UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland uurs@uurs.dk www.uurs.dk"

Transkript

1 UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

2 Inspirationsmateriale til undervisningen i Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering (UEA) for klassetrin udarbejdet af UURS Til alle grundskoler i UURS område Skolerne og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) skal samarbejde om vejledning af eleverne fra 6. klasse samt om skolens undervisning i Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering på samtlige klassetrin. Folkeskolens undervisning i Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering skal skabe grundlaget for arbejdet med elevens uddannelsesplanlægning og for vejledning af eleverne om valg af uddannelse og erhverv. UEA kan således være medvirkende til at udvide elevens valgrum. Kender jobbet/ uddannelsen Elevens valgrum Skolens fag Kender ikke jobbet /uddannelsen Skolens UEA UU-centrene i region Sjælland har derfor samarbejdet om udarbejdelsen af denne UEA-kanon med forslag til forløb til hvert klassetrin fra klasse. Vi håber, at I vil bruge det som inspirationsmateriale ved tilrettelæggelsen af UEA-orienteringen på de enkelte klassetrin. Uddannelsesvejlederen bistår skolen med UEA-orienteringen, f.eks. med yderligere information, materialer og råd og vejledning i forbindelse med planlægningen. I appendix er angivet uddrag af gældende lovgivning samt Fælles Mål II, Faghæfte 22 Side 2

3 Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Indholdsfortegnelse side 3 UEA side 4 1. kl. Tema: Vores skole side 5 2. kl. Tema: Gården side 6 3. kl. Tema: Familien side 7 3. kl. Tema: Vores lokalsamfund side 7 4. kl. Tema: Skoven side 9 4. kl. Tema: De nære håndværksfag side 9 5. kl. Temaer: Lokalområdets erhverv side kl. Tema: Fiskeri side kl. Temaer fra Godt i gang side kl. Temaer: Arbejdsmiljø side kl. Tema: Tanker om uddannelse side kl. Tema: Fra idé til uddannelse side kl. Tema: Innovation side kl. Tema: Arbejdsliv side kl. side 21 Internetadresser til brug i kl. side 22 Internetadresser til brug i kl. side 23 Internetadresser til brug i 7. 9./10. kl. side 24 Internetadresser til brug til 9. og 10. kl. OSO side 26 Andre nyttige internetadresser side 27 Appendix side 28 Side 3

4 Uddannelses-, Erhvervs og Arbejdsmarkedsorientering (UEA). Undervisningen i UEA er en kollektiv, klasseorienteret undervisning, der foregår fra klasse, nævnt i 7 i lov om folkeskolen (LBK 1049). Denne undervisning understøtter den individuelle vejledningsindsats herunder arbejdet med uddannelsesbog og -plan, der foregår fra klasse. Undervisningen i UEA er en del af klasselærerens ansvarsområde, mens uddannelsesvejlederen fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) er ansvarlig for den individuelle vejledning. Klasselærerens og uddannelsesvejlederens opgaver. Det er klasselærerens opgave at koordinere arbejdet med UEA og at tilrettelægge undervisningen i forhold til klassens øvrige undervisningsaktiviteter, lærerteam og uddannelsesvejleder. Uddannelsesvejlederen skal (iflg. LBK 704) bistå klasselæreren i planlægningsarbejdet og stå til rådighed med konsulentbistand i form af f.eks. inspirationsmateriale, aktivitetsforslag og bistand ved planlægning af forældremøder. Planlægning af UEA-aktiviteter. Klassens lærerteam og uddannelsesvejlederen aftaler inden skoleårets begyndelse, hvordan undervisningen i UEA skal planlægges og gennemføres. Planen omfatter emner, aktiviteter, tidsplan og ansvar for opgaverne. Der skabes bedst mulig sammenhæng mellem: Den kollektive undervisning og vejledning i klassen. Den individuelle vejledning hos uddannelsesvejlederen Øvrige vejledningsaktiviteter (præsentationskurser, brobygning, praktik m.m.) Forældresamarbejde (orienteringsmøder og skole/hjem-samtaler) Synliggørelse af UEA-aktiviteter. Ifølge lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne (LBK 880) skal UEAindsatsen synliggøres. En synlig og veldokumenteret indsats på netop dette område med mange eksterne interessenter vil være med til at give omgivelserne f.eks. forældre, ungdomsuddannelser, erhvervsliv og beslutningstagere - et indtryk af, hvordan skolen og UU seriøst og professionelt forbereder eleverne til deres kommende uddannelses- og erhvervsvalg. Foruden på skolens/kommunens egen hjemmeside kan synliggørelse af UEA foregå via UU (det lokale UU-centers hjemmeside). Side 4

5 UEA: 1. klasse Tema: Vores skole I indskolingen kan man tage udgangspunkt i noget helt nærværende og konkret, som børnene kender, f.eks. temaet "Vores skole". Skolen som arbejdsplads: - Hvem arbejder på skolen? - Hvilke jobs er der på skolen? - Hvilke andre jobs/erhverv er skolen i berøring med? Fysisk arbejdsmiljø på skolen: - Arbejdsstillinger. - Temperatur og indeklima. - Støj. - Klasseværelset. - Skolegården. - "Arbejdsulykker" og sikkerhed på legeplads, trapper, i faglokaler osv. Psykisk arbejdsmiljø på skolen: - Samvær i klassen. - Sociale lege. - Mobning. Fag: Dansk, natur/teknik, billedkunst, idræt. Besøg: - Besøg hos en klasse på en anden skole. - Præsentation af skolens job og ansatte f.eks. teknisk serviceleder, skoleinspektøren, skolebibliotekaren og serviceassistenten. - Præsentation af forskellige jobs i klassen, der har relation til skolen f.eks. via forældre/bedsteforældre. Materialer: - Ar og Mi del i Ar og Mi på tur, Ar og Mi i skole. - Dit livs kontrollør - Uddannelse til uddannelse kl: Skolen - Den hemmelige dal og kampen om vaniljeisen Trinmål: Det beskrevne forløb omfatter 7 ud af 13 trinmål for klasse: Det personlige valg: 1 Drømme og forventninger 2 Forskellige menneskers hverdag 3 Enkle informationer 4 Faglige begreber i hverdagen 5 Træffe enkle valg Uddannelse og erhverv: 6 Job og erhverv fra eget nærmiljø 7 Eksempler på idéer 8 Forskellige kommunikationsformer Arbejdsmarkedet: 9 Lønnet/ulønnet arbejde 10 Enkle produktionsforløb 11 Klassens undervisningsmiljø 12 Drenge-/pige-roller og ligeværd 13 Familiemønstre og netværk Side 5

6 UEA: 2. klasse Tema: Gården Emnet lægger op til besøg og små produktionsforløb. Gårdens dyr: - Forskellige former for dyrehold (køer, grise, får, høns, mink). - Produktionsdyr og kæledyr. Gårdens afgrøder: - Kornsorterne. - Rodfrugter. - Andre afgrøder. "Fra jord til bord": - Anvendelse af korn. - Bagning. - Dyrefoder. - Produktion. - Forarbejdning. - Salg. Madlavning: - Fremstilling, manuel og maskinel. - Købt eller hjemmelavet. - Hvad produceres i Danmark, og hvad importeres. Økologi: - Dyrkningens og opdrætningens cyklusser. - Brug af plantebeskyttelsesmidler og tilsætningsstoffer. Livet på en gård: - Hvem laver hvad? - Årets gang på gården. Forskellige bo- og livsformer: - Bo på landet eller bo i byen. - Hjemmearbejdende eller udearbejdende forældre. - Arbejdsopgaver i hjemmet. Fag, der kan indgå i arbejdet med temaerne: Dansk, matematik, natur/teknik. Besøg, der kan understøtte temaerne: - Besøg på en gård. - Besøg på en landbrugsskole. - Besøg hos en slagter, en bager eller en gårdbutik med egenproduktion. - Besøg på et museum. - Besøg på et dyrskue. - Besøg på et mejeri Materialer, der underbygger temaerne: - Hvad er økologi? DVD - Grisestien - Hvor kommer mælken fra? - Mælkevejen. - Mælkeludo. - Ost - Hvor kommer mælken fra? - Koen og mælken - Projekt Madpakke - TekniKo. - Ida og de kyllinger - - Dit livs kontrollør. Trinmål: Det beskrevne forløb omfatter 7 ud af 13 trinmål for klasse: Det personlige valg: 1 Drømme og forventninger 2 Forskellige menneskers hverdag 3 Enkle informationer 4 Faglige begreber i hverdagen 5 Træffe enkle valg Uddannelse og erhverv: 6 Job og erhverv fra eget nærmiljø 7 Eksempler på idéer 8 Forskellige kommunikationsformer Arbejdsmarkedet: 9 Lønnet/ulønnet arbejde 10 Enkle produktionsforløb 11 Klassens undervisningsmiljø 12 Drenge-/pige-roller og ligeværd 13 Familiemønstre og netværk Side 6

7 UEA: 3. klasse 1. Tema: Familien. Temaet "Familien" tager udgangspunkt i elevernes nære verden. Eleverne vil få et indblik i, hvordan forskellige familiers hverdag kan forme sig (arbejdsliv, fritidsliv og hjemmeliv). Min egen familie og de andres: - Mit stamtræ. - Hvad laver min familie i arbejds-/skoletiden og i fritiden, sammen og hver for sig? - Forskellige familiemønstre. - Kønsroller. - De forskellige aldre. Hvor og hvordan bor man, hvem passer hvem? Hverdagsliv: - En god dag i familien. - Praktiske gøremål, hvem laver hvad? - Ligestilling. Fritidsliv: - Fritidsinteresser - muligheder, valg og konsekvenser. - Fritidsliv med sport, musik, spejder, gåture, oplevelser med familien. - Ferier - forskel på ferie og hverdag, hvad er en god ferie? Da mine forældre og bedsteforældre var børn: - Barndom, opvækst og skole i "gamle dage". - Fritid, lege og legetøj i gamle dage. - Bolig, husholdning, mad, kønsroller og arbejde i "gamle dage". Rammerne er et lokalsamfund, hvor eleverne er aktive medspillere. Gennem leg lærer de om grundlæggende elementer i et demokratisk samfund. Lokalsamfundet: - Hvad er et lokalsamfund? - Hvilke butikker er der? - Hvilke personer bor der? - Hvilke andre aktiviteter foregår der? Den tomme butik: - Hvilke butikker vil vi have i lokalsamfundet? - Hvilke serviceinstitutioner? Samarbejde om et fælleslokalsamfund. Byg et lokalsamfund: - Lave et lokalsamfund med: - Boliger - Butikker - Andre bygninger Myndighed og skat: - Offentlige myndigheder - Private firmaer - Hvor kommer pengene fra til det offentlige system? Hvordan cirkulerer pengene: - Rollespil om, hvordan pengene flytter sig fra fabrik til bank. Fag, der indgår i undervisningen: Dansk, matematik og IT Fag: Dansk, natur/teknik, historie, idræt. 2. Tema: Vores lokalsamfund. I indskolingen kan man tage udgangspunkt i noget helt nærværende og konkret, som børnene kender f.eks. temaet "Vores lokalsamfund". Materialet tager udgangspunkt i børns fantastiske evne til at leve sig ind i fiktive situationer. Side 7

8 Besøg: - Forældre og bedsteforældre som gæstelærere. - En repræsentant fra en fritidsorganisation som gæstelærer. - Gruppe/klassebesøg hos en familie, på et museum, på et plejehjem, på en social institution etc. - Forældreaften på skolen. - Hyttetur. Materialer: - Uddannelse til uddannelse kl. - Familien og Fritid. - Der var et yndigt land. - Skolens bog om køn og ligestilling, Nørgaard og Vittrup, Informations Forlag. - Dit livs kontrollør, Alinea. - Født til grød eller gås, Erik Dehn, Gyldendal: - Materialet Vores lokalsamfund er fra Young Enterprise. - Dit livs kontrollør Trinmål: De beskrevne forløb omfatter 9 ud af 13 trinmål for klasse: Det personlige valg: 1 Drømme og forventninger 2 Forskellige menneskers hverdag 3 Enkle informationer 4 Faglige begreber i hverdagen 5 Træffe enkle valg Uddannelse og erhverv: 6 Job og erhverv fra eget nærmiljø 7 Eksempler på idéer 8 Forskellige kommunikationsformer Arbejdsmarkedet: 9 Lønnet/ulønnet arbejde 10 Enkle produktionsforløb 11 Klassens undervisningsmiljø 12 Drenge-/pige-roller og ligeværd 13 Familiemønstre og netværk Side 8

9 UEA: 4. klasse 1. Tema: Skoven Emnet lægger op til besøg og små produktionsforløb. Den lokale skov: - Hvilke slags træer er der i skoven? - Hvordan fælder man et træ? - Hvad sker der med træet, når det er fældet? - Hvad bliver træet brugt til? Årets gang i skoven: - Vinter. - Forår. - Sommer. - Efterår. Hvem arbejder i skoven: - Hvad laver en skovarbejder? - Hvordan ser en normal arbejdsdag ud? - Hvor mange skovarbejdere arbejder der i skoven? - Hvad skal man passe på? Iværksætteri: - Livet som selvstændig. Livet som håndværker: - Uddannelsesforhold. - Arbejdsforhold. - Indtjening og ansættelsestryghed. - Familieliv og erhvervstraditioner. - Kan piger være håndværkere? Fag, der kan indgå i arbejdet med temaerne: Dansk, matematik, natur/teknik, billedkunst, sløjd Arbejdsformer: Emnerne er velegnede til tværfaglige beløb i fx en emneuge. De kan tage udgangspunkt i elevernes egne oplevelser og erfaringer. Der er gode muligheder for at iagttage, prøve, vurdere, bearbejde og formidle gennem ord, tegning, billeder, collage, lyd, mime, modelbygning m.m. 2. Tema: De nære håndværksfag Der arbejdes med boligbyggeri og byggefagene. Formålet er at vække elevernes interesse for byggeri og byggefag. Håndværksfag: - Indblik i de forskellige fag. - Værktøj. - Arbejdsopgaver. - Fagudtryk. - Byggeri i nærområdet: - Arkitektur. - Materialer. - Indretning. - Energiforsyning. Arbejdsmiljø: - Fysiske krav. - Arbejdstid. - Samarbejde. Besøg, der kan understøtte temaet: - Besøg en skovarbejder. - Besøg på en tømmerhandel. - - Besøg en byggeplads eller en mindre håndværker. - Energi og vandforsyning. - Lokalhistorie om byggeri. Materialer, der underbygger temaet: - Besøg en skovarbejder. - Besøg en tømmerhandel. - Skovarbejder for en dag. - Innovationsmateriale om en småkagefabrik. - Dit livs chauffør Noget at bygge på. Alinea: Dit livs chauffør Side 9

10 Trinmål: De beskrevne forløb omfatter12 ud af 17 trinmål for klasse: Det personlige valg: 1 Styrkesider og interesser 2 Karriereforløb 3 Informationssøgning 4 Grundskolens tilbud + undervisningspligt 5 Faglige begreber i relation til elevernes uddannelsesplanlægning 6 Træffe personlige valg og begrunde dem Uddannelse og erhverv: 7 Sammenhæng mellem skolegang og uddannelse og erhverv 8 Typiske erhverv i lokalområdet 9 Job med tilknytning til udlandet 10 Praktiske undervisningsforløb 11 Hensigtsmæssige kommunikationsformer Arbejdsmarkedet: 12 Forskellige typer virksomheder og brancher 13 Lokale virksomheder med iværksætterbaggrund 14 Internationale samspil på arbejdsmarkedet 15 Regler om undervisnings- og arbejdsmiljø 16 Ligheder og uligheder på arbejdsmarkedet, køn og kultur 17 Livskvalitet og de 5 liv Side 10

11 UEA: 5. klasse 1. Tema: Lokalområdets erhverv. Gennem emnet "Lokalområdets erhverv" vil eleverne kunne få indblik i forskellige menneskers job, karriereforløb og uddannelsesbaggrund. De vil få en viden om forskellige erhverv, hvilke krav der stilles til forskellige uddannelser og få en forståelse for, at der ofte er en sammenhæng mellem skolegang, beskæftigelse og senere uddannelse. Forældres erhverv og uddannelse: - Præsentation af forældrenes job og uddannelse. - Ugens/månedens jobprofil. - Besøg på forældrenes arbejdsplads. - Job i udlandet. - Jobbank, interviews og jobportrætter, collager m.v. Virksomheder og jobmuligheder i lokalområdet: - Produktion og arbejdsgange. - Service eller produktion. - Jobbank, interviews og jobportrætter, collager m.v. - Leverandører, grossister, detailkæde - hvordan hænger tingene sammen? - Hvem skal samarbejde ved forskellige projekter f.eks. et byggeri, en produktion, et huskøb? Uddannelser og jobs før og nu: - Olde- og bedsteforældres uddannelse og job. - Arbejdsliv omkring år Produktion og fremstilling før og nu. - Teknologi og anvendelse af IT. Fag: Dansk, natur/teknik, historie. Besøg: - Forældre og bedsteforældre som gæstelærere eller rundvisere i lokalområdet - Besøge pensionistklub eller aktivitetscenter, hvor de ældre fortæller. - Virksomhedsbesøg i lokalområdet. 2. Tema: Fiskeri Man kan f.eks. tage udgangspunkt i fiskerierhvervet. Uanset hvor man bor i Danmark, er man jo tæt på hav og vand. Fra vand til bord: - Spisefisk. - Opbevaring og forarbejdning. - Fiskekonserves. - Køb og salg, eksport og import. - Transport af fisk til lands, til vands og i luften. - Hvordan kommer fisken helt frem til forbrugeren? - Tilberedning. Fiskeriformer: - Erhvervsfiskeri - hav/fjord, fisk/skaldyr, konsum/foder, line/garn/not/trawl, opdræt/dambrug etc. - Lystfiskeri. Fiskearter: - Kendskab til almindelige danske fiskearter. - Fiskenes livscyklus og fødekæder. - Fiskens anatomi. - Kvoter og fangstrestriktioner. Om bord på en kutter: - Livet om bord. - Navigation. - Navne og kendingsbogstaver. - Arbejdsgangen om bord. - Til kaj i udenlandske havne. - Hvem reparerer grej og kutter? Side 11

12 - Hvem samarbejder fiskeren med: Leverandører, auktionshuse, fiskeribetjente, håndværkere, revisorer, banken, fiskeriorganisationer. Livet som fisker: - Uddannelsesforhold. - Arbejdsforhold. - Indtjening og ansættelsestryghed. - Familieliv og erhvervstraditioner. - Kan piger være fiskere? Fag: Dansk, natur/teknik. Besøg: - Gruppe-/klassebesøg i en havneby, på en kutter, på fiskeriauktion, i en fiskeforretning, på en fiskefabrik. - Gæstelærerforedrag med nuværende eller tidligere fisker. Materialer: - - "Der var et yndigt land" - Kronebæk, - Uddannelse til uddannelse kl Arbejdstrup Gratis - Børn arbejdede også i gamle dage, Gratis - Alinea: - Dit livs chauffør, - Børnearbejde, en antologi om tallets børn og arbejde. - : Noget at bygge på - - Vaks i Jobland - : - På job som : - Job på hovedet - (få koden hos din uddannelsesvejleder) - Ferie i Havneby. - Fisk i jobbet. - Memo - et fiskespil. Trinmål: De beskrevne forløb omfatter14 ud af 17 trinmål for klasse: Det personlige valg: 1 Styrkesider og interesser 2 Karriereforløb 3 Informationssøgning 4 Grundskolens tilbud + undervisningspligt 5 Faglige begreber i relation til elevernes uddannelsesplanlægning 6 Træffe personlige valg og begrunde dem Uddannelse og erhverv: 7 Sammenhæng mellem skolegang og uddannelse og erhverv 8 Typiske erhverv i lokalområdet 9 Job med tilknytning til udlandet 10 Praktiske undervisningsforløb 11 Hensigtsmæssige kommunikationsformer Arbejdsmarkedet: 12 Forskellige typer virksomheder og brancher 13 Lokale virksomheder med iværksætterbaggrund 14 Internationale samspil på arbejdsmarkedet 15 Regler om undervisnings- og arbejdsmiljø 16 Ligheder og uligheder på arbejdsmarkedet, køn og kultur 17 Livskvalitet og de 5 liv Side 12

13 UEA: 6. klasse På 6. klassetrin skal eleverne begynde at arbejde med deres uddannelsesbog og blandt andet gøre sig tanker om deres drømme og forventninger med hensyn til fremtiden og om deres fortsatte skolegang. De skal beslutte, om de skal have tysk/fransk på 7. klassetrin, og de skal bevidstgøres om, at et valg eller et fravalg har nogle konsekvenser. Temaer fra: "Godt i gang". 1. Kend dig selv: - Dig selv og din fremtid - som en collage. - Brev om dig selv til din uddannelsesvejleder. - Drømmejob eller det modsatte. - Kønsroller og ligestilling. Lighed og ulighed for uddannelse og arbejde. - Uddannelsesbogen. - Evt. samtale med uddannelsesvejlederen. - Evt. valg af fremmedsprog og konsekvenser. 2. Iværksætteri og selvstændig erhvervsdrivende: - Et produktionsforløb fra start til slut - planlægning, indkøb, produktion, PR og afsætning, salg, regnskab etc. - At være leder for sig selv og andre - Hvad er jeg god til, og hvordan samarbejder jeg med andre? Materialer: - "Godt i gang". Downloades fra: - Uddannelsesbogen: Oplyses af uddannelsesvejleder. - Uddannelsesbogen som portfolio (Fogh & Løkke) Spørg uddannelsesvejlederen. (Forlaget lukket) - Dit livs chauffør, (Peter Plant & Sofia Esmann Forlag: Alinea) - Guide til fritidsjob. Bestil hos uddannelsesvejlederen. Gratis - Uddannelse til uddannelse kl. - Kom godt i gang med UG.dk. Opgaver udleveres af uddannelsesvejlederen. - Young Enterprise Global. - Emu. - Bolsjefabrikken Knas. Gratis - Job på hovedet. ug/job%20uddannelse/tilbud_til_skoler/1 0707/Index.htm?ID= Bag for en sag. Gratis - Æblespillet. - Arbejdstrup. Gratis - Regn med byggeri. 3. Børns og unges arbejde: - Fritidsjobs. - Regler for børn og unges arbejde. - Aflønning. Fag: Dansk, natur/teknik, hjemkundskab. Side 13

14 Trinmål: Det beskrevne forløb omfatter 11 ud af 17 trinmål for klasse: Det personlige valg: 1 Styrkesider og interesser 2 Karriereforløb 3 Informationssøgning 4 Grundskolens tilbud + undervisningspligt 5 Faglige begreber i relation til elevernes uddannelsesplanlægning 6 Træffe personlige valg og begrunde dem Uddannelse og erhverv: 7 Sammenhæng mellem skolegang og uddannelse og erhverv 8 Typiske erhverv i lokalområdet 9 Job med tilknytning til udlandet 10 Praktiske undervisningsforløb 11 Hensigtsmæssige kommunikationsformer Arbejdsmarkedet: 12 Forskellige typer virksomheder og brancher 13 Lokale virksomheder med iværksætterbaggrund 14 Internationale samspil på arbejdsmarkedet 15 Regler om undervisnings- og arbejdsmiljø 16 Ligheder og uligheder på arbejdsmarkedet, køn og kultur 17 Livskvalitet og de 5 liv Side 14

15 UEA: 7. klasse Eleverne skal have kendskab til forskellige tilbud om skolegang efter 7. klasse, valgmulighederne og konsekvenserne i hverdagen og i uddannelsesplanlægningen. Desuden lærer eleverne om ungdomsuddannelserne inddelt efter typer. F.eks. om erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser og de forskellige læringsstile, man møder der. Men det er først i klasse, at de aktivt arbejder med krav og indhold i ungdomsuddannelserne. Gennem arbejdet med uddannelsesbogen bliver eleverne mere bevidste om egen læring, styrkesider og udviklingsønsker. Nogle af eleverne vil have særlig behov for vejledning hos uddannelsesvejlederen i forlængelse af arbejdet med uddannelsesbogen. I 7. klasse udvides emnet om undervisningsmiljø til arbejde med arbejdsmiljø i et bredere perspektiv med problemstillinger som samarbejde, sikkerhed, medbestemmelse. Tema 1. Arbejdsmiljø: A: Fysisk og psykisk arbejdsmiljø: - Trivsel og mistrivsel, mobning, stress, sammenhold, arbejdsglæde. - Tunge løft og ensidigt rutinearbejde - forebyggelse, motion og livsstil. - Støj, røg og møg - hvordan påvirker det os på kort og på lang sigt? - Kemisk påvirkning. B: Børns og unges arbejde: - Fritidsjobs. - Regler for børn og unges arbejde. - Aflønning. - Rettigheder og pligter. - Arbejdsskader. C: Undervisningsmiljø: - Arbejde i klassen. - Skærmarbejde. - Temperaturer. - Netetik og mobiltelefoner. Tema 2. Tanker om uddannelse: Undervisningspligt og andre skoleformer: - Alternative muligheder for opfyldelse af undervisningspligten. Andre skoleformer: - Privatskoler, efterskoler og ungdomsskoler. Fortsat skolegang: - Obligatoriske fag - Tilbudsfag - Valgfag - Evalueringer. - Læringsstile - Mange Intelligenser (MI) - Hvad er en ungdomsuddannelse? - Informationssøgning - Hvorfor skal man uddanne sig? - Forskellen mellem at være ufaglært, faglært og have en videregående uddannelse - Hvad er livslang læring set i forhold til en arbejdskarriere på år? - Uddannelsesbogen - Evt. samtale med uddannelsesvejleder - Folkeskolelovens 9,4 og 33, 4-7 Fag: Dansk, fysik, biologi, idræt. Besøg: - Virksomhedsbesøg med interviews om trivsel og arbejdsglæde. Portrætter af job og mennesker. - Besøg af studerende fra ergo- eller fysioterapeutuddannelser omkring løfteteknik, motion og bevægelse. - Besøg af afspændingspædagoger. Materialer: - Godt i gang : Downloades fra - Uddannelsesbogen: Oplyses af uddannelsesvejlederen. Side 15

16 - Uddannelsesbogen som portfolio (Fogh og Løkke) Spørg uddannelsesvejlederen. (Forlaget lukket) - Kørekort. Informationssøgning om ungdomsuddannelserne. Spørg uddannelsesvejlederen. - Opgaver til Spørg uddannelsesvejlederen. - Take care : Kan bestilles hos 3F Gratis - Fritidsjob-guide: Skaffes af uddannelsesvejlederen. Gratis - Idékatalog til arbejdsmiljøundervisning: - Job på hovedet (Spil.) Spørg uddannelsesvejlederen. - Film: Den klarer Svendsen, Jernhenrik - Arbejdsmiljøeksperimentariet, Amtscentralen, CFU - Alinea: Dit livs jonglør - Unicef. I morgen bliver vi færdige. De kalder mig hund. - Unicef. Må jeg se dine papirer. Renato er gadebarn i Rio. virksomhed 14 Det globale arbejdsmarked 15 Regler for undervisnings- og arbejdsmiljø 16 Ligestilling og ligeværd i uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet 17 Levevilkår og livsformer Slutmål: De beskrevne forløb omfatter 10 ud af 17 trinmål for klasse: Det personlige valg: 1 Egne kompetencer og forudsætninger 2 Samspil mellem kompetenceudvik-ling, karriere og livslang uddannelse 3 Søge og anvende info om uddannelse og erhverv 4 Krav og indhold i ungdomsuddannelserne 5 Faglige begreber i relation til karriereplanlægning 6 Udarbejde personlig uddannelsesplan Uddannelse og erhverv: 7 Sammenhæng mellem uddannelsesveje og erhverv 8 Lokale, nationale og internationale erhvervsmuligheder 9 Internationalisering i uddannelse og erhverv 10 Innovation og iværksætteri 11 Relevante former for uddannelses- og jobsøgning Arbejdsmarkedet: 12 Arbejdsmarkedsforhold, vilkår for medarbejdere og selvstændige 13 Muligheder for etablering og drift af egen Side 16

17 UEA: 8. klasse. Eleverne skal fortsat arbejde med deres uddannelsesbog som en integreret del af undervisningen i UEA. Årsplanen lægges i samarbejde mellem lærerteam og uddannelsesvejleder. Eleverne skal nu anvende deres viden om egne forudsætninger og forventninger og sætte disse i relation til uddannelses- og jobmuligheder. Eleverne skal have forståelse for, at uddannelse er nødvendig for at opnå beskæftigelse, og undervisningen skal sætte erhvervsaspekter i fokus for at udvide elevernes refleksion og valgrum og dermed understøtte det personlige valg. Eleverne skal arbejde aktivt med ungdomsuddannelserne og kende deres indhold i hovedtræk. De skal begynde at vælge områder ud, som undersøges mere indgående med hensyn til læringsstil, indhold og krav, således at de kan reflektere over, om uddannelserne stemmer overens med deres egne muligheder og forventninger. Der skal arbejdes med informationssøgning via trykte og elektroniske materialer. Desuden skal tilbydes virksomhedsbesøg og gæstelærere. Eleverne skal have mulighed for at afklare/ afprøve deres ønsker om ungdomsuddannelser på introduktionskurser. Desuden skal der gives mulighed for at skaffe viden om arbejdsmarked og job gennem praktikophold. Introduktionskurser skal indgå i et undervisningsforløb. 1. Tema: Fra idé til uddannelse. Livsformer: - Arbejdsliv - Fritidsliv. - Samfundsliv. - Uddannelsesliv. - Familieliv. Drømme om det gode liv: - Der arbejdes med kend dig selv forløb, med inspiration fra gæstelærere og evt. forældre. - Forskellige medier inddrages. Hvad er godt arbejde, hvad er trivsel og hvad er et godt liv? - Erfaringer fra fritidsjob. - Evt. erfaringer fra erhvervspraktik - Erfaringer fra virksomhedsbesøg. - Forskellige former for arbejde. - Forskellige arbejdssteder og omgivelser. - Arbejde (lokalt og globalt). - Hvordan kombineres arbejde med familie og fritid? - Karriereplanlægning. - Arbejdsmiljø. Hvad er et godt fritidsliv? - Egne og andres erfaringer med fritidsaktiviteter. - Fritidsliv contra arbejdsliv. - Når interesse/hobby bliver til arbejde som amatør /professionel. Løn og indtjening: - Forskellige former for lønarbejde. - Løn som selvstændig håndværker - virksomhedsejer. - Eksempler på udstationering og arbejde i udlandet. (Globalisering). - Overførselsindkomster. - SU. - Pension og pensionsopsparing. - Ledighed, a-kasse og fagforening. - Flytte hjemmefra, budgetlægning. Uddannelse: - Ungdomsuddannelser krav, indhold og læringsstil - Elev- og forældreinformation - Valg af introduktionskurser - Uddannelse i udlandet. - Livslang læring arbejdslivet er måske år. Side 17

18 2. Tema: Innovation - Hvad er en iværksætter? - Iværksætterkompetencer - Eksempler på iværksættere - Iværksætteres betydning for samfundet - Miniudgave af virksomhedsdrift - Den globale arbejdsplads - Fremskridt, teknologi og globalisering Fag: Dansk, matematik, historie, samfundsfag, geografi, idræt, valgfag. Besøg: - Introduktionskurser på ungdomsuddannelser - Virksomhedsbesøg. - Gæstelærere fra f.eks. DA, LO, Søfartens Fremme. - Besøg af unge under uddannelse. - Statens Pædagogiske Forsøgscenter. Materialer: - Vi undersøger. Elev og lærermateriale. Downloades på - Ungdomsuddannelseshæfte udleveres af uddannelsesvejleder. - Fritidsjobguide eller spørg uddannelssesvejlederen. - Dit livs direktør (Peter Plant, Forlaget Alinea) - Skat for unge bestilles på et skattecenter. - Vi drømmer om. Kan bestilles på - Unges fremtidsdrømme, Jacob Willadsen - DI. Danskernes egen historie. Industriens historie. (DVD) - Min plan. - Ny i job. Video og bog om alle indgange på tekniske skoler. - Trappe op og trappe ned. - Gæstelærere. DI m.fl. - Kørekort. Informationssøgning om ungdomsuddannelserne. Spørg uddannelsesvejlederen. - Opgaver til Spørg uddannelsesvejlederen. - Young Enterprise: - Den globale arbejdsplads, Den Gyldne Ovn, Min virksomhed og IværksætterINTRO - Slutmål: De beskrevne forløb omfatter 13 ud af 17 trinmål for klasse: Det personlige valg: 1 Egne kompetencer og forudsætninger 2 Samspil mellem kompetenceudvikling, karriere og livslang uddannelse 3 Søge og anvende info om uddannelse og erhverv 4 Krav og indhold i ungdomsuddannelserne 5 Faglige begreber i relation til karriereplanlægning 6 Udarbejde personlig uddannelsesplan Uddannelse og erhverv: 7 Sammenhæng mellem uddannelsesveje og erhverv 8 Lokale, nationale og internationale erhvervmuligheder 9 Internationalisering i uddannelse og erhverv 10 Innovation og iværksætteri 11 Relevante former for uddannelses- og jobsøgning Arbejdsmarkedet: 12 Arbejdsmarkedsforhold, vilkår for medarbejdere og selvstændige 13 Muligheder for etablering og drift af egen virksomhed 14 Det globale arbejdsmarked 15 Regler for undervisnings- og arbejdsmiljø 16 Ligestilling og ligeværd i uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet 17 Levevilkår og livsformer Side 18

19 UEA: 9. klasse Arbejdet med uddannelsesbogen er en integreret del af undervisningen i UEA. Årsplan udarbejdes i tæt samarbejde mellem lærerteam og uddannelsesvejleder. For nogle elever vil der være mulighed for at afklare/afprøve deres ønsker om ungdomsuddannelser i brobygningsforløb kombineret med praktik. Desuden skal der gives mulighed for at skaffe viden om arbejdsmarked og job gennem praktikophold. Såvel brobygningsforløb som praktik skal indgå i et undervisningsforløb. Den personlige valgkompetence skal bygge på refleksioner på baggrund af viden om ungdomsuddannelser - herunder læringsstil, informationssøgning, kendskab til egne muligheder. Eleverne skal opnå færdighed i at planlægge et personligt tilpasset karriereforløb. Eleverne skal være bekendt med aktuelle tendenser og muligheder på arbejdsmarkedet og med samfundets behov for arbejdskraft. Tema: Arbejdsliv. A: Uddannelsesvalg og -planlægning: - Kompetencer. - Krav. - Livsstil. - Udfordringer (bl.a. geografiske). - Hjemmearbejdsplads. - Tryghed i ansættelse (Freelance-kontrakt). - Selvstændig. - Arbejde i udlandet. - Ferie og fridage. - Overenskomster på arbejdsmarkedet. - Arbejdsmarkedets parter, fagforeninger og brancheorganisationer. - Ferie contra arbejdsløshed. - Hvem har størst risiko for arbejdsløshed? - Arbejdsløshedsforsikring og a-kasser. - Kan man have et godt liv, hvis man ikke har arbejde? C: Jobsøgning: - Hvor finder man de ledige jobs? - Opslås alle ledige jobs? - Hvad er vigtigst: uddannelse, erfaring, færdigheder, personlighed eller at kende de rigtige? - Hvad ville jeg lægge vægt på, hvis jeg skulle ansætte? - Skriftlig ansøgning. - Personlig henvendelse. Fag: Dansk og samfundsfag. Besøg: - Introduktionskurser på ungdomsuddannelser. - Erhvervspraktikker. - Virksomhedsbesøg. - Gæstelærere fra erhvervsliv eller studievejledere - Ung til ung vejledning B: Ligestilling og kønsaspekt: - Ved valg af uddannelse. - Under uddannelse - På arbejdsmarkedet: f.eks. løn, orlov, karriere og arbejdsløshed. - Mande- og kvindejobs kunne det være anderledes? Arbejdsmarkedet: job. - Fleksibel arbejdstid. - Skifteholdsarbejde. Side 19

20 Materialer og aktiviteter: - Uddannelsesbog: Uddannelsesvejlederen oplyser. - "Vi undersøger". Elev- og lærermateriale. Downloades på - Kørekort. Informationssøgning om ungdomsuddannelserne. Spørg uddannelsesvejlederen. - Opgaver til Spørg uddannelsesvejlederen. - Idékatalog: Arbejdsmiljøundervisning, - Hva Nu! 12 unge fortæller om deres uddannelse og muligheder for job. (Gratis materiale fra Dansk Industri). - Take Care Arbejdsmiljø i skolen og bagefter. Undervisningsmateriale om arbejdsmiljø i skolen, på fritidsjobbet og på arbejdspladser. (Downloades fra 3F). - På job. Bjarne Henrik Lundis. Arbejdsmarkedet Før, Nu og i Fremtiden. Sidespejlet - Check Point One mobilt undervisningscenter. Information om sikkerhedspolitik på verdensplan. Besøg over 90 minutter. (Forsvarets Oplysnings- og velfærdstjeneste: ). Slutmål: De beskrevne forløb omfatter 15 ud af 17 trinmål for klasse: Det personlige valg: 1 Egne kompetencer og forudsætninger 2 Samspil mellem kompetenceudvik-ling, karriere og livslang uddannelse 3 Søge og anvende info om uddannelse og erhverv 4 Krav og indhold i ungdomsuddannelserne 5 Faglige begreber i relation til karriereplanlægning 6 Udarbejde personlig uddannelsesplan Uddannelse og erhverv: 7 Sammenhæng mellem uddannelsesveje og erhverv 8 Lokale, nationale og internationale erhvervmuligheder 9 Internationalisering i uddannelse og erhverv 10 Innovation og iværksætteri 11 Relevante former for uddannelses- og jobsøgning Arbejdsmarkedet: 12 Arbejdsmarkedsforhold, vilkår for medarbejdere og selvstændige 13 Muligheder for etablering og drift af egen virksomhed 14 Det globale arbejdsmarked 15 Regler for undervisnings- og arbejdsmiljø 16 Ligestilling og ligeværd i uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet 17 Levevilkår og livsformer Side 20

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing 1 Formål for emnet uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering Formålet med uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering er, at den enkelte

Læs mere

UEA-undervisning. Inspirationsmateriale til alle klassetrin. UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland uurs@uurs.dk www.uurs.

UEA-undervisning. Inspirationsmateriale til alle klassetrin. UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland uurs@uurs.dk www.uurs. UEA-undervisning Inspirationsmateriale til alle klassetrin UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland uurs@uurs.dk www.uurs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Uddannelses-,

Læs mere

ufrederiksberg UEA i 7. 9. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

ufrederiksberg UEA i 7. 9. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering UEA i 7. 9. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Ungdommens Uddannelsesvejledning April 2006 u ufrederiksberg Kære (klasse)lærer

Læs mere

ufrederiksberg UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

ufrederiksberg UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Ungdommens Uddannelsesvejledning April 2006 u ufrederiksberg Kære (klasse)lærer

Læs mere

ufrederiksberg UEA i 1. 3. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

ufrederiksberg UEA i 1. 3. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering UEA i 1. 3. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Ungdommens Uddannelsesvejledning April 2006 u ufrederiksberg Kære (klasse)lærer

Læs mere

Tilbud. Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering. fra UEA centret UU København 2013 / 2014

Tilbud. Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering. fra UEA centret UU København 2013 / 2014 Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering Tilbud fra UEA centret UU København 2013 / 2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Korsgade 30, 2200 København N www.uu.kk.dk Trinmål Trinmål

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i emnet uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. Skoleafdelingen

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i emnet uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. Skoleafdelingen Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i emnet uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering Skoleafdelingen Forord Evaluering en uendelig(t) spændende historie I 1993 vedtog det da siddende

Læs mere

Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering Uddan nelse Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering FORORD Elevens vej fra grundskole til uddannelse og job skal ses som en sammenhængende læreproces, der støttes af både skole og vejledning.

Læs mere

Uddannelse og job - obligatorisk emne

Uddannelse og job - obligatorisk emne Uddannelse - obligatorisk emne Fagformål for faget uddannelse Eleverne skal i emnet uddannelse opnå kompetencer til at træffe karrievalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger, forståelse for betydningen

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

Uddannelse og job. Status på arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job

Uddannelse og job. Status på arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job Uddannelse og job Status på arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job Jørgen Brock, pædagogisk konsulent, Undervisningsministeriet jb@uvm.dk 3395 5685 Indsæt note og kildehenvisning via Header

Læs mere

Uddannelse og job - obligatorisk emne

Uddannelse og job - obligatorisk emne Kompetencemål Kompetenceområde Efter 3. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Personlige valg egne drømme og forventninger personlige mål og uddannelse Eleven kan træffe valg på baggrund af

Læs mere

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Forældreinformation om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning UU Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Kære forældre Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

Elevernes uddannelsesparathed vurderes ud fra følgende kriterier, som begge skal indgå i lærerteamets overvejelser:

Elevernes uddannelsesparathed vurderes ud fra følgende kriterier, som begge skal indgå i lærerteamets overvejelser: Vi har samlet materialet i denne lille folder for helhedens skyld. Alle siderne vedlægges i word dokumenter, således at den enkelte skole kan tilpasse materialet i forhold til egen virkelighed. 1. Uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl.

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl. LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN -ORIENTERING m.fl. Intro Opbygning og brug Ekstramateriale Fagene - fælles mål/trinmål for fagene Intro Tænk kreativt, tænk anderledes, vær innovativ. Temaet Innovationsskolen

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3147-3 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Forældreinformation 8. - 10. klasse

Forældreinformation 8. - 10. klasse Forældreinformation 8. - 10. klasse UU Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Kære forældre. Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen. Et valg, der har stor betydning for fremtiden.

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 3 PARATHEDSVURDERING (* se

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelses, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Læseplan for emnet uddannelses, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Læseplan for emnet uddannelses, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering (UEA) er et af folkeskolens tre obligatoriske emner på 1. 9. klassetrin. Disse emner

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

UU Aarhus-Samsø. Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA) Fokus på 7. klasse

UU Aarhus-Samsø. Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA) Fokus på 7. klasse UU Aarhus-Samsø Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA) Fokus på 7. klasse Indhold Materiale Side Forord 3 Uddrag af faghæfte 22, læseplanen for UEA, slut- og trinmål 3 Uddannelsesguiden

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Den Røde Tråd. Forslag til UEA forløb fra 1. - 9. klasse. Indholdsfortegnelse: Beskrivelse af samarbejdel mellem Folkeskolen og UU 2-5. Vejledning.

Den Røde Tråd. Forslag til UEA forløb fra 1. - 9. klasse. Indholdsfortegnelse: Beskrivelse af samarbejdel mellem Folkeskolen og UU 2-5. Vejledning. Indholdsfortegnelse: Beskrivelse af samarbejdel mellem Folkeskolen og UU 2-5 Den Røde Tråd Vejledning. 6 Den Røde tråd i UEA undervisningen. 7 Skolen som arbejdsplads (1. kl.) 8-9 Landbrug/bondegården

Læs mere

Det personlige valg 0.-3.klasse Vores lokalsamfund Eleven kan beskrive egne drømme og forventninger.

Det personlige valg 0.-3.klasse Vores lokalsamfund Eleven kan beskrive egne drømme og forventninger. Det personlige valg 0.-3.klasse Vores lokalsamfund Eleven kan beskrive egne drømme og forventninger. Rammerne er et lokalsamfund, hvor eleverne er aktive medspillere. Tværfagligt samarbejde i dansk, matematik,

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Inspiration til UEA-undervisningen

Inspiration til UEA-undervisningen Inspiration til UEA-undervisningen Undervisning frem mod trin- og slutmål I bekendtgørelse af lov om folkeskolen (LBK870) med ikrafttræden 1. august 2003, fastsætter Undervisningsministeren regler om formålet

Læs mere

Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen

Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen UU Aarhus-Samsø Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen Vejledningsaktiviteter i grundskolen 2013/14 Juli 2013 Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen UU Aarhus-Samsø 2013-14 Lovgrundlag

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Uddannelse og Job FAGFORMÅLET

Uddannelse og Job FAGFORMÅLET Stk. 1 Uddannelse og Job FAGFORMÅLET Eleverne skal i emnet uddannelse og job opnå kompetencer til at træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger, forståelse for betydningen af livslang

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Uddannelse og job. - konference, Munkebjerg, 25. august 2015. Jørgen Brock Undervisningsministeriet jb@uvm.dk 3395 5685.

Uddannelse og job. - konference, Munkebjerg, 25. august 2015. Jørgen Brock Undervisningsministeriet jb@uvm.dk 3395 5685. Uddannelse og job - konference, Munkebjerg, 25. august 2015 Jørgen Brock Undervisningsministeriet jb@uvm.dk 3395 5685 Side 1 PROGRAM 10.00: Velkomst og præsentation af program Uddannelse og job i folkeskolen

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3148-0 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Inspiration. til samarbejde mellem UU og folkeskolerne i Langeland, Ærø og Svendborg Kommuner

Inspiration. til samarbejde mellem UU og folkeskolerne i Langeland, Ærø og Svendborg Kommuner Inspiration til samarbejde mellem UU og folkeskolerne i Langeland, Ærø og Svendborg Kommuner Indholdsfortegnelse Forord side 2 Arbejdsgruppen side 2 Stikord fra kommissoriet side 3 Uddannelsesparathed

Læs mere

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden:

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: Aftale om 10. klasse Undervisningsministeriet 2. november 2006 Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: 10. klasse målrettes elever,

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af,

Læs mere

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Skoleårets aktivitetsplan Klassekonferencer UEA-undervisning UU s kollektive vejledningsaktiviteter UU s individuelle tilrettelagte vejledningsaktiviteter Introduktionskurser

Læs mere

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (10. klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse)

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) Særlige forløb for ikke

Læs mere

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Vores lokalsamfund Vores lokalsamfund Portræt af en virksomhed Klassens jobbog Job i andre lokalområder 1. modul

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 8. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 8. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 8. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af,

Læs mere

Obligatorisk erhvervspraktik i 8. klasse

Obligatorisk erhvervspraktik i 8. klasse Obligatorisk erhvervspraktik i 8. klasse Formål: For elever i 8. klasse kan det være vanskeligt at have klare forestillinger om arbejdslivet og de personlige og uddannelsesmæssige kompetencer, som arbejdsmarkedet

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 974 af 19/07/2007

retsinformation.dk - BEK nr 974 af 19/07/2007 Side 1 af 5 BEK nr 974 af 19/07/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-07-2007 Undervisningsministeriet Udskriv dokument Vis mere... Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LOV

Læs mere

Vejledning i nationalt perspektiv. 1. august 2004:

Vejledning i nationalt perspektiv. 1. august 2004: Vejledning i nationalt perspektiv 1. august 2004: 7 nationale mål Institutionsuafhængig og sektoruafhængig 45 UU-centre samt Studievalg Fokus på unge med særlige behov f. vejledning Skærpet opmærksomhed

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over:

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: 1. Hvornår og hvordan har skolen evalueret trinmål og undervisningsplaner? 2. Står skolens undervisning mål med hvad der almindeligvis

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

LINKSOVERSIGT: Uddannelse og Job 0-3 KLASSE. Arbejdsmiljø:

LINKSOVERSIGT: Uddannelse og Job 0-3 KLASSE. Arbejdsmiljø: LINKSOVERSIGT: Uddannelse og Job 0-3 KLASSE. Arbejdsmiljø: Den hemmelige dal og jagten på vaniljeisen: Interaktiv fortælling om mobning: http://bupl.dk/flash/dhd/contents/0.htm Materiale om støj: Spil,

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840. Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 840. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. BEK nr 219 af 07/03/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr.

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse Information om UU vejledning og parathedsvurdering Kære forældre og elever I Danmark er det besluttet, at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. I det følgende vil I få et overblik over de aktiviteter

Læs mere

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde.

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Efter 9. klasse har du mulighed for at slutte folkeskolen af med et skoleår, der rykker. På TCR er det 10. skoleår et fremtidsrettet år med valgmuligheder,

Læs mere

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009 10.klasse Dragør kommune 2008/2009 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Kapitel 1 Formål og indhold 1. Formålet med statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

aarhustech.dk Grundskolen og de tekniske erhvervsuddannelser

aarhustech.dk Grundskolen og de tekniske erhvervsuddannelser Grundskolen og de tekniske erhvervsuddannelser Indhold I dette katalog har vi sammensat en bred vifte af aktivitetstilbud, som retter sig mod grundskoler. Aktiviteterne kan benyttes som værktøj i målsætningen

Læs mere

UVM s brugerundersøgelse af UU-vejledningen forår 2016 (svarprocent 85) Nej, jeg blev vurderet ikkeuddannelsespar

UVM s brugerundersøgelse af UU-vejledningen forår 2016 (svarprocent 85) Nej, jeg blev vurderet ikkeuddannelsespar Spørgsmål 1 Hvilken klasse går du i? 10. Klasse 9. klasse I alt I alt 199 831 1030 Spørgsmål 2 Blev du vurderet uddannelsesparat i 8. klasse? Ja, jeg blev vurderet Jeg blev ikke Nej, jeg blev vurderet

Læs mere

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc.

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Kontor v. Skive Kommune, Torvegade 10 Tilknytning til alle

Læs mere

Elev- og uddannelseplan

Elev- og uddannelseplan Elev- og uddannelseplan Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse 2009-10 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til eleven I 9. klasse skal du udarbejde

Læs mere

Efter UU-Center Himmerland

Efter UU-Center Himmerland Efter UU-Center Himmerland Kommunalbestyrelsen i Vesthimmerlands Kommune har meddelt Mariagerfjord Kommune, at man opsiger samarbejdsaftalen omkring UU Center Himmerland. En konsekvens heraf er afvikling

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015 UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015 Er du dreng/pige Dreng 329 Pige 336 Ikke besvaret 2 Besvarelse fordelt på skoler Antal 10. klasseskolen 36 Dreng 14 Pige 22 Arresø Skole 84 Dreng

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Uddannelse og job 1. Uddannelse og jobs identitet og rolle

Uddannelse og job 1. Uddannelse og jobs identitet og rolle Uddannelse og job 1. Uddannelse og jobs identitet og rolle I emnet uddannelse og job skal eleverne opnå viden om de alsidige muligheder, som uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet giver. Samtidig skal

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere Det foranderlige arbejdsliv Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 7.-9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Arbejdsliv Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

MinFremtid. Onlineværktøj til karrierelæring, afklaring og uddannelsesvalg i UU, i skolen og i hjemmet. Opskrifter og inspiration til MinFremtid.

MinFremtid. Onlineværktøj til karrierelæring, afklaring og uddannelsesvalg i UU, i skolen og i hjemmet. Opskrifter og inspiration til MinFremtid. MinFremtid Onlineværktøj til karrierelæring, afklaring og uddannelsesvalg i UU, i skolen og i hjemmet Opskrifter og inspiration til MinFremtid.dk Indledning I løbet af udskolingen skal de unge gennem processer

Læs mere

8. klasse. Uddannelse

8. klasse. Uddannelse 8. klasse Uddannelse Uddannelse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema: Informationssøgning Uddannelsesveje UIC messen Løn, skat og budget Kompetencer og uddannelsesvalg 1. lektion Intro til

Læs mere

Brugerundersøgelse UUH - uden skoleoversigt

Brugerundersøgelse UUH - uden skoleoversigt Brugerundersøgelse 2016 - UUH - uden skoleoversigt 1 - Antal besvarelser 9. klasse 10. klasse Special 597 118 13 728 2 - Blev du vurderet uddannelsesparat i 8. klasse? Ja Nej Ikke vurderet Ved 426 62 45

Læs mere

Samspil mellem Uddannelse og Erhverv - Konceptforslag til Horsens Kommune

Samspil mellem Uddannelse og Erhverv - Konceptforslag til Horsens Kommune 16. feb 2015 Samspil mellem Uddannelse og Erhverv - Konceptforslag til Horsens Kommune Baggrund Der findes i dag utallige eksempler på projekter og aktiviteter, hvis formål er at styrke samarbejdet mellem

Læs mere

Landbrugets billedlotteri

Landbrugets billedlotteri 1 Landbrugets billedlotteri 1 Klasse: 0.-1. Opgaver: billedlotteri med motiver fra landbruget Fag: dansk m.fl. Web: www.landbrug.dk Udgiver: Landbrugsrådet Udlån: spørg vejlederen Et godt udgangspunkt

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering Særlige forløb for ikke uddannelsesparate

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 7. november 2014 Børn og Unge-byrådet Indstilling om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Aarhus Kommune fremsendes

Læs mere