Unge og uddannelse nye veje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unge og uddannelse nye veje"

Transkript

1 Unge og uddannelse nye veje

2 Indlednin g...2 Bagg rund...2 Fremtiden Ny ungepakke... 3 Målsætning... 4 Proje ktet...4 Oprettelse af arbejdspladser med uddannelsesperspektiv... 4 Samarbejde mellem Jobcentre, UU centre og virksomheder... 5 Anerkendelse af ikke formelle kompetencer og uformelle kompetencer... 5 Målgruppen...6 Metodeudvikling...7 Lokalt samarbejde...7 Effekt...8 Konsortium (ansøger)...8 Budget(ramme)...9 Deltagende kommuner...9 Samarbejdserklæring...9 Fors kningstilknytning...9 Forskningstilknytningen vil omfatte følgende elementer:...10 Derudover vil CeFU stå for følgende:...10 Begrundelse for valg af Center for Ungdomsforskning...10 En anvendelsesorienteret virkningsevaluering...11 Organisation (job med uddannelsesperspektiv)...12 O rganisation (metodeudvikling) Tidsplan...14 Budget...14 Unge og uddannelse nye veje side 1 april 2010

3 april 2010 Unge og uddannelse nye veje Indledning Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland afholdt i marts 2009 et temamøde med overskriften: Nye veje til at motivere og aktivere de unge på arbejdsmarkedet Efter konferencen besluttede en række af regionens jobcentre i fællesskab at finde disse nye veje. Et regionalt projekt ville give muligheder for både metodeudvikling og afprøvning af nye samarbejdsmuligheder mellem kommunerne, med deltagende private og offentlige virksomheder. 20 af disse jobcentre/kommuner 1 har indvilliget i, at medvirke aktivt til at udvikle disse veje; veje som alle ligger uden for og udover de indsatser, som jobcentrene og Ungdoms Uddannelsesvejledning til daglig allerede har ansvaret for. Flere forventes at tilslutte sig projektet efterfølgende Det er Regeringens plan at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse inden år De fire nye veje som kommunerne i fællesskab vil arbejde med indeholder både uddannelsesforberedelse, netværksstyring, anerkendelse af kompetencer og nye samarbejdsformer. Disse nye metoder, samarbejdsformer mm. vil ikke alene kunne bidrage aktivt til at øge andelen af unge som tager en ungdomsuddannelse, men også til at finde holdbare og langsigtede løsninger for de, der ikke i første omgang kan gennemføre en uddannelse. Baggrund Efter højkonjunkturen er mange unge blevet ledige - ofte unge uden uddannelse og ofte mænd. Unge har under højkonjunkturen fravalgt uddannelse, og jobcentrene har i for høj grad satset på aktivering frem for uddannelse. For 10 år siden fik 18,7 % ingen ungdomsuddannelse. Gennem de seneste 10 år er andelen af en ungdomsårgang, som ikke får en uddannelse, svinget omkring de 20 % og er nu svagt stigende. Det er især andelen af unge mænd som ikke får en ungdomsuddannelse, der er steget. Et fælles kendetegn er imidlertid at blandt de unge uden en uddannelse, finder vi 80 %, der har været i gang med en uddannelse, men er droppet ud. Trods de seneste års øgede taksametertilskud og talrige mentorordninger, stiger frafaldsprocenten. Der er en tydelig sammenhæng mellem uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet. Godt 6 % af dem der kom i gang med en uddannelse, er i dag uden for arbejdsmarkedet, mens det er dobbelt så mange blandt dem, der ikke kom i gang, nemlig 12 %. 2 Uddannelse er en god og sikker investering både for samfundet og den enkelte dansker 3 Konklusionerne er, at alle uddannelser tilfører samfundet værdi gennem hele livet. Borge- 1 Hvidovre, Egedal, Gladsaxe, Herlev, Ballerup, Hørsholm, Rødovre, Halsnæs, Albertslund, Brøndby, Høje- Taastrup, Helsingør, Køge, Greve, Solrød, Roskilde, Ringsted, Fakse, Vordingborg og Lolland. 2 Danmarks Statistik, IDA registeret Unge og uddannelse nye veje side 2 april 2010

4 re, der har en uddannelse, har en markant højere livsindkomst end personer uden uddannelse. Måles afkastet for den enkelte uddannelse, er gevinsten af en uddannelse på op til 66 %. 4 Frafaldsprocenter fra ungdomsuddannelserne er stigende frafaldet fra erhvervsuddannelserne er nu (2008) oppe på 50 % - en stigning fra 41% i Unge vælger tilsyneladende uddannelsesinstitutionerne fra ikke uddannelserne. Efterspørgslen efter pladser på produktionsskoler og efter uddannelser for særlige grupper af unge, som fx EGU og STU er større, end de har været længe. Fremtiden En stigende andel af unge har en anden forventning til uddannelserne end hidtil. Deres forestilling om mål og midler er anderledes en det, der tilbydes. En del af disse unge vil vælge uddannelserne fra. Som nævnt findes der på den ene side tilbud til unge, som ikke vil eller kan indgå i det eksisterende uddannelsessystem, enten EGU eller STU, mens der på den anden side ikke findes er mulighed for at anerkende de mange forskellige kompetencer, som unge tilegner sig i arbejdslivet eller i det frivillige arbejde. Kompetencerne vurderes i konkrete situationer, men en generel anerkendelse og dokumentation foregår ikke. Andelen af unge årige vil øges frem til I den nærmeste fremtid ville efterspørgslen efter ufaglært arbejdskraft falde betydelig og efterspørgslen efter uddannet arbejdskraft stige tilsvarende. Det vil stille store krav til unges uddannelsesmæssige baggrund, men også til de unge som ingen uddannelse får vi får fortsat brug for ufaglært arbejdskraft. Hvordan dokumenterer de alligevel de kompetencer de har eller opnår uden for det formelle system? Ny ungepakke Sideløbende med nedgangen i unges tilgang til det formelle uddannelsessystem, har der været eksperimenteret med en række nye projekter og nye måder at organisere indsatsen på i fx Uddannelse til alle, i modelkommuneprojekter mm. Ansvaret for ungeindsatsen er nu fuldt og helt kommunens i Jobcenteret (aktivering) eller i Ungdommens uddannelsesvejledning (tilbud om vejledning) med et gråzoneområde i skole- eller børne- og ungeforvaltningen (de årige). Ungepakken vil styrke især den aktive indsats for at uddannelsesforberede de årige både hvad angår vejledningen og mentorordninger, men også øge jobcentrenes og erhvervsskolernes indsats for denne gruppe. Undervisningsministeren har fremsat lovforslag 6, som bl.a. betyder, at bl.a. kommunerne fra august 2010 skal vurdere unges uddannelsesparathed AE-rådet august 2009 på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik (2007) 4 AE-rådet august UNI-C statistik 6 Nr 194 Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv og forskellige andre love. 7 Et begreb som ikke er nærmere defineret i lovteksten. 8 den unges forældre og uddannelsesinstitutionen skal ligeledes vurdere. Unge og uddannelse nye veje side 3 april 2010

5 Målsætning Regeringens målsætning er som nævnt, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. I dag falder hver anden fra i erhvervsuddannelserne og 17 % fra gymnasierne. Det frafald skal reduceres til henholdsvis otte og tre %, hvis målsætningen skal lykkes 9 Det projektets ide, at skabe et bedre udgangspunkt for de unge uddannelsesvalg (træfsikkerhed) og at skabe et bedre grundlag for de unge uddannelsesvalg (motivation og merit) og at give unge uden lyst og mulighed for en uddannelse en alternativ anerkendelse. Projektet Samarbejdsprojektet indeholder følgende hovedelementer: Oprettelse af arbejdspladser med uddannelsesperspektiv 10. En række unge har i højkonjunkturen efterspurgt og fået lønarbejde frem for uddannelse. En stor del af de unge er nu ledige uden uddannelse. Hvis de skal lokkes tilbage i uddannelsessystemet, må vi sammensætte job bestående af både arbejde og uddannelse, hvor uddannelsesdelene efterfølgende gennem meritaftaler kan tages med i det formelle uddannelsessystem. Som led i forberedelserne af projektet har det været drøftet med en række større virksomheder, hvordan der kan oprettes en ny form for arbejdspladser med uddannelsesperspektiv en slag voksenlærling for unge. Hvis virksomheder fx opstiller mål for de kompetencer de unge skal opnå for at bestride et givent job og det dokumenteres, i hvilket omfang disse kompetencer er opnået, skaber det et brugbart og konstruktivt grundlag for overgangen til uddannelse og i en række tilfælde for at få vekslet eller få merit for disse kompetencer. Virksomhederne ISS A/S, NCC A/S, Dansk Supermarked, Silvan, Bauhaus, El- Giganten, Elbodan (Punkt1, Expert-radio og Lysmesteren), Hennes & Mauritz og Jysk har tilkendegivet, at de vil indgå aftaler om arbejdspladser med uddannelsesperspektiv. Senest er der rettet henvendelse til Matas A/S, til McDonald s og til hotelkæden Best Western. Gruppen af virksomheder skal yderligere udvides med en produktionsvirksomhed, med virksomheder fra bygge- og anlægsområdet og med virksomheder inden for café og cateringområdet. Projektet vil indgå regionale dækkende aftaler med virksomhederne på tværs af kommunegrænser. Deltagende kommuner vil herudover kunne indgå tilsvarende aftaler med lokale virksomheder fx i forbindelse med etablering af virksomhedscentre. Aftaler med virksomhederne skal ses som et supplement til det lokale samarbejde og til samarbejdet om lokale virksomhedscentre. Større landsdelsdækkende virksomheder er valgt, fordi de, som udgangspunkt har en rekrutteringsmæssig volumen, har beskrevet introduktions- og oplæringsprogrammer for nye medarbejdere og har arbejdspladser i eller nærved stort set alle kommuner. 9 Agenda nr Oktober Et tema som mange har peget på senest Ph.d. Mette Pless DPU på KL s JobCamp Unge og uddannelse nye veje side 4 april 2010

6 Samarbejde mellem Jobcentre, UU centre og virksomheder De kommunale jobcentre og Ungdommens Uddannelsesvejledning har begge medansvar for unges valg af uddannelse og i et vist omfang for gennemførelsen af uddannelsen. Set på bundlinien har begge indstanser samme mål unge videre i en uddannelse eller arbejde, men opgaven er vidt forskellig og ofte ikke koordineret 11. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) har sine rødder i en oprindelig udvidet skolevejledning en funktion i den enkelte skole som skulle hjælpe eleverne videre i uddannelse eller i beskæftigelse. Jobcentrene har sit udgangspunkt i en indsats, som eksempelvis skulle begrænse kommunens udgift til kontanthjælp ved at finde beskæftigelse job til de unge, så de bliver selvforsørgende eller, hvor det var muligt en uddannelse. Ofte ligger forskellen i de to ordninger i kulturen; hvor vejledning/udvidede skolevejledning contra aktivering kan lægge hindringer i vejen for konkrete løsninger. UU har indsigt i de unges baggrund fra folkeskolen en viden som ikke altid overdrages til jobcenteret. Der er både behov for at arbejde med nye netværksmodeller og med modeller som inddrager alle parter i samarbejdet om de unge fra Folkeskolen og videre. Det betyder, at der er behov for tildeling af ressourcer til udvikling af lokale praksiscentre i et samarbejde mellem kommune, UU - center og lokale virksomheder. Regeringens Ungepakke øger og udvider indsatsen for de årige. Således skabes der forsøgsmuligheder for et styrket samarbejde omkring aldersgruppen, ligesom der oprettes en national ungeenhed, der skal støtte den lokale tilrettelæggelse af indsatsen. Dette projekt udmærker sig ved at ville inddrage de potentialer der ligger i denne aftale, ved at overføre dem til en udvidet målgruppe. Anerkendelse af ikke formelle kompetencer og uformelle kompetencer. 20 % af alle unge får ikke en uddannelse efter grundskolen. Et tal der i øvrigt er stigende. De fleste opnår imidlertid kompetencer uformelle eller ikke-formelle gennem de job de udfører eller gennem frivilligt arbejde. De fleste job især i større virksomheder - indeholder en eller anden form får oplæring, intern uddannelse eller lignende. Disse kompetencer knytter sig meget til jobfunktionen. Sagt på anden måde eksisterer de ikke, når unge skifter fra job til job eller til uddannelse. Årsagen er, at de ikke er dokumenteret eller generaliserbare. Andre unge, der udfører frivilligt arbejde, hvad enten det er for Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp eller i fritidsorganisationer opnår en række kompetencer; logistik, konfliktløsning, samarbejde og projektudvikling. Kompetencer, som fordi de ikke dokumenteres undervejs, ikke formelt anerkendes. Mange unge har ikke oplevet at få anerkendelse hverken i Folkeskolen eller senere. Anerkendelse har stor betydning for troen på egne evner og troen på at kunne gennemføre en uddannelse. Enkelte eksperimenter med en anerkendende tilgang har desuden øget deltagernes motivation for aktiviteten. Anerkendelse af kompetencer forudsætter en metode til at opstille mål og krav, til at måle og dokumentere kompetencer og gøre dem genkendelige og generaliserbare. En 11 Beskrevet i Styrket ungeindsats Deloitte, august Unge og uddannelse nye veje side 5 april 2010

7 metode som på samme tid anerkender den enkeltes kompetencer og gør dem generelt anvendelige og overførbare. Inspiration kan i et vist omfang hentes fra UK og Sverige, der har udviklet og testet metoder, som anvendes til sikre, at unge kan få anerkendelse for ikke formelle og for uformelle kompetencer 12. I rekruttering og ansættelse lægges hovedvægten på de formelle og godkendte uddannelse og kvalifikationer, og kun i mindre omfang på de ikke formelle kompetencer. I optagelse i ungdomsuddannelser lægges vægt på en vurdering (realkompetencevurdering) som foretages af uddannelsesinstitutionen sammen med den unge. Kompetencekortet udformes på baggrund af en virksomheds eller uddannelsesinstitutions vurderinger af borgerens kompetencer som led i en kompetenceafklaring 13 En metode, som både kan dokumentere og anerkende de kvalifikationer som vi opnår, mens de opnås både de sociale, personlige og faglige, vil helt grundlæggende kunne få flere til at søge og fuldføre en uddannelse. Dokumentationen bør være objektiv, valid og generaliserbar. Metoden udvikles som en del af projektet, i et samarbejde med arbejdsgivere, de faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner og med de faglige udvalg. Den interne oplæring beskrives, og der opstilles mål og krav til dokumentationen. Arbejdsgiverne står inde for, at oplæringen, som den er beskrevet, er præcis og valid. En metode til dokumentation og anerkendelse af ikke formelle kompetencer vil endvidere kunne blive et supplement til de nuværende kompetencekort og til EGU beviser, anvendes som kompetencepapir i STU, som produktionsskolebevis mv. Målgruppen Målgruppen er alle unge mellem 15 og 29 år, som ikke har færdiggjort uddannelse ud over grundskole/gymnasium eller som er optaget på en uddannelsesinstitution og står i overfor at forlade uddannelse. I de regionale anbefalinger til ungeindsatsen findes 4 målgrupper: 1. Ikke faglærte mænd 2. Kvinder herunder unge mødre 3. Nydanskere fra ikke vestlige lande 4. Unge med specifikke barrierer, fx psykiske problemer Det forventes, at ca. 650 unge hvert år vil kunne blive placeret i de regionale dækkende virksomheder. Ansættelse og ansættelsesforhold vil følge de eksisterende regler. Det samme gælder andelen af uddannelse i det samlede ansættelsesforløb. Bopælskom- 12 Anerkendelse og dokumentation af læring når den opnås i modsætning til en mere subjektiv realkompetencevurdering. 13 Citeret fra Unge og uddannelse nye veje side 6 april 2010

8 mune bærer omkostninger til kontanthjælp, dagpenge, løntilskud o.l. Det samme gælder evt. udgifter til undervisning, transportgodtgørelse mv. Hertil skal lægges de ansættelser, der finder sted lokalt som en følge af projektet. Metodeudvikling Offentlige og private virksomheder har gennem mange år gennemført erhvervsrettede projekter for ledige. Det er samtidig gennemgående, at meget få af den slags indsatser dokumenterer den læring, der har fundet sted. Der kan derfor stilles spørgsmål ved effekten af forskellige erhvervsoptrænende indsatser, idet der for deltagerne vil være et forskelligt udbytte. Nogle vil fuldt ud have lært hvad de skal på et kursus eller i et forløb, medens andre vil have lært mindre afhængig af deres forudsætninger. Traditionsmæssigt og generelt opnår alle ved gennemførsel af undervisningsforløb dog et gennemførselsbevis, men der er grund til at sætte spørgsmålstegn ved bevisets effekt og anvendelighed det vil sige: hvad har den enkelte lært og hvordan dokumenteres dette? Den uddannelse som finder sted på uddannelsesinstitutioner og på formelle uddannelser, kan betegnes som formel læring. Resultatet er formelle kundskaber baseret på formel godkendelse. Uddannelser eller kurser som gennemføres uden for det formelle system på fx produktionsskoler, daghøjskoler, aktiveringsforanstaltninger betegnes som ikke formel læring. Den læring eller de sociale, personlige og faglige kompetencer, der opnås på en arbejdsplads, i et kommunalt erhvervsfremmende projekt, på forskellige efteruddannelser, i fritiden, i det frivillige sociale arbejde og i andre læringssituationer betegnes som uformel læring og uformelle kundskaber. I Danmark og de fleste andre sammenlignelige lande er det muligt at validere og dokumentere læringen fra det etablerede uddannelsessystem. Derimod findes der ingen generel model til kvalitetssikring, validering og dokumentation af ikke formel og af uformel læring. Der findes i Danmark ikke noget standardiseret system for kvalitetssikring og dokumentering af denne anden læring. Derfor er der et stort behov for at indføre en model for kvalitetssikring og validering af denne læring i Danmark. En metode til anerkendelse af kompetencer opnået uden for den formelle uddannelse vil have stor betydning for den gruppe af unge, som ikke umiddelbart får en uddannelse. Anerkendelsen vil have stor betydning for motivationen, for troen på egne evner, for fastholdelsen i uddannelsessystemet og den livslange læring, men også for det danske samfund.. Lokalt samarbejde Det indgår som en del af projekts ide, at jobcentrene indgår i samarbejde med andre myndigheder med ansvar for samme målgruppe, og at de Samarbejder tæt med relevante forvaltninger i kommunen. Især med fokus på samarbejdet i forbindelse med overgangen fra barn til voksen. Samarbejder tæt med UU centeret. De personer, der møder den unge bør være vidende om uddannelsesmuligheder (målrettet områder med gode jobmuligheder). Ikke kun viden om indhold i uddannelser er vigtigt, men også viden om, hvordan Unge og uddannelse nye veje side 7 april 2010

9 den unge skal agere: Hvor søger man? Er den unge over 25 år og der mulighed for Voksenlærlingeordning med merit for tidligere beskæftigelse osv. Samarbejder med andre jobcentre der er specifikke grupper af unge med behov for særlig indsats, som antalsmæssigt ikke er særlig mange i det enkelte jobcenter. Samarbejder med uddannelsesinstitutioner, bl.a. med henblik på tidlig fokus på frafaldstruede unge. Samarbejder tæt med virksomhederne, fx partnerskabsaftaler og oprettelse af virksomhedscentre. Danner netværk, hvor muligt, med involverede instanser i indsatsen over for uddannelsessvage (Jobcenter, aktuel forvaltning i kommunen, skole, fritidsaktiviteter, evt. a-kasse). Kan fx give hurtig melding om frafald på uddannelse eller andre sociale begivenheder, der kan gøre det nødvendigt at handle Projektet skal generere viden på flere niveauer: 1. Konkret om metoder, der virker direkte på målgruppen 2. Organisatorisk udviklingsarbejde 3. Strategisk udvikling 4. Netværk på flere niveauer Således er det modeller for en fortløbende refleksion og udvikling af indsatsen, der vil være projektets centrale undersøgelsesområde og der, hvor de væsentligste kompetencer akkumuleres. Effekt Det forventes at en meget stor andel af målgruppen direkte vil søge formel uddannelse umiddelbart efter ansættelse. Andelen forventes at øges i takt med at anerkendelsesmetoden udvikles, og at metoden får en direkte virkning på deltagerne, enten i form af øget motivation, godskrivning af grundforløb, faktisk merit eller en kombination heraf. Målet er, at 85 % af denne gruppe, hvor en meget stor del tidligere har deltaget i ungdomsuddannelserne, vil fuldføre en uddannelse. Den resterende gruppe på 4-5 % af restgruppen forventes at få anerkendelse af kompetencer opnået uden for det formelle uddannelsessystem, som grundlag for en forbedret tilknytning til arbejdsmarkedet. Det forskningsmæssige indsats skal sikre, at projektets unge følges i projektet og i uddannelsessystemet udover projektperioden. Konsortium (ansøger) Ansøgningen indsendes af et konsortium bestående af: Center for Ungdomsforskning, CeFU Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Birgitte Simonsen Professor, Centerleder Oxford Research A/S Helle Ourø Nielsen Direktør IIR Information Unge og uddannelse nye veje side 8 april 2010

10 Lars Bo Rasmussen Direktør Budget(ramme) Budgettet, der er vedlagt, indeholder en samlet bruttoudgift for de tre år på i alt kr kr. Nettoudgiften, der søges finansieret af Det centrale beskæftigelsesråd (BER), af Undervisningsministeriet og af Integrationsministeriet, udgør efter fradrag af den kommunale medfinansiering, i alt kr kr. fordelt på 2010 kr kr kr kr Alle beløb er inkl. moms. Deltagende kommuner Alle kommuner er beliggende i Beskæftigelsesregion Hovedstaden Sjælland Ca. halvdelen af Beskæftigelsesregionens 44 kommunal jobcentre deltager 13 ud af 17 UU-centre er repræsenteret. Kun UU Tårnby, UU Bornholm, UU København og UU Nordvestsjælland er ikke repræsenteret. 14 kommuner i Beskæftigelsesregionen vil gerne holdes orienteret m.h.p. evt. senere deltagelse. Samarbejdserklæring Projektet var forberedt for ansøgning til Vækstforum Hovedstaden og Vækstforum Sjælland sidste efterår. Der forligger således tilsagn om visitation af deltagere og tilkendegivelse af medfinansiering fra de deltagende kommuner. Vækstforum Hovedstaden udsatte i efteråret muligheden for støtte på ubestemt tid, hvorfor projektet undersøgte andre medfinansieringsordninger. Deltagende kommuner underskriver en erklæring om deltagelse, medfinansiering, evaluering og administration og styring. Forskningstilknytning Projektet rettede i 2009 en henvendelse Danmarks Pædagogiske Universitetsskole / Center For Ungdomsforskning (DPU/CeFU) om muligheden for at være tilknyttet projektet. DPU/CeFU vil gerne følge hele projektet dvs. både den del, der omhandler den mere beskæftigelserettede indsats, men også den del der vedrører metodeudvikling og afprøvning af modeller for anerkendelse af kompetencer. Unge og uddannelse nye veje side 9 april 2010

11 Forskningstilknytningen vil omfatte følgende elementer: Gennemførelse af kvalitative interviews med så mange af de involverede unge som muligt. Både individuelle og gruppeinterviews. Gennemførsel af kvalitative interviews med de unge, der falder fra projektet Gennemførsel af en mindre spørgeskemaundersøgelse af alle involverede unge i begyndelsen og slutningen af forløbet. Intentionen med elevinterviewene er at komme ind bag nogle af de mere konkrete problemer som opleves i elevernes dagligdag. Forsømmelser, fravær, manglende motivation, selvværd og selvtillid hos eleven. Hensigten er, at etablere den vidensmæssige baggrund til udvikling af materiale om, hvorledes denne senmoderne type bør håndteres i konfliktzonen mellem individualitet, fællesskab, arbejde og ungdomsuddannelse. Hensigten er at give de unge stemme, og at blive klogere på hvordan dialogen fremover kan etableres. Der vil især blive arbejdet med at belyse bevidsthedsformer og motivationsstrukturer i forhold til arbejde og uddannelse, hvilket er helt essentielt for at kunne undgå virkningsløse tiltag både i forhold til undervisning, integration på arbejdsmarkedet og med henblik på kompetencemålinger. Derudover vil CeFU stå for følgende: Gennemførelse af kvalitative interviews med nøglepersoner på de involverede virksomheder. Gennemførelse af kvalitative interviews med et udsnit af de involverede lærere. Gennemførelse af kvalitative interviews med nøglepersoner fra UU er og jobcentre. Gennemførelse af kvalitative interviews med nøglepersoner i de involverede kommuner. Intentionen med disse interviews er at skabe det vidensmæssige grundlag til udviklingen og afprøvningen af kompetencemålingsmetoderne og derefter at holde metoderne op imod den ungdomskulturelle viden. Opgaven vil blive gennemført af en forskningsassistent under supervision af lektor Noemi Katznelson og professor Birgitte Simonsen Alle kvantitative date, herunder gennemførelse og frafald registreres af konsortiepartneren Oxford Research. Begrundelse for valg af Center for Ungdomsforskning Center for Ungdomsforsknings medarbejdere er i allerhøjeste grad opdateret om den seneste viden om unge og frafald på erhvervsuddannelserne idet de er aktivt forskende og vidensudviklende på området. (se litteraturliste nedenfor 14 ) 14 Noemi Katznelson og Mette Pless: Unges veje mod ungdomsuddannelserne. CeFU 2007 Noemi Katznelson: De måske egnede på erhvervsuddannelserne om frafald og fastholdelse af udsatte unge. Erhvervsskolernes forlag 2007 Noemi Katznelson og Pia Olsen: Mentor med mening en undersøgelse af mentorordningen for etniske unge på erhvervsuddannelserne. Erhvervsskolernes forlag 2008 Unge og uddannelse nye veje side 10 april 2010

12 CeFU har sammensat et konsulentteam, hvor den pædagogiske erfaring og ekspertise er til stede, i arbejdet med projektet Unge og uddannelse. Således er både Birgitte Simonsen og Noemi Katznelson uddannede i pædagogik og har omfattende erfaring med udviklingsprojekter. CeFU har som kernekompetence at formidle komplekse sammenhænge i en handlingsorienteret form og de har omfattende erfaringer med gennemførelse af relaterede forskningsprojekter. En anvendelsesorienteret virkningsevaluering Dette afsnit indeholder alene de overordnede perspektiver for evalueringen.. Teoretisk vil evalueringsdesignet tage udgangspunkt i Peter Dahler Larsens virkningsevaluering. I en virkningsevaluering kombineres fokus på virkning i forståelsen at virke og fokus på virkning i forståelsen effekt. 15 Virkningsevalueringen understeger som teoretisk model sammenhængen mellem metoderne, der skal skabe virkningen og den effekt der skabes, og der sættes fokus på forandringsteorien. Gennem et fokus på forandringsteorierne bliver det i evalueringen muligt at detektere de metoder, der kan trækkes frem som good practice. Endnu et nøgleord i evalueringsdesignet er anvendelse. Evalueringen vil gennemføres med et anvendelsesorienteret sigte på den måde, at fremadrettede justeringer af de afprøvede metoder med fokus på effekt står frem. Kort sagt skaber en virkningsevaluering med et anvendelsesorienteret sigte viden om, hvad effekten af projektets forskellige metoder og indsatser er. Evalueringen vil baseres på en solid kilde- og metodetriangulering, hvor metoderne selvsagt både vil være kvantitative og kvalitative. Den kvantitative del af evalueringen vil bl.a. baseres på baseline-, midtvejs- og slutmålinger, Lars Ulriksen m.fl.: Læringsmiljø og naturvidenskab på htx. Resultater fra et forskningsprojekt om det tekniske gymnasium. Udkommet 2008 Lars Ulriksen m. fl.: Når gymnasiet er en fremmed verden. Eleverfaringer Social Baggrund Fagligt udbytte. Udkommet Arnt Vestergård m. fl.: Læringsmiljø på hhx; kvaliteter og udfordringer. Midtvejsrapportering netop udkommet. Afsluttes i Arnt Vestergård m. fl. Ind i undervisningsrummet på EUD. Om læringsmiljøet Opstartet maj Afsluttes i I maj 2009 udgav en forskergruppe fra CeFU bogen Ungdomsliv mellem individualisering og standardisering. I denne bog gives en sammenhængende fremstilling af ungdomslivets vilkår og den sælges lige nu i store oplag og bidrager til at cementere CeFU s status som den førende institution indenfor ungdomsforskning i Danmark 15 Peter Dahler Larsen: Nye veje i evaluering. Systime Academic Unge og uddannelse nye veje side 11 april 2010

13 Det kræver stort kendskab og viden om baselinemålinger både på teoretisk og praktisk plan at ramme den balance mellem eksempelvis enkel administration og nuancerede resultater. Oxford Research har stor erfaring inden for feltet og viden om, hvilke informationer, som bør indsamles og erfaring med løsninger, der gør det muligt i praksis. Oxford Researchs udgangspunkt er, at baselinemålingers indikatorer skal være udarbejdet SMART: Specifikt det skal være enkle, entydige og intuitivt forståelige indikatorer Målbart indikatorerne skal være troværdige kvantitativt Anvendeligt indikatorerne skal knyttes direkte til succeskriterier Rimeligt indikatorerne skal knytte sig til forandringsteorier for projektet Tidsefficient det skal være enkelt og hurtigt at registre og analysere Den kvalitative del af evalueringen vil bestå af en vifte af kvalitative metode: Enkeltinterview, selvevalueringer, gruppe- og fokusinterview og observation, hvor det findes hensigtsmæssigt. Det løbende læringsperspektiv er essentielt. Derfor vil der løbende gennem projektperioden afholdes lærings- og fortolkningsseminarer med forskellige udvalgte aktører. Organisation (job med uddannelsesperspektiv) Projektledelse og koordination Styregruppe Netværksgruppe Netværksgruppe Projektledelse: Styregruppe: Netværksgrupper: Konsortium. Konsortium, 2 kommuner, ministerier Kommuner, virksomheder, brancheorganisationer, erhvervsskole I notatet om Udvikling af metode til anerkendelse af ikke formelle og uformelle kompetencer er beskrevet hvordan organisationen her er opbygget: Unge og uddannelse nye veje side 12 april 2010

14 Organisation (metodeudvikling) Projektledelse og koordination Metodegruppe Branchegruppe Branchegruppe Branchegruppe Projektledelse: Metodegruppe: Branchegrupper: Konsortium og Undervisningsministeriet Konsortium, kommune, virksomhed, ministerium UU-center, virksomheder, brancheorganisationer, erhvervsskole Job med uddannelsesindhold Lokalt samarbejde - praksiscentre anerkendelse af uformel og ikke formel kompetence Udviklingen af organisationen og sammenhænge mellem de tre temaer varetages af en koordinator og projektleder med reference til projektledelse og koordination. Opgaven med koordination og etablering af job med uddannelsesindhold opdeles geografisk i to områder hovedstadsområdet og Sjælland med udgangspunkt i hhv. Ballerup Kommune og Fakse Kommune. Der knyttes en koordinator til hvert område. Disse to koordinatorer skal endvidere varetage netværksarbejde i forbindelse med udvikling af det lokale samarbejde. Dvs. formidle ideer og viden på flere niveauer om: Konkret om metoder, der virker direkte på målgruppen Organisatorisk udviklingsarbejde Strategisk udvikling Netværk på flere niveauer Unge og uddannelse nye veje side 13 april 2010

15 Tidsplan År Kvartal Forberedelse og introduktion Organisation Virksomheder Tilknytning Samarbejde Udvikling Anerkendelse - metodeudvikling Forskning og Dokumentation Meritvurdering Evaluering Virkningsevaluering Budget Unge og uddannelse nye veje side 14 april 2010

16 A drift - lokalt samarbejde B drift arbejdspladser med uddannelsesindhold C drift - modeller for anerkendelse af kompetence Forberedelse Projekt 1) Projekt Projekt Projekt Ansøgning i Budget Etablering alt År (8 mdr) (4 mdr) 1 Projektforberedelse, ledelse og koordination 2) A Løn koordinatorer (to) Administration B Eksterne mentorer/kontaktpersoner/undervisere C metodeudvikling (se sæskilt budget) 2) Forskning DPU/CeFu A Undervisning/kurser 2) B seminar og konferencer Materiale dokumentation A Transport/kørselsgodtgørelse Serviceydelser (fx opsætning af IT-udstyr eller IT-support) 2) A Administration i øvrigt (fx papir, porto og telefon) 2) Formidling og information (fx markedsføring) 2) Dokumentation 2) Virkningsevaluering 2) Revision 2) IT-udstyr 2) Andet udstyr og inventar 2) Rejser, ophold og repræsentation 2) Andre specificerede udgifter Sum Udgifter i alt Medfinansiering og tilskud 0 19a tilskud fra LBR 20 x pr. år.2) b tilskud Det centrale beskæftigelsesråd (AMS) b tilskud Undervisningsministeriet b tilskud Integrationsministeriet (pulje) Specificerede indtægter (fx deltagergebyr) Sum Indtægter i alt Sum netto ) inkl. Forberedelse og etablering 2) inkl. Moms Unge og uddannelse nye veje side 15 april 2010

17 Unge og uddannelse nye veje side 16 april 2010

Unge og uddannelse metodeudvikling

Unge og uddannelse metodeudvikling Unge og uddannelse metodeudvikling Københavner-processen Er et omfattende projekt der skulle styrke det europæiske samarbejde inden for erhvervsuddannelserne. Den udspringer af EU s overordnede målsætning

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse til alle. Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love Undervisningsministeriet Simon Kjølby Larsen Vester Voldgade 123 1552 København V efu-vej@uvm.dk DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Praksispilot en uddannelse i praksis

Praksispilot en uddannelse i praksis Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 148 Offentligt November 2011 Praksispilot en uddannelse i praksis Hvem står bag ideen? II R Information er et rådgivningsfirma, der ejes af Lars

Læs mere

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning Baggrund: De demografiske problemer Danmark i øjeblikket er på vej imod, med en voldsom stigning i antallet af ældre ikke erhvervsaktive i forhold til de erhvervsaktive aldersgrupper, fører i disse år

Læs mere

Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU, uddannelsesinstitutioner og forvaltninger

Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU, uddannelsesinstitutioner og forvaltninger Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU, uddannelsesinstitutioner og forvaltninger OCC, torsdag den 5.november 2009 v. Torben Pilegaard Jensen, AKF Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU,

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune Side1/5 Fællessekretariatet Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.:65151543 bjy@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 9-09-2010 1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune 2.

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 Resumée é Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 2 RESUMÉ af Uddannelsesparathed og de unges overgang til ungdomsuddannelse

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats.

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Halsnæs kommunes fokus for den helhedsorienterede ungeindsats er unge i alderen 15-24 år. Målgruppen er unge, der er udfordrede, der ikke er i skole, - uddannelse

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 6 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Flere unge skal blive færdige med en ungdomsuddannelse Udfordring Det er en national målsætning, at 95 % af en ungdomsårgang

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 05-10-2016 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Studievejlederkonference

Studievejlederkonference Studievejlederkonference Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Unges motivation og rationale i forhold til uddannelse har ændret sig 90 erne - Lystvalgsdiskursen Identitetsdannelse

Læs mere

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune Jobcenter Brøndby 2010 Aktører Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Relevante uddannelsesinstitutioner Jobcentret Børneforvaltningen Mål/succeskriterier Formål 1. Der mangler gennemsigtighed ift. de forskellige

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTBESKRIVELSE 1. Indledning Med åben handel af varer og arbejdskraft over grænserne, skabes fremvækst af globale tendenser/globale konkurrencestrategier på de nationale og internationale arbejdsmarkeder.

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet.

Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet. Projektansøgning til LBR Projekt UNG I JOB, juni 2010 Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet. Jobcenteret søger LBR om midler til ansættelse

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg.

Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. Strategi 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken er i uddannelse eller i job.

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning En styrket og sammenhængende overgangsvejledning 93% af de unge starter på en ungdomsuddannelse når de forlader folkeskolen. Tallet har været stigende og er resultatet af en systematisering af uddannelsesplanlægningen

Læs mere

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle UTA-strategi Ungdomsuddannelse til alle Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål 3 Målgruppe 4 Aktører omkring unge og uddannelse 4 UTA-strategiens fire temaer 6 1. Fokus på den unges faglige og sociale

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Perspektiver i uddannelse i beskæftigelsesindsatsen 19. september 2012. Kontorchef Kirsten Thomsen

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Perspektiver i uddannelse i beskæftigelsesindsatsen 19. september 2012. Kontorchef Kirsten Thomsen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Perspektiver i uddannelse i beskæftigelsesindsatsen 19. september 2012 Kontorchef Kirsten Thomsen Befolkningen opgjort på uddannelsesbaggrund pr. okt. 2010 (16-66-årige)

Læs mere

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Oppositionspartierne (S, SF, R og Ehl) foreslår sammen, at der etableres en fleksuddannelse for unge mellem 15 og 25 år. De folkeoplysende skoleformer hilser forslaget

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Kommunalt fastholdelsesberedskab 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus-Samsø (forkortet

Læs mere

Projekt Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Projekt Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Projekt Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse - Young Skills Baggrund og formål v./ Flemming Olsen, Børne- Kulturdirektør i Herlev Kommune - Unge Rollemodeller - Indslag af TV-Ishøj- introduceret

Læs mere

KL s ni punkter om ungdomsarbejdsløshed

KL s ni punkter om ungdomsarbejdsløshed KL s ni punkter om ungdomsarbejdsløshed Arbejdsløsheden blandt de unge står højt på den politiske dagsorden. Ungdomsarbejdsløsheden ligger nu på det højeste niveau siden midten af 90 erne. Aktuelt var

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde Møde i Erhvervs, Vækst, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle i København. Forslag til Handleplan

Ungdomsuddannelse til alle i København. Forslag til Handleplan Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT 17. januar 2008 Ungdomsuddannelse til alle i København Forslag til Handleplan Indledning Københavns Kommune er en af de

Læs mere

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Baggrund: De seneste reformer på såvel grundskole som ungdomsuddannelser viser et konstant voksende behov for hurtigere fremdrift og øgede boglige kompetencer i det

Læs mere

Sæby 19-11-2010: Unge-indsatsen i Skive

Sæby 19-11-2010: Unge-indsatsen i Skive Sæby 19-11-2010: Unge-indsatsen i Skive 1. Præsentation 2. Unge-tal 3. Historien i Skive Kommune 4. Skive-modellen 5. Ny ungepakke Unge-tal Skive Ikke i uddannelse 1.-4.-06 1.-3.-07 1.-1.-08 1-6-2010 1-10-2010

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: rukomuddarb@regionsjaelland.dk eller pr. post til Region

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

Velkommen til session 1 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER

Velkommen til session 1 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER SESSION 1 JOBCAMP 16 Velkommen til session 1 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER SESSION 1 JOBCAMP 16 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER Formand Mads Andersen (K), Arbejdsmarkedsudvalget, Køge Kommune Formand

Læs mere

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 Rådet for Ungdomsuddannelser - unge, der ikke tager den lige vej til uddannelse DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 18. juni 2015 BTF Dok ID: 61587 Dagsorden 1. Velkomst ved formanden

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Jobcenter Svendborg. Anja Jørgensen. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg

Jobcenter Svendborg. Anja Jørgensen. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg Jobcenter Svendborg Anja Jørgensen Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg Vedlagt denne skrivelse er ansøgning fra JYSK A/S, hvor vi søger om tilskud til medfinansiering fra Det Lokale

Læs mere

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Marts 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk 10-11-2014 Side 1 Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 I Aftalen om et fagligt løft af

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

Udarbejdet af Pia Cort og Peter Koudahl, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet

Udarbejdet af Pia Cort og Peter Koudahl, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet Projektbeskrivelse: Evaluering af kombinationsprojektet et samarbejde mellem højskoler og erhvervsuddannelser Udarbejdet af Pia Cort og Peter Koudahl, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Juni 2015 Overordnet mål/ Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes til

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Referat til mødet i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 13. marts 2012 kl. 10:00 i Mødelokale 1, Korsgade 2, 9500

Referat til mødet i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 13. marts 2012 kl. 10:00 i Mødelokale 1, Korsgade 2, 9500 Referat til mødet i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 13. marts 2012 kl. 10:00 i Mødelokale 1, Korsgade 2, 9500 Pkt. Tekst 17 Godkendelse af dagsorden 18 Økonomi status 19 Ansøgning om tilskud til udviklingsarbejde

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle i Herning Kommune. Politisk handleplan for øget gennemførelse af ungdomsuddannelser

Ungdomsuddannelse til alle i Herning Kommune. Politisk handleplan for øget gennemførelse af ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse til alle i Herning Kommune Politisk handleplan for øget gennemførelse af ungdomsuddannelser 2008-2015 Indhold: 1. Indledning... 2 2. Hernings udfordringer... 2 3. Målene for indsatsen

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi

Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi Arbejdspapir 8. oktober 2013 Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi Ph.d. studerende ved IUP, AU og Lektor ved VIA UC Randi Boelskifte Skovhus

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Get2Ed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Rasmus Brandt Lauridsen E-mail: rabla@aarhus.dk Telefon: 41857299 Arbejdssted:

Læs mere

Workshop 1. Forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på EUD

Workshop 1. Forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på EUD Workshop 1 Forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på EUD Ind i undervisningsrummet på EUD - et forskningsprojekt om EUD-eleverne og deres møde med erhvervsuddannelsernes grundforløb Forsker-praktikernetværkskonference

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Unge, identitet, motivation og valg Carsten Hegnsvad, lektor cand psyk

Unge, identitet, motivation og valg Carsten Hegnsvad, lektor cand psyk Carsten Hegnsvad, lektor cand psyk Fremtidens folkeskole i Odder: Overbygning og ungdom Hvordan bidrager vi til at 95 pct. af eleverne gennemfører en ungdomsuddannelse? Hvad kan vi gøre for, at eleverne

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Halsnæ Regional Udviklingsplan 2012 Uddannelse Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Regionen har en rolle i forhold til at facilitere et bredt samarbejde regionalt mellem kommuner og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Lisa

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Bilag 1: Projektbeskrivelse Projekttitel Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Tema Ansvarlig Sagsnummer Lokale rollemodelkorps Mette Gram og Lotte T. Larsen (Brug For Alle Unge) og Mahtab

Læs mere