POLITIK RADIKAL. Jelved: Så er det fremad Bald: Vi har chancen Danmark år skarpe til alle MF erne Do not disturb flyers inde i bladet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POLITIK RADIKAL. Jelved: Så er det fremad Bald: Vi har chancen Danmark år 2020 3 skarpe til alle MF erne Do not disturb flyers inde i bladet"

Transkript

1 RADIKAL POLITIK EKSTRA NUMMER: Jelved: Så er det fremad Bald: Vi har chancen Danmark år skarpe til alle MF erne Do not disturb flyers inde i bladet

2 FORMANDEN SKRIVER Vi har chancen! Af Søren Bald, landsformand NU KOMMER valget endelig. Tre år med en reformangst regering, der i centrale etiske spørgsmål bruger Dansk Folkeparti som gangstativ, har vist, hvor vigtigt det er at få os tilbage til den afgørende midterposition, hvor vi ikke på forhånd er anbragt i et arrangeret ægteskab. Flygtninge- og indvandrerpolitikken er efter 2001 baseret på en hetz og uanstændighed, der både svækker Danmarks internationale omdømme og rokker afgørende ved forestillingen om den liberale retsstat. Ulandshjælpen blev nedbarberet. Der er ikke sket en genopretning, som regeringen ellers figenbladsagtigt har forsøgt på miljøområdet. Det radikale engagement i verden gør det naturligt at kæmpe for, at lidt mere af vor rigdom bruges i den 3. verden. Regeringens uddannelsespolitik hviler på centralisering og prøver, men uddannelse er ikke produktion! I øvrigt bliver grise ikke tykkere af at blive vejet hver dag! Uddannelse skal i et folkestyre lære os at skabe, bruge og dele viden. Den skal styrke faglighed, borgernes selvstændighed og respekten for menneskeligt ligeværd. Vi ønsker mere kreativitet, mere tillid og mere lokal selvbestemmelse. Beskæftigelsen viger, og regeringens professor Tribini-løsning i 2004 med røveriet i den sociale pensionsfond var ren her-og-nu-politik. Den, der forgriber sig på pensionsopsparinger, mangler fremtidsbevidsthed. Skattestoppet har været slagvaren, der skulle vise handlekraft, men har reelt blokeret for gennemgribende og dynamiske skatteomlægninger. I ly af stoppet er der samtidig sparet urimeligt på især uddannelser og vigtige miljøområder. Nu har statsministeren så lovet, at regeringen sammen med Socialdemokraterne vil liste baglæns ind i fremtiden iført fælles fodlænker i form af en uklar vetoret over for vigtige reformbehov. Koalitionen Angst & Bange er født! PÅ TO VIGTIGE områder har regeringen dog trods alt handlet. Desværre ganske uvarslet og i strid med det samarbejdende folkestyres uskrevne regler. Det første er ændringerne i det kommunale land- og kompetencekort, som hverken fulgte ekspertrådene eller blev realitetsforhandlet. Bag masken af mere kommunestyre er gemt centralismens ansigt med stribevis af nye ministerbemyndigelser. Det andet uvarslede tiltag er angrebskrigen i Irak vedtaget med et spinkelt flertal og uden det afgørende FN-mandat. Selvfølgelig vil vi ikke bare bevare alle nuværende kommuner, men vi vil heller ikke jaske uoverskuelige ændrin- ger igennem, når hverken økonomien eller den folkelig deltagelse er på plads. Selvfølgelig vil vi heller ikke have Saddam Hussein tilbage, som statsministeren polemisk påstår. Han skulle hellere fortælle lidt om de masseødelæggelsesvåben, som han vidste eksisterede. Men vi håber, at den danske befolkning vil have Det Radikale Venstre ind i en central position, der kan sikre et nyt flertal for en ny politik, der bygger på frisind, reformvilje og bredt samarbejde. Nu hviler der en særlig forpligtelse på folketingsgruppen. De ni skulle gerne blive til mange flere. I en mediefixeret tid er især gruppemedlemmernes budskaber afgørende. Derfor: Undgå malede hjørner! Men også folketingskandidaterne skal være varsomme, for pressen er mere optaget af intern uenighed end centrale mål med den samlede radikale kampagne. Og medlemmerne: Vær med, støt kandidaterne og kom med hjælpsomme indspark undervejs. Ikke efterrationaliseringer efter valget! Vores fælles opgave er primært at sikre to ting: Fremgangslinjen fra 2001 skal fastholdes og målet er generobring af radikal indflydelse. Jo flere radikale mandater, jo større er chancen for en anden og bedre politik. En radikal politik fordi der er fremtiden til forskel! Kære læser, Denne udgave af Radikal Politik er en særlig valgudgave. Derfor er bladet også lidt anderledes, end det plejer. Der er stadig blevet plads til Marianne Jelveds og Søren Balds klummer, men resten af de faste elementer er udeladt. Vi har valgt at stille spørgsmål til partiets ordførere, fortælle mere om Det kreative Danmark og i det hele taget give læserne et godt indblik i Det Radikale Venstres valgkamp. Næste gang vender vi tilbage med den normale udgave af Radikal Politik. God læselyst Simon Emil Ammitzbøll, redaktør REDAKTION: Simon Emil Ammitzbøll (ansvarshavende), Lars Nielsen, Jesper Brieghel, Johannes Sørensen, Hans-Jacob Randskov, Lasse Bruun, Anne Sofie Christensen og Birgit Voigt (korrektur). ABONNEMENT: Kr. 200 (10 numre). Gratis for medl. af Det Radikale Venstre. FOTOS: SIDE 1 Bax Lindhardt. LAYOUT: Helle Bøye Christensen. TRYK: Skive Folkeblad. OPLAG: ISSN: X Det Radikale Venstre Christiansborg 1240 København K tlf fax girokontonr radikale.dk redaktion:

