POLITIK RADIKAL. Jelved: Så er det fremad Bald: Vi har chancen Danmark år skarpe til alle MF erne Do not disturb flyers inde i bladet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POLITIK RADIKAL. Jelved: Så er det fremad Bald: Vi har chancen Danmark år 2020 3 skarpe til alle MF erne Do not disturb flyers inde i bladet"

Transkript

1 RADIKAL POLITIK EKSTRA NUMMER: Jelved: Så er det fremad Bald: Vi har chancen Danmark år skarpe til alle MF erne Do not disturb flyers inde i bladet

2 FORMANDEN SKRIVER Vi har chancen! Af Søren Bald, landsformand NU KOMMER valget endelig. Tre år med en reformangst regering, der i centrale etiske spørgsmål bruger Dansk Folkeparti som gangstativ, har vist, hvor vigtigt det er at få os tilbage til den afgørende midterposition, hvor vi ikke på forhånd er anbragt i et arrangeret ægteskab. Flygtninge- og indvandrerpolitikken er efter 2001 baseret på en hetz og uanstændighed, der både svækker Danmarks internationale omdømme og rokker afgørende ved forestillingen om den liberale retsstat. Ulandshjælpen blev nedbarberet. Der er ikke sket en genopretning, som regeringen ellers figenbladsagtigt har forsøgt på miljøområdet. Det radikale engagement i verden gør det naturligt at kæmpe for, at lidt mere af vor rigdom bruges i den 3. verden. Regeringens uddannelsespolitik hviler på centralisering og prøver, men uddannelse er ikke produktion! I øvrigt bliver grise ikke tykkere af at blive vejet hver dag! Uddannelse skal i et folkestyre lære os at skabe, bruge og dele viden. Den skal styrke faglighed, borgernes selvstændighed og respekten for menneskeligt ligeværd. Vi ønsker mere kreativitet, mere tillid og mere lokal selvbestemmelse. Beskæftigelsen viger, og regeringens professor Tribini-løsning i 2004 med røveriet i den sociale pensionsfond var ren her-og-nu-politik. Den, der forgriber sig på pensionsopsparinger, mangler fremtidsbevidsthed. Skattestoppet har været slagvaren, der skulle vise handlekraft, men har reelt blokeret for gennemgribende og dynamiske skatteomlægninger. I ly af stoppet er der samtidig sparet urimeligt på især uddannelser og vigtige miljøområder. Nu har statsministeren så lovet, at regeringen sammen med Socialdemokraterne vil liste baglæns ind i fremtiden iført fælles fodlænker i form af en uklar vetoret over for vigtige reformbehov. Koalitionen Angst & Bange er født! PÅ TO VIGTIGE områder har regeringen dog trods alt handlet. Desværre ganske uvarslet og i strid med det samarbejdende folkestyres uskrevne regler. Det første er ændringerne i det kommunale land- og kompetencekort, som hverken fulgte ekspertrådene eller blev realitetsforhandlet. Bag masken af mere kommunestyre er gemt centralismens ansigt med stribevis af nye ministerbemyndigelser. Det andet uvarslede tiltag er angrebskrigen i Irak vedtaget med et spinkelt flertal og uden det afgørende FN-mandat. Selvfølgelig vil vi ikke bare bevare alle nuværende kommuner, men vi vil heller ikke jaske uoverskuelige ændrin- ger igennem, når hverken økonomien eller den folkelig deltagelse er på plads. Selvfølgelig vil vi heller ikke have Saddam Hussein tilbage, som statsministeren polemisk påstår. Han skulle hellere fortælle lidt om de masseødelæggelsesvåben, som han vidste eksisterede. Men vi håber, at den danske befolkning vil have Det Radikale Venstre ind i en central position, der kan sikre et nyt flertal for en ny politik, der bygger på frisind, reformvilje og bredt samarbejde. Nu hviler der en særlig forpligtelse på folketingsgruppen. De ni skulle gerne blive til mange flere. I en mediefixeret tid er især gruppemedlemmernes budskaber afgørende. Derfor: Undgå malede hjørner! Men også folketingskandidaterne skal være varsomme, for pressen er mere optaget af intern uenighed end centrale mål med den samlede radikale kampagne. Og medlemmerne: Vær med, støt kandidaterne og kom med hjælpsomme indspark undervejs. Ikke efterrationaliseringer efter valget! Vores fælles opgave er primært at sikre to ting: Fremgangslinjen fra 2001 skal fastholdes og målet er generobring af radikal indflydelse. Jo flere radikale mandater, jo større er chancen for en anden og bedre politik. En radikal politik fordi der er fremtiden til forskel! Kære læser, Denne udgave af Radikal Politik er en særlig valgudgave. Derfor er bladet også lidt anderledes, end det plejer. Der er stadig blevet plads til Marianne Jelveds og Søren Balds klummer, men resten af de faste elementer er udeladt. Vi har valgt at stille spørgsmål til partiets ordførere, fortælle mere om Det kreative Danmark og i det hele taget give læserne et godt indblik i Det Radikale Venstres valgkamp. Næste gang vender vi tilbage med den normale udgave af Radikal Politik. God læselyst Simon Emil Ammitzbøll, redaktør REDAKTION: Simon Emil Ammitzbøll (ansvarshavende), Lars Nielsen, Jesper Brieghel, Johannes Sørensen, Hans-Jacob Randskov, Lasse Bruun, Anne Sofie Christensen og Birgit Voigt (korrektur). ABONNEMENT: Kr. 200 (10 numre). Gratis for medl. af Det Radikale Venstre. FOTOS: SIDE 1 Bax Lindhardt. LAYOUT: Helle Bøye Christensen. TRYK: Skive Folkeblad. OPLAG: ISSN: X Det Radikale Venstre Christiansborg 1240 København K tlf fax girokontonr radikale.dk redaktion:

3 MARIANNES KLUMME Så er det fremad... Af Marianne Jelved DET VAR DET valg, som medierne udskrev, hvilket er nok så karakteristisk for den forgangne valgperiode. Politik er i dag afløst af mediestrategi, der skal skabe billeder af virkeligheden. Den politiske kamp er gjort til en kamp om billedet af virkeligheden. Det er ikke indholdet, der er til debat. Det er formen, der er blevet afgørende. Det er ikke indholdet af statsministerens tale uden manuskript, der diskuteres. Det er det ene, at statsministeren underholdt i fem kvarter uden manuskript og i skjorteærmer, der gøres interessant. Det er ikke regeringens såkaldte små skridts politik, der er genstand for debat. Det er den måde skridtene tages på, der diskuteres. Hvordan ser det ud Virker det handlekraftigt at sige flere nationale test Så siger regeringen det, selv om der ingen steder er belæg for, at det virker fremmende for indlæringen i skolerne. Det burde være konsekvenserne af de små skridt lagt sammen, der kunne sættes til debat. Regeringen burde redegøre for, hvad regeringens mening med de små skridts politik egentlig er. Hvad bliver det for et samfund, hvor de stærke uforpligtet af fællesskabet kan vælge at bruge de frie valg af skoler og hjemmehjælp og plejehjem, mens de, der ikke kan bruge valgene, lades tilbage i de institutioner, de andre ikke vil have. I stedet for at det blev et selvfølgeligt krav, at alle institutioner skal have en høj kvalitet og skal kunne dokumentere sin høje kvalitet i opgaverne. I STEDET BLIVER det ideologien om markedskræfterne som styring af velfærdssamfundets ydelser, der vinder og i virkeligheden mod bedre viden om, hvad der virker bedst. Det gælder fx om undervisningen af tosprogede elever i folkeskolen, hvor Århus gerne vil gøre forsøg med at bruge arabisk og dansk i matematikundervisningen. Det har ellers givet gode faglige resul- tater i matematik i andre lande. Men nej, det kan der ikke være tale om. Det ville jo se ud, som om regeringen kom de to-sprogede børn til hjælp på deres egne præmisser. Men det billede svarer ikke til billedet af den nådesløse og kontante noget-for-nogetregering. Og det ville i øvrigt pr. automatik støde på modstand hos støttepartiet. Til trods for et solidt flertal for sin politik vælger statsministeren at udskrive valget før fremlæggelsen af 48 lovforslag om de kommunale opgaver. Det er lovforslag, der vil mindske det kommunale selvstyre til fordel for statens styrende hånd over det ganske land i stort og småt. Det kombineres med markedskræfter og big-brothersystemer, der skal sende oplysninger om borgeren rundt i systemerne, mens borgerens ret til at kende dem afskaffes. Det skal vælgerne give deres tilslutning til uden, at de har nogen form for mulighed for at gennemskue de hundreder af bemyndigelser til ministrene. Og ingen kan gennemskue økonomien, fordi vi har den mest lukkede regering, der har været siden Estrups regime i sidste del af tallet. Men enten bliver den statsstyring ikke til noget, fordi flertallet skifter, eller så vil vælgerne opdage konsekvenserne efter næste valgperiode. PÅ DET TIDSPUNKT vil skattestoppet desuden have undermineret indtægterne til fordel for de bedste indkomster, og så er der ingen vej tilbage. Her vil det åbenbares, at det var minimalstaten, der var hele meningen med de små uskyldige skridts politik. Og på det tidspunkt vil problemerne affødt af manglende rettidig omhu være blevet synlige, og så er der kun en vej frem: at hytte sig selv. Noget-for-noget. Så bliver virkeligheden større, end billedet kan dække. Så holder facaden ikke længere. Derfor radikale: der er noget at kæmpe for. Åbenhed. Tillid. Ansvar. Social samhørighed. 3

4 DET KREATIVE DANMARK: Danmark år 2020 Vær med i debatten om Det kreative Danmark DEN RADIKALE folketingsgruppe ønsker med Det kreative Danmark at tage hul på debatten om, hvad Danmark skal leve af om femten år, og hvordan vi skal leve sammen. Det er ikke alle områder, der har været plads til at prioritere. Også af den grund inviterer folketingsgruppen alle til at være med i dialog om Det kreative Danmark. I sidste nummer af Radikal Politik præsenterede vi udpluk fra seks anmeldelser af udspillet. Denne gang præsenterer vi de ti visioner. Måske kan vi gå i gang med at realisere dem allerede efter valget. 1Der skal skabes mindst flere arbejdspladser gennem en revolution på arbejdsmarkedet. Skatten skal mærkbart ned på arbejde, så de pressede familier kan købe sig til den nødvendige hjælp og færre danskere udstødes af arbejdsmarkedet. 2 Den offentlige sektor skal sættes fri. I forbindelse med kommunesammenlægningerne skal der udarbejdes en landsdækkende handlingsplan for udvikling af den offentlige sektor. Målet er at få flere beslutninger helt ud på den enkelte institution eller skole, så vi får en mere menneskelig offentlig sektor med færre skemaer og mindre kontrol, større fleksibilitet og mere tillid. En offentlig sektor for borgere, ikke for klienter eller forbrugere. 3 Uheldige incitamenter til tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet skal fjernes. Efterlønnen bør over en årrække afskaffes i sin nuværende form. Alle der har et reelt behov, skal fortsat have mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før pensionsalderen. Til gengæld bør enhver frivillig tilbagetrækning finansieres af personen selv. Samtidig bør dagpengesystemet forenkles kraftigt. De, der er til rådighed på arbejdsmarkedet, skal være med i en obligatorisk og kollektiv dagpengeforsikring. Derudover skal de kunne forsikre sig privat og individuelt. 4 Danmark skal leve op til de såkaldte Barcelona-målsætninger, hvor 1 % af BNP skal gå til offentlig forskning. Allerede i den kommende regeringsperiode bør forskningsbevillingen hæves betragteligt, primært til grundforskning på universiteterne inden for alle de videnskabelige discipliner. 5 Alle unge bør have en kompetencegivende uddannelse efter grundskolen, og mindst hver anden bør have en videregående uddannelse. Det er en falliterklæring for Danmark, at hver femte unge i realiteten ikke kommer længere end folkeskolen også selvom nogle få kan klare sig fint uden videre uddannelse. De unge, der har haft specielt svært ved at gå gennem det almindelige uddannelsessystem, skal have ret til mindst tre års særlig uddannelse efter 10. skoleår. Derfor skal der oprettes nye ungdomsuddannelser, der er målrettet denne gruppe. Voksen- og efteruddannelse skal styrkes og være lige så almindeligt som at betale skat. Voksne, der i dag ikke har en kompetencegivende uddannelse, skal have særlige muligheder i voksenuddannelsessystemet. En særlig efteruddannelsesindsats skal sættes ind over for lærerne, 4

5 også for at integrere og styrke det internationale element på samtlige niveauer i det danske uddannelsessystem. 6 Danmark har brug for en ny strategi, der dels sikrer almindelige borgerrettigheder, dels kan tiltrække talentfuld arbejdskraft udefra og sikre arbejde til dem, der selv kommer til landet. Det forudsætter et fordomsfrit og kulturelt stærkt miljø med klare rettigheder og pligter, og det kræver ændringer i reglerne for familiesammenføring, så samfundet ikke præges af A- og B- statsborgere, der giver Danmark et dårligt renommé internationalt. Og det kræver en aktiv kulturpolitik, hvor kultur forstås som en berigelse for det enkelte menneske, som en forudsætning for et kreativt samfund og som en industri med et stort erhvervspotentiale. 7 Det er fortsat et mål at halvere den offentlige gæld i 2010 i forhold til 2000, så de sparede renteudgifter kan indgå i finansieringen af fremtidens velfærdssamfund. Der bør snarest fastsættes nye måltal frem mod Begge dele kræver store overskud på de offentlige budgetter. 8 Miljø skal igen i højsædet. Vi ønsker at afsætte flere midler til mere og bedre natur, vi ønsker langsigtede og realistiske handlingsplaner for det danske vandmiljø og Danmarks energiforsyning, og vi ønsker en bæredygtig transportsektor. Der bør afsættes op mod en mia. kroner mere om året til forskning, udvikling og demonstration i vedvarende energi, og der bør arbejdes med en ny afgiftsmodel på transportområdet. Målet er at nedsætte registreringsafgift og kollektive pendlerkort med 25 % og hæve de grønne ejerafgifter for biler. 9 Danmark skal være helt og holdent medlem af EU uden noget forbehold. Målet om femten år er et fuldt udbygget EU med Balkan-landene og Tyrkiet som medlemmer og med EU som garant for demokrati, menneskerettigheder, mindre ulighed og mere bæredygtighed i verden. 10 Ulandsbistanden skal genoprettes, så vi igen lander på 1 % af BNI. Vi vil bruge de ekstra 2,3 mia. kr. til at give Danmark en førerposition i opfyldelsen af FN s årtusindmålsætninger med særligt fokus på reduktion af børne- og mødredødeligheden og bekæmpelsen af AIDS. Samtidig skal der etableres en ny global ramme på 0,5 % af BNI. Formålet skal være at arbejde for FN s målsætninger om at sikre en række offentlige goder for alle borgere i verden, herunder sundhed, forebyggelse af konflikter, miljøindsatser og demokrati, der altsammen vil styrke dannelsen af en international retsorden. Se mere på 5

6 Vær med til at vende skiltet NU ER DER KUN FÅ dage tilbage til valget. Men der er stadig mulighed for at fortælle de danske vælgere, hvorfor de skal sætte deres kryds ved liste B. Der er mange grunde. Først og fremmest skal regeringens do not disturb skilt vendes. Det skal være slut med at føre politik bag lukkede døre. En politik, som er diskriminerende mod udlændinge og forhindrer danske statsborgere i at bo i landet med deres forkerte ægtefælle. En politik, som ikke for alvor gør noget for at øge beskæftigelsen. En politik, som skader miljøet. En politik, der gør skolerne til statsstyrede opdragelsesanstalter. Vi har hele tiden forsøgt at komme i dialog med regeringen, men hver gang er vi blevet mødt af den lukkede dør. Siden sidste valg har 48,2% af vælgerne reelt været sat uden for døren, mens regeringen hånd i hånd med Dansk folkeparti, har været det herskende flertal. Efter dette valg skal det være slut. Et folkestyre med vægt på samarbejde og åbenhed skal genindføres i Danmark. DU KAN VÆRE MED til at vende skiltet, så vi får endnu flere stemmer end ved sidste valg. Du kan fortælle om vores visioner og mål til alle du møder. Og du kan bringe vores budskab ud i landet ved at hænge disse skilte op på døre, hvor der kommer mange mennesker forbi. På den måde kan du være med til at vise, at Det Radikale Venstre er et parti der gerne vil forstyrres. Godt valg! Det Radikale Venstre Vi vil gerne forstyrres! 6

7 3 skarpe til... ELSEBETH GERNER NIELSEN er Det Radikale Venstre så vilde med at hente udlændinge til Danmark Det Radikale Venstre vil ikke åbne sluserne. Men Danmark og dansk økonomi kan ikke klare sig bag lukkede grænser og (EU-)forbehold. Ifølge Innovationsrådets debatoplæg om fremtidens arbejdsmarked fra 2003 er det danske arbejdsmarked et af verdens mest konkurrencedygtige. Den eneste grund til, at Danmark ikke er på højde med USA, er vores manglende evne til at tiltrække højtuddannede udenlandske medarbejdere. Det skyldes blandt andet, at Danmark er ved at blive kendt som et land, hvor udlændinge diskrimineres. skulle man byde sig selv det, hvis der er andre lande at få arbejde i skal vi så modtage flygtninge og familiesammenførte, som ikke har nogen høj uddannelse Fordi flygtningekonventionen forpligter os til det. Og fordi vi er et af verdens rigeste lande. Flygtninge, der ikke har ret til asyl, skal selvfølgelig rejse hjem igen. I øjeblikket tager Danmark ca. 500 konventionsflygtninge (dvs. flygtninge, som FN har givet asyl). Hvad med at vi foreslog, at Danmark tog flere konventionsflygtninge herunder flere veluddannede flygtninge Er de internationale konventioner ikke blevet forældede og ligegyldige Nej, de er ikke ligegyldige. Danmark har skrevet under på, at vi vil overholde menneskerettighederne. Hvad man lover, skal man holde. Og nej, de er ikke ligegyldige. De er nemlig både Knuds og Muhammads eneste garant mod overgreb fra statens side. De sikrer, at alle mennesker har nogle grundlæggende rettigheder, som ingen må træde under fode. Uanset skiftende politiske flertal. I øvrigt er det da interessant, at den nuværende regering ville gå i uprovokeret angrebskrig for at beskytte Muhammads menneskerettigheder i Irak, men ikke vil sikre menneskerettighederne for hverken Knud eller Muhammad i Danmark. MARIANNE JELVED skal vi have en ny regering Regeringen har svigtet sin opgave. Den fremtidssikrer ikke Danmark. Beskæftigelsen er ikke faldet, skattestoppet underminerer indtægterne og forhindrer de reformer, der kan forbedre beskæftigelsen. Regeringen har ikke arbejdet målrettet for at forbedre integrationen. Og ja, jeg kunne blive ved. er Det Radikale Venstre et godt alternativ Vi vil en anden vej. Vi vil arbejde for reformer, der har et langsigtet mål, der kan fremtidssikre velfærdssamfundet og styrke kreativiteten overalt i samfundet. På partiets hjemmeside radikale.dk kan man læse Det kreative Danmark, hvori vores visioner og pejlemærker er beskrevet. Hvad vil Det Radikale Venstre Ved at sænke skatten til 42% kan vi skaffe flere i arbejde, da efterspørgsel efter service vil stige. Vi vil arbejde for en anstændig udlændingepolitik, der ikke kan kritiseres for at krænke internationale forpligtelser, og vi vil give integrationen et skub frem i den rigtige retning! MARTIN LIDEGAARD vil du sænke priserne på den kollektive trafik Priserne på den kollektive trafik er steget markant de seneste 5 år. Det er ikke rimeligt for miljøet, trængslen på vejene og for den million husstande i Danmark, der ikke har en bil, og for hvem takststigningerne er et stort økonomisk problem. Men det er væsentligt at slå fast, at priserne ikke gør det alene. Vi skal have udryddet flaskehalsene på jernbanenettet ikke mindst mellem Ringsted og København. skal mere gods transporteres via tog Danmark lever af at handle. Derfor stiger mængden af gods hvert eneste år, og det vil den blive ved med at gøre i fremtiden. Den stigning skal vi have på skinnerne, fordi vi simpelthen ikke har mere plads til gods på vejene. Derfor skal vi have en bedre infrastruktur på jernbanen og en kørselsafgift på tunge køretøjer. Hvordan får vi en bedre trafikpolitik I Danmark har vi en mærkelig tradition for at beslutte os for de store trafikprojekter (broer, metro, motorveje, etc.) først og så finde begrundelsen bagefter. Det skal være omvendt. Vi skal have fokus på problemerne i trafikken: forureningen, trængslen og sikkerheden, og så skal vi finde løsningen. 7

8 3 skarpe MORTEN HELVEG PETERSEN skal skatten ned Skatten på arbejde skal ned fra 63 til 42 %. Det vil skabe nye arbejdspladser. I dag skal de fleste arbejde 5 timer for at give en håndværker 100 kr. i hånden efter skat. Med vores skattemodel skal vi kun arbejde 2 timer. Det vil skabe stor efterspørgsel efter serviceydelser og dermed flere job. skal vi afskaffe efterlønnen Det er ikke en social begivenhed at blive 60. Staten skal støtte de nedslidte, men ikke frivillig tilbagetrækning. Med flere ældre og færre på arbejdsmarkedet skal vi tilskynde til at hæve tilbagetrækningsalderen. Der skal samtidig være bedre vilkår for de nedslidte. skal vi have en arbejdsmarkedsreform Vi skal alle tage ansvar for vores eget liv. Derfor skal der være tvunget medlemskab af en a-kasse. Samtidig skal vi skære igennem dagpengesystemets gordiske knude. I stedet for kompliceret bureaukrati skal vi have en årsindkomstmodel, så vi slipper for den tidsrøvende timeregistrering. ELISABETH ARNOLD har Det Radikale Venstre været imod strengere straffe Kriminalitet skal straffes, ingen tvivl om det. Men regeringen har bevidstløst hævet straffene for stort set alle typer lovovertrædelser, uden at kriminaliteten er faldet af den grund. Den eneste effekt har været overfyldte fængsler og rekordlange ventelister. Der er nu flere dømte på fri fod, end der pladser i fængslerne. Hvis kriminaliteten skal ned, skal der investeres i forebyggelse og det har regeringen ikke gjort. synes du, at Grundloven skal laves om Den danske Grundlov er over halvtreds år gammel, og en del af reglerne stammer helt tilbage fra Der står intet om menneskerettigheder eller om Danmarks plads i det internationale billede, hverken EU eller FN er nævnt med et ord. Nogle af reglerne er endda helt håbløse, som f.eks. at man kan miste stemmeretten, hvis man modtager offentlig støtte. går du ind for, at homoseksuelle skal have lov til at adoptere Jeg kan ikke se nogen grund til, at registrerede par ikke skulle kunne ansøge om at blive godkendt som adoptivforældre. I Danmark vokser tusindvis af børn op med kun en forælder, og mange børn vokser allerede i dag op hos par af samme køn, hvor den ene er barnets far eller mor. Børn har brug for kærlige forældre, for omsorg og tryghed. Det kan de få hos både hetero- og homoseksuelle par. NASER KHADER Hvad er den største udfordring for folkesundheden i Danmark Sundhedspolitik handler om at skabe rammerne for, at vi kan leve et liv med et godt helbred. Men der er mange udfordringer. Rygning, overvægt og mangel på motion er de vigtigste. Derfor har jeg arbejdet i lang tid for, at man skal kunne bevæge sig i det offentlige rum uden at blive udsat for passiv rygning. Vi skal have en ansvarlig rygepolitik. Og vi skal have sund kost i skolen til alle elever og meget mere motion. er det vigtigt at prioritere rigtigt i sundhedspolitikken Vi har efterhånden indrettet et samfund, hvor alt for mange børn vokser op til et liv som patienter. Den udvikling skal vendes, men vi har kun begrænsede midler. Det stiller krav til ansvarlighed og målrettethed. Derfor skal vi prioritere de svageste patienter og de alvorligste sygdomme. Patienter, der lider af en alvorlig sygdom som kræft, må ikke vente på deres behandling. Vi prioriterer ikke rigtigt i dag. Hvordan sikrer man, at patienten er i centrum i det danske sundhedsvæsen Sundhedsvæsenet skal være gearet til de svageste patienter. Ingen må falde igennem. Vi skal sikre os, at behandling følges op af genoptræning. Patienten skal blive borger igen. Derfor skal ansvaret for patienten hele tiden være klart. Alle patienter skal føle tryghed og have tillid til den behandling, de får. 8

9 til... MARGRETHE VESTAGER Hvordan har du oplevet debatten om folkeskolen siden VK-regeringen kom til Debatten om folkeskolen har i de sidste år ændret sig voldsomt. Debattens fokus har flyttet sig fra en diskussion af, hvordan politikerne kan give skolen de bedste muligheder for at varetage det enkelte barns udvikling og være fundamentet for videre uddannelse til at dreje sig om hvordan man fra Christiansborg eller fra Undervisningsministeriet bedst kunne styre udviklingen af den danske folkeskole. Test og kontrol er desværre blevet kodeordene. Der er blevet meget langt til det radikale grundlag: Ansvar, tillid og efteruddannelse til lærere. Hvilken folkeskole ønsker Det Radikale Venstre Det Radikale Venstre ønsker, at forældrene involveres meget mere i folkeskolens liv. Vi ønsker en folkeskole med tilstedeværelse, indlevelse og respekt fra forældrene og en professionel indstilling fra skolens ledelse. Samarbejdet og forståelsen gælder i forholdet til eget barn, til klassen og til skolen generelt. Derudover ønsker vi en anden specialundervisningsform, som ikke isolerer nogle elever fra resten af klassen. Det er en indsats, der også kan give større arbejdsro i skolen. Det Radikale Venstre taler om den rummelige folkeskole. Kan du forklare det Det Radikale Venstre ønsker, at skoledistrikter indrettes med henblik på at sikre den bredest mulige elevsammensætning. Kommunerne skal kunne låne penge, hvis de ønsker at ændre skolernes placering ved f.eks. at bygge nye skoler. Vi ønsker en anden specialundervisningsform, som ikke isolerer nogle elever fra resten af klassen. Mange skoler har arbejdet med værdier og formidling af værdier. Det er afgørende, at skolen træder i karakter som et sted, hvor man har grundholdninger, der er i overensstemmelse med folkeskolens formålsparagraf grundholdninger, som man dels vil give videre, dels selv vil gøre til hverdag i skolen. Det betyder blandt andet, at mobning bekæmpes aktivt, og at det falder helt naturligt at give omsorg til et barn i sorg. NIELS HELVEG PETERSEN stemte de radikale nej til krigen i Irak Krigen savnede FN-mandat og var i strid med folkeretten. Krigen startede på et forløjet grundlag, indsatsen efter krigshandlingerne var planløs og uigennemtænkt. Manglen på bred international opbakning og dårlig planlægning har medvirket til de store tab af menneskeliv. støtter vi nu danske soldater i Irak Det Radikale Venstre har støttet de danske soldaters tilstedeværelse i Irak, efter at FN vedtog et klart mandat. At trække de danske styrker ud forud for det vigtige valg 3o. januar må vi afvise. Efter det irakiske valg og regeringsdannelse må det danske folketing påny vurdere, hvordan vi bedst kan støtte. skal FN reformeres FN skal styrkes i kampen for fred og demokrati, fx i Afrika, hvor konflikter dagligt tager tusinde menneskeliv. FN er den centrale organisation i verden, hvor verdens lande mødes om fred og udvikling. Vi skal derfor have et bredere Sikkerhedsråd med mere handlekraft. IDA JØRGENSEN Har regeringen gjort nok for de socialt svageste Nej, de har ikke gjort nok. De har kun pralet, og når vi har gravet i tallene, har det vist sig, at tallene ikke holder. Det er den økonomiske side af det. Derudover har regeringen manglet forståelse for de, der sidder med svage økonomiske vilkår. Regeringens mantra har været, at man skal bryde den negative sociale arv, og de har slet ikke haft øje for de mennesker, der ikke har haft store midler til rådighed, men som bestemt har haft en god social arv at give videre. Hvad vil Det Radikale Venstre gøre anderledes Vi mener, at store dele af socialpolitikken retter sig mod mennesker, hvor det er gået galt på andre områder. De mangler tilknytning til arbejdsmarkedet, de fik sig måske aldrig en uddannelse. Alene det at vi går ind og vil give alle unge en uddannelse, er forebyggende socialpolitik. På samme måde kan vi sige om handicappede, at tilgængelighed, som jo er bolig- og trafikpolitik, også er vigtige områder. Er der brug for ekstra midler på området Jamen der er da brug for ekstra midler til uddannelse, til at få folk i beskæftigelse, til at skaffe tilgængelighed for handicappede, til at skaffe skæve boliger til skæve eksistenser, og de midler er Det Radikale Venstre villige til at finde. Men det væsentlige er ikke, om det bliver udmøntet på Socialministeriets budgetter eller andre ministeriers budgetter. Men vi er selvfølgelig opmærksomme på at overførselsindkomsterne ikke må udhules. 9

10 RADIKAL UNGDOM Denne side redigeres af Radikal Ungdom. Indlæg sendes til sidens redaktør Vivian Heinola på Radikal Ungdom styrer Jelved mod statsministerposten Af Zenia Stampe, landsformand for Radikal Ungdom DET RADIKALE VENSTRE er vant til at befinde sig i en priviligeret midterposition. Men for tiden har vi hverken lyst til at alliere os med højre eller venstre side i dansk politik. Begge sider leverer en helt uspiselig politik det gælder i forhold til udlændinge, uddannelse, EU og fremtidens velfærd, hvor forskellen mellem Socialdemokraterne og VK-regeringen udviskes dag for dag. Derfor er der ikke længere brug for et midterparti, der bygger bro mellem blokkene. Der er i stedet brug for et parti, der tør tale de store midt imod og afstikke en ny kurs for Danmark. Derfor er Radikal Ungdoms valgbudskab: JELVED SOM STATSMINISTER! Radikal Ungdom vil bruge alle sine kræfter i valgkampen på at fortælle befolkningen om det tredje alternativ. Vi vil gøre Jelved til danskernes statsministerfavorit. Vanen tro vil vi bruge humoren, den skæve vinkel og ungdommelig aktivisme til at formidle vores budskab. Men selvom vi benytter os af humoren, skal der ikke herske nogen tvivl om seriøsiteten: Vi tror på Jelved. Vi tror på en ny kurs for Danmark. Og vi tror på os selv for vi kan gøre det, der skal til for, at danskerne tror med os. For Radikal Ungdoms kampagne handler ikke bare om at overbevise. Vi har ambitioner om at sætte en folkelig bevægelse i gang. Vores aktiviteter skal provokere, animere, involvere og engagere. Hver dag skal vi byde nye ansigter velkommen i det fællesskab, der bygger på viljen til at forandre, troen på, at det kan lade sig gøre og visheden om, at vi nok skal levere det, det kræver. Vi kan allerede fornemme det nu. Folk på gaden smiler til os og kommer med opmuntrende tilråb. To tilfældige forbipasserende valgte endda at tilslutte sig kampagnen og har allerede nu leveret en engageret indsats. Hvis det er, hvad vi kan forvente af resten af valgkampen, så styrer Jelved direkte mod statsministerposten. (Og så skylder Jelved og Det Radikale Venstre vist Radikal Ungdom en omgang.) Ny Kongensgade 18, 19. januar kl. 3:27 Af Vivian vi vinder valget Heinola, næstformand for Radikal Ungdom I SKRIVENDE STUND er den officielle valgkamp godt 15 timer gammel. Roen har efterhånden sænket sig over Ny Kongensgade 18 efter en lang dag med heftig aktivitet, et konstant rend af unge energiske mennesker med en klippefast tro på, at det kan betale sig at kæmpe den radikale sag. Sekretariatet var omkring kl. 18 på kogepunktet og selv nu, mange timer efter, aner man resterne af den sydende energi. Dagen i dag begyndte dybest set i går eller rettere sagt i forgårs. Med nogen skepsis blev der mandag sat turbo på de sidste valgforberedelser. Søvndrukne unge radikale blev vækket tidligt om morgenen for at slæbe valgmaterialer en slags forsmag på de tre ugers søvnterror, statsministerens valgudskrivelse bebudede. Da mandagen nærmede sig sin afslutning, kunne kun få sige sig fri for at have en sugende fornemmelse i maven. Efter få timers søvn var det tilbage til Ny Kongensgades lokaler. Mobiliseringen af tropperne begyndte for alvor. De nye Jelved som statsminister bannere skulle for første gang i brug: kl. 13 på Christiansborg Slotsplads en plads, vi pudsigt nok kun delte med fredsvagterne, der i øvrigt stemte radikalt. En ung fyr indfandt sig pludselig. Han havde set os på lang afstand og ønskede at bakke op om den radikale sag. Han forlod først de radikale lokaler kl efter at have pakket postkort, foldet pjecer og lært begyndelsen på de radikale kampsange! Senere på dagen kom bannerne endnu engang i vælten denne gang efter anonymt tip om, at der vist nok skete noget på Kultorvet. Her mødte vi for første gang VU ere i blå, KU ere i grønne og DSU ere i røde uniformer. Uniformer havde vi ingen af men vi havde til gengæld noget, ingen af de andre har; en anstændig og troværdig statsministerkandidat og de helt fantastiske og på lang sigt legendariske håndtaskepjecer. Måske begyndte dagen i dag i virkeligheden for mange måneder siden, da valgforberedelserne begyndte. Måske begyndte den i virkeligheden den 20. november 2001, hvor vi måtte erkende, at selvom Det Radikale Venstre var gået frem, så tabte vi regeringsmagten. Den 21. november påbegyndte Radikal Ungdom og Det Radikale Venstre et langt sejt træk med kurs tilbage mod regeringsmagten. De sidste tre år var opvarmningen de næste tre uger skal vise, om vi har gjort vores forarbejde godt nok. Alternativt kunne også siges, at de næste tre uger skal bruges på at følge de seneste års målrettede indsats til dørs. Fra nu af kan det kun gå for langsomt vi har et valg at vinde. 10 RU Ny Kongensgade 18 5.tv 1557 København V tlf fax radikalungdom.dk

RADIKAL 7. 30. sept. 2004 POLITIK. Niels Helveg Petersen om Irak SIDE 3. Stort landsmødetema SIDE 4 10

RADIKAL 7. 30. sept. 2004 POLITIK. Niels Helveg Petersen om Irak SIDE 3. Stort landsmødetema SIDE 4 10 RADIKAL 7 POLITIK 30. sept. 2004 Niels Helveg Petersen om Irak SIDE 3 Stort landsmødetema SIDE 4 10 FORMANDEN SKRIVER En stærk dagsorden Af Søren Bald, landsformand I EFTERÅRET 2001 passerede Det Radikale

Læs mere

RADIKAL 9 POLITIK. 10. sept. 2003. Det Radikale Venstre kritiserer at regeringens finanslovsforslag vil øge priserne på kollektiv trafik.

RADIKAL 9 POLITIK. 10. sept. 2003. Det Radikale Venstre kritiserer at regeringens finanslovsforslag vil øge priserne på kollektiv trafik. RADIKAL 9 POLITIK 10. sept. 2003 Det Radikale Venstre kritiserer at regeringens finanslovsforslag vil øge priserne på kollektiv trafik Læs side 13 INDHOLD DET MENER JEG Af landsformand Søren Bald, Det

Læs mere

RADIKAL POLITIK 617. Ambitiøs plan for bæredygtig energi. Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk

RADIKAL POLITIK 617. Ambitiøs plan for bæredygtig energi. Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk RADIKAL POLITIK 617. maj 2006 Ambitiøs plan for bæredygtig energi Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk FO R MAN D E N S K R I V E R Teatertorden, seismografer

Læs mere

RADIKAL POLITIK 314. april 2005. Købesex på den radikale dagsorden. Læs side 3 5

RADIKAL POLITIK 314. april 2005. Købesex på den radikale dagsorden. Læs side 3 5 RADIKAL POLITIK 314. april 2005 TEMA: Købesex på den radikale dagsorden Læs side 3 5 FORMANDEN SKRIVER Hvad dælen nøler I efter? NÅR ET RADIKALT landsmøde vedtager resolutioner, er det officiel radikal

Læs mere

Valgtrommer på vej. Fynskalenderen. www.drv.dk/fynsamt. Fyns Radikale Venstre 2004 - Nr. 4

Valgtrommer på vej. Fynskalenderen. www.drv.dk/fynsamt. Fyns Radikale Venstre 2004 - Nr. 4 Fra FRV til dig: Godt nytår! Fynskalenderen Valgtrommer på vej ONSDAG DEN 26. JANUAR 2005, kl. 19.00: Ekstraordinært amtsdelegeretsmøde på Ringe Bibliotek! Det ekstraordinære amtsdelegeretsmøde indkaldes

Læs mere

RADIKAL POLITIK. 30. juni 2005 DET NYE DANMARKSKORT

RADIKAL POLITIK. 30. juni 2005 DET NYE DANMARKSKORT RADIKAL POLITIK 6 30. juni 2005 DET NYE DANMARKSKORT FORMANDEN SKRIVER Frihedsbreve? Ja, tak! HVORFOR NU DET? Er sådan et stykke papir med teksten Jeg er sgu min egen, som Kumbels kat sagde, ikke bare

Læs mere

RADIKAL POLITIK 11. 8. nov. 2006. Radikal skattereform skal fremtidssikre velfærdssamfundet

RADIKAL POLITIK 11. 8. nov. 2006. Radikal skattereform skal fremtidssikre velfærdssamfundet RADIKAL POLITIK 11 8. nov. 2006 Radikal skattereform skal fremtidssikre velfærdssamfundet FO R MAN D E N S K R I V E R Den royale OL-drøm DER ER IKKE ET SKRIGENDE krav om afskaffelse af kongedømmet. Som

Læs mere

RADIKAL. POLITIK 828. okt. Radikale, menneskerettigheder SIDE 4 6. Fogh, Bendtsen og Napoleon læs Hans Engells analyse SIDE 7 8. VK-uenigheder SIDE 9

RADIKAL. POLITIK 828. okt. Radikale, menneskerettigheder SIDE 4 6. Fogh, Bendtsen og Napoleon læs Hans Engells analyse SIDE 7 8. VK-uenigheder SIDE 9 RADIKAL POLITIK 828. okt. 2004 Radikale, menneskerettigheder og familiesammenføringer SIDE 4 6 Fogh, Bendtsen og Napoleon læs Hans Engells analyse SIDE 7 8 VK-uenigheder SIDE 9 FORMANDEN SKRIVER Operaen,

Læs mere

POLITIK RADIKAL 10. 16. december 2004

POLITIK RADIKAL 10. 16. december 2004 RADIKAL 10 POLITIK 16. december 2004 TEMASIDER OM DEMOKRATI: Parlamentarisme i kommunerne Hvad er demokrati? Håb for Palæstina Hviderussiske opråb Mord på politiske værdier Ytringsfrihed Det forbudte Læs

Læs mere

RADIKAL POLITIK 25. marts 2004. Hvilket Danmark vil vi? Læs om Danmark, EU og udlændige side 6 10

RADIKAL POLITIK 25. marts 2004. Hvilket Danmark vil vi? Læs om Danmark, EU og udlændige side 6 10 RADIKAL POLITIK 25. marts 2004 Hvilket Danmark vil vi? Læs om Danmark, EU og udlændige side 6 10 INDHOLD DET MENER JEG Af landsformand Søren Bald, Det Radikale Venstre DET MENER JEG Det mener jeg 2 Det

Læs mere

Radikal Dialog. Velfærdspolitik. Tema om. I dette nr.: 6August 2003. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Radikal Dialog. Velfærdspolitik. Tema om. I dette nr.: 6August 2003. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg 6August 2003 Den Radikal Dialog Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Tema om Velfærdspolitik I dette nr.: Tema om velfærdspolitik Kandidatpræsentation: Boye Haure Fotoreportage fra studietur

Læs mere

RADIKAL POLITIK. 23. januar 2003. Skal Thule-radaren bruges i det kommende missilforsvar? Læs side 7 9

RADIKAL POLITIK. 23. januar 2003. Skal Thule-radaren bruges i det kommende missilforsvar? Læs side 7 9 RADIKAL POLITIK 1 23. januar 2003 Skal Thule-radaren bruges i det kommende missilforsvar? Læs side 7 9 INDHOLD DET MENER JEG Af landsformand Søren Bald, Det Radikale Venstre DET MENER JEG DET MENER JEG

Læs mere

Temapolitisk program

Temapolitisk program Temapolitisk program Indhold Indledning 3 Den danske model 5 Regionalpolitik 8 Demokrati og foreningsliv 13 Miljø 18 Sundhed og forebyggelse 20 Prostitution 25 Medlemmerne af arbejdsprogramudvalget: Henrik

Læs mere

demokrati Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

demokrati Opgaver på www.undervisningsavisen.dk En undervisningsavis fra og 2005 demokrati Elever vil ha indflydelse Stemmer fra gaden Medier og magt Det nye danmarkskort EU - muligheder og begrænsninger Demokrati i andre lande Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

Læs mere

ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark

ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark Det Radikale Venstres Folketingsgruppe 2006 2 Ambitiøse velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark Det Radikale Venstre er et ambitiøst

Læs mere

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003. Hvis vi havde. mandater...

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003. Hvis vi havde. mandater... DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003 0 Hvis vi havde mandater... Det Radikale udspil til finanslov for 2004 INDLEDNING: VILJE TIL REFORM 3 KAPITEL 1: HVIS VI HAVDE 90 MANDATER 4 1.1 ALLE

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk

Læs mere

Radikal Dialog. Generalforsamling. Indkaldelse til. I dette nr.: Maj 2003. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Radikal Dialog. Generalforsamling. Indkaldelse til. I dette nr.: Maj 2003. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg 4 Maj 2003 Radikal Dialog Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Indkaldelse til Generalforsamling I dette nr.: Indkaldelse til hovedgeneral-forsamling se side 5 Formandsberetning og

Læs mere

FRIVILLIGE INDTAGER SOCIALT ARBEJDE DU HAR RET TIL ET LIV UDEN VOLD PROJEKT HJÆLPER VOLDS- RAMTE KVINDER OG BØRN 8

FRIVILLIGE INDTAGER SOCIALT ARBEJDE DU HAR RET TIL ET LIV UDEN VOLD PROJEKT HJÆLPER VOLDS- RAMTE KVINDER OG BØRN 8 15 6. oktober 2011 SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING? FRIVILLIGE INDTAGER SOCIALT ARBEJDE DU HAR RET TIL ET LIV UDEN VOLD PROJEKT HJÆLPER VOLDS- RAMTE KVINDER OG BØRN 8 VELFÆRDEN TILBAGE, TAK! HØRING FORMULERER

Læs mere

Vi kan udfordre hinanden

Vi kan udfordre hinanden Juni 2013 Vi kan udfordre hinanden Radikale Venstres gruppeformand Sofie Carsten Nielsen og landsformand Klaus Frandsen taler om forholdet mellem folketingsgruppen og landsforbundet. Forholdet mellem Radikale

Læs mere

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer.

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Europæiske Sociale Forum ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Nr. 13 1. oktober 2008 Nye roller Hvad er Enhedslistens

Læs mere

Vi vælger fællesskabet

Vi vælger fællesskabet Folketingsvalg 2015: Vi vælger fællesskabet I Enhedslisten går vi til valg for at trække Danmark i en solidarisk og grøn retning. I dette valgnummer kan du læse om vores mærkesager, kandidater og alle

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

Et demokratisk manifest

Et demokratisk manifest NOVEMBER 2011 Medlemsblad for Enhedslisten Farvel og tak, Line! Enhedslistens folketingsgruppe siger farvel til Borgens mest respekterede politiker Side 12-13 Et demokratisk manifest Principprogrammets

Læs mere

Enhedslisten nu med SMS

Enhedslisten nu med SMS Enhedslisten nu med SMS Fremover vil du kunne modtage information fra Enhedslisten på SMS. Lokalafdelinger og udvalg får mulighed for at bruge SMS servicen lokalt. SMS bliver også en del af næste valgkampagne.

Læs mere

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 36. møde Torsdag den 19. januar 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til transportministeren om betalingsringens konsekvenser.

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

Flittige folk på Landskontoret

Flittige folk på Landskontoret maj 2011 Medlemsblad for Enhedslisten Flittige folk på Landskontoret Hvad går de egentlig og laver på Landskontoret? Kom med og se Side 20-21 Delte meninger om Libyen Læs argumenterne for og imod deltagelse

Læs mere

Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11

Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11 Maj 2010 medlemsblad for enhedslisten Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11 Nedslidt eller doven? Myterne om efterlønnen og efterlønnerne er mange, men Rød+Grøn

Læs mere