Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens mål nr. 1 om nedbringelse af arbejdskraftreserven: Udvikling og resultater Side - Hvem er i målgruppen, hvem forlader målgruppen, og hvem er på vej ind? Side 3 Ministerens mål nr. om "Ny chanche til alle": Udvikling og resultater Side - Hvem er i målgruppen, hvem forlader målgruppen, og hvem er på vej ind? Side 5 Ministerens mål nr. 3 om reduktion af ledigheden blandt unge: Udvikling og resultater Side - Hvem er i målgruppen, hvem forlader målgruppen, og hvem er på vej ind? Side 7 Sygedagpengeindsatsen - mindsket sygefravær: Udvikling og resultater Side 8 - Hvem er i målgruppen, hvem forlader målgruppen, og hvem er på vej ind? Side 9 Læsevejledning til oversigtsarkene - samt noter til figurer og tabeller Side 1 Beskæftigelsesregion Midtjylland. september 7

2 Mål 1: Kommune Juni 7 1.1: Antal personer i alt i arbejdskraftreserven i og 7 Ministerens mål nr. 1 "Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt. Personkredsen defineres her som "arbejdskraftreserven" og omfatter dagpengemodtagere samt kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere i matchkategori 1-3 som har haft mindst 13 ugers sammenhængende ledighed eller aktivering jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 7 Simulerings-eksempel Anm: Antal ledige kontanthjælps- og dagpengemodtagere i arbejdskraftsreserven i og 7. Simulering af udviklingen for resten af 7, såfremt der skal ske en reduktion i arbejdskraftsreserven på 1 procent fra dec. til dec. 7 1.:Fald i arbejdskraftreserven i 7 sammenholdt med Gevinster ved at få arbejdskraftreserven i job Hver gang 1 kontanthjælpsmodtagere går fra at være helårsydelsesmodtagere og til helårsbeskæftigelse vil kommunen opnå et bruttoprovenu på ca. 1 mio. kr. Tilsvarende vil kommunen opnå et bruttoprovenu på ca., mio. kr. i skatteindtægter for hver gang 1 dagpengemodtagere overgår til helårsbeskæftigelse jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Anm: Den månedlige reduktion i antal personer i arbejdskraftreserven i 7 sammenholdt med de tilsvarende måneder i Kommune smodtagere m.v. i arbejdskraftreserven Juni 7: 117 Ledighedsberørte kontanthjælpsmodtagere m.v. i alt (inkl. aktiverede) Juni 7: 1 modtagere i arbejdskraftsreserven Juni 7: 7 Berørte dagpengemodtagere i alt (inkl. aktiverede) Juni 7: : Arbejdskraftreserven i procent af alle ledige og aktiverede smodtagere 77 5 jun jun 7 71 Region Midtjylland modtagere Mar- Mar-7 Mar- Mar-7 Anm: Antal personer i arbejdskraftsreserven inden for en måned sat i forhold til alle ledighedsberørte i måneden. Antal ledighedsberørte omfatter antal bruttoledige dagpengemodtagere samt bruttoledige personer i matchkategori 1-3, som er berørt af kontanthjælp eller t thj l i i d jun jun 7 Region Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland

3 Mål 1: Kommune Juni 7 Hvem er i arbejdskraftreserven 1..:, alder og herkomst 1.5 Matchkategorier og a-kasser Ift. mar 7 Ift. mar 7 Ift. mar 7 Ift. mar 7 Grovmatch,5 -, Kvinder 9 8,1 83,5-1 Match 1 7, - 91,7-3 Mænd 1 17, ,5-37 Match 9 7, ,3-3 I alt Match , , -13 I alt 117 1, , - Ift. mar 7 Ift. mar 7 Ift. mar 7 Under 5 år 5, 8 3, år 7 3, ,3-1 3 F 15 1, år 19 1, ,1-1 HK 1 19, år 1 1, ,1 - FOA 1 1, år 3, , -3 Kristelig A-kasse 8 9, år 1,9 1 17, -19 ASE (selvstændige) 3 5, -1 Over 59 år 1, ,1-3 Funktionære og tjenestemænd 3, -1 Træ-Industri og Byg 3, -9 Danskere 91 77, ,8-5 Akademikernes A-kasse 15,1 5 Vestlige lande 3, 18,5-5 Ledernes A-kasse 1 1,7-8 Ikke vestlige lande 3 19, ,7-17 Øvrige a-kasser 19 17,8-9 I alt I alt Anm:, som var omfattet af arbejdskraftreserven i juni 7 fordelt på køn, alder og Anm:, som var omfattet af arbejdskraftreserven i juni 7 fordelt på køn, herkomst, samt den procentvise udvikling fra marts 7 til juni 7. alder og herkomst, samt den procentvise udvikling fra marts 7 til juni 7. Hvem forlader målgruppen 1.: Fra marts 7 til juni 7 Afgang Afgang Beskæftigelse SU 5 Voksenlærling 1 Statslig aktivering 9 Revalidering 1 Kommunal aktivering Sygedagpenge Skånejob/fleksjob Efterløn 3 7 Førtidspension Øvrigt 7 1 I alt Anm:, som var omfattet af arbejdskraftreserven i marts 7 og som ikke var omfattet af arbejdskraftreserven i juni 7: Ydelsesstatus i uge : Afgang fra mar 7 til jun 7 fordelt på anciennitet smodtagere 1- uger 7-39 uger -5 uger 1-1½ år 1½- år -½ år ½-3 år 3-3½ år 3½- år -½ år ½-5 år Over 5 år modtagere Anm:, som var omfattet af arbejdskraftreserven i marts 7 og som ikke var omfattet af arbejdskraftreserven i juni 7: Anciennitet målt på afgangstidspunktet, dvs. i perioden fra marts 7 til juni Hvem er på vej ind i målgruppen (-1 ugers anciennitet) 1.8: fordelt på alder samt herkomst 1.9: Match og \ Kvinder Kvinder Matchkategori Matchkategori Under 5 år 19 31,7 1 3, Match ,3 9 9, 5-9 år 3 5, 3,7 Match 3 5, 39 7, år 3 5, 119, Match ,3, -9 år 5 8,3 7 13,8 Grovmatch 1 8,3, 5-57 år 1 1,7 11,5 I alt år, 33,1 Over 59 år, 13, \ Mænd Mænd Under 5 år 13 1,7 15,8 5-9 år 1 1,7 11, 3 F 97 18, år 5 8,3 8, HK 83 15,5-9 år 1 1,7 7,8 FOA 77 1, år, 7, Kristelig A-kasse 71 13, år, 13, ASE (selvstændige) 18 3, Over 59 år, 19 3,5 Funktionære og tjenestemænd 15,8 Træ-Industri og Byg 17 3, Danskere 7, ,3 Akademikernes A-kasse 8 1,5 Vestlige lande 1 1,7 13, Ledernes A-kasse 11, Ikke vestlige lande 13 1,7 3,3 Øvrige a-kasser 1,1 I alt I alt Anm:, som havde -1 ugers sammenlagt ledighed i jun 7. Anm:, som havde -1 ugers sammenlagt ledighed i jun Beskæftigelsesregion Midtjylland 3

4 Mål : Kommune Juni 7.1: Løbende tilgang af personer omfattet af "Ny Chance" Ministerens mål nr. "Jobcentrene skal have særlig fokus på indsatsen overfor de kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst et år og de mål, der er for indsatsen i forbindelse med "En ny chance til alle". 3 mål for "Ny Chance": 1) 5 procent af målgruppen skal være i job eller uddannelse ) ne skal være selvforsørgende i 15 procent af den målte periode 3) Gruppen skal være i aktivitet i procent af den målte periode jul- aug- sep- 1 okt- 13 nov- 13 dec- Anm: Akkumuleret tilgang af personer omfattet af Ny-chance gruppen, dvs. at samtlige kontant- og starthjælp-modtagere, der i indsatsperioden når 5 ud af 9 ugers passivitet, indgår i gruppen 15 jan feb- 7 7 mar- 7 apr- 7 Månedsvis tilgang til Ny Chance gruppen maj jun- 7.: Udviklingen i resultater i forhold til de 3 "Ny chance" mål Gevinster ved at få kontanthjælpsmodtagere i job En indfrielse af de tre delmål for Ny-chance indsatsen vil medføre økonomiske gevinster for kommunen i form af sparrede forsørgelsesog aktiveringsudgifter. Endvidere vil der være gevinster på en række andre serviceområder som følge af en øget integration af voksne/familier, der kan være socialt belastede m.v Målopfyldelse mål 3 Målopfyldelse mål Målopfyldelse mål jul- aug- sep- okt- nov- Anm: Udviklingen i resultater for de tre mål som er fastsat for "Ny chance til alle" indsatsen - status måned for måned. 38 dec- Mål 1 (i job eller uddannelse) Mål 3 (aktivering) jan- 7 5 feb- 7 8 mar- 7 5 apr- 7 Mål (selvforsørgelse) 5 maj jun Ny chance til alle: Kampagnen løber fra 1. juli til 3. juni 8 og handler om at gøre en ekstra indsats for de passive kontanthjælpsmodtagere. Det drejer sig om at skifte passivitet ud med job, uddannelse eller aktiviteter, der kan bane vej til arbejdsmarkedet Antal personer i målgruppen i alt ved kampagnestart: Juni : 739 Antal personer i målgruppen i alt Juni 7: 97.3: Resultater i juni 7 sammenholdt med Region Midtjylland ,7 13,5 Mål 1 ( i job eller uddanelse) 7, 5,5 Anm: Udviklingen i resultater for de tre mål som er fastsat for 'Ny chance til alle' indsatsen - status uge 7 7,7 Mål (selvforsørgelse) Region Midtjylland 18,9 Mål 3 (aktivering) Beskæftigelsesregion Midtjylland

5 Mål : Kommune Juni Ingen kategori Hvem er i Ny Chance gruppen i juni 7.: og alder 3.5 Ny chance Ny chance Pct Pct Kvinder Danskere Mænd Vestlige lande 15 Palæstina 1 Under 5 år 59 8 Tyrkiet år 9 Somalia år 9 59 Afghanistan år Irak 3 Over 59 år 33 5 Pakistan I alt 73 1 Balkan Marokko 1 modt. i alt 31 Libanon 1 Ny chance i pct. af alle kth 31,3 Andre ikke vestlige l. 3 Anm: Aktuel bestand af personer i ny chance gruppen, I alt 73 1 dvs. personer der har modtaget ydelser i juni 7.: Matchkategorier.7 Ydelsesanciennitet 1 1 Grovmatch Match 1 Match Match 3 Match Anm: Aktuel bestand i Ny-chance gruppen fordelt på match, jun 7 Anm: Aktuel bestand i Ny-chance gruppen fordelt på anciennitet,jun 7 Hvem modtager ikke længere "Ny Chance"-ydelser.8: Ydelsesstatus på afgangstidspunktet 9 Match uger 1- uger 7-39 uger -5 uger 1-1½ år 1½- år ½ år ½-3 år 3-3½ år 3½- år -½ år ½-5 år Over 5 år.9: Fordelt på anciennitet Beskæftigelse Revalidering Ledighedsydelse Sygedagpenge Anm: som tilhørte Ny-chance gruppen i maj 7, som ikke modtager ny chance-ydelser i juni 7: Status uge 7 1 Førtidspension Skåne/fleksjob Andet uger 5 1- uger 7-39 uger -5 uger Anm: som tilhørte ny chance-gruppen i maj 7, som ikke modtager ny chance-ydelser i juni 7: Anciennitet målt ved afgangstidspunktet 1-1½ år 1½- år -½ år ½-3 år 3 3-3½ år 3½- år -½ år ½-5 år Over 5 år Hvem er i risikogruppen på vej ind i "Ny Chance".1: og alder.11: Ydelsesanciennitet Ydelsesanciennitet 3-5 uger 51- uger 3-5 uger 51- uger Pct. Pct. Pct. Pct. Kvinder Danskere Mænd Vestlige lande 9 1 Palæstina Under 5 år Tyrkiet år Somalia år Afghanistan år Irak Over 59 år 1 5 Pakistan I alt Balkan Anm:, som er på vej til at indgå i Ny-chance gruppen. Dvs. personer som Marokko har henholdsvis 51- ugers passiv ydelsesanciennitet og personer med 3-5 Libanon 1 ugers passiv ydelsesanciennitet, målt i juni 7 Andre ikke vestlige l I alt Beskæftigelsesregion Midtjylland 5

6 Mål 3: Kommune Juni 7 3.1: Unge på dagpenge eller kontanthjælp m.v. og 7 5 Ministerens mål nr. 3 "Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælpsmodtagere, starthjælpsmodtagere, introduktionsydelsesmodtagere og dagpengemodtagere under 3 år bliver nedbragt i forhold til året før" Anm: Antal personer under 3 år, som modtager de pågældende ydelser (fultidspersoner).simulering af udviklingen for resten af 7, såfremt der skal ske en nedbringelse af unge offentligt forsørgede på 1 procent fra dec. til dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 7 Simulerings-eksempel : Fald i antal unge off. forsørgede 7 i forhold til Gevinster ved at få flere unge i job Hver gang 1 kontanthjælpsmodtagere går fra at være helårsydelsesmodtagere og til helårsbeskæftigelse vil kommunen opnå et bruttoprovenu på ca. 1 mio. kr. Tilsvarende vil kommunen opnå et brutto-provenu på ca., mio. kr. i skatteindtægter for hver gang 1 dagpengemodtagere overgår til helårsbeskæftigelse jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 3 Anm: Den månedlige reduktion i antal unge på dagpenge og kontanthjælp m.v. i 7 sammenholdt med de tilsvarende måneder i Antal unge modtagere af kontanthjælp, starthjælp og introydelse under 3 år juni 7: 55 Antal kontant- og starthjælpsmodtagere mv. i alt juni 7: : Andelen af unge i dagpenge- og kontanthjælpsgruppen smodtagere modtagere Antal unge dagpengemodtagere under 3 år (fuldtidspersoner) juni 7: 18 Antal dagpengemodtagere i alt juni 7: Mar- Mar-7 Mar- Mar-7 jun jun 7 Region Midtjylland 1 1 jun jun 7 Region Midtjylland 1 Anm: Andelen af unge i gruppen af hhv. kontanthjælps-/starthjælpsmodtagere m.v. og dagpengemodtagere sammenholdt med regionsgennemsnittet (fuldtidspersoner). Opgjort for jun 7 og jun -9-7 Beskæftigelsesregion Midtjylland

7 Mål 3: Kommune Juni 7 Hvem er ledige og under 3 år 3.:, alder, herkomst og match 3.5 Unge dagpengemodtagere - a-kasser Ift. mar 7 Ift. mar 7 Ift. mar 7 Kvinder 395 3, ,1-37 HK 7,5-3,1 Mænd 9 3, ,9-5 FOA 8 15,5-8, 3 F 1,8-7,7 Under 5 år 33 58, ,8 - Kristelig A-kasse 38 1,3-5,5 5-9 år 1 1, , - BUPL (pædagogerne) 13, -8, Metalarbejdernes A-kasse 11 3,5-1, Danskere 57 87, ,5 - Funktionære og tjenestemænd 1 3, -8, Mere udv. lande 5,8 1,3-3 Træ-Industri og Byg 9,9-5, Mindre udv. lande 7 11,5-38 1,3-3 ASE (selvstændige) 9,9 -, Matchkategori Matchkategori DLA (danske lønmodtagere) 8, -,9 Ingen kategorisering 3 5, -8,1 5 1,8-7,5 Socialpædagogernes A-kasse 1,9-33,3 Grovmatch 8 13,5 1,5, -, Akademikernes A-kasse 5 1, -, Match 1 1, -3,9 3 78, -38, C3 (ledelse og økonomi) 5 1, -37,5 Match 3,5 -, 1 3, -9,1 Nærings og nyd.mid. Arbejderne 1,3-55, Match 3, -18,8 1,3-5, Teknikernes A-kasse 1,3 -,9 Match 33 58, -,,, IDA (ingeniørenes 3 1, -57,1 Match ,7-3,9,, Øvrige 15,8-5,9 I alt 1 -, ,5 I alt ,5 Anm: Unge ydelsesmodtagere under 3 år i juni 7 fordelt på køn, alder, herkomst og Anm: Unge forsikrede ledige i juni 7 fordelt på a-kasse samt den procentvise matchkategori, samt den procentvise udvikling fra marts 7 til juni 7. udvikling fra marts 7 til juni 7. Hvem har forladt målgruppen 3.: Fra marts 7 til juni 7 Afgang Afgang Beskæftigelse SU Voksenlærling 1 1 Statslig aktivering 5 Revalidering 7 Kommunal aktivering Sygedagpenge 3 Skånejob/fleksjob Førtidspension 1 Øvrigt 1 1 I alt Anm: Unge som modtog ydelser i marts 7 og som ikke modtog ydelser i juni 7. Ydelsesstatus på afgangstidspunktet : Fordelt på anciennitet uger 1- uger 7-39 uger -5 uger 1-1½ år m.v. 1½- år -½ år ½-3 år 3-3½ år 3½- år -½ år ½-5 år Over 5 år modtagere Anm: Unge som modtog ydelser i marts 7 og som ikke modtog ydelser i juni 7 Ydelsesstatus på afgangstidspunktet Hvem er nye i målgruppen (1- ugers anc) 3.8:, alder, herkomst 3.9: A-kasse Kvinder 33 55,9 33 3,5 HK 11 1, Mænd,1 19 3,5 FOA 3 5,8 3 F 1 19, Under 5 år 78, 5 8,1 Kristelig A-kasse 11,5 5-9 år 1,3 7 51,9 BUPL (pædagogerne) 7,7 Metalarbejdernes A-kasse 3 5,8 Danskere 5 9,9 5 8,5 Funktionære og tjenestemænd 1 1,9 Mere udv. lande,, Træ-Industri og Byg 3 5,8 Mindre udv. lande 3 5,1 7 13,5 ASE (selvstændige) 1 1,9 Matchkategori Matchkategori DLA (danske lønmodtagere) 3 5,8 Ingen kategorisering 3, 9 55,8 Socialpædagogernes A-kasse 1 1,9 Grovmatch, 3, Akademikernes A-kasse 1 1,9 Match 1,, C3 (ledelse og økonomi) 3,8 Match,, Nærings og nyd.mid. Arbejderne, Match 3,7, Teknikernes A-kasse 1 1,9 Match,, IDA (ingeniørenes, Match ,9, Øvrige 3,8 I alt I alt 5 1 Amn: Unge (u. 3) med 1- ugers anciennitet fordelt på køn, alder, Amn: Unge (u. 3) med 1- ugers anciennitet fordelt på a-kasser, status herkomst of match, status juni 7. juni Beskæftigelsesregion Midtjylland 7

8 Sygedagpenge: Kommune Juni 7.1: Fuldtidspersoner på sygedagpenge -7 Udviklingen på sygedagpengeområdet Et væsentligt mål i beskæftigelsesindsatsen er at nedbringe omfanget af sygefravær. Personkredsen omfatter borgere bosat i kommunen, som modtager sygedagpenge efter forudgående beskæftigelse eller ledighed Anm: Fuldtidspersoner på sygedagpenge opgjort månedsvis jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec : Varighed af igangværende sygedagpengeforløb Gevinster ved at nedbringe sygefravær Hver gang antallet af sygedagpengemodtagere reduceres med 1 fuldtidspersoner vil kommunen opnå et bruttoprovenu på ca. 85. kr. Hertil kommer eventuelt en gevinst i form af øget skatteprovenu. En nedbringelse af sygefraværet vil desuden øge det effektive arbejdsudbud uger 5-8 uger 9-5 uger -5 uger Over 1 år jun sep dec mar 7 jun Anm: Sygedagpengemodtagere (berørte i måneden) fordelt på anciennitet den sidste ydelsesdag i måneden.3. Sygedagpenge og ledighed i.: Visitationskategorier 7 i procent af arbejdsstyrken i sygedagpengesagerne Kommune Ledige i alt juni 7: 1.19 Sygedagpengemodtagere i alt juni 7: Antal "enkle" sager juni 7: 383 Antal "risiko" sager juni 7: 95 Antal "langvarige" sager juni 7: 1. Sager uden kategori juni ,5 3,5 3,5 1,5 1,5,3 3,5,5, Sygedagpenge Ledighed Region Midtjylland 5,5 3,5 3,5 1,5 1,5 Anm:.3: Sygedagpengemodtagere i jun 7 i pct. af arbejdsstyrken og ledigheden fra jun 7..: fordelingen af visitationskategorierne i sygedagpengesagerne. Begge figurer sammenlignet med tilsvarende opgørelser for regionen Enkle sager Risiko sager 8 3 Langvarige sager Region Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland 8

