POLITIK RADIKAL. Jelved: Så er det fremad Bald: Vi har chancen Danmark år skarpe til alle MF erne Do not disturb flyers inde i bladet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POLITIK RADIKAL. Jelved: Så er det fremad Bald: Vi har chancen Danmark år 2020 3 skarpe til alle MF erne Do not disturb flyers inde i bladet"

Transkript

1 RADIKAL POLITIK EKSTRA NUMMER: Jelved: Så er det fremad Bald: Vi har chancen Danmark år skarpe til alle MF erne Do not disturb flyers inde i bladet

2 FORMANDEN SKRIVER Vi har chancen! Af Søren Bald, landsformand NU KOMMER valget endelig. Tre år med en reformangst regering, der i centrale etiske spørgsmål bruger Dansk Folkeparti som gangstativ, har vist, hvor vigtigt det er at få os tilbage til den afgørende midterposition, hvor vi ikke på forhånd er anbragt i et arrangeret ægteskab. Flygtninge- og indvandrerpolitikken er efter 2001 baseret på en hetz og uanstændighed, der både svækker Danmarks internationale omdømme og rokker afgørende ved forestillingen om den liberale retsstat. Ulandshjælpen blev nedbarberet. Der er ikke sket en genopretning, som regeringen ellers figenbladsagtigt har forsøgt på miljøområdet. Det radikale engagement i verden gør det naturligt at kæmpe for, at lidt mere af vor rigdom bruges i den 3. verden. Regeringens uddannelsespolitik hviler på centralisering og prøver, men uddannelse er ikke produktion! I øvrigt bliver grise ikke tykkere af at blive vejet hver dag! Uddannelse skal i et folkestyre lære os at skabe, bruge og dele viden. Den skal styrke faglighed, borgernes selvstændighed og respekten for menneskeligt ligeværd. Vi ønsker mere kreativitet, mere tillid og mere lokal selvbestemmelse. Beskæftigelsen viger, og regeringens professor Tribini-løsning i 2004 med røveriet i den sociale pensionsfond var ren her-og-nu-politik. Den, der forgriber sig på pensionsopsparinger, mangler fremtidsbevidsthed. Skattestoppet har været slagvaren, der skulle vise handlekraft, men har reelt blokeret for gennemgribende og dynamiske skatteomlægninger. I ly af stoppet er der samtidig sparet urimeligt på især uddannelser og vigtige miljøområder. Nu har statsministeren så lovet, at regeringen sammen med Socialdemokraterne vil liste baglæns ind i fremtiden iført fælles fodlænker i form af en uklar vetoret over for vigtige reformbehov. Koalitionen Angst & Bange er født! PÅ TO VIGTIGE områder har regeringen dog trods alt handlet. Desværre ganske uvarslet og i strid med det samarbejdende folkestyres uskrevne regler. Det første er ændringerne i det kommunale land- og kompetencekort, som hverken fulgte ekspertrådene eller blev realitetsforhandlet. Bag masken af mere kommunestyre er gemt centralismens ansigt med stribevis af nye ministerbemyndigelser. Det andet uvarslede tiltag er angrebskrigen i Irak vedtaget med et spinkelt flertal og uden det afgørende FN-mandat. Selvfølgelig vil vi ikke bare bevare alle nuværende kommuner, men vi vil heller ikke jaske uoverskuelige ændrin- ger igennem, når hverken økonomien eller den folkelig deltagelse er på plads. Selvfølgelig vil vi heller ikke have Saddam Hussein tilbage, som statsministeren polemisk påstår. Han skulle hellere fortælle lidt om de masseødelæggelsesvåben, som han vidste eksisterede. Men vi håber, at den danske befolkning vil have Det Radikale Venstre ind i en central position, der kan sikre et nyt flertal for en ny politik, der bygger på frisind, reformvilje og bredt samarbejde. Nu hviler der en særlig forpligtelse på folketingsgruppen. De ni skulle gerne blive til mange flere. I en mediefixeret tid er især gruppemedlemmernes budskaber afgørende. Derfor: Undgå malede hjørner! Men også folketingskandidaterne skal være varsomme, for pressen er mere optaget af intern uenighed end centrale mål med den samlede radikale kampagne. Og medlemmerne: Vær med, støt kandidaterne og kom med hjælpsomme indspark undervejs. Ikke efterrationaliseringer efter valget! Vores fælles opgave er primært at sikre to ting: Fremgangslinjen fra 2001 skal fastholdes og målet er generobring af radikal indflydelse. Jo flere radikale mandater, jo større er chancen for en anden og bedre politik. En radikal politik fordi der er fremtiden til forskel! Kære læser, Denne udgave af Radikal Politik er en særlig valgudgave. Derfor er bladet også lidt anderledes, end det plejer. Der er stadig blevet plads til Marianne Jelveds og Søren Balds klummer, men resten af de faste elementer er udeladt. Vi har valgt at stille spørgsmål til partiets ordførere, fortælle mere om Det kreative Danmark og i det hele taget give læserne et godt indblik i Det Radikale Venstres valgkamp. Næste gang vender vi tilbage med den normale udgave af Radikal Politik. God læselyst Simon Emil Ammitzbøll, redaktør REDAKTION: Simon Emil Ammitzbøll (ansvarshavende), Lars Nielsen, Jesper Brieghel, Johannes Sørensen, Hans-Jacob Randskov, Lasse Bruun, Anne Sofie Christensen og Birgit Voigt (korrektur). ABONNEMENT: Kr. 200 (10 numre). Gratis for medl. af Det Radikale Venstre. FOTOS: SIDE 1 Bax Lindhardt. LAYOUT: Helle Bøye Christensen. TRYK: Skive Folkeblad. OPLAG: ISSN: X Det Radikale Venstre Christiansborg 1240 København K tlf fax girokontonr radikale.dk redaktion:

3 MARIANNES KLUMME Så er det fremad... Af Marianne Jelved DET VAR DET valg, som medierne udskrev, hvilket er nok så karakteristisk for den forgangne valgperiode. Politik er i dag afløst af mediestrategi, der skal skabe billeder af virkeligheden. Den politiske kamp er gjort til en kamp om billedet af virkeligheden. Det er ikke indholdet, der er til debat. Det er formen, der er blevet afgørende. Det er ikke indholdet af statsministerens tale uden manuskript, der diskuteres. Det er det ene, at statsministeren underholdt i fem kvarter uden manuskript og i skjorteærmer, der gøres interessant. Det er ikke regeringens såkaldte små skridts politik, der er genstand for debat. Det er den måde skridtene tages på, der diskuteres. Hvordan ser det ud Virker det handlekraftigt at sige flere nationale test Så siger regeringen det, selv om der ingen steder er belæg for, at det virker fremmende for indlæringen i skolerne. Det burde være konsekvenserne af de små skridt lagt sammen, der kunne sættes til debat. Regeringen burde redegøre for, hvad regeringens mening med de små skridts politik egentlig er. Hvad bliver det for et samfund, hvor de stærke uforpligtet af fællesskabet kan vælge at bruge de frie valg af skoler og hjemmehjælp og plejehjem, mens de, der ikke kan bruge valgene, lades tilbage i de institutioner, de andre ikke vil have. I stedet for at det blev et selvfølgeligt krav, at alle institutioner skal have en høj kvalitet og skal kunne dokumentere sin høje kvalitet i opgaverne. I STEDET BLIVER det ideologien om markedskræfterne som styring af velfærdssamfundets ydelser, der vinder og i virkeligheden mod bedre viden om, hvad der virker bedst. Det gælder fx om undervisningen af tosprogede elever i folkeskolen, hvor Århus gerne vil gøre forsøg med at bruge arabisk og dansk i matematikundervisningen. Det har ellers givet gode faglige resul- tater i matematik i andre lande. Men nej, det kan der ikke være tale om. Det ville jo se ud, som om regeringen kom de to-sprogede børn til hjælp på deres egne præmisser. Men det billede svarer ikke til billedet af den nådesløse og kontante noget-for-nogetregering. Og det ville i øvrigt pr. automatik støde på modstand hos støttepartiet. Til trods for et solidt flertal for sin politik vælger statsministeren at udskrive valget før fremlæggelsen af 48 lovforslag om de kommunale opgaver. Det er lovforslag, der vil mindske det kommunale selvstyre til fordel for statens styrende hånd over det ganske land i stort og småt. Det kombineres med markedskræfter og big-brothersystemer, der skal sende oplysninger om borgeren rundt i systemerne, mens borgerens ret til at kende dem afskaffes. Det skal vælgerne give deres tilslutning til uden, at de har nogen form for mulighed for at gennemskue de hundreder af bemyndigelser til ministrene. Og ingen kan gennemskue økonomien, fordi vi har den mest lukkede regering, der har været siden Estrups regime i sidste del af tallet. Men enten bliver den statsstyring ikke til noget, fordi flertallet skifter, eller så vil vælgerne opdage konsekvenserne efter næste valgperiode. PÅ DET TIDSPUNKT vil skattestoppet desuden have undermineret indtægterne til fordel for de bedste indkomster, og så er der ingen vej tilbage. Her vil det åbenbares, at det var minimalstaten, der var hele meningen med de små uskyldige skridts politik. Og på det tidspunkt vil problemerne affødt af manglende rettidig omhu være blevet synlige, og så er der kun en vej frem: at hytte sig selv. Noget-for-noget. Så bliver virkeligheden større, end billedet kan dække. Så holder facaden ikke længere. Derfor radikale: der er noget at kæmpe for. Åbenhed. Tillid. Ansvar. Social samhørighed. 3

4 DET KREATIVE DANMARK: Danmark år 2020 Vær med i debatten om Det kreative Danmark DEN RADIKALE folketingsgruppe ønsker med Det kreative Danmark at tage hul på debatten om, hvad Danmark skal leve af om femten år, og hvordan vi skal leve sammen. Det er ikke alle områder, der har været plads til at prioritere. Også af den grund inviterer folketingsgruppen alle til at være med i dialog om Det kreative Danmark. I sidste nummer af Radikal Politik præsenterede vi udpluk fra seks anmeldelser af udspillet. Denne gang præsenterer vi de ti visioner. Måske kan vi gå i gang med at realisere dem allerede efter valget. 1Der skal skabes mindst flere arbejdspladser gennem en revolution på arbejdsmarkedet. Skatten skal mærkbart ned på arbejde, så de pressede familier kan købe sig til den nødvendige hjælp og færre danskere udstødes af arbejdsmarkedet. 2 Den offentlige sektor skal sættes fri. I forbindelse med kommunesammenlægningerne skal der udarbejdes en landsdækkende handlingsplan for udvikling af den offentlige sektor. Målet er at få flere beslutninger helt ud på den enkelte institution eller skole, så vi får en mere menneskelig offentlig sektor med færre skemaer og mindre kontrol, større fleksibilitet og mere tillid. En offentlig sektor for borgere, ikke for klienter eller forbrugere. 3 Uheldige incitamenter til tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet skal fjernes. Efterlønnen bør over en årrække afskaffes i sin nuværende form. Alle der har et reelt behov, skal fortsat have mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før pensionsalderen. Til gengæld bør enhver frivillig tilbagetrækning finansieres af personen selv. Samtidig bør dagpengesystemet forenkles kraftigt. De, der er til rådighed på arbejdsmarkedet, skal være med i en obligatorisk og kollektiv dagpengeforsikring. Derudover skal de kunne forsikre sig privat og individuelt. 4 Danmark skal leve op til de såkaldte Barcelona-målsætninger, hvor 1 % af BNP skal gå til offentlig forskning. Allerede i den kommende regeringsperiode bør forskningsbevillingen hæves betragteligt, primært til grundforskning på universiteterne inden for alle de videnskabelige discipliner. 5 Alle unge bør have en kompetencegivende uddannelse efter grundskolen, og mindst hver anden bør have en videregående uddannelse. Det er en falliterklæring for Danmark, at hver femte unge i realiteten ikke kommer længere end folkeskolen også selvom nogle få kan klare sig fint uden videre uddannelse. De unge, der har haft specielt svært ved at gå gennem det almindelige uddannelsessystem, skal have ret til mindst tre års særlig uddannelse efter 10. skoleår. Derfor skal der oprettes nye ungdomsuddannelser, der er målrettet denne gruppe. Voksen- og efteruddannelse skal styrkes og være lige så almindeligt som at betale skat. Voksne, der i dag ikke har en kompetencegivende uddannelse, skal have særlige muligheder i voksenuddannelsessystemet. En særlig efteruddannelsesindsats skal sættes ind over for lærerne, 4

5 også for at integrere og styrke det internationale element på samtlige niveauer i det danske uddannelsessystem. 6 Danmark har brug for en ny strategi, der dels sikrer almindelige borgerrettigheder, dels kan tiltrække talentfuld arbejdskraft udefra og sikre arbejde til dem, der selv kommer til landet. Det forudsætter et fordomsfrit og kulturelt stærkt miljø med klare rettigheder og pligter, og det kræver ændringer i reglerne for familiesammenføring, så samfundet ikke præges af A- og B- statsborgere, der giver Danmark et dårligt renommé internationalt. Og det kræver en aktiv kulturpolitik, hvor kultur forstås som en berigelse for det enkelte menneske, som en forudsætning for et kreativt samfund og som en industri med et stort erhvervspotentiale. 7 Det er fortsat et mål at halvere den offentlige gæld i 2010 i forhold til 2000, så de sparede renteudgifter kan indgå i finansieringen af fremtidens velfærdssamfund. Der bør snarest fastsættes nye måltal frem mod Begge dele kræver store overskud på de offentlige budgetter. 8 Miljø skal igen i højsædet. Vi ønsker at afsætte flere midler til mere og bedre natur, vi ønsker langsigtede og realistiske handlingsplaner for det danske vandmiljø og Danmarks energiforsyning, og vi ønsker en bæredygtig transportsektor. Der bør afsættes op mod en mia. kroner mere om året til forskning, udvikling og demonstration i vedvarende energi, og der bør arbejdes med en ny afgiftsmodel på transportområdet. Målet er at nedsætte registreringsafgift og kollektive pendlerkort med 25 % og hæve de grønne ejerafgifter for biler. 9 Danmark skal være helt og holdent medlem af EU uden noget forbehold. Målet om femten år er et fuldt udbygget EU med Balkan-landene og Tyrkiet som medlemmer og med EU som garant for demokrati, menneskerettigheder, mindre ulighed og mere bæredygtighed i verden. 10 Ulandsbistanden skal genoprettes, så vi igen lander på 1 % af BNI. Vi vil bruge de ekstra 2,3 mia. kr. til at give Danmark en førerposition i opfyldelsen af FN s årtusindmålsætninger med særligt fokus på reduktion af børne- og mødredødeligheden og bekæmpelsen af AIDS. Samtidig skal der etableres en ny global ramme på 0,5 % af BNI. Formålet skal være at arbejde for FN s målsætninger om at sikre en række offentlige goder for alle borgere i verden, herunder sundhed, forebyggelse af konflikter, miljøindsatser og demokrati, der altsammen vil styrke dannelsen af en international retsorden. Se mere på 5

6 Vær med til at vende skiltet NU ER DER KUN FÅ dage tilbage til valget. Men der er stadig mulighed for at fortælle de danske vælgere, hvorfor de skal sætte deres kryds ved liste B. Der er mange grunde. Først og fremmest skal regeringens do not disturb skilt vendes. Det skal være slut med at føre politik bag lukkede døre. En politik, som er diskriminerende mod udlændinge og forhindrer danske statsborgere i at bo i landet med deres forkerte ægtefælle. En politik, som ikke for alvor gør noget for at øge beskæftigelsen. En politik, som skader miljøet. En politik, der gør skolerne til statsstyrede opdragelsesanstalter. Vi har hele tiden forsøgt at komme i dialog med regeringen, men hver gang er vi blevet mødt af den lukkede dør. Siden sidste valg har 48,2% af vælgerne reelt været sat uden for døren, mens regeringen hånd i hånd med Dansk folkeparti, har været det herskende flertal. Efter dette valg skal det være slut. Et folkestyre med vægt på samarbejde og åbenhed skal genindføres i Danmark. DU KAN VÆRE MED til at vende skiltet, så vi får endnu flere stemmer end ved sidste valg. Du kan fortælle om vores visioner og mål til alle du møder. Og du kan bringe vores budskab ud i landet ved at hænge disse skilte op på døre, hvor der kommer mange mennesker forbi. På den måde kan du være med til at vise, at Det Radikale Venstre er et parti der gerne vil forstyrres. Godt valg! Det Radikale Venstre Vi vil gerne forstyrres! 6

7 3 skarpe til... ELSEBETH GERNER NIELSEN er Det Radikale Venstre så vilde med at hente udlændinge til Danmark Det Radikale Venstre vil ikke åbne sluserne. Men Danmark og dansk økonomi kan ikke klare sig bag lukkede grænser og (EU-)forbehold. Ifølge Innovationsrådets debatoplæg om fremtidens arbejdsmarked fra 2003 er det danske arbejdsmarked et af verdens mest konkurrencedygtige. Den eneste grund til, at Danmark ikke er på højde med USA, er vores manglende evne til at tiltrække højtuddannede udenlandske medarbejdere. Det skyldes blandt andet, at Danmark er ved at blive kendt som et land, hvor udlændinge diskrimineres. skulle man byde sig selv det, hvis der er andre lande at få arbejde i skal vi så modtage flygtninge og familiesammenførte, som ikke har nogen høj uddannelse Fordi flygtningekonventionen forpligter os til det. Og fordi vi er et af verdens rigeste lande. Flygtninge, der ikke har ret til asyl, skal selvfølgelig rejse hjem igen. I øjeblikket tager Danmark ca. 500 konventionsflygtninge (dvs. flygtninge, som FN har givet asyl). Hvad med at vi foreslog, at Danmark tog flere konventionsflygtninge herunder flere veluddannede flygtninge Er de internationale konventioner ikke blevet forældede og ligegyldige Nej, de er ikke ligegyldige. Danmark har skrevet under på, at vi vil overholde menneskerettighederne. Hvad man lover, skal man holde. Og nej, de er ikke ligegyldige. De er nemlig både Knuds og Muhammads eneste garant mod overgreb fra statens side. De sikrer, at alle mennesker har nogle grundlæggende rettigheder, som ingen må træde under fode. Uanset skiftende politiske flertal. I øvrigt er det da interessant, at den nuværende regering ville gå i uprovokeret angrebskrig for at beskytte Muhammads menneskerettigheder i Irak, men ikke vil sikre menneskerettighederne for hverken Knud eller Muhammad i Danmark. MARIANNE JELVED skal vi have en ny regering Regeringen har svigtet sin opgave. Den fremtidssikrer ikke Danmark. Beskæftigelsen er ikke faldet, skattestoppet underminerer indtægterne og forhindrer de reformer, der kan forbedre beskæftigelsen. Regeringen har ikke arbejdet målrettet for at forbedre integrationen. Og ja, jeg kunne blive ved. er Det Radikale Venstre et godt alternativ Vi vil en anden vej. Vi vil arbejde for reformer, der har et langsigtet mål, der kan fremtidssikre velfærdssamfundet og styrke kreativiteten overalt i samfundet. På partiets hjemmeside radikale.dk kan man læse Det kreative Danmark, hvori vores visioner og pejlemærker er beskrevet. Hvad vil Det Radikale Venstre Ved at sænke skatten til 42% kan vi skaffe flere i arbejde, da efterspørgsel efter service vil stige. Vi vil arbejde for en anstændig udlændingepolitik, der ikke kan kritiseres for at krænke internationale forpligtelser, og vi vil give integrationen et skub frem i den rigtige retning! MARTIN LIDEGAARD vil du sænke priserne på den kollektive trafik Priserne på den kollektive trafik er steget markant de seneste 5 år. Det er ikke rimeligt for miljøet, trængslen på vejene og for den million husstande i Danmark, der ikke har en bil, og for hvem takststigningerne er et stort økonomisk problem. Men det er væsentligt at slå fast, at priserne ikke gør det alene. Vi skal have udryddet flaskehalsene på jernbanenettet ikke mindst mellem Ringsted og København. skal mere gods transporteres via tog Danmark lever af at handle. Derfor stiger mængden af gods hvert eneste år, og det vil den blive ved med at gøre i fremtiden. Den stigning skal vi have på skinnerne, fordi vi simpelthen ikke har mere plads til gods på vejene. Derfor skal vi have en bedre infrastruktur på jernbanen og en kørselsafgift på tunge køretøjer. Hvordan får vi en bedre trafikpolitik I Danmark har vi en mærkelig tradition for at beslutte os for de store trafikprojekter (broer, metro, motorveje, etc.) først og så finde begrundelsen bagefter. Det skal være omvendt. Vi skal have fokus på problemerne i trafikken: forureningen, trængslen og sikkerheden, og så skal vi finde løsningen. 7

8 3 skarpe MORTEN HELVEG PETERSEN skal skatten ned Skatten på arbejde skal ned fra 63 til 42 %. Det vil skabe nye arbejdspladser. I dag skal de fleste arbejde 5 timer for at give en håndværker 100 kr. i hånden efter skat. Med vores skattemodel skal vi kun arbejde 2 timer. Det vil skabe stor efterspørgsel efter serviceydelser og dermed flere job. skal vi afskaffe efterlønnen Det er ikke en social begivenhed at blive 60. Staten skal støtte de nedslidte, men ikke frivillig tilbagetrækning. Med flere ældre og færre på arbejdsmarkedet skal vi tilskynde til at hæve tilbagetrækningsalderen. Der skal samtidig være bedre vilkår for de nedslidte. skal vi have en arbejdsmarkedsreform Vi skal alle tage ansvar for vores eget liv. Derfor skal der være tvunget medlemskab af en a-kasse. Samtidig skal vi skære igennem dagpengesystemets gordiske knude. I stedet for kompliceret bureaukrati skal vi have en årsindkomstmodel, så vi slipper for den tidsrøvende timeregistrering. ELISABETH ARNOLD har Det Radikale Venstre været imod strengere straffe Kriminalitet skal straffes, ingen tvivl om det. Men regeringen har bevidstløst hævet straffene for stort set alle typer lovovertrædelser, uden at kriminaliteten er faldet af den grund. Den eneste effekt har været overfyldte fængsler og rekordlange ventelister. Der er nu flere dømte på fri fod, end der pladser i fængslerne. Hvis kriminaliteten skal ned, skal der investeres i forebyggelse og det har regeringen ikke gjort. synes du, at Grundloven skal laves om Den danske Grundlov er over halvtreds år gammel, og en del af reglerne stammer helt tilbage fra Der står intet om menneskerettigheder eller om Danmarks plads i det internationale billede, hverken EU eller FN er nævnt med et ord. Nogle af reglerne er endda helt håbløse, som f.eks. at man kan miste stemmeretten, hvis man modtager offentlig støtte. går du ind for, at homoseksuelle skal have lov til at adoptere Jeg kan ikke se nogen grund til, at registrerede par ikke skulle kunne ansøge om at blive godkendt som adoptivforældre. I Danmark vokser tusindvis af børn op med kun en forælder, og mange børn vokser allerede i dag op hos par af samme køn, hvor den ene er barnets far eller mor. Børn har brug for kærlige forældre, for omsorg og tryghed. Det kan de få hos både hetero- og homoseksuelle par. NASER KHADER Hvad er den største udfordring for folkesundheden i Danmark Sundhedspolitik handler om at skabe rammerne for, at vi kan leve et liv med et godt helbred. Men der er mange udfordringer. Rygning, overvægt og mangel på motion er de vigtigste. Derfor har jeg arbejdet i lang tid for, at man skal kunne bevæge sig i det offentlige rum uden at blive udsat for passiv rygning. Vi skal have en ansvarlig rygepolitik. Og vi skal have sund kost i skolen til alle elever og meget mere motion. er det vigtigt at prioritere rigtigt i sundhedspolitikken Vi har efterhånden indrettet et samfund, hvor alt for mange børn vokser op til et liv som patienter. Den udvikling skal vendes, men vi har kun begrænsede midler. Det stiller krav til ansvarlighed og målrettethed. Derfor skal vi prioritere de svageste patienter og de alvorligste sygdomme. Patienter, der lider af en alvorlig sygdom som kræft, må ikke vente på deres behandling. Vi prioriterer ikke rigtigt i dag. Hvordan sikrer man, at patienten er i centrum i det danske sundhedsvæsen Sundhedsvæsenet skal være gearet til de svageste patienter. Ingen må falde igennem. Vi skal sikre os, at behandling følges op af genoptræning. Patienten skal blive borger igen. Derfor skal ansvaret for patienten hele tiden være klart. Alle patienter skal føle tryghed og have tillid til den behandling, de får. 8

9 til... MARGRETHE VESTAGER Hvordan har du oplevet debatten om folkeskolen siden VK-regeringen kom til Debatten om folkeskolen har i de sidste år ændret sig voldsomt. Debattens fokus har flyttet sig fra en diskussion af, hvordan politikerne kan give skolen de bedste muligheder for at varetage det enkelte barns udvikling og være fundamentet for videre uddannelse til at dreje sig om hvordan man fra Christiansborg eller fra Undervisningsministeriet bedst kunne styre udviklingen af den danske folkeskole. Test og kontrol er desværre blevet kodeordene. Der er blevet meget langt til det radikale grundlag: Ansvar, tillid og efteruddannelse til lærere. Hvilken folkeskole ønsker Det Radikale Venstre Det Radikale Venstre ønsker, at forældrene involveres meget mere i folkeskolens liv. Vi ønsker en folkeskole med tilstedeværelse, indlevelse og respekt fra forældrene og en professionel indstilling fra skolens ledelse. Samarbejdet og forståelsen gælder i forholdet til eget barn, til klassen og til skolen generelt. Derudover ønsker vi en anden specialundervisningsform, som ikke isolerer nogle elever fra resten af klassen. Det er en indsats, der også kan give større arbejdsro i skolen. Det Radikale Venstre taler om den rummelige folkeskole. Kan du forklare det Det Radikale Venstre ønsker, at skoledistrikter indrettes med henblik på at sikre den bredest mulige elevsammensætning. Kommunerne skal kunne låne penge, hvis de ønsker at ændre skolernes placering ved f.eks. at bygge nye skoler. Vi ønsker en anden specialundervisningsform, som ikke isolerer nogle elever fra resten af klassen. Mange skoler har arbejdet med værdier og formidling af værdier. Det er afgørende, at skolen træder i karakter som et sted, hvor man har grundholdninger, der er i overensstemmelse med folkeskolens formålsparagraf grundholdninger, som man dels vil give videre, dels selv vil gøre til hverdag i skolen. Det betyder blandt andet, at mobning bekæmpes aktivt, og at det falder helt naturligt at give omsorg til et barn i sorg. NIELS HELVEG PETERSEN stemte de radikale nej til krigen i Irak Krigen savnede FN-mandat og var i strid med folkeretten. Krigen startede på et forløjet grundlag, indsatsen efter krigshandlingerne var planløs og uigennemtænkt. Manglen på bred international opbakning og dårlig planlægning har medvirket til de store tab af menneskeliv. støtter vi nu danske soldater i Irak Det Radikale Venstre har støttet de danske soldaters tilstedeværelse i Irak, efter at FN vedtog et klart mandat. At trække de danske styrker ud forud for det vigtige valg 3o. januar må vi afvise. Efter det irakiske valg og regeringsdannelse må det danske folketing påny vurdere, hvordan vi bedst kan støtte. skal FN reformeres FN skal styrkes i kampen for fred og demokrati, fx i Afrika, hvor konflikter dagligt tager tusinde menneskeliv. FN er den centrale organisation i verden, hvor verdens lande mødes om fred og udvikling. Vi skal derfor have et bredere Sikkerhedsråd med mere handlekraft. IDA JØRGENSEN Har regeringen gjort nok for de socialt svageste Nej, de har ikke gjort nok. De har kun pralet, og når vi har gravet i tallene, har det vist sig, at tallene ikke holder. Det er den økonomiske side af det. Derudover har regeringen manglet forståelse for de, der sidder med svage økonomiske vilkår. Regeringens mantra har været, at man skal bryde den negative sociale arv, og de har slet ikke haft øje for de mennesker, der ikke har haft store midler til rådighed, men som bestemt har haft en god social arv at give videre. Hvad vil Det Radikale Venstre gøre anderledes Vi mener, at store dele af socialpolitikken retter sig mod mennesker, hvor det er gået galt på andre områder. De mangler tilknytning til arbejdsmarkedet, de fik sig måske aldrig en uddannelse. Alene det at vi går ind og vil give alle unge en uddannelse, er forebyggende socialpolitik. På samme måde kan vi sige om handicappede, at tilgængelighed, som jo er bolig- og trafikpolitik, også er vigtige områder. Er der brug for ekstra midler på området Jamen der er da brug for ekstra midler til uddannelse, til at få folk i beskæftigelse, til at skaffe tilgængelighed for handicappede, til at skaffe skæve boliger til skæve eksistenser, og de midler er Det Radikale Venstre villige til at finde. Men det væsentlige er ikke, om det bliver udmøntet på Socialministeriets budgetter eller andre ministeriers budgetter. Men vi er selvfølgelig opmærksomme på at overførselsindkomsterne ikke må udhules. 9

10 RADIKAL UNGDOM Denne side redigeres af Radikal Ungdom. Indlæg sendes til sidens redaktør Vivian Heinola på Radikal Ungdom styrer Jelved mod statsministerposten Af Zenia Stampe, landsformand for Radikal Ungdom DET RADIKALE VENSTRE er vant til at befinde sig i en priviligeret midterposition. Men for tiden har vi hverken lyst til at alliere os med højre eller venstre side i dansk politik. Begge sider leverer en helt uspiselig politik det gælder i forhold til udlændinge, uddannelse, EU og fremtidens velfærd, hvor forskellen mellem Socialdemokraterne og VK-regeringen udviskes dag for dag. Derfor er der ikke længere brug for et midterparti, der bygger bro mellem blokkene. Der er i stedet brug for et parti, der tør tale de store midt imod og afstikke en ny kurs for Danmark. Derfor er Radikal Ungdoms valgbudskab: JELVED SOM STATSMINISTER! Radikal Ungdom vil bruge alle sine kræfter i valgkampen på at fortælle befolkningen om det tredje alternativ. Vi vil gøre Jelved til danskernes statsministerfavorit. Vanen tro vil vi bruge humoren, den skæve vinkel og ungdommelig aktivisme til at formidle vores budskab. Men selvom vi benytter os af humoren, skal der ikke herske nogen tvivl om seriøsiteten: Vi tror på Jelved. Vi tror på en ny kurs for Danmark. Og vi tror på os selv for vi kan gøre det, der skal til for, at danskerne tror med os. For Radikal Ungdoms kampagne handler ikke bare om at overbevise. Vi har ambitioner om at sætte en folkelig bevægelse i gang. Vores aktiviteter skal provokere, animere, involvere og engagere. Hver dag skal vi byde nye ansigter velkommen i det fællesskab, der bygger på viljen til at forandre, troen på, at det kan lade sig gøre og visheden om, at vi nok skal levere det, det kræver. Vi kan allerede fornemme det nu. Folk på gaden smiler til os og kommer med opmuntrende tilråb. To tilfældige forbipasserende valgte endda at tilslutte sig kampagnen og har allerede nu leveret en engageret indsats. Hvis det er, hvad vi kan forvente af resten af valgkampen, så styrer Jelved direkte mod statsministerposten. (Og så skylder Jelved og Det Radikale Venstre vist Radikal Ungdom en omgang.) Ny Kongensgade 18, 19. januar kl. 3:27 Af Vivian vi vinder valget Heinola, næstformand for Radikal Ungdom I SKRIVENDE STUND er den officielle valgkamp godt 15 timer gammel. Roen har efterhånden sænket sig over Ny Kongensgade 18 efter en lang dag med heftig aktivitet, et konstant rend af unge energiske mennesker med en klippefast tro på, at det kan betale sig at kæmpe den radikale sag. Sekretariatet var omkring kl. 18 på kogepunktet og selv nu, mange timer efter, aner man resterne af den sydende energi. Dagen i dag begyndte dybest set i går eller rettere sagt i forgårs. Med nogen skepsis blev der mandag sat turbo på de sidste valgforberedelser. Søvndrukne unge radikale blev vækket tidligt om morgenen for at slæbe valgmaterialer en slags forsmag på de tre ugers søvnterror, statsministerens valgudskrivelse bebudede. Da mandagen nærmede sig sin afslutning, kunne kun få sige sig fri for at have en sugende fornemmelse i maven. Efter få timers søvn var det tilbage til Ny Kongensgades lokaler. Mobiliseringen af tropperne begyndte for alvor. De nye Jelved som statsminister bannere skulle for første gang i brug: kl. 13 på Christiansborg Slotsplads en plads, vi pudsigt nok kun delte med fredsvagterne, der i øvrigt stemte radikalt. En ung fyr indfandt sig pludselig. Han havde set os på lang afstand og ønskede at bakke op om den radikale sag. Han forlod først de radikale lokaler kl efter at have pakket postkort, foldet pjecer og lært begyndelsen på de radikale kampsange! Senere på dagen kom bannerne endnu engang i vælten denne gang efter anonymt tip om, at der vist nok skete noget på Kultorvet. Her mødte vi for første gang VU ere i blå, KU ere i grønne og DSU ere i røde uniformer. Uniformer havde vi ingen af men vi havde til gengæld noget, ingen af de andre har; en anstændig og troværdig statsministerkandidat og de helt fantastiske og på lang sigt legendariske håndtaskepjecer. Måske begyndte dagen i dag i virkeligheden for mange måneder siden, da valgforberedelserne begyndte. Måske begyndte den i virkeligheden den 20. november 2001, hvor vi måtte erkende, at selvom Det Radikale Venstre var gået frem, så tabte vi regeringsmagten. Den 21. november påbegyndte Radikal Ungdom og Det Radikale Venstre et langt sejt træk med kurs tilbage mod regeringsmagten. De sidste tre år var opvarmningen de næste tre uger skal vise, om vi har gjort vores forarbejde godt nok. Alternativt kunne også siges, at de næste tre uger skal bruges på at følge de seneste års målrettede indsats til dørs. Fra nu af kan det kun gå for langsomt vi har et valg at vinde. 10 RU Ny Kongensgade 18 5.tv 1557 København V tlf fax radikalungdom.dk

11 radikale.dk valgkamphjemmesiden DEN SENESTE KAMP i USA bragte for alvor internettet ind i den politiske sfære som andet end en nødtørftig hjemmeside, hvorfra principprogrammerne kunne downloades og printes. Da vi en råkold novemberdag begyndte at lave de første skitser til Det Radikale Venstres valgkamphjemmeside, var det derfor med stor tro på nettets muligheder. At fatte sig i korthed Vi ville gerne skabe en platform som både kunne fungere som et aktiveringsredskab og som et vindue, hvor radikal politik kunne tage sig bedst muligt ud. Klikker man ind forbi drv.dk (den tidligere radikale.dk), vil man opleve et væld af informationer pakket umådeligt uoverskueligt sammen. Siden er let at fare vild i, og en googlesøgning må ofte træde til, hvor sidens søgefunktion kommer til kort. radikale.dk skulle gå i modsat retning. Efter 3 4 klik med musen skulle man finde det søgte og helst få lyst til at blive hængende, fortælle sine venner om den og komme igen. Inden vi lavede det første udkast lovede vi hinanden, at vi ikke ville falde i den radikale fælde : fylde på med lange tekstdokumenter og fyldige debatter. Lange tekster skulle højst tilbydes og aldrig påduttes. Til det formål konstruerede vi et design, der krævede et overskueligt, kort og klart indhold. Et design der kun tillod et minimum af nøje udvalgte funktioner og som ikke inviterede til lange tekster. Og så skulle den have noget særligt... Den radikale folketingsgruppe er uden tvivl en af få grupper, hvor befolkningen kan genkende flere ansigter end blot statsministerkandidaten - og denne kendisfaktor kunne bruges i formidlingen. Audiovisulle præsentationer af de vigtigste politikområder gav os et overskueligt valgprogram, fortalt til dig direkte fra de politikere, du kender fra tv. Fra ideen blev godkendt til reel udførelse gik under en uge. Politikerne fik få timers forberedelse og 12 timer senere var alle optagelserne i hus. Nu hvor valgkampen raser, kæmper vi stadig med tekniske børnesygdomme, men er stolte over, at vi ikke valgte de lette løsninger, men i radikal ånd forsøgte at tænke videre og kreativt. Bestilles og betales via radikale.dk BADGE : 55 mm blå med teksten radikale.dk. Pr. stk. kr. 4,00 KUGLEPEN Sort med teksten Det Radikale Venstre. Pr. stk. kr. 2,60 FRØPOSE Med basilikum. Sort med tekst. Pr. stk. kr. 2,40 BOLCHER: I sort papir med teksten radikale 500 g (ca. 110 stk.) kr. 65,00 1 kg (ca. 220 stk.) kr. 130,00 BALLON med pind: Blå med teksten radikale.dk. Pr. stk. kr. 0,85 Sort med teksten Det Radikale Venstre. Pr. stk. kr. 0,50 NØGLESNOR Sort med teksten Det Radikale Venstre Pr. stk. kr. 15,00 FARVEBLYANTER Pakke med 6 farver pr. pk. kr. 2,50 LINEAL 20 cm. Sort med teksten og Hvor lang skal din uddannelse være Pr. stk. kr. 2,50 STREAMER Til bil-bagrude, Sort med teksten Det Radikale Venstre. Pr. stk. kr. 8,75 T- SHIRT Lange ærmer. Sort m. blåt logo (str. s, l, xl, xxl) Pr. stk. kr. 80,00 Ekspeditionsgebyr og porto kr. 45,00 Pjecer, flyers, postkort osv. kan bestilles via 11

12 Venstre har lovet 24 milliarder ud til gode gaver. Man må sige, at julen varer lige til påske. Det er 24 milliarder der er på forventet efterbevilling. VIBORG Ole Andersen Poul Erik Christensen Svend Thue Damgaard Bo Fink Erika Charlotte Lorentsen RINGKØBING Claus Brodtkorb Ulla Fasting Tine Ross Korsholm Johannes Poulsen RIBE Gunnar O. Schmidt Bjarke Thomassen Hans Vestager SØNDERJYLLAND Per Kleis Bønnelycke Bente Dahl Horst Gronwald Nicolas Lund-Larsen Marianne Jelved ved Det Radikale Venstres pressemøde, dagen hvor valget blev udskrevet VEJLE Hans-Jørgen Jagd Henrik Larsen Jan Lux Elsebeth Gerner Nielsen Laura Friberg Nielsen Nils Sjøberg Postboks Fredericia ÅRHUS Kåre Albrechtsen Elisabeth Arnold Mogens Frederiksen Gunhild Husum Lasse Højgaard Mogens Nyholm Ela Hedegaard Nørgaard Marianne Saxtoft Sven Skovmand Morten Østergaard FYN Jon Gaarsmand Solveig Gaarsmand Morten Kirk Jensen Lars Kaspersen Karen Krebs Niels Helveg Petersen Pia Petersen Aage Thomsen Anne-Line Ussing Returneres ved varig adresseændring Maskinel magasinpost ID NORDJYLLAND Daniel Nyboe Andersen Jakob Erle Nicolaj Holm Torsten Jakobsen Marianne Jelved Keld Kollerup Kvist Vagn Kvist Erling Ramme Nielsen Gunhild Bach Nielsen KØBENHAVN Tage Dræbye Helle Bahl Frederiksen Elisabeth Geday Lone Loklindt Anne-Marie Malmos Henrik Nord Morten Helveg Petersen Abbas Razvi VESTSJÆLLAND Ole Svend Egede Glahn Martin Johansson Ida Jørgensen Tomas Bech Madsen Stig Nielsen Finn Skjærlund ROSKILDE Mette Geil Martin Lidegaard Zenia Stampe Mortensen FREDERIKSBORG Poul Bernt Jensen Kim Sejr Peter Sørensen Margrethe Vestager KØBENHAVN/FR.BERG SØNDRE STORKREDS Christian Friis Bach Charlotte Fischer Anders Lundt Hansen Anders Thomsen Monica B. Thon ØSTRE STORKREDS Tina Bostrup Inger Marie Bruun-Vierø Rune Heiberg Hansen Naser Khader Gorm Boe Petersen Merete B. Riisager Mikkel Sarbo Jeppe Trolle VESTRE STORKREDS Rikke Danielsen Lone Dybkjær Peter Jægerskou Manu Sareen David Munis Zepernick Lars Østergaard STORSTRØM Simon Emil Ammitzbøll Jan Von Deyen Ulf Lolk Larsen Michael Loft BORNHOLM Jørgen Cort Jensen Lone Thrane

Hjælp os med at bygge et nyt Danmark

Hjælp os med at bygge et nyt Danmark Hjælp os med at bygge et nyt Danmark I den radikale folketingsgruppe arbejder vi med en vision. Vi forestiller os et Danmark, der ikke er bange for forandringer, men bruger dem til glæde for os allesammen.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Radikale Venstre lancerede i foråret et ambitiøst uddannelsesprogram.

Radikale Venstre lancerede i foråret et ambitiøst uddannelsesprogram. 1. november 2012 Radikale Venstre lancerede i foråret et ambitiøst uddannelsesprogram. Det skal give medlemmerne en mulighed for at blive bedre kandidater, organisatoriske aktive og til at lave kampagne.

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen.

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen. Kære venner. I kender sikkert ikke Per Hansen. Men de fleste af jer kender garanteret en som ham. Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE Venstres reformer, før valget i 2011, har lagt grunden til 90 pct. af de samlede økonomiske effekter, som har sikret dansk økonomi. Og siden valget har Venstre

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

I dette nummer af nyhedsbrevet har vi tilbudt alle folketingskandidater at fortælle lidt om deres valgforberedelser.

I dette nummer af nyhedsbrevet har vi tilbudt alle folketingskandidater at fortælle lidt om deres valgforberedelser. 1. marts 2011 I dette nummer af nyhedsbrevet har vi tilbudt alle folketingskandidater at fortælle lidt om deres valgforberedelser. Længere nede kan du derfor møde nogle af Radikale Venstres jyske, fynske

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Læs mere. Hvad gør en folketingskandidats

Læs mere. Hvad gør en folketingskandidats 1. marts 2012 Radikale Venstres Uffe Elbæk har haft et mål, lige siden han satte sig i kulturministerstolen i oktober 2011: at bidrage til, at kunsten og kulturen bliver sat afgørende på det samfundsmæssige

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30.

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30. 30. september 2011 Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Men hvem er de egentlig, disse nye radikale, hvoraf kun fem har siddet i Folketinget

Læs mere

Budgettale 2016 Dansk Folkeparti Århus

Budgettale 2016 Dansk Folkeparti Århus 1. Budgettale 2016 Dansk Folkeparti Århus Kære Byråd, kære Borgmester Jeg vil prøve at redegøre for hvad Dansk Folkeparti, mener om de budgetforhandlinger vi nu er startet på. At få udstukket et råderum

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

For at skabe et stærkt annoncetryk parallelt med 2020-forhandlingerne søsætter Radikale Venstre i maj en annoncekampagne.

For at skabe et stærkt annoncetryk parallelt med 2020-forhandlingerne søsætter Radikale Venstre i maj en annoncekampagne. 2. maj 2011 For at skabe et stærkt annoncetryk parallelt med 2020-forhandlingerne søsætter Radikale Venstre i maj en annoncekampagne. Vi håber, at I vil være med til at støtte op om annoncekampagnen. Derfor

Læs mere

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN Det talte ord gælder Der er partier, som gerne vil fremtiden, og som arbejder for at gøre Danmark til et bedre samfund at bo og leve i partier som vil

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Tale til afslutningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 29. maj 2013

Tale til afslutningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 29. maj 2013 Tale til afslutningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 29. maj 2013 ----------------------- DET TALTE ORD GÆLDER -------------------------- Socialdemokraternes og SFs topfolk siger,

Læs mere

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed!

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed! C-Nyt Gladsaxe Vi har for at beholde magten måtte give afkald på borgerlige kerneområder som den personlige frihed og lavere skatter. Blot for at se at Dansk Folkeparti årligt kræve deres pris for at støtte

Læs mere

Samfundsfag, niveau C Appendix

Samfundsfag, niveau C Appendix Samfundsfag, niveau C Appendix SAMFUNDSFAG, NIVEAU C APPENDIX 1 Den politiske situation i Danmark efter valget i juni 2015 I maj 2015 udskrev den daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt folketingsvalg

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 Overskrifter Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 - Støjberg afviser bredt forlig om udlændingepolitikken - DF vil afsætte en halv million til at optælle indvandrere - Regeringen og Dansk Folkeparti lander

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009 Medlemsbrev RADIKALE VENSTRE v/torben Ringsø Jensen Børglumvej 87 st. th. 7400 Herning Tlf.: 22 73 11 58 22. oktober 2008 Kære Radikale medlem Temamøde om Herning Kommunes økonomi Orientering og drøftelse

Læs mere

Nye tal: Danmark er langt fra det land, der bruger flest penge på velfærd - UgebrevetA4.dk

Nye tal: Danmark er langt fra det land, der bruger flest penge på velfærd - UgebrevetA4.dk S M MYTE PUNKTERET Nye tal: Danmark er langt fra det land, der bruger flest penge på velfærd Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Mandag den 9. oktober 2017 Danmark kommer ind på en tiendeplads i en

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Det vil vi konservative i Esbjerg Kommune

Det vil vi konservative i Esbjerg Kommune Gruppebilledet viser fra venstre: Laila Poulsen, Ole Jacobsen, Johnny Nim, Charlotte Würtz Lund, Johnny Holst, Jørgen Elsted Hansen, Jakob Duhn, Leif Runge-Schmidt, Henrik Vallø, Finn J. Bruun, Kim Damsgaard,

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Radikale Venstres grundlovstaler 2011. 1. juni 2011

Radikale Venstres grundlovstaler 2011. 1. juni 2011 1. juni 2011 Radikale Venstre var et af de første partier, der lavede en 2020-plan. Nu er der sket så meget. Der er efterlønsforlig, dagpengereform og nulvækst i kommunerne. Derfor har partiet lavet en

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Tilmeld dig fællesudvalgsdagen. Bornholmsk valgkamp i topform. 1. november 2011

Tilmeld dig fællesudvalgsdagen. Bornholmsk valgkamp i topform. 1. november 2011 1. november 2011 Oven på valgsejren har en enig radikal folketingsgruppe valgt ny gruppeledelse. Margrethe Vestager er fortsat politisk leder, og Marianne Jelved bliver gruppeformand. Derudover bliver

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm?

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm? 1. februar 2011 Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Men vindes 2011-valget på internettet? Det korte svar er nej. Analyser af folketingsvalgene

Læs mere

2011 bliver et spændende og meget afgørende år for vores parti. På partikontoret glæder vi os til at lave valgkamp sammen med Jer.

2011 bliver et spændende og meget afgørende år for vores parti. På partikontoret glæder vi os til at lave valgkamp sammen med Jer. December 2010 Kære ven Året er ved at rinde ud, og jeg vil gerne sige tak til alle Jer i organisationen for jeres store arbejde. Uden en velkørende organisation kunne vi ikke køre kampagner og sprede de

Læs mere

Landsmødet den 11. og 12. september 2010. 1. september 2010

Landsmødet den 11. og 12. september 2010. 1. september 2010 1. september 2010 Der bliver omdelt over en kvart million foldere. Der hænger plakater over alt i landet. Margrethe Vestager optræder med videoer på landets største nyhedssites. Og pressen fortæller lystigt

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afdækning af de økonomiske konsekvenser forbundet med indvandringen

Forslag til folketingsbeslutning om afdækning af de økonomiske konsekvenser forbundet med indvandringen 2012/1 BSF 72 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 28. februar 2013 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER

Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER Der findes mange forskellige ambitioner i denne verden. Nogen ambitioner er gode, andre

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle 1. december 2011 Radikale Venstres politiske leder Margrethe Vestager er nyslået minister og allerede i fuld gang med at tage ansvar i Danmark og Europa. Radikal Politik interviewer økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Så mange gange er mindst et nøgleord nævnt

Så mange gange er mindst et nøgleord nævnt Sektioner Søg Menu UDE AF FOKUS Politikernetaberinteresefor arbejdsmarkedet Af Kåre Kildall Rysgaard Onsdag den 6. maj 2015, 05:00 Del: Folketingets opmærksomhed på job, arbejdsløshed og dagpenge kølner.

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Der er en gruppe unge, der ikke får en uddannelse og også får meget svært ved at passe et job. Men hvem vil

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med

Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med 1. oktober 2010 Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med at gøre Tag ansvarkampagnen til den største og flotteste kampagne, Radikale Venstre nogensinde har lavet uden for en

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Overskrifter - Støjberg: Ekstraordinær europæisk situation retfærdiggør ændring af Schengen-regler - Løkke gør parallelsamfund og udlændinge til prioritet - Venstre

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C Mette

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Moderne visioner for fremtidens forsvar. 2. april 2013

Moderne visioner for fremtidens forsvar. 2. april 2013 2. april 2013 Folkeskolereformen er et af forårets mest omdiskuterede emner. Bølgerne er gået højt i debatten, og lockout, helhedsskole, forberedelsestid og lærernes frihed er blot nogle af de emner, som

Læs mere

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke kommet meget godt

Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke kommet meget godt +DUDOG% UVWLQJ/2VHNUHW UYHGEHUHWQLQJSn/2NRQJUHV Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme ud bagerst i ledighedskøen. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Hvordan er dit selvværd?

Hvordan er dit selvværd? 1. kapitel Hvordan er dit selvværd? Hvad handler kapitlet om? Dette kapitel handler om, hvad selvværd er. Det handler om forskellen på selvværd og selvtillid og om, at dét at være god til tennis eller

Læs mere

Ti skridt i en sund retning!

Ti skridt i en sund retning! Ti skridt i en sund retning! For Enhedslisten er sundhed meget mere end behandling af syge mennesker med medicin og operationer på sygehuse. Sundhed hænger sammen med, hvordan vi arbejder, bor og lever,

Læs mere

Er du mand eller kvinde? Mand ,3. Kvinde ,9. Ved ikke/vil ikke svare 13 0,8. I alt ,0. Hvad er din alder?

Er du mand eller kvinde? Mand ,3. Kvinde ,9. Ved ikke/vil ikke svare 13 0,8. I alt ,0. Hvad er din alder? Er du mand eller kvinde? Mand 623 50,3 Kvinde 590 48,9 Ved ikke/vil ikke svare 13 0,8 Hvad er din alder? 16-29 år 120 24,2 30-59 år 664 51,7 60 år eller derover 440 23,8 Ved ikke/vil ikke svare 2 0,2 Hvilken

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2016/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 25. april 2017 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

ER S + SF "LOVLIGT" UNDSKYLDT I AT FØRE "BLÅ POLITIK"?

ER S + SF LOVLIGT UNDSKYLDT I AT FØRE BLÅ POLITIK? 1 Kommentar ER S + SF "LOVLIGT" UNDSKYLDT I AT FØRE "BLÅ POLITIK"? Intro: Den røde regering tegner fremover til kun at ville føre blå politik. Men nu raser debatten om, hvorvidt man er lovligt undskyldt

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

Lyngallup. Ministrenes karakterbog Lyngallup. TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583

Lyngallup. Ministrenes karakterbog Lyngallup. TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583 Ministrenes karakterbog 2012 TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583 Feltperiode: Den 4.-11. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

HANDICAPPOLITIK

HANDICAPPOLITIK HANDICAPPOLITIK 2015-2017 Her indsættes foto af Krudtuglerne der optræder - hvis personerne på billedet kan godkende, at vi bruger det. Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i

Læs mere