Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens mål nr. 1 om nedbringelse af arbejdskraftreserven: Udvikling og resultater Side - Hvem er i målgruppen, hvem forlader målgruppen, og hvem er på vej ind? Side 3 Ministerens mål nr. om "Ny chanche til alle": Udvikling og resultater Side - Hvem er i målgruppen, hvem forlader målgruppen, og hvem er på vej ind? Side 5 Ministerens mål nr. 3 om reduktion af ledigheden blandt unge: Udvikling og resultater Side - Hvem er i målgruppen, hvem forlader målgruppen, og hvem er på vej ind? Side 7 Sygedagpengeindsatsen - mindsket sygefravær: Udvikling og resultater Side 8 - Hvem er i målgruppen, hvem forlader målgruppen, og hvem er på vej ind? Side 9 Læsevejledning til oversigtsarkene - samt noter til figurer og tabeller Side 1 Beskæftigelsesregion Midtjylland. september 7

2 Mål 1: Kommune Juni 7 1.1: Antal personer i alt i arbejdskraftreserven i og 7 Ministerens mål nr. 1 "Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt. Personkredsen defineres her som "arbejdskraftreserven" og omfatter dagpengemodtagere samt kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere i matchkategori 1-3 som har haft mindst 13 ugers sammenhængende ledighed eller aktivering jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 7 Simulerings-eksempel Anm: Antal ledige kontanthjælps- og dagpengemodtagere i arbejdskraftsreserven i og 7. Simulering af udviklingen for resten af 7, såfremt der skal ske en reduktion i arbejdskraftsreserven på 1 procent fra dec. til dec. 7 1.:Fald i arbejdskraftreserven i 7 sammenholdt med Gevinster ved at få arbejdskraftreserven i job Hver gang 1 kontanthjælpsmodtagere går fra at være helårsydelsesmodtagere og til helårsbeskæftigelse vil kommunen opnå et bruttoprovenu på ca. 1 mio. kr. Tilsvarende vil kommunen opnå et bruttoprovenu på ca., mio. kr. i skatteindtægter for hver gang 1 dagpengemodtagere overgår til helårsbeskæftigelse jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Anm: Den månedlige reduktion i antal personer i arbejdskraftreserven i 7 sammenholdt med de tilsvarende måneder i Kommune smodtagere m.v. i arbejdskraftreserven Juni 7: 117 Ledighedsberørte kontanthjælpsmodtagere m.v. i alt (inkl. aktiverede) Juni 7: 1 modtagere i arbejdskraftsreserven Juni 7: 7 Berørte dagpengemodtagere i alt (inkl. aktiverede) Juni 7: : Arbejdskraftreserven i procent af alle ledige og aktiverede smodtagere 77 5 jun jun 7 71 Region Midtjylland modtagere Mar- Mar-7 Mar- Mar-7 Anm: Antal personer i arbejdskraftsreserven inden for en måned sat i forhold til alle ledighedsberørte i måneden. Antal ledighedsberørte omfatter antal bruttoledige dagpengemodtagere samt bruttoledige personer i matchkategori 1-3, som er berørt af kontanthjælp eller t thj l i i d jun jun 7 Region Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland

3 Mål 1: Kommune Juni 7 Hvem er i arbejdskraftreserven 1..:, alder og herkomst 1.5 Matchkategorier og a-kasser Ift. mar 7 Ift. mar 7 Ift. mar 7 Ift. mar 7 Grovmatch,5 -, Kvinder 9 8,1 83,5-1 Match 1 7, - 91,7-3 Mænd 1 17, ,5-37 Match 9 7, ,3-3 I alt Match , , -13 I alt 117 1, , - Ift. mar 7 Ift. mar 7 Ift. mar 7 Under 5 år 5, 8 3, år 7 3, ,3-1 3 F 15 1, år 19 1, ,1-1 HK 1 19, år 1 1, ,1 - FOA 1 1, år 3, , -3 Kristelig A-kasse 8 9, år 1,9 1 17, -19 ASE (selvstændige) 3 5, -1 Over 59 år 1, ,1-3 Funktionære og tjenestemænd 3, -1 Træ-Industri og Byg 3, -9 Danskere 91 77, ,8-5 Akademikernes A-kasse 15,1 5 Vestlige lande 3, 18,5-5 Ledernes A-kasse 1 1,7-8 Ikke vestlige lande 3 19, ,7-17 Øvrige a-kasser 19 17,8-9 I alt I alt Anm:, som var omfattet af arbejdskraftreserven i juni 7 fordelt på køn, alder og Anm:, som var omfattet af arbejdskraftreserven i juni 7 fordelt på køn, herkomst, samt den procentvise udvikling fra marts 7 til juni 7. alder og herkomst, samt den procentvise udvikling fra marts 7 til juni 7. Hvem forlader målgruppen 1.: Fra marts 7 til juni 7 Afgang Afgang Beskæftigelse SU 5 Voksenlærling 1 Statslig aktivering 9 Revalidering 1 Kommunal aktivering Sygedagpenge Skånejob/fleksjob Efterløn 3 7 Førtidspension Øvrigt 7 1 I alt Anm:, som var omfattet af arbejdskraftreserven i marts 7 og som ikke var omfattet af arbejdskraftreserven i juni 7: Ydelsesstatus i uge : Afgang fra mar 7 til jun 7 fordelt på anciennitet smodtagere 1- uger 7-39 uger -5 uger 1-1½ år 1½- år -½ år ½-3 år 3-3½ år 3½- år -½ år ½-5 år Over 5 år modtagere Anm:, som var omfattet af arbejdskraftreserven i marts 7 og som ikke var omfattet af arbejdskraftreserven i juni 7: Anciennitet målt på afgangstidspunktet, dvs. i perioden fra marts 7 til juni Hvem er på vej ind i målgruppen (-1 ugers anciennitet) 1.8: fordelt på alder samt herkomst 1.9: Match og \ Kvinder Kvinder Matchkategori Matchkategori Under 5 år 19 31,7 1 3, Match ,3 9 9, 5-9 år 3 5, 3,7 Match 3 5, 39 7, år 3 5, 119, Match ,3, -9 år 5 8,3 7 13,8 Grovmatch 1 8,3, 5-57 år 1 1,7 11,5 I alt år, 33,1 Over 59 år, 13, \ Mænd Mænd Under 5 år 13 1,7 15,8 5-9 år 1 1,7 11, 3 F 97 18, år 5 8,3 8, HK 83 15,5-9 år 1 1,7 7,8 FOA 77 1, år, 7, Kristelig A-kasse 71 13, år, 13, ASE (selvstændige) 18 3, Over 59 år, 19 3,5 Funktionære og tjenestemænd 15,8 Træ-Industri og Byg 17 3, Danskere 7, ,3 Akademikernes A-kasse 8 1,5 Vestlige lande 1 1,7 13, Ledernes A-kasse 11, Ikke vestlige lande 13 1,7 3,3 Øvrige a-kasser 1,1 I alt I alt Anm:, som havde -1 ugers sammenlagt ledighed i jun 7. Anm:, som havde -1 ugers sammenlagt ledighed i jun Beskæftigelsesregion Midtjylland 3

4 Mål : Kommune Juni 7.1: Løbende tilgang af personer omfattet af "Ny Chance" Ministerens mål nr. "Jobcentrene skal have særlig fokus på indsatsen overfor de kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst et år og de mål, der er for indsatsen i forbindelse med "En ny chance til alle". 3 mål for "Ny Chance": 1) 5 procent af målgruppen skal være i job eller uddannelse ) ne skal være selvforsørgende i 15 procent af den målte periode 3) Gruppen skal være i aktivitet i procent af den målte periode jul- aug- sep- 1 okt- 13 nov- 13 dec- Anm: Akkumuleret tilgang af personer omfattet af Ny-chance gruppen, dvs. at samtlige kontant- og starthjælp-modtagere, der i indsatsperioden når 5 ud af 9 ugers passivitet, indgår i gruppen 15 jan feb- 7 7 mar- 7 apr- 7 Månedsvis tilgang til Ny Chance gruppen maj jun- 7.: Udviklingen i resultater i forhold til de 3 "Ny chance" mål Gevinster ved at få kontanthjælpsmodtagere i job En indfrielse af de tre delmål for Ny-chance indsatsen vil medføre økonomiske gevinster for kommunen i form af sparrede forsørgelsesog aktiveringsudgifter. Endvidere vil der være gevinster på en række andre serviceområder som følge af en øget integration af voksne/familier, der kan være socialt belastede m.v Målopfyldelse mål 3 Målopfyldelse mål Målopfyldelse mål jul- aug- sep- okt- nov- Anm: Udviklingen i resultater for de tre mål som er fastsat for "Ny chance til alle" indsatsen - status måned for måned. 38 dec- Mål 1 (i job eller uddannelse) Mål 3 (aktivering) jan- 7 5 feb- 7 8 mar- 7 5 apr- 7 Mål (selvforsørgelse) 5 maj jun Ny chance til alle: Kampagnen løber fra 1. juli til 3. juni 8 og handler om at gøre en ekstra indsats for de passive kontanthjælpsmodtagere. Det drejer sig om at skifte passivitet ud med job, uddannelse eller aktiviteter, der kan bane vej til arbejdsmarkedet Antal personer i målgruppen i alt ved kampagnestart: Juni : 739 Antal personer i målgruppen i alt Juni 7: 97.3: Resultater i juni 7 sammenholdt med Region Midtjylland ,7 13,5 Mål 1 ( i job eller uddanelse) 7, 5,5 Anm: Udviklingen i resultater for de tre mål som er fastsat for 'Ny chance til alle' indsatsen - status uge 7 7,7 Mål (selvforsørgelse) Region Midtjylland 18,9 Mål 3 (aktivering) Beskæftigelsesregion Midtjylland

5 Mål : Kommune Juni Ingen kategori Hvem er i Ny Chance gruppen i juni 7.: og alder 3.5 Ny chance Ny chance Pct Pct Kvinder Danskere Mænd Vestlige lande 15 Palæstina 1 Under 5 år 59 8 Tyrkiet år 9 Somalia år 9 59 Afghanistan år Irak 3 Over 59 år 33 5 Pakistan I alt 73 1 Balkan Marokko 1 modt. i alt 31 Libanon 1 Ny chance i pct. af alle kth 31,3 Andre ikke vestlige l. 3 Anm: Aktuel bestand af personer i ny chance gruppen, I alt 73 1 dvs. personer der har modtaget ydelser i juni 7.: Matchkategorier.7 Ydelsesanciennitet 1 1 Grovmatch Match 1 Match Match 3 Match Anm: Aktuel bestand i Ny-chance gruppen fordelt på match, jun 7 Anm: Aktuel bestand i Ny-chance gruppen fordelt på anciennitet,jun 7 Hvem modtager ikke længere "Ny Chance"-ydelser.8: Ydelsesstatus på afgangstidspunktet 9 Match uger 1- uger 7-39 uger -5 uger 1-1½ år 1½- år ½ år ½-3 år 3-3½ år 3½- år -½ år ½-5 år Over 5 år.9: Fordelt på anciennitet Beskæftigelse Revalidering Ledighedsydelse Sygedagpenge Anm: som tilhørte Ny-chance gruppen i maj 7, som ikke modtager ny chance-ydelser i juni 7: Status uge 7 1 Førtidspension Skåne/fleksjob Andet uger 5 1- uger 7-39 uger -5 uger Anm: som tilhørte ny chance-gruppen i maj 7, som ikke modtager ny chance-ydelser i juni 7: Anciennitet målt ved afgangstidspunktet 1-1½ år 1½- år -½ år ½-3 år 3 3-3½ år 3½- år -½ år ½-5 år Over 5 år Hvem er i risikogruppen på vej ind i "Ny Chance".1: og alder.11: Ydelsesanciennitet Ydelsesanciennitet 3-5 uger 51- uger 3-5 uger 51- uger Pct. Pct. Pct. Pct. Kvinder Danskere Mænd Vestlige lande 9 1 Palæstina Under 5 år Tyrkiet år Somalia år Afghanistan år Irak Over 59 år 1 5 Pakistan I alt Balkan Anm:, som er på vej til at indgå i Ny-chance gruppen. Dvs. personer som Marokko har henholdsvis 51- ugers passiv ydelsesanciennitet og personer med 3-5 Libanon 1 ugers passiv ydelsesanciennitet, målt i juni 7 Andre ikke vestlige l I alt Beskæftigelsesregion Midtjylland 5

6 Mål 3: Kommune Juni 7 3.1: Unge på dagpenge eller kontanthjælp m.v. og 7 5 Ministerens mål nr. 3 "Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælpsmodtagere, starthjælpsmodtagere, introduktionsydelsesmodtagere og dagpengemodtagere under 3 år bliver nedbragt i forhold til året før" Anm: Antal personer under 3 år, som modtager de pågældende ydelser (fultidspersoner).simulering af udviklingen for resten af 7, såfremt der skal ske en nedbringelse af unge offentligt forsørgede på 1 procent fra dec. til dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 7 Simulerings-eksempel : Fald i antal unge off. forsørgede 7 i forhold til Gevinster ved at få flere unge i job Hver gang 1 kontanthjælpsmodtagere går fra at være helårsydelsesmodtagere og til helårsbeskæftigelse vil kommunen opnå et bruttoprovenu på ca. 1 mio. kr. Tilsvarende vil kommunen opnå et brutto-provenu på ca., mio. kr. i skatteindtægter for hver gang 1 dagpengemodtagere overgår til helårsbeskæftigelse jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 3 Anm: Den månedlige reduktion i antal unge på dagpenge og kontanthjælp m.v. i 7 sammenholdt med de tilsvarende måneder i Antal unge modtagere af kontanthjælp, starthjælp og introydelse under 3 år juni 7: 55 Antal kontant- og starthjælpsmodtagere mv. i alt juni 7: : Andelen af unge i dagpenge- og kontanthjælpsgruppen smodtagere modtagere Antal unge dagpengemodtagere under 3 år (fuldtidspersoner) juni 7: 18 Antal dagpengemodtagere i alt juni 7: Mar- Mar-7 Mar- Mar-7 jun jun 7 Region Midtjylland 1 1 jun jun 7 Region Midtjylland 1 Anm: Andelen af unge i gruppen af hhv. kontanthjælps-/starthjælpsmodtagere m.v. og dagpengemodtagere sammenholdt med regionsgennemsnittet (fuldtidspersoner). Opgjort for jun 7 og jun -9-7 Beskæftigelsesregion Midtjylland

7 Mål 3: Kommune Juni 7 Hvem er ledige og under 3 år 3.:, alder, herkomst og match 3.5 Unge dagpengemodtagere - a-kasser Ift. mar 7 Ift. mar 7 Ift. mar 7 Kvinder 395 3, ,1-37 HK 7,5-3,1 Mænd 9 3, ,9-5 FOA 8 15,5-8, 3 F 1,8-7,7 Under 5 år 33 58, ,8 - Kristelig A-kasse 38 1,3-5,5 5-9 år 1 1, , - BUPL (pædagogerne) 13, -8, Metalarbejdernes A-kasse 11 3,5-1, Danskere 57 87, ,5 - Funktionære og tjenestemænd 1 3, -8, Mere udv. lande 5,8 1,3-3 Træ-Industri og Byg 9,9-5, Mindre udv. lande 7 11,5-38 1,3-3 ASE (selvstændige) 9,9 -, Matchkategori Matchkategori DLA (danske lønmodtagere) 8, -,9 Ingen kategorisering 3 5, -8,1 5 1,8-7,5 Socialpædagogernes A-kasse 1,9-33,3 Grovmatch 8 13,5 1,5, -, Akademikernes A-kasse 5 1, -, Match 1 1, -3,9 3 78, -38, C3 (ledelse og økonomi) 5 1, -37,5 Match 3,5 -, 1 3, -9,1 Nærings og nyd.mid. Arbejderne 1,3-55, Match 3, -18,8 1,3-5, Teknikernes A-kasse 1,3 -,9 Match 33 58, -,,, IDA (ingeniørenes 3 1, -57,1 Match ,7-3,9,, Øvrige 15,8-5,9 I alt 1 -, ,5 I alt ,5 Anm: Unge ydelsesmodtagere under 3 år i juni 7 fordelt på køn, alder, herkomst og Anm: Unge forsikrede ledige i juni 7 fordelt på a-kasse samt den procentvise matchkategori, samt den procentvise udvikling fra marts 7 til juni 7. udvikling fra marts 7 til juni 7. Hvem har forladt målgruppen 3.: Fra marts 7 til juni 7 Afgang Afgang Beskæftigelse SU Voksenlærling 1 1 Statslig aktivering 5 Revalidering 7 Kommunal aktivering Sygedagpenge 3 Skånejob/fleksjob Førtidspension 1 Øvrigt 1 1 I alt Anm: Unge som modtog ydelser i marts 7 og som ikke modtog ydelser i juni 7. Ydelsesstatus på afgangstidspunktet : Fordelt på anciennitet uger 1- uger 7-39 uger -5 uger 1-1½ år m.v. 1½- år -½ år ½-3 år 3-3½ år 3½- år -½ år ½-5 år Over 5 år modtagere Anm: Unge som modtog ydelser i marts 7 og som ikke modtog ydelser i juni 7 Ydelsesstatus på afgangstidspunktet Hvem er nye i målgruppen (1- ugers anc) 3.8:, alder, herkomst 3.9: A-kasse Kvinder 33 55,9 33 3,5 HK 11 1, Mænd,1 19 3,5 FOA 3 5,8 3 F 1 19, Under 5 år 78, 5 8,1 Kristelig A-kasse 11,5 5-9 år 1,3 7 51,9 BUPL (pædagogerne) 7,7 Metalarbejdernes A-kasse 3 5,8 Danskere 5 9,9 5 8,5 Funktionære og tjenestemænd 1 1,9 Mere udv. lande,, Træ-Industri og Byg 3 5,8 Mindre udv. lande 3 5,1 7 13,5 ASE (selvstændige) 1 1,9 Matchkategori Matchkategori DLA (danske lønmodtagere) 3 5,8 Ingen kategorisering 3, 9 55,8 Socialpædagogernes A-kasse 1 1,9 Grovmatch, 3, Akademikernes A-kasse 1 1,9 Match 1,, C3 (ledelse og økonomi) 3,8 Match,, Nærings og nyd.mid. Arbejderne, Match 3,7, Teknikernes A-kasse 1 1,9 Match,, IDA (ingeniørenes, Match ,9, Øvrige 3,8 I alt I alt 5 1 Amn: Unge (u. 3) med 1- ugers anciennitet fordelt på køn, alder, Amn: Unge (u. 3) med 1- ugers anciennitet fordelt på a-kasser, status herkomst of match, status juni 7. juni Beskæftigelsesregion Midtjylland 7

8 Sygedagpenge: Kommune Juni 7.1: Fuldtidspersoner på sygedagpenge -7 Udviklingen på sygedagpengeområdet Et væsentligt mål i beskæftigelsesindsatsen er at nedbringe omfanget af sygefravær. Personkredsen omfatter borgere bosat i kommunen, som modtager sygedagpenge efter forudgående beskæftigelse eller ledighed Anm: Fuldtidspersoner på sygedagpenge opgjort månedsvis jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec : Varighed af igangværende sygedagpengeforløb Gevinster ved at nedbringe sygefravær Hver gang antallet af sygedagpengemodtagere reduceres med 1 fuldtidspersoner vil kommunen opnå et bruttoprovenu på ca. 85. kr. Hertil kommer eventuelt en gevinst i form af øget skatteprovenu. En nedbringelse af sygefraværet vil desuden øge det effektive arbejdsudbud uger 5-8 uger 9-5 uger -5 uger Over 1 år jun sep dec mar 7 jun Anm: Sygedagpengemodtagere (berørte i måneden) fordelt på anciennitet den sidste ydelsesdag i måneden.3. Sygedagpenge og ledighed i.: Visitationskategorier 7 i procent af arbejdsstyrken i sygedagpengesagerne Kommune Ledige i alt juni 7: 1.19 Sygedagpengemodtagere i alt juni 7: Antal "enkle" sager juni 7: 383 Antal "risiko" sager juni 7: 95 Antal "langvarige" sager juni 7: 1. Sager uden kategori juni ,5 3,5 3,5 1,5 1,5,3 3,5,5, Sygedagpenge Ledighed Region Midtjylland 5,5 3,5 3,5 1,5 1,5 Anm:.3: Sygedagpengemodtagere i jun 7 i pct. af arbejdsstyrken og ledigheden fra jun 7..: fordelingen af visitationskategorierne i sygedagpengesagerne. Begge figurer sammenlignet med tilsvarende opgørelser for regionen Enkle sager Risiko sager 8 3 Langvarige sager Region Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland 8

9 Sygedagpenge: Kommune Juni 7 Hvem er sygedagpengemodtagerne i juni 7.5: Fordelt på anciennitet i forhold til køn, alder, herkomst og arbejdsmarkedsstatus før sygdom.: Sygedagpengemodtagere fordelt på a-kasse og anciennitet 8 Ydelsesanciennitet 5-8 uger 9-5 uger -5 uger Over 1 år I alt I alt pct Ydelsesanciennitet 5-8 uger 9-5 uger -5 uger Over 1 år I alt Kvinder , 3 F Mænd ,8 FOA HK Under 5 år 1 1 1,7 Kristelig A-kasse år ,7 Træ-Industri og Byg år ,1 ASE (selvstændige) år ,9 Metalarbejdernes A-ka år , BUPL (pædagogerne) Over 59 år ,9 Funktionære og tjenes Nærings og nyd.mid. A Danskere ,8 Lærenes fælles A-kass Vestlige lande , Danske sundshedsorg 8 Ikke-vestlige lande ,8 DLA (danske lønmodta Arbejdsmarkedsstatus før sygdom Socialpædagogernes A Beskæftigede ,3 DANA (selvstændige) Ledighed m.v ,7 Øvrige I alt , I alt I alt procent 13,3 35, 7,3 3,8 1, I alt procent 13,3 35, 7,3 3,8 1, Anm: Sygedagpengemodtagere fordelt på ydelsesanciennitet, køn, alder, herkomst m.v. Korte forløb på op til uger indgår ikke i opgørelsen. Anm: Sygedagpengemodtagere fordelt på ydelsesanciennitet i forhold til a- kasse. Korte forløb på op til uger indgår ikke i opgørelsen. Hvem forlader målgruppen.7: Afgang fra sygedagpenge maj 7.8: Afgang maj 7 fordelt på anciennitet Sygedagpenge Pct. Ydelsesanciennitet 1- uger 5-8 uger 9-5 uger -5 uger Over 1 år I alt Afgang Afgangsstatus Beskæftigelse 51 73, Beskæftigelse SU 1, SU Kommunal aktivering, Kommunal aktivering 1 1 3,9 1 3 Revalidering 8,3 Revalidering Statslige aktivering 1 3,5 Statslige aktivering , Ledighedsydelse, Ledighedsydelse Førtidspension, Førtidspension Skåne/fleksjob, Skåne/fleksjob Efterløn 3,9 Efterløn 1 3 Øvrigt, Øvrigt I alt 3 1, I alt Anm: på sygedagpenge i maj 7, som ikke modtager sygedagpenge i Anm: på sygedagpenge i maj 7, som ikke modtager sygedagpenge i jun 7 jun 7 fordelt på den nye ydelsesstatus fordelt på anciennitet på afgangstidspunktet. Hvem tilgår målgruppen.9:, alder, herkomst og arbejdsmarkedsstatus før sygdom.1: A-kasse fordeling af tilgang 8 Sygedagpenge Sygedagpenge Pct. Pct. Kvinder 5 53,8 3 F 89 18,7 Mænd, FOA 58 1, HK 59 1, Under 5 år 3 9, Kristelig A-kasse 3 9, 5-9 år 9,7 Træ-Industri og Byg 31, år 1 3,3 ASE (selvstændige) 19, -9 år 118,8 Metalarbejdernes A-kasse 5 5, år 18,7 BUPL (pædagogerne) 8 1,7 Over 59 år 17 3, Funktionære og tjenestemænd 13,7 Nærings og nyd.mid. Arbejderne 1,9 Danskere 9 9,3 Lærenes fælles A-kasse 1,1 Mere udv. Lande 8 1,7 Danske sundshedsorganisationer 11,3 Mindre udv. Lande 19, DLA (danske lønmodtagere) 1,1 Arbejdsmarkedsstatus før sygdom Socialpædagogernes A-kasse 9 1,9 Beskæftigede 383 8,5 DANA (selvstændige) 1,3 Ledige 93 19,5 Øvrige 71 1,9 I alt 7 1, I alt 7 1, Anm: Sygedagpengemodtagere i jun 7, der ikke modtog sygedagpenge i maj 7 fordelt på køn, alder, Anm: Sygedagpengemodtagere i jun 7, der ikke modtog sygedagpenge i maj 7 fordelt på a-kasse herkomst og arbejdsmarkedsstatus før tilgang -9-7 Beskæftigelsesregion Midtjylland 9

10 Læsevejledning til oversigtsarkene - samt noter til figurer og tabeller - Om arbejdskraftreserven (side -3) I figur 1.1 og figur 1. vises udviklingen i arbejdskraftreserven på månedsbasis for hhv. kontanthjælps-modtagere og dagpengemodtagere. I figur 1.3 vises hvor meget arbejdskraftreserven udgør af det samlede antal ledige og aktiverede. I figur 1. og figur 1.5 gives en detaljeret beskrivelse af målgruppen, dvs. antallet af personer fordelt på køn, alder, herkomst, matchkategori og akasser. I figur 1. og figur 1.7 kan man se afgangen fra målgruppen, herunder ancienniteten ved afgang og arbejdsmarkedsstatus efter afgangen. I figur 1.8 og figur 1.9 ses antallet af personer på vej ind i målgruppen fordelt på køn, alder, herkomst, matchkategori og a-kasser. 1 OBS:: Opgørelsens måneder følger ikke kalenderåret nøjagtigt. I stedet opgøres senest tilgængelige fire uger. Den aktuelle måned juni 7 omfatter ugerne 1-7. OBS: Simuleringen i figur 1.1 illustrerer et eksempel, hvor arbejdskraftreserven nedbringes med 1 procent. Formålet er at give en reference for vurderingen af den faktiske udvikling i arbejdskraftreserven. 3 OBS: I figur. er kun medregnet personer, som aktuelt er ledige. Formålet er at give et billede af hvor mange ledige, der aktuelt kan arbejdes med inden for målgruppen. Det betyder, at opgørelsen ikke kan sammelignes med opgørelsen i boks.3, hvor både ledige og beskæftigede indgår i målgruppen. Om "Ny chance til alle" (side -5) I figur.1 vises den løbende tilgang til målgruppen for "Ny chance til alle". Figur. og figur.3 viser udviklingen i resultaterne for hver af de tre mål i kampagnen. I figur.-.7 er målgruppen fordelt på køn, alder, herkomst, matchkategori og ydelsesanciennitet. I figur.8 og figur.9 kan man se afgangen fra målgruppen, herunder ancienniteten ved afgangen og arbejdsmarkedsstatus efter afgangen. I figur.1 og figur.11 ses antallet af personer på vej ind i målgruppen fordelt på køn, alder og herkomst. OBS: Målgruppen for Ny chance til alle" omfatter alle kontanthjælpsmodtagere, der har været passive i mindst et år. De pågældende personer medregnes til målgruppen uanset deres efterfølgende arbejdsmarkedsstatus. Af denne grund kan der indgå personer i figur.7 og figur.9, der aktuelt har en kort ydelsesanciennitet. Om ungeledigheden (side -7) I figur 3.1 og figur 3. vises udviklingen i ungeledigheden på månedsbasis for hhv. kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere. I figur 3.3 vises hvor stor en andel de unge under 3 år udgør af det samlede antal kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere. I figur 3. og figur 3.5 gives en detaljeret beskrivelse af målgruppen fordelt på køn, alder, herkomst, matchkategori og a-kasser. I figur 3. og figur 3.7 kan man se afgangen fra målgruppen, herunder ancienniteten ved afgangen og arbejdsmarkedsstatus efter afgangen. I figur 3.7 og figur 3.8 ses antal unge, der netop er kommet ind i målgruppen - fordelt på køn, alder, herkomst, matchkategori og a-kasser. 5 OBS: I opgørelserne på side er ungeledigheden opgjort i fuldtidspersoner. Dermed kan opgørelserne ikke sammenholdes direkte med opgørelserne på side 7, hvor ungeledigheden er opgjort som berørte personer. OBS: En andel af de ledige kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere har ingen matchkategori, se f.eks figur 3. og figur 3.8. Det skyldes bl.a., at en del af de nyledige ikke har haft første jobsamtale endnu på opgørelsestidspunktet. Om sygedagpengeindsatsen (side 8-9) I figur.1 vises udviklingen i sygedagpengeniveauet på månedsbasis. I figur. ses fordelingen af sygedagpengeforløbene på varighed. I figur.3 sammenlignes, hvor meget hhv. sygedagpengeområdet og ledigheden udgør af arbejdsstyrken. I figur. vises fordelingen af sygedagpengesagerne på enkle sager, risiko-sager og langvarige sager.i figur.5 og figur. gives en detaljeret beskrivelse af den aktuelle bestand af sygedagpengemodtagerne fordelt på køn, alder, herkomst, arbejdsmarkedsstatus og a-kasser. I figur.7 og figur.8 kan man se afgangen fra målgruppen, herunder ancienniteten ved afgangen og arbejdsmarkedsstaus efter afgangen. I figur.9 og figur.1 ses antallet af sygedagpengemodtagere, der netop er kommet ind i målgruppen - fordelt køn, alder, herkomst, arbejdsmarkedsstatus før sygdom og a-kasser. 7 OBS: I figur. er de "enkle sager" visitationskategori 1 (forestående tilbagevenden til arbejdsmarkedet). "Risiko sagerne" er visitationskategori (risiko for langvarigt sygeforløb), og de "langvarige sager" er visitationskategori 3 (længerevarende sygdom eller alvorlig lidelse). 8 OBS: Tilgangen af sygedagpengemodtagere i figur.1 omfatter personer, der modtog sygedagpenge i jun 7 og som ikke modtog ydelser måneden før. Opgørelsen kan ikke sammenholdes med antal personer med 1- ugers anciennitet i figur., da en del af disse modtog sygedagpenge både i jun 7 og i måneden før.

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...3 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet...6 5. Ledighed...9

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013 Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Guldborgsund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund,

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Ledighedstal for februar 2012

Ledighedstal for februar 2012 Ledighedstal for februar 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Ledighedstal for november 2013

Ledighedstal for november 2013 Ledighedstal for november 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, forsikrede Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, ikke-forsikrede Udviklingen

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010.

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Opdateret januar 2011 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Bornholm, fordelt

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige

Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige Denne rapport omhandler tidlig indsats for forsikrede ledige i Frederikshavn Kommune. Målgruppen for indsatsen har været nyledige dagpengemodtagere over 30 år. Rapporten beskriver resultater og erfaringer

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 26.175-4.239-13,9%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Midtjylland Mænd 13.37 14.13 14.848 18.691 19.179 18.57 15.767 13.499 12.632 11.579 11.374 1.974 1.79 Kvinder 8.85 8.839 8.942 1.516 9.631 9.217 8.829 8.471 8.686 8.629 8.855

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i september 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. Kvartal 2014 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I december 2014 var der knap 2.018.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 921 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 Kvinder 665 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 I alt 1.586 1.621 1.665 1.754 2.64

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 851 Kvinder 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 75 I alt 1.621 1.665 1.754 2.64 2.99

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet DI Den 28. november 2012 TQCH Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet 1. halvår 2013 I dette notat beskrives gruppen af ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten i første

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Hele landet, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Hele landet Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms Kommune Bruttoledige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 3 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN... 3 1.2. JOBCENTER FREDERIKSSUNDS RESULTATMÅL

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2014. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms kommune

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn August 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I august 2005 var der i i gennemsnit 42.606 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 10,8% færre end i august 2004. Som følge af den faldende ledighed

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Oktober Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Ledigheden i Århus Kommune er på 1, % af arbejdsstyrken, hvilket er samme niveau som på landsplan (1,%).

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Opfølgningsrapport for Fredericia - Side 1

Opfølgningsrapport for Fredericia - Side 1 Opfølgningsrapport for - Side 1 Klynge : Aalborg - Albertslund - Brøndby - - København - Odense - Svendborg - Aarhus Uddannelsesgrad. (Ministermål 1) Tilgang til førtidspension (Ministermål ) 1 1 1 1 1

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Faldet i ledigheden er ophørt og på vej opad. I december var ledigheden vokset med 1 personer svarende

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Oktober 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I oktober 2005 var der i gennemsnit 39.189 personer, som enten var ledige eller aktiverede i. Det er 12,4% færre end i oktober 2004. I den samme periode er ledighedsprocenten

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november November 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I november 2005 bestod det gennemsnitlige antal ledige og aktiverede i af 38.235 personer. Sammenlignet med november 2004 er det et fald på 13,6%. I den samme periode

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune 2013 Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR AARHUS...3 SITUATIONEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I AARHUS...4 BESKÆFTIGELSEN STIGER I AARHUS... 4

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden faldt med 657 fra april 2014-15. Det svarer til et fald på 8,2 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland steg med 510 fra februar 2014-15. Den opadgående

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Kilde: AK-Samvirkes egne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. Kvartal 2015 Michel Klos 1 Kilde: AK-Samvirkes egne Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne.

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 19-9-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 57 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - September 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

Kun 12 pct. af 44.200 ledige der har fået brev om akutberedskab er kommet i arbejde eller uddannelse

Kun 12 pct. af 44.200 ledige der har fået brev om akutberedskab er kommet i arbejde eller uddannelse 28. november 2012 MK Kun 12 pct. af 44.200 ledige der har fået brev om akutberedskab er kommet i arbejde eller uddannelse Fra januar 2013 og frem er der en betydelig del af de ledige dagpengemodtagere,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 2. Kvartal 2014 Michel Klos 1 i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Der var i juni 2014 2.016.300 dagpengeforsikrede a-kassemedlemmer (eksklusiv de kontingentfritagede).

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Skive Kommune

Arbejdsmarkedet i Skive Kommune 2013 Arbejdsmarkedet i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR SKIVE...3 SITUATIONEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I SKIVE...4 BESKÆFTIGELSEN ER STABILISERET I SKIVE...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 6-11-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 66 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - November 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM MOD UDGANGEN AF 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2015 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs Flere unge skal have en uddannelse Langvarige

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013 Social og Arbejdsmarked Dato: 8-1-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 76 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 213 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Arbejdsløshed ujævnt fordelt

Arbejdsløshed ujævnt fordelt Den økonomiske krise har bevirket en bred stigning i arbejdsløsheden. Det er dog ikke alle grupper og områder, der er ramt lige hårdt. Især mænd, unge, ansatte i byggeri og industri samt personer bosat

Læs mere