Harløse skolen har vi arbejdet lærer og pædagoger sammen i 12 år og vil gerne give vores erfaringer videre. Skræddersyede kurser og oplæg Vi kan sammensætte kurser og foredrag, der passer til netop jeres behov. Vejledning og support Vi tilbyder vejledning og rådgivning til institutioner, skoler og ungdomsuddannelser, der arbejder med elever med forstyrrelser inden for autisme spektret med comorbiditet. Kurset giver en grundig indføring i de kommunikativeværktøjer og hvordan man bruger og udvikler dem i den pædagogiske praksis. Ud fra egne historier og cases vil vi afprøve metoderne. Kurset omhandler værktøjerne; tegneserie samtaler, sociale historier og andre visuelle forklaringer. Varighed: 2 x 3 timer kr : kr :00 Vi har gennem årene udarbejdet en drejebog for teamsamarbejde. På kurset vil vi gennemgå og arbejde med elementer af denne. Pogrammet vil tage udgangspunkt i forudsætninger for autentisk samarbejde, derefter vil der blive arbejdet med afklaring af roller, opgave og ansvarsfordeling, formulering af spilleregler m.m. Det er ideen at I får nogle konkrete værktøjer, så I kan gå i gang med processen tilbage i teamet. Varighed: 1 x 3 timer kr :00 Mennesker med autisme udvikler sig i en positiv retning, når omverdenen møder dem med forståelse, anerkendelse og de mødes af personer, der har viden og forståelse for deres funktions nedsættelse. Når omverdenen er struktureret og forudsigelig vil mennesker med autisme få overskud til udvikling. Tidspunkt og pris: Ring og aftalt pris og tidspunkt. Når man underviser elever med ASF, har man brug for fortløbende, kvalificeret vejledning. Målet er at bibringe fagpersoner viden om ASF og om hvilke principper og metoder, der bedst støtter eleven. Vi tilbyder en bred vifte af muligheder for praksisnær vejledning. Der kan også være tale om hele undervisningsmiljøer til særlige klasser. Ring og hør nærmere om jeres muligheder. Varighed: Min. forløb 3 x time. Ønsker du at aftale forløb så send en mail til FAGFOLK FOLKESKOLEN 1.800,- Pr. deltager 900,- Pr. deltager Pris efter aftale 3.150,- Pr. minimums forløb

10 Hvem er vi Vi er et kursus og support team på 11 personer med mange års erfaring indenfor det specialpædagogiske område. Vores baggrund er en pædagogisk basisuddannelse med hver vores speciale. Vi tager afsæt i det hele menneske, og at alle som udgangspunkt gør det bedste de kan. Kontakt Hvis du har spørgsmål eller vil du tilmelde et kursus. Kontakt vores kontor: eller ring Ønsker du at høre mere eller tilmelde dig support og/eller et fordrag. Kontakt: Ida Obitz Simonsen på Vi har en lang erfaring med at afholde kurser, give support og praksisknær vejledning. Har du et behov og tror du vi kan hjælpe så tøv ikke...

11 Børn med særlige behov behøver dig FAMILIER PRIS 1. Bedsteforældre og pårørende 1.800,- 2. Søskendekurser 3.900,- Forældrerådgivning FAGFOLK Efter aftale PRIS 3. Intro til autisme området 4.500,- 4. Fortsætter kursus til autisme 4.500,- 5. Læsning og autisme 1.800,- 6. Analyse og samtaleværktøjer 3.600,- 7. Socialfag 1.800,- 8. Sorg og autisme 900,- 9. Børnesamtalen i sagsarbejde 900,- FAGFOLK I FOLKESKOLEN PRIS 10. Basisviden om autisme/adhd 2.400,- 11. Kommunikationsværktøj 1.800,- 12. Teamsamarbejde 900,- Skræddersyede kurser Efter aftale Vejledning og support Efter aftale Hvis du har spørgsmål eller vil du tilmelde et kursus. Kontakt vores kontor: eller ring Ønsker du høre mere eller tilmelde dig support og/ eller et fordrag. Kontakt Ida Obitz Simonsen: Harløse skole Nordhøjvej 1 A 3400 Hillerød Telefon:

Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter. Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning

Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter. Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning W O R KSH O P S Forord Fjordskolens Viden- og Kompetencecenter (FVKC) er en del af Aabenraa Kommunes

Læs mere

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen Kursuskatalog 2012/13 Næstved Kommune Specialafdelingen Indholdsfortegnelse Forord - hvem er vi.. side 3 Kurser for fagfolk: Grundlæggende viden om autisme 1 og 2. side 4 Halliwicksvømning.. side 5 Det

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H6D 5-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2010 2011 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Firkløverskolen Krabbeshus Heldagsskole Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Specialbørnehaven Skovbrynet

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune Kursus- og rådgivningskatalog for kompetencecentrene i Københavns Kommune INDLEDNING I København er der fire bydækkende kompetencecentre på 0-18 års området, som udbyder kurser, råd og vejledning til lærere

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

2011 2012 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2011 2012 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2011 2012 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Hinnerup Kollegiet Specialbørnehaven Skovbrynet Spurvetoften

Læs mere

Uddannelseskatalog UUC Maglemosen

Uddannelseskatalog UUC Maglemosen Uddannelseskatalog UUC Maglemosen 2011-2012 2 Uddannelseskatalog 2011-2012 UUC Maglemosen ønsker, at sikre og udvikle den faglige kvalitet i vores opgaveløsning til gavn for elever og pårørende på UUC

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Fælles. Autismespektrum forstyrrelser ADHD

Fælles. Autismespektrum forstyrrelser ADHD kursus avis Fælles 2012-2013 Autismespektrum forstyrrelser ADHD Foran dig ligger fælles kursuskatalog 2012-2013, Autisme Spektrum Forstyrrelser ADHD. Det er det sjette år i træk, vi udgiver et fælles kursuskatalog

Læs mere

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk Kursus- og kompetencekatalog for Vasebæk Velkommen Dette er Vasebæks kursus- og kompetencekatalog. Vasebæk er Køge Kommunes specialinstitution og består af en specialbørnehave, en weekendaflastning og

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område KURSER EFTERÅR 2015 Pædagogisk område AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for det pædagogiske område. Her får

Læs mere

25. Nationale Autismekonference. Odense den 29. og 30. april 2013. Ros Blackburn Jed Baker Sofie Stagaard Larsen. Sue Mulcahy

25. Nationale Autismekonference. Odense den 29. og 30. april 2013. Ros Blackburn Jed Baker Sofie Stagaard Larsen. Sue Mulcahy 25. Sue Mulcahy Nationale Autismekonference Odense den 29. og 30. april 2013 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Ros Blackburn Jed Baker Sofie Stagaard Larsen Camilla Pape Anne-Marie Dahl 25 år med Den Nationale

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Denne temaaften bruger vil til at sætte fokus på, hvordan forskellige verdensanskuelser påvirker vores hverdag og den måde, vi møder hinanden på.

Denne temaaften bruger vil til at sætte fokus på, hvordan forskellige verdensanskuelser påvirker vores hverdag og den måde, vi møder hinanden på. Interkulturel forståelse Har du lyst til at blive klogere på, hvad din og andres forforståelser betyder for den gensidige respekt for andre mennesker? Og hvilken rolle kultur og religion spiller i den

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

VISPU. Videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse BØRN OG UNGE

VISPU. Videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse BØRN OG UNGE VISPU Videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse BØRN OG UNGE Indledning...2 Del 1: Baggrund og formål for etablering af videncentret...2 Inklusionsopgaven...2

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen 1. juli 2014 blev specialrådgivningen på en del af et netværk under den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, VISO i Socialstyrelsen.

Læs mere

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Lyngby-Taarbæk Kommune SAL Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Udgivelse: Børne- og Fritidsforvaltningen Lyngby-Taarbæk Kommune Udarbejdet af: Anne Leopold Tine Rosenberg Larsen Layout: Pædagogisk Center/sw

Læs mere