UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland uurs@uurs.dk www.uurs.dk"

Transkript

1 UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

2 Inspirationsmateriale til undervisningen i Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering (UEA) for klassetrin udarbejdet af UURS Til alle grundskoler i UURS område Skolerne og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) skal samarbejde om vejledning af eleverne fra 6. klasse samt om skolens undervisning i Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering på samtlige klassetrin. Folkeskolens undervisning i Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering skal skabe grundlaget for arbejdet med elevens uddannelsesplanlægning og for vejledning af eleverne om valg af uddannelse og erhverv. UEA kan således være medvirkende til at udvide elevens valgrum. Kender jobbet/ uddannelsen Elevens valgrum Skolens fag Kender ikke jobbet /uddannelsen Skolens UEA UU-centrene i region Sjælland har derfor samarbejdet om udarbejdelsen af denne UEA-kanon med forslag til forløb til hvert klassetrin fra klasse. Vi håber, at I vil bruge det som inspirationsmateriale ved tilrettelæggelsen af UEA-orienteringen på de enkelte klassetrin. Uddannelsesvejlederen bistår skolen med UEA-orienteringen, f.eks. med yderligere information, materialer og råd og vejledning i forbindelse med planlægningen. I appendix er angivet uddrag af gældende lovgivning samt Fælles Mål II, Faghæfte 22 Side 2

3 Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Indholdsfortegnelse side 3 UEA side 4 1. kl. Tema: Vores skole side 5 2. kl. Tema: Gården side 6 3. kl. Tema: Familien side 7 3. kl. Tema: Vores lokalsamfund side 7 4. kl. Tema: Skoven side 9 4. kl. Tema: De nære håndværksfag side 9 5. kl. Temaer: Lokalområdets erhverv side kl. Tema: Fiskeri side kl. Temaer fra Godt i gang side kl. Temaer: Arbejdsmiljø side kl. Tema: Tanker om uddannelse side kl. Tema: Fra idé til uddannelse side kl. Tema: Innovation side kl. Tema: Arbejdsliv side kl. side 21 Internetadresser til brug i kl. side 22 Internetadresser til brug i kl. side 23 Internetadresser til brug i 7. 9./10. kl. side 24 Internetadresser til brug til 9. og 10. kl. OSO side 26 Andre nyttige internetadresser side 27 Appendix side 28 Side 3

4 Uddannelses-, Erhvervs og Arbejdsmarkedsorientering (UEA). Undervisningen i UEA er en kollektiv, klasseorienteret undervisning, der foregår fra klasse, nævnt i 7 i lov om folkeskolen (LBK 1049). Denne undervisning understøtter den individuelle vejledningsindsats herunder arbejdet med uddannelsesbog og -plan, der foregår fra klasse. Undervisningen i UEA er en del af klasselærerens ansvarsområde, mens uddannelsesvejlederen fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) er ansvarlig for den individuelle vejledning. Klasselærerens og uddannelsesvejlederens opgaver. Det er klasselærerens opgave at koordinere arbejdet med UEA og at tilrettelægge undervisningen i forhold til klassens øvrige undervisningsaktiviteter, lærerteam og uddannelsesvejleder. Uddannelsesvejlederen skal (iflg. LBK 704) bistå klasselæreren i planlægningsarbejdet og stå til rådighed med konsulentbistand i form af f.eks. inspirationsmateriale, aktivitetsforslag og bistand ved planlægning af forældremøder. Planlægning af UEA-aktiviteter. Klassens lærerteam og uddannelsesvejlederen aftaler inden skoleårets begyndelse, hvordan undervisningen i UEA skal planlægges og gennemføres. Planen omfatter emner, aktiviteter, tidsplan og ansvar for opgaverne. Der skabes bedst mulig sammenhæng mellem: Den kollektive undervisning og vejledning i klassen. Den individuelle vejledning hos uddannelsesvejlederen Øvrige vejledningsaktiviteter (præsentationskurser, brobygning, praktik m.m.) Forældresamarbejde (orienteringsmøder og skole/hjem-samtaler) Synliggørelse af UEA-aktiviteter. Ifølge lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne (LBK 880) skal UEAindsatsen synliggøres. En synlig og veldokumenteret indsats på netop dette område med mange eksterne interessenter vil være med til at give omgivelserne f.eks. forældre, ungdomsuddannelser, erhvervsliv og beslutningstagere - et indtryk af, hvordan skolen og UU seriøst og professionelt forbereder eleverne til deres kommende uddannelses- og erhvervsvalg. Foruden på skolens/kommunens egen hjemmeside kan synliggørelse af UEA foregå via UU (det lokale UU-centers hjemmeside). Side 4

5 UEA: 1. klasse Tema: Vores skole I indskolingen kan man tage udgangspunkt i noget helt nærværende og konkret, som børnene kender, f.eks. temaet "Vores skole". Skolen som arbejdsplads: - Hvem arbejder på skolen? - Hvilke jobs er der på skolen? - Hvilke andre jobs/erhverv er skolen i berøring med? Fysisk arbejdsmiljø på skolen: - Arbejdsstillinger. - Temperatur og indeklima. - Støj. - Klasseværelset. - Skolegården. - "Arbejdsulykker" og sikkerhed på legeplads, trapper, i faglokaler osv. Psykisk arbejdsmiljø på skolen: - Samvær i klassen. - Sociale lege. - Mobning. Fag: Dansk, natur/teknik, billedkunst, idræt. Besøg: - Besøg hos en klasse på en anden skole. - Præsentation af skolens job og ansatte f.eks. teknisk serviceleder, skoleinspektøren, skolebibliotekaren og serviceassistenten. - Præsentation af forskellige jobs i klassen, der har relation til skolen f.eks. via forældre/bedsteforældre. Materialer: - Ar og Mi del i Ar og Mi på tur, Ar og Mi i skole. - Dit livs kontrollør - Uddannelse til uddannelse kl: Skolen - Den hemmelige dal og kampen om vaniljeisen Trinmål: Det beskrevne forløb omfatter 7 ud af 13 trinmål for klasse: Det personlige valg: 1 Drømme og forventninger 2 Forskellige menneskers hverdag 3 Enkle informationer 4 Faglige begreber i hverdagen 5 Træffe enkle valg Uddannelse og erhverv: 6 Job og erhverv fra eget nærmiljø 7 Eksempler på idéer 8 Forskellige kommunikationsformer Arbejdsmarkedet: 9 Lønnet/ulønnet arbejde 10 Enkle produktionsforløb 11 Klassens undervisningsmiljø 12 Drenge-/pige-roller og ligeværd 13 Familiemønstre og netværk Side 5

6 UEA: 2. klasse Tema: Gården Emnet lægger op til besøg og små produktionsforløb. Gårdens dyr: - Forskellige former for dyrehold (køer, grise, får, høns, mink). - Produktionsdyr og kæledyr. Gårdens afgrøder: - Kornsorterne. - Rodfrugter. - Andre afgrøder. "Fra jord til bord": - Anvendelse af korn. - Bagning. - Dyrefoder. - Produktion. - Forarbejdning. - Salg. Madlavning: - Fremstilling, manuel og maskinel. - Købt eller hjemmelavet. - Hvad produceres i Danmark, og hvad importeres. Økologi: - Dyrkningens og opdrætningens cyklusser. - Brug af plantebeskyttelsesmidler og tilsætningsstoffer. Livet på en gård: - Hvem laver hvad? - Årets gang på gården. Forskellige bo- og livsformer: - Bo på landet eller bo i byen. - Hjemmearbejdende eller udearbejdende forældre. - Arbejdsopgaver i hjemmet. Fag, der kan indgå i arbejdet med temaerne: Dansk, matematik, natur/teknik. Besøg, der kan understøtte temaerne: - Besøg på en gård. - Besøg på en landbrugsskole. - Besøg hos en slagter, en bager eller en gårdbutik med egenproduktion. - Besøg på et museum. - Besøg på et dyrskue. - Besøg på et mejeri Materialer, der underbygger temaerne: - Hvad er økologi? DVD - Grisestien - Hvor kommer mælken fra? - Mælkevejen. - Mælkeludo. - Ost - Hvor kommer mælken fra? - Koen og mælken - Projekt Madpakke - TekniKo. - Ida og de kyllinger - - Dit livs kontrollør. Trinmål: Det beskrevne forløb omfatter 7 ud af 13 trinmål for klasse: Det personlige valg: 1 Drømme og forventninger 2 Forskellige menneskers hverdag 3 Enkle informationer 4 Faglige begreber i hverdagen 5 Træffe enkle valg Uddannelse og erhverv: 6 Job og erhverv fra eget nærmiljø 7 Eksempler på idéer 8 Forskellige kommunikationsformer Arbejdsmarkedet: 9 Lønnet/ulønnet arbejde 10 Enkle produktionsforløb 11 Klassens undervisningsmiljø 12 Drenge-/pige-roller og ligeværd 13 Familiemønstre og netværk Side 6

7 UEA: 3. klasse 1. Tema: Familien. Temaet "Familien" tager udgangspunkt i elevernes nære verden. Eleverne vil få et indblik i, hvordan forskellige familiers hverdag kan forme sig (arbejdsliv, fritidsliv og hjemmeliv). Min egen familie og de andres: - Mit stamtræ. - Hvad laver min familie i arbejds-/skoletiden og i fritiden, sammen og hver for sig? - Forskellige familiemønstre. - Kønsroller. - De forskellige aldre. Hvor og hvordan bor man, hvem passer hvem? Hverdagsliv: - En god dag i familien. - Praktiske gøremål, hvem laver hvad? - Ligestilling. Fritidsliv: - Fritidsinteresser - muligheder, valg og konsekvenser. - Fritidsliv med sport, musik, spejder, gåture, oplevelser med familien. - Ferier - forskel på ferie og hverdag, hvad er en god ferie? Da mine forældre og bedsteforældre var børn: - Barndom, opvækst og skole i "gamle dage". - Fritid, lege og legetøj i gamle dage. - Bolig, husholdning, mad, kønsroller og arbejde i "gamle dage". Rammerne er et lokalsamfund, hvor eleverne er aktive medspillere. Gennem leg lærer de om grundlæggende elementer i et demokratisk samfund. Lokalsamfundet: - Hvad er et lokalsamfund? - Hvilke butikker er der? - Hvilke personer bor der? - Hvilke andre aktiviteter foregår der? Den tomme butik: - Hvilke butikker vil vi have i lokalsamfundet? - Hvilke serviceinstitutioner? Samarbejde om et fælleslokalsamfund. Byg et lokalsamfund: - Lave et lokalsamfund med: - Boliger - Butikker - Andre bygninger Myndighed og skat: - Offentlige myndigheder - Private firmaer - Hvor kommer pengene fra til det offentlige system? Hvordan cirkulerer pengene: - Rollespil om, hvordan pengene flytter sig fra fabrik til bank. Fag, der indgår i undervisningen: Dansk, matematik og IT Fag: Dansk, natur/teknik, historie, idræt. 2. Tema: Vores lokalsamfund. I indskolingen kan man tage udgangspunkt i noget helt nærværende og konkret, som børnene kender f.eks. temaet "Vores lokalsamfund". Materialet tager udgangspunkt i børns fantastiske evne til at leve sig ind i fiktive situationer. Side 7

8 Besøg: - Forældre og bedsteforældre som gæstelærere. - En repræsentant fra en fritidsorganisation som gæstelærer. - Gruppe/klassebesøg hos en familie, på et museum, på et plejehjem, på en social institution etc. - Forældreaften på skolen. - Hyttetur. Materialer: - Uddannelse til uddannelse kl. - Familien og Fritid. - Der var et yndigt land. - Skolens bog om køn og ligestilling, Nørgaard og Vittrup, Informations Forlag. - Dit livs kontrollør, Alinea. - Født til grød eller gås, Erik Dehn, Gyldendal: - Materialet Vores lokalsamfund er fra Young Enterprise. - Dit livs kontrollør Trinmål: De beskrevne forløb omfatter 9 ud af 13 trinmål for klasse: Det personlige valg: 1 Drømme og forventninger 2 Forskellige menneskers hverdag 3 Enkle informationer 4 Faglige begreber i hverdagen 5 Træffe enkle valg Uddannelse og erhverv: 6 Job og erhverv fra eget nærmiljø 7 Eksempler på idéer 8 Forskellige kommunikationsformer Arbejdsmarkedet: 9 Lønnet/ulønnet arbejde 10 Enkle produktionsforløb 11 Klassens undervisningsmiljø 12 Drenge-/pige-roller og ligeværd 13 Familiemønstre og netværk Side 8

9 UEA: 4. klasse 1. Tema: Skoven Emnet lægger op til besøg og små produktionsforløb. Den lokale skov: - Hvilke slags træer er der i skoven? - Hvordan fælder man et træ? - Hvad sker der med træet, når det er fældet? - Hvad bliver træet brugt til? Årets gang i skoven: - Vinter. - Forår. - Sommer. - Efterår. Hvem arbejder i skoven: - Hvad laver en skovarbejder? - Hvordan ser en normal arbejdsdag ud? - Hvor mange skovarbejdere arbejder der i skoven? - Hvad skal man passe på? Iværksætteri: - Livet som selvstændig. Livet som håndværker: - Uddannelsesforhold. - Arbejdsforhold. - Indtjening og ansættelsestryghed. - Familieliv og erhvervstraditioner. - Kan piger være håndværkere? Fag, der kan indgå i arbejdet med temaerne: Dansk, matematik, natur/teknik, billedkunst, sløjd Arbejdsformer: Emnerne er velegnede til tværfaglige beløb i fx en emneuge. De kan tage udgangspunkt i elevernes egne oplevelser og erfaringer. Der er gode muligheder for at iagttage, prøve, vurdere, bearbejde og formidle gennem ord, tegning, billeder, collage, lyd, mime, modelbygning m.m. 2. Tema: De nære håndværksfag Der arbejdes med boligbyggeri og byggefagene. Formålet er at vække elevernes interesse for byggeri og byggefag. Håndværksfag: - Indblik i de forskellige fag. - Værktøj. - Arbejdsopgaver. - Fagudtryk. - Byggeri i nærområdet: - Arkitektur. - Materialer. - Indretning. - Energiforsyning. Arbejdsmiljø: - Fysiske krav. - Arbejdstid. - Samarbejde. Besøg, der kan understøtte temaet: - Besøg en skovarbejder. - Besøg på en tømmerhandel. - - Besøg en byggeplads eller en mindre håndværker. - Energi og vandforsyning. - Lokalhistorie om byggeri. Materialer, der underbygger temaet: - Besøg en skovarbejder. - Besøg en tømmerhandel. - Skovarbejder for en dag. - Innovationsmateriale om en småkagefabrik. - Dit livs chauffør Noget at bygge på. Alinea: Dit livs chauffør Side 9

10 Trinmål: De beskrevne forløb omfatter12 ud af 17 trinmål for klasse: Det personlige valg: 1 Styrkesider og interesser 2 Karriereforløb 3 Informationssøgning 4 Grundskolens tilbud + undervisningspligt 5 Faglige begreber i relation til elevernes uddannelsesplanlægning 6 Træffe personlige valg og begrunde dem Uddannelse og erhverv: 7 Sammenhæng mellem skolegang og uddannelse og erhverv 8 Typiske erhverv i lokalområdet 9 Job med tilknytning til udlandet 10 Praktiske undervisningsforløb 11 Hensigtsmæssige kommunikationsformer Arbejdsmarkedet: 12 Forskellige typer virksomheder og brancher 13 Lokale virksomheder med iværksætterbaggrund 14 Internationale samspil på arbejdsmarkedet 15 Regler om undervisnings- og arbejdsmiljø 16 Ligheder og uligheder på arbejdsmarkedet, køn og kultur 17 Livskvalitet og de 5 liv Side 10

11 UEA: 5. klasse 1. Tema: Lokalområdets erhverv. Gennem emnet "Lokalområdets erhverv" vil eleverne kunne få indblik i forskellige menneskers job, karriereforløb og uddannelsesbaggrund. De vil få en viden om forskellige erhverv, hvilke krav der stilles til forskellige uddannelser og få en forståelse for, at der ofte er en sammenhæng mellem skolegang, beskæftigelse og senere uddannelse. Forældres erhverv og uddannelse: - Præsentation af forældrenes job og uddannelse. - Ugens/månedens jobprofil. - Besøg på forældrenes arbejdsplads. - Job i udlandet. - Jobbank, interviews og jobportrætter, collager m.v. Virksomheder og jobmuligheder i lokalområdet: - Produktion og arbejdsgange. - Service eller produktion. - Jobbank, interviews og jobportrætter, collager m.v. - Leverandører, grossister, detailkæde - hvordan hænger tingene sammen? - Hvem skal samarbejde ved forskellige projekter f.eks. et byggeri, en produktion, et huskøb? Uddannelser og jobs før og nu: - Olde- og bedsteforældres uddannelse og job. - Arbejdsliv omkring år Produktion og fremstilling før og nu. - Teknologi og anvendelse af IT. Fag: Dansk, natur/teknik, historie. Besøg: - Forældre og bedsteforældre som gæstelærere eller rundvisere i lokalområdet - Besøge pensionistklub eller aktivitetscenter, hvor de ældre fortæller. - Virksomhedsbesøg i lokalområdet. 2. Tema: Fiskeri Man kan f.eks. tage udgangspunkt i fiskerierhvervet. Uanset hvor man bor i Danmark, er man jo tæt på hav og vand. Fra vand til bord: - Spisefisk. - Opbevaring og forarbejdning. - Fiskekonserves. - Køb og salg, eksport og import. - Transport af fisk til lands, til vands og i luften. - Hvordan kommer fisken helt frem til forbrugeren? - Tilberedning. Fiskeriformer: - Erhvervsfiskeri - hav/fjord, fisk/skaldyr, konsum/foder, line/garn/not/trawl, opdræt/dambrug etc. - Lystfiskeri. Fiskearter: - Kendskab til almindelige danske fiskearter. - Fiskenes livscyklus og fødekæder. - Fiskens anatomi. - Kvoter og fangstrestriktioner. Om bord på en kutter: - Livet om bord. - Navigation. - Navne og kendingsbogstaver. - Arbejdsgangen om bord. - Til kaj i udenlandske havne. - Hvem reparerer grej og kutter? Side 11

12 - Hvem samarbejder fiskeren med: Leverandører, auktionshuse, fiskeribetjente, håndværkere, revisorer, banken, fiskeriorganisationer. Livet som fisker: - Uddannelsesforhold. - Arbejdsforhold. - Indtjening og ansættelsestryghed. - Familieliv og erhvervstraditioner. - Kan piger være fiskere? Fag: Dansk, natur/teknik. Besøg: - Gruppe-/klassebesøg i en havneby, på en kutter, på fiskeriauktion, i en fiskeforretning, på en fiskefabrik. - Gæstelærerforedrag med nuværende eller tidligere fisker. Materialer: - - "Der var et yndigt land" - Kronebæk, - Uddannelse til uddannelse kl Arbejdstrup Gratis - Børn arbejdede også i gamle dage, Gratis - Alinea: - Dit livs chauffør, - Børnearbejde, en antologi om tallets børn og arbejde. - : Noget at bygge på - - Vaks i Jobland - : - På job som : - Job på hovedet - (få koden hos din uddannelsesvejleder) - Ferie i Havneby. - Fisk i jobbet. - Memo - et fiskespil. Trinmål: De beskrevne forløb omfatter14 ud af 17 trinmål for klasse: Det personlige valg: 1 Styrkesider og interesser 2 Karriereforløb 3 Informationssøgning 4 Grundskolens tilbud + undervisningspligt 5 Faglige begreber i relation til elevernes uddannelsesplanlægning 6 Træffe personlige valg og begrunde dem Uddannelse og erhverv: 7 Sammenhæng mellem skolegang og uddannelse og erhverv 8 Typiske erhverv i lokalområdet 9 Job med tilknytning til udlandet 10 Praktiske undervisningsforløb 11 Hensigtsmæssige kommunikationsformer Arbejdsmarkedet: 12 Forskellige typer virksomheder og brancher 13 Lokale virksomheder med iværksætterbaggrund 14 Internationale samspil på arbejdsmarkedet 15 Regler om undervisnings- og arbejdsmiljø 16 Ligheder og uligheder på arbejdsmarkedet, køn og kultur 17 Livskvalitet og de 5 liv Side 12

13 UEA: 6. klasse På 6. klassetrin skal eleverne begynde at arbejde med deres uddannelsesbog og blandt andet gøre sig tanker om deres drømme og forventninger med hensyn til fremtiden og om deres fortsatte skolegang. De skal beslutte, om de skal have tysk/fransk på 7. klassetrin, og de skal bevidstgøres om, at et valg eller et fravalg har nogle konsekvenser. Temaer fra: "Godt i gang". 1. Kend dig selv: - Dig selv og din fremtid - som en collage. - Brev om dig selv til din uddannelsesvejleder. - Drømmejob eller det modsatte. - Kønsroller og ligestilling. Lighed og ulighed for uddannelse og arbejde. - Uddannelsesbogen. - Evt. samtale med uddannelsesvejlederen. - Evt. valg af fremmedsprog og konsekvenser. 2. Iværksætteri og selvstændig erhvervsdrivende: - Et produktionsforløb fra start til slut - planlægning, indkøb, produktion, PR og afsætning, salg, regnskab etc. - At være leder for sig selv og andre - Hvad er jeg god til, og hvordan samarbejder jeg med andre? Materialer: - "Godt i gang". Downloades fra: - Uddannelsesbogen: Oplyses af uddannelsesvejleder. - Uddannelsesbogen som portfolio (Fogh & Løkke) Spørg uddannelsesvejlederen. (Forlaget lukket) - Dit livs chauffør, (Peter Plant & Sofia Esmann Forlag: Alinea) - Guide til fritidsjob. Bestil hos uddannelsesvejlederen. Gratis - Uddannelse til uddannelse kl. - Kom godt i gang med UG.dk. Opgaver udleveres af uddannelsesvejlederen. - Young Enterprise Global. - Emu. - Bolsjefabrikken Knas. Gratis - Job på hovedet. ug/job%20uddannelse/tilbud_til_skoler/1 0707/Index.htm?ID= Bag for en sag. Gratis - Æblespillet. - Arbejdstrup. Gratis - Regn med byggeri. 3. Børns og unges arbejde: - Fritidsjobs. - Regler for børn og unges arbejde. - Aflønning. Fag: Dansk, natur/teknik, hjemkundskab. Side 13

14 Trinmål: Det beskrevne forløb omfatter 11 ud af 17 trinmål for klasse: Det personlige valg: 1 Styrkesider og interesser 2 Karriereforløb 3 Informationssøgning 4 Grundskolens tilbud + undervisningspligt 5 Faglige begreber i relation til elevernes uddannelsesplanlægning 6 Træffe personlige valg og begrunde dem Uddannelse og erhverv: 7 Sammenhæng mellem skolegang og uddannelse og erhverv 8 Typiske erhverv i lokalområdet 9 Job med tilknytning til udlandet 10 Praktiske undervisningsforløb 11 Hensigtsmæssige kommunikationsformer Arbejdsmarkedet: 12 Forskellige typer virksomheder og brancher 13 Lokale virksomheder med iværksætterbaggrund 14 Internationale samspil på arbejdsmarkedet 15 Regler om undervisnings- og arbejdsmiljø 16 Ligheder og uligheder på arbejdsmarkedet, køn og kultur 17 Livskvalitet og de 5 liv Side 14

15 UEA: 7. klasse Eleverne skal have kendskab til forskellige tilbud om skolegang efter 7. klasse, valgmulighederne og konsekvenserne i hverdagen og i uddannelsesplanlægningen. Desuden lærer eleverne om ungdomsuddannelserne inddelt efter typer. F.eks. om erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser og de forskellige læringsstile, man møder der. Men det er først i klasse, at de aktivt arbejder med krav og indhold i ungdomsuddannelserne. Gennem arbejdet med uddannelsesbogen bliver eleverne mere bevidste om egen læring, styrkesider og udviklingsønsker. Nogle af eleverne vil have særlig behov for vejledning hos uddannelsesvejlederen i forlængelse af arbejdet med uddannelsesbogen. I 7. klasse udvides emnet om undervisningsmiljø til arbejde med arbejdsmiljø i et bredere perspektiv med problemstillinger som samarbejde, sikkerhed, medbestemmelse. Tema 1. Arbejdsmiljø: A: Fysisk og psykisk arbejdsmiljø: - Trivsel og mistrivsel, mobning, stress, sammenhold, arbejdsglæde. - Tunge løft og ensidigt rutinearbejde - forebyggelse, motion og livsstil. - Støj, røg og møg - hvordan påvirker det os på kort og på lang sigt? - Kemisk påvirkning. B: Børns og unges arbejde: - Fritidsjobs. - Regler for børn og unges arbejde. - Aflønning. - Rettigheder og pligter. - Arbejdsskader. C: Undervisningsmiljø: - Arbejde i klassen. - Skærmarbejde. - Temperaturer. - Netetik og mobiltelefoner. Tema 2. Tanker om uddannelse: Undervisningspligt og andre skoleformer: - Alternative muligheder for opfyldelse af undervisningspligten. Andre skoleformer: - Privatskoler, efterskoler og ungdomsskoler. Fortsat skolegang: - Obligatoriske fag - Tilbudsfag - Valgfag - Evalueringer. - Læringsstile - Mange Intelligenser (MI) - Hvad er en ungdomsuddannelse? - Informationssøgning - Hvorfor skal man uddanne sig? - Forskellen mellem at være ufaglært, faglært og have en videregående uddannelse - Hvad er livslang læring set i forhold til en arbejdskarriere på år? - Uddannelsesbogen - Evt. samtale med uddannelsesvejleder - Folkeskolelovens 9,4 og 33, 4-7 Fag: Dansk, fysik, biologi, idræt. Besøg: - Virksomhedsbesøg med interviews om trivsel og arbejdsglæde. Portrætter af job og mennesker. - Besøg af studerende fra ergo- eller fysioterapeutuddannelser omkring løfteteknik, motion og bevægelse. - Besøg af afspændingspædagoger. Materialer: - Godt i gang : Downloades fra - Uddannelsesbogen: Oplyses af uddannelsesvejlederen. Side 15

16 - Uddannelsesbogen som portfolio (Fogh og Løkke) Spørg uddannelsesvejlederen. (Forlaget lukket) - Kørekort. Informationssøgning om ungdomsuddannelserne. Spørg uddannelsesvejlederen. - Opgaver til Spørg uddannelsesvejlederen. - Take care : Kan bestilles hos 3F Gratis - Fritidsjob-guide: Skaffes af uddannelsesvejlederen. Gratis - Idékatalog til arbejdsmiljøundervisning: - Job på hovedet (Spil.) Spørg uddannelsesvejlederen. - Film: Den klarer Svendsen, Jernhenrik - Arbejdsmiljøeksperimentariet, Amtscentralen, CFU - Alinea: Dit livs jonglør - Unicef. I morgen bliver vi færdige. De kalder mig hund. - Unicef. Må jeg se dine papirer. Renato er gadebarn i Rio. virksomhed 14 Det globale arbejdsmarked 15 Regler for undervisnings- og arbejdsmiljø 16 Ligestilling og ligeværd i uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet 17 Levevilkår og livsformer Slutmål: De beskrevne forløb omfatter 10 ud af 17 trinmål for klasse: Det personlige valg: 1 Egne kompetencer og forudsætninger 2 Samspil mellem kompetenceudvik-ling, karriere og livslang uddannelse 3 Søge og anvende info om uddannelse og erhverv 4 Krav og indhold i ungdomsuddannelserne 5 Faglige begreber i relation til karriereplanlægning 6 Udarbejde personlig uddannelsesplan Uddannelse og erhverv: 7 Sammenhæng mellem uddannelsesveje og erhverv 8 Lokale, nationale og internationale erhvervsmuligheder 9 Internationalisering i uddannelse og erhverv 10 Innovation og iværksætteri 11 Relevante former for uddannelses- og jobsøgning Arbejdsmarkedet: 12 Arbejdsmarkedsforhold, vilkår for medarbejdere og selvstændige 13 Muligheder for etablering og drift af egen Side 16

17 UEA: 8. klasse. Eleverne skal fortsat arbejde med deres uddannelsesbog som en integreret del af undervisningen i UEA. Årsplanen lægges i samarbejde mellem lærerteam og uddannelsesvejleder. Eleverne skal nu anvende deres viden om egne forudsætninger og forventninger og sætte disse i relation til uddannelses- og jobmuligheder. Eleverne skal have forståelse for, at uddannelse er nødvendig for at opnå beskæftigelse, og undervisningen skal sætte erhvervsaspekter i fokus for at udvide elevernes refleksion og valgrum og dermed understøtte det personlige valg. Eleverne skal arbejde aktivt med ungdomsuddannelserne og kende deres indhold i hovedtræk. De skal begynde at vælge områder ud, som undersøges mere indgående med hensyn til læringsstil, indhold og krav, således at de kan reflektere over, om uddannelserne stemmer overens med deres egne muligheder og forventninger. Der skal arbejdes med informationssøgning via trykte og elektroniske materialer. Desuden skal tilbydes virksomhedsbesøg og gæstelærere. Eleverne skal have mulighed for at afklare/ afprøve deres ønsker om ungdomsuddannelser på introduktionskurser. Desuden skal der gives mulighed for at skaffe viden om arbejdsmarked og job gennem praktikophold. Introduktionskurser skal indgå i et undervisningsforløb. 1. Tema: Fra idé til uddannelse. Livsformer: - Arbejdsliv - Fritidsliv. - Samfundsliv. - Uddannelsesliv. - Familieliv. Drømme om det gode liv: - Der arbejdes med kend dig selv forløb, med inspiration fra gæstelærere og evt. forældre. - Forskellige medier inddrages. Hvad er godt arbejde, hvad er trivsel og hvad er et godt liv? - Erfaringer fra fritidsjob. - Evt. erfaringer fra erhvervspraktik - Erfaringer fra virksomhedsbesøg. - Forskellige former for arbejde. - Forskellige arbejdssteder og omgivelser. - Arbejde (lokalt og globalt). - Hvordan kombineres arbejde med familie og fritid? - Karriereplanlægning. - Arbejdsmiljø. Hvad er et godt fritidsliv? - Egne og andres erfaringer med fritidsaktiviteter. - Fritidsliv contra arbejdsliv. - Når interesse/hobby bliver til arbejde som amatør /professionel. Løn og indtjening: - Forskellige former for lønarbejde. - Løn som selvstændig håndværker - virksomhedsejer. - Eksempler på udstationering og arbejde i udlandet. (Globalisering). - Overførselsindkomster. - SU. - Pension og pensionsopsparing. - Ledighed, a-kasse og fagforening. - Flytte hjemmefra, budgetlægning. Uddannelse: - Ungdomsuddannelser krav, indhold og læringsstil - Elev- og forældreinformation - Valg af introduktionskurser - Uddannelse i udlandet. - Livslang læring arbejdslivet er måske år. Side 17

18 2. Tema: Innovation - Hvad er en iværksætter? - Iværksætterkompetencer - Eksempler på iværksættere - Iværksætteres betydning for samfundet - Miniudgave af virksomhedsdrift - Den globale arbejdsplads - Fremskridt, teknologi og globalisering Fag: Dansk, matematik, historie, samfundsfag, geografi, idræt, valgfag. Besøg: - Introduktionskurser på ungdomsuddannelser - Virksomhedsbesøg. - Gæstelærere fra f.eks. DA, LO, Søfartens Fremme. - Besøg af unge under uddannelse. - Statens Pædagogiske Forsøgscenter. Materialer: - Vi undersøger. Elev og lærermateriale. Downloades på - Ungdomsuddannelseshæfte udleveres af uddannelsesvejleder. - Fritidsjobguide eller spørg uddannelssesvejlederen. - Dit livs direktør (Peter Plant, Forlaget Alinea) - Skat for unge bestilles på et skattecenter. - Vi drømmer om. Kan bestilles på - Unges fremtidsdrømme, Jacob Willadsen - DI. Danskernes egen historie. Industriens historie. (DVD) - Min plan. - Ny i job. Video og bog om alle indgange på tekniske skoler. - Trappe op og trappe ned. - Gæstelærere. DI m.fl. - Kørekort. Informationssøgning om ungdomsuddannelserne. Spørg uddannelsesvejlederen. - Opgaver til Spørg uddannelsesvejlederen. - Young Enterprise: - Den globale arbejdsplads, Den Gyldne Ovn, Min virksomhed og IværksætterINTRO - Slutmål: De beskrevne forløb omfatter 13 ud af 17 trinmål for klasse: Det personlige valg: 1 Egne kompetencer og forudsætninger 2 Samspil mellem kompetenceudvikling, karriere og livslang uddannelse 3 Søge og anvende info om uddannelse og erhverv 4 Krav og indhold i ungdomsuddannelserne 5 Faglige begreber i relation til karriereplanlægning 6 Udarbejde personlig uddannelsesplan Uddannelse og erhverv: 7 Sammenhæng mellem uddannelsesveje og erhverv 8 Lokale, nationale og internationale erhvervmuligheder 9 Internationalisering i uddannelse og erhverv 10 Innovation og iværksætteri 11 Relevante former for uddannelses- og jobsøgning Arbejdsmarkedet: 12 Arbejdsmarkedsforhold, vilkår for medarbejdere og selvstændige 13 Muligheder for etablering og drift af egen virksomhed 14 Det globale arbejdsmarked 15 Regler for undervisnings- og arbejdsmiljø 16 Ligestilling og ligeværd i uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet 17 Levevilkår og livsformer Side 18

19 UEA: 9. klasse Arbejdet med uddannelsesbogen er en integreret del af undervisningen i UEA. Årsplan udarbejdes i tæt samarbejde mellem lærerteam og uddannelsesvejleder. For nogle elever vil der være mulighed for at afklare/afprøve deres ønsker om ungdomsuddannelser i brobygningsforløb kombineret med praktik. Desuden skal der gives mulighed for at skaffe viden om arbejdsmarked og job gennem praktikophold. Såvel brobygningsforløb som praktik skal indgå i et undervisningsforløb. Den personlige valgkompetence skal bygge på refleksioner på baggrund af viden om ungdomsuddannelser - herunder læringsstil, informationssøgning, kendskab til egne muligheder. Eleverne skal opnå færdighed i at planlægge et personligt tilpasset karriereforløb. Eleverne skal være bekendt med aktuelle tendenser og muligheder på arbejdsmarkedet og med samfundets behov for arbejdskraft. Tema: Arbejdsliv. A: Uddannelsesvalg og -planlægning: - Kompetencer. - Krav. - Livsstil. - Udfordringer (bl.a. geografiske). - Hjemmearbejdsplads. - Tryghed i ansættelse (Freelance-kontrakt). - Selvstændig. - Arbejde i udlandet. - Ferie og fridage. - Overenskomster på arbejdsmarkedet. - Arbejdsmarkedets parter, fagforeninger og brancheorganisationer. - Ferie contra arbejdsløshed. - Hvem har størst risiko for arbejdsløshed? - Arbejdsløshedsforsikring og a-kasser. - Kan man have et godt liv, hvis man ikke har arbejde? C: Jobsøgning: - Hvor finder man de ledige jobs? - Opslås alle ledige jobs? - Hvad er vigtigst: uddannelse, erfaring, færdigheder, personlighed eller at kende de rigtige? - Hvad ville jeg lægge vægt på, hvis jeg skulle ansætte? - Skriftlig ansøgning. - Personlig henvendelse. Fag: Dansk og samfundsfag. Besøg: - Introduktionskurser på ungdomsuddannelser. - Erhvervspraktikker. - Virksomhedsbesøg. - Gæstelærere fra erhvervsliv eller studievejledere - Ung til ung vejledning B: Ligestilling og kønsaspekt: - Ved valg af uddannelse. - Under uddannelse - På arbejdsmarkedet: f.eks. løn, orlov, karriere og arbejdsløshed. - Mande- og kvindejobs kunne det være anderledes? Arbejdsmarkedet: job. - Fleksibel arbejdstid. - Skifteholdsarbejde. Side 19

20 Materialer og aktiviteter: - Uddannelsesbog: Uddannelsesvejlederen oplyser. - "Vi undersøger". Elev- og lærermateriale. Downloades på - Kørekort. Informationssøgning om ungdomsuddannelserne. Spørg uddannelsesvejlederen. - Opgaver til Spørg uddannelsesvejlederen. - Idékatalog: Arbejdsmiljøundervisning, - Hva Nu! 12 unge fortæller om deres uddannelse og muligheder for job. (Gratis materiale fra Dansk Industri). - Take Care Arbejdsmiljø i skolen og bagefter. Undervisningsmateriale om arbejdsmiljø i skolen, på fritidsjobbet og på arbejdspladser. (Downloades fra 3F). - På job. Bjarne Henrik Lundis. Arbejdsmarkedet Før, Nu og i Fremtiden. Sidespejlet - Check Point One mobilt undervisningscenter. Information om sikkerhedspolitik på verdensplan. Besøg over 90 minutter. (Forsvarets Oplysnings- og velfærdstjeneste: ). Slutmål: De beskrevne forløb omfatter 15 ud af 17 trinmål for klasse: Det personlige valg: 1 Egne kompetencer og forudsætninger 2 Samspil mellem kompetenceudvik-ling, karriere og livslang uddannelse 3 Søge og anvende info om uddannelse og erhverv 4 Krav og indhold i ungdomsuddannelserne 5 Faglige begreber i relation til karriereplanlægning 6 Udarbejde personlig uddannelsesplan Uddannelse og erhverv: 7 Sammenhæng mellem uddannelsesveje og erhverv 8 Lokale, nationale og internationale erhvervmuligheder 9 Internationalisering i uddannelse og erhverv 10 Innovation og iværksætteri 11 Relevante former for uddannelses- og jobsøgning Arbejdsmarkedet: 12 Arbejdsmarkedsforhold, vilkår for medarbejdere og selvstændige 13 Muligheder for etablering og drift af egen virksomhed 14 Det globale arbejdsmarked 15 Regler for undervisnings- og arbejdsmiljø 16 Ligestilling og ligeværd i uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet 17 Levevilkår og livsformer Side 20

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing 1 Formål for emnet uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering Formålet med uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering er, at den enkelte

Læs mere

UEA-undervisning. Inspirationsmateriale til alle klassetrin. UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland uurs@uurs.dk www.uurs.

UEA-undervisning. Inspirationsmateriale til alle klassetrin. UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland uurs@uurs.dk www.uurs. UEA-undervisning Inspirationsmateriale til alle klassetrin UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland uurs@uurs.dk www.uurs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Uddannelses-,

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering Uddan nelse Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering FORORD Elevens vej fra grundskole til uddannelse og job skal ses som en sammenhængende læreproces, der støttes af både skole og vejledning.

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

Elevernes uddannelsesparathed vurderes ud fra følgende kriterier, som begge skal indgå i lærerteamets overvejelser:

Elevernes uddannelsesparathed vurderes ud fra følgende kriterier, som begge skal indgå i lærerteamets overvejelser: Vi har samlet materialet i denne lille folder for helhedens skyld. Alle siderne vedlægges i word dokumenter, således at den enkelte skole kan tilpasse materialet i forhold til egen virkelighed. 1. Uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Forældreinformation om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning UU Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Kære forældre Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl.

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl. LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN -ORIENTERING m.fl. Intro Opbygning og brug Ekstramateriale Fagene - fælles mål/trinmål for fagene Intro Tænk kreativt, tænk anderledes, vær innovativ. Temaet Innovationsskolen

Læs mere

Inspiration til UEA-undervisningen

Inspiration til UEA-undervisningen Inspiration til UEA-undervisningen Undervisning frem mod trin- og slutmål I bekendtgørelse af lov om folkeskolen (LBK870) med ikrafttræden 1. august 2003, fastsætter Undervisningsministeren regler om formålet

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840. Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 840. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk.

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

UEA-orienteringen er vejen frem

UEA-orienteringen er vejen frem UEA-orienteringen er vejen frem UEA-Orientering 2013-14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 01 Indledning Side 02 Fase 1 (0. til 3. klasse) Side 6 Fase 2 (4. til 6. klasse) Side 9 Fase 3 (7. til

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Kapitel 1 Formål og indhold 1. Formålet med statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere.

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Praktikants tilskadekomst - personskade Hvis der alene er

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Uddannelse og job 1. Uddannelse og jobs identitet og rolle

Uddannelse og job 1. Uddannelse og jobs identitet og rolle Uddannelse og job 1. Uddannelse og jobs identitet og rolle I emnet uddannelse og job skal eleverne opnå viden om de alsidige muligheder, som uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet giver. Samtidig skal

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Tema: Uddannelse og jobmuligheder Klassetrin 4., 5. og 6. klasse

Tema: Uddannelse og jobmuligheder Klassetrin 4., 5. og 6. klasse Tema: Uddannelse og jobmuligheder Klassetrin 4., 5. og 6. klasse Elevopgaver: 1. Job og uddannelse Gruppeopgave: Find billeder af mennesker på job. Lim billedmaterialet op på karton. Undersøg jobtitlen.

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Elev- og uddannelseplan

Elev- og uddannelseplan Elev- og uddannelseplan Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse 2009-10 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til eleven I 9. klasse skal du udarbejde

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Handelsskolens Grundforløb, hg

Handelsskolens Grundforløb, hg 2014-2015 Handelsskolens Grundforløb, hg handel butik kontor finans hg, viden der virker 2 Dekoratør Butiksbestyrer Hvad vil du være? Sælger Sundhedsservice Indkøbsassistent Kommunikation Advokatsekretær

Læs mere

Uddrag af Bekendtgørelse af lov om folkeskolen:

Uddrag af Bekendtgørelse af lov om folkeskolen: Forord Undervisningen i UEA er en obligatorisk, timeløs, klasseorienteret undervisning, der foregår fra 1.-10. klasse. Den er en del af klasselærernes ansvarsområde, mens uddannelsesvejlederen fra Ungdommens

Læs mere

Målsætning 2010-2011:

Målsætning 2010-2011: Målsætning 2010-2011: 1. Kvalitetsudvikling af vejledningen Målgrupper: 1. Grundskole og 10.klasseelever. Vejledningen af grundskoleeleverne i Bornholms Regionskommune skal foregå i samarbejde med skolerne

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Willis Jura. Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008. Ændringer i den omfattede personkreds. Hvilke typer af aktivitet?

Willis Jura. Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008. Ændringer i den omfattede personkreds. Hvilke typer af aktivitet? Willis Jura August 2008 Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008 Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering sikrer, at personer, der deltager i

Læs mere

Anmeldelsesskema. Anmeldelse foretages af UU, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv.

Anmeldelsesskema. Anmeldelse foretages af UU, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv. Bilag 4.7 Praktikant tingskade Anmeldelsesskema Statens erstatningsordning er reguleret i bekendtgørelse nr. 845 af 30. juni 2010 om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hareskov Skole 24. Oktober 2013 Marianne Bostrøm Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Aftenens program

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Vigtige valg - Guide til unge med handicap

Vigtige valg - Guide til unge med handicap Vigtige valg - Guide til unge med handicap Bolig Uddannelse Arbejde Fritidsaktiviteter Kolofon Vigtige valg Udgiver: Servicestyrelsen 2009 Tekst og redaktion: Janina Gaarde Rasmussen og Stine Grønbæk Jensen,

Læs mere

aarhustech.dk Grundskolen og de tekniske erhvervsuddannelser

aarhustech.dk Grundskolen og de tekniske erhvervsuddannelser Grundskolen og de tekniske erhvervsuddannelser Indhold I dette katalog har vi sammensat en bred vifte af aktivitetstilbud, som retter sig mod grundskoler. Aktiviteterne kan benyttes som værktøj i målsætningen

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning Aftenens program Om UU-Sjælsø Yderligere informationsmuligheder om uddannelse Uddannelsessystemet Vejledningsforløbet Parathedsvurdering Uddannelsesmuligheder efter 9. klasse/10. klasse Ansøgning til ungdomsuddannelse

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Vejledningskatalog 2014

Vejledningskatalog 2014 Vejledningskatalog 2014 Indholdsfortegnelse De nationale mål for vejledningen... 4 Basisvejledning fra 7. klasse til det 25. år... 5 Individuel vejledning op til 25 år... 6 Grundskolen... 7 Aktivitetsoversigt

Læs mere

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Indhold: 1. Indledning/baggrund 2. Lovgivning og præsentation af de særlige forløb 3. Oversigt over de særlige forløb 4. Procedure 5. Aftale

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år

Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år 2014/2015 Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år 10. klasseskolen på UCN har ud over tilbuddet om at gå i almindelig 10. klasse et særligt tilbud til de elever, som har indlærings- og sociale/emotionelle

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Kørekort til ungdomsuddannelser: Søg info på www.ug.dk Velkommen til kørekort til ungdomsuddannelser. I skal nu møde

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Fagplan for valgfag i folkeskolen

Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn: Selvudvikling og psykologi få indsigt i dig selv Klassetrin: 7.- 8.-9.klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1 årigt med 60 timer, som 2 årigt med

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Uddannelsesaften 8. klasse 2013

Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program Oplæg: Ungdomsuddannelser Vejledning

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

14.20-14.45 Hvilke uddannelser og job finder der på hoteller Ved projektleder Marianne Kent Christensen

14.20-14.45 Hvilke uddannelser og job finder der på hoteller Ved projektleder Marianne Kent Christensen Program 14.00-14.20 Velkomst og intro til Mobication 14.20-14.45 Hvilke uddannelser og job finder der på hoteller Ved projektleder Marianne Kent Christensen 14.45-15.15 Programmet for de to dage ved skolekonsulent

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne.

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Meritgivende brobygningsforløb for efterskoleelever I henhold til finanslovsaftalen om Bedre uddannelser

Læs mere

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet v/ UU-Vejleder (grundskoler) Specialvejleder (specialskoler) STU-vejleder (efter 10. klasse) Dorthe Elly Johansen Tlf. 72 36 61 47 dorjo@holb.dk UU Ungdommens

Læs mere

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Med baggrund i den ny lovgivning om Vurdering af uddannelsesparathed samt Pligt

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 Job- og uddannelsesmesse i Region Sjælland! Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 arrangeret af: Ringsted Hallerne Messeoversigt = 1 m 2 HAL A HAL B Indgang Indgang Indgang Indgang Indgang Velkommen

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010 UNI C 2010 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse Af Thomas Larsen og Lone Juul

Læs mere