3 MARIANNES KLUMME Så er det fremad... Af Marianne Jelved DET VAR DET valg, som medierne udskrev, hvilket er nok så karakteristisk for den forgangne valgperiode. Politik er i dag afløst af mediestrategi, der skal skabe billeder af virkeligheden. Den politiske kamp er gjort til en kamp om billedet af virkeligheden. Det er ikke indholdet, der er til debat. Det er formen, der er blevet afgørende. Det er ikke indholdet af statsministerens tale uden manuskript, der diskuteres. Det er det ene, at statsministeren underholdt i fem kvarter uden manuskript og i skjorteærmer, der gøres interessant. Det er ikke regeringens såkaldte små skridts politik, der er genstand for debat. Det er den måde skridtene tages på, der diskuteres. Hvordan ser det ud Virker det handlekraftigt at sige flere nationale test Så siger regeringen det, selv om der ingen steder er belæg for, at det virker fremmende for indlæringen i skolerne. Det burde være konsekvenserne af de små skridt lagt sammen, der kunne sættes til debat. Regeringen burde redegøre for, hvad regeringens mening med de små skridts politik egentlig er. Hvad bliver det for et samfund, hvor de stærke uforpligtet af fællesskabet kan vælge at bruge de frie valg af skoler og hjemmehjælp og plejehjem, mens de, der ikke kan bruge valgene, lades tilbage i de institutioner, de andre ikke vil have. I stedet for at det blev et selvfølgeligt krav, at alle institutioner skal have en høj kvalitet og skal kunne dokumentere sin høje kvalitet i opgaverne. I STEDET BLIVER det ideologien om markedskræfterne som styring af velfærdssamfundets ydelser, der vinder og i virkeligheden mod bedre viden om, hvad der virker bedst. Det gælder fx om undervisningen af tosprogede elever i folkeskolen, hvor Århus gerne vil gøre forsøg med at bruge arabisk og dansk i matematikundervisningen. Det har ellers givet gode faglige resul- tater i matematik i andre lande. Men nej, det kan der ikke være tale om. Det ville jo se ud, som om regeringen kom de to-sprogede børn til hjælp på deres egne præmisser. Men det billede svarer ikke til billedet af den nådesløse og kontante noget-for-nogetregering. Og det ville i øvrigt pr. automatik støde på modstand hos støttepartiet. Til trods for et solidt flertal for sin politik vælger statsministeren at udskrive valget før fremlæggelsen af 48 lovforslag om de kommunale opgaver. Det er lovforslag, der vil mindske det kommunale selvstyre til fordel for statens styrende hånd over det ganske land i stort og småt. Det kombineres med markedskræfter og big-brothersystemer, der skal sende oplysninger om borgeren rundt i systemerne, mens borgerens ret til at kende dem afskaffes. Det skal vælgerne give deres tilslutning til uden, at de har nogen form for mulighed for at gennemskue de hundreder af bemyndigelser til ministrene. Og ingen kan gennemskue økonomien, fordi vi har den mest lukkede regering, der har været siden Estrups regime i sidste del af tallet. Men enten bliver den statsstyring ikke til noget, fordi flertallet skifter, eller så vil vælgerne opdage konsekvenserne efter næste valgperiode. PÅ DET TIDSPUNKT vil skattestoppet desuden have undermineret indtægterne til fordel for de bedste indkomster, og så er der ingen vej tilbage. Her vil det åbenbares, at det var minimalstaten, der var hele meningen med de små uskyldige skridts politik. Og på det tidspunkt vil problemerne affødt af manglende rettidig omhu være blevet synlige, og så er der kun en vej frem: at hytte sig selv. Noget-for-noget. Så bliver virkeligheden større, end billedet kan dække. Så holder facaden ikke længere. Derfor radikale: der er noget at kæmpe for. Åbenhed. Tillid. Ansvar. Social samhørighed. 3

4 DET KREATIVE DANMARK: Danmark år 2020 Vær med i debatten om Det kreative Danmark DEN RADIKALE folketingsgruppe ønsker med Det kreative Danmark at tage hul på debatten om, hvad Danmark skal leve af om femten år, og hvordan vi skal leve sammen. Det er ikke alle områder, der har været plads til at prioritere. Også af den grund inviterer folketingsgruppen alle til at være med i dialog om Det kreative Danmark. I sidste nummer af Radikal Politik præsenterede vi udpluk fra seks anmeldelser af udspillet. Denne gang præsenterer vi de ti visioner. Måske kan vi gå i gang med at realisere dem allerede efter valget. 1Der skal skabes mindst flere arbejdspladser gennem en revolution på arbejdsmarkedet. Skatten skal mærkbart ned på arbejde, så de pressede familier kan købe sig til den nødvendige hjælp og færre danskere udstødes af arbejdsmarkedet. 2 Den offentlige sektor skal sættes fri. I forbindelse med kommunesammenlægningerne skal der udarbejdes en landsdækkende handlingsplan for udvikling af den offentlige sektor. Målet er at få flere beslutninger helt ud på den enkelte institution eller skole, så vi får en mere menneskelig offentlig sektor med færre skemaer og mindre kontrol, større fleksibilitet og mere tillid. En offentlig sektor for borgere, ikke for klienter eller forbrugere. 3 Uheldige incitamenter til tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet skal fjernes. Efterlønnen bør over en årrække afskaffes i sin nuværende form. Alle der har et reelt behov, skal fortsat have mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før pensionsalderen. Til gengæld bør enhver frivillig tilbagetrækning finansieres af personen selv. Samtidig bør dagpengesystemet forenkles kraftigt. De, der er til rådighed på arbejdsmarkedet, skal være med i en obligatorisk og kollektiv dagpengeforsikring. Derudover skal de kunne forsikre sig privat og individuelt. 4 Danmark skal leve op til de såkaldte Barcelona-målsætninger, hvor 1 % af BNP skal gå til offentlig forskning. Allerede i den kommende regeringsperiode bør forskningsbevillingen hæves betragteligt, primært til grundforskning på universiteterne inden for alle de videnskabelige discipliner. 5 Alle unge bør have en kompetencegivende uddannelse efter grundskolen, og mindst hver anden bør have en videregående uddannelse. Det er en falliterklæring for Danmark, at hver femte unge i realiteten ikke kommer længere end folkeskolen også selvom nogle få kan klare sig fint uden videre uddannelse. De unge, der har haft specielt svært ved at gå gennem det almindelige uddannelsessystem, skal have ret til mindst tre års særlig uddannelse efter 10. skoleår. Derfor skal der oprettes nye ungdomsuddannelser, der er målrettet denne gruppe. Voksen- og efteruddannelse skal styrkes og være lige så almindeligt som at betale skat. Voksne, der i dag ikke har en kompetencegivende uddannelse, skal have særlige muligheder i voksenuddannelsessystemet. En særlig efteruddannelsesindsats skal sættes ind over for lærerne, 4

5 også for at integrere og styrke det internationale element på samtlige niveauer i det danske uddannelsessystem. 6 Danmark har brug for en ny strategi, der dels sikrer almindelige borgerrettigheder, dels kan tiltrække talentfuld arbejdskraft udefra og sikre arbejde til dem, der selv kommer til landet. Det forudsætter et fordomsfrit og kulturelt stærkt miljø med klare rettigheder og pligter, og det kræver ændringer i reglerne for familiesammenføring, så samfundet ikke præges af A- og B- statsborgere, der giver Danmark et dårligt renommé internationalt. Og det kræver en aktiv kulturpolitik, hvor kultur forstås som en berigelse for det enkelte menneske, som en forudsætning for et kreativt samfund og som en industri med et stort erhvervspotentiale. 7 Det er fortsat et mål at halvere den offentlige gæld i 2010 i forhold til 2000, så de sparede renteudgifter kan indgå i finansieringen af fremtidens velfærdssamfund. Der bør snarest fastsættes nye måltal frem mod Begge dele kræver store overskud på de offentlige budgetter. 8 Miljø skal igen i højsædet. Vi ønsker at afsætte flere midler til mere og bedre natur, vi ønsker langsigtede og realistiske handlingsplaner for det danske vandmiljø og Danmarks energiforsyning, og vi ønsker en bæredygtig transportsektor. Der bør afsættes op mod en mia. kroner mere om året til forskning, udvikling og demonstration i vedvarende energi, og der bør arbejdes med en ny afgiftsmodel på transportområdet. Målet er at nedsætte registreringsafgift og kollektive pendlerkort med 25 % og hæve de grønne ejerafgifter for biler. 9 Danmark skal være helt og holdent medlem af EU uden noget forbehold. Målet om femten år er et fuldt udbygget EU med Balkan-landene og Tyrkiet som medlemmer og med EU som garant for demokrati, menneskerettigheder, mindre ulighed og mere bæredygtighed i verden. 10 Ulandsbistanden skal genoprettes, så vi igen lander på 1 % af BNI. Vi vil bruge de ekstra 2,3 mia. kr. til at give Danmark en førerposition i opfyldelsen af FN s årtusindmålsætninger med særligt fokus på reduktion af børne- og mødredødeligheden og bekæmpelsen af AIDS. Samtidig skal der etableres en ny global ramme på 0,5 % af BNI. Formålet skal være at arbejde for FN s målsætninger om at sikre en række offentlige goder for alle borgere i verden, herunder sundhed, forebyggelse af konflikter, miljøindsatser og demokrati, der altsammen vil styrke dannelsen af en international retsorden. Se mere på 5

6 Vær med til at vende skiltet NU ER DER KUN FÅ dage tilbage til valget. Men der er stadig mulighed for at fortælle de danske vælgere, hvorfor de skal sætte deres kryds ved liste B. Der er mange grunde. Først og fremmest skal regeringens do not disturb skilt vendes. Det skal være slut med at føre politik bag lukkede døre. En politik, som er diskriminerende mod udlændinge og forhindrer danske statsborgere i at bo i landet med deres forkerte ægtefælle. En politik, som ikke for alvor gør noget for at øge beskæftigelsen. En politik, som skader miljøet. En politik, der gør skolerne til statsstyrede opdragelsesanstalter. Vi har hele tiden forsøgt at komme i dialog med regeringen, men hver gang er vi blevet mødt af den lukkede dør. Siden sidste valg har 48,2% af vælgerne reelt været sat uden for døren, mens regeringen hånd i hånd med Dansk folkeparti, har været det herskende flertal. Efter dette valg skal det være slut. Et folkestyre med vægt på samarbejde og åbenhed skal genindføres i Danmark. DU KAN VÆRE MED til at vende skiltet, så vi får endnu flere stemmer end ved sidste valg. Du kan fortælle om vores visioner og mål til alle du møder. Og du kan bringe vores budskab ud i landet ved at hænge disse skilte op på døre, hvor der kommer mange mennesker forbi. På den måde kan du være med til at vise, at Det Radikale Venstre er et parti der gerne vil forstyrres. Godt valg! Det Radikale Venstre Vi vil gerne forstyrres! 6

7 3 skarpe til... ELSEBETH GERNER NIELSEN er Det Radikale Venstre så vilde med at hente udlændinge til Danmark Det Radikale Venstre vil ikke åbne sluserne. Men Danmark og dansk økonomi kan ikke klare sig bag lukkede grænser og (EU-)forbehold. Ifølge Innovationsrådets debatoplæg om fremtidens arbejdsmarked fra 2003 er det danske arbejdsmarked et af verdens mest konkurrencedygtige. Den eneste grund til, at Danmark ikke er på højde med USA, er vores manglende evne til at tiltrække højtuddannede udenlandske medarbejdere. Det skyldes blandt andet, at Danmark er ved at blive kendt som et land, hvor udlændinge diskrimineres. skulle man byde sig selv det, hvis der er andre lande at få arbejde i skal vi så modtage flygtninge og familiesammenførte, som ikke har nogen høj uddannelse Fordi flygtningekonventionen forpligter os til det. Og fordi vi er et af verdens rigeste lande. Flygtninge, der ikke har ret til asyl, skal selvfølgelig rejse hjem igen. I øjeblikket tager Danmark ca. 500 konventionsflygtninge (dvs. flygtninge, som FN har givet asyl). Hvad med at vi foreslog, at Danmark tog flere konventionsflygtninge herunder flere veluddannede flygtninge Er de internationale konventioner ikke blevet forældede og ligegyldige Nej, de er ikke ligegyldige. Danmark har skrevet under på, at vi vil overholde menneskerettighederne. Hvad man lover, skal man holde. Og nej, de er ikke ligegyldige. De er nemlig både Knuds og Muhammads eneste garant mod overgreb fra statens side. De sikrer, at alle mennesker har nogle grundlæggende rettigheder, som ingen må træde under fode. Uanset skiftende politiske flertal. I øvrigt er det da interessant, at den nuværende regering ville gå i uprovokeret angrebskrig for at beskytte Muhammads menneskerettigheder i Irak, men ikke vil sikre menneskerettighederne for hverken Knud eller Muhammad i Danmark. MARIANNE JELVED skal vi have en ny regering Regeringen har svigtet sin opgave. Den fremtidssikrer ikke Danmark. Beskæftigelsen er ikke faldet, skattestoppet underminerer indtægterne og forhindrer de reformer, der kan forbedre beskæftigelsen. Regeringen har ikke arbejdet målrettet for at forbedre integrationen. Og ja, jeg kunne blive ved. er Det Radikale Venstre et godt alternativ Vi vil en anden vej. Vi vil arbejde for reformer, der har et langsigtet mål, der kan fremtidssikre velfærdssamfundet og styrke kreativiteten overalt i samfundet. På partiets hjemmeside radikale.dk kan man læse Det kreative Danmark, hvori vores visioner og pejlemærker er beskrevet. Hvad vil Det Radikale Venstre Ved at sænke skatten til 42% kan vi skaffe flere i arbejde, da efterspørgsel efter service vil stige. Vi vil arbejde for en anstændig udlændingepolitik, der ikke kan kritiseres for at krænke internationale forpligtelser, og vi vil give integrationen et skub frem i den rigtige retning! MARTIN LIDEGAARD vil du sænke priserne på den kollektive trafik Priserne på den kollektive trafik er steget markant de seneste 5 år. Det er ikke rimeligt for miljøet, trængslen på vejene og for den million husstande i Danmark, der ikke har en bil, og for hvem takststigningerne er et stort økonomisk problem. Men det er væsentligt at slå fast, at priserne ikke gør det alene. Vi skal have udryddet flaskehalsene på jernbanenettet ikke mindst mellem Ringsted og København. skal mere gods transporteres via tog Danmark lever af at handle. Derfor stiger mængden af gods hvert eneste år, og det vil den blive ved med at gøre i fremtiden. Den stigning skal vi have på skinnerne, fordi vi simpelthen ikke har mere plads til gods på vejene. Derfor skal vi have en bedre infrastruktur på jernbanen og en kørselsafgift på tunge køretøjer. Hvordan får vi en bedre trafikpolitik I Danmark har vi en mærkelig tradition for at beslutte os for de store trafikprojekter (broer, metro, motorveje, etc.) først og så finde begrundelsen bagefter. Det skal være omvendt. Vi skal have fokus på problemerne i trafikken: forureningen, trængslen og sikkerheden, og så skal vi finde løsningen. 7

8 3 skarpe MORTEN HELVEG PETERSEN skal skatten ned Skatten på arbejde skal ned fra 63 til 42 %. Det vil skabe nye arbejdspladser. I dag skal de fleste arbejde 5 timer for at give en håndværker 100 kr. i hånden efter skat. Med vores skattemodel skal vi kun arbejde 2 timer. Det vil skabe stor efterspørgsel efter serviceydelser og dermed flere job. skal vi afskaffe efterlønnen Det er ikke en social begivenhed at blive 60. Staten skal støtte de nedslidte, men ikke frivillig tilbagetrækning. Med flere ældre og færre på arbejdsmarkedet skal vi tilskynde til at hæve tilbagetrækningsalderen. Der skal samtidig være bedre vilkår for de nedslidte. skal vi have en arbejdsmarkedsreform Vi skal alle tage ansvar for vores eget liv. Derfor skal der være tvunget medlemskab af en a-kasse. Samtidig skal vi skære igennem dagpengesystemets gordiske knude. I stedet for kompliceret bureaukrati skal vi have en årsindkomstmodel, så vi slipper for den tidsrøvende timeregistrering. ELISABETH ARNOLD har Det Radikale Venstre været imod strengere straffe Kriminalitet skal straffes, ingen tvivl om det. Men regeringen har bevidstløst hævet straffene for stort set alle typer lovovertrædelser, uden at kriminaliteten er faldet af den grund. Den eneste effekt har været overfyldte fængsler og rekordlange ventelister. Der er nu flere dømte på fri fod, end der pladser i fængslerne. Hvis kriminaliteten skal ned, skal der investeres i forebyggelse og det har regeringen ikke gjort. synes du, at Grundloven skal laves om Den danske Grundlov er over halvtreds år gammel, og en del af reglerne stammer helt tilbage fra Der står intet om menneskerettigheder eller om Danmarks plads i det internationale billede, hverken EU eller FN er nævnt med et ord. Nogle af reglerne er endda helt håbløse, som f.eks. at man kan miste stemmeretten, hvis man modtager offentlig støtte. går du ind for, at homoseksuelle skal have lov til at adoptere Jeg kan ikke se nogen grund til, at registrerede par ikke skulle kunne ansøge om at blive godkendt som adoptivforældre. I Danmark vokser tusindvis af børn op med kun en forælder, og mange børn vokser allerede i dag op hos par af samme køn, hvor den ene er barnets far eller mor. Børn har brug for kærlige forældre, for omsorg og tryghed. Det kan de få hos både hetero- og homoseksuelle par. NASER KHADER Hvad er den største udfordring for folkesundheden i Danmark Sundhedspolitik handler om at skabe rammerne for, at vi kan leve et liv med et godt helbred. Men der er mange udfordringer. Rygning, overvægt og mangel på motion er de vigtigste. Derfor har jeg arbejdet i lang tid for, at man skal kunne bevæge sig i det offentlige rum uden at blive udsat for passiv rygning. Vi skal have en ansvarlig rygepolitik. Og vi skal have sund kost i skolen til alle elever og meget mere motion. er det vigtigt at prioritere rigtigt i sundhedspolitikken Vi har efterhånden indrettet et samfund, hvor alt for mange børn vokser op til et liv som patienter. Den udvikling skal vendes, men vi har kun begrænsede midler. Det stiller krav til ansvarlighed og målrettethed. Derfor skal vi prioritere de svageste patienter og de alvorligste sygdomme. Patienter, der lider af en alvorlig sygdom som kræft, må ikke vente på deres behandling. Vi prioriterer ikke rigtigt i dag. Hvordan sikrer man, at patienten er i centrum i det danske sundhedsvæsen Sundhedsvæsenet skal være gearet til de svageste patienter. Ingen må falde igennem. Vi skal sikre os, at behandling følges op af genoptræning. Patienten skal blive borger igen. Derfor skal ansvaret for patienten hele tiden være klart. Alle patienter skal føle tryghed og have tillid til den behandling, de får. 8

9 til... MARGRETHE VESTAGER Hvordan har du oplevet debatten om folkeskolen siden VK-regeringen kom til Debatten om folkeskolen har i de sidste år ændret sig voldsomt. Debattens fokus har flyttet sig fra en diskussion af, hvordan politikerne kan give skolen de bedste muligheder for at varetage det enkelte barns udvikling og være fundamentet for videre uddannelse til at dreje sig om hvordan man fra Christiansborg eller fra Undervisningsministeriet bedst kunne styre udviklingen af den danske folkeskole. Test og kontrol er desværre blevet kodeordene. Der er blevet meget langt til det radikale grundlag: Ansvar, tillid og efteruddannelse til lærere. Hvilken folkeskole ønsker Det Radikale Venstre Det Radikale Venstre ønsker, at forældrene involveres meget mere i folkeskolens liv. Vi ønsker en folkeskole med tilstedeværelse, indlevelse og respekt fra forældrene og en professionel indstilling fra skolens ledelse. Samarbejdet og forståelsen gælder i forholdet til eget barn, til klassen og til skolen generelt. Derudover ønsker vi en anden specialundervisningsform, som ikke isolerer nogle elever fra resten af klassen. Det er en indsats, der også kan give større arbejdsro i skolen. Det Radikale Venstre taler om den rummelige folkeskole. Kan du forklare det Det Radikale Venstre ønsker, at skoledistrikter indrettes med henblik på at sikre den bredest mulige elevsammensætning. Kommunerne skal kunne låne penge, hvis de ønsker at ændre skolernes placering ved f.eks. at bygge nye skoler. Vi ønsker en anden specialundervisningsform, som ikke isolerer nogle elever fra resten af klassen. Mange skoler har arbejdet med værdier og formidling af værdier. Det er afgørende, at skolen træder i karakter som et sted, hvor man har grundholdninger, der er i overensstemmelse med folkeskolens formålsparagraf grundholdninger, som man dels vil give videre, dels selv vil gøre til hverdag i skolen. Det betyder blandt andet, at mobning bekæmpes aktivt, og at det falder helt naturligt at give omsorg til et barn i sorg. NIELS HELVEG PETERSEN stemte de radikale nej til krigen i Irak Krigen savnede FN-mandat og var i strid med folkeretten. Krigen startede på et forløjet grundlag, indsatsen efter krigshandlingerne var planløs og uigennemtænkt. Manglen på bred international opbakning og dårlig planlægning har medvirket til de store tab af menneskeliv. støtter vi nu danske soldater i Irak Det Radikale Venstre har støttet de danske soldaters tilstedeværelse i Irak, efter at FN vedtog et klart mandat. At trække de danske styrker ud forud for det vigtige valg 3o. januar må vi afvise. Efter det irakiske valg og regeringsdannelse må det danske folketing påny vurdere, hvordan vi bedst kan støtte. skal FN reformeres FN skal styrkes i kampen for fred og demokrati, fx i Afrika, hvor konflikter dagligt tager tusinde menneskeliv. FN er den centrale organisation i verden, hvor verdens lande mødes om fred og udvikling. Vi skal derfor have et bredere Sikkerhedsråd med mere handlekraft. IDA JØRGENSEN Har regeringen gjort nok for de socialt svageste Nej, de har ikke gjort nok. De har kun pralet, og når vi har gravet i tallene, har det vist sig, at tallene ikke holder. Det er den økonomiske side af det. Derudover har regeringen manglet forståelse for de, der sidder med svage økonomiske vilkår. Regeringens mantra har været, at man skal bryde den negative sociale arv, og de har slet ikke haft øje for de mennesker, der ikke har haft store midler til rådighed, men som bestemt har haft en god social arv at give videre. Hvad vil Det Radikale Venstre gøre anderledes Vi mener, at store dele af socialpolitikken retter sig mod mennesker, hvor det er gået galt på andre områder. De mangler tilknytning til arbejdsmarkedet, de fik sig måske aldrig en uddannelse. Alene det at vi går ind og vil give alle unge en uddannelse, er forebyggende socialpolitik. På samme måde kan vi sige om handicappede, at tilgængelighed, som jo er bolig- og trafikpolitik, også er vigtige områder. Er der brug for ekstra midler på området Jamen der er da brug for ekstra midler til uddannelse, til at få folk i beskæftigelse, til at skaffe tilgængelighed for handicappede, til at skaffe skæve boliger til skæve eksistenser, og de midler er Det Radikale Venstre villige til at finde. Men det væsentlige er ikke, om det bliver udmøntet på Socialministeriets budgetter eller andre ministeriers budgetter. Men vi er selvfølgelig opmærksomme på at overførselsindkomsterne ikke må udhules. 9

10 RADIKAL UNGDOM Denne side redigeres af Radikal Ungdom. Indlæg sendes til sidens redaktør Vivian Heinola på Radikal Ungdom styrer Jelved mod statsministerposten Af Zenia Stampe, landsformand for Radikal Ungdom DET RADIKALE VENSTRE er vant til at befinde sig i en priviligeret midterposition. Men for tiden har vi hverken lyst til at alliere os med højre eller venstre side i dansk politik. Begge sider leverer en helt uspiselig politik det gælder i forhold til udlændinge, uddannelse, EU og fremtidens velfærd, hvor forskellen mellem Socialdemokraterne og VK-regeringen udviskes dag for dag. Derfor er der ikke længere brug for et midterparti, der bygger bro mellem blokkene. Der er i stedet brug for et parti, der tør tale de store midt imod og afstikke en ny kurs for Danmark. Derfor er Radikal Ungdoms valgbudskab: JELVED SOM STATSMINISTER! Radikal Ungdom vil bruge alle sine kræfter i valgkampen på at fortælle befolkningen om det tredje alternativ. Vi vil gøre Jelved til danskernes statsministerfavorit. Vanen tro vil vi bruge humoren, den skæve vinkel og ungdommelig aktivisme til at formidle vores budskab. Men selvom vi benytter os af humoren, skal der ikke herske nogen tvivl om seriøsiteten: Vi tror på Jelved. Vi tror på en ny kurs for Danmark. Og vi tror på os selv for vi kan gøre det, der skal til for, at danskerne tror med os. For Radikal Ungdoms kampagne handler ikke bare om at overbevise. Vi har ambitioner om at sætte en folkelig bevægelse i gang. Vores aktiviteter skal provokere, animere, involvere og engagere. Hver dag skal vi byde nye ansigter velkommen i det fællesskab, der bygger på viljen til at forandre, troen på, at det kan lade sig gøre og visheden om, at vi nok skal levere det, det kræver. Vi kan allerede fornemme det nu. Folk på gaden smiler til os og kommer med opmuntrende tilråb. To tilfældige forbipasserende valgte endda at tilslutte sig kampagnen og har allerede nu leveret en engageret indsats. Hvis det er, hvad vi kan forvente af resten af valgkampen, så styrer Jelved direkte mod statsministerposten. (Og så skylder Jelved og Det Radikale Venstre vist Radikal Ungdom en omgang.) Ny Kongensgade 18, 19. januar kl. 3:27 Af Vivian vi vinder valget Heinola, næstformand for Radikal Ungdom I SKRIVENDE STUND er den officielle valgkamp godt 15 timer gammel. Roen har efterhånden sænket sig over Ny Kongensgade 18 efter en lang dag med heftig aktivitet, et konstant rend af unge energiske mennesker med en klippefast tro på, at det kan betale sig at kæmpe den radikale sag. Sekretariatet var omkring kl. 18 på kogepunktet og selv nu, mange timer efter, aner man resterne af den sydende energi. Dagen i dag begyndte dybest set i går eller rettere sagt i forgårs. Med nogen skepsis blev der mandag sat turbo på de sidste valgforberedelser. Søvndrukne unge radikale blev vækket tidligt om morgenen for at slæbe valgmaterialer en slags forsmag på de tre ugers søvnterror, statsministerens valgudskrivelse bebudede. Da mandagen nærmede sig sin afslutning, kunne kun få sige sig fri for at have en sugende fornemmelse i maven. Efter få timers søvn var det tilbage til Ny Kongensgades lokaler. Mobiliseringen af tropperne begyndte for alvor. De nye Jelved som statsminister bannere skulle for første gang i brug: kl. 13 på Christiansborg Slotsplads en plads, vi pudsigt nok kun delte med fredsvagterne, der i øvrigt stemte radikalt. En ung fyr indfandt sig pludselig. Han havde set os på lang afstand og ønskede at bakke op om den radikale sag. Han forlod først de radikale lokaler kl efter at have pakket postkort, foldet pjecer og lært begyndelsen på de radikale kampsange! Senere på dagen kom bannerne endnu engang i vælten denne gang efter anonymt tip om, at der vist nok skete noget på Kultorvet. Her mødte vi for første gang VU ere i blå, KU ere i grønne og DSU ere i røde uniformer. Uniformer havde vi ingen af men vi havde til gengæld noget, ingen af de andre har; en anstændig og troværdig statsministerkandidat og de helt fantastiske og på lang sigt legendariske håndtaskepjecer. Måske begyndte dagen i dag i virkeligheden for mange måneder siden, da valgforberedelserne begyndte. Måske begyndte den i virkeligheden den 20. november 2001, hvor vi måtte erkende, at selvom Det Radikale Venstre var gået frem, så tabte vi regeringsmagten. Den 21. november påbegyndte Radikal Ungdom og Det Radikale Venstre et langt sejt træk med kurs tilbage mod regeringsmagten. De sidste tre år var opvarmningen de næste tre uger skal vise, om vi har gjort vores forarbejde godt nok. Alternativt kunne også siges, at de næste tre uger skal bruges på at følge de seneste års målrettede indsats til dørs. Fra nu af kan det kun gå for langsomt vi har et valg at vinde. 10 RU Ny Kongensgade 18 5.tv 1557 København V tlf fax radikalungdom.dk

11 radikale.dk valgkamphjemmesiden DEN SENESTE KAMP i USA bragte for alvor internettet ind i den politiske sfære som andet end en nødtørftig hjemmeside, hvorfra principprogrammerne kunne downloades og printes. Da vi en råkold novemberdag begyndte at lave de første skitser til Det Radikale Venstres valgkamphjemmeside, var det derfor med stor tro på nettets muligheder. At fatte sig i korthed Vi ville gerne skabe en platform som både kunne fungere som et aktiveringsredskab og som et vindue, hvor radikal politik kunne tage sig bedst muligt ud. Klikker man ind forbi drv.dk (den tidligere radikale.dk), vil man opleve et væld af informationer pakket umådeligt uoverskueligt sammen. Siden er let at fare vild i, og en googlesøgning må ofte træde til, hvor sidens søgefunktion kommer til kort. radikale.dk skulle gå i modsat retning. Efter 3 4 klik med musen skulle man finde det søgte og helst få lyst til at blive hængende, fortælle sine venner om den og komme igen. Inden vi lavede det første udkast lovede vi hinanden, at vi ikke ville falde i den radikale fælde : fylde på med lange tekstdokumenter og fyldige debatter. Lange tekster skulle højst tilbydes og aldrig påduttes. Til det formål konstruerede vi et design, der krævede et overskueligt, kort og klart indhold. Et design der kun tillod et minimum af nøje udvalgte funktioner og som ikke inviterede til lange tekster. Og så skulle den have noget særligt... Den radikale folketingsgruppe er uden tvivl en af få grupper, hvor befolkningen kan genkende flere ansigter end blot statsministerkandidaten - og denne kendisfaktor kunne bruges i formidlingen. Audiovisulle præsentationer af de vigtigste politikområder gav os et overskueligt valgprogram, fortalt til dig direkte fra de politikere, du kender fra tv. Fra ideen blev godkendt til reel udførelse gik under en uge. Politikerne fik få timers forberedelse og 12 timer senere var alle optagelserne i hus. Nu hvor valgkampen raser, kæmper vi stadig med tekniske børnesygdomme, men er stolte over, at vi ikke valgte de lette løsninger, men i radikal ånd forsøgte at tænke videre og kreativt. Bestilles og betales via radikale.dk BADGE : 55 mm blå med teksten radikale.dk. Pr. stk. kr. 4,00 KUGLEPEN Sort med teksten Det Radikale Venstre. Pr. stk. kr. 2,60 FRØPOSE Med basilikum. Sort med tekst. Pr. stk. kr. 2,40 BOLCHER: I sort papir med teksten radikale 500 g (ca. 110 stk.) kr. 65,00 1 kg (ca. 220 stk.) kr. 130,00 BALLON med pind: Blå med teksten radikale.dk. Pr. stk. kr. 0,85 Sort med teksten Det Radikale Venstre. Pr. stk. kr. 0,50 NØGLESNOR Sort med teksten Det Radikale Venstre Pr. stk. kr. 15,00 FARVEBLYANTER Pakke med 6 farver pr. pk. kr. 2,50 LINEAL 20 cm. Sort med teksten og Hvor lang skal din uddannelse være Pr. stk. kr. 2,50 STREAMER Til bil-bagrude, Sort med teksten Det Radikale Venstre. Pr. stk. kr. 8,75 T- SHIRT Lange ærmer. Sort m. blåt logo (str. s, l, xl, xxl) Pr. stk. kr. 80,00 Ekspeditionsgebyr og porto kr. 45,00 Pjecer, flyers, postkort osv. kan bestilles via 11

12 Venstre har lovet 24 milliarder ud til gode gaver. Man må sige, at julen varer lige til påske. Det er 24 milliarder der er på forventet efterbevilling. VIBORG Ole Andersen Poul Erik Christensen Svend Thue Damgaard Bo Fink Erika Charlotte Lorentsen RINGKØBING Claus Brodtkorb Ulla Fasting Tine Ross Korsholm Johannes Poulsen RIBE Gunnar O. Schmidt Bjarke Thomassen Hans Vestager SØNDERJYLLAND Per Kleis Bønnelycke Bente Dahl Horst Gronwald Nicolas Lund-Larsen Marianne Jelved ved Det Radikale Venstres pressemøde, dagen hvor valget blev udskrevet VEJLE Hans-Jørgen Jagd Henrik Larsen Jan Lux Elsebeth Gerner Nielsen Laura Friberg Nielsen Nils Sjøberg Postboks Fredericia ÅRHUS Kåre Albrechtsen Elisabeth Arnold Mogens Frederiksen Gunhild Husum Lasse Højgaard Mogens Nyholm Ela Hedegaard Nørgaard Marianne Saxtoft Sven Skovmand Morten Østergaard FYN Jon Gaarsmand Solveig Gaarsmand Morten Kirk Jensen Lars Kaspersen Karen Krebs Niels Helveg Petersen Pia Petersen Aage Thomsen Anne-Line Ussing Returneres ved varig adresseændring Maskinel magasinpost ID NORDJYLLAND Daniel Nyboe Andersen Jakob Erle Nicolaj Holm Torsten Jakobsen Marianne Jelved Keld Kollerup Kvist Vagn Kvist Erling Ramme Nielsen Gunhild Bach Nielsen KØBENHAVN Tage Dræbye Helle Bahl Frederiksen Elisabeth Geday Lone Loklindt Anne-Marie Malmos Henrik Nord Morten Helveg Petersen Abbas Razvi VESTSJÆLLAND Ole Svend Egede Glahn Martin Johansson Ida Jørgensen Tomas Bech Madsen Stig Nielsen Finn Skjærlund ROSKILDE Mette Geil Martin Lidegaard Zenia Stampe Mortensen FREDERIKSBORG Poul Bernt Jensen Kim Sejr Peter Sørensen Margrethe Vestager KØBENHAVN/FR.BERG SØNDRE STORKREDS Christian Friis Bach Charlotte Fischer Anders Lundt Hansen Anders Thomsen Monica B. Thon ØSTRE STORKREDS Tina Bostrup Inger Marie Bruun-Vierø Rune Heiberg Hansen Naser Khader Gorm Boe Petersen Merete B. Riisager Mikkel Sarbo Jeppe Trolle VESTRE STORKREDS Rikke Danielsen Lone Dybkjær Peter Jægerskou Manu Sareen David Munis Zepernick Lars Østergaard STORSTRØM Simon Emil Ammitzbøll Jan Von Deyen Ulf Lolk Larsen Michael Loft BORNHOLM Jørgen Cort Jensen Lone Thrane

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

I dette nummer af nyhedsbrevet har vi tilbudt alle folketingskandidater at fortælle lidt om deres valgforberedelser.

I dette nummer af nyhedsbrevet har vi tilbudt alle folketingskandidater at fortælle lidt om deres valgforberedelser. 1. marts 2011 I dette nummer af nyhedsbrevet har vi tilbudt alle folketingskandidater at fortælle lidt om deres valgforberedelser. Længere nede kan du derfor møde nogle af Radikale Venstres jyske, fynske

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Radikale Venstres grundlovstaler 2011. 1. juni 2011

Radikale Venstres grundlovstaler 2011. 1. juni 2011 1. juni 2011 Radikale Venstre var et af de første partier, der lavede en 2020-plan. Nu er der sket så meget. Der er efterlønsforlig, dagpengereform og nulvækst i kommunerne. Derfor har partiet lavet en

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med

Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med 1. oktober 2010 Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med at gøre Tag ansvarkampagnen til den største og flotteste kampagne, Radikale Venstre nogensinde har lavet uden for en

Læs mere

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm?

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm? 1. februar 2011 Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Men vindes 2011-valget på internettet? Det korte svar er nej. Analyser af folketingsvalgene

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle 1. december 2011 Radikale Venstres politiske leder Margrethe Vestager er nyslået minister og allerede i fuld gang med at tage ansvar i Danmark og Europa. Radikal Politik interviewer økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Radikale vælgere. Notat UGEBREVET A4. Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet

Radikale vælgere. Notat UGEBREVET A4. Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet UGEBREVET A4 Arbejdsmarked I Politik I Velfærd I Værdier Notat 01 I 2004 Radikale vælgere Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet Johannes Andersen Radikale vælgere en sammenfatning

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder ***

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Venstre havde et historisk godt valg. 947.725 danskere satte deres kryds ved Venstre og gav os

Læs mere

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30.

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30. 30. september 2011 Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Men hvem er de egentlig, disse nye radikale, hvoraf kun fem har siddet i Folketinget

Læs mere

Kom med til landsmødet eller følg med via Facebook

Kom med til landsmødet eller følg med via Facebook 2. september 2013 Prøv at forestille dig, hvis vi var flere som dig. Hvis vi var flere, der tog ansvar. Flere der var med til at præge og udvikle den politik, som bliver ført. Som var med til at skabe

Læs mere

Se eller gense Margrethe Vestagers tale på landsmødet

Se eller gense Margrethe Vestagers tale på landsmødet 1.oktober 2013 En solbeskinnet septemberweekend holdt Radikale Venstre sit årlige landsmøde. Afstemninger, taler, comeback til en Helveg og overraskelsesvisit fra en Price var blot nogle af højdepunkterne.

Læs mere

Der er sket store ting på udviklingsområdet, siden Radikale Venstres Christian Friis Bach overtog Udviklingsministeriet.

Der er sket store ting på udviklingsområdet, siden Radikale Venstres Christian Friis Bach overtog Udviklingsministeriet. 2. juli 2012 Der er sket store ting på udviklingsområdet, siden Radikale Venstres Christian Friis Bach overtog Udviklingsministeriet. Ikke nok med at regeringen har gjort op med VKO s nedskæringer og besluttet

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken:

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Kære venner, Jeg vil gerne takke jer alle sammen, fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I vil være med til at fejre fællesskabet. Vi vil kæmpe mod intolerance og

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Vækstplan skaber beskæftigelse - nu og i fremtiden. 1. marts 2013

Vækstplan skaber beskæftigelse - nu og i fremtiden. 1. marts 2013 1. marts 2013 Regeringen har med uddannelsesminister Morten Østergaard i spidsen fremlagt sit bud på en ny SU-reform. Målet er at få de unge bedre gennem uddannelserne. Som en del af lanceringen stillede

Læs mere

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Klausuleret til torsdag den 6. oktober kl. 10.05. -------------------- DET TALTE ORD GÆLDER ----------------------

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE SÅ ER DET NU, VI SKAL VINDE VALGET Venstres Foreningstræf holdes i år på et tidspunkt, hvor der måske kun er få uger

Læs mere

Martin Lidegaard skriver energipolitisk historie. 2. april 2012

Martin Lidegaard skriver energipolitisk historie. 2. april 2012 2. april 2012 I første halvår af 2012 sidder Danmark på formandskabet i EU. Det giver landets seks radikale ministre en unik mulighed for at sætte dagsordenen i unionen. Som del af den danske regering

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

verden er STØRRE end eu

verden er STØRRE end eu verden er STØRRE end eu Gang på gang sætter EU egne økonomiske og storpolitiske interesser højere end fred og udvikling i verden. Det er et stort problem, især fordi en række af EU s egne politikker er

Læs mere

En debat om dansk udenrigspolitik. 1. april 2011

En debat om dansk udenrigspolitik. 1. april 2011 1. april 2011 Danmark har en lang tradition for at bruge design til at skabe nye innovative muligheder og løsninger. Det er samtidig et af nøgleområderne for fremtidens vækst i Danmark. Derfor har Radikale

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Nytårshilsen fra formanden

Nytårshilsen fra formanden december 2014 Nytårshilsen fra formanden Kære socialdemokrater Vi forlader snart 2014, og jeg vil derfor gerne sige jer alle tak for et godt år. Det har været et år, hvor en desværre decimeret S- gruppe

Læs mere

Tale til Folkemødet 2015. 14. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Tale til Folkemødet 2015. 14. juni 2015. (Det talte ord gælder) Tale til Folkemødet 2015 14. juni 2015 (Det talte ord gælder) Det er dejligt at være på Bornholm. Det er femte gang, der er Folkemøde. For fire år siden stod jeg her i Allinge på en lille scene oppe ved

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp.

Vores nye slogan Tag ansvar danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. 1. juli 2010 Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. Men kampagnen bliver ikke en succes uden lokalopbakning,

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

ALLE UNGE GODT FRA START

ALLE UNGE GODT FRA START ALLE UNGE GODT FRA START ALLE UNGE GODT FRA START En svær start på livet kan få omfattende konsekvenser for unge i resten af deres liv. Når mere end hver syvende elev forlader folkeskolen uden at kunne

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Der er en gruppe unge, der ikke får en uddannelse og også får meget svært ved at passe et job. Men hvem vil

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Bilag Bilag 1: Skema over love Træder i kraft: Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968 Forslagsstiller (parti): Erling Dinesen (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab

Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab Det er som regel lederen, der slår tonen an Men ikke alle er lige konstruktive Krav Regler Kontrol Den forkerte chef kan give dig hovedpine Og

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

Fremtidens velfærd. Principper for fremtidens velfærdssamfund. Debatoplæg

Fremtidens velfærd. Principper for fremtidens velfærdssamfund. Debatoplæg Fremtidens velfærd Principper for fremtidens velfærdssamfund Debatoplæg Udgave: 09. juni 2014 1 Indhold Indledning...3 Principper for fremtidens velfærdssamfund...4 1. Overførselssystemet skal sikre den

Læs mere

Radikale Venstre oplever for tiden en stor medlemsfremgang med ca. 200 nye medlemmer om måneden.

Radikale Venstre oplever for tiden en stor medlemsfremgang med ca. 200 nye medlemmer om måneden. 1. juli 2011 Radikale Venstre oplever for tiden en stor medlemsfremgang med ca. 200 nye medlemmer om måneden. Hele 1.650 personer har indmeldt sig i dette folketingsår, og samlet set er partiets medlemsforøgelse

Læs mere

Euraffex Insight analyse:

Euraffex Insight analyse: Euraffex Insight analyse: Hvem har vundet i udvalgs-lotteriet? Det nyvalgte Europa-Parlament har nu mødtes i Strasbourg for første gang efter valget, for at konstituere sig. Udvalgsposterne blev fordelt

Læs mere

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide December 2014 DINE GENER AFSLØRER SYGDOM Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 INDHOLD SIDE 3 Vil du gerne vide, om du er i fare for f.eks. at udvikle tarmkræft eller tidlig demenssygdom?

Læs mere

Vi skal fremtidssikre børnene

Vi skal fremtidssikre børnene Temadag: Den gode anbringelse - Det er de børn, der har selvkontrol, som klarer sig bedst i uddannelsessystemet, mener professor i læring, Kjeld Fredens. Vi skal fremtidssikre børnene En god skolegang

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform marts 2012 Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform Indledning. Sammen med den tidligere borgerlige regering fik Danmark en beskæftigelsespolitik i stedet for den hidtil førte aktive arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere