Socialrådgivermanual. til indvandrere og traumatiserede flygtninge i Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri. Udarbejdet af:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialrådgivermanual. til indvandrere og traumatiserede flygtninge i Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri. Udarbejdet af:"

Transkript

1 Socialrådgivermanual til indvandrere og traumatiserede flygtninge i Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri Udarbejdet af: Gosia C. Sørensen & Ida Ghiai Maj

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri... 3 Målgruppe... 3 Introduktion af behandlingspakker i CTP... 5 T-pakke (Traume-pakke):... 5 U-pakke (Udrednings-pakker):... 5 S-pakke (Sygepleje-pakke):... 5 P-pakke (psykolog-pakke):... 6 L-pakke (læge-pakke):... 6 Socialrådgiveren i CTP... 7 Socialrådgivernes mødestruktur i CTP... 7 Metode... 7 Den socialfaglige indsats... 8 Ratingskalaer... 8 Socialrådgiverens rolle... 8 Typiske sociale problemstillinger... 9 Børn Eksempler på løsningsforslag: Muligheder for forlængelse af sygedagpenge Muligheder ved begrænset arbejdsevne på grund af psykisk sygdom Muligheder ved manglende bolig Uforudsigelige ekstra udgifter Permanent opholdstilladelse/dansk statsborgerskab Tillæg til uddannelse Børn Netværk/familie Økonomisk hjælp til transport Undervisning i CTP Patientundervisning Fyraftensmøde Intern undervisning Studerende

3 Indledning Om Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri (CTP) er en sammenlægning af Psykiatrisk Traumeklinik for Flygtninge (PTF) samt Videnscenter for Transkulturel Psykiatri (VFTP). VFTP blev i 2002 etableret af Indenrigs- og sundhedsministeriet hvor det primære arbejde bestod i opsamling af viden og erfaring om indvandreres og flygtninges psykiske lidelser. VFTP har ligeledes behandlet patienter med indvandrer- og flygtningebaggrund med transkulturelle psykiske problemstillinger. Derudover har VFTP formidlet viden til sundhedspersonale indenfor det psykiatriske område der arbejder med transkulturelle problemstillinger omkring indvandreres psykiske lidelser samt inspiration til at udvikle metoder og sikre kvaliteten i arbejdet. PTF blev oprettet som en del af Region Hovedstadens Psykiatri i april Målgruppen for PTF var voksne flygtninge eller familiesammenførte personer med en traumatisk baggrund f.eks. fængsling med tortur, organiseret vold, længerevarende politisk forfølgelse eller krigs- og borgerkrigsoplevelser. Henviste skal have symptomer forenelig med en eller flere traumerelaterede psykiatriske lidelser, typisk PTSD og/eller depression. Disse mennesker har ofte multiple, langvarige traumatiske oplevelser og tab bag sig. Forskning indenfor behandling af traumatiserede flygtninge har siden oprettelsen af klinikken været en integreret del af behandlingen. I januar 2013 førte det til en sammenlægning af VFTP og PTF, og hermed blev Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri (CTP) grundlagt. Hermed er målgruppen nu både flygtninge med traumerelateret psykiske lidelser samt transkulturelle patienter hvor tværkulturelle problemstillinger har en væsentlig indflydelse på alle typer af psykiske lidelser. I CTP er behandlingspakkerne tilrettelagt efter patienternes behandlingsbehov og dermed ikke efter patientens diagnose. Hidtil foreligger der ingen evidens for, hvilken psykoterapeutisk behandling som er mest effektfuld til symptomlindring for traumatiserede flygtninge. CTP lægger derfor stor vægt på at bidrage til klinisk effektforskning på området, blandt andet igennem standardisering og manualisering af al behandling. Alle vores patienter har anden etnisk baggrund end dansk, hvorfor kulturelle aspekter er fuldt integreret i vores socialfaglige praksis. Der er ansat to socialrådgivere med den interkulturelle/internationale studieretning med henblik på at styrke socialfaglige kompetencer i arbejdet med patienter af anden etnisk baggrund end dansk. Denne uddannelseslinie har beskæftiget sig med socialt arbejde og sociale problemstillinger i et globalt perspektiv samt ekstra fokus på interkulturelle problematikker blandt flygtninge og indvandrere i Danmark. Målgruppe Social- og Integrationsministeriet skønner at ca. 30 % af de flygtninge, der kommer til Danmark lever med PTSD. Vores grundindstilling til flygtninge bør være, at de er raske mennesker, der reagerer normalt på unormale hændelser i deres liv 1. Målgruppen i CTP er voksne flygtninge, migranter eller familiesammenførte personer med en traumatisk baggrund f.eks. fængsling med tortur, organiseret vold, længerevarende politisk forfølgelse eller krigs- og borgerkrigsoplevelser. Henviste skal have symptomer forenelig med en eller flere traumerelaterede psykiatriske lidelser, typisk PTSD, angst og/eller depression. Disse mennesker har ofte multiple, langvarige traumatiske oplevelser og tab bag sig. PTSD-lidelsen er karakteriseret ved grundsymptomer som tilbagevendende genoplevelser af traumet i flashbacks eller mareridt, bestræbelser på at undgå situationer, der minder om traumet, helt eller delvist amnesi for den traumatiske oplevelse, emotionel afsondrethed og forhøjet alarmberedskab. 1 Marianne Skytte Etniske minoritetsfamilier Kap. 4 Eksil og integration. 3

4 På behandlingstidspunktet lever patienterne i eksil/migrationstilværelse i et land, hvor sprog og kultur ofte opleves som værende meget fremmedartet, og de plages ofte af akutte bekymringer af social karakter, eksempelvis økonomi, job, boligsituation og ofte den kritiske situation i deres hjemlande. Herudover medfører migration og flugttilværelsen en række uigenkaldelige tab, som kan komplicere sorgprocessen yderligere. Bl.a. tab af socialt netværk, tab af gratifikation, tab af uddannelses- og erhvervskompetencer, tab af modersmål som alment kommunikationsmiddel, tab af kulturelle identitet, tab af hidtidige tilknytning til eget land samt yderligere individuelle tab 2. Den samlede mængde af ovennævnte symptomer og faktorer medfører, at det ofte er en vanskelig udfordring at behandle traumatiserede flygtninge og indvandrere. 2 Marianne Skytte Etniske minoritetsfamilier Kap. 4 Eksil og integration. 4

5 Introduktion af behandlingspakker i CTP T-pakke (Traume-pakke): Målgrupper: Voksne flygtninge med en traumerelateret psykisk lidelse. Fundamentet i behandlingen er evidensbaseret med udgangspunkt i individuel psykoedukation og antidepressiv medicin. Behandling og forskning er integreret i hinanden. Det er den samme behandling, rating og journalføring, som finder sted uanset om patienten er med i forsøg eller ej. Varighed: Et almindeligt behandlingsforløb strækker sig over ½ år og består af 10 lægesamtaler, 16 psykologsamtaler og 2-3 socialrådgiversamtaler. U-pakke (Udrednings-pakker): Når lægen ved visitationen ikke mener at patienten umiddelbart skal afsluttes og ikke umiddelbart mener at patienten er målgruppe for en T-pakke iværksættes en mere grundig udredning. Behandlingsydelser: 1 sygeplejerske samtale (2 timer), 1 psykolog samtale (1 time) samt 1 socialrådgiver samtale (1 time). Varighed: Indenfor 1 måned afholdes samtalerne efterfulgt af drøftelse i behandlingskonference. Sygeplejersken er kontaktperson og sørger for at sekretariatet booker disse 3 tider samt en tid til drøftelse på behandlingskonference. Ved tilbud om behandlingspakke skriver behandlingsansvarlig læge til egen læge + evt. anden henviser med orientering om behandlingstilbud og socialrådgiver skriver til kommunen. Ved afslutning skriver behandlingsansvarlig læge UK og socialrådgiver et orienterende brev til kommunen. S-pakke (Sygepleje-pakke): Målgruppe: Til patienter som typisk har behov for en mere bred støtte af såvel sygeplejerske, læge og socialrådgiver men hvor psykoterapi er mindre relevant. Behandlingen består af 1 til 2 moduler. Modul 1 Behandlingsydelser: 12 sygeplejerske samtaler, 3 lægesamtaler, 0-3 socialrådgiver samtaler efter behov. Varighed: 3 måneders forløb med ugentlige sygeplejerske samtaler og månedlige lægesamtaler (lægges så vidt muligt i forlængelse af hver 4. sygeplejerske samtale). Hvis patienten afsluttes efter modul 1 lægges den sidste læge- og sygeplejerske samtale samlet som en afsluttende evaluerings samtale. Kontaktperson: Sygeplejerske Konference: Hvis behandlerne skønner, at det evt. kunne være en fordel at forlænge behandlingsforløbet med modul 2 tages patienten af sygeplejersken op på B-konf. mht. en kort drøftelse. Modul 2 Behandlingsydelser: 6 sygeplejerske samtaler, 3 læge samtaler, 0-3 socialrådgiver samtaler efter behov. Varighed: Supplerende 3 måneders forløb med sygeplejerske samtaler 2 gange om måneden og lægesamtale 1 gang om måneden (lægges evt. i forlængelse af hver 2. sygeplejerske samtale). Den sidste læge- og sygeplejerske samtale lægges samlet som en afsluttende evaluerings samtale. Formidling: Ved afslutning skriver behandlingsansvarlig læge UK og socialrådgiver orienterende brev til kommunen. 5

6 P-pakke (psykolog-pakke): Målgrupper: Til patienter som typisk har et afgrænset behov for og ønske om psykoterapi, og hvor man ikke har udtalt behov for medicinsk behandling eller social og sygeplejefaglig intervention. Modul 1 Behandlingsydelser: 12 psykoterapi samtaler ved psykoterapeut - psykolog / sygeplejerske (EMDR), 1 læge samtale, 0-3 socialrådgiver samtaler efter behov. Varighed: 3 måneders forløb med ugentlige psykoterapi samtaler. Hvis patienten afsluttes efter modul 1 lægges den sidste læge- og psykoterapeut samtale samlet som en afsluttende evaluerings samtale. Kontaktperson: Psykoterapeut Konference: Hvis psykoterapeuten efter nogle måneder vurderer, at det evt. kunne være en fordel at forlænge behandlingsforløbet med modul 2 tages patienten af psykoterapeuten kort op på B-konf. Hvis behandlingen forlænges, så udskydes læge samtale. Modul 2 Behandlingsydelser: 6 psykoterapi samtaler, 1 læge samtale, 0-3 socialrådgiver samtaler efter behov. Varighed: Supplerende 3 måneders forløb med psykoterapi samtaler 2 gange om måneden. Den sidste læge- og psykoterapeut samtale lægges samlet som en afsluttende evaluerings samtale. Formidling: Ved afslutning skriver behandlingsansvarlig læge UK og socialrådgiver et orienterende brev til kommunen. L-pakke (læge-pakke): Målgruppe: Til patienter som typisk er meget dårlige, ofte psykotiske, fremmøde er tvivlsomt, kun kan forholde sig til få personer, har behov for justering af medicin og basal støtte, evt. snarlig viderehenvisning til f.eks. DPC. Modul 1 Behandlingsydelser: 6 læge samtaler, 0-3 socialrådgiver samtaler efter behov Varighed: 3 måneders forløb med 2 læge samtaler om måneden. Hvis patienten afsluttes efter modul 1 er den sidste samtale en afsluttende evaluerings samtale. Kontaktperson: Læge Konference: Hvis lægen efter nogle måneder vurderer, at det evt. kunne være en fordel at forlænge behandlingsforløbet med modul 2 tages patienten af lægen kort op på B-konf. Modul 2 Behandlingsydelser: 3 læge samtaler, 0-3 socialrådgiver samtaler efter behov Varighed: Supplerende 3 måneders forløb med læge samtale 1 gang om måneden. Formidling: Ved afslutning skriver behandlingsansvarlig læge UK og socialrådgiver et orienterende brev til kommunen. Alment praktiserende læger, speciallæger i psykiatri samt læger fra de psykiatriske centre kan henvise til CTP. 6

7 Socialrådgiveren i CTP Socialrådgiverne i CTP er en del af en større socialrådgivergruppe i Psykiatrisk Center Ballerup (PCB) på 19 socialrådgiveransatte samt 1 faglig leder. Socialrådgivernes mødestruktur i CTP Faggruppemøde Der afholdes faggruppemøder hver første onsdag i måneden i tidsrummet kl skiftevis på alle 3 matrikler (Gentofte, Ballerup og Gladsaxe). Her drøftes socialfaglige problemstillinger og meddelelser fra ledelsen. Der tages referat på skift, som sendes ud til hele socialrådgivergruppen. Socialrådgivermøde og supervision Herudover afholdes et ugentligt møde på 1½ time med de socialrådgivere som sidder på samme matrikel. Gentofte og Gladsaxe holder sammen skiftevis på hver matrikel. Her drøftes typisk individuelle sager og problemstillinger og faglig sparring. Samme gruppe modtager ligeledes ekstern supervision hver 2. måned. Koordinationsmøde Hver mandag afholdes koordinationsmøde for alle ansatte i CTP i tidsrummet kl Overlægen fungerer som mødeleder. Der laves indledningsvist en dagsorden, hvor hver deltager melder ind med punkter. Det kan have karakter af almindelig information, orientering, forslag, opklarende spørgsmål, drøftelser, etc. Der tages på skift referat som gemmes på P-drevet. Referent for ugen tager ligeledes morgenmad med om onsdagen samt sørger for orden i køkkenet hele ugen. Fælles morgenmad Hver onsdag (inden behandlermøde) spiser alle ansatte på CTP morgenmad medbragt på skift af en af de ansatte i CTP. Sekretariatet har udarbejdet en liste hvori det fremgår hvem der bringer morgenmad. Behandlermøde På CTP afholdes der behandlermøde hver onsdag i tidsrummet kl Her deltager læger, psykologer samt socialrådgivere hvor der meldes ind med relevante kliniske problemstillinger. En U-pakke (Udredningspakke) tages ligeledes op til drøftelse med henblik på en patients videre forløb i CTP. Til mødet er der desuden afsat tid til oplæg/undervisning fra behandler af relevante problemstillinger. Mødelederen er samme person som holder oplæg til mødet. Her tages ikke referat. Metode Som metodisk udgangspunkt arbejder vi ud fra en helhedsorienteret social udredning til 1. gangs samtalen. Efterfølgende fokuserer vi på en problemløsende tilgang til patientens akutte sociale problematikker. Hertil anvender vi metoder som Empowement, Advokering og Education. Med udgangspunkt i den enkelte patients livssituation, så oplyser, rådgiver og vejleder (edukation) vi patienten juridisk og lovgivningsmæssigt samt gør dem opmærksomme på hvilke konsekvenser forskellige handlinger kan have for deres eget liv. Samtidig taler vi patientens sag (advokering) overfor andre myndigheder ved fx støtteerklæringer, anbefalinger eller telefoniske henvendelser til andre offentlige instanser. Målet er at øge patientens kendskab til regler og lovgivning samt bevidstgøre om egne muligheder for at arbejde for bedring af sin livssituation (empowerment). En følelse af social retfærdighed for patienten er en af de centrale værdier i ovennævnte metoder og teorier. 7

8 Den socialfaglige indsats Som udgangspunkt kommer alle patienter til en socialrådgiversamtale i starten af behandlingsforløbet, hvor der laves en udredning af patientens sociale forhold. Der tages udgangspunkt i afdækning og hjælp til de sociale problemstillinger, da det kan bevirke, at patienten bedre kan fokusere på den lægelige og psykoterapeutiske behandling. Hertil anvendes en Klinisk Journal 3, hvor fokusområderne er: Aktuelle forsørgelsesgrundlag Familie/netværk Bolig Uddannelsesniveau Tilknytning til arbejdsmarked i hjemland og i Danmark Grundlag for opholdstilladelse i DK Børn Efter 1. socialrådgiver samtale i CTP fremsendes et brev til Jobcentret 4 med orientering om at patienten er opstartet et behandlingsforløb ved CTP samt eventuelle forslag til støtteområder. Kopi af brevet fremsendes til patienten 5. Efter endt behandlingsforløb orienteres Jobcentret/kommunen 6 ligeledes med eventuelle forslag til indsatser. Ratingskalaer I Traume-pakken er der fastlagt 2 socialrådgiversamtaler. Et i starten af behandlingsforløbet, samt et ved afslutning af behandlingsforløbet. Til disse 2 samtaler anvendes der følgende ratingskalaer 7 : Social Adjustment Scale Self Report (SAS-SR) short version (12) er en internationalt anvendt og gennemvalideret selvadministreret selvratingskala. Den består af 24 spørgsmål og er en forkortet udgave af den oprindelige 54 spørgsmåls skala. Den bruges typisk til at monitorering af socialt funktionsniveau under et behandlingsforløb og dækker en lang række aspekter af social funktion. Crisis Support Scale (CSS) er udviklet i 1997 af Joseph, Andrews, Williams and Yule og bruges til at måle oplevelsen af social støtte hos patienterne, der har været udsat for traumatiserende hændelser. Den består af 7 spørgsmål, er bredt anvendt i undersøgelser af PTSD-patienter og er valideret på flere forskellige sprog. Socialrådgiverens rolle Under behandlingsforløbet er socialrådgiverens rolle at opspore sociale problematikker og synliggøre/videreformidle dem overfor kommunale instanser eller anden aktør. Et eventuelt indgående samarbejde gennem hele behandlingsforløbet, hvis de sociale problemstillinger er særdeles omfattende, kan have afgørende betydning for effekten af det videre behandlingsforløb og patientens livssituation. Der samarbejdes fx med: Jobcenter Ydelsescentret Socialcenter Handicapcenter Børnefamiliecenter Boliganvisningen Boligselskaber 3 Bilag 1 4 Bilag 2 5 Bilag 3 6 Bilag 4 7 Bilag 5 8

9 Distrikt Psykiatrien Krisecentre Udlændingestyrelsen Statsamt og Beskæftigelsesankenævnet SU-styrelsen Andre frivillige samarbejdspartnere. Fx: Dansk Flygtningehjælp, Fakti, Oasis, Dignity, Muhabet Typiske sociale problemstillinger Erfaringen viser at sygdom ofte er relateret til sociale problemer. De typiske sociale problemstillinger for patienterne i CTP er: Aktuelle forsørgelsesgrundlag Manglende tilknytning til arbejdsmarkedet Kontanthjælp Sygedagpenge Fleksjob Førtidspension Familie/netværk Separation og skilsmisse Forældremyndighed Børnebidrag Samvær Vold Bolig Manglende bolig hermed indstilling til akut bolig Utilfredsstillende boligforhold hermed høj husleje, upassende størrelse Uddannelsesniveau Hjælpemidler SU tillæg Handicaptillæg Grundlag for opholdstilladelse i DK Asyl Midlertidigt ophold Permanent ophold Familiesammenføring Dansk statsborgerskab Børn Mistrivsel For meget ansvar Skyldfølelse Isoleret 9

10 Børn Når børn lever i familier hvor forældrene eller hele familien har oplevet at flygte, er der stor risiko for at deres psykologiske og sociale udvikling trues. Aktuel forskning viser, at den traumatiserede forælder, som en effekt af sygdommen, mangler evnen til at relatere og engagere sig positivt til deres børn., hvilket udgør en trussel mod børnenes mentale og følelsesmæssige udvikling 8. Traumets påvirkning af familien og hverdagen er dermed med til at forringe børnenes opvækstvilkår i væsentlig grad og forøge risikoen for sekundær traumatisering. Det medfører et behov for en forebyggende indsats, herunder bl.a., at både forældre og børn får tilbud om støtte og muligheden for at tilegne sig viden om deres situation. I CTP er begge socialrådgivere uddannet som nøglepersoner for børn af psykisk syge forældre. Det indebærer opgaver, der er med til at sikre, at børn af psykisk syge forældre ikke udsættes for omsorgssvigt på grund af forældrenes sygdom. Patienter som har børn motiveres til at tale om og med barnet om sygdommens betydning. Konsekvenserne ved ikke at tale åbent omkring sygdommen tydeliggøres overfor patienten og der gives konkrete redskaber til hvordan man italesætter sygdommen overfor børnene. Børnejournalen Hvis patienterne i CTP har mindreårige børn (under 18 år) anvendes Børnejournalen 9, som har fokus på børnenes trivsel og netværk. Hvis der er mistanke om særlig behov for støtte eller mistrivsel, tilbydes patienten en børne- og familiesamtale. Vi tilbyder børnesamtaler med patienternes børn for at sikre, at de får viden og hjælp til at mestre deres hverdag bedst muligt, samt for at sikre optimalt behandlingsforløb for patienten. I tilfælde hvor det er tydeligt, at der er akut behov for en større socialfaglig indsats fra kommunens side, udarbejdes sammen med patienten en Underretning jævnfør Serviceloven Inden afsendelse gennemgås Underretningen med patienten og kopi udleveres eller tilsendes til patienten. 8 `MTV-rapport (Medicinsk Teknologivurdering) om behandling af PTSD, herunder traumatiserede flygtninge (Region Syddanmark 2008) 9 Bilag 6 10 Bilag 7 10

11 Eksempler på løsningsforslag: Muligheder for forlængelse af sygedagpenge Hvis man er i arbejde eller ledig i a-kasse og bliver syg, kan man modtage sygedagpenge i 52 uger, og i særlige tilfælde kan perioden forlænges med op til 2 år. Muligheder ved begrænset arbejdsevne på grund af psykisk sygdom Har man en varig lidelse og derfor ikke kan varetage et job på ordinære vilkår, kan man være berettiget til fleksjob, revalidering eller førtidspension. Muligheder ved manglende bolig Støtteskrivelser 11 vedrørende akut boligindstilling via Boliganvisningen i pågældende kommune Henvisning til krisecentre via Socialforvaltningens centralvisitation Herberg Uforudsigelige ekstra udgifter Ansøgning om Enkeltydelser, o Fx hjælp til tandbehandling, briller, medicinbevilling mm. o Fuld etablering (møbler) Fx ved akut boligindstilling. Legater o Fx Den Hageske Stiftelse, for danske statsborgere med neurologiske eller psykiske lidelser 12 Permanent opholdstilladelse/dansk statsborgerskab Dispensation for krav om danskkundskaber på grund af indlæringsvanskeligheder som følge af psykisk sygdom, fx lægeerklæring 13 Hjælp til udfyldning af ansøgningsskemaer om permanent opholdstilladelse/dansk statsborgerskab. Tillæg til uddannelse Støtteskrivelser til handicaptillæg Ansøgning om hjælpemidler i forbindelse med uddannelse Børn Etablering af kontakt til Børnefamilieafdelingen i kommunen o Underretning o Telefonisk henvendelse o Netværksmøder Familierådgivning Børnegrupper Psykologisk hjælp Støttekontaktperson Fritidsaktiviteter Mentorordninger 11 Bilag 8 12 Bilag 9 13 Bilag 10 11

12 Netværk/familie Oplysning og udlevering af liste over frivillige væresteder og fritidsaktiviteter 14 Etablering af netværkspersoner via Dansk Flygtningehjælp Oplysning om Statsforvaltningens tilbud om rådgivning ved separation, skilsmisse og samvær Økonomisk hjælp til transport VBT Godtgørelse via kommunen eller Region H. o Via kommune: Som led i sygdomsforløb i sygeopfølgningsplanen (Beskæftigelsesrettet) o Region H 15 : Særlige regler for pensionister som ikke kan bruge offentlige transportmidler Over 50 km i afstand mellem bopæl og hospital 14 Bilag Bilag 12 12

13 Undervisning i CTP Patientundervisning Alle patienter får tilbudt socialrådgiver undervisning 1 gang om måneden af 1 times varighed. Undervisningen foregår i grupper og er opdelt efter hvilket sprog man taler. Fra kl arabisk talende, kl bosnisk talende, kl farsi talende og kl blandet sproggruppe. Det er socialrådgiveren som oplyser patienten omkring undervisningen til 1. gangs samtalen og sørger for at patientens navn og cpr.nr. tilmeldes i sekretariatet. Sekretariatet sørger efterfølgende for at bestille tolk. Behandlerne påminder løbende patienten omkring socialrådgiverundervisningen. Undervisningen 16 omhandler følgende: Kommunalstruktur og regler for offentlige ydelser Budgetplanlægning og SKAT Opholdstilladelser, dansk statsborgerskab samt støttemuligheder i fritiden Ved hver undervisningsdag gøres patienterne opmærksomme på muligheden for at få børne- og/eller familiesamtaler under behandlingsforløbet. Som udgangspunkt er alle patienter tilmeldt undervisningen. Patienterne skal selv aflyse til sekretærerne i tilfælde af sygdom eller anden forhindring, således at en evt. bestilt tolk afbestilles. Patienter som ikke ønsker at deltage i undervisningen noteres på en note forrest på journalen, så behandlerne ikke behøver at følge op på dette i løbet af behandlingsforløbet. Fyraftensmøde Hver 2. måned holder CTP åbent hus om tirsdagen i tidsrummet kl Her kan eksterne samarbejdspartnere og faggrupper tilmelde sig hos sekretariatet for at høre nærmere omkring behandlingen og forskningen i CTP. Oplægsholderne er læge, psykolog, sygeplejerske og socialrådgiver. Intern undervisning Socialrådgiverne i CTP er ansvarlige for formidling/undervisning af nyeste viden indenfor relevant lovgivning for andre faggrupper i CTP. Studerende Socialrådgiverne har ansvar for formidling, undervisning og oplæring af socialrådgiverstuderende, herunder praktikanter (også fra andre afdelinger i PCB) samt oplæg på fx socialrådgiveruddannelsen (mod honorar). 16 Bilag 13 13

BØRNE- og FAMILIESAMTALER

BØRNE- og FAMILIESAMTALER BØRNE- og FAMILIESAMTALER I CTP Ramme og erfaringer fra ambulant psykiatri Ida Ghiai og Matilde Kromann-Larsen socialrådgivere Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri (CTP) Lidt om.. 1) Kompetencecenter

Læs mere

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling Q Afdeling for Depression og Angst Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 784 72100 www.regionmidtjylland.dk Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

- Om familiebehandling på Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) -

- Om familiebehandling på Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) - Når PTSD rammer hele familien - Om familiebehandling på Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) - 1 ved Dorte Uhd, fysioterapeut og Knud Eschen, socialrådgiver og familieterapeut Om ATT Psykiatrien,

Læs mere

Traumer og PTSD Oplæg ved Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge. Tirsdag den 24.januar 2017.

Traumer og PTSD Oplæg ved Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge. Tirsdag den 24.januar 2017. 25.01.2017 Side 1 Traumer og PTSD Oplæg ved Maiken Lundgreen Rasmussen,. Tirsdag den 24.januar 2017. 25.01.2017 Side 2 Eftermiddagens program Præsentation Traumer og PTSD Forældrerollen Hvad kan du gøre?

Læs mere

Traumer og PTSD Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen, Center for Udsatte Flygtninge Frederiksberg, fredag d. 2.juni 2017

Traumer og PTSD Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen, Center for Udsatte Flygtninge Frederiksberg, fredag d. 2.juni 2017 02.06.2017 Side 1 Traumer og PTSD Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen, Frederiksberg, fredag d. 2.juni 2017 02.06.2017 Side 2 Formiddagens program Præsentation Voldsomme oplevelser, traumer og PTSD At være

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel Torsdag 9. oktober 2014 Psykiatridage i København Sigurd Wiingaard Uldall Læge Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri Flygtninge

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Børn og unge i flygtningefamilier, Allerød Kommune, 29. august 2013 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for

Læs mere

At leve med traumer. Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

At leve med traumer. Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Side 1 At leve med traumer Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Side 2 Hvem kan få ophold i Danmark? Reguleres i udlændingeloven: Asyl

Læs mere

Nye flygtninge med tegn på eksilstress og traumer Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Syddjurs Kommune og

Nye flygtninge med tegn på eksilstress og traumer Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Syddjurs Kommune og Nye flygtninge med tegn på eksilstress og traumer Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Syddjurs Kommune og Lærdansk, 16. maj 2017 DFH Integration hvem er vi Dagens oplæg

Læs mere

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Anden etnisk baggrund og smertebehandling Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Kroniske sygdom? Hjerte-kar sygdom Sukkersyge, overvægt og metabolisk syndrom (hyperlipidæmi og hypertension)

Læs mere

Mental sundhed blandt etniske mænd. Marianne C. Kastrup Overlæge, lic.med. Videnscenter for Transkulturel Psykiatri. Psykiatrisk Center Ballerup

Mental sundhed blandt etniske mænd. Marianne C. Kastrup Overlæge, lic.med. Videnscenter for Transkulturel Psykiatri. Psykiatrisk Center Ballerup Mental sundhed blandt etniske mænd. Marianne C. Kastrup Overlæge, lic.med. Videnscenter for Transkulturel Psykiatri. Psykiatrisk Center Ballerup Etniske Mænds M Psykiske Sundhed Marianne Kastrup Videnscenter

Læs mere

Pakkeforløb for traumatiserede flygtninge

Pakkeforløb for traumatiserede flygtninge Pakkeforløb for traumatiserede flygtninge Antal og varighed af klinisk handling Indledende samtale og KRAM og somatisk sygdom Psykoterapi, herunder indledende undersøgelse forud for behandlingsstart Stabiliserende

Læs mere

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015 Sygeplejerskemanual Individuelle støttende samtaler med psykoedukation Opdateret maj 2015 Udarbejdet af: Charlotte Mohr og Marianne Østerskov Sygeplejersker ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Læs mere

Kriser, traumer og sekundær traumatisering Metropol den 31.marts 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen & Anja Weber Stendal, Center for Udsatte Flygtninge,

Kriser, traumer og sekundær traumatisering Metropol den 31.marts 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen & Anja Weber Stendal, Center for Udsatte Flygtninge, Kriser, traumer og sekundær traumatisering Metropol den 31.marts 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen & Anja Weber Stendal, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Formiddagens program > Eksilstress

Læs mere

UC Diakonissestiftelsen, 15. september 2016 Udsatte flygtninge Mads Ted Drud-Jensen, Center for Udsatte Flygtninge Side 0

UC Diakonissestiftelsen, 15. september 2016 Udsatte flygtninge Mads Ted Drud-Jensen, Center for Udsatte Flygtninge Side 0 UC Diakonissestiftelsen, 15. september 2016 Udsatte flygtninge 15.09.2016 Side 0 DFH Integration 15.09.2016 Side 2 Side 2 Den næste time > Krig, vold, flugt > Traumer og PTSD > At møde traumatiserede KRIG,

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Vejledning til henvisningsskema for traumatiserede familier med flygtningebaggrund og med voldsproblematikker

Vejledning til henvisningsskema for traumatiserede familier med flygtningebaggrund og med voldsproblematikker Vejledning til henvisningsskema for traumatiserede familier med flygtningebaggrund og med voldsproblematikker Formål: Formålet med behandlingen er at stoppe traumerelateret vold i familier med flygtningebaggrund

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Hjemløsekoordinationsskemaet

Hjemløsekoordinationsskemaet Projekt Bedre kvalitet i arbejdet med hjemløse Hjemløsekoordinationsskemaet Denne udgave af hjemløsekoordinationsskemaet blev udviklet under projektet, men blev ikke taget i brug, da det blev besluttet

Læs mere

VELKOMMEN til beskæftigelse

VELKOMMEN til beskæftigelse VELKOMMEN til beskæftigelse Forskning, nyttige redskaber og metoder Hvad ved vi om betydningen af arbejde for flygtninge med traumer? Hvad ved vi om betydningen af arbejde for flygtninge med traumer? Hvad

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Lægebehandling ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Lægebehandling ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri Lægebehandling ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri Manual for medicinsk behandling, psykoedukation og støttende, ressourceorienterede samtaler 4. version Randomiseret klinisk forsøg: PTF4

Læs mere

Vejledning: Informationsskema til henvisende læge (udfyldes af kommunen)

Vejledning: Informationsskema til henvisende læge (udfyldes af kommunen) Vejledning: Informationsskema til henvisende læge (udfyldes af kommunen) Formål: Formålet med behandlingen er at stoppe aktuel vold og forebygge yderligere traumerelateret vold i familier med flygtningebaggrund.

Læs mere

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Høje-Tåstrup Gymnasiet / TrygFonden mandag d.12.marts 2012 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk

Læs mere

Forebyggelse i udsatte flygtningefamilier

Forebyggelse i udsatte flygtningefamilier Forebyggelse i udsatte flygtningefamilier Hvad kigger vi efter? Og ser vi det i travlheden? Integrationstræf 15 7. september 2015 Mads Bentzen Afdelingsleder, Psykosocial afdeling Midtjylland Vores vision

Læs mere

Flygtningene kommer fra fra hele verden

Flygtningene kommer fra fra hele verden Nyankomne flygtninge forudsætninger og baggrund Konference: Traumer og overgreb i sårbare familier og hos flygtninge Tirsdag d. 5 september 17 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

! # $ "!! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $

! # $ !! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $ " % &'(% " % & " ' ( ) * * * * ) * ) +, - % ' & % -. / "'% 0 1 & 1 2 ). 3 445 " 0 6 % (( ) +, 7444 444. ' *. 8 7 ( 0 0 * ( +0, 9 * 0 ) 0 3 ) " 3 ) 6 ) 0 3 3 ' 1 : 00 * 3 ) ) 3 +( ; * 0 1

Læs mere

Oasis Behandling og rådgivning for flygtninge siden 1987

Oasis Behandling og rådgivning for flygtninge siden 1987 Copenhagen, Denmark Oasis Behandling og rådgivning for flygtninge siden 1987 Model Hel Familie en biopsykosocial indsats for traumatiserede familier i kommunerne Ved Tanja Weiss, Traumekonference 17. januar

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb Samarbejdsmodel Januar 2008 Indholdsfortegnelse Baggrund og indledning...1 Baggrund...1 Hvorfor en samarbejdsmodel?...1

Læs mere

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb Samarbejdsmodel Maj 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og indledning... 2 Baggrund... 2 Hvorfor en samarbejdsmodel?...

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

VIDEN FRA UDDANNELSESFORLØBET BØRN PÅ TVÆRS AF GRÆNSER

VIDEN FRA UDDANNELSESFORLØBET BØRN PÅ TVÆRS AF GRÆNSER VIDEN FRA UDDANNELSESFORLØBET BØRN PÅ TVÆRS AF GRÆNSER Arrangeret af Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark Finansieret af Social- og Integrationsministeriet I 2009 bevilgede

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

ICF på vej mod et tværfagligt værktøj

ICF på vej mod et tværfagligt værktøj ICF på vej mod et tværfagligt værktøj Baggrund Proces Kritik Videre udvikling Samuel Olandersson Souschef/fysioterapeut Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

De traumatiserede flygtninge hvem er de og hvor mange

De traumatiserede flygtninge hvem er de og hvor mange De traumatiserede flygtninge hvem er de og hvor mange Vidensbazar Traumer og job torsdag d. 31.januar 2008 Mette Blauenfeldt ~ Center for Udsatte Flygtninge Workshop 10.30 11.30 10.30-10.45: Hvem er de

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Vejledning til henvisningsskema for traumatiserede familier med flygtningebaggrund og med voldsproblematikker

Vejledning til henvisningsskema for traumatiserede familier med flygtningebaggrund og med voldsproblematikker Vejledning til henvisningsskema for traumatiserede familier med flygtningebaggrund og med voldsproblematikker Formål: Formålet med behandlingen er at stoppe aktuel vold og forebygge yderligere traumerelateret

Læs mere

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet BILAG 1 Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet Målgruppen Målgruppen består af personer i alderen 18 til 65 år, som pga. senhjerneskade har ret og pligt til et tilbud efter Lov

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Børnepsykologisk Team

Børnepsykologisk Team Børnepsykologisk Team Psykologisk udredning, rådgivning og behandling til børn med lettere psykiatriske problematikker i alderen 6 til og med 13 år. Konsulentbistand til rådgivere i kommunens familiegrupper

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

Smerter, etnicitet og PTSD. Fysioterapeut Samuel Olandersson, Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri

Smerter, etnicitet og PTSD. Fysioterapeut Samuel Olandersson, Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri Smerter, etnicitet og PTSD Fysioterapeut Samuel Olandersson, Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri Fredericia den 6. April 2016 Etnicitet og smerte Hvad forstår vi/man ved etnicitet? Etnisk smerte?

Læs mere

Arbejdet med udsatte flygtningefamilier

Arbejdet med udsatte flygtningefamilier Arbejdet med udsatte flygtningefamilier Landsforeningen for Socialpædagoger den 10.maj 2016 Oplæg v/ Anja Weber Stendal og Marie-Louise Steen, Dansk Flygtningehjælp Eftermiddagens program 17.30 Velkommen

Læs mere

MindSpring for og med flygtninge

MindSpring for og med flygtninge MindSpring for og med flygtninge Krig, flugt og migration påvirker enhver. I Danmark har vi i de senere år kvalificeret vores integrationsarbejde med stort fokus på danskundervisning og beskæftigelsestilbud.

Læs mere

Flygtninge med traumer og den frivillige støtte

Flygtninge med traumer og den frivillige støtte Flygtninge med traumer og den frivillige støtte Mads Ted Drud-Jensen, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Frivilligafdelingen Ringsted, 3. maj 2017 DFH Integration Program 1. Eksilstress,

Læs mere

Flygtninge, familier og traumer

Flygtninge, familier og traumer Trine Brinkmann, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Flygtninge, familier og traumer Traumatiserede flygtningefamilier hvordan møder lærere, pædagoger og vejledere disse familier? - Fyraftensmøde,

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

PPR i de nye modtageklasser

PPR i de nye modtageklasser PPR i de nye modtageklasser Chefpsykolog Malene Hein Damgaard Tosprogskonsulent Karin Horsted Berg PPR psykolog Ann Dalgaard Bødker KL Konference 16. juni 2016 Program for workshop Tredelt oplæg Kort om

Læs mere

Psykiatrisk Center Ballerup Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Gentofte afdeling

Psykiatrisk Center Ballerup Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Gentofte afdeling Psykiatrisk Center Ballerup Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Gentofte afdeling Velkommen til Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Dagafsnittet modtager patienter med anoreksi og/eller bulimi. Behandlingen

Læs mere

Afdeling for Traume og torturoverlevere Vejle og Odense. Højt specialiseret tilbud til krigsveteraner Psykiatrien i Region Syddanmark

Afdeling for Traume og torturoverlevere Vejle og Odense. Højt specialiseret tilbud til krigsveteraner Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling for Traume og torturoverlevere Vejle og Odense Højt specialiseret tilbud til krigsveteraner Psykiatrien i Region Syddanmark ved Louise Schwartz Behandlingsleder og ledende psykolog Specialpsykolog,

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Sundhedsaftalen skal ses som et supplement til forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse kræft og som en tillægsaftale

Læs mere

Veteranpolitik September 2016

Veteranpolitik September 2016 Veteranpolitik September 2016 Forord og formål Nyborg Kommune har besluttet, at der skal udarbejdes en veteranpolitik, som et udtryk for kommunens ønske om og vilje til at støtte Danmarks veteraner. Nyborg

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

Forord og formål. Nyborg Kommune. Efteråret 2016.

Forord og formål. Nyborg Kommune. Efteråret 2016. Veteranpolitik November 2016 Forord og formål Nyborg Kommune har besluttet, at der skal udarbejdes en veteranpolitik, som et udtryk for kommunens ønske om og vilje til at støtte Danmarks veteraner og deres

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK SOCIALPOLITIK NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK I Norddjurs Kommune er der en gruppe borgere med svære sammensatte problemstillinger i forhold til helbred, økonomi, bolig, beskæftigelse, familie og netværk

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Hvem henvender behandlingen sig til? Ambulatorium for Spiseforstyrrelser behandler voksne

Læs mere

- et tilbud til svært overvægtige børn og unge

- et tilbud til svært overvægtige børn og unge - et tilbud til svært overvægtige børn og unge i Københavns Kommune Oplæg af sygeplejerske Matilde Kjærgaard www.kk.dk BørneVægtsCentret Københavns Kommunes specialiserede tilbud til børn og unge med svær

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Børn I flygtningefamilier

Børn I flygtningefamilier Side 1 Børn I flygtningefamilier Flygtningefamilier og børn, Fyraftensmøde, Ringsted Kommune 23. Oktober 2012 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Side 2 Hvem

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Næstved

Psykiatrisk Klinik Næstved Psykiatrisk Klinik Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium Psykiatrisk Center København Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium November 2017 Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium (IAA) Du er i forbindelse med din indlæggelse blevet henvist til

Læs mere

Lægebehandling ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Lægebehandling ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri Lægebehandling ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri Manual for udredning, medicinsk behandling, psykoedukation og støttende, ressourceorienterede samtaler 5. version Randomiseret klinisk forsøg:

Læs mere

Traumehåndtering Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Mentoruddannelsen, Odense, den 5.

Traumehåndtering Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Mentoruddannelsen, Odense, den 5. Side 1 SP1 Traumehåndtering Maiken Lundgreen Rasmussen,, Dansk Flygtningehjælp Mentoruddannelsen, Odense, den 5. november 2016 Side 2 DFH Integration Side 3 Program 1. Flygtninge og traumer vold, krig

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Professionelles møde med flygtningemed traumer, Sundhedscentrum Tingbjerg, 21. februar 2013 Mette Blauenfeldt,

Læs mere

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team.

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under driftsområdet for. Teamet er organiseret i Socialforvaltningen, som er en del af Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

Spørgsmål og svar som praktikant i Forsorgsenheden, Forsorgshjemmet Østervang Revideret marts 2015

Spørgsmål og svar som praktikant i Forsorgsenheden, Forsorgshjemmet Østervang Revideret marts 2015 Spørgsmål: Hvor mange brugere kan være indskrevet på Østervang? Er der et introduktionsprogram? Svar: På Forsorgshjemmet Østervang kan der være i alt 137 brugere indskrevet. Modtagelsesenheden: 12 værelser

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Teamsamarbejde i rehabilitering af torturoverlevere RCT s rehabiliteringsmodel. Af Bente Midtgaard, Ala Elczewska, Yvonne Gradert og Anette Klahr

Teamsamarbejde i rehabilitering af torturoverlevere RCT s rehabiliteringsmodel. Af Bente Midtgaard, Ala Elczewska, Yvonne Gradert og Anette Klahr Teamsamarbejde i rehabilitering af torturoverlevere RCT s rehabiliteringsmodel Af Bente Midtgaard, Ala Elczewska, Yvonne Gradert og Anette Klahr 1 Målgruppe Mennesker som har været udsat for: Tortur Organiseret

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING Studieordning gældende fra sommeren 2011 Diplomuddannelse i Seksualvejledning Diplomuddannelsen i Seksualvejledning er et tilbud om kompetenceudvikling, der giver de

Læs mere

Kliniske retningslinjer for transkulturel psykiatri

Kliniske retningslinjer for transkulturel psykiatri Kliniske retningslinjer for transkulturel psykiatri 1. udgave Okt. 2004 Indhold Forord 2 Generelt om patientgruppen 3 Lægelig vurdering af den akutte patient 5 Forud for samtalen 5 Rammer 5 Anamnese 5

Læs mere

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1B Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

At være frivillig for flygtninge med traumer

At være frivillig for flygtninge med traumer At være frivillig for flygtninge med traumer Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Frivilliggruppen I Varde, den 15.maj 2017 DFH Integration Eftermiddagens program

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Højt specialiseret behandling af kompliceret PTSD hos veteraner Fra militær til civil

Højt specialiseret behandling af kompliceret PTSD hos veteraner Fra militær til civil Højt specialiseret behandling af kompliceret PTSD hos veteraner Fra militær til civil - 28.11.16 Annemarie Gottlieb, klinikleder, ledende psykolog Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

Nyhedsbrev til praktiserende læger i Rudersdal Kommune. Marts 2009, nummer 3

Nyhedsbrev til praktiserende læger i Rudersdal Kommune. Marts 2009, nummer 3 Nyhedsbrev til praktiserende læger i Rudersdal Kommune Marts 2009, nummer 3 1 Forord Det Lokale Beskæftigelsesråd i Rudersdal Kommune udsender to gange årligt et elektronisk nyhedsbrev til de praktiserende

Læs mere