9 Sygedagpenge: Kommune Juni 7 Hvem er sygedagpengemodtagerne i juni 7.5: Fordelt på anciennitet i forhold til køn, alder, herkomst og arbejdsmarkedsstatus før sygdom.: Sygedagpengemodtagere fordelt på a-kasse og anciennitet 8 Ydelsesanciennitet 5-8 uger 9-5 uger -5 uger Over 1 år I alt I alt pct Ydelsesanciennitet 5-8 uger 9-5 uger -5 uger Over 1 år I alt Kvinder , 3 F Mænd ,8 FOA HK Under 5 år 1 1 1,7 Kristelig A-kasse år ,7 Træ-Industri og Byg år ,1 ASE (selvstændige) år ,9 Metalarbejdernes A-ka år , BUPL (pædagogerne) Over 59 år ,9 Funktionære og tjenes Nærings og nyd.mid. A Danskere ,8 Lærenes fælles A-kass Vestlige lande , Danske sundshedsorg 8 Ikke-vestlige lande ,8 DLA (danske lønmodta Arbejdsmarkedsstatus før sygdom Socialpædagogernes A Beskæftigede ,3 DANA (selvstændige) Ledighed m.v ,7 Øvrige I alt , I alt I alt procent 13,3 35, 7,3 3,8 1, I alt procent 13,3 35, 7,3 3,8 1, Anm: Sygedagpengemodtagere fordelt på ydelsesanciennitet, køn, alder, herkomst m.v. Korte forløb på op til uger indgår ikke i opgørelsen. Anm: Sygedagpengemodtagere fordelt på ydelsesanciennitet i forhold til a- kasse. Korte forløb på op til uger indgår ikke i opgørelsen. Hvem forlader målgruppen.7: Afgang fra sygedagpenge maj 7.8: Afgang maj 7 fordelt på anciennitet Sygedagpenge Pct. Ydelsesanciennitet 1- uger 5-8 uger 9-5 uger -5 uger Over 1 år I alt Afgang Afgangsstatus Beskæftigelse 51 73, Beskæftigelse SU 1, SU Kommunal aktivering, Kommunal aktivering 1 1 3,9 1 3 Revalidering 8,3 Revalidering Statslige aktivering 1 3,5 Statslige aktivering , Ledighedsydelse, Ledighedsydelse Førtidspension, Førtidspension Skåne/fleksjob, Skåne/fleksjob Efterløn 3,9 Efterløn 1 3 Øvrigt, Øvrigt I alt 3 1, I alt Anm: på sygedagpenge i maj 7, som ikke modtager sygedagpenge i Anm: på sygedagpenge i maj 7, som ikke modtager sygedagpenge i jun 7 jun 7 fordelt på den nye ydelsesstatus fordelt på anciennitet på afgangstidspunktet. Hvem tilgår målgruppen.9:, alder, herkomst og arbejdsmarkedsstatus før sygdom.1: A-kasse fordeling af tilgang 8 Sygedagpenge Sygedagpenge Pct. Pct. Kvinder 5 53,8 3 F 89 18,7 Mænd, FOA 58 1, HK 59 1, Under 5 år 3 9, Kristelig A-kasse 3 9, 5-9 år 9,7 Træ-Industri og Byg 31, år 1 3,3 ASE (selvstændige) 19, -9 år 118,8 Metalarbejdernes A-kasse 5 5, år 18,7 BUPL (pædagogerne) 8 1,7 Over 59 år 17 3, Funktionære og tjenestemænd 13,7 Nærings og nyd.mid. Arbejderne 1,9 Danskere 9 9,3 Lærenes fælles A-kasse 1,1 Mere udv. Lande 8 1,7 Danske sundshedsorganisationer 11,3 Mindre udv. Lande 19, DLA (danske lønmodtagere) 1,1 Arbejdsmarkedsstatus før sygdom Socialpædagogernes A-kasse 9 1,9 Beskæftigede 383 8,5 DANA (selvstændige) 1,3 Ledige 93 19,5 Øvrige 71 1,9 I alt 7 1, I alt 7 1, Anm: Sygedagpengemodtagere i jun 7, der ikke modtog sygedagpenge i maj 7 fordelt på køn, alder, Anm: Sygedagpengemodtagere i jun 7, der ikke modtog sygedagpenge i maj 7 fordelt på a-kasse herkomst og arbejdsmarkedsstatus før tilgang -9-7 Beskæftigelsesregion Midtjylland 9

10 Læsevejledning til oversigtsarkene - samt noter til figurer og tabeller - Om arbejdskraftreserven (side -3) I figur 1.1 og figur 1. vises udviklingen i arbejdskraftreserven på månedsbasis for hhv. kontanthjælps-modtagere og dagpengemodtagere. I figur 1.3 vises hvor meget arbejdskraftreserven udgør af det samlede antal ledige og aktiverede. I figur 1. og figur 1.5 gives en detaljeret beskrivelse af målgruppen, dvs. antallet af personer fordelt på køn, alder, herkomst, matchkategori og akasser. I figur 1. og figur 1.7 kan man se afgangen fra målgruppen, herunder ancienniteten ved afgang og arbejdsmarkedsstatus efter afgangen. I figur 1.8 og figur 1.9 ses antallet af personer på vej ind i målgruppen fordelt på køn, alder, herkomst, matchkategori og a-kasser. 1 OBS:: Opgørelsens måneder følger ikke kalenderåret nøjagtigt. I stedet opgøres senest tilgængelige fire uger. Den aktuelle måned juni 7 omfatter ugerne 1-7. OBS: Simuleringen i figur 1.1 illustrerer et eksempel, hvor arbejdskraftreserven nedbringes med 1 procent. Formålet er at give en reference for vurderingen af den faktiske udvikling i arbejdskraftreserven. 3 OBS: I figur. er kun medregnet personer, som aktuelt er ledige. Formålet er at give et billede af hvor mange ledige, der aktuelt kan arbejdes med inden for målgruppen. Det betyder, at opgørelsen ikke kan sammelignes med opgørelsen i boks.3, hvor både ledige og beskæftigede indgår i målgruppen. Om "Ny chance til alle" (side -5) I figur.1 vises den løbende tilgang til målgruppen for "Ny chance til alle". Figur. og figur.3 viser udviklingen i resultaterne for hver af de tre mål i kampagnen. I figur.-.7 er målgruppen fordelt på køn, alder, herkomst, matchkategori og ydelsesanciennitet. I figur.8 og figur.9 kan man se afgangen fra målgruppen, herunder ancienniteten ved afgangen og arbejdsmarkedsstatus efter afgangen. I figur.1 og figur.11 ses antallet af personer på vej ind i målgruppen fordelt på køn, alder og herkomst. OBS: Målgruppen for Ny chance til alle" omfatter alle kontanthjælpsmodtagere, der har været passive i mindst et år. De pågældende personer medregnes til målgruppen uanset deres efterfølgende arbejdsmarkedsstatus. Af denne grund kan der indgå personer i figur.7 og figur.9, der aktuelt har en kort ydelsesanciennitet. Om ungeledigheden (side -7) I figur 3.1 og figur 3. vises udviklingen i ungeledigheden på månedsbasis for hhv. kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere. I figur 3.3 vises hvor stor en andel de unge under 3 år udgør af det samlede antal kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere. I figur 3. og figur 3.5 gives en detaljeret beskrivelse af målgruppen fordelt på køn, alder, herkomst, matchkategori og a-kasser. I figur 3. og figur 3.7 kan man se afgangen fra målgruppen, herunder ancienniteten ved afgangen og arbejdsmarkedsstatus efter afgangen. I figur 3.7 og figur 3.8 ses antal unge, der netop er kommet ind i målgruppen - fordelt på køn, alder, herkomst, matchkategori og a-kasser. 5 OBS: I opgørelserne på side er ungeledigheden opgjort i fuldtidspersoner. Dermed kan opgørelserne ikke sammenholdes direkte med opgørelserne på side 7, hvor ungeledigheden er opgjort som berørte personer. OBS: En andel af de ledige kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere har ingen matchkategori, se f.eks figur 3. og figur 3.8. Det skyldes bl.a., at en del af de nyledige ikke har haft første jobsamtale endnu på opgørelsestidspunktet. Om sygedagpengeindsatsen (side 8-9) I figur.1 vises udviklingen i sygedagpengeniveauet på månedsbasis. I figur. ses fordelingen af sygedagpengeforløbene på varighed. I figur.3 sammenlignes, hvor meget hhv. sygedagpengeområdet og ledigheden udgør af arbejdsstyrken. I figur. vises fordelingen af sygedagpengesagerne på enkle sager, risiko-sager og langvarige sager.i figur.5 og figur. gives en detaljeret beskrivelse af den aktuelle bestand af sygedagpengemodtagerne fordelt på køn, alder, herkomst, arbejdsmarkedsstatus og a-kasser. I figur.7 og figur.8 kan man se afgangen fra målgruppen, herunder ancienniteten ved afgangen og arbejdsmarkedsstaus efter afgangen. I figur.9 og figur.1 ses antallet af sygedagpengemodtagere, der netop er kommet ind i målgruppen - fordelt køn, alder, herkomst, arbejdsmarkedsstatus før sygdom og a-kasser. 7 OBS: I figur. er de "enkle sager" visitationskategori 1 (forestående tilbagevenden til arbejdsmarkedet). "Risiko sagerne" er visitationskategori (risiko for langvarigt sygeforløb), og de "langvarige sager" er visitationskategori 3 (længerevarende sygdom eller alvorlig lidelse). 8 OBS: Tilgangen af sygedagpengemodtagere i figur.1 omfatter personer, der modtog sygedagpenge i jun 7 og som ikke modtog ydelser måneden før. Opgørelsen kan ikke sammenholdes med antal personer med 1- ugers anciennitet i figur., da en del af disse modtog sygedagpenge både i jun 7 og i måneden før.

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...3 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet...6 5. Ledighed...9

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2014. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008

Beskæftigelsesplan 2008 Beskæftigelsesplan 2008 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I FAABORG-MIDTFYN FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg Beskæftigelsesplan 2009 - fokus på forebyggelse og tidlig indsats Jobcenter Silkeborg Indhold. Indledning 3 Side Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013 Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Resultatrevision. Gentofte

Resultatrevision. Gentofte Resultatrevision 2012 Gentofte Indhold Resultatrevision 2012... 3 Læsevejledning og centrale begreber... 4 Beskæftigelsespolitisk mål 1... 6 Beskæftigelsespolitisk mål 2... 7 Beskæftigelsespolitisk mål

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning s. 3 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 s. 4 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer s. 7 Overordnede udfordringer s. 7 Konjunkturudviklingen s.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK DEBATOPLÆG FOR FAABORG-MIDTFYN Februar 213 Forord Beskæftigelsesregion ønsker med dette debatoplæg at understøtte den lokale tilrettelæggelse af og dialog om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Oktober 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I oktober 2005 var der i gennemsnit 39.189 personer, som enten var ledige eller aktiverede i. Det er 12,4% færre end i oktober 2004. I den samme periode er ledighedsprocenten

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant,

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere