Dalby Sogn og Kirke 69. årgang, september-november 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dalby Sogn og Kirke 69. årgang, september-november 2008"

Transkript

1 DALBY aug 2008:DALBY 4/05 15/08/08 13:07 Side 1 Dalby Sogn og Kirke 69. årgang, september-november 2008 Den lokale kirke går til valg Husk datoerne 9/9 og 11/11 Se side 7-9 Læs inde i bladet: For børnefamilierne: Høstgudstjeneste, spaghettigudstjeneste, 1. søndag i advent Birgitte Arendt og Else Oxenvad fortæller Udflugt til Kerteminde KUK 11

2 DALBY aug 2008:DALBY 4/05 15/08/08 13:07 Side 2 Gå i kirke om natten Muligheden er der den sidste fredag hver måned mellem kl. 20 og 24. Natkirken, der er et fælles projekt for alle kirker i Kolding provsti, foregår hver gang i Sankt Nicolai Kirke oplyst af hundredvis af stearinlys. Hvorfor en natkirke? Hvert eneste år vender danskere hjem fra ferie i Sydeuropa om, hvor betydningsfuldt det har været at besøge kirker med tid og rum til fred og meditation, andagt og fordybelse. Natkirken har det hele. To præster og en gruppe frivillige er på plads hver gang. Natkirken er på den måde et pusterum, der giver plads til den enkelte og dog samler dem, der nu vil det, undervejs. Man kan komme og gå, som det nu passer en. Hvad foregår der ved en natkirke? Aftenens forløb følger samme skitse hver gang. Der bliver sunget meditative salmer fra det fælleskirkelige kloster Taizé i Frankrig. Der er flot levende musik til egne tanker og bønner. En præst reflekterer over et udvalgt tema. Kl. 23 er der altergang, og kl er der afslutning med midnatsbøn. Undervejs vælger mange at skrive bønner, som en præst sætter sammen til én lang bøn, der bedes fra alteret ved midnat. Der er også mulighed for at snakke med præsterne eller de frivillige, ligesom der serveres kaffe og te undervejs. Brug for frivillige Jeg har været med som præst to gange ud af de fire, der hidtil har været afholdt natkirke. Det er meget givende at være med også som præst og frivillig. Der er brug for flere frivillige til kaffebrygning, stoleflytning, almindelig samtale med natkirkegængerne m.v. Alle aldersgrupper er repræsenteret både blandt de frivillige og natkirkegængerne. Er du interesseret i at blive frivillig et par fredage om året eller mere, så kontakt sognemedhjælper Kirsten Marie Kragh på eller jcbi Kirkelig vejviser... Kirkesanger: Ida Schneider Domhusparken 8, st.th. tlf Sognepræst: Jens Christian Bach Iversen Gl. Tved 23 A, tlf Træffes bedst tirs.-fre. kl Kirkeværge: Kjeld Kjeldsen Gl. Tved 19 tlf Kirketjener/Graver: Erling Frost Larsen Kirken, tlf Træffes bedst tirs.-fre. kl Menighedsrådets formand: Elly Petersen Bakkegærdet 24 tlf Organist: Lone Skovgaard Mazantigade 20, 2 Tlf Menighedsrådets kasserer: Gunver Strømdahl Skovgærdet 14 tlf

3 DALBY aug 2008:DALBY 4/05 15/08/08 13:07 Side 3 Søndag den 14. september kl Høstgudstjeneste med kirkefrokost Kirken fyldes af børn, frugter, blomster og grøntsager. Kirkens kor medvirker, og vi siger velkommen til årets mini-konfirmander alt sammen ved en festlig høstgudstjeneste for hele familien. Bagefter er der kirkefrokost på marken ved kirken. Hans Jørgen Krab fra Lindgård viser sin kæmpe mejetærsker og andre maskiner frem. Dalby Mølle præsenterer de forskellige kornsorter. Folk i sognet har bagt brød. Pris for hele herligheden er kr. 20,- pr. person / max. kr. 50,- pr. familie + drikkevarer. Der samles ind til Folkekøkkenet på Haderslevvej. Bliver vejret dårligt flytter vi frokosten ind i præstegården

4 DALBY aug 2008:DALBY 4/05 15/08/08 13:07 Side 4 Torsdag den 4. september kl i præstegården Birgitte Arendt fortæller Ditte Menneskebarn Mange i sognet vil huske nogle medrivende aftener i Dalby Præstegård fra fortælleren Birgitte Arendts tidligere besøg. Nu kommer hun igen denne gang for at fortælle Martin Andersen-Nexøs roman Ditte Menneske - barn. Og igen venter en stor oplevelse. Martin Andersen-Nexø fortalte selv, at det for ham havde været en lidelse indtil sønderrevethed at skrive denne bog, for livet er ondt, i al fald mod det gode. Og Ditte er god. Hun er en slags menneskehedens mor, hvis væsen det er at give. Paria en, horeungen Ditte lever dér, hvor Guds hjerte er, dér, hvor brødet rækkes den fattige. Romanen slutter med spørgsmålet: Nåede hun at blødgøre hjerterne? Ved offentliggørel sen skrev en begejstret læser: Det er ikke bare Dittes bog, det er alverdens gode menneskers bog. Tænk, hvor kærlighed kan gøre verden smuk! Tilnavnet Menneskebarn har forfatteren hentet fra Salmernes Bog: Hvad er da et menneske, at Du husker på det, et menneskebarn, at Du tager Dig af det! Onsdag den 8. oktober kl i præstegården Else Oxenvad: Kvinder i Grundtvigs liv I Grundtvig liv var der flere kvinder, der blev af stor betydning for vores store digter og åndskæmper. Foruden godsejerfruen Constance Steen - sen-leth til Egeløkke, der var med til at kalde digteren frem i Grundtvig, vil Else Oxenvad denne eftermiddag fortælle om hans tre ret forskellige hustruer: Om hans første kone Lise Blicher. Om Marie Toft, der på alle måder var hans jævnbyrdige, men som døde fra ham og deres lille søn efter kort tids ægteskab. Og endelig om den unge meget smukke Asta Reedtz og deres trods aldersforskellen meget lykkelige ægteskab. VONSILD Stil krav. Det gør vi 4

5 DALBY aug 2008:DALBY 4/05 15/08/08 13:07 Side 5 Sogneudflugt til Kerteminde m.m. Søndag den 21. september kl Alle i Dalby Sogn indbydes hermed til at deltage i den årlige udflugt efter gudstjenesten den 21. september. Programmet byder blandt andet på Middag på Marinaen Kerteminde Rundvisning på Johannes Larsen Museet Rundvisning i Kerteminde Kirke Kaffebord og rundvisning på Hørvævsmuseet på Krengerup Afgang med bus: Kl fra P-pladsen ved Dalby Kirke. Der serveres en hurtig kop kaffe inden afgang. Man kan også blive afhentet ved præstegården kl inden gudstjenesten. Forventet hjemkomst: Kl Bussen holder både ved præstegården og ved kirken. Pris inkl. mad og entré: Kr. 125,00 pr. person. Tilmelding: Senest 14. september til Margit Hansen på (træffes bedst om eftermiddagen) eller på opslag i kirkens våbenhus. Børneloppemarked Lørdag den 20. september afholder Dalby Beboerforening børneloppemarked i Dalbyhus (hallen) fra kl Stande er gratis for børn med tilknytning til Dalby Sogn. Tilmelding: eller sms

6 DALBY aug 2008:DALBY 4/05 15/08/08 13:07 Side 6 KUK 11: Kolding Provsti - November 2008 Salmer hører til enhver gudstjeneste. Salmer glæder og støtter os, når livet bliver for stort, for småt, for underligt eller for forudsigeligt. Mange salmer har været sunget i århundreder, andre kun i få år. Salmerne taler til den enkelte men de taler også til og styrker fællesskabet blandt dem, der er tilstede, dem der bor på egnen, eller bor i Danmark og nogle gange endog globalt. Nu kan alle opleve glæden ved at synge salmer, for i november måned går Kolding Provstis kirker igen sammen om en KUK 11 og opfordrer: Syng Salmer! Med et væld af arrangementer i kirker, sogne- og præstegårde bliver der rig mulighed for at få sun get nogle af salmebogens 791 salmer. De fleste arrangementer er gratis. Et af højdepunkterne bliver en sangaften i Kristkirken tirsdag den 18. november kl : Så syng da, Kolding, hvor kendte og knapt så kendte folk fra Kolding kommune fortæller om hver sin yndlingssalme, inden en forhåbentlig proppet kirke synger salmerne sammen. Programmet for Syng Salmer bliver offentliggjort i oktober. Følg med på Ugeavisens kirkeside, hver onsdag side 4. I Dalby er vi involveret i to arrangementer, nemlig en salmeaften i præstegården og en koncert med konfirmanderne i samarbejde med Brændkjærkirkens konfirmander, se side 12. Hvad er KUK 11? Det er andet år, at menighedsråd og præster i Kolding provsti går sammen om et fællestema i november. Initiativet kaldes for KUK 11 (Kirkernes Undervisning i Kolding i den 11. måned). Formålet er at samle en bred vifte af lokale arrangementer under et fælles tema i november måned er udnævnt som Sangens År af Kultur- og Under - visningsministeriet samt DR. KUK 11 er også en del af det projekt. Udvalget bag KUK 11 Flemming Knudsen, menighedsrådsmedlem i Harte, Karen Søe Pedersen, sognepræst i Lejrskov-Jordrup, Søren Andresen, organist i Kristkirken, Grete Wigh-Poulsen, provstimedarbejder og præst i Sankt Nicolai Kirke, Jens Christian Bach Iversen, sognepræst i Dalby, er igen i år formand for udvalget. Kirkerne i Kolding Provsti 6

7 DALBY aug 2008:DALBY 4/05 15/08/08 13:07 Side 7 Orienteringsmøde tirsdag den 9. september kl Menighedsrådsvalg 2008 Der er valg til menighedsråd i alle landets sogne den 11. november og således også i Dalby Sogn. Alle indkaldes derfor til orienteringsmøde om valget tirsdag den 9. september kl i Dalby Præstegård. Hvilken vej skal DIN kirke gå? Aftenens program 1. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg 2. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet: Planer for fremtiden. Orientering og drøftelse 3. Redegørelse for regler ved opstilling af kandidater til menighedsrådsvalget Valgliste I Dalby sogn er der tradition for, at der på dette møde opstilles en valgliste. Hvis der ikke senere dukker valglister op, betyder det, at de personer, der står på denne liste kommer til at udgøre det ny menighedsråd for den næste 4 års periode. Derfor er det vigtigt, at rigtig mange møder op denne aften og gør deres indflydelse gældende. Hvad laver et menighedsråd? Hvem skal bestemme de næste 4 år? Hvad skal vi med en ny sognegård? Søren Arens Formand for valgbestyrelsen Hvad med kirken og børnefamilierne? Hvad med kirken og de unge? Hvad med kirken og de ældre? Bliv klogere på din lokale kirke

8 DALBY aug 2008:DALBY 4/05 15/08/08 13:08 Side 8 Visioner og struktur Arbejdet i fremtide Det er ikke alle de siddende medlemmer af Dalby Menighedsråd, der genopstiller, når sognet går til va gamle og nye medlemmer kan forme arbejdet for at øge både effektivitet og arbejdsglæde. Udvalg Visioner Kirke, kirkegård, præstegård Børn og unge Aktiviteter Økonomi PR Valg Opgaver 3 medlemmer af rådet arrangerer to udvik - lingsdage for at diskuterer målsætning: Hvordan er vi kirke i lokalsamfundet? herunder udviklingsplanerne med sognehus, præstegård og kirke. Lægger retningslinjer for drift og vedligehold af kirke, kirkegård, og præstegård herunder kontakt til stift og provsti samt arkitekt og rådgivere. Forestår jordopkøb til kirkegårdsudvidelse samt etablering af sognehus og ny præstebolig. Arbejder med familiegudstjenester som høstgudstjeneste, fastelavn, strandgudstjeneste. Fungerer som tænketank til udvikling og forankring af børn og unges tilknytning til kirken bl.a. gennem samarbejde med skole, børnehaver m.v. Arrangerer sogneaftner og eftermiddage, koncerter, udflugter, debatoplæg o.lign. Organiserer kirkekaffe med flere frivillige. Udarbejder driftsbudgetter og forestår budgetforhandlinger med kirkelige myndigheder. Behandler regnskab for kirke og præstegård, løn, aktiviteter og investeringer. Udgiver og udvikler kirkeblad. Forestår og udvikler PR-opgaver som annoncering, opslag mv. Sikrer afholdelse af valg til menighedsrådet om 4 år efter gældende regler og retningslinier. 8

9 DALBY aug 2008:DALBY 4/05 15/08/08 13:08 Side 9 ens menighedsråd il valg dette efterår. Men rådet er gået i tænkeboks og bringer her et udspil til, hvordan et nyt råd med Medlemmer/Deltagere Menighedsrådet, kirkens ansatte, evt. eksterne ressourcer: Proceskonsulenter og frivillige (ikke medlemmer af rådet). Mindst 2 MR-medlemmer og præst suppleret med 2-3 personer udenfor rådet. I alt mindst 5-6 medlemmer. Min. 1 MR-medlem, præst, 4 frivillige. I alt mindst 6 medlemmer suppleret ad hoc med praktiske hjælpere, brødbagere m.v. Mindst 1 MR-medlem, præst, organist, 3-4 frivillige. I alt mindst 6 medlemmer. MR-formand, kasserer, præst. I alt mindst 3 medlemmer. 1 MR-medlem, præst, 2 frivillige. I alt mindst 4 medlemmer. Generelt om udvalgsarbejdet Alle udvalg kan suppleres yderligere med medlemmer uden for menighedsrådet. Alle udvalg er repræsenteret i menighedsrådet ved et af rådets medlemmer, der fungerer som formand for udvalget og udvalgets talerør i rådet. De enkelte udvalg arbejder med op - gaver indenfor de angivne områder, dog kan andre emner tages op i udvalgene og afrapporteres til rådet. Beslutninger for aktiviteter og økonomiske rammer behandles og besluttes på menighedsrådsmøder efter oplæg fra de enkelte formænd. Udvalgsarbejdet er også for medlemmer udenfor rådet ulønnet. Refusion af evt. omkostninger iht. gældende retningslinjer, og såvel menighedsrådsmedlemmer som andre udvalgsmedlemmer kan ikke have økonomiske interesser i f.eks. større anlægsarbejder. Søren Arens 3 MR-medlemmer. 9

10 DALBY aug 2008:DALBY 4/05 15/08/08 13:08 Side 10 KIRKEHØJSKOLEN Tro & videnskab: Med- eller modspillere Kolding Kirkehøjskole - Et samarbejde mellem sognene i Kolding Provsti En stjerneklynge fødes (Hubble Space Telescope/NASA & ESA) Lørdag den 6. september kl Du store univers: Udflugt til Orion Planetariet i Jels Med bus/bil. Vi besøger udstillingen og ser film om universet. Frokost i Hjarup Kirkelade. Indlæg v. freelance astronom og tidligere formand for Astronomisk selskab, Knud Strandbæk. Drikkevarer til frokosten betales selv. Tilmelding senest mandag den 25. august!!! Arrangementerne finder sted i Jens Holms Hus, Nicolaiplads 2. Pris alle dage: Kr. 250,- Pris enkelt dag: Kr. 100,- (inkl. kaffe/te og frokost, drikkevarer kan købes) Tag et program i Dalby Kirke! Betaling: Kontant på mødedagene eller ved indbetaling på konto: Tilmelding til: Helle Juhl, Gl. Skartved 44, 6091 Bjert, tlf Lørdag den 4. oktober kl Programmedarbejder, DR, Egon Clausen: Troen en åndelig slikkepind? Bibelen fortæller, at tro er fast tillid til det, der håbes på. Men hvad håbes der på i en tid, hvor synd og nåde er gået ud af sproget? Er tillid, tro og håb blevet til en åndelig slikkepind, man bare hygger sig med? Eller bliver troen, hvad enten den er kristen eller muslimsk, brugt til en kamp mod den oplyste fornuft? Hjerneforsker Bente Pakkenberg: Hvem har fleste hjerneceller - og hvorfor? De nyeste forskningsresultater inden for hjerneforskningen fortæller, at mænd har flere hjerneceller end kvinder, men hvad bruger de dem til? Er det er en fordel at have mange hjerneceller? Hvordan spiller faktorer som alder og sygdom ind? Lørdag den 8. november kl Tidl. biskop Jan Lindhardt: Fremskridt og/eller dumhed? En rundtur i troens og videnskabens udviklingshistorie: Videnskaben har medført enorme fremskridt, men har også indskrænket vores sprog og selvforståelse til kun at omfatte det, der kan måles og vejes. Kan uddannelse og forskning risikere at gøre mennesket dummere? Astrofysiker Hans Kjeldsen: Verdensrummets gåder Et spændende indblik i verdensrummets gåder: Nysgerrighed og fascination har altid været væsentlige drivkræfter bag vores trang til at forstå sammenhængene i verden og opbygge et verdensbillede. Emner som Big Bang, sorte huller og spørgsmålet om muligheder for liv i rummet tages op i ord og billeder. 10

11 DALBY aug 2008:DALBY 4/05 15/08/08 13:08 Side 11 Musikgudstjeneste søndag den 2. november kl Alle Helgen med lys på kirkegården Alle Helgens dag er den dag, hvor vi mindes dem, der ikke er hos os mere. Ifølge sognets tradition gør vi det ved en stemningsfuld musikgudstjeneste, hvor navnene på dem, der er døde og blevet begravet i Dalby det seneste år, bliver læst op fra prædikestolen. Hvis vejret tillader det, vil vi også igen i år forsøge at fortsætte skikken med at tænde levende lys på gravene. Fra kl. 19 kan enhver kirkegænger, der har pårørende på kirkegården, afhente lys i våbenhuset til at sætte på gravstederne. Traditionen tro spiller musikken en stor rolle ved denne aftengudstjeneste. Kirkens kor synger salmer, der hører den særlige anledning til. Og kor og organist Lone Skovgaard suppleres af Birgitte Krogsgaard Madsen på obo. 11

12 DALBY aug 2008:DALBY 4/05 15/08/08 13:08 Side 12 Torsdag den 6. november kl i præstegården Sogneaften for alle: Menighedsrådet og kirkens ansatte præsenterer Min yndlingssalme I det daglige er det præsten, der vælger de salmer, der skal synges ved gudstjenesterne. Men hvad sker der, hvis medlemmerne af menighedsrådet og kirkens andre ansatte selv kunne bestemme? Det kan man få en smagsprøve på, når de på skift præsenterer hver sin yndlingssalme, som vi alle dernæst synger. Hvilken salme er Ida kirkesangers yndlingssalme? Og hvilken er kasserer Gunvers? Og hvilken er? Der findes kun én måde at finde ud af det på: Kom selv og syng med! Søndag den 9. november kl i Dalby Kirke: Salmesangens søndag: Med morgenkaffe 9.30 og øvning kl Blandt andet ved hjælp af gode Kolding-kræfter er der lagt op til, at kirkerne i hele Haderslev Stift denne søndag sætter et særligt fokus på salmer. En af måderne er, at der rundt i alle kirker skal synges de samme to salmer ved gudstjenesten. I Dalby Kirke inviterer vi til morgenkaffe med rundstykker kl i graverhuset på salmesangens søndag. Klokken vil vi fortsætte i kirken med at varme stemmerne op til gudstjenesten, blandt andet ved at øve nogle nye og gamle salmer, som aldrig eller kun få gange er blevet sunget i kirken før. KUK 11 Denne side omtaler Dalbys bidrag til KUK 11. Se side 6 og få mere at vide om KUK 11. Fredag den 14. november kl i Brændkjærkirken Årets konfirmander og deres forældre: Koncert Årets konfirmander flytter undervisningen ind i Brændkjærkirken to hele dage i november, nemlig den 14. og 15. Det sker i et særligt samarbejde med Brændkjærkirkens præster og konfirmander. Den 14. står i musikkens tegn. Her vil konfirmanderne og senere på dagen også deres forældre blive inddraget i koncertforberedelserne, så der kl. 17 kan holdes koncert med friske nye salmer, gospel og andet godt akkompagneret af dygtige musikere. Organist Eva Schmidt fra Harte Kirke, der er bosat i Dalby Sogn, vil dirigere gospelsangene. Lørdag den 15. tager konfirmanderne fat igen, men nu med at forberede søndagens gudstjeneste. Det er altså årets konfirmander, der står bag gudstjenesten i Dalby Kirke den 16. november. 12

13 DALBY aug 2008:DALBY 4/05 15/08/08 13:08 Side 13 For børn og børnefamilier Spaghettigudstjeneste i Dalby Kirke: Søndag den 26. oktober kl. 16 Et tilbud for børnefamilier En gudstjeneste på børnenes præmisser Kirkens budskab fortalt og dramatiseret Børnevenlige salmer Efterfølgende hygge og samvær og spisning i præstegården Spaghetti og kødsovs (kr. 20,- pr. person / max kr. 50,- pr. familie + drikkevarer) Alle hjemme kl. 18 Dåbsgudstjeneste: Lørdag den 1. november kl Der er rigtig mange dåb i Dalby Kirke. Det er på alle måder overordentlig glædeligt. Men i visse perioder er presset så stort, at det kan være svært at få kalenderen til at gå op. Derfor er der én gang i kvartalet en dåbsgudstjeneste på en lørdag. Man melder sig til på helt sædvanlig vis ved at kontakte sognepræsten. Den næste dåbsgudstjeneste på en lørdag er lørdag den 24. januar søndag i advent: Søndag den 30. november kl Årets mini-konfirmander slutter deres forløb af med at bære lys ind ved gudstjenestens start. Ifølge traditionen tager vi imod børnene ved at synge den klassiske adventssalme Skyerne gråne, og et barn tænder herefter første lys i kirkens store adventskrans. Vi skal selvfølgelig også synge Vær velkommen, Herrens år. Kirkens kor og korskole medvirker ved den stemningsfulde gudstjeneste, hvor mini-konfirmanderne også bidrager. Tilmelding: Nyhedsmail om børn og kirke i Dalby Sidste nyt: Nu kan du få en nyhedsmail om familie- og spaghettigudstjenester, mini-konfirmander og andet godt for børn i Dalby Kirke. Send mailadresse til sognepræsten på så kommer familien på mailinglisten. 13

14 DALBY aug 2008:DALBY 4/05 15/08/08 13:08 Side 14 Nyt fra menighedsrådet Idrætsanlæg ved Dalby Kirke? Kolding Kommune har fremlagt såkaldte visioner om etablering af 10 fodboldboldbaner i et område forholdsvis tæt på Dalby Kirke, sandsynligvis sydvest for kirken, men det er uklart i kommunens udspil. Sammen med en nybygget hal samme sted ville disse boldbaner skulle deles med idrætsklubben i Vonsild. Værestedet ved Dalby Skole for klasse foreslås flyttet ud til samme område. Dalby Menighedsråd har indsendt høringssvar sammen med Dalby GF, Dalby Skolebestyrelse, Værestedet ved Dalby Skole og Beboerforeningen for Dalby Sogn. Alle er enige om, at en placering af sådanne fælles faciliteter alleryderst i sognet er uheldig af flere grunde. Bare for at nævne nogle: Det er for langt til en ekstra hal for skolen, som sammen med SFO en i forvejen udnytter den eksisterende hal fuldt ud, og med flere elever bliver behovet kun større. Det er kunstigt langt til værestedet for de større elever efter skoletid. I en tid hvor behovet for, at børn og unge dyrker idræt, understreges igen og igen, virker det selvmodsigende at give de fleste borgere i sognet længere til det lokale idrætsanlæg. Der bliver i bedste fald mere bilkørsel, i værste fald færre børn og unge, der dyrker idræt. Sammen har vi mindet om, at kommunen selv har vedtaget overordnede visioner for udviklingen i Dalby, hvor det blev slået fast, at der skulle knyttes til ved allerede eksisterende faciliteter. Vi har derfor peget på alternative løsninger langt tættere på den nuværende skole, hal og idrætsanlæg, så der bliver en sammenhæng med oplagte samdriftsmuligheder. Kommunen har indkaldt de nævnte institutioner og foreninger til et møde i starten af oktober for at drøfte de lokale kommentarer. ep Sæt X i kalenderen 3. december kl : Adventshygge i præstegården 14. december kl. 16: Musikgudstjeneste med De 9 læsninger 24. december kl , og 16: Juleaftensgudstjenester 31. december kl : Festgudstjeneste nytårsaften 31. januar kl : Lørdags-dåbsgudstjeneste I Sydbank er det vores mål at lytte til dine behov, så vi bedre kan forstå og handle efter dine ønsker. Så kom ind og fortæl os om dine drømme og gp planer, så hjælper vi dig med at gøre dem til virkelighed. Velkommen i Sydbank! Jernbanegade Kolding tlf sydbank.dk 14

15 DALBY aug 2008:DALBY 4/05 15/08/08 13:08 Side 15 Nyt om navne Døbte 25. maj Christian Dahl Gejl Johannesen, Idyl Allé 9 Marie Skare Rosendahl, Stranden juni Sofie Wegelbye Holm, Aagærdet 20 Mads-Emil Strømgaard Sørensen, Dr. Dorotheasvej juni Mikkel Skovbjerg Kristensen, Idyl 16B Gustav Skovdal Nørgaard, Gefionsvej august Tilde Duevang Nielsen, Goldbæk Allé august Peter Brandorff Andreasen, Piledamsvej 1A 17. august Ditlev Vilhelm Stærmose, Goldbæk Allé 6 Alberte Lykkesborg Nielsen, Chr. Schousvej 8 Viede og velsignede 14. juni Mette Vind Martello & Kim Martello, Skovly august Mette Skov & Thomas Skov, Lupinparken august Ida Skare & Gert Rosendahl Hansen, Stranden 22 Jeannette Wulff Nørholm & Thomas Wulff Nørholm, Aabakken 15 Døde og begravede 12. maj Søren Pasarell, Agtrupvej 141, 1. th. 17. maj Poul Hofmann Frisch, Søbakken juni Bent Andersen, tidl. Rebæk 4. juni Klaas Batelaan, Rosenholm juni Søren Kroul Nielsen, Agtrupvej 27, juli Poul Erik Sørensen, Dalbyvej juli Kaj Halfdan Petersen, Strandbakken 8 1. august Irmgard Sørensen, Romerparken 13 Kirkebilen KIRKEBILEN kan benyttes af ældre og gangbesværede til alt, der er annonceret her i bladet. OBS! Ønsker man at benytte kirkebilen til søndagsgudstjenesten, skal man ringe til Bjert Busser på senest lørdag kl. 12. Redaktion: Jens Christian Bach Iversen (ansv.). Jens Filipsen, Elly Petersen, Ole Sønnichsen Fotos: Anders Eskildsen, Edith & Hilmar Bjarnhoff, Carsten Justesen, Leif Mortensen, Per Lindorf, Carsten Popp, Jens Christian Bach Iversen m.fl. Tryk: Bogense Bogtrykkeri, tlf

16 DALBY aug 2008:DALBY 4/05 15/08/08 13:08 Side 16 Kalenderen September 2008 Birgitte Arendt fortæller Ditte Menneskebarn : Torsdag d. 4. kl Sogneaften i Præstegården. Se side 4. Gudstjeneste: Søndag d. 7. kl s. e. trin. Ved Klavs Bo Sørensen. Orienteringsmøde vedrørende valg til menighedsrådet Tirsdag den 9. kl I præstegården. Se side 7-9. Gudstjeneste: Søndag d. 14. kl s. e. trin. Høstgudstjeneste med kirkefrokost. Se side 3. Gudstjeneste: Søndag d. 21. kl (udflugt bagefter) 18. s. e. trin. Sogneudflugt til Kerteminde m.m.: Søndag d. 21. efter gudstjenesten Se side 5. Gudstjeneste: Søndag d. 28. kl s. e. trin. Oktober 2008 Gudstjeneste: Søndag d. 5. kl s. e. trin. Else Oxenvad fortæller om Kvinder i Grundtvigs liv : Onsdag d. 8. kl Eftermiddagsmøde i Præstegården. Se side 4. Morgengudstjeneste: Søndag d. 12. kl s. e. trin. Ved Tine Illum Gudstjeneste: Søndag d. 19. kl s. e. trin. Spaghettigudstjeneste: Søndag d. 26. kl s. e. trin. Med spisning i præstegården. Se side 13. November 2008 Dåbsgudstjeneste: Lørdag d. 1. kl Se side 13. Musikgudstjeneste: Søndag d. 2. kl Alle helgen med lys på kirkegården. Se side 11. Min yndlingssalme: Torsdag den 6. november kl Sangaften i Præstegården ved Menighedsråd og ansatte ved Dalby Kirke. Se side 12. Salmesangens søndag : Søndag d. 9. kl med morgenkaffe s. e. trin. Gudstjeneste med fokus på salmer. Kl øves nye salmer. Se side 12. Konfirmandkoncert i Brændkjærkirken: Fredag den 14. kl Årets konfirmander og forældre synger i kor med kollegaer fra Brændkjærkirken. Se side 12. Gudstjeneste: Søndag d. 16. kl s. e. trin. Konfirmandgudstjeneste. Se side 12. Så syng da, Kolding: Tirsdag den 18. november kl i Kristkirken Stor fælles salmeaften med kendte Koldingborgere. Se side 6. Gudstjeneste: Søndag d. 23. kl Sidste søndag i kirkeåret. Ved Lene Thiim. Familiegudstjeneste: Søndag d. 30. kl søndag i advent. Se side 13.

Dalby Sogn og Kirke 71. årgang, juni - august 2010

Dalby Sogn og Kirke 71. årgang, juni - august 2010 Dalby Sogn og Kirke 71. årgang, juni - august 2010 Dalbys konfirmander 2010 Se deres bøn side 4 Læs inde i bladet: Friluftsgudstjeneste ved sportsfesten/hallen og på Rebæk Strand Sogneudflugt til Flyvestation

Læs mere

Dalby Sogn og Kirke 71. årgang, september - november 2010

Dalby Sogn og Kirke 71. årgang, september - november 2010 Dalby Sogn og Kirke 71. årgang, september - november 2010 Kor med vokseværk Se side 8-9 Læs inde i bladet: Gudstjenester for børnefamilierne: Høst, spaghetti og 1. søndag i advent Jens Chr. Bach Iversen

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Dalby Sogn og Kirke 73. årgang, september - november 2012

Dalby Sogn og Kirke 73. årgang, september - november 2012 Dalby Sogn og Kirke 73. årgang, september - november 2012 Læs inde i bladet: 13. september: Vær med til at sætte kursen for Dalby Kirke Se side 2-3 Menighedsrådsvalg 2012 Præst fra Bagdad besøger Dalby

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2860 SØBORG Menighedsrådsmøde Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde I

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Fraværende: Margit Mühlbach og Jørn Skøtt Andersen Aftenen indledtes med en salme 1. 5 min. Bjarne indledte aftenen

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012 Juni Juli August 2012 Kirkeblad Indhold Ulfborg sogn på nettet 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelig vejviser 5 Kirkelige handlinger 6 Menighedsrådet 7 Gudstjenesteliste 8 Ulfborg Sogn Fra sognepræsten

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Torsdag den 31. oktober 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Annette Baldus Vestergaard, Anita Holmgaard, Erik Dybdal Møller, Thomas

Læs mere

Hostrup & Højst. September - Oktober - November

Hostrup & Højst. September - Oktober - November Kirkebladet Hostrup & Højst September - Oktober - November 2015 1 Teologisk guldkorn»sankt Patricks brynje«er en gammel keltisk bøn fra omkring år 400, som tilskrives Sankt Patrick, som kaldes Irlands

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Onsdag den 29. april 2015 Kl. 19.00 Mødet indledes med spisning kl. 18.15 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Thomas Gylnæs Nielsen Evt. stedfortrædere indkaldt: Fraværende

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park

Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2014 Det sker... Maleriudstilling i Kirkebakkehuset I august, september og oktober udstiller

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Dalby Sogn og Kirke 72. årgang, december 2011 - februar 2012

Dalby Sogn og Kirke 72. årgang, december 2011 - februar 2012 Dalby Sogn og Kirke 72. årgang, december 2011 - februar 2012 Kirkens børnehjørne er på plads. Nu er også almindelige gudstjenester familiegudstjenester. Se side 10. Læs inde i bladet: Advents- og juletiden

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning)

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning) Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, tirsdag den 22. Nov. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Gunna Jørgensen., Michael R.R., Karin

Læs mere

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.yesterdaysfoto.dk Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk Juni - Juli - August 2015. Nr. 3-74. årgang Foto: Poul Hansen Koncert & ferie Sæt

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Juni - August 2012 32. årgang nr. 2. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Juni - August 2012 32. årgang nr. 2. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Juni - August 2012 32. årgang nr. 2 Menighedsrådsvalg 2012 Pastoratet udgøres af tre sogne, nemlig Nim (hovedsogn), Underup

Læs mere

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg.

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Side 1 Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Redsted - Hvidbjerg - Agerø Karby - Tæbring - Rakkeby Side 2 Hvilken side står det på? Adresseliste 11 Alle kirker synger 3 Babysalmesang

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2013 27146_Kirkeblad_AS-KLAK-JUELSMINDE_juni 1 2013.indd 15-05-2013, 11:45 Nyt fra menighedsrådet Juelsminde præstebolig bliver til Kirkebakkehuset

Læs mere

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER?

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? SMUG BØRNEGUDSTJENESTE- BØRNEGUDSTJENESTE OG 5 ÅRS DÅBSTRÆF Søndag den 21. juni kl. 14.00 i Kolt Kirke INDVIELSE AF KOLT KIRKES LAPIDARIUM Søndag den 7. juni

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Referat. Skelund Menighedsråd. Møde i kirkehuset. 15.januar 2015 kl. 17.00-19.00. 1. Bemærkninger til dagsorden Afbud fra Titti Busk

Referat. Skelund Menighedsråd. Møde i kirkehuset. 15.januar 2015 kl. 17.00-19.00. 1. Bemærkninger til dagsorden Afbud fra Titti Busk 15.januar 2015 kl. 17.00-19.00 Afbud fra Titti Busk 2. Siden sidst Lyd til udendørsarrangement Aftale om hjælp til lyd til gudstjenesten på Visborggård. 1300kr. pr. menighedsråd Frivillighed Hvordan fanger

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN.

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. 2009 Pas på din kirke! Velkommen til et nyt menighedsråd Er kirken bare for sjov? spørges der på plakaten til menighedsrådsvalget 2008. På billedet ses en præst

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 30. oktober 2012 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Ingen Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen Ingen bemærkninger 2. Meddelelser fra Formanden.

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 30. april kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 30. april kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 30. april kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Pkt. Indhold

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til tirsdag den 13. august 2013 Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30. Afbud bedes meldt til kontoret. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Anita,

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

Kirkehilsen Egense - Øster Skerninge

Kirkehilsen Egense - Øster Skerninge GUDSTJENESTER August Egense Øster Skerninge 02. august 9. s. e. trinitatis 11.30 Ida Fonsbøl 09. august 10. s. e. trinitatis 10.00 Bojsen-Møller Kirkehilsen Egense - Øster Skerninge 16. august 11. s. e.

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2014/2015

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2014/2015 Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup vinterhalvåret 2014/2015 Hold dig opdateret på hjemmesiden: www.hvidbjergborgerforening.dk Er din husstand endnu ikke medlem - men ønsker at blive det denne

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere